هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی)


نویسنده : محمدامین طویرسیاری


درباره کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی)

بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود.

سال
۱۴۰۲
تعداد صفحات
۱۳۸
شابک
978-600-421-857--3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی){"id":3804947,"title":"هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی)","price":"۱۸۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-857--3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۲","nobat_chap":1,"description":["<span dir=\"RTL\" lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'B Lotus'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;\">بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود. </span>",""],"pages_count":138,"keywords":null,"token":"32ac768dc3ba3330","created_at":"2024-04-27 16:01:19","updated_at":"2024-04-27 17:49:00","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-27 17:49:00","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931918,"title":"محمدامین طویرسیاری","meta_title":"محمدامین طویرسیاری","meta_description":"محمدامین طویرسیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدامین","lastname":"طویرسیاری","token":"0ff87915c4e02c94","created_at":"2024-04-27 16:10:47","updated_at":"2024-04-27 16:10:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931918,"title":"محمدامین طویرسیاری","meta_title":"محمدامین طویرسیاری","meta_description":"محمدامین طویرسیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدامین","lastname":"طویرسیاری","token":"0ff87915c4e02c94","created_at":"2024-04-27 16:10:47","updated_at":"2024-04-27 16:10:47","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788895,"file":"662ce20777a936.44692217.pdf","book_id":3804947,"toc":null,"created_at":"2024-04-27 16:01:19","updated_at":"2024-04-27 17:49:00","process_started_at":"2024-04-27 16:01:21","process_done_at":"2024-04-27 16:01:23","process_failed_at":null,"pages_count":138,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3f480aa26302c1ee242fbe35d375c3362f4e4f7ba47e0022ae2018912789b15fc3f3023f728acfa5e50468ceb2c931669b41579b8a6413503095595495c99010","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۸"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7"},"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"id":3805009,"title":"انتخاب راهبری","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8f39c2e99f6d838c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8f39c2e99f6d838c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8f39c2e99f6d838c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8f39c2e99f6d838c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8f39c2e99f6d838c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-901-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1403,"nobat_chap":1,"description":"بدون شک بنیاد یک سازمان موفق بر کارایی راهبری اش بنا شده است.من در این کتاب قصد دارم تا به شما نشان دهم که چگونه مهارت های راهبری نه تنها خط مشی های درون سازمان را شکل می دهند ، بلکه قدرت تحول بخشیدن ...","pages_count":130,"keywords":null,"token":"8f39c2e99f6d838c","created_at":"2024-05-14 10:36:53","updated_at":"2024-05-28 16:22:49","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-05-28 16:22:49","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931784,"title":"علی لیاقت","meta_title":"علی لیاقت","meta_description":"علی لیاقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"لیاقت","token":"3099e5a50b3c894e","created_at":"2024-02-13 09:51:48","updated_at":"2024-02-13 09:51:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931784,"title":"علی لیاقت","meta_title":"علی لیاقت","meta_description":"علی لیاقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"لیاقت","token":"3099e5a50b3c894e","created_at":"2024-02-13 09:51:48","updated_at":"2024-02-13 09:51:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788957,"file":"6642ff7db0a988.61978909.pdf","book_id":3805009,"toc":null,"created_at":"2024-05-14 10:36:53","updated_at":"2024-05-28 16:22:49","process_started_at":"2024-05-28 15:55:42","process_done_at":"2024-05-28 15:55:44","process_failed_at":null,"pages_count":130,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"49106167191510bb042594342bc6dc53704ebdbf5c923585cd9a6a64ab41931dde9a2697ea3dc2f6bd2c2a96b2a93434ee1b940ad7c602eabb47bb417b1a19cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۳۰","previews":null,"score":0},{"id":3804931,"title":"من از بی نیازی به ثروت رسیدم","price":290000,"ebook_price":"۱۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/86edf8e7788b6d8b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/86edf8e7788b6d8b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/86edf8e7788b6d8b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/86edf8e7788b6d8b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/86edf8e7788b6d8b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-6433-72-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"هر داستانی صدای خودش را دارد همانطورکه هرشخصی صدای خودش را