استاتیک استاتیک

توضیحات

کتاب استاتیک از انتشارات کتاب دانشگاهی در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمدرضا افضلی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ,شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب استاتیک یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب استاتیک را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.,کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب استاتیک از انتشارات برگزیده کتاب دانشگاهی بهره‌مند شوید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3794809,"title":"استاتیک","price":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/47f21f631c2d2eb3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/47f21f631c2d2eb3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/47f21f631c2d2eb3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/47f21f631c2d2eb3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/47f21f631c2d2eb3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786005107838","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":7,"description":["کتاب استاتیک از انتشارات کتاب دانشگاهی در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمدرضا افضلی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ","شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب استاتیک یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب استاتیک را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.","کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب استاتیک از انتشارات برگزیده کتاب دانشگاهی بهره‌مند شوید."],"pages_count":542,"keywords":"null","token":"47f21f631c2d2eb3","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":131,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-08 14:59:46","available_for_web":1,"publisher_title":"کتاب دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":6790,"title":"محمدرضا افضلی","meta_title":"محمدرضا افضلی","meta_description":"محمدرضا افضلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"افضلی","token":"e9051b8ed178128e","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916664,"title":"جی. ال. مریام","meta_title":"جی. ال. مریام","meta_description":"جی. ال. مریام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ال. مریام","token":"713b5f7dd8ef6772","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916665,"title":"ال. جی کریگ","meta_title":"ال. جی کریگ","meta_description":"ال. جی کریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ال.","lastname":"جی کریگ","token":"56aad56f7a1cb6de","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916666,"title":"جی. ان. بولتون","meta_title":"جی. ان. بولتون","meta_description":"جی. ان. بولتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ان. بولتون","token":"9134204e8c156a43","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916664,"title":"جی. ال. مریام","meta_title":"جی. ال. مریام","meta_description":"جی. ال. مریام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ال. مریام","token":"713b5f7dd8ef6772","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916665,"title":"ال. جی کریگ","meta_title":"ال. جی کریگ","meta_description":"ال. جی کریگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ال.","lastname":"جی کریگ","token":"56aad56f7a1cb6de","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916666,"title":"جی. ان. بولتون","meta_title":"جی. ان. بولتون","meta_description":"جی. ان. بولتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی.","lastname":"ان. بولتون","token":"9134204e8c156a43","created_at":"2018-03-03 04:19:34","updated_at":"2018-03-03 04:19:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":6790,"title":"محمدرضا افضلی","meta_title":"محمدرضا افضلی","meta_description":"محمدرضا افضلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدرضا","lastname":"افضلی","token":"e9051b8ed178128e","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783497,"file":"5a99bfe707f788.46974903.pdf","book_id":3794809,"toc":[{"page":0,"title":"استاتیک مریام ویراست هشتم. جلد"},{"page":1,"title":"استاتیک مریام ویراست هشتم. متن","children":[{"page":5,"title":"first 13 pages"},{"page":17,"title":"ch 1- end"}]}],"created_at":null,"updated_at":"2023-02-07 15:09:12","process_started_at":"2018-03-07 21:04:14","process_done_at":"2018-03-07 21:22:06","process_failed_at":null,"pages_count":542,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"702b15ab9296d3a0dec273f617c3c9786b4712ad8348764c45416f7cffacb1610d3806b35227f9af27177ca8cf9efcfcaa5c5510852e6a902e50a6efb9ff71b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۴۲"},"publisher":{"id":131,"title":"کتاب دانشگاهی","description":null,"token":"7507aceab2812b8c","slug":"کتاب-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":2002,"title":"استاتیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f177f7054a484112","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2021-09-19 13:03:04","study_fields":[{"id":709,"title":"مهندسی هوافضا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":67,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-29 14:45:36","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":715,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:09:01"}]},{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"9b727d12ec9380a5","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-01-14 09:35:21","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":715,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:09:01"}]},{"id":892,"title":"مهندسی مواد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e34d6258cc09d659","books_count":89,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-11-21 10:55:18","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":715,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:09:01"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","ebook_price_en":115000,"urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۵۴۲","authorTitle":"محمدرضا افضلی, جی. ال. مریام, ال. جی کریگ, جی. ان. بولتون","tocStr":"استاتیک مریام ویراست هشتم. جلد, استاتیک مریام ویراست هشتم. متن","url":"/preview/47f21f631c2d2eb3/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9"}
{"toc":[{"page":0,"title":"استاتیک مریام ویراست هشتم. جلد"},{"page":1,"title":"استاتیک مریام ویراست هشتم. متن","children":[{"page":5,"title":"first 13 pages"},{"page":17,"title":"ch 1- end"}]}],"pages_count":542,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"47f21f631c2d2eb3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/4cbd4f54ad125a093949254678249810.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/27d3d36decd7311a5366843ffd912b9f.jpg"},"info":{"width":609.451,"height":708.661,"margin":[0.0545,0.10003,0.24602,0.71712]},"elements":[{"words":[{"str":"ج","boundary":[0.7382266991111672,0.10881565727477593,0.7539785807226504,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.7100534619428462,0.10881565727477593,0.7372323615844424,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ال.","boundary":[0.6755799328501738,0.10881565727477593,0.7033986325397776,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6604320938024549,0.10881565727477593,0.6691186001827873,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6373523055996299,0.10881565727477593,0.6594377562757301,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.611751696372606,0.10881565727477593,0.6363546864309025,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.5949305194347043,0.10003104446272616,0.6077289232440344,0.12825328330471125],"dir":"ltr"},{"str":"ال.","boundary":[0.5606469850003877,0.10881565727477593,0.5884656846899915,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5400811550067192,0.10881565727477593,0.5541856523330013,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.5119052632414728,0.10881565727477593,0.539083535837992,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.49542457063816453,0.10881565727477593,0.5052498067933271,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ریگ","boundary":[0.442822087101293,0.10881565727477593,0.49443351475344194,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.4260211239295695,0.10003104446272616,0.43881952773889954,0.12825328330471125],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.40545507350057675,0.10881565727477593,0.41955628918485655,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.3772791817353304,0.10881565727477593,0.4044574543318495,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.3401827581330241,0.10881565727477593,0.3706237252871847,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3294095833791396,0.10881565727477593,0.3339940372564817,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.3106221829154436,0.10881565727477593,0.32844149898843383,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.30180769249701783,0.10881565727477593,0.30965081688273544,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.26835135228262813,0.10881565727477593,0.30083960810631205,0.13703789611676104],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیک","boundary":[0.369375880915775,0.1653687861685629,0.6538629028420659,0.2546216165063408],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5629361507323805,0.2588913678401943,0.6190783180272081,0.28288027085588163],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4700612282664254,0.2588913678401943,0.5588567415592065,0.28288027085588163],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.4074120807087034,0.2588913678401943,0.464053050617248,0.28288027085588163],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26835,0.10003,0.75398,0.28288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ویراست","boundary":[0.10592821850428037,0.1890702104038461,0.17024453155380825,0.21023688953533493],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.054500197718930644,0.1890702104038461,0.10057199020101698,0.21023688953533493],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.0545,0.18907,0.17024,0.21024],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/affa31da7eb44c5776dda90de2d6c1e4.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/215703242413bf10c3bdf83f25a54492.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.46056,0.26526,0.46056,0.69564]},"elements":[{"words":[{"str":"استاتیک","boundary":[0.46056224556935865,0.26526465360092627,0.5394420205792446,0.28945513637384673],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.49783440451949224,0.29191985678658244,0.5280733908825841,0.3043606764983701],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.47193350058823624,0.29191985678658244,0.49461628454554857,0.3043606764983701],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46056,0.26526,0.53944,0.30436],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/de50e4155f154a92663ad73b3dc3a87d.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/d0659a5edac8ad5751289ba42fa20b6f.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.26321,0.51648,0.26315,0.10764]},"elements":[{"words":[{"str":"مريام،","boundary":[0.5814361825189639,0.5164834241894856,0.6067623377838014,0.5294426113892644],"dir":"rtl"},{"str":"جیمز","boundary":[0.5556079343800713,0.5164834241894856,0.5779215324005783,0.5294426113892644],"dir":"rtl"},{"str":"ال.","boundary":[0.5398806134721692,0.5164834241894856,0.5520932842616856,0.5294426113892644],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.47524353965631255,0.5164834241894856,0.5021793456056208,0.5294426113892644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5021645781681486,0.5193603637478365,0.5094449248419475,0.5323195509476153],"dir":"ltr"},{"str":"1917","boundary":[0.5094449248419475,0.5164834241894856,0.5363659633537835,0.5294426113892644],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.46375447330293434,0.5164834241894856,0.47172888953792697,0.5294426113892644],"dir":"rtl"},{"str":"Meriam,","boundary":[0.4932396312078616,0.5324596062584955,0.5324750717451338,0.5425389740805457],"dir":"ltr"},{"str":"J.","boundary":[0.5353465179202854,0.5324596062584955,0.542685934343973,0.5425389740805457],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.5455573805191247,0.5324596062584955,0.5554466411463469,0.5425389740805457],"dir":"ltr"},{"str":"(James","boundary":[0.5583180873214986,0.5324596062584955,0.5902141114350832,0.5425389740805457],"dir":"ltr"},{"str":"L.)","boundary":[0.5930855576102348,0.5324596062584955,0.6067995845427592,0.5425389740805457],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5726260934056829,0.5511060526582281,0.6067831762789012,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5326823945040475,0.5511060526582281,0.5665729207858246,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیک/","boundary":[0.48488505655199743,0.5511060526582281,0.5264069676051647,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"مريام،","boundary":[0.45330076839899647,0.5511060526582281,0.478626923663834,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"کريگ،","boundary":[0.41788845334064056,0.5511060526582281,0.4472313515979188,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"بولتون؛","boundary":[0.38216348867102434,0.5511060526582281,0.4118131295645739,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.3480844435510369,0.5511060526582281,0.3758426053697685,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.29990912243667606,0.5511060526582281,0.34202222007091654,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی؛","boundary":[0.26344047133108034,0.5511060526582281,0.29364114142446707,0.5640652398580069],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.5700964313666936,0.5683806491955332,0.6068141878975929,0.5813398363953121],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانه","boundary":[0.5415362072954423,0.5683806491955332,0.5665817812483079,0.5813398363953121],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانیان.","boundary":[0.501280172746202,0.5683806491955332,0.5380215571770567,0.5813398363953121],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5841461713777527,0.5856552457328383,0.6068141878975928,0.5986144329326172],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5812074513207832,0.5856552457328384,0.5841461713777527,0.5986144329326173],"dir":"ltr"},{"str":"نشر","boundary":[0.5615815269202181,0.5856552457328384,0.5776928012023976,0.5986144329326173],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.535930488030992,0.5856552457328384,0.5580668768018325,0.5986144329326173],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی،","boundary":[0.4864595724990935,0.5856552457328384,0.5324158379126064,0.5986144329326173],"dir":"rtl"},{"str":".1395","boundary":[0.4530851638119022,0.5856552457328384,0.4829449223807078,0.5986144329326173],"dir":"ltr"},{"str":"540","boundary":[0.5866123334356116,0.6029298422701436,0.6068141878975929,0.6158890294699224],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.5657529176973012,0.6029298422701436,0.5830963695930351,0.6158890294699224],"dir":"rtl"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5343012915592963,0.6029298422701436,0.5622369538547248,0.6158890294699224],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5012541860305425,0.6029298422701436,0.5307853277167199,0.6158890294699224],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.","boundary":[0.4680445779712495,0.6029298422701436,0.49773822218796615,0.6158890294699224],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-5107-83-8","boundary":[0.4902252690545066,0.6202044388074488,0.6068880250849539,0.6331636260072276],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5924307037996617,0.6374790353447539,0.6068141878975928,0.6504382225445328],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5846453107643135,0.6547795502564587,0.6067816995351539,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5577612388703447,0.6547795502564587,0.5811306606459278,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5294785945993841,0.6547795502564587,0.5542480174715193,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.5106082850471376,0.6547795502564587,0.5259639444809985,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4952143017987546,0.6547795502564587,0.5075829150593406,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4727152421387477,0.6547795502564587,0.492273512631902,0.6677387374562376],"dir":"rtl"},{"str":"”Engineering","boundary":[0.28856393233888317,0.653412020123098,0.3498004435501452,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"Mechanics,","boundary":[0.3502942822122934,0.653412020123098,0.4027184871482551,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"8th","boundary":[0.4032104646280121,0.653412020123098,0.4178324929798582,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"Ed.,","boundary":[0.4183244704596152,0.653412020123098,0.436756463945393,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.43724844142514996,0.653412020123098,0.44232839493705894,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"2011“","boundary":[0.44282037241681593,0.653412020123098,0.47082495828198917,0.6634913879451482],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.26320545279424523,0.6547536318820592,0.28630172500077933,0.667712819081838],"dir":"rtl"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.5733083490168989,0.6720541467937639,0.6067994204601206,0.6850133339935426],"dir":"rtl"},{"str":"نمايه","boundary":[0.5863465195611118,0.689328743331069,0.6068141878975928,0.7022879305308478],"dir":"rtl"},{"str":"ايستايی","boundary":[0.5741338487715953,0.7066033398683742,0.6068289553350651,0.719562527068153],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیک","boundary":[0.5703829196536544,0.7238779364056794,0.606828955335065,0.7368371236054583],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5726571050243746,0.7411525329429846,0.6068141878975929,0.7541117201427634],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5455145549504553,0.7411525329429846,0.5691424549059889,0.7541117201427634],"dir":"rtl"},{"str":"کريگ،","boundary":[0.5774417547653701,0.7584271294802897,0.6067846530226484,0.7713863166800687],"dir":"rtl"},{"str":"گلن","boundary":[0.5567230399918616,0.7584271294802899,0.5739271046469845,0.7713863166800687],"dir":"rtl"},{"str":"Kraige,","boundary":[0.5289701025024243,0.7743644339877004,0.5630943688479266,0.7844438018097506],"dir":"ltr"},{"str":"L.","boundary":[0.5659658150230783,0.7743644339877004,0.5758550756503006,0.7844438018097506],"dir":"ltr"},{"str":"Glenn","boundary":[0.5787265218254521,0.7743644339877004,0.6067977796337347,0.7844438018097506],"dir":"ltr"},{"str":"بولتون،","boundary":[0.5769531166676786,0.7930108803874328,0.6067685729240675,0.8059700675872117],"dir":"rtl"},{"str":"جف","boundary":[0.5548905650841991,0.7930108803874328,0.5734384665492929,0.8059700675872117],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.5391927790512414,0.7930108803874328,0.5513759149658134,0.8059700675872117],"dir":"rtl"},{"str":"Bolton,","boundary":[0.505598007380437,0.8089222665204439,0.5396547923455001,0.8190016343424941],"dir":"ltr"},{"str":"J.","boundary":[0.542518632319017,0.8089222665204439,0.5498386072913262,0.8190016343424941],"dir":"ltr"},{"str":"N.","boundary":[0.5527024472648432,0.8089222665204439,0.5638370570818768,0.8190016343424941],"dir":"ltr"},{"str":"(Jeff","boundary":[0.5667008970553937,0.8089222665204439,0.5876972478419031,0.8190016343424941],"dir":"ltr"},{"str":"N.)","boundary":[0.5917998060543213,0.8089222665204439,0.6067887550886129,0.8190016343424941],"dir":"ltr"},{"str":"افضلی","boundary":[0.5794427425428543,0.8275687129201764,0.6067772693039123,0.8405279001199553],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5764006504235794,0.8275687129201764,0.5794279751053821,0.8405279001199553],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا،","boundary":[0.5275499672655136,0.8275687129201764,0.5728860003051937,0.8405279001199553],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48327718972383255,0.8275687129201764,0.4863045144056353,0.8405279001199553],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48631928184310746,0.8275687129201764,0.4935996285169063,0.8405279001199553],"dir":"ltr"},{"str":"1331","boundary":[0.4971142786352919,0.8275687129201764,0.5240500845846002,0.8405279001199553],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.452221268719778,0.8275687129201764,0.47976253960544696,0.8405279001199553],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4493498225446264,0.8262011827868156,0.452221268719778,0.8362805506088659],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.5774739149625319,0.8448476291865482,0.6044097209118402,0.857806816386327],"dir":"ltr"},{"str":"9الف4م/351","boundary":[0.5146827708307012,0.8448476291865482,0.5739592648441462,0.857806816386327],"dir":"rtl"},{"str":"TA","boundary":[0.5002917389313954,0.8434800990531874,0.513764564385207,0.8535594668752376],"dir":"ltr"},{"str":"620/103","boundary":[0.561126361680797,0.8621222257238533,0.6068020457823379,0.8750814129236322],"dir":"ltr"},{"str":"4191867","boundary":[0.5596643853710483,0.8793968222611586,0.6068020457823379,0.8923560094609374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26321,0.51648,0.60689,0.89236],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.697094752801301,0.5165482201254845,0.7368486944764863,0.5295074073252634],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7122313762103146,0.5511103723872947,0.7368191596015418,0.5640695595870735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7032084719147952,0.5511103723872947,0.708716726091929,0.5640695595870735],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6883228949428091,0.5511103723872947,0.6996938217964096,0.5640695595870735],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6505182550139552,0.5511103723872947,0.6848082448244235,0.5640695595870735],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.693063242371388,0.5856725246491048,0.7367896247265974,0.5986317118488835],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6734373179708228,0.5856725246491048,0.6895485922530024,0.5986317118488835],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6930780098088601,0.6029471211864099,0.7368043921640696,0.6159063083861888],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6584926712489478,0.6029471211864099,0.6895633596904746,0.6159063083861888],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.7103559116513442,0.6202217177237151,0.7368191596015418,0.633180904923494],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7039025414759891,0.6374963142610203,0.7368043921640697,0.6504555014607991],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6687412728546606,0.6374963142610203,0.7003878913576034,0.6504555014607991],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6399890720962707,0.6374963142610203,0.6681358079183001,0.6504555014607992],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.699442775359382,0.6547709107983255,0.736833927039014,0.6677300979981043],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.699442775359382,0.6720455073356306,0.736833927039014,0.6850046945354095],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.699442775359382,0.6893201038729357,0.736833927039014,0.7022792910727147],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7122461436477868,0.7065947004102411,0.736833927039014,0.7195538876100199],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6876878951315041,0.7065947004102411,0.7087314935294012,0.7195538876100199],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.704463704099933,0.7238692969475462,0.7368191596015418,0.736828484147325],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.704463704099933,0.7411438934848513,0.7368191596015418,0.7541030806846302],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.709706144402567,0.7584184900221566,0.7368191596015418,0.7713776772219354],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6798759207087057,0.7584184900221566,0.7061914942841814,0.7713776772219354],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.709706144402567,0.7756930865594617,0.7368191596015418,0.7886522737592405],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6798759207087057,0.7756930865594617,0.7061914942841814,0.7886522737592405],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.709706144402567,0.7929676830967668,0.7368191596015418,0.8059268702965456],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6798759207087057,0.7929676830967668,0.7061914942841814,0.8059268702965456],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.709706144402567,0.8102422796340721,0.7368191596015418,0.8232014668338509],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6798759207087057,0.8102422796340721,0.7061914942841814,0.8232014668338509],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.709706144402567,0.8275168761713773,0.7368191596015418,0.840476063371156],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6798759207087057,0.8275168761713773,0.7061914942841814,0.840476063371156],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7223175360038331,0.8447914727086825,0.7367896247265974,0.8577506599084613],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7004912634199089,0.8447914727086825,0.7216973036300003,0.8577506599084613],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.672521736847546,0.8447914727086825,0.6969766133015233,0.8577506599084613],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7223175360038331,0.8620660692459876,0.7367896247265974,0.8750252564457665],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7004912634199089,0.8620660692459876,0.7216973036300003,0.8750252564457665],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.6710154582253807,0.8620660692459876,0.6969766133015233,0.8750252564457665],"dir":"rtl"},{"str":"شمارة","boundary":[0.7106364929633161,0.8793406657832928,0.7368043921640696,0.8922998529830717],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.68498545407409,0.8793406657832928,0.7071218428449305,0.8922998529830717],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.6544020910691462,0.8793406657832928,0.6843947565752015,0.8922998529830717],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6343183761069425,0.8793406657832928,0.6508874409507605,0.8922998529830717],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63432,0.51655,0.73685,0.8923],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/007850a3d29d7296525f1309fa4cc3b4.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/a5054e0cdf7318592e1791b027433a95.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.35863,0.23494,0.35859,0.36716]},"elements":[{"words":[{"str":"مکانیک","boundary":[0.5066737331589682,0.23494150096905922,0.5603418825857456,0.2536603269242953],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.43967386934755825,0.23494150096905922,0.5018316544944696,0.2536603269242953],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیک","boundary":[0.432392538177928,0.271631007303222,0.5675961073034824,0.3131004063425143],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.4967418110457151,0.3157394908191359,0.5422402858975894,0.334458316774372],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.45777054355655683,0.3157394908191359,0.49189973238121654,0.334458316774372],"dir":"rtl"},{"str":"جی.","boundary":[0.5206275274508795,0.4019571522474111,0.5533936391724329,0.4221158878915115],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.4969295597952762,0.4019571522474111,0.5148818030712989,0.4221158878915115],"dir":"rtl"},{"str":"مریام","boundary":[0.4468652832312467,0.4019571522474111,0.4910648799161211,0.4221158878915115],"dir":"rtl"},{"str":"ال.","boundary":[0.5339984303788721,0.43219525571356165,0.5573746121496631,0.4523539913576621],"dir":"rtl"},{"str":"جی.","boundary":[0.49545068738714965,0.43219525571356165,0.5282167991087031,0.4523539913576621],"dir":"rtl"},{"str":"کریگ","boundary":[0.44289120172483676,0.43219525571356165,0.4896980715367488,0.4523539913576621],"dir":"rtl"},{"str":"انستیتو","boundary":[0.5987073569732662,0.4627089668935965,0.6414115044901215,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"پلیتکنیک","boundary":[0.5255773657845038,0.4627089668935965,0.5920226302775131,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5117806412021351,0.4627089668935965,0.5189018277165112,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.45707155151620565,0.4627089668935965,0.5051051031341425,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"ایالتی","boundary":[0.4155665199220936,0.4627089668935965,0.4503799333496323,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"ویرجینیا","boundary":[0.3586314851611866,0.4627089668935965,0.40889098185410105,0.48286770253769684],"dir":"rtl"},{"str":"جی.","boundary":[0.5270935512345453,0.5008357505817236,0.5598578388019344,0.520994486225824],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.4962999290754653,0.5008357505817236,0.5212334420107345,0.520994486225824],"dir":"rtl"},{"str":"بولتون","boundary":[0.44045621536830826,0.5008357505817236,0.4903183039105817,0.520994486225824],"dir":"rtl"},{"str":"کالج","boundary":[0.5304978759502437,0.5313494617617583,0.558564539444646,0.5515081974058588],"dir":"rtl"},{"str":"ایالتی","boundary":[0.4888573120966645,0.5313494617617583,0.5236707255242032,0.5515081974058588],"dir":"rtl"},{"str":"بلوفیلد","boundary":[0.4414899359913628,0.5313494617617583,0.48203935029838446,0.5515081974058588],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5372480716187901,0.6141235746693968,0.5829598539008186,0.6328424006246328],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.46648670405743986,0.6141235746693968,0.5324059929542916,0.6328424006246328],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.41703653628113263,0.6141235746693968,0.4622598445481082,0.6328424006246328],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35863,0.23494,0.64141,0.63284],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/be417e063beeaeaf11049f0cc9f69141.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/0458122be338d8c0c3ea13fbb3aacfe2.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.279,0.11536,0.27906,0.10887]},"elements":[{"words":[{"str":"تصویر","boundary":[0.6891019593107873,0.11684045026695933,0.7209405545008689,0.12979963746673814],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6622515110885149,0.11684045026695933,0.6833205075404177,0.12979963746673814],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.6346440801445241,0.11684045026695933,0.6561454691040596,0.12979963746673814],"dir":"rtl"},{"str":"تالار","boundary":[0.6088834329052953,0.11606143662669484,0.6281920226302776,0.13046053351533798],"dir":"rtl"},{"str":"تنریفه","boundary":[0.5750637050844287,0.11606143662669484,0.6020224826031384,0.13046053351533798],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.564073449952334,0.11703168827251162,0.5686349473048605,0.13143078516115475],"dir":"ltr"},{"str":"آدان","boundary":[0.5448921895023209,0.11606143662669484,0.564073449952334,0.13046053351533798],"dir":"rtl"},{"str":"مارتین","boundary":[0.5093420450275576,0.11606143662669484,0.5384503051116664,0.13046053351533798],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27908389381227966,0.11605999671700601,0.28215223915372745,0.13045909360564914],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.28213583088986943,0.11703024836282279,0.28710753483884627,0.13142934525146593],"dir":"ltr"},{"str":"Auditorio","boundary":[0.28710556584718333,0.11535835572392907,0.33814905196822337,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"de","boundary":[0.34384534226818,0.11535835572392907,0.35580076134360805,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"Tenerife","boundary":[0.3612972146049807,0.11535835572392907,0.4054747813188635,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"”","boundary":[0.41116516722482116,0.11535835572392907,0.4169933825471861,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"Adán","boundary":[0.4169933825471861,0.11535835572392907,0.44542562216034487,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"Martín","boundary":[0.45112257137184575,0.11535835572392907,0.48685320674904714,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"“","boundary":[0.48685320674904714,0.11535835572392907,0.49268142207141213,0.12687763323484358],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.49266517789019265,0.12549502463955467,0.49271079286371794,0.1256390156084411],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4927106287810793,0.11703168827251162,0.4976659244661981,0.13143078516115475],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.504780547675031,0.11703168827251162,0.5093420450275576,0.13143078516115475],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمانی","boundary":[0.6779266608061909,0.1357594011703586,0.7209088865516229,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6648369484807328,0.1357594011703586,0.6742027634797989,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"سانتاکروس","boundary":[0.6108749225998366,0.1357594011703586,0.6612517208166722,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6025577201701865,0.1357594011703586,0.6071848505781452,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"تنریفه،","boundary":[0.569266830104408,0.1357594011703586,0.5988428892327331,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"پایتخت","boundary":[0.532471363029938,0.1357594011703586,0.5655981058300202,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"جزایر","boundary":[0.5056004149757218,0.1357594011703586,0.5287960108228908,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"قناری","boundary":[0.4762140884635137,0.1357594011703586,0.5019438870192583,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"اسپانیا.","boundary":[0.4434963245314403,0.1357594011703586,0.4724943350469031,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.425270624970671,0.1357594011703586,0.439827122531992,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.41217666319218044,0.1357594011703586,0.42164348452454603,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3831550201943707,0.1357594011703586,0.40858906979911364,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"سانتیاگو","boundary":[0.34440513079430646,0.1357594011703586,0.37949393632609135,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"کالاتراوا","boundary":[0.30504001904655065,0.1357594011703586,0.3407277721351582,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"بالس","boundary":[0.27899896053648465,0.1357594011703586,0.3013627063134077,0.15015849805900172],"dir":"rtl"},{"str":"،)Santiago","boundary":[0.5820293412574308,0.15475428481125672,0.6346725429835697,0.1698564626026655],"dir":"ltr"},{"str":"Calatrava","boundary":[0.637691258825595,0.15475428481125672,0.6879812874923831,0.16627356232217125],"dir":"ltr"},{"str":"Valls","boundary":[0.6909997391086047,0.15475428481125672,0.7172568992647458,0.16627356232217125],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7172524690335041,0.1554573657140225,0.7209279201376982,0.16985646260266565],"dir":"ltr"},{"str":"معمار","boundary":[0.5548178431689814,0.15545736571402233,0.5783046653616627,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"اسپانیایی،","boundary":[0.5088864567807667,0.15545736571402233,0.5511358620655706,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.4742686039512667,0.15545736571402233,0.5051878007839868,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4656517040197432,0.15545736571402233,0.4705450333005715,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4525769298449471,0.15545736571402233,0.4620685241915237,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.42982990610799776,0.15545736571402233,0.44894355393150204,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"2003","boundary":[0.4000341428199924,0.15545736571402233,0.42612785998518593,0.1698564626026655],"dir":"ltr"},{"str":"افتتاح","boundary":[0.3717254696904832,0.15545736571402233,0.39633209669718056,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3498001712623136,0.15545736571402233,0.36804096815320064,0.1698564626026655],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3228296379188414,0.15545736571402233,0.3461293725972148,0.1698564626026655],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.279,0.11536,0.72094,0.16986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مریام","boundary":[0.5259330969449453,0.4379995406688093,0.5507948983426012,0.44951881817972383],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.5178339779046319,0.4344139855548261,0.5229533562283308,0.4459332630657406],"dir":"ltr"},{"str":"کریگ","boundary":[0.48836473601564684,0.4379995406688093,0.5148411105769309,0.44951881817972383],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.48026561697533343,0.4344139855548261,0.4853849952990324,0.4459332630657406],"dir":"ltr"},{"str":"بولتون","boundary":[0.44919492853380677,0.4379995406688093,0.4773121294808918,0.44951881817972383],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5034862638219113,0.45998484675041185,0.5447694556886631,0.47438394363905495],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4552361231210487,0.45998484675041185,0.49976158792614317,0.47438394363905495],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیک","boundary":[0.4568063939722602,0.4829277827694647,0.5431864520246977,0.5094221210445681],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.4962407026674915,0.5126674974945572,0.5327851879320501,0.5241867750054717],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.4672308921665308,0.5126674974945572,0.49326096195087693,0.5241867750054717],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5235217384883724,0.5423872334727167,0.5516520660465437,0.5539065109836311],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4784921762226517,0.5423872334727167,0.5205419977717578,0.5539065109836311],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.4483548254242767,0.5423872334727167,0.47560194443928416,0.5539065109836311],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.5125595414874747,0.5698847244121744,0.5424488349312248,0.5814040019230889],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5045391821136798,0.5698847244121744,0.5094354080489097,0.5814040019230889],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.4821451836002685,0.5698847244121744,0.5014150486751148,0.5814040019230889],"dir":"rtl"},{"str":"خوانی","boundary":[0.4575590410354271,0.5698847244121744,0.4816069925457258,0.5814040019230889],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانه","boundary":[0.5061335731127625,0.5834377848119873,0.5311791470656282,0.5963969720117661],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانیان","boundary":[0.4688162586204917,0.5834377848119873,0.5026189229943769,0.5963969720117661],"dir":"rtl"},{"str":"حروف","boundary":[0.5254659536729079,0.6027644861935155,0.5514303904018221,0.61428376370443],"dir":"rtl"},{"str":"چینی","boundary":[0.5045158823790014,0.6027644861935155,0.5249277626183652,0.61428376370443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49649552300520633,0.6027644861935155,0.5013917489404363,0.61428376370443],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.4701897943880456,0.6027644861935155,0.49337138956664134,0.61428376370443],"dir":"rtl"},{"str":"آرايی","boundary":[0.44857026592873234,0.6027644861935155,0.4696647299445893,0.61428376370443],"dir":"rtl"},{"str":"راضیه","boundary":[0.5012864078864679,0.6163175465933284,0.5268636095883331,0.6292767337931072],"dir":"rtl"},{"str":"پايدار","boundary":[0.47316920693938297,0.6163175465933284,0.4977717577680823,0.6292767337931072],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.5245182123524692,0.6356443919658255,0.5407295770441826,0.64716366947674],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.5002471084537016,0.6356443919658255,0.5213940789139041,0.64716366947674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49222674907990666,0.6356443919658255,0.49712297501513664,0.64716366947674],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیک","boundary":[0.4592658286419372,0.6356443919658255,0.48910261564134166,0.64716366947674],"dir":"rtl"},{"str":"مونا","boundary":[0.5362875318525423,0.6491974523656384,0.5530190385085545,0.6621566395654171],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی،","boundary":[0.498733938360716,0.6491974523656384,0.5327728817341566,0.6621566395654171],"dir":"rtl"},{"str":"فاران","boundary":[0.47287615534687893,0.6491974523656384,0.4952192882423304,0.6621566395654171],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاد","boundary":[0.4469888374580974,0.6491974523656384,0.4693615052284933,0.6621566395654171],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5298046268022427,0.6729646016900327,0.5520296201979165,0.6859237888898115],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5115077717741763,0.6729646016900327,0.526289976683857,0.6859237888898115],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.4615642982431672,0.672951642502833,0.48850010419247547,0.6859108297026119],"dir":"ltr"},{"str":"لیتوگرافی","boundary":[0.5115077717741763,0.6902391982273379,0.5520443876353887,0.7031983854271168],"dir":"rtl"},{"str":"رامین","boundary":[0.4648279019245252,0.6902262390401381,0.4884853367550033,0.703185426239917],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5115077717741763,0.707513794764643,0.5337327651698501,0.7204729819644219],"dir":"rtl"},{"str":"صادق","boundary":[0.46240604217908304,0.7075008355774434,0.48850010419247547,0.7204600227772222],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.5115077717741763,0.7247883913019483,0.5443357852748958,0.737747578501727],"dir":"rtl"},{"str":"کتیبه","boundary":[0.4686674356672994,0.7247754321147486,0.48848533675500316,0.7377346193145274],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.550154155638946,0.7420629878392535,0.5715521725361761,0.7550221750390324],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5115077717741763,0.7420629878392535,0.5466395055205604,0.7550221750390324],"dir":"rtl"},{"str":"،540","boundary":[0.4652561576112193,0.7434884984312292,0.4884853367550033,0.7564476856310081],"dir":"ltr"},{"str":"خشتی","boundary":[0.4340820971073871,0.7434884984312292,0.4617415074928336,0.7564476856310081],"dir":"rtl"},{"str":"800","boundary":[0.5034818335906697,0.7601764757612911,0.5236836880526509,0.7731356629610698],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4763245160792782,0.7601764757612911,0.499967183472284,0.7731356629610698],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.6316254518425661,0.7832376373652351,0.6580886997927637,0.796196824565014],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.3492101882191947,0.7806658916352767,0.37911260827403115,0.7921851691461911],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-5107-83-8","boundary":[0.3856759138172349,0.7806658916352767,0.48848353184597887,0.7921851691461911],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-5107-83-8","boundary":[0.5115049269939842,0.7832376373652351,0.6281108017241804,0.796196824565014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48195074567355106,0.7970667835963328,0.5180489261611718,0.8129057901738402],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.653142264570128,0.8205023622168419,0.6745402814673581,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"پخش:","boundary":[0.6218205296915738,0.8205023622168419,0.6495390098269092,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"شمارة","boundary":[0.5913700736238798,0.8205023622168419,0.618217274948355,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.5739297299692017,0.8205023622168419,0.5877668188806611,0.8334615494166208],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5409071697322939,0.8205023622168419,0.5703261947734031,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگمهر،","boundary":[0.4982554908574328,0.8205023622168419,0.5373036345364954,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4785689645623532,0.8205023622168419,0.4946519556616342,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"وصال","boundary":[0.45056772386057464,0.8205023622168419,0.4749654293665547,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4422087036932715,0.8205023622168419,0.44696418866477605,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"قدس،","boundary":[0.412036480721893,0.8205023622168419,0.438605168497473,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.3877864610845931,0.8205023622168419,0.4084329455260944,0.8334615494166208],"dir":"rtl"},{"str":"66418586","boundary":[0.3303556163025946,0.8205023622168419,0.3841829258887946,0.8334615494166208],"dir":"ltr"},{"str":"Website:","boundary":[0.3005362220628798,0.8374860238765824,0.3457047249986353,0.849005301387497],"dir":"ltr"},{"str":"www.ketabedaneshgahi.com","boundary":[0.34894388013836297,0.8374860238765824,0.4994923283162332,0.849005301387497],"dir":"ltr"},{"str":"E-mail:","boundary":[0.5093372866310388,0.8374860238765824,0.5487171198902616,0.849005301387497],"dir":"ltr"},{"str":"info@ketabedaneshgahi.com","boundary":[0.5519987726618636,0.8374860238765824,0.7044381072083146,0.849005301387497],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6023335832858862,0.857971692140469,0.6258581111791143,0.8709308793402478],"dir":"rtl"},{"str":"فردا:","boundary":[0.5792077762044077,0.857971692140469,0.5987303285426674,0.8709308793402478],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.4626121299731398,0.857971692140469,0.4656246872174703,0.8709308793402478],"dir":"ltr"},{"str":"www.fardabook.com","boundary":[0.46564355672090696,0.8562048498318185,0.5756130537583949,0.8677241273427331],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.4359569053358034,0.857971692140469,0.45900887522992084,0.8709308793402478],"dir":"rtl"},{"str":"66406160","boundary":[0.379057968755384,0.857971692140469,0.43235365059258446,0.8709308793402478],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6518927752773408,0.8767282920791328,0.6806728700842893,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.62470003173121,0.8767282920791328,0.6479876084791345,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6158947389087919,0.8767282920791328,0.6210173451757244,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5960609511863645,0.8767282920791328,0.6126261590387383,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.5754367697558548,0.8767282920791328,0.5924472761461582,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5582376868285944,0.8767282920791328,0.5718188068238689,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5429625773467349,0.8767282920791328,0.5543325200303881,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5059194793869781,0.8767282920791328,0.5394436614056304,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49705624709077256,0.8767282920791328,0.5021788533577051,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.44901889436909287,0.8767282920791328,0.4937876672207191,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.42867532909165273,0.8767282920791328,0.44524053694402654,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.40187883840785915,0.8767282920791328,0.4250616540514465,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.35203559369289406,0.8767282920791328,0.39819804446311347,0.891127388967776],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3242476400814507,0.8767282920791328,0.3482562117584901,0.891127388967776],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30054,0.43441,0.70444,0.89113],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/ddb813e66ef215761f6215d3b0938bc9.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/f80ea7c9477764c391bbac3877cc7305.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.4882,"margin":[0.3178,0.07886,0.07201,0.09348]},"elements":[{"words":[{"str":"t\u0002QO","boundary":[0.34536111799346625,0.07885663140136873,0.4343595411593095,0.0790294205142723],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34536,0.07886,0.43436,0.07903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.317795254401927,0.08740969249009564,0.3453611376833829,0.08758248160299921],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.08741,0.34536,0.08758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.317795254401927,0.20533811805585747,0.32744331355043654,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.20534,0.32744,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.31779531347167655,0.25250954587853314,0.32330849012796775,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.25251,0.32331,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.32744331355043654,0.2032646487010146,0.33413788520450444,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32744,0.20326,0.33414,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0002","boundary":[0.4343595411593095,0.08740969249009564,0.5192230030732679,0.08758248160299921],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43436,0.08741,0.51922,0.08758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.5192230818329343,0.07885663140136873,0.5345812168040311,0.0790294205142723],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51922,0.07886,0.53458,0.07903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.3400448601933878,0.2032646487010146,0.3489053226767129,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"tR","boundary":[0.35264638714642244,0.2032646487010146,0.3650510346230776,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0003","boundary":[0.37076111044566484,0.2032646487010146,0.3833626570886161,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.3892696517674161,0.2032646487010146,0.4018711984103674,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004O","boundary":[0.4077781537093341,0.2032646487010146,0.41860760785562035,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"mRe\u0003","boundary":[0.42353008701302325,0.2032646487010146,0.4564122871643074,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006\u0007\u0005","boundary":[0.4623192030834409,0.2032646487010146,0.4985487284415922,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5046526222866885,0.2032646487010146,0.5135131044599301,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"UQO","boundary":[0.5172540901699731,0.2032646487010146,0.5517114836516263,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34004,0.20326,0.55171,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3489053029867963,0.20533811805585747,0.35264638714642244,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34891,0.20534,0.35265,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002ND","boundary":[0.33098751823368283,0.22987417208816496,0.34929914069922136,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33099,0.22987,0.3493,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.34929914069922136,0.22780070273332206,0.3559936729734559,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3493,0.2278,0.35599,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.3465425720609925,0.25250954587853314,0.35067745455321087,0.2526823349914367],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.35441853871283696,0.25250954587853314,0.357962723706167,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34654,0.25251,0.35796,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.36052237348818317,0.22987417208816496,0.3680045418074355,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36052,0.22987,0.368,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.3680045614973521,0.22780070273332206,0.37607742731549276,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.368,0.2278,0.37608,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3808029876166829,0.22987417208816496,0.38454407177630906,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3808,0.22987,0.38454,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.3731239595109678,0.25250954587853314,0.38316581699206953,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37312,0.25251,0.38317,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.38454407177630906,0.22780070273332206,0.39261695728436635,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38454,0.2278,0.39262,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.4058091817362893,0.22987417208816496,0.41407894672072604,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40581,0.22987,0.41408,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.40187123779020034,0.25250954587853314,0.40856580944426824,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40187,0.25251,0.40857,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.41860764723545363,0.20533811805585747,0.4235301263928565,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41861,0.20534,0.42353,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.41407894672072604,0.22780070273332206,0.419198325044425,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41408,0.2278,0.4192,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.42353010670293956,0.22987417208816496,0.4331781658514491,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42353,0.22987,0.43318,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.4331782052312823,0.22780070273332206,0.43987277688535015,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43318,0.2278,0.43987,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4331782446111156,0.25250954587853314,0.4367224296044457,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43318,0.25251,0.43672,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4402665555280261,0.20533811805585747,0.4440076396876522,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44027,0.20534,0.44401,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oa","boundary":[0.4483394016562498,0.22987417208816496,0.46133474663179336,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44834,0.22987,0.46133,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4491270377012675,0.25250954587853314,0.4558216093553353,0.2526823349914367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44913,0.25251,0.45582,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.513513006010347,0.20533811805585747,0.5172540901699731,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51351,0.20534,0.51725,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"is","boundary":[0.569235470072147,0.2032646487010146,0.5930603479536433,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5910912775310156,0.2032646487010146,0.5946354625243457,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0004p\u0002","boundary":[0.602117630843598,0.2032646487010146,0.6365750243252511,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56924,0.20326,0.63658,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003k","boundary":[0.551711444271793,0.20533811805585747,0.5692355291418969,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55171,0.20534,0.56924,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.469407612449934,0.22780070273332206,0.485553304706382,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.484765786800864,0.22780070273332206,0.4928386526190047,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.49854868906175875,0.22780070273332206,0.5135129863204302,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5180417262149907,0.22780070273332206,0.5306432334781087,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004OQw\u0003","boundary":[0.5351719733726692,0.22780070273332206,0.5609656657078769,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5727796747553936,0.22780070273332206,0.5763238597487236,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5836091289016798,0.22780070273332206,0.5871533138950099,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46941,0.2278,0.58715,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4810247026412379,0.22987417208816496,0.484765786800864,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48102,0.22987,0.48477,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.49283861323917144,0.22987417208816496,0.49854868906175875,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49284,0.22987,0.49855,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.47452699077363325,0.25250968986946065,0.48693167763012163,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.490869601886294,0.25250968986946065,0.5034711879090785,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47453,0.25251,0.50347,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h\u0003","boundary":[0.32724647345389,0.254583015233376,0.3465425917509091,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3506774348632942,0.254583015233376,0.3544185190229204,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3619007070320893,0.254583015233376,0.3731239595109678,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.38316583668198617,0.254583015233376,0.40187119841036706,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0003","boundary":[0.41250379277019045,0.254583015233376,0.4331782052312823,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.43672239022461234,0.254583015233376,0.4491270377012675,0.2547558043462796],"dir":"ltr"},{"str":"xv\u0003","boundary":[0.4597595926812576,0.254583015233376,0.47452703015346615,0.2547558043462796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32725,0.25458,0.47453,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QWDv","boundary":[0.31779529378176047,0.27911912686205465,0.34240768956877465,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.27912,0.34241,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.3177953331615939,0.3015817979340758,0.3294123839730646,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3331534484427741,0.3015817979340758,0.3412263142609147,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.30158,0.34123,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.32941236428314796,0.3036552672889187,0.3331534484427741,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32941,0.30366,0.33315,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.34240768956877465,0.2770456575072118,0.3491022612228425,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34241,0.27705,0.3491,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dw","boundary":[0.3642634970276432,0.2770456575072118,0.37332085867726444,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36426,0.27705,0.37332,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.35304024454876476,0.27911912686205465,0.3642634970276432,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002iD","boundary":[0.37332085867726444,0.27911912686205465,0.3873006994842885,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35304,0.27912,0.3873,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3873006994842885,0.2770456575072118,0.39399527113835636,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3873,0.27705,0.394,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4247115607704667,0.2770456575072118,0.4319968693032561,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4377068663661769,0.2770456575072118,0.44282624468987586,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42471,0.27705,0.44283,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000w","boundary":[0.4564123265441409,0.2770456575072118,0.46901379442742563,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4755115062950307,0.2770456575072118,0.48417506961205964,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45641,0.27705,0.48418,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0003","boundary":[0.39793325446427863,0.27911912686205465,0.419395263590555,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.4302246980469246,0.27911912686205465,0.4377068663661769,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.44676426739563135,0.27911912686205465,0.4564123265441409,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.4672417413105939,0.27911912686205465,0.4755115062950307,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.48811305293798196,0.27911912686205465,0.4918541370976081,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39793,0.27912,0.49185,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.5074091515450843,0.2545831592243036,0.517451009026186,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50741,0.25458,0.51745,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.517451009026186,0.25250968986946065,0.5318246481658022,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5365502675367423,0.25250968986946065,0.5400944525300723,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51745,0.25251,0.54009,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5589967331146659,0.25250968986946065,0.5641161114383649,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.559,0.25251,0.56412,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5873501933713895,0.20533811805585747,0.5910912775310156,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58735,0.20534,0.59109,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5971951516861952,0.20533811805585747,0.602117630843598,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5972,0.20534,0.60212,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Rt\u0003","boundary":[0.6365749849454179,0.20533811805585747,0.6531145149142914,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63657,0.20534,0.65311,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.6531145149142914,0.2032646487010146,0.6633532715616893,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65311,0.20326,0.66335,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.669260285930406,0.20533811805585747,0.6787114459126194,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66926,0.20534,0.67871,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.6787114459126194,0.2032646487010146,0.6907222950566824,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6966292306657325,0.2032646487010146,0.6997796173264703,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6985982617085269,0.2032646487010146,0.7043083375311142,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67871,0.20326,0.70431,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.603102146364995,0.22780070273332206,0.6131440038460968,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.6214138082103668,0.22780070273332206,0.6371656627543894,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6409068256736821,0.22780070273332206,0.6460262039973811,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"xQwO","boundary":[0.6503579462760622,0.22780070273332206,0.6737890258249664,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.678317647580027,0.22780070273332206,0.6909192336028115,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6031,0.2278,0.69092,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5654944056024374,0.22987417208816496,0.5727796747553936,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5763238597487236,0.22987417208816496,0.5836091289016798,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5918789332659499,0.22987417208816496,0.6031021857448283,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.6131440038460968,0.22987417208816496,0.6214137688305337,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56549,0.22987,0.62141,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5792773472431655,0.25250968986946065,0.5828215322364956,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57928,0.25251,0.58282,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5292649590039528,0.2545831592243036,0.536550228156909,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.540094413150239,0.2545831592243036,0.5458044889728263,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5532866572920786,0.2545831592243036,0.5589967331146659,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5680540947642871,0.2545831592243036,0.5792773472431655,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5828215322364956,0.2545831592243036,0.5865626163961217,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52926,0.25458,0.58656,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.5865626163961217,0.25250968986946065,0.5946354822142624,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58656,0.25251,0.59464,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6078277657359352,0.2545831592243036,0.6160974519607054,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60783,0.25458,0.6161,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6160974913405387,0.25250968986946065,0.6212168696642377,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6161,0.25251,0.62122,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.630077371527396,0.25250968986946065,0.633621556520726,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63008,0.25251,0.63362,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.637165741514056,0.22987417208816496,0.6409068256736821,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63717,0.22987,0.64091,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6251548923699932,0.2545831592243036,0.630077371527396,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6336215171408928,0.2545831592243036,0.6373626013005188,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62515,0.25458,0.63736,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\b\u0002","boundary":[0.6373626406803522,0.25250968986946065,0.6700478235258406,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63736,0.25251,0.67005,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0006","boundary":[0.5028804904101905,0.2770456575072118,0.5247363372488923,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.529855676192758,0.2770456575072118,0.5389130378423791,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5426541613818385,0.2770456575072118,0.5515146238651636,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"UQOpw\u0002","boundary":[0.5552556686449565,0.2770456575072118,0.6066463313583255,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6206261918552661,0.2770456575072118,0.6338184359971057,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.637362660370269,0.2770456575072118,0.6499641282535538,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.6519331986761814,0.2770456575072118,0.662565674896505,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50288,0.27705,0.66257,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5515145844853304,0.27911912686205465,0.5552556686449565,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55151,0.27912,0.55526,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tuOmK","boundary":[0.3662325083805211,0.3015817979340758,0.42313630837034805,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.43101233409194245,0.3015817979340758,0.4398097123763572,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4463704690630393,0.3015817979340758,0.46290999903191277,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.47255799911067214,0.3015817979340758,0.47610218410400224,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.4946107057358368,0.3015817979340758,0.4987455882280552,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5121346921563577,0.3015817979340758,0.5188292638104255,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"WwQ","boundary":[0.5333998021163379,0.3015817979340758,0.5546649120763181,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5597843297798504,0.3015817979340758,0.5652975064361416,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36623,0.30158,0.5653,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr\u0006U","boundary":[0.34122633395083135,0.3036552672889187,0.36623252807043777,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34123,0.30366,0.36623,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.32803399135940847,0.32611785196638327,0.3380758488405103,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.34536111799346647,0.32611785196638327,0.355009177141976,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.36249134546122835,0.32611785196638327,0.37056423096928565,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32803,0.32612,0.37056,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.3177952544019272,0.32819132132122614,0.3280340110493251,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.32819,0.32803,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.3380758488405103,0.32819132132122614,0.34536111799346647,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33808,0.32819,0.34536,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3587502613016022,0.32819132132122614,0.36249134546122835,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35875,0.32819,0.36249,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3936015121855975,0.3036552672889187,0.39852399134300037,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3936,0.30366,0.39852,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.39202622040564533,0.32611785196638327,0.3971455987293443,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39203,0.32612,0.39715,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.3837564751111252,0.32819132132122614,0.392026240095562,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38376,0.32819,0.39203,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.41644179578603,0.3036552672889187,0.43101233409194245,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41644,0.30366,0.43101,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.41092854037007226,0.32611785196638327,0.4176231120241401,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41093,0.32612,0.41762,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.4012805009114793,0.32819132132122614,0.41092856005998885,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40128,0.32819,0.41093,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.31779529378176075,0.3506538196041344,0.32941234459323143,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.33315340906294094,0.3506538196041344,0.35008677674423994,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.35993169567921235,0.3506538196041344,0.3656417715017996,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.3713518670143035,0.3506538196041344,0.3802123294976286,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"\bQ","boundary":[0.386119304486512,0.3506538196041344,0.40344643112056994,0.35082660871703797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.35065,0.40345,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3294123249033148,0.35272728895897726,0.33315340906294094,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32941,0.35273,0.33315,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.35008673736440665,0.35272728895897726,0.3538278215240328,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35009,0.35273,0.35383,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xQwO","boundary":[0.31779525440192674,0.3751899024346273,0.34122625519116423,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.34555805653959537,0.3751899024346273,0.35815960318254664,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.37519,0.35816,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.32921544542693415,0.4273721626947728,0.3333503279191526,0.4275449518076764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32922,0.42737,0.33335,0.42754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3416200929035893,0.4273721626947728,0.3483146645576572,0.4275449518076764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34162,0.42737,0.34831,0.42754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xe","boundary":[0.3177953134716762,0.42944563204961567,0.3292154651168508,0.42961842116251925],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.3333503476090692,0.42944563204961567,0.34162011259350594,0.42961842116251925],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.42945,0.34162,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.31779531347167694,0.45190832616018534,0.32330849012796814,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.45191,0.32331,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.3483146842475745,0.45190832616018534,0.35185886924090454,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34831,0.45191,0.35186,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.3831657776122364,0.3751899024346273,0.38670996260556645,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38317,0.37519,0.38671,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.42215183222878394,0.32611785196638327,0.42608981555470615,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42215,0.32612,0.42609,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.426089776174873,0.32819132132122614,0.440069616981897,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42609,0.32819,0.44007,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.4034464114306534,0.35272728895897726,0.42234873139508033,0.35290007807188084],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4316029922109976,0.35272728895897726,0.43731306803358494,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40345,0.35273,0.43731,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3991146100822216,0.3751899024346273,0.40580918173628944,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39911,0.37519,0.40581,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.36249134546122785,0.37726337178947017,0.38316575792231977,0.37743616090237375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.38670996260556645,0.37726337178947017,0.3991146100822216,0.37743616090237375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4101409437048873,0.37726337178947017,0.4213641961837657,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36249,0.37726,0.42136,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.366035609214224,0.4273721626947728,0.36957979420755405,0.4275449518076764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36604,0.42737,0.36958,0.42754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.4004929436261272,0.4273721626947728,0.4107317002735251,0.4275449518076764],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40049,0.42737,0.41073,0.42754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0003","boundary":[0.35402474038024445,0.42944563204961567,0.3660356289041406,0.42961842116251925],"dir":"ltr"},{"str":"wo","boundary":[0.3713518867042191,0.42944563204961567,0.385134828344947,0.42961842116251925],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3947828874934566,0.42944563204961567,0.40049296331604384,0.42961842116251925],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35402,0.42945,0.40049,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3642635167175597,0.45190832616018534,0.3709580883716276,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36426,0.45191,0.37096,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.38651312250902053,0.45190832616018534,0.3965549799901223,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38651,0.45191,0.39655,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.440069616981897,0.32611785196638327,0.45326193988340313,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44007,0.32612,0.45326,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\b","boundary":[0.45798751987451,0.3036552672889187,0.47255805818042235,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45799,0.30366,0.47256,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.45779058132838046,0.32819132132122614,0.4680292592161119,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45779,0.32819,0.46803,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.44735492551468675,0.3506538196041344,0.45877507715986127,0.35082660871703797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44735,0.35065,0.45878,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.4987455488482219,0.3036552672889187,0.5121346921563577,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49875,0.30366,0.51213,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.46802929859594516,0.32611785196638327,0.48811307262789855,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.4926416943829593,0.32611785196638327,0.5011083782236088,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46803,0.32612,0.50111,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QWDv","boundary":[0.46251620069932076,0.35272728895897726,0.48712851772666843,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46252,0.35273,0.48713,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.4213641961837657,0.3751899024346273,0.4440076003078188,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4483393819663333,0.3751899024346273,0.4599564327778039,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.46369751693743,0.3751899024346273,0.4717703827555707,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42136,0.37519,0.47177,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.4215611150399788,0.42737227212787776,0.4296339808581195,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42156,0.42737,0.42963,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4166386752624085,0.42944563204961567,0.4215611544198113,0.42961842116251925],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41664,0.42945,0.42156,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.41526038109833646,0.45190832616018534,0.4219549527524043,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41526,0.45191,0.42195,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.32764027178648264,0.4539817955150282,0.3483146842475745,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.35185886924090454,0.4539817955150282,0.36426347733772646,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.37528985034022544,0.4539817955150282,0.3865131028191039,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.3965549799901223,0.4539817955150282,0.4152603417185032,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.42628673441091874,0.4539817955150282,0.43199681023350606,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32764,0.45398,0.432,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.33177517396861755,0.4764443801924929,0.3368945522923165,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"Ww","boundary":[0.34181705113963595,0.4764443801924929,0.36761084192442683,0.4766171693053965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33178,0.47644,0.36761,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.3177953528515101,0.4785178495473358,0.3317751936585342,0.47869063866023936],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3368945719822331,0.4785178495473358,0.34181705113963595,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.47852,0.34182,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.31779529378176036,0.500980290233873,0.3217332771076826,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.50098,0.32173,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.3217332771076826,0.5030537595887159,0.3357131179147067,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32173,0.50305,0.33571,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.31779531347167694,0.5255163442661805,0.323111590961672,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.52552,0.32311,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0002O","boundary":[0.3357131179147067,0.500980290233873,0.35599367297345647,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.36091621120060924,0.500980290233873,0.3644603961939393,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33571,0.50098,0.36446,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.3231115712717554,0.5275898136210234,0.34614877372840064,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32311,0.52759,0.34615,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3559937320432064,0.5030537595887159,0.36091621120060924,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35599,0.50305,0.36092,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.3461487934183173,0.5255163442661805,0.3597347768229992,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34615,0.52552,0.35973,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vR","boundary":[0.34929921945888814,0.5500525422894155,0.3585534408949722,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3493,0.55005,0.35855,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3666263264030296,0.47972737333766075,0.3729270997245053,0.4799001624505643],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