نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1

توضیحات

کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی1 ، مجموعهای از مسایل ریاضیات دانشگاهی همراه با پاسخ تشریحی آن‌ها است. این مجموعه شامل مسایل موجود در آزمونهای دانشگاههای مختلف کشور و تمارین برخی از کتابهای معتبر حساب دیفرانسیل و انتگرال میشود. , ,

با توجه به کاربرد کمک‌آموزشی کتاب، باید قبل از مراجعه به مسایل هر بخش از آن، جهت آشنایی با مفاهیم مربوطه، یکی از کتابهای معتبر حساب دیفرانسیل و انتگرال را مطالعه کنید. این کتاب در راستای کمک به دانشجویان، جهت فراگیری بهتر محتوای درس ریاضی عمومی 1 نوشته شده است., ,

با خرید کتاب نمونه سوالات ریاضی عمومی 1 برای حل مسایل ریاضی، ایده بگیرید!

,

کتاب‌های کمک‌آموزشی همانطور که از نامشان پیدا است، کتاب‌هایی کاربردی برای حل مسایل ریاضی به حساب می‌آیند. شما ابتدا باید خودتان جهت حل مسیله تلاش کنید تا به جواب درست مسیله برسید., ,

زمانی که نتوانستید به راه‌حل مناسبی برای آن برسید، به شما پیشنهاد می‌شود که برای گرفتن ایده جهت حل مسایل، از این کتاب کمک بگیرید. این مجموعه به تمام سوالات ریاضی پاسخ کاملی می‌دهد و شما می‌توانید به کمک این کتاب کاربردی، مسایل ریاضی دانشگاهی را به‌راحتی حل کنید., ,

به چه مباحثی در کتاب نمونه سوالات ریاضی با پاسخ تشریحی عمومی 1 پرداخته شده است؟

,

کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1، پنج فصل دارد که در هر فصل به چندین سوال ریاضی عمومی 1 در موضوعات متفاوت، پرداخته شده است. همچنین این کتاب حل درست مسیله، همراه با پاسخ کامل تشریحی به سوالات را ارایه می‌دهد., ,

· حد و پیوستگی, ,

· مشتق و کاربردهای آن, ,

· دیفرانسیل و انتگرال, ,

· اعداد مختلط, ,

· دنباله‌ها و سری‌ها, ,

این پنج عنوان، نام فصول کتاب نمونه سوالات ریاضی با پاسخ تشریحی عمومی 1 است که آمادگی لازم برای گذراندن درس ریاضی عمومی 1 را برای شما دانشجویان عزیز، فراهم می‌کند., ,

