مقدمه‌ای بر سنجش از دور راداری مقدمه‌ای بر سنجش از دور راداری

توضیحات

«رادار» (RADAR) سیستمی بر پایۀ آشکارسازی و بُردیابی امواج ماکروویو است که نام خود را از عبارت Radio Detection And Ranging گرفته است. در دنیای امروز، رادار یک فنّاوری گسترده و بااهمیت در زمینه‌های مختلف علم و فنّاوری است که در حوزه‌های گوناگون نظامی و غیرنظامی، اعم از اقیانوس‌شناسی، هواشناسی، مخابرات، مدیریت منابع زمینی و محیط‌زیست، کاربردهای فراوانی دارد. تا کنون دربارۀ اصول و مبانی رادار و سیستم‌های مرتبط با آن که در زمینه‌های نظامی، مخابرات و الکترونیک کاربرد دارند، کتاب‌های پُرشمار به‌چاپ رسیده است. اما طی دو دهه‌ای که از عمر آموزش رشتۀ نوپای سنجش از دور در دانشگاه‌های کشور می‌گذرد، همواره نقص‌ها و کمبودهای اساسی در ارتباط با کتب و منابع درس «سنجش از دور راداری» وجود داشته است. برخی از این کمبود‌ها به تفکیک محتوای ارایه‌شده مربوط است، به‌عبارتی، در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور، تمرکز آموزش سنجش از دور عمدتاً روی دو بخش اپتیک و حرارتی است و به مباحث ماکروویو و به‌خصوص رادار، کمتر پرداخته شده است. دلیل این امر می‌تواند پیچیده‌بودن اصول و مفاهیم این حوزه و نیز دشواری پردازش داده‌های آن در مقایسه با تصاویر سنجش از دور اپتیک و حرارتی باشد. البته محدودیت در دسترسی آسان و ارزان به داده‌های رادار نیز می‌تواند مزید بر علت شده باشد. به‌هرحال، با توجه به اینکه بخش‌هایی از کشور ما ایران به‌دلیل شرایط اقلیمی خاص، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از فنّاوری رادار برای مطالعات منابع زمینی و محیط‌زیستی است، نویسندگان نسبت به تدوین چنین کتابی همت گمارده‌اند، باشد که گامی در جهت رفع محدودیت‌های موجود در دسترسی به منابع علمی مکتوب فارسی در این زمینه برداشته شود. ,سنجش از دور راداری حاصل دو سال تلاش مجدانۀ نویسندگان و درواقع کتابی جامع و مرجع است که جدیدترین یافته‌ها در حوزۀ سنجش از دور راداری را از مراجع معتبر علمی دنیا، گرد آورده است. این کتاب به‌منظور گسترش بیشتر فنّاوری رادار در ایران و برای استفادۀ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نگاشته شده است. مهم‌ترین هدف در اینجا، ارایۀ اطلاعات جدید، آموزش همسو با دانشگاه‌ها و مجامع علمی معتبر دنیا و عرضۀ خدمات آموزشی به علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‌های مهندسی سنجش از دور، سنجش از دور در علوم محیطی و رشته‌های مهندسی الکترونیک و مخابرات است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797893","title":"مقدمه‌ای بر سنجش از دور راداری","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9d854369f84a685c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9d854369f84a685c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9d854369f84a685c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9d854369f84a685c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9d854369f84a685c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-507-5","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["«رادار» (RADAR) سیستمی بر پایۀ آشکارسازی و بُردیابی امواج ماکروویو است که نام خود را از عبارت Radio Detection And Ranging گرفته است. در دنیای امروز، رادار یک فنّاوری گسترده و بااهمیت در زمینه‌های مختلف علم و فنّاوری است که در حوزه‌های گوناگون نظامی و غیرنظامی، اعم از اقیانوس‌شناسی، هواشناسی، مخابرات، مدیریت منابع زمینی و محیط‌زیست، کاربردهای فراوانی دارد. تا کنون دربارۀ اصول و مبانی رادار و سیستم‌های مرتبط با آن که در زمینه‌های نظامی، مخابرات و الکترونیک کاربرد دارند، کتاب‌های پُرشمار به‌چاپ رسیده است. اما طی دو دهه‌ای که از عمر آموزش رشتۀ نوپای سنجش از دور در دانشگاه‌های کشور می‌گذرد، همواره نقص‌ها و کمبودهای اساسی در ارتباط با کتب و منابع درس «سنجش از دور راداری» وجود داشته است. برخی از این کمبود‌ها به تفکیک محتوای ارایه‌شده مربوط است، به‌عبارتی، در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور، تمرکز آموزش سنجش از دور عمدتاً روی دو بخش اپتیک و حرارتی است و به مباحث ماکروویو و به‌خصوص رادار، کمتر پرداخته شده است. دلیل این امر می‌تواند پیچیده‌بودن اصول و مفاهیم این حوزه و نیز دشواری پردازش داده‌های آن در مقایسه با تصاویر سنجش از دور اپتیک و حرارتی باشد. البته محدودیت در دسترسی آسان و ارزان به داده‌های رادار نیز می‌تواند مزید بر علت شده باشد. به‌هرحال، با توجه به اینکه بخش‌هایی از کشور ما ایران به‌دلیل شرایط اقلیمی خاص، نیازمند بهره‌گیری بیشتر از فنّاوری رادار برای مطالعات منابع زمینی و محیط‌زیستی است، نویسندگان نسبت به تدوین چنین کتابی همت گمارده‌اند، باشد که گامی در جهت رفع محدودیت‌های موجود در دسترسی به منابع علمی مکتوب فارسی در این زمینه برداشته شود.\r","سنجش از دور راداری حاصل دو سال تلاش مجدانۀ نویسندگان و درواقع کتابی جامع و مرجع است که جدیدترین یافته‌ها در حوزۀ سنجش از دور راداری را از مراجع معتبر علمی دنیا، گرد آورده است. این کتاب به‌منظور گسترش بیشتر فنّاوری رادار در ایران و برای استفادۀ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نگاشته شده است. مهم‌ترین هدف در اینجا، ارایۀ اطلاعات جدید، آموزش همسو با دانشگاه‌ها و مجامع علمی معتبر دنیا و عرضۀ خدمات آموزشی به علاقه‌مندان و دانشجویان رشته‌های مهندسی سنجش از دور، سنجش از دور در علوم محیطی و رشته‌های مهندسی الکترونیک و مخابرات است."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"9d854369f84a685c","created_at":"2021-09-10 15:01:16","updated_at":"2022-02-08 10:17:12","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:13:45","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920861","title":"مهندس محمد حاجب","firstname":"مهندس محمد","lastname":"حاجب","token":"e21f764f87a9fa96","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"},{"id":"1920862","title":"دکتر علی‌اکبر متکان","firstname":"دکتر علی‌اکبر","lastname":"متکان","token":"355e940a6a9cd148","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"},{"id":"1920863","title":"مهندس زینب آذرخش","firstname":"مهندس زینب","lastname":"آذرخش","token":"5420b3acf5aa0bf2","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920861","title":"مهندس محمد حاجب","firstname":"مهندس محمد","lastname":"حاجب","token":"e21f764f87a9fa96","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"},{"id":"1920862","title":"دکتر علی‌اکبر متکان","firstname":"دکتر علی‌اکبر","lastname":"متکان","token":"355e940a6a9cd148","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"},{"id":"1920863","title":"مهندس زینب آذرخش","firstname":"مهندس زینب","lastname":"آذرخش","token":"5420b3acf5aa0bf2","created_at":"2021-09-10 03:05:23","updated_at":"2021-09-10 03:05:23","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786546","file":"613b33f4e696a9.08720886.pdf","book_id":"3797893","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:01:17","updated_at":"2022-02-08 10:17:23","process_started_at":"2021-09-10 15:01:19","process_done_at":"2021-09-10 15:01:28","process_failed_at":null,"pages_count":"416","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"fe2da0341bbb09a829b44bdecfd6fddee2087c1e80d00b9575bd644a113684c269d4b3fcc3e37f8a0dc7b3b3c1851fb68f319125a42537faa5ced992c26f6801","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2761","title":"اصول سنجش از دور","token":"201cd5d179143051","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"388","title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","degree_id":"7","token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-06 10:44:03","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 20:33:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3331","title":"اصول و فیزیک سنجش از دور","token":"8276d6b8ff86022c","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_fields":[{"id":"1270","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک","degree_id":"10","token":"89f9782ded28bd82","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1291","title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای","degree_id":"10","token":"08e50579ba2fe0d9","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1294","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی","degree_id":"10","token":"47223185454a3884","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"9337","title":"برنامه نویسی سنجش از دور و GIS","token":"ff81fa793b241544","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:10","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"130","title":"جغرافیا (گرایش GIS)","degree_id":"7","token":"48a87b803ab4fcb4","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"14785","title":"تهیه نقشه‌های جغرافیایی با استفاده از سنجش از دور و GIS","token":"b5f779fd0e123308","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:28:52","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"130","title":"جغرافیا (گرایش GIS)","degree_id":"7","token":"48a87b803ab4fcb4","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"20287","title":"روش تحقیق در سنجش از دور و GIS","token":"9ef48aa298005d43","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:33:29","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"130","title":"جغرافیا (گرایش GIS)","degree_id":"7","token":"48a87b803ab4fcb4","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"20290","title":"روش تحقیق در سنجش از دور و ساج","token":"648386e90ee50af9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:33:29","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"1270","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک","degree_id":"10","token":"89f9782ded28bd82","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1294","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی","degree_id":"10","token":"47223185454a3884","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23911","title":"سنجش از دور","token":"47e9c613dab531f0","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:11","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"325","title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","degree_id":"10","token":"026c62a802fe6625","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"23914","title":"سنجش از دور تکمیلی","token":"42371822a305ad1e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:11","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"541","title":"علوم مهندسی محیط زیست","degree_id":"10","token":"31450591018ab0a8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-13 16:21:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"23917","title":"سنجش از دور حرارتی","token":"59067065578d483a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:11","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"1270","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک","degree_id":"10","token":"89f9782ded28bd82","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1294","title":"سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی","degree_id":"10","token":"47223185454a3884","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23920","title":"سنجش از دور زیست محیطی","token":"5d2efb2073d1c5f1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:12","updated_at":"2021-09-10 16:13:45","study_fields":[{"id":"1450","title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی","degree_id":"10","token":"e7752d7e484812af","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مقدمه-ای-بر-سنجش-از-دور-راداری","urlify":"مقدمه-ای-بر-سنجش-از-دور-راداری","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مهندس محمد حاجب, دکتر علی‌اکبر متکان, مهندس زینب آذرخش","tocStr":"","url":"/preview/9d854369f84a685c/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":416,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"9d854369f84a685c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/bhSUerHYHdXOIviR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/cmrtQParzUjMLaME.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/cJcMJyCjlSVcgFVb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005339312373089189,0.00024839906454652617,0.9988504342592063,0.9995953334827605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.21615201234817505},{"x":0.556302547454834,"y":0.21615201234817505},{"x":0.556302547454834,"y":0.26603326201438904},{"x":0.489075630903244,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"پسماندها","boundary":[0.489075630903244,0.21615201234817505,0.556302547454834,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26603326201438904},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.41848739981651306,0.21615201234817505,0.48235294222831726,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.21615201234817505},{"x":0.556302547454834,"y":0.21615201234817505},{"x":0.556302547454834,"y":0.26603326201438904},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.41348739981651306,0.20915201234817504,0.561302547454834,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6151260733604431,0.30878859758377075,0.6789916157722473,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5882353186607361,0.30878859758377075,0.6117647290229797,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5596638917922974,0.30878859758377075,0.5764706134796143,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.4722689092159271,0.30878859758377075,0.5512605309486389,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.30878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.30878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4453781545162201,0.30878859758377075,0.462184876203537,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33372920751571655},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.40168067812919617,0.30878859758377075,0.43697479367256165,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.30878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.32268908619880676,0.30878859758377075,0.39159664511680603,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.31768908619880676,0.30178859758377075,0.6839916157722473,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/keFPcaifzxFgEeiy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/TiccpZnnyGQspwXV.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/OeFxkTCIvIqqQoln.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/hfRfMktdeGBwzMDi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/ImoFoNjlFLCNMiMT.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/woQjIRYgxlLvYefQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005339312373089189,0.00032597705813881334,0.9988504342592063,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6151260733604431,0.28147268295288086,0.6789916157722473,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5882353186607361,0.28147268295288086,0.6117647290229797,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5596638917922974,0.28147268295288086,0.5764706134796143,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.4722689092159271,0.28147268295288086,0.5512605309486389,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.28147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.28147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4453781545162201,0.28147268295288086,0.462184876203537,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30403801798820496},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.40168067812919617,0.28147268295288086,0.43697479367256165,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.28147268295288086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.28147268295288086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30403801798820496},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.32268908619880676,0.28147268295288086,0.39159664511680603,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30403801798820496},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31768908619880676,0.27447268295288085,0.6839916157722473,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5819477438926697},{"x":0.583193302154541,"y":0.5819477438926697},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5495798587799072,0.5819477438926697,0.583193302154541,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5092437267303467,0.5819477438926697,0.5394958257675171,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.58076012134552},{"x":0.5025210380554199,"y":0.58076012134552},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.4722689092159271,0.58076012134552,0.5025210380554199,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.58076012134552},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5973871946334839},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متکان","boundary":[0.41680672764778137,0.58076012134552,0.4638655483722687,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.58076012134552},{"x":0.583193302154541,"y":0.5819477438926697},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41180672764778137,0.57376012134552,0.588193302154541,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6258907318115234},{"x":0.507563054561615,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.507563054561615,0.6104512810707092,0.5512605309486389,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجب","boundary":[0.45042017102241516,0.6104512810707092,0.5008403658866882,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44542017102241516,0.6034512810707092,0.5562605309486389,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6377671957015991},{"x":0.556302547454834,"y":0.6377671957015991},{"x":0.556302547454834,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.5176470875740051,0.6377671957015991,0.556302547454834,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6567695736885071},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آذرخش","boundary":[0.45546218752861023,0.6377671957015991,0.5058823823928833,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.556302547454834,"y":0.6389548778533936},{"x":0.556302547454834,"y":0.6567695736885071},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.6307671957015991,0.561302547454834,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7553443908691406},{"x":0.529411792755127,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.46554622054100037,0.745843231678009,0.529411792755127,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.745843231678009},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7553443908691406},{"x":0.529411792755127,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.46054622054100036,0.738843231678009,0.534411792755127,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.794536828994751},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.794536828994751,0.5277311205863953,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5159664154052734,"y":0.794536828994751},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸۰","boundary":[0.4924369752407074,0.7957244515419006,0.5176470875740051,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.4874369752407074,0.7887244515419006,0.5327311205863953,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4638655483722687,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"تی","boundary":[0.4588235318660736,0.7874109148979187,0.5260504484176636,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4638655483722687,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.7804109148979187,0.5310504484176636,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.8123515248298645,0.5159664154052734,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8053515248298645,0.5209664154052734,0.8300403661727905],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/zRFjSxhCFrQDighS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/dJtWnXlUduYqekcf.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/xsKKwONWBnIzBUPx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004124708957030993,0.00022442042388712142,0.998740272554029,0.9990466455444871]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23040379583835602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"شان","boundary":[0.4638655483722687,0.19596199691295624,0.5142857432365417,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23040379583835602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.18896199691295623,0.5192857432365418,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"La","boundary":[0.4588235318660736,0.2327791005373001,0.5243697762489319,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.2257791005373001,0.5293697762489319,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷۳","boundary":[0.48739495873451233,0.2517814636230469,0.5126050710678101,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26128265261650085},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.24478146362304687,0.5176050710678101,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.26603326201438904,0.6218487620353699,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.26603326201438904,0.5899159908294678,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.26603326201438904,0.5596638917922974,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.26603326201438904,0.5495798587799072,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.26603326201438904,0.4957983195781708,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.26603326201438904,0.45042017102241516,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.26603326201438904,0.4151260554790497,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.25903326201438903,0.6268487620353699,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5647059082984924,0.29097387194633484,0.5932773351669312,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5512605309486389,0.2921615242958069,0.5630252361297607,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5310924649238586,0.2921615242958069,0.5411764979362488,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.48403361439704895,0.2921615242958069,0.5260504484176636,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48067227005958557,"y":0.30641329288482666},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.47058823704719543,0.29334917664527893,0.48067227005958557,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.29334917664527893},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29334917664527893},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.4470588266849518,0.29334917664527893,0.46554622054100037,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4420168101787567,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.4084033668041229,0.29334917664527893,0.4420168101787567,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6151260733604431,0.30878859758377075,0.6386554837226868,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5966386795043945,0.30878859758377075,0.6084033846855164,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5697479248046875,0.30878859758377075,0.5915966629981995,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3242280185222626},{"x":0.534453809261322,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"متكان","boundary":[0.534453809261322,0.30878859758377075,0.5630252361297607,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.30878859758377075,0.5310924649238586,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3242280185222626},{"x":0.489075630903244,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.489075630903244,0.30878859758377075,0.5210084319114685,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30878859758377075},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3242280185222626},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجب","boundary":[0.45210084319114685,0.30878859758377075,0.48403361439704895,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.30878859758377075},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30878859758377075},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.30878859758377075,0.44873949885368347,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.4100840389728546,0.30878859758377075,0.43865546584129333,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.30878859758377075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30878859758377075},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آذرخش","boundary":[0.3613445460796356,0.30878859758377075,0.40504202246665955,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3613445460796356,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3563445460796356,0.2863491766452789,0.6436554837226868,0.3312280185222626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5310924649238586,0.3372921645641327,0.5731092691421509,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.3372921645641327,0.529411792755127,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.48403361439704895,0.3372921645641327,0.5210084319114685,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3503562808036804},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.45210084319114685,0.3372921645641327,0.4773109257221222,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4285714328289032,0.3372921645641327,0.4470588266849518,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3527315855026245,0.5983193516731262,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3527315855026245,0.5630252361297607,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3669833838939667},{"x":0.534453809261322,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3527315855026245,0.5378151535