کودک به عنوان فردی اجتماعی کودک به عنوان فردی اجتماعی

توضیحات

تمام تلاش ما بر این بوده است تا ادبیاتی مناسب و روشن ارایه دهیم، زیرا نگران آن می‌باشیم که خوانندگان بعد از مطالعه این کتاب برای یافتن اطلاعات بیشتر در میان انبوهی از منابع و مواخذ سرگردان شوند. بنابراین سعی کرده‌ایم تا منابع مناسبی را برای مطالعه بیشتر در اختیار خوانندگان قرار دهیم. منابعی که در نگارش این کتاب به کار بسته شده‌اند، شامل تحقیقات، متون کلیدی و گزیده مطالعات و کتاب‌هایی که باید درکنارهم مطالعه شوند، می‌باشند تا خواننده با این مبحث بیشتر آشنا شود و لغات کلیدی را بهتر بفهمد و در کنار این‌ها نام نویسندگان آنها را نیز که قابلیت جستجو نیز دارند آمده است. البته چند کتاب غیر روانشناسی نیز جزو این منابع غنی می‌باشد. در کل، بدلیل گستردگی و وسعت کار انجام شده روی این کتاب، مطالعه کتاب حاضر علاوه بر اعطای یک بینش درست از موضوع مورد بحث، لذت مطالعه یک کار علمی و استاندارد را نیز به شما می‌دهد

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"139","title":"کودک به عنوان فردی اجتماعی","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/42a3ecf746e3ebcf/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/42a3ecf746e3ebcf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/42a3ecf746e3ebcf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/42a3ecf746e3ebcf/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/42a3ecf746e3ebcf/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/42a3ecf746e3ebcf/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/42a3ecf746e3ebcf/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/42a3ecf746e3ebcf/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/42a3ecf746e3ebcf/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/42a3ecf746e3ebcf/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413830","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"4","description":["تمام تلاش ما بر این بوده است تا ادبیاتی مناسب و روشن ارایه دهیم، زیرا نگران آن می‌باشیم که خوانندگان بعد از مطالعه این کتاب برای یافتن اطلاعات بیشتر در میان انبوهی از منابع و مواخذ سرگردان شوند. بنابراین سعی کرده‌ایم تا منابع مناسبی را برای مطالعه بیشتر در اختیار خوانندگان قرار دهیم. منابعی که در نگارش این کتاب به کار بسته شده‌اند، شامل تحقیقات، متون کلیدی و گزیده مطالعات و کتاب‌هایی که باید درکنارهم مطالعه شوند، می‌باشند تا خواننده با این مبحث بیشتر آشنا شود و لغات کلیدی را بهتر بفهمد و در کنار این‌ها نام نویسندگان آنها را نیز که قابلیت جستجو نیز دارند آمده است. البته چند کتاب غیر روانشناسی نیز جزو این منابع غنی می‌باشد. در کل، بدلیل گستردگی و وسعت کار انجام شده روی این کتاب، مطالعه کتاب حاضر علاوه بر اعطای یک بینش درست از موضوع مورد بحث، لذت مطالعه یک کار علمی و استاندارد را نیز به شما می‌دهد"],"pages_count":"416","keywords":"null","token":"42a3ecf746e3ebcf","created_at":"2017-10-10 17:50:36","updated_at":"2022-08-08 13:23:20","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"193","title":"سارا میدو","firstname":"سارا","lastname":"میدو","token":"82e761d79055e736","created_at":"2017-10-09 11:00:29","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"196","title":"محمد جعفری","firstname":"محمد","lastname":"جعفری","token":"85c844d73cca788e","created_at":"2017-10-09 11:02:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"198","title":"عبدالله نوروزی","firstname":"عبدالله","lastname":"نوروزی","token":"b959daf4058a0dca","created_at":"2017-10-09 11:03:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"193","title":"سارا میدو","firstname":"سارا","lastname":"میدو","token":"82e761d79055e736","created_at":"2017-10-09 11:00:29","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"196","title":"محمد جعفری","firstname":"محمد","lastname":"جعفری","token":"85c844d73cca788e","created_at":"2017-10-09 11:02:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"198","title":"عبدالله نوروزی","firstname":"عبدالله","lastname":"نوروزی","token":"b959daf4058a0dca","created_at":"2017-10-09 11:03:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"118","file":"59dcd734a4f395.44091806.pdf","book_id":"139","toc":[{"title":"بخش اول","page":"20","children":[{"title":"فصل اول سرآغاز نگرش کودک به عنوان یک فرد اجتماعی","page":"20"},{"title":"فصل دوم شروع با کودک","page":"60"},{"title":"فصل سوم کیفیت میکروسیستم ها","page":"116"},{"title":"فصل چهارم کیفیت میکروسیستم ها","page":"166"},{"title":"فصل پنجم سیستم های اجتماعی بزرگ","page":"214"},{"title":"فصل ششم خطرات و انعطاف پذیری","page":"264"},{"title":"فصل هفتم سخن آخر","page":"294"}]},{"title":"بخش دوم","page":"326","children":[{"title":"فصل اول سیستم های اجتماعی بزرگ","page":"326"},{"title":"فصل دوم خطرات و انعطاف پذیری","page":"376"},{"title":"فصل سوم سخن آخر","page":"406"}]},{"title":"منابع انگلیسی","page":"412"}],"created_at":"2017-10-10 17:50:36","updated_at":"2018-08-20 15:01:45","process_started_at":"2017-11-09 18:23:22","process_done_at":"2017-11-09 18:32:00","process_failed_at":null,"pages_count":"416","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"1310f1c9797179c88e3e48e333e9cea9e536b3a9b636e1440894d00068e4b67ae1dff87c6727e2d956e7fc289bd953ba7e7c65580802dc8fb1dd8ca28f936715","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۶"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"19669","title":"روان شناسی اجتماعی","token":"0b63b01fa86e9b47","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:32:46","updated_at":"2019-02-20 12:28:45","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"673","title":"علوم ارتباطات","degree_id":"7","token":"82f59a40de1282d5","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1189","title":"دبیری علوم اجتماعی","degree_id":"7","token":"925c994395b28b73","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1282","title":"راهنمایی و مشاوره","degree_id":"7","token":"36b37b41cde05ba8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","ebook_price_en":"12500","urlify":"%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۴۱۶","authorTitle":"سارا میدو, محمد جعفری, عبدالله نوروزی","tocStr":"بخش اول, بخش دوم, منابع انگلیسی","url":"/preview/42a3ecf746e3ebcf/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"بخش اول","page":"20","children":[{"title":"فصل اول سرآغاز نگرش کودک به عنوان یک فرد اجتماعی","page":"20"},{"title":"فصل دوم شروع با کودک","page":"60"},{"title":"فصل سوم کیفیت میکروسیستم ها","page":"116"},{"title":"فصل چهارم کیفیت میکروسیستم ها","page":"166"},{"title":"فصل پنجم سیستم های اجتماعی بزرگ","page":"214"},{"title":"فصل ششم خطرات و انعطاف پذیری","page":"264"},{"title":"فصل هفتم سخن آخر","page":"294"}]},{"title":"بخش دوم","page":"326","children":[{"title":"فصل اول سیستم های اجتماعی بزرگ","page":"326"},{"title":"فصل دوم خطرات و انعطاف پذیری","page":"376"},{"title":"فصل سوم سخن آخر","page":"406"}]},{"title":"منابع انگلیسی","page":"412"}],"pages_count":416,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"42a3ecf746e3ebcf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/df53f5b2c3f58210f3923a72a0b5569f.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/e88cccde509d386e3e889c0277b29089.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/ba418b9d7b5a3632a07f58ff42dc68c7.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/b7982f8bf8c986f4e1791d3c25b0b1e8.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/c85335ba51cc1d4b75bd0e9c2d95dcaf.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/c2f72482d01ee2777288ea263b116af0.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15603,0.15359,0.15516,0.14516]},"elements":[{"words":[{"str":"کودک","boundary":[0.648985564814924,0.1535928665047211,0.7542248062015504,0.18653094292105837],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6078389223509628,0.1535928665047211,0.6399295882003954,0.18653094292105837],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5018529989640267,0.1535928665047211,0.5985503875968992,0.18653094292105837],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.3995948923192001,0.1535928665047211,0.49276581645411355,0.18653094292105837],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.24631782945736433,0.1535928665047211,0.39051835807745766,0.18653094292105837],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردی","boundary":[0.7257751937984496,0.22578804776707292,0.8448438759689922,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.5538565891472869,0.22578804776707292,0.7170400775193797,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.46603179714618925,0.22578804776707292,0.5450501550387596,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43090091180582035,0.22578804776707292,0.45720794882348914,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.318532509454349,0.22578804776707292,0.42213906230143605,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.2414341085271318,0.22578804776707292,0.3097331329388263,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.15602877128373002,0.22578804776707292,0.23265883720930233,0.25329134157471456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5697341085271318,0.2695956894008015,0.598978527131783,0.2970989832084431],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.49675899224806197,0.2695956894008015,0.5609180620155039,0.2970989832084431],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.40195736434108525,0.2695956894008015,0.4879429457364341,0.2970989832084431],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15603,0.15359,0.84484,0.2971],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نویسنده","boundary":[0.468915503875969,0.3993504808616052,0.5379099224806202,0.4171370421264273],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4628875968992248,0.3993504808616052,0.4686894573643411,0.4171370421264273],"dir":"ltr"},{"str":"سارا","boundary":[0.5046852713178295,0.4307602659149237,0.5420980620155039,0.4500290406184811],"dir":"rtl"},{"str":"میدو","boundary":[0.4587015503875969,0.4307602659149237,0.49752922480620154,0.4500290406184811],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4587,0.39935,0.5421,0.45003],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه:","boundary":[0.4689341085271318,0.5373884694430721,0.5315741085271318,0.5551750307078941],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.5101406618599938,0.5671513506755737,0.5595236434108527,0.586420125379131],"dir":"rtl"},{"str":"جعفری","boundary":[0.4410271317829457,0.5671513506755737,0.5030281171508683,0.586420125379131],"dir":"rtl"},{"str":"عبدا...","boundary":[0.5113770117871934,0.6012422597664827,0.5641113178294573,0.6205110344700401],"dir":"rtl"},{"str":"نوروزی","boundary":[0.43660852713178294,0.6012422597664827,0.5042391186152703,0.6205110344700401],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43661,0.53739,0.56411,0.62051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.49986434108527134,0.8146563074700812,0.5648634108527132,0.8298078226215964],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46150248062015503,0.8146563074700812,0.4952796829418583,0.8298078226215964],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.43567829457364343,0.8146563074700812,0.45700945736434107,0.8298078226215964],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5045542635658915,0.8396892455464976,0.5466175193798449,0.8548407606980127],"dir":"rtl"},{"str":"1392","boundary":[0.4540503875968992,0.8396892455464976,0.49418806201550386,0.8548407606980127],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49362403100775193,0.8396892455464976,0.5042147286821705,0.8548407606980127],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43568,0.81466,0.56486,0.85484],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/164839ed423f106f16ce90e364842009.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/7c9378f3a1d555354c4ac5a266579f10.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.27934,0.12669,0.23599,0.15337]},"elements":[{"words":[{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.12977347459822414,0.7616589147286822,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7076356589147287,0.12977347459822414,0.7574147286821705,0.14212525325435063],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.16304093177872467,0.7616589147286822,0.17539271043485113],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان‏و‏نام‏پديدآور","boundary":[0.6552519379844961,0.16304093177872467,0.7572868217054265,0.17539271043485113],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65525,0.12977,0.76166,0.17539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.12977347459822414,0.6183275193798449,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"مدو،‏سارا،‏","boundary":[0.5531589147286822,0.12977347459822414,0.6092170542635659,0.14212525325435063],"dir":"rtl"},{"str":"‏-‏","boundary":[0.5052519379844961,0.12977347459822414,0.5202054263565893,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۵۱","boundary":[0.5203682170542635,0.12977347459822414,0.5529263565891472,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5531589147286822,0.12977347459822414,0.5574147286821706,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5531589147286822,0.12669156107611446,0.5580077519379846,0.13904333973224095],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.495484496124031,0.12977347459822414,0.5051996124031007,0.14212525325435063],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‫","boundary":[0.4868798449612403,0.12669156107611446,0.5003333333333333,0.14212525325435063],"dir":"ltr"},{"str":"Sara","boundary":[0.495484496124031,0.14231390737366867,0.5297403100775193,0.15466568602979514],"dir":"ltr"},{"str":"‏,","boundary":[0.5296705426356589,0.146571893570556,0.5378100775193798,0.1589236722266825],"dir":"ltr"},{"str":"Meadows","boundary":[0.5375775193798449,0.14231390737366867,0.6090542635658914,0.15466568602979514],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.16304093177872467,0.6183275193798449,0.17539271043485113],"dir":"ltr"},{"str":"کودک‏به‏عنوان‏فردی‏اجتماعی:‏رويکردی‏روان","boundary":[0.36242248062015503,0.16304093177872467,0.6090329457364341,0.17539271043485113],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.36242248062015503,0.16304093177872467,0.36667829457364337,0.17539271043485113],"dir":"ltr"},{"str":"شناختی‏نسبت","boundary":[0.2837364341085271,0.16304093177872467,0.3623643410852713,0.17539271043485113],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2793410852713178,0.16304093177872467,0.2835968992248062,0.17539271043485113],"dir":"ltr"},{"str":"به‏تحوالات‏ذهنی‏کودک‏در‏بستر‏اجتماع/‏نويسنده‏سارا‏میدو؛","boundary":[0.2861201550387597,0.1795099699868933,0.6090503875968992,0.19186174864301977],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.2817248062015504,0.1795099699868933,0.2859806201550388,0.19186174864301977],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه‏محمد‏جعفری،‏عبدا...‏نوروزی.","boundary":[0.41358527131782946,0.19597900819506195,0.6090038759689923,0.20833078685118842],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.2124480464032306,0.6183275193798449,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"تهران‏:‏آوای‏نور","boundary":[0.5259496124031008,0.2124480464032306,0.60909496124031,0.22479982505935706],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏.‫","boundary":[0.4654457364341085,0.2093661328811209,0.48754263565891476,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۱‏،","boundary":[0.485484496124031,0.2124480464032306,0.5259496124031008,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.5259496124031008,0.2124480464032306,0.5302054263565892,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5259496124031008,0.2093661328811209,0.5307984496124031,0.22171791153724738],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات‏ظاهری","boundary":[0.37218992248062016,0.2124480464032306,0.46541666666666665,0.22479982505935706],"dir":"rtl"},{"str":"۴۱۶","boundary":[0.3412596899224806,0.2124480464032306,0.3650678294573643,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.3652131782945736,0.2124480464032306,0.369468992248062,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.3652131782945736,0.2093661328811209,0.37006201550387596,0.22171791153724738],"dir":"ltr"},{"str":"‏:","boundary":[0.3652131782945736,0.2124480464032306,0.372172480620155,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.32242248062015505,0.2124480464032306,0.3412073643410853,0.22479982505935706],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.32242248062015505,0.2093661328811209,0.3272713178294574,0.22171791153724738],"dir":"ltr"},{"str":":‏جدول","boundary":[0.2831201550387597,0.2124480464032306,0.3224515503875969,0.22479982505935706],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏‫‬","boundary":[0.4431201550387597,0.22616455185345294,0.4649457364341085,0.24159824403168909],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4600968992248062,0.22498847917867526,0.4887286821705426,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4887403100775194,0.22498847917867526,0.4950717054263566,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.49501937984496125,0.22498847917867526,0.5236124031007752,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5236240310077519,0.22498847917867526,0.5299554263565891,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.5299031007751938,0.22498847917867526,0.5680310077519379,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5680426356589148,0.22498847917867526,0.574374031007752,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"83","boundary":[0.5743217054263566,0.22498847917867526,0.5933798449612403,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.593391472868217,0.22498847917867526,0.5997228682170542,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.5996705426356589,0.22498847917867526,0.6091937984496124,0.23734025783480175],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.22891708461139923,0.6183275193798449,0.24126886326752572],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت‏فهرست‏نويسی","boundary":[0.32125968992248066,0.22924646537556262,0.44305620155038755,0.24159824403168909],"dir":"rtl"},{"str":"‏:","boundary":[0.31428294573643406,0.22924646537556262,0.3212422480620155,0.24159824403168909],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.2947480620155039,0.22924646537556262,0.31431782945736436,0.24159824403168909],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6092054263565891,0.24604488434789465,0.6134612403100776,0.25839666300402114],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6092054263565891,0.24296297082578497,0.6140542635658915,0.25531474948191146],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.24571550358373126,0.6183275193798449,0.25806728223985775],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان‏اصلی:","boundary":[0.555484496124031,0.24604488434789465,0.610077519379845,0.25839666300402114],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.3431201550387597,0.24296297082578497,0.34796899224806205,0.25531474948191146],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.3431201550387597,0.2417868981510073,0.37043410852713177,0.25413867680713376],"dir":"ltr"},{"str":"child","boundary":[0.3738178294573643,0.2417868981510073,0.4055562015503876,0.25413867680713376],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.40893410852713175,0.2417868981510073,0.4248527131782946,0.25413867680713376],"dir":"ltr"},{"str":"social","boundary":[0.42823643410852713,0.2417868981510073,0.46595155038759695,0.25413867680713376],"dir":"ltr"},{"str":"person","boundary":[0.46939922480620155,0.2417868981510073,0.5166124031007752,0.25413867680713376],"dir":"ltr"},{"str":"‏,‏","boundary":[0.515717054263566,0.24604488434789465,0.5257868217054265,0.25839666300402114],"dir":"ltr"},{"str":"20۱2","boundary":[0.5247868217054263,0.24604488434789465,0.55459496124031,0.25839666300402114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5536240310077519,0.24604488434789465,0.5564670542635659,0.25839666300402114],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.262678612938145,0.6183275193798449,0.27503039159427145],"dir":"ltr"},{"str":"جامعه‏پذيری","boundary":[0.5392054263565892,0.262678612938145,0.6091821705426357,0.27503039159427145],"dir":"rtl"},{"str":"‏-","boundary":[0.5282751937984496,0.262678612938145,0.5390019379844961,0.27503039159427145],"dir":"ltr"},{"str":"مهارت","boundary":[0.4945542635658915,0.262678612938145,0.5283217054263566,0.27503039159427145],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.4945542635658915,0.262678612938145,0.4988100775193799,0.27503039159427145],"dir":"ltr"},{"str":"های‏اجتماعی‏در‏کودکان","boundary":[0.3617248062015504,0.262678612938145,0.49430038759689926,0.27503039159427145],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.2791476511463136,0.6183275193798449,0.2914994298024401],"dir":"ltr"},{"str":"روابط‏اجتماعی‏در‏کودکان","boundary":[0.47036821705426357,0.2791476511463136,0.609031007751938,0.2914994298024401],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.2956578619500027,0.6183275193798449,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6003682170542636,0.2956578619500027,0.6092112403100776,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.6003682170542636,0.2956578619500027,0.6046240310077521,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.5943217054263567,0.2956578619500027,0.6004437984496124,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5943217054263567,0.2956578619500027,0.598577519379845,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.5885077519379845,0.2956578619500027,0.5944031007751938,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5885077519379845,0.2956578619500027,0.5927635658914729,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"ری","boundary":[0.5706007751937985,0.2956578619500027,0.5886647286821706,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5706007751937985,0.2956578619500027,0.5748565891472869,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"،‏م","boundary":[0.5573449612403101,0.2956578619500027,0.5706356589147287,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5573449612403101,0.2956578619500027,0.5616007751937985,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.5478100775193798,0.2956578619500027,0.5573333333333333,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5478100775193798,0.2956578619500027,0.5520658914728683,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5399031007751938,0.2956578619500027,0.5476996124031007,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.5399031007751938,0.2956578619500027,0.5441589147286822,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"د،‏مترجم","boundary":[0.48850775193798446,0.2956578619500027,0.5397693798449613,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏‏‏‏‏","boundary":[0.4673062015503876,0.2956578619500027,0.488515503875969,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"نوروزی،‏عبدالله،‏مترجم","boundary":[0.34474806201550384,0.2956578619500027,0.4672596899224806,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.5143217054263566,0.31245628092233474,0.5225019379844961,0.32480805957846126],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۱۷۸۳","boundary":[0.5280426356589147,0.31245628092233474,0.5850193798449612,0.32480805957846126],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫","boundary":[0.6092054263565891,0.30937436740022506,0.609217054263566,0.3217261460563516],"dir":"ltr"},{"str":"HQ","boundary":[0.5850193798449612,0.3081982947254474,0.6093158914728681,0.3205500733815739],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6092054263565891,0.31245628092233474,0.6134612403100776,0.32480805957846126],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.31212690015817135,0.6183275193798449,0.32447867881429787],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.5006007751937984,0.31245628092233474,0.5144147286821705,0.32480805957846126],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.49246124031007754,0.31245628092233474,0.5006414728682171,0.32480805957846126],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.485484496124031,0.31245628092233474,0.4924612403100775,0.32480805957846126],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫/","boundary":[0.4785077519379845,0.3081982947254474,0.4854031007751938,0.3217261460563516],"dir":"ltr"},{"str":"‏‏‏","boundary":[0.527577519379845,0.3289253191305034,0.5404147286821707,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"۳20۸۳","boundary":[0.5403682170542635,0.3289253191305034,0.5813565891472868,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5812984496124031,0.3289253191305034,0.5849089147286821,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"۳0۳","boundary":[0.5847868217054264,0.3289253191305034,0.6092054263565891,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫","boundary":[0.6092054263565891,0.3258434056083937,0.609217054263566,0.3381951842645202],"dir":"ltr"},{"str":"‏","boundary":[0.6092054263565891,0.3289253191305034,0.6134612403100776,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615484496124031,0.3289253191305034,0.6183275193798449,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"شماره‏کتابشناسی‏ملی","boundary":[0.40870155038759687,0.3289253191305034,0.5274631782945737,0.3412770977866299],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.34474806201550384,0.3258434056083937,0.3495968992248062,0.3381951842645202],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.34474806201550384,0.3258434056083937,0.3495968992248062,0.3381951842645202],"dir":"ltr"},{"str":"2۷۷۵۶۳۵","boundary":[0.34474806201550384,0.3289253191305034,0.401765503875969,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"‏:","boundary":[0.4017248062015504,0.3289253191305034,0.4086841085271318,0.3412770977866299],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27934,0.12669,0.61833,0.34128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.2124480464032306,0.7616589147286822,0.22479982505935706],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات‏نشر","boundary":[0.6820542635658915,0.2124480464032306,0.7574031007751938,0.22479982505935706],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.22891708461139923,0.7616589147286822,0.24126886326752572],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.7269379844961241,0.22891708461139923,0.7574089147286822,0.24126886326752572],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.24571550358373126,0.7616589147286822,0.25806728223985775],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7118217054263566,0.24571550358373126,0.7572926356589147,0.25806728223985775],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.262678612938145,0.7616589147286822,0.27503039159427145],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.721124031007752,0.262678612938145,0.7574554263565891,0.27503039159427145],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.2791476511463136,0.7616589147286822,0.2914994298024401],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.721124031007752,0.2791476511463136,0.7574554263565891,0.2914994298024401],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.2956578619500027,0.7616589147286822,0.30800964060612923],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه‏افزوده","boundary":[0.6874031007751937,0.2956578619500027,0.7573972868217055,0.30800964060612923],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.31212690015817135,0.7616589147286822,0.32447867881429787],"dir":"ltr"},{"str":"رده‏بندی‏کنگره","boundary":[0.6722868217054263,0.31212690015817135,0.757298449612403,0.32447867881429787],"dir":"rtl"},{"str":"‏","boundary":[0.7574031007751938,0.3289253191305034,0.7616589147286822,0.3412770977866299],"dir":"ltr"},{"str":"رده‏بندی‏ديويی","boundary":[0.6715891472868217,0.3289253191305034,0.7572461240310078,0.3412770977866299],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67159,0.21245,0.76166,0.34128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کودک","boundary":[0.7197617054263566,0.5633156248284475,0.7636435658914729,0.5784671399799627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7021105426356589,0.5633156248284475,0.7143486821705427,0.5784671399799627],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6587173001530638,0.5633156248284475,0.696517310879444,0.5784671399799627],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.6168072868217054,0.5633156248284475,0.6530724031007752,0.5784671399799627],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5533914728682171,0.5633156248284475,0.611351472868217,0.5784671399799627],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردی","boundary":[0.7083333333333334,0.5838371079168039,0.763723488372093,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.6312984496124031,0.5838371079168039,0.7033600775193798,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5917031007751938,0.5838371079168039,0.6258489147286822,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5761261240310077,0.5838371079168039,0.5866072868217054,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.5229096124031007,0.5838371079168039,0.5712614427188837,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.48757751937984495,0.5838371079168039,0.517971246133737,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.44626852713178294,0.5838371079168039,0.4822480620155039,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4274873643410853,0.5838371079168039,0.4414268336115749,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"بستر","boundary":[0.39658434108527135,0.5838371079168039,0.4226231782945737,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.3519573643410853,0.5838371079168039,0.39148852713178295,0.5975064096295838],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.7162403100775193,0.6028899677395558,0.7638591472868217,0.6165592694523357],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7126026356589147,0.6027765018561978,0.7160963565891472,0.6164458035689778],"dir":"ltr"},{"str":"سارا","boundary":[0.6831086821705427,0.6027765018561978,0.707762519379845,0.6164458035689778],"dir":"rtl"},{"str":"میدو","boundary":[0.6512984496124031,0.6027765018561978,0.6782444961240309,0.6164458035689778],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7248449612403101,0.6223234328251949,0.76385496124031,0.6359927345379748],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7211958914728681,0.6222099669418368,0.7246896124031007,0.6358792686546169],"dir":"ltr"},{"str":"محمد","boundary":[0.68193496124031,0.6222099669418368,0.7163317054263566,0.6358792686546169],"dir":"rtl"},{"str":"جعفری","boundary":[0.6329263565891472,0.6222099669418368,0.6769356589147287,0.6358792686546169],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6240891472868216,0.6222099669418368,0.6326400775193798,0.6358792686546169],"dir":"ltr"},{"str":"عبدالله","boundary":[0.5833017054263566,0.6222099669418368,0.6193005426356589,0.6358792686546169],"dir":"rtl"},{"str":"نوروزی","boundary":[0.5319961240310077,0.6222099669418368,0.5784593491246507,0.6358792686546169],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7332203100775194,0.6417568979108339,0.7636986821705426,0.6554261996236138],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6735769075202379,0.6417568979108339,0.728119352968258,0.6554261996236138],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.6384848903584891,0.6417568979108339,0.6684816633770989,0.6554261996236138],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.613391472868217,0.6417568979108339,0.6333964152310663,0.6554261996236138],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7259133226298207,0.6613550533785546,0.7639256589147287,0.6750243550913345],"dir":"rtl"},{"str":"آرا","boundary":[0.7039147286821706,0.6613550533785546,0.7208580516363401,0.6750243550913345],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7003763565891473,0.6612415874951966,0.7038700775193798,0.6749108892079765],"dir":"ltr"},{"str":"منیرالسادات","boundary":[0.6266472868217055,0.6612415874951966,0.695377054263566,0.6749108892079765],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.5799031007751938,0.6612415874951966,0.6218084496124032,0.6749108892079765],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7336821705426356,0.6801809814345904,0.763967519379845,0.6938502831473704],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6922868217054264,0.6801809814345904,0.7289033333333333,0.6938502831473704],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.6538565891472868,0.6801809814345904,0.68734496124031,0.6938502831473704],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.7338951937984497,0.6986674768232598,0.7639296124031008,0.7123367785360397],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.6955426356589147,0.6986674768232598,0.7290310077519379,0.7123367785360397],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.6662403100775194,0.6986674768232598,0.69073496124031,0.7123367785360397],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.7157556589147287,0.7171127996164086,0.764011472868217,0.7307821013291886],"dir":"rtl"},{"str":"تایماز","boundary":[0.6774031007751938,0.7171127996164086,0.7109119379844963,0.7307821013291886],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.7259882170542636,0.7353934320274758,0.7638786821705428,0.7490627337402558],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5780426356589147,0.7353934320274758,0.6031589147286821,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6029263565891473,0.7353934320274758,0.6114772868217054,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6117635658914728,0.7353934320274758,0.6368798449612403,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6364147286821705,0.7353934320274758,0.6449656589147287,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"5413","boundary":[0.6452519379844961,0.7353934320274758,0.6787984496124031,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6783333333333333,0.7353934320274758,0.6868842635658915,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"83","boundary":[0.6871705426356589,0.7353934320274758,0.7039147286821705,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7036821705426357,0.7353934320274758,0.7122331007751939,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.7125193798449613,0.7353934320274758,0.7208193798449614,0.7490627337402558],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.7325193798449613,0.7635554873634441,0.7639628682170544,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7236821705426357,0.7635554873634441,0.7322331007751939,0.7772247890762242],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6821851937984497,0.7635554873634441,0.7189754263565892,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.637577519379845,0.7635554873634441,0.6773210077519379,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6257170542635659,0.7603317213833305,0.6372984496124031,0.7740010230961105],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5843217054263565,0.7635554873634441,0.6211119379844962,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.567577519379845,0.7635554873634441,0.5843217054263565,0.7772247890762242],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین","boundary":[0.5171124031007751,0.7635554873634441,0.5675493798449612,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5082751937984495,0.7635554873634441,0.5168261240310077,0.7772247890762242],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.4669427131782946,0.7635554873634441,0.5035206201550388,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"شهیدوحید","boundary":[0.40004085271317835,0.7635554873634441,0.4620976476050373,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.3619573643410853,0.7635554873634441,0.39494503875968995,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3500968992248062,0.7603317213833305,0.3616782945736434,0.7740010230961105],"dir":"ltr"},{"str":"پلاک","boundary":[0.31544573643410856,0.7635554873634441,0.34553457364341084,0.7772247890762242],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2987015503875969,0.7635554873634441,0.3154457364341085,0.7772247890762242],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7336626356589148,0.7843064755057366,0.7639865891472868,0.7979757772185166],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6222286821705426,0.7843064755057366,0.6272089147286821,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.6319961240310078,0.7843064755057366,0.6989728682170543,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.7036821705426357,0.781082709525623,0.7152635658914729,0.794752011238403],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7204263565891473,0.7843064755057366,0.7287263565891473,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.5863951937984496,0.7843064755057366,0.6172596124031008,0.7979757772185166],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5052519379844961,0.7843064755057366,0.5102321705426356,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"66480882","boundary":[0.5150193798449613,0.7843064755057366,0.5814000775193799,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"همراه:","boundary":[0.46449596899224804,0.7843064755057366,0.5003403875968992,0.7979757772185166],"dir":"rtl"},{"str":"09122004557","boundary":[0.3680038759689922,0.7843064755057366,0.45986527131782945,0.7979757772185166],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7406131007751938,0.8131272923700317,0.7636021705426357,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6994991472868217,0.8131272923700317,0.7356137984496124,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6679205426356589,0.8131272923700317,0.6944033333333334,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6374807751937985,0.8131272923700317,0.6630888335179034,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5891477519379845,0.8131272923700317,0.6326165891472868,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.555484496124031,0.8131272923700317,0.5842835658914729,0.8267965940828117],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.7234304880445463,0.832957204518006,0.7639089147286822,0.8466265062307861],"dir":"rtl"},{"str":"25000","boundary":[0.6615891472868217,0.832957204518006,0.7188205426356589,0.8466265062307861],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6171124031007752,0.832957204518006,0.6569910077519381,0.8466265062307861],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2987,0.56332,0.76401,0.84663],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/f93024a00aa431b0df69c6b8a2330d12.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/ec5d939873cbb4d3c7d6d326235fffe7.