آشنایی با قواعد فقه مدنی آشنایی با قواعد فقه مدنی

توضیحات

علم فقه به عنوان یکی از منابع قانون ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و شامل قواعدی است که آگاهی از این قواعد برای هر حقوقدان ضروری است. از گذشته تا به امروز در خصوص قواعد فقهی کتب بسیاری تالیف شده که برخی متنی سنگین و دشوار دارند و برخی دیگر با قلمی روا‌ن‌تر نگارش شده‌اند. , ,

قواعد حقوقی فقه به دو بخش کیفری و مدنی تقسیم می‌شوند. ابراهیم علی عسگری، نویسنده‌ی کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در کتاب خود به شرح و تفضیل کاربردی قواعد فقه مدنی به زبانی قابل فهم برای دانشجویان حقوق پرداخته است. کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در سال 1395 به چاپ رسیده و منبع خوبی برای آزمون‌های وکالت، قضاوت و آزمون‌های دانشگاهی دانشجویان رشته‌ی حقوق محسوب می‌شود., ,

مباحث اصلی و قواعد فقهی مورد بحث در کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی

,

کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در 206 صفحه نگارش شده است که نویسنده پس از مقدمه به شرح تفاوت قاعده‌ی حقوقی با مسیله‌ی حقوقی می‌پردازد. سپس فرق قواعد فقهی را با اصول و ضابطه‌ فقهی بیان می‌کند. در ادامه نیز به توضیح قواعد فقه مدنی از جمله قاعده‌ لاضرر، قاعده‌ ضمان ید و سایر قواعد فقهی پرداخته و از طرفی دیگر وضعیت این قواعد را در صورت بروز تعارض و کاربرد این قواعد در قوانین موضوعه‌ی ایران را بررسی می‌کند., ,

بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب

,

نویسنده در این کتاب اهمیت و جایگاه قواعد فقهی در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران را بیان می‌کند. در ادامه نیز پس از پایان‌یافتن صحبت‌های مقدماتی به توضیح این قواعد و مواقع لزوم استفاده از آن‌ها می‌پردازد., ,

خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی از مای بوک

,

اگر مایل به خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی نوشته‌ی ابراهیم علی عسگری از مای بوک هستید می‌توانید نسخه‌ دیجیتال یا نسخه‌ فیزیکی کتاب را خریداری کنید. خرید نسخه‌ دیجیتال کتاب هزینه‌ کمتری نسبت به نسخه‌ فیزیکی دارد. همچنین می‌توانید نسخه‌ دیجیتال را به‌مدت سه یا شش ماه با مبلغ کمتری کرایه کنید. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"805","title":"آشنایی با قواعد فقه مدنی","price":"۱۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3007d697ee898005/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3007d697ee898005/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3007d697ee898005/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3007d697ee898005/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3007d697ee898005/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3007d697ee898005/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642353842","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"2","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">علم فقه به عنوان یکی از منابع قانون ایران از جایگاه ویژه&zwnj;ای برخوردار بوده و شامل قواعدی است که آگاهی از این قواعد برای هر حقوقدان ضروری است. از گذشته تا به امروز در خصوص قواعد فقهی کتب بسیاری تالیف شده که برخی متنی سنگین و دشوار دارند و برخی دیگر با قلمی روا&zwnj;ن&zwnj;تر نگارش شده&zwnj;اند. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">قواعد حقوقی فقه به دو بخش کیفری و مدنی تقسیم می&zwnj;شوند. ابراهیم علی عسگری، نویسنده&zwnj;ی کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در کتاب خود به شرح و تفضیل کاربردی قواعد فقه مدنی به زبانی قابل فهم برای دانشجویان حقوق پرداخته است. کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در سال 1395 به چاپ رسیده و منبع خوبی برای آزمون&zwnj;های وکالت، قضاوت و آزمون&zwnj;های دانشگاهی دانشجویان رشته&zwnj;ی حقوق محسوب می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">مباحث اصلی و قواعد فقهی مورد بحث در کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی در 206 صفحه نگارش شده است که نویسنده پس از مقدمه به شرح تفاوت قاعده&zwnj;ی حقوقی با مسیله&zwnj;ی حقوقی می&zwnj;پردازد. سپس فرق قواعد فقهی را با اصول و ضابطه&zwnj; فقهی بیان می&zwnj;کند. در ادامه نیز به توضیح قواعد فقه مدنی از جمله قاعده&zwnj; لاضرر، قاعده&zwnj; ضمان ید و سایر قواعد فقهی پرداخته و از طرفی دیگر وضعیت این قواعد را در صورت بروز تعارض و کاربرد این قواعد در قوانین موضوعه&zwnj;ی ایران را بررسی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">بخشی از سخنان نویسنده در خصوص کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">نویسنده در این کتاب اهمیت و جایگاه قواعد فقهی در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران را بیان می&zwnj;کند. در ادامه نیز پس از پایان&zwnj;یافتن صحبت&zwnj;های مقدماتی به توضیح این قواعد و مواقع لزوم استفاده از آن&zwnj;ها می&zwnj;پردازد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Cambria; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-font-family: Cambria; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi;\">خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی از مای بوک</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Roya';\">اگر مایل به خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی نوشته&zwnj;ی ابراهیم علی عسگری از مای بوک هستید می&zwnj;توانید نسخه&zwnj; دیجیتال یا نسخه&zwnj; فیزیکی کتاب را خریداری کنید. خرید نسخه&zwnj; دیجیتال کتاب هزینه&zwnj; کمتری نسبت به نسخه&zwnj; فیزیکی دارد. همچنین می&zwnj;توانید نسخه&zwnj; دیجیتال را به&zwnj;مدت سه یا شش ماه با مبلغ کمتری کرایه کنید. </span>",""],"pages_count":"207","keywords":null,"token":"3007d697ee898005","created_at":"2018-01-17 09:34:58","updated_at":"2022-08-09 15:22:42","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 12:02:44","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"جهت خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی چاپ 95 برای موفقیت در آزمون‌های وکالت، به سایت مای بوکت مراجعه نمایید.","meta_title":"خرید کتاب آشنایی با قواعد فقه مدنی اثر ابراهیم علی عسگری – مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1417","title":"ابراهیم علی عسگری","firstname":"ابراهیم","lastname":"علی عسگری","token":"ace4e709c951af1f","created_at":"2018-01-16 12:51:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1417","title":"ابراهیم علی عسگری","firstname":"ابراهیم","lastname":"علی عسگری","token":"ace4e709c951af1f","created_at":"2018-01-16 12:51:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"771","file":"5a5ee78a796d30.14433593.pdf","book_id":"805","toc":[{"page":0,"title":"ASHNAII BA GHAVAEDE FEGHH.pdf"}],"created_at":"2018-01-17 09:34:58","updated_at":"2022-08-09 15:22:45","process_started_at":"2018-01-29 15:26:36","process_done_at":"2018-01-29 15:30:39","process_failed_at":null,"pages_count":"207","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"42e1fd59f07af3b00103b82edb2fd4e5e3e72a4fb86ca9a4272bbae57e20014c860441ec8a7015e4b84a8deb7ce0162a1a6bdcb13615452e1e225c36b453767a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۷"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"27793","title":"فقه مدنی 1","token":"9353366226159c77","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:41:06","updated_at":"2018-01-20 12:02:44","study_fields":[{"id":"334","title":"فقه شافعی","degree_id":"7","token":"e98a34605054c439","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"385","title":"فقه و مبانی حقوق اسلامی","degree_id":"7","token":"6fcc6f7c3b9caaf2","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1213","title":"حقوق و فقه شافعی","degree_id":"7","token":"92d21a1c0615e2b0","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2018-01-20 12:02:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C","ebook_price_en":"7000","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۷","authorTitle":"ابراهیم علی عسگری","tocStr":"ASHNAII BA GHAVAEDE FEGHH.pdf","url":"/preview/3007d697ee898005/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C"}
{"toc":[{"page":0,"title":"ASHNAII BA GHAVAEDE FEGHH.pdf"}],"pages_count":207,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3007d697ee898005","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/8e9592f34ba2381a0631f337d523851e.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/e92af404a0cd43f4078b85901203eec7.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/6f9b8707c58a744a901a79daa1d047ce.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/67e7a788b2a1966253f8dfcafeec82a1.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/a26a5eaad3532839436e2649e9c80848.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/deb7eed2363ec922066cae68d2bc2b21.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12191,0.04955,0.1461,0.07001]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.049554918272694475,0.5550394219257738,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.054598145938400545,0.5198870360868821,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.05063560991534581,0.5127367025825209,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.05279699320064832,0.48456892423465026,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.049554918272694475,0.4683385496835984,0.07855347735050429],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.04955,0.55504,0.07855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4990144194675394,0.13777150384058304,0.6012877544039679,0.16785075456104412],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.39954250042756967,0.13777150384058304,0.48779801607662043,0.16785075456104412],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7698392337951087,0.17814397308027136,0.8216863348725844,0.19615550045779298],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.2565931246793227,0.17814397308027136,0.7055413032324269,0.19615550045779298],"dir":"ltr"},{"str":"صفحه","boundary":[0.14679322729604927,0.17814397308027136,0.19887121600820934,0.19615550045779298],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰٿڈ","boundary":[0.780100906447751,0.2039968470446085,0.8280742260988541,0.22200837442213012],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12267829656233967,0.2039968470446085,0.13471010774756287,0.22200837442213012],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.13550538737814263,0.2039968470446085,0.77607319993159,0.22200837442213012],"dir":"ltr"},{"str":"٫ل٭","boundary":[0.823242688558235,0.23065390756334056,0.8538481272447409,0.24866543494086218],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.775483153754062,0.23065390756334056,0.8168633487258423,0.24866543494086218],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7608602702240465,0.23065390756334056,0.7691209167094235,0.24866543494086218],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.706986488797674,0.23065390756334056,0.7547289208140927,0.24866543494086218],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.6595262527792031,0.23065390756334056,0.7009834102958782,0.24866543494086218],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.12267829656233967,0.23065390756334056,0.13471010774756287,0.24866543494086218],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.13550538737814263,0.23065390756334056,0.656973661706859,0.24866543494086218],"dir":"ltr"},{"str":"٫ل٭","boundary":[0.823242688558235,0.25731096808207254,0.8538481272447409,0.27532249545959414],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.775483153754062,0.25731096808207254,0.8168633487258423,0.27532249545959414],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7280229177355909,0.25731096808207254,0.7692235334359501,0.27532249545959414],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.7116042414913631,0.25731096808207254,0.7215837181460578,0.27532249545959414],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻی","boundary":[0.6572173764323586,0.25731096808207254,0.7052933128099881,0.27532249545959414],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.12267829656233967,0.25731096808207254,0.13471010774756287,0.27532249545959414],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.13550538737814263,0.25731096808207254,0.656973661706859,0.27532249545959414],"dir":"ltr"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.8080639644262015,0.2839680286008045,0.8536770993671969,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7603471865914144,0.2839680286008045,0.8017273815631949,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7128869505729434,0.2839680286008045,0.7540875662733025,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.698264067042928,0.2839680286008045,0.706524713528305,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"ٗجدٜڈ","boundary":[0.6433641183512913,0.2839680286008045,0.6920301009064478,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.5958397468787412,0.2839680286008045,0.6372969043954164,0.30197955597832615],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.12267829656233967,0.2839680286008045,0.13471010774756287,0.30197955597832615],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................:","boundary":[0.13550538737814263,0.2839680286008045,0.5956601676073201,0.30197955597832615],"dir":"ltr"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.8096032153240978,0.31067011793798033,0.8535744826406704,0.3286816453155019],"dir":"rtl"},{"str":"تإًی","boundary":[0.7703523174277407,0.31067011793798033,0.803471865914144,0.3286816453155019],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7395672994698136,0.31067011793798033,0.7555755088079357,0.3286816453155019],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7252009577561144,0.31067011793798033,0.7334616042414914,0.3286816453155019],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جةی","boundary":[0.6651701727381563,0.31067011793798033,0.7189413374380024,0.3286816453155019],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.12267829656233967,0.31067011793798033,0.13471010774756287,0.3286816453155019],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.13550538737814263,0.31067011793798033,0.661078330767916,0.3286816453155019],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.33750729373048755,0.8281255344621175,0.35551882110800914],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗلك","boundary":[0.7203266632461092,0.33750729373048755,0.7726611937745852,0.35551882110800914],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.12267829656233967,0.33750729373048755,0.14679322729604927,0.35551882110800914],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.33750729373048755,0.7185436976227136,0.35551882110800914],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.3641643542492195,0.8537198563365829,0.3821758816267411],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7777920301009065,0.3641643542492195,0.8191722250726868,0.3821758816267411],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.12267829656233967,0.3641643542492195,0.14679322729604927,0.3821758816267411],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.3641643542492195,0.771968530870533,0.3821758816267411],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7734308192235334,0.3641643542492195,0.7776124508294852,0.3821758816267411],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.8016504190183,0.39082141476795146,0.8537540619120918,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.753933641183513,0.39082141476795146,0.7953138361552934,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.7187874123482129,0.39082141476795146,0.7481614503164017,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٌل","boundary":[0.6792799726355396,0.39082141476795146,0.7128612963913119,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6646570891055241,0.39082141476795146,0.6729177355909012,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"علد","boundary":[0.6222635539592953,0.39082141476795146,0.6583333333333333,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6061014195313836,0.39082141476795146,0.6160808961860783,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5581280998802804,0.39082141476795146,0.5995082948520609,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5394005472892082,0.39082141476795146,0.5517658628356422,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.5009192748417992,0.39082141476795146,0.533294852060886,0.4088329421454731],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.12267829656233967,0.39082141476795146,0.14679322729604927,0.4088329421454731],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.39082141476795146,0.49684881135625025,0.4088329421454731],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.41747847528668347,0.8537198563365829,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.7880537027535488,0.41747847528668347,0.81922353343595,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"كرغجځ","boundary":[0.7264836668376945,0.41747847528668347,0.7816658115272789,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6787668890029075,0.41747847528668347,0.7203779716093723,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"لاعلد","boundary":[0.6240593466735078,0.41747847528668347,0.6724944415939799,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6040490850008552,0.41747847528668347,0.6179793056268172,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5853215324097828,0.41747847528668347,0.5976868479562168,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.5468402599623738,0.41747847528668347,0.5792158371814605,0.43549000266420507],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.12267829656233967,0.41747847528668347,0.14679322729604927,0.43549000266420507],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.41747847528668347,0.5420001710278767,0.43549000266420507],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.542735590901317,0.41747847528668347,0.5469172225072687,0.43549000266420507],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.8016504190183,0.4441355358054154,0.8537540619120918,0.462147063182937],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلكیڂ","boundary":[0.741619634000342,0.4441355358054154,0.7955447237899779,0.462147063182937],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.12267829656233967,0.4441355358054154,0.14679322729604927,0.462147063182937],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.4441355358054154,0.7390670429279984,0.462147063182937],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.8124251753035745,0.4709727115979227,0.8538053702753549,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗلك","boundary":[0.7613733538566786,0.4709727115979227,0.8059603215324097,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7470070121429794,0.4709727115979227,0.7552676586283564,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ییڂ","boundary":[0.6946724816145031,0.4709727115979227,0.7408500085513939,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"عڅؿ","boundary":[0.6451599110655036,0.4709727115979227,0.6884128612963913,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"تٔل٩","boundary":[0.5912219941850522,0.4709727115979227,0.638887463656576,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٻٲ","boundary":[0.5447879254318454,0.4709727115979227,0.5848597571404139,0.48898423897544435],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.12267829656233967,0.4709727115979227,0.14679322729604927,0.48898423897544435],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.4709727115979227,0.5420001710278767,0.48898423897544435],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.8124251753035745,0.4976297721166547,0.8538053702753549,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗلك","boundary":[0.7613733538566786,0.4976297721166547,0.8059603215324097,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7470070121429794,0.4976297721166547,0.7552676586283564,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"ثحذجت","boundary":[0.7003164015734564,0.4976297721166547,0.7407217376432359,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.6628612963913117,0.4976297721166547,0.694031127073713,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڄ٢٬","boundary":[0.6186719685308705,0.4976297721166547,0.6564862322558577,0.5156412994941763],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.12267829656233967,0.4976297721166547,0.14679322729604927,0.5156412994941763],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.4976297721166547,0.6118223020352318,0.5156412994941763],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6143107576534976,0.4976297721166547,0.6184923892594494,0.5156412994941763],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٔجؿی","boundary":[0.8088335898751496,0.5243168518476825,0.8537540619120918,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.8001111681204036,0.5243168518476825,0.8087822815118864,0.5423283792252042],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.7839490336924919,0.5243168518476825,0.799957243030614,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7657345647340517,0.5243168518476825,0.7778176842825381,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجدلؿ","boundary":[0.7205832050624252,0.5243168518476825,0.7596801778689927,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.672609885411322,0.5243168518476825,0.7142209680177869,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6484949546776124,0.5243168518476825,0.6666068069095261,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچثڃیڂ","boundary":[0.5940439541645288,0.5243168518476825,0.6420942363605266,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ٣ڈ","boundary":[0.5263169146570891,0.5243168518476825,0.5878869505729433,0.5423283792252042],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.12267829656233967,0.5243168518476825,0.14679322729604927,0.5423283792252042],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5243168518476825,0.5214768257225919,0.5423283792252042],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5222122455960322,0.5243168518476825,0.5263938772019839,0.5423283792252042],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7711219428766889,0.5509739123664145,0.8281255344621173,0.5689854397439361],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7515734564734052,0.5509739123664145,0.7650162476483668,0.5689854397439361],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.12267829656233967,0.5509739123664145,0.14679322729604927,0.5689854397439361],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5509739123664145,0.7308577048058844,0.5689854397439361],"dir":"ltr"},{"str":"ٿثكٱ","boundary":[0.8011373353856679,0.5776309728851465,0.8537797160937234,0.5956425002626682],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7867709936719685,0.5776309728851465,0.7950316401573456,0.5956425002626682],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7720711475970583,0.5776309728851465,0.780357448264067,0.5956425002626682],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7080126560629383,0.5776309728851465,0.7571660680690954,0.5956425002626682],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6838977253292287,0.5776309728851465,0.7020608859244056,0.5956425002626682],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.12267829656233967,0.5776309728851465,0.14679322729604927,0.5956425002626682],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5776309728851465,0.6816016760732011,0.5956425002626682],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿجكڇ","boundary":[0.8196083461604241,0.6044681486776537,0.8536514451855652,0.6224796760551754],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.775739695570378,0.6044681486776537,0.8134769967504705,0.6224796760551754],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7516247648366684,0.6044681486776537,0.7697879254318454,0.6224796760551754],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.12267829656233967,0.6044681486776537,0.14679322729604927,0.6224796760551754],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6044681486776537,0.7513810501111693,0.6224796760551754],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.8016504190183,0.6311252091963857,0.8537540619120918,0.6491367365739074],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتٔغجح","boundary":[0.7177612450829486,0.6311252091963857,0.7952881819736618,0.6491367365739074],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.7015991106550368,0.6311252091963857,0.7115785873097316,0.6491367365739074],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6536257910039337,0.6311252091963857,0.6952368736103985,0.6491367365739074],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.629446724816145,0.6311252091963857,0.647609885411322,0.6491367365739074],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.12267829656233967,0.6311252091963857,0.14589533093894305,0.6491367365739074],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6311252091963857,0.6282409782794599,0.6491367365739074],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.8016504190183,0.6577822697151177,0.8537540619120918,0.6757937970926393],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7898494954677612,0.6577822697151177,0.7955447237899778,0.6757937970926393],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7631691465708911,0.6577822697151177,0.7714297930562681,0.6757937970926393],"dir":"rtl"},{"str":"دیڄڈ","boundary":[0.7259705832050624,0.6577822697151177,0.7568325637078844,0.6757937970926393],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.12267829656233967,0.6577822697151177,0.14679322729604927,0.6757937970926393],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6577822697151177,0.7226483666837706,0.6757937970926393],"dir":"ltr"},{"str":"عجٳڀیت","boundary":[0.7790747391824868,0.6844393302338496,0.8536514451855653,0.7024508576113713],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7595519069608346,0.6844393302338496,0.7729946981357962,0.7024508576113713],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.12267829656233967,0.6844393302338496,0.14679322729604927,0.7024508576113713],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6844393302338496,0.7431717119890553,0.7024508576113713],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.8124251753035745,0.7110963907525817,0.8538053702753549,0.7291079181301032],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8003677099367197,0.7110963907525817,0.8060629382589362,0.7291079181301032],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7639387720198392,0.7110963907525817,0.782050624251753,0.7291079181301032],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.7172481614503164,0.7110963907525817,0.757576534975201,0.7291079181301032],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6705575508807936,0.7110963907525817,0.7111424662219943,0.7291079181301032],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.12267829656233967,0.7110963907525817,0.14679322729604927,0.7291079181301032],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7110963907525817,0.665182999828973,0.7291079181301032],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6661963400034205,0.7110963907525817,0.6703779716093724,0.7291079181301032],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.7379785953635327,0.8281255344621175,0.7559901227410543],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.7113476996750471,0.7379785953635327,0.7581922353343596,0.7559901227410543],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6838720711475971,0.7379785953635327,0.7051906960834615,0.7559901227410543],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.12267829656233967,0.7379785953635327,0.14679322729604927,0.7559901227410543],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7379785953635327,0.66928766889003,0.7559901227410543],"dir":"ltr"},{"str":"ثًذجح","boundary":[0.8054985462630408,0.7646356558822646,0.853600136822302,0.7826471832597862],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.753677099367197,0.7646356558822646,0.7848982384128613,0.7826471832597862],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.12267829656233967,0.7646356558822646,0.14679322729604927,0.7826471832597862],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7646356558822646,0.7513810501111693,0.7826471832597862],"dir":"ltr"},{"str":"ثڃچث١","boundary":[0.8206772703950744,0.7912927164009965,0.8536428937916881,0.8093042437785182],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.7688130665298444,0.7912927164009965,0.8000342055755088,0.8093042437785182],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.12267829656233967,0.7912927164009965,0.14679322729604927,0.8093042437785182],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7912927164009965,0.7677997263553971,0.8093042437785182],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454421070634514,0.8179497769197287,0.85372840773046,0.8359613042972504],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7813836155293313,0.8179497769197287,0.8305370275354883,0.8359613042972504],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7339233795108603,0.8179497769197287,0.7753035744826406,0.8359613042972504],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټی","boundary":[0.6967248161450316,0.8179497769197287,0.7276381050111167,0.8359613042972504],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻی","boundary":[0.6626047545749957,0.8179497769197287,0.6904395416452882,0.8359613042972504],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.12267829656233967,0.8179497769197287,0.14589533093894305,0.8359613042972504],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.8179497769197287,0.661078330767916,0.8359613042972504],"dir":"ltr"},{"str":"ؿثیلڇ","boundary":[0.8167863861809476,0.8446008335960015,0.8538994356080042,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.7647083974687874,0.8446008335960015,0.7961604241491363,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.7446981357961348,0.8446008335960015,0.7587309731486233,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"ثًجى","boundary":[0.6933897725329228,0.8446008335960015,0.7384385154780229,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"عیج","boundary":[0.6373995211219429,0.8446008335960015,0.6870531896699161,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټی","boundary":[0.6002009577561143,0.8446008335960015,0.6311142466221994,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻی","boundary":[0.5658243543697623,0.8446008335960015,0.5936591414400547,0.8626123609735231],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.12267829656233967,0.8446008335960015,0.14679322729604927,0.8626123609735231],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.8446008335960015,0.5584188472721047,0.8626123609735231],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5617196853087053,0.8446008335960015,0.5659013169146572,0.8626123609735231],"dir":"ltr"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.8078074226098855,0.8714380093885087,0.8392594492902344,0.8894495367660302],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7960064990593466,0.8714380093885087,0.8017017273815631,0.8894495367660302],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.7639387720198392,0.8714380093885087,0.7779716093723277,0.8894495367660302],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄج٫٢","boundary":[0.7154523687361041,0.8714380093885087,0.7575252266119378,0.8894495367660302],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.12267829656233967,0.8714380093885087,0.14679322729604927,0.8894495367660302],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.8714380093885087,0.7144390285616566,0.8894495367660302],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.12190867111339149,0.9060306076357618,0.1440525910723448,0.9299859390478656],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12191,0.13777,0.8539,0.92999],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/255eddd2fb4ab35315c7ea8f716ce8c9.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/d80ca1b616374d355219a05348b89bbf.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12191,0.04955,0.14617,0.07001]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.049554918272694475,0.5550394219257738,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.054598145938400545,0.5198870360868821,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.05063560991534581,0.5127367025825209,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.05279699320064832,0.48456892423465026,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.049554918272694475,0.4683385496835984,0.07855347735050429],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.04955,0.55504,0.07855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ٿچثكؿڍ","boundary":[0.797289208140927,0.12996946952299476,0.8537540619120917,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7790747391824868,0.12996946952299476,0.7911578587309732,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7316145031640158,0.12996946952299476,0.7729946981357962,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7074995724303061,0.12996946952299476,0.72561142466222,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.6608089618607834,0.12996946952299476,0.701137335385668,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6137976740208655,0.12996946952299476,0.6546391311783821,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.12267829656233967,0.12996946952299476,0.14679322729604927,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.12996946952299476,0.6118223020352318,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.15662653004172675,0.8281511886437489,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯثٽ","boundary":[0.7436719685308706,0.15662653004172675,0.7802548315375407,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.12267829656233967,0.15662653004172675,0.14679322729604927,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.15662653004172675,0.7431717119890553,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.18328359056045873,0.8537198563365829,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.7649649392851035,0.18328359056045873,0.8189669916196339,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7334102958782281,0.18328359056045873,0.7587309731486233,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6859500598597572,0.18328359056045873,0.7273302548315376,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.12267829656233967,0.18328359056045873,0.14679322729604927,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.18328359056045873,0.685706345134258,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڀچڃڈ","boundary":[0.8134513425688388,0.2099406510791907,0.8537284077304601,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچڃی","boundary":[0.7611168120403625,0.2099406510791907,0.8073713015221481,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.12267829656233967,0.2099406510791907,0.14563878912262698,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.2099406510791907,0.7554857191722262,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7567556011629896,0.2099406510791907,0.7609372327689414,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.23677782687169788,0.8281511886437489,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣لثٕ","boundary":[0.7305883358987515,0.23677782687169788,0.780229177355909,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.12267829656233967,0.23677782687169788,0.14563878912262698,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.23677782687169788,0.7267530357448275,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.26343488739042986,0.8537198563365829,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7777920301009065,0.26343488739042986,0.8191722250726868,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.12267829656233967,0.26343488739042986,0.14563878912262698,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.26343488739042986,0.771968530870533,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7734308192235334,0.26343488739042986,0.7776124508294852,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"٣ڄجٓل","boundary":[0.8070377971609373,0.2900919479091618,0.8538310244569866,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣لثٕ","boundary":[0.7511116812040363,0.2900919479091618,0.8007525226611937,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.12267829656233967,0.2900919479091618,0.14563878912262698,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.2900919479091618,0.7472763810501123,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.8080639644262015,0.31679403724633765,0.8536770993671969,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣لثٕ","boundary":[0.7521378484693005,0.31679403724633765,0.801778689926458,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7377715067556012,0.31679403724633765,0.7460321532409783,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ثدلثء","boundary":[0.7021121942876689,0.31679403724633765,0.7315118864374894,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.12267829656233967,0.31679403724633765,0.1447408927655208,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.31679403724633765,0.6980203523174288,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"آحجك","boundary":[0.8278604412519242,0.34345109776506966,0.8536942021549512,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣لثٕ","boundary":[0.7718915683256371,0.34345109776506966,0.8215324097827945,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.12267829656233967,0.34345109776506966,0.1447408927655208,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.34345109776506966,0.7677997263553971,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":"ث٣لثٕ","boundary":[0.8039592953651445,0.3701081582838016,0.853600136822302,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكٯچثڃیڂ","boundary":[0.7318710449803317,0.3701081582838016,0.7978022917735591,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.6890285616555499,0.3701081582838016,0.7256370788438516,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.12267829656233967,0.3701081582838016,0.14563878912262698,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.3701081582838016,0.685706345134258,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7711219428766889,0.39694533407630883,0.8281768428253806,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"ثتلا٩","boundary":[0.7159654523687361,0.39694533407630883,0.764862322558577,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7015991106550368,0.39694533407630883,0.7098597571404138,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"تٌذیخ","boundary":[0.6322686847956217,0.39694533407630883,0.6953523174277407,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.12267829656233967,0.39694533407630883,0.14563878912262698,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.39694533407630883,0.6282409782794599,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454421070634514,0.42360239459504084,0.85372840773046,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7813836155293313,0.42360239459504084,0.8305370275354883,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.12267829656233967,0.42360239459504084,0.14563878912262698,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.42360239459504084,0.7677997263553971,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7711219428766889,0.42360239459504084,0.7753035744826406,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڀچڃڈ","boundary":[0.8134513425688388,0.45025945511377286,0.8537284077304601,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7659911065503677,0.45025945511377286,0.8073713015221481,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7418761758166581,0.45025945511377286,0.7599880280485718,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.6949290234308192,0.45025945511377286,0.7354882845903882,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.12267829656233967,0.45025945511377286,0.14679322729604927,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.45025945511377286,0.6939156832563719,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.4769165156325048,0.8281255344621175,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"٧لڅك","boundary":[0.7298187104498033,0.4769165156325048,0.7727638105011116,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.12267829656233967,0.4769165156325048,0.14679322729604927,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.4769165156325048,0.7267530357448275,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.5035735761512368,0.8537198563365829,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7775354882845904,0.5035735761512368,0.8191465708910552,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.12267829656233967,0.5035735761512368,0.14679322729604927,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5035735761512368,0.77607319993159,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"كثدٜڈ","boundary":[0.8131948007525227,0.5304407711560398,0.8535744826406705,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٻٲ","boundary":[0.7670172738156319,0.5304407711560398,0.8070891055242004,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.7508551393877203,0.5304407711560398,0.760834616042415,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"٧جك٘","boundary":[0.7216093723276895,0.5304407711560398,0.7445442107063451,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.706986488797674,0.5304407711560398,0.7152471352830511,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٨لڅك","boundary":[0.6572173764323586,0.5304407711560398,0.7008551393877201,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.12267829656233967,0.5304407711560398,0.14679322729604927,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5304407711560398,0.656973661706859,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.5570978316747719,0.8281255344621175,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"٧َلَك","boundary":[0.7382845903882332,0.5570978316747719,0.7727894646827432,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7249444159397983,0.5570978316747719,0.7321532409782796,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٤جٿټڈ","boundary":[0.676714554472379,0.5570978316747719,0.7249700701214299,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزڊچٹ","boundary":[0.6143107576534976,0.5570978316747719,0.6702625277920301,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.12267829656233967,0.5570978316747719,0.14679322729604927,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5570978316747719,0.6036129639131178,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6071275867966479,0.5570978316747719,0.6143364118351292,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.5837548921935038,0.8281255344621175,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"تټ","boundary":[0.761347699675047,0.5837548921935038,0.7726868479562168,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7426458012656063,0.5837548921935038,0.7612963913117838,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"ٿذی٢","boundary":[0.6990336924918762,0.5837548921935038,0.7366170685821789,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"ٯذٺ","boundary":[0.6628612963913117,0.5837548921935038,0.692671455447238,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"ثمٯذٖ","boundary":[0.6055883358987515,0.5837548921935038,0.6565118864374893,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.12267829656233967,0.5837548921935038,0.14679322729604927,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.5837548921935038,0.6036129639131178,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454421070634514,0.6104119527122358,0.85372840773046,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7813836155293313,0.6104119527122358,0.8305370275354883,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7336668376945442,0.6104119527122358,0.7752779203010091,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.12267829656233967,0.6104119527122358,0.14679322729604927,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6104119527122358,0.7308577048058844,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.6370690132309678,0.8281255344621175,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.7175047032666325,0.6370690132309678,0.7581922353343595,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.12267829656233967,0.6370690132309678,0.14679322729604927,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.6370690132309678,0.7144390285616566,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.663906189023475,0.8537198563365829,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7936976227125021,0.663906189023475,0.8190182999828972,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7462373866940312,0.663906189023475,0.7876175816658115,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.12267829656233967,0.663906189023475,0.14679322729604927,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.663906189023475,0.7390670429279984,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7418761758166581,0.663906189023475,0.7460578074226099,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"ثؽتلا٩","boundary":[0.7970326663246109,0.690563249542207,0.8536257910039338,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀج","boundary":[0.758807935693518,0.690563249542207,0.7910039336411835,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"دلثٓٺ","boundary":[0.7051906960834616,0.690563249542207,0.7526765862835643,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.6872327689413374,0.690563249542207,0.6988284590388234,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿجكڇ","boundary":[0.6466991619634,0.690563249542207,0.680947494441594,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.6027663759192748,0.690563249542207,0.6405036770993673,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5550495980844877,0.690563249542207,0.5964297930562682,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.5011758166581153,0.690563249542207,0.534397981871045,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.12267829656233967,0.690563249542207,0.14679322729604927,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.690563249542207,0.5009534804173071,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.8201214297930562,0.717220310060939,0.8536001368223021,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.7665041901829999,0.717220310060939,0.799444159397982,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7423892594492902,0.717220310060939,0.7605011116812039,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬ٌیل","boundary":[0.6895416452881821,0.717220310060939,0.7361552933128102,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثكؿثؿډج","boundary":[0.6161065503677099,0.717220310060939,0.6833718146057808,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.12267829656233967,0.717220310060939,0.14679322729604927,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.717220310060939,0.6159269710962888,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.8201214297930562,0.7439223993981148,0.8536001368223021,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.7665041901829999,0.7439223993981148,0.799444159397982,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7423892594492902,0.7439223993981148,0.7605011116812039,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.6903112707371302,0.7439223993981148,0.7360783307679152,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6438772019839234,0.7439223993981148,0.6842312296904395,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.6004574995724303,0.7439223993981148,0.6375791003933642,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.12267829656233967,0.7439223993981148,0.14676757311441765,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7439223993981148,0.5995082948520607,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7711219428766889,0.7705794599168467,0.8281768428253806,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٌجځ","boundary":[0.7054472378997777,0.7705794599168467,0.7648366683769455,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.12267829656233967,0.7705794599168467,0.14679322729604927,0.7885909872943684],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.7705794599168467,0.7021250213784858,0.7885909872943684],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454421070634514,0.797416635709354,0.85372840773046,0.8154281630868756],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7813836155293313,0.797416635709354,0.8305370275354883,0.8154281630868756],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.12267829656233967,0.797416635709354,0.14679322729604927,0.8154281630868756],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.14781939456131352,0.797416635709354,0.77607319993159,0.8154281630868756],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7772789464682743,0.797416635709354,0.7814605780742261,0.8154281630868756],"dir":"ltr"},{"str":"كثدٜڈ","boundary":[0.8131948007525227,0.8240736962280859,0.8535744826406705,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7657345647340517,0.8240736962280859,0.807114759705832,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٌجځ","boundary":[0.7077561142466222,0.8240736962280859,0.7593723276894134,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6915939798187105,0.8240736962280859,0.7015734564734052,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿثكڇ","boundary":[0.6518299982897212,0.8240736962280859,0.6853856678638618,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٹ","boundary":[0.6173892594492902,0.8240736962280859,0.6454805883358988,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.5842953651445185,0.8240736962280859,0.6110526765862835,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.12267829656233967,0.8240736962280859,0.15885069266290405,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8240736962280859,0.5707328544552758,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5740336924918762,0.8240736962280859,0.5782153240978279,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.8507247529043587,0.8281511886437489,0.8687362802818803],"dir":"rtl"},{"str":"ُلڅ","boundary":[0.7495467761245083,0.8507247529043587,0.7804857191722251,0.8687362802818803],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.12267829656233967,0.8507247529043587,0.15885069266290405,0.8687362802818803],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8507247529043587,0.7308577048058844,0.8687362802818803],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.8773818134230909,0.8537198563365829,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7775354882845904,0.8773818134230909,0.8191465708910552,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.12267829656233967,0.8773818134230909,0.15885069266290405,0.8953933408006125],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8773818134230909,0.77607319993159,0.8953933408006125],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.12190867111339149,0.9060306076357618,0.1440525910723448,0.9299859390478656],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12191,0.12997,0.85383,0.92999],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/c2159a5d7f67bc691c8d364f680f47c9.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/b99608f9bf46b6ca912b980e169fa601.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12165,0.04955,0.14602,0.07001]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.049554918272694475,0.5550394219257738,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.054598145938400545,0.5198870360868821,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.05063560991534581,0.5127367025825209,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.05279699320064832,0.48456892423465026,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.049554918272694475,0.4683385496835984,0.07855347735050429],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.04955,0.55504,0.07855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثٯٌجٽ","boundary":[0.8124251753035745,0.12996946952299476,0.8536257910039337,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"لٙ","boundary":[0.7667607319993159,0.12996946952299476,0.793056268171712,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.12267829656233967,0.12996946952299476,0.15885069266290405,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.12996946952299476,0.7636950572943401,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":"لثیٚ","boundary":[0.8037027535488285,0.15662653004172675,0.8405165041901831,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.7500855139387721,0.15662653004172675,0.7830254831537541,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"لٙ","boundary":[0.7044210706345134,0.15662653004172675,0.7307166068069095,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.12267829656233967,0.15662653004172675,0.15795279630579784,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.15662653004172675,0.6939156832563719,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.694415939798187,0.15662653004172675,0.6985975714041389,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.18328359056045873,0.8281511886437489,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.7516247648366684,0.18328359056045873,0.7803831024456986,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٌل","boundary":[0.7118607833076792,0.18328359056045873,0.7454421070634515,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6974944415939798,0.18328359056045873,0.7057550880793568,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"علد","boundary":[0.65516504190183,0.18328359056045873,0.691234821275868,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.12267829656233967,0.18328359056045873,0.15885069266290405,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.18328359056045873,0.6528689926458019,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.8016504190183,0.2099406510791907,0.8537540619120918,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.753933641183513,0.2099406510791907,0.7953138361552934,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.7187874123482129,0.2099406510791907,0.7478279459551908,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٌل","boundary":[0.6792799726355396,0.2099406510791907,0.7128612963913119,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6646570891055241,0.2099406510791907,0.6729177355909012,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"علد","boundary":[0.6222635539592953,0.2099406510791907,0.6583333333333333,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6061014195313836,0.2099406510791907,0.6160808961860783,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5581280998802804,0.2099406510791907,0.5995082948520609,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5394005472892082,0.2099406510791907,0.5517658628356422,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.5009192748417992,0.2099406510791907,0.533294852060886,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.12267829656233967,0.2099406510791907,0.15885069266290405,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.2099406510791907,0.49684881135625025,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٔجؿیٮ","boundary":[0.7929279972635539,0.23677782687169788,0.85372840773046,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٌل","boundary":[0.7531640157345648,0.23677782687169788,0.786745339490337,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7387976740208654,0.23677782687169788,0.7470583205062424,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"علد","boundary":[0.6964682743287155,0.23677782687169788,0.7325380537027535,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.672353343595006,0.23677782687169788,0.6904651958269198,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچثڃیڂ","boundary":[0.6181588848982383,0.23677782687169788,0.6661835129126047,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.12267829656233967,0.23677782687169788,0.15885069266290405,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.23677782687169788,0.6159269710962888,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.26343488739042986,0.8281768428253806,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"تٌټٚ","boundary":[0.7210962886950574,0.26343488739042986,0.7726611937745853,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.7031383615529331,0.26343488739042986,0.7146314349238925,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"تٌټی","boundary":[0.6550752522661193,0.26343488739042986,0.696891568325637,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.12267829656233967,0.26343488739042986,0.15885069266290405,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.26343488739042986,0.6364503164015739,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454677612450829,0.2900919479091618,0.8537540619120917,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7816401573456474,0.2900919479091618,0.83056268171712,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.12267829656233967,0.2900919479091618,0.15885069266290405,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.2900919479091618,0.7801778689926469,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":"٣چثٿٺ","boundary":[0.8078074226098855,0.31679403724633765,0.8538310244569864,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغڅؿ","boundary":[0.7490593466735078,0.31679403724633765,0.8016760731999315,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄڄڇ","boundary":[0.6972378997776637,0.31679403724633765,0.7429536514451855,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٻٴیت","boundary":[0.6345775611424662,0.31679403724633765,0.6911193774585257,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.12267829656233967,0.31679403724633765,0.15885069266290405,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.31679403724633765,0.6323456473405169,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"ڃ","boundary":[0.8495724303061399,0.34345109776506966,0.8537540619120918,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ذت","boundary":[0.8078074226098855,0.34345109776506966,0.8346416965965453,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7603471865914144,0.34345109776506966,0.8017273815631949,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ًټٜڄت","boundary":[0.6946724816145031,0.34345109776506966,0.7541132204549342,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6782538053702754,0.34345109776506966,0.68823328202497,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6302163502650933,0.34345109776506966,0.6718274328715581,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.5950701214297931,0.34345109776506966,0.6241876175816659,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.5568453907987002,0.34345109776506966,0.5744441593979819,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.12267829656233967,0.34345109776506966,0.15885069266290405,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.34345109776506966,0.5543141782110477,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7788181973661708,0.3701081582838016,0.8281768428253806,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"ٻنڅٽ","boundary":[0.7323841286129639,0.3701081582838016,0.7726355395929537,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.12267829656233967,0.3701081582838016,0.15885069266290405,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.3701081582838016,0.7308577048058844,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"ٿذجڃی","boundary":[0.8113990080383103,0.39694533407630883,0.8537284077304601,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7641953138361552,0.39694533407630883,0.8053189669916195,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.12267829656233967,0.39694533407630883,0.15885069266290405,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.39694533407630883,0.7513810501111693,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7534205575508809,0.39694533407630883,0.7576021891568326,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7711219428766889,0.42360239459504084,0.8281255344621173,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.7429023430819224,0.42360239459504084,0.7650162476483667,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"ی٘ڀڂ","boundary":[0.6803061399008039,0.42360239459504084,0.7367453394903369,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.12267829656233967,0.42360239459504084,0.15885069266290405,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.42360239459504084,0.6774970070121441,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":"ٯټڀلڅ","boundary":[0.8119120916709424,0.45025945511377286,0.8538310244569864,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7641953138361552,0.45025945511377286,0.8058063964426201,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.12267829656233967,0.45025945511377286,0.15885069266290405,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.45025945511377286,0.7513810501111693,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.753677099367197,0.45025945511377286,0.7578587309731487,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":"ثًتخڄجةجت","boundary":[0.779587822815119,0.4769165156325048,0.8535744826406705,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7318710449803317,0.4769165156325048,0.7734821275867966,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.12267829656233967,0.4769165156325048,0.15885069266290405,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.4769165156325048,0.7308577048058844,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.5035735761512368,0.8281511886437489,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"تټ","boundary":[0.7690439541645289,0.5035735761512368,0.7803831024456986,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7503420557550882,0.5035735761512368,0.7689926458012656,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7262271250213784,0.5035735761512368,0.7443389772532922,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.6836411835129126,0.5035735761512368,0.7199418505216351,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"ؽیجك","boundary":[0.6420814092697109,0.5035735761512368,0.6774072173764323,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.12267829656233967,0.5035735761512368,0.15795279630579784,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5035735761512368,0.640554985462631,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"ٿذجڃی","boundary":[0.8113990080383103,0.5304407711560398,0.8537284077304601,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7639387720198392,0.5304407711560398,0.805293312809988,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.12267829656233967,0.5304407711560398,0.15795279630579784,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5304407711560398,0.7636950572943401,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"٣ڄجٓل","boundary":[0.8070377971609373,0.5570978316747719,0.8538310244569866,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7593210193261501,0.5570978316747719,0.800932101932615,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7352060885924405,0.5570978316747719,0.7533179408243543,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.6885154780229178,0.5570978316747719,0.7288438515478024,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6415683256370789,0.5570978316747719,0.6821532409782795,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.5984051650419019,0.5570978316747719,0.6352958782281511,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.12267829656233967,0.5570978316747719,0.15885069266290405,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5570978316747719,0.5954036257910038,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.5837548921935038,0.8281511886437489,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"ٯل٣ڈ","boundary":[0.7446981357961348,0.5837548921935038,0.7804087566273302,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.7267402086540106,0.5837548921935038,0.7382332820249701,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7122712502137848,0.5837548921935038,0.7205575508807934,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"جډڀڈ","boundary":[0.6590131691465709,0.5837548921935038,0.697289208140927,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.12267829656233967,0.5837548921935038,0.15885069266290405,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5837548921935038,0.656973661706859,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.6104119527122358,0.8537198563365829,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7777920301009065,0.6104119527122358,0.8191722250726868,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.12267829656233967,0.6104119527122358,0.15885069266290405,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.6104119527122358,0.771968530870533,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7734308192235334,0.6104119527122358,0.7776124508294852,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"ٯل٣ڈ","boundary":[0.8180690952625279,0.6370690132309678,0.8537797160937234,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿجكڇ","boundary":[0.7777920301009065,0.6370690132309678,0.8118351291260475,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7357191722250727,0.6370690132309678,0.7716093723276894,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.7177612450829486,0.6370690132309678,0.729254318453908,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.6779972635539593,0.6370690132309678,0.7114759705832051,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀټی؟","boundary":[0.620467761245083,0.6370690132309678,0.6718274328715581,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.12267829656233967,0.6370690132309678,0.15885069266290405,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.6370690132309678,0.6200316401573459,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8388917393535146,0.663906189023475,0.8539763981528988,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.8090901316914657,0.663906189023475,0.832768941337438,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڂ","boundary":[0.7534205575508809,0.663906189023475,0.8029844364631435,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ٯل٣ڈ","boundary":[0.7113476996750471,0.663906189023475,0.7470583205062425,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"څثرخ","boundary":[0.6610655036770995,0.663906189023475,0.7051393877201985,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6189285103471865,0.663906189023475,0.6548187104498033,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.6012271250213785,0.663906189023475,0.6127201983923379,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"رجةن؟","boundary":[0.5532538053702755,0.663906189023475,0.5947366170685823,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.12267829656233967,0.663906189023475,0.15885069266290405,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.663906189023475,0.5502095091499906,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"ٯل٣ڈ","boundary":[0.8180690952625279,0.690563249542207,0.8537797160937234,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیتچثڃ","boundary":[0.7452112194287669,0.690563249542207,0.812066016760732,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.728792543184539,0.690563249542207,0.7387720198392338,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿٻڈ،ثٿجكثت","boundary":[0.6413117838207628,0.690563249542207,0.7225072686847956,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6268813066529845,0.690563249542207,0.6351419531383615,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.5789079870018814,0.690563249542207,0.6205703779716094,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5547930562681717,0.690563249542207,0.5729049085000855,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤جكٕ","boundary":[0.49655806396442626,0.690563249542207,0.5486617068582179,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.4669873439370617,0.690563249542207,0.49020437831366515,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.12267829656233967,0.690563249542207,0.15885069266290405,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.690563249542207,0.4516974516846238,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":"ٯل٣ڈ","boundary":[0.8180690952625279,0.717220310060939,0.8537797160937234,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7939541645288182,0.717220310060939,0.812066016760732,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.7418761758166581,0.717220310060939,0.7876432358474431,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.6987771506755601,0.717220310060939,0.7356678638618095,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.12267829656233967,0.717220310060939,0.15885069266290405,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.717220310060939,0.6980203523174288,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.7439223993981148,0.8280742260988541,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتیڀجځ","boundary":[0.7162219941850522,0.7439223993981148,0.7804087566273302,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.12267829656233967,0.7439223993981148,0.15885069266290405,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.7439223993981148,0.7144390285616566,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":"٣ڄجٓل","boundary":[0.8070377971609373,0.7705794599168467,0.8538310244569866,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتیڀجځ","boundary":[0.7367453394903369,0.7705794599168467,0.8007012142979306,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.12267829656233967,0.7705794599168467,0.15885069266290405,0.7885909872943684],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.7705794599168467,0.7349623738669414,0.7885909872943684],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.797416635709354,0.8281511886437489,0.8154281630868756],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.7641440054728922,0.797416635709354,0.7803317940824356,0.8154281630868756],"dir":"rtl"},{"str":"چك","boundary":[0.7316145031640158,0.797416635709354,0.749187617581666,0.8154281630868756],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.12267829656233967,0.797416635709354,0.15885069266290405,0.8154281630868756],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.797416635709354,0.7308577048058844,0.8154281630868756],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.8240736962280859,0.8281511886437489,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7700957756114247,0.8198346551167747,0.78056268171712,0.8378461824942963],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ٤ٰچؿٔ","boundary":[0.7249444159397983,0.8240736962280859,0.7699675047032667,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"تجد٤ِڌٌ","boundary":[0.6833846416965966,0.8240736962280859,0.7185308705318968,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ٻٙټ","boundary":[0.6671070634513425,0.8240736962280859,0.6771378484693005,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"ُٰٔٔ","boundary":[0.6430177868992646,0.8240736962280859,0.6670301009064478,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":"چؿٙ","boundary":[0.6235462630408757,0.8240736962280859,0.6429664785360014,0.8420852236056076],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.12267829656233967,0.8240736962280859,0.15885069266290405,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8240736962280859,0.6118223020352318,0.8420852236056076],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6130280485719173,0.8198346551167747,0.6234949546776125,0.8378461824942963],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.8507247529043587,0.8281511886437489,0.8687362802818803],"dir":"rtl"},{"str":"دٓی٘ڄَڈ","boundary":[0.74957243030614,0.8507247529043587,0.7803831024456988,0.8687362802818803],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.12267829656233967,0.8507247529043587,0.15795279630579784,0.8687362802818803],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8507247529043587,0.7472763810501123,0.8687362802818803],"dir":"ltr"},{"str":"ٿثكٱ","boundary":[0.8011373353856679,0.8773818134230909,0.8537797160937234,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7867709936719685,0.8773818134230909,0.7950316401573456,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7720711475970583,0.8773818134230909,0.780357448264067,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7080126560629383,0.8773818134230909,0.7571660680690954,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6602958782281513,0.8773818134230909,0.7019069608346161,0.8953933408006125],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.12267829656233967,0.8773818134230909,0.15795279630579784,0.8953933408006125],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.8773818134230909,0.656973661706859,0.8953933408006125],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.12165212929707543,0.9060306076357618,0.14133940482298615,0.9299859390478656],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12165,0.12997,0.85398,0.92999],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/018de421c38a33dfbb6f5d7c8c345cdb.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/e5ce39b47b4cf84a8ac3f9f082047eba.