مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی: راهنمای عملی در طراحی حفاظ دستگاه‌های پرتوپزشکی یون‌ساز مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی: راهنمای عملی در طراحی حفاظ دستگاه‌های پرتوپزشکی یون‌ساز

توضیحات

کتاب «مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی: راهنمای عملی در طراحی حفاظ دستگاه‌های پرتوپزشکی یون‌ساز» اطلاعاتی از معتبرترین مراجع اصلی فیزیک تابش، حفاظت پرتوی و استانداردهای حفاظ‌سازی را در خود جای داده است. این کتاب که در هشت فصل نوشته شده است به مبانی نظری طراحی حفاظ ازجمله کمیت‌های رادیومتریک، برهمکنش پرتوها با ماده و انواع چشمه‌های رایج در طراحی حفاظ و معرفی توابع پاسخ و کمیت‌های دزمتریک اختصاص دارد. ,نگارندگان مفاهیم مهندسی و محاسباتی را نیز با بحث دربارۀ حفاظت در برابر تابش خارجی آلفا، بتا و فوتون و تعریف مفاهیم اصلی آغاز کرده‌اند. آنان روش محاسبات حفاظ برای دستگاه‌های تشخیصی پزشکی شامل رادیولوژی، سی‌تی اسکن و پزشکی هسته‌ای و همچنین محاسبات حفاظ برای دستگاه‌های درمانی خارجی، براکی‌تراپی و روش‌های نوین درمان را در این اثر گنجانده‌اند و در پایان نیز، نکات مفید حفاظ‌سازی، شامل معرفی مواد به‌کار رفته در طراحی حفاظ تابش، جایگاه شبیه‌سازی مونت‌کارلو در حفاظ‌سازی و بهینه‌سازی را ارایه داده‌اند. جامعیت مطالب در یک مرجع واحد و ارایـه به‌روزترین اطلاعات در جدول‌های پیوست، ازجمله نقاط قوت این اثر است. ,نگارندگان این اثر کوشیده‌اند تا به‌روزترین توصیه‌های کاربردی مورد نیاز کشور را در اختیار دانشجویان و فعالان حوزه‌های مرتبط قرار دهند. کتاب مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی را می‌توان مرجعی کامل با مثال‌ها و مسایل پرشمار بازحل‌شده در نظر گرفت که برای تدریس واحد درسی حفاظ‌سازی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، به‌ویژه گرایش پرتوپزشکی و کاربرد پرتوها، دانشجویان فیزیک هسته‌ای و رشته‌های علوم پایۀ پزشکی مرتبط با تابش مناسب است. ,این اثر برای مهندسان طراحی حفاظ پناهگاه‌های دستگاه‌های پرتوپزشکی، مسیولان فیزیک بهداشت در تاسیسات صنعتی مرتبط با تابش و مراکز تشخیصی و درمانی و متخصصان فیزیک پزشکی بالینی نیز کاربردی است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797902","title":"مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی: راهنمای عملی در طراحی حفاظ دستگاه‌های پرتوپزشکی یون‌ساز","price":"۱۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/88c7a5c7d1a0c418/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/88c7a5c7d1a0c418/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/88c7a5c7d1a0c418/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/88c7a5c7d1a0c418/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/88c7a5c7d1a0c418/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-512-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب «مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی: راهنمای عملی در طراحی حفاظ دستگاه‌های پرتوپزشکی یون‌ساز» اطلاعاتی از معتبرترین مراجع اصلی فیزیک تابش، حفاظت پرتوی و استانداردهای حفاظ‌سازی را در خود جای داده است. این کتاب که در هشت فصل نوشته شده است به مبانی نظری طراحی حفاظ ازجمله کمیت‌های رادیومتریک، برهمکنش پرتوها با ماده و انواع چشمه‌های رایج در طراحی حفاظ و معرفی توابع پاسخ و کمیت‌های دزمتریک اختصاص دارد.\r","نگارندگان مفاهیم مهندسی و محاسباتی را نیز با بحث دربارۀ حفاظت در برابر تابش خارجی آلفا، بتا و فوتون و تعریف مفاهیم اصلی آغاز کرده‌اند. آنان روش محاسبات حفاظ برای دستگاه‌های تشخیصی پزشکی شامل رادیولوژی، سی‌تی اسکن و پزشکی هسته‌ای و همچنین محاسبات حفاظ برای دستگاه‌های درمانی خارجی، براکی‌تراپی و روش‌های نوین درمان را در این اثر گنجانده‌اند و در پایان نیز، نکات مفید حفاظ‌سازی، شامل معرفی مواد به‌کار رفته در طراحی حفاظ تابش، جایگاه شبیه‌سازی مونت‌کارلو در حفاظ‌سازی و بهینه‌سازی را ارایه داده‌اند. جامعیت مطالب در یک مرجع واحد و ارایـه به‌روزترین اطلاعات در جدول‌های پیوست، ازجمله نقاط قوت این اثر است.\r","نگارندگان این اثر کوشیده‌اند تا به‌روزترین توصیه‌های کاربردی مورد نیاز کشور را در اختیار دانشجویان و فعالان حوزه‌های مرتبط قرار دهند. کتاب مبانی حفاظ‌سازی تابش در پزشکی را می‌توان مرجعی کامل با مثال‌ها و مسایل پرشمار بازحل‌شده در نظر گرفت که برای تدریس واحد درسی حفاظ‌سازی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای، به‌ویژه گرایش پرتوپزشکی و کاربرد پرتوها، دانشجویان فیزیک هسته‌ای و رشته‌های علوم پایۀ پزشکی مرتبط با تابش مناسب است.\r","این اثر برای مهندسان طراحی حفاظ پناهگاه‌های دستگاه‌های پرتوپزشکی، مسیولان فیزیک بهداشت در تاسیسات صنعتی مرتبط با تابش و مراکز تشخیصی و درمانی و متخصصان فیزیک پزشکی بالینی نیز کاربردی است."],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"88c7a5c7d1a0c418","created_at":"2021-09-10 15:02:34","updated_at":"2022-02-08 10:16:07","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:47:54","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920883","title":"نعمت‌الله حیدرلو","firstname":"نعمت‌الله","lastname":"حیدرلو","token":"d203020dcfa978fb","created_at":"2021-09-10 03:07:24","updated_at":"2021-09-10 03:07:24","role":"writer"},{"id":"1920922","title":"دکتر ساناز حریری تبریزی","firstname":"دکتر ساناز","lastname":"حریری تبریزی","token":"d8cbeecf3dc79985","created_at":"2021-09-10 15:02:17","updated_at":"2021-09-10 15:02:17","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920883","title":"نعمت‌الله حیدرلو","firstname":"نعمت‌الله","lastname":"حیدرلو","token":"d203020dcfa978fb","created_at":"2021-09-10 03:07:24","updated_at":"2021-09-10 03:07:24","role":"writer"},{"id":"1920922","title":"دکتر ساناز حریری تبریزی","firstname":"دکتر ساناز","lastname":"حریری تبریزی","token":"d8cbeecf3dc79985","created_at":"2021-09-10 15:02:17","updated_at":"2021-09-10 15:02:17","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786555","file":"613b3442bd3019.92686826.pdf","book_id":"3797902","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:35","updated_at":"2022-02-08 10:16:22","process_started_at":"2021-09-10 15:02:35","process_done_at":"2021-09-10 15:02:44","process_failed_at":null,"pages_count":"432","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"82ad7a4ff27e7fe5cb87964c3e82bdfbb60f706dbea0b95c40d61818293374a0db938c48ad1e83d2d9836fd1b426c9e427e865968a12c979e721fa435c5c00f4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۲"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"6535","title":"آشکارسازی تابش های هسته ای 1","token":"bce96d52a99f1ff6","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_fields":[{"id":"40","title":"مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها","degree_id":"10","token":"99006b0f97f99bf8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6538","title":"آشکارسازی تابش های هسته ای 2","token":"2a3f3ecf34c18199","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_fields":[{"id":"40","title":"مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها","degree_id":"10","token":"99006b0f97f99bf8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6541","title":"آشکارسازی تابش های هسته ای1 ","token":"1582294f2060b595","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_fields":[{"id":"40","title":"مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها","degree_id":"10","token":"99006b0f97f99bf8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6544","title":"آشکارسازی تابش های هسته ای2 ","token":"6adf966aed555719","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:14","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_fields":[{"id":"40","title":"مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها","degree_id":"10","token":"99006b0f97f99bf8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-09-10 16:47:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"مبانی-حفاظ-سازی-تابش-در-پزشکی-راهنمای-عملی-در-طراحی-حفاظ-دستگاه-های-پرتوپزشکی-یون-ساز","urlify":"مبانی-حفاظ-سازی-تابش-در-پزشکی-راهنمای-عملی-در-طراحی-حفاظ-دستگاه-های-پرتوپزشکی-یون-ساز","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"نعمت‌الله حیدرلو, دکتر ساناز حریری تبریزی","tocStr":"","url":"/preview/88c7a5c7d1a0c418/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2"}
{"toc":null,"pages_count":432,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"88c7a5c7d1a0c418","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/ExJqiRnJxiQhBmeP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/MbGuzJOrIvBjAKMs.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/SZhGXElyJdAwjFQx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005056846462377981,0.0001981008908978257,0.9988250123272423,0.9996042774979482]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.1736028492450714},{"x":0.578151285648346,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"بپا","boundary":[0.4907563030719757,0.1736028492450714,0.5798319578170776,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5210084319114685,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"نافرمانیم","boundary":[0.4252100884914398,0.1736028492450714,0.5226891040802002,0.22592152655124664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1736028492450714},{"x":0.578151285648346,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.5299999713897705,"boundary":[0.4202100884914398,0.1666028492450714,0.5848319578170776,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6352941393852234,0.29964327812194824,0.6941176652908325,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.5647059082984924,0.3008323311805725,0.6201680898666382,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5058823823928833,0.3008323311805725,0.5647059082984924,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3008323311805725},{"x":0.489075630903244,"y":0.3008323311805725},{"x":0.489075630903244,"y":0.3269916772842407},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.43361344933509827,0.3008323311805725,0.489075630903244,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3008323311805725},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3008323311805725},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3983193337917328,0.3008323311805725,0.42352941632270813,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.30202141404151917},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3008323311805725},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3269916772842407},{"x":0.30588236451148987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.30588236451148987,0.30202141404151917,0.38823530077934265,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32580262422561646},{"x":0.30588236451148987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30088236451148986,0.2938323311805725,0.6991176652908325,0.33280262422561646],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/lIyKawWShkGkxodj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/umtdgJTjrFUKZisU.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/pQitrRfrNGgonzya.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/RfrhIFKviLpyXHId-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/HYhBrAdkArXAjhhc.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/WtvWNqBlIbTpTwkz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004039968933377947,0.0002645525572274443,0.9987233245993863,0.998958141106913]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6336134672164917,0.22829964756965637,0.6924369931221008,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.5647059082984924,0.22829964756965637,0.6218487620353699,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22829964756965637},{"x":0.561344563961029,"y":0.22829964756965637},{"x":0.561344563961029,"y":0.25326991081237793},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.49915966391563416,0.22829964756965637,0.561344563961029,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22948870062828064},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22948870062828064},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25326991081237793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.43361344933509827,0.22948870062828064,0.48739495873451233,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.22948870062828064},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22948870062828064},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3983193337917328,0.22948870062828064,0.42352941632270813,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25326991081237793},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.30588236451148987,0.22948870062828064,0.38823530077934265,0.25326991081237793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25326991081237793},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30088236451148986,0.22248870062828063,0.6974369931221008,0.26026991081237794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.6924369931221008,0.3067776560783386,0.7546218633651733,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6420168280601501,0.3067776560783386,0.6840336322784424,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.3067776560783386,0.6336134672164917,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3067776560783386},{"x":0.610084056854248,"y":0.3067776560783386},{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5579832196235657,0.3067776560783386,0.610084056854248,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32580262422561646},{"x":0.507563054561615,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.507563054561615,0.3067776560783386,0.5478991866111755,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3067776560783386},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3067776560783386},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4436974823474884,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.4436974823474884,0.3067776560783386,0.49915966391563416,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3067776560783386},{"x":0.440336138010025,"y":0.3067776560783386},{"x":0.440336138010025,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4100840389728546,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4100840389728546,0.3067776560783386,0.440336138010025,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3067776560783386},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3067776560783386},{"x":0.40168067812919617,"y":0.32580262422561646},{"x":0.31092438101768494,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرتوپزشکی","boundary":[0.31092438101768494,0.3067776560783386,0.40168067812919617,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3025210201740265,"y":0.32580262422561646},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یون","boundary":[0.27563026547431946,0.3067776560783386,0.3025210201740265,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2722689211368561,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.24537815153598785,0.3067776560783386,0.2722689211368561,0.32580262422561646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24037815153598785,0.2997776560783386,0.7596218633651733,0.33280262422561646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5445378422737122,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساناز","boundary":[0.5445378422737122,0.46967896819114685,0.5865546464920044,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.487514853477478},{"x":0.48067227005958557,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حریری","boundary":[0.48067227005958557,0.46967896819114685,0.5361344814300537,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4722689092159271,"y":0.487514853477478},{"x":0.4117647111415863,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبریزی","boundary":[0.4117647111415863,0.4708680212497711,0.4722689092159271,0.487514853477478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4117647111415863,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4067647111415863,0.4638680212497711,0.5915546464920044,0.49332580041885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.526753842830658},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5647059082984924,"y":0.542211651802063},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.5260504484176636,0.526753842830658,0.5647059082984924,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.526753842830658},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5210084319114685,"y":0.542211651802063},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5008403658866882,0.526753842830658,0.5210084319114685,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4907563030719757,"y":0.526753842830658},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5434007048606873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیدرلو","boundary":[0.43529412150382996,0.5279428958892822,0.4924369752407074,0.5434007048606873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5647059082984924,"y":0.542211651802063},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.5209428958892822,0.5697059082984924,0.549211651802063],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"انشگاه","boundary":[0.45210084319114685,0.7895362377166748,0.5411764979362488,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.44710084319114685,0.7825362377166748,0.5461764979362488,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8382877707481384},{"x":0.507563054561615,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.8382877707481384,0.5092437267303467,0.8430439829826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8382877707481384},{"x":0.507563054561615,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8312877707481384,0.5142437267303467,0.8500439829826355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8692033290863037},{"x":0.48403361439704895,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.48403361439704895,0.8573127388954163,0.5142857432365417,0.8692033290863037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8692033290863037},{"x":0.48403361439704895,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8503127388954163,0.5192857432365418,0.8762033290863037],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/YxrrugxONFVhuMWb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/qPGZUimOWuabKkCS.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/FVaYPWfUtHfxCsYg.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00033338041565999263,0.00013306309847996151,0.9986781300536725,0.9989468301864924]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5210084319114685,"y":0.11771700531244278},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1569560021162033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"شکان","boundary":[0.45378151535987854,0.11890606582164764,0.5226891040802002,0.1569560021162033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5210084319114685,"y":0.11771700531244278},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1569560021162033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.11190606582164764,0.5276891040802002,0.16395600211620331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16884660720825195},{"x":0.462184876203537,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"مشي","boundary":[0.45546218752861023,0.16171224415302277,0.5243697762489319,0.16884660720825195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15101070702075958},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16884660720825195},{"x":0.462184876203537,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.15471224415302276,0.5293697762489319,0.17584660720825196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.17003567516803741,0.5109243988990784,0.17479191720485687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741},{"x":0.489075630903244,"y":0.17003567516803741},{"x":0.489075630903244,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.17003567516803741,0.489075630903244,0.17479191720485687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.1630356751680374,0.5159243988990784,0.18179191720485688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19262781739234924},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷۸","boundary":[0.48403361439704895,0.18311533331871033,0.5126050710678101,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19262781739234924},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.17611533331871032,0.5176050710678101,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20214031636714935},{"x":0.63193279504776,"y":0.20214031636714935},{"x":0.63193279504776,"y":0.217598095536232},{"x":0.6033613681793213,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6033613681793213,0.20214031636714935,0.63193279504776,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5983193516731262,"y":0.217598095536232},{"x":0.5714285969734192,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5714285969734192,0.20214031636714935,0.5983193516731262,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5647059082984924,"y":0.217598095536232},{"x":0.5596638917922974,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.20214031636714935,0.5647059082984924,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.217598095536232},{"x":0.5025210380554199,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.20214031636714935,0.5529412031173706,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4957983195781708,"y":0.217598095536232},{"x":0.45378151535987854,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45378151535987854,0.20214031636714935,0.4957983195781708,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4453781545162201,"y":0.217598095536232},{"x":0.4151260554790497,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4151260554790497,0.20214031636714935,0.4453781545162201,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4084033668041229,"y":0.217598095536232},{"x":0.3680672347545624,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3680672347545624,0.20214031636714935,0.4084033668041229,0.217598095536232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20214031636714935},{"x":0.63193279504776,"y":0.20214031636714935},{"x":0.63193279504776,"y":0.217598095536232},{"x":0.3680672347545624,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3630672347545624,0.19514031636714935,0.63693279504776,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2544589638710022},{"x":0.75126051902771,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.75126051902771,0.23900118470191956,0.7815126180648804,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.7176470756530762,0.23900118470191956,0.7462185025215149,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6840336322784424,0.23900118470191956,0.7142857313156128,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23900118470191956},{"x":0.680672287940979,"y":0.23900118470191956},{"x":0.680672287940979,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6504201889038086,0.23900118470191956,0.680672287940979,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2544589638710022},{"x":0.63193279504776,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.63193279504776,0.23900118470191956,0.6453781723976135,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5865546464920044,0.23900118470191956,0.6268907785415649,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2544589638710022},{"x":0.534453809261322,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.534453809261322,0.23900118470191956,0.5798319578170776,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.23900118470191956},{"x":0.529411792755127,"y":0.23900118470191956},{"x":0.529411792755127,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.5008403658866882,0.23900118470191956,0.529411792755127,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2544589638710022},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48235294222831726,0.23900118470191956,0.4957983195781708,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2544589638710022},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.43865546584129333,0.23900118470191956,0.4773109257221222,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.23900118470191956},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23900118470191956},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2544589638710022},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.40336135029792786,0.23900118470191956,0.43361344933509827,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاههای","boundary":[0.3344537913799286,0.23900118470191956,0.3966386616230011,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.23900118470191956},{"x":0.32773110270500183,"y":0.23900118470191956},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2544589638710022},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.30588236451148987,0.23900118470191956,0.32773110270500183,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2544589638710022},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.26218488812446594,0.23900118470191956,0.3025210201740265,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2544589638710022},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یونساز","boundary":[0.21680672466754913,0.23900118470191956,0.2571428716182709,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2544589638710022},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.23200118470191955,0.7865126180648804,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساناز","boundary":[0.5798319578170776,0.2568370997905731,0.6067227125167847,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حریری","boundary":[0.5361344814300537,0.2568370997905731,0.5747899413108826,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2711058259010315},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریزی","boundary":[0.49747899174690247,0.2568370997905731,0.5310924649238586,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2699167728424072},{"x":0.489075630903244,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.2568370997905731,0.4924369752407074,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.45378151535987854,0.25564804673194885,0.48403361439704895,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25564804673194885},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25564804673194885},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2699167728424072},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.43865546584129333,0.25564804673194885,0.45210084319114685,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیدرلو","boundary":[0.3932773172855377,0.25564804673194885,0.4302521049976349,0.2699167728424072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2711058259010315},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3882773172855377,0.24864804673194885,0.6117227125167847,0.2781058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.27586206793785095,0.5630252361297607,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.27586206793785095,0.5210084319114685,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28894174098968506},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4789915978908539,0.2746730148792267,0.5109243988990784,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28894174098968506},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.43697479367256165,0.2746730148792267,0.4722689092159271,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5731092691421509,0.29250892996788025,0.5983193516731262,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.29250892996788025,0.5630252361297607,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3067776560783386},{"x":0.534453809261322,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.29250892996788025,0.5378151535987854,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.29250892996788025,0.5277311205863953,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3067776560783386},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.29250892996788025,0.4924369752407074,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4789915978908539,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.29250892996788025,0.4789915978908539,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4722689092159271,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3067776560783386},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.29250892996788025,0.4722689092159271,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4420168101787567,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3067776560783386},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.29250892996788025,0.4420168101787567,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3103448152542114,0.5865546464920044,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.3103448152542114,0.5529412031173706,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3246135413646698},{"x":0.529411792755127,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3103448152542114,0.5327731370925903,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3246135413646698},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3103448152542114,0.5243697762489319,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3103448152542114,0.4605042040348053,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.328180730342865},{"x":0.561344563961029,"y":0.328180730342865},{"x":0.561344563961029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.328180730342865,0.561344563961029,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.328180730342865},{"x":0.5327731370925903,"y":0.328180730342865},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.328180730342865,0.5327731370925903,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.328180730342865},{"x":0.5092437267303467,"y":0.328180730342865},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.328180730342865,0.5092437267303467,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.328180730342865},{"x":0.49915966391563416,"y":0.328180730342865},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.328180730342865,0.49915966391563416,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.328180730342865},{"x":0.4722689092159271,"y":0.328180730342865},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3412604033946991},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.328180730342865,0.4722689092159271,0.3412604033946991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34244945645332336},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.2676730148792267,0.6033193516731262,0.34944945645332337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5210084319114685,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3472056984901428,0.5445378422737122,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35909631848335266},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.34601664543151855,0.5142857432365417,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.34601664543151855,0.4941176474094391,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35909631848335266},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.3448275923728943,0.48403361439704895,0.35909631848335266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36028537154197693},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.3378275923728943,0.5495378422737122,0.36728537154197693],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3781212866306305},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3638525605201721,0.5394958257675171,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37574315071105957},{"x":0.489075630903244,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3638525605201721,0.4941176474094391,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.36266350746154785},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.36266350746154785,0.4789915978908539,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.3816884756088257,0.5680672526359558,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3947681188583374},{"x":0.534453809261322,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.3816884756088257,0.5378151535987854,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3947681188583374},{"x":0.462184876203537,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱,۷۰۰,۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.3816884756088257,0.5243697762489319,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3816884756088257},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3816884756088257},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4319327771663666,0.3816884756088257,0.45378151535987854,0.3947681188583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42861344933509826,0.3544744246006012,0.5730672526359558,0.4053353078365326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.4078477919101715},{"x":0.63193279504776,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.4078477919101715,0.63193279504776,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4185493588447571},{"x":0.578151285648346,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.4078477919101715,0.6067227125167847,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.4078477919101715,0.5714285969734192,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.4078477919101715,0.5462185144424438,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.4078477919101715,0.5042017102241516,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4185493588447571},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.4078477919101715,0.4722689092159271,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4078477919101