دانلود کتاب های دکتر حسین پور دانلود کتاب های دکتر حسین پور

معادله-پیشگام-اویلر بازگشت

معادله پیشگام اویلر

رابین ویلسون , لیلا افتخاری , دکتر سلیمان حسین‌پور ,
داستان-حسابان بازگشت

داستان حسابان

لیلا افتخاری , دکتر سلیمان حسین‌پور , دیوید آسون ,
{"id":163,"title":"دکتر حسین پور","manager":"سلیمان حسین پور","shaba":"IR94 0170 0000 0011 2239 0190 01","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"52678f84a1859d8d","slug":"دکتر-حسین-پور","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دکتر حسین پور","email":"soleiman.hosseinpour@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"455d7c02e3d05f56","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"gersxf","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-05-28 16:18:36","updated_at":"2019-05-28 16:18:36","bazaar_credit":0,"description":"soleiman.hosseinpour@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::163::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":"3795508","title":"معادله پیشگام اویلر","price":"39000","ebook_price":"۱۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/57d8b58db0aa5ade/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/57d8b58db0aa5ade/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/57d8b58db0aa5ade/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/57d8b58db0aa5ade/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/57d8b58db0aa5ade/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/57d8b58db0aa5ade/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/57d8b58db0aa5ade/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/57d8b58db0aa5ade/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/57d8b58db0aa5ade/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/57d8b58db0aa5ade/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226271073","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"در طول سالیان همواره در ذهن اغلب دانش آموزان این سوال مطرح بوده است که واقعا هدف از آموزش ریاضیات چیست؟ آنچه در اغلب کتاب های درسی وجود دارد دانش آموزان را با انبوهی از محاسبات و فرمول ها و قوانین مواجه می کند و آنها را از درک جنبه های لذت بخش و شورآفرین ریاضی محروم می کند. غافل از اینکه ریاضیات همواره در زندگی واقعی ما حضور دارد و می توان از قدرت ریاضیات در حل مسایل روزمره بهره گرفت و زیبایی و کارایی آن را به وضوح درک کرد.\n\nاین علم معجونی از تمام فرهنگها و تاریخ ها در گذر زمان است و نمایش این بعد از علم ریاضی به دانش آموزان، طعم ریاضیات را برای آنها دل نشین خواهد کرد. به این ترتیب آنها خواهند توانست تفکر منطقی، نقادانه و انتزاعی خود را تقویت کنند و در بسیاری از جنبه های زندگی از این توانایی بهره گیرنده\nکتاب حاضر جاذبه و زیبایی ریاضی را با کمک معادله اویلر که به عنوان زیباترین قضیه در ریاضیات شناخته می شود به تصویر می کشد. بعد از قرن هجدهم، ریاضیدان سوییسی لیوناردو اویلر معادله ای را مطرح کرد که در آن پنج عدد مهم یعنی 0، 1، i، عدد پی و عدد نپر را باهم پیوند می دهد. این کتاب به ما نشان می دهد که این پیوند تا چه حد دلنشین، مسحور کننده و شگفت انگیز است.\n\nنویسنده کتاب رابین ویلسون استاد برجسته ریاضیات محض است. زمینه اصلی فعالیت او نظریه گراف و خواص جبری گراف ها است. او همچنین محققی توانا در زمینه تاریخ ریاضیات بوده و نماینده انجمن بریتانیایی تاریخ ریاضیات است. او کتاب های با ارزشی به رشته تحریر درآورده که می توان به کتاب مشهور «لوییس کارول در سرزمین اعداد» اشاره کرد.\n\nدر کتاب حاضر ویلسون در مقدمه اعداد 0، 1، i، عدد پی و عدد نپر را معرفی می کند و سپس در هر فصل تمام موضوعات مرتبط با این اعداد را همراه با پیشنه تاریخی آنها از ابتدا تا انتها به زبانی ساده بیان می‌کند. البته مطالب پیشرفته تر را در داخل جعبه هایی در ذیل متن اصلی قرار می دهد. این ویژگی باعث می شود مطالعه کتاب برای خوانندگان میلادی جالب و آموزنده باشد.","pages_count":"130","keywords":"null","token":"57d8b58db0aa5ade","created_at":"2019-07-21 18:18:21","updated_at":"2019-09-01 11:24:45","publisher_id":"163","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-18 12:31:43","available_for_web":"1","publisher_title":"دکتر حسین پور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917822","title":"رابین ویلسون","firstname":"رابین","lastname":"ویلسون","token":"3fd2ec8afce0e51f","created_at":"2019-07-21 17:55:52","updated_at":"2019-07-21 17:55:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917823","title":"لیلا افتخاری","firstname":"لیلا","lastname":"افتخاری","token":"0edb4c4c51e78f74","created_at":"2019-07-21 17:56:56","updated_at":"2019-07-21 17:56:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917824","title":"دکتر سلیمان حسین‌پور","firstname":"دکتر سلیمان","lastname":"حسین‌پور","token":"71a550782dd23e81","created_at":"2019-07-21 17:57:13","updated_at":"2019-07-21 17:57:13","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917822","title":"رابین ویلسون","firstname":"رابین","lastname":"ویلسون","token":"3fd2ec8afce0e51f","created_at":"2019-07-21 17:55:52","updated_at":"2019-07-21 17:55:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917823","title":"لیلا