طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی

توضیحات

موضوع کتاب فوق، بررسی ماکت‌های معماری و جهت‌یافتن روش‌های نوین است. کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی به مراتب اطلاعات بیشتری را نسبت به ترسیمات به ما انتقال می‌دهد؛ چرا که ماکت‌های مطالعاتی آن به‌عنوان جزیی جدانشدنی از فرآیند طراحی به شمار می‌رود., ,

این کتاب بنا به شرایط و زمان، به توضیح ماکت‌هایی که توسط پرینترهای سه‌بعدی تولید می‌شوند می‌پردازد و تکنینک‌های به‌روز ماکت‌سازی یعنی ساخت ماکت به‌کمک مصالح و لوازم جدید را می‌آموزد., ,

آشنایی با مباحث کتاب طراحی با ماکت انتشارات بیهق کتاب

,

کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی در یازده فصل به ماکت‌هایی اشاره کرده است که با استفاده از مصالح موجود در کارگاه تکمیل می‌شوند. مطالب این کتاب به مبحث ماکت‌های اسکیسی و مطالعاتی می‌پردازد که رابطه مستقیمی با ترسیمات پرسپکتیوی و سه‌بعدی دارند. مباحث مطرح‌شده این کتاب که آن را به بهترین روش تحقیق و بررسی برای طراحی تبدیل کرده‌اند، به شرح زیر است., ,

· فصل اول: انواع ماکت, ,

· فصل دوم: بررسی و پژوهش, ,

· فصل سوم: پیشبرد پروژه, ,

· فصل چهارم: پیشبردهای پروژه در اجرا, ,

· فصل پنجم: نمونه سازی سریع , ,

· فصل ششم: تمرینات دیجیتالی, ,

· فصل هفتم: مونتاژ اولیه , ,

· فصل هشتم: مونتاژ پیشرفته, ,

· فصل نهم: مطالعات موردی مونتاژ, ,

· فصل دهم: ابزار و وسایل, ,

· فصل یازدهم: ضمایم , ,

در حال حاضر شما می‌توانید با استفاده از گزینه «مطالعه پیش‌نمایش» دسترسی کاملا رایگان به صفحات اولیه و فهرست کتاب داشته باشید., ,

بخشی از مقدمه کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی

,

در مقدمه کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی می‌خوانیم: «...اگرچه از آنان برای توجیه طرح‌های پیچیده استفاده می‌شود ولی در دست آخر برای فهم بیشتر از بنا و همچنین بودن در موقعیت بنا احتیاج به ماکت‌های بزرگ‌تر است که همین امر، نیاز به ساخت ماکت‌های کاغذی و... را آشکار می‌سازد و ما نیز به همین دلیل به ساخت ماکت‌ها به‌صورت سنتی و پیشرفته (پرینترهای سه بعدی) در این کتاب اشاره کرده‌ایم تا بدین وسیله دانشجویان عزیز با مطالب به‌روز دنیا و همچنین کاربردی آشنایی کامل داشته باشند تا در آینده‌ای نه چندان دور کتاب ماکت‌سازی با چوب‌پنبه و همچنین معماران مشهوری که به ساخت ماکت همت گمارده‌اند را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.», ,