36663,0.47973,0.37293,0.4799],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004vD","boundary":[0.3737146963896897,0.4785178495473358,0.3939953105181894,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37371,0.47852,0.394,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3697766539940177,0.5042632833790409,0.3760774273154934,0.5044360724919444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36978,0.50426,0.37608,0.50444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3892696911472496,0.500980290233873,0.3928138761405796,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38927,0.50098,0.39281,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.4465673485394184,0.42737227212787776,0.45660920602052013,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44657,0.42737,0.45661,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4599564721576372,0.37726337178947017,0.4636975563172633,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45996,0.37726,0.4637,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4353440960605399,0.42944574148272063,0.4465673485394184,0.4296185305956242],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.45660920602052013,0.42944574148272063,0.4753145677489011,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43534,0.42945,0.47531,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.47531458743881766,0.42737227212787776,0.48200915909288544,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47531,0.42737,0.48201,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4871285964863349,0.3506538196041344,0.4938231681404027,0.35082660871703797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48713,0.35065,0.49382,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.4849626662772435,0.37726337178947017,0.4932323525020138,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48496,0.37726,0.49323,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HQO","boundary":[0.43199681023350606,0.45190832616018534,0.45483717259360507,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.459168934562203,0.45190832616018534,0.46586352590618746,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4696045509960637,0.45190832616018534,0.4731487359893938,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4806309043086461,0.45190832616018534,0.4873254759627139,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.432,0.45191,0.48733,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.46586346683643753,0.4539817955150282,0.4696045509960637,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46586,0.45398,0.4696,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.47570842515124323,0.4539817955150282,0.4806309043086461,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47571,0.45398,0.48063,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000w","boundary":[0.3939953105181894,0.4764443801924929,0.4065968571611407,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.41211003381743183,0.4764443801924929,0.4188046054714997,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0002","boundary":[0.42313638713001417,0.4764443801924929,0.43947901793259153,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"B\bRU","boundary":[0.44322010209221774,0.4764443801924929,0.48200923785255206,0.4766171693053965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.394,0.47644,0.48201,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.3768650436705944,0.5030537595887159,0.3892696911472496,0.5032265487016194],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.39537356530242906,0.5030537595887159,0.4002960444598319,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37687,0.50305,0.4003,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.3821813211605894,0.5255163442661805,0.3908448844776184,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38218,0.52552,0.39084,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004tr","boundary":[0.3597348358927491,0.5275898136210234,0.38218134085050603,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35973,0.52759,0.38218,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xDUW","boundary":[0.31779535285151,0.5521260116442583,0.34929921945888814,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.35855348027480544,0.5521260116442583,0.3622945644344316,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.55213,0.36229,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.3177953922313433,0.576662065676566,0.3272465522135567,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.57666,0.32725,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.3272465522135567,0.5745885963217231,0.3392574013576196,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32725,0.57459,0.33926,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32744331355043654,0.5992974394669341,0.3309874985437666,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32744,0.5993,0.33099,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.33846966686301894,0.5992974394669341,0.34201385185634897,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33847,0.5993,0.34201,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.40482476466447564,0.4785178495473358,0.41211003381743183,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40482,0.47852,0.41211,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0002","boundary":[0.4002960444598319,0.500980290233873,0.4101409240149711,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4142758458870227,0.500980290233873,0.4195920839971845,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4003,0.50098,0.41959,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0006\u0003","boundary":[0.3961611619676135,0.5275898136210234,0.41919836442425873,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39616,0.52759,0.4192,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4382976229348149,0.4785178495473358,0.44322010209221774,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4383,0.47852,0.44322,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OLD","boundary":[0.4195921430669344,0.5030537595887159,0.44144795052580305,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41959,0.50305,0.44145,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.419198403804092,0.5255163442661805,0.4272712696222326,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4192,0.52552,0.42727,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.43258750773239446,0.5275898136210234,0.43770688605609337,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43259,0.52759,0.43771,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.46822629621182416,0.4785178495473358,0.47196738037145025,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46823,0.47852,0.47197,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5011083585336923,0.32819132132122614,0.5048494426933183,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50111,0.32819,0.50485,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.49973014312928615,0.35272728895897726,0.5091813031114996,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49973,0.35273,0.50918,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.5237517429678283,0.3036552672889187,0.5333998021163379,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52375,0.30366,0.5334,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5414727270042287,0.32611785196638327,0.5465921053279277,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54147,0.32612,0.54659,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0003i\u0003","boundary":[0.5127254093451629,0.32819132132122614,0.5414726876243954,0.3283641104341297],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5511207861527382,0.32819132132122614,0.5548618703123643,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51273,0.32819,0.55486,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5091813031114996,0.3506538196041344,0.5127254881048297,0.35082660871703797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50918,0.35065,0.51273,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"SI","boundary":[0.5188293228801759,0.35747898956382557,0.5337937382783471,0.35765177867672915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51883,0.35748,0.53379,0.35765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\b\u0002","boundary":[0.49323239188184703,0.3751899024346273,0.5213889726621913,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5288711803612769,0.3751899024346273,0.5363533880603624,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5308401326444047,0.3751899024346273,0.5365502084669921,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49323,0.37519,0.53655,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5085905465428608,0.42737227212787776,0.5121347315361909,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50859,0.42737,0.51213,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5160726951721962,0.37726337178947017,0.5209951743295991,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51607,0.37726,0.521,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5245393790128461,0.42737227212787776,0.5312339506669139,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52454,0.42737,0.53123,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"j\u0003","boundary":[0.5702199462137111,0.3036552672889187,0.5843966861870312,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57022,0.30366,0.5844,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kO","boundary":[0.5843967255668645,0.3015817979340758,0.5969981934501493,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5844,0.30158,0.597,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.5629346967506718,0.32611785196638327,0.5790804283869531,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.5794742660993785,0.32611785196638327,0.5920757339826632,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56293,0.32612,0.59208,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5745517869419757,0.32819132132122614,0.5794742660993785,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57455,0.32819,0.57947,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.53989753367386,0.3506538196041344,0.5515145844853306,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5552556686449568,0.3506538196041344,0.5633285344630974,0.35082660871703797],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5757331622498355,0.3506537620077634,0.5792773472431656,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5399,0.35065,0.57928,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5515145844853306,0.35272728895897726,0.5552556686449568,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55151,0.35273,0.55526,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.5633285738429307,0.35272728895897726,0.5757332213195858,0.35290007807188084],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56333,0.35273,0.57573,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0002","boundary":[0.5672665177890189,0.3751899024346273,0.5745517081823086,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56727,0.37519,0.57455,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5849873836859196,0.35272723136260625,0.5887284678455457,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58499,0.35273,0.58873,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004rrt","boundary":[0.5406850909592104,0.37726337178947017,0.5672663996495192,0.37743616090237375],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0003","boundary":[0.5745517869419751,0.37726337178947017,0.5887284481556287,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54069,0.37726,0.58873,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6066463904280753,0.27911912686205465,0.6206262312350993,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6324401812128662,0.27911912686205465,0.637362660370269,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60665,0.27912,0.63736,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6017237931311725,0.3036552672889187,0.6074338689537598,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60172,0.30366,0.60743,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.6074338689537598,0.3015817979340758,0.6141284406078277,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.6129470062302178,0.3015817979340758,0.6218075474732094,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60743,0.30158,0.62181,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6074339083335933,0.32611785196638327,0.6109780933269234,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60743,0.32612,0.61098,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002Y","boundary":[0.5903036808658315,0.32819132132122614,0.6074339083335933,0.3283641104341297],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6151130151989751,0.32819132132122614,0.6188540993586011,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5903,0.32819,0.61885,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6094028803066376,0.3506537620077634,0.6129470652999677,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6094,0.35065,0.61295,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6166881494595937,0.3506537620077634,0.6247610152777344,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61669,0.35065,0.62476,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6649284845819748,0.2545831592243036,0.6698509637393777,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66493,0.25458,0.66985,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6885563845375084,0.25250968986946065,0.6921005695308385,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68856,0.25251,0.6921,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7102152731401643,0.20533811805585747,0.7214385256190426,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71022,0.20534,0.72144,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.716122228439131,0.22780070273332206,0.7196664134324611,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71612,0.2278,0.71967,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.7214385256190426,0.2032646487010146,0.7440819297430957,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7497920449455163,0.2032646487010146,0.761409095756987,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7651501799166132,0.2032646487010146,0.7732230063549205,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72144,0.20326,0.77322,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.6954478159780391,0.22987417208816496,0.7161223071987974,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.7196664528122942,0.22987417208816496,0.7320711002889494,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69545,0.22987,0.73207,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0002","boundary":[0.7076556036682314,0.25250968986946065,0.7149408728211876,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70766,0.25251,0.71494,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.67733313205863,0.2545831592243036,0.6885563845375084,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"wo","boundary":[0.6938727014073367,0.2545831592243036,0.7076555642883982,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.7188788561471098,0.2545831592243036,0.7263610244663621,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67733,0.25458,0.72636,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.6789083450789156,0.2770456575072118,0.6846184209015029,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67891,0.27705,0.68462,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6921005892207551,0.2770456575072118,0.6956447742140852,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6921,0.27705,0.69564,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7050959341962987,0.2770456575072118,0.7102153125199976,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7051,0.27705,0.71022,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0005","boundary":[0.6645347059392993,0.27911912686205465,0.6789083450789156,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6883595050611291,0.27911912686205465,0.6921005892207551,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6993858583737114,0.27911912686205465,0.7050959341962987,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7141532958459199,0.27911912686205465,0.7253765483247983,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66453,0.27912,0.72538,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQ","boundary":[0.6613842011390617,0.3015817979340758,0.6832400873575968,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6867841935912603,0.3015817979340758,0.6970229502386582,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.7007640737781176,0.3015817979340758,0.7108059312592194,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66138,0.30158,0.71081,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004k\u0007v","boundary":[0.6302741328642758,0.3036552672889187,0.6613842798987282,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63027,0.30366,0.66138,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0002","boundary":[0.6248865488821386,0.32611785196638327,0.6399223101522854,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6462230440939277,0.32611785196638327,0.6586276915705829,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62489,0.32612,0.65863,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qt","boundary":[0.6342121949498648,0.32819132132122614,0.6462230440939277,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63421,0.32819,0.64622,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6785144286068235,0.3036552672889187,0.6867842723509269,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67851,0.30366,0.68678,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004a","boundary":[0.6623687757302089,0.32819132132122614,0.6793021040316747,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66237,0.32819,0.6793,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\u0002w","boundary":[0.6793021040316747,0.32611785196638327,0.693675743171291,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6793,0.32612,0.69368,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6970229896184915,0.3036552672889187,0.7007640737781176,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69702,0.30366,0.70076,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.707655583978315,0.32611785196638327,0.711199768971645,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70766,0.32612,0.7112,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.761409095756987,0.20533811805585747,0.7651501799166132,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76141,0.20534,0.76515,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.7864152898765934,0.20533811805585747,0.7946849761013636,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78642,0.20534,0.79468,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mR\u0002","boundary":[0.7946850548610301,0.2032646487010146,0.8200850473132287,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.8259920223021122,0.2032646487010146,0.8346555856191411,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79469,0.20326,0.83466,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tVRt\u0003","boundary":[0.7320711002889494,0.22780070273332206,0.7809020541505522,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.7854307546652796,0.22780070273332206,0.7980322619283976,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73207,0.2278,0.79803,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7653470200131594,0.22987417208816496,0.7704663983368583,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76535,0.22987,0.77047,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yw","boundary":[0.7263610244663621,0.25250968986946065,0.7486106302578229,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.7555021010781869,0.25250968986946065,0.7659377568918809,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72636,0.25251,0.76594,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.7253765483247983,0.2770456575072118,0.7480199524488513,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72538,0.27705,0.74802,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003\u0005","boundary":[0.7153345727041968,0.3036552672889187,0.7342368926686236,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71533,0.30366,0.73424,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6978106256635093,0.32819132132122614,0.707655583978315,0.3283641104341297],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.7111998083514783,0.32819132132122614,0.7255732505919283,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69781,0.32819,0.72557,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.6387408560847584,0.3506537620077634,0.6519331002265981,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.6556742237660574,0.3506537620077634,0.6682756916493422,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"CQ","boundary":[0.6722137143550977,0.3506537620077634,0.6928880874363563,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6962354520230568,0.3506537620077634,0.7102152928300809,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63874,0.35065,0.71022,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5981796278277591,0.35272723136260625,0.6094028803066376,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6129470652999677,0.35272723136260625,0.6166881494595937,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6247610546575677,0.35272723136260625,0.6387408954645917,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6507517446086546,0.35272723136260625,0.6556742237660574,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59818,0.35273,0.65567,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bOQ\u0002","boundary":[0.5969982525198988,0.3751899024346273,0.6243672366350586,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6316525057880148,0.3751899024346273,0.6351966907813449,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6434664557657817,0.3751899024346273,0.6566586999076213,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.597,0.37519,0.65666,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6243672366350586,0.37726337178947017,0.6316525057880148,0.37743616090237375],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.6351966907813449,0.37726337178947017,0.6434664557657817,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62437,0.37726,0.64347,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.6643378067730029,0.37726337178947017,0.6745764846607344,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66434,0.37726,0.67458,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6911160736993579,0.35272723136260625,0.6962354520230568,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69112,0.35273,0.69624,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7102152534502476,0.35272723136260625,0.7159253292728349,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71022,0.35273,0.71593,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iQ","boundary":[0.6745765240405677,0.3751899024346273,0.6859966756857422,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"y\bwQ","boundary":[0.6934788440049945,0.3751899024346273,0.7243920131134842,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67458,0.37519,0.72439,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.6859966756857422,0.37726337178947017,0.6934788440049945,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.686,0.37726,0.69348,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.5517114245818765,0.42737227212787776,0.5641161114383649,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5700230273574984,0.42737227212787776,0.5826246133802829,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010\u0005\u0006\u0005\u000e\u0011\u0012\u0013\u0013\u0013\u0014","boundary":[0.5887284678455458,0.42737227212787776,0.6775302084341759,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.6832402251870133,0.42737227212787776,0.6899348165309978,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6936757628612075,0.42737227212787776,0.6972199478545376,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7047021161737899,0.42737227212787776,0.7113966878278577,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55171,0.42737,0.7114,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.4879161340817689,0.42944574148272063,0.5085905465428608,0.4296185305956242],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.5121347315361909,0.42944574148272063,0.5245393790128461,0.4296185305956242],"dir":"ltr"},{"str":"xv\u0003","boundary":[0.536943987109668,0.42944574148272063,0.5517114836516264,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48792,0.42945,0.55171,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.49165725762122847,0.4539817955150282,0.5011084176034419,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49166,0.45398,0.50111,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.5011084176034419,0.45190832616018534,0.5131192667475047,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004O","boundary":[0.5174510484060193,0.45190832616018534,0.5282805025523055,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50111,0.45191,0.52828,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B\u0002","boundary":[0.49736737282364896,0.4764443801924929,0.5040620232373832,0.4766171693053965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49737,0.47644,0.50406,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t\u0003","boundary":[0.48200923785255206,0.4785178495473358,0.49736737282364896,0.47869063866023936],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5040619444777168,0.4785178495473358,0.5091813228014157,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48201,0.47852,0.50918,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tCq","boundary":[0.44144795052580305,0.500980290233873,0.47885879212206456,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.4780711954568801,0.500980290233873,0.48476576711094793,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44145,0.50098,0.48477,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.474330111297254,0.5030537595887159,0.4780711954568801,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47433,0.50305,0.47807,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r","boundary":[0.4890975487694625,0.5030537595887159,0.5044556837405594,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4891,0.50305,0.50446,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.5091813228014157,0.4764443801924929,0.5172541886195564,0.4766171693053965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50918,0.47644,0.51725,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5282805025523055,0.4539817955150282,0.5333998808760045,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52828,0.45398,0.5334,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU\u0003","boundary":[0.5412758475278491,0.4539817955150282,0.5684479324767127,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54128,0.45398,0.56845,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uk","boundary":[0.5765207982948534,0.45190832616018534,0.5960138157581686,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.600345597416683,0.45190832616018534,0.619444816547406,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57652,0.45191,0.61944,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5853812607781784,0.4539817955150282,0.5903037399355813,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58538,0.45398,0.5903,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5351720127525026,0.4764443801924929,0.5402913910762016,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"WQOQm","boundary":[0.5452139096134377,0.4764443801924929,0.5910913759805988,0.4766171693053965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53517,0.47644,0.59109,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5211921719454786,0.4785178495473358,0.5351720127525026,0.47869063866023936],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5402914304560349,0.4785178495473358,0.5452139096134377,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52119,0.47852,0.54521,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5822309134972737,0.4785178495473358,0.5859719976568999,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58223,0.47852,0.58597,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5952262584728172,0.4785178495473358,0.5989673426324433,0.47869063866023936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59523,0.47852,0.59897,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xt\u0003","boundary":[0.6237765982059205,0.4539817955150282,0.6411036657702286,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62378,0.45398,0.6411,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.606646449497825,0.4764443801924929,0.6139317580306144,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.6086154017809529,0.4764443801924929,0.6294867134083408,0.4766171693053965],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6304711304801551,0.47644423620156545,0.640709887127553,0.47661702531446903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60665,0.47644,0.64071,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.5044556837405594,0.500980290233873,0.5146944403879573,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"UOQoQO","boundary":[0.5184355245475833,0.500980290233873,0.5755363221532894,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5895161235804802,0.500980290233873,0.5962106952345481,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.6034959643875042,0.500980290233873,0.6137347210349021,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50446,0.50098,0.61373,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5146944403879573,0.5030537595887159,0.5184355245475833,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51469,0.50305,0.51844,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.45109602936422905,0.5255163442661805,0.46507590955108635,0.5256891333790842],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.47590532431753935,0.5255163442661805,0.4885068709604906,0.5256891333790842],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000O","boundary":[0.4936262492841896,0.5255163442661805,0.5040619838575501,0.5256891333790842],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5093781825878787,0.5255163442661805,0.514694499457707,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4511,0.52552,0.51469,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4688169543308793,0.5287993374113484,0.4751177276523549,0.528972126524252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46882,0.5288,0.47512,0.52897],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4885068709604906,0.5275898136210234,0.4936262492841896,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48851,0.52759,0.49363,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.5146944600778737,0.5275898136210234,0.537731662534519,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51469,0.52759,0.53773,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5454107103301509,0.5030537595887159,0.549151794489777,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54541,0.50305,0.54915,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.537731662534519,0.5255163442661805,0.5513177050089507,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53773,0.52552,0.55132,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5755362827734561,0.5030537595887159,0.5895161235804802,0.5032265487016194],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5962106952345481,0.5030537595887159,0.6034959643875042,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57554,0.50305,0.6035,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.5678572349778243,0.5255163442661805,0.577899092458926,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56786,0.52552,0.5779,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5566339824989458,0.5275898136210234,0.5678572349778243,0.527762602733927],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.577899092458926,0.5275898136210234,0.5966045132570568,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55663,0.52759,0.5966,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6182634018597127,0.5030537595887159,0.6239734776823,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61826,0.50305,0.62397,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6253517521564561,0.4785177055564083,0.6304711304801551,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62535,0.47852,0.63047,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"txwo","boundary":[0.5966045132570568,0.5255163442661805,0.6292897354823783,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5966,0.52552,0.62929,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6192478780012766,0.5275898136210234,0.6241703571586794,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61925,0.52759,0.62417,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQO","boundary":[0.6411036854601453,0.45190832616018534,0.666306818125881,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6773331714384633,0.45190832616018534,0.6873750289195651,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6411,0.45191,0.68738,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6899346787015813,0.42944574148272063,0.6936757628612075,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68993,0.42945,0.69368,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.699779637016387,0.42944574148272063,0.7047021161737899,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69978,0.42945,0.7047,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.6661098795797517,0.4539817955150282,0.6773331320586301,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.6873750289195651,0.4539817955150282,0.706080390647946,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66611,0.45398,0.70608,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.6712292579034506,0.47644423620156545,0.6852090987104745,0.47661702531446903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67123,0.47644,0.68521,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004Dav","boundary":[0.6452385679523636,0.4785177055564083,0.6712293366631171,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64524,0.47852,0.67123,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"swO","boundary":[0.6320463435004408,0.500980290233873,0.6511455626311637,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63205,0.50098,0.65115,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6668975353146861,0.500980290233873,0.6704417203080162,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6669,0.50098,0.67044,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.689540880368989,0.4785177055564083,0.6952509561915763,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68954,0.47852,0.69525,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.681074235908173,0.500980290233873,0.6913129925555709,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68107,0.50098,0.69131,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.6556742434559742,0.5030537595887159,0.6668974959348527,0.5032265487016194],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002y","boundary":[0.6704416809281828,0.5030537595887159,0.6810743146678394,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65567,0.50305,0.68107,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000fQ","boundary":[0.6558711229323536,0.5255163442661805,0.6651254625079375,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65587,0.52552,0.66513,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T\u0003","boundary":[0.6344091531859106,0.5275898136210234,0.6558711623121869,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63441,0.52759,0.65587,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0006\u0006\u0013pUQOs","boundary":[0.36901629090671956,0.5500525422894155,0.46645418402524225,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.4761023022435017,0.5500525422894155,0.48279687389756953,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"UwO","boundary":[0.48653791867736246,0.5500525422894155,0.5213890711117746,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5381254608671109,0.5500525422894155,0.5412758475278487,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5400944919099053,0.5500525422894155,0.5458045677324926,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5556495260472982,0.5500525422894155,0.5639192910317351,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5808525799533675,0.5500525422894155,0.5843967649466976,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0011","boundary":[0.5881378884861569,0.5500525422894155,0.6042835413627716,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.612553385106875,0.5500525422894155,0.616097570100205,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.6312587665251725,0.5500525422894155,0.6353936490173909,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"mx","boundary":[0.639134733177017,0.5500525422894155,0.6574464344022221,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36902,0.55005,0.65745,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.35520621413768816,0.5745885963217231,0.3603255924613871,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.36524809130870656,0.5745885963217231,0.3778496379516578,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35521,0.57459,0.37785,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3439829616588097,0.576662065676566,0.35520621413768816,0.5768348547894695],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.36032561215130376,0.576662065676566,0.36524809130870656,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34398,0.57666,0.36525,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.3532371043352274,0.5992974394669341,0.3573719868274458,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.36111307098707196,0.5992974394669341,0.36977663430410096,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35324,0.5993,0.36978,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.317795254401927,0.601370908821777,0.32744331355043654,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3335471877056161,0.601370908821777,0.33846966686301894,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.34201385185634897,0.601370908821777,0.3532371043352274,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3573719868274458,0.601370908821777,0.36111307098707196,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.60137,0.36111,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.3806062262798034,0.576662065676566,0.3902542854283129,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38061,0.57666,0.39025,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3902542854283129,0.5745885963217231,0.3969488570823808,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39025,0.57459,0.39695,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.42097053568059,0.5521260116442583,0.4247116198402161,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42097,0.55213,0.42471,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"hrDN","boundary":[0.40187131654986696,0.576662065676566,0.43534409606053975,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40187,0.57666,0.43534,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mOm","boundary":[0.3808029679267667,0.5992974394669341,0.407975072565547,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3808,0.5993,0.40798,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.37509291179409604,0.601370908821777,0.3808029876166833,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37509,0.60137,0.3808,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.33472862208322574,0.6513069624509099,0.349102261222842,0.6514797515638135],"dir":"ltr"},{"str":"DQO","boundary":[0.3538278215240321,0.6513069624509099,0.3782433575245834,0.6514797515638135],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3894665706236286,0.6513069624509099,0.3961611816575297,0.6514797515638135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33473,0.65131,0.39616,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.31779529378175997,0.6533804318057529,0.33472862208322574,0.6535532209186564],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3465425523710759,0.6533804318057529,0.3538278215240321,0.6535532209186564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.65338,0.35383,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQ","boundary":[0.32803401104932467,0.67584287249229,0.34378594435301374,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.34733014903626036,0.67584287249229,0.3599316956792116,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32803,0.67584,0.35993,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.3177952740918434,0.6779163418471329,0.32803403073924126,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.67792,0.32803,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3177952937817599,0.7003789265245977,0.323111571271755,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.70038,0.32311,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.32311155158183835,0.7024523958794405,0.3461487540384836,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32311,0.70245,0.34615,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.31779531347167694,0.7249151591056552,0.3235053892942642,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.72492,0.32351,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3672169648321678,0.6791258656374579,0.37351771846372683,0.6792986547503616],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36722,0.67913,0.37352,0.6793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.34614877372840025,0.7003789265245977,0.3597347571330822,0.7005517156375012],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.365444852645586,0.7003789265245977,0.37095800961196057,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34615,0.70038,0.37096,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iw","boundary":[0.33925730290803663,0.7249151591056552,0.35048059476674837,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.35540305423423457,0.7249151591056552,0.3589472392275646,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33926,0.72492,0.35895,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.3235053892942642,0.726988628460498,0.33925732259795327,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32351,0.72699,0.33926,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.3177953528515099,0.7496239676930436,0.32941240366298064,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.74962,0.32941,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3504805750768317,0.726988628460498,0.35540305423423457,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35048,0.72699,0.3554,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3979332150844452,0.601370908821777,0.40285569424184803,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39793,0.60137,0.40286,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002H","boundary":[0.46231932122294056,0.5521260116442583,0.47610226286366847,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.48161543951995966,0.5521260116442583,0.48653791867736246,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46232,0.55213,0.48654,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\byx","boundary":[0.4353442142000395,0.5745885963217231,0.4755116835042799,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43534,0.57459,0.47551,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4583813772768516,0.576662065676566,0.46212246143647767,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45838,0.57666,0.46212,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.42727117117264946,0.5992974394669341,0.43298124699523677,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000QO","boundary":[0.4367223705346961,0.5992974394669341,0.4579874411148431,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.46054713027669264,0.5992974394669341,0.46625720609927995,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4625161613194869,0.5992974394669341,0.46822623714207423,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42727,0.5993,0.46823,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.4132913303656254,0.601370908821777,0.42727117117264946,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.43298128637507,0.601370908821777,0.4367223705346961,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41329,0.60137,0.43672,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.37824333783466674,0.6533804318057529,0.38946659031354525,0.6535532209186564],"dir":"ltr"},{"str":"RU","boundary":[0.3953735653024286,0.6533804318057529,0.4109285994398216,0.6535532209186564],"dir":"ltr"},{"str":"sy","boundary":[0.41880454640174947,0.6533804318057529,0.4331781855413658,0.6535532209186564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.65338,0.43318,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.38060610814030355,0.6779163418471329,0.39793323477436154,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38061,0.67792,0.39793,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.433178224921199,0.6513069624509099,0.4432200824023008,0.6514797515638135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43318,0.65131,0.44322,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.39793323477436154,0.67584287249229,0.4081719914217594,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.4130944508892456,0.67584287249229,0.4256959975321969,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.42746809002886194,0.67584287249229,0.434556460015522,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39793,0.67584,0.43456,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.40817197173184283,0.6779163418471329,0.4130944508892456,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40817,0.67792,0.41309,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.40994412329825763,0.7003789265245977,0.41348830829158767,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40994,0.70038,0.41349,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4288464038828513,0.7003789265245977,0.43239058887618137,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42885,0.70038,0.43239,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.456806065806983,0.6513068184599825,0.4625428810225241,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45681,0.65131,0.46254,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.4473549255146859,0.6533804318057529,0.45680608549689933,0.6535532209186564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44735,0.65338,0.45681,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.432784367518857,0.6779163418471329,0.4558215699755023,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43278,0.67792,0.45582,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.4755116047446134,0.576662065676566,0.4985488072012587,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47551,0.57666,0.49855,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5172541886195562,0.5521260116442583,0.5223735669432552,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51725,0.55213,0.52237,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.5310371302602841,0.5533355354345834,0.5373379035817597,0.553508324547487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53104,0.55334,0.53734,0.55351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5458045677324926,0.5521260116442583,0.5495456518921187,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5458,0.55213,0.54955,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5613595624900523,0.5521260116442583,0.5651006466496784,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56136,0.55213,0.5651,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.4985488072012587,0.5745885963217231,0.5121348496756905,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5166635698803345,0.5745885963217231,0.5292650771434525,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0002","boundary":[0.5339906965143925,0.5745885963217231,0.5426542204515881,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5471829012763988,0.5745885963217231,0.5560433637597239,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5597844872991833,0.5745885963217231,0.5633286722925133,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49855,0.57459,0.56333,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0015","boundary":[0.4991393668707307,0.5960144463217663,0.5040618460281335,0.5961872354346698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49914,0.59601,0.50406,0.59619],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.4989424677044345,0.5992974394669341,0.5030773501966529,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49894,0.5993,0.50308,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004t","boundary":[0.48063084523889604,0.601370908821777,0.4989424677044346,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48063,0.60137,0.49894,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QwQ","boundary":[0.508393627686648,0.5992974394669341,0.5253269559881137,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5290680401477398,0.5992974394669341,0.5341874184714388,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50839,0.5993,0.53419,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5253269559881137,0.601370908821777,0.5290680401477398,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52533,0.60137,0.52907,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5560434031395571,0.576662065676566,0.5597844872991833,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55604,0.57666,0.55978,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.5725828149689307,0.5521260116442583,0.5808525799533675,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5843968043265308,0.5521260116442583,0.5881378884861569,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57258,0.55213,0.58814,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.5651007254093451,0.576662065676566,0.5908945161941359,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5651,0.57666,0.59089,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003tHv","boundary":[0.5391098976288416,0.601370908821777,0.5749455852745674,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0015","boundary":[0.562934657370838,0.6015436979346805,0.5678571365282409,0.6017164870475842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53911,0.60137,0.57495,0.60172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.5308400932645714,0.6238334934992417,0.5416696261705242,0.6240062826121453],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5467889257345566,0.6238334934992417,0.5568307832156584,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53084,0.62383,0.55683,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5416695474108576,0.6259069628540845,0.5467889257345566,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54167,0.62591,0.54679,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5568308225954917,0.6259069628540845,0.5680540750743701,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55683,0.62591,0.56805,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.6042835807426049,0.5521260116442583,0.6125533457270417,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003","boundary":[0.616097570100205,0.5521260116442583,0.6312587468352558,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6353936883972241,0.5521260116442583,0.6391347725568503,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60428,0.55213,0.63913,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.5908945161941359,0.5745885963217231,0.6044805586685678,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6092061386596745,0.5745885963217231,0.6147193153159657,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59089,0.57459,0.61472,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5838060083780593,0.5992974394669341,0.5944386027378826,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5940447650254572,0.5992974394669341,0.5975889500187872,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6013300341784134,0.5992974394669341,0.6115687908258113,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58381,0.5993,0.61157,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.5891222858680544,0.601370908821777,0.5940447650254572,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5975889500187872,0.601370908821777,0.6013300341784134,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58912,0.60137,0.60133,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0002","boundary":[0.5680540750743701,0.6238334934992417,0.5877439129443149,0.6240062826121453],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0002","boundary":[0.5901067816995348,0.6238334934992417,0.6013299554187467,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56805,0.62383,0.60133,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0006","boundary":[0.4684231166184537,0.6513068184599825,0.48653783991769617,0.651479607572886],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.49559520156731734,0.6513068184599825,0.5089843448754531,0.651479607572886],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.5143006223654482,0.6513068184599825,0.5292649590039528,0.651479607572886],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002w\u0002","boundary":[0.5434416989772729,0.6513068184599825,0.5587998339483699,0.651479607572886],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.5629347164405882,0.6513068184599825,0.5717951789239133,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46842,0.65131,0.5718,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5085905465428608,0.6533802878148254,0.5143006223654482,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50859,0.65338,0.5143,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5335967406624673,0.6533802878148254,0.5434416989772729,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5336,0.65338,0.54344,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5828215125465785,0.6259069628540845,0.5901067816995348,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58282,0.62591,0.59011,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.586956414728714,0.6513068184599825,0.5969982722098157,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58696,0.65131,0.597,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6194448953070724,0.576662065676566,0.6334247361140963,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61944,0.57666,0.63342,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6741827847777255,0.5287993374113484,0.680483558099201,0.528972126524252],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67418,0.5288,0.68048,0.52897],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.6535083723166333,0.5521260116442583,0.6765455747732786,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65351,0.55213,0.67655,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7482168319252307,0.2545831592243036,0.7555021010781869,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74822,0.25458,0.7555,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7659377568918809,0.2545831592243036,0.7710571352155798,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76594,0.25458,0.77106,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.7649533201301504,0.27911912686205465,0.7732230063549205,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76495,0.27912,0.77322,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7732230457347539,0.2770456575072118,0.7783424240584528,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77322,0.27705,0.77834,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8202819464795249,0.20533811805585747,0.8259920223021122,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82028,0.20534,0.82599,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8569050929610188,0.2032646487010146,0.8635996646150867,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85691,0.20326,0.8636,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtH","boundary":[0.8346555856191411,0.20533811805585747,0.8569051914106018,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83466,0.20534,0.85691,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.8137842149220031,0.22780070273332206,0.8238260724031049,0.22797349184622565],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.827567156562731,0.22780070273332206,0.8407594007045706,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81378,0.2278,0.84076,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.802561001822958,0.22987417208816496,0.8137842543018364,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8238260724031049,0.22987417208816496,0.827567156562731,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80256,0.22987,0.82757,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.8565114324578428,0.22780070273332206,0.8606463149500612,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85651,0.2278,0.86065,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.8693097404376738,0.20533811805585747,0.8789577995861834,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86931,0.20534,0.87896,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8789578980357665,0.2032646487010146,0.8856524696898344,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87896,0.20326,0.88565,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.8758075507548619,0.22780070273332206,0.8793517357481919,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87581,0.2278,0.87935,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8452880815293812,0.22987417208816496,0.8565113340082597,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"wL","boundary":[0.860646216500478,0.22987417208816496,0.8758076492044452,0.23004696120106854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8842741164560116,0.22987417208816496,0.8880152006156378,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84529,0.22987,0.88802,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.9110523636924498,0.2032646487010146,0.9151872461846682,0.20343743781391818],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.9189283303442942,0.2032646487010146,0.9224725153376242,0.20343743781391818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91105,0.20326,0.92247,0.20344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h\u0003","boundary":[0.8917562453954306,0.20533811805585747,0.9110523636924498,0.20551090716876105],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9151873446342512,0.20533811805585747,0.9189284287938774,0.20551090716876105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89176,0.20534,0.91893,0.20551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.8880152006156378,0.22780070273332206,0.8960881648833616,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88802,0.2278,0.89609,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.7954726318362979,0.25250968986946065,0.8098462709759142,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"D\b\u0002","boundary":[0.8145718903468542,0.25250968986946065,0.840759381014654,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"uUQ","boundary":[0.8480446501676103,0.25250968986946065,0.8763982285638339,0.25268247898236423],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8836834977167901,0.25250968986946065,0.8903780693708581,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79547,0.25251,0.89038,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.7785393035348321,0.2545831592243036,0.7954726318362979,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8072866211938979,0.2545831592243036,0.8145718903468542,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77854,0.25458,0.81457,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.782083508218079,0.27911912686205465,0.7877935840406664,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78208,0.27912,0.78779,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kR\u0002","boundary":[0.7342369320484569,0.3015817979340758,0.7586523499095084,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7696787426019239,0.3015817979340758,0.773222927595254,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7769640117548802,0.3015817979340758,0.7850368775730208,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73424,0.30158,0.78504,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR\u0002","boundary":[0.7255734474910945,0.32611785196638327,0.7501857645184422,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72557,0.32612,0.75019,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.717106763650445,0.42944574148272063,0.7265579236326585,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71711,0.42945,0.72656,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.7877935840406664,0.2770456575072118,0.7964571473576952,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78779,0.27705,0.79646,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8187067137693228,0.2770456575072118,0.8254012854233906,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81871,0.27705,0.8254,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8356401011405382,0.2545831592243036,0.8405625802979412,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83564,0.25458,0.84056,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtH","boundary":[0.7964571079778621,0.27911912686205465,0.8187067137693228,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8291423695830169,0.27911912686205465,0.8387904287315264,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79646,0.27912,0.83879,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7584555295028788,0.3036552672889187,0.7696787819817572,0.30382805640182226],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7732229669750873,0.3036552672889187,0.7769640511347133,0.30382805640182226],"dir":"ltr"},{"str":"xYNW","boundary":[0.7850368775730208,0.3036552672889187,0.8248105091648357,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75846,0.30366,0.82481,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004v","boundary":[0.7499889047319794,0.32819132132122614,0.7657408380356685,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74999,0.32819,0.76574,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"e\b\u0002","boundary":[0.7657408380356685,0.32611785196638327,0.798229161094694,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.7994106545420537,0.32611785196638327,0.8080742178590827,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76574,0.32612,0.80807,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004U\u0003ro","boundary":[0.7293144725809706,0.35272723136260625,0.7684974066738971,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72931,0.35273,0.7685,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7322679403854956,0.37726337178947017,0.7379780162080829,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73227,0.37726,0.73798,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.7379781146576659,0.3751899024346273,0.7466416779746949,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73798,0.37519,0.74664,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.7684974066738971,0.3506537620077634,0.7751919783279649,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7685,0.35065,0.77519,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7688912443863225,0.3751899024346273,0.7755858160403902,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76889,0.37519,0.77559,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7937004802698834,0.32819132132122614,0.7994105560924707,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7937,0.32819,0.79941,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8387904287315264,0.2770456575072118,0.8454850003855943,0.27721844662011536],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8494230821610997,0.2770456575072118,0.853361065487022,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83879,0.27705,0.85336,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8569051126509354,0.2545831592243036,0.8606461968105614,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85691,0.25458,0.86065,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8533609670374389,0.27911912686205465,0.8606462361903952,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85336,0.27912,0.86065,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.8606462361903952,0.2770456575072118,0.870688093671497,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86065,0.27705,0.87069,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8763982285638339,0.2545831592243036,0.8836834977167901,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8764,0.25458,0.88368,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8817144469840794,0.2770456575072118,0.8884090186381473,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88171,0.27705,0.88841,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.9055393051756588,0.25250968986946065,0.9090834901689888,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90554,0.25251,0.90908,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.9175500755600547,0.22780070273332206,0.9226694538837537,0.22797349184622565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91755,0.2278,0.92267,0.22797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.9092803105756181,0.22987417208816496,0.9175502724592212,0.23004696120106854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90928,0.22987,0.91755,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8943159542471972,0.2545831592243036,0.9055392067260757,0.25475594833720716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002y","boundary":[0.9090833917194057,0.2545831592243036,0.9197159466993958,0.25475594833720716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89432,0.25458,0.91972,0.25476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8704911945052008,0.27911912686205465,0.8817144469840794,0.2792919159749582],"dir":"ltr"},{"str":"QWDv","boundary":[0.8923470019640696,0.27911912686205465,0.9169593977510837,0.2792919159749582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87049,0.27912,0.91696,0.27929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.9197159466993958,0.25250968986946065,0.9232601316927258,0.25268247898236423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91972,0.25251,0.92326,0.25268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.9169593977510837,0.2770456575072118,0.9236539694051517,0.27721844662011536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91696,0.27705,0.92365,0.27722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"txQ\u0002","boundary":[0.8248106076144188,0.3015817979340758,0.8555266806574463,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.8628120482599857,0.3015817979340758,0.8727663794026765,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8793515782288592,0.3015817979340758,0.8909687274899131,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.8998290915236551,0.3015817979340758,0.910067848171053,0.3017545870469794],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.9124306381666064,0.3015817979340758,0.9224724956477082,0.3017545870469794],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82481,0.30158,0.92247,0.30175],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtH","boundary":[0.8080741194094997,0.32819132132122614,0.8303237252009604,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80807,0.32819,0.83032,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7812958131033113,0.3506537620077634,0.7929128639147819,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7966539874542413,0.3506537620077634,0.804726853272382,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8171315401288703,0.3506537620077634,0.8206757251222004,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7813,0.35065,0.82068,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7929129032946152,0.35272723136260625,0.7966539874542413,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79291,0.35273,0.79665,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.7893687576811182,0.3751899024346273,0.7960633293351861,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78937,0.37519,0.79606,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtH","boundary":[0.7466416385948617,0.37726337178947017,0.7688912443863225,0.37743616090237375],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.779720737912442,0.37726337178947017,0.7893687970609515,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74664,0.37726,0.78937,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.7265579236326585,0.42737227212787776,0.7385687727767213,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7444757083857715,0.42737227212787776,0.7560927591972422,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7598338433568683,0.42737227212787776,0.7679067091750089,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72656,0.42737,0.76791,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7560927985770755,0.42944574148272063,0.7598338827367015,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75609,0.42945,0.75983,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7903532535125986,0.39972587007237836,0.7942912368385208,0.39989865918528195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79035,0.39973,0.79429,0.3999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lt","boundary":[0.7679067485548422,0.42944574148272063,0.791140771418117,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76791,0.42945,0.79114,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tuUQ","boundary":[0.7060804497176959,0.45190832616018534,0.7452633050509558,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7525486529635786,0.45190832616018534,0.7592432246176465,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7730261662583744,0.45190832616018534,0.7765703512517045,0.4520811152730889],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7840524801911235,0.45190832616018534,0.7875966651844536,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70608,0.45191,0.7876,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.7013547909669227,0.4785177055564083,0.7163191276054273,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70135,0.47852,0.71632,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7257703663473072,0.4539817955150282,0.7295114505069333,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72577,0.45398,0.72951,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7452633838106224,0.4539817955150282,0.7525486529635786,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74526,0.45398,0.75255,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0004","boundary":[0.7163191669852605,0.47644423620156545,0.7324648986215417,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.7421129183902181,0.47644423620156545,0.7478229942128054,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.7527455127500414,0.47644423620156545,0.7578648910737404,0.47661702531446903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71632,0.47644,0.75786,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"nv","boundary":[0.6956447742140853,0.5030537595887159,0.7163191866751772,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69564,0.50305,0.71632,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6964323511893531,0.5255163442661805,0.701551729513052,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69643,0.52552,0.70155,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.7100183936637849,0.5255163442661805,0.7161222678189645,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71002,0.52552,0.71612,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7281331169630273,0.4785177055564083,0.7421129577700514,0.4786904946693119],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7478230335926387,0.4785177055564083,0.7527455127500414,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72813,0.47852,0.75275,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8005920101599968,0.3751899024346273,0.804529993485919,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80059,0.37519,0.80453,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.804726853272382,0.35272723136260625,0.8171313038498709,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80473,0.35273,0.81713,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8045300328657523,0.37726337178947017,0.8118153020187084,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80453,0.37726,0.81182,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.7942911974586875,0.40179933942722124,0.8061051474364542,0.4019721285401248],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79429,0.4018,0.80611,0.40197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002x","boundary":[0.8118153020187084,0.3751899024346273,0.8238261511627714,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81182,0.37519,0.82383,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yO","boundary":[0.8061051474364542,0.39972587007237836,0.8210694840749589,0.39989865918528195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80611,0.39973,0.82107,0.3999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.8506042999496265,0.3036552672889187,0.8628120482599857,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8506,0.30366,0.86281,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8862431474988064,0.3036552672889187,0.8913625258225053,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88624,0.30366,0.89136,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.9051454674632334,0.3036552672889187,0.9124307366161897,0.30382805640182226],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90515,0.30366,0.91243,0.30383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.8303237252009604,0.32611785196638327,0.8519826334935329,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.8557238161027423,0.32611785196638327,0.8659626711997233,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"vR","boundary":[0.8683253627456936,0.32611785196638327,0.8775794266624446,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.8826989034357269,0.32611785196638327,0.8931345592494209,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.9029795175642266,0.32611785196638327,0.9065237025575565,0.32629064107928685],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.9187314508679156,0.32611785196638327,0.9222756358612456,0.32629064107928685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83032,0.32612,0.92228,0.32629],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8265827001110838,0.35272723136260625,0.83032378427071,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82658,0.35273,0.83032,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8238260527131882,0.37726337178947017,0.8311113218661443,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82383,0.37726,0.83111,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8509981967318019,0.3506537620077634,0.8545423817251319,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.851,0.35065,0.85454,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8610400935927374,0.32819132132122614,0.8683253627456936,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86104,0.32819,0.86833,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.8582833674351749,0.3506537620077634,0.8663562332533155,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85828,0.35065,0.86636,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8775795251120279,0.32819132132122614,0.8826989034357269,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87758,0.32819,0.8827,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8972694417416393,0.32819132132122614,0.9029795175642266,0.3283641104341297],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.9065237025575565,0.32819132132122614,0.9187314508679156,0.3283641104341297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89727,0.32819,0.91873,0.32836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.8803361725099228,0.3506537620077634,0.8935284166517623,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.8972694023618053,0.3506537620077634,0.9098711459039228,0.35082655112066696],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.913809030780262,0.3506537620077634,0.9244416842098352,0.35082655112066696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88034,0.35065,0.92444,0.35083],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8397748458033403,0.35272723136260625,0.8509980982822187,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8545422832755487,0.35272723136260625,0.8582833674351749,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.8663563317028987,0.35272723136260625,0.8803361725099228,0.35290002047550983],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8923469232044025,0.35272723136260625,0.8972694023618053,0.35290002047550983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83977,0.35273,0.89727,0.3529],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.8311113218661443,0.3751899024346273,0.8411531793472461,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83111,0.37519,0.84115,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8210694840749589,0.40179933942722124,0.8322927365538373,0.4019721285401248],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82107,0.4018,0.83229,0.40197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8322928350034204,0.39972587007237836,0.8389874066574883,0.39989865918528195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83229,0.39973,0.83899,0.3999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.8580865076487119,0.3751899024346273,0.8683252642961098,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.8732478419030958,0.3751899024346273,0.8767920268964258,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85809,0.37519,0.87679,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xt","boundary":[0.8452880618394646,0.37726337178947017,0.8580867045478783,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84529,0.37726,0.85809,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.843909787365308,0.40179933942722124,0.8496198631878953,0.4019721285401248],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84391,0.4018,0.84962,0.40197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.8496198631878953,0.39972587007237836,0.8563144348419632,0.39989865918528195],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.8551330398441865,0.39972587007237836,0.8639936992266779,0.39989865918528195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84962,0.39973,0.86399,0.3999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8683253627456929,0.37726337178947017,0.8732478419030958,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86833,0.37726,0.87325,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HQ","boundary":[0.8925438617505316,0.3751899024346273,0.908492891119683,0.3753626915475309],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.912233876829726,0.3751899024346273,0.9224726334771239,0.3753626915475309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89254,0.37519,0.92247,0.37536],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8813207077212363,0.37726337178947017,0.8925439602001148,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88132,0.37726,0.89254,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.9084927926700999,0.37726337178947017,0.912233876829726,0.37743616090237375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90849,0.37726,0.91223,0.37744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.8799423347974968,0.39972587007237836,0.8899841922785986,0.39989865918528195],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.8982540557126185,0.39972587007237836,0.9140059890163077,0.39989865918528195],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.9177469747263505,0.39972587007237836,0.9228663530500495,0.39989865918528195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87994,0.39973,0.92287,0.3999],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8687191807682015,0.40179933942722124,0.8799424332470801,0.4019