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12165,0.04955,0.12055,0.07001]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.049554918272694475,0.5550394219257738,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.054598145938400545,0.5198870360868821,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.05063560991534581,0.5127367025825209,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.05279699320064832,0.48456892423465026,0.07855347735050429],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.049554918272694475,0.4683385496835984,0.07855347735050429],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.04955,0.55504,0.07855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ُڊجؿت","boundary":[0.797545749957243,0.12996946952299476,0.8536001368223021,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7734308192235334,0.12996946952299476,0.7915426714554471,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.7267402086540106,0.12996946952299476,0.7670685821788953,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6800495980844878,0.12996946952299476,0.7206345134256885,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.6366298956729948,0.12996946952299476,0.6737514964939285,0.1479809969005164],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.12267829656233967,0.12996946952299476,0.15885069266290405,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.12996946952299476,0.6364503164015739,0.1479809969005164],"dir":"ltr"},{"str":"٫لٕ","boundary":[0.8139644262014709,0.15662653004172675,0.853805370275355,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴچٹ","boundary":[0.7690696083461604,0.15662653004172675,0.8078587309731486,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7449546776124508,0.15662653004172675,0.7630665298443645,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.698264067042928,0.15662653004172675,0.738823328202497,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6515734564734051,0.15662653004172675,0.6921583718146058,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"ثیلثځ","boundary":[0.6081537540619122,0.15662653004172675,0.6452753548828459,0.17463805741924834],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.12267829656233967,0.15662653004172675,0.15779887121600822,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.15662653004172675,0.6077176329741748,0.17463805741924834],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.18328359056045873,0.8281511886437489,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯلثك","boundary":[0.7482897212245596,0.18328359056045873,0.780229177355909,0.20129511793798033],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.12267829656233967,0.18328359056045873,0.15779887121600822,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.18328359056045873,0.7472763810501123,0.20129511793798033],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ","boundary":[0.8454421070634514,0.2099406510791907,0.85372840773046,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"تڄثت","boundary":[0.7813836155293313,0.2099406510791907,0.8305370275354883,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7341799213271764,0.2099406510791907,0.7753035744826406,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣","boundary":[0.7066786386180949,0.2099406510791907,0.7280485719172226,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"ڇ","boundary":[0.6862066016760733,0.2099406510791907,0.6942363605267658,0.2279521784567123],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.12267829656233967,0.2099406510791907,0.15779887121600822,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.2099406510791907,0.685706345134258,0.2279521784567123],"dir":"ltr"},{"str":"تٌٰیپ","boundary":[0.8039592953651445,0.23677782687169788,0.8536770993671969,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯلثك","boundary":[0.7657345647340517,0.23677782687169788,0.7976740208654011,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7446981357961348,0.23677782687169788,0.759782794595519,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.6959551906960835,0.23677782687169788,0.7384128612963914,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ١","boundary":[0.6361168120403626,0.23677782687169788,0.6897597058320506,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6096930049598085,0.23677782687169788,0.6297289208140927,0.2547893542492195],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.12267829656233967,0.23677782687169788,0.15885069266290405,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.23677782687169788,0.6077176329741748,0.2547893542492195],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.26343488739042986,0.8281511886437489,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7698392337951087,0.2591958462791186,0.7803061399008039,0.2772073736566402],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٓڂْ","boundary":[0.7395672994698136,0.26343488739042986,0.7637078843851547,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٓټَٲٓ","boundary":[0.6972378997776637,0.26343488739042986,0.7331794082435437,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"َُ","boundary":[0.6779716093723277,0.26343488739042986,0.6910039336411835,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"یٕتجً","boundary":[0.6561912091670943,0.26343488739042986,0.6778946468274328,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٓټَٲٓ","boundary":[0.6137976740208655,0.26343488739042986,0.6500470326663247,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٙجٯْلثكٓ","boundary":[0.5655678125534462,0.26343488739042986,0.607512399521122,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"دِڈٙ","boundary":[0.5445313836155293,0.26343488739042986,0.5594621173251241,0.28144641476795146],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.12267829656233967,0.26343488739042986,0.15795279630579784,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.26343488739042986,0.5255814947836489,0.28144641476795146],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5278561655549855,0.2591958462791186,0.5383230716606807,0.2772073736566402],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.8052420044467249,0.2900919479091618,0.8537797160937234,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7908243543697623,0.2900919479091618,0.7991106550367709,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"تڄ","boundary":[0.7480331794082435,0.2900919479091618,0.7758936206601675,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7267402086540106,0.2900919479091618,0.7418248674533949,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6790234308192236,0.2900919479091618,0.7206345134256884,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6549085000855139,0.2900919479091618,0.6730203523174276,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتخ","boundary":[0.612001881306653,0.2900919479091618,0.6485847443133231,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.564541645288182,0.2900919479091618,0.6056652984436462,0.30810347528668347],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.12267829656233967,0.2900919479091618,0.15795279630579784,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.2900919479091618,0.5625235163331617,0.30810347528668347],"dir":"ltr"},{"str":"لثیٚ","boundary":[0.8037027535488285,0.31679403724633765,0.8405165041901831,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ثرلثڍ","boundary":[0.7505985975714042,0.31679403724633765,0.7973661706858219,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7031383615529331,0.31679403724633765,0.7445185565247134,0.3348055646238593],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.12267829656233967,0.31679403724633765,0.15885069266290405,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.31679403724633765,0.7021250213784858,0.3348055646238593],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.34345109776506966,0.8281511886437489,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"څلایت","boundary":[0.7352060885924405,0.34345109776506966,0.7804600649905934,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"عجٳپ","boundary":[0.6872327689413374,0.34345109776506966,0.728920814092697,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6672225072686848,0.34345109776506966,0.6812553446211733,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڀتڄ٢","boundary":[0.612001881306653,0.34345109776506966,0.6610270224046518,0.36146262514259125],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.12267829656233967,0.34345109776506966,0.15885069266290405,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.34345109776506966,0.6118223020352318,0.36146262514259125],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.3701081582838016,0.8537198563365829,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7775354882845904,0.3701081582838016,0.8191465708910552,0.3881196856613232],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.12267829656233967,0.3701081582838016,0.15885069266290405,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.3701081582838016,0.77607319993159,0.3881196856613232],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.39694533407630883,0.8281511886437489,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7698392337951087,0.3927062929649976,0.7803061399008039,0.4107178203425192],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻؾَلثدٔ","boundary":[0.7146827432871559,0.39694533407630883,0.7635283051137336,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"دِجٻَّ٘ڀجځِ","boundary":[0.6474687874123483,0.39694533407630883,0.7086027022404653,0.41495686145383043],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.12267829656233967,0.39694533407630883,0.15885069266290405,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.39694533407630883,0.6282409782794599,0.41495686145383043],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6307294338977253,0.3927062929649976,0.6411963400034205,0.4107178203425192],"dir":"ltr"},{"str":"ٯچٹ","boundary":[0.8237557721908672,0.42360239459504084,0.8538481272447409,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊجڍ","boundary":[0.7698392337951087,0.42360239459504084,0.8176073199931589,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"ُی٤ڈ","boundary":[0.7228920814092697,0.42360239459504084,0.7635796134769968,0.4416139219725625],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.12267829656233967,0.42360239459504084,0.15885069266290405,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.42360239459504084,0.7226483666837706,0.4416139219725625],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7867709936719685,0.45025945511377286,0.8281511886437489,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7698392337951087,0.4460204140024616,0.7803061399008039,0.4640319413799832],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻن٣َّیپٔ","boundary":[0.7164785360013682,0.45025945511377286,0.7635796134769968,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"٧جكِٽٗ","boundary":[0.6769710962886951,0.45025945511377286,0.7101676073199932,0.46827098249129445],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.12267829656233967,0.45025945511377286,0.15885069266290405,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.45025945511377286,0.656973661706859,0.46827098249129445],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6600393364118352,0.4460204140024616,0.6705062425175304,0.4640319413799832],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.8252950230887636,0.4769165156325048,0.8537198563365829,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7775354882845904,0.4769165156325048,0.8191465708910552,0.4949280430100264],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.12267829656233967,0.4769165156325048,0.15885069266290405,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.4769165156325048,0.77607319993159,0.4949280430100264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8576192919445871,0.5035735761512368,0.8672396100564392,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8673678809645973,0.5035735761512368,0.8793996921498205,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.8170429279972636,0.5035735761512368,0.8578587309731488,0.5215851035287584],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.12267829656233967,0.5035735761512368,0.15885069266290405,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5035735761512368,0.8048058833589886,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8065247135283051,0.5035735761512368,0.8107063451342569,0.5215851035287584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8576192919445871,0.5304407711560398,0.8672396100564392,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8673678809645973,0.5304407711560398,0.8793996921498205,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"ًڄت","boundary":[0.8116555498546264,0.5304407711560398,0.8516760731999315,0.5484522985335615],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.12267829656233967,0.5304407711560398,0.15885069266290405,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5304407711560398,0.8007012142979317,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8011373353856679,0.5304407711560398,0.8053189669916198,0.5484522985335615],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤لی","boundary":[0.8496408414571576,0.5570978316747719,0.8793996921498205,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.8309389430477168,0.5570978316747719,0.8495895330938943,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.7788181973661708,0.5570978316747719,0.8102702240465197,0.5751093590522935],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.12267829656233967,0.5570978316747719,0.15885069266290405,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5570978316747719,0.7677997263553971,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7682999828972122,0.5570978316747719,0.7724816145031641,0.5751093590522935],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤لی","boundary":[0.8496408414571576,0.5837548921935038,0.8794253463314521,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.8309389430477168,0.5837548921935038,0.8495895330938943,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"فٿڈ","boundary":[0.7960064990593466,0.5837548921935038,0.8247648366683769,0.6017664195710255],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.12267829656233967,0.5837548921935038,0.15885069266290405,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.5837548921935038,0.7842825380537038,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7854882845903883,0.5837548921935038,0.7896699161963401,0.6017664195710255],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8576192919445871,0.6104119527122358,0.8672396100564392,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8673678809645973,0.6104119527122358,0.8793996921498205,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.814477509834103,0.6104119527122358,0.8516760731999315,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨چڍ","boundary":[0.7688130665298444,0.6104119527122358,0.808294852060886,0.6284234800897575],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.12267829656233967,0.6104119527122358,0.15885069266290405,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.6104119527122358,0.7554857191722262,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7582948520608859,0.6104119527122358,0.7624764836668377,0.6284234800897575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8576192919445871,0.6370690132309678,0.8672396100564392,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8673678809645973,0.6370690132309678,0.8793996921498205,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.814477509834103,0.6370690132309678,0.8516760731999315,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٰټی","boundary":[0.7734308192235334,0.6370690132309678,0.8083205062425175,0.6550805406084894],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.12267829656233967,0.6370690132309678,0.15885069266290405,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.6370690132309678,0.7595903882332831,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.762912604754575,0.6370690132309678,0.7670942363605269,0.6550805406084894],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.8714468958440226,0.663906189023475,0.8793227296049256,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8394048229861467,0.663906189023475,0.8465110312981016,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"٪","boundary":[0.8527449974345819,0.663906189023475,0.8713955874807594,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"ثعجؿیج","boundary":[0.7759962373866941,0.663906189023475,0.8330511373353857,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.7339233795108603,0.663906189023475,0.7698905421583717,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄجؿ","boundary":[0.6792799726355396,0.663906189023475,0.7276124508294852,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊجڍ","boundary":[0.625085513938772,0.663906189023475,0.6731101419531383,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿجٿیڈ","boundary":[0.5737771506755601,0.663906189023475,0.6185693518043441,0.6819177164009966],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.12267829656233967,0.663906189023475,0.15885069266290405,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.663906189023475,0.5625235163331617,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5632589362066017,0.663906189023475,0.5674405678125536,0.6819177164009966],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.8619805028219599,0.690563249542207,0.8793483837865572,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8486403283735249,0.690563249542207,0.8557465366854797,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":"ثعجؿیج","boundary":[0.7852317427740723,0.690563249542207,0.8422866427227639,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.7431588848982384,0.690563249542207,0.7791260475457499,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄجؿ","boundary":[0.6885154780229178,0.690563249542207,0.7368479562168634,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊجڍ","boundary":[0.6343210193261501,0.690563249542207,0.6820891055242004,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"٣جٿڈ","boundary":[0.5943004959808449,0.690563249542207,0.6280100906447752,0.7085747769197287],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.12267829656233967,0.690563249542207,0.15885069266290405,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.690563249542207,0.5830468616384467,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5837822815118864,0.690563249542207,0.5879639131178382,0.7085747769197287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8576192919445871,0.717220310060939,0.8672396100564392,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8673678809645973,0.717220310060939,0.8793996921498205,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.814477509834103,0.717220310060939,0.8516760731999315,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰټی","boundary":[0.7688130665298444,0.717220310060939,0.808166581152728,0.7352318374384607],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.12267829656233967,0.717220310060939,0.15795279630579784,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.717220310060939,0.7554857191722262,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7580383102445698,0.717220310060939,0.7622199418505217,0.7352318374384607],"dir":"ltr"},{"str":"ڃ٠لیڈ","boundary":[0.8355566957414058,0.7439223993981148,0.8794510005130837,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"چٽ","boundary":[0.7962630408756627,0.7439223993981148,0.8161450316401574,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7721481101419532,0.7439223993981148,0.790259962373867,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"تذییڂ","boundary":[0.7208397468787413,0.7439223993981148,0.7660680690952626,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجډیت","boundary":[0.66363092184026,0.7439223993981148,0.7147340516504191,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجځ","boundary":[0.6112322558577049,0.7439223993981148,0.6429151701727382,0.7619339267756364],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.12267829656233967,0.7439223993981148,0.15885069266290405,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.7439223993981148,0.5995082948520607,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6009705832050625,0.7439223993981148,0.6051522148110142,0.7619339267756364],"dir":"ltr"},{"str":"ٳجكدلؿ","boundary":[0.8065247135283051,0.7705794599168467,0.8538053702753549,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.758807935693518,0.7705794599168467,0.8001881306652985,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"فك","boundary":[0.7344364631434924,0.7705794599168467,0.7525483153754062,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځ","boundary":[0.6877458525739696,0.7705794599168467,0.7283051137335386,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڃی","boundary":[0.6407987001881307,0.7705794599168467,0.6816401573456474,0.7885909872943684],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.12267829656233967,0.7705794599168467,0.15885069266290405,0.7885909872943684],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16013340174448434,0.7705794599168467,0.640554985462631,0.7885909872943684],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12268,0.12997,0.87945,0.78859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.12165212929707543,0.9060306076357618,0.14133940482298615,0.9299859390478656],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12165,0.90603,0.14134,0.92999],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/d9d9ceea323776204ae2c2f42e39168c.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/93805a2804c7828bd9a7808a878cb7a2.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.25227,0.12035,0.0915]},"elements":[{"words":[{"str":"هقذه","boundary":[0.809576534975201,0.25227055471751925,0.8549875149649393,0.2717230042852426],"dir":"rtl"},{"str":"ٯیڀی","boundary":[0.7921583718146058,0.2817623200723463,0.8481889858046862,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"تلیڂ","boundary":[0.7441850521635027,0.2817623200723463,0.7839950401915512,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتجدی","boundary":[0.6887720198392339,0.2817623200723463,0.7358002394390286,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6582136138190525,0.2817623200723463,0.6800740550709766,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6339149991448606,0.2817623200723463,0.6499293654865743,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.5721294681033009,0.2817623200723463,0.6100319822131008,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڅځ،","boundary":[0.5121171540961178,0.2817623200723463,0.5651995085113688,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.4595578929365487,0.2817623200723463,0.5036666666666667,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊیڈ","boundary":[0.40390371130494274,0.2817623200723463,0.4511074055070977,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.382539763981529,0.2817623200723463,0.3953678809645973,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٜجدٮ","boundary":[0.322361210877373,0.2817623200723463,0.3751593735493171,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ٿقډخ","boundary":[0.26057567983581326,0.2817623200723463,0.31526962027375305,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ثډٺ","boundary":[0.22062288353001538,0.2817623200723463,0.25291620989975844,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"دیت","boundary":[0.1788609543355567,0.2817623200723463,0.21236634171369936,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڊپ","boundary":[0.12165212929707543,0.2817623200723463,0.1707316572601334,0.30121476964006966],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.8280331794082435,0.31062579269482465,0.8793179408243543,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8221593979818711,0.31062579269482465,0.8278115272789466,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"تڅیڂ","boundary":[0.7634256883872071,0.31062579269482465,0.815307140229325,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.7156868479562168,0.31062579269482465,0.7559998289721225,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6698325637078844,0.31062579269482465,0.7086671080148212,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6639587822815118,0.31062579269482465,0.6696109115785873,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.6124800752522661,0.31062579269482465,0.6567550880793569,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5935313836155293,0.31062579269482465,0.6055082948520608,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻٰچث٣","boundary":[0.5440490850008551,0.31062579269482465,0.5860244569864889,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5144031127073713,0.31062579269482465,0.5233246109115787,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ٬چثة","boundary":[0.457050624251753,0.31062579269482465,0.5073833727659757,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.445463998631777,0.31062579269482465,0.45744090986830854,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.4251505045322388,0.31062579269482465,0.438172567128442,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ڊی","boundary":[0.3710663588164871,0.31062579269482465,0.40362254147426035,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅٹ","boundary":[0.33561792372156657,0.31062579269482465,0.36351838549683596,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3297441422951941,0.31062579269482465,0.33539627159226953,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"ٿغڀ","boundary":[0.28591243372669745,0.31062579269482465,0.3228865679499289,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"دڂ","boundary":[0.24368770309560459,0.31062579269482465,0.26532649221823157,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴی","boundary":[0.19810159055926116,0.31062579269482465,0.23629006328031468,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.1262698819907645,0.31062579269482465,0.19078826748760047,0.330078242262548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12165221481101421,0.31062579269482465,0.1263347015563537,0.330078242262548],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.33962435177263445,0.8793935351462289,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.7986827432871559,0.33962435177263445,0.8430962886950573,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7738577048058835,0.33962435177263445,0.7898720711475972,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ًذخ","boundary":[0.7218248674533949,0.33962435177263445,0.766657251743355,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.6782538053702754,0.33962435177263445,0.7130419018299984,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"میذج","boundary":[0.6392594492902343,0.33962435177263445,0.6695642209680179,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6211234821275868,0.33962435177263445,0.630044980331794,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"كڅثځ","boundary":[0.5754908500085514,0.33962435177263445,0.6135301155659801,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5575924405678125,0.33962435177263445,0.5665139387720198,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"دجح","boundary":[0.5188772019839234,0.33962435177263445,0.5488279459551907,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"دڄڍ","boundary":[0.4657730460064991,0.33962435177263445,0.5100226611937746,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄ٠ڀی","boundary":[0.3949247477338806,0.33962435177263445,0.45694219257739016,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3635525910723448,0.33962435177263445,0.38569009748589017,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ،","boundary":[0.31512160082093377,0.33962435177263445,0.3561887510562022,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.2674940995382247,0.33962435177263445,0.30751467174863784,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.2167634684453566,0.33962435177263445,0.25966393360359497,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغ","boundary":[0.18370959466393022,0.33962435177263445,0.20915653937306064,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٰٰ","boundary":[0.16500769625448947,0.33962435177263445,0.1835987685992817,0.3590768013403578],"dir":"ltr"},{"str":"یڂ","boundary":[0.13935351462288353,0.33962435177263445,0.16514101248503504,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165221481101421,0.33962435177263445,0.13074003762613307,0.3590768013403578],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغج٫ٺ","boundary":[0.8249813579613477,0.3684427955766691,0.8793692491876176,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀی","boundary":[0.7726611937745853,0.3684427955766691,0.8182621899076867,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثك","boundary":[0.7354626304087566,0.3684427955766691,0.7658453907987002,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.6806917169184489,0.3684427955766691,0.728510860270224,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6649373951071808,0.3684427955766691,0.6739001011552873,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"عچثُی","boundary":[0.5978920814092697,0.3684427955766691,0.6581457793440193,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5822204549341542,0.3684427955766691,0.5911419531383615,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"لڅط","boundary":[0.5273061399008038,0.3684427955766691,0.5612466221994186,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٤ؿڍ","boundary":[0.4516204891397298,0.3684427955766691,0.5205678066944162,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.42974157687703096,0.3684427955766691,0.44475850863690786,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.40078826748760044,0.3684427955766691,0.4230088934496323,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ڃيٴجُتڈ","boundary":[0.3371741063793398,0.3684427955766691,0.39400017102787754,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.2943675389088421,0.3684427955766691,0.33043577317295214,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.248869847785189,0.3684427955766691,0.2875481443475287,0.3878952451443924],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24427056610227468,0.3684427955766691,0.24878672823670261,0.3878952451443924],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻذتڈ","boundary":[0.8180690952625279,0.3974413546544789,0.8550572943389774,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.7849464682743288,0.3974413546544789,0.8097715067556011,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7654780229177356,0.3974413546544789,0.7770316401573456,0.4168938042222022],"dir":"ltr"},{"str":"ثُذجڇ","boundary":[0.723276894133744,0.3974413546544789,0.7652522661193775,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7063759192748418,0.3974413546544789,0.7159909615090582,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠جةل","boundary":[0.6574739182486746,0.3974413546544789,0.698368736103985,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6458659141440054,0.3974413546544789,0.6586124508294852,0.4168938042222022],"dir":"ltr"},{"str":"كث","boundary":[0.6246056097143835,0.3974413546544789,0.6374337266974517,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؽٺ","boundary":[0.5708272618436805,0.3974413546544789,0.6173160518678922,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5436748760047888,0.3974413546544789,0.5629031982213101,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغڅؿڇ","boundary":[0.46986471694886267,0.3974413546544789,0.5355291602531213,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.4309370617410638,0.3974413546544789,0.4619406533264922,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.3817579955532752,0.3974413546544789,0.41063976853406964,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"دثڃیپ،","boundary":[0.3192449119206431,0.3974413546544789,0.3737785188985805,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.26681033008380367,0.3974413546544789,0.31100222336240807,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.24709252608175133,0.3974413546544789,0.2586461433213614,0.4168938042222022],"dir":"ltr"},{"str":"ڃنډڌ","boundary":[0.2093258081067214,0.3974413546544789,0.24689584402257572,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڄجٟل","boundary":[0.15394048229861468,0.3974413546544789,0.20206237644322234,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.12165212929707543,0.3974413546544789,0.14576706003078502,0.4168938042222022],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻزڀ٢","boundary":[0.8288325637078844,0.4262597984585134,0.8793138361552935,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.7919018299982897,0.4262597984585134,0.8220721737643236,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"ثلأُذجڇ","boundary":[0.7297427740721738,0.4262597984585134,0.7850726868479563,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7140439045112741,0.4262597984585134,0.7228438515478023,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڄ٠جةل","boundary":[0.6538823328202498,0.4262597984585134,0.7072076616651207,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6422739011458868,0.4262597984585134,0.6537373011800924,0.44571224802623677],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.6225272789464682,0.4262597984585134,0.6355493415426715,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"یغیى","boundary":[0.568646314349239,0.4262597984585134,0.6158028048571919,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"دڂ","boundary":[0.5401948007525227,0.4262597984585134,0.5618335898751498,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"٤ی","boundary":[0.4878356422096802,0.4262597984585134,0.5191101419531384,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"عټّی","boundary":[0.4431546092012998,0.4262597984585134,0.4810824354369762,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43738549683598427,0.4262597984585134,0.44303762613305975,0.44571224802623677],"dir":"ltr"},{"str":"ثٯٽ","boundary":[0.39518427838076076,0.4262597984585134,0.4304588677954507,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچثډ","boundary":[0.3353701043270053,0.4262597984585134,0.3884072474773389,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.3030643064819566,0.4262597984585134,0.3285543013511203,0.44571224802623677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2984650247990423,0.4262597984585134,0.3029811869334702,0.44571224802623677],"dir":"ltr"},{"str":"٣جٿټی","boundary":[0.8062681717119891,0.4552583575363232,0.8550870531896698,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7759808448777151,0.4552583575363232,0.7981183512912605,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڈ","boundary":[0.723918248674534,0.4552583575363232,0.7536750470326663,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.7025165041901831,0.4552583575363232,0.7153446211732513,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6782178895159912,0.4552583575363232,0.6942322558577049,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیي","boundary":[0.6078972122455961,0.4552583575363232,0.669904395416453,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.590436976227125,0.4552583575363232,0.5993584744313323,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"تڅیڂ","boundary":[0.5309346673507782,0.4552583575363232,0.5833847708903169,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.478196168975543,0.4552583575363232,0.5226374208996066,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.4418175132546605,0.4552583575363232,0.46974568154609203,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"تِچیٮ","boundary":[0.3779929878570207,0.4552583575363232,0.4347227102295075,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀچؿڇ","boundary":[0.3229539935009407,0.4552583575363232,0.36958406020181295,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.2704224388575338,0.4552583575363232,0.31529452356488585,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"یلڇ","boundary":[0.22015563536856508,0.4552583575363232,0.24813921669232086,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ثةڀڈ","boundary":[0.1793288866085172,0.4552583575363232,0.21180092355053876,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڊپ","boundary":[0.12165212929707543,0.4552583575363232,0.17200608731481296,0.47471080710404656],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.8277961347699675,0.4840768013403578,0.8792471352830511,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.7685154780229178,0.4840768013403578,0.8199912775782453,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.725332307166068,0.4840768013403578,0.7474698135796135,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.6725513938772019,0.4840768013403578,0.7174636565760218,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6556781255344621,0.4840768013403578,0.6645996237386693,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣ڍ","boundary":[0.5853215324097828,0.4840768013403578,0.6477556011629895,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټی","boundary":[0.5432486745339491,0.4840768013403578,0.5779946981357962,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5224410808961861,0.4840768013403578,0.5355185565247135,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"دڄیجځ","boundary":[0.4711604241491363,0.4840768013403578,0.5153592178644,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊجؿڃ","boundary":[0.42575885069266306,0.4840768013403578,0.46255310415597756,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.39558645459209846,0.4840768013403578,0.4045079527963058,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.37178655720882503,0.4840768013403578,0.38780092355053875,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊج","boundary":[0.3300605438686506,0.4840768013403578,0.36386249358645456,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًتچك","boundary":[0.26985428424833247,0.4840768013403578,0.3223858388917394,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڃ","boundary":[0.23222883530015395,0.4840768013403578,0.2627699139560387,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1892283222165213,0.4840768013403578,0.21125500256541818,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"٫لڅ١","boundary":[0.14234889687018984,0.4840768013403578,0.18130425859415084,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1216244227809133,0.4840768013403578,0.13520219892985416,0.5035292509080811],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.8666107785300262,0.5131053796304635,0.8794017444843509,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڄڊج","boundary":[0.8237557721908672,0.5131053796304635,0.8598790748238497,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتؾلثد","boundary":[0.7457494441593979,0.5131053796304635,0.8167612450829485,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄڄ","boundary":[0.7116704292799727,0.5131053796304635,0.7390721737643235,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6827171198905422,0.5131053796304635,0.691681509913039,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿڃ","boundary":[0.6107078843851548,0.5131053796304635,0.6760398494954678,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5878869505729434,0.5131053796304635,0.5994405678125534,0.5325578291981868],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6061086027022404,0.5131053796304635,0.6106247648366684,0.5325578291981868],"dir":"ltr"},{"str":"٣ټیڄج","boundary":[0.5481229690439542,0.5131053796304635,0.5879669916196341,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"إٻٰجء","boundary":[0.506666153583034,0.5131053796304635,0.5412161792372157,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"ثلأٓچٹ","boundary":[0.44155584060201813,0.5131053796304635,0.49982264409098687,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.42568000684111507,0.5131053796304635,0.43460150504532236,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیٴپ","boundary":[0.3685009406533265,0.5131053796304635,0.41898848334859223,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻت٬لی٢","boundary":[0.3043654865743116,0.5131053796304635,0.36151684624593816,0.5325578291981868],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.2925645630237729,0.5131053796304635,0.30411818026338294,0.5325578291981868],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.8098977253292287,0.5709223825123079,0.8549485206088592,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7824959808448777,0.5709223825123079,0.8027053615873572,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨ت","boundary":[0.7399664785360013,0.5709223825123079,0.7754580119764819,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7161665811527279,0.5709223825123079,0.7321809474944416,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.6564477509834103,0.5709223825123079,0.7090008062742799,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ثًجى","boundary":[0.5996129639131179,0.5709223825123079,0.6485149649392852,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5827396955703781,0.5709223825123079,0.5916611937745854,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"كیِڈ","boundary":[0.5324739182486745,0.5709223825123079,0.5755929976300422,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4856543526594836,0.5709223825123079,0.5245543013511202,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"څدڈ","boundary":[0.4528775440396785,0.5709223825123079,0.4784759174013916,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.41750042756969385,0.5709223825123079,0.44552929410102543,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"تڄجًخ","boundary":[0.3540853429108945,0.5709223825123079,0.4097200273644604,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ًتچځډجڍ","boundary":[0.2624850350607149,0.5709223825123079,0.34706346618649786,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجڃڈ","boundary":[0.21777834787070294,0.5709223825123079,0.2544340687532068,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1970538737814264,0.5709223825123079,0.21063164993036726,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.1775782452539764,0.5709223825123079,0.18913186249358643,0.5903748320800312],"dir":"ltr"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.13345305284761416,0.5709223825123079,0.17767265264238072,0.5903748320800312],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.12165221481101421,0.5709223825123079,0.13337215666153585,0.5903748320800312],"dir":"ltr"},{"str":"ۇٴچیڄ","boundary":[0.8309132888660851,0.5999209415901177,0.8796541816316059,0.619373391157841],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8260646485377117,0.5999209415901177,0.8305808106721395,0.619373391157841],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.8268305113733538,0.6287393853941522,0.8548695057294341,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7999274841799213,0.6287393853941522,0.8192666324610912,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨ت","boundary":[0.757397981871045,0.6287393853941522,0.7928895153115256,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7338474431332308,0.6287393853941522,0.7498618094749445,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.6744056781255344,0.6287393853941522,0.7269029467097254,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.6345898751496494,0.6287393853941522,0.6667017273815632,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5882091670942363,0.6287393853941522,0.6273972352096971,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5836098854113221,0.6287393853941522,0.58812604754575,0.6481918349618755],"dir":"ltr"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.544405165041902,0.6287393853941522,0.5761845390798701,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5257309731486233,0.6287393853941522,0.5368966991619635,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.48807781768428254,0.6287393853941522,0.518715007487684,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٬جڅت","boundary":[0.4188045151359672,0.6287393853941522,0.4800359158542844,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.3726731657260134,0.6287393853941522,0.41161187519601505,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3678245253976399,0.6287393853941522,0.3723406875320678,0.6481918349618755],"dir":"ltr"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.3286198050282197,0.6287393853941522,0.3602606464853772,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀلثڇ","boundary":[0.27428732683427404,0.6287393853941522,0.3209451000513084,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.2556131349409954,0.6287393853941522,0.26677886095433556,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٯت","boundary":[0.2097588506926629,0.6287393853941522,0.24802154951257055,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1636275012827091,0.6287393853941522,0.20256621075271072,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15902821959979477,0.6287393853941522,0.1635443817342227,0.6481918349618755],"dir":"ltr"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.1216244227809133,0.6287393853941522,0.15202679707760108,0.6481918349618755],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8572512399521123,0.6577379444719621,0.8792225072686849,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"چكتی","boundary":[0.7919018299982897,0.6577379444719621,0.8343379510860269,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.745462117325124,0.6577379444719621,0.7841404138874638,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7159823841286129,0.6577379444719621,0.7384988502390168,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6890793569351804,0.6577379444719621,0.7083076791517017,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"فډڂ","boundary":[0.6426986488797674,0.6577379444719621,0.6819949866428867,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.6196468274328716,0.6577379444719621,0.6356401817782013,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5960962886950573,0.6577379444719621,0.612110655036771,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.5445313836155293,0.6577379444719621,0.5885847443133231,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیآی","boundary":[0.4842440567812553,0.6577379444719621,0.5368053702753549,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47933110997092526,0.6577379444719621,0.48384727210535317,0.6771903940396854],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.4439775953480417,0.6577379444719621,0.4719057636394732,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4171022746707713,0.6577379444719621,0.43699041916036785,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨ت","boundary":[0.3748221310073542,0.6577379444719621,0.4101448932321664,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.35127159226953997,0.6577379444719621,0.3672859586112536,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.2920514793911408,0.6577379444719621,0.34432709584603466,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.25228835300153923,0.6577379444719621,0.28415084658799383,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2061570035915854,0.6577379444719621,0.24509571306158706,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20155772190867113,0.6577379444719621,0.20607388404309906,0.6771903940396854],"dir":"ltr"},{"str":"لامٿڈ","boundary":[0.1513258081067214,0.6577379444719621,0.19468342063272795,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.1216244227809133,0.6577379444719621,0.14384504874294513,0.6771903940396854],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٯت","boundary":[0.8411106550367711,0.6865563882759965,0.8793733538566787,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8234338977253293,0.6865563882759965,0.8334902861604604,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"تإٿٺ","boundary":[0.775483153754062,0.6865563882759965,0.8146324610911578,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7277668890029075,0.6865563882759965,0.7664451855652472,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7231676073199932,0.6865563882759965,0.7276837694544211,0.7060088378437199],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6947407217376432,0.6865563882759965,0.7155756678146845,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلآځ","boundary":[0.6463374380023944,0.6865563882759965,0.6860408756627331,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.6137976740208655,0.6865563882759965,0.6375544723789979,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5855195826919788,0.6865563882759965,0.6050526765862835,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.5173379510860271,0.6865563882759965,0.5781110594915121,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"آیڈ","boundary":[0.48398751496493925,0.6865563882759965,0.5085324097827946,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت","boundary":[0.42256558919103815,0.6865563882759965,0.47490319822131005,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.40028955019668205,0.6865563882759965,0.4136440909868309,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ی٬ٰڊچځ","boundary":[0.3300196682059176,0.6865563882759965,0.3915004275696939,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.30513511202325977,0.6865563882759965,0.3212418334188472,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.2704378313665127,0.6865563882759965,0.2962325979134599,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ك٫تڈ","boundary":[0.22544792201128785,0.6865563882759965,0.2613832734735762,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.17804207285787582,0.6865563882759965,0.21745994207797562,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17216829143150333,0.6865563882759965,0.17782042072857876,0.7060088378437199],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.12165212929707543,0.6865563882759965,0.163405849153412,0.7060088378437199],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀی٫ڊڀڄ","boundary":[0.793441080896186,0.7155549473538064,0.8792530357448265,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7886745339490336,0.7155549473538064,0.7931906960834616,0.7350073969215297],"dir":"ltr"},{"str":"ٳټڀڈ","boundary":[0.7402158371814606,0.7155549473538064,0.7807504703266633,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬ٰڈ","boundary":[0.696190182999829,0.7155549473538064,0.732264067042928,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.6466991619634,0.7155549473538064,0.6884528818197367,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"كًیځ","boundary":[0.5791645288181975,0.7155549473538064,0.6387498717290918,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5552845903882333,0.7155549473538064,0.571298956729947,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.5178510347186591,0.7155549473538064,0.5472251582007867,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"دٔیلت","boundary":[0.45110740550709766,0.7155549473538064,0.5101598255515649,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.43431417821104845,0.7155549473538064,0.44323567641525574,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.394860099196169,0.7155549473538064,0.4265009406533265,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀیٮ،","boundary":[0.3336112536343424,0.7155549473538064,0.38685291602531213,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.29331263896015053,0.7155549473538064,0.32595091499914486,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬ٰڈ","boundary":[0.24930220625962032,0.7155549473538064,0.2853760903027194,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.22217752693689075,0.7155549473538064,0.24221783596732657,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڂ","boundary":[0.18065674704976914,0.7155549473538064,0.21509315664459697,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.15677270395074397,0.7155549473538064,0.17278707029245766,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.7155549473538064,0.14942445401209092,0.7350073969215297],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجًت","boundary":[0.8111137335385669,0.7444184199762849,0.8792717632974176,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7824097827945956,0.7444184199762849,0.8043337103231467,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ُؾ","boundary":[0.7462107063451342,0.7444184199762849,0.7754133743800238,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6928494954677613,0.7444184199762849,0.7121886437489312,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.6382953651445185,0.7444184199762849,0.6858951599110655,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽلا٭،","boundary":[0.5757894646827433,0.7444184199762849,0.6311470839746879,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ؽثُڄج","boundary":[0.5086011629895673,0.7444184199762849,0.5690003071224013,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4770608859244057,0.7444184199762849,0.4943497520095776,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4539016589704122,0.7444184199762849,0.4699160253121259,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.41750042756969385,0.7444184199762849,0.44687455105182144,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"٫ڊپ","boundary":[0.3787266974516847,0.7444184199762849,0.4103675389088422,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀیٰی","boundary":[0.31462715922695395,0.7444184199762849,0.371578416281854,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"كًیڇ","boundary":[0.25427569693860097,0.7444184199762849,0.307511629895673,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.20873370959466395,0.7444184199762849,0.2471626475115444,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2041344279117496,0.7444184199762849,0.20865059004617753,0.7638708695440082],"dir":"ltr"},{"str":"ٳټڀڈ","boundary":[0.1567008722421755,0.7444184199762849,0.19723550538737816,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.7444184199762849,0.14955259107234478,0.7638708695440082],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8597956216863348,0.7734169790540946,0.8791347699675047,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ثٜٓلاط،","boundary":[0.7813584744313323,0.7734169790540946,0.8519632517517235,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.7429018299982897,0.7734169790540946,0.7740374667851347,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7183261501624765,0.7734169790540946,0.7343405165041902,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.6622204549341543,0.7734169790540946,0.7098202497007013,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣ی","boundary":[0.6022532922866427,0.7734169790540946,0.6395842312296904,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5809203010090644,0.7734169790540946,0.5937484179921326,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"كڅڍ","boundary":[0.5368351291260476,0.7734169790540946,0.5736923557519468,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿٻڈ","boundary":[0.4975842312296905,0.7734169790540946,0.5283107576534976,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ةت٬ٔیټی","boundary":[0.4177569693860099,0.7734169790540946,0.48901812895501967,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.344642551735933,0.7734169790540946,0.409160937232769,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33899863177697964,0.7734169790540946,0.34465076107405507,0.792869428621818],"dir":"ltr"},{"str":"پي","boundary":[0.29801334017444847,0.7734169790540946,0.3303745510518215,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.259584402257568,0.7734169790540946,0.2905872412041872,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.22317804002052338,0.7734169790540946,0.25248356102188546,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀی","boundary":[0.16911236531554644,0.7734169790540946,0.21575194105026216,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1216244227809133,0.7734169790540946,0.16052437147255003,0.792869428621818],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8575283051137336,0.8022354228581292,0.8793887463656576,0.8216878724258526],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.8358968350503249,0.8022354228581292,0.8507402086540107,0.8216878724258526],"dir":"rtl"},{"str":"ثًجى","boundary":[0.7804081535351696,0.8022354228581292,0.8291272159054759,0.8216878724258526],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.7051978792543184,0.8022354228581292,0.7736385343903207,0.8216878724258526],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.6338079356935181,0.8022354228581292,0.698133914828117,0.8216878724258526],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6289336411835129,0.8022354228581292,0.6334498033179409,0.8216878724258526],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.81011629895673,0.8312339819359389,0.8551670942363606,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7564990593466735,0.8312339819359389,0.8009680177868993,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7418766889002908,0.8312339819359389,0.7494913630921841,0.8506864315036623],"dir":"ltr"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.685180434410809,0.8312339819359389,0.7330572943389773,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.667074226098854,0.8312339819359389,0.6759957243030613,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًتچكثت","boundary":[0.5830126560629382,0.8312339819359389,0.659590280043123,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣ی","boundary":[0.5224687874123481,0.8312339819359389,0.5600562681717121,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټی","boundary":[0.4793697622712502,0.8312339819359389,0.5141157858730974,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ډٌتڄ","boundary":[0.42641576877030957,0.8312339819359389,0.47046912946810326,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.382331623054558,0.8312339819359389,0.4044691294681033,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.3315589191038139,0.8312339819359389,0.37336805199247475,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچٻی","boundary":[0.2635094920472037,0.8312339819359389,0.3227911749615187,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"حجدت","boundary":[0.2171564905079528,0.8312339819359389,0.25607208192061576,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.18900667008722424,0.8312339819359389,0.20967254445222175,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ٿذجعج","boundary":[0.1216244227809133,0.8312339819359389,0.1800574653668548,0.8506864315036623],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؾتټ","boundary":[0.8400819223533437,0.8600464218975143,0.8790926971096289,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.8198561655549854,0.8600464218975143,0.8399988028048571,0.8794988714652378],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7686268171711989,0.8600464218975143,0.8130680690952626,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7458243543697624,0.8600464218975143,0.7618387207114761,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.7132969043954165,0.8600464218975143,0.7389254318453908,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"دٌتڈ","boundary":[0.6660467421627608,0.8600464218975143,0.7065365144518557,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.6327817684282538,0.8600464218975143,0.6592312777593746,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"چڃ","boundary":[0.5899753719856337,0.8600464218975143,0.6180143663417137,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.5617424320164187,0.8600464218975143,0.5832981015905593,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچڃی","boundary":[0.504573883537764,0.8600464218975143,0.5548435094920474,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4589789635710621,0.8600464218975143,0.49783124905039106,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.43027501282709085,0.8600464218975143,0.4523016931759878,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4042797953180937,0.8600464218975143,0.4235794189532767,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.3554397126731658,0.8600464218975143,0.3974715949788925,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؾتټ","boundary":[0.3097793740379682,0.8600464218975143,0.3486956917125191,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.2895145367643359,0.8600464218975143,0.30944689584402263,0.8794988714652378],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.2546434068753207,0.8600464218975143,0.28271313333274545,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀچٿیت","boundary":[0.17725910723447924,0.8600464218975143,0.24774448435094926,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.8600464218975143,0.17052424425105772,0.8794988714652378],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8701660680690954,0.8890449809753243,0.8790875662733025,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؾت","boundary":[0.8309059346673507,0.8890449809753243,0.8634247080761146,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.7678459038823329,0.8890449809753243,0.797353343595006,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.7210328504455317,0.8890449809753243,0.760863861809475,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.6681024456986489,0.8890449809753243,0.7142508962597268,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.6114703266632462,0.8890449809753243,0.6613420557550881,0.9084974305430477],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6068710449803318,0.8890449809753243,0.6113872071147597,0.9084974305430477],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.25227,0.87965,0.9085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/c6d655c3288910e5fd96ac73218c62b2.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/ce3af2fcf8f6e40feafccbf34c2187ec.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.1205,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثٜٓلاط","boundary":[0.7902060885924406,0.10921188779568923,0.8545406191209167,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7364000342055755,0.10921188779568923,0.7812568838720712,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7082502137848469,0.10921188779568923,0.7289160881498444,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټچٽ","boundary":[0.6621465708910551,0.10921188779568923,0.7007208151380288,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.6142420044467248,0.10921188779568923,0.6545546313857464,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.5819639131178381,0.10921188779568923,0.606810303054223,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5622327689413374,0.10921188779568923,0.5730928681375065,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیڂ","boundary":[0.5045108602702241,0.10921188779568923,0.5534959808448777,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٬ڊچٽ","boundary":[0.44437762955361737,0.10921188779568923,0.4948589020010262,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.42670087224217557,0.10921188779568923,0.43675726067730675,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄج","boundary":[0.38417136993329926,0.10921188779568923,0.41941025563637474,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.35934633145202677,0.10921188779568923,0.3753606977937405,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.32476859928168295,0.10921188779568923,0.3505079527963058,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ك٫تڈ","boundary":[0.2801888147768087,0.10921188779568923,0.3171752327200763,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.22973524884556182,0.10921188779568923,0.2728545090827333,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.19105695228322214,0.10921188779568923,0.22220585019874373,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃغچ","boundary":[0.1521292970754233,0.10921188779568923,0.18227398665982558,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.14492388630305114,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴچی","boundary":[0.8131948007525227,0.1380303315997239,0.879295194116641,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"«:","boundary":[0.7967402086540106,0.1380303315997239,0.8130316401573457,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.742692833931931,0.1380303315997239,0.7877436292115615,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دلثیڂ","boundary":[0.691989909355225,0.1380303315997239,0.734436292115615,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6451104840088935,0.1380303315997239,0.68433043941917,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6146333162305456,0.1380303315997239,0.6364937574824696,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٫ج٣ٺ","boundary":[0.5667287497862151,0.1380303315997239,0.6063490678980673,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿل٫چ١","boundary":[0.5088498375235164,0.1380303315997239,0.5593483593540033,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4916995040191552,0.1380303315997239,0.501456407532237,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤٬چٹ","boundary":[0.4299693860099197,0.1380303315997239,0.4832767231058663,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄ","boundary":[0.40411920643064825,0.1380303315997239,0.4216020181289551,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"چح","boundary":[0.3581787241320335,0.1380303315997239,0.38735676415255693,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.32484778518898577,0.1380303315997239,0.351100613512274,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.30000478878057124,0.1380303315997239,0.31300786728236707,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"یج","boundary":[0.27872960492560284,0.1380303315997239,0.29136377629553617,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.2510507952796306,0.1380303315997239,0.2702791174961519,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.21262185736275013,0.1380303315997239,0.24380398703525263,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄًڈ","boundary":[0.14598768599281683,0.1380303315997239,0.20568273238180124,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"«:","boundary":[0.1216244227809133,0.1380303315997239,0.13769420215495126,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ٿزڀچ٣ڈ","boundary":[0.8112481614503164,0.16702889067753357,0.8792399521121944,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"مڅثیجڍ","boundary":[0.7520393364118352,0.16702889067753357,0.8045360600063526,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.7238618094749445,0.16702889067753357,0.7453066529844364,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخټخی","boundary":[0.6672296904395417,0.16702889067753357,0.7171400503310611,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.6212373866940311,0.16702889067753357,0.6604885411322045,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"ؿكرڈ","boundary":[0.5697032666324611,0.16702889067753357,0.6145878228151189,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5242645801265606,0.16702889067753357,0.5629428766889003,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5124636565760219,0.16702889067753357,0.524017273815632,0.18648134024525692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.8793,0.18648],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فسق","boundary":[0.8165734935637884,0.2412553800057037,0.8546576021891569,0.26070782957342703],"dir":"rtl"},{"str":"لبػدُ","boundary":[0.7560926385464204,0.2412553800057037,0.810576534975201,0.26070782957342703],"dir":"rtl"},{"str":"هسئل","boundary":[0.6863405165041903,0.2412553800057037,0.7335118497886584,0.26070782957342703],"dir":"rtl"},{"str":"فم","boundary":[0.6476345134256885,0.2412553800057037,0.6667797160937232,0.26070782957342703],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6153369249187617,0.2412553800057037,0.6347037797160937,0.26070782957342703],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅ","boundary":[0.8355566957414058,0.27077528837205816,0.8551770993671968,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.7792994698135796,0.27077528837205816,0.8287278946468274,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀڇ","boundary":[0.7287393597338183,0.27077528837205816,0.7725046466444998,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیجځ","boundary":[0.6826150162476484,0.27077528837205816,0.7219175116998616,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6306812040362578,0.27077528837205816,0.6756581152727895,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6149531383615529,0.27077528837205816,0.6239009071729574,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.5565200957756115,0.27077528837205816,0.6078602702240465,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.5052804857191722,0.27077528837205816,0.5496211732512399,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.4541612792885241,0.27077528837205816,0.49838087908329065,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.4133772874978622,0.27077528837205816,0.44743587195786655,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4087780058149479,0.27077528837205816,0.4132941679493758,0.2902277379397815],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8227296049256029,0.29977384744986796,0.8331195484864032,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8419702411493073,0.29977384744986796,0.8549645972293484,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.7647083974687874,0.29977384744986796,0.8141368223020353,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ٣ی","boundary":[0.6838977253292287,0.29977384744986796,0.7561111681204037,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6789695570377973,0.29977384744986796,0.6834857191722251,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچٗچ١","boundary":[0.6123630921840261,0.29977384744986796,0.6704636565760219,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5588063964426201,0.29977384744986796,0.6050208654010604,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.5055370275354882,0.29977384744986796,0.5502450829485206,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"څًی٢","boundary":[0.4508508636907816,0.29977384744986796,0.49704848640328375,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"تل","boundary":[0.4256487087395246,0.29977384744986796,0.44199555327518386,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4041484521977083,0.29977384744986796,0.4178163388049132,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ١","boundary":[0.3375419873439371,0.29977384744986796,0.395642551735933,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.27755737985291606,0.29977384744986796,0.33004236604852305,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.22426030442962205,0.29977384744986796,0.2687467077133573,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1769984607491021,0.29977384744986796,0.21567675731144176,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17112467932272962,0.29977384744986796,0.17677680861980505,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.29977384744986796,0.16388852981446872,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.8255047032666325,0.32863732007234625,0.8636011629895674,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7958033179408244,0.32863732007234625,0.8178299982897214,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.735319993158885,0.32863732007234625,0.7886375430623764,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٤ؿ","boundary":[0.676388233282025,0.32863732007234625,0.7273959295365144,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.6238028048571918,0.32863732007234625,0.6684641696596546,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.590452368736104,0.32863732007234625,0.6161393877201985,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزڀچ٣ڈ","boundary":[0.5143018642038653,0.32863732007234625,0.582487600478878,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.46127159226953995,0.32863732007234625,0.5063778005814948,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.40903454763126396,0.32863732007234625,0.45348606122798013,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.3622638960150505,0.32863732007234625,0.4011638447066872,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3453906276723106,0.32863732007234625,0.3543121258765179,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.27563280314691296,0.32863732007234625,0.33758577048058835,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.22256849666495637,0.32863732007234625,0.267619291944587,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.20184402257567982,0.32863732007234625,0.21542179872462067,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.17906926629040532,0.32863732007234625,0.19408619805028218,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"رڀی٢","boundary":[0.12165212929707543,0.32863732007234625,0.171172909184197,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.8268387207114759,0.35763587915015604,0.8793702753548828,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"تٜذیٮ","boundary":[0.7652214811014195,0.35763587915015604,0.8200783307679151,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀچؿ(ك","boundary":[0.7036642722763811,0.35763587915015604,0.7582461091157859,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6990649905934667,0.35763587915015604,0.7035811527278947,0.3770883287178794],"dir":"ltr"},{"str":"ٱ:","boundary":[0.6658297070594871,0.35763587915015604,0.6922491876175817,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٰچث٣","boundary":[0.603732185568213,0.35763587915015604,0.6590442042260912,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ٬ٰڊیڈ،","boundary":[0.5332435436976227,0.35763587915015604,0.5970030575434663,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5119506584573286,0.35763587915015604,0.5262124166239096,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4218616384470669,0.35763587915015604,0.4343664272276382,0.3770883287178794],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.43417564563023775,0.35763587915015604,0.44717000171027876,0.3770883287178794],"dir":"ltr"},{"str":"،1","boundary":[0.486498888318796,0.35763587915015604,0.5051912091670943,0.3770883287178794],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8234992303745511,0.3864543229541907,0.8338891739353514,0.405906772521914],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8419702411493073,0.3864543229541907,0.8549645972293484,0.405906772521914],"dir":"ltr"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.7659290234308193,0.3864543229541907,0.8153574482640672,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7452045493415427,0.3864543229541907,0.7585807734921662,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.707551393877202,0.3864543229541907,0.7381913670389812,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ُڀچٹ","boundary":[0.6478715580639645,0.3864543229541907,0.7006162148692122,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣ی","boundary":[0.5981486232255858,0.3864543229541907,0.6400583205062426,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5811881306652985,0.3864543229541907,0.5901096288695057,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"٫لؿڍ","boundary":[0.5275996237386694,0.3864543229541907,0.5742662664396462,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5227258423122969,0.3864543229541907,0.5281783820762784,0.405906772521914],"dir":"ltr"},{"str":"دیتلؿی","boundary":[0.4597887805712331,0.3864543229541907,0.514827090815803,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫لثؿ","boundary":[0.4023500940653327,0.3864543229541907,0.438701043270053,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجكڍ","boundary":[0.33207200273644605,0.3864543229541907,0.3953489984777997,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄكد","boundary":[0.26993740379681885,0.3864543229541907,0.32399281682914316,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.24256336582863008,0.3864543229541907,0.2620964597229349,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.18978245253976397,0.3864543229541907,0.23488866085171883,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"څٿٌتټڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.3864543229541907,0.1820523345305285,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.8350436121087738,0.4154528820320005,0.87949512570549,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.7639387720198392,0.4154528820320005,0.8251221139045665,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.734009406533265,0.4154528820320005,0.7537087395245425,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫لثؿ","boundary":[0.6881274157687703,0.4154528820320005,0.7243121258765179,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"تغت","boundary":[0.6368703608688216,0.4154528820320005,0.6806916621944842,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"پچَُ","boundary":[0.5702638960150505,0.4154528820320005,0.627256199760561,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5159314178211049,0.4154528820320005,0.5607882674876005,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5100576363947323,0.4154528820320005,0.5157097656918078,0.4349053315997238],"dir":"ltr"},{"str":"ثڃچث١","boundary":[0.4647297759534804,0.4154528820320005,0.5015855364654618,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4462772361894988,0.4154528820320005,0.4567749708255449,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓڄج٩","boundary":[0.38349427056610225,0.4154528820320005,0.43883297118315423,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿڇ","boundary":[0.33969026851376777,0.4154528820320005,0.37393552249016593,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.32123772874978623,0.4154528820320005,0.33173546338583226,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"رنةیجتی","boundary":[0.24427056610227468,0.4154528820320005,0.3135771537271893,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.2126321190354028,0.4154528820320005,0.23449256028732687,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.18367880964597227,0.4154528820320005,0.2030179579271421,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤لی٪","boundary":[0.12165212929707543,0.4154528820320005,0.17607966164489774,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.8344179921327177,0.44427132583603507,0.8794687874123482,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽق","boundary":[0.7941881306652985,0.44427132583603507,0.8264300121994054,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.723661706858218,0.44427132583603507,0.7851015905592612,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"رنةیجت","boundary":[0.6518299982897212,0.44427132583603507,0.7149791773559091,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗج٫ی","boundary":[0.5922481614503163,0.44427132583603507,0.6426842825380538,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣ی","boundary":[0.5414528818197366,0.44427132583603507,0.5833625791003935,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.49358252095091504,0.44427132583603507,0.5324824696425517,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.46518334188472726,0.44427132583603507,0.484716435779032,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"عجٻی","boundary":[0.41390884214126905,0.44427132583603507,0.4579425181380708,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3830612279801608,0.44427132583603507,0.4051987343937062,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫لثؿ","boundary":[0.3379550196682059,0.44427132583603507,0.37507324804684855,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"میلٿزڀچ٣ڈ","boundary":[0.23554814434752866,0.44427132583603507,0.3303616531065992,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.17494202154951258,0.44427132583603507,0.22644843509492046,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.12165212929707543,0.44427132583603507,0.16599281682914316,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫لثؿ","boundary":[0.8431409856092257,0.47326988491384486,0.8793004959808449,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ُؾ","boundary":[0.8072635539592954,0.47326988491384486,0.8363966918321972,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7731742774072174,0.47326988491384486,0.7904631434923893,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7575242004446725,0.47326988491384486,0.7664456986488797,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7418146057807422,0.47326988491384486,0.7507638105011117,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"جؿیٮ","boundary":[0.6846673507781769,0.47326988491384486,0.7250798700188131,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"٣یڄی","boundary":[0.6338079356935181,0.47326988491384486,0.6778074226098854,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ(ك","boundary":[0.5456635881648709,0.47326988491384486,0.6267511544381735,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5410643064819566,0.47326988491384486,0.5455804686163844,0.49272233448156816],"dir":"ltr"},{"str":"ٱ","boundary":[0.5123603557379853,0.47326988491384486,0.5343039165383957,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.507761074055071,0.47326988491384486,0.5122772361894988,0.49272233448156816],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻؾنثةڂ،","boundary":[0.4354470668719001,0.47326988491384486,0.5010253345762087,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.3572131007354199,0.47326988491384486,0.3964642551735933,0.49272233448156816],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.3415640499401403,0.47326988491384486,0.35048554814434757,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":".).","boundary":[0.2856379339832393,0.47326988491384486,0.3022064306481957,0.49272233448156816],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.3023131520437831,0.47326988491384486,0.34156430648195657,0.49272233448156816],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.24126,0.8795,0.49272],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فسق","boundary":[0.8165252637023209,0.546837541378744,0.8546093723276895,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"لبػدُ","boundary":[0.756044408684953,0.546837541378744,0.8105283051137335,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"فمْی","boundary":[0.6988808362327612,0.546837541378744,0.7500449803317941,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6800342512822224,0.546837541378744,0.6928033179408245,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6514374893107577,0.546837541378744,0.6740534109866338,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"لی","boundary":[0.6143107576534976,0.546837541378744,0.6386370788438516,0.5662899909464673],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.8250295878228151,0.5770463018206652,0.8548417992132717,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.7719993158884899,0.5770463018206652,0.8169115785873098,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.7358977253292287,0.5770463018206652,0.7638258936206602,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃ","boundary":[0.7087453394903369,0.5770463018206652,0.7287787636034092,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6754318453907987,0.5770463018206652,0.6927207114759706,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6286770993671968,0.5770463018206652,0.6673553959295366,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"رڊت","boundary":[0.5750598597571405,0.5770463018206652,0.6206370788438516,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"٫لثۇٴیلڍ","boundary":[0.4980973148623226,0.5770463018206652,0.5671860783307678,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"كڅ","boundary":[0.4721530699504019,0.5770463018206652,0.4898298272618437,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذجٙ","boundary":[0.37168924234650247,0.5770463018206652,0.4405722474681532,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.3158329057636395,0.5770463018206652,0.36418538240914855,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣ی","boundary":[0.25632803146912947,0.5770463018206652,0.2937231058662562,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.23906413545407904,0.5770463018206652,0.2479856336582863,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.21501487942534633,0.5770463018206652,0.23102924576706005,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلًؾڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.5770463018206652,0.20782251568347496,0.5964987513883885],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزڀچ٣ڈ","boundary":[0.8113579613476997,0.6058647456246997,0.8793497520095777,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣ڍ","boundary":[0.7385411322045493,0.6058647456246997,0.8006078330767915,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6888536001368223,0.6058647456246997,0.7277535488284591,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6563261501624765,0.6058647456246997,0.6783528305113734,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.6086668376945442,0.6058647456246997,0.6457422609885413,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"كڅ","boundary":[0.5803343595005986,0.6058647456246997,0.5980111168120404,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذج","boundary":[0.4952753548828459,0.6058647456246997,0.548466780735983,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.45782024970070123,0.6058647456246997,0.4667417479049085,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتؾلثد","boundary":[0.3761971951428083,0.6058647456246997,0.4471535830340346,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.3176107405507098,0.6058647456246997,0.3651828288010946,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.2555584060201813,0.6058647456246997,0.31022158385747634,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.23211595690097483,0.6058647456246997,0.24494407388404307,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄجد٢","boundary":[0.17858696767573112,0.6058647456246997,0.2213658286300667,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤تذل","boundary":[0.12165212929707543,0.6058647456246997,0.1679774243201642,0.625317195192423],"dir":"rtl"},{"str":"٫لثډپ","boundary":[0.8329912775782452,0.6348633047025096,0.8794828116983068,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":"آی","boundary":[0.8000844877715068,0.6348633047025096,0.8261953138361553,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7942107063451342,0.6348633047025096,0.7998628356422097,0.6543157542702329],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.7425842312296904,0.6348633047025096,0.7874964939285103,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.7077226242589248,0.6348633047025096,0.7355744826406704,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجٿیڇ","boundary":[0.650547289208141,0.6348633047025096,0.7009779836221632,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.5819864887976741,0.6348633047025096,0.6434263724987174,0.6543157542702329],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.577368736103985,0.6348633047025096,0.5818848982384128,0.6543157542702329],"dir":"ltr"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.8178125534462118,0.6638618637803194,0.8549307337095947,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخجٹ","boundary":[0.772411835129126,0.6638618637803194,0.8112009577561142,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.7036514451855652,0.6638618637803194,0.7653478707029246,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.650547289208141,0.6638618637803194,0.6968551393877203,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6308419915470004,0.6638618637803194,0.6437196853087053,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.5712117325123995,0.6638618637803194,0.6240433207996822,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻی","boundary":[0.512720198392338,0.6638618637803194,0.5645211219428767,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.49315974003762614,0.6638618637803194,0.5059878570206944,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.4380237728749786,0.6638618637803194,0.4862608175132546,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":"دلُڀلؿ","boundary":[0.368731828288011,0.6638618637803194,0.43121002223362415,0.6833143133480427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3638831879596374,0.6638618637803194,0.3683993500940654,0.6833143133480427],"dir":"ltr"},{"str":"(ثٻ٬جٝ","boundary":[0.8048972122455961,0.7217238954806076,0.8550460064990594,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیِڈ","boundary":[0.7362322558577048,0.7217238954806076,0.7956432358474431,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.7118207627843339,0.7217238954806076,0.7268376945442108,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.6510603728407731,0.7217238954806076,0.704397589512973,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"عٰیٰی","boundary":[0.5827561142466221,0.7217238954806076,0.6413122113904566,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ُجځ","boundary":[0.5377997263553959,0.7217238954806076,0.573485719172225,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"عڀٺ","boundary":[0.4854898238412861,0.7217238954806076,0.5307009409196658,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.4146784675902172,0.7217238954806076,0.47586180947494444,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3897939114075595,0.7217238954806076,0.39749632290063286,0.741176345048331],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.40697195142808285,0.7217238954806076,0.4147574824696426,0.741176345048331],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿل","boundary":[0.36619206430648193,0.7217238954806076,0.3897148965281341,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.3079570720027365,0.7217238954806076,0.35677595348041735,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.28358559945271083,0.7217238954806076,0.2987203694202155,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"څرچح","boundary":[0.22195142808277749,0.7217238954806076,0.27415050453223877,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ)","boundary":[0.17108363263211904,0.7217238954806076,0.2126711133914828,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.15418265777321705,0.7217238954806076,0.1618850692662904,0.741176345048331],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.12165212929707543,0.7217238954806076,0.15409953822473066,0.741176345048331],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.8305349752009578,0.7505423392846422,0.8793538566786385,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"دلعلٿت","boundary":[0.7546745339490336,0.7505423392846422,0.823774585257397,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ)ٳڈ","boundary":[0.6841614503164015,0.7505423392846422,0.7479491266183762,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6644766760005665,0.7505423392846422,0.6773543697622714,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.6048187104498034,0.7505423392846422,0.6576780052532483,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټپ","boundary":[0.567963229006328,0.7505423392846422,0.5979970925260818,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.5162074568154609,0.7505423392846422,0.5612384575556205,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ډٌتڄ","boundary":[0.4523716435779032,0.7505423392846422,0.5094747733880622,0.7699947888523655],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44777236189498887,0.7505423392846422,0.45228852402941677,0.7699947888523655],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8388479562168634,0.779540898362452,0.8548623225585771,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"چك","boundary":[0.7993384641696597,0.779540898362452,0.8184836668376946,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټی","boundary":[0.7585513938772019,0.779540898362452,0.7926611937745853,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.6900547289208141,0.779540898362452,0.7517511544381734,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.668994698135796,0.779540898362452,0.6832358474431333,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6348341029587823,0.779540898362452,0.6521229690439542,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6152804857191723,0.779540898362452,0.6281086027022404,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬جڅتډج","boundary":[0.5414528818197366,0.779540898362452,0.6083261501624765,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5218917134517426,0.779540898362452,0.5347561142466222,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.4665426714554472,0.779540898362452,0.5150710973171477,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.42494014024285964,0.779540898362452,0.45972823670258256,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿ","boundary":[0.38694629724645113,0.779540898362452,0.4183100735419873,0.7989933479301754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3820976569180776,0.779540898362452,0.3866138190525056,0.7989933479301754],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.8373518974018371,0.8418419702411494,0.8568043469695605],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8419702411493073,0.8373518974018371,0.8549645972293484,0.8568043469695605],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.7720998802804857,0.8373518974018371,0.8248807935693518,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻی","boundary":[0.7136565760218916,0.8373518974018371,0.7653751088297782,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.6667494524684447,0.8373518974018371,0.7065642209680177,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.6084102958782281,0.8373518974018371,0.6599753775249981,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌتڄ","boundary":[0.5424790490850009,0.8373518974018371,0.6016386180947495,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.5011429793056268,0.8373518974018371,0.5356375919274842,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.4573071660680691,0.8373518974018371,0.494382589362066,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذج","boundary":[0.40017769796476826,0.8373518974018371,0.4504373182828801,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.3275339082857122,0.8373518974018371,0.3752695399350094,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.26915512228493244,0.8373518974018371,0.3207638927276138,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2462852744997435,0.8373518974018371,0.2622996408414572,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.21375782452539765,0.8373518974018371,0.2395525910723448,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیكڅؿ","boundary":[0.15243714725500257,0.8373518974018371,0.20695040191551223,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1477793740379682,0.8373518974018371,0.15229553617239613,0.8568043469695605],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.1216244227809133,0.8373518974018371,0.14104750894648993,0.8568043469695605],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.8351711989054216,0.8661703412058718,0.8793907987001881,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7836924918761758,0.8661703412058718,0.8282722763810502,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀڈ","boundary":[0.742139900803831,0.8661703412058718,0.776966991619634,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7223789977766376,0.8661703412058718,0.7356560629382589,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.6679921327176329,0.8661703412058718,0.7155919274841799,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣یثڃ","boundary":[0.5878869505729434,0.8661703412058718,0.6470136822302035,0.8856227907735952],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5832691978792542,0.8661703412058718,0.5877853600136822,0.8856227907735952],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.54684,0.87948,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/719a7b934dda034948fa3afb64da1aff.