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.12191,0.23856,0.15347,0.12889]},"elements":[{"words":[{"str":"«","boundary":[0.569437984496124,0.23855887016393557,0.5807842635658914,0.2578276448674929],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5014596899224806,0.23855887016393557,0.5694013178294574,0.2578276448674929],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.43125968992248065,0.23855887016393557,0.49613551675116013,0.2578276448674929],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4200968992248062,0.23855887016393557,0.4314431782945737,0.2578276448674929],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4201,0.23856,0.58078,0.25783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یادداشتی","boundary":[0.7898682170542636,0.2964444032718489,0.8464496124031008,0.31291344148001754],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.754798449612403,0.2964444032718489,0.7844031007751938,0.31291344148001754],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.6860077519379846,0.2964444032718489,0.7495004414780826,0.31291344148001754],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.12283720930232558,0.2964444032718489,0.1414418604651163,0.31291344148001754],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.2964444032718489,0.684042635658916,0.31291344148001754],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.496308992248062,0.3401224155618687,0.5361257364341085,0.3552739307133838],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.46451550387596896,0.3401224155618687,0.49213689922480625,0.3552739307133838],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101361240310079,0.3790279450414471,0.8465296124031009,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7704263565891474,0.3790279450414471,0.8052793798449612,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"سرآغاز","boundary":[0.7125193798449613,0.3790279450414471,0.7650449612403102,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.6623182560994356,0.3790279450414471,0.7074987596899225,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6007714930514447,0.3790279450414471,0.6574725186990799,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5824716820114119,0.3790279450414471,0.5959006201550388,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5323816491336344,0.3790279450414471,0.5775971345109004,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4986653393836264,0.3790279450414471,0.5275424806201551,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.4674730254333246,0.3790279450414471,0.4938240461334845,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.39707364341085266,0.3790279450414471,0.4625862015503876,0.39417946019296224],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.12190697674418605,0.3790279450414471,0.14237209302325582,0.39417946019296224],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.14655813953488372,0.3790279450414471,0.39683224806201517,0.39417946019296224],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8081007751937985,0.41041014767237594,0.8464728682170544,0.4268791858805446],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.12283720930232558,0.41041014767237594,0.1414418604651163,0.4268791858805446],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.41041014767237594,0.8066589147286835,0.4268791858805446],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.8186589147286821,0.4380781318620992,0.8463798449612403,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"برانفنبرنر","boundary":[0.7573565891472868,0.4380781318620992,0.8131937984496124,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7422635658914728,0.4380781318620992,0.7520447809626826,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7012486319624954,0.4380781318620992,0.7370219363351476,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6576356589147286,0.4380781318620992,0.6959762928407409,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6475775193798449,0.4380781318620992,0.657437984496124,0.45454717007026785],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.611736301645991,0.4380781318620992,0.6476472868217054,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5926240310077519,0.4380781318620992,0.6064454657497955,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5489728682170543,0.4380781318620992,0.5872286821705426,0.45454717007026785],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.12283720930232558,0.4380781318620992,0.1414418604651163,0.45454717007026785],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.4380781318620992,0.5456317829457367,0.45454717007026785],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7950775193798449,0.46591080643390426,0.8195658914728683,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.759031007751938,0.46591080643390426,0.7901937984496125,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7408914728682171,0.46591080643390426,0.7541472868217054,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.730891472868217,0.46591080643390426,0.7407519379844961,0.4823798446420729],"dir":"ltr"},{"str":"میکروسیستم","boundary":[0.6489341085271317,0.46591080643390426,0.7270968992248061,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6270736434108527,0.46591080643390426,0.6440503875968991,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"مزوسیستمها،","boundary":[0.5442829457364341,0.46591080643390426,0.6219573643410853,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"ماکرو","boundary":[0.5061434108527132,0.46591080643390426,0.5391666666666667,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.45916666666666667,0.46591080643390426,0.5012596899224807,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.43730620155038763,0.46591080643390426,0.45428294573643413,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"اگزوسیستم","boundary":[0.3656782945736434,0.46591080643390426,0.43242248062015504,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3473062015503876,0.46591080643390426,0.360562015503876,0.4823798446420729],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13097674418604652,0.46591080643390426,0.1388372093023256,0.4823798446420729],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.12306976744186046,0.46591080643390426,0.14074418604651162,0.4823798446420729],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1388837209302326,0.46591080643390426,0.34534108527131757,0.4823798446420729],"dir":"ltr"},{"str":"فاکتورهای","boundary":[0.7519069188939026,0.4936062390206412,0.8189496124031008,0.5100752772288099],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانه","boundary":[0.6975628703541801,0.4936062390206412,0.7466099418341696,0.5100752772288099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6784612403100776,0.4936062390206412,0.6922749800858736,0.5100752772288099],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.6327038741044251,0.4936062390206412,0.6730658914728681,0.5100752772288099],"dir":"rtl"},{"str":"چندگانه","boundary":[0.5785077519379844,0.4936062390206412,0.6274200426985881,0.5100752772288099],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.12283720930232558,0.4936062390206412,0.1414418604651163,0.5100752772288099],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.4936062390206412,0.5772596899224812,0.5100752772288099],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.7794612403100775,0.5214389135924462,0.8461124031007752,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7348565891472868,0.5214389135924462,0.7741356589147286,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7223217054263565,0.5214389135924462,0.7295578580399289,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.6930658914728681,0.5214389135924462,0.7169263565891473,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.634484496124031,0.5214389135924462,0.6878235183175138,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5975775193798449,0.5214389135924462,0.6290658914728682,0.5379079518006148],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.12283720930232558,0.5214389135924462,0.1414418604651163,0.5379079518006148],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.5214389135924462,0.5891201550387605,0.5379079518006148],"dir":"ltr"},{"str":"تشریح","boundary":[0.7799612403100776,0.5491068977821695,0.8194263565891473,0.5655759359903382],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7357751937984497,0.5491068977821695,0.775077519379845,0.5655759359903382],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7036821705426357,0.5491068977821695,0.7308914728682171,0.5655759359903382],"dir":"rtl"},{"str":"موروثی","boundary":[0.6543217054263566,0.5491068977821695,0.6989961240310077,0.5655759359903382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13469767441860467,0.5491068977821695,0.13860465116279072,0.5655759359903382],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.12306976744186046,0.5491068977821695,0.14074418604651162,0.5655759359903382],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.1386511627906977,0.5491068977821695,0.6524147286821718,0.5655759359903382],"dir":"ltr"},{"str":"انطباق","boundary":[0.7804263565891473,0.5769395723539745,0.8194496124031008,0.5934086105621431],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13330232558139535,0.5769395723539745,0.13720930232558143,0.5934086105621431],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.12306976744186046,0.5769395723539745,0.14074418604651162,0.5934086105621431],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1372558139534884,0.5769395723539745,0.7745077519379857,0.5934086105621431],"dir":"ltr"},{"str":"نئوتنی،","boundary":[0.77734496124031,0.6046075565436978,0.8193217054263566,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"هتروکرونی","boundary":[0.7059496124031008,0.6046075565436978,0.7722286821705426,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6943217054263565,0.6046075565436978,0.7010658914728682,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6603682170542635,0.6046075565436978,0.6892054263565891,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6243217054263566,0.6046075565436978,0.6554844961240309,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"رویدادهای","boundary":[0.5561821705426356,0.6046075565436978,0.6192054263565892,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5264147286821705,0.6046075565436978,0.551298449612403,0.6210765947518665],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.12306976744186046,0.6046075565436978,0.14074418604651162,0.6210765947518665],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.13702325581395347,0.6046075565436978,0.5233062015503875,0.6210765947518665],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.7560077519379844,0.6324402311155028,0.8194961240310077,0.6489092693236714],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7264728682170541,0.6324402311155028,0.7511240310077519,0.6489092693236714],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7146124031007751,0.6324402311155028,0.7213565891472867,0.6489092693236714],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.6720542635658914,0.6324402311155028,0.7097286821705425,0.6489092693236714],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.1323720930232558,0.6324402311155028,0.14023255813953492,0.6489092693236714],"dir":"ltr"},{"str":"35","boundary":[0.12306976744186046,0.6324402311155028,0.14074418604651162,0.6489092693236714],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.1402790697674419,0.6324402311155028,0.6698565891472881,0.6489092693236714],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.7843217054263565,0.6601082153052261,0.8195310077519379,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.7331589147286823,0.6601082153052261,0.7794379844961241,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7152519379844963,0.6601082153052261,0.7282751937984497,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.6740891472868218,0.6601082153052261,0.7103682170542637,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6417635658914729,0.6601082153052261,0.6689728682170543,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6087403100775194,0.6601082153052261,0.6368798449612403,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"مثل،","boundary":[0.575484496124031,0.6601082153052261,0.6038565891472868,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"انطباق","boundary":[0.5319961240310077,0.6601082153052261,0.5706007751937985,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5203682170542635,0.6601082153052261,0.5271124031007752,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4903682170542636,0.6601082153052261,0.5152519379844961,0.6765772535133948],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.12306976744186046,0.6601082153052261,0.14074418604651162,0.6765772535133948],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.13865116279069767,0.6601082153052261,0.4884224806201546,0.6765772535133948],"dir":"ltr"},{"str":"نفوذهای","boundary":[0.7919556218081114,0.6877761994949495,0.8461124031007753,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی،","boundary":[0.7372899356194981,0.6877761994949495,0.7866844984577807,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6937403100775195,0.6877761994949495,0.7320287610038103,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6812054263565892,0.6877761994949495,0.6884415789701616,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6500891472868218,0.6877761994949495,0.6758798449612403,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.591531007751938,0.6877761994949495,0.6447896687445058,0.7042452377031182],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.12283720930232558,0.6877761994949495,0.1414418604651163,0.7042452377031182],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.6877761994949495,0.5891201550387605,0.7042452377031182],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.7501356589147288,0.7156500466622748,0.8194379844961241,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7206007751937985,0.7156500466622748,0.7452519379844963,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6875775193798449,0.7156500466622748,0.7157170542635658,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6385077519379845,0.7156500466622748,0.6826937984496124,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.5906007751937985,0.7156500466622748,0.6336240310077519,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5464147286821706,0.7156500466622748,0.5854844961240311,0.7321190848704435],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13423255813953489,0.7156500466622748,0.13813953488372094,0.7321190848704435],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.12306976744186046,0.7156500466622748,0.14074418604651162,0.7321190848704435],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1381860465116279,0.7156500466622748,0.5442364341085273,0.7321190848704435],"dir":"ltr"},{"str":"وراثت","boundary":[0.7838565891472868,0.7433180308519982,0.8194379844961241,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7722286821705426,0.7433180308519982,0.7789728682170544,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.7150193798449612,0.7433180308519982,0.76734496124031,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"نداشتن","boundary":[0.6675775193798449,0.7433180308519982,0.7101356589147286,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6508333333333333,0.7433180308519982,0.6626937984496124,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.627577519379845,0.7433180308519982,0.6459496124031008,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.609437984496124,0.7433180308519982,0.6224612403100775,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5978100775193799,0.7433180308519982,0.6050193798449613,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5559496124031008,0.7433180308519982,0.5929263565891473,0.7597870690601668],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13283720930232557,0.7433180308519982,0.14069767441860467,0.7597870690601668],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.12306976744186046,0.7433180308519982,0.14074418604651162,0.7597870690601668],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14074418604651165,0.7433180308519982,0.5547015503875973,0.7597870690601668],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.8001356589147287,0.7711507054238033,0.8194612403100775,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"کنش","boundary":[0.7622286821705426,0.7711507054238033,0.7950193798449613,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7389728682170542,0.7711507054238033,0.7573449612403101,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7210658914728683,0.7711507054238033,0.7338565891472868,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7092054263565891,0.7711507054238033,0.7159496124031008,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.667577519379845,0.7711507054238033,0.7043217054263566,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6496705426356589,0.7711507054238033,0.6626937984496125,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6199031007751938,0.7711507054238033,0.6447868217054263,0.787619743631972],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.12306976744186046,0.7711507054238033,0.14074418604651162,0.787619743631972],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.13934883720930233,0.7711507054238033,0.6175310077519391,0.787619743631972],"dir":"ltr"},{"str":"تعاملات","boundary":[0.7699612403100775,0.7988186896135265,0.8194263565891473,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7464728682170543,0.7988186896135265,0.765077519379845,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7364728682170543,0.7988186896135265,0.7463333333333333,0.8152877278216952],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.7003682170542636,0.7988186896135265,0.7373682170542635,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6885077519379844,0.7988186896135265,0.6952519379844961,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6406007751937983,0.7988186896135265,0.6836240310077518,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.5808333333333333,0.7988186896135265,0.6354844961240309,0.8152877278216952],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.12958139534883722,0.7988186896135265,0.1374418604651163,0.8152877278216952],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.12306976744186046,0.7988186896135265,0.14074418604651162,0.8152877278216952],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.13748837209302328,0.7988186896135265,0.5791201550387604,0.8152877278216952],"dir":"ltr"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7853100775193798,0.8268160545674132,0.8194263565891472,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7618217054263565,0.8268160545674132,0.7801937984496123,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7448449612403101,0.8230767465758124,0.7564728682170542,0.8395457847839811],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.7040503875968993,0.8268160545674132,0.7410503875968992,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6924224806201552,0.8268160545674132,0.6991666666666668,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6593992248062016,0.8268160545674132,0.6873062015503877,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.5977713178294575,0.8268160545674132,0.654515503875969,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5642829457364341,0.8268160545674132,0.5928875968992248,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"فعالی","boundary":[0.5277713178294573,0.8268160545674132,0.5593992248062015,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"کاستی","boundary":[0.48265503875968996,0.8268160545674132,0.5228875968992248,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4487015503875969,0.8268160545674132,0.47777131782945736,0.8432850927755818],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.1281860465116279,0.8268160545674132,0.14000000000000004,0.8432850927755818],"dir":"ltr"},{"str":"49","boundary":[0.12306976744186046,0.8268160545674132,0.14074418604651162,0.8432850927755818],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.14004651162790702,0.8268160545674132,0.36627131782945693,0.8432850927755818],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3670736434108527,0.8268160545674132,0.3722364341085271,0.8432850927755818],"dir":"ltr"},{"str":"ADHD","boundary":[0.3717248062015504,0.8230767465758124,0.4389806201550388,0.8395457847839811],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4387015503875969,0.8268160545674132,0.4435852713178295,0.8432850927755818],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7922868217054263,0.8546432394598156,0.8194961240310078,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.749031007751938,0.8546432394598156,0.7871705426356589,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7315891472868217,0.8509039314682149,0.7432170542635659,0.8673729696763834],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6974147286821705,0.8546432394598156,0.7262751937984496,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6437403100775193,0.8546432394598156,0.6920891472868217,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6312054263565892,0.8546432394598156,0.6384415789701615,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.5900658914728681,0.8546432394598156,0.625896404420254,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.5654612403100775,0.8546432394598156,0.5847403100775194,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5482751937984497,0.8509039314682149,0.5599031007751939,0.8673729696763834],"dir":"ltr"},{"str":"محیط","boundary":[0.5050193798449611,0.8546432394598156,0.5431821705426356,0.8711122776679843],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.12283720930232558,0.8546432394598156,0.1414418604651163,0.8711122776679843],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.8546432394598156,0.5021434108527127,0.8711122776679843],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12191,0.29644,0.84653,0.87111],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/52ee28dd7cf1f74cc683c27430187197.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/ac8d26597341cd1a1f9e05209f8b70d7.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.12191,0.14044,0.15348,0.13415]},"elements":[{"words":[{"str":"تغییر","boundary":[0.7892635658914728,0.1404414388449714,0.8189612403100776,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.770124031007752,0.1404414388449714,0.7839147286821705,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.7304031007751938,0.1404414388449714,0.7647054263565891,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6897286821705426,0.1404414388449714,0.7252170542635659,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.12283720930232558,0.1404414388449714,0.1414418604651163,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.1404414388449714,0.6879961240310091,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.8058876177939364,0.16827411341677653,0.8462984496124032,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7721651625592966,0.16827411341677653,0.800622777325059,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7301821705426357,0.16827411341677653,0.7669004186256877,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.6803036455968656,0.16827411341677653,0.7247635658914728,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6611821705426356,0.16827411341677653,0.6750102616489263,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6151589147286821,0.16827411341677653,0.6558565891472867,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5970658914728683,0.16827411341677653,0.609670542635659,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5545542635658914,0.16827411341677653,0.5917612262156449,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.4912984496124031,0.16827411341677653,0.549298449612403,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.43242248062015504,0.16827411341677653,0.4858875968992248,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.12283720930232558,0.16827411341677653,0.1414418604651163,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.16827411341677653,0.42702713178294527,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"چشم","boundary":[0.8142868217054264,0.1961067879885815,0.8464031007751939,0.21257582619675014],"dir":"rtl"},{"str":"انداز","boundary":[0.7831705426356589,0.1961067879885815,0.8089498991186154,0.21257582619675014],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7243798449612403,0.1961067879885815,0.7778809881219063,0.21257582619675014],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7074031007751937,0.1923674799969807,0.719031007751938,0.20883651820514934],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6506007751937984,0.1961067879885815,0.7022751937984495,0.21257582619675014],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.12283720930232558,0.1961067879885815,0.1414418604651163,0.21257582619675014],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.1961067879885815,0.6484612403100788,0.21257582619675014],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8009190073492399,0.22377477217830477,0.8464031007751938,0.2402438103864734],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7536821705426356,0.22377477217830477,0.7956285110238598,0.2402438103864734],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.12283720930232558,0.22377477217830477,0.1414418604651163,0.2402438103864734],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.22377477217830477,0.7512519379844974,0.2402438103864734],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.26271536269625606,0.8464961240310077,0.2778668778477712],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.774788927052276,0.26271536269625606,0.8052207751937984,0.2778668778477712],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7650775193798449,0.26271536269625606,0.7700198449612402,0.2778668778477712],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.7156561689122556,0.26271536269625606,0.759631472868217,0.2778668778477712],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7012270917256687,0.26271536269625606,0.7108109018688308,0.2778668778477712],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6399031007751937,0.26271536269625606,0.6963818246822437,0.2778668778477712],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.12190697674418605,0.26271536269625606,0.14237209302325582,0.2778668778477712],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.14655813953488372,0.26271536269625606,0.6362314728682167,0.2778668778477712],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.8054147286821706,0.29397404754062356,0.8462519379844962,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.7794147286821705,0.29397404754062356,0.8000426356589148,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"کرده:","boundary":[0.7401356589147287,0.29397404754062356,0.7740891472868217,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"علائم،","boundary":[0.6932286821705427,0.29397404754062356,0.7346937984496124,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6618798449612403,0.29397404754062356,0.6878100775193798,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.64934496124031,0.29397404754062356,0.6565811138538824,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6059031007751937,0.29397404754062356,0.6440193798449612,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"نابالغی","boundary":[0.5603682170542635,0.29397404754062356,0.6005077519379844,0.3104430857487922],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.12283720930232558,0.29397404754062356,0.1414418604651163,0.3104430857487922],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.29397404754062356,0.5574922480620158,0.3104430857487922],"dir":"ltr"},{"str":"بنیان","boundary":[0.814422480620155,0.32164203173034694,0.8459341085271318,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیک","boundary":[0.749562015503876,0.32164203173034694,0.8091251315252637,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7003062015503875,0.32164203173034694,0.7441666666666665,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6666085271317829,0.32164203173034694,0.6949806201550387,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت،","boundary":[0.5987713178294574,0.32164203173034694,0.6611666666666667,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.5562364341085272,0.32164203173034694,0.5934845244778643,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"احساست","boundary":[0.49512015503875967,0.32164203173034694,0.550936955566211,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48258527131782947,0.32164203173034694,0.4898214239314019,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.42379457364341083,0.32164203173034694,0.4772957168040769,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3870736434108527,0.32164203173034694,0.4186085271317829,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.12283720930232558,0.32164203173034694,0.1414418604651163,0.3381110699385156],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.32164203173034694,0.38348062015503825,0.3381110699385156],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7771124031007753,0.349474706302152,0.8193217054263567,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7447868217054264,0.349474706302152,0.7719961240310079,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.6726937984496124,0.349474706302152,0.7399031007751938,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6399031007751937,0.349474706302152,0.6678100775193798,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5878100775193799,0.349474706302152,0.6347868217054263,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5380426356589147,0.349474706302152,0.5826937984496124,0.36594374451032063],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13516279069767442,0.349474706302152,0.13906976744186048,0.36594374451032063],"dir":"ltr"},{"str":"63","boundary":[0.12306976744186046,0.349474706302152,0.14074418604651162,0.36594374451032063],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.13911627906976745,0.349474706302152,0.5372596899224807,0.36594374451032063],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.7743798449612402,0.37730738087395693,0.8195193798449611,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7564728682170542,0.37730738087395693,0.7694961240310078,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7234496124031008,0.37730738087395693,0.7515891472868217,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6825193798449612,0.37730738087395693,0.7185658914728683,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6501356589147286,0.37730738087395693,0.6778333333333332,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"رشدی","boundary":[0.6061821705426356,0.37730738087395693,0.6452519379844961,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5882751937984496,0.37730738087395693,0.6010658914728683,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5599031007751938,0.37730738087395693,0.5831589147286821,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5429263565891472,0.37356807288235616,0.5545542635658914,0.3900371110905248],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیمی","boundary":[0.49222868217054266,0.37730738087395693,0.5389031007751939,0.3937764190821256],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.12306976744186046,0.37730738087395693,0.14074418604651162,0.3937764190821256],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1412093023255814,0.37730738087395693,0.4919108527131778,0.3937764190821256],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7922286821705427,0.4051400554457619,0.8194379844961241,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7489728682170543,0.4051400554457619,0.7871124031007752,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.73734496124031,0.4051400554457619,0.7440891472868216,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.707577519379845,0.4051400554457619,0.7322286821705427,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6657170542635659,0.4051400554457619,0.7024612403100775,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.6161821705426357,0.4051400554457619,0.6608333333333334,0.42160909365393057],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.12306976744186046,0.4051400554457619,0.14074418604651162,0.42160909365393057],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.1398139534883721,0.4051400554457619,0.6140426356589158,0.42160909365393057],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7984147286821706,0.43280803963548525,0.8462286821705426,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7671100370638257,0.43280803963548525,0.7931148341819183,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7480151381414146,0.43280803963548525,0.7618240101670118,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.6982286821705427,0.43280803963548525,0.7427291112446008,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6803449612403101,0.43280803963548525,0.6929496124031008,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.6287403100775194,0.43280803963548525,0.6751382074970798,0.4492770778436539],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.12283720930232558,0.43280803963548525,0.1414418604651163,0.4492770778436539],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.43280803963548525,0.6247403100775206,0.4492770778436539],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.8076937984496124,0.4606407142072903,0.8464379844961241,0.47710975241545894],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7428333333333333,0.4606407142072903,0.8023943199072965,0.47710975241545894],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7006415963591577,0.4606407142072903,0.7374379844961241,0.47710975241545894],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6705778750337541,0.4606407142072903,0.6953513136142999,0.47710975241545894],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6443217054263566,0.4606407142072903,0.6652875922888963,0.47710975241545894],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.12283720930232558,0.4606407142072903,0.1414418604651163,0.47710975241545894],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.4606407142072903,0.6366007751937998,0.47710975241545894],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.807577519379845,0.4884733887790953,0.8463217054263567,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7427170542635659,0.4884733887790953,0.802278040837529,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7005253172893904,0.4884733887790953,0.7373217054263567,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6704615959639868,0.4884733887790953,0.6952350345445325,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6442054263565892,0.4884733887790953,0.6651713132191289,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6316705426356589,0.4884733887790953,0.6389066952492313,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.5675077519379845,0.4884733887790953,0.6263710640933429,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.495484496124031,0.4884733887790953,0.5622065708835586,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.4785077519379845,0.4847340807874945,0.49013565891472866,0.5012031189956632],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.41986434108527126,0.4884733887790953,0.47332945736434107,0.5049424269872639],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.12283720930232558,0.4884733887790953,0.1414418604651163,0.5049424269872639],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.4884733887790953,0.41121317829457316,0.5049424269872639],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.8076007751937984,0.5161688213658322,0.8463449612403101,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7427403100775193,0.5161688213658322,0.8023012966514824,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.730205426356589,0.5161688213658322,0.7374415789701614,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.6818798449612403,0.5161688213658322,0.7247868217054264,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6679496124031007,0.5161688213658322,0.6765652856491433,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.6154147286821705,0.5161688213658322,0.6626540866825185,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6029649179498228,0.5161688213658322,0.6101519595271557,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"درگیری","boundary":[0.548166053127184,0.5161688213658322,0.5977021487948079,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5291356589147287,0.5161688213658322,0.5428978830220288,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.48057751937984494,0.5161688213658322,0.5238100775193798,0.5326378595740009],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.12283720930232558,0.5161688213658322,0.1414418604651163,0.5326378595740009],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.5161688213658322,0.4744689922480615,0.5326378595740009],"dir":"ltr"},{"str":"بد","boundary":[0.8336124031007752,0.5441661863197189,0.8463100775193799,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.7848217054263567,0.5441661863197189,0.8283333333333334,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.7676356589147287,0.5404268783281181,0.7792635658914729,0.5568959165362868],"dir":"ltr"},{"str":"سوء","boundary":[0.7369806201550386,0.5441661863197189,0.7619806201550385,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6872596899224805,0.5441661863197189,0.7316550387596898,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6747248062015504,0.5441661863197189,0.6819609588151228,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.6340736434108527,0.5441661863197189,0.6692829457364341,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6189806201550387,0.5441661863197189,0.6287618352262485,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.565515503875969,0.5441661863197189,0.6138643410852713,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5529806201550388,0.5441661863197189,0.5602167727686111,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5036232290831328,0.5441661863197189,0.5475852713178294,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4698904901914786,0.5441661863197189,0.49836438563663904,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.4202364341085272,0.5441661863197189,0.4646185207196218,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40214341085271316,0.5441661863197189,0.41474806201550385,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.3503294573643411,0.5441661863197189,0.3968064882659021,0.5606352245278875],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.12283720930232558,0.5441661863197189,0.1414418604651163,0.5606352245278875],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.5441661863197189,0.3478992248062013,0.5606352245278875],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.5718341705094423,0.8464263565891472,0.5883032087176109],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.12283720930232558,0.5718341705094423,0.1414418604651163,0.5883032087176109],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.5718341705094423,0.7987519379844974,0.5883032087176109],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.8131705426356589,0.5996668450812472,0.8464496124031008,0.6161358832894158],"dir":"rtl"},{"str":"روحی","boundary":[0.7713333333333333,0.5996668450812472,0.8078855974427663,0.6161358832894158],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.12283720