خرید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 از مای بوکت

,

در حال حاضر می‌توانید نسخه الکترونیکی و چاپی کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 را برای درک بهتر این درس از فروشگاه آنلاین کتاب مای بوکت خریداری کنید. شما دانش‌دوستان علاوه‌بر خرید، امکان کرایه این کتاب برای بازه‌های 3 و 6 ماهه را نیز در اختیار دارید. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":770,"title":"نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/29d478c319bb697e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/29d478c319bb697e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/29d478c319bb697e/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/29d478c319bb697e/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/29d478c319bb697e/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/29d478c319bb697e/back.png"},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9786006215556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نمونه</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">سوالات</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">پاسخ</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تشریحی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ریاضی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">عمومی</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">1 </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ای</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مسایل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ریاضیات</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دانشگاهی همراه با پاسخ</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تشریحی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آن&zwnj;ها</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">است. این</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مجموعه</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">شامل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مسایل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">موجود در</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آزمون</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">های</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دانشگاه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">های</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مختلف</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کشور</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">و </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">تمارین</span><span dir=\"LTR\" lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">برخی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">های</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">معتبر</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">حساب</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دیفرانسیل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">و</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">انتگرال</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">می</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">شود. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">توجه</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">به</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کاربرد</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کمک&zwnj;آموزشی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">باید</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">قبل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مراجعه</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">به</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مسایل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">هر</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">بخش</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آن،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">جهت</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آشنایی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مفاهیم</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مربوطه،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">یکی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از کتاب</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">های</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">معتبر</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">حساب</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دیفرانسیل</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">و</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">انتگرال را مطالعه کنید</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">.</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> این</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">در</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">راستای</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کمک</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">به</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دانشجویان،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">جهت</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">فراگیری</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">بهتر</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">محتوای</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">درس</span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\"> ریاضی عمومی 1</span><span dir=\"LTR\" lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نوشته</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">شده</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">است</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با خرید کتاب نمونه سوالات ریاضی عمومی </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">1</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> برای حل مسایل ریاضی، ایده بگیرید!</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب&zwnj;های کمک&zwnj;آموزشی همانطور که از نامشان پیدا است، کتاب&zwnj;هایی کاربردی برای حل مسایل ریاضی به حساب می&zwnj;آیند. شما ابتدا باید خودتان جهت حل مسیله تلاش کنید تا به جواب درست مسیله برسید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>زمانی که نتوانستید به راه&zwnj;حل مناسبی برای آن برسید، به شما پیشنهاد می&zwnj;شود که برای گرفتن ایده جهت حل مسایل، از این کتاب کمک بگیرید. این مجموعه به تمام سوالات ریاضی پاسخ کاملی می&zwnj;دهد و شما می&zwnj;توانید به کمک این کتاب کاربردی، مسایل ریاضی دانشگاهی را به&zwnj;راحتی حل کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">به چه مباحثی در کتاب نمونه سوالات ریاضی با پاسخ تشریحی عمومی </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">1</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> پرداخته شده است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1، پنج فصل دارد که در هر فصل به چندین سوال ریاضی </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">عمومی 1 در موضوعات متفاوت، پرداخته شده است. همچنین این کتاب حل درست مسیله، همراه با </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">پاسخ کامل تشریحی به سوالات را ارایه می&zwnj;دهد.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 18.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span></span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">حد و پیوستگی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 18.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مشتق و کاربردهای آن</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo3; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 18.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دیفرانسیل و انتگرال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l3 level1 lfo4; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 18.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">اعداد مختلط</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l4 level1 lfo5; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 18.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دنباله&zwnj;ها و سری&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">این پنج عنوان، نام فصول کتاب نمونه سوالات ریاضی با پاسخ تشریحی عمومی 1 است که آمادگی لازم برای گذراندن درس ریاضی عمومی 1 را برای شما دانشجویان عزیز، فراهم می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">خرید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">در حال حاضر می&zwnj;توانید نسخه الکترونیکی و چاپی کتاب </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نمونه</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">سوالات</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">پاسخ</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تشریحی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ریاضی</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">عمومی 1 ر</span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">ا برای درک بهتر این درس از فروشگاه آنلاین کتاب مای بوکت خریداری کنید. شما </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">دانش&zwnj;دوستان</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\"> </span><span lang=\"AR-DZ\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-DZ;\">علاوه&zwnj;بر خرید، امکان کرایه این کتاب برای بازه&zwnj;های 3 و 6 ماهه را نیز در اختیار دارید. </span>",""],"pages_count":148,"keywords":"null","token":"29d478c319bb697e","created_at":"2018-01-07 10:34:12","updated_at":"2022-11-28 14:28:36","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:55:25","available_for_web":true,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"به‌دنبال راهنمایی کامل برای حل مسایل ریاضی هستید؟ کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 آماده کرایه و خرید برای شما همراهان همیشگی مای بوکت است.","meta_title":"خرید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 اثر سایده سعیدی‌فر-مای بوکت","stock":100,"authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":740,"file":"5a51c66c6f3376.93813240.pdf","book_id":770,"toc":[],"created_at":"2018-01-07 10:34:12","updated_at":"2022-11-28 14:28:36","process_started_at":"2018-01-07 10:34:15","process_done_at":"2018-01-07 10:36:52","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"5a5c79e534b2870362a9b82fc33b596ac912d6015bef20ecd5334bebd8ea8b8ab217ccfd1ce439ff38b8b7966ccfc3c21ee40a9dc07358ce59ad9ecad90fc739","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":385,"title":" ریاضی عمومی ۱","meta_title":" ریاضی عمومی ۱","meta_description":" ریاضی عمومی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"f4f6cf86e02c33bd","type":"","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":"مهندسی نفت","meta_description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1","ebook_price_en":17500,"urlify":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1","pages_count_fa":"۱۴۸","authorTitle":"سایده سعیدی فر","tocStr":"","url":"/preview/29d478c319bb697e/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1"}
{"toc":[],"pages_count":148,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"29d478c319bb697e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/200831250ef7051b40bf48cad9137360.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/9670743537f9ae13f750b1483c578884.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.21721,0.16887,0.21264,0.15609]},"elements":[{"words":[{"str":"نمونه","boundary":[0.6874418604651162,0.1688743775755495,0.7873581395348836,0.21568756438873632],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.5381395348837209,0.1688743775755495,0.6791460465116279,0.21568756438873632],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4967441860465116,0.1688743775755495,0.5300567441860465,0.21568756438873632],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.38744186046511625,0.1688743775755495,0.4882018604651162,0.21568756438873632],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.25813953488372093,0.1688743775755495,0.37871906976744185,0.21568756438873632],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6065116279069765,0.25358741844093413,0.641333953488372,0.30040060525412093],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.5134883720930231,0.25162163032280227,0.6067339534883719,0.29843481713598907],"dir":"rtl"},{"str":"آزمو","boundary":[0.4181395348837208,0.25162163032280227,0.505140465116279,0.29843481713598907],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3767441860465115,0.25358741844093413,0.39552744186046496,0.30040060525412093],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25814,0.16887,0.78736,0.3004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ریاض","boundary":[0.6111627906976742,0.48425958319024726,0.773247906976744,0.5557980447287088],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61116,0.48426,0.77325,0.5558],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عموم","boundary":[0.33860465116279054,0.48425958319024726,0.5126018604651161,0.5557980447287088],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3386,0.48426,0.5126,0.5558],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مول","boundary":[0.4990697674418603,0.7914031915350273,0.5300818604651161,0.812172422304258],"dir":"rtl"},{"str":"سائده","boundary":[0.529767441860465,0.8247879464285713,0.5889311627906976,0.8439088255494505],"dir":"rtl"},{"str":"سعیدي","boundary":[0.4516279069767441,0.8247879464285713,0.523380465116279,0.8439088255494505],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.4241860465116278,0.8247879464285713,0.4453506976744185,0.8439088255494505],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42419,0.7914,0.58893,0.84391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.2172093023255812,0.48425958319024726,0.25925069767441844,0.5557980447287088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21721,0.48426,0.25925,0.5558],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/d435c277734a89c8dbe5be676ecb3f77.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/dba16efb26d2eab6c69083a868e88cc1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.28047,0.26426,0.27881,0.44861]},"elements":[{"words":[{"str":"نشر","boundary":[0.5595348837209302,0.2642617831387363,0.5913488372093023,0.28074529962225275],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.473953488372093,0.2642617831387363,0.5544651162790697,0.28074529962225275],"dir":"rtl"},{"str":"فرهمن","boundary":[0.4227906976744186,0.2642617831387363,0.46925581395348837,0.28074529962225275],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6888372093023255,0.28897096067994504,0.7076511627906976,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"کتا","boundary":[0.661860465116279,0.28897096067994504,0.6829302325581396,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6367441860465115,0.28897096067994504,0.6404418604651162,0.3054544771634615],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5948837209302326,0.28897096067994504,0.6310697674418605,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.5386046511627907,0.28897096067994504,0.5896046511627906,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5237209302325581,0.28897096067994504,0.5332325581395349,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4823255813953487,0.28897096067994504,0.517906976744186,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.4172093023255813,0.28897096067994504,0.47662790697674406,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.36604651162790686,0.28897096067994504,0.41148837209302314,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.31116279069767433,0.28897096067994504,0.36041860465116266,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.29441860465116276,0.28897096067994504,0.30516279069767444,0.3054544771634615],"dir":"ltr"},{"str":"مولف","boundary":[0.5511627906976744,0.31336656507554944,0.5880930232558139,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5474418604651162,0.31336656507554944,0.5511395348837209,0.3298500815590659],"dir":"ltr"},{"str":"سائده","boundary":[0.5023255813953487,0.31336656507554944,0.5422093023255812,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"سعیدي","boundary":[0.44372093023255804,0.31336656507554944,0.4971395348837208,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.41395348837209295,0.31336656507554944,0.43809302325581384,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.5265116279069766,0.33776216947115384,0.556488372093023,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.47860465116279055,0.33776216947115384,0.5206511627906976,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47488372093023234,0.33776216947115384,0.4785813953488369,0.3542456859546703],"dir":"ltr"},{"str":"آدنا","boundary":[0.44511627906976725,0.33776216947115384,0.4693720930232556,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5344186046511625,0.36215777386675824,0.5645116279069765,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.4958139534883719,0.36215777386675824,0.5291395348837207,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"1392","boundary":[0.43720930232558114,0.36215777386675824,0.4804651162790695,0.3786412903502747],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4865116279069765,0.36215777386675824,0.49020930232558113,0.3786412903502747],"dir":"ltr"},{"str":"نوبت","boundary":[0.5227906976744183,0.3865533782623626,0.5564651162790695,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.48418604651162767,0.3865533782623626,0.5175116279069766,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47488372093023234,0.3865533782623626,0.4785813953488369,0.40303689474587906],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.44558139534883695,0.3865533782623626,0.4694186046511626,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.4990697674418602,0.4112786529876373,0.5609534883720928,0.4277621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"1100","boundary":[0.4404651162790695,0.4112786529876373,0.48372093023255786,0.4277621694711538],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.48976744186046484,0.4112786529876373,0.49346511627906947,0.4277621694711538],"dir":"ltr"},{"str":"بها","boundary":[0.5460465116279067,0.4356742573832417,0.5640697674418602,0.4521577738667582],"dir":"rtl"},{"str":"60000","boundary":[0.47162790697674395,0.4356742573832417,0.525581395348837,0.4521577738667582],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5306976744186044,0.4356742573832417,0.5343953488372091,0.4521577738667582],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.43534883720930206,0.4356742573832417,0.4659069767441858,0.4521577738667582],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.585581395348837,0.46006986177884607,0.6263488372093021,0.47655337826236255],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.39627906976744154,0.46006986177884607,0.4283720930232555,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4283720930232555,0.46006986177884607,0.43688372093023226,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.4376744186046509,0.46006986177884607,0.46930232558139506,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46883720930232536,0.46006986177884607,0.47734883720930205,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"6215","boundary":[0.4781395348837207,0.46006986177884607,0.5204651162790696,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5204651162790696,0.46006986177884607,0.5289767441860462,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.5297674418604649,0.46006986177884607,0.5511627906976743,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5506976744186045,0.46006986177884607,0.5593255813953487,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5599999999999998,0.46006986177884607,0.57,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5762790697674417,0.46006986177884607,0.5799767441860464,0.47655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.6916279069767435,0.4858002446771978,0.7211860465116272,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6497674418604645,0.4858002446771978,0.68660465116279,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6093023255813947,0.4858002446771978,0.644790697674418,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.573023255813953,0.4858002446771978,0.604837209302325,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.4879069767441856,0.4858002446771978,0.5684651162790693,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"فرهمن","boundary":[0.4367441860465112,0.4858002446771978,0.48227906976744145,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3623255813953485,0.4858002446771978,0.4186511627906973,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.33302325581395315,0.4858002446771978,0.357302325581395,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.30325581395348805,0.4858002446771978,0.32786046511627875,0.5022837611607143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2804651162790691,0.4858002446771978,0.28479069767441795,0.5022837611607143],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی","boundary":[0.6720930232558132,0.5105094222184066,0.7131627906976736,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6683720930232551,0.5105094222184066,0.6720697674418598,0.5269929387019231],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6241860465116271,0.5105094222184066,0.662418604651162,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6195348837209295,0.5105094222184066,0.6240930232558132,0.5269929387019231],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5674418604651156,0.5105094222184066,0.613465116279069,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"انقلا","boundary":[0.5334883720930226,0.5105094222184066,0.5619534883720922,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5074418604651155,0.5105094222184066,0.5123255813953481,0.5269929387019231],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.4367441860465109,0.5105094222184066,0.5017209302325575,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3772093023255806,0.5105094222184066,0.38176744186046435,0.5269929387019231],"dir":"ltr"},{"str":"1320","boundary":[0.38744186046511553,0.5105094222184066,0.4306976744186039,0.5269929387019231],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.33534883720930153,0.5105094222184066,0.3711860465116271,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"زیرین","boundary":[0.2888372093023248,0.5105094222184066,0.3296279069767434,0.5269929387019231],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.5827906976744178,0.534905026614011,0.6158139534883713,0.5513885430975274],"dir":"rtl"},{"str":"66410688","boundary":[0.38930232558139444,0.534905026614011,0.47348837209302236,0.5513885430975274],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47348837209302236,0.534905026614011,0.4819999999999991,0.5513885430975274],"dir":"ltr"},{"str":"66953774","boundary":[0.48279069767441773,0.534905026614011,0.5674418604651155,0.5513885430975274],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5734883720930224,0.534905026614011,0.5771860465116271,0.5513885430975274],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28047,0.26426,0.72119,0.55139],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/fa3bcd5bef1fc621fab09e9eccf5e95c.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/3a5282df71d3a55b06cc174cd6b2ca3c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.13858,0.13881,0.37574]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمۀ","boundary":[0.8041860465116278,0.1385788332760989,0.86084,0.15769971239697803],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7893218604651162,0.1385788332760989,0.7986288372093022,0.15769971239697803],"dir":"rtl"},{"str":"لف","boundary":[0.7502325581395349,0.1385788332760989,0.7774567441860466,0.15769971239697803],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8237209302325584,0.19105887276785719,0.860604651162791,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7786046511627909,0.19105887276785719,0.8179767441860468,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.72046511627907,0.19105887276785719,0.7727441860465118,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7018604651162792,0.19105887276785719,0.7145813953488374,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.6488372093023257,0.19105887276785719,0.6956976744186048,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6204651162790701,0.19105887276785719,0.638604651162791,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6037209302325585,0.19105887276785719,0.6146744186046514,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.5534883720930235,0.19105887276785719,0.5978372093023259,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضیات","boundary":[0.48837209302325607,0.19105887276785719,0.5477674418604653,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.4144186046511631,0.19105887276785719,0.482651162790698,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.39069767441860487,0.19105887276785719,0.3970697674418607,0.20754238925137367],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3972093023255816,0.19105887276785719,0.4079534883720933,0.20754238925137367],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4079069767441863,0.19105887276785719,0.4142790697674421,0.20754238925137367],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.37581395348837227,0.19105887276785719,0.38502325581395375,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3446511627906979,0.19105887276785719,0.37039534883720954,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.2795348837209305,0.19105887276785719,0.33897674418604673,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2502325581395351,0.19105887276785719,0.2740465116279072,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20558139534883743,0.19105887276785719,0.24462790697674439,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.18418604651162815,0.19105887276785719,0.19981395348837233,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.12418604651162815,0.19105887276785719,0.16881395348837233,0.20754238925137367],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.8223255813953491,0.21545447716346158,0.8606279069767444,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.812558139534884,0.21545447716346158,0.81646511627907,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7227906976744188,0.21545447716346158,0.7966279069767445,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6790697674418606,0.21545447716346158,0.7167209302325583,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیري","boundary":[0.6153488372093026,0.21545447716346158,0.6729534883720932,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5809302325581397,0.21545447716346158,0.6091860465116281,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"محتواي","boundary":[0.5209302325581397,0.21545447716346158,0.5748139534883723,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.47860465116279094,0.21545447716346158,0.5150232558139537,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"نوشت","boundary":[0.4413953488372095,0.21545447716346158,0.4727441860465118,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39534883720930253,0.21545447716346158,0.42595348837209324,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3572093023255816,0.21545447716346158,0.3892790697674421,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3534883720930234,0.21545447716346158,0.35718604651162805,0.23193799364697806],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.32511627906976764,0.21545447716346158,0.34802325581395366,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.27209302325581414,0.21545447716346158,0.3189534883720932,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.19767441860465135,0.21545447716346158,0.2561627906976746,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18093023255813973,0.21545447716346158,0.19188372093023276,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.1241860465116281,0.21545447716346158,0.17551162790697694,0.23193799364697806],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.8153488372093026,0.2401797518887363,0.8611162790697677,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7930232558139538,0.2401797518887363,0.8094418604651166,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"آزمونهاي","boundary":[0.7148837209302328,0.2401797518887363,0.7872325581395351,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاههاي","boundary":[0.6265116279069769,0.2401797518887363,0.7087441860465118,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5711627906976746,0.2401797518887363,0.6203953488372095,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5265116279069769,0.2401797518887363,0.5650465116279071,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5130232558139537,0.2401797518887363,0.5203488372093025,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینهاي","boundary":[0.43302325581395357,0.2401797518887363,0.506604651162791,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3883720930232559,0.2401797518887363,0.42713953488372103,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3716279069767443,0.2401797518887363,0.3825813953488373,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.29813953488372097,0.2401797518887363,0.3652558139534885,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.2539534883720931,0.2401797518887363,0.2928372093023256,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.20186046511627914,0.2401797518887363,0.24862790697674425,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.12418604651162798,0.2401797518887363,0.19627906976744194,0.2566632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8534883720930233,0.2645753562843407,0.860906976744186,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.7990697674418605,0.2645753562843407,0.8475348837209303,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7609302325581396,0.2645753562843407,0.793,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7572325581395349,0.2645753562843407,0.7609534883720931,0.2810588727678572],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.742325581395349,0.2645753562843407,0.7517906976744188,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.7107209302325583,0.2645753562843407,0.7362093023255816,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6911860465116281,0.2645753562843407,0.6951162790697677,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6320930232558141,0.2645753562843407,0.6753488372093025,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5874418604651164,0.2645753562843407,0.6257441860465117,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.526046511627907,0.2645753562843407,0.5814651162790698,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.478139534883721,0.2645753562843407,0.5196744186046512,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.4288372093023257,0.2645753562843407,0.47230232558139545,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39069767441860476,0.2645753562843407,0.4227674418604652,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.37581395348837215,0.2645753562843407,0.38462790697674426,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.3330232558139536,0.2645753562843407,0.3596744186046513,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31627906976744197,0.2645753562843407,0.32723255813953495,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.27067441860465125,0.2645753562843407,0.3103720930232559,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.251139534883721,0.2645753562843407,0.2550232558139535,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.19162790697674426,0.2645753562843407,0.23597674418604658,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.16790697674418614,0.2645753562843407,0.18602325581395357,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.12418604651162798,0.2645753562843407,0.16225581395348845,0.2810588727678572],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.850232558139535,0.28897096067994504,0.861186046511628,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.8213953488372094,0.28897096067994504,0.8442093023255816,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7874418604651164,0.28897096067994504,0.8154883720930234,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7493023255813955,0.28897096067994504,0.781372093023256,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7055813953488373,0.28897096067994504,0.743232558139535,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6502325581395351,0.28897096067994504,0.699511627906977,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6348837209302327,0.28897096067994504,0.6443953488372095,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.5800000000000002,0.28897096067994504,0.6289302325581397,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5339534883720932,0.28897096067994504,0.5741162790697676,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5195348837209304,0.28897096067994504,0.524186046511628,0.3054544771634615],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.48418604651162805,0.28897096067994504,0.5133023255813955,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46744186046511643,0.28897096067994504,0.4783953488372094,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهاي","boundary":[0.3939534883720932,0.28897096067994504,0.46109302325581414,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.34232558139534897,0.28897096067994504,0.3881860465116281,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.2827906976744187,0.28897096067994504,0.3365348837209304,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.19813953488372105,0.28897096067994504,0.27720930232558155,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18511627906976758,0.28897096067994504,0.19253488372093036,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.12418604651162804,0.28897096067994504,0.17965116279069782,0.3054544771634615],"dir":"rtl"},{"str":"مطالع","boundary":[0.8237209302325583,0.31336656507554944,0.8607906976744187,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7786046511627908,0.31336656507554944,0.8082093023255815,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7748837209302326,0.31336656507554944,0.7785813953488373,0.3298500815590659],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7655813953488373,0.31336656507554944,0.7694883720930233,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.6772093023255814,0.31336656507554944,0.750046511627907,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.6153488372093023,0.31336656507554944,0.671093023255814,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5576744186046513,0.31336656507554944,0.609279069767442,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5427906976744187,0.31336656507554944,0.5516046511627908,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.48930232558139536,0.31336656507554944,0.5269534883720931,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"استفادة","boundary":[0.4316279069767442,0.31336656507554944,0.4832093023255814,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"شایست","boundary":[0.3827674418604651,0.31336656507554944,0.4258837209302325,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35627906976744184,0.31336656507554944,0.3672325581395348,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3246511627906976,0.31336656507554944,0.35039534883720924,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل،","boundary":[0.2697674418604651,0.31336656507554944,0.3187674418604651,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.25997674418604644,0.31336656507554944,0.263860465116279,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.20186046511627903,0.31336656507554944,0.24446511627906972,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.18697674418604648,0.31336656507554944,0.1957906976744186,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.12418604651162787,0.31336656507554944,0.17141860465116276,0.3298500815590659],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.804186046511628,0.33776216947115384,0.8609069767441861,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7906976744186047,0.33776216947115384,0.798186046511628,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7590697674418606,0.33776216947115384,0.7848139534883722,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"مسئلۀ","boundary":[0.7097674418604653,0.33776216947115384,0.753186046511628,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.68,0.33776216947115384,0.7038139534883722,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6632558139534885,0.33776216947115384,0.6736976744186047,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6116279069767443,0.33776216947115384,0.6571627906976746,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"ندهد،","boundary":[0.5655813953488373,0.33776216947115384,0.6058139534883722,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5255813953488374,0.33776216947115384,0.5594651162790699,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5088372093023258,0.33776216947115384,0.5197906976744188,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.4632558139534885,0.33776216947115384,0.5029534883720931,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.44372093023255826,0.33776216947115384,0.4476279069767443,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"راهحل","boundary":[0.3837209302325582,0.33776216947115384,0.4276511627906978,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.34420930232558145,0.33776216947115384,0.37786046511627913,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32976744186046514,0.33776216947115384,0.3344418604651163,0.3542456859546703],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.2953488372093024,0.33776216947115384,0.32379069767441865,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.252093023255814,0.33776216947115384,0.2897441860465117,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.2209302325581396,0.33776216947115384,0.2466744186046512,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.18186046511627915,0.33776216947115384,0.21551162790697684,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.13395348837209312,0.33776216947115384,0.16641860465116287,0.3542456859546703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8534883720930232,0.36215777386675824,0.8611860465116278,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8088372093023255,0.36215777386675824,0.8474418604651163,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7753488372093023,0.36215777386675824,0.8033953488372092,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7590697674418605,0.36215777386675824,0.7694651162790698,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.7228139534883722,0.36215777386675824,0.7533488372093023,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6683720930232558,0.36215777386675824,0.7076511627906976,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6553488372093024,0.36215777386675824,0.6626511627906977,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچ","boundary":[0.6093023255813954,0.36215777386675824,0.6497441860465116,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانستند","boundary":[0.5288372093023256,0.36215777386675824,0.5938372093023256,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.48837209302325585,0.36215777386675824,0.5231162790697675,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.42976744186046506,0.36215777386675824,0.4828604651162791,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3934883720930232,0.36215777386675824,0.4243488372093023,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.3553488372093022,0.36215777386675824,0.3880232558139534,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.3093023255813953,0.36215777386675824,0.3499302325581395,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"بیابند،","boundary":[0.24418604651162784,0.36215777386675824,0.29383720930232554,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.227906976744186,0.36215777386675824,0.23862790697674413,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.17999999999999997,0.36215777386675824,0.21267441860465114,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.133953488372093,0.36215777386675824,0.17458139534883718,0.3786412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"رجوع","boundary":[0.8227906976744185,0.3865533782623626,0.8606976744186046,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7827906976744186,0.3865533782623626,0.8164186046511627,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7660465116279069,0.3865533782623626,0.776674418604651,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"ایدهاي","boundary":[0.7144186046511627,0.3865533782623626,0.7600930232558138,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.6641860465116277,0.3865533782623626,0.7083720930232557,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6604651162790697,0.3865533782623626,0.6641627906976744,0.40303689474587906],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6386046511627904,0.3865533782623626,0.6550232558139532,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"مرحلۀ","boundary":[0.5893023255813951,0.3865533782623626,0.6327209302325579,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.5604651162790695,0.3865533782623626,0.5839999999999997,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.545581395348837,0.3865533782623626,0.5550930232558138,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"ایدة","boundary":[0.5130232558139532,0.3865533782623626,0.5401395348837207,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.4720930232558137,0.3865533782623626,0.5074186046511625,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.43162790697674397,0.3865533782623626,0.46688372093023234,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.3930232558139533,0.3865533782623626,0.4263488372093021,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.38372093023255793,0.3865533782623626,0.38762790697674393,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.34279069767441844,0.3865533782623626,0.36853488372093,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.303720930232558,0.3865533782623626,0.33737209302325566,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2544186046511626,0.3865533782623626,0.28804651162790684,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24139534883720914,0.3865533782623626,0.2486976744186045,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.19116279069767425,0.3865533782623626,0.23579069767441846,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.1404651162790696,0.3865533782623626,0.18553488372093008,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12418604651162776,0.3865533782623626,0.1351395348837208,0.40303689474587906],"dir":"rtl"},{"str":"صحت","boundary":[0.8181395348837204,0.410948982657967,0.860744186046511,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.805116279069767,0.410948982657967,0.8126511627906972,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"سقم","boundary":[0.7683720930232554,0.410948982657967,0.7997674418604647,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7116279069767438,0.410948982657967,0.7627441860465112,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.6720930232558137,0.410948982657967,0.7063255813953485,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6311627906976741,0.410948982657967,0.6667441860465113,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5897674418604648,0.410948982657967,0.6255813953488369,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.5506976744186044,0.410948982657967,0.584348837209302,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5246511627906973,0.410948982657967,0.5350930232558136,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.4879069767441858,0.410948982657967,0.5192325581395346,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4483720930232556,0.410948982657967,0.48199999999999976,0.42743249914148346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44465116279069716,0.410948982657967,0.4483023255813948,0.42743249914148346],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.8320930232558135,0.4353445870535714,0.861023255813953,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7939534883720925,0.4353445870535714,0.826023255813953,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"محتویات","boundary":[0.7255813953488367,0.4353445870535714,0.7878372093023251,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.6776744186046506,0.4353445870535714,0.7192093023255809,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6623255813953483,0.4353445870535714,0.671837209302325,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"استفادة","boundary":[0.6046511627906971,0.4353445870535714,0.6562558139534878,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب،","boundary":[0.5451162790697668,0.4353445870535714,0.5984883720930227,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5083720930232553,0.4353445870535714,0.5392325581395343,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4283720930232553,0.4353445870535714,0.5022093023255809,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"ساعی","boundary":[0.3758139534883716,0.4353445870535714,0.42248837209302276,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3627906976744181,0.4353445870535714,0.3703953488372088,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"کوشا","boundary":[0.31534883720930174,0.4353445870535714,0.3571860465116274,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.2693023255813948,0.4353445870535714,0.309883720930232,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.22790697674418547,0.4353445870535714,0.26360465116279014,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.18604651162790642,0.4353445870535714,0.22246511627906923,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18232558139534824,0.4353445870535714,0.18602325581395288,0.45182810353708786],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.16604651162790635,0.4353445870535714,0.17699999999999938,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.1241860465116273,0.4353445870535714,0.16018604651162732,0.45182810353708786],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزانی","boundary":[0.8088372093023249,0.4597401914491758,0.8611162790697668,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7939534883720923,0.4597401914491758,0.8027674418604644,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7744186046511622,0.4597401914491758,0.7783255813953482,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعۀ","boundary":[0.7116279069767435,0.4597401914491758,0.7584651162790691,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6683720930232552,0.4597401914491758,0.7052558139534877,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازند","boundary":[0.5916279069767437,0.4597401914491758,0.6623023255813948,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمان","boundary":[0.5358139534883716,0.4597401914491758,0.5853953488372088,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.482790697674418,0.4597401914491758,0.519837209302325,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.42511627906976684,0.4597401914491758,0.4767209302325575,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4102325581395343,0.4597401914491758,0.4190465116279064,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"هرگون","boundary":[0.35488372093023196,0.4597401914491758,0.3944186046511622,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.2962790697674413,0.4597401914491758,0.33904651162790644,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.27255813953488317,0.4597401914491758,0.2902325581395343,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"ایراد","boundary":[0.2306976744186041,0.4597401914491758,0.2670930232558134,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.1623255813953483,0.4597401914491758,0.22513953488372038,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14604651162790644,0.4597401914491758,0.15648837209302274,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.12418604651162737,0.4597401914491758,0.14048837209302273,0.47622370793269225],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.8144186046511622,0.4841357958447801,0.8608139534883715,0.5006193123282966],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7986046511627901,0.4841357958447801,0.8081162790697669,0.5006193123282966],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.750697674418604,0.4841357958447801,0.7926744186046506,0.5006193123282966],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.6637209302325575,0.4841357958447801,0.7387441860465109,0.5006193123282966],"dir":"rtl"},{"str":"saedeh.saeedifard@uimath.com","boundary":[0.3767441860465111,0.48241049965659333,0.6570325581395343,0.49625665350274717],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35441860465116276,0.4841357958447802,0.3708372093023256,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.31581395348837205,0.4841357958447802,0.34825581395348837,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارند","boundary":[0.2595348837209302,0.4841357958447802,0.30976744186046506,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24604651162790697,0.4841357958447802,0.2536744186046511,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.22930232558139532,0.4841357958447802,0.2401860465116279,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21395348837209302,0.4841357958447802,0.22346511627906976,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.17813953488372092,0.4841357958447802,0.20811627906976743,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.12418604651162787,0.4841357958447802,0.17172093023255813,0.5006193123282967],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.8167441860465117,0.5088610705700549,0.8609302325581396,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.813046511627907,0.5088610705700549,0.8167674418604651,0.5253445870535715],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7911627906976745,0.5088610705700549,0.8075813953488372,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7511627906976744,0.5088610705700549,0.7853720930232558,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7344186046511628,0.5088610705700549,0.7453720930232559,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6986046511627907,0.5088610705700549,0.7285813953488373,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"محترم،","boundary":[0.6427906976744187,0.5088610705700549,0.6924883720930233,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.5967441860465117,0.5088610705700549,0.6367209302325582,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.5586046511627907,0.5088610705700549,0.5910000000000001,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"فرهمند","boundary":[0.5,0.5088610705700549,0.5525581395348838,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.45627906976744187,0.5088610705700549,0.4939302325581395,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.4116279069767441,0.5088610705700549,0.4502325581395349,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"بیوقف","boundary":[0.3665116279069767,0.5088610705700549,0.40602325581395343,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.32697674418604644,0.5088610705700549,0.35706976744186036,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3051162790697674,0.5088610705700549,0.3215348837209302,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.2665116279069767,0.5088610705700549,0.2996976744186046,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21674418604651158,0.5088610705700549,0.26060465116279063,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاري","boundary":[0.12418604651162787,0.5088610705700549,0.2111395348837209,0.5253445870535715],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8097674418604651,0.5332566749656593,0.8609069767441859,0.5497401914491759],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8060465116279069,0.5332566749656593,0.809953488372093,0.5497401914491759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.13858,0.86119,0.54974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"م","boundary":[0.4074418604651162,0.6077782666552197,0.4158372093023255,0.6242617831387361],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40744,0.60778,0.41584,0.62426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لف","boundary":[0.3739534883720929,0.6077782666552197,0.3972325581395348,0.6242617831387361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.36930232558139525,0.6077782666552197,0.3740697674418604,0.6242617831387361],"dir":"ltr"},{"str":"سائده","boundary":[0.317674418604651,0.6077782666552197,0.3640697674418603,0.6242617831387361],"dir":"rtl"},{"str":"سعیديفرد","boundary":[0.22558139534883706,0.6077782666552197,0.31265116279069755,0.6242617831387361],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22558,0.60778,0.39723,0.62426],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/8305db09522411bf84f93391055c0e8f.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/e461f710225f016722a6fbf7102d7b20.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.13916,0.5485]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8516279069767442,0.08168945312500006,0.8607897674418605,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85163,0.08169,0.86079,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38186,0.08169,0.40471,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.36954,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرستمطال","boundary":[0.37116279069767444,0.17056442093063187,0.6855930232558138,0.22825672862293955],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8269767441860466,0.29523469694368126,0.8608372093023255,0.31171821342719774],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8106976744186047,0.29523469694368126,0.8216511627906977,0.31171821342719774],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7711627906976746,0.29523469694368126,0.7942558139534885,0.31171821342719774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7581395348837211,0.29523469694368126,0.7657674418604653,0.31171821342719774],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.6874418604651165,0.29523469694368126,0.7523488372093026,0.31171821342719774],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12511627906976755,0.29523469694368126,0.13595348837209315,0.31171821342719774],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.13534883720930244,0.29523469694368126,0.6860465116279072,0.31171821342719774],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8269767441860466,0.3301797518887362,0.8608372093023255,0.3466632683722527],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8106976744186047,0.3301797518887362,0.8216511627906977,0.3466632683722527],"dir":"ltr"},{"str":"مشتق","boundary":[0.7516279069767443,0.3301797518887362,0.7941162790697676,0.3466632683722527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.738604651162791,0.3301797518887362,0.7461860465116281,0.3466632683722527],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهاي","boundary":[0.6600000000000003,0.3301797518887362,0.7330465116279072,0.3466632683722527],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6358139534883723,0.3301797518887362,0.6549069767441862,0.3466632683722527],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.12511627906976766,0.3301797518887362,0.14651162790697697,0.3466632683722527],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.14651162790697697,0.3301797518887362,0.6339534883720933,0.3466632683722527],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8269767441860467,0.3651248068337911,0.8608372093023257,0.3816083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8106976744186049,0.3651248068337911,0.8216511627906978,0.3816083233173076],"dir":"ltr"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.7213953488372096,0.3651248068337911,0.7939069767441863,0.3816083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7083720930232561,0.3651248068337911,0.7159534883720933,0.3816083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.6534883720930236,0.3651248068337911,0.7033488372093026,0.3816083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.12511627906976772,0.3651248068337911,0.14569767441860493,0.3816083233173076],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.14651162790697703,0.3651248068337911,0.6525581395348841,0.3816083233173076],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8269767441860468,0.40006986177884607,0.8608372093023258,0.41655337826236255],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.810697674418605,0.40006986177884607,0.8216511627906979,0.41655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"اعداد","boundary":[0.7590697674418608,0.40006986177884607,0.7940000000000004,0.41655337826236255],"dir":"rtl"},{"str":"مختلط","boundary":[0.7041860465116283,0.40006986177884607,0.7538837209302329,0.41655337826236255],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.12511627906976783,0.40006986177884607,0.14651162790697714,0.41655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.1465116279069771,0.40006986177884607,0.70093023255814,0.41655337826236255],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8269767441860469,0.435014916723901,0.8608372093023259,0.4514984332074175],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.8106976744186051,0.435014916723901,0.821651162790698,0.4514984332074175],"dir":"ltr"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7651162790697679,0.435014916723901,0.79393023255814,0.4514984332074175],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7404651162790702,0.435014916723901,0.7553720930232563,0.4514984332074175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7274418604651167,0.435014916723901,0.7350697674418609,0.4514984332074175],"dir":"rtl"},{"str":"سريها","boundary":[0.6711627906976748,0.435014916723901,0.7221395348837214,0.4514984332074175],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.12511627906976786,0.435014916723901,0.1572093023255818,0.4514984332074175],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.15767441860465156,0.435014916723901,0.6674418604651168,0.4514984332074175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12512,0.17056,0.86084,0.4515],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/87ac071ba66c3dea2320252c7d3b71ae.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/57e83c20ca5af11cf56dd3a4c6601138.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.13887,0.46241]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.7113720930232557,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86072,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.5427906976744187,0.19222296703296693,0.6074772093023256,0.3020031868131867],"dir":"ltr"},{"str":"فص","boundary":[0.710232558139535,0.25054327996222514,0.8611344186046513,0.36032349974244493],"dir":"rtl"},{"str":"حدوپیوستگی","boundary":[0.1734883720930233,0.4278093342204669,0.8609013953488373,0.5375895540006866],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17349,0.19222,0.86113,0.53759],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/491dc2c206ff646e7206ebaef33b67ee.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/801c980b92cdb255926807e70d1d7e61.