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/7bcf0e4a7e2b79b9053c11f5a932783a.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.1205,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.10921188779568923,0.8418419702411494,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8419702411493073,0.10921188779568923,0.8549645972293484,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.7780259962373867,0.10921188779568923,0.8229382589362066,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7603471865914144,0.10921188779568923,0.7692686847956217,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.6987771506755601,0.10921188779568923,0.7515580639644263,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.667823328202497,0.10921188779568923,0.6897945955190696,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثمرڀټڈ","boundary":[0.6019095262527792,0.10921188779568923,0.6608519507964583,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټچٽ","boundary":[0.5555288181973661,0.10921188779568923,0.5942653501875644,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"آٻی","boundary":[0.5183641183512913,0.10921188779568923,0.5480415046039602,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"(ثدنثكڍ)ثًت","boundary":[0.40503659996579444,0.10921188779568923,0.5094077304600649,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4004373182828801,0.10921188779568923,0.40495348041730805,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.3722320848298273,0.10921188779568923,0.393177743427875,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.3353824183341885,0.10921188779568923,0.3634214126902685,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3177056610227467,0.10921188779568923,0.32776204945787796,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.2647939114075594,0.10921188779568923,0.309013511202326,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.23398631776979648,0.10921188779568923,0.25595758508636907,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثمرڀټڈ","boundary":[0.16782965623396615,0.10921188779568923,0.2252652642380708,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټچٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.15911133914828118,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓجٻتی","boundary":[0.823242688558235,0.1380303315997239,0.8794417650076963,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7774841799213271,0.1380303315997239,0.8163841286129639,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7487802291773559,0.1380303315997239,0.7708069095262527,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7259777663759193,0.1380303315997239,0.741992132717633,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿڍ","boundary":[0.6661963400034205,0.1380303315997239,0.7191753035744826,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.6239392851034719,0.1380303315997239,0.6592373866940311,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثكمُڀڄثًت","boundary":[0.5085970583205063,0.1380303315997239,0.6170751551607772,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5039977766375919,0.1380303315997239,0.5085139387720199,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.16702889067753357,0.8418419702411494,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8419702411493073,0.16702889067753357,0.8549645972293484,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"ٿغڀچٹ","boundary":[0.7558854113220456,0.16702889067753357,0.8177263553959297,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.6895005985975714,0.16702889067753357,0.7461800190573922,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻیڈ","boundary":[0.6214939285103471,0.16702889067753357,0.6816195510218571,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.594700701214298,0.16702889067753357,0.6077227638105012,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.5336909526252779,0.16702889067753357,0.5810690952625278,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تٴټی٬یڈ","boundary":[0.45782024970070123,0.16702889067753357,0.5198376945442107,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.4313536856507611,0.16702889067753357,0.44384846930049604,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣یڈ","boundary":[0.3633701043270053,0.16702889067753357,0.4035168462459381,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت؛","boundary":[0.29461689755430137,0.16702889067753357,0.349671797502993,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخٺ","boundary":[0.24681135625106893,0.16702889067753357,0.28091807764665644,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڄٴڈ","boundary":[0.1909184197024115,0.16702889067753357,0.23578033634316156,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ديٴچییپ","boundary":[0.12165212929707543,0.16702889067753357,0.1771216008209338,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؽذلثٻچثع","boundary":[0.7957022404651958,0.1958473344815682,0.8789880280485719,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"عزڈ","boundary":[0.7449716093723276,0.1958473344815682,0.7856447750983411,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7403723276894133,0.1958473344815682,0.7448884898238413,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ثلاٿل","boundary":[0.6934651958269198,0.1958473344815682,0.732944942751421,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٟجډل","boundary":[0.641986488797674,0.1958473344815682,0.6859008298300917,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.6078972122455961,0.1958473344815682,0.6320121429793056,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻچرچح","boundary":[0.5355031640157346,0.1958473344815682,0.5978428253805371,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5309038823328203,0.1958473344815682,0.5354200444672482,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻڄڊی","boundary":[0.47603471865914143,0.1958473344815682,0.522120562406148,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٟجډل","boundary":[0.4241397297759535,0.1958473344815682,0.46567179750299303,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.3900504532238755,0.1958473344815682,0.4141653839575851,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻغلٿڈ","boundary":[0.3247272105353172,0.1958473344815682,0.3795306995040192,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.320127928852403,0.1958473344815682,0.3246440909868309,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ٿغڀچٹ","boundary":[0.24834034547631265,0.1958473344815682,0.3128691768296694,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڄڊج","boundary":[0.20246280143663417,0.1958473344815682,0.23955702554964028,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.17950333504361213,0.1958473344815682,0.19233145202668037,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.1958473344815682,0.17072001511693974,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"تٴټی٬یڈ","boundary":[0.8172994698135797,0.224845893559378,0.8793596716264751,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣یڈ","boundary":[0.7562425175303574,0.224845893559378,0.7963954164528819,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت؛","boundary":[0.694159397981871,0.224845893559378,0.7494708397468787,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽلا٩","boundary":[0.6234682743287155,0.224845893559378,0.6871932615016249,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.5726822302035232,0.224845893559378,0.6167910039336412,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊیڈ","boundary":[0.5186206601676073,0.224845893559378,0.5657833076791517,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4897795450658458,0.224845893559378,0.5116399863177699,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغڀچٻِجځ","boundary":[0.39385028751232143,0.224845893559378,0.483019155122285,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.3741048400889345,0.224845893559378,0.38711299027565577,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.31965374013679126,0.224845893559378,0.3670950914999145,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣یڈ","boundary":[0.25838036599965797,0.224845893559378,0.31287169384530666,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.18707029245767062,0.224845893559378,0.2515801265606294,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1824525397639815,0.224845893559378,0.18696870189840945,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.2538444526371878,0.8418419702411494,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8419702411493073,0.2538444526371878,0.8549645972293484,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.7703369249187618,0.2538444526371878,0.8231178382076278,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻیڌ","boundary":[0.7072430306139901,0.2538444526371878,0.7618864374893107,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثرلثیَ","boundary":[0.633551393877202,0.2538444526371878,0.6986611937745854,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.5791258765178725,0.2538444526371878,0.624564563023773,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزتڊ","boundary":[0.5273423978108432,0.2538444526371878,0.5721412613688868,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4666374208996067,0.2538444526371878,0.5068091264204209,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.44921002223362416,0.2538444526371878,0.45912454938988984,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزتڊ","boundary":[0.3971771848811356,0.2538444526371878,0.44171040093821007,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثڃ","boundary":[0.3107790319822131,0.2538444526371878,0.3752974174790491,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.28946656404994014,0.2538444526371878,0.3022946810330084,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.2535060714896528,0.2538444526371878,0.28163419411532875,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌجةٺ","boundary":[0.19210979989738328,0.2538444526371878,0.24466906105695227,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت٬جؿڇ","boundary":[0.1216244227809133,0.2538444526371878,0.1842774299627719,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.8605442107063452,0.28266289644122233,0.879440054728921,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.830593466735078,0.28266289644122233,0.8400666476904287,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څٯتی","boundary":[0.7808705318966992,0.28266289644122233,0.8226416965965453,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴچی","boundary":[0.7197725329228664,0.28266289644122233,0.7727875833760903,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؽذل","boundary":[0.6654415939798188,0.28266289644122233,0.6985231742774073,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻچثع","boundary":[0.6072856165554985,0.28266289644122233,0.6575729433897726,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"عزڌ","boundary":[0.5586052676586284,0.28266289644122233,0.6003427951177014,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.5234734051650419,0.28266289644122233,0.5516473338530804,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثڃ","boundary":[0.45110740550709766,0.28266289644122233,0.5154120061570037,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4270940653326492,0.28266289644122233,0.4431084316743629,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"لث٥","boundary":[0.37816435779031976,0.28266289644122233,0.405205917564563,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كڅثیت","boundary":[0.32181033008380366,0.28266289644122233,0.37029570720027366,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"مكثكڇ","boundary":[0.2747860441251925,0.28266289644122233,0.31379681888147776,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كڅؿ","boundary":[0.23862904053360695,0.28266289644122233,0.2678063693812471,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2217557721908671,0.28266289644122233,0.23067727039507438,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.19795587480759366,0.28266289644122233,0.21397024114930738,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.16800513083632632,0.28266289644122233,0.19022575679835815,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.1216244227809133,0.28266289644122233,0.1603304258594151,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.8473456473405165,0.311706484337476,0.8792635539592953,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8424970070121429,0.311706484337476,0.8470131691465709,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.8143194800752522,0.311706484337476,0.8351401120735621,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.7746160424149136,0.311706484337476,0.8058689926458013,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊیڌ","boundary":[0.7054472378997777,0.311706484337476,0.7527556011629896,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.6484949546776124,0.311706484337476,0.6968509492047203,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.5901958269197879,0.311706484337476,0.6398633487258424,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5724185052163503,0.311706484337476,0.5813400034205576,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثرلثڍ","boundary":[0.5132332820249701,0.311706484337476,0.5639126047545749,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.4819476654694716,0.311706484337476,0.5039189327860442,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4760738840430991,0.311706484337476,0.48172601334017456,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ډپ","boundary":[0.4425212929707544,0.311706484337476,0.4673186249358647,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4176962544894819,0.311706484337476,0.4339876859928169,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.36389020010261675,0.311706484337476,0.4105841334994747,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزتڊ","boundary":[0.3118850692662904,0.311706484337476,0.3568491183880003,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.25142945100051306,0.311706484337476,0.2907535715738545,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.23378040020523344,0.311706484337476,0.2427018984094407,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ډپ","boundary":[0.2002555156490508,0.311706484337476,0.2252744997434582,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.17543047716777835,0.311706484337476,0.1917219086711134,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.1216244227809133,0.311706484337476,0.16831835617777127,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰټ","boundary":[0.8412014708397468,0.34052492814151053,0.8788823328202497,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8366021891568325,0.34052492814151053,0.8411183512912604,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ٿخلا","boundary":[0.7938233282024969,0.34052492814151053,0.8291696232988833,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7769223533435949,0.34052492814151053,0.7846247648366683,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻڀجء","boundary":[0.7407930562681717,0.34052492814151053,0.7766729946981358,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثفث","boundary":[0.7126432358474432,0.34052492814151053,0.7313728407730461,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دټ٦","boundary":[0.6780655036770994,0.34052492814151053,0.7033338464169661,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٯك","boundary":[0.6396365657602189,0.34052492814151053,0.6685898751496494,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳل","boundary":[0.6094364631434924,0.34052492814151053,0.6302994698135795,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٻپ","boundary":[0.5816930049598086,0.34052492814151053,0.6002009577561143,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"یڄزٌڈ","boundary":[0.5150290747391825,0.34052492814151053,0.5725200957756115,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"یء","boundary":[0.46551650419018303,0.34052492814151053,0.4916611937745853,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45778228151188644,0.34052492814151053,0.46830425859415087,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇثڍ","boundary":[0.38132803146912947,0.34052492814151053,0.44844142295194117,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.33290781597400376,0.34052492814151053,0.3715861125363435,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3019042243885754,0.34052492814151053,0.3255846055704757,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀڈ","boundary":[0.25757379852916024,0.34052492814151053,0.2924008893449632,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثڃڄ","boundary":[0.17512570548999487,0.34052492814151053,0.24798854113220453,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.15309902514109802,0.34052492814151053,0.16752385258316205,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.1216244227809133,0.34052492814151053,0.14384504874294513,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت٬جؿڇ","boundary":[0.8174831537540619,0.3695234872193203,0.8792686847956217,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄڄ","boundary":[0.7700773046006499,0.3695234872193203,0.8105842312296905,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7654780229177356,0.3695234872193203,0.7699941850521635,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8245253976398154,0.3983419310233549,0.8349153412006157,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8353001539250898,0.3983419310233549,0.8482945100051309,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7715785873097315,0.3983419310233549,0.8165462630408756,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی،","boundary":[0.7128869505729434,0.3983419310233549,0.7631280998802805,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتٰیڀجً","boundary":[0.6343210193261501,0.3983419310233549,0.7045847443133232,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6096235676415255,0.3983419310233549,0.6256379339832392,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.5626887292628698,0.3983419310233549,0.6011730802120746,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴټ","boundary":[0.5271135625106892,0.3983419310233549,0.554265948349581,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.506887805712331,0.3983419310233549,0.5270304429622028,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ت٤ټٮ","boundary":[0.45953736959124336,0.3983419310233549,0.49865897041217716,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴیلؿ","boundary":[0.38491961689755433,0.3983419310233549,0.4509772532922867,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽلا٩","boundary":[0.3128313665127416,0.3983419310233549,0.37668441080896187,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.2595994527107919,0.3983419310233549,0.30456712844193606,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻی","boundary":[0.19938429964084145,0.3983419310233549,0.25117667179750297,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.16925192406362238,0.3983419310233549,0.19111236531554646,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ټٮ","boundary":[0.1216244227809133,0.3983419310233549,0.16102308876346846,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.857082948520609,0.42734049010116476,0.8790542158371816,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8320085513938772,0.42734049010116476,0.8480229177355909,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫ٺ","boundary":[0.7897007012142979,0.42734049010116476,0.8248842481200213,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴټ","boundary":[0.7533497520095777,0.42734049010116476,0.7805021378484693,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7331239952112195,0.42734049010116476,0.7532666324610912,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"دجڅثًٜڈ","boundary":[0.6595262527792031,0.42734049010116476,0.7240824354369764,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6114887976740209,0.42734049010116476,0.6504164528818197,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6037925431845391,0.42734049010116476,0.6115780742260988,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.5810198392337951,0.42734049010116476,0.5895534462117324,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغڀ","boundary":[0.5090383102445699,0.42734049010116476,0.5604743995238879,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"تٰی","boundary":[0.4673122969043954,0.42734049010116476,0.4998120403625791,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"عٴیپ،","boundary":[0.4041602531212588,0.42734049010116476,0.4581151017615871,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثلآچٹ","boundary":[0.3361354540790149,0.42734049010116476,0.39454079014879434,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ٤جٿڌ","boundary":[0.28180297588506925,0.42734049010116476,0.32841805793654716,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٻټ٬ٰڈ","boundary":[0.2315987685992817,0.42734049010116476,0.2737708294174723,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڀٰجكځ","boundary":[0.16188917393535146,0.42734049010116476,0.22345517866726858,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.15601539250897897,0.42734049010116476,0.1616675218060544,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.853258081067214,0.45615893390519935,0.8794255173593295,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8180224046519582,0.45615893390519935,0.8453687361039849,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٫ل٭","boundary":[0.77754318453908,0.45615893390519935,0.8105970583205063,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.7573451342568839,0.45615893390519935,0.7706258569718294,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.7153420557550881,0.45615893390519935,0.7504429179508707,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.6679362066016762,0.45615893390519935,0.7079167094236362,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6600121429793057,0.45615893390519935,0.6677976740208654,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6333861809474944,0.45615893390519935,0.6527253292286643,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬جڅت","boundary":[0.5765324097827945,0.45615893390519935,0.6259608346160425,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.5306781255344621,0.45615893390519935,0.5692455960321532,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5135330938943048,0.45615893390519935,0.5224545920985121,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫ٺ","boundary":[0.472776808619805,0.45615893390519935,0.5066700617293787,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿِڊچك","boundary":[0.4105479733196511,0.45615893390519935,0.4654068753206773,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨چیجځ","boundary":[0.3505910723447922,0.45615893390519935,0.40359059188104607,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤تٰڃ","boundary":[0.28908260646485373,0.45615893390519935,0.34371285425406695,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.26276141611082604,0.45615893390519935,0.26841354540790147,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.21690713186249358,0.45615893390519935,0.2554746023601847,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.19338429964084144,0.45615893390519935,0.2096757311441765,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"علٳجتی","boundary":[0.1216244227809133,0.45615893390519935,0.18647087823384453,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8568505216350267,0.48515749298300914,0.8787109628869507,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.8376776124508295,0.48515749298300914,0.8488433384641698,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٯ","boundary":[0.8228269197879255,0.48515749298300914,0.8297535488284592,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7757535488284591,0.48515749298300914,0.7846750470326663,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتیجك","boundary":[0.7173482127586798,0.48515749298300914,0.7677740721737644,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٌجځ","boundary":[0.6630434410808963,0.48515749298300914,0.7098443528213257,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃزجٽ","boundary":[0.6133656576021892,0.48515749298300914,0.6555395811435423,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"چؿ","boundary":[0.5700880793569352,0.48515749298300914,0.5912281511886438,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬تڈ","boundary":[0.5221835129126048,0.48515749298300914,0.5620254831537541,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.48809218402599625,0.48515749298300914,0.5141292970754233,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"چؿ","boundary":[0.452646656404994,0.48515749298300914,0.4737867282367026,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.4243458183683941,0.48515749298300914,0.44401744484350963,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫ٺ","boundary":[0.38281375064135464,0.48515749298300914,0.4173521506490031,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣پ","boundary":[0.3469892252437147,0.48515749298300914,0.3746957414058492,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.3003591585428425,0.48515749298300914,0.3394853653063608,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.28323653155464346,0.48515749298300914,0.29215802975885075,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"علٳجت","boundary":[0.21507850179579271,0.48515749298300914,0.2760800601763068,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتیجكڍ","boundary":[0.13852539763981528,0.48515749298300914,0.20709902514109804,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.48515749298300914,0.13123946501512962,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.8506801778689927,0.5140059559993395,0.8791901829998291,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتیجكڍ","boundary":[0.7752630408756627,0.5140059559993395,0.8439197879254319,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.74715051218581,0.5140059559993395,0.7684749444159399,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٌجځ","boundary":[0.6942214811014196,0.5140059559993395,0.7403668506761784,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.674743800239439,0.5140059559993395,0.6874321180581007,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"عیچثڃی","boundary":[0.6088854113220454,0.5140059559993395,0.6678448777150676,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5891583718146058,0.5140059559993395,0.6021733098780816,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ُجٿٺ","boundary":[0.5360726868479562,0.5140059559993395,0.5824134755072793,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.46808192235334356,0.5140059559993395,0.5292652642380709,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46320762784333847,0.5140059559993395,0.46772378997776637,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.832221652129297,0.5430045150771493,0.8426115956900975,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8429964084145716,0.5430045150771493,0.8550210364289379,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.7724046519582692,0.5430045150771493,0.8237448264067043,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻیڈ","boundary":[0.7090388233282026,0.5430045150771493,0.7636617068582179,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6731229690439542,0.5430045150771493,0.7005411322045493,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6420542158371814,0.5430045150771493,0.6641917222507269,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.620553959295365,0.5430045150771493,0.63422184590257,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.5900767915170173,0.5430045150771493,0.6120480588335899,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.5414241491363092,0.5430045150771493,0.5827492849736637,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.4814220968017787,0.5430045150771493,0.5343746182786654,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذجٙ","boundary":[0.4044014024285959,0.5430045150771493,0.4727810843167437,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.3695271079185907,0.5430045150771493,0.3955642209680178,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"چؿ","boundary":[0.3341243372669745,0.5430045150771493,0.3550981700017103,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽلا٩","boundary":[0.2617154096117667,0.5430045150771493,0.325568453907987,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.2080430990251411,0.5430045150771493,0.2530938943047717,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊیڈ","boundary":[0.1521806054386865,0.5430045150771493,0.1993432529502309,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.5430045150771493,0.1434848640328374,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.839347699675047,0.571822958881184,0.8792727894646827,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.7798443646314349,0.571822958881184,0.8323807805071411,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7585893620660168,0.571822958881184,0.77161142466222,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.7286386180947495,0.571822958881184,0.7506098854113221,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذج","boundary":[0.6702332820249701,0.571822958881184,0.7211347581573956,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیُچؿ","boundary":[0.5745467761245083,0.571822958881184,0.6439382589362066,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.5316553788267487,0.571822958881184,0.5661499914486061,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄٜذٮ","boundary":[0.465547631263896,0.571822958881184,0.5243822961714188,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.44252351633316234,0.571822958881184,0.4575404480930391,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.3946189498888319,0.571822958881184,0.43536704495482564,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ُل٣ی","boundary":[0.33515050453223877,0.571822958881184,0.38639011458867795,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ؛","boundary":[0.2596635881648709,0.571822958881184,0.3268110141953139,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.2099025141097999,0.571822958881184,0.2516562339661365,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"٫ل٭","boundary":[0.16825448948178554,0.571822958881184,0.20166854797331962,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1216244227809133,0.571822958881184,0.16075062954443162,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.849153412006157,0.6008215179589937,0.8793237557721909,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذجٙ","boundary":[0.7728397468787412,0.6008215179589937,0.8410531896699163,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7559387720198392,0.6008215179589937,0.7655538142540556,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.7177612450829486,0.6008215179589937,0.7479315888489825,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"تٜذیٮ؛","boundary":[0.6495211219428767,0.6008215179589937,0.7097448264067042,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.5899392851034718,0.6008215179589937,0.6412794595519069,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻیڈ","boundary":[0.5275996237386694,0.6008215179589937,0.5819659654523687,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.49347579955532755,0.6008215179589937,0.5192151530699505,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذجٙ","boundary":[0.3932613305968873,0.6008215179589937,0.4624032056603852,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.346409611766718,0.6008215179589937,0.3850879083290577,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.2969257739011459,0.6008215179589937,0.33851325466050963,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ","boundary":[0.27371951428082775,0.6008215179589937,0.28873644604070464,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"آڅكڍ","boundary":[0.2232341371643578,0.6008215179589937,0.2657123311099709,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.18132786044125193,0.6008215179589937,0.21521292970754236,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.15727860441251926,0.6008215179589937,0.17329297075423294,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.6008215179589937,0.1497747444751653,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄی","boundary":[0.8347870702924577,0.6298200770368035,0.8794397126731657,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.803339490336925,0.6298200770368035,0.8254769967504703,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.7539110655036771,0.6298200770368035,0.7938361552933128,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6977509834102958,0.6298200770368035,0.7466595125356453,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.6620916709423635,0.6298200770368035,0.6884857191722251,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"آٿچمؿ","boundary":[0.6068341029587824,0.6298200770368035,0.6526052676586285,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽلا٩","boundary":[0.5337566273302549,0.6298200770368035,0.597609671626475,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.47899247477338813,0.6298200770368035,0.5242095091499915,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊیڈ","boundary":[0.422374722079699,0.6298200770368035,0.4696830853429109,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3909073028903711,0.6298200770368035,0.41276774414229517,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٌذت","boundary":[0.3319755430135112,0.6298200770368035,0.3816256199760561,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3064024285958611,0.6298200770368035,0.32269386009919615,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃتیزڈ","boundary":[0.2486317769796477,0.6298200770368035,0.2987910804775864,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ","boundary":[0.22420728578758337,0.6298200770368035,0.23922421754746023,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"آڅكڍ","boundary":[0.17219086711133916,0.6298200770368035,0.21492560287326834,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثكؿ","boundary":[0.1216244227809133,0.6298200770368035,0.16285171883016933,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.844943389772533,0.6586385208408381,0.8792717632974175,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰ","boundary":[0.821891568325637,0.6586385208408381,0.83815529331281,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"تذیٺ","boundary":[0.745467761245083,0.6586385208408381,0.795978727902727,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثلارڀجٹ","boundary":[0.6731280998802806,0.6586385208408381,0.7386540106037285,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټی","boundary":[0.6330383102445699,0.6586385208408381,0.6664089318266195,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻت٬","boundary":[0.599920814092697,0.6586385208408381,0.626269710962887,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"یٺ","boundary":[0.5581280998802804,0.6586385208408381,0.5833882332820249,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5126945442107064,0.6586385208408381,0.551372840773046,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5078459038823329,0.6586385208408381,0.5123620660167608,0.6780909704085615],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.6876370799186479,0.8418419702411494,0.7070895294863712],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8419702411493073,0.6876370799186479,0.8549645972293484,0.7070895294863712],"dir":"ltr"},{"str":"٧جیت","boundary":[0.780357448264067,0.6876370799186479,0.8229404822986147,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.762409269710963,0.6876370799186479,0.7713307679151702,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ډ٩","boundary":[0.7111522148110143,0.6876370799186479,0.7538756627330256,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6575955190696084,0.6876370799186479,0.7038099880280487,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٻی","boundary":[0.5971224559603215,0.6876370799186479,0.6504148309103784,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.5540234308192235,0.6876370799186479,0.5885549854626304,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"یچڇ","boundary":[0.5034846930049598,0.6876370799186479,0.5312189156832564,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ډجڍ","boundary":[0.45961604241491366,0.6876370799186479,0.49486198050282193,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثرتڊجؿ","boundary":[0.39608517188301695,0.6876370799186479,0.4506670087224219,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3786577732170344,0.6876370799186479,0.3885723003733001,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتڄذجٙ","boundary":[0.3017721908671114,0.6876370799186479,0.370825403282423,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2543663417136994,0.6876370799186479,0.29453804723451354,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.22643817342226785,0.6876370799186479,0.2471780789889005,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ډ٩","boundary":[0.17493175987685994,0.6876370799186479,0.21930119392210257,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.1216244227809133,0.6876370799186479,0.1663704463827604,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.8350436121087738,0.7164555237226825,0.87949512570549,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.793441080896186,0.7164555237226825,0.828271934325295,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.746542855576368,0.7164555237226825,0.7863738669403112,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"عچثؿث","boundary":[0.6817911978282294,0.7164555237226825,0.739760901390563,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"رنةی","boundary":[0.6284205575508808,0.7164555237226825,0.6750457479729416,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5830126560629382,0.7164555237226825,0.621690952625278,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"تفبٍت","boundary":[0.7974898238412862,0.761219745989695,0.8547037797160938,0.7806721955574184],"dir":"rtl"},{"str":"لبػدُ","boundary":[0.7369659068891602,0.761219745989695,0.7914498033179408,0.7806721955574184],"dir":"rtl"},{"str":"فمْی","boundary":[0.6796155881617488,0.761219745989695,0.7309664785360013,0.7806721955574184],"dir":"rtl"},{"str":"ظبثؽِ","boundary":[0.598557037797161,0.761219745989695,0.6571417143181839,0.7806721955574184],"dir":"rtl"},{"str":"فمْی","boundary":[0.5414262014708398,0.761219745989695,0.5923507781768428,0.7806721955574184],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5355524200444672,0.761219745989695,0.5410937232768942,0.7806721955574184],"dir":"ltr"},{"str":"ٗجدٜڈ","boundary":[0.7945325808106724,0.7914285064316161,0.8472303745510521,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7681559774243204,0.7914285064316161,0.7873842996408417,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨ت","boundary":[0.7263745510518216,0.7914285064316161,0.7611947838190696,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7033504361210878,0.7914285064316161,0.7193648024628015,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.6446680348896872,0.7914285064316161,0.6965384963631425,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاٱ","boundary":[0.5906403283735249,0.7914285064316161,0.637836106428205,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5747644946126218,0.7914285064316161,0.5837963293670578,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤یجك","boundary":[0.5255577219086711,0.7914285064316161,0.5679820479318879,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5025336069779375,0.7914285064316161,0.5185479733196512,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.46975679835813244,0.7914285064316161,0.4953853258081068,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ك٫تڈ","boundary":[0.42697793740379686,0.7914285064316161,0.4629481199149748,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3980246280143664,0.7914285064316161,0.42013901437279877,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3716480246280144,0.7914285064316161,0.3912318400359323,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ثٜٓلاط","boundary":[0.30016521292970755,0.7914285064316161,0.36449974345818364,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.24868650590046176,0.7914285064316161,0.29301693175987686,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.2182093381221139,0.7914285064316161,0.24186938541192002,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیڂ","boundary":[0.1621036428937917,0.7914285064316161,0.21125500256541818,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄج","boundary":[0.1216244227809133,0.7914285064316161,0.15529170313584645,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.8659895672994699,0.8202469502356509,0.878817684282538,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.8216591414400548,0.8202469502356509,0.858144716355907,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخلاً","boundary":[0.7778551393877202,0.8202469502356509,0.8139407076644922,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاٱ","boundary":[0.7207520095775611,0.8202469502356509,0.7695924405678125,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"تغٰٮ","boundary":[0.6628730973148623,0.8202469502356509,0.7121046536497536,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٯتٺ","boundary":[0.6200665298443647,0.8202469502356509,0.6523723276894134,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀ","boundary":[0.5747109628869506,0.8202469502356509,0.6118943776545255,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"څرچ","boundary":[0.5309346673507782,0.8202469502356509,0.5644041388746366,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ","boundary":[0.5194345818368395,0.8202469502356509,0.5300184710107749,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٯ","boundary":[0.5022842483324783,0.8202469502356509,0.509210877373012,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4531328886608518,0.8202469502356509,0.46405620713349427,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثؿڇ","boundary":[0.4065028219599796,0.8202469502356509,0.4451772388262796,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.35729604925602876,0.8202469502356509,0.39877988483869264,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3414202154951257,0.8202469502356509,0.34864938979696547,0.8396993998033742],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3034899948691637,0.8202469502356509,0.33325922274107195,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاٱ","boundary":[0.24638686505900462,0.8202469502356509,0.295227296049256,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰٚ","boundary":[0.20053258081067213,0.8202469502356509,0.23599692149820423,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1708034889687019,0.8202469502356509,0.1900318111852232,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.1216244227809133,0.8202469502356509,0.16254079014879425,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬ٴیٲ","boundary":[0.8196889002907474,0.8492395054710015,0.8788423122969043,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٯتٺ","boundary":[0.7802348212758679,0.8492395054710015,0.8124297930562682,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀ","boundary":[0.7510044467248161,0.8492395054710015,0.7728094749444159,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7215801265606294,0.8492395054710015,0.7307538225939308,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؽٜجیی","boundary":[0.6555000855139388,0.8492395054710015,0.7141270737130152,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجكدلؿ","boundary":[0.5968176842825381,0.8492395054710015,0.6480747391824867,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.5555626817171199,0.8492395054710015,0.5899436008470417,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5386866769283393,0.8492395054710015,0.5476081751325467,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5120607148965282,0.8492395054710015,0.5317966948452854,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.4628816487087395,0.8492395054710015,0.5050409749551324,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.41652864716948856,0.8492395054710015,0.4559916666256855,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3932551735932957,0.8492395054710015,0.4092695399350094,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.3602567128441936,0.8492395054710015,0.38605147939114076,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیكڅؿ","boundary":[0.2905122284932444,0.8492395054710015,0.35306738498375234,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.2702421754746024,0.8492395054710015,0.28287634684453566,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثډټیت","boundary":[0.2123078501795793,0.8492395054710015,0.2633950484525204,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ل٫یڂ","boundary":[0.14825038481272448,0.8492395054710015,0.1914725500256542,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.8492395054710015,0.14096357106208313,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٓغت","boundary":[0.8279403112707372,0.878057949275036,0.8789757140413889,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈ","boundary":[0.768953138361553,0.878057949275036,0.8211799213271764,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰٚ","boundary":[0.7266452881819737,0.878057949275036,0.7621794405637725,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.690244275222802,0.878057949275036,0.7197463656576022,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاٱ","boundary":[0.6364328715580639,0.878057949275036,0.6835173525561894,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5908279459551907,0.878057949275036,0.6295062425175304,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.5680254831537541,0.878057949275036,0.5840398494954678,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5162420044467249,0.878057949275036,0.5613482127586796,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.4652343081922353,0.878057949275036,0.5094539079870019,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4603856678638618,0.878057949275036,0.4649018299982897,0.8975103988427594],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.8795,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/45398b024672b5e03bd937aed53a776c.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/acd5f973704d9d2c567ac33210dff398.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.1205,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ٗجدٜڈ","boundary":[0.8018890029074739,0.10921188779568923,0.8545867966478536,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.7494128612963913,0.10921188779568923,0.7938541132204551,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰٚ","boundary":[0.7061075765349752,0.10921188779568923,0.7413779716093724,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٌذت","boundary":[0.6484503164015735,0.10921188779568923,0.6981003933641184,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6244010603728408,0.10921188779568923,0.6404154267145545,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچك","boundary":[0.5841989054215837,0.10921188779568923,0.6172240637660914,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.5303374380023944,0.10921188779568923,0.5771502551961656,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"رجكڍ","boundary":[0.4749798187104498,0.10921188779568923,0.5221917222507269,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.3987728749786215,0.10921188779568923,0.4668828459038824,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽلا٩","boundary":[0.32634787070292454,0.10921188779568923,0.39032221652129295,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچث٣","boundary":[0.27431503335043617,0.10921188779568923,0.3184238070805541,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊی","boundary":[0.2218388917393535,0.10921188779568923,0.2662801436634172,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.19210979989738328,0.10921188779568923,0.2148167248376684,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټیت","boundary":[0.1382760389943561,0.10921188779568923,0.18517817052517294,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.13035197537198565,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀچٿیت","boundary":[0.8090141953138361,0.1380303315997239,0.8794164528818198,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكڃ","boundary":[0.7611301549011128,0.1380303315997239,0.8022449566923388,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7454277407217376,0.1380303315997239,0.7543609162796153,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7193004959808449,0.1380303315997239,0.7385288181973662,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.6702830511373354,0.1380303315997239,0.7122861296391312,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؾتټ","boundary":[0.6241517017273815,0.1380303315997239,0.663411835129126,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6039259449290234,0.1380303315997239,0.6240685821788952,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.5693205062425175,0.1380303315997239,0.597248674533949,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5465180434410809,0.1380303315997239,0.5625324097827946,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.5142122455960322,0.1380303315997239,0.5397022404651959,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیكڅڃ","boundary":[0.4454450145373696,0.1380303315997239,0.5072856165554985,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4408457328544553,0.1380303315997239,0.44536189498888323,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"احىبم","boundary":[0.7988848982384129,0.18274952504829253,0.8550460064990594,0.20220197461601588],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیسی","boundary":[0.7121173251239953,0.18274952504829253,0.7928818197366172,0.20220197461601588],"dir":"rtl"},{"str":"اهعبئی","boundary":[0.6232897212245596,0.18274952504829253,0.6891758166581152,0.20220197461601588],"dir":"rtl"},{"str":"څثهڇ","boundary":[0.8245253976398154,0.2129582854902137,0.8549471523858388,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیي","boundary":[0.7531640157345648,0.2129582854902137,0.8151711989054217,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7244349238925945,0.2129582854902137,0.7437740721737643,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ٻ٨ت","boundary":[0.6803538566786387,0.2129582854902137,0.7160848382939884,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6550301009064478,0.2129582854902137,0.6710444672481615,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.5937874123482128,0.2129582854902137,0.6476069276350869,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"آ٧جمیځ","boundary":[0.5183641183512913,0.2129582854902137,0.5845272789464684,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.500134256883872,0.2129582854902137,0.5090557550880793,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"دڄیجځ","boundary":[0.44751582007867285,0.2129582854902137,0.49252290876559734,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊجؿځ","boundary":[0.39031879596374214,0.2129582854902137,0.437890884214127,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3721433213613819,0.2129582854902137,0.38248343235424404,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.32651068924234655,0.2129582854902137,0.364521313091681,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3011869334701556,0.2129582854902137,0.31720129981186934,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.24016589704121774,0.2129582854902137,0.2937637601987948,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃزجٽ","boundary":[0.18953309389430478,0.2129582854902137,0.23078809645972295,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿځ","boundary":[0.13955053873781428,0.2129582854902137,0.18005746536685482,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.2129582854902137,0.13035197537198565,0.23241073505793705],"dir":"rtl"},{"str":"ثرلثڍ","boundary":[0.8286300667008724,0.24177672929424826,0.8793093894304772,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.7908756627330255,0.24177672929424826,0.8207628698477851,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.776979305626817,0.24177672929424826,0.7828253805370274,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ڀیپ","boundary":[0.7252009577561144,0.24177672929424826,0.7601614503164015,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.678339490336925,0.24177672929424826,0.7170177868992647,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6734908500085515,0.24177672929424826,0.6780070121429793,0.2612291788619716],"dir":"ltr"},{"str":"څثهڇ","boundary":[0.6350619120916711,0.24177672929424826,0.6654836668376947,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیي","boundary":[0.564798187104498,0.24177672929424826,0.6268053702753549,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5370383102445698,0.24177672929424826,0.5565714041388746,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃَډجڍ","boundary":[0.44802890371130494,0.24177672929424826,0.5299193485187504,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ډیتت","boundary":[0.39133316230545584,0.24177672929424826,0.43998888318795965,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3735043612108774,0.24177672929424826,0.38242585941508467,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ڃزچٽ","boundary":[0.3243252950230887,0.24177672929424826,0.3654971780400205,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31052744997434584,0.24177672929424826,0.31617957927142126,0.2612291788619716],"dir":"ltr"},{"str":"٣لڅ","boundary":[0.2734007183170857,0.24177672929424826,0.3033079503571986,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23419599794766546,0.24177672929424826,0.2403780143663417,0.2612291788619716],"dir":"ltr"},{"str":"ٳلاٽ","boundary":[0.18864648537711648,0.24177672929424826,0.2260225756798358,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17484864032837352,0.24177672929424826,0.18050076962544895,0.2612291788619716],"dir":"ltr"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.1387470497691124,0.24177672929424826,0.16667521806054386,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.24177672929424826,0.13054592098512058,0.2612291788619716],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.8343266632461093,0.27077528837205816,0.879238925944929,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8115242004446725,0.27077528837205816,0.8275385667863863,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.7514240713090168,0.27077528837205816,0.7894144005472893,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7405401060372842,0.27077528837205816,0.7446320315998026,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٓ","boundary":[0.7102845903882333,0.27077528837205816,0.7404015734564734,0.2902277379397815],"dir":"ltr"},{"str":"لاعی","boundary":[0.6631178382076278,0.27077528837205816,0.7101737643235848,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.6098838720711476,0.27077528837205816,0.6559875149649392,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكآٿڇ","boundary":[0.5461067681031191,0.27077528837205816,0.6030126560629383,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5006370788438516,0.27077528837205816,0.5393270311728023,0.2902277379397815],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49578843851547805,0.27077528837205816,0.5003046006499059,0.2902277379397815],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.8509492047203695,0.29977384744986796,0.8550220625962033,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٓ","boundary":[0.8208746365657602,0.29977384744986796,0.8509916196340003,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"لاط","boundary":[0.7906191209167094,0.29977384744986796,0.8207915170172738,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.7708654010603728,0.29977384744986796,0.7839468958440226,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7476581280998804,0.29977384744986796,0.7540434410808963,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7318782281511887,0.29977384744986796,0.7408554857191723,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیي","boundary":[0.6628612963913117,0.29977384744986796,0.7250624251753036,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6364503164015735,0.29977384744986796,0.6557894646827434,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.6016232255857705,0.29977384744986796,0.629551393877202,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5857473918248676,0.29977384744986796,0.5947792265793035,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.5342132717632975,0.29977384744986796,0.5790226203741601,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5114936623342095,0.29977384744986796,0.5274805883358988,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.452646656404994,0.29977384744986796,0.5047214638492625,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫جؿڇ","boundary":[0.4089755315524223,0.29977384744986796,0.44583803659996585,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٘ڀچڃی","boundary":[0.33181546092013,0.29977384744986796,0.4021835345909435,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.2784547631263896,0.29977384744986796,0.3250336924918762,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.251891226269882,0.29977384744986796,0.27142432016418677,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.21101529651268644,0.29977384744986796,0.24513083632632124,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"ثٜٓلاط","boundary":[0.13987378142637252,0.29977384744986796,0.2042258296231318,0.3192262970175913],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.12165221481101421,0.29977384744986796,0.13337215666153585,0.3192262970175913],"dir":"ltr"},{"str":"تإٳی","boundary":[0.8342739866598256,0.32863732007234625,0.8793524884556183,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.8155041901829998,0.32863732007234625,0.8274811014195315,0.3480897696400696],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7920896186078331,0.32863732007234625,0.8081039849495468,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.7331537540619121,0.32863732007234625,0.785150382369469,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.6910808961860784,0.32863732007234625,0.7258689926458013,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅدجكڇ","boundary":[0.6354846930049598,0.32863732007234625,0.6836663246109115,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٘ڀچځ","boundary":[0.5645005985975714,0.32863732007234625,0.6280316401573457,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"پیِیڂ","boundary":[0.5009192748417992,0.32863732007234625,0.5575816494016029,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"دڈٳجك","boundary":[0.45162561997605616,0.32863732007234625,0.49368069095262523,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ك٫تڈ","boundary":[0.4085974003762613,0.32863732007234625,0.44470829240880555,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3794224388575338,0.32863732007234625,0.4014491192064306,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.3592243885753378,0.32863732007234625,0.3724026989161382,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"پیِیڄڈ","boundary":[0.29282110484008894,0.32863732007234625,0.35230543937936937,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكثم","boundary":[0.253064135454079,0.32863732007234625,0.2852314007183171,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.23693894304771676,0.32863732007234625,0.24611263908101827,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجكدلؿ","boundary":[0.17850590046177525,0.32863732007234625,0.22951359671626473,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"٫لثڅثځ","boundary":[0.1216244227809133,0.32863732007234625,0.17108055413032322,0.3480897696400696],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8601972331221248,0.35763587915015604,0.8794992303745511,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8260646485377117,0.35763587915015604,0.8534655294159482,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅ","boundary":[0.7993738669403113,0.35763587915015604,0.8188792543184539,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃَ","boundary":[0.7470916709423635,0.35763587915015604,0.7925784943838472,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽچكؿثك","boundary":[0.6686639681999426,0.35763587915015604,0.7403312809988027,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6232712502137848,0.35763587915015604,0.6619322644937659,0.3770883287178794],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6186719685308705,0.35763587915015604,0.6231881306652984,0.3770883287178794],"dir":"ltr"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.8152471352830511,0.3864543229541907,0.8549505729433897,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیٌى","boundary":[0.7344364631434924,0.3864543229541907,0.803626817171199,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7031717119890541,0.3864543229541907,0.722510860270224,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.6573451342568839,0.3864543229541907,0.69156268171712,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.606060372840773,0.3864543229541907,0.6490184222758003,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.5347827945955191,0.3864543229541907,0.5942019839233795,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"عٴڀى","boundary":[0.46720591756456303,0.3864543229541907,0.5229791345989396,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.4428518898580469,0.3864543229541907,0.4588008500109705,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچیڄ","boundary":[0.38261074055070976,0.3864543229541907,0.43132597913459897,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3489009748589021,0.3864543229541907,0.37076141611082614,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.29534427911749617,0.3864543229541907,0.3405044267109156,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰى","boundary":[0.22821139045664446,0.3864543229541907,0.28373524884556184,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.19465879938429967,0.3864543229541907,0.2166300667008723,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1703047716777835,0.3864543229541907,0.1862537318307071,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"دلثى","boundary":[0.1216244227809133,0.3864543229541907,0.15869574140584916,0.405906772521914],"dir":"rtl"},{"str":"ڃؾٌتیڂ","boundary":[0.8093466735077818,0.4154528820320005,0.8793237557721909,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"دجك","boundary":[0.7786683769454421,0.4154528820320005,0.7983122969043954,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7727945955190696,0.4154528820320005,0.7784467248161451,0.4349053315997238],"dir":"ltr"},{"str":"دڅځ","boundary":[0.7200136822302036,0.4154528820320005,0.761961347699675,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ډیش","boundary":[0.6741491363092184,0.4154528820320005,0.709208140926971,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.6483651445185566,0.4154528820320005,0.6631948007525227,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"یڄڈثى","boundary":[0.581473405165042,0.4154528820320005,0.6321014195313837,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.5443911407559433,0.4154528820320005,0.5701582007867284,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.49471335727723625,0.4154528820320005,0.5360123892129901,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4749863177697965,0.4154528820320005,0.4862091211644883,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.42913203352146406,0.4154528820320005,0.46649278880844675,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتلث١","boundary":[0.3645481443475287,0.4154528820320005,0.42155882720823795,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3445994527107919,0.4154528820320005,0.3535209509149992,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"تِلی٢","boundary":[0.2807636394732342,0.4154528820320005,0.33689483759567657,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.2294581836839405,0.4154528820320005,0.2697711646998461,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.18000205233453057,0.4154528820320005,0.22019074376130984,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17412827090815805,0.4154528820320005,0.17978040020523348,0.4349053315997238],"dir":"ltr"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.1216244227809133,0.4154528820320005,0.1661694098385228,0.4349053315997238],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجكى","boundary":[0.8170429279972636,0.44427132583603507,0.8792702240465196,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7951086027022404,0.44427132583603507,0.8079367196853086,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.7382548315375406,0.44427132583603507,0.7869650127702272,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"پڄذۇٴجڃڌ","boundary":[0.6659397981871045,0.44427132583603507,0.7293723276894134,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"تٴټی٬ى","boundary":[0.5971224559603215,0.44427132583603507,0.6568238412861297,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀضچځ","boundary":[0.5236933470155636,0.44427132583603507,0.5877785188985805,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀجم،","boundary":[0.4768139216692321,0.44427132583603507,0.5146610227467078,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"كڅمڇ","boundary":[0.43245578929365486,0.44427132583603507,0.4696508612459092,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4145296733367539,0.44427132583603507,0.4247279230507506,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثكث","boundary":[0.37380109457841626,0.44427132583603507,0.4063860834047407,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3556256199760561,0.44427132583603507,0.3659657309689182,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.32309303916538396,0.44427132583603507,0.34659329570720027,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.26628595861125365,0.44427132583603507,0.3138580468616385,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ٳی٬لى","boundary":[0.20064032837352488,0.44427132583603507,0.2571982213100735,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1947665469471524,0.44427132583603507,0.2004186762442278,0.46372377540375836],"dir":"ltr"},{"str":"ډڀضچځ","boundary":[0.1216244227809133,0.44427132583603507,0.18570959466393022,0.46372377540375836],"dir":"rtl"},{"str":"ٯ٢ٜ","boundary":[0.8433620660167608,0.47326988491384486,0.8794082435436976,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃيٴِتجځ","boundary":[0.7697458525739697,0.47326988491384486,0.8366016760731999,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.7179623738669404,0.47326988491384486,0.7630502587001554,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":"ؿمؿ","boundary":[0.6813066529844365,0.47326988491384486,0.7111695858885062,0.49272233448156816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.676458012656063,0.47326988491384486,0.6809741747904909,0.49272233448156816],"dir":"ltr"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.8082815118864376,0.5020883287178795,0.8482066016760732,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.7387976740208654,0.5020883287178795,0.798473405165042,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"(تإییڍ","boundary":[0.6620916709423635,0.5020883287178795,0.7290696083461605,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":":)","boundary":[0.6496232255857706,0.5020883287178795,0.6620080383102445,0.5215407782856027],"dir":"ltr"},{"str":"ثعٴجٿی","boundary":[0.5768556524713528,0.5020883287178795,0.640995515657799,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5450147083974688,0.5020883287178795,0.5671522148110142,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"پیَ","boundary":[0.4942491876175817,0.5020883287178795,0.5367552127947816,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4714316743629212,0.5020883287178795,0.48425979134598945,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ٟڊچك","boundary":[0.41815204378313664,0.5020883287178795,0.4640139405265431,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.36307148965281344,0.5020883287178795,0.4105719847585434,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.32950658457328547,0.5020883287178795,0.35326338293141785,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.27553788267487606,0.5020883287178795,0.3195912433726698,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈثڃ","boundary":[0.1951852231913802,0.5020883287178795,0.26841990723529857,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.17648332478193945,0.5020883287178795,0.18712292069685096,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.5020883287178795,0.16667521806054386,0.5215407782856027],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.8398905421583719,0.5311169070079851,0.8793504361210879,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.8203851547802292,0.5311169070079851,0.8331588384521953,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.8008807935693518,0.5311169070079851,0.8133755772190867,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7779613476996751,0.5311169070079851,0.7939757140413888,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀجځ","boundary":[0.726205575508808,0.5311169070079851,0.7712286642722763,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ُٴٺ","boundary":[0.6767217376432358,0.5311169070079851,0.7193343595005987,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.6572173764323586,0.5311169070079851,0.6697121600820934,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6391727381563195,0.5311169070079851,0.6503384641696597,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ت٨ییلثت","boundary":[0.5663374380023944,0.5311169070079851,0.6321906960834617,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5505594321874466,0.5311169070079851,0.5594809303916539,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓلاعجت","boundary":[0.4687697964768258,0.5311169070079851,0.5436050966307509,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٳی","boundary":[0.4126261330596887,0.5311169070079851,0.46203711304942713,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"تإیی","boundary":[0.3643962715922695,0.5311169070079851,0.40599914486061234,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.34860714896528133,0.5311169070079851,0.3575286471694887,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.30577287497862154,0.5311169070079851,0.34184675902172057,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇثًت","boundary":[0.2201371643577903,0.5311169070079851,0.29887395245425,0.5505693565757084],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.215537882674876,0.5311169070079851,0.2200540448093039,0.5505693565757084],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8358132375577219,0.5599353508120197,0.8550865401060374,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"چكتی","boundary":[0.7706088592440568,0.5599353508120197,0.8127884385154781,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7412984436463145,0.5599353508120197,0.7631588848982385,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ت٨ییلثت","boundary":[0.6679921327176329,0.5599353508120197,0.7343003257047381,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6512131007354199,0.5599353508120197,0.6601345989396271,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓلاعجت","boundary":[0.569201812895502,0.5599353508120197,0.6443601027104404,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ُٴٺ","boundary":[0.5192469642551736,0.5599353508120197,0.5618595861125364,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجدٺ","boundary":[0.4772161792372157,0.5599353508120197,0.5118216179237215,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاع٠ڈثڍ","boundary":[0.38261074055070976,0.5599353508120197,0.47027694299885175,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ؿث","boundary":[0.36037147255002566,0.5599353508120197,0.37502821959979477,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"تڈ","boundary":[0.3257937403796819,0.5599353508120197,0.3458255515649051,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.28043817342226784,0.5599353508120197,0.31856233966136477,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڀچلاً","boundary":[0.21818163160595178,0.5599353508120197,0.27349893718390383,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.18875731144176502,0.5599353508120197,0.2109779374037968,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.14160082093381224,0.5599353508120197,0.1818438900347681,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1216244227809133,0.5599353508120197,0.13470656188245814,0.579387800379743],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیٌی","boundary":[0.810372840773046,0.5889339098898295,0.8793066529844366,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغٌچح","boundary":[0.7328664272276381,0.5889339098898295,0.8023266632461091,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳڄڄ،","boundary":[0.6523430819223534,0.5889339098898295,0.7255933445723081,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.6024226098854113,0.5889339098898295,0.6442594492902344,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"كڅمڇ","boundary":[0.5593389772532923,0.5889339098898295,0.5954653588184113,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5293605267658629,0.5889339098898295,0.5522579105360291,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"پیَ","boundary":[0.48065247135283057,0.5889339098898295,0.5220379722001296,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4594070463485548,0.5889339098898295,0.4722351633316231,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.40634906789806735,0.5889339098898295,0.4513998631776979,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3789473234137164,0.5889339098898295,0.39828647169488623,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.3246322900632803,0.5889339098898295,0.37094014024285954,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیجځ","boundary":[0.2743500940653327,0.5889339098898295,0.3165820933812211,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2571862493586455,0.5889339098898295,0.26610774756285277,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثرتڀج٣جت","boundary":[0.16883016931759878,0.5889339098898295,0.24920677270395075,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.12165212929707543,0.5889339098898295,0.16154061147110751,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثمرڀټڈ","boundary":[0.8222165212929708,0.6179324689676392,0.8793750641354542,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"یڊچؿیت","boundary":[0.74957243030614,0.6179324689676392,0.8144056781255344,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.7182743287155807,0.6179324689676392,0.741774585257397,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.6664344108089618,0.6179324689676392,0.7104877715067556,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ","boundary