721285401248],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.8899841922785986,0.40179933942722124,0.8982541541622017,0.4019721285401248],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86872,0.4018,0.89825,0.40197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mw","boundary":[0.7911408107979503,0.42737227212787776,0.8135873157557072,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"y\bQw\u0003","boundary":[0.8171315991986204,0.42737227212787776,0.8517857540171532,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"vxQ","boundary":[0.8569051323408521,0.42737227212787776,0.882502220858513,0.42754506124078134],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.8857468587790704,0.42737227212787776,0.901994942973079,0.42754506124078134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79114,0.42737,0.90199,0.42755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8133904165894111,0.42944574148272063,0.8171315007490372,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81339,0.42945,0.81713,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.8084679768118416,0.45190832616018534,0.8187067334592394,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80847,0.45191,0.81871,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.7633781071098649,0.4539817955150282,0.7730261662583744,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7791300010337207,0.4539817955150282,0.7840524801911235,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"xDU","boundary":[0.7875967045642868,0.4539817955150282,0.8084680161916747,0.4541545846279318],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8187067334592394,0.4539817955150282,0.8236292126166422,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76338,0.45398,0.82363,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7621966333524216,0.4797272293467333,0.7684974066738972,0.47990001845963687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7622,0.47973,0.7685,0.4799],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003","boundary":[0.7692850033390817,0.4785177055564083,0.783658642478698,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76929,0.47852,0.78366,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000x","boundary":[0.7836586818585313,0.47644423620156545,0.8011826288992189,0.47661702531446903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78366,0.47644,0.80118,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.7968509260003709,0.4785177055564083,0.8198879512477665,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79685,0.47852,0.81989,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002","boundary":[0.829705563232447,0.45190832616018534,0.8450912217429186,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82971,0.45191,0.84509,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8517858524667362,0.42944574148272063,0.8569052307904352,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85179,0.42945,0.85691,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8769888473030557,0.42944574148272063,0.8807299314626819,0.4296185305956242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87699,0.42945,0.88073,0.42962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000w\u0002\u0004","boundary":[0.8647811383725299,0.45190832616018534,0.894119212600234,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86478,0.45191,0.89412,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004m","boundary":[0.8448943225766224,0.4539817955150282,0.8647813352716963,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84489,0.45398,0.86478,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.9140058905667244,0.40179933942722124,0.9177469747263505,0.4019721285401248],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91401,0.4018,0.91775,0.40197],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU\u0003","boundary":[0.8895904333258402,0.4539817955150282,0.9187315099376651,0.4541545846279318],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88959,0.45398,0.91873,0.45415],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.9187315099376651,0.45190832616018534,0.922275694930995,0.4520811152730889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91873,0.45191,0.92228,0.45208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.8198881678368494,0.47644423620156545,0.8334740331020316,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.837805873830296,0.47644423620156545,0.8435158905831334,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8435159496528833,0.47644423620156545,0.8466662772438713,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8509982164217188,0.47644423620156545,0.8541485440127068,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.8529671293250133,0.47644423620156545,0.8738384409524014,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"N\b","boundary":[0.874822936783882,0.47644423620156545,0.9053423075597796,0.47661702531446903],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.9104617843330617,0.47644423620156545,0.9224726334771246,0.47661702531446903],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81989,0.47644,0.92247,0.47662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Hu\u0002QwO","boundary":[0.7163191866751772,0.500980290233873,0.7602277007592105,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.7643625832514289,0.500980290233873,0.7769641692742134,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7812958524831448,0.500980290233873,0.785233835809067,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.7852338751889003,0.500980290233873,0.7921253460092642,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"mRe\u0003","boundary":[0.797047884236417,0.500980290233873,0.8285517508437952,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71632,0.50098,0.82855,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7243920721832344,0.5255163442661805,0.7279362571765645,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72439,0.52552,0.72794,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.7430974929813652,0.5255163442661805,0.7472323754735836,0.5256891333790842],"dir":"ltr"},{"str":"mx","boundary":[0.7509734596332097,0.5255163442661805,0.7720416704268939,0.5256891333790842],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7431,0.52552,0.77204,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r","boundary":[0.6810742162182561,0.5275898136210234,0.6964324299490195,0.527762602733927],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.701551729513052,0.5275898136210234,0.7064742086704549,0.527762602733927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.7161222678189644,0.5275898136210234,0.7243920328034011,0.527762602733927],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003","boundary":[0.7279362177967311,0.5275898136210234,0.7430975126712818,0.527762602733927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7472323360937503,0.5275898136210234,0.7509734202533764,0.527762602733927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68107,0.52759,0.75097,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.6765456141531119,0.5500525422894155,0.6901315975577937,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6944634382860582,0.5500525422894155,0.7033238810794666,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67655,0.55005,0.70332,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.6334247361140963,0.5745885963217231,0.6535084510763,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"\bO","boundary":[0.6582340310674066,0.5745885963217231,0.6767425526992413,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000R","boundary":[0.6804835777891176,0.5745885963217231,0.6948574138279001,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63342,0.57459,0.69486,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xrt","boundary":[0.616688129769677,0.601370908821777,0.6336214580711427,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61669,0.60137,0.63362,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r","boundary":[0.6060556141695199,0.6259069628540845,0.6214137491406168,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60606,0.62591,0.62141,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6214137491406168,0.6238334934992417,0.6281083207946846,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62141,0.62383,0.62811,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6157036930079465,0.6513068184599825,0.6223982646620143,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6157,0.65131,0.6224,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6767425920790745,0.576662065676566,0.6804836762387007,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67674,0.57666,0.68048,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HR\u0002","boundary":[0.633621497450976,0.5992974394669341,0.6631563723953929,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\bQ","boundary":[0.6668974565550191,0.5992974394669341,0.6895408212992389,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63362,0.5993,0.68954,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"K\u0007","boundary":[0.6330307999520874,0.6259069628540845,0.6527207165816987,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63303,0.62591,0.65272,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6474044587816208,0.6513068184599825,0.6509486437749509,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6474,0.65131,0.65095,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002ty\u0003","boundary":[0.7033239007693832,0.5521260116442583,0.7255734278011775,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70332,0.55213,0.72557,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7086402373291283,0.5745885963217231,0.7137596156528272,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70864,0.57459,0.71376,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.7667253535570655,0.5275899576119508,0.7897625560137108,0.5277627467248545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76673,0.52759,0.78976,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tO","boundary":[0.7255735065608441,0.5500525422894155,0.7470355156871203,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.7513672973456349,0.5500525422894155,0.7645595414874746,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7694819812650442,0.5500525422894155,0.7749951579213353,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72557,0.55005,0.775,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.7430975323611981,0.5521260116442583,0.7513672185859684,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7431,0.55213,0.75137,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DVRt\u0003","boundary":[0.7200602905247196,0.5745885963217231,0.7655439585592887,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72006,0.57459,0.76554,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.6968262479715281,0.576662065676566,0.708640197949295,0.5768348547894695],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7163192457449268,0.576662065676566,0.7200603299045529,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69683,0.57666,0.72006,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.749988963801729,0.576662065676566,0.7551083421254279,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74999,0.57666,0.75511,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7702695779302287,0.576662065676566,0.7751920570876315,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77027,0.57666,0.77519,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7801145362450342,0.5533355354345834,0.7864153095665098,0.553508324547487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78011,0.55334,0.78642,0.55351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7921254050790142,0.5030537595887159,0.797047884236417,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79213,0.50305,0.79705,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.7897625953935441,0.525516488257108,0.803348578798226,0.5256892773700115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78976,0.52552,0.80335,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7954727105959644,0.5500525422894155,0.7990168955892945,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79547,0.55005,0.79902,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8124060192075139,0.5030537595887159,0.81614710336714,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81241,0.50305,0.81615,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8326865348864304,0.5042632833790409,0.838987308207906,0.5044360724919444],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83269,0.50426,0.83899,0.50444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.855920734958955,0.500980290233873,0.859464919952285,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85592,0.50098,0.85946,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.869703558460183,0.4785177055564083,0.874822936783882,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8697,0.47852,0.87482,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.9010106243508482,0.4785177055564083,0.9104617843330617,0.4786904946693119],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90101,0.47852,0.91046,0.47869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0002","boundary":[0.8801392339637937,0.500980290233873,0.8874246212562497,0.5011530793467766],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0002","boundary":[0.8919532430113103,0.500980290233873,0.903964210294873,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88014,0.50098,0.90396,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.8397749048730905,0.5030537595887159,0.8559206365093717,0.5032265487016194],"dir":"ltr"},{"str":"QDm","boundary":[0.8620245106645513,0.5030537595887159,0.8801394111730434,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83977,0.50305,0.88014,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.8311113809358945,0.525516488257108,0.8397749442529235,0.5256892773700115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83111,0.52552,0.83977,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004tr","boundary":[0.8086648759781376,0.5275899576119508,0.8311115581451443,0.5277627467248545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80866,0.52759,0.83111,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.8141780920142618,0.5500525422894155,0.8183129745064802,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8220541571156894,0.5500525422894155,0.8271735354393884,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81418,0.55005,0.82717,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.7872029456115276,0.5521260116442583,0.7954727105959644,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003","boundary":[0.7990168562094611,0.5521260116442583,0.8141780920142618,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8183129745064802,0.5521260116442583,0.8220540586661063,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7872,0.55213,0.82205,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0006\u0003","boundary":[0.8448943225766224,0.5275899576119508,0.8679315250332676,0.5277627467248545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84489,0.52759,0.86793,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.8679315250332676,0.525516488257108,0.8760043908514082,0.5256892773700115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86793,0.52552,0.876,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.8651749760849552,0.5500525422894155,0.8687191610782852,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86517,0.55005,0.86872,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8815175675076995,0.5275899576119508,0.8866369458313984,0.5277627467248545],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88152,0.52759,0.88664,0.52776],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.8840772960493822,0.5500525422894155,0.8876214810427122,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88408,0.55005,0.88762,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qv","boundary":[0.9027826380878466,0.5030537595887159,0.91223379807006,0.5032265487016194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90278,0.50305,0.91223,0.50323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.91223379807006,0.500980290233873,0.9224725547174579,0.5011530793467766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91223,0.50098,0.92247,0.50115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aw\u0002","boundary":[0.9000260891395341,0.525516488257108,0.9279857707535821,0.5256892773700115],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90003,0.52552,0.92799,0.52569],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.9079020951712119,0.5500525422894155,0.9120369776634303,0.5502253314023191],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.9157781602726396,0.5500525422894155,0.9224725350275412,0.5502253314023191],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.9079,0.55005,0.92247,0.55023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003vm","boundary":[0.8313083194820237,0.5521260116442583,0.8651751336042882,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004r","boundary":[0.8687192595278684,0.5521260116442583,0.884077197599799,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004D","boundary":[0.8921501618675228,0.5521260116442583,0.9079022920703781,0.552298800757162],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9120369776634303,0.5521260116442583,0.9157780618230563,0.552298800757162],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83131,0.55213,0.91578,0.5523],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xQ\u0002","boundary":[0.7813276920003268,0.5745885963217231,0.8023642207961617,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"ys","boundary":[0.809846389115414,0.5745885963217231,0.8340647896706697,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8330803922887721,0.5745885963217231,0.8366245772821022,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"tQ","boundary":[0.8441067456013543,0.5745885963217231,0.8655687547276308,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.8767920072065092,0.5745885963217231,0.8880152596853876,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0004","boundary":[0.8929377388427905,0.5745885963217231,0.9098710671442564,0.5747613854346266],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.9124307563061057,0.5745885963217231,0.9224726137872075,0.5747613854346266],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78133,0.57459,0.92247,0.57476],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.7976386014252217,0.576662065676566,0.8098463497355807,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79764,0.57666,0.80985,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.829339308129146,0.576662065676566,0.8330803922887721,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82934,0.57666,0.83308,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8391842664439516,0.576662065676566,0.8441067456013543,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83918,0.57666,0.84411,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WR","boundary":[0.7230136795695782,0.5992974394669341,0.7387656916329337,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.7438850305767994,0.5992974394669341,0.754320607630827,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.764362504491762,0.5992974394669341,0.7710571549054963,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"Hw\u0002\u0004","boundary":[0.776176493849362,0.5992974394669341,0.8145717918972709,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8255981452098532,0.5992974394669341,0.8307175235335521,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8419408744620138,0.5992974394669341,0.8486354461160818,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72301,0.5993,0.84864,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.6842245438092438,0.601370908821777,0.7031269228434206,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.711790466470533,0.601370908821777,0.7230137189494114,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68422,0.60137,0.72301,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.6527207165816987,0.6238334934992417,0.684815241308132,0.6240062826121453],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6907222162970155,0.6238334934992417,0.6958415946207144,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65272,0.62383,0.69584,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6633532912516059,0.6513068184599825,0.6700478629056738,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66335,0.65131,0.67005,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6850121798542613,0.6259069628540845,0.6907222556768486,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68501,0.62591,0.69072,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.6798928212204794,0.6513068184599825,0.6885563845375084,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67989,0.65131,0.68856,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7147439539649745,0.6238334934992417,0.7247858114460763,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71474,0.62383,0.72479,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7387656522531005,0.601370908821777,0.7438850305767994,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73877,0.60137,0.74389,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7371904195428982,0.6238334934992417,0.7407346045362283,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73719,0.62383,0.74073,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7007641131579505,0.6259069628540845,0.7147439539649745,0.6260797519669882],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.7247857720662431,0.6259069628540845,0.7371904195428982,0.6260797519669882],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7432942936980778,0.6259069628540845,0.7482167728554806,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70076,0.62591,0.74822,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5757331622498355,0.6533802878148254,0.586956414728714,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.5969982722098157,0.6533802878148254,0.6157036930079465,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0003","boundary":[0.6267300463205289,0.6533802878148254,0.6474044587816208,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.6509486043951176,0.6533802878148254,0.6633533306314392,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6741827453978921,0.6533802878148254,0.6798928212204794,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"wtH","boundary":[0.6885563845375084,0.6533802878148254,0.7108059903289692,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57573,0.65338,0.71081,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.4558215699755023,0.67584287249229,0.4694076124499341,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.47295179744326427,0.67584287249229,0.4818122599265893,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4853564449199195,0.67584287249229,0.4885068315806574,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.4873254759627137,0.67584287249229,0.5070153138326585,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"N\b","boundary":[0.5085905465428606,0.67584287249229,0.5375347239883893,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.5434416989772728,0.67584287249229,0.5554525481213356,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5601781281124424,0.67584287249229,0.5656913047687335,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"WQ\u0002","boundary":[0.5765207589150197,0.67584287249229,0.5954230788794466,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45582,0.67584,0.59542,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003vm","boundary":[0.3760774273154929,0.7024523958794405,0.40994408391842435,0.702625184992344],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004r","boundary":[0.41348830829158767,0.7024523958794405,0.42884644326268456,0.702625184992344],"dir":"ltr"},{"str":"wD\u0003DU","boundary":[0.43810070407860185,0.7024523958794405,0.46743858140713956,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37608,0.70245,0.46744,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0002dQ","boundary":[0.41014100277463744,0.7249151591056552,0.43061851606943324,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.43435963960889257,0.7249151591056552,0.44006971543147994,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41014,0.72492,0.44007,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r\u0003YLD","boundary":[0.3622945250545985,0.726988628460498,0.4101410224645541,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36229,0.72699,0.41014,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.43061855544926647,0.726988628460498,0.43435963960889257,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43062,0.72699,0.43436,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.4674386798567227,0.7003789265245977,0.4741332121309573,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46744,0.70038,0.47413,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.46527280871738236,0.7249151591056552,0.4703921870410813,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46527,0.72492,0.47039,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.47944950931086894,0.7003789265245977,0.492051016573987,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47945,0.70038,0.49205,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5034711682191617,0.6779163418471329,0.5085905465428606,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50347,0.67792,0.50859,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.518041765594824,0.7003789265245977,0.521585950588154,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51804,0.70038,0.52159,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.5339905389950593,0.6779163418471329,0.5434416989772728,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53399,0.67792,0.54344,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.49736731375389875,0.7024523958794405,0.5180417262149907,0.702625184992344],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.521585950588154,0.7024523958794405,0.5339905980648092,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49737,0.70245,0.53399,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.4877192742953059,0.7249151591056552,0.49776113177640774,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.5015022159360338,0.7249151591056552,0.5158758550756501,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5223735275634219,0.7249151591056552,0.5274929058871208,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48772,0.72492,0.52749,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD\u0003t","boundary":[0.4434169618786805,0.726988628460498,0.4652727693375491,0.7271614175734016],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.4737394334882819,0.726988628460498,0.4877192742953059,0.7271614175734016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.49776113177640774,0.726988628460498,0.5015022159360338,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44342,0.72699,0.5015,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.3552061747578548,0.7496239676930436,0.36879227630203654,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0013","boundary":[0.3745023324347071,0.7496239676930436,0.3926170557339495,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3983271315565369,0.7496239676930436,0.4071876137297786,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0002\b","boundary":[0.41545731964446553,0.7496239676930436,0.45838133789701824,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.46251625976906985,0.7496239676930436,0.4745271089131327,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"xQwO","boundary":[0.47964644785699845,0.7496239676930436,0.5030774486462358,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35521,0.74962,0.50308,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.32941238397306394,0.7516974370478864,0.3552062338276047,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32941,0.7517,0.35521,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.40718755466002876,0.7516974370478864,0.41545731964446553,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40719,0.7517,0.41546,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.45306506040702316,0.7516974370478864,0.46251622038923657,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45307,0.7517,0.46252,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5166634517408346,0.726988628460498,0.5223735275634219,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51666,0.72699,0.52237,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5692354897620635,0.6779163418471329,0.5765207589150197,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56924,0.67792,0.57652,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.5339905980648092,0.7003789265245977,0.5576184980203427,0.7005517156375012],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5682510530003329,0.7003789265245977,0.5782929104814347,0.7005517156375012],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53399,0.70038,0.57829,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sD","boundary":[0.5308401917141549,0.726988628460498,0.5428510408582178,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53084,0.72699,0.54285,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5570277611416212,0.7024523958794405,0.5682510136204996,0.702625184992344],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.5782929104814347,0.7024523958794405,0.5969982722098156,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55703,0.70245,0.597,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6101905163516551,0.67584287249229,0.6202323738327569,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.6285021388171937,0.67584287249229,0.6442540721208828,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6479951562805089,0.67584287249229,0.6566587195975379,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61019,0.67584,0.65666,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5989672638727767,0.6779163418471329,0.6101905163516551,0.6780891309600365],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.6202323344529237,0.6779163418471329,0.6285020994373605,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59897,0.67792,0.6285,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6442540721208828,0.6779163418471329,0.6479951562805089,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64425,0.67792,0.648,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQ","boundary":[0.7108059903289692,0.6513068184599825,0.7314804027900612,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71081,0.65131,0.73148,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.7273454809180094,0.6533802878148254,0.7468384983813247,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72735,0.65338,0.74684,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6716230562360425,0.67584287249229,0.6816649137171442,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.6899346787015811,0.67584287249229,0.7056866120052702,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7094276961648963,0.67584287249229,0.7145470744885952,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"HQO","boundary":[0.7238013353045125,0.67584287249229,0.7466415795251118,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67162,0.67584,0.74664,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.660399803757164,0.6779163418471329,0.6716230562360425,0.6780891309600365],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.6816649137171442,0.6779163418471329,0.6899345999419144,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6604,0.67792,0.68993,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7056866120052702,0.6779163418471329,0.7094276961648963,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70569,0.67792,0.70943,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7180912201020919,0.6779163418471329,0.7238012959246793,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71809,0.67792,0.7238,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0002","boundary":[0.7482167728554806,0.6238334934992417,0.7580617311702863,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74822,0.62383,0.75806,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.7468384983813247,0.6513068184599825,0.7549113641994654,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74684,0.65131,0.75491,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.7594400253343592,0.601370908821777,0.764362504491762,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75944,0.60137,0.76436,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7710571155256631,0.601370908821777,0.776176493849362,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77106,0.60137,0.77618,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7740105636402714,0.6238334934992417,0.7840524211213732,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77401,0.62383,0.78405,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovv","boundary":[0.8092555144072758,0.601370908821777,0.8255981452098532,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8307175235335521,0.601370908821777,0.8419407760124306,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80926,0.60137,0.84194,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tVRt\u0003","boundary":[0.8027578812993371,0.6238334934992417,0.8515887367113568,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80276,0.62383,0.85159,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7627873505412263,0.6259069628540845,0.7740106030201046,0.6260797519669882],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.7840524211213732,0.6259069628540845,0.8027579009892538,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76279,0.62591,0.80276,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.7738137235437255,0.6513068184599825,0.7779486060359438,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77381,0.65131,0.77795,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.7590462860715169,0.6533802878148254,0.7738137235437255,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7779486060359438,0.6533802878148254,0.7830679843596428,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75905,0.65338,0.78307,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7663315552244729,0.67584287249229,0.769875740217803,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76633,0.67584,0.76988,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7773579085370553,0.67584287249229,0.7824772868607544,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77736,0.67584,0.78248,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7830679843596428,0.6513068184599825,0.7940942982923919,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78307,0.65131,0.79409,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.7501858235881917,0.6779163418471329,0.7663315552244729,0.6780891309600365],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7724354293796525,0.6779163418471329,0.7773579085370553,0.6780891309600365],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.7860214718540843,0.6779163418471329,0.7954726318362977,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75019,0.67792,0.79547,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8139811140882993,0.6513068184599825,0.8175252990816294,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81398,0.65131,0.81753,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.8250074674008817,0.6513068184599825,0.8301268457245806,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82501,0.65131,0.83013,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8360338010235471,0.6259069628540845,0.8411531793472459,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83603,0.62591,0.84115,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.7978354218318513,0.6533802878148254,0.8139811534681325,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8200849882434789,0.6533802878148254,0.8250074674008817,0.6535530769277289],"dir":"ltr"},{"str":"ur","boundary":[0.834261728216799,0.6533802878148254,0.8480446698575269,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79784,0.65338,0.84804,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.7954726318362977,0.67584287249229,0.8074834809803606,0.6760156616051937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8110275675241075,0.67584287249229,0.8149655508500298,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79547,0.67584,0.81497,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.8289454310368871,0.67584287249229,0.8421376751787267,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82895,0.67584,0.84214,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.8149656886794462,0.6779163418471329,0.8289455294864703,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81497,0.67792,0.82895,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ts","boundary":[0.5969982918997322,0.7003789265245977,0.6206261918552657,0.7005517156375012],"dir":"ltr"},{"str":"aR","boundary":[0.6247610743474841,0.7003789265245977,0.6501610667996828,0.7005517156375012],"dir":"ltr"},{"str":"tO","boundary":[0.6600060251144884,0.7003789265245977,0.6834371046633925,0.7005517156375012],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6867842920408435,0.700379070515525,0.6999765361826832,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.7050959145063821,0.700379070515525,0.7117904861604499,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"tQOu","boundary":[0.7212416461426634,0.700379070515525,0.764756381584021,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0002","boundary":[0.769285042718915,0.700379070515525,0.7826741860270507,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7858245726877886,0.700379070515525,0.7938974385059292,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8104369290949693,0.700379070515525,0.8161470049175568,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.8210695825245427,0.700379070515525,0.8261889608482416,0.7005518596284286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.597,0.70038,0.82619,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wr","boundary":[0.6155068135315668,0.7024523958794405,0.6247610743474841,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61551,0.70245,0.62476,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002Dt","boundary":[0.6446479295232248,0.7024523958794405,0.6600060054245718,0.702625184992344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64465,0.70245,0.66001,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.5428510408582178,0.7249151591056552,0.5629347558204213,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"CO","boundary":[0.5662820416474553,0.7249151591056552,0.5863657566096588,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5958169165918722,0.7249151591056552,0.605858774072974,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006\u000e\u0013","boundary":[0.6103874155179513,0.7249151591056552,0.6466169014962694,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.6568556581436673,0.7249151591056552,0.6718199947821719,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54285,0.72492,0.67182,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003YLD","boundary":[0.5083937261362309,0.7516974370478864,0.5507270468898954,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50839,0.7517,0.55073,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.3177953528515103,0.7741598431766012,0.33039689949446155,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"CQ","boundary":[0.3349255803192721,0.7741598431766012,0.35382790028369904,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"tE\u0002","boundary":[0.36446045526368914,0.7741598431766012,0.39576738332493794,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"tp","boundary":[0.39990228550707296,0.7741598431766012,0.4245147600537536,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.43396584127630056,0.7741598431766012,0.4406604129303684,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.45247436290813514,0.7741598431766012,0.46271311955553307,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0002","boundary":[0.4744942580647775,0.7741598431766012,0.49047594138311834,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0002","boundary":[0.49342942887756003,0.7741598431766012,0.5022898126012186,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5164665919543721,0.7741598431766012,0.5231611636084399,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.77416,0.52316,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wO","boundary":[0.31779539223134345,0.8261693661605769,0.3302000003281653,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.82617,0.3302,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3252774227211793,0.8617639579765358,0.32882160771450936,0.8619367470894395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32528,0.86176,0.32882,0.86194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.33492561969910534,0.8282428355154197,0.33984809885650813,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33493,0.82824,0.33985,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002y","boundary":[0.35382788059378245,0.776233312531444,0.36446043557377256,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35383,0.77623,0.36446,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yQO","boundary":[0.33984809885650813,0.8261693661605769,0.3703674499424891,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33985,0.82617,0.37037,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.39045114521477614,0.776233312531444,0.39990230519698955,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39045,0.77623,0.3999,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.39084496323728485,0.8261693661605769,0.3943891482306149,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39084,0.82617,0.39439,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.37017057046610957,0.8282428355154197,0.3908449829272015,0.8284156246283233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.3943891482306149,0.8282428355154197,0.40679379570727003,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37017,0.82824,0.40679,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002kD","boundary":[0.41998600046927653,0.776233312531444,0.4339659003460505,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41999,0.77623,0.43397,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.44873327874850905,0.776233312531444,0.45247436290813514,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44873,0.77623,0.45247,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tVRt\u0003","boundary":[0.40679379570727003,0.8261693661605769,0.4556247495688729,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40679,0.82617,0.45562,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.317795254401927,0.8633190599926679,0.3252774227211793,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Yale","boundary":[0.3290185068808055,0.8633190599926679,0.35756886630382534,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.36308204296011654,0.8633190599926679,0.43101225533227566,0.8634918491055715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.86332,0.43101,0.86349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Guard","boundary":[0.31779527409184377,0.8849176991056147,0.35993169567921207,0.8850904882185183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.88492,0.35993,0.88509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3924200581180708,0.8833625970894826,0.3959642431114008,0.8835353862023863],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39242,0.88336,0.39596,0.88354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.44006975481131316,0.8282428355154197,0.4451891331350121,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44007,0.82824,0.44519,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4627131589353663,0.776233312531444,0.4684232347579536,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46271,0.77623,0.46842,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.46035040831964613,0.8282428355154197,0.46606048414223344,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46035,0.82824,0.46606,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4656665086003916,0.8617639579765358,0.4692106935937217,0.8619367470894395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46567,0.86176,0.46921,0.86194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.48614415972460384,0.776233312531444,0.49342942887756003,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48614,0.77623,0.49343,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4936263280438561,0.8261693661605769,0.4971705130371862,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49363,0.82617,0.49717,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t\u0003","boundary":[0.4782681930727592,0.8282428355154197,0.4936263280438561,0.8284156246283233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4971705524170194,0.8282428355154197,0.5009116365766455,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47827,0.82824,0.50091,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.5068185721856958,0.776233312531444,0.5164666313342053,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50682,0.77623,0.51647,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5143007798847813,0.8261693661605769,0.5200108557073686,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5143,0.82617,0.52001,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5276898838130838,0.776233312531444,0.5314309679727098,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52769,0.77623,0.53143,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0002dQ","boundary":[0.5507270468898954,0.7496239676930436,0.5712045601846911,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.5749456443443173,0.7496239676930436,0.5806557201669046,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55073,0.74962,0.58066,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5712045601846911,0.7516974370478864,0.5749456443443173,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5712,0.7517,0.57495,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002a","boundary":[0.5863657566096587,0.726988628460498,0.5958169165918722,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58637,0.72699,0.59582,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6511455429412467,0.726988628460498,0.656855618763834,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65115,0.72699,0.65686,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vw\u0002","boundary":[0.6253518309161223,0.7496239676930436,0.6481921735863048,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6539022100290589,0.7496239676930436,0.6590215883527578,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62535,0.74962,0.65902,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003DUN","boundary":[0.5859719976568997,0.7516974370478864,0.6253519293657055,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58597,0.7517,0.62535,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wOmCaO","boundary":[0.5393069149346378,0.7741598431766012,0.6044805192887348,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"\bQ","boundary":[0.6090092001135453,0.7741598431766012,0.6263363267476032,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53931,0.77416,0.62634,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.545410808779734,0.8261693661605769,0.5521053804338019,0.8263421552734804],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54541,0.82617,0.55211,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5560433637597241,0.776233312531444,0.5609658429171269,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55604,0.77623,0.56097,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5838061068276428,0.776233312531444,0.5889254851513418,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58381,0.77623,0.58893,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.6263363267476033,0.776233312531444,0.6458293442109185,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62634,0.77623,0.64583,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6481921342064715,0.7516974370478864,0.6539022100290589,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64819,0.7517,0.6539,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6458293442109185,0.7741598431766012,0.6539022100290592,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64583,0.77416,0.6539,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6582339916875737,0.776233312531444,0.663944067510161,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65823,0.77623,0.66394,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6785145270564067,0.7024525398703679,0.6867842920408435,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67851,0.70245,0.68678,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002k","boundary":[0.7117904861604499,0.7024525398703679,0.7212416461426634,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71179,0.70245,0.72124,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002w\u0002","boundary":[0.68796568703862,0.7249151591056552,0.7098215732571551,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.713168800014439,0.7249151591056552,0.7257703860372235,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7291176521743409,0.7249151591056552,0.7330556551901798,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68797,0.72492,0.73306,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQ","boundary":[0.6763487149868158,0.7496239676930436,0.6974170045401665,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0002","boundary":[0.7106091699223395,0.7496239676930436,0.7194696324056645,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67635,0.74962,0.71947,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sv","boundary":[0.6643379052225862,0.7516974370478864,0.6763487543666491,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66434,0.7517,0.67635,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.6446479492131418,0.7986958972089087,0.6554773245997615,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6603998825168309,0.7986958972089087,0.6655192608405299,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64465,0.7987,0.66552,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6554774033594281,0.8007693665637515,0.6603998825168309,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65548,0.80077,0.6604,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6739859249912629,0.7741598431766012,0.6796960008138502,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6720169333283017,0.7741598431766012,0.6796960008138502,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67202,0.77416,0.6797,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002ND","boundary":[0.6922975474568009,0.7516974370478864,0.7106092289920893,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6923,0.7517,0.71061,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7001735141086458,0.7741598431766012,0.7037176991019759,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70017,0.77416,0.70372,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.6840278218521979,0.776233312531444,0.7001735534884791,0.7764061016443476],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7062774276436586,0.776233312531444,0.7111999068010615,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68403,0.77623,0.7112,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003t","boundary":[0.6704417399979328,0.8007693665637515,0.6917067908881631,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67044,0.80077,0.69171,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wv","boundary":[0.7596369835704054,0.7024525398703679,0.769285042718915,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75964,0.70245,0.76929,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.7470354369274541,0.7249151591056552,0.7602276810692937,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74704,0.72492,0.76023,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7330556355002633,0.726988628460498,0.7470354763072873,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73306,0.72699,0.74704,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7775548470831848,0.7249151591056552,0.7842494187372526,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77755,0.72492,0.78425,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7635750062761608,0.726988628460498,0.7775548470831848,0.7271614175734016],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.7842493793574195,0.726988628460498,0.7915346485103756,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76358,0.72699,0.79153,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7245890107293635,0.7516974370478864,0.7385688515363875,0.75187022616079],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7421130365297176,0.7516974370478864,0.7458541206893438,0.75187022616079],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.7547145831726688,0.7516974370478864,0.7643626423211783,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72459,0.7517,0.76436,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.7643626423211783,0.7496239676930436,0.7710573321147459,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76436,0.74962,0.77106,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7964571276677787,0.7024525398703679,0.8104369684748026,0.7026253289832715],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8161471033671398,0.7024525398703679,0.8210695825245427,0.7026253289832715],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8315052383382366,0.7024525398703679,0.8352462240482796,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79646,0.70245,0.83525,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0016","boundary":[0.8049238311983447,0.7207681858381468,0.8098463103557474,0.7209409749510504],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80492,0.72077,0.80985,0.72094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.7915346485103756,0.7249151591056552,0.8017734051577735,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.8051207303646407,0.7249151591056552,0.8139811928479658,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79153,0.72492,0.81398,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002","boundary":[0.7763735111551578,0.7496239676930436,0.7852340917779828,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7909440691509868,0.7496239676930436,0.7964573048770278,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.8015766241309769,0.7496239676930436,0.8082712548547947,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77637,0.74962,0.80827,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8354431625944089,0.7249151591056552,0.8421377342484768,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83544,0.72492,0.84214,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.8610401723524033,0.576662065676566,0.8767921056560924,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86104,0.57666,0.87679,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8657656735838435,0.5992974394669341,0.8693098585771735,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86577,0.5993,0.86931,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.8539516251564936,0.601370908821777,0.8657657720334266,0.6015436979346805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8693097601275904,0.601370908821777,0.8730508442872166,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85395,0.60137,0.87305,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8880152596853876,0.576662065676566,0.8929377388427905,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88802,0.57666,0.89294,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.9051455856027327,0.576662065676566,0.912430854755689,0.5768348547894695],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90515,0.57666,0.91243,0.57683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0002Qs","boundary":[0.8730508442872166,0.5992974394669341,0.9063267049416766,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.9049485092271868,0.5992974394669341,0.9084926942205168,0.5994702285798377],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.9159748625397692,0.5992974394669341,0.9226694341938371,0.5994702285798377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87305,0.5993,0.92267,0.59947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"utH","boundary":[0.8565114127679261,0.6259069628540845,0.8832895221749477,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85651,0.62591,0.88329,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.8832896009346143,0.6238334934992417,0.8899841725886822,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88329,0.62383,0.88998,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.9012074250675607,0.601370908821777,0.9049485092271868,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90121,0.60137,0.90495,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.9110523833823664,0.601370908821777,0.9159748625397692,0.6015436979346805],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91105,0.60137,0.91597,0.60154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8947097525797889,0.6238334934992417,0.900026030069784,0.6240062826121453],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.9049485092271868,0.6238334934992417,0.9084926942205168,0.6240062826121453],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.9122337783801431,0.6238334934992417,0.922472535027541,0.6240062826121453],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89471,0.62383,0.92247,0.62401],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o\u0004p\u0002","boundary":[0.8480446698575269,0.6513068184599825,0.8777764439682401,0.651479607572886],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.8872276039504534,0.6513068184599825,0.8992384530945164,0.651479607572886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84804,0.65131,0.89924,0.65148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.8559207152690379,0.67584287249229,0.8760044302312414,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85592,0.67584,0.876,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.8456818601720568,0.6779163418471329,0.8559208137186212,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84568,0.67792,0.85592,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i\u0002","boundary":[0.8486354658059985,0.700379070515525,0.8574959282893236,0.7005518596284286],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.8626152081634395,0.700379070515525,0.87068807398158,0.7005518596284286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84864,0.70038,0.87069,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8574958298397405,0.7024525398703679,0.8626152081634395,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8575,0.70245,0.86262,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"weW","boundary":[0.8139811534681325,0.726988628460498,0.8354433398036586,0.7271614175734016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.8454850200755106,0.726988628460498,0.8628121467095685,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81398,0.72699,0.86281,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003o","boundary":[0.8082711170253783,0.7516974370478864,0.8263858403246208,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80827,0.7517,0.82639,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.8777764439682401,0.6533802878148254,0.8872276039504534,0.6535530769277289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87778,0.65338,0.88723,0.65355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.900026030069784,0.6259069628540845,0.9049485092271868,0.6260797519669882],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9084927926701001,0.6259069628540845,0.9122338768297262,0.6260797519669882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90003,0.62591,0.91223,0.62608],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.9002230276856633,0.67584287249229,0.9037672126789934,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90022,0.67584,0.90377,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.8795485167749884,0.6779163418471329,0.9002231261352465,0.6780891309600365],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.9037671142294103,0.6779163418471329,0.9161717617060653,0.6780891309600365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87955,0.67792,0.91617,0.67809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.8870307047841575,0.700379070515525,0.8970725622652593,0.7005518596284286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88703,0.70038,0.89707,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8758075507548623,0.7024525398703679,0.8870308032337407,0.7026253289832715],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.8970725622652593,0.7024525398703679,0.91577798306339,0.7026253289832715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87581,0.70245,0.91578,0.70263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.8628121467095685,0.7249151591056552,0.8730509033569664,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.8779733825143693,0.7249151591056552,0.8905749291573205,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86281,0.72492,0.89057,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.835443201974242,0.7496239676930436,0.846272557670945,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.8549362194375573,0.7496239676930436,0.8635997827545862,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83544,0.74962,0.8636,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oy","boundary":[0.8407595779138202,0.7516974370478864,0.854936120987974,0.75187022616079],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8635998812041694,0.7516974370478864,0.8685223603615723,0.75187022616079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84076,0.7517,0.86852,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQ","boundary":[0.7111999068010615,0.7741598431766012,0.7310867225969689,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.7423099356960142,0.7741598431766012,0.7535332669345592,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"Bs","boundary":[0.7584556673322955,0.7741598431766012,0.7773579872967223,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7767672897978339,0.7741598431766012,0.780311474791164,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"tQ","boundary":[0.7877936431104163,0.7741598431766012,0.8088618539041005,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.8202819464795251,0.7741598431766012,0.83150539585757,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0004O","boundary":[0.8364277765653896,0.7741598431766012,0.8598586789050439,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7112,0.77416,0.85986,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.7265580023923252,0.776233312531444,0.7423099356960142,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72656,0.77623,0.74231,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7535331881748927,0.776233312531444,0.7584556673322955,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75353,0.77623,0.75846,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dx","boundary":[0.7050959538862155,0.7986958972089087,0.7238014534440128,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0003","boundary":[0.7306928848845434,0.7986958972089087,0.7379781540374996,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7429006331949024,0.7986958972089087,0.7545176840063731,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7582587681659992,0.7986958972089087,0.76633163398414,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7051,0.7987,0.76633,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.7188789349067766,0.8007693665637515,0.7306928848845434,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71888,0.80077,0.73069,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000O","boundary":[0.5603751454182386,0.8261693661605769,0.5708108012319326,0.8263421552734804],"dir":"ltr"},{"str":"xR","boundary":[0.5755363812230394,0.8261693661605769,0.5865626557759551,0.8263421552734804],"dir":"ltr"},{"str":"LQOQ","boundary":[0.5916821128593207,0.8261693661605769,0.634802951518503,0.8263421552734804],"dir":"ltr"},{"str":"ku\u0002","boundary":[0.6371658202737228,0.8261693661605769,0.654886745240373,0.8263421552734804],"dir":"ltr"},{"str":"oC","boundary":[0.6586277900201659,0.8261693661605769,0.6863905724679179,0.8263421552734804],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.6956447545241685,0.8261694007183995,0.6997796370163869,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"Dw","boundary":[0.7035207605558463,0.8261694007183995,0.7232106771854577,0.8263421898313031],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56038,0.82617,0.72321,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.5247363963186421,0.8282428355154197,0.545410808779734,0.8284156246283233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.5521053804338019,0.8282428355154197,0.5603752241779051,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52474,0.82824,0.56038,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5865627345356218,0.8282428355154197,0.5916821128593207,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58656,0.82824,0.59168,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4581843402811393,0.8633190599926679,0.4656665086003916,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Pratt","boundary":[0.4694075927600177,0.8633190599926679,0.5048494426933181,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5105595578957388,0.8633190599926679,0.5349750545164569,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Whitney","boundary":[0.5404882311727481,0.8633190599926679,0.5977858885649172,0.8634918491055715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45818,0.86332,0.59779,0.86349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3849378897988185,0.8849176991056147,0.3924200581180708,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"California","boundary":[0.3961611225877803,0.8849176991056147,0.4607440491329055,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"University\u0007Berkeley","boundary":[0.466651024121789,0.8849176991056147,0.596210754304298,0.8850904882185183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38494,0.88492,0.59621,0.88509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"State","boundary":[0.3177952937817606,0.9063435491056578,0.3522526478835804,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Unievrsity","boundary":[0.35638751068588215,0.9063435491056578,0.4247115213906335,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.90634,0.42471,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4501115532226654,0.9047884470895258,0.4536557382159955,0.9049612362024294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45011,0.90479,0.45366,0.90496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Santa","boundary":[0.45365569883616214,0.9063435491056578,0.49106657981225693,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Barbara","boundary":[0.4952014032347254,0.9063435491056578,0.5485612151303885,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45366,0.90634,0.54856,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5743548877756797,0.9047884470895258,0.5778990727690098,0.9049612362024294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57435,0.90479,0.5779,0.90496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6298805511207667,0.8282428355154197,0.6371658202737228,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62988,0.82824,0.63717,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6324401418330329,0.8617639579765358,0.635984326826363,0.8619367470894395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63244,0.86176,0.63598,0.86194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6537053108627631,0.8282428355154197,0.6586277900201659,0.8284156246283233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65371,0.82824,0.65863,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002i\u0003","boundary":[0.6816650318566445,0.8282428355154197,0.6956448726636685,0.8284156246283233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6997796763962203,0.8282428700732424,0.7035207605558463,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68167,0.82824,0.70352,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7545176446265398,0.8007693665637515,0.758258728786166,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75452,0.80077,0.75826,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7730262056382079,0.776233312531444,0.7767672897978339,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77303,0.77623,0.77677,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7828711639530135,0.776233312531444,0.7877936431104163,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78287,0.77623,0.78779,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7868091078991025,0.7986958972089087,0.7903532928924326,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78681,0.7987,0.79035,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pU","boundary":[0.76633163398414,0.8007693665637515,0.7868091472789358,0.800942155676655],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.7950789122633726,0.8007693665637515,0.8007889880859599,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76633,0.80077,0.80079,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.8045301116254192,0.776233312531444,0.8202820449291084,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80453,0.77623,0.82028,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8112246045198207,0.7986958972089087,0.816934680342408,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8092556128568594,0.7986958972089087,0.8173284392951669,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80926,0.7987,0.81733,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yw","boundary":[0.7395532686082018,0.8261694007183995,0.7531393898423002,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"BR\u0002","boundary":[0.7580617902400365,0.8261694007183995,0.7795238387461461,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.7899594551800068,0.8261694007183995,0.8000013126611086,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.8072866605737313,0.8261694007183995,0.8173285180548331,0.8263421898313031],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73955,0.82617,0.81733,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.7226199403067362,0.8282428700732424,0.7395532686082018,0.8284156591861459],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.7531393110826337,0.8282428700732424,0.7580617902400365,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72262,0.82824,0.75806,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.7797207379124421,0.8282428700732424,0.78995949455984,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77972,0.82824,0.78996,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.8000013520409419,0.8282428700732424,0.807286621193898,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8,0.82824,0.80729,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.6249579735137806,0.8633190599926679,0.6324401418330329,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"General","boundary":[0.6359842874465296,0.8633190599926679,0.6871780706835191,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Electric","boundary":[0.6930850456724025,0.8633190599926679,0.7434912322442075,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Company","boundary":[0.7493981678532576,0.8633190599926679,0.8126028789939767,0.8634918491055715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62496,0.86332,0.8126,0.86349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6285021388171942,0.8833625970894826,0.6320463238105243,0.8835353862023863],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6285,0.88336,0.63205,0.88354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.6210199704979419,0.8849176991056147,0.6285021388171942,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Duke","boundary":[0.6322432623566536,0.8849176991056147,0.6667005770786402,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.6718199947821724,0.8849176991056147,0.7397501677744983,0.8850904882185183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62102,0.88492,0.73975,0.88509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Benjamin","boundary":[0.5778990727690098,0.9063435491056578,0.6411037051500621,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Garver","boundary":[0.6454354868085767,0.9063435491056578,0.6909191942229788,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Lamme","boundary":[0.6952509758814933,0.9063435491056578,0.7444757674555216,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5779,0.90634,0.74448,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7619997932558757,0.9063435491056578,0.769481961575128,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.762,0.90634,0.76948,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7720416310470609,0.8833625970894826,0.775585816040391,0.8835353862023863],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77204,0.88336,0.77559,0.88354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8315052974079867,0.776233312531444,0.8364277765653896,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83151,0.77623,0.83643,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8216602603335147,0.8007693665637515,0.8328835128123931,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82166,0.80077,0.83288,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8553300965298165,0.776233312531444,0.8604494748535155,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85533,0.77623,0.86045,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.8328835128123931,0.7986958972089087,0.8555269169364462,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83288,0.7987,0.85553,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8372153338507405,0.8261694007183995,0.8407595188440706,0.8263421898313031],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83722,0.82617,0.84076,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.8210695037648761,0.8282428700732424,0.8372152354011574,0.8284156591861459],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8433191095563369,0.8282428700732424,0.8482415887137398,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82107,0.82824,0.84824,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8730509033569664,0.726988628460498,0.8779733825143693,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87305,0.72699,0.87797,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8793517160582753,0.7496239676930436,0.8850617918808626,0.7497967568059472],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8773827243953143,0.7496239676930436,0.8858492900964641,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87738,0.74962,0.88585,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.8687192398379522,0.776233312531444,0.8783672989864617,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86872,0.77623,0.87837,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.9161717617060653,0.67584287249229,0.9228663333601332,0.6760156616051937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91617,0.67584,0.92287,0.67602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.9157780815129734,0.700379070515525,0.9224726531670412,0.7005518596284286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91578,0.70038,0.92247,0.70055],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.9079020557913785,0.7249151591056552,0.9120369382835969,0.7250879482185587],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.9157781208928063,0.7249151591056552,0.9224724956477078,0.7250879482185587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.9079,0.72492,0.92247,0.72509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004D","boundary":[0.8921501224876894,0.726988628460498,0.9079022526905447,0.7271614175734016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9120369382835969,0.726988628460498,0.915778022443223,0.7271614175734016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89215,0.72699,0.91578,0.72716],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.9063269018408427,0.7496239676930436,0.9098710868341727,0.7497967568059472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90633,0.74962,0.90987,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.8901812686541447,0.7516974370478864,0.906327000290426,0.75187022616079],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.9124307366161896,0.7516972930569591,0.9173532157735923,0.7518700821698626],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89018,0.7517,0.91735,0.75187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.9173532157735923,0.7496238237021162,0.9224725940972913,0.7497966128150199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91735,0.74962,0.92247,0.7498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\b","boundary":[0.8783672989864617,0.7741598431766012,0.905342287869863,0.7743326322895048],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.9104618630927281,0.7741598431766012,0.9224727122367912,0.7743326322895048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87837,0.77416,0.92247,0.77433],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.8734447410693924,0.8007693665637515,0.8817145060538292,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87344,0.80077,0.88171,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.8817145060538292,0.7986958972089087,0.8868338843775281,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88171,0.7987,0.88683,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.9010107031105147,0.776233312531444,0.9104618630927281,0.7764061016443476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90101,0.77623,0.91046,0.77641],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.91105248183195,0.7986958972089087,0.9151873643241684,0.7988686863218123],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.9189284484837945,0.7986958972089087,0.9224726334771245,0.7988686863218123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91105,0.7987,0.92247,0.79887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h\u0003","boundary":[0.8917563635349309,0.8007693665637515,0.91105248183195,0.800942155676655],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9151874627737514,0.8007693665637515,0.9189285469333776,0.800942155676655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89176,0.80077,0.91893,0.80094],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQ","boundary":[0.8482415887137398,0.8261694007183995,0.8685222028422395,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.8795485561548219,0.8261694007183995,0.8907718086337004,0.8263421898313031],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8956943862406863,0.8261694007183995,0.8992385712340163,0.8263421898313031],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84824,0.82617,0.89924,0.82634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.8470601346462133,0.8617639579765358,0.8506043196395433,0.8619367470894395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84706,0.86176,0.8506,0.86194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.8637966228511328,0.8282428700732424,0.879548753053988,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8638,0.82824,0.87955,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8907719070832835,0.8282428700732424,0.8956943862406863,0.8284156591861459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89077,0.82824,0.89569,0.82842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8395780647765442,0.8633190599926679,0.8470602330957964,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0005S\u0005","boundary":[0.8508013172554227,0.8633190599926679,0.8789578192761004,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Coast","boundary":[0.8844710156223081,0.8633190599926679,0.9220786579352827,0.8634918491055715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83958,0.86332,0.92208,0.86349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"California","boundary":[0.7757827152066871,0.8849176991056147,0.8403654448526459,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Polytechnic","boundary":[0.846272537981029,0.8849176991056147,0.9224727122367912,0.8850904882185183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77578,0.88492,0.92247,0.88509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7769641298943804,0.9047884470895258,0.7805083148877104,0.9049612362024294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77696,0.90479,0.78051,0.90496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"University","boundary":[0.7807052140540065,0.9063435491056578,0.8486354461160821,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.8527702498486339,0.9063435491056578,0.8647811777523635,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Virginia","boundary":[0.8691129791007945,0.9063435491056578,0.9222756161713289,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78071,0.90634,0.92228,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/bf75497840c6cc5c63ac8bdfa1558db4.