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12372,0.08169,0.13877,0.14531]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8516279069767442,0.08168945312500006,0.8607897674418605,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.11874581473214291,0.8608772093023256,0.13786669385302203],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8130232558139534,0.12512480683379126,0.8225348837209302,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.755813953488372,0.12512480683379126,0.8074186046511627,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7395348837209301,0.12512480683379126,0.7504883720930232,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.689767441860465,0.12512480683379126,0.7339302325581395,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"حد،","boundary":[0.6567441860465115,0.12512480683379126,0.684488372093023,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.601860465116279,0.12512480683379126,0.6513023255813952,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5734883720930232,0.12512480683379126,0.5965813953488371,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5465116279069766,0.12512480683379126,0.567767441860465,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5302325581395348,0.12512480683379126,0.540674418604651,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.4930232558139534,0.12512480683379126,0.5245813953488372,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.4534883720930232,0.12512480683379126,0.48711627906976734,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.437674418604651,0.12512480683379126,0.44420930232558126,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4497906976744185,0.12512480683379126,0.4534883720930231,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.38558139534883706,0.12512480683379126,0.43758139534883705,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"فردوسی","boundary":[0.3227906976744184,0.12512480683379126,0.37995348837209286,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"مشهد","boundary":[0.2762790697674417,0.12512480683379126,0.31737209302325564,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.21255813953488362,0.12512480683379126,0.21888372093023245,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.21906976744186038,0.12512480683379126,0.261860465116279,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2669767441860464,0.12512480683379126,0.2755348837209301,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12372093023255809,0.17552476820054946,0.1508223255813953,0.18937092204670333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17999999999999994,0.16905209048763745,0.1895623255813953,0.18289824433379132],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.22046511627906978,0.17552476820054946,0.23519813953488372,0.18937092204670333],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.24000000000000002,0.17552476820054946,0.25473302325581393,0.18937092204670333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.26232558139534884,0.16905209048763745,0.2716279069767442,0.18289824433379132],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13255813953488368,0.18783879206730772,0.14426186046511624,0.1973992316277473],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14372093023255808,0.19065370664491757,0.15044744186046505,0.20021414620535716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.15395348837209297,0.18883231026785718,0.16351581395348833,0.20267846411401105],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.16697674418604644,0.18475553743131876,0.1819697674418604,0.1986016912774726],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.18604651162790692,0.18883231026785718,0.20465116279069762,0.20267846411401105],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.258139534883721,0.18883231026785718,0.27674418604651163,0.20267846411401105],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.1981136246565934,0.8610706976744186,0.21723450377747253],"dir":"ltr"},{"str":"عدد","boundary":[0.8330232558139534,0.2227072244162088,0.8611860465116278,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.7786046511627907,0.2227072244162088,0.8276511627906976,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.7344186046511627,0.2227072244162088,0.7729069767441861,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":">","boundary":[0.7,0.2203599330357143,0.7147711627906976,0.23420608688186814],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.72,0.22443670587225276,0.7293013953488371,0.2382828597184066],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6688372093023255,0.2227072244162088,0.6792790697674417,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6469767441860464,0.2227072244162088,0.6633953488372092,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6167441860465115,0.2227072244162088,0.6412558139534883,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"میگیریم","boundary":[0.5479069767441859,0.2227072244162088,0.6111395348837209,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5441860465116277,0.2227072244162088,0.5478837209302324,0.23919074089972528],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5223255813953487,0.2227072244162088,0.5387441860465114,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.49395348837209285,0.2227072244162088,0.5168604651162789,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.44325581395348823,0.2227072244162088,0.4884186046511626,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4167441860465114,0.2227072244162088,0.4379767441860463,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":"≠","boundary":[0.3786046511627906,0.2203599330357143,0.39908372093023237,0.23420608688186814],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4013953488372091,0.21900535499656593,0.41360790697674404,0.22856579455700549],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.39860465116279054,0.23417019016140103,0.411627906976744,0.2437306297218406],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.3204651162790698,0.2227072244162088,0.3566046511627907,0.23919074089972528],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.31674418604651167,0.2227072244162088,0.3203720930232558,0.23919074089972528],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.27813953488372095,0.2768542882898351,0.28767348837209306,0.290700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.3176744186046511,0.2833269660027473,0.33263906976744184,0.29717311984890116],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3404651162790698,0.2768542882898351,0.3499990697674419,0.290700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.2826676253434066,0.39636,0.29651377918956046],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.4204651162790698,0.27619494763049446,0.4390697674418605,0.2900411014766483],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4427906976744186,0.272118174793956,0.45775534883720925,0.28596432864010984],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.46139534883720934,0.27619494763049446,0.48000000000000004,0.2900411014766483],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.25209302325581395,0.29663450807005487,0.26162697674418606,0.3104806619162087],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2651162790697675,0.29255773523351647,0.28008093023255815,0.30640388907967037],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.2841860465116279,0.2966345080700549,0.3027906976744186,0.3104806619162088],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.3362790697674419,0.29663450807005487,0.35488372093023257,0.3104806619162087],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.407906976744186,0.2959751674107143,0.4265116279069767,0.3098213212568681],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42604651162790697,0.2912390539148352,0.43452558139534886,0.3050852077609891],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.433953488372093,0.2959751674107143,0.4434874418604651,0.3098213212568681],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4469767441860465,0.2918983945741758,0.46194139534883716,0.30574454842032966],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.46604651162790695,0.2959751674107143,0.48465116279069764,0.3098213212568681],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.49534883720930234,0.2912390539148352,0.5038279069767442,0.3050852077609891],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.3265137791895604,0.39636,0.34035993303571427],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.4013953488372093,0.3200411014766484,0.42,0.3338872553228022],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4530232558139535,0.3159643286401099,0.46798790697674414,0.32981048248626377],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4720930232558139,0.3200411014766484,0.48162697674418603,0.3338872553228022],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4013953488372093,0.33982132125686815,0.42,0.353667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.42930232558139536,0.33982132125686815,0.44790697674418606,0.353667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.46232558139534885,0.3357445484203297,0.4772902325581395,0.34959070226648353],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48093023255813955,0.33982132125686815,0.49046418604651165,0.353667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.84,0.38325667496565935,0.8612325581395349,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.74,0.38325667496565935,0.7446744186046511,0.39974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.7446511627906977,0.37992037259615374,0.7509637209302326,0.3937665264423076],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.766046511627907,0.3809093835851648,0.7855953488372094,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7846511627906977,0.3849861564217033,0.7987693023255814,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":"|<","boundary":[0.793953488372093,0.37992037259615374,0.8251693023255815,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8251162790697675,0.3849861564217033,0.8392344186046512,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":"آنگاه","boundary":[0.7013953488372092,0.38325667496565935,0.7336046511627906,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5804651162790696,0.38325667496565935,0.5892120930232557,0.39974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5841860465116278,0.3849861564217033,0.5932781395348836,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.5986046511627906,0.3809093835851648,0.6131665116279068,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.633953488372093,0.3809093835851648,0.6535023255813952,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6525581395348835,0.3849861564217033,0.6666762790697673,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.6669767441860464,0.3809093835851648,0.6865646511627905,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6869767441860464,0.3849861564217033,0.7010948837209301,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":"بنا","boundary":[0.5586046511627906,0.38325667496565935,0.574767441860465,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5399999999999998,0.38325667496565935,0.5527209302325581,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5111627906976743,0.38325667496565935,0.5340697674418603,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4441860465116278,0.37955480554601645,0.4504655813953487,0.389115245106456],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.4730232558139535,0.3809093835851648,0.48805534883720936,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4953488372093024,0.37955480554601645,0.5020753488372094,0.389115245106456],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41953488372093023,0.38325667496565935,0.42323255813953486,0.39974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.42790697674418593,0.3912453854739011,0.4321227906976743,0.4008058250343406],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4320930232558138,0.39471964071085164,0.43837255813953474,0.4042800802712912],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4567441860465115,0.39471964071085164,0.4634706976744185,0.4042800802712912],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.4632558139534883,0.3912453854739011,0.46791860465116275,0.4008058250343406],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.49255813953488375,0.39471964071085164,0.5055813953488373,0.4042800802712912],"dir":"ltr"},{"str":"فرض","boundary":[0.3776744186046512,0.38325667496565935,0.41390697674418603,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3497674418604651,0.38325667496565935,0.3716046511627907,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.30790697674418605,0.38325667496565935,0.3489767441860465,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"=min","boundary":[0.19906976744186047,0.3809093835851648,0.2514902325581395,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2641860465116279,0.3849861564217033,0.2734986046511628,0.39883231026785715],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2734883720930233,0.3809093835851648,0.27764372093023254,0.39475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1786046511627907,0.38325667496565935,0.1825460465116279,0.39974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.28,0.39471964071085164,0.29295348837209306,0.4042800802712912],"dir":"ltr"},{"str":"بنا","boundary":[0.14976744186046512,0.38325667496565935,0.17290697674418604,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.1241860465116279,0.38325667496565935,0.14374418604651162,0.39974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8381395348837208,0.4076522793612637,0.8610465116279069,0.42413579584478023],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8344186046511627,0.4076522793612637,0.8381627906976743,0.42413579584478023],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.44123905391483514,0.39636,0.455085207760989],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.4013953488372093,0.4347663762019231,0.42,0.44861253004807694],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4530232558139535,0.4306896033653846,0.46798790697674414,0.44453575721153843],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4720930232558139,0.4347663762019231,0.48162697674418603,0.44861253004807694],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4013953488372093,0.45454659598214286,0.42,0.4683927498282967],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.42930232558139536,0.45454659598214286,0.44790697674418606,0.4683927498282967],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.46232558139534885,0.45046982314560435,0.4772902325581395,0.46431597699175814],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48093023255813955,0.45454659598214286,0.49046418604651165,0.4683927498282967],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.3813953488372093,0.4824478451236264,0.3963990697674419,0.49629399896978016],"dir":"ltr"},{"str":"12δ","boundary":[0.4013953488372093,0.4718983945741758,0.4306279069767442,0.48982132125686817],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.4018604651162791,0.4957553871909341,0.42976744186046517,0.5096015410370879],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8381395348837208,0.5121577738667583,0.8610465116279069,0.5286412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.795813953488372,0.5121577738667583,0.8329302325581395,0.5286412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7795348837209303,0.5121577738667583,0.7899767441860465,0.5286412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.738139534883721,0.5121577738667583,0.7739534883720931,0.5286412903502747],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6837209302325581,0.5121577738667583,0.7325348837209303,0.5286412903502747],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6799999999999998,0.5121577738667583,0.6836046511627906,0.5286412903502747],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093023,0.5654491114354396,0.8611330232558139,0.5845699905563188],"dir":"ltr"},{"str":"درستی","boundary":[0.7730232558139535,0.5718281035370879,0.8224651162790697,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7441860465116279,0.5718281035370879,0.7672790697674419,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7167441860465116,0.5718281035370879,0.738,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7,0.5718281035370879,0.7104418604651163,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6846511627906976,0.5718281035370879,0.6941627906976744,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6269767441860464,0.5718281035370879,0.6785813953488371,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6102325581395349,0.5718281035370879,0.6211860465116279,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5599999999999999,0.5718281035370879,0.6041860465116279,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"صوري","boundary":[0.5097674418604651,0.5718281035370879,0.5539767441860465,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.4744186046511627,0.5718281035370879,0.503813953488372,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.4460465116279069,0.5718281035370879,0.46913953488372084,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.40883720930232553,0.5718281035370879,0.44039534883720927,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.3693023255813953,0.5718281035370879,0.4029302325581395,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3534883720930232,0.5718281035370879,0.3601162790697674,0.5883116200206044],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36558139534883716,0.5718281035370879,0.36946511627906975,0.5883116200206044],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.309767441860465,0.5718281035370879,0.35311627906976734,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.26697674418604644,0.5718281035370879,0.3038837209302325,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.2148837209302325,0.5718281035370879,0.2616511627906976,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.13720930232558134,0.5718281035370879,0.2093023255813953,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12418604651162785,0.5718281035370879,0.13176744186046507,0.5883116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.8125581395348836,0.5962237079326923,0.8610232558139534,0.6127072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8032558139534883,0.5962237079326923,0.811906976744186,0.6127072244162088],"dir":"ltr"},{"str":"آدامز","boundary":[0.7641860465116279,0.5962237079326923,0.7982558139534883,0.6127072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7576744186046511,0.5962237079326923,0.7641627906976745,0.6127072244162088],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418594,0.6225577352335164,0.15500837209302315,0.6364038890796703],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17906976744186037,0.6160850575206044,0.18863209302325573,0.6299312113667582],"dir":"ltr"},{"str":"=−∞","boundary":[0.21069767441860465,0.6225577352335164,0.261566511627907,0.6364038890796703],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581385,0.6348717591002747,0.14379674418604638,0.6444321986607142],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14325581395348827,0.6376866736778846,0.14998232558139524,0.6472471132383242],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.17767441860465105,0.6317885044642857,0.1972232558139534,0.6456346583104394],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19627906976744175,0.6358652773008242,0.21039720930232547,0.649711431146978],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.6451465916895605,0.8607562790697675,0.6642674708104396],"dir":"ltr"},{"str":"عدد","boundary":[0.8330232558139534,0.6694105211195056,0.8611860465116278,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.7786046511627907,0.6694105211195056,0.8276511627906976,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.7344186046511627,0.6694105211195056,0.7729069767441861,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":">","boundary":[0.7,0.667063229739011,0.7147711627906976,0.6809093835851648],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.72,0.6711400025755495,0.7293013953488371,0.6849861564217034],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6651162790697673,0.6694105211195056,0.6755581395348835,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6432558139534883,0.6694105211195056,0.659674418604651,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6130232558139533,0.6694105211195056,0.6375348837209301,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"میگیریم","boundary":[0.5441860465116277,0.6694105211195056,0.6074186046511628,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5404651162790696,0.6694105211195056,0.5441627906976743,0.685894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.4986046511627904,0.6694105211195056,0.5347441860465114,0.685894037603022],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4948837209302323,0.6694105211195056,0.49851162790697645,0.685894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.33999999999999997,0.7231071857829671,0.35728930232558137,0.736953339629121],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3958139534883721,0.7166345080700549,0.4053479069767442,0.7304806619162088],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.4279069767441861,0.7231071857829671,0.4429106976744186,0.736953339629121],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.44744186046511625,0.7231071857829671,0.46240651162790697,0.736953339629121],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3944186046511628,0.7323379550137363,0.40938325581395346,0.7461841088598903],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4130232558139535,0.7364147278502748,0.4225572093023256,0.7502608816964287],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8502325581395347,0.7538061255151098,0.8611860465116277,0.7702896419986264],"dir":"rtl"},{"str":"طرفی،","boundary":[0.7995348837209302,0.7538061255151098,0.8449534883720928,0.7702896419986264],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.7576744186046511,0.7538061255151098,0.7938139534883721,0.7702896419986264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7539534883720929,0.7538061255151098,0.7578372093023255,0.7702896419986264],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.33999999999999997,0.7831071857829671,0.35728930232558137,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37906976744186044,0.7871839586195056,0.38860372093023254,0.8010301124656595],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3925581395348837,0.7831071857829671,0.4075227906976744,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"δ","boundary":[0.4116279069767442,0.7831071857829671,0.4222558139534884,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.4269767441860465,0.7831071857829671,0.44198046511627903,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.46325581395348836,0.7831071857829671,0.4782595348837209,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4832558139534884,0.7871839586195056,0.4927897674418605,0.8010301124656595],"dir":"ltr"},{"str":";","boundary":[0.5260465116279069,0.7831071857829671,0.5315758139534883,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5683720930232558,0.7831071857829671,0.5833367441860465,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5897674418604651,0.776634508070055,0.5993013953488372,0.7904806619162089],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8516279069767441,0.8382017299107143,0.8611395348837209,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.829767441860465,0.8382017299107143,0.8461860465116278,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7995348837209302,0.8382017299107143,0.8240465116279069,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7488372093023256,0.8382017299107143,0.793906976744186,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7139534883720928,0.8358544385302199,0.7286855813953487,0.8497005923763737],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7348837209302325,0.8344998604910715,0.7413493023255812,0.8440603000515111],"dir":"ltr"},{"str":"اثبات","boundary":[0.6548837209302326,0.8382017299107143,0.6920000000000001,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.6032558139534885,0.8382017299107143,0.6488372093023256,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5674418604651164,0.8382017299107143,0.5980465116279069,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5297674418604651,0.8382017299107143,0.5618372093023256,0.8546852463942308],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5260465116279069,0.8382017299107143,0.5300465116279071,0.8546852463942308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.08169,0.86123,0.85469],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/f08eba1210f83cc6593c4fe92a8c3ad5.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/4a17259666e3c5e07081e6c29f983c5a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12372,0.08169,0.13879,0.12891]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.7113720930232557,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.8013953488372093,0.12512480683379126,0.8226279069767441,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"lim","boundary":[0.6548837209302325,0.12277751545329675,0.6819851162790698,0.1366236692994506],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.6902325581395348,0.1298168140453297,0.7013953488372092,0.13937725360576922],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7265116279069768,0.12211817479395608,0.7344781395348837,0.1359643286401099],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7451162790697674,0.12211817479395608,0.7530827906976744,0.1359643286401099],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.7586046511627906,0.12277751545329675,0.7730567441860464,0.1366236692994506],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.641860465116279,0.12512480683379126,0.6492083720930232,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5795348837209303,0.12512480683379126,0.5843720930232558,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"≠","boundary":[0.6065116279069767,0.12277751545329675,0.6268055813953488,0.1366236692994506],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6265116279069767,0.12685428828983522,0.6413748837209302,0.14070044213598906],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.5376744186046511,0.12512480683379126,0.573186046511628,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.49534883720930234,0.12512480683379126,0.5317906976744186,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.48048837209302325,0.12512480683379126,0.4893255813953488,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"عددي","boundary":[0.421860465116279,0.12512480683379126,0.46490697674418596,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.38093023255813946,0.12512480683379126,0.41602325581395344,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":">","boundary":[0.346046511627907,0.12277751545329675,0.36077116279069765,0.1366236692994506],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.3655813953488372,0.12685428828983522,0.37483627906976746,0.14070044213598906],"dir":"ltr"},{"str":"هست","boundary":[0.2832558139534884,0.12512480683379126,0.3232325581395349,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2734651162790698,0.12512480683379126,0.2773488372093023,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.21534883720930234,0.12512480683379126,0.25795348837209303,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.2004418604651163,0.12512480683379126,0.2092325581395349,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.1748837209302326,0.12512480683379126,0.18132558139534888,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.18697674418604654,0.12512480683379126,0.1906744186046512,0.14160832331730774],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.12418604651162796,0.12512480683379126,0.1745116279069768,0.14160832331730774],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.823720930232558,0.14952041122939563,0.860627906976744,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.771627906976744,0.14952041122939563,0.8183953488372091,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6939534883720929,0.14952041122939563,0.7660465116279068,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6809302325581394,0.14952041122939563,0.6883488372093022,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.6269767441860464,0.14952041122939563,0.6754418604651162,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.617674418604651,0.14952041122939563,0.6262093023255813,0.1660039277129121],"dir":"ltr"},{"str":"آدامز","boundary":[0.5786046511627906,0.14952041122939563,0.612674418604651,0.1660039277129121],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5720930232558138,0.14952041122939563,0.5785813953488371,0.1660039277129121],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86072,0.166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"|","boundary":[0.44604651162790676,0.2165201107486264,0.4501972093023254,0.226080550309066],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.46232558139534863,0.2165201107486264,0.46647627906976724,0.226080550309066],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.12372093023255787,0.22542571686126378,0.13325488372092997,0.23927187070741762],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.13813953488372066,0.22134894402472532,0.1531432558139532,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.15813953488372065,0.2203599330357143,0.1646846511627904,0.23420608688186814],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.17953488372092996,0.22134894402472532,0.19813953488372069,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.20930232558139508,0.2203599330357143,0.21948744186046484,0.23420608688186814],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.22093023255813926,0.22134894402472532,0.23957395348837182,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.3041860465116276,0.22134894402472532,0.32099162790697644,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.3693023255813951,0.2203599330357143,0.3753637209302323,0.23420608688186814],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38744186046511603,0.22068960336538462,0.39543720930232534,0.2345357572115385],"dir":"ltr"},{"str":")|","boundary":[0.4060465116279068,0.2203599330357143,0.4204799999999998,0.2345357572115385],"dir":"ltr"},{"str":">","boundary":[0.42604651162790674,0.22134894402472532,0.4405665116279068,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45302325581395325,0.23515920115041206,0.4592376744186044,0.24471964071085162],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720929,0.2419597785027472,0.8606158139534883,0.2610806576236263],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6213953488372091,0.26003659426510983,0.6256111627906975,0.26959703382554945],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6381395348837209,0.26003659426510983,0.6423553488372092,0.26959703382554945],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8516279069767441,0.2672127189217033,0.8610930232558138,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.8204651162790697,0.2672127189217033,0.8459534883720929,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8013953488372093,0.2672127189217033,0.8053023255813954,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.741860465116279,0.2672127189217033,0.786046511627907,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7134883720930232,0.2672127189217033,0.7365813953488372,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7004651162790696,0.2672127189217033,0.7079069767441859,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6720930232558139,0.2672127189217033,0.695,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.657674418604651,0.2672127189217033,0.6664883720930231,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6283720930232557,0.2786756846668955,0.6346516279069767,0.2882361242273351],"dir":"ltr"},{"str":"عددي","boundary":[0.5730232558139535,0.2672127189217033,0.616046511627907,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.5288372093023256,0.2672127189217033,0.5673255813953488,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49116279069767443,0.2672127189217033,0.5232325581395348,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":">","boundary":[0.452093023255814,0.2648654275412088,0.46686418604651164,0.27871158138736263],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4716279069767443,0.26894220037774724,0.48092930232558145,0.2827883542239011],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4865116279069768,0.2672127189217033,0.49139534883720937,0.28369623540521977],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.39302325581395364,0.2672127189217033,0.4296511627906978,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3590697674418606,0.2672127189217033,0.38732558139534895,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3497441860465117,0.2672127189217033,0.35362790697674423,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.29209302325581404,0.2672127189217033,0.33469767441860476,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.27769767441860477,0.2672127189217033,0.28653488372093033,0.28369623540521977],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.264186046511628,0.2672127189217033,0.2678139534883722,0.28369623540521977],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.4958139534883721,0.31101927369505494,0.5023590697674419,0.32486542754120884],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.5190697674418604,0.31101927369505494,0.5256148837209301,0.32486542754120884],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.33999999999999997,0.32255773523351644,0.35728930232558137,0.33640388907967034],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.37906976744186044,0.3215687242445055,0.3856148837209302,0.3354148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.39767441860465114,0.32189839457417585,0.40615348837209303,0.3357445484203297],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4162790697674419,0.32189839457417585,0.4247581395348838,0.3357445484203297],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4288372093023256,0.32255773523351644,0.44380186046511627,0.33640388907967034],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.4646511627906977,0.3215687242445055,0.47119627906976747,0.3354148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.47627906976744183,0.32255773523351644,0.4912827906976744,0.33640388907967034],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5055813953488372,0.33586527730082416,0.5151153488372092,0.34971143114697806],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8502325581395348,0.3763335980425824,0.8611860465116278,0.39281711452609885],"dir":"rtl"},{"str":"نامساوي","boundary":[0.7865116279069767,0.3763335980425824,0.844860465116279,0.39281711452609885],"dir":"rtl"},{"str":"فوق،","boundary":[0.7483720930232558,0.3763335980425824,0.7809302325581395,0.39281711452609885],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.7125581395348837,0.3763335980425824,0.7426744186046511,0.39281711452609885],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6460465116279068,0.3763335980425824,0.6971860465116277,0.39281711452609885],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6423255813953486,0.3763335980425824,0.6462325581395347,0.39281711452609885],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.20046511627906977,0.43035993303571424,0.21542976744186046,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2386046511627907,0.42970059237637354,0.2470837209302326,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.25720930232558137,0.42970059237637354,0.26568837209302326,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2697674418604651,0.43035993303571424,0.28473209302325575,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3186046511627907,0.43035993303571424,0.3335693023255814,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3497674418604651,0.42970059237637354,0.358246511627907,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.36837209302325585,0.42970059237637354,0.3768511627906977,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"≤","boundary":[0.3967441860465116,0.43035993303571424,0.4117479069767442,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.4167441860465116,0.4293709220467033,0.42328930232558143,0.44321707589285714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4348837209302326,0.42970059237637354,0.4433627906976744,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":")|","boundary":[0.45348837209302323,0.4293709220467033,0.46887069767441863,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.47255813953488374,0.43035993303571424,0.4875227906976744,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.49116279069767443,0.4293709220467033,0.49770790697674416,0.44321707589285714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5097674418604652,0.42970059237637354,0.518246511627907,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5283720930232558,0.42970059237637354,0.5368511627906977,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5409302325581395,0.43035993303571424,0.5558948837209303,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.5767441860465117,0.4293709220467033,0.5832893023255814,0.44321707589285714],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.5883720930232559,0.43035993303571424,0.6033758139534884,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.607906976744186,0.4293709220467033,0.6144520930232558,0.44321707589285714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6265116279069767,0.42970059237637354,0.6349906976744185,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":")|","boundary":[0.6451162790697674,0.4293709220467033,0.660033488372093,0.4435467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6637209302325582,0.43035993303571424,0.678685581395349,0.4442060868818681],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6865116279069767,0.44366747510302207,0.6960455813953488,0.45751362894917585],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.48512480683379117,0.8610697674418604,0.5016083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023256,0.48512480683379117,0.838953488372093,0.5016083233173076],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.7572093023255815,0.48512480683379117,0.7933488372093024,0.5016083233173076],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7534883720930233,0.48512480683379117,0.7571162790697675,0.5016083233173076],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.287906976744186,0.5089376931662087,0.2925413953488372,0.5184981327266484],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.30465116279069765,0.5089376931662087,0.3092855813953488,0.5184981327266484],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.3437209302325582,0.5089376931662087,0.3483553488372093,0.5184981327266484],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.36046511627906974,0.5089376931662087,0.36509953488372093,0.5184981327266484],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.18976744186046512,0.5127775154532966,0.19631255813953488,0.5266236692994505],"dir":"ltr"},{"str":">","boundary":[0.20604651162790696,0.5137665264423077,0.22105023255813952,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.22604651162790698,0.5127775154532966,0.23259162790697674,0.5266236692994505],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.2493023255813953,0.5127775154532966,0.2558474418604651,0.5266236692994505],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2595348837209302,0.5137665264423077,0.27449953488372086,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.3237209302325581,0.5137665264423077,0.33872465116279066,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2948837209302326,0.5275767835679944,0.3015818604651163,0.537137223128434],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.35069767441860467,0.5275767835679944,0.3573958139534884,0.537137223128434],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.8520930232558139,0.5451248068337913,0.860906976744186,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.813953488372093,0.5451248068337913,0.8368604651162791,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجۀ","boundary":[0.7683720930232558,0.5451248068337913,0.8082325581395349,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7302325581395349,0.5451248068337913,0.7629302325581396,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7,0.5451248068337913,0.7245116279069768,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6623255813953488,0.5451248068337913,0.6943953488372093,0.5616083233173077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6586046511627908,0.5451248068337913,0.6622093023255815,0.5616083233173077],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.5984161444024726,0.861133023255814,0.6175370235233517],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.806046511627907,0.6047951365041209,0.8224651162790697,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.7674418604651163,0.6047951365041209,0.8,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"نقط","boundary":[0.7376511627906978,0.6047951365041209,0.7614883720930233,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7111627906976745,0.6047951365041209,0.7221162790697675,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"دامنۀ","boundary":[0.6688372093023256,0.6047951365041209,0.7050232558139535,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.6362790697674419,0.6047951365041209,0.6627209302325582,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"زیر،","boundary":[0.6041860465116279,0.6047951365041209,0.630093023255814,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5683720930232558,0.6047951365041209,0.5980465116279069,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5395348837209302,0.6047951365041209,0.5626279069767441,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.48697674418604653,0.6047951365041209,0.5331860465116279,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.43720930232558136,0.6047951365041209,0.4808139534883721,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.39488372093023255,0.6047951365041209,0.43104651162790697,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3823255813953489,0.6047951365041209,0.38895348837209304,0.6212786529876374],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.33162790697674427,0.6047951365041209,0.3819534883720931,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.28139534883720935,0.6047951365041209,0.3252790697674419,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.22186046511627908,0.6047951365041209,0.2756046511627907,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.13720930232558143,0.6047951365041209,0.2162790697674419,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12418604651162793,0.6047951365041209,0.12600000000000003,0.6212786529876374],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.8125581395348836,0.6291907408997253,0.8610232558139534,0.6456742573832418],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8032558139534883,0.6291907408997253,0.811906976744186,0.6456742573832418],"dir":"ltr"},{"str":"توماس","boundary":[0.7511627906976743,0.6291907408997253,0.798046511627907,0.6456742573832418],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7446511627906975,0.6291907408997253,0.7513023255813953,0.6456742573832418],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.19534883720930218,0.6749753176510989,0.20855534883720916,0.6888214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20837209302325566,0.6790520904876374,0.21790604651162776,0.6928982443337912],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.22139534883720915,0.6749753176510989,0.24046511627906964,0.6888214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.25162790697674403,0.6775767835679944,0.2624311627906975,0.687137223128434],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.27813953488372095,0.6790520904876375,0.2917786046511628,0.6928982443337913],"dir":"ltr"},{"str":"≤","boundary":[0.29255813953488374,0.674975317651099,0.3125581395348837,0.6888214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.3288372093023256,0.674975317651099,0.3488372093023256,0.6888214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3488372093023256,0.6790520904876375,0.3633674418604651,0.6928982443337913],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1348837209302324,0.6865137791895605,0.14336279069767427,0.7003599330357142],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.1534883720930231,0.6865137791895605,0.16196744186046497,0.7003599330357142],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.16744186046511614,0.6871731198489011,0.18240651162790683,0.7010192736950549],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19488372093023257,0.6928982443337913,0.2094139534883721,0.706744398179945],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2786046511627907,0.6928982443337913,0.28812,0.706744398179945],"dir":"ltr"},{"str":"≤","boundary":[0.29348837209302325,0.6888214714972527,0.3130232558139535,0.7026676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"<","boundary":[0.3293023255813953,0.6888214714972527,0.3488372093023256,0.7026676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3493023255813953,0.6928982443337913,0.36336744186046505,0.706744398179945],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1948837209302325,0.7087224201579672,0.20894883720930227,0.722568574004121],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2995348837209302,0.7046456473214286,0.3140158139534883,0.7184918011675826],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3195348837209302,0.7087224201579672,0.32858511627906967,0.722568574004121],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720929,0.7183334048763738,0.8608186046511627,0.7374542839972528],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.742927004635989,0.8610697674418604,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.8065116279069767,0.742927004635989,0.8387441860465116,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمرزي،","boundary":[0.7334883720930232,0.742927004635989,0.8003953488372092,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7181395348837208,0.742927004635989,0.7276046511627906,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.6865348837209302,0.742927004635989,0.7120232558139534,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6669999999999999,0.742927004635989,0.6709302325581395,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.6251162790697673,0.742927004635989,0.6515581395348836,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5869767441860464,0.742927004635989,0.6196744186046511,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"نظر،","boundary":[0.5520930232558139,0.742927004635989,0.5812558139534882,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5237209302325581,0.742927004635989,0.546813953488372,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.48930232558139525,0.742927004635989,0.5183488372093022,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4762790697674418,0.742927004635989,0.48358139534883715,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.4311627906976743,0.742927004635989,0.47039534883720924,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.381860465116279,0.742927004635989,0.4254651162790697,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.33488372093023244,0.742927004635989,0.37630232558139526,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3311627906976744,0.742927004635989,0.33486046511627904,0.7594105211195056],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.287906976744186,0.742927004635989,0.3256046511627907,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.24325581395348836,0.742927004635989,0.2824418604651163,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.1534883720930233,0.7405797132554945,0.16803441860465118,0.7544258671016485],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17348837209302329,0.744656486092033,0.18260372093023258,0.7585026399381869],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.18790697674418605,0.742927004635989,0.1926046511627907,0.7594105211195056],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2088372093023256,0.7405797132554945,0.2233832558139535,0.7544258671016485],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.2288372093023256,0.744656486092033,0.2379525581395349,0.7585026399381869],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.12418604651162793,0.742927004635989,0.13162790697674423,0.7594105211195056],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.832093023255814,0.7649753176510989,0.8466390697674419,0.7788214714972529],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8520930232558139,0.7690520904876375,0.8612083720930234,0.7828982443337913],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7883720930232556,0.7673226090315934,0.8114651162790696,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.7534883720930231,0.7673226090315934,0.78253488372093,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7399999999999999,0.7673226090315934,0.7473023255813951,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.6944186046511627,0.7673226090315934,0.7336511627906976,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.677674418604651,0.7673226090315934,0.6881627906976743,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.6274418604651163,0.7673226090315934,0.6715581395348837,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5897674418604651,0.7673226090315934,0.6116046511627906,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.5548837209302324,0.7673226090315934,0.5889767441860464,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5511627906976743,0.7673226090315934,0.554767441860465,0.7838061255151099],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5358139534883719,0.7673226090315934,0.5452790697674417,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.5041860465116277,0.7673226090315934,0.5296744186046509,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4851162790697673,0.7673226090315934,0.4890232558139533,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.43999999999999984,0.7673226090315934,0.46988372093023234,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.41860465116279055,0.7673226090315934,0.4342325581395347,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.3641860465116277,0.7673226090315934,0.4033720930232556,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"<","boundary":[0.32976744186046497,0.7649753176510989,0.34444558139534864,0.7788214714972529],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.34976744186046493,0.7690520904876375,0.3589758139534882,0.7828982443337913],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2925581395348835,0.7673226090315934,0.3089767441860463,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"دامن","boundary":[0.25348837209302305,0.7673226090315934,0.2868604651162789,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.20465116279069748,0.7673226090315934,0.23788372093023236,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"نیست،","boundary":[0.14604651162790677,0.7673226090315934,0.1989534883720928,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1241860465116277,0.7673226090315934,0.1406046511627905,0.7838061255151099],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.8320930232558137,0.7893709220467033,0.8465227906976741,0.8032170758928573],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8520930232558136,0.7934476948832418,0.8610920930232555,0.8072938487293957],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7874418604651158,0.7917182134271978,0.8105348837209297,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.753023255813953,0.7917182134271978,0.7820697674418601,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7106976744186042,0.7917182134271978,0.7473255813953484,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6706976744186043,0.7917182134271978,0.7053255813953485,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.666976744186046,0.7917182134271978,0.6706744186046507,0.8082017299107143],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6451162790697668,0.7917182134271978,0.6615348837209295,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6069767441860459,0.7917182134271978,0.6396744186046505,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.57860465116279,0.7917182134271978,0.601697674418604,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.5334883720930227,0.7917182134271978,0.5727209302325574,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5116279069767437,0.7917182134271978,0.5280465116279064,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4832558139534878,0.7917182134271978,0.5061627906976739,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"نقط","boundary":[0.4539534883720925,0.7917182134271978,0.4777906976744181,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4395348837209297,0.7917182134271978,0.4441860465116274,0.8082017299107143],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.3976744186046505,0.7917182134271978,0.4338139534883715,0.8082017299107143],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.39395348837209243,0.7917182134271978,0.39758139534883663,0.8082017299107143],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.17813953488372095,0.8447555374313187,0.20524093023255813,0.8586016912774725],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.22372093023255812,0.8440961967719781,0.23220000000000002,0.8579423506181321],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.24232558139534885,0.8440961967719781,0.2508046511627907,0.8579423506181321],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.27162790697674416,0.8457445484203296,0.2865925581395349,0.8595907022664836],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.2916279069767442,0.8457445484203296,0.3187293023255814,0.8595907022664836],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.3213953488372093,0.8457445484203296,0.3346018604651163,0.8595907022664836],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3344186046511628,0.8498213212568682,0.3439525581395349,0.863667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.34744186046511627,0.8457445484203296,0.36240651162790694,0.8595907022664836],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3776744186046512,0.8483460143372252,0.3843725581395349,0.8579064538976648],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3902325581395349,0.8457445484203296,0.4051972093023256,0.8595907022664836],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4102325581395349,0.8498213212568682,0.419766511627907,0.863667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.18232558139534882,0.8577289019574176,0.19400093023255813,0.8672893415178572],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.19395348837209303,0.8605438165350274,0.20065162790697674,0.870104256095467],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.28558139534883725,0.8587179129464286,0.2972567441860466,0.8682783525068682],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.2972093023255814,0.8615328275240385,0.30390744186046514,0.8710932670844781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.21652,0.86121,0.87109],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/21baad22493e4dc92abd8f925ca4b4ea.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/734c3c4c6f9b6a30390910355189d721.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12372,0.08169,0.13773,0.12178]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8516279069767442,0.08168945312500006,0.8607897674418605,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.11424568595467027,0.8610697674418604,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088139534883722,0.11424568595467027,0.8389534883720929,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511629,0.11424568595467027,0.7992558139534883,0.13072920243818675],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7725581395348837,0.11424568595467027,0.7889767441860465,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"نقطۀ","boundary":[0.7334883720930233,0.11424568595467027,0.7670697674418605,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.6990697674418604,0.11189839457417577,0.7137553488372093,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7190697674418604,0.11597516741071423,0.7283246511627907,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395347,0.13864129035027467,0.8610930232558136,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"نقطۀ","boundary":[0.7911627906976743,0.13864129035027467,0.8247674418604649,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7567441860465113,0.13629399896978017,0.7714297674418602,0.150140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7767441860465113,0.14037077180631863,0.7859990697674416,0.15421692565247247],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.6986046511627902,0.13864129035027467,0.7347441860465113,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6948837209302321,0.13864129035027467,0.6985116279069763,0.15512480683379115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69488,0.08169,0.86109,0.15512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فقط","boundary":[0.647441860465116,0.11424568595467027,0.6771162790697672,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.6190697674418603,0.11424568595467027,0.6421627906976742,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.5739534883720928,0.11424568595467027,0.6131860465116277,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5316279069767441,0.11424568595467027,0.5682558139534882,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.49767441860465106,0.11424568595467027,0.5259302325581394,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4939534883720928,0.11424568595467027,0.4977906976744184,0.13072920243818675],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49395,0.11425,0.67712,0.13073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38186,0.08169,0.40471,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.36954,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.17813953488372095,0.16761268028846157,0.20524093023255813,0.18145883413461544],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.18232558139534882,0.17992670415521983,0.19400093023255813,0.1894871437156594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19395348837209303,0.18274161873282968,0.20065162790697674,0.19230205829326927],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.17813953488372095,0.2081621308379121,0.20524093023255813,0.22200828468406597],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.18232558139534882,0.22146516569368138,0.19400093023255813,0.23102560525412094],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19395348837209303,0.22428008027129123,0.20065162790697674,0.2338405198317308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17814,0.16761,0.20524,0.23384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.22372093023255812,0.1669533396291209,0.23220000000000002,0.18079949347527474],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.24232558139534885,0.1669533396291209,0.2508046511627907,0.18079949347527474],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.22372093023255812,0.20750279017857143,0.23220000000000002,0.22134894402472527],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.24232558139534885,0.20750279017857143,0.2508046511627907,0.22134894402472527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22372,0.16695,0.2508,0.22135],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.27162790697674416,0.16893136160714278,0.2865925581395349,0.18277751545329665],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.2916279069767442,0.16893136160714278,0.3187293023255814,0.18277751545329665],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.3213953488372093,0.16893136160714278,0.3346018604651163,0.18277751545329665],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3344186046511628,0.17300813444368124,0.3439525581395349,0.1868542882898351],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.34744186046511627,0.16893136160714278,0.36240651162790694,0.18277751545329665],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3776744186046512,0.17153282752403853,0.3843725581395349,0.1810932670844781],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3902325581395349,0.16893136160714278,0.4051972093023256,0.18277751545329665],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4102325581395349,0.17300813444368124,0.419766511627907,0.1868542882898351],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.28558139534883725,0.18124538547390104,0.2972567441860466,0.19080582503434063],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2972093023255814,0.1840603000515109,0.30390744186046514,0.19362073961195048],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.27162790697674416,0.21112916380494504,0.2865925581395349,0.22497531765109888],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2916279069767442,0.21520593664148346,0.3011618604651163,0.22905209048763733],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27163,0.16893,0.41977,0.22905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8446511627906975,0.2695204112293957,0.8610697674418603,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.808813953488372,0.2695204112293957,0.8389302325581395,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7772093023255813,0.2695204112293957,0.7936279069767441,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"نقط","boundary":[0.747906976744186,0.2695204112293957,0.7717441860465116,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7037209302325579,0.2671731198489012,0.7184065116279068,0.281019273695055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7237209302325579,0.27124989268543964,0.7329758139534881,0.2850960465315935],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.6609302325581391,0.2695204112293957,0.6816744186046507,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.6325581395348834,0.2695204112293957,0.6556511627906972,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.5981395348837206,0.2695204112293957,0.6271860465116276,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5851162790697672,0.2695204112293957,0.5925348837209299,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5586046511627903,0.2695204112293957,0.5793488372093021,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5302325581395346,0.2695204112293957,0.5533255813953486,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.4851162790697672,0.2695204112293957,0.524348837209302,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4427906976744183,0.2695204112293957,0.4794186046511625,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4088372093023253,0.2695204112293957,0.4370930232558137,0.28600392771291216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40511627906976705,0.2695204112293957,0.40883720930232514,0.28600392771291216],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395344,0.293916015625,0.8610930232558134,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"نقطۀ","boundary":[0.791162790697674,0.293916015625,0.8247674418604647,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7567441860465111,0.29156872424450553,0.77142976744186,0.3054148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7767441860465111,0.295645497081044,0.7859990697674414,0.3094916509271979],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7255813953488366,0.293916015625,0.7350465116279065,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.6944186046511622,0.293916015625,0.7199069767441855,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6753488372093018,0.293916015625,0.6792558139534879,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6372093023255808,0.293916015625,0.6601162790697669,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6227906976744181,0.293916015625,0.6316046511627902,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.5753488372093017,0.293916015625,0.6075581395348831,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":">","boundary":[0.5409302325581389,0.29156872424450553,0.5556781395348831,0.3054148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5609302325581389,0.295645497081044,0.5702083720930226,0.3094916509271979],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5027906976744179,0.293916015625,0.5192093023255806,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"دامنۀ","boundary":[0.46093023255813875,0.293916015625,0.4971162790697667,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.42883720930232483,0.293916015625,0.4552790697674411,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"نیست،","boundary":[0.37720930232558064,0.293916015625,0.42313953488372025,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.34883720930232487,0.293916015625,0.37193023255813884,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.3037209302325574,0.293916015625,0.34295348837209233,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.26139534883720855,0.293916015625,0.2980232558139528,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.2213953488372086,0.293916015625,0.2560232558139528,0.3103995321085165],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21767441860465037,0.293916015625,0.22155813953488296,0.3103995321085165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21767,0.26717,0.86109,0.3104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093016,0.34918537517170345,0.8622725581395342,0.36830625429258257],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7995348837209295,0.3555643672733518,0.8226279069767434,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7725581395348828,0.3555643672733518,0.7938139534883712,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.756279069767441,0.3555643672733518,0.7667674418604642,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.706511627906976,0.3555643672733518,0.7506279069767434,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6572093023255806,0.3555643672733518,0.6908372093023247,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6413953488372084,0.3555643672733518,0.6479302325581386,0.37204788375686826],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6535116279069758,0.3555643672733518,0.6572093023255805,0.37204788375686826],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5893023255813943,0.3555643672733518,0.6413023255813943,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"خواج","boundary":[0.5483720930232548,0.3555643672733518,0.5839999999999991,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"نصیرالدین","boundary":[0.4618604651162781,0.3555643672733518,0.53313953488372,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"طوسی","boundary":[0.41023255813953396,0.3555643672733518,0.45660465116278975,0.37204788375686826],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.34651162790697576,0.3555643672733518,0.35283720930232465,0.37204788375686826],"dir":"ltr"},{"str":"1384","boundary":[0.35302325581395255,0.3555643672733518,0.3958139534883712,0.37204788375686826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40093023255813853,0.3555643672733518,0.40948837209302225,0.37204788375686826],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.13116279069767442,0.40464564732142855,0.15826418604651163,0.4184918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.1930232558139535,0.40464564732142855,0.20886232558139536,0.4184918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2218604651162791,0.4087224201579671,0.23084465116279074,0.42256857400412096],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2348837209302326,0.40464564732142855,0.24929860465116285,0.4184918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2786046511627907,0.40464564732142855,0.29301953488372096,0.4184918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.29720930232558135,0.40464564732142855,0.3130483720930232,0.4184918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.41695967118818683,0.14354697674418604,0.42652011074862634],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2539534883720931,0.41795318938873627,0.2629376744186047,0.4317993432348901],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3269767441860465,0.41795318938873627,0.33596093023255813,0.4317993432348901],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.4275641741071429,0.8611255813953489,0.44668505322802204],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.4518281035370879,0.8607906976744186,0.4683116200206044],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.4518281035370879,0.8245581395348837,0.4683116200206044],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4897674418604651,0.48388725532280225,0.4993013953488372,0.49773340916895603],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5027906976744186,0.4798104824862637,0.5177553488372093,0.4936566363324175],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.13581395348837208,0.49299729567307693,0.1629153488372093,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.19767441860465115,0.49299729567307693,0.21351348837209302,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2395348837209302,0.49299729567307693,0.2544995348837209,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.28325581395348837,0.49299729567307693,0.29822046511627903,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.30186046511627906,0.49299729567307693,0.3176995348837209,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.4933269660027473,0.39636,0.5071731198489011],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.4933269660027473,0.4284967441860465,0.5071731198489011],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.45906976744186045,0.4933269660027473,0.47490883720930227,0.5071731198489011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.521860465116279,0.49081033224587917,0.5313944186046511,0.504656486092033],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.22651162790697674,0.49707406850961544,0.23604558139534884,0.5109202223557693],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39209302325581397,0.5056409898695056,0.40376837209302324,0.5152014294299451],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13674418604651165,0.5053113195398352,0.14841953488372092,0.5148717591002747],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2590697674418605,0.5063048377403846,0.2686037209302326,0.5201509915865384],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3316279069767442,0.5063048377403846,0.3411618604651163,0.5201509915865384],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.506046511627907,0.5168542882898352,0.5155804651162791,0.530700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.541129163804945,0.39636,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.541129163804945,0.4284967441860465,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.45534883720930236,0.541129163804945,0.4711879069767442,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4846511627906977,0.534656486092033,0.4941851162790698,0.5485026399381868],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.49906976744186043,0.541129163804945,0.5140344186046512,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5176744186046511,0.5452059366414835,0.5272083720930232,0.5590520904876374],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39209302325581397,0.5534431876717032,0.40376837209302324,0.5630036272321428],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.44325581395348834,0.5790412517170329,0.4590948837209302,0.5928874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4720930232558139,0.5748762663118132,0.48162697674418603,0.588722420157967],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4865116279069767,0.5790412517170329,0.5014762790697674,0.5928874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5055813953488372,0.5831180245535714,0.5151153488372092,0.5969641783997253],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.5925577352335164,0.39636,0.6064038890796702],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.5925577352335164,0.4284967441860465,0.6064038890796702],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39209302325581397,0.6048717591002747,0.40376837209302324,0.6144321986607142],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4786046511627907,0.6022389036744507,0.4881386046511628,0.6160850575206044],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4311627906976744,0.6304698231456044,0.4396418604651163,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4390697674418605,0.6311291638049451,0.4549088372093023,0.6449753176510988],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45534883720930236,0.6304698231456044,0.4638279069767442,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46325581395348836,0.6352059366414836,0.47278976744186046,0.6490520904876375],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.48511627906976745,0.6311291638049451,0.5000809302325582,0.6449753176510988],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5037209302325582,0.6352059366414836,0.5132548837209302,0.6490520904876375],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.5130232558139536,0.6304698231456044,0.5294093023255815,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.6416786143543957,0.39636,0.6555247682005494],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.6416786143543957,0.4284967441860465,0.6555247682005494],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39906976744186046,0.6539926382211538,0.4107451162790698,0.6635530777815934],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4102325581395349,0.6568075527987638,0.41693069767441865,0.6663679923592033],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46139534883720934,0.6721290135645605,0.47092930232558144,0.6859751674107143],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43348837209302327,0.6832170758928572,0.44196744186046516,0.697063229739011],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.44139534883720927,0.6879531893887363,0.45092930232558137,0.7017993432348901],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4627906976744186,0.6838764165521978,0.4777553488372093,0.6977225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4813953488372093,0.6879531893887363,0.4909293023255814,0.7017993432348901],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4906976744186046,0.6832170758928572,0.4991767441860465,0.697063229739011],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.6927775154532966,0.39636,0.7066236692994504],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.6927775154532966,0.4284967441860465,0.7066236692994504],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.35209302325581404,0.6879531893887363,0.3608846511627908,0.7017993432348901],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.31581395348837216,0.6879531893887363,0.3473674418604652,0.7017993432348901],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.2646511627906977,0.6879531893887363,0.3110288372093024,0.7017993432348901],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.21674418604651166,0.6879531893887363,0.25991534883720935,0.7017993432348901],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.16511627906976753,0.6879531893887363,0.21132930232558142,0.7017993432348901],"dir":"rtl"},{"str":"→","boundary":[0.39906976744186046,0.705091539320055,0.4107451162790698,0.7146519788804946],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4102325581395349,0.7079064538976647,0.41693069767441865,0.7174668934581043],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46139534883720934,0.7060850575206045,0.47092930232558144,0.7199312113667583],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45906976744186045,0.7304806619162088,0.46860372093023256,0.7443268157623627],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.736953339629121,0.39636,0.7507994934752749],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.736953339629121,0.4284967441860465,0.7507994934752749],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5023255813953488,0.736953339629121,0.5172902325581396,0.7507994934752749],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.521860465116279,0.7410301124656594,0.5313944186046511,0.7548762663118134],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39906976744186046,0.7492673634958792,0.4107451162790698,0.7588278030563188],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4102325581395349,0.752082278073489,0.41693069767441865,0.7616427176339287],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4311627906976744,0.7455247682005494,0.4396418604651163,0.7593709220467033],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4390697674418605,0.7502608816964286,0.4486037209302326,0.7641070355425824],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46093023255813953,0.7461841088598901,0.4758948837209302,0.760030262706044],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4795348837209302,0.7502608816964286,0.48906883720930233,0.7641070355425824],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4888372093023256,0.7455247682005494,0.4973162790697675,0.7593709220467033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13116,0.34919,0.86227,0.76411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093023,0.803800759787088,0.8611330232558139,0.8229216389079671],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372093,0.8101797518887364,0.8244883720930232,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.8101797518887364,0.7956744186046512,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.8101797518887364,0.7686511627906977,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083953488372093,0.8101797518887364,0.7525116279069768,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.8101797518887364,0.6926976744186046,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534884,0.8101797518887364,0.6497906976744187,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232558,0.8101797518887364,0.6590697674418605,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976744,0.8101797518887364,0.6431627906976745,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"قزوین","boundary":[0.5437209302325582,0.8101797518887364,0.5855348837209303,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.48604651162790696,0.8101797518887364,0.4923720930232558,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"1386","boundary":[0.4925581395348837,0.8101797518887364,0.5345348837209302,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5344186046511628,0.8101797518887364,0.5429767441860465,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.8591026356456043,0.8610809302325582,0.8782235147664834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48605,0.8038,0.86113,0.87822],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12372093023255815,0.83618410885989,0.15082232558139536,0.850030262706044],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1544186046511628,0.8297114311469781,0.1637311627906977,0.8435575849931319],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.1688372093023256,0.83618410885989,0.18358046511627907,0.850030262706044],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.20232558139534884,0.8297114311469781,0.21163813953488372,0.8435575849931319],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13255813953488374,0.8484981327266483,0.14401209302325582,0.8580585722870879],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14372093023255816,0.8513130473042582,0.15019767441860468,0.8608734868646978],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.18790697674418605,0.8454148780906593,0.21293953488372094,0.8592610319368132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.82971,0.21294,0.86087],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/a5b1344f5153546ade3c2d29c931043f.