نقشه‌کشی صنعتی 1  نقشه‌کشی صنعتی 1 

{"id":"1050","title":"نقشه‌کشی صنعتی 1 ","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7f5e2a92e1c27c41/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7f5e2a92e1c27c41/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7f5e2a92e1c27c41/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7f5e2a92e1c27c41/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7f5e2a92e1c27c41/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7f5e2a92e1c27c41/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7f5e2a92e1c27c41/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7f5e2a92e1c27c41/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7f5e2a92e1c27c41/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7f5e2a92e1c27c41/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005438000","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">نقشه&zwnj;کشی صنعتی، یکی از دروس مهم در رشته&zwnj;های فنی و مهندسی به حساب می&zwnj;آید. برای درک بهتر این درس، داشتن یک پایه اطلاعاتی قدرتمند می&zwnj;تواند بسیار تاثیرگذار باشد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>کتاب پیش&zwnj;رو حاصل دانش و تجربیات استاد جواد خیابانی از سال&zwnj;ها تدریس در واحدهای هنرستان و دانشگاه است. دانشجویان می&zwnj;توانند با تهیه کتاب نقشه کشی صنعتی 1، از یک منبع کامل برای تقویت پایه خود، بهره&zwnj;مند شوند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt;\">بررسی اجمالی کتاب نقشه کشی صنعتی 1</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">نقشه کشی صنعتی علمی است که در آن برای درک هرچه بهتر قطعات صنعتی از ترسیم هندسی و سه&zwnj;بعدی آنان بهره می&zwnj;برند. کتاب پیش&zwnj;رو شامل هفت فصل مختلف در زمینه نقشه&zwnj;کشی صنعتی است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در ابتدا و پیش از شروع فصل اول کتاب، نویسنده با آوردن تاریخچه نقشه&zwnj;کشی، بررسی آن در صنعت و استانداردهای نقشه&zwnj;کشی به خواننده در درک اهمیت این مطلب کمک می&zwnj;کند. در ادامه با معرفی کتاب&zwnj;ها و نرم&zwnj;افزارهای نقشه&zwnj;کشی، به نوعی مقدمه&zwnj;ای برای شروع کتاب نوشته است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول کتاب نقشه کشی صنعتی یک، ابزار و لوازم نقشه کشی را معرفی می&zwnj;کند. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم درمورد استانداردهای نقشه&zwnj;کشی و نکات مربوطه است. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم ترسیم&zwnj;های هندسی را مورد بررسی قرار می&zwnj;دهد. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهار و پنجم کتاب به ترتیب درمورد انواع تصاویر و ارتباط میان آن&zwnj;ها بحث می&zwnj;کند.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم با معرفی پرسپکتیو (تصویر مجسم سه بعدی) آغاز شده و به نحوه ترسیم آن ختم می&zwnj;شود. </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 18.0pt; mso-add-space: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">درنهایت فصل هفتم، انواع برش&zwnj;ها را توضیح می&zwnj;دهد. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">تمامی فصول این کتاب در نهایت به همراه چند تمرین برای تکمیل فرایند آموزش همراه هستند. این تمرین&zwnj;ها، موجب درک بهتر شما از موضوع می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt;\">درباره جواد خیابانی؛ نویسنده کتاب نقشه کشی صنعتی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">جواد خیابانی، مجری معروف و محبوب فوتبال کشورمان متولد سال 1345 و مولف کتاب نقشه کشی صنعتی 1 است. به گفته او علاقه زیاد به رسم و ترسیم فنی، در دوران کودکی عاملی برای هدایت او به سمت رشته&zwnj;های مهندسی بود. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بخشی از گفته&zwnj;های استاد خیابانی در مقدمه کتاب بدین شرح است: &laquo;...احساس کردم از آنجایی که هیچ کتاب مرجعی برای رشته&zwnj;های صنعتی دانشگاه خودمان برای درس نقشه کشی صنعتی طراحی و چاپ نشده و مجبور به استفاده&zwnj;های مقطعی از کتب سایر دانشگاه&zwnj;ها بودیم. بنابرآنچه گذشت کتاب زیر را طراحی و آماده کردم...&raquo;.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt;\">مخاطبان کتاب نقشه کشی صنعتی 1 چه کسانی هستند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">این کتاب توسط انتشارات مبنای خرد و به&zwnj;عنوان کتاب آموزشی واحد نقشه کشی صنعتی رشته&zwnj;های فنی و صنعتی تدوین شده است. از این رو مخاطبان کتاب را عمدتا دانشجویان این رشته تشکیل می&zwnj;دهند. با این وجود تمامی علاقه&zwnj;مندان به نقشه کشی صنعتی، برای درک هر چه بهتر این موضوع می&zwnj;توانند به محتوای ارزشمند این اثر مراجعه کنند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt;\">خرید کتاب نقشه کشی صنعتی از انتشارات مبنای خرد</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">برای خرید کتاب نقشه کشی صنعتی می&zwnj;توانید از طریق همین صفحه در فروشگاه اینترنتی مای بوکت اقدام کنید. در حال حاضر این کتاب در نسخه&zwnj;های فیزیکی و الکترونیکی برای استفاده شما همراهان همیشگی مای بوکت، آماده ارایه است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>مای بوکت با هدف تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور، امکان کرایه کتب دانشگاهی و درسی را به صورت سه ماهه و شش ماهه ایجاد کرده است. شما می&zwnj;توانید ایبوک خریداری&zwnj;شده از وبسایت مای بوکت را روی تمامی دستگاه&zwnj;های هوشمند خود مانند تلفن همراه، لپ&zwnj;تاپ یا تبلت، مطالعه کنید.