مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، دانشگاهی، تجاری مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، دانشگاهی، تجاری

توضیحات

طراحی مجموعه‌های معماری، حوزه‌ای کلان در مقیاس معماری است که به‌نوعی حوزه میان‌مقیاسی در طراحی فضای مصنوع، مابین طراحی تک‌بناها و طراحی شهری، به شمار می‌رود. در این حوزه، غیر از اصول حاکم در حیطه معماری، به بسیاری از مباحث کلان‌تر توجه می‌شود که در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری کاربرد دارند. از یک سو، در مجموعه‌های کلان معماری توجه به کل قرار نیست ما را از توجه به اجزا غافل کند، به‌علاوه باید توجه کرد که موضوعات مطرح در هر کلْ ابعادی فراتر از جمع اجزای آن را در بر می‌گیرد. در انواع مجموعه‌های معماری همچون مجموعه‌های مسکونی و نمایشگاهی و تجاری و ورزشی و آموزشی و مختلط، مباحث این حوزه اشتراکاتی دارند ولی تفاوت‌هایی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود که موضوع کتاب‌هایی در زمینه برنامه‌ریزی و طراحی این مجموعه‌ها خواهد بود. این کتاب‌ها که محصول فعالیت مشترک دو تن از مدرسان گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی است، پس از سال‌ها آموزش و تحقیق در این حوزه تالیف شده و پیشِ‌روی علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب‌ها را می‌توان در فعالیت حرفه‌ای مهندسان مشاور معمار و شهرساز و نیز در فعالیت‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در حوزه معماری و علوم وابسته استفاده کرد. مجموعه کتاب‌های اشاره‌شده، از کتاب‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و طراحی در حوزه معماری به شمار می‌آیند. مطالب گردآوری‌شده در این کتاب‌ها عمدتاً حاصل پژوهش مصداق‌محور یعنی جست‌وجو و تحقیق در مصادیق معماری از انواع این مجموعه‌ها صورت گرفته است. این بدان معناست که مطالب نظری مطرح‌شده در بخش جمع‌بندی یا نتیجه‌گیری هریک از موضوعات نیز عمدتاً بر اساس شناخت و نقد مصادیق این‌گونه از مجموعه‌ها و نه‌فقط بر مبنای آرا صاحب‌نظران حاصل شده است؛ رویکردی که البته در پژوهش در حوزه‌های دیگر علم و دانش بشری همچون علوم پایه و یا حتی ادبیاتْ در جهان و ایران سابقه دارد ولی در حوزه معماری چندان رونقی نداشته است. نگارندگان نیز با آگاهی از این شرایط و علاقه به اشاعه و گسترش این نوع نگاه، یعنی پژوهش مصداق‌محورانه در حوزه معماری، این کتاب را با همین شیوه نگاشته‌اند؛ شیوه‌ای که برخی محققان معاصر معماری ایران نیز آن را توصیه کرده‌اند. ویژگی مهم این مجموعه‌کتاب‌ها و تفاوت بسیار آن با کتاب‌های احتمالی مشابه، برآورده‌ساختن نیاز برنامه‌ریزان و طراحان معماری در این‌گونه مجموعه‌های کلان معماری است. در این کتاب‌ها سعی شده با ارایه مصادیق متنوع از مجموعه‌های معماری، ضمن نمایش آثار معماری، آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و مشخصات و ویژگی‌شان را بیان کند تا برنامه‌ریزان و طراحان مجموعه‌های بزرگ معماری بتوانند اصول کلی و مهم لازم برای برنامه‌ریزی و طراحی این‌گونه مجموعه‌ها را استنتاج کرده و در فعالیت حرفه‌ای خود از آن بهره ببرند. در انتخاب گونه‌ها سعی شده اولویت به مصادیقی داده شود که در فعالیت حرفه‌ای احتمال درگیرشدن برنامه‌ریزان و طراحان با آن‌ها بیشتر است، نمونه‌هایی که در بستر فکری و فرهنگی و اجتماعی امروز نیاز به بازتعریف دارند، ممکن است مطالعه آن‌ها در طراحی گونه‌های دیگر کاربرد داشته باشد و یا نقطه عطفی در موضوع اشاره شده چه ازنظر زمانی، مکانی و یا ایده طراحی به شمار می‌روند. باتوجه‌به تنوع بسیار مجموعه‌های معماری و ضرورت‌های گسترده‌ای که در طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد، اتخاذ رویکردی کاملاً یکسان در بررسی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، بااین‌حال سعی شده است تا در هریک از موضوعاتْ ضمن معرفی و بررسی نمونه‌ها و مصداق‌ها از مجموعه‌های معماری موجود در جهان و دسته‌بندی آن‌ها، اطلاعاتی درباره جایگاه گونه مربوطه در بستر امروز و ضرورت‌های طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ارایه شود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797843","title":"مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مجموعه‌های معماری: مسکونی، دانشگاهی، تجاری","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1fa991b6c6c17f12/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1fa991b6c6c17f12/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1fa991b6c6c17f12/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1fa991b6c6c17f12/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1fa991b6c6c17f12/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-440-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["طراحی مجموعه‌های معماری، حوزه‌ای کلان در مقیاس معماری است که به‌نوعی حوزه میان‌مقیاسی در طراحی فضای مصنوع، مابین طراحی تک‌بناها و طراحی شهری، به شمار می‌رود. در این حوزه، غیر از اصول حاکم در حیطه معماری، به بسیاری از مباحث کلان‌تر توجه می‌شود که در حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری کاربرد دارند. از یک سو، در مجموعه‌های کلان معماری توجه به کل قرار نیست ما را از توجه به اجزا غافل کند، به‌علاوه باید توجه کرد که موضوعات مطرح در هر کلْ ابعادی فراتر از جمع اجزای آن را در بر می‌گیرد. در انواع مجموعه‌های معماری همچون مجموعه‌های مسکونی و نمایشگاهی و تجاری و ورزشی و آموزشی و مختلط، مباحث این حوزه اشتراکاتی دارند ولی تفاوت‌هایی نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود که موضوع کتاب‌هایی در زمینه برنامه‌ریزی و طراحی این مجموعه‌ها خواهد بود. این کتاب‌ها که محصول فعالیت مشترک دو تن از مدرسان گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی است، پس از سال‌ها آموزش و تحقیق در این حوزه تالیف شده و پیشِ‌روی علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب‌ها را می‌توان در فعالیت حرفه‌ای مهندسان مشاور معمار و شهرساز و نیز در فعالیت‌های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری، در حوزه معماری و علوم وابسته استفاده کرد. مجموعه کتاب‌های اشاره‌شده، از کتاب‌های مرتبط با برنامه‌ریزی و طراحی در حوزه معماری به شمار می‌آیند. مطالب گردآوری‌شده در این کتاب‌ها عمدتاً حاصل پژوهش مصداق‌محور یعنی جست‌وجو و تحقیق در مصادیق معماری از انواع این مجموعه‌ها صورت گرفته است. این بدان معناست که مطالب نظری مطرح‌شده در بخش جمع‌بندی یا نتیجه‌گیری هریک از موضوعات نیز عمدتاً بر اساس شناخت و نقد مصادیق این‌گونه از مجموعه‌ها و نه‌فقط بر مبنای آرا صاحب‌نظران حاصل شده است؛ رویکردی که البته در پژوهش در حوزه‌های دیگر علم و دانش بشری همچون علوم پایه و یا حتی ادبیاتْ در جهان و ایران سابقه دارد ولی در حوزه معماری چندان رونقی نداشته است. نگارندگان نیز با آگاهی از این شرایط و علاقه به اشاعه و گسترش این نوع نگاه، یعنی پژوهش مصداق‌محورانه در حوزه معماری، این کتاب را با همین شیوه نگاشته‌اند؛ شیوه‌ای که برخی محققان معاصر معماری ایران نیز آن را توصیه کرده‌اند. ویژگی مهم این مجموعه‌کتاب‌ها و تفاوت بسیار آن با کتاب‌های احتمالی مشابه، برآورده‌ساختن نیاز برنامه‌ریزان و طراحان معماری در این‌گونه مجموعه‌های کلان معماری است. در این کتاب‌ها سعی شده با ارایه مصادیق متنوع از مجموعه‌های معماری، ضمن نمایش آثار معماری، آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و مشخصات و ویژگی‌شان را بیان کند تا برنامه‌ریزان و طراحان مجموعه‌های بزرگ معماری بتوانند اصول کلی و مهم لازم برای برنامه‌ریزی و طراحی این‌گونه مجموعه‌ها را استنتاج کرده و در فعالیت حرفه‌ای خود از آن بهره ببرند. در انتخاب گونه‌ها سعی شده اولویت به مصادیقی داده شود که در فعالیت حرفه‌ای احتمال درگیرشدن برنامه‌ریزان و طراحان با آن‌ها بیشتر است، نمونه‌هایی که در بستر فکری و فرهنگی و اجتماعی امروز نیاز به بازتعریف دارند، ممکن است مطالعه آن‌ها در طراحی گونه‌های دیگر کاربرد داشته باشد و یا نقطه عطفی در موضوع اشاره شده چه ازنظر زمانی، مکانی و یا ایده طراحی به شمار می‌روند. باتوجه‌به تنوع بسیار مجموعه‌های معماری و ضرورت‌های گسترده‌ای که در طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد، اتخاذ رویکردی کاملاً یکسان در بررسی آن‌ها امکان‌پذیر نیست، بااین‌حال سعی شده است تا در هریک از موضوعاتْ ضمن معرفی و بررسی نمونه‌ها و مصداق‌ها از مجموعه‌های معماری موجود در جهان و دسته‌بندی آن‌ها، اطلاعاتی درباره جایگاه گونه مربوطه در بستر امروز و ضرورت‌های طراحی و برنامه‌ریزی آن‌ها ارایه شود.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"1fa991b6c6c17f12","created_at":"2021-09-10 03:00:02","updated_at":"2022-08-29 14:21:39","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 06:35:18","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920798","title":"دکتر علی علایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"علایی","token":"5c6007f02d5e5c81","created_at":"2021-09-10 02:59:54","updated_at":"2021-09-10 02:59:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920799","title":"درسا جدی یگانه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"درسا جدی","lastname":"یگانه","token":"dd480a6b49dab180","created_at":"2021-09-10 02:59:54","updated_at":"2021-09-10 02:59:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920798","title":"دکتر علی علایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر علی","lastname":"علایی","token":"5c6007f02d5e5c81","created_at":"2021-09-10 02:59:54","updated_at":"2021-09-10 02:59:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920799","title":"درسا جدی یگانه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"درسا جدی","lastname":"یگانه","token":"dd480a6b49dab180","created_at":"2021-09-10 02:59:54","updated_at":"2021-09-10 02:59:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786496","file":"613a8aeaa3e4f9.86568319.pdf","book_id":"3797843","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:00:03","updated_at":"2022-08-29 14:21:39","process_started_at":"2021-09-10 03:00:03","process_done_at":"2021-09-10 03:00:08","process_failed_at":null,"pages_count":"198","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"046f7551ad675980b5381c1acfea9f5651ed01121f5084cfc8a75a8f87a59d8c2103013abadf1aba756731b519ac8dad00f5637785479d5add968f474c8ad76d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"1159","title":"اخلاق معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a0d1fc50fb48dc91","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2022-11-09 08:46:40","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4102","title":"اقلیم و معماری بومی و سنتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6ce57fa2e9a5ff7e","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2022-11-09 08:46:40","study_fields":[{"id":"1456","title":"معماری و انرژی","degree_id":"10","token":"a46aa2a63d5dbc62","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4858","title":"انسان، طبیعت، معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dfcfb84a0407ecf0","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:49","updated_at":"2022-11-09 08:46:40","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4861","title":"انسان، طبیعت، معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7dae890474ee86e7","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:49","updated_at":"2022-11-09 08:46:40","study_fields":[{"id":"1591","title":" نقاشی","degree_id":"7","token":"bd0fbfd93b3b386f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]},{"id":"1594","title":"مرمت بناهای تاریخی","degree_id":"7","token":"aa4d1cfb6118ec22","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"5236","title":"آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7414e750d088fc5d","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:54","updated_at":"2022-09-28 15:25:08","study_fields":[{"id":"1627","title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی","degree_id":"10","token":"276cf5c34acb3886","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6115","title":"آزمایشگاه فیزیک مصالح معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d56e812ae4ecd952","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-11-13 16:43:21","study_fields":[{"id":"1198","title":"باستان سنجی","degree_id":"10","token":"02031a8d86f621f6","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-24 13:11:05","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"6682","title":"آشنایی با تزئینات وابسته به معماری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"336c04a529d780c5","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:16","updated_at":"2022-10-15 16:13:25","study_fields":[{"id":"1591","title":" نقاشی","degree_id":"7","token":"bd0fbfd93b3b386f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]},{"id":"1594","title":"مرمت بناهای تاریخی","degree_id":"7","token":"aa4d1cfb6118ec22","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"6979","title":"آشنایی با مبانی معماری و ساختمان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c6ec0bdd8fe2ad3a","type":"","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:25:21","updated_at":"2022-10-15 16:13:25","study_fields":[{"id":"1405","title":"مهندسی شهرسازی","degree_id":"7","token":"08dda385eb753bc8","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-24 13:11:05","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7021","title":"آشنایی با معماری اسلامی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8d89987f7b746383","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2022-10-15 16:13:25","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7024","title":"آشنایی با معماری جهان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"535fe38bf61bed04","type":"","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2022-10-15 16:13:25","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":"28000","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر علی علایی, درسا جدی یگانه","tocStr":"","url":"/preview/1fa991b6c6c17f12/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":198,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1fa991b6c6c17f12","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/JQUlsSBNuTEtWzJM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/JbsifETldUVeXjPk.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/fgmHRQtSkAyswkfJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005678271465942639,0.00020234249491470465,0.9988871548275988,0.9994233027712203]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.17954815924167633},{"x":0.561344563961029,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.5428571701049805,0.17954815924167633,0.5596638917922974,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4924369752407074,0.1807372123003006,0.5394958257675171,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.17835909128189087},{"x":0.489075630903244,"y":0.17954815924167633},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2271105796098709},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.17835909128189087,0.48739495873451233,0.2271105796098709]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1771700382232666},{"x":0.561344563961029,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22948870062828064},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.4185294163227081,0.1701700382232666,0.5646638917922974,0.23648870062828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.3067776560783386,0.5949580073356628,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4638655483722687,0.3067776560783386,0.5260504484176636,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3067776560783386},{"x":0.462184876203537,"y":0.3067776560783386},{"x":0.462184876203537,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.40504202246665955,0.3067776560783386,0.462184876203537,0.3317479193210602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.2997776560783386,0.5999580073356628,0.3387479193210602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.4941176474094391,0.35315102338790894,0.5042017102241516,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.34615102338790893,0.5092017102241516,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5815126299858093,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5815126299858093,0.38287752866744995,0.6571428775787354,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40665873885154724},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48067227005958557,0.3816884756088257,0.5697479248046875,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40665873885154724},{"x":0.43361344933509827,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.3816884756088257,0.4773109257221222,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3816884756088257},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3816884756088257},{"x":0.42352941632270813,"y":0.405469685792923},{"x":0.34285715222358704,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.34285715222358704,0.3816884756088257,0.42352941632270813,0.405469685792923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4078477919101715},{"x":0.34285715222358704,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33785715222358703,0.3746884756088257,0.6621428775787354,0.4148477919101715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5512605309486389,0.46016645431518555,0.6168067455291748,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.46016645431518555,0.5462185144424438,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4780023694038391},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45378151535987854,0.4589774012565613,0.5327731370925903,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4589774012565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4589774012565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.4589774012565613,0.44873949885368347,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4589774012565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4589774012565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.3815126121044159,0.4589774012565613,0.43361344933509827,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3765126121044159,0.4519774012565613,0.6218067455291748,0.4850023694038391],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/gcLXhPBoXGSBmjOu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/gHMOYpOWliYFMHPT.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/UXIKumUmLQyMSTHB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/GOZZWamDUVsQCmzi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/XRsbjrjYAJbuAVbk.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/BPdEvCNzqnYibkHn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005678271465942639,0.0002659664311391987,0.9988871548275988,0.9989538995383328]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25326991081237793},{"x":0.534453809261322,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.534453809261322,0.2306777685880661,0.5932773351669312,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4638655483722687,0.2306777685880661,0.5260504484176636,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2544589638710022},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.40504202246665955,0.2306777685880661,0.4605042040348053,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2544589638710022},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.2236777685880661,0.5982773351669312,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"9","boundary":[0.4957983195781708,0.2770511209964752,0.5058823823928833,0.2901307940483093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.2700511209964752,0.5108823823928833,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5815126299858093,0.3067776560783386,0.6571428775787354,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5697479248046875,"y":0.32936978340148926},{"x":0.48067227005958557,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48067227005958557,0.30558857321739197,0.5697479248046875,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32936978340148926},{"x":0.43361344933509827,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.30558857321739197,0.4773109257221222,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.30558857321739197},{"x":0.42352941632270813,"y":0.30558857321739197},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32936978340148926},{"x":0.34285715222358704,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.34285715222358704,0.30558857321739197,0.42352941632270813,0.32936978340148926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3305588662624359},{"x":0.34285715222358704,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33785715222358703,0.29858857321739196,0.6621428775787354,0.3375588662624359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5529412031173706,0.3840665817260742,0.6184874176979065,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5478991866111755,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.3840665817260742,0.5478991866111755,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40309154987335205},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45378151535987854,0.3840665817260742,0.5327731370925903,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3840665817260742},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3840665817260742},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4436974823474884,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.3840665817260742,0.44873949885368347,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3840665817260742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3840665817260742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3815126121044159,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.3815126121044159,0.3840665817260742,0.43529412150382996,0.40309154987335205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3815126121044159,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3765126121044159,0.3770665817260742,0.6234874176979065,0.41009154987335206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5243697762489319,0.5838287472724915,0.5579832196235657,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5992865562438965},{"x":0.489075630903244,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.489075630903244,0.5838287472724915,0.5176470875740051,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5838287472724915},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5838287472724915},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5992865562438965},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علائی","boundary":[0.4420168101787567,0.5838287472724915,0.48235294222831726,0.5992865562438965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5992865562438965},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4370168101787567,0.5768287472724914,0.5629832196235657,0.6062865562438965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6076099872589111},{"x":0.534453809261322,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5277311205863953,0.6076099872589111,0.5361344814300537,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6242568492889404},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4638655483722687,0.6076099872589111,0.5210084319114685,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درسا","boundary":[0.5243697762489319,0.6325802803039551,0.5596638917922974,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6468489766120911},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.48235294222831726,0.6313912272453308,0.5176470875740051,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.43865546584129333,0.6313912272453308,0.4739495813846588,0.6468489766120911]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6064209342002869},{"x":0.561344563961029,"y":0.6468489766120911},{"x":0.440336138010025,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43365546584129333,0.6006099872589111,0.5663445639610291,0.6538489766120911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.801426887512207},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.801426887512207,0.5394958257675171,0.8335314989089966]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.801426887512207},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4538235318660736,0.794426887512207,0.5444958257675171,0.8405314989089966],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8347205519676208},{"x":0.529411792755127,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8442330360412598},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"تهی","boundary":[0.47058823704719543,0.8347205519676208,0.5310924649238586,0.8442330360412598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8347205519676208},{"x":0.529411792755127,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8442330360412598},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8277205519676208,0.5360924649238586,0.8512330360412598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.845422089099884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.845422089099884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.845422089099884,0.5243697762489319,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5193277597427368,"y":0.845422089099884},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.8466112017631531,0.5193277597427368,0.8513674139976501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5243697762489319,"y":0.845422089099884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.47735294222831726,0.8396112017631531,0.5293697762489319,0.8583674139976502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4773109257221222,0.8620689511299133,0.5176470875740051,0.8727704882621765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8550689511299133,0.5226470875740051,0.8797704882621765],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/VTlEyQSCFPLmHzSN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/erPxLIRRnZltMOdR.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/uGwpDNiYlVTHFSSa.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00041529555481021143,0.00013164923342739925,0.9987289739176005,0.9989807629477538]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.11771700531244278},{"x":0.5327731370925903,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15457788109779358},{"x":0.46722689270973206,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.11771700531244278,0.5310924649238586,0.15457788109779358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.11771700531244278},{"x":0.5327731370925903,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15457788109779358},{"x":0.46722689270973206,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.46390756487846374,0.11071700531244277,0.5360924649238586,0.16157788109779359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1533888280391693},{"x":0.5226891040802002,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5277311205863953,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"نی","boundary":[0.4588235318660736,0.1533888280391693,0.5277311205863953,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1533888280391693},{"x":0.5226891040802002,"y":0.14625446498394012},{"x":0.5277311205863953,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.1463888280391693,0.5327311205863953,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17003567516803741},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.1640903651714325,0.5142857432365417,0.17003567516803741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17003567516803741},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.1570903651714325,0.5192857432365418,0.17703567516803742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲۳","boundary":[0.48571428656578064,0.18668252229690552,0.5109243988990784,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.1796825222969055,0.5159243988990784,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.217598095536232},{"x":0.5932773351669312,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5932773351669312,0.20451843738555908,0.6201680898666382,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.217598095536232},{"x":0.5647059082984924,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.20451843738555908,0.5882353186607361,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.217598095536232},{"x":0.5529412031173706,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.20451843738555908,0.5579832196235657,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.217598095536232},{"x":0.5025210380554199,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.20451843738555908,0.5462185144424438,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45546218752861023,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.20570749044418335,0.4957983195781708,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20570749044418335},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20570749044418335},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42016807198524475,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.20570749044418335,0.44873949885368347,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.20570749044418335,0.4151260554790497,0.21878716349601746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.217598095536232},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.19751843738555908,0.6251680898666382,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6840336322784424,0.23543401062488556,0.7142857313156128,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6504201889038086,0.23543401062488556,0.6789916157722473,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6201680898666382,0.23543401062488556,0.6487395167350769,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.23543401062488556,0.6151260733604431,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23543401062488556},{"x":0.605042040348053,"y":0.23543401062488556},{"x":0.605042040348053,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5647059082984924,0.23543401062488556,0.605042040348053,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.23543401062488556},{"x":0.561344563961029,"y":0.23543401062488556},{"x":0.561344563961029,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5176470875740051,0.23543401062488556,0.561344563961029,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2508918046951294},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49747899174690247,0.23543401062488556,0.5159664154052734,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.23543401062488556},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23543401062488556},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.4436974823474884,0.23543401062488556,0.48739495873451233,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.23543401062488556},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23543401062488556},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.3932773172855377,0.23543401062488556,0.43697479367256165,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3932773172855377,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2508918046951294},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.23543401062488556,0.3932773172855377,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3831932842731476,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.3310924470424652,0.23543401062488556,0.3831932842731476,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2508918046951294},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32605043053627014,0.23543401062488556,0.3310924470424652,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.23543401062488556},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23543401062488556},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.2840336263179779,0.23543401062488556,0.32268908619880676,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2790336263179779,0.22843401062488555,0.7192857313156128,0.2578918046951294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5714285969734192,0.2568370997905731,0.5966386795043945,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5462185144424438,0.2568370997905731,0.5663865804672241,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علائی","boundary":[0.5092437267303467,0.2568370997905731,0.5394958257675171,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2711058259010315},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.2568370997905731,0.5025210380554199,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2711058259010315},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسا","boundary":[0.46722689270973206,0.2568370997905731,0.4924369752407074,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2568370997905731},{"x":0.462184876203537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.462184876203537,"y":0.2711058259010315},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.43361344933509827,0.2568370997905731,0.462184876203537,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2711058259010315},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.40168067812919617,0.2568370997905731,0.4268907606601715,0.2711058259010315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2711058259010315},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.24983709979057311,0.6016386795043945,0.2781058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5159664154052734,0.2948870360851288,0.5579832196235657,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109243988990784,0.2948870360851288,0.5142857432365417,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.48403361439704895,0.2948870360851288,0.5042017102241516,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3079667091369629},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.4420168101787567,0.2948870360851288,0.4773109257221222,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