نحوه خرید کتاب طراحی با ماکت از فروشگاه تخصصی بوکت

,

برای خرید کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی می‌توانید به همین صفحه از فروشگاه مای بوکت مراجعه و آن را خریداری کنید. در حال حاضر نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب را می‌توانید خریداری کرده یا نسبت به کرایه 3 و 6 ماهه ایبوک کتاب، اقدام کنید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3535
-7171
-8383
-121121
-145145
-165165
-189189
-213213
-235235
-249249
{"id":"239","title":"طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی","price":"۲۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۹‌,‌۴۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67253c6ed7255d41/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67253c6ed7255d41/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67253c6ed7255d41/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67253c6ed7255d41/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67253c6ed7255d41/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/67253c6ed7255d41/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/67253c6ed7255d41/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/67253c6ed7255d41/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/67253c6ed7255d41/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/67253c6ed7255d41/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"97896496554993","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">موضوع کتاب فوق، بررسی ماکت&zwnj;های معماری و جهت&zwnj;یافتن روش&zwnj;های نوین است. کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی به مراتب اطلاعات بیشتری را نسبت به ترسیمات به ما انتقال می&zwnj;دهد؛ چرا که ماکت&zwnj;های مطالعاتی آن به&zwnj;عنوان جزیی جدانشدنی از فرآیند طراحی به شمار می&zwnj;رود.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب بنا به شرایط و زمان، به توضیح ماکت&zwnj;هایی که توسط پرینترهای سه&zwnj;بعدی تولید می&zwnj;شوند می&zwnj;پردازد و تکنینک&zwnj;های به&zwnj;روز ماکت&zwnj;سازی یعنی ساخت ماکت به&zwnj;کمک مصالح و لوازم جدید را می&zwnj;آموزد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">آشنایی با مباحث کتاب طراحی با ماکت انتشارات بیهق کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی در یازده فصل به ماکت&zwnj;هایی اشاره کرده است که با استفاده از مصالح موجود در کارگاه تکمیل می&zwnj;شوند. مطالب این کتاب به مبحث ماکت&zwnj;های اسکیسی و مطالعاتی می&zwnj;پردازد که رابطه مستقیمی با ترسیمات پرسپکتیوی و سه&zwnj;بعدی دارند. مباحث مطرح&zwnj;شده این کتاب که آن را به بهترین روش تحقیق و بررسی برای طراحی تبدیل کرده&zwnj;اند، به شرح زیر است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول: انواع ماکت</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: بررسی و پژوهش</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم: پیشبرد پروژه</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهارم: پیشبردهای پروژه در اجرا</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنجم: نمونه سازی سریع </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: تمرینات دیجیتالی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: مونتاژ اولیه </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: مونتاژ پیشرفته</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نهم: مطالعات موردی مونتاژ</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دهم: ابزار و وسایل</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل یازدهم: ضمایم </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در حال حاضر شما می&zwnj;توانید با استفاده از گزینه &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; دسترسی کاملا رایگان به صفحات اولیه و فهرست کتاب داشته باشید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بخشی از مقدمه کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در مقدمه کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی می&zwnj;خوانیم: &laquo;...اگرچه از آنان برای توجیه طرح&zwnj;های پیچیده استفاده می&zwnj;شود ولی در دست آخر برای فهم بیشتر از بنا و همچنین بودن در موقعیت بنا احتیاج به ماکت&zwnj;های بزرگ&zwnj;تر است که همین امر، نیاز به ساخت ماکت&zwnj;های کاغذی و... را آشکار می&zwnj;سازد و ما نیز به همین دلیل به ساخت ماکت&zwnj;ها به&zwnj;صورت سنتی و پیشرفته (پرینترهای سه بعدی) در این کتاب اشاره کرده&zwnj;ایم تا بدین وسیله دانشجویان عزیز با مطالب به&zwnj;روز دنیا و همچنین کاربردی آشنایی کامل داشته باشند تا در آینده&zwnj;ای نه چندان دور کتاب ماکت&zwnj;سازی با چوب&zwnj;پنبه و همچنین معماران مشهوری که به ساخت ماکت همت گمارده&zwnj;اند را نیز به شما معرفی خواهیم کرد.&raquo;</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">نحوه خرید کتاب طراحی با ماکت از فروشگاه تخصصی بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">برای خرید کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی می&zwnj;توانید به همین صفحه از فروشگاه مای بوکت مراجعه و آن را خریداری کنید. در حال حاضر نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب را می&zwnj;توانید خریداری کرده یا نسبت به کرایه 3 و 6 ماهه ایبوک کتاب، اقدام کنید.</span>",""],"pages_count":"290","keywords":"null","token":"67253c6ed7255d41","created_at":"2017-10-15 10:41:38","updated_at":"2022-09-12 16:30:18","publisher_id":"60","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"بیهق کتاب","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی، ارتباط مستقیمی با روند طراحی‌کردن دارد. این کتاب مفید و ارزشمند را در سایت مای بوکت با بهترین قیمت خریداری یا کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب طراحی با ماکت با استفاده از پرینترهای سه بعدی اثر کریس بی میلز-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"491","title":"کریس بی میلز","firstname":"کریس بی","lastname":"میلز","token":"facee70e36d500fd","created_at":"2017-10-14 15:49:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"492","title":"کلارا مهرانیان","firstname":"کلارا","lastname":"مهرانیان","token":"559f55843e3d325f","created_at":"2017-10-14 15:50:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"495","title":"نگین سلوکی","firstname":"نگین","lastname":"سلوکی","token":"13d2ef8a2e82ca61","created_at":"2017-10-14 15:50:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"498","title":"پوریا بنی آدم","firstname":"پوریا","lastname":"بنی آدم","token":"a304d31e7dbfb607","created_at":"2017-10-14 15:50:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"491","title":"کریس بی میلز","firstname":"کریس بی","lastname":"میلز","token":"facee70e36d500fd","created_at":"2017-10-14 15:49:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"492","title":"کلارا مهرانیان","firstname":"کلارا","lastname":"مهرانیان","token":"559f55843e3d325f","created_at":"2017-10-14 15:50:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"495","title":"نگین سلوکی","firstname":"نگین","lastname":"سلوکی","token":"13d2ef8a2e82ca61","created_at":"2017-10-14 15:50:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"498","title":"پوریا بنی آدم","firstname":"پوریا","lastname":"بنی آدم","token":"a304d31e7dbfb607","created_at":"2017-10-14 15:50:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"218","file":"59e30a2aa42e77.39533008.pdf","book_id":"239","toc":[{"title":"فصل اول انواع ماکت","page":"7"},{"title":"فصل دوم بررسی و پژوهش","page":"35"},{"title":"فصل سوم پیشبرد پروژه","page":"71"},{"title":"فصل چهارم پیشبرد پروژه در اجرا","page":"83"},{"title":"فصل پنجم نمونه سازی سریع","page":"121"},{"title":"فصل ششم تمرینات دیجیتالی","page":"145"},{"title":"فصل هفتم مونتاژ اولیه","page":"165"},{"title":"فصل هشتم مونتاژ پیشرفته","page":"189"},{"title":"فصل نهم مطالعات موردی مونتاژ","page":"213"},{"title":"فصل دهم ابزار و وسایل","page":"235"},{"title":"فصل یازدهم ضمائم","page":"249"}],"created_at":"2017-10-15 10:41:38","updated_at":"2022-09-12 16:30:18","process_started_at":"2017-11-09 22:32:31","process_done_at":"2017-11-09 22:40:38","process_failed_at":null,"pages_count":"290","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"bfc332a7528226785b46c76b0b260318e52d721ff515f9a1c1ce26fab65329f86d8b242f2e3f2519ae76ebb6c21a1f576d500eb6e375068572f71f6b3cd6f4bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۰"},"publisher":{"id":60,"title":"بیهق کتاب","description":null,"token":"f7edb10c5d240404","slug":"بیهق-کتاب"},"study_subjects":[{"id":"9799","title":"بیان معماری ۱","token":"4ac1361b21662378","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:26:25","updated_at":"2019-02-28 17:03:37","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"10942","title":"پروژه طراحی معماری","token":"2fdc500c3696badd","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:00","updated_at":"2019-02-28 17:03:37","study_fields":[{"id":"1684","title":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک","degree_id":"10","token":"45db36df00aa3222","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-12-23 01:53:32","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26599","title":"طرح معماری ۲","token":"dc5890eabcc588b3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:39:40","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"36568","title":"مقدمات طراحی معماری","token":"491b7b9ecc1c0112","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:34","study_fields":[{"id":"523","title":"مهندسی معماری","degree_id":"7","token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C","ebook_price_en":"13500","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۲۹۰","authorTitle":"کریس بی میلز, کلارا مهرانیان, نگین سلوکی, پوریا بنی آدم","tocStr":"فصل اول انواع ماکت, فصل دوم بررسی و پژوهش, فصل سوم پیشبرد پروژه, فصل چهارم پیشبرد پروژه در اجرا, فصل پنجم نمونه سازی سریع, فصل ششم تمرینات دیجیتالی, فصل هفتم مونتاژ اولیه, فصل هشتم مونتاژ پیشرفته, فصل نهم مطالعات موردی مونتاژ, فصل دهم ابزار و وسایل, فصل یازدهم ضمائم","url":"/preview/67253c6ed7255d41/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"فصل اول انواع ماکت","page":"7"},{"title":"فصل دوم بررسی و پژوهش","page":"35"},{"title":"فصل سوم پیشبرد پروژه","page":"71"},{"title":"فصل چهارم پیشبرد پروژه در اجرا","page":"83"},{"title":"فصل پنجم نمونه سازی سریع","page":"121"},{"title":"فصل ششم تمرینات دیجیتالی","page":"145"},{"title":"فصل هفتم مونتاژ اولیه","page":"165"},{"title":"فصل هشتم مونتاژ پیشرفته","page":"189"},{"title":"فصل نهم مطالعات موردی مونتاژ","page":"213"},{"title":"فصل دهم ابزار و وسایل","page":"235"},{"title":"فصل یازدهم ضمائم","page":"249"}],"pages_count":290,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"67253c6ed7255d41","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/0a9b2a92d8aedcd54262b9fb0e34e1c1.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/93355668e8d2a94b33bd142954973a00.jpg"},"info":{"width":779.52,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/9dd567ef7d732370507d31027fd32b62.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/ec0496e2b709f5bab5a34ca87831daa8.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.46167,0.3397,0.08482]},"elements":[{"words":[{"str":"با","boundary":[0.350730057162796,0.4616665649423849,0.3638533830728339,0.4969443453927218],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.275334433144159,0.4616665649423849,0.3452323713837091,0.4969443453927218],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2565751326443694,0.4616665649423849,0.2698367473650722,0.4969443453927218],"dir":"rtl"},{"str":"پرینترهای","boundary":[0.15564405640336204,0.4616665649423849,0.2510774468652826,0.4969443453927218],"dir":"rtl"},{"str":"سهبعدی","boundary":[0.07272721441692923,0.4616665649423849,0.1501463706242752,0.4969443453927218],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.574599869487683,0.5598637814152644,0.660297513367063,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"اصولی","boundary":[0.5030683189102026,0.5598637814152644,0.5682353937254337,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4729384260708256,0.5598637814152644,0.496672858447676,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.3973125350319465,0.5598637814152644,0.4669433298098336,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2913419236537939,0.5598637814152644,0.39093579704641784,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.2082424500984275,0.5598637814152644,0.28497744789154467,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.17194804633915226,0.5598637814152644,0.20190474235691344,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.16165282068123274,0.5598637814152644,0.1655205457661559,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1464709537476877,0.5598637814152644,0.16099537155817364,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.07272721441692923,0.5598637814152644,0.14002114099814245,0.5999521682906472],"dir":"rtl"},{"str":"دستی","boundary":[0.5196824010466745,0.6059654263219546,0.5850586508759148,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5024638504261207,0.6059654263219546,0.5132876561201136,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.46659562722257697,0.6059654263219546,0.4966333473589145,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.45621786516969237,0.6059654263219546,0.4601689740458328,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.447387819329317,0.6059654263219546,0.4555860725977771,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.36069922296015733,0.6059654263219546,0.44086562637903953,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33835746320155996,0.6059654263219546,0.35445115505793245,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.32586013587709484,0.6059654263219546,0.3324250059010067,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"رینترهای","boundary":[0.22337027927411793,0.6059654263219546,0.3252155150296076,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":"سهبعدی","boundary":[0.12839904375923608,0.6059654263219546,0.21700580351186874,0.6460538131973375],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.07272721441692923,0.5925672923662089,0.08382367278660934,0.6326556792415917],"dir":"ltr"},{"str":"3D","boundary":[0.08382341622109789,0.5971598179666529,0.1151269742716105,0.6308340629419744],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.11448543221026057,0.6059654263219546,0.12205411479767243,0.6460538131973375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.46167,0.6603,0.64605],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمین:","boundary":[0.14143417555238555,0.8462281049758508,0.18273737441118215,0.8638669952010192],"dir":"rtl"},{"str":"کلارا","boundary":[0.11624585646699027,0.8462281049758508,0.13840028837963486,0.8638669952010192],"dir":"rtl"},{"str":"مهرانیان","boundary":[0.07272721441692923,0.8462281049758508,0.1132119692942396,0.8638669952010192],"dir":"rtl"},{"str":"نگین","boundary":[0.10999463778081095,0.8718846725760957,0.1342516240596874,0.8895235628012642],"dir":"rtl"},{"str":"سلوکی","boundary":[0.07272721441692923,0.8718846725760957,0.10696075060806026,0.8895235628012642],"dir":"rtl"},{"str":"پوریا","boundary":[0.11369174680062807,0.8975412401763407,0.1367069560041461,0.9151801304015093],"dir":"rtl"},{"str":"بنی","boundary":[0.09331531388224669,0.8975412401763407,0.11065785962787739,0.9151801304015093],"dir":"rtl"},{"str":"آدم","boundary":[0.07272721441692923,0.8975412401763407,0.090281426709496,0.9151801304015093],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.84623,0.18274,0.91518],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/d9b9b434637fff739079e17b4116a552.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/11ab4d091dd2c74fb6f717a9d065d6c5.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.10727,0.07271,0.08427]},"elements":[{"words":[{"str":"چ","boundary":[0.868608201116573,0.1072682370402763,0.873854665900391,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"یسرشناسه:نگ","boundary":[0.8341003786906949,0.1072682370402763,0.8654209996305455,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8289440995063678,0.1072682370402763,0.8310551030880223,0.12020331630303481],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.8237907672335053,0.1072682370402763,0.8264191736538007,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"ران","boundary":[0.8095932333412011,0.1072682370402763,0.8166920002873532,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7920636251680503,0.1072682370402763,0.8008284292546258,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7569821642073842,0.1072682370402763,0.7608610439907226,0.12020331630303481],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹۴۳","boundary":[0.7633889994971315,0.1072682370402763,0.782801954002935,0.12020331630303481],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.785316692152174,0.1072682370402763,0.7874276957338285,0.12020331630303481],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.74863481491364,0.1072682370402763,0.7544583064283588,0.12020331630303481],"dir":"rtl"},{"str":"Ching,","boundary":[0.781973194035365,0.12192425860537313,0.8061990342540264,0.1327481230617265],"dir":"ltr"},{"str":"Frank","boundary":[0.8083373661272794,0.12192425860537313,0.8309394595190936,0.1327481230617265],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8785349344731683,0.13831252348302533,0.8963439401791853,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8726779343397544,0.13831252348302533,0.8760100086206013,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8619056072392525,0.13831252348302533,0.8701530084871872,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور:","boundary":[0.8341003786906949,0.13831252348302533,0.8593806813866853,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"نقشهکشی","boundary":[0.799201341394881,0.13831252348302533,0.8309430642645292,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.7726934846253528,0.13831252348302533,0.7966767836073069,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.756376694859975,0.13831252348302533,0.7701689268377788,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"مبتدیان[کتاب]/","boundary":[0.7037658217699579,0.13831252348302533,0.7538520852556359,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.6848405457787695,0.13831252348302533,0.7012410719931126,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسیس","boundary":[0.6536847196390929,0.13831252348302533,0.6823157960019243,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"دی.کی","boundary":[0.6284998381195767,0.13831252348302533,0.6511599698622477,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"چینگ؛","boundary":[0.6034820441468137,0.13831252348302533,0.6259752964614483,0.15124760274578386],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.8154400829732863,0.1538347468811735,0.8453149228764073,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"کورش","boundary":[0.792922711435638,0.1538347468811735,0.8129151571207192,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"محمودی","boundary":[0.7622510711610102,0.1538347468811735,0.7903977855830707,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.7478672722467955,0.1538347468811735,0.7550591717039028,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"دهبیگلو،","boundary":[0.7158503845917016,0.1538347468811735,0.740675372789688,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.7008560503278908,0.1538347468811735,0.7133254587391344,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"پیرتاج","boundary":[0.6789595621966112,0.1538347468811735,0.6983311244753234,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"همدانی.","boundary":[0.651475123408011,0.1538347468811735,0.676434636344044,0.16676982614393202],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8498540051291084,0.16935680992577437,0.8804244896398847,0.1822918891885329],"dir":"rtl"},{"str":"نشر:","boundary":[0.8341003786906949,0.16935680992577437,0.8473284566067872,0.1822918891885329],"dir":"rtl"},{"str":"تهران:","boundary":[0.8119950102113073,0.16935680992577437,0.830942302162334,0.1822918891885329],"dir":"rtl"},{"str":"بیهق","boundary":[0.7941963525620631,0.16935680992577437,0.80947008435874,0.1822918891885329],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.7730751996278663,0.16935680992577437,0.7916714267094961,0.1822918891885329],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7494585184881106,0.16935680992577437,0.7511452517420798,0.1822918891885329],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹2","boundary":[0.7511463347051035,0.16935680992577437,0.770559289210907,0.1822918891885329],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8604718009555773,0.18487903332392253,0.8910415958887944,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری:","boundary":[0.8341003786906949,0.18487903332392253,0.8579464371280139,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"2۵۶","boundary":[0.816751547090034,0.18487903332392253,0.830949080982338,0.19781411258668105],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.8072322770445705,0.18487903332392253,0.8142275634229944,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8038522703482107,0.18487903332392253,0.8055390036021799,0.19781411258668105],"dir":"ltr"},{"str":"مصور.","boundary":[0.7829595437238945,0.18487903332392253,0.8013273444956436,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.7783236142896727,0.18487903332392253,0.7804346178713272,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"2۹","boundary":[0.7525206278671196,0.18487903332392253,0.7622271051200215,0.19781411258668105],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.7622218829856016,0.18487903332392253,0.7661024042754078,0.19781411258668105],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7660974333186236,0.18487903332392253,0.7758039105715253,0.19781411258668105],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7468466708059236,0.18487903332392253,0.7558184360279555,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.7351947588797324,0.18487903332392253,0.741020714842828,0.19781411258668105],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8341003786906949,0.2004010963685232,0.8539117333822518,0.21333617563128174],"dir":"rtl"},{"str":"۹78","boundary":[0.7531066234952432,0.2004010963685232,0.7676663393745958,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7676586344557218,0.2004010963685232,0.771539155745528,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.7715341847887439,0.2004010963685232,0.7857265446526616,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785722385854004,0.2004010963685232,0.7896029071438102,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۵۵۴","boundary":[0.7895978079042703,0.2004010963685232,0.8134966450210896,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.813487392370768,0.2004010963685232,0.8173679136605742,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8173628144210342,0.2004010963685232,0.822216053047485,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8222135702630309,0.2004010963685232,0.8260940915528371,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8260889923132974,0.2004010963685232,0.8309422309397482,0.21333617563128174],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8845419814297883,0.21592331976667148,0.9081045067014911,0.22885839902943],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.8585890550435649,0.21592331976667148,0.8820170555772211,0.22885839902943],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی:","boundary":[0.8341003786906949,0.21592331976667148,0.8560641291909977,0.22885839902943],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا","boundary":[0.8195153990619964,0.21592331976667148,0.8309396537391857,0.22885839902943],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت:","boundary":[0.8341003786906949,0.23144538281127225,0.8628265842920332,0.24438046207403077],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8131393004484764,0.23144538281127225,0.8309483061544934,0.24438046207403077],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.7927846727763467,0.23144538281127225,0.8106143745959092,0.24438046207403077],"dir":"rtl"},{"str":"Architectural","boundary":[0.7004078108804301,0.22978175000240528,0.7534905717675079,0.24127958041890757],"dir":"ltr"},{"str":"graphics","boundary":[0.7557696887738363,0.22978175000240528,0.7910106564485174,0.24127958041890757],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8881577097936185,0.24696760620942051,0.8953806534210443,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8803759711004605,0.24696760620942051,0.8856327839410513,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"حاضرالهیادداشت:تایحکتمت","boundary":[0.830151505654704,0.24696760620942051,0.8787666763733953,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"خابعتنل","boundary":[0.8115870918042714,0.24696760620942051,0.8285529027821964,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"فوانت","boundary":[0.7872745043154318,0.24696760620942051,0.8042246213093052,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"وس","boundary":[0.7689998360546381,0.24696760620942051,0.778137170185035,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7694084123982717,0.24696760620942051,0.7737235520725362,0.25990268547217904],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.7630184873410577,0.24696760620942051,0.7668834865457046,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"طرافن","boundary":[0.7463375917221703,0.24696760620942051,0.7576687138884043,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"یدراشکمع","boundary":[0.7207984157079669,0.24696760620942051,0.7437504056300737,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"رانم","boundary":[0.7088465820342567,0.24696760620942051,0.7199086547243974,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"اریوم","boundary":[0.6853978853870548,0.24696760620942051,0.699150280939235,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6821692100861033,0.24265714262806634,0.6867637472932339,0.25559222189082487],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.6790234824149999,0.24696760620942051,0.6822106839010272,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"رج","boundary":[0.660748814154206,0.24696760620942051,0.669886148284603,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6514976513993084,0.24696760620942051,0.6561232327767572,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6353546828337148,0.24696760620942051,0.6434261671165115,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.623619986453341,0.24696760620942051,0.6269624087909608,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6172455834812861,0.24696760620942051,0.6204327849673136,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6102502971028622,0.24696760620942051,0.6137479402920741,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"اوت","boundary":[0.584731989101097,0.24696760620942051,0.5974911431019797,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5763086708880245,0.24696760620942051,0.5779954041419936,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5699342679159697,0.24696760620942051,0.573121469401997,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8528303614494925,0.26248982960756867,0.8706393671555095,0.27542490887032717],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر:","boundary":[0.8341003786906949,0.26248982960756867,0.8503054355969254,0.27542490887032717],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8087545624582378,0.26248982960756867,0.8309295264570355,0.27542490887032717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.802898398322559,0.26248982960756867,0.806229997000454,0.27542490887032717],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیم.","boundary":[0.7789667593723382,0.26248982960756867,0.8003738328647753,0.27542490887032717],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع:","boundary":[0.8341003786906949,0.27801189265216947,0.8573110700321219,0.29094697191492797],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.8069270983210353,0.27801189265216947,0.8309138939204237,0.29094697191492797],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.7966470089538138,0.27801189265216947,0.8044021724684681,0.29094697191492797],"dir":"ltr"},{"str":"رسم","boundary":[0.7803931653969297,0.27801189265216947,0.7941225418450425,0.29094697191492797],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.7656021335987931,0.27801189265216947,0.7778686982881584,0.29094697191492797],"dir":"rtl"},{"str":"شناسهم","boundary":[0.8568764516476638,0.29353395569677015,0.8772931676604305,0.30646903495952865],"dir":"rtl"},{"str":"حافزوده:م","boundary":[0.8341003786906949,0.29353395569677015,0.8552385206176044,0.30646903495952865],"dir":"rtl"},{"str":"ودی","boundary":[0.8112799754466804,0.29353395569677015,0.8258086471557147,0.30646903495952865],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8006628691977707,0.29353395569677015,0.8027738727794252,0.30646903495952865],"dir":"ltr"},{"str":"ورشک","boundary":[0.7827866011227307,0.29353395569677015,0.7989088735747786,0.30646903495952865],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7430693735183341,0.29353395569677015,0.7451803770999886,0.30646903495952865],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.747705302952556,0.29353395569677015,0.7515858242423622,0.30646903495952865],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۴8","boundary":[0.7541121037345675,0.29353395569677015,0.773525058240371,0.30646903495952865],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7760396681068544,0.29353395569677015,0.7781506716885088,0.30646903495952865],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.7196724171549964,0.29353395569677015,0.740544447665767,0.30646903495952865],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8568764516476638,0.3090561790949184,0.8772931676604305,0.32199125835767695],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده:","boundary":[0.8341003786906949,0.3090561790949184,0.8543515257950965,0.32199125835767695],"dir":"rtl"},{"str":"پیرتاجهمدانی،","boundary":[0.7861685948819747,0.3090561790949184,0.8309378903644254,0.32199125835767695],"dir":"rtl"},{"str":"سارا،","boundary":[0.7690663956306093,0.3090561790949184,0.7836441323185547,0.32199125835767695],"dir":"rtl"},{"str":"،-۱۳۶۰","boundary":[0.7415130471259531,0.3090561790949184,0.7665538769614433,0.32199125835767695],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.7181160907626153,0.3090561790949184,0.738988121273386,0.32199125835767695],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8758754838825545,0.32457840249306663,0.8863373692798718,0.3375134817558252],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.8568764516476638,0.32457840249306663,0.8733505580299874,0.3375134817558252],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره:","boundary":[0.8341003786906949,0.32457840249306663,0.8543515257950965,0.3375134817558252],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹2","boundary":[0.8115399575127512,0.32457840249306663,0.8309529120185547,0.3375134817558252],"dir":"ltr"},{"str":"۴گ۹چ/","boundary":[0.7836002042261471,0.32457840249306663,0.8090150316601841,0.3375134817558252],"dir":"rtl"},{"str":"NA27۰۰","boundary":[0.7538605412506029,0.323045049725635,0.7836103919294752,0.3375134817558252],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8761910996141256,0.34010046553766743,0.8866529850114427,0.353035544800426],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.8571920673792346,0.34010046553766743,0.8736661737615582,0.353035544800426],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی:","boundary":[0.8341003786906949,0.34010046553766743,0.8546671415266673,0.353035544800426],"dir":"rtl"},{"str":"72۰/28۴","boundary":[0.7996982789585493,0.34010046553766743,0.8309597584692275,0.353035544800426],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8874653074681089,0.3556226889358156,0.906278074681089,0.3685577681985741],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.8504939710785498,0.3556226889358156,0.8849403816155417,0.3685577681985741],"dir":"rtl"},{"str":"ملی:","boundary":[0.8341003786906949,0.3556226889358156,0.8479699330339476,0.3685577681985741],"dir":"rtl"},{"str":"۳2۹۱2۴۶","boundary":[0.7973473055489989,0.3556226889358156,0.8309577939471064,0.3685577681985741],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56993,0.10727,0.9081,0.36856],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.5562851810326248,0.24696760620942051,0.5601760503792038,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.550417832842438,0.24696760620942051,0.5537602551800577,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5440434298703831,0.24696760620942051,0.5472306313564106,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5376690268983283,0.24696760620942051,0.5408562283843558,0.25990268547217904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53767,0.24697,0.56018,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ش","boundary":[0.5257480654960438,0.24696760620942051,0.531708546197186,0.25990268547217904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52575,0.24697,0.53171,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ر","boundary":[0.510184588109728,0.24696760620942051,0.5140754574563069,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5024028494165701,0.24696760620942051,0.5076596622571607,0.25990268547217904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5024,0.24697,0.51408,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ده","boundary":[0.4861150080561571,0.24696760620942051,0.4942589287363635,0.25990268547217904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48612,0.24697,0.49426,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اس","boundary":[0.46750920197863327,0.24696760620942051,0.47428717916482793,0.25990268547217904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46751,0.24697,0.47429,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ت","boundary":[0.4522354701819563,0.24696760620942051,0.45987233608029476,0.25990268547217904],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44886200367401813,0.24696760620942051,0.4505487369279872,0.25990268547217904],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44886,0.24697,0.45987,0.2599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"www.beyhaghpub.com","boundary":[0.12636351741053561,0.8376659258332773,0.27705316550528014,0.856908351533461],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.30539326361593166,0.8744503293361203,0.3365223571186667,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.2705811721965087,0.8744503293361203,0.302359376443181,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.25583391488182594,0.8744503293361203,0.2675461304789565,0.8920892195612887],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین،","boundary":[0.21172273478309953,0.8744503293361203,0.2558481542677107,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.18419197257827816,0.8744503293361203,0.20868884761034887,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"،294","boundary":[0.15700718896563048,0.8744503293361203,0.18115705914348168,0.8920892195612887],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.12987153764842313,0.8744503293361203,0.1539733017928798,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.10705388388871213,0.8744503293361203,0.12683765047567244,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.08031334345911885,0.8744503293361203,0.10401999671596145,0.8920892195612887],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.07272721441692923,0.8744503293361203,0.08031898790037048,0.8920892195612887],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.2253172432548927,0.8975240146976052,0.2473446752393756,0.9151629049227737],"dir":"rtl"},{"str":"66966911","boundary":[0.07272721441692923,0.8975412401763407,0.12392229656920598,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.12393512484477787,0.8975412401763407,0.130920120893669,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.13091486130068453,0.8975412401763407,0.1426270768978151,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.1456619903326115,0.8975412401763407,0.14897809956794364,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"66499928","boundary":[0.15200570088566415,0.8975412401763407,0.20845011340195604,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.20845011340195607,0.8975412401763407,0.21543510945084718,0.9151801304015093],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.2154298498578627,0.8975412401763407,0.2222878459785922,0.9151801304015093],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.83767,0.33652,0.91518],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان:","boundary":[0.898280754507856,0.6168158906757619,0.9272829199207725,0.6360583163759457],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.858212405455609,0.6168346821071098,0.8950038997957738,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8477445325889512,0.6168346821071098,0.8549027103580629,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8161869746821153,0.6168346821071098,0.844434837491405,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8057191018154576,0.6168346821071098,0.8128772795845691,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7621234901119651,0.6168346821071098,0.8024094067179113,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7500546484539361,0.6168346821071098,0.7588137950144188,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"پرینترهای","boundary":[0.6925429234100634,0.6168346821071098,0.7467449533563899,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"سهبعدی","boundary":[0.6451604047577508,0.6168346821071098,0.6892332283125172,0.6360771078072935],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.905038176948102,0.6399068015159824,0.9272670128590634,0.6591492272161662],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.8548511406902638,0.6399255929473302,0.9017102656992436,0.659168018647514],"dir":"rtl"},{"str":"بیهق","boundary":[0.8253409755647007,0.6399255929473302,0.8515414455927176,0.659168018647514],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7948302049445305,0.6399255929473302,0.8220312804671543,0.659168018647514],"dir":"rtl"},{"str":"مولف:","boundary":[0.9003553432333412,0.6655633691162274,0.9272639340729262,0.6848057948164112],"dir":"rtl"},{"str":"کریس","boundary":[0.8645240453197319,0.6655821605475752,0.8970668147904887,0.684824586247759],"dir":"rtl"},{"str":"بی.","boundary":[0.8445735111503371,0.6655821605475752,0.8612143502221856,0.684824586247759],"dir":"rtl"},{"str":"میلز","boundary":[0.8189734044190843,0.6655821605475752,0.8412638160527909,0.684824586247759],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین:","boundary":[0.8803236060795763,0.6886542799564479,0.9272750946726737,0.7078967056566317],"dir":"rtl"},{"str":"کلارا","boundary":[0.8524061996490184,0.6886730713877958,0.8765746708264489,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"مهرانیان،","boundary":[0.8013137437013168,0.6886730713877958,0.8490965045514723,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"نگین","boundary":[0.771541881754087,0.6886730713877958,0.7980040486037705,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"سلوکی،","boundary":[0.7272689371003992,0.6886730713877958,0.7682321866565409,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"پوریا","boundary":[0.6988517410535606,0.6886730713877958,0.723959242002853,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"بنیآدم","boundary":[0.6574574614382036,0.6886730713877958,0.6955420459560144,0.7079154970879795],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.909151435227471,0.7117451907966684,0.9272700916452008,0.7309876164968523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.900438470459047,0.7117451907966684,0.9053953161400232,0.7309876164968523],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.8680958220872118,0.7117451907966684,0.8966823513715992,0.7309876164968523],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.8378775361500805,0.7117451907966684,0.864339702999764,0.7309876164968523],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.8139099557681058,0.7117639822280163,0.8345532168183823,0.7310064079282],"dir":"rtl"},{"str":"حیدری،","boundary":[0.7684670723822621,0.7117639822280163,0.8106002606705597,0.7310064079282],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7407426032163051,0.7117639822280163,0.7651573772847158,0.7310064079282],"dir":"rtl"},{"str":"رایاهنر","boundary":[0.7012263831446721,0.7117639822280163,0.7374329081187591,0.7310064079282],"dir":"rtl"},{"str":"اسکن","boundary":[0.9010625660656191,0.7348361016368891,0.9272784300243223,0.7540785273370728],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8923496012971952,0.7348361016368891,0.8973064469781714,0.7540785273370728],"dir":"rtl"},{"str":"پردازش","boundary":[0.8529873205324248,0.7348361016368891,0.8885934822097474,0.7540785273370728],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ:","boundary":[0.8263096386531337,0.7348361016368891,0.849231201444977,0.7540785273370728],"dir":"rtl"},{"str":"امیر","boundary":[0.8023804148151189,0.7348548930682369,0.8230236758653955,0.7540973187684207],"dir":"rtl"},{"str":"حیدری،","boundary":[0.7569375314292751,0.7348548930682369,0.7990707197175727,0.7540973187684207],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.7343700290432159,0.7348548930682369,0.7536278363317288,0.7540973187684207],"dir":"rtl"},{"str":"سلیمانی","boundary":[0.6870952679057071,0.7348548930682369,0.7310603339456697,0.7540973187684207],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی:","boundary":[0.8797373538859412,0.7579270124771096,0.9272892057758028,0.7771694381772933],"dir":"rtl"},{"str":"هنرگستر","boundary":[0.8282188709064973,0.7579458039084573,0.8764172678851818,0.7771882296086411],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.9029260013751911,0.78101792331733,0.9272638057901704,0.8002603490175138],"dir":"rtl"},{"str":"دلارنگ","boundary":[0.8607430393776747,0.7810367147486779,0.8996127143604847,0.8002791404488616],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.89063638509457,0.8041088341575505,0.927258546197186,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8594502057655402,0.8041276255888984,0.8873440081690459,0.8233700512890821],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.9051252809392349,0.8271997449977712,0.9272771471967651,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.8770313574368078,0.8271997449977712,0.9013691618517872,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.8521429634342833,0.827218536429119,0.8737252542564218,0.8464609621293028],"dir":"rtl"},{"str":"بهار","boundary":[0.8288827341673424,0.827218536429119,0.8488332683367372,0.8464609621293028],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.7954766217505979,0.827218536429119,0.8255871501729252,0.8464609621293028],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.883818798041892,0.8502906558379917,0.9272604704385218,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.8586608819696021,0.8503094472693394,0.8804894756827207,0.8695518729695233],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8977846850914912,0.8733815666782121,0.9272640623556819,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.7621706981660697,0.87340035810956,0.7868779569175194,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7868701316694204,0.87340035810956,0.79449012735912,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.7944844829178682,0.87340035810956,0.8172982881949077,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8173047023326936,0.87340035810956,0.8249246980223931,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"96554","boundary":[0.8249190535811414,0.87340035810956,0.8642967282765982,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.864290827269835,0.87340035810956,0.8719108229595345,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8719050502355271,0.87340035810956,0.8793865005490501,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8793840631766915,0.87340035810956,0.887004058866391,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8869984144251394,0.87340035810956,0.8944798647386624,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"قطع","boundary":[0.907240535298283,0.8964724775184326,0.927268039121109,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.8764526739257601,0.8964724775184326,0.9034844162108352,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"رحلی،","boundary":[0.8399571279030387,0.8964912689497805,0.8731618363933046,0.9157336946499642],"dir":"rtl"},{"str":"بیاضی","boundary":[0.8038275725823831,0.8964912689497805,0.8366474328054926,0.9157336946499642],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64516,0.61682,0.92729,0.91573],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/72de5a96acbcf4eb9626446b2781a8ad.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/a585a646f17677c5ad870a069874a273.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.12377,0.3395,0.07968,0.08299]},"elements":[{"words":[{"str":"139","boundary":[0.3199997947475908,0.35142154672622195,0.34501749776788004,0.37387104337643634],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.2796964316868669,0.35142154672622195,0.3091142332283125,0.37387104337643634],"dir":"rtl"},{"str":"ششم:","boundary":[0.23860489937500645,0.35142154672622195,0.2758351207397297,0.37387104337643634],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینات","boundary":[0.18433103108547738,0.35142154672622195,0.2347435884278692,0.37387104337643634],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.12377130776572491,0.35142154672622195,0.18046972013834015,0.37387104337643634],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.3199997947475908,0.3857033236880674,0.3385648751552221,0.40494574938825123],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.2887462669718086,0.3856845322567196,0.3090662554776737,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.25929767756899047,0.3856845322567196,0.2849901478843608,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.22929490666146696,0.3856845322567196,0.2555415584815427,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"مورفوسیس","boundary":[0.17316863537935775,0.3856845322567196,0.22553878757401916,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.3199997947475908,0.40879423452828795,0.34053529828306356,0.4280366602284717],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.288735106372061,0.4087754430969401,0.3090550948779261,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.24929585595385922,0.4087754430969401,0.28497898728461324,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"مک","boundary":[0.22752883796348558,0.4087754430969401,0.24553973686641142,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاگین،","boundary":[0.18031565254872176,0.4087754430969401,0.22377271887603778,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"مریل","boundary":[0.15314536488747035,0.4087754430969401,0.17655953346127398,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"الام","boundary":[0.13354889112385956,0.4087754430969401,0.14938924580002255,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.3199997947475908,0.4318851453685084,0.3408123890354163,0.45112757106869217],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.2887448558614957,0.43186635393716055,0.30906484436736076,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.2493056054432939,0.43186635393716055,0.2849887367740479,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"آیزنمن","boundary":[0.21363786804322615,0.43186635393716055,0.24554948635584609,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.3199997947475908,0.454976056208729,0.34062766186718113,0.47421848190891275],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.28876692049547936,0.45495726477738113,0.30908690900134445,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"فرانک","boundary":[0.25750184727168235,0.45495726477738113,0.2850108014080315,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"گری","boundary":[0.23224040701552734,0.45495726477738113,0.2537457281842346,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2235274422471034,0.45495726477738113,0.22848428792807957,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"شرکاء،","boundary":[0.18889109820301517,0.45495726477738113,0.21977132315965558,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"LLP","boundary":[0.16235221826541188,0.4508829066325434,0.18513523568107879,0.4669182613826965],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.3199997947475908,0.47806696704894946,0.339088268798555,0.4973093927491332],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.2887403659650455,0.4780481756176016,0.30906035447091057,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.24930111554684373,0.4780481756176016,0.2849842468775977,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"گاروفالو","boundary":[0.21061616773226874,0.4780481756176016,0.24554499645939593,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.3199997947475908,0.50115787788917,0.3410586919263965,0.5204003035893539],"dir":"ltr"},{"str":"آنتوان","boundary":[0.28162041645713815,0.5011390864578222,0.3091139766628011,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"پردوک","boundary":[0.24558322472060015,0.5011390864578222,0.27786429736969037,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.3199997947475908,0.5242487887293905,0.3413357826787492,0.5434912144295743],"dir":"ltr"},{"str":"کوپ","boundary":[0.28715479110436054,0.5242299972980426,0.30910653626296936,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"هیمل","boundary":[0.25645929331595524,0.5242299972980426,0.28339867201691277,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"بلا","boundary":[0.2414040291047916,0.5242299972980426,0.25270317422850747,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.3199997947475908,0.5721791530967476,0.34456850812286405,0.5946286497469621],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.27964011555710633,0.5721791530967476,0.3090579170985519,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم:","boundary":[0.24109884442893648,0.5721791530967476,0.27577880460996906,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.20162367483913343,0.5721791530967476,0.23723753348179924,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.16940417791278822,0.5721791530967476,0.19776236389199617,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.3199997947475908,0.6064609300585933,0.33838014798698696,0.625703355758777],"dir":"ltr"},{"str":"برش","boundary":[0.28744047680134643,0.6064421386272454,0.30908434334623003,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.25483613160784474,0.6064421386272454,0.28368435771389866,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.3199997947475908,0.6295518408988137,0.34062766186718113,0.6487942665989974],"dir":"ltr"},{"str":"اتصال","boundary":[0.2824660563828368,0.6295330494674659,0.30906676860869653,0.6487754751676497],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.24722934904198435,0.6295330494674659,0.27870993729538895,0.6487754751676497],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.3199997947475908,0.6526427517390342,0.3403505711148284,0.6718851774392179],"dir":"ltr"},{"str":"جاسازی","boundary":[0.2714259141429172,0.6526239603076863,0.3090794686015127,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.2447790201249987,0.6526239603076863,0.26766979505546945,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.3199997947475908,0.6757336625792547,0.34244414568816,0.6949760882794385],"dir":"ltr"},{"str":"الگو","boundary":[0.29206237620714076,0.6757148711479068,0.3090726696154596,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.2620596052996172,0.6757148711479068,0.28830625711969293,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.3199997947475908,0.6988245734194752,0.3413511766094355,0.718066999119659],"dir":"ltr"},{"str":"نهایی","boundary":[0.28396696462474724,0.6988057819881274,0.30907446557403967,0.7180482076883111],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.25396419371722373,0.6988057819881274,0.28021084553729947,0.7180482076883111],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.3199997947475908,0.7219154842596959,0.3425211153415913,0.7411579099598796],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.29485727260598715,0.721896692828348,0.3090812645600927,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.28280382487864447,0.721896692828348,0.2911011535185394,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.25926650485935077,0.721896692828348,0.27904770579119675,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.22930991574388604,0.721896692828348,0.255510385771903,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.3199997947475908,0.7698458486270529,0.34649018380353236,0.7922953452772673],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.27965692059810554,0.7698458486270529,0.3090747221395511,0.7922953452772673],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم:","boundary":[0.23520694574152562,0.7698458486270529,0.2757956096509683,0.7922953452772673],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.19573177615172255,0.7698458486270529,0.23134563479438838,0.7922953452772673],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.13951827259572458,0.7698458486270529,0.19187046520458534,0.7922953452772673],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.3199997947475908,0.8041276255888984,0.34179760059933706,0.8233700512890821],"dir":"ltr"},{"str":"اشیاء","boundary":[0.28588415040896537,0.8041088341575505,0.30908280395316134,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":"نامتعارف","boundary":[0.2420730236758654,0.8041088341575505,0.2821280313215176,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.3199997947475908,0.827218536429119,0.3416128734311019,0.8464609621293028],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.29320550384335137,0.8271997449977712,0.3090612524502006,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.26980672920023396,0.8271997449977712,0.2894493847559036,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.2374640808283987,0.8271997449977712,0.26605061011278613,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.22148518077605933,0.8271997449977712,0.2337079617409509,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.3199997947475908,0.8503094472693394,0.34278281216325773,0.8695518729695233],"dir":"ltr"},{"str":"احجام","boundary":[0.28083353003355876,0.8502906558379917,0.30906599891216224,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.24849088166172348,0.8502906558379917,0.27707741094611094,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.2325119816093841,0.8502906558379917,0.24473476257427568,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.3199997947475908,0.87340035810956,0.33828778440286944,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.2932047341468171,0.8733815666782121,0.3090604827536664,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2698059595036997,0.8733815666782121,0.28944861505936925,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.23906427992323562,0.8733815666782121,0.2660498404162519,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.3199997947475908,0.8964912689497805,0.3380722693732618,0.9157336946499642],"dir":"ltr"},{"str":"پوشاندن","boundary":[0.27020402089469525,0.8964724775184326,0.3090736958775054,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.2485139725577529,0.8964724775184326,0.2664479018072474,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.23507507106864667,0.8964724775184326,0.2447578534703051,0.9157149032186164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12377,0.35142,0.34649,0.91573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"70","boundary":[0.6109087806980634,0.3407993594276661,0.6249018636918751,0.36004178512784984],"dir":"ltr"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.5624920464691454,0.33950271057627857,0.6000070555515645,0.3587451362764623],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.6109087806980634,0.36389027026788656,0.6246863486622675,0.3831326959680703],"dir":"ltr"},{"str":"رصدخانه","boundary":[0.5589441302942293,0.36259362141649903,0.5999997434344886,0.3818360471166828],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.6109087806980634,0.38698118110810714,0.6268722868197165,0.4062236068082909],"dir":"ltr"},{"str":"موزهی","boundary":[0.5696196929423959,0.3856845322567196,0.5999919181863896,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5402942549850679,0.3856845322567196,0.5658635738549481,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"پیرانسی","boundary":[0.4993002175675537,0.3856845322567196,0.5365381358976201,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.6109087806980634,0.4100720919483276,0.6280576194825587,0.42931451764851136],"dir":"ltr"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5714944171344711,0.4087754430969401,0.6000193706961136,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.5341795291509733,0.4087754430969401,0.5677382980470234,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.49998960909678675,0.4087754430969401,0.5304234100635256,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.6109087806980634,0.4331630027885482,0.6271493775720692,0.45240542848873194],"dir":"ltr"},{"str":"پروژهی","boundary":[0.5661549039931856,0.43186635393716055,0.6000061575722745,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5294095914450796,0.43186635393716055,0.5623987849057379,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5224669287055757,0.43186635393716055,0.5256534723576317,0.45110877963734436],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت","boundary":[0.48812306934452643,0.43186635393716055,0.5187108096181279,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.6109087806980634,0.45625391362876866,0.6269646504038341,0.4754963393289524],"dir":"ltr"},{"str":"میدان","boundary":[0.5722984934473168,0.45495726477738113,0.5999767808212149,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5653558307078129,0.45495726477738113,0.568542374359869,0.4741996904775649],"dir":"ltr"},{"str":"موزه","boundary":[0.5411719655996962,0.45495726477738113,0.5615997116203651,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5274559733582372,0.45495726477738113,0.5374158465122484,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"شهری","boundary":[0.49415890128385376,0.45495726477738113,0.5236998542707895,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.6109087806980634,0.5041842779961258,0.6307002442503669,0.5266337746463402],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5705502560523804,0.5029064205760861,0.599968057593826,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم:","boundary":[0.5247533122607527,0.5029064205760861,0.5666889451052431,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.47487954249238007,0.5029064205760861,0.5208920013136155,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4379007553288657,0.5029064205760861,0.4710182315452428,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41945626071161013,0.5029064205760861,0.4340394443817285,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.39066704467318686,0.5029064205760861,0.4155949497644729,0.5253559172263005],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.6109087806980634,0.5384660549579713,0.62813458913599,0.557708480658155],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.5921469145431595,0.5371694061065837,0.5991973347974672,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"رک","boundary":[0.581372702455845,0.5371694061065837,0.591378757401915,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5701836815328752,0.5371694061065837,0.5806060847076693,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5642515727465851,0.5371694061065837,0.5670286378423867,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5588467636826387,0.5371694061065837,0.5634803368192035,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5519625978797427,0.5371694061065837,0.5580739883621885,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.5351905841598512,0.5371694061065837,0.551186743773155,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"«م","boundary":[0.5236608563130509,0.5371694061065837,0.5320828757915046,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5107703981672016,0.5371694061065837,0.5228880809926006,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5005176209193255,0.5371694061065837,0.5076326956825156,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.493902848903439,0.5371694061065837,0.49975254256421836,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"اگ","boundary":[0.48530841740129926,0.5371694061065837,0.4931285341899201,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4805732443222052,0.5371694061065837,0.48454487843926064,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ن»،","boundary":[0.46315332837698625,0.5371694061065837,0.4798004690017549,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"«م","boundary":[0.45162803645282784,0.5371694061065837,0.46005005593128145,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.44319216243675663,0.5371694061065837,0.4508583399185148,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4341610564341499,0.5371694061065837,0.442428623474718,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"الام»","boundary":[0.41303213183704324,0.5371694061065837,0.4309755390441395,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40688775716948644,0.5371694061065837,0.41023837501667676,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"«ب","boundary":[0.39853744830204946,0.5371694061065837,0.4044979782637699,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"رای»","boundary":[0.3764163699058918,0.5371694061065837,0.3977677517677364,0.5564118318067676],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.6109087806980634,0.5615569657981918,0.62813458913599,0.5807993914983757],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.569232279020125,0.5602603169468043,0.5999585646699028,0.5795027426469881],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.5297930286019232,0.5602603169468043,0.5654761599326772,0.5795027426469881],"dir":"rtl"},{"str":"کالاس","boundary":[0.4959109871614618,0.5602603169468043,0.5260369095144753,0.5795027426469881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4871980223930378,0.5602603169468043,0.49215486807401393,0.5795027426469881],"dir":"rtl"},{"str":"شورتریج","boundary":[0.443925683233957,0.5602603169468043,0.48344190330559,0.5795027426469881],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.6109087806980634,0.5846478766384123,0.6271339836413831,0.6038903023385961],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5692526759782843,0.5833512277870249,0.5999789616280621,0.6025936534872086],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.5298134255600825,0.5833512277870249,0.5654965568908364,0.6025936534872086],"dir":"rtl"},{"str":"روتو","boundary":[0.5072151353126507,0.5833512277870249,0.5260573064726347,0.6025936534872086],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.6109087806980634,0.6077387874786329,0.6236857431676605,0.6269812131788166],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5692647345573218,0.6064421386272454,0.5999910202070996,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.5298254841391201,0.6064421386272454,0.5655086154698741,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"انریک","boundary":[0.49905301669728347,0.6064421386272454,0.5260693650516722,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"میرالز","boundary":[0.46928115475005383,0.6064421386272454,0.4952968976098357,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4605681899816299,0.6064421386272454,0.46552503566260606,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"بندیت","boundary":[0.42748663293685407,0.6064421386272454,0.45681207089418213,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"تاگلیابو","boundary":[0.39094144148766946,0.6064421386272454,0.4237305138494063,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"3XN","boundary":[0.5768449625927484,0.6254586913226281,0.6,0.6414940460727813],"dir":"ltr"},{"str":"97","boundary":[0.6109087806980634,0.6308296983188534,0.6268722868197165,0.6500721240190371],"dir":"ltr"},{"str":"101","boundary":[0.6109087806980634,0.6539206091590739,0.6270108321958929,0.6731630348592577],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.5787108352746789,0.6526239603076863,0.6000314292751511,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"بیک","boundary":[0.5546655155427387,0.6526239603076863,0.5749547161872312,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"بیارک","boundary":[0.5230002001210988,0.6526239603076863,0.5509093964552909,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"انگلز","boundary":[0.4986162139140608,0.6526239603076863,0.519244081033651,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.6109087806980634,0.6770115199992944,0.630197375847949,0.6962539456994782],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5692622971849632,0.6757148711479068,0.599988582834741,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.5298230467667614,0.6757148711479068,0.5655061780975154,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"هنینگ","boundary":[0.49272367381287135,0.6757148711479068,0.5260669276793136,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"لارسن","boundary":[0.4593496320850566,0.6757148711479068,0.4889675547254236,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.6109087806980634,0.7249418843666516,0.632927232889646,0.747391381016866],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5705854055274473,0.7236640269466119,0.6000032070688929,0.7461135235968263],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.5312179934524481,0.7236640269466119,0.56672409458031,0.7461135235968263],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.496214760727004,0.7236640269466119,0.5273566825053109,0.7461135235968263],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.45767348959883414,0.7236640269466119,0.4923534497798667,0.7461135235968263],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.41950936977247766,0.7236640269466119,0.45381217865169693,0.7461135235968263],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.6109087806980634,0.7592235009749495,0.629073618907852,0.7784659266751333],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.5794174166931784,0.7579270124771096,0.5999683141593374,0.7771694381772933],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.5494146457856549,0.7579270124771096,0.5756612976057306,0.7771694381772933],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتری","boundary":[0.49707528145236607,0.7579270124771096,0.5456585266982071,0.7771694381772933],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.6109087806980634,0.7823145721687176,0.6311671934811836,0.8015569978689013],"dir":"ltr"},{"str":"کد","boundary":[0.5869486407159203,0.78101792331733,0.60000269393787,0.8002603490175138],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.5530512053447727,0.78101792331733,0.5831925216284726,0.8002603490175138],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.6109087806980634,0.8054054830089381,0.6323525261440256,0.8246479087091219],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5759122186759167,0.8041088341575505,0.5999729323385433,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.5459094477683931,0.8041088341575505,0.5721560995884688,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.5171535852464568,0.8041088341575505,0.5421533286809453,0.8233512598577343],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4882453228107265,0.8041088341575505,0.492571017333566,0.8233512598577343],"dir":"ltr"},{"str":"RP","boundary":[0.49257486581623755,0.8000344760127127,0.5090720282016811,0.8160698307628659],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5090717716361696,0.8041088341575505,0.513397466159009,0.8233512598577343],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.6109087806980634,0.8284963938491586,0.631967677876869,0.8477388195493424],"dir":"ltr"},{"str":"چاپگر","boundary":[0.5728213739596268,0.8271997449977712,0.5999916616208782,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5548566568487597,0.8271997449977712,0.5690652548721791,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.5259314610892745,0.8271997449977712,0.551100537761312,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.6109087806980634,0.851587304689379,0.631259557065301,0.8708297303895629],"dir":"ltr"},{"str":"حکاکی","boundary":[0.5666357077616199,0.8502906558379917,0.6000251434201209,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.526780821214889,0.8502906558379917,0.562879588674172,0.8695330815381754],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.6109087806980634,0.8746780551760521,0.6335378588068677,0.8939204808762359],"dir":"ltr"},{"str":"برش","boundary":[0.5783531829517349,0.8733815666782121,0.5999970494966185,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"لیزری","boundary":[0.5467802311142127,0.8733815666782121,0.5745970638642871,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.6109087806980634,0.8977691263698202,0.6331530105397112,0.917011552070004],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.596084682012705,0.8964724775184326,0.5989171652589772,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"رزک","boundary":[0.581829902197227,0.8964724775184326,0.5950071068646667,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.5657147797804738,0.8964724775184326,0.5807461694769143,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"CNC","boundary":[0.5427978212456769,0.8923981193735949,0.5658374041727815,0.9084334741237481],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.536410490760332,0.8964724775184326,0.5383771974836055,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.5157240737416454,0.8964724775184326,0.53255675229113,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5073307447702309,0.8964724775184326,0.5122798667911864,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.48601902614731957,0.8964724775184326,0.5042904167650167,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.48077618764175245,0.8964724775184326,0.4835640284890344,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4760410145626584,0.8964724775184326,0.4797047700659886,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4713058414835644,0.8964724775184326,0.4749695969868946,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"رل","boundary":[0.4585111467646959,0.8964724775184326,0.4702282663355261,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.45329186379450126,0.8964724775184326,0.45563482004495026,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ددی","boundary":[0.4324363900118133,0.8964724775184326,0.4522127492533943,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.42684355148243547,0.8964724775184326,0.42962985293664885,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.4193405496659517,0.8964724775184326,0.4257598187621227,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.41460537658685764,0.8964724775184326,0.41826913209018785,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.40987020350776365,0.8964724775184326,0.41353395901109385,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.40192693527365275,0.8964724775184326,0.4087926283597253,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.38725805872271424,0.8964724775184326,0.4008508995186831,0.9157149032186164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37642,0.3395,0.63354,0.91701],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8264634496772405,0.41232314131196457,0.8909319485637462,0.44279031533725555],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.9018176383657803,0.48996701176754504,0.9079957358812,0.5124165084177594],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8614906712780042,0.48996701176754504,0.8909084728194497,0.5124165084177594],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.8330786065413942,0.48996701176754504,0.8576293603308669,0.5124165084177594],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.800517877484837,0.48996701176754504,0.829217295594257,0.5124165084177594],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7637007265935284,0.48996701176754504,0.7966565665376998,0.5124165084177594],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.9018176383657803,0.5242487887293905,0.9092990886793034,0.5434912144295743],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.8711912849827075,0.5242299972980426,0.8909109101918083,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8417426955798893,0.5242299972980426,0.8674351658952597,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.9018176383657803,0.5721791530967476,0.9192743557640007,0.5946286497469621],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.861500805615706,0.5721791530967476,0.8909186071571517,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.8308437926540163,0.5721791530967476,0.8576394946685688,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7855676768506071,0.5721791530967476,0.826982481706879,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7748458041276259,0.5721791530967476,0.7817063659034698,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7251157110456584,0.5721791530967476,0.7709844931804887,0.5946286497469621],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.9018176383657803,0.6064609300585933,0.9159954485278272,0.625703355758777],"dir":"ltr"},{"str":"مروری","boundary":[0.8603499810141522,0.6064421386272454,0.8908915394956949,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8482965332868094,0.6064421386272454,0.8565938619267043,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.8121977658275263,0.6064421386272454,0.8445404141993617,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7861666290370583,0.6064421386272454,0.8084416467400786,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.762475369710902,0.6064421386272454,0.7824105099496105,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7479742870044437,0.6064421386272454,0.7587192506234541,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7290243583296558,0.6064421386272454,0.7442181679169959,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6998374657485043,0.6064421386272454,0.7252682392422081,0.6256845643274291],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.9018176383657803,0.6295518408988137,0.9159954485278272,0.6487942665989974],"dir":"ltr"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.8590384181196826,0.6295330494674659,0.8909038546402438,0.6487754751676497],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.9018176383657803,0.6526427517390342,0.9191512043185108,0.6718851774392179],"dir":"ltr"},{"str":"ایده","boundary":[0.873108727332437,0.6526239603076863,0.8909041112057552,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8596698258433308,0.6526239603076863,0.8693526082449893,0.6718663860078701],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.9018176383657803,0.6757336625792547,0.919228173971942,0.6949760882794385],"dir":"ltr"},{"str":"گزینه","boundary":[0.8648253815129155,0.6757148711479068,0.8909180940261288,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8513864800238093,0.6757148711479068,0.8610692624254678,0.6949572968480906],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.9018176383657803,0.6988245734194752,0.9148716915877301,0.718066999119659],"dir":"ltr"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8652049701870875,0.6988057819881274,0.8908974405024579,0.7180482076883111],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.8352483810716228,0.6988057819881274,0.8614488510996398,0.7180482076883111],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.9018176383657803,0.7219154842596959,0.9173347204975318,0.7411579099598796],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.8543117117024661,0.721896692828348,0.8909184788743959,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"دستی","boundary":[0.8225078509046501,0.721896692828348,0.8505555926150183,0.7411391185285318],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.9018176383657803,0.7450063950999163,0.9176733869726297,0.7642488208001],"dir":"ltr"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.8574448897281431,0.7449876036685684,0.8909266889707618,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.9018176383657803,0.7929367594672735,0.9203160117404378,0.8153862561174878],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8614788692644779,0.7929367594672735,0.8908966708059235,0.8153862561174878],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.8267270707402427,0.7929367594672735,0.8576175583173407,0.8153862561174878],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.7768533009718701,0.7929367594672735,0.8228657597931056,0.8153862561174878],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.7398745138083558,0.7929367594672735,0.7729919900247328,0.8153862561174878],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.9018176383657803,0.827218536429119,0.9169652661610616,0.8464609621293028],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.8634431348200449,0.8271997449977712,0.8909059071643353,0.8464421706979549],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.9018176383657803,0.8503094472693394,0.917873508071551,0.8695518729695233],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.8531661466938968,0.850290495484444,0.8908966708059236,0.8695329211846278],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8394501544524379,0.850290495484444,0.849410027606449,0.8695329211846278],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.7974401176096304,0.850290495484444,0.8356940353649901,0.8695329211846278],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.9018176383657803,0.87340035810956,0.9181352048932175,0.8926427838097437],"dir":"ltr"},{"str":"مجتمع","boundary":[0.8579217167311501,0.8733815666782121,0.8908955162611221,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"قضایی","boundary":[0.8244245235578452,0.8733815666782121,0.8541655976437024,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.9018176383657803,0.8964912689497805,0.916872902576944,0.9157336946499642],"dir":"ltr"},{"str":"کلیسای","boundary":[0.8544133116449955,0.8964724775184326,0.8908969273714352,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.8182837563243399,0.8964724775184326,0.8506571925575477,0.9157149032186164],"dir":"rtl"},{"str":"الحاقی","boundary":[0.7842785634383884,0.8964724775184326,0.8145276372368921,0.9157149032186164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69984,0.41232,0.92032,0.91573],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/5475184c736252073cdf4de6bb5e5427.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/7f78e4589e4d3c3c571d39ab52e79e86.