987854,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3527315855026245,0.5277311205863953,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3527315855026245,0.4924369752407074,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3527315855026245,0.4789915978908539,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3669833838939667},{"x":0.440336138010025,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3527315855026245,0.4722689092159271,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3527315855026245,0.43529412150382996,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3681710362434387,0.5865546464920044,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.3693586587905884,0.5529412031173706,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.3693586587905884,0.5327731370925903,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.3693586587905884,0.5243697762489319,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3693586587905884,0.4605042040348053,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3847981095314026,0.561344563961029,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3847981095314026,0.5327731370925903,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3847981095314026,0.5092437267303467,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.3847981095314026,0.5008403658866882,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.3847981095314026,0.4722689092159271,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3978622257709503},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3302921645641327,0.6033193516731262,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.39904987812042236,0.5327731370925903,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.39904987812042236,0.5092437267303467,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3978622257709503},{"x":0.49915966391563416,"y":0.39904987812042236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4133016765117645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46890756487846375,0.3978622257709503,0.49747899174690247,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3978622257709503},{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4144892990589142},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.3908622257709503,0.5377731370925903,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4299287497997284},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.41567695140838623,0.5428571701049805,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.4144892990589142,0.4957983195781708,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.4133016765117645,0.4773109257221222,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.43111640214920044,0.5697479248046875,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4429928660392761},{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.4323040246963501,0.5378151535987854,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4521428596973419,0.4063016765117645,0.5747479248046875,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4406175911426544},{"x":0.462184876203537,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲۰","boundary":[0.4605042040348053,0.4299287497997284,0.48739495873451233,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4323040246963501},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4319327771663666,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4302521049976349,0.4323040246963501,0.45378151535987854,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4323040246963501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4319327771663666,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.4253040246963501,0.49239495873451233,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45605701208114624,0.6369748115539551,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45605701208114624},{"x":0.610084056854248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.610084056854248,"y":0.4679335057735443},{"x":0.583193302154541,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.45605701208114624,0.610084056854248,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4679335057735443},{"x":0.556302547454834,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45605701208114624,0.5764706134796143,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45605701208114624,0.5495798587799072,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45605701208114624},{"x":0.507563054561615,"y":0.45605701208114624},{"x":0.507563054561615,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45605701208114624,0.507563054561615,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45605701208114624,0.4756302535533905,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4679335057735443},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45605701208114624,0.43697479367256165,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.45605701208114624,0.3966386616230011,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45605701208114624},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45605701208114624},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45605701208114624,0.37310925126075745,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.44905701208114623,0.6419748115539551,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5932773351669312,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.5949580073356628,0.5380047559738159,0.6084033846855164,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686},{"x":0.5865546464920044,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.5380047559738159,0.5899159908294678,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686},{"x":0.561344563961029,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۸۶","boundary":[0.561344563961029,0.5368170738220215,0.5815126299858093,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5546218752861023,0.5368170738220215,0.5579832196235657,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.5356294512748718,0.5462185144424438,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5378571701049805,0.5286294512748718,0.6117227125167847,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.5665082931518555,0.5411764979362488,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5462185144424438,0.5665082931518555,0.5680672526359558,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵۰۷۵","boundary":[0.5731092691421509,0.5665082931518555,0.6084033846855164,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.5595082931518555,0.6134033846855164,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.680672287940979,"y":0.4821852743625641},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.63193279504776,0.48099762201309204,0.680672287940979,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48099762201309204},{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.48099762201309204,0.63193279504776,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"متكان","boundary":[0.5865546464920044,0.48099762201309204,0.6084033846855164,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49406176805496216},{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.48099762201309204,0.5815126299858093,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5596638917922974,0.48099762201309204,0.5697479248046875,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5361344814300537,0.48099762201309204,0.556302547454834,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.48099762201309204,0.5361344814300537,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216},{"x":0.489075630903244,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۷-","boundary":[0.489075630903244,0.48099762201309204,0.5243697762489319,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.49406176805496216,0.7310924530029297,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.49406176805496216,0.6974790096282959,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.49406176805496216,0.6873949766159058,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6336134672164917,0.49406176805496216,0.6705882549285889,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49406176805496216},{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.63193279504776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.49406176805496216,0.63193279504776,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5815126299858093,0.49406176805496216,0.6084033846855164,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5731092691421509,0.49406176805496216,0.5798319578170776,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5546218752861023,0.49406176805496216,0.561344563961029,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5058823823928833,0.49406176805496216,0.5495798587799072,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5008403658866882,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4941176474094391,0.49406176805496216,0.5008403658866882,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.49406176805496216},{"x":0.489075630903244,"y":0.49406176805496216},{"x":0.489075630903244,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.4739495813846588,0.49406176805496216,0.489075630903244,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.49406176805496216},{"x":0.46890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.4420168101787567,0.49406176805496216,0.46890756487846375,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4302521049976349,0.49406176805496216,0.43529412150382996,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4268907606601715,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5083135366439819},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.40504202246665955,0.49406176805496216,0.4268907606601715,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.3781512677669525,0.49406176805496216,0.40168067812919617,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.49406176805496216},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49406176805496216},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متكان","boundary":[0.34117648005485535,0.49406176805496216,0.37142857909202576,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.49406176805496216},{"x":0.33781513571739197,"y":0.49406176805496216},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.49406176805496216,0.33781513571739197,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3294117748737335,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5083135366439819},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.29579833149909973,0.49406176805496216,0.3294117748737335,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.49406176805496216},{"x":0.29075631499290466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجب","boundary":[0.2554621994495392,0.49406176805496216,0.29075631499290466,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2537815272808075,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.49406176805496216,0.2537815272808075,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2454201829433441,0.47162231731414794,0.7360924530029297,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.583193302154541,0.5083135366439819,0.6084033846855164,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آذرخش","boundary":[0.5445378422737122,0.5083135366439819,0.578151285648346,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5361344814300537,0.5083135366439819,0.5394958257675171,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4907563030719757,0.5083135366439819,0.5310924649238586,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.45210084319114685,0.5083135366439819,0.48571428656578064,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5225653052330017},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.42352941632270813,0.5083135366439819,0.4470588266849518,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.40504202246665955,0.5083135366439819,0.42016807198524475,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5083135366439819},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5083135366439819},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.5083135366439819,0.40336135029792786,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6554622054100037,0.5225653052330017,0.7042016983032227,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5225653052330017,0.6504201889038086,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5225653052330017},{"x":0.63193279504776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5225653052330017,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5865546464920044,0.5225653052330017,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5225653052330017,0.583193302154541,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5225653052330017,0.5731092691421509,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5225653052330017,0.5327731370925903,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4722689092159271,0.5225653052330017,0.5008403658866882,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5225653052330017},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5225653052330017},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5225653052330017,0.46722689270973206,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.5225653052330017,0.4571428596973419,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5356294512748718},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.5225653052330017,0.4285714328289032,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5225653052330017},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.5225653052330017,0.40168067812919617,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5225653052330017},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3529411852359772,0.5225653052330017,0.39159664511680603,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3478991687297821,0.5225653052330017,0.3512605130672455,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5225653052330017},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5225653052330017},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3126050531864166,0.5225653052330017,0.33949580788612366,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5225653052330017},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5225653052330017},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5225653052330017,0.30924370884895325,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5368170738220215,0.7193277478218079,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6352941393852234,0.5380047559738159,0.6655462384223938,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6302521228790283,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5629453659057617},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6689075827598572,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5522565245628357},{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5522565245628357,0.63193279504776,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5629453659057617},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30424370884895324,0.5013135366439819,0.7243277478218079,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.551068902015686,0.6084033846855164,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.551068902015686},{"x":0.5663865804672241,"y":0.551068902015686},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.551068902015686,0.5663865804672241,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.551068902015686,0.534453809261322,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.5008403658866882,"y":0.551068902015686},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5641329884529114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.551068902015686,0.5008403658866882,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.551068902015686},{"x":0.4924369752407074,"y":0.551068902015686},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5641329884529114},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.551068902015686,0.4924369752407074,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.551068902015686},{"x":0.4638655483722687,"y":0.551068902015686},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.551068902015686,0.4638655483722687,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.551068902015686},{"x":0.43697479367256165,"y":0.551068902015686},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.551068902015686,0.43697479367256165,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.551068902015686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.551068902015686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5641329884529114},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38823530077934265,0.551068902015686,0.4268907606601715,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.551068902015686},{"x":0.3848739564418793,"y":0.551068902015686},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.551068902015686,0.3848739564418793,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.551068902015686},{"x":0.3764705955982208,"y":0.551068902015686},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۷۳","boundary":[0.3529411852359772,0.551068902015686,0.3764705955982208,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.551068902015686,0.3512605130672455,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.544068902015686,0.6134033846855164,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5665082931518555,0.6605042219161987,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5665082931518555,0.6302521228790283,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.5795724391937256,0.7411764860153198,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.5795724391937256,0.702521026134491,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5795724391937256,0.6655462384223938,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5795724391937256,0.63193279504776,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5795724391937256,0.6084033846855164,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5865966629981995,0.5595082931518555,0.7461764860153198,0.5984489030838013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.5950118899345398,0.6655462384223938,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5950118899345398,0.6302521228790283,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.5880118899345398,0.6705462384223938,0.6127007312774658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.610084056854248,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5798319578170776,0.5938242077827454,0.610084056854248,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6057007312774658},{"x":0.561344563961029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.561344563961029,0.5938242077827454,0.5680672526359558,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5428571701049805,0.5938242077827454,0.5579832196235657,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایکروویو","boundary":[0.4941176474094391,0.5938242077827454,0.5361344814300537,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.5938242077827454,0.4957983195781708,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5914489030838013},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5926365852355957},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Microwave","boundary":[0.3478991687297821,0.5914489030838013,0.40504202246665955,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5926365852355957},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"remote","boundary":[0.4100840389728546,0.5926365852355957,0.4420168101787567,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5926365852355957},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5938242077827454},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6057007312774658},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sensing","boundary":[0.45042017102241516,0.5926365852355957,0.48571428656578064,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6092636585235596,0.6655462384223938,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6092636585235596,0.6302521228790283,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3428991687297821,0.5844489030838013,0.6705462384223938,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5798319578170776,0.6092636585235596,0.6084033846855164,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6211401224136353},{"x":0.561344563961029,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.561344563961029,0.6092636585235596,0.5680672526359558,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5428571701049805,0.6080760359764099,0.5579832196235657,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.6080760359764099,0.5428571701049805,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Remote","boundary":[0.45378151535987854,0.6080760359764099,0.4924369752407074,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6080760359764099},{"x":0.534453809261322,"y":0.6080760359764099},{"x":0.534453809261322,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"sensing","boundary":[0.49747899174690247,0.6080760359764099,0.534453809261322,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6080760359764099},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.6080760359764099,0.45546218752861023,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.4285714328289032,0.6080760359764099,0.4470588266849518,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6199524998664856},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.6068883538246155,0.4285714328289032,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6068883538246155},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6199524998664856},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radar","boundary":[0.38991597294807434,0.6068883538246155,0.42016807198524475,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6223278045654297,0.6672269105911255,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.63193279504776,"y":0.6223278045654297},{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6223278045654297,0.63193279504776,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6223278045654297},{"x":0.610084056854248,"y":0.6223278045654297},{"x":0.610084056854248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطبش","boundary":[0.5848739743232727,0.6223278045654297,0.610084056854248,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5495798587799072,0.6223278045654297,0.5764706134796143,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.6223278045654297,0.5462185144424438,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Polarimetry","boundary":[0.4789915978908539,0.6211401224136353,0.5361344814300537,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38491597294807434,0.5998883538246155,0.6705462384223938,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6484560370445251},{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6365795731544495,0.6655462384223938,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6365795731544495,0.63193279504776,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5798319578170776,0.6365795731544495,0.6084033846855164,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5630252361297607,0.6365795731544495,0.5680672526359558,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5428571701049805,0.6365795731544495,0.5579832196235657,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5277311205863953,0.6365795731544495,0.5361344814300537,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5042017102241516,0.6365795731544495,0.5210084319114685,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.4756302535533905,0.6365795731544495,0.5025210380554199,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46722689270973206,0.6365795731544495,0.4722689092159271,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6353919506072998},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Remote","boundary":[0.2857142984867096,0.6353919506072998,0.32436975836753845,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"sensing","boundary":[0.3310924470424652,0.6353919506072998,0.3680672347545624,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6353919506072998},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6353919506072998},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37142857909202576,0.6353919506072998,0.37478992342948914,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Data","boundary":[0.3831932842731476,0.6365795731544495,0.40504202246665955,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"processing","boundary":[0.4084033668041229,0.6353919506072998,0.4638655483722687,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