930232558,0.5996668450812472,0.1414418604651163,0.6161358832894158],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.5996668450812472,0.7631124031007764,0.6161358832894158],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.8217984496124031,0.6273348292709706,0.8465193798449612,0.6438038674791392],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.7734263565891473,0.6273348292709706,0.8165193798449611,0.6438038674791392],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.12283720930232558,0.6273348292709706,0.1414418604651163,0.6438038674791392],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.6273348292709706,0.7670658914728695,0.6438038674791392],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7957751937984496,0.6550028134606939,0.8195193798449613,0.6714718516688626],"dir":"rtl"},{"str":"وجودی","boundary":[0.7462403100775193,0.6550028134606939,0.7906589147286822,0.6714718516688626],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.12306976744186046,0.6550028134606939,0.14074418604651162,0.6714718516688626],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................","boundary":[0.137953488372093,0.6550028134606939,0.7396240310077532,0.6714718516688626],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7957751937984496,0.6828354880324989,0.8195193798449613,0.6993045262406675],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.7499612403100775,0.6828354880324989,0.7906589147286821,0.6993045262406675],"dir":"rtl"},{"str":"قاطع","boundary":[0.7157751937984496,0.6828354880324989,0.7450775193798449,0.6993045262406675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13516279069767442,0.6828354880324989,0.13906976744186048,0.6993045262406675],"dir":"ltr"},{"str":"78","boundary":[0.12306976744186046,0.6828354880324989,0.14074418604651162,0.6993045262406675],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................","boundary":[0.13911627906976745,0.6828354880324989,0.7082286821705439,0.6993045262406675],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.7557751937984495,0.7105446448177427,0.8195891472868216,0.7270136830259114],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7274031007751938,0.7105446448177427,0.7506589147286821,0.7270136830259114],"dir":"rtl"},{"str":"اگاهی","boundary":[0.6862403100775193,0.7105446448177427,0.7222868217054264,0.7270136830259114],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13097674418604652,0.7105446448177427,0.1388372093023256,0.7270136830259114],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.12306976744186046,0.7105446448177427,0.14074418604651162,0.7270136830259114],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.1388837209302326,0.7105446448177427,0.680321705426358,0.7270136830259114],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7943217054263566,0.7383773193895476,0.819437984496124,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7659496124031008,0.7383773193895476,0.7894379844961241,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.7201356589147286,0.7383773193895476,0.7608333333333333,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7022286821705426,0.7383773193895476,0.7152519379844962,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.671298449612403,0.7383773193895476,0.6973449612403101,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.623391472868217,0.7383773193895476,0.6661821705426355,0.7548463575977163],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.12306976744186046,0.7383773193895476,0.14074418604651162,0.7548463575977163],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.13934883720930233,0.7383773193895476,0.6175310077519391,0.7548463575977163],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7957751937984495,0.7660453035792709,0.8195193798449611,0.7825143417874396],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.7499612403100775,0.7660453035792709,0.7906589147286821,0.7825143417874396],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7320542635658914,0.7660453035792709,0.7450775193798449,0.7825143417874396],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.6771705426356588,0.7660453035792709,0.7271705426356588,0.7825143417874396],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.1323720930232558,0.7660453035792709,0.14023255813953492,0.7825143417874396],"dir":"ltr"},{"str":"83","boundary":[0.12306976744186046,0.7660453035792709,0.14074418604651162,0.7825143417874396],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.1402790697674419,0.7660453035792709,0.6698565891472881,0.7825143417874396],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7966472868217055,0.793877978151076,0.8194612403100776,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیتی","boundary":[0.7331589147286823,0.793877978151076,0.791763565891473,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7194379844961241,0.793877978151076,0.7280426356589148,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.6582751937984497,0.793877978151076,0.7145542635658916,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.6124612403100775,0.793877978151076,0.6533914728682171,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6008333333333334,0.793877978151076,0.607577519379845,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.569437984496124,0.793877978151076,0.5959496124031007,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5371124031007751,0.793877978151076,0.5643217054263566,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.49637596899224806,0.793877978151076,0.5322286821705426,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4742829457364341,0.793877978151076,0.49149224806201547,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46265503875968994,0.793877978151076,0.46939922480620155,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.4042829457364341,0.793877978151076,0.45777131782945735,0.8103470163592446],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.12306976744186046,0.793877978151076,0.14074418604651162,0.8103470163592446],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.13888372093023257,0.793877978151076,0.39766666666666617,0.8103470163592446],"dir":"ltr"},{"str":"ثبات","boundary":[0.7913565891472869,0.8215459623407992,0.8195658914728683,0.8380150005489678],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7629844961240311,0.8215459623407992,0.7864728682170543,0.8380150005489678],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.7171705426356589,0.8215459623407992,0.7578682170542635,0.8380150005489678],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.12306976744186046,0.8215459623407992,0.14074418604651162,0.8380150005489678],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.13865116279069767,0.8215459623407992,0.7117170542635671,0.8380150005489678],"dir":"ltr"},{"str":"هویت","boundary":[0.7832170542635659,0.8493786369126043,0.8195193798449611,0.865847675120773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7705426356589148,0.8493786369126043,0.7777519379844963,0.865847675120773],"dir":"rtl"},{"str":"تئوری","boundary":[0.7261705426356589,0.8493786369126043,0.765170542635659,0.865847675120773],"dir":"rtl"},{"str":"نموی","boundary":[0.6855193798449613,0.8493786369126043,0.7207984496124031,0.865847675120773],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.12283720930232558,0.8493786369126043,0.1414418604651163,0.865847675120773],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.8493786369126043,0.6761356589147299,0.865847675120773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12191,0.14044,0.84652,0.86585],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/323661eed6d3ddf3679ad631a53094e4.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/4e4ddcf269f99ae4de0704e3b8a873ef.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.14044,0.15346,0.13465]},"elements":[{"words":[{"str":"احساسات","boundary":[0.7622286821705427,0.1404414388449714,0.8193914728682171,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7338565891472869,0.1404414388449714,0.7573449612403103,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"اگاهی،","boundary":[0.6887403100775193,0.1404414388449714,0.7289728682170542,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"غرور،","boundary":[0.6512984496124031,0.1404414388449714,0.6838565891472869,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"گناه،","boundary":[0.6192054263565892,0.1404414388449714,0.6464147286821705,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6075775193798449,0.1404414388449714,0.6143217054263566,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"خجالت","boundary":[0.5587403100775193,0.1404414388449714,0.6026937984496125,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13330232558139535,0.1404414388449714,0.13720930232558143,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.12306976744186046,0.1404414388449714,0.14074418604651162,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1372558139534884,0.1404414388449714,0.5512131782945738,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.7834496124031008,0.16827411341677653,0.8194496124031009,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7667054263565891,0.16827411341677653,0.7785658914728683,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.7320542635658915,0.16827411341677653,0.7618217054263566,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.12306976744186046,0.16827411341677653,0.14074418604651162,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.1398139534883721,0.16827411341677653,0.7256705426356602,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7831589147286822,0.1959420976064998,0.8193682170542637,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7508333333333334,0.1959420976064998,0.7780426356589147,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6966472868217055,0.1959420976064998,0.7459496124031009,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6787403100775194,0.1959420976064998,0.6917635658914729,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6492054263565892,0.1959420976064998,0.6738565891472869,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6206007751937985,0.1959420976064998,0.6440891472868218,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"پنداری","boundary":[0.5747868217054263,0.1959420976064998,0.6157170542635658,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13097674418604652,0.1959420976064998,0.1388372093023256,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.12306976744186046,0.1959420976064998,0.14074418604651162,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.1388837209302326,0.1959420976064998,0.5686550387596905,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"هویت","boundary":[0.7831589147286822,0.22361008179622308,0.8194612403100775,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7289728682170542,0.22361008179622308,0.7780426356589146,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.71734496124031,0.22361008179622308,0.7240891472868217,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6845542635658916,0.22361008179622308,0.7124612403100775,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6338565891472868,0.22361008179622308,0.679437984496124,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6159496124031008,0.22361008179622308,0.6289728682170543,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.12306976744186046,0.22361008179622308,0.14074418604651162,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.14027906976744187,0.22361008179622308,0.6105542635658926,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"احساسات،","boundary":[0.7822984496124031,0.25144275636802804,0.8462054263565891,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7509496124031008,0.25144275636802804,0.7769985551121508,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6921589147286822,0.25144275636802804,0.7456600578893481,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"ورشد","boundary":[0.6538421162693433,0.25144275636802804,0.6868601836213243,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"رفاهی","boundary":[0.6091821705426356,0.25144275636802804,0.6485464873119157,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.12283720930232558,0.25144275636802804,0.1414418604651163,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14237209302325582,0.25144275636802804,0.6010193798449622,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"تسلط","boundary":[0.7862403100775195,0.2791107405577515,0.8194263565891474,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7436821705426356,0.2791107405577515,0.781124031007752,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.12306976744186046,0.2791107405577515,0.14074418604651162,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.1384186046511628,0.2791107405577515,0.7361356589147299,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7943798449612403,0.3069845877250768,0.8194961240310077,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7425193798449612,0.3069845877250768,0.7894961240310078,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"تسلط","boundary":[0.7045542635658913,0.3069845877250768,0.7377403100775194,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6796705426356588,0.3069845877250768,0.6994379844961239,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6638565891472868,0.3069845877250768,0.6747868217054264,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6359496124031008,0.3069845877250768,0.6589728682170543,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.12306976744186046,0.3069845877250768,0.14074418604651162,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.137953488372093,0.3069845877250768,0.627996124031009,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7932286821705427,0.3346525719148002,0.8194961240310078,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7390658914728682,0.3346525719148002,0.7879292036282266,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.7127658321192827,0.3346525719148002,0.7337403100775194,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6937403100775194,0.3346525719148002,0.707499010773575,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6598100775193798,0.3346525719148002,0.6884490625251468,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.633297304968499,0.3346525719148002,0.6545215016239053,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"مساله","boundary":[0.592434970821357,0.3346525719148002,0.6280087290730245,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5700891472868217,0.3346525719148002,0.5871400836164098,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"هوش","boundary":[0.5282756161360199,0.3346525719148002,0.564799044980681,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.4803682170542635,0.3346525719148002,0.5229903611667415,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.11818604651162791,0.3346525719148002,0.14609302325581394,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3346525719148002,0.4744689922480615,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7646124031007752,0.36248524648660513,0.8194496124031007,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1395813953488372,0.36248524648660513,0.14348837209302326,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"101","boundary":[0.11865116279069766,0.36248524648660513,0.1451627906976744,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14353488372093023,0.36248524648660513,0.7570658914728695,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"استرس","boundary":[0.7720426356589147,0.3901532306763285,0.8187170542635659,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.73834496124031,0.3901532306763285,0.7667170542635658,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6928100775193798,0.3901532306763285,0.7330450667400579,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره،","boundary":[0.6412054263565892,0.3901532306763285,0.6875262453976146,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.609891244870041,0.3901532306763285,0.6359055318563369,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.58334496124031,0.3901532306763285,0.6046466788265693,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5708100775193798,0.3901532306763285,0.5780462301329522,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.5082751937984495,0.3901532306763285,0.565505297996577,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.11818604651162791,0.3901532306763285,0.14609302325581394,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3901532306763285,0.5021434108527127,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.7608449612403101,0.4179859052481335,0.81884496124031,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.74831007751938,0.4179859052481335,0.7555462301329523,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.6857751937984496,0.4179859052481335,0.7430052979965771,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.11818604651162791,0.4179859052481335,0.14609302325581394,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4179859052481335,0.680089147286823,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"حمایت","boundary":[0.7751356589147286,0.44565388943785683,0.8188798449612402,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7163449612403101,0.44565388943785683,0.7698461044009761,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7038100775193799,0.44565388943785683,0.7110462301329522,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.6412751937984495,0.44565388943785683,0.698505297996577,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.11818604651162791,0.44565388943785683,0.14609302325581394,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44565388943785683,0.6326472868217067,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.786717054263566,0.4734865640096618,0.8186705426356589,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7530193798449613,0.4734865640096618,0.781391472868217,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"اوایل","boundary":[0.7160658914728683,0.4734865640096618,0.7477269875039738,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6830658914728682,0.4734865640096618,0.7107403100775193,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.637531007751938,0.4734865640096618,0.6777403100775193,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6249961240310077,0.4734865640096618,0.63223227664458,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.5626937984496123,0.4734865640096618,0.6196913445082048,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.11818604651162791,0.4734865640096618,0.14609302325581394,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4734865640096618,0.5535387596899227,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7783682170542636,0.5011819965963987,0.8188333333333334,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"ماکرو","boundary":[0.7381589147286821,0.5011819965963987,0.7730426356589147,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6889031007751938,0.5011819965963987,0.7327635658914728,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6763682170542636,0.5011819965963987,0.683604369667836,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.6138333333333333,0.5011819965963987,0.6710634375314608,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.11818604651162791,0.5011819965963987,0.14609302325581394,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5011819965963987,0.6049728682170552,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.7678682170542636,0.5290146711682038,0.8194496124031007,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13911627906976745,0.5290146711682038,0.1430232558139535,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"104","boundary":[0.11865116279069766,0.5290146711682038,0.1451627906976744,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14306976744186048,0.5290146711682038,0.7605542635658927,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"کم","boundary":[0.800891472868217,0.556682655357927,0.8195891472868218,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"رویی","boundary":[0.7657751937984496,0.556682655357927,0.7960077519379846,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1395813953488372,0.556682655357927,0.14348837209302326,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"105","boundary":[0.11865116279069766,0.556682655357927,0.1451627906976744,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14353488372093023,0.556682655357927,0.7570658914728695,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"دلایل","boundary":[0.7817519379844962,0.5845153299297321,0.819031007751938,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7575891472868217,0.5845153299297321,0.7764263565891474,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"رویی","boundary":[0.7204031007751938,0.5845153299297321,0.7523034662861082,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.11818604651162791,0.5845153299297321,0.14609302325581394,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5845153299297321,0.7117170542635671,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"پیامدهای","boundary":[0.7601240310077519,0.6121833141194554,0.8190077519379844,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7359612403100775,0.6121833141194554,0.754798449612403,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"رویی","boundary":[0.6987751937984495,0.6121833141194554,0.730675559309364,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.11818604651162791,0.6121833141194554,0.14609302325581394,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6121833141194554,0.691949612403102,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7978798449612403,0.6400159886912604,0.8463682170542636,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7797868217054263,0.6400159886912604,0.7923914728682171,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7371546437437089,0.6400159886912604,0.7743682170542636,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7044844961240311,0.6400159886912604,0.7318837670488496,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6905542635658916,0.6400159886912604,0.6991699368119342,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.6459496124031008,0.6400159886912604,0.6852173409790805,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.11818604651162791,0.6400159886912604,0.14609302325581394,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6400159886912604,0.6405542635658927,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.7924612403100776,0.6676839728809838,0.8194612403100776,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7603682170542636,0.6676839728809838,0.787577519379845,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.705484496124031,0.6676839728809838,0.7552519379844961,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.6568798449612403,0.6676839728809838,0.7006007751937985,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13911627906976745,0.6676839728809838,0.1430232558139535,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.11865116279069766,0.6676839728809838,0.1451627906976744,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.14306976744186048,0.6676839728809838,0.6489263565891485,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاقیات،","boundary":[0.7606007751937987,0.6955578200483091,0.8193914728682172,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.7208333333333334,0.6955578200483091,0.7554844961240311,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"قراردادی","boundary":[0.6631589147286822,0.6955578200483091,0.7157170542635659,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6512984496124031,0.6955578200483091,0.6580426356589147,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.6178100775193799,0.6955578200483091,0.6464147286821705,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5619961240310077,0.6955578200483091,0.6129263565891473,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13679069767441862,0.6955578200483091,0.1446511627906977,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.11865116279069766,0.6955578200483091,0.1451627906976744,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14469767441860468,0.6955578200483091,0.5547015503875973,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7831201550387598,0.7232258042380326,0.8193294573643412,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7652131782945737,0.7232258042380326,0.7780038759689923,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7473062015503876,0.7232258042380326,0.7600968992248063,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.6924224806201552,0.7232258042380326,0.7424224806201553,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.6438178294573644,0.7232258042380326,0.6875387596899225,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6177713178294575,0.7232258042380326,0.6389341085271318,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5845155038759691,0.7232258042380326,0.6128875968992248,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5524224806201551,0.7232258042380326,0.5796317829457365,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5042829457364342,0.7232258042380326,0.5475387596899225,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.448468992248062,0.7232258042380326,0.4993992248062015,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13679069767441862,0.7232258042380326,0.1446511627906977,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"112","boundary":[0.11865116279069766,0.7232258042380326,0.1451627906976744,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.14469767441860468,0.7232258042380326,0.4430736434108522,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7843798449612404,0.7508937884277559,0.8194496124031008,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7583333333333333,0.7508937884277559,0.7794961240310078,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.7036821705426357,0.7508937884277559,0.7534496124031008,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.6547868217054263,0.7508937884277559,0.6987984496124031,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6431589147286821,0.7508937884277559,0.6499031007751939,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.5810658914728681,0.7508937884277559,0.6382751937984495,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.134,0.7508937884277559,0.14186046511627912,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.11865116279069766,0.7508937884277559,0.1451627906976744,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1419069767441861,0.7508937884277559,0.5756317829457371,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.7787264629995608,0.8464263565891472,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.11818604651162791,0.7787264629995608,0.14609302325581394,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7787264629995608,0.7947984496124044,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.8175023631354305,0.8464961240310077,0.8326538782869455],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7727249612403101,0.8175023631354305,0.8052244961240311,0.8326538782869455],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7632170542635659,0.8175023631354305,0.7681593798449612,0.8326538782869455],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7070854263565891,0.8175023631354305,0.7578351937984494,0.8326538782869455],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسیستم","boundary":[0.6157272868217054,0.8175023631354305,0.7021644961240311,0.8326538782869455],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5947159827395272,0.8175023631354305,0.610914404857372,0.8326538782869455],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.11679069767441862,0.8175023631354305,0.14748837209302326,0.8326538782869455],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.8175023631354305,0.5873555038759686,0.8326538782869455],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.8057054263565891,0.8488845657663593,0.8465426356589147,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7931705426356589,0.8488845657663593,0.8004066952492312,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.747170542635659,0.8488845657663593,0.7878601894918174,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.11818604651162791,0.8488845657663593,0.14609302325581394,0.8653536039745279],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8488845657663593,0.7433449612403114,0.8653536039745279],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.14044,0.84654,0.86535],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/904de42df6cbe374d352214a3d044eb4.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/52e1271099e47c10282a9a9a9a59b5e5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11819,0.14044,0.15362,0.12164]},"elements":[{"words":[{"str":"مبنای","boundary":[0.8092519379844961,0.1404414388449714,0.8462751937984496,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژیکی","boundary":[0.7402654983796999,0.1404414388449714,0.8039545888896047,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسیستم","boundary":[0.653298449612403,0.1404414388449714,0.7349684624077175,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6075077519379845,0.1404414388449714,0.6479880964685615,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5949728682170542,0.1404414388449714,0.6022090208306266,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5489496124031007,0.1404414388449714,0.5896472868217054,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.5416782945736436,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7871124031007751,0.16827411341677653,0.819437984496124,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7517635658914728,0.16827411341677653,0.7822286821705426,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7187403100775194,0.16827411341677653,0.7468798449612403,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6892054263565891,0.16827411341677653,0.7138565891472869,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6385077519379845,0.16827411341677653,0.6840891472868216,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.11865116279069766,0.16827411341677653,0.1451627906976744,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.14144186046511628,0.16827411341677653,0.6314844961240322,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"عدم","boundary":[0.7943217054263566,0.1959420976064998,0.8193682170542635,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.7647868217054263,0.1959420976064998,0.7894379844961241,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7531589147286821,0.1959420976064998,0.7599031007751939,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.703391472868217,0.1959420976064998,0.7482751937984496,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6601356589147287,0.1959420976064998,0.6985077519379845,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13865116279069767,0.1959420976064998,0.14255813953488372,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.11865116279069766,0.1959420976064998,0.1451627906976744,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.1426046511627907,0.1959420976064998,0.6524147286821718,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.7794379844961242,0.22361008179622308,0.8193682170542638,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.7331589147286823,0.22361008179622308,0.7745542635658916,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7152519379844963,0.22361008179622308,0.7280426356589149,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.6782751937984496,0.22361008179622308,0.7103682170542636,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.6317635658914729,0.22361008179622308,0.6733914728682171,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.5875775193798449,0.22361008179622308,0.6268798449612404,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5443217054263566,0.22361008179622308,0.5824612403100775,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13911627906976745,0.22361008179622308,0.1430232558139535,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.11865116279069766,0.22361008179622308,0.1451627906976744,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.14306976744186048,0.22361008179622308,0.5372596899224807,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.7776356589147286,0.25144275636802804,0.8193798449612403,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.7334496124031007,0.25144275636802804,0.7727519379844962,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6904263565891473,0.25144275636802804,0.7285658914728682,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6724612403100776,0.25144275636802804,0.6857868217054264,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6506007751937984,0.25144275636802804,0.6675775193798449,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6008333333333333,0.25144275636802804,0.6457170542635658,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5838565891472868,0.25144275636802804,0.5959496124031007,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5438565891472869,0.25144275636802804,0.5789728682170543,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5008333333333334,0.25144275636802804,0.5389728682170543,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.11865116279069766,0.25144275636802804,0.1451627906976744,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.14469767441860465,0.25144275636802804,0.4953992248062011,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.8022286821705428,0.2791107405577515,0.8461124031007753,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.7557403100775194,0.2791107405577515,0.7969341426015845,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7099496124031007,0.2791107405577515,0.7504299569336779,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6748798449612403,0.2791107405577515,0.7044844961240311,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6212226484456166,0.2791107405577515,0.6695542635658915,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5756705426356589,0.2791107405577515,0.6159209022616479,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5398254949086655,0.2791107405577515,0.5703470362540131,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.49781007751937983,0.2791107405577515,0.5345557247356466,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.11818604651162791,0.2791107405577515,0.14609302325581394,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2791107405577515,0.4902829457364336,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7843217054263566,0.3069845877250768,0.819391472868217,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادین","boundary":[0.737577519379845,0.3069845877250768,0.779437984496124,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7045542635658915,0.3069845877250768,0.7326937984496124,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.6506007751937984,0.3069845877250768,0.6996705426356589,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14004651162790696,0.3069845877250768,0.143953488372093,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.11865116279069766,0.3069845877250768,0.1451627906976744,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14400000000000002,0.3069845877250768,0.6419496124031021,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7742829457364341,0.3346525719148002,0.819329457364341,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7310271317829456,0.3346525719148002,0.7693992248062015,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7142829457364342,0.3346525719148002,0.7261434108527133,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6740503875968994,0.3346525719148002,0.7093992248062017,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"قالبی","boundary":[0.638701550387597,0.3346525719148002,0.6691666666666668,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6175387596899226,0.3346525719148002,0.6335852713178295,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6007945736434108,0.3346525719148002,0.61265503875969,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.566608527131783,0.3346525719148002,0.5959108527131783,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5154457364341086,0.3346525719148002,0.5614922480620156,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.47800387596899224,0.3346525719148002,0.5105620155038759,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.43567829457364343,0.3346525719148002,0.47288759689922477,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1381860465116279,0.3346525719148002,0.14209302325581397,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"126","boundary":[0.11865116279069766,0.3346525719148002,0.1451627906976744,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.14213953488372094,0.3346525719148002,0.43260852713178244,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7894379844961241,0.36248524648660513,0.8193682170542637,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7533914728682171,0.36248524648660513,0.7845542635658914,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7210658914728683,0.36248524648660513,0.7485077519379846,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.671298449612403,0.36248524648660513,0.7161821705426357,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6282751937984496,0.36248524648660513,0.6664147286821706,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.11865116279069766,0.36248524648660513,0.1451627906976744,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.14283720930232557,0.36248524648660513,0.6210193798449625,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"توضیح","boundary":[0.7780426356589147,0.3901532306763285,0.8193682170542637,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7371124031007752,0.3901532306763285,0.7731589147286823,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7047868217054265,0.3901532306763285,0.7322286821705428,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.665717054263566,0.3901532306763285,0.6999031007751939,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6478100775193799,0.3901532306763285,0.6608333333333335,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"ابیعاد","boundary":[0.6143217054263566,0.3901532306763285,0.6429263565891473,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5645542635658914,0.3901532306763285,0.6094379844961241,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5478100775193798,0.3901532306763285,0.559670542635659,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5075387596899225,0.3901532306763285,0.5429263565891473,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.46451550387596896,0.3901532306763285,0.50265503875969,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13493023255813952,0.3901532306763285,0.14279069767441863,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.11865116279069766,0.3901532306763285,0.1