راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن

توضیحات

کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن نوشته مزدک عزیزیان است. این کتاب را انتشارات متخصصان منتشر کرده است. درباره کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی نوین شاهد دستاوردهای جدیدی در صنعت ساختمان کشور بوده‌ایم. افزایش تقاضای مسکن و توجه ویژه فعالان عرصه اقتصادی به این بخش سبب گردیده تا با انتقال ماشین‌آلات پیشرفته و سرمایه‌گذاری مستمر، محصولات جدید که منطبق با استانداردهای بین‌المللی است در ساخت و تولید مسکن به کار گرفته شود. سیستم فاضلاب ساختمانی پلی پروپیلن از نوع پوش فیت بیش از یک دهه است که جایگاه خود را در بین مهندسین و کارفرمایان نمایان ساخته و باتوجه‌به مزایای منحصربه‌فرد آن، امروزه در بسیاری از پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و بیمارستانی برای انتقال فاضلاب و آب باران نصب و اجرا می‌شود. مجموعه حاضر با استناد به سال‌ها تجربه در زمینه تولید و اجرای پوش فیت فاضلابی و بر اساس استانداردهای ملی و کدها و مقررات بین‌المللی تدوین گردیده است. در ساختار این کتاب معرفی و نحوه شناخت پوش فیت استاندارد، نکات اجرایی مفید، شیوه‌های نصب استاندارد، طراحی و برآورد و نیز جزییات اجرایی سیستم پوش فیت سایلنت به‌تفصیل توضیح داده شده است. در انتخاب عناوین و ارایه مطالب سعی بر آن بود تا دامنه گسترده‌ای از مخاطبان نظیر مجریان، مهندسین، طراحان، ناظرین و کارفرمایان را شامل گردد و نیاز کلیه همراهان در این زمینه را رفع کند. خواندن کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به تمام فعالان حوزه صنایع پیشنهاد می‌کنیم.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798183","title":"راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/83c6f174b6a56249/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/83c6f174b6a56249/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-292-388-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن نوشته مزدک عزیزیان است. این کتاب را انتشارات متخصصان منتشر کرده است. درباره کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن در سال‌های اخیر با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی نوین شاهد دستاوردهای جدیدی در صنعت ساختمان کشور بوده‌ایم. افزایش تقاضای مسکن و توجه ویژه فعالان عرصه اقتصادی به این بخش سبب گردیده تا با انتقال ماشین‌آلات پیشرفته و سرمایه‌گذاری مستمر، محصولات جدید که منطبق با استانداردهای بین‌المللی است در ساخت و تولید مسکن به کار گرفته شود. سیستم فاضلاب ساختمانی پلی پروپیلن از نوع پوش فیت بیش از یک دهه است که جایگاه خود را در بین مهندسین و کارفرمایان نمایان ساخته و باتوجه‌به مزایای منحصربه‌فرد آن، امروزه در بسیاری از پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و بیمارستانی برای انتقال فاضلاب و آب باران نصب و اجرا می‌شود. مجموعه حاضر با استناد به سال‌ها تجربه در زمینه تولید و اجرای پوش فیت فاضلابی و بر اساس استانداردهای ملی و کدها و مقررات بین‌المللی تدوین گردیده است. در ساختار این کتاب معرفی و نحوه شناخت پوش فیت استاندارد، نکات اجرایی مفید، شیوه‌های نصب استاندارد، طراحی و برآورد و نیز جزییات اجرایی سیستم پوش فیت سایلنت به‌تفصیل توضیح داده شده است. در انتخاب عناوین و ارایه مطالب سعی بر آن بود تا دامنه گسترده‌ای از مخاطبان نظیر مجریان، مهندسین، طراحان، ناظرین و کارفرمایان را شامل گردد و نیاز کلیه همراهان در این زمینه را رفع کند. خواندن کتاب راهنما و نصب سیستم فاضلاب پوش فیت پلی پروپیلن را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را به تمام فعالان حوزه صنایع پیشنهاد می‌کنیم.",""],"pages_count":"118","keywords":null,"token":"83c6f174b6a56249","created_at":"2021-12-13 16:49:49","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","publisher_id":"190","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 10:03:00","available_for_web":"1","publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921093","title":"مزدک عزیزیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مزدک","lastname":"عزیزیان","token":"520717d3506bf4e3","created_at":"2021-12-13 16:45:26","updated_at":"2021-12-13 16:45:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921093","title":"مزدک عزیزیان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مزدک","lastname":"عزیزیان","token":"520717d3506bf4e3","created_at":"2021-12-13 16:45:26","updated_at":"2021-12-13 16:45:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786766","file":"61b7487610bc77.85237479.pdf","book_id":"3798183","toc":null,"created_at":"2021-12-13 16:49:50","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","process_started_at":"2021-12-13 16:49:52","process_done_at":"2021-12-13 16:49:54","process_failed_at":null,"pages_count":"118","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c8c51bbc531c50877c6914a42d8eefc413d95d046948434799ffea7283dcdd02f82a4c899aca1cb942bae7c13c32f6be72e10af99e330c1fc28292a1e2cf6a66","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۸"},"publisher":{"id":190,"title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":"3124","title":"اصول مهندسی پلیمریزاسیون","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a0a117e5ea7ef2f1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-02 10:03:00","study_fields":[{"id":"1249","title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","degree_id":"7","token":"8744b784bb8cc733","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86","ebook_price_en":"30000","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86","pages_count_fa":"۱۱۸","authorTitle":"مزدک عزیزیان","tocStr":"","url":"/preview/83c6f174b6a56249/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":118,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"83c6f174b6a56249","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/qyQtNWCPXcXXRsei-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/aVNJepKNMxUvpKUM.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/CGvqrWuKOGgugeLG.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0004203100556735053,0.00020366763818013416,0.9982789824963637,0.9988103824413576]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5310492515563965,"y":0.14714714884757996},{"x":0.5289078950881958,"y":0.16516517102718353},{"x":0.516059935092926,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5182012915611267,0.1456456482410431,0.5289078950881958,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.14414414763450623},{"x":0.5139186382293701,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5096359848976135,"y":0.16366367042064667},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.49678799510002136,0.14414414763450623,0.5096359848976135,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.14264264702796936},{"x":0.4903640151023865,"y":0.14414414763450623},{"x":0.4860813617706299,"y":0.1621621549129486},{"x":0.46038544178009033,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.46252676844596863,0.14264264702796936,0.4860813617706299,0.1621621549129486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.14264264702796936},{"x":0.5310492515563965,"y":0.14714714884757996},{"x":0.5289078950881958,"y":0.16516517102718353},{"x":0.46038544178009033,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4575267684459686,0.13564264702796935,0.5339078950881958,0.17216517102718354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7558886408805847,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6488222479820251,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6488222479820251,0.30630630254745483,0.7537473440170288,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.30630630254745483},{"x":0.638115644454956,"y":0.30630630254745483},{"x":0.638115644454956,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6167023777961731,0.30630630254745483,0.638115644454956,0.3453453481197357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6081370711326599,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3453453481197357},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.5139186382293701,0.30480480194091797,0.6059957146644592,0.3453453481197357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.3033033013343811},{"x":0.5032119750976562,"y":0.30480480194091797},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3453453481197357},{"x":0.3875803053379059,"y":0.34384384751319885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.3875803053379059,0.3033033013343811,0.5010706782341003,0.3453453481197357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.30180180072784424},{"x":0.3790149986743927,"y":0.3033033013343811},{"x":0.3768736720085144,"y":0.34384384751319885},{"x":0.2419700175523758,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.2419700175523758,0.30180180072784424,0.3768736720085144,0.34384384751319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7965738773345947,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7965738773345947,"y":0.39939939975738525},{"x":0.6295503377914429,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6295503377914429,0.35735735297203064,0.7965738773345947,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6167023777961731,"y":0.39939939975738525},{"x":0.556745171546936,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.556745171546936,0.3588588535785675,0.6167023777961731,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.3588588535785675},{"x":0.516059935092926,"y":0.3588588535785675},{"x":0.516059935092926,"y":0.4009009003639221},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.44111350178718567,0.3588588535785675,0.516059935092926,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4282655119895935,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4282655119895935,"y":0.4009009003639221},{"x":0.35760170221328735,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.35760170221328735,0.3588588535785675,0.4282655119895935,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3468950688838959,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3468950688838959,"y":0.4009009003639221},{"x":0.20128479599952698,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروپیلین","boundary":[0.20128479599952698,0.3588588535785675,0.3468950688838959,0.4009009003639221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.30180180072784424},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7987151741981506,"y":0.402402400970459},{"x":0.20128479599952698,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19628479599952697,0.29480180072784423,0.8037151741981506,0.409402400970459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5525525808334351},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.5524625182151794,0.5180180072784424,0.6638115644454956,0.5525525808334351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5510510802268982},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5417559146881104,0.5180180072784424,0.5524625182151794,0.5510510802268982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5510510802268982},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزدک","boundary":[0.45182013511657715,0.5180180072784424,0.5310492515563965,0.5510510802268982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.5180180072784424},{"x":0.44325482845306396,"y":0.5180180072784424},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5510510802268982},{"x":0.3340471088886261,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.3340471088886261,0.5180180072784424,0.44111350178718567,0.5510510802268982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5525525808334351},{"x":0.3340471088886261,"y":0.5510510802268982}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3290471088886261,0.5095165066719055,0.6688115644454956,0.5595525808334351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5990990996360779},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5990990996360779}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5888651013374329,0.5765765905380249,0.6274089813232422,0.5990990996360779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.575075089931488},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5765765905380249},{"x":0.5760171413421631,"y":0.597597599029541},{"x":0.5481798648834229,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5481798648834229,0.575075089931488,0.5760171413421631,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.575075089931488},{"x":0.5438972115516663,"y":0.575075089931488},{"x":0.5417559146881104,"y":0.597597599029541},{"x":0.5331905484199524,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5353319048881531,0.575075089931488,0.5417559146881104,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.575075089931488},{"x":0.5331905484199524,"y":0.575075089931488},{"x":0.5310492515563965,"y":0.597597599029541},{"x":0.5096359848976135,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5096359848976135,0.575075089931488,0.5310492515563965,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.575075089931488},{"x":0.5032119750976562,"y":0.575075089931488},{"x":0.5010706782341003,"y":0.597597599029541},{"x":0.49250534176826477,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49250534176826477,0.575075089931488,0.5010706782341003,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.5735735893249512},{"x":0.4860813617706299,"y":0.575075089931488},{"x":0.4860813617706299,"y":0.597597599029541},{"x":0.44111350178718567,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.44111350178718567,0.5735735893249512,0.4860813617706299,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.5735735893249512},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5735735893249512},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5960960984230042},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3854389786720276,0.5735735893249512,0.4261241853237152,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.5735735893249512},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5735735893249512},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5945945978164673},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3747323453426361,0.5735735893249512,0.3790149986743927,0.5945945978164673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5990990996360779},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3697323453426361,0.5650720887184143,0.6324089813232422,0.6060990996360779],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.7417417168617249},{"x":0.5438972115516663,"y":0.740240216255188},{"x":0.5438972115516663,"y":0.759759783744812},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"انتشاداب","boundary":[0.36402568221092224,0.7417417168617249,0.5438972115516663,0.759759783744812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.7642642855644226},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7657657861709595},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7852852940559387},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"متذصصان","boundary":[0.36616700887680054,0.7642642855644226,0.5438972115516663,0.7852852940559387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.740240216255188},{"x":0.5438972115516663,"y":0.740240216255188},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7852852940559387},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.35902568221092224,0.733240216255188,0.5488972115516663,0.7922852940559387],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/pdsmDnleZBcbrUMh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/pcdAVXiAiliTKVdG.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/xRXPlVVjSbgyhFzU.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003148485391502462,0.0004494088626838661,0.9981826915118117,0.999132776894727]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8436830639839172,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8436830639839172,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7922912240028381,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7922912240028381,0.30630630254745483,0.8436830639839172,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7880085706710815,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7880085706710815,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7880085706710815,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880085706710815,0.30630630254745483,0.7880085706710815,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7794432640075684,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7794432640075684,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7430406808853149,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.7430406808853149,0.30630630254745483,0.7794432640075684,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7387580275535583,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7387580275535583,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7344753742218018,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7344753742218018,0.30630630254745483,0.7387580275535583,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7280513644218445,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7280513644218445,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7023554444313049,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزدک","boundary":[0.7023554444313049,0.30630630254745483,0.7280513644218445,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6916488409042358,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6916488409042358,"y":0.32282280921936035},{"x":0.6873661875724792,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873661875724792,0.30630630254745483,0.6916488409042358,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6766595244407654,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6766595244407654,"y":0.32282280921936035},{"x":0.6445395946502686,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹-","boundary":[0.6445395946502686,0.30630630254745483,0.6766595244407654,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8415417671203613,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8115631937980652,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8115631937980652,0.32732734084129333,0.8415417671203613,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8072805404663086,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3468468487262726},{"x":0.802997887134552,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.802997887134552,0.32732734084129333,0.8072805404663086,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7858672142028809,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7858672142028809,0.32732734084129333,0.7987151741981506,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.32732734084129333},{"x":0.783725917339325,"y":0.32732734084129333},{"x":0.783725917339325,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7430406808853149,0.32732734084129333,0.783725917339325,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7387580275535583,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7366167306900024,0.32732734084129333,0.7387580275535583,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7323340177536011,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.7087794542312622,0.32732734084129333,0.7323340177536011,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7066380977630615,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3468468487262726},{"x":0.700214147567749,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.700214147567749,0.32732734084129333,0.7066380977630615,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6959314942359924,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6659528613090515,0.32732734084129333,0.6959314942359924,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6616702079772949,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6616702079772949,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6274089813232422,0.32732734084129333,0.6616702079772949,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6252676844596863,"y":0.32732734084129333},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3468468487262726},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5824410915374756,0.32732734084129333,0.6252676844596863,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.32732734084129333},{"x":0.578158438205719,"y":0.32732734084129333},{"x":0.578158438205719,"y":0.3468468487262726},{"x":0.5374732613563538,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5374732613563538,0.32732734084129333,0.578158438205719,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5310492515563965,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5310492515563965,"y":0.3468468487262726},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5182012915611267,0.32732734084129333,0.5310492515563965,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5053533315658569,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5053533315658569,"y":0.3468468487262726},{"x":0.479657381772995,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.479657381772995,0.32732734084129333,0.5053533315658569,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.32732734084129333},{"x":0.4775160551071167,"y":0.32732734084129333},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3468468487262726},{"x":0.46038544178009033,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.46038544178009033,0.32732734084129333,0.4775160551071167,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.32732734084129333},{"x":0.45610278844833374,"y":0.32732734084129333},{"x":0.45610278844833374,"y":0.3468468487262726},{"x":0.417558878660202,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پروپیلین","boundary":[0.417558878660202,0.32732734084129333,0.45610278844833374,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.32732734084129333},{"x":0.41327622532844543,"y":0.32732734084129333},{"x":0.41327622532844543,"y":0.3468468487262726},{"x":0.40471091866493225,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40471091866493225,0.32732734084129333,0.41327622532844543,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.32732734084129333},{"x":0.40471091866493225,"y":0.32732734084129333},{"x":0.40471091866493225,"y":0.3468468487262726},{"x":0.36402568221092224,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.36402568221092224,0.32732734084129333,0.40471091866493225,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.32732734084129333},{"x":0.35974302887916565,"y":0.32732734084129333},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3468468487262726},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مزدک","boundary":[0.3254818022251129,0.32732734084129333,0.35974302887916565,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.32732734084129333},{"x":0.3211991488933563,"y":0.32732734084129333},{"x":0.3211991488933563,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.2869378924369812,0.32732734084129333,0.3211991488933563,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.32732734084129333},{"x":0.2826552391052246,"y":0.32732734084129333},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3468468487262726},{"x":0.278372585773468,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.278372585773468,0.32732734084129333,0.2826552391052246,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.32732734084129333},{"x":0.2740899324417114,"y":0.32732734084129333},{"x":0.2740899324417114,"y":0.3468468487262726},{"x":0.21199142932891846,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ويراستارفتی","boundary":[0.21199142932891846,0.32732734084129333,0.2740899324417114,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.32732734084129333},{"x":0.20770877599716187,"y":0.32732734084129333},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3468468487262726},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.1884368360042572,0.32732734084129333,0.20770877599716187,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.32732734084129333},{"x":0.1841541826725006,"y":0.32732734084129333},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3468468487262726},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.16274090111255646,0.32732734084129333,0.1841541826725006,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.32732734084129333},{"x":0.15631692111492157,"y":0.32732734084129333},{"x":0.15631692111492157,"y":0.3468468487262726},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15203426778316498,0.32732734084129333,0.15631692111492157,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3513513505458832},{"x":0.8415417671203613,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7815845608711243,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815845608711243,0.3513513505458832,0.8415417671203613,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7773019075393677,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7601712942123413,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7601712942123413,0.3513513505458832,0.7773019075393677,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7558886408805847,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7558886408805847,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7516059875488281,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.35285285115242004,0.7558886408805847,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7451820373535156,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7451820373535156,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7173447608947754,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7173447608947754,0.35285285115242004,0.7451820373535156,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7130621075630188,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7130621075630188,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7109207510948181,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109207510948181,0.35285285115242004,0.7130621075630188,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7044968008995056,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7044968008995056,"y":0.36636635661125183},{"x":0.6423982977867126,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.6423982977867126,0.35285285115242004,0.7044968008995056,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6359742879867554,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6359742879867554,"y":0.36636635661125183},{"x":0.6338329911231995,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6338329911231995,0.35285285115242004,0.6359742879867554,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6274089813232422,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6274089813232422,"y":0.36636635661125183},{"x":0.6059957146644592,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6059957146644592,0.35285285115242004,0.6274089813232422,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6017130613327026,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6017130613327026,"y":0.36636635661125183},{"x":0.599571704864502,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.599571704864502,0.35285285115242004,0.6017130613327026,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815845608711243,0.3723723590373993,0.8415417671203613,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7366167306900024,0.3723723590373993,0.7751606106758118,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7323340177536011,0.3723723590373993,0.7323340177536011,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.3723723590373993},{"x":0.721627414226532,"y":0.3723723590373993},{"x":0.721627414226532,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7044968008995056,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۱۸","boundary":[0.7044968008995056,0.3723723590373993,0.721627414226532,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6788008809089661,0.3723723590373993,0.6980727910995483,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6766595244407654,"y":0.3723723590373993},{"x":0.6766595244407654,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6745182275772095,0.3723723590373993,0.6766595244407654,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6680942177772522,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6680942177772522,"y":0.39039039611816406},{"x":0.638115644454956,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.638115644454956,0.37387385964393616,0.6680942177772522,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6338329911231995,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6338329911231995,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6316916346549988,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6316916346549988,0.37387385964393616,0.6338329911231995,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6252676844596863,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6252676844596863,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5952890515327454,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5952890515327454,0.37387385964393616,0.6252676844596863,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.37387385964393616},{"x":0.5888651013374329,"y":0.37387385964393616},{"x":0.5888651013374329,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5845824480056763,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5845824480056763,0.37387385964393616,0.5888651013374329,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.37387385964393616},{"x":0.578158438205719,"y":0.37387385964393616},{"x":0.578158438205719,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5503212213516235,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5503212213516235,0.37387385964393616,0.578158438205719,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.37387385964393616},{"x":0.5481798648834229,"y":0.37387385964393616},{"x":0.5481798648834229,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5438972115516663,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5438972115516663,0.37387385964393616,0.5481798648834229,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3963963985443115},{"x":0.8415417671203613,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7965738773345947,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7965738773345947,0.3963963985443115,0.8415417671203613,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7901498675346375,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7494646906852722,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7494646906852722,0.3963963985443115,0.7901498675346375,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7430406808853149,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7109207510948181,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7109207510948181,0.3963963985443115,0.7430406808853149,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7066380977630615,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7066380977630615,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.3963963985443115,0.7066380977630615,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.3963963985443115},{"x":0.700214147567749,"y":0.3963963985443115},{"x":0.700214147567749,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6830835342407227,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6830835342407227,0.3963963985443115,0.700214147567749,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8415417671203613,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8415417671203613,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7901498675346375,0.4189189076423645,0.8415417671203613,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858672142028809,0.4189189076423645,0.7880085706710815,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7387580275535583,0.4189189076423645,0.7815845608711243,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7323340177536011,0.4189189076423645,0.7366167306900024,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.439939945936203},{"x":0.8436830639839172,"y":0.439939945936203},{"x":0.8436830639839172,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8051391839981079,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8051391839981079,0.439939945936203,0.8436830639839172,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.439939945936203},{"x":0.802997887134552,"y":0.439939945936203},{"x":0.802997887134552,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7987151741981506,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7987151741981506,0.439939945936203,0.802997887134552,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.439939945936203},{"x":0.7880085706710815,"y":0.439939945936203},{"x":0.7880085706710815,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7708779573440552,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7708779573440552,0.439939945936203,0.7880085706710815,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.439939945936203},{"x":0.7687366008758545,"y":0.439939945936203},{"x":0.7687366008758545,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7537473440170288,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7537473440170288,0.439939945936203,0.7687366008758545,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.439939945936203},{"x":0.740899384021759,"y":0.439939945936203},{"x":0.740899384021759,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6959314942359924,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.6959314942359924,0.439939945936203,0.740899384021759,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.439939945936203},{"x":0.6895074844360352,"y":0.439939945936203},{"x":0.6895074844360352,"y":0.45945945382118225},{"x":0.680942177772522,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.680942177772522,0.439939945936203,0.6895074844360352,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.43843844532966614},{"x":0.638115644454956,"y":0.43843844532966614},{"x":0.638115644454956,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6038544178009033,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Sewer","boundary":[0.6038544178009033,0.43843844532966614,0.638115644454956,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.439939945936203},{"x":0.6445395946502686,"y":0.439939945936203},{"x":0.6445395946502686,"y":0.45945945382118225},{"x":0.638115644454956,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.638115644454956,0.439939945936203,0.6445395946502686,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.439939945936203},{"x":0.6702355742454529,"y":0.439939945936203},{"x":0.6702355742454529,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6445395946502686,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"pipe","boundary":[0.6445395946502686,0.439939945936203,0.6702355742454529,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5931477546691895,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5931477546691895,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5824410915374756,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5824410915374756,0.43843844532966614,0.5931477546691895,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5738757848739624,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5738757848739624,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5396145582199097,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروپیلن","boundary":[0.5396145582199097,0.43843844532966614,0.5738757848739624,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5289078950881958,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5289078950881958,"y":0.45945945382118225},{"x":0.4389721751213074,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Polypropylene","boundary":[0.4389721751213074,0.43843844532966614,0.5289078950881958,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4325481653213501,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4325481653213501,"y":0.4579579532146454},{"x":0.41541755199432373,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.41541755199432373,0.43843844532966614,0.4325481653213501,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.43843844532966614},{"x":0.41327622532844543,"y":0.43843844532966614},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4579579532146454},{"x":0.3897216320037842,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.3897216320037842,0.43843844532966614,0.41327622532844543,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3768736720085144,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3768736720085144,"y":0.4579579532146454},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Piping","boundary":[0.3383297622203827,0.43843844532966614,0.3768736720085144,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3297644555568695,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3297644555568695,"y":0.4579579532146454},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"تأسيسات","boundary":[0.2762312591075897,0.43843844532966614,0.3297644555568695,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.4369369447231293},{"x":0.26552462577819824,"y":0.4369369447231293},{"x":0.26552462577819824,"y":0.4579579532146454},{"x":0.26124197244644165,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.26124197244644165,0.4369369447231293,0.26552462577819824,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25053533911705017,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25053533911705017,"y":0.4579579532146454},{"x":0.21627408266067505,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.21627408266067505,0.4369369447231293,0.25053533911705017,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4579579532146454},{"x":0.20128479599952698,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20128479599952698,0.4369369447231293,0.20770877599716187,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.4369369447231293},{"x":0.1927194893360138,"y":0.4369369447231293},{"x":0.1927194893360138,"y":0.4579579532146454},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.15203426778316498,0.4369369447231293,0.1927194893360138,0.4579579532146454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8436830639839172,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8436830639839172,"y":0.45945945382118225},{"x":0.15203426778316498,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14703426778316497,0.29930630254745483,0.8486830639839172,0.46645945382118226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.3963963985443115},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4279279410839081},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4264264404773712}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"عالیہ","boundary":[0.3276231288909912,0.3963963985443115,0.3447537422180176,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.3963963985443115},{"x":0.30620986223220825,"y":0.3963963985443115},{"x":0.30406853556632996,"y":0.4264264404773712},{"x":0.2955031991004944,"y":0.42492491006851196}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"نا","boundary":[0.2976445257663727,0.3963963985443115,0.30406853556632996,0.4264264404773712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.3933933973312378},{"x":0.2890792191028595,"y":0.39489489793777466},{"x":0.2847965657711029,"y":0.42492491006851196},{"x":0.26980727910995483,"y":0.42492491006851196}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"تیار","boundary":[0.27194860577583313,0.3933933973312378,0.2847965657711029,0.42492491006851196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.3918918967247009},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3933933973312378},{"x":0.25695931911468506,"y":0.4234234094619751},{"x":0.21841542422771454,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"کرنے","boundary":[0.22055675089359283,0.3918918967247009,0.25695931911468506,0.4234234094619751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.3918918967247009},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3978978991508484},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4279279410839081},{"x":0.21841542422771454,"y":0.42192190885543823}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.21555675089359283,0.3848918967247009,0.3497537422180176,0.4349279410839081],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.46396395564079285},{"x":0.2976445257663727,"y":0.46396395564079285},{"x":0.2976445257663727,"y":0.48048049211502075},{"x":0.26980727910995483,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pipe","boundary":[0.26980727910995483,0.46396395564079285,0.2976445257663727,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.46396395564079285},{"x":0.299785852432251,"y":0.46396395564079285},{"x":0.299785852432251,"y":0.48048049211502075},{"x":0.2955031991004944,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2955031991004944,0.46396395564079285,0.299785852432251,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.46396395564079285},{"x":0.3447537422180176,"y":0.46396395564079285},{"x":0.3447537422180176,"y":0.48048049211502075},{"x":0.30620986223220825,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Plastic","boundary":[0.30620986223220825,0.46396395564079285,0.3447537422180176,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.46396395564079285},{"x":0.39828693866729736,"y":0.46396395564079285},{"x":0.39828693866729736,"y":0.48048049211502075},{"x":0.35117772221565247,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","str":"Süwly","boundary":[0.35117772221565247,0.46396395564079285,0.39828693866729736,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4368308484554291,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4368308484554291,"y":0.48048049211502075},{"x":0.40899357199668884,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"slowl","boundary":[0.40899357199668884,0.46396395564079285,0.4368308484554291,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.46396395564079285},{"x":0.44753748178482056,"y":0.46396395564079285},{"x":0.44753748178482056,"y":0.48048049211502075},{"x":0.4389721751213074,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","str":"el","boundary":[0.4389721751213074,0.46396395564079285,0.44753748178482056,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5096359848976135,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5096359848976135,"y":0.48048049211502075},{"x":0.45182013511657715,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Buildings","boundary":[0.45182013511657715,0.46396395564079285,0.5096359848976135,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5224839448928833,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5224839448928833,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5139186382293701,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5139186382293701,0.46396395564079285,0.5224839448928833,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.46396395564079285},{"x":0.597430408000946,"y":0.46396395564079285},{"x":0.597430408000946,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5289078950881958,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mechanical","boundary":[0.5289078950881958,0.46396395564079285,0.597430408000946,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6702355742454529,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6702355742454529,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6038544178009033,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"equipment","boundary":[0.6038544178009033,0.46396395564079285,0.6702355742454529,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6830835342407227,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6830835342407227,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6766595244407654,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.6766595244407654,0.46396395564079285,0.6830835342407227,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7323340177536011,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7323340177536011,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6895074844360352,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Design","boundary":[0.6895074844360352,0.46396395564079285,0.7323340177536011,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7580299973487854,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7580299973487854,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7366167306900024,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7366167306900024,0.46396395564079285,0.7580299973487854,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8436830639839172,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8436830639839172,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7644539475440979,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"construction","boundary":[0.7644539475440979,0.46396395564079285,0.8436830639839172,0.48048049211502075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8436830639839172,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8436830639839172,"y":0.48048049211502075},{"x":0.26980727910995483,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.26480727910995483,0.45696395564079284,0.8486830639839172,0.48748049211502076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8436830639839172,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8265524506568909,0.48498499393463135,0.8415417671203613,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8222697973251343,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7987151741981506,0.48498499393463135,0.8222697973251343,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7880085706710815,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7580299973487854,0.4834834933280945,0.7858672142028809,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.4834834933280945,0.7537473440170288,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"TP۸۳۹","boundary":[0.6959314942359924,0.4834834933280945,0.7387580275535583,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8265524506568909,0.5120120048522949,0.8415417671203613,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7922912240028381,0.5120120048522949,0.8201285004615784,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7580299973487854,0.5120120048522949,0.7858672142028809,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5120120048522949},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.5120120048522949,0.7537473440170288,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5105105042457581},{"x":0.740899384021759,"y":0.5105105042457581},{"x":0.740899384021759,"y":0.5255255103111267},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲/۶۲۸","boundary":[0.700214147567749,0.5105105042457581,0.740899384021759,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5465465188026428},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8201285004615784,0.5315315127372742,0.8436830639839172,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7558886408805847,0.5315315127372742,0.8158458471298218,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7323340177536011,0.5315315127372742,0.7516059875488281,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7259100675582886,0.5315315127372742,0.7280513644218445,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5465465188026428},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۰۴۲۳","boundary":[0.6895074844360352,0.5315315127372742,0.7194860577583313,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5675675868988037},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5675675868988037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7901498675346375,0.5525525808334351,0.8415417671203613,0.5675675868988037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7558886408805847,0.5525525808334351,0.7858672142028809,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5690690875053406},{"x":0.700214147567749,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.700214147567749,0.5525525808334351,0.7516059875488281,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6852248311042786,0.5540540814399719,0.6916488409042358,0.5690690875053406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.5540540814399719},{"x":0.680942177772522,"y":0.5540540814399719},{"x":0.680942177772522,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6638115644454956,0.5540540814399719,0.680942177772522,0.5690690875053406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8436830639839172,"y":0.48498499393463135},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6609528613090515,0.4764834933280945,0.8486830639839172,0.5775705881118774],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/mRqlgrFPmjJbekbY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/cxXmRjrhytMchhJc.