انرژی خورشیدی؛ انرژی پاک آینده انرژی خورشیدی؛ انرژی پاک آینده

{"id":3797823,"title":"انرژی خورشیدی؛ انرژی پاک آینده","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/768b97bc05ee3d91/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/768b97bc05ee3d91/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/768b97bc05ee3d91/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/768b97bc05ee3d91/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/768b97bc05ee3d91/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/768b97bc05ee3d91/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-457-429-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۷","nobat_chap":1,"description":["از ابتدای قرن جدید میلادی و به علت ملاحظه‌های فنی، اقتصادی و ‌محیط‌زیستی، سهم تولید پراکنده انرژی الکتریکی، به‌خصوص با استفاده از منابع اولیه انرژی‌های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و انرژی بادی در سبد جهانی تولید برق چند برابر شده است. با توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد افزایش دمای کره زمین و تقاضای روبه‌رشد انرژی و همچنین فراوانی منبع اولیه انرژی خورشیدی در بیشتر نقاط زمین در برابر کاهش ذخایر منابع اولیه انرژی هیدروکربوری، بهره‌گیری گسترده از انرژی خورشیدی برای تولید انرژی مصرفی موردنیاز بشر ضرورتی انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد. انرژی خورشیدی منبع اصلی بیشتر انرژی‌های موجود در زمین، منحصربه‌فردترین نوع انرژی تجدیدپذیر در جهان است. هم‌اکنون با توجه به رشد فناوری در ساخت تجهیزات تبدیل انرژی، تبدیل انرژی خورشیدی به دو شکل انرژی مصرفی حرارتی و الکتریکی نسبت به گذشته فراگیر شده است. در تبدیل آن به برق از تجهیزاتی به نام سیستم فتوولتاییک بهره می‌گیرند. چشم‌انداز آینده تولید برق، با توجه به فراگیرشدن سیستم‌های فتوولتاییک در آینده‌ای بسیار نزدیک و در بیشتر نقاط جهان، تغییر رویکرد تبدیل انرژی حرارتی سوخت‌های فسیلی به برق، به‌سوی بهره‌گیری از انرژی نورانی خورشید خواهد بود. لذا شناخت هرچه کامل‌تر و علمی‌تر انواع تکنولوژی‌های استفاده از انرژی خورشید و توسعه ساخت انواع مختلف سلول‌های خورشیدی در بالابردن مشخصه‌های کارکردی آنها امری ضروری است. با توجه به اهمیت انرژی خورشیدی به‌مثابه یکی از منابع قابل‌اتکای انرژی در حال و آینده، نگارش این کتاب براساس آخرین یافته‌ها و دستاوردها در این زمینه انجام شده است که گامی نوین در پیشرفت بیشتر فنی و اقتصادی سیستم‌های خورشیدی است. آنچه در این کتاب ارایه شده، موضوعاتی است که به آگاهی مهندسان و محققان این حوزه برای نگرشی نو به مقوله انرژی خورشیدی کمک خواهد کرد. مطالعه این کتاب برای افزایش توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های مهندسی انرژی و مهندسی برق در یادگیری بهتر دروس ارایه‌شده پیشنهاد می‌شود. در تمامی فصل‌های کتاب مطالب و روند محاسبه‌ها و طراحی‌های لازم آن از ابتدا تا انتها از به‌هم‌پیوستگی لازم برخوردار است. به‌همین‌دلیل این کتاب از یکسو مرجعی مناسب برای یادگیری مفاهیم انرژی خورشیدی است و از سوی دیگر، طراحی، ساخت و شبیه‌سازی نمونه‌هایی از سلول‌های خورشیدی را ممکن می‌سازد. این کتاب شامل شش فصل است. در فصل نخست خواننده با خورشید و مفاهیم کلی انرژی خورشیدی آشنا می‌شود. در فصل دوم استفاده از انرژی حرارتی خورشید به‌صورت اکتیو و پسیو و تبدیل آن به دو شکل انرژی مصرفی حرارتی و برق توضیح داده می‌شود. در فصل سوم استفاده از انرژی نورانی خورشید به‌صورت اکتیو و پسیو و تبدیل آن به‌صورت انرژی الکتریکی توسط سیستم‌های فتوولتاییک شرح داده می‌شود. در فصل چهارم به مبانی طراحی و عملکرد سلول‌های فتوولتاییک پرداخته می‌شود. در ادامه در فصل پنجم روش شبیه‌سازی انواع سلول‌های فتوولتاییک بیان می‌شود. در پایان و در فصل آخر نیز برخی روش‌های ساخت سلول‌های خورشیدی به‌طور مختصر شرح داده می‌شود",""],"pages_count":1,"keywords":"انرژی خورشید","token":"768b97bc05ee3d91","created_at":"2021-09-10 02:56:38","updated_at":"2022-08-29 14:11:56","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 04:19:54","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920731,"title":"دکتر مجید زندی","meta_title":"دکتر مجید زندی","meta_description":"دکتر مجید زندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مجید","lastname":"زندی","token":"501f29671333288c","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920732,"title":"دکتر مریم امیرحسینی","meta_title":"دکتر مریم امیرحسینی","meta_description":"دکتر مریم امیرحسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مریم","lastname":"امیرحسینی","token":"f28441fcc158fca5","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920731,"title":"دکتر مجید زندی","meta_title":"دکتر مجید زندی","meta_description":"دکتر مجید زندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مجید","lastname":"زندی","token":"501f29671333288c","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920732,"title":"دکتر مریم امیرحسینی","meta_title":"دکتر مریم امیرحسینی","meta_description":"دکتر مریم امیرحسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مریم","lastname":"امیرحسینی","token":"f28441fcc158fca5","created_at":"2021-09-10 02:43:37","updated_at":"2021-09-10 02:43:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786476,"file":"613a8a1f4fb416.09121959.pdf","book_id":3797823,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:56:39","updated_at":"2022-08-29 14:11:56","process_started_at":"2021-09-10 02:56:46","process_done_at":"2021-09-10 02:56:53","process_failed_at":null,"pages_count":346,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b8e90e5118a12a92253097c7b42051f2245e31ab7544d5a132aa61491aeb5e6e92e5e1115161514a1a725cbb7ff231fc154b40da229fdcabc83fa649bc98e49b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":4777,"title":"انرژی خورشید و کاربردهای آن","meta_title":"انرژی خورشید و کاربردهای آن","meta_description":"انرژی خورشید و کاربردهای آن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8cf8cbb97d39aa41","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2021-09-10 04:19:54","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_description":"مهندسی مکانیک بیوسیستم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":98,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 14:36:11","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":4780,"title":"انرژی خورشیدی (مبانی و کاربردها )","meta_title":"انرژی خورشیدی (مبانی و کاربردها )","meta_description":"انرژی خورشیدی (مبانی و کاربردها ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7a658b2f2d88f527","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:48","updated_at":"2022-11-02 09:56:12","study_fields":[{"id":1579,"title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","meta_title":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر","meta_description":"مهندسی انرزی های تجدید پذیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"6ff3fbd918d49b4c","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-11-27 15:28:54","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":32000,"urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مجید زندی, دکتر مریم امیرحسینی","tocStr":"","url":"/preview/768b97bc05ee3d91/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19