دستنامه توانبخشی عصب روان شناختی کل نگر توانبخشی سرپایی آسیب مغزی ..


نویسندگان : یهودابن -یاشای , لیونارد دیلر

مترجمان : دکتر حسین زارع , دکتر علی اکبر شریفی


درباره کتاب دستنامه توانبخشی عصب روان شناختی کل نگر توانبخشی سرپایی آسیب مغزی ..

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۱۴۴
شابک
9789649705484
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19