":[0.6479818710449804,0.6179324689676392,0.6592420470670904,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثُتڈ","boundary":[0.6086013340174449,0.6179324689676392,0.6469748589020011,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.581199589533094,0.6179324689676392,0.601509552409984,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5624976911236533,0.6179324689676392,0.5740806141635096,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.512792201128784,0.6179324689676392,0.5552172711844339,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.48899230374551056,0.6179324689676392,0.5050066700872242,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ُٴٺ","boundary":[0.4382616726526423,0.6179324689676392,0.4810405336069779,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٬جڅت","boundary":[0.36935556695741406,0.6179324689676392,0.4312617717510811,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"كڅمڇ","boundary":[0.326271934325295,0.6179324689676392,0.362398315890414,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.2991472550025654,0.6179324689676392,0.31918756403300125,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.24614468958440225,0.6179324689676392,0.2921236685650951,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٌذت","boundary":[0.18873678809645972,0.6179324689676392,0.23838686505900458,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.16493689071318626,0.6179324689676392,0.18095125705489995,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃچث١","boundary":[0.12165931246793227,0.6179324689676392,0.1575886407745332,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.840430990251411,0.6467509127716738,0.879491021036429,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"كڅمڇ","boundary":[0.7984836668376946,0.6467509127716738,0.8335878228151189,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.7697797160937233,0.6467509127716738,0.7917509834102959,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.7500526765862835,0.6467509127716738,0.7629715157545219,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.7031455447237899,0.6467509127716738,0.7430706345134257,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیٌی","boundary":[0.6271378484693005,0.6467509127716738,0.6963210193261502,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"ٛذٰڈدڄڍ","boundary":[0.5329870018813067,0.6467509127716738,0.6201753035744827,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳڄڄ","boundary":[0.4593595005985976,0.6467509127716738,0.5262871558063965,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45444244911920645,0.6467509127716738,0.45895861125363435,0.6662033623393971],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.8422267829656234,0.6757494718494836,0.8549890542158372,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٿی","boundary":[0.7724046519582692,0.6757494718494836,0.8353990080383102,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7436268171711988,0.6757494718494836,0.7654872584231229,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7205749957243031,0.6757494718494836,0.7368664272276381,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.6541388746365658,0.6757494718494836,0.7138146057807422,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤لڅ٫ڄ","boundary":[0.5801794082435437,0.6757494718494836,0.6472568838720713,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.5496622199418506,0.6757494718494836,0.573419018299983,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.4809090131691466,0.6757494718494836,0.542861980502822,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.45763878912262707,0.6757494718494836,0.4736531554643408,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ثٳخل","boundary":[0.4174089276552079,0.6757494718494836,0.45071216008209347,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰلكثت","boundary":[0.35002668034889683,0.6757494718494836,0.4104822986146742,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلدچٙ","boundary":[0.29059620318111856,0.6757494718494836,0.3431000513083633,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2677937403796819,0.6757494718494836,0.28380810672139556,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰچؿ","boundary":[0.22116367367880962,0.6757494718494836,0.26110221688715907,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2054648041179099,0.6757494718494836,0.21426475115443816,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ثیٰج٣جت","boundary":[0.13730118009235506,0.6757494718494836,0.19862856127175657,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165221481101421,0.6757494718494836,0.13074003762613307,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.8105575508807935,0.7045679156535182,0.879297417479049,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخٺ","boundary":[0.7677509834102959,0.7045679156535182,0.8018577048058834,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"عټیتٙ","boundary":[0.7095519069608346,0.7045679156535182,0.7605568820956106,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"دی٢","boundary":[0.6736093723276894,0.7045679156535182,0.7009844364631435,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6677355909013168,0.7045679156535182,0.6733877201983923,0.7240203652212415],"dir":"ltr"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.6125696938600992,0.7045679156535182,0.6587287497862152,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰ","boundary":[0.5851679493757482,0.7045679156535182,0.6039529673336754,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"َٗڀجځ","boundary":[0.5139344963229007,0.7045679156535182,0.5632520950915,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5080607148965282,0.7045679156535182,0.5137128441936036,0.7240203652212415],"dir":"ltr"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.4535065845732855,0.7045679156535182,0.5007583915199917,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴجط","boundary":[0.40765230032495303,0.7045679156535182,0.4449729775953481,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3900032495296734,0.7045679156535182,0.3989247477338807,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٻٴیت","boundary":[0.32078416281853944,0.7045679156535182,0.3827449032731662,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ؽ","boundary":[0.2980807251582008,0.7045679156535182,0.3121279288524029,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.27092833931930904,0.7045679156535182,0.28131828288010946,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23811356251068924,0.7045679156535182,0.2554024285958611,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23246964255173594,0.7045679156535182,0.23812177184881134,0.7240203652212415],"dir":"ltr"},{"str":"عٮ","boundary":[0.1923591585428425,0.7045679156535182,0.2238337609030272,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"عٙ٘جڃت","boundary":[0.1216244227809133,0.7045679156535182,0.1838255515649051,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ث٬ٛجٹ","boundary":[0.8301679493757484,0.7336115035497718,0.878321874465538,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8242941679493759,0.7336115035497718,0.8299462972464513,0.7530639531174951],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.7802408072515822,0.7336115035497718,0.8173129433501244,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ٻنڅٽ","boundary":[0.7374896528134087,0.7336115035497718,0.7729784081537965,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7103372669745169,0.7336115035497718,0.7296764152556868,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰچؿ","boundary":[0.6626543526594837,0.7336115035497718,0.7024132033521466,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6567805712331112,0.7336115035497718,0.6624327005301867,0.7530639531174951],"dir":"ltr"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.6030022233624082,0.7336115035497718,0.6494323212944582,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰ","boundary":[0.5630217205404482,0.7336115035497718,0.5960391664826379,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ثرجكڇ،","boundary":[0.5074147426030444,0.7336115035497718,0.5556734706017951,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.4899873439370618,0.7336115035497718,0.500195242985897,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.4805117154096118,0.7336115035497718,0.4898765178724132,0.7530639531174951],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٘جكدڈ،","boundary":[0.3970042756969386,0.7336115035497718,0.46004681277333925,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ټظ،","boundary":[0.34599657944244916,0.7336115035497718,0.37342603044296224,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ؽتڄڈ","boundary":[0.2954876004788781,0.7336115035497718,0.33801710278775443,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2896138190525056,0.7336115035497718,0.29526594834958103,0.7530639531174951],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڀڄچ٣یت","boundary":[0.2029758850692663,0.7336115035497718,0.2824480441740575,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"رڄوٴ","boundary":[0.14877680861980505,0.7336115035497718,0.194935864545921,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.7336115035497718,0.1408527449974346,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڇډجڍ","boundary":[0.8198648879767402,0.7624299473538064,0.8794150846587994,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"علثٽ،","boundary":[0.7631691465708911,0.7624299473538064,0.8084929023430819,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7066909526252779,0.7624299473538064,0.7517417479049086,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"٧لڅك،","boundary":[0.6520865401060373,0.7624299473538064,0.6954749444159398,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.6040490850008552,0.7624299473538064,0.6404277407217377,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٓغت،","boundary":[0.5360655036770994,0.7624299473538064,0.5927530357448264,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڈ،","boundary":[0.4906576021891568,0.7624299473538064,0.5248197366170686,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"دلؿڇؿثكڍ،","boundary":[0.3980032495296733,0.7624299473538064,0.4791956558919104,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.3282238754917052,0.7624299473538064,0.3864044809303917,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.307673678809646,0.7624299473538064,0.31659517701385337,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.2505428424833248,0.7624299473538064,0.2994344535659313,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثَٿجكثت","boundary":[0.1880092355053874,0.7624299473538064,0.2409468925634367,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.16778347870702928,0.7624299473538064,0.1792900046594521,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"پجٱ","boundary":[0.12165212929707543,0.7624299473538064,0.15625756798358134,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄڄ","boundary":[0.8521734222678297,0.7914285064316161,0.8794643406875321,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴی","boundary":[0.8111424662219943,0.7914285064316161,0.8387357619291945,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.7900824354369761,0.7914285064316161,0.8043235847443133,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7562425175303574,0.7914285064316161,0.7735313836155294,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"صینډج","boundary":[0.6987771506755601,0.7914285064316161,0.7492532922866427,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ثُجكڇ","boundary":[0.6496776124508294,0.7914285064316161,0.6919023430819224,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿ","boundary":[0.6114703266632462,0.7914285064316161,0.6430003420557552,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6068710449803318,0.7914285064316161,0.6113872071147597,0.8108809559993395],"dir":"ltr"},{"str":"دیڊی","boundary":[0.8031896699161963,0.8202469502356509,0.8549177355909013,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7569577561142466,0.8202469502356509,0.7956360526765864,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄيٴجٿی","boundary":[0.6854369762271251,0.8202469502356509,0.750091998497002,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6560880793569352,0.8202469502356509,0.6779485206088594,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"لی٤ت","boundary":[0.5873738669403112,0.8202469502356509,0.6344769967504703,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڊی","boundary":[0.543505216350265,0.8202469502356509,0.5799495467761245,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.5232384128612964,0.8202469502356509,0.5357331965110314,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.48603984949546775,0.8202469502356509,0.5159270566102274,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠جٽ","boundary":[0.441850350607149,0.8202469502356509,0.47847836497349067,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځۇٴقثكڍ","boundary":[0.3359201299811869,0.8202469502356509,0.4343121258765179,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ریپج","boundary":[0.26915512228493244,0.8202469502356509,0.3283687361039849,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.24553890884214127,0.8202469502356509,0.26155327518385496,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"٣لٓڈڍ","boundary":[0.17321703437660338,0.8202469502356509,0.2381097998973833,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.1216244227809133,0.8202469502356509,0.165677783478707,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴقثكؿ","boundary":[0.806011629895673,0.8492395054710015,0.879295194116641,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7795190696083462,0.8492395054710015,0.799052163502651,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.7490593466735078,0.8492395054710015,0.7724816145031641,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغچ","boundary":[0.707215324097828,0.8492395054710015,0.7417930562681718,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀڈڍ","boundary":[0.6472122455960322,0.8492395054710015,0.7002538053702754,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰلكثت","boundary":[0.5790653326492219,0.8492395054710015,0.6395486574311613,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5631894988883188,0.8492395054710015,0.5722213336427548,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"چثدٚ","boundary":[0.502429108944758,0.8492395054710015,0.5404701556353686,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"عجٳپ","boundary":[0.45042397810843166,0.8492395054710015,0.49530853429108945,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.42842500427569696,0.8492395054710015,0.44344193603557386,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"رجٿ٤ڈ","boundary":[0.370518385496836,0.8492395054710015,0.4213044296220284,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیدجُ؛","boundary":[0.2849498888318796,0.8492395054710015,0.3633290576363947,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.24347323413716437,0.8492395054710015,0.2779678467590217,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"٧جٻذجً","boundary":[0.2009235505387378,0.8492395054710015,0.23660954335556691,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډج","boundary":[0.1375577219086711,0.8492395054710015,0.19412506413545408,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165221481101421,0.8492395054710015,0.13074003762613307,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچثڃیڂ","boundary":[0.8276038994356081,0.878057949275036,0.8794982042072857,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلایی","boundary":[0.7623995211219429,0.878057949275036,0.8206622199418506,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"څٗ٢","boundary":[0.7163056268171712,0.878057949275036,0.7552886950572945,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.6734990593466736,0.878057949275036,0.7095672936107836,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6537720198392338,0.878057949275036,0.6667869579027097,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴجڇ","boundary":[0.6212445698648881,0.878057949275036,0.6470393364118352,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"تڀجٿجً","boundary":[0.5740336924918762,0.878057949275036,0.6144574995724302,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5579827261843681,0.878057949275036,0.5669042243885754,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴجڇ","boundary":[0.5256769283393193,0.878057949275036,0.5511946297246453,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5077508123824184,0.878057949275036,0.5189165383957586,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٱ","boundary":[0.4571878767991373,0.878057949275036,0.5010181289550197,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ت٨ییلڍ","boundary":[0.38902428595861127,0.878057949275036,0.45037672047302163,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیپقیلؿ.ثًلاٽ","boundary":[0.2593952454250043,0.878057949275036,0.3819675047032667,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.2288780571233111,0.878057949275036,0.2526348554814435,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ٣ڄچثځ","boundary":[0.15808106721395587,0.878057949275036,0.2221611082606465,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.12165212929707543,0.878057949275036,0.15153933641183512,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.8795,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/3633dbec4e435c8db806b87a5349804d.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/2b894e4f86fe11908ab9ff73a0dfe918.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12045,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ُلی٤ت","boundary":[0.8183256370788438,0.10921188779568923,0.8794908500085513,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڊی","boundary":[0.771635026509321,0.10921188779568923,0.8083358987514966,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكثڍ","boundary":[0.7159654523687361,0.10921188779568923,0.7616647853600137,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"یٌتپ","boundary":[0.6446468274328716,0.10921188779568923,0.6918587309731485,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځۇٴقثكڍ","boundary":[0.5363220454934154,0.10921188779568923,0.6343743800239439,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیتچثڃ","boundary":[0.4536728236702583,0.10921188779568923,0.5261855652471353,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.43080571233111,0.10921188779568923,0.4436338293141782,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3933854968359842,0.10921188779568923,0.4220223924044377,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتټڈ","boundary":[0.33181546092013,0.10921188779568923,0.3831556353685651,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دیلڅځ","boundary":[0.2740935522490166,0.10921188779568923,0.32170873952454254,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.22550230887634684,0.10921188779568923,0.2639312467932273,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22090302719343252,0.10921188779568923,0.22541918932786045,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ډلصڄ","boundary":[0.15371985633658286,0.10921188779568923,0.21082298614674194,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.1434848640328374,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجدل","boundary":[0.8448065686300088,0.1380303315997239,0.8791855652471353,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.8082845903882334,0.1380303315997239,0.838023262110368,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.7552163502650932,0.1380303315997239,0.8015242004446725,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7354349238925945,0.1380303315997239,0.7482630408756626,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀج","boundary":[0.6936463143492388,0.1380303315997239,0.7285565247135284,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6672086770921543,0.1380303315997239,0.6865970583205063,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.610843736878214,0.1380303315997239,0.6604102718349464,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.5586483666837695,0.1380303315997239,0.6040392334603069,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈۇٴچڃڈثڍ","boundary":[0.47680434410808964,0.1380303315997239,0.5519156832563709,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیظ","boundary":[0.42211818026338294,0.1380303315997239,0.47000307850179585,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.40638703608688215,0.1380303315997239,0.4153085342910895,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3800104327005302,0.1380303315997239,0.3995942481084481,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ","boundary":[0.3687338806225415,0.1380303315997239,0.3732500427569694,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3348939627159227,0.1380303315997239,0.3521828288010946,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤یڂ","boundary":[0.28358559945271083,0.1380303315997239,0.328217547460236,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2605987180972533,0.1380303315997239,0.2767272105353173,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.2263126389601505,0.1380303315997239,0.2537712275090914,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.20646280143663417,0.1380303315997239,0.21948486403283737,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.1832902214004279,0.1380303315997239,0.18970035915854286,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1706105695228322,0.1380303315997239,0.17649058391002492,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"لیظ","boundary":[0.12165212929707543,0.1380303315997239,0.15387583376090305,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃِڇ،","boundary":[0.831401579951203,0.16702889067753357,0.8792727894646829,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څٻی","boundary":[0.7939541645288182,0.16702889067753357,0.8246506982916698,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7595775611424662,0.16702889067753357,0.7872522661193775,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جء","boundary":[0.7080177868992646,0.16702889067753357,0.7528089618607833,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تټچیغجً","boundary":[0.650803831024457,0.16702889067753357,0.7012573969557039,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6307020694373183,0.16702889067753357,0.6437241320335215,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.5809965794424492,0.16702889067753357,0.6238701409758364,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؾتټ","boundary":[0.5353362408072516,0.16702889067753357,0.5742525584818026,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.5151104840088935,0.16702889067753357,0.5352531212587652,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.49230802120745687,0.16702889067753357,0.5083223875491706,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.44027518385496833,0.16702889067753357,0.48551523322902274,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"آڅكؿڇ","boundary":[0.3895445527621002,0.16702889067753357,0.43348708739524544,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.3212972464511715,0.16702889067753357,0.38248058833589876,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31667949375748244,0.16702889067753357,0.3211956558919104,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"دلكًی","boundary":[0.7998546263040875,0.1958473344815682,0.8548797674020865,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.7430501111681204,0.1958473344815682,0.7906499059346674,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7251239952112195,0.1958473344815682,0.7353222449252161,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچثڃیڂ","boundary":[0.6641440054728921,0.1958473344815682,0.7159254318453909,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.6271080896186078,0.1958473344815682,0.6550085513938771,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6091799213271764,0.1958473344815682,0.6181014195313835,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.5504318453907988,0.1958473344815682,0.5998325637078844,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ،","boundary":[0.4906278433384642,0.1958473344815682,0.5413307679151702,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دؾَپقیلڍ","boundary":[0.38158457328544554,0.1958473344815682,0.48148606122798016,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.3244080725158201,0.1958473344815682,0.3723126389601506,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.30240909868308535,0.1958473344815682,0.3167060568301205,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2773347015563537,0.1958473344815682,0.2933490678980674,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"تإًیٌی","boundary":[0.1991277578245254,0.1958473344815682,0.26831092868137507,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څثٿ٘جیی","boundary":[0.12165212929707543,0.1958473344815682,0.19007593637762957,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"آُٴجك","boundary":[0.8314273986659826,0.224845893559378,0.8792765520779887,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.7942107063451342,0.224845893559378,0.8202478193945614,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"جمؿ","boundary":[0.7541901829998289,0.224845893559378,0.7799018299982897,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7495549854626304,0.224845893559378,0.7540711475970584,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"دٌیجكڍ","boundary":[0.676458012656063,0.224845893559378,0.7417905091185001,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.652402086540106,0.224845893559378,0.6652302035231742,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.5937473918248674,0.224845893559378,0.6431346466174754,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.5232384128612964,0.224845893559378,0.5829141440054729,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4929254318453908,0.224845893559378,0.5124585257396955,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"عٰیٰت","boundary":[0.42032238754917056,0.224845893559378,0.48485077168643737,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډج","boundary":[0.3531084316743629,0.224845893559378,0.4094192320848299,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.33335950059859754,0.224845893559378,0.3463001539250898,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣جؿتډجڍ","boundary":[0.241448606122798,0.224845893559378,0.32263844706687195,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿتثڅٹ","boundary":[0.17185633658286303,0.224845893559378,0.23053873781426376,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.1216244227809133,0.224845893559378,0.16399345949108846,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"د٤خت","boundary":[0.8360287326834274,0.2538444526371878,0.879250897896357,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"پیجٿذل","boundary":[0.7793312809988029,0.2538444526371878,0.8291097834874589,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثٳلٽ","boundary":[0.7359326150162476,0.2538444526371878,0.7720064990593466,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ټی","boundary":[0.689285103471866,0.2538444526371878,0.713130152214811,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثلله","boundary":[0.6586760731999316,0.2538444526371878,0.6819495467761245,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڈ","boundary":[0.6150803831024456,0.2538444526371878,0.6517343069408118,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څآٻڈ","boundary":[0.5757795450658457,0.2538444526371878,0.6074757995553275,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ډٌتڄ","boundary":[0.5112233624080725,0.2538444526371878,0.5683264922182315,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4817713357277236,0.2538444526371878,0.5037980160766204,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.4356953993500941,0.2538444526371878,0.47483209948935967,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"تجیی","boundary":[0.3882546605096631,0.2538444526371878,0.4287976429925857,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثك","boundary":[0.3496767573114419,0.2538444526371878,0.3800430990251412,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.2946239096972807,0.2538444526371878,0.34252847614161114,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃ","boundary":[0.27877578245253976,0.2538444526371878,0.28760416975588504,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.24912981015905594,0.2538444526371878,0.25805130836326323,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.2202042072857876,0.2538444526371878,0.24198152898922526,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1740728578758338,0.2538444526371878,0.21331597904518504,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1448978963571062,0.2538444526371878,0.16692457670600308,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.2538444526371878,0.137638789122627,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄيٴجٽ","boundary":[0.8306088592440569,0.28266289644122233,0.879261501624765,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دلكًی","boundary":[0.7685565247135283,0.28266289644122233,0.8238484693004962,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"تجكیؾی","boundary":[0.7018556524713528,0.28266289644122233,0.7618166581152728,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅكثځ","boundary":[0.6473235847443133,0.28266289644122233,0.6950896186078331,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6345231742774073,0.28266289644122233,0.6403692491876176,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"لی٢","boundary":[0.5873738669403112,0.28266289644122233,0.6183148623225586,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ٣ٔل","boundary":[0.5350117399483942,0.28266289644122233,0.5805563536856507,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5141438344450145,0.28266289644122233,0.5282317546716637,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"چك،","boundary":[0.4726394732341372,0.28266289644122233,0.4974368051992475,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڇ","boundary":[0.42699247477338803,0.28266289644122233,0.4658466852557031,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.39415512228493244,0.28266289644122233,0.42019223533435957,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"چؿ","boundary":[0.35875235163331626,0.28266289644122233,0.37989242346502483,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.3300268513767744,0.28266289644122233,0.3521643577903198,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣جً","boundary":[0.2923080212074568,0.28266289644122233,0.3232284932443988,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٳخل","boundary":[0.2519595396906839,0.28266289644122233,0.2852447408927656,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.19733196511031298,0.28266289644122233,0.2452224775247061,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.1216244227809133,0.28266289644122233,0.1905582349923038,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8702558577048058,0.311706484337476,0.8791773559090131,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"تزجكثت","boundary":[0.8038433384641696,0.311706484337476,0.8633198732172565,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7979695570377972,0.311706484337476,0.8036216863348726,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٰچؿ","boundary":[0.7505637078843851,0.311706484337476,0.7904610911578587,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7341614503164016,0.311706484337476,0.7434927699928869,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثیٰج٣جت","boundary":[0.6654267145544723,0.311706484337476,0.7269688103764493,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6416837694544211,0.311706484337476,0.6576981357961348,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.5806740208654011,0.311706484337476,0.634036770993672,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.5134898238412862,0.311706484337476,0.5731655549854626,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"تِلی٢","boundary":[0.45315974003762616,0.311706484337476,0.5060316401573457,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.4094614332136138,0.311706484337476,0.44534137164357784,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.39283752351633316,0.311706484337476,0.4017590217205405,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجكڍ","boundary":[0.32309303916538396,0.311706484337476,0.3859052009699351,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.2764024285958611,0.311706484337476,0.3154624593808791,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.2452967333675389,0.311706484337476,0.26879698990935524,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.2092909184197024,0.311706484337476,0.2377732170343766,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.14217547460236019,0.311706484337476,0.18848332478193947,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.1216244227809133,0.311706484337476,0.13464648537711646,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.8363358987514965,0.34052492814151053,0.8791147597058321,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجؿثت","boundary":[0.7687042927997264,0.34052492814151053,0.8267771506755601,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7628305113733539,0.34052492814151053,0.7684826406704293,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"عڅؿ","boundary":[0.7066694031127073,0.34052492814151053,0.7557266697893218,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7007956216863348,0.34052492814151053,0.7064477509834103,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیجت","boundary":[0.6490080383102446,0.34052492814151053,0.6930092939717865,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.630397981871045,0.34052492814151053,0.6393194800752522,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٯٔج","boundary":[0.5906668376945442,0.34052492814151053,0.6231089599318974,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5442748417992133,0.34052492814151053,0.5556480246280143,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.4927099367196853,0.34052492814151053,0.5346853087053189,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4669668205917564,0.34052492814151053,0.48298118693347014,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ت٨ییلثت","boundary":[0.39107662048913977,0.34052492814151053,0.4587206306605999,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.3277585086369078,0.34052492814151053,0.3811212587651787,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.2701012485035061,0.34052492814151053,0.3182828801094578,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.24117564563023774,0.34052492814151053,0.2623149207889576,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.1922011287839918,0.34052492814151053,0.23163365828630064,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1861528989225244,0.34052492814151053,0.1918050282195998,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.1402986146741919,0.34052492814151053,0.17870863391617975,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.34052492814151053,0.13054592098512058,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټیجت","boundary":[0.8286300667008724,0.3695234872193203,0.8795392508978963,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.7806139900803831,0.3695234872193203,0.8203030613990081,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.7332307166068069,0.3695234872193203,0.7721306652984438,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.7119521121942877,0.3695234872193203,0.7259590366675146,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6886509321019326,0.3695234872193203,0.6951342568838721,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6712789464682744,0.3695234872193203,0.6802004446724815,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل","boundary":[0.6268433384641697,0.3695234872193203,0.6631055242004447,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثك","boundary":[0.56379596374209,0.3695234872193203,0.5943839575850864,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.5074132033521465,0.3695234872193203,0.5553454763126391,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4605337780058149,0.3695234872193203,0.4997537334160916,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4556851376774414,0.3695234872193203,0.4602012998118693,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.4198093039165384,0.3695234872193203,0.44802566774138664,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"پیڇ،","boundary":[0.3582392680006841,0.3695234872193203,0.4118843851547802,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3223234137164358,0.3695234872193203,0.34999811869334707,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃیِڈ","boundary":[0.25838036599965797,0.3695234872193203,0.3140299298785702,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.237033008380366,0.3695234872193203,0.25011048400889346,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیلڅ","boundary":[0.19604925602873266,0.3695234872193203,0.22877646656404996,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دؾِیڇ","boundary":[0.12165212929707543,0.3695234872193203,0.18778347870702927,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8405031640157347,0.3983419310233549,0.8791814605780742,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8105524200444673,0.3983419310233549,0.8325791003933641,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7831506755601164,0.3983419310233549,0.8033600563025959,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽچكؿ","boundary":[0.7162219941850522,0.3983419310233549,0.7750706345134256,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.6894015734564735,0.3983419310233549,0.7080757653497521,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"چٿیڂ","boundary":[0.6273943902856166,0.3983419310233549,0.6726945442107064,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڊپ","boundary":[0.5699290234308192,0.3983419310233549,0.6192650932101933,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.5100860270224047,0.3983419310233549,0.5618941337438003,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.4911347699675047,0.3983419310233549,0.5028721319812259,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.4087780058149479,0.3983419310233549,0.48304673336753895,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.36593552249016587,0.3983419310233549,0.40063340174448436,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.31822473063109286,0.3983419310233549,0.35754027706516167,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓٺ","boundary":[0.27367265264238066,0.3983419310233549,0.3101067213955875,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.25064853771164697,0.3983419310233549,0.26566546947152386,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.18860954335556696,0.3983419310233549,0.24264135454079014,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"یلڇ","boundary":[0.13858388917393535,0.3983419310233549,0.16631811185223191,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165212929707543,0.3983419310233549,0.1305736275012827,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.8406875320677271,0.42734049010116476,0.8795534889687019,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿڇ،","boundary":[0.7922938258936207,0.42734049010116476,0.8321912091670942,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿيٴل","boundary":[0.7528674533949035,0.42734049010116476,0.7840372840773047,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7172481614503164,0.42734049010116476,0.7452079834588486,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6869321019326151,0.42734049010116476,0.7090696083461604,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٻیټی","boundary":[0.6312425175303574,0.42734049010116476,0.6796425440861238,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6073824183341885,0.42734049010116476,0.6223993500940653,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.5674296220283906,0.42734049010116476,0.5992089960663588,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.515147426030443,0.42734049010116476,0.5600361920371112,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈ","boundary":[0.45798888318795966,0.42734049010116476,0.5079497534255911,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.41135881648708744,0.42734049010116476,0.45068006847518643,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4067595348041731,0.42734049010116476,0.411275696938601,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"دج","boundary":[0.3875589191038139,0.42734049010116476,0.39945072009139987,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.3371053531725671,0.42734049010116476,0.3800110551668273,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3128067384983752,0.42734049010116476,0.3288211048400889,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیڂ","boundary":[0.2555584060201813,0.42734049010116476,0.30572264664223137,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"پیڇڍ","boundary":[0.18168291431503333,0.42734049010116476,0.2472201128783992,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿقٳچك","boundary":[0.1216244227809133,0.42734049010116476,0.17332478193945616,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8404959808448778,0.45615893390519935,0.8791742774072174,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8113210193261501,0.45615893390519935,0.8333476996750472,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.7577817684282537,0.45615893390519935,0.8040896186078331,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7375149649392851,0.45615893390519935,0.7502772361894989,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀج","boundary":[0.6951855652471353,0.45615893390519935,0.7301788951599112,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.6434025996237386,0.45615893390519935,0.6876221994185052,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.5883497520095776,0.45615893390519935,0.6363828596823431,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.521442620147084,0.45615893390519935,0.5811183512912604,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.501023259791346,0.45615893390519935,0.5138513767744143,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4741479391140756,0.45615893390519935,0.4940360836036721,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.42160509663075085,0.45615893390519935,0.46725971087347307,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ڃِجځ","boundary":[0.37202787754403965,0.45615893390519935,0.4142526081751326,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل","boundary":[0.34385035060714897,0.45615893390519935,0.3646025312125877,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.27819822131007355,0.45615893390519935,0.33700135108067336,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.26166820591756457,0.45615893390519935,0.27058970412177186,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل","boundary":[0.21860749102103644,0.45615893390519935,0.2545199247477339,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.14800102616726526,0.45615893390519935,0.18701180092355055,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.45615893390519935,0.1408527449974346,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.8537711646998462,0.48515749298300914,0.8792888660851719,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.8052420044467249,0.48515749298300914,0.8469957243030614,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃٌتڈثڃ","boundary":[0.7213528305113734,0.48515749298300914,0.7985719172225073,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7167350778176843,0.48515749298300914,0.7212512399521122,0.5046099425507324],"dir":"ltr"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.8085770480588337,0.5140059559993395,0.8548746365657603,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7872440567812554,0.5140059559993395,0.8002661193774586,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7513682230203523,0.5140059559993395,0.7795845868452006,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټڀج","boundary":[0.7080126560629383,0.5140059559993395,0.7431722250726869,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6846673507781769,0.5140059559993395,0.6998021207456815,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"آځثڃ","boundary":[0.6455678125534462,0.5140059559993395,0.6763831024456988,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6018982384128614,0.5140059559993395,0.6240357448264067,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.573997776637592,0.5140059559993395,0.5945114864617502,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈڍ","boundary":[0.5147725329228664,0.5140059559993395,0.5657566273302548,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.4379909355224902,0.5140059559993395,0.5064260304429623,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچیَ","boundary":[0.37260560971438345,0.5140059559993395,0.43074444563625,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.3526690610569522,0.5140059559993395,0.3638347870702925,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.30016521292970755,0.5140059559993395,0.3442185736275013,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دڊلڇ","boundary":[0.25741405849153415,0.5140059559993395,0.29188096459722934,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"رٌتڂ","boundary":[0.193079527963058,0.5140059559993395,0.2501675686052939,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.17592919445869679,0.5140059559993395,0.18568609797177862,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثكرج١","boundary":[0.1216244227809133,0.5140059559993395,0.16753412006157006,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8571681204036258,0.5430045150771493,0.8791393877201984,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8328695057294339,0.5430045150771493,0.8488838720711476,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ًڄت","boundary":[0.7815847443133231,0.5430045150771493,0.8259098384404845,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"(تٰلیل","boundary":[0.7234051650419019,0.5430045150771493,0.7743650887485964,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.715685308705319,0.5430045150771493,0.7234708397468786,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"عزیت","boundary":[0.6492645801265606,0.5430045150771493,0.7086434530277934,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6015965452368737,0.5430045150771493,0.640635026509321,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5805950059859757,0.5430045150771493,0.5943484892577802,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5562963913117838,0.5430045150771493,0.5723107576534975,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.473982384128613,0.5430045150771493,0.5482511116812041,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.4313536856507611,0.5430045150771493,0.46579502308876347,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿلڅمڍ","boundary":[0.36362664614332135,0.5430045150771493,0.42302941679493755,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.33181546092013,0.5430045150771493,0.35531571746194635,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"تٌلڍ","boundary":[0.2732597913459894,0.5430045150771493,0.32358765178724136,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڇ","boundary":[0.2310169317598769,0.5430045150771493,0.2649297075423294,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.21386659825551566,0.5430045150771493,0.2236235017685975,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغ","boundary":[0.1815608004104669,0.5430045150771493,0.2067842849813091,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"چك","boundary":[0.14570856849666494,0.5430045150771493,0.16485377116469985,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.12165931246793227,0.5430045150771493,0.13745202668034892,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.8052420044467249,0.571822958881184,0.8795534889687019,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.7590531896699162,0.571822958881184,0.7985349752009577,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"تِلی٢","boundary":[0.6992902343081923,0.571822958881184,0.752312471084096,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6835093210193262,0.571822958881184,0.6924308192235334,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6627017273815632,0.571822958881184,0.6767489310757654,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"چك","boundary":[0.6268494954677613,0.571822958881184,0.6459946981357961,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڄڀجیڄ","boundary":[0.5601804344108089,0.571822958881184,0.6200323749792196,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5555626817171199,0.571822958881184,0.5600788438515478,0.5912754084489072],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8276038994356081,0.6008215179589937,0.8549502308876347,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلڅڇ","boundary":[0.7820803831024457,0.6008215179589937,0.8206201470839747,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"(ٳٌجڃی","boundary":[0.7128869505729434,0.6008215179589937,0.7751814605780742,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6839495467761245,0.6008215179589937,0.7058099880280486,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.6639731486232257,0.6008215179589937,0.6771228784997837,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6406719685308706,0.6008215179589937,0.6471552933128101,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6209449290234308,0.6008215179589937,0.6338637681916692,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.5737771506755601,0.6008215179589937,0.6141521410449967,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دلعزیت","boundary":[0.49347956216863353,0.6008215179589937,0.5667160937232768,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.44774465537882674,0.6008215179589937,0.48653377800581504,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.4146784675902172,0.6008215179589937,0.4407155806396443,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجكڃ","boundary":[0.3551607662048914,0.6008215179589937,0.400433213613819,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3473459893962716,0.6008215179589937,0.35513152043783136,0.620273967526717],"dir":"ltr"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.272205917564563,0.6008215179589937,0.3405071856505485,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیآڅكڃ","boundary":[0.19645972293483838,0.6008215179589937,0.26492030100906444,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثمآڃزجٳڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.6008215179589937,0.1896515225956371,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.8375864545920986,0.6298200770368035,0.879340174448435,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣جً","boundary":[0.7978022917735591,0.6298200770368035,0.8287227638105011,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7800485719172225,0.6298200770368035,0.7889700701214297,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.7370023943902857,0.6298200770368035,0.7712656062938259,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"٧جٻذجً","boundary":[0.6928766889002909,0.6298200770368035,0.7283133230716609,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6679926458012656,0.6298200770368035,0.6840526765862837,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.6167530357448263,0.6298200770368035,0.6593394048229861,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.5393410295878228,0.6298200770368035,0.6095877266119377,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5088361552933128,0.6298200770368035,0.5321356188154507,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"پیَ","boundary":[0.4591029587822815,0.6298200770368035,0.5009802650603904,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.43720437831366515,0.6298200770368035,0.4500324952967334,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.3831489652813409,0.6298200770368035,0.4299025555826334,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3654722079698991,0.6298200770368035,0.37552859640503033,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3372946810330084,0.6298200770368035,0.3565230032495297,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"رچثٿ٢","boundary":[0.27656199760560973,0.6298200770368035,0.3298861578325416,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دِلڍ","boundary":[0.21887292628698476,0.6298200770368035,0.26930644176587765,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"پیِیڂ","boundary":[0.15371985633658286,0.6298200770368035,0.21023601847101078,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.12165212929707543,0.6298200770368035,0.1448958440225757,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.834996237386694,0.6586385208408381,0.8790495980844878,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈ،","boundary":[0.7716591414400548,0.6586385208408381,0.827997029320127,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپلؿثؽتڈ","boundary":[0.6903959295365144,0.6586385208408381,0.7641423442300815,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6724698135796134,0.6586385208408381,0.68266806329361,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6442922866427226,0.6586385208408381,0.663520608859244,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.60764067042928,0.6586385208408381,0.6361486967107096,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچك","boundary":[0.5659899093552249,0.6586385208408381,0.5982125876517873,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"كڅ","boundary":[0.5393362408072516,0.6586385208408381,0.558616332115196,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.47015306995040196,0.6586385208408381,0.5062269539935009,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.45222695399350094,0.6586385208408381,0.4624252037074976,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴجڇ","boundary":[0.41787087395245426,0.6586385208408381,0.4432777492731315,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3896933470155636,0.6586385208408381,0.40892166923208484,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿڍ","boundary":[0.31975799555327516,0.6586385208408381,0.38049478364973494,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.28717718488113564,0.6586385208408381,0.31067744142295195,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"تٔغیظ","boundary":[0.21656404994014025,0.6586385208408381,0.2780478878057123,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.19467316572601334,0.6586385208408381,0.20750128270908158,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دلۇٴنیڇ","boundary":[0.12165212929707543,0.6586385208408381,0.18564084145715753,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.8349269710962887,0.6876370799186479,0.8792573969557037,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"كڅُڂ","boundary":[0.7769926458012656,0.6876370799186479,0.8275533938562598,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.6995467761245083,0.6876370799186479,0.7679132888660851,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6679765691807766,0.6876370799186479,0.6901140755943219,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ل١","boundary":[0.6218729262869849,0.6876370799186479,0.6448416281853943,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.5677898067384985,0.6876370799186479,0.6142809867816761,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5198852402941679,0.6876370799186479,0.5601456306732836,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.501959124337267,0.6876370799186479,0.5121573740512637,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.4581828288010946,0.6876370799186479,0.4928436805199247,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.4364055070976569,0.6876370799186479,0.4506670346064145,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.407978621515307,0.6876370799186479,0.42720694373182827,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچك","boundary":[0.3663326492218232,0.6876370799186479,0.3988046861638447,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثرتڀج٣ی","boundary":[0.28512485035060714,0.6876370799186479,0.3573280314691295,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2792243885753378,0.6876370799186479,0.28487651787241325,0.7070895294863712],"dir":"ltr"},{"str":"ثٯتٔجؿڍ","boundary":[0.19861467419189327,0.6876370799186479,0.27004480930391656,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.18050076962544895,0.6876370799186479,0.1894222678296562,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.15207388404309902,0.6876370799186479,0.17290883012014027,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.1216244227809133,0.6876370799186479,0.14306926629040537,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿلڍ","boundary":[0.8378655720882504,0.7164555237226825,0.8793463314520267,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.807483153754062,0.7164555237226825,0.829343595005986,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دلٯلثكڍ","boundary":[0.7357191722250727,0.7164555237226825,0.7989495467761246,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠جٽ","boundary":[0.6904600649905934,0.7164555237226825,0.7270880793569351,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"مڃۇٴی","boundary":[0.6279074739182486,0.7164555237226825,0.6829874196779788,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثرتڀج٣ی","boundary":[0.5468402599623738,0.7164555237226825,0.6190906447750982,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5293266632461092,0.7164555237226825,0.5382481614503165,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯتٔجؿڍ","boundary":[0.4495681546092013,0.7164555237226825,0.5207930562681717,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دِل","boundary":[0.4100083803659996,0.7164555237226825,0.440984265435266,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3854327005301864,0.7164555237226825,0.4014470668719001,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.35446245938087906,0.7164555237226825,0.3764337266974517,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څثدٌتڈ","boundary":[0.29242756969386013,0.7164555237226825,0.34592885240294174,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.27500017102787755,0.7164555237226825,0.2849146981841432,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.22939114075594322,0.7164555237226825,0.2664665640499402,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.1820800410466906,0.7164555237226825,0.22086916367367881,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.16465264238070806,0.7164555237226825,0.17456716953697377,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.1216244227809133,0.7164555237226825,0.1572265434104469,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.8558234992303746,0.7454991116189361,0.8793237557721909,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8276770993671969,0.7454991116189361,0.8470162476483668,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.7969505729433899,0.7454991116189361,0.8189218402599625,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچكُجځ","boundary":[0.7202866427227639,0.7454991116189361,0.7889625930100775,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7026098854113221,0.7454991116189361,0.7126662738464532,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"رجیيٴجډی","boundary":[0.620467761245083,0.7454991116189361,0.6953690616646656,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.5672825380537028,0.7454991116189361,0.6116129639131178,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دجمۇٴقثكؿڇ","boundary":[0.4831932615016248,0.7454991116189361,0.5584995724303061,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"څآځډج","boundary":[0.4259663075081238,0.7454991116189361,0.4755728926253142,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.4043429108944758,0.7454991116189361,0.4171710278775441,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.37951787241320334,0.7454991116189361,0.39553223875491705,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"آؿٿیجځ","boundary":[0.314370617410638,0.7454991116189361,0.3723505024730403,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"(٣ل٩)","boundary":[0.25101385325808107,0.7454991116189361,0.30529091841970235,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"څثۇٴقثكؿڇ","boundary":[0.1736295536172396,0.7454991116189361,0.24225859415084658,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1262237044638276,0.7454991116189361,0.16564157368392737,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1216244227809133,0.7454991116189361,0.12614058491534122,0.7649515611866594],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.7743175554229706,0.8793935351462289,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.8072615016247648,0.7743175554229706,0.8433353856678639,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7898341029587823,0.7743175554229706,0.799748630115048,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثعجٻڈڍ","boundary":[0.7228920814092697,0.7743175554229706,0.7813015221481102,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.698060372840773,0.7743175554229706,0.7140747391824868,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6509038823328204,0.7743175554229706,0.6906342738705119,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6201773559090131,0.7743175554229706,0.6422040362579101,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5955832050624251,0.7743175554229706,0.6116437489310758,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"څٓ","boundary":[0.5626647853600137,0.7743175554229706,0.5870465195826922,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.5424390285616556,0.7743175554229706,0.5625816658115272,0.7937700049906941],"dir":"ltr"},{"str":"ڃچ٣ی","boundary":[0.4921968530870532,0.7743175554229706,0.5338500085513939,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.4302926286984779,0.7743175554229706,0.4836553788267488,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل٫تڈ","boundary":[0.3582392680006841,0.7743175554229706,0.42159278262356764,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.30517290918419704,0.7743175554229706,0.3495033350436121,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.2856952283222165,0.7743175554229706,0.29775862816965215,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.23521395587480756,0.7743175554229706,0.2779987843864704,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.21063827603899435,0.7743175554229706,0.22665264238070806,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀيٴجڃی","boundary":[0.13884043099025142,0.7743175554229706,0.20363741324603551,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165221481101421,0.7743175554229706,0.13074003762613307,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیِيٴی","boundary":[0.8026765862835642,0.8033161145007806,0.8792674020865401,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.7546714554472379,0.8033161145007806,0.795289208140927,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"لی٤ت","boundary":[0.6864631434923893,0.8033161145007806,0.7333097314862322,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.6336953993500941,0.8033161145007806,0.6787461946297247,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄغ","boundary":[0.5937426030442963,0.8033161145007806,0.6263531725671284,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5665902172054045,0.8033161145007806,0.577007867282367,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5433167436292116,0.8033161145007806,0.5593311099709253,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.5266651274157688,0.8033161145007806,0.5364186207835748,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4995127415768771,0.8033161145007806,0.5099303916538396,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4833875491705148,0.8033161145007806,0.4925612452038163,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅكثڃی","boundary":[0.42211818026338294,0.8033161145007806,0.47656008236004416,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.3686003078501796,0.8033161145007806,0.4145377116469985,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذچؿڇ","boundary":[0.3186454592098512,0.8033161145007806,0.3616980915441665,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.30252026680348904,0.8033161145007806,0.31169396283679046,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀچثكڇ","boundary":[0.23998665982555156,0.8033161145007806,0.29566650130822153,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.21361005643919959,0.8033161145007806,0.23283837865572088,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"تڀجٽ","boundary":[0.1705541303232427,0.8033161145007806,0.20674473804862123,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلڅځ","boundary":[0.1216244227809133,0.8033161145007806,0.163405849153412,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"عجٳپ","boundary":[0.8343276894133744,0.832134558304815,0.8791845390798699,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7879469813579614,0.832134558304815,0.8269794394747213,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7830983410295879,0.832134558304815,0.7876145031640157,0.8515870078725384],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ","boundary":[0.7134000342055755,0.832134558304815,0.7753405165041902,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.6436206601676073,0.832134558304815,0.7053170856849668,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.5951717119890542,0.832134558304815,0.6353461604241492,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ل١","boundary":[0.5500932101932615,0.832134558304815,0.5733112707371302,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5311696596545237,0.832134558304815,0.5423353856678639,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈڍ","boundary":[0.4724431332307166,0.832134558304815,0.523427227638105,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"پیڇڍ","boundary":[0.3990294167949376,0.832134558304815,0.4645666153583034,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.3548272618436805,0.832134558304815,0.3912059175645631,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكٿچثكؿڍ","boundary":[0.26658970412177185,0.832134558304815,0.3469863177697965,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.23679083290576364,0.832134558304815,0.25892833931930903,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.19425346331452029,0.832134558304815,0.229033008380366,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیغی","boundary":[0.12165212929707543,0.832134558304815,0.1864687874123482,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثكؿ","boundary":[0.838298956729947,0.8611271135401657,0.8792491876175818,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8188212758679665,0.8611271135401657,0.8299022179837929,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.7954554472378997,0.8611271135401657,0.8082558577048058,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7575252266119377,0.8611271135401657,0.7848715580639644,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7249269710962887,0.8611271135401657,0.7470644775098342,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓلاً","boundary":[0.6790234308192236,0.8611271135401657,0.7144323584744313,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6486733367538909,0.8611271135401657,0.6680124850350608,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6158688216179238,0.8611271135401657,0.6378400889344964,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچك","boundary":[0.5730899606635882,0.8611271135401657,0.6078112700185258,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ؿؽجٻت","boundary":[0.5064280827774927,0.8611271135401657,0.5655240520594972,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴلؿڇ","boundary":[0.44979596374208997,0.8611271135401657,0.4958441936035574,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.40056866769283395,0.8611271135401657,0.4420053475223692,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3807255002565418,0.8611271135401657,0.3896469984607491,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.34794869163673675,0.8611271135401657,0.3699199589533093,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچك","boundary":[0.3051698306824012,0.8611271135401657,0.3398911400373386,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.281840944073884,0.8611271135401657,0.29711856005654796,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.26031298101590555,0.8611271135401657,0.2736462124262292,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ","boundary":[0.2452129297075423,0.8611271135401657,0.24972909184197023,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"چّ","boundary":[0.1926536685479733,0.8611271135401657,0.228450487429451,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٿی","boundary":[0.12165212929707543,0.8611271135401657,0.18486305232825254,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.87955,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/6b326ca310b1a886642613e486c80da8.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/9014281e578d2d807f07b157cbcd9a93.