دارد. همانطوری که اثرانگشت هرکسی مختص به خودش و منحصر به فرداست، دست و پنجه نرم کردن با این چالش می&zwnj;تواند قدم بزرگی برای رشد و توسعه فرد...","pages_count":287,"keywords":null,"token":"86edf8e7788b6d8b","created_at":"2024-04-20 10:25:54","updated_at":"2024-04-20 11:50:21","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-20 11:50:21","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931902,"title":"فرشته صید حسین زاده","meta_title":"فرشته صید حسین زاده","meta_description":"فرشته صید حسین زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرشته","lastname":"صید حسین زاده","token":"f4a462d8238b5375","created_at":"2024-04-20 10:28:15","updated_at":"2024-04-20 10:28:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931902,"title":"فرشته صید حسین زاده","meta_title":"فرشته صید حسین زاده","meta_description":"فرشته صید حسین زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرشته","lastname":"صید حسین زاده","token":"f4a462d8238b5375","created_at":"2024-04-20 10:28:15","updated_at":"2024-04-20 10:28:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788879,"file":"662358ea9edc09.55632037.pdf","book_id":3804931,"toc":null,"created_at":"2024-04-20 10:25:54","updated_at":"2024-04-20 11:50:21","process_started_at":"2024-04-20 10:25:55","process_done_at":"2024-04-20 10:25:57","process_failed_at":null,"pages_count":287,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"743616f68aa9e78657241e0fb6ca30e3f34c9c390ce8e51786a93c357ba877f6787d6338e315fb046f525c568e366660c1cf9ca953c5a130687f7930f8e239cf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۷"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85","urlify":"%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85","pages_count_fa":"۲۸۷","previews":null,"score":0},{"id":3798521,"title":"جایگاه اقتدار «دولت – ملت» در نظام حقوق بین‌الملل عصر جهانی شدن سیاست","price":175000,"ebook_price":"۸۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b543437a826f9df1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b543437a826f9df1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b543437a826f9df1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b543437a826f9df1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b543437a826f9df1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786004215374","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب جایگاه اقتدار «دولت – ملت» در نظام حقوق بین‌الملل عصر جهانی شدن سیاست از انتشارات گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط...","pages_count":296,"keywords":null,"token":"b543437a826f9df1","created_at":"2022-07-30 12:01:04","updated_at":"2023-04-01 15:16:52","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2022-07-30 12:09:10","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":175000,"cache":1,"authors":[{"id":1921549,"title":"زهرا نقشینه","meta_title":"زهرا نقشینه","meta_description":"زهرا نقشینه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"نقشینه","token":"0c033ee940f7a6a4","created_at":"2022-07-31 20:12:38","updated_at":"2022-08-03 10:43:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921549,"title":"زهرا نقشینه","meta_title":"زهرا نقشینه","meta_description":"زهرا نقشینه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"نقشینه","token":"0c033ee940f7a6a4","created_at":"2022-07-31 20:12:38","updated_at":"2022-08-03 10:43:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787096,"file":"62e4de38a3f8a5.51831467.pdf","book_id":3798521,"toc":null,"created_at":"2022-07-30 12:01:05","updated_at":"2022-08-03 10:52:24","process_started_at":"2022-07-30 12:01:06","process_done_at":"2022-07-30 12:01:10","process_failed_at":null,"pages_count":296,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"30a217707b6c39c6efa8b232507a725f2f3d99ef025a4f49cf419972fdd0e3b1446cf20155f69d2ff7a1632fce7df113a96a2aa390bcbee51c373dd3eb570b1c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۶"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[{"id":13336,"title":"تحول نظری در روابط بین الملل : جهانی شدن و منطقه گرایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3c209ee2e3f24470","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:08","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":238,"title":"دیپلماسی و سازمان های بین المللی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c7d063db7352360e","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-05 13:51:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":13366,"title":"تحولات نظری در روابط بین الملل،جهانی شدن و منطقه گرایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"50f49e373776d145","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:09","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":34,"title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"5dfb466a747239ef","books_count":37,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-02-28 10:03:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":16177,"title":"جهانی شدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"28367d89208b9452","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:46","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":634,"title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"6e27516149fafa4b","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-10-15 16:25:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":16180,"title":"جهانی شدن ارتباطات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7bbd4d1270a81ad2","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:47","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":673,"title":"علوم ارتباطات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"82f59a40de1282d5","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-12 13:49:39","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]},{"id":676,"title":"علوم ارتباطات اجتماعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"647b8dd79af972e8","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-12 13:49:39","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":16183,"title":"جهانی شدن و فرهنگ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9f74f76fdc7ce73e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:29:47","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":535,"title":"دین و رسانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"47a347df520cac65","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-04-17 12:50:55","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]},{"id":1438,"title":"مطالعات فرهنگی و رسانه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"8f48afb337eb7445","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":18955,"title":"دیپلماسی در عصر جهانی شدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f309b623786d0639","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:32:15","updated_at":"2019-08-29 22:05:29","study_fields":[{"id":238,"title":"دیپلماسی و سازمان های بین المللی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c7d063db7352360e","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-05 13:51:20","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":36112,"title":"مصر و جهانی شدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8636671c3301c438","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:54:31","updated_at":"2017-10-07 11:54:31","study_fields":[{"id":376,"title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"fc1caf8fdfc519ef","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-04-30 10:07:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%E2%80%93-%D9%85%D9%84%D8%AA%C2%BB--%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA","urlify":"%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%E2%80%93-%D9%85%D9%84%D8%AA%C2%BB--%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA","pages_count_fa":"۲۹۶","previews":null,"score":0},{"id":3804306,"title":"درک پول اولین قدم برای آزادی مالی","price":100000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b1639e539066463/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b1639e539066463/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b1639e539066463/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b1639e539066463/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b1639e539066463/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-483-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"2b1639e539066463","created_at":"2023-04-05 13:12:57","updated_at":"2023-04-06 11:28:14","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:20:33","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1931132,"title":"تاد هیونز","meta_title":"تاد هیونز","meta_description":"تاد هیونز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تاد","lastname":"هیونز","token":"952f4d378408dd57","created_at":"2023-04-05 13:20:33","updated_at":"2023-04-05 13:20:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931133,"title":"سید محسن شمس الدین تکیه","meta_title":"سید محسن شمس الدین تکیه","meta_description":"سید محسن شمس الدین تکیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"محسن شمس الدین تکیه","token":"400014c2aee23269","created_at":"2023-04-05 13:20:33","updated_at":"2023-04-05 13:20:33","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931132,"title":"تاد هیونز","meta_title":"تاد هیونز","meta_description":"تاد هیونز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تاد","lastname":"هیونز","token":"952f4d378408dd57","created_at":"2023-04-05 13:20:33","updated_at":"2023-04-05 13:20:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931133,"title":"سید محسن شمس الدین تکیه","meta_title":"سید محسن شمس الدین تکیه","meta_description":"سید محسن شمس الدین تکیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"محسن شمس الدین تکیه","token":"400014c2aee23269","created_at":"2023-04-05 13:20:33","updated_at":"2023-04-05 13:20:33","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788254,"file":"642d3491dba4a6.01410435.pdf","book_id":3804306,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 13:12:58","updated_at":"2023-04-06 11:28:15","process_started_at":"2023-04-05 