451627906976744,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1428372093023256,0.3901532306763285,0.45702713178294524,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"صمیمیت","boundary":[0.7639147286821706,0.4179859052481335,0.8195658914728683,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1395813953488372,0.4179859052481335,0.14348837209302326,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"130","boundary":[0.11865116279069766,0.4179859052481335,0.1451627906976744,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14353488372093023,0.4179859052481335,0.7570658914728695,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7822868217054263,0.44565388943785683,0.8195891472868216,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13725581395348838,0.44565388943785683,0.14511627906976746,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"131","boundary":[0.11865116279069766,0.44565388943785683,0.1451627906976744,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14516279069767443,0.44565388943785683,0.7745077519379857,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.7847872386094393,0.4734865640096618,0.8189844961240311,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.735031007751938,0.4734865640096618,0.7795044208336429,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفه","boundary":[0.6822868217054263,0.4734865640096618,0.7297054263565892,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.11818604651162791,0.4734865640096618,0.14609302325581394,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4734865640096618,0.6761356589147299,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.7913565891472868,0.5011819965963987,0.8463798449612403,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.11818604651162791,0.5011819965963987,0.14609302325581394,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5011819965963987,0.7828798449612415,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7932170542635659,0.5290146711682038,0.8194496124031008,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7567054263565892,0.5290146711682038,0.7881007751937985,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.6994961240310077,0.5290146711682038,0.7518217054263566,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13353488372093023,0.5290146711682038,0.1413953488372093,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"134","boundary":[0.11865116279069766,0.5290146711682038,0.1451627906976744,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.1414418604651163,0.5290146711682038,0.6907868217054276,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"معانی","boundary":[0.7857751937984496,0.556682655357927,0.8195193798449611,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.7341472868217054,0.556682655357927,0.780891472868217,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7201937984496124,0.556682655357927,0.7292635658914729,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.6632170542635658,0.556682655357927,0.7153100775193798,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1381860465116279,0.556682655357927,0.14209302325581397,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"135","boundary":[0.11865116279069766,0.556682655357927,0.1451627906976744,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.14213953488372094,0.556682655357927,0.6559031007751951,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.7668798449612404,0.5845153299297321,0.8194379844961241,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"وسیستم","boundary":[0.7131589147286822,0.5845153299297321,0.7619961240310077,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6808333333333333,0.5845153299297321,0.7082751937984497,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6512984496124031,0.5845153299297321,0.6759496124031008,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1395813953488372,0.5845153299297321,0.14348837209302326,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"138","boundary":[0.11865116279069766,0.5845153299297321,0.1451627906976744,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14353488372093023,0.5845153299297321,0.6454379844961253,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"تاکید","boundary":[0.814577519379845,0.6121833141194554,0.8462054263565891,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7974147286821706,0.6121833141194554,0.8091589147286822,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7584935924940646,0.6121833141194554,0.7921029204975663,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.7126007751937985,0.6121833141194554,0.7532340026888641,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.666577519379845,0.6121833141194554,0.7072751937984496,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6540426356589147,0.6121833141194554,0.6612787882724871,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6082519379844962,0.6121833141194554,0.6487322825150732,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.11818604651162791,0.6121833141194554,0.14609302325581394,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6121833141194554,0.6010193798449622,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"عملکردهای","boundary":[0.7468410852713179,0.6400159886912604,0.819329457364341,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7038178294573645,0.6400159886912604,0.7419573643410854,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.68265503875969,0.6400159886912604,0.698701550387597,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6659108527131783,0.6400159886912604,0.6777713178294574,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.6107945736434108,0.6400159886912604,0.6607945736434109,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.5491666666666667,0.6400159886912604,0.6059108527131782,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5089341085271318,0.6400159886912604,0.5440503875968993,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4642829457364341,0.6400159886912604,0.5038178294573643,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.13493023255813952,0.6400159886912604,0.14279069767441863,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"139","boundary":[0.11865116279069766,0.6400159886912604,0.1451627906976744,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1428372093023256,0.6400159886912604,0.45702713178294524,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"عمکرد","boundary":[0.7785658914728683,0.6676839728809838,0.8194263565891473,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"احساسی","boundary":[0.7195077519379846,0.6676839728809838,0.7728798449612404,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7069728682170543,0.6676839728809838,0.7142090208306267,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.6765542635658914,0.6676839728809838,0.7015542635658913,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6268333333333332,0.6676839728809838,0.6712286821705427,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6117949946751864,0.6676839728809838,0.6215407707358148,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5659263565891473,0.6676839728809838,0.606502432077668,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.11818604651162791,0.6676839728809838,0.14609302325581394,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6676839728809838,0.5574922480620158,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.788003875968992,0.6955578200483091,0.8192829457364339,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7545155038759689,0.6955578200483091,0.7828875968992246,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7047480620155039,0.6955578200483091,0.7496317829457364,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6617248062015505,0.6955578200483091,0.6998643410852714,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6438178294573644,0.6955578200483091,0.6566085271317831,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.604748062015504,0.6955578200483091,0.6389341085271318,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"قائل","boundary":[0.5738178294573644,0.6955578200483091,0.5996317829457365,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5384689922480621,0.6955578200483091,0.5689341085271319,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5054457364341086,0.6955578200483091,0.5335852713178295,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش","boundary":[0.4582364341085271,0.6955578200483091,0.5005620155038759,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.4149806201550387,0.6955578200483091,0.4531201550387597,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.35916666666666663,0.6955578200483091,0.4100968992248062,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.134,0.6955578200483091,0.14186046511627912,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"141","boundary":[0.11865116279069766,0.6955578200483091,0.1451627906976744,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1419069767441861,0.6955578200483091,0.352317829457364,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"مشارکت،","boundary":[0.7633914728682171,0.7232258042380326,0.8194612403100776,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7192054263565891,0.7232258042380326,0.7582751937984497,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6868798449612403,0.7232258042380326,0.7140891472868217,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.6340891472868218,0.7232258042380326,0.6819961240310078,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6224612403100775,0.7232258042380326,0.6292054263565892,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5992054263565891,0.7232258042380326,0.6173449612403101,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.5466472868217054,0.7232258042380326,0.5943217054263567,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13865116279069767,0.7232258042380326,0.14255813953488372,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"142","boundary":[0.11865116279069766,0.7232258042380326,0.1451627906976744,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1426046511627907,0.7232258042380326,0.540748062015504,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7773639413216533,0.7508937884277559,0.8188798449612403,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.7223449612403101,0.7508937884277559,0.7720967080335106,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"کارامد","boundary":[0.6786472868217055,0.7508937884277559,0.7170193798449613,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6661124031007752,0.7508937884277559,0.6733485557143476,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6348022884463631,0.7508937884277559,0.6608125086005229,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.5959263565891473,0.7508937884277559,0.629514789026598,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.11818604651162791,0.7508937884277559,0.14609302325581394,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7508937884277559,0.5891201550387605,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7887403100775194,0.7787264629995608,0.819391472868217,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.753624031007752,0.7787264629995608,0.7838565891472868,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"خاطرات","boundary":[0.7003682170542636,0.7787264629995608,0.7485077519379845,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.6475775193798449,0.7787264629995608,0.6952519379844961,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14004651162790696,0.7787264629995608,0.143953488372093,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.11865116279069766,0.7787264629995608,0.1451627906976744,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14400000000000002,0.7787264629995608,0.6419496124031021,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7822286821705426,0.8063944471892841,0.819531007751938,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7310658914728683,0.8063944471892841,0.77734496124031,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6910658914728681,0.8063944471892841,0.7261821705426357,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6480426356589147,0.8063944471892841,0.6861821705426356,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14004651162790696,0.8063944471892841,0.143953488372093,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"145","boundary":[0.11865116279069766,0.8063944471892841,0.1451627906976744,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14400000000000002,0.8063944471892841,0.6419496124031021,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7804031007751938,0.834227121761089,0.8191472868217055,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7346124031007752,0.834227121761089,0.7750927476313523,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.11818604651162791,0.834227121761089,0.14609302325581394,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.834227121761089,0.7275310077519392,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"درگیری","boundary":[0.7717635658914729,0.8618896162714098,0.8195077519379845,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7168798449612404,0.8618896162714098,0.7668798449612404,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7043217054263566,0.8618896162714098,0.7119961240310078,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6610658914728682,0.8618896162714098,0.6992054263565892,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13865116279069767,0.8618896162714098,0.14255813953488372,0.8783586544795784],"dir":"ltr"},{"str":"149","boundary":[0.11865116279069766,0.8618896162714098,0.1451627906976744,0.8783586544795784],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.1426046511627907,0.8618896162714098,0.6524147286821718,0.8783586544795784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11819,0.14044,0.84638,0.87836],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/fb4a0e6e9a82629e754de6dc92025628.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/9a9f589e2be6fdd1e07506ea35d40992.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.14044,0.1535,0.13465]},"elements":[{"words":[{"str":"قرار","boundary":[0.7973449612403101,0.1404414388449714,0.8194612403100775,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7638565891472869,0.1404414388449714,0.7922286821705427,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7208333333333334,0.1404414388449714,0.7589728682170543,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7089728682170543,0.1404414388449714,0.715717054263566,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6585077519379844,0.1404414388449714,0.7040891472868216,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6406007751937984,0.1404414388449714,0.6533914728682171,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.593624031007752,0.1404414388449714,0.635717054263566,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5482751937984496,0.1404414388449714,0.5885077519379844,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13865116279069767,0.1404414388449714,0.14255813953488372,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"151","boundary":[0.11865116279069766,0.1404414388449714,0.1451627906976744,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1426046511627907,0.1404414388449714,0.540748062015504,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"سوء","boundary":[0.7934689922480621,0.16827411341677653,0.8184689922480621,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7437480620155039,0.16827411341677653,0.7881320696612512,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.72865503875969,0.16827411341677653,0.7384362538308996,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان،","boundary":[0.670562015503876,0.16827411341677653,0.7233294573643412,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"نادیده","boundary":[0.6289573643410853,0.16827411341677653,0.665247456191779,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.5836317829457365,0.16827411341677653,0.623660814210175,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"انها","boundary":[0.5576317829457365,0.16827411341677653,0.5782948603589254,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5450968992248062,0.16827411341677653,0.5523330518383786,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.5270506326098645,0.16827411341677653,0.5396782945736435,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.47839922480620156,0.16827411341677653,0.5218132762997598,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46446899224806204,0.16827411341677653,0.47308466549410466,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"انها","boundary":[0.438468992248062,0.16827411341677653,0.4591320696612509,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.43098062015503824,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"رویارویی","boundary":[0.7636937984496125,0.1959420976064998,0.81881007751938,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7100193798449612,0.1959420976064998,0.7583682170542636,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6960891472868217,0.1959420976064998,0.7047048205328643,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.6417743552474657,0.1959420976064998,0.6907635658914729,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6226472868217054,0.1959420976064998,0.6364794228905785,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.5903682170542636,0.1959420976064998,0.6173217054263566,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.5812131782945743,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"رویارویی","boundary":[0.7636937984496125,0.22361008179622308,0.81881007751938,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7100193798449612,0.22361008179622308,0.7583682170542636,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6960891472868217,0.22361008179622308,0.7047048205328643,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6502984496124031,0.22361008179622308,0.6907787941429802,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"الکلی","boundary":[0.610577519379845,0.22361008179622308,0.6449615270255921,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.6049728682170552,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7705658914728682,0.25144275636802804,0.8190542635658916,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7247751937984497,0.25144275636802804,0.7652555383290267,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"زندانی","boundary":[0.6797286821705426,0.25144275636802804,0.7194752992981974,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.11818604651162791,0.25144275636802804,0.14609302325581394,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25144275636802804,0.6721821705426368,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.77465503875969,0.2791107405577515,0.8188914728682171,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.7351666666666666,0.2791107405577515,0.7693538577052641,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6893759689922481,0.2791107405577515,0.7298563135228251,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6768410852713178,0.2791107405577515,0.6840772378848902,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6457248062015504,0.2791107405577515,0.6715411907710657,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.599701550387597,0.2791107405577515,0.6403992248062016,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5818410852713178,0.2791107405577515,0.5942829457364341,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5391684146860891,0.2791107405577515,0.576422480620155,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5095583047959793,0.2791107405577515,0.5338800630377375,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.4833062015503876,0.2791107405577515,0.5042699531476276,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.424515503875969,0.2791107405577515,0.478016647036635,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.11818604651162791,0.2791107405577515,0.14609302325581394,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2791107405577515,0.41912015503875916,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.7980077519379846,0.30714927810715853,0.8464263565891473,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7643100775193798,0.30714927810715853,0.7926821705426357,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7055193798449613,0.30714927810715853,0.7590205230056273,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6883333333333334,0.30340997011555776,0.6999612403100776,0.3198790083237264],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.6280503875968992,0.30714927810715853,0.6829341085271318,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.615515503875969,0.30714927810715853,0.6227516564895413,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.5732364341085272,0.30714927810715853,0.6098410852713179,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"تقاوت","boundary":[0.5300271317829458,0.30714927810715853,0.5677945736434109,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4963294573643411,0.30714927810715853,0.5247015503875969,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.43335271317829455,0.30714927810715853,0.49100387596899225,0.32361831631532717],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.11818604651162791,0.30714927810715853,0.14609302325581394,0.32361831631532717],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.30714927810715853,0.42702713178294527,0.32361831631532717],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.7981666666666668,0.33481726229688186,0.8186317829457366,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7856317829457364,0.33481726229688186,0.7928679355593088,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7542829457364342,0.33481726229688186,0.7803318884454842,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.708201206818448,0.33481726229688186,0.7489573643410854,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6903527131782945,0.33481726229688186,0.7029325357439162,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6478893449186472,0.33481726229688186,0.685050966994326,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6182792350285373,0.33481726229688186,0.6426009932702956,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5920271317829457,0.33481726229688186,0.6129908833801856,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.533468992248062,0.33481726229688186,0.5867015503875969,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5241899224806201,0.33481726229688186,0.5281364635462663,0.3512863005050505],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.4716782945736434,0.33481726229688186,0.5189000460196933,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.4258875968992248,0.33481726229688186,0.46636794142980187,0.3512863005050505],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.11818604651162791,0.33481726229688186,0.14609302325581394,0.3512863005050505],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.33481726229688186,0.41912015503875916,0.3512863005050505],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.8079496124031007,0.36264993686868685,0.8459961240310078,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7742519379844961,0.36264993686868685,0.8026240310077519,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.7226472868217053,0.36264993686868685,0.7689657214619539,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7101124031007752,0.36264993686868685,0.7173485557143475,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6534147286821705,0.36264993686868685,0.7047868217054263,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6408798449612403,0.36264993686868685,0.6481159975748126,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5886007751937984,0.36264993686868685,0.6355899685003135,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5707403100775194,0.36264993686868685,0.5831821705426357,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5282286821705426,0.36264993686868685,0.5653217054263565,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.482437984496124,0.36264993686868685,0.5229183290267011,0.3791189750768555],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.11818604651162791,0.36264993686868685,0.14609302325581394,0.3791189750768555],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.36264993686868685,0.4744689922480615,0.3791189750768555],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7807685650254811,0.3903179210584102,0.81884496124031,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.7501007751937984,0.3903179210584102,0.7754823468900399,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7375658914728682,0.3903179210584102,0.7448020440864406,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.712427301269762,0.3903179210584102,0.7322403100775194,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6934031007751937,0.3903179210584102,0.7071608457669973,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6546705426356589,0.3903179210584102,0.687984496124031,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6209728682170543,0.3903179210584102,0.64934496124031,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.5822054263565891,0.3903179210584102,0.6156007751937984,0.4067869592665788],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.11818604651162791,0.3903179210584102,0.14609302325581394,0.4067869592665788],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3903179210584102,0.5733062015503881,0.4067869592665788],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7806705426356589,0.41815059563021517,0.8187170542635659,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7469728682170543,0.41815059563021517,0.7753449612403102,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6900949102407181,0.41815059563021517,0.7416472868217056,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6709728682170544,0.41815059563021517,0.6848013693390453,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6184612403100775,0.41815059563021517,0.6656829917561274,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"پدرها","boundary":[0.5798798449612403,0.41815059563021517,0.6131356589147288,0.4346196338383838],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.11818604651162791,0.41815059563021517,0.14609302325581394,0.4346196338383838],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.41815059563021517,0.5733062015503881,0.4346196338383838],"dir":"ltr"},{"str":"قوانین","boundary":[0.8068705924049105,0.44581857981993855,0.8461124031007752,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.7531821705426357,0.44581857981993855,0.8015838197146563,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7181124031007752,0.44581857981993855,0.7477170542635659,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6725542635658915,0.44581857981993855,0.7127868217054264,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6633132761345676,0.44581857981993855,0.6671821705426357,0.4622876180281072],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.6244612403100774,0.44581857981993855,0.6580228167883394,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6093954920128448,0.44581857981993855,0.6190658914728682,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5710426356589148,0.44581857981993855,0.60410597553742,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"سالاری","boundary":[0.5171124031007751,0.44581857981993855,0.5657397056891341,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.11818604651162791,0.44581857981993855,0.14609302325581394,0.4622876180281072],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44581857981993855,0.5100503875968989,0.4622876180281072],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8008957515352864,0.4736512543917435,0.8463798449612403,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7536589147286821,0.4736512543917435,0.7956052552099063,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.11818604651162791,0.4736512543917435,0.14609302325581394,0.49012029259991213],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4736512543917435,0.7472984496124044,0.49012029259991213],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.5124546029246266,0.8464961240310077,0.5276061180761419],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7580635880553881,0.5124546029246266,0.8053147286821706,0.5276061180761419],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7485658914728682,0.5124546029246266,0.7535082170542635,0.5276061180761419],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.6923970542635659,0.5124546029246266,0.7431468217054263,0.5276061180761419],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسیستم","boundary":[0.6009816443504816,0.5124546029246266,0.6874761240310078,0.5276061180761419],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5801356589147287,0.5124546029246266,0.5961494291754758,0.5276061180761419],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.11679069767441862,0.5124546029246266,0.14748837209302326,0.5276061180761419],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.5124546029246266,0.5775880620155035,0.5276061180761419],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.8056356589147288,0.5436721151734739,0.8464728682170544,0.5601411533816425],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7931007751937985,0.5436721151734739,0.8003369278073709,0.5601411533816425],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7575658914728682,0.5436721151734739,0.7877751937984496,0.5601411533816425],"dir":"rtl"},{"str":"بچه","boundary":[0.7271818082661369,0.5436721151734739,0.7521240310077519,0.5601411533816425],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7083333333333334,0.5436721151734739,0.7218815161076702,0.5601411533816425],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.11818604651162791,0.5436721151734739,0.14609302325581394,0.5601411533816425],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5436721151734739,0.7077635658914742,0.5601411533816425],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.8266589147286821,0.5715047897452789,0.8464496124031007,0.5879738279534475],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.7836821705426357,0.5715047897452789,0.8212635658914729,0.5879738279534475],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.11818604651162791,0.5715047897452789,0.14609302325581394,0.5879738279534475],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5715047897452789,0.7828798449612415,0.5879738279534475],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7789358012312535,0.5991727739350022,0.8186317829457365,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.7287713178294574,0.5991727739350022,0.7736518366378798,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7162364341085271,0.5991727739350022,0.7234725867220995,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.6691842856618014,0.5991727739350022,0.710841085271318,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.6365710375630469,0.5991727739350022,0.6638962804343606,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6174689922480621,0.5991727739350022,0.631283032335606,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"شباهت","boundary":[0.5667592161428018,0.5991727739350022,0.6123062015503877,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5329875937003509,0.5991727739350022,0.5614760493091843,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5079573643410853,0.5991727739350022,0.5277230468208524,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.46498062015503877,0.5991727739350022,0.502562015503876,0.6156418121431708],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.11818604651162791,0.5991727739350022,0.14609302325581394,0.6156418121431708],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5991727739350022,0.4626085271317824,0.6156418121431708],"dir":"ltr"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.780484496124031,0.6270054485068072,0.8189612403100776,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.750531007751938,0.6270054485068072,0.7750891472868218,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7382286821705426,0.6270054485068072,0.7452054263565892,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.696391472868217,0.6270054485068072,0.7329031007751937,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6503019544968698,0.6270054485068072,0.6910658914728682,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6252519379844961,0.6270054485068072,0.6450301395206794,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.5736240310077519,0.6270054485068072,0.6112054263565891,0.6434744867149759],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.11818604651162791,0.6270054485068072,0.14609302325581394,0.6434744867149759],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6270054485068072,0.5733062015503881,0.6434744867149759],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.7854844961240312,0.6546734326965306,0.818763565891473,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.7197170542635659,0.6546734326965306,0.7801589147286822,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7071821705426358,0.6546734326965306,0.7144183231562081,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6681589147286823,0.6546734326965306,0.7018703623580315,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.622391472868217,0.6546734326965306,0.6628647042257697,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5947403100775194,0.6546734326965306,0.6170945834559906,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5698565891472868,0.6546734326965306,0.5895295777827951,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.5268798449612403,0.6546734326965306,0.5644612403100775,0.6711424709046991],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.11818604651162791,0.6546734326965306,0.14609302325581394,0.6711424709046991],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6546734326965306,0.5258643410852712,0.6711424709046991],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7841356589147287,0.6825061072683355,0.8186937984496124,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.756697900680754,0.6825061072683355,0.7789496124031009,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7316007751937985,0.6825061072683355,0.751408781922638,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.688624031007752,0.6825061072683355,0.7262054263565892,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6760891472868218,0.6825061072683355,0.6833252999003941,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"نزاع","boundary":[0.6461124031007752,0.6825061072683355,0.6708333333333333,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6124147286821705,0.6825061072683355,0.6407868217054262,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.549670542635659,0.6825061072683355,0.6070891472868216,0.6989751454765042],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.11818604651162791,0.6825061072683355,0.14609302325581394,0.6989751454765042],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6825061072683355,0.5456317829457367,0.6989751454765042],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7842418553143269,0.7102152640535794,0.8187868217054263,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7591124031007752,0.7102152640535794,0.7789408624996781,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.7163449612403101,0.7102152640535794,0.7539263565891473,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7038096844633693,0.7102152640535794,0.7110460639807838,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6610193798449613,0.7102152640535794,0.6985107872038432,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"عدالت","boundary":[0.6161821705426357,0.7102152640535794,0.6556240310077519,0.726684302261748],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.11818604651162791,0.7102152640535794,0.14609302325581394,0.726684302261748],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7102152640535794,0.6128798449612415,0.726684302261748],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7842418553143269,0.7380479386253843,0.8187868217054263,0.7545169768335529],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7591124031007752,0.7380479386253843,0.7789408624996781,0.7545169768335529],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.7162910156464151,0.7380479386253843,0.7539263565891472,0.7545169768335529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6972751937984496,0.7380479386253843,0.7110268795982587,0.7545169768335529],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانی","boundary":[0.6426937984496124,0.7380479386253843,0.6918333333333333,0.7545169768335529],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.11818604651162791,0.7380479386253843,0.14609302325581394,0.7545169768335529],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7380479386253843,0.6405542635658927,0.7545169768335529],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7734496124031008,0.7657159228151076,0.818984496124031,0.7821849610232762],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.11818604651162791,0.7657159228151076,0.14609302325581394,0.7821849610232762],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7657159228151076,0.7710193798449625,0.7821849610232762],"dir":"ltr"},{"str":"همسالان","boundary":[0.7873449612403102,0.7933839070048309,0.8462519379844963,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7748100775193799,0.7933839070048309,0.7820462301329523,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7287868217054264,0.7933839070048309,0.769484496124031,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7106937984496124,0.7933839070048309,0.7232984496124032,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6679728682170543,0.7933839070048309,0.7052751937984496,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"موجودی","boundary":[0.6086937984496125,0.7933839070048309,0.6626816206646817,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5499031007751938,0.7933839070048309,0.6034042439358599,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.11818604651162791,0.7933839070048309,0.14609302325581394,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7933839070048309,0.5495852713178297,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.7866356589147286,0.821216581576636,0.8188914728682172,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7469147286821706,0.821216581576636,0.7813344778603029,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.6827519379844962,0.821216581576636,0.7415891472868218,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.11818604651162791,0.821216581576636,0.14609302325581394,0.8376856197848046],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.821216581576636,0.680089147286823,0.8376856197848046],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگی","boundary":[0.7621821705426356,0.8488845657663593,0.8187403100775195,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7496472868217054,0.8488845657663593,0.7568834394352777,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.6985542635658915,0.8488845657663593,0.7442286821705426,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6527635658914729,0.8488845657663593,0.6932439104220499,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6356316128956596,0.8488845657663593,0.6472751937984497,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6018798449612403,0.8488845657663593,0.6303245904138667,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5621821705426356,0.8488845657663593,0.596579950460988,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.49804263565891477,0.8488845657663593,0.5568565891472869,0.8653536039745279],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.11818604651162791,0.8488845657663593,0.14609302325581394,0.8653536039745279],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8488845657663593,0.49423643410852663,0.8653536039745279],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.14044,0.8465,0.86535],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/2d4241ee45a60673f4ed6230139cd908.