یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌های نرم‌افزاری یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌های نرم‌افزاری

توضیحات

در ابتدای ظهور رایانه‌ها، وظیفه نرم‌افزارها انجام امور محاسباتی پیچیده روی ورودی‌ها به‌صورت دسته‌ای بود. با پیشرفت رایانه‌ها و ظهور رایانه‌های شخصی، امکان ارتباط با نرم‌افزارها به‌کمک واسط‌های کاربری متفاوت فراهم شد. این امر زمینه‌ساز تحول کاربری نرم‌افزارها بود. بر اثر این تحول، تاثیر و عملکرد نرم‌افزارها به بسیاری از کاربردهای کسب‌وکار وارد این رویکرد، به‌مرور زمان و با گسترش استفاده از نرم‌افزارها در زمینه‌های گوناگون، شرایطی را پدید آورد که از آن با نام «جزایر سامانه‌های نرم‌افزاری» یاد شده است. حالت جزیره‌ای سامانه‌های نرم‌افزاری سبب پدیدارشدن مشکلات متفاوتی شد، از جمله ورود چندباره داده و افزونگی داده‌ها، ناسازگاری و عدم‌تطابق داده‌ها در نرم‌افزارها و .... این چالش‌ها، به گرایش سازمان‌ها به سامانه‌های یکپارچه‌ای منجر شد که نیازهای متفاوت سازمان در قالب سامانه‌ای جامع و یکپارچه جمع‌آوری و تمامی اطلاعات در پایگاه‌های داده یکپارچه ذخیره شود. این نیازمندی، در کنار مشکلات به‌روزرسانی و پشتیبانی سامانه‌های سفارشی، سامانه‌های یکپارچه آماده‌ای مانند سامانه‌های اطلاعات مدیریت (MIS) و سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) را پدید آورد. از سوی دیگر، با رشد روزافزون فنّاوری اطلاعات در دهه‌های اخیر، همچنین ظهور اینترنت و شبکه‌های جهانی، ارتباط میان سامانه‌های متفاوت اهمیت بسیاری یافت. در این شرایط، نیاز به ارتباط سامانه‌های گوناگون در سازمان‌های متفاوت با هم و متعاقب آن با سامانه‌های جدید مطرح می‌شود. بنابراین، برای دستیابی به این مهم، رویکردهای یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود ضرورت یافت. ازاین‌رو، در حال حاضر، رویکردهای یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها یکی از نقاط اصلی تمرکز تحقیقات و پژوهش‌های حوزه فنّاوری اطلاعات نوین را تشکیل می‌دهد. مباحث مرتبط با تعامل‌پذیری خودکار و خودتطبیق در زمان اجرا، دو نمونه از مواردی است که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و از مهم‌ترین مسیرهای تحقیقاتی جاری در در حوزه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری حوزه فنّاوری اطلاعات به‌شمار می‌روند. تعدد مفاهیم متفاوت در این حوزه به‌همراه توسعه روزافزون رویکردها و فنّاوری‌ها در این زمینه، به ازهم‌گسیختگی این حوزه تحقیقاتی منجر شده است. به‌طور مثال، تفاوت‌ها و مباحث زیادی درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های مفاهیمی مانند تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی در ادبیات موضوع وجود دارد. از سوی دیگر، در کشور ما، علی‌رغم برخی پیشرفت‌های صورت‌پذیرفته در زمینه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها، همچنان چالش‌های بسیار زیادی از جنبه کاربردی مشاهده می‌شود که نیازمند عزم جدی متخصصان و دانش‌پژوهان در این زمینه است. لذا، با توجه به این ملاحظات، در داخل کشور به‌شدت نیاز به مرجعی احساس می‌شود که به‌منزله نقطه ورود به مبحث یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری ایفای نقش کند و به معرفی مفاهیم بنیادی این حوزه بپردازد. هدف اصلی کتاب حاضر، آشنایی با مفاهیم و اصول بنیادی مربوط به یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها در مقیاس وسیع است. در این راستا، سعی شده است با بهره‌مندی از آثار تحقیقاتی و فنی مطرح‌، شامل آثار مرجع و پایه، همچنین دستاوردهای تحقیقاتی و فنی نوین در این حوزه، مفاهیم اصلی این حوزه پوشش داده شوند و به این ترتیب نقشه راهی برای ورود دانش‌پژوهان به این زمینه فراهم شود. اگرچه نقطه تمرکز اصلی این کتاب الگوهای یکپارچه‌سازی و میان‌افزارها به‌منظور تعامل‌پذیری سامانه‌هاست، سعی شده است تا با ترکیب این مفاهیم با مفاهیم و زبان‌های حوزه تعامل‌پذیری، تصویری جامع از این حوزه برای خوانندگان ایجاد شود. باید ذکر کرد که پرداختن به چالش‌های نوین حوزه تعامل‌پذیری در سامانه‌های فوق‌وسیع و مباحث تعامل‌پذیری خودکار از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. محتوای کتاب در 8 فصل زیر سازماندهی شده است: فصل 1. مقدمه فصل 2. انواع یکپارچه‌سازی فصل 3. الگوهای کانال و ساخت پیام فصل 4. الگوهای مسیریابی و تبدیل پیام فصل 5. الگوهای نقطه پایانی پیام فصل 6. مروری بر برخی استانداردهای تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی فصل 7. مروری بر تعامل‌پذیری در سامانه‌‌هایی از سامانه‌‌ها فصل 8. رویکردهای جدید در حوزه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری با توجه به اهمیت مفاهیم یکپارچه‌سازی در تحقیقات امروزی، همچنین نیازهای روزافزون برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در صنایع و کسب‌وکار، امید است که کتاب حاضر در راستای آگاهی‌بخشی در این زمینه موثر واقع شود,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797888,"title":"یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌های نرم‌افزاری","price":"۷۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۹‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b0eff52f95a922be/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b0eff52f95a922be/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b0eff52f95a922be/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b0eff52f95a922be/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b0eff52f95a922be/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b0eff52f95a922be/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"978-964-457-514-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":1,"description":["در ابتدای ظهور رایانه‌ها، وظیفه نرم‌افزارها انجام امور محاسباتی پیچیده روی ورودی‌ها به‌صورت دسته‌ای بود. با پیشرفت رایانه‌ها و ظهور رایانه‌های شخصی، امکان ارتباط با نرم‌افزارها به‌کمک واسط‌های کاربری متفاوت فراهم شد. این امر زمینه‌ساز تحول کاربری نرم‌افزارها بود. بر اثر این تحول، تاثیر و عملکرد نرم‌افزارها به بسیاری از کاربردهای کسب‌وکار وارد این رویکرد، به‌مرور زمان و با گسترش استفاده از نرم‌افزارها در زمینه‌های گوناگون، شرایطی را پدید آورد که از آن با نام «جزایر سامانه‌های نرم‌افزاری» یاد شده است. حالت جزیره‌ای سامانه‌های نرم‌افزاری سبب پدیدارشدن مشکلات متفاوتی شد، از جمله ورود چندباره داده و افزونگی داده‌ها، ناسازگاری و عدم‌تطابق داده‌ها در نرم‌افزارها و .... این چالش‌ها، به گرایش سازمان‌ها به سامانه‌های یکپارچه‌ای منجر شد که نیازهای متفاوت سازمان در قالب سامانه‌ای جامع و یکپارچه جمع‌آوری و تمامی اطلاعات در پایگاه‌های داده یکپارچه ذخیره شود. این نیازمندی، در کنار مشکلات به‌روزرسانی و پشتیبانی سامانه‌های سفارشی، سامانه‌های یکپارچه آماده‌ای مانند سامانه‌های اطلاعات مدیریت (MIS) و سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) را پدید آورد. از سوی دیگر، با رشد روزافزون فنّاوری اطلاعات در دهه‌های اخیر، همچنین ظهور اینترنت و شبکه‌های جهانی، ارتباط میان سامانه‌های متفاوت اهمیت بسیاری یافت. در این شرایط، نیاز به ارتباط سامانه‌های گوناگون در سازمان‌های متفاوت با هم و متعاقب آن با سامانه‌های جدید مطرح می‌شود. بنابراین، برای دستیابی به این مهم، رویکردهای یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود ضرورت یافت. ازاین‌رو، در حال حاضر، رویکردهای یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها یکی از نقاط اصلی تمرکز تحقیقات و پژوهش‌های حوزه فنّاوری اطلاعات نوین را تشکیل می‌دهد. مباحث مرتبط با تعامل‌پذیری خودکار و خودتطبیق در زمان اجرا، دو نمونه از مواردی است که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و از مهم‌ترین مسیرهای تحقیقاتی جاری در در