سرطان، امپراتور بیماری ها (بیوگرافی کاملی از بیماری سرطان) سرطان، امپراتور بیماری ها (بیوگرافی کاملی از بیماری سرطان)

{"id":"3795332","title":"سرطان، امپراتور بیماری ها (بیوگرافی کاملی از بیماری سرطان)","price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e2d4ca99e56336c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e2d4ca99e56336c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e2d4ca99e56336c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e2d4ca99e56336c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e2d4ca99e56336c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e2d4ca99e56336c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e2d4ca99e56336c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e2d4ca99e56336c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e2d4ca99e56336c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e2d4ca99e56336c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926360","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"4","description":["کتاب امپراتور بیماریها سرگذشت و تاریخچه بیماری سرطان از ابتدا تا کنون است؛ راهنما و راهکار این مبارزه سخت و طاقت فرسا در کشورهای توسعه یافته، علیه یکی از پیچیده ترین بیماری های تاریخ بشری است. این کتاب به ما می آموزد که این مسیر نیاز به اتحاد و انسجام تمامی اقشار جامعه از قبیل سیاستمداران، پزشکان، دانشمندان، دانشجویان و ... دارد، این کتاب هزینه سنگینی که علم در پیچیدگی های تاریک این بیماری مخوف پرداخت کرده را به ما نشان می دهد و اینکه در مبارزه علیه سرطان نمی توانیم منتظر یک گلوله جادویی یا واکسنی باشیم تا با وارد کردن آن به کشور، ریشه این بیماری را بخشکانیم. این بیماری، همانطور که در کتاب آمده، همراه ما به دنیا می آید، با ما و در نهاد ما زندگی می کند و شاید روزی سرانجام بر اثر عوامل محیطی و ژنتیکی، علیه ما آماده جنگ شود. ما در ابتدا باید دشمن خود را بشناسیم، اینکه از کجا آمده و در این مسیر، امروز در چه نقطه ای قرار داریم. سپس باید دست در دست هم دهیم و از هر شغل و حرفه ای با حمایت همه جانبه در مبارزه علیه این بیماری متحد شویم. یکی از نکاتی که این کتاب را تبدیل به یکی از جذاب ترین و پرخواننده ترین کتاب های چند سال اخیر در آمریکا کرده، نوع نگرش نویسنده و هدف قرار دادن طیف وسیع خواننده ها از همه اقشار جامعه بوده است؛ از اساتید دانشگاه ها، پزشکان، ناشران تا معلمان، دانش آموزان و مردم عادی با شغلهای غیر مرتبط با حرفه پزشکی. از همین رو تصمیم گرفتم به کمک دوستان عزیزم ترجمه این کتاب با ارزش را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و حامل این پیام مهم باشیم که سرطان، پایان زندگی نیست ...|",""],"pages_count":"505","keywords":"null","token":"4e2d4ca99e56336c","created_at":"2019-05-20 12:28:17","updated_at":"2022-10-26 11:52:53","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-20 16:57:32","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917671","title":"سیدهارتا موکرجی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدهارتا","lastname":"موکرجی","token":"23e9164a361e3599","created_at":"2019-05-20 11:50:48","updated_at":"2019-05-20 11:50:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917671","title":"سیدهارتا موکرجی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سیدهارتا","lastname":"موکرجی","token":"23e9164a361e3599","created_at":"2019-05-20 11:50:48","updated_at":"2019-05-20 11:50:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784016","file":"5ce25e19a94396.14647600.pdf","book_id":"3795332","toc":[{"page":25,"title":"پیشگفتار"},{"page":33,"title":"بخش 1: سودای بدون التهاب"},{"page":129,"title":"بخش 2: چنگ ناشکیب"},{"page":211,"title":"بخش 3: اگر بهتر نشوم، بیرونم می‌کنید؟"},{"page":251,"title":"بخش 4: پیشگیری همان درمان است"},{"page":347,"title":"بحش 5: نسخه تحریف شده وجود ما"},{"page":407,"title":"بخش 6: ثمره تلاش‌های درازمدت (گنج رنج طولانی)"}],"created_at":"2019-05-20 12:28:17","updated_at":"2022-10-26 11:52:53","process_started_at":"2019-05-20 12:28:18","process_done_at":"2019-05-20 12:40:17","process_failed_at":null,"pages_count":"505","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"97d9323fcfe63f3f89a92584b2d3800075b32fb9cb04e4a548df2d70a12dda64389edc6d9621e58faafb29d4100119fbfe297be943800cf873f13d6ebf112039","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۵"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","description":null,"token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"9847","title":"بیماری‌های خون و سرطان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2019-05-20 16:57:32","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"56","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-13 03:43:11","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19909","title":"روانشناسی بیماران سرطانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"63e739cc03d0da1f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2019-05-20 16:57:32","study_fields":[{"id":"802","title":"تکنولوژی پرتودرمانی","degree_id":"7","token":"0b5c46c90df9a9b5","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"805","title":"رادیوتراپی","degree_id":"7","token":"fd13ba063649ef20","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"21214","title":"روند درمان و مراقبت‌های لازم در بیماران سرطانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b40c45e9991bff14","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:30","updated_at":"2019-05-20 16:57:32","study_fields":[{"id":"802","title":"تکنولوژی پرتودرمانی","degree_id":"7","token":"0b5c46c90df9a9b5","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"805","title":"رادیوتراپی","degree_id":"7","token":"fd13ba063649ef20","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 19:09:44","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"36799","title":"مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f1679e311131fc08","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:55:52","updated_at":"2020-05-31 16:58:34","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"36802","title":"مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8498d3c3e4f2e692","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:55:52","updated_at":"2020-05-31 16:58:34","study_fields":[{"id":"1612","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی","degree_id":"10","token":"ef82c16d63d9cfb5","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-26 14:07:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7--%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-","ebook_price_en":"85000","urlify":"%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۵۰۵","authorTitle":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی, سیدهارتا موکرجی","tocStr":"پیشگفتار, بخش 1: سودای بدون التهاب, بخش 2: چنگ ناشکیب, بخش 3: اگر بهتر نشوم، بیرونم می‌کنید؟, بخش 4: پیشگیری همان درمان است, بحش 5: نسخه تحریف شده وجود ما, بخش 6: ثمره تلاش‌های درازمدت (گنج رنج طولانی)","url":"/preview/4e2d4ca99e56336c/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7--%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19