دانلود کتاب های انتشارات آرون دانلود کتاب های انتشارات آرون

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4 بازگشت

جلسات ثمربخش

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,
%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C بازگشت

موفقیت شخصی

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC بازگشت

استخدام و اخراج

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,
%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C بازگشت

تسلط بر زمان یعنی تسلط بر زندگی

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,
%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87 بازگشت

فقط ساکت شو و کارت رو انجام بده

برایان تریسی , فریدون تازه‌زاده ,
{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description_client":null,"meta_title":"انتشارات آرون","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"انتشارات آرون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","manager":"دانا خواجوی","shaba":"53856829345629569","bank_name":"صاادرات","description":"این اکانت برای مولفین این کتاب ها است.","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"انتشارات آرون","email":"khajaviarvan@booket.ir","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":null,"token":"9bdce470b17799d5","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"dfn93t","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-01-24 18:05:10","updated_at":"2019-01-24 18:05:10","bazaar_credit":0,"description":"khajaviarvan@booket.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::152::*::T","current_page":1,"items":6,"data":[{"id":3795207,"title":"موفقیت نامحدود در فروش، 12 مرحله ساده برای فروش بیش‌تر از حدی که تصورش را هم نمی‌کردید","price":32000,"ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e69206aa1899953a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e69206aa1899953a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e69206aa1899953a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e69206aa1899953a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e69206aa1899953a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e69206aa1899953a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e69206aa1899953a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e69206aa1899953a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e69206aa1899953a/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e69206aa1899953a/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e69206aa1899953a/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e69206aa1899953a/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642313204","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":2,"description":"امروزه بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته افراد بمراتب بیشتری سعی می‌کنند تا پول بیش‌تری بدست آورند و در ماه‌ها و سال‌های پیش روی خود در شغل فروش از موفقیت‌های بیشتری در زمینه مالی بهره مند شوند. بطور کامل 5 درصد از میلیونرهای خودساخته فروشندگانی بوده اند که دقیقاً از صفر شروع کردند، در زمینه شغلی خود به درجات بسیار خوبی نایل آمدند، صاحب درآمدهای بالا و در نهایت ثروتمند شدند. قطعاً آنچه را که صدها هزار و حتی میلیونها نفر از مردم انجام دادند شما هم می توانید انجام دهید. شما فقط به این نیاز دارید که یاد بگیرید این کار را چگونه انجام دهید.\nتمام نکات حاصل از تجربه نویسنده در هنگام فروش میلیونها دلار محصول و خدمات، بطور خلاصه و فشرده در این کتاب آورده شده است. کلیه مطالبی که در این صفحات ارایه شده از نظر زمانی مورد امتحان و آزمایش قرار گرفته، و به لحاظ کاربردی به اثبات رسیده و بگونه ای طراحی شده است تا به شما کمک کند که فروش شما در هر بازاری که شما بخواهید سریعتر و آسانتر گردد.","pages_count":205,"keywords":"null","token":"e69206aa1899953a","created_at":"2019-05-12 12:19:19","updated_at":"2019-05-12 12:25:17","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 12:25:05","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1917655,"title":"مایکل تریسی","meta_title":"مایکل تریسی","meta_description":"مایکل تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"تریسی","token":"2d4cd00c60c2ca56","created_at":"2019-05-12 12:17:02","updated_at":"2019-05-12 12:17:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1917655,"title":"مایکل تریسی","meta_title":"مایکل تریسی","meta_description":"مایکل تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"تریسی","token":"2d4cd00c60c2ca56","created_at":"2019-05-12 12:17:02","updated_at":"2019-05-12 12:17:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783891,"file":"5cd7cfff73ab76.18810758.pdf","book_id":3795207,"toc":null,"created_at":"2019-05-12 12:19:19","updated_at":"2019-05-12 12:25:18","process_started_at":"2019-05-12 12:19:20","process_done_at":"2019-05-12 12:24:54","process_failed_at":null,"pages_count":205,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"970cc3f59b3d3f4d63da2f08d1d35328bac47d7b542d7a5cdca701e86d227176e12f66e7f732a6bab8c16684358800340b7ac4db143220327b83fa60fab4a81c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۵"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":27613,"title":"فروش","meta_title":"فروش","meta_description":"فروش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e5f09cd5cba2aec6","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:40:42","updated_at":"2019-10-17 14:58:46","study_fields":[{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":129,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":35266,"title":"مدیریت فروش و تحویل ","meta_title":"مدیریت فروش و تحویل ","meta_description":"مدیریت فروش و تحویل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"488929ccbd8bea66","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:52:32","updated_at":"2019-10-17 14:58:46","study_fields":[{"id":397,"title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی","meta_title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی","meta_description":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"49f796a509a264ca","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-31 15:08:48","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C-12-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF","urlify":"%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%8C-12-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF","pages_count_fa":"۲۰۵","previews":null,"score":0},{"id":3795204,"title":"جلسات