حوزه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری حوزه فنّاوری اطلاعات به‌شمار می‌روند. تعدد مفاهیم متفاوت در این حوزه به‌همراه توسعه روزافزون رویکردها و فنّاوری‌ها در این زمینه، به ازهم‌گسیختگی این حوزه تحقیقاتی منجر شده است. به‌طور مثال، تفاوت‌ها و مباحث زیادی درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های مفاهیمی مانند تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی در ادبیات موضوع وجود دارد. از سوی دیگر، در کشور ما، علی‌رغم برخی پیشرفت‌های صورت‌پذیرفته در زمینه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها، همچنان چالش‌های بسیار زیادی از جنبه کاربردی مشاهده می‌شود که نیازمند عزم جدی متخصصان و دانش‌پژوهان در این زمینه است. لذا، با توجه به این ملاحظات، در داخل کشور به‌شدت نیاز به مرجعی احساس می‌شود که به‌منزله نقطه ورود به مبحث یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری ایفای نقش کند و به معرفی مفاهیم بنیادی این حوزه بپردازد. هدف اصلی کتاب حاضر، آشنایی با مفاهیم و اصول بنیادی مربوط به یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری سامانه‌ها در مقیاس وسیع است. در این راستا، سعی شده است با بهره‌مندی از آثار تحقیقاتی و فنی مطرح‌، شامل آثار مرجع و پایه، همچنین دستاوردهای تحقیقاتی و فنی نوین در این حوزه، مفاهیم اصلی این حوزه پوشش داده شوند و به این ترتیب نقشه راهی برای ورود دانش‌پژوهان به این زمینه فراهم شود. اگرچه نقطه تمرکز اصلی این کتاب الگوهای یکپارچه‌سازی و میان‌افزارها به‌منظور تعامل‌پذیری سامانه‌هاست، سعی شده است تا با ترکیب این مفاهیم با مفاهیم و زبان‌های حوزه تعامل‌پذیری، تصویری جامع از این حوزه برای خوانندگان ایجاد شود. باید ذکر کرد که پرداختن به چالش‌های نوین حوزه تعامل‌پذیری در سامانه‌های فوق‌وسیع و مباحث تعامل‌پذیری خودکار از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. محتوای کتاب در 8 فصل زیر سازماندهی شده است: فصل 1. مقدمه فصل 2. انواع یکپارچه‌سازی فصل 3. الگوهای کانال و ساخت پیام فصل 4. الگوهای مسیریابی و تبدیل پیام فصل 5. الگوهای نقطه پایانی پیام فصل 6. مروری بر برخی استانداردهای تعامل‌پذیری و یکپارچه‌سازی برنامه‌های کاربردی فصل 7. مروری بر تعامل‌پذیری در سامانه‌‌هایی از سامانه‌‌ها فصل 8. رویکردهای جدید در حوزه یکپارچه‌سازی و تعامل‌پذیری با توجه به اهمیت مفاهیم یکپارچه‌سازی در تحقیقات امروزی، همچنین نیازهای روزافزون برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها در صنایع و کسب‌وکار، امید است که کتاب حاضر در راستای آگاهی‌بخشی در این زمینه موثر واقع شود",""],"pages_count":1,"keywords":"نرم افزار","token":"b0eff52f95a922be","created_at":"2021-09-10 15:00:35","updated_at":"2022-08-30 10:45:18","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 15:16:19","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920902,"title":"دکتر اسلام ناظمی","meta_title":"دکتر اسلام ناظمی","meta_description":"دکتر اسلام ناظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر اسلام","lastname":"ناظمی","token":"b04b472a5df6783b","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920904,"title":"علی فراهانی","meta_title":"علی فراهانی","meta_description":"علی فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"فراهانی","token":"5747a01329a6df53","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920905,"title":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع","meta_title":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع","meta_description":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کمال‌الدین یعقوبی","lastname":"رفیع","token":"79aa0ff98e752907","created_at":"2021-09-10 15:00:25","updated_at":"2021-09-10 15:00:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920902,"title":"دکتر اسلام ناظمی","meta_title":"دکتر اسلام ناظمی","meta_description":"دکتر اسلام ناظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر اسلام","lastname":"ناظمی","token":"b04b472a5df6783b","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920904,"title":"علی فراهانی","meta_title":"علی فراهانی","meta_description":"علی فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"فراهانی","token":"5747a01329a6df53","created_at":"2021-09-10 15:00:22","updated_at":"2021-09-10 15:00:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920905,"title":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع","meta_title":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع","meta_description":"کمال‌الدین یعقوبی رفیع - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کمال‌الدین یعقوبی","lastname":"رفیع","token":"79aa0ff98e752907","created_at":"2021-09-10 15:00:25","updated_at":"2021-09-10 15:00:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786541,"file":"613b33cc2f4e89.98583343.pdf","book_id":3797888,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:00:36","updated_at":"2022-08-30 10:45:18","process_started_at":"2021-09-10 15:00:36","process_done_at":"2021-09-10 15:00:44","process_failed_at":null,"pages_count":298,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"197f3cb4f0e2baf06c59ac2b57ba59f8f6db47371da1a5748d0001dd2515f696185867c15cfb47d1c93b107a2a1a579b02cec893ef8775f27e2a72dfa10177c0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":478,"title":" طراحی نرم افزار پیشرفته","meta_title":" طراحی نرم افزار پیشرفته","meta_description":" طراحی نرم افزار پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d455784a2caa73c4","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-10-16 10:16:52","study_fields":[{"id":106,"title":"علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری","meta_title":"علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری","meta_description":"علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"68ce3e28fea4dc4c","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-10-16 10:16:52","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":625,"title":" نرم افزار ریاضی پیشرفته","meta_title":" نرم افزار ریاضی پیشرفته","meta_description":" نرم افزار ریاضی پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a8c73b200a046d54","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2022-10-16 10:16:52","study_fields":[{"id":118,"title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","meta_title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","meta_description":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-27 14:46:07","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":5167,"title":"ایمنی و قابلیت اعتماد در نرم افزار","meta_title":"ایمنی و قابلیت اعتماد در نرم افزار","meta_description":"ایمنی و قابلیت اعتماد در نرم افزار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5d25d75edbbab5cf","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:53","updated_at":"2022-10-16 10:16:52","study_fields":[{"id":1615,"title":"مهندسی کنترل و علائم","meta_title":"مهندسی کنترل و علائم","meta_description":"مهندسی کنترل و علائم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"5ccab62a7b965851","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-11-27 15:40:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":6790,"title":"آشنایی با شبکه اطلاع رسانی و نرم افزارهای ورزشی","meta_title":"آشنایی با شبکه اطلاع رسانی و نرم افزارهای