ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی

{"id":"3795519","title":"ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی","price":"۱۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36f20c2d362af9ae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36f20c2d362af9ae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36f20c2d362af9ae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36f20c2d362af9ae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36f20c2d362af9ae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36f20c2d362af9ae/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36f20c2d362af9ae/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36f20c2d362af9ae/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36f20c2d362af9ae/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36f20c2d362af9ae/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693137","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بیش از سه دهه است که افزایش حجم تجارت و گسترش سهم تجارت از بازار جهانی، به بزرگ&zwnj;ترین هدف سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. در حال حاضر بررسی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد عدم وجود ضابطه مشخص برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی در ایران، سرمایه&zwnj;گذاران داخلی را از این رقابت حساس به حاشیه رانده است. آنچه در کتاب ارایه متدولوژی کالاهای خاص کشاورزی ارایه&zwnj; می&zwnj;شود، روش&zwnj;شناسی دقیقی برای ایجاد و تعیین یک متدولوژی قدرتمند برای فهرست&zwnj;بندی کالاهای خاص در بازار ایران است. برای مطالعه این کتاب ارزشمند از میترا رحمانی، همراه مای بوکت باشید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آشنایی با کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">یکی از ساده&zwnj;ترین روش&zwnj;های حضور در بازار&zwnj;های جهانی، عضویت در موافقت&zwnj;نامه&zwnj;های تجاری منطقه&zwnj;ای و عضویت در سازمان تجارت جهانی است. اگرچه سرمایه&zwnj;گذاران داخلی با برگزاری مذاکرات مختلف پیشرفت&zwnj;های چشم&zwnj;گیری در این حوزه داشته&zwnj;اند، با این حال عدم استفاده از یک متدولوژی تعیین کالاهای خاص یا روش&zwnj;شناسی مشخص، سبب شده تا نتوانیم به&zwnj;صورت تمام و کمال در بازارهای جهانی، کالاهای خاص ایرانی را معرفی کنیم.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی در سال 1389 از همکاری میان میترا رحمانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی نگارش شد تا راهنمای کاملی برای این مشکل باشد. آنچه در این کتاب بررسی می&zwnj;شود، نگاهی جامع به متدولوژی&zwnj;های معرفی&zwnj;شده از سوی نهادهای بین&zwnj;المللی این حوزه و بررسی میزان کارکرد آن&zwnj;ها در بازار ایران است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در کتاب ارایه متدولوژی میترا رحمانی چه می&zwnj;خوانیم؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی اثر میترا رحمانی، در 4 فصل به خوانندگان محترم ارایه می&zwnj;شود. در فصل اول، نگاهی کلی و جامع به موضوع متدولوژی کالاهای خاص خواهیم داشت. پس از آن در فصل دوم به سراغ دریافت اطلاعات کافی در خصوص روند ورود بحث کالاهای خاص به مذاکرات تجاری و دلایل حذف یا انعطاف بیشتر در مورد کاهش تعرفه&zwnj;های آن&zwnj;ها در حیطه مذاکرات تجاری خواهیم رفت.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در فصل سوم با متدولوژی&zwnj;های معرفی&zwnj;شده توسط نهادهای بین&zwnj;المللی مرتبط آشنا می&zwnj;شویم. نویسنده کتاب در این فصل به معرفی همه&zwnj;جانبه این متدولوژی&zwnj;ها پرداخته و متدولوژی مناسب برای تعیین فهرست کالاهای خاص ایران را معرفی می&zwnj;کند. در نهایت، فصل چهارم کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی به جمع&zwnj;بندی و نتیجه&zwnj;گیری اختصاص خواهد داشت.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی؛ منبع عالی روش&zwnj;شناسی در ایران</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتابی که پیش روی شما قرار دارد، نمونه&zwnj;ای عالی برای روش&zwnj;شناسی برای مدیران بازرگانی داخلی است. چرا که علاوه بر آشنایی با متدولوژی&zwnj;های معرفی&zwnj;شده از سوی نهادهای بین&zwnj;المللی، نقشه راه جامعی برای پیاده</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&lrm;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;سازی بهترین متدولوژی در ایران از زبان میترا رحمانی، یکی از بزرگ&zwnj;ترین پژوهشگران اقتصادی معاصر ایرانی در دست خواهید داشت.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه این کتاب برای تمامی دانشجویان و فعالان حوزه بازرگانی بین&zwnj;المللی ضروری خواهد بود. همچنین دانشجویان رشته&zwnj;های علوم قضایی، حقوق تجارت الکترونیک و مدیریت گمرکی نیز می&zwnj;توانند از مطالب ارزشمند کتاب بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید و کرایه کتب تخصصی رشته علوم انسانی از بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر برای دسترسی به کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی از انتشارات بازرگانی، می&zwnj;توانید علاوه بر خرید کالا، از گزینه کرایه محصول نیز بهره&zwnj;مند شوید. کافی است از بخش سمت چپ همین صفحه، از میان گزینه&zwnj;های &laquo;کرایه 3 ماهه&raquo; یا &laquo;کرایه 6 ماهه&raquo; یکی را انتخاب کنید تا بلافاصله پس از پرداخت هزینه، دسترسی شما به نسخه الکترونیکی کتاب، فعال شود.