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/kXpoYnvTOupwhCnG.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.000557868577683508,0.00027130284538498154,0.9983661027894031,0.9987788193655445]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5010706782341003,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2132132202386856},{"x":0.36402568221092224,"y":0.2132132202386856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسنامهی","boundary":[0.36402568221092224,0.1876876950263977,0.5010706782341003,0.2132132202386856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.1876876950263977},{"x":0.35974302887916565,"y":0.1876876950263977},{"x":0.35974302887916565,"y":0.21471472084522247},{"x":0.2933618724346161,"y":0.21471472084522247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2933618724346161,0.1876876950263977,0.35974302887916565,0.21471472084522247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5010706782341003,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2132132202386856},{"x":0.2933618724346161,"y":0.21471472084522247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2883618724346161,0.1806876950263977,0.5060706782341003,0.22021322023868561],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7237687110900879,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7237687110900879,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6338329911231995,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6338329911231995,0.3033033013343811,0.7237687110900879,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3033033013343811},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3378378450870514},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6059957146644592,0.3033033013343811,0.6231263279914856,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.3033033013343811},{"x":0.599571704864502,"y":0.3033033013343811},{"x":0.599571704864502,"y":0.3378378450870514},{"x":0.5203425884246826,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.5203425884246826,0.3033033013343811,0.599571704864502,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.30180180072784424},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3033033013343811},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3378378450870514},{"x":0.41327622532844543,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.41327622532844543,0.30180180072784424,0.5096359848976135,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.30180180072784424},{"x":0.40256959199905396,"y":0.30180180072784424},{"x":0.40256959199905396,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2890792191028595,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.2890792191028595,0.30180180072784424,0.40256959199905396,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7580299973487854,"y":0.38288289308547974},{"x":0.6167023777961731,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6167023777961731,0.3468468487262726,0.7580299973487854,0.38288289308547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6038544178009033,"y":0.38288289308547974},{"x":0.5546038746833801,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5546038746833801,0.3468468487262726,0.6038544178009033,0.38288289308547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.3468468487262726},{"x":0.5203425884246826,"y":0.3468468487262726},{"x":0.5203425884246826,"y":0.38288289308547974},{"x":0.46252676844596863,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.46252676844596863,0.3468468487262726,0.5203425884246826,0.38288289308547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.3468468487262726},{"x":0.44325482845306396,"y":0.3468468487262726},{"x":0.44325482845306396,"y":0.38288289308547974},{"x":0.40042826533317566,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.40042826533317566,0.3468468487262726,0.44325482845306396,0.38288289308547974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.3468468487262726},{"x":0.3790149986743927,"y":0.3468468487262726},{"x":0.3790149986743927,"y":0.38288289308547974},{"x":0.26552462577819824,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروپیلین","boundary":[0.26552462577819824,0.3468468487262726,0.3790149986743927,0.38288289308547974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.30180180072784424},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3843843936920166},{"x":0.26552462577819824,"y":0.38288289308547974}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26052462577819824,0.29480180072784423,0.7630299973487854,0.3913843936920166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.477477490901947},{"x":0.7280513644218445,"y":0.477477490901947},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6745182275772095,0.477477490901947,0.7280513644218445,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.477477490901947},{"x":0.6702355742454529,"y":0.477477490901947},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6659528613090515,0.477477490901947,0.6702355742454529,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.477477490901947},{"x":0.659528911113739,"y":0.477477490901947},{"x":0.659528911113739,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزدک","boundary":[0.6145610213279724,0.477477490901947,0.659528911113739,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.477477490901947},{"x":0.6081370711326599,"y":0.477477490901947},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.5546038746833801,0.477477490901947,0.6081370711326599,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5075075030326843},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5285285115242004},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.6895074844360352,0.5075075030326843,0.7280513644218445,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6445395946502686,0.5075075030326843,0.6830835342407227,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5075075030326843},{"x":0.640256941318512,"y":0.5075075030326843},{"x":0.640256941318512,"y":0.5270270109176636},{"x":0.638115644454956,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.638115644454956,0.5075075030326843,0.640256941318512,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6059957146644592,0.5075075030326843,0.6295503377914429,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5060060024261475},{"x":0.597430408000946,"y":0.5060060024261475},{"x":0.597430408000946,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5910063982009888,0.5060060024261475,0.597430408000946,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.5396145582199097,0.5060060024261475,0.5910063982009888,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5053533315658569,0.5060060024261475,0.5310492515563965,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5255255103111267},{"x":0.49678799510002136,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49678799510002136,0.5060060024261475,0.5010706782341003,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5570570826530457}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6745182275772095,0.5375375151634216,0.7280513644218445,0.5570570826530457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5570570826530457}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6423982977867126,0.5375375151634216,0.6659528613090515,0.5570570826530457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5570570826530457}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6295503377914429,0.5375375151634216,0.6359742879867554,0.5570570826530457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5375375151634216},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5570570826530457},{"x":0.597430408000946,"y":0.5570570826530457}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.597430408000946,0.5375375151634216,0.6231263279914856,0.5570570826530457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5375375151634216},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5267665982246399,"y":0.5570570826530457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاراحمدی","boundary":[0.5267665982246399,0.5375375151634216,0.5910063982009888,0.5570570826530457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7280513644218445,"y":0.587087094783783},{"x":0.6702355742454529,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6702355742454529,0.5660660862922668,0.7280513644218445,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5855855941772461},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6488222479820251,0.5660660862922668,0.6659528613090515,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5855855941772461},{"x":0.638115644454956,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.638115644454956,0.5660660862922668,0.6445395946502686,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5855855941772461},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.6038544178009033,0.5660660862922668,0.6316916346549988,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.5660660862922668},{"x":0.597430408000946,"y":0.5660660862922668},{"x":0.597430408000946,"y":0.5855855941772461},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.5610278248786926,0.5660660862922668,0.597430408000946,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6186186075210571},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6852248311042786,0.5945945978164673,0.7280513644218445,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5945945978164673},{"x":0.680942177772522,"y":0.5945945978164673},{"x":0.680942177772522,"y":0.6186186075210571},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6531049013137817,0.5945945978164673,0.680942177772522,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6171171069145203},{"x":0.640256941318512,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6423982977867126,0.5945945978164673,0.6445395946502686,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6338329911231995,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مهلا","boundary":[0.6081370711326599,0.5945945978164673,0.6338329911231995,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6171171069145203},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.5588865280151367,0.5945945978164673,0.6017130613327026,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6276276111602783},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6276276111602783},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6916488409042358,0.6276276111602783,0.7280513644218445,0.6486486196517944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6745182275772095,0.6276276111602783,0.6830835342407227,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6274089813232422,0.6261261105537415,0.6680942177772522,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6209850311279297,"y":0.6456456184387207},{"x":0.618843674659729,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.618843674659729,0.6261261105537415,0.6209850311279297,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6456456184387207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5331905484199524,0.6246246099472046,0.6124197244644165,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.6561561822891235},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6561561822891235},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6741741895675659},{"x":0.680942177772522,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.680942177772522,0.6561561822891235,0.7280513644218445,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6745182275772095,0.6561561822891235,0.6766595244407654,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۳۸۸","boundary":[0.6124197244644165,0.6561561822891235,0.6702355742454529,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6059957146644592,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6059957146644592,0.6561561822891235,0.6102783679962158,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6561561822891235},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6741741895675659},{"x":0.578158438205719,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۹۲","boundary":[0.578158438205719,0.6561561822891235,0.6017130613327026,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5674518346786499,0.6576576828956604,0.5717344880104065,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۲۲","boundary":[0.5396145582199097,0.6576576828956604,0.5631691813468933,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5331905484199524,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5331905484199524,"y":0.6756756901741028},{"x":0.5289078950881958,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5289078950881958,0.6576576828956604,0.5331905484199524,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6741741895675659},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.49678799510002136,0.6576576828956604,0.5246252417564392,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6876876950263977},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6895074844360352,0.6876876950263977,0.7280513644218445,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7057057023048401},{"x":0.680942177772522,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680942177772522,0.6876876950263977,0.6852248311042786,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶۰,۰۰۰","boundary":[0.6359742879867554,0.6876876950263977,0.6702355742454529,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6876876950263977},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7057057023048401},{"x":0.578158438205719,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.578158438205719,0.6876876950263977,0.6252676844596863,0.7057057023048401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.477477490901947},{"x":0.7301927208900452,"y":0.477477490901947},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7057057023048401},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49178799510002136,0.470477490901947,0.7351927208900452,0.7127057023048401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7237687110900879,0.7207207083702087,0.7494646906852722,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.6895074844360352,0.7207207083702087,0.7194860577583313,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6830835342407227,0.7207207083702087,0.6895074844360352,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7207207083702087},{"x":0.680942177772522,"y":0.7207207083702087},{"x":0.680942177772522,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6573875546455383,0.7207207083702087,0.680942177772522,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6488222479820251,0.7207207083702087,0.6552462577819824,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6231263279914856,0.7207207083702087,0.6423982977867126,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.7207207083702087},{"x":0.618843674659729,"y":0.7207207083702087},{"x":0.618843674659729,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.5588865280151367,0.7207207083702087,0.618843674659729,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5503212213516235,0.7207207083702087,0.5546038746833801,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۶۰۰","boundary":[0.5246252417564392,0.7207207083702087,0.5438972115516663,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7342342138290405},{"x":0.516059935092926,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.516059935092926,0.7207207083702087,0.5182012915611267,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7280513644218445,0.7387387156486511,0.7494646906852722,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7194860577583313,0.7387387156486511,0.7237687110900879,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6616702079772949,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۰۹۱۳۰۹۰۱۹","boundary":[0.6616702079772949,0.7387387156486511,0.7130621075630188,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7522522807121277},{"x":0.638115644454956,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۲۱","boundary":[0.638115644454956,0.7387387156486511,0.6552462577819824,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7237687110900879,0.7537537813186646,0.7494646906852722,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7152034044265747,0.7537537813186646,0.7194860577583313,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6852248311042786,0.7537537813186646,0.7109207510948181,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.7537537813186646},{"x":0.680942177772522,"y":0.7537537813186646},{"x":0.680942177772522,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6766595244407654,0.7537537813186646,0.680942177772522,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6531049013137817,0.7537537813186646,0.6702355742454529,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6359742879867554,0.7537537813186646,0.6488222479820251,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7702702879905701},{"x":0.597430408000946,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طالقانی","boundary":[0.597430408000946,0.7537537813186646,0.6295503377914429,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5867237448692322,0.7537537813186646,0.5910063982009888,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5481798648834229,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.5481798648834229,0.7537537813186646,0.5824410915374756,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۰","boundary":[0.5224839448928833,0.7537537813186646,0.5396145582199097,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7301927208900452,0.7747747898101807,0.7516059875488281,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6916488409042358,0.7747747898101807,0.7259100675582886,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.6573875546455383,0.7747747898101807,0.6873661875724792,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6445395946502686,0.7747747898101807,0.6509636044502258,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.7747747898101807},{"x":0.640256941318512,"y":0.7747747898101807},{"x":0.640256941318512,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6038544178009033,0.7747747898101807,0.640256941318512,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.7747747898101807},{"x":0.597430408000946,"y":0.7747747898101807},{"x":0.597430408000946,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5631691813468933,0.7747747898101807,0.597430408000946,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5267665982246399,0.7747747898101807,0.5546038746833801,0.7897897958755493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7897897958755493},{"x":0.516059935092926,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.511059935092926,0.7137207083702087,0.7566059875488281,0.7967897958755493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.7387387156486511},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7387387156486511},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7537537813186646},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"انتشارا","boundary":[0.2826552391052246,0.7387387156486511,0.41113489866256714,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.7567567825317383},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7582582831382751},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متذصصان","boundary":[0.2847965657711029,0.7567567825317383,0.41113489866256714,0.7717717885971069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.7387387156486511},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7387387156486511},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7717717885971069},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.2776552391052246,0.7317387156486511,0.41613489866256714,0.7787717885971069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.7897897958755493},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7912912964820862},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8063063025474548},{"x":0.26980727910995483,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.Motekhassesan.com","boundary":[0.26980727910995483,0.7897897958755493,0.49250534176826477,0.8063063025474548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.7897897958755493},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7912912964820862},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8063063025474548},{"x":0.26980727910995483,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.26480727910995483,0.7827897958755493,0.4975053417682648,0.8133063025474548],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/naRqWXjBVcGrYyCJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/NltOfZGjGCbdjKeR.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/gIEYVSexXiXCpuFc.jpg"},"info":{"width":419,"height":595,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/EZYvfbjOufNXaYOc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/SRugHSSxNmoJpwtf.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/QzRnxomJjodMihZQ.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030109266142263144,0.00009319680571198105,0.9981918620756913,0.9986976570811]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2419700175523758,"y":0.07057057321071625},{"x":0.2398286908864975,"y":0.0855855867266655},{"x":0.1927194893360138,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.1927194893360138,0.06906907260417938,0.2398286908864975,0.0855855867266655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1841541826725006,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1841541826725006,"y":0.0855855867266655},{"x":0.1456102728843689,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1456102728843689,0.06906907260417938,0.1841541826725006,0.0855855867266655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2419700175523758,"y":0.07057057321071625},{"x":0.2398286908864975,"y":0.0855855867266655},{"x":0.1456102728843689,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1406102728843689,0.06206907260417938,0.2448286908864975,0.0925855867266655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.11861861497163773},{"x":0.835117757320404,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8372591137886047,"y":0.1366366297006607},{"x":0.7901498675346375,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.11861861497163773,0.8372591137886047,0.1366366297006607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.12012012302875519},{"x":0.783725917339325,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7858672142028809,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7558886408805847,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7537473440170288,0.12012012302875519,0.7858672142028809,0.13813814520835876]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.12012012302875519},{"x":0.835117757320404,"y":0.11711711436510086},{"x":0.835117757320404,"y":0.1366366297006607},{"x":0.7558886408805847,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7487473440170288,0.11312012302875518,0.8401177573204041,0.1436366297006607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.12312312424182892},{"x":0.20128479599952698,"y":0.12162162363529205},{"x":0.20342612266540527,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1884368360042572,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.1862955093383789,0.12312312424182892,0.20342612266540527,0.13813814520835876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2826552391052246,"y":0.12012012302875519},{"x":0.2826552391052246,"y":0.1366366297006607},{"x":0.21199142932891846,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.12162162363529205,0.2826552391052246,0.1366366297006607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.12312312424182892},{"x":0.2826552391052246,"y":0.12012012302875519},{"x":0.2826552391052246,"y":0.1366366297006607},{"x":0.1884368360042572,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.11612312424182891,0.2876552391052246,0.1436366297006607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8222697973251343,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.8222697973251343,0.16366367042064667,0.835117757320404,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8179871439933777,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8179871439933777,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7880085706710815,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7880085706710815,0.16366367042064667,0.8179871439933777,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7815845608711243,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7815845608711243,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7730192542076111,0.16366367042064667,0.7815845608711243,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7687366008758545,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7044968008995056,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.7044968008995056,0.16366367042064667,0.7687366008758545,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.16366367042064667},{"x":0.700214147567749,"y":0.16366367042064667},{"x":0.700214147567749,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6573875546455383,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.6573875546455383,0.16366367042064667,0.700214147567749,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6531049013137817,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6531049013137817,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6167023777961731,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.6167023777961731,0.16366367042064667,0.6531049013137817,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6124197244644165,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6124197244644165,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5845824480056763,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5845824480056763,0.16366367042064667,0.6124197244644165,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5802997946739197,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5802997946739197,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5139186382293701,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروپیلن","boundary":[0.5139186382293701,0.16366367042064667,0.5802997946739197,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5074946284294128,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5074946284294128,"y":0.1876876950263977},{"x":0.49678799510002136,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49678799510002136,0.16366367042064667,0.5074946284294128,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.16366367042064667},{"x":0.49464666843414307,"y":0.16366367042064667},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1876876950263977},{"x":0.4368308484554291,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.4368308484554291,0.16366367042064667,0.49464666843414307,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.16366367042064667},{"x":0.4325481653213501,"y":0.16366367042064667},{"x":0.4325481653213501,"y":0.1876876950263977},{"x":0.3683083653450012,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.3683083653450012,0.16366367042064667,0.4325481653213501,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.16366367042064667},{"x":0.36402568221092224,"y":0.16366367042064667},{"x":0.36402568221092224,"y":0.1876876950263977},{"x":0.2805139124393463,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.2805139124393463,0.16366367042064667,0.36402568221092224,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.16366367042064667},{"x":0.27194860577583313,"y":0.16366367042064667},{"x":0.27194860577583313,"y":0.1876876950263977},{"x":0.20985010266304016,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.20985010266304016,0.16366367042064667,0.27194860577583313,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20128479599952698,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20128479599952698,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1884368360042572,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.1884368360042572,0.16366367042064667,0.20128479599952698,0.1876876950263977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.1876876950263977},{"x":0.1884368360042572,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.1834368360042572,0.15666367042064666,0.8401177573204041,0.1946876950263977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2132132202386856},{"x":0.835117757320404,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8072805404663086,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.8072805404663086,0.2132132202386856,0.835117757320404,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.2132132202386856},{"x":0.802997887134552,"y":0.2132132202386856},{"x":0.802997887134552,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7516059875488281,0.2132132202386856,0.802997887134552,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7451820373535156,0.2132132202386856,0.7494646906852722,0.2267267256975174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2132132202386856},{"x":0.835117757320404,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7401820373535156,0.2062132202386856,0.8401177573204041,0.23522822630405427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20770877599716187,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22822822630405426},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.1862955093383789,0.21171170473098755,0.20770877599716187,0.22822822630405426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.22822822630405426},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.21171170473098755,0.2847965657711029,0.22822822630405426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.21021020412445068},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2267267256975174},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.20471170473098754,0.2897965657711029,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"....................................................................................","boundary":[0.20985010266304016,0.2222222238779068,0.7473233342170715,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.2152222238779068,0.7523233342170715,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8179871439933777,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8179871439933777,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8094218373298645,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8094218373298645,0.25525525212287903,0.8179871439933777,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8265524506568909,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8265524506568909,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8201285004615784,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.25525525212287903,0.8265524506568909,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8329764604568481,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8329764604568481,"y":0.27627629041671753},{"x":0.824411153793335,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.824411153793335,0.25525525212287903,0.8329764604568481,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8115631937980652,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8115631937980652,"y":0.27627629041671753},{"x":0.802997887134552,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.802997887134552,0.25525525212287903,0.8115631937980652,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8008565306663513,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8008565306663513,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7173447608947754,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7173447608947754,0.25525525212287903,0.8008565306663513,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7087794542312622,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7087794542312622,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6873661875724792,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6873661875724792,0.25525525212287903,0.7087794542312622,0.27627629041671753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8329764604568481,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8329764604568481,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6873661875724792,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6823661875724792,0.24825525212287902,0.8379764604568481,0.28327629041671754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.25825825333595276},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20556744933128357,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1905781626701355,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"14","boundary":[0.1905781626701355,0.25825825333595276,0.20556744933128357,0.27177175879478455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.25525525212287903},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2702702581882477},{"x":0.20985010266304016,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.2567567527294159,0.2847965657711029,0.2702702581882477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.25825825333595276},{"x":0.2847965657711029,"y":0.25525525212287903},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2702702581882477},{"x":0.1905781626701355,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1855781626701355,0.25125825333595275,0.2897965657711029,0.2772702581882477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8179871439933777,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8094218373298645,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8094218373298645,0.3003003001213074,0.8179871439933777,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3003003001213074},{"x":0.824411153793335,"y":0.3003003001213074},{"x":0.824411153793335,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8158458471298218,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.3003003001213074,0.824411153793335,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8265524506568909,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8265524506568909,0.3003003001213074,0.835117757320404,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.3003003001213074,0.8051391839981079,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.3003003001213074},{"x":0.794432520866394,"y":0.3003003001213074},{"x":0.794432520866394,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7494646906852722,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7494646906852722,0.3003003001213074,0.794432520866394,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7430406808853149,"y":0.32282280921936035},{"x":0.6573875546455383,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردی","boundary":[0.6573875546455383,0.3003003001213074,0.7430406808853149,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3213213086128235},{"x":0.5867237448692322,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5867237448692322,0.3003003001213074,0.6445395946502686,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3213213086128235},{"x":0.5246252417564392,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.5246252417564392,0.3003003001213074,0.5802997946739197,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3213213086128235},{"x":0.479657381772995,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.479657381772995,0.3003003001213074,0.5096359848976135,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.3003003001213074},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3003003001213074},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3213213086128235},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.4325481653213501,0.3003003001213074,0.46252676844596863,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.3003003001213074},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3003003001213074},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3213213086128235},{"x":0.40471091866493225,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.40471091866493225,0.3003003001213074,0.4218415319919586,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.3003003001213074},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3003003001213074},{"x":0.3897216320037842,"y":0.3213213086128235},{"x":0.3276231288909912,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروپیلن","boundary":[0.3276231288909912,0.3003003001213074,0.3897216320037842,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.2987987995147705},{"x":0.319057822227478,"y":0.3003003001213074},{"x":0.319057822227478,"y":0.3213213086128235},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.20770877599716187,0.2987987995147705,0.319057822227478,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.2987987995147705},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2987987995147705},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.1884368360042572,0.2987987995147705,0.20556744933128357,0.3213213086128235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.2987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.32282280921936035},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1834368360042572,0.2917987995147705,0.8401177573204041,0.32982280921936036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.34384384751319885},{"x":0.802997887134552,"y":0.34384384751319885},{"x":0.802997887134552,"y":0.36636635661125183},{"x":0.794432520866394,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.794432520866394,0.34384384751319885,0.802997887134552,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8094218373298645,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8094218373298645,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8008565306663513,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8008565306663513,0.34384384751319885,0.8094218373298645,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8201285004615784,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8201285004615784,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8094218373298645,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8115631937980652,0.34384384751319885,0.8201285004615784,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8286938071250916,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.34384384751319885,0.8286938071250916,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.34384384751319885},{"x":0.835117757320404,"y":0.34384384751319885},{"x":0.835117757320404,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.34384384751319885,0.835117757320404,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7965738773345947,"y":0.34384384751319885},{"x":0.794432520866394,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7858672142028809,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7880085706710815,0.34384384751319885,0.794432520866394,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7773019075393677,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7430406808853149,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.7451820373535156,0.34384384751319885,0.7773019075393677,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7366167306900024,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7366167306900024,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7130621075630188,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7130621075630188,0.34384384751319885,0.7366167306900024,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.342342346906662},{"x":0.7066380977630615,"y":0.342342346906662},{"x":0.7066380977630615,"y":0.36636635661125183},{"x":0.680942177772522,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6830835342407227,0.342342346906662,0.7066380977630615,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.342342346906662},{"x":0.6745182275772095,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6745182275772095,"y":0.36636635661125183},{"x":0.638115644454956,