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.4794,0.38568,0.072,0.08299]},"elements":[{"words":[{"str":"192","boundary":[0.9018176383657803,0.38698118110810714,0.9220760511489005,0.4062236068082909],"dir":"ltr"},{"str":"قاب","boundary":[0.8729423445982698,0.3856845322567196,0.8908762738477644,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8495435699551523,0.3856845322567196,0.869186225510822,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.8246823718968402,0.3856845322567196,0.8457874508677046,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8087034718445008,0.3856845322567196,0.8209262528093924,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7758374298293327,0.3856845322567196,0.804947352757053,0.40492695795690337],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.9018176383657803,0.4100720919483276,0.9232613838117425,0.42931451764851136],"dir":"ltr"},{"str":"پلاستیک","boundary":[0.8483035888383741,0.4087754430969401,0.8908985950472595,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"شفاف","boundary":[0.81756190925791,0.4087754430969401,0.8445474697509263,0.42801786879712383],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.9018176383657803,0.4331630027885482,0.9223531419012532,0.45240542848873194],"dir":"ltr"},{"str":"احجام","boundary":[0.8626758756580906,0.43186635393716055,0.8909083445366941,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.8264539567533175,0.43186635393716055,0.8589197565706428,0.45110877963734436],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.9018176383657803,0.45625391362876866,0.922168414733018,0.4754963393289524],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.87504194846112,0.45495726477738113,0.8908976970679693,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8516431738180026,0.45495726477738113,0.8712858293736722,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"برش","boundary":[0.8262431881856713,0.45495726477738113,0.8478870547305548,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"خورده","boundary":[0.7933463583091306,0.45495726477738113,0.8224870690982236,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7846333935407066,0.45495726477738113,0.7895902392216828,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"کنده","boundary":[0.7582635902751409,0.45495726477738113,0.7808772744532589,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.7303236060795762,0.45495726477738113,0.7545074711876929,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.70663234675342,0.45495726477738113,0.7265674869921285,0.4741996904775649],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.9018176383657803,0.47934482446898913,0.9230766566435074,0.49858725016917294],"dir":"ltr"},{"str":"برش","boundary":[0.8692687113227492,0.4780481756176016,0.8909125778676328,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8605557465543252,0.4780481756176016,0.8655125922353014,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"کنده","boundary":[0.8341859432887595,0.4780481756176016,0.8567996274668775,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.8062459590931949,0.4780481756176016,0.8304298242013115,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"چوب","boundary":[0.7784907020658656,0.4780481756176016,0.8024898400057471,0.4972906013177854],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.9018176383657803,0.5024357353092097,0.9233383534651738,0.5216781610093935],"dir":"ltr"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8651720015188678,0.5011390864578222,0.8908644718342381,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.8351692306113444,0.5011390864578222,0.8614158824314201,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8253017210414507,0.5011390864578222,0.8314131115238965,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"گچ","boundary":[0.807183064623721,0.5011390864578222,0.821545601954003,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"وسیمان","boundary":[0.767020299463265,0.5011390864578222,0.8034269455362733,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.7275810490450632,0.5011390864578222,0.7632641803758172,0.520381512158006],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.9018176383657803,0.5255266461494302,0.9220760511489005,0.544769071849614],"dir":"ltr"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8652004802906373,0.5242299972980426,0.8908929506060077,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.8351977093831139,0.5242299972980426,0.8614443612031897,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8253301998132203,0.5242299972980426,0.8314415902956661,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"گچ","boundary":[0.8072115433954906,0.5242299972980426,0.8215740807257725,0.5434724229982264],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.9018176383657803,0.5486175569896508,0.9201056280210589,0.5678599826898345],"dir":"ltr"},{"str":"پوشاندن","boundary":[0.8520255847128007,0.5473209081382632,0.8908952596956107,0.5665633338384469],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8237007522500795,0.5473209081382632,0.8482694656253528,0.5665633338384469],"dir":"rtl"},{"str":"استایروفوم","boundary":[0.7715153272236533,0.5473209081382632,0.8199446331626318,0.5665633338384469],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.9018176383657803,0.5717084678298713,0.9222915661785082,0.590950893530055],"dir":"ltr"},{"str":"روکش","boundary":[0.8608483595201198,0.5704118189784837,0.890943494011761,0.5896542446786676],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.8312612247411254,0.5704118189784837,0.857092240432672,0.5896542446786676],"dir":"rtl"},{"str":"نئوپان","boundary":[0.7990109399534077,0.5704118189784837,0.8275051056536776,0.5896542446786676],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.9018176383657803,0.5947993786700918,0.9234768988413502,0.6140418043702756],"dir":"ltr"},{"str":"قالب","boundary":[0.8695641465091697,0.5935027298187043,0.8909001344403279,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.8395613756016462,0.5935027298187043,0.865808027421722,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8296938660317527,0.5935027298187043,0.8358052565141985,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"گچ","boundary":[0.8115752096140229,0.5935027298187043,0.8259377469443049,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8028622448455989,0.5935027298187043,0.8078190905265751,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"رزین","boundary":[0.7764462597879743,0.5935027298187043,0.7991061257581511,0.6127451555188881],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.9018176383657803,0.6178902895103123,0.9225686569308609,0.6371327152104961],"dir":"ltr"},{"str":"قالب","boundary":[0.8695701757986883,0.6165936406589247,0.8909061637298467,0.6358360663591086],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.839567404891165,0.6165936406589247,0.8658140567112408,0.6358360663591086],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.8149986915158917,0.6165936406589247,0.8358112858037171,0.6358360663591086],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.9018176383657803,0.6409812003505329,0.9230920505741936,0.6602236260507166],"dir":"ltr"},{"str":"قالب","boundary":[0.8695724848882914,0.6396845514991453,0.8909084728194497,0.658926977199329],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8461737102451741,0.6396845514991453,0.8658163658008436,0.658926977199329],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8187417257622562,0.6396845514991453,0.8424175911577263,0.658926977199329],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.7934187097833562,0.6396845514991453,0.8149856066748083,0.658926977199329],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.9018176383657803,0.6640721111907534,0.9223839297626257,0.6833145368909371],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.8720040845229421,0.6627754623393658,0.8908924374749849,0.6820178880395495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8632911197545181,0.6627754623393658,0.8682479654354943,0.6820178880395495],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.8306867745610165,0.6627754623393658,0.8595350006670703,0.6820178880395495],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.8076728481850556,0.6627754623393658,0.8269306554735686,0.6820178880395495],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.7716356564485176,0.6627754623393658,0.8039167290976078,0.6820178880395495],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.9018176383657803,0.7120024755581105,0.9268712605576708,0.7344519722083249],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8614759187610964,0.7107246181380709,0.890893720302542,0.7331741147882852],"dir":"rtl"},{"str":"نهم:","boundary":[0.8324711876930656,0.7107246181380709,0.8576146078139593,0.7331741147882852],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7790055007645653,0.7107246181380709,0.8286098767459283,0.7331741147882852],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.7341963341919727,0.7107246181380709,0.775144189817428,0.7331741147882852],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.6947211646021696,0.7107246181380709,0.7303350232448355,0.7331741147882852],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.9018176383657803,0.746284252519956,0.9235538684947815,0.7655266782201398],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.869414825381513,0.7449876036685684,0.890904752619534,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشی","boundary":[0.8265273344895887,0.7449876036685684,0.8656587062940653,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"الف:","boundary":[0.804344680370686,0.7449876036685684,0.8227712154021409,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.7782673617881591,0.7449876036685684,0.8005885612832382,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"مسکونی","boundary":[0.736164961361234,0.7449876036685684,0.7745112427007114,0.7642300293687523],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.9018176383657803,0.7693751633601765,0.9254473219691915,0.7886175890603603],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.8693663344998512,0.768078514508789,0.8908562617378721,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشی","boundary":[0.8264788436079269,0.768078514508789,0.8656102154124035,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"ب:","boundary":[0.8097918227440194,0.768078514508789,0.8227227245204791,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"کارگاه","boundary":[0.7776339015404193,0.768078514508789,0.8060357036565716,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمه","boundary":[0.7383639843597665,0.768078514508789,0.7738777824529716,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7083612134522429,0.768078514508789,0.7346078652723187,0.7873209402089727],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.9018176383657803,0.792466074200397,0.9243543528904671,0.8117084999005808],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.8693875011545448,0.7911694253490095,0.8908774283925657,0.8104118510491932],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایشی","boundary":[0.8265000102626204,0.7911694253490095,0.865631382067097,0.8104118510491932],"dir":"rtl"},{"str":"ج:","boundary":[0.8122606243778285,0.7911694253490095,0.8227438911751727,0.8104118510491932],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.765647802259829,0.7911694253490095,0.8085045052903808,0.8104118510491932],"dir":"rtl"},{"str":"اداری","boundary":[0.7366610307775987,0.7911694253490095,0.7618916831723812,0.8104118510491932],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.9018176383657803,0.8403964385677541,0.9280027144631111,0.8628459352179685],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8614860530987982,0.8391185811477145,0.8909038546402438,0.8615680777979289],"dir":"rtl"},{"str":"دهم:","boundary":[0.8282428597818167,0.8391185811477145,0.857624742151661,0.8615680777979289],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7992920074711877,0.8391185811477145,0.8243815488346795,0.8615680777979289],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7885701347482066,0.8391185811477145,0.7954306965240503,0.8615680777979289],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.7455569267556778,0.8391185811477145,0.7847088238010693,0.8615680777979289],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.9018176383657803,0.8746780551760521,0.9234768988413502,0.8939204808762359],"dir":"ltr"},{"str":"لوازم","boundary":[0.8693886556993463,0.8733815666782121,0.8909093707987397,0.8926239923783958],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.9018176383657803,0.8977689660162727,0.9255396855533091,0.9170113917164564],"dir":"ltr"},{"str":"مصالح","boundary":[0.8620524214652969,0.8964724775184326,0.8909006475713508,0.9157149032186164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69472,0.38568,0.928,0.91701],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"244","boundary":[0.6109087806980634,0.38821033865466575,0.6377404018842171,0.41065983530488015],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5705759126035241,0.38821033865466575,0.5999937141449698,0.41065983530488015],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم:","boundary":[0.5208099003499553,0.38821033865466575,0.566714601656387,0.41065983530488015],"dir":"rtl"},{"str":"ضمائم","boundary":[0.47939509549368337,0.38821033865466575,0.5169485894028182,0.41065983530488015],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.6109087806980634,0.42249211561651123,0.6336302223909853,0.44173454131669504],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5734004423189417,0.4224733241851634,0.6000011545448014,0.4417157498853472],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5508021520715098,0.4224733241851634,0.5696443232314938,0.4417157498853472],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5274033774283925,0.4224733241851634,0.5470460329840622,0.4417157498853472],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.4979547880255744,0.4224733241851634,0.5236472583409447,0.4417157498853472],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.6109087806980634,0.44558302645673176,0.631967677876869,0.4648254521569155],"dir":"ltr"},{"str":"عکسبرداری","boundary":[0.5457131751521433,0.4455642350253839,0.6000075686825874,0.46480666072556764],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5348296661569566,0.4455642350253839,0.5419570560646956,0.46480666072556764],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5053810767541385,0.4455642350253839,0.5310735470695088,0.46480666072556764],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.6109087806980634,0.46867393729695234,0.6349541004300039,0.4879163629971361],"dir":"ltr"},{"str":"رسانه","boundary":[0.5748064213216203,0.46865514586560447,0.5999908919243441,0.4878975715657882],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.551407646678503,0.46865514586560447,0.5710503022341725,0.4878975715657882],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5047948245605033,0.46865514586560447,0.5476515275910552,0.4878975715657882],"dir":"rtl"},{"str":"259","boundary":[0.6109087806980634,0.5166043016643095,0.6380277552570273,0.5390537983145238],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5593031937274864,0.5148557589773933,0.6000201403926478,0.5340981846775771],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5224963054566353,0.5148557589773933,0.5559934986299402,0.5340981846775771],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.6109087806980634,0.5704832539783715,0.6383689873872395,0.5929327506285859],"dir":"ltr"},{"str":"عناوین","boundary":[0.5570803101363903,0.5666346084847872,0.6000216797857165,0.5890841051350016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5463584374134092,0.5666346084847872,0.553218999189253,0.5890841051350016],"dir":"rtl"},{"str":"اسامی","boundary":[0.5044228045689186,0.5666346084847872,0.5424971264662719,0.5890841051350016],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.6109087806980634,0.6243618855853386,0.6395004412926797,0.6468113822355529],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.5684564249135374,0.6205134004453018,0.600011417165259,0.6429628970955162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4794,0.38821,0.6395,0.64681],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/df359d2e4576f011b8040572181b43f6.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/6484f996fb1d927c13a91b9ff4a26c95.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.36526,0.32264,0.05659,0.24322]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8839768423969376,0.3226384532617515,0.9272645754867048,0.34829502086199654],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9090826756704055,0.35812867585452396,0.9272718876037805,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.87950157018093,0.35812867585452396,0.9062421106105233,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8641157473300477,0.35812867585452396,0.8760584610174362,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.8290549213290325,0.35812867585452396,0.8608043585349082,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7984586826900381,0.35812867585452396,0.8256705339641424,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7732627721099736,0.35812867585452396,0.7950155735265443,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"معماري","boundary":[0.7377131387442755,0.35812867585452396,0.7698992210671072,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7223813116074509,0.35812867585452396,0.7343251300787141,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6965479463094033,0.35812867585452396,0.7190696164858735,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.6664239129319279,0.35812867585452396,0.6937712307960714,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6587782130950093,0.35812867585452396,0.6629808037684342,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"حصول","boundary":[0.6276549833538209,0.35812867585452396,0.6555936412803645,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6035545013563762,0.35812867585452396,0.6242768701060127,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5785247183016762,0.35812867585452396,0.6001948615059369,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5562331308176229,0.35812867585452396,0.5750799201568128,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.543384851579085,0.35812867585452396,0.5527900216541292,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5225047721185128,0.35812867585452396,0.540097084389528,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.4956804359101523,0.35812867585452396,0.5190616629550189,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.47942629814673704,0.35812867585452396,0.49231265586354817,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.44659888133805753,0.35812867585452396,0.4761060539198078,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"،در","boundary":[0.4309625343517936,0.35812867585452396,0.4432187169671904,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.41005339128293017,0.35812867585452396,0.42764711466425837,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.3918486571361131,0.35812867585452396,0.40661028211943634,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.3654524276228692,0.35812867585452396,0.38840554797261934,0.3757675660796924],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.9050034336268475,0.3792953441247262,0.9272789431553455,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتي","boundary":[0.8602675549503578,0.3792953441247262,0.901558635481984,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8449722733030054,0.3792953441247262,0.8568730052031486,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8137188609766085,0.3792953441247262,0.8416725249125113,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"جزئي","boundary":[0.7831166659973116,0.3792953441247262,0.8103472870762819,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"لاینفک","boundary":[0.7451342350755841,0.3792953441247262,0.7797473599408872,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7355846228756248,0.3792953441247262,0.7416911259120903,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندطراحي","boundary":[0.6719764006146874,0.3792953441247262,0.7323665089643988,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6566330972760193,0.3792953441247262,0.6685349339600372,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.6283999514294341,0.3792953441247262,0.653333042559087,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6064310533215823,0.3792953441247262,0.6250332252337312,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.596122965576016,0.3792953441247262,0.6002950503381532,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5545343007863687,0.3792953441247262,0.5929615100419741,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5434484301823818,0.3792953441247262,0.5511432559189663,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.5154396147613606,0.3792953441247262,0.5402000954423702,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.4749178990363399,0.3792953441247262,0.5120738446855019,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.46536828683638054,0.3792953441247262,0.4714747898728461,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.433296625863923,0.3792953441247262,0.4621501729251547,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42222840986239324,0.3792953441247262,0.4299232355989778,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات","boundary":[0.3763955880994653,0.3792953441247262,0.4189800751223817,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3652576531993869,0.3792953441247262,0.3729524789359715,0.39693423434989467],"dir":"rtl"},{"str":"مامنتقل","boundary":[0.8886656949725098,0.4004620123949283,0.9272634209419033,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8681017449183684,0.4004620123949283,0.8852236224997689,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.8350149064562146,0.4004620123949283,0.8647568785213616,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.8029657690294639,0.4004620123949283,0.8315717972927208,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.783814220411833,0.4004620123949283,0.79952265986597,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.7558619665087435,0.4004620123949283,0.7804754928623473,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7304704488624353,0.4004620123949283,0.7524917642470828,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.716577595673279,0.4004620123949283,0.7277112560421176,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7053999711498012,0.4004620123949283,0.7131344865097855,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6741321076846126,0.4004620123949283,0.702134881620673,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.6420737933723997,0.4004620123949283,0.6707546104822405,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6179071012105438,0.4004620123949283,0.6386306842089059,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.5866369136195235,0.4004620123949283,0.6145472644985169,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5789904109954658,0.4004620123949283,0.5831938044560298,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5440532432913243,0.4004620123949283,0.5758052308576471,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.5017089625943267,0.4004620123949283,0.5406685840662554,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.47671707637312366,0.4004620123949283,0.49831269691402996,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.4398630350132789,0.4004620123949283,0.47335438880963854,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.42020973556896396,0.4004620123949283,0.43647502078180644,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39484896279608317,0.4004620123949283,0.4168690540942724,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3820773294007669,0.4004620123949283,0.39148459067538305,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3654524276228692,0.4004620123949283,0.3787888311901561,0.41810090262009675],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.9005299360638745,0.42162868066513043,0.9272704764934678,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.8711801859780828,0.42162868066513043,0.8970868269003808,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیمي","boundary":[0.8228567800002053,0.42162868066513043,0.8678034656869286,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8099704966802491,0.42162868066513043,0.8194136708367116,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.7849183244757789,0.42162868066513043,0.8066741669317844,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.7475714477129087,0.42162868066513043,0.7815521700310959,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7168146622058477,0.42162868066513043,0.7447546464014121,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.696531578407561,0.42162868066513043,0.7133715530423539,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6837535789254671,0.42162868066513043,0.6931827977955891,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6628298149649531,0.42162868066513043,0.6804574049937911,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6374763959729477,0.42162868066513043,0.659955383257561,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6220629535251937,0.42162868066513043,0.6340332868094539,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6012319486232005,0.42162868066513043,0.6187439065691033,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5660878472592926,0.42162868066513043,0.5978806405927689,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهایي","boundary":[0.5250631151158136,0.42162868066513043,0.5626988382713642,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5110620785911475,0.42162868066513043,0.522195738959986,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.48736821094875027,0.42162868066513043,0.5076189694276536,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47784306285396333,0.42162868066513043,0.48400686056177583,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.44273893946080184,0.42162868066513043,0.4745947547746841,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.4297710141185216,0.42162868066513043,0.4392958302973081,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.41018344204735485,0.42162868066513043,0.4264744819942323,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3939241847707348,0.42162868066513043,0.4068374708798144,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.3653855986405574,0.42162868066513043,0.3905970022885643,0.4392675708902989],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.9015769799160517,0.44279534893533257,0.9272591876109645,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.8873959574944802,0.44279534893533257,0.8981338707525579,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.858850066096823,0.44279534893533257,0.8840961453597561,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8321034431096926,0.44279534893533257,0.8554802393243089,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.8075376217748312,0.44279534893533257,0.8287382877844027,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.792252383511862,0.44279534893533257,0.804180735008877,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهایي","boundary":[0.751362875996757,0.44279534893533257,0.788944976960417,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.7227788265970367,0.44279534893533257,0.7479197668332632,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6974053288731981,0.44279534893533257,0.7194082829609713,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6835322143656161,0.44279534893533257,0.6946658747344546,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6748697934032035,0.44279534893533257,0.6800891052021223,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6364976689729367,0.44279534893533257,0.6716619544134399,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6269812520431796,0.44279534893533257,0.6331090095544997,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.5978483502847305,0.44279534893533257,0.6237519370696113,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5630885770372607,0.44279534893533257,0.5944756314077236,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5503163872194337,0.44279534893533257,0.5597058732976878,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"کارگاه","boundary":[0.5216270615038844,0.44279534893533257,0.547662046777024,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.49064049014275296,0.44279534893533257,0.5181839523403906,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4651944268914861,0.44279534893533257,0.48719738097925924,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4576421242384129,0.44279534893533257,0.46183267310475057,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44674803776075006,0.44279534893533257,0.45446667727137435,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4126059003209277,0.44279534893533257,0.44348965014726854,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.3862888825032584,0.44279534893533257,0.4092236584189407,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.36535411779543786,0.44279534893533257,0.3828457733397645,0.460434239160501],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسي","boundary":[0.8864312763621064,0.4639620172055347,0.9272716310382693,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8787141284698038,0.4639620172055347,0.8829881671986126,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتي","boundary":[0.8340187381391169,0.4639620172055347,0.875475415892694,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.7915354345317442,0.4639620172055347,0.8306105746041194,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7751428814625718,0.4639620172055347,0.7881290986340452,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7465046146821658,0.4639620172055347,0.7717969078724561,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7324622079001651,0.4639620172055347,0.7435958682690037,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7072799097595448,0.4639620172055347,0.7290190987366713,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیمي","boundary":[0.6588629273098592,0.4639620172055347,0.7039013351669214,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6439489024127419,0.4639620172055347,0.6554198181463654,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6351955892153851,0.4639620172055347,0.6405057932492482,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات","boundary":[0.5891667778450549,0.4639620172055347,0.6319318869880234,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"پرسپکتیوي","boundary":[0.5327745764103405,0.4639620172055347,0.5857236686815611,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.525057428518038,0.4639620172055347,0.5293314672468467,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.5049244642840512,0.4639620172055347,0.5218187159409283,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.4746435279842814,0.4639620172055347,0.5015594051785183,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.44852000184727164,0.4639620172055347,0.4712529889882082,0.48160090743070316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9338391950000513,0.506295353745939,0.9434065229215627,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.9294887419053581,0.506295353745939,0.930676896788826,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8687912429059635,0.506295353745939,0.895253794603914,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"بنابه","boundary":[0.8444453566773739,0.506295353745939,0.8656289446947383,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.811078242218368,0.506295353745939,0.8412816473558358,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.785078534703051,0.506295353745939,0.8079159440071427,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.778260049671083,0.506295353745939,0.7819148253815129,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"مقتضیاتیجاب","boundary":[0.7302992323559897,0.506295353745939,0.7750977514598577,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7283476667932389,0.506295353745939,0.7295358216767068,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7057670795660963,0.506295353745939,0.7271369341447644,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6910816545396701,0.506295353745939,0.7026047813548711,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.6581463398364138,0.506295353745939,0.6853581911105181,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6480004566866103,0.506295353745939,0.6549826305148756,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"کتها","boundary":[0.6167584743588427,0.506295353745939,0.6217289064964173,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5797365841894069,0.506295353745939,0.5908702445582454,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5483280908447162,0.506295353745939,0.5765742859781817,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"پرینترهای","boundary":[0.5032896829876541,0.506295353745939,0.545164381523178,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.4837246384991944,0.506295353745939,0.5001259736661159,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.4543961217557291,0.506295353745939,0.4805623402879691,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.43083481286111597,0.506295353745939,0.4512338235445038,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.41519829948379017,0.506295353745939,0.4276725146498907,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3910923020083948,0.506295353745939,0.41203600127256484,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38427522808673964,0.506295353745939,0.3879300037971695,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.36532626315352096,0.506295353745939,0.38111151876520144,0.5239342439711074],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.8815765437546822,0.5274620220161411,0.927259829024743,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدکتما","boundary":[0.8320945495222749,0.5274620220161411,0.8784142455434569,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.8020731776151722,0.5274620220161411,0.8289322513110496,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7952800925688365,0.5274620220161411,0.7989108794039469,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7848759762317709,0.5274620220161411,0.7921163832472982,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.7697305292433368,0.5274620220161411,0.7817122669102328,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاست","boundary":[0.7308685512258699,0.5274620220161411,0.7665682310321117,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.7037766443283626,0.5274620220161411,0.7277062530146446,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6792670693034759,0.5274620220161411,0.7006129350068245,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.655700115967611,0.5274620220161411,0.6571323582357781,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6355452273683562,0.5274620220161411,0.6525378177563859,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6100111862562987,0.5274620220161411,0.6323815180468181,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5988888147699634,0.5274620220161411,0.6068488880450734,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5910345747683213,0.5274620220161411,0.5957265165587381,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.5583532599213883,0.5274620220161411,0.5878708654467831,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5259696893504787,0.5274620220161411,0.555190961710163,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.519176604304143,0.5274620220161411,0.5228073911392535,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5073599665438573,0.5274620220161411,0.5160128949826048,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.4669683449471988,0.5274620220161411,0.5041962572223191,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4434310249279051,0.5274620220161411,0.46380604673597353,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4366379398815694,0.5274620220161411,0.4402687267166799,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.4107652322944141,0.5274620220161411,0.4334742305600312,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3951512966820948,0.5274620220161411,0.4076015229728759,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.36545448014696075,0.5274620220161411,0.39198899847086954,0.5451009122413096],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.9074232099424266,0.5697953585565454,0.9272916431481614,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.8826046017590131,0.5697953585565454,0.9039801007789328,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8615000359191716,0.5697953585565454,0.8791614925955193,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.8357712615839329,0.5697953585565454,0.8580569267556778,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8063086540996162,0.5697953585565454,0.832328152420439,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7967402816504332,0.5697953585565454,0.8029262579407026,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7645939587592092,0.5697953585565454,0.7934802855061012,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.7322987756693794,0.5697953585565454,0.7612053704292854,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.718255405835326,0.5697953585565454,0.7293890662041645,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6971494288851715,0.5697953585565454,0.7148122966718321,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتها","boundary":[0.6679719009451873,0.5697953585565454,0.6937063197216777,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6550734329169214,0.5697953585565454,0.6645287917816934,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"اشلهای","boundary":[0.6123120657628719,0.5697953585565454,0.6517681212220728,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.5754637421619235,0.5697953585565454,0.609400945187344,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5557003263083307,0.5697953585565454,0.5720206329984298,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5302694966780019,0.5697953585565454,0.5523483441261892,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5226542201690372,0.5697953585565454,0.5268961474122802,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5116586898513994,0.5697953585565454,0.519439840518878,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4774100385831353,0.5697953585565454,0.508373913445059,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"حجیم","boundary":[0.44824085857082746,0.5697953585565454,0.474019021767018,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.42783234628403355,0.5697953585565454,0.4447977494073337,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.3968833780330277,0.5697953585565454,0.42447776090146855,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.38126213778605017,0.5697953585565454,0.3934982450919018,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.36534169297996094,0.5697953585565454,0.37793369834053425,0.5874342487817139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9207426801859585,0.5909620268267475,0.9272761209347192,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.8966751273380742,0.5909620268267475,0.9172995710224647,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.870664013090188,0.5909620268267475,0.8933022290411632,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"توجیح","boundary":[0.8358643948645847,0.5909620268267475,0.8672855882020915,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"طرحهاي","boundary":[0.7913379605874606,0.5909620268267475,0.832421285701091,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7535007081208116,0.5909620268267475,0.7879317997557497,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7147826247225579,0.5909620268267475,0.7500575989573177,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6984161557178508,0.5909620268267475,0.7113832986114674,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6733891230480883,0.5909620268267475,0.6950750967251978,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.6548170456044246,0.5909620268267475,0.6700123664576512,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6419842792451618,0.5909620268267475,0.6514647325047977,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6118779812286947,0.5909620268267475,0.6386701952976672,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.5929537355841366,0.5909620268267475,0.6084907790355188,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5669606182153407,0.5909620268267475,0.589598834166316,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.5478216404072511,0.5909620268267475,0.5635821933272441,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5162874200798432,0.5909620268267475,0.5444630596976633,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.506636156043623,0.5909620268267475,0.5128443109163494,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.4895601007725341,0.5909620268267475,0.503364471834238,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4819548568540325,0.5909620268267475,0.4862152482014757,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.44222811752752944,0.5909620268267475,0.47872648577087673,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.4142817314358734,0.5909620268267475,0.4387850083640356,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4014206498108246,0.5909620268267475,0.4109000574706746,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.3654524276228692,0.5909620268267475,0.398106931373857,0.608600917051916],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.9130676511940559,0.6121286950969498,0.9272775320450324,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"احتیاج","boundary":[0.8774131269178272,0.6121286950969498,0.9096245420305621,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8620074179571972,0.6121286950969498,0.8739700177543334,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهاي","boundary":[0.8196027596186409,0.6121286950969498,0.8586905152861731,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتري","boundary":[0.7763158803980598,0.6121286950969498,0.8161596504551472,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7557782316594857,0.6121286950969498,0.7729189971367288,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7292067390230279,0.6121286950969498,0.752429675393315,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7110135877094858,0.6121286950969498,0.7264088012233043,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6832048367730217,0.6121286950969498,0.707570478545992,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6640346679871237,0.6121286950969498,0.6797617276095277,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.64686451288472,0.6121286950969498,0.6606919828408986,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6356710125118822,0.6121286950969498,0.6434214037212261,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6006153539951957,0.6121286950969498,0.6323992210671072,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5699900452581562,0.6121286950969498,0.5972272965178929,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5490173736711932,0.6121286950969498,0.5665469360946623,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذي","boundary":[0.5127158998778748,0.6121286950969498,0.5462438809125523,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"...و","boundary":[0.4982680095248791,0.6121286950969498,0.509272790714381,0.6297675853221182],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.4887997476353405,0.6121286950969498,0.4949570765899364,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.45738062006752805,0.6121286950969498,0.48555484857503517,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4410320789093662,0.6121286950969498,0.45393751090403417,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.4136254259077921,0.6121286950969498,0.4377069200849745,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40603531699512063,0.6121286950969498,0.41025235783705005,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.39116013637115205,0.6121286950969498,0.402839795363348,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3764746102769881,0.6121286950969498,0.3878425149577693,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3652811099041503,0.6121286950969498,0.37303150111349426,0.6297675853221182],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.8980604930162868,0.6332953633671519,0.9272704764934678,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.8705537196867847,0.6332953633671519,0.8946173838527929,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8552043547037734,0.6332953633671519,0.867110610523291,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.8201842418005785,0.6332953633671519,0.851903074681089,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7896392432343674,0.6332953633671519,0.8168031167578328,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7777859036748093,0.6332953633671519,0.7861961340708736,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7626171737429869,0.6332953633671519,0.7745234295625044,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.732706517619997,0.6332953633671519,0.7593158937203025,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.7009991002133436,0.6332953633671519,0.7293354440122741,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6934510882602403,0.6332953633671519,0.6976263841709341,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6519402766802475,0.6332953633671519,0.6902871994335034,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"(پرینترهای","boundary":[0.6015211537866844,0.6332953633671519,0.6484971675167537,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.581371249341444,0.6332953633671519,0.5981219404562761,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي)در","boundary":[0.5374818915087728,0.6332953633671519,0.5780347851520407,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5208015619708336,0.6332953633671519,0.5340885766771687,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.49127407867324846,0.6332953633671519,0.5180146191028417,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.4627136708406892,0.6332953633671519,0.4878309695097546,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهایم","boundary":[0.42397963896101226,0.6332953633671519,0.4593462967334078,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4146663006555461,0.6332953633671519,0.4205365297975185,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"بدینوسیله","boundary":[0.3654524276228692,0.6332953633671519,0.4114475682720826,0.6509342535923204],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.8779916821461191,0.654462031637354,0.9272817653759711,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.8522798411346353,0.654462031637354,0.8745485729826253,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8394207534868177,0.654462031637354,0.8488367319711414,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.8044165432549372,0.654462031637354,0.8361339169343499,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7890895278869545,0.654462031637354,0.801031136790468,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.772798522710348,0.654462031637354,0.7857784454182529,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.7504893987130673,0.654462031637354,0.7694787101938607,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.742845304450427,0.654462031637354,0.7470462895495735,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6990106833878962,0.654462031637354,0.7396619492821296,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.6609996048891124,0.654462031637354,0.6961644738867623,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایي","boundary":[0.6236573926786465,0.654462031637354,0.6575564957256186,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5992099065075277,0.654462031637354,0.6208140053981384,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5672122764429879,0.654462031637354,0.5957667973440338,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.53630309092434,0.654462031637354,0.5638333709629417,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5235237885036469,0.654462031637354,0.5329258217793331,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.4987670744347862,0.654462031637354,0.5202371178456707,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4845741785667089,0.654462031637354,0.49532396527129235,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.46932910876153505,0.654462031637354,0.4812707176650486,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.43434030337117985,0.654462031637354,0.46601802629283356,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.4170524895038724,0.654462031637354,0.430956168348026,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3918458349154873,0.654462031637354,0.4143248222001006,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.3654524276228692,0.654462031637354,0.3884027257519935,0.6721009218625225],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.8989364076723351,0.6756286999075563,0.9272573916523846,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.886087779898417,0.6756286999075563,0.8954932985088414,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"چوب","boundary":[0.8570902551275258,0.6756286999075563,0.8828045945751789,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.832281487539157,0.6756286999075563,0.8537187888055336,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"وهمچنین","boundary":[0.7837474728297124,0.6756286999075563,0.8289241694974395,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"معماران","boundary":[0.7432413553909846,0.6756286999075563,0.7803043636662186,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"مشهوري","boundary":[0.6991048282454346,0.6756286999075563,0.7398492421054793,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6851955285762665,0.6756286999075563,0.6963291889451051,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6740327876615635,0.6756286999075563,0.6817524194127729,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.639028369513149,0.6756286999075563,0.670773981178354,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6084494719881774,0.6756286999075563,0.6356443899385269,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"همت","boundary":[0.5832486509605362,0.6756286999075563,0.6050063628246837,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"گمارده","boundary":[0.5470351159840345,0.6756286999075563,0.5798885992549337,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.5330592123850102,0.6756286999075563,0.5436498753091614,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5236335329933158,0.6756286999075563,0.5297631387198407,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5048189417185783,0.6756286999075563,0.5204032440143266,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4936562008038753,0.6756286999075563,0.5013758325550846,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.46987797078832333,0.6756286999075563,0.4903973943206658,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.4398561603968576,0.6756286999075563,0.4665199967159615,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.4013097669358894,0.6756286999075563,0.4364816914851038,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.3768961474122803,0.6756286999075563,0.39786665777239566,0.6932675901327247],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.36545448014696075,0.7391459301968981,0.41004556603483133,0.7567848204220665],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36526,0.32264,0.94341,0.75678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/52ae568a159c2ef3ce2d2ddb8783a43e.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/f803ac78600074169758f044cdc5c86f.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.60364,0.31796,0.07298,0.53191]},"elements":[{"words":[{"str":"واق","boundary":[0.9120471618723124,0.31795544065555736,0.9268997393294403,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"عیت","boundary":[0.8842259675085437,0.31795544065555736,0.9116879701562997,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.8720691238800915,0.31795544065555736,0.880723848277419,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"یات","boundary":[0.8475093902977185,0.31795544065555736,0.8708450809828833,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.83078767869894,0.31795544065555736,0.8440072710665942,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"جاودانگي","boundary":[0.7719533285846599,0.31795544065555736,0.8274485329584055,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"ست،","boundary":[0.740098495499841,0.31795544065555736,0.7683722714257859,0.34040493730577176],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.9243396003735593,0.34487291329924213,0.9269078211430506,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.9188152317812829,0.34487291329924213,0.9239875924918668,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.9078796399872743,0.34487291329924213,0.91844885623095,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.8870661090546521,0.34487291329924213,0.9020930614423086,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.8749758828419247,0.34487291329924213,0.8829661025646288,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.856404968772569,0.34487291329924213,0.8691964881312793,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8451927661151811,0.34487291329924213,0.8522965178928787,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.8334389528022085,0.34487291329924213,0.8414309684834925,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"اودان","boundary":[0.8124567687113227,0.34487291329924213,0.8330743732104554,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8051323766957341,0.34487291329924213,0.8120957810367299,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7959891123352287,0.34487291329924213,0.8009787974261346,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7702456056636248,0.34487291329924213,0.7922881538572057,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7634755903572418,0.34487291329924213,0.7661623443930171,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"مامي","boundary":[0.73468952375343,0.34487291329924213,0.7631110107654887,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"اعص","boundary":[0.712475754559169,0.34487291329924213,0.7305718332118922,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.7030617996827647,0.34487291329924213,0.7121093790088361,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.6867701994027154,0.34487291329924213,0.6989270430311676,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ازید","boundary":[0.6598462659455465,0.34487291329924213,0.6809854168163297,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6426039860017857,0.34487291329924213,0.6574253137796205,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6036352767315606,0.34487291329924213,0.6385810387824428,0.36732240994945653],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.9243467842078795,0.3718123092794994,0.9269150049773708,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.9170223921922911,0.3718123092794994,0.9239857965332867,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.888342129449458,0.3718123092794994,0.9126712574788846,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8786978601812003,0.3718123092794994,0.8840382898369268,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8689468498886505,0.3718123092794994,0.8743886043862439,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"کان","boundary":[0.8475677589515705,0.3718123092794994,0.8685030762289496,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.8096263813697842,0.3718123092794994,0.8433490522470006,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.7923995032891697,0.3718123092794994,0.8053160373969888,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"ود.","boundary":[0.7711748647899754,0.3718123092794994,0.7866201085785243,0.39426180592971377],"dir":"rtl"},{"str":"کورش","boundary":[0.8896842704816248,0.4257130245765864,0.9269073080120278,0.4481625212268008],"dir":"rtl"},{"str":"محمودي","boundary":[0.8356905717305857,0.4257130245765864,0.8861821512505003,0.4481625212268008],"dir":"rtl"},{"str":"mahmoodi_korush@yahoo.com","boundary":[0.7566577467390524,0.4520531668222096,0.9270172463336788,0.4680885215723627],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60364,0.31796,0.92702,0.46809],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/b461424b8c6c0b615ef5a865bdd4854c.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/863e9cf5c7702911171199d87e9b8c80.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07269,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852337568374707,0.16513352138795614,0.9272838179000626,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8497764031567819,0.16513352138795614,0.8797175983415605,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8248088586939789,0.2045953192599042,0.9273067805133361,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6933190340821624,0.2045953192599042,0.8110184624542031,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.8338041738077401,0.3255479631491512,0.9273017774858631,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"متداولي","boundary":[0.7403424893012182,0.3255479631491512,0.8250398959370285,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7149476349791155,0.3255479631491512,0.7315782114305065,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6601708982871687,0.3255479631491512,0.7061833571084042,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.867334592214776,0.38968938214976373,0.9272836896173068,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8302300879506572,0.38968938214976373,0.8585703143440645,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7963942283022547,0.38968938214976373,0.8214658100799458,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7200659886495417,0.38968938214976373,0.7876299504315432,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6343269260372943,0.38968938214976373,0.7113017107788303,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6048013669810449,0.38968938214976373,0.6255626481665828,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8940988649541776,0.4538308011503763,0.9272881795137571,0.49872979445080506],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.823302177728061,0.4538308011503763,0.8853345870834659,0.49872979445080506],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند.","boundary":[0.7200704785459919,0.4538308011503763,0.8145378998573496,0.49872979445080506],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6048,0.16513,0.92731,0.49873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.9156386941841731,0.6713582870011802,0.9272790714381011,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8905218285937132,0.6713582870011802,0.9115695651727712,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8576057339602716,0.6713582870011802,0.8864526995823114,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8392763226445159,0.6713582870011802,0.8535928151394178,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.8072819677308231,0.6713582870011802,0.8353067497254748,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.7448967805293742,0.6713582870011802,0.8032690294639834,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7357444051583919,0.6713582870011802,0.7408562617378721,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"عباراتي","boundary":[0.690814881788723,0.6713582870011802,0.7318708243963014,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6663398703705246,0.6713582870011802,0.6867868761609589,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"پردازیم","boundary":[0.6215590716433534,0.6713582870011802,0.6623454192793589,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6047822528504428,0.6713582870011802,0.6179402151045248,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5943713247190615,0.6713582870011802,0.6007131238390411,0.6922042481763792],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.9140460637719234,0.7034289965014864,0.9272707330589792,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8776256914440533,0.7034289965014864,0.9099769347605219,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8584427670033606,0.7034289965014864,0.8735565624326515,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8184832360094827,0.7034289965014864,0.8544816863537935,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7990322829295715,0.7034289965014864,0.8144141069980809,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7651414075097525,0.7034289965014864,0.795069067435679,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7338153344074876,0.7034289965014864,0.7611335320860828,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7196278087002406,0.7034289965014864,0.7297462053960859,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7014371352775167,0.7034289965014864,0.7157027072792767,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.6707779272600255,0.7034289965014864,0.6974816812224833,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6539245560759173,0.7034289965014864,0.6667781016204678,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.6245737312761093,0.7034289965014864,0.6499746000143677,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.5944740179516261,0.7034289965014864,0.6205751429069899,0.7242749576766855],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.9006379501441898,0.7354997060017927,0.9272707330589792,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"اندکه","boundary":[0.8789399127816153,0.7354997060017927,0.896568821132788,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.844880855837082,0.7354997060017927,0.8750541353229133,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7991901419057189,0.7354997060017927,0.8408817900062602,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.7604743867557205,0.7354997060017927,0.7951724633367884,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7514288020007976,0.7354997060017927,0.7564657074537412,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"مرسوم","boundary":[0.7100436235253815,0.7354997060017927,0.7476120165022937,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6986900008124454,0.7354997060017927,0.7060301874980758,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6730669663364848,0.7354997060017927,0.6948217382826531,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6617476459515552,0.7354997060017927,0.6690878326371856,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6336163678533676,0.7354997060017927,0.6578793834217628,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5945427232889646,0.7354997060017927,0.5969807458831381,0.7563456671769917],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9219041522562371,0.7675704155020989,0.9272740684106281,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.8900248611980583,0.7675704155020989,0.9178350232448353,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.856166038936382,0.7675704155020989,0.8859557321866565,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8397141704746633,0.7675704155020989,0.8520969099249802,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8085789092886977,0.7675704155020989,0.8357953787420079,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7846160799127604,0.7675704155020989,0.8045097802772959,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7646877909105879,0.7675704155020989,0.7806503422583922,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.7250166767582434,0.7675704155020989,0.7607416282673618,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"معمارانه","boundary":[0.6765149306546503,0.7675704155020989,0.7209475477468416,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6597221073691961,0.7675704155020989,0.6724965620221466,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6484792043020209,0.7675704155020989,0.655796456317156,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6334435704366893,0.7675704155020989,0.6446230282940446,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6209761412030672,0.7675704155020989,0.6295355651111955,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.5944498355826456,0.7675704155020989,0.6171013741648793,0.788416376677298],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.8785186677066122,0.7996411250024054,0.9272815088104598,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8631563956247595,0.7996411250024054,0.8744495386952105,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8381742541640582,0.7996411250024054,0.8592086493365215,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8102930978988155,0.7996411250024054,0.8341051251526564,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7794328920721497,0.7996411250024054,0.8062916277542307,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7629253330409919,0.7996411250024054,0.7754246159214293,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7316014306092918,0.7996411250024054,0.7589696585626173,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"مثالي","boundary":[0.7004376359095823,0.7996411250024054,0.72753230159789,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6827802208515923,0.7996411250024054,0.6964284797980316,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6592920223777872,0.7996411250024054,0.6787110918401904,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6290700858014717,0.7996411250024054,0.6553035939696843,0.8204870861776044],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5945451606613232,0.7996411250024054,0.6250619605710123,0.8204870861776044],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59437,0.67136,0.92728,0.82049],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.17268,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱","boundary":[0.08096463500990342,0.921571901728932,0.09059097299904557,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08096,0.92157,0.09059,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/bde0b5c41a24429e42d9884163c9d683.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/2f4a76ddff1b4b3d04f7db9d8953ef33.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.07074,0.07271,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8944870485729826,0.12347052781973698,0.9272863835551769,0.149127095419982],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8524103046972014,0.12347052781973698,0.8900741217762543,0.149127095419982],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8885523034451617,0.15896075041250946,0.9163652877125645,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8724916643502986,0.15896075041250946,0.8851091942816679,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8630792354716459,0.15896075041250946,0.869184814400509,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8504843316122349,0.15896075041250946,0.8598616085631305,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاتي","boundary":[0.7958499141490115,0.15896075041250946,0.8472110046079164,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.7543559928311043,0.15896075041250946,0.7924472244742972,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7467963548513891,0.15896075041250946,0.7509676368263871,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7359416741445213,0.15896075041250946,0.7436355076405209,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7078652723186338,0.15896075041250946,0.7326937582742378,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6937112350027571,0.15896075041250946,0.7044221631551398,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6599326956707676,0.15896075041250946,0.6904197155201609,0.1765996406376779],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.9111808684229432,0.18012741868271157,0.9272675259900863,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8904270027196219,0.18012741868271157,0.9077377592594494,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.8625130848410834,0.18012741868271157,0.8874332929670263,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8547373334876233,0.18012741868271157,0.8590699756775896,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.8223492495019624,0.18012741868271157,0.8514542133188288,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8068236715813906,0.18012741868271157,0.8189464650403834,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"جایي","boundary":[0.7814377418129945,0.18012741868271157,0.8034623515768516,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7629733633686026,0.18012741868271157,0.7783685768824211,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.753238929648169,0.18012741868271157,0.7595302542051088,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7390160305149964,0.18012741868271157,0.7499234151948359,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.714224666120928,0.18012741868271157,0.7356599121519688,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"میبرند","boundary":[0.6770042897753512,0.18012741868271157,0.7108328373066779,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6599254256388487,0.18012741868271157,0.6735611806118574,0.19776630890788002],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.8775258874601041,0.2012940869529137,0.9272675259900863,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.8468243603821801,0.2012940869529137,0.8730145677897396,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8248628498384167,0.2012940869529137,0.8423130407118155,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"کند.قابل","boundary":[0.7796484539362281,0.2012940869529137,0.8201755421229256,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.7549088679303374,0.2012940869529137,0.775144189817428,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7266099493781824,0.2012940869529137,0.750393314929034,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7065741063823237,0.2012940869529137,0.7219693198961422,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.660078407931844,0.2012940869529137,0.702062786711959,0.21893297717808216],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.8958759659691505,0.22246075522311584,0.927273170431338,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8765465769029464,0.22246075522311584,0.8924328568056566,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8634891777072089,0.22246075522311584,0.8731034677394525,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8422509518580473,0.22246075522311584,0.8601283084122698,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8124534911230162,0.22246075522311584,0.8388078426945536,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد.اما","boundary":[0.7719271473500842,0.22246075522311584,0.8090475261953387,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریفي","boundary":[0.7321617696862717,0.22246075522311584,0.7685105602364507,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7136494134912409,0.22246075522311584,0.7290446270050595,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7005920142955034,0.22246075522311584,0.7102063043277469,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.683612519370696,0.22246075522311584,0.6972311450005643,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6599519102439928,0.22246075522311584,0.6801694102072022,0.24009964544828427],"dir":"rtl"},{"str":"امده","boundary":[0.9052640828809227,0.24362742349331803,0.9272632926591475,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8955204080844655,0.24362742349331803,0.901820973717429,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8748786426227879,0.24362742349331803,0.892200023604027,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.8494907596349487,0.24362742349331803,0.8714948019827381,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.8123612591591282,0.24362742349331803,0.846094816350407,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.784900606520869,0.24362742349331803,0.8089515706940609,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.7489235571604207,0.24362742349331803,0.7814574973573752,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7333812652795717,0.24362742349331803,0.7455151065773132,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7173338225182417,0.24362742349331803,0.7303724818095051,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6855842700811432,0.24362742349331803,0.713890713354748,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6599508323205382,0.24362742349331803,0.6821802424030952,0.2612663137184865],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.917423620447245,0.26479409176352015,0.927273170431338,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8951816996952002,0.26479409176352015,0.9133709116285752,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.8633131843885018,0.26479409176352015,0.8911402797590336,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"دانست.","boundary":[0.8244569994596342,0.26479409176352015,0.8592717644523351,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"(اسکیس","boundary":[0.7791672653195266,0.26479409176352015,0.8203575753532908,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"حجمي،","boundary":[0.7380554010389614,0.26479409176352015,0.7751159676111699,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.706142306626574,0.26479409176352015,0.7339552908939768,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"نموداري،","boundary":[0.6600435746507702,0.26479409176352015,0.7020910089182171,0.2824329819886886],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8994615972742481,0.2859607600337223,0.927274581541651,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد،....)اکثر","boundary":[0.8283613930481009,0.2859607600337223,0.8960184881107541,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8016885859135272,0.2859607600337223,0.8249182838846071,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7853674342378923,0.2859607600337223,0.7982454767500334,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7634529681772799,0.2859607600337223,0.781992308165967,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7346493077464918,0.2859607600337223,0.760059420572449,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7109662963206105,0.2859607600337223,0.731244547982882,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.6932926054178549,0.2859607600337223,0.7075703502632362,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6599641236287282,0.2859607600337223,0.6899103046972014,0.30359965025889074],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8915452684188381,0.3071274283039244,0.9272745815416509,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.870805568637399,0.3071274283039244,0.8881021592553443,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.8420583660360393,0.3071274283039244,0.8674265709506264,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8343388812648538,0.3071274283039244,0.8386610872220112,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.8019946707728434,0.3071274283039244,0.8310636692973183,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7807872199587442,0.3071274283039244,0.7985911987766956,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7541793238985642,0.3071274283039244,0.7773441107952505,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7379073677317446,0.3071274283039244,0.7507362147350704,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.7186151106823616,0.3071274283039244,0.7345451350047721,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6932371018152548,0.3071274283039244,0.7151720015188677,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.6599574883953172,0.3071274283039244,0.6898453936228076,0.3247663185290929],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9207425519032028,0.32829409657412656,0.9272759926519635,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.9002200629239546,0.32829409657412656,0.917299442739709,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.8751312804249792,0.32829409657412656,0.8968834987325662,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"پالایش","boundary":[0.8384367206822589,0.32829409657412656,0.8717742018246938,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8308183156080712,0.32829409657412656,0.8349936115187652,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"تصفیه","boundary":[0.7976584548598638,0.32829409657412656,0.8276544267813342,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7712339256878876,0.32829409657412656,0.79421534569637,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7441533851253579,0.32829409657412656,0.7678741494853295,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7280882737115115,0.32829409657412656,0.7407102759618639,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.707699691330209,0.32829409657412656,0.7247802516394536,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.6812511708971819,0.32829409657412656,0.7043628965219979,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6599975882841924,0.32829409657412656,0.6719132181494261,0.345932986799295],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8994615972742478,0.34946076484432875,0.9272745815416507,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"جزئي","boundary":[0.868738893353108,0.34946076484432875,0.896018488110754,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8611609369997311,0.34946076484432875,0.8653635276731559,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.84787281534467,0.34946076484432875,0.8585690315165072,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"تفضیلی","boundary":[0.8081328954802125,0.34946076484432875,0.8444297061811762,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7772094347555925,0.34946076484432875,0.8047422286306585,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7643346204045056,0.34946076484432875,0.7738318572264241,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.751637794385501,0.34946076484432875,0.7610429644605451,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7337031735895287,0.34946076484432875,0.7483500271959441,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"حالتيکه","boundary":[0.698089100070812,0.34946076484432875,0.730372481809505,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6869124677879191,0.34946076484432875,0.6946459909073183,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6599975882841924,0.34946076484432875,0.6621511898234955,0.3670996550694972],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.9056105746041195,0.3706274331145309,0.9272852290103756,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.8765565918991883,0.3706274331145309,0.9021674654406258,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8544109441489128,0.3706274331145309,0.8731268152009936,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8215154555064091,0.3706274331145309,0.8509850832811652,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7943900491865746,0.3706274331145309,0.8180723463429153,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتي","boundary":[0.7491773529491482,0.3706274331145309,0.7909606839010273,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7155608265514517,0.3706274331145309,0.7458573649695713,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.689023486006917,0.3706274331145309,0.7121177173879579,0.38826632333969935],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8885523034451617,0.4129607696549351,0.9163652877125645,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.8634297210343762,0.4129607696549351,0.8851091942816679,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتي","boundary":[0.818813810127182,0.4129607696549351,0.8600775084410054,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8093344147019251,0.4129607696549351,0.8154215114787409,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7933063690951361,0.4129607696549351,0.8061265278476205,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7682827467214793,0.4129607696549351,0.7900031814123417,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7572555924477201,0.4129607696549351,0.764930573372605,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7445907042872681,0.4129607696549351,0.754015635102267,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7186076502552643,0.4129607696549351,0.7413241089479788,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.6843477078437208,0.4129607696549351,0.7152524348067035,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"نمود:","boundary":[0.6599036500184015,0.4129607696549351,0.6809045986802269,0.43059965988010357],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8994601861639351,0.43412743792513725,0.927273170431338,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.874013737672168,0.43412743792513725,0.8960170770004412,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.8475891821717756,0.43412743792513725,0.8706114469268582,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"،ماکت","boundary":[0.8137634568610749,0.43412743792513725,0.8441460730082818,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7883182305054625,0.43412743792513725,0.8103203476975811,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.7580965661271949,0.43412743792513725,0.784916128734311,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":".