13:12:58","process_done_at":"2023-04-05 13:12:59","process_failed_at":null,"pages_count":112,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"33bf866e7cd3634a29e72248c05a52d1219b0301d8e267ccdd37dbf77c3a94fe905bf510908640494a2de224d84ec614d2c4926da646b67ae499437ffd7f87d3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[{"id":1954,"title":"ازارها و نهادهای مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"090dd349fb1ab7c8","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2023-04-05 13:20:33","study_fields":[{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":104,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-01-13 14:32:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804423,"title":"اختراع بیت کوین","price":185000,"ebook_price":"۹۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67c079d840ca8e16/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67c079d840ca8e16/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67c079d840ca8e16/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67c079d840ca8e16/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67c079d840ca8e16/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-692-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"67c079d840ca8e16","created_at":"2023-06-18 13:32:16","updated_at":"2023-10-26 11:08:20","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-26 11:08:20","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":185000,"cache":1,"authors":[{"id":1931334,"title":"سورج رحمتی خامنه","meta_title":"سورج رحمتی خامنه","meta_description":"سورج رحمتی خامنه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سورج","lastname":"رحمتی خامنه","token":"6fac29160d667643","created_at":"2023-06-18 16:43:22","updated_at":"2023-06-18 16:43:22","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931335,"title":"آریا رحمتی خامنه","meta_title":"آریا رحمتی خامنه","meta_description":"آریا رحمتی خامنه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آریا","lastname":"رحمتی خامنه","token":"de424e65185bba22","created_at":"2023-06-18 16:43:22","updated_at":"2023-06-18 16:43:22","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931336,"title":"یان پریتسکر","meta_title":"یان پریتسکر","meta_description":"یان پریتسکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یان","lastname":"پریتسکر","token":"d7368d43bfade857","created_at":"2023-06-18 16:45:44","updated_at":"2023-06-18 16:45:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931336,"title":"یان پریتسکر","meta_title":"یان پریتسکر","meta_description":"یان پریتسکر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یان","lastname":"پریتسکر","token":"d7368d43bfade857","created_at":"2023-06-18 16:45:44","updated_at":"2023-06-18 16:45:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931334,"title":"سورج رحمتی خامنه","meta_title":"سورج رحمتی خامنه","meta_description":"سورج رحمتی خامنه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سورج","lastname":"رحمتی خامنه","token":"6fac29160d667643","created_at":"2023-06-18 16:43:22","updated_at":"2023-06-18 16:43:22","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931335,"title":"آریا رحمتی خامنه","meta_title":"آریا رحمتی خامنه","meta_description":"آریا رحمتی خامنه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آریا","lastname":"رحمتی خامنه","token":"de424e65185bba22","created_at":"2023-06-18 16:43:22","updated_at":"2023-06-18 16:43:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788371,"file":"648ec818e1e577.31387666.pdf","book_id":3804423,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:32:17","updated_at":"2023-10-26 11:08:20","process_started_at":"2023-06-18 13:32:17","process_done_at":"2023-06-18 13:32:19","process_failed_at":null,"pages_count":134,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d6414286ff816b441a6f76542201d34e68ad0783c9dc3cd43d5c89c8612bc941e18761fa07d72094a89939a3cfad55c0f5974578b99852b1352250e9358a9e4f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804421,"title":"برنامه ریزی و توسعه شهری پایدار","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55ec697a143d55b3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55ec697a143d55b3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-644-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"55ec697a143d55b3","created_at":"2023-06-18 13:32:03","updated_at":"2023-06-18 16:09:38","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-18 16:09:38","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931327,"title":"امیر عباس حضرتی","meta_title":"امیر عباس حضرتی","meta_description":"امیر عباس حضرتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عباس حضرتی","token":"f281665284a44791","created_at":"2023-06-18 16:08:09","updated_at":"2023-06-18 16:08:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788369,"file":"648ec80c162773.56912396.pdf","book_id":3804421,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:32:04","updated_at":"2023-06-18 16:09:38","process_started_at":"2023-06-18 13:32:04","process_done_at":"2023-06-18 