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.638115644454956,0.342342346906662,0.6745182275772095,0.36636635661125183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.342342346906662},{"x":0.835117757320404,"y":0.34384384751319885},{"x":0.835117757320404,"y":0.3678678572177887},{"x":0.638115644454956,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.633115644454956,0.335342346906662,0.8401177573204041,0.3748678572177887],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6252676844596863,"y":0.36186185479164124},{"x":0.2912205457687378,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"....................................................","boundary":[0.2912205457687378,0.3558558523654938,0.6252676844596863,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6252676844596863,"y":0.36186185479164124},{"x":0.2912205457687378,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2862205457687378,0.34885585236549377,0.6302676844596863,0.36886185479164124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.34834834933280945},{"x":0.20556744933128357,"y":0.34834834933280945},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36486485600471497},{"x":0.1862955093383789,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1862955093383789,0.34834834933280945,0.20770877599716187,0.36486485600471497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3633633553981781},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.34834834933280945,0.2847965657711029,0.3633633553981781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1862955093383789,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.34134834933280944,0.2897965657711029,0.3703633553981781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7987151741981506,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7922912240028381,0.39039039611816406,0.7987151741981506,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8051391839981079,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4099099040031433},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7987151741981506,0.39039039611816406,0.8051391839981079,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8137044906616211,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4099099040031433},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8051391839981079,0.39039039611816406,0.8137044906616211,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.39039039611816406},{"x":0.824411153793335,"y":0.39039039611816406},{"x":0.824411153793335,"y":0.4099099040031433},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.39039039611816406,0.824411153793335,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4099099040031433},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.39039039611816406,0.8329764604568481,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7901498675346375,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4099099040031433},{"x":0.783725917339325,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.39039039611816406,0.7901498675346375,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7815845608711243,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4099099040031433},{"x":0.700214147567749,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.700214147567749,0.39039039611816406,0.7815845608711243,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6937901377677917,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6937901377677917,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6423982977867126,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعادی","boundary":[0.6423982977867126,0.39039039611816406,0.6937901377677917,0.4099099040031433]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6423982977867126,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6373982977867126,0.38339039611816406,0.8379764604568481,0.4169099040031433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.1884368360042572,0.3933933973312378,0.20556744933128357,0.4069069027900696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3933933973312378},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4069069027900696},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.3933933973312378,0.2847965657711029,0.4069069027900696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3933933973312378},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.3863933973312378,0.2897965657711029,0.4139069027900696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"......................................................","boundary":[0.2869378924369812,0.4009009003639221,0.6316916346549988,0.4069069027900696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2819378924369812,0.3939009003639221,0.6366916346549988,0.4139069027900696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7880085706710815,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7880085706710815,0.4354354441165924,0.7987151741981506,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8051391839981079,"y":0.45945945382118225},{"x":0.794432520866394,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.794432520866394,0.4354354441165924,0.8051391839981079,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8158458471298218,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8051391839981079,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8051391839981079,0.4354354441165924,0.8158458471298218,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8265524506568909,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8158458471298218,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.4354354441165924,0.8265524506568909,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8329764604568481,"y":0.45945945382118225},{"x":0.824411153793335,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.824411153793335,0.4354354441165924,0.8329764604568481,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7922912240028381,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7815845608711243,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.4354354441165924,0.7922912240028381,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7751606106758118,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6916488409042358,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6916488409042358,0.4354354441165924,0.7751606106758118,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6788008809089661,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6531049013137817,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6531049013137817,0.4354354441165924,0.6788008809089661,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6488222479820251,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6102783679962158,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6102783679962158,0.4354354441165924,0.6488222479820251,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6038544178009033,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5952890515327454,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5952890515327454,0.4354354441165924,0.6038544178009033,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5910063982009888,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5460385680198669,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5460385680198669,0.4354354441165924,0.5910063982009888,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5310492515563965,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5224839448928833,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5224839448928833,0.4354354441165924,0.5310492515563965,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5203425884246826,"y":0.45945945382118225},{"x":0.45396146178245544,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.45396146178245544,0.4354354441165924,0.5203425884246826,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.4354354441165924},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4354354441165924},{"x":0.44753748178482056,"y":0.45945945382118225},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4368308484554291,0.4354354441165924,0.44753748178482056,0.45945945382118225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8329764604568481,"y":0.45945945382118225},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4318308484554291,0.4284354441165924,0.8379764604568481,0.46645945382118226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.43843844532966614},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.1841541826725006,0.4369369447231293,0.20556744933128357,0.4534534513950348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.43843844532966614},{"x":0.22055675089359283,"y":0.43843844532966614},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4534534513950348},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.20985010266304016,0.43843844532966614,0.21841542422771454,0.4534534513950348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4369369447231293},{"x":0.22055675089359283,"y":0.43843844532966614},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.42993694472312927,0.22341542422771454,0.4604534513950348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4325481653213501,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4325481653213501,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3897216320037842,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".......","boundary":[0.3897216320037842,0.44744744896888733,0.4325481653213501,0.45045045018196106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4325481653213501,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4325481653213501,"y":0.45045045018196106},{"x":0.3897216320037842,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.3847216320037842,0.4404474489688873,0.4375481653213501,0.45745045018196107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5},{"x":0.794432520866394,"y":0.5}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7922912240028381,0.4819819927215576,0.8008565306663513,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5},{"x":0.802997887134552,"y":0.5}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8008565306663513,0.4819819927215576,0.8094218373298645,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.4819819927215576,0.8158458471298218,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8222697973251343,0.4819819927215576,0.8308351039886475,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.4819819927215576},{"x":0.835117757320404,"y":0.4819819927215576},{"x":0.835117757320404,"y":0.5},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8265524506568909,0.4819819927215576,0.835117757320404,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4834834933280945},{"x":0.794432520866394,"y":0.5},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858672142028809,0.4834834933280945,0.794432520866394,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"حريق","boundary":[0.7430406808853149,0.4834834933280945,0.7815845608711243,0.5015015006065369]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.4834834933280945},{"x":0.835117757320404,"y":0.4819819927215576},{"x":0.835117757320404,"y":0.5},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.7380406808853149,0.4764834933280945,0.8401177573204041,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20556744933128357,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1862955093383789,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۲۶","boundary":[0.1862955093383789,0.4819819927215576,0.20556744933128357,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.20985010266304016,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.4819819927215576,0.2847965657711029,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1862955093383789,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.4749819927215576,0.2897965657711029,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7280513644218445,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6573875546455383,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"...........","boundary":[0.6573875546455383,0.4909909963607788,0.7280513644218445,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7280513644218445,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6573875546455383,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6523875546455383,0.4839909963607788,0.7330513644218445,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7987151741981506,"y":0.545045018196106},{"x":0.7922912240028381,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7922912240028381,0.5270270109176636,0.7987151741981506,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8072805404663086,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8072805404663086,"y":0.545045018196106},{"x":0.8008565306663513,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8008565306663513,0.5270270109176636,0.8072805404663086,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8158458471298218,"y":0.545045018196106},{"x":0.8072805404663086,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.5270270109176636,0.8158458471298218,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8265524506568909,"y":0.545045018196106},{"x":0.8201285004615784,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.5270270109176636,0.8265524506568909,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.5270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.545045018196106},{"x":0.8265524506568909,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8265524506568909,0.5270270109176636,0.835117757320404,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7901498675346375,"y":0.545045018196106},{"x":0.783725917339325,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.5270270109176636,0.7901498675346375,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7794432640075684,"y":0.545045018196106},{"x":0.7473233342170715,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صدا","boundary":[0.7473233342170715,0.5255255103111267,0.7794432640075684,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5255255103111267},{"x":0.740899384021759,"y":0.545045018196106},{"x":0.680942177772522,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.680942177772522,0.5255255103111267,0.740899384021759,0.545045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5240240097045898},{"x":0.835117757320404,"y":0.5270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.5465465188026428},{"x":0.680942177772522,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.675942177772522,0.5170240097045898,0.8401177573204041,0.5535465188026428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5285285115242004},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5285285115242004},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5420420169830322},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.1841541826725006,0.5285285115242004,0.20770877599716187,0.5420420169830322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5285285115242004},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5270270109176636},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5420420169830322},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.5285285115242004,0.27194860577583313,0.5420420169830322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5285285115242004},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5270270109176636},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5420420169830322},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5215285115242004,0.27694860577583313,0.5490420169830322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"14.","boundary":[0.8051391839981079,0.5705705881118774,0.835117757320404,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7516059875488281,0.5705705881118774,0.8008565306663513,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7323340177536011,0.5705705881118774,0.7494646906852722,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7194860577583313,0.5705705881118774,0.7280513644218445,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.6423982977867126,0.5690690875053406,0.7173447608947754,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صدور","boundary":[0.5910063982009888,0.5690690875053406,0.6359742879867554,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5224839448928833,0.5690690875053406,0.5910063982009888,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5915915966033936},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053533315658569,0.5690690875053406,0.5139186382293701,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5930930972099304},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گواهینامه","boundary":[0.41541755199432373,0.5690690875053406,0.5032119750976562,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.5690690875053406},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5690690875053406},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5915915966033936},{"x":0.3897216320037842,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3897216320037842,0.5690690875053406,0.41327622532844543,0.5915915966033936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.5690690875053406},{"x":0.835117757320404,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3897216320037842,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3847216320037842,0.5620690875053406,0.8401177573204041,0.6000930972099304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5900900959968567},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18201284110546112,0.5735735893249512,0.20770877599716187,0.5900900959968567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5885885953903198},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.5735735893249512,0.2847965657711029,0.5885885953903198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5885885953903198},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5665735893249512,0.2897965657711029,0.5955885953903198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.6171171069145203},{"x":0.835117757320404,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7922912240028381,0.6171171069145203,0.8394004106521606,0.6321321129798889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.620120108127594},{"x":0.783725917339325,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7494646906852722,0.620120108127594,0.7880085706710815,0.6366366147994995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.620120108127594},{"x":0.835117757320404,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7444646906852722,0.613120108127594,0.8422591137886047,0.6391321129798889],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6171171069145203},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6156156063079834},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.1841541826725006,0.6171171069145203,0.20556744933128357,0.6336336135864258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.6156156063079834},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6156156063079834},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6336336135864258},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".........","boundary":[0.20985010266304016,0.6156156063079834,0.26980727910995483,0.6336336135864258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6171171069145203},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6156156063079834},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.6101171069145203,0.27480727910995484,0.6406336135864258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6606606841087341},{"x":0.835117757320404,"y":0.6606606841087341},{"x":0.835117757320404,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8179871439933777,0.6606606841087341,0.835117757320404,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7665953040122986,0.6606606841087341,0.8137044906616211,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.6606606841087341},{"x":0.762312650680542,"y":0.6606606841087341},{"x":0.762312650680542,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7301927208900452,0.6606606841087341,0.762312650680542,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6830835342407227,0.6606606841087341,0.7259100675582886,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6680942177772522,0.6606606841087341,0.6766595244407654,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6167023777961731,0.6606606841087341,0.6659528613090515,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5524625182151794,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5524625182151794,0.6606606841087341,0.6124197244644165,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6606606841087341},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4839400351047516,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.4839400351047516,0.6606606841087341,0.5481798648834229,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4368308484554291,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.4368308484554291,0.6606606841087341,0.4775160551071167,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6606606841087341},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6831831932067871},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.39614561200141907,0.6606606841087341,0.4304068386554718,0.6831831932067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.6606606841087341},{"x":0.835117757320404,"y":0.6606606841087341},{"x":0.835117757320404,"y":0.6831831932067871},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39114561200141906,0.6536606841087341,0.8401177573204041,0.6901831932067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.662162184715271},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6771771907806396},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.2740899324417114,0.662162184715271,0.3361884355545044,0.6771771907806396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.662162184715271},{"x":0.20556744933128357,"y":0.662162184715271},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6786786913871765},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1862955093383789,0.662162184715271,0.20556744933128357,0.6786786913871765]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.662162184715271},{"x":0.2847965657711029,"y":0.662162184715271},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6786786913871765},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.662162184715271,0.2847965657711029,0.6786786913871765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.662162184715271},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6606606841087341},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.655162184715271,0.3411884355545044,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8115631937980652,0.7057057023048401,0.8201285004615784,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.7057057023048401,0.8286938071250916,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8308351039886475,0.7057057023048401,0.8394004106521606,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7267267107963562},{"x":0.802997887134552,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.802997887134552,0.7057057023048401,0.8115631937980652,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7644539475440979,0.7057057023048401,0.7987151741981506,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.707207202911377},{"x":0.7516059875488281,"y":0.707207202911377},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7430406808853149,0.707207202911377,0.7516059875488281,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.707207202911377},{"x":0.7430406808853149,"y":0.707207202911377},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.7173447608947754,0.707207202911377,0.7430406808853149,0.7267267107963562]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7123447608947754,0.6987057023048401,0.8444004106521606,0.7337267107963562],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.707207202911377},{"x":0.20556744933128357,"y":0.707207202911377},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1862955093383789,0.707207202911377,0.20556744933128357,0.7237237095832825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7237237095832825},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.707207202911377,0.2847965657711029,0.7237237095832825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7237237095832825},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.700207202911377,0.2897965657711029,0.7307237095832825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8072805404663086,0.7522522807121277,0.8158458471298218,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7522522807121277},{"x":0.824411153793335,"y":0.7522522807121277},{"x":0.824411153793335,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.7522522807121277,0.824411153793335,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.824411153793335,0.7522522807121277,0.8329764604568481,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7965738773345947,0.7522522807121277,0.8051391839981079,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انبارش","boundary":[0.7516059875488281,0.7522522807121277,0.7987151741981506,0.7717717885971069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7466059875488281,0.7452522807121277,0.8379764604568481,0.7772702879905701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7672672867774963},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.1841541826725006,0.7522522807121277,0.20770877599716187,0.7672672867774963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7522522807121277},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7522522807121277},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7687687873840332},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"........","boundary":[0.20985010266304016,0.7522522807121277,0.25910064578056335,0.7687687873840332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7522522807121277},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7522522807121277},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7687687873840332},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7452522807121277,0.26410064578056336,0.7757687873840332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲۶۳.","boundary":[0.7987151741981506,0.7942942976951599,0.835117757320404,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.7942942976951599},{"x":0.794432520866394,"y":0.7942942976951599},{"x":0.794432520866394,"y":0.815315306186676},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7323340177536011,0.7942942976951599,0.794432520866394,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارگاهی","boundary":[0.6616702079772949,0.7942942976951599,0.7280513644218445,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7957957983016968},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7957957983016968},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6167023777961731,0.7957957983016968,0.6573875546455383,0.8168168067932129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6117023777961731,0.7872942976951599,0.8401177573204041,0.8238168067932129],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8138138055801392},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.18201284110546112,0.7972972989082336,0.20770877599716187,0.8138138055801392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7972972989082336},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7972972989082336},{"x":0.25910064578056335,"y":0.8138138055801392},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"........","boundary":[0.20985010266304016,0.7972972989082336,0.25910064578056335,0.8138138055801392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.25910064578056335,"y":0.7972972989082336},{"x":0.25910064578056335,"y":0.8123123049736023},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7902972989082336,0.26410064578056336,0.8193123049736023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".................................................","boundary":[0.20985010266304016,0.8063063025474548,0.5224839448928833,0.8123123049736023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.7993063025474548,0.5274839448928833,0.8193123049736023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.8408408164978027},{"x":0.835117757320404,"y":0.8408408164978027},{"x":0.835117757320404,"y":0.8603603839874268},{"x":0.802997887134552,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۶۶.","boundary":[0.802997887134552,0.8408408164978027,0.835117757320404,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7344753742218018,0.8408408164978027,0.7987151741981506,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6895074844360352,0.8408408164978027,0.7301927208900452,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6745182275772095,0.8408408164978027,0.6852248311042786,0.8603603839874268]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8408408164978027},{"x":0.835117757320404,"y":0.8408408164978027},{"x":0.835117757320404,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6695182275772095,0.8338408164978027,0.8401177573204041,0.8673603839874268],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8438438177108765},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8423423171043396},{"x":0.20556744933128357,"y":0.857357382774353},{"x":0.1862955093383789,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳۶","boundary":[0.1841541826725006,0.8438438177108765,0.20556744933128357,0.857357382774353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.8423423171043396},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8408408164978027},{"x":0.278372585773468,"y":0.8558558821678162},{"x":0.20985010266304016,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.8423423171043396,0.278372585773468,0.8558558821678162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8423423171043396},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8408408164978027},{"x":0.278372585773468,"y":0.8558558821678162},{"x":0.1862955093383789,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.8353423171043396,0.283372585773468,0.8628558821678162],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/AZRwdiQQhidaNMiz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/sHMHExIEsDEmwUbw.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/TLSOgaLKAdbLlDpb.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00037904248630719726,0.00009319680571198105,0.9981505944744168,0.9987585288168075]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8094218373298645,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8094218373298645,0.06906907260417938,0.8586723804473877,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8008565306663513,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8008565306663513,"y":0.08408408612012863},{"x":0.7644539475440979,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7644539475440979,0.06906907260417938,0.8008565306663513,0.08408408612012863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.08408408612012863},{"x":0.7644539475440979,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7594539475440979,0.06206907260417938,0.8636723804473877,0.09108408612012864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8051391839981079,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7987151741981506,0.12162162363529205,0.8051391839981079,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8158458471298218,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8158458471298218,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8072805404663086,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8072805404663086,0.12162162363529205,0.8158458471298218,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8201285004615784,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8201285004615784,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8137044906616211,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8137044906616211,0.12162162363529205,0.8201285004615784,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8308351039886475,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8222697973251343,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8222697973251343,0.12162162363529205,0.8308351039886475,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.12162162363529205},{"x":0.835117757320404,"y":0.12162162363529205},{"x":0.835117757320404,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8265524506568909,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.12162162363529205,0.835117757320404,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.12162162363529205},{"x":0.794432520866394,"y":0.12162162363529205},{"x":0.794432520866394,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7858672142028809,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858672142028809,0.12162162363529205,0.794432520866394,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.12162162363529205},{"x":0.783725917339325,"y":0.12162162363529205},{"x":0.783725917339325,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.7580299973487854,0.12162162363529205,0.783725917339325,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.12162162363529205},{"x":0.7430406808853149,"y":0.12162162363529205},{"x":0.7430406808853149,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7109207510948181,0.12162162363529205,0.7430406808853149,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.12162162363529205},{"x":0.7109207510948181,"y":0.12162162363529205},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7023554444313049,0.12162162363529205,0.7109207510948181,0.1411411464214325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.12162162363529205},{"x":0.835117757320404,"y":0.12162162363529205},{"x":0.835117757320404,"y":0.14264264702796936},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.6973554444313049,0.11462162363529205,0.8401177573204041,0.14964264702796937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12162162363529205},{"x":0.20556744933128357,"y":0.12162162363529205},{"x":0.20556744933128357,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۳۶","boundary":[0.1841541826725006,0.12162162363529205,0.20556744933128357,0.13813814520835876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.13813814520835876},{"x":0.20985010266304016,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.12162162363529205,0.2847965657711029,0.13813814520835876]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.11462162363529205,0.2897965657711029,0.14513814520835877],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8394004106521606,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1876876950263977},{"x":0.783725917339325,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲۶۶۲.","boundary":[0.783725917339325,0.16366367042064667,0.8394004106521606,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7794432640075684,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7794432640075684,"y":0.1876876950263977},{"x":0.721627414226532,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کونیک","boundary":[0.721627414226532,0.16366367042064667,0.7794432640075684,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7173447608947754,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7173447608947754,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6723768711090088,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6723768711090088,0.16366367042064667,0.7173447608947754,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6702355742454529,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6702355742454529,"y":0.1876876950263977},{"x":0.659528911113739,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.659528911113739,0.16366367042064667,0.6702355742454529,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6573875546455383,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6573875546455383,"y":0.1876876950263977},{"x":0.638115644454956,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پخ","boundary":[0.638115644454956,0.16366367042064667,0.6573875546455383,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6295503377914429,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5888651013374329,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5888651013374329,0.16366367042064667,0.6295503377914429,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5867237448692322,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5867237448692322,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5760171413421631,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5760171413421631,0.16516517102718353,0.5867237448692322,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5717344880104065,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5717344880104065,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5289078950881958,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.5289078950881958,0.16516517102718353,0.5717344880104065,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5246252417564392,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5246252417564392,"y":0.18918919563293457},{"x":0.4860813617706299,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.4860813617706299,0.16516517102718353,0.5246252417564392,0.18918919563293457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.16366367042064667},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1876876950263977},{"x":0.4860813617706299,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4810813617706299,0.15666367042064666,0.8444004106521606,0.1946876950263977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20556744933128357,"y":0.18168167769908905},{"x":0.1841541826725006,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۳۵","boundary":[0.1841541826725006,0.16816817224025726,0.20556744933128357,0.18168167769908905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.16816817224025726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.1666666716337204},{"x":0.27194860577583313,"y":0.18168167769908905},{"x":0.20985010266304016,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.16816817224025726,0.27194860577583313,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.16816817224025726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.1666666716337204},{"x":0.27194860577583313,"y":0.18168167769908905},{"x":0.1841541826725006,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.16116817224025726,0.27694860577583313,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4839400351047516,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4839400351047516,"y":0.18168167769908905},{"x":0.20985010266304016,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"...........................................","boundary":[0.20985010266304016,0.17717717587947845,0.4839400351047516,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4839400351047516,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4839400351047516,"y":0.18168167769908905},{"x":0.20985010266304016,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.17017717587947845,0.4889400351047516,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.21021020412445068},{"x":0.835117757320404,"y":0.20870870351791382},{"x":0.835117757320404,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۲,4,۳","boundary":[0.7922912240028381,0.21021020412445068,0.835117757320404,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7880085706710815,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7880085706710815,"y":0.22972972691059113},{"x":0.783725917339325,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.21021020412445068,0.7880085706710815,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7773019075393677,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7773019075393677,"y":0.231231227517128},{"x":0.7344753742218018,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.7344753742218018,0.21171170473098755,0.7773019075393677,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7280513644218445,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7301927208900452,"y":0.231231227517128},{"x":0.721627414226532,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.721627414226532,0.21171170473098755,0.7301927208900452,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7109207510948181,"y":0.21171170473098755},{"x":0.7109207510948181,"y":0.231231227517128},{"x":0.6638115644454956,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جازدن","boundary":[0.6616702079772949,0.21171170473098755,0.7109207510948181,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.2132132202386856},{"x":0.659528911113739,"y":0.21171170473098755},{"x":0.659528911113739,"y":0.23273272812366486},{"x":0.6445395946502686,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6445395946502686,0.2132132202386856,0.659528911113739,0.23273272812366486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.21171170473098755},{"x":0.835117757320404,"y":0.20870870351791382},{"x":0.835117757320404,"y":0.22972972691059113},{"x":0.6445395946502686,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6395395946502686,0.20471170473098754,0.8401177573204041,0.23672972691059113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6059957146644592,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6059957146644592,"y":0.22972972691059113},{"x":0.5695931315422058,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"......","boundary":[0.5695931315422058,0.21621622145175934,0.6059957146644592,0.22972972691059113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6059957146644592,"y":0.21621622145175934},{"x":0.6059957146644592,"y":0.22972972691059113},{"x":0.5695931315422058,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5645931315422058,0.20921622145175933,0.6109957146644592,0.23672972691059113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.22822822630405426},{"x":0.18201284110546112,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.18201284110546112,0.21171170473098755,0.20556744933128357,0.22822822630405426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.22822822630405426},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.21171170473098755,0.2847965657711029,0.22822822630405426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2847965657711029,"y":0.21021020412445068},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2267267256975174},{"x":0.18201284110546112,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.20471170473098754,0.2897965657711029,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"..................................................","boundary":[0.20985010266304016,0.2222222238779068,0.5289078950881958,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.2152222238779068,0.5339078950881958,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.25375375151634216},{"x":0.802997887134552,"y":0.25375375151634216},{"x":0.802997887134552,"y":0.27627629041671753},{"x":0.794432520866394,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.794432520866394,0.25375375151634216,0.802997887134552,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8137044906616211,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8137044906616211,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8051391839981079,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8051391839981079,0.25375375151634216,0.8137044906616211,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8394004106521606,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8394004106521606,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8072805404663086,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"44","boundary":[0.8072805404663086,0.25375375151634216,0.8394004106521606,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.25375375151634216},{"x":0.794432520866394,"y":0.27627629041671753},{"x":0.783725917339325,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.25375375151634216,0.794432520866394,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7794432640075684,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7794432640075684,