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/57c69ac2f29da5001458c53905a9aa29.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.14044,0.1535,0.13876]},"elements":[{"words":[{"str":"محبوبیت","boundary":[0.7612054263565893,0.1404414388449714,0.8188565891472869,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7486705426356589,0.1404414388449714,0.7559066952492313,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاههای","boundary":[0.6725668457387904,0.1404414388449714,0.7433449612403101,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.6233914728682171,0.1404414388449714,0.6673038217761127,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.6207868217054276,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7608565891472868,0.16827411341677653,0.8187403100775195,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.6967170542635659,0.16827411341677653,0.755531007751938,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6841817774866252,0.16827411341677653,0.6914181570040399,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6383914728682171,0.16827411341677653,0.6788828802270991,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"برونی","boundary":[0.5970658914728683,0.16827411341677653,0.6329728682170542,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.5554612403100775,0.16827411341677653,0.5917403100775194,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.5495852713178297,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7609031007751939,0.1959420976064998,0.8187868217054264,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.6967635658914729,0.1959420976064998,0.7555775193798451,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6842282891145323,0.1959420976064998,0.6914646686319468,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6384379844961241,0.1959420976064998,0.678929391855006,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.5949961240310078,0.1959420976064998,0.6331124031007752,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.5533682170542635,0.1959420976064998,0.5897397112153575,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.5456317829457367,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7656821705426357,0.22361008179622308,0.8187751937984497,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7531472868217055,0.22361008179622308,0.7603834394352779,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"همسالانشان","boundary":[0.6685658914728683,0.22361008179622308,0.7478217054263566,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.6682286821705439,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7824961240310077,0.25144275636802804,0.8190775193798449,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"پسندی","boundary":[0.7318798449612404,0.25144275636802804,0.7770658914728682,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"وعدم","boundary":[0.6932984496124032,0.25144275636802804,0.7265912116616111,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6514612403100775,0.25144275636802804,0.6879728682170542,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"پسندی","boundary":[0.6006007751937985,0.25144275636802804,0.6461356589147287,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.11818604651162791,0.25144275636802804,0.14609302325581394,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25144275636802804,0.5970658914728691,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7656821705426357,0.2791107405577515,0.8188682170542636,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7531476818613811,0.2791107405577515,0.7603836064259787,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7134263565891472,0.2791107405577515,0.7478491177447242,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"عاشقانه","boundary":[0.6606589147286821,0.2791107405577515,0.7081936525536654,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.11818604651162791,0.2791107405577515,0.14609302325581394,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2791107405577515,0.6603217054263579,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"زورگویی","boundary":[0.7921937984496124,0.3069845877250768,0.8463333333333333,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7796589147286821,0.3069845877250768,0.7868950673422545,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"پرخاشگری","boundary":[0.7046124031007751,0.3069845877250768,0.7743333333333333,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.11818604651162791,0.3069845877250768,0.14609302325581394,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3069845877250768,0.7038100775193812,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7810426356589147,0.3346525719148002,0.8186007751937985,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.74734496124031,0.3346525719148002,0.7757170542635659,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"رشدی","boundary":[0.701577519379845,0.3346525719148002,0.7420193798449614,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6576705426356589,0.3346525719148002,0.696286229543497,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6439496124031008,0.3346525719148002,0.6524358347990359,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6099895772691526,0.3346525719148002,0.638665905771568,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"قربانی","boundary":[0.5654147286821706,0.3346525719148002,0.6047058706376199,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5505542635658915,0.3346525719148002,0.5600891472868218,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"زورگو","boundary":[0.5091821705426357,0.3346525719148002,0.5452632973031991,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4724612403100775,0.3346525719148002,0.5039961240310078,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.11818604651162791,0.3346525719148002,0.14609302325581394,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3346525719148002,0.4705155038759685,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"جنسیت","boundary":[0.7983333333333333,0.36248524648660513,0.8464961240310077,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.11818604651162791,0.36248524648660513,0.14609302325581394,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.36248524648660513,0.7947984496124044,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.772717054263566,0.3901532306763285,0.8186472868217055,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7279031007751938,0.3901532306763285,0.76734496124031,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"گرایانه","boundary":[0.6814147286821706,0.3901532306763285,0.7226072052873777,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.6202159289822455,0.3901532306763285,0.6760891472868218,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.5747403100775195,0.3901532306763285,0.6149523403578168,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.533624031007752,0.3901532306763285,0.5694033874907084,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.11818604651162791,0.3901532306763285,0.14609302325581394,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3901532306763285,0.5298178294573643,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7744842402747879,0.4179859052481335,0.8188333333333333,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"جنس،","boundary":[0.729391472868217,0.4179859052481335,0.7691991624613285,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.6875542635658914,0.4179859052481335,0.7240915783679647,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.675050636946696,0.4179859052481335,0.6822687454233265,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.6159496124031008,0.4179859052481335,0.6697651188041309,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.11818604651162791,0.4179859052481335,0.14609302325581394,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4179859052481335,0.6128798449612415,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7822170542635659,0.44581857981993855,0.8188217054263566,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7485193798449613,0.44581857981993855,0.7768914728682171,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6918217054263566,0.44581857981993855,0.7431937984496124,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6799612403100775,0.4420792718283377,0.6915891472868217,0.45854831003650637],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6212967231420043,0.44581857981993855,0.6747403100775193,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"جنسیت","boundary":[0.5678100775193798,0.44581857981993855,0.6160059546049947,0.4622876180281072],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.11818604651162791,0.44581857981993855,0.14609302325581394,0.4622876180281072],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44581857981993855,0.5653992248062021,0.4622876180281072],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.8005077519379845,0.4736512543917435,0.8188333333333334,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7390996499124781,0.4736512543917435,0.7950658914728682,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.6938481257266668,0.4736512543917435,0.7338360612880493,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6566150246787792,0.4736512543917435,0.6885656795154977,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.6201356589147287,0.4736512543917435,0.6513325784676102,0.49012029259991213],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.11818604651162791,0.4736512543917435,0.14609302325581394,0.49012029259991213],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4736512543917435,0.6168333333333346,0.49012029259991213],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7928100775193799,0.5013466869784804,0.8188333333333334,0.5178157251866491],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7313977206988314,0.5013466869784804,0.7873682170542635,0.5178157251866491],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.6860999142709763,0.5013466869784804,0.7261329767652225,0.5178157251866491],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6670658914728682,0.5013466869784804,0.6808307396671098,0.5178157251866491],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.613391472868217,0.5013466869784804,0.6617403100775194,0.5178157251866491],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.11818604651162791,0.5013466869784804,0.14609302325581394,0.5178157251866491],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5013466869784804,0.6128798449612415,0.5178157251866491],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7807631773695214,0.5290146711682038,0.8187635658914728,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7469633183010581,0.5290146711682038,0.7754757081275091,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7052286821705426,0.5290146711682038,0.741694284787927,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"طفولیت","boundary":[0.6506007751937984,0.5290146711682038,0.6999031007751938,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.11818604651162791,0.5290146711682038,0.14609302325581394,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5290146711682038,0.6484612403100788,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.7772676180408739,0.5568473457400087,0.8186085271317829,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7583062015503876,0.5568473457400087,0.7720185429880198,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.7062364341085271,0.5568473457400087,0.753003271580607,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"آغازین","boundary":[0.6587380272982355,0.5568473457400087,0.7009372152198354,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6116317829457364,0.5568473457400087,0.6534697531744899,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5990968992248062,0.5568473457400087,0.6063330518383786,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"سنین","boundary":[0.5594535233300997,0.5568473457400087,0.5937713178294574,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5239755599835697,0.5568473457400087,0.5541863567639373,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"دبستانی","boundary":[0.468468992248062,0.5568473457400087,0.5187083934174073,0.5733163839481774],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.11818604651162791,0.5568473457400087,0.14609302325581394,0.5733163839481774],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5568473457400087,0.4665620155038755,0.5733163839481774],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7789961240310077,0.5845153299297321,0.8186705426356589,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7464379844961241,0.5845153299297321,0.773717054263566,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7273682170542636,0.5845153299297321,0.7411589147286821,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6960193798449613,0.5845153299297321,0.7220683225540113,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.6551356589147287,0.5845153299297321,0.6906937984496124,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5963265443187519,0.5845153299297321,0.6498361803724128,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.551484496124031,0.5845153299297321,0.5910401272029907,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5335034591312354,0.5845153299297321,0.5460658914728682,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.4931589147286822,0.5845153299297321,0.5282498102454988,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.11818604651162791,0.5845153299297321,0.14609302325581394,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5845153299297321,0.4902829457364336,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7783333333333333,0.612348004501537,0.8189612403100776,0.6288170427097057],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.11818604651162791,0.612348004501537,0.14609302325581394,0.6288170427097057],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.612348004501537,0.7749728682170556,0.6288170427097057],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.7992170542635659,0.6400159886912604,0.8190077519379845,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.7562403100775195,0.6400159886912604,0.7938217054263567,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.11818604651162791,0.6400159886912604,0.14609302325581394,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6400159886912604,0.7552054263565904,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"همسالان","boundary":[0.7601705426356589,0.6678486632630655,0.819077519379845,0.684317701471234],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.11818604651162791,0.6678486632630655,0.14609302325581394,0.684317701471234],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6678486632630655,0.7512519379844974,0.684317701471234],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7771705426356589,0.6955578200483091,0.8190542635658914,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.11818604651162791,0.6955578200483091,0.14609302325581394,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6955578200483091,0.7749728682170556,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.7233904946201142,0.8464263565891472,0.7398595328282828],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.11818604651162791,0.7233904946201142,0.14609302325581394,0.7398595328282828],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7233904946201142,0.7947984496124044,0.7398595328282828],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.7621663947559837,0.8464961240310077,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7673282743345935,0.7621663947559837,0.8051817054263566,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7576356589147287,0.7621663947559837,0.762577984496124,0.7773179099074988],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7073855756726942,0.7621663947559837,0.75238496124031,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6687505426356588,0.7621663947559837,0.7025170375473906,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.598438307854431,0.7621663947559837,0.6639122476203096,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5466472868217054,0.7621663947559837,0.593620755272617,0.7773179099074988],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.11679069767441862,0.7621663947559837,0.14748837209302326,0.7773179099074988],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.7621663947559837,0.5434020155038756,0.7773179099074988],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.8044147286821706,0.7933839070048309,0.8462984496124031,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7918798449612403,0.7933839070048309,0.7991159975748127,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7458565891472869,0.7933839070048309,0.7865542635658915,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7279961240310078,0.7933839070048309,0.7404379844961241,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6853720844290896,0.7933839070048309,0.722577519379845,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"موجودی","boundary":[0.6259031007751938,0.7933839070048309,0.680104719916121,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5673449612403101,0.7933839070048309,0.620577519379845,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.11818604651162791,0.7933839070048309,0.14609302325581394,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7933839070048309,0.5653992248062021,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7812054263565892,0.821216581576636,0.818763565891473,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7516937984496125,0.821216581576636,0.7758798449612404,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7367265138258392,0.821216581576636,0.7464262424657419,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6898565891472869,0.821216581576636,0.7314589578419688,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6773405419914535,0.821216581576636,0.6845658206102773,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6355899270007007,0.821216581576636,0.6720497734544439,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5887403100775194,0.821216581576636,0.6303262481072164,0.8376856197848046],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.11818604651162791,0.821216581576636,0.14609302325581394,0.8376856197848046],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.821216581576636,0.5851666666666674,0.8376856197848046],"dir":"ltr"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.762577519379845,0.8447673062143171,0.8187170542635659,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.747484496124031,0.8447673062143171,0.7572657111952407,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7014612403100775,0.8447673062143171,0.7421589147286822,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.697107123783981,0.8447673062143171,0.7013682170542637,0.8612363444224858],"dir":"ltr"},{"str":"پرورش","boundary":[0.646161632024091,0.8447673062143171,0.6918216454341204,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"کودک،","boundary":[0.595670542635659,0.8447673062143171,0.6408761536742305,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5831789435851292,0.8447673062143171,0.5903449612403102,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5364147286821705,0.8447673062143171,0.5779315693666579,0.8612363444224858],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.11818604651162791,0.8447673062143171,0.14609302325581394,0.8612363444224858],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8447673062143171,0.5337713178294573,0.8612363444224858],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.14044,0.8465,0.86124],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/e29ab0180ec20d05b4e4429b88a94e31.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/cadcdcb1f1029d705c004c6a77951837.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11819,0.14044,0.15348,0.12164]},"elements":[{"words":[{"str":"تأثیر","boundary":[0.7913565891472868,0.1404414388449714,0.8189147286821704,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7383100775193798,0.1404414388449714,0.7859612403100775,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7257054263565892,0.1404414388449714,0.7329147286821706,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.662984496124031,0.1404414388449714,0.7204263565891472,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6280426356589147,0.1404414388449714,0.6578333333333334,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.5889496124031007,0.1404414388449714,0.6226472868217053,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5699529092043125,0.1404414388449714,0.583690768956607,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5282751937984496,0.1404414388449714,0.5646940657578188,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.4986782945736434,0.1404414388449714,0.5229341085271317,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4836374003533599,0.1404414388449714,0.49338483257673743,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.4368410852713178,0.1404414388449714,0.4783439383564539,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.43493410852713127,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7813333333333333,0.16827411341677653,0.8188914728682171,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7354147286821705,0.16827411341677653,0.7758798449612403,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.6970658914728682,0.16827411341677653,0.7300891472868218,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6485077519379845,0.16827411341677653,0.6917403100775193,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.6405542635658927,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"اقتضائات","boundary":[0.7623594802389122,0.1959420976064998,0.8188333333333334,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7151589147286823,0.1959420976064998,0.7570731986275259,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6800891472868218,0.1959420976064998,0.7096937984496126,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"شایستگی","boundary":[0.6140891472868217,0.1959420976064998,0.6748798449612403,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.6049728682170552,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7877226194917714,0.22361008179622308,0.8186937984496123,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7539408869093255,0.22361008179622308,0.7824329633544749,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6961124031007753,0.22361008179622308,0.7486783919292226,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.683577519379845,0.22361008179622308,0.6908136719934174,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"کارآمدی","boundary":[0.6240049808752688,0.22361008179622308,0.6782519379844961,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5768798449612403,0.22361008179622308,0.6187331000362438,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.5733062015503881,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7663217054263567,0.25144275636802804,0.818984496124031,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7512286821705426,0.25144275636802804,0.7610098972417524,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7087142015503877,0.25144275636802804,0.7459323746242683,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6552286821705426,0.25144275636802804,0.703416361757106,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6094147286821705,0.25144275636802804,0.6498798449612403,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5503682170542635,0.25144275636802804,0.6040426356589147,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.11818604651162791,0.25144275636802804,0.14609302325581394,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25144275636802804,0.5495852713178297,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"انگیزه","boundary":[0.7814844961240309,0.2791107405577515,0.8188565891472869,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.72267931289062,0.2791107405577515,0.7761850175817151,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.703588669950739,0.2791107405577515,0.7173944641743359,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6457170542635658,0.2791107405577515,0.6983038212344547,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.11818604651162791,0.2791107405577515,0.14609302325581394,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2791107405577515,0.6366007751937998,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7663637275457887,0.3069845877250768,0.8189844961240311,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7473333333333334,0.3069845877250768,0.7610955574406334,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.7004031007751939,0.3069845877250768,0.7420338547910174,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.11818604651162791,0.3069845877250768,0.14609302325581394,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3069845877250768,0.691949612403102,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"هویت","boundary":[0.7813100775193799,0.3346525719148002,0.818984496124031,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7622403100775195,0.3346525719148002,0.776031007751938,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.715077519379845,0.3346525719148002,0.7569612403100775,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.11818604651162791,0.3346525719148002,0.14609302325581394,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3346525719148002,0.7077635658914742,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7830193798449613,0.36248524648660513,0.8187868217054264,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7553682170542635,0.36248524648660513,0.7777224904327347,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7095775193798449,0.36248524648660513,0.750057863910422,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7052192006940688,0.36248524648660513,0.7095077519379844,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6579961240310078,0.36248524648660513,0.6999286213268433,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6456937984496124,0.36248524648660513,0.6526705426356589,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5996705426356589,0.36248524648660513,0.6403682170542636,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.11818604651162791,0.36248524648660513,0.14609302325581394,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.36248524648660513,0.5970658914728691,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"رسانه","boundary":[0.8118217054263566,0.3901532306763285,0.8464031007751939,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7927519379844962,0.3901532306763285,0.8064263565891473,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7801240310077519,0.3901532306763285,0.7873333333333333,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7490077519379845,0.3901532306763285,0.7747984496124032,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.702984496124031,0.3901532306763285,0.7436821705426356,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.11818604651162791,0.3901532306763285,0.14609302325581394,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3901532306763285,0.6998565891472881,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7739341085271317,0.4179859052481335,0.8185155038759689,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7588410852713178,0.4179859052481335,0.7686223003425274,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7191413455349397,0.4179859052481335,0.7535438899424426,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6956317829457364,0.4179859052481335,0.7138470293566171,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6479819578788503,0.4179859052481335,0.6903062015503876,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.5833759689922482,0.4179859052481335,0.6426912087535159,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی،","boundary":[0.5262364341085272,0.4179859052481335,0.5780503875968992,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"رژیم","boundary":[0.49184108527131787,0.4179859052481335,0.5209365396082749,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی،","boundary":[0.44351550387596894,0.4179859052481335,0.4864457364341085,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43098062015503874,0.4179859052481335,0.43821677276861115,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"شیوع","boundary":[0.3919250714092035,0.4179859052481335,0.42560852713178293,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"چاقی","boundary":[0.3535852713178294,0.4179859052481335,0.3866409426386304,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.11818604651162791,0.4179859052481335,0.14609302325581394,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4179859052481335,0.3518527131782942,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7743333333333333,0.44565388943785683,0.8189147286821705,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7592403100775195,0.44565388943785683,0.7690215251487291,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7192984496124031,0.44565388943785683,0.7539431147486442,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7067635658914729,0.44565388943785683,0.7139997185050453,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6756457864466117,0.44565388943785683,0.701437984496124,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6105542635658916,0.44565388943785683,0.6703473652504035,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.5564147286821706,0.44565388943785683,0.6051589147286822,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.11818604651162791,0.44565388943785683,0.14609302325581394,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44565388943785683,0.5535387596899227,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7843100775193799,0.4734865640096618,0.8188914728682171,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7720077519379844,0.4734865640096618,0.7789844961240311,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7178682170542636,0.4734865640096618,0.7666821705426357,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.11818604651162791,0.4734865640096618,0.14609302325581394,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4734865640096618,0.7156705426356601,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.7531356589147287,0.5011819965963987,0.8187403100775195,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.6768689561602576,0.5011819965963987,0.7478344778603028,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6578333333333334,0.5011819965963987,0.6715993386215846,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6206705426356589,0.5011819965963987,0.6523682170542636,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6025775193798449,0.5011819965963987,0.6151821705426357,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.548437984496124,0.5011819965963987,0.5972519379844962,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.5087170542635658,0.5011819965963987,0.5431407891672488,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4896705426356589,0.5011819965963987,0.5033914728682171,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.11818604651162791,0.5011819965963987,0.14609302325581394,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5011819965963987,0.4863294573643406,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"ماکروسیستم","boundary":[0.7675108259823576,0.5290146711682038,0.8465193798449612,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7483333333333333,0.5290146711682038,0.7622519825358638,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.11818604651162791,0.5290146711682038,0.14609302325581394,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5290146711682038,0.7472984496124044,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"مسئله","boundary":[0.8087056841909495,0.556682655357927,0.8461201550387597,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.7782131782945736,0.556682655357927,0.8034151006399364,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7656782945736434,0.556682655357927,0.7729144471872158,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7343294573643411,0.556682655357927,0.7603784000733911,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6883062015503876,0.556682655357927,0.7290038759689922,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6757713178294573,0.556682655357927,0.6830074704430297,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6374777199126036,0.556682655357927,0.6704733096951367,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6195387596899226,0.556682655357927,0.6321823441381581,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.577073320662471,0.556682655357927,0.6143294573643411,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"موجوداتی","boundary":[0.5112131782945737,0.556682655357927,0.5717840753557704,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.452422480620155,0.556682655357927,0.5059236237808211,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.11818604651162791,0.556682655357927,0.14609302325581394,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.556682655357927,0.44679457364341035,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7899573643410853,0.5845153299297321,0.845841085271318,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7330271317829458,0.5845153299297321,0.7846317829457364,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7204922480620155,0.5845153299297321,0.7277284006755879,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6893759689922481,0.5845153299297321,0.7151923535617634,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.635701550387597,0.5845153299297321,0.6840503875968993,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6231666666666668,0.5845153299297321,0.6304028192802391,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.5762596899224807,0.5845153299297321,0.6178767902057398,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5583759689922481,0.5845153299297321,0.5709806201550388,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5159105299647965,0.5845153299297321,0.5530713037350247,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4530736434108527,0.5845153299297321,0.5106212846580959,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3942829457364341,0.5845153299297321,0.44778408889710014,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.11818604651162791,0.5845153299297321,0.14609302325581394,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5845153299297321,0.3913875968992243,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.762937984496124,0.6121833141194554,0.8188217054263566,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7058333333333334,0.6121833141194554,0.757612403100775,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6867635658914729,0.6121833141194554,0.7005542635658915,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"فردگرایی","boundary":[0.6233449612403101,0.6121833141194554,0.6814844961240311,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6108140755401616,0.6121833141194554,0.6180479201715322,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.5773217054263566,0.6121833141194554,0.6055170344713838,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"گرایی","boundary":[0.5350193798449612,0.6121833141194554,0.5720258099385405,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.11818604651162791,0.6121833141194554,0.14609302325581394,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6121833141194554,0.5337713178294573,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.762717054263566,0.6400159886912604,0.8186007751937985,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7058390962872296,0.6400159886912604,0.757391472868217,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6867170542635659,0.6400159886912604,0.7005455553855569,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکار","boundary":[0.6476937984496124,0.6400159886912604,0.6813801316767548,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6119031007751937,0.6400159886912604,0.6423702920679664,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5993682170542636,0.6400159886912604,0.6066043696678359,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.555670542635659,0.6400159886912604,0.5940426356589148,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4966472868217054,0.6400159886912604,0.5503710640933429,0.656485026899429],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.11818604651162791,0.6400159886912604,0.14609302325581394,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6400159886912604,0.49423643410852663,0.656485026899429],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7627868217054262,0.6676839728809838,0.8186705426356589,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7058565891472868,0.6676839728809838,0.7574612403100774,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6933217054263565,0.6676839728809838,0.7005578580399289,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.66334496124031,0.6676839728809838,0.6879961240310077,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.6182751937984495,0.6676839728809838,0.6580331530557058,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.11818604651162791,0.6676839728809838,0.14609302325581394,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6676839728809838,0.6168333333333346,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.8138914728682171,0.6955578200483091,0.8464496124031008,0.7120268582564778],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.11818604651162791,0.6955578200483091,0.14609302325581394,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6955578200483091,0.8066589147286835,0.7120268582564778],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.7862751937984497,0.7232258042380326,0.8188333333333334,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7737289299633511,0.7232258042380326,0.7809031007751938,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"ایدئولوژی","boundary":[0.7067265720870373,0.7232258042380326,0.7684415270155344,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6729865741150116,0.7232258042380326,0.701461090658765,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6312519379844961,0.7232258042380326,0.6677175406018805,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.5812751937984496,0.7232258042380326,0.6259263565891473,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.11818604651162791,0.7232258042380326,0.14609302325581394,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7232258042380326,0.5733062015503881,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.797937984496124,0.7508937884277559,0.8464263565891472,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7854031007751938,0.7508937884277559,0.7926392533887662,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7517286821705427,0.7508937884277559,0.7800077519379844,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7180310077519381,0.7508937884277559,0.7464031007751938,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6681007751937985,0.7508937884277559,0.7126124031007752,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.11818604651162791,0.7508937884277559,0.14609302325581394,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7508937884277559,0.6642751937984509,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7705699471742935,0.7787264629995608,0.8190193798449613,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7514521208427106,0.7787264629995608,0.7652775732995749,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"حکومتهای","boundary":[0.6779022273173928,0.7787264629995608,0.746159746967992,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6417403100775193,0.7787264629995608,0.6726355497325035,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"سالار","boundary":[0.6024612403100775,0.7787264629995608,0.6364373801077389,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.11818604651162791,0.7787264629995608,0.14609302325581394,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7787264629995608,0.6010193798449622,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7876937984496125,0.8063944471892841,0.818717054263566,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7340618830413399,0.8063944471892841,0.7823682170542636,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7149496124031008,0.8063944471892841,0.7287710471451445,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6849728682170543,0.8063944471892841,0.7096541097336592,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.635484496124031,0.8063944471892841,0.6797635658914729,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.11818604651162791,0.8063944471892841,0.14609302325581394,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8063944471892841,0.6326472868217067,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7705269993204097,0.834227121761089,0.8191705426356589,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7514147286821706,0.834227121761089,0.7652361634242142,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.6910193798449613,0.834227121761089,0.7460193798449613,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"خودکامه","boundary":[0.6322286821705426,0.834227121761089,0.6856937984496125,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.11818604651162791,0.834227121761089,0.14609302325581394,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.834227121761089,0.6286937984496136,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7704804876925027,0.8618896162714098,0.8189263565891474,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7513682170542636,0.8618896162714098,0.7651896517963073,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"کشمکش","boundary":[0.6863217054263566,0.8618896162714098,0.7460426356589148,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.652624031007752,0.8618896162714098,0.6809961240310077,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6029263565891473,0.8618896162714098,0.6472054263565892,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.11818604651162791,0.8618896162714098,0.14609302325581394,0.8783586544795784],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8618896162714098,0.6010193798449622,0.8783586544795784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11819,0.14044,0.84652,0.87836],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/fb3ac92429ae34793ad28ed24b10b8ea.