715},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.4078477919101715,0.43361344933509827,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4078477919101715},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4078477919101715},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4185493588447571},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36974790692329407,0.4078477919101715,0.39159664511680603,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4078477919101715},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4078477919101715},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4078477919101715,0.36974790692329407,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.4244946539402008,0.7159664034843445,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.4244946539402008,0.6672269105911255,0.43638524413108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.4008477919101715,0.7226470756530762,0.4457633800506592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6453781723976135,"y":0.428061842918396},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حریری","boundary":[0.6134454011917114,0.42687276005744934,0.6453781723976135,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریزی","boundary":[0.5798319578170776,0.4256837069988251,0.6067227125167847,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.4256837069988251,0.5747899413108826,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساناز","boundary":[0.5478991866111755,0.4244946539402008,0.5663865804672241,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.4244946539402008,0.5462185144424438,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4244946539402008},{"x":0.534453809261322,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5109243988990784,0.42330560088157654,0.534453809261322,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5058823823928833,"y":0.435196191072464},{"x":0.5008403658866882,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5025210380554199,0.42330560088157654,0.5058823823928833,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7378151416778564,0.43995243310928345,0.7680672407150269,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4542211592197418},{"x":0.729411780834198,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.43995243310928345,0.7327731251716614,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7126050591468811,0.43995243310928345,0.7243697643280029,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43995243310928345},{"x":0.707563042640686,"y":0.43995243310928345},{"x":0.707563042640686,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6672269105911255,0.43995243310928345,0.707563042640686,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.43995243310928345,0.6689075827598572,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6151260733604431,0.43995243310928345,0.6453781723976135,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.43995243310928345},{"x":0.610084056854248,"y":0.43995243310928345},{"x":0.610084056854248,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حفاظسازی","boundary":[0.5462185144424438,0.43995243310928345,0.610084056854248,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5126050710678101,0.43995243310928345,0.5411764979362488,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.43995243310928345},{"x":0.507563054561615,"y":0.43995243310928345},{"x":0.507563054561615,"y":0.4542211592197418},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.43995243310928345,0.507563054561615,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4571428596973419,0.43995243310928345,0.4924369752407074,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.43995243310928345},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43995243310928345},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4542211592197418},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45210084319114685,0.43995243310928345,0.45546218752861023,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4542211592197418},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.40336135029792786,0.43995243310928345,0.4470588266849518,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3983193337917328,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4542211592197418},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.3680672347545624,0.43995243310928345,0.3983193337917328,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3630252182483673,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4542211592197418},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.43995243310928345,0.3630252182483673,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3478991687297821,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4542211592197418},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.30924370884895325,0.43995243310928345,0.3478991687297821,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3042016923427582,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4542211592197418},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.27394959330558777,0.43995243310928345,0.3042016923427582,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.43995243310928345},{"x":0.2689075767993927,"y":0.43995243310928345},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4542211592197418},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاههای","boundary":[0.20336134731769562,0.43995243310928345,0.2689075767993927,0.4542211592197418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46967896819114685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2000420194864273,0.40917122292518615,0.7713865685462952,0.47667896819114686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرتوپزشکی","boundary":[0.5932773351669312,0.46016645431518555,0.6453781723976135,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"یون","boundary":[0.5714285969734192,0.46016645431518555,0.5882353186607361,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سازا","boundary":[0.5512605309486389,0.46016645431518555,0.5697479248046875,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساناز","boundary":[0.5243697762489319,0.46016645431518555,0.5462185144424438,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4720570743083954},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حریری","boundary":[0.48739495873451233,0.46016645431518555,0.5193277597427368,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46016645431518555},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46016645431518555},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریزی","boundary":[0.4571428596973419,0.46016645431518555,0.48571428656578064,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.46016645431518555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46016645431518555},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4720570743083954},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.46016645431518555,0.45378151535987854,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4720570743083954},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.42016807198524475,0.4589774012565613,0.4453781545162201,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4589774012565613},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4589774012565613},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4720570743083954},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.40672269463539124,0.4589774012565613,0.41848739981651306,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4720570743083954},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حیدرلو","boundary":[0.36974790692329407,0.4589774012565613,0.4000000059604645,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.4589774012565613,0.36974790692329407,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.47681331634521484,0.7411764860153198,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6672269105911255,0.47681331634521484,0.6857143044471741,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.47681331634521484,0.6672269105911255,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6201680898666382,0.47681331634521484,0.6453781723976135,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6168067455291748,0.47681331634521484,0.6201680898666382,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47681331634521484},{"x":0.610084056854248,"y":0.47681331634521484},{"x":0.610084056854248,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.47681331634521484,0.610084056854248,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.47681331634521484,0.5680672526359558,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4910820424556732},{"x":0.507563054561615,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.507563054561615,0.47681331634521484,0.5361344814300537,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4910820424556732},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.47681331634521484,0.5025210380554199,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4910820424556732},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47058823704719543,0.47681331634521484,0.4941176474094391,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.47681331634521484,0.46554622054100037,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.47681331634521484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47681331634521484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4910820424556732},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.47681331634521484,0.43697479367256165,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4910820424556732},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38991597294807434,0.47681331634521484,0.4285714328289032,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.47681331634521484},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47681331634521484},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3831932842731476,0.47681331634521484,0.38655462861061096,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.47681331634521484},{"x":0.37478992342948914,"y":0.47681331634521484},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3478991687297821,0.47681331634521484,0.37478992342948914,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.47681331634521484,0.3462184965610504,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.756302535533905,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7058823704719543,0.49346017837524414,0.756302535533905,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49346017837524414},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6705882549285889,0.49346017837524414,0.702521026134491,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.4946492314338684,0.6672269105911255,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.6117647290229797,0.4946492314338684,0.6453781723976135,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5065398216247559},{"x":0.610084056854248,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.4946492314338684,0.6134454011917114,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۱۵","boundary":[0.5815126299858093,0.4958382844924927,0.6033613681793213,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.561344563961029,0.4958382844924927,0.5764706134796143,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4958382844924927},{"x":0.561344563961029,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.4958382844924927,0.561344563961029,0.5077288746833801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4589774012565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.457788348197937},{"x":0.756302535533905,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3395378243923187,0.4519774012565613,0.761302535533905,0.5135398216247559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.512485146522522},{"x":0.7042016983032227,"y":0.512485146522522},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6689075827598572,0.512485146522522,0.7042016983032227,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.512485146522522},{"x":0.6672269105911255,"y":0.512485146522522},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.512485146522522,0.6672269105911255,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.512485146522522},{"x":0.6453781723976135,"y":0.512485146522522},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6218487620353699,0.512485146522522,0.6453781723976135,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.512485146522522},{"x":0.6168067455291748,"y":0.512485146522522},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5949580073356628,0.512485146522522,0.6168067455291748,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.512485146522522},{"x":0.5882353186607361,"y":0.512485146522522},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.512485146522522,0.5882353186607361,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.512485146522522},{"x":0.5798319578170776,"y":0.512485146522522},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5378151535987854,0.512485146522522,0.5798319578170776,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.512485146522522},{"x":0.5310924649238586,"y":0.512485146522522},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4957983195781708,0.512485146522522,0.5310924649238586,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.512485146522522},{"x":0.4907563030719757,"y":0.512485146522522},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4638655483722687,0.512485146522522,0.4907563030719757,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4285714328289032,0.512485146522522,0.4571428596973419,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.512485146522522},{"x":0.4252100884914398,"y":0.512485146522522},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5243757367134094},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42184874415397644,0.512485146522522,0.4252100884914398,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.512485146522522},{"x":0.4151260554790497,"y":0.512485146522522},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۷۸","boundary":[0.3932773172855377,0.512485146522522,0.4151260554790497,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.512485146522522},{"x":0.39159664511680603,"y":0.512485146522522},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5243757367134094},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.512485146522522,0.39159664511680603,0.5243757367134094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.512485146522522},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5255647897720337},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.386596645116806,0.505485146522522,0.7092016983032227,0.5325647897720337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6739495992660522,0.5315101146697998,0.6974790096282959,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5315101146697998,0.6672269105911255,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.5481569766998291,0.7764706015586853,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5588585138320923},{"x":0.702521026134491,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.702521026134491,0.5481569766998291,0.7378151416778564,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6689075827598572,0.5481569766998291,0.6991596817970276,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.5481569766998291,0.6689075827598572,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6285714507102966,0.5481569766998291,0.6453781723976135,0.5588585138320923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.5245101146697998,0.7814706015586853,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6689075827598572,0.5659928917884827,0.7126050591468811,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5659928917884827,0.6672269105911255,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6285714507102966,0.5659928917884827,0.6453781723976135,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6134454011917114,0.5659928917884827,0.6285714507102966,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5766944289207458},{"x":0.610084056854248,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.610084056854248,0.5659928917884827,0.6151260733604431,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5731092691421509,0.5659928917884827,0.6067227125167847,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5697479248046875,0.5659928917884827,0.5714285969734192,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5445378422737122,0.5659928917884827,0.5630252361297607,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.5659928917884827,0.5445378422737122,0.5766944289207458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5361764979362488,0.5589928917884827,0.7176050591468811,0.5836944289207459],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6689075827598572,0.5826396942138672,0.702521026134491,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6672269105911255,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5826396942138672,0.6672269105911255,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6453781723976135,"y":0.596908450126648},{"x":0.5932773351669312,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوشناسی","boundary":[0.5932773351669312,0.5826396942138672,0.6453781723976135,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.596908450126648},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5546218752861023,0.5826396942138672,0.5882353186607361,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5478991866111755,"y":0.596908450126648},{"x":0.5378151535987854,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5378151535987854,0.5826396942138672,0.5478991866111755,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5826396942138672},{"x":0.534453809261322,"y":0.5826396942138672},{"x":0.534453809261322,"y":0.596908450126648},{"x":0.5176470875740051,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.5176470875740051,0.5826396942138672,0.534453809261322,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5126050710678101,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.5826396942138672,0.5126050710678101,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5042017102241516,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.4756302535533905,0.5826396942138672,0.5042017102241516,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5826396942138672},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5826396942138672},{"x":0.46890756487846375,"y":0.596908450126648},{"x":0.4571428596973419,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4571428596973419,0.5826396942138672,0.46890756487846375,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45378151535987854,"y":0.596908450126648},{"x":0.41848739981651306,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشبین","boundary":[0.41848739981651306,0.5826396942138672,0.45378151535987854,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4117647111415863,"y":0.596908450126648},{"x":0.3983193337917328,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3983193337917328,0.5826396942138672,0.4117647111415863,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5826396942138672},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.38823530077934265,"y":0.596908450126648},{"x":0.3680672347545624,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.3680672347545624,0.5826396942138672,0.38823530077934265,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3630252182483673,"y":0.596908450126648},{"x":0.35966387391090393,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.35966387391090393,0.5826396942138672,0.3630252182483673,0.596908450126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.5826396942138672},{"x":0.702521026134491,"y":0.596908450126648},{"x":0.35966387391090393,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3546638739109039,0.5756396942138672,0.707521026134491,0.603908450126648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5260504484176636,0.5315101146697998,0.5764706134796143,0.5398335456848145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5398335456848145},{"x":0.583193302154541,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷۵۱۲۹","boundary":[0.583193302154541,0.5315101146697998,0.6453781723976135,0.5398335456848145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.5245101146697998,0.6503781723976135,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.596908450126648},{"x":0.24873949587345123,"y":0.596908450126648},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6099880933761597},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Medical","boundary":[0.20336134731769562,0.596908450126648,0.24873949587345123,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.596908450126648},{"x":0.30756303668022156,"y":0.596908450126648},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"radiology","boundary":[0.2537815272808075,0.596908450126648,0.30756303668022156,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.596908450126648},{"x":0.3193277418613434,"y":0.596908450126648},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.31092438101768494,0.596908450126648,0.3193277418613434,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.596908450126648},{"x":0.3848739564418793,"y":0.596908450126648},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6099880933761597},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Equipment","boundary":[0.32268908619880676,0.596908450126648,0.3848739564418793,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.596908450126648},{"x":0.4100840389728546,"y":0.596908450126648},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6099880933761597},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.38991597294807434,0.596908450126648,0.4100840389728546,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.596908450126648},{"x":0.4588235318660736,"y":0.596908450126648},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supplies","boundary":[0.4151260554790497,0.596908450126648,0.4588235318660736,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5980975031852722},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5980975031852722},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.5980975031852722,0.47058823704719543,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Safety","boundary":[0.4756302535533905,0.5980975031852722,0.5109243988990784,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"measures","boundary":[0.5142857432365417,0.5980975031852722,0.5680672526359558,0.6111771464347839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.596908450126648},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6111771464347839},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1983613473176956,0.5899084501266479,0.5730672526359558,0.6181771464347839],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.612366259098053},{"x":0.702521026134491,"y":0.612366259098053},{"x":0.702521026134491,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6689075827598572,0.612366259098053,0.702521026134491,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.612366259098053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.612366259098053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.612366259098053,0.6672269105911255,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.612366259098053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.612366259098053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوشناسی","boundary":[0.5932773351669312,0.612366259098053,0.6453781723976135,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.612366259098053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.612366259098053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5546218752861023,0.612366259098053,0.5882353186607361,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.612366259098053},{"x":0.5478991866111755,"y":0.612366259098053},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5378151535987854,0.612366259098053,0.5478991866111755,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.612366259098053},{"x":0.534453809261322,"y":0.612366259098053},{"x":0.534453809261322,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5193277597427368,0.612366259098053,0.534453809261322,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.612366259098053},{"x":0.5126050710678101,"y":0.612366259098053},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.4957983195781708,0.612366259098053,0.5126050710678101,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.612366259098053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.612366259098053},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4739495813846588,0.612366259098053,0.48571428656578064,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.612366259098053},{"x":0.4638655483722687,"y":0.612366259098053},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6254459023475647},{"x":0.440336138010025,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.440336138010025,0.612366259098053,0.4638655483722687,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.612366259098053},{"x":0.43865546584129333,"y":0.612366259098053},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6254459023475647},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43529412150382996,0.612366259098053,0.43865546584129333,0.6254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.612366259098053},{"x":0.702521026134491,"y":0.612366259098053},{"x":0.702521026134491,"y":0.6254459023475647},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.605366259098053,0.707521026134491,0.6324459023475647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.626634955406189},{"x":0.24873949587345123,"y":0.626634955406189},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6409037113189697},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Medical","boundary":[0.20336134731769562,0.626634955406189,0.24873949587345123,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.626634955406189},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6278240084648132},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"radiology","boundary":[0.2537815272808075,0.626634955406189,0.30756303668022156,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6278240084648132},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6278240084648132},{"x":0.35462185740470886,"y":0.642092764377594},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-Safety","boundary":[0.31092438101768494,0.6278240084648132,0.35462185740470886,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4100840389728546,"y":0.642092764377594},{"x":0.35966387391090393,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"measures","boundary":[0.35966387391090393,0.6278240084648132,0.4100840389728546,0.642092764377594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.626634955406189},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4100840389728546,"y":0.642092764377594},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1983613473176956,0.619634955406189,0.4150840389728546,0.649092764377594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.702521026134491,"y":0.6432818174362183},{"x":0.702521026134491,"y":0.65636146068573},{"x":0.6689075827598572,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6689075827598572,0.6432818174362183,0.702521026134491,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.65636146068573},{"x":0.6638655662536621,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.6432818174362183,0.6672269105911255,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.65636146068573},{"x":0.6218487620353699,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.6218487620353699,0.6432818174362183,0.6436975002288818,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.642092764377594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.642092764377594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.65636146068573},{"x":0.5915966629981995,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5915966629981995,0.642092764377594,0.6151260733604431,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.642092764377594},{"x":0.583193302154541,"y":0.642092764377594},{"x":0.583193302154541,"y":0.65636146068573},{"x":0.5731092691421509,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.642092764377594,0.583193302154541,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.642092764377594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.642092764377594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.65636146068573},{"x":0.5512605309486389,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5512605309486389,0.642092764377594,0.5680672526359558,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.642092764377594},{"x":0.5462185144424438,"y":0.642092764377594},{"x":0.5462185144424438,"y":0.65636146068573},{"x":0.5109243988990784,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشعشع","boundary":[0.5109243988990784,0.642092764377594,0.5462185144424438,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.642092764377594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.642092764377594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5058823823928833,0.642092764377594,0.5109243988990784,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.642092764377594},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6551724076271057},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shielding","boundary":[0.38823530077934265,0.6409037113189697,0.4436974823474884,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.642092764377594},{"x":0.5025210380554199,"y":0.642092764377594},{"x":0.5025210380554199,"y":0.65636146068573},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radiation","boundary":[0.44873949885368347,0.642092764377594,0.5025210380554199,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6599286794662476},{"x":0.702521026134491,"y":0.6599286794662476},{"x":0.702521026134491,"y":0.671819269657135},{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6672269105911255,0.6599286794662476,0.702521026134491,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.671819269657135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.6611177325248718,0.6672269105911255,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6453781723976135,"y":0.671819269657135},{"x":0.610084056854248,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشعشع","boundary":[0.610084056854248,0.6611177325248718,0.6453781723976135,0.671819269657135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6409037113189697},{"x":0.702521026134491,"y":0.6409037113189697},{"x":0.702521026134491,"y":0.6730083227157593},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38323530077934265,0.6339037113189697,0.707521026134491,0.6800083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5747899413108826,0.6611177325248718,0.5899159908294678,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5495798587799072,0.6599286794662476,0.5680672526359558,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.6599286794662476,0.5445378422737122,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6730083227157593},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.49747899174690247,0.6599286794662476,0.5210084319114685,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6730083227157593},{"x":0.489075630903244,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.489075630903244,0.6599286794662476,0.4941176474094391,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6575505137443542},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3781512677669525,"y":0.671819269657135},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radiation","boundary":[0.32605043053627014,0.6575505137443542,0.3781512677669525,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4268907606601715,"y":0.671819269657135},{"x":0.38655462861061096,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-Safety","boundary":[0.38655462861061096,0.6587395668029785,0.4268907606601715,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6599286794662476},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4302521049976349,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"measures","boundary":[0.4302521049976349,0.6587395668029785,0.48571428656578064,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6777645945549011},{"x":0.702521026134491,"y":0.6777645945549011},{"x":0.702521026134491,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6689075827598572,0.6777645945549011,0.702521026134491,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.6777645945549011,0.6689075827598572,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6117647290229797,0.6777645945549011,0.6453781723976135,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.5647059082984924,0.6777645945549011,0.6000000238418579,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5596638917922974,0.6777645945549011,0.5630252361297607,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