دانلود کتاب های مدیریت شهری دانلود کتاب های مدیریت شهری

خانه-های-افقی-متراکم لودر

خانه های افقی متراکم

دکتر علی غفاری , هلموت شرام , مریم میرکریمی ,
برنامه-ریزی-فضایی-و-توسعۀ-شهری لودر

برنامه‌ریزی فضایی و توسعۀ شهری

پیر کارلو پالرمو , داویده پونتزینی , دکتر لطفعلی کوزه‌گر کالجی , بتول حسینی تلی ,
کارتوگرافی-و-نقشه-های-موضوعی لودر

کارتوگرافی و نقشه‌های موضوعی

رضا اسماعیلی , صدرالدین متولی , محمدمهدی حسین‌زاده ,
مدیریت-منابع-انسانی لودر

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

خرید یا کرایه
cancel
19