6508313417434692,0.7008403539657593,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6615201830863953},{"x":0.63193279504776,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6508313417434692,0.6621848940849304,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692},{"x":0.63193279504776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.63193279504776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6508313417434692,0.63193279504776,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953},{"x":0.578151285648346,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجب","boundary":[0.578151285648346,0.6508313417434692,0.6084033846855164,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.6508313417434692,0.5764706134796143,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5411764979362488,0.6508313417434692,0.5680672526359558,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.6508313417434692,0.5378151535987854,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6508313417434692},{"x":0.529411792755127,"y":0.6508313417434692},{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.4941176474094391,0.6508313417434692,0.529411792755127,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.675771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6638954877853394,0.6991596817970276,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6638954877853394,0.6605042219161987,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415},{"x":0.6285714507102966,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6638954877853394,0.6302521228790283,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذرخش","boundary":[0.578151285648346,0.6638954877853394,0.6084033846855164,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5663865804672241,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.6638954877853394,0.5697479248046875,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5596638917922974,"y":0.675771951675415},{"x":0.5378151535987854,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.5378151535987854,0.6638954877853394,0.5596638917922974,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.6638954877853394,0.534453809261322,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5243697762489319,"y":0.675771951675415},{"x":0.49747899174690247,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.49747899174690247,0.6638954877853394,0.5243697762489319,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4907563030719757,0.6638954877853394,0.4941176474094391,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6781472563743591,0.6991596817970276,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6781472563743591,0.6621848940849304,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6781472563743591,0.63193279504776,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.6781472563743591,0.6084033846855164,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.6781472563743591,0.5663865804672241,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.534453809261322,"y":0.6781472563743591},{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.6781472563743591,0.534453809261322,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6912114024162292},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6781472563743591,0.5008403658866882,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.6781472563743591,0.4924369752407074,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.6781472563743591,0.4638655483722687,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.6781472563743591,0.43529412150382996,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.6781472563743591,0.4268907606601715,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6912114024162292,0.6991596817970276,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6923990249633789,0.6621848940849304,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6923990249633789,0.6302521228790283,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7078384757041931,0.707563042640686,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7066508531570435,0.6907563209533691,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7066508531570435,0.6605042219161987,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.6283919506072998,0.7142437148094177,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7220902442932129,0.7092437148094177,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7220902442932129,0.6907563209533691,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7220902442932129,0.6605042219161987,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7220902442932129,0.6302521228790283,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7327790856361389,0.7445378303527832,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7339667677879333,0.7109243869781494,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7339667677879333,0.6487395167350769,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7339667677879333,0.6302521228790283,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.7150902442932129,0.7495378303527832,0.7516556091308594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.2991596758365631,0.6923990249633789,0.3327731192111969,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7030878663063049},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33949580788612366,0.6923990249633789,0.3848739564418793,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7042755484580994},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38991597294807434,0.6923990249633789,0.4436974823474884,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.6923990249633789,0.4470588266849518,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7030878663063049},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45378151535987854,0.6923990249633789,0.4941176474094391,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.507563054561615,"y":0.7042755484580994},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49915966391563416,0.6923990249633789,0.507563054561615,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.6923990249633789,0.5697479248046875,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.6923990249633789,0.6084033846855164,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2941596758365631,0.6842114024162292,0.6134033846855164,0.7112755484580994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.705463171005249},{"x":0.5949580073356628,"y":0.705463171005249},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"G۷۰","boundary":[0.5731092691421509,0.705463171005249,0.5949580073356628,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.705463171005249},{"x":0.6000000238418579,"y":0.705463171005249},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"/","boundary":[0.5983193516731262,0.705463171005249,0.6000000238418579,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۴","boundary":[0.6016806960105896,0.705463171005249,0.6084033846855164,0.7149643898010254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۲۱/۳۶۷۸","boundary":[0.5529412031173706,0.7197149395942688,0.6084033846855164,0.7292161583900452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳۷۴۹۱۶","boundary":[0.5546218752861023,0.7339667677879333,0.6084033846855164,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.698463171005249,0.6134033846855164,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7577196955680847,0.5445378422737122,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7565320730209351,0.5260504484176636,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7553443908691406,0.5008403658866882,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7695962190628052},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7483443908691406,0.5495378422737122,0.7765962190628052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7719715237617493},{"x":0.556302547454834,"y":0.7707838416099548},{"x":0.556302547454834,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7719715237617493,0.556302547454834,0.7826603055000305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.783847987651825},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.783847987651825,0.5714285969734192,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7649715237617493,0.5764285969734192,0.8027244515419006],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/NUeKEiSqtTTHlsbV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/CWYgpbpvvKUANlRa.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/CsOOmxvsCzuVTrPD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003048194267404334,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.264845609664917},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.26365795731544495,0.5495798587799072,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.26365795731544495,0.4924369752407074,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.264845609664917},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27909737825393677},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.25665795731544494,0.5545798587799072,0.2860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.30166271328926086,0.7848739624023438,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.30166271328926086,0.7260504364967346,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7176890921592712,0.29466271328926086,0.7898739624023438,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2537815272808075,0.3028503656387329,0.2873949706554413,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وهفت","boundary":[0.21680672466754913,0.3028503656387329,0.2521008551120758,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.2958503656387329,0.2923949706554413,0.32291448187828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3752969205379486,0.2201680690050125,0.38361045718193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2235294133424759,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.3752969205379486,0.22521008551120758,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3682969205379486,0.23021008551120759,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.2218487411737442,0.4026128351688385]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.3954869210720062,0.22521008551120758,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39429929852485657},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3884869210720062,0.23021008551120759,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.756302535533905,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.33610451221466064,0.7848739624023438,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکم","boundary":[0.7277311086654663,0.33610451221466064,0.7495798468589783,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.33610451221466064,0.7260504364967346,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6857143044471741,0.33610451221466064,0.7176470756530762,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6336134672164917,0.33610451221466064,0.6789916157722473,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.33610451221466064,0.6268907785415649,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5932773351669312,0.33610451221466064,0.6117647290229797,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35154393315315247},{"x":0.534453809261322,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ماکروویو","boundary":[0.534453809261322,0.33610451221466064,0.5865546464920044,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33610451221466064},{"x":0.534453809261322,"y":0.33610451221466064},{"x":0.534453809261322,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5277311205863953,0.33610451221466064,0.534453809261322,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227311205863953,0.32910451221466064,0.7898739624023438,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7478991746902466,0.3574821949005127,0.7630252242088318,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.3574821949005127,0.7445378303527832,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.3574821949005127,0.7378151416778564,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.3752969205379486,0.7630252242088318,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.3752969205379486,0.7445378303527832,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7193277478218079,0.3752969205379486,0.7361344695091248,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6722689270973206,0.3752969205379486,0.7126050591468811,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38836103677749634},{"x":0.658823549747467,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.658823549747467,0.3752969205379486,0.6672269105911255,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3752969205379486},{"x":0.653781533241272,"y":0.3752969205379486},{"x":0.653781533241272,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.6352941393852234,0.3752969205379486,0.653781533241272,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماکروویو","boundary":[0.5848739743232727,0.3752969205379486,0.6302521228790283,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.37648457288742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.37648457288742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.37648457288742065,0.583193302154541,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7462185025215149,0.3931116461753845,0.7630252242088318,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.3931116461753845,0.7445378303527832,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4073634147644043},{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.702521026134491,0.3931116461753845,0.7378151416778564,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6873949766159058,0.3931116461753845,0.6957983374595642,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3931116461753845},{"x":0.680672287940979,"y":0.3931116461753845},{"x":0.680672287940979,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجنده","boundary":[0.6386554837226868,0.3931116461753845,0.680672287940979,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.39429929852485657,0.6352941393852234,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ماکروویو","boundary":[0.5630252361297607,0.39429929852485657,0.6084033846855164,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.39429929852485657,0.5630252361297607,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7428571581840515,0.4121140241622925,0.7630252242088318,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6941176652908325,0.4121140241622925,0.7378151416778564,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6487395167350769,0.4133016765117645,0.6873949766159058,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6016806960105896,0.4133016765117645,0.6420168280601501,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.4133016765117645,0.5949580073356628,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5647059082984924,0.4133016765117645,0.5815126299858093,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.5243697762489319,0.4133016765117645,0.5596638917922974,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4133016765117645,0.5210084319114685,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.43111640214920044,0.7630252242088318,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4323040246963501,0.7445378303527832,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رادارهای","boundary":[0.6907563209533691,0.4323040246963501,0.7378151416778564,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6554622054100037,0.4323040246963501,0.6857143044471741,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.4323040246963501,0.6504201889038086,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.45130640268325806,0.7630252242088318,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.45130640268325806,0.7445378303527832,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.7142857313156128,0.45130640268325806,0.7378151416778564,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45130640268325806},{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.707563042640686,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6689075827598572,0.45130640268325806,0.707563042640686,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6000000238418579,0.45130640268325806,0.6621848940849304,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5697479248046875,0.45130640268325806,0.5932773351669312,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.4524940550327301,0.5680672526359558,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.46912112832069397,0.7630252242088318,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.46912112832069397,0.7445378303527832,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7008403539657593,0.46912112832069397,0.7378151416778564,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.470308780670166},{"x":0.702521026134491,"y":0.470308780670166},{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6941176652908325,0.470308780670166,0.702521026134491,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6722689270973206,0.470308780670166,0.6789916157722473,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.470308780670166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48337292671203613},{"x":0.610084056854248,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.610084056854248,0.470308780670166,0.6672269105911255,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.470308780670166},{"x":0.605042040348053,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5815126299858093,0.470308780670166,0.605042040348053,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.47149643301963806,0.5798319578170776,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.3504821949005127,0.7680252242088318,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4144892990589142,0.2201680690050125,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4074892990589142,0.22516806900501252,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":".و","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.22521008551120758,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4253040246963501,0.23021008551120759,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4524940550327301,0.22857142984867096,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4454940550327301,0.23357142984867096,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.22857142984867096,"y":0.470308780670166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.47149643301963806,0.23025210201740265,0.47862231731414795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.470308780670166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23361344635486603,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.470308780670166,0.23529411852359772,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.470308780670166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46449643301963806,0.24029411852359772,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.22857142984867096,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5047506093978882},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4977506093978882,0.23357142984867096,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5249406099319458,0.22857142984867096,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5237529873847961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5179406099319458,0.23357142984867096,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5427553653717041,0.22857142984867096,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21344538033008575,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5357553653717041,0.23357142984867096,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5617577433586121,0.22857142984867096,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.22857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.554757743358612,0.23357142984867096,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.58076012134552,0.22689075767993927,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.57376012134552,0.23189075767993927,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.599762499332428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6009501218795776,0.22857142984867096,0.6080760359764099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.599762499332428},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6080760359764099},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.599762499332428,0.23361344635486603,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5939501218795776,0.23861344635486603,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6199524998664856,0.23025210201740265,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6270784139633179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6129524998664856,0.23525210201740265,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.756302535533905,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5035629272460938,0.7848739624023438,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938},{"x":0.75126051902771,"y":0.5035629272460938},{"x":0.75126051902771,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.5035629272460938,0.75126051902771,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.5035629272460938,0.7260504364967346,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6857143044471741,0.5035629272460938,0.7210084199905396,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.658823549747467,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.5035629272460938,0.6773109436035156,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6033613681793213,0.5035629272460938,0.6487395167350769,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.5663865804672241,0.5035629272460938,0.5966386795043945,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماکروویو","boundary":[0.5025210380554199,0.5035629272460938,0.5596638917922974,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4975210380554199,0.49656292724609374,0.7898739624023438,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.7428571581840515,0.5225653052330017,0.7630252242088318,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.5237529873847961,0.7378151416778564,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6756302714347839,0.5237529873847961,0.7042016983032227,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.5237529873847961,0.6689075827598572,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5380047559738159},{"x":0.610084056854248,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.610084056854248,0.5237529873847961,0.6521008610725403,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5249406099319458},{"x":0.605042040348053,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.5249406099319458,0.605042040348053,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5747899413108826,0.5249406099319458,0.5932773351669312,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.5249406099319458,0.5714285969734192,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.5415676832199097,0.7630252242088318,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5415676832199097,0.7445378303527832,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6941176652908325,0.5415676832199097,0.7394958138465881,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.5415676832199097,0.6941176652908325,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6386554837226868,0.5415676832199097,0.6655462384223938,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکترومغناطیس","boundary":[0.5478991866111755,0.5415676832199097,0.63193279504776,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5570071339607239},{"x":0.529411792755127,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.5427553653717041,0.5411764979362488,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5570071339607239},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.48235294222831726,0.5427553653717041,0.5243697762489319,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5570071339607239},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46890756487846375,0.5427553653717041,0.4773109257221222,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.4470588266849518,0.5427553653717041,0.4638655483722687,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.5427553653717041,0.4436974823474884,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.5617577433586121,0.7647058963775635,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5617577433586121,0.7445378303527832,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموع","boundary":[0.6991596817970276,0.5617577433586121,0.7378151416778564,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