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/e5279d62bfae536cf297b857ab556fe1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12093,0.08169,0.13884,0.12561]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.7113720930232557,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.11424568595467027,0.8607906976744186,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.11424568595467027,0.8245581395348837,0.13072920243818675],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.28837209302325584,0.14201912345467033,0.29790604651162794,0.15586527730082417],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3362790697674419,0.14201912345467033,0.345813023255814,0.15586527730082417],"dir":"ltr"},{"str":"2sin","boundary":[0.43116279069767444,0.13860169127747254,0.4654976744186046,0.15652461796016487],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4832558139534884,0.13860169127747254,0.49822046511627915,0.1524478451236264],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.501860465116279,0.142678464114011,0.5113944186046511,0.15652461796016487],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.25813953488372093,0.14849180116758234,0.2852409302325581,0.16233795501373618],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.30325581395348833,0.14849180116758234,0.31822046511627905,0.16233795501373618],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.14915114182692304,0.39636,0.1629972956730769],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.14915114182692304,0.4284967441860465,0.1629972956730769],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.26651162790697674,0.1608058250343406,0.2781869767441861,0.17036626459478013],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.27813953488372095,0.16362073961195048,0.2848376744186047,0.17318117917239004],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.3218604651162791,0.1577225703983516,0.34689302325581395,0.17156872424450548],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4,0.16146516569368127,0.41167534883720935,0.17102560525412083],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4116279069767442,0.16428008027129118,0.4183260465116279,0.1738405198317307],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.4641860465116279,0.1583819110576923,0.4892186046511628,0.17222806490384615],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.188052240728022,0.39636,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.188052240728022,0.4284967441860465,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4469767441860465,0.18157956301510983,0.4565106976744186,0.1954257168612637],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.45906976744186045,0.17750279017857137,0.48639906976744185,0.19134894402472524],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5046511627906977,0.17750279017857137,0.5196158139534883,0.19134894402472524],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5237209302325582,0.18157956301510983,0.5332548837209302,0.1954257168612637],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.4311627906976744,0.19728300995879128,0.45619534883720925,0.21112916380494515],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4744186046511628,0.19728300995879128,0.4893832558139535,0.21112916380494515],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.5069767441860465,0.19728300995879128,0.5343060465116279,0.21112916380494515],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.352093023255814,0.19114000257554944,0.3608846511627907,0.20498615642170329],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.3158139534883721,0.19114000257554944,0.34736744186046514,0.20498615642170329],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.26465116279069767,0.19114000257554944,0.31102883720930236,0.20498615642170329],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2167441860465116,0.19114000257554944,0.25991534883720924,0.20498615642170329],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.16511627906976747,0.19114000257554944,0.21132930232558136,0.20498615642170329],"dir":"rtl"},{"str":"→","boundary":[0.4,0.20036626459478027,0.41167534883720935,0.20992670415521983],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4116279069767442,0.20318117917239012,0.4183260465116279,0.21274161873282968],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5162790697674419,0.22299729567307688,0.5413116279069767,0.23684344951923073],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6381395348837209,0.22707406850961534,0.6476734883720929,0.24092022235576918],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4893023255813953,0.22299729567307688,0.504266976744186,0.23684344951923073],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5037209302325582,0.22707406850961534,0.5132548837209302,0.24092022235576918],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6181395348837209,0.2335467462225275,0.6331041860465116,0.24739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3813953488372093,0.2335467462225275,0.39636,0.24739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4013953488372093,0.2335467462225275,0.4284967441860465,0.24739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6525581395348837,0.2335467462225275,0.6675227906976745,0.24739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6725581395348837,0.23762351905906595,0.6820920930232558,0.2514696729052198],"dir":"ltr"},{"str":"مجددا","boundary":[0.324186046511628,0.2349861564217034,0.3607172093023257,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31069767441860474,0.2349861564217034,0.31948930232558154,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.2744186046511629,0.2349861564217034,0.3059720930232559,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.22325581395348845,0.2349861564217034,0.2700986046511629,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.1753488372093024,0.2349861564217034,0.21852000000000005,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.12372093023255827,0.2349861564217034,0.17039906976744193,0.24883231026785724],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12093023255813967,0.2349861564217034,0.1241144186046513,0.24883231026785724],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4,0.24586077008928575,0.41167534883720935,0.2554212096497253],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4116279069767442,0.24867568466689563,0.4183260465116279,0.25823612422733516],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.4311627906976744,0.2427775154532968,0.45849209302325583,0.25662366929945063],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.47674418604651164,0.2427775154532968,0.4917088372093023,0.25662366929945063],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5097674418604652,0.2427775154532968,0.5348,0.25662366929945063],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5525581395348838,0.2427775154532968,0.5675227906976744,0.25662366929945063],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.5716279069767441,0.2427775154532968,0.5989572093023255,0.25662366929945063],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6381395348837209,0.24685428828983508,0.6476734883720929,0.2607004421359889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12093,0.08169,0.86079,0.2607],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093025,0.30500955099587923,0.8611553488372095,0.32413043011675835],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8069767441860466,0.31138854309752756,0.8300697674418606,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.78,0.31138854309752756,0.8012558139534884,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7637209302325583,0.31138854309752756,0.7742093023255814,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7139534883720932,0.31138854309752756,0.7580697674418606,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6646511627906978,0.31138854309752756,0.698279069767442,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6488372093023257,0.31138854309752756,0.6553720930232559,0.32787205958104404],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6609534883720932,0.31138854309752756,0.6646511627906978,0.32787205958104404],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5967441860465117,0.31138854309752756,0.6487441860465116,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5660465116279071,0.31138854309752756,0.5914651162790698,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5530232558139536,0.31138854309752756,0.5604186046511629,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5018604651162791,0.31138854309752756,0.5472093023255814,0.32787205958104404],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.438139534883721,0.31138854309752756,0.44448837209302333,0.32787205958104404],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.4446511627906978,0.31138854309752756,0.4875348837209303,0.32787205958104404],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49255813953488375,0.31138854309752756,0.501093023255814,0.32787205958104404],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20139534883720933,0.3314229374141483,0.20787209302325585,0.34098337697458786],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.20604651162790702,0.34085910671359887,0.21165069767441866,0.34910086495535714],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2172093023255814,0.33772257039835163,0.23195255813953486,0.3515687242445055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23581395348837209,0.3417993432348901,0.24512651162790697,0.355645497081044],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12604651162790698,0.3482720209478022,0.15314790697674419,0.3621181747939561],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.3605860448145604,0.14354697674418604,0.370146484375],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.15906976744186044,0.3615795630151099,0.16838232558139532,0.3754257168612637],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.17162790697674415,0.35750279017857134,0.19904186046511627,0.3713489440247252],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2083720930232558,0.360104256095467,0.21493255813953488,0.3696646956559065],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22976744186046513,0.360104256095467,0.2363279069767442,0.3696646956559065],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2413953488372093,0.35750279017857134,0.25622232558139535,0.3713489440247252],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720932,0.3708608774038462,0.8611646511627907,0.38998175652472533],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7493023255813953,0.38913681533310446,0.7570767441860464,0.40067527687156596],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.39545447716346155,0.861093023255814,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7990697674418604,0.39545447716346155,0.8246976744186046,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.7627906976744186,0.39545447716346155,0.7935813953488372,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7055813953488371,0.39545447716346155,0.7382790697674418,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"نظر،","boundary":[0.6706976744186046,0.39545447716346155,0.6998604651162791,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6544186046511627,0.39545447716346155,0.6653720930232558,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدة","boundary":[0.6106976744186047,0.39545447716346155,0.648860465116279,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.5497674418604651,0.39545447716346155,0.6051162790697675,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4925581395348837,0.39545447716346155,0.5441627906976745,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.4306976744186047,0.39545447716346155,0.486953488372093,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4269767441860465,0.39545447716346155,0.4306744186046511,0.41193799364697803],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.3851162790697674,0.39545447716346155,0.4212558139534884,0.41193799364697803],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3813953488372093,0.39545447716346155,0.3850232558139535,0.41193799364697803],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7493023255813953,0.40693901313530223,0.7570767441860464,0.4184774746737637],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4232558139534884,0.44153282752403844,0.4299539534883721,0.451093267084478],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3818604651162791,0.4399203725961538,0.39682511627906975,0.4537665264423076],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3962790697674418,0.4439971454326923,0.4058130232558139,0.45784329927884615],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4279069767441861,0.450968996823489,0.43373255813953493,0.4592107550652473],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23302325581395347,0.44944491543612636,0.23972139534883719,0.45900535499656586],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23767441860465116,0.4588810847355769,0.2435,0.46712284297733514],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2483720930232558,0.45574454842032963,0.26333674418604647,0.4695907022664835],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2669767441860465,0.4598213212568682,0.2765106976744186,0.47366747510302204],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3241860465116279,0.46134894402472526,0.3391506976744186,0.47519509787087905],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.34651162790697676,0.46134894402472526,0.37361302325581397,0.47519509787087905],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3953488372093023,0.45768667367788457,0.40204697674418605,0.46724711323832413],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.15767441860465117,0.4662939989697802,0.18477581395348835,0.48014015281593403],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3525581395348837,0.4736629678914835,0.364233488372093,0.48322340745192305],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.39813953488372095,0.4713597827953297,0.40767348837209305,0.48520593664148354],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.16372093023255815,0.47860802283653847,0.17539627906976743,0.488168462396978],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.2027906976744186,0.4755247682005494,0.2302046511627907,0.48937092204670324],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2395348837209302,0.47812623411744504,0.24623302325581392,0.48768667367788454],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2613953488372093,0.47812623411744504,0.268093488372093,0.48768667367788454],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2730232558139535,0.4755247682005494,0.28798790697674415,0.48937092204670324],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.19069767441860463,0.47960154103708796,0.20023162790697674,0.49344769488324175],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.3958139534883721,0.4824478451236264,0.4107786046511628,0.49629399896978016],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.42604651162790697,0.48504931104052196,0.4327446511627907,0.4946097506009615],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.38279069767441865,0.4865246179601649,0.39232465116279075,0.5003707718063187],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.47581395348837213,0.5038405198317307,0.4825120930232559,0.5134009593921703],"dir":"ltr"},{"str":"−(","boundary":[0.37953488372093025,0.5094808121565934,0.4024325581395349,0.5239863066620878],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4153488372093023,0.5101401528159341,0.430313488372093,0.5239863066620878],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4455813953488372,0.512082278073489,0.4522795348837209,0.5216427176339286],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4530232558139535,0.5094808121565934,0.46150232558139537,0.5233269660027472],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.48046511627906974,0.5132766891311813,0.48629069767441857,0.5215184473729396],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5297674418604651,0.5142169256524726,0.5393013953488371,0.5280630794986264],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3241860465116279,0.5206896033653846,0.3391506976744186,0.5345357572115383],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.34651162790697676,0.5206896033653846,0.37361302325581397,0.5345357572115383],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4018604651162791,0.5142169256524726,0.4113944186046512,0.5280630794986264],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4925581395348837,0.5206896033653846,0.5075227906976744,0.5345357572115383],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.512093023255814,0.5206896033653846,0.5270576744186047,0.5345357572115383],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3525581395348837,0.5330036272321428,0.364233488372093,0.5425640667925824],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.41953488372093023,0.5339971454326924,0.42906883720930233,0.5478432992788462],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.44,0.5325218385130495,0.44669813953488374,0.542082278073489],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5297674418604651,0.5339971454326924,0.5393013953488371,0.5478432992788462],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.5819326279189561,0.861133023255814,0.6010535070398353],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.5883116200206044,0.8244883720930233,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511629,0.5883116200206044,0.7956744186046513,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.5883116200206044,0.7686279069767441,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.5883116200206044,0.7524883720930233,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.5883116200206044,0.6926976744186046,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.5883116200206044,0.6497906976744185,0.6047951365041209],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.5883116200206044,0.6590697674418604,0.6047951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.5995348837209301,0.5883116200206044,0.6428837209302325,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5567441860465115,0.5883116200206044,0.5936511627906976,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.5046511627906977,0.5883116200206044,0.5514186046511628,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.4269767441860464,0.5883116200206044,0.49906976744186043,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41395348837209295,0.5883116200206044,0.42137209302325573,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.35999999999999993,0.5883116200206044,0.40846511627906973,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.35069767441860455,0.5883116200206044,0.35925581395348827,0.6047951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"استوارت","boundary":[0.2883720930232557,0.5883116200206044,0.3455348837209301,0.6047951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.28186046511627894,0.5883116200206044,0.2882093023255813,0.6047951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.16279069767441862,0.6075136289491759,0.17210325581395347,0.6213597827953298],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.17627906976744184,0.6116786143543955,0.1910223255813953,0.6255247682005494],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19534883720930232,0.6075136289491758,0.2046613953488372,0.6213597827953297],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418605,0.6251950978708791,0.15500837209302326,0.639041251717033],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.16279069767441862,0.6226784641140112,0.17210325581395347,0.6365246179601649],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.6375091217376374,0.14354697674418604,0.6470695612980769],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.15348837209302327,0.6403240363152473,0.15996511627906976,0.6498844758756868],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.16279069767441862,0.6385026399381869,0.17210325581395347,0.6523487937843406],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.17627906976744184,0.6344258671016483,0.1910223255813953,0.6482720209478021],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.6481136246565935,0.8610809302325582,0.6672345037774726],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7493023255813952,0.6660598922561815,0.7570767441860463,0.677598353794643],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395348,0.6723775540865384,0.8610930232558138,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7990697674418603,0.6723775540865384,0.8246976744186045,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.7627906976744185,0.6723775540865384,0.7935813953488371,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7055813953488371,0.6723775540865384,0.7382790697674418,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"نظر،","boundary":[0.6706976744186046,0.6723775540865384,0.6998604651162791,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6544186046511627,0.6723775540865384,0.6653720930232558,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدة","boundary":[0.6106976744186047,0.6723775540865384,0.648860465116279,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.5497674418604651,0.6723775540865384,0.6051162790697675,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4925581395348837,0.6723775540865384,0.5441627906976745,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.4306976744186047,0.6723775540865384,0.486953488372093,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4269767441860465,0.6723775540865384,0.4306744186046511,0.688861070570055],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.3851162790697674,0.6723775540865384,0.4212558139534884,0.688861070570055],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3813953488372093,0.6723775540865384,0.3850232558139535,0.688861070570055],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7493023255813952,0.6838620900583792,0.7570767441860463,0.6954005515968407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23534883720930233,0.720590552026099,0.24488279069767444,0.7344367058722528],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2483720930232558,0.7247555374313188,0.26333674418604647,0.7386016912774727],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.26790697674418606,0.720590552026099,0.27744093023255817,0.7344367058722528],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.36046511627906974,0.7168434495192308,0.37542976744186046,0.7306896033653848],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37488372093023253,0.7209202223557694,0.38441767441860464,0.7347663762019232],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.2,0.7382720209478022,0.22710139534883722,0.752118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.23534883720930233,0.7357553871909341,0.24488279069767444,0.749601541037088],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2990697674418605,0.7382720209478022,0.31403441860465114,0.752118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3232558139534884,0.7382720209478022,0.3503572093023256,0.752118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.373953488372093,0.7346097506009616,0.38065162790697676,0.7441701901614012],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3911627906976744,0.7382720209478022,0.4061274418604651,0.752118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4106976744186046,0.7382720209478022,0.42566232558139533,0.752118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4325581395348837,0.7317993432348902,0.4420920930232558,0.7456454970810441],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.20418604651162792,0.7505860448145605,0.2158613953488372,0.7601464843750001],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.22558139534883723,0.7534009593921702,0.23227953488372094,0.7629613989526098],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.23534883720930233,0.7515795630151099,0.24488279069767444,0.7654257168612638],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2483720930232558,0.7475027901785715,0.26333674418604647,0.7613489440247254],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3274418604651163,0.7505860448145605,0.33911720930232564,0.7601464843750001],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3483720930232558,0.7534009593921702,0.3550702325581395,0.7629613989526098],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3674418604651163,0.7515795630151099,0.3769758139534884,0.7654257168612638],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.4283720930232558,0.7515795630151099,0.44629302325581394,0.7654257168612638],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12605,0.30501,0.86116,0.76543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.803800759787088,0.861133023255814,0.8229216389079671],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.8101797518887364,0.8244883720930233,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.8101797518887364,0.7956744186046512,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.8101797518887364,0.7686279069767441,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.8101797518887364,0.7524883720930233,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.8101797518887364,0.6926976744186046,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.8101797518887364,0.6497906976744185,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.8101797518887364,0.6590697674418604,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976741,0.8101797518887364,0.6431627906976741,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5604651162790695,0.8101797518887364,0.5859069767441858,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5474418604651161,0.8101797518887364,0.5547441860465114,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.49627906976744174,0.8101797518887364,0.541627906976744,0.8266632683722528],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4325581395348835,0.8101797518887364,0.4388837209302323,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.43906976744186027,0.8101797518887364,0.4818604651162789,0.8266632683722528],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48697674418604625,0.8101797518887364,0.49553488372092996,0.8266632683722528],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43256,0.8038,0.86113,0.82666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12372093023255809,0.8549753176510989,0.1508223255813953,0.8688214714972529],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.15906976744186044,0.8620146162431319,0.17052372093023252,0.8715750558035715],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.17720930232558135,0.8543159769917582,0.185466976744186,0.8681621308379122],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1851162790697674,0.8590520904876374,0.1944288372093023,0.8728982443337913],"dir":"ltr"},{"str":"+sin","boundary":[0.19860465116279066,0.8549753176510989,0.242706976744186,0.8688214714972529],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2423255813953488,0.8543159769917582,0.25058325581395346,0.8681621308379122],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17023255813953486,0.8648295308207417,0.17670930232558138,0.8743899703811813],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.85432,0.25058,0.87439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"))","boundary":[0.27255813953488367,0.8543159769917582,0.2883720930232558,0.8681621308379122],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27256,0.85432,0.28837,0.86816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.30883720930232555,0.8534431876717034,0.31426232558139533,0.8630036272321429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30884,0.85344,0.31426,0.863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":")","boundary":[0.33162790697674416,0.8534431876717034,0.33716046511627906,0.8630036272321429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33163,0.85344,0.33716,0.863],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/9b83dd615918532c79df97bc06c4123d.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/0c1c35ccc87712e3cf795649a18bfff9.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.11814,0.08169,0.13886,0.12513]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8525581395348838,0.08168945312500006,0.8610362790697675,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.10910263564560432,0.861046511627907,0.12822351476648344],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.13336656507554934,0.8610930232558138,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7986046511627907,0.13336656507554934,0.8242325581395349,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.761860465116279,0.13336656507554934,0.7926511627906976,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7330232558139536,0.13336656507554934,0.7559302325581395,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.704186046511628,0.13336656507554934,0.7272790697674418,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.6711627906976743,0.13336656507554934,0.6850688372093022,0.14985008155906582],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6432558139534883,0.13336656507554934,0.6650930232558139,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6130232558139533,0.13336656507554934,0.642674418604651,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.5706976744186045,0.13336656507554934,0.6067209302325581,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5432558139534882,0.13336656507554934,0.5645116279069766,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5265116279069767,0.13336656507554934,0.5369534883720929,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5167674418604651,0.13336656507554934,0.5206976744186047,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.47906976744186036,0.13336656507554934,0.5009302325581395,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.43209302325581384,0.13336656507554934,0.4729767441860464,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4283720930232557,0.13336656507554934,0.4320697674418603,0.14985008155906582],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4065116279069766,0.13336656507554934,0.42293023255813944,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.3641860465116278,0.13336656507554934,0.4002093023255813,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.3367441860465115,0.13336656507554934,0.3579999999999999,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.30418604651162784,0.13035993303571417,0.3123860465116278,0.144206086881868],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.32279069767441854,0.13035993303571417,0.3309906976744186,0.144206086881868],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2790697674418604,0.13336656507554934,0.28665116279069763,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2465116279069767,0.13035993303571417,0.25471162790697666,0.144206086881868],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2651162790697674,0.13035993303571417,0.2733162790697674,0.144206086881868],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.21162790697674413,0.13336656507554934,0.2297441860465116,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.18976744186046507,0.13336656507554934,0.2060465116279069,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"توابعی","boundary":[0.1404651162790697,0.13336656507554934,0.18409302325581392,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12418604651162787,0.13336656507554934,0.1351395348837209,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7944186046511628,0.15776216947115373,0.8423023255813953,0.17424568595467022],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7906976744186045,0.15776216947115373,0.7945813953488371,0.17424568595467022],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.19767441860465115,0.18124538547390104,0.20364418604651163,0.19080582503434063],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2116279069767442,0.18124538547390104,0.21759767441860464,0.19080582503434063],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.22372093023255812,0.18277751545329668,0.24046325581395347,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.2730232558139535,0.18277751545329668,0.2897655813953488,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3413953488372093,0.18277751545329668,0.3684967441860465,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38465116279069766,0.182118174793956,0.3931302325581395,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4032558139534884,0.182118174793956,0.42010697674418607,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4306976744186047,0.182118174793956,0.4391767441860465,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4493023255813954,0.182118174793956,0.4577813953488372,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.46186046511627904,0.18277751545329668,0.47682511627906976,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4902325581395349,0.182118174793956,0.4987116279069767,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1186046511627907,0.18277751545329668,0.1457060465116279,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16093023255813954,0.182118174793956,0.1694093023255814,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.17953488372093024,0.182118174793956,0.1880139534883721,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.24511627906976746,0.18685428828983514,0.2546502325581395,0.200700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3488372093023256,0.19509153932005494,0.3605125581395349,0.20465197888049452],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48093023255813955,0.18685428828983514,0.49046418604651165,0.200700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.12651162790697676,0.19509153932005494,0.13818697674418604,0.20465197888049452],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8516279069767441,0.2378720595810439,0.8611395348837209,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.829767441860465,0.2378720595810439,0.8461860465116278,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7995348837209302,0.2378720595810439,0.8240465116279069,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7488372093023256,0.2378720595810439,0.793906976744186,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.595813953488372,0.23486542754120873,0.604060465116279,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6144186046511626,0.23486542754120873,0.6226651162790696,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6283720930232556,0.2355247682005494,0.6431041860465114,0.24937092204670327],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6479069767441858,0.23960154103708786,0.657208372093023,0.2534476948832417],"dir":"ltr"},{"str":"+sin","boundary":[0.6613953488372091,0.2355247682005494,0.7054976744186043,0.24937092204670327],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7046511627906974,0.23486542754120873,0.7129088372093021,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7348837209302322,0.23486542754120873,0.7430344186046508,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5716279069767438,0.2378720595810439,0.5791599999999996,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4330232558139531,0.2378720595810439,0.4376046511627903,0.2543555760645604],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44976744186046475,0.23486542754120873,0.45791813953488336,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4683720930232555,0.23486542754120873,0.4765227906976741,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":"=cot","boundary":[0.4823255813953485,0.2355247682005494,0.5278576744186043,0.24937092204670327],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.527441860465116,0.23486542754120873,0.535408372093023,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5576744186046508,0.23486542754120873,0.5658251162790694,0.24871158138736257],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.391162790697674,0.2378720595810439,0.42730232558139497,0.2543555760645604],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38744186046511586,0.2378720595810439,0.39106976744186006,0.2543555760645604],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.28431597699175826,0.3614762790697674,0.2981621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3358139534883721,0.28431597699175826,0.3629153488372093,0.2981621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.28431597699175826,0.39361302325581393,0.2981621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4074418604651163,0.28365663633241756,0.41592093023255816,0.29750279017857145],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.42604651162790697,0.28365663633241756,0.43452558139534886,0.29750279017857145],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4441860465116279,0.2827838470123627,0.45015581395348836,0.29234428657280226],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.45813953488372094,0.2827838470123627,0.4641093023255814,0.29234428657280226],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.2966300008585165,0.38655906976744187,0.3061904404189561],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.38651162790697674,0.29944491543612634,0.3932097674418605,0.30900535499656595],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.3153049879807692,0.3614762790697674,0.3291511418269231],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4004651162790697,0.3153049879807692,0.42756651162790693,0.3291511418269231],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4483720930232558,0.3146456473214286,0.4568511627906977,0.3284918011675824],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4669767441860465,0.3146456473214286,0.4838279069767442,0.3284918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4944186046511628,0.3146456473214286,0.5028976744186047,0.3284918011675824],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5130232558139536,0.3146456473214286,0.5215023255813954,0.3284918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5255813953488372,0.3153049879807692,0.540546046511628,0.3291511418269231],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5446511627906977,0.3193817608173077,0.5541851162790697,0.3332279146634616],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.553953488372093,0.3146456473214286,0.5624325581395349,0.3284918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.40930232558139534,0.3276190118475275,0.4209776744186047,0.33717945140796707],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4204651162790698,0.33043392642513736,0.42716325581395354,0.3399943659855769],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.34629399896978025,0.3614762790697674,0.3601401528159341],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4004651162790697,0.34629399896978025,0.42756651162790693,0.3601401528159341],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43627906976744185,0.34563465831043955,0.44475813953488375,0.3594808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.4441860465116279,0.34629399896978025,0.46971813953488367,0.3601401528159341],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46930232558139534,0.34563465831043955,0.47778139534883723,0.3594808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"))(","boundary":[0.4995348837209302,0.34563465831043955,0.5242930232558141,0.3594808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5241860465116279,0.34629399896978025,0.5492186046511629,0.3601401528159341],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5483720930232557,0.34563465831043955,0.5568511627906977,0.3594808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.5786046511627907,0.34563465831043955,0.5954558139534883,0.3594808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.40930232558139534,0.3586080228365385,0.4209776744186047,0.368168462396978],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4204651162790698,0.3614229374141483,0.42716325581395354,0.3709833769745879],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.38354674622252743,0.3614762790697674,0.3973929000686813],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4004651162790697,0.38354674622252743,0.42756651162790693,0.3973929000686813],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4274418604651163,0.3828874055631868,0.4359209302325582,0.3967335594093406],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.4353488372093023,0.38354674622252743,0.4626781395348837,0.3973929000686813],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46232558139534885,0.3828874055631868,0.4708046511627907,0.3967335594093406],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.4925581395348837,0.3828874055631868,0.5094093023255815,0.3967335594093406],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5144186046511627,0.38354674622252743,0.5293832558139535,0.3973929000686813],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5548837209302325,0.3854888714800824,0.5615818604651163,0.39504931104052193],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5674418604651164,0.38354674622252743,0.582406511627907,0.3973929000686813],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5879069767441861,0.37707406850961545,0.5974409302325582,0.39092022235576923],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.40930232558139534,0.3958607700892857,0.4209776744186047,0.4054212096497252],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4204651162790698,0.3986756846668956,0.42716325581395354,0.40823612422733513],"dir":"ltr"},{"str":"البت","boundary":[0.8400232558139534,0.4376522793612638,0.8611162790697674,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.789767441860465,0.4376522793612638,0.824860465116279,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7804883720930232,0.4376522793612638,0.7844186046511628,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7432558139534884,0.4376522793612638,0.7651162790697673,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.6925581395348838,0.4376522793612638,0.7376279069767442,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.6506976744186046,0.4376522793612638,0.6867209302325582,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6000000000000001,0.4376522793612638,0.6453953488372093,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.564186046511628,0.4376522793612638,0.5947906976744186,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"نیز،","boundary":[0.5344186046511628,0.4376522793612638,0.5584883720930233,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.4772093023255811,0.4376522793612638,0.5288139534883722,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.4381395348837207,0.4376522793612638,0.47179069767441834,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4120930232558137,0.4376522793612638,0.42253488372093,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.40279069767441833,0.4376522793612638,0.4066976744186044,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3423255813953486,0.4376522793612638,0.387488372093023,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.3153488372093021,0.4376522793612638,0.3366046511627905,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.2841860465116277,0.4376522793612638,0.30993023255813934,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.25209302325581373,0.4376522793612638,0.2785581395348835,0.45413579584478025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24837209302325558,0.4376522793612638,0.2520697674418602,0.45413579584478025],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11813953488372093,0.48871158138736265,0.12661860465116279,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.12604651162790698,0.49344769488324175,0.13558046511627908,0.5072938487293955],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.13953488372093023,0.48937092204670324,0.15449953488372092,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.15813953488372093,0.48937092204670324,0.1831720930232558,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.18279069767441858,0.48871158138736265,0.19126976744186047,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.21302325581395348,0.48871158138736265,0.22987441860465116,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2497674418604651,0.4878387920673077,0.2557372093023256,0.4973992316277472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.27255813953488367,0.4878387920673077,0.2785279069767442,0.4973992316277472],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2841860465116279,0.48937092204670324,0.29915069767441854,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.3953488372093023,0.48937092204670324,0.4187525581395349,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.43209302325581395,0.48937092204670324,0.4479320930232558,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4483720930232558,0.48871158138736265,0.4568511627906977,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45627906976744187,0.49344769488324175,0.465813023255814,0.5072938487293955],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46976744186046515,0.48937092204670324,0.4847320930232558,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.4883720930232558,0.48937092204670324,0.5134046511627908,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5130232558139536,0.48871158138736265,0.5215023255813954,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.5432558139534883,0.48871158138736265,0.5601069767441861,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5795348837209303,0.4878387920673077,0.5855046511627907,0.4973992316277472],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6023255813953489,0.4878387920673077,0.6082953488372094,0.4973992316277472],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6144186046511628,0.48937092204670324,0.6293832558139536,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.6344186046511628,0.48937092204670324,0.6502576744186046,0.503217075892857],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.3953488372093023,0.5197005923763736,0.4187525581395349,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.43209302325581395,0.5197005923763736,0.4576251162790698,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45767441860465113,0.519041251717033,0.46615348837209303,0.5328874055631867],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48790697674418604,0.519041251717033,0.4963860465116279,0.5328874055631867],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.49906976744186043,0.5197005923763736,0.5149088372093023,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5153488372093024,0.519041251717033,0.5238279069767442,0.5328874055631867],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5232558139534884,0.5237773652129122,0.5327897674418605,0.537623519059066],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5367441860465116,0.5197005923763736,0.5517088372093023,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5553488372093023,0.5197005923763736,0.5803813953488373,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.58,0.519041251717033,0.5884790697674418,0.5328874055631867],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.6102325581395349,0.519041251717033,0.6270837209302326,0.5328874055631867],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.632093023255814,0.5197005923763736,0.6470576744186047,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.6516279069767442,0.5197005923763736,0.6674669767441861,0.5335467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.3953488372093023,0.5480522407280219,0.4187525581395349,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.433953488372093,0.5480522407280219,0.4610548837209302,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.46604651162790695,0.5480522407280219,0.4818855813953488,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5051162790697674,0.5480522407280219,0.5200809302325582,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5265116279069768,0.5480522407280219,0.553613023255814,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.5586046511627907,0.5480522407280219,0.5841367441860466,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5841860465116279,0.5473929000686812,0.5926651162790698,0.5612390539148351],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6144186046511628,0.5473929000686812,0.6228976744186047,0.5612390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.626046511627907,0.5480522407280219,0.6418855813953489,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.641860465116279,0.5473929000686812,0.6503395348837209,0.5612390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6497674418604651,0.5521290135645605,0.6593013953488371,0.5659751674107143],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6632558139534884,0.5480522407280219,0.6782204651162791,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.6823255813953488,0.5480522407280219,0.7073581395348837,0.5618983945741758],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7065116279069767,0.5473929000686812,0.7149906976744186,0.5612390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.7367441860465117,0.5473929000686812,0.7535953488372094,0.5612390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.44046511627906976,0.5603662645947802,0.45674,0.5699267041552197],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45627906976744187,0.5631811791723901,0.4629772093023256,0.5727416187328296],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.5330232558139535,0.5603662645947802,0.5492981395348837,0.5699267041552197],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5493023255813954,0.5631811791723901,0.556000465116279,0.5727416187328296],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.6041357958447803,0.8607906976744186,0.6206193123282967],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.6041357958447803,0.8245581395348837,0.6206193123282967],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4172093023255814,0.6311291638049451,0.4330483720930232,0.6449753176510988],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43348837209302327,0.6304698231456044,0.44196744186046516,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.44139534883720927,0.6352059366414836,0.45092930232558137,0.6490520904876375],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.45488372093023255,0.6311291638049451,0.4698483720930232,0.6449753176510988],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.47348837209302325,0.6311291638049451,0.49852093023255817,0.6449753176510988],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.498139534883721,0.6304698231456044,0.5066186046511628,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.5283720930232558,0.6304698231456044,0.5452232558139535,0.6443159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12000000000000001,0.6373929000686813,0.1471013953488372,0.6512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.15209302325581397,0.6373929000686813,0.17762511627906977,0.6512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.17767441860465116,0.6367335594093406,0.18615348837209306,0.6505797132554945],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.20790697674418604,0.6367335594093406,0.21638604651162793,0.6505797132554945],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.21906976744186046,0.6373929000686813,0.23490883720930233,0.6512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23534883720930233,0.6367335594093406,0.2438279069767442,0.6505797132554945],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.24325581395348836,0.6414696729052198,0.25278976744186044,0.6553158267513737],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2567441860465116,0.6373929000686813,0.2717088372093023,0.6512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.27534883720930237,0.6373929000686813,0.30038139534883723,0.6512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.30000000000000004,0.6367335594093406,0.3084790697674419,0.6505797132554945],"dir":"ltr"},{"str":"))","boundary":[0.3302325581395349,0.6367335594093406,0.34708372093023254,0.6505797132554945],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.6416786143543957,0.38240651162790695,0.6555247682005494],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.38744186046511625,0.6416786143543957,0.41454325581395346,0.6555247682005494],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.12651162790697676,0.6497069239354396,0.14278651162790698,0.6592673634958791],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14232558139534884,0.6525218385130495,0.14902372093023253,0.662082278073489],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3958139534883721,0.6539926382211538,0.40748930232558145,0.6635530777815934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4074418604651163,0.6568075527987638,0.41414,0.6663679923592033],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.45488372093023255,0.6509093835851648,0.48229767441860466,0.6647555374313187],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.6746456473214286,0.38240651162790695,0.6884918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.38744186046511625,0.6746456473214286,0.4024065116279069,0.6884918011675824],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4018604651162791,0.6787224201579671,0.4113944186046512,0.692568574004121],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3390697674418605,0.6790520904876375,0.3469851162790698,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31348837209302327,0.6790520904876375,0.33476744186046514,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.29488372093023263,0.6790520904876375,0.30881581395348845,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.24697674418604657,0.6790520904876375,0.29014790697674425,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23348837209302328,0.6790520904876375,0.24228000000000002,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.1972093023255814,0.6790520904876375,0.2287627906976744,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.14651162790697672,0.6790520904876375,0.1924539534883721,0.6928982443337913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.7093006310096154,0.8610697674418604,0.7257841474931319],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023255,0.7093006310096154,0.8389534883720929,0.7257841474931319],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511628,0.7093006310096154,0.7990697674418603,0.7257841474931319],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7525581395348837,0.7093006310096154,0.7886976744186047,0.7257841474931319],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488372093023256,0.7093006310096154,0.7527209302325581,0.7257841474931319],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.11813953488372093,0.73596432864011,0.14524093023255816,0.7498104824862638],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.14837209302325582,0.73596432864011,0.1642111627906977,0.7498104824862638],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.1869767441860465,0.73596432864011,0.20194139534883723,0.7498104824862638],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2069767441860465,0.73596432864011,0.22194139534883722,0.7498104824862638],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2213953488372093,0.7400411014766484,0.2309293023255814,0.7538872553228023],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.27162790697674416,0.7389313616071429,0.29503162790697673,0.7527775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.30604651162790697,0.7389313616071429,0.3331479069767442,0.7527775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.35767441860465116,0.7389313616071429,0.3726390697674418,0.7527775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.39813953488372095,0.7408734868646977,0.4048376744186047,0.7504339264251373],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4106976744186046,0.7389313616071429,0.42566232558139533,0.7527775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4306976744186047,0.7324586838942309,0.4402316279069768,0.7463048377403848],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.12697674418604651,0.7482783525068682,0.1386520930232558,0.7578387920673079],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13813953488372094,0.751093267084478,0.14483767441860465,0.7606537066449176],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3125581395348837,0.7512453854739012,0.328833023255814,0.7608058250343407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3283720930232558,0.7540603000515109,0.33507023255813956,0.7636207396119505],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11814,0.08169,0.86114,0.76362],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.8031414191277473,0.861133023255814,0.8222622982486264],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.8095204112293957,0.8244883720930233,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.8095204112293957,0.7956744186046512,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.8095204112293957,0.7686279069767441,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.8095204112293957,0.7524883720930233,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.8095204112293957,0.6926976744186046,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.8095204112293957,0.6497906976744185,0.8260039277129122],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.8095204112293957,0.6590697674418604,0.8260039277129122],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976741,0.8095204112293957,0.6431627906976741,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5604651162790695,0.8095204112293957,0.5859069767441858,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5474418604651161,0.8095204112293957,0.5547441860465114,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.49627906976744174,0.8095204112293957,0.541627906976744,0.8260039277129122],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4325581395348835,0.8095204112293957,0.4388837209302323,0.8260039277129122],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.43906976744186027,0.8095204112293957,0.4818604651162789,0.8260039277129122],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48697674418604625,0.8095204112293957,0.49553488372092996,0.8260039277129122],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43256,0.80314,0.86113,0.826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.1260465116279069,0.8529972956730769,0.1531479069767441,0.8668434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.1320930232558139,0.8653113195398352,0.14354697674418598,0.8748717591002747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12605,0.853,0.15315,0.87487],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.18325581395348833,0.8523379550137363,0.19155813953488368,0.8661841088598903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18326,0.85234,0.19156,0.86618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.2065116279069767,0.852997295673077,0.2212995348837209,0.866843449519231],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20651,0.853,0.2213,0.86684],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":")(","boundary":[0.2362790697674418,0.8523379550137363,0.25302325581395346,0.8661841088598903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23628,0.85234,0.25302,0.86618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.26790697674418595,0.852997295673077,0.2827646511627906,0.866843449519231],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26791,0.853,0.28276,0.86684],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":")","boundary":[0.29767441860465105,0.8523379550137363,0.30604651162790686,0.8661841088598903],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3097674418604651,0.8529972956730769,0.32462511627906976,0.8668434495192308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29767,0.85234,0.32463,0.86684],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/7a7070a9703a837bd25262f8d5f7b8e4.