ماکت","boundary":[0.7248508071550989,0.43412743792513725,0.754653456963701,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6994043586633318,0.43412743792513725,0.7214076979916051,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6729798031629396,0.43412743792513725,0.6960020679180221,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6599171759682723,0.43412743792513725,0.6695366939994458,0.4517663281503057],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.9033068728769204,0.4552941061953395,0.9272675259900863,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8725428152510085,0.4552941061953395,0.8998637637134266,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8562173711446118,0.4552941061953395,0.8691311922086186,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8484488475276677,0.4552941061953395,0.8528328680945392,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"طبقات","boundary":[0.8122483011166238,0.4552941061953395,0.8451267946757526,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8044476057505923,0.4552941061953395,0.8088316263174639,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.7803257868864235,0.4552941061953395,0.8011255528986772,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"تکاملي","boundary":[0.7439275440206534,0.4552941061953395,0.7768826777229297,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.7062447246877266,0.4552941061953395,0.7404859094221119,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6984435879346832,0.4552941061953395,0.7028276085015547,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهاي","boundary":[0.6599975882841924,0.4552941061953395,0.695121535082768,0.47293299642050796],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.9001431635553822,0.4764607744655416,0.9272647037694605,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.8683339148818259,0.4764607744655416,0.8967000543918884,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8569518887978405,0.4764607744655416,0.8648908057183322,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"جوانب","boundary":[0.8266454426643493,0.4764607744655416,0.853600512104761,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.7973549935020198,0.4764607744655416,0.8232376515019345,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7686748975664068,0.4764607744655416,0.7939486458472305,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7446229431190515,0.4764607744655416,0.7652678287373899,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7316012652852307,0.4764607744655416,0.7412239201157623,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"پاره","boundary":[0.7088859247808708,0.4764607744655416,0.7282374719060765,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6945114215550504,0.4764607744655416,0.7054889625516979,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6848050612703844,0.4764607744655416,0.6911379706694307,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6599561630760139,0.4764607744655416,0.6814676316950771,0.49409966469071004],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8994615972742481,0.4976274427357437,0.927274581541651,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.8741874699802862,0.4976274427357437,0.8960184881107541,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.844189817427982,0.4976274427357437,0.8708118245912913,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8345450221449785,0.4976274427357437,0.8407467082644882,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8140804982832863,0.4976274427357437,0.8312767469545674,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7888478624859468,0.4976274427357437,0.8107211030264467,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7759860465581461,0.4976274427357437,0.7854721061975964,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7475775727697485,0.4976274427357437,0.7726747467698402,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7321786779013021,0.4976274427357437,0.7441943073244321,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.7021825656120928,0.4976274427357437,0.7288470715612524,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.6741256247370202,0.4976274427357437,0.6987974774478914,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6598787229919523,0.4976274427357437,0.6706825155735265,0.5152663329609122],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.9027163432605739,0.5187941110059459,0.927273170431338,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8872895304544358,0.5187941110059459,0.8992753307129443,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.853013766499944,0.5187941110059459,0.883966194928213,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8223599408873061,0.5187941110059459,0.849624003242988,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.8003861310947137,0.5187941110059459,0.8189168317238124,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7651323760746139,0.5187941110059459,0.7969430219312199,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7497545590230511,0.5187941110059459,0.7617414640654345,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7183802924649455,0.5187941110059459,0.7464309171703903,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"مثال:","boundary":[0.6891154994860137,0.5187941110059459,0.7149970238400672,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتي","boundary":[0.6599975882841924,0.5187941110059459,0.6857348292813086,0.5364330012311143],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.9118779569175193,0.5399607792761479,0.9272731704313378,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8900851593807407,0.5399607792761479,0.9084348477540255,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.8476817638828895,0.5399607792761479,0.8867263267002597,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.8160456674271798,0.5399607792761479,0.8442829507086338,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.7864683097610715,0.5399607792761479,0.8126599685963815,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7478626756464496,0.5399607792761479,0.783088740879096,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7315390683872333,0.5399607792761479,0.7444680627251361,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7065670414804974,0.5399607792761479,0.7282078385895053,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6970205841892908,0.5399607792761479,0.7031973194035366,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6808375857505057,0.5399607792761479,0.693765458072064,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6599112279624292,0.5399607792761479,0.6775066450467461,0.5575996695013165],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.9148539885674407,0.5611274475463502,0.9272717593210248,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8831701108517377,0.5611274475463502,0.9114108794039469,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8650079278743033,0.5611274475463502,0.8800926971192823,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8340834453669399,0.5611274475463502,0.8615648187108095,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسي","boundary":[0.7901301813405033,0.5611274475463502,0.830640336203446,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7805783756324338,0.5611274475463502,0.7870130386592911,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"حجمي","boundary":[0.743201754527574,0.5611274475463502,0.77713526646894,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7354337006976731,0.5611274475463502,0.7397888209275355,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7260149731632475,0.5611274475463502,0.7324496361901046,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6993478104699253,0.5611274475463502,0.7225718639997537,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"نمایشي","boundary":[0.6599975882841924,0.5611274475463502,0.6959047013064315,0.5787663377715186],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.9110716997978263,0.5822941158165523,0.9272853572931311,0.5999330060417207],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8903963322254481,0.5822941158165523,0.9070641465091697,0.5999330060417207],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.8711358668322369,0.5822941158165523,0.8862911915928612,0.5999330060417207],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65988,0.07074,0.92729,0.59993],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.9103227850699398,0.9211251567455926,0.9199491230590819,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91032,0.92113,0.91995,0.94678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهاي","boundary":[0.5765456789236564,0.14301533270554906,0.6345551410597182,0.16546482935576345],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5443261819973112,0.14301533270554906,0.5726843679765191,0.16546482935576345],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5958251659978859,0.1764056128452011,0.6236381502652887,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5703872724592013,0.1764056128452011,0.5923820568343922,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5439725064397943,0.1764056128452011,0.5669863045329995,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5325994105210737,0.1764056128452011,0.5405293972763006,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.49809715489937667,0.1764056128452011,0.5292518036555455,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.46602207242597327,0.1764056128452011,0.4946852454305683,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"وار","boundary":[0.45178034585808874,0.1764056128452011,0.4626121191284983,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4256205997478672,0.1764056128452011,0.448413527160025,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.38992441580033044,0.1764056128452011,0.42221908642152683,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.36722265337555615,0.1764056128452011,0.38648130663683666,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.599187841873544,0.1975722811154032,0.6345403885428105,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5863238786382161,0.1975722811154032,0.5957447327100502,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5573873941063151,0.1975722811154032,0.5830306287907555,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5420510613028686,0.1975722811154032,0.5540125563161299,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5262729497849981,0.1975722811154032,0.5393116090762615,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4947198998910947,0.1975722811154032,0.5228298406215043,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4784351929003416,0.1975722811154032,0.491339502878665,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4499088751578847,0.1975722811154032,0.4751103231699182,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4423184929555814,0.1975722811154032,0.44653392822323257,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.41187482324423286,0.1975722811154032,0.4391241879701563,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.382970620893303,0.1975722811154032,0.4084946275181905,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.36727045083691673,0.1975722811154032,0.37959508830984906,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.62118281832083,0.21873894938560534,0.6345460329840621,0.2363778396107738],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.586660004515553,0.21873894938560534,0.617027098449318,0.2363778396107738],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسي","boundary":[0.5979650506460319,0.2610724462795571,0.6345551410597182,0.27871133650472557],"dir":"rtl"},{"str":"نموداري","boundary":[0.599591162857524,0.2822389541962118,0.6345443653082378,0.29987784442138027],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپتي","boundary":[0.5980615192783325,0.30340562246641395,0.6345669430732442,0.32104451269158235],"dir":"rtl"},{"str":"حجمي","boundary":[0.604572767110354,0.32457229073661603,0.6345447501565049,0.3422111809617845],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6260706478792295,0.34573895900681817,0.6345514208598023,0.3633778492319866],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6180837635081742,0.34573895900681817,0.6226275387157356,0.3633778492319866],"dir":"rtl"},{"str":"خالي","boundary":[0.5931212220728441,0.34573895900681817,0.6146406543446803,0.3633778492319866],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.6038679816504346,0.36690578763056786,0.6345596309561684,0.3845446778557363],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/نهایي","boundary":[0.5918603308668835,0.38807245590077,0.6345605289354583,0.40571134612593845],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36722,0.14302,0.63457,0.40571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهاي","boundary":[0.2820277142065455,0.14301533270554906,0.34000125717100604,0.16546482935576345],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.2438995135517903,0.14301533270554906,0.2781664032594083,0.16546482935576345],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.3012800053365627,0.1764056128452011,0.32909298960396555,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2756514585577531,0.1764056128452011,0.29783689617306885,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.24518978150881043,0.1764056128452011,0.27222101066286264,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23527791912872179,0.1764056128452011,0.24174667234531663,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.219532883408122,0.1764056128452011,0.23186890015496553,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"منظوربررسي","boundary":[0.15780041379803328,0.1764056128452011,0.2161124424010427,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.12818051436253733,0.1764056128452011,0.15436366621853223,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.11226681806854891,0.1764056128452011,0.1247374051990435,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.07272529017559343,0.1764056128452011,0.10884406974476862,0.19404450307036952],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3160393212302829,0.1975722811154032,0.3399999743434488,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.277349553570095,0.1975722811154032,0.3125962120667891,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2547159539116047,0.1975722811154032,0.2739529561478228,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.23417384149054823,0.1975722811154032,0.2513512022659866,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.20503642937741165,0.1975722811154032,0.23081813610287252,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1974134003459482,0.1975722811154032,0.20165613037633026,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.166906364591284,0.1975722811154032,0.19419841237261523,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.13795449370599971,0.1975722811154032,0.16352087417001057,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.11794342217341776,0.1975722811154032,0.13457335721103025,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.10155785447588682,0.1975722811154032,0.11450031300992396,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.07272721441692923,0.1975722811154032,0.09822315555053827,0.21521117134057166],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.3159737687421106,0.23990561765580745,0.3399908662677928,0.25754450788097594],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.32038220564238873,0.2610724462795571,0.3399825278886711,0.27871133650472557],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.2898598895742039,0.2610724462795571,0.31693909647889495,0.27871133650472557],"dir":"rtl"},{"str":"محیطي/پوشش","boundary":[0.27528927761414596,0.2822389541962118,0.34003101877033276,0.29987784442138027],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهي","boundary":[0.24454118389589596,0.2822389541962118,0.2718461684506522,0.29987784442138027],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.3133279369054094,0.30340562246641395,0.34001203292248644,0.32104451269158235],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.3158979536334807,0.32457229073661603,0.33999971777793736,0.3422111809617845],"dir":"rtl"},{"str":"نما","boundary":[0.3280866113853511,0.34573895900681817,0.3399963824262887,0.3633778492319866],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.32063094590572755,0.36690578763056786,0.3399772682956866,0.3845446778557363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3126440615346722,0.36690578763056786,0.3171878367422338,0.3845446778557363],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.29276151722580845,0.36690578763056786,0.30920095237117845,0.3845446778557363],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.26685353188083044,0.36690578763056786,0.2893184080623146,0.3845446778557363],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.30802678030808384,0.38807245590077,0.3399884288954342,0.40571134612593845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30003989593702857,0.38807245590077,0.30458367114459006,0.40571134612593845],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالات","boundary":[0.26344980552334235,0.38807245590077,0.29659678677353474,0.40571134612593845],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.14302,0.34003,0.40571],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/3047f76897cb5a617cb06c29cde26aa7.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/d70072572753dac6f927ed71ba9d3ea3.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07167,0.0704,0.07272,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.8893027575661169,0.3567609277434888,0.9272757360864523,0.37439981796865723],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.853926222021531,0.3567609277434888,0.8862829814964952,0.37439981796865723],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8986516295458732,0.38700129420345974,0.9272732987140935,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8820432041848336,0.38700129420345974,0.89601861639351,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8619114626190191,0.38700129420345974,0.8799305477160538,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.8308948683074383,0.38700129420345974,0.8593579704641783,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7870577413696662,0.38700129420345974,0.8284701768249505,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7576600438117407,0.38700129420345974,0.7843264129062715,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7488937762461618,0.38700129420345974,0.7551065516569001,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7211552651971801,0.38700129420345974,0.7456196570232243,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6919642252404957,0.38700129420345974,0.7184952945885202,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.6594244360362438,0.38700129420345974,0.6891921778306874,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9207369074619512,0.4081679624736619,0.927270348210712,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"اجزا","boundary":[0.8959305517817412,0.4081679624736619,0.9172937982984575,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.8649733123545151,0.4081679624736619,0.8934601451134532,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.8416622056805547,0.4081679624736619,0.8626118625629867,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.8115010629402869,0.4081679624736619,0.8391098203015158,0.42580685269883034],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65942,0.35676,0.92728,0.42581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.8893027575661169,0.7817610079202626,0.9272757360864523,0.7993998981454311],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.853926222021531,0.7817610079202626,0.8862829814964952,0.7993998981454311],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.8871202421101683,0.8120013743802336,0.9272718876037807,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8584895122582044,0.8120013743802336,0.8838413989276278,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8187828683646835,0.8120013743802336,0.855192380686684,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7950776539431802,0.8120013743802336,0.8156052334676116,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.7616093460270438,0.8120013743802336,0.7918133908834702,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.7354335912907863,0.8120013743802336,0.7584472238916766,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7072706315043249,0.8120013743802336,0.7322255633736277,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"تصوری","boundary":[0.6673421886483271,0.8120013743802336,0.7040136510158632,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6598041997784531,0.8120013743802336,0.6640925962733283,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.88740363517081,0.8331680426504358,0.9272718876037807,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8600655764342867,0.8331680426504358,0.8845171093418185,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.8335077869949301,0.8331680426504358,0.856924313174126,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.8116541514950754,0.8331680426504358,0.8303729915440398,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7940593180217048,0.8331680426504358,0.808519356044185,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.7698576697769821,0.8331680426504358,0.7911714946007549,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7435834420193268,0.8331680426504358,0.7668614863595871,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7155996507791441,0.8331680426504358,0.7405475138899109,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6899617810485835,0.8331680426504358,0.7125178284976565,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.65923254885851,0.8331680426504358,0.6869063882661919,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9174251598403136,0.8543347109206377,0.9272747098244065,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8928453280306555,0.8543347109206377,0.9139820506768198,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.8598126603281454,0.8543347109206377,0.8897507257730906,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت،","boundary":[0.8265958282119854,0.8543347109206377,0.8568343309584614,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.8022633530721104,0.8543347109206377,0.8236167972173554,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7760684679140676,0.8543347109206377,0.7993144912043023,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7423967615052989,0.8543347109206377,0.7730112633824066,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7250995330434907,0.8543347109206377,0.739447023659778,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.7020131850597063,0.8543347109206377,0.7221299938353918,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6850048010901566,0.8543347109206377,0.6992489068971668,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6783017278954758,0.8543347109206377,0.6821151370274321,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6591880153093408,0.8543347109206377,0.6754120638327513,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.9207390882687985,0.87550137919084,0.9272725290175593,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8904698976326109,0.87550137919084,0.9172959791053046,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.8541899142866652,0.87550137919084,0.8872745371583173,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8302334557878396,0.87550137919084,0.8512175894583883,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8077201876020709,0.87550137919084,0.8271944408789071,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.7810927894828665,0.87550137919084,0.8046399138639875,0.8931402694160084],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65919,0.78176,0.92728,0.89314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسهای","boundary":[0.27189530074609247,0.12162655096957764,0.34000318141234176,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.2300699910715202,0.12162655096957764,0.2683097977237508,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.30077035176788236,0.15396685988266934,0.3399994612124259,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2730757694305929,0.15396685988266934,0.2976050228546171,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.23427915806357852,0.15396685988266934,0.2698814299691255,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.19952090688211327,0.15396685988266934,0.231114196254303,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.17179419025431436,0.15396685988266934,0.19644574088422737,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.1402480761718111,0.15396685988266934,0.16871908888427514,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11296686370897945,0.15396685988266934,0.1372141077943276,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.07203401979738429,0.15396685988266934,0.10975329515638524,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33346178713272645,0.17513352815287136,0.3399952278814872,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.2936853432670045,0.17513352815287136,0.33001867796923257,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2707179392235094,0.17513352815287136,0.2905659604692613,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.23825866795371214,0.17513352815287136,0.2675934220146822,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21543453861980122,0.17513352815287136,0.23525124024100352,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.17570670970125513,0.17513352815287136,0.21237226557594702,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.1557151046220654,0.17513352815287136,0.17226579593148938,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.12608772567367574,0.17513352815287136,0.15265530652137,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات","boundary":[0.07974774312674295,0.17513352815287136,0.12297824338899463,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07243477009354773,0.17513352815287136,0.07659515404529482,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.3005439305542934,0.1963001964230736,0.3399998460606931,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2739898934907564,0.1963001964230736,0.29735069408727477,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.26443835243891173,0.1963001964230736,0.271056459806447,0.21393908664824204],"dir":"ltr"},{"str":"بعدی،","boundary":[0.2281328270102246,0.1963001964230736,0.2609984503443109,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.1935980678718592,0.1963001964230736,0.22493083867826022,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17998039660930537,0.1963001964230736,0.19039699678509314,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.15126420469258814,0.1963001964230736,0.17677932552253936,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.10324332118684686,0.1963001964230736,0.14804600399478796,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.07228920444820748,0.1963001964230736,0.10012297464811151,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.30326197391241877,0.21746702504682316,0.34000728646052486,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.2841340956269868,0.23863353296347783,0.3218173048306154,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.25857885597988617,0.23863353296347783,0.2811589833848175,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.22115766108564314,0.23863353296347783,0.25586200880532833,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20552872446595158,0.23863353296347783,0.218604463213637,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.18183022005223615,0.23863353296347783,0.20316691639043113,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.1571655137884446,0.23863353296347783,0.17922742993195884,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.1222030131838487,0.23863353296347783,0.1546120216336039,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10629098060043292,0.23863353296347783,0.11936671934811835,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.07214017523427324,0.23863353296347783,0.1039291725249125,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"ربطی","boundary":[0.3118370209033791,0.2598003615872275,0.34001216120524225,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.2800544879747242,0.2598003615872275,0.30928382303137286,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2626492323165182,0.2598003615872275,0.2776297964922364,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.23977336406568625,0.2598003615872275,0.2605370172719903,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"سریعی","boundary":[0.20284255280693347,0.2598003615872275,0.23640703092127544,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1937172794600242,0.2598003615872275,0.19989031824386042,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1673408517553949,0.2598003615872275,0.19046410135363961,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.13878712217762484,0.2598003615872275,0.16450249381677115,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.11581473759663637,0.2598003615872275,0.1361843320573475,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.09215588859604053,0.2598003615872275,0.11370252255210847,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.07183567316694028,0.2598003615872275,0.08979408052052011,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.3082440225678601,0.28096686950388206,0.34001216120524214,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2959934471857798,0.28096686950388206,0.3050708374370452,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.26596522383192167,0.28096686950388206,0.29282026205496486,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24607237695929318,0.28096686950388206,0.2630113495186903,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.2208318989314292,0.28096686950388206,0.24309289262352124,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2133591173859326,0.28096686950388206,0.2176104171344307,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"کاو","boundary":[0.1978590369364396,0.28096686950388206,0.21013763558893406,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.1680506993489631,0.28096686950388206,0.1946375551394411,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.14606773660235225,0.28096686950388206,0.1648484050742329,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.12202541875217021,0.28096686950388206,0.14286544232762208,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.09908626188610999,0.28096686950388206,0.119110414927157,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"برش","boundary":[0.07222296961009769,0.28096686950388206,0.09624969639747812,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"بخورند","boundary":[0.32195184630365214,0.3021335377740843,0.35849488408370184,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3144933153352373,0.3021335377740843,0.31873650786497154,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"تکه","boundary":[0.28962283860535204,0.3021335377740843,0.3112779768965566,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"تکه","boundary":[0.26507307295899873,0.3021335377740843,0.2864822673426211,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"بشوند","boundary":[0.23077935932966334,0.3021335377740843,0.2619178641321527,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22316500416581514,0.3021335377740843,0.2274968457961316,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.19276562227399144,0.3021335377740843,0.21988249063228343,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.15891448688869036,0.3021335377740843,0.18932565136103727,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1316442925812886,0.3021335377740843,0.1525760806869526,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.10624198232776758,0.3021335377740843,0.12840426973661578,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.07198899452370784,0.3021335377740843,0.08777054833181104,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.2949346177141468,0.3233003663978339,0.3400107500949292,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.27033289760532564,0.3233003663978339,0.29160987144252265,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.2361360977411972,0.3233003663978339,0.26697046218792714,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21636353169705008,0.3233003663978339,0.23269541672238853,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.17834163003196002,0.3233003663978339,0.21303708361833804,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1518295431843023,0.3233003663978339,0.1749853753449038,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.10622502988111741,0.3233003663978339,0.14844281943219673,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.07259808987316352,0.3233003663978339,0.10290148662025199,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.30482300609839846,0.344467034668036,0.33998817232992273,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.2733157958314544,0.344467034668036,0.301543627764275,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.25641784724744326,0.344467034668036,0.270095632558267,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.22587727745445316,0.344467034668036,0.25327337736554806,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2088527422049393,0.344467034668036,0.22243564180415348,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1840701897826104,0.344467034668036,0.2056552292855011,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.13994574874580332,0.344467034668036,0.1808062244331266,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1272869024078378,0.344467034668036,0.1366668119024237,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.09900077785550396,0.344467034668036,0.12400796556445819,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.07232947976320889,0.344467034668036,0.09579834684682212,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.5947573403392822,0.3567609277434888,0.6327303188596176,0.37439981796865723],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5593808047946962,0.3567609277434888,0.5917375642696606,0.37439981796865723],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31990459798401916,0.3656337029382382,0.3400008723227389,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.2819753987444693,0.3656337029382382,0.3172072074383473,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27298734535432145,0.3656337029382382,0.2794219065896286,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.23657010220605118,0.3656337029382382,0.26959634548085515,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.21093347324845804,0.3656337029382382,0.2340166100512105,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.17735131545382657,0.3656337029382382,0.20819893576625853,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.13870784381588627,0.3656337029382382,0.1749898656622982,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1293372396079609,0.3656337029382382,0.13577087673566565,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.09747745748277871,0.3656337029382382,0.12594672673720508,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.07199902818665745,0.3656337029382382,0.09484444433041532,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.5940353162479141,0.38700129420345974,0.6327265986597017,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5670155481020623,0.38700129420345974,0.5909361647405954,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.5301832820356571,0.38700129420345974,0.563907752785747,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5080428604268737,0.38700129420345974,0.5272356530015383,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.4759704312766515,0.38700129420345974,0.5049750707488027,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46374647693418447,0.38700129420345974,0.4728041416168192,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.42793297603062797,0.38700129420345974,0.46058018727435235,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.40050612375026307,0.38700129420345974,0.4249111244159423,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.36459577029167856,0.38700129420345974,0.39742279597923064,0.4046401844286282],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3156251591582637,0.3868002108548928,0.3400008723227389,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28753445450127835,0.3868002108548928,0.31248883860346516,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27495470782664433,0.3868002108548928,0.2842760063180398,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2507136818809728,0.3868002108548928,0.2716962596434058,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21895657488288678,0.3868002108548928,0.24752527944284175,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20049463580970223,0.3868002108548928,0.21579633093110773,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.16700971352901084,0.3868002108548928,0.19733689498397605,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.13837297103613166,0.3868002108548928,0.16380957499876048,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11016286216441672,0.3868002108548928,0.13517171929680524,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"کاوشی","boundary":[0.07225914616576658,0.3868002108548928,0.10689076691674784,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6072998399667434,0.4081679624736619,0.6327336542112661,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.5754901657614219,0.4081679624736619,0.604171575758429,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5377663680833918,0.4081679624736619,0.5724953385014995,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5092995587838118,0.4081679624736619,0.5346727319189513,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.46246305651255865,0.4081679624736619,0.506383706088494,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45494544920110297,0.4081679624736619,0.45922225053376853,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"بازتاب","boundary":[0.4200221532424419,0.4081679624736619,0.45170464322231296,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.3888616081485033,0.4081679624736619,0.4169246269233224,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.3646525668787345,0.4081679624736619,0.3858560842271332,0.42580685269883034],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.3081534433942362,0.407966879125095,0.33998958344023555,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند،","boundary":[0.2676264354840365,0.407966879125095,0.30497920279964286,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.24648845468196667,0.407966879125095,0.2641833263205427,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.2049638442423561,0.407966879125095,0.24339243153719925,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.17670019298017117,0.407966879125095,0.2017295118417513,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.1374851683120991,0.407966879125095,0.17344336785844336,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.11541601539043829,0.407966879125095,0.13434801731862775,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.09989275307744507,0.407966879125095,0.1124108041767933,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.07225333751766905,0.407966879125095,0.09680137014107183,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.610235644398494,0.4293346307438641,0.6327274966389917,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.5764387284273494,0.4293346307438641,0.60408661303154,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5442126087434843,0.4293346307438641,0.5733417806509127,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.536858301886707,0.4293346307438641,0.5410422008405626,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.49215081411622014,0.4293346307438641,0.5336878939837852,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.45206384473064465,0.4293346307438641,0.48904113660053833,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.41636879474475225,0.4293346307438641,0.4489968746763159,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.386082347266551,0.4293346307438641,0.4132674324801456,0.44697352096903253],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.3104808897074511,0.4291337077488446,0.34001075009492926,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.27592855207036626,0.4291337077488446,0.3078840016009688,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.24727664157497684,0.4291337077488446,0.2730027657762133,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2266429411547483,0.4291337077488446,0.24450115967611172,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.19578828696943007,0.4291337077488446,0.22408944899990763,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.17034188209617446,0.4291337077488446,0.19336393304666416,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.13497580411797733,0.4291337077488446,0.16750392545232498,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"ترازبندی","boundary":[0.09090883650529466,0.4291337077488446,0.13242231196313664,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.07167066303953953,0.4291337077488446,0.08808804815221519,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"تناسبات","boundary":[0.29766214019998377,0.4503003760190467,0.33999266222637287,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2901173833328064,0.4503003760190467,0.2944096301724373,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.2516447723466184,0.4503003760190467,0.28686487330526,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.21576876023303765,0.4503003760190467,0.2484644047772865,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.17608846482651055,0.4503003760190467,0.21268307396719283,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.1446075060806026,0.4503003760190467,0.17290461673172472,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.28127858222277435,0.47146704428924896,0.3218158937203025,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2522564960965222,0.47146704428924896,0.27795228442351394,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.2116748656250749,0.47146704428924896,0.2489163923047204,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.17336271225435,0.47146704428924896,0.20836161996956015,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16062159926243927,0.47146704428924896,0.17006246642629672,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.12020006562313373,0.47146704428924896,0.1573213534343859,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.08014271698208927,0.47146704428924896,0.11686212974734854,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07255374987219528,0.47146704428924896,0.07687114812199362,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3334660204636652,0.4926335522059035,0.339999461212426,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.2952905342946226,0.4926335522059035,0.33002291130017136,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"ارزان","boundary":[0.2715441172332317,0.4926335522059035,0.29191400412971624,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.23580036900991083,0.4926335522059035,0.26816758706832533,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.20362431271407738,0.4926335522059035,0.23246289770216003,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"مقواهای","boundary":[0.15817002780339642,0.4926335522059035,0.20027666078394388,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"بازیافتی","boundary":[0.1141739653709653,0.4926335522059035,0.1548053339584238,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.07258825100490711,0.4926335522059035,0.10753545273919307,0.510272442431072],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.29527362766383236,0.5138002204761057,0.34000369454336465,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.2534841864629916,0.5138002204761057,0.2919798308938502,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24376570214231055,0.5138002204761057,0.250130140954864,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.21105051055051233,0.5138002204761057,0.24041165663418304,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.18258257897437807,0.5138002204761057,0.20784164910332856,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.1306119055029477,0.5138002204761057,0.17926335946230973,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.09057257152426622,0.5138002204761057,0.12728726317998168,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.07232365382051784,0.5138002204761057,0.08736805824347814,0.5314391107012741],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.30583194388322404,0.5349670490998553,0.33999663899180016,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2961132350704271,0.5349670490998553,0.30247782089832664,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.26554663574197035,0.5349670490998553,0.2927591120855297,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.21551338096099124,0.5349670490998553,0.26221324699048654,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.18621461899282368,0.5349670490998553,0.21214071904380932,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.14579176779107905,0.5349670490998553,0.18285432900451878,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1283189743347564,0.5349670490998553,0.14247763973685781,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.10122387038249696,0.5349670490998553,0.1250455290618138,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.07255422049115635,0.5349670490998553,0.09790339018083598,0.5526059393250238],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.3045815212008167,0.55613355701651,0.3399944581849529,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2968225163459333,0.55613355701651,0.30123664984994825,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتی","boundary":[0.2506320325436374,0.55613355701651,0.2934776449950648,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2186318428969129,0.55613355701651,0.2473648941334113,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.19855992319880847,0.55613355701651,0.21529563826044326,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17036433220026923,0.55613355701651,0.19522371856233878,0.5737724472416784],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.14662013423507558,0.55613355701651,0.16692299024421603,0.5737724472416784],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07167,0.0704,0.63273,0.57377],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.5947573403392822,0.7817610079202626,0.6327303188596176,0.7993998981454311],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5593808047946962,0.7817610079202626,0.5917375642696606,0.7993998981454311],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.5950377450148214,0.8120013743802336,0.6327209542184501,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.569174883319507,0.8120013743802336,0.5920626327726521,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5314463606598847,0.8120013743802336,0.5664580361449493,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5104927836235242,0.8120013743802336,0.5288928685050441,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.47909518952745866,0.8120013743802336,0.5079392914686836,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4484134440737775,0.8120013743802336,0.47667049804497075,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4059518872962543,0.8120013743802336,0.4455809156309972,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.3789168516403442,0.8120013743802336,0.403220795147833,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3654285447847409,0.8120013743802336,0.3765550435648238,0.829640264605402],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6011906685772995,0.8331680426504358,0.6327364764318921,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.5583529450808908,0.8331680426504358,0.5980208478396366,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.5268459803126601,0.8331680426504358,0.5554074252154058,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.49640394323416676,0.8331680426504358,0.5237865627108639,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4890286651951477,0.8331680426504358,0.4932244947509147,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"بازخوانی","boundary":[0.4446371791027066,0.8331680426504358,0.4858492167118957,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.4037723263758168,0.8331680426504358,0.4415273041413552,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.3648908235292483,0.8331680426504358,0.400672320020194,0.8508069328756042],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.5995205908105956,0.8543347109206377,0.6327251875493888,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5873036777899012,0.8543347109206377,0.5963561250175495,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5635874958002584,0.8543347109206377,0.5841392119968551,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر،","boundary":[0.5273233034845373,0.8543347109206377,0.5604448194906544,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.4951985578625724,0.8543347109206377,0.5242462527263865,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.45884907272884423,0.8543347109206377,0.4920316021299082,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4454410223745401,0.8543347109206377,0.4556972766918016,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41620581322264383,0.8543347109206377,0.4422892263374975,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.406877726121642,0.8543347109206377,0.41298650169132217,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینات","boundary":[0.3648611675592411,0.8543347109206377,0.40365841459032037,0.8719736011458062],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمی","boundary":[0.5906522223183776,0.87550137919084,0.6327209542184501,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5691467678068098,0.87550137919084,0.5874072805680999,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5364838913144172,0.87550137919084,0.565991977722337,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5178994745729555,0.87550137919084,0.5332785130431201,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.4710219926305983,0.87550137919084,0.5147446844884827,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.4472150575967541,0.87550137919084,0.4677663919705257,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42769373166141544,0.87550137919084,0.4437733790880374,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.39452984086349396,0.87550137919084,0.42445376866902707,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.3651360107881783,0.87550137919084,0.39140033437335203,0.8931402694160084],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6059099865559672,0.896668047461042,0.6327267269424575,0.9143069376862105],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36486,0.78176,0.63274,0.91431],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۳","boundary":[0.08096463500990342,0.921571901728932,0.09059097299904557,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08096,0.92157,0.09059,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/4ee3c3203b135c6e4708ba2df454560d.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/336836609ff3337ccf8fe345737a9cfb.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07193,0.07074,0.05596,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85414,0.07074,0.92639,0.08838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.8893027575661169,0.31357916058325386,0.9272757360864523,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.853926222021531,0.31357916058325386,0.8862829814964952,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.8884294011507556,0.3438195270432248,0.9272718876037807,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.861127663179805,0.3438195270432248,0.8853116446076016,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.823640926532816,0.3438195270432248,0.857976509200258,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8015387431218391,0.3438195270432248,0.8207256968355023,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.7699251919015095,0.3438195270432248,0.798450624174417,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.739271380307769,0.3438195270432248,0.7669490342471644,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7119324173296522,0.3438195270432248,0.7361797286178208,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.6597114671469189,0.3438195270432248,0.7090233691978984,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.9036858896238066,0.36498619531342696,0.9272648320522161,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8940527559893081,0.36498619531342696,0.9003613003638099,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8632455767980828,0.36498619531342696,0.8907281667293115,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.8244024085323736,0.36498619531342696,0.8598798432302849,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7979256250791078,0.36498619531342696,0.8211059207614156,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.7626119369767472,0.36498619531342696,0.7945749283693527,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7267026845305913,0.36498619531342696,0.7592556499018106,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7033324729466526,0.36498619531342696,0.7234425293291376,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.6598834616198525,0.36498619531342696,0.7000015480069175,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکی","boundary":[0.8874164338559942,0.38615286358362916,0.9272888209275357,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8783922476421522,0.38615286358362916,0.8843020046676243,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8537158215032198,0.38615286358362916,0.8752778184537825,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.8237380835511219,0.38615286358362916,0.8505572781078921,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.7948196287497463,0.38615286358362916,0.8206861280006408,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"ایست","boundary":[0.7627614795263863,0.38615286358362916,0.7916937794837913,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7419188864540094,0.38615286358362916,0.7597215303389241,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6983762456701886,0.38615286358362916,0.7387266417438355,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6596261334988088,0.38615286358362916,0.6953039951382681,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.920734726655104,0.4073195318538313,0.9272681674038648,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.896281205454447,0.4073195318538313,0.9172916174916103,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.87958512172652,0.4073195318538313,0.8939193973789267,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8539277351001882,0.4073195318538313,0.8774729066819921,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8195077950084372,0.4073195318538313,0.8510893771615645,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.7960897245117953,0.4073195318538313,0.8168812409560656,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.787530010725527,0.4073195318538313,0.7939775094672673,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7596626971571254,0.4073195318538313,0.7841321928141132,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7303684993040587,0.4073195318538313,0.7568624860171796,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7076993415843567,0.4073195318538313,0.7280066912285382,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6866277917288016,0.4073195318538313,0.7050070042384623,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.659999640808284,0.4073195318538313,0.6840745938567954,0.42495842207899975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65963,0.31358,0.92729,0.42496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.8893027575661169,0.7567609277434888,0.9272757360864523,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.853926222021531,0.7567609277434888,0.8862829814964952,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.9053345229684113,0.7870012942034598,0.9440372892314322,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8781740496903242,0.7870012942034598,0.9022339584203966,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8409239713774087,0.7870012942034598,0.8750383571796132,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8189935027219492,0.7870012942034598,0.838036938730069,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.7872808913340309,0.7870012942034598,0.8159241690487374,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.7545255669022896,0.7870012942034598,0.784231222196748,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7375096269506829,0.7870012942034598,0.7516942150550006,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7069412582804856,0.7870012942034598,0.734518747050454,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.6900684773350027,0.7870012942034598,0.7039207457708025,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6587220004794485,0.7870012942034598,0.673318597920793,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9227281123962193,0.8081679624736618,0.9272718876037808,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.8786785152095499,0.8081679624736618,0.9192850032327256,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.8446061736704134,0.8081679624736618,0.8754849428558082,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.8091515653949686,0.8081679624736618,0.8414274163049728,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7749887042732834,0.8081679624736618,0.8059129547438424,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7535131947878805,0.8081679624736618,0.772018246865182,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.728695509207962,0.8081679624736618,0.7504346387838585,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6970400927642296,0.8081679624736618,0.7254829902606936,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.6595290780189236,0.8081679624736618,0.6938575062710662,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"تاشده","boundary":[0.8949336085679243,0.829334630743864,0.9272634209419033,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"مقوایی","boundary":[0.8565846185721481,0.829334630743864,0.8916577846753015,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8272559020016089,0.829334630743864,0.853381571979856,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8061939174060275,0.829334630743864,0.8240738367267352,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7770201561448393,0.829334630743864,0.8031093648419578,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7532119820731484,0.829334630743864,0.7736699863216026,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7058382664729148,0.829334630743864,0.7498618122499117,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6930501886042022,0.829334630743864,0.7025258556449258,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.6595194350496885,0.829334630743864,0.6897377777762129,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.9142332283125173,0.8505012990140662,0.9272718876037807,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9062463439414621,0.8505012990140662,0.9107901191490236,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.873393625998441,0.8505012990140662,0.9028032347779682,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.8506689398616747,0.8505012990140662,0.8701338826607743,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8322600542322477,0.8505012990140662,0.847409196524008,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8077499800116483,0.8505012990140662,0.8292187570674296,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.7741755296950703,0.8505012990140662,0.8045778808930705,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"مستطیل","boundary":[0.7277219119499531,0.8505012990140662,0.7709343710010435,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6962601585210981,0.8505012990140662,0.7244726650437783,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.6597006841644857,0.8505012990140662,0.6930679951595873,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.9020320097742273,0.8716679672842683,0.9272688088176435,0.8893068575094367],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8731146283392001,0.8716679672842683,0.8989384739210008,0.8893068575094367],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.9103227850699398,0.9211251567455926,0.9199491230590819,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65872,0.75676,0.94404,0.94678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.5965754918360854,0.31357916058325386,0.6345484703564208,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5611989562914995,0.31357916058325386,0.5935557157664638,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.596868468221685,0.3438195270432248,0.6345516774253137,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5713934205793675,0.3438195270432248,0.5938933559795158,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5340517834285344,0.3438195270432248,0.5686768146878625,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5134820283972849,0.3438195270432248,0.5314982912736939,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.4824724896372687,0.3438195270432248,0.5109285362424442,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات","boundary":[0.4368361198049033,0.3438195270432248,0.48004779815478077,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42960176626588176,0.3438195270432248,0.433862157613325,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"دیاگرام","boundary":[0.39177915076207925,0.3438195270432248,0.42637339518272593,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3665441888479808,0.3438195270432248,0.38904388296507636,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6080167590652164,0.36498619531342696,0.6345544996459396,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5990889525808538,0.36498619531342696,0.604935592470896,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.5724759968949968,0.36498619531342696,0.5960077859865335,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.5413914398484576,0.36498619531342696,0.5693706228091139,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5138233111817129,0.36498619531342696,0.5383938069161474,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4865963539631967,0.36498619531342696,0.5107931495514915,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسی","boundary":[0.4418830755752023,0.36498619531342696,0.4833909478201031,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.41470001092134356,0.36498619531342696,0.43880700270609835,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3927611062659331,0.36498619531342696,0.4118117937516637,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.3664079857474337,0.36498619531342696,0.3896906613248225,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6187856512579998,0.38615286358362916,0.6345530885356266,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.5888130344673763,0.38615286358362916,0.6156528633434722,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.5399778130697892,0.38615286358362916,0.5857045216199094,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"متقاطع","boundary":[0.4996342927490531,0.38615286358362916,0.53669576490161,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد.","boundary":[0.4607291443297131,0.38615286358362916,0.4965872254833525,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.431560296741315,0.38615286358362916,0.45728768258687175,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.39860133311439744,0.38615286358362916,0.4283828494343214,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.3666806434379345,0.38615286358362916,0.38338480728463914,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6080467698725838,0.4073195318538313,0.6345559107562524,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5665253943523461,0.4073195318538313,0.6049753359506225,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5474972034359253,0.4073195318538313,0.5633056449878477,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.511802773825034,0.4073195318538313,0.5442774540714268,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4893477344293392,0.4073195318538313,0.508716044767159,0.42495842207899975],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد.","boundary":[0.46060552026354407,0.4073195318538313,0.4863275810154557,0.42495842207899975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36641,0.31358,0.63456,0.42496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.5965754918360854,0.7567609277434888,0.6345484703564208,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5611989562914995,0.7567609277434888,0.5935557157664638,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.5968614126701205,0.7870012942034598,0.6345446218737492,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5794701803773961,0.7870012942034598,0.5938863004279513,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5422856121043486,0.7870012942034598,0.5773579653328681,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5212713573245331,0.7870012942034598,0.539732119949508,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.4898144965953254,0.7870012942034598,0.5187178651696924,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.44553686692495276,0.7870012942034598,0.4873898051128375,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.42448352788545674,0.7870012942034598,0.44280577477653155,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.39421416998914643,0.7870012942034598,0.42212171980993624,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.3664873122820828,0.7870012942034598,0.39139338163606696,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.5949861692345542,0.8081679624736618,0.6345573218665655,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5735056433603167,0.8081679624736618,0.5920138128493458,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"پوشاننده","boundary":[0.529277178682764,0.8081679624736618,0.570469294348102,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5199584928781021,0.8081679624736618,0.5260611117289627,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.4832812021115054,0.8081679624736618,0.5167424259243008,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.4524187916168576,0.8081679624736618,0.48024687475487154,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4406201452406464,0.8081679624736618,0.44936266665316815,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.4186896936770466,0.8081679624736618,0.4375640202769569,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4065368979832045,0.8081679624736618,0.4155617589204037,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.36681992456379503,0.8081679624736618,0.40340896322656167,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5970963159949679,0.829334630743864,0.6345417996531234,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5659004441840961,0.829334630743864,0.593929776794132,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.546200982432911,0.829334630743864,0.5626261467268148,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5191881955942672,0.829334630743864,0.5429266849756296,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.497078203495666,0.829334630743864,0.5157460949571834,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.46396114058763765,0.829334630743864,0.49397066446366944,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4435795793130497,0.829334630743864,0.46052022681787197,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4341993250525096,0.829334630743864,0.4403422638398223,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4217011644960333,0.829334630743864,0.4309620095792822,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3963337964340815,0.829334630743864,0.41846384902280587,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.366637363022984,0.829334630743864,0.3931106636893665,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.607999412054379,0.8505012990140662,0.6345453915702836,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.5593825480718246,0.8505012990140662,0.6049120802207301,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"متقاطع","boundary":[0.519331854616717,0.8505012990140662,0.5561105231769881,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4907312960745776,0.8505012990140662,0.5163445649967148,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4606936169450327,0.8505012990140662,0.4875439639985775,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4367591280264965,0.8505012990140662,0.45775755497146936,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4139468982417675,0.8505012990140662,0.43369938594299773,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.3828654006013895,0.8505012990140662,0.41080729975697977,0.8681401892392346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36649,0.75676,0.63456,0.86814],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.3020303311747622,0.31357916058325386,0.34000330969509757,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.2666537956301762,0.31357916058325386,0.2990105551051406,0.3312180508084223],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.3023190742294231,0.3438195270432248,0.34000228343305167,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.27703452647934784,0.3438195270432248,0.29934396198725377,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.23988338922075744,0.3438195270432248,0.2743179205878428,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.21950525090922868,0.3438195270432248,0.23732989706591678,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.18868616876456762,0.3438195270432248,0.2169520530372225,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.15586447007994406,0.3438195270432248,0.18626181484180168,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14050617235749616,0.3438195270432248,0.15331097792510337,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.1098720202905996,0.3438195270432248,0.13814436428197574,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرها","boundary":[0.07216520614598583,0.3438195270432248,0.10751057049907121,0.3614584172683933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3354697971079936,0.36498619531342696,0.340013572315555,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.29683133867916217,0.36498619531342696,0.33202668794449974,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.27803634409930006,0.36498619531342696,0.29373532133795494,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.24449018481694543,0.36498619531342696,0.27491577253323596,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.20860207430365268,0.36498619531342696,0.24132394279176003,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.17406341379140464,0.36498619531342696,0.2053703337860289,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.14136639834639828,0.36498619531342696,0.17093793344540623,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکی","boundary":[0.09995378087506589,0.36498619531342696,0.13813395863722336,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.07219166188623574,0.36498619531342696,0.09683296744944309,0.3826250855385954],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32354834659626625,0.38615286358362916,0.3400276834186841,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31465771830999695,0.38615286358362916,0.32118653852074586,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.2899845282943485,0.38615286358362916,0.31121704416005574,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2746648366309238,0.38615286358362916,0.28654218020715083,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.24406873140420102,0.38615286358362916,0.2725526215863958,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2160061179091534,0.38615286358362916,0.24118787266140534,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.18791661249056998,0.38615286358362916,0.21291682841898962,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.1644500656412993,0.38615286358362916,0.18536717090341848,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15249457421139442,0.38615286358362916,0.16233785059677136,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1378663592737346,0.38615286358362916,0.14905365811106205,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.09821043475184375,0.38615286358362916,0.1344241134776339,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.07194600582853711,0.38615286358362916,0.09525789965209716,0.4037917538087976],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.31356372061042065,0.4073195318538313,0.339999461212426,0.42495842207899975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07195,0.31358,0.34003,0.42496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسکیس","boundary":[0.3020303311747622,0.7567609277434888,0.34000330969509757,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.2666537956301762,0.7567609277434888,0.2990105551051406,0.7743998179686573],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.3006134058010283,0.7870012942034598,0.3399994612124259,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.27275956185335853,0.7870012942034598,0.29742876533157925,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.23435058645158574,0.7870012942034598,0.26954773493748374,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.21158301980951133,0.7870012942034598,0.23132640488770592,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.17957144627309135,0.7870012942034598,0.2084218184254351,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1516065198567394,0.7870012942034598,0.17663494946799715,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.11478380240760246,0.7870012942034598,0.14838541536572167,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.07972203139415486,0.7870012942034598,0.11172154043758455,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07242702483089157,0.7870012942034598,0.07657718757536291,0.8046401844286283],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.2961142370504773,0.8081679624736618,0.340013572315555,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2792146977039887,0.8081679624736618,0.2932197432292362,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2413449982312826,0.8081679624736618,0.277102041235209,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.21023351741608134,0.8081679624736618,0.23839246313153598,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.1773196730694213,0.8081679624736618,0.20739460288790137,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.15797306276815468,0.8081679624736618,0.17500397676542728,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1357166021711682,0.8081679624736618,0.15535144343756732,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.1068621760547851,0.8081679624736618,0.13301921162549646,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.09808962940009293,0.8081679624736618,0.10408016132839358,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.07194600582853711,0.8081679624736618,0.09480493324165391,0.8258068526988305],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.3137990810090915,0.829334630743864,0.34000369454336465,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2864742903555034,0.829334630743864,0.3108279183518972,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2660965550031136,0.829334630743864,0.2834945955784023,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"روابطی","boundary":[0.2282590576101294,0.829334630743864,0.2629851906641316,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21906559405530082,0.829334630743864,0.22508620738752946,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.1855717038105167,0.829334630743864,0.21589274383270088,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1636474736463387,0.829334630743864,0.1826341870322939,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.139197951159802,0.829334630743864,0.16062716038523306,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.11886322543206107,0.829334630743864,0.13628978260042407,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.10655350575095271,0.829334630743864,0.1156747205465086,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.07193421631630205,0.829334630743864,0.10336500086540022,0.8469735209690324],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی،","boundary":[0.30753862365436785,0.8505012990140662,0.3400081844398149,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.28255839760705503,0.8505012990140662,0.30439603253313974,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.26760878908015906,0.8505012990140662,0.2794353629490391,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.24327034464942968,0.8505012990140662,0.2644857544221431,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.22068678710824174,0.8505012990140662,0.2402553115953672,0.8681401892392346],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند.","boundary":[0.1883561591116676,0.8505012990140662,0.21756548655093114,0.8681401892392346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07193,0.75676,0.34001,0.86814],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/58ca3acc40df45c86f14abfdf81087be.