6655462384223938,0.5617577433586121,0.6941176652908325,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6016806960105896,0.5617577433586121,0.658823549747467,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.5630252361297607,0.5617577433586121,0.5966386795043945,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5617577433586121},{"x":0.556302547454834,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5478991866111755,0.5617577433586121,0.556302547454834,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5142857432365417,0.5617577433586121,0.5411764979362488,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5617577433586121},{"x":0.507563054561615,"y":0.5617577433586121},{"x":0.507563054561615,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5042017102241516,0.5617577433586121,0.507563054561615,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.4789915978908539,0.5617577433586121,0.5025210380554199,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5760095119476318},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.41848739981651306,0.5617577433586121,0.4722689092159271,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4117647111415863,0.5617577433586121,0.4151260554790497,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5760095119476318},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5617577433586121,0.40672269463539124,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.5795724391937256,0.7630252242088318,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5795724391937256,0.7445378303527832,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.7092437148094177,0.5795724391937256,0.7378151416778564,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.5795724391937256,0.7042016983032227,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6336134672164917,0.5795724391937256,0.6672269105911255,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.58076012134552},{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6033613681793213,0.58076012134552,0.6268907785415649,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.58076012134552},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5938242077827454},{"x":0.529411792755127,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.529411792755127,0.58076012134552,0.5983193516731262,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.58076012134552},{"x":0.5226891040802002,"y":0.58076012134552},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5938242077827454},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماکرووی","boundary":[0.48403361439704895,0.58076012134552,0.5226891040802002,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.5985748171806335,0.7630252242088318,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5985748171806335,0.7445378303527832,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.7226890921592712,0.5985748171806335,0.7361344695091248,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.599762499332428},{"x":0.7159664034843445,"y":0.599762499332428},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.599762499332428,0.7159664034843445,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.599762499332428},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسامدهای","boundary":[0.6436975002288818,0.599762499332428,0.6991596817970276,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.599762499332428},{"x":0.6386554837226868,"y":0.599762499332428},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماکروویو","boundary":[0.5915966629981995,0.599762499332428,0.6386554837226868,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.599762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.599762499332428},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5848739743232727,0.599762499332428,0.5915966629981995,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7478991746902466,0.6175771951675415,0.7630252242088318,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6175771951675415,0.7462185025215149,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116},{"x":0.702521026134491,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.702521026134491,0.6175771951675415,0.7378151416778564,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6689075827598572,0.6175771951675415,0.6957983374595642,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکترومغناطیس","boundary":[0.5882353186607361,0.6175771951675415,0.6638655662536621,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6187648177146912,0.578151285648346,0.6318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7630252242088318,"y":0.521377682685852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6306413412094116},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.40004202246665954,0.5167529873847961,0.7697058963775635,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.۶.۲","boundary":[0.7126050591468811,0.6365795731544495,0.7411764860153198,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6377671957015991,0.7109243869781494,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6840336322784424,0.6377671957015991,0.6991596817970276,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.658823549747467,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.658823549747467,0.6389548778533936,0.6773109436035156,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.6389548778533936,0.6521008610725403,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.۶.۲","boundary":[0.7109243869781494,0.6555819511413574,0.7411764860153198,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6555819511413574,0.7109243869781494,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسامد","boundary":[0.6705882549285889,0.6579572558403015,0.702521026134491,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6655462384223938,0.6579572558403015,0.6722689270973206,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.675771951675415},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۶.۲","boundary":[0.7126050591468811,0.675771951675415,0.7411764860153198,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415},{"x":0.7109243869781494,"y":0.675771951675415},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.675771951675415,0.7109243869781494,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.6773109436035156,0.675771951675415,0.702521026134491,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.675771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.675771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.675771951675415,0.6739495992660522,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6852731704711914},{"x":0.653781533241272,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6454201889038086,0.6319548778533935,0.7478571581840515,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7411764860153198,"y":0.705463171005249},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۶.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.6935867071151733,0.7411764860153198,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323},{"x":0.7109243869781494,"y":0.694774329662323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.694774329662323,0.7126050591468811,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.702521026134491,"y":0.694774329662323},{"x":0.702521026134491,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.6840336322784424,0.694774329662323,0.702521026134491,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.7125890851020813,0.7630252242088318,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.7125890851020813,0.7445378303527832,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7142857313156128,0.7125890851020813,0.7378151416778564,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نهی","boundary":[0.6957983374595642,0.7125890851020813,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.713776707649231},{"x":0.6840336322784424,"y":0.713776707649231},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7268408536911011},{"x":0.680672287940979,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.680672287940979,0.713776707649231,0.6840336322784424,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.713776707649231},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.6504201889038086,0.713776707649231,0.6773109436035156,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6403361558914185,0.713776707649231,0.6453781723976135,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.713776707649231},{"x":0.6386554837226868,"y":0.713776707649231},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.713776707649231,0.6386554837226868,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.7304037809371948,0.7647058963775635,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.7304037809371948,0.7462185025215149,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.6739495992660522,0.7315914630889893,0.7378151416778564,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.6705882549285889,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۹۰۲.","boundary":[0.7445378303527832,0.7505938410758972,0.7647058963775635,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7260504364967346,0.7505938410758972,0.7378151416778564,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"داپلر","boundary":[0.6991596817970276,0.7505938410758972,0.7193277478218079,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7505938410758972,0.6957983374595642,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.694774329662323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.62693279504776,0.687774329662323,0.7697058963775635,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.22857142984867096,"y":0.646080732345581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6377671957015991,0.22857142984867096,0.646080732345581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.646080732345581},{"x":0.23361344635486603,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6377671957015991,0.23529411852359772,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21344538033008575,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6307671957015991,0.24029411852359772,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.75,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6567695736885071,0.22857142984867096,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6497695736885071,0.23357142984867096,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.694774329662323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.694774329662323,0.22689075767993927,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.694774329662323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.694774329662323},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.687774329662323,0.23189075767993927,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.22857142984867096,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7257790856361389,0.23357142984867096,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7517814636230469,0.23025210201740265,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7447814636230469,0.23525210201740265,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7826603055000305,0.7848739624023438,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7826603055000305},{"x":0.75126051902771,"y":0.7826603055000305},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7260504364967346,0.7826603055000305,0.75126051902771,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.7826603055000305,0.7243697643280029,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6689075827598572,0.7826603055000305,0.7109243869781494,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.583193302154541,0.7826603055000305,0.6621848940849304,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7826603055000305},{"x":0.578151285648346,"y":0.7826603055000305},{"x":0.578151285648346,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5495798587799072,0.7826603055000305,0.578151285648346,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.7826603055000305,0.5462185144424438,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5378571701049805,0.7756603055000305,0.7898739624023438,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7850356101989746,0.23025210201740265,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7780356101989746,0.23525210201740265,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7478991746902466,0.805225670337677,0.7647058963775635,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.805225670337677,0.7445378303527832,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.805225670337677},{"x":0.7378151416778564,"y":0.805225670337677},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.805225670337677,0.7378151416778564,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7008823704719543,0.798225670337677,0.7697058963775635,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.805225670337677,0.22857142984867096,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.805225670337677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.798225670337677,0.23357142984867096,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.48739495873451233,0.8372921347618103,0.5092437267303467,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8302921347618103,0.5142437267303467,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/yOyXaUbeqxjxlGoi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/OaPFAZTbVqKvOVVn.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/yjfhlQcEbGxLgDuu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9986724807354582,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22857142984867096,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23357142984867096,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20665083825588226,0.23025210201740265,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19965083825588226,0.23525210201740265,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.22684085369110107,0.22857142984867096,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21984085369110107,0.23357142984867096,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.24584323167800903,0.23025210201740265,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23884323167800903,0.23525210201740265,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.264845609664917},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21344538033008575,0.264845609664917,0.22857142984867096,0.2731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2731591463088989},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.264845609664917,0.23361344635486603,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.257845609664917,0.23861344635486603,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21344538033008575,0.2826603353023529,0.22857142984867096,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2756603353023529,0.23357142984867096,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.30166271328926086,0.22857142984867096,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29466271328926086,0.23357142984867096,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.32185274362564087,0.22689075767993927,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31485274362564086,0.23189075767993927,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.34085512161254883,0.22857142984867096,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3338551216125488,0.23357142984867096,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.6470588445663452,0.3456057012081146,0.6504201889038086,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.3386057012081146,0.6554201889038086,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.22857142984867096,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.23357142984867096,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3776721954345703,0.22857142984867096,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3706721954345703,0.23357142984867096,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.39667457342147827,0.22857142984867096,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38967457342147827,0.23357142984867096,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.22857142984867096,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.23357142984867096,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.22857142984867096,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43586698174476624},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.23357142984867096,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.45368170738220215,0.22857142984867096,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44668170738220214,0.23357142984867096,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.18646080791950226,0.7647058963775635,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.18646080791950226,0.7445378303527832,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7058823704719543,0.18646080791950226,0.7378151416778564,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6605042219161987,0.1876484602689743,0.6991596817970276,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6252101063728333,0.1876484602689743,0.6554622054100037,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5882353186607361,0.1876484602689743,0.6218487620353699,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.1876484602689743},{"x":0.578151285648346,"y":0.1876484602689743},{"x":0.578151285648346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.556302547454834,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.556302547454834,0.1876484602689743,0.578151285648346,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.1876484602689743,0.5512605309486389,0.20190024375915527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5462605309486389,0.1806484602689743,0.7697058963775635,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.20546318590641022,0.7411764860153198,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21852731704711914},{"x":0.707563042640686,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.20546318590641022,0.7092437148094177,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20665083825588226},{"x":0.702521026134491,"y":0.20546318590641022},{"x":0.702521026134491,"y":0.21852731704711914},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آنتن","boundary":[0.680672287940979,0.20665083825588226,0.702521026134491,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.20665083825588226,0.6789916157722473,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.22565320134162903,0.7411764860153198,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.22565320134162903,0.7092437148094177,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.702521026134491,"y":0.22684085369110107},{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرستنده","boundary":[0.6554622054100037,0.22802850604057312,0.702521026134491,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23990498483181},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.22802850604057312,0.6554622054100037,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.244655579328537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.24584323167800903,0.7411764860153198,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.24584323167800903,0.7092437148094177,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24703088402748108},{"x":0.702521026134491,"y":0.24584323167800903},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.6655462384223938,0.24703088402748108,0.702521026134491,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.24703088402748108,0.6638655662536621,0.2577197253704071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6454201889038086,0.19965083825588226,0.7478571581840515,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7109243869781494,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.26365795731544495,0.7411764860153198,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.26365795731544495,0.7092437148094177,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.264845609664917},{"x":0.702521026134491,"y":0.26365795731544495},{"x":0.702521026134491,"y":0.275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.680672287940979,0.264845609664917,0.702521026134491,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6739495992660522,"y":0.264845609664917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6420168280601501,0.26603326201438904,0.6739495992660522,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.26603326201438904,0.6403361558914185,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"3.3","boundary":[0.7462185025215149,0.28147268295288086,0.7647058963775635,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.28147268295288086,0.7445378303527832,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6974790096282959,0.28147268295288086,0.7378151416778564,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"پایۀ","boundary":[0.6722689270973206,0.28147268295288086,0.6907563209533691,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنتن","boundary":[0.6436975002288818,0.28147268295288086,0.6655462384223938,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.28147268295288086,0.6369748115539551,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5815126299858093,0.28147268295288086,0.6184874176979065,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.561344563961029,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.561344563961029,0.28147268295288086,0.5798319578170776,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5277311205863953,0.28147268295288086,0.5512605309486389,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.28147268295288086,0.5243697762489319,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.30166271328926086,0.7647058963775635,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.30166271328926086,0.7445378303527832,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3123515546321869},{"x":0.680672287940979,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.680672287940979,0.30166271328926086,0.7378151416778564,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5176891040802002,0.2625961892604828,0.7713865685462952,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.3206650912761688,0.7411764860153198,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655},{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3206650912761688,0.7092437148094177,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.3194774389266968},{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.6722689270973206,0.3206650912761688,0.702521026134491,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.6487395167350769,0.3206650912761688,0.6672269105911255,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.605042040348053,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.605042040348053,0.3206650912761688,0.6436975002288818,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.3206650912761688,0.6033613681793213,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.3372921645641327,0.7411764860153198,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35154393315315247},{"x":0.707563042640686,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.33847981691360474,0.7092437148094177,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33847981691360474},{"x":0.702521026134491,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.6857143044471741,0.33847981691360474,0.7042016983032227,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.6554622054100037,0.33847981691360474,0.680672287940979,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.33847981691360474,0.6504201889038086,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.6235294342041016,0.33847981691360474,0.6420168280601501,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.5899159908294678,0.3396674692630768,0.6184874176979065,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3396674692630768},{"x":0.583193302154541,"y":0.3396674692630768},{"x":0.583193302154541,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.3396674692630768,0.583193302154541,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.3574821949005127,0.7411764860153198,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3574821949005127,0.7092437148094177,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3574821949005127},{"x":0.702521026134491,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6773109436035156,0.3574821949005127,0.702521026134491,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرود","boundary":[0.6420168280601501,0.35866984724998474,0.6705882549285889,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.37648457288742065,0.7411764860153198,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.37648457288742065,0.7092437148094177,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37648457288742065},{"x":0.702521026134491,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6773109436035156,0.37648457288742065,0.702521026134491,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرود","boundary":[0.6470588445663452,0.3776721954345703,0.6705882549285889,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.6184874176979065,0.3776721954345703,0.6420168280601501,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3776721954345703,0.6117647290229797,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۴.