5983193516731262,"y":0.328180730342865},{"x":0.5647059082984924,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.31272295117378235,0.5983193516731262,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5630252361297607,"y":0.328180730342865},{"x":0.5428571701049805,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.31272295117378235,0.5630252361297607,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5378151535987854,"y":0.328180730342865},{"x":0.5327731370925903,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.31272295117378235,0.5378151535987854,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5277311205863953,"y":0.328180730342865},{"x":0.4941176474094391,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.31272295117378235,0.5277311205863953,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4924369752407074,"y":0.328180730342865},{"x":0.48235294222831726,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.31272295117378235,0.4924369752407074,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4789915978908539,"y":0.328180730342865},{"x":0.4789915978908539,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.31272295117378235,0.4789915978908539,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4722689092159271,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4722689092159271,"y":0.328180730342865},{"x":0.44873949885368347,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.31272295117378235,0.4722689092159271,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4420168101787567,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4420168101787567,"y":0.328180730342865},{"x":0.40168067812919617,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.31272295117378235,0.4420168101787567,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3341260552406311,0.5865546464920044,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3472056984901428},{"x":0.534453809261322,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3341260552406311,0.5529412031173706,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.3341260552406311,0.5327731370925903,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3472056984901428},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3341260552406311,0.5243697762489319,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3341260552406311,0.4605042040348053,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894},{"x":0.561344563961029,"y":0.35315102338790894},{"x":0.561344563961029,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.35315102338790894,0.561344563961029,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35315102338790894},{"x":0.534453809261322,"y":0.35315102338790894},{"x":0.534453809261322,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.35315102338790894,0.534453809261322,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.35315102338790894,0.5109243988990784,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.35315102338790894,0.5008403658866882,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36623066663742065},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.35315102338790894,0.4722689092159271,0.36623066663742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.2866979830265045,0.6016386795043945,0.3744197494983673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.37217599153518677,0.5445378422737122,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.37217599153518677,0.5142857432365417,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.37217599153518677,0.4941176474094391,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3709869086742401},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38644471764564514},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.3709869086742401,0.48739495873451233,0.38644471764564514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3876337707042694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3639869086742401,0.5495378422737122,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5462185144424438,"y":0.405469685792923},{"x":0.5008403658866882,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5025210380554199,0.3912009596824646,0.5462185144424438,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4957983195781708,0.3912009596824646,0.5008403658866882,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.39001187682151794},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3912009596824646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4042806327342987},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45378151535987854,0.39001187682151794,0.48235294222831726,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.4114149808883667,0.5630252361297607,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.4114149808883667,0.5327731370925903,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42330560088157654},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4114149808883667,0.48739495873451233,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42330560088157654},{"x":0.489075630903244,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"٬","boundary":[0.489075630903244,0.4114149808883667,0.4941176474094391,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.4941176474094391,0.4114149808883667,0.5176470875740051,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.4114149808883667,0.4605042040348053,0.42330560088157654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4420168101787567,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4370168101787567,0.38301187682151794,0.5680252361297607,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6285714507102966,0.44351962208747864,0.6504201889038086,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5899159908294678,0.44351962208747864,0.6218487620353699,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44351962208747864},{"x":0.583193302154541,"y":0.44351962208747864},{"x":0.583193302154541,"y":0.45659929513931274},{"x":0.561344563961029,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.44351962208747864,0.583193302154541,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.44351962208747864,0.5546218752861023,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.44351962208747864,0.5092437267303467,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43697479367256165,0.44351962208747864,0.4739495813846588,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45659929513931274},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.39159664511680603,0.44351962208747864,0.4302521049976349,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3630252182483673,0.44351962208747864,0.3848739564418793,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3613445460796356,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45659929513931274},{"x":0.35798320174217224,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.44351962208747864,0.3613445460796356,0.45659929513931274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45659929513931274},{"x":0.35798320174217224,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.43651962208747863,0.6554201889038086,0.46359929513931275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6369748115539551,0.4684898853302002,0.6873949766159058,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.4684898853302002,0.6386554837226868,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علائی","boundary":[0.5966386795043945,0.4673008322715759,0.6151260733604431,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.4673008322715759,0.5899159908294678,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5714285969734192,0.4673008322715759,0.5815126299858093,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.4673008322715759,0.5663865804672241,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4673008322715759},{"x":0.556302547454834,"y":0.4673008322715759},{"x":0.556302547454834,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۴-","boundary":[0.5243697762489319,0.4673008322715759,0.556302547454834,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636},{"x":0.707563042640686,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.48275861144065857,0.7378151416778564,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.48275861144065857,0.7042016983032227,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6823529601097107,0.48275861144065857,0.6941176652908325,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6386554837226868,0.48275861144065857,0.6773109436035156,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.48275861144065857,0.6386554837226868,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5915966629981995,0.48275861144065857,0.6151260733604431,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5630252361297607,0.48275861144065857,0.5865546464920044,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5394958257675171,0.48275861144065857,0.561344563961029,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.48275861144065857,0.5327731370925903,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4941176474094391,0.48275861144065857,0.5243697762489319,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.48275861144065857},{"x":0.489075630903244,"y":0.48275861144065857},{"x":0.489075630903244,"y":0.4982164204120636},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.45378151535987854,0.48275861144065857,0.489075630903244,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48275861144065857},{"x":0.45210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4982164204120636},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.48275861144065857,0.45210084319114685,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4285714328289032,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.4000000059604645,0.48275861144065857,0.4285714328289032,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4982164204120636},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39159664511680603,0.48275861144065857,0.3949579894542694,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.48275861144065857},{"x":0.38823530077934265,"y":0.48275861144065857},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4982164204120636},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.35630252957344055,0.48275861144065857,0.38823530077934265,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3512605130672455,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.48275861144065857,0.3512605130672455,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.48275861144065857},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48275861144065857},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.3025210201740265,0.48275861144065857,0.34285715222358704,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3008403480052948,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.48275861144065857,0.3008403480052948,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.48275861144065857},{"x":0.29243698716163635,"y":0.48275861144065857},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4982164204120636},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.26050421595573425,0.48275861144065857,0.29243698716163635,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5005945563316345},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25550421595573425,0.4603008322715759,0.7411344695091248,0.5075945563316345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6000000238418579,0.4982164204120636,0.6151260733604431,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علائی","boundary":[0.5731092691421509,0.4982164204120636,0.5949580073356628,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.4982164204120636,0.5714285969734192,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5596638917922974,0.4982164204120636,0.5647059082984924,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4982164204120636},{"x":0.556302547454834,"y":0.4982164204120636},{"x":0.556302547454834,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5210084319114685,0.4982164204120636,0.556302547454834,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5112960934638977},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسا","boundary":[0.49747899174690247,0.4982164204120636,0.5159664154052734,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5112960934638977},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.47058823704719543,0.4982164204120636,0.4941176474094391,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4982164204120636},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4982164204120636},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5112960934638977},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.44873949885368347,0.4982164204120636,0.46554622054100037,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4436974823474884,0.4982164204120636,0.4470588266849518,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4982164204120636},{"x":0.440336138010025,"y":0.4982164204120636},{"x":0.440336138010025,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.40672269463539124,0.4982164204120636,0.440336138010025,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4982164204120636},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5112960934638977},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.38655462861061096,0.4982164204120636,0.40168067812919617,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.3512605130672455,0.4982164204120636,0.3815126121044159,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7109243869781494,"y":0.526753842830658},{"x":0.6605042219161987,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6605042219161987,0.5136741995811462,0.7109243869781494,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6571428775787354,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.5136741995811462,0.6571428775787354,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6369748115539551,"y":0.526753842830658},{"x":0.6352941393852234,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5136741995811462,0.6369748115539551,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6134454011917114,"y":0.526753842830658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.5136741995811462,0.6134454011917114,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5915966629981995,"y":0.526753842830658},{"x":0.5882353186607361,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5136741995811462,0.5915966629981995,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5136741995811462},{"x":0.583193302154541,"y":0.5136741995811462},{"x":0.583193302154541,"y":0.526753842830658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5512605309486389,0.5136741995811462,0.583193302154541,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5462185144424438,"y":0.526753842830658},{"x":0.5226891040802002,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5226891040802002,0.5136741995811462,0.5462185144424438,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5176470875740051,"y":0.526753842830658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4907563030719757,0.5136741995811462,0.5176470875740051,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48571428656578064,"y":0.526753842830658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.5136741995811462,0.48571428656578064,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4789915978908539,"y":0.526753842830658},{"x":0.4588235318660736,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4588235318660736,0.5136741995811462,0.4789915978908539,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45378151535987854,"y":0.526753842830658},{"x":0.43361344933509827,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43361344933509827,0.5136741995811462,0.45378151535987854,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4285714328289032,"y":0.526753842830658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.5136741995811462,0.4285714328289032,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5136741995811462},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5136741995811462},{"x":0.42016807198524475,"y":0.526753842830658},{"x":0.3848739564418793,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.5136741995811462,0.42016807198524475,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3815126121044159,"y":0.526753842830658},{"x":0.3798319399356842,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.5136741995811462,0.3815126121044159,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5136741995811462},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5136741995811462},{"x":0.37310925126075745,"y":0.526753842830658},{"x":0.3445378243923187,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3445378243923187,0.5136741995811462,0.37310925126075745,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6756302714347839,0.5291320085525513,0.7260504364967346,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6403361558914185,0.5291320085525513,0.6705882549285889,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5303210616111755,0.6369748115539551,0.5410225987434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3395378243923187,0.4912164204120636,0.7310504364967346,0.5480225987434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5398335456848145},{"x":0.605042040348053,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.6033613681793213,0.5291320085525513,0.6151260733604431,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.605042040348053,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5882353186607361,0.5291320085525513,0.605042040348053,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۸۸","boundary":[0.5798319578170776,0.5291320085525513,0.6000000238418579,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5663865804672241,0.5291320085525513,0.5798319578170776,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.561344563961029,0.5291320085525513,0.5663865804672241,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5410225987434387},{"x":0.534453809261322,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.534453809261322,0.5291320085525513,0.5579832196235657,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5303210616111755,0.5327731370925903,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5042017102241516,0.5303210616111755,0.5260504484176636,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5410225987434387},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.5303210616111755,0.5008403658866882,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6386554837226868,0.5457788109779358,0.6756302714347839,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5457788109779358,0.6369748115539551,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5564804077148438},{"x":0.578151285648346,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.578151285648346,0.5457788109779358,0.6151260733604431,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.5457788109779358,0.5714285969734192,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5457788109779358},{"x":0.534453809261322,"y":0.5457788109779358},{"x":0.534453809261322,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5109243988990784,0.5457788109779358,0.534453809261322,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4789915978908539,0.5457788109779358,0.5058823823928833,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4739495813846588,0.5457788109779358,0.4756302535533905,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5457788109779358},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5457788109779358},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۲۳","boundary":[0.4470588266849518,0.5457788109779358,0.46722689270973206,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.526753842830658},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5564804077148438},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4420588266849518,0.5245101146697998,0.6806302714347839,0.5634804077148438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6436975002288818,0.5612366199493408,0.6672269105911255,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5612366199493408,0.6369748115539551,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7109243869781494,0.5755053758621216,0.7462185025215149,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.587395966053009},{"x":0.6722689270973206,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6722689270973206,0.5755053758621216,0.7058823704719543,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.587395966053009},{"x":0.6403361558914185,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6403361558914185,0.5755053758621216,0.6689075827598572,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.587395966053009},{"x":0.6336134672164917,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.5755053758621216,0.6369748115539551,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6134454011917114,"y":0.587395966053009},{"x":0.6000000238418579,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6000000238418579,0.5755053758621216,0.6134454011917114,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6000000238418579,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.5542366199493408,0.7512185025215149,0.5932069129943848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.5921521782875061,0.6823529601097107,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.5921521782875061,0.6369748115539551,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6033613681793213,0.5909631252288818,0.6151260733604431,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5865546464920044,0.5909631252288818,0.6016806960105896,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6028537750244141},{"x":0.583193302154541,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.5909631252288818,0.5882353186607361,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5495798587799072,0.5909631252288818,0.5798319578170776,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5462185144424438,0.5909631252288818,0.5495798587799072,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5243697762489319,0.5909631252288818,0.5428571701049805,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5909631252288818,0.5243697762489319,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6655462384223938,0.6064209342002869,0.6957983374595642,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6369748115539551,0.6064209342002869,0.6605042219161987,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6064209342002869,0.6369748115539551,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5815126299858093,0.6064209342002869,0.6168067455291748,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5680672526359558,0.6064209342002869,0.5798319578170776,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6183115243911743},{"x":0.529411792755127,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.529411792755127,0.6064209342002869,0.5579832196235657,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6064209342002869,0.5243697762489319,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6183115243911743},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.48403361439704895,0.6064209342002869,0.5159664154052734,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6064209342002869},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6064209342002869},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4638655483722687,0.6064209342002869,0.48235294222831726,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6183115243911743},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.42184874415397644,0.6064209342002869,0.4605042040348053,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6064209342002869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6064209342002869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6183115243911743},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.6064209342002869,0.42016807198524475,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3781512677669525,0.6064209342002869,0.4117647111415863,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6183115243911743},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35966387391090393,0.6064209342002869,0.3764705955982208,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6064209342002869},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6064209342002869},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.3327731192111969,0.6064209342002869,0.35630252957344055,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6183115243911743},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.6064209342002869,0.3294117748737335,0.6183115243911743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6195005774497986},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3227311027050018,0.5839631252288818,0.7007983374595642,0.6265005774497986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6403361558914185,0.6230677962303162,0.6722689270973206,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.6230677962303162,0.6386554837226868,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6337693333625793},{"x":0.578151285648346,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.578151285648346,0.6230677962303162,0.6151260733604431,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5680672526359558,0.6230677962303162,0.5731092691421509,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5529412031173706,0.6218787431716919,0.5630252361297607,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5310924649238586,0.6218787431716919,0.5478991866111755,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.6218787431716919,0.5260504484176636,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6337693333625793},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.48235294222831726,0.6218787431716919,0.5159664154052734,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6218787431716919},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6218787431716919},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Buildings","boundary":[0.2705882489681244,0.6218787431716919,0.32268908619880676,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6325802803039551},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.32773110270500183,0.6218787431716919,0.3310924470424652,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6218787431716919},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6218787431716919},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6325802803039551},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Design","boundary":[0.33949580788612366,0.6218787431716919,0.37310925126075745,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.3798319399356842,0.6218787431716919,0.3983193337917328,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6337693333625793},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Construction","boundary":[0.40336135029792786,0.6218787431716919,0.4722689092159271,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6386554837226868,0.6385255455970764,0.6722689270973206,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6385255455970764,0.6386554837226868,0.6504161953926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2655882489681244,0.6136896305084228,0.6772689270973206,0.6574161953926086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاهها","boundary":[0.5747899413108826,0.6373364925384521,0.6134454011917114,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6373364925384521,0.5747899413108826,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدارس","boundary":[0.5428571701049805,0.6373364925384521,0.5647059082984924,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5176470875740051,0.6373364925384521,0.5327731370925903,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5025210380554199,0.6373364925384521,0.5109243988990784,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6373364925384521},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6373364925384521},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6492270827293396},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.46554622054100037,0.6373364925384521,0.49915966391563416,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6373364925384521},{"x":0.462184876203537,"y":0.6373364925384521},{"x":0.462184876203537,"y":0.6492270827293396},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45210084319114685,0.6373364925384521,0.462184876203537,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6373364925384521},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6373364925384521},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43865546584129333,0.6373364925384521,0.44873949885368347,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6373364925384521},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6373364925384521},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6492270827293396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.42016807198524475,0.6373364925384521,0.43529412150382996,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.6373364925384521,0.4151260554790497,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6373364925384521},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6373364925384521},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6492270827293396},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.37142857909202576,0.6373364925384521,0.40672269463539124,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6373364925384521},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6373364925384521},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3663865625858307,0.6373364925384521,0.37142857909202576,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6373364925384521},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6373364925384521},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"College","boundary":[0.2521008551120758,0.6373364925384521,0.29411765933036804,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Buildings","boundary":[0.2974790036678314,0.6373364925384521,0.3495798408985138,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2471008551120758,0.6303364925384521,0.6184454011917114,0.6562270827293396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5600475668907166},{"x":0.529411792755127,"y":0.5600475668907166},{"x":0.529411792755127,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸","boundary":[0.5109243988990784,0.5600475668907166,0.529411792755127,0.5683709979057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5683709979057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۶۴","boundary":[0.534453809261322,0.5600475668907166,0.5529412031173706,0.5683709979057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5600475668907166},{"x":0.578151285648346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5596638917922974,0.5600475668907166,0.578151285648346,0.5683709979057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴۰۵","boundary":[0.5848739743232727,0.5600475668907166,0.6134454011917114,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.5530475668907165,0.6184454011917114,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6290130615234375},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"--","boundary":[0.32605043053627014,0.6254459023475647,0.3327731192111969,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6290130615234375},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.32105043053627014,0.6184459023475647,0.3377731192111969,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6634958386421204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Design","boundary":[0.48235294222831726,0.6539833545684814,0.5176470875740051,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5226891040802002,0.6527943015098572,0.5411764979362488,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Construction","boundary":[0.5445378422737122,0.6527943015098572,0.6134454011917114,0.6623067855834961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6623067855834961},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.47735294222831726,0.6469833545684814,0.6184454011917114,0.6693067855834961],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.6706302165985107,0.6722689270973206,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6352941393852234,0.6706302165985107,0.6369748115539551,0.6789536476135254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6302941393852234,0.6636302165985107,0.6772689270973206,0.6871427006721497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5747899413108826,0.6682521104812622,0.6168067455291748,