ورزشی","meta_description":"آشنایی با شبکه اطلاع رسانی و نرم افزارهای ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"53baf478cc02b1c9","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:18","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":1234,"title":"مربیگری ورزشی","meta_title":"مربیگری ورزشی","meta_description":"مربیگری ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d8b0a23eddb5badb","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-02 09:58:41","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":7081,"title":"آشنایی با نرم افزار","meta_title":"آشنایی با نرم افزار","meta_description":"آشنایی با نرم افزار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e7e5f7cbe8651316","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:25:23","updated_at":"2022-11-27 14:46:07","study_fields":[{"id":1714,"title":"هنرهای نمایشی (طراحی صحنه)","meta_title":"هنرهای نمایشی (طراحی صحنه)","meta_description":"هنرهای نمایشی (طراحی صحنه) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"3ff67c58d0adc9db","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-11-27 14:46:07","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","meta_title":"هنر","meta_description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"e548af0fa350975f","books_count":227,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":7084,"title":"آشنایی با نرم افزارهای آماری","meta_title":"آشنایی با نرم افزارهای آماری","meta_description":"آشنایی با نرم افزارهای آماری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6e277de1cddedb02","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:23","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":1483,"title":"آمار و کاربردها","meta_title":"آمار و کاربردها","meta_description":"آمار و کاربردها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"110ec97f4937fcd2","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-11-27 13:40:06","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":7492,"title":"آمار عمومی و کاربرد نرم افزار spss در آن","meta_title":"آمار عمومی و کاربرد نرم افزار spss در آن","meta_description":"آمار عمومی و کاربرد نرم افزار spss در آن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"661fedd6d8864bc5","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:31","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":1417,"title":"مدیریت راهبردی فرهنگ","meta_title":"مدیریت راهبردی فرهنگ","meta_description":"مدیریت راهبردی فرهنگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"c75308f675570495","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-11-12 12:07:38","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":9202,"title":"برنامه ریزی کامپیوتر و نرم افزارهای جهانگردی","meta_title":"برنامه ریزی کامپیوتر و نرم افزارهای جهانگردی","meta_description":"برنامه ریزی کامپیوتر و نرم افزارهای جهانگردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"da1d13b80f376af5","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:07","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":1342,"title":"خدمات مسافرتی و جهانگردی","meta_title":"خدمات مسافرتی و جهانگردی","meta_description":"خدمات مسافرتی و جهانگردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c6403c77c6982d1f","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-10-23 12:32:25","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":9370,"title":"برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی","meta_title":"برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی","meta_description":"برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5d819b11ebff3b78","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:26:12","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":1447,"title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_description":"جغرافیا (آب و هوا) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8e2e4ebc07e83d40","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-11-24 15:28:08","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":13072,"title":"تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش","meta_title":"تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش","meta_description":"تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"99fd2bd267dc1901","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:28:00","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_fields":[{"id":469,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","meta_title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","meta_description":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"c062d2170e71b681","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1324,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی","meta_title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی","meta_description":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"da23bdaef60efb5e","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1327,"title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی","meta_title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی","meta_description":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"776d3acb6e50d351","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"titleLink":"%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":29600,"urlify":"%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر اسلام ناظمی, علی فراهانی, کمال‌الدین یعقوبی رفیع","tocStr":"","url":"/preview/b0eff52f95a922be/%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":298,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b0eff52f95a922be","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/kjYWHWhgeKZpEIzt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/vVgyjnjwPLLPvYDH.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/EtGMSYMPikNjTHbR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005763011239156002,0.00022637819194907098,0.9988815055093846,0.9995081346743739]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2009512484073639},{"x":0.578151285648346,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"پاه","boundary":[0.4924369752407074,0.19857312738895416,0.578151285648346,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1973840594291687},{"x":0.489075630903244,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24613554775714874},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.1973840594291687,0.48739495873451233,0.24613554775714874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2009512484073639},{"x":0.578151285648346,"y":0.2473246157169342},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.4185294163227081,0.1903840594291687,0.583151285648346,0.2543246157169342],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5697479248046875,0.3269916772842407,0.6605042219161987,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5042017102241516,0.3269916772842407,0.5663865804672241,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