Diagnostic","boundary":[0.3344537913799286,0.6777645945549011,0.3949579894542694,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6908442378044128},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"imaging","boundary":[0.40168067812919617,0.6777645945549011,0.4470588266849518,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6908442378044128},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45210084319114685,0.6777645945549011,0.4571428596973419,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6908442378044128},{"x":0.462184876203537,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Safety","boundary":[0.462184876203537,0.6777645945549011,0.4941176474094391,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6908442378044128},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"measures","boundary":[0.49915966391563416,0.6777645945549011,0.5546218752861023,0.6908442378044128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6944113969802856},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.32105043053627014,0.6505505137443542,0.707521026134491,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6689075827598572,0.6956004500389099,0.7042016983032227,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.6956004500389099,0.6689075827598572,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرتودرمانی","boundary":[0.6000000238418579,0.6956004500389099,0.6436975002288818,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5865546464920044,0.6956004500389099,0.5915966629981995,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6956004500389099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6956004500389099},{"x":0.578151285648346,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5630252361297607,0.6956004500389099,0.578151285648346,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5394958257675171,0.6956004500389099,0.5579832196235657,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5193277597427368,0.6956004500389099,0.5327731370925903,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7074910998344421},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.48739495873451233,0.6944113969802856,0.5092437267303467,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6944113969802856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6944113969802856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4773109257221222,0.6944113969802856,0.48235294222831726,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7074910998344421},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radiotherapy","boundary":[0.2873949706554413,0.6944113969802856,0.3630252182483673,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7063020467758179},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.36974790692329407,0.6944113969802856,0.3764705955982208,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6944113969802856},{"x":0.413445383310318,"y":0.6944113969802856},{"x":0.413445383310318,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Safety","boundary":[0.3831932842731476,0.6944113969802856,0.413445383310318,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7074910998344421},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"measures","boundary":[0.42016807198524475,0.6944113969802856,0.4739495813846588,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7134363651275635,0.7361344695091248,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6655462384223938,0.7134363651275635,0.6974790096282959,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.7134363651275635,0.6672269105911255,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حیدرلو","boundary":[0.6134454011917114,0.7134363651275635,0.6453781723976135,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7253270149230957},{"x":0.610084056854248,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.7134363651275635,0.6134454011917114,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نعمت","boundary":[0.5815126299858093,0.7134363651275635,0.6067227125167847,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7134363651275635},{"x":0.578151285648346,"y":0.7134363651275635},{"x":0.578151285648346,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5663865804672241,0.7134363651275635,0.578151285648346,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7253270149230957},{"x":0.561344563961029,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.7134363651275635,0.5663865804672241,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹","boundary":[0.5226891040802002,0.7134363651275635,0.5546218752861023,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7419738173484802},{"x":0.702521026134491,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.702521026134491,0.7288941740989685,0.7361344695091248,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6672269105911255,0.7288941740989685,0.6974790096282959,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.7288941740989685,0.6672269105911255,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6084033846855164,0.7288941740989685,0.6436975002288818,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5764706134796143,0.7288941740989685,0.6016806960105896,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5411764979362488,0.7288941740989685,0.5697479248046875,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7431629300117493},{"x":0.534453809261322,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.7288941740989685,0.5361344814300537,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5042017102241516,0.7288941740989685,0.5277311205863953,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7300832271575928},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7300832271575928},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4773109257221222,0.7300832271575928,0.49915966391563416,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7431629300117493},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.7300832271575928,0.4722689092159271,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7300832271575928},{"x":0.462184876203537,"y":0.7300832271575928},{"x":0.462184876203537,"y":0.7431629300117493},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.42016807198524475,0.7300832271575928,0.462184876203537,0.7431629300117493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2823949706554413,0.6874113969802856,0.7411344695091248,0.7501629300117493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.702521026134491,0.7479191422462463,0.7361344695091248,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6672269105911255,0.7479191422462463,0.6974790096282959,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.7479191422462463,0.6672269105911255,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.729411780834198,0.7657550573348999,0.7445378303527832,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7764565944671631},{"x":0.702521026134491,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.702521026134491,0.7657550573348999,0.7260504364967346,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6672269105911255,0.7657550573348999,0.6974790096282959,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.7657550573348999,0.6672269105911255,0.7752675414085388]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6588655662536621,0.7397300891876221,0.7495378303527832,0.7846456475257874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7942925095558167},{"x":0.729411780834198,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.729411780834198,0.7847800254821777,0.7445378303527832,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7942925095558167},{"x":0.702521026134491,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.702521026134491,0.7847800254821777,0.7277311086654663,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6705882549285889,0.7847800254821777,0.6974790096282959,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.7847800254821777,0.6672269105911255,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.810939371585846},{"x":0.7529411911964417,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7529411911964417,0.8002378344535828,0.7815126180648804,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7478991746902466,"y":0.810939371585846},{"x":0.6907563209533691,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6907563209533691,0.8002378344535828,0.7478991746902466,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.810939371585846},{"x":0.6705882549285889,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6705882549285889,0.8002378344535828,0.6857143044471741,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6672269105911255,"y":0.810939371585846},{"x":0.6638655662536621,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.8002378344535828,0.6672269105911255,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7815126180648804,"y":0.810939371585846},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6588655662536621,0.7777800254821777,0.7865126180648804,0.817939371585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7574316263198853},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29411765933036804,0.7455410361289978,0.3344537913799286,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7455410361289978},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7455410361289978},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7574316263198853},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33949580788612366,0.7455410361289978,0.39159664511680603,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7574316263198853},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3966386616230011,0.7455410361289978,0.4571428596973419,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7467300891876221},{"x":0.462184876203537,"y":0.7467300891876221},{"x":0.462184876203537,"y":0.7574316263198853},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.7467300891876221,0.462184876203537,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7574316263198853},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.46722689270973206,0.7467300891876221,0.5159664154052734,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5210084319114685,0.7467300891876221,0.5310924649238586,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5361344814300537,0.7467300891876221,0.6000000238418579,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7586206793785095},{"x":0.605042040348053,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.605042040348053,0.7467300891876221,0.6453781723976135,0.7586206793785095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7586206793785095},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28911765933036804,0.7385410361289978,0.6503781723976135,0.7656206793785095],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"R۹۲۰","boundary":[0.6134454011917114,0.7669441103935242,0.6420168280601501,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.7599441103935242,0.6470168280601502,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7907253503799438},{"x":0.556302547454834,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۱۶/۰۷۵۷۰۲۸۹","boundary":[0.556302547454834,0.7824019193649292,0.6436975002288818,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7907253503799438},{"x":0.556302547454834,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.7754019193649292,0.6486975002288818,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۴۴۴۵۴۴","boundary":[0.5899159908294678,0.8002378344535828,0.6420168280601501,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.7932378344535828,0.6470168280601502,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.831153392791748},{"x":0.5495798587799072,"y":0.831153392791748},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.831153392791748,0.5495798587799072,0.8430439829826355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.831153392791748},{"x":0.5310924649238586,"y":0.831153392791748},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8430439829826355},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.831153392791748,0.5310924649238586,0.8430439829826355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5042017102241516,"y":0.831153392791748},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8430439829826355},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.8299643397331238,0.5025210380554199,0.8430439829826355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5495798587799072,"y":0.831153392791748},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8430439829826355},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.8229643397331238,0.5545798587799072,0.8500439829826355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8466112017631531},{"x":0.556302547454834,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8489893078804016,0.556302547454834,0.8596908450126648]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8668252229690552},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8656361699104309},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8668252229690552,0.5714285969734192,0.8787158131599426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.8419893078804016,0.5764285969734192,0.8857158131599426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/RHkQzawnYhjWrpsD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/JInLOaAAsmjupOoM.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/GEDznLyHNALVWNXZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020909541494706097,0.00021648114544032727,0.9985736176667094,0.9989270360580381]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.18906064331531525,0.5243697762489319,0.20214031636714935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.18206064331531524,0.5293697762489319,0.20914031636714936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8436974883079529,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7764706015586853,0.2378121316432953,0.8420168161392212,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8436974883079529,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7714706015586853,0.23081213164329528,0.8470168161392212,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.23900118470191956},{"x":0.1747899204492569,"y":0.23900118470191956},{"x":0.1747899204492569,"y":0.25208085775375366},{"x":0.1731092482805252,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1731092482805252,0.23900118470191956,0.1747899204492569,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.23900118470191956},{"x":0.16806723177433014,"y":0.2378121316432953},{"x":0.16806723177433014,"y":0.25208085775375366},{"x":0.13109244406223297,"y":0.25208085775375366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.13109244406223297,0.23900118470191956,0.16806723177433014,0.25208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.23900118470191956},{"x":0.1747899204492569,"y":0.2378121316432953},{"x":0.1747899204492569,"y":0.25208085775375366},{"x":0.13109244406223297,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.12609244406223297,0.23200118470191955,0.1797899204492569,0.25908085775375367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.3139120042324066},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3139120042324066},{"x":0.13613446056842804,"y":0.32223543524742126},{"x":0.13277311623096466,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.13277311623096466,0.3139120042324066,0.13613446056842804,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.3139120042324066},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3139120042324066},{"x":0.13613446056842804,"y":0.32223543524742126},{"x":0.13277311623096466,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.3069120042324066,0.14113446056842804,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.33531510829925537},{"x":0.13445378839969635,"y":0.33531510829925537},{"x":0.13613446056842804,"y":0.34244945645332336},{"x":0.13277311623096466,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.13109244406223297,0.33531510829925537,0.13613446056842804,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.33531510829925537},{"x":0.13445378839969635,"y":0.33531510829925537},{"x":0.13613446056842804,"y":0.34244945645332336},{"x":0.13277311623096466,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.32831510829925536,0.14113446056842804,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.35552912950515747},{"x":0.13445378839969635,"y":0.35552912950515747},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3638525605201721},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳","boundary":[0.13109244406223297,0.35552912950515747,0.13445378839969635,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.35552912950515747},{"x":0.13445378839969635,"y":0.35552912950515747},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3638525605201721},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.34852912950515746,0.13945378839969635,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3769322335720062},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3840665817260742},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.13109244406223297,0.3769322335720062,0.13781513273715973,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3769322335720062},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3840665817260742},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3699322335720062,0.14281513273715973,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3971462547779083},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3971462547779083},{"x":0.13781513273715973,"y":0.405469685792923},{"x":0.13109244406223297,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.13109244406223297,0.3971462547779083,0.13781513273715973,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.3971462547779083},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3971462547779083},{"x":0.13781513273715973,"y":0.405469685792923},{"x":0.13109244406223297,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3901462547779083,0.14281513273715973,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2841854989528656},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8117647171020508,0.26872771978378296,0.8436974883079529,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.2699167728424072},{"x":0.805042028427124,"y":0.2699167728424072},{"x":0.805042028427124,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7983193397521973,0.2699167728424072,0.805042028427124,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7915966510772705,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7193277478218079,0.2699167728424072,0.7915966510772705,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.6722689270973206,0.2699167728424072,0.7126050591468811,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.2699167728424072,0.6672269105911255,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6117647290229797,0.2699167728424072,0.6352941393852234,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.2699167728424072,0.6016806960105896,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2699167728424072},{"x":0.8436974883079529,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5933193516731262,0.2629167728424072,0.8486974883079529,0.2911854989528656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7731092572212219,0.2913198471069336,0.7932773232460022,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.2913198471069336,0.7697479128837585,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7277311086654663,0.2913198471069336,0.7630252242088318,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6890756487846375,0.29250892996788025,0.7226890921592712,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7949579954147339,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7831932902336121,0.31272295117378235,0.7949579954147339,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.31272295117378235},{"x":0.778151273727417,"y":0.31272295117378235},{"x":0.778151273727417,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7663865685462952,0.31272295117378235,0.778151273727417,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.7310924530029297,0.31272295117378235,0.7630252242088318,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.31272295117378235,0.7226890921592712,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رادیومتریک","boundary":[0.6352941393852234,0.31272295117378235,0.6974790096282959,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5882353186607361,0.31272295117378235,0.6201680898666382,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5596638917922974,0.31272295117378235,0.5798319578170776,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.3139120042324066,0.5495798587799072,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5462185144424438,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5412185144424438,0.28550892996788024,0.7999579954147339,0.33399167728424073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7344537973403931,0.33293697237968445,0.7462185025215149,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33293697237968445},{"x":0.729411780834198,"y":0.33293697237968445},{"x":0.729411780834198,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.33293697237968445,0.729411780834198,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.33293697237968445,0.7058823704719543,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.6722689270973206,0.33293697237968445,0.6957983374595642,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6336134672164917,0.33293697237968445,0.6638655662536621,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.33293697237968445,0.6268907785415649,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المان","boundary":[0.5882353186607361,0.33293697237968445,0.6134454011917114,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3341260552406311},{"x":0.578151285648346,"y":0.3341260552406311},{"x":0.578151285648346,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"زاویۂ","boundary":[0.5529412031173706,0.3341260552406311,0.578151285648346,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.5142857432365417,0.3341260552406311,0.5445378422737122,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3341260552406311},{"x":0.507563054561615,"y":0.3341260552406311},{"x":0.507563054561615,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.3341260552406311,0.507563054561615,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.3543400764465332,0.7462185025215149,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3543400764465332},{"x":0.729411780834198,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.3543400764465332,0.7310924530029297,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.3543400764465332,0.7126050591468811,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شارش","boundary":[0.6672269105911255,0.3543400764465332,0.6974790096282959,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3686088025569916},{"x":0.63193279504776,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.63193279504776,0.35552912950515747,0.6521008610725403,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7361344695091248,0.37574315071105957,0.7462185025215149,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.37574315071105957,0.7260504364967346,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7008403539657593,0.37574315071105957,0.7126050591468811,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6638655662536621,0.37574315071105957,0.6941176652908325,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39001187682151794},{"x":0.63193279504776,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.63193279504776,0.37574315071105957,0.6521008610725403,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6033613681793213,0.3769322335720062,0.6252101063728333,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.3769322335720062,0.5949580073356628,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7344537973403931,0.39595720171928406,0.7462185025215149,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39595720171928406},{"x":0.729411780834198,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.39595720171928406,0.729411780834198,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6991596817970276,0.39595720171928406,0.7126050591468811,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6621848940849304,0.3971462547779083,0.6941176652908325,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.63193279504776,0.3971462547779083,0.6521008610725403,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6168067455291748,0.3971462547779083,0.6235294342041016,0.4114149808883667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.3271260552406311,0.7528991746902466,0.41722592782974244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7226890921592712,0.41617122292518616,0.7462185025215149,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7210084199905396,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.41617122292518616,0.7210084199905396,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43043994903564453},{"x":0.702521026134491,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.702521026134491,0.41617122292518616,0.7126050591468811,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.6605042219161987,0.4173602759838104,0.6957983374595642,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4173602759838104},{"x":0.653781533241272,"y":0.4173602759838104},{"x":0.653781533241272,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6184874176979065,0.4173602759838104,0.653781533241272,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.5865546464920044,0.4173602759838104,0.6117647290229797,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4185493588447571,0.5747899413108826,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7747899293899536,0.4387633800506592,0.7932773232460022,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.4387633800506592,0.7714285850524902,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7310924530029297,0.4387633800506592,0.7647058963775635,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.4387633800506592,0.7243697643280029,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سمتی","boundary":[0.6638655662536621,0.4387633800506592,0.6957983374595642,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهتی","boundary":[0.6218487620353699,0.4387633800506592,0.6521008610725403,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4554102122783661},{"x":0.578151285648346,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.578151285648346,0.4387633800506592,0.6117647290229797,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5529412031173706,0.4387633800506592,0.5714285969734192,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.4387633800506592,0.5428571701049805,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.4115493588447571,0.7982773232460022,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7226890921592712,0.46016645431518555,0.7445378303527832,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.46016645431518555,0.7210084199905396,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4744352102279663},{"x":0.702521026134491,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.46016645431518555,0.7092437148094177,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4744352102279663},{"x":0.658823549747467,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شارش","boundary":[0.658823549747467,0.46016645431518555,0.6957983374595642,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.46016645431518555,0.6521008610725403,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6016806960105896,0.46016645431518555,0.6403361558914185,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.5764706134796143,0.4613555371761322,0.5966386795043945,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.4613555371761322,0.5747899413108826,0.4756242632865906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5647479248046875,0.4543555371761322,0.7495378303527832,0.4814352102279663],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7226890921592712,0.48038050532341003,0.7462185025215149,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.48038050532341003,0.7226890921592712,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4958382844924927},{"x":0.702521026134491,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.48038050532341003,0.7126050591468811,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6605042219161987,0.48038050532341003,0.6957983374595642,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6235294342041016,0.48038050532341003,0.6521008610725403,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.48038050532341003,0.6168067455291748,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48038050532341003},{"x":0.605042040348053,"y":0.48038050532341003},{"x":0.605042040348053,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.5714285969734192,0.48038050532341003,0.605042040348053,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48038050532341003},{"x":0.561344563961029,"y":0.48038050532341003},{"x":0.561344563961029,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5310924649238586,0.48038050532341003,0.561344563961029,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.48038050532341003,0.5277311205863953,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7932773232460022,"y":0.517241358757019},{"x":0.7697479128837585,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7697479128837585,0.5017836093902588,0.7932773232460022,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7731092572212219,"y":0.517241358757019},{"x":0.7680672407150269,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.5017836093902588,0.7731092572212219,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7630252242088318,"y":0.517241358757019},{"x":0.707563042640686,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.707563042640686,0.5017836093902588,0.7630252242088318,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6957983374595642,"y":0.517241358757019},{"x":0.6352941393852234,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دزیمتریک","boundary":[0.6352941393852234,0.5029726624488831,0.6957983374595642,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6285714507102966,"y":0.517241358757019},{"x":0.5932773351669312,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5932773351669312,0.5029726624488831,0.6285714507102966,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5882353186607361,"y":0.517241358757019},{"x":0.5663865804672241,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5663865804672241,0.5029726624488831,0.5882353186607361,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5029726624488831},{"x":0.556302547454834,"y":0.5029726624488831},{"x":0.556302547454834,"y":0.517241358757019},{"x":0.5512605309486389,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.5029726624488831,0.556302547454834,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7831932902336121,0.5231866836547852,0.7932773232460022,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5231866836547852},{"x":0.778151273727417,"y":0.5231866836547852},{"x":0.778151273727417,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7663865685462952,0.5231866836547852,0.778151273727417,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5374554395675659},{"x":0.702521026134491,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.702521026134491,0.5231866836547852,0.7613445520401001,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.6554622054100037,0.5243757367134094,0.6941176652908325,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.5243757367134094,0.6521008610725403,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5374554395675659},{"x":0.605042040348053,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.605042040348053,0.5243757367134094,0.6235294342041016,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5243757367134094,0.5949580073356628,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7932773232460022,"y":0.557669460773468},{"x":0.7714285850524902,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7714285850524902,0.5434007048606873,0.7932773232460022,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7714285850524902,"y":0.557669460773468},{"x":0.7697479128837585,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.5434007048606873,0.7714285850524902,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7630252242088318,"y":0.557669460773468},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7126050591468811,0.5457788109779358,0.7630252242088318,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.5457788109779358,0.7092437148094177,0.5600475668907166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7932773232460022,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5176891040802002,0.47338050532341003,0.7982773232460022