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.6682521104812622,0.5697479248046875,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5260504484176636,0.6682521104812622,0.5495798587799072,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5058823823928833,0.6682521104812622,0.5159664154052734,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.48235294222831726,0.6682521104812622,0.5008403658866882,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.6682521104812622,0.4773109257221222,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6670629978179932},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6670629978179932},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4302521049976349,0.6670629978179932,0.46722689270973206,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6801427006721497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42352941632270813,0.6670629978179932,0.4285714328289032,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6670629978179932},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6670629978179932},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Comercial","boundary":[0.2554621994495392,0.6670629978179932,0.31092438101768494,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6670629978179932},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6670629978179932},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Buildings","boundary":[0.3142857253551483,0.6670629978179932,0.3630252182483673,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6670629978179932},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6670629978179932},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3663865625858307,0.6670629978179932,0.37142857909202576,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Design","boundary":[0.3798319399356842,0.6670629978179932,0.4151260554790497,0.6801427006721497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2504621994495392,0.6600629978179932,0.6218067455291748,0.6883317537307739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.671819269657135},{"x":0.5159664154052734,"y":0.671819269657135},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"--","boundary":[0.5058823823928833,0.671819269657135,0.5159664154052734,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.671819269657135},{"x":0.5159664154052734,"y":0.671819269657135},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.664819269657135,0.5209664154052734,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5243697762489319,0.6848989129066467,0.5411764979362488,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Construction","boundary":[0.5462185144424438,0.6837098598480225,0.6134454011917114,0.6920332908630371]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5193697762489319,0.6767098598480225,0.6184454011917114,0.6990332908630371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6151260733604431,"y":0.701545774936676},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.5915966629981995,0.7003567218780518,0.6134454011917114,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یگانه","boundary":[0.5663865804672241,0.7003567218780518,0.5865546464920044,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.7003567218780518,0.5647059082984924,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7098692059516907},{"x":0.534453809261322,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درسا","boundary":[0.534453809261322,0.6991676688194275,0.5579832196235657,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7086801528930664},{"x":0.534453809261322,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6991676688194275,0.5361344814300537,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6991676688194275},{"x":0.529411792755127,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7098692059516907},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.5042017102241516,0.6991676688194275,0.5277311205863953,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7086801528930664},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49747899174690247,0.6991676688194275,0.5008403658866882,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6134454011917114,"y":0.72651606798172},{"x":0.5815126299858093,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5815126299858093,0.7146254181861877,0.6134454011917114,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5764706134796143,"y":0.72651606798172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5529412031173706,0.7146254181861877,0.5764706134796143,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.72651606798172},{"x":0.5226891040802002,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5226891040802002,0.7146254181861877,0.5478991866111755,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.72651606798172},{"x":0.5142857432365417,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.7146254181861877,0.5176470875740051,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5092437267303467,"y":0.72651606798172},{"x":0.489075630903244,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.489075630903244,0.7146254181861877,0.5092437267303467,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7146254181861877},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7146254181861877},{"x":0.48403361439704895,"y":0.72651606798172},{"x":0.4638655483722687,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4638655483722687,0.7146254181861877,0.48403361439704895,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4588235318660736,"y":0.72651606798172},{"x":0.45546218752861023,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.7146254181861877,0.4588235318660736,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7146254181861877},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7146254181861877},{"x":0.45042017102241516,"y":0.72651606798172},{"x":0.413445383310318,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.413445383310318,0.7146254181861877,0.45042017102241516,0.72651606798172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7277051210403442},{"x":0.4117647111415863,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.408445383310318,0.6921676688194275,0.6184454011917114,0.7347051210403442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6722689270973206,0.6991676688194275,0.7058823704719543,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.6991676688194275,0.6689075827598572,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7003567218780518,0.6369748115539551,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6722689270973206,0.7146254181861877,0.7058823704719543,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6369748115539551,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7158145308494568,0.6689075827598572,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6369748115539551,"y":0.72651606798172},{"x":0.6352941393852234,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7158145308494568,0.6369748115539551,0.72651606798172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6979786157608032},{"x":0.707563042640686,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6352941393852234,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62693279504776,0.6921676688194275,0.712563042640686,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6739495992660522,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6722689270973206,0.7288941740989685,0.7058823704719543,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6689075827598572,"y":0.740784764289856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7288941740989685,0.6689075827598572,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7300832271575928,0.6369748115539551,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6991596817970276,0.7467300891876221,0.7159664034843445,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6756302714347839,0.7455410361289978,0.6974790096282959,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6352941393852234,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6352941393852234,0.7455410361289978,0.6672269105911255,0.7574316263198853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6286134672164917,0.7218941740989685,0.7209664034843445,0.7644316263198853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.771700382232666},{"x":0.6991596817970276,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6991596817970276,0.7621878981590271,0.7159664034843445,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.771700382232666},{"x":0.6756302714347839,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6756302714347839,0.7633769512176514,0.6991596817970276,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.771700382232666},{"x":0.6403361558914185,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6403361558914185,0.7633769512176514,0.6672269105911255,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6369748115539551,"y":0.771700382232666},{"x":0.6336134672164917,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7633769512176514,0.6369748115539551,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7764565944671631},{"x":0.75126051902771,"y":0.7764565944671631},{"x":0.75126051902771,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7226890921592712,0.7764565944671631,0.75126051902771,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6605042219161987,0.7764565944671631,0.7176470756530762,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6403361558914185,0.7764565944671631,0.6554622054100037,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6336134672164917,0.7764565944671631,0.6369748115539551,0.7883471846580505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7633769512176514},{"x":0.75126051902771,"y":0.7621878981590271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6286134672164917,0.7563769512176514,0.75626051902771,0.7941581315994263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7300832271575928},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7300832271575928},{"x":0.33949580788612366,"y":0.740784764289856},{"x":0.3042016923427582,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3042016923427582,0.7300832271575928,0.33949580788612366,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7300832271575928},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7300832271575928},{"x":0.38991597294807434,"y":0.740784764289856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3462184965610504,0.7300832271575928,0.38991597294807434,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45042017102241516,"y":0.740784764289856},{"x":0.3966386616230011,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3966386616230011,0.7300832271575928,0.45042017102241516,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7300832271575928},{"x":0.45378151535987854,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.7300832271575928,0.45378151535987854,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4588235318660736,0.7300832271575928,0.5008403658866882,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5042017102241516,0.7300832271575928,0.5142857432365417,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5193277597427368,0.7300832271575928,0.5747899413108826,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5798319578170776,0.7300832271575928,0.6151260733604431,0.7419738173484802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3042016923427582,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2992016923427582,0.7218941740989685,0.6201260733604431,0.7489738173484802],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"NA۲۷۵۰","boundary":[0.5680672526359558,0.7467300891876221,0.6117647290229797,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.7397300891876221,0.6167647290229797,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲۹","boundary":[0.5932773351669312,0.7621878981590271,0.6134454011917114,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.7551878981590271,0.6184454011917114,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷۷۱۰۲۵","boundary":[0.5663865804672241,0.7776456475257874,0.6134454011917114,0.7847800254821777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.7706456475257873,0.6184454011917114,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5411764979362488,0.8073721528053284,0.5512605309486389,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.8061830997467041,0.5327731370925903,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8192628026008606},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷۳۴","boundary":[0.4722689092159271,0.8049940466880798,0.5058823823928833,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8049940466880798},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8049940466880798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.4453781545162201,0.8049940466880798,0.46722689270973206,0.8192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4403781545162201,0.7979940466880798,0.5562605309486389,0.8274518556594849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8228299617767334},{"x":0.561344563961029,"y":0.8216409087181091},{"x":0.561344563961029,"y":0.8347205519676208},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.43529412150382996,0.8228299617767334,0.561344563961029,0.8347205519676208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8501783609390259},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.41680672764778137,0.8370987176895142,0.5798319578170776,0.8501783609390259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8501783609390259},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.8158299617767334,0.5848319578170776,0.8571783609390259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/aXEXMThhLaijiBVN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/YwCxvCoDXQGnMMkw.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/SwZhiABgRAzuRSXA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022886802869684556,0.0001797206540737084,0.9986329355079587,0.9989312776974918]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.15814507007598877,0.5260504484176636,0.17241379618644714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4672689092159271,0.15114507007598876,0.5310504484176636,0.17941379618644715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20808561146259308},{"x":0.75126051902771,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.75126051902771,0.19500593841075897,0.8084033727645874,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7445378303527832,0.19500593841075897,0.7495798468589783,0.20808561146259308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.19500593841075897},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7395378303527832,0.18800593841075897,0.8134033727645874,0.21508561146259308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.19619500637054443},{"x":0.17142857611179352,"y":0.19500593841075897},{"x":0.17142857611179352,"y":0.20451843738555908},{"x":0.1428571492433548,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.1428571492433548,0.19619500637054443,0.17142857611179352,0.20451843738555908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.19619500637054443},{"x":0.17142857611179352,"y":0.19500593841075897},{"x":0.17142857611179352,"y":0.20451843738555908},{"x":0.1428571492433548,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.18919500637054443,0.17642857611179352,0.2115184373855591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.21997621655464172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.21997621655464172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7697479128837585,0.21997621655464172,0.8084033727645874,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.21997621655464172,0.7697479128837585,0.22948870062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.21997621655464172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.21997621655464172},{"x":0.8084033727645874,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7630672407150269,0.21297621655464172,0.8134033727645874,0.23529964756965638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22116528451442719},{"x":0.15798319876194,"y":0.22116528451442719},{"x":0.15798319876194,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1428571492433548,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".نه","boundary":[0.1428571492433548,0.22116528451442719,0.15798319876194,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.22116528451442719},{"x":0.15798319876194,"y":0.22116528451442719},{"x":0.15798319876194,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1428571492433548,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.21416528451442718,0.16298319876194,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.24256837368011475,0.8084033727645874,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7747899293899536,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7546218633651733,0.24256837368011475,0.7747899293899536,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2568370997905731},{"x":0.75126051902771,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.24256837368011475,0.7529411911964417,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6957983374595642,0.24256837368011475,0.7445378303527832,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.24256837368011475,0.6924369931221008,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.6184874176979065,0.24256837368011475,0.6638655662536621,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2568370997905731},{"x":0.605042040348053,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.605042040348053,0.24256837368011475,0.6117647290229797,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24256837368011475},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2568370997905731},{"x":0.605042040348053,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.600042040348053,0.23556837368011474,0.8134033727645874,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.24494649469852448},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24494649469852448},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1428571492433548,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.1428571492433548,0.24494649469852448,0.14621849358081818,0.25326991081237793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.24494649469852448},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24494649469852448},{"x":0.14621849358081818,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1428571492433548,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.23794649469852447,0.15121849358081818,0.26026991081237794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.2675386369228363,0.7596638798713684,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.26872771978378296,0.7109243869781494,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.26872771978378296},{"x":0.680672287940979,"y":0.26872771978378296},{"x":0.680672287940979,"y":0.2818073630332947},{"x":0.63193279504776,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.63193279504776,0.26872771978378296,0.680672287940979,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.26872771978378296,0.6268907785415649,0.28299644589424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.26172771978378295,0.7646638798713684,0.2888073630332947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.29250892996788025},{"x":0.14621849358081818,"y":0.29250892996788025},{"x":0.14621849358081818,"y":0.30202141404151917},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.1428571492433548,0.29250892996788025,0.14621849358081818,0.30202141404151917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.29250892996788025},{"x":0.14621849358081818,"y":0.29250892996788025},{"x":0.14621849358081818,"y":0.30202141404151917},{"x":0.1445378214120865,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.28550892996788024,0.15121849358081818,0.30902141404151917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.3174791932106018},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3174791932106018},{"x":0.1563025265932083,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.1445378214120865,0.3174791932106018,0.1563025265932083,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.3174791932106018},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3174791932106018},{"x":0.1563025265932083,"y":0.32580262422561646},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.3104791932106018,0.16130252659320832,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.34244945645332336},{"x":0.1596638709306717,"y":0.34244945645332336},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3519619405269623},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.1411764770746231,0.34244945645332336,0.16134454309940338,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.34244945645332336},{"x":0.1596638709306717,"y":0.34244945645332336},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3519619405269623},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.33544945645332336,0.16634454309940339,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.37217599153518677},{"x":0.1428571492433548,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.1428571492433548,0.3638525605201721,0.15798319876194,0.37217599153518677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.3638525605201721},{"x":0.15798319876194,"y":0.37217599153518677},{"x":0.1428571492433548,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3568525605201721,0.16298319876194,0.3791759915351868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3852556347846985},{"x":0.15798319876194,"y":0.3852556347846985},{"x":0.15798319876194,"y":0.39357906579971313},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.1411764770746231,0.3852556347846985,0.15798319876194,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.3852556347846985},{"x":0.15798319876194,"y":0.3852556347846985},{"x":0.15798319876194,"y":0.39357906579971313},{"x":0.1411764770746231,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.3782556347846985,0.16298319876194,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.405469685792923},{"x":0.1596638709306717,"y":0.405469685792923},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4149821698665619},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.1428571492433548,0.405469685792923,0.1596638709306717,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.405469685792923},{"x":0.1596638709306717,"y":0.405469685792923},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4149821698665619},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.39846968579292297,0.1646638709306717,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.42687276005744934},{"x":0.15798319876194,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1596638709306717,"y":0.435196191072464},{"x":0.1428571492433548,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.1411764770746231,0.42687276005744934,0.1596638709306717,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.42687276005744934},{"x":0.15798319876194,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1596638709306717,"y":0.435196191072464},{"x":0.1428571492433548,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.41987276005744933,0.1646638709306717,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4518430531024933},{"x":0.15798319876194,"y":0.4518430531024933},{"x":0.15798319876194,"y":0.46016645431518555},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.1428571492433548,0.4518430531024933,0.15798319876194,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4518430531024933},{"x":0.15798319876194,"y":0.4518430531024933},{"x":0.15798319876194,"y":0.46016645431518555},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4448430531024933,0.16298319876194,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.47324612736701965},{"x":0.15798319876194,"y":0.47324612736701965},{"x":0.15798319876194,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1411764770746231,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.1411764770746231,0.47324612736701965,0.15798319876194,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.47324612736701965},{"x":0.15798319876194,"y":0.47324612736701965},{"x":0.15798319876194,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1411764770746231,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.46624612736701965,0.16298319876194,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4946492314338684},{"x":0.15798319876194,"y":0.49346017837524414},{"x":0.15798319876194,"y":0.5029726624488831},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.1411764770746231,0.4946492314338684,0.15798319876194,0.5029726624488831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.4946492314338684},{"x":0.15798319876194,"y":0.49346017837524414},{"x":0.15798319876194,"y":0.5029726624488831},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4876492314338684,0.16298319876194,0.5099726624488831],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5148632526397705},{"x":0.15798319876194,"y":0.5148632526397705},{"x":0.15798319876194,"y":0.5243757367134094},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.1411764770746231,0.5148632526397705,0.15798319876194,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5148632526397705},{"x":0.15798319876194,"y":0.5148632526397705},{"x":0.15798319876194,"y":0.5243757367134094},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.5078632526397705,0.16298319876194,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.557669460773468},{"x":0.15798319876194,"y":0.557669460773468},{"x":0.15798319876194,"y":0.5659928917884827},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۵","boundary":[0.1411764770746231,0.557669460773468,0.15798319876194,0.5659928917884827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.557669460773468},{"x":0.15798319876194,"y":0.557669460773468},{"x":0.15798319876194,"y":0.5659928917884827},{"x":0.1411764770746231,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.550669460773468,0.16298319876194,0.5729928917884827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7126050591468811,0.29250892996788025,0.7613445520401001,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29250892996788025},{"x":0.707563042640686,"y":0.29250892996788025},{"x":0.707563042640686,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6638655662536621,0.29250892996788025,0.707563042640686,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6504201889038086,0.29250892996788025,0.6621848940849304,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6453781723976135,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.29250892996788025,0.6453781723976135,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5865546464920044,0.29250892996788025,0.6336134672164917,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.29250892996788025},{"x":0.583193302154541,"y":0.29250892996788025},{"x":0.583193302154541,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5596638917922974,0.29250892996788025,0.583193302154541,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5092437267303467,0.29250892996788025,0.5529412031173706,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.29250892996788025,0.5042017102241516,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7630252242088318,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7142857313156128,0.3174791932106018,0.7630252242088318,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.3174791932106018,0.7109243869781494,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.680672287940979,"y":0.3174791932106018},{"x":0.680672287940979,"y":0.3317479193210602},{"x":0.63193279504776,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.63193279504776,0.3174791932106018,0.680672287940979,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.3174791932106018,0.6252101063728333,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3317479193210602},{"x":0.583193302154541,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.583193302154541,0.3174791932106018,0.6067227125167847,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.3174791932106018,0.5798319578170776,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7361344695091248,0.34244945645332336,0.7613445520401001,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6840336322784424,0.34244945645332336,0.7310924530029297,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.34244945645332336,0.6773109436035156,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.6067227125167847,0.34244945645332336,0.6504201889038086,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.34244945645332336,0.6000000238418579,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7630252242088318,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7630252242088318,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49584036588668823,0.28550892996788024,0.7680252242088318,0.36371818256378174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3781212866306305},{"x":0.702521026134491,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.3638525605201721,0.7092437148094177,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6571428775787354,0.3638525605201721,0.6957983374595642,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5966386795043945,0.3638525605201721,0.6504201889038086,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5495798587799072,0.3638525605201721,0.5899159908294678,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5394958257675171,0.3638525605201721,0.5428571701049805,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3781212866306305},{"x":0.529411792755127,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.529411792755127,0.3638525605201721,0.5361344814300537,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویلایی","boundary":[0.4907563030719757,0.3638525605201721,0.5226891040802002,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3781212866306305},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.3638525605201721,0.48403361439704895,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4722689092159271,0.3638525605201721,0.4773109257221222,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3983353078365326},{"x":0.702521026134491,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.3840665817260742,0.7109243869781494,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6571428775787354,0.3840665817260742,0.6957983374595642,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5966386795043945,0.3840665817260742,0.6504201889038086,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5647059082984924,0.3840665817260742,0.5899159908294678,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5260504484176636,0.3840665817260742,0.5630252361297607,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5109243988990784,0.3840665817260742,0.5142857432365417,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.4571428596973419,0.3840665817260742,0.5092437267303467,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3840665817260742},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3840665817260742},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاعی","boundary":[0.4100840389728546,0.3840665817260742,0.45042017102241516,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3840665817260742},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3840665817260742},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3983353078365326},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.37478992342948914,0.3840665817260742,0.40336135029792786,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.3361344635486603,0.3840665817260742,0.3680672347545624,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3983353078365326},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32436975836753845,0.3840665817260742,0.3294117748737335,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3840665817260742},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3840665817260742},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.3840665817260742,0.32268908619880676,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.405469685792923},{"x":0.7126050591468811,"y":0.405469685792923},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4209274649620056},{"x":0.702521026134491,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.702521026134491,0.405469685792923,0.7126050591468811,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.405469685792923},{"x":0.6957983374595642,"y":0.405469685792923},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6571428775787354,0.405469685792923,0.6957983374595642,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