.3269916772842407,0.4941176474094391,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3519619405269623},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.42184874415397644,0.3269916772842407,0.4756302535533905,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.3478991687297821,0.3269916772842407,0.4084033668041229,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3428991687297821,0.3199916772842407,0.6655042219161987,0.3589619405269623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5495798587799072,0.38049939274787903,0.6184874176979065,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40665873885154724},{"x":0.507563054561615,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.3816884756088257,0.5445378422737122,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4078477919101715},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.45546218752861023,0.3816884756088257,0.4907563030719757,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4078477919101715},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.38991597294807434,0.3816884756088257,0.4588235318660736,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40665873885154724},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38491597294807434,0.3746884756088257,0.6234874176979065,0.41365873885154725],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/ROPyDKcAigqrpsyY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/LYIJGNMICUEBhPTw.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/tqFblfVeDUdrCgsO.jpg"},"info":{"width":335,"height":560,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/InxmQyRzJBErYJpl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/YTLLKLgdLuSpNFco.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/TvUAgWyBfadhhWLR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005621778283800398,0.00029141600208531946,0.9988786808502774,0.9990316621250829]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5697479248046875,0.25208085775375366,0.6621848940849304,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5058823823928833,0.25208085775375366,0.5663865804672241,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2806183099746704},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.25208085775375366,0.4941176474094391,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2806183099746704},{"x":0.413445383310318,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.413445383310318,0.25208085775375366,0.4756302535533905,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2806183099746704},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.33949580788612366,0.25208085775375366,0.4100840389728546,0.2806183099746704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2806183099746704},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33449580788612365,0.24508085775375366,0.6671848940849304,0.2876183099746704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5512605309486389,0.30915576219558716,0.6184874176979065,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.3103448152542114,0.5411764979362488,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33531510829925537},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.45546218752861023,0.3103448152542114,0.4907563030719757,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33531510829925537},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.39159664511680603,0.3103448152542114,0.45546218752861023,0.33531510829925537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3341260552406311},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.386596645116806,0.3033448152542114,0.6234874176979065,0.3411260552406311],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.5008403658866882,0.46611177921295166,0.5647059082984924,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.46611177921295166,0.4924369752407074,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48632580041885376},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.43361344933509827,0.46611177921295166,0.4789915978908539,0.48632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48632580041885376},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42861344933509826,0.45911177921295165,0.5697059082984924,0.49332580041885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5058823823928833,0.49702733755111694,0.5445378422737122,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.49702733755111694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49702733755111694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5112960934638977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظمی","boundary":[0.45378151535987854,0.49702733755111694,0.49747899174690247,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.49002733755111694,0.5495378422737122,0.5182960934638977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5159664154052734,0.526753842830658,0.5445378422737122,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.526753842830658},{"x":0.5092437267303467,"y":0.526753842830658},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5434007048606873},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.45546218752861023,0.526753842830658,0.5092437267303467,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.5579832196235657,0.5529131889343262,0.5848739743232727,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.5126050710678101,0.5529131889343262,0.5495798587799072,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5707491040229797},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.45378151535987854,0.5541022419929504,0.5025210380554199,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5541022419929504},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5541022419929504},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5707491040229797},{"x":0.413445383310318,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رفیع","boundary":[0.413445383310318,0.5541022419929504,0.4470588266849518,0.5707491040229797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.526753842830658},{"x":0.5848739743232727,"y":0.526753842830658},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5707491040229797},{"x":0.413445383310318,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.408445383310318,0.519753842830658,0.5898739743232727,0.5777491040229797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7633769512176514},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"وكانة","boundary":[0.45210084319114685,0.7288941740989685,0.5411764979362488,0.7633769512176514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7633769512176514},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.4399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.7218941740989685,0.5461764979362488,0.7703769512176514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.7764565944671631,0.5092437267303467,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7694565944671631,0.5142437267303467,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4789915978908539,0.7966706156730652,0.5176470875740051,0.8073721528053284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7896706156730652,0.5226470875740051,0.8143721528053284],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/VtVJkHeOAEyapCTI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/CIRkscQNrmLspTUz.