دانلود کتاب های مرمت بناهای تاریخی دانلود کتاب های مرمت بناهای تاریخی

حفاظت بقایای معماری

دکتر محمد عباس نژاد , جان اشارست , منصور خواجه‌پور ,

منظر شهری تاریخی

فرانچسکو باندرین , رون ون اویرز , دکتر پویا دولابی , دکتر پرستو عشرتی , دکتر سمیه فدایی‌نژاد ,

میراث صنعتی و هویت‌های منطقه‌ای

کریستین ویکه , استفان برگر , جانا گلومبک , دکتر پیروز حناچی , سید حسین اکبری ,

خانه‌های افقی متراکم

دکتر علی غفاری , هلموت شرام , مریم میرکریمی ,

معماری زنده

ریچل آرمسترانگ , جعفر یعقوبی ,

نقشه‌برداری پیوستارهای باستان‌شناختی: تکمیل پهنه های فرهنگی مدیترانه

استفانو کامپانا , دکتر کمال‌الدین نیکنامی , حیان جبارزاده , مهسا وهابی ,

معماری مرحله تحول

کنستانتین ای. دوکسیادس , دکتر محمود رازجویان ,

خرید یا کرایه
cancel
19