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.39667457342147827,0.7411764860153198,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.39667457342147827,0.7092437148094177,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3954869210720062},{"x":0.702521026134491,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6773109436035156,0.39667457342147827,0.702521026134491,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.6487395167350769,0.3978622257709503,0.6705882549285889,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.۴.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.4144892990589142,0.7411764860153198,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.41567695140838623,0.7109243869781494,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.41567695140838623},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142},{"x":0.702521026134491,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6773109436035156,0.41567695140838623,0.702521026134491,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاهندگی","boundary":[0.6252101063728333,0.41567695140838623,0.6722689270973206,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.41567695140838623,0.6218487620353699,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.۴.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.43349167704582214,0.7411764860153198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.43349167704582214,0.7092437148094177,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43349167704582214},{"x":0.702521026134491,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6773109436035156,0.4346793293952942,0.702521026134491,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جهتی","boundary":[0.6436975002288818,0.4370546340942383,0.6705882549285889,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.4370546340942383,0.6386554837226868,0.44893112778663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5748319578170776,0.3136650912761688,0.7512185025215149,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸.۴۰۳","boundary":[0.7109243869781494,0.45130640268325806,0.7411764860153198,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46674585342407227},{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.45130640268325806,0.7092437148094177,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زاویه","boundary":[0.6789916157722473,0.45130640268325806,0.702521026134491,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.45130640268325806,0.6739495992660522,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"اسكوینت","boundary":[0.5983193516731262,0.45130640268325806,0.6470588445663452,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.4524940550327301,0.5915966629981995,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آزیموت","boundary":[0.5445378422737122,0.4524940550327301,0.5815126299858093,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.4524940550327301,0.5411764979362488,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.47149643301963806,0.7647058963775635,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4726840853691101,0.7445378303527832,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082},{"x":0.707563042640686,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.707563042640686,0.4726840853691101,0.7378151416778564,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6638655662536621,0.4726840853691101,0.7008403539657593,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6268907785415649,0.4726840853691101,0.6571428775787354,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.4726840853691101,0.6218487620353699,0.4857482314109802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5311344814300537,0.4454940550327301,0.7697058963775635,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵۰۳.","boundary":[0.7142857313156128,0.490498811006546,0.7411764860153198,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.490498811006546,0.7176470756530762,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807},{"x":0.702521026134491,"y":0.490498811006546},{"x":0.702521026134491,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6739495992660522,0.49168646335601807,0.702521026134491,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6352941393852234,0.49168646335601807,0.6672269105911255,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5932773351669312,0.49168646335601807,0.6201680898666382,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5059382319450378},{"x":0.583193302154541,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4928741157054901,0.5865546464920044,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.583193302154541,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.578193302154541,0.48468646335601806,0.7461764860153198,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.5095011591911316,0.7411764860153198,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5095011591911316,0.7092437148094177,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5095011591911316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6705882549285889,0.5095011591911316,0.702521026134491,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.510688841342926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6285714507102966,0.510688841342926,0.6655462384223938,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.510688841342926},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5249406099319458},{"x":0.610084056854248,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.510688841342926,0.6218487620353699,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5647059082984924,0.510688841342926,0.6033613681793213,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926},{"x":0.5596638917922974,"y":0.510688841342926},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5310924649238586,0.510688841342926,0.5596638917922974,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.510688841342926},{"x":0.5243697762489319,"y":0.510688841342926},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرواز","boundary":[0.5008403658866882,0.510688841342926,0.5243697762489319,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.5118764638900757,0.49747899174690247,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶۰۳.","boundary":[0.7445378303527832,0.5285035371780396,0.7647058963775635,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.7159664034843445,0.5285035371780396,0.7378151416778564,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7042016983032227,0.5285035371780396,0.7092437148094177,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روزنه","boundary":[0.6705882549285889,0.5285035371780396,0.6974790096282959,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجازی","boundary":[0.6285714507102966,0.5285035371780396,0.6655462384223938,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.5285035371780396,0.6218487620353699,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.5865546464920044,0.5285035371780396,0.6168067455291748,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5815126299858093,0.5285035371780396,0.5848739743232727,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5285035371780396,0.5764706134796143,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"7.3","boundary":[0.7462185025215149,0.5486935973167419,0.7647058963775635,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5486935973167419,0.7445378303527832,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدهای","boundary":[0.7008403539657593,0.5475059151649475,0.7378151416778564,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.6268907785415649,0.5475059151649475,0.6941176652908325,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.5882353186607361,0.5475059151649475,0.6201680898666382,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.5475059151649475,0.5865546464920044,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49079831957817077,0.5025011591911316,0.7697058963775635,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۷.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.5653206706047058,0.7411764860153198,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.707563042640686,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5653206706047058,0.7092437148094177,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5653206706047058},{"x":0.702521026134491,"y":0.5653206706047058},{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.63193279504776,0.5653206706047058,0.702521026134491,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6268907785415649,"y":0.58076012134552},{"x":0.6016806960105896,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نواری","boundary":[0.6016806960105896,0.5665082931518555,0.6268907785415649,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.58076012134552},{"x":0.5932773351669312,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5676959753036499,0.5983193516731262,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.599762499332428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۷.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.5855106711387634,0.7411764860153198,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.599762499332428},{"x":0.7092437148094177,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5855106711387634,0.7092437148094177,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.599762499332428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.6336134672164917,0.5855106711387634,0.702521026134491,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.599762499332428},{"x":0.6000000238418579,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اسکن","boundary":[0.6000000238418579,0.5855106711387634,0.6268907785415649,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.599762499332428},{"x":0.5647059082984924,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.5647059082984924,0.5855106711387634,0.5949580073356628,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5647059082984924,"y":0.599762499332428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5855106711387634,0.5647059082984924,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7428571581840515,"y":0.599762499332428},{"x":0.561344563961029,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5546638917922974,0.5595082931518555,0.7478571581840515,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۷.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.6033254265785217,0.7411764860153198,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6175771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6045130491256714,0.7092437148094177,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.702521026134491,"y":0.6033254265785217},{"x":0.702521026134491,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.63193279504776,0.6045130491256714,0.702521026134491,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نورافکن","boundary":[0.5865546464920044,0.6057007312774658,0.6268907785415649,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658},{"x":0.583193302154541,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.6057007312774658,0.583193302154541,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸.۳","boundary":[0.7462185025215149,0.6247031092643738,0.7647058963775635,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6247031092643738,0.7445378303527832,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6924369931221008,0.6247031092643738,0.7378151416778564,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.653781533241272,0.6235154271125793,0.6857143044471741,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.610084056854248,0.6235154271125793,0.6487395167350769,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.6235154271125793,0.6067227125167847,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6235154271125793},{"x":0.578151285648346,"y":0.6235154271125793},{"x":0.578151285648346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.5462185144424438,0.6235154271125793,0.578151285648346,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6235154271125793,0.5428571701049805,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5361764979362488,0.5963254265785217,0.7697058963775635,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.6425178050994873,0.7411764860153198,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6425178050994873,0.7092437148094177,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6403361558914185,0.6425178050994873,0.702521026134491,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.6016806960105896,0.6425178050994873,0.6336134672164917,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.6425178050994873,0.5966386795043945,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.5680672526359558,0.6425178050994873,0.5848739743232727,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.5210084319114685,0.6425178050994873,0.561344563961029,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.4722689092159271,0.6425178050994873,0.5142857432365417,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.462184876203537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.6425178050994873,0.46554622054100037,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.4268907606601715,0.6425178050994873,0.45546218752861023,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6425178050994873},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6425178050994873},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.3815126121044159,0.6425178050994873,0.42016807198524475,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.3445378243923187,0.6425178050994873,0.3764705955982208,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6425178050994873},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6425178050994873},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6567695736885071},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.32436975836753845,0.6425178050994873,0.33781513571739197,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3176470696926117,0.6425178050994873,0.3210084140300751,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.۸.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.6615201830863953,0.7411764860153198,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6745843291282654},{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6615201830863953,0.7092437148094177,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.6705882549285889,0.6615201830863953,0.7008403539657593,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.6352941393852234,0.6615201830863953,0.6655462384223938,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6000000238418579,0.6615201830863953,0.6285714507102966,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5848739743232727,0.6615201830863953,0.5882353186607361,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"InSAR","boundary":[0.5361344814300537,0.6615201830863953,0.5815126299858093,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.6615201830863953,0.5361344814300537,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5277311205863953,"y":0.675771951675415},{"x":0.5277311205863953,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.6615201830863953,0.5277311205863953,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۳.۸.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.6793349385261536,0.7411764860153198,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6935867071151733},{"x":0.707563042640686,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6805225610733032,0.7092437148094177,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"SAR","boundary":[0.6705882549285889,0.6805225610733032,0.702521026134491,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"پلاریمتری","boundary":[0.6084033846855164,0.6805225610733032,0.6638655662536621,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.6805225610733032,0.6016806960105896,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"PolSAR","boundary":[0.5428571701049805,0.6805225610733032,0.5966386795043945,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5394958257675171,0.6805225610733032,0.5428571701049805,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.694774329662323},{"x":0.5327731370925903,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.6805225610733032,0.5378151535987854,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۸.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.6995249390602112,0.7411764860153198,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7125890851020813},{"x":0.707563042640686,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6995249390602112,0.7092437148094177,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.6705882549285889,0.6995249390602112,0.7008403539657593,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پلاریمتری","boundary":[0.6016806960105896,0.6995249390602112,0.6638655662536621,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231},{"x":0.5663865804672241,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تداخل","boundary":[0.5663865804672241,0.6995249390602112,0.5983193516731262,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6995249390602112},{"x":0.561344563961029,"y":0.6995249390602112},{"x":0.561344563961029,"y":0.713776707649231},{"x":0.5310924649238586,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5310924649238586,0.6995249390602112,0.561344563961029,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5193277597427368,"y":0.713776707649231},{"x":0.5159664154052734,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5159664154052734,0.6995249390602112,0.5193277597427368,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5126050710678101,"y":0.713776707649231},{"x":0.4470588266849518,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"PollnSAR","boundary":[0.4470588266849518,0.6995249390602112,0.5126050710678101,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4453781545162201,"y":0.713776707649231},{"x":0.4420168101787567,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4420168101787567,0.6995249390602112,0.4453781545162201,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6995249390602112},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.43865546584129333,"y":0.713776707649231},{"x":0.43529412150382996,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43529412150382996,0.6995249390602112,0.43865546584129333,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.۸.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.7173396944999695,0.7394958138465881,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.7173396944999695,0.7092437148094177,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.6689075827598572,0.7173396944999695,0.6991596817970276,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6504201889038086,0.7173396944999695,0.6655462384223938,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6235294342041016,0.7173396944999695,0.6504201889038086,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6084033846855164,0.7173396944999695,0.6134454011917114,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"3D","boundary":[0.5495798587799072,0.7173396944999695,0.5680672526359558,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7173396944999695},{"x":0.605042040348053,"y":0.7173396944999695},{"x":0.605042040348053,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.5747899413108826,0.7173396944999695,0.605042040348053,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5462185144424438,0.7173396944999695,0.5512605309486389,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.7185273170471191,0.5445378422737122,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۸.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.7375296950340271,0.7411764860153198,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7375296950340271,0.7109243869781494,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.702521026134491,"y":0.7375296950340271},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساگر","boundary":[0.6571428775787354,0.7375296950340271,0.702521026134491,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6252101063728333,0.7375296950340271,0.6504201889038086,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5764706134796143,0.7375296950340271,0.6184874176979065,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5680672526359558,0.7375296950340271,0.5697479248046875,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"MTI","boundary":[0.5361344814300537,0.7375296950340271,0.5647059082984924,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7375296950340271},{"x":0.534453809261322,"y":0.7375296950340271},{"x":0.534453809261322,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5310924649238586,0.7375296950340271,0.534453809261322,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.4941176474094391,0.7375296950340271,0.5243697762489319,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7505938410758972},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.46554622054100037,0.7375296950340271,0.48571428656578064,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45378151535987854,0.7375296950340271,0.4588235318660736,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7505938410758972},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SAR","boundary":[0.41680672764778137,0.7375296950340271,0.4470588266849518,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.7375296950340271,0.4117647111415863,0.7505938410758972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ca","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3126470696926117,0.6355178050994873,0.7461764860153198,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.47387173771858215,0.22857142984867096,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46687173771858215,0.23357142984867096,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.22857142984867096,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.23357142984867096,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.510688841342926,0.22857142984867096,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.21344538033008575,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.503688841342926,0.23357142984867096,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5308788418769836,0.22857142984867096,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5238788418769836,0.23357142984867096,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5486935973167419,0.22857142984867096,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5416935973167419,0.23357142984867096,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5676959753036499,0.22857142984867096,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5606959753036499,0.23357142984867096,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5866983532905579,0.22857142984867096,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.5866983532905579,0.23529411852359772,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5866983532905579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5796983532905579,0.24029411852359772,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6068883538246155,0.22857142984867096,0.6140142679214478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.6068883538246155,0.23529411852359772,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5998883538246155,0.24029411852359772,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6247031092643738,0.22689075767993927,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6177031092643738,0.23189075767993927,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6437054872512817,0.22689075767993927,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6367054872512817,0.23189075767993927,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.22689075767993927,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.23189075767993927,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.22689075767993927,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23189075767993927,