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/CFIFPDKvODPWdeRk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001966870347044556,0.9987035519856365,0.9989892461557877]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"واشار","boundary":[0.4789915978908539,0.17241379618644714,0.5310924649238586,0.2068965584039688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.46000000834465027,"boundary":[0.4739915978908539,0.16541379618644714,0.5360924649238586,0.21389655840396882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20927467942237854},{"x":0.529411792755127,"y":0.19976218044757843},{"x":0.534453809261322,"y":0.217598095536232},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"تھی","boundary":[0.4638655483722687,0.20927467942237854,0.534453809261322,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20927467942237854},{"x":0.529411792755127,"y":0.19976218044757843},{"x":0.534453809261322,"y":0.217598095536232},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.20227467942237853,0.539453809261322,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.217598095536232},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.217598095536232,0.5193277597427368,0.22354340553283691]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4907563030719757,"y":0.217598095536232},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"مه","boundary":[0.48403361439704895,0.21878716349601746,0.4907563030719757,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.217598095536232},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.210598095536232,0.5243277597427368,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸۰","boundary":[0.48739495873451233,0.2342449426651001,0.507563054561615,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2272449426651001,0.512563054561615,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.25208085775375366,0.6201680898666382,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.25208085775375366,0.5899159908294678,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.25208085775375366,0.5579832196235657,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.25208085775375366,0.5478991866111755,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.4957983195781708,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26516053080558777},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.25208085775375366,0.45042017102241516,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.25208085775375366,0.4151260554790497,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24508085775375366,0.6251680898666382,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.583193302154541,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.583193302154541,0.2806183099746704,0.6184874176979065,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5546218752861023,0.2806183099746704,0.5815126299858093,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.2806183099746704,0.5495798587799072,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5210084319114685,0.2806183099746704,0.5428571701049805,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2936979830265045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.48739495873451233,0.2806183099746704,0.5126050710678101,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2936979830265045},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.45210084319114685,0.27942925691604614,0.4773109257221222,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2936979830265045},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.27942925691604614,0.4470588266849518,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4268907606601715,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2936979830265045},{"x":0.413445383310318,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.413445383310318,0.27942925691604614,0.4268907606601715,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2936979830265045},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.3831932842731476,0.27942925691604614,0.4084033668041229,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.6268907785415649,0.29607608914375305,0.6689075827598572,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.29607608914375305,0.6218487620353699,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3103448152542114},{"x":0.583193302154541,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.583193302154541,0.29607608914375305,0.6117647290229797,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.29607608914375305},{"x":0.578151285648346,"y":0.29607608914375305},{"x":0.578151285648346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5529412031173706,0.29607608914375305,0.578151285648346,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظمی","boundary":[0.5226891040802002,0.29607608914375305,0.5478991866111755,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.29607608914375305,0.5193277597427368,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5092437267303467,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4924369752407074,0.29607608914375305,0.5092437267303467,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.29607608914375305},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29607608914375305},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.45546218752861023,0.29607608914375305,0.48571428656578064,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.29607608914375305},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29607608914375305},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3103448152542114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.29607608914375305,0.45378151535987854,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.4252100884914398,0.29607608914375305,0.4436974823474884,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.29607608914375305},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29607608914375305},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.3966386616230011,0.29607608914375305,0.42016807198524475,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.29607608914375305},{"x":0.38823530077934265,"y":0.29607608914375305},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3103448152542114},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.35798320174217224,0.29607608914375305,0.38823530077934265,