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/1b4e6863143740269644dd890cf26834.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.4882,"margin":[0.08329,0.07601,0.07753,0.09348]},"elements":[{"words":[{"str":"R","boundary":[0.08328834734325596,0.12222669874016581,0.0882108265006588,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.12223,0.08821,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.0882108265006588,0.12015322938532291,0.0949053587748934,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08821,0.12015,0.09491,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.09490539815472665,0.12222669874016581,0.10002477647842559,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09491,0.12223,0.10002,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.09293638680184896,0.14468936981218697,0.09963095845591681,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09294,0.14469,0.09963,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.08328834734325605,0.14676283916702984,0.0929364064917656,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.14676,0.09294,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Hw","boundary":[0.10002477647842559,0.12015322938532291,0.12680310247453028,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.14019218671291608,0.12015322938532291,0.15338447023458893,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.1585038091784546,0.12015322938532291,0.1638201063583663,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.17110537551132252,0.12015322938532291,0.1811472329924243,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.19630846879722502,0.12015322938532291,0.20654722544462292,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.2148169904290597,0.12015322938532291,0.22485884791016147,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.23352239153727383,0.12015322938532291,0.24376114818467176,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"yQOw\u0002","boundary":[0.2565596136838358,0.12015322938532291,0.30066502693416514,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.311888259723127,0.12015322938532291,0.3160231422153454,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3197642460648882,0.12015322938532291,0.3284278093819172,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10002,0.12015,0.32843,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xrt","boundary":[0.10337204261554298,0.14676283916702984,0.12030537091700874,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10337,0.14676,0.12031,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VN","boundary":[0.08328834734325585,0.17129872041022454,0.11026349374599013,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.1713,0.11026,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002","boundary":[0.08328836703317272,0.19393412299877813,0.09805580450538122,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.19393,0.09806,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.09687440950760454,0.196007592353621,0.10179688866500737,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09687,0.19601,0.1018,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.08328838672308939,0.2184700906365292,0.09411780148954237,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.09904030033686183,0.2184700906365292,0.10415967866056076,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.21847,0.10416,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.094117821179459,0.2205435599913721,0.09904030033686183,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09412,0.22054,0.09904,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.10317516313916354,0.24300623106339325,0.10671934813249358,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10318,0.24301,0.10672,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.12621236559580867,0.12222669874016581,0.1401922064028327,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12621,0.12223,0.14019,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.16382010635836633,0.12222669874016581,0.17110537551132252,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16382,0.12223,0.17111,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.18606971214982715,0.12222669874016581,0.19630842941739177,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18607,0.12223,0.19631,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v","boundary":[0.20654720575470628,0.12222669874016581,0.21481697073914305,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20655,0.12223,0.21482,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.22978130737764768,0.12222669874016581,0.23352239153727383,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22978,0.12223,0.23352,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xt","boundary":[0.24376114818467176,0.12222669874016581,0.25655959399391914,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24376,0.12223,0.25656,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HR\u0002\u0004","boundary":[0.12030539060692537,0.14468936981218697,0.15456582585253245,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.16480458249993035,0.14468936981218697,0.17799682664176997,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"xOQw\u0003","boundary":[0.18173791080139612,0.14468936981218697,0.20890999575025976,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.2126510799098859,0.14468936981218697,0.22151154239321103,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"tQ\u0002","boundary":[0.2309627023754244,0.14468936981218697,0.24651773651281736,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12031,0.14469,0.24652,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.15082476138282294,0.14676283916702984,0.16480460218984697,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15082,0.14676,0.1648,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002e","boundary":[0.2215115620831276,0.14676283916702984,0.23096272206534105,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22151,0.14676,0.23096,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0006\u0006\u0017","boundary":[0.12148676591478523,0.16922525105538164,0.15771613375360355,0.16939804016828522],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.16145725729306296,0.16922525105538164,0.17405876455618097,0.16939804016828522],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004O","boundary":[0.178193666738316,0.16922525105538164,0.18902308150476896,0.16939804016828522],"dir":"ltr"},{"str":"mxQW\u0002","boundary":[0.19394567880167157,0.16922525105538164,0.23096270237542427,0.16939804016828522],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12149,0.16923,0.23096,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQ","boundary":[0.1301503686116477,0.19393412299877813,0.13940462942756504,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.14314569389727458,0.19393412299877813,0.16539533906856863,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13015,0.19393,0.1654,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004o","boundary":[0.11026355281574024,0.196007592353621,0.1301503686116477,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.1394046097376484,0.196007592353621,0.14314569389727458,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11026,0.19601,0.14315,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QNDi","boundary":[0.1084914800089919,0.2205435599913721,0.13369457329489443,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10849,0.22054,0.13369,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004m","boundary":[0.08328836703317272,0.24507970041823612,0.10317518282908017,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.10927903729434306,0.24507970041823612,0.11873019727655651,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.24508,0.11873,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.09510231701093944,0.2675422850957007,0.10179688866500729,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.10553797282463344,0.2675422850957007,0.11124804864722074,0.2677150742086043],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0951,0.26754,0.11125,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.08328836703317262,0.2696157544505436,0.09510231701093944,0.26978854356344717],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1006154936672306,0.2696157544505436,0.10553797282463344,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.26962,0.10554,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.09392094170307926,0.2920783967243792,0.09785892502900152,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09392,0.29208,0.09786,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.0978589053390849,0.29415186607922206,0.11183874614610896,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09786,0.29415,0.11184,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.09451163920196767,0.31661445075668665,0.10455349668306944,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09451,0.31661,0.10455,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v","boundary":[0.16027592136503643,0.196007592353621,0.1730743671742838,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16028,0.19601,0.17307,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.18902319964426875,0.17129872041022454,0.19394567880167157,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18902,0.1713,0.19395,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.21402937407395853,0.17129872041022454,0.21777045823358468,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21403,0.1713,0.21777,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23490068570134653,0.17250833059510606,0.2412014590228222,0.17268111970800964],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2349,0.17251,0.2412,0.17268],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2502588206724435,0.14676283916702984,0.2559688964950308,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25026,0.14676,0.25597,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.2419890556880066,0.17129872041022454,0.2593161823220646,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24199,0.1713,0.25932,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004Om\u0002","boundary":[0.1792351333745729,0.19393412299877813,0.216392223139262,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0002","boundary":[0.21836119511230648,0.19393412299877813,0.22958448697101821,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0002","boundary":[0.23450694643850437,0.19393412299877813,0.24317054913536662,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17924,0.19393,0.24317,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.192567384637599,0.196007592353621,0.19748986379500186,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19257,0.19601,0.19749,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0005\u0006\u000e\u000eQO","boundary":[0.13369457329489443,0.2184700906365292,0.20438135430528248,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13369,0.21847,0.20438,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.11873019727655651,0.24300623106339325,0.12444027309914381,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"lQO","boundary":[0.1283782564250661,0.24300623106339325,0.15358136940088524,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.15850382886837144,0.24300623106339325,0.16401700552466264,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11873,0.24301,0.16402,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.11479221395063414,0.2696157544505436,0.12050228977322144,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11479,0.26962,0.1205,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lt","boundary":[0.12759067944979816,0.2696157544505436,0.15082474169290627,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12759,0.26962,0.15082,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.20359375764009804,0.22175317017625362,0.20989453096157368,0.2219259592891572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20359,0.22175,0.20989,0.22193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.21107594564926693,0.196007592353621,0.21836121480222312,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21108,0.19601,0.21836,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.21068212762675811,0.2205435599913721,0.22800925426081609,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21068,0.22054,0.22801,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.21540770761786482,0.24300623106339325,0.21895189261119485,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21541,0.24301,0.21895,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.24828986838931574,0.196007592353621,0.25399994421190303,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24829,0.19601,0.254,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.2801874939494527,0.14468936981218697,0.2868820656035206,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28019,0.14469,0.28688,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.30066500724424855,0.12222669874016581,0.311888259723127,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.31602316190526203,0.12222669874016581,0.3197642460648882,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30067,0.12223,0.31976,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.263254165647987,0.14676283916702984,0.2801874939494527,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2857006706057439,0.14676283916702984,0.29062314976314674,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004r","boundary":[0.2979084189161029,0.14676283916702984,0.31326655388719976,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26325,0.14676,0.31327,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.2593161823220646,0.16922525105538164,0.26955493896946253,0.16939804016828522],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.2744774181268653,0.16922525105538164,0.2870789647698166,0.16939804016828522],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25932,0.16923,0.28708,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.26955493896946253,0.17129872041022454,0.2744774181268653,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26955,0.1713,0.27448,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.26482939835818925,0.19393412299877813,0.2705394741807765,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.26286040669522814,0.19393412299877813,0.27132707084596097,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26286,0.19393,0.27133,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2760526508370677,0.1970443270310424,0.28235342415854336,0.197217116143946],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27605,0.19704,0.28235,0.19722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.3502835971508691,0.12015322938532291,0.3646572362904854,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3693828162815921,0.12015322938532291,0.3729270012749221,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"VwQ","boundary":[0.37784948043232497,0.12015322938532291,0.4052184645474847,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.41014090432505435,0.12015322938532291,0.4158509801476416,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"k\u0004","boundary":[0.42313630837034766,0.12015322938532291,0.44262924707399637,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.45168668748328406,0.12015322938532291,0.4648788528654571,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35028,0.12015,0.46488,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.33335028853932,0.12222669874016581,0.35028361684078574,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3620975471286359,0.12222669874016581,0.3693828162815921,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33335,0.12223,0.36938,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw\b\u0002","boundary":[0.31326655388719976,0.14468936981218697,0.3534340231914402,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31327,0.14469,0.35343,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.30066500724424844,0.16922525105538164,0.30735957889831633,0.16939804016828522],"dir":"ltr"},{"str":"H\b\u0002","boundary":[0.3111006827478591,0.16922525105538164,0.3439828238293934,0.16939804016828522],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30067,0.16923,0.34398,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xa","boundary":[0.28924485559907387,0.17129872041022454,0.30066500724424844,0.17147150952312812],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.30735957889831633,0.17129872041022454,0.3111006630579425,0.17147150952312812],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28924,0.1713,0.3111,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uw","boundary":[0.28294412165743166,0.19393412299877813,0.2973177607970479,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28294,0.19393,0.29732,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oo\u0003","boundary":[0.2973177607970479,0.196007592353621,0.3177952740918437,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29732,0.19601,0.3178,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.3177952740918437,0.19393412299877813,0.3258681399099843,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.19393,0.32587,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.22800925426081609,0.2184700906365292,0.238248010908214,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.24317049006561683,0.2184700906365292,0.2557720367085681,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.2583317258704176,0.2184700906365292,0.2689642808504077,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.2709332725133688,0.2184700906365292,0.29534876913408686,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.30676892077926143,0.2184700906365292,0.31799221263797317,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.32291465241554274,0.2184700906365292,0.32645883740887277,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22801,0.21847,0.32646,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.23155341956422948,0.24300623106339325,0.23509760455755954,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23155,0.24301,0.2351,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.238248010908214,0.2205435599913721,0.24317049006561683,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23825,0.22054,0.24317,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vv\u0003","boundary":[0.16795496916066824,0.24507970041823612,0.19394571818150508,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.20142784712092415,0.24507970041823612,0.21540768792794818,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"wk","boundary":[0.22072396541794326,0.24507970041823612,0.23155345894406273,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2390355878834818,0.24507970041823612,0.24277667204310796,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16795,0.24508,0.24278,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.26719218835374264,0.2205435599913721,0.2709332725133688,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26719,0.22054,0.27093,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0002","boundary":[0.24849833016959505,0.24300623106339325,0.26266348783901544,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.2695549586593794,0.24300623106339325,0.28156580780344226,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2485,0.24301,0.28157,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qt","boundary":[0.2575441095153165,0.24507970041823612,0.2695549586593794,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25754,0.24508,0.26955,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.291017007165489,0.2205435599913721,0.3067689010893448,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29102,0.22054,0.30677,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3179921732581399,0.2205435599913721,0.32291465241554274,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31799,0.22054,0.32291,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r\u0003rL","boundary":[0.2853068919630684,0.24507970041823612,0.31937044773229606,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28531,0.24508,0.31937,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.33886346519561117,0.1712986628138534,0.343785944353014,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33886,0.1713,0.34379,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3311844173999794,0.196007592353621,0.34240766987885785,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33118,0.19601,0.34241,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xk\u0007v","boundary":[0.34870840382050017,0.14676283916702984,0.3743052954389949,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34871,0.14676,0.37431,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3743052954389949,0.14468936981218697,0.3847409512526889,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37431,0.14469,0.38474,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.41585103921739147,0.12222669874016581,0.42313630837034766,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41585,0.12223,0.42314,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.40423398840592073,0.14468936981218697,0.4083688708981391,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.41210995505776526,0.14468936981218697,0.41880452671183316,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40423,0.14469,0.4188,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004D","boundary":[0.388482035412315,0.14676283916702984,0.4042340080958373,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4083688708981391,0.14676283916702984,0.41210995505776526,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38848,0.14676,0.41211,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.36229446598484866,0.1692251934590105,0.36642934847706704,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"aVR","boundary":[0.37017045232660983,0.1692251934590105,0.4089595487071109,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.40994408391842474,0.1692251934590105,0.42037973973211873,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36229,0.16923,0.42038,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3510712135059702,0.1712986628138534,0.36229446598484866,0.17147145192675697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3664293681669837,0.1712986628138534,0.37017045232660983,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35107,0.1713,0.37017,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQ\u0003","boundary":[0.34240766987885785,0.19393412299877813,0.36190068734217307,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3668231664995759,0.19393412299877813,0.37253324232216317,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34241,0.19393,0.37253,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.34496731966087407,0.2205435599913721,0.3506773757935447,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34497,0.22054,0.35068,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.35067741517337797,0.2184700906365292,0.35481229766559635,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35068,0.21847,0.35481,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.35934095880049033,0.2205435599913721,0.3650510346230776,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35934,0.22054,0.36505,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002Dt","boundary":[0.3725332423221632,0.196007592353621,0.3878913182235102,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37253,0.19601,0.38789,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4048247055947258,0.1712986628138534,0.40994408391842474,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40482,0.1713,0.40994,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.43770684667626003,0.12222669874016581,0.45168668748328406,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43771,0.12223,0.45169,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.4375099475099639,0.14468936981218697,0.4455828133281046,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43751,0.14469,0.44558,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4262866556512522,0.14676283916702984,0.4375099081301306,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002oW","boundary":[0.4455828133281046,0.14676283916702984,0.46861995671499995,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42629,0.14676,0.46862,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.4698014107825265,0.12222669874016581,0.48004008867025794,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4698,0.12223,0.48004,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.48004016742992445,0.12015322938532291,0.500123882392128,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48004,0.12015,0.50012,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.4686200157847499,0.14468936981218697,0.48220599918943186,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46862,0.14469,0.48221,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5050463221696976,0.12222669874016581,0.5107563979922849,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50505,0.12223,0.51076,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002x","boundary":[0.48968822657843397,0.14468936981218697,0.5097718824708877,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48969,0.14469,0.50977,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.4400696563617302,0.1692251934590105,0.4442045388539485,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.44794562301357466,0.1692251934590105,0.4546401552878092,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0002","boundary":[0.45877505746994424,0.1692251934590105,0.4735424555623195,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.47236111963429267,0.1692251934590105,0.47807119545688,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"WR\u0002","boundary":[0.48319057378057895,0.1692251934590105,0.5095750226844249,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44007,0.16923,0.50958,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004D","boundary":[0.42431772305804105,0.1712986628138534,0.4400696563617302,0.17147145192675697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4442045388539485,0.1712986628138534,0.44794562301357466,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42432,0.1713,0.44795,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tTQ","boundary":[0.3878913772932601,0.19393412299877813,0.42628671472100216,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.42864948502663897,0.19393412299877813,0.4353440566807068,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.44046343500440577,0.19393412299877813,0.4457797124944008,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.45070219165180364,0.19393412299877813,0.45424637664513373,0.19410691211168168],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4579874608047598,0.19393412299877813,0.46822621745215776,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38789,0.19393,0.46823,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4213642158736828,0.196007592353621,0.42864948502663897,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42136,0.19601,0.42865,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.4457797124944008,0.196007592353621,0.45070219165180364,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.45424641602496696,0.196007592353621,0.4579875001845931,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44578,0.19601,0.45799,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3731239004412182,0.2184700906365292,0.38080296792676666,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"Qw\u0002","boundary":[0.375092911794096,0.2184700906365292,0.3977362962282324,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"VR","boundary":[0.40580914235645643,0.2184700906365292,0.427664949815325,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.43278432813902395,0.2184700906365292,0.4432200233325512,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.44755174592131586,0.2184700906365292,0.4564122477844742,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37312,0.21847,0.45641,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\by","boundary":[0.31937044773229606,0.24300623106339325,0.3502836168407858,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3615068890095809,0.24300623106339325,0.3650510740029109,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.36879213847262043,0.24300623106339325,0.37548671012668833,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3806060884503873,0.24300623106339325,0.3841502734437173,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31937,0.24301,0.38415,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.338469666863019,0.24507970041823612,0.34221075102264514,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33847,0.24508,0.34221,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.39872077236979636,0.22175317017625362,0.40502154569127197,0.2219259592891572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39872,0.22175,0.40502,0.22193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3502836168407858,0.24507970041823612,0.36150686931966425,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3650510543129943,0.24507970041823612,0.36879213847262043,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.37548671012668833,0.24507970041823612,0.3806060884503873,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0003tm","boundary":[0.3880882567696396,0.24507970041823612,0.4182138292129449,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35028,0.24508,0.41821,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.427664949815325,0.2205435599913721,0.43278432813902395,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42766,0.22054,0.43278,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.47807115607704675,0.1712986628138534,0.4831905344007457,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47807,0.1713,0.48319,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48575024325251187,0.19393412299877813,0.48929442824584196,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48575,0.19393,0.48929,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.4733455957758567,0.196007592353621,0.48575024325251187,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4918541174076914,0.196007592353621,0.49677659656509426,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47335,0.19601,0.49678,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47472385056009614,0.2184700906365292,0.4782680355534262,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47472,0.21847,0.47827,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.4607440097530721,0.2205435599913721,0.47472385056009614,0.22071634910427568],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.4782680355534262,0.2205435599913721,0.48909748969971245,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46074,0.22054,0.4891,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dw\b","boundary":[0.4182138489028616,0.24300623106339325,0.45070221134172034,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.45168670717320086,0.24300623106339325,0.4660603463128171,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.47472390962984606,0.24300623106339325,0.4782680946231761,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41821,0.24301,0.47827,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.446764228015798,0.24507970041823612,0.45168670717320086,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44676,0.24508,0.45169,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4635006571509676,0.24507970041823612,0.47472390962984606,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.48220607794909837,0.24507970041823612,0.4871285571065012,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4635,0.24508,0.48713,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0002","boundary":[0.49677659656509426,0.19393412299877813,0.5066215548798999,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49678,0.19393,0.50662,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.5107564373721182,0.12015322938532291,0.5209951940195161,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5261145329633818,0.12015322938532291,0.5296587179567118,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51076,0.12015,0.52966,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5209951546396828,0.12222669874016581,0.5261145329633818,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.521,0.12223,0.52611,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5444261554289203,0.12015322938532291,0.5479703404222503,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54443,0.12015,0.54797,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.5349750348265401,0.12222669874016581,0.5444261948087535,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53498,0.12223,0.54443,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OmW","boundary":[0.5097719021608044,0.14676283916702984,0.5363532896107797,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50977,0.14676,0.53635,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.5363533289906128,0.14468936981218697,0.5499393123952948,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53635,0.14469,0.54994,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.5308401326444051,0.1692251934590105,0.541078889291803,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53084,0.16923,0.54108,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xDU","boundary":[0.5099688210170171,0.1712986628138534,0.530840191714155,0.17147145192675697],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5410789286716362,0.1712986628138534,0.546001407829039,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50997,0.1713,0.546,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.5229641856824773,0.19393412299877813,0.5330060431635791,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52296,0.19393,0.53301,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5117409332035989,0.196007592353621,0.5229641856824773,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.5330060431635791,0.196007592353621,0.5517114639617098,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51174,0.19601,0.55171,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LwO","boundary":[0.48909748969971245,0.2184700906365292,0.5263114321296779,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4891,0.21847,0.52631,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4946107254257535,0.24300623106339325,0.5054401795720398,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5066215745698164,0.24300623106339325,0.5168603312172143,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49461,0.24301,0.51686,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5015021962461175,0.24507970041823612,0.5066215745698164,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5015,0.24508,0.50662,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0005W\u0003","boundary":[0.521192053805979,0.2205435599913721,0.5458044495929931,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52119,0.22054,0.5458,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5631316156068844,0.12015322938532291,0.5688416914294717,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56313,0.12015,0.56884,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bw","boundary":[0.5889253670118421,0.12015322938532291,0.6094028803066378,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6198385755001651,0.12015322938532291,0.6233827604934951,0.1203260184982265],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6271238446531212,0.12015322938532291,0.633818416307189,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58893,0.12015,0.63382,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.5528928195796532,0.12222669874016581,0.5631316549867176,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.5688416520496384,0.12222669874016581,0.5889254260815918,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55289,0.12223,0.58893,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yw","boundary":[0.5686447528833422,0.14468936981218697,0.5822308741174405,0.14486215892509055],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5871532745151767,0.14468936981218697,0.5922726528388756,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56864,0.14469,0.59227,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.557421539784297,0.14676283916702984,0.5686447922631753,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55742,0.14676,0.56864,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5822307953577739,0.14676283916702984,0.5871532745151767,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58223,0.14676,0.58715,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6468137612827326,0.12015322938532291,0.6535083329368004,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64681,0.12015,0.65351,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.6086153230212866,0.12222669874016581,0.6198385755001651,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6233827604934951,0.12222669874016581,0.6271238446531212,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.6338183769273558,0.12222669874016581,0.6468138006625658,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60862,0.12223,0.64681,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"K\u0007","boundary":[0.5960137369985018,0.14676283916702984,0.6157036536281132,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59601,0.14676,0.6157,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.6157036536281132,0.14468936981218697,0.6458292654512517,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6157,0.14469,0.64583,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"TQ","boundary":[0.5525448385737669,0.1692251934590105,0.5796711652656744,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5828215519264123,0.1692251934590105,0.5895161235804801,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.593454028146736,0.1692251934590105,0.5987703056367311,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6036928241739671,0.1692251934590105,0.6072370091672972,0.16939798257191407],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6109780933269233,0.1692251934590105,0.6212168499743213,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55254,0.16923,0.62122,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5755362827734561,0.1712986628138534,0.5828215519264123,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57554,0.1713,0.58282,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.5987703450165642,0.1712986628138534,0.6036928241739671,0.17147145192675697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6072369697874639,0.1712986628138534,0.6109780539470899,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59877,0.1713,0.61098,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tVRt\u0003","boundary":[0.5517114639617098,0.19393412299877813,0.6009362555357382,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55171,0.19393,0.60094,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5853812213983451,0.196007592353621,0.5905005997220442,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58538,0.19601,0.5905,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6253516930867064,0.1712986628138534,0.6310617689092937,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62535,0.1713,0.63106,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"K\u0007","boundary":[0.6582339129279071,0.12222669874016581,0.6779237507978519,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65823,0.12223,0.67792,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6779238295575184,0.12015322938532291,0.6879656870386203,0.1203260184982265],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67792,0.12015,0.68797,0.12033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004irDN","boundary":[0.6458292654512517,0.14676283916702984,0.6814680145508484,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64583,0.14676,0.68147,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6460261055477983,0.1692251934590105,0.6495702905411284,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64603,0.16923,0.64957,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.638740836394842,0.1712986628138534,0.6460261055477983,0.17147145192675697],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6495703299209615,0.1712986628138534,0.6533114140805877,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63874,0.1713,0.65331,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.6328339204757085,0.19393412299877813,0.6395284133701099,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63283,0.19393,0.63953,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.6607935430200067,0.1712986628138534,0.6657160221774095,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66079,0.1713,0.66572,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6657160221774095,0.1692251934590105,0.672410672591144,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66572,0.16923,0.67241,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6653222829145673,0.19393412299877813,0.6688664679078974,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66532,0.19393,0.66887,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6724106332113107,0.1712986628138534,0.6775300115350096,0.17147145192675697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67241,0.1713,0.67753,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6814680145508484,0.14468936981218697,0.6881625862049162,0.14486215892509055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68147,0.14469,0.68816,0.14486],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.6775300115350096,0.1692251934590105,0.6877687681824075,0.16939798257191407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67753,0.16923,0.68777,0.1694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"utH","boundary":[0.6060556338594372,0.196007592353621,0.6328339204757085,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0003","boundary":[0.6446478704534753,0.196007592353621,0.6653222041549006,0.19618038146652458],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.6688664679078974,0.196007592353621,0.6812711153845525,0.19618038146652458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60606,0.19601,0.68127,0.19618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B\b\u0002Q","boundary":[0.5458044495929931,0.2184700906365292,0.5731734337081529,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"Ww","boundary":[0.5782928120318519,0.2184700906365292,0.6036928044840505,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"VR","boundary":[0.6109780736370067,0.2184700906365292,0.6328338810958752,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.6379532594195743,0.2184700906365292,0.6483889152332682,0.21864287974943278],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6527206968917827,0.2184700906365292,0.6596121677121466,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5458,0.21847,0.65961,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.5377316428446023,0.24300623106339325,0.5521052819842186,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.556830822595492,0.24300623106339325,0.5603750075888221,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5643129909147443,0.24300623106339325,0.5696292684047394,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53773,0.24301,0.56963,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5731734337081529,0.2205435599913721,0.5782928120318519,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57317,0.22054,0.57829,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.5207982751633033,0.24507970041823612,0.537731603464769,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.549545592822369,0.24507970041823612,0.5568308619753253,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0003","boundary":[0.5696292684047394,0.24507970041823612,0.5792772487935824,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5208,0.24508,0.57928,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mu\u0003","boundary":[0.15082478107273953,0.2675422850957007,0.1756340563361332,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.18685730881501167,0.2675422850957007,0.20024649150298066,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0018R\u0002h","boundary":[0.20398753628277352,0.2675422850957007,0.24632089641627117,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.25006194119606406,0.2675422850957007,0.2581348070142047,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"mxO","boundary":[0.26738906783012206,0.2675422850957007,0.2918045644508401,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"mQm","boundary":[0.2931828586149129,0.2675422850957007,0.3164169799277709,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\bQ\u0002","boundary":[0.3199611452311843,0.2675422850957007,0.3404386585259801,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0002s","boundary":[0.3445735410181985,0.2675422850957007,0.36012857515559143,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3650510543129942,0.2675422850957007,0.36859523930632426,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3721394242996543,0.2675422850957007,0.38375647511112504,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"wQ","boundary":[0.3837564948010417,0.2675422850957007,0.39497974727992013,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006","boundary":[0.39832703310695405,0.2675422850957007,0.41644175640619646,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.4254991180558177,0.2675422850957007,0.43455647970543887,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.4447951969730035,0.2675422850957007,0.4597596123711747,0.2677150742086043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002w\u0002","boundary":[0.4731486966095605,0.2675423426920717,0.4885067528209909,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.49205099688407067,0.2675423426920717,0.5009114199875625,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0002","boundary":[0.5044556640506425,0.2675423426920717,0.5131191879878381,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004OQ\u0002O","boundary":[0.516663432050918,0.2675423426920717,0.5432447210513102,0.2677151318049753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15082,0.26754,0.54324,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.17563407602604983,0.2696157544505436,0.18685732850492828,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17563,0.26962,0.18686,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.11183874614610896,0.2920783967243792,0.12503095090811528,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.12975657027905527,0.2920783967243792,0.14294879473097824,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.14668991827043765,0.2920783967243792,0.15673177575153943,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"DQ\u0002","boundary":[0.1661829357337529,0.2920783967243792,0.17858758321040805,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.18311624434530202,0.2920783967243792,0.1886294210015932,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11184,0.29208,0.18863,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1429488341108115,0.29415186607922206,0.14668991827043765,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14295,0.29415,0.14669,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002a","boundary":[0.15673175606162282,0.29415186607922206,0.16618291604383625,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15673,0.29415,0.16618,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\bS","boundary":[0.12325893717111684,0.31661445075668665,0.15515658242117059,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.1563379971088639,0.31661445075668665,0.16047287960108225,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12326,0.31661,0.16047,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.0832883867230892,0.3186879201115296,0.09451163920196767,0.31886070922443316],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.10455349668306944,0.3186879201115296,0.12325897655095013,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.31869,0.12326,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.10514415480212455,0.34115050478899434,0.10868833979545459,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10514,0.34115,0.10869,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.1222743822698864,0.34115050478899434,0.12896895392395427,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12227,0.34115,0.12897,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.15121859909524832,0.3186879201115296,0.15633797741894725,0.31886070922443316],"dir":"ltr"},{"str":"wvm","boundary":[0.16047285991116564,0.3186879201115296,0.1787844823767042,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15122,0.31869,0.17878,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.1453115847265317,0.34115050478899434,0.15535344220763347,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14531,0.34115,0.15535,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.08328834734325595,0.34322397414383704,0.09943407897953725,0.3433967632567406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1000247764784256,0.3432239741438372,0.1045534573032362,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.10868833979545459,0.3432239741438372,0.11242942395508074,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.11302012145396907,0.3432239741438372,0.12168368477099807,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.1334976347487649,0.3432239741438372,0.14472088722764334,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.15535344220763347,0.3432239741438372,0.16263871136058966,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.163229408859478,0.3432239741438372,0.16775808968428862,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.16834878718317695,0.3432239741438372,0.1752402580035409,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.34322,0.17524,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.1990650571253707,0.2696157544505436,0.20398753628277352,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19907,0.26962,0.20399,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.2142263126200879,0.2920783967243792,0.2209208842741558,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21423,0.29208,0.22092,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000O","boundary":[0.22919064925859253,0.2920783967243792,0.23962630507228652,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22919,0.29208,0.23963,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.193551900158996,0.29415186607922206,0.2142263126200879,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.2209209039640724,0.29415186607922206,0.22919066894850915,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19355,0.29415,0.22919,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQ","boundary":[0.1787844823767042,0.31661445075668665,0.19670234588948374,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17878,0.31661,0.1967,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.2112728448155629,0.31661445075668665,0.22485888728999473,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21127,0.31661,0.22486,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003W","boundary":[0.192370524851136,0.3186879201115296,0.21127290388531278,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19237,0.31869,0.21127,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.23253795477554312,0.31661445075668665,0.24139841725886824,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23254,0.31661,0.2414,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.24277667204310788,0.2696157544505436,0.25006194119606406,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24278,0.26962,0.25006,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.2492743642207961,0.2920783967243792,0.25281854921412616,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24927,0.29208,0.25282,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.26167899200753475,0.2696157544505436,0.26738906783012206,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26168,0.26962,0.26739,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.28826037945751004,0.2696157544505436,0.2931828586149129,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28826,0.26962,0.29318,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3075565174444458,0.2696157544505436,0.31129760160407194,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30756,0.26962,0.3113,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.33965106186079563,0.2696157544505436,0.3445735410181985,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33965,0.26962,0.34457,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.36012857515559143,0.2696157544505436,0.3650510543129942,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36013,0.26962,0.36505,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.2640418016930046,0.2920783967243792,0.268176684185223,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"a\byxR","boundary":[0.2719177880347658,0.2920783967243792,0.31996116492110077,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"Lw","boundary":[0.32508054324479974,0.2920783967243792,0.3514650709083122,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.3609161915106924,0.2920783967243792,0.3650510740029108,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26404,0.29208,0.36505,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.24435188506339328,0.29415186607922206,0.2492743642207961,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.25281854921412616,0.29415186607922206,0.2640418016930046,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.268176684185223,0.29415186607922206,0.27191776834484915,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24435,0.29415,0.27192,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.25104649609729446,0.31661445075668665,0.25518137858951284,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25105,0.31661,0.25518,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wD","boundary":[0.24139841725886826,0.3186879201115296,0.2510464764073778,0.31886070922443316],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2551813588995962,0.3186879201115296,0.26030073722329516,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2414,0.31869,0.2603,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQO","boundary":[0.17583095550242925,0.34115050478899434,0.2037906174265607,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.20457823378166182,0.34115050478899434,0.220527066251647,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.22682783957312264,0.34115050478899434,0.2388387280970188,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.24415496620718063,0.34115050478899434,0.24966816255338845,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17583,0.34115,0.24967,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.21619528459313248,0.3432239741438372,0.22111776375053532,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.22170846124942367,0.3432239741438372,0.2262371420742343,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2162,0.34322,0.22624,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.2585286053467969,0.3432239741438372,0.2658138744997531,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25853,0.34322,0.26581,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.0832883867230892,0.3656865588213018,0.09490543753455989,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"yQ","boundary":[0.09864652169418604,0.3656865588213018,0.11242946333491399,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"DwQ","boundary":[0.11754880227877967,0.3656865588213018,0.13231629882073806,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.13625428214666033,0.3656865588213018,0.14196437765916425,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"mO","boundary":[0.1457054027490405,0.3656865588213018,0.15771629127293668,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"N\bRUuR\u0002","boundary":[0.1628356302168024,0.3656865588213018,0.22643406093044702,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"tw\u0002","boundary":[0.23608212007895657,0.3656865588213018,0.2593162610817312,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.36569,0.25932,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.09490543753455989,0.36776002817614467,0.09864652169418604,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09491,0.36776,0.09865,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.11242944364499734,0.36776002817614467,0.1175488219686963,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11243,0.36776,0.11755,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.14196431858941436,0.36776002817614467,0.1457054027490405,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14196,0.36776,0.14571,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.15771627158302007,0.36776002817614467,0.162835649906719,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15772,0.36776,0.16284,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.0832883867230892,0.3903954019665129,0.09214884920641431,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.09588991367612383,0.3903954019665129,0.10593177115722562,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.11065735114833232,0.3903954019665129,0.12325891748120021,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.1279844777823903,0.3903954019665129,0.13349765443868147,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"OQ\u0002O","boundary":[0.1382232344297882,0.3903954019665129,0.16086663855384123,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.3904,0.16087,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.09214882951649768,0.3924688713213558,0.09588991367612383,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09215,0.39247,0.09589,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vk","boundary":[0.0832884064130057,0.41700478136273594,0.10632554979990122,0.4171776280720104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.417,0.10633,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08328844579283923,0.4394674005980232,0.08722642911876148,0.4396401897109268],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.43947,0.08723,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vu\u0003x","boundary":[0.10671934813249347,0.41493131200789307,0.13822319504995498,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.14590228222542,0.41493131200789307,0.14944646721875007,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10672,0.41493,0.14945,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.10159996980879452,0.439467510031128,0.1073100456313818,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.11262632312137685,0.439467510031128,0.11774570144507582,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1016,0.43947,0.11775,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1382232147398716,0.41700478136273594,0.14550848389282778,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.14944644752883343,0.41700478136273594,0.15436892668623628,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13822,0.417,0.15437,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.13960150890394438,0.439467510031128,0.1453115847265317,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1396,0.43947,0.14531,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.1817379698711459,0.3903954019665129,0.18528215486447594,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18174,0.3904,0.18528,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19493019432306888,0.36776002817614467,0.19867127848269503,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19493,0.36776,0.19867,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wD","boundary":[0.22643408062036366,0.36776002817614467,0.23608210038903996,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22643,0.36776,0.23608,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.20753174096602012,0.3903954019665129,0.21777049761341805,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.22269297677082087,0.3903954019665129,0.23529452341377213,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.23824801090821385,0.3903954019665129,0.2526216500478301,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20753,0.3904,0.25262,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.1655922382348646,0.3924688713213558,0.1817379698711459,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.19020463402187876,0.3924688713213558,0.20753176065593676,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.21777049761341805,0.3924688713213558,0.22269297677082087,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16559,0.39247,0.22269,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.16322942854939462,0.41700478136273594,0.17287748769790415,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.17327126634057977,0.41700478136273594,0.17779994716539038,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.17819374549798261,0.41700478136273594,0.18272242632279323,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.18311622465538543,0.41700478136273594,0.18882630047797275,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16323,0.417,0.18883,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQOu","boundary":[0.18922009881056495,0.41493131200789307,0.22958442790126818,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.22859993206978763,0.41493131200789307,0.23214411706311766,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18922,0.41493,0.23214,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.18035963632723986,0.439467510031128,0.18449451881945825,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.1886294013116766,0.439467510031128,0.19532401234557772,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18036,0.43947,0.19532,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08722640942884485,0.44154086995286607,0.10120625023586892,0.44171365906576965],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.10731006532129843,0.4415409793859709,0.11223254447870126,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.12247128143618252,0.4415409793859709,0.1297565505891387,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.13015034892173094,0.4415409793859709,0.13428523141394932,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.13467902974654156,0.4415409793859709,0.13920771057135217,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.1453116044164483,0.4415409793859709,0.15043098274014727,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.15082476138282286,0.4415409793859709,0.15495964387504124,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.16382010635836636,0.4415409793859709,0.1750433588372448,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.17543715716983704,0.4415409793859709,0.17996583799464766,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.1844944991295416,0.4415409793859709,0.18823558328916778,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08723,0.44154,0.18824,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.08328838672308929,0.46607703341827844,0.0907705550423416,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.46608,0.09077,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08328838672308929,0.48853961809574314,0.08722637004901156,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.48854,0.08723,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.0907705550423416,0.46400356406343557,0.09884342086048226,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09077,0.464,0.09884,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002i","boundary":[0.09884342086048226,0.46607703341827844,0.1082945808426957,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09884,0.46608,0.10829,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08722635035909493,0.490613087450586,0.101206191166119,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08723,0.49061,0.10121,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.09726816846036337,0.5130755281371232,0.10081235345369342,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09727,0.51308,0.10081,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.22446504957756924,0.41700478136273594,0.2282061337371954,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22447,0.417,0.22821,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.29712086163075163,0.29415186607922206,0.30086194579037784,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29712,0.29415,0.30086,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.31996116492110077,0.29415186607922206,0.32508054324479974,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31996,0.29415,0.32508,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004u\u0002","boundary":[0.2681767038751397,0.31661445075668665,0.2841255363451249,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.28826041883734327,0.31661445075668665,0.29987746964881395,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.31051002462880406,0.31661445075668665,0.320748781276202,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26818,0.31661,0.32075,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQ\u0002","boundary":[0.2664045719986414,0.34115050478899434,0.28530683289331843,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2664,0.34115,0.28531,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qi","boundary":[0.29987746964881395,0.3186879201115296,0.31051002462880406,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29988,0.31869,0.31051,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.3341379245843377,0.31661445075668665,0.3461487737284006,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33414,0.31661,0.34615,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QD","boundary":[0.3246867842920409,0.3186879201115296,0.3341379442742543,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32469,0.31869,0.33414,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.30184642193194183,0.34115050478899434,0.31188827941304365,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.32133943939525705,0.34115050478899434,0.3370913726989461,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.3414231543574606,0.34115050478899434,0.3506774348632946,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30185,0.34115,0.35068,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.29003245226425844,0.3432239741438372,0.3012557047431369,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.31188827941304365,0.3432239741438372,0.3156293635726698,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3162200610715581,0.3432239741438372,0.3207487418963687,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29003,0.34322,0.32075,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yw","boundary":[0.2815658274933588,0.3656865588213018,0.2951518699677906,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.30007436881511007,0.3656865588213018,0.3036185538084401,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28157,0.36569,0.30362,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3175983749255475,0.3656865588213018,0.3211425599188775,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3176,0.36569,0.32114,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.33709139238886277,0.3432239741438372,0.3408324765484889,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33709,0.34322,0.34083,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.33019992156849876,0.3656865588213018,0.33886348488552775,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3302,0.36569,0.33886,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.38218130147067264,0.2920783967243792,0.38887587312474053,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38218,0.29208,0.38888,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.4028557139317646,0.2920783967243792,0.4150634622421236,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40286,0.29208,0.41506,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"K","boundary":[0.3508743340295906,0.29415186607922206,0.3609161915106924,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Y","boundary":[0.3650510740029108,0.29415186607922206,0.38218130147067264,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.38887587312474053,0.29415186607922206,0.4028557139317646,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002k","boundary":[0.415063442552207,0.29415186607922206,0.4245146025344204,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35087,0.29415,0.42451,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.3540247403802452,0.3186879201115296,0.36800458118726925,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35402,0.31869,0.368,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4245146419142537,0.2920783967243792,0.435934754179595,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42451,0.29208,0.43593,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4390851605302495,0.2696157544505436,0.4447952363528368,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43909,0.26962,0.4448,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.46330371860483816,0.2696157544505436,0.4731486769196438,0.26978854356344717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4633,0.26962,0.47315,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.46035029018014634,0.2920783967243792,0.4670448618342142,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46035,0.29208,0.46704,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000O","boundary":[0.4753145874388177,0.2920783967243792,0.48575024325251176,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47531,0.29208,0.48575,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.43967583833922114,0.29415186607922206,0.4603502508003131,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.4670448618342142,0.29415186607922206,0.475314626818651,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43968,0.29415,0.47531,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.36800458118726925,0.31661445075668665,0.3811968253291088,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"xO","boundary":[0.3851348086550311,0.31661445075668665,0.3973425569653901,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"mRe\u0003","boundary":[0.40226505581270955,0.31661445075668665,0.4333751240874955,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4373130680335844,0.31661445075668665,0.44046345469432224,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.43928209907637894,0.31661445075668665,0.4593658140385825,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"NQm","boundary":[0.46074406882282204,0.31661445075668665,0.48988518481448007,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.368,0.31661,0.48989,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.39734257665530676,0.3186879201115296,0.40226505581270955,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39734,0.31869,0.40227,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4172293924512142,0.3186879201115296,0.42097047661084036,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41723,0.31869,0.42097,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.36623244931077087,0.34115050478899434,0.3762743067918727,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.38572546677408615,0.34115050478899434,0.40147743945760844,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"mu","boundary":[0.40580918173628966,0.34115050478899434,0.4280587875277505,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.43475335918181834,0.34115050478899434,0.43888824167403667,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36623,0.34115,0.43889,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3544184993330041,0.3432239741438372,0.3656417518118826,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3762743264817893,0.3432239741438372,0.3800154106414155,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3806060884503872,0.3432239741438372,0.3851347692751978,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35442,0.34322,0.38513,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.40147741976769186,0.3432239741438372,0.405218503927318,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40148,0.34322,0.40522,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HR\u0002\u0004","boundary":[0.36012859484550797,0.3656865588213018,0.39675185946650166,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.406006120282419,0.3656865588213018,0.41171619610500626,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.4166386752624091,0.3656865588213018,0.4217580535861081,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36013,0.36569,0.42176,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004W","boundary":[0.2597100397244068,0.36776002817614467,0.28156580780344215,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.2951518896577072,0.36776002817614467,0.30007436881511007,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"j","boundary":[0.3079503157770379,0.36776002817614467,0.3175983749255475,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.32114257960879417,0.36776002817614467,0.3301999412584154,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"xrt","boundary":[0.34319528623395884,0.36776002817614467,0.36012861453542455,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25971,0.36776,0.36013,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xrt","boundary":[0.2555751375422718,0.3924688713213558,0.27250846584373756,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25558,0.39247,0.27251,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.2339162095597827,0.41700478136273594,0.260497597009758,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23392,0.417,0.2605,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.21048520877054522,0.439467510031128,0.2146200912627636,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"QmR\u0002\u0002","boundary":[0.21875497375498196,0.439467510031128,0.25065265838486894,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21049,0.43947,0.25065,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.20004957264676784,0.4415409793859709,0.2100914301278696,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.214620071572847,0.4415409793859709,0.21836115573247314,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20005,0.44154,0.21836,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.27250848553365414,0.3903954019665129,0.28274724218105207,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.28786662050475104,0.3903954019665129,0.2967270632981595,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0002xO","boundary":[0.305193747138809,0.3903954019665129,0.3321689329213765,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27251,0.3904,0.33217,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.26089139534235023,0.41493131200789307,0.2744774378167821,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26089,0.41493,0.27448,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2551813195197629,0.4415409793859709,0.2608913953423502,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"DU","boundary":[0.26128519367494246,0.4415409793859709,0.2768402278123354,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25518,0.44154,0.27684,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DTU\u0002","boundary":[0.1082945808426957,0.46400356406343557,0.1492496074322873,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0002","boundary":[0.16506715410149178,0.46400356406343557,0.18587283267344776,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.20024647181306401,0.46400356406343557,0.20339685847380184,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"QuO","boundary":[0.20221546347602518,0.46400356406343557,0.23194725727665488,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"mQ\u0002k","boundary":[0.23273483425192276,0.46400356406343557,0.26069451586597087,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10829,0.464,0.26069,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0002O","boundary":[0.10120621085603562,0.48853961809574314,0.1212898667484893,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10121,0.48854,0.12129,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08328834734325596,0.5151489974919661,0.09726818815028002,0.5153217866048696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.10081235345369342,0.5151489974919661,0.10455343761331957,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.51515,0.10455,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aQ","boundary":[0.10455343761331957,0.5130755281371232,0.11892707675293587,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10455,0.51308,0.11893,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"oQ","boundary":[0.09451159982213432,0.5376115821694307,0.10534105396842056,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09451,0.53761,0.10534,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.13231625944090492,0.46607703341827844,0.13605734360053107,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13232,0.46608,0.13606,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.12522790914416146,0.490613087450586,0.13251317829711765,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12523,0.49061,0.13251,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.15358136940088515,0.46607703341827844,0.158503848558288,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15358,0.46608,0.1585,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0002","boundary":[0.13251317829711765,0.48853961809574314,0.1437364307759961,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.14885578940977845,0.48853961809574314,0.15909454605717632,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.16677361354272477,0.48853961809574314,0.17484647936086542,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13251,0.48854,0.17485,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.14373641108607949,0.490613087450586,0.14885578940977845,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14374,0.49061,0.14886,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r\u0005","boundary":[0.12463715257552314,0.5151489974919661,0.1445239683714306,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12464,0.51515,0.14452,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.12384957560025521,0.5376115821694307,0.1325131389172842,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12385,0.53761,0.13251,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16303250969318198,0.490613087450586,0.16677359385280813,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16303,0.49061,0.16677,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0007","boundary":[0.18134415184863714,0.46607703341827844,0.19670232619956723,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18134,0.46608,0.1967,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.18803870381278837,0.490613087450586,0.19630846