دفتراول :آجردرمعماری زیبایی هاو کارایی ها مجموعه جامع مصالح شناسی


نویسندگان : دکتر سیدباقر حسینی , سیده زهرا سیدین خراسانی


درباره کتاب دفتراول :آجردرمعماری زیبایی هاو کارایی ها مجموعه جامع مصالح شناسی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۵۲۰
شابک
9786006594651
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19