راهنمای تغذیه علوفه درگاوهای شیری


نویسندگان : مهندس شهرام کتوک , مهندس عبدالغفار تخله , دکتر عبداله سمیعی , دکتر شهریار کتوک


درباره کتاب راهنمای تغذیه علوفه درگاوهای شیری

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۰۸
شابک
9789649704845
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19