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7430406808853149,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.7430406808853149,0.25375375151634216,0.7794432640075684,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7387580275535583,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7387580275535583,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109207510948181,0.25375375151634216,0.7387580275535583,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7023554444313049,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6852248311042786,0.25375375151634216,0.7023554444313049,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6723768711090088,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6338329911231995,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6338329911231995,0.25375375151634216,0.6723768711090088,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6295503377914429,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6231263279914856,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6231263279914856,0.25375375151634216,0.6295503377914429,0.2747747600078583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8394004106521606,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8394004106521606,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6231263279914856,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6181263279914856,0.24675375151634216,0.8444004106521606,0.28327629041671754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6231263279914856,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"...............","boundary":[0.5310492515563965,0.2597597539424896,0.6231263279914856,0.27627629041671753]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2612612545490265},{"x":0.6231263279914856,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5260492515563965,0.2527597539424896,0.6281263279914856,0.28327629041671754],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.25825825333595276},{"x":0.20556744933128357,"y":0.25825825333595276},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2732732594013214},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۳۹","boundary":[0.18201284110546112,0.25825825333595276,0.20770877599716187,0.2732732594013214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.25825825333595276},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.25825825333595276,0.2847965657711029,0.27177175879478455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.25825825333595276},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.25125825333595275,0.2897965657711029,0.27877175879478455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.2987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.2987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.3198198080062866},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3198198080062866}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۶۶,۵","boundary":[0.7901498675346375,0.2987987995147705,0.835117757320404,0.3198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3198198080062866},{"x":0.783725917339325,"y":0.3198198080062866}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.3003003001213074,0.7880085706710815,0.3198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3198198080062866},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.7366167306900024,0.3003003001213074,0.7794432640075684,0.3198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7344753742218018,"y":0.3213213086128235},{"x":0.680942177772522,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.680942177772522,0.3003003001213074,0.7344753742218018,0.3213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3213213086128235},{"x":0.6680942177772522,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6680942177772522,0.3003003001213074,0.6745182275772095,0.3213213086128235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.2987987995147705},{"x":0.835117757320404,"y":0.3198198080062866},{"x":0.6680942177772522,"y":0.3213213086128235}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6630942177772522,0.29330030012130737,0.8401177573204041,0.3268198080062866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20770877599716187,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1841541826725006,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۳۹","boundary":[0.1841541826725006,0.3033033013343811,0.20770877599716187,0.31831830739974976]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.31831830739974976},{"x":0.20985010266304016,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.3033033013343811,0.2847965657711029,0.31831830739974976]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1841541826725006,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2963033013343811,0.2897965657711029,0.32531830739974976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8179871439933777,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8094218373298645,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8094218373298645,0.3468468487262726,0.8179871439933777,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8265524506568909,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8179871439933777,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.3468468487262726,0.8265524506568909,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3453453481197357},{"x":0.835117757320404,"y":0.3453453481197357},{"x":0.835117757320404,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8265524506568909,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8265524506568909,0.3453453481197357,0.835117757320404,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8094218373298645,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8008565306663513,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8008565306663513,0.3468468487262726,0.8094218373298645,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.3468468487262726},{"x":0.794432520866394,"y":0.3453453481197357},{"x":0.794432520866394,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7387580275535583,0.3468468487262726,0.794432520866394,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7344753742218018,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7344753742218018,"y":0.36636635661125183},{"x":0.680942177772522,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.680942177772522,0.3468468487262726,0.7344753742218018,0.36636635661125183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6638115644454956,0.3468468487262726,0.6702355742454529,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6295503377914429,0.3468468487262726,0.6638115644454956,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3468468487262726},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6167023777961731,0.3468468487262726,0.6252676844596863,0.3678678572177887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.3468468487262726},{"x":0.835117757320404,"y":0.3453453481197357},{"x":0.835117757320404,"y":0.36636635661125183},{"x":0.6167023777961731,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6117023777961731,0.3398468487262726,0.8401177573204041,0.37336635661125184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.34834834933280945},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3468468487262726},{"x":0.20556744933128357,"y":0.36186185479164124},{"x":0.18201284110546112,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.18201284110546112,0.34834834933280945,0.20556744933128357,0.36186185479164124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2847965657711029,"y":0.36036035418510437},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.3468468487262726,0.2847965657711029,0.36036035418510437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2847965657711029,"y":0.36036035418510437},{"x":0.18201284110546112,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.34134834933280944,0.2897965657711029,0.3673603541851044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5438972115516663,"y":0.3498498499393463},{"x":0.5438972115516663,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5139186382293701,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".....","boundary":[0.5117772817611694,0.3513513505458832,0.5438972115516663,0.36486485600471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5438972115516663,"y":0.3498498499393463},{"x":0.5438972115516663,"y":0.36486485600471497},{"x":0.5139186382293701,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5067772817611694,0.3443513505458832,0.5488972115516663,0.37186485600471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6124197244644165,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6124197244644165,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...............................................................","boundary":[0.20985010266304016,0.3558558523654938,0.6124197244644165,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6124197244644165,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6124197244644165,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.34885585236549377,0.6174197244644165,0.36886185479164124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3933933973312378},{"x":0.835117757320404,"y":0.3918918967247009},{"x":0.835117757320404,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7987151741981506,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۶۹.","boundary":[0.7987151741981506,0.3933933973312378,0.835117757320404,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.39489489793777466},{"x":0.794432520866394,"y":0.3933933973312378},{"x":0.794432520866394,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.7516059875488281,0.39489489793777466,0.794432520866394,0.40840840339660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.39489489793777466},{"x":0.835117757320404,"y":0.3918918967247009},{"x":0.835117757320404,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.7466059875488281,0.38789489793777465,0.8401177573204041,0.4139069027900696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3918918967247009},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3918918967247009},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.1841541826725006,0.3918918967247009,0.20556744933128357,0.4069069027900696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.3918918967247009,0.2869378924369812,0.4069069027900696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.3848918967247009,0.2919378924369812,0.4139069027900696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"........................................................","boundary":[0.2869378924369812,0.4009009003639221,0.6445395946502686,0.4069069027900696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2819378924369812,0.3939009003639221,0.6495395946502686,0.4139069027900696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.4354354441165924},{"x":0.835117757320404,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.794432520866394,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7922912240028381,0.4354354441165924,0.8372591137886047,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.439939945936203},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7880085706710815,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.740899384021759,0.439939945936203,0.7880085706710815,0.45495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.439939945936203},{"x":0.740899384021759,"y":0.439939945936203},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7387580275535583,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7366167306900024,0.439939945936203,0.7430406808853149,0.4579579532146454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.439939945936203},{"x":0.835117757320404,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7387580275535583,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7316167306900024,0.432939945936203,0.8422591137886047,0.45895195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.4369369447231293},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4369369447231293},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1905781626701355,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"{","boundary":[0.1884368360042572,0.4369369447231293,0.19914346933364868,0.4534534513950348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4534534513950348},{"x":0.20128479599952698,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":")","boundary":[0.19914346933364868,0.4369369447231293,0.20770877599716187,0.4534534513950348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4519519507884979},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.4369369447231293,0.2847965657711029,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4519519507884979},{"x":0.1905781626701355,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.42993694472312927,0.2897965657711029,0.45895195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.48048049211502075},{"x":0.835117757320404,"y":0.48048049211502075},{"x":0.835117757320404,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.8137044906616211,0.48048049211502075,0.835117757320404,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8094218373298645,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7601712942123413,0.48048049211502075,0.8094218373298645,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7558886408805847,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.7152034044265747,0.48048049211502075,0.7558886408805847,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7109207510948181,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6916488409042358,0.48048049211502075,0.7109207510948181,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6895074844360352,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6295503377914429,0.48048049211502075,0.6895074844360352,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6252676844596863,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5030030012130737},{"x":0.556745171546936,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.556745171546936,0.48048049211502075,0.6252676844596863,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5524625182151794,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5524625182151794,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5096359848976135,0.48048049211502075,0.5524625182151794,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5053533315658569,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.4710920751094818,0.48048049211502075,0.5053533315658569,0.5030030012130737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.48048049211502075},{"x":0.835117757320404,"y":0.48048049211502075},{"x":0.835117757320404,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4660920751094818,0.47348049211502075,0.8401177573204041,0.5100030012130737],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20556744933128357,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1862955093383789,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۶۲","boundary":[0.1862955093383789,0.4819819927215576,0.20556744933128357,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.20985010266304016,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.4819819927215576,0.2847965657711029,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1862955093383789,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.4749819927215576,0.2897965657711029,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.5240240097045898,0.8179871439933777,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.5240240097045898,0.8286938071250916,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5240240097045898},{"x":0.835117757320404,"y":0.5240240097045898},{"x":0.835117757320404,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.5240240097045898,0.835117757320404,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7965738773345947,0.5240240097045898,0.8051391839981079,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.7580299973487854,0.5240240097045898,0.7965738773345947,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7152034044265747,0.5240240097045898,0.7494646906852722,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5465465188026428},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6937901377677917,0.5240240097045898,0.7023554444313049,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5240240097045898},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5240240097045898},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5480480194091797},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساپورتینگ","boundary":[0.6081370711326599,0.5240240097045898,0.6895074844360352,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.5240240097045898},{"x":0.597430408000946,"y":0.5240240097045898},{"x":0.597430408000946,"y":0.5465465188026428},{"x":0.5717344880104065,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5717344880104065,0.5240240097045898,0.597430408000946,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5465465188026428},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5396145582199097,0.5240240097045898,0.5760171413421631,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5465465188026428},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5096359848976135,0.5240240097045898,0.5331905484199524,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5240240097045898},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5465465188026428},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.4668094217777252,0.5240240097045898,0.5010706782341003,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.522522509098053},{"x":0.45396146178245544,"y":0.522522509098053},{"x":0.45396146178245544,"y":0.5465465188026428},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.40042826533317566,0.522522509098053,0.45396146178245544,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.522522509098053},{"x":0.3875803053379059,"y":0.522522509098053},{"x":0.3875803053379059,"y":0.5465465188026428},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3790149986743927,0.522522509098053,0.3875803053379059,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.522522509098053},{"x":0.3790149986743927,"y":0.522522509098053},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5465465188026428},{"x":0.35760170221328735,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.35760170221328735,0.522522509098053,0.3790149986743927,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.522522509098053},{"x":0.3447537422180176,"y":0.522522509098053},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5465465188026428},{"x":0.31263384222984314,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.31263384222984314,0.522522509098053,0.3447537422180176,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.522522509098053},{"x":0.30835118889808655,"y":0.522522509098053},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5465465188026428},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30192720890045166,0.522522509098053,0.30835118889808655,0.5465465188026428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.5255255103111267},{"x":0.835117757320404,"y":0.5480480194091797},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.29692720890045166,0.515522509098053,0.8401177573204041,0.5550480194091797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.5270270109176636},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5270270109176636},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5435435175895691},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۶۲","boundary":[0.1862955093383789,0.5270270109176636,0.20770877599716187,0.5435435175895691]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5285285115242004},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5435435175895691},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.5270270109176636,0.2847965657711029,0.5435435175895691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5285285115242004},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5435435175895691},{"x":0.1862955093383789,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.5200270109176636,0.2897965657711029,0.5505435175895691],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.5720720887184143,0.8158458471298218,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.5720720887184143,0.8265524506568909,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.5720720887184143,0.835117757320404,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.5720720887184143,0.8008565306663513,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.7494646906852722,0.5720720887184143,0.7922912240028381,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.7044968008995056,0.5720720887184143,0.7473233342170715,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.6488222479820251,0.5720720887184143,0.6895074844360352,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5720720887184143},{"x":0.640256941318512,"y":0.5720720887184143},{"x":0.640256941318512,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6295503377914429,0.5720720887184143,0.640256941318512,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5845824480056763,0.5720720887184143,0.6209850311279297,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5631691813468933,0.5720720887184143,0.5802997946739197,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.5720720887184143},{"x":0.556745171546936,"y":0.5720720887184143},{"x":0.556745171546936,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.5053533315658569,0.5720720887184143,0.556745171546936,0.5930930972099304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5010706782341003,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4689507484436035,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.4689507484436035,0.5720720887184143,0.5010706782341003,0.5930930972099304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4689507484436035,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4639507484436035,0.5650720887184143,0.8401177573204041,0.6000930972099304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.5735735893249512},{"x":0.19700214266777039,"y":0.5735735893249512},{"x":0.19700214266777039,"y":0.5900900959968567},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"{","boundary":[0.1884368360042572,0.5735735893249512,0.19700214266777039,0.5900900959968567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5900900959968567},{"x":0.19914346933364868,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"{","boundary":[0.19914346933364868,0.5735735893249512,0.20556744933128357,0.5900900959968567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5735735893249512},{"x":0.278372585773468,"y":0.5720720887184143},{"x":0.278372585773468,"y":0.587087094783783},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.5735735893249512,0.278372585773468,0.587087094783783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.5735735893249512},{"x":0.278372585773468,"y":0.5720720887184143},{"x":0.278372585773468,"y":0.587087094783783},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.5665735893249512,0.283372585773468,0.594087094783783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7901498675346375,0.6156156063079834,0.7987151741981506,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6351351141929626},{"x":0.802997887134552,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.802997887134552,0.6156156063079834,0.8115631937980652,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8115631937980652,0.6156156063079834,0.8201285004615784,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6351351141929626},{"x":0.824411153793335,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8222697973251343,0.6156156063079834,0.8308351039886475,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8286938071250916,0.6156156063079834,0.8372591137886047,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7794432640075684,0.6171171069145203,0.7880085706710815,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاسی","boundary":[0.7323340177536011,0.6171171069145203,0.7730192542076111,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.6873661875724792,0.6171171069145203,0.7237687110900879,0.6366366147994995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6171171069145203},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6823661875724792,0.6101171069145203,0.8422591137886047,0.6421351141929627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.6171171069145203},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6171171069145203},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"{","boundary":[0.1884368360042572,0.6171171069145203,0.1948608160018921,0.6336336135864258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2847965657711029,"y":0.630630612373352},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.6171171069145203,0.2847965657711029,0.630630612373352]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2847965657711029,"y":0.630630612373352},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.6101171069145203,0.2897965657711029,0.6376306123733521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7880085706710815,0.6576576828956604,0.7965738773345947,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7987151741981506,0.6576576828956604,0.8072805404663086,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8094218373298645,0.6576576828956604,0.8179871439933777,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.6576576828956604,0.8265524506568909,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.6576576828956604,0.8372591137886047,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7773019075393677,0.6576576828956604,0.7858672142028809,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7130621075630188,0.6576576828956604,0.7730192542076111,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6959314942359924,0.6576576828956604,0.7087794542312622,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6338329911231995,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساپورت","boundary":[0.6338329911231995,0.6576576828956604,0.6916488409042358,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6831831932067871},{"x":0.599571704864502,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.599571704864502,0.6576576828956604,0.6252676844596863,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأسیساتی","boundary":[0.5139186382293701,0.6576576828956604,0.5888651013374329,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.6576576828956604},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6576576828956604},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6831831932067871},{"x":0.39400428533554077,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.39400428533554077,0.6576576828956604,0.40256959199905396,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6576576828956604},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6831831932067871},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40899357199668884,0.6576576828956604,0.4197002053260803,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.6576576828956604},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6576576828956604},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4239828586578369,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"channels","boundary":[0.4239828586578369,0.6576576828956604,0.49464666843414307,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.6576576828956604},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6576576828956604},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3854389786720276,0.6576576828956604,0.39614561200141907,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.6576576828956604},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6576576828956604},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3790149986743927,0.6576576828956604,0.3854389786720276,0.6831831932067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3740149986743927,0.6506576828956604,0.8422591137886047,0.6901831932067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6636636853218079},{"x":0.20556744933128357,"y":0.662162184715271},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"20","boundary":[0.1862955093383789,0.6636636853218079,0.20556744933128357,0.6771771907806396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.662162184715271},{"x":0.2805139124393463,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6771771907806396},{"x":0.21199142932891846,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":".............","boundary":[0.20985010266304016,0.662162184715271,0.2826552391052246,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6636636853218079},{"x":0.2805139124393463,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.6566636853218079,0.2876552391052246,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.707207202911377},{"x":0.7965738773345947,"y":0.707207202911377},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7880085706710815,0.707207202911377,0.7965738773345947,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.707207202911377},{"x":0.8072805404663086,"y":0.707207202911377},{"x":0.8072805404663086,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7987151741981506,0.707207202911377,0.8072805404663086,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.707207202911377},{"x":0.8158458471298218,"y":0.707207202911377},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8094218373298645,0.707207202911377,0.8158458471298218,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.707207202911377},{"x":0.8265524506568909,"y":0.707207202911377},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.707207202911377,0.8265524506568909,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.707207202911377},{"x":0.8329764604568481,"y":0.707207202911377},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7282282114028931},{"x":0.824411153793335,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.824411153793335,0.707207202911377,0.8329764604568481,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.707207202911377},{"x":0.783725917339325,"y":0.707207202911377},{"x":0.783725917339325,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7751606106758118,0.707207202911377,0.783725917339325,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.707207202911377},{"x":0.7751606106758118,"y":0.707207202911377},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.7301927208900452,0.707207202911377,0.7751606106758118,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.707207202911377},{"x":0.7259100675582886,"y":0.707207202911377},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6638115644454956,0.707207202911377,0.7259100675582886,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.707207202911377},{"x":0.6552462577819824,"y":0.707207202911377},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6145610213279724,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.6145610213279724,0.707207202911377,0.6552462577819824,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.707207202911377},{"x":0.6059957146644592,"y":0.707207202911377},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5952890515327454,0.707207202911377,0.6059957146644592,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.707207202911377},{"x":0.5888651013374329,"y":0.707207202911377},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7282282114028931},{"x":0.578158438205719,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578158438205719,0.707207202911377,0.5888651013374329,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.707207202911377},{"x":0.5674518346786499,"y":0.707207202911377},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5353319048881531,0.707207202911377,0.5674518346786499,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.707207202911377},{"x":0.5289078950881958,"y":0.707207202911377},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5182012915611267,0.707207202911377,0.5289078950881958,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.707207202911377},{"x":0.5139186382293701,"y":0.707207202911377},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7282282114028931},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سقف","boundary":[0.4839400351047516,0.707207202911377,0.5139186382293701,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.707207202911377},{"x":0.4668094217777252,"y":0.707207202911377},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7282282114028931},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.41113489866256714,0.707207202911377,0.4668094217777252,0.7282282114028931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.707207202911377},{"x":0.8329764604568481,"y":0.707207202911377},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7282282114028931},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40613489866256713,0.700207202911377,0.8379764604568481,0.7352282114028931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"30","boundary":[0.1862955093383789,0.7087087035179138,0.20556744933128357,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7222222089767456},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.707207202911377,0.2847965657711029,0.7222222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.707207202911377},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.700207202911377,0.2897965657711029,0.7292222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8051391839981079,0.7492492198944092,0.8137044906616211,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.7492492198944092,0.8265524506568909,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.7492492198944092},{"x":0.835117757320404,"y":0.7492492198944092},{"x":0.835117757320404,"y":0.7732732892036438},{"x":0.824411153793335,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.824411153793335,0.7492492198944092,0.835117757320404,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7492492198944092},{"x":0.802997887134552,"y":0.7492492198944092},{"x":0.802997887134552,"y":0.7732732892036438},{"x":0.794432520866394,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.7492492198944092,0.802997887134552,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.7537473440170288,0.7492492198944092,0.7901498675346375,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7130621075630188,0.7492492198944092,0.7430406808853149,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6895074844360352,0.7492492198944092,0.6980727910995483,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساپورتینگ","boundary":[0.6038544178009033,0.7492492198944092,0.6852248311042786,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5695931315422058,0.7492492198944092,0.5867237448692322,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5695931315422058,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5396145582199097,0.7492492198944092,0.5695931315422058,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5096359848976135,0.7477477192878723,0.5310492515563965,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.7477477192878723},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7477477192878723},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7717717885971069},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.45824411511421204,0.7477477192878723,0.49464666843414307,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7477477192878723},{"x":0.45182013511657715,"y":0.7477477192878723},{"x":0.45182013511657715,"y":0.7717717885971069},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.39400428533554077,0.7477477192878723,0.45182013511657715,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7717717885971069},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3747323453426361,0.7477477192878723,0.3832976520061493,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7717717885971069},{"x":0.35331904888153076,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.35331904888153076,0.7477477192878723,0.3768736720085144,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7477477192878723},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7717717885971069},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.30835118889808655,0.7477477192878723,0.3447537422180176,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7477477192878723},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7477477192878723},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"..................","boundary":[0.20985010266304016,0.7477477192878723,0.30406853556632996,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7477477192878723},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7477477192878723},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7717717885971069},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"48","boundary":[0.1841541826725006,0.7477477192878723,0.20770877599716187,0.7717717885971069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7477477192878723},{"x":0.835117757320404,"y":0.7492492198944092},{"x":0.835117757320404,"y":0.7732732892036438},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.1791541826725006,0.7407477192878723,0.8401177573204041,0.7802732892036438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7901498675346375,0.7942942976951599,0.7987151741981506,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8137044906616211,"y":0.8183183073997498},{"x":0.802997887134552,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.802997887134552,0.7942942976951599,0.8137044906616211,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.7942942976951599,0.8201285004615784,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.7942942976951599,0.8286938071250916,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.7942942976951599},{"x":0.835117757320404,"y":0.8183183073997498},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.7942942976951599,0.835117757320404,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7773019075393677,0.7942942976951599,0.7858672142028809,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7259100675582886,0.7942942976951599,0.7730192542076111,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6895074844360352,0.7942942976951599,0.7173447608947754,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.6316916346549988,0.7942942976951599,0.6723768711090088,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8183183073997498},{"x":0.5888651013374329,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5888651013374329,0.7942942976951599,0.6209850311279297,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.7942942976951599},{"x":0.578158438205719,"y":0.7942942976951599},{"x":0.578158438205719,"y":0.8183183073997498},{"x":0.5695931315422058,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5695931315422058,0.7942942976951599,0.578158438205719,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.7942942976951599},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7942942976951599},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8183183073997498},{"x":0.4860813617706299,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساپورتینگ","boundary":[0.4860813617706299,0.7942942976951599,0.5653104782104492,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.7942942976951599},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7942942976951599},{"x":0.4689507484436035,"y":0.8183183073997498},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.44111350178718567,0.7942942976951599,0.4689507484436035,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7942942976951599},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7942942976951599},{"x":0.4346895217895508,"y":0.8183183073997498},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40471091866493225,0.7942942976951599,0.4346895217895508,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.7942942976951599},{"x":0.3918629586696625,"y":0.7942942976951599},{"x":0.3918629586696625,"y":0.8183183073997498},{"x":0.3383297622203827,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.3383297622203827,0.7942942976951599,0.3918629586696625,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7942942976951599},{"x":0.3254818022251129,"y":0.7942942976951599},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8183183073997498},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".......................","boundary":[0.20985010266304016,0.7942942976951599,0.3254818022251129,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7942942976951599},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7942942976951599},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8183183073997498},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"49","boundary":[0.1841541826725006,0.7942942976951599,0.20985010266304016,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.792792797088623},{"x":0.8094218373298645,"y":0.792792797088623},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8198198080062866},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7987151741981506,0.792792797088623,0.8094218373298645,0.8198198080062866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.792792797088623},{"x":0.835117757320404,"y":0.792792797088623},{"x":0.835117757320404,"y":0.8198198080062866},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.1791541826725006,0.785792797088623,0.8401177573204041,0.8268198080062866],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/PAmnGxlQTztCosyz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/CWCycbrPrADqoOAO.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/FISGZUUCbwMWjVLA.