ثمربخش","price":14000,"ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ff1a0232dc6d2405/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ff1a0232dc6d2405/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ff1a0232dc6d2405/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ff1a0232dc6d2405/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ff1a0232dc6d2405/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ff1a0232dc6d2405/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ff1a0232dc6d2405/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ff1a0232dc6d2405/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ff1a0232dc6d2405/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ff1a0232dc6d2405/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ff1a0232dc6d2405/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ff1a0232dc6d2405/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642314959","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"اگر در جلسات به خوبی شرکت کنید و در هدایت آنها نیز بسیار عالی عمل نمایید تا 40 درصد زمانی که معمولاً به در می‌رود، صرفه‌جویی خواهید نمود و این مدت زمان را در طول روز صرف کار تولیدی و کسب نتایج بیشتری خواهیدکرد و به سرعت، پیشرفت می‌نمایید. اما اگر عالی عمل نکنید در مدیریت نیز موفق نخواهید بود.\nدر این کتاب دو نوع اصلی از جلسات مورد بحث قرار گرفته‌اند. اولین نوع که آشنایی بیشتری با آن دارید جلسه گروهی از افراد است که به دلایل مختلفی گرد هم می‌آیند. نوع دوم، جلسه رو در روی تک‌نفره است که شما در آن با یک نفر یا تعداد اندکی از افراد مذاکره و مصاحبه می‌کنید و آن‌ها را به استخدام درمی‌آورید یا اخراج می‌کنید، پاداش می‌دهید، اختیارات یک نمایندگی را به آنها تفویض می‌کنید و یا اینکه سایر امور مدیریتی را برایشان انجام می‌دهید.\nاین کتاب شامل بیست و یک ایده کلیدی است. این ایده‌ها پس از سالها مطالعه و تحقیق در ثمربخشی جلسات بدست آمده‌اند. اگر این ایده‌ها یا حتی بعضی از آنها را در جلسات مدیریتی خود مورد استفاده قرار دهید مطمیناً بر میزان اثربخشی خود هم از نظر مقدار و هم از لحاظ سرعت افزوده‌اید به طوری که این افزایش را باور نخواهید کرد.","pages_count":128,"keywords":"null","token":"ff1a0232dc6d2405","created_at":"2019-05-12 11:53:56","updated_at":"2019-05-12 11:57:48","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 11:57:40","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783888,"file":"5cd7ca0cc8d4d3.02385888.pdf","book_id":3795204,"toc":null,"created_at":"2019-05-12 11:53:56","updated_at":"2019-05-12 11:57:49","process_started_at":"2019-05-12 11:53:58","process_done_at":"2019-05-12 11:56:48","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6ee1e768c6f2353c768a1371d0f7c66dfbdb01a205ff6388b61335c740f1620c091c39b4945d7381fa9d1cdd503e3e3fdd1ec36a2a564b132427a8c6ccaf794f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":70,"title":"  مبانی مدیریت","meta_title":"  مبانی مدیریت","meta_description":"  مبانی مدیریت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_description":"ساخت پروتزهای دندانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":4957,"title":"انگیزش درونی","meta_title":"انگیزش درونی","meta_description":"انگیزش درونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6c6f1057f617fee9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":1600,"title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_description":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"942b07bce7739383","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4","urlify":"%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0},{"id":3795206,"title":"موفقیت شخصی","price":14000,"ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e9b06551aeb9c5d5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e9b06551aeb9c5d5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e9b06551aeb9c5d5/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e9b06551aeb9c5d5/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e9b06551aeb9c5d5/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e9b06551aeb9c5d5/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e9b06551aeb9c5d5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e9b06551aeb9c5d5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e9b06551aeb9c5d5/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e9b06551aeb9c5d5/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e9b06551aeb9c5d5/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e9b06551aeb9c5d5/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642314935","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب حاوی 21 ایده است. شما می‌توانید این ایده‌ها را بکار ببندید و الزامات کلیدی موردنیاز برای موفقیت شخصی را تشکیل دهید و به طور همزمان کاستیهایی را برطرف کنید که شما را عقب نگه می‌دارند.\nمبنای این کتاب قانون گردآوری است. این قانون می‌گوید «همه چیز به‌حساب می‌آید!» هر کاری که شما روز به روز انجام می‌دهید، هر تصمیمی که می‌گیرید، هر فعالیتی که انجام می‌دهید یا از انجام آن بازمی‌مانید، در طول زمان گردآوری می‌شود و در نهایت خود را در موفقیت یا عدم موفقیت شما نشان می‌دهد.","pages_count":134,"keywords":"null","token":"e9b06551aeb9c5d5","created_at":"2019-05-12 12:09:01","updated_at":"2019-05-12 12:15:41","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 12:15:28","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783890,"file":"5cd7cd95dc17a6.59026273.pdf","book_id":3795206,"toc":null,"created_at":"2019-05-12 12:09:01","updated_at":"2019-05-12 12:15:42","process_started_at":"2019-05-12 12:09:04","process_done_at":"2019-05-12 12:11:58","process_failed_at":null,"pages_count":134,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"cdb15b921fd349946487c05b3ee5b0fdfc43b0a3039039575c2be3428644c87c1a5f9e81da9a1f0839582afbe7234cbb1a7d5069bf7f06e49f5f28aba8f63e77","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۴"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":4957,"title":"انگیزش درونی","meta_title":"انگیزش درونی","meta_description":"انگیزش درونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6c6f1057f617fee9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":1600,"title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_description":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"942b07bce7739383","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":4960,"title":"انگیزش و هیجان","meta_title":"انگیزش و هیجان","meta_description":"انگیزش و هیجان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"dca95c7d7e6b0467","type":"","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":418,"title":"روانشناسی","meta_title":"روانشناسی","meta_description":"روانشناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 