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3529411852359772,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رفیع","boundary":[0.3310924470424652,0.29607608914375305,0.3529411852359772,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3260924470424652,0.27242925691604614,0.6739075827598572,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.321046382188797},{"x":0.5546218752861023,"y":0.321046382188797},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5193277597427368,0.321046382188797,0.5546218752861023,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.321046382188797},{"x":0.5193277597427368,"y":0.321046382188797},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.321046382188797,0.5193277597427368,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.321046382188797},{"x":0.5109243988990784,"y":0.321046382188797},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4924369752407074,0.321046382188797,0.5109243988990784,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.321046382188797},{"x":0.48571428656578064,"y":0.321046382188797},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3341260552406311},{"x":0.462184876203537,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.462184876203537,0.321046382188797,0.48571428656578064,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.321046382188797},{"x":0.4605042040348053,"y":0.321046382188797},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4436974823474884,0.321046382188797,0.4605042040348053,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5848739743232727,"y":0.350772887468338},{"x":0.556302547454834,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.556302547454834,0.3376932144165039,0.5848739743232727,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5546218752861023,"y":0.350772887468338},{"x":0.5378151535987854,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5378151535987854,0.3376932144165039,0.5546218752861023,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5327731370925903,"y":0.350772887468338},{"x":0.529411792755127,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.3376932144165039,0.5327731370925903,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5243697762489319,"y":0.350772887468338},{"x":0.4957983195781708,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3376932144165039,0.5243697762489319,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4941176474094391,"y":0.350772887468338},{"x":0.48403361439704895,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.3376932144165039,0.4941176474094391,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3376932144165039},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3376932144165039},{"x":0.48235294222831726,"y":0.350772887468338},{"x":0.48235294222831726,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48235294222831726,0.3376932144165039,0.48235294222831726,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.45546218752861023,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.45546218752861023,0.3376932144165039,0.4756302535533905,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3376932144165039},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3376932144165039},{"x":0.45042017102241516,"y":0.350772887468338},{"x":0.4151260554790497,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4151260554790497,0.3376932144165039,0.45042017102241516,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5512605309486389,0.3543400764465332,0.5747899413108826,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5310924649238586,0.35552912950515747,0.5462185144424438,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.35552912950515747},{"x":0.529411792755127,"y":0.35552912950515747},{"x":0.529411792755127,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.35552912950515747,0.529411792755127,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3674197494983673},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.47058823704719543,0.35552912950515747,0.5210084319114685,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.35552912950515747},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3674197494983673},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42352941632270813,0.35552912950515747,0.46554622054100037,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5327731370925903,0.37217599153518677,0.5512605309486389,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.37217599153518677,0.5277311205863953,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.37217599153518677},{"x":0.507563054561615,"y":0.37217599153518677},{"x":0.507563054561615,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5042017102241516,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.37217599153518677,0.507563054561615,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.37217599153518677},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37217599153518677},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38287752866744995},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.48067227005958557,0.37217599153518677,0.49915966391563416,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37217599153518677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.4453781545162201,0.37217599153518677,0.4756302535533905,0.38287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.321046382188797},{"x":0.5848739743232727,"y":0.321046382188797},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4101260554790497,0.314046382188797,0.5898739743232727,0.38987752866744996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3888228237628937},{"x":0.529411792755127,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3888228237628937,0.5277311205863953,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3876337707042694},{"x":0.507563054561615,"y":0.3876337707042694},{"x":0.507563054561615,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3876337707042694,0.507563054561615,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.38644471764564514},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3876337707042694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3983353078365326},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4722689092159271,0.38644471764564514,0.49747899174690247,0.3983353078365326]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.38644471764564514},{"x":0.529411792755127,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4007134437561035},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4672689092159271,0.37944471764564514,0.5327311205863953,0.4077134437561035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4042806327342987},{"x":0.534453809261322,"y":0.405469685792923},{"x":0.534453809261322,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49747899174690247,0.4042806327342987,0.534453809261322,