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/ee082482917ac6740d036cdac1d853a5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.14044,0.15348,0.12486]},"elements":[{"words":[{"str":"تأثیر","boundary":[0.7909108527131783,0.1404414388449714,0.8184689922480621,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7377248062015505,0.1404414388449714,0.7855387596899226,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6789341085271319,0.1404414388449714,0.7324352516877978,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6619806201550388,0.1404414388449714,0.6737248062015504,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6282299405354206,0.1404414388449714,0.6566968930697605,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5885620155038759,0.1404414388449714,0.6229462134501423,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5761322742657495,0.1404414388449714,0.5833077301015395,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.5111434108527132,0.1404414388449714,0.570877988863413,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4521434108527132,0.1404414388449714,0.5058538563389606,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.39823643410852716,0.1404414388449714,0.4468178294573643,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.39534108527131734,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7909108527131783,0.16827411341677653,0.8184689922480621,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7377248062015505,0.16827411341677653,0.7855387596899226,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6808751132588342,0.16827411341677653,0.7323992248062016,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6473062015503875,0.16827411341677653,0.6756188966072686,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6075852713178295,0.16827411341677653,0.6420050204959618,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5950503875968992,0.16827411341677653,0.6022865402104716,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.5300038759689923,0.16827411341677653,0.5897248062015505,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.47121317829457365,0.16827411341677653,0.5247143214552398,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4173062015503876,0.16827411341677653,0.4658875968992248,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.4151666666666662,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"موجودی","boundary":[0.7644922480620157,0.1959420976064998,0.8186782945736435,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.705701550387597,0.1959420976064998,0.759202693548263,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6685991453839982,0.1959420976064998,0.7003062015503876,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6494784980930398,0.1959420976064998,0.6633059905851597,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6148643410852714,0.1959420976064998,0.6441853432942015,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"نابرابری","boundary":[0.5597713178294573,0.1959420976064998,0.6096296332486484,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5260736434108527,0.1959420976064998,0.5544457364341085,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4672829457364341,0.1959420976064998,0.5207840888971002,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.45865503875968944,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.22361008179622308,0.8464263565891472,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.7947984496124044,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.26255067231417434,0.8464961240310077,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.772039249245809,0.26255067231417434,0.8052328682170542,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7625193798449612,0.26255067231417434,0.7674617054263565,0.2777021874656895],"dir":"ltr"},{"str":"خطرات","boundary":[0.6982004616709734,0.26255067231417434,0.7570984496124032,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6842170956072352,0.26255067231417434,0.6933617054263567,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6272782614676226,0.26255067231417434,0.6793783393626185,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.5710658914728682,0.26255067231417434,0.6223505426356589,0.2777021874656895],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.11679069767441862,0.26255067231417434,0.14748837209302326,0.2777021874656895],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.26255067231417434,0.5678206201550384,0.2777021874656895],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7979031007751938,0.29380935715854195,0.8463914728682169,0.3102783953667106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7853655134226906,0.29380935715854195,0.7926032267919195,0.3102783953667106],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.7431063693758491,0.29380935715854195,0.7800656394394165,0.3102783953667106],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6940193798449612,0.29380935715854195,0.7378046231918804,0.3102783953667106],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6352286821705425,0.29380935715854195,0.6887298253312086,0.3102783953667106],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.11818604651162791,0.29380935715854195,0.14609302325581394,0.3102783953667106],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.29380935715854195,0.6286937984496136,0.3102783953667106],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.8175426356589147,0.32164203173034694,0.8464031007751938,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.790124031007752,0.32164203173034694,0.8122170542635658,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7313333333333333,0.32164203173034694,0.7848344764939994,0.3381110699385156],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.11818604651162791,0.32164203173034694,0.14609302325581394,0.3381110699385156],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.32164203173034694,0.7235775193798463,0.3381110699385156],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7776715026481978,0.34931001592007027,0.8188333333333334,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7438803511337326,0.34931001592007027,0.7723835380707014,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.7029447937631913,0.34931001592007027,0.7386140481613753,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6704483563247097,0.34931001592007027,0.6976757285499517,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6514147286821705,0.34931001592007027,0.6651792911114702,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"بزهکاری","boundary":[0.5890792494836512,0.34931001592007027,0.6460193798449613,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5553508535489667,0.34931001592007027,0.58381235750114,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.5170658914728682,0.34931001592007027,0.5500860130800894,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5045364053976457,0.34931001592007027,0.5117694420518709,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.4740891472868217,0.34931001592007027,0.4992399559766485,0.3657790541282389],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.11818604651162791,0.34931001592007027,0.14609302325581394,0.3657790541282389],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.34931001592007027,0.4705155038759685,0.3657790541282389],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7981124031007752,0.37714269049187527,0.8187868217054264,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7523217054263566,0.37714269049187527,0.7928020499569336,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.7342497622104912,0.37714269049187527,0.7468798449612403,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7000426356589147,0.37714269049187527,0.728950450611119,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانی","boundary":[0.6414844961240309,0.37714269049187527,0.694717054263566,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"بدرفتار","boundary":[0.5944909498905827,0.37714269049187527,0.6361851845246588,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؟","boundary":[0.5524612403100775,0.37714269049187527,0.5892287192611549,0.3936117287000439],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.11818604651162791,0.37714269049187527,0.14609302325581394,0.3936117287000439],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.37714269049187527,0.5456317829457367,0.3936117287000439],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7911124031007752,0.4048106746815986,0.8186705426356589,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.7269728682170542,0.4048106746815986,0.7857868217054264,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.714437984496124,0.4048106746815986,0.7216741371096963,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6804771427972013,0.4048106746815986,0.7091541523743589,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6463217054263566,0.4048106746815986,0.6751933106754361,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6189031007751937,0.4048106746815986,0.6409961240310077,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5598915791747241,0.4048106746815986,0.6136036222328778,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.5196705426356588,0.4048106746815986,0.5546079129164093,0.42127971288976723],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.11818604651162791,0.4048106746815986,0.14609302325581394,0.42127971288976723],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4048106746815986,0.514003875968992,0.42127971288976723],"dir":"ltr"},{"str":"خطر","boundary":[0.8177751937984495,0.4326433492534036,0.8464263565891472,0.4491123874615722],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.7717519379844962,0.4326433492534036,0.8124496124031008,0.4491123874615722],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7132170542635659,0.4326433492534036,0.7663100775193799,0.4491123874615722],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.11818604651162791,0.4326433492534036,0.14609302325581394,0.4491123874615722],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4326433492534036,0.7117170542635671,0.4491123874615722],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8022635658914729,0.4603113334431269,0.8465193798449613,0.47678037165129555],"dir":"rtl"},{"str":"الکل","boundary":[0.7671555339275348,0.4603113334431269,0.7968217054263567,0.47678037165129555],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7480542635658916,0.4603113334431269,0.7618677432298604,0.47678037165129555],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7204031007751938,0.4603113334431269,0.7427573741536649,0.47678037165129555],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.6622868217054264,0.4603113334431269,0.7151705426356589,0.47678037165129555],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.11818604651162791,0.4603113334431269,0.14609302325581394,0.47678037165129555],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4603113334431269,0.6603217054263579,0.47678037165129555],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.8097868217054264,0.4881440080149319,0.8462286821705426,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7916937984496125,0.4881440080149319,0.8042984496124033,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوان","boundary":[0.741763565891473,0.4881440080149319,0.7862519379844962,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.723928158630196,0.4881440080149319,0.7364379844961242,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.6806705426356591,0.4881440080149319,0.7186361710737637,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"انحراف","boundary":[0.6298415778693838,0.4881440080149319,0.6753449612403101,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6109728682170543,0.4881440080149319,0.6245492662881441,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.579624031007752,0.4881440080149319,0.605672973716802,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5208333333333334,0.4881440080149319,0.5743344764939994,0.5046130462231005],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.11818604651162791,0.4881440080149319,0.14609302325581394,0.5046130462231005],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4881440080149319,0.514003875968992,0.5046130462231005],"dir":"ltr"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7859612403100775,0.5158394406016689,0.818984496124031,0.5323084788098374],"dir":"rtl"},{"str":"خواندگی","boundary":[0.7262403100775194,0.5158394406016689,0.780663232175757,0.5323084788098374],"dir":"rtl"},{"str":"278","boundary":[0.11818604651162791,0.5158394406016689,0.14609302325581394,0.5323084788098374],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5158394406016689,0.7235775193798463,0.5323084788098374],"dir":"ltr"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.8015658914728683,0.5435074247913922,0.8463565891472868,0.5599764629995608],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.7555426356589148,0.5435074247913922,0.7962403100775194,0.5599764629995608],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.11818604651162791,0.5435074247913922,0.14609302325581394,0.5599764629995608],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5435074247913922,0.7552054263565904,0.5599764629995608],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7819573643410849,0.5713400993631972,0.8195620155038755,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"خطر،","boundary":[0.7466085271317827,0.5713400993631972,0.7773062015503873,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.7080038759689921,0.5713400993631972,0.7417248062015502,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری،","boundary":[0.6617248062015503,0.5713400993631972,0.7031201550387596,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت،","boundary":[0.5998643410852713,0.5713400993631972,0.6568410852713177,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت،","boundary":[0.5368410852713178,0.5713400993631972,0.5949806201550387,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت،","boundary":[0.48335271317829465,0.5713400993631972,0.5319573643410853,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"انفعال","boundary":[0.4452131782945736,0.5713400993631972,0.4787015503875968,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4340503875968992,0.5713400993631972,0.4405620155038759,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.3880038759689922,0.5713400993631972,0.42916666666666664,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.34544573643410853,0.5713400993631972,0.3831201550387597,0.5878091375713658],"dir":"rtl"},{"str":"....","boundary":[0.12772093023255812,0.5713400993631972,0.1434883720930233,0.5878091375713658],"dir":"ltr"},{"str":"282","boundary":[0.11911627906976743,0.5713400993631972,0.14493023255813953,0.5878091375713658],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.14353488372093026,0.5713400993631972,0.33859689922480596,0.5878091375713658],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7791356589147287,0.5990080835529206,0.8188100775193798,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7465775193798451,0.5990080835529206,0.7738565891472869,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7275077519379846,0.5990080835529206,0.7412984496124031,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6775542635658914,0.5990080835529206,0.7221708293511735,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6314681726599051,0.5990080835529206,0.6722286821705427,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6052519379844962,0.5990080835529206,0.6261968548304476,0.6154771217610892],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.11818604651162791,0.5990080835529206,0.14609302325581394,0.6154771217610892],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5990080835529206,0.6049728682170552,0.6154771217610892],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7759612403100775,0.6268407581247255,0.8189147286821705,0.6433097963328941],"dir":"rtl"},{"str":"پیامدها","boundary":[0.7264728682170543,0.6268407581247255,0.7706356589147287,0.6433097963328941],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.11818604651162791,0.6268407581247255,0.14609302325581394,0.6433097963328941],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6268407581247255,0.7235775193798463,0.6433097963328941],"dir":"ltr"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7793798449612402,0.6545087423144489,0.8188217054263565,0.6709777805226175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7668449612403101,0.6545087423144489,0.7740811138538825,0.6709777805226175],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.7169147286821705,0.6545087423144489,0.7615193798449612,0.6709777805226175],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.670891472868217,0.6545087423144489,0.7115891472868217,0.6709777805226175],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.11818604651162791,0.6545087423144489,0.14609302325581394,0.6709777805226175],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6545087423144489,0.6682286821705439,0.6709777805226175],"dir":"ltr"},{"str":"مغز","boundary":[0.7973914728682171,0.6823414168862538,0.8188333333333334,0.6988104550944225],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7560658914728682,0.6823414168862538,0.792054550281406,0.6988104550944225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7435310077519379,0.6823414168862538,0.7507671603655103,0.6988104550944225],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6936007751937984,0.6823414168862538,0.7382054263565891,0.6988104550944225],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6475775193798449,0.6823414168862538,0.6882751937984496,0.6988104550944225],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.11818604651162791,0.6823414168862538,0.14609302325581394,0.6988104550944225],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6823414168862538,0.6445077519379858,0.6988104550944225],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7941589147286822,0.7100505736714975,0.8188798449612403,0.7265196118796662],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلی","boundary":[0.745577519379845,0.7100505736714975,0.7888333333333334,0.7265196118796662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7330426356589147,0.7100505736714975,0.740278788272487,0.7265196118796662],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6828798449612403,0.7100505736714975,0.7277057130721037,0.7265196118796662],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6368565891472868,0.7100505736714975,0.6775542635658914,0.7265196118796662],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.11818604651162791,0.7100505736714975,0.14609302325581394,0.7265196118796662],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7100505736714975,0.6286937984496136,0.7265196118796662],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7801124031007752,0.7378832482433026,0.8188565891472869,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.7311124031007752,0.7378832482433026,0.7747868217054262,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.6886007751937984,0.7378832482433026,0.7256937984496123,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6760658914728681,0.7378832482433026,0.6833020440864405,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6259031007751938,0.7378832482433026,0.6707289688860572,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.5801124031007752,0.7378832482433026,0.6205775193798448,0.7543522864514712],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.11818604651162791,0.7378832482433026,0.14609302325581394,0.7543522864514712],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7378832482433026,0.5733062015503881,0.7543522864514712],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.7909031007751939,0.7655512324330259,0.8188565891472869,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7783682170542636,0.7655512324330259,0.785604369667836,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"خو","boundary":[0.7556007751937985,0.7655512324330259,0.7730783405933367,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7430658914728683,0.7655512324330259,0.7503020440864406,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6931356589147287,0.7655512324330259,0.7377403100775195,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6471124031007752,0.7655512324330259,0.68781007751938,0.7820202706411945],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.11818604651162791,0.7655512324330259,0.14609302325581394,0.7820202706411945],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7655512324330259,0.6445077519379858,0.7820202706411945],"dir":"ltr"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.7783527131782946,0.7933839070048309,0.8185155038759689,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7632785852713179,0.7933839070048309,0.7729573643410854,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.730060954316249,0.7933839070048309,0.7579845181465821,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"وخو","boundary":[0.7000614865551392,0.7933839070048309,0.7247682170542636,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6777480620155039,0.7933839070048309,0.6947742763562904,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6640271317829458,0.7933839070048309,0.6725133541788809,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6217285175979208,0.7933839070048309,0.6587372553220188,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"مشربی،","boundary":[0.5682829457364342,0.7933839070048309,0.6164378539730102,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5141201550387599,0.7933839070048309,0.5629834671941183,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5015852713178295,0.7933839070048309,0.5088214239314018,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.45488759689922487,0.7933839070048309,0.4962596899224807,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.4161917066157801,0.7933839070048309,0.449562015503876,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39723643410852716,0.7933839070048309,0.4109443323973089,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطند","boundary":[0.3431201550387597,0.7933839070048309,0.39192462592392285,0.8098529452129996],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.11818604651162791,0.7933839070048309,0.14609302325581394,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7933839070048309,0.3399922480620152,0.8098529452129996],"dir":"ltr"},{"str":"هوش","boundary":[0.7825193798449612,0.8210518911945542,0.8189844961240309,0.8375209294027229],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7778798449612403,0.8210518911945542,0.7822286821705426,0.8375209294027229],"dir":"ltr"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7307170542635659,0.8210518911945542,0.7726007751937986,0.8375209294027229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7181821705426357,0.8210518911945542,0.725418323156208,0.8375209294027229],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6680193798449612,0.8210518911945542,0.7128452479558246,0.8375209294027229],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6222286821705426,0.8210518911945542,0.6626937984496124,0.8375209294027229],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.11818604651162791,0.8210518911945542,0.14609302325581394,0.8375209294027229],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8210518911945542,0.6207868217054276,0.8375209294027229],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.8599869920331028,0.8464961240310077,0.8751385071846179],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7690159934318556,0.8599869920331028,0.8053119379844961,0.8751385071846179],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7594961240310077,0.8599869920331028,0.764438449612403,0.8751385071846179],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7131979897478051,0.8599869920331028,0.7541165891472869,0.8751385071846179],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6764728682170542,0.8599869920331028,0.7083507826146521,0.8751385071846179],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.11679069767441862,0.8599869920331028,0.14750418604651164,0.8751385071846179],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.8599869920331028,0.6753012403100771,0.8751385071846179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.14044,0.84652,0.87514],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/02f82225196ebb4fbe7e2d3d3f3a2e96.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/9ab89e5b82437e753af6182c55b0725d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.14044,0.1535,0.12164]},"elements":[{"words":[{"str":"زورگویی","boundary":[0.7921937984496124,0.1404414388449714,0.8463333333333333,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7796589147286821,0.1404414388449714,0.7868950673422545,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"پرخاشگری","boundary":[0.7046124031007751,0.1404414388449714,0.7743333333333333,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.7038100775193812,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7810426356589147,0.16827411341677653,0.8186007751937985,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.74734496124031,0.16827411341677653,0.7757170542635659,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"رشدی","boundary":[0.701577519379845,0.16827411341677653,0.7420193798449614,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6576705426356589,0.16827411341677653,0.696286229543497,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6439496124031008,0.16827411341677653,0.6524358347990359,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6099895772691526,0.16827411341677653,0.638665905771568,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"قربانی","boundary":[0.5654147286821706,0.16827411341677653,0.6047058706376199,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5505542635658915,0.16827411341677653,0.5600891472868218,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"زورگو","boundary":[0.5091821705426357,0.16827411341677653,0.5452632973031991,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4724612403100775,0.16827411341677653,0.5039961240310078,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.4705155038759685,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"جنسیت","boundary":[0.7983333333333333,0.1959420976064998,0.8464961240310077,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"304","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.7947984496124044,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.772717054263566,0.22361008179622308,0.8186472868217055,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7279031007751938,0.22361008179622308,0.76734496124031,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"گرایانه","boundary":[0.6814147286821706,0.22361008179622308,0.7226072052873777,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.6202159289822455,0.22361008179622308,0.6760891472868218,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.5747403100775195,0.22361008179622308,0.6149523403578168,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.533624031007752,0.22361008179622308,0.5694033874907084,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.5298178294573643,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.8019261007399042,0.25144275636802804,0.8462751937984497,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"جنس،","boundary":[0.7568333333333334,0.25144275636802804,0.7966410229264449,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.7149961240310078,0.25144275636802804,0.7515334388330811,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7024924974118123,0.25144275636802804,0.7097106058884428,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.6433914728682171,0.25144275636802804,0.6972069792692472,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"306","boundary":[0.11818604651162791,0.25144275636802804,0.14609302325581394,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25144275636802804,0.6405542635658927,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.686705426356589,0.27716276213219143,0.6916356589147286,0.29363180034036007],"dir":"ltr"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7822170542635659,0.2903508591348265,0.8188217054263566,0.30681989734299514],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7485193798449613,0.2903508591348265,0.7768914728682171,0.30681989734299514],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6918217054263566,0.2903508591348265,0.7431937984496124,0.30681989734299514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6333897463978183,0.2903508591348265,0.6868333333333333,0.30681989734299514],"dir":"rtl"},{"str":"جنسیت","boundary":[0.5799031007751938,0.2903508591348265,0.6280989778608088,0.30681989734299514],"dir":"rtl"},{"str":"308","boundary":[0.11818604651162791,0.2903508591348265,0.14609302325581394,0.30681989734299514],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2903508591348265,0.5772596899224812,0.30681989734299514],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.8005077519379845,0.3316881450373298,0.8188333333333334,0.34815718324549844],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7390996499124781,0.3316881450373298,0.7950658914728682,0.34815718324549844],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.6938481257266668,0.3316881450373298,0.7338360612880493,0.34815718324549844],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6566150246787792,0.3316881450373298,0.6885656795154977,0.34815718324549844],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.6201356589147287,0.3316881450373298,0.6513325784676102,0.34815718324549844],"dir":"rtl"},{"str":"310","boundary":[0.11818604651162791,0.3316881450373298,0.14609302325581394,0.34815718324549844],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3316881450373298,0.6168333333333346,0.34815718324549844],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7928333333333334,0.35952081960913485,0.8188565891472869,0.3759898578173035],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7314209765127849,0.35952081960913485,0.787391472868217,0.3759898578173035],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.6861231700849298,0.35952081960913485,0.726156232579176,0.3759898578173035],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6670891472868218,0.35952081960913485,0.6808539954810634,0.3759898578173035],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.613391472868217,0.35952081960913485,0.6617635658914729,0.3759898578173035],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.11818604651162791,0.35952081960913485,0.14609302325581394,0.3759898578173035],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.35952081960913485,0.6128798449612415,0.3759898578173035],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7807631773695214,0.3871888037988581,0.8187635658914728,0.40365784200702676],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7469633183010581,0.3871888037988581,0.7754757081275091,0.40365784200702676],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7052286821705426,0.3871888037988581,0.741694284787927,0.40365784200702676],"dir":"rtl"},{"str":"طفولیت","boundary":[0.6506007751937984,0.3871888037988581,0.6999031007751938,0.40365784200702676],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.11818604651162791,0.3871888037988581,0.14609302325581394,0.40365784200702676],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3871888037988581,0.6484612403100788,0.40365784200702676],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.7772676180408739,0.41502147837066317,0.8186085271317829,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7583062015503876,0.41502147837066317,0.7720185429880198,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"سالهای","boundary":[0.7062364341085271,0.41502147837066317,0.753003271580607,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"آغازین","boundary":[0.6587380272982355,0.41502147837066317,0.7009372152198354,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6116317829457364,0.41502147837066317,0.6534697531744899,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5990968992248062,0.41502147837066317,0.6063330518383786,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"سنین","boundary":[0.5594535233300997,0.41502147837066317,0.5937713178294574,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5239755599835697,0.41502147837066317,0.5541863567639373,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"دبستانی","boundary":[0.468468992248062,0.41502147837066317,0.5187083934174073,0.4314905165788318],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.11818604651162791,0.41502147837066317,0.14609302325581394,0.4314905165788318],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.41502147837066317,0.4665620155038755,0.4314905165788318],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7789961240310077,0.44268946256038644,0.8186705426356589,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7464379844961241,0.44268946256038644,0.773717054263566,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7273682170542636,0.44268946256038644,0.7411589147286821,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6960193798449613,0.44268946256038644,0.7220683225540113,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.6551356589147287,0.44268946256038644,0.6906937984496124,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5963265443187519,0.44268946256038644,0.6498361803724128,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.551484496124031,0.44268946256038644,0.5910401272029907,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5335034591312354,0.44268946256038644,0.5460658914728682,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.4931589147286822,0.44268946256038644,0.5282498102454988,0.4591585007685551],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.11818604651162791,0.44268946256038644,0.14609302325581394,0.4591585007685551],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44268946256038