.405469685792923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.405469685792923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5966386795043945,0.405469685792923,0.6504201889038086,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.405469685792923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.405469685792923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5731092691421509,0.405469685792923,0.5915966629981995,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.405469685792923},{"x":0.5714285969734192,"y":0.405469685792923},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5327731370925903,0.405469685792923,0.5714285969734192,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.405469685792923},{"x":0.5210084319114685,"y":0.405469685792923},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5176470875740051,0.405469685792923,0.5210084319114685,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.405469685792923},{"x":0.5159664154052734,"y":0.405469685792923},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4209274649620056},{"x":0.462184876203537,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.462184876203537,0.405469685792923,0.5159664154052734,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.405469685792923},{"x":0.45546218752861023,"y":0.405469685792923},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4209274649620056},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشاعی","boundary":[0.42016807198524475,0.405469685792923,0.45546218752861023,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.405469685792923},{"x":0.4151260554790497,"y":0.405469685792923},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4100840389728546,0.405469685792923,0.4151260554790497,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.405469685792923},{"x":0.4084033668041229,"y":0.405469685792923},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4209274649620056},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.405469685792923,0.4084033668041229,0.4209274649620056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4209274649620056},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3126470696926117,0.3568525605201721,0.7176050591468811,0.4279274649620056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4411414861679077},{"x":0.702521026134491,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.4256837069988251,0.7126050591468811,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6571428775787354,0.4256837069988251,0.6957983374595642,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6268907785415649,0.4256837069988251,0.6504201889038086,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.5798319578170776,0.4256837069988251,0.6184874176979065,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5680672526359558,0.4256837069988251,0.5731092691421509,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5310924649238586,0.4256837069988251,0.5663865804672241,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.4256837069988251,0.5260504484176636,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4411414861679077},{"x":0.489075630903244,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.489075630903244,0.4256837069988251,0.5159664154052734,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4256837069988251},{"x":0.489075630903244,"y":0.4256837069988251},{"x":0.489075630903244,"y":0.4411414861679077},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.45210084319114685,0.4256837069988251,0.489075630903244,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4256837069988251},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4256837069988251},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4319327771663666,0.4256837069988251,0.43865546584129333,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"غیرمستقل","boundary":[0.3680672347545624,0.4256837069988251,0.4252100884914398,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4411414861679077},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35798320174217224,0.4256837069988251,0.3613445460796356,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4256837069988251},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4256837069988251},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.4256837069988251,0.35630252957344055,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46611177921295166},{"x":0.729411780834198,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.729411780834198,0.45065397024154663,0.7613445520401001,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6974790096282959,0.45065397024154663,0.7260504364967346,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.6487395167350769,0.45065397024154663,0.6907563209533691,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5932773351669312,0.45065397024154663,0.6436975002288818,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.45065397024154663,0.5915966629981995,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.45065397024154663},{"x":0.561344563961029,"y":0.45065397024154663},{"x":0.561344563961029,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5126050710678101,0.45065397024154663,0.561344563961029,0.46611177921295166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34794118523597717,0.41868370699882507,0.7663445520401001,0.47311177921295167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4851367473602295},{"x":0.702521026134491,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.4720570743083954,0.7092437148094177,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6638655662536621,0.4720570743083954,0.6957983374595642,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.6117647290229797,0.47324612736701965,0.6554622054100037,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.47324612736701965,0.6067227125167847,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5065398216247559},{"x":0.702521026134491,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.49346017837524414,0.7109243869781494,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6638655662536621,0.49346017837524414,0.6957983374595642,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.6184874176979065,0.49346017837524414,0.6571428775787354,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5065398216247559},{"x":0.610084056854248,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.49346017837524414,0.6134454011917114,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.512485146522522},{"x":0.7126050591468811,"y":0.512485146522522},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6756302714347839,0.512485146522522,0.7126050591468811,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6689075827598572,"y":0.512485146522522},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5279428958892822},{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.63193279504776,0.5136741995811462,0.6689075827598572,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5136741995811462},{"x":0.63193279504776,"y":0.5136741995811462},{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5136741995811462,0.63193279504776,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5291320085525513},{"x":0.605042040348053,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.605042040348053,0.5136741995811462,0.6235294342041016,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5291320085525513},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.5136741995811462,0.5966386795043945,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.5495798587799072,0.5136741995811462,0.5764706134796143,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5176470875740051,0.5136741995811462,0.5428571701049805,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5092437267303467,0.5136741995811462,0.5159664154052734,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6957983374595642,0.5362663269042969,0.7126050591468811,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6352941393852234,0.5362663269042969,0.6873949766159058,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.5764706134796143,0.5362663269042969,0.6285714507102966,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5210084319114685,0.5362663269042969,0.5697479248046875,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5042017102241516,0.5362663269042969,0.5142857432365417,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5362663269042969},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5362663269042969},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.4739495813846588,0.5362663269042969,0.49747899174690247,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5362663269042969},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5362663269042969},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5493460297584534},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.5362663269042969,0.46890756487846375,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7126050591468811,"y":0.571938157081604},{"x":0.680672287940979,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.680672287940979,0.5564804077148438,0.7126050591468811,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6739495992660522,"y":0.571938157081604},{"x":0.6369748115539551,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6369748115539551,0.5564804077148438,0.6739495992660522,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6336134672164917,"y":0.571938157081604},{"x":0.583193302154541,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.583193302154541,0.5564804077148438,0.6336134672164917,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5798319578170776,"y":0.571938157081604},{"x":0.5630252361297607,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.5564804077148438,0.5798319578170776,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5512605309486389,"y":0.571938157081604},{"x":0.507563054561615,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.507563054561615,0.5564804077148438,0.5512605309486389,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5008403658866882,"y":0.571938157081604},{"x":0.49747899174690247,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.5564804077148438,0.5008403658866882,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اجزا","boundary":[0.6907563209533691,0.5778834819793701,0.7126050591468811,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.5778834819793701,0.6840336322784424,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6117647290229797,0.5778834819793701,0.6655462384223938,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5778834819793701},{"x":0.605042040348053,"y":0.5778834819793701},{"x":0.605042040348053,"y":0.5921521782875061},{"x":0.561344563961029,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.561344563961029,0.5778834819793701,0.605042040348053,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.5778834819793701,0.556302547454834,0.5921521782875061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5921521782875061},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46390756487846374,0.4650570743083954,0.7192857313156128,0.5991521782875061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6974790096282959,0.5992865562438965,0.7126050591468811,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6403361558914185,0.5992865562438965,0.6907563209533691,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6135553121566772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5992865562438965,0.6369748115539551,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7226890921592712,0.6230677962303162,0.7613445520401001,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6941176652908325,0.6230677962303162,0.7176470756530762,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6470588445663452,0.6230677962303162,0.6840336322784424,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5932773351669312,0.6230677962303162,0.6420168280601501,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.6230677962303162,0.5899159908294678,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5159664154052734,0.6230677962303162,0.5596638917922974,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.6230677962303162,0.5109243988990784,0.6373364925384521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.5922865562438965,0.7663445520401001,0.6443364925384522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.65636146068573},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.680672287940979,0.6444708704948425,0.7126050591468811,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.6444708704948425,0.6773109436035156,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6000000238418579,0.6468489766120911,0.6487395167350769,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.6468489766120911,0.5932773351669312,0.6599286794662476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.65636146068573},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5849159908294678,0.6398489766120911,0.7176050591468811,0.66336146068573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توقفگاه","boundary":[0.6739495992660522,0.6646848917007446,0.7142857313156128,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.6658739447593689,0.6689075827598572,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.6033613681793213,0.6658739447593689,0.6386554837226868,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6670629978179932,0.6016806960105896,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.6908442378044128,0.7613445520401001,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.6908442378044128,0.7243697643280029,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6789916157722473,0.6908442378044128,0.6907563209533691,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6908442378044128,0.6705882549285889,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.7158145308494568,0.8084033727645874,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7529411911964417,0.7158145308494568,0.7731092572212219,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7158145308494568,0.7495798468589783,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6924369931221008,0.7146254181861877,0.7428571581840515,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.7146254181861877,0.6907563209533691,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6033613681793213,0.7146254181861877,0.6621848940849304,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.7146254181861877,0.6016806960105896,0.7288941740989685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6646848917007446},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6646848917007446},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5949580073356628,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5899580073356628,0.6576848917007446,0.8134033727645874,0.7370832271575928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7142857313156128,0.7395957112312317,0.7613445520401001,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.7395957112312317,0.7109243869781494,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7395957112312317},{"x":0.680672287940979,"y":0.7395957112312317},{"x":0.680672287940979,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6184874176979065,0.7395957112312317,0.680672287940979,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7126050591468811,0.7633769512176514,0.7613445520401001,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7788347005844116},{"x":0.658823549747467,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.658823549747467,0.7633769512176514,0.7058823704719543,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7788347005844116},{"x":0.63193279504776,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.7633769512176514,0.6554622054100037,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5680672526359558,0.7633769512176514,0.6252101063728333,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7788347005844116},{"x":0.561344563961029,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7633769512176514,0.5630252361297607,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7361344695091248,0.7895362377166748,0.7613445520401001,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6840336322784424,0.7895362377166748,0.7327731251716614,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.7895362377166748,0.6789916157722473,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5983193516731262,0.7895362377166748,0.6504201889038086,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.7895362377166748,0.5915966629981995,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8049940466880798},{"x":0.561344563961029,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.7325957112312317,0.7663445520401001,0.8119940466880798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8228299617767334},{"x":0.702521026134491,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.8097503185272217,0.7092437148094177,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6487395167350769,0.8097503185272217,0.6974790096282959,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.8097503185272217,0.6436975002288818,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5579832196235657,0.8097503185272217,0.6151260733604431,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5193277597427368,0.8097503185272217,0.5495798587799072,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.810939371585846},{"x":0.5142857432365417,"y":0.810939371585846},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.810939371585846,0.5142857432365417,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.8027503185272217,0.7142437148094177,0.8298299617767334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8442330360412598},{"x":0.702521026134491,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.702521026134491,0.8299643397331238,0.7109243869781494,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.831153392791748},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8299643397331238},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8442330360412598},{"x":0.658823549747467,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.658823549747467,0.831153392791748,0.6941176652908325,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.831153392791748},{"x":0.6521008610725403,"y":0.831153392791748},{"x":0.6521008610725403,"y":0.845422089099884},{"x":0.605042040348053,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.605042040348053,0.831153392791748,0.6521008610725403,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.831153392791748},{"x":0.5983193516731262,"y":0.831153392791748},{"x":0.5983193516731262,"y":0.845422089099884},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5411764979362488,0.831153392791748,0.5983193516731262,0.845422089099884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8323424458503723},{"x":0.534453809261322,"y":0.8323424458503723},{"x":0.534453809261322,"y":0.8466112017631531},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4957983195781708,0.8323424458503723,0.534453809261322,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8323424458503723},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8323424458503723},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8466112017631531},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.8323424458503723,0.4924369752407074,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.856123685836792},{"x":0.7613445520401001,"y":0.856123685836792},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8715814352035522},{"x":0.729411780834198,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.729411780834198,0.856123685836792,0.7613445520401001,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.856123685836792},{"x":0.7260504364967346,"y":0.856123685836792},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8715814352035522},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6974790096282959,0.856123685836792,0.7260504364967346,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.856123685836792},{"x":0.6907563209533691,"y":0.856123685836792},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8715814352035522},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.856123685836792,0.6907563209533691,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.856123685836792},{"x":0.6789916157722473,"y":0.856123685836792},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8715814352035522},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6554622054100037,0.856123685836792,0.6789916157722473,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.856123685836792},{"x":0.6470588445663452,"y":0.856123685836792},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8715814352035522},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6218487620353699,0.856123685836792,0.6470588445663452,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.856123685836792},{"x":0.6151260733604431,"y":0.856123685836792},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5848739743232727,0.856123685836792,0.6151260733604431,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.856123685836792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.856123685836792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8715814352035522},{"x":0.529411792755127,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.529411792755127,0.856123685836792,0.5798319578170776,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.856123685836792},{"x":0.529411792755127,"y":0.856123685836792},{"x":0.529411792755127,"y":0.8715814352035522},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5092437267303467,0.856123685836792,0.529411792755127,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.856123685836792},{"x":0.49747899174690247,"y":0.856123685836792},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4436974823474884,0.856123685836792,0.49747899174690247,0.8715814352035522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.856123685836792},{"x":0.440336138010025,"y":0.856123685836792},{"x":0.440336138010025,"y":0.8715814352035522},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.856123685836792,0.440336138010025,0.8715814352035522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8715814352035522},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43029412150382995,0.8253424458503723,0.7663445520401001,0.8785814352035523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5790725350379944},{"x":0.15798319876194,"y":0.5790725350379944},{"x":0.15798319876194,"y":0.587395966053009},{"x":0.1411764770746231,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.1411764770746231,0.5790725350379944,0.15798319876194,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5790725350379944},{"x":0.15798319876194,"y":0.5790725350379944},{"x":0.15798319876194,"y":0.587395966053009},{"x":0.1411764770746231,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.5720725350379944,0.16298319876194,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.5992865562438965},{"x":0.15798319876194,"y":0.6087990403175354},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.1411764770746231,0.6004756093025208,0.15798319876194,0.6087990403175354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6004756093025208},{"x":0.15798319876194,"y":0.5992865562438965},{"x":0.15798319876194,"y":0.6087990403175354},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.5934756093025207,0.16298319876194,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6242568492889404},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6242568492889404},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6325802803039551},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.1411764770746231,0.6242568492889404,0.1563025265932083,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6242568492889404},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6242568492889404},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6325802803039551},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6172568492889404,0.16130252659320832,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.1411764770746231,0.6456599235534668,0.15798319876194,0.6551724076271057]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6456599235534668},{"x":0.15798319876194,"y":0.6551724076271057},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6386599235534668,0.16298319876194,0.6621724076271057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6670629978179932},{"x":0.15798319876194,"y":0.6658739447593689},{"x":0.15798319876194,"y":0.6753864288330078},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.1411764770746231,0.6670629978179932,0.15798319876194,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.6670629978179932},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6670629978179932},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6753864288330078},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.16134454309940338,0.6670629978179932,0.16134454309940338,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6670629978179932},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6658739447593689},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6753864288330078},{"x":0.1411764770746231,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6600629978179932,0.16634454309940339,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6908442378044128},{"x":0.15798319876194,"y":0.6908442378044128},{"x":0.15798319876194,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.1411764770746231,0.6908442378044128,0.15798319876194,0.6991676688194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.6908442378044128},{"x":0.15798319876194,"y":0.6908442378044128},{"x":0.15798319876194,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.6838442378044128,0.16298319876194,0.7061676688194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7253270149230957},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۳","boundary":[0.1428571492433548,0.7158145308494568,0.1596638709306717,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7253270149230957},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7088145308494568,0.1646638709306717,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.740784764289856},{"x":0.15798319876194,"y":0.7395957112312317},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7479191422462463},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۵","boundary":[0.1428571492433548,0.740784764289856,0.1596638709306717,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.740784764289856},{"x":0.15798319876194,"y":0.7395957112312317},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7479191422462463},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.733784764289856,0.1646638709306717,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7645660042762756},{"x":0.15798319876194,"y":0.7645660042762756},{"x":0.15798319876194,"y":0.7740784883499146},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.1428571492433548,0.7645660042762756,0.15798319876194,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7645660042762756},{"x":0.15798319876194,"y":0.7645660042762756},{"x":0.15798319876194,"y":0.7740784883499146},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7575660042762756,0.16298319876194,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7978596687316895},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1411764770746231,0.7895362377166748,0.16806723177433014,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7895362377166748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7978596687316895},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.7825362377166748,0.17306723177433014,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.810939371585846},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8097503185272217},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8192628026008606},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1445378214120865,0.810939371585846,0.16806723177433014,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.810939371585846},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8097503185272217},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8192628026008606},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.8039393715858459,0.17306723177433014,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8323424458503723},{"x":0.16806723177433014,"y":0.831153392791748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8418549299240112},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1445378214120865,0.8323424458503723,0.16806723177433014,0.8418549299240112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8323424458503723},{"x":0.16806723177433014,"y":0.831153392791748},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8418549299240112},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.8253424458503723,0.17306723177433014,0.8488549299240112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8656361699104309},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.1445378214120865,0.8573127388954163,0.16974790394306183,0.8656361699104309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8573127388954163},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8656361699104309},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.8503127388954163,0.17474790394306183,0.8726361699104309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8917954564094543},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8929845690727234}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8822829723358154,0.5042017102241516,0.8917954564094543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8917954564094543},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8929845690727234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8752829723358154,0.5092017102241516,0.8987954564094544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/TkauvGQaoLxDOOiJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/cxItTcCpNVHdPHXJ.