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/5f5fb09c646cf2cf9d9ae23bfab7c8ba.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.0719,0.0704,0.07272,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817040568138668,0.3514200321368553,0.9272829199207725,0.36905892236202376],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.8398081916236492,0.3514200321368553,0.8786701696411161,0.36905892236202376],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9071826688166255,0.38166039859682627,0.9272789431553453,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8761190200693696,0.38166039859682627,0.9044852782709537,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.8340961666250286,0.38166039859682627,0.8734860069170063,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.7966574535581614,0.38166039859682627,0.8310835531244547,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.7577363849408912,0.38166039859682627,0.7939600630124896,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7485870503627721,0.38166039859682627,0.7549541517431061,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7354891531896159,0.38166039859682627,0.7452316016871747,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.7104054700631959,0.38166039859682627,0.7321125091080756,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"همگرا","boundary":[0.6776011923177728,0.38166039859682627,0.7078047228579345,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6589164154789748,0.38166039859682627,0.675130463562566,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"مسیری","boundary":[0.8909847288188932,0.4028270668670284,0.9272704764934679,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8816237064471335,0.4028270668670284,0.8880952319865355,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.8569866768339022,0.4028270668670284,0.8782132264652457,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.8293029308787381,0.4028270668670284,0.8544910509949611,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8018708968900455,0.4028270668670284,0.8265030890487578,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.782865523144126,0.4028270668670284,0.7992376155827629,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.7538934443048985,0.4028270668670284,0.7805037150686056,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7303966653727715,0.4028270668670284,0.7510058650875914,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7043930725733047,0.4028270668670284,0.7279723114500057,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6906777006940952,0.4028270668670284,0.7015549152820681,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.6591052887021491,0.4028270668670284,0.6872575455916914,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.9137793581827647,0.4239937351372305,0.9272812522449482,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"منظر،","boundary":[0.8818759707450059,0.4239937351372305,0.9114175501072443,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.8586922068642545,0.4239937351372305,0.8793557126876776,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.8334678164222452,0.4239937351372305,0.8561387147094138,0.44163262536239895],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65892,0.35142,0.92728,0.44163],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817040568138668,0.7946017992970902,0.9272829199207725,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.8398081916236492,0.7946017992970902,0.8786701696411161,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8949779992285186,0.8248421657570612,0.9272817653759711,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.8656664639237929,0.8248421657570612,0.8918623596865529,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.8287498878025876,0.8248421657570612,0.862524197037423,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8088061903478888,0.8248421657570612,0.8256820698695199,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7812145803917642,0.8248421657570612,0.8059556050194031,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.7419776600294661,0.8248421657570612,0.778013977245434,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"تضاد","boundary":[0.7135114958055715,0.8248421657570612,0.738888249454118,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6891742571971404,0.8248421657570612,0.7105054034950772,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.6590835374745151,0.8248421657570612,0.6860426372616137,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.8994325175245567,0.8460088340272633,0.9272724007348037,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8856558674139832,0.8460088340272633,0.8968093512997608,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمستقیم","boundary":[0.8297657313380307,0.8460088340272633,0.8822283484364898,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8223426467399698,0.8460088340272633,0.8268422686548784,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.7856250288336475,0.8460088340272633,0.8189329953510329,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"محوری","boundary":[0.7470969285545779,0.8460088340272633,0.7829920156812841,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7307861879566793,0.8460088340272633,0.7442048265104012,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7154448857390766,0.8460088340272633,0.7284243798811588,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.6885050896510378,0.8460088340272633,0.7120174002729858,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.659999640808284,0.8460088340272633,0.6861432815755174,0.8636477242524317],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65908,0.7946,0.92728,0.86365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871587678697878,0.3514200321368553,0.6327376309766937,0.36905892236202376],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.5452629026795702,0.3514200321368553,0.5841248806970372,0.36905892236202376],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6108395823612144,0.38166039859682627,0.6327322431009533,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5789669719732458,0.38166039859682627,0.6077607137634551,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.5420021801595433,0.38166039859682627,0.5758617527273094,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5226251568486086,0.38166039859682627,0.5390223680434716,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49587324463732757,0.38166039859682627,0.5198544922166948,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.47025071798915535,0.38166039859682627,0.4927733361077585,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4361615968831945,0.38166039859682627,0.46723381819605575,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.40055464198688934,0.38166039859682627,0.43303254821990483,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.3646334384944928,0.38166039859682627,0.3974371033551836,0.3992992888219947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6281800012315144,0.4028270668670284,0.6327237764390758,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5950162525564076,0.4028270668670284,0.6247368920680206,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.5586414769024957,0.4028270668670284,0.591681206599042,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5294431295766041,0.4028270668670284,0.5553444728340007,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.49632328728848013,0.4028270668670284,0.5263260588458657,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"ساختی","boundary":[0.4555560364570113,0.4028270668670284,0.4930385541695888,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.42299194352128566,0.4028270668670284,0.4521140238250982,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3982332540521666,0.4028270668670284,0.41973432651911313,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.36511222453740905,0.4028270668670284,0.3949067315809957,0.42046595709219686],"dir":"rtl"},{"str":"دایرهای،","boundary":[0.5923371578698904,0.4239937351372305,0.6327358350181135,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5727635674005693,0.4239937351372305,0.5888940487063966,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5571758688876763,0.4239937351372305,0.569507233122191,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.5289998547849907,0.4239937351372305,0.553919534609298,0.44163262536239895],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.49919399944581844,0.4239937351372305,0.5258786170881362,0.44163262536239895],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36463,0.35142,0.63274,0.44163],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871587678697878,0.7946017992970902,0.6327376309766937,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.5452629026795702,0.7946017992970902,0.5841248806970372,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.593079936290775,0.8248421657570612,0.6327294208803277,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5739615719167118,0.8248421657570612,0.5900673227902012,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5433277281408505,0.8248421657570612,0.5716001221251834,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.4989485265627574,0.8248421657570612,0.5404879619462033,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.46769996598000296,0.8248421657570612,0.4962171980993627,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4585588392973359,0.8248421657570612,0.464853860284685,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.4169110156965528,0.8248421657570612,0.45524137683316057,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.39582737070699014,0.8248421657570612,0.41397345573218663,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.37205649029246657,0.8248421657570612,0.39327387855214946,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3652954802440386,0.8248421657570612,0.3696321363697006,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.5978333990310619,0.8460088340272633,0.6327390420870066,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاری","boundary":[0.5522897892969337,0.8460088340272633,0.5953798965527858,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدای","boundary":[0.5140318187285853,0.8460088340272633,0.5492182448866494,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5048997707414781,0.8460088340272633,0.5111605997475395,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4755385586773374,0.8460088340272633,0.5016003273775926,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4547813636426233,0.8460088340272633,0.47287858806867744,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.42843849098428793,0.8460088340272633,0.4522269886392791,0.8636477242524317],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3653,0.7946,0.63274,0.86365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2861512351063721,0.121967462611566,0.3400004874744717,0.14281342378676506],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.23663793988156936,0.121967462611566,0.28256573208403035,0.14281342378676506],"dir":"rtl"},{"str":"(دیاگرامی)","boundary":[0.17181538058927967,0.121967462611566,0.23305243685922766,0.14281342378676506],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.30921831645560527,0.15430761117111005,0.3400008723227389,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.28164931495867673,0.15430761117111005,0.3060783260392661,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.23778511350597298,0.15430761117111005,0.2784607220732368,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2215746245796661,0.15430761117111005,0.2345500504451656,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.18000751429842055,0.15430761117111005,0.21847443878133316,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1517210105818169,0.15430761117111005,0.17677047356981437,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.11208962298917408,0.15430761117111005,0.14846162632041968,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10457108370703783,0.15430761117111005,0.10884841524210473,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07225977323573166,0.15430761117111005,0.10132987595996851,0.1719465013962785],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.31392325414314326,0.17547443979485963,0.3400093389846163,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.269757086522687,0.17547443979485963,0.31057147255872714,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2568705440068495,0.17547443979485963,0.2664191710514934,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"اتباط","boundary":[0.2241473854709598,0.17547443979485963,0.253532628535656,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.18237300905682485,0.17547443979485963,0.22082342164676527,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1574747606113194,0.17547443979485963,0.17906079380039663,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.12346534303228501,0.17547443979485963,0.1541655261971112,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.10358910697740974,0.17547443979485963,0.12018595970584377,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.07241068451477223,0.17547443979485963,0.10029824524754341,0.1931133300200281],"dir":"rtl"},{"str":"معادل","boundary":[0.30808242478637,0.19664110806506177,0.3399980501021131,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2807082760788299,0.19664110806506177,0.30504194536777707,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.2681684194630673,0.19664110806506177,0.27748071804692476,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"بعدیشان،","boundary":[0.22115087461735863,0.19664110806506177,0.26494086143116213,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.19130496498087873,0.19664110806506177,0.21808274428147206,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.15649644632538234,0.19664110806506177,0.1882182233268243,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.10803112800636074,0.19664110806506177,0.15332031876415336,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.07190041539052734,0.19664110806506177,0.10488574963832957,0.2142799982902302],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه،","boundary":[0.3064594497884406,0.21780777633526396,0.34000985211563917,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"سازه،","boundary":[0.2758481993600241,0.21780777633526396,0.3034066758865702,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"گردش","boundary":[0.23837406169627187,0.21780777633526396,0.27274263222199463,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2257792126375202,0.21780777633526396,0.23511170164283723,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.2000281042534589,0.21780777633526396,0.2225168525840856,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1925735994400925,0.21780777633526396,0.196814501471725,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.14705513817366989,0.21780777633526396,0.18935999665835856,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.11093280722329521,0.21780777633526396,0.1438624879780194,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.07272721441692923,0.21780777633526396,0.10780680799094594,0.23544666656043242],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.2908176428883815,0.2389744446054661,0.32181871594092837,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2697199170413493,0.2389744446054661,0.28845583481286113,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.23889779008695447,0.2389744446054661,0.26716923574265455,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.22214895522576586,0.2389744446054661,0.23626450877967187,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"شبیه","boundary":[0.19375453500284717,0.2389744446054661,0.2200367401812379,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.1717355442723314,0.2389744446054661,0.1909721010662863,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.15136081233232093,0.2389744446054661,0.16907872456152956,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمی","boundary":[0.10860798842376412,0.2389744446054661,0.14797274761137508,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.07208865171473959,0.2389744446054661,0.10570576040886279,0.25661333483063453],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.3244675943286128,0.2601411128756682,0.3400022834330518,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.29454633638676664,0.2601411128756682,0.32235493785983316,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2739351191047586,0.2601411128756682,0.29191305507948395,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.24400724990417189,0.2601411128756682,0.27157331102923815,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.21607641825820856,0.2601411128756682,0.24118646155109238,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19450350403245156,0.2601411128756682,0.21319567738426326,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.16372371038744396,0.2601411128756682,0.19195282273375683,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14701720883564254,0.2601411128756682,0.1610904290801613,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.12678713097217628,0.2601411128756682,0.14490499379111463,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.10001233426119496,0.2601411128756682,0.12423363881733562,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"آغازی","boundary":[0.07267939334414696,0.2601411128756682,0.09758764277870711,0.27778000310083667],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3163244674818345,0.28130778114587035,0.3400093389846163,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"توصیفات","boundary":[0.27095583840513043,0.28130778114587035,0.31348610954321077,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.23637507470003546,0.28130778114587035,0.2682247462567092,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.20964256802155393,0.28130778114587035,0.23382187682802927,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"بطوریکه","boundary":[0.16788030131758486,0.28130778114587035,0.20721821409878796,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1548902346956041,0.28130778114587035,0.1655184932420644,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.10762264190673655,0.28130778114587035,0.15277757822682445,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.07267354946412016,0.28130778114587035,0.10489154975831529,0.2989466713710388],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3301513223386459,0.3024744494160725,0.34000087232273885,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.29327795714806265,0.3024744494160725,0.32670821317515214,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2642588137255046,0.3024744494160725,0.2901251889584561,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.256911260281097,0.3024744494160725,0.2610913171876328,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.23091171156169563,0.3024744494160725,0.2537437637432252,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.20085983176699246,0.3024744494160725,0.22774767983039973,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19174632583946152,0.3024744494160725,0.19771457653882052,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.16318588011456978,0.3024744494160725,0.1886010706112896,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"جستجوهای","boundary":[0.10414843870551205,0.3024744494160725,0.15996661190798028,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.07231034078690363,0.3024744494160725,0.10088483065589475,0.32011333964124095],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.30102578813141534,0.3236411176862747,0.3400124177707536,0.34128000791144314],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.27964873440399657,0.3236411176862747,0.29814195256616827,0.34128000791144314],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.25425077739349966,0.3236411176862747,0.2770952422491559,0.34128000791144314],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.0719,0.0704,0.34001,0.34128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2953407703122915,0.7946017992970902,0.34091963341919723,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نموداری","boundary":[0.25344490512207385,0.7946017992970902,0.29230688313954084,0.8122406895222587],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.31024166257101327,0.8248421657570612,0.3409141172607013,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2930984272139433,0.8248421657570612,0.3073875473363369,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.27265103836228927,0.8248421657570612,0.29098621216941534,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.2413197664509303,0.8248421657570612,0.27009754620744864,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.21539505891665145,0.8248421657570612,0.23889507496844242,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.18448487737632124,0.8248421657570612,0.21255670097802773,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.13137716564125906,0.8248421657570612,0.18193419607762645,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه،","boundary":[0.10132044600731871,0.8248421657570612,0.12824850422306833,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.07255300069464378,0.8248421657570612,0.09876899867612196,0.8424810559822296],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.30809231303120943,0.8460088340272633,0.3409086011022055,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.28076807318299374,0.8460088340272633,0.3051623546556378,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.24195780495535152,0.8460088340272633,0.27796743670528834,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2187741201683203,0.8460088340272633,0.2390052698556049,0.8636477242524317],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند.","boundary":[0.18283743496064286,0.8460088340272633,0.21608178282242588,0.8636477242524317],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07255,0.7946,0.34092,0.86365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۵","boundary":[0.08096463500990342,0.921571901728932,0.09059097299904557,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08096,0.92157,0.09059,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/ad00df403dbe5fc27f1259610d0f508c.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/22acaf78c9b7eb4f8e3a5f88b22b7c8d.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07184,0.07074,0.07272,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85414,0.07074,0.92639,0.08838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.38702605629892783,0.9272749663899179,0.4046649465240963],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.8401389045678923,0.38702605629892783,0.8786904383165197,0.4046649465240963],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتی","boundary":[0.893967490347772,0.4172664227588988,0.927269065383155,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.873804106028493,0.4172664227588988,0.8909197978379406,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8430638796810378,0.4172664227588988,0.870852936342497,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8207175367658379,0.4172664227588988,0.8334763663404808,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.793956598290234,0.4172664227588988,0.8172772314371677,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7776443824062186,0.4172664227588988,0.790986270913378,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7233522984530056,0.4172664227588988,0.7744137054446149,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.6843860116421929,0.4172664227588988,0.720133707594287,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.6690452470594432,0.4172664227588988,0.6811812628766185,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6597593561690288,0.4172664227588988,0.6658404982938688,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.9051772354553013,0.43843309102910094,0.9272752229554295,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.8678832978684089,0.43843309102910094,0.9017341262918074,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"صلب","boundary":[0.8371752127537017,0.43843309102910094,0.864756590995076,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیر","boundary":[0.8060797526973381,0.43843309102910094,0.833984232857462,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.7801895505998502,0.43843309102910094,0.803002993239173,0.4560719812542694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65976,0.38703,0.92728,0.45607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.8040716383983406,0.9272749663899179,0.8217105286235092],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.8401389045678923,0.8040716383983406,0.8786904383165197,0.8217105286235092],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9054053350916362,0.8343120048583116,0.9272732987140937,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8738664269153322,0.8343120048583116,0.9023317111384519,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.8365772632809451,0.8343120048583116,0.8708320509382507,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8118807980418523,0.8343120048583116,0.833495718921591,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8019064547206759,0.8343120048583116,0.8084384504175708,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.7588093051179688,0.8343120048583116,0.7984641070963943,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.7219627808047379,0.8343120048583116,0.7553673737569254,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7051965220480639,0.8343120048583116,0.7190814107314126,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6849375916933618,0.8343120048583116,0.7023400705074211,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.659432894172121,0.8343120048583116,0.6821360288277687,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8976556051500761,0.8554785127749662,0.9272775320450324,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمی","boundary":[0.8486820301192246,0.8554785127749662,0.8943467965330856,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8268534136439248,0.8554785127749662,0.8453881091151794,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8030015604600441,0.8554785127749662,0.823651495796991,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.7730211292178945,0.8554785127749662,0.7997214464558525,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7601590718991735,0.8554785127749662,0.7696895559845953,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7275561437865096,0.8554785127749662,0.7568274986658743,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"جهت،","boundary":[0.6914017692882147,0.8554785127749662,0.7242943706223766,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیر","boundary":[0.6595817053296237,0.8554785127749662,0.6880887047801212,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.8969446251367361,0.8766453413987159,0.9272675259900862,0.8942842316238844],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8838321394484867,0.8766453413987159,0.8938623067283231,0.8942842316238844],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.873858544091981,0.8766453413987159,0.8803900499619416,0.8942842316238844],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8470742091366774,0.8766453413987159,0.8704164546054359,0.8942842316238844],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.8197705534631212,0.8766453413987159,0.8442914173705113,0.8942842316238844],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.9106835161790211,0.9211251567455926,0.9195914707361377,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65943,0.80407,0.92728,0.94678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5880881764349709,0.38702605629892783,0.6336388173356184,0.4046649465240963],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.5465027555135928,0.38702605629892783,0.5850542892622203,0.4046649465240963],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتی","boundary":[0.6005796677997541,0.4172664227588988,0.6336327880460997,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5809665026664892,0.4172664227588988,0.5975974428585242,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5637004845199685,0.4172664227588988,0.578118573312814,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.5322588060885466,0.4172664227588988,0.5606408938421509,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.5074800300401562,0.4172664227588988,0.5292513990105566,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.48070216279794853,0.4172664227588988,0.504455012703658,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4462733075898735,0.4172664227588988,0.4775852918820957,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4291126885635962,0.4172664227588988,0.4432476013898361,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4081447493364379,0.4172664227588988,0.42626475920992096,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4009100931489711,0.4172664227588988,0.40502592228742396,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"سایه","boundary":[0.3729338402860827,0.4172664227588988,0.39779126609995713,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3659353479597359,0.4172664227588988,0.3699168223927459,0.43490531298406726],"dir":"rtl"},{"str":"سایه","boundary":[0.6076107973925093,0.43843309102910094,0.6336352254184583,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"اندازی","boundary":[0.5737281253740621,0.43843309102910094,0.6045749559467279,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5502506232304349,0.43843309102910094,0.5702841740314007,0.4560719812542694],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد.","boundary":[0.5151259480095647,0.43843309102910094,0.5472962854266852,0.4560719812542694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36594,0.38703,0.63364,0.45607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5880881764349709,0.8040716383983406,0.6336388173356184,0.8217105286235092],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.5465027555135928,0.8040716383983406,0.5850542892622203,0.8217105286235092],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتی","boundary":[0.6003121011038676,0.8343120048583116,0.6336327880460996,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5795103423735005,0.8343120048583116,0.5972593726272207,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.5440641020451434,0.8343120048583116,0.5763483912832712,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5185157239645316,0.8343120048583116,0.5410069825698763,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.47823513240314036,0.8343120048583116,0.5150736429784661,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4693667927501852,0.8343120048583116,0.4751744890151332,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45646154212670853,0.8343120048583116,0.4663061493621781,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.4227642777144279,0.8343120048583116,0.45302016080084245,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.3942619273065988,0.8343120048583116,0.4196524506278092,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.3730278201881659,0.8343120048583116,0.39121945686430665,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36596365795493135,0.8343120048583116,0.36998249229963365,0.8519508950834801],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.6002227330479455,0.8554785127749662,0.6336372779425499,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5714338870489992,0.8554785127749662,0.5972196651769652,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5349227911133507,0.8554785127749662,0.5682231143625548,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5107538906308964,0.8554785127749662,0.5319213414914546,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4880673049618072,0.8554785127749662,0.5076898660733136,0.8731174030001346],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.4611149310865036,0.8554785127749662,0.4849648324318739,0.8731174030001346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36596,0.80407,0.63364,0.87312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.28617522398169143,0.12155086409515696,0.34000779959154775,0.14239682527035605],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.23702881743824467,0.12155086409515696,0.28258972095934975,0.14239682527035605],"dir":"rtl"},{"str":"(مفهومی)","boundary":[0.17846004248724867,0.12155086409515696,0.23344331441590294,0.14239682527035605],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.30954649754766106,0.15389117300824848,0.34000087232273885,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2822202787171575,0.15389117300824848,0.3064835034644581,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.2393672102340723,0.15389117300824848,0.2790205154353748,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22676853641844474,0.15389117300824848,0.2361038594792813,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.18981004491951126,0.15389117300824848,0.22350518566365377,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.16216977199560959,0.15389117300824848,0.1866828067350415,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.1320504668926064,0.15389117300824848,0.15923179101114177,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.10373471315602384,0.15389117300824848,0.12892957855245415,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.07213647252838794,0.15389117300824848,0.10054426880917726,0.1715300632334169],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.2897780451760552,0.17505784127845067,0.3399853501092968,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.24693560356236854,0.17505784127845067,0.28513408113627725,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.21258031559523086,0.17505784127845067,0.24217141654950172,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح،","boundary":[0.17003905505803277,0.17505784127845067,0.20778265822395087,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.1337916229617027,0.17505784127845067,0.165281426709496,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11947127033875428,0.17505784127845067,0.12900319167496227,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.08205630526345656,0.17505784127845067,0.11447863322420747,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07325392301359275,0.17505784127845067,0.07726906538315494,0.19269673150361913],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.2910774445932022,0.1962245095486528,0.34000228343305183,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.2497684553273833,0.1962245095486528,0.28770212884506985,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.21108887094369194,0.1962245095486528,0.24643976868053485,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.18649850222755882,0.1962245095486528,0.2077313495032376,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.15185002863537111,0.1962245095486528,0.18316981558071038,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1266644597109023,0.1962245095486528,0.14850148981972078,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.09220576207181139,0.1962245095486528,0.1233151490573693,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.07243836441196895,0.1962245095486528,0.08887788669809024,0.21386339977382127],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.2944474092014655,0.21739117781885492,0.34000369454336465,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27403957957340114,0.21739117781885492,0.2906599891216223,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.23742274087395876,0.21739117781885492,0.2701988895844665,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.20341238216384777,0.21739117781885492,0.23360315472952858,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.17370553489751808,0.21739117781885492,0.1995869295265853,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.15874010114395787,0.21739117781885492,0.16985906856456726,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1484454276520313,0.21739117781885492,0.15485614371773687,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.10307763127013234,0.21739117781885492,0.1445381051097587,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.0727659785183447,0.21739117781885492,0.09925416405825062,0.23503006804402338],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.30280955769246115,0.23855784608905714,0.33999663899180016,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.2620141890209594,0.23855784608905714,0.29971110723412114,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.23234021099947658,0.23855784608905714,0.25878935624721006,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21065577480819728,0.23855784608905714,0.2288989730909629,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19297527010831392,0.23855784608905714,0.20769194837187988,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.1597044390490576,0.23855784608905714,0.18988923077299666,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"کدگذاری","boundary":[0.11104725138774853,0.23855784608905714,0.15647967874583638,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"تکوینی","boundary":[0.0721417273148064,0.23855784608905714,0.10777525903713121,0.2561967363142256],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3163261910757832,0.25972451435925925,0.34000985211563933,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.2974311494457619,0.25972451435925925,0.31348803378454665,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.2681033488280553,0.25972451435925925,0.2940768003201938,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25912787511049923,0.25972451435925925,0.2653240165843947,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.22762522225969375,0.25972451435925925,0.25586252193635123,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2205336649670728,0.25972451435925925,0.22478281729456803,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.19130702574284097,0.25972451435925925,0.21731381040834974,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.15145375663810637,0.25972451435925925,0.1885257489147279,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13562847713679854,0.25972451435925925,0.14860543816258046,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.12063658419643612,0.25972451435925925,0.13326666906127813,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.09930768186964244,0.25972451435925925,0.11730136698104492,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"روند.","boundary":[0.07272721441692923,0.25972451435925925,0.09675418971480178,0.2773634045844277],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.28886748843594356,0.2808911826294614,0.3218144826099895,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2675580960419752,0.2808911826294614,0.2865056803604232,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.23652262327541212,0.2808911826294614,0.2650074147432805,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2195609789118938,0.2808911826294614,0.23388961012304882,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.19907549008179132,0.2808911826294614,0.21744876386736586,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.1720452824041738,0.2808911826294614,0.19652199792695066,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1585647659504147,0.2808911826294614,0.16962059092168594,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.11738598029100777,0.2808911826294614,0.15645210948163504,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگونی","boundary":[0.07183567316694028,0.2808911826294614,0.11466913311644995,0.29853007285462985],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.31191630108444957,0.3020578508996635,0.339999461212426,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.28500747833410955,0.3020578508996635,0.3088552213195987,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.25486109534695073,0.3020578508996635,0.28185415002539366,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.21898224041820097,0.3020578508996635,0.2517781331163478,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.18689748332792122,0.3020578508996635,0.21579865443518434,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1713638786764606,0.3020578508996635,0.18389121002685124,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات،","boundary":[0.12190513945916925,0.3020578508996635,0.16826919254866626,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.08165170905762768,0.3020578508996635,0.118687113476983,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.07245585592598905,0.3020578508996635,0.07847803414373826,0.319696741124832],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.3036949802069456,0.32322451916986567,0.340012161205242,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.27790618119221255,0.32322451916986567,0.3008777776187697,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادی،","boundary":[0.22648363715462935,0.32322451916986567,0.27482800762997983,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.19877333264783503,0.32322451916986567,0.2230416583618393,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"نظریاتی","boundary":[0.15838095681215614,0.32322451916986567,0.19567522348191077,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"مبنی","boundary":[0.12939587131012895,0.32322451916986567,0.15536912884624637,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.11259777130970952,0.32322451916986567,0.12658831587479566,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.07183891027811964,0.32322451916986567,0.10948836187541597,0.3408634093950341],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.31765694912240383,0.34439118744006786,0.3399980501021131,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3100462297864032,0.34439118744006786,0.31437600297755547,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.29253561696921565,0.34439118744006786,0.30676528364155486,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"تعبیر","boundary":[0.26020214668363423,0.34439118744006786,0.2892654250137115,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.20955389298522087,0.34439118744006786,0.2568812678954444,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"ادبی.","boundary":[0.17820855549313636,0.34439118744006786,0.20627036652306238,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.14446199063152784,0.34439118744006786,0.17491814540322229,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11586994808161664,0.34439118744006786,0.14121754243592266,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.07247895215189874,0.34439118744006786,0.1125534369826193,0.3620300776652363],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3210516546082799,0.36555785571027,0.34001780564649386,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30866633146430644,0.36555785571027,0.31784356666015934,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.2794395674088804,0.36555785571027,0.305458243516186,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"آمده،","boundary":[0.24828359683666415,0.36555785571027,0.27640632535912046,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23569254829043285,0.36555785571027,0.24502222120473163,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.19875316449623,0.36555785571027,0.23243117265850036,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.1711203935007321,0.36555785571027,0.19562693686790888,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.14081372157878075,0.36555785571027,0.168182875299754,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11302112519813685,0.36555785571027,0.13766454943881634,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.07208139933373664,0.36555785571027,0.10979371815403662,0.38319674593543845],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.30739348982757314,0.38672452398047213,0.339999461212426,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28119955412956027,0.38672452398047213,0.3044677035334202,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.26008960226255823,0.38672452398047213,0.2785357293131228,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.22657754043560563,0.38672452398047213,0.2575242967539331,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.19318715035865971,0.38672452398047213,0.2242164489280693,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1793893755919872,0.38672452398047213,0.19054171242084952,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.16154176728639738,0.38672452398047213,0.17595788733695264,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14598833592314103,0.38672452398047213,0.15942955224186942,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.11450042762190273,0.38672452398047213,0.14362652784762062,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.07201350947549437,0.38672452398047213,0.1117015681284059,0.4043634142056406],"dir":"rtl"},{"str":"تکوینی","boundary":[0.30202362000098765,0.4078911922506742,0.33998817232992273,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.26917470815756195,0.4078911922506742,0.29888837213764596,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.2378694881667899,0.4078911922506742,0.2660466100181839,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.21822066602101609,0.4078911922506742,0.23474920857486437,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.19416194571682852,0.4078911922506742,0.21519061277815701,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1669048307745849,0.4078911922506742,0.1911599200191526,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.12467003618184043,0.4078911922506742,0.16367082412674516,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.10071206603205538,0.4078911922506742,0.12154939618493638,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.07272529017559343,0.4078911922506742,0.0976307142396887,0.4255300824758427],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.30166241777863056,0.42905786052087636,0.3400065167639905,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2717760238050429,0.42905786052087636,0.29841826898017637,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26420127403676447,0.42905786052087636,0.26851058397560834,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"مبین","boundary":[0.23246673030423468,0.42905786052087636,0.26093583420732996,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2084736713136536,0.42905786052087636,0.22932102321290093,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"قضیه","boundary":[0.1765747426594413,0.42905786052087636,0.20523890565590208,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14754564195727857,0.42905786052087636,0.17341598620267193,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1264099583772466,0.42905786052087636,0.14438272458540582,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.10360044102917997,0.42905786052087636,0.12327575640876007,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.07235729772622473,0.42905786052087636,0.10044115572916333,0.4466967507460448],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.30341547649167727,0.4502245287910786,0.34000792787430334,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومی","boundary":[0.2611475469235451,0.4502245287910786,0.30016346861518806,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.23812557616726213,0.4502245287910786,0.25806275129305445,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.2093250658533451,0.4502245287910786,0.23495422253698495,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.1693766975640739,0.4502245287910786,0.20616239500059244,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.تعداد","boundary":[0.11667145145614055,0.4502245287910786,0.16614806204572738,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.08171190021326181,0.4502245287910786,0.11340654334383425,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.0724712992929446,0.4502245287910786,0.07852278193241684,0.467863419016247],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.312608008340296,0.4713911970612807,0.3400093389846163,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2873655063631951,0.4713911970612807,0.3102462002647756,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.2595817598706651,0.4713911970612807,0.2846486591886372,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.22876265950981564,0.4713911970612807,0.2572660635666711,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2032478095004781,0.4713911970612807,0.22612991451237155,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"کانسپت","boundary":[0.1619785386559649,0.4713911970612807,0.20053096232592027,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15471251961366272,0.4713911970612807,0.15918966348867516,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"تعابیر","boundary":[0.12286351498401579,0.4713911970612807,0.15131990127359118,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"معمارانه","boundary":[0.08150482795421624,0.4713911970612807,0.12054781868002175,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.07268535595332944,0.4713911970612807,0.07914301987869582,0.48903008728644914],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31883912148766363,0.4925578653314828,0.3400008723227389,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2871614513170944,0.4925578653314828,0.3157378813191267,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2688277619176286,0.4925578653314828,0.2841337399779696,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.23537911840904852,0.4925578653314828,0.2657972696725666,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.20858122622696287,0.4925578653314828,0.23229647152887006,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.18665118110618195,0.4925578653314828,0.205560495390672,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16911566162495417,0.4925578653314828,0.18370636170937094,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.13954630237784915,0.4925578653314828,0.16606016678383761,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.12151885499943556,0.4925578653314828,0.1362831739206289,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"«بررسی","boundary":[0.07914120884541405,0.4925578653314828,0.11825572654221529,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07225206100139434,0.4925578653314828,0.07617132885611934,0.5101967555566512],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش»","boundary":[0.2950313550600354,0.5137245336016849,0.34001908847405093,0.5313634238268534],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.2559547545046584,0.5137245336016849,0.2917827569203484,0.5313634238268534],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.22628077503309696,0.5137245336016849,0.2528510659116093,0.5313634238268534],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07184,0.12155,0.34002,0.53136],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/0c62a0bd7ae34a62d53d392383abf779.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/d2ea8d14d8b50d5a6d0ed83e310c3b28.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07197,0.0704,0.07272,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817307396270564,0.3703972330694715,0.9272813805277038,0.38803612329463993],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8463400929793413,0.3703972330694715,0.8786968524543056,0.38803612329463993],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9043149573636581,0.40063759952944245,0.9272732987140938,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8701330213361477,0.40063759952944245,0.9010097823524871,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8298775256023874,0.40063759952944245,0.8668073973945967,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7918096129601903,0.40063759952944245,0.8266182228220155,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7625900492170595,0.40063759952944245,0.7884951930540839,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7529151493035903,0.40063759952944245,0.7592510455694124,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.7136970954204429,0.40063759952944245,0.7495761456559431,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"فوم","boundary":[0.6886994293287741,0.40063759952944245,0.7104327268965841,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6597872374578279,0.40063759952944245,0.6854608632124509,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.888729690651458,0.42180426779964464,0.9272736835623607,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.8634022197446984,0.42180426779964464,0.8854590193225055,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.8370281856342326,0.42180426779964464,0.8600966855720759,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8229109044930644,0.42180426779964464,0.8337096725336112,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7968371067622824,0.42180426779964464,0.8195923913924429,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7615412851852554,0.42180426779964464,0.7935182307091636,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"مارپیچی.","boundary":[0.7131010047105428,0.42180426779964464,0.7581833885305349,0.4394431580248131],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65979,0.3704,0.92728,0.43944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817307396270564,0.7624427349921106,0.9272813805277038,0.780081625217279],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8463400929793413,0.7624427349921106,0.8786968524543056,0.780081625217279],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.896192194359153,0.7926831014520815,0.9272732987140937,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8678025309192111,0.7926831014520815,0.8929821598745206,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.828017465121884,0.7926831014520815,0.8645003876991717,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8042551431298836,0.7926831014520815,0.8248302393914878,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.7703775200241673,0.7926831014520815,0.8009848327558731,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7544482436617488,0.7926831014520815,0.7638231466136611,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.729501197404839,0.7926831014520815,0.7511710569564958,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.701067796503432,0.7926831014520815,0.726286605640012,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.6596042604172396,0.7926831014520815,0.6977602572225858,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.8918389616892012,0.8138497697222836,0.9272718876037808,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.8569718040861382,0.8138497697222836,0.8885225882459807,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.8361516525497545,0.8138497697222836,0.8536700064273811,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصه","boundary":[0.7941525994522167,0.8138497697222836,0.8329324537557609,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"معرف","boundary":[0.7591526960636986,0.8138497697222836,0.7908185851395075,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7336846738276818,0.8138497697222836,0.7558422009006391,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"نداشتن","boundary":[0.6921546873216838,0.8138497697222836,0.7303919650097036,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"بازشو","boundary":[0.6596096658273493,0.8138497697222836,0.688831138543166,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8988527673156063,0.8350164379924858,0.9272711179072464,0.8526553282176543],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6596,0.76244,0.92728,0.85266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871854506829775,0.3703972330694715,0.632736091583625,0.38803612329463993],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5517948040352624,0.3703972330694715,0.5841515635102267,0.38803612329463993],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6099740370650835,0.40063759952944245,0.6327280097700146,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.576211266647269,0.40063759952944245,0.6067122614877706,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5365534576953159,0.40063759952944245,0.5729223498643309,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5151889570414177,0.40063759952944245,0.5333705401506235,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.48715879400639917,0.40063759952944245,0.5120025497632668,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.4440698473721422,0.40063759952944245,0.48391310885689526,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.41166001374349626,0.40063759952944245,0.4407675280792194,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"بیرونی","boundary":[0.3744366234170024,0.40063759952944245,0.40839592572361316,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.365197817312857,0.40063759952944245,0.37124812456352085,0.4182764897546109],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.591365837578014,0.42180426779964464,0.6327251875493889,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5672514221090404,0.42180426779964464,0.5880676607852898,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5404202928729058,0.42180426779964464,0.5639924569453771,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5328132440466785,0.42180426779964464,0.5371409290679597,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.5024183964952286,0.42180426779964464,0.5295338802417324,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعاتی","boundary":[0.44910593583740355,0.42180426779964464,0.49906829276239206,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43950436546596366,0.42180426779964464,0.44579223969789666,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.4080425484880523,0.42180426779964464,0.43619066932645695,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.3651805016223606,0.42180426779964464,0.4047338016930759,0.4394431580248131],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.6031014429008567,0.4429709360698468,0.6327250592666331,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5953706168051224,0.4429709360698468,0.5997687192836143,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5481857640523983,0.4429709360698468,0.59203789318788,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5110582539324162,0.4429709360698468,0.5448789683316627,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5014710485979061,0.4429709360698468,0.5077495154577055,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.4696572709994154,0.4429709360698468,0.4981623101231954,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.44600548415868907,0.4429709360698468,0.4664447254690425,0.46060982629501523],"dir":"rtl"},{"str":"گذارد.","boundary":[0.4103933405855851,0.4429709360698468,0.442788060915446,0.46060982629501523],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36518,0.3704,0.63274,0.46061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2861780462023173,0.12162655096957764,0.3400106218121735,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.244352736527745,0.12162655096957764,0.28259254317997556,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.30898940458778296,0.15396685988266934,0.34000087232273885,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.280710828471601,0.15396685988266934,0.3057957079255317,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی،","boundary":[0.23803441459349828,0.15396685988266934,0.2774186019177802,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.20472387467737568,0.15396685988266934,0.2347803000296577,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1767711902594088,0.15396685988266934,0.20153017801512435,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.14612279168182135,0.15396685988266934,0.17354618059008892,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.1320263855685589,0.15396685988266934,0.14280918562051498,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.09300490334866462,0.15396685988266934,0.1287127795072525,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.07221437720294596,0.15396685988266934,0.08977609496744886,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.32722262173033945,0.17513352815287136,0.35230857647191627,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3198601008109655,0.17513352815287136,0.32404867278276483,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.2887030230355357,0.17513352815287136,0.31668615186339083,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27960660665587306,0.17513352815287136,0.28556366575599157,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.24359495184224084,0.17513352815287136,0.276467249376329,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.22128895351280567,0.17513352815287136,0.24060202024392663,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.19083036678288326,0.17513352815287136,0.21822004850908308,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1835768742867773,0.17513352815287136,0.18770341948774216,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.14769555756701613,0.17513352815287136,0.18044992699163623,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.1218002115443681,0.17513352815287136,0.14463911223602258,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"بازشو","boundary":[0.09392016707546104,0.17513352815287136,0.11873092952992681,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.07272529017559343,0.17513352815287136,0.08160117404378034,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.30150530309486145,0.1963001964230736,0.34001498342586794,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2772813246548641,0.1963001964230736,0.2982813262230685,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2442898884680063,0.1963001964230736,0.27406315954435456,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.22545468292644927,0.1963001964230736,0.24112000331284225,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20734581172866762,0.1963001964230736,0.22244548848404158,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.1771133600815676,0.1963001964230736,0.20415885815462065,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"نداشتن","boundary":[0.13621068300862552,0.1963001964230736,0.17386753855992362,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.09491964729246588,0.1963001964230736,0.13294160055828655,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.0722629718426149,0.1963001964230736,0.09173435787853436,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.3078063905337589,0.21746702504682316,0.34000792787430345,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29445517779815633,0.21746702504682316,0.30428425919274227,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.25318480273460364,0.21746702504682316,0.2909111667573199,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.22313365163304869,0.21746702504682316,0.24965312342853624,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.18141766249702299,0.21746702504682316,0.2196105848667399,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.14154633307472986,0.21746702504682316,0.17788969735532273,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.10805605521303674,0.21746702504682316,0.13802018657443993,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10001556029030234,0.21746702504682316,0.10452466107695939,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.07273512252263352,0.21746702504682316,0.09646016563869418,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"سریعی","boundary":[0.30361865495164103,0.23863353296347783,0.3400065167639905,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2942078747530251,0.23863353296347783,0.3003708043597566,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"تناسبات","boundary":[0.2505110051383089,0.23863353296347783,0.2909600241611407,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24320095697593214,0.23863353296347783,0.24735967695523475,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.21233844465521187,0.23863353296347783,0.24004962879285813,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.16417949173378873,0.23863353296347783,0.2092244523346292,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15149737749519523,0.23863353296347783,0.16089452796073478,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.11453878498147037,0.23863353296347783,0.14821241372214128,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.08687484655779634,0.23863353296347783,0.11145702182368832,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.07232227335852313,0.23863353296347783,0.08383475421137282,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3334658921809095,0.2598003615872275,0.33999933292967033,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3142292909912072,0.2598003615872275,0.33002278301741567,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.2820808743691922,0.2598003615872275,0.31108475520477996,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.2500692726880882,0.2598003615872275,0.27888023949759405,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2907272401745006,0.28096686950388206,0.32181871594092837,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2623204378316117,0.28096686950388206,0.28751477239717316,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.2222299921601841,0.28096686950388206,0.25901669514927883,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.1773007154902326,0.28096686950388206,0.2189658331798652,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.14293473513118632,0.28096686950388206,0.17400114203234893,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.1002447842495338,0.28096686950388206,0.13968750392744722,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.07240945065947475,0.28096686950388206,0.09695864035672869,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.3025292077323719,0.3021335377740843,0.33999663899180016,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29517045993950497,0.3021335377740843,0.29935688536230204,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.26302398700774005,0.3021335377740843,0.2919981375694352,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2366063051176642,0.3021335377740843,0.2599872377243194,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.21828243903062422,0.3021335377740843,0.23357305633872957,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21098680154549188,0.3021335377740843,0.21513732322431273,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.18050285629831914,0.3021335377740843,0.20784168573918044,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.14827022234499346,0.3021335377740843,0.17738503764974733,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13585497635843422,0.3021335377740843,0.14505438368180826,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.10212040956948681,0.3021335377740843,0.132639137695249,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"مواقع","boundary":[0.07197194824583651,0.3021335377740843,0.0989893363589662,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.31357447078465917,0.3233003663978339,0.3399952278814872,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2962466094653413,0.3233003663978339,0.31060552085836374,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2639805562488408,0.3233003663978339,0.2932856434065267,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.22836182549710765,0.3233003663978339,0.2608252871391274,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2192446703506064,0.3233003663978339,0.22521531084965885,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.18750999996782894,0.3233003663978339,0.21609815570315763,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.16162172800059982,0.3233003663978339,0.18453321396867908,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.14361483938650033,0.3233003663978339,0.15864997590017388,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13642159785484306,0.3233003663978339,0.14051386600536186,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.10673225621430175,0.3233003663978339,0.1333206244737046,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.07226706544861104,0.3233003663978339,0.10375483625989058,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.31088017364353815,0.344467034668036,0.33999843495038023,0.3621059248932045],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07197,0.0704,0.35231,0.36211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.08096463500990342,0.921571901728932,0.09059097299904557,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08096,0.92157,0.09059,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871854506829775,0.7624427349921106,0.632736091583625,0.780081625217279],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5517948040352624,0.7624427349921106,0.5841515635102267,0.780081625217279],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5896568680930384,0.7926831014520815,0.632722365328763,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5750731300616437,0.7926831014520815,0.5862287061665834,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5651398903813006,0.7926831014520815,0.5716449681351886,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5299184555676969,0.7926831014520815,0.5617117284548456,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5000904376344638,0.7926831014520815,0.5265236142896728,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.4585589556704248,0.7926831014520815,0.49666502918701655,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4355973289687881,0.7926831014520815,0.45511807649991254,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4050587615306998,0.7926831014520815,0.4321984055680516,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.36539886814699263,0.7926831014520815,0.40163377935422473,0.8103219916772499],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوتها","boundary":[0.5907752375081617,0.8138497697222836,0.6327167208875114,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5834151926277036,0.8138497697222836,0.5876023559695897,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"گزینه","boundary":[0.5509546394930221,0.8138497697222836,0.5802423110891316,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5240371623472326,0.8138497697222836,0.5479885400851703,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4858694717764297,0.8138497697222836,0.5208446307489367,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.45853887803423715,0.8138497697222836,0.48288141564795,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.427749866426238,0.8138497697222836,0.45544775501928964,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.3912527712714462,0.8138497697222836,0.4246011475877928,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.36486092574857054,0.8138497697222836,0.3880893842034689,0.8314886599474521],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.6142282605275595,0.8350164379924858,0.632736476431892,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5931051329466053,0.8350164379924858,0.6116629550189345,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.5714965496169518,0.8350164379924858,0.5905541558481542,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5549008255883442,0.8350164379924858,0.5688399903531367,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5421218105946557,0.8350164379924858,0.5527886105438162,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.51922530011549,0.8350164379924858,0.5400095955501277,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4933841484132561,0.8350164379924858,0.5158556203240936,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"کاهشی","boundary":[0.45496953185872635,0.8350164379924858,0.4906673012386983,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44295783832259017,0.8350164379924858,0.45241633398672015,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.4192554659637561,0.8350164379924858,0.43965143009616076,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4128992766774552,0.8350164379924858,0.4171428094949764,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3967180082376698,0.8350164379924858,0.40968368038094843,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.3647587558967306,0.8350164379924858,0.3943562001621494,0.8526553282176543],"dir":"rtl"},{"str":"فوم","boundary":[0.6113383968499186,0.8561831062626879,0.6327280097700146,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5847410205352648,0.8561831062626879,0.6082699689412827,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"برش","boundary":[0.5559288491575632,0.8561831062626879,0.5816959071297289,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"خورده","boundary":[0.5199576182758299,0.8561831062626879,0.5527759789882208,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"انباشته","boundary":[0.4817649151034225,0.8561831062626879,0.51672479360354,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.45403785040270717,0.8561831062626879,0.4786846655925123,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4337896267090467,0.8561831062626879,0.45080660999639377,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.411611866623297,0.8561831062626879,0.43055838630273335,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3941866199205367,0.8561831062626879,0.40866680297288455,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.36497288291386737,0.8561831062626879,0.39116889318785736,0.8738219964878563],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.5952065474772736,0.8773497745328901,0.6327316016871748,0.8949886647580586],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.582696748255472,0.8773497745328901,0.591966217317911,0.8949886647580586],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5591765775067936,0.8773497745328901,0.5794564180961094,0.8949886647580586],"dir":"rtl"},{"str":"آیند.","boundary":[0.531440692316376,0.8773497745328901,0.556019909305723,0.8949886647580586],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36476,0.76244,0.63274,0.89499],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/2e976e531a744f6cea62da2bd50220e3.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/cb6c5f3722e87c9401fdb2fa9ca6f207.