روش های تشخیص وجبران سازی عیب در سیستم های کنترل


نویسندگان : دکتر محمدجواد خسروجردی , دکتر مهدی علیاری شوره دلی


درباره کتاب روش های تشخیص وجبران سازی عیب در سیستم های کنترل

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۳۵۲
شابک
9789646219946
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19