879722513,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18804,0.49061,0.19631,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2278123550945199,0.46607703341827844,0.23273483425192276,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22781,0.46608,0.23273,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mR\u0002","boundary":[0.19630848848714177,0.48853961809574314,0.21816427625609375,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.223874352078681,0.48853961809574314,0.23253791539571,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19631,0.48854,0.23254,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.21816427625609375,0.490613087450586,0.223874352078681,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21816,0.49061,0.22387,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.25006196088598076,0.46607703341827844,0.25498444004338355,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25006,0.46608,0.25498,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.26069451586597087,0.46607703341827844,0.26561699502337366,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26069,0.46608,0.26562,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.25478754087708744,0.48853961809574314,0.26148211253115533,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25479,0.48854,0.26148,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.27920299811797217,0.41700478136273594,0.2849130739405594,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2792,0.417,0.28491,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mOm","boundary":[0.2853068919630683,0.41493131200789307,0.31287277524452417,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28531,0.41493,0.31287,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.27723402614492765,0.439467510031128,0.2874727827923256,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27723,0.43947,0.28747,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2874727827923256,0.4415409793859709,0.2923952619497284,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28747,0.44154,0.2924,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ut","boundary":[0.27329606250892213,0.46607703341827844,0.29003249164409173,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2733,0.46608,0.29003,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wtH","boundary":[0.23253791539571,0.490613087450586,0.2547875211871708,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.2654200761671609,0.490613087450586,0.2750681353156705,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23254,0.49061,0.27507,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\by","boundary":[0.1445239683714306,0.5130755281371232,0.17957201997213879,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.19355186077916284,0.5130755281371232,0.20674410492100243,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.21048520877054522,0.5130755281371232,0.22308671603366323,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.22682781988320602,0.5130755281371232,0.24120143933290564,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.25084951817133183,0.5130755281371232,0.2559688964950308,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14452,0.51308,0.25597,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.1547627250188284,0.5376115821694307,0.16145729667289624,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15476,0.53761,0.16146,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16775806999437198,0.5151489974919661,0.17149915415399813,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16776,0.51515,0.1715,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.17957201997213879,0.5151489974919661,0.19355186077916284,0.5153217866048696],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.20556272961314237,0.5151489974919661,0.21048520877054522,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17957,0.51515,0.21049,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.1797689388283514,0.5376115821694307,0.19296114359035774,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.19670224743990053,0.5376115821694307,0.20930379408285177,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17977,0.53761,0.2093,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08328834734325585,0.5396850515242736,0.09451159982213432,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.10534105396842056,0.5396850515242736,0.11026353312582339,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.11813948008775128,0.5396850515242736,0.12384955591033858,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"wtH","boundary":[0.1325131389172842,0.5396850515242736,0.15476274470874501,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.16578909802132738,0.5396850515242736,0.1797689388283514,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.19177976828249768,0.5396850515242736,0.19670224743990053,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.53969,0.1967,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.08328834734325595,0.5623204253146419,0.08643873400399377,0.5624932144275454],"dir":"ltr"},{"str":"Qu","boundary":[0.08525733900621708,0.5623204253146419,0.10849144062915846,0.5624932144275454],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.1138076984292369,0.5623204253146419,0.11794258092145526,0.5624932144275454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.56232,0.11794,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.08328834734325595,0.5868566233378768,0.09411776210970892,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.58686,0.09412,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.09411778179962554,0.5889300926927197,0.09904026095702838,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09412,0.58893,0.09904,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wD","boundary":[0.10415965897064397,0.5643938946694848,0.11380767873932027,0.5645666837823883],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.11794258092145526,0.5643938946694848,0.12306195924515421,0.5645666837823883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10416,0.56439,0.12306,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.09451158013221755,0.6113926773701843,0.10455343761331934,0.611565466483088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09451,0.61139,0.10455,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.10750692510776125,0.5889300926927197,0.11932087508552806,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10751,0.58893,0.11932,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.12660614423848426,0.5670721259194901,0.13487590922292103,0.5672449150323937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12661,0.56707,0.13488,0.56724],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15102166054911895,0.5623204253146419,0.15456584554244898,0.5624932144275454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15102,0.56232,0.15457,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.13487592891283764,0.5643938946694848,0.15102166054911895,0.5645666837823883],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.15712553470429846,0.5643938946694848,0.1620480138617013,0.5645666837823883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13488,0.56439,0.16205,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.16204801386170134,0.5623205693055693,0.16716739218540028,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16205,0.56232,0.16717,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16716737249548366,0.5670722699104175,0.17543713747992043,0.567245059023321],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16717,0.56707,0.17544,0.56725],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.17543715716983704,0.5623205693055693,0.1821317288239049,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.18587281298353106,0.5623205693055693,0.1894169979768611,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17544,0.56232,0.18942,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1821317091339883,0.5643940386604122,0.18587279329361445,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18213,0.56439,0.18587,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.19197668713871058,0.5643940386604122,0.19689916629611343,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19198,0.56439,0.1969,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.19689916629611343,0.5623205693055693,0.20359373795018126,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1969,0.56232,0.20359,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.24513944234874455,0.5151489974919661,0.25084951817133183,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24514,0.51515,0.25085,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3024371194308302,0.41700478136273594,0.307359598588233,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30244,0.417,0.30736,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.3522526281936635,0.3903954019665129,0.35737200651736245,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35225,0.3904,0.35737,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4239239050355321,0.3432239741438372,0.4290432833592311,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4296339808581194,0.3432239741438372,0.43416266168292994,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.43888828105386996,0.3432239741438372,0.44400765937756886,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42392,0.34322,0.44401,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4556246904991231,0.3186879201115296,0.46074406882282204,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45562,0.31869,0.46074,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4530649816473569,0.3432239741438372,0.45798746080475977,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4585781583036481,0.3432239741438372,0.4631068391284587,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45306,0.34322,0.46311,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.48102472233115495,0.3186879201115296,0.4847658064907811,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48102,0.31869,0.48477,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.4636975366273471,0.34115050478899434,0.47570838577140995,0.3413232939018979],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4806308649288128,0.34115050478899434,0.48456884825473506,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4637,0.34115,0.48457,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.4436138216651434,0.3656865588213018,0.45385257831254133,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.4587750968497774,0.3656865588213018,0.4713766434927287,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44361,0.36569,0.47138,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.39202625978547834,0.36776002817614467,0.40600610059250236,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.41171619610500626,0.36776002817614467,0.4166386752624091,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003v\u0003","boundary":[0.4262866950310854,0.36776002817614467,0.4436139004248099,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.45385261769237456,0.36776002817614467,0.4587750968497774,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39203,0.36776,0.45878,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.3790309148099349,0.3903954019665129,0.39340455394955115,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3981301339406579,0.3903954019665129,0.4016743189339879,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37903,0.3904,0.40167,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDU","boundary":[0.33216893292137656,0.3924688713213558,0.3522525888138302,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.3620975865084692,0.3924688713213558,0.3790309148099349,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3908448647877017,0.3924688713213558,0.3981301339406579,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4062029800688819,0.3924688713213558,0.41191305589146915,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.41801693004664864,0.3924688713213558,0.43298126668515324,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33217,0.39247,0.43298,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.3323657927078394,0.41493131200789307,0.33807586853042665,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000QO","boundary":[0.3422107510226451,0.41493131200789307,0.36347586098262535,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33237,0.41493,0.36348,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.31799215356822313,0.41700478136273594,0.3319719943752472,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.33807586853042665,0.41700478136273594,0.34181695269005286,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31799,0.417,0.34182,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3010588055768407,0.4415409793859709,0.3122820580557192,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.31267587607822805,0.4415409793859709,0.3197642460648881,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.32015804439748036,0.4415409793859709,0.3242929268896988,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30106,0.44154,0.32429,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.324686725222291,0.439467510031128,0.33335028853931997,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32469,0.43947,0.33335,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.33807584884051006,0.4415409793859709,0.35205568964753414,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.35244950767004296,0.4415409793859709,0.3569781884948536,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3573719868274458,0.4415409793859709,0.3619006676522564,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33808,0.44154,0.3619,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.3774557017896494,0.41493131200789307,0.38749755927075114,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37746,0.41493,0.3875,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.3658386509781787,0.41700478136273594,0.37706190345705715,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.3874975789606678,0.41700478136273594,0.40699057673406636,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36584,0.417,0.40699,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.36229446598484866,0.439467510031128,0.3703673318029893,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36229,0.43947,0.37037,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3750929314840127,0.4415409793859709,0.38021230980771165,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37509,0.44154,0.38021,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.29003249164409173,0.46400356406343557,0.30571058776041976,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.313069694100737,0.46400356406343557,0.33453170322701337,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"mQO","boundary":[0.33827280707655616,0.46400356406343557,0.3650510543129943,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.379030914809935,0.46400356406343557,0.38474099063252226,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29003,0.464,0.38474,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.3292154257370183,0.46607703341827844,0.3382727873866395,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32922,0.46608,0.33827,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4073843750666586,0.41493131200789307,0.4140789467207265,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40738,0.41493,0.41408,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.5148913198643364,0.2920783967243792,0.5184355048576665,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51489,0.29208,0.51844,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.4942169467830778,0.29415186607922206,0.5148913592441697,0.29432465519212564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.5184355048576665,0.29415186607922206,0.5267052698421033,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49422,0.29415,0.52671,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.558602974161907,0.2675423426920717,0.5637223524856059,0.2677151318049753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5586,0.26754,0.56372,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.570023047047415,0.2675423426920717,0.573567232040745,0.2677151318049753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57002,0.26754,0.57357,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.6038897036503467,0.22175317017625362,0.6101904769718223,0.2219259592891572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60389,0.22175,0.61019,0.22193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQO","boundary":[0.5792773275532489,0.24300623106339325,0.6097966589493132,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57928,0.24301,0.6098,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.5883346695129534,0.2675423426920717,0.5983765269940553,0.2677151318049753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58833,0.26754,0.59838,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6259424299654278,0.24300623106339325,0.6294866149587579,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62594,0.24301,0.62949,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6328338810958752,0.2205435599913721,0.6379532594195743,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63283,0.22054,0.63795,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"n","boundary":[0.6097966983291465,0.24507970041823612,0.6259424299654278,0.2452524895311397],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6320463041206074,0.24507970041823612,0.6369687832780102,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6098,0.24508,0.63697,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6812711153845525,0.19393412299877813,0.6879656870386204,0.19410691211168168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68127,0.19393,0.68797,0.19411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.6842245241193277,0.2184700906365292,0.6877687091126578,0.21864287974943278],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68422,0.21847,0.68777,0.21864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0005W\u0003","boundary":[0.6596121283323134,0.2205435599913721,0.6842246028789941,0.22071634910427568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65961,0.22054,0.68422,0.22072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQ","boundary":[0.6369687832780102,0.24300623106339325,0.6556741253164744,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.6674881540539078,0.24300623106339325,0.6787113277731197,0.24317902017629683],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6836338856901891,0.24300623106339325,0.6871780706835192,0.24317902017629683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63697,0.24301,0.68718,0.24318],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.6517362207502188,0.24507970041823612,0.6674881540539078,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65174,0.24508,0.66749,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6787114065327863,0.24507970041823612,0.6836338856901891,0.2452524895311397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67871,0.24508,0.68363,0.24525],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.617081947792186,0.2675423426920717,0.6237765391361705,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"\bQw\u0002O","boundary":[0.6273207438194172,0.2675423426920717,0.6602029439707013,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6637470502043649,0.2675423426920717,0.6690633276943599,0.2677151318049753],"dir":"ltr"},{"str":"kw","boundary":[0.6741827453978921,0.2675423426920717,0.6924942891037641,0.2677151318049753],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61708,0.26754,0.69249,0.26772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.5467889848043069,0.2696158120469146,0.5586029347820737,0.2697886011598182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5662819628877889,0.2696158120469146,0.570023047047415,0.2697886011598182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5771114564139083,0.2696158120469146,0.5883347088927867,0.2697886011598182],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.5983765269940553,0.2696158120469146,0.6170820068619359,0.2697886011598182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54679,0.26962,0.61708,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6690633670741932,0.2696158120469146,0.6741827453978921,0.2697886011598182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66906,0.26962,0.67418,0.26979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.5267053092219366,0.2920783967243792,0.5398974746041096,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5446231333548829,0.2920783967243792,0.5562401447865203,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"yTQO","boundary":[0.5599812683259797,0.2920783967243792,0.5968013336636864,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.6013300341784137,0.2920783967243792,0.6129470652999677,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"o\u0002","boundary":[0.6223983040418476,0.2920783967243792,0.6357874473499833,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.63696884234776,0.2920783967243792,0.6426789181703473,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"VR","boundary":[0.650948683154784,0.2920783967243792,0.6728044118539861,0.29225118583728277],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.6779238689373516,0.2920783967243792,0.6883594459913791,0.29225118583728277],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52671,0.29208,0.68836,0.29225],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.5078030089474262,0.31661445075668665,0.520995253089266,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.5247362978690587,0.31661445075668665,0.5373379232716765,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5078,0.31661,0.53734,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.493823128760569,0.3186879201115296,0.5078029695675931,0.31886070922443316],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.519813818711656,0.3186879201115296,0.5247362978690587,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49382,0.31869,0.52474,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.4845688482547351,0.3432239741438372,0.49854868906175914,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48457,0.34322,0.49855,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.49913938656064744,0.34115050478899434,0.5123316307024871,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49914,0.34115,0.51233,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.48968826595826725,0.3656865588213018,0.4938231484504856,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.49756419323027845,0.3656865588213018,0.5042587648843463,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5085905465428608,0.3656865588213018,0.5139068240328559,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48969,0.36569,0.51391,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004D","boundary":[0.4739362932747449,0.36776002817614467,0.48968822657843397,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.49382310907065236,0.36776002817614467,0.49756419323027845,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47394,0.36776,0.49756,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dw\u0002\u0004","boundary":[0.43298126668515324,0.3903954019665129,0.46369753662734686,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.4727548982769681,0.3903954019665129,0.4859471424188077,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4906727224099144,0.3903954019665129,0.4995331848932395,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43298,0.3904,0.49953,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.45877505746994407,0.3924688713213558,0.4727548982769681,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45878,0.39247,0.47275,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.5393068361749712,0.3186879201115296,0.5489548953234807,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53931,0.31869,0.54895,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5349750348265401,0.34115050478899434,0.5406851106491274,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53498,0.34115,0.54069,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5562401841663536,0.29415186607922206,0.5599812683259797,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55624,0.29415,0.55998,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5489548953234807,0.31661445075668665,0.5556495063573818,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.5597843691596835,0.31661445075668665,0.5686448710228419,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54895,0.31661,0.56864,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5172540704800567,0.3432239741438372,0.5245393396330128,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5251300765117345,0.3432239741438372,0.5292649590039528,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5298556565028412,0.3432239741438372,0.5343843373276518,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5406850712692942,0.3432239741438372,0.5458044495929931,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5463951864717147,0.3432239741438372,0.550530068963933,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51725,0.34322,0.55053,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5725827952790142,0.3186879201115296,0.5782928711016015,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57258,0.31869,0.57829,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.6129471046798008,0.29415186607922206,0.6223982646620143,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61295,0.29415,0.6224,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6320463631903571,0.29415186607922206,0.63696884234776,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63205,0.29415,0.63697,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.642678878790514,0.2968300973292275,0.6509486437749508,0.2970028864421311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64268,0.29683,0.65095,0.297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\b","boundary":[0.5782929104814348,0.31661445075668665,0.6032991046010413,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6064494912617792,0.31661445075668665,0.6099936762551091,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"HQ","boundary":[0.6172788863383154,0.31661445075668665,0.6414974837927374,0.31678723986959023],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6568556187638342,0.31661445075668665,0.664928484581975,0.31678723986959023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57829,0.31661,0.66493,0.31679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.5763238597487239,0.34115050478899434,0.5804587422409423,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57632,0.34115,0.58046,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5593905314472581,0.3432239741438372,0.5706137839261366,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.571204481425025,0.3432239741438372,0.5757331622498355,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5804587816207755,0.3432239741438372,0.5841998657804016,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55939,0.34322,0.5842,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.5369440264895011,0.3656865588213018,0.5505301280336828,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5558463858337612,0.3656865588213018,0.5613595821799691,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53694,0.36569,0.56136,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002oW","boundary":[0.5139068634126891,0.36776002817614467,0.5369440658693344,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51391,0.36776,0.53694,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002UW","boundary":[0.4995331848932395,0.3924688713213558,0.5245393790128459,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49953,0.39247,0.52454,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5245393790128459,0.3903954019665129,0.5296587573365449,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52454,0.3904,0.52966,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.5485610773009717,0.3924688713213558,0.5619502206091075,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54856,0.39247,0.56195,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5619502206091075,0.3903954019665129,0.5654944056024376,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56195,0.3904,0.56549,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.4363285525121873,0.41493131200789307,0.45070227041147004,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4558215699755025,0.41493131200789307,0.4593657549688326,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"xR","boundary":[0.46409137433977254,0.41493131200789307,0.47511764889268837,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"LQO\u0002QuQ","boundary":[0.4806308649288128,0.41493131200789307,0.5458044889728264,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.5513176656291174,0.41493131200789307,0.5645098310112905,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43633,0.41493,0.56451,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.41900142587812933,0.41700478136273594,0.43593475417959504,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.4481425024899541,0.41700478136273594,0.45542777164291026,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.419,0.417,0.45543,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.47511772765235494,0.41700478136273594,0.4802371059760539,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47512,0.417,0.48024,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5408820098154236,0.41700478136273594,0.5460013881391225,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5463951864717147,0.41700478136273594,0.5509238672965252,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54088,0.417,0.55092,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5847905238994567,0.34115050478899434,0.5914850955535246,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58479,0.34115,0.59149,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5991642221088229,0.3186879201115296,0.6064494912617792,0.31886070922443316],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6099936762551091,0.3186879201115296,0.6172789454080654,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59916,0.31869,0.61728,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.6066463313583254,0.34115050478899434,0.6107812138505437,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60665,0.34115,0.61078,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.5960137763783352,0.3432239741438372,0.606055633859437,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6107811744707105,0.3432239741438372,0.6145222586303366,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59601,0.34322,0.61452,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.5995579613716652,0.3656865588213018,0.6031021463649953,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59956,0.36569,0.6031,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002mt","boundary":[0.637362601300519,0.3186879201115296,0.6568555596940844,0.31886070922443316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63736,0.31869,0.65686,0.31886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQO","boundary":[0.6151129955090582,0.34115050478899434,0.6426788787905141,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61511,0.34115,0.64268,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.6184603207159254,0.3656865588213018,0.6220045057092555,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61846,0.36569,0.622,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6647315854156788,0.34115050478899434,0.6682757704090089,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66473,0.34115,0.66828,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6728044512338194,0.29415186607922206,0.6779238295575184,0.29432465519212564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6728,0.29415,0.67792,0.29432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.642875738576977,0.3432239741438372,0.6590214702132582,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6596122070919799,0.3432239741438372,0.6641408879167905,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6682757704090089,0.3432239741438372,0.672016854568635,0.3433967632567408],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6726075520675233,0.3432239741438372,0.6812711153845523,0.3433967632567408],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64288,0.34322,0.68127,0.3434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003vm","boundary":[0.5656913441485669,0.36776002817614467,0.5995579219918319,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004r","boundary":[0.6031021463649953,0.36776002817614467,0.6184602813360921,0.36793281728904825],"dir":"ltr"},{"str":"wD\u0003DU","boundary":[0.6267300857003621,0.36776002817614467,0.6560679630288998,0.36793281728904825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56569,0.36776,0.65607,0.36793],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5704168847598404,0.3903954019665129,0.5759300614161316,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"\bO\u0002R\u0003","boundary":[0.5806556414072382,0.3903954019665129,0.6109781130168397,0.3905681910794165],"dir":"ltr"},{"str":"HQO","boundary":[0.6212168696642376,0.3903954019665129,0.6440571729545868,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57042,0.3904,0.64406,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5696292487148227,0.41700478136273594,0.5808525011937011,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56963,0.417,0.58085,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.615506754461817,0.3924688713213558,0.6212168302844043,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61551,0.39247,0.62122,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.6560680220986498,0.3656865588213018,0.6627626331325509,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65607,0.36569,0.66276,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6818618128834407,0.34115050478899434,0.6885563845375084,0.3413232939018979],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68186,0.34115,0.68856,0.34132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002","boundary":[0.6672912942674448,0.3656865588213018,0.6761517961306032,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.680483558099201,0.3656865588213018,0.6836339644498555,0.3658593479342054],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6824525497621622,0.3656865588213018,0.6881626255847495,0.3658593479342054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66729,0.36569,0.68816,0.36586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.6659129410336221,0.3903954019665129,0.6759547985147238,0.3905681910794165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66591,0.3904,0.67595,0.39057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.6489796127321563,0.3924688713213558,0.6659129410336221,0.39264166043425935],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6806803785058306,0.3924688713213558,0.6844214626654567,0.39264166043425935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64898,0.39247,0.68442,0.39264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WR","boundary":[0.5812463389061268,0.41493131200789307,0.5969982722098158,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.602511448866107,0.41493131200789307,0.612947104679801,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6178695444573705,0.41493131200789307,0.6231858219473656,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.628502138817194,0.41493131200789307,0.6320463238105241,0.41510410112079665],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0012\u0013\u0005\u0013","boundary":[0.6361812063027424,0.41493131200789307,0.693675841620874,0.41510410112079665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58125,0.41493,0.69368,0.4151],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5969982722098158,0.41700478136273594,0.6021176505335148,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.597,0.417,0.60212,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.6231858613271989,0.41700478136273594,0.6281083404846017,0.4171775704756395],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6320463238105241,0.41700478136273594,0.6357874079701502,0.4171775704756395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62319,0.417,0.63579,0.41718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.39438903009111514,0.439467510031128,0.40305259340814414,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.40797505287563035,0.439467510031128,0.41329133036562543,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4186076275455371,0.439467510031128,0.42215181253886713,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4262866950310855,0.439467510031128,0.4365254713684,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0013\u0005\u0019","boundary":[0.4418417291684784,0.439467510031128,0.47807125452662974,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4835843721131711,0.439467510031128,0.4924448542864128,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"UQOu","boundary":[0.4965796973987979,0.439467510031128,0.5426541023120884,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5483641781346758,0.439467510031128,0.5524990606268941,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5666758006002143,0.439467510031128,0.5775052547465005,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.5889254063916751,0.439467510031128,0.6001486588705536,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0004","boundary":[0.6054649363605487,0.439467510031128,0.6220043875697556,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"vQ\u0002O","boundary":[0.62515485299016,0.439467510031128,0.6444508925275126,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39439,0.43947,0.64445,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.3650510740029109,0.46607703341827844,0.379030914809935,0.466249822531182],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.38474099063252226,0.46607703341827844,0.40482470559472583,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36505,0.46608,0.40482,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.41329133036562543,0.4415409793859709,0.4182138095230282,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.42215181253886713,0.4415409793859709,0.4258928966984933,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41329,0.44154,0.42589,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bw","boundary":[0.4048247252846425,0.46400356406343557,0.4229394485838849,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40482,0.464,0.42294,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.2750681550055871,0.48853961809574314,0.28176272665965496,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.28570070998557723,0.48853961809574314,0.2983022566285285,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"\bQw","boundary":[0.3022402399544507,0.48853961809574314,0.3248836243885872,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.3329564902067278,0.48853961809574314,0.3386665660293151,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.3475270285126402,0.48853961809574314,0.35107121350597026,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"tO","boundary":[0.35619059182966917,0.48853961809574314,0.3772587632435201,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3845440520863929,0.48853961809574314,0.39281381707082963,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"mQO","boundary":[0.3939952120686063,0.48853961809574314,0.41526032202858654,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27507,0.48854,0.41526,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.26187587148391417,0.5151489974919661,0.27585571229093825,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26188,0.51515,0.27586,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.27585571229093825,0.5130755281371232,0.2890479564327778,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27586,0.51308,0.28905,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.29495493142166124,0.5151489974919661,0.3061781839005397,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29495,0.51515,0.30618,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000q","boundary":[0.30617820359045633,0.5130755281371232,0.31818901335468597,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30618,0.51308,0.31819,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3181890330446026,0.5151489974919661,0.32193011720422876,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31819,0.51515,0.32193,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.2213146432269147,0.5376115821694307,0.22800921488098255,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.23234099653949697,0.5376115821694307,0.24494254318244824,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004OQ\u0002O","boundary":[0.24927432484096268,0.5376115821694307,0.27585571229093797,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0002","boundary":[0.28018749394945236,0.5376115821694307,0.28885105726648136,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"uO","boundary":[0.29318283892499586,0.5376115821694307,0.30893477222868493,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.313857251386088,0.5376115821694307,0.3189766297097869,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22131,0.53761,0.31898,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.21166660376832175,0.5396850515242736,0.2213146629168313,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21167,0.53969,0.22131,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.20831929825137135,0.5657763515636407,0.22131464322691483,0.5659491406765442],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.23135652039793322,0.5657763515636407,0.25222777295557136,0.5659491406765442],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0002","boundary":[0.2642386614794675,0.5657763515636407,0.28786656143500117,0.5659491406765442],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003m","boundary":[0.29259214142610784,0.5657763515636407,0.3067689207792613,0.5659491406765442],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20832,0.56578,0.30677,0.56595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.22131464322691483,0.569664106603971,0.2313565007080166,0.5698368957168747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22131,0.56966,0.23136,0.56984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0002","boundary":[0.11932087508552806,0.5868566233378768,0.13054408818457325,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"NOUx","boundary":[0.1356635255780221,0.5868566233378768,0.18862940131167663,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.19079527245101724,0.5868566233378768,0.19433945744434727,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"RQw","boundary":[0.19689914660619676,0.5868566233378768,0.21383245521774588,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.21855803520885264,0.5868566233378768,0.2242681110314399,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11932,0.58686,0.22427,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.12325887810136674,0.6113926773701843,0.12995344975543457,0.611565466483088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12326,0.61139,0.12995,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08328832765333909,0.6134661467250272,0.09451158013221755,0.6136389358379308],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.10455343761331934,0.6134661467250272,0.1232589174812,0.6136389358379308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.61347,0.12326,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Tv\u0002m","boundary":[0.08328838672308911,0.67342382491164,0.11479225333046726,0.6735966140245436],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.11794262030128842,0.67342382491164,0.12266820029239514,0.6735966140245436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.67342,0.12267,0.6736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.08328838672308907,0.6948496749116831,0.09884338148064878,0.6950224640245868],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.10671938751232656,0.6948496749116831,0.11144496750343327,0.6950224640245868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.69485,0.11144,0.69502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.1147922336405506,0.6748061378148685,0.11794262030128842,0.6749789269277722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11479,0.67481,0.11794,0.67498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i\u0002","boundary":[0.09884342086048202,0.6962319878149118,0.10671938751232656,0.6964047769278153],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.11144494781351665,0.6962319878149118,0.11873021696647283,0.6964047769278153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09884,0.69623,0.11873,0.6964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.08328842610292231,0.7164483140246299,0.09352718275032021,0.7166211031375336],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.10258452471002479,0.7164483140246299,0.11971481124753655,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.71645,0.11971,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.09352716306040358,0.7178306269278585,0.10258452471002479,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09353,0.71783,0.10258,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ro","boundary":[0.100024855238092,0.7378741294668506,0.11242950271474715,0.7380469185797541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10002,0.73787,0.11243,0.73805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.13054414725432315,0.5889300926927197,0.1356635255780221,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13054,0.58893,0.13566,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.15791311167956631,0.5889300926927197,0.16303249000326525,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15791,0.58893,0.16303,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.18351000329806105,0.5889300926927197,0.19079527245101724,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18351,0.58893,0.1908,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\u0002w","boundary":[0.15239993502327487,0.6113926773701843,0.16677357416289115,0.611565466483088],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.1720898319629696,0.6113926773701843,0.18370688277444028,0.611565466483088],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.18744800631389993,0.6113925333792569,0.19552087213204059,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1524,0.61139,0.19552,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004a","boundary":[0.13546662641172577,0.6134661467250272,0.1523999547131915,0.6136389358379308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13547,0.61347,0.1524,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.16382014573819945,0.67342382491164,0.1671674315652334,0.6735966140245436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16382,0.67342,0.16717,0.6736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.12266821998231177,0.6748061378148685,0.13211937996452522,0.6749789269277722],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000p\u0002","boundary":[0.13684495995563192,0.6748061378148685,0.1512185990952482,0.6749789269277722],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.15574727992005882,0.6748061378148685,0.16382014573819947,0.6749789269277722],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.16716741187531675,0.6748061378148685,0.1766185718575302,0.6749789269277722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12267,0.67481,0.17662,0.67498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.1234558166474962,0.6948496749116831,0.1336945732948941,0.6950224640245868],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.1427519349445153,0.6948496749116831,0.15988222148202705,0.6950224640245868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12346,0.69485,0.15988,0.69502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.1336945929848107,0.6962319878149118,0.1427519546344319,0.6964047769278153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13369,0.69623,0.14275,0.6964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.15436900544590262,0.7164483140246299,0.15909458543700933,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15437,0.71645,0.15909,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1837069024643569,0.6134661467250272,0.18744798662398304,0.6136389358379308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18371,0.61347,0.18745,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003Dt","boundary":[0.1756341350957995,0.6948496749116831,0.18961391683307366,0.6950224640245868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17563,0.69485,0.18961,0.69502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.2242681110314399,0.5889300926927197,0.2431704309958668,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22427,0.58893,0.24317,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.25222783202532123,0.569664106603971,0.2597100003445736,0.5698368957168747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25223,0.56966,0.25971,0.56984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.28786658112491775,0.569664106603971,0.2925921611160245,0.5698368957168747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28787,0.56966,0.29259,0.56984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.30893477222868515,0.5396850515242736,0.313857251386088,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30893,0.53969,0.31386,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.30676888139942804,0.569664106603971,0.31425104971868034,0.5698368957168747],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30677,0.56966,0.31425,0.56984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"TQ","boundary":[0.25022599145566077,0.5868566233378768,0.2784154014527877,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.28077817175842446,0.5868566233378768,0.28747274341249235,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.29810529839248245,0.5868566233378768,0.3081471558735842,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25023,0.58686,0.30815,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.27349290260546827,0.5889300926927197,0.28077817175842446,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27349,0.58893,0.28078,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.21973948927637915,0.6113925333792569,0.2254495650989664,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"tQO","boundary":[0.23056892373274876,0.6113925333792569,0.260497597009758,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.26069449617605406,0.6113925333792569,0.2776278244775198,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2868820852934372,0.6113925333792569,0.2904262702867672,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21974,0.61139,0.29043,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C\u0003a","boundary":[0.19552087213204059,0.6134660027340998,0.2197394695864625,0.6136387918470033],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2254495454090498,0.6134660027340998,0.23056892373274876,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19552,0.61347,0.23057,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.20516899035029987,0.6948496749116831,0.21973956803604552,0.6950224640245868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20517,0.69485,0.21974,0.69502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22978138613731405,0.6948496749116831,0.23431006696212464,0.6950224640245868],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22978,0.69485,0.23431,0.69502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.1598821821021938,0.6962319878149118,0.1801628356105267,0.6964047769278153],"dir":"ltr"},{"str":"tQ","boundary":[0.18961397590282353,0.6962319878149118,0.209500791698731,0.6964047769278153],"dir":"ltr"},{"str":"iw","boundary":[0.21973954834612888,0.6962319878149118,0.2297813664473974,0.6964047769278153],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.23431006696212464,0.6962319878149118,0.23746045362286244,0.6964047769278153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15988,0.69623,0.23746,0.6964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.11971475217778664,0.7178306269278585,0.12581862633296617,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1303473071577768,0.7178306269278585,0.1409798621377669,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"Qw\u0004","boundary":[0.14097988182768353,0.7178306269278585,0.15436902513581924,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"vQO","boundary":[0.15909458543700933,0.7178306269278585,0.1827225247723762,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006","boundary":[0.18311628372513516,0.7178306269278585,0.20418453389865254,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11971,0.71783,0.20418,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003oW","boundary":[0.12522788945424473,0.7378741640246732,0.14629604117817896,0.7380469531375768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12523,0.73787,0.1463,0.73805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T\u0002","boundary":[0.08328842610292236,0.7392564423700793,0.10081245190327645,0.7394292314829828],"dir":"ltr"},{"str":"Dx","boundary":[0.11242942395508074,0.7392564769279019,0.1299534891352681,0.7394292660408055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.73926,0.12995,0.73943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ro","boundary":[0.10002479616834221,0.759300048582539,0.11242944364499736,0.7594728376954425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10002,0.7593,0.11243,0.75947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.14629608055801224,0.7392564769279019,0.15850388793812117,0.7394292660408055],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1463,0.73926,0.1585,0.73943],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uW\u0002D","boundary":[0.12365269612387583,0.759300048582539,0.15062788190644336,0.7594728376954425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12365,0.7593,0.15063,0.75947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T\u0002","boundary":[0.08328836703317259,0.7606823614857675,0.10081239283352668,0.7608551505986711],"dir":"ltr"},{"str":"D\b","boundary":[0.11242944364499736,0.7606823614857675,0.1283783154948158,0.7608551505986711],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.76068,0.12838,0.76086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.09077051566250827,0.8403381079764927,0.09431470065583832,0.8405108970893963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09077,0.84034,0.09431,0.84051],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.15062788190644336,0.7606823614857675,0.16244183188421019,0.7608551505986711],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15063,0.76068,0.16244,0.76086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.16697053239893742,0.759300048582539,0.17622479321485474,0.7594728376954425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.18016275685086036,0.759300048582539,0.1835100426778943,0.7594728376954425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16697,0.7593,0.18351,0.75947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.17622479321485474,0.7606823614857675,0.18016277654077703,0.7608551505986711],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.18351006236781095,0.7606823614857675,0.18823564235891765,0.7608551505986711],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17622,0.76068,0.18824,0.76086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qm\u0002\u0006U","boundary":[0.20457829285141152,0.7164483140246299,0.23509766362730908,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20458,0.71645,0.2351,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.23509768331722572,0.7178306269278585,0.2382480699779635,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.23982324361841578,0.7178306269278585,0.24474572277581863,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0003\u0002","boundary":[0.24947130276692533,0.7178306269278585,0.2664046310683911,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2351,0.71783,0.2664,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\b","boundary":[0.2723115469875248,0.6134660027340998,0.2868820852934372,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27231,0.61347,0.28688,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.2707364324168222,0.7164483140246299,0.2860945673879191,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27074,0.71645,0.28609,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.29239522256989514,0.5889300926927197,0.29810529839248245,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2924,0.58893,0.29811,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3248836243885872,0.490613087450586,0.32862470854821335,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3284278290718338,0.490613087450586,0.33295650989664444,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32488,0.49061,0.33296,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3426045493552374,0.490613087450586,0.3475270285126402,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.35107121350597026,0.490613087450586,0.35619059182966917,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3426,0.49061,0.35619,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3735176987738105,0.490613087450586,0.3784401779312134,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37352,0.49061,0.37844,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3902541279089802,0.490613087450586,0.3939952120686063,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39025,0.49061,0.394,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4369192893909089,0.46400356406343557,0.440463474384239,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43692,0.464,0.44046,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.4229394485838849,0.46607703341827844,0.4369192893909089,0.466249822531182],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.440463474384239,0.46607703341827844,0.4477487435371952,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42294,0.46608,0.44775,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.43042155783338726,0.48853961809574314,0.4371161294874551,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43042,0.48854,0.43712,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4924448149065796,0.4415409793859709,0.4961858990662057,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49244,0.44154,0.49619,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HR\u0002","boundary":[0.4477487435371952,0.46400356406343557,0.4759052849377062,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000q","boundary":[0.48693167763012174,0.46400356406343557,0.49894252677418466,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002D","boundary":[0.5087599430366724,0.46400356406343557,0.5269021690083995,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44775,0.464,0.5269,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.47570842515124334,0.46607703341827844,0.48693167763012174,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47571,0.46608,0.48693,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4989424873943514,0.46607703341827844,0.5026835715539775,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49894,0.46608,0.50268,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vu","boundary":[0.48181224023667296,0.48853961809574314,0.5016990560325804,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.5076060310214637,0.48853961809574314,0.5117409135136821,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48181,0.48854,0.51174,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5184355048576667,0.46607703341827844,0.5233579840150695,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51844,0.46608,0.52336,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4191983053545088,0.490613087450586,0.43042155783338726,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"RU","boundary":[0.43632853282227074,0.490613087450586,0.4518835669596637,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"Vk","boundary":[0.45916887549245317,0.490613087450586,0.4818122008568397,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"wD","boundary":[0.4979579718729542,0.490613087450586,0.5076060310214637,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5117409135136821,0.490613087450586,0.516860291837381,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.5243424995364666,0.490613087450586,0.5337935807590135,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4192,0.49061,0.53379,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.33118437802014605,0.5130755281371232,0.34851150465420405,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"yOQ\u0002","boundary":[0.34654251299124295,0.5130755281371232,0.37036731211307267,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3776526009559455,0.5130755281371232,0.38119678594927553,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.38946653124379566,0.5130755281371232,0.4026587753856352,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4081719323520097,0.5130755281371232,0.41703239483533483,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.4278618883614544,0.5130755281371232,0.43593475417959504,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0002w","boundary":[0.4489300991551385,0.5130755281371232,0.4678324191195653,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33118,0.51308,0.46783,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.34280142883161674,0.5151489974919661,0.34654251299124295,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3428,0.51515,0.34654,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3351223613460682,0.5376115821694307,0.34181693300013605,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.34752700882272336,0.5376115821694307,0.3532370846453106,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33512,0.53761,0.35324,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.3233084113683014,0.5396850515242736,0.3351223613460682,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3418169526900527,0.5396850515242736,0.34752702851263995,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.3532370846453106,0.5396850515242736,0.36229444629493185,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32331,0.53969,0.36229,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xQwO","boundary":[0.31877973054349096,0.5623205693055693,0.34221073133272845,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31878,0.56232,0.34221,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.34673941215753906,0.5643940386604122,0.3524494879801263,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34674,0.56439,0.35245,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.3524494879801263,0.5623205693055693,0.3575688663038253,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35245,0.56232,0.35757,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.37036731211307267,0.5151489974919661,0.37765258126602885,0.5153217866048696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.38119678594927553,0.5151489974919661,0.38946655093371224,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37037,0.51515,0.38947,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aw","boundary":[0.36229444629493185,0.5376115821694307,0.3855285479178732,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36229,0.53761,0.38553,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.3735176790838938,0.5623205693055693,0.37706186407722386,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37352,0.56232,0.37706,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.38080294823685,0.5623205693055693,0.38434713323018005,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3808,0.56232,0.38435,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.3853316487515771,0.5396850515242736,0.41112543953636793,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38533,0.53969,0.41113,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002t","boundary":[0.41703243421516817,0.5151489974919661,0.4278618883614544,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41703,0.51515,0.42786,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.4111254592262846,0.5376115821694307,0.42471150170071637,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41113,0.53761,0.42471,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4290432833592309,0.5396850515242736,0.43475335918181823,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42904,0.53969,0.43475,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4416448300021823,0.5151489974919661,0.4489300991551385,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44164,0.51515,0.44893,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"lt","boundary":[0.4428262249999589,0.5396850515242736,0.4660603266229003,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44283,0.53969,0.46606,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5379285223209818,0.4415409793859709,0.5430479006446807,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5434416989772729,0.4415409793859709,0.5479703798020835,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5524990606268941,0.4415409793859709,0.557618438950593,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53793,0.44154,0.55762,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5440323964761614,0.46607703341827844,0.5497424329189154,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54403,0.46608,0.54974,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.5723858764228016,0.4415409793859709,0.5885316080590829,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57239,0.44154,0.58853,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6001486588705536,0.4415409793859709,0.6050711380279564,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60015,0.44154,0.60507,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6174757461247783,0.4415409793859709,0.6247610152777345,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61748,0.44154,0.62476,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LQOp","boundary":[0.5497425116785819,0.46400356406343557,0.5946354428344293,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6082215246886944,0.46400356406343557,0.6149160963427622,0.46417635317633915],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6243672957048089,0.46400356406343557,0.6330308590218379,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54974,0.464,0.63303,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.5337936201388468,0.48853961809574314,0.5458044692829097,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004OQ\u0002O","boundary":[0.5497424526088319,0.48853961809574314,0.5763238400588072,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53379,0.48854,0.57632,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.47354249494215267,0.5165313103951946,0.48653783991769617,0.5167040995080981],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.4965796580189647,0.5165313103951946,0.5174509696463526,0.5167040995080981],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0002","boundary":[0.5306432137881923,0.5165313103951946,0.5542711925033924,0.5167040995080981],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003m","boundary":[0.5589966937348326,0.5165313103951946,0.5731734337081528,0.5167040995080981],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47354,0.51653,0.57317,0.5167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.4865378005378629,0.520419065435525,0.4965796580189647,0.5205918545484286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48654,0.52042,0.49658,0.52059],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\b\u0002","boundary":[0.4660603266229003,0.5376115821694307,0.4946106663560035,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46606,0.53761,0.49461,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4890974896997124,0.5396850515242736,0.4940199688571152,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4891,0.53969,0.49402,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5174509696463526,0.520419065435525,0.5249331379656049,0.5205918545484286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51745,0.52042,0.52493,0.52059],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5542711137437258,0.520419065435525,0.5589966937348326,0.5205918545484286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55427,0.52042,0.559,0.52059],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wta","boundary":[0.5903037399355813,0.46607703341827844,0.6082215640685276,0.466249822531182],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0003","boundary":[0.6149161357225954,0.46607703341827844,0.6243672957048089,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5903,0.46608,0.62437,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5971951516861953,0.48853961809574314,0.6007393366795254,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5972,0.48854,0.60074,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6042835216728555,0.48853961809574314,0.6078277066661856,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60428,0.48854,0.60783,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.5802618233847295,0.490613087450586,0.5971951516861953,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6007393366795254,0.490613087450586,0.6044804208391514,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"wHW","boundary":[0.6095997991628506,0.490613087450586,0.6353935899476414,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58026,0.49061,0.63539,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5731734730879859,0.520419065435525,0.5806556414072382,0.5205918545484286],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57317,0.52042,0.58066,0.52059],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDW","boundary":[0.5865626163961217,0.5151489974919661,0.6092059614504248,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58656,0.51515,0.60921,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6092059811403415,0.5130755281371232,0.6172788469584822,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60921,0.51308,0.61728,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6609905012560526,0.439467510031128,0.6710323587371544,0.4396402991440316],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6751672412293729,0.439467510031128,0.6883594853712125,0.4396402991440316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66099,0.43947,0.68836,0.43964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.6493734110647487,0.4415409793859709,0.6605966635436271,0.4417137684988745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6710323587371544,0.4415409793859709,0.6747734428967805,0.4417137684988745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64937,0.44154,0.67477,0.44171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004D\u0003r","boundary":[0.6373626406803524,0.46607703341827844,0.6617780585414039,0.466249822531182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6653223222944005,0.46607703341827844,0.6690634064540266,0.466249822531182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63736,0.46608,0.66906,0.46625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.6353935899476414,0.48853961809574314,0.648979691491823,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63539,0.48854,0.64898,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6529176157479955,0.490613087450586,0.6566586999076216,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65292,0.49061,0.65666,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kw\u0002","boundary":[0.6690634064540266,0.46400356406343557,0.6924943284835976,0.46417635317633915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66906,0.464,0.69249,0.46418],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6737889273753835,0.48853961809574314,0.6804834990294514,0.4887124072086467],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6840277234026146,0.48853961809574314,0.6891471017263137,0.4887124072086467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67379,0.48854,0.68915,0.48871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6639439690605778,0.490613087450586,0.6737889273753835,0.4907858765634896],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6802865998631552,0.490613087450586,0.6840276840227814,0.4907858765634896],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66394,0.49061,0.68403,0.49079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.6371657021342229,0.5130755281371232,0.6503579462760625,0.5132483172500267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.6540990304356885,0.5130755281371232,0.6667005770786398,0.5132483172500267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63717,0.51308,0.6667,0.51325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6231858219473656,0.5151489974919661,0.6371656627543896,0.5153217866048696],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6491765512782858,0.5151489974919661,0.6540990304356885,0.5153217866048696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62319,0.51515,0.6541,0.51532],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\b","boundary":[0.5113470954911732,0.5376115821694307,0.5351719733726694,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5381253821074446,0.5376115821694307,0.5416695671007747,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"H\by","boundary":[0.5489548362537309,0.5376115821694307,0.5869563753488807,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.5981796278277591,0.5376115821694307,0.603299006151458,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.6082214853088609,0.5376115821694307,0.6208231107114787,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6239734186125501,0.5376115821694307,0.6312587271453395,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6477982177343797,0.5376115821694307,0.6609905406358858,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6653222829145671,0.5376115821694307,0.6706385997843954,0.5377843712823343],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6779238295575184,0.5376115821694307,0.6879656870386202,0.5377843712823343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51135,0.53761,0.68797,0.53778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.501895974888793,0.5396850515242736,0.5113471348710065,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5019,0.53969,0.51135,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5308401129544884,0.5396850515242736,0.5381253821074446,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5416695671007747,0.5396850515242736,0.5489548362537309,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53084,0.53969,0.54895,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5751424253711139,0.5396850515242736,0.5788835095307401,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57514,0.53969,0.57888,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.586956414728714,0.5396850515242736,0.5981796672075924,0.5398578406371772],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.603299006151458,0.5396850515242736,0.6082214853088609,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58696,0.53969,0.60822,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002O","boundary":[0.4119130165116359,0.5623205693055693,0.4254991180558177,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.43061847668959996,0.5623205693055693,0.43613167303580774,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4406603341707018,0.5623205693055693,0.44952081634394353,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.4532618414338197,0.5623205693055693,0.46901377473750877,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0004","boundary":[0.47629908327029824,0.5623205693055693,0.49598892114024307,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.5054401205022897,0.5623205693055693,0.5186324434037959,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5231610454689399,0.5623205693055693,0.5284773623387683,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.5357625921118913,0.5623205693055693,0.5461983266852518,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5507269287503959,0.5623205693055693,0.5560432456202242,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"vR","boundary":[0.5633285147731804,0.5623205693055693,0.5725826968294312,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.5777021145329634,0.5623205693055693,0.5881378491063239,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5932571486703564,0.5623205693055693,0.5987703647064808,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41191,0.56232,0.59877,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.36229444629493196,0.5643940386604122,0.37351769877381047,0.5645668277733157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3770618837671405,0.5643940386604122,0.38080296792676666,0.5645668277733157],"dir":"ltr"},{"str":"wHW","boundary":[0.38611924541676174,0.5643940386604122,0.41191303620155256,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36229,0.56439,0.41191,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4495207572741936,0.5643940386604122,0.4532618414338197,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44952,0.56439,0.45326,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LR","boundary":[0.3343347449909673,0.5868566233378768,0.3502835774609525,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3557967541172437,0.5868566233378768,0.3613099307735349,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"\bQ\u0002","boundary":[0.36623240993093775,0.5868566233378768,0.3867099232257335,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.39399519237868963,0.5868566233378768,0.3991145707023886,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4048246662148925,0.5868566233378768,0.4083688512082225,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4121099353678487,0.5868566233378768,0.41880450702191657,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4237269467994861,0.5868566233378768,0.4337688042805879,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.44400760030781905,0.5868566233378768,0.4589718581866572,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33433,0.58686,0.45897,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ct","boundary":[0.3132665341972832,0.5889300926927197,0.33433478437080055,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31327,0.58893,0.33433,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.30991930743999907,0.6113925333792569,0.3140541899322175,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30992,0.61139,0.31405,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.31405417024230087,0.6134660027340998,0.32744331355043654,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31405,0.61347,0.32744,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\b","boundary":[0.32744331355043654,0.6113925333792569,0.3563875303757985,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"oQ","boundary":[0.36052239317810025,0.6113925333792569,0.3713518079445532,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.3750929314840126,0.6113925333792569,0.3802123098077116,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32744,0.61139,0.38021,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003D","boundary":[0.32252089346278345,0.7164483140246299,0.330003101161869,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32252,0.71645,0.33,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007wQ","boundary":[0.2860945673879191,0.7178306269278585,0.30243715881066324,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003O","boundary":[0.30558756516131763,0.7178306269278585,0.3240960867931523,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.33000306178203576,0.7178306269278585,0.3418170117598025,