</span>",""],"pages_count":"128","keywords":"null","token":"36f20c2d362af9ae","created_at":"2019-08-10 20:49:47","updated_at":"2022-08-09 15:37:59","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:23:32","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"تمامی کتب شرکت چاپ و نشر بازرگانی را از مای بوکت بخواهید! تهیه کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی میترا رحمانی با بهترین قیمت از مای بوکت.","meta_title":"خرید کتاب ارایه متدولوژی تعیین کالاهای خاص کشاورزی میترا رحمانی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1917845","title":"میترا رحمانی","firstname":"میترا","lastname":"رحمانی","token":"13e7e11aa112579f","created_at":"2019-08-10 20:47:11","updated_at":"2019-08-10 20:47:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917845","title":"میترا رحمانی","firstname":"میترا","lastname":"رحمانی","token":"13e7e11aa112579f","created_at":"2019-08-10 20:47:11","updated_at":"2019-08-10 20:47:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784203","file":"5d4eeea4e273d1.50630326.pdf","book_id":"3795519","toc":[{"page":14,"title":"sefed.pdf","children":[]},{"page":26,"title":"sefed.pdf","children":[]},{"page":50,"title":"فصل 1: درآمدي بر فنون و تکنیک هاي مذاکرات تجاري"},{"page":110,"title":"فصل 2: مـروري بـر موقعیـت محصـولات کشـاورزي و کالاهـاي خـاص در\r\nمذاکرات تجاري "}],"created_at":"2019-08-10 20:49:49","updated_at":"2022-08-09 15:38:00","process_started_at":"2019-08-10 20:49:51","process_done_at":"2019-08-10 20:53:22","process_failed_at":null,"pages_count":"128","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"dc17c8b3ac3a9f5ee1b3babfbbf5275dc766e1d8bea6d3eaa4cdc660abde53b99fbcac1a19a38cef1a95a0af61acd24befe518bea06334f15c2811b968f6b5b7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"2992","title":"اصول مالی و حقوق بازرگانی بین المللی","token":"0eed91a7c5aa509f","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1225","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","degree_id":"10","token":"ef1345070c87cce9","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-27 11:47:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8377","title":"بازرگانی بین المللی","token":"edfa1ac0f678ac1b","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:52","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1147","title":"مدیریت بازرگانی","degree_id":"7","token":"ca6aea70281f3353","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1813","title":"مدیریت گمرکی","degree_id":"7","token":"8b8dd59c87ae4299","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"10030","title":"بیمه های بازرگانی بین المللی","token":"3e62d94e91bebb48","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:32","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16810","title":"حقوق بازرگانی بین الملل","token":"4c098da9682be361","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"265","title":"علوم قضایی","degree_id":"7","token":"4e282dfc3ddd6af3","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16813","title":"حقوق بازرگانی بین الملل ","token":"bf37aa7546ed06ae","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_fields":[{"id":"1423","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی","degree_id":"10","token":"f44a62a59238f2f6","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16816","title":"حقوق بازرگانی بین المللی","token":"e5ce3020b0d2cac7","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-08-17 19:32:19","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1147","title":"مدیریت بازرگانی","degree_id":"7","token":"ca6aea70281f3353","books_count":"37","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16819","title":"حقوق بازرگانی بین المللی ","token":"2357604eaf7c8eab","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:20","updated_at":"2019-08-17 19:32:19","study_fields":[{"id":"847","title":"روابط بین الملل","degree_id":"10","token":"0cef5aa1b4714182","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-02 12:15:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18514","title":"داوری بازرگانی بین المللی","token":"3a327966df428992","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:58","updated_at":"2019-08-17 19:23:32","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23818","title":"سمینار در مسائل بازرگانی بین الملل","token":"54fe945dfd1f94a3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:06","updated_at":"2019-08-17 19:23:32","study_fields":[{"id":"1423","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی","degree_id":"10","token":"f44a62a59238f2f6","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"ارایه-متدولوژی-تعیین-کالاهای-خاص-کشاورزی","urlify":"ارایه-متدولوژی-تعیین-کالاهای-خاص-کشاورزی","pages_count_fa":"۱۲۸","authorTitle":"میترا رحمانی","tocStr":"sefed.pdf, sefed.pdf, فصل 1: درآمدي بر فنون و تکنیک هاي مذاکرات تجاري, فصل 2: مـروري بـر موقعیـت محصـولات کشـاورزي و کالاهـاي خـاص در\r\nمذاکرات تجاري ","url":"/preview/36f20c2d362af9ae/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19