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07164,0.07074,0.07271,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85414,0.07074,0.92639,0.08838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.34732909243299626,0.9272749663899179,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8686009995792325,0.34732909243299626,0.8786904383165197,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8601766710111759,0.34732909243299626,0.8655671124064818,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.8330833530033558,0.34732909243299626,0.8571427838384252,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9048322824829567,0.3775694588929672,0.9272732987140937,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8693480126127734,0.3775694588929672,0.9013917588832903,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.8314879464909248,0.3775694588929672,0.8659090621400642,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8041832897204388,0.3775694588929672,0.8280483657057368,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.777154357688418,0.3775694588929672,0.8007438521188492,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7416659955820466,0.3775694588929672,0.7737134774988685,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6949990011026531,0.3775694588929672,0.7382265914339792,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6870174609165233,0.3775694588929672,0.6915581957927315,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6599935146390387,0.3775694588929672,0.6835766556066015,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیس","boundary":[0.8873782097080981,0.3987361271631693,0.927266756293552,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.8484705956030342,0.3987361271631693,0.8841317397648872,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8162928079555833,0.3987361271631693,0.8453915671604574,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7875920972713574,0.3987361271631693,0.8041674454251174,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.758063808988108,0.3987361271631693,0.7844939004406608,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"نکته:","boundary":[0.7290329532742891,0.39799377884833287,0.7551850607034,0.41563266907350127],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.6998507135948441,0.3987361271631693,0.7255818905799407,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.6594459022251885,0.3987361271631693,0.6966744076253895,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.898407104605015,0.41990279543337145,0.9272704764934678,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.8680545975802122,0.41990279543337145,0.8952747045865491,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8402423039587393,0.41990279543337145,0.8650699378753682,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.8113289775657584,0.41990279543337145,0.8370696980396463,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7873342585323291,0.41990279543337145,0.8078870543181649,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.748047776887275,0.41990279543337145,0.7838923352847355,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7262709553765643,0.41990279543337145,0.7450326448147724,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7188521724699378,0.41990279543337145,0.7230727521447323,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"گشودگی","boundary":[0.6721664008954928,0.41990279543337145,0.7156539692381058,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6597664772281234,0.41990279543337145,0.6689545310708239,0.4375416856585399],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.9098970000753004,0.4410694637035736,0.9272876663827342,0.45870835392874204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.891686665901444,0.4410694637035736,0.9069458821729999,0.45870835392874204],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8759908968239707,0.4410694637035736,0.8884077552379991,0.45870835392874204],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.8419197600446354,0.4410694637035736,0.8727119861605259,0.45870835392874204],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8145798820875035,0.4410694637035736,0.8388219338780001,0.45870835392874204],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.7928638868648721,0.4410694637035736,0.811452406015964,0.45870835392874204],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65945,0.34733,0.92729,0.45871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.7564200161015006,0.9272749663899179,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8686009995792325,0.7564200161015006,0.8786904383165197,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8601766710111759,0.7564200161015006,0.8655671124064818,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.8330833530033558,0.7564200161015006,0.8571427838384252,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9174265709506265,0.7866603825614715,0.9272761209347194,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8954394550181763,0.7866603825614715,0.9139834617871327,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.8619526117413283,0.7866603825614715,0.8928887737194815,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8400363956872446,0.7866603825614715,0.859590803665808,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.8088926530386524,0.7866603825614715,0.8373390051415728,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی","boundary":[0.768267360033865,0.7866603825614715,0.805447912069868,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7305441557983424,0.7866603825614715,0.7657138678790242,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7016518471453868,0.7866603825614715,0.7278805892796667,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6763239114329541,0.7866603825614715,0.6991024055582353,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6586668224479824,0.7866603825614715,0.6736600866165166,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8986516295458732,0.8078270508316736,0.9272732987140935,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.8717806772519776,0.8078270508316736,0.89601861639351,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8562065705471699,0.8078270508316736,0.8691778871317002,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.8228909506017575,0.8078270508316736,0.8538447624716495,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8097174669444257,0.8078270508316736,0.820529859094221,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"نرسیده","boundary":[0.7718023281902094,0.8078270508316736,0.8063947670898287,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7447827499161487,0.8078270508316736,0.7689932882462208,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7262009774190206,0.8078270508316736,0.7421497367637853,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7143764912802262,0.8078270508316736,0.7238391693435001,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7002756192736842,0.8078270508316736,0.7110686210116891,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.6592859358668491,0.8078270508316736,0.6969546956619903,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.896430013451081,0.8289937191018758,0.9272744532588951,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.883230986928526,0.8289937191018758,0.8940682053755605,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8756354497636931,0.8289937191018758,0.8799006578339713,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.8412384674963538,0.8289937191018758,0.8724034287414949,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.8140403439193339,0.8289937191018758,0.8387357477858396,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8055105746578276,0.8289937191018758,0.8117242741761681,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7710099860779048,0.8289937191018758,0.8022359684321795,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.7460088669040753,0.8289937191018758,0.7683834320255334,0.8466326093270443],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65867,0.75642,0.92728,0.84663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5889971880419946,0.34732909243299626,0.6345478289426422,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5758738621319568,0.34732909243299626,0.585963300869244,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5674495335639002,0.34732909243299626,0.5728399749592061,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.54035621555608,0.34732909243299626,0.5644156463911495,0.3649679826581647],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.6023692061703089,0.3775694588929672,0.6345502663150009,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.5705115148113707,0.3775694588929672,0.5990903974630958,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.5316126667560541,0.3775694588929672,0.5672406287506324,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.523903653066304,0.3775694588929672,0.5284460596668754,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعت","boundary":[0.48169701584211205,0.3775694588929672,0.5204615809838836,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.447956243158796,0.3775694588929672,0.4784206781750957,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.40491999785731425,0.3775694588929672,0.44466295768848374,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.37451526485849823,0.3775694588929672,0.4016604823267448,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36704691359584063,0.3775694588929672,0.37129569293608045,0.3952083491181357],"dir":"rtl"},{"str":"سقف،","boundary":[0.6025383352760293,0.3987361271631693,0.634544237025482,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5837876753125467,0.3987361271631693,0.5993425863234918,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"راحتی","boundary":[0.5474129049328846,0.3987361271631693,0.5805667896448471,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5349030940908277,0.3987361271631693,0.5441725717636046,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5106529837057631,0.3987361271631693,0.5316627609215476,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.4776504845761015,0.3987361271631693,0.507444155353519,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.4485487912362756,0.3987361271631693,0.474464743892089,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.42532049023397633,0.3987361271631693,0.44539249060422503,0.41637501738833776],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.3931413624654919,0.3987361271631693,0.42216187231247626,0.41637501738833776],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36705,0.34733,0.63455,0.41638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2861704775197299,0.12128563932758946,0.3400030531295861,0.14213160050278853],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.2706610923533215,0.12128563932758946,0.2825849744973881,0.14213160050278853],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26070506768198193,0.12128563932758946,0.2670755893309798,0.14213160050278853],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.22868569185455812,0.12128563932758946,0.25711956465964014,0.14213160050278853],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.3079305682412947,0.15362594824068096,0.3400051056536776,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2778211946053559,0.15362594824068096,0.3043322369433811,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.25723667858214266,0.15362594824068096,0.27421632064531354,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24913805320555849,0.15362594824068096,0.25361552118717995,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.21543645484768964,0.15362594824068096,0.24547059246107902,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.18998169501555956,0.15362594824068096,0.2118480670354368,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.15416907670351787,0.15362594824068096,0.18636341478433102,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.12940368353191387,0.15362594824068096,0.15057765724900196,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1091410421652212,0.15362594824068096,0.125795737933724,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.07273855867723554,0.15362594824068096,0.10553360495068811,0.17126483846584942],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسهای","boundary":[0.283190982235404,0.1747926165108831,0.33999381677117435,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.24227804788618004,0.1747926165108831,0.2797478730719102,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23491783685110273,0.1747926165108831,0.2391050947191149,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.21226502416154547,0.1747926165108831,0.23174488368403762,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.17988864231804966,0.1747926165108831,0.20910783488695708,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1523093262796513,0.1747926165108831,0.17677646096108243,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.10879795003417635,0.1747926165108831,0.1490964856571128,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.07239999344417677,0.1747926165108831,0.1055958203824575,0.19243150673605156],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.3112834208511694,0.19595928478108532,0.3399980501021131,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.29131445415079515,0.19595928478108532,0.3080737929099211,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2738850594423605,0.19595928478108532,0.2883080252579163,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.24078147289128804,0.19595928478108532,0.2707564248939726,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.20643875907387774,0.19595928478108532,0.2282989546025848,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.17834153015779083,0.19595928478108532,0.2032713072114087,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.13874442569941928,0.19595928478108532,0.17506583138100143,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.10753728016983732,0.19595928478108532,0.1355482984958215,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.07231821290315035,0.19595928478108532,0.10429557956669974,0.21359817500625375],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.29809313714762414,0.21712595305128743,0.3399924056608614,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.2750440362519485,0.21712595305128743,0.2953618086842294,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.25176295767669005,0.21712595305128743,0.27249335495325366,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.22757438784419212,0.21712595305128743,0.2496503012079104,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.20905344031128853,0.21712595305128743,0.22412896008866906,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20212402110284877,0.21712595305128743,0.2065578144723474,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.17325498059163788,0.21712595305128743,0.19876425221416033,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.12690248945352098,0.21712595305128743,0.17063235701604046,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.0878084396635985,0.21712595305128743,0.12382723904721832,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.07164398908762004,0.21712595305128743,0.08494409437505772,0.2347648432764559],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.3165589398064952,0.23829262132148957,0.33999663899180016,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.29114743154008527,0.23829262132148957,0.31354252565454077,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.26854977729706864,0.23829262132148957,0.2882008707105988,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.23730367363580104,0.23829262132148957,0.2654870333010731,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.21985434652269653,0.23829262132148957,0.23432254247112427,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.19249983136539153,0.23829262132148957,0.21714466109426983,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.1695515664276054,0.23829262132148957,0.18927066375015522,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.12330271808965665,0.23829262132148957,0.1663223988123691,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.09912358162980704,0.23829262132148957,0.12014012726782662,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.08031481935783091,0.23829262132148957,0.09610283354883414,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.07211284742257117,0.23829262132148957,0.07748415294735937,0.255931511546658],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.30989542146269117,0.2594592895916917,0.3400008723227389,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.28306837165130644,0.2594592895916917,0.3069142902980145,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.24523881260341013,0.2594592895916917,0.27990644795898423,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.21666476875771012,0.2594592895916917,0.2422570452889441,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.188290140939519,0.2594592895916917,0.21355405880734163,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.171041265283853,0.2594592895916917,0.18544132185082002,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.132787181475022,0.2594592895916917,0.16801446644928458,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.10823822902423672,0.2594592895916917,0.12973744345745641,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.07177655416467443,0.2594592895916917,0.10506351570787356,0.27709817981686014],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.313171555463835,0.2806259578618938,0.34000510565367764,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.281812279734105,0.2806259578618938,0.3100874230587703,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2550097991260017,0.2806259578618938,0.2788349723150919,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.21662413409917625,0.2806259578618938,0.2518499014192511,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20935711845755658,0.2806259578618938,0.21349135703812466,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.17770116062311173,0.2806259578618938,0.20622434139650497,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.15180288663668895,0.2806259578618938,0.1747233317842354,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.13388572447140554,0.2806259578618938,0.1488299010785279,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"وخالی","boundary":[0.10016492886293586,0.2806259578618938,0.13081844467348966,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.07203277342302647,0.2806259578618938,0.09713916626471403,0.2982648480870623],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.3057009643994885,0.301792626132096,0.3400051056536776,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.2742943611808796,0.301792626132096,0.3023966434845794,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.24006256739183363,0.301792626132096,0.2709581808733949,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.21110471387551955,0.301792626132096,0.2367692795357064,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.17031565494985482,0.301792626132096,0.2077516011237318,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1574243097058226,0.301792626132096,0.16697649545989318,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.1285695525756241,0.301792626132096,0.15408515021586097,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.07252489507808878,0.301792626132096,0.12520112786353776,0.31943151635726447],"dir":"rtl"},{"str":"فضاست،","boundary":[0.2964268198375425,0.32295929440229815,0.3399949713159758,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصا","boundary":[0.24957701280503458,0.32295929440229815,0.29312899508934837,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2372174316811782,0.32295929440229815,0.2463755926413181,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.20816255755009344,0.32295929440229815,0.23401601151746168,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.18085254944375403,0.32295929440229815,0.2050054342904462,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.16252921846569598,0.32295929440229815,0.17773100338236877,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.12562520259076015,0.32295929440229815,0.15938038080722455,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"متداول.","boundary":[0.08516538212867274,0.32295929440229815,0.12241280516373172,0.3405981846274666],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.29696909330869514,0.3441259626725003,0.32182436038218,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.27995226697338743,0.3441259626725003,0.2943133537217393,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.2553204193468529,0.3441259626725003,0.2778400519288595,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2242504650389767,0.3441259626725003,0.25276744388912264,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.1957636141773979,0.3441259626725003,0.22161718373169403,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18674414112876953,0.3441259626725003,0.19321012202255725,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.15696295908373714,0.3441259626725003,0.18333658316314486,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.13589725915230577,0.3441259626725003,0.1543029884750772,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.10618311965953857,0.3441259626725003,0.13334376699746514,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.08739339128997839,0.3441259626725003,0.10375842817705072,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.07164398908762004,0.3441259626725003,0.08503158321445797,0.36176485289766874],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.3064702452954328,0.3652926309427024,0.339999461212426,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2750685878226543,0.3652926309427024,0.3034084832270753,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.24816030197243585,0.3652926309427024,0.27204956681458325,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.20532735193604337,0.3652926309427024,0.2450117618381515,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.1712720680029149,0.3652926309427024,0.20216094354532488,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.14705213245633106,0.3652926309427024,0.16783043151228824,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.12814231597896883,0.3652926309427024,0.14402802690797384,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.10894340555285345,0.3652926309427024,0.12526637571153326,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.08126781319452926,0.3652926309427024,0.10602559677362737,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.07235735898529924,0.3652926309427024,0.07819263522132966,0.3829315211678708],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31958847542685015,0.3864592992129045,0.34000087232273885,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3023988922797739,0.3864592992129045,0.3166859769552278,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2810402465727258,0.3864592992129045,0.2996694011863224,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.24972357393801153,0.3864592992129045,0.27797374355727184,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2384058435067966,0.3864592992129045,0.24679201743565862,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.20751552592865052,0.3864592992129045,0.2354742870044437,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.18073118566426408,0.3864592992129045,0.20447611544485558,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.14371801045588198,0.3864592992129045,0.1776244284713146,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.10846888253382789,0.3864592992129045,0.14073033570466326,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.07914081950329264,0.3864592992129045,0.1053818055093677,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07225194371808863,0.3864592992129045,0.07617105679730363,0.40409818943807296],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3220779418826335,0.40762596748310675,0.3400079278743033,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.2925353823963057,0.40762596748310675,0.3196244394043574,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2638545652864649,0.40762596748310675,0.2898754117876458,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.23021023578520625,0.40762596748310675,0.261194594677805,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.19261463347051033,0.40762596748310675,0.2275466692665305,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.15130060555142177,0.40762596748310675,0.18917152430701653,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.13377384149060592,0.40762596748310675,0.14858375837686397,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12699583489916866,0.40762596748310675,0.13127790149936885,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.09699206409854684,0.40762596748310675,0.12375103909032134,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.07199902818665745,0.40762596748310675,0.09453823339251444,0.4252648577082752],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.32400937754295406,0.4287926357533089,0.3400093389846163,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.2897653843472743,0.4287926357533089,0.32092756034147274,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.25581129036706474,0.4287926357533089,0.28665085541351604,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.22415829793809877,0.4287926357533089,0.2526357921594387,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.2105853664405716,0.4287926357533089,0.2209677437132465,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1894572433863465,0.4287926357533089,0.2073948122157194,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.15165997885900184,0.4287926357533089,0.18636107582934944,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.1196499879983326,0.4287926357533089,0.14182566139020716,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.10084589790444022,0.4287926357533089,0.1165165238707214,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.07206392875967965,0.4287926357533089,0.09778692730961261,0.4464315259784773],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.31927068975338874,0.449959304023511,0.339999461212426,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.28996462800631734,0.449959304023511,0.3161325936315513,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2670421180556407,0.449959304023511,0.2869613246259783,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23876983434664492,0.449959304023511,0.2639496508437333,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2184296497955665,0.449959304023511,0.23570792655482367,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.19851643483075043,0.449959304023511,0.21543655375374285,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.17767319250611707,0.449959304023511,0.19550416185721203,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.14604060775936303,0.449959304023511,0.17500397676542728,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.11290384199830075,0.449959304023511,0.14284325633807698,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.07191828812545134,0.449959304023511,0.10967030084785871,0.46759819424867943],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3159137930710223,0.4711259722937131,0.3399985632331359,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.2971193481269635,0.4711259722937131,0.31299805605768355,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"شو","boundary":[0.2763956944996249,0.4711259722937131,0.29416326007075094,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.25244481275848973,0.4711259722937131,0.27352884860033017,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.20872624821144645,0.4711259722937131,0.24900373692717906,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.18739096262371424,0.4711259722937131,0.2058840695419044,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.15533557719628677,0.4711259722937131,0.1844363660582989,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.12442627436376538,0.4711259722937131,0.15240112199450756,0.48876486251888157],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.09412670231216838,0.4711259722937131,0.12135388750133494,0.48876486251888157],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07164,0.12129,0.34001,0.48876],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.9103227850699398,0.9211251567455926,0.9199491230590819,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91032,0.92113,0.91995,0.94678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5889971880419946,0.7564200161015006,0.6345478289426422,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5758738621319568,0.7564200161015006,0.585963300869244,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5674495335639002,0.7564200161015006,0.5728399749592061,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.54035621555608,0.7564200161015006,0.5644156463911495,0.774058906326669],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6131482428953071,0.7866603825614715,0.6345417996531235,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5809155617472357,0.7866603825614715,0.6099855237646519,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5566045568816622,0.7866603825614715,0.5778449482432437,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5272636918593847,0.7866603825614715,0.5534943271026073,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"افراطی","boundary":[0.4890534867625807,0.7866603825614715,0.5240226872139759,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4797470546648573,0.7866603825614715,0.4858416488108912,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4490900775262336,0.7866603825614715,0.47653521671316773,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4261291174937208,0.7866603825614715,0.4459911027998907,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3994069040423688,0.7866603825614715,0.4229871464238061,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37884468164609825,0.7866603825614715,0.3963612953353679,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36691691246038144,0.7866603825614715,0.37575511085913976,0.8042992727866399],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6233573393130202,0.8078270508316736,0.6345474440943751,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.5792025800013212,0.8078270508316736,0.6199142301495264,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.5481396761847873,0.8078270508316736,0.5759949899779463,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5208994116898235,0.8078270508316736,0.5449669269759205,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.49431010339470777,0.8078270508316736,0.5177713103859685,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4560571901044597,0.8078270508316736,0.49113523645674195,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4485291913026816,0.8078270508316736,0.45281190440192637,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4072156447635563,0.8078270508316736,0.4452839056001483,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39767102246046004,0.8078270508316736,0.4039216025542841,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.36667832796456756,0.8078270508316736,0.3943769802511878,0.8254659410568421],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.6005357209895835,0.8289937191018758,0.6345438521772148,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5770957923150595,0.8289937191018758,0.5972373688577589,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5458979023203784,0.8289937191018758,0.573797440183235,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"ناچیزی","boundary":[0.5033817183848383,0.8289937191018758,0.5424561641332296,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4939272648892745,0.8289937191018758,0.5001187952548276,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.46820105150040114,0.8289937191018758,0.4906643417592639,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4589265983676857,0.8289937191018758,0.46500025013635216,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4326532532772151,0.8289937191018758,0.4557257970036369,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4097667784592607,0.8289937191018758,0.4296004789356609,0.8466326093270443],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.38188878398210196,0.8289937191018758,0.4066010776463338,0.8466326093270443],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36668,0.75642,0.63455,0.84663],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/f7c2b20573eb73adc360a425e7c70524.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/18dc88a901d523aba8cff002e5d03e3a.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07271,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.3455677690672394,0.9272749663899179,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8686009995792325,0.3455677690672394,0.8786904383165197,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8601766710111759,0.3455677690672394,0.8655671124064818,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.8330833530033558,0.3455677690672394,0.8571427838384252,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9060865346683028,0.3758081355272103,0.9272775320450324,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8736281495895648,0.3758081355272103,0.9029775378082836,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8292193979180025,0.3758081355272103,0.8704282865155611,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.799648486197436,0.3758081355272103,0.8262244732450603,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"احجام","boundary":[0.7656277405502774,0.3758081355272103,0.7964883256087639,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.747490842785041,0.3758081355272103,0.7626539995779641,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7401943149003132,0.3758081355272103,0.744345343131554,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.7094021616267192,0.3758081355272103,0.7370488152468262,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7001345758005227,0.3758081355272103,0.7062037303090501,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"معکوس","boundary":[0.6595501894027446,0.3758081355272103,0.6969361444828537,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.9005643285502296,0.39697480379741246,0.9272885643620243,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8849899093505621,0.39697480379741246,0.8975103068870423,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8682068701376924,0.39697480379741246,0.8822132976235356,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8269806966742828,0.39697480379741246,0.8650705222712048,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.7965709849109509,0.39697480379741246,0.8238515257531486,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.7653205185102129,0.39697480379741246,0.7934478106697287,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.7238102939163442,0.39697480379741246,0.7622276792109665,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6900889326317659,0.39697480379741246,0.7206249896927039,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.6617528812306935,0.39697480379741246,0.6869809564684344,0.4146136940225809],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65955,0.34557,0.92729,0.41461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817243254892704,0.7853405801611393,0.9272749663899179,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8686009995792325,0.7853405801611393,0.8786904383165197,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8601766710111759,0.7853405801611393,0.8655671124064818,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.8330833530033558,0.7853405801611393,0.8571427838384252,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.887187635343185,0.8155809466211102,0.9272747098244066,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.8578994822207818,0.8155809466211102,0.8841088673508699,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8362511647651992,0.8155809466211102,0.8549930760901269,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.8048582371022617,0.8155809466211102,0.8332743585755416,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7879715110832893,0.8155809466211102,0.8020638699885628,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.7558740952719216,0.8155809466211102,0.7849880314947024,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7323759325935063,0.8155809466211102,0.7529071354438338,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.7026257059999463,0.8155809466211102,0.729369033946368,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"لایههایی","boundary":[0.6591743131960546,0.8155809466211102,0.6995390764793842,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.9086137035364394,0.8367476148913124,0.9272874098172227,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.8784897897916808,0.8367476148913124,0.9055051365378491,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.8373561944895617,0.8367476148913124,0.8753231010056759,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.8128670793237847,0.8367476148913124,0.8342719241291833,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7896525766667734,0.8367476148913124,0.8098176960692642,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت،","boundary":[0.7551873454895623,0.8367476148913124,0.7865284973510944,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7354289161716714,0.8367476148913124,0.7521365004268762,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.695404227289547,0.8367476148913124,0.7323091889367878,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.6596169189714035,0.8367476148913124,0.6922504692244343,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.8977877259984286,0.8579142831615144,0.9272718876037808,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.8764385267386136,0.8579142831615144,0.8944352016382491,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8634517427510907,0.8579142831615144,0.8730746463851574,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"عین","boundary":[0.8343423325166739,0.8579142831615144,0.8600878623976347,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8051325122856869,0.8579142831615144,0.8310060243064522,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.7720769632288,0.8579142831615144,0.8017674623871793,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7436824192189233,0.8579142831615144,0.7687417592757981,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.693419794206727,0.8579142831615144,0.7403460812183783,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6835879585655612,0.8579142831615144,0.6900266288652214,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6597988105466358,0.8579142831615144,0.6801947932240555,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8932262910511569,0.8790809514317167,0.9272663714452848,0.8967198416568851],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.8627052524091501,0.8790809514317167,0.8900465495359584,0.8967198416568851],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65917,0.78534,0.92729,0.89672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871790365451914,0.3455677690672394,0.632729677445839,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5740557106351536,0.3455677690672394,0.5841451493724408,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.565631382067097,0.3455677690672394,0.5710218234624028,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.5385380640592768,0.3455677690672394,0.5625974948943463,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6110993974737179,0.3758081355272103,0.6327280097700148,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5776308951982772,0.3758081355272103,0.6078743375263351,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.5346008130177408,0.3758081355272103,0.5743588749935432,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.49809898299184063,0.3758081355272103,0.5313320428596215,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4887737629180077,0.3758081355272103,0.49488066092958427,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.4680290248450612,0.3758081355272103,0.4855554408557514,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.42739999218900554,0.3758081355272103,0.4647662011975739,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.410476156793501,0.3758081355272103,0.424250764565224,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.36509488306800536,0.3758081355272103,0.4072197192462985,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6122166194251092,0.39697480379741246,0.6327322431009534,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.5792934077042551,0.39697480379741246,0.6096662339261707,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5724331309590514,0.39697480379741246,0.5766702414794593,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.5425463535368654,0.39697480379741246,0.5692224012479347,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.508025773162684,0.39697480379741246,0.5400928510585893,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49615199641414015,0.39697480379741246,0.5056010816801962,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.4659436825769823,0.39697480379741246,0.4928488777824529,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.42413540814028694,0.39697480379741246,0.4633467944705001,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.4057597240647648,0.39697480379741246,0.42123502940240753,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.36464233161173876,0.39697480379741246,0.4024122289385372,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.60402063812974,0.4181414720676146,0.6327254441149003,0.43578036229278305],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36464,0.34557,0.63273,0.43578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5871790365451914,0.7853405801611393,0.632729677445839,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5740557106351536,0.7853405801611393,0.5841451493724408,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.565631382067097,0.7853405801611393,0.5710218234624028,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.5385380640592768,0.7853405801611393,0.5625974948943463,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.613639314420276,0.8155809466211102,0.6327251875493888,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5825674209404965,0.8155809466211102,0.6110886331215812,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5539945089436127,0.8155809466211102,0.5799341396332138,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"آنکه","boundary":[0.5281597533803667,0.8155809466211102,0.551102333719892,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.4951184504757727,0.8155809466211102,0.5257983035888383,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47919035047553676,0.8155809466211102,0.49258358904362637,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.45683362083159595,0.8155809466211102,0.4768285424000164,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.4270204915572141,0.8155809466211102,0.4541364774581541,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.39347147152548606,0.8155809466211102,0.4245666608511817,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"بشود","boundary":[0.3646544084614148,0.8155809466211102,0.39071835777547437,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6173516935580952,0.8367476148913124,0.6327435319834567,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"راهی","boundary":[0.5889072387587975,0.8367476148913124,0.6143467244998473,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5686176909373769,0.8367476148913124,0.5859682858287232,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5565198228832222,0.8367476148913124,0.5654840605709079,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.5303539606147508,0.8367476148913124,0.5533861925167533,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5000804536222843,0.8367476148913124,0.5273321978250161,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"فضاست","boundary":[0.45962322713231596,0.8367476148913124,0.4969395429832184,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.4304602858687742,0.8367476148913124,0.456594367040055,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.40832302118322134,0.8367476148913124,0.42747219526139996,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3826905578615255,0.8367476148913124,0.4052940343090673,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36448828540029254,0.8367476148913124,0.37979497613989155,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"نظم","boundary":[0.6088366493181485,0.8579142831615144,0.6327390420870065,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.5849496269950462,0.8579142831615144,0.6058431917689703,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5760646646624088,0.8579142831615144,0.5818832467840652,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5464346777406233,0.8579142831615144,0.5729982844514279,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.5221771379604068,0.8579142831615144,0.5434403525533089,0.8755531733866829],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36449,0.78534,0.63274,0.87555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.17268,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2953610389876951,0.3455677690672394,0.3409116798883427,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.28223771307765727,0.3455677690672394,0.29232715181494445,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2738133845096007,0.3455677690672394,0.27920382590490656,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.24672006650178055,0.3455677690672394,0.27077949733685,0.3632066592924078],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3310688006075471,0.3758081355272103,0.34091835059164005,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.2929807950011013,0.3758081355272103,0.32762569144405335,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.2652750554094815,0.3758081355272103,0.2899264612244959,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی،","boundary":[0.2253310314537933,0.3758081355272103,0.26216400454525635,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2082057575822936,0.3758081355272103,0.22239118914356054,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.18060013956112644,0.3758081355272103,0.2052849505715671,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.15616617036718083,0.3758081355272103,0.17750617420620696,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13292290264640713,0.3758081355272103,0.15343043002646306,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.10283551421102703,0.3758081355272103,0.1298155843329193,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"ساده،","boundary":[0.07308492182734617,0.3758081355272103,0.09988803496262251,0.3934470257523788],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3224025546644619,0.39697480379741246,0.3409127061503885,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.29693043655038254,0.39697480379741246,0.31984906250962125,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28067589135103616,0.39697480379741246,0.2941315770568857,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.24961320602707174,0.39697480379741246,0.27831444155950785,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2051207433219519,0.39697480379741246,0.24698638150265287,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.18150500144860834,0.39697480379741246,0.20238965117353064,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.15642742588372546,0.39697480379741246,0.17939278640408046,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.13848124790768016,0.39697480379741246,0.15371057870916757,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13146352211393444,0.39697480379741246,0.13598562206873904,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.10237120413347621,0.39697480379741246,0.12803683767613225,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.0730787718364304,0.39697480379741246,0.09974830923327961,0.4146136940225809],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت.","boundary":[0.30055097443581247,0.4181414720676146,0.3409228404880902,0.43578036229278305],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07308,0.34557,0.34092,0.43578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2953610389876951,0.7853405801611393,0.3409116798883427,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.28223771307765727,0.7853405801611393,0.29232715181494445,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2738133845096007,0.7853405801611393,0.27920382590490656,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.24672006650178055,0.7853405801611393,0.27077949733685,0.8029794703863077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3218225996903369,0.8155809466211102,0.34090847281944975,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.29101290457383894,0.8155809466211102,0.3192719183916421,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26864627243317296,0.8155809466211102,0.2883798914214756,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.2372133967040085,0.8155809466211102,0.26594888188750115,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقی","boundary":[0.20270765030989168,0.8155809466211102,0.234380933077452,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19385665912772923,0.8155809466211102,0.2001544524378855,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.165944673129579,0.8155809466211102,0.19053773565542226,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"احجام","boundary":[0.13262062144863324,0.8155809466211102,0.16328496218224361,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.11655610845083161,0.8155809466211102,0.13005754764421545,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10990295323403637,0.8155809466211102,0.11424041214683756,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.07360166755531929,0.8155809466211102,0.10661618312619943,0.8332198368462786],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.3142406926146061,0.8367476148913124,0.34090706170913687,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2855760428985585,0.8367476148913124,0.3116872004597654,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2647725152024934,0.8367476148913124,0.28291607228989857,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.23966030072295133,0.8367476148913124,0.2622193173304872,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23290136147621887,0.8367476148913124,0.2372356092404635,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.20988763900371304,0.8367476148913124,0.22961702466107695,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.17893687908148972,0.8367476148913124,0.2071902484580413,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادی","boundary":[0.128704886590772,0.8367476148913124,0.17630386592912634,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.09913092639518879,0.8367476148913124,0.1256760501226383,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.07302955055774711,0.8367476148913124,0.0963376556069827,0.8543865051164808],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2969967834063111,0.8579142831615144,0.34090423948851095,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.2617999893484904,0.8579142831615144,0.2938614996528695,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23444022850876375,0.8579142831615144,0.2588030113018085,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21408060594962677,0.8579142831615144,0.2314821409983519,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2019854601580248,0.8579142831615144,0.21094768071273623,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.16879366810343244,0.8579142831615144,0.19885253492113428,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.15543304843679914,0.8579142831615144,0.165649992887754,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.1333362028760424,0.8579142831615144,0.15228937322112077,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.09377024593955374,0.8579142831615144,0.13031330605756875,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.07282325829077196,0.8579142831615144,0.0906934079943798,0.8755531733866829],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.3167362814421034,0.8790809514317167,0.34289826664340467,0.8967198416568851],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.08096463500990342,0.921571901728932,0.09059097299904557,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07282,0.78534,0.3429,0.94723],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/7800272d03ad9f3e80ab8cf4edce8e3a.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/ca9cc70aaeef4b4620318ce6032ecad1.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07173,0.07074,0.05807,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85414,0.07074,0.92639,0.08838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817094446896071,0.3627836466340988,0.9272741966933836,0.38042253685926725],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.8425229113001714,0.3627836466340988,0.8786755575168564,0.38042253685926725],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9044492427539389,0.39302401309406976,0.9272732987140937,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8712617262152742,0.39302401309406976,0.9011725843965787,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.8291062168515704,0.39302401309406976,0.8679206066996078,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8195806057674323,0.39302401309406976,0.8259433668394255,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.783460712960622,0.39302401309406976,0.8161389135212895,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7427392023555067,0.39302401309406976,0.7801499073088384,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7298179506668346,0.39302401309406976,0.7393922963979315,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6929923300617402,0.39302401309406976,0.7264710447092593,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.659711058958243,0.39302401309406976,0.6897168253005532,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته.","boundary":[0.8832416495732075,0.4141906813642719,0.927283176486284,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8380004780236575,0.4141906813642719,0.8800029776606108,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.8137804384960687,0.4141906813642719,0.8349101273370666,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.7927915562679104,0.4141906813642719,0.8103400569632346,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7633024020017065,0.4141906813642719,0.7897646546918314,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7368034779941584,0.4141906813642719,0.7602816498902659,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.7167595533084489,0.4141906813642719,0.7337898281021626,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6975890353958046,0.4141906813642719,0.7137814175922572,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"بازشوی","boundary":[0.6594671966856344,0.4141906813642719,0.6945072807632776,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.8938074065331842,0.4353573496344741,0.9272789431553453,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8722290601669367,0.4353573496344741,0.8894823534241234,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8635915257843987,0.4353573496344741,0.8677526657156638,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.831538921260129,0.4353573496344741,0.8588711374062252,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.7866327855336087,0.4353573496344741,0.8271098664833079,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7509650993612916,0.4353573496344741,0.7823028807175624,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.7031460425290708,0.4353573496344741,0.7465580453813077,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6600693185027454,0.4353573496344741,0.6987609168625117,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"دستخوش","boundary":[0.8773101446834788,0.45652417825822367,0.9272736835623607,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.8330394029849751,0.45652417825822367,0.8739377854826604,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8087045608225605,0.45652417825822367,0.8297184218183813,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.774821558686795,0.45652417825822367,0.8054089141121293,0.4741630684833921],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65947,0.36278,0.92728,0.47416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8817094446896071,0.7809654939711075,0.9272741966933836,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.8425229113001714,0.7809654939711075,0.8786755575168564,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9081874255849808,0.8112058604310785,0.9272732987140935,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8856463032210342,0.8112058604310785,0.905636744286286,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.8585502744395753,0.8112058604310785,0.8829489126753624,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8263506891349637,0.8112058604310785,0.8558287835715972,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7996927944617387,0.8112058604310785,0.8229075799714698,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7872570523431338,0.8112058604310785,0.797029227943063,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.7522936188186926,0.8112058604310785,0.7838409909586315,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7453065301489136,0.8112058604310785,0.7497908991081783,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"تناسبات","boundary":[0.7021547179141425,0.8112058604310785,0.7419084369002782,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6724661770945163,0.8112058604310785,0.6992999610020423,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.65997030327743,0.8112058604310785,0.6697414332775732,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9228403950742101,0.8323725287012805,0.9419262682033229,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.8892011518835683,0.8323725287012805,0.9202897137755153,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.8607182594657784,0.8323725287012805,0.886839343808048,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8398078306776391,0.8323725287012805,0.8579299268275161,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.813030211746032,0.8323725287012805,0.8372543385227983,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.7827613407063118,0.8323725287012805,0.810605520263544,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7668289489802634,0.8323725287012805,0.7799322153918782,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختن","boundary":[0.7235495813820688,0.8323725287012805,0.7644678574727272,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7078946433296742,0.8323725287012805,0.7209986042836177,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.685863368602539,0.8323725287012805,0.7055328352541539,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6599977165669483,0.8323725287012805,0.6712019324514322,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.8990609644881188,0.8535391969714827,0.9272666280107962,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8903625505831425,0.8535391969714827,0.8966991564125982,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.8503944015024646,0.8535391969714827,0.8870231729969931,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.8103822364361379,0.8535391969714827,0.8476630730390698,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.7849730862778501,0.8535391969714827,0.8075339179606121,0.8711780871966512],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65997,0.78097,0.94193,0.87118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5889823072423314,0.3627836466340988,0.634547059246108,0.38042253685926725],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.5497957738528956,0.3627836466340988,0.5859484200695806,0.38042253685926725],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6104703247710475,0.39302401309406976,0.6345615551975042,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6010126074154275,0.39302401309406976,0.6072062752169155,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.5598034173690467,0.39302401309406976,0.5977485578612957,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5325199594160669,0.39302401309406976,0.5566768978404396,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد،","boundary":[0.5042893598964815,0.39302401309406976,0.5293795461750628,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48074468708056434,0.39302401309406976,0.5011841385689142,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.44865087204196913,0.39302401309406976,0.4775885755019125,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.42053266167925646,0.39302401309406976,0.4456034546691341,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.38945820490521593,0.39302401309406976,0.41733957444341285,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.36704273017139594,0.39302401309406976,0.38624281640724295,0.4106629033192382],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.6049510705212203,0.4141906813642719,0.6345502663150009,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.5560162780025268,0.4141906813642719,0.6017605484799046,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5284033925036083,0.4141906813642719,0.5528984507025129,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.49299901964680426,0.4141906813642719,0.5254552667353858,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4658107389494546,0.4141906813642719,0.48986688917265153,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4351859298819537,0.4141906813642719,0.4627504313549675,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4230005579293735,0.4141906813642719,0.4320296339621771,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3993216988530502,0.4141906813642719,0.41984426200959685,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.36635825979318565,0.4141906813642719,0.39618079575736836,0.43182957158944035],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5926397089192603,0.4353573496344741,0.6345389774324975,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5804979823818914,0.4353573496344741,0.5899083804558656,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.5484611104170767,0.4353573496344741,0.5772083876396998,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.5181327537057927,0.4353573496344741,0.5459946275181904,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.5006370916365169,0.4353573496344741,0.5155795558337866,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.4695350263236215,0.4353573496344741,0.4985248765919891,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.44336281189579835,0.4353573496344741,0.46609191716012766,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.4222427524938336,0.4353573496344741,0.4406989870793609,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.3901439428621024,0.4353573496344741,0.41964804343140977,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.3664301317937002,0.4353573496344741,0.3875932615634076,0.45299623985964255],"dir":"rtl"},{"str":"آرایش","boundary":[0.6009183933856745,0.45652417825822367,0.6345471875288636,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.5652112803886523,0.45652417825822367,0.5977403780738779,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.5366211571559751,0.45652417825822367,0.5621653892620838,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.51814460095057,0.45652417825822367,0.5335744770917475,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5110412378793739,0.45652417825822367,0.5150823737608671,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.48052607917723733,0.45652417825822367,0.5079790106896711,0.4741630684833921],"dir":"rtl"},{"str":"ها.","boundary":[0.4621278517256596,0.45652417825822367,0.47744040890264006,0.4741630684833921],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36636,0.36278,0.63456,0.47416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.28617894418160733,0.12083103702042261,0.34001151979146355,0.14167699819562168],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.23986758653954698,0.12083103702042261,0.2825934411592656,0.14167699819562168],"dir":"rtl"},{"str":"(تکاملی)","boundary":[0.18560141521536108,0.12083103702042261,0.23628208351720528,0.14167699819562168],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.30674608213339793,0.1531713459335141,0.3400135723155551,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2746535846247938,0.1531713459335141,0.3036000547972154,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.24743822320149367,0.1531713459335141,0.2715921548011805,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.20817617024326468,0.1531713459335141,0.24426008057827717,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.17823002114147882,0.1531713459335141,0.20501819152953327,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.14266965563439063,0.1531713459335141,0.17522737998279964,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.11952099142807006,0.1531713459335141,0.13960212714112624,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.09128660325903126,0.1531713459335141,0.11643242023784689,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.0719420813689964,0.1531713459335141,0.08822908718808178,0.17081023615868257],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3179319326853342,0.17433801420371633,0.3400008723227389,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.2867799388463083,0.17433801420371633,0.31481562975247424,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.23797547373879596,0.17433801420371633,0.2835222005780155,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.2082606547173231,0.17433801420371633,0.23502555392493918,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.17525848975277347,0.17433801420371633,0.2050983428059977,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.14817995776102608,0.17433801420371633,0.17222229349041984,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.11926477021018253,0.17433801420371633,0.14505138939971693,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11190896684941631,0.17433801420371633,0.11609371717126563,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.08447026101476608,0.17433801420371633,0.10873791381049944,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.07240687875295174,0.17433801420371633,0.08134556327391396,0.1919769044288848],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.3048037451002023,0.1955048428274659,0.3400022834330518,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.28710240889409694,0.1955048428274659,0.3015996456682366,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2704442204310184,0.1955048428274659,0.28389830946213124,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.24303275746353667,0.1955048428274659,0.2674519636749708,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23352344673155392,0.1955048428274659,0.2397509019916784,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.21781358119413402,0.1955048428274659,0.23024159125969565,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم.","boundary":[0.17619141892554416,0.1955048428274659,0.2145317257222758,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.13028168321682934,0.1955048428274659,0.17292296384806505,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.09455920180170616,0.1955048428274659,0.12716492771100907,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.07210854768367894,0.1955048428274659,0.09141417200176553,0.21314373305263437],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.32267005317929637,0.21667151109766805,0.339999461212426,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2869160857517466,0.21667151109766805,0.3203539834361306,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.26816791125590644,0.21667151109766805,0.2841096150491066,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.23136543772730006,0.21667151109766805,0.26580610318038606,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.20705249668065628,0.21667151109766805,0.22900434621976373,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.18410542118978504,0.21667151109766805,0.20449900452581557,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.15579036964345475,0.21667151109766805,0.1819932061452571,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.13520693192645963,0.21667151109766805,0.15318962243819337,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.11026996043645608,0.21667151109766805,0.13265373405445344,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10338214040403464,0.21667151109766805,0.10762487043441671,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.07266759566894548,0.21667151109766805,0.10016715243070165,0.2343104013228365],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31747724718555487,0.23783801901432272,0.3400036945433646,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.2821670908169028,0.23783801901432272,0.31426378856620346,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.25022508672687294,0.23783801901432272,0.27903823487300156,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.22743299265486477,0.23783801901432272,0.2471267824695655,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.1957503376470095,0.23783801901432272,0.22399165714708946,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18640055051822493,0.23783801901432272,0.19252353699718852,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.14734487712429387,0.23783801901432272,0.18317374986840398,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12908318182013365,0.23783801901432272,0.14421060263480648,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.09685456169933751,0.23783801901432272,0.12596790561208826,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.07197719320021621,0.23783801901432272,0.0937175229010767,0.2554769092394912],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3122265085136688,0.2590048476380724,0.34000369454336465,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.2842629242277115,0.2590048476380724,0.3092451912274295,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2611806386364017,0.2590048476380724,0.28125080790522594,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.22736239480862558,0.2590048476380724,0.2580545611916133,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.20557851344971884,0.2590048476380724,0.22449957762457812,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.17818066367525298,0.2590048476380724,0.20252508049222853,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.14666451398154168,0.2590048476380724,0.17523990978315418,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.11731357462356513,0.2590048476380724,0.1435182590651651,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10018030506562146,0.2590048476380724,0.11451731605256782,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.07172708726951763,0.2590048476380724,0.09711479537900897,0.27664373786324087],"dir":"rtl"},{"str":"دیوارها،","boundary":[0.3003483372938921,0.28017135555472705,0.3400022834330518,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.2672778912367484,0.28017135555472705,0.2972229072631627,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"تناسبات","boundary":[0.22291620285831582,0.28017135555472705,0.25046993201727574,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21492718390791857,0.28017135555472705,0.21947217348747317,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.19710014155707525,0.28017135555472705,0.21148315453707592,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختن","boundary":[0.15246914364240838,0.28017135555472705,0.19391957480931662,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13452927654708843,0.28017135555472705,0.14941578851804793,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.10613944585954577,0.28017135555472705,0.13144350417876693,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.0720385355387534,0.28017135555472705,0.10289895678410525,0.2978102457798955],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.3128511099024025,0.30133818417847663,0.339999461212426,0.3189770744036451],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.29185246780095064,0.32250485244867877,0.3218201270512413,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2654537949778236,0.32250485244867877,0.2889036646677938,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.22693376012759597,0.32250485244867877,0.2623545114439753,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.19053888239541006,0.32250485244867877,0.22381272631550775,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17828875591769489,0.32250485244867877,0.1873658135413097,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.14118120370940843,0.32250485244867877,0.17511568706359457,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11426563722643462,0.32250485244867877,0.13815408793972922,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتری","boundary":[0.07210425773883833,0.32250485244867877,0.11112203428258215,0.3401437426738472],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.30827732956407955,0.34367152071888096,0.34001075009492926,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29042358223479947,0.34367152071888096,0.30519225688579305,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.26240013586662575,0.34367152071888096,0.28739848067351753,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.23471114954176012,0.34367152071888096,0.25930085426302407,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"اسکیسی","boundary":[0.1894210821251363,0.34367152071888096,0.2314654279236045,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.16064680307969836,0.34367152071888096,0.18630252210354362,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.12446676013181099,0.34367152071888096,0.15757426288728563,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.10153398096169876,0.34367152071888096,0.12130171306698569,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.07225456985991681,0.34367152071888096,0.09846144076928603,0.3613104109440494],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3267225974329682,0.3648381889890831,0.3399966389918001,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3100726723568445,0.3648381889890831,0.3239753005309484,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.28062935641767184,0.3648381889890831,0.3071232327263813,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.24803133670726207,0.3648381889890831,0.2775530354410309,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.21462844778265133,0.3648381889890831,0.24483796719861603,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19745868168027217,0.3648381889890831,0.21181065887747336,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.1772027904374952,0.3648381889890831,0.19422621767553866,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.1409537597706345,0.3648381889890831,0.17397032643276167,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.10928376775356838,0.3648381889890831,0.13795341128091718,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.07198458028119054,0.3648381889890831,0.10608832948718484,0.38247707921425156],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33348590429080155,0.38600469690573774,0.3400193450395624,0.4036435871309062],"dir":"rtl"},{"str":"بدهند.","boundary":[0.296809736148028,0.38600469690573774,0.33004279512730783,0.4036435871309062],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.2935606310650845,0.4071715255294874,0.3218144826099896,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2728081540792583,0.4071715255294874,0.29013085006609457,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.24758317330395122,0.4071715255294874,0.2693824442574448,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.21204605718147293,0.4071715255294874,0.24415125810522662,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1987864721857937,0.4071715255294874,0.20861151499575561,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.16243983181423205,0.4071715255294874,0.19535193000007633,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.12883570028108493,0.4071715255294874,0.15901206798405743,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10879529364153104,0.4071715255294874,0.12540555486343305,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.07270907726999086,0.4071715255294874,0.10536727952864962,0.42481041575465583],"dir":"rtl"},{"str":"مدلهای","boundary":[0.2946237979905789,0.42833819379968946,0.33998958344023555,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.2584032317728709,0.42833819379968946,0.28980626738231335,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.23244883093294397,0.42833819379968946,0.25345183239088265,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.1837667608802837,0.42833819379968946,0.22742390266930756,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.14657190499189635,0.42833819379968946,0.17883655237528348,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.10820357482189769,0.42833819379968946,0.1417441066902023,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.07286412983496852,0.42833819379968946,0.10326171734690734,0.4459770840248579],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3183262368441891,0.4495048620698917,0.3399952278814872,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتها","boundary":[0.2766140690882082,0.4495048620698917,0.3150904677524538,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2610601480408237,0.4495048620698917,0.27364386889415815,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.22857876005071756,0.4495048620698917,0.25790849729832316,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.20079369188003462,0.4495048620698917,0.22543407685560934,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.16838815200870783,0.4495048620698917,0.19756426690366116,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14473988057841947,0.4495048620698917,0.16526541470817246,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.11576490347167694,0.4495048620698917,0.14157371362298415,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.0948605164618469,0.4495048620698917,0.11262324202882372,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.0722206557913219,0.4495048620698917,0.09177775230149324,0.46714375229506017],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتها","boundary":[0.29909552745899864,0.47067153034009385,0.34000369454336465,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2858647286159829,0.47067153034009385,0.29566844155910915,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.25561881284796384,0.47067153034009385,0.28243764271609345,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"نمایشی","boundary":[0.21187067056107786,0.47067153034009385,0.2521900778295216,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.17031625958642102,0.47067153034009385,0.20844467218348778,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16037310183401693,0.47067153034009385,0.16688467473269178,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.11166497035901239,0.47067153034009385,0.15694151698028763,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.07268615055860671,0.47067153034009385,0.10823522050397816,0.48831042056526225],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.30383752199611247,0.4918380382567485,0.34000792787430334,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29643439992520537,0.4918380382567485,0.30064607007861893,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.2672813515336388,0.4918380382567485,0.2932429480077119,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.23125155263987213,0.4918380382567485,0.26413208631451207,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"تصحیح","boundary":[0.1912211225169948,0.4918380382567485,0.22805525791903072,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1839285423586287,0.4918380382567485,0.188077324710208,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.1514708900770723,0.4918380382567485,0.18078474455184193,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.11797824925919863,0.4918380382567485,0.13375963335531077,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.08901514762779528,0.4918380382567485,0.11497333688487295,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.07185667066211332,0.4918380382567485,0.08050739066690109,0.509476928481917],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31839523806083336,0.5130048668804981,0.3400008723227389,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.288496554941615,0.5130048668804981,0.31517627228778916,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیاتی","boundary":[0.24447294424318305,0.5130048668804981,0.28519867938214155,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.21307767488089263,0.5130048668804981,0.2412243018852434,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"ضخامت","boundary":[0.16942299510485032,0.5130048668804981,0.20979535187444698,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.13296918290194817,0.5130048668804981,0.166146403768188,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12543363314952322,0.5130048668804981,0.12972064201927733,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"شفافیت","boundary":[0.08209978050307365,0.5130048668804981,0.12218509226685242,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.07257081852608244,0.5130048668804981,0.07881114298909082,0.5306437571056665],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3109282029824165,0.5341715351507001,0.3400060036329676,0.5518104253758687],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.2831570555353097,0.5341715351507001,0.3076835572157461,0.5518104253758687],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.24988544349914307,0.5341715351507001,0.2798899394761055,0.5518104253758687],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3119752689349812,0.5553380430673549,0.32182294927186705,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.2785450874508191,0.5553380430673549,0.30853360342312824,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.24911162177952115,0.5553380430673549,0.2756532593868173,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.21002491884848237,0.5553380430673549,0.24604410073078323,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.1768102219169016,0.5553380430673549,0.20695215009426554,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14854223472093492,0.5553380430673549,0.17383268734468077,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13621274858043564,0.5553380430673549,0.14534860986076314,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.10146384575171061,0.5553380430673549,0.13301912372026384,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.071955149247435,0.5553380430673549,0.0984711341861761,0.5729769332925233],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.3013596646549372,0.5765048716911045,0.34000510565367753,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2936054108538309,0.5765048716911045,0.29801684146152746,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.27599587016078797,0.5765048716911045,0.29026258766042107,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2593249785200336,0.5765048716911045,0.2727693035254079,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"ترسیمات","boundary":[0.2099711300546639,0.5765048716911045,0.25600396766954936,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18760080346168334,0.5765048716911045,0.20662125189414282,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.15164914859909778,0.5765048716911045,0.18428633793726512,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.13738471233442548,0.5765048716911045,0.14829604412069697,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.10741959706177655,0.5765048716911045,0.13403160785602466,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.07252256993956374,0.5765048716911045,0.10406760178233351,0.5941437619162729],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.3007157357798351,0.5976715399613066,0.3400172925154709,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.26855046396419735,0.5976715399613066,0.29751063184846716,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.24889940965531318,0.5976715399613066,0.26545024807045964,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.21764108403322055,0.5976715399613066,0.24583609307427498,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.19004476217253793,0.5976715399613066,0.21446746004771916,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.1620720487269219,0.5976715399613066,0.18693316040388105,0.6153104301864751],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2958112524573874,0.6188382082315088,0.32182718260280585,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.25235219073445125,0.6188382082315088,0.2925864962111526,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.21890965706237414,0.6188382082315088,0.24918774518144546,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20669723439110008,0.6188382082315088,0.21574635437469808,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1775741331111963,0.6188382082315088,0.203533931703424,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.1454044157196179,0.6188382082315088,0.1744053137099556,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11829342824745707,0.6188382082315088,0.1423572380389327,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.07951827026331085,0.6188382082315088,0.11512547664502049,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07236564493468671,0.6188382082315088,0.07643480634072376,0.6364770984566772],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.3055463137062033,0.6400048765017109,0.3399980501021131,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2920121666917969,0.6400048765017109,0.3023618085263429,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2727768760962192,0.6400048765017109,0.28882766151193656,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26055536870792856,0.6400048765017109,0.26961122025466616,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.23127953791145903,0.6400048765017109,0.2573897128663756,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.19327585231076105,0.6400048765017109,0.2281381649140543,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"بنا،","boundary":[0.17205063487339425,0.6400048765017109,0.1902672518281157,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.15486291232445584,0.6400048765017109,0.1691868424897899,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.12325788766429482,0.6400048765017109,0.1518456522101386,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.08441710821182662,0.6400048765017109,0.12010530567745857,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.07239594343767583,0.6400048765017109,0.08130334578625041,0.6576437667268794],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3116375275522852,0.6611713844183655,0.34000279656407467,0.678810274643534],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.29358291171067624,0.6611713844183655,0.3083694813613708,0.678810274643534],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.25435975709620917,0.6611713844183655,0.2903148655197618,0.678810274643534],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.22485760614115208,0.6611713844183655,0.2512672246047551,0.678810274643534],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07173,0.12083,0.34002,0.67881],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۰","boundary":[0.9055121817304831,0.9211251567455926,0.9247648577087675,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90551,0.92113,0.92476,0.94678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5889823072423314,0.7809654939711075,0.634547059246108,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.5497957738528956,0.7809654939711075,0.5859484200695806,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6045691454504964,0.8112058604310785,0.6345460329840622,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.584883967559627,0.8112058604310785,0.6016453004208685,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.5582788440085136,0.8112058604310785,0.5819366230992162,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5140951591597841,0.8112058604310785,0.5551345625810168,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.49022616825348336,0.8112058604310785,0.5110423631088405,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.4649672622407406,0.8112058604310785,0.4873276284673892,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.4370449567602823,0.8112058604310785,0.46152594792129376,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42515409641556534,0.8112058604310785,0.43396494622513265,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.3945416055233498,0.8112058604310785,0.4220740858804158,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3664624873391443,0.8112058604310785,0.3914140673679783,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.6105782903848151,0.8323725287012805,0.6345446218737493,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.5733851699192872,0.8323725287012805,0.6074569980778051,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5500471962266164,0.8323725287012805,0.5702872628997088,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5185164071869582,0.8323725287012805,0.5469386302939018,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5008242520753915,0.8323725287012805,0.515533560414788,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.47067525620823797,0.8323725287012805,0.4977530561398914,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4385725971044727,0.8323725287012805,0.4678572161615747,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.4156169319996078,0.8323725287012805,0.4352797209812587,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.3667214911535402,0.8323725287012805,0.41232405587639376,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6087237403385602,0.8535391969714827,0.6345641208526185,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5698315088949512,0.8535391969714827,0.6055280833518718,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.5348427919622811,0.8535391969714827,0.5667098320107948,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.497317321464902,0.8535391969714827,0.531735182091227,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.4684743358080731,0.8535391969714827,0.49418628620422966,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.44040239734813885,0.8535391969714827,0.4654886323874668,0.8711780871966512],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36646,0.78097,0.63456,0.87118],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/86079f40f6f06f87455d6eb53b92199b.