1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی بهداشت محیط
  4. ریاضی (حساب دیفرانسیل و انتگرال1)
  5. کتاب تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دوم

تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دوم


نویسندگان : جورج توماس , راس فینی

مترجمان : فرزین گازرانی , علیرضا اسدالهی , جاسم عصمتی


درباره کتاب تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دوم

تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دوم

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۳۰۶
شابک
9789642748648
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دومکتاب‌های مشابه کتاب تشریح کامل مسایل کتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد (1) قسمت دوم


خرید یا کرایه
cancel
19