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/6d99332b7e2f23d9f875992321c84560.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12047,0.08169,0.13887,0.20173]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.7113720930232557,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86072,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.13336656507554934,0.8607906976744186,0.14985008155906582],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.13336656507554934,0.8245581395348837,0.14985008155906582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82093,0.13337,0.86079,0.14985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12046511627906976,0.19398630666208785,0.14756651162790696,0.20783246050824172],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.12651162790697676,0.2063003305288461,0.13818697674418604,0.21586077008928567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12047,0.19399,0.14757,0.21586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12604651162790698,0.4883819110576923,0.15314790697674419,0.5022280649038461],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.5006959349244505,0.14354697674418604,0.51025637448489],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12605,0.48838,0.15315,0.51026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.14046511627906969,0.6265137791895604,0.16803162790697668,0.6403599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.14651162790697667,0.6388278030563187,0.15796558139534878,0.6483882426167582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14047,0.62651,0.16803,0.64839],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.17767441860465116,0.19332696600274732,0.18615348837209306,0.2071731198489012],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.20093023255813955,0.19398630666208785,0.21589488372093024,0.20783246050824172],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.23069767441860467,0.19332696600274732,0.24754883720930235,0.2071731198489012],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.26232558139534884,0.19398630666208785,0.27729023255813956,0.20783246050824172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.29209302325581393,0.19332696600274732,0.3005720930232558,0.2071731198489012],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.30418604651162795,0.19398630666208785,0.3191506976744186,0.20783246050824172],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.19497531765109888,0.38240651162790695,0.20882147149725275],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.39209302325581397,0.19497531765109888,0.4191944186046511,0.20882147149725275],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45162790697674415,0.1943159769917582,0.46010697674418605,0.20816213083791205],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4744186046511628,0.19497531765109888,0.4893832558139535,0.20882147149725275],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.5046511627906977,0.1943159769917582,0.5210372093023257,0.20816213083791205],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5358139534883721,0.19497531765109888,0.5507786046511629,0.20882147149725275],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.566046511627907,0.1943159769917582,0.5745255813953488,0.20816213083791205],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5781395348837209,0.19497531765109888,0.5931041860465116,0.20882147149725275],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3958139534883721,0.20728934151785713,0.41208883720930234,0.2168497810782967],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4306976744186047,0.23090938358516477,0.4391767441860465,0.24475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.45395348837209304,0.23156872424450545,0.4689181395348837,0.24541487809065932],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4841860465116279,0.23090938358516477,0.5005720930232558,0.24475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5153488372093024,0.23156872424450545,0.5303134883720931,0.24541487809065932],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5455813953488372,0.23090938358516477,0.554060465116279,0.24475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5572093023255814,0.23156872424450545,0.5721739534883721,0.24541487809065932],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5874418604651163,0.23351084950206036,0.59414,0.24307128906249992],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.2421181747939561,0.38240651162790695,0.25596432864010993],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.39209302325581397,0.2421181747939561,0.4191944186046511,0.25596432864010993],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3958139534883721,0.25443219866071437,0.41208883720930234,0.26399263822115393],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4418604651162791,0.2536566363324176,0.4503395348837209,0.2675027901785715],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46511627906976744,0.2543159769917583,0.4800809302325581,0.2681621308379121],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4948837209302326,0.2536566363324176,0.5117348837209302,0.2675027901785715],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5265116279069768,0.2543159769917583,0.5414762790697675,0.2681621308379121],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5562790697674419,0.2536566363324176,0.5647581395348837,0.2675027901785715],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5683720930232558,0.2543159769917583,0.5833367441860465,0.2681621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4544186046511628,0.28003026270604403,0.46289767441860463,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4781395348837209,0.28068960336538457,0.49310418604651163,0.2945357572115384],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5079069767441861,0.28003026270604403,0.5163860465116279,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5306976744186046,0.28068960336538457,0.5456623255813954,0.2945357572115384],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.2912390539148352,0.38240651162790695,0.3050852077609891],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.39209302325581397,0.2912390539148352,0.4191944186046511,0.3050852077609891],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3958139534883721,0.30355307778159346,0.41208883720930234,0.313113517342033],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4418604651162791,0.30277751545329673,0.4503395348837209,0.31662366929945057],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46511627906976744,0.3034368561126374,0.4800809302325581,0.3172830099587913],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4948837209302326,0.30277751545329673,0.5117348837209302,0.31662366929945057],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5265116279069768,0.3034368561126374,0.5414762790697675,0.3172830099587913],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5562790697674419,0.30277751545329673,0.5647581395348837,0.31662366929945057],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5683720930232558,0.3034368561126374,0.5833367441860465,0.3172830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.48046511627906974,0.3268434495192307,0.4954297674418604,0.3406896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5144186046511627,0.3268434495192307,0.5293832558139535,0.3406896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.23441860465116277,0.3390412517170329,0.24938325581395349,0.3528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2553488372093023,0.3376866736778846,0.26204697674418603,0.34724711323832413],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.33739290006868133,0.38240651162790695,0.3512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3893023255813953,0.33739290006868133,0.41640372093023253,0.3512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3962790697674418,0.34970692393543956,0.4125539534883721,0.3592673634958791],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.41209302325581393,0.3525218385130494,0.41879116279069767,0.362082278073489],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43627906976744185,0.34860169127747254,0.44475813953488375,0.36244784512362643],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4441860465116279,0.35333780477335164,0.45372,0.3671839586195055],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.45767441860465113,0.3492610319368132,0.47263906976744186,0.363107185782967],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4986046511627906,0.34860169127747254,0.5149906976744186,0.36244784512362643],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5144186046511627,0.35333780477335164,0.5239525581395348,0.3671839586195055],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.527906976744186,0.3492610319368132,0.5428716279069767,0.363107185782967],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5688372093023255,0.34860169127747254,0.5773162790697675,0.36244784512362643],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5804651162790697,0.3492610319368132,0.5954297674418605,0.363107185782967],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5995348837209302,0.35333780477335164,0.6090688372093023,0.3671839586195055],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3390697674418605,0.3431180245535714,0.3469851162790698,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.33023255813953495,0.3431180245535714,0.33391906976744196,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.30418604651162795,0.3431180245535714,0.32279069767441865,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.2869767441860466,0.3431180245535714,0.29930325581395356,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.26697674418604656,0.3431180245535714,0.2805320930232559,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.1855813953488372,0.3431180245535714,0.21616,0.3569641783997253],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.4027906976744186,0.36904125171703295,0.4177553488372093,0.3828874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.3795907022664835,0.38240651162790695,0.39343685611263735],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.40511627906976744,0.3928982443337912,0.41465023255813954,0.40674439817994507],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17767,0.19333,0.60907,0.40674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.20232558139534884,0.4883819110576923,0.2170688372093023,0.5022280649038461],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20233,0.48838,0.21707,0.50223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.2172093023255813,0.6265137791895604,0.23195255813953478,0.6403599330357143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21721,0.62651,0.23195,0.64036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.25116279069767444,0.4883819110576923,0.2659060465116279,0.5022280649038461],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.26976744186046514,0.4893709220467033,0.2827525581395349,0.5032170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.29767441860465116,0.4883819110576923,0.31241767441860463,0.5022280649038461],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.31627906976744186,0.4893709220467033,0.32926418604651164,0.5032170758928571],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25116,0.48838,0.32926,0.50322],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.2655813953488371,0.6265137791895604,0.2803246511627906,0.6403599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.2841860465116278,0.6275027901785715,0.2971711627906976,0.6413489440247253],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.31209302325581395,0.6265137791895604,0.3268362790697674,0.6403599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.3311627906976744,0.6275027901785715,0.3441479069767442,0.6413489440247253],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26558,0.62651,0.34415,0.64135],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.6348837209302326,0.1837665264423077,0.6433627906976744,0.19761268028846157],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6348837209302326,0.20651377918956038,0.6433627906976744,0.22035993303571424],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63488,0.18377,0.64336,0.22036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.658139534883721,0.1844258671016484,0.6731041860465117,0.19827202094780227],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.687906976744186,0.1837665264423077,0.7047581395348836,0.19761268028846157],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7195348837209302,0.1844258671016484,0.7344995348837209,0.19827202094780227],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7493023255813953,0.1837665264423077,0.7577813953488372,0.19761268028846157],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7613953488372093,0.1844258671016484,0.77636,0.19827202094780227],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.658139534883721,0.20717311984890108,0.6731041860465117,0.22101927369505495],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.687906976744186,0.20651377918956038,0.7047581395348836,0.22035993303571424],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7195348837209302,0.20717311984890108,0.7344995348837209,0.22101927369505495],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7493023255813953,0.20651377918956038,0.7577813953488372,0.22035993303571424],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7613953488372093,0.20717311984890108,0.77636,0.22101927369505495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65814,0.18377,0.77636,0.22102],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093023,0.4424820784684066,0.8611330232558139,0.4616029575892857],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372093,0.4488610705700549,0.8244883720930232,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.4488610705700549,0.7956744186046512,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.4488610705700549,0.7685813953488372,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232558,0.4488610705700549,0.7524883720930232,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418604,0.4488610705700549,0.6926976744186045,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.4488610705700549,0.6497906976744185,0.4653445870535714],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.4488610705700549,0.6590697674418604,0.4653445870535714],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976742,0.4488610705700549,0.6431627906976742,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"فردوسی","boundary":[0.5283720930232557,0.4488610705700549,0.5855348837209301,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"مشهد","boundary":[0.481860465116279,0.4488610705700549,0.5229534883720929,0.4653445870535714],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.41860465116279055,0.4488610705700549,0.4249302325581394,0.4653445870535714],"dir":"ltr"},{"str":"1386","boundary":[0.4251162790697673,0.4488610705700549,0.4670930232558138,0.4653445870535714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47255813953488357,0.4488610705700549,0.4811162790697673,0.4653445870535714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4186,0.44248,0.86113,0.46534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=lim","boundary":[0.4088372093023255,0.625195097870879,0.46058976744186036,0.6390412517170329],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.43720930232558125,0.6375091217376373,0.45326279069767433,0.6470695612980768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40884,0.6252,0.46059,0.64707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.6934368561126373,0.42380186046511625,0.7072830099587911],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.43348837209302327,0.6934368561126373,0.4605897674418605,0.7072830099587911],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.43720930232558136,0.7057508799793957,0.45348418604651164,0.7153113195398353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40884,0.69344,0.46059,0.71531],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.7613489440247254,0.42380186046511625,0.7751950978708793],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.43348837209302327,0.7613489440247254,0.4605897674418605,0.7751950978708793],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.43720930232558136,0.7736629678914836,0.45348418604651164,0.7832234074519232],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40884,0.76135,0.46059,0.78322],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.5097674418604652,0.6054148780906593,0.5247320930232559,0.6192610319368131],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50977,0.60541,0.52473,0.61926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.5088372093023256,0.6828874055631868,0.5238018604651163,0.6967335594093407],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5097674418604652,0.7155247682005496,0.5247320930232559,0.7293709220467034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50884,0.68289,0.52473,0.72937],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.5097674418604652,0.7834368561126374,0.5247320930232559,0.7972830099587912],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50977,0.78344,0.52473,0.79728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.5231685697115385,0.8610809302325582,0.5422894488324176],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.5474324991414835,0.8607906976744186,0.5639160156249999],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.5474324991414835,0.8245581395348837,0.5639160156249999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82093,0.52317,0.86108,0.56392],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.5581395348837209,0.6054148780906593,0.5731041860465117,0.6192610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5767441860465117,0.6064038890796704,0.5899506976744187,0.6202500429258242],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6046511627906976,0.6054148780906593,0.6196158139534884,0.6192610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.6237209302325581,0.6064038890796704,0.636927441860465,0.6202500429258242],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7023255813953488,0.6054148780906593,0.7172902325581395,0.6192610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7506976744186047,0.6054148780906593,0.7656623255813955,0.6192610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.7697674418604651,0.6064038890796704,0.7829739534883721,0.6202500429258242],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7976744186046512,0.6054148780906593,0.8126390697674419,0.6192610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.8162790697674418,0.6064038890796704,0.8294855813953488,0.6202500429258242],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.606046511627907,0.6472830099587912,0.6210111627906978,0.661129163804945],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6544186046511627,0.6472830099587912,0.6693832558139535,0.661129163804945],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.6730232558139534,0.6482720209478021,0.6862297674418605,0.662118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.7013953488372093,0.6472830099587912,0.7163600000000001,0.661129163804945],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.72,0.6482720209478021,0.733206511627907,0.662118174793956],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5572093023255814,0.6828874055631868,0.5721739534883721,0.6967335594093407],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.575813953488372,0.6838764165521978,0.5890204651162791,0.6977225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6037209302325581,0.6828874055631868,0.6186855813953488,0.6967335594093407],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5581395348837209,0.7155247682005496,0.5731041860465117,0.7293709220467034],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5767441860465117,0.7165137791895605,0.5899506976744187,0.7303599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6046511627906976,0.7155247682005496,0.6196158139534884,0.7293709220467034],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.6237209302325581,0.7165137791895605,0.636927441860465,0.7303599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5572093023255814,0.7507994934752747,0.5721739534883721,0.7646456473214286],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.575813953488372,0.7517885044642858,0.5890204651162791,0.7656346583104396],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5581395348837209,0.7834368561126374,0.5731041860465117,0.7972830099587912],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5767441860465117,0.7844258671016484,0.5899506976744187,0.7982720209478023],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6046511627906976,0.7834368561126374,0.6196158139534884,0.7972830099587912],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.6237209302325581,0.7844258671016484,0.636927441860465,0.7982720209478023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55721,0.60541,0.82949,0.79827],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/fca62d93480ac41be4f3f5ffe40e771d.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/2ad73ab5db4797208998f0d23aaf492f.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.13887,0.14308]},"elements":[{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5381395348837209,0.11663450807005492,0.5474176744186046,0.13048066191620877],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5548837209302325,0.1207994934752747,0.5695925581395349,0.13464564732142856],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5772093023255813,0.11663450807005492,0.586487441860465,0.13048066191620877],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5437209302325582,0.13032403631524733,0.5501632558139534,0.1398844758756869],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5827906976744187,0.13065370664491752,0.589233023255814,0.14021414620535708],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.1372830099587912,0.42354604651162797,0.15112916380494504],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4297674418604651,0.1372830099587912,0.4568688372093023,0.15112916380494504],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2944186046511628,0.14548887148008244,0.3008246511627907,0.155049311040522],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4348837209302326,0.14959703382554942,0.4509027906976744,0.15915747338598898],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.45116279069767445,0.1524119484031593,0.4576051162790698,0.16197238796359886],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3804651162790698,0.15092022235576927,0.3883804651162791,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.37162790697674425,0.15092022235576927,0.3753144186046512,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.34558139534883725,0.15092022235576927,0.36418604651162795,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.3283720930232559,0.15092022235576927,0.3406986046511628,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.3083720930232558,0.15092022235576927,0.321966511627907,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.2716279069767442,0.1468434495192308,0.28630046511627916,0.16068960336538465],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.2986046511627907,0.15855141440590662,0.3041381395348837,0.16679317264766486],"dir":"ltr"},{"str":"ادام","boundary":[0.23116279069767445,0.15092022235576927,0.25079906976744193,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم","boundary":[0.16883720930232562,0.15092022235576927,0.21830604651162794,0.1647663762019231],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.166046511627907,0.15092022235576927,0.16942139534883724,0.1647663762019231],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49209302325581394,0.16146967290521974,0.5013711627906976,0.17531582675137358],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5088372093023256,0.16563465831043953,0.523546046511628,0.1794808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5455813953488372,0.16146967290521974,0.5548595348837209,0.17531582675137358],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5623255813953489,0.16563465831043953,0.5770344186046512,0.1794808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5846511627906977,0.16146967290521974,0.5939293023255814,0.17531582675137358],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6013953488372092,0.16563465831043953,0.6161041860465116,0.1794808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6232558139534884,0.16146967290521974,0.632533953488372,0.17531582675137358],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49767441860465117,0.17515920115041214,0.5041167441860465,0.1847196407108517],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5511627906976744,0.17515920115041214,0.5576051162790697,0.1847196407108517],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5902325581395349,0.1754888714800825,0.5966748837209301,0.18504931104052205],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6288372093023256,0.1754888714800825,0.6352795348837209,0.18504931104052205],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5348837209302325,0.21124989268543953,0.5441618604651163,0.2250960465315934],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5483720930232557,0.20717311984890108,0.5630809302325581,0.22101927369505495],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.575813953488372,0.21010425609546698,0.5822562790697674,0.21966469565590657],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5595348837209303,0.22526909126030212,0.5659772093023255,0.23482953082074168],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.23090938358516477,0.42354604651162797,0.24475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4297674418604651,0.23090938358516477,0.4568688372093023,0.24475553743131864],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4348837209302326,0.24322340745192303,0.4509027906976744,0.2527838470123626],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.45116279069767445,0.24603832202953288,0.4576051162790698,0.25559876158997247],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5553488372093023,0.2520082846840659,0.5700576744186047,0.2658544385302197],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5832558139534884,0.2549394209306318,0.5896981395348836,0.2644998604910714],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6167441860465116,0.25608505752060434,0.6260223255813954,0.2699312113667582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49209302325581394,0.25608505752060434,0.5013711627906976,0.2699312113667582],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5088372093023256,0.26025004292582415,0.523546046511628,0.274096196771978],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5423255813953488,0.25608505752060434,0.5516037209302325,0.2699312113667582],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5944186046511628,0.26025004292582415,0.6091274418604652,0.274096196771978],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49767441860465117,0.27010425609546707,0.5041167441860465,0.2796646956559066],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5669767441860465,0.27010425609546707,0.5734190697674418,0.2796646956559066],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6223255813953489,0.27010425609546707,0.6287679069767441,0.2796646956559066],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5195348837209302,0.2992718707074176,0.5288130232558139,0.31311802455357146],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5353488372093024,0.304096196771978,0.548299534883721,0.31794235061813186],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5618604651162791,0.3034368561126374,0.5765693023255815,0.3172830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5893023255813953,0.30603832202953296,0.5957446511627906,0.3155987615899725],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.31695333962912087,0.42354604651162797,0.33079949347527476],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4297674418604651,0.31695333962912087,0.4568688372093023,0.33079949347527476],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5251162790697674,0.3132910692822802,0.5315586046511627,0.32285150884271974],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5483720930232557,0.30751362894917583,0.5576502325581394,0.32135978279532973],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4348837209302326,0.32926736349587915,0.4509027906976744,0.3388278030563187],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.45116279069767445,0.332082278073489,0.4576051162790698,0.34164271763392856],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.533953488372093,0.3337306297218406,0.5403958139534882,0.3432910692822802],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5413953488372093,0.3314588341346154,0.554346046511628,0.34530498798076925],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5674418604651164,0.3307994934752747,0.5821506976744186,0.34464564732142855],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5948837209302326,0.3337306297218406,0.6013260465116278,0.3432910692822802],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4897674418604651,0.33487626631181316,0.4990455813953488,0.348722420157967],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5065116279069768,0.3390412517170329,0.5212204651162792,0.3528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5544186046511628,0.33487626631181316,0.5636967441860464,0.348722420157967],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6065116279069767,0.3390412517170329,0.621220465116279,0.3528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6283720930232558,0.33487626631181316,0.6376502325581395,0.348722420157967],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49534883720930234,0.34889546488667583,0.5017911627906977,0.35845590444711534],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5646511627906977,0.34889546488667583,0.571093488372093,0.35845590444711534],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.633953488372093,0.34889546488667583,0.6403958139534883,0.35845590444711534],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5209302325581395,0.37015099158653847,0.5302083720930232,0.3839971454326923],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5627906976744186,0.37431597699175817,0.5774995348837209,0.388162130837912],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5902325581395349,0.3769174429086538,0.5966748837209301,0.3864778824690933],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5367441860465116,0.37497531765109887,0.5496948837209302,0.3888214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5497674418604651,0.37839274982829674,0.5590455813953488,0.3922389036744505],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.38783246050824177,0.42354604651162797,0.40167861435439556],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4297674418604651,0.38783246050824177,0.4568688372093023,0.40167861435439556],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5265116279069768,0.3841701901614011,0.532953953488372,0.39373062972184064],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4348837209302326,0.400146484375,0.4509027906976744,0.40970692393543956],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6167441860465116,0.4020082846840659,0.631453023255814,0.41585443853021975],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6358139534883721,0.4060850575206044,0.6450920930232558,0.41993121136675826],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4637209302325581,0.39817296960851656,0.4729990697674419,0.41201912345467034],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5172093023255814,0.4020082846840659,0.5319181395348838,0.41585443853021975],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5446511627906977,0.40493942093063184,0.551093488372093,0.4144998604910714],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.552093023255814,0.4026676253434066,0.5650437209302326,0.4165137791895604],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5651162790697675,0.4060850575206044,0.5743944186046511,0.41993121136675826],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5776744186046512,0.4020082846840659,0.5923832558139535,0.41585443853021975],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6055813953488373,0.40493942093063184,0.6120237209302325,0.4144998604910714],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.45116279069767445,0.4029613989526099,0.4576051162790698,0.4125218385130494],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5037209302325582,0.4060850575206044,0.5129990697674418,0.41993121136675826],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.46930232558139534,0.41186249785370876,0.4757446511627907,0.42142293741414827],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5176744186046511,0.4293709220467033,0.5306251162790698,0.44321707589285714],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5437209302325582,0.4287115813873626,0.5584297674418605,0.44255773523351644],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5711627906976745,0.43131304730425823,0.5776051162790697,0.44087348686469774],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6604651162790698,0.43278835422390116,0.6697432558139534,0.44663450807005495],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4088372093023256,0.43926103193681315,0.42354604651162797,0.453107185782967],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4297674418604651,0.43926103193681315,0.4568688372093023,0.453107185782967],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5306976744186046,0.43278835422390116,0.5399758139534883,0.44663450807005495],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6404651162790698,0.43926103193681315,0.6551739534883722,0.453107185782967],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4348837209302326,0.45157505580357143,0.4509027906976744,0.46113549536401094],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.45116279069767445,0.45438997038118134,0.4576051162790698,0.46395040994162084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4846511627906977,0.45751362894917585,0.4939293023255814,0.4713597827953297],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.498139534883721,0.45343685611263734,0.5128483720930234,0.4672830099587912],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5330232558139535,0.45409619677197804,0.5459739534883722,0.46794235061813183],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5586046511627907,0.45343685611263734,0.5733134883720931,0.4672830099587912],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5976744186046511,0.45343685611263734,0.6123832558139535,0.4672830099587912],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6162790697674418,0.45751362894917585,0.6255572093023255,0.4713597827953297],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6604651162790698,0.45256857400412087,0.6697432558139534,0.4664147278502747],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5255813953488372,0.4563679923592033,0.5320237209302325,0.46592843191964284],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5455813953488372,0.45751362894917585,0.5548595348837209,0.4713597827953297],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5865116279069768,0.4563679923592033,0.592953953488372,0.46592843191964284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.66974,0.47136],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8516279069767442,0.08168945312500006,0.8607897674418605,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85163,0.08169,0.86079,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093025,0.5103941663804945,0.8611330232558141,0.5295150455013736],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.5167731584821428,0.8244883720930233,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511629,0.5167731584821428,0.7956744186046513,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.758139534883721,0.5167731584821428,0.7686279069767442,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.708372093023256,0.5167731584821428,0.7524883720930234,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418606,0.5167731584821428,0.6926976744186047,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534885,0.5167731584821428,0.6497906976744188,0.5332566749656593],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232559,0.5167731584821428,0.6590697674418606,0.5332566749656593],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976745,0.5167731584821428,0.6431627906976746,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5604651162790698,0.5167731584821428,0.5859069767441861,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5474418604651164,0.5167731584821428,0.5547441860465118,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.49627906976744207,0.5167731584821428,0.5416279069767443,0.5332566749656593],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4325581395348838,0.5167731584821428,0.43888372093023265,0.5332566749656593],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.4390697674418606,0.5167731584821428,0.4818604651162792,0.5332566749656593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4869767441860466,0.5167731584821428,0.4959069767441861,0.5332566749656593],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1283720930232558,0.5361841088598901,0.15547348837209302,0.5500302627060439],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16046511627906976,0.5355247682005494,0.1687227906976744,0.5493709220467032],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.18372093023255814,0.5361841088598901,0.19846418604651161,0.5500302627060439],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.2027906976744186,0.5361841088598901,0.22475302325581395,0.5500302627060439],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.24,0.5355247682005494,0.24792930232558139,0.5493709220467032],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581396,0.5484981327266484,0.14814651162790698,0.5580585722870879],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720929,0.5577839543269232,0.8607525581395348,0.5769048334478023],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395347,0.5820478837568681,0.8610930232558136,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7990697674418602,0.5820478837568681,0.8246976744186044,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.7627906976744184,0.5820478837568681,0.793581395348837,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7344186046511626,0.5820478837568681,0.7575116279069766,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"−∞","boundary":[0.6934883720930229,0.5797005923763736,0.7327293023255811,0.5935467462225275],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.6372093023255809,0.5820478837568681,0.6699069767441856,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6069767441860461,0.5820478837568681,0.6315116279069763,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5976744186046508,0.5820478837568681,0.6015813953488369,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5372093023255811,0.5820478837568681,0.5823720930232554,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5102325581395345,0.5820478837568681,0.5314883720930229,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4725581395348834,0.5820478837568681,0.5046046511627904,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.4106976744186042,0.5820478837568681,0.4669534883720927,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40697674418604607,0.5820478837568681,0.4106744186046507,0.5985314002403846],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.365116279069767,0.5820478837568681,0.4012558139534879,0.5985314002403846],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3613953488372089,0.5820478837568681,0.3650232558139531,0.5985314002403846],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.513953488372093,0.6284918011675824,0.5362097674418604,0.6423379550137363],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2986046511627907,0.6357445484203296,0.3068279069767442,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.37813953488372093,0.6357445484203296,0.38636279069767443,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4948837209302326,0.639041251717033,0.509592558139535,0.6528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.266046511627907,0.6364038890796703,0.29361302325581395,0.6502500429258241],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3218604651162791,0.6364038890796703,0.33656930232558147,0.6502500429258241],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.3404651162790698,0.6364038890796703,0.36272139534883724,0.6502500429258241],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4065116279069767,0.639041251717033,0.4212204651162791,0.6528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4265116279069768,0.639041251717033,0.453613023255814,0.6528874055631868],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48186046511627906,0.6431180245535715,0.49113860465116277,0.6569641783997253],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.2697674418604651,0.6487179129464286,0.28578651162790697,0.6582783525068681],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.41953488372093023,0.6513552755837912,0.43555395348837206,0.6609157151442308],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.5,0.6697005923763736,0.5222562790697675,0.6835467462225274],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46837209302325583,0.6820191234546704,0.47765023255813954,0.6958652773008241],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4813953488372093,0.6779423506181318,0.4961041860465117,0.6917885044642856],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4065116279069767,0.6937665264423076,0.4212204651162791,0.7076126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4265116279069768,0.6937665264423076,0.453613023255814,0.7076126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.41953488372093023,0.706080550309066,0.43555395348837206,0.7156409898695055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.498139534883721,0.7034476948832419,0.5074176744186046,0.7172938487293957],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.29441860465116276,0.7418624978537087,0.3008609302325581,0.7514229374141483],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45627906976744187,0.7403707718063187,0.4655572093023256,0.7542169256524727],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.46976744186046515,0.7362939989697803,0.4844762790697675,0.7501401528159342],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.5009302325581396,0.7362939989697803,0.5231865116279069,0.7501401528159342],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5274418604651163,0.7321290135645605,0.53672,0.7459751674107145],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4065116279069767,0.7494808121565936,0.4212204651162791,0.7633269660027474],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4265116279069768,0.7494808121565936,0.453613023255814,0.7633269660027474],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.37813953488372104,0.7472938487293956,0.38605488372093033,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3693023255813955,0.7472938487293956,0.3729888372093024,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.3432558139534885,0.7472938487293956,0.3618604651162792,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.3260465116279071,0.7472938487293956,0.3383730232558141,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.3060465116279071,0.7472938487293956,0.31964093023255824,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.2734883720930233,0.7432170758928571,0.2881972093023256,0.7570632297390111],"dir":"ltr"},{"str":"ادام","boundary":[0.23116279069767445,0.7472938487293956,0.25079906976744193,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم","boundary":[0.16883720930232562,0.7472938487293956,0.21826883720930237,0.7611400025755495],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.166046511627907,0.7472938487293956,0.16942139534883724,0.7611400025755495],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4172093023255814,0.7624541766826924,0.43322837209302323,0.7720146162431321],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4330232558139535,0.7652690912603023,0.43946558139534886,0.7748295308207419],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4065116279069767,0.7854148780906594,0.4212204651162791,0.7992610319368133],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4265116279069768,0.7854148780906594,0.453613023255814,0.7992610319368133],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.45627906976744187,0.7789422003777474,0.4655572093023256,0.7927883542239013],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46976744186046515,0.7748654275412089,0.4844762790697675,0.7887115813873629],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.5009302325581396,0.7748654275412089,0.5231865116279069,0.7887115813873629],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4172093023255814,0.7983882426167583,0.43322837209302323,0.807948682177198],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4330232558139535,0.8012031571943682,0.43946558139534886,0.8107635967548078],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.8398500815590659,0.8610930232558138,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"ادامۀ","boundary":[0.7920930232558138,0.8398500815590659,0.824767441860465,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.7325581395348836,0.8398500815590659,0.7864651162790696,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"حد،","boundary":[0.6995348837209301,0.8398500815590659,0.7272790697674416,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6660465116279068,0.8398500815590659,0.6940930232558138,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6283720930232557,0.8398500815590659,0.6604418604651162,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.5944186046511627,0.8398500815590659,0.6228837209302325,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"lim","boundary":[0.4730232558139533,0.8375027901785714,0.5001246511627906,0.8513489440247254],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.5060465116279069,0.8445420887706045,0.5220999999999999,0.8541025283310442],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.553953488372093,0.8375027901785714,0.5759158139534882,0.8513489440247254],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5223255813953487,0.8473570033482143,0.5288023255813952,0.8569174429086539],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.45674418604651146,0.8398500815590659,0.46723255813953474,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.40697674418604635,0.8398500815590659,0.4510930232558138,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.3572093023255813,0.8398500815590659,0.3913023255813952,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3534883720930231,0.8398500815590659,0.3571860465116277,0.8563335980425824],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.31162790697674403,0.8398500815590659,0.347767441860465,0.8563335980425824],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30790697674418593,0.8398500815590659,0.31153488372093013,0.8563335980425824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12837,0.51039,0.86113,0.85692],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/bac23883aaa1ec1ad10756566d1f1eb4.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/406bc0b07e2bca4b585932f3b27ea857.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.13684,0.13814]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.7113720930232557,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86072,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8446511627906979,0.4963335980425823,0.8610697674418606,0.5128171145260988],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023257,0.4963335980425823,0.8389534883720932,0.5128171145260988],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.794418604651163,0.4963335980425823,0.7990697674418605,0.5128171145260988],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7525581395348838,0.4963335980425823,0.7886976744186048,0.5128171145260988],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488372093023258,0.4963335980425823,0.7527209302325584,0.5128171145260988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74884,0.49633,0.86107,0.51282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418605,0.638052240728022,0.15500837209302326,0.6518983945741759],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.6510256052541209,0.14354697674418604,0.6605860448145604],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14325581395348838,0.6538405198317307,0.14973255813953487,0.6634009593921703],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12791,0.63805,0.15501,0.6634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.16,0.722118174793956,0.1871013953488372,0.73596432864011],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.1641860465116279,0.735091539320055,0.1758613953488372,0.7446519788804946],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.1758139534883721,0.7379064538976648,0.1825120930232558,0.7474668934581045],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16,0.72212,0.1871,0.74747],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.35813953488372097,0.1461841088598901,0.3852409302325582,0.16003026270604395],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.3590697674418605,0.15915747338598904,0.3753446511627907,0.16871791294642857],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.37488372093023253,0.16197238796359892,0.3815818604651163,0.17153282752403848],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35814,0.14618,0.38524,0.17153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ln3","boundary":[0.4065116279069767,0.1461841088598901,0.42902372093023255,0.16003026270604395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40651,0.14618,0.42902,0.16003],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ln3","boundary":[0.5176744186046511,0.1346456473214286,0.5401865116279069,0.14849180116758245],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.1451950978708791,0.47636,0.15904125171703293],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.1451950978708791,0.5084967441860465,0.15904125171703293],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.15816846239697802,0.4883679069767442,0.16772890195741755],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.1609833769745879,0.4946051162790698,0.17054381653502745],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5283720930232558,0.1548762663118132,0.5379060465116279,0.16872242015796704],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5134883720930232,0.18619494763049446,0.5230223255813953,0.20004110147664833],"dir":"ltr"},{"str":"ln2","boundary":[0.5255813953488372,0.182118174793956,0.548093488372093,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.20354674622252747,0.47636,0.21739290006868134],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.20354674622252747,0.5084967441860465,0.21739290006868134],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.2165201107486264,0.4883679069767442,0.226080550309066],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.21933502532623625,0.4946051162790698,0.22889546488667584],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.52,0.21739290006868137,0.5349646511627907,0.23123905391483524],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5409302325581395,0.21322791466346158,0.5504641860465116,0.22707406850961545],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5465116279069767,0.22691744290865382,0.5532097674418605,0.23647788246909338],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.2513489440247252,0.47636,0.2651950978708791],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.2513489440247252,0.5084967441860465,0.2651950978708791],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5111627906976745,0.24487626631181317,0.5206967441860465,0.25872242015796704],"dir":"ltr"},{"str":"ln2","boundary":[0.5237209302325582,0.2407994934752747,0.5462330232558139,0.2546456473214286],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.26432230855082417,0.4883679069767442,0.27388274811126373],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.267137223128434,0.4946051162790698,0.2766976626888736],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5213953488372094,0.2651950978708791,0.5363600000000001,0.279041251717033],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5390697674418605,0.2610301124656593,0.5486037209302326,0.27487626631181317],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5134883720930232,0.291689453125,0.5223386046511627,0.30553560697115384],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5246511627906977,0.28761268028846154,0.5404902325581395,0.3014588341346154],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.30904125171703295,0.47636,0.32288740556318685],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.30904125171703295,0.5084967441860465,0.32288740556318685],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.32201461624313193,0.4883679069767442,0.3315750558035715],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.3248295308207418,0.4946051162790698,0.33438997038118135],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5283720930232558,0.31872242015796703,0.5379060465116279,0.3325685740041209],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.533953488372093,0.33241194840315935,0.5406516279069766,0.3419723879635989],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.35585443853021975,0.47636,0.36970059237637354],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.35585443853021975,0.5084967441860465,0.36970059237637354],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5134883720930232,0.34938176081730765,0.5223386046511627,0.36322791466346155],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5246511627906977,0.3453049879807692,0.5404902325581395,0.3591511418269231],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.3688278030563187,0.4883679069767442,0.3783882426167582],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.37164271763392853,0.4946051162790698,0.3812031571943681],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5283720930232558,0.36553560697115395,0.5379060465116279,0.37938176081730773],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5260465116279069,0.39421692565247257,0.5348967441860465,0.4080630794986264],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.41156872424450547,0.47636,0.42541487809065925],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.41156872424450547,0.5084967441860465,0.42541487809065925],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.4245420887706044,0.4883679069767442,0.4341025283310439],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.4273570033482143,0.4946051162790698,0.4369174429086538],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5134883720930232,0.42541487809065925,0.528453023255814,0.4392610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.533953488372093,0.42124989268543955,0.543487441860465,0.4350960465315934],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5395348837209302,0.4349394209306318,0.5462330232558139,0.4444998604910714],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.46139534883720934,0.4583819110576922,0.47636,0.47222806490384606],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.4583819110576922,0.5084967441860465,0.47222806490384606],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5111627906976745,0.4583819110576922,0.5261274418604651,0.47222806490384606],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5255813953488372,0.4624586838942308,0.5344316279069766,0.47630483774038457],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5474418604651163,0.4583819110576922,0.562406511627907,0.47222806490384606],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5674418604651164,0.4624586838942308,0.5769758139534884,0.47630483774038457],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4720930232558139,0.4713552755837912,0.4883679069767442,0.4809157151442307],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.48790697674418604,0.47417019016140105,0.4946051162790698,0.4837306297218406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4614,0.13465,0.57698,0.48373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.432093023255814,0.204656486092033,0.4408846511627908,0.21850263993818686],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدة","boundary":[0.39581395348837217,0.204656486092033,0.42736744186046516,0.21850263993818686],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.34465116279069774,0.204656486092033,0.39102883720930237,0.21850263993818686],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2967441860465117,0.204656486092033,0.33991534883720936,0.21850263993818686],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.24465116279069773,0.204656486092033,0.29132930232558146,0.21850263993818686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24186046511627915,0.204656486092033,0.24504465116279078,0.21850263993818686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24186,0.20466,0.44088,0.2185],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجددا","boundary":[0.40418604651162787,0.31048066191620877,0.4407172093023255,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3906976744186046,0.31048066191620877,0.39948930232558133,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدة","boundary":[0.3544186046511627,0.31048066191620877,0.38597209302325575,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.3032558139534883,0.31048066191620877,0.3500986046511627,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.25534883720930224,0.31048066191620877,0.2985199999999999,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.20837209302325577,0.31048066191620877,0.25039906976744186,0.3243268157623626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2051162790697674,0.31048066191620877,0.20841674418604647,0.3243268157623626],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20512,0.31048,0.44072,0.32433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجددا","boundary":[0.40418604651162787,0.41399714543269234,0.4407172093023255,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3906976744186046,0.41399714543269234,0.39948930232558133,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدة","boundary":[0.3544186046511627,0.41399714543269234,0.38597209302325575,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.3032558139534883,0.41399714543269234,0.3500986046511627,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.25534883720930224,0.41399714543269234,0.2985199999999999,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.20837209302325577,0.41399714543269234,0.25039906976744186,0.4278432992788462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2051162790697674,0.41399714543269234,0.20841674418604647,0.4278432992788462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20512,0.414,0.44072,0.42784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.1962790697674419,0.6275027901785714,0.21102232558139536,0.6413489440247252],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2037209302325582,0.6513597827953297,0.21283069767441865,0.6652059366414834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19628,0.6275,0.21283,0.66521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.13581395348837208,0.8065137791895606,0.1507786046511628,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1558139534883721,0.8058544385302199,0.16429302325581396,0.8197005923763737],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.16372093023255815,0.8065137791895606,0.1989804651162791,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.21302325581395348,0.8058544385302199,0.22150232558139538,0.8197005923763737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13581,0.80585,0.2215,0.82036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.22744186046511627,0.5302500429258242,0.2545432558139535,0.544096196771978],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2595348837209302,0.5295907022664835,0.2680139534883721,0.5434368561126374],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.28279069767441856,0.5302500429258242,0.2977553488372093,0.544096196771978],"dir":"ltr"},{"str":"ln3","boundary":[0.3013953488372093,0.5302500429258242,0.32390744186046516,0.544096196771978],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.33906976744186046,0.5295907022664835,0.34754883720930235,0.5434368561126374],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.23116279069767443,0.5425640667925824,0.24743767441860465,0.5521245063530219],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22744,0.52959,0.34755,0.55212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.22883720930232557,0.7115687242445056,0.2438018604651163,0.7254148780906595],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2358139534883721,0.7354257168612638,0.24534790697674422,0.7492718707074176],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22884,0.71157,0.24535,0.74927],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.3674418604651163,0.533217075892857,0.38240651162790695,0.5470632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.38744186046511625,0.533217075892857,0.41454325581395346,0.5470632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4172093023255814,0.5267443981799451,0.4267432558139535,0.5405905520260988],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4316279069767442,0.533217075892857,0.44659255813953486,0.5470632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"+∞","boundary":[0.45162790697674415,0.533217075892857,0.4830427906976744,0.5470632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.37813953488372093,0.546190440418956,0.39441441860465115,0.5557508799793955],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.39395348837209304,0.5490053549965659,0.4006516279069768,0.5585657945570055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36744,0.52674,0.48304,0.55857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.6007238367101649,0.861133023255814,0.6198447158310441],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.6071028288118132,0.8244883720930233,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511629,0.6071028288118132,0.7956744186046513,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.758139534883721,0.6071028288118132,0.7685813953488373,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.6071028288118132,0.7524883720930233,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.6071028288118132,0.6926976744186046,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534884,0.6071028288118132,0.6497906976744187,0.6235863452953297],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232558,0.6071028288118132,0.6590697674418605,0.6235863452953297],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976744,0.6071028288118132,0.6431627906976745,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5604651162790698,0.6071028288118132,0.5858372093023256,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.516279069767442,0.6071028288118132,0.5545116279069768,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.4674418604651163,0.6071028288118132,0.5106744186046512,0.6235863452953297],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.40372093023255823,0.6071028288118132,0.4100465116279071,0.6235863452953297],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.410232558139535,0.6071028288118132,0.45302325581395364,0.6235863452953297],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.458139534883721,0.6071028288118132,0.4666976744186047,0.6235863452953297],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.6609707675137364,0.8631572093023255,0.6800916466346155],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.6855643672733517,0.8607906976744186,0.7020478837568682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.6855643672733517,0.8245581395348837,0.7020478837568682],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.33999999999999997,0.7168434495192308,0.3549646511627907,0.7306896033653848],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36,0.7168434495192308,0.3871013953488372,0.7306896033653848],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38651162790697674,0.7161841088598903,0.39499069767441863,0.7300302627060441],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.39488372093023255,0.7168434495192308,0.43014325581395346,0.7306896033653848],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4441860465116279,0.7161841088598903,0.45266511627906975,0.7300302627060441],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.353953488372093,0.7298168140453297,0.36562883720930234,0.7393772536057693],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.36558139534883716,0.7326317286229395,0.3722795348837209,0.7421921681833791],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8381395348837207,0.7557841474931319,0.8612325581395347,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7999999999999998,0.7557841474931319,0.8326976744186044,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7697674418604649,0.7557841474931319,0.7942790697674417,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7534883720930231,0.7557841474931319,0.7639302325581393,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7441860465116278,0.7557841474931319,0.7480930232558138,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6837209302325581,0.7557841474931319,0.7288837209302325,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6567441860465115,0.7557841474931319,0.6779999999999999,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.6069767441860465,0.7557841474931319,0.651093023255814,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.5353488372093022,0.7557841474931319,0.5916046511627907,0.7722676639766484],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.531627906976744,0.7557841474931319,0.5352325581395346,0.7722676639766484],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.8065137791895606,0.3438009302325581,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.38697674418604655,0.8065137791895606,0.40281581395348837,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4241860465116279,0.8065137791895606,0.43915069767441856,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.4441860465116279,0.8065137791895606,0.47159999999999996,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4883720930232558,0.8065137791895606,0.5042111627906977,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.5074418604651162,0.8065137791895606,0.5427013953488371,0.8203599330357144],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.8365137791895604,0.3438009302325581,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3911627906976744,0.8365137791895604,0.4182641860465116,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4255813953488372,0.8365137791895604,0.441420465116279,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4627906976744186,0.8365137791895604,0.4777553488372093,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48697674418604653,0.8365137791895604,0.5140781395348837,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.5213953488372094,0.8365137791895604,0.5488093023255814,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5479069767441861,0.8358544385302199,0.5563860465116279,0.8497005923763737],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5665116279069767,0.8358544385302199,0.5749906976744186,0.8497005923763737],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5781395348837209,0.8365137791895604,0.5939786046511628,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5944186046511628,0.8358544385302199,0.6028976744186048,0.8497005923763737],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.6023255813953489,0.8365137791895604,0.6375851162790698,0.8503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6516279069767442,0.8358544385302199,0.6601069767441861,0.8497005923763737],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3953488372093023,0.8494871437156594,0.40702418604651164,0.859047583276099],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4069767441860465,0.8523020582932692,0.41367488372093025,0.8618624978537087],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49116279069767443,0.8494871437156594,0.5028381395348837,0.859047583276099],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5023255813953488,0.8523020582932692,0.5090237209302325,0.8618624978537087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32651,0.60072,0.86316,0.86186],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/d756e5953b54bf9d6894eed8440f9050.