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28609,0.71783,0.34182,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.3510712135059702,0.6134660027340998,0.3605223734881836,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35107,0.61347,0.36052,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3713518473243865,0.6134660027340998,0.3750929314840126,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37135,0.61347,0.37509,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.38021229011779495,0.6134660027340998,0.3859223659403822,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38021,0.61347,0.38592,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.38670992322573344,0.5889300926927197,0.39399519237868963,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3991145707023886,0.5889300926927197,0.40482464652497585,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4083688512082225,0.5889300926927197,0.4121099353678487,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4188044676420833,0.5889300926927197,0.4237269467994861,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38671,0.58893,0.42373,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.39478284811362396,0.6134660027340998,0.3997053272710268,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39478,0.61347,0.39971,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3463456925846132,0.7164483140246299,0.3565844492320111,0.7166211031375336],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.36564181088163233,0.7164483140246299,0.3701704917064429,0.7166211031375336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.3792278533560641,0.7164483140246299,0.3920262991653115,0.7166211031375336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.401477459147525,0.7164483140246299,0.4048247449745589,0.7166211031375336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34635,0.71645,0.40482,0.71662],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.3565844689219277,0.7178306269278585,0.3656418305715489,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.37017051139635954,0.7178306269278585,0.37489609138746627,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35658,0.71783,0.3749,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4382974851053985,0.5889300926927197,0.4440075609279858,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4383,0.58893,0.44401,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.46901381411734205,0.5643940386604122,0.47629908327029824,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46901,0.56439,0.4763,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.4640913152700226,0.5889300926927197,0.4759052652477894,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46409,0.58893,0.47591,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.4759052652477894,0.5868566233378768,0.48614402189518735,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47591,0.58686,0.48614,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.49146027969526573,0.5643940386604122,0.5054401205022897,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49146,0.56439,0.50544,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.49126336083905303,0.5889300926927197,0.5011083191538587,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49126,0.58893,0.50111,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.528477322958935,0.5643940386604122,0.5357625921118913,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52848,0.56439,0.53576,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.5011083191538587,0.5868566233378768,0.5150881599608828,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"LR\u0002","boundary":[0.5188292835003421,0.5868566233378768,0.5477734215660375,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50111,0.58686,0.54777,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5150881993407159,0.5889300926927197,0.5188292835003421,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51509,0.58893,0.51883,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5560432456202242,0.5643940386604122,0.5633285147731804,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55604,0.56439,0.56333,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5725827362092645,0.5643940386604122,0.5777021145329634,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57258,0.56439,0.5777,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5678571759080743,0.5868566233378768,0.5729765542317733,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56786,0.58686,0.57298,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovv","boundary":[0.5515145057256636,0.5889300926927197,0.567857195597991,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5729765542317733,0.5889300926927197,0.5841998067106516,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55151,0.58893,0.5842,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5841998067106516,0.5868566233378768,0.5908943783647195,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5842,0.58686,0.59089,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.607237009167297,0.5868566233378768,0.6113718916595152,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60724,0.58686,0.61137,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6338183769273557,0.5396850515242736,0.6477982177343797,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63382,0.53969,0.6478,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.6172788863383154,0.5623205693055693,0.6214137688305338,0.5624933584184728],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6251548529901599,0.5623205693055693,0.6353936096375579,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61728,0.56232,0.63539,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6214137688305338,0.5643940386604122,0.6251548529901599,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62141,0.56439,0.62515,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xa","boundary":[0.5958168181422892,0.5889300926927197,0.6072370485471301,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.6113718916595152,0.5889300926927197,0.624761034967651,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59582,0.58893,0.62476,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\by","boundary":[0.43258748804247765,0.6113925333792569,0.46724174131059365,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.4812215821176177,0.6113925333792569,0.49441374749979067,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.4981549104190834,0.6113925333792569,0.5107563783023682,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5141037428890687,0.6113925333792569,0.5274928468173711,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"r\u0002","boundary":[0.539503695961434,0.6113925333792569,0.5467890044942234,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.552499060626894,0.6113925333792569,0.5613595624900524,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"\bw","boundary":[0.5666757809102975,0.6113925333792569,0.5838060477578926,0.6115653224921604],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5932571683602729,0.6113925333792569,0.596801353353603,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43259,0.61139,0.5968,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004r\u0005","boundary":[0.412700632866737,0.6134660027340998,0.43258750773239435,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4127,0.61347,0.43259,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.3920262991653115,0.7178306269278585,0.401477459147525,0.7180034160407621],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.4048247646644755,0.7178306269278585,0.41762321047372286,0.7180034160407621],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39203,0.71783,0.41762,0.718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.42175799451635826,0.6359285874115644,0.42569597784228047,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42176,0.63593,0.4257,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.42569597784228047,0.6380020567664073,0.4396758186493045,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4257,0.638,0.43968,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0002","boundary":[0.4396758186493045,0.6359285874115644,0.4528680627911441,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43968,0.63593,0.45287,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.45542779133282685,0.6134660027340998,0.45916887549245294,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45543,0.61347,0.45917,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.46724174131059365,0.6134660027340998,0.4812215821176177,0.6136387918470033],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.49323243126168054,0.6134660027340998,0.4981549104190834,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46724,0.61347,0.49815,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.4709827860903865,0.6380020567664073,0.4792525510748233,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47098,0.638,0.47925,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.4792525510748233,0.6359285874115644,0.48437192939852225,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47925,0.63593,0.48437,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4989424677044346,0.6359285874115644,0.5024866526977647,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49894,0.63593,0.50249,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.4892944085559251,0.6380020567664073,0.4989424677044346,0.638174845879311],"dir":"ltr"},{"str":"QDy","boundary":[0.5050463418596142,0.6380020567664073,0.5213890317319415,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48929,0.638,0.52139,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wo","boundary":[0.5257207543207061,0.6134660027340998,0.539503695961434,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52572,0.61347,0.5395,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.5298556368129245,0.6359285874115644,0.5404881917929146,0.6361013765244681],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5452138111638545,0.6359285874115644,0.5532866769819952,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52986,0.63593,0.55329,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wv","boundary":[0.5355657126355117,0.6380020567664073,0.5452137717840213,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53557,0.638,0.54521,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.08328834734325596,0.8418932099926247,0.09077051566250827,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"State","boundary":[0.09451159982213443,0.8418932099926247,0.12896895392395427,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"Council","boundary":[0.13330073558246874,0.8418932099926247,0.1835100426778943,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.18705424736114093,0.8418932099926247,0.19906509650520382,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"Higher","boundary":[0.20359375764009785,0.8418932099926247,0.24769917089042723,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"Education","boundary":[0.2520309328590251,0.8418932099926247,0.3193704477322959,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.3237022293908104,0.8418932099926247,0.3416200535237567,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.34614871465865066,0.8418932099926247,0.3672169254523348,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"Commonwealth","boundary":[0.3715487071108493,0.8418932099926247,0.47413317275112443,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.47846499378947216,0.8418932099926247,0.4904758429335351,0.8420659991055283],"dir":"ltr"},{"str":"Virginia","boundary":[0.4950044843785124,0.8418932099926247,0.548167259278463,0.8420659991055283],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.84189,0.54817,0.84207],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.0907705353524249,0.8617639579765358,0.09431472034575493,0.8619367470894395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09077,0.86176,0.09431,0.86194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.08328836703317258,0.8633190599926679,0.0907705353524249,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Archie","boundary":[0.09451161951205105,0.8633190599926679,0.13743569683435367,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Higdon","boundary":[0.1447209266074766,0.8633190599926679,0.19217362568483992,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Distinguished","boundary":[0.1996557743141756,0.8633190599926679,0.2894417941452033,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Educator","boundary":[0.2969239624644556,0.8633190599926679,0.35756890568365857,0.8634918491055715],"dir":"ltr"},{"str":"Award","boundary":[0.3650510740029108,0.8633190599926679,0.408762688920648,0.8634918491055715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.86332,0.40876,0.86349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.0907705353524249,0.8833625970894826,0.09431472034575493,0.8835353862023863],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09077,0.88336,0.09431,0.88354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.08328836703317258,0.8849176991056147,0.0907705353524249,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Carnegie","boundary":[0.09451161951205105,0.8849176991056147,0.15220307523681226,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Foundation","boundary":[0.15712555439421508,0.8849176991056147,0.2321441367530343,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.23686973643405765,0.8849176991056147,0.2547875605670039,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.2597100594143234,0.8849176991056147,0.2807782505180909,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Advancementof","boundary":[0.28550385019911423,0.8849176991056147,0.39576732425518796,0.8850904882185183],"dir":"ltr"},{"str":"Teaching","boundary":[0.39655492092037237,0.8849176991056147,0.45523089216653073,0.8850904882185183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.88492,0.45523,0.88509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.0907705353524249,0.9047884470895258,0.09431472034575493,0.9049612362024294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09077,0.90479,0.09431,0.90496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08328836703317258,0.9063435491056578,0.0907705353524249,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Council","boundary":[0.09451161951205105,0.9063435491056578,0.14472090691755995,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.14984026555134225,0.9063435491056578,0.16775808968428857,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Advancement","boundary":[0.17307438686420026,0.9063435491056578,0.26305732555144073,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2675860063762513,0.9063435491056578,0.29200150299696936,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Support","boundary":[0.2969239821543722,0.9063435491056578,0.3504805356969984,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3554030345443179,0.9063435491056578,0.3674138836883808,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Education","boundary":[0.3725332423221631,0.9063435491056578,0.43987275719543384,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.90634,0.43987,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4698014501623598,0.9047884470895258,0.4733456351556899,0.9049612362024294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4698,0.90479,0.47335,0.90496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\bv","boundary":[0.5582091167595647,0.6380020567664073,0.5773083358902877,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55821,0.638,0.57731,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.5838060083780594,0.6134660027340998,0.5932571683602729,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58381,0.61347,0.59326,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5773083358902877,0.6359285874115644,0.5840029075443556,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57731,0.63593,0.584,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.5887284875354623,0.6380020567664073,0.5983765466839719,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58873,0.638,0.59838,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6023145693897273,0.6134660027340998,0.6080246452123146,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60231,0.61347,0.60802,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5983765466839719,0.6359285874115644,0.6050711183380396,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59838,0.63593,0.60507,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.624761034967651,0.5868566233378768,0.6314556066217188,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62476,0.58686,0.63146,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.649964108563637,0.5623205693055693,0.653508293556967,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64996,0.56232,0.65351,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6401191502488313,0.5643940386604122,0.649964108563637,0.5645668277733157],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.653508293556967,0.5643940386604122,0.6678819326965832,0.5645668277733157],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64012,0.56439,0.66788,0.56457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6399222313926184,0.5868566233378768,0.6434664163859485,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63992,0.58686,0.64347,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6361811866128255,0.5889300926927197,0.6399222707724517,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63618,0.58893,0.63992,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6304711107902383,0.6113925333792569,0.6395285118196927,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63047,0.61139,0.63953,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0003","boundary":[0.6210199901878581,0.6134660027340998,0.6304711501700716,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62102,0.61347,0.63047,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6706385604045622,0.5396850515242736,0.6779238295575184,0.5398578406371772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67064,0.53969,0.67792,0.53986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR\u0002","boundary":[0.6678819326965832,0.5623205693055693,0.6924943678634308,0.5624933584184728],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66788,0.56232,0.69249,0.56249],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Q","boundary":[0.6655191623909463,0.5868566233378768,0.6798928015305626,0.5870294124507803],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.684618342141836,0.5868566233378768,0.6881625271351661,0.5870294124507803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66552,0.58686,0.68816,0.58703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.6485857947096474,0.5889300926927197,0.665519123011113,0.5891028818056233],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6773330729888799,0.5889300926927197,0.684618342141836,0.5891028818056233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64859,0.58893,0.68462,0.5891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6609904815661359,0.6113925333792569,0.6661098598898348,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66099,0.61139,0.66611,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.6527207165816992,0.6134660027340998,0.6609905603258024,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65272,0.61347,0.66099,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002","boundary":[0.6099935974954426,0.6359285874115644,0.6188540599787676,0.6361013765244681],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6235796399698744,0.6359285874115644,0.6290928166261657,0.6361013765244681],"dir":"ltr"},{"str":"OQ\u0002O","boundary":[0.6338183966172724,0.6359285874115644,0.6564618007413254,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60999,0.63593,0.65646,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6716230759259594,0.6134660027340998,0.6812711350744689,0.6136387918470033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67162,0.61347,0.68127,0.61364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6730013307101989,0.6359285874115644,0.6781207090338978,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.673,0.63593,0.67812,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6812711350744689,0.6113925333792569,0.6879656279688702,0.6115653224921604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68127,0.61139,0.68797,0.61157],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.6611873807324321,0.6380020567664073,0.6730013307101989,0.638174845879311],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.680680358815914,0.6380020567664073,0.6844214429755401,0.638174845879311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66119,0.638,0.68442,0.63817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4623192818431075,0.9063435491056578,0.4698014501623598,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Virginia","boundary":[0.4735425343219859,0.9063435491056578,0.5267053092219365,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Professor","boundary":[0.5318246481658022,0.9063435491056578,0.5918788938861168,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5973920705424081,0.9063435491056578,0.609402919686471,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.6147191971764661,0.9063435491056578,0.6357874079701502,0.9065163382185615],"dir":"ltr"},{"str":"Year","boundary":[0.6407098871275531,0.9063435491056578,0.6710323390472377,0.9065163382185615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46232,0.90634,0.67103,0.90652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6844214429755401,0.6359285874115644,0.6879656279688702,0.6361013765244681],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68442,0.63593,0.68797,0.6361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0002QO","boundary":[0.8358368624774182,0.07600561103845967,0.856314375772214,0.07617840015136325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83584,0.07601,0.85631,0.07618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8295361876055257,0.07799268583685078,0.8358369609270013,0.07816547494975434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82954,0.07799,0.83584,0.07817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0002","boundary":[0.8563144742217971,0.07799268583685078,0.8760043908514085,0.07816547494975434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85631,0.07799,0.876,0.07817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.8760043908514085,0.07600561103845967,0.8799423741773307,0.07617840015136325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.876,0.07601,0.87994,0.07618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.8992383940247667,0.07799268583685078,0.9140058314969752,0.07816547494975434],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89924,0.07799,0.91401,0.07817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.9140058314969752,0.07600561103845967,0.9224724956477081,0.07617840015136325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91401,0.07601,0.92247,0.07618],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/5a52b69a8de4e405f63765d580bc6844.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/095a4df97c415bfb55e13757ea2bab13.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.4882,"margin":[0.3178,0.07566,0.0726,0.09746]},"elements":[{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.317795254401927,0.07566003281265256,0.3426045493552373,0.07583282192555613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.07566,0.3426,0.07583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.3975393970619363,0.07566003281265256,0.4219548936826544,0.07583282192555613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39754,0.07566,0.42195,0.07583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Di","boundary":[0.3426045493552373,0.08222601910298838,0.39753941675185295,0.08239880821589196],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.4219548936826544,0.08222601910298838,0.5068184343562793,0.08239880821589196],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3426,0.08223,0.50682,0.0824],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.5068184343562793,0.07566003281265256,0.5221765693273761,0.07583282192555613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50682,0.07566,0.52218,0.07583],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0002","boundary":[0.317795254401927,0.1990314594258045,0.33630377603376166,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"yxDWQ","boundary":[0.33630377603376166,0.1990314594258045,0.3703673318029893,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.37568360929298433,0.1991178539822563,0.3882851559359356,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"EL","boundary":[0.3936014334259307,0.1990314594258045,0.417820011190436,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.417820011190436,0.1990314594258045,0.4260897761748728,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0002\u0003Q\u0002\u0004U","boundary":[0.4260897761748728,0.1990314594258045,0.4885068118907407,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0005","boundary":[0.4885068512705739,0.1991178539822563,0.5066214958101498,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.5013052576999881,0.1990314594258045,0.5284774214085183,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5337936595186801,0.1990314594258045,0.5450169119975585,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"UOvy","boundary":[0.5450169119975585,0.1990314594258045,0.5737641312070412,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5975889500187874,0.1990314594258045,0.6013300341784136,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003yxN","boundary":[0.5737641508969578,0.1990314594258045,0.6253517718463727,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6253517324665394,0.1990314594258045,0.6290928166261656,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6290928166261656,0.1991178539822563,0.6391346741072673,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005re\u0002","boundary":[0.6442540524309663,0.1990314594258045,0.6741827257079755,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6796959023642668,0.1991178539822563,0.6928881465061064,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"wJQ","boundary":[0.6928881465061064,0.1990314594258045,0.7139563572997906,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7139563572997906,0.1990314594258045,0.7176974414594167,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.7176974414594167,0.1991178539822563,0.7279361981068146,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.7332525149766429,0.1990314594258045,0.7407346832958952,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"wywxOr","boundary":[0.740734643916062,0.1990314594258045,0.7870059479956486,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7870059873754819,0.1990314594258045,0.7907470715351079,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.7907470321552748,0.1991178539822563,0.8007888896363765,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"sy","boundary":[0.8063020662926678,0.1990314594258045,0.8218571398098939,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.827173417299889,0.1990314594258045,0.8383966697787675,0.19920424853870808],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.8383966697787675,0.1990314594258045,0.8738384212624848,0.19929064309515987],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.8791546987524799,0.1990314594258045,0.9224726137872079,0.19929064309515987],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.19903,0.92247,0.19929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0004v\u0002m","boundary":[0.3177952740918436,0.22356751345811196,0.3544184796430874,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"wtTQOONQOxD\u0003r\u0002","boundary":[0.35441851902292065,0.22356751345811196,0.4682262174521576,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4737393941084488,0.22365390801456375,0.47925257076474,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003RQw\u0002Wm","boundary":[0.48456884825473506,0.22356751345811196,0.5363533289906127,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5410789483615528,0.22356751345811196,0.5523022008404311,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"UOvytw","boundary":[0.5523022008404311,0.22356751345811196,0.6038898217898461,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0006","boundary":[0.6038897430301796,0.22356751345811196,0.621020049257608,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0002wy","boundary":[0.6210199704979414,0.22356751345811196,0.6430726771231061,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6483889939929345,0.22356751345811196,0.6596122464718129,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt\u0007l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.6596122070919797,0.22356751345811196,0.7474292352600463,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7525486529635785,0.22356751345811196,0.7637719054424569,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.7637719054424569,0.22356751345811196,0.7992137159959241,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007u\u0002Qta","boundary":[0.8045300328657523,0.22356751345811196,0.8397749836327566,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8448943619564556,0.22356751345811196,0.8561176144353342,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.8561176144353342,0.22356751345811196,0.8915594643686346,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"Ovv","boundary":[0.8968756434090465,0.22356751345811196,0.9122337783801433,0.22382669712746733],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9122338768297266,0.22356751345811196,0.9159749609893526,0.22374030257101554],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.9159748625397696,0.22365390801456375,0.9226694341938375,0.22382669712746733],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.22357,0.92267,0.22383],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.33433480406071714,0.24810356749041945,0.3380758882203433,0.24827635660332303],"dir":"ltr"},{"str":"mQOv\u0002CUO","boundary":[0.3380758882203433,0.24810356749041945,0.39379837197206,0.24836275115977482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007jQ","boundary":[0.39714565779909394,0.24810356749041945,0.4158510589073081,0.24836275115977482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4158510589073081,0.24818996204687124,0.41939524390063815,0.24836275115977482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4227425297276721,0.24810356749041945,0.4339657822065505,0.24827635660332303],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.4339657822065505,0.24810356749041945,0.4694076715196841,0.24836275115977482],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.47275491796688485,0.24810356749041945,0.4845689467043181,0.24827635660332303],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.48811299386823176,0.24810356749041962,0.4918540780278579,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5018959748887929,0.24810356749041962,0.5131192273676713,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5166634123610014,0.24810356749041962,0.5204044965206276,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5395036762715173,0.24810356749041962,0.5446230545952162,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000D","boundary":[0.5741579295396332,0.24810356749041962,0.5899098628433224,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6074338886436764,0.24810356749041962,0.6214137294507005,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000vD\u0003","boundary":[0.6379532594195739,0.24810356749041962,0.6627625543728842,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004","boundary":[0.6728044118539861,0.24810356749041962,0.6934789030747445,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.7001733959691459,0.24810356749041962,0.7084431609535826,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004","boundary":[0.732267920695579,0.24810356749041962,0.7529424119163375,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.7564865772197508,0.24810356749041962,0.7647564209638541,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8189035735557856,0.24810356749041962,0.8328834143628095,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.8370183953046111,0.24810356749041962,0.8504075386127469,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8604493960938486,0.24810356749041962,0.8653718752512515,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8760044302312416,0.24810356749041962,0.8872276827101201,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.8972694417416387,0.24810356749041962,0.9159748625397693,0.2482763566033232],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002Q","boundary":[0.31779529378176025,0.24818996204687124,0.3343348237506338,0.24836275115977482],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.48456884825473506,0.2481899620468714,0.4881130332480651,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4918540780278579,0.2481899620468714,0.4985486496819257,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5131192273676713,0.2481899620468714,0.5166634123610014,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"yxR","boundary":[0.5204044965206276,0.2481899620468714,0.5395037156513505,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"LQO","boundary":[0.5446230545952162,0.2481899620468714,0.5741579295396332,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0005","boundary":[0.5899098628433224,0.2481899620468714,0.6107811744707105,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6214137294507005,0.2481899620468714,0.6346059735925401,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6627625543728842,0.2481899620468714,0.6694571260269521,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.693478824315078,0.2481899620468714,0.7001733959691459,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000O","boundary":[0.7084431609535826,0.2481899620468714,0.7188788167672766,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7234075369719205,0.2481899620468714,0.7289207136282116,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7529424316062541,0.2481899620468714,0.7564866165995842,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.7647563422041876,0.2481899620468714,0.7779486257258605,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"TwQO","boundary":[0.7812957934133945,0.2481899620468714,0.8155563271085847,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.8328834143628095,0.2481899620468714,0.8370182968550279,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8504075386127469,0.2481899620468714,0.8571021102668147,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007","boundary":[0.8653718752512515,0.2481899620468714,0.8793515191591091,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8872275842605368,0.2481899620468714,0.8972694417416387,0.248362751159775],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.9159748625397693,0.2481899620468714,0.9226694341938373,0.248362751159775],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.2481,0.92267,0.24836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0004rL","boundary":[0.3177952937817601,0.2726396215227271,0.34634567289469653,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3548123370454294,0.2726396215227271,0.3605224128680167,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"OD","boundary":[0.3721394636794874,0.2726396215227271,0.38395341365725416,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.3953735653024288,0.2726396215227271,0.4093534061094528,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"umt","boundary":[0.4272712105524825,0.2726396215227271,0.452671262074431,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.468029337975778,0.2726396215227271,0.48200917878280203,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.49224797481003324,0.2726396215227271,0.49598905896965934,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.5105595972755717,0.2726396215227271,0.5223734684936719,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5278867239096297,0.2726396215227271,0.5328092030670325,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.5432448195008933,0.2726396215227271,0.5593905511371745,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5678572152879074,0.2726396215227271,0.5715982994475336,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5836091485915965,0.2726396215227271,0.5948324010704749,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.598376586063805,0.2726396215227271,0.6021176702234311,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002oD","boundary":[0.6285021585071102,0.2726396215227271,0.645435486808576,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.6670943951011484,0.2726396215227271,0.6832401267374297,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m","boundary":[0.6917067908881627,0.2726396215227271,0.7115936066840701,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"QDm","boundary":[0.7176974808392497,0.2726396215227271,0.7358122041384921,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.7619997932558752,0.2726396215227271,0.766922272413278,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7850369957125205,0.2726396215227271,0.7962602481913988,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8120122208749213,0.2726396215227271,0.816934700032324,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.834064927500086,0.2726396215227271,0.837806011659712,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8439098858148916,0.2726396215227271,0.8488323649722944,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.8958912657170655,0.2726396215227271,0.9016013415396528,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.9073114173622401,0.2726396215227271,0.9122338965196429,0.27281241063563066],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.34634567289469653,0.2727260160791789,0.34988985788802657,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.36052239317810003,0.2727260160791789,0.37706196252680685,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.38395341365725416,0.2727260160791789,0.39064798531132205,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.40935342579936945,0.2727260160791789,0.42254559118154256,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.4526712423845144,0.2727260160791789,0.4729517777533476,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.48200917878280203,0.2727260160791789,0.49224793543019996,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.49598905896965934,0.2727260160791789,0.5060309164507611,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5223735078735052,0.2727260160791789,0.5290680795275731,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.5328092030670325,0.2727260160791789,0.5385192788896198,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5593905511371745,0.2727260160791789,0.5629347361305046,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0007","boundary":[0.5715982994475336,0.2727260160791789,0.5883347285827032,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5948324010704749,0.2727260160791789,0.598376586063805,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004wQ","boundary":[0.6021176702234311,0.2727260160791789,0.6204292926889697,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6231858810171153,0.2727260160791789,0.6302742510037753,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"UO","boundary":[0.645435486808576,0.2727260160791789,0.6623688151100418,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6832401267374297,0.2727260160791789,0.6867843117307598,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7115936066840701,0.2727260160791789,0.7151377916774002,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"r\u0002","boundary":[0.7358122041384921,0.2727260160791789,0.7430974339116151,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.7480199721387678,0.2727260160791789,0.7627873702311431,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0002","boundary":[0.766922272413278,0.2727260160791789,0.7803114944810803,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.7962602481913988,0.2727260160791789,0.812012181495088,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004u","boundary":[0.816934700032324,0.2727260160791789,0.8387903105920264,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.837805913210129,0.2727260160791789,0.841350098203459,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"HQO\u0003\u0002","boundary":[0.8488323649722944,0.2727260160791789,0.9006169244678389,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9016012430900697,0.2727260160791789,0.907311318912657,0.2728988051920825],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.9122338965196429,0.2727260160791789,0.9224726531670409,0.2728988051920825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.27264,0.92247,0.2729],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovv","boundary":[0.8033486181780589,0.29717567555503455,0.8196910717713868,0.29734846466793813],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0004","boundary":[0.832883434052726,0.29717567555503455,0.8446973840304929,0.29734846466793813],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.858874124003813,0.29717567555503455,0.8671438889882497,0.29734846466793813],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m\u0004","boundary":[0.8754136539726863,0.29717567555503455,0.899829327802654,0.29734846466793813],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.9033734340363176,0.29717567555503455,0.9157778846138066,0.29734846466793813],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7994106348521367,0.29726207011148637,0.8033486181780589,0.29743485922438995],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0002","boundary":[0.8196912883604696,0.29726207011148637,0.837806011659712,0.29743485922438995],"dir":"ltr"},{"str":"BR","boundary":[0.8446973840304929,0.29726207011148637,0.8637966031612158,0.29743485922438995],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8671438889882497,0.29726207011148637,0.8706880739815797,0.29743485922438995],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8998291505934044,0.29726207011148637,0.9033733355867344,0.29743485922438995],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.9157780815129728,0.29726207011148637,0.9224726531670406,0.29743485922438995],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79941,0.29718,0.92247,0.29743],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vk","boundary":[0.48397815075584666,0.3220571638222218,0.5066216336395662,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5146944206980404,0.3220571638222218,0.5259176731769188,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.5359595306580206,0.3220571638222218,0.5546649514561514,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5777021539127967,0.3220571638222218,0.5814432380724228,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.5895161038905634,0.3220571638222218,0.5997548605379613,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.619838575500165,0.3220571638222218,0.6310618279790433,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.658233912927907,0.3220571638222218,0.6639439887504943,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6706385210247289,0.3220571638222218,0.674379605184355,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6779238295575184,0.3220571638222218,0.6828463087149211,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7080493626209905,0.3220571638222218,0.7192726150998688,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.729314511960804,0.3220571638222218,0.7480199327589347,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004","boundary":[0.7594400450242761,0.3220571638222218,0.7801145362450345,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.7836586818585314,0.3220571638222218,0.7960633293351864,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8189035932457024,0.3220571638222218,0.8226446774053285,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8637966031612162,0.3220571638222218,0.8734446623097257,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8789579374156,0.3220571638222218,0.8838804165730029,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.8874245031167497,0.3220571638222218,0.8956944650003528,0.3222299529351254],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3177953134716764,0.32205722141859283,0.32153639763130254,0.3222300105314964],"dir":"ltr"},{"str":"yTQO","boundary":[0.32153639763130254,0.3221436159750446,0.35835654172867576,0.3223164050879482],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3628852225534863,0.32205722141859283,0.3725332817019959,0.3222300105314964],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3725332817019959,0.3221436159750446,0.37922781397623045,0.3223164050879482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002yvDxv","boundary":[0.38375653418087435,0.32205722141859283,0.4117161961050058,0.3223164050879482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005OQ\u0002O","boundary":[0.41644177609611255,0.3221436159750446,0.44302316354608784,0.3223164050879482],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000tyt","boundary":[0.4475518443708985,0.32205722141859283,0.4794494699310361,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5066215548798997,0.32214355837867364,0.5101657398732298,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5259176731769188,0.32214355837867364,0.5359595306580206,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003y","boundary":[0.5546649514561514,0.32214355837867364,0.5895161038905634,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.5997548605379613,0.32214355837867364,0.6155067938416504,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"UQO","boundary":[0.6310618279790433,0.32214355837867364,0.6537052321030964,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6639439887504943,0.32214355837867364,0.6706385604045622,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.674379605184355,0.32214355837867364,0.6779237901776851,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004QO","boundary":[0.6828463087149211,0.32214355837867364,0.7080493626209905,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.7192726544797022,0.32214355837867364,0.729314511960804,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7480199327589347,0.32214355837867364,0.7547145044130026,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.780114457485368,0.32214355837867364,0.7836586424786981,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003yTQO","boundary":[0.7960632899553532,0.32214355837867364,0.8594647427430352,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8734446623097257,0.32214355837867364,0.8801392339637937,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8838804165730029,0.32214355837867364,0.8874246015663328,0.3223163474915772],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8956943665507697,0.32214355837867364,0.8992385515440997,0.3223163474915772],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.32206,0.89924,0.32232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.33394104510795825,0.34659330424908585,0.35008677674423955,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004","boundary":[0.3561906508994191,0.34659330424908585,0.3656418108816325,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.40029606414974844,0.34659330424908585,0.4052185433071513,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.41703247359500145,0.34659330424908585,0.42077355775462755,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.4455828920877712,0.34659330424908585,0.453852657072208,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.31779531347167694,0.3466796988055377,0.32330849012796814,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.3301999609483321,0.3466796988055377,0.33394104510795825,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3500867570543229,0.3466796988055377,0.35363094204765294,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.3656418108816325,0.3466796988055377,0.37135188670421976,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003O","boundary":[0.37804645835828765,0.3466796988055377,0.4002960050799986,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004Q","boundary":[0.40521852361723465,0.3466796988055377,0.4195921627568509,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4207735971344609,0.3466796988055377,0.42589297545815985,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.43239060856609834,0.3466796988055377,0.44558285270793796,0.34685248791844125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.34659,0.45385,0.34685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.46783245849939875,0.34659330424908585,0.4715735426590249,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4900820642908595,0.34659330424908585,0.4999270226056652,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.506621594259733,0.34659330424908585,0.5103626784193591,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"sy","boundary":[0.5308401917141549,0.34659330424908585,0.5452138308537711,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5717952183037465,0.34659330424908585,0.5755363024633726,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5841998657804015,0.34659330424908585,0.5893192441041005,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.4715735426590249,0.3466796988055377,0.48594718179864116,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4999270226056652,0.3466796988055377,0.506621594259733,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5103626784193591,0.3466796988055377,0.5204045359004609,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.5270991075545287,0.3466796988055377,0.5308401917141549,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5452138702336043,0.3466796988055377,0.5519084418876722,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5586030135417401,0.3466796988055377,0.5717952576835797,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.5755363024633726,0.3466796988055377,0.5841998657804015,0.34685248791844125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46783,0.34659,0.58932,0.34685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.658627671880666,0.32438990324097655,0.6635501510380688,0.32456269235388013],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65863,0.32439,0.66355,0.32456],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6032990849111245,0.34659330424908585,0.6084184632348234,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6220045057092553,0.34659330424908585,0.6269269848666581,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6304711698599882,0.34659330424908585,0.6342122540196142,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"wHW","boundary":[0.6667006558383063,0.34659330424908585,0.6924943875533472,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.7450664846443261,0.34659330424908585,0.7590463254513501,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"wk","boundary":[0.7643626029413452,0.34659330424908585,0.7751920570876315,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"xmr","boundary":[0.8049238311983447,0.34659330424908585,0.8234323528301792,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8378059329000458,0.34659330424908585,0.845091202053002,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.874626076997419,0.34659330424908585,0.8795485561548219,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6084184632348234,0.3466796988055377,0.6151130348888912,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6269269848666581,0.3466796988055377,0.6304711698599882,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6342122540196142,0.3466796988055377,0.6442541115007161,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.65114558232108,0.3466796988055377,0.6600061235640716,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002O","boundary":[0.6924944072432638,0.3466796988055377,0.7060804497176956,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"lQO","boundary":[0.7129719205380596,0.3466796988055377,0.7381750138239621,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7590463254513501,0.3466796988055377,0.7625905104446802,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7751920570876315,0.3466796988055377,0.7787362420809616,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.7854308137350294,0.3466796988055377,0.7980322816183142,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8234323922100125,0.3466796988055377,0.8269765772033426,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.8340649471900027,0.3466796988055377,0.8378060313496288,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002\u0003Qw","boundary":[0.845091202053002,0.3466796988055377,0.8746261754470022,0.34685248791844125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6033,0.34659,0.87955,0.34685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.9069175402699815,0.34659330424908585,0.9120369185936805,0.34676609336198944],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.9000261678992008,0.3466796988055377,0.9069176387195648,0.34685248791844125],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.9120369185936805,0.3466796988055377,0.9222756752410785,0.34685248791844125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90003,0.34659,0.92228,0.34685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3687921581625369,0.37130214739429696,0.3760774273154931,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3908448647877016,0.37130214739429696,0.40206811726658004,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.4191983447343419,0.37130214739429696,0.4300277988806282,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.44006965636173,0.37130214739429696,0.4457797321843173,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.453852598002458,0.37130214739429696,0.4788587921220644,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4906727420998312,0.37130214739429696,0.5005177004146368,0.37147493650720054],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5156789559093543,0.37130220499066796,0.5269022083882327,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5304463146218962,0.37130220499066796,0.5341873987815223,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5408820098154234,0.37130220499066796,0.5460013881391225,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5544680522898553,0.37130220499066796,0.5684478930968794,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"wk","boundary":[0.5737641705868745,0.37130220499066796,0.5845936247331607,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6066463904280753,0.37130220499066796,0.6115688695854782,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6198385951900817,0.37130220499066796,0.6310618476689601,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6351967301611785,0.37130220499066796,0.6389378143208045,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"xv\u0004","boundary":[0.6670943951011489,0.37130220499066796,0.6818618325733573,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6989920600411192,0.37130220499066796,0.7027331442007453,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.7442788682892252,0.37130220499066796,0.7539269274377348,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.7801145165551179,0.37130220499066796,0.789171878204739,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.797835441521768,0.37130220499066796,0.8035455173443553,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8159502238907603,0.37130220499066796,0.8232354930437166,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8267796780370466,0.37130220499066796,0.8317021571944494,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8352462437381962,0.37130220499066796,0.8403656220618951,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004","boundary":[0.8517858721566528,0.37130220499066796,0.8612370321388663,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000W","boundary":[0.869703597840016,0.37130220499066796,0.8915596021980509,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"xWk","boundary":[0.8966787836225837,0.37130220499066796,0.918731667456998,0.37147499410357154],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.36485417483661464,0.3713885419507488,0.3687921581625369,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"vwQ","boundary":[0.3760774273154931,0.3713885419507488,0.3908448647877016,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"tQ","boundary":[0.40206811726658004,0.3713885419507488,0.42392392472544865,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.4300277988806282,0.3713885419507488,0.44006965636173,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4457797321843173,0.3713885419507488,0.44932391717764736,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4788587921220644,0.3713885419507488,0.48555336377613223,0.37156133106365236],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.5005176807247202,0.3713885995471197,0.5107564373721182,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5269021690083995,0.3713885995471197,0.5304463540017296,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.5341874381613556,0.3713885995471197,0.5408820098154234,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5460013881391225,0.3713885995471197,0.5495455731324524,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5684478930968794,0.3713885995471197,0.5719920780902095,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0003\u0002","boundary":[0.5845935853533274,0.3713885995471197,0.6127502448933382,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6115688302056449,0.3713885995471197,0.615113015198975,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.6310618476689601,0.3713885995471197,0.6351967301611785,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"a\u0003\u0002","boundary":[0.6389378143208045,0.3713885995471197,0.6718199750922556,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"tR","boundary":[0.6818618325733573,0.3713885995471197,0.6942664800500125,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"yTQO","boundary":[0.7027331442007453,0.3713885995471197,0.7395532882981185,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.7539269274377348,0.3713885995471197,0.7606214990918027,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007xw","boundary":[0.7655439782492055,0.3713885995471197,0.7801145165551179,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.789171878204739,0.3713885995471197,0.797835441521768,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0005","boundary":[0.803545477964522,0.3713885995471197,0.8208728014977462,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8232353945941333,0.3713885995471197,0.8267795795874634,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.8317021571944494,0.3713885995471197,0.8352463421877795,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8403656220618951,0.3713885995471197,0.8470601937159631,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8612370321388663,0.3713885995471197,0.8647812171321962,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8915594052988847,0.3713885995471197,0.8966787836225837,0.3715613886600233],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.9187314902477485,0.3713885995471197,0.9222756752410785,0.3715613886600233],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36485,0.3713,0.92228,0.37156],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8360338404033808,0.3746715926922876,0.8409563195607836,0.3748443818051912],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83603,0.37467,0.84096,0.37484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8370184346844445,0.40905653976554246,0.8437130063385124,0.40922932887844604],"dir":"ltr"},{"str":"xiUr","boundary":[0.8856525287595846,0.40905653976554246,0.9157780224432234,0.40922932887844604],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.827370375535935,0.4094021179913496,0.8370184346844445,0.4095749071042532],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0002","boundary":[0.8437129078889292,0.4094021179913496,0.8661594128466861,0.4095749071042532],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8730508836670501,0.4094021179913496,0.8803361528200063,0.4095749071042532],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9157781012028899,0.4094021179913496,0.922669572023254,0.4095749071042532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82737,0.40906,0.92267,0.40957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x\u0004uO\u0004WN","boundary":[0.31779533316159353,0.43454293391881965,0.3719426038930247,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3719426038930247,0.4346293284752714,0.3754867888863547,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"jkLDp","boundary":[0.37903097387968476,0.43454293391881965,0.4239239247254487,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4203797791119519,0.43454293391881965,0.424120863271578,0.43471572303172323],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.424120863271578,0.4346293284752714,0.4343596199189759,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0004aQO","boundary":[0.4379038442921392,0.43454293391881965,0.48043406421209967,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0007CmQLwwQ\u0004v","boundary":[0.4816154198300431,0.43454293391881965,0.5597844282294334,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"QF\u0002","boundary":[0.5633286132227634,0.43454293391881965,0.5749455852745675,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000v\u0004","boundary":[0.5784898096477309,0.43454293391881965,0.5987704828459804,0.43471572303172323],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5987704237762306,0.4346293284752714,0.6023146087695607,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0004B","boundary":[0.6023146087695607,0.43454293391881965,0.6273208422690003,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0004r","boundary":[0.6308649878824971,0.43454293391881965,0.6535084510763,0.43471572303172323],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.6535083920065501,0.43454293391881965,0.6607937005393396,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"kVQwQB","boundary":[0.6607937005393396,0.43454293391881965,0.7058836096211496,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7094277946144796,0.43454293391881965,0.720651047093358,0.43471572303172323],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.720651047093358,0.43454293391881965,0.7560928576468251,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.7596370820199884,0.43454293391881965,0.8029548986051334,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"xar","boundary":[0.8064989851488802,0.43454293391881965,0.8220540192862731,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.8220541177358563,0.43454293391881965,0.8354430641448257,0.43471572303172323],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0002\u0000rY\u0002","boundary":[0.8354431625944089,0.43454293391881965,0.8905749291573206,0.434802117588175],"dir":"ltr"},{"str":"hOy","boundary":[0.8941191141506505,0.43454293391881965,0.922669493263587,0.434802117588175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.43454,0.92267,0.4348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.31779535285151,0.4590790225089498,0.3276403111663157,0.45925181162185336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.34162013228342314,0.4590790225089498,0.3453612164430493,0.45925181162185336],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004","boundary":[0.3597348752725822,0.4590790225089498,0.3804092483538408,0.45925181162185336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.3839534727270041,0.4590790225089498,0.39635812020365924,0.45925181162185336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.40699065549373276,0.4590790225089498,0.4182139079726112,0.45925181162185336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.4217580142062749,0.4590789303547562,0.43002785795037823,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.3276403111663157,0.4591654170654016,0.3416201519733397,0.4593382061783052],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.3453612164430493,0.4591654170654016,0.3555999730904472,0.4593382061783052],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.38040928773367405,0.4591654170654016,0.3839534727270041,0.4593382061783052],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.39635812020365924,0.4591654170654016,0.40305269185772713,0.4593382061783052],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4182139079726112,0.4591654170654016,0.42175809296594124,0.4593382061783052],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.45908,0.43003,0.45934],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8068927834814724,0.4368755869430179,0.8118152626388753,0.4370483760559215],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80689,0.43688,0.81182,0.43705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.44400761999773575,0.4590789303547562,0.44774870415736184,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m","boundary":[0.47393629327474496,0.4590789303547562,0.49382310907065247,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004","boundary":[0.499926983225832,0.4590789303547562,0.5093781432080454,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5280835640061762,0.4590789303547562,0.5332029423298751,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.5767176580813161,0.4590789303547562,0.5857750197309374,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6027083874122363,0.4590789303547562,0.6064494715718625,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6139316005112815,0.4590789303547562,0.6176726846709076,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.623382760493495,0.4590789303547562,0.6283052396508978,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0004r","boundary":[0.6462230244040108,0.4590789303547562,0.6688664285280639,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6724106529012273,0.4590789303547562,0.6761517370608533,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.685996695375659,0.4590789303547562,0.6956447545241685,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.7104121526165438,0.4590789303547562,0.7243919934235679,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.741719159437459,0.4590789303547562,0.7529424119163375,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.7629842300176061,0.4590789303547562,0.7816897098854867,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.8023641026566619,0.4590789303547562,0.8114214643062831,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8259919632323622,0.4590789303547562,0.8372152157112407,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.849423062471183,0.4590789303547562,0.8543455416285859,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8795485364649053,0.4590789303547562,0.8832896206245314,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8982540557126191,0.4590789303547562,0.9031765348700219,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.914005890566725,0.4590789303547562,0.917746974726351,0.4592517194676598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.4477487435371952,0.45916532491120804,0.4621223039171449,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.46428823412623543,0.45916532491120804,0.47236106056454286,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.49382310907065247,0.45916532491120804,0.4973672940639825,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"ip","boundary":[0.5093781825878787,0.45916532491120804,0.5322184858782278,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0002","boundary":[0.5332029423298751,0.45916532491120804,0.550333169797637,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.5544680522898553,0.45916532491120804,0.5633285147731804,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5954231182592802,0.45916532491120804,0.5985735049200179,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6064494321920292,0.45916532491120804,0.6099936171853593,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6176726846709076,0.45916532491120804,0.623382760493495,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6283052396508978,0.45916532491120804,0.6422850804579218,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6688664679078972,0.45916532491120804,0.6724106529012273,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.6761516976810201,0.45916532491120804,0.6818617735036074,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6956447151443353,0.45916532491120804,0.7023392867984032,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7064741692906216,0.45916532491120804,0.7104121526165438,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.7243920328034011,0.45916532491120804,0.7375842769452408,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.7529424119163375,0.45916532491120804,0.7629842693974392,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"tj","boundary":[0.7816896508157368,0.45916532491120804,0.806302046602751,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.8114214249264499,0.45916532491120804,0.8216601815738478,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.8372153141608238,0.45916532491120804,0.8506042605697933,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8679314856534346,0.45916532491120804,0.8834864213412444,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"yO","boundary":[0.8832896206245314,0.45916532491120804,0.898253957263036,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"mQ","boundary":[0.9031765348700219,0.45916532491120804,0.9140059890163083,0.4593381140241116],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.917746974726351,0.45916532491120804,0.92286635305005,0.4593381140241116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44401,0.45908,0.92287,0.45934],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.3177953134716768,0.4836149843870638,0.333153428752857,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"yC\u0000OwOLtw\u0000ak\u0002w","boundary":[0.333153428752857,0.4836149843870638,0.44243250542703316,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.44735494520460284,0.4836149843870638,0.4627131195555328,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"yO\u0004k\u0007\u0000k\u0004kL","boundary":[0.4627131195555328,0.4836149843870638,0.5345813152536142,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"Kr\u0002Y","boundary":[0.5395037550311838,0.4836149843870638,0.570810761852099,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"wtwO\u0002","boundary":[0.570810761852099,0.4836149843870638,0.609993617185359,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6371657808938892,0.4836149843870638,0.6409068650535154,0.4837877734999674],"dir":"ltr"},{"str":"tTU\u0002","boundary":[0.6092060599000079,0.48370137894351556,0.654099109195355,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.659218487519054,0.4836149843870638,0.6641409666764567,0.4837877734999674],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6641409666764567,0.48370137894351556,0.6676851516697868,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m","boundary":[0.6728044906136524,0.4836149843870638,0.6926913851692265,0.4837877734999674],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6926913457893932,0.48370137894351556,0.6962355307827233,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004","boundary":[0.6987952199445727,0.4836149843870638,0.7082463799267862,0.4837877734999674],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7308897840508393,0.4836149843870638,0.7346308682104653,0.4837877734999674],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0003y\u0003Ov","boundary":[0.7082463799267862,0.4836149843870638,0.7661347741976767,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7661347348178434,0.48370137894351556,0.7696789198111735,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"Qm\u0004B","boundary":[0.772238608973023,0.4836149843870638,0.7938974778857623,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"sUHD","boundary":[0.7988199964229984,0.4836149843870638,0.8305207621966727,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0000\u0002","boundary":[0.8358370396866677,0.4836149843870638,0.8543455613185024,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002wD","boundary":[0.8543455613185024,0.4836149843870638,0.8722921460038291,0.48387416805641914],"dir":"ltr"},{"str":"wOW\u0000tv","boundary":[0.8785641587729244,0.4836149843870638,0.9224726728569577,0.48387416805641914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.48361,0.92247,0.48387],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wHW","boundary":[0.3177953331615934,0.5081510384193714,0.34358906487663443,0.5083238275322749],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.36209764557821894,0.5081510384193714,0.3678077214008062,0.5083238275322749],"dir":"ltr"},{"str":"ltm","boundary":[0.3764712847178352,0.5081510384193714,0.40482476466447553,0.5084102220887268],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mtTQO\u0000r","boundary":[0.4095503249656656,0.5081510384193714,0.5068185131159458,0.5084102220887268],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5454106512604008,0.5081511824102988,0.552695920413357,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m","boundary":[0.582230795357774,0.5081511824102988,0.6021176111536815,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6147191577966328,0.5081511824102988,0.6286989986036567,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6696540251932483,0.5081511824102988,0.6745765043506511,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002O","boundary":[0.3435891239463843,0.5082374329758231,0.3571751073510662,0.5084102220887268],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3678077214008062,0.5082374329758231,0.37135190639413623,0.5084102220887268],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0002","boundary":[0.5068184540461959,0.5082375769667505,0.5239486027542912,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"h\u0002","boundary":[0.5290680598376567,0.5082375769667505,0.5454106118805675,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0002","boundary":[0.552695920413357,0.5082375769667505,0.5639191728922354,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.5686447528833423,0.5082375769667505,0.5775052153666673,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0005","boundary":[0.6021176111536815,0.5082375769667505,0.6198385361203317,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.6286989986036567,0.5082375769667505,0.6418912427454964,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Qw","boundary":[0.6468137219028992,0.5082375769667505,0.6696540251932483,0.5084103660796541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.50815,0.67458,0.50841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0004v","boundary":[0.6932819251487818,0.5081511824102988,0.7062772701243254,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7111997886615614,0.5081511824102988,0.7149408728211876,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"yxR","boundary":[0.7149407743716045,0.5082375769667505,0.7340401116418273,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7340400328821607,0.5081511824102988,0.7377811170417868,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"Uw","boundary":[0.7377811170417868,0.5082375769667505,0.762393512828801,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7627873505412265,0.5081511824102988,0.7665284347008526,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"yu\u0004W","boundary":[0.7665283362512695,0.5081511824102988,0.7988197995238321,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7988198389036654,0.5081511824102988,0.8025609230632915,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"tQ\u0002DiQ","boundary":[0.8025609230632915,0.5081511824102988,0.8393810080909148,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8441066865316047,0.5081511824102988,0.8490291656890074,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8490291656890074,0.5082375769667505,0.8525733506823375,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"sm","boundary":[0.8574957313901572,0.5081511824102988,0.8700972780331084,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8726569671949578,0.5081511824102988,0.8763980513545839,0.5083239715232023],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8763981498041672,0.5082375769667505,0.8866369064515651,0.5084103660796541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000rta","boundary":[0.8913623879930888,0.5081511824102988,0.9224724562678744,0.5084103660796541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69328,0.50815,0.92247,0.50841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pO","boundary":[0.3177952150220935,0.5328600255555098,0.3339409466583748,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"QtuOm","boundary":[0.3339409466583748,0.5328600255555098,0.3721393849198208,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.37804635990870417,0.5328600255555098,0.38631612489314093,0.5330328146684135],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.38631612489314093,0.5329464201119617,0.38986030988647097,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"Ck\u0004kLQO\u0005OQ\u0002Oxr\bUt\u0003Ov\u0004pwtQiQOsytQ\u0002\u0004U","boundary":[0.39557036601914164,0.5328600255555098,0.6637470305144479,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6637470305144479,0.5329464201119617,0.667291215507778,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Wkv","boundary":[0.6730013307101985,0.5328600255555098,0.7041113596051513,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.7100183345940346,0.5328600255555098,0.7208478281201541,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.7267547637292042,0.5328600255555098,0.7539268486780679,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"sUHD","boundary":[0.7596369638804884,0.5328600255555098,0.7913376902743294,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0000\u0002","boundary":[0.7972447046430461,0.5328600255555098,0.8157532262748807,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002wD","boundary":[0.8157532262748807,0.5328600255555098,0.8311112627963944,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8368214370685647,0.5328600255555098,0.8464694962170743,0.5330328146684135],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8464694962170743,0.5329464201119617,0.8531640678711422,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"VQwQ","boundary":[0.8590710428600254,0.5328600255555098,0.8913624076830051,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"QB\u0003\u0002","boundary":[0.8913624076830051,0.5328600255555098,0.9210943786928846,0.5331192092248652],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.9191252885803403,0.5329464201119617,0.9226694735736702,0.5331192092248652],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.53286,0.92267,0.53312],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDsytpOtu\u000epLR\u0002","boundary":[0.6755610395619651,0.5573959355968899,0.8001981724475715,0.5576551192662453],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.7998043347351461,0.5573959355968899,0.8080740997195829,0.5575687247097936],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.8080740997195829,0.5574823301533418,0.8122089822118013,0.5576551192662453],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8122090806613844,0.5573959355968899,0.8159501648210105,0.5575687247097936],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0007\u0000vat","boundary":[0.8159500663714274,0.5573959355968899,0.8626152672331896,0.5576551192662453],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.8685221437724897,0.5573959355968899,0.8758074129254458,0.5576551192662453],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8819112870806254,0.5573959355968899,0.893134539559504