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030109266142263144,0.00009319680571198105,0.9981964472938145,0.9987607833222226]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2398286908864975,"y":0.07057057321071625},{"x":0.2398286908864975,"y":0.08708708733320236},{"x":0.1927194893360138,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.1927194893360138,0.06906907260417938,0.2398286908864975,0.08708708733320236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1862955093383789,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1841541826725006,"y":0.0855855867266655},{"x":0.1456102728843689,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1456102728843689,0.06906907260417938,0.1841541826725006,0.0855855867266655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2398286908864975,"y":0.07057057321071625},{"x":0.2398286908864975,"y":0.08708708733320236},{"x":0.1456102728843689,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1406102728843689,0.06206907260417938,0.2448286908864975,0.09408708733320237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8158458471298218,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8158458471298218,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8072805404663086,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8094218373298645,0.12012012302875519,0.8158458471298218,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8286938071250916,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8286938071250916,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8201285004615784,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.12012012302875519,0.8286938071250916,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.12012012302875519},{"x":0.835117757320404,"y":0.12012012302875519},{"x":0.835117757320404,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8265524506568909,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8265524506568909,0.12012012302875519,0.835117757320404,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.12012012302875519},{"x":0.802997887134552,"y":0.12012012302875519},{"x":0.802997887134552,"y":0.1411411464214325},{"x":0.794432520866394,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.12012012302875519,0.802997887134552,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.12012012302875519},{"x":0.794432520866394,"y":0.12012012302875519},{"x":0.794432520866394,"y":0.1411411464214325},{"x":0.762312650680542,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.7644539475440979,0.12012012302875519,0.794432520866394,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7601712942123413,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7601712942123413,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7430406808853149,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7430406808853149,0.12012012302875519,0.7601712942123413,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7387580275535583,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7387580275535583,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7130621075630188,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7152034044265747,0.11861861497163773,0.7387580275535583,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.11861861497163773},{"x":0.6959314942359924,"y":0.11861861497163773},{"x":0.6959314942359924,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.6852248311042786,0.11861861497163773,0.6959314942359924,0.1411411464214325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.11861861497163773},{"x":0.835117757320404,"y":0.12012012302875519},{"x":0.835117757320404,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6802248311042786,0.11161861497163772,0.8401177573204041,0.1481411464214325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6638115644454956,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6638115644454956,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6038544178009033,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".........","boundary":[0.6038544178009033,0.1321321278810501,0.6638115644454956,0.13513512909412384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.1321321278810501},{"x":0.6638115644454956,"y":0.13063062727451324},{"x":0.6638115644454956,"y":0.13513512909412384},{"x":0.6038544178009033,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5988544178009033,0.1251321278810501,0.6688115644454956,0.14213512909412385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8372591137886047,"y":0.18468467891216278},{"x":0.794432520866394,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7922912240028381,0.16366367042064667,0.8372591137886047,0.18468467891216278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7815845608711243,"y":0.16366367042064667},{"x":0.783725917339325,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7323340177536011,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7301927208900452,0.1666666716337204,0.783725917339325,0.18618617951869965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.1666666716337204},{"x":0.835117757320404,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8372591137886047,"y":0.18468467891216278},{"x":0.7323340177536011,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7251927208900452,0.1596666716337204,0.8422591137886047,0.1916846789121628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.1666666716337204},{"x":0.20556744933128357,"y":0.1666666716337204},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18318317830562592},{"x":0.1884368360042572,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"01","boundary":[0.1862955093383789,0.1666666716337204,0.20770877599716187,0.18318317830562592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2826552391052246,"y":0.16516517102718353},{"x":0.2847965657711029,"y":0.18168167769908905},{"x":0.21199142932891846,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.1666666716337204,0.2847965657711029,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2826552391052246,"y":0.16516517102718353},{"x":0.2847965657711029,"y":0.18168167769908905},{"x":0.1884368360042572,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.1596666716337204,0.2897965657711029,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7237687110900879,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7237687110900879,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6423982977867126,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"...........","boundary":[0.6423982977867126,0.17717717587947845,0.7237687110900879,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7237687110900879,"y":0.17717717587947845},{"x":0.7237687110900879,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6423982977867126,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6373982977867126,0.17017717587947845,0.7287687110900879,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.21021020412445068},{"x":0.835117757320404,"y":0.21021020412445068},{"x":0.835117757320404,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8201285004615784,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٤.","boundary":[0.8201285004615784,0.21021020412445068,0.835117757320404,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8158458471298218,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8158458471298218,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7794432640075684,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7794432640075684,0.21021020412445068,0.8158458471298218,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7751606106758118,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7751606106758118,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7344753742218018,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.7344753742218018,0.21021020412445068,0.7751606106758118,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7323340177536011,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7323340177536011,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7130621075630188,"y":0.23423422873020172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7130621075630188,0.20870870351791382,0.7323340177536011,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7087794542312622,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.23423422873020172},{"x":0.6509636044502258,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6509636044502258,0.20870870351791382,0.7087794542312622,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6445395946502686,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6445395946502686,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5802997946739197,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5802997946739197,0.20870870351791382,0.6445395946502686,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5760171413421631,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5760171413421631,"y":0.23273272812366486},{"x":0.49250534176826477,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.49250534176826477,0.20870870351791382,0.5760171413421631,0.23273272812366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4882226884365082,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4882226884365082,"y":0.23273272812366486},{"x":0.479657381772995,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.479657381772995,0.20870870351791382,0.4882226884365082,0.23273272812366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4775160551071167,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4775160551071167,"y":0.23273272812366486},{"x":0.44111350178718567,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.44111350178718567,0.20870870351791382,0.4775160551071167,0.23273272812366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4346895217895508,"y":0.20870870351791382},{"x":0.4346895217895508,"y":0.23273272812366486},{"x":0.3875803053379059,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.3875803053379059,0.20870870351791382,0.4346895217895508,0.23273272812366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.20870870351791382},{"x":0.381156325340271,"y":0.20870870351791382},{"x":0.381156325340271,"y":0.231231227517128},{"x":0.3704496920108795,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3704496920108795,0.20870870351791382,0.381156325340271,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.20870870351791382},{"x":0.3683083653450012,"y":0.20870870351791382},{"x":0.3683083653450012,"y":0.231231227517128},{"x":0.3468950688838959,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3468950688838959,0.20870870351791382,0.3683083653450012,0.231231227517128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.20720720291137695},{"x":0.835117757320404,"y":0.21021020412445068},{"x":0.835117757320404,"y":0.23423422873020172},{"x":0.3468950688838959,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34189506888389587,0.20020720291137695,0.8401177573204041,0.24123422873020173],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2267267256975174},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"۵۲","boundary":[0.1841541826725006,0.21171170473098755,0.20556744933128357,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2762312591075897,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2762312591075897,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.21171170473098755,0.2762312591075897,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2762312591075897,"y":0.21171170473098755},{"x":0.2762312591075897,"y":0.2267267256975174},{"x":0.1841541826725006,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.20471170473098754,0.2812312591075897,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.22072072327136993},{"x":0.3426124155521393,"y":0.22072072327136993},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".....................","boundary":[0.20985010266304016,0.22072072327136993,0.3426124155521393,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.22072072327136993},{"x":0.3426124155521393,"y":0.22072072327136993},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20485010266304016,0.21372072327136993,0.3476124155521393,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8201285004615784,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8201285004615784,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8115631937980652,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8115631937980652,0.25525525212287903,0.8201285004615784,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8286938071250916,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8286938071250916,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8201285004615784,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.25525525212287903,0.8286938071250916,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.25525525212287903},{"x":0.835117757320404,"y":0.25525525212287903},{"x":0.835117757320404,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8265524506568909,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.25525525212287903,0.835117757320404,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8115631937980652,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8115631937980652,"y":0.27627629041671753},{"x":0.802997887134552,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.802997887134552,0.25525525212287903,0.8115631937980652,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8008565306663513,"y":0.25525525212287903},{"x":0.8008565306663513,"y":0.27627629041671753},{"x":0.762312650680542,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.762312650680542,0.25525525212287903,0.8008565306663513,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7537473440170288,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7537473440170288,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7280513644218445,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7280513644218445,0.25525525212287903,0.7537473440170288,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7152034044265747,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7152034044265747,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6788008809089661,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6788008809089661,0.25525525212287903,0.7152034044265747,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6745182275772095,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6745182275772095,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6231263279914856,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوپایه","boundary":[0.6231263279914856,0.2567567527294159,0.6745182275772095,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.2567567527294159},{"x":0.618843674659729,"y":0.2567567527294159},{"x":0.618843674659729,"y":0.2777777910232544},{"x":0.578158438205719,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.578158438205719,0.2567567527294159,0.618843674659729,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5331905484199524,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روکش","boundary":[0.5331905484199524,0.2567567527294159,0.5717344880104065,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5139186382293701,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5139186382293701,0.2567567527294159,0.5182012915611267,0.2777777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.2567567527294159},{"x":0.835117757320404,"y":0.25525525212287903},{"x":0.835117757320404,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5139186382293701,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5089186382293701,0.2497567527294159,0.8401177573204041,0.28327629041671754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4646680951118469,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4646680951118469,"y":0.2747747600078583},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"......","boundary":[0.4282655119895935,0.2597597539424896,0.4646680951118469,0.2747747600078583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4646680951118469,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4646680951118469,"y":0.2747747600078583},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4232655119895935,0.2527597539424896,0.46966809511184693,0.2817747600078583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2762312591075897,"y":0.25525525212287903},{"x":0.2762312591075897,"y":0.27177175879478455},{"x":0.20985010266304016,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.2567567527294159,0.2762312591075897,0.27177175879478455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20770877599716187,"y":0.27177175879478455},{"x":0.19700214266777039,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۲","boundary":[0.19700214266777039,0.2567567527294159,0.20770877599716187,0.27177175879478455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2567567527294159},{"x":0.1927194893360138,"y":0.2567567527294159},{"x":0.1948608160018921,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1841541826725006,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"ه","boundary":[0.1841541826725006,0.2567567527294159,0.1948608160018921,0.27177175879478455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2762312591075897,"y":0.25525525212287903},{"x":0.2762312591075897,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1841541826725006,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2497567527294159,0.2812312591075897,0.27877175879478455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8179871439933777,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8094218373298645,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8094218373298645,0.3003003001213074,0.8179871439933777,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3003003001213074},{"x":0.824411153793335,"y":0.3003003001213074},{"x":0.824411153793335,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8158458471298218,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.3003003001213074,0.824411153793335,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8265524506568909,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.3003003001213074,0.835117757320404,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8094218373298645,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.3003003001213074,0.8094218373298645,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32282280921936035},{"x":0.7237687110900879,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بستهای","boundary":[0.7237687110900879,0.3003003001213074,0.7987151741981506,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7109207510948181,"y":0.32282280921936035},{"x":0.6445395946502686,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گالوانیزه","boundary":[0.6445395946502686,0.3003003001213074,0.7109207510948181,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.3003003001213074},{"x":0.638115644454956,"y":0.3003003001213074},{"x":0.638115644454956,"y":0.32282280921936035},{"x":0.6316916346549988,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6316916346549988,0.3003003001213074,0.638115644454956,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6274089813232422,"y":0.32282280921936035},{"x":0.5888651013374329,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روکش","boundary":[0.5888651013374329,0.3003003001213074,0.6274089813232422,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5695931315422058,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5695931315422058,"y":0.32282280921936035},{"x":0.5331905484199524,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"PVC","boundary":[0.5331905484199524,0.3003003001213074,0.5695931315422058,0.32282280921936035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.3003003001213074},{"x":0.835117757320404,"y":0.32282280921936035},{"x":0.5331905484199524,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5281905484199524,0.29330030012130737,0.8401177573204041,0.32982280921936036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20342612266540527,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1841541826725006,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۲","boundary":[0.1841541826725006,0.3033033013343811,0.20342612266540527,0.31831830739974976]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.30180180072784424},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.31831830739974976},{"x":0.20985010266304016,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.30180180072784424,0.2847965657711029,0.31831830739974976]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.30180180072784424},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.31831830739974976},{"x":0.1841541826725006,"y":0.31831830739974976}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.29480180072784423,0.2897965657711029,0.32531830739974976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.3123123049736023},{"x":0.5224839448928833,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5224839448928833,"y":0.315315306186676},{"x":0.46038544178009033,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..........","boundary":[0.46038544178009033,0.3123123049736023,0.5224839448928833,0.315315306186676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.3123123049736023},{"x":0.5224839448928833,"y":0.31081080436706543},{"x":0.5224839448928833,"y":0.315315306186676},{"x":0.46038544178009033,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4553854417800903,0.3053123049736023,0.5274839448928833,0.32231530618667603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8051391839981079,0.3453453481197357,0.8158458471298218,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.3453453481197357,0.8265524506568909,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3678678572177887},{"x":0.824411153793335,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.824411153793335,0.3453453481197357,0.8329764604568481,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.3453453481197357,0.8094218373298645,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7237687110900879,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بستهای","boundary":[0.7237687110900879,0.3453453481197357,0.7965738773345947,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6488222479820251,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گالوانیزه","boundary":[0.6488222479820251,0.3453453481197357,0.7109207510948181,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.3453453481197357},{"x":0.640256941318512,"y":0.3453453481197357},{"x":0.640256941318512,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6338329911231995,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6338329911231995,0.3453453481197357,0.640256941318512,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3678678572177887},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روکش","boundary":[0.5910063982009888,0.3453453481197357,0.6274089813232422,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.3453453481197357},{"x":0.5738757848739624,"y":0.3453453481197357},{"x":0.5738757848739624,"y":0.3678678572177887},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لاستیکی","boundary":[0.5096359848976135,0.3453453481197357,0.5738757848739624,0.3678678572177887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3678678572177887},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5046359848976135,0.3383453481197357,0.8379764604568481,0.3748678572177887],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2762312591075897,"y":0.3453453481197357},{"x":0.2762312591075897,"y":0.36036035418510437},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.3468468487262726,0.2762312591075897,0.36036035418510437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.3468468487262726},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3468468487262726},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36186185479164124},{"x":0.19700214266777039,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۳","boundary":[0.1948608160018921,0.3468468487262726,0.20770877599716187,0.36186185479164124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3468468487262726},{"x":0.1927194893360138,"y":0.3468468487262726},{"x":0.1927194893360138,"y":0.36186185479164124},{"x":0.1841541826725006,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"ه","boundary":[0.1841541826725006,0.3468468487262726,0.1927194893360138,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2762312591075897,"y":0.3453453481197357},{"x":0.2762312591075897,"y":0.36036035418510437},{"x":0.1841541826725006,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.3398468487262726,0.2812312591075897,0.3673603541851044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.39039039611816406},{"x":0.835117757320404,"y":0.39039039611816406},{"x":0.835117757320404,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8051391839981079,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"44.","boundary":[0.8051391839981079,0.39039039611816406,0.835117757320404,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7987151741981506,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7987151741981506,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7259100675582886,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انکربولت","boundary":[0.7259100675582886,0.39039039611816406,0.7987151741981506,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7173447608947754,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7173447608947754,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7066380977630615,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7066380977630615,0.39039039611816406,0.7173447608947754,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7023554444313049,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7023554444313049,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6723768711090088,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رول","boundary":[0.6723768711090088,0.39039039611816406,0.7023554444313049,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6659528613090515,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6659528613090515,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6252676844596863,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بولت","boundary":[0.6252676844596863,0.39039039611816406,0.6659528613090515,0.41291290521621704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.39039039611816406},{"x":0.835117757320404,"y":0.39039039611816406},{"x":0.835117757320404,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6252676844596863,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6202676844596863,0.38339039611816406,0.8401177573204041,0.41991290521621705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2762312591075897,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4069069027900696},{"x":0.20985010266304016,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.3918918967247009,0.2762312591075897,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3918918967247009},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3918918967247009},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"عہ","boundary":[0.1862955093383789,0.3918918967247009,0.20556744933128357,0.4069069027900696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3918918967247009},{"x":0.2762312591075897,"y":0.39039039611816406},{"x":0.2762312591075897,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.1812955093383789,0.3848918967247009,0.2812312591075897,0.4139069027900696],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"4,4","boundary":[0.7965738773345947,0.4354354441165924,0.8201285004615784,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8222697973251343,0.4354354441165924,0.8308351039886475,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8286938071250916,0.4354354441165924,0.8372591137886047,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901498675346375,0.4354354441165924,0.7987151741981506,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7387580275535583,0.4354354441165924,0.7880085706710815,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4579579532146454},{"x":0.659528911113739,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انکربولت","boundary":[0.659528911113739,0.4354354441165924,0.7323340177536011,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4579579532146454},{"x":0.640256941318512,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.640256941318512,0.4354354441165924,0.6509636044502258,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.4354354441165924},{"x":0.640256941318512,"y":0.4354354441165924},{"x":0.640256941318512,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6145610213279724,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رول","boundary":[0.6145610213279724,0.4354354441165924,0.640256941318512,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بولت","boundary":[0.5674518346786499,0.4354354441165924,0.6038544178009033,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546038746833801,0.4354354441165924,0.5610278248786926,0.4579579532146454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8372591137886047,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5496038746833801,0.4284354441165924,0.8422591137886047,0.4649579532146454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.43843844532966614},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4369369447231293},{"x":0.21841542422771454,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"..عه","boundary":[0.1862955093383789,0.43843844532966614,0.21841542422771454,0.45045045018196106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.43843844532966614},{"x":0.21841542422771454,"y":0.4369369447231293},{"x":0.21841542422771454,"y":0.45045045018196106},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.43143844532966613,0.22341542422771454,0.45745045018196107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.44744744896888733},{"x":0.278372585773468,"y":0.44744744896888733},{"x":0.278372585773468,"y":0.4519519507884979},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"..........","boundary":[0.21413275599479675,0.44744744896888733,0.278372585773468,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.44744744896888733},{"x":0.278372585773468,"y":0.44744744896888733},{"x":0.278372585773468,"y":0.4519519507884979},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20913275599479675,0.4404474489688873,0.283372585773468,0.45895195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8222697973251343,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"44","boundary":[0.7901498675346375,0.48048049211502075,0.8222697973251343,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8265524506568909,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.48048049211502075,0.8265524506568909,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8329764604568481,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5045045018196106},{"x":0.824411153793335,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.824411153793335,0.48048049211502075,0.8329764604568481,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.48048049211502075},{"x":0.794432520866394,"y":0.48048049211502075},{"x":0.794432520866394,"y":0.5045045018196106},{"x":0.783725917339325,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.48048049211502075,0.794432520866394,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7794432640075684,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.7044968008995056,0.48048049211502075,0.7794432640075684,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6937901377677917,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6937901377677917,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انکرهای","boundary":[0.6295503377914429,0.48048049211502075,0.6937901377677917,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6167023777961731,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5045045018196106},{"x":0.556745171546936,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.556745171546936,0.48048049211502075,0.6167023777961731,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5396145582199097,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5310492515563965,0.48048049211502075,0.5396145582199097,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5289078950881958,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رول","boundary":[0.5032119750976562,0.48048049211502075,0.5289078950881958,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.48048049211502075},{"x":0.49250534176826477,"y":0.48048049211502075},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5045045018196106},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بولت","boundary":[0.45824411511421204,0.48048049211502075,0.49250534176826477,0.5045045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8329764604568481,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5045045018196106},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45324411511421203,0.47348049211502075,0.8379764604568481,0.5115045018196106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4834834933280945},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4834834933280945},{"x":0.20556744933128357,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1841541826725006,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"07","boundary":[0.1841541826725006,0.4834834933280945,0.20556744933128357,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.20985010266304016,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.4834834933280945,0.2847965657711029,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.1841541826725006,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.4764834933280945,0.2897965657711029,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5240240097045898},{"x":0.835117757320404,"y":0.5465465188026428},{"x":0.794432520866394,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7922912240028381,0.5270270109176636,0.835117757320404,0.5465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7387580275535583,0.5300300121307373,0.7880085706710815,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5300300121307373},{"x":0.740899384021759,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7323340177536011,0.5300300121307373,0.7430406808853149,0.5525525808334351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5240240097045898},{"x":0.835117757320404,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5525525808334351}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7273340177536011,0.5230300121307373,0.8401177573204041,0.5535465188026428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5285285115242004},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5270270109176636},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5435435175895691},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۵۸","boundary":[0.18201284110546112,0.5285285115242004,0.20770877599716187,0.5435435175895691]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5420420169830322},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.5270270109176636,0.2847965657711029,0.5420420169830322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5285285115242004},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5420420169830322},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5215285115242004,0.2897965657711029,0.5490420169830322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.5690690875053406},{"x":0.835117757320404,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5900900959968567},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"5.","boundary":[0.8137044906616211,0.5690690875053406,0.8372591137886047,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7730192542076111,0.5690690875053406,0.8115631937980652,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7580299973487854,0.5705705881118774,0.7665953040122986,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تحویل","boundary":[0.7023554444313049,0.5705705881118774,0.7537473440170288,0.5915915966033936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6973554444313049,0.5635705881118774,0.8422591137886047,0.5970900959968567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5735735893249512},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5885885953903198},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۰۹","boundary":[0.1841541826725006,0.5735735893249512,0.20770877599716187,0.5885885953903198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2805139124393463,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5885885953903198},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.5735735893249512,0.2826552391052246,0.5885885953903198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2805139124393463,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5885885953903198},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5665735893249512,0.2876552391052246,0.5955885953903198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6141141057014465},{"x":0.835117757320404,"y":0.6141141057014465},{"x":0.835117757320404,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.8094218373298645,0.6141141057014465,0.835117757320404,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8008565306663513,0.6156156063079834,0.8051391839981079,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.7558886408805847,0.6156156063079834,0.7987151741981506,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6980727910995483,0.6156156063079834,0.7516059875488281,0.6351351141929626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6156156063079834},{"x":0.835117757320404,"y":0.6141141057014465},{"x":0.835117757320404,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.6930727910995483,0.6086156063079834,0.8401177573204041,0.6421351141929627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6171171069145203},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6171171069145203},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"۰۹","boundary":[0.1841541826725006,0.6171171069145203,0.20770877599716187,0.6336336135864258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6336336135864258},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.6171171069145203,0.2762312591075897,0.6336336135864258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6171171069145203},{"x":0.2762312591075897,"y":0.6336336135864258},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6336336135864258}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.6101171069145203,0.2812312591075897,0.6406336135864258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6321321129798889},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..............","boundary":[0.5952890515327454,0.6276276111602783,0.6830835342407227,0.6321321129798889]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6321321129798889},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6321321129798889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5902890515327454,0.6206276111602783,0.6880835342407227,0.6391321129798889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.6606606841087341},{"x":0.835117757320404,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6771771907806396},{"x":0.794432520866394,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.794432520866394,0.6606606841087341,0.8372591137886047,0.6771771907806396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.662162184715271},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7323340177536011,0.662162184715271,0.7880085706710815,0.6786786913871765]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.662162184715271},{"x":0.835117757320404,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7273340177536011,0.655162184715271,0.8422591137886047,0.6841771907806397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.662162184715271},{"x":0.20556744933128357,"y":0.662162184715271},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۹۱","boundary":[0.1862955093383789,0.662162184715271,0.20556744933128357,0.6771771907806396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6771771907806396},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.662162184715271,0.2826552391052246,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.662162184715271},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.655162184715271,0.2876552391052246,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.7057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.8158458471298218,0.7057057023048401,0.835117757320404,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7057057023048401},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7494646906852722,0.7057057023048401,0.8094218373298645,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7366167306900024,0.7057057023048401,0.7451820373535156,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6895074844360352,0.7057057023048401,0.7323340177536011,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6252676844596863,0.7057057023048401,0.6830835342407227,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایلنت","boundary":[0.5610278248786926,0.7057057023048401,0.6209850311279297,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5117772817611694,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5117772817611694,0.7057057023048401,0.5546038746833801,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7282282114028931},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.4710920751094818,0.7057057023048401,0.5053533315658569,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.7057057023048401},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7057057023048401},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7282282114028931},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.40256959199905396,0.7057057023048401,0.4646680951118469,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.7057057023048401},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7057057023048401},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7282282114028931},{"x":0.3233404755592346,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.3233404755592346,0.7057057023048401,0.39614561200141907,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7057057023048401},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7057057023048401},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".....................","boundary":[0.20985010266304016,0.7057057023048401,0.31263384222984314,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7057057023048401},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7057057023048401},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7282282114028931},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.1841541826725006,0.7057057023048401,0.20342612266540527,0.7282282114028931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.7057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.7282282114028931},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.1791541826725006,0.6987057023048401,0.8401177573204041,0.7352282114028931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.8115631937980652,0.7507507801055908,0.8201285004615784,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.7507507801055908,0.8286938071250916,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.7507507801055908,0.835117757320404,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8072805404663086,"y":0.7507507801055908},{"x":0.8072805404663086,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.7507507801055908,0.8072805404663086,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.7580299973487854,0.7507507801055908,0.7965738773345947,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.6937901377677917,0.7507507801055908,0.7516059875488281,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6274089813232422,0.7507507801055908,0.6830835342407227,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5952890515327454,0.7507507801055908,0.6231263279914856,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاذب","boundary":[0.5396145582199097,0.7507507801055908,0.5760171413421631,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4882226884365082,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صوت","boundary":[0.4882226884365082,0.7507507801055908,0.5289078950881958,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.7507507801055908},{"x":0.4775160551071167,"y":0.7507507801055908},{"x":0.4775160551071167,"y":0.7732732892036438},{"x":0.46038544178009033,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46038544178009033,0.7507507801055908,0.4775160551071167,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.7507507801055908},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7507507801055908},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.4282655119895935,0.7507507801055908,0.45610278844833374,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.7507507801055908},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7507507801055908},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7732732892036438},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39614561200141907,0.7507507801055908,0.4218415319919586,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.7507507801055908},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7507507801055908},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3211991488933563,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.3211991488933563,0.7507507801055908,0.3832976520061493,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.7507507801055908},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7507507801055908},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7732732892036438},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30835118889808655,0.7507507801055908,0.31263384222984314,0.7732732892036438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7732732892036438},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.30335118889808654,0.7437507801055908,0.8401177573204041,0.7802732892036438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7672672867774963},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۶۲","boundary":[0.1841541826725006,0.7522522807121277,0.20556744933128357,0.7672672867774963]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7522522807121277},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7522522807121277},{"x":0.26552462577819824,"y":0.7687687873840332},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".........","boundary":[0.20985010266304016,0.7522522807121277,0.26552462577819824,0.7687687873840332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7522522807121277},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7522522807121277},{"x":0.26552462577819824,"y":0.7687687873840332},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7452522807121277,0.27052462577819825,0.7757687873840332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8179871439933777,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8094218373298645,0.7942942976951599,0.8179871439933777,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8179871439933777,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.7942942976951599,0.8265524506568909,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.7942942976951599,0.8372591137886047,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7942942976951599},{"x":0.802997887134552,"y":0.7942942976951599},{"x":0.802997887134552,"y":0.8168168067932129},{"x":0.794432520866394,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.7942942976951599,0.802997887134552,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8168168067932129},{"x":0.721627414226532,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختصری","boundary":[0.721627414226532,0.7942942976951599,0.7922912240028381,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7942942976951599},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6980727910995483,0.7942942976951599,0.7087794542312622,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8168168067932129},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صدا","boundary":[0.6573875546455383,0.7942942976951599,0.6916488409042358,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7942942976951599},{"x":0.659528911113739,"y":0.7942942976951599},{"x":0.659528911113739,"y":0.8168168067932129},{"x":0.5888651013374329,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.5888651013374329,0.7942942976951599,0.659528911113739,0.8168168067932129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7957957983016968},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8183183073997498},{"x":0.5888651013374329,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.5838651013374329,0.7872942976951599,0.8422591137886047,0.8253183073997498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8123123049736023},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۶۳","boundary":[0.18201284110546112,0.7972972989082336,0.20770877599716187,0.8123123049736023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7972972989082336},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7972972989082336},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.7972972989082336,0.27194860577583313,0.8123123049736023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7972972989082336},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8123123049736023},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7902972989082336,0.27694860577583313,0.8193123049736023],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/foWKECXFpYMvDuIL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/iHNSSDXmvRODuVpL.