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/f274adb01b6e5d154b8b909a02d3c05c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.1369,0.14704]},"elements":[{"words":[{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.1128874055631868,0.4784297674418605,0.12673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.1128874055631868,0.5150083720930233,0.12673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.5223255813953488,0.1128874055631868,0.5497395348837208,0.12673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5488372093023256,0.11222806490384613,0.557060465116279,0.12607421874999997],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5674418604651164,0.11222806490384613,0.5756651162790698,0.12607421874999997],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5790697674418605,0.1128874055631868,0.5949088372093023,0.12673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5953488372093023,0.11222806490384613,0.6035720930232558,0.12607421874999997],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.6032558139534884,0.1128874055631868,0.6385153488372093,0.12673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6525581395348837,0.11222806490384613,0.6607813953488373,0.12607421874999997],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.12586077008928573,0.5035125581395349,0.1354212096497253],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.1286756846668956,0.5096981395348836,0.13823612422733517],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5223255813953488,0.14585443853021976,0.5381646511627907,0.15970059237637363],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5381395348837209,0.1451950978708791,0.5463627906976745,0.15904125171703293],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.5465116279069767,0.14585443853021976,0.5817711627906976,0.15970059237637363],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5958139534883721,0.1451950978708791,0.6040372093023256,0.15904125171703293],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.1564038890796704,0.4784297674418605,0.17025004292582424],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.1564038890796704,0.5150083720930233,0.17025004292582424],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.16937725360576916,0.5035125581395349,0.17893769316620872],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.17219216818337907,0.5096981395348836,0.18175260774381863],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.5432558139534883,0.16563465831043953,0.5687879069767442,0.1794808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"cosh","boundary":[0.5534883720930233,0.1923379550137363,0.5917413953488373,0.20618410885989016],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.2140961967719781,0.4784297674418605,0.22794235061813198],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.2140961967719781,0.5150083720930233,0.22794235061813198],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.5548837209302325,0.20750279017857143,0.5901432558139534,0.22134894402472527],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.22706956129807687,0.5035125581395349,0.23663000085851646],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.22988447587568675,0.5096981395348836,0.2394449154361263],"dir":"ltr"},{"str":"−(","boundary":[0.5246511627906977,0.22266762534340653,0.547293023255814,0.23717311984890108],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5469767441860466,0.22740373883928566,0.5562548837209302,0.24124989268543953],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5599999999999999,0.2233269660027472,0.5747088372093023,0.23717311984890108],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.5786046511627907,0.2233269660027472,0.6041367441860465,0.23717311984890108],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6051162790697675,0.2259284319196428,0.6115586046511627,0.23548887148008235],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.626046511627907,0.22266762534340653,0.6342697674418605,0.2365137791895604],"dir":"ltr"},{"str":"cosh","boundary":[0.530232558139535,0.25299729567307694,0.5684855813953489,0.2668434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.2747555374313187,0.4784297674418605,0.2886016912774726],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.2747555374313187,0.5150083720930233,0.2886016912774726],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.5316279069767442,0.268162130837912,0.5668874418604651,0.2820082846840659],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.28772890195741757,0.5035125581395349,0.29728934151785713],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.2905438165350274,0.5096981395348836,0.300104256095467],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5246511627906977,0.28860169127747254,0.5393600000000001,0.3024478451236264],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5599999999999999,0.28443670587225267,0.5692781395348836,0.29828285971840657],"dir":"ltr"},{"str":"sin2","boundary":[0.5418604651162792,0.2955247682005495,0.5729539534883721,0.30937092204670336],"dir":"ltr"},{"str":"cosh","boundary":[0.5399999999999999,0.32453575721153843,0.578253023255814,0.3383819110576923],"dir":"ltr"},{"str":"sin2","boundary":[0.5948837209302326,0.32453575721153843,0.6259772093023256,0.3383819110576923],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.335085207760989,0.4784297674418605,0.34893136160714283],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.335085207760989,0.5150083720930233,0.34893136160714283],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5223255813953488,0.335085207760989,0.5370344186046512,0.34893136160714283],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.3480585722870879,0.5035125581395349,0.3576190118475275],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.35087348686469777,0.5096981395348836,0.36043392642513733],"dir":"ltr"},{"str":"sinh","boundary":[0.5655813953488371,0.34431597699175825,0.600840930232558,0.3581621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5511627906976744,0.36933502532623624,0.5576051162790697,0.37889546488667575],"dir":"ltr"},{"str":"cosh","boundary":[0.5586046511627907,0.3673929000686813,0.5968576744186047,0.38123905391483515],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.37794235061813186,0.4784297674418605,0.3917885044642857],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.37794235061813186,0.5150083720930233,0.3917885044642857],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5223255813953488,0.37794235061813186,0.5370344186046512,0.3917885044642857],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.39091571514423074,0.5035125581395349,0.40047615470467024],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.39373062972184064,0.5096981395348836,0.40329106928228015],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.40662366929945054,0.4784297674418605,0.4204698231456044],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48790697674418604,0.40662366929945054,0.5150083720930233,0.4204698231456044],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5223255813953488,0.40662366929945054,0.5370344186046512,0.4204698231456044],"dir":"ltr"},{"str":"cosh","boundary":[0.5548837209302325,0.40662366929945054,0.5931367441860466,0.4204698231456044],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6125581395348837,0.40662366929945054,0.6272669767441861,0.4204698231456044],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.632093023255814,0.41070044213598905,0.6413711627906977,0.4245465959821429],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.4195970338255494,0.5035125581395349,0.4291574733859889],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5032558139534884,0.4224119484031593,0.5096981395348836,0.4319723879635988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46372,0.11223,0.66078,0.43197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8427906976744186,0.08168945312500006,0.8613953488372094,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84279,0.08169,0.8614,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.4610588727678572,0.8610697674418604,0.47754238925137366],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023255,0.4610588727678572,0.8389534883720929,0.47754238925137366],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511628,0.4610588727678572,0.7990697674418603,0.47754238925137366],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7525581395348837,0.4610588727678572,0.7886976744186047,0.47754238925137366],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488372093023256,0.4610588727678572,0.7527209302325581,0.47754238925137366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74884,0.46106,0.86107,0.47754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38186,0.08169,0.40471,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.36954,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.4344186046511628,0.37872242015796714,0.44321023255813957,0.392568574004121],"dir":"rtl"},{"str":"همارزيها","boundary":[0.37209302325581395,0.37872242015796714,0.42951813953488366,0.392568574004121],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3241860465116279,0.37872242015796714,0.36735720930232557,0.392568574004121],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.27209302325581397,0.37872242015796714,0.31877116279069767,0.392568574004121],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2693023255813954,0.37872242015796714,0.272486511627907,0.392568574004121],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2693,0.37872,0.44321,0.39257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418594,0.492008284684066,0.15500837209302315,0.5058544385302198],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581385,0.5049816492101649,0.14354697674418593,0.5145420887706045],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14325581395348827,0.5077965637877748,0.1497325581395348,0.5173570033482143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12791,0.49201,0.15501,0.51736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.1255813953488372,0.5856346583104396,0.1526827906976744,0.5994808121565933],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581396,0.5979486821771978,0.14814651162790698,0.6075091217376374],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14790697674418604,0.6007635967548077,0.15438372093023253,0.6103240363152472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12558,0.58563,0.15438,0.61032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.13581395348837208,0.665085207760989,0.1505227906976744,0.6789313616071427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13581,0.66509,0.15052,0.67893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.16744186046511628,0.575085207760989,0.19247441860465117,0.5889313616071428],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16744,0.57509,0.19247,0.58893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.1655813953488372,0.6545357572115384,0.19061395348837207,0.6683819110576923],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16558,0.65454,0.19061,0.66838],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.19627906976744178,0.48145883413461543,0.21102232558139525,0.4953049879807692],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.20372093023255808,0.5053158267513737,0.21283069767441853,0.5191619805975275],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19628,0.48146,0.21283,0.51916],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=lim","boundary":[0.29255813953488374,0.4920082846840659,0.34152,0.5058544385302197],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3186046511627907,0.5049816492101649,0.33005860465116277,0.5145420887706044],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.3302325581395349,0.5077965637877747,0.33670930232558144,0.5173570033482142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29256,0.49201,0.34152,0.51736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.6637665264423077,0.34354511627906975,0.6776126802884614],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.6993709220467033,0.34354511627906975,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.732008284684066,0.34354511627906975,0.7458544385302199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32651,0.66377,0.34355,0.74585],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.36697674418604653,0.4920082846840659,0.38172,0.5058544385302197],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36698,0.49201,0.38172,0.50585],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"0","boundary":[0.3972093023255815,0.4939504099416208,0.403686046511628,0.5035108495020604],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.40976744186046515,0.4920082846840659,0.4245106976744186,0.5058544385302197],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.42976744186046517,0.49608505752060444,0.4390800000000001,0.5099312113667582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39721,0.49201,0.43908,0.50993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.5492952652815934,0.861133023255814,0.5684161444024726],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372094,0.5556742573832418,0.8244883720930233,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511629,0.5556742573832418,0.7956744186046513,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.758139534883721,0.5556742573832418,0.7685348837209303,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"بیابید","boundary":[0.7144186046511629,0.5556742573832418,0.7524418604651164,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6986046511627907,0.5556742573832418,0.7051395348837209,0.5721577738667583],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7107209302325582,0.5556742573832418,0.7144186046511629,0.5721577738667583],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6465116279069767,0.5556742573832418,0.6985116279069766,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6158139534883721,0.5556742573832418,0.6411860465116278,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5716279069767441,0.5556742573832418,0.609860465116279,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.5227906976744185,0.5556742573832418,0.5660232558139534,0.5721577738667583],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.45906976744186045,0.5556742573832418,0.4653953488372093,0.5721577738667583],"dir":"ltr"},{"str":"1385","boundary":[0.46558139534883725,0.5556742573832418,0.5083720930232558,0.5721577738667583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5134883720930232,0.5556742573832418,0.5220465116279069,0.5721577738667583],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.6085531850961539,0.8630981395348837,0.6276740642170331],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.6331467848557693,0.8607906976744186,0.6496303013392857],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.6331467848557693,0.8245581395348837,0.6496303013392857],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5158139534883721,0.6532170758928572,0.5408465116279071,0.6670632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.38697674418604655,0.6637665264423077,0.40281581395348837,0.6776126802884614],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4241860465116279,0.6637665264423077,0.4388948837209303,0.6776126802884614],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.4441860465116279,0.6637665264423077,0.46971813953488367,0.6776126802884614],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.48697674418604653,0.6637665264423077,0.5028158139534884,0.6776126802884614],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.38697674418604655,0.6993709220467033,0.40281581395348837,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4241860465116279,0.6993709220467033,0.4388948837209303,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.4441860465116279,0.6993709220467033,0.46971813953488367,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.48697674418604653,0.6987115813873627,0.49520000000000003,0.7125577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4948837209302326,0.6993709220467033,0.5107227906976745,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5144186046511627,0.6993709220467033,0.5394511627906977,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5572093023255814,0.6993709220467033,0.5719181395348837,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.575813953488372,0.6993709220467033,0.5916530232558139,0.7132170758928571],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.606046511627907,0.6987115813873627,0.6142697674418606,0.7125577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.38697674418604655,0.732008284684066,0.4140781395348837,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4172093023255814,0.732008284684066,0.4330483720930232,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4544186046511628,0.732008284684066,0.4691274418604651,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.473953488372093,0.732008284684066,0.5010548837209303,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"cot","boundary":[0.5041860465116279,0.732008284684066,0.5297181395348838,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5469767441860466,0.7313489440247253,0.5552,0.7451950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5548837209302325,0.732008284684066,0.5707227906976744,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5744186046511628,0.732008284684066,0.5994511627906977,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6172093023255815,0.732008284684066,0.6319181395348837,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.6358139534883721,0.732008284684066,0.6516530232558139,0.7458544385302199],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.666046511627907,0.7313489440247253,0.6742697674418605,0.7451950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.3958139534883721,0.7443223085508243,0.40723348837209306,0.7538827481112639],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4069767441860465,0.7471372231284341,0.41341906976744186,0.7566976626888737],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4827906976744186,0.7443223085508243,0.49421023255813956,0.7538827481112639],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.493953488372093,0.7471372231284341,0.5003958139534883,0.7566976626888737],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5134883720930232,0.7679423506181319,0.5293274418604651,0.7817885044642858],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5330232558139535,0.7679423506181319,0.5580558139534885,0.7817885044642858],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.575813953488372,0.7679423506181319,0.5905227906976744,0.7817885044642858],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5944186046511628,0.7679423506181319,0.6102576744186047,0.7817885044642858],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.7784918011675823,0.4784297674418605,0.7923379550137363],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48372093023255813,0.7784918011675823,0.5108223255813953,0.7923379550137363],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.7908058250343406,0.5035125581395349,0.8003662645947802],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5037209302325582,0.7936207396119505,0.5101632558139535,0.8031811791723901],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.5488372093023256,0.7877225703983517,0.5762511627906977,0.8015687242445055],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5134883720930232,0.8177225703983517,0.5293274418604651,0.8315687242445056],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5479069767441861,0.8177225703983517,0.5626158139534885,0.8315687242445056],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5669767441860465,0.8177225703983517,0.5828158139534884,0.8315687242445056],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.8282720209478022,0.4784297674418605,0.8421181747939561],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48372093023255813,0.8282720209478022,0.5108223255813953,0.8421181747939561],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6023255813953489,0.8282720209478022,0.6170344186046512,0.8421181747939561],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6223255813953489,0.8323487937843406,0.6316037209302325,0.8461949476304945],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49209302325581394,0.8405860448145605,0.5035125581395349,0.8501464843750001],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5037209302325582,0.8434009593921702,0.5101632558139535,0.8529613989526098],"dir":"ltr"},{"str":"tan","boundary":[0.5348837209302325,0.8375027901785714,0.5622976744186047,0.8513489440247254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38698,0.5493,0.8631,0.85296],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/272c0f5db8fd15cba92f18ba091f3bb2.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/e9b125c950668a8a4cfecd1a62887981.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.13877,0.12191]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.72093,0.08169,0.86072,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.13864129035027467,0.8610697674418604,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023255,0.13864129035027467,0.8389534883720929,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511628,0.13864129035027467,0.7990697674418603,0.15512480683379115],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7525581395348837,0.13864129035027467,0.7886976744186047,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488372093023256,0.13864129035027467,0.7527209302325581,0.15512480683379115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74884,0.13864,0.86107,0.15512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.14279069767441846,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.14279,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.1255813953488371,0.16860169127747243,0.15268279069767432,0.1824478451236263],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581387,0.1809157151442307,0.14814651162790687,0.19047615470467028],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14790697674418596,0.18373062972184057,0.15438372093023245,0.19329106928228013],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12558,0.1686,0.15438,0.19329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.16744186046511622,0.15805224072802182,0.1924744186046511,0.17189839457417566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16744,0.15805,0.19247,0.1719],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.2525581395348837,0.1686016912774726,0.2693186046511628,0.18244784512362647],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.28325581395348837,0.1705438165350275,0.2917497674418605,0.18010425609546707],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2958139534883721,0.1686016912774726,0.3125744186046511,0.18244784512362647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.31534883720930235,0.17267846411401105,0.3266786046511628,0.18652461796016492],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25256,0.1686,0.32668,0.18652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.22588867187500006,0.861133023255814,0.24500955099587918],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372093,0.23226766397664841,0.8244883720930232,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.23226766397664841,0.7956744186046512,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.23226766397664841,0.7686279069767441,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.23226766397664841,0.7524883720930233,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.23226766397664841,0.6926976744186046,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.23226766397664841,0.6497906976744185,0.2487511804601649],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.23226766397664841,0.6590697674418604,0.2487511804601649],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976743,0.23226766397664841,0.6431627906976743,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5604651162790697,0.23226766397664841,0.5858372093023255,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5162790697674419,0.23226766397664841,0.5545116279069767,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.4674418604651162,0.23226766397664841,0.5106744186046511,0.2487511804601649],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4037209302325581,0.23226766397664841,0.410046511627907,0.2487511804601649],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.4102325581395349,0.23226766397664841,0.45302325581395353,0.2487511804601649],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4581395348837209,0.23226766397664841,0.4666976744186046,0.2487511804601649],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.1888372093023256,0.25003026270604384,0.20358046511627906,0.2638764165521977],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20744186046511626,0.2541070355425823,0.21675441860465114,0.26795318938873613],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22651162790697676,0.2519723879635989,0.23298837209302328,0.26153282752403845],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2506976744186047,0.2519723879635989,0.2569590697674419,0.26153282752403845],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1283720930232558,0.26057971325549445,0.15547348837209302,0.27442586710164835],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581396,0.27289373712225273,0.14814651162790698,0.2824541766826923],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720932,0.2838279103708791,0.860865581395349,0.3029487894917582],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8516279069767442,0.3080918398008241,0.861139534883721,0.3245753562843406],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8409302325581396,0.3080918398008241,0.8456511627906976,0.3245753562843406],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.8097674418604652,0.3080918398008241,0.8325581395348838,0.3245753562843406],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.7897674418604652,0.3080918398008241,0.8040697674418605,0.3245753562843406],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.7655813953488373,0.3080918398008241,0.7816744186046511,0.3245753562843406],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7316279069767442,0.3057445484203296,0.74636,0.3195907022664835],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7525581395348837,0.30438997038118126,0.7590237209302325,0.3139504099416208],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.6586046511627905,0.3080918398008242,0.7125116279069766,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.6302325581395347,0.3080918398008242,0.6533255813953487,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.613953488372093,0.3080918398008242,0.6243953488372092,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5739534883720929,0.3080918398008242,0.6084651162790697,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم","boundary":[0.509767441860465,0.3080918398008242,0.5683488372093024,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5060465116279068,0.3080918398008242,0.5097441860465114,0.3245753562843407],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.4641860465116277,0.3080918398008242,0.5003255813953487,0.3245753562843407],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4604651162790696,0.3080918398008242,0.4640930232558138,0.3245753562843407],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2502325581395349,0.3571731198489011,0.26519720930232554,0.37101927369505494],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.28837209302325584,0.35911524510645604,0.2950702325581396,0.36867568466689554],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3125581395348837,0.35911524510645604,0.31925627906976745,0.36867568466689554],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.44325581395348834,0.3617526077438187,0.4499539534883721,0.37131304730425824],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.19023255813953488,0.3677225703983516,0.2173339534883721,0.3815687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2688372093023256,0.3612498926854396,0.2783711627906977,0.37509604653159345],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.33999999999999997,0.3673929000686813,0.3549646511627907,0.38123905391483515],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36,0.3673929000686813,0.3871013953488372,0.38123905391483515],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38651162790697674,0.3667335594093406,0.39499069767441863,0.38057971325549445],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3944186046511628,0.37146967290521987,0.4039525581395349,0.38531582675137366],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.407906976744186,0.3673929000686813,0.4228716279069767,0.38123905391483515],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4353488372093023,0.3667335594093406,0.4438279069767442,0.38057971325549445],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.19395348837209303,0.38003659426510983,0.21022837209302325,0.3895970338255494],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.35767441860465116,0.3797069239354396,0.3693497674418605,0.3892673634958791],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.36883720930232555,0.38252183851304944,0.3755353488372093,0.392082278073489],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8381395348837207,0.42743249914148346,0.8612325581395347,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7999999999999998,0.42743249914148346,0.8326976744186044,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7697674418604649,0.42743249914148346,0.7942790697674417,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7534883720930231,0.42743249914148346,0.7639302325581393,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7441860465116278,0.42743249914148346,0.7480930232558138,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6837209302325581,0.42743249914148346,0.7288837209302325,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.6567441860465115,0.42743249914148346,0.6779999999999999,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.6069767441860465,0.42743249914148346,0.651093023255814,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.5353488372093022,0.42743249914148346,0.5916046511627907,0.44391601562499994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.531627906976744,0.42743249914148346,0.5352325581395346,0.44391601562499994],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46186046511627904,0.4695907022664835,0.47682511627906976,0.4834368561126373],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21255813953488373,0.4777965637877747,0.21925627906976744,0.4873570033482142],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.48014015281593403,0.3438009302325581,0.49398630666208787],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.3911627906976744,0.48014015281593403,0.40700186046511627,0.49398630666208787],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4283720930232558,0.48014015281593403,0.44333674418604646,0.49398630666208787],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4483720930232558,0.47366747510302204,0.4579060465116279,0.4875136289491758],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.49209302325581394,0.48014015281593403,0.5079320930232558,0.49398630666208787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5079069767441861,0.47948081215659333,0.5163860465116279,0.49332696600274717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5158139534883721,0.4842169256524726,0.5253479069767442,0.4980630794986264],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5293023255813953,0.48014015281593403,0.5442669767441861,0.49398630666208787],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5567441860465115,0.47948081215659333,0.5652232558139535,0.49332696600274717],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.13581395348837208,0.4834368561126373,0.1507786046511628,0.4972830099587911],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1558139534883721,0.4827775154532967,0.16429302325581396,0.4966236692994505],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.16372093023255815,0.4875136289491758,0.17325488372093026,0.5013597827953297],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.17720930232558138,0.4834368561126373,0.1921739534883721,0.4972830099587911],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.20465116279069767,0.4827775154532967,0.21313023255813954,0.4966236692994505],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.521860465116279,0.5071731198489011,0.5368251162790697,0.5210192736950549],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.32651162790697674,0.5177225703983517,0.3438009302325581,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3911627906976744,0.5177225703983517,0.4182641860465116,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4213953488372093,0.5177225703983517,0.4372344186046511,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.45860465116279064,0.5177225703983517,0.47356930232558136,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4781395348837209,0.5177225703983517,0.5052409302325581,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5083720930232558,0.5112498926854396,0.5179060465116279,0.5250960465315935],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.552093023255814,0.5177225703983517,0.5679320930232558,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5679069767441861,0.517063229739011,0.576386046511628,0.5309093835851648],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.575813953488372,0.5217993432348902,0.5853479069767441,0.535645497081044],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5893023255813953,0.5177225703983517,0.6042669767441861,0.5315687242445054],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6167441860465116,0.517063229739011,0.6252232558139535,0.5309093835851648],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39906976744186046,0.5300365942651099,0.4107451162790698,0.5395970338255495],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4102325581395349,0.5328515088427198,0.41693069767441865,0.5424119484031593],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.486046511627907,0.5300365942651099,0.4977218604651163,0.5395970338255495],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4972093023255814,0.5328515088427198,0.5039074418604651,0.5424119484031593],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.5642060868818681,0.47868558139534884,0.5780522407280219],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48372093023255813,0.5642060868818681,0.5108223255813953,0.5780522407280219],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5134883720930232,0.5577334091689561,0.5230223255813953,0.5715795630151099],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5269767441860466,0.5536566363324176,0.5419413953488372,0.5675027901785713],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5572093023255814,0.5536566363324176,0.5730483720930232,0.5675027901785713],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5730232558139535,0.5529972956730769,0.5815023255813954,0.5668434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5809302325581395,0.5577334091689561,0.5904641860465115,0.5715795630151099],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5944186046511628,0.5536566363324176,0.6093832558139536,0.5675027901785713],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.621860465116279,0.5529972956730769,0.630339534883721,0.5668434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49116279069767443,0.5765201107486263,0.5028381395348837,0.5860805503090659],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5027906976744186,0.5793350253262363,0.5094888372093023,0.5888954648866758],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5134883720930232,0.6014588341346153,0.5293274418604651,0.6153049879807692],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5297674418604651,0.6007994934752746,0.538246511627907,0.6146456473214285],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5376744186046511,0.6055356069711538,0.5472083720930232,0.6193817608173077],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5511627906976744,0.6014588341346153,0.5661274418604652,0.6153049879807692],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5781395348837209,0.6007994934752746,0.5866186046511628,0.6146456473214285],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5902325581395349,0.6014588341346153,0.6051972093023256,0.6153049879807692],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6223255813953489,0.6083819110576923,0.6372902325581395,0.6222280649038461],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6548837209302326,0.6149753176510988,0.6698483720930233,0.6288214714972526],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4637209302325581,0.6149753176510988,0.47868558139534884,0.6288214714972526],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.48372093023255813,0.6149753176510988,0.5108223255813953,0.6288214714972526],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6093023255813953,0.6124586838942309,0.6188362790697673,0.6263048377403847],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6748837209302325,0.6190520904876373,0.6844176744186046,0.6328982443337912],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.49116279069767443,0.6272893415178571,0.5028381395348837,0.6368497810782966],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5027906976744186,0.6301042560954669,0.5094888372093023,0.6396646956559066],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5767441860465117,0.6282828597184066,0.5862781395348837,0.6421290135645604],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.6690808507898351,0.8610697674418604,0.6855643672733516],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023255,0.6690808507898351,0.8389534883720929,0.6855643672733516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511628,0.6690808507898351,0.7990697674418603,0.6855643672733516],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7525581395348837,0.6690808507898351,0.7886976744186047,0.6855643672733516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488372093023256,0.6690808507898351,0.7527209302325581,0.6855643672733516],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.1888372093023255,0.6868434495192307,0.20358046511627897,0.7006896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22651162790697676,0.6887855747767857,0.23298837209302328,0.6983460143372252],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2506976744186047,0.6887855747767857,0.2569590697674419,0.6983460143372252],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12837209302325572,0.6973929000686813,0.15547348837209293,0.7112390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20744186046511617,0.6909202223557692,0.21675441860465106,0.7047663762019231],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2632558139534884,0.6973929000686813,0.27778372093023257,0.7112390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.29395348837209306,0.6993350253262364,0.30021488372093025,0.708895464886676],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3065116279069767,0.6973929000686813,0.3210395348837209,0.7112390539148351],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.326046511627907,0.7014696729052198,0.3351437209302326,0.7153158267513737],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581387,0.7097069239354395,0.14814651162790687,0.7192673634958792],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.754679880666209,0.861133023255814,0.773800759787088],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372093,0.7610588727678572,0.8244883720930232,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.7610588727678572,0.7956744186046512,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.7610588727678572,0.7686279069767441,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.7610588727678572,0.7524883720930233,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.7610588727678572,0.6926976744186046,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.7610588727678572,0.6497906976744185,0.7775423892513738],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553720930232557,0.7610588727678572,0.6590697674418604,0.7775423892513738],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976743,0.7610588727678572,0.6431627906976743,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5604651162790697,0.7610588727678572,0.5858372093023255,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5162790697674419,0.7610588727678572,0.5545116279069767,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.4674418604651162,0.7610588727678572,0.5106744186046511,0.7775423892513738],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4037209302325581,0.7610588727678572,0.410046511627907,0.7775423892513738],"dir":"ltr"},{"str":"1389","boundary":[0.4102325581395349,0.7610588727678572,0.45302325581395353,0.7775423892513738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4581395348837209,0.7610588727678572,0.4666976744186046,0.7775423892513738],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1283720930232558,0.7887115813873626,0.15547348837209302,0.8025577352335166],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17348837209302326,0.7927883542239011,0.1828009302325581,0.806634508070055],"dir":"ltr"},{"str":"+sin","boundary":[0.18697674418604648,0.7887115813873626,0.23061395348837208,0.8025577352335166],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.24372093023255811,0.7822389036744505,0.25303348837209305,0.7960850575206044],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581396,0.8010256052541209,0.14814651162790698,0.8105860448145605],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720929,0.8119597785027473,0.8610809302325579,0.8310806576236264],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8502325581395349,0.8362237079326923,0.8611860465116279,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.807906976744186,0.8362237079326923,0.8439302325581396,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7567441860465115,0.8362237079326923,0.8021395348837208,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7204651162790696,0.8362237079326923,0.7510697674418603,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6837209302325581,0.8362237079326923,0.7145813953488371,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6423255813953487,0.8362237079326923,0.677906976744186,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.5999999999999999,0.8362237079326923,0.636581395348837,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.5669767441860463,0.8362237079326923,0.593627906976744,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5093023255813951,0.8362237079326923,0.5609069767441858,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.48139534883720914,0.8362237079326923,0.5032325581395347,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.43953488372093025,0.8362237079326923,0.4806046511627907,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4358139534883721,0.8362237079326923,0.43951162790697673,0.8527072244162087],"dir":"ltr"},{"str":"توج","boundary":[0.397674418604651,0.8362237079326923,0.4301395348837208,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.3442093023255813,0.8362237079326923,0.381720930232558,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.28232558139534875,0.8362237079326923,0.3285813953488371,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.2604418604651162,0.8362237079326923,0.27606976744186035,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23395348837209295,0.8362237079326923,0.244906976744186,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.19348837209302322,0.8362237079326923,0.22823255813953483,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.1623255813953488,0.8362237079326923,0.187906976744186,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.12418604651162787,0.8362237079326923,0.15686046511627905,0.8527072244162087],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.8274418604651161,0.8616083233173077,0.8610930232558137,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7851162790697672,0.8616083233173077,0.8117674418604649,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7599999999999998,0.8616083233173077,0.7794186046511626,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7027906976744184,0.8616083233173077,0.7543953488372092,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.645581395348837,0.8616083233173077,0.6971860465116276,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6134883720930231,0.8616083233173077,0.6399534883720929,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6097674418604648,0.8616083233173077,0.6134651162790695,0.8780918398008242],"dir":"ltr"},{"str":"فرض","boundary":[0.5679069767441858,0.8616083233173077,0.6041395348837207,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.5060465116279067,0.8616083233173077,0.5623023255813951,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.35674418604651126,0.8586016912774725,0.3646651162790694,0.8724478451236265],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.375348837209302,0.8586016912774725,0.38326976744186014,0.8724478451236265],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.389302325581395,0.8592610319368132,0.403708837209302,0.8731071857829671],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.40883720930232526,0.8633378047733516,0.41781302325581365,0.8771839586195056],"dir":"ltr"},{"str":"+sin","boundary":[0.42232558139534854,0.8592610319368132,0.46642790697674386,0.8731071857829671],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.47953488372092995,0.8579064538976648,0.4860116279069765,0.8674668934581045],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3325581395348837,0.8616083233173077,0.34019720930232555,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24790697674418607,0.8616083233173077,0.2516046511627907,0.8780918398008242],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.26372093023255816,0.8586016912774725,0.27197860465116286,0.8724478451236265],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2823255813953489,0.8586016912774725,0.29058325581395356,0.8724478451236265],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2962790697674419,0.8592610319368132,0.31102232558139536,0.8731071857829671],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.20604651162790702,0.8616083233173077,0.24218604651162795,0.8780918398008242],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.20232558139534887,0.8616083233173077,0.20595348837209307,0.8780918398008242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.22589,0.86123,0.87809],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/90b0e4337a05a535af2772c5e8f52870.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/0d1848b3c09db462e729e306d8eab69b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.1186,0.08169,0.1386,0.16798]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8427906976744186,0.08168945312500006,0.8613953488372094,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84279,0.08169,0.8614,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38186,0.08169,0.40471,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.36954,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.2497674418604651,0.14387641655219788,0.2773339534883721,0.15772257039835172],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.29302325581395344,0.14795318938873633,0.30255720930232555,0.16179934323489018],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.30604651162790697,0.14387641655219788,0.32101116279069764,0.15772257039835172],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.32465116279069767,0.14387641655219788,0.3496837209302326,0.15772257039835172],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.36279069767441857,0.1374037388392857,0.3723246511627907,0.15124989268543954],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.14354674622252753,0.4377553488372093,0.15739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4451162790697675,0.14354674622252753,0.4722176744186047,0.15739290006868137],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4893023255813953,0.14288740556318685,0.49778139534883714,0.1567335594093407],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5079069767441861,0.14288740556318685,0.5163860465116279,0.1567335594093407],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5260465116279069,0.14201461624313186,0.5320162790697675,0.15157505580357142],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5399999999999999,0.14201461624313186,0.5459697674418604,0.15157505580357142],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.2558139534883721,0.1561904404189561,0.26748930232558144,0.16575087997939567],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.45116279069767445,0.15586077008928576,0.4628381395348838,0.16542120964972531],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.18310718578296703,0.4377553488372093,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4790697674418604,0.18310718578296703,0.5061711627906977,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.530232558139535,0.18244784512362636,0.5387116279069768,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.5488372093023256,0.18244784512362636,0.5656883720930233,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5762790697674419,0.18244784512362636,0.5847581395348838,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5948837209302326,0.18244784512362636,0.6033627906976744,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6074418604651163,0.18310718578296703,0.622406511627907,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6265116279069767,0.18718395861950549,0.6360455813953487,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6358139534883721,0.18244784512362636,0.644293023255814,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.48511627906976745,0.19542120964972529,0.4967916279069767,0.20498164921016485],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.22431597699175823,0.4377553488372093,0.2381621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4790697674418604,0.22431597699175823,0.5061711627906977,0.2381621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5474418604651163,0.22431597699175823,0.5724744186046512,0.2381621308379121],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5851162790697675,0.21784329927884621,0.5946502325581395,0.23168945312500008],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.48511627906976745,0.2366300008585165,0.4967916279069767,0.24619044041895607],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.527906976744186,0.26189839457417585,0.5529395348837209,0.2757445484203297],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5655813953488371,0.25773340916895604,0.5751153488372092,0.27157956301510994],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.2754148780906594,0.4377553488372093,0.28926103193681324],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4790697674418604,0.2754148780906594,0.5061711627906977,0.28926103193681324],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.48511627906976745,0.28772890195741757,0.4967916279069767,0.29728934151785713],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5516279069767441,0.2850960465315934,0.5611618604651162,0.2989422003777472],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.30930232558139537,0.32054381653502745,0.31600046511627905,0.33010425609546706],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.5172093023255814,0.3172830099587912,0.5422418604651164,0.33112916380494506],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5446511627906977,0.3213597827953297,0.5541851162790697,0.3352059366414835],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.3278324605082418,0.4377553488372093,0.3416786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4813953488372093,0.3278324605082418,0.5084967441860465,0.3416786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3944186046511628,0.3259751674107143,0.4023339534883721,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.38558139534883723,0.3259751674107143,0.3897032558139535,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.3590697674418605,0.3259751674107143,0.3785451162790698,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.3418604651162791,0.3259751674107143,0.35418697674418603,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.3213953488372093,0.3259751674107143,0.33495069767441865,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.28837209302325584,0.32189839457417585,0.3033367441860465,0.3357445484203297],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.24000000000000002,0.3259751674107143,0.2701479069767442,0.33982132125686815],"dir":"rtl"},{"str":"⟶","boundary":[0.48511627906976745,0.340146484375,0.5013911627906976,0.3497069239354396],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.36211817479395597,0.4377553488372093,0.3759643286401098],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.47767441860465115,0.36211817479395597,0.5047758139534884,0.3759643286401098],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5088372093023256,0.36619494763049454,0.5183711627906976,0.3800411014766483],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.5209302325581395,0.36211817479395597,0.5482595348837209,0.3759643286401098],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5516279069767441,0.36619494763049454,0.5611618604651162,0.3800411014766483],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.4832558139534884,0.37443219866071425,0.4995306976744186,0.38399263822115376],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3944186046511628,0.3665246179601649,0.4023339534883721,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.34651162790697676,0.3665246179601649,0.3896827906976744,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3330232558139535,0.3665246179601649,0.3418148837209303,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.2972093023255814,0.3665246179601649,0.3282493023255814,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال،","boundary":[0.2413953488372093,0.3665246179601649,0.2924372093023256,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.20651162790697675,0.3665246179601649,0.23665953488372093,0.3803707718063187],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.49906976744186043,0.37724711323832416,0.5057679069767441,0.38680755279876367],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4227906976744186,0.3954148780906593,0.4377553488372093,0.4092610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.47348837209302325,0.39475553743131864,0.48196744186046514,0.4086016912774724],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4813953488372093,0.39949165092719785,0.4909293023255814,0.41333780477335164],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4906976744186046,0.39475553743131864,0.4991767441860465,0.4086016912774724],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5041860465116279,0.3954148780906593,0.5191506976744187,0.4092610319368131],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5348837209302325,0.3973570033482142,0.5415818604651162,0.4069174429086538],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20651,0.1374,0.64429,0.41334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.464899660885989,0.861133023255814,0.48402054000686817],"dir":"ltr"},{"str":"حاصل","boundary":[0.7846511627906976,0.4712786529876373,0.8291395348837208,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7562790697674417,0.4712786529876373,0.7793720930232557,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7293023255813952,0.4712786529876373,0.7505581395348836,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7130232558139534,0.4712786529876373,0.7234651162790696,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7037209302325581,0.4712786529876373,0.7076279069767443,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6506976744186046,0.4712786529876373,0.6882325581395349,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"آورید","boundary":[0.6083720930232559,0.4712786529876373,0.6452325581395348,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5925581395348836,0.4712786529876373,0.5990930232558138,0.4877621694711538],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6046744186046511,0.4712786529876373,0.6083720930232558,0.4877621694711538],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5404651162790696,0.4712786529876373,0.5924651162790695,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.509767441860465,0.4712786529876373,0.5351395348837207,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.4655813953488371,0.4712786529876373,0.5038139534883719,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.4260465116279068,0.4712786529876373,0.4601627906976743,0.4877621694711538],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3623255813953486,0.4712786529876373,0.36865116279069743,0.4877621694711538],"dir":"ltr"},{"str":"1383","boundary":[0.36883720930232533,0.4712786529876373,0.41162790697674395,0.4877621694711538],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41674418604651137,0.4712786529876373,0.4253023255813951,0.4877621694711538],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.18744186046511627,0.48871158138736265,0.20218511627906977,0.5025577352335164],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.20651162790697675,0.49278835422390116,0.21582418604651163,0.506634508070055],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418605,0.4992610319368132,0.15500837209302326,0.513107185782967],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.5122343964629121,0.14354697674418604,0.5217948360233516],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14325581395348838,0.515049311040522,0.14973255813953487,0.5246097506009616],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.1697674418604651,0.5084918011675824,0.19479999999999997,0.5223379550137361],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.5218498883928572,0.8610809302325582,0.5409707675137363],