دانلود کتاب های مدیریت فرهنگی و هنری دانلود کتاب های مدیریت فرهنگی و هنری

مهندسی مجدد عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

برنامه ریزی عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

تبلیغات به زبان ساده

دکتر محمد بلوریان تهرانی

شناخت اجتماعی چگونه افراد واقعیت اجتماعی را می سازند؟ (ویراست دوم)

رینر گریفندر - هربرت بلس - کلاوز فیدلر , دکتر اعظم فرح بیجاری , نگین ناصری تفتی ,

مدیریت بحران عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

خرید یا کرایه
cancel
19