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7007125616073608,0.22689075767993927,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6937125616073608,0.23189075767993927,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7197149395942688,0.22857142984867096,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7197149395942688},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7185273170471191},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7127149395942688,0.23357142984867096,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7363420724868774,0.23025210201740265,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7293420724868774,0.23525210201740265,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7695962190628052,0.7848739624023438,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7495798468589783,"y":0.783847987651825},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7126050591468811,0.7707838416099548,0.7495798468589783,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825},{"x":0.7092437148094177,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7707838416099548,0.7126050591468811,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7707838416099548},{"x":0.702521026134491,"y":0.7707838416099548},{"x":0.702521026134491,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6369748115539551,0.7707838416099548,0.702521026134491,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستمی","boundary":[0.5798319578170776,0.7707838416099548,0.6302521228790283,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7719715237617493,0.5731092691421509,0.7850356101989746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5647479248046875,0.7637838416099548,0.7898739624023438,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7719715237617493,0.23193277418613434,0.7802850604057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7719715237617493,0.23529411852359772,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7649715237617493,0.24029411852359772,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7478991746902466,0.7909738421440125,0.7630252242088318,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.7909738421440125,0.7462185025215149,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.7909738421440125,0.7378151416778564,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6992016983032227,0.7839738421440124,0.7680252242088318,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7921615242958069,0.22857142984867096,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7851615242958069,0.23357142984867096,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7462185025215149,0.8076009750366211,0.7647058963775635,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.8087885975837708,0.7445378303527832,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.7042016983032227,0.8099762201309204,0.7378151416778564,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.6756302714347839,0.8099762201309204,0.6991596817970276,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.8099762201309204,0.6739495992660522,0.8230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6655882549285889,0.8029762201309204,0.7697058963775635,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.8111639022827148,0.22857142984867096,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8041639022827148,0.23357142984867096,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8491686582565308},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4907563030719757,0.8372921347618103,0.5092437267303467,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8491686582565308},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8302921347618103,0.5142437267303467,0.8561686582565308],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/kBbmrYsfiwEFLeGo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/TbDUGQgcIGjQUvmm.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/UNFubbMORBYJgyro.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.22689075767993927,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18883609771728516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23189075767993927,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.20783847570419312,0.23025210201740265,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2008384757041931,0.23525210201740265,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.22684085369110107,0.22857142984867096,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21984085369110107,0.23357142984867096,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.24584323167800903,0.22857142984867096,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23884323167800903,0.23357142984867096,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7462185025215149,0.18646080791950226,0.7647058963775635,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.18646080791950226,0.7445378303527832,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6789916157722473,0.1876484602689743,0.7361344695091248,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیستمی","boundary":[0.6268907785415649,0.1900237500667572,0.6739495992660522,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.1900237500667572,0.6235294342041016,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6151680898666382,0.18183609771728515,0.7697058963775635,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.20665083825588226,0.7411764860153198,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912},{"x":0.707563042640686,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.20665083825588226,0.7092437148094177,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6823529601097107,0.20665083825588226,0.6991596817970276,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6554622054100037,0.20665083825588226,0.6756302714347839,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابسامد","boundary":[0.6218487620353699,0.20665083825588226,0.6521008610725403,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.20783847570419312,0.6184874176979065,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.22446556389331818,0.7411764860153198,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.22446556389331818,0.7092437148094177,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22327791154384613},{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.6369748115539551,0.22565320134162903,0.702521026134491,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23990498483181},{"x":0.63193279504776,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.22565320134162903,0.6336134672164917,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.244655579328537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.244655579328537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.244655579328537,0.7411764860153198,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.244655579328537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.244655579328537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.707563042640686,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.244655579328537,0.7092437148094177,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6722689270973206,0.244655579328537,0.702521026134491,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.244655579328537},{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6285714507102966,0.244655579328537,0.6655462384223938,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.244655579328537},{"x":0.6218487620353699,"y":0.244655579328537},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.5966386795043945,0.244655579328537,0.6218487620353699,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.244655579328537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.244655579328537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.244655579328537,0.5899159908294678,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.275534451007843},{"x":0.7109243869781494,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.2624703049659729,0.7411764860153198,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.2624703049659729,0.7092437148094177,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.2624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6739495992660522,0.2624703049659729,0.702521026134491,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.6487395167350769,0.26365795731544495,0.6672269105911255,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6168067455291748,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6168067455291748,0.26365795731544495,0.6403361558914185,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5865546464920044,0.26365795731544495,0.6117647290229797,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27672210335731506},{"x":0.578151285648346,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.26365795731544495,0.5798319578170776,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7109243869781494,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.2802850306034088,0.7411764860153198,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751},{"x":0.707563042640686,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.2802850306034088,0.7092437148094177,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.28147268295288086},{"x":0.702521026134491,"y":0.2802850306034088},{"x":0.702521026134491,"y":0.294536828994751},{"x":0.6655462384223938,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.6638655662536621,0.28147268295288086,0.702521026134491,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.28147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.2802850306034088},{"x":0.658823549747467,"y":0.294536828994751},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.5899159908294678,0.28147268295288086,0.658823549747467,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2826603353023529},{"x":0.583193302154541,"y":0.28147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.29572445154190063},{"x":0.561344563961029,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5596638917922974,0.2826603353023529,0.583193302154541,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29572445154190063},{"x":0.556302547454834,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.2826603353023529,0.5579832196235657,0.29572445154190063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5496218752861023,0.19965083825588226,0.7478571581840515,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۴","boundary":[0.6907563209533691,0.2992874085903168,0.7226890921592712,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.3004750609397888,0.6907563209533691,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6773109436035156,0.3004750609397888,0.6840336322784424,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6453781723976135,0.3004750609397888,0.6705882549285889,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6134454011917114,0.30166271328926086,0.6453781723976135,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30166271328926086},{"x":0.610084056854248,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.30166271328926086,0.610084056854248,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3325415551662445},{"x":0.680672287940979,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۳.۴","boundary":[0.680672287940979,0.3194774389266968,0.7226890921592712,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.3194774389266968,0.6789916157722473,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وارونگی","boundary":[0.6352941393852234,0.3194774389266968,0.6705882549285889,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.3206650912761688,0.6302521228790283,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3503562808036804},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۳.۴","boundary":[0.6789916157722473,0.33847981691360474,0.7226890921592712,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.33847981691360474,0.6789916157722473,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.6470588445663452,0.3396674692630768,0.6705882549285889,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.6151260733604431,0.3396674692630768,0.6420168280601501,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5983613681793213,0.29466271328926086,0.7293697643280029,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.26365795731544495,0.23025210201740265,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.25665795731544494,0.23525210201740265,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2826603353023529,0.22857142984867096,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2826603353023529},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2756603353023529,0.23357142984867096,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.30166271328926086,0.22857142984867096,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29466271328926086,0.23357142984867096,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.23529411852359772,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.24029411852359772,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21344538033008575,0.34085512161254883,0.2369747906923294,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3338551216125488,0.2419747906923294,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.756302535533905,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.3729216158390045,0.7848739624023438,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3729216158390045},{"x":0.75126051902771,"y":0.3729216158390045},{"x":0.75126051902771,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.3729216158390045,0.75126051902771,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.3729216158390045,0.7193277478218079,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6453781723976135,0.37173396348953247,0.7092437148094177,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6151260733604431,0.37173396348953247,0.6386554837226868,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.37173396348953247,0.6067227125167847,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5983613681793213,0.36473396348953246,0.7898739624023438,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.37410926818847656,0.23361344635486603,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36710926818847656,0.23861344635486603,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7478991746902466,0.39429929852485657,0.7647058963775635,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.39429929852485657,0.7445378303527832,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.39429929852485657,0.7378151416778564,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7008823704719543,0.3861116461753845,0.7697058963775635,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.2369747906923294,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.2419747906923294,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4121140241622925,0.23529411852359772,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4051140241622925,0.24029411852359772,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.43111640214920044,0.2386554628610611,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42411640214920043,0.2436554628610611,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.2369747906923294,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.2419747906923294,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.46912112832069397,0.2369747906923294,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46212112832069396,0.2419747906923294,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.48812350630760193,0.2369747906923294,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4811235063076019,0.2419747906923294,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5083135366439819,0.2369747906923294,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5013135366439819,0.2419747906923294,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.41092637181282043,0.7647058963775635,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.41092637181282043,0.7445378303527832,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.707563042640686,0.41092637181282043,0.7378151416778564,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4121140241622925},{"x":0.702521026134491,"y":0.4121140241622925},{"x":0.702521026134491,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6907563209533691,0.4121140241622925,0.702521026134491,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.653781533241272,0.4121140241622925,0.6890756487846375,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.4121140241622925,0.6420168280601501,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.4299287497997284,0.7647058963775635,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4299287497997284,0.7445378303527832,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6941176652908325,0.4299287497997284,0.7394958138465881,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.43111640214920044,0.6924369931221008,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زبری","boundary":[0.6369748115539551,0.43111640214920044,0.6638655662536621,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43111640214920044},{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6033613681793213,0.43111640214920044,0.63193279504776,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.43111640214920044,0.6000000238418579,0.4453681707382202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5933193516731262,0.4051140241622925,0.7697058963775635,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۵","boundary":[0.7126050591468811,0.450118750333786,0.7411764860153198,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46318289637565613},{"x":0.707563042640686,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.450118750333786,0.7092437148094177,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.702521026134491,"y":0.450118750333786},{"x":0.702521026134491,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبری","boundary":[0.6756302714347839,0.450118750333786,0.702521026134491,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.450118750333786},{"x":0.6689075827598572,"y":0.450118750333786},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6403361558914185,0.450118750333786,0.6689075827598572,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.450118750333786},{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786},{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6033613681793213,0.450118750333786,0.63193279504776,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.5949580073356628,"y":0.450118750333786},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5899159908294678,0.450118750333786,0.5949580073356628,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.5697479248046875,0.450118750333786,0.583193302154541,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.450118750333786},{"x":0.5647059082984924,"y":0.450118750333786},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.5327731370925903,0.450118750333786,0.5647059082984924,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.450118750333786},{"x":0.5327731370925903,"y":0.450118750333786},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4643705487251282},{"x":0.529411792755127,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.450118750333786,0.5327731370925903,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵","boundary":[0.7142857313156128,0.4679335057735443,0.7411764860153198,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.4679335057735443,0.7109243869781494,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443},{"x":0.702521026134491,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبری","boundary":[0.6756302714347839,0.4679335057735443,0.702521026134491,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6420168280601501,0.4679335057735443,0.6705882549285889,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.4679335057735443,0.6369748115539551,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5815126299858093,0.4679335057735443,0.6184874176979065,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.5361344814300537,0.4679335057735443,0.5747899413108826,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.4679335057735443,0.5361344814300537,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.5025210380554199,0.4679335057735443,0.5260504484176636,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4821852743625641},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.46554622054100037,0.4679335057735443,0.4957983195781708,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4679335057735443},{"x":0.462184876203537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.4679335057735443,0.462184876203537,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4555042040348053,0.443118750333786,0.7461764860153198,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۵","boundary":[0.7092437148094177,0.4869358539581299,0.7411764860153198,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5},{"x":0.707563042640686,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.4869358539581299,0.7092437148094177,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4869358539581299},{"x":0.702521026134491,"y":0.4869358539581299},{"x":0.702521026134491,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبری","boundary":[0.6756302714347839,0.4869358539581299,0.702521026134491,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.4869358539581299,0.6689075827598572,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6151260733604431,0.4869358539581299,0.6521008610725403,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ماکرو","boundary":[0.5798319578170776,0.4869358539581299,0.6084033846855164,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5764706134796143,0.48812350630760193,0.5798319578170776,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.5428571701049805,0.48812350630760193,0.5714285969734192,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توپوگرافی","boundary":[0.4907563030719757,0.48812350630760193,0.5378151535987854,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4789915978908539,0.48812350630760193,0.48403361439704895,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5059382319450378,0.7647058963775635,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5059382319450378,0.7445378303527832,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.7058823704719543,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7042016983032227,0.5059382319450378,0.7378151416778564,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.519002377986908},{"x":0.6773109436035156,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6756302714347839,0.5071259140968323,0.7008403539657593,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6756302714347839,"y":0.519002377986908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6655462384223938,0.5071259140968323,0.6756302714347839,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5083135366439819,0.6554622054100037,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5249406099319458,0.7647058963775635,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5249406099319458,0.7445378303527832,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنشگرهای","boundary":[0.6638655662536621,0.5249406099319458,0.7378151416778564,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.658823549747467,"y":0.54038006067276},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5261282920837402,0.658823549747467,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5439429879188538,0.7647058963775635,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5439429879188538,0.7462185025215149,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.7159664034843445,0.5451306700706482,0.7378151416778564,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5451306700706482,0.7126050591468811,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5629453659057617,0.7647058963775635,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5629453659057617,0.7445378303527832,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.707563042640686,0.5641329884529114,0.7378151416778564,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5760095119476318},{"x":0.702521026134491,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.5641329884529114,0.7058823704719543,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5819477438926697,0.7647058963775635,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.5819477438926697,0.7445378303527832,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6941176652908325,0.5819477438926697,0.7361344695091248,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6823529601097107,0.5819477438926697,0.6890756487846375,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رژنانس","boundary":[0.6386554837226868,0.5819477438926697,0.6756302714347839,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5819477438926697},{"x":0.63193279504776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براگ","boundary":[0.6067227125167847,0.5819477438926697,0.63193279504776,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.5819477438926697,0.6033613681793213,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.599762499332428},{"x":0.7647058963775635,"y":0.599762499332428},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹.۵","boundary":[0.7462185025215149,0.599762499332428,0.7647058963775635,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6009501218795776,0.7445378303527832,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.599762499332428},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.7142857313156128,0.6009501218795776,0.7378151416778564,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6957983374595642,0.6009501218795776,0.7092437148094177,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتریک","boundary":[0.6521008610725403,0.6009501218795776,0.6924369931221008,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.6021377444267273,0.6453781723976135,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4723109257221222,0.4811235063076019,0.7730672407150269,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.2369747906923294,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.2419747906923294,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.2369747906923294,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5381306700706482,0.2419747906923294,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.2369747906923294,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5571329884529114,0.2419747906923294,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.2369747906923294,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.2419747906923294,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6009501218795776,0.2369747906923294,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5939501218795776,0.2419747906923294,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6353919506072998,0.2369747906923294,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6283919506072998,0.2419747906923294,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6555819511413574,0.2386554628610611,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6485819511413574,0.2436554628610611,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.2386554628610611,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6675843291282654,0.2436554628610611,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.2386554628610611,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6865867071151733,0.2436554628610611,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7125890851020813,0.2369747906923294,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7055890851020813,0.2419747906923294,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.756302535533905,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6353919506072998,0.7848739624023438,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6353919506072998},{"x":0.75126051902771,"y":0.6353919506072998},{"x":0.75126051902771,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7176470756530762,0.6353919506072998,0.75126051902771,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.6353919506072998,0.7176470756530762,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6605042219161987,0.6353919506072998,0.707563042640686,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.6353919506072998,0.6554622054100037,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6067227125167847,0.6353919506072998,0.6436975002288818,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5596638917922974,0.6353919506072998,0.6000000238418579,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5260504484176636,0.6353919506072998,0.5529412031173706,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6353919506072998,0.5210084319114685,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7478991746902466,0.6555819511413574,0.7647058963775635,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6555819511413574,0.7445378303527832,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6991596817970276,0.6555819511413574,0.7378151416778564,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.6555819511413574,0.6924369931221008,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالیبراسیون","boundary":[0.6168067455291748,0.6555819511413574,0.6823529601097107,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6555819511413574},{"x":0.610084056854248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.610084056854248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5747899413108826,0.6555819511413574,0.610084056854248,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5478991866111755,0.6555819511413574,0.5714285969734192,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6555819511413574,0.5445378422737122,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.6722090244293213,0.7411764860153198,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.673396646976471},{"x":0.7092437148094177,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.673396646976471,0.7109243869781494,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.673396646976471},{"x":0.702521026134491,"y":0.6722090244293213},{"x":0.702521026134491,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6756302714347839,0.673396646976471,0.702521026134491,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6689075827598572,"y":0.673396646976471},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6876484751701355},{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعوجاج","boundary":[0.6302521228790283,0.6745843291282654,0.6689075827598572,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.675771951675415},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5882353186607361,0.675771951675415,0.6252101063728333,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415},{"x":0.583193302154541,"y":0.675771951675415},{"x":0.583193302154541,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.675771951675415,0.583193302154541,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5143277597427368,0.6283919506072998,0.7898739624023438,0.6958360977172852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱۰۶","boundary":[0.6823529601097107,0.6923990249633789,0.7226890921592712,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.6923990249633789,0.6789916157722473,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعوجاج","boundary":[0.6336134672164917,0.6923990249633789,0.6705882549285889,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشردگی","boundary":[0.5815126299858093,0.6923990249633789,0.6285714507102966,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.5596638917922974,0.6923990249633789,0.5764706134796143,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5260504484176636,0.6923990249633789,0.5546218752861023,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6935867071151733,0.5176470875740051,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱.۶","boundary":[0.680672287940979,0.7102137804031372,0.7226890921592712,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.7114014029502869,0.6789916157722473,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6470588445663452,0.7114014029502869,0.6705882549285889,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6117647290229797,0.7114014029502869,0.6436975002288818,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7114014029502869},{"x":0.610084056854248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.610084056854248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.605042040348053,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.7114014029502869,0.610084056854248,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارونگی","boundary":[0.5630252361297607,0.7114014029502869,0.5983193516731262,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.7125890851020813,0.5579832196235657,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.5260504484176636,0.7125890851020813,0.5478991866111755,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.7125890851020813,0.5226891040802002,0.7268408536911011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5092857432365417,0.6853990249633789,0.7276890921592712,0.7326532311439514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7434679269790649},{"x":0.680672287940979,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۱.۶","boundary":[0.680672287940979,0.7292161583900452,0.7226890921592712,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.7304037809371948,0.6789916157722473,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.6033613681793213,0.7304037809371948,0.6722689270973206,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.5815126299858093,0.7304037809371948,0.5983193516731262,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7446556091308594},{"x":0.556302547454834,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.5546218752861023,0.7315914630889893,0.5764706134796143,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.7315914630889893,0.5529412031173706,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.7494061589241028,0.7411764860153198,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7494061589241028,0.7092437148094177,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.702521026134491,"y":0.7494061589241028},{"x":0.702521026134491,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6638655662536621,0.7494061589241028,0.702521026134491,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6168067455291748,0.7494061589241028,0.6571428775787354,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7505938410758972},{"x":0.610084056854248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5747899413108826,0.7505938410758972,0.610084056854248,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5478991866111755,0.7505938410758972,0.5714285969734192,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7505938410758972,0.5462185144424438,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5361764979362488,0.7234037809371948,0.7461764860153198,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱.۶","boundary":[0.6823529601097107,0.7660332322120667,0.7226890921592712,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.7672209143638611,0.6789916157722473,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6369748115539551,0.7672209143638611,0.6722689270973206,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6252101063728333,0.7672209143638611,0.63193279504776,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.5882353186607361,0.7672209143638611,0.6184874176979065,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.578151285648346,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.7684085369110107,0.583193302154541,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلندی","boundary":[0.5394958257675171,0.7684085369110107,0.5731092691421509,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7695962190628052},{"x":0.534453809261322,"y":0.7695962190628052},{"x":0.534453809261322,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5193277597427368,0.7695962190628052,0.534453809261322,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.7695962190628052,0.5193277597427368,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱.۶","boundary":[0.6823529601097107,0.7874109148979187,0.7210084199905396,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.7874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7874109148979187,0.680672287940979,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کالیبراتورهای","boundary":[0.6033613681793213,0.7874109148979187,0.6689075827598572,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.5630252361297607,0.7874109148979187,0.5915966629981995,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیرفعال","boundary":[0.5142857432365417,0.7874109148979187,0.5512605309486389,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8016626834869385},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49747899174690247,0.7874109148979187,0.5042017102241516,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7874109148979187},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7874109148979187},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8016626834869385},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Passive","boundary":[0.32605043053627014,0.7874109148979187,0.37310925126075745,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7874109148979187},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7874109148979187},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radar","boundary":[0.3781512677669525,0.7874109148979187,0.41848739981651306,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7874109148979187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7874109148979187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Calibrators","boundary":[0.4252100884914398,0.7874109148979187,0.49747899174690247,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7874109148979187},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7874109148979187},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3210084140300751,0.7874109148979187,0.32605043053627014,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7874109148979187},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.7874109148979187,0.3193277418613434,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8206650614738464},{"x":0.680672287940979,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱۰۶","boundary":[0.680672287940979,0.8064132928848267,0.7193277478218079,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.8064132928848267,0.6823529601097107,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالیبراتورهای","boundary":[0.6016806960105896,0.8064132928848267,0.6722689270973206,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968},{"x":0.561344563961029,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.561344563961029,0.8064132928848267,0.5932773351669312,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5327731370925903,0.8064132928848267,0.5529412031173706,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.805225670337677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.805225670337677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5176470875740051,0.805225670337677,0.5226891040802002,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.805225670337677},{"x":0.34285715222358704,"y":0.805225670337677},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8194774389266968},{"x":0.2991596758365631,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Active","boundary":[0.2991596758365631,0.805225670337677,0.34285715222358704,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.805225670337677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.805225670337677},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8194774389266968},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radar","boundary":[0.3478991687297821,0.805225670337677,0.38655462861061096,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.805225670337677},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8194774389266968},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Calibrators","boundary":[0.3932773172855377,0.805225670337677,0.46554622054100037,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.805225670337677},{"x":0.4722689092159271,"y":0.805225670337677},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8194774389266968},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46722689270973206,0.805225670337677,0.4722689092159271,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.805225670337677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ARCs","boundary":[0.4773109257221222,0.805225670337677,0.5176470875740051,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.805225670337677},{"x":0.3008403480052948,"y":0.805225670337677},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8194774389266968},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29411765933036804,0.805225670337677,0.3008403480052948,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.805225670337677},{"x":0.29411765933036804,"y":0.805225670337677},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8194774389266968},{"x":0.289075642824173,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.805225670337677,0.29411765933036804,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8206650614738464},{"x":0.289075642824173,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28407564282417297,0.7590332322120666,0.7276890921592712,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7304037809371948,0.2386554628610611,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7234037809371948,0.2436554628610611,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.2369747906923294,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.2419747906923294,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7695962190628052,0.2369747906923294,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7625962190628052,0.2419747906923294,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7874109148979187,0.2386554628610611,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7804109148979187,0.2436554628610611,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.8076009750366211,0.2369747906923294,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815914511680603},{"x":0.21680672466754913,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8006009750366211,0.2419747906923294,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.489075630903244,0.8396674394607544,0.5109243988990784,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8326674394607544,0.5159243988990784,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/kbJXtpNdmTIirqwB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/NlpNbBTEdZdJSIiC.jpg","blurred":"/storage/books/9d854369f84a685c/pages/HxunRbbWFXCFdZez.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9987063766447436,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۱۰۶","boundary":[0.6840336322784424,0.1876484602689743,0.7210084199905396,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1876484602689743},{"x":0.680672287940979,"y":0.1876484602689743},{"x":0.680672287940979,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.1876484602689743,0.680672287940979,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالیبراتورهای","boundary":[0.6033613681793213,0.1876484602689743,0.6705882549285889,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20071259140968323},{"x":0.561344563961029,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.561344563961029,0.1876484602689743,0.5915966629981995,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20071259140968323},{"x":0.534453809261322,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.534453809261322,0.1876484602689743,0.5512605309486389,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاریمتریک","boundary":[0.4638655483722687,0.1876484602689743,0.5226891040802002,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1876484602689743},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1876484602689743},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4470588266849518,0.1876484602689743,0.45210084319114685,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2655462324619293,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Polarimetric","boundary":[0.2655462324619293,0.18646080791950226,0.3478991687297821,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20071259140968323},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Active","boundary":[0.35630252957344055,0.18646080791950226,0.3966386616230011,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4420168101787567,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20071259140968323},{"x":0.40336135029792786,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Radar","boundary":[0.40336135029792786,0.1876484602689743,0.4420168101787567,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2655462324619293,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2605462324619293,0.17946080791950225,0.7260084199905396,0.20890024375915528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.556302547454834,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.20665083825588226,0.5579832196235657,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912},{"x":0.561344563961029,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.561344563961029,0.20665083825588226,0.5647059082984924,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Calibrators","boundary":[0.5647059082984924,0.20665083825588226,0.6386554837226868,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6403361558914185,0.20665083825588226,0.6420168280601501,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"PARCs","boundary":[0.6487395167350769,0.20546318590641022,0.6974790096282959,0.21852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21852731704711914},{"x":0.556302547454834,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.551302547454834,0.19965083825588226,0.7024790096282959,0.22552731704711915],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.2369747906923294,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.2419747906923294,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.22684085369110107,0.2386554628610611,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21984085369110107,0.2436554628610611,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.244655579328537,0.2369747906923294,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537},{"x":0.2369747906923294,"y":0.244655579328537},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23765557932853698,0.2419747906923294,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.264845609664917,0.2386554628610611,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.257845609664917,0.2436554628610611,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.2826603353023529,0.2386554628610611,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2756603353023529,0.2436554628610611,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.23529411852359772,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.24029411852359772,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.32185274362564087,0.23529411852359772,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31485274362564086,0.24029411852359772,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.2369747906923294,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3338551216125488,0.2419747906923294,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2369747906923294,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.2419747906923294,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.2369747906923294,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3706721954345703,0.2419747906923294,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3978622257709503,0.2369747906923294,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3908622257709503,0.2419747906923294,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4168646037578583,0.2369747906923294,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40986460375785827,0.2419747906923294,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.43586698174476624,0.2386554628610611,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42886698174476623,0.2436554628610611,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.2386554628610611,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4478693597316742,0.2436554628610611,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2369747906923294,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4656840853691101,0.2419747906923294,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.49168646335601807,0.2386554628610611,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48468646335601806,0.2436554628610611,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.2369747906923294,"y":0.510688841342926},{"x":0.2369747906923294,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.510688841342926,0.2369747906923294,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.2369747906923294,"y":0.510688841342926},{"x":0.2369747906923294,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.503688841342926,0.2419747906923294,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۱.