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12056,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ٿؾجٻ٬تی","boundary":[0.8090901316914657,0.10921188779568923,0.8794417650076962,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت،","boundary":[0.7429023430819224,0.10921188779568923,0.7982137848469301,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6930583205062425,0.10921188779568923,0.7318474431332307,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6692307166068069,0.10921188779568923,0.6848349324560836,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل٫تڈ","boundary":[0.594813579613477,0.10921188779568923,0.6582312296904395,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.575031127073713,0.10921188779568923,0.5839526252779201,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثیزجؿ","boundary":[0.521442620147084,0.10921188779568923,0.5657636871510824,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5014371472550025,0.10921188779568923,0.5143778005814947,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.47783051137335386,0.10921188779568923,0.4908383786557209,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴنیڄ","boundary":[0.43133418847272104,0.10921188779568923,0.46695741405849156,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻيٴچ","boundary":[0.3633003249529674,0.10921188779568923,0.3940268513767744,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3435732854455277,0.10921188779568923,0.35479608884021946,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.3089832392680007,0.10921188779568923,0.3327400376261331,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دلٯلثكڍ","boundary":[0.2345219770822644,0.10921188779568923,0.2980894475799555,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠جٽ","boundary":[0.18672447408927653,0.10921188779568923,0.22351872755259108,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"مڃۇٴی","boundary":[0.12165212929707543,0.10921188779568923,0.1782377702851279,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثرتڀج٣ی","boundary":[0.8070377971609373,0.1380303315997239,0.8793771164699846,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7911691465708911,0.1380303315997239,0.8000906447750984,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯتٔجؿڍ","boundary":[0.7128869505729434,0.1380303315997239,0.7844087566273303,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6931245082948521,0.1380303315997239,0.7059526252779202,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6703220454934155,0.1380303315997239,0.6863364118351292,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6246894133743801,0.1380303315997239,0.6635272223243356,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څثۇٴقثك","boundary":[0.5685560116298958,0.1380303315997239,0.6177350778176843,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.5217147093841681,0.1380303315997239,0.5617891213113891,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.47626560629382586,0.1380303315997239,0.5149478190656616,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47141696596545235,0.1380303315997239,0.47593312809988025,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.8085770480588337,0.16702889067753357,0.8548746365657603,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.787254318453908,0.16702889067753357,0.8000824354369762,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃِیجځ","boundary":[0.7134000342055755,0.16702889067753357,0.7802211879107723,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6772276381050111,0.16702889067753357,0.7049023430819223,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.600134256883872,0.16702889067753357,0.6685139387720198,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5788556524713528,0.16702889067753357,0.5927905801134977,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپٌڄیڇ","boundary":[0.49142722763810504,0.16702889067753357,0.5715090468963224,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4738144347528647,0.16702889067753357,0.482735932957072,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.45026389601505046,0.16702889067753357,0.4652808277749273,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.4197867282367026,0.16702889067753357,0.44175799555327516,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؽلؿڇ","boundary":[0.36728647169488626,0.16702889067753357,0.4124592216933491,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.31090371130494265,0.16702889067753357,0.358586625619976,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2934763126389601,0.16702889067753357,0.3033908397952258,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچیڄ","boundary":[0.23629108944757996,0.16702889067753357,0.28477646656405,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23041730802120747,0.16702889067753357,0.2360694373182829,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.17773011800923552,0.16702889067753357,0.22178347870702925,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.16702889067753357,0.16922421754746025,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.8198648879767402,0.1958473344815682,0.8793268342739867,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیتچثڃ","boundary":[0.7393107576534975,0.1958473344815682,0.8117807422609885,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځۇٴل","boundary":[0.6756883872071148,0.1958473344815682,0.7312471352830512,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.6089233795108603,0.1958473344815682,0.6679384299640843,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5894262014708397,0.1958473344815682,0.6009798187104497,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5505796134769968,0.1958473344815682,0.589368736103985,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دڀج","boundary":[0.5191050111168121,0.1958473344815682,0.54257243030614,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؤڃڈ","boundary":[0.489042756969386,0.1958473344815682,0.5110434410808962,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.44238498375235163,0.1958473344815682,0.48182325735223874,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4305845732854455,0.1958473344815682,0.44333110997092523,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"دجُ؛","boundary":[0.37847528647169487,0.1958473344815682,0.42247323413716437,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"میلث","boundary":[0.34079442449119207,0.1958473344815682,0.3711112902831733,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.27300324952967336,0.1958473344815682,0.3327431161279289,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.242935864545921,0.1958473344815682,0.2650733709594664,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.2221836839404823,0.1958473344815682,0.23577386727898034,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.17142124166239098,0.1958473344815682,0.19976911236531555,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"جك١","boundary":[0.1216244227809133,0.1958473344815682,0.14916469984607492,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.8258433384641698,0.224845893559378,0.8792060885924406,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ،","boundary":[0.7635867966478537,0.224845893559378,0.8171434923892595,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"تڄڊج","boundary":[0.7231075765349753,0.224845893559378,0.7548869505729434,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"تٰلیل","boundary":[0.6720968017786899,0.224845893559378,0.7154111325992291,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"پجكڇثڍ","boundary":[0.6112322558577049,0.224845893559378,0.6636960834616044,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5896673507781769,0.224845893559378,0.60268941337438,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجیی","boundary":[0.5014323584744314,0.224845893559378,0.581283564220968,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.45368103300838036,0.224845893559378,0.49258098170001713,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4232038652300325,0.224845893559378,0.4452305455789294,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.40350453223875493,0.224845893559378,0.4146702582520951,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.34714947836497345,0.224845893559378,0.39567216230414354,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٿی","boundary":[0.27819822131007355,0.224845893559378,0.3399153347323756,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀيٴجٽ","boundary":[0.21655720882503846,0.224845893559378,0.2695874807593638,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿڇثڃ؛","boundary":[0.14620010261672653,0.224845893559378,0.20797537198563368,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.224845893559378,0.137638789122627,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.8578142637249871,0.2538444526371878,0.8792591072344792,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٫ی","boundary":[0.8067812553446212,0.2538444526371878,0.8511227402324644,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8021460578074227,0.2538444526371878,0.8066622199418505,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7759962373866941,0.2538444526371878,0.7953025483153754,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.741619634000342,0.2538444526371878,0.7692943389772533,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.6810829485206088,0.2538444526371878,0.7191794082435436,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂۇٴچڃڈ","boundary":[0.6099495467761246,0.2538444526371878,0.6743020352317428,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډج","boundary":[0.54693151592339,0.2538444526371878,0.6034076021891568,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.5047674020865401,0.2538444526371878,0.540136809279608,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.47853685650761074,0.2538444526371878,0.4980699504019155,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ُڀچٻیت","boundary":[0.40101710278775443,0.2538444526371878,0.4716102274670771,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچثډڄ","boundary":[0.3330530186420387,0.2538444526371878,0.3942567128441936,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.30052556866769287,0.2538444526371878,0.32629262869847786,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.284892840043899,0.2538444526371878,0.29378637116909617,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.2504275696938601,0.2538444526371878,0.27815364254530234,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.20820728578758338,0.2538444526371878,0.24350538737814262,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.1902811698306824,0.2538444526371878,0.2014468958440226,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.13750025654181633,0.2538444526371878,0.1835667064492382,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.2538444526371878,0.13054592098512058,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.8211903540277066,0.28266289644122233,0.8793709594663931,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ي","boundary":[0.7705288181973663,0.28266289644122233,0.8106755601162989,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.7215714041388747,0.28266289644122233,0.762356666007527,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ٣ڄچثځ","boundary":[0.6472122455960322,0.28266289644122233,0.7112922866427228,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄذ٢","boundary":[0.5962348212758679,0.28266289644122233,0.6367140413887464,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5770342055755089,0.28266289644122233,0.5879575240481514,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓټی","boundary":[0.5232384128612964,0.28266289644122233,0.5666165554985462,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتٰٺ","boundary":[0.453023259791346,0.28266289644122233,0.5127030956045836,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.42077287497862154,0.28266289644122233,0.4427995553275184,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"تچثڃجیی","boundary":[0.35567384983752354,0.28266289644122233,0.41212551905081407,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳِ","boundary":[0.31871010774756287,0.28266289644122233,0.34503129810159056,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.2984843509492048,0.28266289644122233,0.3186269881990765,0.3021153460089457],"dir":"ltr"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.24032837352488456,0.28266289644122233,0.28952813102397584,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څثٯ٤ی","boundary":[0.18296562339661365,0.28266289644122233,0.2300492560287327,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1595269368907132,0.28266289644122233,0.17260441251924066,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكث","boundary":[0.1216244227809133,0.28266289644122233,0.1520029767331414,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ،","boundary":[0.8352522661193775,0.311706484337476,0.87902856165555,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٫ل٭","boundary":[0.79452368736104,0.311706484337476,0.8278269197879256,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.7532686847956218,0.311706484337476,0.7876496039255435,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7486694031127075,0.311706484337476,0.7531855652471353,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.719522148110142,0.311706484337476,0.7414102958782282,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.6502907473918249,0.311706484337476,0.7122437147255003,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.6021900119719513,0.311706484337476,0.6425306995040192,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5730150504532239,0.311706484337476,0.5950417308021207,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"جك١","boundary":[0.5238082777492732,0.311706484337476,0.551597913459894,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.47767692833931935,0.311706484337476,0.5168068552270795,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.46133008380366003,0.311706484337476,0.4702515820078673,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.4061366512741577,0.311706484337476,0.4543103438622644,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٫ی","boundary":[0.35464768257225926,0.311706484337476,0.3992385284285209,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.3341340858559945,0.311706484337476,0.34696220283906276,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"تڄڊج","boundary":[0.29495707200273646,0.311706484337476,0.3267364460407046,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.2765599452710792,0.311706484337476,0.28772567128441934,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.23959774243201643,0.311706484337476,0.2692714212416624,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.18296562339661365,0.311706484337476,0.23264494811748754,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"لثیٚ","boundary":[0.12165212929707543,0.311706484337476,0.16154027706516164,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8703543697622713,0.34052492814151053,0.8792758679664785,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٯیچؿڍ","boundary":[0.8072943389772533,0.34052492814151053,0.8619038823328202,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.7519868308534292,0.34052492814151053,0.7980904737472209,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.7304588677954507,0.34052492814151053,0.7446299359148483,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7071576877030956,0.34052492814151053,0.7136410124850351,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.6587266974516846,0.34052492814151053,0.6987072002736446,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.6056687190011971,0.34052492814151053,0.6508943275170733,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.581093039165384,0.34052492814151053,0.5971074055070977,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5565173593295707,0.34052492814151053,0.5725317256712844,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.49453788267487603,0.34052492814151053,0.5326343423978109,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٜټٮ","boundary":[0.43893090473747226,0.34052492814151053,0.4874667287625457,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"تج","boundary":[0.41792936548657433,0.34052492814151053,0.4312344608017261,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.39002890371130494,0.34052492814151053,0.4105426135354632,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃتیزڈ","boundary":[0.33335471181802634,0.34052492814151053,0.3826822981362746,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.30854899948691633,0.34052492814151053,0.32456336582863005,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.24884145715751665,0.34052492814151053,0.28441662390969724,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.23141405849153412,0.34052492814151053,0.24132858564779983,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.16859928168291433,0.34052492814151053,0.22405716355295324,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"آڃضڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.34052492814151053,0.1599979476654695,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.8464513425688389,0.3695234872193203,0.8788125534462118,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.8256991619634002,0.3695234872193203,0.8392893453018982,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴقُت","boundary":[0.7595914144005474,0.3695234872193203,0.8176919787925433,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7421640157345648,0.3695234872193203,0.7523719147834002,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.715011629895673,0.3695234872193203,0.7254292799726355,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.6653061399008038,0.3695234872193203,0.707864675101616,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6412568838720711,0.3695234872193203,0.6572712502137849,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.5797484179921327,0.3695234872193203,0.6331111681204036,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5330906447750984,0.3695234872193203,0.5725289183749854,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"تغٰٮ","boundary":[0.4777607319993159,0.3695234872193203,0.5260330948340184,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"پیث","boundary":[0.4377672310586626,0.3695234872193203,0.46969813579613473,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳڄ","boundary":[0.37132290063280315,0.3695234872193203,0.42942774072173767,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36531965110312975,0.3695234872193203,0.37097178040020523,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.3173596716264751,0.3695234872193203,0.35807316121688954,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.26920574653668544,0.3695234872193203,0.3091862493586454,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ُچؿ","boundary":[0.2261498204207286,0.3695234872193203,0.26119856336582864,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22155053873781427,0.3695234872193203,0.2260667008722422,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"ۇٴچثڇ","boundary":[0.1800461775269369,0.3695234872193203,0.2136264751154438,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.1570220625962032,0.3695234872193203,0.17203899435608005,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.3695234872193203,0.14951820265884924,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.8328253805370276,0.3983419310233549,0.8791506755601164,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.7746694031127075,0.3983419310233549,0.8222691978792545,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.755191722250727,0.3983419310233549,0.7662726643665534,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.6703010090644775,0.3983419310233549,0.7445697366170686,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دیُڀجكڍ","boundary":[0.5778818197366171,0.3983419310233549,0.6595166752180606,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5283418847272106,0.3983419310233549,0.5670201812895503,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4958144347528647,0.3983419310233549,0.5178411151017616,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.44353223875491704,0.3983419310233549,0.4878314210961068,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4169062767231059,0.3983419310233549,0.4329206430648196,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.37437677441422956,0.3983419310233549,0.40626697451684624,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.32411920643064823,0.3983419310233549,0.36355173593295714,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"پلؿثؽتڈ","boundary":[0.24800102616726524,0.3983419310233549,0.3134715238583889,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.19879425346331453,0.3983419310233549,0.23888919624333546,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19419497178040018,0.3983419310233549,0.19871113391482811,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.3983419310233549,0.18361108260646486,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.8107479049085,0.42734049010116476,0.8788782281511885,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.7546145031640157,0.42734049010116476,0.8038579228254461,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.7034128612963912,0.42734049010116476,0.7476324610911578,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.6486370788438516,0.42734049010116476,0.6964585257396956,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جیی","boundary":[0.581729946981358,0.42734049010116476,0.6417729489011568,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.5596519582691979,0.42734049010116476,0.5746688900290747,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.4942491876175817,0.42734049010116476,0.552849869698383,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.47808713870360864,0.42734049010116476,0.4871749615187275,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.42465178724132036,0.42734049010116476,0.4709770822644091,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.3790191551222849,0.42734049010116476,0.41785696407224054,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37311920643064816,0.42734049010116476,0.37919462972464507,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ډڀجځۇٴچڃڈ","boundary":[0.28409868308534286,0.42734049010116476,0.36584214126902687,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.254718317085685,0.42734049010116476,0.2768558234992304,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.23271934325295024,0.42734049010116476,0.2477362750128271,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.167316572601334,0.42734049010116476,0.22591725468213542,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.1216244227809133,0.42734049010116476,0.1601641867624423,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.8305339490336924,0.45615893390519935,0.8793528305113733,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ،","boundary":[0.7821306652984436,0.45615893390519935,0.8230500029779614,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثڃ","boundary":[0.7087822815118865,0.45615893390519935,0.7730441251924064,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6847653497520095,0.45615893390519935,0.6997822815118865,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.6424852060885925,0.45615893390519935,0.6772359511051914,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.5753164015734565,0.45615893390519935,0.6334805883358988,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.5445088079356935,0.45615893390519935,0.5664800752522662,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.5120997092526082,0.45615893390519935,0.5356502479904224,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.45444244911920645,0.45615893390519935,0.5046157631968772,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈ","boundary":[0.3966363947323414,0.45615893390519935,0.4456769283393193,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ؛","boundary":[0.3438554814434753,0.45615893390519935,0.38912719404620205,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"میلث","boundary":[0.3056481956558919,0.45615893390519935,0.3362621148818686,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"تڄڊج","boundary":[0.26503129810159054,0.45615893390519935,0.2968106721395587,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄيٴجٿی","boundary":[0.1922011287839918,0.45615893390519935,0.2580183144497078,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.12165212929707543,0.45615893390519935,0.18334855481443477,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.48515749298300914,0.8793935351462289,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.7758766889002909,0.48515749298300914,0.8440347186591416,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.7553738669403114,0.48515749298300914,0.7688007503455031,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخذت","boundary":[0.701290747391825,0.48515749298300914,0.7483153998387453,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٣ج","boundary":[0.6554364631434925,0.48515749298300914,0.6936160424149137,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃٌت","boundary":[0.5921270737130153,0.48515749298300914,0.6484836688289636,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5626750470326664,0.48515749298300914,0.5847017273815632,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"جك١","boundary":[0.5132189156832564,0.48515749298300914,0.5410085513938773,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀڈڍ","boundary":[0.452646656404994,0.48515749298300914,0.5057309731486233,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.370809817000171,0.48515749298300914,0.44533508636907815,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرچؿ","boundary":[0.30836634171369937,0.48515749298300914,0.36294817855310413,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.2881405849153412,0.48515749298300914,0.3013860239501924,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.26763776295536174,0.48515749298300914,0.28113401830716894,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.2443365828630067,0.48515749298300914,0.25081990764494616,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.1966813750641355,0.48515749298300914,0.23691123653155466,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ،","boundary":[0.14517496151872758,0.48515749298300914,0.18965731936614563,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.48515749298300914,0.137638789122627,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.5140059559993395,0.8793935351462289,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8234992303745511,0.5140059559993395,0.8454520266803489,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كڅ","boundary":[0.7987176329741748,0.5140059559993395,0.8163943902856166,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅۇٴجڃڈ","boundary":[0.7154595519069609,0.5140059559993395,0.7679088053378018,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.6959551906960835,0.5140059559993395,0.7089630579784506,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"صڄۇٴجڃڈثڍ","boundary":[0.5981486232255858,0.5140059559993395,0.6891522148110143,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5718123824183342,0.5140059559993395,0.5913454763126389,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.5308344450145374,0.5140059559993395,0.5650519924747733,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.4854511715409612,0.5140059559993395,0.5241429215220145,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.45954557892936543,0.5140059559993395,0.47877390114588675,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"پیَۇٴل٫تڈ","boundary":[0.36362664614332135,0.5140059559993395,0.452751325466051,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.31873182828801094,0.5140059559993395,0.3568559945271079,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31385753377800585,0.5140059559993395,0.31837369591243375,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"زٍش","boundary":[0.8083205062425176,0.5587251494479082,0.8547784333846418,0.5781775990156315],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7695826919787926,0.5587251494479082,0.7961255344621174,0.5781775990156315],"dir":"rtl"},{"str":"وشف","boundary":[0.7104887976740208,0.5587251494479082,0.7635190696083463,0.5781775990156315],"dir":"rtl"},{"str":"اهعب","boundary":[0.6628612963913117,0.5587251494479082,0.7045002951024784,0.5781775990156315],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃیِڈډج","boundary":[0.8065247135283051,0.5889339098898295,0.8793422267829657,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7890803831024457,0.5889339098898295,0.7997078843851547,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"كڅ","boundary":[0.7628746365657603,0.5889339098898295,0.7805513938772021,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ډجڍ","boundary":[0.7033949033692491,0.5889339098898295,0.7387484179921328,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈ","boundary":[0.6618351291260475,0.5889339098898295,0.6948612963913117,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.6171173251239952,0.5889339098898295,0.6529972635539594,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكدجكڇڍ","boundary":[0.542992132717633,0.5889339098898295,0.6087160937232768,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"پیڇڍ","boundary":[0.46885154780229177,0.5889339098898295,0.5343887463656577,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.4240709765691808,0.5889339098898295,0.4601448606122798,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4066435779031982,0.5889339098898295,0.4165581050594639,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"صيٴچڃيٴی","boundary":[0.3282238754917052,0.5889339098898295,0.39808226440909866,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.27805233453052847,0.5889339098898295,0.31950128270908157,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.24757516675218058,0.5889339098898295,0.2695464340687532,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثمًچڍ","boundary":[0.18373524884556183,0.5889339098898295,0.24046980217775496,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.12165212929707543,0.5889339098898295,0.1753463314520267,0.6083863594575528],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.6179324689676392,0.8793935351462289,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴتخ","boundary":[0.7928305113733539,0.6179324689676392,0.8427853600136822,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دج٣ج","boundary":[0.7426263040875662,0.6179324689676392,0.783798187104498,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلؿیڇ","boundary":[0.6741491363092184,0.6179324689676392,0.735487607439315,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"تج","boundary":[0.6525698648879767,0.6179324689676392,0.6650655036770993,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَډجیی","boundary":[0.5453010090644775,0.6179324689676392,0.643609885411322,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5164598939627159,0.6179324689676392,0.5359929878570207,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكڅځ","boundary":[0.4639006328031469,0.6179324689676392,0.5092823280574481,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.42750555840602017,0.6179324689676392,0.4557570428711337,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴتخ","boundary":[0.368157174619463,0.6179324689676392,0.4181120232597914,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"كػ","boundary":[0.3358513767744143,0.6179324689676392,0.3608449161090809,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دڄڀجیجڃڄ","boundary":[0.2691140755943219,0.6179324689676392,0.32833457956444106,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.22470292457670601,0.6179324689676392,0.2468404309902514,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.19627603899435608,0.6179324689676392,0.2171109850713973,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڄزج","boundary":[0.14679322729604927,0.6179324689676392,0.18727244740892768,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.6179324689676392,0.137638789122627,0.6373849185353626],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڊپتلیڂ","boundary":[0.806011629895673,0.6467509127716738,0.8793709594663931,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.7598341029587823,0.6467509127716738,0.7992666324610912,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"ثُجكڇ","boundary":[0.7108417992132717,0.6467509127716738,0.7531044980331795,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.642594492902343,0.6467509127716738,0.7037778347870703,0.6662033623393971],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6376560629382589,0.6467509127716738,0.6421722250726868,0.6662033623393971],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.8214468958440226,0.6757494718494836,0.8550672139558749,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.7824097827945956,0.6757494718494836,0.8145493415426716,0.695201921417207],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.8085770480588337,0.7045679156535182,0.8548746365657603,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7857273815631949,0.7045679156535182,0.7985554985462631,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃِیجځ","boundary":[0.7103215324097828,0.7045679156535182,0.7784438662073347,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅ","boundary":[0.6659397981871045,0.7045679156535182,0.7001368223020352,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴتخ","boundary":[0.6056899264580127,0.7045679156535182,0.655644775098341,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5593092184025996,0.7045679156535182,0.5953831024456987,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.534234821275868,0.7045679156535182,0.5492517530357448,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.49681460578074227,0.7045679156535182,0.5254515013491956,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"دجڅكثڃ","boundary":[0.4360360868821618,0.7045679156535182,0.48648965281340856,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4042567128441936,0.7045679156535182,0.4285296326079467,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.35529929878570204,0.7045679156535182,0.3960845606543544,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.33612638960150504,0.7045679156535182,0.34504788780571233,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.288716435779032,0.7045679156535182,0.3260689242346502,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.24368667692833934,0.7045679156535182,0.2783475286471695,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.1965623396613648,0.7045679156535182,0.23362921156148456,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.14035402770651617,0.7045679156535182,0.18642996408414572,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165212929707543,0.7045679156535182,0.13037968188814777,0.7240203652212415],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.8331855652471353,0.7336115035497718,0.8793709594663931,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیجمٿڄ","boundary":[0.7531229690439541,0.7336115035497718,0.7989834102958783,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"دڈت","boundary":[0.7100301009064477,0.7336115035497718,0.7320721737643235,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"لیظ","boundary":[0.6613220454934153,0.7336115035497718,0.6932953651445186,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.640332307166068,0.7336115035497718,0.6533543697622712,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.617031127073713,0.7336115035497718,0.6235144518556525,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5963066529844365,0.7336115035497718,0.6096828771350599,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.5458140926971097,0.7336115035497718,0.5744185052163503,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.49602343081922357,0.7336115035497718,0.5380265093210194,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیدجُ","boundary":[0.4157046348554814,0.7336115035497718,0.4882649221823157,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4107405507097657,0.7336115035497718,0.4152567128441936,0.7530639531174951],"dir":"ltr"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.3684881135625107,0.7336115035497718,0.4029827261843681,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.32673439370617413,0.7336115035497718,0.3605640499401402,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.28703095604583545,0.7336115035497718,0.3190596887292629,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.26810740550709766,0.7336115035497718,0.27927313152043787,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.2160051308363263,0.7336115035497718,0.2602247306310929,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿٴجځ","boundary":[0.1616726526423807,0.7336115035497718,0.20891334922886548,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.1216244227809133,0.7336115035497718,0.1537639815289892,0.7530639531174951],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.8422267829656234,0.7624299473538064,0.8793022062596204,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.7752266119377459,0.7624299473538064,0.8336637591927485,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.744644775098341,0.7624299473538064,0.7666160424149137,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.6946724816145031,0.7624299473538064,0.7359449290234309,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6473410295878228,0.7624299473538064,0.6860193261501625,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6424923892594493,0.7624299473538064,0.6470085513938773,0.7818823969215298],"dir":"ltr"},{"str":"میلث","boundary":[0.6043056268171713,0.7624299473538064,0.6350197439468347,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.5858965281340859,0.7624299473538064,0.5954552762100223,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٽ","boundary":[0.5613485548144348,0.7624299473538064,0.5724311612792886,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.5208693347015564,0.7624299473538064,0.5528980673849838,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5011700017102788,0.7624299473538064,0.5123357277236189,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.44861074055070976,0.7624299473538064,0.4936571302005619,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿٴجځ","boundary":[0.3932808277749273,0.7624299473538064,0.4407783706160984,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.35257995553275184,0.7624299473538064,0.38463639473234135,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.3089237215666153,0.7624299473538064,0.34394475799555324,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.28409868308534286,0.7624299473538064,0.300390114588678,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.22349067898067387,0.7624299473538064,0.2754793911407559,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.2017793740379682,0.7624299473538064,0.2148014366341714,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.17847819394561315,0.7624299473538064,0.1849615187275526,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.16082914315033353,0.7624299473538064,0.16975064135454082,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"كٗج","boundary":[0.12165212929707543,0.7624299473538064,0.15335649783771899,0.7818823969215298],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.8349136309218403,0.7914285064316161,0.8792440567812555,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"صڈ","boundary":[0.8013610398494956,0.7914285064316161,0.8269064477509834,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7659911065503677,0.7914285064316161,0.7938571799121417,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7361368223020353,0.7914285064316161,0.7579972635539592,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.7033600136822301,0.7914285064316161,0.7286329623646814,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6567042927997264,0.7914285064316161,0.6961405140650829,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6396601676073199,0.7914285064316161,0.6485816658115272,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.5943004959808449,0.7914285064316161,0.6316529844364631,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلاڍ","boundary":[0.5335000855139388,0.7914285064316161,0.5863682230203523,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.49117068582178897,0.7914285064316161,0.5256120232597914,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.4529031982213101,0.7914285064316161,0.48311629895673,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿٽ","boundary":[0.4035394219257739,0.7914285064316161,0.44476671797503,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿپقیلٍ","boundary":[0.29666923208482987,0.7914285064316161,0.3962663392704439,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.2465879938429964,0.7914285064316161,0.288341713699333,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذچؿ،","boundary":[0.19893278604412518,0.7914285064316161,0.23860851718830167,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.17590867111339148,0.7914285064316161,0.19092560287326835,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.1549348383786557,0.7914285064316161,0.16792919445869675,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.12165931246793227,0.7914285064316161,0.14692765520779888,0.8108809559993395],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8575406191209167,0.8202469502356509,0.8794010603728407,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.8380352317427741,0.8202469502356509,0.8508089154147401,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8090819223533436,0.8202469502356509,0.8313025483153754,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.7695826919787926,0.8202469502356509,0.8022938258936206,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.7308264067042928,0.8202469502356509,0.7629659654523687,0.8396993998033742],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7262271250213784,0.8202469502356509,0.7307432871558064,0.8396993998033742],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ،","boundary":[0.7872840773046006,0.8492395054710015,0.8548325637078843,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7518813066529845,0.8492395054710015,0.7792994698135797,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃیِڈ،","boundary":[0.6826150162476484,0.8492395054710015,0.7438443646314349,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.639955019668206,0.8492395054710015,0.6738955019668206,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.5997528647169488,0.8492395054710015,0.6318924234650248,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5787790319822131,0.8492395054710015,0.5924975176525202,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجُ","boundary":[0.5398513767744143,0.8492395054710015,0.5707718488113562,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.519625619976056,0.8492395054710015,0.5397682572259278,0.8686919550387249],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.4986517872413203,0.8492395054710015,0.5121217600387021,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.47765024799042244,0.8492395054710015,0.4914747906345709,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4543490678980674,0.8492395054710015,0.4608323926800068,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.43744809303916543,0.8492395054710015,0.4470631352733817,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"كٗجٿڄڍ","boundary":[0.34977338806225416,0.8492395054710015,0.43008409685064386,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.29971900119719513,0.8492395054710015,0.34147272105353177,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿثڃ","boundary":[0.23298272618436808,0.8492395054710015,0.29134410808961864,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22822370446382761,0.8492395054710015,0.23273986659825555,0.8686919550387249],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻذتڈ","boundary":[0.1828958440225757,0.8492395054710015,0.2201056952283222,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.12165212929707543,0.8492395054710015,0.17483324781939458,0.8686919550387249],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.8519753719856337,0.878057949275036,0.8793935351462289,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.7847186591414401,0.878057949275036,0.8420064990593468,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دجی","boundary":[0.7441850521635027,0.878057949275036,0.7745423293996923,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀچثكڇ","boundary":[0.6782748417992133,0.878057949275036,0.7336324610911579,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6521753035744826,0.878057949275036,0.6681896699161963,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄيٴجٽ","boundary":[0.5932435436976227,0.878057949275036,0.6421455447237899,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈڍ","boundary":[0.5322173764323584,0.878057949275036,0.5832014708397468,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دجڅك","boundary":[0.49292987857020687,0.878057949275036,0.5218554814434753,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.473978621515307,0.878057949275036,0.48476007870908394,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.3955414742603044,0.878057949275036,0.46519530158863465,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.35018590730289034,0.878057949275036,0.3877188659234811,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.32408636907815974,0.878057949275036,0.34010073541987346,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"څیوڇ","boundary":[0.2797374722079699,0.878057949275036,0.31591656921703676,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.25014024285958614,0.878057949275036,0.269479391140756,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.20576295536172398,0.878057949275036,0.24002428595861128,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.878057949275036,0.19769410284844172,0.8975103988427594],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.87944,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/ab368dfb23526e6e96e955e86cbabeba.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/d897694d706dd12677c2768ef0f844c3.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12041,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ٿٌتغث","boundary":[0.7987237899777664,0.10921188779568923,0.8792112194287669,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7715991106550368,0.10921188779568923,0.7876134769967506,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7331537540619121,0.10921188779568923,0.7621760607337054,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈ","boundary":[0.6851607662048915,0.10921188779568923,0.7214840088934498,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.6321304942705661,0.10921188779568923,0.6760973862805572,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڈ","boundary":[0.5721181802633829,0.10921188779568923,0.6248236057387534,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دجُڄ","boundary":[0.5141838549683598,0.10921188779568923,0.5644399305885814,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.48137933983239267,0.10921188779568923,0.5064352570078797,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.42834906789806737,0.10921188779568923,0.47010278775440395,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"تڄڊج","boundary":[0.38579185907302893,0.10921188779568923,0.4192856879737331,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.36174260304429623,0.10921188779568923,0.37636880915169735,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ل٭","boundary":[0.3110119719514281,0.10921188779568923,0.3370838036599966,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣جؿڍ","boundary":[0.2555584060201813,0.10921188779568923,0.3025184429900784,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.22822165212929707,0.10921188779568923,0.24423601847101079,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.18519343252950232,0.10921188779568923,0.21708363263211905,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1652170343766034,0.10921188779568923,0.17658169905016072,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.12165212929707543,0.10921188779568923,0.15410672139558748,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیپلؿثمؿ","boundary":[0.8024200444672481,0.1380303315997239,0.879295194116641,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7978022917735591,0.1380303315997239,0.8023184539079871,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.8085770480588337,0.16702889067753357,0.8548746365657603,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7879828972122457,0.16702889067753357,0.8008110141953139,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃ","boundary":[0.7610798700188129,0.16702889067753357,0.7809426463654584,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"یجځ","boundary":[0.7146827432871559,0.16702889067753357,0.7450767915170172,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅ","boundary":[0.6728664272276381,0.16702889067753357,0.7070634513425689,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.60764067042928,0.16702889067753357,0.6649926458012656,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.5656632461091158,0.16702889067753357,0.5996037284077305,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١،","boundary":[0.520584744313323,0.16702889067753357,0.5579885411322045,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬","boundary":[0.4975606293825894,0.16702889067753357,0.5126329741747905,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"یټی","boundary":[0.4485419873439371,0.16702889067753357,0.4809031982213101,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.42774055070976574,0.16702889067753357,0.4408180263382932,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكدجكڇڍ","boundary":[0.3541345989396272,0.16702889067753357,0.4201079185907303,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.3240976569180776,0.16702889067753357,0.34606892423465024,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈ","boundary":[0.28332905763639477,0.16702889067753357,0.31635522490165896,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڇثڃ","boundary":[0.21989909355224901,0.16702889067753357,0.2756179237215666,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21520882503848127,0.16702889067753357,0.2197249871729092,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.2029348383786557,0.16702889067753357,0.20745100051308363,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"یڂ","boundary":[0.16629040533606979,0.16702889067753357,0.18969514280827776,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچڃڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.16702889067753357,0.15861262185736277,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8575118864374893,0.1958473344815682,0.8793723276894133,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8308582178895161,0.1958473344815682,0.8500865401060373,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.7947237899777664,0.1958473344815682,0.8237534956907653,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.7451229690439543,0.1958473344815682,0.78712604754575,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.6689854626304088,0.1958473344815682,0.7382276060372841,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیجمڍ","boundary":[0.6148238412861295,0.1958473344815682,0.6614769967504703,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دڈت","boundary":[0.5852866427227639,0.1958473344815682,0.6073287155806397,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"لیظ","boundary":[0.5365785873097315,0.1958473344815682,0.5685519069608347,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.4750085513938772,0.1958473344815682,0.5290403625791004,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.42567692833931936,0.1958473344815682,0.46743064819565594,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.3685009406533265,0.1958473344815682,0.41816846245938094,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.35203813921669236,0.1958473344815682,0.36095963742089965,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثحذجت","boundary":[0.3010304429622028,0.1958473344815682,0.34509945327462005,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.25956387891226274,0.1958473344815682,0.293227296049256,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.2201097998973833,0.1958473344815682,0.252,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.17552591072344792,0.1958473344815682,0.21260133401744488,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٳ","boundary":[0.1578245253976398,0.1958473344815682,0.1681867624422781,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٪ِ","boundary":[0.12165931246793227,0.1958473344815682,0.15762237044638275,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.8430295878228151,0.224845893559378,0.8791034718659141,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.820531896699162,0.224845893559378,0.8294533949033692,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"كٗجٿڄڍ","boundary":[0.7275098341029588,0.224845893559378,0.8109345574042855,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.6719259449290234,0.224845893559378,0.7139290234308192,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.6171327176329742,0.224845893559378,0.6585714041388746,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت؛","boundary":[0.5587913459893963,0.224845893559378,0.6033434239781085,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿج","boundary":[0.52573747220797,0.224845893559378,0.5497680243980608,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4927390114588678,0.224845893559378,0.5122721053531726,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثدچثح","boundary":[0.4373813921669232,0.224845893559378,0.4818636015496613,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات،","boundary":[0.34921925773901147,0.224845893559378,0.4295347565171767,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثمآڃزجٳڈ","boundary":[0.26787241320335214,0.224845893559378,0.33578108431674364,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.18521498204207287,0.224845893559378,0.2541487942534634,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچكڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.224845893559378,0.17619166045073753,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجكڍثڃ","boundary":[0.7936976227125021,0.2538444526371878,0.8793949033692492,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7649372327689413,0.2538444526371878,0.7867976740208653,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"غت","boundary":[0.706986488797674,0.2538444526371878,0.7425616555498546,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.6605524200444673,0.2538444526371878,0.7002414913630922,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6376519582691978,0.2538444526371878,0.6536663246109116,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.5848156319480076,0.2538444526371878,0.6308915683256371,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.5385703779716094,0.2538444526371878,0.5780634513425689,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څثدٌتڈ","boundary":[0.47808705318966993,0.2538444526371878,0.5318376945442107,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.43241576877030957,0.2538444526371878,0.47109406533264925,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.426541987343937,0.2538444526371878,0.4321941166410125,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.398087395245425,0.2538444526371878,0.4198647169488626,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.38193449632290066,0.2538444526371878,0.3913958717529022,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٽ","boundary":[0.3573865230032495,0.2538444526371878,0.3684691294681033,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.31892987857020694,0.2538444526371878,0.3507092526081751,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.2706943731828288,0.2538444526371878,0.3120309560458355,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذچؿڇ","boundary":[0.22117804002052335,0.2538444526371878,0.2638737814263725,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.20549615187275527,0.2538444526371878,0.21441765007696256,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.18244433042585942,0.2538444526371878,0.19873576192919448,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.2538444526371878,0.17568394048229863,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیظ","boundary":[0.831965110312981,0.28266289644122233,0.8795934667350779,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.7780044467248162,0.28266289644122233,0.8197581665811526,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیجم","boundary":[0.7377715067556012,0.28266289644122233,0.7661460578074226,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6871917222507269,0.28266289644122233,0.7258700188130666,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6825924405678125,0.28266289644122233,0.6871086027022405,0.3021153460089457],"dir":"ltr"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.6297032666324611,0.28266289644122233,0.67442779255425,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٛلیٮ،","boundary":[0.564541645288182,0.28266289644122233,0.6176979647682572,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈؿډڄڇڍ","boundary":[0.44982469642551737,0.28266289644122233,0.5526729946981358,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.41057379852916026,0.28266289644122233,0.43799196168975546,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬","boundary":[0.3833567641525569,0.28266289644122233,0.398429108944758,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"یٺ","boundary":[0.3413075081238242,0.28266289644122233,0.3665676415255687,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳچُیڇ","boundary":[0.26402428595861127,0.28266289644122233,0.329582520950915,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.21343355566957414,0.28266289644122233,0.2521118522319138,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"تج","boundary":[0.18910723447922012,0.28266289644122233,0.2039541517487131,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیۇٴجڇ","boundary":[0.12165212929707543,0.28266289644122233,0.1804137617882194,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچیَ","boundary":[0.8224730631092869,0.311706484337476,0.879491021036429,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.8011219428766889,0.311706484337476,0.8139500598597571,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكدجكڇڍ","boundary":[0.7267402086540106,0.311706484337476,0.7927135283051137,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.6720008551393878,0.311706484337476,0.7181044980331796,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"پجكڇثڍ","boundary":[0.6109757140413888,0.311706484337476,0.6634395416452883,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5896673507781769,0.311706484337476,0.6024954677612451,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډج","boundary":[0.5247776637591928,0.311706484337476,0.5813450059859757,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5071310073541987,0.311706484337476,0.5160525055584061,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.42971900119719514,0.311706484337476,0.5000910351824636,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتغث","boundary":[0.3405040191551223,0.311706484337476,0.4222193799017811,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.29718231571746195,0.311706484337476,0.33197041217718487,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀجی،","boundary":[0.24016589704121774,0.311706484337476,0.28860099196168976,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"صڄجځٳڈ","boundary":[0.16526423807080554,0.311706484337476,0.23138019497178042,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.1216244227809133,0.311706484337476,0.1566454592098512,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.8558234992303746,0.34052492814151053,0.8793237557721909,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8330497691123654,0.34052492814151053,0.8490641354540791,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7988284590388234,0.34052492814151053,0.8262893791688046,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٜټخ","boundary":[0.7416011629895674,0.34052492814151053,0.7920547289208142,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثُجكڇ","boundary":[0.6925606293825893,0.34052492814151053,0.7348407730460066,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.6518043441080896,0.34052492814151053,0.6857652568261252,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6469557037797161,0.34052492814151053,0.6514718659141441,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8358132375577219,0.3695234872193203,0.8550865401060374,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.7908541132204551,0.3695234872193203,0.825071660680691,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7529074739182487,0.3695234872193203,0.7817422832965253,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬","boundary":[0.7269731486232255,0.3695234872193203,0.7420454934154266,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"یٺ،","boundary":[0.6795365144518557,0.3695234872193203,0.7103461604241492,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ڃؾٌت","boundary":[0.6124585257396956,0.3695234872193203,0.6688135796134771,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دجی","boundary":[0.5714682743287156,0.3695234872193203,0.6017083974687875,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.5202638960150505,0.3695234872193203,0.5604383444501454,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4877087395245425,0.3695234872193203,0.5125741978701484,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬","boundary":[0.4618585599452711,0.3695234872193203,0.47693090473747224,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"یٺ","boundary":[0.4200658457328545,0.3695234872193203,0.4453259791345989,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈ","boundary":[0.3764537369591244,0.3695234872193203,0.40947990422438857,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ڇ","boundary":[0.32933572772361897,0.3695234872193203,0.3511407559432188,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.3078077646656405,0.3695234872193203,0.3211409960759642,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.2506492218231572,0.3695234872193203,0.300339044188702,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلڍ","boundary":[0.18296562339661365,0.3695234872193203,0.2424633183451714,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.15959876859928168,0.3695234872193203,0.17242688558234992,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.3695234872193203,0.1504869386753519,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃِی","boundary":[0.8268342739866599,0.3983419310233549,0.8794109799897384,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكدجكڇڍ","boundary":[0.7518813066529845,0.3983419310233549,0.8178618094749445,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٜلڍ","boundary":[0.6926201470839748,0.3983419310233549,0.742773046006499,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.6425005985975715,0.3983419310233549,0.6833677099367197,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄِإ","boundary":[0.5925047032666324,0.3983419310233549,0.6332609885411322,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5444482640670429,0.3983419310233549,0.5834590388233283,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5134723789977766,0.3983419310233549,0.5354990593466735,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.4459765691807765,0.3983419310233549,0.506284578124862,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"فثتی","boundary":[0.3990294167949376,0.3983419310233549,0.4369976056097144,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.3676728236702583,0.3983419310233549,0.3898934496322901,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.3458955019668206,0.3983419310233549,0.36015702947557826,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٛټذ","boundary":[0.26861535830340344,0.3983419310233549,0.33655960321532413,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.262741576877031,0.3983419310233549,0.2683937061741064,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ڃجًجمۇٴجك","boundary":[0.18758337609030273,0.3983419310233549,0.25360800410466905,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.13955053873781428,0.3983419310233549,0.178450487429451,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.3983419310233549,0.13182267249490998,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.840430990251411,0.42734049010116476,0.879491021036429,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.806011629895673,0.42734049010116476,0.8334725500256541,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7771814605780742,0.42734049010116476,0.7991855652471354,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ل٩","boundary":[0.7256473405165043,0.42734049010116476,0.7547114759705832,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجكڍ","boundary":[0.6549085000855139,0.42734049010116476,0.7188502093232503,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.606774585257397,0.42734049010116476,0.6476694031127074,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿلات","boundary":[0.531163502650932,0.42734049010116476,0.5999907217376432,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیتچثڃ","boundary":[0.4516204891397298,0.42734049010116476,0.5241332307166069,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرخ","boundary":[0.3905173593295707,0.42734049010116476,0.444572772361895,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیجمٿڄڍ","boundary":[0.3069309047374722,0.42734049010116476,0.38353531725671286,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.2604327005301864,0.42734049010116476,0.29992936548657434,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2373093894304772,0.42734049010116476,0.2533237557721909,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.1762955361723961,0.42734049010116476,0.2303273473576193,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیظ","boundary":[0.12165212929707543,0.42734049010116476,0.16953702753548827,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.8373897725329229,0.45615893390519935,0.8791434923892595,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلؿؿ","boundary":[0.7864097827945956,0.45615893390519935,0.8284405678125535,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7818105011116813,0.45615893390519935,0.7863266632461091,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7567361039849496,0.45615893390519935,0.7727504703266633,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.7087822815118865,0.45615893390519935,0.7491441644796408,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.6533323071660682,0.45615893390519935,0.699657602189157,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"پیڇڍ","boundary":[0.5786514451855653,0.45615893390519935,0.6441814605780742,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجكڍ","boundary":[0.5055370275354882,0.45615893390519935,0.5696611937745854,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ،","boundary":[0.4500514793911408,0.45615893390519935,0.4963213613819053,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ډیشۇٴچڃڈ","boundary":[0.36901402428595864,0.45615893390519935,0.44100478878057126,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثحلڍ","boundary":[0.3212972464511715,0.45615893390519935,0.3596748760047888,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.2993572772361895,0.45615893390519935,0.31218539421925773,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.25324952967333675,0.45615893390519935,0.2903249529673337,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.20264238070805543,0.45615893390519935,0.24409132888660853,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.18471626475115446,0.45615893390519935,0.19491451446515115,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.45615893390519935,0.17568394048229863,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیظ","boundary":[0.831965110312981,0.48515749298300914,0.8795934667350779,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.7828069095262528,0.48515749298300914,0.8245606293825892,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكث","boundary":[0.7479798187104498,0.48515749298300914,0.7759169274431988,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.6913374380023944,0.48515749298300914,0.7407484179921328,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.686625277920301,0.48515749298300914,0.6911414400547289,0.5046099425507324],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ","boundary":[0.6173892594492902,0.48515749298300914,0.679393877201984,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.585244569864888,0.48515749298300914,0.6100696083461604,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.5362871558063964,0.48515749298300914,0.5783403418374217,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈثڍ","boundary":[0.4549555327518386,0.48515749298300914,0.5291214297930563,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.43446895844022576,0.48515749298300914,0.44729707542329405,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.40551564905079535,0.48515749298300914,0.4276300354092277,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.37886198050282194,0.48515749298300914,0.3980903027193432,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.34173524884556183,0.48515749298300914,0.37140892765520783,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.2958532580810672,0.48515749298300914,0.33483712599992504,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.279728065674705,0.48515749298300914,0.2889017617080064,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.2379743458183684,0.48515749298300914,0.27282994282906825,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃج٫ق","boundary":[0.19957311441765005,0.48515749298300914,0.23105575642215015,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.18344792201128785,0.48515749298300914,0.19262161804458935,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٓغیظ","boundary":[0.12165212929707543,0.48515749298300914,0.17662735055487636,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیڃڀجی","boundary":[0.8236719685308705,0.5140059559993395,0.879295194116641,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8047289208140928,0.5140059559993395,0.8103810501111682,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"ڃج٫ق","boundary":[0.7651239952112193,0.5140059559993395,0.7965154780229178,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7480013682230203,0.5140059559993395,0.7569228664272275,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٓغیظ","boundary":[0.6849238925944929,0.5140059559993395,0.7409952371019858,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیؿثڃ","boundary":[0.6102060885924406,0.5140059559993395,0.6768695057294339,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6041848811356251,0.5140059559993395,0.6098370104327006,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.5809114075594323,0.5140059559993395,0.5961776979647683,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.5599375748246964,0.5140059559993395,0.5729319309047375,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5130581494783649,0.5140059559993395,0.5528463092887923,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.48307969899093556,0.5140059559993395,0.5059770827611019,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.46210586625619976,0.5140059559993395,0.47493398323926805,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.42647939114075595,0.5140059559993395,0.45460200631884584,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈ","boundary":[0.36589139729775955,0.5140059559993395,0.4183952454250043,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.32514537369591245,0.5140059559993395,0.35785650761074056,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.29783786557208825,0.5140059559993395,0.31673370959466396,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.26741611082606465,0.5140059559993395,0.27633760903027194,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كڅُڂ","boundary":[0.2102852744997435,0.5140059559993395,0.260160763761636,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.163405849153412,0.5140059559993395,0.20319400896383932,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.5140059559993395,0.15618634953626476,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.8474954677612452,0.5430045150771493,0.8792748417992133,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.7987319993158886,0.5430045150771493,0.8407350778176842,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7726047545749958,0.5430045150771493,0.7920364054420743,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.7317637886303249,0.5430045150771493,0.765844364631435,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬چف","boundary":[0.6900670429279974,0.5430045150771493,0.7249901495149002,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.6350906447750984,0.5430045150771493,0.6833258042307355,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈثڍ","boundary":[0.5540234308192235,0.5430045150771493,0.6281465708910553,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.5121079185907303,0.5430045150771493,0.5471289550196683,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.48938830916164233,0.5430045150771493,0.5053752351633317,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.4305840602018129,0.5430045150771493,0.4826161106766954,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.3697836497349068,0.5430045150771493,0.42381546092013,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬چف","boundary":[0.3277608689249581,0.5430045150771493,0.36256131349409954,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.2991015471564161,0.5430045150771493,0.32101749909706584,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈ","boundary":[0.2402074629739485,0.5430045150771493,0.29235817732852387,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچثډ","boundary":[0.18061262185736277,0.5430045150771493,0.23342067671390526,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.14830682401231401,0.5430045150771493,0.17379681888147766,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14345818368394048,0.5430045150771493,0.1479743458183684,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.8214468958440226,0.6008215179589937,0.8550672139558749,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"حذچت","boundary":[0.7708335898751496,0.6008215179589937,0.8144436463143493,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.7321275867966478,0.6008215179589937,0.7640177868992646,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.8016504190183,0.6298200770368035,0.8551239952112195,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7657345647340517,0.6298200770368035,0.793152727894647,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ،","boundary":[0.694415939798187,0.6298200770368035,0.757347699675047,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.6518253805370275,0.6298200770368035,0.6854887976740208,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"حذچت","boundary":[0.5995708910552421,0.6298200770368035,0.6445333740841436,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.5593410295878228,0.6298200770368035,0.591120403625791,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5380624251753036,0.6298200770368035,0.5519973528174484,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.49245339490336926,0.6298200770368035,0.5295288181973662,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.4423080212074568,0.6298200770368035,0.4837569693860099,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.39770053018642043,0.6298200770368035,0.4337744142295194,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.34823413716435775,0.6298200770368035,0.3892500427569694,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿثڃڄ","boundary":[0.2724901658970412,0.6298200770368035,0.3393815631948008,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26785291602531214,0.6298200770368035,0.27236907815974004,0.6492725266045268],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڄجځ","boundary":[0.21887292628698476,0.6298200770368035,0.2600205460907008,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂۇٴچڃڈ","boundary":[0.1460236018471011,0.6298200770368035,0.21031195484864035,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.12165931246793227,0.6298200770368035,0.13745202668034892,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"تچٗیظ","boundary":[0.8237557721908672,0.6586385208408381,0.8793104155977425,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دجڅك","boundary":[0.7867381563194802,0.6586385208408381,0.8154144005472893,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.7434159397981871,0.6586385208408381,0.7794916664332399,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیڃِیڄڄ","boundary":[0.6495211219428767,0.6586385208408381,0.7348193945613136,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6187215666153583,0.6586385208408381,0.6408590730289037,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"صچځ","boundary":[0.5707892936548657,0.6586385208408381,0.6114750767291182,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.5208067384983752,0.6586385208408381,0.5635524400583678,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.4775014537369592,0.6586385208408381,0.5125224901658971,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.45649991448606125,0.6586385208408381,0.4702533977578657,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.40959278262356763,0.6586385208408381,0.449177115192357,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3924424491192064,0.6586385208408381,0.40219935263228823,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.37476569180776464,0.6586385208408381,0.3851196498255022,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.36529006328031466,0.6586385208408381,0.37465486574311613,0.6780909704085615],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.3494142295194117,0.6586385208408381,0.36523465024799046,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.33226389601505046,0.6586385208408381,0.3420207995281323,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.28970668719001197,0.6586385208408381,0.32526190076669614,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"كةیي","boundary":[0.23349580981700016,0.6586385208408381,0.28142808277749276,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.1857875833760903,0.6586385208408381,0.22522011287839916,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1387747562852745,0.6586385208408381,0.17745305284761417,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.6586385208408381,0.13138132629399513,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣جً","boundary":[0.8483837865572088,0.6876370799186479,0.8793042585941508,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكثڍ","boundary":[0.79318453907987,0.6876370799186479,0.8388838720711477,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"یيٴجڃيٴی","boundary":[0.7254574995724302,0.6876370799186479,0.7836411835129126,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌټٲ","boundary":[0.6605867966478536,0.6876370799186479,0.7157227638105013,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.6400839746878741,0.6876370799186479,0.6527822903167538,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5914036257910039,0.6876370799186479,0.6301927484179922,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.5375698648879768,0.6876370799186479,0.5829315258617334,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیجمڍ","boundary":[0.4816786386180948,0.6876370799186479,0.5280111168120404,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.45559688729262876,0.6876370799186479,0.47188831879596377,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.4046168975543014,0.6876370799186479,0.4460658457328545,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"لیظ","boundary":[0.3474645117154096,0.6876370799186479,0.3794316743629212,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.3244361210877373,0.6876370799186479,0.33745818368394054,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.30113494099538224,0.6876370799186479,0.30761826577732165,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2824607491021036,0.6876370799186479,0.2913822473063109,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثحذجت","boundary":[0.22918111852231912,0.6876370799186479,0.27292970754232937,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.18565418163160596,0.6876370799186479,0.21959466393022065,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.14414982042072857,0.6876370799186479,0.176178553104156,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.1216244227809133,0.6876370799186479,0.13461877886095436,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.8299127757824525,0.7164555237226825,0.8793237557721909,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"تج","boundary":[0.8102630408756628,0.7164555237226825,0.8225924405678126,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7869895672994698,0.7164555237226825,0.8030039336411835,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ډڄيٴجٽ","boundary":[0.7311014195313836,0.7164555237226825,0.7801659567516986,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.6899295365144519,0.7164555237226825,0.7235929536514453,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"آۇٴجډی","boundary":[0.6307294338977253,0.7164555237226825,0.682725842312297,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6082881819736616,0.7164555237226825,0.6233051137335385,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5649828972122455,0.7164555237226825,0.6010567812553446,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5488577048058834,0.7164555237226825,0.5580314008391848,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.5291388746365657,0.7164555237226825,0.5416336582863006,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"رڊٺ","boundary":[0.48005558406020177,0.7164555237226825,0.5214768257225928,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4567821104840089,0.7164555237226825,0.4727964768257226,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.41602582520950915,0.7164555237226825,0.4498839876383722,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.37709817000171025,0.7164555237226825,0.4088775440396784,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.32991397297759534,0.7164555237226825,0.37010373193760016,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.3076656404994014,0.7164555237226825,0.32268257225927827,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"دیث٣تذجكڍ","boundary":[0.21476825722592782,0.7164555237226825,0.30031537540619124,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.16853873781426373,0.7164555237226825,0.2073278604412519,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ُچؿ","boundary":[0.1262585941508466,0.7164555237226825,0.16130733709594663,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12165931246793227,0.7164555237226825,0.12617547460236017,0.7359079732904059],"dir":"ltr"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.8446001368223021,0.7454991116189361,0.8789285103471866,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزلؿ","boundary":[0.790794082435437,0.7454991116189361,0.8374631573221367,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.7482922866427227,0.7454991116189361,0.7822327689413374,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"حذچت","boundary":[0.6960377971609373,0.7454991116189361,0.7410002801898388,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.6555585770480588,0.7454991116189361,0.6874487771506755,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.6099495467761246,0.7454991116189361,0.6470249700701215,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.5598859244056782,0.7454991116189361,0.6013348725842312,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.49707114759705834,0.7454991116189361,0.5525290294670973,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.4747060030785018,0.7454991116189361,0.4879774243201643,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4442011287839918,0.7454991116189361,0.46750059230612967,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.38942534633145204,0.7454991116189361,0.4355012827090816,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.3420194971780401,0.7454991116189361,0.3808086198050283,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3174438173422268,0.7454991116189361,0.33345818368394053,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.2867172909184197,0.7454991116189361,0.3089379168804515,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"څثدٌتڈ","boundary":[0.2246824012314007,0.7454991116189361,0.2781836839404823,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.17162442278091328,0.7454991116189361,0.21744825759880285,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.12165212929707543,0.7454991116189361,0.16292457670600308,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8404877715067557,0.7743175554229706,0.8791660680690953,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8358884898238413,0.7743175554229706,0.8404046519582693,0.7937700049906941],"dir":"ltr"},{"str":"صڈ","boundary":[0.8031116812040363,0.7743175554229706,0.8286570891055243,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7764857191722251,0.7743175554229706,0.7962216991209823,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.7408500085513939,0.7743175554229706,0.7695875963265884,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7059603215324098,0.7743175554229706,0.733635026509321,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"چكت","boundary":[0.644228493244399,0.7743175554229706,0.6822972464511718,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.621980160766205,0.7743175554229706,0.6369970925260819,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.601782110484009,0.7743175554229706,0.61477646656405,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.569005301864204,0.7743175554229706,0.5944952967333677,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5398303403454764,0.7743175554229706,0.5618570206943733,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دجتچرڈ","boundary":[0.47965178724132035,0.7743175554229706,0.5326266461433214,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4563783136651275,0.7743175554229706,0.47239268000684115,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"رڊت","boundary":[0.40381905250555844,0.7743175554229706,0.4494648922581305,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.35441833418847274,0.7743175554229706,0.39647682572259274,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.30651376774414235,0.7743175554229706,0.3471315204378314,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١،","boundary":[0.2519319309047375,0.7743175554229706,0.299609539716676,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دڈڅًیټڈڍ","boundary":[0.16090302719343252,0.7743175554229706,0.24472823670258254,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.1216244227809133,0.7743175554229706,0.1537639815289892,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتلا٩","boundary":[0.8180770710200349,0.8033161145007806,0.879273815631948,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8023605267658629,0.8033161145007806,0.811301740988201,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅۇٴجڃيٴی","boundary":[0.7257140413887463,0.8033161145007806,0.7956286616743845,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌټٲ","boundary":[0.663658684866259,0.8033161145007806,0.7186103984949547,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿكث","boundary":[0.6089404003525523,0.8033161145007806,0.6569194475820961,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5911327176329741,0.8033161145007806,0.6021618128586723,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5457199641585057,0.8033161145007806,0.5844411941404514,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"دِڄجًجڃ","boundary":[0.46498494954677616,0.8033161145007806,0.5389187506041745,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4603856678638618,0.8033161145007806,0.4649018299982897,0.822768564068504],"dir":"ltr"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.8016504190183,0.832134558304815,0.8551239952112195,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7667607319993159,0.832134558304815,0.794178895159911,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃیِڈ","boundary":[0.7036514451855652,0.832134558304815,0.7592368736103986,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6765098341029587,0.832134558304815,0.6960429279972635,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.6347838207627844,0.832134558304815,0.6690013682230205,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿڍ","boundary":[0.5665939798187104,0.832134558304815,0.6277253536612182,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5370157345647341,0.832134558304815,0.5591532409782795,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5101404138874637,0.832134558304815,0.5300285583770602,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.46320762784333847,0.832134558304815,0.5026401573456474,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃ٤ی","boundary":[0.4085214639986318,0.832134558304815,0.45549427056610226,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.3638831879596374,0.832134558304815,0.40095861125363436,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"یيٴجڃيٴی","boundary":[0.29820848298272623,0.832134558304815,0.35639216692320846,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌټٲ","boundary":[0.23568907131862493,0.832134558304815,0.29060338635197536,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.18623293996921497,0.832134558304815,0.22798665982555158,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.16755874807593638,0.832134558304815,0.17872447408927655,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.1216244227809133,0.832134558304815,0.1601641867624423,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڇ","boundary":[0.8409440738840431,0.8611271135401657,0.879491021036429,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.7700957756114247,0.8611271135401657,0.831279117496152,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.764081409269711,0.8611271135401657,0.7697335385667864,0.8805795631078891],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.7397827945955191,0.8611271135401657,0.7547997263553959,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7031383615529331,0.8611271135401657,0.7314835946648051,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"دجڅكثڃ","boundary":[0.6562286642722764,0.8611271135401657,0.6935770480588337,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6117042927997264,0.8611271135401657,0.6335647340516505,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.5750598597571405,0.8611271135401657,0.6034050928690123,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.5225826919787926,0.8611271135401657,0.5656109115785874,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4972589362066017,0.8611271135401657,0.5132733025483155,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ډیش","boundary":[0.4529031982213101,0.8611271135401657,0.4880049598084488,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"څرڈ","boundary":[0.40870925260817514,0.8611271135401657,0.44345322387549174,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.34207713357277236,0.8611271135401657,0.39951068924234645,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.2986413545407901,0.8611271135401657,0.3325541303232427,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"حذچت","boundary":[0.24561108260646483,0.8611271135401657,0.2892211390456644,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.20438378655720882,0.8611271135401657,0.23627398665982555,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.18213545407901488,0.8611271135401657,0.19657312174741626,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجپقیلث","boundary":[0.12165212929707543,0.8611271135401657,0.17443641404968668,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیًجمؿ؛","boundary":[0.7995200957756115,0.8899455573442003,0.8793237557721909,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"صڈ","boundary":[0.7636678638618095,0.8899455573442003,0.7892132717632974,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7257140413887463,0.8899455573442003,0.7547116439365806,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6936021891568325,0.8899455573442003,0.7154626304087566,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6638730973148623,0.8899455573442003,0.6831014195313836,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6258551393877202,0.8899455573442003,0.6549168773896334,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.5727130152214811,0.8899455573442003,0.6154918761758167,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ڃچ٣جً","boundary":[0.5314477509834103,0.8899455573442003,0.5623682230203523,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.44674619462972465,0.8899455573442003,0.5213142209680178,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.40185137677441424,0.8899455573442003,0.4365492560287327,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.37542756969386015,0.8899455573442003,0.3915342910894476,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"څًیټڈڍ","boundary":[0.297438857533778,0.8899455573442003,0.36482520950915004,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.24683598426543527,0.8899455573442003,0.2873634342397811,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ","boundary":[0.19034787070292458,0.8899455573442003,0.2364515135967163,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.17114725500256542,0.8899455573442003,0.18207057347520791,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.14807593637762956,0.8899455573442003,0.16057072002736444,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.8899455573442003,0.13775885069266292,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.87959,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/c4bc6b18137e003e41c45e740c6ee53c.