17:41:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":4963,"title":"انگیزش و هیجان","meta_title":"انگیزش و هیجان","meta_description":"انگیزش و هیجان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"86495fe67f884534","type":"","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:24:51","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":1603,"title":"روانشناسی عمومی","meta_title":"روانشناسی عمومی","meta_description":"روانشناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"ac0269925eb99eae","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C","pages_count_fa":"۱۳۴","previews":null,"score":0},{"id":3795202,"title":"استخدام و اخراج","price":14000,"ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/857b0d3a4a5d9196/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/857b0d3a4a5d9196/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/857b0d3a4a5d9196/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/857b0d3a4a5d9196/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/857b0d3a4a5d9196/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/857b0d3a4a5d9196/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/857b0d3a4a5d9196/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/857b0d3a4a5d9196/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/857b0d3a4a5d9196/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/857b0d3a4a5d9196/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/857b0d3a4a5d9196/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/857b0d3a4a5d9196/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642314966","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"استخدام و اخراج دو وظیفه از مهمترین وظایف مدیر می‌باشند. مدیر شخصی است که مسیول دستیابی به نتایج فعالیت‌ها و اقدامات از طریق دیگران است. اولین وظیفه از این وظایف (یعنی استخدام کردن)، پیچیده و نامطمین و دومین وظیفه (یعنی اخراج کردن)، پرتنش و دشوار می‌باشد. اگر مدیر بخواهد تمام نیروی بالقوه خود را در سازمان صرف نماید باید هر دوی این مهارتها را از طریق مطالعه و کار عملی فرابگیرد.\nاطلاعات موجود در این کتاب مبتنی بر بیش از 30 سال جذب نیرو، استخدام، تعلیم، ارتقای و همچنین تنزل مرتبه دادن پرسنل، اخراج مردان و زنان در تمامی سطوح کسب و کار تجاری بوده است. بسیاری از متخصصین و مدیران اجرایی ارشد امروز دنیا بهترین راه-حلها و تفکر خود را در این امور بکار گرفته‌اند. در این کتاب روش‌هایی را فراخواهیدگرفت که می‌توانید آنها را بی‌درنگ مورداستفاده قراردهید و قابلیت خود در استخدام و اخراج را بهبود ببخشید، بهره‌وری خود را تقویت نمایید، بازده و سودآوری خود را افزایش دهید و همکاری، کار تیمی و هماهنگی را در پرسنل محل کار خود تا حد زیادی بوجود آورید.","pages_count":137,"keywords":"null","token":"857b0d3a4a5d9196","created_at":"2019-05-12 11:25:06","updated_at":"2019-05-12 11:29:57","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 11:28:21","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783886,"file":"5cd7c34b1b64e9.10894136.pdf","book_id":3795202,"toc":null,"created_at":"2019-05-12 11:25:07","updated_at":"2019-05-12 11:29:57","process_started_at":"2019-05-12 11:25:09","process_done_at":"2019-05-12 11:28:15","process_failed_at":null,"pages_count":137,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f3a7a35f3e61abf90555612630510733c6adbf74c1b731bc6555073a9fa8a718711813f4d701d397069045db668a3da42e59e8ef28427dea1f05cdda0a6f8b44","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۷"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":70,"title":"  مبانی مدیریت","meta_title":"  مبانی مدیریت","meta_description":"  مبانی مدیریت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_description":"ساخت پروتزهای دندانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":4957,"title":"انگیزش درونی","meta_title":"انگیزش درونی","meta_description":"انگیزش درونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6c6f1057f617fee9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":1600,"title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_description":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"942b07bce7739383","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":8362,"title":"بازپروری شغلی و حرفه ای ","meta_title":"بازپروری شغلی و حرفه ای ","meta_description":"بازپروری شغلی و حرفه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7824ce1a55e20561","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:52","updated_at":"2019-05-12 11:28:21","study_fields":[{"id":424,"title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","meta_title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","meta_description":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"bcafc43af95065b4","books_count":82,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 17:41:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC","pages_count_fa":"۱۳۷","previews":null,"score":0},{"id":3795203,"title":"تسلط بر زمان یعنی تسلط بر زندگی","price":22000,"ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cbe5e2570b3b0194/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cbe5e2570b3b0194/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cbe5e2570b3b0194/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cbe5e2570b3b0194/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cbe5e2570b3b0194/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cbe5e2570b3b0194/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cbe5e2570b3b0194/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cbe5e2570b3b0194/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cbe5e2570b3b0194/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/cbe5e2570b3b0194/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cbe5e2570b3b0194/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/cbe5e2570b3b0194/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642315314","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"موفقیت شما، هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت بیشتر از هر چیزی، عمدتاً از روش پاسخ‌گویی شما به دشواری‌ها و چالش‌های ناگزیر و غیرقابل اجتناب زندگی روزمره مشخص می‌گردد. به این عبارت، توان پاسخ‌دهی شما گفته می‌شود که همان توان شما در پاسخ‌دهی موثر به تقاضاهای بدون توقف و متضاد درباره وقت و زمان شماست.\nدر این کتاب مجموعه‌ای از بهترین موارد استفاده از زمان و اصول مدیریت زمان را فرا خواهید گرفت که تاکنون کشف شده‌اند. این‌ها همان روش‌های مدیریت زمان و راهبردهایی هستند که موفق‌ترین و شادترین افراد جامعه ما آن‏ها را عملاً به‌کار بسته‌اند.