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.5464434881524726,0.8611395348837209,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7800232558139535,0.5464434881524726,0.8241395348837209,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7413953488372093,0.5464434881524726,0.7644883720930232,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7027906976744185,0.5464434881524726,0.7354883720930232,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"نظر،","boundary":[0.6674418604651161,0.5464434881524726,0.6966046511627906,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6334883720930231,0.5464434881524726,0.6615348837209301,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.595813953488372,0.5464434881524726,0.6278837209302325,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.561860465116279,0.5464434881524726,0.5903255813953487,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5190697674418604,0.5464434881524726,0.5563953488372092,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.4906976744186046,0.5464434881524726,0.5137906976744185,0.562927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"lim","boundary":[0.403720930232558,0.544096196771978,0.4308223255813952,0.5579423506181318],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4390697674418603,0.551135495364011,0.45052372093023235,0.5606959349244506],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4502325581395347,0.5539504099416209,0.45670930232558127,0.5635108495020604],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3874418604651161,0.5464434881524726,0.39793023255813936,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.33767441860465097,0.5464434881524726,0.3817906976744184,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.28790697674418586,0.5464434881524726,0.32199999999999984,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2841860465116277,0.5464434881524726,0.28788372093023235,0.5629270046359891],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.2409302325581393,0.5464434881524726,0.27862790697674394,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.20279069767441837,0.5464434881524726,0.23539534883720908,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.15953488372093003,0.5464434881524726,0.19730232558139515,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1241860465116277,0.5464434881524726,0.15406976744186027,0.5629270046359891],"dir":"rtl"},{"str":"حد،","boundary":[0.833488372093023,0.570839092548077,0.8612325581395346,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7762790697674415,0.570839092548077,0.8278837209302323,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.7344186046511624,0.570839092548077,0.770441860465116,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7074418604651159,0.570839092548077,0.7286976744186043,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6911627906976741,0.570839092548077,0.7016046511627902,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6818837209302323,0.570839092548077,0.6858139534883718,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6446511627906975,0.570839092548077,0.6665116279069765,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.5981395348837207,0.570839092548077,0.6390232558139533,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5944186046511624,0.570839092548077,0.598116279069767,0.5873226090315935],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5725581395348834,0.570839092548077,0.5889767441860462,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"رابطۀ","boundary":[0.5306976744186043,0.570839092548077,0.5667209302325578,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5037209302325577,0.570839092548077,0.5249767441860461,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4711627906976741,0.5678324605082418,0.4793627906976741,0.5816786143543956],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48976744186046484,0.5678324605082418,0.4979674418604648,0.5816786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4460465116279067,0.570839092548077,0.45362790697674393,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.41348837209302297,0.5678324605082418,0.42168837209302296,0.5816786143543956],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.43209302325581367,0.5678324605082418,0.4402930232558137,0.5816786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.3786046511627904,0.570839092548077,0.39672093023255783,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3567441860465113,0.570839092548077,0.3730232558139532,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"توابعی","boundary":[0.30744186046511596,0.570839092548077,0.35106976744186014,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2911627906976741,0.570839092548077,0.3021162790697671,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.21906976744186019,0.570839092548077,0.2669534883720927,0.5873226090315935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21534883720930204,0.570839092548077,0.2192325581395346,0.5873226090315935],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1186046511627907,0.6202500429258242,0.1457060465116279,0.6340961967719779],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16093023255813954,0.6195907022664835,0.1694093023255814,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.17953488372093024,0.6195907022664835,0.1880139534883721,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.19767441860465115,0.6187179129464285,0.20364418604651163,0.6282783525068681],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2116279069767442,0.6187179129464285,0.21759767441860464,0.6282783525068681],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.22372093023255812,0.6202500429258242,0.24046325581395347,0.6340961967719779],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.30046511627906974,0.6202500429258242,0.32756651162790695,0.6340961967719779],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3437209302325582,0.6195907022664835,0.3522,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.3623255813953489,0.6195907022664835,0.3791767441860465,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38976744186046514,0.6195907022664835,0.398246511627907,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.40837209302325583,0.6195907022664835,0.41685116279069767,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4213953488372093,0.6202500429258242,0.43635999999999997,0.6340961967719779],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.44,0.6243268157623627,0.4495339534883721,0.6381729696085165],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4493023255813954,0.6195907022664835,0.4577813953488372,0.6334368561126373],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.12651162790697676,0.6325640667925824,0.13818697674418604,0.642124506353022],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.30790697674418605,0.6325640667925824,0.3195823255813954,0.642124506353022],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8516279069767441,0.675014916723901,0.8611395348837209,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.829767441860465,0.675014916723901,0.8461860465116278,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7995348837209302,0.675014916723901,0.8240465116279069,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7488372093023256,0.675014916723901,0.793906976744186,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6799999999999998,0.6720082846840659,0.6882465116279068,0.6858544385302198],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6986046511627905,0.6720082846840659,0.7068511627906975,0.6858544385302198],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.7125581395348836,0.6726676253434065,0.7272902325581394,0.6865137791895604],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6558139534883718,0.675014916723901,0.663441860465116,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5702325581395346,0.675014916723901,0.5751162790697671,0.6914984332074176],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5869767441860463,0.6720082846840659,0.5952232558139533,0.6858544385302198],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6055813953488369,0.6720082846840659,0.6138279069767439,0.6858544385302198],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6195348837209299,0.6726676253434065,0.6342669767441858,0.6865137791895604],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.5283720930232555,0.675014916723901,0.5645116279069764,0.6914984332074176],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5246511627906972,0.675014916723901,0.5282790697674415,0.6914984332074176],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.7214588341346153,0.3614762790697674,0.7353049879807693],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.37069767441860463,0.7214588341346153,0.39779906976744184,0.7353049879807693],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4162790697674419,0.7207994934752747,0.4247581395348838,0.7346456473214286],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4348837209302326,0.7207994934752747,0.4433627906976744,0.7346456473214286],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4530232558139535,0.7199267041552199,0.4589930232558139,0.7294871437156595],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4669767441860465,0.7199267041552199,0.47294651162790696,0.7294871437156595],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.7344321986607143,0.38655906976744187,0.7439926382211539],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38604651162790693,0.7372471132383241,0.39274465116279067,0.7468075527987638],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.7527775154532967,0.3614762790697674,0.7666236692994507],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4046511627906977,0.7527775154532967,0.4317525581395349,0.7666236692994507],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4567441860465116,0.752118174793956,0.4652232558139535,0.76596432864011],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4753488372093023,0.752118174793956,0.4922,0.76596432864011],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5032558139534884,0.752118174793956,0.5117348837209302,0.76596432864011],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.521860465116279,0.752118174793956,0.5303395348837209,0.76596432864011],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5344186046511628,0.7527775154532967,0.5493832558139535,0.7666236692994507],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5530232558139535,0.7568542882898353,0.5625572093023256,0.7707004421359891],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5623255813953489,0.752118174793956,0.5708046511627908,0.76596432864011],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4088372093023256,0.7657508799793957,0.4205125581395349,0.7753113195398353],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4204651162790698,0.7685657945570056,0.42716325581395354,0.7781262341174452],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.7837665264423077,0.3614762790697674,0.7976126802884616],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.4046511627906977,0.7837665264423077,0.4317525581395349,0.7976126802884616],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44465116279069766,0.7831071857829671,0.45313023255813956,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.46325581395348836,0.7831071857829671,0.48010697674418606,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4948837209302326,0.7837665264423077,0.5098483720930234,0.7976126802884616],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5134883720930232,0.7878432992788461,0.5230223255813953,0.8016894531250001],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5227906976744185,0.7831071857829671,0.5312697674418605,0.7969533396291211],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.4088372093023256,0.7967398909684066,0.4205125581395349,0.8063003305288462],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4204651162790698,0.7995548055460164,0.42716325581395354,0.809115245106456],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.8140961967719781,0.3614762790697674,0.8279423506181319],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.39720930232558144,0.8134368561126374,0.4056883720930233,0.8272830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.40511627906976744,0.8181729696085165,0.41465023255813954,0.8320191234546704],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4144186046511628,0.8134368561126374,0.42289767441860465,0.8272830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4279069767441861,0.8140961967719781,0.44287162790697676,0.8279423506181319],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.44790697674418606,0.8181729696085165,0.45744093023255816,0.8320191234546704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1186,0.4649,0.86123,0.83202],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/b2ead250e00467f59affada43d7c1959.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/28ebd988a088f3a8e39a11551a730c65.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12372,0.08169,0.13886,0.16187]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.14279069767441846,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.11589403760302198,0.8610697674418604,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8083962790697674,0.11589403760302198,0.8385125581395348,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7697674418604651,0.11589403760302198,0.7928623255813954,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7572093023255815,0.11219216818337914,0.763686046511628,0.12175260774381869],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.6646511627906976,0.11354674622252749,0.6917525581395348,0.12739290006868134],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.7,0.12058604481456041,0.711453953488372,0.13014648437499995],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7111627906976744,0.1234009593921703,0.7176395348837209,0.13296139895260986],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.6209302325581395,0.11589403760302198,0.6584883720930232,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.5841860465116279,0.11589403760302198,0.6149767441860464,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.5716279069767441,0.11219216818337914,0.5777911627906976,0.12175260774381869],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5716279069767441,0.12735700334821426,0.5777911627906976,0.1369174429086538],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.5334883720930232,0.11589403760302198,0.5655581395348837,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.529767441860465,0.11589403760302198,0.5334651162790697,0.13237755408653848],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4934883720930232,0.11589403760302198,0.5243488372093023,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.46186046511627904,0.11589403760302198,0.4874883720930232,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.4181395348837209,0.11589403760302198,0.455906976744186,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.3823255813953488,0.11589403760302198,0.41220930232558134,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.36976744186046506,0.11219216818337914,0.37618651162790695,0.12175260774381869],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.36976744186046506,0.12735700334821426,0.37618651162790695,0.1369174429086538],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.32418604651162786,0.11589403760302198,0.3637209302325581,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2865116279069767,0.11589403760302198,0.31799999999999995,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.27023255813953484,0.11589403760302198,0.280953488372093,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.20279069767441857,0.11589403760302198,0.25476744186046507,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.16883720930232557,0.11589403760302198,0.19706976744186044,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.1241860465116279,0.11589403760302198,0.1632093023255814,0.13237755408653848],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.8046511627906977,0.14028964199862637,0.8609069767441859,0.15677315848214285],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8009302325581394,0.14028964199862637,0.8046279069767441,0.15677315848214285],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.7590697674418604,0.14028964199862637,0.7952093023255813,0.15677315848214285],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7553488372093022,0.14028964199862637,0.7589767441860464,0.15677315848214285],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.22,0.1626676253434066,0.2349646511627907,0.17651377918956046],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.36558139534883716,0.1626676253434066,0.38287069767441856,0.17651377918956046],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4311627906976744,0.1626676253434066,0.4461274418604651,0.17651377918956046],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.36558139534883716,0.188052240728022,0.38287069767441856,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4134883720930233,0.188052240728022,0.4293274418604651,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.45069767441860464,0.188052240728022,0.4656623255813953,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.47023255813953485,0.188052240728022,0.4860716279069767,0.20189839457417588],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.36558139534883716,0.22134894402472532,0.38287069767441856,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.43627906976744185,0.22134894402472532,0.4512437209302326,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.45627906976744187,0.22134894402472532,0.4721181395348837,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4906976744186046,0.22134894402472532,0.5056623255813953,0.2351950978708792],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5097674418604652,0.22542571686126378,0.5193013953488372,0.23927187070741762],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.36558139534883716,0.25167861435439554,0.38287069767441856,0.26552476820054943],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.43627906976744185,0.25167861435439554,0.4512437209302326,0.26552476820054943],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46883720930232553,0.251019273695055,0.4773162790697674,0.2648654275412089],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.47674418604651164,0.25167861435439554,0.49258325581395346,0.26552476820054943],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5111627906976745,0.25167861435439554,0.5261274418604651,0.26552476820054943],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.530232558139535,0.255755387190934,0.539766511627907,0.2696015410370879],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5395348837209302,0.251019273695055,0.548013953488372,0.2648654275412089],"dir":"ltr"},{"str":"⇒","boundary":[0.36558139534883716,0.28003026270604403,0.38287069767441856,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.43627906976744185,0.28003026270604403,0.4512437209302326,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4772093023255814,0.27937092204670333,0.4856883720930233,0.2932170758928572],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4855813953488372,0.28003026270604403,0.501420465116279,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.52,0.28003026270604403,0.5349646511627907,0.29387641655219787],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5386046511627908,0.2841070355425825,0.5481386046511628,0.29795318938873633],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5479069767441861,0.27937092204670333,0.5563860465116279,0.2932170758928572],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8446511627906976,0.3074324991414835,0.8610697674418604,0.323916015625],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.8088372093023255,0.3074324991414835,0.8389534883720929,0.323916015625],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7944186046511628,0.3074324991414835,0.7990697674418603,0.323916015625],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.752093023255814,0.3074324991414835,0.7882325581395349,0.323916015625],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7479069767441859,0.3074324991414835,0.7517906976744185,0.323916015625],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2981395348837209,0.3268434495192307,0.31310418604651163,0.3406896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3167441860465116,0.3309202223557692,0.3262781395348837,0.3447663762019231],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42604651162790697,0.3294808121565934,0.43452558139534886,0.34332696600274726],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.433953488372093,0.3301401528159341,0.44979255813953484,0.34398630666208796],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4967441860465116,0.3294808121565934,0.5052232558139534,0.34332696600274726],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46837209302325583,0.3301401528159341,0.4833367441860465,0.34398630666208796],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4874418604651163,0.3342169256524726,0.4969758139534884,0.3480630794986264],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5097674418604652,0.3406896033653847,0.5247320930232559,0.3545357572115385],"dir":"ltr"},{"str":"−∞","boundary":[0.5297674418604651,0.3406896033653847,0.5611823255813954,0.3545357572115385],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.2386046511627907,0.33739290006868133,0.26570604651162794,0.3512390539148352],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.3406896033653847,0.3614762790697674,0.3545357572115385],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.37069767441860463,0.3406896033653847,0.39779906976744184,0.3545357572115385],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.2427906976744186,0.35036626459478026,0.2544660465116279,0.3599267041552198],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.433953488372093,0.34992037259615383,0.4612827906976744,0.3637665264423077],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.25395348837209303,0.3531811791723901,0.26065162790697677,0.3627416187328296],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.27999999999999997,0.3466236692994506,0.30503255813953484,0.36046982314560444],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.3536629678914835,0.38655906976744187,0.363223407451923],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38604651162790693,0.35647788246909334,0.39274465116279067,0.3660383220295329],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86107,0.36604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.18837209302325586,0.4264038890796703,0.21340465116279073,0.4402500429258241],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.21581395348837212,0.4304806619162088,0.225126511627907,0.44432681576236266],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2362790697674419,0.42834601433722524,0.24275581395348841,0.43790645389766475],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12372093023255815,0.43695333962912086,0.15082232558139536,0.4507994934752747],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13255813953488374,0.4492673634958791,0.14401209302325582,0.45882780305631865],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14372093023255816,0.452082278073489,0.15019767441860468,0.46164271763392856],"dir":"ltr"},{"str":"lncos","boundary":[0.15395348837209308,0.44618410885989007,0.20035255813953493,0.46003026270604386],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.20000000000000007,0.44552476820054937,0.20796651162790702,0.4593709220467032],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.2079069767441861,0.4502608816964286,0.21692837209302332,0.4641070355425824],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22837209302325587,0.44878557477678566,0.23455767441860473,0.4583460143372252],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.24000000000000007,0.44618410885989007,0.2544520930232559,0.46003026270604386],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2697674418604652,0.44552476820054937,0.2777339534883722,0.4593709220467032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.4264,0.27773,0.46411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.1237209302325582,0.5055247682005495,0.14875348837209307,0.5193709220467033],"dir":"ltr"},{"str":"~","boundary":[0.1739534883720931,0.5055247682005495,0.1879069767441861,0.5193709220467033],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.12372093023255815,0.543107185782967,0.15105023255813954,0.5569533396291207],"dir":"ltr"},{"str":"~","boundary":[0.1771804651162791,0.543107185782967,0.19113395348837214,0.5569533396291207],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19534883720930235,0.5471839586195055,0.20455534883720933,0.5610301124656594],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2088372093023256,0.543107185782967,0.22347441860465117,0.5569533396291207],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2590697674418605,0.5450493110405219,0.2654404651162791,0.5546097506009614],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23116279069767443,0.5564147278502747,0.2403693023255814,0.5702608816964285],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.12372093023255815,0.5862939989697802,0.13956000000000002,0.600140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.14,0.5856346583104395,0.1479293023255814,0.5994808121565933],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14790697674418607,0.5903707718063187,0.1568911627906977,0.6042169256524725],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.1613953488372093,0.5862939989697802,0.17581023255813955,0.600140152815934],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.19162790697674417,0.5856346583104395,0.19955720930232557,0.5994808121565933],"dir":"ltr"},{"str":"~","boundary":[0.20372093023255813,0.5862939989697802,0.21767441860465114,0.600140152815934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.50552,0.26544,0.60422],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.23627906976744187,0.638052240728022,0.26131162790697676,0.6518983945741759],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.2641860465116279,0.6421290135645605,0.27372,0.6559751674107144],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2846511627906977,0.6399943659855769,0.2913493023255814,0.6495548055460164],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.17162790697674418,0.6486016912774725,0.1987293023255814,0.6624478451236263],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.18046511627906978,0.6609157151442308,0.19214046511627908,0.6704761547046703],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.19209302325581395,0.6637306297218406,0.19879116279069767,0.6732910692822801],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.20186046511627906,0.6578324605082417,0.21769953488372093,0.6716786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.22093023255813954,0.6578324605082417,0.24825953488372093,0.6716786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2483720930232558,0.657173119848901,0.2568511627906977,0.6710192736950549],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.25627906976744186,0.6619092333447802,0.26581302325581396,0.6757553871909341],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.27674418604651163,0.6604339264251373,0.28344232558139537,0.6699943659855769],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.28837209302325584,0.6578324605082417,0.3033367441860465,0.6716786143543956],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3176744186046511,0.657173119848901,0.326153488372093,0.6710192736950549],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.63805,0.32615,0.67576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.40193262791895606,0.861133023255814,0.4210535070398352],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8060465116279069,0.4083116200206044,0.8293720930232559,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7790697674418604,0.4083116200206044,0.8003255813953487,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7627906976744185,0.4083116200206044,0.7732790697674418,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7130232558139535,0.4083116200206044,0.757139534883721,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6637209302325582,0.4083116200206044,0.6973488372093023,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.647906976744186,0.4083116200206044,0.6544418604651162,0.4247951365041209],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6600232558139534,0.4083116200206044,0.6637209302325581,0.4247951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5958139534883717,0.4083116200206044,0.6478139534883718,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5651162790697671,0.4083116200206044,0.5905581395348835,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5520930232558138,0.4083116200206044,0.559395348837209,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.5009302325581394,0.4083116200206044,0.5462790697674417,0.4247951365041209],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4372093023255811,0.4083116200206044,0.44353488372093,0.4247951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"1387","boundary":[0.4437209302325579,0.4083116200206044,0.4865116279069765,0.4247951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49162790697674386,0.4083116200206044,0.5001860465116276,0.4247951365041209],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720932,0.46217955872252753,0.8607897674418605,0.48130043784340665],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.4864434881524725,0.8611395348837209,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.7706976744186047,0.4864434881524725,0.8245813953488372,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7423255813953489,0.4864434881524725,0.765232558139535,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.713953488372093,0.4864434881524725,0.737046511627907,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6976744186046513,0.4864434881524725,0.7086279069767443,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"همارزيهاي","boundary":[0.6083720930232559,0.4864434881524725,0.6919069767441861,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5813953488372093,0.4864434881524725,0.6026511627906977,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"حول","boundary":[0.5427906976744187,0.4864434881524725,0.576093023255814,0.502927004635989],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.5083720930232559,0.48409619677197796,0.5230809302325583,0.4979423506181318],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5283720930232559,0.4881729696085165,0.5376502325581396,0.5020191234546704],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.444186046511628,0.4881729696085165,0.4873283720930233,0.5020191234546704],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.39162790697674427,0.4881729696085165,0.43923627906976753,0.5020191234546704],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38837209302325587,0.4881729696085165,0.39155627906976753,0.5020191234546704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38837,0.40193,0.86114,0.50293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.6077621694711538,0.8607906976744186,0.6242456859546703],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8209302325581395,0.6077621694711538,0.8245581395348837,0.6242456859546703],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82093,0.60776,0.86079,0.62425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.6413489440247253,0.3614762790697674,0.655195097870879],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.6413489440247253,0.39361302325581393,0.655195097870879],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.46,0.6348762663118133,0.4695339534883721,0.6487224201579671],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.48046511627906974,0.6327416187328296,0.4871632558139535,0.6423020582932691],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4572093023255814,0.6489313616071428,0.4656883720930232,0.6627775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46511627906976744,0.653667475103022,0.47465023255813954,0.6675136289491759],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4855813953488372,0.6521921681833791,0.49227953488372095,0.6617526077438186],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4972093023255814,0.6495907022664835,0.5121739534883721,0.6634368561126374],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5269767441860466,0.6489313616071428,0.5354558139534884,0.6627775154532967],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5353488372093024,0.6521921681833791,0.542046976744186,0.6617526077438186],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.6536629678914835,0.38655906976744187,0.6632234074519231],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38651162790697674,0.6564778824690934,0.3932097674418605,0.666038322029533],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.3962790697674418,0.6578324605082417,0.4121181395348837,0.6716786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4386046511627907,0.6578324605082417,0.45356930232558135,0.6716786143543956],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4255813953488372,0.6619092333447802,0.4351153488372093,0.6757553871909341],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4948837209302326,0.6688323102678572,0.5044176744186046,0.682678464114011],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.6970632297390109,0.3614762790697674,0.7109093835851648],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.6970632297390109,0.39361302325581393,0.7109093835851648],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.44325581395348834,0.690590552026099,0.45278976744186045,0.7044367058722528],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4637209302325581,0.6884559044471154,0.47041906976744186,0.6980163440075549],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42372093023255814,0.7046456473214285,0.4322,0.7184918011675825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4316279069767442,0.7093817608173076,0.4411618604651163,0.7232279146634616],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45209302325581396,0.7079064538976647,0.4587911627906977,0.7174668934581043],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4637209302325581,0.7053049879807692,0.47868558139534884,0.7191511418269231],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4930232558139535,0.7046456473214285,0.5015023255813953,0.7184918011675825],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5013953488372094,0.7079064538976647,0.508093488372093,0.7174668934581043],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.7093772536057692,0.38655906976744187,0.7189376931662088],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38651162790697674,0.712192168183379,0.3932097674418605,0.7217526077438187],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.406046511627907,0.7135467462225275,0.42101116279069767,0.7273929000686814],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4613953488372094,0.7245465959821428,0.4709293023255815,0.7383927498282967],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.7554148780906593,0.3614762790697674,0.7692610319368133],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.7554148780906593,0.39361302325581393,0.7692610319368133],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4344186046511628,0.7489422003777473,0.4439525581395349,0.7627883542239012],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.45488372093023255,0.7468075527987638,0.4615818604651163,0.7563679923592034],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.7677289019574176,0.38655906976744187,0.7772893415178572],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38651162790697674,0.7705438165350275,0.3932097674418605,0.7801042560954671],"dir":"ltr"},{"str":"−(","boundary":[0.3986046511627907,0.762997295673077,0.4215023255813954,0.7775027901785715],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4209302325581395,0.767733409168956,0.4304641860465116,0.78157956301511],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.44139534883720927,0.7662581022493131,0.448093488372093,0.7758185418097527],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4525581395348837,0.7636566363324176,0.46752279069767444,0.7775027901785715],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4823255813953488,0.762997295673077,0.4908046511627907,0.7768434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4906976744186046,0.7662581022493131,0.4973958139534883,0.7758185418097527],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.44372093023255815,0.7828982443337912,0.45325488372093026,0.796744398179945],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4641860465116279,0.802444089114011,0.471653023255814,0.8120045286744506],"dir":"rtl"},{"str":"٠","boundary":[0.4427906976744186,0.8035094007554945,0.4530232558139535,0.8173555546016484],"dir":"rtl"},{"str":"−","boundary":[0.4181395348837209,0.8028874055631869,0.4331041860465116,0.8167335594093408],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.8134368561126374,0.3614762790697674,0.8272830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.8134368561126374,0.39361302325581393,0.8272830099587913],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.486046511627907,0.8228836495535714,0.493513488372093,0.832444089114011],"dir":"rtl"},{"str":"−","boundary":[0.4493023255813954,0.8226676253434066,0.46426697674418604,0.8365137791895606],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4781395348837209,0.822008284684066,0.4866186046511628,0.8358544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.42372093023255814,0.8232896205357143,0.4343683720930232,0.8371357743818681],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4158139534883721,0.822008284684066,0.424293023255814,0.8358544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4074418604651163,0.8228836495535714,0.41490883720930233,0.832444089114011],"dir":"rtl"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.8257508799793957,0.38655906976744187,0.8353113195398353],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.38651162790697674,0.8285657945570054,0.3932097674418605,0.838126234117445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34651,0.63274,0.54205,0.83813],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/ccd5ab9259a9c20c362f84d3452ca516.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/7bff3cc24bdae948a800af8c4caa0688.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12372,0.08169,0.1386,0.16682]},"elements":[{"words":[{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4190697674418605,0.10827202094780217,0.43377860465116286,0.12211817479395602],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.1188214714972528,0.36122046511627914,0.13266762534340665],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.1188214714972528,0.39361302325581393,0.13266762534340665],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.433953488372093,0.11234879378434062,0.45250976744186044,0.12619494763049446],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.48000000000000004,0.1188214714972528,0.49470883720930237,0.13266762534340665],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5,0.1188214714972528,0.5147088372093024,0.13266762534340665],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.5144186046511627,0.12289824433379126,0.5329748837209303,0.1367443981799451],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4669767441860465,0.12826826493818674,0.4741879069767442,0.1378287044986263],"dir":"rtl"},{"str":"−","boundary":[0.4297674418604651,0.12805224072802193,0.44447627906976744,0.14189839457417577],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.45860465116279064,0.1273929000686814,0.46682790697674414,0.14123905391483524],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4041860465116279,0.12867423592032962,0.41457767441860466,0.14252038976648346],"dir":"rtl"},{"str":"→","boundary":[0.36511627906976746,0.13113549536401103,0.3765358139534884,0.1406959349244506],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.37674418604651166,0.13395040994162094,0.383186511627907,0.1435108495020605],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3962790697674418,0.1273929000686814,0.4045023255813953,0.14123905391483524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.53297,0.14351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.1255813953488372,0.2134368561126374,0.1526827906976744,0.22728300995879128],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581396,0.22575087997939566,0.14814651162790698,0.23531131953983525],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14790697674418604,0.2285657945570055,0.15438372093023253,0.2381262341174451],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12558,0.21344,0.15438,0.23813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.17162790697674418,0.2134368561126374,0.19666046511627908,0.22728300995879128],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2,0.2069641783997254,0.2093125581395349,0.22081033224587926],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.20696,0.20931,0.22728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"−|","boundary":[0.12372093023255804,0.28563465831043955,0.14468465116279058,0.30046982314560444],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.15488372093023245,0.28563465831043955,0.1614288372093022,0.2994808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"≤","boundary":[0.16697674418604638,0.28662366929945055,0.18198046511627894,0.30046982314560444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.28563,0.18198,0.30047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.125581395348837,0.3891511418269232,0.1526827906976742,0.402997295673077],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.13209302325581376,0.40146516569368146,0.14814651162790676,0.41102560525412096],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14790697674418585,0.40428008027129136,0.15438372093023234,0.41384051983173087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12558,0.38915,0.15438,0.41384],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sin","boundary":[0.2009302325581394,0.28662366929945055,0.22596279069767428,0.30046982314560444],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.22883720930232546,0.28015099158653856,0.23814976744186034,0.2939971454326924],"dir":"ltr"},{"str":"≤","boundary":[0.24465116279069765,0.28662366929945055,0.259433488372093,0.30046982314560444],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.26465116279069767,0.28563465831043955,0.2709748837209302,0.2994808121565934],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.28139534883720935,0.28563465831043955,0.2877190697674419,0.2994808121565934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20093,0.28015,0.28772,0.30047],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.19999999999999982,0.3826784641140112,0.2093125581395347,0.39652461796016497],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2158139534883721,0.38915114182692306,0.23055720930232557,0.40299729567307685],"dir":"ltr"},{"str":"sin","boundary":[0.171627906976744,0.3891511418269232,0.19666046511627888,0.402997295673077],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.2358139534883721,0.3932279146634616,0.245126511627907,0.4070740685096154],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.38268,0.24513,0.40707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"14","boundary":[0.8427906976744186,0.08168945312500006,0.8613953488372094,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84279,0.08169,0.8614,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.1810535070398351,0.8611106976744186,0.2001743861607142],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7995348837209303,0.18743249914148344,0.8226279069767441,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7725581395348837,0.18743249914148344,0.7938139534883721,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7562790697674419,0.18743249914148344,0.7666744186046511,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"بیابید","boundary":[0.7125581395348838,0.18743249914148344,0.7505813953488373,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6967441860465116,0.18743249914148344,0.7032790697674418,0.20391601562499992],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7088604651162791,0.18743249914148344,0.7125581395348838,0.20391601562499992],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.6530232558139535,0.18743249914148344,0.6963720930232558,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6102325581395349,0.18743249914148344,0.6471395348837209,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.5581395348837209,0.18743249914148344,0.604906976744186,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.48046511627906974,0.18743249914148344,0.5525581395348838,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46744186046511627,0.18743249914148344,0.47486046511627905,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.41348837209302325,0.18743249914148344,0.461953488372093,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.40418604651162787,0.18743249914148344,0.4127441860465116,0.20391601562499992],"dir":"ltr"},{"str":"آدامز","boundary":[0.3651162790697674,0.18743249914148344,0.39918604651162787,0.20391601562499992],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3586046511627906,0.18743249914148344,0.3650930232558139,0.20391601562499992],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720932,0.2363553828983517,0.8610809302325582,0.2554762620192308],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8502325581395349,0.2606193123282967,0.8611860465116279,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"آنجایی","boundary":[0.7976744186046512,0.2606193123282967,0.8447441860465117,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.783232558139535,0.2606193123282967,0.7920232558139535,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7372093023255815,0.2606193123282967,0.7680697674418605,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7134883720930233,0.2606193123282967,0.7316046511627907,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"≠","boundary":[0.6790697674418604,0.2582720209478022,0.6937553488372092,0.2721181747939561],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6990697674418604,0.2623487937843407,0.7083246511627905,0.27619494763049457],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.6153488372093023,0.2606193123282967,0.6514883720930232,0.2771028288118132],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6116279069767441,0.2606193123282967,0.6152558139534884,0.2771028288118132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3586,0.18105,0.86119,0.2771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8534883720930232,0.33875118046016484,0.8613488372093022,0.3552346969436813],"dir":"rtl"},{"str":"|","boundary":[0.7906976744186046,0.3354148780906595,0.7970213953488372,0.34926103193681335],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.8074418604651162,0.3354148780906595,0.8137655813953488,0.34926103193681335],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.8190697674418604,0.3364038890796705,0.833813023255814,0.3502500429258244],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8390697674418605,0.34048066191620896,0.8483823255813953,0.35432681576236286],"dir":"ltr"},{"str":"(−|","boundary":[0.6530232558139536,0.3354148780906594,0.6821376744186047,0.3502500429258243],"dir":"ltr"},{"str":"|)","boundary":[0.6925581395348838,0.3354148780906594,0.7073274418604651,0.34959070226648364],"dir":"ltr"},{"str":"=lim","boundary":[0.7125581395348838,0.33640388907967045,0.7591944186046512,0.3502500429258243],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.7674418604651163,0.34344318767170345,0.7834953488372093,0.353003627232143],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7832558139534884,0.3462581022493133,0.7897325581395349,0.35581854180975286],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.595813953488372,0.338751180460165,0.5995116279069767,0.3552346969436815],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5995348837209302,0.33640388907967034,0.6266362790697675,0.35025004292582423],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.6348837209302326,0.3434431876717034,0.6463376744186047,0.35300362723214296],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.646046511627907,0.34625810224931325,0.6525232558139535,0.35581854180975275],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5739534883720928,0.338751180460165,0.5903720930232556,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.5381395348837208,0.338751180460165,0.5682558139534883,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.5065116279069766,0.338751180460165,0.5226744186046509,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4883720930232556,0.338751180460165,0.5010930232558137,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"قضی","boundary":[0.4557906976744184,0.338751180460165,0.4827441860465114,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"فشردگی،","boundary":[0.3753488372093021,0.338751180460165,0.44041860465116256,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"نتیج","boundary":[0.33953488372093,0.338751180460165,0.36965116279069743,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.27302325581395326,0.338751180460165,0.3241627906976742,0.3552346969436815],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.26930232558139516,0.338751180460165,0.27320930232558116,0.3552346969436815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2693,0.33541,0.86135,0.35582],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.441822737809066,0.8609116279069768,0.4609436169299451],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7995348837209302,0.44820172991071433,0.822627906976744,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7725581395348836,0.44820172991071433,0.793813953488372,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7562790697674417,0.44820172991071433,0.766767441860465,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7065116279069767,0.44820172991071433,0.7506279069767442,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6572093023255814,0.44820172991071433,0.6908372093023255,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6413953488372092,0.44820172991071433,0.6478372093023255,0.4646852463942308],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6534883720930231,0.44820172991071433,0.6571860465116278,0.4646852463942308],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5893023255813951,0.44820172991071433,0.6413023255813951,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5586046511627905,0.44820172991071433,0.5839767441860463,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5144186046511625,0.44820172991071433,0.5526046511627905,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.4688372093023254,0.44820172991071433,0.5088604651162788,0.4646852463942308],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.40511627906976727,0.44820172991071433,0.4114418604651161,0.4646852463942308],"dir":"ltr"},{"str":"1387","boundary":[0.411627906976744,0.44820172991071433,0.4544186046511627,0.4646852463942308],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.45953488372093004,0.44820172991071433,0.46809302325581376,0.4646852463942308],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.15395348837209305,0.4662939989697802,0.16979255813953492,0.48014015281593403],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16976744186046513,0.46563465831043954,0.17769674418604653,0.47948081215659333],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.17767441860465116,0.47037077180631875,0.1866586046511628,0.4842169256524726],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.19813953488372094,0.4682361242273351,0.2042879069767442,0.4777965637877747],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.20976744186046514,0.4662939989697802,0.22418232558139536,0.48014015281593403],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.24372093023255814,0.4662939989697802,0.2581358139534884,0.48014015281593403],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.26232558139534884,0.47037077180631875,0.27130976744186047,0.4842169256524726],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2716279069767442,0.46563465831043954,0.27955720930232564,0.47948081215659333],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12372093023255815,0.4768434495192308,0.15082232558139536,0.4906896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13255813953488374,0.48915747338598903,0.14401209302325582,0.49871791294642853],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14372093023255816,0.49197238796359893,0.15019767441860468,0.5015328275240385],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.16139534883720935,0.48607421874999995,0.17075069767441867,0.4999203725961538],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.18976744186046518,0.4886756846668956,0.19649395348837215,0.4982361242273351],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.2009302325581396,0.48607421874999995,0.21592325581395355,0.4999203725961538],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.22000000000000008,0.4901509915865385,0.22956232558139544,0.5039971454326924],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.24418604651162795,0.48607421874999995,0.2591790697674419,0.4999203725961538],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.26279069767441865,0.4901509915865385,0.272353023255814,0.5039971454326924],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.5000916466346155,0.8613306976744186,0.5192125257554946],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8381395348837208,0.5243555760645605,0.8612325581395348,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.8260465116279069,0.5206537066449176,0.8325120930232557,0.5302141462053571],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8260465116279069,0.5358185418097527,0.8325120930232557,0.5453789813701924],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7888372093023255,0.5243555760645605,0.8215348837209302,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7586046511627906,0.5243555760645605,0.7831162790697673,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7423255813953488,0.5243555760645605,0.752767441860465,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7274418604651162,0.5243555760645605,0.736953488372093,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6693023255813952,0.5243555760645605,0.7218372093023255,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6530232558139535,0.5243555760645605,0.6639767441860465,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.6093023255813953,0.5243555760645605,0.6474651162790698,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.5483720930232557,0.5243555760645605,0.6037209302325581,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.4986046511627906,0.5243555760645605,0.5427209302325581,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.42651162790697666,0.5243555760645605,0.48323255813953486,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4227906976744185,0.5243555760645605,0.4264883720930231,0.5408390925480769],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.3799999999999999,0.5243555760645605,0.4166279069767441,0.5408390925480769],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3762790697674418,0.5243555760645605,0.379906976744186,0.5408390925480769],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.2,0.5688214714972527,0.21583906976744188,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21627906976744185,0.568162130837912,0.22450232558139535,0.5820082846840658],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.2241860465116279,0.5728982443337912,0.23346418604651165,0.5867443981799451],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.24465116279069765,0.5707635967548077,0.251093488372093,0.5803240363152472],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.25627906976744186,0.5688214714972527,0.27098790697674424,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.29023255813953486,0.5688214714972527,0.30494139534883724,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3088372093023256,0.5728982443337912,0.3181153488372093,0.5867443981799451],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.31813953488372093,0.568162130837912,0.32636279069767443,0.5820082846840658],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.4153488372093023,0.5728982443337912,0.42462697674418604,0.5867443981799451],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4358139534883721,0.5707635967548077,0.44225627906976744,0.5803240363152472],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.44744186046511625,0.5688214714972527,0.46215069767441863,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46604651162790695,0.5728982443337912,0.47532465116279066,0.5867443981799451],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.1702325581395349,0.5793709220467033,0.1973339534883721,0.5932170758928571],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4190697674418605,0.5865877725789835,0.4255120930232558,0.596148212139423],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.43023255813953487,0.583986306662088,0.44494139534883725,0.5978324605082418],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4641860465116279,0.583986306662088,0.47889488372093025,0.5978324605082418],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4827906976744186,0.5880630794986265,0.49206883720930233,0.6019092333447803],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4995348837209302,0.5905797132554944,0.5142437209302325,0.6044258671016483],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.5190697674418604,0.5841070355425825,0.5376260465116278,0.5979531893887362],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.1786046511627907,0.5916849459134615,0.19002418604651164,0.601245385473901],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19023255813953488,0.5944998604910714,0.19667488372093023,0.604060300051511],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23627906976744187,0.5912031571943681,0.24272139534883722,0.6007635967548076],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.24790697674418605,0.5886016912774724,0.2626158139534884,0.6024478451236263],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.26651162790697674,0.592678464114011,0.2757897674418605,0.6065246179601649],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.29069767441860467,0.5886016912774724,0.305406511627907,0.6024478451236263],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3097674418604651,0.592678464114011,0.31904558139534883,0.6065246179601649],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.5905797132554944,0.36122046511627914,0.6044258671016483],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.5905797132554944,0.39361302325581393,0.6044258671016483],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3986046511627907,0.5880630794986265,0.4078827906976744,0.6019092333447803],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.6028937371222527,0.38630325581395347,0.6124541766826922],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.38651162790697674,0.6057086516998625,0.3929539534883721,0.6152690912603022],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.44,0.6024119484031594,0.44644232558139535,0.6119723879635989],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.45162790697674415,0.5998104824862637,0.46633674418604654,0.6136566363324175],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.47023255813953485,0.6038872553228023,0.47951069767441856,0.617733409168956],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5232558139534884,0.6038872553228023,0.5325339534883721,0.617733409168956],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.6528117487980769,0.861133023255814,0.671932627918956],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7995348837209302,0.6591907408997253,0.822627906976744,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7725581395348836,0.6591907408997253,0.793813953488372,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7562790697674417,0.6591907408997253,0.766767441860465,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7065116279069766,0.6591907408997253,0.7506279069767441,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6572093023255813,0.6591907408997253,0.6908372093023254,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6413953488372092,0.6591907408997253,0.6478372093023255,0.6756742573832417],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6534883720930231,0.6591907408997253,0.6571860465116278,0.6756742573832417],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5893023255813951,0.6591907408997253,0.6413023255813951,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5586046511627905,0.6591907408997253,0.5839767441860463,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5144186046511625,0.6591907408997253,0.5526511627906975,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.4748837209302324,0.6591907408997253,0.5089999999999998,0.6756742573832417],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.41116279069767414,0.6591907408997253,0.417488372093023,0.6756742573832417],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.41767441860465093,0.6591907408997253,0.46046511627906955,0.6756742573832417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46558139534883697,0.6591907408997253,0.4741395348837207,0.6756742573832417],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.12790697674418605,0.6894808121565933,0.15500837209302326,0.7033269660027471],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.18,0.6894808121565933,0.2068641860465116,0.7033269660027471],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.20976744186046511,0.6904698231456043,0.2224613953488372,0.7043159769917582],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.7024541766826923,0.14354697674418604,0.7120146162431318],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.14325581395348838,0.7052690912603021,0.14973255813953487,0.7148295308207417],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.7120696686126373,0.8607897674418604,0.7311905477335164],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906976,0.7363335980425824,0.8607906976744186,0.7528171145260989],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8204651162790697,0.7363335980425824,0.8240930232558139,0.7528171145260989],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.498139534883721,0.7623020582932691,0.5045818604651162,0.7718624978537088],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.2530232558139535,0.7715687242445055,0.28012465116279067,0.7854148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.30511627906976746,0.7715687242445055,0.33198046511627904,0.7854148780906594],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.33488372093023255,0.7725577352335166,0.3478344186046512,0.7864038890796704],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.37906976744186044,0.7709093835851648,0.3937786046511628,0.7847555374313188],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.39906976744186046,0.7709093835851648,0.42617116279069767,0.7847555374313188],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.4344186046511628,0.7709093835851648,0.46174790697674417,0.7847555374313188],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.4646511627906977,0.7718983945741759,0.47760186046511627,0.7857445484203297],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.25720930232558137,0.7845420887706044,0.26862883720930236,0.794102528331044],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.2683720930232558,0.7873570033482142,0.27481441860465117,0.7969174429086539],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.39302325581395353,0.7838827481112638,0.40444279069767447,0.7934431876717034],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4046511627906977,0.7866976626888735,0.41109348837209303,0.7962581022493131],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4720930232558139,0.8013597827953297,0.48137116279069764,0.8152059366414837],"dir":"ltr"},{"str":"cos","boundary":[0.4948837209302326,0.8078324605082419,0.522213023255814,0.8216786143543958],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5530232558139535,0.8078324605082419,0.5677320930232559,0.8216786143543958],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5716279069767441,0.8119092333447804,0.5809060465116278,0.8257553871909342],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.37906976744186044,0.8078324605082419,0.3937786046511628,0.8216786143543958],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.43720930232558136,0.8078324605082419,0.46431069767441857,0.8216786143543958],"dir":"ltr"},{"str":"√","boundary":[0.5251162790697674,0.8088214714972528,0.538066976744186,0.8226676253434066],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.44139534883720927,0.8208058250343406,0.4528148837209302,0.8303662645947802],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4530232558139535,0.8236207396119505,0.4594655813953488,0.8331811791723901],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12372,0.44182,0.86133,0.83318],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/28882884dad346ba4043c46fc88c80c8.