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4042806327342987,0.4941176474094391,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.40309154987335205},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4042806327342987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.40309154987335205,0.48235294222831726,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4340071380138397},{"x":0.529411792755127,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.529411792755127,0.4221165180206299,0.5546218752861023,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.4221165180206299,0.5277311205863953,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4340071380138397},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۴۰،۰۰۰","boundary":[0.46890756487846375,0.4221165180206299,0.5159664154052734,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4221165180206299},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4221165180206299},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43281808495521545},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44873949885368347,0.4221165180206299,0.46554622054100037,0.43281808495521545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5529412031173706,"y":0.435196191072464},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44542017102241516,0.39609154987335204,0.5579412031173706,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6352941393852234,"y":0.457788348197937},{"x":0.6134454011917114,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6134454011917114,0.4458977282047272,0.6352941393852234,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6084033846855164,"y":0.457788348197937},{"x":0.5798319578170776,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5798319578170776,0.4458977282047272,0.6084033846855164,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5731092691421509,"y":0.457788348197937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.4458977282047272,0.5731092691421509,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5462185144424438,"y":0.457788348197937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.4458977282047272,0.5462185144424438,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5058823823928833,"y":0.457788348197937},{"x":0.4789915978908539,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.4458977282047272,0.5058823823928833,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4739495813846588,"y":0.457788348197937},{"x":0.440336138010025,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.440336138010025,0.4458977282047272,0.4739495813846588,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4458977282047272},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4458977282047272},{"x":0.43529412150382996,"y":0.457788348197937},{"x":0.3983193337917328,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.4458977282047272,0.43529412150382996,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4458977282047272},{"x":0.3932773172855377,"y":0.457788348197937},{"x":0.37142857909202576,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.4458977282047272,0.3932773172855377,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4458977282047272},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4458977282047272},{"x":0.37142857909202576,"y":0.457788348197937},{"x":0.3680672347545624,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.4458977282047272,0.37142857909202576,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6352941393852234,"y":0.457788348197937},{"x":0.3680672347545624,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.43889772820472717,0.6402941393852234,0.464788348197937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7008403539657593,"y":0.487514853477478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6521008610725403,0.4744352102279663,0.7008403539657593,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6521008610725403,"y":0.487514853477478},{"x":0.6487395167350769,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.4744352102279663,0.6521008610725403,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظمی","boundary":[0.6033613681793213,0.47324612736701965,0.6285714507102966,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.47324612736701965,0.5983193516731262,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.5630252361297607,0.47324612736701965,0.5899159908294678,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.47324612736701965,0.5630252361297607,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5529412031173706,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۳-","boundary":[0.5159664154052734,0.47324612736701965,0.5529412031173706,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4887039363384247},{"x":0.75126051902771,"y":0.4887039363384247},{"x":0.75126051902771,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7226890921592712,0.4887039363384247,0.75126051902771,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.4887039363384247,0.7176470756530762,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4887039363384247},{"x":0.707563042640686,"y":0.4887039363384247},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6957983374595642,0.4887039363384247,0.707563042640686,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6504201889038086,0.4887039363384247,0.6907563209533691,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.4887039363384247,0.6521008610725403,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5899159908294678,0.4887039363384247,0.6302521228790283,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5647059082984924,0.4887039363384247,0.5882353186607361,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.4887039363384247,0.5546218752861023,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5193277597427368,0.4887039363384247,0.5462185144424438,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5017836093902588},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.48571428656578064,0.4887039363384247,0.5159664154052734,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4887039363384247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4887039363384247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.45210084319114685,0.4887039363384247,0.48235294222831726,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.4887039363384247,0.4470588266849518,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4100840389728546,0.4887039363384247,0.4268907606601715,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4887039363384247},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.3815126121044159,0.4887039363384247,0.4100840389728546,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5017836093902588},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.37142857909202576,0.4887039363384247,0.3764705955982208,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