13:32:06","process_failed_at":null,"pages_count":131,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a6d7cab19f2a160f274b3377378615f0bafdb1eefed8997f5c7ac5b35df28608dd4c18102a73bebf9dc60b9ce3ca71de88ed0ffcb571233cfa30e0728f7f3843","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804938,"title":"مبانی صنایع غذایی","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dd91bc82734752f4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dd91bc82734752f4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dd91bc82734752f4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dd91bc82734752f4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dd91bc82734752f4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-882-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":".در عصری که پیشرفت های تکنولوژیک و افزایش رقابت بین المللی نقشمهمی در تعیین چیدمان بازارهای جهانی ایفا میکنند، صنایع غذایی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و به یکی از پویاترین بخش های اقتصادی تبدیلشده ان...","pages_count":155,"keywords":null,"token":"dd91bc82734752f4","created_at":"2024-04-20 11:26:49","updated_at":"2024-04-20 11:48:20","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-20 11:48:20","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931909,"title":"امیر مهرآور","meta_title":"امیر مهرآور","meta_description":"امیر مهرآور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"مهرآور","token":"680453b656ff12a3","created_at":"2024-04-20 11:37:22","updated_at":"2024-04-20 11:37:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931909,"title":"امیر مهرآور","meta_title":"امیر مهرآور","meta_description":"امیر مهرآور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"مهرآور","token":"680453b656ff12a3","created_at":"2024-04-20 11:37:22","updated_at":"2024-04-20 11:37:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788886,"file":"662367312b51b0.68256481.pdf","book_id":3804938,"toc":null,"created_at":"2024-04-20 11:26:49","updated_at":"2024-04-20 11:48:21","process_started_at":"2024-04-20 11:26:49","process_done_at":"2024-04-20 11:26:52","process_failed_at":null,"pages_count":155,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a68e8e85a9e485c2f66bc7ebb57004f1c9ce25a40610d1b689c5998380087754b682799b21c355313cec555aadd9ffd309b73ecc609046a967b3afc9c1f63edf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۵"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۱۵۵","previews":null,"score":0},{"id":3804465,"title":"تاثیر فناوری اطلاعات (دیجیتال مارکتینگ) در پیشرفت و عملکرد سازمان های دولتی","price":90000,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a6c5465812d10e86/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a6c5465812d10e86/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-722-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"a6c5465812d10e86","created_at":"2023-08-12 16:22:16","updated_at":"2023-09-02 17:25:55","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:17:17","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":90000,"cache":1,"authors":[{"id":1931394,"title":"سید وحید جاویدان","meta_title":"سید وحید جاویدان","meta_description":"سید وحید جاویدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"وحید جاویدان","token":"2291d930503f8135","created_at":"2023-08-20 16:17:17","updated_at":"2023-08-20 16:17:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931394,"title":"سید وحید جاویدان","meta_title":"سید وحید جاویدان","meta_description":"سید وحید جاویدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"وحید جاویدان","token":"2291d930503f8135","created_at":"2023-08-20 16:17:17","updated_at":"2023-08-20 16:17:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788413,"file":"64d7727127d0f8.51258472.pdf","book_id":3804465,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:17","updated_at":"2023-09-02 17:25:55","process_started_at":"2023-08-12 16:22:18","process_done_at":"2023-08-12 16:22:21","process_failed_at":null,"pages_count":124,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d377319d9dfce5a89c36b9fb8d48db2871d18d3ade05c51970a62abd5a8535c409a874b7a07c780936c619000a94699932f965086c8befeb36891c44ba4e691","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF--%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804923,"title":"راهبردهای نوین در مدیریت منابع انسانی","price":170000,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4b04d9f52f08f623/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4b04d9f52f08f623/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4b04d9f52f08f623/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4b04d9f52f08f623/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4b04d9f52f08f623/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-6433-89-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از حیطه های بحرانی در سازمانهانقش بسیار مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی ایفا میکند. روندپیشرفت فناوری و تحولات جهان کاری، نیازمندی ها و رویکردهایجدیدی را در مدیریت