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/4d80e97c9d35591b5ef25b2bd4317546.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.1387,0.1409]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8325581395348837,0.08168945312500006,0.8607218604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8186046511627907,0.08168945312500006,0.8277125581395348,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.7902325581395347,0.08168945312500006,0.8094818604651162,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7790697674418604,0.08168945312500006,0.78536,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.7209302325581394,0.08168945312500006,0.7745683720930231,0.0955356069711539],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.72093,0.08169,0.86072,0.09554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"این","boundary":[0.838139534883721,0.24215777386675819,0.861046511627907,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":"مسئل","boundary":[0.7990697674418605,0.24215777386675819,0.8327209302325582,0.25864129035027467],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79907,0.24216,0.86105,0.25864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روش","boundary":[0.7488372093023257,0.24215777386675819,0.7835813953488373,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7176744186046513,0.24215777386675819,0.7434186046511628,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":"دیگري","boundary":[0.6641860465116279,0.24215777386675819,0.7115813953488372,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6386046511627907,0.24215777386675819,0.6580232558139535,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6046511627906977,0.24215777386675819,0.6329069767441862,0.25864129035027467],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6004651162790698,0.24215777386675819,0.604093023255814,0.25864129035027467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60047,0.24216,0.78358,0.25864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.3497674418604651,0.12355758499313195,0.35855906976744184,0.1374037388392858],"dir":"rtl"},{"str":"همارزي","boundary":[0.3,0.12355758499313195,0.344866976744186,0.1374037388392858],"dir":"rtl"},{"str":"~","boundary":[0.20930232558139536,0.11948081215659334,0.22335162790697674,0.13332696600274718],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.22744186046511627,0.1235575849931318,0.23674418604651162,0.13740373883928564],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.24093023255813953,0.11948081215659334,0.25566325581395344,0.13332696600274718],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2874418604651163,0.1214229374141484,0.2939083720930233,0.13098337697458795],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2627906976744186,0.13329106928228024,0.2692572093023256,0.1428515088427198],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.31534883720930235,0.14399714543269237,0.35849116279069765,0.15784329927884622],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.2632558139534884,0.14399714543269237,0.31039906976744186,0.15784329927884622],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26046511627906976,0.14399714543269237,0.2636493023255814,0.15784329927884622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2093,0.11948,0.35856,0.15784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"15","boundary":[0.12418604651162776,0.08168945312500006,0.14279069767441846,0.0955356069711539],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.14279,0.09554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"cos","boundary":[0.1558139534883721,0.11948081215659334,0.18314325581395352,0.13332696600274718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15581,0.11948,0.18314,0.13333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.37906976744186044,0.131019273695055,0.3938027906976744,0.14486542754120885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37907,0.13102,0.3938,0.14487],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.37906976744186044,0.18277751545329668,0.3938027906976744,0.19662366929945055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37907,0.18278,0.3938,0.19662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.4720930232558139,0.12454659598214282,0.4813953488372093,0.13839274982829666],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5088372093023256,0.131019273695055,0.5235702325581395,0.14486542754120885],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5427906976744186,0.131019273695055,0.5575237209302325,0.14486542754120885],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.43720930232558136,0.131019273695055,0.46431069767441857,0.14486542754120885],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4958139534883721,0.13509604653159346,0.5051162790697674,0.1489422003777473],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5613953488372093,0.13509604653159346,0.5706976744186046,0.1489422003777473],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.44139534883720927,0.1439926382211539,0.4528390697674418,0.15355307778159347],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4530232558139535,0.1468075527987638,0.4594897674418605,0.15636799235920337],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.527906976744186,0.14432681576236256,0.5372093023255814,0.1581729696085164],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4720930232558139,0.17630483774038466,0.4813953488372093,0.19015099158653853],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5790697674418605,0.17713722312843402,0.5855362790697675,0.18669766268887358],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.43720930232558136,0.18277751545329668,0.46431069767441857,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4958139534883721,0.18277751545329668,0.5105469767441861,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5390697674418605,0.18277751545329668,0.5538027906976745,0.19662366929945055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5790697674418605,0.18801634400755485,0.5855362790697675,0.1975767835679944],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.44139534883720927,0.19575087997939564,0.4528390697674418,0.2053113195398352],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.4530232558139535,0.1985657945570055,0.4594897674418605,0.20812623411744505],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5134883720930232,0.1960850575206044,0.5227906976744185,0.20993121136675827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43721,0.12455,0.58554,0.20993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.2967677927541208,0.861133023255814,0.3158886718749999],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8027906976744188,0.3014173033997252,0.8287972093023258,0.3205381825206043],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7716279069767443,0.3014173033997252,0.7965525581395351,0.3205381825206043],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7525581395348838,0.3014173033997252,0.7654893023255815,0.3205381825206043],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7018604651162793,0.3031467848557692,0.7459767441860468,0.31963030133928566],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.652558139534884,0.3031467848557692,0.6861860465116282,0.31963030133928566],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6367441860465118,0.3031467848557692,0.6432790697674421,0.31963030133928566],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6488604651162793,0.3031467848557692,0.652558139534884,0.31963030133928566],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.584651162790698,0.3031467848557692,0.6366511627906979,0.31963030133928566],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5293023255813956,0.3031467848557692,0.5788372093023259,0.31963030133928566],"dir":"rtl"},{"str":"شاهرود","boundary":[0.4720930232558142,0.3031467848557692,0.5240232558139537,0.31963030133928566],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4083720930232561,0.3031467848557692,0.41469767441860494,0.31963030133928566],"dir":"ltr"},{"str":"1387","boundary":[0.41488372093023285,0.3031467848557692,0.45767441860465147,0.31963030133928566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4627906976744188,0.3031467848557692,0.47134883720930254,0.31963030133928566],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2711627906976744,0.32470526055975274,0.27676697674418604,0.33294701880151095],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.22000000000000003,0.3314588341346154,0.2347432558139535,0.34530498798076925],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2386046511627907,0.33553560697115387,0.24791720930232558,0.3493817608173077],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.27581395348837207,0.3380163440075549,0.2820753488372093,0.3475767835679945],"dir":"ltr"},{"str":"=lim","boundary":[0.14,0.34200828468406597,0.18942697674418607,0.3558544385302198],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.1679069767441861,0.35432230855082414,0.17936093023255817,0.3638827481112637],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.22000000000000003,0.3512390539148351,0.2347432558139535,0.365085207760989],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2386046511627907,0.35531582675137363,0.24791720930232558,0.3691619805975275],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.8339534883720929,0.3649268114697803,0.8608655813953487,0.3840476905906594],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.8246511627906975,0.3895204112293956,0.8607906976744185,0.4060039277129121],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8204651162790696,0.3895204112293956,0.8240930232558138,0.4060039277129121],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.19441860465116279,0.41569427154876376,0.2000125581395349,0.423936029790522],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5488372093023256,0.41569427154876376,0.5544311627906977,0.423936029790522],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.14279069767441863,0.4224478451236263,0.15752372093023256,0.43629399896978016],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.49767441860465117,0.4224478451236263,0.5124074418604652,0.43629399896978016],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5162790697674419,0.4265246179601649,0.5255813953488372,0.44037077180631873],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5534883720930233,0.4290053549965659,0.5599548837209303,0.43856579455700545],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.566046511627907,0.43299729567307693,0.5807795348837209,0.4468434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.16186046511627905,0.4265246179601649,0.1711627906976744,0.44037077180631873],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.19860465116279072,0.4290053549965659,0.20507116279069768,0.43856579455700545],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.2111627906976744,0.43299729567307693,0.22589581395348834,0.4468434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.43299729567307693,0.38875348837209295,0.4468434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.45348837209302323,0.43299729567307693,0.4693274418604651,0.4468434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5855813953488372,0.43299729567307693,0.6014204651162791,0.4468434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.14279069767441863,0.4422280649038461,0.15752372093023256,0.4560742187499999],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.16186046511627905,0.44630483774038465,0.1711627906976744,0.46015099158653844],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.49767441860465117,0.4422280649038461,0.5124074418604652,0.4560742187499999],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5162790697674419,0.44630483774038465,0.5255813953488372,0.46015099158653844],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.47255813953488374,0.46526909126030214,0.47902465116279075,0.4748295308207417],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5441860465116279,0.4633269660027472,0.5589190697674419,0.47717311984890104],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.47387641655219775,0.38875348837209295,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5,0.47387641655219775,0.5158390697674419,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5627906976744186,0.46740373883928577,0.5720930232558139,0.48124989268543955],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5869767441860465,0.47387641655219775,0.6017097674418604,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.6065116279069767,0.47387641655219775,0.6223506976744185,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4646511627906977,0.48310718578296696,0.4793841860465116,0.4969533396291208],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4832558139534884,0.4871839586195055,0.49255813953488375,0.5010301124656593],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5441860465116279,0.48310718578296696,0.5589190697674419,0.4969533396291208],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5627906976744186,0.4871839586195055,0.5720930232558139,0.5010301124656593],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6051162790697675,0.505159201150412,0.6115827906976745,0.5147196407108516],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6762790697674418,0.5032170758928571,0.6910120930232557,0.517063229739011],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6948837209302325,0.5072938487293956,0.704186046511628,0.5211400025755495],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.5137665264423077,0.38875348837209295,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.45581395348837206,0.5137665264423077,0.48291534883720927,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4893023255813953,0.5137665264423077,0.5051413953488372,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5260465116279069,0.5137665264423077,0.5407795348837209,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5483720930232557,0.5137665264423077,0.575473488372093,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.632093023255814,0.5137665264423077,0.6479320930232558,0.5276126802884615],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.46186046511627904,0.526080550309066,0.4733041860465116,0.5356409898695055],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.5544186046511628,0.526080550309066,0.5658623255813954,0.5356409898695055],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5967441860465117,0.5229972956730768,0.6114772093023256,0.5368434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6158139534883721,0.5270740685096155,0.6251162790697674,0.5409202223557692],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6762790697674418,0.5229972956730768,0.6910120930232557,0.5368434495192307],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6948837209302325,0.5270740685096155,0.704186046511628,0.5409202223557692],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6316279069767442,0.5470632297390109,0.6463609302325581,0.5609093835851647],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6506976744186046,0.5511400025755494,0.66,0.5649861564217032],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.5883720930232559,0.5553049879807692,0.6042111627906976,0.569151141826923],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6316279069767442,0.5622280649038461,0.6463609302325581,0.57607421875],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6506976744186046,0.5663048377403846,0.66,0.5801509915865385],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.5688214714972527,0.38875348837209295,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.45581395348837206,0.5688214714972527,0.48291534883720927,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4893023255813953,0.5688214714972527,0.5051413953488372,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5260465116279069,0.5688214714972527,0.5407795348837209,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5483720930232557,0.5688214714972527,0.575473488372093,0.5826676253434065],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6223255813953489,0.575085207760989,0.6370586046511628,0.5889313616071428],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.46186046511627904,0.581135495364011,0.4733041860465116,0.5906959349244505],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.5544186046511628,0.581135495364011,0.5658623255813954,0.5906959349244505],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6409302325581396,0.5791619805975275,0.650232558139535,0.5930081344436814],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6306976744186047,0.5928515088427198,0.6371641860465117,0.6024119484031594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6427906976744187,0.6150960465315934,0.652093023255814,0.6289422003777473],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5883720930232559,0.6261841088598901,0.596619534883721,0.6400302627060439],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6111627906976744,0.6268434495192308,0.6258958139534884,0.6406896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6297674418604651,0.6309202223557693,0.6390697674418604,0.6447663762019231],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.6390697674418604,0.6261841088598901,0.6552241860465116,0.6400302627060439],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6702325581395349,0.6268434495192308,0.6849655813953488,0.6406896033653846],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6888372093023256,0.6309202223557693,0.6981395348837209,0.6447663762019231],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6981395348837209,0.6261841088598901,0.706386976744186,0.6400302627060439],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.6357445484203296,0.38875348837209295,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.45581395348837206,0.6357445484203296,0.48291534883720927,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4893023255813953,0.6357445484203296,0.5051413953488372,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5260465116279069,0.6357445484203296,0.5407795348837209,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5483720930232557,0.6357445484203296,0.575473488372093,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6493023255813953,0.6420082846840659,0.6640353488372094,0.6558544385302197],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3362790697674418,0.6368542882898353,0.3450706976744186,0.650700442135989],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.3,0.6368542882898353,0.331553488372093,0.650700442135989],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.24883720930232553,0.6368542882898353,0.2952148837209302,0.650700442135989],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.20093023255813947,0.6368542882898353,0.24410139534883712,0.650700442135989],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.14883720930232555,0.6368542882898353,0.19551534883720922,0.650700442135989],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14604651162790694,0.6368542882898353,0.14923069767441857,0.650700442135989],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.46186046511627904,0.6480585722870879,0.4733041860465116,0.6576190118475274],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.5544186046511628,0.6480585722870879,0.5658623255813954,0.6576190118475274],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.6167441860465116,0.6499203725961539,0.6314772093023255,0.6637665264423077],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6683720930232558,0.6460850575206045,0.6776744186046512,0.6599312113667583],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6576744186046511,0.6597745857657967,0.6641409302325582,0.6693350253262362],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.632093023255814,0.6753049879807692,0.6468260465116279,0.689151141826923],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6576744186046511,0.6772471132383242,0.6641409302325582,0.6868075527987637],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.6858544385302198,0.38875348837209295,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.45581395348837206,0.6858544385302198,0.48291534883720927,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"ln","boundary":[0.4893023255813953,0.6858544385302198,0.5051413953488372,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5260465116279069,0.6858544385302198,0.5407795348837209,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.5483720930232557,0.6858544385302198,0.575473488372093,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.7167441860465116,0.6858544385302198,0.7314772093023255,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.7367441860465117,0.6858544385302198,0.7514772093023256,0.6997005923763736],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7511627906976744,0.6899312113667583,0.7604651162790699,0.7037773652129121],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.46186046511627904,0.6981684623969779,0.4733041860465116,0.7077289019574176],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.5544186046511628,0.6981684623969779,0.5658623255813954,0.7077289019574176],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5860465116279069,0.6944258671016483,0.594293953488372,0.7082720209478022],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6093023255813953,0.695085207760989,0.6240353488372092,0.7089313616071429],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.627906976744186,0.6991619805975275,0.6372093023255814,0.7130081344436815],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.6372093023255814,0.6944258671016483,0.6533637209302325,0.7082720209478022],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6683720930232558,0.695085207760989,0.6831051162790698,0.7089313616071429],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6869767441860466,0.6991619805975275,0.6962790697674419,0.7130081344436815],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6962790697674418,0.6944258671016483,0.7045265116279069,0.7082720209478022],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.704186046511628,0.6976866736778846,0.710652558139535,0.7072471132383242],"dir":"ltr"},{"str":"⟹","boundary":[0.36558139534883716,0.7234368561126374,0.38875348837209295,0.7372830099587914],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.45581395348837206,0.7234368561126374,0.48291534883720927,0.7372830099587914],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5069767441860465,0.7234368561126374,0.5217097674418605,0.7372830099587914],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5474418604651163,0.7253789813701923,0.5539083720930233,0.7349394209306319],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.46186046511627904,0.7357508799793957,0.4733041860465116,0.7453113195398353],"dir":"ltr"},{"str":"مسئل","boundary":[0.8274418604651165,0.7607292024381868,0.861093023255814,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7939534883720931,0.7607292024381868,0.8118372093023257,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7627906976744188,0.7607292024381868,0.7885348837209304,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":"دیگري","boundary":[0.7097674418604653,0.7607292024381868,0.7571627906976746,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6832558139534884,0.7607292024381868,0.7040000000000002,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6488372093023257,0.7607292024381868,0.6770930232558141,0.7772127189217032],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6446511627906979,0.7607292024381868,0.6485348837209305,0.7772127189217032],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.5869767441860467,0.8135530777815935,0.5913897674418607,0.8231135173420331],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5911627906976746,0.8170273330185438,0.5976395348837211,0.8265877725789834],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6074418604651166,0.8170273330185438,0.6139186046511631,0.8265877725789834],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6223255813953492,0.8135530777815935,0.6267386046511632,0.8231135173420331],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.636744186046512,0.8135530777815935,0.641157209302326,0.8231135173420331],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6590697674418609,0.8170273330185438,0.6657962790697679,0.8265877725789834],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6655813953488376,0.8135530777815935,0.670244186046512,0.8231135173420331],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093025,0.8143502103365385,0.8611330232558142,0.8334710894574175],"dir":"ltr"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.772558139534884,0.8207292024381868,0.8221860465116281,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7348837209302328,0.8207292024381868,0.7669534883720932,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.6753488372093026,0.8207292024381868,0.7292325581395351,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"lim","boundary":[0.5302325581395352,0.8183819110576924,0.5573720930232561,0.8322280649038463],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.5655813953488374,0.8254212096497253,0.5770353488372095,0.8349816492101649],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5767441860465119,0.8282361242273352,0.5832209302325584,0.8377965637877748],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.586976744186047,0.8287179129464286,0.5916395348837213,0.8382783525068682],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6162790697674424,0.8287179129464286,0.6214069767441867,0.8382783525068682],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.6302325581395355,0.8287179129464286,0.6353604651162797,0.8382783525068682],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.665581395348838,0.8287179129464286,0.6702441860465124,0.8382783525068682],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5144186046511627,0.8207292024381868,0.5209534883720931,0.8372127189217033],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5265348837209303,0.8207292024381868,0.530232558139535,0.8372127189217033],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6097674418604656,0.832192168183379,0.6169590697674423,0.8417526077438187],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6344186046511635,0.832192168183379,0.6416102325581402,0.8417526077438187],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6590697674418612,0.832192168183379,0.6657962790697682,0.8417526077438187],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.47069767441860466,0.8207292024381868,0.5140465116279069,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4279069767441861,0.8207292024381868,0.4648139534883721,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.3758139534883721,0.8207292024381868,0.42258139534883726,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.2981395348837209,0.8207292024381868,0.37023255813953493,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28511627906976744,0.8207292024381868,0.2925348837209302,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.23116279069767443,0.8207292024381868,0.2796279069767442,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.22186046511627905,0.8207292024381868,0.23041860465116276,0.8372127189217033],"dir":"ltr"},{"str":"آدامز","boundary":[0.18279069767441858,0.8207292024381868,0.21686046511627904,0.8372127189217033],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.17627906976744184,0.8207292024381868,0.1827674418604651,0.8372127189217033],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.8399817565247253,0.8613023255813954,0.8591026356456043],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14,0.29677,0.8613,0.8591],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/c6a68534b074fef1a9c561dead5455a3.jpg","blurred":"/storage/books/29d478c319bb697e/pages/bbc43773a230a914f146b0908ad64015.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.12419,0.08169,0.1387,0.12891]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8432558139534884,0.08168945312500006,0.8611767441860465,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.38186046511627925,0.08168945312500006,0.4047069767441862,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3269767441860466,0.08168945312500006,0.3695423255813955,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31441860465116284,0.08168945312500006,0.3223339534883721,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.28046511627906984,0.08168945312500006,0.31005674418604656,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"تشریحی","boundary":[0.22604651162790704,0.08168945312500006,0.27562883720930237,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.1837209302325582,0.08168945312500006,0.22137116279069774,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.1376744186046512,0.08168945312500006,0.17942511627906982,0.0955356069711539],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12418604651162804,0.08168945312500006,0.13346418604651175,0.0955356069711539],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.830232558139535,0.11424568595467027,0.8610930232558139,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.806046511627907,0.11424568595467027,0.8242093023255814,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7748837209302327,0.11424568595467027,0.7787906976744188,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"اندازة","boundary":[0.7227906976744187,0.11424568595467027,0.759139534883721,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.6823255813953489,0.11424568595467027,0.7172093023255814,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.6306976744186048,0.11424568595467027,0.6769069767441861,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6143953488372095,0.11424568595467027,0.6251162790697675,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.588372093023256,0.11424568595467027,0.599232558139535,0.13072920243818675],"dir":"ltr"},{"str":"داریم","boundary":[0.5395348837209304,0.11424568595467027,0.5826976744186048,0.13072920243818675],"dir":"rtl"},{"str":"|","boundary":[0.12418604651162815,0.11090938358516475,0.1301962790697677,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.14558139534883746,0.11189839457417577,0.16001116279069794,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.16418604651162816,0.11597516741071423,0.17318511627907002,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.1734883720930235,0.11090938358516475,0.17949860465116305,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.1851162790697677,0.11189839457417577,0.19954604651162816,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.20465116279069792,0.11597516741071423,0.21365023255813975,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.21813953488372115,0.11189839457417577,0.23256930232558162,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.2534883720930235,0.11424568595467027,0.2580697674418607,0.13072920243818675],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.2581395348837212,0.11090938358516475,0.26414976744186075,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2795348837209305,0.11189839457417577,0.29396465116279097,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.29813953488372114,0.11597516741071423,0.307138604651163,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.3074418604651165,0.11090938358516475,0.31345209302325605,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3190697674418607,0.11189839457417577,0.3334995348837212,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.3539534883720933,0.11189839457417577,0.36838325581395376,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.372558139534884,0.11597516741071423,0.3815572093023258,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3874418604651165,0.11424568595467027,0.39202325581395375,0.13072920243818675],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.3920930232558142,0.11090938358516475,0.3981032558139537,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.39813953488372117,0.11597516741071423,0.40713860465116297,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4116279069767444,0.11189839457417577,0.42605767441860487,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4302325581395351,0.11597516741071423,0.43923162790697695,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.45023255813953517,0.11090938358516475,0.4562427906976747,0.12475553743131859],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.4618604651162793,0.11189839457417577,0.4762902325581398,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.48186046511627934,0.11597516741071423,0.4908595348837212,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5060465116279073,0.11189839457417577,0.5204762790697677,0.12574454842032962],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5246511627906979,0.11597516741071423,0.5336502325581398,0.12982132125686807],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8534883720930234,0.13864129035027467,0.8608139534883722,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":".|","boundary":[0.7023255813953492,0.13530498798076915,0.7120567441860467,0.15512480683379115],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7120930232558141,0.14037077180631863,0.721092093023256,0.15421692565247247],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.7362790697674421,0.13629399896978017,0.7507088372093026,0.150140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7553488372093026,0.14037077180631863,0.7643479069767445,0.15421692565247247],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.7646511627906979,0.13530498798076915,0.7706613953488374,0.149151141826923],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.7758139534883723,0.13629399896978017,0.7902437209302328,0.150140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7958139534883722,0.14037077180631863,0.8048130232558142,0.15421692565247247],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.8200000000000003,0.13629399896978017,0.8344297674418607,0.150140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8386046511627909,0.14037077180631863,0.8476037209302328,0.15421692565247247],"dir":"ltr"},{"str":"بنا","boundary":[0.6804651162790701,0.13864129035027467,0.6966279069767445,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6623255813953491,0.13864129035027467,0.6750465116279073,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6339534883720933,0.13864129035027467,0.6568604651162794,0.15512480683379115],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6302325581395352,0.13864129035027467,0.6339767441860469,0.15512480683379115],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.1832558139534884,0.182118174793956,0.18980093023255815,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2027906976744186,0.18310718578296703,0.21775534883720932,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.2413953488372093,0.182118174793956,0.24794046511627907,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.25209302325581395,0.18310718578296703,0.2670576744186047,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.27069767441860465,0.182118174793956,0.27724279069767443,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.29209302325581393,0.18310718578296703,0.30705767441860465,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.32,0.182118174793956,0.3265451162790698,0.19596432864010987],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3962790697674418,0.18718395861950549,0.4058130232558139,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4204651162790698,0.18310718578296703,0.43542976744186046,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.43953488372093025,0.18718395861950549,0.44906883720930235,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4530232558139535,0.18310718578296703,0.46798790697674414,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4716279069767442,0.18244784512362636,0.48010697674418606,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4948837209302326,0.18310718578296703,0.5098483720930234,0.1969533396291209],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5134883720930232,0.18718395861950549,0.5230223255813953,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5227906976744185,0.18244784512362636,0.5312697674418605,0.1962939989697802],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.15302325581395348,0.1936566363324175,0.18012465116279067,0.20750279017857137],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.18930232558139537,0.18718395861950549,0.19883627906976747,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2213953488372093,0.18718395861950549,0.2309293023255814,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.31069767441860463,0.18718395861950549,0.32023162790697673,0.20103011246565936],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.1936566363324175,0.3614762790697674,0.20750279017857137],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.1936566363324175,0.39361302325581393,0.20750279017857137],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.16186046511627905,0.20597066019917576,0.17353581395348835,0.21553109975961535],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1730232558139535,0.2087855747767856,0.1797213953488372,0.2183460143372252],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.1832558139534884,0.20189839457417574,0.18980093023255815,0.2157445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.20465116279069767,0.20288740556318677,0.21961581395348836,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.22325581395348837,0.20696417839972522,0.23278976744186047,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.23255813953488372,0.20189839457417574,0.23910325581395347,0.2157445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2427906976744186,0.20288740556318677,0.2577553488372093,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.2613953488372093,0.20189839457417574,0.2679404651162791,0.2157445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.26744186046511625,0.20696417839972522,0.27697581395348836,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.29209302325581393,0.20288740556318677,0.30705767441860465,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.31069767441860463,0.20696417839972522,0.32023162790697673,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.32,0.20189839457417574,0.3265451162790698,0.2157445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.20597066019917576,0.38655906976744187,0.21553109975961535],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.38651162790697674,0.2087855747767856,0.3932097674418605,0.2183460143372252],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.3962790697674418,0.20696417839972522,0.4058130232558139,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4097674418604651,0.20288740556318677,0.42473209302325576,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.44372093023255815,0.20288740556318677,0.4586855813953488,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46232558139534885,0.2022280649038461,0.4708046511627907,0.21607421874999996],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.47023255813953485,0.20696417839972522,0.47976651162790696,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4948837209302326,0.20288740556318677,0.5098483720930234,0.21673355940934064],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5134883720930232,0.20696417839972522,0.5230223255813953,0.2208103322458791],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5227906976744185,0.2022280649038461,0.5312697674418605,0.21607421874999996],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4279069767441861,0.22596432864010996,0.44287162790697676,0.23981048248626383],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4469767441860465,0.2300411014766484,0.4565106976744186,0.24388725532280228],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5116279069767442,0.2300411014766484,0.5211618604651163,0.24388725532280228],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.23651377918956043,0.3614762790697674,0.2503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36837209302325585,0.23651377918956043,0.39547348837209306,0.2503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.473953488372093,0.23651377918956043,0.4889181395348837,0.2503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.493953488372093,0.23651377918956043,0.5089181395348837,0.2503599330357143],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.37488372093023253,0.24882780305631869,0.3911586046511628,0.25838824261675825],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.39069767441860465,0.25164271763392854,0.3973958139534884,0.2612031571943681],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4004651162790697,0.24982132125686815,0.4099990697674418,0.263667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4097674418604651,0.24508520776098902,0.418246511627907,0.25893136160714286],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.4176744186046512,0.24982132125686815,0.4272083720930233,0.263667475103022],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4306976744186047,0.2457445484203297,0.44566232558139535,0.25959070226648356],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4604651162790698,0.24508520776098902,0.4689441860465116,0.25893136160714286],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5116279069767442,0.24982132125686815,0.5211618604651163,0.263667475103022],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12419,0.08169,0.86118,0.26367],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12604651162790698,0.6357445484203296,0.15314790697674419,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.6480585722870879,0.14354697674418604,0.6576190118475274],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12605,0.63574,0.15315,0.65762],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lim","boundary":[0.12604651162790698,0.7471731198489011,0.15314790697674419,0.7610192736950551],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.13209302325581396,0.7594871437156594,0.14376837209302323,0.769047583276099],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12605,0.74717,0.15315,0.76905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.6497674418604652,0.31019976605425814,0.6554134883720931,0.3184415242960164],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.3168776828640109,0.861133023255814,0.33599856198489003],"dir":"ltr"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.7744186046511629,0.32325667496565924,0.824046511627907,0.3397401914491757],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7367441860465117,0.32325667496565924,0.7688139534883721,0.3397401914491757],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبۀ","boundary":[0.6772093023255815,0.32325667496565924,0.731093023255814,0.3397401914491757],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6497674418604652,0.31910086495535706,0.6554134883720931,0.3273426231971153],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6655813953488372,0.31955480554601645,0.6721,0.329115245106456],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5623255813953489,0.32325667496565935,0.5688604651162792,0.33974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5744418604651164,0.32325667496565935,0.578139534883721,0.33974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.578139534883721,0.32090938358516474,0.605232558139535,0.3347555374313186],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.6134883720930233,0.32794868217719775,0.6249423255813954,0.3375091217376373],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.6246511627906978,0.3307635967548076,0.6372162790697676,0.34032403631524716],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6497674418604651,0.3303096561641483,0.655413488372093,0.3385514144059066],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.5186046511627908,0.32325667496565935,0.561953488372093,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4758139534883722,0.32325667496565935,0.5127209302325582,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.42372093023255825,0.32325667496565935,0.47048837209302335,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.34604651162790706,0.32325667496565935,0.418139534883721,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33302325581395353,0.32325667496565935,0.3404418604651163,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.2790697674418605,0.32325667496565935,0.3275348837209303,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.26976744186046514,0.32325667496565935,0.27832558139534885,0.33974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"آدامز","boundary":[0.23069767441860473,0.32325667496565935,0.2647674418604652,0.33974019144917583],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.22418604651162796,0.32325667496565935,0.23067441860465124,0.33974019144917583],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6497674418604651,0.3395404253949176,0.655413488372093,0.34778218363667585],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6655813953488372,0.33999436598557686,0.6721,0.3495548055460165],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.3467949433379121,0.8613023255813954,0.36591582245879123],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7688372093023257,0.3665733924278846,0.7743837209302327,0.3748151506696429],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.8558139534883722,0.3736962354052198,0.8610930232558139,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"ییر","boundary":[0.8246511627906977,0.3736962354052198,0.848,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.8046511627906978,0.3736962354052198,0.8189534883720931,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.7804651162790698,0.3736962354052198,0.7965581395348837,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.7376744186046512,0.37134894402472524,0.7523600000000001,0.3851950978708791],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7688372093023257,0.3774525133070055,0.7739767441860466,0.3856942715487638],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.7055813953488371,0.3736962354052198,0.7160232558139534,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6837209302325582,0.3736962354052198,0.7001395348837209,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6534883720930232,0.3736962354052198,0.678,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"میگیریم","boundary":[0.5846511627906976,0.3736962354052198,0.6478837209302325,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5809302325581394,0.3736962354052198,0.584627906976744,0.39017975188873627],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5590697674418603,0.3736962354052198,0.5754883720930231,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5306976744186045,0.3736962354052198,0.5536046511627906,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.47999999999999987,0.3736962354052198,0.5251627906976742,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.4381395348837208,0.3736962354052198,0.4742790697674417,0.39017975188873627],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4344186046511626,0.3736962354052198,0.43830232558139515,0.39017975188873627],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.28651162790697676,0.420104256095467,0.2932097674418605,0.42966469565590654],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.41953488372093023,0.42409619677197796,0.4344995348837209,0.4379423506181318],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4386046511627907,0.42817296960851653,0.4481386046511628,0.4420191234546703],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2981395348837209,0.4257445484203296,0.31310418604651163,0.43959070226648345],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.40837209302325583,0.426038322029533,0.4150702325581396,0.4355987615899725],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.28651162790697676,0.4309833769745879,0.2932097674418605,0.44054381653502744],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3167441860465116,0.42982132125686817,0.3262781395348837,0.44366747510302196],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.4346456473214285,0.3614762790697674,0.44849180116758236],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.3665116279069768,0.4346456473214285,0.39361302325581393,0.44849180116758236],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.24232558139534885,0.43629399896978016,0.2694269767441861,0.450140152815934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.28651162790697676,0.4464778824690934,0.2932097674418605,0.4560383220295329],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37534883720930234,0.4469596711881868,0.3870241860465117,0.4565201107486263],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.38651162790697674,0.4497745857657967,0.3932097674418605,0.4593350253262362],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.40837209302325583,0.4464778824690934,0.4150702325581396,0.4560383220295329],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.41953488372093023,0.4438764165521978,0.4344995348837209,0.4577225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.4386046511627907,0.44795318938873635,0.4481386046511628,0.46179934323489014],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.2483720930232558,0.44860802283653844,0.26004744186046513,0.45816846239697795],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.26,0.4514229374141483,0.27256511627906976,0.46098337697458786],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.2981395348837209,0.4517885044642857,0.31310418604651163,0.46563465831043954],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.28651162790697676,0.4570273330185439,0.2932097674418605,0.46658777257898343],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.3167441860465116,0.4558652773008242,0.3262781395348837,0.46971143114697805],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4265116279069768,0.4732170758928571,0.43499069767441867,0.4870632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.44976744186046513,0.47387641655219775,0.4647320930232558,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46883720930232553,0.4779531893887363,0.47837116279069763,0.4917993432348901],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4781395348837209,0.4732170758928571,0.49452558139534886,0.4870632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5093023255813953,0.47387641655219775,0.5242669767441861,0.4877225703983516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5283720930232558,0.4779531893887363,0.5379060465116279,0.4917993432348901],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5376744186046511,0.4732170758928571,0.546153488372093,0.4870632297390109],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.4844258671016483,0.3614762790697674,0.49827202094780215],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36837209302325585,0.4844258671016483,0.39547348837209306,0.49827202094780215],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.37534883720930234,0.4967398909684066,0.39162372093023257,0.5063003305288462],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3911627906976744,0.4995548055460165,0.39786093023255814,0.509115245106456],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.40093023255813953,0.49299729567307693,0.4094093023255814,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4241860465116279,0.4936566363324175,0.43915069767441856,0.5075027901785714],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.44325581395348834,0.49773340916895603,0.45278976744186045,0.5115795630151099],"dir":"ltr"},{"str":")(","boundary":[0.4525581395348837,0.49299729567307693,0.4689441860465116,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.48046511627906974,0.49625810224931316,0.4871632558139535,0.5058185418097527],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4916279069767442,0.4936566363324175,0.506592558139535,0.5075027901785714],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5102325581395348,0.49773340916895603,0.5197665116279069,0.5115795630151099],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5348837209302325,0.4936566363324175,0.5498483720930233,0.5075027901785714],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.553953488372093,0.49773340916895603,0.5634874418604651,0.5115795630151099],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5632558139534883,0.49299729567307693,0.5717348837209302,0.5068434495192308],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4418604651162791,0.5213489440247252,0.45682511627906974,0.535195097870879],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5246511627906977,0.5254257168612638,0.5341851162790697,0.5392718707074176],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5441860465116279,0.5318983945741758,0.5591506976744186,0.5457445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.564186046511628,0.5254257168612638,0.57372,0.5392718707074176],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.5318983945741758,0.3614762790697674,0.5457445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36837209302325585,0.5318983945741758,0.39547348837209306,0.5457445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46093023255813953,0.5254257168612638,0.47046418604651163,0.5392718707074176],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5009302325581396,0.5318983945741758,0.5158948837209303,0.5457445484203296],"dir":"ltr"},{"str":"⟶","boundary":[0.37534883720930234,0.544212418440934,0.39162372093023257,0.5537728580013735],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3911627906976744,0.547027333018544,0.39786093023255814,0.5565877725789835],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4130232558139535,0.5437306297218406,0.41972139534883723,0.5532910692822801],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4241860465116279,0.541129163804945,0.43915069767441856,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4427906976744186,0.5452059366414835,0.4523246511627907,0.5590520904876374],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.46744186046511627,0.541129163804945,0.48240651162790693,0.5549753176510989],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.486046511627907,0.5452059366414835,0.4955804651162791,0.5590520904876374],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.5204651162790698,0.5452059366414835,0.5390697674418605,0.5590520904876374],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.564186046511628,0.5452059366414835,0.57372,0.5590520904876374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22419,0.3102,0.8613,0.55905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.25395348837209303,0.6251950978708791,0.26831534883720926,0.639041251717033],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.27255813953488367,0.6292718707074176,0.28148930232558134,0.6431180245535715],"dir":"ltr"},{"str":"π","boundary":[0.30511627906976746,0.6251950978708791,0.3166455813953488,0.639041251717033],"dir":"ltr"},{"str":"arctan","boundary":[0.1832558139534884,0.6357445484203296,0.23578604651162793,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.28604651162790695,0.6357445484203296,0.30040837209302323,0.6495907022664834],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.25395348837209303,0.6449753176510988,0.26831534883720926,0.6588214714972527],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.27255813953488367,0.6490520904876375,0.28148930232558134,0.6628982443337912],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.30604651162790697,0.6490520904876375,0.31497767441860464,0.6628982443337912],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18326,0.6252,0.31665,0.6629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"+","boundary":[0.25395348837209303,0.7366236692994507,0.2689181395348837,0.7504698231456045],"dir":"ltr"},{"str":"π","boundary":[0.30465116279069765,0.7366236692994507,0.3167832558139535,0.7504698231456045],"dir":"ltr"},{"str":"arctan","boundary":[0.18279069767441858,0.7471731198489011,0.23625116279069766,0.7610192736950551],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.27255813953488367,0.7407004421359891,0.2820920930232558,0.754546595982143],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.28604651162790695,0.7471731198489011,0.3010111627906976,0.7610192736950551],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.25395348837209303,0.7564038890796704,0.2689181395348837,0.7702500429258243],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.27255813953488367,0.7604806619162089,0.2820920930232558,0.7743268157623627],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3055813953488372,0.7604806619162089,0.3151153488372093,0.7743268157623627],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18279,0.73662,0.31678,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"E","boundary":[0.8353488372093024,0.6030315290178572,0.861133023255814,0.6221524081387363],"dir":"ltr"},{"str":"حد","boundary":[0.8013953488372093,0.6094105211195054,0.8244883720930232,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.7744186046511627,0.6094105211195054,0.7956744186046512,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7581395348837209,0.6094105211195054,0.7686279069767441,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.7083720930232559,0.6094105211195054,0.7524883720930233,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.6590697674418605,0.6094105211195054,0.6926976744186046,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6432558139534883,0.6094105211195054,0.6499302325581395,0.625894037603022],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6553488372093023,0.6094105211195054,0.6592790697674419,0.625894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5911627906976741,0.6094105211195054,0.6431627906976741,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5604651162790695,0.6094105211195054,0.5859069767441858,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5474418604651161,0.6094105211195054,0.5547441860465114,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.49627906976744174,0.6094105211195054,0.541627906976744,0.625894037603022],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4325581395348835,0.6094105211195054,0.4388837209302323,0.625894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.43906976744186027,0.6094105211195054,0.4818604651162789,0.625894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48697674418604625,0.6094105211195054,0.49553488372092996,0.625894037603022],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.833953488372093,0.6589927455357143,0.8606995348837209,0.6781136246565934],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8302325581395349,0.6832566749656593,0.8610930232558138,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7990697674418604,0.6832566749656593,0.8246976744186046,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"ابهام","boundary":[0.7627906976744186,0.6832566749656593,0.7935813953488372,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.7339534883720931,0.6832566749656593,0.757046511627907,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.6799999999999999,0.6849861564217034,0.6892548837209302,0.6988323102678571],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.6934883720930232,0.6809093835851647,0.7075293023255813,0.6947555374313186],"dir":"ltr"},{"str":"∞","boundary":[0.7116279069767442,0.6809093835851647,0.7283451162790697,0.6947555374313186],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6706976744186046,0.6832566749656593,0.6746046511627907,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6102325581395349,0.6832566749656593,0.6553953488372093,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5832558139534884,0.6832566749656593,0.6045116279069768,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5455813953488372,0.6832566749656593,0.5776279069767442,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.4837209302325581,0.6832566749656593,0.5399767441860466,0.6997401914491758],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48,0.6832566749656593,0.4841627906976744,0.6997401914491758],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.47488372093023257,0.7254148780906595,0.48984837209302323,0.7392610319368134],"dir":"ltr"},{"str":"π","boundary":[0.5255813953488372,0.7254148780906595,0.537713488372093,0.7392610319368134],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4934883720930232,0.7294916509271979,0.5030223255813953,0.7433378047733519],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.5069767441860465,0.7336566363324177,0.5219413953488373,0.7475027901785716],"dir":"ltr"},{"str":"arctan","boundary":[0.4041860465116279,0.7336566363324177,0.4567162790697675,0.7475027901785716],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.47488372093023257,0.7405797132554945,0.48984837209302323,0.7544258671016485],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.7471731198489011,0.3614762790697674,0.7610192736950551],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36883720930232555,0.7471731198489011,0.39593860465116276,0.7610192736950551],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4934883720930232,0.744656486092033,0.5030223255813953,0.7585026399381869],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5265116279069768,0.744656486092033,0.5360455813953489,0.7585026399381869],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.7594871437156594,0.38655906976744187,0.769047583276099],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46604651162790695,0.7568542882898353,0.47558046511627905,0.7707004421359891],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45209302325581396,0.7888323102678572,0.46162697674418607,0.8026784641140111],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.42372093023255814,0.7999203725961538,0.4322,0.8137665264423077],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.44651162790697674,0.8005797132554945,0.46147627906976746,0.8144258671016484],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.46511627906976744,0.804656486092033,0.47465023255813954,0.8185026399381868],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4744186046511628,0.7999203725961538,0.4828976744186047,0.8137665264423077],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4823255813953488,0.8031811791723901,0.48902372093023255,0.8127416187328297],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4627906976744186,0.8164038890796703,0.4777553488372093,0.8302500429258243],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4813953488372093,0.8204806619162087,0.4909293023255814,0.8343268157623627],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5004651162790698,0.818016344007555,0.5071632558139535,0.8275767835679946],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.406046511627907,0.828722420157967,0.4155804651162791,0.8425685740041209],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4190697674418605,0.8246456473214285,0.43403441860465114,0.8384918011675825],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.34651162790697676,0.8381621308379121,0.3614762790697674,0.852008284684066],"dir":"ltr"},{"str":"lim","boundary":[0.36883720930232555,0.8381621308379121,0.39593860465116276,0.852008284684066],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4627906976744186,0.8315687242445056,0.4777553488372093,0.8454148780906595],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4813953488372093,0.8356454970810441,0.4909293023255814,0.8494916509271979],"dir":"ltr"},{"str":"→","boundary":[0.37488372093023253,0.8504761547046704,0.38655906976744187,0.86003659426511],"dir":"ltr"},{"str":"−","boundary":[0.4386046511627907,0.852008284684066,0.45356930232558135,0.8658544385302199],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46093023255813953,0.8478432992788463,0.47046418604651163,0.8616894531250001],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.46744186046511627,0.8615328275240385,0.47414,0.8710932670844781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34651,0.60303,0.86113,0.87109],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.31720930232558137,0.8247663762019231,0.3260009302325581,0.838612530048077],"dir":"rtl"},{"str":"قاعده","boundary":[0.28093023255813954,0.8247663762019231,0.3124837209302326,0.838612530048077],"dir":"rtl"},{"str":"هوپیتال","boundary":[0.22976744186046513,0.8247663762019231,0.2761451162790698,0.838612530048077],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.18186046511627904,0.8247663762019231,0.22503162790697673,0.838612530048077],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.12976744186046513,0.8247663762019231,0.1764455813953488,0.838612530048077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12697674418604654,0.8247663762019231,0.13016093023255815,0.838612530048077],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12698,0.82477,0.326,0.83861],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19