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/iGkDVFbfqyXkPygF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00022886802869684556,0.00013447696353252378,0.9986329355079587,0.9989312776974918]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1307966709136963},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1428571492433548,0.12128418684005737,0.16806723177433014,0.1307966709136963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.12128418684005737},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1307966709136963},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.11428418684005737,0.17306723177433014,0.1377966709136963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.15219976007938385},{"x":0.1428571492433548,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.1428571492433548,0.14268727600574493,0.16806723177433014,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16806723177433014,"y":0.15219976007938385},{"x":0.1428571492433548,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.13568727600574493,0.17306723177433014,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1411764770746231,0.1640903651714325,0.16974790394306183,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1640903651714325},{"x":0.16974790394306183,"y":0.1736028492450714},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.1570903651714325,0.17474790394306183,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1428571492433548,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.1411764770746231,0.18549345433712006,0.16806723177433014,0.19500593841075897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.18549345433712006},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1428571492433548,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.17849345433712005,0.17306723177433014,0.20200593841075898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2068965584039688},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20570749044418335},{"x":0.16806723177433014,"y":0.21521997451782227},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1428571492433548,0.2068965584039688,0.16806723177433014,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.2068965584039688},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20570749044418335},{"x":0.16806723177433014,"y":0.21521997451782227},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.1998965584039688,0.17306723177433014,0.22221997451782227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16974790394306183,"y":0.23662306368350983},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۴","boundary":[0.1411764770746231,0.2271105796098709,0.16974790394306183,0.23662306368350983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2271105796098709},{"x":0.16974790394306183,"y":0.23662306368350983},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.2201105796098709,0.17474790394306183,0.24362306368350983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13555291295051575},{"x":0.729411780834198,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.729411780834198,0.12009512633085251,0.7613445520401001,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7260504364967346,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7042016983032227,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.12009512633085251,0.7260504364967346,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.13555291295051575},{"x":0.658823549747467,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.658823549747467,0.12009512633085251,0.6957983374595642,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6067227125167847,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6067227125167847,0.12009512633085251,0.6554622054100037,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6016806960105896,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6016806960105896,"y":0.13555291295051575},{"x":0.583193302154541,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.583193302154541,0.12009512633085251,0.6016806960105896,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5193277597427368,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5193277597427368,0.12009512633085251,0.5714285969734192,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.12009512633085251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.13555291295051575},{"x":0.507563054561615,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.12009512633085251,0.5126050710678101,0.13555291295051575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13555291295051575},{"x":0.507563054561615,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.502563054561615,0.1130951263308525,0.7663445520401001,0.14255291295051575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1403091549873352},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1403091549873352},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15576694905757904},{"x":0.702521026134491,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.702521026134491,0.1403091549873352,0.7092437148094177,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1403091549873352},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1403091549873352},{"x":0.6941176652908325,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6621848940849304,0.1403091549873352,0.6941176652908325,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1403091549873352},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6084033846855164,0.14149822294712067,0.6554622054100037,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6016806960105896,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.14149822294712067,0.6016806960105896,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5915966629981995,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5462185144424438,0.14149822294712067,0.5915966629981995,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5428571701049805,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5428571701049805,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5361344814300537,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.14149822294712067,0.5428571701049805,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7109243869781494,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7126050591468811,"y":0.17598097026348114},{"x":0.702521026134491,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.16290131211280823,0.7126050591468811,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6941176652908325,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6621848940849304,0.1640903651714325,0.6957983374595642,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6554622054100037,"y":0.17835909128189087},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6184874176979065,0.16646848618984222,0.6554622054100037,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6117647290229797,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6117647290229797,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.16646848618984222,0.6134454011917114,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19857312738895416},{"x":0.702521026134491,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.702521026134491,0.1843044012784958,0.7126050591468811,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6621848940849304,0.18549345433712006,0.6957983374595642,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.6151260733604431,0.18668252229690552,0.6554622054100037,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.610084056854248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19976218044757843},{"x":0.610084056854248,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.18668252229690552,0.6117647290229797,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21997621655464172},{"x":0.702521026134491,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.20451843738555908,0.7109243869781494,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"عرصۂ","boundary":[0.6621848940849304,0.20451843738555908,0.6941176652908325,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقامتی","boundary":[0.6252101063728333,0.20570749044418335,0.6554622054100037,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.20570749044418335,0.6201680898666382,0.22116528451442719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7109243869781494,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5311344814300537,0.13449822294712066,0.7176050591468811,0.22697621655464173],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24137930572032928},{"x":0.702521026134491,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.702521026134491,0.2271105796098709,0.7126050591468811,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6621848940849304,0.2271105796098709,0.6941176652908325,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6369748115539551,0.2271105796098709,0.6638655662536621,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24137930572032928},{"x":0.610084056854248,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.610084056854248,0.2271105796098709,0.6268907785415649,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5714285969734192,0.2271105796098709,0.5983193516731262,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.2271105796098709,0.5697479248046875,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.6907563209533691,0.2508918046951294,0.7613445520401001,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6470588445663452,0.2508918046951294,0.6840336322784424,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5949580073356628,0.2508918046951294,0.6436975002288818,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.2508918046951294,0.5899159908294678,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5025210380554199,0.2508918046951294,0.5596638917922974,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2508918046951294},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2508918046951294},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.2508918046951294,0.49915966391563416,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2913198471069336},{"x":0.729411780834198,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.729411780834198,0.27586206793785095,0.7613445520401001,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6941176652908325,0.27586206793785095,0.7226890921592712,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6655462384223938,0.27586206793785095,0.6873949766159058,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.27586206793785095,0.6571428775787354,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5983193516731262,0.27586206793785095,0.6386554837226868,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5445378422737122,0.27586206793785095,0.5932773351669312,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.27586206793785095,0.5411764979362488,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45378151535987854,0.27586206793785095,0.5109243988990784,0.2913198471069336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.2201105796098709,0.7663445520401001,0.2983198471069336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.702521026134491,0.2972651720046997,0.7092437148094177,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6571428775787354,0.2972651720046997,0.6957983374595642,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.6168067455291748,0.2972651720046997,0.6487395167350769,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2972651720046997},{"x":0.610084056854248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.610084056854248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5966386795043945,0.2972651720046997,0.610084056854248,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.2972651720046997,0.5915966629981995,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33293697237968445},{"x":0.702521026134491,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.3186682462692261,0.7109243869781494,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6638655662536621,0.3186682462692261,0.6957983374595642,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانها","boundary":[0.5865546464920044,0.3186682462692261,0.6571428775787354,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5815126299858093,0.3186682462692261,0.5865546464920044,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35315102338790894},{"x":0.702521026134491,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.702521026134491,0.33888229727745056,0.7126050591468811,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6789916157722473,0.33888229727745056,0.6957983374595642,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6722689270973206,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6184874176979065,0.33888229727745056,0.6722689270973206,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.33888229727745056,0.6117647290229797,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35315102338790894},{"x":0.534453809261322,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.534453809261322,0.33888229727745056,0.6000000238418579,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5025210380554199,0.33888229727745056,0.5277311205863953,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3543400764465332},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.33888229727745056,0.5008403658866882,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3745540976524353},{"x":0.702521026134491,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.3614744246006012,0.7109243869781494,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بناها","boundary":[0.6705882549285889,0.3614744246006012,0.6957983374595642,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3745540976524353},{"x":0.658823549747467,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.3614744246006012,0.6638655662536621,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.6184874176979065,0.3614744246006012,0.6521008610725403,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5680672526359558,0.3614744246006012,0.6117647290229797,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37574315071105957},{"x":0.561344563961029,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3614744246006012,0.5630252361297607,0.37574315071105957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37574315071105957},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49247899174690246,0.2902651720046997,0.7176050591468811,0.3827431507110596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.25208085775375366},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25208085775375366},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2615933418273926},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.1445378214120865,0.25208085775375366,0.16806723177433014,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.25208085775375366},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25208085775375366},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2615933418273926},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.24508085775375366,0.17306723177433014,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.2770511209964752},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2770511209964752},{"x":0.16638655960559845,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1445378214120865,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1445378214120865,0.2770511209964752,0.16638655960559845,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.2770511209964752},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2770511209964752},{"x":0.16638655960559845,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1445378214120865,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.2700511209964752,0.17138655960559845,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.298454225063324},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2972651720046997},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3067776560783386},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1445378214120865,0.298454225063324,0.16638655960559845,0.3067776560783386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.298454225063324},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2972651720046997},{"x":0.16638655960559845,"y":0.3067776560783386},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.29145422506332397,0.17138655960559845,0.31377765607833863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.31985729932785034},{"x":0.16974790394306183,"y":0.31985729932785034},{"x":0.16974790394306183,"y":0.32936978340148926},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.1445378214120865,0.31985729932785034,0.16974790394306183,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.31985729932785034},{"x":0.16974790394306183,"y":0.31985729932785034},{"x":0.16974790394306183,"y":0.32936978340148926},{"x":0.1445378214120865,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.31285729932785034,0.17474790394306183,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3412604033946991},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34958383440971375},{"x":0.1445378214120865,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.1428571492433548,0.3412604033946991,0.16974790394306183,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3412604033946991},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34007135033607483},{"x":0.16974790394306183,"y":0.34958383440971375},{"x":0.1445378214120865,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3342604033946991,0.17474790394306183,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3614744246006012},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3614744246006012},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3709869086742401},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.1428571492433548,0.3614744246006012,0.16974790394306183,0.3709869086742401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3614744246006012},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3614744246006012},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3709869086742401},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.3544744246006012,0.17474790394306183,0.3779869086742401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.3852556347846985,0.7613445520401001,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.38644471764564514,0.7243697643280029,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6689075827598572,0.38644471764564514,0.6907563209533691,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6655462384223938,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.38644471764564514,0.6672269105911255,0.4007134437561035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6605462384223938,0.37944471764564514,0.7663445520401001,0.40652436089515687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.38644471764564514},{"x":0.16806723177433014,"y":0.38644471764564514},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3947681188583374},{"x":0.1428571492433548,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.1428571492433548,0.38644471764564514,0.16806723177433014,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.38644471764564514},{"x":0.16806723177433014,"y":0.38644471764564514},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3947681188583374},{"x":0.1428571492433548,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.37944471764564514,0.17306723177433014,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16302521526813507,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16302521526813507,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.1428571492433548,0.41022592782974243,0.16302521526813507,0.4209274649620056]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16806723177433014,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16806723177433014,"y":0.41973841190338135},{"x":0.16638655960559845,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.16638655960559845,0.41022592782974243,0.16806723177433014,0.41973841190338135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16806723177433014,"y":0.41022592782974243},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4032259278297424,0.17306723177433014,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7798319458961487,0.41022592782974243,0.8084033727645874,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7731092572212219,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7478991746902466,0.41022592782974243,0.7731092572212219,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.41022592782974243,0.7478991746902466,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6890756487846375,0.41022592782974243,0.7378151416778564,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.41022592782974243,0.6873949766159058,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6252101063728333,0.41022592782974243,0.6571428775787354,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6117647290229797,0.41022592782974243,0.6184874176979065,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8084033727645874,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6067647290229797,0.4032259278297424,0.8134033727645874,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.4340071380138397,0.7630252242088318,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.4340071380138397,0.7092437148094177,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4340071380138397},{"x":0.680672287940979,"y":0.4340071380138397},{"x":0.680672287940979,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6470588445663452,0.4340071380138397,0.680672287940979,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.4340071380138397,0.6420168280601501,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6336554837226868,0.4270071380138397,0.7680252242088318,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.4340071380138397},{"x":0.16974790394306183,"y":0.435196191072464},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4447086751461029},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1445378214120865,0.4340071380138397,0.16806723177433014,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.4340071380138397},{"x":0.16974790394306183,"y":0.435196191072464},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4447086751461029},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.4270071380138397,0.17306723177433014,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.46016645431518555},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46016645431518555},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46967896819114685},{"x":0.1428571492433548,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.1428571492433548,0.46016645431518555,0.16806723177433014,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.46016645431518555},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46016645431518555},{"x":0.16806723177433014,"y":0.46967896819114685},{"x":0.1428571492433548,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.45316645431518554,0.17306723177433014,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4839476943016052},{"x":0.17142857611179352,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1428571492433548,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1428571492433548,0.4839476943016052,0.17142857611179352,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.4839476943016052},{"x":0.16974790394306183,"y":0.4839476943016052},{"x":0.17142857611179352,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1428571492433548,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.4769476943016052,0.17642857611179352,0.5004601783752441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5148632526397705},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.1411764770746231,0.5053507685661316,0.16806723177433014,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5053507685661316},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5148632526397705},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.4983507685661316,0.17306723177433014,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5350772738456726},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.1445378214120865,0.526753842830658,0.16806723177433014,0.5350772738456726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.526753842830658},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5350772738456726},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.519753842830658,0.17306723177433014,0.5420772738456726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.5505350828170776},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5517241358757019},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5612366199493408},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۰","boundary":[0.1445378214120865,0.5505350828170776,0.16470588743686676,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.5505350828170776},{"x":0.16638655960559845,"y":0.5517241358757019},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5612366199493408},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.5435350828170776,0.16970588743686676,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5814506411552429},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.1445378214120865,0.5731272101402283,0.16806723177433014,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5731272101402283},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5814506411552429},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.5661272101402283,0.17306723177433014,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7126050591468811,0.4589774012565613,0.7613445520401001,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4744352102279663},{"x":0.658823549747467,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.658823549747467,0.4589774012565613,0.7058823704719543,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4744352102279663},{"x":0.63193279504776,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.4589774012565613,0.6554622054100037,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5915966629981995,0.4589774012565613,0.6252101063728333,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.4589774012565613,0.5882353186607361,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7361344695091248,0.4839476943016052,0.7613445520401001,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4839476943016052},{"x":0.729411780834198,"y":0.4839476943016052},{"x":0.729411780834198,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6823529601097107,0.4839476943016052,0.729411780834198,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4839476943016052},{"x":0.680672287940979,"y":0.4839476943016052},{"x":0.680672287940979,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.4839476943016052,0.680672287940979,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6117647290229797,0.4839476943016052,0.6504201889038086,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.4839476943016052,0.6084033846855164,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5798739743232727,0.4519774012565613,0.7663445520401001,0.5052164204120636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5184304118156433},{"x":0.702521026134491,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.5053507685661316,0.7092437148094177,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6689075827598572,0.5053507685661316,0.6974790096282959,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6302521228790283,0.5065398216247559,0.6655462384223938,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.5065398216247559,0.6268907785415649,0.5196195244789124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6168487620353699,0.49953982162475585,0.7142437148094177,0.5254304118156433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5398335456848145},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.5255647897720337,0.7109243869781494,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6571428775787354,0.5255647897720337,0.6957983374595642,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.526753842830658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6134454011917114,0.526753842830658,0.6504201889038086,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.526753842830658},{"x":0.6067227125167847,"y":0.526753842830658},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.526753842830658,0.6067227125167847,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.526753842830658},{"x":0.5966386795043945,"y":0.526753842830658},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.5647059082984924,0.526753842830658,0.5966386795043945,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.526753842830658},{"x":0.561344563961029,"y":0.526753842830658},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5277311205863953,0.526753842830658,0.5630252361297607,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5243697762489319,"y":0.542211651802063},{"x":0.5193277597427368,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5279428958892822,0.5243697762489319,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5659928917884827},{"x":0.729411780834198,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.729411780834198,0.5517241358757019,0.7613445520401001,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6857143044471741,0.5517241358757019,0.7226890921592712,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6302521228790283,0.5517241358757019,0.6789916157722473,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5659928917884827},{"x":0.605042040348053,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.5517241358757019,0.6285714507102966,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5659928917884827},{"x":0.561344563961029,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.561344563961029,0.5517241358757019,0.5983193516731262,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5517241358757019},{"x":0.556302547454834,"y":0.5517241358757019},{"x":0.556302547454834,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5517241358757019,0.556302547454834,0.5659928917884827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.526753842830658},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.519753842830658,0.7663445520401001,0.5729928917884827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5862069129943848},{"x":0.702521026134491,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.702521026134491,0.5707491040229797,0.7092437148094177,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.6487395167350769,0.5707491040229797,0.6957983374595642,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6453781723976135,"y":0.587395966053009},{"x":0.6067227125167847,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6067227125167847,0.5707491040229797,0.6453781723976135,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.571938157081604},{"x":0.6016806960105896,"y":0.571938157081604},{"x":0.6016806960105896,"y":0.587395966053009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5647059082984924,0.571938157081604,0.6016806960105896,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.571938157081604},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5579832196235657,"y":0.587395966053009},{"x":0.5109243988990784,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5109243988990784,0.571938157081604,0.5579832196235657,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.571938157081604},{"x":0.5058823823928833,"y":0.571938157081604},{"x":0.5058823823928833,"y":0.587395966053009},{"x":0.4907563030719757,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4907563030719757,0.571938157081604,0.5058823823928833,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.571938157081604},{"x":0.4773109257221222,"y":0.571938157081604},{"x":0.4773109257221222,"y":0.587395966053009},{"x":0.4420168101787567,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.4420168101787567,0.571938157081604,0.4773109257221222,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.571938157081604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.571938157081604},{"x":0.43865546584129333,"y":0.587395966053009},{"x":0.43529412150382996,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.571938157081604,0.43865546584129333,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.571938157081604},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5862069129943848},{"x":0.43529412150382996,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43029412150382995,0.564938157081604,0.7142437148094177,0.5932069129943848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6076099872589111},{"x":0.702521026134491,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.5921521782875061,0.7109243869781494,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توقفگاههای","boundary":[0.6268907785415649,0.5921521782875061,0.6957983374595642,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.578151285648346,0.5933412313461304,0.6201680898666382,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7193277478218079,0.6183115243911743,0.7613445520401001,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6907563209533691,0.6183115243911743,0.7176470756530762,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6470588445663452,0.6183115243911743,0.6840336322784424,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5932773351669312,0.6183115243911743,0.6420168280601501,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.6183115243911743,0.5899159908294678,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5226891040802002,0.6183115243911743,0.5596638917922974,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.6183115243911743,0.5176470875740051,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.642092764377594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.642092764377594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6575505137443542},{"x":0.729411780834198,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.729411780834198,0.642092764377594,0.7613445520401001,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.642092764377594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.642092764377594},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6941176652908325,0.642092764377594,0.7226890921592712,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.642092764377594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.642092764377594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6655462384223938,0.642092764377594,0.6873949766159058,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.642092764377594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.642092764377594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.642092764377594,0.6571428775787354,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.642092764377594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.642092764377594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5983193516731262,0.642092764377594,0.6386554837226868,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.642092764377594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.642092764377594},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5428571701049805,0.642092764377594,0.5932773351669312,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.642092764377594},{"x":0