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/be30a3f4cd66568b415e61094c6fd3a2.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.1205,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"څًیټڈڍ","boundary":[0.8119120916709424,0.10921188779568923,0.8793412006157003,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچتی","boundary":[0.7434154267145545,0.10921188779568923,0.8031404138874637,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7128869505729434,0.10921188779568923,0.7348397468787412,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځۇٴل","boundary":[0.6484949546776124,0.10921188779568923,0.7040465195826919,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6335175303574483,0.10921188779568923,0.6393636052676586,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٰ","boundary":[0.6240419018299983,0.10921188779568923,0.6334067042927997,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"لیل","boundary":[0.5968659141440055,0.10921188779568923,0.6239587822815119,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.5432849324439883,0.10921188779568923,0.5876153583034036,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.4958790832905764,0.10921188779568923,0.5356780033716925,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.4510222336240808,0.10921188779568923,0.4870961176671798,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثك","boundary":[0.41181751325466054,0.10921188779568923,0.44207302890371136,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫تڈ","boundary":[0.3549914486061228,0.10921188779568923,0.4031176671797503,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃ","boundary":[0.32451428082777495,0.10921188779568923,0.34623618949888835,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3199149991448606,0.10921188779568923,0.32443116127928856,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.29508996066358817,0.10921188779568923,0.3111043270053019,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.2473490678980674,0.10921188779568923,0.2876060146078571,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.19217855310415596,0.10921188779568923,0.23850384812724476,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.12165212929707543,0.10921188779568923,0.18334855481443477,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.8393158884898237,0.1380303315997239,0.8794903369249187,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8106119377458525,0.1380303315997239,0.8325358652744037,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.784520608859244,0.1380303315997239,0.8038191497674184,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7500855139387721,0.1380303315997239,0.7777602189156833,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.7005616555498547,0.1380303315997239,0.7433405165041903,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.6700444672481615,0.1380303315997239,0.6938012656062938,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.6168761758166581,0.1380303315997239,0.6633020352317428,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"حجدت","boundary":[0.5726586283564221,0.1380303315997239,0.6100901316914658,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃِڇ","boundary":[0.5236303737736524,0.1380303315997239,0.5658982384128614,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4780685821788952,0.1380303315997239,0.5167931612170966,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47346930049598085,0.1380303315997239,0.47798546263040875,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.7995980844877715,0.16702889067753357,0.854927997263554,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دلؽی","boundary":[0.8085770480588337,0.1958473344815682,0.8548746365657603,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7888089618607834,0.1958473344815682,0.8016370788438516,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃِیجځ","boundary":[0.7167350778176843,0.1958473344815682,0.782021744973002,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅ","boundary":[0.6754318453907987,0.1958473344815682,0.7096288695057295,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴتخ","boundary":[0.6184708397468788,0.1958473344815682,0.66820403625791,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5751655549854626,0.1958473344815682,0.6116067098041841,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5554385154780229,0.1958473344815682,0.5683573546462614,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دجڅك","boundary":[0.5198079356935181,0.1958473344815682,0.5486411257458734,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.49780896186078333,0.1958473344815682,0.5128258936206602,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.46346416965965453,0.1958473344815682,0.49094483191808863,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4176451171540961,0.1958473344815682,0.45632341371643576,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.38894116641012483,0.1958473344815682,0.410865093938676,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀچثكڇ","boundary":[0.32665691807764663,0.1958473344815682,0.3821434262458814,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیتچثځ","boundary":[0.249914486061228,0.1958473344815682,0.31971694886266466,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څًیټڈڍ","boundary":[0.17552591072344792,0.1958473344815682,0.2429122626988199,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلاٱ","boundary":[0.1216244227809133,0.1958473344815682,0.16847614161108262,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.8452158371814605,0.224845893559378,0.8788792543184539,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"حذچت","boundary":[0.7916868479562168,0.224845893559378,0.8375162580714287,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.7501824867453395,0.224845893559378,0.7819618607833076,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.724332307166068,0.224845893559378,0.7403466735077817,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳِ","boundary":[0.6882030100906448,0.224845893559378,0.7145242004446725,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6679772532922866,0.224845893559378,0.6881198905421584,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.6492753548828459,0.224845893559378,0.6599149507977574,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.5980460064990594,0.224845893559378,0.6394949546776124,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5521640157345648,0.224845893559378,0.5882378997776637,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.5052804857191722,0.224845893559378,0.5423559090131691,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣تذجك","boundary":[0.44975286471694886,0.224845893559378,0.4954409098683085,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4310509663075081,0.224845893559378,0.44169056222241965,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"عزیت","boundary":[0.3626004788780572,0.224845893559378,0.4210212074568155,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.3140863690781598,0.224845893559378,0.352875491705148,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجیٺ","boundary":[0.2704378313665127,0.224845893559378,0.30618694307546546,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"آٿ؛","boundary":[0.22598768599281682,0.224845893559378,0.2605654181631606,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"صڈ","boundary":[0.19063417136993327,0.224845893559378,0.21617957927142123,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.15346331452026682,0.224845893559378,0.18200646144196184,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.224845893559378,0.1437619291944587,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅۇٴجڃيٴی","boundary":[0.8096032153240978,0.2538444526371878,0.879421241662391,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌټٲ","boundary":[0.7449982897212246,0.2538444526371878,0.7996632461091159,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6965672994698137,0.2538444526371878,0.737044214626339,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6781147597058321,0.2538444526371878,0.6886124943418781,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.6268577048058834,0.2538444526371878,0.6704643716181058,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6063579613476997,0.2538444526371878,0.6167479049085001,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"ډلصڄ","boundary":[0.5399136309218403,0.2538444526371878,0.5970167607319993,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5111645288181974,0.2538444526371878,0.5305036770993672,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"پجكڇثڍ","boundary":[0.4495681546092013,0.2538444526371878,0.5018181973661707,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.42716589704121777,0.2538444526371878,0.439994014024286,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.37463434239781085,0.2538444526371878,0.41922512155195585,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.35439114075594325,0.2538444526371878,0.36478108431674366,0.27329690220491115],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿلڍ","boundary":[0.31308790832905764,0.2538444526371878,0.35456866769283396,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغتڀٺ","boundary":[0.2418388917393535,0.2538444526371878,0.3033750641354541,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.22338635197537196,0.2538444526371878,0.23388408661141802,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٴجك","boundary":[0.17828014366341713,0.2538444526371878,0.21491425204610143,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجپقیل","boundary":[0.12165212929707543,0.2538444526371878,0.16872139558748075,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.840536001368223,0.28266289644122233,0.8792142979305627,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8359367196853087,0.28266289644122233,0.8404528818197367,0.3021153460089457],"dir":"ltr"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.8062353343595006,0.28266289644122233,0.8280126560629384,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڄجځ","boundary":[0.7577817684282537,0.28266289644122233,0.7987314744221466,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.7123738669403114,0.28266289644122233,0.7497058320506244,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳِ","boundary":[0.6777128441936036,0.28266289644122233,0.7040340345476312,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.6572100222336241,0.28266289644122233,0.6773526594834959,0.3021153460089457],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.640087395245425,0.28266289644122233,0.6490088934496323,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.5903819052505559,0.28266289644122233,0.631830853429109,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5463008380366,0.28266289644122233,0.5823747220796991,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5220022233624081,0.28266289644122233,0.5382936548657431,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.46509303916538397,0.28266289644122233,0.5148098596205366,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.40153429108944755,0.28266289644122233,0.457856185568886,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كڅڍ","boundary":[0.35772618436805204,0.28266289644122233,0.3942789440250189,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آڅكؿڇ","boundary":[0.30535419873439373,0.28266289644122233,0.34929673336753897,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.28845322387549166,0.28266289644122233,0.298068266109708,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.25825312125876515,0.28266289644122233,0.280473747220797,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.23727928852402944,0.28266289644122233,0.25099777419433655,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.188866085171883,0.28266289644122233,0.22927210535317258,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.16570548999486917,0.28266289644122233,0.18072242175474604,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.1216244227809133,0.28266289644122233,0.1576983068240123,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُڀجكڃ","boundary":[0.7936976227125021,0.311706484337476,0.879295194116641,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7891383615529332,0.311706484337476,0.7936545236873611,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڄجځ","boundary":[0.7418761758166581,0.311706484337476,0.7823779716093724,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.6980075252266119,0.311706484337476,0.7350829485206088,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثعلثم","boundary":[0.6497901867735699,0.311706484337476,0.6912296904395416,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6153369249187617,0.311706484337476,0.6430584830673934,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5725016247648367,0.311706484337476,0.6085755088079358,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅ","boundary":[0.5460706345134257,0.311706484337476,0.5662045493415427,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"كثڇ","boundary":[0.5178510347186591,0.311706484337476,0.5395020095775611,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.4981044980331794,0.311706484337476,0.5111819736617068,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈ","boundary":[0.4583333333333333,0.311706484337476,0.49135950059859757,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿډڄ","boundary":[0.3820976569180776,0.311706484337476,0.4514903369249188,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.37722336240807247,0.311706484337476,0.38173952454250043,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.8465469471523859,0.3695234872193203,0.8550528476141611,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8185165041901831,0.3695234872193203,0.8263020352317427,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"٪","boundary":[0.8263211903540277,0.3695234872193203,0.8464638276038994,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٰٺ","boundary":[0.7762086540106037,0.3695234872193203,0.8117561142466221,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7716093723276894,0.3695234872193203,0.7761255344621173,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7430683606489892,0.3695234872193203,0.7649321019326151,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7087822815118865,0.3695234872193203,0.7362408700608274,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.6665057294338977,0.3695234872193203,0.701803831024457,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6437032666324611,0.3695234872193203,0.6597176329741747,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅ","boundary":[0.6175483153754062,0.3695234872193203,0.6369714015409828,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٻغجٝ","boundary":[0.5665406191209167,0.3695234872193203,0.6104831537540619,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.5062789464682743,0.3695234872193203,0.5597646522420021,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیپقیلؿ","boundary":[0.42647939114075595,0.3695234872193203,0.49924987172909185,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.42160509663075085,0.3695234872193203,0.42612125876517876,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8339577561142466,0.3983419310233549,0.8417432871558064,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8419702411493073,0.3983419310233549,0.8549645972293484,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.81115529331281,0.3983419310233549,0.8271696596545237,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٻغجٝ","boundary":[0.7603692491876176,0.3983419310233549,0.8044953052000942,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٴټ","boundary":[0.7262902343081922,0.3983419310233549,0.753442620147084,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.706064477509834,0.3983419310233549,0.7262071147597058,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.65863092184026,0.3983419310233549,0.699248674533949,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ٔچٽ","boundary":[0.5947951086027022,0.3983419310233549,0.6516765862835644,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5901958269197879,0.3983419310233549,0.5947119890542159,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.8301693175987686,0.42734049010116476,0.8549943560800409,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.7836073199931589,0.42734049010116476,0.8226180947494443,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7669834102958782,0.42734049010116476,0.7759049085000855,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.7218659141440056,0.42734049010116476,0.7594749444159399,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلاڍ","boundary":[0.6613220454934153,0.42734049010116476,0.7141973661706859,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.6191583718146059,0.42734049010116476,0.6539470668719002,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6132845903882334,0.42734049010116476,0.6189367196853087,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.5668166581152728,0.42734049010116476,0.6054949546776126,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"پقیلٍ","boundary":[0.4991234821275868,0.42734049010116476,0.5592804857191722,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4823603557379853,0.42734049010116476,0.49128185394219265,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"كٗجڍ","boundary":[0.4259663075081238,0.42734049010116476,0.47474106379339837,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.3996861638447067,0.42734049010116476,0.4183603557379853,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"چٽ","boundary":[0.3612849324439884,0.42734049010116476,0.3829237215666154,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت،","boundary":[0.2984650247990423,0.42734049010116476,0.35377646656405,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.274380708055413,0.42734049010116476,0.2906721395587481,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"رڊت","boundary":[0.22135043612108776,0.42734049010116476,0.26689994869163675,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څرچح","boundary":[0.16164289379168806,0.42734049010116476,0.21384197024114934,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.12165212929707543,0.42734049010116476,0.15410672139558748,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.8664795621686335,0.45615893390519935,0.8793076791517017,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄٴل","boundary":[0.8190737130152216,0.45615893390519935,0.8594210950670673,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.7985719172225073,0.45615893390519935,0.8115797845048743,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څرچح","boundary":[0.7387402086540107,0.45615893390519935,0.7909392851034719,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ټیپ","boundary":[0.6864631434923893,0.45615893390519935,0.7317617416154963,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"رجډٺ","boundary":[0.6299806738498375,0.45615893390519935,0.6784116641012486,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.6074552762100223,0.45615893390519935,0.6224722079698991,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ٔچٽ","boundary":[0.5431207456815461,0.45615893390519935,0.6005107797865169,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.49674003762613306,0.45615893390519935,0.5361648383425097,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.46728801094578415,0.45615893390519935,0.489314691294681,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4468128955019668,0.45615893390519935,0.460095371005832,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.41711151017615866,0.45615893390519935,0.4393321361381905,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"(٣ل٩","boundary":[0.36302839062767234,0.45615893390519935,0.40960304429622024,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3464044809303916,0.45615893390519935,0.35532597913459896,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.3012869847785189,0.45615893390519935,0.3388960150504532,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.25883495809817003,0.45615893390519935,0.29349580981700013,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.25091089447579956,0.45615893390519935,0.2586964255173594,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.21067213955874808,0.45615893390519935,0.24337472207969899,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.1840749102103643,0.45615893390519935,0.20297075423293995,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.15415187275525913,0.45615893390519935,0.1630733709594664,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.1216244227809133,0.45615893390519935,0.14695923281530696,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.8311954848640328,0.48515749298300914,0.8792949375748248,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴڄ،","boundary":[0.7783131520437832,0.48515749298300914,0.8220617410637935,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.759112536343424,0.48515749298300914,0.7710043373310099,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.7089083290576363,0.48515749298300914,0.7515646724064373,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6846097143834444,0.48515749298300914,0.7006240807251581,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"رڊت","boundary":[0.6310253121258765,0.48515749298300914,0.6773632244972043,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ٔچٽ","boundary":[0.5656656404994014,0.48515749298300914,0.6238083381120535,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.516735932957072,0.48515749298300914,0.5573536856507612,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.495512741576877,0.48515749298300914,0.508507097656918,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.4527338806225415,0.48515749298300914,0.4881899422831728,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4315106892423465,0.48515749298300914,0.4450744106864867,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.36795194116641017,0.48515749298300914,0.42427383564584853,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.3466948862664614,0.48515749298300914,0.3598042585941508,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3110355737985292,0.48515749298300914,0.33838190525055584,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈ","boundary":[0.26630545578929365,0.48515749298300914,0.3026286984778519,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكیج٫ت","boundary":[0.19835813237557723,0.48515749298300914,0.2578549683598427,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.12165212929707543,0.48515749298300914,0.18976210022233625,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8575252266119379,0.5140059559993395,0.8793856678638619,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.8121419531383617,0.5140059559993395,0.8508337031194151,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.7706088592440568,0.5140059559993395,0.8053337527991603,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.7251547802291773,0.5140059559993395,0.763833076791517,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كٗج","boundary":[0.6876273430819224,0.5140059559993395,0.7182558577048058,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6718474431332306,0.5140059559993395,0.6808247007012143,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڀ","boundary":[0.6435123995211219,0.5140059559993395,0.6648464169659655,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6202112194287669,0.5140059559993395,0.6266945442107065,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5747848469300496,0.5140059559993395,0.6134631434923892,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5701855652471353,0.5140059559993395,0.5747017273815632,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8342740721737644,0.5430045150771493,0.8419693860099197,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8419702411493073,0.5430045150771493,0.8549645972293484,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.81117479049085,0.5430045150771493,0.8271891568325637,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٻغجٝ","boundary":[0.7603887463656576,0.5430045150771493,0.8045148023781341,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.7117083974687873,0.5430045150771493,0.7535744171406322,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.6642748417992131,0.5430045150771493,0.7048925944929023,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ٔچٽ","boundary":[0.6004390285616555,0.5430045150771493,0.6573205062425176,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5958397468787412,0.5430045150771493,0.6003559090131692,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.8301693175987686,0.571822958881184,0.8549943560800409,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.7825791003933642,0.571822958881184,0.8215898751496494,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7649300495980845,0.571822958881184,0.7738515478022917,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.7187874123482129,0.571822958881184,0.7563964426201472,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلاڍ","boundary":[0.6572173764323586,0.571822958881184,0.7100926971096289,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.6140542158371816,0.571822958881184,0.6487520950915,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.5664359500598597,0.571822958881184,0.6051142466221995,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"پٌڄ","boundary":[0.5139043954164528,0.571822958881184,0.5578746365657602,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.49625534462117327,0.571822958881184,0.5051768428253806,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"كٗجڍ","boundary":[0.43879339832392683,0.571822958881184,0.4876109115785873,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.41107439712673177,0.571822958881184,0.42974858902001034,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"چٽ","boundary":[0.3726731657260134,0.571822958881184,0.3943119548486404,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجُ،","boundary":[0.31166341713699336,0.571822958881184,0.365326560150983,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.29196408414571573,0.571822958881184,0.30312981015905593,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.24123345305284763,0.571822958881184,0.28426764020996964,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2166577732170344,0.571822958881184,0.2326721395587481,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰجٽ","boundary":[0.17210569522832225,0.571822958881184,0.2079579271421242,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.1216244227809133,0.571822958881184,0.1633781426372499,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿځ","boundary":[0.8382260988541131,0.6008215179589937,0.8788438515478022,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.8170029074739182,0.6008215179589937,0.8299972635539592,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.7937294338977253,0.6008215179589937,0.8087463656576022,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.7725062425175303,0.6008215179589937,0.7855005985975714,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7253497520095775,0.6008215179589937,0.7653397779833662,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.695149649392851,0.6008215179589937,0.7171763297417479,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دڈڅًیټڈڍ","boundary":[0.6030229177355909,0.6008215179589937,0.6869208140926971,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.5619762271250214,0.6008215179589937,0.5947365315546433,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5406107405507098,0.6008215179589937,0.553438857533778,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩،","boundary":[0.48782982726184365,0.6008215179589937,0.5331846415804486,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.4496502479904224,0.6008215179589937,0.480679414821539,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.40634496322900626,0.6008215179589937,0.4413659996579442,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.38512177184881136,0.6008215179589937,0.39898096704048475,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.34207713357277236,0.6008215179589937,0.3768652300324953,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.3015974003762613,0.6008215179589937,0.33351530699504023,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2967487600478878,0.6008215179589937,0.3012649221823157,0.620273967526717],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.27245014537369594,0.6008215179589937,0.28846451171540965,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.23683085342910895,0.6008215179589937,0.2647906754376411,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.20618471010774758,0.6008215179589937,0.228322216521293,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.1426259620318112,0.6008215179589937,0.19894785651124966,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.1216244227809133,0.6008215179589937,0.1353779060527177,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"پیِڈ","boundary":[0.8370959466393022,0.6298200770368035,0.8795023088763468,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.7945924405678125,0.6298200770368035,0.8296134769967505,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ًجمؿ؛","boundary":[0.7415898751496494,0.6298200770368035,0.7872502137848469,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"میلث","boundary":[0.7046776124508295,0.6298200770368035,0.7346725475823987,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6779582691978793,0.6298200770368035,0.6974913630921841,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6431075765349752,0.6298200770368035,0.6709385292564837,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.5820901316914657,0.6298200770368035,0.6354528818197366,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.5195565247135283,0.6298200770368035,0.5746647853600138,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.4991091157858731,0.6298200770368035,0.5125367847721326,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"صینڍ","boundary":[0.4408457328544553,0.6298200770368035,0.49219569437887617,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.40829758850692666,0.6298200770368035,0.43309492047203696,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٰ","boundary":[0.3873237557721909,0.6298200770368035,0.4010661877886096,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"٧ل","boundary":[0.3332683427398666,0.6298200770368035,0.3535226057331216,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.2784094407388404,0.6298200770368035,0.300735448019363,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ٓڅك","boundary":[0.22460338635197535,0.6298200770368035,0.2715602096258085,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.1954284248332478,0.6298200770368035,0.2173996921498204,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.1752303745510518,0.6298200770368035,0.1884086848918522,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٌجځ","boundary":[0.1216244227809133,0.6298200770368035,0.16821063460965618,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"٣جٯٺ","boundary":[0.8393877201983923,0.6586385208408381,0.8792573969557037,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿټت٬ت","boundary":[0.7763831024456986,0.6586385208408381,0.8316734833492144,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغجٹ","boundary":[0.7215796134769967,0.6586385208408381,0.7686688655965207,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیڃڀجی","boundary":[0.6436206601676073,0.6586385208408381,0.7125002565418164,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6376560629382589,0.6586385208408381,0.6433081922353343,0.6780909704085615],"dir":"ltr"},{"str":"ڃؾچثډ","boundary":[0.5697658628356422,0.6586385208408381,0.6281157858730972,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.5351881306652985,0.6586385208408381,0.5606781255344621,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5305888489823841,0.6586385208408381,0.5351050111168121,0.6780909704085615],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ","boundary":[0.45961604241491366,0.6586385208408381,0.5215565247135283,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.43913100735419874,0.6586385208408381,0.4502967333675389,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.38790165897041223,0.6586385208408381,0.4311671194206854,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3628272618436805,0.6586385208408381,0.37884162818539424,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"آڃضڈ","boundary":[0.3156533264922182,0.6586385208408381,0.35377749273131526,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬تڈ","boundary":[0.26610261672652635,0.6586385208408381,0.30613853258081064,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ُ","boundary":[0.22994561313494097,0.6586385208408381,0.2589066062237965,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22407183170856848,0.6586385208408381,0.2297239610056439,0.6780909704085615],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.1800461775269369,0.6586385208408381,0.21495638789122626,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.15804720369420214,0.6586385208408381,0.17190258759492374,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.6586385208408381,0.14990361376218903,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.8241994185052165,0.6876370799186479,0.8793076791517018,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7877971609372327,0.6876370799186479,0.8162114385719041,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈ","boundary":[0.7423543697622712,0.6876370799186479,0.7788992645801266,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكیج٫ت","boundary":[0.6738925944929024,0.6876370799186479,0.7336545236873611,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.5968659141440055,0.6876370799186479,0.6650400205233453,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5659731486232256,0.6876370799186479,0.5878335898751497,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.5182902343081922,0.6876370799186479,0.5583289725580108,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5006134769967505,0.6876370799186479,0.5106698654318818,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.4541859073028904,0.6876370799186479,0.4931817756042487,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلاڍ","boundary":[0.39235932957072006,0.6876370799186479,0.44523465024799047,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.34900376261330596,0.6876370799186479,0.3837016418676244,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.3010374551051822,0.6876370799186479,0.33993740379681886,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"كٗج","boundary":[0.2615833760903027,0.6876370799186479,0.292143663417137,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.24368496664956388,0.6876370799186479,0.25260646485377114,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڀ","boundary":[0.21370651616213443,0.6876370799186479,0.23647121722260847,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"جڍ","boundary":[0.17244740892765523,0.6876370799186479,0.19688866085171883,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"جك١","boundary":[0.1216244227809133,0.6876370799186479,0.14941405849153414,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8406690610569523,0.7164555237226825,0.879347357619292,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8360697793740379,0.7164555237226825,0.8405859415084659,0.7359079732904059],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.836326321190354,0.7454991116189361,0.855083632632119,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8285257396955704,0.7454991116189361,0.8363112707371301,0.7649515611866594],"dir":"ltr"},{"str":"ٟڊچك","boundary":[0.7780167607319993,0.7454991116189361,0.8217653497520095,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"عجٻی","boundary":[0.7290490850008551,0.7454991116189361,0.7712838241486155,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7241747904908501,0.7454991116189361,0.7286909526252779,0.7649515611866594],"dir":"ltr"},{"str":"ثمآڃزجٳڈ","boundary":[0.7872840773046006,0.7743175554229706,0.854971096288695,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ٔچٽ","boundary":[0.7226047545749957,0.7743175554229706,0.7794862322558579,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڈ","boundary":[0.6787668890029075,0.7743175554229706,0.7155145895122369,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.6191635026509321,0.7743175554229706,0.6706145031640156,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"څٟی٬ڈڍ","boundary":[0.5417094236360527,0.7743175554229706,0.6113954164528819,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"تذټی٦","boundary":[0.4898879767402087,0.7743175554229706,0.5337566273302549,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ُلی٤ت","boundary":[0.4210920129981187,0.7743175554229706,0.4822572259278262,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.40053993500940654,0.7743175554229706,0.4133680519924748,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڊڇؿثك","boundary":[0.3269411664101249,0.7743175554229706,0.39265691807764663,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.27467419189327863,0.7743175554229706,0.31900461775269373,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.21161416110826065,0.7743175554229706,0.26672242175474603,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.1906403283735249,0.7743175554229706,0.2042659111696076,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1633781426372499,0.7743175554229706,0.18291123653155467,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.12165212929707543,0.7743175554229706,0.15562031811185226,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.8406957414058491,0.8033161145007806,0.8794848640328374,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.7993415426714554,0.8033161145007806,0.8339640376996726,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7836227125021379,0.8033161145007806,0.7925442107063452,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.7428941337438003,0.8033161145007806,0.776834616042415,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.7036514451855652,0.8033161145007806,0.7361060372840773,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6839304304898641,0.8033161145007806,0.6967776637591927,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"آځ،","boundary":[0.6494715701628797,0.8033161145007806,0.6771552798695707,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڊچكڍ","boundary":[0.5809603215324098,0.8033161145007806,0.6288689926458013,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.5495250555840602,0.8033161145007806,0.5740730289037114,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5233978108431675,0.8033161145007806,0.542829461710246,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"كٗجٿڄ","boundary":[0.46851120232597915,0.8033161145007806,0.5166857093992036,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڍ","boundary":[0.43725414742603047,0.8033161145007806,0.45518026338293144,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.42158970412177194,0.8033161145007806,0.4305112023259792,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.4018072515820079,0.8033161145007806,0.4148293141782111,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"جڍ","boundary":[0.3602916025312126,0.8033161145007806,0.3849893962715923,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.3405450658457328,0.8033161145007806,0.35353942192577387,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڃؾچثډ","boundary":[0.2752977595348042,0.8033161145007806,0.33364768257225924,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.2193860099196169,0.8033161145007806,0.26857235220414666,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21451171540961178,0.8033161145007806,0.2190278775440397,0.822768564068504],"dir":"ltr"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.7978022917735591,0.832134558304815,0.855071660680691,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.7305242004446725,0.832134558304815,0.7856324610911578,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7246504190183001,0.832134558304815,0.7303025483153756,0.8515870078725384],"dir":"ltr"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.7000470326663246,0.832134558304815,0.7162425390884932,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6767458525739696,0.832134558304815,0.683229177355909,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6521978792543185,0.832134558304815,0.6679332013975421,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6245467761245083,0.832134558304815,0.640561142466222,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.53863092184026,0.832134558304815,0.612899649392851,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"كثیذ","boundary":[0.4921968530870532,0.832134558304815,0.5271512741576877,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.47100991961689753,0.832134558304815,0.4805686676928339,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.44360817513254663,0.832134558304815,0.4540258252095092,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.41335265948349575,0.832134558304815,0.4355664040885723,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"چٿیڂ","boundary":[0.35156918077646654,0.832134558304815,0.3965625106892423,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغ","boundary":[0.3154886266461433,0.832134558304815,0.33956558919103813,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"چك","boundary":[0.27963639473234136,0.832134558304815,0.2987815974003763,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیؿثڃ","boundary":[0.20143663417136995,0.832134558304815,0.2680273644604071,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1954438173422268,0.832134558304815,0.2010959466393022,0.8515870078725384],"dir":"ltr"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.14934017444843511,0.832134558304815,0.18383478707029247,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.832134558304815,0.13775885069266292,0.8515870078725384],"dir":"rtl"},{"str":"څًیټڈڍ","boundary":[0.8119120916709424,0.8611271135401657,0.8793412006157003,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.7541096288695057,0.8611271135401657,0.8031501624764837,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت،","boundary":[0.6846493928510349,0.8611271135401657,0.7453820762784336,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.6631214297930563,0.8611271135401657,0.6772924979124539,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6398202497007013,0.8611271135401657,0.6463035744826408,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6183476996750471,0.8611271135401657,0.6323476043880867,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5937720198392339,0.8611271135401657,0.6097863861809476,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩ډجڍ","boundary":[0.5111809474944417,0.8611271135401657,0.5854496750470327,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌتغث","boundary":[0.4218277749273132,0.8611271135401657,0.5023429108944758,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.3895373695912434,0.8611271135401657,0.4132941679493758,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"لثیت","boundary":[0.3256584573285446,0.8611271135401657,0.366829314178211,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿډ","boundary":[0.26937061741063795,0.8611271135401657,0.3170624251753036,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.2503755772190867,0.8611271135401657,0.25602770651616213,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"صڈ","boundary":[0.21629656233966138,0.8611271135401657,0.2418419702411493,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.180143663417137,0.8611271135401657,0.20846419240505001,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.14952488455618265,0.8611271135401657,0.17166239096972807,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.8611271135401657,0.14213813260507152,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.8537434581836839,0.8899455573442003,0.8792611595690097,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.7924149136309219,0.8899455573442003,0.8465506339153752,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7570121429793056,0.8899455573442003,0.7846868479562169,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.6918505216350266,0.8899455573442003,0.7493949033692493,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"آڃضڈ","boundary":[0.6459295365144518,0.8899455573442003,0.6840537027535488,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"دڈڅًیټڈڍ","boundary":[0.5542799726355395,0.8899455573442003,0.63806755601163,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.4906615358303404,0.8899455573442003,0.5457697964768257,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4847877544039679,0.8899455573442003,0.4904398837010433,0.9093980069119237],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.43818539421925773,0.8899455573442003,0.4776219795255198,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.417433213613819,0.8899455573442003,0.43109361261179685,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.394132033521464,0.8899455573442003,0.4006153583034034,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثكۇٴل٫تڈ","boundary":[0.30804788780571235,0.8899455573442003,0.3864573285445528,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2616671797502993,0.8899455573442003,0.30069963786705933,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25579339832392683,0.8899455573442003,0.26144552762100226,0.9093980069119237],"dir":"ltr"},{"str":"ڃٴتڈڍ","boundary":[0.1934838378655721,0.8899455573442003,0.2479866598255516,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"ثكتٴجمڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.8899455573442003,0.1854643406875321,0.9093980069119237],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.8795,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/a257dda4c37704f1e34c550341f988a4.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/956a46bcbcaf068a85ad2b224f2074ee.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.1197,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"٣ٰلایی","boundary":[0.8211903540277066,0.10921188779568923,0.8794530528476142,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊ٬تڈ","boundary":[0.7691660680690953,0.10921188779568923,0.8139120916709424,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7427894646827433,0.10921188779568923,0.7623732800906612,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.7033353856678639,0.10921188779568923,0.7360002457841993,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.6749187617581666,0.10921188779568923,0.6963810501111681,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6291060372840773,0.10921188779568923,0.6678951599110655,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6129808448777151,0.10921188779568923,0.6221545409110165,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.568646314349239,0.10921188779568923,0.6059988028048572,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.5265676415255687,0.10921188779568923,0.5612284932443988,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.48071335727723624,0.10921188779568923,0.5197546122832261,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.452009406533265,0.10921188779568923,0.47393333406181615,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.4061551222849325,0.10921188779568923,0.44486112536343425,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجكری","boundary":[0.33848554814434756,0.10921188779568923,0.3993604156411506,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.29260201812895503,0.10921188779568923,0.3313911407559433,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.27650453223875493,0.10921188779568923,0.2854260304429622,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.23475081238241835,0.10921188779568923,0.2697097090696751,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿتإحل","boundary":[0.18655720882503848,0.10921188779568923,0.22783991790661878,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.16667521806054386,0.10921188779568923,0.1795033350436121,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.13750025654181633,0.10921188779568923,0.1597208825038481,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.1306562575353493,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴٌتلڇڍ","boundary":[0.8075508807935694,0.1380303315997239,0.8794961518727554,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.7610193261501623,0.1380303315997239,0.7995867966478535,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.7313179408243544,0.1380303315997239,0.753289208140927,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.7000598597571404,0.1380303315997239,0.7235601162989567,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دٌی","boundary":[0.654651958269198,0.1380303315997239,0.6922084829827262,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴٌتلؿڇتل","boundary":[0.5655678125534462,0.1380303315997239,0.646681204036258,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5449828972122456,0.1380303315997239,0.5578110141953138,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴٌتلڇڍ","boundary":[0.46551650419018303,0.1380303315997239,0.5373081922353343,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.418988370104327,0.1380303315997239,0.45755584060201815,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجكری","boundary":[0.3505430135112023,0.1380303315997239,0.4119129153831036,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.30398016076620493,0.1380303315997239,0.3427692833931931,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.28732854455276213,0.1380303315997239,0.29680172550811296,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.24221823157174618,0.1380303315997239,0.27957072002736444,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.19950743971267318,0.1380303315997239,0.23416829143150333,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.15312673165726012,0.1380303315997239,0.19215918977402013,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14852744997434583,0.1380303315997239,0.15304361210877374,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.1380303315997239,0.1408527449974346,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃتیزڈ","boundary":[0.8311954848640328,0.16702889067753357,0.8792559432187447,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.8129383444501453,0.16702889067753357,0.824270480588336,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.7759397981871045,0.16702889067753357,0.8058628356422097,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.719557037797161,0.16702889067753357,0.769153021085294,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6849238925944929,0.16702889067753357,0.7125985975714042,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈ","boundary":[0.6411491363092183,0.16702889067753357,0.6776940311270736,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6119741747904908,0.16702889067753357,0.6338346160424149,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5919567299469815,0.16702889067753357,0.6049787925431847,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څٟجی","boundary":[0.5498982384128612,0.16702889067753357,0.5851650211883279,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.5293954164528818,0.16702889067753357,0.5495380537027535,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.5037176329741748,0.16702889067753357,0.5223918248674534,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"چٽ","boundary":[0.4651874465537883,0.16702889067753357,0.4868262356764153,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڈ","boundary":[0.42211818026338294,0.16702889067753357,0.4584023234762877,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.3633239268000685,0.16702889067753357,0.41502428595861135,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تِلی٢","boundary":[0.30333931930904734,0.16702889067753357,0.3565307512602731,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.28708534291089444,0.16702889067753357,0.2960068411151018,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تذټی٦","boundary":[0.23631776979647684,0.16702889067753357,0.2802909469817021,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.18137916880451516,0.16702889067753357,0.22925602873268344,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻڊی","boundary":[0.1375577219086711,0.16702889067753357,0.1742585941508466,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165221481101421,0.16702889067753357,0.13074003762613307,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.8558234992303746,0.1958473344815682,0.8793237557721909,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"تٔغیظ","boundary":[0.7852317427740723,0.1958473344815682,0.8469721224559602,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7672743287155807,0.1958473344815682,0.7781583718146058,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.745724303061399,0.1958473344815682,0.758732170343766,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ت٨ییل","boundary":[0.6936463143492388,0.1958473344815682,0.7369709252608175,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلتٴنثت","boundary":[0.6139577561142466,0.1958473344815682,0.6846647853600137,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿٿجځ","boundary":[0.5442481614503164,0.1958473344815682,0.6068300091322433,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.49117068582178897,0.1958473344815682,0.5362601815170042,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.42648452197708225,0.1958473344815682,0.48181443475286473,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.4047349067898068,0.1958473344815682,0.4177292628698478,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڊچك","boundary":[0.352231058662562,0.1958473344815682,0.38218180263382934,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.32408123824183344,0.1958473344815682,0.34474711260683094,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جڍ","boundary":[0.26094578416281855,0.1958473344815682,0.31529827261843685,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"تڀجٽ","boundary":[0.2159712673165726,0.1958473344815682,0.2520174448435095,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.1849953822473063,0.1958473344815682,0.20721600820933814,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.1958473344815682,0.17618984094407392,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلایی","boundary":[0.8211903540277066,0.224845893559378,0.8794530528476142,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊ٬تڈ","boundary":[0.7676545236873611,0.224845893559378,0.8126499059346673,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7400034205575509,0.224845893559378,0.7603649658408698,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.6989977766375919,0.224845893559378,0.7324069909194773,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.6691357961347699,0.224845893559378,0.690580639644262,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣ل٩","boundary":[0.6220070121429793,0.224845893559378,0.6618129968410658,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.604506755601163,0.224845893559378,0.6134282538053702,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجڍ","boundary":[0.5586411835129126,0.224845893559378,0.5962502137848469,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.5150766204891397,0.224845893559378,0.5499868308534291,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچثډ","boundary":[0.45406687190011974,0.224845893559378,0.5078301306028995,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.3966589704121771,0.224845893559378,0.4468691992952678,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3918103300838036,0.224845893559378,0.3963264922182315,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"ډلصڄ","boundary":[0.32642808277749275,0.224845893559378,0.3835312125876518,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.2930376261330597,0.224845893559378,0.31786266461433216,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.2570976569180777,0.224845893559378,0.2853781561970049,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈڍ","boundary":[0.19399692149820422,0.224845893559378,0.24875628527449978,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثكتٴجمڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.224845893559378,0.185693175987686,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8601918932786045,0.2538444526371878,0.8795310415597744,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔل","boundary":[0.8168146079502291,0.2538444526371878,0.8534308192235335,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.791312809988028,0.2538444526371878,0.810036352282716,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"چٿیڂ","boundary":[0.7293056268171711,0.2538444526371878,0.7746057807422609,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټیڊپ","boundary":[0.6733795108602703,0.2538444526371878,0.7227155806396443,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.6148125534462118,0.2538444526371878,0.6662912604754575,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.5845519069608346,0.2538444526371878,0.608052163502651,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.561710449803318,0.2538444526371878,0.5777248161450317,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫ټیت","boundary":[0.5027150675560117,0.2538444526371878,0.5548669403112707,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجكری","boundary":[0.4349452710791859,0.2538444526371878,0.49572310586625623,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ڃلًیڇ","boundary":[0.3685009406533265,0.2538444526371878,0.4281489652813409,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ.","boundary":[0.31873182828801094,0.2538444526371878,0.36176415255686684,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"پیلڅثځ","boundary":[0.8016504190183,0.28266289644122233,0.8551239952112195,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7652214811014195,0.28266289644122233,0.7928961860783309,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلثیَ","boundary":[0.6990336924918762,0.28266289644122233,0.7565780742260989,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6706247648366684,0.28266289644122233,0.6899639131178382,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.6276242517530357,0.28266289644122233,0.6618417992132718,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.5912219941850522,0.28266289644122233,0.6196362718197235,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.5356225414742604,0.28266289644122233,0.5822526081751326,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5048960150504532,0.28266289644122233,0.5269226953993501,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"صچځ","boundary":[0.4562156661535831,0.28266289644122233,0.49748749184998653,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثیلڇڍ","boundary":[0.38928082777492734,0.28266289644122233,0.44750350607148964,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٴچت","boundary":[0.3251299811869335,0.28266289644122233,0.36627415768770305,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دٌی","boundary":[0.2784547631263896,0.28266289644122233,0.3178744253472014,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴٌتلؿڇتل","boundary":[0.18835300153925089,0.28266289644122233,0.2694940995382248,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.16650897896357106,0.28266289644122233,0.17953104155977426,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.12165212929707543,0.28266289644122233,0.15772601334017447,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت؛","boundary":[0.834923892594493,0.311706484337476,0.8792543184539081,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٻقث","boundary":[0.8062476483666838,0.311706484337476,0.8280249700701215,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجك","boundary":[0.754703266632461,0.311706484337476,0.7994391172943286,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿُچثك","boundary":[0.6993605267658628,0.311706484337476,0.7475698648879768,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6537556011629896,0.311706484337476,0.6924963968231682,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6248022917735591,0.311706484337476,0.6469166781319915,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"آؿٿی","boundary":[0.5740336924918762,0.311706484337476,0.6179514618307534,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دتچثڃ","boundary":[0.5345163331623055,0.311706484337476,0.5667667179750299,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.49819309047374727,0.311706484337476,0.514207456815461,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"رنٽ","boundary":[0.45566358816487096,0.311706484337476,0.4912110484008894,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ديٴچی","boundary":[0.40262100222336245,0.311706484337476,0.44859842654352666,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.37927569693860097,0.311706484337476,0.3908293141782111,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3979498888318796,0.311706484337476,0.4024660509663075,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.32372156661535834,0.311706484337476,0.37882982726184367,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.26758816487087395,0.311706484337476,0.3168315845323043,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.2454838378655721,0.311706484337476,0.260500769625449,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.22550743971267317,0.311706484337476,0.23865716958923128,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.20220625962031813,0.311706484337476,0.20868958440225757,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.16110620831195482,0.311706484337476,0.19524063622370447,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.1216244227809133,0.311706484337476,0.1542835768179222,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.8332478193945613,0.34052492814151053,0.879390456644433,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.8110880793569353,0.34052492814151053,0.8241101419531385,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.7593210193261501,0.34052492814151053,0.7879254318453908,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.7080388233282026,0.34052492814151053,0.7500419018299983,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٓجؿك","boundary":[0.6575852573969557,0.34052492814151053,0.6989233795108603,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃيٴلؿیڇ","boundary":[0.5832691978792542,0.34052492814151053,0.6485529331281,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5352958782281512,0.34052492814151053,0.574195826919788,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5237562852744997,0.34052492814151053,0.5375332649221823,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5088474431332307,0.34052492814151053,0.5144995724303062,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"میلث","boundary":[0.47013425688387206,0.34052492814151053,0.5011454274475311,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ډلۇٴن","boundary":[0.4186989909355225,0.34052492814151053,0.46089601505045324,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.370553275183855,0.34052492814151053,0.4096666666666666,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.3484568154609201,0.34052492814151053,0.3612849324439884,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.31180519924747735,0.34052492814151053,0.34031322552890697,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴتڈ","boundary":[0.26586454592098513,0.34052492814151053,0.3024094407388405,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"٬٧ټت","boundary":[0.21106105695228322,0.34052492814151053,0.2567491021036429,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.1526280143663417,0.34052492814151053,0.20353979517807586,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.34052492814151053,0.14530480396281362,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"صڈدٌج","boundary":[0.8268342739866599,0.3695234872193203,0.8794089276552078,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.7700957756114247,0.3695234872193203,0.8165216350265094,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7377345647340516,0.3695234872193203,0.7598720711475971,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7146827432871559,0.3695234872193203,0.7297789148994794,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ًچڍ","boundary":[0.6618351291260475,0.3695234872193203,0.7045144518556524,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.6091799213271764,0.3695234872193203,0.6512384128612964,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.5455277920301009,0.3695234872193203,0.5988905421583719,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل٫تڈ،","boundary":[0.46628612963913124,0.3695234872193203,0.5350270224046519,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"څٻی","boundary":[0.4251966820591756,0.3695234872193203,0.45610894475799557,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3986651274157688,0.3695234872193203,0.4146794937574825,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿًت","boundary":[0.3428087908329058,0.3695234872193203,0.39047922393778295,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.3170237728749786,0.3695234872193203,0.3324563023772875,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ڃلًیڇ","boundary":[0.24709252608175133,0.3695234872193203,0.30671694886266465,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.19849871729091842,0.3695234872193203,0.2366228835300154,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1938994356080041,0.3695234872193203,0.198415597742432,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"دڄجدلثیڂ","boundary":[0.12165212929707543,0.3695234872193203,0.1835926115956901,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊجیت","boundary":[0.8309389430477168,0.3983419310233549,0.8793689071318627,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڄی","boundary":[0.7682999828972122,0.3983419310233549,0.823390798700188,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7385252266119376,0.3983419310233549,0.7603856678638617,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7114005472892081,0.3983419310233549,0.731440856319644,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.6696745339490338,0.3983419310233549,0.7038920814092697,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.6071132204549341,0.3983419310233549,0.6626893969993704,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثځ","boundary":[0.5376047545749957,0.3983419310233549,0.599301180092355,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.4898695057294339,0.3983419310233549,0.5300439541645288,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.4546989909355225,0.3983419310233549,0.48267686578948177,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.40847631263896017,0.3983419310233549,0.44715460920129985,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.37899657944244913,0.3983419310233549,0.401513045552853,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.32514537369591245,0.3983419310233549,0.37184988150211346,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.3045188985804686,0.3983419310233549,0.3175409611766718,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.25453223875491704,0.3983419310233549,0.28288010945784164,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.2048547973319651,0.3983419310233549,0.2466085171883017,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.17795177013853258,0.3983419310233549,0.19718009235505388,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.14467624422780914,0.3983419310233549,0.17044330425859416,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.1216244227809133,0.3983419310233549,0.13761777712624304,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.8299127757824525,0.42734049010116476,0.8793237557721909,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8108510347186592,0.42734049010116476,0.8197725329228664,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7731742774072174,0.42734049010116476,0.8020677147919868,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.7344364631434924,0.42734049010116476,0.7629793056268173,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7106661535830341,0.42734049010116476,0.7236882161792372,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.6517066871900119,0.42734049010116476,0.7026746383142879,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.5863470155635369,0.42734049010116476,0.6414552762100223,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.5612726184368052,0.42734049010116476,0.576289550196682,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ","boundary":[0.5382207969899093,0.42734049010116476,0.5533949651692385,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5149196168975543,0.42734049010116476,0.5214029416794936,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.49596835984265436,0.42734049010116476,0.5067498170364313,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٽ","boundary":[0.4519149991448606,0.42734049010116476,0.4857446553788267,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٓڅك","boundary":[0.39553223875491705,0.42734049010116476,0.4418021207456816,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.35327980160766204,0.42734049010116476,0.3872749053238535,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.33047733880622543,0.42734049010116476,0.3454102104852426,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.2779416794937575,0.42734049010116476,0.3062895501966821,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.2256849666495639,0.42734049010116476,0.26743868650590047,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1770046177526937,0.42734049010116476,0.21690164672289153,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17215597742432018,0.42734049010116476,0.1766721395587481,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڄجځ","boundary":[0.12165212929707543,0.42734049010116476,0.16337265749764782,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچیڄ","boundary":[0.8309389430477168,0.45615893390519935,0.8796541816316059,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8260834616042415,0.45615893390519935,0.8305996237386694,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.7935837181460579,0.45615893390519935,0.8184087566273303,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"٫ل","boundary":[0.7684816145031641,0.45615893390519935,0.7859090131691466,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچیڄڇ","boundary":[0.6777407217376432,0.45615893390519935,0.7351783820762785,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.642594492902343,0.45615893390519935,0.6702691978792543,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.5881623054557892,0.45615893390519935,0.6344876004788781,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"(٣ٽ","boundary":[0.5389555327518385,0.45615893390519935,0.5804876004788779,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څٓچٹ","boundary":[0.48132597913459896,0.45615893390519935,0.5313085342910895,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.4418719001197195,0.45615893390519935,0.47390063280314687,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.42130956045835477,0.45615893390519935,0.43433162305455797,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.37132290063280315,0.45615893390519935,0.39967077133572776,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.3215748246964255,0.45615893390519935,0.3633285445527621,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3136507610740551,0.45615893390519935,0.32143629211561486,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچكؿ","boundary":[0.26729775953480417,0.45615893390519935,0.3065922939724889,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"پقیلٍ","boundary":[0.19964084145715752,0.45615893390519935,0.2602346655639198,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثكۇٴیلؿ","boundary":[0.12165212929707543,0.45615893390519935,0.19202873268342738,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8704468958440226,0.48515749298300914,0.8803047716777834,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.8501795792714213,0.48515749298300914,0.8626743629211562,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8262394390285617,0.48515749298300914,0.8422538053702754,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.779587822815119,0.48515749298300914,0.819155068736268,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.7250962886950573,0.48515749298300914,0.7717263553959295,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.6925688387207115,0.48515749298300914,0.7177480387564044,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.6363733538566787,0.48515749298300914,0.685493383999488,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دجُٳڈ","boundary":[0.5683251239952113,0.48515749298300914,0.6284759705832051,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.5142594492902344,0.48515749298300914,0.5605118864374894,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4936899264580127,0.48515749298300914,0.506518043441081,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.4431546092012998,0.48515749298300914,0.4718017786899265,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.3935743116127929,0.48515749298300914,0.43532803146912946,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.33228749786215156,0.48515749298300914,0.38668307541225994,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"پقیل٫تڈ","boundary":[0.2612023259791346,0.48515749298300914,0.32450196682059174,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ،","boundary":[0.2096244227809133,0.48515749298300914,0.2534007183170857,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجیٌت","boundary":[0.12165212929707543,0.48515749298300914,0.20156302377287497,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8630808961860783,0.5140059559993395,0.879095262527792,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"رڊت","boundary":[0.8097735590901317,0.5140059559993395,0.8559244248077417,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.7577407217376432,0.5140059559993395,0.802487626465446,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅث٣ی","boundary":[0.6995467761245083,0.5140059559993395,0.7507925431845391,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٤ؿ","boundary":[0.6397857020694372,0.5140059559993395,0.6907933983239267,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6226630750812382,0.5140059559993395,0.6315845732854455,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٫لثڅثځ،","boundary":[0.5593813921669233,0.5140059559993395,0.6147390114588678,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.5294306481956559,0.5140059559993395,0.5514019155122285,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ١","boundary":[0.48947785188985804,0.5140059559993395,0.5213680519924747,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.46542859586112534,0.5140059559993395,0.48144296220283905,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.44209970925260816,0.5140059559993395,0.4583221684797544,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیكًی","boundary":[0.3761561484521977,0.5140059559993395,0.4337889515991107,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.3572131007354199,0.5140059559993395,0.3628652300324953,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"صڈ","boundary":[0.3235732854455276,0.5140059559993395,0.3491186933470155,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.28820335214639986,0.5140059559993395,0.3160694255081737,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.26728441936035574,0.5140059559993395,0.280112536343424,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿچكڍ","boundary":[0.20913288866085172,0.5140059559993395,0.2601074227536063,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.15141097998973832,0.5140059559993395,0.20107850179579273,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.5140059559993395,0.1434848640328374,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دتچثځ","boundary":[0.8357867282367026,0.5430045150771493,0.8785655891910382,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.81173747220797,0.5430045150771493,0.8277518385496837,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"صچح","boundary":[0.7604804173080213,0.5430045150771493,0.8045810008296332,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٬٧ټت","boundary":[0.7063972977595347,0.5430045150771493,0.7531576180143169,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6761971951428083,0.5430045150771493,0.6984178211048402,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6552233624080726,0.5430045150771493,0.6689418480783798,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كثڃ","boundary":[0.6298719001197195,0.5430045150771493,0.6480613651411319,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6119734906789807,0.5430045150771493,0.6164896528134085,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"پي","boundary":[0.5714942705661022,0.5430045150771493,0.6046509361132475,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"صچځ","boundary":[0.523839062767231,0.5430045150771493,0.5643377991877656,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څ٢ٗ","boundary":[0.4769596374208996,0.5430045150771493,0.5165531301425453,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.42032238754917056,0.5430045150771493,0.4688139216692321,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.37349529673336757,0.5430045150771493,0.41217359329570724,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.34329519411664106,0.5430045150771493,0.3651556353685651,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.288972977595348,0.5430045150771493,0.3360398470522124,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.26136959124337267,0.5430045150771493,0.2807087395245425,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.2275953480417308,0.5430045150771493,0.2533624080725158,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٿج","boundary":[0.20395484864032837,0.5430045150771493,0.2195536172396101,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.14644946126218575,0.5430045150771493,0.19594766546947154,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14057567983581323,0.5430045150771493,0.14622780913288866,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"دج","boundary":[0.1216244227809133,0.5430045150771493,0.13336178479463448,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"تچرڈ","boundary":[0.8372030100906448,0.571822958881184,0.8791783820762783,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8139295365144519,0.571822958881184,0.8299439028561656,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"آڃضڈ","boundary":[0.7685565247135283,0.571822958881184,0.8066806909526253,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬تڈ","boundary":[0.7216981357961347,0.571822958881184,0.7613184539079869,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ُ،","boundary":[0.6817176329741748,0.571822958881184,0.7148762877621779,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"كڅُڂ","boundary":[0.6255842312296904,0.571822958881184,0.6748422704125262,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.5499187617581667,0.571822958881184,0.6180287326834275,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5208946468274329,0.571822958881184,0.5427550880793569,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓلاً","boundary":[0.47808705318966993,0.571822958881184,0.5134959808448777,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ٣ی","boundary":[0.4246835984265436,0.571822958881184,0.4709360355737985,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4046343423978109,0.571822958881184,0.4174624593808791,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"چڍ","boundary":[0.35464768257225926,0.571822958881184,0.38299555327518386,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.3054776808619805,0.571822958881184,0.3472314007183171,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٓچكت","boundary":[0.24496664956387892,0.571822958881184,0.298673675499429,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپقیل٫تڈ","boundary":[0.16757311441765008,0.571822958881184,0.23773524884556183,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1216244227809133,0.571822958881184,0.16030271934325294,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8705048742945101,0.6008215179589937,0.8794263724987172,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.836326321190354,0.6008215179589937,0.8637444843509493,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.7877971609372327,0.6008215179589937,0.8295508807935694,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀجځ","boundary":[0.7357658628356422,0.6008215179589937,0.7807889515991107,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.6800630835752401,0.6008215179589937,0.7289730748572082,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.6178469300495981,0.6008215179589937,0.6732618590615506,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.5960696083461604,0.6008215179589937,0.6110865401060372,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘ج","boundary":[0.5532353343595007,0.6008215179589937,0.5893092184025996,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5486360526765863,0.6008215179589937,0.5531522148110142,0.620273967526717],"dir":"ltr"},{"str":"لثیٚ","boundary":[0.8011373353856679,0.6541356389964577,0.840811698306824,0.6735880885641811],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿ٘جء","boundary":[0.7495447237899777,0.6541356389964577,0.7943184539079869,0.6735880885641811],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.6831341980742675,0.8418419702411494,0.7025866476419909],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8419702411493073,0.6831341980742675,0.8549645972293484,0.7025866476419909],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٤جٓلدچؿځ","boundary":[0.7105838794009138,0.6831341980742675,0.802314349238926,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"یلډچ","boundary":[0.6492645801265606,0.6831341980742675,0.6897992132717632,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"دڄجء","boundary":[0.6141007354198734,0.6831341980742675,0.6422782623567641,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.572596374208996,0.6831341980742675,0.6072572259278263,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5546702582520951,0.6831341980742675,0.5658359842654352,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.5085066987933168,0.6831341980742675,0.5478715875047768,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤","boundary":[0.48313203352146405,0.6831341980742675,0.5017622343855476,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"چٿیڂ","boundary":[0.4213485548144348,0.6831341980742675,0.46634188472721055,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"(٣ټیڊپ","boundary":[0.3572131007354199,0.6831341980742675,0.4145573798529161,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٌلاٽ","boundary":[0.2989493757482469,0.6831341980742675,0.35042808277749277,0.7025866476419909],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2910253121258765,0.6831341980742675,0.2988108431674363,0.7025866476419909],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.7121327571520774,0.8418419702411494,0.7315852067198007],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8419702411493073,0.7121327571520774,0.8549645972293484,0.7315852067198007],"dir":"ltr"},{"str":"تجیی","boundary":[0.7754421070634514,0.7121327571520774,0.8022960492560287,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"ٓلیظ","boundary":[0.7049341542671456,0.7121327571520774,0.7528190525055585,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"یلڇ","boundary":[0.6533692491876176,0.7121327571520774,0.6813528305113733,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٰلا","boundary":[0.6087684282538054,0.7121327571520774,0.6436786386180948,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"تچً","boundary":[0.5687879254318454,0.7121327571520774,0.6005222383226488,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.49808089618607837,0.7121327571520774,0.541856012721563,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.4757781768428254,0.7121327571520774,0.48878604412519244,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"تجیی","boundary":[0.4259663075081238,0.7121327571520774,0.4661193774585258,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"ڀڄی","boundary":[0.3623439370617411,0.7121327571520774,0.4007072002736446,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.33073182828801095,0.7121327571520774,0.35270309560458357,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.2924173080212075,0.7121327571520774,0.32106225414742606,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"تٰلیل","boundary":[0.22733880622541475,0.7121327571520774,0.27087199033222636,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.20878091328886608,0.7121327571520774,0.21770241149307334,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"ًٴچت","boundary":[0.1436983068240123,0.7121327571520774,0.20104961627894286,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.12165212929707543,0.7121327571520774,0.13414691294681033,0.7315852067198007],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.8408643748931076,0.7409962297745557,0.8794318453907988,0.760448679342279],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8180619120916709,0.7409962297745557,0.8340762784333846,0.760448679342279],"dir":"rtl"},{"str":"یلڇ","boundary":[0.7693261501624765,0.7409962297745557,0.7970603728407731,0.760448679342279],"dir":"rtl"},{"str":"تچًٚ","boundary":[0.7131014195313837,0.7409962297745557,0.7625298443646316,0.760448679342279],"dir":"rtl"},{"str":"ُجك١","boundary":[0.6641440054728921,0.7409962297745557,0.706147083974688,0.760448679342279],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8314520266803489,0.7699947888523655,0.8418419702411494,0.7894472384200889],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8419702411493073,0.7699947888523655,0.8549645972293484,0.7894472384200889],"dir":"ltr"},{"str":"یلڇ","boundary":[0.7606037284077304,0.7699947888523655,0.788337951086027,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"دجی","boundary":[0.723661706858218,0.7699947888523655,0.7537624422780914,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ثمث٣ڀجٹ","boundary":[0.6563296245870753,0.7699947888523655,0.7166596545236874,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ل٣ی","boundary":[0.5978920814092697,0.7699947888523655,0.6353133230716607,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5750670429279973,0.7699947888523655,0.591081409269711,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ڀجك","boundary":[0.5265529331280999,0.7699947888523655,0.5540655036770993,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"آی","boundary":[0.49347956216863353,0.7699947888523655,0.5198202497007012,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.4704988883187959,0.7699947888523655,0.4865132546605096,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.45099350094065327,0.7699947888523655,0.4637671846126194,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ث٤٫جٹ","boundary":[0.40178074018439947,0.7699947888523655,0.4440668719001197,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"كڅمٿلډچ","boundary":[0.32779565764488994,0.7699947888523655,0.39503020025046987,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.29151479391140755,0.7699947888523655,0.3066425517359329,0.7894472384200889],"dir":"rtl"},{"str":"یڈ","boundary":[0.2547887805712331,0.7699947888523655,0.27491294681033007,0.7894472384200889],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.8803,0.78945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.1408276038994356,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12165,0.91882,0.14083,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/e2198ad104a50223e67c7c45a7339880.