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/e59cc1705bd013619d5919f5c4ac6b42.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07089,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8835277244691659,0.3593745302142163,0.9290924764729425,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.8443411910797303,0.3593745302142163,0.8804938372964153,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.9050153696575767,0.38961489667418725,0.9290999168727743,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8955614475070653,0.38961489667418725,0.9017526299054907,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.8543453602692911,0.38961489667418725,0.8922987077549792,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.8135116378115989,0.38961489667418725,0.851045355330405,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه،","boundary":[0.7804663247644847,0.38961489667418725,0.8100699216794591,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7475392033137581,0.38961489667418725,0.7772535219854046,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7195938260671992,0.38961489667418725,0.7443767918433004,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6754782900029739,0.38961489667418725,0.7163454381936071,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6616284138059227,0.38961489667418725,0.6722226350973087,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.9037137608822158,0.41078172529793683,0.9291083835346519,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.8712774626393682,0.41078172529793683,0.9005919931062851,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8270523725138855,0.41078172529793683,0.8681246033794433,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.7990719283140971,0.41078172529793683,0.82400716575665,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.7681847352215415,0.41078172529793683,0.7960746824439658,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7607567310674608,0.41078172529793683,0.7649825567522911,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.7199020805792319,0.41078172529793683,0.7575545525982106,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6905439317410519,0.41078172529793683,0.7169623350492594,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.6612240636395605,0.41078172529793683,0.6874544495416811,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.8948068579378929,0.431948393568139,0.9290936310177439,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.867365174207534,0.431948393568139,0.8916488430969792,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8384721267228373,0.431948393568139,0.864273141895427,0.4495872837933075],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66122,0.35937,0.92911,0.44959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8835277244691659,0.7809654939711075,0.9290924764729425,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.8443411910797303,0.7809654939711075,0.8804938372964153,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.910005577081784,0.8112058604310785,0.9290914502108968,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8791027486846341,0.8112058604310785,0.9074548957830891,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"انتظاراتی","boundary":[0.8337943199378067,0.8112058604310785,0.8764697355322708,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8248829674786559,0.8112058604310785,0.8312408277829663,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8053310407393889,0.8112058604310785,0.8215323888301639,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7897769866788555,0.8112058604310785,0.8029692326638684,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7813064699057656,0.8112058604310785,0.787664330210076,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.7458606249098821,0.8112058604310785,0.7779558912572737,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7173229681259917,0.8112058604310785,0.7435445551667164,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6879649364200949,0.8112058604310785,0.7145434160158455,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6617818509371491,0.8112058604310785,0.6851005993370347,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.919241900226804,0.8323725287012805,0.9290914502108969,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.8860873220446087,0.8323725287012805,0.9157987910633101,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.843771799455491,0.8323725287012805,0.8832924538951775,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.8272210122211782,0.8323725287012805,0.8408758889994972,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.798436411132529,0.8323725287012805,0.8249049424780124,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7755215088736143,0.8323725287012805,0.7956568590223828,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.7460223747480681,0.8323725287012805,0.7734092938290862,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7300973361227443,0.8323725287012805,0.7435685440420358,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.6972196524239676,0.8323725287012805,0.7277358863312159,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"کشیده","boundary":[0.6611820086619895,0.8323725287012805,0.6949035826808018,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.9001785933972332,0.8535391969714827,0.9290999168727743,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.8668593557764518,0.8535391969714827,0.8970516212787223,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8448099474008806,0.8535391969714827,0.8640249089865291,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8136228848932352,0.8535391969714827,0.8417811030195109,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.782971251718374,0.8535391969714827,0.8106074617195982,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.7458003603162372,0.8535391969714827,0.7798642002385958,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7183172191557041,0.8535391969714827,0.7427796547152264,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7000598473622639,0.8535391969714827,0.715357585486131,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.6763805585499056,0.8535391969714827,0.6973587076060829,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6607825770307113,0.8535391969714827,0.6734495742182439,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.9048836369681783,0.8747058652416849,0.9290982491969499,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8780689231375034,0.8747058652416849,0.9018806312594407,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8362331039250452,0.8747058652416849,0.8749416033710882,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.8099225055703658,0.8747058652416849,0.8327888674573352,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7969068166167188,0.8747058652416849,0.8068629409223024,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7689922737827563,0.8747058652416849,0.7938472519686554,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7465551698083344,0.8747058652416849,0.7659723561301601,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.7170361864892928,0.8747058652416849,0.7437342811732772,0.8923447554668534],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6890062961176506,0.8747058652416849,0.7139497980348931,0.8923447554668534],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66078,0.78097,0.9291,0.89234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.587164155745528,0.3593745302142163,0.6327289077493047,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.5479776223560924,0.3593745302142163,0.5841302685727774,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6013083080209203,0.38961489667418725,0.6327280097700148,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.561639985855645,0.38961489667418725,0.5980188333784288,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5377770588144224,0.38961489667418725,0.5584555306830862,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5061239360221818,0.38961489667418725,0.5346153439066321,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4804574821720344,0.38961489667418725,0.5028791970612239,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.44221128230235246,0.38961489667418725,0.47717579790970166,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"مارپیچ","boundary":[0.4046638827678624,0.38961489667418725,0.43892743995310585,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.3745833299077565,0.38961489667418725,0.40146817403303536,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3652354580949222,0.38961489667418725,0.37135719027220976,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6042932126189664,0.41078172529793683,0.6327336542112663,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5808034985117987,0.41078172529793683,0.6011922966214396,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.5630889550465467,0.41078172529793683,0.5775240230903104,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.550428029443916,0.41078172529793683,0.5598094796250586,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5261990324262714,0.41078172529793683,0.5471485540224278,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.4934315118787737,0.41078172529793683,0.5230347332288326,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.44969442361852047,0.41078172529793683,0.4902376608220694,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.42406325467707684,0.41078172529793683,0.4464692583271096,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4146288172074006,0.41078172529793683,0.42080723948245025,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40205846346421087,0.41078172529793683,0.4113728020127739,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.365066345884779,0.41078172529793683,0.3988024482695843,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"ورودی،","boundary":[0.6017813343459119,0.431948393568139,0.6327269835079689,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.5588460746670828,0.431948393568139,0.5983382251824181,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.5369907998924415,0.431948393568139,0.5556732564630789,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5293498620022237,0.431948393568139,0.5336968266676831,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.4932038333605562,0.431948393568139,0.5260558887774656,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.47745895390039605,0.431948393568139,0.4899146633363447,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.45338652107830146,0.431948393568139,0.47416978387618447,0.4495872837933075],"dir":"rtl"},{"str":"بینیم.","boundary":[0.4198539372543385,0.431948393568139,0.45013016594055716,0.4495872837933075],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36507,0.35937,0.63273,0.44959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.587164155745528,0.7809654939711075,0.6327289077493047,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.5479776223560924,0.7809654939711075,0.5841302685727774,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6112919988523784,0.8112058604310785,0.6327336542112663,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6023131935624425,0.8112058604310785,0.6085472234480351,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5720964423670403,0.8112058604310785,0.5990278732771626,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5471954290856629,0.8112058604310785,0.5697346342915199,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5310745093293119,0.8112058604310785,0.5444785819111051,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5244759436379786,0.8112058604310785,0.5287588130253179,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.49502137015280867,0.8112058604310785,0.5212305395059574,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه،","boundary":[0.4658242729737237,0.8112058604310785,0.4924678779979679,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4446475655671238,0.8112058604310785,0.4632734167342289,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.4139340941068228,0.8112058604310785,0.4420968842684291,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4017921283456823,0.8112058604310785,0.4113008127995401,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.3648225497898633,0.8112058604310785,0.39846817561396125,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتری","boundary":[0.5897645254461846,0.8323725287012805,0.6327265986597017,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.5531789817020388,0.8323725287012805,0.5866286765077475,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5248984248863912,0.8323725287012805,0.5499956929747123,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5173466682660169,0.8323725287012805,0.5216428972973959,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.47217233799497943,0.8323725287012805,0.5140911406770218,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.43532372635623445,0.8323725287012805,0.4691267122873908,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42781046733266875,0.8323725287012805,0.4320847949043793,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.3879346524462899,0.8323725287012805,0.42457153588081353,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.36451484251219474,0.8323725287012805,0.38480770485572613,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6012360133467882,0.8535391969714827,0.6327171057357786,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5757792785531507,0.8535391969714827,0.5985442472881025,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5476029150052405,0.8535391969714827,0.5728723453689963,0.8711780871966512],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5196137919356328,0.8535391969714827,0.5445434436459775,0.8711780871966512],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36451,0.78097,0.63273,0.87118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.17268,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2953461581880317,0.3593745302142163,0.34091091019180836,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.2561596247985961,0.3593745302142163,0.29231227101528107,0.37701342043938474],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.31490576110473734,0.38961489667418725,0.3409028283781981,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.26900911414945183,0.38961489667418725,0.31166014185498275,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.23748473821600788,0.38961489667418725,0.2657998042352787,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.2123359574477876,0.38961489667418725,0.2343143813748029,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2000614948826299,0.38961489667418725,0.20915658497868092,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17656847790245098,0.38961489667418725,0.1968821224135232,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.14545889367620352,0.38961489667418725,0.1734998144960042,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.1083054973400525,0.38961489667418725,0.1422515277677726,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.08051731000083608,0.38961489667418725,0.10508643446432504,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07330177612670102,0.38961489667418725,0.07740672649325843,0.4072537868993557],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.31288953967368577,0.41078172529793683,0.34090847281944964,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2954437655949316,0.41078172529793683,0.3100534414805302,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.25741350438048316,0.41078172529793683,0.2923113035917673,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.22332523666285778,0.41078172529793683,0.25437802954269556,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.19147907408640813,0.41078172529793683,0.22014930764264354,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.15042194913526039,0.41078172529793683,0.1883976069256571,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13785065288118978,0.41078172529793683,0.14716568980830366,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.12401155074162372,0.41078172529793683,0.13459439355423308,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.09838201388860995,0.41078172529793683,0.12075529141466702,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.0729867492940291,0.41078172529793683,0.09539142248243784,0.4284206155231053],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3137126568898102,0.431948393568139,0.3409089859504726,0.4495872837933075],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07299,0.35937,0.34091,0.44959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکتهای","boundary":[0.2953461581880317,0.7809654939711075,0.34091091019180836,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.2561596247985961,0.7809654939711075,0.29231227101528107,0.7986043841962759],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.2990063820855866,0.8112058604310785,0.3409056505988239,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.27207976560879693,0.8112058604310785,0.29627505362219186,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.24901392992840635,0.8112058604310785,0.2697179575332765,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.22035094328937754,0.8112058604310785,0.2469017148838784,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.19469990132640558,0.8112058604310785,0.21780179801110416,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18761699160673578,0.8112058604310785,0.1920363348077298,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.1558652254654554,0.8112058604310785,0.18426817253517513,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفتهای","boundary":[0.103243629478351,0.8112058604310785,0.15323221231309203,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.07360711505778013,0.8112058604310785,0.0998005203148572,0.828844750656247],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.32791976839157866,0.8323725287012805,0.3409170677640828,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30716129182198576,0.8323725287012805,0.3256036986484129,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.28074960531672155,0.8323725287012805,0.304610610523291,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2556721123005115,0.8323725287012805,0.27802811444874337,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.2291821403791708,0.8323725287012805,0.2529555064090065,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.19485500500085753,0.8323725287012805,0.22682033230365045,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.16925180792842937,0.8323725287012805,0.19192921870670454,0.8500114189264489],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.14101212528607054,0.8323725287012805,0.1665884997075153,0.8500114189264489],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07361,0.78097,0.34092,0.85001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۱","boundary":[0.07615403167044672,0.921571901728932,0.09540670764873102,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07615,0.92157,0.09541,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/b7635f0b8b93048e8a662695f30aa539.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/b88e9a337da25919ba7a496fc7c0e25f.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07114,0.07074,0.07317,0.05322]},"elements":[{"words":[{"str":"طراحی","boundary":[0.8926635092004391,0.07073830506500732,0.9263890456789236,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8830679590726696,0.07073830506500732,0.8896296220276885,0.08837719529017578],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8541401976580699,0.07073830506500732,0.8800340718999188,0.08837719529017578],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.85414,0.07074,0.92639,0.08838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.9009283823031372,0.359033618572228,0.9268222565449861,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.8732988423764123,0.359033618572228,0.8978944951303865,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8437219702178753,0.359033618572228,0.8702649552036616,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9047605332023011,0.38927398503219895,0.9268186646278261,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8726567407291581,0.38927398503219895,0.9016465254858892,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8417394811027995,0.38927398503219895,0.869547186915402,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8238450560192184,0.38927398503219895,0.8388078674137411,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.7847773247235464,0.38927398503219895,0.8207389121163722,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7574905317867643,0.38927398503219895,0.7817840411120576,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7346026863921926,0.38927398503219895,0.754409187088375,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7031854183808584,0.38927398503219895,0.7315970300038783,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6938093685696545,0.38927398503219895,0.6999495539481374,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6783196568589243,0.38927398503219895,0.6905735041369334,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.658643789660663,0.38927398503219895,0.6750837924262033,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.9056455276462168,0.4104406533024011,0.9268172535175132,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.8764140741196856,0.4104406533024011,0.9023907135151014,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8602003668690533,0.4104406533024011,0.8732709907647819,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8266391391870537,0.4104406533024011,0.8569770488270245,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"تکاملی","boundary":[0.7874841758604075,0.4104406533024011,0.8233428903348121,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"(پیشبرد)","boundary":[0.7390392053424409,0.4104406533024011,0.7841972216827353,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7040473362670672,0.4104406533024011,0.7357299090911309,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6720676203970803,0.4104406533024011,0.7008674997321007,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6593850541666758,0.4104406533024011,0.6687825395475911,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.8931525944115393,0.43160732157260323,0.926815585841689,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.8672109978445851,0.43160732157260323,0.8900717191983966,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.8285220285554546,0.43160732157260323,0.8639780268621298,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.8007258238318573,0.43160732157260323,0.8254516150591781,0.4492462117977717],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65864,0.35903,0.92682,0.44925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.9009283823031372,0.7783518915003801,0.9268222565449861,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.8732988423764123,0.7783518915003801,0.8978944951303865,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8437219702178753,0.7783518915003801,0.8702649552036616,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.9003536767398463,0.808592257960351,0.9268271312897035,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8755309554756104,0.808592257960351,0.8970530808504846,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8414364311619812,0.808592257960351,0.8722301959650588,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8079019486596272,0.808592257960351,0.8381250444932883,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7790858327401438,0.808592257960351,0.8046191946271279,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.7365699687242793,0.808592257960351,0.7757966271533648,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.7000310826866533,0.808592257960351,0.7332455129215645,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6592499767775319,0.808592257960351,0.6966975819105651,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.8953507561120657,0.8297589262305533,0.926821486848452,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8674148986763417,0.8297589262305533,0.8921794713562162,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8380822848305665,0.8297589262305533,0.8642249858373597,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.830663633302928,0.8297589262305533,0.8348841382356129,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.805651727072517,0.8297589262305533,0.827465486707974,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.7781563508191734,0.8297589262305533,0.8024778989303972,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.746168810410454,0.8297589262305533,0.7749390785592105,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7366746368432542,0.8297589262305533,0.7428921790803312,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.7002717311742792,0.8297589262305533,0.7333980055131316,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6927698466324993,0.8297589262305533,0.6970377032092716,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.6591529867682016,0.8297589262305533,0.6895358186674917,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.8826110027481503,0.8509255945007552,0.9268135333175972,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"نوری","boundary":[0.8512739049907961,0.8509255945007552,0.8794163635331355,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8242104754136617,0.8509255945007552,0.8479926533753395,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7960637643610023,0.8509255945007552,0.8210368269673108,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7651271025543662,0.8509255945007552,0.7928288956425495,0.8685644847259237],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65915,0.77835,0.92683,0.86856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.30894887675619087,0.12162655096957764,0.3395507281329215,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.27629578411551603,0.12162655096957764,0.30536337373384914,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.2413412988372451,0.12162655096957764,0.2727102810931743,0.14247251214477671],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.3040010555412726,0.15396685988266934,0.33955893822928745,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.27117452795937397,0.15396685988266934,0.3007862857771085,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2448723702313953,0.15396685988266934,0.26803851085522695,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2374917366848821,0.15396685988266934,0.24169061301346384,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.20474182899004895,0.15396685988266934,0.23430997946695056,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.17321408796044918,0.15396685988266934,0.20157690392595815,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1555796001891801,0.15396685988266934,0.17021447652773933,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.12678478540860624,0.15396685988266934,0.15254460645082812,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.08792272118420251,0.15396685988266934,0.12354718067489923,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.07152040940999639,0.15396685988266934,0.08500116734533023,0.1716057501078378],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.32650899005552075,0.17513352815287136,0.33954764934678416,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.30275586390127224,0.17513352815287136,0.323065880892027,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.27655062534659797,0.17513352815287136,0.2997281091296086,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.269628399282245,0.17513352815287136,0.273566485488467,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2520976315593335,0.17513352815287136,0.26664425942411407,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2208148693195938,0.17513352815287136,0.2490826355133425,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.19168112562266143,0.17513352815287136,0.21775732621712476,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.16364030331258883,0.17513352815287136,0.1886171453333501,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1422246054307507,0.17513352815287136,0.16078986048051608,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.11313338513858814,0.17513352815287136,0.13925657577405814,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.09348336714296629,0.17513352815287136,0.11011211079069338,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.07159686459042533,0.17513352815287136,0.09067300174426537,0.19277241837803982],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.3018664418132076,0.1963001964230736,0.3395518826777229,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.2713036276222648,0.1963001964230736,0.2987073210959079,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.24355515417029072,0.1963001964230736,0.2682090540489406,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23421877430595978,0.1963001964230736,0.24033298063861216,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.20300400939281493,0.1963001964230736,0.2309966007742812,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"بدهند","boundary":[0.1700112119128498,0.1963001964230736,0.19979152357895136,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1620280860756162,0.1963001964230736,0.1665697230360212,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14515058053992472,0.1963001964230736,0.15858659719878757,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.11478954037157311,0.1963001964230736,0.14201980491112393,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10742368342700734,0.1963001964230736,0.11161415327886277,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.07188789420769887,0.1963001964230736,0.10424829633429702,0.21393908664824204],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.3115328007603461,0.21746702504682316,0.3395473927812727,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.27539994623769787,0.21746702504682316,0.3084790411633706,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.24402792459026487,0.21746702504682316,0.2722302101740999,0.23510591527199162],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.299522406029879,0.23863353296347783,0.32136549296497363,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.26581894978206594,0.23863353296347783,0.2962404636782935,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.24641968557721405,0.23863353296347783,0.2625725897136289,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2173227275385741,0.23863353296347783,0.24328797729067558,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"تایید","boundary":[0.18607843527756476,0.23863353296347783,0.21400800159681296,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.1347207026338686,0.23863353296347783,0.18275123275917868,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.09998521322123831,0.23863353296347783,0.1314036128353949,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.07198084600069568,0.23863353296347783,0.09676023892400312,0.2562724231886463],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.31395216648893937,0.2598003615872275,0.3395547048983487,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.2759884730338695,0.2598003615872275,0.31079593441633663,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2377555265425785,0.2598003615872275,0.27302354649703103,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2156938158589414,0.2598003615872275,0.23468255788347778,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.18298726467931983,0.2598003615872275,0.21276439075953651,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17551054814897074,0.2598003615872275,0.1797640865284273,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.13119765169761097,0.2598003615872275,0.17228736999807814,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.10427742634004167,0.2598003615872275,0.128378909904833,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.07156083106513741,0.2598003615872275,0.1011727748073193,0.277439251812396],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.325969574259444,0.28096686950388206,0.33955470489834877,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"کارفرمایانی","boundary":[0.27191872145250034,0.28096686950388206,0.3227723240451377,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2523106528996269,0.28096686950388206,0.2689876022485835,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.2238198592671219,0.28096686950388206,0.24939888294244753,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانند","boundary":[0.187934617055941,0.28096686950388206,0.22066827800781658,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.15037154144069426,0.28096686950388206,0.18481435833387336,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.11453535216477172,0.28096686950388206,0.1472963169065237,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.10228875420427368,0.28096686950388206,0.11136319727903762,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07153725238510812,0.28096686950388206,0.09911659931853958,0.2986057597290505],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3141284993967111,0.3021335377740843,0.33955470489834877,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.2850312027126933,0.3021335377740843,0.3109128214123963,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2756116083892704,0.3021335377740843,0.2817803101880608,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.25250895413634916,0.3021335377740843,0.2723607158646379,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.21846969583677084,0.3021335377740843,0.24906875906264217,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2000403080349007,0.3021335377740843,0.21538659441648192,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.18461243915344874,0.3021335377740843,0.1968173628233645,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.16256071269416014,0.3021335377740843,0.18138949394191256,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"روند.","boundary":[0.13280023296148438,0.3021335377740843,0.15911987448039366,0.31977242799925276],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2910508145492626,0.3233003663978339,0.3213570263030962,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2641242482199155,0.3233003663978339,0.2880225817902746,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.23224118487505999,0.3233003663978339,0.26097926499239815,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.19660876486681766,0.3233003663978339,0.22911450182558876,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17908282631282457,0.3233003663978339,0.19360433877661695,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.14532830648856537,0.3233003663978339,0.17608953355240337,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"تک","boundary":[0.12020531204233917,0.3233003663978339,0.14188375669362244,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.09270715375645948,0.3233003663978339,0.11713961452266347,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.08550544865340025,0.3233003663978339,0.08960253176856822,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.07122271491571888,0.3233003663978339,0.08240082666550899,0.34093925662300234],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3033277621602242,0.344467034668036,0.3395448271261584,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.294258558840386,0.344467034668036,0.30037522706047765,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2715780465323714,0.344467034668036,0.2910350878993442,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.25057526126421853,0.344467034668036,0.2688806559866997,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.21687531812382022,0.344467034668036,0.2478903900822036,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.18853808317592283,0.344467034668036,0.2143722868197165,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"فوم","boundary":[0.1671793677497082,0.344467034668036,0.186113391693435,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.1471155531870379,0.344467034668036,0.16452340390595332,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.133075182378607,0.344467034668036,0.1444701152492277,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"مقوای","boundary":[0.10090375792327407,0.344467034668036,0.13096296733407908,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت،","boundary":[0.07219746765646934,0.344467034668036,0.09806575260927124,0.3621059248932045],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.30693603352067983,0.3656337029382382,0.33954200490553266,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.28574704004535906,0.3656337029382382,0.3040102472265268,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.25482716895906626,0.3656337029382382,0.2831935478905183,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2331521478271581,0.3656337029382382,0.25198825443088635,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.20369398607363104,0.3656337029382382,0.23060146652846336,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"نانوشته","boundary":[0.16557122837234617,0.3656337029382382,0.20095968329553263,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1497035328115145,0.3656337029382382,0.1629486047967488,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.12400574057888358,0.3656337029382382,0.14734172473599408,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.10175802215110802,0.3656337029382382,0.12059412875483624,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.07224352375444301,0.3656337029382382,0.09920734085241326,0.38327259316340667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3330113863773976,0.3868002108548928,0.3395448271261584,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.30923266798667354,0.3868002108548928,0.3295682772139037,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.2835470776171667,0.3868002108548928,0.3061981696883361,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2640390852344009,0.3868002108548928,0.28064418740910074,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.23350029065273983,0.3868002108548928,0.2611251505761384,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2195776805034643,0.3868002108548928,0.23022438238232204,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21008560203139318,0.3868002108548928,0.21630177223304659,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20059352355932203,0.3868002108548928,0.2068096937609754,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.16969255290532495,0.3868002108548928,0.19731761528890426,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.14326162949141727,0.3868002108548928,0.16680225173900967,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.10483748226306587,0.3868002108548928,0.14010915957130668,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.07147177063856407,0.3868002108548928,0.10171253989200497,0.40443910108006126],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3175346304266485,0.407966879125095,0.33955996449133324,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.2977715133599255,0.407966879125095,0.3146604420141379,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"آنکه","boundary":[0.2722383615031641,0.407966879125095,0.2947646008547307,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"شبیه","boundary":[0.24330497795735737,0.407966879125095,0.26936178086041684,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.21092880750702134,0.407966879125095,0.240283350359667,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.17683392226735337,0.407966879125095,0.20778338382328798,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.15981422958068794,0.407966879125095,0.1739703699757725,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.15081683465139264,0.407966879125095,0.156709046606504,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"منحرف","boundary":[0.11198625770656044,0.407966879125095,0.1477116516772087,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.08748345152451227,0.407966879125095,0.10893338538234125,0.42560576935026345],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3148235855543355,0.4291337077488446,0.32135702630309626,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.2798034709343317,0.4291337077488446,0.31138047639084165,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"سفید","boundary":[0.24951917220742426,0.4291337077488446,0.27730075122381753,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.23474338646476148,0.4291337077488446,0.24670082408842278,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.20899389304461988,0.4291337077488446,0.232632054268737,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.17632391330575548,0.4291337077488446,0.2062965024989481,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.14737780488987706,0.4291337077488446,0.1737732320070607,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"چوب","boundary":[0.11811831363464652,0.4291337077488446,0.14495412608655495,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"بالسا","boundary":[0.09050903978975838,0.4291337077488446,0.1153250428464404,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.07114324322982608,0.4291337077488446,0.08839682474523043,0.44677259797401303],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3010007857258057,0.4503003760190467,0.3395448271261584,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.27733111147600426,0.4503003760190467,0.29774575608690185,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2496870871112056,0.4503003760190467,0.2741488439158054,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.22593667771820067,0.4503003760190467,0.2464849795223847,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"خطوط","boundary":[0.18608381885302022,0.4503003760190467,0.22249438639536329,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"سایه،","boundary":[0.1535674791821056,0.4503003760190467,0.18285727836254115,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.11046922500592442,0.4503003760190467,0.15027538535295654,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.07926860899212695,0.4503003760190467,0.10722078897270115,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.07197275574580236,0.4503003760190467,0.07612340017215664,0.46793926624421517],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.29996595194118425,0.47146704428924896,0.33954264631931114,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2822675240165054,0.47146704428924896,0.29695529155608136,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.2495538644994101,0.47146704428924896,0.2792216966795686,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.22536673381581973,0.47146704428924896,0.24653549307700073,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"واضح","boundary":[0.19476835259722755,0.47146704428924896,0.22222418197930524,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.17747888465840866,0.47146704428924896,0.19183830500315177,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.15179880802214574,0.47146704428924896,0.17452817057528708,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.12958049828443194,0.47146704428924896,0.1487811902063292,0.4891059345144174],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.09909227122053345,0.47146704428924896,0.12655786578544964,0.4891059345144174],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07114,0.12163,0.33956,0.48911],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.6082012448558615,0.359033618572228,0.6340951190977103,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.5805717049291366,0.359033618572228,0.6051673576831108,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5509948327705996,0.359033618572228,0.5775378177563859,0.37667250879739644],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6118389059564334,0.38927398503219895,0.6340915271805502,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5793068236495879,0.38927398503219895,0.6086835966639933,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5473284492291225,0.38927398503219895,0.5761554426323415,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"چوبی","boundary":[0.5146616562664048,0.38927398503219895,0.5441873815846193,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5022656207594223,0.38927398503219895,0.5114507935660823,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.4690476505461063,0.38927398503219895,0.49905475805909977,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4445673005747153,0.38927398503219895,0.4659906778690156,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.41193132421459944,0.38927398503219895,0.44141199128227515,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.37948137658847997,0.38927398503219895,0.40875556805408586,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3664387359754733,0.38927398503219895,0.3764154764829177,0.4069128752573674],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6053868098258178,0.4104406533024011,0.6340970433390462,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.586364439836162,0.4104406533024011,0.6022250535060112,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5593159332134653,0.4104406533024011,0.5832026835163555,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5310308079894421,0.4104406533024011,0.5563156169096435,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.503389006473913,0.40969830498756465,0.528301998132203,0.4273371952127331],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4988834343961387,0.40969830498756465,0.5006878772675815,0.4273371952127331],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.48965027555135926,0.4104406533024011,0.4961837163001201,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.45566010497797377,0.4104406533024011,0.48620716638786543,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.42398320911591925,0.4104406533024011,0.45257536518429525,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.41108714297992777,0.4104406533024011,0.4209517638970542,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39384393684064656,0.4104406533024011,0.40805569776106276,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.366170799008037,0.4104406533024011,0.390973577513158,0.42807954352756955],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6111609700870564,0.43160732157260323,0.6340915271805503,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5770361496249624,0.43160732157260323,0.6078616953010322,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"حجمی","boundary":[0.5368021896359818,0.43160732157260323,0.573715546419392,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.49530726674328773,0.43160732157260323,0.5335374681686879,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4711963108160037,0.43160732157260323,0.49200208256449324,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4431108674787368,0.43160732157260323,0.46794483328373065,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.42589151643428913,0.43160732157260323,0.4398759374926393,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3943322706469237,0.43160732157260323,0.4226215917041223,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38487162015113496,0.43160732157260323,0.39106720880679297,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3664225492101461,0.43160732157260323,0.3816065583110042,0.4492462117977717],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.5879182878193626,0.4527739898428053,0.6340889615254359,0.47041288006797377],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5544364643160217,0.4527739898428053,0.5846301862049903,0.47041288006797377],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.5246293336516736,0.4527739898428053,0.5513196148169522,0.47041288006797377],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.49830063833499244,0.4527739898428053,0.5214842325696586,0.47041288006797377],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36617,0.35903,0.6341,0.47041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.6082012448558615,0.7783518915003801,0.6340951190977103,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.5805717049291366,0.7783518915003801,0.6051673576831108,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5509948327705996,0.7783518915003801,0.5775378177563859,0.7959907817255485],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6130245568045397,0.808592257960351,0.6340915271805502,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5811756822573656,0.808592257960351,0.6099484540621025,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5500447421744669,0.808592257960351,0.5780721037583936,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.5221656825499298,0.808592257960351,0.5470468026805965,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.514912650557508,0.808592257960351,0.5190389337758116,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"جرز","boundary":[0.48925036761793733,0.808592257960351,0.5117859017833899,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.46240058698867886,0.808592257960351,0.4862633147224556,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.42810352027429543,0.808592257960351,0.45923868529899936,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4148089063418596,0.808592257960351,0.42497838944624694,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.39510593110669057,0.808592257960351,0.4116837755138111,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3862983368366273,0.808592257960351,0.39206625217897423,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3659786360271062,0.808592257960351,0.38325865790891095,0.8262311481855195],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5953999218038382,0.8297589262305533,0.6340901160702374,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.5673238435161218,0.8297589262305533,0.592462361839472,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5377335113182838,0.8297589262305533,0.5645237887542205,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5172314193715756,0.8297589262305533,0.5350090054494514,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.48521454969085004,0.8297589262305533,0.5147779168932995,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4693171964643916,0.8297589262305533,0.48266386839215525,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.4384150647987995,0.8297589262305533,0.4669553883888712,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.40711063773815764,0.8297589262305533,0.4358615726439589,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"ضخامت","boundary":[0.3660058490222744,0.8297589262305533,0.4047945679949918,0.8473978164557217],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.6056178383154359,0.8509255945007552,0.6340999938424277,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5781981100441942,0.8509255945007552,0.6025741459042024,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5591207976675361,0.8509255945007552,0.5752798993592982,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5444505660552079,0.8509255945007552,0.5563730844321101,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.523249453802126,0.8509255945007552,0.5416529586033597,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"لبه","boundary":[0.5033223442630433,0.8509255945007552,0.5203793626385231,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"نازک","boundary":[0.474957697829682,0.8509255945007552,0.5005999700822303,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.45304759774860914,0.8509255945007552,0.47192192505867,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4276311436479909,0.8509255945007552,0.4501232155868679,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4097952845237334,0.8509255945007552,0.42174008415398595,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39377049615817844,0.8509255945007552,0.40717686222976074,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.36616358945204747,0.8509255945007552,0.39090635814594865,0.8685644847259237],"dir":"rtl"},{"str":"طره","boundary":[0.6113316917416692,0.8720922627709574,0.6340863958703215,0.8897311529961259],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5954763046045493,0.8720922627709574,0.6084773542451329,0.8897311529961259],"dir":"rtl"},{"str":"بالای","boundary":[0.5665688258319284,0.8720922627709574,0.5927550816304887,0.8897311529961259],"dir":"rtl"},{"str":"سکو","boundary":[0.5400335396912928,0.8720922627709574,0.5634913016686186,0.8897311529961259],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5163433668484063,0.8720922627709574,0.5371149314255415,0.8897311529961259],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد.","boundary":[0.4879842674028386,0.8720922627709574,0.5133236336660546,0.8897311529961259],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36598,0.77835,0.6341,0.88973],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱2","boundary":[0.9055121817304831,0.9211251567455926,0.9247648577087675,0.9467817243458376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90551,0.92113,0.92476,0.94678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/e030f66d6efa70b1365e9a9265a3dac5.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/b55b0c7e034a43d37930198890904b27.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07197,0.0704,0.07272,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.9013830163894049,0.3700563214274833,0.9272768906312537,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.87375347646268,0.3700563214274833,0.8983491292166542,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.844176604304143,0.3700563214274833,0.8707195892899293,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9081860144746678,0.3912057642189499,0.9272718876037807,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8775639970297866,0.3912057642189499,0.9056353331759732,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.8479479535881616,0.3912057642189499,0.8749309838774233,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8319316947030254,0.3912057642189499,0.8452454562247926,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.7932355823195744,0.3912057642189499,0.8296159983990311,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7663250281079107,0.3912057642189499,0.7905042538561796,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7594618613644724,0.3912057642189499,0.7636917468006281,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7284321610626623,0.3912057642189499,0.7562566065619196,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7027633231860949,0.3912057642189499,0.7255988239036957,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.6599559285924312,0.3912057642189499,0.7002002493816771,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.8957386849543513,0.41237243248915206,0.927277275479521,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8798551117156719,0.41237243248915206,0.8929576615593026,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.8395569912440574,0.41237243248915206,0.8774933036401515,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.805408643731552,0.41237243248915206,0.8368406266356051,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7985340426895274,0.41237243248915206,0.8028554458595457,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.76473981522692,0.41237243248915206,0.7952594390451658,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7355087950657321,0.41237243248915206,0.7613363471228742,0.43001132271432047],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65996,0.37006,0.92728,0.43001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.9009285105858931,0.7897155059976235,0.9268223848277419,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.8732989706591682,0.7897155059976235,0.8978946234131424,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8437220985006312,0.7897155059976235,0.8702650834864175,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.9044139319062862,0.8199558724575945,0.926815970689956,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8715528142351356,0.8199558724575945,0.9012268925141672,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.839794865595293,0.8199558724575945,0.8683692993028269,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8242750284374853,0.8199558724575945,0.8367657718822841,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7968906317242147,0.8199558724575945,0.8212167955569222,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.7562908858419192,0.8199558724575945,0.793685844961565,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.7272985272802234,0.8199558724575945,0.753143941780711,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7135785800713835,0.8199558724575945,0.7240734144488583,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6842851901115259,0.8199558724575945,0.7103534672400185,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز.","boundary":[0.6590099253886298,0.8199558724575945,0.6811252162207992,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9055319318695411,0.8411225407277967,0.9268187929105817,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8736935966541016,0.8411225407277967,0.9023975102985524,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8560001621477126,0.8411225407277967,0.8706753147962007,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8201060804821356,0.8411225407277967,0.8529635705405895,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7802597438388416,0.8411225407277967,0.8168690991694789,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7667223306924189,0.8411225407277967,0.7770775388217633,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7508465754223403,0.8411225407277967,0.7635401256753409,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7108720171993507,0.8411225407277967,0.7478288498089248,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7014098497462711,0.8411225407277967,0.7076064318265765,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"نئوپان","boundary":[0.6662330445996778,0.8411225407277967,0.6981442643734967,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6591524943060356,0.8411225407277967,0.6631806518935848,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.8910086890518665,0.8622892089979988,0.9268208454346734,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"چوب","boundary":[0.8601387212269604,0.8622892089979988,0.8878810209573671,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8325525352688034,0.8622892089979988,0.8570081173526848,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"درخت","boundary":[0.7965149097839056,0.8622892089979988,0.8293529316102262,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.7771820693688994,0.8622892089979988,0.7934469534260727,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7410078860413877,0.8622892089979988,0.7741522924319647,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.713255944118732,0.8622892089979988,0.737818126222371,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6838050717870301,0.8622892089979988,0.7101251204457437,0.8799280992231672],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65901,0.78972,0.92682,0.87993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.6095648905491527,0.3700563214274833,0.6354587647910017,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.5819353506224278,0.3700563214274833,0.6065310033764021,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.552358478463891,0.3700563214274833,0.5789014634496772,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6124542289960954,0.3912057642189499,0.6354551728738416,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.5782748165350787,0.3912057642189499,0.6091400069730325,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5446342885572999,0.3912057642189499,0.5749626331577478,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5369576566859686,0.3912057642189499,0.541324927821249,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5059009280296392,0.3912057642189499,0.5336482959499177,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"چوبی","boundary":[0.4718759050327568,0.3912057642189499,0.5025786083088052,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.449870646932127,0.3912057642189499,0.4686185670895685,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.4157045044750366,0.3912057642189499,0.44656167612484604,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحات","boundary":[0.36794847468264,0.3912057642189499,0.41237418089604705,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5909828613418554,0.41237243248915206,0.63544952843259,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.554315783217404,0.41237243248915206,0.5877350899659222,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5247118330996849,0.41237243248915206,0.5511566051057564,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5170631805980488,0.41237243248915206,0.5214145341413825,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.4706535897029009,0.41237243248915206,0.5137658816397463,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.43968411368633614,0.41237243248915206,0.4674842116216567,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.40396917048208536,0.41237243248915206,0.43646424186226684,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.3750840238181552,0.41237243248915206,0.40078934018201184,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36785351898321283,0.41237243248915206,0.3719669863981447,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"جنس","boundary":[0.6032634768541479,0.43353910075935415,0.635457738528956,0.4511779909845226],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.5617407763310355,0.43353910075935415,0.6000430375665732,0.4511779909845226],"dir":"rtl"},{"str":"بام","boundary":[0.54027130887987,0.43353910075935415,0.5585717544214513,0.4511779909845226],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5097263985386028,0.43353910075935415,0.537075033747189,0.4511779909845226],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36785,0.37006,0.63546,0.45118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.6082012448558615,0.7897155059976235,0.6340951190977103,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.5805717049291366,0.7897155059976235,0.6051673576831108,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5509948327705996,0.7897155059976235,0.5775378177563859,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6020184008784804,0.8199558724575945,0.6340929382908632,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.5664339442915404,0.8199558724575945,0.5979064254266685,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذی،","boundary":[0.5216375417043709,0.8199558724575945,0.5622533122607526,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49791966989632436,0.8199558724575945,0.5174773709218912,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"فضاهای","boundary":[0.451894204468038,0.8199558724575945,0.4936959288184645,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4173824904301064,0.8199558724575945,0.4477388881476996,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.40689615234762816,0.8199558724575945,0.41319631879804186,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.3668752319995485,0.8199558724575945,0.4025452581562176,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6132844330903208,0.8411225407277967,0.6340830605186728,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.5848919039263709,0.8411225407277967,0.6101279299960073,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ضخامت","boundary":[0.5420148459817319,0.8411225407277967,0.5816420729187173,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"دیوار","boundary":[0.5124007534080148,0.8411225407277967,0.5388517449196163,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.49331281236851016,0.8411225407277967,0.5092531460689323,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4591897837537587,0.8411225407277967,0.4901494558245502,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.4332473512450791,0.8411225407277967,0.4560199713801172,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.41919940436064224,0.8411225407277967,0.4299451363705101,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4096311014249035,0.8411225407277967,0.41589718948607335,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.37358732380835635,0.8411225407277967,0.40632888655033444,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.366449792730381,0.8411225407277967,0.3705103669478864,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.589038714376098,0.8622892089979988,0.6341016615182521,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.5496690528076968,0.8622892089979988,0.5857174650590666,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"لبه","boundary":[0.5263819071845882,0.8622892089979988,0.5463655579865564,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5066138277706846,0.8622892089979988,0.5231290204573888,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.4756918289015918,0.8622892089979988,0.5033256841760991,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.43754443714658103,0.8622892089979988,0.46668266519709567,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4085085785199589,0.8622892089979988,0.43423905234962695,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3765443960960992,0.8622892089979988,0.40520199089010933,0.8799280992231672],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36645,0.78972,0.6341,0.87993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.14956217095473157,0.0703972330694715,0.1726761578801531,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.12723840580453813,0.0703972330694715,0.1465282837819809,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.10165497583152881,0.0703972330694715,0.12420451863178743,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09862108865877812,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.17268,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.3141105899980501,0.3700563214274833,0.340004464239899,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.28648105007132524,0.3700563214274833,0.3110767028252994,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.25690417791278825,0.3700563214274833,0.2834471628985745,0.38769521165265175],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.31137779204420557,0.3912057642189499,0.3399994612124259,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.28107087703389566,0.3912057642189499,0.3087447788918422,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2625372228234143,0.3912057642189499,0.278517384879055,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.250689046173534,0.3912057642189499,0.26017577303188594,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.23655710665337756,0.3912057642189499,0.24737276916287804,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.2061754035775495,0.3912057642189499,0.23322921049660822,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17990274201974824,0.3912057642189499,0.20273229441405569,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1658456537407646,0.3912057642189499,0.1772391755010724,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"تمای","boundary":[0.1374971244705626,0.3912057642189499,0.1637334386962367,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"نازک","boundary":[0.10922396934155199,0.3912057642189499,0.13478027729600475,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"کاریهای","boundary":[0.07268191140275514,0.3912057642189499,0.10633088227748073,0.4088446544441184],"dir":"rtl"},{"str":"نما","boundary":[0.32249454896967245,0.41237243248915206,0.34000382282612046,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3096284865608354,0.41237243248915206,0.3203823339251445,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.27974489187229784,0.41237243248915206,0.30751583009205574,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.2502992050283223,0.41237243248915206,0.27635004772118515,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"نورپردازی","boundary":[0.20169391682194585,0.41237243248915206,0.24751965291817615,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.1726430855021942,0.41237243248915206,0.19868112498845455,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.15307964951165726,0.41237243248915206,0.16998337455485882,0.43001132271432047],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.1257380106936505,0.41237243248915206,0.1497099526893197,0.43001132271432047],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07268,0.37006,0.34,0.43001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ماکت","boundary":[0.3141105899980501,0.7897155059976235,0.340004464239899,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه/","boundary":[0.28648105007132524,0.7897155059976235,0.3110767028252994,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.25690417791278825,0.7897155059976235,0.2834471628985745,0.8073543962227919],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3181246172181306,0.8199558724575945,0.34000369454336465,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.2867923284843873,0.8199558724575945,0.31504863317488746,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.25880396387966004,0.8199558724575945,0.283809780389038,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23899554666015127,0.8199558724575945,0.25581001158798233,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2075191345743012,0.8199558724575945,0.23609621933348934,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.16905026607633525,0.8199558724575945,0.20434959821607931,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.1352504626120519,0.8199558724575945,0.16598189530551938,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.12208530736059574,0.8199558724575945,0.13215576330438786,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.09475543583375501,0.8199558724575945,0.11899060805293164,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"کف","boundary":[0.07196796844285323,0.8199558724575945,0.09171579803252179,0.8375947626827629],"dir":"rtl"},{"str":"پارکینگ","boundary":[0.29557729345122785,0.8411225407277967,0.3400220389774324,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2830524685359773,0.8411225407277967,0.29233307128634345,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.2598177170995255,0.8411225407277967,0.2798082463710929,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"طبقات","boundary":[0.22212383020474893,0.8411225407277967,0.25664287561905424,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.19095412240160553,0.8411225407277967,0.218941307637846,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.16758786310889986,0.8411225407277967,0.18780931849377794,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.14284480766274305,0.8411225407277967,0.164518437356989,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.1098460881180605,0.8411225407277967,0.13964203433689906,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذی","boundary":[0.07234793202072222,0.8411225407277967,0.10665263488091534,0.8587614309529652],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31356233745277046,0.8622892089979988,0.3399998460606931,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2944207850739504,0.8622892089979988,0.31052801376924205,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.26837997173145556,0.8622892089979988,0.2914587217941608,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.2384885603286555,0.8622892089979988,0.26540172999352596,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.21006408873473523,0.8622892089979988,0.2353969622261441,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.18697122915139644,0.8622892089979988,0.20697392704903772,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.15819226726894503,0.8622892089979988,0.18404638959273414,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1482198198631964,0.8622892089979988,0.15475057396342498,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.1205136729139584,0.8622892089979988,0.14477812655767636,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.09820524622966141,0.8622892089979988,0.11750064355730387,0.8799280992231672],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.07304176373395183,0.8622892089979988,0.09515456199636155,0.8799280992231672],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07197,0.78972,0.34002,0.87993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۳","boundary":[0.07615403167044672,0.921571901728932,0.09540670764873102,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07615,0.92157,0.09541,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":35,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/38002951e52437f0943dc93a70afaa39.