,0.5670475668907166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.41973841190338135},{"x":0.13781513273715973,"y":0.41973841190338135},{"x":0.13781513273715973,"y":0.42687276005744934},{"x":0.12941177189350128,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۵","boundary":[0.12941177189350128,0.41973841190338135,0.13781513273715973,0.42687276005744934]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.41973841190338135},{"x":0.13781513273715973,"y":0.41973841190338135},{"x":0.13781513273715973,"y":0.42687276005744934},{"x":0.12941177189350128,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.41273841190338134,0.14281513273715973,0.43387276005744935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.43995243310928345},{"x":0.13781513273715973,"y":0.43995243310928345},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4482758641242981},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵","boundary":[0.12941177189350128,0.43995243310928345,0.13781513273715973,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.43995243310928345},{"x":0.13781513273715973,"y":0.43995243310928345},{"x":0.13781513273715973,"y":0.4482758641242981},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.43295243310928344,0.14281513273715973,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.13781513273715973,"y":0.46254459023475647},{"x":0.13781513273715973,"y":0.46967896819114685},{"x":0.13109244406223297,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.12941177189350128,0.46254459023475647,0.13781513273715973,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.13781513273715973,"y":0.46254459023475647},{"x":0.13781513273715973,"y":0.46967896819114685},{"x":0.13109244406223297,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.45554459023475646,0.14281513273715973,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48275861144065857},{"x":0.13781513273715973,"y":0.48275861144065857},{"x":0.13781513273715973,"y":0.48989298939704895},{"x":0.13109244406223297,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.12941177189350128,0.48275861144065857,0.13781513273715973,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48275861144065857},{"x":0.13781513273715973,"y":0.48275861144065857},{"x":0.13781513273715973,"y":0.48989298939704895},{"x":0.13109244406223297,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.47575861144065856,0.14281513273715973,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5041617155075073},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5041617155075073},{"x":0.13781513273715973,"y":0.512485146522522},{"x":0.13109244406223297,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.13109244406223297,0.5041617155075073,0.13781513273715973,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5041617155075073},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5041617155075073},{"x":0.13781513273715973,"y":0.512485146522522},{"x":0.13109244406223297,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4971617155075073,0.14281513273715973,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5243757367134094},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5243757367134094},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5326991677284241},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.13109244406223297,0.5243757367134094,0.13613446056842804,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5243757367134094},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5243757367134094},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5326991677284241},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5173757367134094,0.14113446056842804,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6052318811416626},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.5957193970680237,0.14621849358081818,0.6052318811416626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6052318811416626},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5887193970680237,0.15121849358081818,0.6122318811416626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14621849358081818,"y":0.61712247133255},{"x":0.14621849358081818,"y":0.626634955406189},{"x":0.13109244406223297,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.6183115243911743,0.14621849358081818,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6183115243911743},{"x":0.14621849358081818,"y":0.61712247133255},{"x":0.14621849358081818,"y":0.626634955406189},{"x":0.13109244406223297,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6113115243911743,0.15121849358081818,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6385255455970764},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6385255455970764},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6480380296707153},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.13109244406223297,0.6385255455970764,0.14621849358081818,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6385255455970764},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6385255455970764},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6480380296707153},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6315255455970764,0.15121849358081818,0.6550380296707153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6599286794662476},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6599286794662476},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6682521104812622},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.13109244406223297,0.6599286794662476,0.14621849358081818,0.6682521104812622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6599286794662476},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6599286794662476},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6682521104812622},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6529286794662476,0.15121849358081818,0.6752521104812622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6896551847457886},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.13109244406223297,0.6801427006721497,0.14789916574954987,0.6896551847457886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6896551847457886},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6731427006721497,0.15289916574954987,0.6966551847457886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.701545774936676},{"x":0.14789916574954987,"y":0.701545774936676},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.12941177189350128,0.701545774936676,0.14789916574954987,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.701545774936676},{"x":0.14789916574954987,"y":0.701545774936676},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.694545774936676,0.15289916574954987,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5743162631988525},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5743162631988525},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5897740721702576},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8134453892707825,0.5743162631988525,0.8436974883079529,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5743162631988525},{"x":0.805042028427124,"y":0.5743162631988525},{"x":0.805042028427124,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7949579954147339,0.5743162631988525,0.805042028427124,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7596638798713684,0.5743162631988525,0.7899159789085388,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7310924530029297,0.5731272101402283,0.7529411911964417,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6840336322784424,0.5731272101402283,0.7159664034843445,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6773109436035156,"y":0.587395966053009},{"x":0.6689075827598572,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6689075827598572,0.5731272101402283,0.6773109436035156,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6638655662536621,"y":0.587395966053009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6369748115539551,0.5731272101402283,0.6638655662536621,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.587395966053009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.5731272101402283,0.63193279504776,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.571938157081604},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5743162631988525},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6252521228790283,0.564938157081604,0.8486974883079529,0.5967740721702576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.5957193970680237,0.7932773232460022,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7663865685462952,0.5957193970680237,0.7714285850524902,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.5957193970680237,0.7630252242088318,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5957193970680237,0.7243697643280029,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.6159334182739258,0.7949579954147339,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.6159334182739258,0.7714285850524902,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تضعیف","boundary":[0.7210084199905396,0.6159334182739258,0.7630252242088318,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6941176652908325,0.6159334182739258,0.7142857313156128,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6302021145820618},{"x":0.680672287940979,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.6159334182739258,0.6857143044471741,0.6302021145820618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6302021145820618},{"x":0.680672287940979,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.675672287940979,0.5887193970680237,0.7999579954147339,0.6372021145820618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.6361474394798279,0.7462185025215149,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6361474394798279},{"x":0.729411780834198,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.6361474394798279,0.7310924530029297,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6516052484512329},{"x":0.702521026134491,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7008403539657593,0.6361474394798279,0.7126050591468811,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6638655662536621,0.6361474394798279,0.6957983374595642,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6252101063728333,0.6373364925384521,0.6554622054100037,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6016806960105896,0.6373364925384521,0.6218487620353699,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6385255455970764,0.5915966629981995,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.65636146068573},{"x":0.7462185025215149,"y":0.65636146068573},{"x":0.7462185025215149,"y":0.671819269657135},{"x":0.7361344695091248,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.65636146068573,0.7462185025215149,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.65636146068573},{"x":0.729411780834198,"y":0.65636146068573},{"x":0.7310924530029297,"y":0.671819269657135},{"x":0.7176470756530762,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.65636146068573,0.7310924530029297,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7126050591468811,"y":0.671819269657135},{"x":0.7008403539657593,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.6575505137443542,0.7126050591468811,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6941176652908325,"y":0.65636146068573},{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135},{"x":0.653781533241272,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.653781533241272,0.6575505137443542,0.6957983374595642,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پویش","boundary":[0.6201680898666382,0.6575505137443542,0.6436975002288818,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6587395668029785},{"x":0.605042040348053,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6730083227157593},{"x":0.583193302154541,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5815126299858093,0.6587395668029785,0.6067227125167847,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.6587395668029785,0.5815126299858093,0.6730083227157593]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.6303364925384521,0.7528991746902466,0.6776302165985107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.6789536476135254,0.7462185025215149,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.6789536476135254,0.7042016983032227,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6655462384223938,0.6789536476135254,0.6957983374595642,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6789536476135254},{"x":0.658823549747467,"y":0.6789536476135254},{"x":0.658823549747467,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6252101063728333,0.6789536476135254,0.658823549747467,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میکروسکوپیک","boundary":[0.5394958257675171,0.6789536476135254,0.6184874176979065,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6956004500389099},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6801427006721497,0.5310924649238586,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.7003567218780518,0.7949579954147339,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.7003567218780518,0.7697479128837585,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7378151416778564,0.7003567218780518,0.7647058963775635,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.701545774936676},{"x":0.7327731251716614,"y":0.701545774936676},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7126050591468811,0.701545774936676,0.7327731251716614,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.701545774936676},{"x":0.6991596817970276,"y":0.701545774936676},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.701545774936676,0.6991596817970276,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.701545774936676},{"x":0.6705882549285889,"y":0.701545774936676},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.6369748115539551,0.701545774936676,0.6705882549285889,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.701545774936676},{"x":0.6336134672164917,"y":0.701545774936676},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7158145308494568},{"x":0.63193279504776,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.701545774936676,0.6336134672164917,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5210504484176636,0.6719536476135254,0.7999579954147339,0.7216254181861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.7217597961425781,0.7478991746902466,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.7217597961425781,0.7277311086654663,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7372176051139832},{"x":0.702521026134491,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.7217597961425781,0.7142857313156128,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6840336322784424,0.7217597961425781,0.6991596817970276,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتوالکتریک","boundary":[0.6117647290229797,0.7217597961425781,0.6773109436035156,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.7217597961425781,0.6000000238418579,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.7431629300117493,0.7462185025215149,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.7431629300117493,0.7277311086654663,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6991596817970276,0.7431629300117493,0.7109243869781494,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6436975002288818,0.7431629300117493,0.6974790096282959,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7431629300117493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کامپتون","boundary":[0.5865546464920044,0.7431629300117493,0.63193279504776,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7443519830703735,0.5848739743232727,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.7621878981590271,0.7478991746902466,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7776456475257874},{"x":0.702521026134491,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7633769512176514,0.7042016983032227,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6420168280601501,0.7633769512176514,0.6957983374595642,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همدوس","boundary":[0.5915966629981995,0.7645660042762756,0.6336134672164917,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7645660042762756},{"x":0.578151285648346,"y":0.7645660042762756},{"x":0.578151285648346,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.7645660042762756,0.578151285648346,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایلی","boundary":[0.5495798587799072,0.7645660042762756,0.5714285969734192,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5361344814300537,0.7657550573348999,0.5428571701049805,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7657550573348999,0.5361344814300537,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7226890921592712,0.7847800254821777,0.7478991746902466,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7847800254821777,0.7226890921592712,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7978596687316895},{"x":0.702521026134491,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.7847800254821777,0.7126050591468811,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.785969078540802},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6655462384223938,0.785969078540802,0.6957983374595642,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.6386554837226868,0.7871581315994263,0.6638655662536621,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6369748115539551,"y":0.801426887512207},{"x":0.63193279504776,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.7871581315994263,0.6369748115539551,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.801426887512207},{"x":0.5327731370925903,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.7147597961425781,0.7528991746902466,0.808426887512207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.8049940466880798,0.7478991746902466,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8204518556594849},{"x":0.702521026134491,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.8049940466880798,0.7042016983032227,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6638655662536621,0.8061830997467041,0.6957983374595642,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8061830997467041},{"x":0.653781533241272,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تضعیف","boundary":[0.6184874176979065,0.8061830997467041,0.6554622054100037,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5915966629981995,0.8073721528053284,0.6033613681793213,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.8073721528053284,0.5865546464920044,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8418549299240112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7848739624023438,0.8275862336158752,0.7949579954147339,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8275862336158752},{"x":0.778151273727417,"y":0.8275862336158752},{"x":0.778151273727417,"y":0.8418549299240112},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7663865685462952,0.8275862336158752,0.778151273727417,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8418549299240112},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7361344695091248,0.8275862336158752,0.7630252242088318,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8418549299240112},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7126050591468811,0.8275862336158752,0.7310924530029297,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8418549299240112},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.8287752866744995,0.6991596817970276,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8418549299240112},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6352941393852234,0.8287752866744995,0.6739495992660522,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8430439829826355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.8287752866744995,0.6336134672164917,0.8430439829826355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8418549299240112},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5748319578170776,0.7991830997467041,0.7999579954147339,0.8488549299240112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.8466112017631531,0.7462185025215149,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8478002548217773},{"x":0.729411780834198,"y":0.8478002548217773},{"x":0.729411780834198,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7176470756530762,0.8478002548217773,0.729411780834198,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8632580041885376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7008403539657593,0.8478002548217773,0.7126050591468811,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6672269105911255,0.8478002548217773,0.6991596817970276,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8478002548217773},{"x":0.658823549747467,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6268907785415649,0.8489893078804016,0.658823549747467,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"كل","boundary":[0.6067227125167847,0.8489893078804016,0.6184874176979065,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.5579832196235657,0.8489893078804016,0.5966386795043945,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8501783609390259},{"x":0.556302547454834,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.8501783609390259,0.556302547454834,0.8644470572471619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5445798587799072,0.8419893078804016,0.7512185025215149,0.8690689511299133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7241379022598267},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7229488492012024},{"x":0.14621849358081818,"y":0.731272280216217},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.13277311623096466,0.7241379022598267,0.14621849358081818,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7241379022598267},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7229488492012024},{"x":0.14621849358081818,"y":0.731272280216217},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.7171379022598267,0.15121849358081818,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7443519830703735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7431629300117493},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7526754140853882},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7443519830703735,0.14789916574954987,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7443519830703735},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7431629300117493},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7526754140853882},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7373519830703735,0.15289916574954987,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7657550573348999},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7657550573348999},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7740784883499146},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.13109244406223297,0.7657550573348999,0.14621849358081818,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7657550573348999},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7657550573348999},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7740784883499146},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7587550573348999,0.15121849358081818,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7871581315994263},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7871581315994263},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7954815626144409},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.13277311623096466,0.7871581315994263,0.14621849358081818,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.7871581315994263},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7871581315994263},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7954815626144409},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.7801581315994263,0.15121849358081818,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14621849358081818,"y":0.815695583820343},{"x":0.13277311623096466,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۹","boundary":[0.13109244406223297,0.8073721528053284,0.14621849358081818,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8073721528053284},{"x":0.14621849358081818,"y":0.815695583820343},{"x":0.13277311623096466,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8003721528053284,0.15121849358081818,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8501783609390259},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8501783609390259},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8585017919540405},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.12941177189350128,0.8501783609390259,0.14621849358081818,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8501783609390259},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8501783609390259},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8585017919540405},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8431783609390259,0.15121849358081818,0.8655017919540405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.885850191116333},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8846611380577087},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8953626751899719},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.885850191116333,0.5042017102241516,0.8953626751899719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.885850191116333},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8846611380577087},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8953626751899719},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.878850191116333,0.5092017102241516,0.9023626751899719],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/OxlVnsrqUqmfScWJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/KfJobgdTCPlNYMge.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/eHlUxsNzwpQJNGDt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020909541494706097,0.00013589082858508604,0.9985736176667094,0.9989256222018448]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1307966709136963},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.12941177189350128,0.12128418684005737,0.14957983791828156,0.1307966709136963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1307966709136963},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.11428418684005737,0.15457983791828156,0.1377966709136963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14149822294712067},{"x":0.1445378214120865,"y":0.14149822294712067},{"x":0.14621849358081818,"y":0.15101070702075958},{"x":0.13277311623096466,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.13109244406223297,0.14149822294712067,0.14621849358081818,0.15101070702075958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14149822294712067},{"x":0.1445378214120865,"y":0.14149822294712067},{"x":0.14621849358081818,"y":0.15101070702075958},{"x":0.13277311623096466,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.13449822294712066,0.15121849358081818,0.1580107070207596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.1640903651714325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1640903651714325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17241379618644714},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.13109244406223297,0.1640903651714325,0.14789916574954987,0.17241379618644714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.1640903651714325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1640903651714325},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17241379618644714},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.1570903651714325,0.15289916574954987,0.17941379618644715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.18549345433712006},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1843044012784958},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1938168853521347},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.13109244406223297,0.18549345433712006,0.14789916574954987,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.18549345433712006},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1843044012784958},{"x":0.14789916574954987,"y":0.1938168853521347},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.17849345433712005,0.15289916574954987,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.20570749044418335},{"x":0.1428571492433548,"y":0.20570749044418335},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21521997451782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۳۱","boundary":[0.13109244406223297,0.20570749044418335,0.1428571492433548,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.20570749044418335},{"x":0.1428571492433548,"y":0.20570749044418335},{"x":0.1428571492433548,"y":0.21521997451782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.19870749044418334,0.1478571492433548,0.22221997451782227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2271105796098709},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2271105796098709},{"x":0.14789916574954987,"y":0.23543401062488556},{"x":0.13109244406223297,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.12941177189350128,0.2271105796098709,0.14789916574954987,0.23543401062488556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2271105796098709},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2271105796098709},{"x":0.14789916574954987,"y":0.23543401062488556},{"x":0.13109244406223297,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2201105796098709,0.15289916574954987,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24851366877555847},{"x":0.14789916574954987,"y":0.24851366877555847},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2580261528491974},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.12941177189350128,0.24851366877555847,0.14789916574954987,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24851366877555847},{"x":0.14789916574954987,"y":0.24851366877555847},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2580261528491974},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.24151366877555847,0.15289916574954987,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2699167728424072},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2782402038574219},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.12941177189350128,0.2699167728424072,0.14789916574954987,0.2782402038574219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2699167728424072},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2782402038574219},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2629167728424072,0.15289916574954987,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7478991746902466,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7478991746902466,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7361344695091248,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.11890606582164764,0.7478991746902466,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7310924530029297,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7310924530029297,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7193277478218079,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7176470756530762,0.12009512633085251,0.7310924530029297,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7142857313156128,"y":0.13555291295051575},{"x":0.702521026134491,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.12009512633085251,0.7142857313156128,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6974790096282959,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6974790096282959,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6453781723976135,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6436975002288818,0.12009512633085251,0.6974790096282959,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.12128418684005737},{"x":0.63193279504776,"y":0.12009512633085251},{"x":0.63193279504776,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1367419809103012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"براگ","boundary":[0.6134454011917114,0.12128418684005737,0.63193279504776,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6033613681793213,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1367419809103012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1367419809103012}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.12128418684005737,0.6033613681793213,0.1367419809103012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7478991746902466,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.14149822294712067,0.7478991746902466,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7277311086654663,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7193277478218079,0.14149822294712067,0.7277311086654663,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7092437148094177,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7008403539657593,0.14149822294712067