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/7a3c0acdcdcb780bbd491d9a4e8ebe8e.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12057,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"قبعذُ","boundary":[0.8129382589362066,0.23804144808927716,0.879378484693005,0.25749389765700054],"dir":"rtl"},{"str":"لاظرر","boundary":[0.7393107576534975,0.23804144808927716,0.8063051137335386,0.25749389765700054],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.73931,0.23804,0.87938,0.25749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.3042464755568564,0.8550702924576706,0.32369892512457976],"dir":"ltr"},{"str":"لاَٗلك","boundary":[0.788823328202497,0.3088246399570725,0.8370880793569353,0.32827708952479584],"dir":"rtl"},{"str":"څٓ","boundary":[0.7731742774072174,0.3088246399570725,0.7820957756114247,0.32827708952479584],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗٙلثك","boundary":[0.7141696596545237,0.3088246399570725,0.7663133230716608,0.32827708952479584],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٙی","boundary":[0.6828715580639645,0.3088246399570725,0.7073364118351291,0.32827708952479584],"dir":"rtl"},{"str":"ثلاًلاٽ","boundary":[0.6173892594492902,0.3088246399570725,0.6760162476483668,0.32827708952479584],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.59917479049085,0.3042464755568564,0.6104790490850008,0.32369892512457976],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٬ڊچٽ","boundary":[0.8040347186591414,0.3376430837611071,0.8545159911065503,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7517802291773559,0.3376430837611071,0.7968864374893108,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗلك","boundary":[0.6966719685308705,0.3376430837611071,0.7446596545236874,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.6838992645801265,0.3376430837611071,0.689551393877202,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.6454980331794082,0.3376430837611071,0.6769172225072687,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ٿِلڅ٣یت","boundary":[0.5555349752009577,0.3376430837611071,0.638713984828346,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ډلۇٴچڃڈ","boundary":[0.49014451855652474,0.3376430837611071,0.5484667350778176,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.4476517872413203,0.3376430837611071,0.4670186420386523,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4020468616384471,0.3376430837611071,0.4407876572986256,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.37877338806225413,0.3376430837611071,0.3950648195655892,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت","boundary":[0.319592269539935,0.3376430837611071,0.3719785648931744,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.2734886266461433,0.3376430837611071,0.312702287456881,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.2468578758337609,0.3376430837611071,0.26619702411493074,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.19460338635197538,0.3376430837611071,0.2400448465914182,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗلثك","boundary":[0.144648537711647,0.3376430837611071,0.18751051821446899,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.3376430837611071,0.137638789122627,0.35709553332883043],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.8506355395929536,0.36664164283891687,0.8792286642722763,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8368376945442106,0.36664164283891687,0.8424898238412861,0.38609409240664017],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.8125390798700187,0.36664164283891687,0.8288305113733538,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7851373353856679,0.36664164283891687,0.8053467161281473,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلعټڈ","boundary":[0.7254574995724302,0.36664164283891687,0.7778642527303379,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ٯجڃچځۇٴقثكڍ","boundary":[0.6191850521635026,0.36664164283891687,0.7173846416965967,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6014542500427569,0.36664164283891687,0.6103757482469642,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.5774049940140242,0.36664164283891687,0.593419360355738,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5500032495296733,0.36664164283891687,0.5693423978108431,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغټڈ","boundary":[0.4995496835984265,0.36664164283891687,0.5418021207456815,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ثرلثء","boundary":[0.4503706174106379,0.36664164283891687,0.49157020694373177,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43657277236189496,0.36664164283891687,0.44222490165897044,0.38609409240664017],"dir":"ltr"},{"str":"ٿِلڅ٣یت","boundary":[0.3453629211561485,0.36664164283891687,0.4284547631263896,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثكؿ","boundary":[0.29615614845219773,0.36664164283891687,0.33838120892276874,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.27506310928681377,0.36664164283891687,0.2876972806567471,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.25076449461262185,0.36664164283891687,0.2670559261159569,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.2036357106208312,0.36664164283891687,0.2435721308707505,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.14902616726526427,0.36664164283891687,0.19664615491647175,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.36664164283891687,0.14183380352339284,0.38609409240664017],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.8331000513083632,0.3954600866429515,0.8781508465879938,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"عٴڀی","boundary":[0.7692642380708056,0.3954600866429515,0.8258535614221231,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"تِلی٢","boundary":[0.7082821959979477,0.3954600866429515,0.7621694350456526,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ڃيٴلؿیڇ","boundary":[0.6344997434581838,0.3954600866429515,0.6999425346331453,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.604244227809133,0.3954600866429515,0.6273532325013896,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄزل","boundary":[0.5529871729091843,0.3954600866429515,0.5972459634833217,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5286885582349924,0.3954600866429515,0.5447029245767061,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.48588199076449473,0.3954600866429515,0.5216973919278964,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4687316572601335,0.3954600866429515,0.47848856077321533,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4546567470497692,0.3954600866429515,0.4611837933231469,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"یی٢","boundary":[0.4064751154438174,0.3954600866429515,0.43789430477167784,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.3485962031811186,0.3954600866429515,0.3979969214982043,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلڍ","boundary":[0.2835135967162648,0.3954600866429515,0.34130664533462735,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ُچؿ","boundary":[0.24020831195484865,0.3954600866429515,0.2752570548999487,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.22305797845048744,0.3954600866429515,0.23281488196356928,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ثرجمڇ","boundary":[0.17263211903540276,0.3954600866429515,0.21482914315033352,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗلثك","boundary":[0.1216244227809133,0.3954600866429515,0.16551554416330874,0.4149125362106748],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.8641778689926458,0.4244586457207613,0.8791948007525227,0.4439110952884846],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٌی","boundary":[0.8139182486745339,0.4244586457207613,0.8575005985975713,0.4439110952884846],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڇ","boundary":[0.7734015589236196,0.4244586457207613,0.8072409782794595,0.4439110952884846],"dir":"rtl"},{"str":"ڃِڇ","boundary":[0.7241491363092183,0.4244586457207613,0.7666119594219734,0.4439110952884846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7193004959808449,0.4244586457207613,0.7238166581152727,0.4439110952884846],"dir":"ltr"},{"str":"ادلِ","boundary":[0.8193271763297418,0.46917783916933,0.8549300495980845,0.4886302887370533],"dir":"rtl"},{"str":"لبػدُ","boundary":[0.7587884385154781,0.46917783916933,0.8132871558063964,0.4886302887370533],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7531640157345648,0.46917783916933,0.7587053189669917,0.4886302887370533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7544467248161449,0.4993865996112512,0.7648366683769454,0.5188390491789745],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7649649392851035,0.4993865996112512,0.7779592953651445,0.5188390491789745],"dir":"ltr"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.6813138361552934,0.4993865996112512,0.7255888489823842,0.5188390491789745],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.676714554472379,0.4993865996112512,0.681230716606807,0.5188390491789745],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8347070292457671,0.5282350626275817,0.854046177526937,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلآځ","boundary":[0.7873288866085173,0.5282350626275817,0.8267829656233967,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزی","boundary":[0.7334951257054901,0.5282350626275817,0.7800558039531874,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"آیجت","boundary":[0.6871698306824015,0.5282350626275817,0.7255156490507954,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجكڍ","boundary":[0.6169338122113905,0.5282350626275817,0.680106839357847,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.564679322729605,0.5282350626275817,0.6087326834273987,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.5228978963571063,0.5282350626275817,0.5575603610037855,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.4929194458696768,0.5282350626275817,0.5158168296398432,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.47396818881477687,0.5282350626275817,0.4857055508284981,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.46014263724987176,0.5282350626275817,0.4665540468766739,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"لیظ","boundary":[0.4114345818368394,0.5282350626275817,0.4434079014879425,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3873853258081068,0.5282350626275817,0.4033996921498205,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"څثهڇ","boundary":[0.3489563878912263,0.5282350626275817,0.3793781426372499,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.30614982042072864,0.5282350626275817,0.3419652215841303,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2892488455618266,0.5282350626275817,0.298863887796043,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٿِتٰجت","boundary":[0.22618881477680866,0.5282350626275817,0.2822459569413752,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1726321190354028,0.5282350626275817,0.1918604412519241,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچثكؿ","boundary":[0.12165212929707543,0.5282350626275817,0.16535903638007282,0.547687512195305],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجّ،","boundary":[0.8276842825380537,0.5572336217053914,0.8792461091157859,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٿی","boundary":[0.7567278946468274,0.5572336217053914,0.8201804226006998,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.7359757140413887,0.5572336217053914,0.7495658973798868,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ثكثةڈ","boundary":[0.6858122113904567,0.5572336217053914,0.718838378655721,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.6379076449461262,0.5572336217053914,0.6778881477680863,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6077075423293997,0.5572336217053914,0.6295679835813237,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ثمدجح","boundary":[0.5572262698819909,0.5572336217053914,0.600545545062459,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ټیٮ","boundary":[0.501619291944587,0.5572336217053914,0.5502497485127251,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.4534653668547974,0.5572336217053914,0.49339045664443304,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.43044125192406363,0.5572336217053914,0.4454581836839405,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"څٓ","boundary":[0.3981354540790149,0.5572336217053914,0.42342824954488933,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"،٪","boundary":[0.37225756798358134,0.5572336217053914,0.3980523345305285,0.5766860712731148],"dir":"ltr"},{"str":"عجڅڍ","boundary":[0.3166505900461775,0.5572336217053914,0.3651471476977651,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.2569153412006157,0.5572336217053914,0.309658604362299,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"٣جٿی","boundary":[0.20671113391482815,0.5572336217053914,0.24888045151359675,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.15983170856849666,0.5572336217053914,0.19961986837892398,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.14293073370959467,0.5572336217053914,0.152545775943811,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.12165212929707543,0.5572336217053914,0.13577924682715017,0.5766860712731148],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.8447193432529503,0.586052065509426,0.8793524884556183,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.8204207285787584,0.586052065509426,0.8360153412006157,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"دڈٓچكت","boundary":[0.7395672994698136,0.586052065509426,0.8090347186591414,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"یٲ","boundary":[0.6981044980331794,0.586052065509426,0.7278335898751498,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.6417217376432359,0.586052065509426,0.6898202497007013,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیتچثڃ","boundary":[0.5658243543697623,0.586052065509426,0.6300861980502822,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"تخذیت","boundary":[0.5016747049769115,0.586052065509426,0.553735248845562,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.4714746023601849,0.586052065509426,0.49037044638276056,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.42489994869163683,0.586052065509426,0.44692662904053376,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.397525910723448,0.586052065509426,0.4135402770651617,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"فٳل","boundary":[0.3545253976398153,0.586052065509426,0.3861108260646486,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"صڄ","boundary":[0.3075905592611596,0.586052065509426,0.346279702315845,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀچڃڈ","boundary":[0.2527593637762955,0.586052065509426,0.29953192113171584,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.22843304258594146,0.586052065509426,0.2431634138564074,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.19515751667521805,0.586052065509426,0.21712878399179067,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٿذجؿكت","boundary":[0.1216244227809133,0.586052065509426,0.18365931246793227,0.6055045150771493],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴلؿؿ","boundary":[0.8111424662219943,0.6150506245872358,0.879295194116641,0.6345030741549591],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8065247135283051,0.6150506245872358,0.8110408756627331,0.6345030741549591],"dir":"ltr"},{"str":"ثٻ","boundary":[0.8465175303574483,0.655216330639109,0.8550234308192236,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8003677099367197,0.655216330639109,0.8119213271763297,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":")٪","boundary":[0.8185893620660167,0.655216330639109,0.8464344108089619,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":"څٓثٻَّقٙیڂَ","boundary":[0.7462373866940312,0.655216330639109,0.8002373866940311,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ثتَّؾَقُڅث","boundary":[0.6880023943902857,0.655216330639109,0.7394256883872071,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٕٓٿ","boundary":[0.6563620660167606,0.655216330639109,0.6812702240465196,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":"زِٖ","boundary":[0.6279074739182486,0.655216330639109,0.6561681204036257,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6168371814605781,0.655216330639109,0.6209100393364119,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ٙٗ","boundary":[0.6012107063451343,0.655216330639109,0.6166709423636053,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":"لَثكٖ","boundary":[0.5778818197366171,0.655216330639109,0.6011275867966479,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅٓ","boundary":[0.5581280998802804,0.655216330639109,0.5711224559603215,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ٳ٬ُْلً","boundary":[0.5211860783307679,0.655216330639109,0.5512753548828458,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅٓ","boundary":[0.5014323584744314,0.655216330639109,0.5144267145544724,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬َْلِیًٰج","boundary":[0.44674619462972465,0.655216330639109,0.4943459893962716,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"دٓیٕڂَ","boundary":[0.40980417308021205,0.655216330639109,0.4399765691807765,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻْڀٔؤْٿٙڄٙیڂَ","boundary":[0.3282238754917052,0.655216330639109,0.40303659996579444,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.31667949375748244,0.655216330639109,0.32823311099709257,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":"آیڈ","boundary":[0.2920514793911408,0.655216330639109,0.3165440396784676,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.24606635881648709,0.655216330639109,0.2853175132546605,0.6746687802068323],"dir":"ltr"},{"str":"چكڇ","boundary":[0.19733196511031298,0.655216330639109,0.22514930733709598,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"تچدڈ","boundary":[0.15808106721395587,0.655216330639109,0.19055310415597743,0.6746687802068323],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.813354882845904,0.6840347744431436,0.8327217376432359,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت","boundary":[0.7516247648366684,0.6840347744431436,0.8055041074275753,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7030716606806909,0.6840347744431436,0.7419716093723276,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6805462630408756,0.6840347744431436,0.6945995607514203,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"چء","boundary":[0.6375832050624252,0.6840347744431436,0.6566729946981358,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"عجٹ","boundary":[0.5925047032666324,0.6840347744431436,0.6301570711345746,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"څٗیٮ(ؿك","boundary":[0.5053280314691294,0.6840347744431436,0.5826846245938088,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"تڄيٴڄج","boundary":[0.4543480417308021,0.6840347744431436,0.49799762551009136,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ٯلثكۇٴل٫تڂ)څ","boundary":[0.34412946810330086,0.6840347744431436,0.4448724132033522,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3182187446553788,0.6840347744431436,0.3343254660509663,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄی","boundary":[0.26396100564391994,0.6840347744431436,0.3085962031811185,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٰ","boundary":[0.2406598255515649,0.6840347744431436,0.25440225756798357,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"(ْ","boundary":[0.206054386865059,0.6840347744431436,0.24029964084145716,0.7034872240108669],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.18655720882503848,0.6840347744431436,0.20634530528476142,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"دځ","boundary":[0.1439712673165726,0.6840347744431436,0.17699743458183684,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.12165221481101421,0.6840347744431436,0.13461903540277065,0.7034872240108669],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٹ","boundary":[0.8487381563194801,0.7130333335209534,0.8789936719685308,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8408140926971097,0.7130333335209534,0.8485996237386695,0.7324857830886767],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.8234421070634513,0.7130333335209534,0.8323636052676585,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬٢","boundary":[0.7497427740721738,0.7130333335209534,0.7780865401060373,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7028633487258423,0.7130333335209534,0.7420833041361189,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.698264067042928,0.7130333335209534,0.7027802291773559,0.7324857830886767],"dir":"ltr"},{"str":"لثك","boundary":[0.6500164186762443,0.7130333335209534,0.6734561313494101,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"دڄج","boundary":[0.6220882503848129,0.7130333335209534,0.6427549089186853,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5977896357106209,0.7130333335209534,0.6138040020523347,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ٯچٻی","boundary":[0.5501067213955877,0.7130333335209534,0.5906431247538267,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫ٺ","boundary":[0.5080759363776297,0.7130333335209534,0.5416562339661366,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅٛل٫ڈ","boundary":[0.4376182657773217,0.7130333335209534,0.5007863785311383,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.3904617752693689,0.7130333335209534,0.43045180124315774,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"دلڅمځ","boundary":[0.3343560800410467,0.7130333335209534,0.3822052334530529,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"٤٫جٹ","boundary":[0.2877260133401745,0.7130333335209534,0.32590559261159574,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27367880964597235,0.7130333335209534,0.2793309389430478,0.7324857830886767],"dir":"ltr"},{"str":"٫ل٣ی","boundary":[0.22089789635710622,0.7130333335209534,0.26522832221652126,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"دجح","boundary":[0.1824525397639815,0.7130333335209534,0.21256952283222166,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٬ج٣ټڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.7130333335209534,0.17415597742432018,0.7324857830886767],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8401670942363606,0.7418968061434317,0.8788453907987004,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.7904338977253293,0.7418968061434317,0.8331062425175305,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ؿڅٛل٩","boundary":[0.7199485206088593,0.7418968061434317,0.783144339878838,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6956499059346674,0.7418968061434317,0.7116642722763811,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ډپ","boundary":[0.6626237386694032,0.7418968061434317,0.6874210706345135,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.6193461604241493,0.7418968061434317,0.638713015221481,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"دلًجڃڄ","boundary":[0.5493872071147597,0.7418968061434317,0.6110342055755088,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5447879254318454,0.7418968061434317,0.5493040875662732,0.7613492557111551],"dir":"ltr"},{"str":"د٤٘ی","boundary":[0.4883487258423123,0.7418968061434317,0.5364195313836155,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4672069437318283,0.7418968061434317,0.48003506071489654,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊج","boundary":[0.42545322387549167,0.7418968061434317,0.4590335214639986,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3897939114075595,0.7418968061434317,0.4171402428595861,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.35136651274157693,0.7418968061434317,0.38123413716435783,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.330364973490679,0.7418968061434317,0.3441184567624834,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"كؿ","boundary":[0.30296322900632805,0.7418968061434317,0.3221915512228493,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇثڃ","boundary":[0.232726184368052,0.7418968061434317,0.2959620984325096,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.215537882674876,0.7418968061434317,0.22445938087908326,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬تڈثڃ","boundary":[0.14576706003078502,0.7418968061434317,0.2074150846587994,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.7418968061434317,0.1372457670600308,0.7613492557111551],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄی","boundary":[0.8350436121087738,0.7708953652212416,0.8794294510005131,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ٿِجكٳت","boundary":[0.7570121429793056,0.7708953652212416,0.8280239439028562,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.7005729433897725,0.7708953652212416,0.7502230203523174,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.659269710962887,0.7708953652212416,0.6937643235847443,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6363733538566787,0.7708953652212416,0.6524800752522663,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄی","boundary":[0.5850649905934667,0.7708953652212416,0.629450829485206,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ڍ","boundary":[0.5314477509834103,0.7708953652212416,0.5782994698135796,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5155421583718146,0.7708953652212416,0.5244636565760219,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.47423892594492906,0.7708953652212416,0.5088720711475971,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.45136394732341373,0.7708953652212416,0.46747066871900117,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلڍ","boundary":[0.3874850350607149,0.7708953652212416,0.4444496322900633,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"كًجڃځ","boundary":[0.3184752864716949,0.7708953652212416,0.38056558919103817,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.30282623567641526,0.7708953652212416,0.3117477338806226,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.279994014024286,0.7708953652212416,0.2961007354198734,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄی","boundary":[0.22836497349067897,0.7708953652212416,0.2731941166410125,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":"ثٗلثكثًت","boundary":[0.14012314007183171,0.7708953652212416,0.22169112365315546,0.790347814788965],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1352488455618266,0.7708953652212416,0.1397650076962545,0.790347814788965],"dir":"ltr"},{"str":"ح)","boundary":[0.8240123140071832,0.7998939242990515,0.8503764323584745,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8052420044467249,0.7953157598988354,0.8165462630408757,0.8147682094665587],"dir":"ltr"},{"str":"لات","boundary":[0.7856252779203011,0.7998939242990515,0.8048258936206604,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"جك","boundary":[0.7535965452368737,0.7998939242990515,0.7688351291260477,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"څثٻڋ","boundary":[0.7067171198905422,0.7998939242990515,0.7461157858730973,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"دچٻډج","boundary":[0.6493092184025997,0.7998939242990515,0.6992086540106037,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6329069608346161,0.7998939242990515,0.6422382805111014,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6119054215837181,0.7998939242990515,0.6252599623738668,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٻچؿٻڈ","boundary":[0.5434703266632461,0.7998939242990515,0.6041753035744828,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"دچٻڇ","boundary":[0.4947622712502138,0.7998939242990515,0.5359064477509834,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.4665426714554472,0.7953157598988354,0.4742450829485206,0.8147682094665587],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.4832178895159911,0.7953157598988354,0.49452214811014195,0.8147682094665587],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.41683735248845566,0.7998939242990515,0.4586741918932786,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.37045664443304266,0.7998939242990515,0.40932888660851724,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجؿكڍ","boundary":[0.3099733196511032,0.7998939242990515,0.36339817733147645,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2864227809132889,0.7998939242990515,0.3024371472550026,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"څثٻ","boundary":[0.24849256028732686,0.7998939242990515,0.2789420215495126,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.18210774756285275,0.7998939242990515,0.21750588191658374,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"دلًجڃ","boundary":[0.1216244227809133,0.7998939242990515,0.17454386865059004,0.8193463738667749],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8696430648195659,0.8287123681030859,0.8785645630237732,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.8365891910381394,0.8287123681030859,0.8619466208838198,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.8014850350607151,0.8287123681030859,0.827030442962203,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"پكڍ","boundary":[0.7323295707200274,0.8287123681030859,0.778627159226954,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7067287497862152,0.8287123681030859,0.722743116127929,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"٫لمڃ","boundary":[0.6534214126902685,0.8287123681030859,0.6972531212587653,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"میجځ","boundary":[0.5829083290576365,0.8287123681030859,0.6193423978108432,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"دنڃ","boundary":[0.5406281853942193,0.8287123681030859,0.5733495809817002,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.536028903711305,0.8287123681030859,0.5405450658457329,0.8481648176708093],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5070755943218745,0.8287123681030859,0.5264147426030443,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.46992115614845226,0.8287123681030859,0.4992233958882444,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"آیڈ","boundary":[0.43584214126902693,0.8287123681030859,0.46033470155635375,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجؿكثځ","boundary":[0.3720340345476313,0.8287123681030859,0.42611715409611767,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.33000324952967336,0.8287123681030859,0.3624475799555328,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇثڃ","boundary":[0.2624850350607149,0.8287123681030859,0.32023516333162305,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.23083530015392514,0.8287123681030859,0.25297280656747057,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.21011082606464854,0.8287123681030859,0.22127655207798877,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ٯ٢ٜ","boundary":[0.16447819394561317,0.8287123681030859,0.20063519753719858,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ُیل","boundary":[0.1216244227809133,0.8287123681030859,0.15473370959466395,0.8481648176708093],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرخ","boundary":[0.8252950230887636,0.8577049233384366,0.8793504361210879,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"میجځ","boundary":[0.7820731999315889,0.8577049233384366,0.8186786386180948,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7661973661706859,0.8577049233384366,0.7751188643748932,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.7248869505729434,0.8577049233384366,0.7594505513073331,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"٫لمڃ","boundary":[0.6741563194800753,0.8577049233384366,0.717988028048572,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.6319628869505729,0.8577049233384366,0.6672609885411322,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":"چڃ","boundary":[0.5827561142466221,0.8577049233384366,0.6107951086027023,0.87715737290616],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5783949033692493,0.8577049233384366,0.5829110655036771,0.87715737290616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.30425,0.87943,0.87716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"01","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.16013348725842314,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12165,0.91882,0.16013,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/3c6e4e7f49c9ad36cc1ccfaf9227df88.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/f35c704fe15bd5b61e1f33804825a835.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12051,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"د)","boundary":[0.8329912775782452,0.10921188779568923,0.8549500598597571,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8131948007525227,0.10463372339547308,0.8244990593466736,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.8039233795108603,0.10921188779568923,0.8128448777150675,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7818966991619635,0.10921188779568923,0.7952512399521122,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"تڀٌٴچ","boundary":[0.7167350778176843,0.10921188779568923,0.773339490336925,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ډڂ","boundary":[0.6795698648879768,0.10921188779568923,0.7079413374380024,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"لثكث","boundary":[0.628091157858731,0.10921188779568923,0.6556591414400548,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٻت٤تڅث","boundary":[0.5622327689413374,0.10921188779568923,0.61964067042928,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.53863092184026,0.10463372339547308,0.5463333333333333,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5506883872071148,0.10463372339547308,0.5619926458012656,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"ٟجډلثً","boundary":[0.4842440567812553,0.10921188779568923,0.5298766889002907,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلڅډی","boundary":[0.41747733880622545,0.10921188779568923,0.4754947836497349,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.3959770822644091,0.10921188779568923,0.4088051992474774,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿثځ،","boundary":[0.3324460407046349,0.10921188779568923,0.3874711818026339,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"مڃجځ","boundary":[0.2888636907815974,0.10921188779568923,0.32525473771346985,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؽچؿ","boundary":[0.24528134085855993,0.10921188779568923,0.28030237728749785,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.22366033863519755,0.10921188779568923,0.236737814263725,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"لا٭","boundary":[0.16988199076449462,0.10921188779568923,0.20157824525397638,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڇ","boundary":[0.12749820420728578,0.10921188779568923,0.16141097998973833,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.1272765520779887,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ًپي","boundary":[0.8304087566273302,0.1380303315997239,0.8791445185565246,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8053343595005986,0.1380303315997239,0.8213487258423123,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"آڃڊج","boundary":[0.7676812040362578,0.1380303315997239,0.7962743287155807,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"كرچ١","boundary":[0.7126006499059346,0.1380303315997239,0.7603569202735996,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳلؿڃ","boundary":[0.6281640157345647,0.1380303315997239,0.7035212929707543,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6090928681375065,0.1380303315997239,0.6180143663417137,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.572714212416624,0.1380303315997239,0.6000605438686506,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"كرچ١","boundary":[0.51788301693176,0.1380303315997239,0.5654469516244364,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿزؿ","boundary":[0.46100153925089804,0.1380303315997239,0.5106367049796774,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڈ","boundary":[0.4359271421241663,0.1380303315997239,0.45194150846588,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"د٤ټت","boundary":[0.3857229348383787,0.1380303315997239,0.42686711133914834,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ك٧ذتی","boundary":[0.32371575166752187,0.1380303315997239,0.3779122700285861,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.2891380194971781,0.1380303315997239,0.3146280143663418,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.25816213442791175,0.1380303315997239,0.2801888147768086,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2330877373011801,0.1380303315997239,0.2491021036428938,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"آڃڊج","boundary":[0.19543458183683943,0.1380303315997239,0.22402770651616213,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُتڄ،","boundary":[0.1216244227809133,0.1380303315997239,0.18799203094166445,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دټٴڈ","boundary":[0.8450138532580811,0.16702889067753357,0.8793422267829657,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.826729946981358,0.16702889067753357,0.8377294338977255,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیت","boundary":[0.7860013682230205,0.16702889067753357,0.8194985462630409,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تزجڅم","boundary":[0.7332266119377459,0.16702889067753357,0.7785544723789979,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7171014195313836,0.16702889067753357,0.726275115564685,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ڍ","boundary":[0.6630460064990593,0.16702889067753357,0.7102618062681718,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6469208140926971,0.16702889067753357,0.6560945101259986,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثعیجڃجً","boundary":[0.5953266632461092,0.16702889067753357,0.6396570891055242,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"پجیڀجٹ","boundary":[0.53475696938601,0.16702889067753357,0.5874824696425518,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿځ","boundary":[0.4809232084829827,0.16702889067753357,0.5279227146199649,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"عٰچ٭","boundary":[0.42406943731828295,0.16702889067753357,0.4734701556353686,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجٻی","boundary":[0.3797667179750299,0.16702889067753357,0.4171302010799189,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجُی","boundary":[0.3300889344963229,0.16702889067753357,0.3725353172567128,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.31011253634342395,0.16702889067753357,0.32319467544496877,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"مڅریت","boundary":[0.24192680006841116,0.16702889067753357,0.3030865596520804,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿٳڈ","boundary":[0.18717804002052335,0.16702889067753357,0.23452847614161113,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.16390456644433044,0.16702889067753357,0.17991893278604415,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"مڃجځ","boundary":[0.1216244227809133,0.16702889067753357,0.15704527842427032,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٜټٰڈ","boundary":[0.8285483153754062,0.1958473344815682,0.8793066529844366,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ټٮ","boundary":[0.7824169659654524,0.1958473344815682,0.8218156319480076,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیۇٴل٫ت","boundary":[0.7010860270224046,0.1958473344815682,0.775609543355567,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6958727552591071,0.1958473344815682,0.700388917393535,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ٯلآځ","boundary":[0.6495197537198563,0.1958473344815682,0.6889738327347357,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلیپ","boundary":[0.601836839404823,0.1958473344815682,0.6428424833247819,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5756824548041805,0.1958473344815682,0.5949933299127758,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.5413258081067214,0.1958473344815682,0.5689438960445062,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"آیڈ،","boundary":[0.5043930220625963,0.1958473344815682,0.5345377116469985,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿثځ","boundary":[0.4482596203181119,0.1958473344815682,0.4976603386351976,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.42876031424269695,0.1958473344815682,0.44153001539250897,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.40902719343252947,0.1958473344815682,0.422030709317094,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.374920472036942,0.1958473344815682,0.40226680348896865,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڀٺ","boundary":[0.32953719856336583,0.1958473344815682,0.36802154951257054,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڊی","boundary":[0.2901503602364496,0.1958473344815682,0.3227491021036429,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.2744289379168804,0.1958473344815682,0.2833729272930311,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڄ٢","boundary":[0.23572293483837864,0.1958473344815682,0.2675577219086711,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.18888163259265106,0.1958473344815682,0.22895604451987212,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.14343252950230886,0.1958473344815682,0.1821147422741445,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13858388917393535,0.1958473344815682,0.14310005130836329,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"دلثًجى","boundary":[0.7907797160937233,0.23601304053344138,0.8545047032666325,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ت٬ٌیلڍ","boundary":[0.7123702753548828,0.23601304053344138,0.7821323601659158,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6798428253805371,0.23601304053344138,0.701869505729434,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"٫جٗٺ","boundary":[0.623764836668377,0.23601304053344138,0.6695082948520609,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰثؿ","boundary":[0.5672917735590901,0.23601304053344138,0.613423122969044,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.5440182999828972,0.23601304053344138,0.5568464169659655,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.5058010945784163,0.23601304053344138,0.5334521977082265,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"آیڈ","boundary":[0.47075235163331625,0.23601304053344138,0.4955219770822644,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.4410509663075081,0.23601304053344138,0.4626636422599503,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.38644142295194117,0.23601304053344138,0.4305501966820592,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3646528134085856,0.23143487613322528,0.3759570720027364,0.2508873257009486],"dir":"ltr"},{"str":"ٳڄن","boundary":[0.3347337095946639,0.23601304053344138,0.3643796818881478,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻ٤ل٫جځ","boundary":[0.2668250384812724,0.23601304053344138,0.3270364585170177,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.2320256541816316,0.23601304053344138,0.25649050795279627,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڈ","boundary":[0.19365212929707543,0.23601304053344138,0.22169112365315546,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻٰلآځ","boundary":[0.13319651103129812,0.23601304053344138,0.1853703448834574,0.25546549010116476],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.12165212929707543,0.23143487613322528,0.1329563878912263,0.2508873257009486],"dir":"ltr"},{"str":"ڃڀچؿڇ","boundary":[0.832633487258423,0.2650115996112512,0.8792635539592953,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.7777745852573968,0.2650115996112512,0.8235216573344935,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7559859757140414,0.26043343521103507,0.7672902343081923,0.2798858847787584],"dir":"ltr"},{"str":"لثكث","boundary":[0.7130336924918763,0.2650115996112512,0.7403523174277409,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ٻت٤تڅث","boundary":[0.6449033692491877,0.2650115996112512,0.7024220968017788,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.633551393877202,0.26043343521103507,0.6448556524713529,0.2798858847787584],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6167398665982554,0.2650115996112512,0.6327542329399691,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.5546772703950743,0.2650115996112512,0.608970573144599,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.5092939969214981,0.2650115996112512,0.5472652766015318,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"څثكؿ","boundary":[0.4662380708055413,0.2650115996112512,0.5016335356249074,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"آڅكؿځ","boundary":[0.40547768086198055,0.2650115996112512,0.4556264751154439,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.3788517188301693,0.2650115996112512,0.39486608517188304,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"مځ","boundary":[0.34427398665982556,0.2650115996112512,0.36815700359158543,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"دؾجٛل","boundary":[0.2835413032324269,0.2650115996112512,0.33371780400205237,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"آمثك","boundary":[0.2445859415084659,0.2650115996112512,0.27605696601931945,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"كًجڃځ","boundary":[0.17180092355053878,0.2650115996112512,0.2362199589533094,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.14517496151872755,0.2650115996112512,0.16118932786044124,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.1216244227809133,0.2650115996112512,0.13461877886095436,0.28446404917897455],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیدجُ","boundary":[0.8149905934667352,0.29401015868906094,0.879295194116641,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.8070377971609373,0.28943199428884486,0.8147402086540106,0.3088844438565682],"dir":"ltr"},{"str":"(ٗلك","boundary":[0.7644605780742261,0.29401015868906094,0.8068792543184539,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"كًجڃځ","boundary":[0.6952497007012143,0.29401015868906094,0.7576862419935976,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6724472378997776,0.29401015868906094,0.6884616042414913,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"آڃڊج","boundary":[0.6370660167607319,0.29401015868906094,0.6656591414400548,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ڍ","boundary":[0.5834974079934694,0.29401015868906094,0.6300839746878742,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5678374832744797,0.29401015868906094,0.5767464863831628,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"تزجڅمثًت","boundary":[0.4770608859244057,0.29401015868906094,0.5610865616641731,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.4693646314349239,0.28943199428884486,0.4770670429279973,0.3088844438565682],"dir":"ltr"},{"str":"آڃڊپ","boundary":[0.4261633136857506,0.29401015868906094,0.46234376603386357,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"ت٤ڍ","boundary":[0.37246382760389946,0.29401015868906094,0.41939154899747255,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.35673761947078675,0.29401015868906094,0.3656843315182466,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"تزجڅم","boundary":[0.3047585466162243,0.29401015868906094,0.34995812338513393,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.2850220625962032,0.29401015868906094,0.2980268429100478,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":"عڅؿثٻڊی)","boundary":[0.18705182144689583,0.29401015868906094,0.27827218647837104,0.31346260825678435],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1824525397639815,0.29401015868906094,0.18696870189840945,0.31346260825678435],"dir":"ltr"},{"str":"ؿ)","boundary":[0.8368394048229861,0.334220893559378,0.8550301009064477,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8178125534462118,0.3296427291591619,0.8291168120403627,0.3490951787268852],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڂ","boundary":[0.7908987514964938,0.334220893559378,0.8172753548828459,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.7557668890029074,0.334220893559378,0.783940817690946,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څٓیڌ","boundary":[0.7034846930049599,0.334220893559378,0.7485884537448155,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"یچٓی","boundary":[0.6463538566786386,0.334220893559378,0.6962455630010181,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دڊج","boundary":[0.6166524713528305,0.334220893559378,0.6385683256370789,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.5959279972635539,0.334220893559378,0.608922353343595,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڂ","boundary":[0.5543959295365145,0.334220893559378,0.5890154293744697,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.5180449803317941,0.334220893559378,0.5466381050111169,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٘جك","boundary":[0.4693646314349239,0.334220893559378,0.5111154598321042,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.4237639815289892,0.334220893559378,0.4374787070292458,0.35367334312710136],"dir":"ltr"},{"str":";","boundary":[0.4457200273644604,0.3296427291591619,0.4534224388575338,0.3490951787268852],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.45782024970070123,0.3296427291591619,0.4691245082948521,0.3490951787268852],"dir":"ltr"},{"str":"پي","boundary":[0.3837834787070292,0.334220893559378,0.4168551694266108,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.36328065674704973,0.334220893559378,0.3767075401522414,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃزجٽ","boundary":[0.31407388404309905,0.334220893559378,0.3559324068083968,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿځ","boundary":[0.26586454592098513,0.334220893559378,0.30614982042072864,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"څٓیتی","boundary":[0.19925808106721396,0.334220893559378,0.2579127757824526,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1695289892252437,0.334220893559378,0.19223591416552885,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿڇ","boundary":[0.1216244227809133,0.334220893559378,0.16160492560287326,0.35367334312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.8399817000171028,0.36303933736341254,0.8786599965794426,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8233300838036601,0.36303933736341254,0.832803264759011,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"ڃین","boundary":[0.7920771335727725,0.36303933736341254,0.8162482207718741,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.7518472721053532,0.36303933736341254,0.7848843093044637,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7311227980160766,0.36303933736341254,0.7444990221667002,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿثڍ","boundary":[0.6865430135112024,0.36303933736341254,0.7241199158245403,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڄ","boundary":[0.6537384983752352,0.36303933736341254,0.6788683085342913,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5976328031469129,0.36303933736341254,0.6193270053018641,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"آڃٴڈ","boundary":[0.5551033008380366,0.36303933736341254,0.5898749786215153,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.5102741576877031,0.36303933736341254,0.547345476312639,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"څثكحتجځ","boundary":[0.44466512741576875,0.36303933736341254,0.5025163331623055,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"میجڃڀڄ","boundary":[0.37671027877544044,0.36303933736341254,0.4367739011458868,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.33053275183854974,0.36303933736341254,0.3688785702069438,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.3012869847785189,0.35846117296319646,0.3089893962715923,0.3779136225309198],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.31665794424491195,0.36303933736341254,0.3303726697451685,0.38249178693113595],"dir":"ltr"},{"str":"آیڈ","boundary":[0.26869061056952287,0.36303933736341254,0.2931831708568497,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"لی٬ڈ","boundary":[0.20926013340174449,0.36303933736341254,0.24683016931759877,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"عٴجیت","boundary":[0.14234889687018984,0.36303933736341254,0.20218467868052106,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.1216244227809133,0.36303933736341254,0.1350006469315368,0.38249178693113595],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8570419018299982,0.39203789644122233,0.8790131691465709,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿٳڈ","boundary":[0.7939818710449803,0.39203789644122233,0.850207017231412,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.7724816145031641,0.39203789644122233,0.7867227638105012,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7389844364631435,0.39203789644122233,0.7521627468039439,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آڃٴڈ","boundary":[0.6969813579613476,0.39203789644122233,0.7317530357448263,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څٓیت","boundary":[0.6358787412348214,0.39203789644122233,0.6892414913630922,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.6159300495980845,0.39203789644122233,0.6285642209680178,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڄی","boundary":[0.5659752009577561,0.39203789644122233,0.6090400675150305,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5368002394390285,0.39203789644122233,0.5588269197879254,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5181075765349752,0.38745973204100626,0.529411835129126,0.40691218160872955],"dir":"ltr"},{"str":"٧یلٿ٘جك","boundary":[0.44135881648708736,0.39203789644122233,0.5109575850863691,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.43007097656918075,0.38745973204100626,0.4413752351633316,0.40691218160872955],"dir":"ltr"},{"str":"ثًت","boundary":[0.3837003591585428,0.39203789644122233,0.4223786557208824,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37782657773217027,0.39203789644122233,0.38347870702924575,0.4114903460089457],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.3576285274499743,0.39203789644122233,0.37045664443304255,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"تلٳڈ","boundary":[0.31227296049256026,0.39203789644122233,0.3503971267316572,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجكد","boundary":[0.2610436121087737,0.39203789644122233,0.30481990764494615,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلؿی،تلٳڈ","boundary":[0.159277578245254,0.39203789644122233,0.2542242652761702,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂ","boundary":[0.1216244227809133,0.39203789644122233,0.15237536193924084,0.4114903460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څكحڈ","boundary":[0.8441234821275869,0.4208563402452569,0.8792276381050113,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"تٌٰیپ","boundary":[0.7816175816658115,0.4208563402452569,0.8362933161929572,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.7116042414913631,0.4208563402452569,0.7727875833760903,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7064072173764323,0.4208563402452569,0.7109233795108603,0.4403087898129802],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.6559259449290235,0.4208563402452569,0.6990593272052182,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"څٓیتی","boundary":[0.5882666324610911,0.4208563402452569,0.6483055760527128,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5575401060372841,0.4208563402452569,0.579566786386181,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٓی","boundary":[0.49655806396442626,0.4208563402452569,0.5487848469300497,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4712262698819908,0.4208563402452569,0.4872406362237045,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"څكحڈ","boundary":[0.4273945613134941,0.4208563402452569,0.4639216762128146,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ټپ","boundary":[0.3845879938429964,0.4208563402452569,0.4048414571575167,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴلؿڇ","boundary":[0.3295074397126732,0.4208563402452569,0.37555566957414066,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.3118306824012314,0.4208563402452569,0.3218870708363626,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.26824833247819396,0.4208563402452569,0.3047128153455278,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿڇ","boundary":[0.2252201128783992,0.4208563402452569,0.2594653668547974,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.17809132888660853,0.4208563402452569,0.2164371472550026,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.17039507439712673,0.4162781758450408,0.17809748589020008,0.43573062541276414],"dir":"ltr"},{"str":"صچځ","boundary":[0.1216244227809133,0.4208563402452569,0.161549512570549,0.4403087898129802],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڀٴڂ","boundary":[0.8282495296733371,0.44985489932306677,0.8785091499914489,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7816194629724648,0.44985489932306677,0.8212259432358667,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٓی","boundary":[0.7216625619976059,0.44985489932306677,0.7738893449632293,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6978626646143323,0.44985489932306677,0.713877030956046,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ٯ","boundary":[0.6832613305968874,0.44985489932306677,0.6901879596374211,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6415353172567129,0.44985489932306677,0.645962336686967,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.6025799555327518,0.44985489932306677,0.6258257225927827,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5787800581494784,0.44985489932306677,0.5947944244911921,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"څكحڈ","boundary":[0.5359734906789806,0.44985489932306677,0.5717590636049186,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.5121735932957072,0.44985489932306677,0.5281879596374209,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڄی","boundary":[0.4619416794937575,0.44985489932306677,0.5051660664556248,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ثٯلثك","boundary":[0.4196892423465025,0.44985489932306677,0.454017615871387,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.39303557379852916,0.44985489932306677,0.41176517872413204,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.36283547118180265,0.44985489932306677,0.3724505134160189,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"دیڂڅًیټڈ","boundary":[0.26453736959124335,0.44985489932306677,0.35503659996579445,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"څكحڈ","boundary":[0.22156182657773218,0.44985489932306677,0.2566659825551565,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.2008096459722935,0.44985489932306677,0.21439982931079155,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.18030682401231402,0.44985489932306677,0.19373370741750567,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیلثث","boundary":[0.1216244227809133,0.44985489932306677,0.17243817342226786,0.4693073488907901],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڀڄچ١","boundary":[0.8264590388233282,0.47867334312710136,0.8792399521121943,0.49812579269482465],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.810805170725854,0.47867334312710136,0.8197107281947351,0.49812579269482465],"dir":"rtl"},{"str":"ٿغلڅٽ","boundary":[0.7495180434410809,0.47867334312710136,0.8040568600972607,0.49812579269482465],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀجی","boundary":[0.7000342055755088,0.47867334312710136,0.7425914144005473,0.49812579269482465],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6951855652471353,0.47867334312710136,0.6997017273815632,0.49812579269482465],"dir":"ltr"},{"str":"ڇ)","boundary":[0.8386351975371985,0.5188690683912703,0.8549141440054728,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8178125534462118,0.5142909039910543,0.8291168120403627,0.5337433535587776],"dir":"ltr"},{"str":"څلا","boundary":[0.7951588848982385,0.5188690683912703,0.8176565760218916,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ی٘جك","boundary":[0.7475036770993673,0.5188690683912703,0.7878828719928807,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجتخ","boundary":[0.6944410808961861,0.5188690683912703,0.737690952625278,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6757668890029075,0.5188690683912703,0.6846883872071148,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6529644262014708,0.5188690683912703,0.6681032513671629,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ُڊی","boundary":[0.6099085000855139,0.5188690683912703,0.6432671455447238,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":";","boundary":[0.5730075252266119,0.5142909039910543,0.5807099367196853,0.5337433535587776],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5853215324097828,0.5142909039910543,0.5966257910039338,0.5337433535587776],"dir":"ltr"},{"str":"ٳجتخ","boundary":[0.5198031469129468,0.5188690683912703,0.5632469642551736,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5013506071489653,0.5188690683912703,0.5118483417850114,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچثډی","boundary":[0.4385953480417308,0.5188690683912703,0.4916256199760561,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ؿډڄڇ","boundary":[0.37705917564563024,0.5188690683912703,0.43149949451401415,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڂ","boundary":[0.3332551735932957,0.5188690683912703,0.3691756538264619,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.2981510176158714,0.5188690683912703,0.32369642551735933,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.240361210877373,0.5188690683912703,0.25972806567470497,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"دلًجڃ","boundary":[0.1775782452539764,0.5188690683912703,0.23080246280143665,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17288147768086198,0.5188690683912703,0.17739763981528991,0.5383215179589937],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.1216244227809133,0.5188690683912703,0.16530189727902395,0.5383215179589937],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجتخ","boundary":[0.83617479049085,0.5478676274690801,0.879424662219942,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8188028048571917,0.5478676274690801,0.827724303061399,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"تڄ٠یپٳڄڄڇ","boundary":[0.7095519069608346,0.5478676274690801,0.8106139900803832,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیڂ","boundary":[0.6661405849153413,0.5478676274690801,0.6999979476654697,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6487685992816831,0.5478676274690801,0.6576900974858904,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جٿټڈ","boundary":[0.5883129810159056,0.5478676274690801,0.6413882088494711,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"(ًڄڃچیي","boundary":[0.48909594663930217,0.5478676274690801,0.5811664700591115,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4811718830169318,0.5478676274690801,0.4889574140584916,0.5673200770368034],"dir":"ltr"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.43404309902514115,0.5478676274690801,0.4729153412006158,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿلڍ","boundary":[0.3840882503848127,0.5478676274690801,0.42677141908584887,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.3628650590046178,0.5478676274690801,0.37672425419629113,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.33266495638789123,0.5478676274690801,0.3546916367367881,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.2957875833760903,0.5478676274690801,0.32449153412006154,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"څثٯ٢","boundary":[0.25303642893791695,0.5478676274690801,0.2875587480759364,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2058799384299641,0.5478676274690801,0.24586996440375292,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"دڄچیٌ","boundary":[0.15207388404309904,0.5478676274690801,0.19762339661364806,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.5478676274690801,0.13138132629399513,0.5673200770368034],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀضڄیڂ","boundary":[0.8066509321019327,0.5766860712731148,0.8791588848982385,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ُجډ","boundary":[0.7682219941850522,0.5766860712731148,0.7998631166413596,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"دجی","boundary":[0.7179900803831024,0.5766860712731148,0.7481624764836668,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٯیٰجً","boundary":[0.6690182999828972,0.5766860712731148,0.7111322045493416,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6456233966136481,0.5766860712731148,0.6616377629553618,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"صینڍ","boundary":[0.587689071318625,0.5766860712731148,0.6387244740892766,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5589851205746538,0.5766860712731148,0.5810118009235506,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ثت٬ج٭","boundary":[0.5108034889687019,0.5766860712731148,0.552252437147255,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ث٫تجؿڇ","boundary":[0.4585212929707543,0.5766860712731148,0.5038768599281683,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴچثډی","boundary":[0.39856439199589533,0.5766860712731148,0.4518440225756799,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ؿډ","boundary":[0.35717516246158576,0.5766860712731148,0.39186879812208114,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.341405849153412,0.5766860712731148,0.3503770839329738,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"صینڍ","boundary":[0.2834715238583889,0.5766860712731148,0.33466461045615026,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.2639661364802463,0.5766860712731148,0.27673982015221243,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.23501282709081583,0.5766860712731148,0.2572334530528476,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴجډ","boundary":[0.1814007183170857,0.5766860712731148,0.22825243714725502,0.5961385208408382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17655207798871217,0.5766860712731148,0.1810682401231401,0.5961385208408382],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.0283,0.87942,0.59614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7544467248161449,0.6458503364027978,0.7648366683769454,0.6653027859705211],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7649649392851035,0.6458503364027978,0.7779592953651445,0.6653027859705211],"dir":"ltr"},{"str":"كڅثیجت","boundary":[0.6723276894133744,0.6458503364027978,0.7254133743800241,0.6653027859705211],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6674790490850009,0.6458503364027978,0.6719952112194288,0.6653027859705211],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٤لڅ٩تلیڂ","boundary":[0.7582948520608859,0.6748488954806076,0.8549126047545751,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"عیخی","boundary":[0.6910808961860784,0.6748488954806076,0.7499738327347357,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6608648879767401,0.6748488954806076,0.6827253292286642,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6365662733025482,0.6748488954806076,0.6525806396442619,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6061407559432188,0.6748488954806076,0.6283374380023944,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ثًتلاٹ","boundary":[0.5297538908842142,0.6748488954806076,0.597745681546092,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ،","boundary":[0.47974362921156155,0.6748488954806076,0.5227530280912553,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثًتجځ","boundary":[0.41233367538908844,0.6748488954806076,0.4725459566067096,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3928724132033522,0.6702707310803915,0.404176671797503,0.6897231806481148],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڋ","boundary":[0.3385702069437318,0.6748488954806076,0.3844799042243886,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"دڂ","boundary":[0.30861946297246456,0.6748488954806076,0.3302582520950915,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"رڄح","boundary":[0.24603044296220286,0.6748488954806076,0.3013729730862243,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.22656918077646657,0.6702707310803915,0.23787343937061742,0.6897231806481148],"dir":"ltr"},{"str":"ثًت","boundary":[0.1792539763981529,0.6748488954806076,0.21815392508978965,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.14927552591072343,0.6748488954806076,0.1721729096808898,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1216244227809133,0.6748488954806076,0.14096357106208313,0.6943013450483309],"dir":"rtl"},{"str":"فیٺ","boundary":[0.8460749102103643,0.7036673392846421,0.879491021036429,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8161778689926458,0.7036673392846421,0.8381491363092184,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت","boundary":[0.7562209680177869,0.7036673392846421,0.8083369249187619,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7372584231229691,0.699089174884426,0.74856268171712,0.7185416244521493],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.7157042927997265,0.7036673392846421,0.7290588335898752,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.6732024970070122,0.7036673392846421,0.6925693518043441,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6565508807935694,0.7036673392846421,0.6660240617489203,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6355493415426715,0.7036673392846421,0.6494925122299068,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.5888915683256372,0.7036673392846421,0.612137335385668,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5699290234308192,0.699089174884426,0.58123328202497,0.7185416244521493],"dir":"ltr"},{"str":"آٿڇ","boundary":[0.5244205575508808,0.7036673392846421,0.5620182999828972,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.4780398494954678,0.7036673392846421,0.5170723076122278,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4541859073028904,0.699089174884426,0.4654901658970412,0.7185416244521493],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47344056781255345,0.7036673392846421,0.47795672994698135,0.7231197888523655],"dir":"ltr"},{"str":"ٳټیڄی","boundary":[0.39518128955019666,0.7036673392846421,0.44685907302890376,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3761971951428083,0.699089174884426,0.3875014537369591,0.7185416244521493],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.34875628527449976,0.7036673392846421,0.3680954335556696,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ٳتجح","boundary":[0.29675115443817346,0.7036673392846421,0.3409430477167778,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.24421959979476654,0.7036673392846421,0.28976992983892197,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.19502308876346847,0.7036673392846421,0.23629553617239607,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.17447819394561315,0.7036673392846421,0.18730631092868139,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.1555156490507953,0.699089174884426,0.1668199076449461,0.7185416244521493],"dir":"ltr"},{"str":"ثدڂ","boundary":[0.1216244227809133,0.7036673392846421,0.14772396100564394,0.7231197888523655],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٌٴجځ","boundary":[0.8208982384128614,0.7327109271808957,0.8793866940311271,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8026765862835642,0.7281327627806796,0.813980844877715,0.7475852123484029],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.7870644775098341,0.7327109271808957,0.7959859757140414,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.7673097314862323,0.7327109271808957,0.7803040875662733,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.7475272789464683,0.7327109271808957,0.7605493415426715,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7295621686334872,0.7281327627806796,0.7408664272276382,0.7475852123484029],"dir":"ltr"},{"str":"مكثكڇ","boundary":[0.6836134769967505,0.7327109271808957,0.7226242517530358