من...","pages_count":166,"keywords":null,"token":"4b04d9f52f08f623","created_at":"2024-04-20 09:10:41","updated_at":"2024-04-20 11:43:10","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-20 11:43:10","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931894,"title":"سید علینقی عمادی ترکامی","meta_title":"سید علینقی عمادی ترکامی","meta_description":"سید علینقی عمادی ترکامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علینقی عمادی ترکامی","token":"eaa93ef75b32f657","created_at":"2024-04-20 09:15:33","updated_at":"2024-04-20 09:15:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931894,"title":"سید علینقی عمادی ترکامی","meta_title":"سید علینقی عمادی ترکامی","meta_description":"سید علینقی عمادی ترکامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علینقی عمادی ترکامی","token":"eaa93ef75b32f657","created_at":"2024-04-20 09:15:33","updated_at":"2024-04-20 09:15:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788871,"file":"662347493c11f8.76889749.pdf","book_id":3804923,"toc":null,"created_at":"2024-04-20 09:10:41","updated_at":"2024-04-20 11:43:10","process_started_at":"2024-04-20 09:10:43","process_done_at":"2024-04-20 09:10:45","process_failed_at":null,"pages_count":166,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"43302f926c28190962c3076879f84d5bc292b6db53da07264a5e8c5872cd31dc6d206e7ffd5968569fad4780ca84eae66a7a0a706cd0a1bef0efd29b7b81c4be","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۶"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۶","previews":null,"score":0},{"id":3804368,"title":"جهش سازمانی با رویکرد مهندس سازمان","price":75000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1909cbe4583c8cf7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1909cbe4583c8cf7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1909cbe4583c8cf7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1909cbe4583c8cf7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1909cbe4583c8cf7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-591-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"1909cbe4583c8cf7","created_at":"2023-05-06 13:00:54","updated_at":"2023-05-07 15:39:36","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 15:39:36","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":75000,"cache":1,"authors":[{"id":1931221,"title":"اعتماد هژبرالساداتی","meta_title":"اعتماد هژبرالساداتی","meta_description":"اعتماد هژبرالساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اعتماد","lastname":"هژبرالساداتی","token":"00cf2de01118424a","created_at":"2023-05-07 15:39:36","updated_at":"2023-05-07 15:39:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931221,"title":"اعتماد هژبرالساداتی","meta_title":"اعتماد هژبرالساداتی","meta_description":"اعتماد هژبرالساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اعتماد","lastname":"هژبرالساداتی","token":"00cf2de01118424a","created_at":"2023-05-07 15:39:36","updated_at":"2023-05-07 15:39:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788316,"file":"6456103e59e9a1.27060228.pdf","book_id":3804368,"toc":null,"created_at":"2023-05-06 13:00:54","updated_at":"2023-05-07 15:39:36","process_started_at":"2023-05-07 12:10:52","process_done_at":"2023-05-07 12:10:53","process_failed_at":null,"pages_count":395,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"336f81c058e78f85fa4e70c034e32cc439af38a787e7284ce135e635e48d0162d28dab261be0c695d9f0d6ec51045a57590e8430d54ee59e815e165da2ad768d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804379,"title":"برنامه ریزی شهری پایدار","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/020a68a86a835c05/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/020a68a86a835c05/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-703-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"020a68a86a835c05","created_at":"2023-05-07 16:07:19","updated_at":"2023-05-07 17:39:57","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 17:39:57","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788327,"file":"64578d6fc6b010.94050674.pdf","book_id":3804379,"toc":null,"created_at":"2023-05-07 16:07:20","updated_at":"2023-05-07 17:39:57","process_started_at":"2023-05-07 17:20:50","process_done_at":"2023-05-07 17:20:51","process_failed_at":null,"pages_count":190,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bc76098b5e21672c8aacd573c7f6d7c9dfecb4092556bd199f940af4b2f909cac1ca34b94d39ff8649354f21ec789b6c7dd084e50bdccc75c5e9c0370aa65f27","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804467,"title":"مدیریت استراتژیک در سازمان ها","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/885b3385d0743fe2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/885b3385d0743fe2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-738-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"885b3385d0743fe2","created_at":"2023-08-12 16:22:19","updated_at":"2023-09-02 16:02:38","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-08-20 16:13:01","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":110000,"cache":1,"authors":[{"id":1931390,"title":"دکتر