.5394958257675171,"y":0.642092764377594},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.642092764377594,0.5394958257675171,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.642092764377594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.642092764377594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.4773109257221222,0.642092764377594,0.5109243988990784,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.642092764377594},{"x":0.47058823704719543,"y":0.642092764377594},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6575505137443542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.642092764377594,0.47058823704719543,0.6575505137443542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6575505137443542},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4588655483722687,0.5875303440093994,0.7663445520401001,0.6645505137443543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6777645945549011},{"x":0.702521026134491,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.6634958386421204,0.7092437148094177,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6777645945549011},{"x":0.653781533241272,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.653781533241272,0.6634958386421204,0.6941176652908325,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6777645945549011},{"x":0.63193279504776,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.63193279504776,0.6634958386421204,0.6470588445663452,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.6634958386421204,0.6252101063728333,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.5848739743232727,0.6634958386421204,0.6134454011917114,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6646848917007446},{"x":0.578151285648346,"y":0.6634958386421204},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.5361344814300537,0.6646848917007446,0.578151285648346,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6979786157608032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.702521026134491,0.6848989129066467,0.7109243869781494,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6554622054100037,0.6848989129066467,0.6941176652908325,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6084033846855164,0.6848989129066467,0.6487395167350769,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.5680672526359558,0.6848989129066467,0.6000000238418579,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6848989129066467},{"x":0.561344563961029,"y":0.6848989129066467},{"x":0.561344563961029,"y":0.6979786157608032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.529411792755127,0.6848989129066467,0.561344563961029,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6848989129066467,0.5243697762489319,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7193816900253296},{"x":0.702521026134491,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.702521026134491,0.7051129341125488,0.7126050591468811,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرویسهای","boundary":[0.6235294342041016,0.7051129341125488,0.6941176652908325,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشتی","boundary":[0.5647059082984924,0.7063020467758179,0.6168067455291748,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.7063020467758179,0.5596638917922974,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5042017102241516,0.7063020467758179,0.5462185144424438,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7074910998344421},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7063020467758179},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.45210084319114685,0.7074910998344421,0.49747899174690247,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.72651606798172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.72651606798172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.740784764289856},{"x":0.702521026134491,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.72651606798172,0.7126050591468811,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.72651606798172},{"x":0.6957983374595642,"y":0.72651606798172},{"x":0.6957983374595642,"y":0.740784764289856},{"x":0.680672287940979,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.680672287940979,0.72651606798172,0.6957983374595642,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.72651606798172},{"x":0.6722689270973206,"y":0.72651606798172},{"x":0.6722689270973206,"y":0.740784764289856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6184874176979065,0.72651606798172,0.6722689270973206,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.72651606798172},{"x":0.6151260733604431,"y":0.72651606798172},{"x":0.6151260733604431,"y":0.740784764289856},{"x":0.6134454011917114,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.72651606798172,0.6151260733604431,0.740784764289856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.6576848917007446,0.7176050591468811,0.747784764289856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6028537750244141},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1428571492433548,0.5933412313461304,0.16806723177433014,0.6028537750244141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5933412313461304},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6028537750244141},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.5863412313461304,0.17306723177433014,0.6098537750244141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6183115243911743},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6183115243911743},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6278240084648132},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۶","boundary":[0.1445378214120865,0.6183115243911743,0.16638655960559845,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6183115243911743},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6183115243911743},{"x":0.16638655960559845,"y":0.6278240084648132},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6113115243911743,0.17138655960559845,0.6348240084648132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6432818174362183},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6432818174362183},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6516052484512329},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1428571492433548,0.6432818174362183,0.16806723177433014,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6432818174362183},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6432818174362183},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6516052484512329},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.6362818174362183,0.17306723177433014,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6646848917007446},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6646848917007446},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6730083227157593},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1428571492433548,0.6646848917007446,0.16974790394306183,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6646848917007446},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6646848917007446},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6730083227157593},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.6576848917007446,0.17474790394306183,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6848989129066467},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6848989129066467},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6944113969802856},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.1445378214120865,0.6848989129066467,0.16806723177433014,0.6944113969802856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.6848989129066467},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6848989129066467},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6944113969802856},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6778989129066467,0.17306723177433014,0.7014113969802857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7063020467758179},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7063020467758179},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1445378214120865,0.7063020467758179,0.16806723177433014,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.7063020467758179},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7063020467758179},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7146254181861877},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"..","boundary":[0.16974790394306183,0.7063020467758179,0.1764705926179886,0.7146254181861877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7063020467758179},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7063020467758179},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7158145308494568},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.6993020467758179,0.1814705926179886,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7277051210403442},{"x":0.16806723177433014,"y":0.72651606798172},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7360285520553589},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1445378214120865,0.7277051210403442,0.16806723177433014,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7277051210403442},{"x":0.16806723177433014,"y":0.72651606798172},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7360285520553589},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.7207051210403442,0.17306723177433014,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.7502972483634949,0.7613445520401001,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.7514863014221191,0.7243697643280029,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6672269105911255,0.7526754140853882,0.6907563209533691,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.7526754140853882,0.6638655662536621,0.7669441103935242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.653823549747467,0.7456754140853882,0.7663445520401001,0.7715660042762756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7526754140853882},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7526754140853882},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.1445378214120865,0.7526754140853882,0.16638655960559845,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7526754140853882},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7526754140853882},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1445378214120865,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13953782141208648,0.7456754140853882,0.17138655960559845,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7613445520401001,0.7752675414085388,0.8084033727645874,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7907253503799438},{"x":0.75126051902771,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.75126051902771,0.7764565944671631,0.7596638798713684,0.7907253503799438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7895362377166748},{"x":0.75126051902771,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.74626051902771,0.7694565944671631,0.8134033727645874,0.7965362377166748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7764565944671631},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7764565944671631},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7847800254821777},{"x":0.1428571492433548,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1428571492433548,0.7764565944671631,0.16806723177433014,0.7847800254821777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.7764565944671631},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7764565944671631},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7847800254821777},{"x":0.1428571492433548,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.7694565944671631,0.17306723177433014,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.801426887512207},{"x":0.16638655960559845,"y":0.801426887512207},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8097503185272217},{"x":0.1428571492433548,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.1428571492433548,0.801426887512207,0.16638655960559845,0.8097503185272217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.801426887512207},{"x":0.16638655960559845,"y":0.801426887512207},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8097503185272217},{"x":0.1428571492433548,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.794426887512207,0.17138655960559845,0.8167503185272217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7865546345710754,0.8002378344535828,0.8084033727645874,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7630252242088318,0.8002378344535828,0.7831932902336121,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7176470756530762,0.8002378344535828,0.7546218633651733,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8145065307617188},{"x":0.707563042640686,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.707563042640686,0.8002378344535828,0.7126050591468811,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8002378344535828},{"x":0.702521026134491,"y":0.8002378344535828},{"x":0.702521026134491,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6504201889038086,0.8002378344535828,0.702521026134491,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.8002378344535828,0.6487395167350769,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8240190148353577},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8240190148353577},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7865546345710754,0.8240190148353577,0.8084033727645874,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7630252242088318,0.8240190148353577,0.7831932902336121,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8240190148353577},{"x":0.756302535533905,"y":0.8240190148353577},{"x":0.756302535533905,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7058823704719543,0.8240190148353577,0.756302535533905,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6957983374595642,0.8240190148353577,0.7008403539657593,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاره","boundary":[0.6689075827598572,0.8240190148353577,0.6890756487846375,0.8382877707481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6403781723976135,0.7932378344535828,0.8134033727645874,0.8452877707481384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8252080678939819},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8252080678939819},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1428571492433548,0.8252080678939819,0.16638655960559845,0.8347205519676208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8252080678939819},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8252080678939819},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8182080678939819,0.17138655960559845,0.8417205519676209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.8501783609390259},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.778151273727417,0.8501783609390259,0.8084033727645874,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8501783609390259},{"x":0.778151273727417,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.8501783609390259,0.7798319458961487,0.8620689511299133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.8501783609390259},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7697899293899536,0.8431783609390259,0.8134033727645874,0.8690689511299133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8489893078804016},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8489893078804016},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8585017919540405},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.1428571492433548,0.8489893078804016,0.16302521526813507,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.8489893078804016},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8489893078804016},{"x":0.16302521526813507,"y":0.8585017919540405},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1378571492433548,0.8419893078804016,0.16802521526813508,0.8655017919540405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8799048662185669},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8929845690727234}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4789915978908539,0.8810939192771912,0.5058823823928833,0.8917954564094543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8810939192771912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8799048662185669},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8917954564094543},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8929845690727234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8740939192771912,0.5108823823928833,0.8987954564094544],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/lRXnQXthsSJDGqQd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/tqKgpEtYMysxkqgL.jpg","blurred":"/storage/books/1fa991b6c6c17f12/pages/KTgLdxSiKaATtLEA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014977756117572302,0.00021365341533520274,0.9984719299388533,0.9989298637704249]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.18668252229690552},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18668252229690552},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20332936942577362},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8302521109580994,0.18668252229690552,0.9042016863822937,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.2104637324810028},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2104637324810028},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8554621934890747,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8554621934890747,0.2104637324810028,0.9042016863822937,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.2104637324810028},{"x":0.848739504814148,"y":0.2104637324810028},{"x":0.848739504814148,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7932773232460022,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7932773232460022,0.2104637324810028,0.848739504814148,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7915966510772705,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7613445520401001,0.2104637324810028,0.7915966510772705,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.7058823704719543,0.2104637324810028,0.7546218633651733,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2104637324810028},{"x":0.702521026134491,"y":0.2104637324810028},{"x":0.702521026134491,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.2104637324810028,0.702521026134491,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حوزهای","boundary":[0.6386554837226868,0.2104637324810028,0.6907563209533691,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2104637324810028},{"x":0.63193279504776,"y":0.2104637324810028},{"x":0.63193279504776,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.5983193516731262,0.2104637324810028,0.63193279504776,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22592152655124664},{"x":0.578151285648346,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.2104637324810028,0.5899159908294678,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5243697762489319,0.2104637324810028,0.5714285969734192,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.23186682164669037},{"x":0.9042016863822937,"y":0.23186682164669037},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.8588235378265381,0.23186682164669037,0.9042016863822937,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.23186682164669037},{"x":0.8504201769828796,"y":0.23186682164669037},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8252100944519043,0.23186682164669037,0.8504201769828796,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.23186682164669037},{"x":0.8184874057769775,"y":0.23186682164669037},{"x":0.8184874057769775,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8033613562583923,0.23186682164669037,0.8184874057769775,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7865546345710754,0.23186682164669037,0.7966386675834656,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2473246157169342},{"x":0.756302535533905,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.756302535533905,0.23186682164669037,0.7831932902336121,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7193277478218079,0.23186682164669037,0.7478991746902466,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6857143044471741,0.23186682164669037,0.7126050591468811,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاسی","boundary":[0.6386554837226868,0.23186682164669037,0.6840336322784424,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23186682164669037},{"x":0.63193279504776,"y":0.23186682164669037},{"x":0.63193279504776,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.23186682164669037,0.63193279504776,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5697479248046875,0.23186682164669037,0.6117647290229797,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.5243697762489319,0.23186682164669037,0.5630252361297607,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9042016863822937,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9042016863822937,"y":0.26872771978378296},{"x":0.853781521320343,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مصنوع","boundary":[0.853781521320343,0.25326991081237793,0.9042016863822937,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8504201769828796,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8504201769828796,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8470588326454163,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8470588326454163,0.25326991081237793,0.8504201769828796,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8403361439704895,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8403361439704895,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7966386675834656,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مابین","boundary":[0.7966386675834656,0.25326991081237793,0.8403361439704895,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7899159789085388,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7361344695091248,0.25326991081237793,0.7899159789085388,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6991596817970276,0.25326991081237793,0.7361344695091248,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بناها","boundary":[0.6504201889038086,0.25326991081237793,0.6941176652908325,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.25326991081237793,0.6504201889038086,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5848739743232727,0.25326991081237793,0.6386554837226868,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.25326991081237793},{"x":0.578151285648346,"y":0.25326991081237793},{"x":0.578151285648346,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5310924649238586,0.25326991081237793,0.578151285648346,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.25326991081237793,0.5277311205863953,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8941176533699036,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8941176533699036,0.2746730148792267,0.9042016863822937,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8857142925262451,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8857142925262451,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.8571428656578064,0.2746730148792267,0.8857142925262451,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8336134552955627,0.2746730148792267,0.8521008491516113,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2746730148792267},{"x":0.831932783126831,"y":0.2746730148792267},{"x":0.831932783126831,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8134453892707825,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.8134453892707825,0.2746730148792267,0.831932783126831,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8100840449333191,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8100840449333191,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8100840449333191,0.2746730148792267,0.8100840449333191,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8016806840896606,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7899159789085388,0.2746730148792267,0.8016806840896606,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.2746730148792267,0.7831932902336121,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7277311086654663,0.2734839618206024,0.7579832077026367,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.2734839618206024,0.7277311086654663,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6924369931221008,0.2734839618206024,0.7176470756530762,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.2734839618206024,0.6857143044471741,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6352941393852234,0.2734839618206024,0.6705882549285889,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.5915966629981995,0.2734839618206024,0.6268907785415649,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2734839618206024},{"x":0.583193302154541,"y":0.2734839618206024},{"x":0.583193302154541,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.2734839618206024,0.583193302154541,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حیطه","boundary":[0.5243697762489319,0.2734839618206024,0.5630252361297607,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.2948870360851288},{"x":0.902521014213562,"y":0.2948870360851288},{"x":0.902521014213562,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.8638655543327332,0.2948870360851288,0.902521014213562,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3103448152542114},{"x":0.853781521320343,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.853781521320343,0.2948870360851288,0.8588235378265381,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8369747996330261,0.2948870360851288,0.8470588326454163,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7865546345710754,0.2948870360851288,0.8302521109580994,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7731092572212219,0.2948870360851288,0.7798319458961487,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7260504364967346,0.2948870360851288,0.7663865685462952,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.6941176652908325,0.2948870360851288,0.7193277478218079,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6722689270973206,0.2948870360851288,0.6907563209533691,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6302521228790283,0.2948870360851288,0.6655462384223938,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.5697479248046875,0.29607608914375305,0.6252101063728333,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5428571701049805,0.29607608914375305,0.5630252361297607,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.29607608914375305,0.5361344814300537,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.3151010572910309},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3151010572910309},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3317479193210602},{"x":0.875630259513855,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.875630259513855,0.3151010572910309,0.9042016863822937,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.3151010572910309},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3151010572910309},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3317479193210602},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8352941274642944,0.3151010572910309,0.8672268986701965,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3151010572910309},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3151010572910309},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3317479193210602},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.8033613562583923,0.3151010572910309,0.8336134552955627,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7915966510772705,0.3151010572910309,0.7966386675834656,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7428571581840515,0.3151010572910309,0.7848739624023438,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6991596817970276,0.3151010572910309,0.7361344695091248,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6571428775787354,0.3151010572910309,0.6924369931221008,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6252101063728333,0.3151010572910309,0.6487395167350769,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.3151010572910309,0.6218487620353699,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6033613681793213,0.3151010572910309,0.6117647290229797,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5764706134796143,0.3151010572910309,0.5966386795043945,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.5445378422737122,0.3151010572910309,0.5697479248046875,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.3151010572910309,0.5462185144424438,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.3151010572910309,0.5361344814300537,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.3376932144165039},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3376932144165039},{"x":0.9042016863822937,"y":0.35315102338790894},{"x":0.8554621934890747,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.8554621934890747,0.3376932144165039,0.9042016863822937,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.3376932144165039},{"x":0.853781521320343,"y":0.3376932144165039},{"x":0.853781521320343,"y":0.35315102338790894},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8302521109580994,0.3376932144165039,0.853781521320343,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3376932144165039},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3376932144165039},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7949579954147339,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.7949579954147339,0.3376932144165039,0.8235294222831726,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7882353067398071,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.7428571581840515,0.3376932144165039,0.7882353067398071,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.707563042640686,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.707563042640686,0.3376932144165039,0.7361344695091248,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6857143044471741,0.3376932144165039,0.7008403539657593,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6554622054100037,0.3376932144165039,0.6789916157722473,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6218487620353699,0.3376932144165039,0.6487395167350769,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5747899413108826,0.3376932144165039,0.6151260733604431,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5529412031173706,0.3376932144165039,0.5680672526359558,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5394958257675171,0.3376932144165039,0.5462185144424438,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5243697762489319,0.3376932144165039,0.5310924649238586,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.35909631848335266},{"x":0.9042016863822937,"y":0.35909631848335266},{"x":0.9042016863822937,"y":0.37336504459381104},{"x":0.875630259513855,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.875630259513855,0.35909631848335266,0.9042016863822937,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8672268986701965,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8672268986701965,"y":0.37336504459381104},{"x":0.8588235378265381,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8588235378265381,0.35909631848335266,0.8672268986701965,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8504201769828796,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8504201769828796,"y":0.37336504459381104},{"x":0.8285714387893677,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزا","boundary":[0.8285714387893677,0.35909631848335266,0.8504201769828796,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8218487501144409,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8218487501144409,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غافل","boundary":[0.7949579954147339,0.35909631848335266,0.8218487501144409,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7899159789085388,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7899159789085388,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7697479128837585,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7697479128837585,0.35909631848335266,0.7899159789085388,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7630252242088318,0.35909631848335266,0.7663865685462952,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7478991746902466,0.35909631848335266,0.7596638798713684,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.7142857313156128,0.35909631848335266,0.7462185025215149,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