,0.7092437148094177,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6957983374595642,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6689075827598572,0.14149822294712067,0.6957983374595642,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6672269105911255,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6436975002288818,0.14149822294712067,0.6672269105911255,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6336134672164917,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.14149822294712067,0.6336134672164917,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.14149822294712067},{"x":0.605042040348053,"y":0.14149822294712067},{"x":0.605042040348053,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترونی","boundary":[0.5663865804672241,0.14149822294712067,0.605042040348053,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.14149822294712067},{"x":0.556302547454834,"y":0.14149822294712067},{"x":0.556302547454834,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5310924649238586,0.14149822294712067,0.556302547454834,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5243697762489319,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5126050710678101,0.14149822294712067,0.5243697762489319,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5058823823928833,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.4739495813846588,0.14149822294712067,0.5058823823928833,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.14149822294712067},{"x":0.46890756487846375,"y":0.14149822294712067},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4436974823474884,0.14149822294712067,0.46890756487846375,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.14149822294712067},{"x":0.43697479367256165,"y":0.14149822294712067},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4302521049976349,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.14149822294712067,0.43697479367256165,0.1569560021162033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7478991746902466,"y":0.11771700531244278},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4302521049976349,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4252521049976349,0.11547324734926223,0.7528991746902466,0.16395600211620331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6873949766159058,0.16171224415302277,0.6991596817970276,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6840336322784424,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6689075827598572,0.16171224415302277,0.6840336322784424,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6638655662536621,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6521008610725403,0.16171224415302277,0.6638655662536621,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6436975002288818,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6369748115539551,0.16290131211280823,0.6436975002288818,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6302521228790283,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.5798319578170776,0.16290131211280823,0.6302521228790283,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5680672526359558,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.5310924649238586,0.1640903651714325,0.5680672526359558,0.17835909128189087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1640903651714325},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5243697762489319,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.1640903651714325,0.5277311205863953,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6991596817970276,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6873949766159058,0.18311533331871033,0.6991596817970276,0.19619500637054443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18311533331871033},{"x":0.680672287940979,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.18311533331871033,0.6823529601097107,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6521008610725403,0.18311533331871033,0.6638655662536621,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6352941393852234,0.1843044012784958,0.6470588445663452,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.5882353186607361,0.1843044012784958,0.6302521228790283,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1843044012784958},{"x":0.583193302154541,"y":0.1843044012784958},{"x":0.583193302154541,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختصات","boundary":[0.5327731370925903,0.1843044012784958,0.583193302154541,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5226891040802002,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4957983195781708,0.18549345433712006,0.5226891040802002,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18668252229690552},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18549345433712006},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.4638655483722687,0.18668252229690552,0.48571428656578064,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.18668252229690552},{"x":0.462184876203537,"y":0.18668252229690552},{"x":0.462184876203537,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4588235318660736,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.18668252229690552,0.462184876203537,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.20332936942577362,0.6974790096282959,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6823529601097107,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6689075827598572,0.20332936942577362,0.6823529601097107,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6521008610725403,0.20451843738555908,0.6655462384223938,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6336134672164917,0.20451843738555908,0.6470588445663452,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6016806960105896,0.20451843738555908,0.6336134672164917,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.5647059082984924,0.20451843738555908,0.5983193516731262,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22116528451442719},{"x":0.507563054561615,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.507563054561615,0.20451843738555908,0.5596638917922974,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.4588235318660736,0.20570749044418335,0.4957983195781708,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22116528451442719},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.20570749044418335,0.4571428596973419,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6873949766159058,0.22592152655124664,0.6991596817970276,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.22592152655124664,0.6823529601097107,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6521008610725403,0.22592152655124664,0.6638655662536621,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6352941393852234,0.22592152655124664,0.6470588445663452,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5983193516731262,0.22592152655124664,0.6336134672164917,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24137930572032928},{"x":0.556302547454834,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.556302547454834,0.2271105796098709,0.5932773351669312,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5327731370925903,0.2271105796098709,0.5478991866111755,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4924369752407074,0.2271105796098709,0.5277311205863953,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پراکننده","boundary":[0.4319327771663666,0.2271105796098709,0.48403361439704895,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2271105796098709},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2271105796098709},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.2271105796098709,0.43361344933509827,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.24613554775714874,0.6974790096282959,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2473246157169342},{"x":0.680672287940979,"y":0.2473246157169342},{"x":0.680672287940979,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.2473246157169342,0.680672287940979,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6521008610725403,0.2473246157169342,0.6638655662536621,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.6369748115539551,0.2473246157169342,0.6436975002288818,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.5882353186607361,0.2473246157169342,0.6302521228790283,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5529412031173706,0.2473246157169342,0.5815126299858093,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5159664154052734,0.2473246157169342,0.5428571701049805,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24851366877555847},{"x":0.507563054561615,"y":0.24851366877555847},{"x":0.507563054561615,"y":0.26278239488601685},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.48235294222831726,0.24851366877555847,0.507563054561615,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.24851366877555847,0.4756302535533905,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.24851366877555847},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2473246157169342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26278239488601685},{"x":0.40504202246665955,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.40504202246665955,0.24851366877555847,0.45546218752861023,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3949579894542694,"y":0.26278239488601685},{"x":0.35630252957344055,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.35630252957344055,0.24851366877555847,0.3949579894542694,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3529411852359772,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.24851366877555847,0.3529411852359772,0.2639714479446411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3428991687297821,0.1570903651714325,0.7058403539657593,0.2685933418273926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6873949766159058,0.2675386369228363,0.6991596817970276,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.2675386369228363,0.6823529601097107,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.6386554837226868,0.2675386369228363,0.6638655662536621,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.2675386369228363,0.6420168280601501,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26872771978378296},{"x":0.63193279504776,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیراندازی","boundary":[0.578151285648346,0.26872771978378296,0.6336134672164917,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتوی","boundary":[0.5361344814300537,0.26872771978378296,0.5663865804672241,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوترونها","boundary":[0.4722689092159271,0.2699167728424072,0.5260504484176636,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2841854989528656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.2699167728424072,0.4722689092159271,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7932773232460022,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7831932902336121,0.28894174098968506,0.7932773232460022,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7680672407150269,0.28894174098968506,0.7747899293899536,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7361344695091248,0.28894174098968506,0.7630252242088318,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7142857313156128,0.2901307940483093,0.7344537973403931,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6739495992660522,0.2901307940483093,0.6974790096282959,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باردار","boundary":[0.6352941393852234,0.2901307940483093,0.6655462384223938,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.2901307940483093,0.6336134672164917,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.30915576219558716,0.7478991746902466,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3103448152542114},{"x":0.729411780834198,"y":0.3103448152542114},{"x":0.729411780834198,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7176470756530762,0.3103448152542114,0.729411780834198,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.3103448152542114,0.7109243869781494,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتلاف","boundary":[0.6705882549285889,0.3103448152542114,0.6991596817970276,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3115338981151581},{"x":0.658823549747467,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.63193279504776,0.3115338981151581,0.6605042219161987,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخوردی","boundary":[0.5714285969734192,0.3115338981151581,0.6218487620353699,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3269916772842407},{"x":0.561344563961029,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.31272295117378235,0.5663865804672241,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.6453781723976135,0.33293697237968445,0.7008403539657593,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.5932773351669312,0.33293697237968445,0.6386554837226868,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3472056984901428},{"x":0.529411792755127,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکترونها","boundary":[0.529411792755127,0.33293697237968445,0.5865546464920044,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.33293697237968445,0.5226891040802002,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3472056984901428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.48235294222831726,0.33293697237968445,0.5109243988990784,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باردار","boundary":[0.4453781545162201,0.33293697237968445,0.4756302535533905,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.33293697237968445},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33293697237968445},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگین","boundary":[0.4000000059604645,0.33293697237968445,0.43865546584129333,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3472056984901428},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.39159664511680603,0.33293697237968445,0.3983193337917328,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.3519619405269623,0.7462185025215149,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7176470756530762,0.3519619405269623,0.7277311086654663,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6991596817970276,0.3519619405269623,0.7126050591468811,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتلاف","boundary":[0.6722689270973206,0.3519619405269623,0.6974790096282959,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35315102338790894},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3674197494983673},{"x":0.63193279504776,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6302521228790283,0.35315102338790894,0.6605042219161987,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابشی","boundary":[0.5899159908294678,0.35315102338790894,0.6201680898666382,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.5361344814300537,0.35315102338790894,0.5798319578170776,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3543400764465332},{"x":0.534453809261322,"y":0.3543400764465332},{"x":0.534453809261322,"y":0.3686088025569916},{"x":0.529411792755127,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.3543400764465332,0.534453809261322,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.37336504459381104,0.7462185025215149,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7176470756530762,0.3745540976524353,0.7277311086654663,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3876337707042694},{"x":0.702521026134491,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.702521026134491,0.3745540976524353,0.7092437148094177,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3888228237628937},{"x":0.680672287940979,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.680672287940979,0.3745540976524353,0.6974790096282959,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6487395167350769,0.3745540976524353,0.6739495992660522,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باردار","boundary":[0.6084033846855164,0.3745540976524353,0.6369748115539551,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.3745540976524353,0.6067227125167847,0.3888228237628937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3876337707042694},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38491597294807434,0.2629167728424072,0.7999579954147339,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.3947681188583374,0.7462185025215149,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7193277478218079,0.3947681188583374,0.7310924530029297,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6991596817970276,0.3947681188583374,0.7109243869781494,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6621848940849304,0.3947681188583374,0.6974790096282959,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39595720171928406},{"x":0.653781533241272,"y":0.39595720171928406},{"x":0.653781533241272,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.6386554837226868,0.39595720171928406,0.653781533241272,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.39595720171928406},{"x":0.63193279504776,"y":0.39595720171928406},{"x":0.63193279504776,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باقی","boundary":[0.6117647290229797,0.39595720171928406,0.63193279504776,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.39595720171928406},{"x":0.605042040348053,"y":0.39595720171928406},{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.5764706134796143,0.39595720171928406,0.605042040348053,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5747899413108826,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.39595720171928406,0.5747899413108826,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7848739624023438,0.4173602759838104,0.7949579954147339,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7764706015586853,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7697479128837585,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7697479128837585,0.4173602759838104,0.7764706015586853,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7092437148094177,0.4185493588447571,0.7630252242088318,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.4185493588447571,0.7109243869781494,0.4316290020942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.38895720171928405,0.7999579954147339,0.4386290020942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2913198471069336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2901307940483093},{"x":0.14621849358081818,"y":0.298454225063324},{"x":0.12941177189350128,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.12941177189350128,0.2913198471069336,0.14621849358081818,0.298454225063324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2913198471069336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2901307940483093},{"x":0.14621849358081818,"y":0.298454225063324},{"x":0.12941177189350128,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2843198471069336,0.15121849358081818,0.305454225063324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.31272295117378235},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3115338981151581},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31985729932785034},{"x":0.12941177189350128,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸","boundary":[0.12941177189350128,0.31272295117378235,0.14621849358081818,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.31272295117378235},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3115338981151581},{"x":0.14621849358081818,"y":0.31985729932785034},{"x":0.12941177189350128,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.30572295117378234,0.15121849358081818,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3341260552406311},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3341260552406311},{"x":0.14621849358081818,"y":0.34244945645332336},{"x":0.12941177189350128,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.12941177189350128,0.3341260552406311,0.14621849358081818,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3341260552406311},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3341260552406311},{"x":0.14621849358081818,"y":0.34244945645332336},{"x":0.12941177189350128,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3271260552406311,0.15121849358081818,0.34944945645332337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.35315102338790894},{"x":0.1445378214120865,"y":0.35315102338790894},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3638525605201721},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.13109244406223297,0.35315102338790894,0.1445378214120865,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.35315102338790894},{"x":0.1445378214120865,"y":0.35315102338790894},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3638525605201721},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.34615102338790893,0.1495378214120865,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.37574315071105957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.37574315071105957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3840665817260742},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۳","boundary":[0.13109244406223297,0.37574315071105957,0.14621849358081818,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.37574315071105957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.37574315071105957},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3840665817260742},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.36874315071105956,0.15121849358081818,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.39595720171928406},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39595720171928406},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4042806327342987},{"x":0.13109244406223297,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۵","boundary":[0.13109244406223297,0.39595720171928406,0.14621849358081818,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.39595720171928406},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39595720171928406},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4042806327342987},{"x":0.13109244406223297,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.38895720171928405,0.15121849358081818,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4173602759838104},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4173602759838104},{"x":0.14789916574954987,"y":0.42687276005744934},{"x":0.13109244406223297,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.13109244406223297,0.4173602759838104,0.14789916574954987,0.42687276005744934]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4173602759838104},{"x":0.14789916574954987,"y":0.4173602759838104},{"x":0.14789916574954987,"y":0.42687276005744934},{"x":0.13109244406223297,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4103602759838104,0.15289916574954987,0.43387276005744935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8134453892707825,0.4458977282047272,0.8436974883079529,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4458977282047272},{"x":0.805042028427124,"y":0.4458977282047272},{"x":0.805042028427124,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7932773232460022,0.4458977282047272,0.805042028427124,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.7445378303527832,0.4458977282047272,0.7865546345710754,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7226890921592712,0.4458977282047272,0.7428571581840515,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6638655662536621,0.4458977282047272,0.7109243869781494,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6420168280601501,0.4458977282047272,0.6571428775787354,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5899159908294678,0.4458977282047272,0.6369748115539551,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.583193302154541,"y":0.4458977282047272},{"x":0.583193302154541,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظ","boundary":[0.5495798587799072,0.4458977282047272,0.583193302154541,0.4613555371761322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5445798587799072,0.43889772820472717,0.8486974883079529,0.4683555371761322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4458977282047272},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4458977282047272},{"x":0.14957983791828156,"y":0.45659929513931274},{"x":0.13109244406223297,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.13109244406223297,0.4458977282047272,0.14957983791828156,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4458977282047272},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4458977282047272},{"x":0.14957983791828156,"y":0.45659929513931274},{"x":0.13109244406223297,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.43889772820472717,0.15457983791828156,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7714285850524902,0.4684898853302002,0.7915966510772705,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.4684898853302002,0.7714285850524902,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.4684898853302002,0.7630252242088318,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.46967896819114685,0.7243697643280029,0.47919145226478577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7176890921592712,0.4614898853302002,0.7965966510772705,0.4850023694038391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4684898853302002},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4684898853302002},{"x":0.14621849358081818,"y":0.47681331634521484},{"x":0.13109244406223297,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.13109244406223297,0.4684898853302002,0.14621849358081818,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4684898853302002},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4684898853302002},{"x":0.14621849358081818,"y":0.47681331634521484},{"x":0.13109244406223297,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.4614898853302002,0.15121849358081818,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48989298939704895},{"x":0.14621849358081818,"y":0.48989298939704895},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4982164204120636},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.12941177189350128,0.48989298939704895,0.14621849358081818,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48989298939704895},{"x":0.14621849358081818,"y":0.48989298939704895},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4982164204120636},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.48289298939704894,0.15121849358081818,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5101070404052734},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5196195244789124},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.13109244406223297,0.5112960934638977,0.14621849358081818,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5101070404052734},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5196195244789124},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.5042960934638977,0.15121849358081818,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5326991677284241},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5315101146697998},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5410225987434387},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.12941177189350128,0.5326991677284241,0.1445378214120865,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5326991677284241},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5315101146697998},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5410225987434387},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5256991677284241,0.1495378214120865,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5624256730079651},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.12941177189350128,0.5529131889343262,0.14789916574954987,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5624256730079651},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5459131889343262,0.15289916574954987,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5826396942138672},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.12941177189350128,0.5743162631988525,0.14621849358081818,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5826396942138672},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5673162631988525,0.15121849358081818,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.12941177189350128,0.5957193970680237,0.14621849358081818,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5887193970680237,0.15121849358081818,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.61712247133255},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.61712247133255,0.14621849358081818,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.61712247133255},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.61012247133255,0.15121849358081818,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6373364925384521},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6373364925384521},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6456599235534668},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.6373364925384521,0.14621849358081818,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6373364925384521},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6373364925384521},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6456599235534668},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6303364925384521,0.15121849358081818,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6575505137443542},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6670629978179932},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.12941177189350128,0.6587395668029785,0.14621849358081818,0.6670629978179932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6575505137443542},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6670629978179932},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6517395668029785,0.15121849358081818,0.6740629978179932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7831932902336121,0.4887039363384247,0.7949579954147339,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7680672407150269,0.4887039363384247,0.7747899293899536,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.7260504364967346,0.4887039363384247,0.7647058963775635,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.48989298939704895,0.7226890921592712,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5029726624488831},{"x":0.658823549747467,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.658823549747467,0.48989298939704895,0.6957983374595642,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.48989298939704895,0.6554622054100037,0.5041617155075073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7949579954147339,"y":0.487514853477478},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6454201889038086,0.48289298939704894,0.7999579954147339,0.5087836093902588],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7462185025215149,"y":0.526753842830658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.5101070404052734,0.7462185025215149,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.5101070404052734,0.7310924530029297,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.5101070404052734,0.7109243869781494,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6974790096282959,"y":0.526753842830658},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترونهای","boundary":[0.6369748115539551,0.5089179277420044,0.6974790096282959,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شکافت","boundary":[0.5865546464920044,0.5089179277420044,0.6252101063728333,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5089179277420044},{"x":0.583193302154541,"y":0.5089179277420044},{"x":0.583193302154541,"y":0.5255647897720337},{"x":0.578151285648346,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.5089179277420044,0.583193302154541,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.5303210616111755,0.7445378303527832,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.5303210616111755,0.7277311086654663,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.5303210616111755,0.7126050591468811,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"فوتونوترون","boundary":[0.6352941393852234,0.5315101146697998,0.6974790096282959,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5326991677284241},{"x":0.63193279504776,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.5326991677284241,0.6336134672164917,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7042016983032227,0.5517241358757019,0.7478991746902466,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5671819448471069},{"x":0.702521026134491,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.5517241358757019,0.7042016983032227,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5671819448471069},{"x":0.658823549747467,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.658823549747467