رضا صدرایی","meta_title":"دکتر رضا صدرایی","meta_description":"دکتر رضا صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صدرایی","token":"e28a1a39077e19c1","created_at":"2023-08-20 16:13:01","updated_at":"2023-08-20 16:13:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931390,"title":"دکتر رضا صدرایی","meta_title":"دکتر رضا صدرایی","meta_description":"دکتر رضا صدرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صدرایی","token":"e28a1a39077e19c1","created_at":"2023-08-20 16:13:01","updated_at":"2023-08-20 16:13:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788416,"file":"64d772734e2155.65571150.pdf","book_id":3804467,"toc":null,"created_at":"2023-08-12 16:22:19","updated_at":"2023-09-02 16:02:38","process_started_at":"2023-08-12 16:22:31","process_done_at":"2023-08-12 16:22:35","process_failed_at":null,"pages_count":174,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8bf9e6865eb0fb217d48b5f70c6d7f2b5342a9e24f5638d167c09972f62a4980bffc2a69cb9fee164b8fab0076950a24aba4fe54b2868da6d928eea818f864fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804446,"title":"استراتژی جذب مشتری در بانک","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fc8b4693ce2b8343/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-696-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"fc8b4693ce2b8343","created_at":"2023-06-20 13:27:09","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-06-20 13:39:43","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":200000,"cache":1,"authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931341,"title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_title":"دکتر سعید دهقان منشادی","meta_description":"دکتر سعید دهقان منشادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سعید دهقان منشادی","token":"b18732df33bd3df6","created_at":"2023-06-20 13:39:43","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788394,"file":"649169e5787568.64265452.pdf","book_id":3804446,"toc":null,"created_at":"2023-06-20 13:27:09","updated_at":"2023-06-20 13:39:43","process_started_at":"2023-06-20 13:27:12","process_done_at":"2023-06-20 13:27:16","process_failed_at":null,"pages_count":187,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"50c68ca6da31d3057ef840570d1f309cc52e07503f2cf886051be1cd8a3561f41d3bac8ae78522de9a75d4245b7967ee65117555d7e4a37ea0d675019c945b51","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804947,"title":"هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی)","price":184000,"ebook_price":"۹۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32ac768dc3ba3330/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-857--3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک...","pages_count":138,"keywords":null,"token":"32ac768dc3ba3330","created_at":"2024-04-27 16:01:19","updated_at":"2024-04-27 17:49:00","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2024-04-27 17:49:00","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931918,"title":"محمدامین طویرسیاری","meta_title":"محمدامین طویرسیاری","meta_description":"محمدامین طویرسیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدامین","lastname":"طویرسیاری","token":"0ff87915c4e02c94","created_at":"2024-04-27 16:10:47","updated_at":"2024-04-27 16:10:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931918,"title":"محمدامین طویرسیاری","meta_title":"محمدامین طویرسیاری","meta_description":"محمدامین طویرسیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدامین","lastname":"طویرسیاری","token":"0ff87915c4e02c94","created_at":"2024-04-27 16:10:47","updated_at":"2024-04-27 16:10:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788895,"file":"662ce20777a936.44692217.pdf","book_id":3804947,"toc":null,"created_at":"2024-04-27 16:01:19","updated_at":"2024-04-27 17:49:00","process_started_at":"2024-04-27 16:01:21","process_done_at":"2024-04-27 16:01:23","process_failed_at":null,"pages_count":138,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3f480aa26302c1ee242fbe35d375c3362f4e4f7ba47e0022ae2018912789b15fc3f3023f728acfa5e50468ceb2c931669b41579b8a6413503095595495c99010","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۸"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88--%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7..-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-","urlify":"%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88--%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7..