تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک 1 مختص رشته فیزیک ویرایش 8


نویسندگان : مهندس حمید قاسمی , دکتر شکوفه خسروی زاده


درباره کتاب تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک 1 مختص رشته فیزیک ویرایش 8

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۶۲۴
شابک
9789649750798
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19