,0.5575687247097936],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9071143803665279,0.5573959355968899,0.9108554645261541,0.5575687247097936],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.9108555629757373,0.5574823301533418,0.9252290052161872,0.5576551192662453],"dir":"ltr"},{"str":"wwpY\u0002","boundary":[0.31779523471201004,0.5573960795878175,0.36052235379826664,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.3666262279534462,0.5573960795878175,0.3762742871019557,0.557568868700721],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3762742871019557,0.5574824741442692,0.3829688193761903,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3890727329112031,0.5573960795878175,0.3947828087337904,0.557568868700721],"dir":"ltr"},{"str":"wmOW","boundary":[0.3947828087337904,0.5573960795878175,0.4280587481479169,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4280587875277501,0.5573960795878175,0.43928204000662857,0.557568868700721],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.43928204000662857,0.5574824741442692,0.44597661166069635,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.45208044643604267,0.5573960795878175,0.4759052455578724,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4759052455578724,0.5573960795878175,0.4796463297174985,0.557568868700721],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.4796463690973318,0.5574824741442692,0.48988512574472975,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"CiQW\u0004B","boundary":[0.4959889998999092,0.5573960795878175,0.5393067771052209,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"QFm\u0002OL","boundary":[0.5456075504266965,0.5573960795878175,0.5834122297353836,0.5576552632571729],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5895160645107298,0.5573960795878175,0.6007393169896083,0.557568868700721],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0002ovy\u0005CU\u0002","boundary":[0.6007393169896083,0.5573960795878175,0.6696541039529145,0.5576552632571729],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.5574,0.92523,0.55766],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5914850758636082,0.5820183841856493,0.5954230591895304,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"OvwW","boundary":[0.5954230591895304,0.5819319896291976,0.6214137491406174,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"xDiQ","boundary":[0.6263362282980203,0.5819319896291976,0.6472075399254084,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"Qo\u0002i","boundary":[0.6472075399254084,0.5819319896291976,0.6698509440494613,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6745764846607348,0.5819319896291976,0.6857997371396133,0.5821047787421011],"dir":"ltr"},{"str":"UOvy","boundary":[0.6857997371396133,0.5819319896291976,0.7145469957289292,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"QtO\u0004Q","boundary":[0.7145470547986791,0.5819319896291976,0.7523516947275327,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.74979196618585,0.5819319896291976,0.7535330503454761,0.5821047787421011],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7535330897253094,0.5820183841856493,0.7586524680490084,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"xv\u0004tR","boundary":[0.763181148873819,0.5819319896291976,0.7903531944428495,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.7952756932901689,0.5820183841856493,0.8078772005532869,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0002","boundary":[0.8126028986838935,0.5819319896291976,0.8200849685535625,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"yu\u000e","boundary":[0.8200849685535625,0.5820183841856493,0.840759558223904,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.8454849806956777,0.5819319896291976,0.8608430959768578,0.5821911732985529],"dir":"ltr"},{"str":"yC\u0000OwOLt","boundary":[0.8608431944264411,0.5819319896291976,0.9228663333601336,0.5821911732985529],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59149,0.58193,0.92287,0.58219],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7635749472064113,0.5842646426533958,0.7684974263638141,0.5844374317662994],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76357,0.58426,0.7685,0.58444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.31779529378176025,0.606900016443764,0.329412344593231,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3294123249033143,0.6068136218873122,0.33433480406071714,0.6069864110002159],"dir":"ltr"},{"str":"vpwY\u0002","boundary":[0.3439828632092267,0.6068136218873122,0.3829688784459405,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"uO\u0002O","boundary":[0.38749759865058436,0.606900016443764,0.4132913106757087,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002W","boundary":[0.4176231120241398,0.6068136218873122,0.4408572530269145,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"Qv\u0003\u0002","boundary":[0.4408572530269145,0.6068136218873122,0.46822623714207423,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.467438679856723,0.606900016443764,0.4709828648500531,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000rtLtu\u0002wvax","boundary":[0.4753146071287343,0.6068136218873122,0.5548618703123641,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5548618703123641,0.606900016443764,0.5584060553056942,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5629346967506715,0.6068136218873122,0.5666757809102977,0.6069864110002159],"dir":"ltr"},{"str":"DOta\u0007p","boundary":[0.5666758202901311,0.6068136218873122,0.6111750318730526,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.6111750318730526,0.606900016443764,0.6147192168663826,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002UtR\u0002xO\u0002iDU\u0002","boundary":[0.6147192168663826,0.6068136218873122,0.6924943481735142,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0004QQmt","boundary":[0.6968261692118619,0.6068136218873122,0.7365997614238434,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.7409315824621913,0.6068136218873122,0.757864910763657,0.6069864110002159],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.757864910763657,0.606900016443764,0.7645594824177249,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"Qo\u0007l\u0004v\u0002mtTQOx","boundary":[0.7633780874199482,0.6068136218873122,0.8681284045096475,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.8681284045096475,0.606900016443764,0.8748229761637153,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.8736416796155217,0.606900016443764,0.8825020239593471,0.6070728055566676],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.8866369655213154,0.606900016443764,0.8992383940247669,0.6070728055566676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.60681,0.89924,0.60707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8626152278533562,0.6091462749115105,0.867537707010759,0.609319064024414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86262,0.60915,0.86754,0.60932],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0004","boundary":[0.31779533316159364,0.6313496759196198,0.33925734228787,0.6315224650325234],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.3471333089397145,0.6313496759196198,0.3569782672545202,0.6315224650325234],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.3569782672545202,0.6314360704760716,0.36052245224785023,0.6316088595889752],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Ut\u0007OwWxQ\u0004","boundary":[0.3605224325579336,0.6313496759196198,0.43061847668959996,0.6316088595889752],"dir":"ltr"},{"str":"CUN","boundary":[0.44538595354164173,0.6313498199105471,0.4800402068097577,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.49323241157176406,0.6313498199105471,0.4969734957313902,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5020929134349225,0.6313498199105471,0.5093781825878787,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5239486815139578,0.6313498199105471,0.5296587573365451,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5391099173187586,0.6313498199105471,0.550333169797637,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002ov","boundary":[0.5570277414517049,0.6313498199105471,0.5739610697531705,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.597195171376112,0.6313498199105471,0.6023145496998109,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6123564071809127,0.6313498199105471,0.6235796596597911,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6399222904623685,0.6313498199105471,0.6472075596153247,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002W","boundary":[0.6552804254334654,0.6313498199105471,0.6696540645730816,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.684224602878994,0.6313498199105471,0.7092307969986005,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7202571503111829,0.6313498199105471,0.7301021086259885,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7584555885726287,0.6313498199105471,0.7633780677300316,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7826741860270507,0.6313498199105471,0.7875966651844536,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8137842936816698,0.6313498199105471,0.8189036720053688,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.8519826334935328,0.6313498199105471,0.8569051126509356,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8687191610782855,0.6313498199105471,0.8799424135571641,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8992384334046001,0.6313498199105471,0.9029795175642261,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.9132183726612073,0.6313498199105471,0.9189284484837946,0.6315226090234507],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3392573225979533,0.6314360704760716,0.34280150759128336,0.6316088595889752],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.43061851606943324,0.6314362144669989,0.4408572727168311,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"vxo","boundary":[0.4800402068097577,0.6314362144669989,0.5020929134349225,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000O","boundary":[0.5093781825878787,0.6314362144669989,0.5198137596419062,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5296587573365451,0.6314362144669989,0.5347781356602441,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.550333169797637,0.6314362144669989,0.5570277414517049,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0005O","boundary":[0.5739610697531705,0.6314362144669989,0.6015269530346264,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6023145496998109,0.6314362144669989,0.6123564071809127,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"tx","boundary":[0.6235796596597911,0.6314362144669989,0.644254072120883,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.647207598995158,0.6314362144669989,0.6552804648132986,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.6696540645730816,0.6314362144669989,0.6883594066115458,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7092307969986005,0.6314362144669989,0.7159253686526683,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0003\u0002","boundary":[0.7301021086259885,0.6314362144669989,0.7641656643952162,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0003","boundary":[0.7633780677300316,0.6314362144669989,0.786809068519269,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"vp","boundary":[0.7972447637127964,0.6314362144669989,0.8179190974142218,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0002","boundary":[0.8189035735557856,0.6314362144669989,0.8360338010235475,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.840365582682062,0.6314362144669989,0.8519826334935328,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.8569051126509356,0.6314362144669989,0.8712787517905518,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0003H","boundary":[0.8799424135571641,0.6314362144669989,0.9132183726612073,0.6316090035799025],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.9189283500342116,0.6314362144669989,0.9224725350275416,0.6316090035799025],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.63135,0.92247,0.63161],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wOwW","boundary":[0.3177952937817606,0.6558858739428547,0.34988985788802707,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.34988985788802707,0.6558858739428547,0.3611131103669055,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"txOvvmpUm","boundary":[0.3611131103669055,0.6558858739428547,0.42490845993676285,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4296340399278696,0.6558858739428547,0.4392820990763791,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4392820990763791,0.6559722684993065,0.4428262840697092,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"QtD","boundary":[0.4453859732315587,0.6558858739428547,0.46094096798911843,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"pL","boundary":[0.4656665479802251,0.6558858739428547,0.48575026294242873,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.4904758429335354,0.6558858739428547,0.5013052970798217,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.5058340172844655,0.6558858739428547,0.5330060234736627,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"u\u000e","boundary":[0.5377316625345192,0.6559722684993065,0.5503331697976372,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"xH\u0004DvwOvDi\u0002","boundary":[0.5548618703123646,0.6558858739428547,0.623973438302467,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6239734776823003,0.6558858739428547,0.6351967301611786,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"tQwO","boundary":[0.6351967301611786,0.6559722684993065,0.6690633867641101,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6690633867641101,0.6558858739428547,0.6802866392429886,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyt","boundary":[0.6802866392429886,0.6558858739428547,0.715728489176289,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"xRwLR\u0002wOvwW","boundary":[0.7204540297875623,0.6558858739428547,0.8015764863015611,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8015764863015611,0.6558858739428547,0.8127997387804395,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8415471155092551,0.6558858739428547,0.8452881996688812,0.6560586630557582],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003RUp\u000exO","boundary":[0.8127997387804395,0.6558858739428547,0.8805330519863025,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8805331504358855,0.6559722684993065,0.8872275251907871,0.6561450576122101],"dir":"ltr"},{"str":"OLR\u0002","boundary":[0.8915594052988847,0.6558858739428547,0.9273950535647774,0.6561450576122101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.65589,0.9274,0.65615],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7204540297875623,0.6594280507573779,0.7253765089449652,0.6596008398702815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72045,0.65943,0.72538,0.6596],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.31779533316159353,0.680681077086695,0.3215364173212197,0.6808538661995985],"dir":"ltr"},{"str":"xH\u0004DvQO\u0007wp","boundary":[0.3215364173212197,0.6805946825302431,0.3959643021811506,0.6808538661995985],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.3959643021811506,0.680681077086695,0.3995084871744806,0.6808538661995985],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Ut\u0003Ov\u0004pwtQiQOOvtWRQ\u0002","boundary":[0.3995084871744806,0.6805946825302431,0.5493488117955727,0.6808538661995985],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.5538774335506333,0.680681077086695,0.5686448907127586,0.6808538661995985],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5686448513329253,0.6805946825302431,0.5743549271555126,0.6807674716431468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5743548680857627,0.6806809676535901,0.5778990530790928,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.5804587422409423,0.6805945730971383,0.595423078879447,0.680767362210042],"dir":"ltr"},{"str":"QDR\u0002\u0002","boundary":[0.5954231182592802,0.6806809676535901,0.6255486119429191,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"wHWv\u0002O","boundary":[0.6296835338149707,0.6805945730971383,0.6690633670741932,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"Ci","boundary":[0.6739858462315961,0.6805945730971383,0.6936757628612075,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.6936757628612075,0.6805945730971383,0.7019455278456442,0.680767362210042],"dir":"ltr"},{"str":"yQ","boundary":[0.7019455278456442,0.6806809676535901,0.7157284694863721,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.7204540494774788,0.6805945730971383,0.7301021086259885,0.680767362210042],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.7301021086259885,0.6806809676535901,0.7367966802800563,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7417191594374591,0.6806809676535901,0.7456571427633814,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"OyO","boundary":[0.7456571427633814,0.6805945730971383,0.7679067091750089,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7679067485548422,0.6805945730971383,0.7791300010337207,0.680767362210042],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7791300010337207,0.6806809676535901,0.7858245726877885,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"CUO","boundary":[0.7907470518451913,0.6805945730971383,0.8216602209536811,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.8263858009447878,0.6806809676535901,0.8352462634281128,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8399717449696364,0.6806809676535901,0.8431221316303743,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"QOwN","boundary":[0.841940874462014,0.6805945730971383,0.8746260376175857,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0004","boundary":[0.8797454159412846,0.6805945730971383,0.8982541344722856,0.680767362210042],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.8982540360227025,0.6806809676535901,0.9049484107776041,0.6808537567664937],"dir":"ltr"},{"str":"PH","boundary":[0.9049486076767704,0.6805945730971383,0.9224725350275413,0.6808537567664937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.68059,0.92247,0.68085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.31779529378176036,0.7052170562437203,0.3294123445932311,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3294123249033144,0.7051306616872685,0.33433480406071725,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3439828632092268,0.7052170562437203,0.3475270482025568,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3522526478835802,0.7051306616872685,0.3662324886906042,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.3662324690006876,0.7052170562437203,0.370367351492906,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.370367351492906,0.7051306616872685,0.38375653418087496,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003Q\u0004o\u0002Q","boundary":[0.3837565144909583,0.7051306616872685,0.4306185357593499,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003\u0002","boundary":[0.4306185357593499,0.7051306616872685,0.4601533319441004,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.45936577465874917,0.7052170562437203,0.46290995965207926,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"QD\u0003wk\u0003\u0002xR\u0004ov\u0002","boundary":[0.4676355790230192,0.7051306616872685,0.5481673380381297,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.5528928786494032,0.7052170562437203,0.5719920977801262,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.576717677771233,0.7052170562437203,0.582033955261228,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5820339946410612,0.7051306616872685,0.5857750788006872,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"oO\u0000O","boundary":[0.5857750788006872,0.7051306616872685,0.6086154214708697,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.6133409227023099,0.7052170562437203,0.6172789454080654,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"Ovm","boundary":[0.6172789454080654,0.7051306616872685,0.6342122343296979,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6342122343296979,0.7051306616872685,0.6454354868085763,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"tswQL","boundary":[0.6454354868085763,0.7051306616872685,0.6840277627824477,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6989920600411191,0.7051306616872685,0.7027331442007452,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007yu\u000e","boundary":[0.6840277627824477,0.7052170562437203,0.7234075566618372,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"swyi","boundary":[0.7279362374866477,0.7051306616872685,0.7523517537972824,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"Qtw\u0007\u0003","boundary":[0.7523517341073658,0.7051306616872685,0.7954726515262146,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8045300525556691,0.7052170562437203,0.8080742375489992,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8127997190905227,0.7051306616872685,0.8267795598975468,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.82677965834713,0.7052170562437203,0.8309145408393483,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.8309145408393483,0.7051306616872685,0.844303684147484,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.844303684147484,0.7052170562437203,0.850998255801552,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0004R","boundary":[0.8555269366263626,0.7051306616872685,0.8803360346805065,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.87541375242227,0.7051306616872685,0.8836833205075405,0.7053034508001721],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8836835174067067,0.7052170562437203,0.8872277024000367,0.7053898453566239],"dir":"ltr"},{"str":"hWm","boundary":[0.8919531839415603,0.7051306616872685,0.9224725547174579,0.7053898453566239],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.70513,0.92247,0.70539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.31779531347167694,0.7296667157195761,0.32508058262463313,0.7298395048324796],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.32508058262463313,0.7297531102760278,0.32862476761796316,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"OBQOxO\u0002Q\u0002","boundary":[0.32862476761796316,0.7296667157195761,0.38533168813141055,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3906479853113222,0.7297531102760278,0.3961611422776968,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"xkqa","boundary":[0.401280559981229,0.7296667157195761,0.4304216169031371,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.4355410346066693,0.7296667157195761,0.4463704493731223,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000tyt","boundary":[0.45148986707665456,0.7296667157195761,0.48338749263679165,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"Vkv","boundary":[0.4885069103403239,0.7296667157195761,0.5146944600778738,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0004ty\u0002","boundary":[0.5196169392352766,0.7296667157195761,0.556437122712483,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.561556501036182,0.7297531102760278,0.5704169635195071,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005OwW","boundary":[0.5753394032970768,0.7296667157195761,0.6013300932481637,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6013300932481637,0.7296667157195761,0.6125533457270421,0.7298395048324796],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6125533457270421,0.7297531102760278,0.61924791738111,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000yDv","boundary":[0.6243672957048089,0.7296667157195761,0.651539459413339,0.7298395048324796],"dir":"ltr"},{"str":"QtO\u0004Q","boundary":[0.6515393806536726,0.7296667157195761,0.6895409197488224,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6869812305869729,0.7296667157195761,0.690722314746599,0.7298395048324796],"dir":"ltr"},{"str":"mwx","boundary":[0.690722314746599,0.7296667157195761,0.7175006013628704,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7175005619830371,0.7297531102760278,0.7210447469763672,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.72360447551805,0.7296667157195761,0.7285269546754528,0.7298395048324796],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.7381750532037956,0.7297531102760278,0.7417192381971257,0.7299258993889314],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0004","boundary":[0.7468385377611582,0.7296668251526808,0.7610153564941448,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"QDy","boundary":[0.7698758189774698,0.7296668251526808,0.7862183907102974,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.794881914647493,0.7296668251526808,0.8005919904700803,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8129966379467355,0.7296668251526808,0.8181160162704345,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.8299299662482013,0.7296668251526808,0.8356400420707886,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.8553299587004,0.7296668251526808,0.8671439086781668,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8722632870018657,0.7296668251526808,0.8834865394807443,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002H","boundary":[0.902191960278875,0.7296668251526808,0.9159750988187693,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7610153171143115,0.7297532197091325,0.7645595021076416,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7862183513304641,0.7297532197091325,0.7897625363237942,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"vR\u0002","boundary":[0.8005920298499136,0.7297532197091325,0.8129967954660685,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8181160162704345,0.7297532197091325,0.8248105879245023,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004w","boundary":[0.8356400420707886,0.7297532197091325,0.8561175553655844,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8671439086781668,0.7297532197091325,0.8722632870018657,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"tO","boundary":[0.8834866379303273,0.7297532197091325,0.9073114370521571,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.915974901919603,0.7297532197091325,0.9226694735736708,0.7299260088220362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.72967,0.92267,0.72993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov\u0002wD","boundary":[0.3177953331615937,0.7790844768852804,0.3404387372856467,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3404387175957301,0.7790844768852804,0.3516619700746086,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3516619897645252,0.7791708714417321,0.35835656141859307,0.7793436605546357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.77908,0.35836,0.77934],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7952757523599185,0.7319994436190564,0.8001982315173214,0.7321722327319601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79528,0.732,0.8002,0.73217],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5743548877756794,0.7542892391836175,0.5782928711016017,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"OW","boundary":[0.5782928711016017,0.7542028446271658,0.5956199977356597,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"pi","boundary":[0.6005424375132292,0.7542028446271658,0.6160974716506222,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6160975110304555,0.7542028446271658,0.6198385951900816,0.7543756337400693],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6198385951900816,0.7542892391836175,0.6285021585071106,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6332277384982173,0.7542028446271658,0.6405130076511736,0.7543756337400693],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002\u0003","boundary":[0.6405130076511736,0.7542028446271658,0.6523269970087736,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007OvQ\u0002O","boundary":[0.652326918249107,0.7542028446271658,0.690919272982645,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6956447939040018,0.7542892391836175,0.7072618644053892,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004o\u0002Q","boundary":[0.707261825025556,0.7542028446271658,0.7312835233136818,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003\u0002","boundary":[0.7312835233136818,0.7542028446271658,0.7608183588782655,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7600308015929144,0.7542892391836175,0.7635749865862445,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"umtt","boundary":[0.7683005665773511,0.7542028446271658,0.8003950913037844,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"xR\u0004ov\u0002","boundary":[0.8053176098410204,0.7542028446271658,0.8354433398036589,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8403656220618955,0.7542028446271658,0.850013681210405,0.7543756337400693],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.850013681210405,0.7542892391836175,0.8535578662037351,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"QD\u0003wk","boundary":[0.8561176538151677,0.7542028446271658,0.8870307638539077,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"uOQw\u000e","boundary":[0.8919532036314771,0.7542892391836175,0.9226693357442544,0.7544620282965211],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57435,0.7542,0.92267,0.75446],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8055145090073166,0.7575722323287853,0.8104369881647194,0.7577450214416889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80551,0.75757,0.81044,0.75775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ki\u0007Cr","boundary":[0.37509299055376266,0.7790844768852804,0.41230691329381153,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.41230695267364476,0.7790844768852804,0.4160480368332709,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.4160480368332709,0.7791708714417321,0.4262867934806688,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4302247374267579,0.7790844768852804,0.4398727965752674,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4398727965752674,0.7791708714417321,0.4434169815685975,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"QDy\u0004QO\u0007x","boundary":[0.44597667073044694,0.7790844768852804,0.49579215980336366,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.49579219918319695,0.7791708714417321,0.499336384176527,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5018960733383765,0.7790844768852804,0.5068185524957793,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5164665722644556,0.7791708714417321,0.5200107572577857,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.5239487799635412,0.7790844768852804,0.5347781947299942,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0004vm\u0003Q\u0002Wi","boundary":[0.5387162174357497,0.7790844768852804,0.6017239112706727,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6017239506505059,0.7790844768852804,0.605465034810132,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.605465034810132,0.7791708714417321,0.6090092198034621,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"xDmv","boundary":[0.612947163749551,0.7790844768852804,0.6353936687073081,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6393316914130636,0.7790844768852804,0.6489797505615731,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6489797111817398,0.7791708714417321,0.6556743222156409,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"lQO","boundary":[0.6596122858516466,0.7791708714417321,0.684815438207299,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.688753382153388,0.7790844768852804,0.6936758613107908,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6936758613107908,0.7791708714417321,0.6972200463041209,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.7011580296300431,0.7790844768852804,0.7084432987829993,0.779257265998184],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002\u0004\u0007","boundary":[0.7084432594031661,0.7790844768852804,0.7308898037407564,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mtTQOts\u0002ktQO\u0007xwqax","boundary":[0.7269517810350008,0.7790844768852804,0.8953005288383445,0.7793436605546357],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8953006272879276,0.7791708714417321,0.8988448122812576,0.7793436605546357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37509,0.77908,0.89884,0.77934],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3512681126722663,0.8036204214844832,0.3569781884948536,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3569781884948536,0.8037068160409349,0.3605223734881836,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000iUr","boundary":[0.364657255980402,0.8036204214844832,0.39635802175407625,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4223486920152466,0.8036204214844832,0.4260897761748727,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"iTU\u0002","boundary":[0.39635802175407625,0.8037068160409349,0.4392820596965456,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.4434169224988473,0.8037068160409349,0.4560185085216318,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"hqDN\u0002","boundary":[0.4601533713239336,0.8036204214844832,0.500320840628174,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.504455683740559,0.8036204214844832,0.5141037428890687,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5141037428890687,0.8037068160409349,0.52079823578347,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5249331576555215,0.8037068160409349,0.5288711016016105,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"OvR\u0000tv","boundary":[0.5288711803612771,0.8036204214844832,0.5672664784091861,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0000","boundary":[0.5714013609014044,0.8036204214844832,0.5889254260815917,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"QkD\u0002Q","boundary":[0.5914850758636079,0.8036204214844832,0.6174757658146949,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6214137885204504,0.8036204214844832,0.6271238643430377,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6271238643430377,0.8037068160409349,0.6306680493363678,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.633227699118384,0.8036204214844832,0.6381501782757868,0.8037932105973867],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6477982374242963,0.8037068160409349,0.6513424224176264,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000ak\u0002w","boundary":[0.6554773049098447,0.8036204214844832,0.6865873338047974,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002yHw","boundary":[0.6905253565105529,0.8036204214844832,0.7332524755968096,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.7336462739294017,0.8037068160409349,0.741128442248654,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"OvR","boundary":[0.7373873580890279,0.8036204214844832,0.7531392913927171,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7531392913927171,0.8037068160409349,0.7566834763860472,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0000","boundary":[0.7608183588782654,0.8036204214844832,0.7783424240584528,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"QkD\u0002Q","boundary":[0.780902073840469,0.8036204214844832,0.806892763791556,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.8110276856636076,0.8036204214844832,0.8543454037991695,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000ak\u0002w","boundary":[0.8584803847409709,0.8036204214844832,0.8897871749728034,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002yH","boundary":[0.8939221165347716,0.8036204214844832,0.9236540087849844,0.8038796051538385],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000DU\u0002Q","boundary":[0.31779537254142703,0.8036205309175879,0.3512682308117663,0.8038797145869432],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.80362,0.92365,0.80388],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.31779529378176036,0.8532108968878088,0.3227177729391632,0.8533836860007125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.85321,0.32272,0.85338],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.33236583208767273,0.8532972914442606,0.33591001708100277,0.8534700805571641],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33237,0.8533,0.33591,0.85347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5438354776199485,0.8284156591861459,0.5477734609458708,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.5477734215660375,0.8283292646296943,0.5749455458947343,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.579867985672304,0.8283292646296943,0.6231858416372822,0.8285884482990495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54384,0.82833,0.62319,0.82859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.6399222313926186,0.8291068156377602,0.6485857947096475,0.8292796047506639],"dir":"ltr"},{"str":"sr","boundary":[0.628108320794685,0.8292796047506639,0.6399222707724519,0.8294523938635674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62811,0.82911,0.64859,0.82945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6535082738670503,0.8284156591861459,0.6590214505233416,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.6637470305144483,0.8283292646296943,0.7070648470995933,0.8285884482990495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65351,0.82833,0.70706,0.82859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7249826712325397,0.8291068156377602,0.7350245287136414,0.8292796047506639],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7558958797208627,0.8291068156377602,0.763378048040115,0.8292796047506639],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7119873656368294,0.8292796047506639,0.7249827106123728,0.8294523938635674],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.7350245287136414,0.8292796047506639,0.7558958994107793,0.8294523938635674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71199,0.82911,0.76338,0.82945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0004","boundary":[0.7681036280312218,0.8283292646296943,0.7822803680045419,0.8285020537425978],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7822803680045419,0.8284156591861459,0.785824552997872,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.7909439313215708,0.8283292646296943,0.7958664104789737,0.8285020537425978],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7958664104789737,0.8284156591861459,0.7994105954723038,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tD","boundary":[0.7994105954723038,0.8283292646296943,0.8137841952320869,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"xHw","boundary":[0.8185097752231936,0.8283292646296943,0.8399719812486363,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.845288061839465,0.8284156591861459,0.8508013369453392,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.855723717653159,0.8283292646296943,0.8828958026020226,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003O\u0002\u0004v","boundary":[0.8876213825931293,0.8283292646296943,0.9189283500342114,0.8285884482990495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.9189283500342114,0.8284156591861459,0.9224725350275413,0.8285884482990495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7681,0.82833,0.92247,0.82859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3400448995732212,0.8532108968878088,0.34575497539580846,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3457549557058918,0.8532972914442606,0.34929914069922186,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"xmu","boundary":[0.3534340428813569,0.8532108968878088,0.3739115561761527,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3739115561761527,0.8532972914442606,0.3806061278302205,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"CUNv\u0005Ov\u0002xOQmQwy","boundary":[0.38474099063252226,0.8532108968878088,0.48909762752912883,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010","boundary":[0.4890975487694623,0.8532972914442606,0.49874560791797184,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5026835912438941,0.8532108968878088,0.5139068437227725,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"UOvytVRwt\u000e","boundary":[0.5139068437227725,0.8532108968878088,0.5908944571243862,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5948324207603918,0.8532972914442606,0.6074340067831763,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003OOaDt","boundary":[0.6115688302056448,0.8532108968878088,0.6542959492919014,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.6582339326178237,0.8532108968878088,0.6700478825955904,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6700478825955904,0.8532108968878088,0.67733313205863,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"WwN","boundary":[0.67733313205863,0.8532108968878088,0.7027331245108286,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7027331245108286,0.8532108968878088,0.7064742086704547,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.725573467181011,0.8532108968878088,0.729314551340637,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003yV","boundary":[0.7064742086704547,0.8532108968878088,0.7543207060804102,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.754320666700577,0.8532972914442606,0.7610154352538112,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"Qo\u0007xDWPo","boundary":[0.7598338827367015,0.8532108968878088,0.8100431701422104,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"xyO","boundary":[0.8139811140882994,0.8532108968878088,0.8346554280998082,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8387904090416096,0.8532108968878088,0.8484384681901194,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8484384681901194,0.8532972914442606,0.8519826531834493,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"OvJ","boundary":[0.8519826531834493,0.8532108968878088,0.8740353598086141,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.8783671414671286,0.8532108968878088,0.889590393946007,0.8533836860007125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34004,0.85321,0.88959,0.85347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.5851843616118824,0.8754142978959181,0.5901068407692852,0.8755870870088217],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58518,0.87541,0.59011,0.87559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8143749124208917,0.8555435499120071,0.8192973915782945,0.8557163390249107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81437,0.85554,0.8193,0.85572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000t\u0004UQ","boundary":[0.31779531347167694,0.8777469509201163,0.3555999337106141,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.37489605200763315,0.8777469509201163,0.37863713616725936,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0003yVwQ","boundary":[0.3555999337106141,0.8778333454765681,0.4140789073408932,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"VRwt\u000e","boundary":[0.4180169103567321,0.8777469509201163,0.4554278897824101,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"xmu","boundary":[0.459562693514962,0.8777469509201163,0.4800402068097578,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.48004024618959107,0.8778333454765681,0.48673481784365885,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.49106659950217346,0.8778333454765681,0.5101658186328965,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005OwW\u0000tv","boundary":[0.5143007011251147,0.8777469509201163,0.5621471985350704,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0004m","boundary":[0.5664789408137517,0.8777469509201163,0.5834123084950507,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5859719188972337,0.8777469509201163,0.5897130030568597,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"DR","boundary":[0.5897130030568597,0.8778333454765681,0.6072370288572139,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.6031021463649955,0.8777469509201163,0.6113719113494323,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"vV\u0004BC","boundary":[0.6113719507292655,0.8777469509201163,0.6613842995886451,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.6572494170964268,0.8777469509201163,0.6655191820808636,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6794990228878875,0.8777469509201163,0.6832401070475137,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.6832401070475137,0.8778333454765681,0.69761374618713,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m","boundary":[0.6989920403512028,0.8777469509201163,0.7188788561471102,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7188788955269435,0.8778333454765681,0.7224230805202736,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004iw","boundary":[0.7249827303022898,0.8777469509201163,0.756289737123205,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7551083421254283,0.8777469509201163,0.7663315946043068,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"UOvy","boundary":[0.7663315946043068,0.8777469509201163,0.796260267881316,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0004y\u0002it","boundary":[0.8003951503735344,0.8777469509201163,0.8366245379022693,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8405625212281916,0.8777469509201163,0.8454850003855945,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8454850003855945,0.8778333454765681,0.8490291853789245,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"Qo\u0000O","boundary":[0.8533609670374389,0.8777469509201163,0.8773826653255647,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"OUQ","boundary":[0.8817144469840792,0.8777469509201163,0.9047516494407246,0.8780061345894716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.9047516494407246,0.8777469509201163,0.9159749019196031,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.9159749019196031,0.8778333454765681,0.922669473573671,0.8780061345894716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.87775,0.92267,0.87801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3177953331615938,0.902283004952424,0.3276402914763995,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.3276402914763995,0.9023693995088757,0.33118447646972954,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Ut","boundary":[0.33118447646972954,0.902283004952424,0.35225268726341363,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.3583565614185932,0.902283004952424,0.3752898897200589,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3752898700301423,0.9023693995088757,0.37883405502347234,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002tvR","boundary":[0.3788340747133889,0.902283004952424,0.39891776998567585,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3989177896755925,0.902283004952424,0.4026588738352187,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004wsUHD","boundary":[0.4026588738352187,0.902283004952424,0.4556247298789566,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.46172860403413607,0.902283004952424,0.4674386798567234,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4674387192365566,0.9023693995088757,0.4709829042298867,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4772836775513623,0.902283004952424,0.4810247617109884,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"yVwQ","boundary":[0.4810247617109884,0.9023693995088757,0.5164666904039553,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.522373547253339,0.902283004952424,0.5320216064018485,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5320216064018485,0.9023693995088757,0.5387161780559163,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"VRwt\u000e","boundary":[0.5450169907572253,0.902283004952424,0.5824277929736535,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"xDWPoQO","boundary":[0.5885316671288331,0.902283004952424,0.646026184307465,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.6497673078469243,0.902283004952424,0.676939392795788,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"xOWMwUvt","boundary":[0.6830432669509675,0.902283004952424,0.7482168319252309,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000DL","boundary":[0.7545176052467065,0.902283004952424,0.7805082951977936,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7870060070653986,0.9023693995088757,0.7925191837216897,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"xDi","boundary":[0.7986229594272861,0.902283004952424,0.8145718903468545,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0000\u0003","boundary":[0.8145718903468545,0.902283004952424,0.8460756585046495,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004osWJ","boundary":[0.8397748851831739,0.902283004952424,0.8826989034357267,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"Vy","boundary":[0.8888028760404892,0.902283004952424,0.9138090701600957,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.9138089717105126,0.902283004952424,0.9175500558701387,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.9175500558701387,0.9023693995088757,0.9226694341938377,0.9025421886217793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3178,0.90228,0.92267,0.90254],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/a3d48782adc11965ef965e273996532b.jpg","blurred":"/storage/books/47f21f631c2d2eb3/pages/a0e0d942aa720550fc64300e8e0d4a20.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.4882,"margin":[0.08329,0.07575,0.07753,0.09184]},"elements":[{"words":[{"str":"C\u0002\u0004rtas\u0002Hv\u0002","boundary":[0.08328834734325596,0.12214030418371402,0.15673171668178962,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.16165419583919247,0.12214030418371402,0.16736427166177975,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.16736425197186314,0.12222669874016581,0.17090843696519317,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.17583093581251263,0.12214030418371402,0.19276426411397837,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.19276428380389501,0.12222669874016581,0.19945885545796288,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"Qo\u0007l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.19827746046018618,0.12214030418371402,0.2601037789872492,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.265026258144652,0.12214030418371402,0.2687673423042782,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004OQwNQ","boundary":[0.2687673423042782,0.12214030418371402,0.31011618691637866,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.31011618691637866,0.12222669874016581,0.3136603719097087,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.318779730543491,0.12214030418371402,0.33000298302236947,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.33000298302236947,0.12222669874016581,0.3335471680156995,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.3335471680156995,0.12214030418371402,0.34181693300013627,0.1223130932966176],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.12214,0.34182,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.08328834734325613,0.14667644461057805,0.0945115998221346,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"aw","boundary":[0.0945115998221346,0.14667644461057805,0.10829454146286255,0.14693562827993342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.14668,0.10829,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3557967738071603,0.12214030418371402,0.3595378579667865,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000Q","boundary":[0.3595378579667865,0.12222669874016581,0.37391149710640276,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"K\u0007U\u0003\u0002kDQ\u0002","boundary":[0.37607738793566003,0.12214030418371402,0.44420446009428194,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4487331999888424,0.12222669874016581,0.4603502311103965,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002DU\u0002QQOxmu","boundary":[0.4603502508003131,0.12214030418371402,0.5290680598376568,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5290680598376568,0.12222669874016581,0.5357626314917247,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"sw","boundary":[0.5406850712692942,0.12214030418371402,0.5524990606268944,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"QU\u0005Om","boundary":[0.5524990606268944,0.12214030418371402,0.5885315686792497,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5885315686792497,0.12214030418371402,0.5997548211581282,0.1223130932966176],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5997548211581282,0.12222669874016581,0.606449392812196,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"ltm","boundary":[0.6113719113494321,0.12214030418371402,0.6397253912960725,0.12239948785306938],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.6446478704534753,0.12214030418371402,0.6879656870386204,0.12239948785306938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3558,0.12214,0.68797,0.1224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.1222743822698866,0.14667644461057805,0.1340883125577368,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt\u0005OQwN","boundary":[0.13763251724098344,0.14667644461057805,0.21639220344934543,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.21639218375942879,0.14667644461057805,0.22761543623830727,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.22761543623830727,0.14676283916702984,0.23431000789237513,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"sWJ","boundary":[0.23785419288570517,0.14667644461057805,0.2662076925222621,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2697518578256755,0.14667644461057805,0.2754619336482628,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007\u0000","boundary":[0.2754619336482628,0.14667644461057805,0.2975146402734275,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"UOvy","boundary":[0.2975146402734275,0.14667644461057805,0.3274433135504367,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"sUHD\u0003\u0002Q","boundary":[0.33098751823368344,0.14667644461057805,0.38474097094260573,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.38474097094260573,0.14676283916702984,0.38828515593593577,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000v","boundary":[0.3918293409292658,0.14667644461057805,0.40758127423295487,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.40758125454303823,0.14676283916702984,0.41112543953636826,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"Ro","boundary":[0.413685168078051,0.14667644461057805,0.4272712105524828,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.4272711711726495,0.14667644461057805,0.434556479705439,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.434556479705439,0.14676283916702984,0.4447952363528369,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"xrRvtx","boundary":[0.4483393819663336,0.14667644461057805,0.48004014774000786,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.48004018711984114,0.14676283916702984,0.4835843721131712,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003Q\u0002OQ","boundary":[0.48712851772666793,0.14667644461057805,0.5231610651588566,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5231610651588566,0.14676283916702984,0.5267052501521867,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Q\u0002PoO\u0002tvR\u0002xO","boundary":[0.5302494351455168,0.14667644461057805,0.6159006118641593,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6123563874909961,0.14667644461057805,0.6160974716506221,0.14684923372348163],"dir":"ltr"},{"str":"iDU\u0002","boundary":[0.6159005724843262,0.14667644461057805,0.639331494513897,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004\u0003","boundary":[0.6426788591005975,0.14667644461057805,0.6686695490516844,0.14693562827993342],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002OQ","boundary":[0.664928484581975,0.14667635821602149,0.6856028970430669,0.14693554188537686],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6856028970430669,0.14676275277247328,0.689147082036397,0.14693554188537686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12227,0.14668,0.68915,0.14694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.44873318029892584,0.14900901124021984,0.4536556594563287,0.14918180035312342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44873,0.14901,0.45366,0.14918],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.08328838672308929,0.17129863401566797,0.08722637004901156,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0004","boundary":[0.08722635035909493,0.17121223945921618,0.09923719950315785,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.09923721919307447,0.17129863401566797,0.10593175146730907,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"Ri\u0004","boundary":[0.10514417449204125,0.17121223945921618,0.12030546936659187,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.12030542998675861,0.17129863401566797,0.12384961498008865,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0000\u0002","boundary":[0.12818139663860315,0.17121223945921618,0.1466899182704378,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002wD","boundary":[0.1466899182704378,0.17121223945921618,0.16204803355161804,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.16677363323264138,0.17121223945921618,0.17642169238115094,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.17642167269123432,0.17129863401566797,0.18311624434530216,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"VQwQB","boundary":[0.18764490548019613,0.17121223945921618,0.2234805734360054,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"CyHQOOwNVqD","boundary":[0.228009254260816,0.17121223945921618,0.3366975940562706,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3414231740473773,0.17121223945921618,0.34634565320478017,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.34634565320478017,0.17129863401566797,0.3498898381981102,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3546154181892169,0.17121223945921618,0.36190068734217307,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002\u0004","boundary":[0.36190068734217307,0.17121223945921618,0.3727301414884593,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.37706192314697384,0.17121223945921618,0.3808030073066,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"twCU\u0002","boundary":[0.38080298761668335,0.17121223945921618,0.42983091940424883,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000mDt","boundary":[0.43455649939535557,0.17121223945921618,0.4656665676701414,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.47019524849495203,0.17121223945921618,0.48141850097383043,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"UOvyw\u0000m","boundary":[0.4814184615939972,0.17121223945921618,0.5465920462581775,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5465920856380106,0.17129863401566797,0.5501362706313407,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004il\u0002QO\u0002","boundary":[0.5526959597931902,0.17121223945921618,0.6052680371942526,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6095998582326003,0.17121223945921618,0.6153099340551876,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6153099340551876,0.17129863401566797,0.6188541190485177,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6235796399698744,0.17121223945921618,0.6273207241295006,0.17138502857211976],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0002P","boundary":[0.6273207241295006,0.17129863401566797,0.6409067075341826,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.6452385482624469,0.17121223945921618,0.6560679630288999,0.17147142312857155],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.6607935430200067,0.17121223945921618,0.6879656673487036,0.17147142312857155],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.17121,0.68797,0.17147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5566339431191125,0.19661226785422697,0.5603750272787387,0.19678505696713056],"dir":"ltr"},{"str":"mR\u0002xO","boundary":[0.5603750272787387,0.19669866241067877,0.5979827680412962,0.19687145152358235],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5942416838816702,0.19661226785422697,0.5979827680412962,0.19678505696713056],"dir":"ltr"},{"str":"iDU\u0002","boundary":[0.5977858688750003,0.19661226785422697,0.6212168302844046,0.19687145152358235],"dir":"ltr"},{"str":"OQwtQO","boundary":[0.6249579735137805,0.19661226785422697,0.6698509637393778,0.19687145152358235],"dir":"ltr"},{"str":"pqODU\u0002","boundary":[0.08328836703317262,0.19661232545059795,0.12700000164082642,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"xwk","boundary":[0.13093794558691543,0.19661232545059795,0.1470836575332801,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"VQwQB","boundary":[0.15102168023903562,0.19661232545059795,0.1868573088150116,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.19079531183085052,0.19661232545059795,0.20930379408285193,0.19678511456350153],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.2093038531526018,0.19669872000704974,0.2193457106337036,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"xm\u0007p","boundary":[0.22328367426970924,0.19661232545059795,0.25163717390626616,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.25163717390626616,0.19669872000704974,0.2551813588995962,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Ut\u0003Ov\u0004pwtQi","boundary":[0.2551813392096796,0.19661232545059795,0.3384696865529355,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3424076698788578,0.19661232545059795,0.34811774570144505,0.19678511456350153],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3481177260115284,0.19669872000704974,0.35166191100485844,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"QHD\u0005OW","boundary":[0.35422160016670795,0.19661232545059795,0.39793323477436177,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"Qm","boundary":[0.4018711984103674,0.19661232545059795,0.4119130558914692,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"PDt\u0002Q\u0003\u0002xDmv","boundary":[0.4130944508892459,0.19661232545059795,0.4843719490884389,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.48830993241436116,0.19661232545059795,0.49559520156731734,0.19678511456350153],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002\u0004","boundary":[0.49559520156731734,0.19661232545059795,0.5064246557136036,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0004v","boundary":[0.5103626390395258,0.19661232545059795,0.5233579840150694,0.19687150911995333],"dir":"ltr"},{"str":"QDw\u0004Bt","boundary":[0.5272959673409916,0.19661232545059795,0.5566339431191125,0.19687150911995333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.19661,0.66985,0.19687],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.13113486444312816,0.19998171315221763,0.136057343600531,0.20015450226512121],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13113,0.19998,0.13606,0.20015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.34221075102264503,0.1989450648693527,0.3471332301800479,0.1991178539822563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34221,0.19895,0.34713,0.19912],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.0832883867230892,0.22114832188653447,0.08899846254567649,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0005","boundary":[0.08899846254567649,0.22123471644298626,0.10829454146286234,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.10238760585381221,0.22114832188653447,0.12955969080267582,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"QDsytQ\u0002\u0004U","boundary":[0.13546666579155925,0.22114832188653447,0.19552085244212394,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.21363561512119963,0.22114832188653447,0.21737669928082579,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004u","boundary":[0.1955208918219572,0.22123471644298626,0.21934569094378692,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.21737669928082579,0.22123471644298626,0.22092088427415582,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"wHWv\u0002O","boundary":[0.22269297677082087,0.22114832188653447,0.26207281003004357,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.2679797850189269,0.22123471644298626,0.2827472224911354,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2815658274933588,0.22114832188653447,0.2864883066507616,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007","boundary":[0.2864883066507616,0.22123471644298626,0.3051937274488924,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.2994836516263051,0.22114832188653447,0.3244898457459115,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"wt\u0006\u0002H","boundary":[0.3244898457459115,0.22114832188653447,0.36898905732883314,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"uDi","boundary":[0.3748960323177165,0.22114832188653447,0.3947828481136239,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0000","boundary":[0.39478286780354055,0.22114832188653447,0.40206813695649674,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4079751119453801,0.22114832188653447,0.4136851877679674,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4136851877679674,0.22123471644298626,0.41722937276129746,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000yDvtC","boundary":[0.42333324691647695,0.22114832188653447,0.48220601887934833,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.4762991226501314,0.22114832188653447,0.4845688876345682,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002Lt","boundary":[0.4845688876345682,0.22114832188653447,0.5150882190306325,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5206014350667569,0.22114832188653447,0.5278867042197131,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"xU","boundary":[0.5337936792085964,0.22114832188653447,0.5501362312515073,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5501363100111738,0.22123471644298626,0.5536804950045039,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002k","boundary":[0.5536804950045039,0.22114832188653447,0.5631316549867174,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"wtQO\u0007OW","boundary":[0.5631316549867174,0.22114832188653447,0.619838614879998,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.619838614879998,0.22114832188653447,0.6310618673588764,0.22132111099943805],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6310618673588764,0.22123471644298626,0.6377564390129442,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Qw\u0002O","boundary":[0.6436633746219944,0.22123471644298626,0.6765455353934454,0.22140750555588984],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6824525497621621,0.22123471644298626,0.6879657264184533,0.22140750555588984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.22115,0.68797,0.22141],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wO\u0002R\u000e","boundary":[0.08328838672308901,0.24577077047529372,0.11262634281129327,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"sU","boundary":[0.11735192280239999,0.24568437591884193,0.1354666461016424,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.16263875074042272,0.24568437591884193,0.16637983490004887,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0003yQ\u0002Owtv","boundary":[0.13546666579155905,0.24568437591884193,0.20595654763565102,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0004UQD","boundary":[0.21087902679305384,0.24568437591884193,0.24139839756895143,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.24632087672635425,0.24568437591884193,0.2734929419853013,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"QDy","boundary":[0.2786123399989169,0.24568437591884193,0.2949549708014943,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.2949549708014943,0.24577077047529372,0.29849915579482433,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.303815452974736,0.24568437591884193,0.30873793213213885,0.2458571650317455],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.24568,0.30874,0.24594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3227177532492463,0.24568437591884193,0.32645883740887244,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.35067745455321103,0.24568437591884193,0.3544185387128372,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"Lp","boundary":[0.32645883740887244,0.24577077047529372,0.3557968525668266,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"QLQO\u0005OmpQDvm","boundary":[0.35441851902292054,0.24568437591884193,0.44125103166958995,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"CkOx","boundary":[0.44656734853941826,0.24568437591884193,0.47885877243214764,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.47885877243214764,0.24577077047529372,0.48240295742547773,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.4875223357491766,0.24568437591884193,0.49480760490213277,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.494807644281966,0.24568437591884193,0.5020929134349222,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5127254684149124,0.24577077047529372,0.5184355442374997,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.5020929134349222,0.24577077047529372,0.5190262417363879,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"QDw\u0004Bt","boundary":[0.5233579840150693,0.24568437591884193,0.5526959991730234,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5526959597931902,0.24568437591884193,0.5564370439528162,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"mR\u0002xO\u0002iDU\u0002","boundary":[0.5564370439528162,0.24568437591884193,0.6198385361203314,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.6247610940374009,0.24568437591884193,0.6432695369095689,0.2458571650317455],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6432696156692355,0.24577077047529372,0.6533114731503372,0.2459435595881973],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0004ty","boundary":[0.658627711260499,0.24568437591884193,0.6879656870386199,0.2459435595881973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32272,0.24568,0.68797,0.24594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CUOx","boundary":[0.129559671112759,0.270220343556593,0.1661829160438361,0.27047952722594837],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1886294013116766,0.2702204299511496,0.19355188046907945,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0003\u0002","boundary":[0.16618293573375273,0.2703067381130448,0.19512709348936477,0.27047952722594837],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.21993636875275865,0.2702204299511496,0.22958442790126818,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"QDy","boundary":[0.23568832174636434,0.2702204299511496,0.25203089347919183,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.28038441280566545,0.2702204299511496,0.2855037911293644,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0006a","boundary":[0.2973177411071312,0.2702204299511496,0.32764021271673266,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"Qo","boundary":[0.357765785160038,0.2702204299511496,0.3713518276344698,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.40009910591370235,0.2702204299511496,0.4050215850711052,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002H","boundary":[0.46645414464540913,0.2702204299511496,0.48023708628613704,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.49205103626390384,0.2702204299511496,0.49933630541686,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.507999868733889,0.2702204299511496,0.5117409528935151,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"sr","boundary":[0.532415365354607,0.2702204299511496,0.5440324161660777,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5550587694786601,0.2702204299511496,0.5587998536382862,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002a","boundary":[0.6086153033313697,0.2702204299511496,0.6180665420732496,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.6413005649365245,0.2702204299511496,0.6531145149142913,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6655192017707797,0.2702204299511496,0.6706385800944786,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6773331123687132,0.2702204299511496,0.682255591526116,0.27039321906405317],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.08328838672308901,0.2703067381130448,0.0888015633793802,0.27047952722594837],"dir":"ltr"},{"str":"uOQw\u000e","boundary":[0.09392094170307913,0.2703067381130448,0.1246372116452728,0.27047952722594837],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004x\u0002","boundary":[0.19355188046907945,0.27030682450760135,0.21540768792794804,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.22958444759118482,0.27030682450760135,0.23312863258451486,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.2520309328590251,0.27030682450760135,0.25557511785235515,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007OQ\u0002","boundary":[0.26089141503226687,0.27030682450760135,0.28038441280566545,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.28550381081928106,0.27030682450760135,0.2921983824733489,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004QO\u0007","boundary":[0.32764021271673266,0.27030682450760135,0.36288518317365354,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000O","boundary":[0.3713518473243864,0.27030682450760135,0.3817874637582471,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.38690686177186273,0.27030682450760135,0.4000990862237857,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002\u0005O\u0002Os","boundary":[0.4168355458025971,0.27030682450760135,0.47157348358927487,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.4802370469063038,0.27030682450760135,0.48693161856037165,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.49933630541686,0.27030682450760135,0.507999868733889,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"mw","boundary":[0.5117409528935151,0.27030682450760135,0.5322184661883109,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.5440323767862444,0.27030682450760135,0.5497424526088318,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.5587998142584529,0.27030682450760135,0.5757331425599187,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"QCqO","boundary":[0.5694324086182764,0.27030682450760135,0.6135377824887724,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.6180664633135831,0.27030682450760135,0.6462231228535938,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004p","boundary":[0.6531145149142913,0.27030682450760135,0.6655192411506129,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6706385800944786,0.27030682450760135,0.6773331517485465,0.27047961362050493],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.682255591526116,0.27030682450760135,0.6879656673487033,0.27047961362050493],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.27022,0.68797,0.27048],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ut\u0006D","boundary":[0.08328836703317244,0.2947565703780136,0.1179426990609549,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.13015036861164742,0.2947565703780136,0.13743563776460363,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.14097982275793366,0.2947565703780136,0.14472090691755982,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.1577162518931033,0.2947565703780136,0.16500152104605947,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.17701235050020578,0.2947565703780136,0.18429761965316196,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.1996557546242588,0.2947565703780136,0.21087900710313726,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2230867554134963,0.2947565703780136,0.22800923457089914,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.11794260061137177,0.29484296493446543,0.12463717226543962,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.13743563776460363,0.29484296493446543,0.14097982275793366,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007","boundary":[0.14472090691755982,0.29484296493446543,0.1634263277156906,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002x","boundary":[0.16500152104605947,0.29484296493446543,0.1770123701901224,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.18429761965316196,0.29484296493446543,0.19433947713426375,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.21087900710313726,0.29484296493446543,0.224268150411273,0.295015754047369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.29476,0.22801,0.29502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2431704703756999,0.2947565703780136,0.2480929495331027,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.25163715421634936,0.2947565703780136,0.26581383511991963,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.27250846584373745,0.2947565703780136,0.2762495500033636,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2870789844597332,0.2947565703780136,0.29082006861935933,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.29987743026898056,0.2947565703780136,0.30972238858378626,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.33925726352820323,0.2947565703780136,0.3441797426856061,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.35304022485884784,0.2947565703780136,0.3587503006814351,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.36957973513780473,0.2947565703780136,0.3808029876166832,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3843471726100132,0.2947565703780136,0.3880882567696394,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.3961611422776966,0.2947565703780136,0.421167336397303,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.4375099671998804,0.2947565703780136,0.4514898080069044,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.47019522880503517,0.2947565703780136,0.475117707962438,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.4786618929557681,0.2947565703780136,0.49283863292908825,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.49953320458315603,0.2947565703780136,0.5032742887427821,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002iD","boundary":[0.5406850909592105,0.2947565703780136,0.5546649908359844,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.5769145769375286,0.2947565703780136,0.6019206922974685,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2480929495331027,0.29484296493446543,0.25163713452643277,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.26581389418966955,0.29484296493446543,0.27250846584373745,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.2762495500033636,0.29484296493446543,0.28136892832706256,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.29082006861935933,0.29484296493446543,0.29436425361268936,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0003\u0002","boundary":[0.30972238858378626,0.29484296493446543,0.3461487343485672,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3441797426856061,0.29484296493446543,0.3477239276789361,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.35875028099151846,0.29484296493446543,0.3638696593152174,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.38080296792676654,0.29484296493446543,0.3843471529200966,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3880882567696394,0.29484296493446543,0.39616112258777997,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.4211672970174698,0.29484296493446543,0.4432200036426345,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.4514898080069044,0.29484296493446543,0.4646820521487441,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.475117707962438,0.29484296493446543,0.4786618929557681,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.49283859354925497,0.29484296493446543,0.4995331652033228,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"mR\u0002xO","boundary":[0.5032742887427821,0.29484296493446543,0.546395206161631,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.5546649711460677,0.29484296493446543,0.5678572152879073,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.5731734927779024,0.29484296493446543,0.5769145769375286,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6019207316773018,0.29484296493446543,0.6086153033313696,0.295015754047369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24317,0.29476,0.60862,0.29502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.6143253791539569,0.2955341213860797,0.6324401812128658,0.2957069