اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ بیماریهای پریودنتال، بیماری التهابی اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ بیماریهای پریودنتال، بیماری التهابی

{"id":"3794800","title":"اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو/ بیماریهای پریودنتال، بیماری التهابی","price":"۱۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7bce35f95c4fa355/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7bce35f95c4fa355/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7bce35f95c4fa355/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7bce35f95c4fa355/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7bce35f95c4fa355/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9786002384867","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب مرجع و مهم اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو، توسط گروهی از مترجمین به نام&zwnj;های دکتر سولماز ولیزاده، مهدی ولیزاده، محمد امین توکلی و دکتر حورا هادیان ترجمه شده است. مجموعه کتاب&zwnj;های وایت فارو، نکات مهم و کلیدی در خصوص آموزش تشخیص بیماری&zwnj;های پریودنتال، التهابی، فک و صورت و بیماری&zwnj;های دیگر را از طریق تصاویر رادیوگرافی ارایه می&zwnj;دهد. وجود تصاویر رادیوگرافی، تصاویر تجهیزات و جداول خلاصه و کاربردی از ویژگی&zwnj;های این کتاب است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مخاطبان کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان ویراست هفتم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">یکی از کتب مرجع و مهم برای دندان&zwnj;پزشکان، کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت فارو است.&zwnj; نویسندگان آن استوارت سی وایت و دکتر مایکل جی فارو هستند که نام کتاب نیز برگرفته از نام آن&zwnj;ها و به افتخار آن دو انتخاب شده است. دانشجویان رشته دندان&zwnj;پزشکی که مقطع علوم پایه را سپری کرده&zwnj;اند، دانشجویان رادیولوژی، تکنسین&zwnj;های بهداشت&zwnj;کار دهان و دندان و رزیدنت&zwnj;های رشته دندان&zwnj;پزشکی مخاطبین این کتاب هستند. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">جزییات بیشتر کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نویسندگان حاذق، این کتاب را در دو فصل تالیف کرده&zwnj;اند. در فصل اول (فصل 19) بیماری&zwnj;های پریودنتال توضیح داده می&zwnj;شود و فصل دوم (فصل 20) به بررسی بیماری&zwnj;های التهابی می&zwnj;پردازد. در فصل اول، موضوعات متنوعی مانند مکانیسم بیماری، ارزیابی بیماری پریودنتال، تشخیص افتراقی بررسی شده است. همچنین در فصل دوم، نویسنده به بیان موضوعاتی مانند تظاهرات کلینیکی عمومی، استیومیلیت، تصویربرداری تشخیصی از عفونت&zwnj;های بافت نرم پرداخته است. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ابتکار مای بوکت برای مطالعه آسان&zwnj;تر کتاب&zwnj;های دانشگاهی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">مای بوکت با عرضه کتب نفیس در زمینه&zwnj;های مختلف، به رواج فرهنگ کتابخوانی پرداخته است. اگر شما دانشجوی رشته دندان&zwnj;پزشکی هستید می&zwnj;توانید این جلد از مجموعه اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو را با روش&zwnj;های متنوعی از مای بوکت تهیه کنید. همچنین برای خرید جلدهای دیگر این مجموعه می&zwnj;توانید به بخش&zwnj; کتاب&zwnj;های مشابه مراجعه کنید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">همچنین بد نیست در نظر داشته باشید که با خرید نسخه چاپی کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان و دندان، نسخه ایبوک کتاب را به صورت رایگان دریافت خواهید کرد.</span>",""],"pages_count":"55","keywords":"null","token":"7bce35f95c4fa355","created_at":"2018-03-03 04:16:05","updated_at":"2022-09-12 17:20:09","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:39","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"دانشجویان و اساتید دندانپزشکی به مای بوکت خوش آمدید! خرید و کرایه کتاب ارزشمند اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو بیماری های پریودنتال، بیماری التهابی هدیه مای بوکت به شما است.","meta_title":"خرید کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان وایت و فارو بیماری‌های پریودنتال، بیماری التهابی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1916658","title":"استوارت سی‌وایت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"استوارت","lastname":"سی‌وایت","token":"918ee4f4bcc09cfb","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916659","title":"مایکل جی‌فارو","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"جی‌فارو","token":"f07856337e13deaf","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916662","title":"دکتر حورا هادیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حورا هادیان","token":"0f498e87848e38c0","created_at":"2018-03-03 04:15:40","updated_at":"2018-03-03 04:15:40","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916658","title":"استوارت سی‌وایت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"استوارت","lastname":"سی‌وایت","token":"918ee4f4bcc09cfb","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916659","title":"مایکل جی‌فارو","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"جی‌فارو","token":"f07856337e13deaf","created_at":"2018-03-03 04:15:38","updated_at":"2018-03-03 04:15:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916662","title":"دکتر حورا هادیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حورا هادیان","token":"0f498e87848e38c0","created_at":"2018-03-03 04:15:40","updated_at":"2018-03-03 04:15:40","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783488","file":"5a99bf18045e34.58963422.pdf","book_id":"3794800","toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-09-12 17:20:09","process_started_at":"2018-03-04 19:28:16","process_done_at":"2018-03-04 19:30:45","process_failed_at":null,"pages_count":"55","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ab54f677eed08c9c4f473ae78f5b79973f572fd289071656f59a00102700cd8671aeadf4f4f7870effcd6371a8e89244f991aae217abf2f25c47c37b6e5ce599","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":"19219","title":"رادیولوژی دهان ۱ عملی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b6964cce38f0c648","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:32:25","updated_at":"2018-12-24 16:21:17","study_fields":[{"id":"439","title":"دندانپزشکی","degree_id":"22","token":"3a213125d9619da8","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C","ebook_price_en":"6000","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵","authorTitle":"استوارت سی‌وایت, مایکل جی‌فارو, دکتر حورا هادیان","tocStr":"","url":"/preview/7bce35f95c4fa355/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19