6890756487846375,0.35909631848335266,0.7092437148094177,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37336504459381104},{"x":0.653781533241272,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.653781533241272,0.35909631848335266,0.6823529601097107,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6201680898666382,0.35909631848335266,0.6470588445663452,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5932773351669312,0.35909631848335266,0.6134454011917114,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.5243697762489319,0.35909631848335266,0.5865546464920044,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.3781212866306305},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3781212866306305},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3947681188583374},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.8588235378265381,0.3781212866306305,0.9042016863822937,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.3781212866306305},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3781212866306305},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3947681188583374},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8386554718017578,0.3781212866306305,0.8521008491516113,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3781212866306305},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3781212866306305},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هرکل","boundary":[0.7714285850524902,0.3781212866306305,0.8336134552955627,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعادی","boundary":[0.7176470756530762,0.3781212866306305,0.7663865685462952,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.6739495992660522,0.3781212866306305,0.7109243869781494,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3947681188583374},{"x":0.658823549747467,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.658823549747467,0.3781212866306305,0.6672269105911255,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6134454011917114,0.3781212866306305,0.6521008610725403,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.5596638917922974,0.3781212866306305,0.6067227125167847,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5394958257675171,0.3781212866306305,0.5529412031173706,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5243697762489319,0.3781212866306305,0.5310924649238586,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.4007134437561035},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4007134437561035},{"x":0.9042016863822937,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8907563090324402,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8907563090324402,0.4007134437561035,0.9042016863822937,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8857142925262451,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8672268986701965,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8672268986701965,0.4007134437561035,0.8857142925262451,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8638655543327332,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8403361439704895,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8403361439704895,0.4007134437561035,0.8638655543327332,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8352941274642944,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8016806840896606,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.8016806840896606,0.4007134437561035,0.8352941274642944,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4007134437561035},{"x":0.800000011920929,"y":0.4007134437561035},{"x":0.800000011920929,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7949579954147339,0.4007134437561035,0.800000011920929,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7899159789085388,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7764706015586853,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.4007134437561035,0.7899159789085388,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7378151416778564,0.4007134437561035,0.7714285850524902,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6773109436035156,0.4007134437561035,0.7327731251716614,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.4007134437561035,0.6739495992660522,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6369748115539551,"y":0.41617122292518616},{"x":0.583193302154541,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.583193302154541,0.4007134437561035,0.6369748115539551,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5243697762489319,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.5243697762489319,0.4007134437561035,0.5764706134796143,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4387633800506592},{"x":0.848739504814148,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.848739504814148,0.4221165180206299,0.9042016863822937,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8151260614395142,0.4221165180206299,0.8470588326454163,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.7546218633651733,0.4221165180206299,0.8100840449333191,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.4221165180206299,0.7462185025215149,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاهی","boundary":[0.6638655662536621,0.4221165180206299,0.7361344695091248,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.4221165180206299,0.6571428775787354,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6016806960105896,0.4221165180206299,0.6453781723976135,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.4221165180206299,0.5949580073356628,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4221165180206299},{"x":0.583193302154541,"y":0.4221165180206299},{"x":0.583193302154541,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزشی","boundary":[0.5361344814300537,0.4221165180206299,0.583193302154541,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4221165180206299},{"x":0.529411792755127,"y":0.4221165180206299},{"x":0.529411792755127,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.4221165180206299,0.529411792755127,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.4411414861679077},{"x":0.902521014213562,"y":0.4411414861679077},{"x":0.902521014213562,"y":0.457788348197937},{"x":0.8554621934890747,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.8554621934890747,0.4411414861679077,0.902521014213562,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.44233056902885437},{"x":0.8504201769828796,"y":0.44233056902885437},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4589774012565613},{"x":0.8453781604766846,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8453781604766846,0.44233056902885437,0.8504201769828796,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.44233056902885437},{"x":0.8386554718017578,"y":0.44233056902885437},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4589774012565613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.8016806840896606,0.44233056902885437,0.8386554718017578,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7966386675834656,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7932773232460022,0.44233056902885437,0.7966386675834656,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7865546345710754,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7411764860153198,0.44233056902885437,0.7865546345710754,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7092437148094177,0.44233056902885437,0.7344537973403931,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.44233056902885437},{"x":0.702521026134491,"y":0.44233056902885437},{"x":0.702521026134491,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6672269105911255,0.44233056902885437,0.702521026134491,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتراکاتی","boundary":[0.5983193516731262,0.44233056902885437,0.6605042219161987,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5579832196235657,0.44233056902885437,0.5915966629981995,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5243697762489319,0.44233056902885437,0.5512605309486389,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.46254459023475647},{"x":0.9042016863822937,"y":0.46254459023475647},{"x":0.9042016863822937,"y":0.47919145226478577},{"x":0.8689075708389282,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.8689075708389282,0.46254459023475647,0.9042016863822937,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8672268986701965,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8672268986701965,"y":0.47919145226478577},{"x":0.8403361439704895,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.8403361439704895,0.46254459023475647,0.8672268986701965,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8336134552955627,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47919145226478577},{"x":0.8184874057769775,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8184874057769775,0.46254459023475647,0.8336134552955627,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8100840449333191,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8100840449333191,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7983193397521973,0.46254459023475647,0.8100840449333191,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7915966510772705,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7915966510772705,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7647058963775635,0.46254459023475647,0.7915966510772705,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.7142857313156128,0.46254459023475647,0.7579832077026367,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46254459023475647},{"x":0.707563042640686,"y":0.46254459023475647},{"x":0.707563042640686,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6907563209533691,0.46254459023475647,0.707563042640686,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6638655662536621,0.46254459023475647,0.6873949766159058,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.46254459023475647},{"x":0.658823549747467,"y":0.46254459023475647},{"x":0.658823549747467,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6436975002288818,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6436975002288818,0.46254459023475647,0.658823549747467,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5966386795043945,0.46254459023475647,0.6369748115539551,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5596638917922974,0.46254459023475647,0.5899159908294678,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5243697762489319,0.46254459023475647,0.5579832196235657,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.48632580041885376},{"x":0.9042016863822937,"y":0.48632580041885376},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5005945563316345},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8907563090324402,0.48632580041885376,0.9042016863822937,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8840336203575134,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8840336203575134,"y":0.5005945563316345},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.8521008491516113,0.48632580041885376,0.8840336203575134,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8453781604766846,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5005945563316345},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8134453892707825,0.48632580041885376,0.8453781604766846,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8117647171020508,"y":0.48632580041885376},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7815126180648804,0.48632580041885376,0.8117647171020508,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7714285850524902,0.48632580041885376,0.7747899293899536,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7226890921592712,0.48632580041885376,0.7647058963775635,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6974790096282959,0.48632580041885376,0.7159664034843445,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6453781723976135,0.48632580041885376,0.6924369931221008,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6285714507102966,0.48632580041885376,0.6403361558914185,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5882353186607361,0.48632580041885376,0.6235294342041016,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5005945563316345},{"x":0.561344563961029,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.561344563961029,0.48632580041885376,0.5815126299858093,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.48632580041885376,0.5579832196235657,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5243697762489319,0.48632580041885376,0.5478991866111755,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8722689151763916,0.5053507685661316,0.9042016863822937,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8588235378265381,0.5053507685661316,0.8705882430076599,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8386554718017578,0.5053507685661316,0.8521008491516113,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.7848739624023438,0.5053507685661316,0.8302521109580994,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7378151416778564,0.5065398216247559,0.7764706015586853,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.6840336322784424,0.5065398216247559,0.7310924530029297,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6655462384223938,0.5065398216247559,0.6773109436035156,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5065398216247559},{"x":0.658823549747467,"y":0.5065398216247559},{"x":0.658823549747467,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.6369748115539551,0.5065398216247559,0.658823549747467,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.5065398216247559,0.6302521228790283,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.5630252361297607,0.5065398216247559,0.6151260733604431,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5065398216247559},{"x":0.556302547454834,"y":0.5065398216247559},{"x":0.556302547454834,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5243697762489319,0.5065398216247559,0.556302547454834,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5279428958892822},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5279428958892822},{"x":0.9042016863822937,"y":0.542211651802063},{"x":0.8521008491516113,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.8521008491516113,0.5279428958892822,0.9042016863822937,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5279428958892822},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5279428958892822},{"x":0.8436974883079529,"y":0.542211651802063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7899159789085388,0.5279428958892822,0.8436974883079529,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7831932902336121,"y":0.542211651802063},{"x":0.7310924530029297,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.7310924530029297,0.5279428958892822,0.7831932902336121,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7226890921592712,"y":0.542211651802063},{"x":0.7176470756530762,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.5279428958892822,0.7226890921592712,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.542211651802063},{"x":0.6470588445663452,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.6470588445663452,0.5279428958892822,0.7126050591468811,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6403361558914185,"y":0.542211651802063},{"x":0.6268907785415649,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6268907785415649,0.5279428958892822,0.6403361558914185,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6201680898666382,"y":0.542211651802063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.5279428958892822,0.6201680898666382,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5630252361297607,"y":0.542211651802063},{"x":0.5243697762489319,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5243697762489319,0.5279428958892822,0.5630252361297607,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.5481569766998291},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5481569766998291},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5636147260665894},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.8638655543327332,0.5481569766998291,0.9042016863822937,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5636147260665894},{"x":0.831932783126831,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.831932783126831,0.5481569766998291,0.8571428656578064,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5636147260665894},{"x":0.826890766620636,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.826890766620636,0.5481569766998291,0.8302521109580994,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5481569766998291},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7983193397521973,0.5481569766998291,0.8201680779457092,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7831932902336121,0.5481569766998291,0.7915966510772705,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7529411911964417,0.5481569766998291,0.7764706015586853,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5481569766998291},{"x":0.75126051902771,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7344537973403931,0.5481569766998291,0.75126051902771,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6789916157722473,0.5481569766998291,0.7260504364967346,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.5481569766998291,0.6722689270973206,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6168067455291748,0.5481569766998291,0.6605042219161987,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5481569766998291},{"x":0.610084056854248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.610084056854248,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.5481569766998291,0.610084056854248,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5663865804672241,0.5481569766998291,0.5899159908294678,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5243697762489319,0.5481569766998291,0.5596638917922974,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.5683709979057312},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5683709979057312},{"x":0.9042016863822937,"y":0.587395966053009},{"x":0.8722689151763916,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.8722689151763916,0.5683709979057312,0.9042016863822937,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8655462265014648,"y":0.587395966053009},{"x":0.8403361439704895,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8403361439704895,0.5683709979057312,0.8655462265014648,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8336134552955627,"y":0.587395966053009},{"x":0.8285714387893677,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8285714387893677,0.5683709979057312,0.8336134552955627,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8218487501144409,"y":0.587395966053009},{"x":0.7882353067398071,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7882353067398071,0.5683709979057312,0.8218487501144409,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7865546345710754,"y":0.587395966053009},{"x":0.7630252242088318,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7630252242088318,0.5683709979057312,0.7865546345710754,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.587395966053009},{"x":0.7193277478218079,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7193277478218079,0.5683709979057312,0.7546218633651733,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.587395966053009},{"x":0.6773109436035156,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6773109436035156,0.5683709979057312,0.7176470756530762,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.587395966053009},{"x":0.6420168280601501,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6420168280601501,0.5683709979057312,0.6689075827598572,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6369748115539551,"y":0.587395966053009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5983193516731262,0.5683709979057312,0.6369748115539551,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.587395966053009},{"x":0.5596638917922974,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5596638917922974,0.5683709979057312,0.5915966629981995,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.587395966053009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5683709979057312,0.5596638917922974,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.587395966053009},{"x":0.5243697762489319,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5243697762489319,0.5683709979057312,0.5495798587799072,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.5909631252288818},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5909631252288818},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8739495873451233,0.5909631252288818,0.9042016863822937,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8605042099952698,0.5909631252288818,0.8705882430076599,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8453781604766846,0.5909631252288818,0.8521008491516113,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8218487501144409,0.5909631252288818,0.8386554718017578,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5909631252288818},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7949579954147339,0.5909631252288818,0.8184874057769775,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7747899293899536,0.5909631252288818,0.7882353067398071,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6052318811416626},{"x":0.729411780834198,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.729411780834198,0.5909631252288818,0.7697479128837585,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.6924369931221008,0.5909631252288818,0.7226890921592712,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6756302714347839,0.5909631252288818,0.6907563209533691,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.6151260733604431,0.5909631252288818,0.6689075827598572,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.5747899413108826,0.5909631252288818,0.6084033846855164,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمار","boundary":[0.5361344814300537,0.5909631252288818,0.5680672526359558,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5909631252288818},{"x":0.529411792755127,"y":0.5909631252288818},{"x":0.529411792755127,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.5909631252288818,0.529411792755127,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهرساز","boundary":[0.8571428656578064,0.6111771464347839,0.9042016863822937,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8453781604766846,0.6111771464347839,0.8504201769828796,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8235294222831726,0.6111771464347839,0.8386554718017578,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8033613562583923,0.6111771464347839,0.8168067336082458,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7579832077026367,0.6111771464347839,0.7983193397521973,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.6111771464347839,0.7546218633651733,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6789916157722473,0.6111771464347839,0.7243697643280029,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاطع","boundary":[0.6352941393852234,0.6111771464347839,0.6705882549285889,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5865546464920044,0.6111771464347839,0.6285714507102966,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیلی","boundary":[0.5243697762489319,0.6111771464347839,0.5798319578170776,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6325802803039551},{"x":0.902521014213562,"y":0.6325802803039551},{"x":0.902521014213562,"y":0.6468489766120911},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.8470588326454163,0.6325802803039551,0.902521014213562,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6325802803039551},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6325802803039551},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.7798319458961487,0.6325802803039551,0.8403361439704895,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7680672407150269,0.6325802803039551,0.7731092572212219,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6941176652908325,0.6325802803039551,0.7613445520401001,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6480380296707153},{"x":0.653781533241272,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.653781533241272,0.6325802803039551,0.6873949766159058,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.6325802803039551,0.6470588445663452,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.5915966629981995,0.6325802803039551,0.6352941393852234,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.6325802803039551,0.5882353186607361,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6325802803039551},{"x":0.578151285648346,"y":0.6325802803039551},{"x":0.578151285648346,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.6325802803039551,0.578151285648346,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5243697762489319,0.6325802803039551,0.5579832196235657,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.8588235378265381,0.6551724076271057,0.9042016863822937,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6694411635398865},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8470588326454163,0.6551724076271057,0.8521008491516113,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6694411635398865},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.8151260614395142,0.6539833545684814,0.8403361439704895,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.7714285850524902,0.6539833545684814,0.8084033727645874,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7210084199905396,0.6527943015098572,0.7647058963775635,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6957983374595642,0.6527943015098572,0.7142857313156128,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.6527943015098572,0.6957983374595642,0.6682521104812622]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.18668252229690552},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18668252229690552},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5176891040802002,0.1796825222969055,0.9092016863822937,0.6776302165985107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6908442378044128},{"x":0.848739504814148,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.848739504814148,0.6765754818916321,0.8789916038513184,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6908442378044128},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8218487501144409,0.6765754818916321,0.8470588326454163,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6908442378044128},{"x":0.800000011920929,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.800000011920929,0.6765754818916321,0.8151260614395142,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.7647058963775635,0.6765754818916321,0.7932773232460022,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7428571581840515,0.6765754818916321,0.7579832077026367,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.6765754818916321,0.7378151416778564,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.6908442378044128},{"x":0.680672287940979,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.680672287940979,0.6765754818916321,0.729411780834198,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6436975002288818,0.6765754818916321,0.6739495992660522,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.6765754818916321,0.6420168280601501,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.5798319578170776,0.6765754818916321,0.6134454011917114,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6765754818916321},{"x":0.578151285648346,"y":0.6765754818916321},{"x":0.578151285648346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5546218752861023,0.6765754818916321,0.578151285648346,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.6765754818916321,0.5546218752861023,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5243697762489319,0.6765754818916321,0.5445378422737122,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.696789562702179},{"x":0.9042016863822937,"y":0.696789562702179},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7134363651275635},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.8722689151763916,0.696789562702179,0.9042016863822937,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.696789562702179},{"x":0.8655462265014648,"y":0.696789562702179},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7134363651275635},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8588235378265381,0.696789562702179,0.8655462265014648,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.696789562702179},{"x":0.8521008491516113,"y":0.696789562702179},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7134363651275635},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.8184874057769775,0.696789562702179,0.8521008491516113,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.696789562702179},{"x":0.8117647171020508,"y":0.696789562702179},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7764706015586853,0.696789562702179,0.8117647171020508,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.696789562702179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.696789562702179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7134363651275635},{"x":0.75126051902771,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.75126051902771,0.696789562702179,0.7747899293899536,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماست","boundary":[0.6873949766159058,0.696789562702179,0.7445378303527832,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.696789562702179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.696789562702179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.696789562702179,0.6890756487846375,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.696789562702179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.696789562702179},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.696789562702179,0.6789916157722473,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.696789562702179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.696789562702179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6336134672164917,0.696789562702179,0.6638655662536621,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.696789562702179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.696789562702179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.696789562702179,0.6268907785415649,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.696789562702179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.696789562702179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5445378422737122,0.696789562702179,0.5882353186607361,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.696789562702179},{"x":0.5378151535987854,"y":0.696789562702179},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5243697762489319,0.696789562702179,0.5378151535987854,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.7181926369667053},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7181926369667053},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7336504459381104},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8722689151763916,0.7181926369667053,0.9042016863822937,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7336504459381104},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.8403361439704895,0.7181926369667053,0.8689075708389282,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7336504459381104},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8285714387893677,0.7181926369667053,0.8336134552955627,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7181926369667053},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7798319458961487,0.7181926369667053,0.8218487501144409,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7613445520401001,0.7181926369667053,0.7731092572212219,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.717003583908081},{"x":0.7529411911964417,"y":0.717003583908081},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7243697643280029,0.717003583908081,0.7529411911964417,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.717003583908081},{"x":0.7176470756530762,"y":0.717003583908081},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6739495992660522,0.717003583908081,0.7176470756530762,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.717003583908081},{"x":0.6672269105911255,"y":0.717003583908081},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6