\nاگر این روش‌ها و فنون را مبنای کار عملی خود قرار دهید کنترل کامل خود را بر روی زمان و زندگی‌تان به‏دست خواهید گرفت و نسبت به اکثریت کسانی‏که در چندین و چندسال آتی و یا حتی در طول عمر خود قدری موفقیت کسب می‌کنند در طول یک سال یا دوسال آینده به موفقیت‌های بسیار بیشتری نایل خواهیدشد.\nاکنون که به‌شدت به‌فکر وضعیت فعلی خود می‌باشید و موثرترین شیوه برخورد با وقایع مختلف را در زمان‌های مختلف با راهبردهای مختلف فرا می‏گیرید به‌طور کامل نسبت به تمام گذشته، شفافیت تفکر شما بیشتر خواهد شد و مطمین‌تر از قبل پاسخ خواهید داد.","pages_count":214,"keywords":"null","token":"cbe5e2570b3b0194","created_at":"2019-05-12 11:40:25","updated_at":"2019-05-12 11:48:13","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 11:48:04","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783887,"file":"5cd7c6e23ec505.25413065.pdf","book_id":3795203,"toc":"[{\"page\":13,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":19,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644\"},{\"page\":19,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0647\\u0628\\u0631\\u062f\\u06cc \\u0648 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0627\\u0647\\u062f\\u0627\\u0641\"},{\"page\":20,\"title\":\"\\u06cc\\u06a9 \\u062f\\u0631\\u0635\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631 99 \\u062f\\u0631\\u0635\\u062f\"},{\"page\":21,\"title\":\"\\u0634\\u0641\\u0627\\u0641\\u06cc\\u062a \\u06cc\\u0639\\u0646\\u06cc \\u0647\\u0645\\u0647 \\u0686\\u06cc\\u0632\"},{\"page\":22,\"title\":\"\\u0628\\u0647 \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0646\\u0638\\u0631\\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0641\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":24,\"title\":\"\\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f \\u06a9\\u0647 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u0627\\u064b \\u062f\\u0648\\u0633\\u062a \\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":25,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0647\\u0628\\u0631\\u062f\\u06cc \\u0634\\u062e\\u0635\\u06cc\"},{\"page\":26,\"title\":\"\\u062b\\u0631\\u0648\\u062a \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0646 \\u0646\\u0633\\u0644\"},{\"page\":28,\"title\":\"\\u0628\\u0647 \\u0646\\u062f\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0641\\u0631\\u0627\\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":29,\"title\":\"\\u0639\\u0627\\u0645\\u0644 \\u0647\\u0648\\u0634\\u0645\\u0646\\u062f\\u06cc\"},{\"page\":30,\"title\":\"\\u06cc\\u06a9 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646\"},{\"page\":31,\"title\":\"\\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0627\\u0647\\u062f\\u0627\\u0641 \\u0648 \\u0641\\u0631\\u0645\\u0648\\u0644 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0628\\u0647 \\u0622\\u0646\\u200f\\u0647\\u0627\"},{\"page\":33,\"title\":\"\\u0627\\u0647\\u062f\\u0627\\u0641\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0645\\u06a9\\u062a\\u0648\\u0628 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":34,\"title\":\"\\u0647\\u062f\\u0641\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0647 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0645\\u06cc\\u062e\\u0648\\u0627\\u0647\\u06cc\\u062f\\u061f\"},{\"page\":35,\"title\":\"\\u0627\\u0641\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u063a\\u0630 \\u0628\\u06cc\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":36,\"title\":\"\\u0639\\u0645\\u0644\\u06af\\u0631\\u0627 \\u0634\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":37,\"title\":\"\\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0647\\u062f\\u0641 \\u0628\\u0647\\u0634\\u06a9\\u0644 \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":39,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u0635\\u0648\\u062f \\u0627\\u0635\\u0644\\u06cc \\u0645\\u0634\\u062e\\u0651\\u0635 \\u0648 \\u0645\\u0639\\u06cc\\u0651\\u0646\"},{\"page\":40,\"title\":\"\\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc\\u0648\\u0646\\u0631\\u0633\\u0627\\u0632\"},{\"page\":43,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645\"},{\"page\":43,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u0633\\u0627\\u0632\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0644\\u0651\\u062f \\u0648 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0634\\u062a\\u0631\"},{\"page\":45,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0646\\u062f \\u0634\\u062e\\u0635\\u06cc \\u0634\\u0645\\u0627\"},{\"page\":45,\"title\":\"\\u062e\\u0648\\u0646\\u06af\\u0631\\u0645\\u06cc \\u0648 \\u0634\\u0627\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06af\\u06cc \\u0648\\u06cc\\u0698\\u06af\\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0647\\u0633\\u062a\\u0646\\u062f\"},{\"page\":47,\"title\":\"\\u0627\\u067e\\u06cc\\u062f\\u0645\\u06cc \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\"},{\"page\":48,\"title\":\"\\u062f\\u0646\\u06cc\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0634\\u0645\\u0627\"},{\"page\":49,\"title\":\"\\u062f\\u0646\\u06cc\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631\"},{\"page\":50,\"title\":\"\\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0644\"},{\"page\":51,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631 \\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u0628\\u0627\\u0632\\u06cc\"},{\"page\":52,\"title\":\"\\u0647\\u0646\\u06af\\u0627\\u0645\\u06cc \\u06a9\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\\u060c \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u0627\\u064b \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":53,\"title\":\"\\u062a\\u0648\\u062c\\u0647 \\u0648 \\u062a\\u0645\\u0631\\u06a9\\u0632\"},{\"page\":54,\"title\":\"\\u0646\\u062a\\u0627\\u06cc\\u062c \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\"},{\"page\":55,\"title\":\"\\u0627\\u062d\\u0633\\u0627\\u0633 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f \\u0628\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":56,\"title\":\"\\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647\\u06cc\\u0646\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0645\\u062f\\u062a \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u06a9\\u0627\\u0631\"},{\"page\":56,\"title\":\"\\u06cc\\u06a9 \\u0644\\u06cc\\u0633\\u062a \\u062a\\u0647\\u06cc\\u0647 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":57,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0644\\u0648\\u06cc\\u062a \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0647\\u0648\\u0636\\u0648\\u062d \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":58,\"title\":\"\\u0631\\u0648\\u0634 ABCDE\"},{\"page\":60,\"title\":\"\\u06a9\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0646\\u062a\\u062e\\u0627\\u0628 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":60,\"title\":\"\\u0644\\u06cc\\u0633\\u062a \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u062f\\u0647\\u06cc \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":61,\"title\":\"ROE \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0641\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":62,\"title\":\"\\u0642\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646 \\u0633\\u0647\"},{\"page\":65,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":67,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645\"},{\"page\":67,\"title\":\"\\u0648\\u0642\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0641\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u062d\\u0642\\u0648\\u0642\"},{\"page\":68,\"title\":\"\\u0627\\u0641\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u06cc\\u0627 \\u06a9\\u0627\\u0647\\u0634 \\u0627\\u0631\\u0632\\u0634\"},{\"page\":69,\"title\":\"\\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a\\u0647\\u0627 \\u0645\\u0646\\u0633\\u0648\\u062e \\u062e\\u0648\\u0627\\u0647\\u0646\\u062f\\u0634\\u062f\"},{\"page\":70,\"title\":\"\\u062f\\u0627\\u0626\\u0645\\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0627\\u0646\"},{\"page\":71,\"title\":\"\\u0645\\u0647\\u0645\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":72,\"title\":\"\\u0639\\u062f\\u062f \\u062c\\u0627\\u062f\\u0648\\u0626\\u06cc\"},{\"page\":75,\"title\":\"\\u0634\\u0645\\u0627 \\u0631\\u0626\\u06cc\\u0633 \\u06a9\\u0644\\u0651 \\u0647\\u0633\\u062a\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":76,\"title\":\"\\u0686\\u0647 \\u0639\\u0648\\u0627\\u0645\\u0644\\u06cc \\u062d\\u0642\\u0648\\u0642 \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0631\\u0627 \\u062a\\u0639\\u06cc\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u061f\"},{\"page\":77,\"title\":\"\\u0645\\u0648\\u0636\\u0639 \\u0637\\u0628\\u06cc\\u0639\\u062a\\u060c \\u06cc\\u06a9 \\u0645\\u0648\\u0636\\u0639 \\u062e\\u0646\\u062b\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\"},{\"page\":79,\"title\":\"\\u062f\\u0631\\u0628\\u0627\\u0631\\u0647 \\u067e\\u06cc\\u0627\\u0645\\u062f\\u0647\\u0627 \\u0641\\u06a9\\u0631\\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":82,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":84,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645\"},{\"page\":84,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u0622\\u0632\\u0627\\u062f\"},{\"page\":85,\"title\":\"\\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\\u0627\\u062a \\u0641\\u0631\\u0639\\u06cc \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc\"},{\"page\":86,\"title\":\"\\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644 \\u062c\\u0627\\u0646\\u0628\\u06cc \\u0634\\u062e\\u0635 \\u0634\\u0645\\u0627\"},{\"page\":87,\"title\":\"\\u062c\\u0632\\u0621 \\u0627\\u0641\\u0631\\u0627\\u062f \\u067e\\u0631\\u062f\\u0631\\u0622\\u0645\\u062f \\u0634\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":88,\"title\":\"\\u062f\\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646 \\u062e\\u0648\\u062f\\u0645\"},{\"page\":89,\"title\":\"\\u0647\\u062f\\u0641 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0646\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":91,\"title\":\"\\u0628\\u0647 \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u0631\\u0634\\u062f \\u062e\\u0648\\u062f \\u0627\\u062f\\u0627\\u0645\\u0647 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":94,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645\"},{\"page\":94,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u06a9\\u0627\\u0631\"},{\"page\":95,\"title\":\"\\u0634\\u0641\\u0627\\u0641 \\u0628\\u0648\\u062f\\u0646 \\u0645\\u0633\\u0627\\u0626\\u0644 \\u0627\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":96,\"title\":\"\\u0647\\u0641\\u062a \\u0647\\u062f\\u0631\\u062f\\u0647\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0635\\u0644\\u06cc \\u0639\\u0646\\u0635\\u0631 \\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\"},{\"page\":109,\"title\":\"\\u0686\\u0647\\u0627\\u0631 \\u0646\\u0648\\u0639 \\u062a\\u0635\\u0645\\u06cc\\u0645\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":111,\"title\":\"\\u0647\\u0631\\u0628\\u0627\\u0631 \\u0641\\u0642\\u0637 \\u06cc\\u06a9 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":112,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":113,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645\"},{\"page\":113,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u062e\\u0644\\u0627\\u0642\\u06cc\\u062a\"},{\"page\":114,\"title\":\"\\u0627\\u06cc\\u062f\\u0647 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc\\u0627\\u0631\\u062f \\u062f\\u0644\\u0627\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":116,\"title\":\"\\u0627\\u0647\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646\"},{\"page\":117,\"title\":\"\\u0634\\u0645\\u0627 \\u0628\\u0627\\u0644\\u0642\\u0648\\u0647 \\u06cc\\u06a9 \\u0646\\u0627\\u0628\\u063a\\u0647 \\u0647\\u0633\\u062a\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":117,\"title\":\"\\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u062e\\u0644\\u0627\\u0642\\u06cc\\u0651\\u062a\"},{\"page\":118,\"title\":\"\\u0686\\u0647 \\u0686\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u062c\\u0644\\u0648\\u06cc \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0631\\u0627 \\u0645\\u06cc\\u06af\\u06cc\\u0631\\u062f\\u061f\"},{\"page\":119,\"title\":\"\\u0627\\u06a9\\u062b\\u0631 \\u0645\\u0631\\u062f\\u0645 \\u0646\\u0645\\u06cc\\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0646\\u062f \\u0627\\u0632 \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u0622\\u0633\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u062e\\u0648\\u062f \\u062e\\u0627\\u0631\\u062c \\u0634\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":120,\"title\":\"\\u0639\\u062c\\u0632 \\u0641\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":121,\"title\":\"\\u062a\\u0631\\u0633 \\u0628\\u0627\\u0639\\u062b \\u0639\\u0642\\u0628\\u0646\\u0634\\u06cc\\u0646\\u06cc \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0645\\u06cc\\u06af\\u0631\\u062f\\u062f\"},{\"page\":122,\"title\":\"\\u0633\\u0626\\u0648\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a\\u06cc \\u062f\\u0631\\u0633\\u062a \\u0648 \\u0628\\u062c\\u0627 \\u0628\\u067e\\u0631\\u0633\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":123,\"title\":\"\\u0641\\u0631\\u0636\\u200f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u062a\\u062d\\u0644\\u06cc\\u0644 \\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":125,\"title\":\"\\u0641\\u0631\\u0636\\u200f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0647 \\u0686\\u0627\\u0644\\u0634 \\u0628\\u06a9\\u0634\\u0627\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":126,\"title\":\"\\u0642\\u0641\\u0644 \\u062e\\u0644\\u0627\\u0642\\u06cc\\u062a \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627\\u0632 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":127,\"title\":\"\\u0641\\u06a9\\u0631\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u063a\\u0630 \\u0628\\u06cc\\u0627\\u0648\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":128,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0633\\u0627\\u0626\\u0644 \\u0648 \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u0622\\u0646\\u200f\\u0647\\u0627 \\u0631\\u0627 \\u062d\\u0644 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":129,\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0631 \\u0641\\u0648\\u0642 \\u0622\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0634\\u0645\\u0627\"},{\"page\":130,\"title\":\"\\u0641\\u0639\\u0627\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0648\\u062d\\u06cc\"},{\"page\":132,\"title\":\"\\u062a\\u0648\\u0641\\u0627\\u0646 \\u0641\\u06a9\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":133,\"title\":\"\\u0646\\u0648\\u0634\\u062a\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0627\\u062f\\u0627\\u0645\\u0647 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":136,\"title\":\"\\u067e\\u0631\\u0648\\u0633\\u0647 \\u062a\\u0641\\u06a9\\u0631 \\u062e\\u0644\\u0627\\u0642 \\u067e\\u0646\\u062c \\u0645\\u0631\\u062d\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":138,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":140,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645\"},{\"page\":140,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u062d\\u0644 \\u0645\\u0633\\u0626\\u0644\\u0647 \\u0648 \\u062a\\u0635\\u0645\\u06cc\\u0645\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":141,\"title\":\"\\u0627\\u0635\\u0644 \\u062c\\u0647\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":142,\"title\":\"\\u062f\\u0631 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0686\\u0648\\u0628 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc \\u06a9\\u0647 \\u0628\\u0627\\u06cc\\u062f \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u0634\\u0648\\u062f \\u0641\\u06a9\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":143,\"title\":\"\\u0646\\u0638\\u0631\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u062d\\u062f\\u0648\\u062f\\u06cc\\u062a\\u0647\\u0627\"},{\"page\":144,\"title\":\"\\u062f\\u0631\\u0628\\u0627\\u0631\\u0647 \\u0645\\u062d\\u062f\\u0648\\u062f\\u06cc\\u062a\\u200f\\u0647\\u0627 \\u0633\\u0626\\u0648\\u0627\\u0644 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":146,\"title\":\"\\u0641\\u0631\\u0636 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f \\u0647\\u0645\\u06cc\\u0634\\u0647 \\u06cc\\u06a9 \\u0631\\u0627\\u0647\\u062d\\u0644 \\u0648\\u062c\\u0648\\u062f \\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\"},{\"page\":147,\"title\":\"\\u06a9\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646 \\u062a\\u0648\\u062c\\u0647\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0647\\u062d\\u0644 \\u0628\\u06af\\u0630\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":148,\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\"},{\"page\":149,\"title\":\"\\u062a\\u0639\\u0631\\u06cc\\u0641 \\u062e\\u0648\\u062f\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0632 \\u0645\\u0633\\u0626\\u0644\\u0647 \\u06af\\u0633\\u062a\\u0631\\u0634 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":150,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0631\\u0633\\u06cc \\u0645\\u062c\\u062f\\u062f \\u062a\\u0648\\u0641\\u0627\\u0646 \\u0641\\u06a9\\u0631\\u06cc\"},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0627\\u0641\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0634 500 \\u062f\\u0631\\u0635\\u062f\\u06cc\"},{\"page\":152,\"title\":\"\\u0648\\u0627\\u06af\\u0630\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0645\\u0633\\u0626\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a\"},{\"page\":152,\"title\":\"\\u0627\\u0635\\u0644 \\u067e\\u06cc\\u062a\\u0631\"},{\"page\":153,\"title\":\"\\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u0626\\u06cc \\u0634\\u0645\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u062d\\u0644 \\u0645\\u0633\\u0627\\u0626\\u0644\"},{\"page\":154,\"title\":\"\\u0631\\u0627\\u0647\\u062d\\u0644\\u06af\\u0631\\u0627 \\u0634\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":155,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":156,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645\"},{\"page\":156,\"title\":\"\\u0648\\u0642\\u062a \\u0645\\u0631\\u062f\\u0645 \\u0648 \\u062e\\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":157,\"title\":\"\\u062a\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\\u061b \\u0639\\u0646\\u0635\\u0631\\u06cc \\u062d\\u06cc\\u0627\\u062a\\u06cc\"},{\"page\":159,\"title\":\"\\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u062f\\u0647\\u0622\\u0644 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0647\\u062a\\u0635\\u0648\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0622\\u0648\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":160,\"title\":\"\\u0631\\u0648\\u0627\\u0628\\u0637 \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u062f\\u0648\\u0646 \\u0627\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0644 \\u0646\\u06af\\u0647\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":162,\"title\":\"\\u067e\\u0633 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u0627\\u064b \\u0686\\u0647 \\u0686\\u06cc\\u0632\\u06cc \\u0645\\u0647\\u0645 \\u0627\\u0633\\u062a\\u061f\"},{\"page\":162,\"title\":\"\\u0646\\u0632\\u062f \\u062e\\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062e\\u0648\\u062f \\u06a9\\u0627\\u0645\\u0644\\u0627\\u064b \\u062d\\u0627\\u0636\\u0631\\u060c \\u0632\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u0631\\u0632\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0627\\u0634\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":163,\"title\":\"\\u0627\\u0637\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u062d\\u0628\\u0648\\u0628\\u06cc\\u062a\"},{\"page\":167,\"title\":\"\\u0628\\u0627 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0645\\u0627\\u0633 \\u0628\\u0627\\u0634\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":168,\"title\":\"\\u0647\\u0641\\u062a \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642\\u06cc\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u0631\\u062f\\u0645\"},{\"page\":173,\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0641\\u0639\\u062a \\u0645\\u0648\\u0641\\u0642\\u06cc\\u062a\"},{\"page\":174,\"title\":\"\\u062d\\u0642\\u06cc\\u0642\\u062a \\u0633\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":175,\"title\":\"\\u062f\\u0631\\u0633 \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\"},{\"page\":177,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":179,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645\"},{\"page\":179,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0642\\u0627\\u062a \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062d\\u062a \\u0648 \\u062a\\u0645\\u062f\\u0651\\u062f \\u0627\\u0639\\u0635\\u0627\\u0628\"},{\"page\":180,\"title\":\"\\u0637\\u0628\\u06cc\\u0639\\u062a \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0650 \\u062a\\u0648\\u0623\\u0645 \\u0628\\u0627 \\u062f\\u0627\\u0646\\u0634\"},{\"page\":181,\"title\":\"\\u0645\\u063a\\u0632 \\u0634\\u0645\\u0627 \\u0634\\u0628\\u06cc\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u0627\\u062a\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\"},{\"page\":182,\"title\":\"\\u062e\\u0637\\u0631 \\u062f\\u0648\\u067e\\u0627\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":184,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062d\\u062a\\u060c \\u06cc\\u06a9 \\u0627\\u0648\\u0644\\u0648\\u06cc\\u062a \\u0636\\u0631\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0642\\u0627\\u0626\\u0644 \\u0634\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":185,\"title\":\"\\u0622\\u0647\\u0633\\u062a\\u0647 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f \\u062a\\u0627 \\u0633\\u0631\\u06cc\\u0639\\u200f\\u062a\\u0631 \\u067e\\u06cc\\u0634 \\u0628\\u0631\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":186,\"title\":\"\\u0642\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646 \\u067e\\u0627\\u0631\\u06a9\\u06cc\\u0646\\u0633\\u0648\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u0646\\u0642\\u0636 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":187,\"title\":\"\\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f\\u062a\\u0627\\u0646 \\u062a\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062e \\u0633\\u0631\\u0631\\u0633\\u06cc\\u062f \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":188,\"title\":\"\\u062a\\u0639\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0631\\u0648\\u0632\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u062e\\u0631 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0631\\u0639\\u0627\\u06cc\\u062a \\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":189,\"title\":\"\\u0647\\u06cc\\u0686 \\u0627\\u0633\\u062a\\u062b\\u0646\\u0627\\u0626\\u06cc \\u0642\\u0627\\u0626\\u0644 \\u0646\\u0634\\u0648\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":190,\"title\":\"\\u062a\\u0633\\u062a \\u0634\\u062e\\u0635\\u06cc\\u062a\"},{\"page\":191,\"title\":\"\\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f \\u06a9\\u0647 \\u062b\\u0631\\u0648\\u062a\\u0645\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u0645\\u06cc\\u062f\\u0647\\u0646\\u062f\"},{\"page\":192,\"title\":\"\\u0645\\u062d\\u0631\\u0648\\u0645\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0632 \\u062e\\u0648\\u0627\\u0628 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0645\\u06cc\\u0631\\u0633\\u0627\\u0646\\u062f\"},{\"page\":193,\"title\":\"\\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc\\u062a\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0627 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":194,\"title\":\"\\u062a\\u0639\\u0637\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a \\u0637\\u0648\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0645\\u062f\\u062a \\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u062a\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0646 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":195,\"title\":\"R & R \\u0631\\u0627 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":197,\"title\":\"\\u062a\\u0639\\u0637\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":198,\"title\":\"\\u0637\\u0631\\u062d \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u062a\\u0639\\u0637\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a \\u0631\\u0627 \\u0627\\u0632 \\u067e\\u06cc\\u0634 \\u0628\\u0631\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":199,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"},{\"page\":201,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645\"},{\"page\":201,\"title\":\"\\u0648\\u0642\\u062a \\u0633\\u06a9\\u0648\\u062a\"},{\"page\":202,\"title\":\"\\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0646\\u0648\\u06cc\\u0627\\u062a\"},{\"page\":202,\"title\":\"\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u0645\\u0639\\u0646\\u0648\\u06cc\"},{\"page\":203,\"title\":\"\\u0634\\u06a9\\u0644 \\u0633\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0646\\u06af\\u0631\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":205,\"title\":\"\\u062e\\u0648\\u062f \\u0631\\u0627 \\u0628\\u06cc\\u0627\\u062f \\u0622\\u0648\\u0631\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":206,\"title\":\"\\u0645\\u0631\\u0627\\u0642\\u0628\\u062a \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0644\\u0627\\u0644 \\u0632\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0639\\u0627\\u062f\\u06cc\"},{\"page\":207,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u0631\\u0627\\u0642\\u0628\\u062a \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062d\\u0644 \\u0645\\u0633\\u0626\\u0644\\u0647\"},{\"page\":208,\"title\":\"\\u062f\\u0631\\u0628\\u0627\\u0631\\u0647 \\u0622\\u0628 \\u0641\\u06a9\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":209,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u062a\\u06cc\\u0634\\u0646\"},{\"page\":210,\"title\":\"\\u0628\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647 \\u062e\\u0648\\u0628\"},{\"page\":211,\"title\":\"\\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\"}]","created_at":"2019-05-12 11:40:26","updated_at":"2019-05-12 11:48:13","process_started_at":"2019-05-12 11:40:28","process_done_at":"2019-05-12 11:45:15","process_failed_at":null,"pages_count":214,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"82b0540d33b6676831fef1d18b8501b9b36ea9be85f391938465a37942550c305149c50ecc586afe68d815bf12876152d9167b2b9565ce1cfda8412047ce4bd2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۴"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":70,"title":"  مبانی مدیریت","meta_title":"  مبانی مدیریت","meta_description":"  مبانی مدیریت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_description":"ساخت پروتزهای دندانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"price_fa":"۲۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۲۱۴","previews":null,"score":0},{"id":3795205,"title":"فقط ساکت شو و کارت رو انجام بده","price":10000,"ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/276cd5443bc432d9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/276cd5443bc432d9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/276cd5443bc432d9/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/276cd5443bc432d9/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/276cd5443bc432d9/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/276cd5443bc432d9/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/276cd5443bc432d9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/276cd5443bc432d9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/276cd5443bc432d9/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/276cd5443bc432d9/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/276cd5443bc432d9/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/276cd5443bc432d9/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789642314942","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کلیدی که شما را به سوی برنده‌شدن، به سوی شادمانی، شهرت فوق-العاده و موفقیت در زندگی می‌برد این است که بتوانید حرکت را شروع کنید و به جلورفتن ادامه دهید تا مهمترین کارهای خود و شرکت¬تان را به انجام برسانید.\nدر این کتاب، روشی ساده، عملی و اثبات‌شده با شما به اشتراک گذاشته خواهد شد تا در چند ماه و چند سال آینده به موفقیت‌هایی دست پیدا کنید که از موفقیتهای‌ی که اغلب مردم در طول مدت عمرشان بدست می‌آورند بیشتر است.","pages_count":89,"keywords":"null","token":"276cd5443bc432d9","created_at":"2019-05-12 12:02:05","updated_at":"2019-05-12 12:04:32","publisher_id":152,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-12 12:04:20","available_for_web":true,"publisher_title":"انتشارات آرون","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1250,"title":"برایان تریسی","meta_title":"برایان تریسی","meta_description":"برایان تریسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برایان","lastname":"تریسی","token":"af1a6f4dddfc6061","created_at":"2017-12-20 12:05:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916924,"title":"فریدون تازه‌زاده","meta_title":"فریدون تازه‌زاده","meta_description":"فریدون تازه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فریدون","lastname":"تازه‌زاده","token":"10f3b36161eb8122","created_at":"2018-09-02 09:55:25","updated_at":"2018-09-02 09:55:25","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783889,"file":"5cd7cbf632f692.84147154.pdf","book_id":3795205,"toc":null,"created_at":"2019-05-12 12:02:06","updated_at":"2019-05-12 12:04:32","process_started_at":"2019-05-12 12:02:06","process_done_at":"2019-05-12 12:04:03","process_failed_at":null,"pages_count":89,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"276bfcadf75d08c06120b0b8e770b64ea70ec4971008e1dd09162baf0e2f09219bc992da59b6d4373466a812f8672e6dd0da5b4bb620d0ecdb5113a7de34a629","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۹"},"publisher":{"id":152,"title":"انتشارات آرون","description":null,"token":"0a181a4275e830b0","slug":"انتشارات-آرون"},"study_subjects":[{"id":4957,"title":"انگیزش درونی","meta_title":"انگیزش درونی","meta_description":"انگیزش درونی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6c6f1057f617fee9","type":"","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":1600,"title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","meta_description":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"942b07bce7739383","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":4960,"title":"انگیزش و هیجان","meta_title":"انگیزش و هیجان","meta_description":"انگیزش و هیجان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"dca95c7d7e6b0467","type":"","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:24:50","updated_at":"2019-10-17 15:22:06","study_fields":[{"id":418,"title":"روانشناسی","meta_title":"روانشناسی","meta_description":"روانشناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 17:41:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87","urlify":"%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۸۹","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%86","per_page":15,"to":6,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":6,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":6,"title":"انتشارات-آرون","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"105ms","total":"205ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19