644,0.4902829457364336,0.4591585007685551],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7783333333333333,0.4705221371321915,0.8189612403100776,0.4869911753403601],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.11818604651162791,0.4705221371321915,0.14609302325581394,0.4869911753403601],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4705221371321915,0.7749728682170556,0.4869911753403601],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.7992170542635659,0.49821756971892844,0.8190077519379845,0.5146866079270971],"dir":"rtl"},{"str":"شیرها","boundary":[0.7562403100775195,0.49821756971892844,0.7938217054263567,0.5146866079270971],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.11818604651162791,0.49821756971892844,0.14609302325581394,0.5146866079270971],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.49821756971892844,0.7552054263565904,0.5146866079270971],"dir":"ltr"},{"str":"همسالان","boundary":[0.7601937984496124,0.5260502442907334,0.8191007751937984,0.542519282498902],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.11818604651162791,0.5260502442907334,0.14609302325581394,0.542519282498902],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5260502442907334,0.7512519379844974,0.542519282498902],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.5537182284804567,0.8464263565891472,0.5701872666886254],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.11818604651162791,0.5537182284804567,0.14609302325581394,0.5701872666886254],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5537182284804567,0.7947984496124044,0.5701872666886254],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.4974996899224806,0.5975609311525582,0.537316434108527,0.6127124463040734],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4633527131782946,0.5975609311525582,0.4933275968992248,0.6127124463040734],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.6364664606321365,0.8464961240310077,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7752630935900814,0.6364664606321365,0.8052793798449613,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7655426356589147,0.6364664606321365,0.77048496124031,0.6516179757836518],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7150980543702439,0.6364664606321365,0.7600565891472868,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6765261661688357,0.6364664606321365,0.7102552343361069,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.606345284598617,0.6364664606321365,0.6716833461346988,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5545542635658914,0.6364664606321365,0.601527732016803,0.6516179757836518],"dir":"rtl"},{"str":"327","boundary":[0.11679069767441862,0.6364664606321365,0.14748837209302326,0.6516179757836518],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.6364664606321365,0.5531694573643406,0.6516179757836518],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.8043914728682171,0.6676839728809838,0.8462751937984496,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7918565891472868,0.6676839728809838,0.7990927417608592,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7458333333333333,0.6676839728809838,0.7865310077519381,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7279728682170543,0.6676839728809838,0.7404147286821706,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6854612403100776,0.6676839728809838,0.7225542635658915,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"موجودی","boundary":[0.6259031007751938,0.6676839728809838,0.680169992757705,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5673449612403101,0.6676839728809838,0.620577519379845,0.6841530110891525],"dir":"rtl"},{"str":"327","boundary":[0.11818604651162791,0.6676839728809838,0.14609302325581394,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6676839728809838,0.5653992248062021,0.6841530110891525],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7812054263565892,0.6953931296662275,0.818763565891473,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7516937984496125,0.6953931296662275,0.7758798449612404,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7367265138258392,0.6953931296662275,0.7464262424657419,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6898565891472869,0.6953931296662275,0.7314589578419688,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6773405419914535,0.6953931296662275,0.6845658206102773,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6355899270007007,0.6953931296662275,0.6720497734544439,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5887403100775194,0.6953931296662275,0.6303262481072164,0.7118621678743962],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.11818604651162791,0.6953931296662275,0.14609302325581394,0.7118621678743962],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6953931296662275,0.5851666666666674,0.7118621678743962],"dir":"ltr"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.762577519379845,0.7232258042380326,0.8187170542635659,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.747484496124031,0.7232258042380326,0.7572657111952407,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7014612403100775,0.7232258042380326,0.7421589147286822,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.697107123783981,0.7232258042380326,0.7013682170542637,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"پرورش","boundary":[0.646161632024091,0.7232258042380326,0.6918216454341204,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"کودک،","boundary":[0.595670542635659,0.7232258042380326,0.6408761536742305,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5831789435851292,0.7232258042380326,0.5903449612403102,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5364147286821705,0.7232258042380326,0.5779315693666579,0.7396948424462012],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.11818604651162791,0.7232258042380326,0.14609302325581394,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7232258042380326,0.5337713178294573,0.7396948424462012],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7913565891472868,0.7508937884277559,0.8189147286821704,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7383100775193798,0.7508937884277559,0.7859612403100775,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7257054263565892,0.7508937884277559,0.7329147286821706,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.662984496124031,0.7508937884277559,0.7204263565891472,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6280426356589147,0.7508937884277559,0.6578333333333334,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.5889496124031007,0.7508937884277559,0.6226472868217053,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5699529092043125,0.7508937884277559,0.583690768956607,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5282751937984496,0.7508937884277559,0.5646940657578188,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.4986782945736434,0.7508937884277559,0.5229341085271317,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4836374003533599,0.7508937884277559,0.49338483257673743,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.4368410852713178,0.7508937884277559,0.4783439383564539,0.7673628266359245],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.11818604651162791,0.7508937884277559,0.14609302325581394,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7508937884277559,0.43493410852713127,0.7673628266359245],"dir":"ltr"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7813333333333333,0.7787264629995608,0.8188914728682171,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7354147286821705,0.7787264629995608,0.7758798449612403,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.6970658914728682,0.7787264629995608,0.7300891472868218,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6485077519379845,0.7787264629995608,0.6917403100775193,0.7951955012077295],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.11818604651162791,0.7787264629995608,0.14609302325581394,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7787264629995608,0.6405542635658927,0.7951955012077295],"dir":"ltr"},{"str":"اقتضائات","boundary":[0.7623594802389122,0.8063944471892841,0.8188333333333334,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7151589147286823,0.8063944471892841,0.7570731986275259,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6800891472868218,0.8063944471892841,0.7096937984496126,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"شایستگی","boundary":[0.6140891472868217,0.8063944471892841,0.6748798449612403,0.8228634853974528],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.11818604651162791,0.8063944471892841,0.14609302325581394,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8063944471892841,0.6049728682170552,0.8228634853974528],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.78784496124031,0.834227121761089,0.8188682170542636,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7541472868217054,0.834227121761089,0.7825193798449612,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6961124031007753,0.834227121761089,0.7486937984496125,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.683577519379845,0.834227121761089,0.6908136719934174,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"کارآمدی","boundary":[0.6240049808752688,0.834227121761089,0.6782519379844961,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5768798449612403,0.834227121761089,0.6187331000362438,0.8506961599692577],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.11818604651162791,0.834227121761089,0.14609302325581394,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.834227121761089,0.5733062015503881,0.8506961599692577],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7663217054263567,0.8618896162714098,0.819124031007752,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7512286821705426,0.8618896162714098,0.7610098972417524,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7087142015503877,0.8618896162714098,0.7459323746242683,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6552286821705426,0.8618896162714098,0.703416361757106,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6094147286821705,0.8618896162714098,0.6498798449612403,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5503682170542635,0.8618896162714098,0.6040426356589147,0.8783586544795784],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.11818604651162791,0.8618896162714098,0.14609302325581394,0.8783586544795784],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8618896162714098,0.5495852713178297,0.8783586544795784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.14044,0.8465,0.87836],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/50a2b4fe9e1b3edf5f0fba35bb71f41c.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/c49dda6be508883c4d686a1122e2482c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11819,0.14044,0.15348,0.12988]},"elements":[{"words":[{"str":"انگیزه","boundary":[0.7814844961240309,0.1404414388449714,0.8188565891472869,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.72267931289062,0.1404414388449714,0.7761850175817151,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.703588669950739,0.1404414388449714,0.7173944641743359,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6457170542635658,0.1404414388449714,0.6983038212344547,0.15691047705314004],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.11818604651162791,0.1404414388449714,0.14609302325581394,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1404414388449714,0.6366007751937998,0.15691047705314004],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7663637275457887,0.16827411341677653,0.8189844961240311,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7473333333333334,0.16827411341677653,0.7610955574406334,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.7004031007751939,0.16827411341677653,0.7420338547910174,0.18474315162494517],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.11818604651162791,0.16827411341677653,0.14609302325581394,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.16827411341677653,0.691949612403102,0.18474315162494517],"dir":"ltr"},{"str":"هویت","boundary":[0.7813565891472867,0.1959420976064998,0.8190310077519379,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7622868217054263,0.1959420976064998,0.7760775193798449,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7150775193798449,0.1959420976064998,0.7569612403100775,0.21241113581466844],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.11818604651162791,0.1959420976064998,0.14609302325581394,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.1959420976064998,0.7077635658914742,0.21241113581466844],"dir":"ltr"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7830193798449613,0.22361008179622308,0.8187868217054264,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7553682170542635,0.22361008179622308,0.7777224904327347,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7095775193798449,0.22361008179622308,0.750057863910422,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7052192006940688,0.22361008179622308,0.7095077519379844,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6579961240310078,0.22361008179622308,0.6999286213268433,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6456937984496124,0.22361008179622308,0.6526705426356589,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5996705426356589,0.22361008179622308,0.6403682170542636,0.24007912000439172],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.11818604651162791,0.22361008179622308,0.14609302325581394,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.22361008179622308,0.5970658914728691,0.24007912000439172],"dir":"ltr"},{"str":"رسانه","boundary":[0.8118217054263566,0.25144275636802804,0.8464031007751939,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7927519379844962,0.25144275636802804,0.8064263565891473,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7801240310077519,0.25144275636802804,0.7873333333333333,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7490077519379845,0.25144275636802804,0.7747984496124032,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.702984496124031,0.25144275636802804,0.7436821705426356,0.2679117945761967],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.11818604651162791,0.25144275636802804,0.14609302325581394,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25144275636802804,0.6998565891472881,0.2679117945761967],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7739341085271317,0.2791107405577515,0.8185155038759689,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7588410852713178,0.2791107405577515,0.7686223003425274,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7191413455349397,0.2791107405577515,0.7535438899424426,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6956317829457364,0.2791107405577515,0.7138470293566171,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6479819578788503,0.2791107405577515,0.6903062015503876,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.5833759689922482,0.2791107405577515,0.6426912087535159,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی،","boundary":[0.5262364341085272,0.2791107405577515,0.5780503875968992,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"رژیم","boundary":[0.49184108527131787,0.2791107405577515,0.5209365396082749,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی،","boundary":[0.44351550387596894,0.2791107405577515,0.4864457364341085,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43098062015503874,0.2791107405577515,0.43821677276861115,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"شیوع","boundary":[0.3919250714092035,0.2791107405577515,0.42560852713178293,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"چاقی","boundary":[0.3535852713178294,0.2791107405577515,0.3866409426386304,0.2955797787659201],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.11818604651162791,0.2791107405577515,0.14609302325581394,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2791107405577515,0.3518527131782942,0.2955797787659201],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7743100775193799,0.3069845877250768,0.8188914728682171,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7592170542635658,0.3069845877250768,0.7689982693347756,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7194961240310077,0.3069845877250768,0.7539171597633135,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7067635658914729,0.3069845877250768,0.7139728682170544,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6756457864466117,0.3069845877250768,0.701437984496124,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6105542635658916,0.3069845877250768,0.6703473652504035,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.5564147286821706,0.3069845877250768,0.6051589147286822,0.32345362593324545],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.11818604651162791,0.3069845877250768,0.14609302325581394,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3069845877250768,0.5535387596899227,0.32345362593324545],"dir":"ltr"},{"str":"رسانه","boundary":[0.7843100775193799,0.3346525719148002,0.8188914728682171,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7720077519379844,0.3346525719148002,0.7789844961240311,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7178682170542636,0.3346525719148002,0.7666821705426357,0.35112161012296883],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.11818604651162791,0.3346525719148002,0.14609302325581394,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3346525719148002,0.7156705426356601,0.35112161012296883],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.7534496124031007,0.36248524648660513,0.8190542635658914,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.6768689561602576,0.36248524648660513,0.7477635658914729,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6578333333333334,0.36248524648660513,0.6715993386215846,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6206705426356589,0.36248524648660513,0.6523682170542636,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6025775193798449,0.36248524648660513,0.6151821705426357,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.548437984496124,0.36248524648660513,0.5972519379844962,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"رسانه","boundary":[0.5087170542635658,0.36248524648660513,0.5431407891672488,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4896705426356589,0.36248524648660513,0.5033914728682171,0.3789542846947738],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.11818604651162791,0.36248524648660513,0.14609302325581394,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.36248524648660513,0.4863294573643406,0.3789542846947738],"dir":"ltr"},{"str":"ماکروسیستم","boundary":[0.7675108259823576,0.3901532306763285,0.8465193798449612,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7483333333333333,0.3901532306763285,0.7622519825358638,0.40662226888449715],"dir":"rtl"},{"str":"351","boundary":[0.11818604651162791,0.3901532306763285,0.14609302325581394,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3901532306763285,0.7472984496124044,0.40662226888449715],"dir":"ltr"},{"str":"مسئله","boundary":[0.8087056841909495,0.4179859052481335,0.8461201550387597,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.7782131782945736,0.4179859052481335,0.8034151006399364,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7656782945736434,0.4179859052481335,0.7729144471872158,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7343294573643411,0.4179859052481335,0.7603784000733911,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6883062015503876,0.4179859052481335,0.7290038759689922,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6757713178294573,0.4179859052481335,0.6830074704430297,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6374777199126036,0.4179859052481335,0.6704733096951367,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6195387596899226,0.4179859052481335,0.6321823441381581,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.577073320662471,0.4179859052481335,0.6143294573643411,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"موجوداتی","boundary":[0.5112131782945737,0.4179859052481335,0.5717840753557704,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.452422480620155,0.4179859052481335,0.5059236237808211,0.43445494345630215],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.11818604651162791,0.4179859052481335,0.14609302325581394,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4179859052481335,0.44679457364341035,0.43445494345630215],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7899573643410853,0.44565388943785683,0.845841085271318,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7330271317829458,0.44565388943785683,0.7846317829457364,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7204922480620155,0.44565388943785683,0.7277284006755879,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6893759689922481,0.44565388943785683,0.7151923535617634,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.635701550387597,0.44565388943785683,0.6840503875968993,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6231666666666668,0.44565388943785683,0.6304028192802391,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.5762596899224807,0.44565388943785683,0.6178767902057398,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5583759689922481,0.44565388943785683,0.5709806201550388,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5159105299647965,0.44565388943785683,0.5530713037350247,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4530736434108527,0.44565388943785683,0.5106212846580959,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3942829457364341,0.44565388943785683,0.44778408889710014,0.46212292764602547],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.11818604651162791,0.44565388943785683,0.14609302325581394,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.44565388943785683,0.3913875968992243,0.46212292764602547],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7629147286821706,0.4734865640096618,0.8187984496124031,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.705984496124031,0.4734865640096618,0.7575891472868217,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6867635658914729,0.4734865640096618,0.7005542635658915,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"فردگرایی","boundary":[0.6233449612403101,0.4734865640096618,0.6814844961240311,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6108140755401616,0.4734865640096618,0.6180479201715322,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.5773217054263566,0.4734865640096618,0.6055170344713838,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"گرایی","boundary":[0.5350193798449612,0.4734865640096618,0.5720258099385405,0.48995560221783047],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.11818604651162791,0.4734865640096618,0.14609302325581394,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4734865640096618,0.5337713178294573,0.48995560221783047],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.762717054263566,0.5011819965963987,0.8186007751937985,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7058390962872296,0.5011819965963987,0.757391472868217,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6867170542635659,0.5011819965963987,0.7005455553855569,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکار","boundary":[0.6476937984496124,0.5011819965963987,0.6813801316767548,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6119031007751937,0.5011819965963987,0.6423702920679664,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5993682170542636,0.5011819965963987,0.6066043696678359,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.555670542635659,0.5011819965963987,0.5940426356589148,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4966472868217054,0.5011819965963987,0.5503710640933429,0.5176510348045674],"dir":"rtl"},{"str":"356","boundary":[0.11818604651162791,0.5011819965963987,0.14609302325581394,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5011819965963987,0.49423643410852663,0.5176510348045674],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهای","boundary":[0.7627868217054262,0.5290146711682038,0.8186705426356589,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.7058565891472868,0.5290146711682038,0.7574612403100774,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6933217054263565,0.5290146711682038,0.7005578580399289,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.66334496124031,0.5290146711682038,0.6879961240310077,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.6182751937984495,0.5290146711682038,0.6580331530557058,0.5454837093763725],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.11818604651162791,0.5290146711682038,0.14609302325581394,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5290146711682038,0.6168333333333346,0.5454837093763725],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.8138914728682171,0.556682655357927,0.8464496124031008,0.5731516935660957],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.11818604651162791,0.556682655357927,0.14609302325581394,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.556682655357927,0.8066589147286835,0.5731516935660957],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.7862751937984497,0.5845153299297321,0.8188333333333334,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7737289299633511,0.5845153299297321,0.7809031007751938,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"ایدئولوژی","boundary":[0.7067265720870373,0.5845153299297321,0.7684415270155344,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6729865741150116,0.5845153299297321,0.701461090658765,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6312519379844961,0.5845153299297321,0.6677175406018805,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.5812751937984496,0.5845153299297321,0.6259263565891473,0.6009843681379008],"dir":"rtl"},{"str":"359","boundary":[0.11818604651162791,0.5845153299297321,0.14609302325581394,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5845153299297321,0.5733062015503881,0.6009843681379008],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه","boundary":[0.7787868217054263,0.6121833141194554,0.8187170542635658,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7450891472868217,0.6121833141194554,0.7734612403100775,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7125160092681144,0.6121833141194554,0.7397635658914729,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6716472868217054,0.6121833141194554,0.7072475294099351,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6286937984496124,0.6121833141194554,0.6662751937984496,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5750193798449612,0.6121833141194554,0.6233682170542636,0.6286523523276241],"dir":"rtl"},{"str":"359","boundary":[0.11818604651162791,0.6121833141194554,0.14609302325581394,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6121833141194554,0.5733062015503881,0.6286523523276241],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.797937984496124,0.6358987291392183,0.8464263565891472,0.6523677673473869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7854031007751938,0.6358987291392183,0.7926392533887662,0.6523677673473869],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7517286821705427,0.6358987291392183,0.7800077519379844,0.6523677673473869],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7180310077519381,0.6358987291392183,0.7464031007751938,0.6523677673473869],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6681007751937985,0.6358987291392183,0.7126124031007752,0.6523677673473869],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.11818604651162791,0.6358987291392183,0.14609302325581394,0.6523677673473869],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6358987291392183,0.6642751937984509,0.6523677673473869],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7705699471742935,0.6635667133289417,0.8190193798449613,0.6800357515371103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7514521208427106,0.6635667133289417,0.7652775732995749,0.6800357515371103],"dir":"rtl"},{"str":"حکومتهای","boundary":[0.6779022273173928,0.6635667133289417,0.746159746967992,0.6800357515371103],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6417403100775193,0.6635667133289417,0.6726355497325035,0.6800357515371103],"dir":"rtl"},{"str":"سالار","boundary":[0.6024612403100775,0.6635667133289417,0.6364373801077389,0.6800357515371103],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.11818604651162791,0.6635667133289417,0.14609302325581394,0.6800357515371103],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6635667133289417,0.6010193798449622,0.6800357515371103],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7876937984496125,0.691440560496267,0.818717054263566,0.7079095987044356],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7340618830413399,0.691440560496267,0.7823682170542636,0.7079095987044356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7149496124031008,0.691440560496267,0.7287710471451445,0.7079095987044356],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6849728682170543,0.691440560496267,0.7096541097336592,0.7079095987044356],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.635484496124031,0.691440560496267,0.6797635658914729,0.7079095987044356],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.11818604651162791,0.691440560496267,0.14609302325581394,0.7079095987044356],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.691440560496267,0.6326472868217067,0.7079095987044356],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7705269993204097,0.7191085446859904,0.8189728682170543,0.7355775828941591],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7514147286821706,0.7191085446859904,0.7652361634242142,0.7355775828941591],"dir":"rtl"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.6910193798449613,0.7191085446859904,0.7460193798449613,0.7355775828941591],"dir":"rtl"},{"str":"خودکامه","boundary":[0.6322286821705426,0.7191085446859904,0.6856937984496125,0.7355775828941591],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.11818604651162791,0.7191085446859904,0.14609302325581394,0.7355775828941591],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7191085446859904,0.6286937984496136,0.7355775828941591],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7704804876925027,0.7467765288757137,0.8189263565891474,0.7632455670838824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7513682170542636,0.7467765288757137,0.7651896517963073,0.7632455670838824],"dir":"rtl"},{"str":"کشمکش","boundary":[0.6863217054263566,0.7467765288757137,0.7460426356589148,0.7632455670838824],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.652624031007752,0.7467765288757137,0.6809961240310077,0.7632455670838824],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6029263565891473,0.7467765288757137,0.6472054263565892,0.7632455670838824],"dir":"rtl"},{"str":"369","boundary":[0.11818604651162791,0.7467765288757137,0.14609302325581394,0.7632455670838824],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7467765288757137,0.6010193798449622,0.7632455670838824],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7909108527131783,0.7704919438954765,0.8184689922480621,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7377248062015505,0.7704919438954765,0.7855387596899226,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6789341085271319,0.7704919438954765,0.7324352516877978,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6619806201550388,0.7704919438954765,0.6737248062015504,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6282299405354206,0.7704919438954765,0.6566968930697605,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5885620155038759,0.7704919438954765,0.6229462134501423,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5761322742657495,0.7704919438954765,0.5833077301015395,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.5111434108527132,0.7704919438954765,0.570877988863413,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4521434108527132,0.7704919438954765,0.5058538563389606,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.39823643410852716,0.7704919438954765,0.4468178294573643,0.7869609821036452],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.11818604651162791,0.7704919438954765,0.14609302325581394,0.7869609821036452],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7704919438954765,0.39534108527131734,0.7869609821036452],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7909108527131783,0.7981599280851998,0.8184689922480621,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7377248062015505,0.7981599280851998,0.7855387596899226,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6808751132588342,0.7981599280851998,0.7323992248062016,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6473062015503875,0.7981599280851998,0.6756188966072686,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6075852713178295,0.7981599280851998,0.6420050204959618,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5950503875968992,0.7981599280851998,0.6022865402104716,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.5300038759689923,0.7981599280851998,0.5897248062015505,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.47121317829457365,0.7981599280851998,0.5247143214552398,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.4173062015503876,0.7981599280851998,0.4658875968992248,0.8146289662933685],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.11818604651162791,0.7981599280851998,0.14609302325581394,0.8146289662933685],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7981599280851998,0.4151666666666662,0.8146289662933685],"dir":"ltr"},{"str":"موجودی","boundary":[0.7646007751937984,0.8259926026570048,0.8187868217054263,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7058100775193799,0.8259926026570048,0.7593112206800459,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.668707672515781,0.8259926026570048,0.7004147286821705,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6495870252248227,0.8259926026570048,0.6634145177169425,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6149728682170542,0.8259926026570048,0.6442938704259843,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"نابرابری","boundary":[0.5598798449612402,0.8259926026570048,0.6097381603804312,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5260736434108527,0.8259926026570048,0.5545387596899225,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4672829457364341,0.8259926026570048,0.5207840888971002,0.8424616408651734],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.11818604651162791,0.8259926026570048,0.14609302325581394,0.8424616408651734],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8259926026570048,0.45865503875968944,0.8424616408651734],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.800891472868217,0.8536550971673255,0.8464263565891472,0.870124135375494],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.11818604651162791,0.8536550971673255,0.14609302325581394,0.870124135375494],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.8536550971673255,0.7947984496124044,0.870124135375494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11819,0.14044,0.84652,0.87012],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/2aa4f1c61373966c3c5708056f72f1ed.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/725a21f50da0db8723e962a7685ef224.