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/URHVxjXBjUrhUCyF.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00037904248630719726,0.00009319680571198105,0.9981505944744168,0.9986908935648544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.0855855867266655},{"x":0.8094218373298645,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8094218373298645,0.06906907260417938,0.8586723804473877,0.0855855867266655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.06906907260417938},{"x":0.802997887134552,"y":0.06906907260417938},{"x":0.802997887134552,"y":0.0855855867266655},{"x":0.7644539475440979,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7644539475440979,0.06906907260417938,0.802997887134552,0.0855855867266655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8586723804473877,"y":0.0855855867266655},{"x":0.7644539475440979,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7594539475440979,0.06206907260417938,0.8636723804473877,0.0925855867266655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8179871439933777,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8179871439933777,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8094218373298645,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.8094218373298645,0.12012012302875519,0.8179871439933777,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8265524506568909,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8265524506568909,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8179871439933777,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.12012012302875519,0.8265524506568909,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8329764604568481,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8329764604568481,"y":0.1411411464214325},{"x":0.824411153793335,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.824411153793335,0.12012012302875519,0.8329764604568481,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.12012012302875519},{"x":0.802997887134552,"y":0.12012012302875519},{"x":0.802997887134552,"y":0.1411411464214325},{"x":0.794432520866394,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.12012012302875519,0.802997887134552,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7901498675346375,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7494646906852722,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7494646906852722,0.12012012302875519,0.7901498675346375,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7366167306900024,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤثرتولید","boundary":[0.6659528613090515,0.12012012302875519,0.7366167306900024,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6552462577819824,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6552462577819824,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6209850311279297,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدا","boundary":[0.6209850311279297,0.12012012302875519,0.6552462577819824,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.12012012302875519},{"x":0.618843674659729,"y":0.12012012302875519},{"x":0.618843674659729,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6017130613327026,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6017130613327026,0.12012012302875519,0.618843674659729,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.12012012302875519},{"x":0.597430408000946,"y":0.12012012302875519},{"x":0.597430408000946,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5417559146881104,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5417559146881104,0.12012012302875519,0.597430408000946,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.12012012302875519},{"x":0.5353319048881531,"y":0.12012012302875519},{"x":0.5353319048881531,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5096359848976135,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5096359848976135,0.12012012302875519,0.5353319048881531,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.12012012302875519},{"x":0.49464666843414307,"y":0.12012012302875519},{"x":0.49464666843414307,"y":0.1411411464214325},{"x":0.4389721751213074,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.4389721751213074,0.12012012302875519,0.49464666843414307,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4304068386554718,"y":0.12012012302875519},{"x":0.4304068386554718,"y":0.1411411464214325},{"x":0.4218415319919586,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4218415319919586,0.12012012302875519,0.4304068386554718,0.1411411464214325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8329764604568481,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8329764604568481,"y":0.1411411464214325},{"x":0.4218415319919586,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4168415319919586,0.11312012302875518,0.8379764604568481,0.1481411464214325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12312312424182892},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12312312424182892},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1366366297006607},{"x":0.1841541826725006,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۷","boundary":[0.1841541826725006,0.12312312424182892,0.20770877599716187,0.1366366297006607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12312312424182892},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12312312424182892},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1366366297006607},{"x":0.1841541826725006,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.11612312424182891,0.21270877599716187,0.1436366297006607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.1321321278810501},{"x":0.26552462577819824,"y":0.13063062727451324},{"x":0.26552462577819824,"y":0.13513512909412384},{"x":0.21627408266067505,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"........","boundary":[0.21627408266067505,0.1321321278810501,0.26552462577819824,0.13513512909412384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.1321321278810501},{"x":0.26552462577819824,"y":0.13063062727451324},{"x":0.26552462577819824,"y":0.13513512909412384},{"x":0.21627408266067505,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21127408266067504,0.1251321278810501,0.27052462577819825,0.14213512909412385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8372591137886047,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8372591137886047,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8115631937980652,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"6,4","boundary":[0.8115631937980652,0.16516517102718353,0.8372591137886047,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8051391839981079,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8008565306663513,0.16516517102718353,0.8051391839981079,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7965738773345947,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7965738773345947,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7344753742218018,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.7344753742218018,0.16516517102718353,0.7965738773345947,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7301927208900452,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7301927208900452,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6745182275772095,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6745182275772095,0.16516517102718353,0.7301927208900452,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6702355742454529,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6702355742454529,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6124197244644165,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6124197244644165,0.16516517102718353,0.6702355742454529,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6081370711326599,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6081370711326599,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5396145582199097,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.5396145582199097,0.16516517102718353,0.6081370711326599,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5353319048881531,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5353319048881531,"y":0.1876876950263977},{"x":0.49250534176826477,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.49250534176826477,0.16516517102718353,0.5353319048881531,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.16516517102718353},{"x":0.4882226884365082,"y":0.16516517102718353},{"x":0.4882226884365082,"y":0.1876876950263977},{"x":0.45182013511657715,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.45182013511657715,0.16516517102718353,0.4882226884365082,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.16516517102718353},{"x":0.44753748178482056,"y":0.16516517102718353},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1876876950263977},{"x":0.3875803053379059,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سایلنت","boundary":[0.3875803053379059,0.16516517102718353,0.44753748178482056,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.16516517102718353},{"x":0.381156325340271,"y":0.16516517102718353},{"x":0.381156325340271,"y":0.1876876950263977},{"x":0.381156325340271,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.381156325340271,0.16516517102718353,0.381156325340271,0.1876876950263977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8372591137886047,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8372591137886047,"y":0.1876876950263977},{"x":0.381156325340271,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.376156325340271,0.15816517102718353,0.8422591137886047,0.1946876950263977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16966967284679413},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18168167769908905},{"x":0.1841541826725006,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۹۸","boundary":[0.1841541826725006,0.16816817224025726,0.20770877599716187,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.16816817224025726},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16966967284679413},{"x":0.20770877599716187,"y":0.18168167769908905},{"x":0.1841541826725006,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.16116817224025726,0.21270877599716187,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8201285004615784,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8201285004615784,"y":0.231231227517128},{"x":0.7987151741981506,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"6,4","boundary":[0.7987151741981506,0.20870870351791382,0.8201285004615784,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8329764604568481,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8329764604568481,"y":0.231231227517128},{"x":0.824411153793335,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.824411153793335,0.20870870351791382,0.8329764604568481,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8394004106521606,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8394004106521606,"y":0.231231227517128},{"x":0.8308351039886475,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8308351039886475,0.20870870351791382,0.8394004106521606,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7922912240028381,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7922912240028381,"y":0.231231227517128},{"x":0.783725917339325,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.783725917339325,0.20870870351791382,0.7922912240028381,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.20870870351791382},{"x":0.783725917339325,"y":0.20870870351791382},{"x":0.783725917339325,"y":0.231231227517128},{"x":0.740899384021759,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.740899384021759,0.20870870351791382,0.783725917339325,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7344753742218018,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7344753742218018,"y":0.231231227517128},{"x":0.6895074844360352,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.6895074844360352,0.20870870351791382,0.7344753742218018,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6788008809089661,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6788008809089661,"y":0.231231227517128},{"x":0.638115644454956,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.638115644454956,0.20870870351791382,0.6788008809089661,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6252676844596863,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6252676844596863,"y":0.231231227517128},{"x":0.6059957146644592,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6059957146644592,0.20870870351791382,0.6252676844596863,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6017130613327026,"y":0.20870870351791382},{"x":0.6017130613327026,"y":0.231231227517128},{"x":0.5546038746833801,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.5546038746833801,0.20870870351791382,0.6017130613327026,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5481798648834229,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5481798648834229,"y":0.231231227517128},{"x":0.5074946284294128,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفت","boundary":[0.5074946284294128,0.20870870351791382,0.5481798648834229,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.20870870351791382},{"x":0.49464666843414307,"y":0.20870870351791382},{"x":0.49464666843414307,"y":0.231231227517128},{"x":0.45610278844833374,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.45610278844833374,0.20870870351791382,0.49464666843414307,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.20870870351791382},{"x":0.45182013511657715,"y":0.20870870351791382},{"x":0.45182013511657715,"y":0.231231227517128},{"x":0.4218415319919586,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.4218415319919586,0.20870870351791382,0.45182013511657715,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.20870870351791382},{"x":0.41541755199432373,"y":0.20870870351791382},{"x":0.41541755199432373,"y":0.231231227517128},{"x":0.3768736720085144,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.3768736720085144,0.20870870351791382,0.41541755199432373,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.20870870351791382},{"x":0.3704496920108795,"y":0.20870870351791382},{"x":0.3704496920108795,"y":0.231231227517128},{"x":0.35331904888153076,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35331904888153076,0.20870870351791382,0.3704496920108795,0.231231227517128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8394004106521606,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8394004106521606,"y":0.231231227517128},{"x":0.35331904888153076,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34831904888153076,0.2017087035179138,0.8444004106521606,0.238231227517128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2132132202386856},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2132132202386856},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2267267256975174},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸","boundary":[0.1841541826725006,0.2132132202386856,0.20342612266540527,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.2132132202386856},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2132132202386856},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2267267256975174},{"x":0.21413275599479675,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":",","boundary":[0.21413275599479675,0.2132132202386856,0.21841542422771454,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2132132202386856},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2132132202386856},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2267267256975174},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2062132202386856,0.22341542422771454,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8158458471298218,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8158458471298218,"y":0.27627629041671753},{"x":0.794432520866394,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"6,4","boundary":[0.794432520866394,0.25375375151634216,0.8158458471298218,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8265524506568909,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.25375375151634216,0.8265524506568909,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.25375375151634216},{"x":0.835117757320404,"y":0.25375375151634216},{"x":0.835117757320404,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8265524506568909,0.25375375151634216,0.835117757320404,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7901498675346375,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7901498675346375,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7815845608711243,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.25375375151634216,0.7901498675346375,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7794432640075684,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7152034044265747,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7152034044265747,0.25375375151634216,0.7794432640075684,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7130621075630188,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7130621075630188,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7023554444313049,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7023554444313049,0.25375375151634216,0.7130621075630188,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6959314942359924,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6959314942359924,"y":0.27627629041671753},{"x":0.6552462577819824,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زوایای","boundary":[0.6552462577819824,0.25525525212287903,0.6959314942359924,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6423982977867126,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6423982977867126,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5931477546691895,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوردار","boundary":[0.5931477546691895,0.25525525212287903,0.6423982977867126,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5867237448692322,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5867237448692322,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5717344880104065,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5717344880104065,0.25525525212287903,0.5867237448692322,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5653104782104492,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5653104782104492,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5246252417564392,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5246252417564392,0.25525525212287903,0.5653104782104492,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5246252417564392,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5246252417564392,"y":0.27627629041671753},{"x":0.479657381772995,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.479657381772995,0.25525525212287903,0.5246252417564392,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.25525525212287903},{"x":0.4775160551071167,"y":0.25525525212287903},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4389721751213074,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.4389721751213074,0.25525525212287903,0.4775160551071167,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.25525525212287903},{"x":0.4282655119895935,"y":0.25525525212287903},{"x":0.4282655119895935,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3704496920108795,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.3704496920108795,0.25525525212287903,0.4282655119895935,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.25525525212287903},{"x":0.36188435554504395,"y":0.25525525212287903},{"x":0.36188435554504395,"y":0.2777777910232544},{"x":0.3276231288909912,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.3276231288909912,0.25525525212287903,0.36188435554504395,0.2777777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.25525525212287903},{"x":0.835117757320404,"y":0.25375375151634216},{"x":0.835117757320404,"y":0.27627629041671753},{"x":0.3276231288909912,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3226231288909912,0.24825525212287902,0.8401177573204041,0.28327629041671754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.2597597539424896},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2597597539424896},{"x":0.20770877599716187,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1862955093383789,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۹۹","boundary":[0.1862955093383789,0.2597597539424896,0.20770877599716187,0.27177175879478455]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.2597597539424896},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2597597539424896},{"x":0.21841542422771454,"y":0.27177175879478455},{"x":0.21627408266067505,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":",","boundary":[0.21627408266067505,0.2597597539424896,0.21841542422771454,0.27177175879478455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.2597597539424896},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2597597539424896},{"x":0.21841542422771454,"y":0.27177175879478455},{"x":0.1862955093383789,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.2527597539424896,0.22341542422771454,0.27877175879478455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.26726725697517395},{"x":0.278372585773468,"y":0.2657657563686371},{"x":0.278372585773468,"y":0.27177175879478455},{"x":0.21627408266067505,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"..........","boundary":[0.21627408266067505,0.26726725697517395,0.278372585773468,0.27177175879478455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.26726725697517395},{"x":0.278372585773468,"y":0.2657657563686371},{"x":0.278372585773468,"y":0.27177175879478455},{"x":0.21627408266067505,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21127408266067504,0.26026725697517394,0.283372585773468,0.27877175879478455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"6,۶۸۳","boundary":[0.7901498675346375,0.3003003001213074,0.8372591137886047,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.3003003001213074},{"x":0.783725917339325,"y":0.3003003001213074},{"x":0.783725917339325,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.3003003001213074,0.783725917339325,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3243243098258972},{"x":0.740899384021759,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.740899384021759,0.3003003001213074,0.7773019075393677,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6873661875724792,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6873661875724792,0.3003003001213074,0.7366167306900024,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.3003003001213074},{"x":0.680942177772522,"y":0.3003003001213074},{"x":0.680942177772522,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6509636044502258,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6509636044502258,0.3003003001213074,0.680942177772522,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6209850311279297,0.3003003001213074,0.6445395946502686,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6081370711326599,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6081370711326599,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5396145582199097,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاضلابی","boundary":[0.5396145582199097,0.3003003001213074,0.6081370711326599,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5353319048881531,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5353319048881531,"y":0.3243243098258972},{"x":0.4668094217777252,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باسطوح","boundary":[0.4668094217777252,0.3003003001213074,0.5353319048881531,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.3003003001213074},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3003003001213074},{"x":0.46252676844596863,"y":0.3243243098258972},{"x":0.4261241853237152,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4261241853237152,0.3003003001213074,0.46252676844596863,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.3003003001213074},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3003003001213074},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3243243098258972},{"x":0.41113489866256714,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41113489866256714,0.3003003001213074,0.4218415319919586,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.3003003001213074},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3003003001213074},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3243243098258972},{"x":0.35331904888153076,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.35331904888153076,0.3003003001213074,0.40685224533081055,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.3003003001213074},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3003003001213074},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3243243098258972},{"x":0.26552462577819824,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.26552462577819824,0.3003003001213074,0.34903639554977417,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.3003003001213074},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3003003001213074},{"x":0.25910064578056335,"y":0.3243243098258972},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.21627408266067505,0.3003003001213074,0.25910064578056335,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3003003001213074},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3003003001213074},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3243243098258972},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۰","boundary":[0.1884368360042572,0.3003003001213074,0.20770877599716187,0.3243243098258972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3243243098258972},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1834368360042572,0.29330030012130737,0.8422591137886047,0.3313243098258972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8372591137886047,"y":0.342342346906662},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7965738773345947,0.34384384751319885,0.8372591137886047,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.3453453481197357},{"x":0.783725917339325,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7858672142028809,"y":0.36486485600471497},{"x":0.7451820373535156,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7451820373535156,0.3453453481197357,0.7858672142028809,0.36486485600471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3468468487262726},{"x":0.740899384021759,"y":0.3468468487262726},{"x":0.740899384021759,"y":0.36636635661125183},{"x":0.7366167306900024,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7366167306900024,0.3468468487262726,0.740899384021759,0.36636635661125183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3468468487262726},{"x":0.8372591137886047,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3633633553981781},{"x":0.7366167306900024,"y":0.36636635661125183}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7316167306900024,0.3398468487262726,0.8422591137886047,0.3703633553981781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3468468487262726},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3468468487262726},{"x":0.20342612266540527,"y":0.36186185479164124},{"x":0.18201284110546112,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۳","boundary":[0.18201284110546112,0.3468468487262726,0.20342612266540527,0.36186185479164124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3453453481197357},{"x":0.2826552391052246,"y":0.36186185479164124},{"x":0.20985010266304016,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.3468468487262726,0.2826552391052246,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3468468487262726},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3453453481197357},{"x":0.2826552391052246,"y":0.36186185479164124},{"x":0.18201284110546112,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.3398468487262726,0.2876552391052246,0.36886185479164124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.3558558523654938},{"x":0.599571704864502,"y":0.35735735297203064},{"x":0.599571704864502,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5738757848739624,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"....","boundary":[0.5738757848739624,0.3558558523654938,0.599571704864502,0.36036035418510437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.3558558523654938},{"x":0.599571704864502,"y":0.35735735297203064},{"x":0.599571704864502,"y":0.36036035418510437},{"x":0.5738757848739624,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.5688757848739624,0.34885585236549377,0.604571704864502,0.3673603541851044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.3558558523654938},{"x":0.35331904888153076,"y":0.35735735297203064},{"x":0.35331904888153076,"y":0.36186185479164124},{"x":0.31049251556396484,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.31049251556396484,0.3558558523654938,0.35331904888153076,0.36186185479164124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.3558558523654938},{"x":0.35331904888153076,"y":0.35735735297203064},{"x":0.35331904888153076,"y":0.36186185479164124},{"x":0.31049251556396484,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.30549251556396484,0.34885585236549377,0.35831904888153077,0.36886185479164124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.8201285004615784,0.3888888955116272,0.8372591137886047,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8137044906616211,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.7323340177536011,0.3888888955116272,0.8137044906616211,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7280513644218445,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7173447608947754,0.3888888955116272,0.7280513644218445,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7130621075630188,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6702355742454529,0.3888888955116272,0.7130621075630188,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6659528613090515,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6445395946502686,0.3888888955116272,0.6659528613090515,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.3888888955116272},{"x":0.640256941318512,"y":0.3888888955116272},{"x":0.640256941318512,"y":0.4144144058227539},{"x":0.5717344880104065,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کندانس","boundary":[0.5717344880104065,0.3888888955116272,0.640256941318512,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5674518346786499,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4144144058227539},{"x":0.516059935092926,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برروی","boundary":[0.516059935092926,0.3888888955116272,0.5674518346786499,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4144144058227539},{"x":0.479657381772995,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.479657381772995,0.3888888955116272,0.5096359848976135,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4775160551071167,"y":0.4144144058227539},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44111350178718567,0.3888888955116272,0.4775160551071167,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4144144058227539},{"x":0.40256959199905396,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.40256959199905396,0.3888888955116272,0.4368308484554291,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.3888888955116272},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3888888955116272},{"x":0.39614561200141907,"y":0.4144144058227539},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.3383297622203827,0.3888888955116272,0.39614561200141907,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3319057822227478,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4144144058227539},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3254818022251129,0.3888888955116272,0.3319057822227478,0.4144144058227539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4144144058227539},{"x":0.3254818022251129,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3204818022251129,0.3818888955116272,0.8422591137886047,0.4214144058227539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۷۶","boundary":[0.1862955093383789,0.3933933973312378,0.20770877599716187,0.4069069027900696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3933933973312378},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.3863933973312378,0.21270877599716187,0.4139069027900696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.4354354441165924},{"x":0.835117757320404,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7965738773345947,0.4354354441165924,0.8372591137886047,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4534534513950348},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7323340177536011,0.43843844532966614,0.7880085706710815,0.4534534513950348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7301927208900452,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4564564526081085},{"x":0.721627414226532,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7194860577583313,0.43843844532966614,0.7323340177536011,0.4564564526081085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.43843844532966614},{"x":0.835117757320404,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.721627414226532,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7144860577583313,0.43143844532966613,0.8422591137886047,0.45895195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4369369447231293},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4519519507884979},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۹","boundary":[0.18201284110546112,0.4369369447231293,0.20770877599716187,0.4519519507884979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4519519507884979},{"x":0.21199142932891846,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.4369369447231293,0.2826552391052246,0.4519519507884979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4519519507884979},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.42993694472312927,0.2876552391052246,0.45895195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.4789789915084839},{"x":0.835117757320404,"y":0.4789789915084839},{"x":0.835117757320404,"y":0.5060060024261475},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۰۸","boundary":[0.8158458471298218,0.4789789915084839,0.835117757320404,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8094218373298645,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.7494646906852722,0.4789789915084839,0.8094218373298645,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7194860577583313,0.4789789915084839,0.7430406808853149,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6788008809089661,0.4789789915084839,0.7173447608947754,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6638115644454956,0.4789789915084839,0.6745182275772095,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.4789789915084839},{"x":0.659528911113739,"y":0.4789789915084839},{"x":0.659528911113739,"y":0.5060060024261475},{"x":0.597430408000946,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.597430408000946,0.4789789915084839,0.659528911113739,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.4789789915084839},{"x":0.597430408000946,"y":0.4789789915084839},{"x":0.597430408000946,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5824410915374756,0.4789789915084839,0.597430408000946,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5760171413421631,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5203425884246826,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارراه","boundary":[0.5203425884246826,0.4789789915084839,0.5760171413421631,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.4789789915084839},{"x":0.516059935092926,"y":0.4789789915084839},{"x":0.516059935092926,"y":0.5060060024261475},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49464666843414307,0.4789789915084839,0.516059935092926,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.4789789915084839},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4789789915084839},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5060060024261475},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.4668094217777252,0.4789789915084839,0.49464666843414307,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.4789789915084839},{"x":0.45610278844833374,"y":0.4789789915084839},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5060060024261475},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4346895217895508,0.4789789915084839,0.45610278844833374,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.4789789915084839},{"x":0.4197002053260803,"y":0.4789789915084839},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5060060024261475},{"x":0.3854389786720276,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.3854389786720276,0.4789789915084839,0.4197002053260803,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.4789789915084839},{"x":0.3790149986743927,"y":0.4789789915084839},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5060060024261475},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.31691649556159973,0.4789789915084839,0.3790149986743927,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.4789789915084839},{"x":0.31049251556396484,"y":0.4789789915084839},{"x":0.31049251556396484,"y":0.5060060024261475},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":".......................","boundary":[0.21627408266067505,0.4789789915084839,0.31049251556396484,0.5060060024261475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4789789915084839},{"x":0.20770877599716187,"y":0.4789789915084839},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.1841541826725006,0.4789789915084839,0.20770877599716187,0.5060060024261475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.4789789915084839},{"x":0.835117757320404,"y":0.4789789915084839},{"x":0.835117757320404,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5060060024261475}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.1791541826725006,0.4719789915084839,0.8401177573204041,0.5130060024261475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5465465188026428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.5270270109176636,0.8372591137886047,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.7516059875488281,0.5285285115242004,0.7880085706710815,0.5465465188026428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5285285115242004},{"x":0.835117757320404,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7466059875488281,0.5215285115242004,0.8422591137886047,0.5505435175895691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5270270109176636},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5270270109176636},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5420420169830322},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۹","boundary":[0.18201284110546112,0.5270270109176636,0.20342612266540527,0.5420420169830322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5405405163764954},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"...........","boundary":[0.20985010266304016,0.5270270109176636,0.2826552391052246,0.5405405163764954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5270270109176636},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5420420169830322},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5200270109176636,0.2876552391052246,0.5490420169830322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"......","boundary":[0.7044968008995056,0.5375375151634216,0.7451820373535156,0.5405405163764954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5360360145568848},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6994968008995056,0.5305375151634216,0.7501820373535156,0.5475405163764954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.5690690875053406},{"x":0.835117757320404,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"9.","boundary":[0.8179871439933777,0.5690690875053406,0.8372591137886047,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7708779573440552,0.5690690875053406,0.8179871439933777,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7280513644218445,0.5690690875053406,0.7730192542076111,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5915915966033936},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6852248311042786,0.5690690875053406,0.7152034044265747,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5690690875053406},{"x":0.680942177772522,"y":0.5915915966033936},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.6167023777961731,0.5690690875053406,0.680942177772522,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5915915966033936},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6017130613327