۶","boundary":[0.680672287940979,0.22446556389331818,0.7226890921592712,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.22565320134162903,0.6789916157722473,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6369748115539551,0.22565320134162903,0.6705882549285889,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6252101063728333,0.22565320134162903,0.6302521228790283,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.5966386795043945,0.22565320134162903,0.6168067455291748,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23990498483181},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.22565320134162903,0.5882353186607361,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22565320134162903},{"x":0.583193302154541,"y":0.22565320134162903},{"x":0.583193302154541,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندی","boundary":[0.5529412031173706,0.22565320134162903,0.583193302154541,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23990498483181},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.5260504484176636,0.22684085369110107,0.5428571701049805,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23990498483181},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.22684085369110107,0.5226891040802002,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.24346792697906494,0.7411764860153198,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.244655579328537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.244655579328537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.244655579328537,0.7092437148094177,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.24346792697906494},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6638655662536621,0.244655579328537,0.702521026134491,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.244655579328537},{"x":0.6571428775787354,"y":0.244655579328537},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رادیومتری","boundary":[0.6016806960105896,0.244655579328537,0.6571428775787354,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5949580073356628,"y":0.244655579328537},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5596638917922974,0.24584323167800903,0.5949580073356628,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.5327731370925903,0.24584323167800903,0.5529412031173706,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24584323167800903},{"x":0.529411792755127,"y":0.24584323167800903},{"x":0.529411792755127,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.24584323167800903,0.529411792755127,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5126470875740051,0.21865320134162902,0.7461764860153198,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۱.۶","boundary":[0.6840336322784424,0.2624703049659729,0.7226890921592712,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2624703049659729},{"x":0.680672287940979,"y":0.2624703049659729},{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.2624703049659729,0.680672287940979,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.275534451007843},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6420168280601501,0.2624703049659729,0.6705882549285889,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اسپکل","boundary":[0.6067227125167847,0.26365795731544495,0.6369748115539551,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.26365795731544495,0.6000000238418579,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱.۶","boundary":[0.6840336322784424,0.28147268295288086,0.7226890921592712,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.28147268295288086},{"x":0.680672287940979,"y":0.28147268295288086},{"x":0.680672287940979,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.28147268295288086,0.680672287940979,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6521008610725403,0.28147268295288086,0.6739495992660522,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.28147268295288086,0.6420168280601501,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5815126299858093,0.2826603353023529,0.6168067455291748,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسپکل","boundary":[0.5394958257675171,0.2826603353023529,0.5747899413108826,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.2826603353023529,0.5361344814300537,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲۰۶.","boundary":[0.7445378303527832,0.30166271328926086,0.7647058963775635,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31591448187828064},{"x":0.680672287940979,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.680672287940979,0.30166271328926086,0.7378151416778564,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6504201889038086,0.30166271328926086,0.6756302714347839,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31591448187828064},{"x":0.605042040348053,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.605042040348053,0.30166271328926086,0.6453781723976135,0.31591448187828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.30641329288482666,0.6000000238418579,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5277731370925903,0.25665795731544494,0.7697058963775635,0.32291448187828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5495798587799072,0.30166271328926086,0.5815126299858093,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5092437267303467,0.30166271328926086,0.5428571701049805,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رادار","boundary":[0.4789915978908539,0.30166271328926086,0.5025210380554199,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.30166271328926086,0.4773109257221222,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.32185274362564087,0.7411764860153198,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.32185274362564087,0.7109243869781494,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.702521026134491,"y":0.32185274362564087},{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تن","boundary":[0.6890756487846375,0.3230403661727905,0.702521026134491,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6487395167350769,0.3242280185222626,0.6840336322784424,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.33847981691360474,0.7411764860153198,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.33847981691360474,0.7109243869781494,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768},{"x":0.702521026134491,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6773109436035156,0.34085512161254883,0.702521026134491,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6403361558914185,0.3420427441596985,0.6722689270973206,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.3420427441596985,0.6369748115539551,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.35866984724998474,0.7411764860153198,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.35866984724998474,0.7109243869781494,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474},{"x":0.702521026134491,"y":0.3574821949005127},{"x":0.702521026134491,"y":0.3693586587905884},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6789916157722473,0.35866984724998474,0.702521026134491,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.35866984724998474,0.6756302714347839,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.37648457288742065,0.7411764860153198,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.37648457288742065,0.7109243869781494,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703},{"x":0.702521026134491,"y":0.3776721954345703},{"x":0.702521026134491,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6756302714347839,0.3776721954345703,0.702521026134491,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3776721954345703,0.6756302714347839,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.39667457342147827,0.7411764860153198,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.39667457342147827,0.7109243869781494,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.6789916157722473,0.39667457342147827,0.702521026134491,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.3978622257709503,0.6756302714347839,0.40855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7394958138465881,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4689495813846588,0.29466271328926086,0.7495378303527832,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۲.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.41567695140838623,0.7411764860153198,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.41567695140838623,0.7109243869781494,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.702521026134491,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الگو","boundary":[0.6840336322784424,0.41567695140838623,0.7042016983032227,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635},{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.41567695140838623,0.6840336322784424,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳۰۶.","boundary":[0.7445378303527832,0.43349167704582214,0.7647058963775635,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.707563042640686,0.43349167704582214,0.7411764860153198,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.43349167704582214,0.7008403539657593,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاریمتری","boundary":[0.6218487620353699,0.4346793293952942,0.6739495992660522,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.4346793293952942,0.6184874176979065,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.4524940550327301,0.7411764860153198,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4524940550327301,0.7092437148094177,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4524940550327301},{"x":0.702521026134491,"y":0.4524940550327301},{"x":0.702521026134491,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6739495992660522,0.4524940550327301,0.702521026134491,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاریمتری","boundary":[0.6117647290229797,0.4524940550327301,0.6672269105911255,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.5747899413108826,0.45368170738220215,0.6067227125167847,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.45368170738220215,0.5697479248046875,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5597059082984924,0.40986460375785827,0.7697058963775635,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳۶","boundary":[0.6823529601097107,0.47149643301963806,0.7243697643280029,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.47149643301963806,0.680672287940979,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.6067227125167847,0.47149643301963806,0.6705882549285889,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.47149643301963806,0.6000000238418579,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5210084319114685,0.47149643301963806,0.583193302154541,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4869358539581299},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"راداری","boundary":[0.48403361439704895,0.4726840853691101,0.5159664154052734,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.4726840853691101,0.4789915978908539,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.490498811006546},{"x":0.7210084199905396,"y":0.490498811006546},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳.۶","boundary":[0.6823529601097107,0.490498811006546,0.7210084199905396,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.490498811006546,0.680672287940979,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.490498811006546},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6369748115539551,0.490498811006546,0.6705882549285889,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546},{"x":0.6252101063728333,"y":0.490498811006546},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاریمتری","boundary":[0.5731092691421509,0.490498811006546,0.6252101063728333,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.490498811006546,0.5630252361297607,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.490498811006546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.490498811006546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"polarimetric","boundary":[0.40504202246665955,0.490498811006546,0.48571428656578064,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.490498811006546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"scattering","boundary":[0.4924369752407074,0.490498811006546,0.5546218752861023,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.490498811006546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.490498811006546},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40168067812919617,0.490498811006546,0.40672269463539124,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.490498811006546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.490498811006546},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.490498811006546,0.4000000059604645,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳.۶","boundary":[0.680672287940979,0.5095011591911316,0.7193277478218079,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5095011591911316},{"x":0.680672287940979,"y":0.5095011591911316},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.5095011591911316,0.680672287940979,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.6386554837226868,0.5095011591911316,0.6722689270973206,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.5899159908294678,0.5095011591911316,0.6252101063728333,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5714285969734192,0.5095011591911316,0.578151285648346,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scattering","boundary":[0.4588235318660736,0.5095011591911316,0.5210084319114685,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"matrix","boundary":[0.5243697762489319,0.5095011591911316,0.5697479248046875,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5237529873847961},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45546218752861023,0.5095011591911316,0.4605042040348053,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5095011591911316},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5095011591911316},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5237529873847961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5095011591911316,0.45378151535987854,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5427553653717041},{"x":0.680672287940979,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۳۰۶","boundary":[0.680672287940979,0.5285035371780396,0.7193277478218079,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5285035371780396,0.6823529601097107,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.6386554837226868,0.5285035371780396,0.6705882549285889,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5427553653717041},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوواریانس","boundary":[0.578151285648346,0.5285035371780396,0.6235294342041016,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5596638917922974,0.5285035371780396,0.5647059082984924,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5285035371780396},{"x":0.507563054561615,"y":0.5285035371780396},{"x":0.507563054561615,"y":0.5415676832199097},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"covariance","boundary":[0.43697479367256165,0.5285035371780396,0.507563054561615,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"matrix","boundary":[0.5126050710678101,0.5285035371780396,0.5579832196235657,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5285035371780396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43361344933509827,0.5285035371780396,0.43865546584129333,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4268907606601715,0.5285035371780396,0.4319327771663666,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7226890921592712,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۳۰۶","boundary":[0.680672287940979,0.5475059151649475,0.7226890921592712,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6789916157722473,"y":0.559382438659668},{"x":0.6789916157722473,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5475059151649475,0.6789916157722473,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6722689270973206,"y":0.559382438659668},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.6302521228790283,0.5486935973167419,0.6722689270973206,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.551068902015686},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همدوسی","boundary":[0.5747899413108826,0.551068902015686,0.6252101063728333,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3899579894542694,0.4656840853691101,0.7310504364967346,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۳۰۶","boundary":[0.6823529601097107,0.5653206706047058,0.7226890921592712,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.5653206706047058,0.680672287940979,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.63193279504776,0.5653206706047058,0.6739495992660522,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کناف","boundary":[0.5983193516731262,0.5653206706047058,0.6268907785415649,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5882353186607361,0.5653206706047058,0.5915966629981995,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5653206706047058},{"x":0.583193302154541,"y":0.5653206706047058},{"x":0.583193302154541,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Kennaugh","boundary":[0.5193277597427368,0.5653206706047058,0.583193302154541,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.5653206706047058,0.5159664154052734,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5795724391937256},{"x":0.507563054561615,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5653206706047058,0.5126050710678101,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.5855106711387634,0.7411764860153198,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5855106711387634,0.7109243869781494,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6756302714347839,0.5855106711387634,0.702521026134491,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428},{"x":0.6000000238418579,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.6000000238418579,0.5866983532905579,0.6705882549285889,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۳۰۶","boundary":[0.7142857313156128,0.6033254265785217,0.7411764860153198,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6045130491256714,0.7109243869781494,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6045130491256714},{"x":0.702521026134491,"y":0.6033254265785217},{"x":0.702521026134491,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امضاهای","boundary":[0.6554622054100037,0.6045130491256714,0.702521026134491,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.5848739743232727,0.6057007312774658,0.6487395167350769,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.6057007312774658,0.5815126299858093,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.6223278045654297,0.7411764860153198,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6235154271125793,0.7109243869781494,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6223278045654297},{"x":0.702521026134491,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6705882549285889,0.6235154271125793,0.702521026134491,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6386554837226868,0.6235154271125793,0.6655462384223938,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6235154271125793},{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاریمتری","boundary":[0.5798319578170776,0.6247031092643738,0.63193279504776,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6247031092643738,0.5747899413108826,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۳۰۶","boundary":[0.6823529601097107,0.6425178050994873,0.7226890921592712,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6425178050994873,0.6789916157722473,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6218487620353699,0.6425178050994873,0.6722689270973206,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6567695736885071},{"x":0.583193302154541,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.583193302154541,0.6425178050994873,0.6168067455291748,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.578151285648346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.578151285648346,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5697479248046875,0.6425178050994873,0.578151285648346,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوگانگی","boundary":[0.5176470875740051,0.6425178050994873,0.5630252361297607,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6567695736885071},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.47058823704719543,0.6425178050994873,0.5109243988990784,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6425178050994873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کناف","boundary":[0.4420168101787567,0.6425178050994873,0.46554622054100037,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.6425178050994873,0.43529412150382996,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.42861344933509826,0.5583206706047058,0.7461764860153198,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456},{"x":0.707563042640686,"y":0.6603325605392456},{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴.۳۰۶","boundary":[0.6571428775787354,0.6603325605392456,0.707563042640686,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.6615201830863953,0.6521008610725403,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6151260733604431,0.6615201830863953,0.6453781723976135,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6745843291282654},{"x":0.529411792755127,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدارشناختی","boundary":[0.529411792755127,0.6615201830863953,0.6084033846855164,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5226891040802002,"y":0.675771951675415},{"x":0.4941176474094391,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هاینن","boundary":[0.4941176474094391,0.6627078652381897,0.5226891040802002,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4907563030719757,"y":0.675771951675415},{"x":0.48739495873451233,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6627078652381897,0.4907563030719757,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6615201830863953},{"x":0.707563042640686,"y":0.6603325605392456},{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654},{"x":0.48739495873451233,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4823949587345123,0.6545201830863953,0.712563042640686,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.707563042640686,"y":0.6793349385261536},{"x":0.707563042640686,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴.۳.۶","boundary":[0.6554622054100037,0.6805225610733032,0.707563042640686,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.6805225610733032,0.6521008610725403,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6151260733604431,0.6805225610733032,0.6453781723976135,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5815126299858093,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5815126299858093,0.6805225610733032,0.6084033846855164,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5747899413108826,"y":0.694774329662323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"هلم-","boundary":[0.5495798587799072,0.6817102432250977,0.5747899413108826,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.694774329662323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارنز","boundary":[0.5243697762489319,0.6817102432250977,0.5445378422737122,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5210084319114685,"y":0.694774329662323},{"x":0.5176470875740051,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6817102432250977,0.5210084319114685,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7125890851020813},{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۳.۶","boundary":[0.680672287940979,0.6983373165130615,0.7226890921592712,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.6995249390602112,0.6789916157722473,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6403361558914185,0.6995249390602112,0.6722689270973206,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6268907785415649,0.6995249390602112,0.6352941393852234,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6016806960105896,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6016806960105896,0.6995249390602112,0.6201680898666382,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5966386795043945,"y":0.713776707649231},{"x":0.5714285969734192,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.5714285969734192,0.7007125616073608,0.5966386795043945,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"