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.11679,0.142,0.1535,0.2072]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.14199731263037985,0.8464961240310077,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.774788927052276,0.14199731263037985,0.8052207751937984,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7650775193798449,0.14199731263037985,0.7700198449612402,0.157148827781895],"dir":"ltr"},{"str":"خطرات","boundary":[0.700798601205857,0.14199731263037985,0.7596965891472869,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6868152351421188,0.14199731263037985,0.6959598449612403,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6298764010025063,0.14199731263037985,0.6819764788975022,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.5738565891472869,0.14199731263037985,0.6250342635658915,0.157148827781895],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.11679069767441862,0.14199731263037985,0.14748837209302326,0.157148827781895],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.14199731263037985,0.5727043410852709,0.157148827781895],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7979031007751938,0.173214824879227,0.8463914728682169,0.18968386308739563],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7853655134226906,0.173214824879227,0.7926032267919195,0.18968386308739563],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.7431063693758491,0.173214824879227,0.7800656394394165,0.18968386308739563],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6940193798449612,0.173214824879227,0.7378046231918804,0.18968386308739563],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6352286821705425,0.173214824879227,0.6887298253312086,0.18968386308739563],"dir":"rtl"},{"str":"377","boundary":[0.11818604651162791,0.173214824879227,0.14609302325581394,0.18968386308739563],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.173214824879227,0.6286937984496136,0.18968386308739563],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.8175426356589147,0.20088280906895042,0.8464031007751938,0.21735184727711906],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.790124031007752,0.20088280906895042,0.8122170542635658,0.21735184727711906],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7313333333333333,0.20088280906895042,0.7848344764939994,0.21735184727711906],"dir":"rtl"},{"str":"383","boundary":[0.11818604651162791,0.20088280906895042,0.14609302325581394,0.21735184727711906],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.20088280906895042,0.7235775193798463,0.21735184727711906],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.7776715026481978,0.2287154836407554,0.8188333333333334,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7438803511337326,0.2287154836407554,0.7723835380707014,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.7029447937631913,0.2287154836407554,0.7386140481613753,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6704483563247097,0.2287154836407554,0.6976757285499517,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6514147286821705,0.2287154836407554,0.6651792911114702,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"بزهکاری","boundary":[0.5890792494836512,0.2287154836407554,0.6460193798449613,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5553508535489667,0.2287154836407554,0.58381235750114,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.5170658914728682,0.2287154836407554,0.5500860130800894,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5045364053976457,0.2287154836407554,0.5117694420518709,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.4740891472868217,0.2287154836407554,0.4992399559766485,0.24518452184892403],"dir":"rtl"},{"str":"384","boundary":[0.11818604651162791,0.2287154836407554,0.14609302325581394,0.24518452184892403],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.2287154836407554,0.4705155038759685,0.24518452184892403],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7981124031007752,0.25638346783047866,0.8187868217054264,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7523217054263566,0.25638346783047866,0.7928020499569336,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.7342497622104912,0.25638346783047866,0.7468798449612403,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7000426356589147,0.25638346783047866,0.728950450611119,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانی","boundary":[0.6414844961240309,0.25638346783047866,0.694717054263566,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"بدرفتار","boundary":[0.5944909498905827,0.25638346783047866,0.6361851845246588,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؟","boundary":[0.5524612403100775,0.25638346783047866,0.5892287192611549,0.2728525060386473],"dir":"rtl"},{"str":"385","boundary":[0.11818604651162791,0.25638346783047866,0.14609302325581394,0.2728525060386473],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.25638346783047866,0.5456317829457367,0.2728525060386473],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7911124031007752,0.28421614240228366,0.8186705426356589,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"همسالان","boundary":[0.7269728682170542,0.28421614240228366,0.7857868217054264,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.714437984496124,0.28421614240228366,0.7216741371096963,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6804771427972014,0.28421614240228366,0.709154152374359,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6463217054263566,0.28421614240228366,0.6751933106754361,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6189031007751938,0.28421614240228366,0.6409961240310078,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5599256759311779,0.28421614240228366,0.6136036222328779,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.5196705426356588,0.28421614240228366,0.5546351610260289,0.3006851806104523],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.11818604651162791,0.28421614240228366,0.14609302325581394,0.3006851806104523],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.28421614240228366,0.514003875968992,0.3006851806104523],"dir":"ltr"},{"str":"خطر","boundary":[0.8177751937984495,0.3119252991875274,0.8464263565891472,0.3283943373956961],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.7717519379844962,0.3119252991875274,0.8124496124031008,0.3283943373956961],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7132170542635659,0.3119252991875274,0.7663100775193799,0.3283943373956961],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.11818604651162791,0.3119252991875274,0.14609302325581394,0.3283943373956961],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3119252991875274,0.7117170542635671,0.3283943373956961],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8021937984496125,0.3397579737593324,0.8464496124031008,0.35622701196750106],"dir":"rtl"},{"str":"الکل","boundary":[0.7671555339275348,0.3397579737593324,0.7968568758628013,0.35622701196750106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7480542635658916,0.3397579737593324,0.7618677432298604,0.35622701196750106],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7204031007751938,0.3397579737593324,0.7427573741536649,0.35622701196750106],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.6622868217054264,0.3397579737593324,0.7151705426356589,0.35622701196750106],"dir":"rtl"},{"str":"389","boundary":[0.11818604651162791,0.3397579737593324,0.14609302325581394,0.35622701196750106],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3397579737593324,0.6603217054263579,0.35622701196750106],"dir":"ltr"},{"str":"کمک","boundary":[0.8097868217054264,0.3674259579490558,0.8462286821705426,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7916937984496125,0.3674259579490558,0.8042984496124033,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوان","boundary":[0.741763565891473,0.3674259579490558,0.7862519379844962,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.723928158630196,0.3674259579490558,0.7364379844961242,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.6806705426356591,0.3674259579490558,0.7186361710737637,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"انحراف","boundary":[0.6298415778693838,0.3674259579490558,0.6753449612403101,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6109728682170543,0.3674259579490558,0.6245492662881441,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.579624031007752,0.3674259579490558,0.605672973716802,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5208333333333334,0.3674259579490558,0.5743344764939994,0.38389499615722444],"dir":"rtl"},{"str":"390","boundary":[0.11818604651162791,0.3674259579490558,0.14609302325581394,0.38389499615722444],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.3674259579490558,0.514003875968992,0.38389499615722444],"dir":"ltr"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7859612403100775,0.39525863252086074,0.818984496124031,0.4117276707290294],"dir":"rtl"},{"str":"خواندگی","boundary":[0.7262403100775194,0.39525863252086074,0.780663232175757,0.4117276707290294],"dir":"rtl"},{"str":"390","boundary":[0.11818604651162791,0.39525863252086074,0.14609302325581394,0.4117276707290294],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.39525863252086074,0.7235775193798463,0.4117276707290294],"dir":"ltr"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.8015658914728683,0.4229266167105841,0.8463565891472868,0.43939565491875276],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.7555426356589148,0.4229266167105841,0.7962403100775194,0.43939565491875276],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.11818604651162791,0.4229266167105841,0.14609302325581394,0.43939565491875276],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.4229266167105841,0.7552054263565904,0.43939565491875276],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7782364341085269,0.45075929128238906,0.814910852713178,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"خطر،","boundary":[0.7438178294573642,0.45075929128238906,0.7735852713178294,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.706143410852713,0.45075929128238906,0.7391666666666666,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری،","boundary":[0.6610271317829456,0.45075929128238906,0.7014922480620154,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت،","boundary":[0.6007945736434108,0.45075929128238906,0.656608527131783,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت،","boundary":[0.5393992248062015,0.45075929128238906,0.596143410852713,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت،","boundary":[0.48753875968992244,0.45075929128238906,0.5347480620155038,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"انفعال","boundary":[0.4507945736434108,0.45075929128238906,0.4828875968992248,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4398643410852713,0.45075929128238906,0.44614341085271314,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.3952131782945736,0.45075929128238906,0.43521317829457357,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.35381782945736434,0.45075929128238906,0.390562015503876,0.4672283294905577],"dir":"rtl"},{"str":"....","boundary":[0.12562790697674417,0.45075929128238906,0.14139534883720933,0.4672283294905577],"dir":"ltr"},{"str":"394","boundary":[0.11934883720930234,0.45075929128238906,0.1451627906976744,0.4672283294905577],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.14144186046511634,0.45075929128238906,0.348364341085271,0.4672283294905577],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7791356589147287,0.47842727547211245,0.8188100775193798,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7465775193798451,0.47842727547211245,0.7738565891472869,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7275077519379846,0.47842727547211245,0.7412984496124031,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6775542635658914,0.47842727547211245,0.7221708293511735,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6314681726599051,0.47842727547211245,0.6722286821705427,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6052519379844962,0.47842727547211245,0.6261968548304476,0.4948963136802811],"dir":"rtl"},{"str":"396","boundary":[0.11818604651162791,0.47842727547211245,0.14609302325581394,0.4948963136802811],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.47842727547211245,0.6049728682170552,0.4948963136802811],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7759612403100775,0.5062873984409311,0.8189147286821705,0.5227564366490997],"dir":"rtl"},{"str":"پیامدها","boundary":[0.7264728682170543,0.5062873984409311,0.7706356589147287,0.5227564366490997],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.11818604651162791,0.5062873984409311,0.14609302325581394,0.5227564366490997],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5062873984409311,0.7235775193798463,0.5227564366490997],"dir":"ltr"},{"str":"تکامل","boundary":[0.7793798449612404,0.5339553826306543,0.8188217054263566,0.550424420838823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7668449612403101,0.5339553826306543,0.7740811138538825,0.550424420838823],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.7169147286821705,0.5339553826306543,0.7615193798449613,0.550424420838823],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.670891472868217,0.5339553826306543,0.7115891472868218,0.550424420838823],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.11818604651162791,0.5339553826306543,0.14609302325581394,0.550424420838823],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5339553826306543,0.6682286821705439,0.550424420838823],"dir":"ltr"},{"str":"مغز","boundary":[0.7973914728682171,0.5617880572024594,0.8188333333333334,0.5782570954106281],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7560658914728682,0.5617880572024594,0.792054550281406,0.5782570954106281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7435310077519379,0.5617880572024594,0.7507671603655103,0.5782570954106281],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6936007751937984,0.5617880572024594,0.7382054263565891,0.5782570954106281],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6475775193798449,0.5617880572024594,0.6882751937984496,0.5782570954106281],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.11818604651162791,0.5617880572024594,0.14609302325581394,0.5782570954106281],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5617880572024594,0.6445077519379858,0.5782570954106281],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7941589147286822,0.5894560413921827,0.8188798449612403,0.6059250796003514],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلی","boundary":[0.745577519379845,0.5894560413921827,0.7888333333333334,0.6059250796003514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7330426356589147,0.5894560413921827,0.740278788272487,0.6059250796003514],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6828798449612403,0.5894560413921827,0.7277057130721037,0.6059250796003514],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6368565891472868,0.5894560413921827,0.6775542635658914,0.6059250796003514],"dir":"rtl"},{"str":"401","boundary":[0.11818604651162791,0.5894560413921827,0.14609302325581394,0.6059250796003514],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.5894560413921827,0.6286937984496136,0.6059250796003514],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7801124031007752,0.6172887159639877,0.8188565891472869,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.7311124031007752,0.6172887159639877,0.7747868217054262,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.6886007751937984,0.6172887159639877,0.7256937984496123,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6760658914728681,0.6172887159639877,0.6833020440864405,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6259031007751938,0.6172887159639877,0.6707289688860572,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.5801124031007752,0.6172887159639877,0.6205775193798448,0.6337577541721564],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.11818604651162791,0.6172887159639877,0.14609302325581394,0.6337577541721564],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6172887159639877,0.5733062015503881,0.6337577541721564],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.7909031007751939,0.644956700153711,0.8188565891472869,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7783682170542636,0.644956700153711,0.785604369667836,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"خو","boundary":[0.7556007751937985,0.644956700153711,0.7730783405933367,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7430658914728683,0.644956700153711,0.7503020440864406,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6931356589147287,0.644956700153711,0.7377403100775195,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6471124031007752,0.644956700153711,0.68781007751938,0.6614257383618797],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.11818604651162791,0.644956700153711,0.14609302325581394,0.6614257383618797],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.644956700153711,0.6445077519379858,0.6614257383618797],"dir":"ltr"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.7783527131782946,0.6726246843434344,0.8185155038759689,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7632785852713179,0.6726246843434344,0.7729573643410854,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.730060954316249,0.6726246843434344,0.7579845181465821,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"وخو","boundary":[0.7000614865551392,0.6726246843434344,0.7247682170542636,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6777480620155039,0.6726246843434344,0.6947742763562904,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6640271317829458,0.6726246843434344,0.6725133541788809,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6217285175979208,0.6726246843434344,0.6587372553220188,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"مشربی،","boundary":[0.5682829457364342,0.6726246843434344,0.6164378539730102,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5141201550387599,0.6726246843434344,0.5629834671941183,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5015852713178295,0.6726246843434344,0.5088214239314018,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.45488759689922487,0.6726246843434344,0.4962596899224807,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.4161917066157801,0.6726246843434344,0.449562015503876,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39723643410852716,0.6726246843434344,0.4109443323973089,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطند","boundary":[0.3431201550387597,0.6726246843434344,0.39192462592392285,0.689093722551603],"dir":"rtl"},{"str":"403","boundary":[0.11818604651162791,0.6726246843434344,0.14609302325581394,0.689093722551603],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.6726246843434344,0.3399922480620152,0.689093722551603],"dir":"ltr"},{"str":"هوش","boundary":[0.7824728682170543,0.7004985315107598,0.8190542635658915,0.7169675697189284],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7780997018485392,0.7004985315107598,0.7823798449612404,0.7169675697189284],"dir":"ltr"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7308682170542636,0.7004985315107598,0.772791098823657,0.7169675697189284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7183333333333334,0.7004985315107598,0.7255694859469057,0.7169675697189284],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.6680193798449612,0.7004985315107598,0.7128100775193799,0.7169675697189284],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.6222286821705426,0.7004985315107598,0.6626937984496124,0.7169675697189284],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.11818604651162791,0.7004985315107598,0.14609302325581394,0.7169675697189284],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.14632558139534885,0.7004985315107598,0.6207868217054276,0.7169675697189284],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8101578443594263,0.7392744316466293,0.8464961240310077,0.7544259467981445],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7727249612403101,0.7392744316466293,0.8052244961240311,0.7544259467981445],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7632170542635659,0.7392744316466293,0.7681593798449612,0.7544259467981445],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7169161292826889,0.7392744316466293,0.7578347286821706,0.7544259467981445],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.6804263565891473,0.7392744316466293,0.7120689221495359,0.7544259467981445],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.11679069767441862,0.7392744316466293,0.14748837209302326,0.7544259467981445],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.7392744316466293,0.6801849612403096,0.7544259467981445],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8096326209850742,0.7776472906716624,0.8463724031007751,0.7927988058231774],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.7478682170542635,0.7776472906716624,0.8047882585560348,0.7927988058231774],"dir":"rtl"},{"str":"413","boundary":[0.11679069767441862,0.7776472906716624,0.14748837209302326,0.7927988058231774],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1514418604651163,0.7776472906716624,0.7485570542635654,0.7927988058231774],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11679,0.142,0.8465,0.7928],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/ba486a129fca9fe32c328d80a22d1aaa.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/c5ecc39ef4c3d89248f05871dab9b3b0.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/825db46d313e7e66fb3c3227e9760f44.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/6ec915703ed62bd75f0a8c09cd290508.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15421,0.26299,0.15355,0.48564]},"elements":[{"words":[{"str":"یادداشتی","boundary":[0.7282526356589147,0.2629894177851888,0.8137491472868217,0.2822581924887461],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6790310077519379,0.2629894177851888,0.7220623063316164,0.2822581924887461],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.579670542635659,0.2629894177851888,0.6725126356589147,0.2822581924887461],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8196356589147287,0.2957856417435222,0.8463798449612404,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7752868217054264,0.2957856417435222,0.8133333333333334,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7574031007751938,0.2957856417435222,0.7695978241719521,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7390658914728683,0.2957856417435222,0.7508100775193799,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7116472868217055,0.2957856417435222,0.7331504406923649,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6796007751937985,0.2957856417435222,0.7052751937984496,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6438333333333334,0.2957856417435222,0.6733449612403102,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6281124031007752,0.2957856417435222,0.6374147286821705,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیاتی","boundary":[0.5798100775193799,0.2957856417435222,0.622196952320272,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5300891472868218,0.2957856417435222,0.5741210799859057,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.516624031007752,0.2957856417435222,0.5243971893811442,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.4729263565891473,0.2957856417435222,0.51034496124031,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4410038759689922,0.2957856417435222,0.466515503875969,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم،","boundary":[0.39798062015503877,0.2957856417435222,0.4347480620155039,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.3693992248062016,0.2957856417435222,0.3917248062015504,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"نگران","boundary":[0.32565503875968993,0.2957856417435222,0.36293410852713176,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30265503875968996,0.2957856417435222,0.3194457364341085,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"میباشیم","boundary":[0.24724806201550387,0.2957856417435222,0.2963410852713179,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22395348837209303,0.2957856417435222,0.24095348837209302,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.1542325581395349,0.2957856417435222,0.2184660965689853,0.3122546799516908],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.8271472868217056,0.32098327020202017,0.8463798449612404,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8113565891472869,0.32098327020202017,0.8212318360412021,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7636821705426357,0.32098327020202017,0.805124031007752,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7361937984496123,0.32098327020202017,0.7573100775193798,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6969147286821705,0.32098327020202017,0.7299379844961241,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6610426356589147,0.32098327020202017,0.6904612403100776,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.6210658914728683,0.32098327020202017,0.6547868217054263,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"اطااعات","boundary":[0.5652054263565892,0.32098327020202017,0.6149031007751938,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5245542635658915,0.32098327020202017,0.5588798449612403,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.504608527131783,0.32098327020202017,0.5181666666666666,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.4690736434108527,0.32098327020202017,0.49891952959830865,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"انبوهی","boundary":[0.4202829457364341,0.32098327020202017,0.4628178294573643,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4044922480620155,0.32098327020202017,0.41472559942311155,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3672945736434109,0.32098327020202017,0.39880325052854115,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3538294573643411,0.32098327020202017,0.3616026157377334,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"مواخذ","boundary":[0.3112945736434109,0.32098327020202017,0.34839007686243595,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"سرگردان","boundary":[0.24810852713178294,0.32098327020202017,0.30494573643410855,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.210968992248062,0.32098327020202017,0.2419922480620155,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20695348837209304,0.32098327020202017,0.2108604651162791,0.3374523084101888],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.1542325581395349,0.32098327020202017,0.2008372093023256,0.3374523084101888],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.8159612403100776,0.3463455890425999,0.8463100775193799,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7806356589147286,0.3463455890425999,0.8106356589147287,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"ایم","boundary":[0.7564263565891473,0.3463455890425999,0.7752987363279177,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.741798449612403,0.3463455890425999,0.7511304476836912,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7055426356589147,0.3463455890425999,0.7364728682170543,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.6538565891472868,0.3463455890425999,0.7001937984496123,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6387170542635658,0.3463455890425999,0.648437984496124,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.603624031007752,0.3463455890425999,0.6332286821705427,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5567248062015504,0.3463455890425999,0.5981666666666666,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5169538240859427,0.3463455890425999,0.551329457364341,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4979341085271317,0.3463455890425999,0.5116886101446622,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.45774806201550383,0.3463455890425999,0.4926445540133792,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.3887015503875969,0.3463455890425999,0.45232945736434105,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3598410852713178,0.3463455890425999,0.3833062015503876,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم.","boundary":[0.31821317829457363,0.3463455890425999,0.35451550387596903,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"منابعی","boundary":[0.2719767441860465,0.3463455890425999,0.31267441860465117,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24972953702084671,0.3463455890425999,0.26665116279069767,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2306279069767442,0.3463455890425999,0.24444164675254026,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.18046511627906978,0.3463455890425999,0.22520930232558142,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1542093023255814,0.3463455890425999,0.17515855135658917,0.3628146272507685],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8132403100775194,0.3715432175010979,0.8463565891472868,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7939844961240311,0.3715432175010979,0.8065891472868217,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7681937984496124,0.3715432175010979,0.7874961240310078,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.7317286821705427,0.3715432175010979,0.7616589147286822,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6992170542635658,0.3715432175010979,0.7253798449612403,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.6769379844961241,0.3715432175010979,0.6927286821705427,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6725193798449612,0.3715432175010979,0.6768682170542636,0.38801225570926656],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.6308100775193798,0.3715432175010979,0.6660426356589148,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات،","boundary":[0.5646550387596899,0.3715432175010979,0.6243062015503876,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.5258410852713178,0.3715432175010979,0.559130766298132,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.47795736434108527,0.3715432175010979,0.5193527131782946,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4642596899224807,0.3715432175010979,0.4721670997358279,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"گزیده","boundary":[0.4214922480620155,0.3715432175010979,0.4577713178294574,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3628410852713178,0.3715432175010979,0.41495736434108527,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34914341085271317,0.3715432175010979,0.35705082066606036,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3094573643410853,0.3715432175010979,0.34265503875968994,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.27110852713178296,0.3715432175010979,0.3037426431850681,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24764341085271316,0.3715432175010979,0.2655484212911265,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.21885271317829458,0.3715432175010979,0.24106201550387596,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"درکنارهم","boundary":[0.1542325581395349,0.3715432175010979,0.2124418604651163,0.38801225570926656],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8049844961240309,0.39674084595959597,0.8464263565891472,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.7631937984496124,0.39674084595959597,0.7988449612403101,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.7099612403100775,0.39674084595959597,0.7571937984496124,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6946705426356589,0.39674084595959597,0.7039728682170543,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.6430891472868218,0.39674084595959597,0.689230496749748,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6286937984496124,0.39674084595959597,0.6375971402514494,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6017403100775194,0.39674084595959597,0.6229229797175321,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.5552054263565891,0.39674084595959597,0.5956705426356589,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5147868217054263,0.39674084595959597,0.5491124031007751,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.4834224806201551,0.39674084595959597,0.508562015503876,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.45184108527131783,0.39674084595959597,0.47728294573643415,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43860852713178294,0.39674084595959597,0.4462474340652202,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"لغات","boundary":[0.4032829457364341,0.39674084595959597,0.4325852713178295,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدی","boundary":[0.3558643410852713,0.39674084595959597,0.3972596899224807,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3400736434108527,0.39674084595959597,0.3503069947719488,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.3079806201550388,0.39674084595959597,0.3339108527131783,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"بفهمد","boundary":[0.264922480620155,0.39674084595959597,0.3019457364341085,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2515813953488372,0.39674084595959597,0.2587906976744186,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23183720930232557,0.39674084595959597,0.2461156267725468,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.20116279069767445,0.39674084595959597,0.2258139534883721,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17397674418604653,0.39674084595959597,0.19539197196559413,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.1542325581395349,0.39674084595959597,0.16795348837209303,0.4132098841677646],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8292403100775193,0.4221031648001756,0.8463333333333333,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.7555426356589148,0.4221031648001756,0.823077519379845,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7275658914728683,0.4221031648001756,0.7494496124031008,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7120077519379845,0.4221031648001756,0.7219536259804596,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.689031007751938,0.4221031648001756,0.7059147286821705,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6658798449612403,0.4221031648001756,0.6828798449612403,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.6201124031007752,0.4221031648001756,0.6598565891472868,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"جستجو","boundary":[0.5673449612403101,0.4221031648001756,0.6144147286821706,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5440658914728682,0.4221031648001756,0.5611821705426356,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.508484496124031,0.4221031648001756,0.5380193798449612,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.475484496124031,0.4221031648001756,0.5025310077519379,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4358875968992248,0.4221031648001756,0.4693759689922481,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.40402713178294575,0.4221031648001756,0.43007364341085275,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3743178294573644,0.4221031648001756,0.39782945736434117,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.33527131782945735,0.4221031648001756,0.36829457364341084,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3073875968992248,0.4221031648001756,0.3298381807898326,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.23489922480620154,0.4221031648001756,0.3019017581812834,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.2118604651162791,0.4221031648001756,0.22897674418604655,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"جزو","boundary":[0.1814186046511628,0.4221031648001756,0.20641406287154612,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1542325581395349,0.4221031648001756,0.17564778591908253,0.43857220300834426],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8154031007751937,0.44730079325867367,0.8463333333333334,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.7812635658914728,0.44730079325867367,0.8084031007751938,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7543100775193798,0.44730079325867367,0.7752746212121212,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.7155193798449613,0.44730079325867367,0.7483744511758192,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6948217054263566,0.44730079325867367,0.7086356589147286,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6667054263565891,0.44730079325867367,0.6878682170542636,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6625193798449612,0.44730079325867367,0.6668682170542637,0.4637698314668423],"dir":"ltr"},{"str":"بدلیل","boundary":[0.6207480620155039,0.44730079325867367,0.6550736434108527,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"گستردگی","boundary":[0.5526317829457364,0.44730079325867367,0.6148813926096366,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5384689922480621,0.44730079325867367,0.5466449049413192,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.4915387596899225,0.44730079325867367,0.5324821142436448,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.46528294573643414,0.44730079325867367,0.4845852713178295,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4255620155038759,0.44730079325867367,0.45893359881066154,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39258527131782944,0.44730079325867367,0.41874806201550385,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.35749224806201546,0.44730079325867367,0.3856317829457364,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3293759689922481,0.44730079325867367,0.35114290113624297,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.28939922480620156,0.44730079325867367,0.322422480620155,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2849806201550388,0.44730079325867367,0.2893294573643411,0.4637698314668423],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.23648837209302323,0.44730079325867367,0.2779302325581395,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.19651162790697677,0.44730079325867367,0.22953488372093026,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.1542093023255814,0.44730079325867367,0.19064507545381645,0.4637698314668423],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.8095775193798449,0.4724984217171717,0.8459961240310077,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7924147286821704,0.4724984217171717,0.8039263565891472,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"اعطای","boundary":[0.7445542635658915,0.4724984217171717,0.7867635658914729,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7148100775193799,0.4724984217171717,0.7391426144207285,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.674391472868217,0.4724984217171717,0.709391472868217,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.6288565891472868,0.4724984217171717,0.6690544620911325,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6137635658914729,0.4724984217171717,0.6233750345120527,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5623914728682171,0.4724984217171717,0.608454821757716,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5282286821705426,0.4724984217171717,0.5570393363911913,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.49060077519379847,0.4724984217171717,0.522531007751938,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48641472868217056,0.4724984217171717,0.4907635658914729,0.48896745992534035],"dir":"ltr"},{"str":"لذت","boundary":[0.45344186046511625,0.4724984217171717,0.48048837209302325,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.40648837209302324,0.4724984217171717,0.4481104708783737,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.37674418604651166,0.4724984217171717,0.40107672294786023,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.35188372093023257,0.4724984217171717,0.37118604651162795,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3112093023255814,0.4724984217171717,0.34647134132017854,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2984418604651162,0.4724984217171717,0.3058122645186436,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.23944186046511629,0.4724984217171717,0.2929603058298821,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22411627906976744,0.4724984217171717,0.23404820623760592,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.20160465116279072,0.4724984217171717,0.21872093023255818,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18351162790697675,0.4724984217171717,0.19611627906976747,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.1542325581395349,0.4724984217171717,0.17821273064745058,0.48896745992534035],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8262170542635658,0.49788818895476505,0.8464496124031007,0.5143572271629336],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.7918217054263565,0.49788818895476505,0.8208914728682171,0.5143572271629336],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15421,0.26299,0.84645,0.51436],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/4dc53b9ad35f41187c230ad72af0737c.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/0ba8390691f69ad50073825e7cd053ad.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/dc774de3c60e636dd84476ba8bf74a0e.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/a0b5a17c604610e8553aa9cb8e1a4d8e.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.41498,0.35178,0.41576,0.61248]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.4903250387596899,0.35177932625336245,0.5842406201550387,0.3875171391650884],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4149806201550387,0.35177932625336245,0.48048434108527127,0.3875171391650884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41498,0.35178,0.58424,0.38752],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/6cc3d7105a5147420a3a5853b55f6d0a.jpg","blurred":"/storage/books/42a3ecf746e3ebcf/pages/825713a0b6307751ce1f658816386ac5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19