,0.5517241358757019,0.6991596817970276,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5517241358757019},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.653781533241272,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.5517241358757019,0.653781533241272,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5671819448471069},{"x":0.583193302154541,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.583193302154541,0.5529131889343262,0.6252101063728333,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5747899413108826,0.5529131889343262,0.5798319578170776,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.5512605309486389,0.5529131889343262,0.5579832196235657,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5579832196235657,0.5529131889343262,0.5647059082984924,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"m","boundary":[0.5647059082984924,0.5529131889343262,0.5714285969734192,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5462185144424438,0.5529131889343262,0.5529412031173706,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.5529131889343262,0.5462185144424438,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.571938157081604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.571938157081604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.587395966053009},{"x":0.7344537973403931,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7344537973403931,0.571938157081604,0.7462185025215149,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5731272101402283},{"x":0.729411780834198,"y":0.5731272101402283},{"x":0.729411780834198,"y":0.587395966053009},{"x":0.7176470756530762,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.5731272101402283,0.729411780834198,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7126050591468811,"y":0.587395966053009},{"x":0.7008403539657593,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7008403539657593,0.5731272101402283,0.7126050591468811,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6957983374595642,"y":0.571938157081604},{"x":0.6957983374595642,"y":0.587395966053009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترونهای","boundary":[0.6369748115539551,0.5731272101402283,0.6957983374595642,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6285714507102966,"y":0.587395966053009},{"x":0.605042040348053,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.605042040348053,0.5731272101402283,0.6285714507102966,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5697479248046875,0.5743162631988525,0.5983193516731262,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.5743162631988525,0.5630252361297607,0.5885850191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ps","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7478991746902466,"y":0.587395966053009},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5361764979362488,0.5019179277420044,0.7528991746902466,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.5945303440093994,0.7445378303527832,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.5945303440093994,0.7277311086654663,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6087990403175354},{"x":0.702521026134491,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.702521026134491,0.5945303440093994,0.7092437148094177,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6605042219161987,0.5945303440093994,0.6974790096282959,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.5945303440093994,0.6554622054100037,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همجوشی","boundary":[0.5731092691421509,0.5945303440093994,0.6235294342041016,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.5945303440093994,0.5630252361297607,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گداخت","boundary":[0.5159664154052734,0.5945303440093994,0.5546218752861023,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5058823823928833,0.5945303440093994,0.5126050710678101,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5008403658866882,0.5945303440093994,0.5058823823928833,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7831932902336121,0.6159334182739258,0.7949579954147339,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7697479128837585,0.6159334182739258,0.7764706015586853,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.7260504364967346,0.6159334182739258,0.7647058963775635,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6313912272453308},{"x":0.707563042640686,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.707563042640686,0.6159334182739258,0.7226890921592712,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.6638655662536621,0.6159334182739258,0.6957983374595642,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.653781533241272,"y":0.6159334182739258},{"x":0.653781533241272,"y":0.6313912272453308},{"x":0.63193279504776,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گاما","boundary":[0.63193279504776,0.6159334182739258,0.653781533241272,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6159334182739258},{"x":0.63193279504776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.63193279504776,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.6159334182739258,0.63193279504776,0.6313912272453308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49584036588668823,0.5875303440093994,0.7999579954147339,0.6383912272453308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.6349583864212036,0.7445378303527832,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.6361474394798279,0.7277311086654663,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6504161953926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.6361474394798279,0.7092437148094177,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6504161953926086},{"x":0.658823549747467,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.658823549747467,0.6361474394798279,0.6957983374595642,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.6361474394798279,0.6554622054100037,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتوزا","boundary":[0.5915966629981995,0.6373364925384521,0.6252101063728333,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.6575505137443542,0.7462185025215149,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.671819269657135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7210084199905396,0.6575505137443542,0.7277311086654663,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7109243869781494,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.6575505137443542,0.7109243869781494,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.671819269657135},{"x":0.6420168280601501,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتونهای","boundary":[0.6420168280601501,0.6575505137443542,0.6957983374595642,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.65636146068573},{"x":0.6268907785415649,"y":0.65636146068573},{"x":0.6268907785415649,"y":0.671819269657135},{"x":0.6000000238418579,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گامای","boundary":[0.6000000238418579,0.65636146068573,0.6268907785415649,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.65636146068573},{"x":0.5899159908294678,"y":0.65636146068573},{"x":0.5899159908294678,"y":0.671819269657135},{"x":0.5747899413108826,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنی","boundary":[0.5747899413108826,0.65636146068573,0.5899159908294678,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.5630252361297607,"y":0.65636146068573},{"x":0.5630252361297607,"y":0.671819269657135},{"x":0.5210084319114685,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکافت","boundary":[0.5210084319114685,0.65636146068573,0.5630252361297607,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.65636146068573},{"x":0.5210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.5210084319114685,"y":0.671819269657135},{"x":0.5159664154052734,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.65636146068573,0.5210084319114685,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6944113969802856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۳","boundary":[0.707563042640686,0.6789536476135254,0.7478991746902466,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6944113969802856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.6789536476135254,0.7058823704719543,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتونهای","boundary":[0.6369748115539551,0.6789536476135254,0.6957983374595642,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گامای","boundary":[0.5949580073356628,0.6789536476135254,0.6302521228790283,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5596638917922974,0.6789536476135254,0.5882353186607361,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5445378422737122,0.6789536476135254,0.5529412031173706,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.4789915978908539,0.6789536476135254,0.5378151535987854,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6944113969802856},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکافت","boundary":[0.43529412150382996,0.6789536476135254,0.4722689092159271,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6789536476135254,0.4285714328289032,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7344537973403931,0.6991676688194275,0.7462185025215149,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.6991676688194275,0.7277311086654663,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7008403539657593,0.6991676688194275,0.7126050591468811,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتونهای","boundary":[0.6403361558914185,0.6991676688194275,0.6974790096282959,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گامای","boundary":[0.6033613681793213,0.7003567218780518,0.6285714507102966,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7146254181861877},{"x":0.534453809261322,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیراندازی","boundary":[0.534453809261322,0.7003567218780518,0.5865546464920044,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.7003567218780518,0.5310924649238586,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7344537973403931,0.7205707430839539,0.7462185025215149,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.7205707430839539,0.7260504364967346,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.702521026134491,0.7205707430839539,0.7126050591468811,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتونهای","boundary":[0.6403361558914185,0.7205707430839539,0.6957983374595642,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گامای","boundary":[0.6000000238418579,0.7205707430839539,0.6285714507102966,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5630252361297607,0.7205707430839539,0.5899159908294678,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.7205707430839539,0.5546218752861023,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7360285520553589},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.48739495873451233,0.7205707430839539,0.5394958257675171,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4588235318660736,0.7217597961425781,0.4756302535533905,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشسان","boundary":[0.4117647111415863,0.7217597961425781,0.45546218752861023,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7217597961425781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.3663865625858307,0.7217597961425781,0.40336135029792786,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7360285520553589},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.7217597961425781,0.3613445460796356,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.7419738173484802,0.7462185025215149,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7574316263198853},{"x":0.702521026134491,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.702521026134491,0.7419738173484802,0.7277311086654663,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.7419738173484802,0.7058823704719543,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوتونهای","boundary":[0.6420168280601501,0.7419738173484802,0.6974790096282959,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گامای","boundary":[0.6016806960105896,0.7419738173484802,0.6302521228790283,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5680672526359558,0.7419738173484802,0.5899159908294678,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7419738173484802},{"x":0.561344563961029,"y":0.7419738173484802},{"x":0.561344563961029,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5327731370925903,0.7419738173484802,0.561344563961029,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.7431629300117493,0.5260504484176636,0.7586206793785095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7574316263198853},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.6279583864212036,0.7528991746902466,0.7644316263198853],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۷.۳.۳","boundary":[0.7058823704719543,0.7621878981590271,0.7478991746902466,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7764565944671631},{"x":0.702521026134491,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7633769512176514,0.7042016983032227,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6655462384223938,0.7633769512176514,0.6957983374595642,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.6252101063728333,0.7633769512176514,0.6605042219161987,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.7633769512176514,0.6201680898666382,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7831932902336121,0.7835909724235535,0.7915966510772705,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7835909724235535},{"x":0.778151273727417,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7663865685462952,0.7835909724235535,0.778151273727417,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.7243697643280029,0.7835909724235535,0.7630252242088318,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.7847800254821777,0.7226890921592712,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتوی","boundary":[0.6638655662536621,0.7847800254821777,0.6957983374595642,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7847800254821777},{"x":0.653781533241272,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.6285714507102966,0.7847800254821777,0.6554622054100037,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.785969078540802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.785969078540802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.785969078540802,0.6201680898666382,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.8049940466880798,0.7462185025215149,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8049940466880798},{"x":0.729411780834198,"y":0.8049940466880798},{"x":0.729411780834198,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7193277478218079,0.8049940466880798,0.729411780834198,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7008403539657593,0.8049940466880798,0.7126050591468811,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوهای","boundary":[0.6521008610725403,0.8049940466880798,0.6974790096282959,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.6168067455291748,0.8049940466880798,0.6420168280601501,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.5529412031173706,0.8049940466880798,0.6016806960105896,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.8049940466880798,0.5512605309486389,0.8192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5412185144424438,0.7575660042762756,0.7965966510772705,0.8262628026008606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.840665876865387},{"x":0.6873949766159058,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6873949766159058,0.8263971209526062,0.6991596817970276,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6823529601097107,"y":0.840665876865387},{"x":0.6705882549285889,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.8263971209526062,0.6823529601097107,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.840665876865387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6386554837226868,0.8263971209526062,0.6655462384223938,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6403361558914185,"y":0.840665876865387},{"x":0.6352941393852234,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.8263971209526062,0.6403361558914185,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8263971209526062},{"x":0.63193279504776,"y":0.8263971209526062},{"x":0.63193279504776,"y":0.840665876865387},{"x":0.6033613681793213,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6033613681793213,0.8263971209526062,0.63193279504776,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.840665876865387},{"x":0.5512605309486389,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتوهای","boundary":[0.5512605309486389,0.8263971209526062,0.5932773351669312,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5411764979362488,"y":0.840665876865387},{"x":0.5159664154052734,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.5159664154052734,0.8263971209526062,0.5411764979362488,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5025210380554199,"y":0.840665876865387},{"x":0.44873949885368347,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.44873949885368347,0.8263971209526062,0.5025210380554199,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8263971209526062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8263971209526062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.840665876865387},{"x":0.4470588266849518,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.8263971209526062,0.45042017102241516,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6873949766159058,0.8478002548217773,0.6991596817970276,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.8478002548217773,0.6823529601097107,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8632580041885376},{"x":0.653781533241272,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.653781533241272,0.8478002548217773,0.6655462384223938,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6369748115539551,0.8478002548217773,0.6453781723976135,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8478002548217773},{"x":0.63193279504776,"y":0.8478002548217773},{"x":0.63193279504776,"y":0.8632580041885376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6033613681793213,0.8478002548217773,0.63193279504776,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتوهای","boundary":[0.5512605309486389,0.8478002548217773,0.5915966629981995,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.5142857432365417,0.8478002548217773,0.5411764979362488,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8632580041885376},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.44873949885368347,0.8478002548217773,0.49747899174690247,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8478002548217773},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8478002548217773},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8632580041885376},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.8478002548217773,0.44873949885368347,0.8632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8632580041885376},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4403781545162201,0.8193971209526062,0.7041596817970276,0.8702580041885376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6884661316871643},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.12941177189350128,0.6801427006721497,0.14621849358081818,0.6884661316871643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6884661316871643},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6731427006721497,0.15121849358081818,0.6954661316871643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.701545774936676},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7003567218780518},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7098692059516907},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.12941177189350128,0.701545774936676,0.14621849358081818,0.7098692059516907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.701545774936676},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7003567218780518},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7098692059516907},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.694545774936676,0.15121849358081818,0.7168692059516907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.731272280216217},{"x":0.12941177189350128,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.12941177189350128,0.7217597961425781,0.14621849358081818,0.731272280216217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.731272280216217},{"x":0.12941177189350128,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7147597961425781,0.15121849358081818,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7728894352912903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.12941177189350128,0.7645660042762756,0.14621849358081818,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7728894352912903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7575660042762756,0.15121849358081818,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7847800254821777,0.14621849358081818,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.14957983791828156,0.7847800254821777,0.14957983791828156,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7777800254821777,0.15457983791828156,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14621849358081818,"y":0.815695583820343},{"x":0.12941177189350128,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.12941177189350128,0.8061830997467041,0.14621849358081818,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8061830997467041},{"x":0.14621849358081818,"y":0.815695583820343},{"x":0.12941177189350128,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7991830997467041,0.15121849358081818,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8275862336158752},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8275862336158752},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8359096050262451},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.12941177189350128,0.8275862336158752,0.14621849358081818,0.8359096050262451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8275862336158752},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8275862336158752},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8359096050262451},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8205862336158752,0.15121849358081818,0.8429096050262451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8489893078804016},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8489893078804016},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8573127388954163},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.12941177189350128,0.8489893078804016,0.14621849358081818,0.8573127388954163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8489893078804016},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8489893078804016},{"x":0.14621849358081818,"y":0.8573127388954163},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8419893078804016,0.15121849358081818,0.8643127388954163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8965517282485962},{"x":0.489075630903244,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شش","boundary":[0.489075630903244,0.8834720849990845,0.5092437267303467,0.8965517282485962]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8965517282485962},{"x":0.489075630903244,"y":0.8965517282485962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8764720849990845,0.5142437267303467,0.9035517282485962],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/nrowKlBEJGdqZrOe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/QkWiyNjktuxzMhmd.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/bxBmXgKGAnknubBS.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020909541494706097,0.00013589082858508604,0.9985736176667094,0.9989312776974918]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14621849358081818,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14621849358081818,"y":0.12960760295391083},{"x":0.12941177189350128,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹","boundary":[0.12941177189350128,0.12128418684005737,0.14621849358081818,0.12960760295391083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14621849358081818,"y":0.12128418684005737},{"x":0.14621849358081818,"y":0.12960760295391083},{"x":0.12941177189350128,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.11428418684005737,0.15121849358081818,0.13660760295391083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14149822294712067},{"x":0.14789916574954987,"y":0.14268727600574493},{"x":0.14621849358081818,"y":0.15219976007938385},{"x":0.13109244406223297,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶۹","boundary":[0.13109244406223297,0.14149822294712067,0.14621849358081818,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14149822294712067},{"x":0.14789916574954987,"y":0.14268727600574493},{"x":0.14621849358081818,"y":0.15219976007938385},{"x":0.13109244406223297,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.13449822294712066,0.15121849358081818,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1640903651714325},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1640903651714325},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1736028492450714},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.12941177189350128,0.1640903651714325,0.1445378214120865,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1640903651714325},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1640903651714325},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1736028492450714},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.1570903651714325,0.1495378214120865,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1445378214120865,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1938168853521347},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.12941177189350128,0.18549345433712006,0.1445378214120865,0.1938168853521347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1445378214120865,"y":0.18549345433712006},{"x":0.1445378214120865,"y":0.1938168853521347},{"x":0.12941177189350128,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.17849345433712005,0.1495378214120865,0.2008168853521347],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6974790096282959,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6974790096282959,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6873949766159058,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6873949766159058,0.12009512633085251,0.6974790096282959,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6705882549285889,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.12009512633085251,0.6823529601097107,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6638655662536621,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6638655662536621,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6521008610725403,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6521008610725403,0.12009512633085251,0.6638655662536621,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6336134672164917,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6336134672164917,0.12009512633085251,0.6453781723976135,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6302521228790283,"y":0.12128418684005737},{"x":0.6302521228790283,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6000000238418579,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6000000238418579,0.12128418684005737,0.6302521228790283,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5932773351669312,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرتوهای","boundary":[0.5495798587799072,0.12128418684005737,0.5932773351669312,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5411764979362488,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5411764979362488,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5142857432365417,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.5142857432365417,0.12128418684005737,0.5411764979362488,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.12128418684005737},{"x":0.49915966391563416,"y":0.12128418684005737},{"x":0.49915966391563416,"y":0.13436385989189148},{"x":0.44873949885368347,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.44873949885368347,0.12128418684005737,0.49915966391563416,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.12128418684005737},{"x":0.44873949885368347,"y":0.12128418684005737},{"x":0.44873949885368347,"y":0.13555291295051575},{"x":0.4436974823474884,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.12128418684005737,0.44873949885368347,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1403091549873352},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1403091549873352},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.1403091549873352,0.7445378303527832,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7310924530029297,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7310924530029297,"y":0.15457788109779358},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7176470756530762,0.14149822294712067,0.7310924530029297,0.15457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7109243869781494,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15457788109779358},{"x":0.7008403539657593,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6991596817970276,0.14149822294712067,0.7126050591468811,0.15457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6957983374595642,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6756302714347839,0.14268727600574493,0.6957983374595642,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.14506539702415466},{"x":0.658823549747467,"y":0.1438763439655304},{"x":0.658823549747467,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترمزی","boundary":[0.6285714507102966,0.14506539702415466,0.658823549747467,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6201680898666382,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6168067455291748,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.14506539702415466,0.6201680898666382,0.15814507007598877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.12128418684005737},{"x":0.7428571581840515,"y":0.11652794480323792},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15576694905757904},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.11428418684005737,0.7495378303527832,0.16276694905757905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6974790096282959,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6890756487846375,0.16290131211280823,0.6974790096282959,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6823529601097107,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6823529601097107,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.16290131211280823,0.6823529601097107,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6621848940849304,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17954815924167633},{"x":0.653781533241272,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.653781533241272,0.16290131211280823,0.6621848940849304,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6470588445663452,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6470588445663452,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6352941393852234,0.16290131211280823,0.6470588445663452,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.17954815924167633},{"x":0.610084056854248,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.610084056854248,0.16290131211280823,0.63193279504776,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5932773351669312,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5932773351669312,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترمزی","boundary":[0.5630252361297607,0.16290131211280823,0.5932773351669312,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5260504484176636,0.16290131211280823,0.5495798587799072,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5092437267303467,0.16290131211280823,0.5176470875740051,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.16290131211280823},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16290131211280823},{"x":0.49915966391563416,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.4756302535533905,0.16290131211280823,0.49915966391563416,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.16290131211280823},{"x":0.46722689270973206,"y":0.16290131211280823},{"x":0.46722689270973206,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.4302521049976349,0.16290131211280823,0.46722689270973206,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.16290131211280823},{"x":0.42352941632270813,"y":0.16290131211280823},{"x":0.42352941632270813,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4084033668041229,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.16290131211280823,0.42352