,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6654267145544723,0.7281327627806796,0.6767309731486233,0.7475852123484029],"dir":"ltr"},{"str":"ڃٰٺ","boundary":[0.6278797674020866,0.7327109271808957,0.6585231742774073,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳڄ","boundary":[0.5627458525739696,0.7327109271808957,0.6208506926629042,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ،","boundary":[0.5281335727723618,0.7327109271808957,0.5556461433213614,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿجٽ","boundary":[0.49064665640499394,0.7327109271808957,0.5213731828288011,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"دجٯل","boundary":[0.4552931417821104,0.7327109271808957,0.4838862664614331,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4406918077646656,0.7327109271808957,0.448394219257739,0.752163376748619],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.42146348554814433,0.7327109271808957,0.4339037113049427,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40686215153069943,0.7327109271808957,0.4145645630237728,0.752163376748619],"dir":"ltr"},{"str":"٫لٿچؿڇ","boundary":[0.34389738519082647,0.7327109271808957,0.399963229006328,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2984465537882675,0.7327109271808957,0.3371294163347729,0.752163376748619],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.29384727210535316,0.7327109271808957,0.29836343423978107,0.752163376748619],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.7569512065847143,0.8550702924576706,0.7764036561524377],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8150126560629383,0.7615293709849303,0.8343518043441082,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"مٿجځ","boundary":[0.7665816658115273,0.7615293709849303,0.8077922933031639,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"كًچٹ","boundary":[0.7094508294852061,0.7615293709849303,0.7593781791488193,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ؽث","boundary":[0.669248674533949,0.7615293709849303,0.7023041315448704,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5955216350265093,0.7615293709849303,0.6011737643235847,0.7809818205526537],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6013954164528819,0.7615293709849303,0.6091809474944415,0.7809818205526537],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6525970583205063,0.7615293709849303,0.6602994698135797,0.7809818205526537],"dir":"ltr"},{"str":"ُؾ","boundary":[0.5575914144005473,0.7615293709849303,0.5883914548780235,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5234949546776124,0.7615293709849303,0.5407838207627843,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4978765178724132,0.7615293709849303,0.5141679493757483,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ڃجٽ","boundary":[0.466900632803147,0.7615293709849303,0.4903673171862739,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ًڀلڋ","boundary":[0.4123187959637421,0.7615293709849303,0.45975119623230865,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"دڂ","boundary":[0.38184162818539424,0.7615293709849303,0.4034804173080212,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"رڄح","boundary":[0.31831058662561995,0.7615293709849303,0.3744331049849275,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.28988370104327005,0.7615293709849303,0.31071864712031133,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"رچثك","boundary":[0.24366957414058493,0.7615293709849303,0.28247517784280324,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجڃڈ","boundary":[0.19806464853771166,0.7615293709849303,0.23642875039392844,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"٫لؿڍ","boundary":[0.1432016418676244,0.7615293709849303,0.1893648024628014,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.1216244227809133,0.7615293709849303,0.1341754746023602,0.7809818205526537],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجك،","boundary":[0.8330891055242005,0.7905279300627402,0.8791927484179922,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكؽت","boundary":[0.7718299982897213,0.7905279300627402,0.8256637591927485,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ؽلٿجیی","boundary":[0.7005729433897725,0.7905279300627402,0.764835560225611,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثُت","boundary":[0.6437412348212759,0.7905279300627402,0.6930034205575509,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.6140398494954677,0.7905279300627402,0.6359002907473918,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"آٿڅك٫ت","boundary":[0.5322173764323584,0.7905279300627402,0.6064985462630409,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"څڍ","boundary":[0.49784077304600655,0.7905279300627402,0.524720198392338,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.47715666153583036,0.7905279300627402,0.49017872413203356,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكڅځ","boundary":[0.4261489652813409,0.7905279300627402,0.4702786065774291,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"مٿیڂ","boundary":[0.3751710278775441,0.7905279300627402,0.4191229885899973,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.34525568667692835,0.7905279300627402,0.36722695399350097,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿ","boundary":[0.30782418334188477,0.7905279300627402,0.3383626400250411,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.24170514793911407,0.7905279300627402,0.30063154340193254,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"دچؿ","boundary":[0.20845664443304257,0.7905279300627402,0.23394663930220624,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20385736275012828,0.7905279300627402,0.20837352488455618,0.8099803796304637],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڋ","boundary":[0.150827090815803,0.7905279300627402,0.19697292895439203,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"دڂ","boundary":[0.1216244227809133,0.7905279300627402,0.14326321190354027,0.8099803796304637],"dir":"rtl"},{"str":"رڄح","boundary":[0.8249187617581666,0.8193463738667747,0.8792512399521122,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"دلثڍ","boundary":[0.7785616555498547,0.8193463738667747,0.8156370788438516,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"كًیۇٴی","boundary":[0.6972378997776637,0.8193463738667747,0.7693937916880451,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6715349752009577,0.8193463738667747,0.6875493415426714,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6403097314862323,0.8193463738667747,0.6622809988028049,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكؽت","boundary":[0.5770280485719173,0.8193463738667747,0.6309726355395929,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5588525739695571,0.8193463738667747,0.5691926849624193,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجكډجیَ","boundary":[0.47449546776124507,0.8193463738667747,0.5496540106037284,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4487200273644604,0.8193463738667747,0.46473439370617414,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ٤٫جت","boundary":[0.3867128441936036,0.8193463738667747,0.43935522490165896,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.36853736959124334,0.8193463738667747,0.3788774805841055,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ًلمؿڇ","boundary":[0.30650247990422436,0.8193463738667747,0.35900632803146915,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.28117872413203354,0.8193463738667747,0.2971930904737472,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"مٿیڂ","boundary":[0.22862151530699504,0.8193463738667747,0.2737445920423421,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿ","boundary":[0.18928783991790663,0.8193463738667747,0.21923858388917394,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.8193463738667747,0.18098863998719258,0.8387988234344981],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیك٫ت","boundary":[0.8167863861809476,0.8483389291021254,0.879295194116641,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7987422609885411,0.8483389291021254,0.8076637591927484,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7739172225072687,0.8483389291021254,0.7899315888489824,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.7375149649392851,0.8483389291021254,0.7659292425739563,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"تلتیخ","boundary":[0.6774841799213271,0.8483389291021254,0.7287217376432358,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ثیزجؿ","boundary":[0.6258551393877202,0.8483389291021254,0.6687299469813579,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ٿنثعڀت","boundary":[0.5463271763297418,0.8483389291021254,0.6169468103300838,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳلؿ","boundary":[0.4796263040875663,0.8483389291021254,0.5374746023601847,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"تج","boundary":[0.45826389601505046,0.8483389291021254,0.47075953480417304,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.42211818026338294,0.8483389291021254,0.45027591608173817,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.39090405336069783,0.8483389291021254,0.4127644946126219,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"جعخ","boundary":[0.3252950230887635,0.8483389291021254,0.3663837865572088,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجڃڈ","boundary":[0.2799394561313494,0.8483389291021254,0.31805419934210705,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.25486505900461776,0.8483389291021254,0.2711564905079528,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ًڀلڋ","boundary":[0.20053258081067213,0.8483389291021254,0.24771562243377948,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.1515751667521806,0.8483389291021254,0.19158337609030274,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.1467265264238071,0.8483389291021254,0.151242688558235,0.8677913786698488],"dir":"ltr"},{"str":"تچ","boundary":[0.1216244227809133,0.8483389291021254,0.13889636048917733,0.8677913786698488],"dir":"rtl"},{"str":"دیؽذل","boundary":[0.8245253976398154,0.8771573729061598,0.8792233624080726,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8077684282538055,0.8771573729061598,0.8166899264580126,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"دڅځ","boundary":[0.7584272276381051,0.8771573729061598,0.8008161997760914,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ثفځ","boundary":[0.7207740721737644,0.8771573729061598,0.7508079356935181,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6972235334359501,0.8771573729061598,0.7132378997776638,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجڃڈثٽ","boundary":[0.6376560629382589,0.8771573729061598,0.6897684282538054,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیآیی","boundary":[0.573264067042928,0.8771573729061598,0.6298296562339661,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5568269197879254,0.8771573729061598,0.5657484179921327,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ثیزجؿ","boundary":[0.5065631948007525,0.8771573729061598,0.5496342798479733,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ٿنثعڀت","boundary":[0.4282608175132546,0.8771573729061598,0.4989678467590217,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیٳڄی","boundary":[0.3582392680006841,0.8771573729061598,0.4207053189669917,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3525953480417308,0.8771573729061598,0.3582474773388063,0.8966098224738832],"dir":"ltr"},{"str":"پيثمثیڂ","boundary":[0.27223362408072516,0.8771573729061598,0.3450159911065504,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2663331623054558,0.8771573729061598,0.2719852916025312,0.8966098224738832],"dir":"ltr"},{"str":"ډڄيٴجٽ","boundary":[0.2098881477680862,0.8771573729061598,0.2587624422780913,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"آٿ","boundary":[0.17321703437660338,0.8771573729061598,0.2023642893791688,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.15654181631605954,0.8771573729061598,0.1654633145202668,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"ُ","boundary":[0.12165212929707543,0.8771573729061598,0.14927467077133577,0.8966098224738832],"dir":"rtl"},{"str":"00","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.16013348725842314,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.64585,0.87949,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/25632ce6526b19096905614a0468ef49.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/25ccbd7844aeb088d0a9d52cf3803ca5.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12049,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44598,0.0283,0.55504,0.0573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثرجمڇ","boundary":[0.8372645801265606,0.10921188779568923,0.8792953651445186,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ديٴیل","boundary":[0.7939541645288182,0.10921188779568923,0.8291742774072174,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7891783820762784,0.10921188779568923,0.7936945442107063,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڇ","boundary":[0.7353723276894134,0.10921188779568923,0.7821868194991178,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬ت","boundary":[0.6871906960834616,0.10921188779568923,0.7273651445185565,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6825914144005473,0.10921188779568923,0.6871075765349751,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"صڄیڂ","boundary":[0.6261116812040363,0.10921188779568923,0.6755629070088,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃڀیٳڄپ","boundary":[0.5509449290234308,0.10921188779568923,0.6178612963913118,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5461711989054217,0.10921188779568923,0.5506873610398495,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ٿلؿ","boundary":[0.5080193261501625,0.10921188779568923,0.5388981162500917,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.44135881648708736,0.10921188779568923,0.5005154662128086,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.4168609543355567,0.10921188779568923,0.4328753206772704,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ع٘لت","boundary":[0.3489522832221652,0.10921188779568923,0.40970448295722006,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"كًچٹ","boundary":[0.2925972293483838,0.10921188779568923,0.34192603524711607,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22729297075423296,0.10921188779568923,0.23499538224730632,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2767491021036429,0.10921188779568923,0.28453463314520266,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ُٴجیت","boundary":[0.1598768599281683,0.10921188779568923,0.21909184197024115,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"دلؿ","boundary":[0.1262237044638276,0.10921188779568923,0.1517414058491534,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1216244227809133,0.10921188779568923,0.12614058491534122,0.12866433736341257],"dir":"ltr"},{"str":"ع٘لت","boundary":[0.8190326663246109,0.1380303315997239,0.8789618607833076,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.795759192748418,0.1380303315997239,0.8117735590901317,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ًڀلڇ","boundary":[0.742978279459552,0.1380303315997239,0.7889255041649353,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.6884241491363091,0.1380303315997239,0.7358299982897213,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.683824867453395,0.1380303315997239,0.6883410295878228,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.6638484693004959,0.1380303315997239,0.6769306084020408,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.629190182999829,0.1380303315997239,0.6568287293591004,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"پي،","boundary":[0.5842071147597059,0.1380303315997239,0.6222204549341543,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثفځ","boundary":[0.5473020352317428,0.1380303315997239,0.5773800947408864,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ديٴیل","boundary":[0.5047674020865401,0.1380303315997239,0.5399875149649394,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5000053018642039,0.1380303315997239,0.5045214639986317,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڇ","boundary":[0.4472243885753378,0.1380303315997239,0.49317161328072123,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپقیل٫ت","boundary":[0.36975696938600994,0.1380303315997239,0.43999298785702073,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3638831879596374,0.1380303315997239,0.3695353172567129,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ع٘لت","boundary":[0.2964330425859415,0.1380303315997239,0.3563622370446383,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.2418789122626988,0.1380303315997239,0.28928476141611087,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.23727963057978452,0.1380303315997239,0.24179579271421242,0.1574827811674472],"dir":"ltr"},{"str":"ثم","boundary":[0.21730323242688557,0.1380303315997239,0.23038537152843042,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.18270908158029758,0.1380303315997239,0.21028349248548997,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكؽت","boundary":[0.1216244227809133,0.1380303315997239,0.17556900974858902,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ل٩","boundary":[0.8342337951086027,0.16702889067753357,0.8632979305626817,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.7973564220968019,0.16702889067753357,0.8274228466932418,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڂ","boundary":[0.762778689926458,0.16702889067753357,0.7904574995724304,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7466812040362579,0.16702889067753357,0.7556027022404652,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿڂ","boundary":[0.7133779716093723,0.16702889067753357,0.7398492755747759,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6870013682230204,0.16702889067753357,0.7065851836309383,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دلثدل","boundary":[0.6458017786899265,0.16702889067753357,0.6800193261501626,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6168761758166581,0.16702889067753357,0.6388474431332308,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6111829998289721,0.16702889067753357,0.6168351291260475,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"ؿكؽتی","boundary":[0.5447879254318454,0.16702889067753357,0.6043619576636955,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5262454250042757,0.16702889067753357,0.5374111510176159,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀجځ","boundary":[0.47399093552249016,0.16702889067753357,0.5190417308021208,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅٓج٩","boundary":[0.41306430648195663,0.16702889067753357,0.46703659996579444,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.38668770309560463,0.16702889067753357,0.4062715185035225,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"رجڍ","boundary":[0.34105096630750814,0.16702889067753357,0.37983122639142464,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.29487343937061744,0.16702889067753357,0.33393347015563535,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.2713921669232085,0.16702889067753357,0.2876835984265435,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"تچ","boundary":[0.24809098683085343,0.16702889067753357,0.264527770980516,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿډپ","boundary":[0.17937403796818882,0.16702889067753357,0.24080537027535487,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17444022575679835,0.16702889067753357,0.17895638789122628,0.18648134024525692],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڇ","boundary":[0.12165931246793227,0.16702889067753357,0.1676572823855693,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپقیل٫ت،","boundary":[0.8034462117325124,0.1958473344815682,0.8792932272960493,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7810475457499573,0.1958473344815682,0.7950947494441595,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"لت","boundary":[0.7349439028561656,0.1958473344815682,0.7643128099880281,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.6798633487258423,0.1958473344815682,0.7272691978792544,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6752640670429281,0.1958473344815682,0.679780229177356,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ؿڇ","boundary":[0.6481116812040363,0.1958473344815682,0.668208495003855,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكؽت","boundary":[0.5861322045493416,0.1958473344815682,0.6402707371301523,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5590075252266119,0.1958473344815682,0.5790478342570478,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿٰجدٺ","boundary":[0.5052014708397469,0.1958473344815682,0.5512774072173765,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.4755000855139388,0.1958473344815682,0.4974713528305114,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿډپ","boundary":[0.40569950401915517,0.1958473344815682,0.4673959295365145,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4000560971438345,0.1958473344815682,0.40664460407046354,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"دجمډپ","boundary":[0.3474645117154096,0.1958473344815682,0.3922105353172567,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ٯذچٹ","boundary":[0.2984299640841457,0.1958473344815682,0.33938019497178046,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٴلؿ","boundary":[0.25307439712673163,0.1958473344815682,0.2905059004617753,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24847511544381734,0.1958473344815682,0.25299127757824524,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.1931452026680349,0.1958473344815682,0.24055105182144687,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.1885459209851206,0.1958473344815682,0.1930620831195485,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ؿكؽتی","boundary":[0.12165212929707543,0.1958473344815682,0.18164089882054502,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8600998802804857,0.224845893559378,0.8794390285616556,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دڊِت","boundary":[0.8013620660167607,0.224845893559378,0.853339490336925,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7786239209556501,0.224845893559378,0.7946016760732,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"تچ","boundary":[0.7554800752522661,0.224845893559378,0.77184389774023,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿډپ","boundary":[0.6869762271250214,0.224845893559378,0.7486726526423807,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6822420044467248,0.224845893559378,0.6867581665811527,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"ًڀلڇ","boundary":[0.6297104498033179,0.224845893559378,0.6755098062877494,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"دجمډپ","boundary":[0.5783949033692493,0.224845893559378,0.6228915683256371,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ڃپقیل٫ت","boundary":[0.5011491363092184,0.224845893559378,0.5715944929023431,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4952753548828459,0.224845893559378,0.5009274841799214,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"تج","boundary":[0.4762630860270224,0.224845893559378,0.4885406191209167,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.4418719001197195,0.224845893559378,0.46955677920301014,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.41321567847463075,0.224845893559378,0.4351648708739524,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"ع٘لت","boundary":[0.3463654865743116,0.224845893559378,0.406403107133564,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.2922823670258252,0.224845893559378,0.3396882161792372,0.24429834312710136],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.28743372669745165,0.224845893559378,0.2919498888318796,0.24429834312710136],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.24926628823697167,0.8550702924576706,0.268718737804695],"dir":"ltr"},{"str":"ثڃٲ","boundary":[0.8013954164528818,0.2538444526371878,0.8336458012656064,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"كرٺ","boundary":[0.752188643748931,0.2538444526371878,0.7940077738341453,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.7337361039849496,0.2538444526371878,0.7442478682596692,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"جك","boundary":[0.7017073713015222,0.2538444526371878,0.716945955190696,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6830331794082435,0.2538444526371878,0.6919546776124508,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.6599813579613478,0.2538444526371878,0.6733358987514966,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.6156232255857705,0.2538444526371878,0.6527367901570366,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5969490336924919,0.2538444526371878,0.6058705318966991,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5738972122455961,0.2538444526371878,0.5872517530357448,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.5254939285103473,0.2538444526371878,0.548933641183513,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټی","boundary":[0.4824482640670429,0.2538444526371878,0.5176431530920186,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؤٿڂ","boundary":[0.427225414742603,0.2538444526371878,0.4728026338293142,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.40621258765178725,0.24926628823697167,0.41751684624593804,0.268718737804695],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.35464768257225926,0.2538444526371878,0.39667846759021713,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"تچ","boundary":[0.32843834445014536,0.2538444526371878,0.3447851889858047,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿ","boundary":[0.2889565589191038,0.2538444526371878,0.32116773639763657,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتۇٴیل","boundary":[0.1998973832734736,0.2538444526371878,0.26496630750812383,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.18111852231913803,0.2538444526371878,0.1900400205233453,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"آًیخ","boundary":[0.12165212929707543,0.2538444526371878,0.17155977424320165,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"كًجڃی","boundary":[0.8281169830682402,0.28266289644122233,0.8794746023601847,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ډٌتی","boundary":[0.767273815631948,0.28266289644122233,0.8203215324097828,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7502127586796649,0.28266289644122233,0.7591342568838721,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؤٿڂ","boundary":[0.6969331280998803,0.28266289644122233,0.7430469838012168,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃذجی","boundary":[0.6500342055755088,0.28266289644122233,0.6898512650680944,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6260706345134258,0.28266289644122233,0.6420850008551395,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٌی","boundary":[0.5745467761245083,0.28266289644122233,0.6181465708910553,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.5309389430477169,0.28266289644122233,0.550305797845049,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دنڃ،","boundary":[0.4848353001539252,0.28266289644122233,0.5231811185223193,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"د٤","boundary":[0.4628086198050283,0.28266289644122233,0.4770497691123654,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.4287850179579271,0.28266289644122233,0.4421612421085507,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.3988342739866598,0.28266289644122233,0.42105489994869166,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ","boundary":[0.38065879938429964,0.28266289644122233,0.3917499036943661,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"تچك","boundary":[0.3384063622370446,0.28266289644122233,0.3661405849153412,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿ","boundary":[0.3053524884556183,0.28266289644122233,0.33136611139025757,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.27540174448435095,0.28266289644122233,0.2976223704463828,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكؽت","boundary":[0.21336685479733197,0.28266289644122233,0.26845006676460936,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.19264238070805542,0.28266289644122233,0.20622015685699627,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.17191790661877887,0.28266289644122233,0.18529413076940238,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كیِڈ","boundary":[0.12165212929707543,0.28266289644122233,0.16477120867844317,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄڃ","boundary":[0.8429146570891056,0.311706484337476,0.8794318453907988,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.8140286271231945,0.311706484337476,0.8229721864011016,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"رټچڍ","boundary":[0.7582948520608859,0.311706484337476,0.8072515200927307,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ًڀلڋ","boundary":[0.7055996237386695,0.311706484337476,0.751259962373867,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃثؽتڄ","boundary":[0.6289079870018813,0.311706484337476,0.6988392337951087,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6240593466735078,0.311706484337476,0.6285755088079358,0.33115893390519935],"dir":"ltr"},{"str":"كڅثیجت","boundary":[0.8019069608346161,0.3695234872193203,0.8550528476141611,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.7559859757140414,0.3695234872193203,0.7949967504703267,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7299538161834948,0.3695234872193203,0.7493548828459039,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6956986488797674,0.3695234872193203,0.7231456158442935,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دجح","boundary":[0.6587566273302549,0.3695234872193203,0.6888736103984949,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"كڅثیجت","boundary":[0.8019069608346161,0.3983419310233549,0.8549926458012657,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلڍ","boundary":[0.7346930049598085,0.3983419310233549,0.7917109628869505,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.7085062425175304,0.3983419310233549,0.7245206088592441,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیڂ","boundary":[0.6495211219428767,0.3983419310233549,0.7010175232706578,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ","boundary":[0.6302994698135796,0.3983419310233549,0.6392486745339491,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ڀچځ","boundary":[0.5754682743287156,0.3983419310233549,0.613481614503164,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.5544667350778177,0.3983419310233549,0.5674739286544269,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٳی","boundary":[0.4952753548828459,0.3983419310233549,0.5444369762271251,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتلا٩","boundary":[0.4234696425517359,0.3983419310233549,0.4849504019155122,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.39401761587138706,0.3983419310233549,0.41547812728298994,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثٓچٹ","boundary":[0.3389370617410638,0.3983419310233549,0.3864380005921998,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٳج٫ی","boundary":[0.2879468103300838,0.3983419310233549,0.3289627159226954,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ڃٰٺ","boundary":[0.24688558234992306,0.3983419310233549,0.27739045664443307,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.20100359158542846,0.3983419310233549,0.23961124463287517,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.15232324268855824,0.3983419310233549,0.19222027165875608,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14772396100564394,0.3983419310233549,0.15224012314007185,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.3983419310233549,0.137638789122627,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂۇٴچڃڈ","boundary":[0.8149905934667352,0.42734049010116476,0.8793217034376603,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.7856170685821788,0.42734049010116476,0.8074775098341029,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7810177868992645,0.42734049010116476,0.7855339490336924,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ع٘لت","boundary":[0.7138571917222507,0.42734049010116476,0.7741043654922676,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6905837181460579,0.42734049010116476,0.7065980844877715,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6614087566273302,0.42734049010116476,0.683380023943903,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلؿ","boundary":[0.6242266119377458,0.42734049010116476,0.6545616296052482,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.5586411835129126,0.42734049010116476,0.6172068719963503,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٫لٿچؿ","boundary":[0.5039977766375919,0.42734049010116476,0.5515144518556525,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4809090131691466,0.4227623257009487,0.4922132717632974,0.442214775268672],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4993805370275355,0.42734049010116476,0.5043199931588849,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ثفډخ","boundary":[0.4270333504361211,0.42734049010116476,0.47322011287839927,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٫جٯټ٤ڊج","boundary":[0.36580194971780394,0.42734049010116476,0.41977424320164186,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.34939969214982036,0.42734049010116476,0.35873101182630573,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثكٽ","boundary":[0.31839610056439194,0.42734049010116476,0.34237995220842476,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دڊج","boundary":[0.2894427911749615,0.42734049010116476,0.31153059279857953,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څرڊڈ","boundary":[0.23691123653155466,0.42734049010116476,0.28249129480190077,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"٫جڃڈ","boundary":[0.20003386351975377,0.42734049010116476,0.22999384299640843,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.17953104155977426,0.42734049010116476,0.19314310792989836,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.13774961518727555,0.42734049010116476,0.17270730124190967,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1216244227809133,0.42734049010116476,0.1307981188142148,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.8660605438686506,0.45615893390519935,0.8794150846587994,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.8206772703950744,0.45615893390519935,0.8439230374551052,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8090901316914657,0.4515807695049832,0.8203943902856166,0.4710332190727065],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.7606037284077304,0.45615893390519935,0.8023574482640671,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دلڅ","boundary":[0.729586283564221,0.45615893390519935,0.7535801265606294,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.7008823328202497,0.45615893390519935,0.7228536001368223,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6813843130924723,0.45615893390519935,0.6941702313762859,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دٴڂ","boundary":[0.6408700188130666,0.45615893390519935,0.6745901633988813,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6249941850521635,0.45615893390519935,0.6339156832563708,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ڃنؿ","boundary":[0.5924667350778177,0.45615893390519935,0.6179844364631434,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.572739695570378,0.45615893390519935,0.585734051650419,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"دیجڃثم،","boundary":[0.5104113220454934,0.45615893390519935,0.5659793056268172,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"میلث","boundary":[0.473982384128613,0.45615893390519935,0.5035175303574483,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.43247627075458195,0.45615893390519935,0.4517087395245425,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4166877030956046,0.45615893390519935,0.4256698917637861,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.3710550709765692,0.45615893390519935,0.39430083803659993,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت","boundary":[0.31488370104327,0.45615893390519935,0.3642946810330084,0.47561138347292264],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.310265948349581,0.45615893390519935,0.3147821104840089,0.47561138347292264],"dir":"ltr"},{"str":"كڅثیجت","boundary":[0.8019069608346161,0.48515749298300914,0.8549926458012657,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.7469941850521636,0.48515749298300914,0.7919618607833077,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"لاٗلك","boundary":[0.6893369249187619,0.48515749298300914,0.7397336104943986,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.6606606806909526,0.48515749298300914,0.6816477913088332,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6242543184539081,0.48515749298300914,0.6534091277229209,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"تچثتل","boundary":[0.5779290234308193,0.48515749298300914,0.6161567085215109,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5300244569864888,0.48515749298300914,0.5696298235001053,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5254251753035746,0.48515749298300914,0.5299413374380024,0.5046099425507324],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.49699828972122456,0.48515749298300914,0.5162266119377459,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"كڅثیجت","boundary":[0.43417564563023775,0.48515749298300914,0.4890789757873391,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ثٿجٿیڈ","boundary":[0.3764270566102275,0.48515749298300914,0.42491859073028904,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.370553275183855,0.48515749298300914,0.3762054044809304,0.5046099425507324],"dir":"ltr"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.31579168804515134,0.48515749298300914,0.36084248332478186,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.29301693175987686,0.48515749298300914,0.30637147255002567,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.24918522319138017,0.48515749298300914,0.2858583394635494,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.22361210877373014,0.48515749298300914,0.2399035402770652,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ًڈ","boundary":[0.188757311441765,0.48515749298300914,0.21632455903165684,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت،","boundary":[0.1216244227809133,0.48515749298300914,0.17939250897896358,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.8447922011287841,0.5140059559993395,0.8793237557721909,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.802042379930656,0.5140059559993395,0.8380208654010604,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.7564805883358988,0.5140059559993395,0.7952051673741001,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7518813066529845,0.5140059559993395,0.7563974687874123,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8419702411493073,0.5430045150771493,0.8549645972293484,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.8066663246109116,0.5430045150771493,0.8199472866639245,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.7651924136682824,0.5430045150771493,0.7998928076965867,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7494800752522661,0.5430045150771493,0.7584188967539572,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.729254318453908,0.5430045150771493,0.7426824379811925,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"لثك؛","boundary":[0.6779972635539593,0.5430045150771493,0.7071168120403626,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8419702411493073,0.571822958881184,0.8549645972293484,0.5912754084489072],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.8066283564220968,0.571822958881184,0.8199093184751098,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.7651544454794675,0.571822958881184,0.7998548395077718,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7494421070634515,0.571822958881184,0.7583809285651426,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7292163502650933,0.571822958881184,0.7426444697923779,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.68361142466222,0.571822958881184,0.7070511373353857,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"٣ټی","boundary":[0.6436206601676073,0.571822958881184,0.6769199011696972,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ٿؤٿڂ؛","boundary":[0.5853215324097828,0.571822958881184,0.6368566786386181,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8419702411493073,0.6008215179589937,0.8549645972293484,0.620273967526717],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.8066304087566273,0.6008215179589937,0.8199113708096403,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.7651564978139981,0.6008215179589937,0.7998568918423025,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7494441593979819,0.6008215179589937,0.758382980899673,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7292184025996238,0.6008215179589937,0.7426465221269083,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.6836134769967505,0.6008215179589937,0.7070531896699163,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.6525996237386694,0.6008215179589937,0.6768253805370276,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":"ثلاًلاٽ","boundary":[0.5868423122969045,0.6008215179589937,0.6454970070121431,0.620273967526717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5822430306139902,0.6008215179589937,0.586759192748418,0.620273967526717],"dir":"ltr"},{"str":"ٿ٤جڃی","boundary":[0.8080639644262015,0.6586385208408381,0.8549988028048572,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ڈ","boundary":[0.7752969043954164,0.6586385208408381,0.7867951086027022,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټڀڈ","boundary":[0.7278633487258424,0.6586385208408381,0.7686196340003422,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7077423373635857,0.6586385208408381,0.720992132717633,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.6919557037797162,0.6586385208408381,0.7009367921436843,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.6464851642042143,0.6586385208408381,0.6697904908500085,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.630696596545237,0.6586385208408381,0.6396787852134185,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"لك:","boundary":[0.5845519069608346,0.6586385208408381,0.6083097314862322,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ؿكدجكڇ","boundary":[0.8072943389772533,0.6876370799186479,0.855060372840773,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.7467504703266633,0.6876370799186479,0.7987668890029075,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ًڈ","boundary":[0.7125585770480589,0.6876370799186479,0.7381316914657091,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټڀڈ","boundary":[0.6633518043441081,0.6876370799186479,0.7039972635539593,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6433641183512913,0.6830589155184318,0.6546683769454421,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.6212378997776637,0.6876370799186479,0.6362984436463143,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6014836668376946,0.6830589155184318,0.6127879254318455,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.5837827945955191,0.6876370799186479,0.5944102958782281,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5640285616555498,0.6830589155184318,0.5753328202497008,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"لثك","boundary":[0.5165529331280998,0.6876370799186479,0.5399926458012656,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.49681460578074227,0.6830589155184318,0.5081188643748931,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.4791137335385668,0.6876370799186479,0.4897412348212759,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4593595005985976,0.6830589155184318,0.47066375919274844,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.4159457841628186,0.6876370799186479,0.45057892936548666,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.39595091499914487,0.6830589155184318,0.4072551735932957,0.7025113650861551],"dir":"ltr"},{"str":"ًؾڂ","boundary":[0.3407790319822131,0.6876370799186479,0.3874090986830854,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"دٌیجك","boundary":[0.2879468103300838,0.6876370799186479,0.333523476142481,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴ٬تڈ","boundary":[0.23930425859415086,0.6876370799186479,0.2789245767060031,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.1946967675731144,0.6876370799186479,0.2305767060030785,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.17726936890713188,0.6876370799186479,0.18718389606339758,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤جڃی","boundary":[0.12165212929707543,0.6876370799186479,0.16976974761171787,0.7070895294863712],"dir":"rtl"},{"str":"ٿت٬جڅتی","boundary":[0.8139644262014709,0.7164555237226825,0.879432529502309,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثعتڀجٹ","boundary":[0.7454959808448777,0.7164555237226825,0.8061455447237901,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثؿڇ","boundary":[0.7039916196340003,0.7164555237226825,0.7380706345134257,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ُڇ","boundary":[0.6606586283564221,0.7164555237226825,0.6971214117901218,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.614277920301009,0.7164555237226825,0.6534659884164699,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6096786386180947,0.7164555237226825,0.6141948007525226,0.7359079732904059],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڄِإ","boundary":[0.5614631434923892,0.7164555237226825,0.602219428766889,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.5319464682743287,0.7164555237226825,0.5539177355909013,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتلا٩ډج","boundary":[0.4457200273644604,0.7164555237226825,0.5244667350778177,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4398010945784163,0.7164555237226825,0.44545322387549174,0.7359079732904059],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.40492987857020696,0.7164555237226825,0.43260845463846415,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.35826680348896867,0.7164555237226825,0.3971944586967676,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.32903642893791685,0.7164555237226825,0.3513624362184395,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ٟجډل","boundary":[0.28010672139558745,0.7164555237226825,0.3221152437837026,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"٣ذجكت","boundary":[0.2203991790661878,0.7164555237226825,0.27243201641867626,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.20143663417136995,0.7118773593224664,0.21274089276552077,0.7313298088901897],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.180341713699333,0.7164555237226825,0.19369625448948177,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.1382832221652129,0.7164555237226825,0.17347272311410855,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.12165931246793227,0.7164555237226825,0.13058081067213956,0.7359079732904059],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.8659469813579612,0.7454991116189361,0.87930152214811,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"لثك","boundary":[0.8195939798187104,0.7454991116189361,0.8430336924918761,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8006242517530358,0.7409209472187199,0.8119285103471866,0.7603733967864433],"dir":"ltr"},{"str":"ؿلاٻت","boundary":[0.7438289721224559,0.7454991116189361,0.7928695057294339,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.7213035744826406,0.7454991116189361,0.7363205062425174,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.6826150162476484,0.7454991116189361,0.7137951086027022,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ډلۇٴچڃڈ","boundary":[0.616363092184026,0.7454991116189361,0.6749623738669402,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"لك","boundary":[0.5737384983752353,0.7454991116189361,0.5931053531725671,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5468354711818026,0.7454991116189361,0.5661746194629725,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.4940822644090987,0.7454991116189361,0.5398795638427661,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.4525501966820592,0.7454991116189361,0.48704201356231164,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4466764152556867,0.7454991116189361,0.45232854455276217,0.7649515611866594],"dir":"ltr"},{"str":"څ","boundary":[0.430052505558406,0.7454991116189361,0.43897400376261336,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.39518128955019666,0.7454991116189361,0.4228598656184539,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.3679344963229006,0.7454991116189361,0.38746759021720534,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"عجٻی","boundary":[0.31796220283906274,0.7454991116189361,0.3610162495583227,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.2714889687018984,0.7454991116189361,0.3101672652642381,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.2417875833760903,0.7454991116189361,0.2638142637249872,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.2149122626988199,0.7454991116189361,0.23480040718841644,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"٣جٻپ","boundary":[0.1729091841970241,0.7454991116189361,0.20740379681888146,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"ؽجكد","boundary":[0.1216244227809133,0.7454991116189361,0.16517906618778863,0.7649515611866594],"dir":"rtl"},{"str":"دجٻچرثځ","boundary":[0.8069721224559604,0.7743175554229706,0.8792030100906448,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.7649136309218404,0.7743175554229706,0.800103131870736,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.7134000342055755,0.7743175554229706,0.7574051650419018,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكؿ","boundary":[0.6716755601162989,0.7743175554229706,0.7058099880280486,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6670762784333846,0.7743175554229706,0.6715924405678125,0.7937700049906941],"dir":"ltr"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6435257396955704,0.7743175554229706,0.6595401060372841,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ډڀیڂ","boundary":[0.5871173251239952,0.7743175554229706,0.636615948869279,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ؿٻیٺ","boundary":[0.5394005472892082,0.7743175554229706,0.5794149136309218,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5123141782110484,0.7743175554229706,0.5316533264922182,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄج","boundary":[0.47105917564563027,0.7743175554229706,0.5054269620287423,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٳلؿځ","boundary":[0.41722541474260305,0.7743175554229706,0.46422492087958517,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.3823541987343937,0.7743175554229706,0.41003277480265093,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"رڀټڈ","boundary":[0.33025979134598943,0.7743175554229706,0.3745902172054045,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیجځ","boundary":[0.2838421412690269,0.7743175554229706,0.32320132424442327,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"٫ٰڊج","boundary":[0.24231400718317084,0.7743175554229706,0.27578347870702924,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽتلا٩","boundary":[0.1736295536172396,0.7743175554229706,0.23541908211635512,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.12749820420728578,0.7743175554229706,0.16643691367728747,0.7937700049906941],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1216244227809133,0.7743175554229706,0.1272765520779887,0.7937700049906941],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.8601744484350948,0.8033161145007806,0.8795135967162647,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"فیٺ","boundary":[0.8198648879767402,0.8033161145007806,0.8534788545612807,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.796802291773559,0.8033161145007806,0.8128166581152727,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"صڊجك","boundary":[0.7499926734235338,0.8033161145007806,0.7900696083461604,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.7134887976740208,0.8033161145007806,0.7432140859296539,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ٿِڊچك","boundary":[0.651783864859962,0.8033161145007806,0.7066175816658116,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ثُجكڇ","boundary":[0.6027735590901316,0.8033161145007806,0.6450166393350629,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.5347827945955191,0.8033161145007806,0.5959661364802462,0.822768564068504],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5299085000855139,0.8033161145007806,0.5344246622199419,0.822768564068504],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیۇٴجڇ","boundary":[0.7995980844877715,0.8611271135401657,0.8550942363605268,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"یؼ","boundary":[0.754703266632461,0.8611271135401657,0.77853412006157,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.6890285616555499,0.8611271135401657,0.7479439028561656,0.8805795631078891],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.12165212929707543,0.9188187920738022,0.16013348725842314,0.942774123485906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12162,0.10921,0.87951,0.94277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/06ba2ffda953c350d2f46c3b7c8a4f29.jpg","blurred":"/storage/books/3007d697ee898005/pages/696ca495090aa70b4e478ffcaeccff38.jpg"},"info":{"width":467.76,"height":666.24,"margin":[0.12162,0.0283,0.12048,0.05723]},"elements":[{"words":[{"str":"آشنایی","boundary":[0.5211433213613819,0.02830131596721902,0.5550394219257738,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5142166923208482,0.03334454363292509,0.5198870360868821,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"قواعد","boundary":[0.4857405507097657,0.029382007609870357,0.5127367025825209,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"فقه","boundary":[0.46983495809817,0.031543390895172864,0.48456892423465026,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"مدنی","boundary":[0.4459765691807765,0.02830131596721902,0.4683385496835984,0.05729987504502884],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.10463372339547308,0.8550702924576706,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"یؼ","boundary":[0.7985719172225073,0.10921188779568923,0.8229158542842484,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثڃٔجكڍ","boundary":[0.7331537540619121,0.10921188779568923,0.7915631948007525,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7149392851034719,0.10463372339547308,0.7262435436976228,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڄ٠چك","boundary":[0.6562943389772533,0.10921188779568923,0.7075236873610399,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6365672994698136,0.10921188779568923,0.649486138638052,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.5981486232255858,0.10921188779568923,0.6293358987514964,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.5564995724303061,0.10921188779568923,0.5911327176329741,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.5367725329228664,0.10921188779568923,0.549691372091105,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.49861039849495464,0.10921188779568923,0.5297904908500086,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.4436399863177698,0.10921188779568923,0.49151684624593817,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلكڍ","boundary":[0.3841499914486061,0.10921188779568923,0.43685697124052913,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیؿثڃ؛","boundary":[0.31257491021036427,0.10921188779568923,0.37683666837694546,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.2637677441422952,0.10921188779568923,0.3056045835471181,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.24555327518385497,0.10463372339547308,0.2568575337780058,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.2252869847785189,0.10921188779568923,0.2390648195655892,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.20682401231400718,0.10463372339547308,0.21812827090815803,0.12408617296319645],"dir":"ltr"},{"str":"ؿك","boundary":[0.1803386351975372,0.10921188779568923,0.19987172909184198,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ٿ٤ڄجڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.10921188779568923,0.1735561885168033,0.12866433736341257],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.8483837865572088,0.1380303315997239,0.8791943731828288,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.8248202497007011,0.1380303315997239,0.8408346160424148,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳجك","boundary":[0.7920157345647341,0.1380303315997239,0.8173949033692491,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ك٫تڈ","boundary":[0.74873815631948,0.1380303315997239,0.7849897578733904,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.7326129639131178,0.1380303315997239,0.7417866599464192,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳټڀڈ","boundary":[0.684652984436463,0.1380303315997239,0.7251876175816658,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6659397981871045,0.13345216719950773,0.6772440567812554,0.1529046167672311],"dir":"ltr"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.6183805370275356,0.1380303315997239,0.6585272789464683,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5999444159397982,0.13345216719950773,0.611248674533949,0.1529046167672311],"dir":"ltr"},{"str":"كث","boundary":[0.5798951599110654,0.1380303315997239,0.5927232768941337,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دجی","boundary":[0.5422225072686848,0.1380303315997239,0.5729765705148473,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5154857191722251,0.1380303315997239,0.5348248674533949,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"تٰیل","boundary":[0.46320762784333847,0.1380303315997239,0.508060372840773,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴل٫ت؛","boundary":[0.4016451171540961,0.1380303315997239,0.45556199760560967,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دڄج","boundary":[0.37479750299298786,0.1380303315997239,0.39441371643577905,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.35229981186933473,0.1380303315997239,0.3673167436292116,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ،","boundary":[0.3120617410637934,0.1380303315997239,0.3452800719279391,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلثؿ","boundary":[0.2706553788267488,0.1380303315997239,0.30467898067384985,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.23606122798016077,0.1380303315997239,0.2636356388853532,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.19009851205746536,0.1380303315997239,0.228776808619805,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.16086813750641354,0.1380303315997239,0.1831941447869362,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.14217547460236019,0.13345216719950773,0.15347973319651104,0.1529046167672311],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.12165221481101421,0.1380303315997239,0.13517308021207458,0.1574827811674472],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.8395816658115274,0.16702889067753357,0.8792851034718661,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلكڍ","boundary":[0.7777920301009065,0.16702889067753357,0.8324230735152,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"٫ی","boundary":[0.7444415939798188,0.16702889067753357,0.7686673507781768,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثلاًلاٽ","boundary":[0.6769341542671455,0.16702889067753357,0.7353394903369249,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6564477509834103,0.16245072627731744,0.6677520095775612,0.1819031758450408],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.6055883358987515,0.16702889067753357,0.6473420557550881,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.5771419531383616,0.16702889067753357,0.5964811014195315,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.5228648879767402,0.16702889067753357,0.569772451308896,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٿی","boundary":[0.45110740550709766,0.16702889067753357,0.5138602702240465,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.41994766546947165,0.16702889067753357,0.4418081067213957,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرخ","boundary":[0.35666598255515664,0.16702889067753357,0.41223342862029383,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.31308363263211914,0.16702889067753357,0.34954811549945297,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.2890343766033864,0.16702889067753357,0.3040513083632633,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دڄۇٴجځ","boundary":[0.2221231400718317,0.16702889067753357,0.2800020523345305,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"دجُ","boundary":[0.17471729091841973,0.16702889067753357,0.21451901971409798,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.12165931246793227,0.16702889067753357,0.16698942467551542,0.18648134024525692],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثكؿ","boundary":[0.8383601847101078,0.1958473344815682,0.8793104155977425,0.21529978404929156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8337609030271934,0.1958473344815682,0.8382770651616214,0.21529978404929156],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیۇٴجڇ","boundary":[0.7995980844877715,0.2538444526371878,0.8550942363605268,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"آؽچڃ","boundary":[0.743725849588015,0.2538444526371878,0.7927350778176844,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"ؽلثًجڃی","boundary":[0.6656832563707884,0.2538444526371878,0.7369462866724077,0.27329690220491115],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.27808473204100626,0.8550702924576706,0.2975371816087296],"dir":"ltr"},{"str":"آؽچڃ","boundary":[0.7872368736103984,0.28266289644122233,0.8363328202497007,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؽلثًجڃی","boundary":[0.7090388233282026,0.28266289644122233,0.7803234522034015,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6903112707371302,0.27808473204100626,0.701615529331281,0.2975371816087296],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڄ٠چك","boundary":[0.6311894988883189,0.28266289644122233,0.6826682059175646,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ثم","boundary":[0.6109914486061229,0.28266289644122233,0.6241697589469233,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٯج٣ڇ","boundary":[0.5587092526081752,0.28266289644122233,0.6040740550709767,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.5382064306481956,0.28266289644122233,0.5518184970183198,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.4961479391140756,0.28266289644122233,0.5313374400629712,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.4759221823157175,0.28266289644122233,0.4891676213505687,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.43751068924234654,0.28266289644122233,0.4686907815974004,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.38982469642551737,0.28266289644122233,0.43000838036599964,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.36655122284932445,0.28266289644122233,0.38256558919103817,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٻٌجځ","boundary":[0.3171227980160766,0.28266289644122233,0.359236702582521,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.2787113049427057,0.28266289644122233,0.30989139729775955,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ١","boundary":[0.21341611082606468,0.28266289644122233,0.27126731657260134,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثڃٌتڈ","boundary":[0.1508547973319651,0.28266289644122233,0.2065861508741361,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.1216244227809133,0.28266289644122233,0.14395043006143596,0.3021153460089457],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.8503866940311271,0.311706484337476,0.8788689926458013,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.8068874636565759,0.311706484337476,0.8288587309731485,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.7789870018813067,0.311706484337476,0.799500711705465,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثؽذجك،","boundary":[0.7231583718146057,0.311706484337476,0.7707581665811527,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"٫لثڅثځ","boundary":[0.6649746878741235,0.311706484337476,0.7147078843851548,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.6121660680690952,0.311706484337476,0.6578082233399594,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٿخٺ","boundary":[0.5696365657602189,0.311706484337476,0.6050193701287595,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5499187617581667,0.30712831993725986,0.5612230203523175,0.3265807695049832],"dir":"ltr"},{"str":"لا","boundary":[0.527928339319309,0.311706484337476,0.5412828801094579,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ","boundary":[0.4818246964255174,0.311706484337476,0.5052921156148452,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٻٴخیل","boundary":[0.42955789293654867,0.311706484337476,0.47348503506071493,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ثٻِٲ","boundary":[0.3731033008380366,0.311706484337476,0.4212572259278262,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.35336497349067897,0.30712831993725986,0.3646692320848298,0.3265807695049832],"dir":"ltr"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.3030827774927313,0.311706484337476,0.3450858559945272,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٳٌی","boundary":[0.25094065332649224,0.311706484337476,0.294599794766547,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.2205859415084659,0.311706484337476,0.24244638276038996,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2078132375577219,0.311706484337476,0.21232939969214984,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"یجك","boundary":[0.16782965623396615,0.311706484337476,0.19179579271421246,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ","boundary":[0.1216244227809133,0.311706484337476,0.14509184197024116,0.33115893390519935],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.8472963913117839,0.34052492814151053,0.8792142979305627,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8414226098854114,0.34052492814151053,0.8470747391824868,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ٲ","boundary":[0.7942938258936207,0.34052492814151053,0.8177612450829486,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅ","boundary":[0.7717961347699674,0.34052492814151053,0.7859946259629067,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٲ","boundary":[0.7248890029074739,0.34052492814151053,0.7483564220968018,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ڃیٌت؛","boundary":[0.6600393364118352,0.34052492814151053,0.715607319993159,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.6345149649392852,0.34052492814151053,0.6505293312809989,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دیجځ","boundary":[0.5901958269197879,0.34052492814151053,0.6249839233795109,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴل","boundary":[0.5419392851034719,0.34052492814151053,0.5810259962373866,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5360655036770994,0.34052492814151053,0.5417176329741749,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچٗچ٣جتی","boundary":[0.4418719001197195,0.34052492814151053,0.5266863348725842,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.41050914999144866,0.34052492814151053,0.432646656404994,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكثڍ","boundary":[0.35567384983752354,0.34052492814151053,0.403214881686872,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.30573422267829653,0.34052492814151053,0.3456593124679322,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ډٌتڄ","boundary":[0.2393217034376603,0.34052492814151053,0.2984730631092868,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2334479220112878,0.34052492814151053,0.23910005130836323,0.3599773777092339],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.19917496151872754,0.34052492814151053,0.224,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.17872755259107237,0.34052492814151053,0.18989327860441255,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"٣ڄچثځ","boundary":[0.1216244227809133,0.34052492814151053,0.16944586967675732,0.3599773777092339],"dir":"rtl"},{"str":"ثڅٻیڈ","boundary":[0.8419702411493073,0.3695234872193203,0.8794079014879426,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ُجځ","boundary":[0.7974215837181461,0.3695234872193203,0.8331075765349751,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7915478022917736,0.3695234872193203,0.7971999315888489,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"ًذخ","boundary":[0.7397643235847443,0.3695234872193203,0.7845204559043902,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.6961819736617069,0.3695234872193203,0.7326464565290407,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دِچڃ","boundary":[0.6387463656576021,0.3695234872193203,0.6889264178219747,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6330383102445699,0.3695234872193203,0.6386904395416454,0.3889759367870437],"dir":"ltr"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.5841691465708911,0.3695234872193203,0.6238725842312298,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.5531932615016248,0.3695234872193203,0.5754138874636566,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دلؿثُتڈ","boundary":[0.4806298956729947,0.3695234872193203,0.5443271763297417,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿی","boundary":[0.4457200273644604,0.3695234872193203,0.4717571404138875,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"چؿ؛","boundary":[0.404576877030956,0.3695234872193203,0.4314573285445528,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.3633218744655379,0.3695234872193203,0.396850717095458,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچٗچ٣جتی","boundary":[0.26992474773388064,0.3695234872193203,0.35571494539324194,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.23265264238070807,0.3695234872193203,0.26113494099538226,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"دی٢","boundary":[0.1832221652129297,0.3695234872193203,0.21057054899948693,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.1655207798871216,0.3695234872193203,0.1744422780913289,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"څٗچ","boundary":[0.1216244227809133,0.3695234872193203,0.15675628527449975,0.3889759367870437],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.8575170172738157,0.3983419310233549,0.8793774585257398,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ثعٴجٿی","boundary":[0.7875406191209167,0.3983419310233549,0.850652887331121,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿجڃڄ","boundary":[0.7513020352317428,0.3983419310233549,0.779784333846417,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"څرچح","boundary":[0.6788217889515991,0.3983419310233549,0.7310208654010604,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.662724303061399,0.3983419310233549,0.6716458012656061,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٻنڅٽ","boundary":[0.6207489310757653,0.3983419310233549,0.6559304458408899,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ؿثكڃ","boundary":[0.5728166581152728,0.3983419310233549,0.6139728739480943,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5669428766889003,0.3983419310233549,0.5725950059859757,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.534941850521635,0.3983419310233549,0.5600787467462055,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرخ","boundary":[0.4739598084487771,0.3983419310233549,0.528109922060153,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"میجځ","boundary":[0.4303275183854968,0.3983419310233549,0.4671511300056195,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلؿڃ","boundary":[0.3739663075081239,0.3983419310233549,0.42303454763126397,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36809252608175136,0.3983419310233549,0.37374465537882684,0.4177943805910782],"dir":"ltr"},{"str":"ثعٴجٽ","boundary":[0.3133167436292116,0.3983419310233549,0.3608888318795964,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"آځډج","boundary":[0.26658970412177185,0.3983419310233549,0.3063429108944758,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"دلؿثُتڈ","boundary":[0.1957650076962545,0.3983419310233549,0.25946228835300156,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ؛","boundary":[0.12165221481101421,0.3983419310233549,0.18847939114075593,0.4177943805910782],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.8378655720882504,0.42734049010116476,0.8794530528476142,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ثۇٴل","boundary":[0.805632803146913,0.42734049010116476,0.8304855481443475,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څٗچ","boundary":[0.7641007354198734,0.42734049010116476,0.7988724132033521,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿچرخ","boundary":[0.7032849324439885,0.42734049010116476,0.7573403454763127,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.6617528647169488,0.42734049010116476,0.6965019173667477,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ۇٴلؿؿ،","boundary":[0.6071641893208248,0.42734049010116476,0.6548539421925774,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"عٴپ","boundary":[0.5605409611766717,0.42734049010116476,0.6004240249268334,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"څرچح","boundary":[0.5013598426543526,0.42734049010116476,0.5537805712331109,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.4726558919103814,0.42734049010116476,0.494627159226954,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"دلؿثُتڈ","boundary":[0.4021151017615871,0.42734049010116476,0.46581238241833417,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":"ٿیُچؿ","boundary":[0.3336112536343424,0.42734049010116476,0.3950511373353857,0.4467929396688881],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3289935009406533,0.42734049010116476,0.33350966307508123,0.4467929396688881],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیۇٴجڇ","boundary":[0.7995980844877715,0.48515749298300914,0.8550942363605268,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ٿلعچٽ","boundary":[0.7377386694031128,0.48515749298300914,0.792819223533436,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"ڃلثٯی","boundary":[0.6874893107576535,0.48515749298300914,0.730978279459552,0.5046099425507324],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8437660338635198,0.5094277915991234,0.8550702924576706,0.5288802411668467],"dir":"ltr"},{"str":"ٿلعچٽ","boundary":[0.781537540619121,0.5140059559993395,0.8366180947494442,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ڃلثٯی","boundary":[0.7311014195313836,0.5140059559993395,0.774555498546263,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7126304087566273,0.5094277915991234,0.7239346673507782,0.5288802411668467],"dir":"ltr"},{"str":"ٿیۇٴچی","boundary":[0.6390029074739182,0.5140059559993395,0.7053170856849668,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6341527278946468,0.5140059559993395,0.6386688900290748,0.5334584055670628],"dir":"ltr"},{"str":"ٿڄ٠چك،","boundary":[0.5698736103984949,0.5140059559993395,0.6273207994331648,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٬ی","boundary":[0.5317042927997264,0.5140059559993395,0.562891568325637,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.4898643748931076,0.5140059559993395,0.5244975200957755,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"٧یل","boundary":[0.45392936548657437,0.5140059559993395,0.48296625204747085,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٿتثكٱ","boundary":[0.38124183341884726,0.5140059559993395,0.4468785702069437,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت،","boundary":[0.32973541987343935,0.5140059559993395,0.3744288041765046,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ی٤ڄی","boundary":[0.2807636394732342,0.5140059559993395,0.32276671797503,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ډل","boundary":[0.25208517188301693,0.5140059559993395,0.273530015392509,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٳي","boundary":[0.20853052847614162,0.5140059559993395,0.24518624935864547,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"دڈ","boundary":[0.18550641354540792,0.5140059559993395,0.2015207798871216,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ؿیيٴلڍ","boundary":[0.12165212929707543,0.5140059559993395,0.17861643146235395,0.5334584055670628],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلك","boundary":[0.8445257396955703,0.5430045150771493,0.8791588848982383,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دنڃ","boundary":[0.8048223020352316,0.5430045150771493,0.8375436976227124,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7989485206088592,0.5430045150771493,0.8046006499059347,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"ٿچٟ","boundary":[0.7589957243030614,0.5430045150771493,0.7921165921473772,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"٪","boundary":[0.7387699675047033,0.5430045150771493,0.7589126047545749,0.5624569646448726],"dir":"ltr"},{"str":"ثًت","boundary":[0.6924215837181461,0.5430045150771493,0.7313215324097829,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"آځ","boundary":[0.6632466221994185,0.5430045150771493,0.6854672481614503,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"كث","boundary":[0.6432979305626817,0.5430045150771493,0.656437943756261,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"تثكٱ","boundary":[0.582343595005986,0.5430045150771493,0.6364335346199893,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.5662461091157859,0.5430045150771493,0.5751676073199932,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"تلا٫ی","boundary":[0.512976740208654,0.5430045150771493,0.5593817131730935,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڄ","boundary":[0.48691756456302376,0.5430045150771493,0.5059796476825722,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څ","boundary":[0.4577426030442962,0.5430045150771493,0.4667744377987322,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٗلكڍ","boundary":[0.3977467077133573,0.5430045150771493,0.45091886272643167,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.36832324268855826,0.5430045150771493,0.3904607491021036,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"رذلثځ","boundary":[0.30886505900461775,0.5430045150771493,0.3614734802622686,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثُتڈ","boundary":[0.24580502821959982,0.5430045150771493,0.3020790059755879,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"دج","boundary":[0.22787891226269882,0.5430045150771493,0.23898135849497604,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ؿك","boundary":[0.17385120574653667,0.5430045150771493,0.1934350211544546,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"ثًلاٽ","boundary":[0.1216244227809133,0.5430045150771493,0.167038176504194,0.5624569646448726],"dir":"rtl"},{"str":"څرچؿ","boundary":[0.8352050624251753,0.571822958881184,0.8792584231229691,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":"ڃثكؿ","boundary":[0.7875221481101421,0.571822958881184,0.8284723789977767,0.5912754084489072],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7829228664272277,0.571822958881184,0.7874390285616556,0.5912754084489072],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیۇٴجڇ","boundary":[0.7995980844877715,0.6298200770368035,0.8550942363605268,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ُلی٤ت","boundary":[0.7318710449803317,0.6298200770368035,0.7929935009406534,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ث٬ٓڊجڃی","boundary":[0.6567042927997264,0.6298200770368035,0.7249351804344107,0.6492725266045268],"dir":"rtl"},{"str":"ڃ٠ل","boundary":[0.8252950230887636,0.6586385208408381,0.8549687018984095,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.8065247135283051,0.654060356440622,0.817828972122456,0.6735128060083453],"dir":"ltr"},{"str":"ُلی٤ت","boundary":[0.7380280485719173,0.6586385208408381,0.7991505045322387,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ث٬ٓڊجڃی","boundary":[0.6623482127586796,0.6586385208408381,0.7305165041901831,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6433641183512913,0.654060356440622,0.6546683769454421,0.6735128060083453],"dir":"ltr"},{"str":"ثیڂ","boundary":[0.6084102958782281,0.6586385208408381,0.6358284590388233,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ثًت","boundary":[0.5619464682743288,0.6586385208408381,0.6006247648366684,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"ٳڈ","boundary":[0.5327160937232769,0.6586385208408381,0.5550421010037996,0.6780909704085615],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.513746365657602