</span>",""],"pages_count":"257","keywords":"null","token":"7f5e2a92e1c27c41","created_at":"2018-02-10 11:31:22","updated_at":"2022-09-29 15:54:31","publisher_id":"135","deleted_at":null,"published_at":"2018-03-11 17:38:29","available_for_web":"1","publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"برای خرید و کرایه کتاب نقشه کشی صنعتی 1 اثر جواد خیابانی از همین صفحه اقدام کنید. مای بوکت تنها سامانه کرایه کتب درسی و دانشگاهی در کشور، همراه شما است.","meta_title":"خرید کتاب نقشه کشی صنعتی 1 اثر جواد خیابانی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1771","title":"جواد خیابانی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جواد","lastname":"خیابانی ","token":"27338dbe80c7b2e6","created_at":"2018-02-04 09:47:59","updated_at":"2018-02-04 09:47:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1771","title":"جواد خیابانی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"جواد","lastname":"خیابانی ","token":"27338dbe80c7b2e6","created_at":"2018-02-04 09:47:59","updated_at":"2018-02-04 09:47:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"1000","file":"5a7ea6d25e6c36.84159783.pdf","book_id":"1050","toc":[{"title":"فصل اول: ابزار و لوازم نقشه کشی","page":"12"},{"title":"فصل دوم: استاندارهای نقشه کشی","page":"24"},{"title":"فصل سوم: ترسیم های هندسی","page":"48"},{"title":"فصل چهارم: انواع تصویر","page":"62"},{"title":"فصل پنجم: ارتباط بین تصویرها","page":"132"},{"title":"فصل ششم: تصویر مجسمه سه بعدی (پرسپکتیو)","page":"166"},{"title":"فصل هفتم: برش","page":"222"}],"created_at":"2018-02-10 11:31:22","updated_at":"2022-09-29 15:54:31","process_started_at":"2018-02-10 11:31:23","process_done_at":"2018-02-10 11:37:12","process_failed_at":null,"pages_count":"257","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"e685963da1065b8a2715450ac63901187e71eba906af8bb94f276f656cdbc781e8c503dc97ee50dae1a11b590a866d2d4f8664dafb92fcc409965d53c6876de9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۷"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":"19372","title":"رسم فنی و نقشه کشی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d0198346b15130a1","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:32:30","updated_at":"2018-03-11 17:38:29","study_fields":[{"id":"229","title":"مهندسی بهداشت محیط","degree_id":"7","token":"c84c734715453496","books_count":"43","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1099","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1102","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","degree_id":"7","token":"689b6c896800632c","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-14 14:31:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"38764","title":"نقشه کشی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b1e567ff2b44e75a","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 12:00:07","updated_at":"2018-03-11 17:38:29","study_fields":[{"id":"286","title":"تکنولوژی آبادانی روستاها","degree_id":"7","token":"15806e3a4b16b8d2","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38803","title":"نقشه کشی صنعتی ۱","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7e75a90b3a833dd4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 12:00:09","updated_at":"2018-03-11 17:38:29","study_fields":[{"id":"205","title":"مهندسی اپتیک و لیزر","degree_id":"7","token":"9d9e9b1352071024","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"799","title":"کارشناسی حمل و نقل ریلی","degree_id":"7","token":"8f7b8ba275fd9ea4","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-25 18:55:05","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"901","title":"مهندسی نساجی","degree_id":"7","token":"8fc386beeff3b8bb","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-10 10:58:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-1%C2%A0","ebook_price_en":"12500","urlify":"%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-1%C2%A0","pages_count_fa":"۲۵۷","authorTitle":"جواد خیابانی ","tocStr":"فصل اول: ابزار و لوازم نقشه کشی, فصل دوم: استاندارهای نقشه کشی, فصل سوم: ترسیم های هندسی, فصل چهارم: انواع تصویر, فصل پنجم: ارتباط بین تصویرها, فصل ششم: تصویر مجسمه سه بعدی (پرسپکتیو), فصل هفتم: برش","url":"/preview/7f5e2a92e1c27c41/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-1%C2%A0"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19