941632270813,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.16290131211280823},{"x":0.40336135029792786,"y":0.16290131211280823},{"x":0.40336135029792786,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3798319399356842,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.3798319399356842,0.16290131211280823,0.40336135029792786,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.16290131211280823},{"x":0.37478992342948914,"y":0.16290131211280823},{"x":0.37478992342948914,"y":0.17954815924167633},{"x":0.30924370884895325,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکترونهای","boundary":[0.30924370884895325,0.16290131211280823,0.37478992342948914,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.16290131211280823},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16290131211280823},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17954815924167633},{"x":0.24537815153598785,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تکانرژی","boundary":[0.24537815153598785,0.16290131211280823,0.29411765933036804,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.16290131211280823},{"x":0.24033613502979279,"y":0.16290131211280823},{"x":0.24033613502979279,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2369747906923294,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.16290131211280823,0.24033613502979279,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6873949766159058,0.18311533331871033,0.6974790096282959,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18311533331871033},{"x":0.680672287940979,"y":0.18311533331871033},{"x":0.680672287940979,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6689075827598572,0.18311533331871033,0.680672287940979,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6554622054100037,0.1843044012784958,0.6621848940849304,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6352941393852234,0.1843044012784958,0.6470588445663452,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6084033846855164,0.1843044012784958,0.6302521228790283,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19857312738895416},{"x":0.561344563961029,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترمزی","boundary":[0.561344563961029,0.1843044012784958,0.5932773351669312,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5260504484176636,0.1843044012784958,0.5512605309486389,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5092437267303467,0.1843044012784958,0.5159664154052734,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.4739495813846588,0.1843044012784958,0.5008403658866882,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19857312738895416},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.45210084319114685,0.1843044012784958,0.4638655483722687,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.1843044012784958},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1843044012784958},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19976218044757843},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43697479367256165,0.1843044012784958,0.45210084319114685,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6974790096282959,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2319747906923294,0.15590131211280822,0.7024790096282959,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6873949766159058,0.20451843738555908,0.6991596817970276,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6705882549285889,0.20451843738555908,0.6840336322784424,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6521008610725403,0.20451843738555908,0.6638655662536621,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6369748115539551,0.20451843738555908,0.6453781723976135,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.610084056854248,0.20451843738555908,0.6302521228790283,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترمزی","boundary":[0.5630252361297607,0.20570749044418335,0.5932773351669312,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5193277597427368,0.20570749044418335,0.5512605309486389,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.22473245859146118,0.7462185025215149,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7176470756530762,0.22473245859146118,0.7310924530029297,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24019025266170502},{"x":0.702521026134491,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.702521026134491,0.22473245859146118,0.7092437148094177,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.6369748115539551,0.22473245859146118,0.6974790096282959,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مولد","boundary":[0.6016806960105896,0.22473245859146118,0.6235294342041016,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24137930572032928},{"x":0.561344563961029,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتوی","boundary":[0.561344563961029,0.22592152655124664,0.5915966629981995,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.5243697762489319,0.22592152655124664,0.5546218752861023,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.22592152655124664,0.5193277597427368,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7915966510772705,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7697479128837585,0.2473246157169342,0.7915966510772705,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7663865685462952,0.2473246157169342,0.7731092572212219,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.707563042640686,0.24851366877555847,0.7647058963775635,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.24970273673534393,0.7109243869781494,0.2639714479446411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7915966510772705,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.50760507106781,0.19870749044418334,0.7982773232460022,0.26978239488601685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2068965584039688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2068965584039688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21521997451782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.12941177189350128,0.2068965584039688,0.1445378214120865,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2068965584039688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2068965584039688},{"x":0.1445378214120865,"y":0.21521997451782227},{"x":0.13109244406223297,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.1998965584039688,0.1495378214120865,0.22221997451782227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2271105796098709},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2271105796098709},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23543401062488556},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.12941177189350128,0.2271105796098709,0.1445378214120865,0.23543401062488556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.2271105796098709},{"x":0.1445378214120865,"y":0.2271105796098709},{"x":0.1445378214120865,"y":0.23543401062488556},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.2201105796098709,0.1495378214120865,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24970273673534393},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24970273673534393},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2580261528491974},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.12941177189350128,0.24970273673534393,0.14621849358081818,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.24970273673534393},{"x":0.14621849358081818,"y":0.24970273673534393},{"x":0.14621849358081818,"y":0.2580261528491974},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.24270273673534393,0.15121849358081818,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2770511209964752},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2770511209964752},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2877526879310608},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.13109244406223297,0.2770511209964752,0.14957983791828156,0.2877526879310608]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.2770511209964752},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2770511209964752},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2877526879310608},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.15294118225574493,0.2770511209964752,0.15462185442447662,0.2877526879310608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.2770511209964752},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2770511209964752},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2877526879310608},{"x":0.13109244406223297,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.2700511209964752,0.15962185442447663,0.2947526879310608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.29964327812194824},{"x":0.14621849358081818,"y":0.29964327812194824},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3079667091369629},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.12941177189350128,0.29964327812194824,0.14621849358081818,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.29964327812194824},{"x":0.14621849358081818,"y":0.29964327812194824},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3079667091369629},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.29264327812194824,0.15121849358081818,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.321046382188797},{"x":0.14621849358081818,"y":0.321046382188797},{"x":0.14621849358081818,"y":0.32936978340148926},{"x":0.12941177189350128,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.12941177189350128,0.321046382188797,0.14621849358081818,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.321046382188797},{"x":0.14621849358081818,"y":0.321046382188797},{"x":0.14621849358081818,"y":0.32936978340148926},{"x":0.12941177189350128,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.314046382188797,0.15121849358081818,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.34244945645332336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.34244945645332336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.350772887468338},{"x":0.12941177189350128,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.12941177189350128,0.34244945645332336,0.14621849358081818,0.350772887468338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.34244945645332336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.34244945645332336},{"x":0.14621849358081818,"y":0.350772887468338},{"x":0.12941177189350128,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.33544945645332336,0.15121849358081818,0.357772887468338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.36266350746154785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.36266350746154785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3709869086742401},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.12941177189350128,0.36266350746154785,0.14621849358081818,0.3709869086742401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.36266350746154785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.36266350746154785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3709869086742401},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.35566350746154785,0.15121849358081818,0.3779869086742401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3840665817260742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3840665817260742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39239001274108887},{"x":0.12941177189350128,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.12941177189350128,0.3840665817260742,0.14621849358081818,0.39239001274108887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3840665817260742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.3840665817260742},{"x":0.14621849358081818,"y":0.39239001274108887},{"x":0.12941177189350128,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3770665817260742,0.15121849358081818,0.3993900127410889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4042806327342987},{"x":0.14789916574954987,"y":0.405469685792923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4137931168079376},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.13109244406223297,0.4042806327342987,0.14621849358081818,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4042806327342987},{"x":0.14789916574954987,"y":0.405469685792923},{"x":0.14621849358081818,"y":0.4137931168079376},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.3972806327342987,0.15121849358081818,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1445378214120865,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1445378214120865,"y":0.435196191072464},{"x":0.12941177189350128,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.12941177189350128,0.42687276005744934,0.1445378214120865,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1445378214120865,"y":0.42687276005744934},{"x":0.1445378214120865,"y":0.435196191072464},{"x":0.12941177189350128,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.41987276005744933,0.1495378214120865,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4482758641242981},{"x":0.14789916574954987,"y":0.44708681106567383},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45659929513931274},{"x":0.12941177189350128,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.12941177189350128,0.4482758641242981,0.14789916574954987,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4482758641242981},{"x":0.14789916574954987,"y":0.44708681106567383},{"x":0.14789916574954987,"y":0.45659929513931274},{"x":0.12941177189350128,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4412758641242981,0.15289916574954987,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1445378214120865,"y":0.47681331634521484},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.12941177189350128,0.4684898853302002,0.1445378214120865,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1445378214120865,"y":0.4684898853302002},{"x":0.1445378214120865,"y":0.47681331634521484},{"x":0.12941177189350128,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.4614898853302002,0.1495378214120865,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48989298939704895},{"x":0.1445378214120865,"y":0.48989298939704895},{"x":0.1445378214120865,"y":0.49940547347068787},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.12941177189350128,0.48989298939704895,0.1445378214120865,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48989298939704895},{"x":0.1445378214120865,"y":0.48989298939704895},{"x":0.1445378214120865,"y":0.49940547347068787},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.48289298939704894,0.1495378214120865,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5196195244789124},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.12941177189350128,0.5112960934638977,0.14789916574954987,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.14789916574954987,"y":0.5196195244789124},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5042960934638977,0.15289916574954987,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5326991677284241},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5315101146697998},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5410225987434387},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.12941177189350128,0.5326991677284241,0.14621849358081818,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5326991677284241},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5315101146697998},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5410225987434387},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5256991677284241,0.15121849358081818,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5612366199493408},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.12941177189350128,0.5529131889343262,0.14957983791828156,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5529131889343262},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5612366199493408},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5459131889343262,0.15457983791828156,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2770511209964752},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2770511209964752},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2913198471069336},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8117647171020508,0.2770511209964752,0.8436974883079529,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.2770511209964752},{"x":0.805042028427124,"y":0.2770511209964752},{"x":0.805042028427124,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7949579954147339,0.2770511209964752,0.805042028427124,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2913198471069336},{"x":0.756302535533905,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.756302535533905,0.2770511209964752,0.7865546345710754,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7142857313156128,0.2770511209964752,0.7495798468589783,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2770511209964752},{"x":0.707563042640686,"y":0.2770511209964752},{"x":0.707563042640686,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.6689075827598572,0.2770511209964752,0.707563042640686,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.2770511209964752,0.6621848940849304,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوترون","boundary":[0.6084033846855164,0.2770511209964752,0.6504201889038086,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.2782402038574219,0.6033613681793213,0.29250892996788025]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2770511209964752},{"x":0.8436974883079529,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5950000238418579,0.2700511209964752,0.8486974883079529,0.2983198471069336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.298454225063324},{"x":0.7949579954147339,"y":0.298454225063324},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7831932902336121,0.298454225063324,0.7949579954147339,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.298454225063324},{"x":0.778151273727417,"y":0.298454225063324},{"x":0.778151273727417,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7663865685462952,0.298454225063324,0.778151273727417,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7647058963775635,"y":0.298454225063324},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7260504364967346,0.29964327812194824,0.7647058963775635,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.29964327812194824,0.7260504364967346,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7932773232460022,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7815126180648804,0.31985729932785034,0.7932773232460022,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7764706015586853,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7663865685462952,0.31985729932785034,0.7764706015586853,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3341260552406311},{"x":0.729411780834198,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.729411780834198,0.31985729932785034,0.7647058963775635,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.31985729932785034,0.7226890921592712,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6957983374595642,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دزیمتریک","boundary":[0.6420168280601501,0.31985729932785034,0.6957983374595642,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.321046382188797},{"x":0.6336134672164917,"y":0.321046382188797},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.321046382188797,0.6336134672164917,0.33531510829925537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7949579954147339,"y":0.298454225063324},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6235714507102966,0.29264327812194824,0.7999579954147339,0.3411260552406311],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.34007135033607483,0.7478991746902466,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.34007135033607483,0.7277311086654663,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3543400764465332},{"x":0.702521026134491,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.34007135033607483,0.7092437148094177,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6689075827598572,0.34007135033607483,0.6974790096282959,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6352941393852234,0.34007135033607483,0.6554622054100037,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6084033846855164,0.3412604033946991,0.6336134672164917,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.3412604033946991,0.6084033846855164,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5697479248046875,0.3412604033946991,0.5983193516731262,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3412604033946991},{"x":0.561344563961029,"y":0.3412604033946991},{"x":0.561344563961029,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5361344814300537,0.3412604033946991,0.561344563961029,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.3412604033946991,0.5310924649238586,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4907563030719757,0.3412604033946991,0.5193277597427368,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3412604033946991},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3412604033946991},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35671818256378174},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.45378151535987854,0.3412604033946991,0.48067227005958557,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.34244945645332336,0.4453781545162201,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.3614744246006012,0.7478991746902466,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3614744246006012},{"x":0.729411780834198,"y":0.3614744246006012},{"x":0.729411780834198,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.3614744246006012,0.729411780834198,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7008403539657593,0.3614744246006012,0.7109243869781494,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.6621848940849304,0.3614744246006012,0.6974790096282959,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.3614744246006012,0.6571428775787354,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قطعی","boundary":[0.5983193516731262,0.36266350746154785,0.6302521228790283,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.38287752866744995,0.7462185025215149,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38287752866744995},{"x":0.729411780834198,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.38287752866744995,0.729411780834198,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7008403539657593,0.3840665817260742,0.7126050591468811,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.6857143044471741,0.3840665817260742,0.6957983374595642,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.6470588445663452,0.3840665817260742,0.6756302714347839,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.3840665817260742,0.6420168280601501,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.40309154987335205,0.7462185025215149,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.4042806327342987},{"x":0.729411780834198,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.4042806327342987,0.729411780834198,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4173602759838104},{"x":0.702521026134491,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۴.","boundary":[0.702521026134491,0.4042806327342987,0.7126050591468811,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"کرما","boundary":[0.6689075827598572,0.4042806327342987,0.6957983374595642,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.405469685792923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.405469685792923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","str":"۔","boundary":[0.6655462384223938,0.405469685792923,0.6689075827598572,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.42330560088157654,0.7462185025215149,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42330560088157654},{"x":0.729411780834198,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.42330560088157654,0.729411780834198,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7008403539657593,0.4244946539402008,0.7126050591468811,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرتوگیری","boundary":[0.6420168280601501,0.4256837069988251,0.6957983374595642,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.42687276005744934,0.6386554837226868,0.43995243310928345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ur","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4370168101787567,0.3342604033946991,0.7545798468589783,0.4457633800506592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7344537973403931,0.4447086751461029,0.7462185025215149,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.4458977282047272,0.7310924530029297,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46016645431518555},{"x":0.702521026134491,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.702521026134491,0.4458977282047272,0.7092437148094177,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6689075827598572,0.4458977282047272,0.6974790096282959,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4458977282047272},{"x":0.658823549747467,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6302521228790283,0.4458977282047272,0.658823549747467,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5899159908294678,0.44708681106567383,0.6184874176979065,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.44708681106567383,0.5848739743232727,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7714285850524902,0.46611177921295166,0.7949579954147339,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7697479128837585,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.46611177921295166,0.7697479128837585,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.7008403539657593,0.46611177921295166,0.7630252242088318,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6605042219161987,0.4673008322715759,0.6957983374595642,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.6420168280601501,0.4673008322715759,0.6554622054100037,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48275861144065857},{"x":0.63193279504776,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.4673008322715759,0.6369748115539551,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.6134454011917114,0.4673008322715759,0.6268907785415649,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4673008322715759},{"x":0.610084056854248,"y":0.4673008322715759},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.578151285648346,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.578151285648346,0.4673008322715759,0.610084056854248,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.4673008322715759,0.5714285969734192,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7949579954147339,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5597059082984924,0.43889772820472717,0.7999579954147339,0.48738050532341004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.48632580041885376,0.7478991746902466,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.48632580041885376,0.7277311086654663,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6991596817970276,0.48632580041885376,0.7126050591468811,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6722689270973206,0.48632580041885376,0.6974790096282959,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.6352941393852234,0.48632580041885376,0.6638655662536621,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.487514853477478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5915966629981995,0.487514853477478,0.6268907785415649,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.487514853477478},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5462185144424438,0.487514853477478,0.5865546464920044,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.487514853477478},{"x":0.534453809261322,"y":0.487514853477478},{"x":0.534453809261322,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.487514853477478,0.534453809261322,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478},{"x":0.5243697762489319,"y":0.487514853477478},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5041617155075073},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"RBE","boundary":[0.49747899174690247,0.487514853477478,0.5243697762489319,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.487514853477478},{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4924369752407074,0.487514853477478,0.49747899174690247,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.487514853477478},{"x":0.4924369752407074,"y":0.487514853477478},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5041617155075073},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.487514853477478,0.4924369752407074,0.5041617155075073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.487514853477478},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5029726624488831},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4823949587345123,0.480514853477478,0.7528991746902466,0.5099726624488831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.5101070404052734,0.7478991746902466,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7176470756530762,0.5101070404052734,0.7277311086654663,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6991596817970276,0.5101070404052734,0.7126050591468811,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6621848940849304,0.5101070404052734,0.6957983374595642,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6168067455291748,0.5101070404052734,0.6521008610725403,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.5101070404052734,0.6117647290229797,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7714285850524902,0.5303210616111755,0.7949579954147339,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.5303210616111755,0.7697479128837585,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7277311086654663,0.5315101146697998,0.7630252242088318,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.7092437148094177,0.5315101146697998,0.7226890921592712,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6789916157722473,0.5315101146697998,0.7042016983032227,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5315101146697998,0.6739495992660522,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.6504201889038086,0.5326991677284241,0.6638655662536621,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6252101063728333,0.5326991677284241,0.6487395167350769,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.5326991677284241,0.6218487620353699,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7848739624023438,0.5517241358757019,0.7949579954147339,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5517241358757019},{"x":0.778151273727417,"y":0.5517241358757019},{"x":0.778151273727417,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7663865685462952,0.5517241358757019,0.778151273727417,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7344537973403931,0.5517241358757019,0.7630252242088318,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.6873949766159058,0.5517241358757019,0.7243697643280029,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5671819448471069},{"x":0.680672287940979,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.5517241358757019,0.6857143044471741,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسیل","boundary":[0.6470588445663452,0.5517241358757019,0.6789916157722473,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6117647290229797,0.5517241358757019,0.6369748115539551,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گاما","boundary":[0.5848739743232727,0.5517241358757019,0.6067227125167847,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5517241358757019,0.5865546464920044,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7949579954147339,"y":0.571938157081604},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7714285850524902,0.5731272101402283,0.7949579954147339,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.5731272101402283,0.7731092572212219,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7310924530029297,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7310924530029297,0.5731272101402283,0.7647058963775635,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7226890921592712,"y":0.587395966053009},{"x":0.702521026134491,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.702521026134491,0.5731272101402283,0.7226890921592712,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6957983374595642,"y":0.587395966053009},{"x":0.6672269105911255,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6672269105911255,0.5731272101402283,0.6957983374595642,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6605042219161987,"y":0.587395966053009},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6268907785415649,0.5743162631988525,0.6605042219161987,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7831932902336121,0.5945303440093994,0.7932773232460022,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7697479128837585,0.5945303440093994,0.7764706015586853,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.7378151416778564,0.5945303440093994,0.7647058963775635,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6087990403175354},{"x":0.702521026134491,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.702521026134491,0.5945303440093994,0.7310924530029297,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6087990403175354},{"x":0.658823549747467,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.658823549747467,0.5945303440093994,0.6957983374595642,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6285714507102966,0.5945303440093994,0.6470588445663452,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5882353186607361,0.5945303440093994,0.6184874176979065,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5945303440093994},{"x":0.578151285648346,"y":0.5945303440093994},{"x":0.578151285648346,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5495798587799072,0.5945303440093994,0.578151285648346,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5361344814300537,0.5945303440093994,0.5478991866111755,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5945303440093994},{"x":0.529411792755127,"y":0.5945303440093994},{"x":0.529411792755127,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.5945303440093994,0.529411792755127,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸.۴","boundary":[0.7747899293899536,0.6147443652153015,0.7949579954147339,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.6147443652153015,0.7714285850524902,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.729411780834198,0.6147443652153015,0.7630252242088318,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6957983374595642,0.6147443652153015,0.7243697643280029,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باردار","boundary":[0.658823549747467,0.6159334182739258,0.6890756487846375,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6504201889038086,0.6159334182739258,0.6571428775787354,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹.۴","boundary":[0.7714285850524902,0.6361474394798279,0.7949579954147339,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7680672407150269,0.6361474394798279,0.7697479128837585,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.7361344695091248,0.6361474394798279,0.7630252242088318,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6361474394798279},{"x":0.729411780834198,"y":0.6361474394798279},{"x":0.729411780834198,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7008403539657593,0.6361474394798279,0.729411780834198,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.6521008610725403,0.6361474394798279,0.6957983374595642,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.6361474394798279,0.6470588445663452,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نوترونها","boundary":[0.5647059082984924,0.6361474394798279,0.6168067455291748,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5546218752861023,0.6361474394798279,0.5630252361297607,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.65636146068573},{"x":0.7949579954147339,"y":0.65636146068573},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7831932902336121,0.65636146068573,0.7949579954147339,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.65636146068573},{"x":0.7798319458961487,"y":0.65636146068573},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7546218633651733,0.65636146068573,0.7798319458961487,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.65636146068573},{"x":0.7546218633651733,"y":0.65636146068573},{"x":0.7546218633651733,"y":0.671819269657135},{"x":0.729411780834198,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.729411780834198,0.65636146068573,0.7546218633651733,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7210084199905396,"y":0.671819269657135},{"x":0.6941176652908325,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6941176652908325,0.6575505137443542,0.7210084199905396,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.671819269657135},{"x":0.6487395167350769,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.6487395167350769,0.6575505137443542,0.6857143044471741,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.671819269657135},{"x":0.6184874176979065,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6184874176979065,0.6575505137443542,0.6403361558914185,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6067227125167847,"y":0.671819269657135},{"x":0.5579832196235657,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوتونها","boundary":[0.5579832196235657,0.6575505137443542,0.6067227125167847,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5579832196235657,"y":0.671819269657135},{"x":0.5512605309486389,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.6575505137443542,0.5579832196235657,0.671819269657135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7949579954147339,"y":0.671819269657135},{"x":0.5226891040802002,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5176891040802002,0.5031070404052734,0.7999579954147339,0.678819269657135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7344537973403931,0.6777645945549011,0.7478991746902466,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6932223439216614},{"x":0.707563042640686,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.707563042640686,0.6777645945549011,0.7327731251716614,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6789536476135254},{"x":0.702521026134491,"y":0.6789536476135254},{"x":0.702521026134491,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.6789536476135254,0.702521026134491,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6521008610725403,0.6789536476135254,0.6857143044471741,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهشت","boundary":[0.6067227125167847,0.6789536476135254,0.6420168280601501,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5697479248046875,0.6789536476135254,0.6000000238418579,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6801427006721497},{"x":0.561344563961029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.561344563961029,"y":0.6944113969802856},{"x":0.529411792755127,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.529411792755127,0.6801427006721497,0.561344563961029,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6801427006721497,0.5243697762489319,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.6991676688194275,0.7478991746902466,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7058823704719543,0.6991676688194275,0.7310924530029297,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6991676688194275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6991676688194275},{"x":0.702521026134491,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.6991676688194275,0.702521026134491,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرما","boundary":[0.6638655662536621,0.6991676688194275,0.6857143044471741,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.6991676688194275,0.6621848940849304,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.6991676688194275,0.6521008610725403,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.6033613681793213,0.6991676688194275,0.6302521228790283,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.7003567218780518,0.5915966629981995,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.5495798587799072,0.7003567218780518,0.5815126299858093,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دز","boundary":[0.5260504484176636,0.7003567218780518,0.5411764979362488,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7146254181861877},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.48739495873451233,0.7003567218780518,0.5210084319114685,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7003567218780518},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7003567218780518},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.7003567218780518,0.48403361439704895,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.7193816900253296,0.7478991746902466,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.6941176652908325,0.7205707430839539,0.7310924530029297,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.7205707430839539,0.6974790096282959,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتوگیری","boundary":[0.6336134672164917,0.7205707430839539,0.6857143044471741,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فوتون","boundary":[0.5915966629981995,0.7217597961425781,0.6235294342041016,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7217597961425781,0.5882353186607361,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.740784764289856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.740784764289856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.740784764289856,0.7462185025215149,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.740784764289856},{"x":0.7310924530029297,"y":0.740784764289856},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7058823704719543,0.740784764289856,0.7310924530029297,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.740784764289856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.740784764289856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6907563209533691,0.740784764289856,0.7008403539657593,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.740784764289856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6487395167350769,0.740784764289856,0.6873949766159058,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6403361558914185,"y":0.740784764289856},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6033613681793213,0.7419738173484802,0.6403361558914185,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5949580073356628,"y":0.756242573261261},{"x":0.5579832196235657,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نهشت","boundary":[0.5579832196235657,0.7419738173484802,0.5949580073356628,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.756242573261261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5226891040802002,0.7419738173484802,0.5529412031173706,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7431629300117493},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7419738173484802},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.4319327771663666,0.7431629300117493,0.47058823704719543,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.7431629300117493,0.4285714328289032,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱.۴","boundary":[0.7647058963775635,0.7633769512176514,0.7949579954147339,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.7633769512176514,0.7613445520401001,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.7277311086654663,0.7633769512176514,0.7529411911964417,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6924369931221008,0.7633769512176514,0.7210084199905396,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6621848940849304,0.7633769512176514,0.6873949766159058,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6252101063728333,0.7633769512176514,0.6554622054100037,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7776456475257874},{"x":0.610084056854248,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610084056854248,0.7633769512176514,0.6184874176979065,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7776456475257874},{"x":0.578151285648346,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.578151285648346,0.7633769512176514,0.6067227125167847,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5445378422737122,0.7633769512176514,0.5663865804672241,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7633769512176514,0.5361344814300537,0.7776456475257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4202100884914398,0.6731427006721497,0.7999579954147339,0.7846456475257874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7344537973403931,0.7835909724235535,0.7462185025215149,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7835909724235535},{"x":0.729411780834198,"y":0.7835909724235535},{"x":0.729411780834198,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.7835909724235535,0.729411780834198,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7835909724235535},{"x":0.702521026134491,"y":0.7835909724235535},{"x":0.702521026134491,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6907563209533691,0.7835909724235535,0.702521026134491,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6386554837226868,0.7847800254821777,0.6890756487846375,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.5798319578170776,0.7847800254821777,0.6268907785415649,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.5176470875740051,0.7847800254821777,0.5747899413108826,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حفاظتی","boundary":[0.4638655483722687,0.7847800254821777,0.5025210380554199,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7847800254821777},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7847800254821777},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7990487217903137},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.7847800254821777,0.45546218752861023,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.8049940466880798,0.7478991746902466,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.8049940466880798,0.7344537973403931,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8049940466880798},{"x":0.702521026134491,"y":0.8049940466880798},{"x":0.702521026134491,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6907563209533691,0.8049940466880798,0.702521026134491,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8192628026008606},{"x":0.653781533241272,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.653781533241272,0.8049940466880798,0.6873949766159058,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5865546464920044,0.8049940466880798,0.6436975002288818,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5529412031173706,0.8049940466880798,0.5747899413108826,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8204518556594849},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.49747899174690247,0.8061830997467041,0.5394958257675171,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8216409087181091},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.8061830997467041,0.4907563030719757,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8394768238067627},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.8252080678939819,0.7462185025215149,0.8394768238067627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7310924530029297,"y":0.840665876865387},{"x":0.7058823704719543,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.8252080678939819,0.7310924530029297,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8263971209526062},{"x":0.702521026134491,"y":0.8263971209526062},{"x":0.702521026134491,"y":0.840665876865387},{"x":0.6907563209533691,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6907563209533691,0.8263971209526062,0.702521026134491,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6873949766159058,"y":0.840665876865387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6605042219161987,0.8263971209526062,0.6873949766159058,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6521008610725403,"y":0.840665876865387},{"x":0.6252101063728333,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6252101063728333,0.8263971209526062,0.6521008610725403,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.840665876865387},{"x":0.583193302154541,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.583193302154541,0.8263971209526062,0.6184874176979065,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5647059082984924,"y":0.840665876865387},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فانتومهای","boundary":[0.5109243988990784,0.8263971209526062,0.5647059082984924,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8418549299240112},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.4605042040348053,0.8275862336158752,0.5008403658866882,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8275862336158752},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8275862336158752},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8418549299240112},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.42016807198524475,0.8275862336158752,0.44873949885368347,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8275862336158752},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8275862336158752},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8418549299240112},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.8275862336158752,0.42016807198524475,0.8418549299240112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8394768238067627},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4101260554790497,0.7777800254821777,0.7528991746902466,0.8464768238067627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.845422089099884},{"x":0.6974790096282959,"y":0.845422089099884},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6873949766159058,0.845422089099884,0.6974790096282959,0.8608798980712891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.845422089099884},{"x":0.6840336322784424,"y":0.845422089099884},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8608798980712891},{"x":0.658823549747467,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.658823549747467,0.845422089099884,0.6840336322784424,0.8608798980712891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6453781723976135,0.8466112017631531,0.6521008610725403,0.8608798980712891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8620689511299133},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6268907785415649,0.8466112017631531,0.6369748115539551,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8466112017631531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.845422089099884},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فانتومهای","boundary":[0.5663865804672241,0.8466112017631531,0.6201680898666382,0.8620689511299133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8632580041885376},{"x":0.529411792755127,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.529411792755127,0.8478002548217773,0.5546218752861023,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5126050710678101,0.8489893078804016,0.5193277597427368,0.8632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.50760507106781,0.8408002548217773,0.7024790096282959,0.8678798980712891],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5826396942138672},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.12941177189350128,0.5743162631988525,0.14621849358081818,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5743162631988525},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5826396942138672},{"x":0.13109244406223297,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5673162631988525,0.15121849358081818,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5945303440093994},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.12941177189350128,0.5957193970680237,0.14621849358081818,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5957193970680237},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5945303440093994},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.5887193970680237,0.15121849358081818,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.12941177189350128,0.6159334182739258,0.14621849358081818,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6159334182739258},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6089334182739258,0.15121849358081818,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6456599235534668},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.13109244406223297,0.6373364925384521,0.1445378214120865,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6373364925384521},{"x":0.1445378214120865,"y":0.6456599235534668},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6303364925384521,0.1495378214120865,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6670629978179932},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.12941177189350128,0.6587395668029785,0.14621849358081818,0.6670629978179932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6587395668029785},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6670629978179932},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.6517395668029785,0.15121849358081818,0.6740629978179932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6884661316871643},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.13109244406223297,0.6801427006721497,0.14789916574954987,0.6884661316871643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6801427006721497},{"x":0.14789916574954987,"y":0.6884661316871643},{"x":0.13109244406223297,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.6731427006721497,0.15289916574954987,0.6954661316871643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.701545774936676},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7003567218780518},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7086801528930664},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.13109244406223297,0.701545774936676,0.14621849358081818,0.7086801528930664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.701545774936676},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7003567218780518},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7086801528930664},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.694545774936676,0.15121849358081818,0.7156801528930664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7300832271575928},{"x":0.13109244406223297,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7217597961425781,0.14789916574954987,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7217597961425781},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7300832271575928},{"x":0.13109244406223297,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7147597961425781,0.15289916574954987,0.7370832271575928],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7550535202026367},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"جرمی","boundary":[0.48235294222831726,0.7467300891876221,0.5109243988990784,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7550535202026367},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7397300891876221,0.5159243988990784,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7431629300117493},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7419738173484802},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7514863014221191},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.13109244406223297,0.7431629300117493,0.14621849358081818,0.7514863014221191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7431629300117493},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7419738173484802},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7514863014221191},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7361629300117493,0.15121849358081818,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7728894352912903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.12941177189350128,0.7645660042762756,0.14621849358081818,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7645660042762756},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7728894352912903},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.7575660042762756,0.15121849358081818,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.13109244406223297,0.7847800254821777,0.14621849358081818,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7847800254821777},{"x":0.14621849358081818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.7777800254821777,0.15121849358081818,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.8061830997467041},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8061830997467041},{"x":0.15462185442447662,"y":0.815695583820343},{"x":0.13277311623096466,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.13277311623096466,0.8061830997467041,0.15462185442447662,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.8061830997467041},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8061830997467041},{"x":0.15462185442447662,"y":0.815695583820343},{"x":0.13277311623096466,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.7991830997467041,0.15962185442447663,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8585017919540405},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.13109244406223297,0.8489893078804016,0.1563025265932083,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8585017919540405},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.8419893078804016,0.16130252659320832,0.8655017919540405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8834720849990845},{"x":0.507563054561615,"y":0.8834720849990845},{"x":0.507563054561615,"y":0.8917954564094543},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8917954564094543}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48067227005958557,0.8834720849990845,0.507563054561615,0.8917954564094543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8834720849990845},{"x":0.507563054561615,"y":0.8834720849990845},{"x":0.507563054561615,"y":0.8917954564094543},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8917954564094543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8764720849990845,0.512563054561615,0.8987954564094544],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/mofqYmIaWtUfYSjE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/BGpTXpMqUJqqHJti.jpg","blurred":"/storage/books/88c7a5c7d1a0c418/pages/mhrxjcbgIuEhnGUi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020909541494706097,0.00013447696353252378,0.9985736176667094,0.9989298637704249]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.12247324734926224},{"x":0.1563025265932083,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12960760295391083},{"x":0.13277311623096466,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.13109244406223297,0.12247324734926224,0.15798319876194,0.12960760295391083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.12247324734926224},{"x":0.1563025265932083,"y":0.12128418684005737},{"x":0.15798319876194,"y":0.12960760295391083},{"x":0.13277311623096466,"y":0.1307966709136963}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12609244406223297,0.11547324734926223,0.16298319876194,0.13660760295391083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.14268727600574493},{"x":0.1563025265932083,"y":0.14268727600574493},{"x":0.15798319876194,"y":0.15219976007938385},{"x":0.13277311623096466,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.13277311623096466,0.14268727600574493,0.15798319876194,0.15219976007938385]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16134454309940338,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16134454309940338,"y":0.15219976007938385},{"x":0.16134454309940338,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.16134454309940338,0.14268727600574493,0.16134454309940338,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16134454309940338,"y":0.14268727600574493},{"x":0.16134454309940338,"y":0.15219976007938385},{"x":0.13277311623096466,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12777311623096466,0.13568727600574493,0.16634454309940339,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6991596817970276,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6873949766159058,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6873949766159058,0.12009512633085251,0.6991596817970276,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6840336322784424,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6840336322784424,"y":0.13436385989189148},{"x":0.658823549747467,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.658823549747467,0.12009512633085251,0.6840336322784424,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.12009512633085251},{"x":0.653781533241272,"y":0.12009512633085251},{"x":0.653781533241272,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6420168280601501,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6420168280601501,0.12009512633085251,0.653781533241272,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6369748115539551,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6369748115539551,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6252101063728333,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6252101063728333,0.12009512633085251,0.6369748115539551,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.12009512633085251},{"x":0.6201680898666382,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فانتومهای","boundary":[0.5680672526359558,0.12009512633085251,0.6201680898666382,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.12128418684005737},{"x":0.556302547454834,"y":0.12009512633085251},{"x":0.556302547454834,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5193277597427368,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5193277597427368,0.12128418684005737,0.556302547454834,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5210084319114685,"y":0.12128418684005737},{"x":0.5210084319114685,"y":0.13555291295051575},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5092437267303467,0.12128418684005737,0.5210084319114685,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.12128418684005737},{"x":0.49747899174690247,"y":0.12128418684005737},{"x":0.49747899174690247,"y":0.13555291295051575},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.12128418684005737,0.49747899174690247,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.12128418684005737},{"x":0.48739495873451233,"y":0.12128418684005737},{"x":0.48739495873451233,"y":0.13555291295051575},{"x":0.4470588266849518,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.4470588266849518,0.12128418684005737,0.48739495873451233,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.12128418684005737},{"x":0.4453781545162201,"y":0.12128418684005737},{"x":0.4453781545162201,"y":0.13555291295051575},{"x":0.43361344933509827,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43361344933509827,0.12128418684005737,0.4453781545162201,0.13555291295051575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7462185025215149,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7462185025215149,"y":0.15576694905757904},{"x":0.7361344695091248,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7361344695091248,0.14149822294712067,0.7462185025215149,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7327731251716614,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15576694905757904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.14149822294712067,0.7327731251716614,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.14149822294712067},{"x":0.702521026134491,"y":0.14149822294712067},{"x":0.702521026134491,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6907563209533691,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6907563209533691,0.14149822294712067,0.702521026134491,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6873949766159058,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6873949766159058,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6605042219161987,0.14149822294712067,0.6873949766159058,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6521008610725403,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6521008610725403,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6252101063728333,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6252101063728333,0.14149822294712067,0.6521008610725403,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6184874176979065,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6184874176979065,"y":0.15576694905757904},{"x":0.610084056854248,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.14149822294712067,0.6184874176979065,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6033613681793213,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15576694905757904},{"x":0.578151285648346,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.578151285648346,0.14149822294712067,0.6033613681793213,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5596638917922974,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1569560021162033},{"x":0.507563054561615,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فانتومهای","boundary":[0.507563054561615,0.14149822294712067,0.5596638917922974,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.14149822294712067},{"x":0.49747899174690247,"y":0.14149822294712067},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1569560021162033},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.46554622054100037,0.14149822294712067,0.49747899174690247,0.1569560021162033]},{"prop