-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-","pages_count_fa":"۱۳۸","previews":null,"score":0},{"id":3804427,"title":"اقتصاد خرد و کلان","price":195000,"ebook_price":"۹۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/43f39be5b5d5ccb3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/43f39be5b5d5ccb3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/43f39be5b5d5ccb3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/43f39be5b5d5ccb3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/43f39be5b5d5ccb3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-734-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"43f39be5b5d5ccb3","created_at":"2023-06-18 13:33:23","updated_at":"2023-10-26 11:21:56","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-26 11:21:56","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":195000,"cache":1,"authors":[{"id":1931456,"title":"دکتر محمد هادی کشاورزی","meta_title":"دکتر محمد هادی کشاورزی","meta_description":"دکتر محمد هادی کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد هادی کشاورزی","token":"7a1e77d638c13e4a","created_at":"2023-09-28 09:50:27","updated_at":"2023-09-28 09:50:27","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931456,"title":"دکتر محمد هادی کشاورزی","meta_title":"دکتر محمد هادی کشاورزی","meta_description":"دکتر محمد هادی کشاورزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد هادی کشاورزی","token":"7a1e77d638c13e4a","created_at":"2023-09-28 09:50:27","updated_at":"2023-09-28 09:50:27","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788375,"file":"648ec85c335975.97797292.pdf","book_id":3804427,"toc":null,"created_at":"2023-06-18 13:33:24","updated_at":"2023-10-26 11:21:56","process_started_at":"2023-06-18 13:33:24","process_done_at":"2023-06-18 13:33:30","process_failed_at":null,"pages_count":280,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5db34c41951e3afe62fd87902e15c5d1875285fbb7340e797987239f73516cdb9c1ce04270769febef10e9c000527591cf11e2ef7da38770e3d57e0a26be0e7a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88--%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7..-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-","simpleDescription":"<p><span dir=\"RTL\" lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'B Lotus'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;\">بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که<span style=\"mso-spacerun: yes;\">&nbsp; </span>در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود. </span></p>","ebook_price_en":92000,"print_price_en":184000,"urlify":"%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88--%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7..-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-","pages_count_fa":"۱۳۸","authorTitle":"محمدامین طویرسیاری","study_fields":[],"study_groups":[],"backLinks":{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"}},"tocStr":"","url":"/books/32ac768dc3ba3330/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88--%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7..-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-","ScapedDescription":" بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود. ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۵۵‌,‌۲۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۴۶‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۹۲‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۱۸۴‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) ؟ ","answer":" محمدامین طویرسیاری "},{"question":" درباره کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) ؟ ","answer":" بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود. "},{"question":" کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۴۰۲"},{"question":" ناشر کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چه کسی است ؟ ","answer":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا"},{"question":" کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چیست ؟ ","answer":"978-600-421-857--3"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۵۵‌,‌۲۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۴۶‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۹۲‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) را با قیمت ۱۸۴‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) ؟

محمدامین طویرسیاری

درباره کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) ؟

بدون تردید پرداختن به همه ابعاد شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی کاری سترگ و دشوار است که می طلبد سال ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کنکاش در چگونگی زندگی و زمانه آیت الله مجموعه ای از مبانی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که در یک مسیر بایست توامان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بر همین اساس در طی سال 1386 آغازین راه مصاحبه با ایشان در دستور کار تیمی هماهنگ و منسجم قرار گرفت که اینجانب به نمایندگی مسیول برگزاری جلسات مصاحبه شدم و اولین مصاحبه در تابستان 1387 انجام پذیرفت. اما پس از چند جلسه مصاحبه با آیت الله متوجه خلاهای موجود قرار گرفته و در یک بازبینی دوباره مصاحبه با یارانش نیز در دستور کار قرار گرفت این پروژه زمانبر و بسیار دشوار بود اما وقتی به نتایج آن می اندیشیدیم شیرینی و حلاوت آن بر سختی ها مستولی یافته و برتری می نمود.

کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۴۰۲

ناشر کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چه کسی است ؟

گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا

کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب هشت سال پس از او (چهار گفتگوی منتشر نشده با آیت ا.. هاشمی رفسنجانی) چیست ؟

978-600-421-857--3

خرید یا کرایه
cancel
19