026,0.5705705881118774,0.6102783679962158,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.5705705881118774},{"x":0.597430408000946,"y":0.5705705881118774},{"x":0.597430408000946,"y":0.5915915966033936},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هواکش","boundary":[0.5353319048881531,0.5705705881118774,0.597430408000946,0.5915915966033936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5675675868988037},{"x":0.835117757320404,"y":0.5915915966033936},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5930930972099304}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5303319048881531,0.5635705881118774,0.8401177573204041,0.5985915966033936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8115631937980652,0.6156156063079834,0.8201285004615784,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.6156156063079834,0.8286938071250916,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6351351141929626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8308351039886475,0.6156156063079834,0.8394004106521606,0.6351351141929626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6366366147994995},{"x":0.802997887134552,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.802997887134552,0.6156156063079834,0.8115631937980652,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.7644539475440979,0.6156156063079834,0.7987151741981506,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.7109207510948181,0.6156156063079834,0.7558886408805847,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DFU","boundary":[0.6531049013137817,0.6156156063079834,0.6895074844360352,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.6017130613327026,0.6171171069145203,0.6531049013137817,0.6366366147994995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.6171171069145203},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6156156063079834},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5967130613327026,0.6101171069145203,0.8444004106521606,0.6436366147994995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۲.","boundary":[0.8008565306663513,0.6591591835021973,0.8372591137886047,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7558886408805847,0.6591591835021973,0.7987151741981506,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7130621075630188,0.6591591835021973,0.7558886408805847,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.6591591835021973},{"x":0.700214147567749,"y":0.6591591835021973},{"x":0.700214147567749,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6680942177772522,0.6591591835021973,0.700214147567749,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6295503377914429,0.6591591835021973,0.6638115644454956,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.5503212213516235,0.6591591835021973,0.6231263279914856,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5096359848976135,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.5096359848976135,0.6591591835021973,0.5460385680198669,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6591591835021973},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6831831932067871},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49678799510002136,0.6591591835021973,0.5053533315658569,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.6591591835021973},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6591591835021973},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6831831932067871},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.46252676844596863,0.6591591835021973,0.49464666843414307,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.6591591835021973},{"x":0.45824411511421204,"y":0.6591591835021973},{"x":0.45824411511421204,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4218415319919586,0.6591591835021973,0.45824411511421204,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6591591835021973},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3875803053379059,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.3875803053379059,0.6591591835021973,0.4197002053260803,0.6831831932067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6591591835021973},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3768736720085144,0.6591591835021973,0.3854389786720276,0.6831831932067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6831831932067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3718736720085144,0.6521591835021973,0.8422591137886047,0.6901831932067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.6636636853218079},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6636636853218079},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.1884368360042572,0.6636636853218079,0.20770877599716187,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.6636636853218079},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6636636853218079},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1834368360042572,0.6566636853218079,0.21270877599716187,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8051391839981079,0.7042042016983032,0.8158458471298218,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.7042042016983032,0.8265524506568909,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8265524506568909,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8265524506568909,0.7042042016983032,0.8372591137886047,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7987151741981506,0.7042042016983032,0.8094218373298645,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7042042016983032},{"x":0.794432520866394,"y":0.7042042016983032},{"x":0.794432520866394,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7537473440170288,0.7042042016983032,0.794432520866394,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7109207510948181,0.7042042016983032,0.7537473440170288,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.7042042016983032},{"x":0.700214147567749,"y":0.7042042016983032},{"x":0.700214147567749,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6680942177772522,0.7042042016983032,0.700214147567749,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.7042042016983032},{"x":0.659528911113739,"y":0.7042042016983032},{"x":0.659528911113739,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6338329911231995,0.7042042016983032,0.659528911113739,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7042042016983032},{"x":0.618843674659729,"y":0.7042042016983032},{"x":0.618843674659729,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5888651013374329,0.7042042016983032,0.618843674659729,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5845824480056763,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5845824480056763,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5524625182151794,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5524625182151794,0.7042042016983032,0.5845824480056763,0.7282282114028931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5267665982246399,0.7042042016983032,0.5460385680198669,0.7282282114028931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7282282114028931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5217665982246399,0.6972042016983032,0.8422591137886047,0.7352282114028931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.1841541826725006,0.7087087035179138,0.20770877599716187,0.7222222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7087087035179138},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7017087035179138,0.21270877599716187,0.7292222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7702702879905701},{"x":0.802997887134552,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"94.","boundary":[0.802997887134552,0.7507507801055908,0.835117757320404,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.7507507801055908},{"x":0.802997887134552,"y":0.7507507801055908},{"x":0.802997887134552,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7580299973487854,0.7507507801055908,0.802997887134552,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7507507801055908},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7152034044265747,0.7507507801055908,0.7558886408805847,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.7522522807121277},{"x":0.700214147567749,"y":0.7522522807121277},{"x":0.700214147567749,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6680942177772522,0.7522522807121277,0.700214147567749,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6295503377914429,0.7522522807121277,0.6638115644454956,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ونت","boundary":[0.5931477546691895,0.7522522807121277,0.6231263279914856,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.5267665982246399,0.7522522807121277,0.5867237448692322,0.7732732892036438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7522522807121277},{"x":0.835117757320404,"y":0.7507507801055908},{"x":0.835117757320404,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5217665982246399,0.7452522807121277,0.8401177573204041,0.7787717885971069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7537537813186646},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7672672867774963},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.18201284110546112,0.7537537813186646,0.20770877599716187,0.7672672867774963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7537537813186646},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7522522807121277},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7672672867774963},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7672672867774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7467537813186645,0.21270877599716187,0.7742672867774963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7912912964820862},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7965738773345947,0.7942942976951599,0.8394004106521606,0.8108108043670654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.7972972989082336},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7957957983016968},{"x":0.7880085706710815,"y":0.815315306186676},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7473233342170715,0.7972972989082336,0.7880085706710815,0.815315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7972972989082336},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8168168067932129},{"x":0.740899384021759,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7387580275535583,0.7987987995147705,0.7494646906852722,0.8168168067932129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7972972989082336},{"x":0.835117757320404,"y":0.7912912964820862},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8123123049736023},{"x":0.740899384021759,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7337580275535583,0.7902972989082336,0.8444004106521606,0.8193123049736023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7972972989082336},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8123123049736023},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۵","boundary":[0.18201284110546112,0.7972972989082336,0.20770877599716187,0.8123123049736023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.7972972989082336},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7957957983016968},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.20985010266304016,0.7972972989082336,0.2826552391052246,0.8123123049736023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7972972989082336},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7957957983016968},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8123123049736023},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7902972989082336,0.2876552391052246,0.8193123049736023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.8393393158912659},{"x":0.835117757320404,"y":0.8393393158912659},{"x":0.835117757320404,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8137044906616211,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.8137044906616211,0.8393393158912659,0.835117757320404,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7537473440170288,0.8393393158912659,0.8094218373298645,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8633633852005005},{"x":0.721627414226532,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.721627414226532,0.8393393158912659,0.7473233342170715,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.837837815284729},{"x":0.7087794542312622,"y":0.837837815284729},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.6788008809089661,0.837837815284729,0.7087794542312622,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.837837815284729},{"x":0.6745182275772095,"y":0.837837815284729},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6552462577819824,0.837837815284729,0.6745182275772095,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.837837815284729},{"x":0.6445395946502686,"y":0.837837815284729},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.6059957146644592,0.837837815284729,0.6445395946502686,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.837837815284729},{"x":0.6017130613327026,"y":0.837837815284729},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5931477546691895,0.837837815284729,0.6017130613327026,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.837837815284729},{"x":0.5888651013374329,"y":0.837837815284729},{"x":0.5888651013374329,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.5074946284294128,0.837837815284729,0.5888651013374329,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.837837815284729},{"x":0.5032119750976562,"y":0.837837815284729},{"x":0.5032119750976562,"y":0.8633633852005005},{"x":0.44539615511894226,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.44539615511894226,0.837837815284729,0.5032119750976562,0.8633633852005005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.8363363146781921},{"x":0.835117757320404,"y":0.8393393158912659},{"x":0.835117757320404,"y":0.8648648858070374},{"x":0.44539615511894226,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44039615511894226,0.8293363146781921,0.8401177573204041,0.8718648858070374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8438438177108765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8453453183174133},{"x":0.20770877599716187,"y":0.857357382774353},{"x":0.1841541826725006,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.1841541826725006,0.8438438177108765,0.20770877599716187,0.857357382774353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.8438438177108765},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8453453183174133},{"x":0.20770877599716187,"y":0.857357382774353},{"x":0.1841541826725006,"y":0.857357382774353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.8368438177108765,0.21270877599716187,0.864357382774353],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/dCLxUbLbMnEMCTGK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/rEQYybCUnWnTBLaW.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/ysNbSlDuaMrHjeon.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030567794336241365,0.00009319680571198105,0.998187276729935,0.9991057228297443]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2398286908864975,"y":0.07057057321071625},{"x":0.2376873642206192,"y":0.08708708733320236},{"x":0.1905781626701355,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.1905781626701355,0.06906907260417938,0.2376873642206192,0.08708708733320236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1862955093383789,"y":0.06906907260417938},{"x":0.1862955093383789,"y":0.0855855867266655},{"x":0.1477515995502472,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1477515995502472,0.06906907260417938,0.1862955093383789,0.0855855867266655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2398286908864975,"y":0.06906907260417938},{"x":0.2376873642206192,"y":0.08708708733320236},{"x":0.1477515995502472,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1427515995502472,0.06206907260417938,0.2426873642206192,0.09408708733320237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.11861861497163773},{"x":0.835117757320404,"y":0.12012012302875519},{"x":0.835117757320404,"y":0.14414414763450623},{"x":0.7987151741981506,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱.","boundary":[0.7987151741981506,0.11861861497163773,0.835117757320404,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.11861861497163773},{"x":0.794432520866394,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7922912240028381,"y":0.14414414763450623},{"x":0.7580299973487854,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7580299973487854,0.11861861497163773,0.7922912240028381,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7537473440170288,"y":0.11861861497163773},{"x":0.7537473440170288,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6937901377677917,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6959314942359924,0.11861861497163773,0.7537473440170288,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6916488409042358,"y":0.11861861497163773},{"x":0.6916488409042358,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6552462577819824,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6552462577819824,0.11711711436510086,0.6916488409042358,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6509636044502258,"y":0.11861861497163773},{"x":0.6509636044502258,"y":0.14264264702796936},{"x":0.618843674659729,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.618843674659729,0.11711711436510086,0.6509636044502258,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6167023777961731,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6167023777961731,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5931477546691895,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5931477546691895,0.11711711436510086,0.6167023777961731,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.11711711436510086},{"x":0.5888651013374329,"y":0.11711711436510086},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5481798648834229,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.5503212213516235,0.11711711436510086,0.5867237448692322,0.1411411464214325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.11711711436510086},{"x":0.835117757320404,"y":0.11861861497163773},{"x":0.835117757320404,"y":0.14414414763450623},{"x":0.5481798648834229,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5453212213516235,0.11011711436510085,0.8401177573204041,0.15114414763450623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12162162363529205},{"x":0.20770877599716187,"y":0.12162162363529205},{"x":0.20770877599716187,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.1841541826725006,0.12162162363529205,0.20770877599716187,0.13813814520835876]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.13813814520835876},{"x":0.20985010266304016,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.12162162363529205,0.2847965657711029,0.13813814520835876]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.12162162363529205},{"x":0.2847965657711029,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.11462162363529205,0.2897965657711029,0.14513814520835877],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.18618617951869965},{"x":0.794432520866394,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.794432520866394,0.1621621549129486,0.8394004106521606,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7901498675346375,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7430406808853149,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7430406808853149,0.1621621549129486,0.7901498675346375,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7387580275535583,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7387580275535583,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6830835342407227,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6830835342407227,0.1621621549129486,0.7387580275535583,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6788008809089661,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6466809511184692,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6466809511184692,0.1621621549129486,0.6788008809089661,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6423982977867126,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6423982977867126,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6081370711326599,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6081370711326599,0.1621621549129486,0.6423982977867126,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6038544178009033,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6038544178009033,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5802997946739197,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5802997946739197,0.1621621549129486,0.6038544178009033,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5760171413421631,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5374732613563538,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.5374732613563538,0.1621621549129486,0.5760171413421631,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5310492515563965,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5310492515563965,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5117772817611694,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5117772817611694,0.1621621549129486,0.5310492515563965,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5117772817611694,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5117772817611694,"y":0.18618617951869965},{"x":0.44111350178718567,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.44111350178718567,0.1621621549129486,0.5117772817611694,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4346895217895508,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4346895217895508,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4282655119895935,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4282655119895935,0.1621621549129486,0.4346895217895508,0.18618617951869965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4282655119895935,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4232655119895935,0.1551621549129486,0.8444004106521606,0.19318617951869965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.1666666716337204},{"x":0.20556744933128357,"y":0.1666666716337204},{"x":0.20556744933128357,"y":0.18168167769908905},{"x":0.18201284110546112,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.18201284110546112,0.1666666716337204,0.20556744933128357,0.18168167769908905]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2847965657711029,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2847965657711029,"y":0.18168167769908905},{"x":0.20985010266304016,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.1666666716337204,0.2847965657711029,0.18168167769908905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2847965657711029,"y":0.1666666716337204},{"x":0.2847965657711029,"y":0.18168167769908905},{"x":0.18201284110546112,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.1596666716337204,0.2897965657711029,0.18868167769908906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.21021020412445068},{"x":0.835117757320404,"y":0.20720720291137695},{"x":0.835117757320404,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7965738773345947,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.794432520866394,0.21021020412445068,0.835117757320404,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2132132202386856},{"x":0.7858672142028809,"y":0.21021020412445068},{"x":0.7880085706710815,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7280513644218445,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یازدهم","boundary":[0.7259100675582886,0.2132132202386856,0.7880085706710815,0.22972972691059113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.2132132202386856},{"x":0.835117757320404,"y":0.20720720291137695},{"x":0.835117757320404,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7280513644218445,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7209100675582886,0.2062132202386856,0.8401177573204041,0.2337267256975174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.21171170473098755},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2267267256975174},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹۵","boundary":[0.18201284110546112,0.21171170473098755,0.20556744933128357,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.21171170473098755},{"x":0.26124197244644165,"y":0.21021020412445068},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2267267256975174},{"x":0.20985010266304016,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".......","boundary":[0.20985010266304016,0.21171170473098755,0.26124197244644165,0.2267267256975174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.21171170473098755},{"x":0.26124197244644165,"y":0.21021020412445068},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2267267256975174},{"x":0.18201284110546112,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.20471170473098754,0.26624197244644165,0.2337267256975174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.2522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.2522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8137044906616211,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.8137044906616211,0.2522522509098053,0.835117757320404,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8072805404663086,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7644539475440979,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7644539475440979,0.2522522509098053,0.8072805404663086,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7601712942123413,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7237687110900879,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.7237687110900879,0.25375375151634216,0.7601712942123413,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7173447608947754,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7173447608947754,"y":0.27627629041671753},{"x":0.659528911113739,"y":0.27627629041671753}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.659528911113739,0.25375375151634216,0.7173447608947754,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6552462577819824,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6552462577819824,"y":0.27627629041671753},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5910063982009888,0.25375375151634216,0.6552462577819824,0.27627629041671753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5845824480056763,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5845824480056763,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5417559146881104,0.25375375151634216,0.5845824480056763,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5374732613563538,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5374732613563538,"y":0.2777777910232544},{"x":0.49678799510002136,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.49678799510002136,0.25375375151634216,0.5374732613563538,0.2777777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.25375375151634216},{"x":0.835117757320404,"y":0.2522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.27627629041671753},{"x":0.49678799510002136,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49178799510002136,0.24675375151634216,0.8401177573204041,0.28327629041671754],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2732732594013214},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۹۶۹","boundary":[0.1841541826725006,0.2567567527294159,0.20556744933128357,0.2732732594013214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2732732594013214},{"x":0.21199142932891846,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"............","boundary":[0.21199142932891846,0.2567567527294159,0.2847965657711029,0.2732732594013214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2567567527294159},{"x":0.2847965657711029,"y":0.2732732594013214},{"x":0.1841541826725006,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2497567527294159,0.2897965657711029,0.2802732594013214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3033033013343811},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3168168067932129},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.18201284110546112,0.3033033013343811,0.20770877599716187,0.3168168067932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3168168067932129},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.3033033013343811,0.2847965657711029,0.3168168067932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3033033013343811},{"x":0.2847965657711029,"y":0.3168168067932129},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.2963033013343811,0.2897965657711029,0.3238168067932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8201285004615784,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8201285004615784,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8051391839981079,0.2957957983016968,0.8201285004615784,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8308351039886475,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8201285004615784,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8201285004615784,0.2957957983016968,0.8308351039886475,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8394004106521606,"y":0.32282280921936035},{"x":0.8286938071250916,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8265524506568909,0.2957957983016968,0.8394004106521606,0.32282280921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.29729729890823364},{"x":0.8072805404663086,"y":0.29729729890823364},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7965738773345947,0.29729729890823364,0.8072805404663086,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2957957983016968},{"x":0.794432520866394,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7516059875488281,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7516059875488281,0.29729729890823364,0.794432520866394,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7473233342170715,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7173447608947754,0.29729729890823364,0.7473233342170715,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2987987995147705},{"x":0.7109207510948181,"y":0.32582584023475647},{"x":0.700214147567749,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.700214147567749,0.2987987995147705,0.7109207510948181,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.2987987995147705},{"x":0.700214147567749,"y":0.29729729890823364},{"x":0.700214147567749,"y":0.32582584023475647},{"x":0.638115644454956,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.638115644454956,0.2987987995147705,0.700214147567749,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6274089813232422,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5910063982009888,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.5910063982009888,0.3003003001213074,0.6274089813232422,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5802997946739197,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5610278248786926,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5610278248786926,0.3003003001213074,0.5802997946739197,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.3003003001213074},{"x":0.556745171546936,"y":0.3003003001213074},{"x":0.556745171546936,"y":0.32732734084129333},{"x":0.5074946284294128,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرویس","boundary":[0.5074946284294128,0.3003003001213074,0.556745171546936,0.32732734084129333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.342342346906662},{"x":0.8179871439933777,"y":0.342342346906662},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8051391839981079,0.342342346906662,0.8179871439933777,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.342342346906662},{"x":0.8265524506568909,"y":0.342342346906662},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.342342346906662,0.8265524506568909,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.342342346906662},{"x":0.835117757320404,"y":0.342342346906662},{"x":0.835117757320404,"y":0.3678678572177887},{"x":0.824411153793335,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.824411153793335,0.342342346906662,0.835117757320404,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.342342346906662},{"x":0.8008565306663513,"y":0.342342346906662},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901498675346375,0.342342346906662,0.8008565306663513,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.342342346906662},{"x":0.7901498675346375,"y":0.342342346906662},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7494646906852722,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7494646906852722,0.342342346906662,0.7901498675346375,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.342342346906662},{"x":0.7430406808853149,"y":0.342342346906662},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3678678572177887},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7087794542312622,0.342342346906662,0.7430406808853149,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.342342346906662},{"x":0.7087794542312622,"y":0.342342346906662},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6980727910995483,0.342342346906662,0.7087794542312622,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.342342346906662},{"x":0.6959314942359924,"y":0.342342346906662},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6316916346549988,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.6316916346549988,0.342342346906662,0.6959314942359924,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.342342346906662},{"x":0.6209850311279297,"y":0.342342346906662},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3678678572177887},{"x":0.5674518346786499,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.5674518346786499,0.342342346906662,0.6209850311279297,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.342342346906662},{"x":0.5610278248786926,"y":0.342342346906662},{"x":0.5610278248786926,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5246252417564392,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.5246252417564392,0.342342346906662,0.5610278248786926,0.36936935782432556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.34384384751319885},{"x":0.5139186382293701,"y":0.342342346906662},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3678678572177887},{"x":0.45610278844833374,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.45610278844833374,0.34384384751319885,0.5139186382293701,0.3678678572177887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8158458471298218,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4114114046096802},{"x":0.802997887134552,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.802997887134552,0.38738739490509033,0.8158458471298218,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.38738739490509033},{"x":0.824411153793335,"y":0.38738739490509033},{"x":0.824411153793335,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8158458471298218,0.38738739490509033,0.824411153793335,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.38738739490509033},{"x":0.835117757320404,"y":0.38738739490509033},{"x":0.835117757320404,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8265524506568909,0.38738739490509033,0.835117757320404,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8008565306663513,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901498675346375,0.38738739490509033,0.8008565306663513,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7858672142028809,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7430406808853149,0.38738739490509033,0.7858672142028809,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7366167306900024,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6852248311042786,0.38738739490509033,0.7366167306900024,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6788008809089661,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6445395946502686,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6445395946502686,0.38738739490509033,0.6788008809089661,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.38738739490509033},{"x":0.640256941318512,"y":0.38738739490509033},{"x":0.640256941318512,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6124197244644165,0.38738739490509033,0.640256941318512,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.38738739490509033},{"x":0.599571704864502,"y":0.38738739490509033},{"x":0.599571704864502,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5396145582199097,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5396145582199097,0.38738739490509033,0.599571704864502,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5267665982246399,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5267665982246399,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5182012915611267,0.38738739490509033,0.5267665982246399,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5203425884246826,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5203425884246826,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5010706782341003,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5010706782341003,0.38738739490509033,0.5203425884246826,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4839400351047516,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4839400351047516,"y":0.41291290521621704},{"x":0.45610278844833374,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.45610278844833374,0.38738739490509033,0.4839400351047516,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.38738739490509033},{"x":0.44539615511894226,"y":0.38738739490509033},{"x":0.44539615511894226,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4261241853237152,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4261241853237152,0.38738739490509033,0.44539615511894226,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.38738739490509033},{"x":0.41541755199432373,"y":0.38738739490509033},{"x":0.41541755199432373,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3704496920108795,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقات","boundary":[0.3704496920108795,0.38738739490509033,0.41541755199432373,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.38738739490509033},{"x":0.35974302887916565,"y":0.38738739490509033},{"x":0.35974302887916565,"y":0.41291290521621704},{"x":0.31477516889572144,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.31477516889572144,0.38738739490509033,0.35974302887916565,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.3888888955116272},{"x":0.31477516889572144,"y":0.38738739490509033},{"x":0.31477516889572144,"y":0.41291290521621704},{"x":0.20770877599716187,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"....................","boundary":[0.20770877599716187,0.3888888955116272,0.31477516889572144,0.41291290521621704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3888888955116272},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3888888955116272},{"x":0.20770877599716187,"y":0.41291290521621704},{"x":0.18201284110546112,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.18201284110546112,0.3888888955116272,0.20770877599716187,0.41291290521621704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2957957983016968},{"x":0.8415417671203613,"y":0.4114114046096802},{"x":0.18201284110546112,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.17487151443958282,0.29330030012130737,0.8465417671203613,0.4184114046096802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3468468487262726},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3468468487262726},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.25,"str":"\\","boundary":[0.18201284110546112,0.3468468487262726,0.1884368360042572,0.3633633553981781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.3468468487262726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3468468487262726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1927194893360138,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"............","boundary":[0.1927194893360138,0.3468468487262726,0.27194860577583313,0.3633633553981781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.3468468487262726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3468468487262726},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.3398468487262726,0.27694860577583313,0.3703633553981781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8051391839981079,0.4324324429035187,0.8179871439933777,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.8179871439933777,0.4324324429035187,0.8286938071250916,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8265524506568909,0.4324324429035187,0.8372591137886047,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4579579532146454},{"x":0.794432520866394,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.4324324429035187,0.8051391839981079,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7516059875488281,0.4324324429035187,0.7901498675346375,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7130621075630188,0.4324324429035187,0.7451820373535156,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4324324429035187},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6830835342407227,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6830835342407227,0.4324324429035187,0.7087794542312622,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6680942177772522,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6680942177772522,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.6102783679962158,0.4324324429035187,0.6680942177772522,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4324324429035187},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5438972115516663,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.5438972115516663,0.4324324429035187,0.6017130613327026,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.4324324429035187},{"x":0.5374732613563538,"y":0.4324324429035187},{"x":0.5374732613563538,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5267665982246399,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5267665982246399,0.4324324429035187,0.5374732613563538,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.4324324429035187},{"x":0.5246252417564392,"y":0.4324324429035187},{"x":0.5246252417564392,"y":0.4579579532146454},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ونت","boundary":[0.49250534176826477,0.4324324429035187,0.5246252417564392,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.4324324429035187},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4324324429035187},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4775160551071167,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4775160551071167,0.4324324429035187,0.4882226884365082,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.4324324429035187},{"x":0.4775160551071167,"y":0.4324324429035187},{"x":0.4775160551071167,"y":0.4579579532146454},{"x":0.45610278844833374,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.45610278844833374,0.4324324429035187,0.4775160551071167,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.4324324429035187},{"x":0.44325482845306396,"y":0.4324324429035187},{"x":0.44325482845306396,"y":0.4579579532146454},{"x":0.41113489866256714,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.41113489866256714,0.4324324429035187,0.44325482845306396,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.4324324429035187},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4324324429035187},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4579579532146454},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39828693866729736,0.4324324429035187,0.40471091866493225,0.4579579532146454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4324324429035187},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4579579532146454},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.39328693866729736,0.42543244290351867,0.8422591137886047,0.4649579532146454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4369369447231293},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4369369447231293},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4534534513950348},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"Jo","boundary":[0.18201284110546112,0.4369369447231293,0.19700214266777039,0.4534534513950348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25267666578292847,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25267666578292847,"y":0.4534534513950348},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"........","boundary":[0.19914346933364868,0.4369369447231293,0.25267666578292847,0.4534534513950348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25267666578292847,"y":0.4369369447231293},{"x":0.25267666578292847,"y":0.4534534513950348},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.17701284110546112,0.42993694472312927,0.25767666578292847,0.4604534513950348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.4834834933280945},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7773019075393677,0.4834834933280945,0.8308351039886475,0.5045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7730192542076111,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7665953040122986,0.4834834933280945,0.7730192542076111,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.48048049211502075},{"x":0.762312650680542,"y":0.4834834933280945},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7066380977630615,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.7087794542312622,0.48048049211502075,0.7601712942123413,0.5015015006065369]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7066380977630615,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7037794542312622,0.47348049211502075,0.8358351039886475,0.5115045018196106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4834834933280945},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4819819927215576},{"x":0.20556744933128357,"y":0.49699699878692627},{"x":0.17987151443958282,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۲","boundary":[0.17987151443958282,0.4834834933280945,0.20556744933128357,0.49699699878692627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.20985010266304016,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"............","boundary":[0.20985010266304016,0.4819819927215576,0.2847965657711029,0.49699699878692627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4834834933280945},{"x":0.2847965657711029,"y":0.4819819927215576},{"x":0.2847965657711029,"y":0.49699699878692627},{"x":0.17987151443958282,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.4764834933280945,0.2897965657711029,0.5039969987869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.5285285115242004},{"x":0.835117757320404,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7730192542076111,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7751606106758118,0.5285285115242004,0.8329764604568481,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7687366008758545,"y":0.545045018196106},{"x":0.7601712942123413,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.762312650680542,0.5270270109176636,0.7687366008758545,0.545045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.5315315127372742},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7601712942123413,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.757312650680542,0.5200270109176636,0.8379764604568481,0.5550480194091797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5285285115242004},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5285285115242004},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5420420169830322},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.18201284110546112,0.5285285115242004,0.20556744933128357,0.5420420169830322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5285285115242004},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5285285115242004},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5420420169830322},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.20985010266304016,0.5285285115242004,0.21413275599479675,0.5420420169830322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5285285115242004},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5285285115242004},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5420420169830322},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5215285115242004,0.21913275599479676,0.5490420169830322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7901498675346375,0.5720720887184143,0.835117757320404,0.5885885953903198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5720720887184143},{"x":0.835117757320404,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7851498675346374,0.5650720887184143,0.8401177573204041,0.5955885953903198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.5720720887184143},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5720720887184143},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5900900959968567},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۱۵","boundary":[0.17987151443958282,0.5720720887184143,0.20770877599716187,0.5900900959968567]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5885885953903198},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".........","boundary":[0.20985010266304016,0.5720720887184143,0.2762312591075897,0.5885885953903198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.5720720887184143},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5885885953903198},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.5650720887184143,0.2812312591075897,0.5955885953903198],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/cGNSWNzJxbrPrvwA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/tuleVukSDXMmqtRn.