571428775787354,0.717003583908081,0.6672269105911255,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.717003583908081},{"x":0.6504201889038086,"y":0.717003583908081},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.6201680898666382,0.717003583908081,0.6504201889038086,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.717003583908081},{"x":0.6151260733604431,"y":0.717003583908081},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5983193516731262,0.717003583908081,0.6151260733604431,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.717003583908081},{"x":0.5949580073356628,"y":0.717003583908081},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیند","boundary":[0.5731092691421509,0.717003583908081,0.5949580073356628,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.717003583908081},{"x":0.5731092691421509,"y":0.717003583908081},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.717003583908081,0.5731092691421509,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.717003583908081},{"x":0.5630252361297607,"y":0.717003583908081},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5243697762489319,0.717003583908081,0.5630252361297607,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7360285520553589},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7360285520553589},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.8420168161392212,0.7360285520553589,0.9042016863822937,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7360285520553589},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8067227005958557,0.7360285520553589,0.8403361439704895,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7360285520553589},{"x":0.800000011920929,"y":0.7360285520553589},{"x":0.800000011920929,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7882353067398071,0.7360285520553589,0.800000011920929,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7546218633651733,0.7360285520553589,0.7815126180648804,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7550535202026367},{"x":0.707563042640686,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.707563042640686,0.7360285520553589,0.7478991746902466,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6857143044471741,0.7360285520553589,0.7058823704719543,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.6369748115539551,0.7360285520553589,0.6789916157722473,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5848739743232727,0.7360285520553589,0.6302521228790283,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5243697762489319,0.7360285520553589,0.5764706134796143,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7609987854957581},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7609987854957581},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7776456475257874},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصداق","boundary":[0.8638655543327332,0.7609987854957581,0.9042016863822937,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7609987854957581},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7609987854957581},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7776456475257874},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.8302521109580994,0.7609987854957581,0.8605042099952698,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7609987854957581},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7609987854957581},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.7949579954147339,0.7609987854957581,0.8235294222831726,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.7529411911964417,0.7609987854957581,0.7865546345710754,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وجو","boundary":[0.7277311086654663,0.7609987854957581,0.7495798468589783,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.7609987854957581,0.7193277478218079,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7609987854957581},{"x":0.707563042640686,"y":0.7609987854957581},{"x":0.707563042640686,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6689075827598572,0.7609987854957581,0.707563042640686,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.7609987854957581,0.6621848940849304,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصادیق","boundary":[0.5966386795043945,0.7609987854957581,0.6420168280601501,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5394958257675171,0.7609987854957581,0.5899159908294678,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5243697762489319,0.7609987854957581,0.5310924649238586,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.7824019193649292},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7824019193649292},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7954815626144409},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8789916038513184,0.7824019193649292,0.9042016863822937,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.7824019193649292},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7824019193649292},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7954815626144409},{"x":0.853781521320343,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.853781521320343,0.7824019193649292,0.8722689151763916,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.7812128663063049},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7812128663063049},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7983193397521973,0.7812128663063049,0.8470588326454163,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7848739624023438,0.7812128663063049,0.7966386675834656,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7812128663063049},{"x":0.778151273727417,"y":0.7812128663063049},{"x":0.778151273727417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7411764860153198,0.7812128663063049,0.778151273727417,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7008403539657593,0.7812128663063049,0.7344537973403931,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6689075827598572,0.7812128663063049,0.6941176652908325,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7812128663063049,0.6672269105911255,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6386554837226868,0.7812128663063049,0.6571428775787354,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7812128663063049},{"x":0.63193279504776,"y":0.7812128663063049},{"x":0.63193279504776,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بدان","boundary":[0.6067227125167847,0.7812128663063049,0.63193279504776,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معناست","boundary":[0.5512605309486389,0.7812128663063049,0.6000000238418579,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5243697762489319,0.7812128663063049,0.5445378422737122,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.801426887512207},{"x":0.9042016863822937,"y":0.801426887512207},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8655462265014648,0.801426887512207,0.9042016863822937,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.801426887512207},{"x":0.8588235378265381,"y":0.801426887512207},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.8252100944519043,0.801426887512207,0.8588235378265381,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.801426887512207},{"x":0.8184874057769775,"y":0.801426887512207},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.7848739624023438,0.801426887512207,0.8184874057769775,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.801426887512207},{"x":0.7815126180648804,"y":0.801426887512207},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7579832077026367,0.801426887512207,0.7815126180648804,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7378151416778564,0.801426887512207,0.75126051902771,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.801426887512207},{"x":0.7310924530029297,"y":0.801426887512207},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6991596817970276,0.801426887512207,0.7310924530029297,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.801426887512207},{"x":0.6924369931221008,"y":0.801426887512207},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6655462384223938,0.801426887512207,0.6924369931221008,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.801426887512207},{"x":0.6621848940849304,"y":0.801426887512207},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8180737495422363},{"x":0.63193279504776,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.63193279504776,0.801426887512207,0.6621848940849304,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.801426887512207},{"x":0.6252101063728333,"y":0.801426887512207},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6117647290229797,0.801426887512207,0.6252101063728333,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.801426887512207},{"x":0.605042040348053,"y":0.801426887512207},{"x":0.605042040348053,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5647059082984924,0.801426887512207,0.605042040348053,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.801426887512207},{"x":0.5630252361297607,"y":0.801426887512207},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5243697762489319,0.801426887512207,0.5630252361297607,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8192628026008606},{"x":0.902521014213562,"y":0.8192628026008606},{"x":0.902521014213562,"y":0.8382877707481384},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هریک","boundary":[0.8672268986701965,0.8192628026008606,0.902521014213562,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8382877707481384},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8521008491516113,0.8192628026008606,0.8605042099952698,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.7899159789085388,0.8192628026008606,0.8470588326454163,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7663865685462952,0.8192628026008606,0.7831932902336121,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.7277311086654663,0.8192628026008606,0.7596638798713684,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7126050591468811,0.8192628026008606,0.7210084199905396,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6705882549285889,0.8192628026008606,0.7042016983032227,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6201680898666382,0.8192628026008606,0.6638655662536621,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.8192628026008606,0.6117647290229797,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8382877707481384},{"x":0.583193302154541,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.583193302154541,0.8192628026008606,0.6016806960105896,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصادیق","boundary":[0.5243697762489319,0.8192628026008606,0.5764706134796143,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.8442330360412598},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8442330360412598},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8857142925262451,0.8442330360412598,0.9042016863822937,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8588235378265381,0.8442330360412598,0.8823529481887817,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8436974883079529,0.8442330360412598,0.8504201769828796,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7882353067398071,0.8442330360412598,0.8369747996330261,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7764706015586853,0.8442330360412598,0.7865546345710754,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.8442330360412598,0.7697479128837585,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8442330360412598},{"x":0.756302535533905,"y":0.8442330360412598},{"x":0.756302535533905,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.7411764860153198,0.8442330360412598,0.756302535533905,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.7092437148094177,0.8442330360412598,0.7378151416778564,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8442330360412598},{"x":0.702521026134491,"y":0.8442330360412598},{"x":0.702521026134491,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6857143044471741,0.8442330360412598,0.702521026134491,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6386554837226868,0.8442330360412598,0.6789916157722473,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8442330360412598},{"x":0.63193279504776,"y":0.8442330360412598},{"x":0.63193279504776,"y":0.8596908450126648},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6184874176979065,0.8442330360412598,0.63193279504776,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8596908450126648},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.5663865804672241,0.8442330360412598,0.6117647290229797,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8442330360412598},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8442330360412598},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8596908450126648},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظران","boundary":[0.5243697762489319,0.8442330360412598,0.5647059082984924,0.8596908450126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6765754818916321},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6765754818916321},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8596908450126648},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5193697762489319,0.6695754818916321,0.9092016863822937,0.8666908450126648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22473245859146118},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.43697479367256165,0.2104637324810028,0.4739495813846588,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22473245859146118},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40672269463539124,0.2104637324810028,0.4302521049976349,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22473245859146118},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.2104637324810028,0.4000000059604645,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2104637324810028},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2104637324810028},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22473245859146118},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.36974790692329407,0.2104637324810028,0.37310925126075745,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22473245859146118},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکردی","boundary":[0.31092438101768494,0.2104637324810028,0.3630252182483673,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22592152655124664},{"x":0.289075642824173,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.289075642824173,0.2104637324810028,0.3042016923427582,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2823529541492462,"y":0.22592152655124664},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.2571428716182709,0.2104637324810028,0.2823529541492462,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22592152655124664},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2369747906923294,0.2104637324810028,0.2504201829433441,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1882352977991104,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.1882352977991104,0.2104637324810028,0.23025210201740265,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.21165280044078827},{"x":0.17983193695545197,"y":0.21165280044078827},{"x":0.17983193695545197,"y":0.22592152655124664},{"x":0.16806723177433014,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16806723177433014,0.21165280044078827,0.17983193695545197,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.21165280044078827},{"x":0.16302521526813507,"y":0.21165280044078827},{"x":0.16302521526813507,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1260504275560379,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.1260504275560379,0.21165280044078827,0.16302521526813507,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.21165280044078827},{"x":0.12436974793672562,"y":0.21165280044078827},{"x":0.12436974793672562,"y":0.22592152655124664},{"x":0.10084033757448196,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.10084033757448196,0.21165280044078827,0.12436974793672562,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2473246157169342},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.44873949885368347,0.23186682164669037,0.4739495813846588,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.23186682164669037},{"x":0.440336138010025,"y":0.23186682164669037},{"x":0.440336138010025,"y":0.2473246157169342},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.42184874415397644,0.23186682164669037,0.440336138010025,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4100840389728546,0.23186682164669037,0.4151260554790497,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.23186682164669037},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23186682164669037},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2473246157169342},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.37142857909202576,0.23186682164669037,0.40168067812919617,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.23186682164669037},{"x":0.364705890417099,"y":0.23186682164669037},{"x":0.364705890417099,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.3310924470424652,0.23186682164669037,0.364705890417099,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.23186682164669037},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23186682164669037},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2473246157169342},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.27899160981178284,0.23186682164669037,0.32268908619880676,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2473246157169342},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.24705882370471954,0.23186682164669037,0.2722689211368561,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2473246157169342},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.21848739683628082,0.23186682164669037,0.2386554628610611,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.23186682164669037},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23186682164669037},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2473246157169342},{"x":0.206722691655159,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.206722691655159,0.23186682164669037,0.21176470816135406,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.23186682164669037},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23186682164669037},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2473246157169342},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19327731430530548,0.23186682164669037,0.20000000298023224,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.23186682164669037},{"x":0.18655462563037872,"y":0.23186682164669037},{"x":0.18655462563037872,"y":0.2473246157169342},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.1596638709306717,0.23186682164669037,0.18655462563037872,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15126051008701324,"y":0.23186682164669037},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2473246157169342},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.11596638709306717,0.23186682164669037,0.15126051008701324,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10756302624940872,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2473246157169342},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.0957983210682869,0.23186682164669037,0.10756302624940872,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.4436974823474884,0.24970273673534393,0.4756302535533905,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.24970273673534393},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24970273673534393},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.24970273673534393,0.43529412150382996,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3966386616230011,0.24970273673534393,0.4252100884914398,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24970273673534393},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24970273673534393},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.35798320174217224,0.24970273673534393,0.38991597294807434,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2675386369228363},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.32268908619880676,0.24970273673534393,0.3512605130672455,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3142857253551483,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2675386369228363},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.29411765933036804,0.24970273673534393,0.3142857253551483,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2873949706554413,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2675386369228363},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27394959330558777,0.24970273673534393,0.2873949706554413,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.24970273673534393},{"x":0.267226904630661,"y":0.24970273673534393},{"x":0.267226904630661,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.2386554628610611,0.24970273673534393,0.267226904630661,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2675386369228363},{"x":0.1882352977991104,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.1882352977991104,0.24970273673534393,0.23361344635486603,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.24970273673534393},{"x":0.17983193695545197,"y":0.24970273673534393},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2675386369228363},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندان","boundary":[0.1428571492433548,0.24970273673534393,0.17983193695545197,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.24970273673534393},{"x":0.13613446056842804,"y":0.24970273673534393},{"x":0.13613446056842804,"y":0.2675386369228363},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونقی","boundary":[0.0957983210682869,0.24970273673534393,0.13613446056842804,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2877526879310608},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نداشته","boundary":[0.43529412150382996,0.27229487895965576,0.4739495813846588,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2877526879310608},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40336135029792786,0.27229487895965576,0.4285714328289032,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.27229487895965576},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27229487895965576},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2877526879310608},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.27229487895965576,0.40168067812919617,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.27229487895965576},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27229487895965576},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2877526879310608},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارندگان","boundary":[0.3344537913799286,0.27229487895965576,0.39159664511680603,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.27229487895965576},{"x":0.32773110270500183,"y":0.27229487895965576},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2877526879310608},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3126050531864166,0.27229487895965576,0.32773110270500183,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2734839618206024},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2734839618206024},{"x":0.30588236451148987,"y":0.28894174098968506},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2991596758365631,0.2734839618206024,0.30588236451148987,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2734839618206024},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2734839618206024},{"x":0.29243698716163635,"y":0.28894174098968506},{"x":0.2571428716182709,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.2571428716182709,0.2734839618206024,0.29243698716163635,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2734839618206024},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2734839618206024},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28894174098968506},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24201680719852448,0.2734839618206024,0.2504201829433441,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28894174098968506},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21680672466754913,0.2734839618206024,0.23529411852359772,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.2734839618206024},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2734839618206024},{"x":0.21008403599262238,"y":0.28894174098968506},{"x":0.1731092482805252,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.1731092482805252,0.2734839618206024,0.21008403599262238,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.2734839618206024},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2734839618206024},{"x":0.16638655960559845,"y":0.28894174098968506},{"x":0.16134454309940338,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16134454309940338,0.2734839618206024,0.16638655960559845,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2734839618206024},{"x":0.15462185442447662,"y":0.28894174098968506},{"x":0.11764705926179886,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.11764705926179886,0.2734839618206024,0.15462185442447662,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2734839618206024},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2734839618206024},{"x":0.1109243705868721,"y":0.28894174098968506},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.0957983210682869,0.2734839618206024,0.1109243705868721,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاعه","boundary":[0.4436974823474884,0.2948870360851288,0.4739495813846588,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2948870360851288},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2948870360851288},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.2948870360851288,0.43697479367256165,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.3764705955982208,0.2948870360851288,0.4252100884914398,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2948870360851288},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2948870360851288},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3512605130672455,0.2948870360851288,0.36974790692329407,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.32605043053627014,0.2948870360851288,0.3445378243923187,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.2991596758365631,0.2948870360851288,0.3193277418613434,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3103448152542114},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.2948870360851288,0.2991596758365631,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3103448152542114},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.26050421595573425,0.2948870360851288,0.2873949706554413,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3103448152542114},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.20840336382389069,0.2948870360851288,0.2521008551120758,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.2948870360851288},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2948870360851288},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3103448152542114},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصداق","boundary":[0.16134454309940338,0.2948870360851288,0.20168067514896393,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.2948870360851288},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2948870360851288},{"x":0.1596638709306717,"y":0.3103448152542114},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محورانه","boundary":[0.11596638709306717,0.2948870360851288,0.1596638709306717,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2948870360851288},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2948870360851288},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3103448152542114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.0957983210682869,0.2948870360851288,0.10756302624940872,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4453781545162201,0.31629014015197754,0.4739495813846588,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31629014015197754},{"x":0.43865546584129333,"y":0.31629014015197754},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.3983193337917328,0.31629014015197754,0.43865546584129333,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3949579894542694,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3317479193210602},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.31629014015197754,0.3949579894542694,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3831932842731476,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3663865625858307,0.31629014015197754,0.3831932842731476,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.31629014015197754},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31629014015197754},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3317479193210602},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32773110270500183,0.31629014015197754,0.35966387391090393,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3142857253551483,0.31629014015197754,0.3210084140300751,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.31629014015197754},{"x":0.30756303668022156,"y":0.31629014015197754},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3008403480052948,0.31629014015197754,0.30756303668022156,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.31629014015197754},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31629014015197754},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3317479193210602},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.26050421595573425,0.31629014015197754,0.29411765933036804,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31629014015197754},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3317479193210602},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.22521008551120758,0.31629014015197754,0.2537815272808075,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21848739683628082,"y":0.31629014015197754},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3317479193210602},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاشته","boundary":[0.17983193695545197,0.31629014015197754,0.21848739683628082,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.31629014015197754},{"x":0.1764705926179886,"y":0.31629014015197754},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3317479193210602},{"x":0.15798319876194,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.15798319876194,0.31629014015197754,0.1764705926179886,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.31629014015197754},{"x":0.1563025265932083,"y":0.31629014015197754},{"x":0.1563025265932083,"y":0.3317479193210602},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15294118225574493,0.31629014015197754,0.1563025265932083,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.31629014015197754},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31629014015197754},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3317479193210602},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوهای","boundary":[0.0957983210682869,0.31629014015197754,0.14621849358081818,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4605042040348053,0.33650416135787964,0.4756302535533905,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.4151260554790497,0.33650416135787964,0.45378151535987854,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4084033668041229,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3519619405269623},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.35798320174217224,0.33650416135787964,0.4084033668041229,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3495798408985138,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3519619405269623},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.30924370884895325,0.33650416135787964,0.3495798408985138,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3008403480052948,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.2504201829433441,0.33650416135787964,0.3008403480052948,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.33650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33650416135787964},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3519619405269623},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.21008403599262238,0.33650416135787964,0.24369747936725616,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.33650416135787964},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33650416135787964},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3519619405269623},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.1