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/9de7ae7e2786c8f85ae24a512e890a81.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.0727,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852463285475313,0.16513352138795614,0.9272838179000626,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.8465819059738714,0.16513352138795614,0.879730170051621,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7793934278178589,0.2045953192599042,0.9273034451616875,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7446470442441164,0.2045953192599042,0.7656030315780831,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.574545109348221,0.2045953192599042,0.7328524440430619,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"اصولی","boundary":[0.860320347697581,0.3255479631491512,0.9272736835623607,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8034329212187303,0.3255479631491512,0.8512687164540592,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7408638717017616,0.3255479631491512,0.7943440133003561,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7203327632925141,0.3255479631491512,0.7317764082880923,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6202465471827525,0.3255479631491512,0.7111695795404399,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5946392008121492,0.3255479631491512,0.6111706058024856,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8564811013844275,0.38968938214976373,0.9272777886105437,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8221076133369702,0.38968938214976373,0.8469912562473702,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7449301028616412,0.38968938214976373,0.812408277829661,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6583904619205467,0.38968938214976373,0.7353652466620827,0.4345883754501925],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57455,0.16513,0.9273,0.43459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"این","boundary":[0.9008428177050727,0.672762976560721,0.9272754795209408,0.6936089377359201],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8706821307252595,0.675912890240402,0.8975573680483576,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.8314263246477357,0.675912890240402,0.8679240514773042,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.823914774085601,0.675912890240402,0.8286682453997803,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.7776886782771113,0.675912890240402,0.8212393910161021,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7677886545919257,0.675912890240402,0.7749305990291561,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7359698648240612,0.675912890240402,0.7650900288379636,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7006759373134978,0.675912890240402,0.7332322892827454,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6931818177325256,0.675912890240402,0.6979352890467051,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6552976229734965,0.675912890240402,0.6905064346630269,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6277309861119087,0.675912890240402,0.6525411531080346,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.594527921281013,0.675912890240402,0.624974471731612,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.9031504961976992,0.7079835997407082,0.927267654272842,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.8603284295111913,0.7079835997407082,0.900392416949744,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"سلسله","boundary":[0.8211415790794897,0.7079835997407082,0.8575703502632361,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مراتب","boundary":[0.7918075258836591,0.7079835997407082,0.8183915138391435,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7526449089717295,0.7079835997407082,0.7890596617440296,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7395554612294937,0.7079835997407082,0.7498949364230663,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.7215708622014385,0.7079835997407082,0.7368177923050871,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلی","boundary":[0.6805041946407636,0.7079835997407082,0.7188299842981906,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیل","boundary":[0.6491413076046105,0.7079835997407082,0.6777538459170164,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6082194610071735,0.7079835997407082,0.6463925606264304,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.594528577753931,0.7079835997407082,0.6054613817592184,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.9100085493329868,0.7400543092410146,0.9272702199279564,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.8801267457748047,0.7400543092410146,0.9072516958980307,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.8475262067907414,0.7400543092410146,0.8773823390564547,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.8068674751762468,0.7400543092410146,0.8447818423456247,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7776326997364972,0.7400543092410146,0.8041200572654221,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7581438529955415,0.7400543092410146,0.7748895485473262,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"گزینههای","boundary":[0.7071626676655617,0.7400543092410146,0.755405963608748,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6735155419516482,0.7400543092410146,0.7044045884176066,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6635713953226328,0.7400543092410146,0.6707701326956826,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6358548096526073,0.7400543092410146,0.6608513100235014,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.617191353054823,0.7400543092410146,0.6331114469268583,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5945283256227826,0.7400543092410146,0.6144552857626666,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.8918358288605412,0.7721250187413209,0.9272803542656581,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.853141901253066,0.7721250187413209,0.8855974384499339,0.7881603734914739],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59453,0.67276,0.92728,0.78816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1798869315791094,0.0703972330694715,0.20300091850453095,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.1557992785377818,0.0703972330694715,0.1768530444063587,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.12022518754938885,0.0703972330694715,0.15276539136503114,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11180085898133228,0.0703972330694715,0.11719130037663816,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.10876697180858161,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.203,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"29","boundary":[0.07615403167044672,0.921571901728932,0.09540670764873102,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07615,0.92157,0.09541,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":71,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/4e1ecb03293713dd90a9e669728e07d7.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/5fcc9a0ba2076053bd26eaf405d3cc68.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.0727,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.885245558850997,0.16513352138795614,0.9272838179000626,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.8407314426165576,0.16513352138795614,0.8797294003550866,0.19720423088826244],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.7629046038115372,0.2045953192599042,0.927234813887378,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.630837506798986,0.2045953192599042,0.7491142075717614,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.8253600896953028,0.3255479631491512,0.927298698699726,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"آکادمیک","boundary":[0.7190752609271251,0.3255479631491512,0.8165958118245913,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6895497018708756,0.3255479631491512,0.7103109830564135,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6142990373662011,0.3255479631491512,0.6807854240001642,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.524321512505003,0.3255479631491512,0.6055347594954895,0.37044695644958],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52432,0.16513,0.9273,0.37045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.9137248437516035,0.672762976560721,0.9272663714452848,0.6936089377359201],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.8811763311517964,0.675912890240402,0.9106883909237384,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.85505990019845,0.675912890240402,0.8784188637226629,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"آکادمیک،","boundary":[0.8097252647750326,0.675912890240402,0.8523466764503648,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7838393952463041,0.675912890240402,0.806992308165967,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.750884631723105,0.675912890240402,0.7811266561303764,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.723636211427228,0.675912890240402,0.7481618363933047,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7138813771844983,0.675912890240402,0.7208799427345778,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.6811847706971319,0.675912890240402,0.7112369279871922,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6572089489256805,0.675912890240402,0.6784619667285846,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6397675774137771,0.675912890240402,0.6544987479603042,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.618174432220822,0.675912890240402,0.6370766669061279,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5944984992597068,0.675912890240402,0.6154687195328455,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.8802533071294425,0.7079835997407082,0.9272817653759712,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8470192536510258,0.7079835997407082,0.8774952278814874,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.817832181426233,0.7079835997407082,0.8442776911156497,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8103193719320976,0.7079835997407082,0.8150933641896122,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.7755548684988038,0.7079835997407082,0.8076324391170042,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7596509935662215,0.7079835997407082,0.7728126507322379,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7510991624947103,0.7079835997407082,0.7569248314364591,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.7116940736099352,0.7079835997407082,0.7484055736291706,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6853838037002916,0.7079835997407082,0.7089496464527253,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.6508627142325337,0.7079835997407082,0.6826465502201332,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6180572057868751,0.7079835997407082,0.6481205293459632,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.5945247100034057,0.7079835997407082,0.61531606305354,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.8880131310228753,0.7400543092410146,0.9272804825484139,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.8559565791995545,0.7400543092410146,0.8852550517749204,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8296910842953265,0.7400543092410146,0.853218999189253,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8126818843153865,0.7400543092410146,0.826958236266048,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7891555747382314,0.7400543092410146,0.8099607711333012,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.760656160639841,0.7400543092410146,0.7864247339415646,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7307383448833192,0.7400543092410146,0.7579215884483944,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.720868987976293,0.7400543092410146,0.7280034841596453,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6947269317188685,0.7400543092410146,0.7181731765889102,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6684653169078817,0.7400543092410146,0.6919932318018083,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6290710999840163,0.7400543092410146,0.6657324688786034,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"معماری","boundary":[0.59452836536811,0.7400543092410146,0.6263304204595601,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.88801245121461,0.7721250187413209,0.9272715027555136,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.8466975238594626,0.7721250187413209,0.8852550517749201,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8369164191638518,0.7721250187413209,0.8439633983641383,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهای","boundary":[0.7827110990666754,0.7721250187413209,0.8342536765837789,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7596338253182623,0.7721250187413209,0.7799708285013495,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7318052057541293,0.7721250187413209,0.7569197001262301,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7189449753615668,0.7721250187413209,0.729083624962798,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6955630127443746,0.7721250187413209,0.7162604807011422,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6771035582269233,0.7721250187413209,0.6928463121273386,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6697290439997733,0.7721250187413209,0.6743979690274114,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6568804091279994,0.7721250187413209,0.6671012458821235,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6352663288458411,0.7721250187413209,0.6541972834843649,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.6073354718646352,0.7721250187413209,0.6325546997670385,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5944735003151284,0.7721250187413209,0.6046121499163596,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9069420213257252,0.8041957282416271,0.9272748381071622,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.8750919537523247,0.8041957282416271,0.9041839420777701,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8634978724545065,0.8041957282416271,0.8723736671421679,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.8403905698452051,0.8041957282416271,0.8608474615408297,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.8068237446249524,0.8041957282416271,0.8376872928233494,0.8202310829917803],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59447,0.67276,0.92728,0.82023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.16827349370388234,0.0703972330694715,0.19138748062930389,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.14096850914912615,0.0703972330694715,0.16523960653113165,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.10178197575969049,0.0703972330694715,0.13793462197637546,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09874808858693979,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.19139,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"65","boundary":[0.07651489106228385,0.921571901728932,0.09504918360854261,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07651,0.92157,0.09505,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":83,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/5f21c4bdebe5ada993b46aa383decec9.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/9ceda4426fd328c6c9fcdba65c255727.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07272,0.04595]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852395295614781,0.15774715592939306,0.9272838179000626,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.8249466343736209,0.15774715592939306,0.8797233710655679,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.7628495705093339,0.2045953192599042,0.9271797805851746,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6307824734967826,0.2045953192599042,0.7490591742695579,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5649092784351557,0.2045953192599042,0.6169920772570069,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.46209064972650116,0.2045953192599042,0.5511188821953797,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.8073194291930501,0.3255479631491512,0.9272750946726737,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7801250853397856,0.3255479631491512,0.795807334694841,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهای","boundary":[0.6393110959452386,0.3255479631491512,0.7676538879937603,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5402422938377994,0.3255479631491512,0.6278169610328301,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8685409632495561,0.38968938214976373,0.9272688088176435,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7776583248957076,0.38968938214976373,0.8597766853788447,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.7123609110629378,0.38968938214976373,0.7689047731447748,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6267187323611211,0.38968938214976373,0.7036001272564937,0.4345883754501925],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46209,0.15775,0.92728,0.43459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.9137249720343592,0.672762976560721,0.9272664997280405,0.6936089377359201],"dir":"rtl"},{"str":"عمل،","boundary":[0.8819149687756815,0.675912890240402,0.9105549768577909,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8559118482203489,0.675912890240402,0.8791577723956034,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.8228532142028532,0.675912890240402,0.8531882113278804,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.8013099557464242,0.675912890240402,0.8201220482137909,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7915205880601951,0.675912890240402,0.7985936361490543,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.7528503836408504,0.675912890240402,0.7888479951970936,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.728770407869954,0.675912890240402,0.7501155827629028,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7170630093888707,0.675912890240402,0.7260484549624899,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6895394098645798,0.675912890240402,0.714379855502304,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6657509343586137,0.675912890240402,0.6868131741258813,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.6221653862259281,0.675912890240402,0.6630295512156074,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5890657154097343,0.675912890240402,0.619427525374329,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.9006511749923368,0.7079835997407082,0.9272727855830708,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8932209016418593,0.7079835997407082,0.8978947516958979,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.8586569404466902,0.7079835997407082,0.8905903315852671,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8428971669745465,0.7079835997407082,0.8559270481624778,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8286671013477637,0.7079835997407082,0.8401982994837902,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.7894122749742422,0.7079835997407082,0.8259781560123562,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7632542585180718,0.7079835997407082,0.786678733797888,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.7288936641235094,0.7079835997407082,0.7605334253548302,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6962440132836041,0.7079835997407082,0.7261639094426371,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.672862901772641,0.7079835997407082,0.693515948112191,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6412706471610107,0.7079835997407082,0.6701453956753316,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6093513375930768,0.7079835997407082,0.6385442216315514,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5890455342168809,0.7079835997407082,0.606623623526031,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.9069425344567482,0.7400543092410146,0.9272753512381853,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.877792041413361,0.7400543092410146,0.9041844552087931,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههایی","boundary":[0.8259704590470129,0.7400543092410146,0.875083512073973,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8162892278194928,0.7400543092410146,0.8232123797990579,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7896509305480178,0.7400543092410146,0.8136732740838046,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7740625547710034,0.7400543092410146,0.7869468447573403,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.7417560662667854,0.7400543092410146,0.7713938434539876,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7103292235052621,0.7400543092410146,0.739042215289252,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6692186643756064,0.7400543092410146,0.7076180714483635,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6595725992955653,0.7400543092410146,0.6664957512751306,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6453112879166095,0.7400543092410146,0.6569566455598772,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.6119307106928251,0.7400543092410146,0.6426505526421117,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5890284591064305,0.7400543092410146,0.6092149351915518,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.9018321709350524,0.7721250187413209,0.9272779168932994,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8887679345163273,0.7721250187413209,0.8990749530485114,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8592974165607862,0.7721250187413209,0.8860388594123623,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8416994620634363,0.7721250187413209,0.8565530680103857,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8341569316171,0.7721250187413209,0.8389629365462177,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.8150021276550539,0.7721250187413209,0.8314519811988794,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8050622679260229,0.7721250187413209,0.8122647294260116,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.763854665900391,0.7721250187413209,0.8023407754436017,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7507895681202518,0.7721250187413209,0.7610965866524358,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.7197791658288695,0.7721250187413209,0.7480604930162869,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6766107398511448,0.7721250187413209,0.7170340257181269,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.649275660463109,0.7721250187413209,0.673863029936064,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.6027147401764025,0.7721250187413209,0.6465323888301638,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.589065769581331,0.7721250187413209,0.5999657485042231,0.7881603734914739],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.8942306113443007,0.8041957282416271,0.9272762492174752,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8704172336764469,0.8041957282416271,0.8914725320963454,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8443948914928132,0.8041957282416271,0.8676901920136286,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8369366231787695,0.8041957282416271,0.8416654693609467,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.7944176476021387,0.8041957282416271,0.834275099803984,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7570968136756856,0.8041957282416271,0.7916595683541836,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7291609640635652,0.8041957282416271,0.7543587914738148,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6964316890606445,0.8041957282416271,0.7264303527262651,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6764258458500201,0.8041957282416271,0.6936964419494872,0.8202310829917803],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6447719645734341,0.8041957282416271,0.6737035744707053,0.8202310829917803],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58903,0.67276,0.92728,0.82023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.21406402335772418,0.0703972330694715,0.23717801028314572,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم:","boundary":[0.17808071037858808,0.0703972330694715,0.2110301361849735,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبرد","boundary":[0.1388941769891524,0.0703972330694715,0.1750468232058374,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.10983941564639114,0.0703972330694715,0.13586028981640172,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.0953473127328332,0.0703972330694715,0.10680552847364047,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.0923134255600825,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.23718,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"77","boundary":[0.07653285064808449,0.9283899742151496,0.09578552662636879,0.9540465418153946],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07653,0.92839,0.09579,0.95405],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":121,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/d4decd96dba6706ce1a6b7bb63052ef9.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/e615d064deff176a4c31852309b86673.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.0727,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852372204718754,0.15661073033824968,0.9272838179000626,0.18868143983855595],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.8341293705934874,0.15661073033824968,0.8797210619759649,0.18868143983855595],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهسازی","boundary":[0.692222857934545,0.2045953192599042,0.927301007789329,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.5559224299832719,0.2045953192599042,0.678432461694769,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.836329676419577,0.3258075755425562,0.9272770189140095,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8118286861783129,0.3258075755425562,0.8275653985488655,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7054501051123917,0.3258075755425562,0.8035354727476113,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5980570425999205,0.3258075755425562,0.6967944705000975,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5319379440937818,0.3258075755425562,0.5894033312466005,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8723876499625415,0.3899489945431687,0.9272721441692922,0.4348479878435975],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.7434557834997587,0.3899489945431687,0.8601104771092251,0.4348479878435975],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.6520184584961216,0.3899489945431687,0.731196570232243,0.4348479878435975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53194,0.15661,0.9273,0.43485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.915814826407775,0.6726700842517582,0.9272730421485823,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.8734462071709036,0.6726700842517582,0.9127809392350243,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8275302911196517,0.6726700842517582,0.8704462187374925,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8168415325343918,0.6726700842517582,0.8245286891554889,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.7611754805472029,0.6726700842517582,0.8139368951468069,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.737493100370567,0.6726700842517582,0.7581415933744521,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7012702091271693,0.6726700842517582,0.7345196067363842,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتای","boundary":[0.6505672990792778,0.6726700842517582,0.6982766494596729,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6424829195271142,0.6726700842517582,0.6475627559240976,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5945473414681705,0.6726700842517582,0.6396238493036812,0.6903089744769267],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.8841297554417544,0.7047407937520646,0.9272956199135887,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"مسیرهای","boundary":[0.8275405755905075,0.7047407937520646,0.8798230467667615,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.7833994769490066,0.7047407937520646,0.8231740232550979,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7713089444863444,0.7047407937520646,0.778983692696093,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"میپیمود","boundary":[0.7180844049219527,0.7047407937520646,0.7666463552303445,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6959009484995275,0.7047407937520646,0.7137805184675854,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.6571335823341962,0.7047407937520646,0.6913890200223725,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهسازی","boundary":[0.5945473414681705,0.7047407937520646,0.6527133085662092,0.722379683977233],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.8938846327521268,0.7368115032523708,0.9272856138586426,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8681477766032778,0.7367942777736353,0.8721129965825474,0.7544331679988038],"dir":"ltr"},{"str":"RP","boundary":[0.8721165884997074,0.7337128901802694,0.8869178528545478,0.7481447094554072],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8869175962890364,0.7367942777736353,0.890882816268306,0.7544331679988038],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8190507589207827,0.7368115032523708,0.864925955193399,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7944075689343121,0.7368115032523708,0.8160168717480322,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.7662092022819985,0.7368115032523708,0.7913788856846707,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.755169498074345,0.7368115032523708,0.7631792571915313,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.736416361469278,0.7368115032523708,0.7521429634342832,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.694245994427548,0.7368115032523708,0.7333893073757453,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.661854002820336,0.7368115032523708,0.6912154534538848,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.643095630915087,0.7368115032523708,0.6588234162210979,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.5945473414681705,0.7368115032523708,0.640068349052247,0.7544503934775393],"dir":"rtl"},{"str":"آنالوگ","boundary":[0.8887738514519871,0.7688822127526771,0.9272546977145144,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.8432936340965301,0.7688822127526771,0.8854336213708809,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8285482677970751,0.7688822127526771,0.8399394248827495,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8028053749619427,0.7688822127526771,0.8251340554797262,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7675454313198115,0.7688822127526771,0.7994391477919972,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7489115696263067,0.7688822127526771,0.7641867899549469,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.6922737861885654,0.7688822127526771,0.7455220338461223,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"مدلسازی","boundary":[0.6341699079442944,0.7688822127526771,0.6889223991954105,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6255469366447526,0.7688822127526771,0.6308255765027042,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5945780023491503,0.7688822127526771,0.6220922147761209,0.7865211029778455],"dir":"rtl"},{"str":"RP","boundary":[0.9124711363799631,0.797854309180882,0.9272724007348035,0.8122861284560198],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.901752933950979,0.8009529222529833,0.9094493077862501,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8806865171570557,0.8009529222529833,0.8988448137847518,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8700212963446327,0.8009529222529833,0.8777176701799038,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.8169975934155028,0.8009529222529833,0.8671131761784054,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههای","boundary":[0.761189591650332,0.8009529222529833,0.813963706242752,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"آکادمیک","boundary":[0.7081490918230771,0.8009529222529833,0.7581557044775813,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6567394576561503,0.8009529222529833,0.705141701131967,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6261750741259647,0.8009529222529833,0.6537335413224412,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5945029918444423,0.8009529222529833,0.6231886474892498,0.8185918124781518],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.8882916328855409,0.8330236317532896,0.9272806108311695,0.850662521978458],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8579328085508664,0.8330236317532896,0.8829435247996222,0.850662521978458],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم.","boundary":[0.8095869551831364,0.8330236317532896,0.8523435976642275,0.850662521978458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5945,0.67267,0.9273,0.85066],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1883959267659404,0.0703972330694715,0.21150991369136196,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.15746438870701243,0.0703972330694715,0.1853620395931897,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهسازی","boundary":[0.1027133085662093,0.0703972330694715,0.15443050153426174,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.0996794213934586,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.21151,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"115","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":145,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/35d3059775eeb65811e7e3259ef247c9.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/fe6e6875430c2648248e0d8105d1d274.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07264,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.885246456830287,0.15320177427191461,0.9272838179000626,0.1852724837722209],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.8338204657177164,0.15320177427191461,0.8797302983343767,0.1852724837722209],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینات","boundary":[0.7473185055572089,0.2045953192599042,0.9273633532086083,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5310337794152359,0.2045953192599042,0.7335281093174331,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.8551523486006917,0.43148954314472543,0.9272421260044539,0.4763885364451542],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7579191510760358,0.43148954314472543,0.8463880707299801,0.4763885364451542],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7012027791176197,0.43148954314472543,0.7491548732053241,0.4763885364451542],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.5924395275089541,0.43148954314472543,0.6924385012469084,0.4763885364451542],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5721092763826315,0.43148954314472543,0.5836752496382426,0.4763885364451542],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.8477368356236081,0.48536833510524,0.9272618815488346,0.5302673284056688],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8139009759752055,0.48536833510524,0.8389725577528966,0.5302673284056688],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینات","boundary":[0.7162367483913342,0.48536833510524,0.805136698104494,0.5302673284056688],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.6149087653041327,0.48536833510524,0.7074724705206227,0.5302673284056688],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9137224063792448,0.6738994021518644,0.9272639340729262,0.6947453633270634],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8907703515911144,0.6770493158315453,0.9109667645036483,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8649899168483879,0.6770493158315453,0.8880131310228755,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8519344353805509,0.6770493158315453,0.8622475395367454,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.8100461926557846,0.6770493158315453,0.8492037489352532,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7802367942697327,0.6770493158315453,0.8072976211245779,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.7584573702402801,0.6770493158315453,0.7774911228333042,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7252119414948786,0.6770493158315453,0.7557164078775875,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی-","boundary":[0.6757596126870055,0.6770493158315453,0.7224655175952628,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"آنالوگ","boundary":[0.6381475942787415,0.6770493158315453,0.6730099496105335,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"(عددی)با","boundary":[0.5945386731653632,0.6770493158315453,0.6354000112888825,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.8938120676423241,0.7091200253318516,0.927274068410628,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8605057699564485,0.7091200253318516,0.8910547151609692,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8474283105996971,0.7091200253318516,0.8577576430865858,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8333809273976864,0.7091200253318516,0.8446933272441784,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتی","boundary":[0.7931076444630801,0.7091200253318516,0.8306450826654078,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.7645304252793675,0.7091200253318516,0.7903578832319045,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"خواهید","boundary":[0.7294023121108557,0.7091200253318516,0.761784182223089,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.7035108327171207,0.7091200253318516,0.7266526667419259,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.695941605268434,0.7091200253318516,0.7007664894654201,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.6701801025462994,0.7091200253318516,0.6932260290842663,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6410289602765699,0.7091200253318516,0.6674334982194353,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوص","boundary":[0.5945405560060082,0.7091200253318516,0.6382838076374422,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.9010840380832812,0.7411907348321579,0.927272657300315,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.8566450742089611,0.7411907348321579,0.8983269362999148,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.8075573888804852,0.7411907348321579,0.8538885068913497,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7943936790871788,0.7411907348321579,0.8048011104155335,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.7567384734567665,0.7411907348321579,0.7916380168512228,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7174860367530111,0.7411907348321579,0.7539818967375129,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7098418504402019,0.7411907348321579,0.7147299391426606,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.684863590923334,0.7411907348321579,0.7070907010396035,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6514925422152184,0.7411907348321579,0.6821076343633583,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.6183975021894716,0.7411907348321579,0.6487361582906579,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5945451606613232,0.7411907348321579,0.5987400067733295,0.757226089582311],"dir":"ltr"},{"str":"RP","boundary":[0.5987356451596351,0.7386697390406367,0.6118923245861598,0.7514980228407592],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6118920680206484,0.7411907348321579,0.6156417729703103,0.757226089582311],"dir":"ltr"},{"str":"گسترش","boundary":[0.8852086134173499,0.7732614443324641,0.9272725290175593,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.8591950596895499,0.7732614443324641,0.8824505341693948,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.8285227901944024,0.7732614443324641,0.8564463367576277,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.8011379608715509,0.7732614443324641,0.8257726470376947,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.7724897845024181,0.7732614443324641,0.7983894100019499,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7424251873294755,0.7732614443324641,0.7697413049948173,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7324372555951701,0.7732614443324641,0.7396769583645487,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"RP","boundary":[0.7166354511961084,0.770740448540943,0.729792130622633,0.7835687323410655],"dir":"ltr"},{"str":"نظیر","boundary":[0.6884999203480707,0.7732614443324641,0.7138795527550005,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6586132707254323,0.7732614443324641,0.6857509929085293,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.6288692410284558,0.7732614443324641,0.6558623936535956,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5945389668601633,0.7732614443324641,0.6261187539126241,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"کامپیوتر","boundary":[0.8846094046653873,0.8053321538327705,0.9272672694245749,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8543745702527684,0.8053321538327705,0.8585694163647746,0.8213675085829237],"dir":"ltr"},{"str":"CNC","boundary":[0.85856505475108,0.8028111580412494,0.8785874272636773,0.8156394418413718],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8785872989809218,0.8053321538327705,0.8823459837234839,0.8213675085829237],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.8204561832315788,0.8053321538327705,0.8521221816278569,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.7831304586859769,0.8053321538327705,0.817698786958262,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7567244245069412,0.8053321538327705,0.7803838989747642,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"فرز","boundary":[0.7336379560490216,0.8053321538327705,0.7539807421927115,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7260915381995448,0.8053321538327705,0.7308975431286624,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"چاپگر","boundary":[0.697064793928632,0.8053321538327705,0.7233865877813241,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.674771096548791,0.8053321538327705,0.694320280990548,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.6434048552457384,0.8053321538327705,0.6720311521843988,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6208567235557927,0.8053321538327705,0.625051569667799,0.8213675085829237],"dir":"ltr"},{"str":"3D","boundary":[0.6250472080541045,0.8028111580412494,0.6373828778440287,0.8156394418413718],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6373828778440287,0.8053321538327705,0.6411415625865908,0.8213675085829237],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.607583178538808,0.8053321538327705,0.618589838979485,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5945180807586689,0.8053321538327705,0.6048250992908529,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.9056438699478232,0.8374028633330767,0.9272657300315063,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8879083953410889,0.8374028633330767,0.902886875134697,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.863317433363679,0.8374028633330767,0.8851723093974817,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.8325502469336012,0.8374028633330767,0.8605728081608358,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8165263554241851,0.8374028633330767,0.8298041892016709,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"افتد","boundary":[0.7958047856076101,0.8374028633330767,0.8137919356328445,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.7688043741471927,0.8374028633330767,0.7930640079637936,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7407398502998696,0.8374028633330767,0.7660592050574194,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.708931045453146,0.8374028633330767,0.7379960694163649,0.8534382180832298],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53103,0.1532,0.92736,0.85344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.19523981178354083,0.0703972330694715,0.21835379870896238,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ششم:","boundary":[0.16295360782422186,0.0703972330694715,0.1922059246107901,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"تمرینات","boundary":[0.12030985416816328,0.0703972330694715,0.15991972065147111,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتالی","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.11727596699541262,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.21835,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"139","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":165,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/173d271dceeea1425b8337c158eb0e03.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/9fbaf6c1762e0dfe9a86b34e57f7ebaa.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.0727,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852450457199741,0.15547446510065394,0.9272838179000626,0.1875451746009602],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.8375649110743937,0.15547446510065394,0.8797288872240638,0.1875451746009602],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.8000265545304338,0.2045953192599042,0.9272189068256688,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6849569226506296,0.2045953192599042,0.786236158290658,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.8058668835500457,0.3255479631491512,0.9272952350653216,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدایی","boundary":[0.722072861815966,0.3255479631491512,0.7969481532414487,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6652573026370047,0.3255479631491512,0.7131092148069088,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.5945623530339033,0.3255479631491512,0.6562850853336891,0.37044695644958],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.8617446711343274,0.38968938214976373,0.9272612401350561,0.4345883754501925],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.7930312958610852,0.38968938214976373,0.8529803932636159,0.4345883754501925],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59456,0.15547,0.9273,0.43459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"این","boundary":[0.9008402520499583,0.672762976560721,0.9272729138658264,0.6936089377359201],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8713556151927834,0.675912890240402,0.8982308525158815,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستی","boundary":[0.826348710795869,0.675912890240402,0.8685975359448282,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8165896221816279,0.675912890240402,0.8236151876520151,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.7587990424975113,0.675912890240402,0.8139349709054711,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7302672034971546,0.675912890240402,0.7560409632495562,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6985090245890134,0.675912890240402,0.727545514721729,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6655138239074607,0.675912890240402,0.6957852700608573,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6557628141644687,0.675912890240402,0.6627883796348559,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.629328299673122,0.675912890240402,0.6531081628883119,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.5945470849026591,0.675912890240402,0.62660879403947,0.6919482449905552],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.8883891277798872,0.7079835997407082,0.9272844593138412,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8786920690128762,0.7079835997407082,0.8856310485319321,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهای","boundary":[0.8327067148325653,0.7079835997407082,0.8760701347482064,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7994511675300026,0.7079835997407082,0.8299486355846102,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7717535543097197,0.7079835997407082,0.7967349473014439,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7590254031033904,0.7079835997407082,0.7690463973070883,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7423230532620907,0.7079835997407082,0.7563720610420663,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7169521895757991,0.7079835997407082,0.7396452725238862,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7042281411705285,0.7079835997407082,0.7142491353742264,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6757121267630191,0.7079835997407082,0.7015747991092045,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.6266230334253547,0.7079835997407082,0.6730036637555032,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6016422793338028,0.7079835997407082,0.6238649541773996,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5943638032253749,0.7079835997407082,0.5989383319136707,0.7240189544908614],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.9168562258187005,0.7400543092410146,0.9272727855830708,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8851075312669043,0.7400543092410146,0.9140981465707453,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"ماکتهای","boundary":[0.8350900801510657,0.7400543092410146,0.8823520130130027,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.8177666305897449,0.7400543092410146,0.8323320009031105,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8006947815237575,0.7400543092410146,0.815009980398395,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7833740237815225,0.7400543092410146,0.7979393940948882,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7680162330204877,0.7400543092410146,0.7806173735901725,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.7446441242166075,0.7400543092410146,0.7652601341166401,0.7560896639911677],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7127019170575014,0.7400543092410146,0.7418875268110959,0.7560896639911677],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59436,0.67276,0.92728,0.75609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.15934116542317917,0.0703972330694715,0.1824551523486007,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم:","boundary":[0.12905873810818855,0.0703972330694715,0.15630727825042848,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.09804253343048615,0.0703972330694715,0.12602485093543786,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.09500864625773546,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.18246,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"159","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":189,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/b315743652abb2d7945455a047f9c6af.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/bbb37b9f1d17cf2a732f56faedf5841b.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07271,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852456871337527,0.15774715592939306,0.9272838179000626,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.8291399410925586,0.15774715592939306,0.8797295286378425,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.8000618322882566,0.2045953192599042,0.9272541845834915,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.5992993195882637,0.2045953192599042,0.7862714360484806,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.795026220995269,0.3258075755425562,0.9272949784998101,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6880903381358758,0.3258075755425562,0.7862619431245573,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6325395641101312,0.3258075755425562,0.6794239591137201,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.8450450785603596,0.3899489945431687,0.9272640623556819,0.4348479878435975],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7708217023634816,0.3899489945431687,0.8362808006896482,0.4348479878435975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5993,0.15775,0.92729,0.43485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.911917339723525,0.6738994021518644,0.9272933108239857,0.6947453633270634],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.8655392599564019,0.6770493158315453,0.9087667152430701,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8497398449261535,0.6770493158315453,0.8627824786280929,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی،","boundary":[0.8078277658570661,0.6770493158315453,0.847038336018719,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7885088214601187,0.6770493158315453,0.805092440553771,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.775642553334174,0.6770493158315453,0.7857974312660995,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7611475912546707,0.6770493158315453,0.7729537617635288,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههای","boundary":[0.7172970053673505,0.6770493158315453,0.7584501134019561,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.6804368242182578,0.6770493158315453,0.7145389261193953,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.6421086716852303,0.6770493158315453,0.6777050984698434,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.634669523723474,0.6770493158315453,0.6393524029925801,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.5945458789966793,0.6770493158315453,0.63203387177882,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.891845065218953,0.7091200253318516,0.9272895906240699,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8760038200016581,0.7091200253318516,0.8890869859709979,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.8457360649055331,0.7091200253318516,0.873309489845137,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8288441401617809,0.7091200253318516,0.8430116685994602,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7996035996207894,0.7091200253318516,0.8261437690499892,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.7448137847517985,0.7091200253318516,0.7968799068154062,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7350143124939653,0.7091200253318516,0.7420557055038433,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"ایدهها","boundary":[0.711870773083199,0.7091200253318516,0.732353680688827,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.702071300825366,0.7091200253318516,0.7091126938352439,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6804568134137912,0.7091200253318516,0.6994106690202276,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.6567212333218558,0.7091200253318516,0.6777437115793147,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6339941071178113,0.7091200253318516,0.6540049876335423,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.6157780092568836,0.7091200253318516,0.6312796974579489,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5945472131854147,0.7091200253318516,0.6037835715971716,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.9129469371209243,0.7411907348321579,0.9272761209347193,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8784352506406871,0.7411907348321579,0.9101888578729692,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8524136650796317,0.7411907348321579,0.8756756652743711,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.820230521763045,0.7411907348321579,0.8496881446208474,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.7957887542444435,0.7411907348321579,0.8174994355558749,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7692107293541488,0.7411907348321579,0.7930654190741063,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.7343350078509047,0.7411907348321579,0.7664826664340474,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9017869787871635,0.7732614443324641,0.9090862675875658,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"آنجایی","boundary":[0.8630149809329374,0.7732614443324641,0.8990288995392083,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.843514851420397,0.7732614443324641,0.8602682648987593,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.8075000343391868,0.7732614443324641,0.8407757001672808,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمه","boundary":[0.7658972349741717,0.7732614443324641,0.8047526195338717,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.7412681576700536,0.7732614443324641,0.763149239026693,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.7051782617173469,0.7732614443324641,0.7385266468940178,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6846061606147946,0.7732614443324641,0.7024188996418343,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6676590969285394,0.7732614443324641,0.6818667193481183,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6329963188513787,0.7732614443324641,0.6649244158003303,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6143194527004713,0.7732614443324641,0.6302483041019693,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.5945275126193579,0.7732614443324641,0.6115818803173202,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.9199492513418375,0.8053321538327705,0.9272485401422399,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.887788764483123,0.8053321538327705,0.9171911720938823,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8455965661271949,0.8053321538327705,0.8850306852351679,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.7981242495458789,0.8053321538327705,0.8428384868792398,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7564624535677661,0.8053321538327705,0.7953571905050234,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7463886633832214,0.8053321538327705,0.7536819716546421,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهها","boundary":[0.7062802105889717,0.8053321538327705,0.7436117753307129,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"ایدههایی","boundary":[0.6642227091265482,0.8053321538327705,0.703510585893002,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6541495135387002,0.8053321538327705,0.661442821810121,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6321016731376662,0.8053321538327705,0.6513674941759628,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5945465538085453,0.8053321538327705,0.629341345019037,0.8213675085829237],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8932510442216316,0.8374028633330767,0.9272844593138412,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.8595032733617657,0.8374028633330767,0.8904929649736765,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8327295363041913,0.8374028633330767,0.8567546002196201,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.7925054648453935,0.8374028633330767,0.829981989101097,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7729708183393429,0.8374028633330767,0.7897473855974384,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7358904362639955,0.8374028633330767,0.7702278814872588,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7081034897375258,0.8374028633330767,0.7331323570160405,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6706770807308757,0.8374028633330767,0.705356574747796,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6547514453717713,0.8374028633330767,0.6679287979392657,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6227251744294453,0.8374028633330767,0.6520114736096715,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"تعمیم","boundary":[0.5945364609272404,0.8374028633330767,0.6199779866791186,0.8534382180832298],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.9039357149454542,0.869473572833383,0.9272703482107123,0.8855089275835362],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.8808345562956046,0.869473572833383,0.899897373795425,0.8855089275835362],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59453,0.6739,0.92729,0.88551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.18283615213308566,0.0703972330694715,0.2059501390585072,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم:","boundary":[0.14791117188863007,0.0703972330694715,0.179802264960335,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.11689496721092765,0.0703972330694715,0.14487728471587938,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.11386108003817695,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.20595,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"183","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":213,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/3c297093606d0902814ec274aa187513.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/eebc06e7e27e010cdf6e553d6e1ce907.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.0727,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852410689545468,0.15547446510065394,0.9272838179000626,0.1875451746009602],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.8489370490861137,0.15547446510065394,0.8797249104586365,0.1875451746009602],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7500773545016985,0.2045953192599042,0.9272358401494238,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.590044616742439,0.2045953192599042,0.7362869582619227,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.4490618682074281,0.2045953192599042,0.5762542205026632,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.8371374729323385,0.3258075755425562,0.9272227553083404,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.7434822979944774,0.3258075755425562,0.8276440358781211,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.6978672885300986,0.3258075755425562,0.7339345090875503,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6677073872089945,0.3258075755425562,0.688259690479367,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.6219521193508004,0.3258075755425562,0.6580193399082522,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.7950267341262918,0.3899489945431687,0.9272990835479933,0.4348479878435975],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.7208356851838549,0.3899489945431687,0.7825807411664494,0.4348479878435975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44906,0.15547,0.9273,0.43485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پروژههای","boundary":[0.8771232078899026,0.6738994021518644,0.9272666280107962,0.6947453633270634],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.850594474842729,0.6770493158315453,0.8743651286419474,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8227974075439987,0.6770493158315453,0.8478760224135632,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8099725076938926,0.6770493158315453,0.8200797149044038,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7873136978045975,0.6770493158315453,0.8072963382970207,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.7550831900817357,0.6770493158315453,0.7846031188103569,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.7276801417612183,0.6770493158315453,0.7523592481604252,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6946718840798214,0.6770493158315453,0.7249619000215515,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6726206418856595,0.6770493158315453,0.6919470500097493,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6443570093303008,0.6770493158315453,0.6699119210599235,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6346202844829807,0.6770493158315453,0.6416384016994899,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6249503303568942,0.6770493158315453,0.6319684475734034,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.5945119362796153,0.6770493158315453,0.6222984934473168,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.9011595478289426,0.7091200253318516,0.9272779168932995,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8857091347829241,0.7091200253318516,0.8984014685809875,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8596157906435439,0.7091200253318516,0.8829857298262538,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8270719074500726,0.7091200253318516,0.8568776233823544,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7950147677026468,0.7091200253318516,0.8243310054289262,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.75414109563736,0.7091200253318516,0.7922731447747868,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.712662576090559,0.7091200253318516,0.7513830163894049,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7027432989146337,0.7091200253318516,0.7099168984308454,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.6505386592912634,0.7091200253318516,0.7000327121027083,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.616655250467756,0.7091200253318516,0.6477805800433082,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6091312699088606,0.7091200253318516,0.6139126497059759,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.594513921146996,0.7091200253318516,0.6064401791853532,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.8902118974558964,0.7411907348321579,0.9272727855830708,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8636739549927516,0.7411907348321579,0.8874538182079414,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8358642604564587,0.7411907348321579,0.8609544493590994,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.823027963657173,0.7411907348321579,0.833145313574368,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.793827554145208,0.7411907348321579,0.8203491086914134,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7692332269677238,0.7411907348321579,0.7911057716977453,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7618632039708536,0.7411907348321579,0.766516533081557,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7273099759372353,0.7411907348321579,0.7592441836598558,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7144658474180972,0.7411907348321579,0.7245821830646239,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6976369719399401,0.7411907348321579,0.7117872610092261,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6742662323986851,0.7411907348321579,0.6949398867006701,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6431661850742587,0.7411907348321579,0.6715526575055675,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6223060586418535,0.7411907348321579,0.6404428064161902,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5945079525367944,0.7411907348321579,0.6195981414394351,0.757226089582311],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.9144415595078046,0.7732614443324641,0.9272954916308328,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.86094069698679,0.7732614443324641,0.9116834802598495,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.8268410669012518,0.7732614443324641,0.8581857226424193,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8137142057760526,0.7732614443324641,0.8240881661723504,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7866759521515427,0.7732614443324641,0.8109674059174269,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"طرحها","boundary":[0.7488336531850042,0.7732614443324641,0.78392283535678,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7388116643425671,0.7732614443324641,0.7460755739370492,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7119935399865861,0.7732614443324641,0.7360669533358648,0.7892967990826173],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.688377838897384,0.7732614443324641,0.7092404634599399,0.7892967990826173],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59451,0.6739,0.9273,0.7893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.20374880697037176,0.0703972330694715,0.2268627938957933,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"نهم:","boundary":[0.18095937541691892,0.0703972330694715,0.2007149197976211,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.1389506214016687,0.0703972330694715,0.17792548824416826,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.10374341909463163,0.0703972330694715,0.135916734228918,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.10070953192188092,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.22686,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"207","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":235,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/8d43ac5c6556f9c329cc6c97612f1662.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/afcd44e9a2f69b04ce4d77069130b649.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.07271,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8852326022926693,0.15774715592939306,0.9272838179000626,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.8428736363543067,0.15774715592939306,0.8797164437967591,0.18981786542969933],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.8376876776716167,0.2045953192599042,0.92729318254123,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7993952750895414,0.2045953192599042,0.8238972814318409,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.6457766751162242,0.2045953192599042,0.7856048788497656,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.8319290647673978,0.3258075755425562,0.9272226270255848,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8115988136410751,0.3258075755425562,0.8231647868966862,0.370706568842985],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.7355220081895711,0.3258075755425562,0.8028345357703636,0.370706568842985],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64578,0.15775,0.92729,0.37071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"این","boundary":[0.9008428177050727,0.6738994021518644,0.9272754795209408,0.6947453633270634],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8710656961648586,0.6770493158315453,0.8979409334879568,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"تجهیزات","boundary":[0.8235476268858205,0.6770493158315453,0.8683076169169035,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8162576902826065,0.6770493158315453,0.8208199064049013,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"مصالحی","boundary":[0.7726968932073203,0.6770493158315453,0.8136899508420481,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7630465254458533,0.6770493158315453,0.7699724705206227,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7440068711262381,0.6770493158315453,0.7604295163226978,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7166709318224288,0.6770493158315453,0.7413217998583758,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6796687473218346,0.6770493158315453,0.713965502201332,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6515118320119552,0.6770493158315453,0.6769507958662164,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6313763991359269,0.6770493158315453,0.6488055592615019,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6016275514430355,0.6770493158315453,0.6286882575096725,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5943567450952625,0.6770493158315453,0.5989189612175573,0.6930846705816984],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8978851304892191,0.7091200253318516,0.9272875380999784,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8715405205660082,0.7091200253318516,0.895127051241264,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.8389857498228872,0.7091200253318516,0.8688008641126423,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8099360876840094,0.7091200253318516,0.8362439835387567,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7862378591917848,0.7091200253318516,0.807194353506224,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.754023387829473,0.7091200253318516,0.7835005285249534,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7234567245182613,0.7091200253318516,0.7512810315986084,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7016225623076819,0.7091200253318516,0.7207150993934791,0.7251553800820048],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.6799917385905316,0.7091200253318516,0.6988877885079176,0.7251553800820048],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.59436,0.6739,0.92729,0.72516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.1638143851150953,0.0703972330694715,0.18692837204051682,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"دهم:","boundary":[0.1376947332231812,0.0703972330694715,0.16078049794234459,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.11494763497911556,0.0703972330694715,0.13466084605043052,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.106523306411059,0.0703972330694715,0.11191374780636489,0.08803612329463996],"dir":"rtl"},{"str":"وسایل","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.1034894192383083,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.18693,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"229","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":249,"image":{"jpeg":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/aaa8cf985f86a6b9f05f9c361782e089.jpg","blurred":"/storage/books/67253c6ed7255d41/pages/f2349587495f630f54f31de31c6645bd.jpg"},"info":{"width":779.528,"height":623.622,"margin":[0.07273,0.0704,0.05008,0.05277]},"elements":[{"words":[{"str":"ضمائم","boundary":[0.7931640685132542,0.2045953192599042,0.9272836896173068,0.2847720930106699],"dir":"rtl"},{"str":"عنواینی","boundary":[0.8662684342319968,0.3096388066408818,0.9499241848913702,0.35453779994131057],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.8096239006167835,0.3096388066408818,0.8575041563612852,0.35453779994131057],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.7500699141018667,0.3096388066408818,0.800859622746072,0.35453779994131057],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6699342422594186,0.3096388066408818,0.7413056362311553,0.35453779994131057],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6247479243850125,0.3096388066408818,0.6473410833222155,0.35453779994131057],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.62475,0.2046,0.94992,0.35454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"این","boundary":[0.905772724007348,0.6724947125923235,0.9272690653831548,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8629458607179031,0.6724947125923235,0.9015735162816473,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.812632038810004,0.6724947125923235,0.8587325920300488,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.7637576325431822,0.6724947125923235,0.8084421598711015,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7479512061858282,0.6724947125923235,0.7595609137837256,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.715430743873731,0.6724947125923235,0.7437330025348673,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6838487992021232,0.6724947125923235,0.7112149916359644,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6541603139570024,0.6724947125923235,0.679642552929465,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6446373832703983,0.6724947125923235,0.6499562555802999,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"مصالح","boundary":[0.6041131206669583,0.6724947125923235,0.6403887993760327,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5945937671334539,0.6724947125923235,0.5999126394433555,0.6933406737675226],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.894404770237394,0.7045654220926297,0.9272673977073306,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.8646938557803973,0.7045654220926297,0.8903367165772108,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط،","boundary":[0.8212132313801752,0.7045654220926297,0.8607287999917898,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7840691319674337,0.7045654220926297,0.8172158023829806,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7544341864792897,0.7045654220926297,0.7800850001539393,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.745547357224738,0.7045654220926297,0.7504704128652211,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.7114650875787957,0.7045654220926297,0.7418168430126949,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6892061090216701,0.7045654220926297,0.7074877361685532,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"عکاسی","boundary":[0.645253338381356,0.7045654220926297,0.6852759618641024,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6340468593790343,0.7045654220926297,0.6412559908046921,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.6030965324772802,0.7045654220926297,0.6302476626881909,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5942041084896059,0.7045654220926297,0.5991271641300889,0.7254113832678288],"dir":"rtl"},{"str":"ماکت","boundary":[0.8944075132644369,0.7366361315929361,0.9272774037622766,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.864448540849696,0.7366361315929361,0.8903383842530351,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8360311269362216,0.7366361315929361,0.8604452951016511,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8207456619778172,0.7366361315929361,0.8320331020822858,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات،","boundary":[0.7710525382260061,0.7366361315929361,0.8168055541301916,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.759626785799384,0.7366361315929361,0.7670237630976693,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7414473548935772,0.7366361315929361,0.7557285947393808,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7235414594933114,0.7366361315929361,0.7374875565726953,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6951658854054493,0.7366361315929361,0.7195800535708788,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.670758523235174,0.7366361315929361,0.6911678605515131,0.7574820927681352],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.6436924651840601,0.7366361315929361,0.6667714309171703,0.7574820927681352],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5942,0.67249,0.92728,0.75748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ضمائم","boundary":[0.07272721441692923,0.0703972330694715,0.10223353105982082,0.08803612329463996],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.07273,0.0704,0.10223,0.08804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"243","boundary":[0.07272721441692923,0.921571901728932,0.09745397214724809,0.947228469329177],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.07273,0.92157,0.09745,0.94723],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19