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/IghBGupDuYesZdUN.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0001451930116534999,0.000021052584879928165,0.9993702800447476,0.999874509646191]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07280513644218445,"y":0.021021021530032158},{"x":0.2890792191028595,"y":0.021021021530032158},{"x":0.2890792191028595,"y":0.07657657563686371},{"x":0.07280513644218445,"y":0.07657657563686371}]},"confidence":1,"str":"راتفگشیپ","boundary":[0.07280513644218445,0.021021021530032158,0.2890792191028595,0.07657657563686371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07280513644218445,"y":0.021021021530032158},{"x":0.2890792191028595,"y":0.021021021530032158},{"x":0.2890792191028595,"y":0.07657657563686371},{"x":0.07280513644218445,"y":0.07657657563686371}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.06780513644218444,0.014021021530032159,0.2940792191028595,0.08357657563686371],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/jYFtlNvheKLboWzm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/wthulSIFleSUQHFj.jpg","blurred":"/storage/books/83c6f174b6a56249/pages/nMBWLMXCSoQIgLhX.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027358096978393815,0.00009094228910970258,0.9981735209479322,0.9987562743113922]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.06756756454706192},{"x":0.22483940422534943,"y":0.06606606394052505},{"x":0.22483940422534943,"y":0.08408408612012863},{"x":0.16702355444431305,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.16702355444431305,0.06756756454706192,0.22483940422534943,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.06756756454706192},{"x":0.15845824778079987,"y":0.06756756454706192},{"x":0.15845824778079987,"y":0.08408408612012863},{"x":0.15631692111492157,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.15631692111492157,0.06756756454706192,0.15845824778079987,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.06756756454706192},{"x":0.1477515995502472,"y":0.06756756454706192},{"x":0.1477515995502472,"y":0.08408408612012863},{"x":0.13276231288909912,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.13276231288909912,0.06756756454706192,0.1477515995502472,0.08408408612012863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13276231288909912,"y":0.06756756454706192},{"x":0.22483940422534943,"y":0.06606606394052505},{"x":0.22483940422534943,"y":0.08408408612012863},{"x":0.13276231288909912,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.12776231288909912,0.06056756454706192,0.22983940422534943,0.09108408612012864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.11411411315202713},{"x":0.5546038746833801,"y":0.115615613758564},{"x":0.5524625182151794,"y":0.14414414763450623},{"x":0.44111350178718567,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.44325482845306396,0.11411411315202713,0.5524625182151794,0.14414414763450623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.11411411315202713},{"x":0.5546038746833801,"y":0.115615613758564},{"x":0.5524625182151794,"y":0.14414414763450623},{"x":0.44111350178718567,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43825482845306396,0.10711411315202712,0.5574625182151794,0.15114414763450623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2177177220582962},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8329764604568481,0.19819819927215576,0.8479657173156738,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8222697973251343,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8222697973251343,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7922912240028381,0.19819819927215576,0.8222697973251343,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7880085706710815,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7580299973487854,0.19819819927215576,0.7880085706710815,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7451820373535156,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2177177220582962},{"x":0.7173447608947754,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7173447608947754,0.19819819927215576,0.7451820373535156,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7066380977630615,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6980727910995483,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6980727910995483,0.19819819927215576,0.7066380977630615,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.19819819927215576},{"x":0.6873661875724792,"y":0.19819819927215576},{"x":0.6873661875724792,"y":0.2177177220582962},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.6274089813232422,0.19819819927215576,0.6873661875724792,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.19819819927215576},{"x":0.6167023777961731,"y":0.19819819927215576},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5460385680198669,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5460385680198669,0.19819819927215576,0.6167023777961731,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.19819819927215576},{"x":0.5353319048881531,"y":0.19819819927215576},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2177177220582962},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5289078950881958,0.19819819927215576,0.5353319048881531,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.19819819927215576},{"x":0.5182012915611267,"y":0.19819819927215576},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2177177220582962},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.46038544178009033,0.19819819927215576,0.5182012915611267,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.19819819927215576},{"x":0.44753748178482056,"y":0.19819819927215576},{"x":0.44753748178482056,"y":0.2177177220582962},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4368308484554291,0.19819819927215576,0.44753748178482056,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.19819819927215576},{"x":0.4239828586578369,"y":0.19819819927215576},{"x":0.4239828586578369,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3854389786720276,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3854389786720276,0.19819819927215576,0.4239828586578369,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.19819819927215576},{"x":0.3725910186767578,"y":0.19819819927215576},{"x":0.3725910186767578,"y":0.2177177220582962},{"x":0.3468950688838959,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3468950688838959,0.19819819927215576,0.3725910186767578,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.19819819927215576},{"x":0.3361884355545044,"y":0.19819819927215576},{"x":0.3361884355545044,"y":0.2177177220582962},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.30192720890045166,0.19819819927215576,0.3361884355545044,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.19819819927215576},{"x":0.2912205457687378,"y":0.19819819927215576},{"x":0.2912205457687378,"y":0.2177177220582962},{"x":0.25267666578292847,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.25267666578292847,0.19819819927215576,0.2912205457687378,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.19819819927215576},{"x":0.2441113442182541,"y":0.19819819927215576},{"x":0.2441113442182541,"y":0.2177177220582962},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2177177220582962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستاوردهای","boundary":[0.15203426778316498,0.19819819927215576,0.2441113442182541,0.2177177220582962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8479657173156738,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8479657173156738,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7922912240028381,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.7922912240028381,0.22822822630405426,0.8479657173156738,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7858672142028809,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7858672142028809,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7708779573440552,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7708779573440552,0.22822822630405426,0.7858672142028809,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7644539475440979,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7644539475440979,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7173447608947754,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7173447608947754,0.22822822630405426,0.7644539475440979,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7087794542312622,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7087794542312622,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6445395946502686,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6445395946502686,0.22822822630405426,0.7087794542312622,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6359742879867554,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6359742879867554,"y":0.24924924969673157},{"x":0.597430408000946,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.597430408000946,0.22822822630405426,0.6359742879867554,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5888651013374329,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5888651013374329,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5610278248786926,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5610278248786926,0.22822822630405426,0.5888651013374329,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5610278248786926,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5610278248786926,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5417559146881104,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.5417559146881104,0.22822822630405426,0.5610278248786926,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5396145582199097,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5396145582199097,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5310492515563965,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310492515563965,0.22822822630405426,0.5396145582199097,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5267665982246399,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5267665982246399,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4732334017753601,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4732334017753601,0.22822822630405426,0.5267665982246399,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.22822822630405426},{"x":0.4668094217777252,"y":0.22822822630405426},{"x":0.4668094217777252,"y":0.24924924969673157},{"x":0.40899357199668884,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضای","boundary":[0.40899357199668884,0.22822822630405426,0.4668094217777252,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.22822822630405426},{"x":0.40256959199905396,"y":0.22822822630405426},{"x":0.40256959199905396,"y":0.24924924969673157},{"x":0.35331904888153076,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.35331904888153076,0.22822822630405426,0.40256959199905396,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.22822822630405426},{"x":0.3447537422180176,"y":0.22822822630405426},{"x":0.3447537422180176,"y":0.24924924969673157},{"x":0.3383297622203827,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3383297622203827,0.22822822630405426,0.3447537422180176,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.22822822630405426},{"x":0.3319057822227478,"y":0.22822822630405426},{"x":0.3319057822227478,"y":0.24924924969673157},{"x":0.2976445257663727,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2976445257663727,0.22822822630405426,0.3319057822227478,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.22822822630405426},{"x":0.2890792191028595,"y":0.22822822630405426},{"x":0.2890792191028595,"y":0.24924924969673157},{"x":0.25910064578056335,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.25910064578056335,0.22822822630405426,0.2890792191028595,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.22822822630405426},{"x":0.25053533911705017,"y":0.22822822630405426},{"x":0.25053533911705017,"y":0.24924924969673157},{"x":0.20342612266540527,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالان","boundary":[0.20342612266540527,0.22822822630405426,0.25053533911705017,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.22822822630405426},{"x":0.1948608160018921,"y":0.22822822630405426},{"x":0.1948608160018921,"y":0.24924924969673157},{"x":0.15203426778316498,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.15203426778316498,0.22822822630405426,0.1948608160018921,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8458244204521179,"y":0.27927929162979126},{"x":0.783725917339325,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.783725917339325,0.2567567527294159,0.8458244204521179,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7751606106758118,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7751606106758118,"y":0.27927929162979126},{"x":0.762312650680542,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.762312650680542,0.2567567527294159,0.7751606106758118,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7537473440170288,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7301927208900452,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7301927208900452,0.2567567527294159,0.7537473440170288,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.2567567527294159},{"x":0.721627414226532,"y":0.2567567527294159},{"x":0.721627414226532,"y":0.27927929162979126},{"x":0.680942177772522,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.680942177772522,0.2567567527294159,0.721627414226532,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6702355742454529,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6702355742454529,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6359742879867554,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.6359742879867554,0.2567567527294159,0.6702355742454529,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6274089813232422,"y":0.27927929162979126},{"x":0.578158438205719,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.578158438205719,0.2567567527294159,0.6274089813232422,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5695931315422058,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5695931315422058,"y":0.27927929162979126},{"x":0.5610278248786926,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5610278248786926,0.2567567527294159,0.5695931315422058,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5503212213516235,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5503212213516235,"y":0.27927929162979126},{"x":0.5438972115516663,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5438972115516663,0.2567567527294159,0.5503212213516235,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2567567527294159},{"x":0.5353319048881531,"y":0.27927929162979126},{"x":0.49464666843414307,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.49464666843414307,0.2567567527294159,0.5353319048881531,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4860813617706299,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4860813617706299,"y":0.27927929162979126},{"x":0.44539615511894226,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.44539615511894226,0.2567567527294159,0.4860813617706299,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.2567567527294159},{"x":0.44111350178718567,"y":0.2567567527294159},{"x":0.44111350178718567,"y":0.27927929162979126},{"x":0.40256959199905396,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.40256959199905396,0.2567567527294159,0.44111350178718567,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.2567567527294159},{"x":0.39400428533554077,"y":0.2567567527294159},{"x":0.39400428533554077,"y":0.27927929162979126},{"x":0.3361884355545044,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.3361884355545044,0.2567567527294159,0.39400428533554077,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.2567567527294159},{"x":0.3276231288909912,"y":0.2567567527294159},{"x":0.3276231288909912,"y":0.27927929162979126},{"x":0.3211991488933563,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3211991488933563,0.2567567527294159,0.3276231288909912,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.2567567527294159},{"x":0.31263384222984314,"y":0.2567567527294159},{"x":0.31263384222984314,"y":0.27927929162979126},{"x":0.26124197244644165,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.26124197244644165,0.2567567527294159,0.31263384222984314,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.2567567527294159},{"x":0.25910064578056335,"y":0.2567567527294159},{"x":0.25910064578056335,"y":0.27927929162979126},{"x":0.22055675089359283,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.22055675089359283,0.2567567527294159,0.25910064578056335,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2567567527294159},{"x":0.20342612266540527,"y":0.27927929162979126},{"x":0.15845824778079987,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستمر","boundary":[0.15845824778079987,0.2567567527294159,0.20342612266540527,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2567567527294159},{"x":0.15631692111492157,"y":0.2567567527294159},{"x":0.15631692111492157,"y":0.27927929162979126},{"x":0.15203426778316498,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15203426778316498,0.2567567527294159,0.15631692111492157,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.7687366008758545,0.28828829526901245,0.8479657173156738,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7580299973487854,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7580299973487854,"y":0.3078078031539917},{"x":0.721627414226532,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.721627414226532,0.28828829526901245,0.7580299973487854,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7152034044265747,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6959314942359924,0.28828829526901245,0.7152034044265747,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6873661875724792,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6873661875724792,"y":0.3078078031539917},{"x":0.638115644454956,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطبق","boundary":[0.638115644454956,0.28828829526901245,0.6873661875724792,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6295503377914429,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3078078031539917},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6209850311279297,0.28828829526901245,0.6295503377914429,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6124197244644165,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6124197244644165,"y":0.3078078031539917},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.5182012915611267,0.28828829526901245,0.6124197244644165,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.28828829526901245},{"x":0.5074946284294128,"y":0.28828829526901245},{"x":0.5074946284294128,"y":0.3078078031539917},{"x":0.4839400351047516,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4839400351047516,0.28828829526901245,0.5074946284294128,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.28828829526901245},{"x":0.4817987084388733,"y":0.28828829526901245},{"x":0.4817987084388733,"y":0.3078078031539917},{"x":0.4389721751213074,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4389721751213074,0.28828829526901245,0.4817987084388733,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.28828829526901245},{"x":0.4304068386554718,"y":0.28828829526901245},{"x":0.4304068386554718,"y":0.3078078031539917},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.39614561200141907,0.28828829526901245,0.4304068386554718,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.28828829526901245},{"x":0.3875803053379059,"y":0.28828829526901245},{"x":0.3875803053379059,"y":0.3078078031539917},{"x":0.3725910186767578,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3725910186767578,0.28828829526901245,0.3875803053379059,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.28828829526901245},{"x":0.36402568221092224,"y":0.28828829526901245},{"x":0.36402568221092224,"y":0.3078078031539917},{"x":0.31691649556159973,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.31691649556159973,0.28828829526901245,0.36402568221092224,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.28828829526901245},{"x":0.31049251556396484,"y":0.28828829526901245},{"x":0.31049251556396484,"y":0.3078078031539917},{"x":0.30406853556632996,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30406853556632996,0.28828829526901245,0.31049251556396484,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.28828829526901245},{"x":0.2955031991004944,"y":0.28828829526901245},{"x":0.2955031991004944,"y":0.3078078031539917},{"x":0.26124197244644165,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.26124197244644165,0.28828829526901245,0.2955031991004944,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.28828829526901245},{"x":0.25053533911705017,"y":0.28828829526901245},{"x":0.25053533911705017,"y":0.3078078031539917},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.20342612266540527,0.28828829526901245,0.25053533911705017,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.28828829526901245},{"x":0.1948608160018921,"y":0.28828829526901245},{"x":0.1948608160018921,"y":0.3078078031539917},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18201284110546112,0.28828829526901245,0.1948608160018921,0.3078078031539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.28828829526901245},{"x":0.17344753444194794,"y":0.28828829526901245},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3078078031539917},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.15203426778316498,0.28828829526901245,0.17344753444194794,0.3078078031539917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.19819819927215576},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3078078031539917},{"x":0.15203426778316498,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14703426778316497,0.19119819927215576,0.8529657173156738,0.3148078031539917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.3198198080062866},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3198198080062866},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.8051391839981079,0.3198198080062866,0.8479657173156738,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.3213213086128235},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3198198080062866},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7708779573440552,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7708779573440552,0.3213213086128235,0.7987151741981506,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.3213213086128235},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3213213086128235},{"x":0.7687366008758545,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7644539475440979,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.3213213086128235,0.7687366008758545,0.33933934569358826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.3213213086128235},{"x":0.8458244204521179,"y":0.31831830739974976},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7644539475440979,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7594539475440979,0.3143213086128235,0.8529657173156738,0.34333634448051453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3753753900527954},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7965738773345947,0.3633633553981781,0.8458244204521179,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7880085706710815,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7259100675582886,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.7259100675582886,0.3588588535785675,0.7880085706710815,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3588588535785675},{"x":0.7173447608947754,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6466809511184692,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6466809511184692,0.3588588535785675,0.7173447608947754,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6359742879867554,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6359742879867554,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6124197244644165,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.6124197244644165,0.3588588535785675,0.6359742879867554,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3588588535785675},{"x":0.6038544178009033,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5503212213516235,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروپیلن","boundary":[0.5503212213516235,0.3588588535785675,0.6038544178009033,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5396145582199097,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5396145582199097,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5310492515563965,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310492515563965,0.3588588535785675,0.5396145582199097,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5203425884246826,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5203425884246826,"y":0.37837839126586914},{"x":0.49678799510002136,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.49678799510002136,0.3588588535785675,0.5203425884246826,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4882226884365082,"y":0.3588588535785675},{"x":0.4882226884365082,"y":0.37837839126586914},{"x":0.45182013511657715,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.45182013511657715,0.3588588535785675,0.4882226884365082,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.3588588535785675},{"x":0.44325482845306396,"y":0.3588588535785675},{"x":0.44325482845306396,"y":0.37837839126586914},{"x":0.41327622532844543,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیت","boundary":[0.41327622532844543,0.3588588535785675,0.44325482845306396,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.3588588535785675},{"x":0.40256959199905396,"y":0.3588588535785675},{"x":0.40256959199905396,"y":0.37837839126586914},{"x":0.3704496920108795,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.3704496920108795,0.3588588535785675,0.40256959199905396,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.3588588535785675},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3588588535785675},{"x":0.35974302887916565,"y":0.37837839126586914},{"x":0.35117772221565247,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35117772221565247,0.3588588535785675,0.35974302887916565,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3426124155521393,"y":0.3588588535785675},{"x":0.3426124155521393,"y":0.37837839126586914},{"x":0.31477516889572144,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.31477516889572144,0.3588588535785675,0.3426124155521393,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.3588588535785675},{"x":0.30620986223220825,"y":0.3588588535785675},{"x":0.30620986223220825,"y":0.37837839126586914},{"x":0.278372585773468,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.278372585773468,0.3588588535785675,0.30620986223220825,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.3588588535785675},{"x":0.26980727910995483,"y":0.3588588535785675},{"x":0.26980727910995483,"y":0.37837839126586914},{"x":0.2355460375547409,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2355460375547409,0.3588588535785675,0.26980727910995483,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20770877599716187,"y":0.3588588535785675},{"x":0.22698073089122772,"y":0.3588588535785675},{"x":0.22698073089122772,"y":0.37837839126586914},{"x":0.20770877599716187,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20770877599716187,0.3588588535785675,0.22698073089122772,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3588588535785675},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3588588535785675},{"x":0.19914346933364868,"y":0.37837839126586914},{"x":0.15203426778316498,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.15203426778316498,0.3588588535785675,0.19914346933364868,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8458244204521179,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8458244204521179,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8201285004615784,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8201285004615784,0.38588589429855347,0.8458244204521179,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8094218373298645,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8094218373298645,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8008565306663513,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8008565306663513,0.38588589429855347,0.8094218373298645,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7901498675346375,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7901498675346375,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7751606106758118,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7751606106758118,0.38588589429855347,0.7901498675346375,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7644539475440979,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7644539475440979,"y":0.40840840339660645},{"x":0.740899384021759,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.740899384021759,0.38588589429855347,0.7644539475440979,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7301927208900452,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7301927208900452,"y":0.40840840339660645},{"x":0.6638115644454956,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.6638115644454956,0.38588589429855347,0.7301927208900452,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6531049013137817,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6531049013137817,"y":0.40840840339660645},{"x":0.6466809511184692,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6466809511184692,0.38588589429855347,0.6531049013137817,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6359742879867554,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6359742879867554,"y":0.40840840339660645},{"x":0.5588865280151367,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارفرمایان","boundary":[0.5588865280151367,0.38588589429855347,0.6359742879867554,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5481798648834229,"y":0.38588589429855347},{"x":0.5481798648834229,"y":0.40840840339660645},{"x":0.5032119750976562,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.5032119750976562,0.38588589429855347,0.5481798648834229,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.38588589429855347},{"x":0.49464666843414307,"y":0.38588589429855347},{"x":0.49464666843414307,"y":0.40840840339660645},{"x":0.44967880845069885,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.44967880845069885,0.38588589429855347,0.49464666843414307,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4389721751213074,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4389721751213074,"y":0.40840840339660645},{"x":0.4325481653213501,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4325481653213501,0.38588589429855347,0.4389721751213074,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4218415319919586,"y":0.38588589429855347},{"x":0.4218415319919586,"y":0.40840840339660645},{"x":0.41541755199432373,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41541755199432373,0.38588589429855347,0.4218415319919586,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.38588589429855347},{"x":0.40471091866493225,"y":0.38588589429855347},{"x":0.40471091866493225,"y":0.40840840339660645},{"x":0.3704496920108795,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3704496920108795,0.38588589429855347,0.40471091866493225,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.38588589429855347},{"x":0.35974302887916565,"y":0.38588589429855347},{"x":0.35974302887916565,"y":0.40840840339660645},{"x":0.3468950688838959,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3468950688838959,0.38588589429855347,0.35974302887916565,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3383297622203827,"y":0.38588589429855347},{"x":0.3383297622203827,"y":0.40840840339660645},{"x":0.2890792191028595,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.2890792191028595,0.38588589429855347,0.3383297622203827,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22269807755947113,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2805139124393463,"y":0.38588589429855347},{"x":0.2805139124393463,"y":0.40840840339660645},{"x":0.22269807755947113,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منحصر","boundary":[0.22269807755947113,0.38588589429855347,0.2805139124393463,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.38588589429855347},{"x":0.22483940422534943,"y":0.38588589429855347},{"x":0.22483940422534943,"y":0.40840840339660645},{"x":0.20985010266304016,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20985010266304016,0.38588589429855347,0.22483940422534943,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.38588589429855347},{"x":0.20770877599716187,"y":0.38588589429855347},{"x":0.20770877599716187,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1841541826725006,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.1841541826725006,0.38588589429855347,0.20770877599716187,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.38588589429855347},{"x":0.17558886110782623,"y":0.38588589429855347},{"x":0.17558886110782623,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15631692111492157,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.15631692111492157,0.38588589429855347,0.17558886110782623,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.38588589429855347},{"x":0.15417559444904327,"y":0.38588589429855347},{"x":0.15417559444904327,"y":0.40840840339660645},{"x":0.15203426778316498,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15203426778316498,0.38588589429855347,0.15417559444904327,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.41741740703582764},{"x":0.8479657173156738,"y":0.41741740703582764},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4369369447231293},{"x":0.802997887134552,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.802997887134552,0.41741740703582764,0.8479657173156738,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.41741740703582764},{"x":0.794432520866394,"y":0.41741740703582764},{"x":0.794432520866394,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7794432640075684,0.41741740703582764,0.794432520866394,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7708779573440552,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7173447608947754,0.41741740703582764,0.7708779573440552,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7087794542312622,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6980727910995483,0.41741740703582764,0.7087794542312622,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6873661875724792,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6531049013137817,0.41741740703582764,0.6873661875724792,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6488222479820251,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6252676844596863,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252676844596863,0.41741740703582764,0.6488222479820251,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6102783679962158,"y":0.41741740703582764},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5524625182151794,0.41741740703582764,0.6102783679962158,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5481798648834229,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5417559146881104,0.41741740703582764,0.5481798648834229,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5331905484199524,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5331905484199524,"y":0.4369369447231293},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اداری","boundary":[0.49250534176826477,0.41741740703582764,0.5331905484199524,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.41741740703582764},{"x":0.49250534176826477,"y":0.41741740703582764},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4369369447231293},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4882226884365082,0.41741740703582764,0.49250534176826477,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.41741740703582764},{"x":0.479657381772995,"y":0.41741740703582764},{"x":0.479657381772995,"y":0.4369369447231293},{"x":0.4304068386554718,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.4304068386554718,0.41741740703582764,0.479657381772995,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4218415319919586,"y":0.41741740703582764},{"x":0.4218415319919586,"y":0.4369369447231293},{"x":0.41541755199432373,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41541755199432373,0.41741740703582764,0.4218415319919586,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.41741740703582764},{"x":0.40685224533081055,"y":0.41741740703582764},{"x":0.40685224533081055,"y":0.4369369447231293},{"x":0.3276231288909912,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیمارستانی","boundary":[0.3276231288909912,0.41741740703582764,0.40685224533081055,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.41741740703582764},{"x":0.319057822227478,"y":0.41741740703582764},{"x":0.319057822227478,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2869378924369812,0.41741740703582764,0.319057822227478,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.41741740703582764},{"x":0.278372585773468,"y":0.41741740703582764},{"x":0.278372585773468,"y":0.4369369447231293},{"x":0.2355460375547409,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.2355460375547409,0.41741740703582764,0.278372585773468,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.41741740703582764},{"x":0.22698073089122772,"y":0.41741740703582764},{"x":0.22698073089122772,"y":0.4369369447231293},{"x":0.16702355444431305,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضلاب","boundary":[0.16702355444431305,0.41741740703582764,0.22698073089122772,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.41741740703582764},{"x":0.15845824778079987,"y":0.41741740703582764},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4369369447231293},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15203426778316498,0.41741740703582764,0.15845824778079987,0.4