افتخاری","firstname":"لیلا","lastname":"افتخاری","token":"0edb4c4c51e78f74","created_at":"2019-07-21 17:56:56","updated_at":"2019-07-21 17:56:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917824","title":"دکتر سلیمان حسین‌پور","firstname":"دکتر سلیمان","lastname":"حسین‌پور","token":"71a550782dd23e81","created_at":"2019-07-21 17:57:13","updated_at":"2019-07-21 17:57:13","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784192","file":"5d346d279b8334.48119627.pdf","book_id":"3795508","toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"title page\"},{\"page\":2,\"title\":\"\\u067e\\u06cc\\u0634 \\u06af\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0645\\u062a\\u0631\\u062c\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":4,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0628\"},{\"page\":7,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 - \\u0632\\u06cc\\u0628\\u0627\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0642\\u0636\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0631\\u06cc\\u0627\\u0636\\u06cc\\u0627\\u062a\"},{\"page\":12,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1 - \\u0627\\u0639\\u062f\\u0627\\u062f \\u062d\\u0633\\u0627\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":26,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2 - \\u0639\\u062f\\u062f \\u0647\\u06cc\\u0686\"},{\"page\":40,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3 - \\u0639\\u062f\\u062f \\u062f\\u0627\\u06cc\\u0631\\u0647\\u200c\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":70,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4 - \\u0639\\u062f\\u062f \\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc\"},{\"page\":96,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5 - \\u0639\\u062f\\u062f \\u0645\\u062e\\u062a\\u0644\\u0637\"},{\"page\":118,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6 - \\u0645\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\\u0647 \\u0627\\u0648\\u06cc\\u0644\\u0631\"}]","created_at":"2019-07-21 18:18:24","updated_at":"2019-09-01 11:24:46","process_started_at":"2019-07-21 18:18:25","process_done_at":"2019-07-21 18:23:36","process_failed_at":null,"pages_count":"130","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"dd0aa4d3208c63c83d24212bae9d270979fe98a63a64132462fe7a7129ccb133cfc050d68b99413a67bdc23c9121307b50303f49fdcd100b12b58667a847cddc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":"163","title":"دکتر حسین پور","description":null,"token":"52678f84a1859d8d","slug":"دکتر-حسین-پور"},"study_subjects":[{"id":"988","title":"احتمال و استنباط آماری","token":"37564a96339321ab","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2022-05-07 15:31:09","study_fields":[{"id":"82","title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","degree_id":"10","token":"abea1d7d61d61d76","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"337","title":"علوم اقتصاد","degree_id":"10","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"21358","title":"ریاضی مهندسی","token":"e75268890b4c620e","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:34:38","updated_at":"2021-02-17 16:16:45","study_fields":[{"id":"205","title":"مهندسی اپتیک و لیزر","degree_id":"7","token":"9d9e9b1352071024","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-09 12:24:33","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1171","title":"کارشناسی علوم مهندسی","degree_id":"7","token":"98acd7c5df1f1363","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1492","title":"مهندسی برق","degree_id":"7","token":"e9bf13a1cd66d0f6","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"21361","title":"ریاضی مهندسی در ICT","token":"2be837d6c1202c73","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:34:38","updated_at":"2021-02-17 16:16:45","study_fields":[{"id":"367","title":"فناوری اطلاعات و ارتباطات","degree_id":"7","token":"247b88a256d9dee5","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۳۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"معادله-پیشگام-اویلر","urlify":"معادله-پیشگام-اویلر","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0},{"id":"3795570","title":"داستان حسابان","price":"20000","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b8cd04ea631e2a2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b8cd04ea631e2a2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b8cd04ea631e2a2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b8cd04ea631e2a2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b8cd04ea631e2a2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009957538","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1398","nobat_chap":"1","description":"حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می شود یکی از شاخه های اصلی علم ریاضیات است. این رشته محصول تحول جبر و هندسه است که خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله ( حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه (حساب انتگرال). حسابان کلید بسیاری از علوم مدرن و بخصوص علوم مهندسی است زیرا یک روش ریاضی برای تحلیل تغییرات ارایه می کند. از آنجا که دنیای پیرامون ما آکنده از تغییرات است تحلیل چگونگی این تغییرات بسیار پر اهمیت و با | ارزش است. از این روی پیشرفت حسابان تاثیر عجیبی بر تغییر مسیر تاریخ ریاضیات و بسیاری علوم دیگر خواهد داشت. در کتاب حاضر تصویری بزرگ از حسابان بر پایه کاربرد آن در طبیعت ارایه می شود. نویسنده کتاب دیوید آسون استاد ریاضیات کالج مسیح آکسفورد است. تحقیقات او عمدتا در زمینه دینامیک سیالات است و کتاب پر فروش 1089 را در سال 2002 به رشته تحریر در آورده است. در کتاب حاضر آسون تصویری کلی از حسابان از یونان باستان تا امروز برای ما ارایه می کند. او در ابتدا ایده های پایه ای از حسابان را بیان می کند و سپس گام به گام به سمت مباحث پیچیده تر پیش می رود. فصل های کوتاه و بیان ساده و روان از ویژگی های اصلی این کتاب است. او از حد، مشتق، انتگرال گیری و سری های نامتناهی شروع می کند و به سمت معادلات دیفرانسیلی، بهینه سازی، اعداد مختلط و آشوب حرکت می کند و سعی می کند افرادی را که در ساخت و پیشرفت حسابان نقش داشته اند به بهترین شکل ممکن معرفی کند. استفاده از مثال های ویژه، کاربردی و زیبا از قابلیت های ممتاز این کتاب است. از این منظر معلمان می توانند از این مثال ها برای پویایی و جذابیت کلاس خود استفاده کنند. علاوه بر این، بیان ساده کتاب آن را برای تمام افراد علاقه مند به ریاضیات حتی دانش آموزان مبتدی تر قابل فهم و دل پذیر می کند. امید که بتواند در جهت اعتلای دانش ریاضیات فرزندان این مرز و بوم مفید واقع شود و شیرینی درک ریاضیات را برای علاقمندان آن دو چندان نماید.","pages_count":"143","keywords":"null","token":"6b8cd04ea631e2a2","created_at":"2019-09-23 17:25:10","updated_at":"2021-06-28 13:32:02","publisher_id":"163","deleted_at":null,"published_at":"2019-09-23 17:28:48","available_for_web":"1","publisher_title":"دکتر حسین پور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917823","title":"لیلا افتخاری","firstname":"لیلا","lastname":"افتخاری","token":"0edb4c4c51e78f74","created_at":"2019-07-21 17:56:56","updated_at":"2019-07-21 17:56:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917937","title":"دکتر سلیمان حسین‌پور","firstname":"دکتر","lastname":"سلیمان حسین‌پور","token":"12c0a33b20980834","created_at":"2019-09-23 17:13:42","updated_at":"2019-09-23 17:13:42","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917939","title":"دیوید آسون","firstname":"دیوید","lastname":"آسون","token":"fa7cf3e4ebe035e8","created_at":"2019-09-23 17:19:01","updated_at":"2019-09-23 17:19:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917939","title":"دیوید آسون","firstname":"دیوید","lastname":"آسون","token":"fa7cf3e4ebe035e8","created_at":"2019-09-23 17:19:01","updated_at":"2019-09-23 17:19:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917823","title":"لیلا افتخاری","firstname":"لیلا","lastname":"افتخاری","token":"0edb4c4c51e78f74","created_at":"2019-07-21 17:56:56","updated_at":"2019-07-21 17:56:56","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917937","title":"دکتر سلیمان حسین‌پور","firstname":"دکتر","lastname":"سلیمان حسین‌پور","token":"12c0a33b20980834","created_at":"2019-09-23 17:13:42","updated_at":"2019-09-23 17:13:42","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784254","file":"5d88cebf4310f9.94942232.pdf","book_id":"3795570","toc":null,"created_at":"2019-09-23 17:25:11","updated_at":"2021-06-28 13:32:06","process_started_at":"2019-09-23 17:25:11","process_done_at":"2019-09-23 17:28:35","process_failed_at":null,"pages_count":"143","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"14bdb1c1a0139ed8985ec67d454dacc8bf7a39eeba102be0e8bbc1524a19a18633598ff9fb411f5d0750e687530a1c52014dd3d97667279f0125a478728d99f5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۳"},"publisher":{"id":"163","title":"دکتر حسین پور","description":null,"token":"52678f84a1859d8d","slug":"دکتر-حسین-پور"},"study_subjects":[{"id":"382","title":" ریاضی 3","token":"bb4da9881f189f19","type":"","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"82","title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","degree_id":"10","token":"abea1d7d61d61d76","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"385","title":" ریاضی عمومی ۱","token":"f4f6cf86e02c33bd","type":"","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"51","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"388","title":" ریاضی عمومی ۲","token":"38ebd8f2a10101a5","type":"","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","study_fields":[{"id":"58","title":"مهندسی نفت","degree_id":"7","token":"92beec874cc27d55","books_count":"51","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"داستان-حسابان","urlify":"داستان-حسابان","pages_count_fa":"۱۴۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-حسین-پور","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"91ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"94ms","total":"185ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19