دانلود کتاب های انتشارات شفاف دانلود کتاب های انتشارات شفاف

کتاب-سال-مهندسی-مکانیک-ایران-1396 بازگشت

کتاب سال مهندسی مکانیک ایران 1396

مهدی حبیب اللهی , احمد آل یاسین , محمد مهدی برومند , محمود حجتی , حجت اله حیدری , علیرضا خادم مشکین شجاعی , فریدون خزاعی , مهدی خشکرود سبزیان , سهیلا خیراندیش , حسین دوست محمدی , سید وحید دیباجی , ابوالفضل راغب طهماسبی , مهندس رجبی , سید مهرداد رستم آبادی , حسن روحانی , وحیدرضا شادفر , مریم شکیبا , عباس عراقچی , عبدالرضا فروغی , علی اصغر قانع , حامد قدوسی , رویز کردوانی , کاوه مدنی , سعید منوچهریان , آرش میرسلیم , مجتبی نوری ,
کتاب-سال-مهندسی-مکانیک-ایران-1395 بازگشت

کتاب سال مهندسی مکانیک ایران 1395

مهدی حبیب اللهی , وحید امینی‌طوسی , هنگامه تندرستی , محمود سریع القلم , هوشنگ سعیدنیا , سید ابوالقاسم شایسته امین زاده , محسن شریف , محمدرضا شریف , سید حامد میرجعفری , سید محمد نوربان , احمد هژبری ,
{"id":121,"title":"انتشارات شفاف","manager":"مهدی حبیب الهی","shaba":"IR330610000000700818984281","bank_name":"شهر","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":25,"print_profit":56,"logo":null,"token":"4e32263503730c2b","slug":"شفاف","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"شفاف","email":"info@shafaaf.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"9b2d7e5c3ae2bfe5","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"odvxu0","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-12-25 14:08:39","updated_at":"2017-12-25 14:24:14","bazaar_credit":0,"description":"info@shafaaf.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19