104989833],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6385440159882122,0.2955341213860797,0.6476013776378333,0.2957069104989833],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6324401418330325,0.2957069104989833,0.6385440159882122,0.29587969961188687],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61433,0.29553,0.6476,0.29588],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.6533114534604206,0.2947565703780136,0.6702447817618864,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.6737889667552165,0.2947565703780136,0.6846184209015027,0.2949293594909172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6702447817618864,0.29484296493446543,0.6737889667552165,0.295015754047369],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6846183815216695,0.29484296493446543,0.6881625665149996,0.295015754047369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65331,0.29476,0.68816,0.29502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.08328836703317252,0.3192926244103211,0.10179684928517392,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.11656432613721569,0.3192926244103211,0.12621238528572523,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.1378294164072793,0.3192926244103211,0.1435394922298666,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.15200613669068283,0.3192926244103211,0.155747220850309,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1614573163628129,0.3192926244103211,0.16637979552021576,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.18882628078805605,0.3192926244103211,0.19611154994101224,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.19965573493434227,0.3192926244103211,0.20477511325804124,0.31946541352322466],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004\u0004e","boundary":[0.24651775620273397,0.3192926820066921,0.2662076728323453,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.2744774378167821,0.3192926820066921,0.2994836319363885,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.322914632725626,0.3192926820066921,0.32665571688525213,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.3347285827033928,0.3192926820066921,0.3441797426856062,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.35855338182522245,0.3192926820066921,0.3622944659848486,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.369973533470397,0.3192926820066921,0.37568360929298433,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.38080296792676666,0.3192926820066921,0.3904510270752762,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4020680975766635,0.3192926820066921,0.4077781733992508,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.4199859020196932,0.3192926820066921,0.43179985199746,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.43691926970099226,0.3192926820066921,0.44814252217987066,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.45936573527891583,0.3192926820066921,0.4642882144363187,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.4703920885914982,0.3192926820066921,0.4753145677489011,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4829936352344495,0.3192926820066921,0.4867347193940756,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5072122326888715,0.3192926820066921,0.5121347118462743,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.5156789362194377,0.3192926820066921,0.5298556761927579,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5365502478468257,0.3192926820066921,0.5402913320064517,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002iD","boundary":[0.5759300811060483,0.3192926820066921,0.5899099219130722,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6076308468797225,0.3192926820066921,0.6133409227023098,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.6233827801834116,0.3192926820066921,0.6351966514015118,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6452385482624469,0.3192926820066921,0.648979632422073,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6572493974065099,0.3192926820066921,0.6684726498853883,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.6720168348787184,0.3192926820066921,0.6844214823553736,0.31946547111959567],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.10179688866500719,0.3193790189667729,0.11183874614610897,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.12621238528572523,0.3193790189667729,0.13290691755995984,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.14353951191978323,0.3193790189667729,0.14708369691311327,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.15574724054022562,0.3193790189667729,0.1614573163628129,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"Y\u0007","boundary":[0.16637979552021576,0.3193790189667729,0.19355184108924614,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.19611154994101224,0.3193790189667729,0.19965573493434227,0.3195518080796765],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.20477513294795793,0.31937907656314385,0.2148169904290597,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"xO\u0002O","boundary":[0.2195425704201664,0.31937907656314385,0.2417921762116272,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2662076728323453,0.31937907656314385,0.26975185782567535,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003y","boundary":[0.2994836319363885,0.31937907656314385,0.3347285827033928,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0002Q","boundary":[0.3441797426856062,0.31937907656314385,0.35855338182522245,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.3622944659848486,0.31937907656314385,0.36583865097817864,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.37568360929298433,0.31937907656314385,0.38080298761668324,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.3904510467651928,0.31937907656314385,0.3971456184192607,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007","boundary":[0.4077781537093342,0.31937907656314385,0.42490838117709606,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4317998913772933,0.31937907656314385,0.43691926970099226,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.44814248280003743,0.31937907656314385,0.4548370544541052,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4642882144363187,0.31937907656314385,0.46783239942964877,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.4753145677489011,0.31937907656314385,0.48043394607260004,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"Qv\u0002","boundary":[0.4867347587739089,0.31937907656314385,0.5028804116505237,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5121347118462743,0.31937907656314385,0.5156788968396044,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5298556761927579,0.31937907656314385,0.5365502478468257,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"mR\u0002xO","boundary":[0.5402913320064517,0.31937907656314385,0.5806556020274051,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.5899098825332391,0.31937907656314385,0.6031022054347451,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6133408833224766,0.31937907656314385,0.6184602616461755,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6351966907813451,0.31937907656314385,0.6452385482624469,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6489796718019064,0.31937907656314385,0.6525238567952365,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6684726498853883,0.31937907656314385,0.6720168348787184,0.31955186567604743],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6844214823553736,0.31937907656314385,0.6879656673487037,0.31955186567604743],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.31929,0.68797,0.31955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.08328836703317262,0.34382864964444315,0.08821084619057545,0.34400143875734673],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.34383,0.08821,0.344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m","boundary":[0.14531160441644833,0.34382864964444315,0.15771625189310348,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.16657669468651196,0.34382864964444315,0.17622475383502148,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"sDW","boundary":[0.1882356029790844,0.34382864964444315,0.21087900710313745,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.2244650692674859,0.34382864964444315,0.23844491007450996,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2504557789084895,0.34382864964444315,0.2553782580658923,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2829441216574316,0.34382864964444315,0.28786660081483445,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.2914107858081645,0.34382864964444315,0.3055875257814847,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3122820974355525,0.34382864964444315,0.3160231815951787,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3378789890540473,0.34382864964444315,0.34162007321367344,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.34969293903181403,0.34382864964444315,0.37469921191108696,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.38670998229548337,0.34382864964444315,0.3979332347743618,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.41014096339480427,0.34382864964444315,0.41506344255220706,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.45877509684977746,0.34382864964444315,0.46389447517347643,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.47925257076474004,0.34382864964444315,0.4841750499221429,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.487719234915473,0.34382864964444315,0.5018959748887931,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.508590546542861,0.34382864964444315,0.5123316307024871,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002iD","boundary":[0.5491517747998602,0.34382864964444315,0.5631316746766342,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5814432380724228,0.34382864964444315,0.5871533138950101,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5962106755446313,0.34382864964444315,0.6011331547020341,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.6072370682370469,0.34382864964444315,0.6121595473944498,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6198386148799981,0.34382864964444315,0.6235796990396243,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"wHW","boundary":[0.6322432623566533,0.34382864964444315,0.6580369940716942,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6771362328923338,0.34382864964444315,0.6828463087149211,0.34400143875734673],"dir":"ltr"},{"str":"vQO","boundary":[0.09785888564916838,0.34391504420089497,0.11400455821569978,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.11912397591923202,0.34391504420089497,0.1222743428900532,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"QC","boundary":[0.12109298727210975,0.34391504420089497,0.15062786221652677,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.15771625189310348,0.34391504420089497,0.16126043688643352,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.17622477352493812,0.34391504420089497,0.18291934517900596,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.2108790267930541,0.34391504420089497,0.21895189261119472,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.23844491007450996,0.34391504420089497,0.2516371542163496,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.2553782580658923,0.34391504420089497,0.26797976532901036,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2713270905358775,0.34391504420089497,0.2847162141540966,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2878666205047511,0.34391504420089497,0.2914108054980811,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3055875257814847,0.34391504420089497,0.3122820974355525,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0003y","boundary":[0.3160232012850953,0.34391504420089497,0.34969293903181403,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.37469913315142045,0.34391504420089497,0.38139370480548834,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0002","boundary":[0.3979332347743618,0.34391504420089497,0.41132229932283104,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"QO\u0005OW","boundary":[0.42696691482425486,0.34391504420089497,0.47393633265457824,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4841750499221429,0.34391504420089497,0.487719234915473,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5018960142686264,0.34391504420089497,0.5085905859226942,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"mR\u0002xO","boundary":[0.5123316307024871,0.34391504420089497,0.5544681113596053,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.5631316549867176,0.34391504420089497,0.5763238991285572,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5871533138950101,0.34391504420089497,0.5906974988883402,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6011331547020341,0.34391504420089497,0.6046773396953642,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6121595473944498,0.34391504420089497,0.6172789257181487,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6235796990396243,0.34391504420089497,0.6271238840329544,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002O","boundary":[0.658037053141444,0.34391504420089497,0.671623036546126,0.34408783331379855],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6828463480947543,0.34391504420089497,0.6879657264184533,0.34408783331379855],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09786,0.34383,0.68797,0.34409],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.08328838672308911,0.36853757918421076,0.08702947088271526,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.10179690835492376,0.36853757918421076,0.10691628667862273,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"wHW","boundary":[0.1482650919108899,0.36853757918421076,0.17405888269568076,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.1921736059949233,0.36853757918421076,0.1978836818175106,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"h\u0004rm","boundary":[0.20615344680194736,0.36853757918421076,0.23824801090821385,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"wv","boundary":[0.25833170618050083,0.36853757918421076,0.26797976532901036,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.27664332864603935,0.36853757918421076,0.2823534044686266,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"OL","boundary":[0.31444794888497646,0.36853757918421076,0.33177511489886774,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"Oa","boundary":[0.35284330600263525,0.36853757918421076,0.3658386509781787,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"DO","boundary":[0.08702947088271526,0.36862397374066264,0.10612869001343826,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"WxO\u0002O","boundary":[0.1069162669887061,0.36862397374066264,0.14826513129072316,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002O","boundary":[0.17405886300576423,0.36862397374066264,0.18764490548019605,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.19788366212759398,0.36862397374066264,0.20142784712092401,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"Du\u0002","boundary":[0.23824799121829723,0.36862397374066264,0.2628603870053114,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.26797976532901036,0.36862397374066264,0.27664332864603935,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0003Ow","boundary":[0.28235342415854325,0.36862397374066264,0.3189766493997037,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"tO\u0002","boundary":[0.3317750952089511,0.36862397374066264,0.3571750876611497,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3658386509781787,0.36862397374066264,0.3693828359715087,0.3687967628535662],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.36854,0.36938,0.3688],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.3865130634392706,0.36853757918421076,0.3922231392618579,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4138820278645137,0.36853757918421076,0.41880450702191657,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0004B","boundary":[0.4223486920152466,0.36853757918421076,0.4365254910583167,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4432200036426346,0.36853757918421076,0.4469610878022607,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4680292985959448,0.36853757918421076,0.47177038275557087,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.4798432879535448,0.36853757918421076,0.5048494820731513,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5249331970353548,0.36853757918421076,0.5332029620197916,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5645099294608736,0.36853757918421076,0.5696293077845725,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5796711258858411,0.36853757918421076,0.5908943783647195,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0004","boundary":[0.6019207316773019,0.36853757918421076,0.6121595670843664,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.626139368511557,0.36853757918421076,0.6312587468352561,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.643466495145615,0.36853757918421076,0.6509486634648673,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.657643195739102,0.36853757918421076,0.6678819523864998,0.36871036829711434],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0003D","boundary":[0.3922231589517745,0.36862397374066264,0.4223486920152466,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4365254713684,0.36862397374066264,0.4432200430224678,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0003y","boundary":[0.4469610878022607,0.36862397374066264,0.4798432485737116,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.504849442693318,0.36862397374066264,0.5294618384803321,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0002O","boundary":[0.5332029226399584,0.36862397374066264,0.5688416717395549,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.5696293077845725,0.36862397374066264,0.5796711652656743,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5908943783647195,0.36862397374066264,0.5975889500187873,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6121595277045331,0.36862397374066264,0.626139368511557,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0005","boundary":[0.6312587468352561,0.36862397374066264,0.6481920751367218,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6509486634648673,0.36862397374066264,0.6576432351189352,0.3687967628535662],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0002O","boundary":[0.6678819917663331,0.36862397374066264,0.6879657067285367,0.3687967628535662],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38651,0.36854,0.68797,0.3688],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.426680473673761,0.3931599413784137,0.4306184569996832,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"Ov\u0002t","boundary":[0.4306184569996832,0.39307354682196194,0.45227736529225576,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.45227736529225576,0.3931599413784137,0.45582155028558585,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.46054713027669253,0.39307354682196194,0.471770382755571,0.3932463359348655],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.471770382755571,0.3931599413784137,0.4774804585781583,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.4774804979579915,0.39307354682196194,0.48476576711094777,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.4896882068885172,0.39307354682196194,0.4995331652033229,0.3932463359348655],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.4995331652033229,0.3931599413784137,0.503077350196653,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Ut\u0003Ov\u0004pwtQ","boundary":[0.503077350196653,0.39307354682196194,0.5814432183825061,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"Qi\u0003\u0002","boundary":[0.5814432183825061,0.39307354682196194,0.6113718916595153,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.610387435207868,0.3931599413784137,0.6139316202011981,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6186571608124716,0.39307354682196194,0.6298804132913499,0.3932463359348655],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6298804526711833,0.3931599413784137,0.6355905284937706,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6355904891139373,0.39307354682196194,0.6393315732735635,0.3932463359348655],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6393315732735635,0.3931599413784137,0.6444509515972624,0.3933327304913173],"dir":"ltr"},{"str":"CYQi","boundary":[0.6493734307546652,0.39307354682196194,0.6879656673487035,0.3933327304913173],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42668,0.39307,0.68797,0.39333],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08722633066917816,0.4183008437004402,0.10120617147620223,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.12365267643395914,0.4183008437004402,0.13093794558691532,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.14491778639393937,0.4183008437004402,0.15515654304133727,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.16519840052243906,0.4183008437004402,0.170317778846138,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.18311622465538538,0.4183008437004402,0.19040149380834157,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.20733482210980733,0.4183008437004402,0.21107590626943348,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"xiUr","boundary":[0.21855807458868579,0.4183008437004402,0.2447456637060689,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"uD","boundary":[0.25439372285457845,0.4183008437004402,0.2685704628278986,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2925921611160244,0.4183008437004402,0.2975146402734272,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.32724643407405696,0.4183008437004402,0.33098751823368316,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.342210751022645,0.4183008437004402,0.3524495076700429,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.36249136515114466,0.4183008437004402,0.36977663430410085,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.39045104676519277,0.4183008437004402,0.3941921309248189,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.40226501643287615,0.4183008437004402,0.41624485723990023,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.428058807217667,0.4183008437004402,0.43298128637506983,0.41847363281334377],"dir":"ltr"},{"str":"Ovv","boundary":[0.4475518246809822,0.4183008437004402,0.46290993996216256,0.4185600273697955],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.46290993996216256,0.41830084370044013,0.4666510241217887,0.4184736328133437],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.4666510241217887,0.4183872382568919,0.4845689270144015,0.4185600273697955],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.08328836703317252,0.418387238256892,0.08722635035909479,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.10120619116611886,0.418387238256892,0.11439839592812517,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.11833641863388071,0.418387238256892,0.12365267643395914,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.13093794558691532,0.418387238256892,0.1409798030680171,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.1551565627312539,0.418387238256892,0.16519842021235567,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"vx","boundary":[0.170317778846138,0.418387238256892,0.18705416860147436,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"WO","boundary":[0.19040149380834157,0.418387238256892,0.20733482210980733,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.2110759259593501,0.418387238256892,0.21462011095268013,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.2447456637060689,0.418387238256892,0.2504557395286562,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0002O","boundary":[0.2685704628278986,0.418387238256892,0.28865423685985203,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"vQO","boundary":[0.3071626994219368,0.418387238256892,0.3233084310582181,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007","boundary":[0.33098751823368316,0.418387238256892,0.34614871465865066,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.3524495076700429,0.418387238256892,0.36249136515114466,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"o\u0003y","boundary":[0.36977663430410085,0.418387238256892,0.40226499674295957,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.41624481786006695,0.418387238256892,0.42943706200190657,0.4185600273697956],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000w","boundary":[0.43298128637506983,0.418387238256892,0.4455827542583546,0.4185600273697956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.4183,0.48457,0.41856],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.21855807458868579,0.42063349672463846,0.22348055374608863,0.42080628583754204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21856,0.42063,0.22348,0.42081],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.49362620990435624,0.41907839470850616,0.503668067385458,0.41925118382140975],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.524539379012846,0.41907839470850616,0.5320215473320983,0.41925118382140975],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5595874699933874,0.41907839470850616,0.564313049984494,0.41925118382140975],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5782928907915181,0.41907839470850616,0.5857750591107704,0.41925118382140975],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4808278034749421,0.41925118382140975,0.4938231484504856,0.4194239729343133],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.503668067385458,0.41925118382140975,0.524539379012846,0.4194239729343133],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0003","boundary":[0.5359595700378538,0.41925118382140975,0.5595874699933874,0.4194239729343133],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004m","boundary":[0.5641161114383647,0.41925118382140975,0.5782929301713513,0.4194239729343133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48083,0.41908,0.58578,0.41942],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDWy","boundary":[0.5897130030568594,0.41830084370044013,0.6204293123788863,0.4185600273697955],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002Q\u0000w","boundary":[0.6243672563249754,0.41830084370044013,0.6676850729101202,0.4185600273697955],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58971,0.4183,0.66769,0.41856],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005OwW","boundary":[0.08328838672308901,0.4428368631749251,0.10927907667417598,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.10927905698425937,0.4428368631749251,0.12050230946313784,0.4430096522878287],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.12050230946313784,0.44292325773137686,0.12719688111720567,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"T\u0000QOD","boundary":[0.1313317832993407,0.4428368631749251,0.17090849603494285,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.17484649905078176,0.44292325773137686,0.19394571818150477,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.1978836818175104,0.44292325773137686,0.2067441443008355,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.20674418368066874,0.4428368631749251,0.21048526784029492,0.4430096522878287],"dir":"ltr"},{"str":"UQOqwtatwxOW","boundary":[0.21048526784029492,0.4428368631749251,0.31110072212769224,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"xDW\u0002ov","boundary":[0.3152356046199106,0.4428368631749251,0.3514650512183955,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004v\u0002mt","boundary":[0.3555999534005305,0.4428368631749251,0.39891776998567546,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"xDWQ","boundary":[0.4028557336216811,0.4428368631749251,0.42884640388285145,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.43298128637506983,0.44292325773137686,0.4455828330180211,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4495208163439433,0.4428368631749251,0.46074406882282176,0.4430096522878287],"dir":"ltr"},{"str":"UOvytTQOu\u0004DUN","boundary":[0.46074406882282176,0.4428368631749251,0.5723859945623011,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"Qv\u0003\u0002","boundary":[0.572385896112718,0.4428368631749251,0.5993611212751188,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5987703843963972,0.44292325773137686,0.6023145693897273,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"qwY\u0002","boundary":[0.6062525527156495,0.4428368631749251,0.6369687438981767,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6409068059837655,0.44292325773137686,0.6540990107457719,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Dm","boundary":[0.6540990501256051,0.4428368631749251,0.6674881934337408,0.44309604684428044],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6716230759259592,0.4428368631749251,0.6812711350744687,0.4430096522878287],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6812711350744687,0.44292325773137686,0.6879657067285365,0.44309604684428044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.44284,0.68797,0.4431],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.41624485723989996,0.4650402641830344,0.42116733639730286,0.465213053295938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41624,0.46504,0.42117,0.46521],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OaD","boundary":[0.10179692804484025,0.4673729172072327,0.11932089477544446,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.14334263244340353,0.4673729172072327,0.1484620107671025,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.15988216241227707,0.4673729172072327,0.1648046415696799,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.17327130572041277,0.4673729172072327,0.17898138154300006,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.1911891298533591,0.4673729172072327,0.20516897066038314,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.22308679479332946,0.4673729172072327,0.22879687061591672,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.22879687061591672,0.4673729172072327,0.2360821397688729,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2561658547310765,0.4673729172072327,0.25990693889070265,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0003yVwQ","boundary":[0.2360821397688729,0.46745931176368444,0.29534878882400306,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.300468167147702,0.46745931176368444,0.3059813438039932,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"pwY\u0002","boundary":[0.3107069237950999,0.4673729172072327,0.34181697237996916,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.34673949091720524,0.4673729172072327,0.3516619700746081,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3516619700746081,0.46745931176368444,0.3552061550679381,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000rY\u0002","boundary":[0.36012861453542433,0.4673729172072327,0.39261697697428305,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0004m","boundary":[0.39753945613168584,0.4673729172072327,0.41447280412306825,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4170324539050844,0.4673729172072327,0.4207735380647105,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4207735380647105,0.46745931176368444,0.4243177230580406,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005OQ\u0002O","boundary":[0.4290433030491473,0.46745931176368444,0.4556246904991226,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"xv\u0002t\u0004tYwRHwt","boundary":[0.4605471696565254,0.4673729172072327,0.5487579961571843,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000m\u0003U","boundary":[0.5536804753145872,0.4673729172072327,0.588137829416407,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5930603085738099,0.4673729172072327,0.6042835610526882,0.46754570632013626],"dir":"ltr"},{"str":"UOvy","boundary":[0.604283521672855,0.4673729172072327,0.6330308590218374,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004","boundary":[0.6446478704534753,0.4673729517650552,0.6653222041549006,0.4675457408779588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.6688664679078973,0.4673729517650552,0.6812711153845524,0.4675457408779588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003O","boundary":[0.0832884064130056,0.46745931176368444,0.10179692804484025,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.11932093415527771,0.46745931176368444,0.1286327518410941,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.14019224578266573,0.46745931176368444,0.14806823212442688,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.1484620304570191,0.46745931176368444,0.15515656273125372,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.1648046415696799,0.46745931176368444,0.16834882656300992,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007","boundary":[0.17898138154300006,0.46745931176368444,0.19611160901076194,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.20516897066038314,0.46745931176368444,0.21836121480222273,0.467632100876588],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6330308196420046,0.46745934632150704,0.6397253912960724,0.4676321354344106],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6653222829145672,0.46745934632150704,0.6688664679078973,0.4676321354344106],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6812711153845524,0.46745934632150704,0.6879656870386203,0.4676321354344106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.46737,0.68797,0.46763],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.08328838672308929,0.4919090057973628,0.09293644587159886,0.4920817949102664],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.09293642618168221,0.49199540035381456,0.09963099783575007,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.10475039584936566,0.49199540035381456,0.11361085833269076,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"xO\u0002iDU\u0002","boundary":[0.11853331780017697,0.4919090057973628,0.157913131369483,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.16283563021680247,0.4919090057973628,0.17012089936975866,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.17504337852716148,0.4919090057973628,0.18587283267344773,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000r","boundary":[0.1909922306870633,0.4919090057973628,0.2063503262783269,0.4920817949102664],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.2063503459682435,0.49199540035381456,0.20989453096157354,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002UthQoW","boundary":[0.20989455065149018,0.4919090057973628,0.2780216425000288,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"wvDwOwOat","boundary":[0.2862914074844656,0.4919090057973628,0.3477239473688529,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D\u0003Uv\u0003O\u0002\u0004v","boundary":[0.35264640683633913,0.4919090057973628,0.41604793838368764,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004\u0003","boundary":[0.41604793838368764,0.4919090057973628,0.441054132503294,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"yxO","boundary":[0.4398727375055173,0.4919090057973628,0.4605471499666092,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.4605471499666092,0.49199540035381456,0.4672418003803436,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0002HUv\u0002","boundary":[0.47216420077807997,0.4919090057973628,0.5099688407069337,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"uO\u0002O","boundary":[0.5148913198643367,0.49199540035381456,0.5406851106491275,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002W","boundary":[0.5458044889728264,0.4919090057973628,0.5690385905957677,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"Qv\u0003\u0002","boundary":[0.5690385905957677,0.4919090057973628,0.5975889697087041,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6275176429857133,0.4919090057973628,0.6312587271453395,0.4920817949102664],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0005X","boundary":[0.5962106755446314,0.49199540035381456,0.6322431835969868,0.49216818946671814],"dir":"ltr"},{"str":"wNOQ\u0002tR\u0002","boundary":[0.6312586877655062,0.4919090057973628,0.692888166196023,0.49216818946671814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.49191,0.69289,0.49217],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.40777817339925077,0.5165314543861221,0.41171615672517303,0.5167042434990258],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0000\u0002xOQm\u0003Q\u0002\u0004U\u0004VqD\u0007OvwW","boundary":[0.41171615672517303,0.5164450598296704,0.560965724777627,0.5167042434990258],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.560965724777627,0.5164450598296704,0.5721889772565054,0.5166178489425739],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5721889772565054,0.5165314543861221,0.5788835489105731,0.5167042434990258],"dir":"ltr"},{"str":"pLOwOa","boundary":[0.5836091289016799,0.5164450598296704,0.634015315473485,0.5167042434990258],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6570525179301303,0.5164450598296704,0.6607936020897563,0.5166178489425739],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003yxO","boundary":[0.6340152760936517,0.5164450598296704,0.6814680145508484,0.5167042434990258],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6814680145508484,0.5165314543861221,0.6881625862049162,0.5167042434990258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40778,0.51645,0.68816,0.5167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5617533214428114,0.5548906374507155,0.5759300614161316,0.5550634265636192],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.594438543668133,0.5548906374507155,0.6011331153222007,0.5550634265636192],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6336215171408928,0.5548906374507155,0.6379532987994072,0.5550634265636192],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6468137612827323,0.5548906374507155,0.6609905012560524,0.5550634265636192],"dir":"ltr"},{"str":"S","boundary":[0.6682757310291754,0.5548906374507155,0.6743796051843549,0.5550634265636192],"dir":"ltr"},{"str":"WR","boundary":[0.5759300614161316,0.5552362156765227,0.5944385830479662,0.5554090047894263],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.601133154702034,0.5552362156765227,0.6137346225853187,0.5554090047894263],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6190509394551471,0.5552362156765227,0.6336214383812262,0.5554090047894263],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6379532987994072,0.5552362156765227,0.6468137612827323,0.5554090047894263],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6609904618762191,0.5552362156765227,0.6682757310291754,0.5554090047894263],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005w","boundary":[0.6743796051843549,0.5552362156765227,0.6903285164140066,0.5554090047894263],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56175,0.55489,0.69033,0.55541],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr\bUt","boundary":[0.08328836703317259,0.5917809690647012,0.11498911311693022,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"OvJu\u000e","boundary":[0.1193208947754447,0.5917809690647012,0.16224491302799743,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.16224491302799743,0.5917809690647012,0.17346816550687588,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"BQO","boundary":[0.17346816550687588,0.591867363621153,0.19788368181751056,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"wOwW","boundary":[0.19867125879277842,0.5917809690647012,0.23017512540015655,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.23017514509007317,0.5917809690647012,0.24139839756895165,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.241398377879035,0.591867363621153,0.2480929495331029,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.25222785171523787,0.5917809690647012,0.2634511041941163,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"UQQ\u0004u\u000eQOEL\u0004OQwt","boundary":[0.26345108450419974,0.5917809690647012,0.3811968056391921,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.38946655093371224,0.5917809690647012,0.3945859292574112,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.4085657897543519,0.5917809690647012,0.42037973973211873,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"xmOwW","boundary":[0.4245146222243371,0.5917809690647012,0.4615316654880064,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4615316654880064,0.5917809690647012,0.47275491796688485,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.47275487858705156,0.591867363621153,0.4794494502411194,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0004mWD","boundary":[0.4835843721131711,0.5917809690647012,0.5207982751633033,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0003r\u0007tR\u0002\u0006\u0002Dm","boundary":[0.5251300962016511,0.5917809690647012,0.6048742191717438,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6090091410437953,0.5917809690647012,0.6186572001923049,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6186572001923049,0.591867363621153,0.6253517718463727,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6294866149587578,0.5917809690647012,0.6351966907813451,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.6351966514015118,0.5917809690647012,0.6424819205544681,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"BQ\u0002DN","boundary":[0.6424819205544681,0.5917809690647012,0.6743796248742718,0.5920401527340566],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6743795854944385,0.5917809690647012,0.6781206696540646,0.5919537581776048],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6781206696540646,0.591867363621153,0.6881625271351665,0.5920401527340566],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.59178,0.68816,0.59204],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.0836821456758482,0.5941136220888995,0.08860462483325103,0.594286411201803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08368,0.59411,0.0886,0.59429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.62988041329135,0.5941136220888995,0.6348028924487529,0.594286411201803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62988,0.59411,0.6348,0.59429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u000e","boundary":[0.08328838672308929,0.6164034176534606,0.09588993336604056,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.10159998949871121,0.6164034176534606,0.11420153614166248,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"xOWKQ\u0007t","boundary":[0.11971469310803702,0.6163170230970088,0.1716961123900442,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000rY\u0002","boundary":[0.1774061882126315,0.6163170230970088,0.2098945506514902,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0002mv","boundary":[0.21560460678416085,0.6163170230970088,0.2447457030859023,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2504557789084896,0.6164034176534606,0.2559689555647808,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007QwQt","boundary":[0.2616790116974514,0.6163170230970088,0.28826039914742674,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"pYiu\u000e","boundary":[0.29357667663742176,0.6163170230970088,0.34693637039358516,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3465425523710763,0.6163170230970088,0.3605223931781003,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.36052241286801695,0.6164034176534606,0.36465729536023533,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.36465727567031875,0.6163170230970088,0.3780464189784544,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007pYi","boundary":[0.3780464189784544,0.6163170230970088,0.42313630837034777,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4288463841929351,0.6163170230970088,0.43376886335033793,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.45641230685422424,0.6163170230970088,0.46015339101385033,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.43376886335033793,0.6164034176534606,0.4621224220566448,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.46015339101385033,0.6163170230970088,0.4674386601668065,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"BQO","boundary":[0.4674386601668065,0.6164034176534606,0.49461070573583693,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005OW","boundary":[0.4948076442819662,0.6163170230970088,0.5207983342330532,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5207982948532199,0.6163170230970088,0.5320215473320984,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5320215473320984,0.6164034176534606,0.5387161189861662,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5444261948087535,0.6163170230970088,0.5501362706313409,0.6164898122099124],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.5501363100111741,0.6164034176534606,0.556830881665242,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.5556494866674653,0.6164034176534606,0.5645098703911239,0.6165762067663642],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bUt\u0003O\u0002OaDwxvwtv","boundary":[0.5700230864272483,0.6163170230970088,0.6877687878723243,0.6165762067663642],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.61632,0.68777,0.61658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3766681248143817,0.6408530771293164,0.3804092089740079,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bU","boundary":[0.3884820747921485,0.6408530771293164,0.41348826891175494,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4534587799799493,0.6408530771293164,0.45916885580253664,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"wtH","boundary":[0.4678324191195656,0.6408530771293164,0.49008208398077635,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5103626784193593,0.6408530771293164,0.5141037625789855,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.4900820249110264,0.6409394716857681,0.5150882190306328,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5141037625789855,0.6408532211202437,0.5213889923521082,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5649037081035493,0.6408532211202437,0.5700230864272482,0.6410260102331472],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.5800649045285168,0.6408532211202437,0.5912881570073952,0.6410260102331472],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.6143253594640404,0.6408532211202437,0.6261393094418073,0.6410260102331472],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6367719038016306,0.6408532211202437,0.6438602737882907,0.6410260102331472],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.6590215095930915,0.6408532211202437,0.682255611216033,0.6410260102331472],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.29574256746667915,0.6409394716857681,0.2996805507926014,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2996805311026848,0.6408530771293164,0.30696580025564096,0.6410258662422199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u000e\u0000","boundary":[0.3069658199455576,0.6408530771293164,0.32547434157739225,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.32547432188747566,0.6409394716857681,0.3321688935415435,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"xQwO","boundary":[0.33689451291248346,0.6409394716857681,0.36032549401180436,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3650510740029111,0.6409394716857681,0.3766681248143818,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3804092089740079,0.6409394716857681,0.3884820747921485,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0002\u0003\u0002","boundary":[0.4134882886016716,0.6409394716857681,0.45838125913735217,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4591688951823699,0.6409394716857681,0.46783245849939886,0.6411122607986717],"dir":"ltr"},{"str":"BQOwOW","boundary":[0.5213889923521082,0.6409396156766954,0.5800649045285168,0.641112404789599],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003","boundary":[0.5912881570073952,0.6409396156766954,0.6190510182148137,0.641112404789599],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6261393488216406,0.6409396156766954,0.6296835338149706,0.641112404789599],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6438602344084575,0.6409396156766954,0.6540989910558554,0.641112404789599],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6822555718361996,0.6409396156766954,0.6879656476587869,0.641112404789599],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29574,0.64085,0.68797,0.64111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6485857750197309,0.6792987987412888,0.6588245316671288,0.6794715878541925],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003U","boundary":[0.663943949370661,0.6792987987412888,0.6798927030809797,0.6794715878541925],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6588245316671288,0.679644376967096,0.6639439099908279,0.6798171660799996],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6798927818406462,0.679644376967096,0.6879656476587869,0.6798171660799996],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64859,0.6793,0.68797,0.67982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.08328834734325595,0.705217165676825,0.08722633066917822,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.08722631097926159,0.7051307711203733,0.1143983762382086,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"xOW","boundary":[0.1185332784203436,0.7051307711203733,0.14117670223431328,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.14550848389282778,0.7051307711203733,0.1512185597154151,0.7053035602332768],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.15121854002549845,0.705217165676825,0.15791311167956631,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.15673171668178962,0.705217165676825,0.16559213978528145,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0004YiDx","boundary":[0.16972706165733312,0.7051307711203733,0.21245420043350632,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.2124541807435897,0.705217165676825,0.21599836573691975,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0004D\u0002DU\u0002","boundary":[0.2203301670853509,0.7051307711203733,0.2660107539761325,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002wxvwt","boundary":[0.2701456561582675,0.7051307711203733,0.30598132411407675,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3254742825076421,0.7051307711203733,0.32921536666726825,0.7053035602332768],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0003yxr\bUt","boundary":[0.3059812847342435,0.7051307711203733,0.3689890179489998,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"pL\u0005Ov","boundary":[0.3731239004412182,0.7051307711203733,0.41329133036562526,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u000e\u0000","boundary":[0.4132913500555419,0.7051307711203733,0.4317998716873765,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.46192540475084864,0.7051307711203733,0.46566648891047474,0.7053035602332768],"dir":"ltr"},{"str":"tXN","boundary":[0.4317998716873765,0.705217165676825,0.47590524555787267,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"nvQ","boundary":[0.4802370272163871,0.7051307711203733,0.5056370196685857,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.5097719021608041,0.7051307711203733,0.5170571713137603,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0000\u0002","boundary":[0.521388992352108,0.7051307711203733,0.5398975139839427,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"yxLiYQOxvwtv","boundary":[0.5398975139839427,0.7051307711203733,0.629289696102545,0.7053899547897285],"dir":"ltr"},{"str":"xr\bUt\u0011\u0012","boundary":[0.6338183375475224,0.7051307711203733,0.6922974686971346,0.7053899547897285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.70513,0.6923,0.70539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.08328836703317252,0.7296668251526808,0.08821084619057536,0.7298396142655844],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.72967,0.08821,0.72984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.6340152367138184,0.707463458702394,0.6389377158712213,0.7076362478152977],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63402,0.70746,0.63894,0.70764],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vOQwt","boundary":[0.09785888564916828,0.7296668251526808,0.12581856726321639,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005r\u0007t","boundary":[0.13211934058469202,0.7296668251526808,0.16657669468651187,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.1728774483180709,0.7296668251526808,0.17858752414065818,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.1785875438305748,0.7297532197091325,0.18213172882390483,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"xQ\u0002tW","boundary":[0.18862938162175996,0.7296668251526808,0.22052706625164695,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.22663092071690985,0.7296668251526808,0.23391618986986604,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"nvQRtQ","boundary":[0.24021696319134167,0.7296668251526808,0.2821564856124138,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"QkhwL","boundary":[0.2821564856124138,0.7296668251526808,0.32803399135940825,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004\u0013","boundary":[0.3345316835370966,0.7296668251526808,0.35953787765670303,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"OvtOw","boundary":[0.35323708464531073,0.7296668251526808,0.3837564554212083,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.41171615672517303,0.7296668251526808,0.4154572408847992,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003yxDmv\u0014","boundary":[0.38375647511112493,0.7296668251526808,0.4510959112247291,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Q","boundary":[0.4573967633058713,0.7297532197091325,0.47472388993992926,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.47472388993992926,0.7296668251526808,0.4784649740995554,0.7298396142655844],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4784649740995554,0.7297532197091325,0.4835843524232543,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"PDw\u0000L\u0004","boundary":[0.48476574742103096,0.7296668251526808,0.5395037747211006,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"wD","boundary":[0.5534835958382078,0.7296668251526808,0.5621471591552369,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.5686447922631753,0.7296668251526808,0.5840029666141054,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"yCW\u0002OO","boundary":[0.5840029272342722,0.7296668251526808,0.6330308984016709,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0000","boundary":[0.6330308196420044,0.7296668251526808,0.6403160887949606,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007xwqax","boundary":[0.6464199629501401,0.7296668251526808,0.6844215414251232,0.7299260088220362],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.68442150204529,0.7297532197091325,0.68796568703862,0.7299260088220362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09786,0.72967,0.68797,0.72993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.5995579219918318,0.7542892391836175,0.603495905317754,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"OvwW","boundary":[0.6034959446975873,0.7542028446271658,0.629486595268841,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6294866346486742,0.7542028446271658,0.6407098871275526,0.7543756337400693],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0015w","boundary":[0.6407098871275526,0.7542028446271658,0.6702447620719696,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6702447620719696,0.7542892391836175,0.6737889470652997,0.7544620282965211],"dir":"ltr"},{"str":"Qt","boundary":[0.6763486362271492,0.7542028446271658,0.6879656870386198,0.7544620282965211],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59956,0.7542,0.68797,0.75446],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDWy","boundary":[0.08328838672308893,0.7794300551110875,0.1140046566652826,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002Q\u0000w","boundary":[0.11971471279795326,0.7794300551110875,0.16322946792922757,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.16697053239893705,0.7795164496675393,0.18134417153855334,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.18528215486447563,0.7795164496675393,0.19276434287364458,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.19099223068706292,0.7794300551110875,0.1982774801501025,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0004DUN","boundary":[0.20379065680639366,0.7794300551110875,0.2431704900656163,0.7796028442239912],"dir":"ltr"},{"str":"Qv\u0003\u0002\u0004wOvO","boundary":[0.2431704900656163,0.7794300551110875,0.3095255091074065,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.30952548941748986,0.7795164496675393,0.3130696744108199,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"OH","boundary":[0.31306969410073654,0.7794300551110875,0.3305937199010906,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3363037957236779,0.7794300551110875,0.34004487988330406,0.7796028442239912],"dir":"ltr"},{"str":"yu\u000e","boundary":[0.34004487988330406,0.7795164496675393,0.3607192923443959,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u0017\u0018","boundary":[0.3662324690006871,0.7795164496675393,0.3934045539495508,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.39911462977213813,0.7795164496675393,0.40797509225546325,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0004","boundary":[0.413488288601671,0.7794300551110875,0.43495029772794735,0.7796028442239912],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.43495025834811407,0.7795164496675393,0.43849444334144416,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"xm","boundary":[0.44420455854386465,0.7794300551110875,0.4550340126901509,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"CU\u0002","boundary":[0.460940948299201,0.7794300551110875,0.4881130726278979,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"xOt\u000e","boundary":[0.49382310907065197,0.7794300551110875,0.5168603509071305,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"h\u0004rm","boundary":[0.5223734881835883,0.7794300551110875,0.5544681310495213,0.7796028442239912],"dir":"ltr"},{"str":"QD\u0003\u0002","boundary":[0.554468091669688,0.7794300551110875,0.5845936247331601,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5824277339039029,0.7795164496675393,0.585971918897233,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5914851349333573,0.7794300551110875,0.6011331940818669,0.7796028442239912],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6011331547020337,0.7795164496675393,0.6046773396953637,0.7796892387804428],"dir":"ltr"},{"str":"QtD\u0019\u0018\u001a\u0018","boundary":[0.6072370682370465,0.7794300551110875,0.6708355383305243,0.7796892387804428],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.77943,0.67084,0.77969],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002","boundary":[0.08328838672308873,0.8042252928127505,0.09214884920641384,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"CUNv","boundary":[0.09667751034130781,0.8041388982562988,0.13487596829267043,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"VN\u0004\u0005OwW","boundary":[0.13960152859386052,0.8041388982562988,0.2006402701456557,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.2006402898355723,0.8041388982562988,0.21186354231445076,0.8043116873692023],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.21186352262453412,0.8042252928127505,0.218558094278602,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0004UkD","boundary":[0.22328367426970872,0.8041388982562988,0.2551813588995957,0.8043980819256541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.80414,0.25518,0.8044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.2727053650100331,0.8049164492643648,0.2790061383315088,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.30105884495667345,0.8049164492643648,0.3057844249477802,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.31976428544472085,0.8049164492643648,0.32448986543582753,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3390603840518233,0.8049164492643648,0.3465425523710756,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.2597100397244063,0.8050892383772684,0.27270534532011653,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.2790061383315088,0.8050892383772684,0.3010589040264233,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.3103131057725908,0.8050892383772684,0.3197642657548042,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.32448984574591094,0.8050892383772684,0.33906042343165654,0.805262027490172],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25971,0.80492,0.34654,0.80526],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.35126813236218235,0.8042252928127505,0.35678130901847355,0.8043980819256541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35127,0.80423,0.35678,0.8044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3745022339851237,0.8049164492643648,0.3792278139762304,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.38316579730215267,0.8049164492643648,0.390647965621405,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4038402294531612,0.8049164492643648,0.41132239777241353,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4251053000333082,0.8049164492643648,0.42983088002441494,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4444014577101606,0.8049164492643648,0.4518836260294129,0.8050892383772684],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.36150690869949687,0.8050892383772684,0.3745022536750403,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3792278139762304,0.8050892383772684,0.38316579730215267,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.3906479459314884,0.8050892383772684,0.4038402294531612,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.415654179430928,0.8050892383772684,0.4251053394131415,0.805262027490172],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.42983088002441494,0.8050892383772684,0.4444014183303273,0.805262027490172],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36151,0.80492,0.45188,0.80526],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xawtHt\u0005OvwW","boundary":[0.5676602570518616,0.8041387888231939,0.6454354671186597,0.8043979724925492],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6454354671186597,0.8041387888231939,0.6566587195975382,0.8043115779360975],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6566587195975382,0.8042251833796457,0.6633532912516059,0.8043979724925492],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6680788712427127,0.8041387888231939,0.6737889470653,0.8043115779360975],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.6737889470653,0.8042251833796457,0.6804835187193679,0.8043979724925492],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.679302084341758,0.8042251833796457,0.6881626255847496,0.8043979724925492],"dir":"ltr"},{"str":"xDUO","boundary":[0.45660916664068635,0.8041388982562988,0.48378125158955,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"wO","boundary":[0.4885068315806567,0.8042252928127505,0.5009114790573118,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5054401598821224,0.8041388982562988,0.5111502357047097,0.8043116873692023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5111502357047097,0.8042252928127505,0.5146944206980398,0.8043980819256541],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5194200400689798,0.8041388982562988,0.523161124228606,0.8043116873692023],"dir":"ltr"},{"str":"yxr\bUt","boundary":[0.5231610848487727,0.8041388982562988,0.5629347558204209,0.8043980819256541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45661,0.80414,0.68816,0.8044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.4570029649732786,0.8064715512804969,0.46192544413068143,0.8066443403934005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.457,0.80647,0.46193,0.80664],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.5680540947642871,0.806471441847392,0.57297657392169,0.8066442309602956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56805,0.80647,0.57298,0.80664],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OQwtQOTivx\u0004O\u0002tDa\u0002","boundary":[0.08328840641300587,0.8286748428555014,0.1996558136940089,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Um","boundary":[0.20438141337503224,0.8286748428555014,0.23411316779582872,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"CyHQOwHWv\u0002O","boundary":[0.23923254611952766,0.8286748428555014,0.3323657927078394,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3374852301012882,0.8286748428555014,0.34319530592387554,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.3431953256137921,0.8287612374119531,0.34673951060712216,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"lt","boundary":[0.3518588889308211,0.8286748428555014,0.37509295117392927,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"Qm\u0003\u0002","boundary":[0.3750929905537625,0.8286748428555014,0.40482472528464236,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.40364336966669895,0.8287612374119531,0.407187554660029,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.41211003381743183,0.8286748428555014,0.4178201096400191,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"wmOW","boundary":[0.4178201096400191,0.8286748428555014,0.4501115729125817,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.4501115729125817,0.8286748428555014,0.46133482539146015,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.46133482539146015,0.8287612374119531,0.46802939704552793,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0004mWD\u0003\u0002xO\u0004J\u0004B","boundary":[0.47295183682309755,0.8286748428555014,0.565494484362104,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004","boundary":[0.5680541735239535,0.8286748428555014,0.577505333506167,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6141285390574108,0.8286748428555014,0.6178696232170369,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"ewxO","boundary":[0.5775052941263337,0.8287612374119531,0.6194448953070724,0.8289340265248567],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6444510500468454,0.8286748428555014,0.6481921342064715,0.8288476319684049],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003yxr\bUt","boundary":[0.6178696232170369,0.8286748428555014,0.6879657657982865,0.8289340265248567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.82867,0.68797,0.82893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.08328842610292227,0.8532972914442606,0.08722640942884453,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"Ov\u0002","boundary":[0.0872263897389279,0.8532108968878088,0.10120623054595194,0.8534700805571641],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.85321,0.10121,0.85347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.0832884064130056,0.8777469509201163,0.08899848223559288,0.8779197400330199],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0002","boundary":[0.08899842316584325,0.8778333454765682,0.0956929948199111,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0002","boundary":[0.09451159982213443,0.8778333454765682,0.10337206230545953,0.8780061345894717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.87775,0.10337,0.87801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UwDt","boundary":[0.11400467635519933,0.8532108968878088,0.14038916463887852,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003Q\u0002wWO","boundary":[0.14452402744118026,0.8532108968878088,0.19079533152076694,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0002R\u0004twuOw","boundary":[0.1947333148466892,0.8532108968878088,0.2573472694187699,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.25734724972885326,0.8532972914442606,0.2608914347221833,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.26522323607061443,0.8532108968878088,0.27644648854949294,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"vqw","boundary":[0.2764464688595763,0.8532108968878088,0.2935766963273382,0.8534700805571641],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.114,0.85321,0.29358,0.85347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.12148678560470197,0.8785245019281825,0.1277875589261776,0.8786972910410861],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.14984024586142566,0.8785245019281825,0.1545658258525324,0.8786972910410861],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.1691363641584448,0.8785245019281825,0.1738619441495515,0.8786972910410861],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.18843250214538051,0.8785245019281825,0.19591467046463285,0.8786972910410861],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.10849144062915848,0.8786972910410861,0.12148674622486871,0.8788700801539897],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.127787539236261,0.8786972910410861,0.14984024586142566,0.8788700801539897],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.15968520417623133,0.8786972910410861,0.1691363641584448,0.8788700801539897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.1738619441495515,0.8786972910410861,0.18843244307563065,0.8788700801539897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10849,0.87852,0.19591,0.87887],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b","boundary":[0.30755655682427885,0.8532972914442606,0.3246868039819573,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002Lr","boundary":[0.3203549829436096,0.8532108968878088,0.33827280707655594,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3424076895687743,0.8532972914442606,0.3481177653913616,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3481177850812782,0.8532972914442606,0.351268171742016,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"swO","boundary":[0.35520613537802165,0.8532972914442606,0.37430535450874464,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"VN","boundary":[0.378440237000963,0.8532108968878088,0.40541542278353054,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004\u0003","boundary":[0.4054154424734472,0.8532108968878088,0.4288463645030181,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"yxr\bUt","boundary":[0.42845260555025916,0.8532108968878088,0.4682262765219073,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"QDV\u0004","boundary":[0.47236115901412573,0.8532108968878088,0.5022897535314685,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5022897929113017,0.8532972914442606,0.5058339779046318,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5101657989429795,0.8532108968878088,0.5139068831026057,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0002","boundary":[0.5139068831026057,0.8532972914442606,0.5237518414174114,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.5276898247433336,0.8532972914442606,0.5314309089029596,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"Ov\u0002xO","boundary":[0.5314309089029597,0.8532108968878088,0.558012296352935,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"QWK","boundary":[0.5580122569731018,0.8532108968878088,0.5859720173468165,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5987703843963972,0.8532108968878088,0.6060556535493534,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6060556535493534,0.8532972914442606,0.6095998385426835,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6095998385426835,0.8532108968878088,0.6168851076956396,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6446479295232249,0.8532108968878088,0.6483890136828511,0.8533836860007125],"dir":"ltr"},{"str":"HCaw","boundary":[0.6168851076956396,0.8532108968878088,0.662171955323579,0.8534700805571641],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.6761517567507698,0.8532108968878088,0.6879657461083698,0.8534700805571641],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30756,0.85321,0.68797,0.85347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"VN","boundary":[0.2012309479546279,0.8777469509201165,0.22820609435736214,0.8779197400330201],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.2282061140472788,0.8778333454765682,0.23175029904060884,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"QN\u0002w\u0002","boundary":[0.23706657653060392,0.8777469509201165,0.26404176231317145,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.26916112094695377,0.8778333454765682,0.28176266758990504,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"QDQ\u0002wWO","boundary":[0.2868820656035206,0.8777469509201165,0.32626189886274326,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.33157817635273834,0.8777469509201165,0.3469363310137518,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.3469363310137518,0.8777469509201165,0.36465721660056877,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.3646572362904854,0.8778333454765682,0.36820142128381544,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"QtD\u0005Ov\u0002xOW","boundary":[0.3707611104456649,0.8777469509201165,0.43199677085367283,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4371161097975385,0.8777469509201165,0.45109595060456253,0.8779197400330201],"dir":"ltr"},{"str":"DQ","boundary":[0.45109595060456253,0.8777469509201165,0.4595626147552955,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"wt\u0003Q\u0002WO","boundary":[0.4595626147552955,0.8777469509201165,0.5141036444394856,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.5192231015228511,0.8777469509201165,0.5361564298243169,0.8779197400330201],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.5361564298243169,0.8778333454765682,0.5428509227187182,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"Ri\u0002","boundary":[0.542063365433367,0.8777469509201165,0.5558463070740949,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.5609657247776272,0.8777469509201165,0.5794741676497952,0.8779197400330201],"dir":"ltr"},{"str":"DQDx","boundary":[0.5794742464094618,0.8777469509201165,0.5971951713761121,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5971951319962788,0.8778333454765682,0.6007393169896089,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"qwtat","boundary":[0.6062524936459,0.8777469509201165,0.6393315142038138,0.8780061345894717],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.644450931907346,0.8777469509201165,0.6481920160669722,0.8779197400330201],"dir":"ltr"},{"str":"yxr\bUt","boundary":[0.6481920160669722,0.8777469509201165,0.6879656476587871,0.8780061345894717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20123,0.87775,0.68797,0.87801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QO","boundary":[0.08328834734325613,0.9023693995088757,0.0958898939862074,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.10061547397731412,0.902283004952424,0.11183872645619258,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.11183872645619258,0.9023693995088757,0.12581856726321664,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.12581858695313325,0.902283004952424,0.1295596711127594,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.1295596514228428,0.9023693995088757,0.1397984080702407,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"VN\u0004QOwOv\u0002xOW","boundary":[0.14452398806134742,0.902283004952424,0.24454878422968962,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"XNWt","boundary":[0.2492743445308797,0.902283004952424,0.29593942725314193,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013\u001c\u0014","boundary":[0.30125574412297024,0.9023693995088757,0.3252774030312628,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"xQ\u0002DU","boundary":[0.33000300271228616,0.902283004952424,0.3593409981803237,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.3640665781714304,0.902283004952424,0.3713518473243866,0.9025421886217793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08329,0.90228,0.37135,0.90254],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3760774076255767,0.9030605559604901,0.3892696517674163,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.39478284811362413,0.9030605559604901,0.3995084281047308,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.41742621285784387,0.9030605559604901,0.4249083811770962,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.4288463645030184,0.9030605559604901,0.4355409361570862,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.44952077696411025,0.9030605559604901,0.454246356955217,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4688169346409626,0.9030605559604901,0.47629910296021494,0.9032333450733936],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3892696517674163,0.9032333450733936,0.3947828284237075,0.9034061341862972],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0003B","boundary":[0.39950840841481416,0.9032333450733936,0.4174262325477605,0.9034061341862972],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4249083811770962,0.9032333450733936,0.4288463645030184,0.9034061341862972],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.44006965636173007,0.9032333450733936,0.44952081634394353,0.9034061341862972],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.4542463963350502,0.9032333450733936,0.4688168558812961,0.9034061341862972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37608,0.90306,0.4763,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4810246829513216,0.9023693995088757,0.4849626662772439,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"Ov\u0002xOW","boundary":[0.4849626662772439,0.902283004952424,0.521585911208321,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"XNWt","boundary":[0.5263114911994277,0.902283004952424,0.5729765542317733,0.9025421886217793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48102,0.90228,0.57298,0.90254],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.57770213422288,0.9079850456782418,0.5905005800321274,0.9081578347911454],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5777,0.90799,0.5905,0.90816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0002tv","boundary":[0.5952261994030673,0.902283004952424,0.6164912699832144,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6212168893541543,0.902283004952424,0.6249579735137805,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004wOvwW","boundary":[0.6249579735137805,0.902283004952424,0.6700478432157572,0.9025421886217793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.6700478432157572,0.902283004952424,0.6812710956946356,0.9024557940653276],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.681271135074469,0.9023693995088757,0.6879657067285369,0.9025421886217793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59523,0.90228,0.68797,0.90254],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8273702967762685,0.07574642736910432,0.8330803725988558,0.07591921648200789],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82737,0.07575,0.83308,0.07592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.8460757175743993,0.07574642736910432,0.8515888942306904,0.07591921648200789],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84608,0.07575,0.85159,0.07592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Di","boundary":[0.8330802741492727,0.0772151348287847,0.8460757963340657,0.07738792394168827],"dir":"ltr"},{"str":"V\u0002","boundary":[0.8515888942306904,0.0772151348287847,0.8712788108603018,0.07738792394168827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83308,0.07722,0.87128,0.07739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.8712788108603018,0.07574642736910432,0.875216794186224,0.07591921648200789],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87128,0.07575,0.87522,0.07592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CW","boundary":[0.8947097131999561,0.0772151348287847,0.9157779239936403,0.07738792394168827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89471,0.07722,0.91578,0.07739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.9157780224432234,0.07574642736910432,0.9224725940972913,0.07591921648200789],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91578,0.07575,0.92247,0.07592],"dir":"ltr","type":&qu