دانلود کتاب های انتشارات پلک دانلود کتاب های انتشارات پلک

برنامه-ریزی-خطی بازگشت

برنامه ریزی خطی

میثم بابایی فارساز , محمود جعغرپور ,
قوانین-علمی-ثروتمند-شدن بازگشت

قوانین علمی ثروتمند شدن

والاس دلویس واتلز , سیامک صادقی خیابانیان ,
مدرسه-سبز بازگشت

مدرسه سبز

حسین شعبانعلی فمی , مهتاب پو رآتشی , الهام فهام ,
{"id":127,"title":"انتشارات پلک","manager":"آقای تاجیک","shaba":"IR540160000000000552942512","bank_name":"کشاورزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"پلک","email":"tajiksalman@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"ef78eb5bd28f2046","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"2omw9s","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-01-15 09:38:57","updated_at":"2018-01-15 09:38:57","bazaar_credit":0,"description":"tajiksalman@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19