5017836093902588},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.32436975836753845,0.4887039363384247,0.3680672347545624,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5017836093902588},{"x":0.31596639752388,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31596639752388,0.4887039363384247,0.3193277418613434,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4887039363384247},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4887039363384247},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5017836093902588},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.27899160981178284,0.4887039363384247,0.30924370884895325,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4887039363384247},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4887039363384247},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.24705882370471954,0.4887039363384247,0.27394959330558777,0.5017836093902588]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4744352102279663},{"x":0.75126051902771,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24205882370471954,0.4638680212497711,0.75626051902771,0.5123507685661316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.517241358757019},{"x":0.6016806960105896,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظمی","boundary":[0.6016806960105896,0.5041617155075073,0.6285714507102966,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5983193516731262,"y":0.517241358757019},{"x":0.5949580073356628,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.5041617155075073,0.5983193516731262,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5882353186607361,"y":0.517241358757019},{"x":0.5697479248046875,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5697479248046875,0.5041617155075073,0.5882353186607361,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5647059082984924,"y":0.517241358757019},{"x":0.534453809261322,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.534453809261322,0.5041617155075073,0.5647059082984924,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5041617155075073},{"x":0.529411792755127,"y":0.5041617155075073},{"x":0.529411792755127,"y":0.517241358757019},{"x":0.5260504484176636,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.5041617155075073,0.529411792755127,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5193277597427368,"y":0.517241358757019},{"x":0.49915966391563416,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.49915966391563416,0.5041617155075073,0.5193277597427368,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4941176474094391,"y":0.517241358757019},{"x":0.47058823704719543,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.47058823704719543,0.5041617155075073,0.4941176474094391,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5041617155075073},{"x":0.462184876203537,"y":0.5041617155075073},{"x":0.462184876203537,"y":0.517241358757019},{"x":0.4285714328289032,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.4285714328289032,0.5041617155075073,0.462184876203537,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5041617155075073},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5041617155075073},{"x":0.42352941632270813,"y":0.517241358757019},{"x":0.40168067812919617,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"رفیع","boundary":[0.40168067812919617,0.5041617155075073,0.42352941632270813,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5041617155075073},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5041617155075073},{"x":0.40168067812919617,"y":0.517241358757019},{"x":0.3983193337917328,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3983193337917328,0.5041617155075073,0.40168067812919617,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5041617155075073},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5041617155075073},{"x":0.39159664511680603,"y":0.517241358757019},{"x":0.3529411852359772,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3529411852359772,0.5041617155075073,0.39159664511680603,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3478991687297821,"y":0.517241358757019},{"x":0.32773110270500183,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.32773110270500183,0.5041617155075073,0.3478991687297821,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5041617155075073},{"x":0.32268908619880676,"y":0.517241358757019},{"x":0.3008403480052948,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.3008403480052948,0.5041617155075073,0.32268908619880676,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5041617155075073},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5041617155075073},{"x":0.2974790036678314,"y":0.517241358757019},{"x":0.27563026547431946,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.27563026547431946,0.5041617155075073,0.2974790036678314,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5041617155075073},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5041617155075073},{"x":0.27731093764305115,"y":0.517241358757019},{"x":0.2722689211368561,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.5041617155075073,0.27731093764305115,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6756302714347839,0.5196195244789124,0.7243697643280029,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6521008610725403,0.5196195244789124,0.6705882549285889,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5196195244789124,0.6521008610725403,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6067227125167847,0.5196195244789124,0.6285714507102966,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6000000238418579,0.5196195244789124,0.6033613681793213,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.5196195244789124,0.5932773351669312,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5260504484176636,0.5196195244789124,0.5529412031173706,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4924369752407074,0.5196195244789124,0.5210084319114685,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5196195244789124},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5196195244789124},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5326991677284241},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.5196195244789124,0.48739495873451233,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5326991677284241},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45546218752861023,0.5196195244789124,0.4789915978908539,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5196195244789124},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5196195244789124},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4268907606601715,0.5196195244789124,0.44873949885368347,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5196195244789124},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5326991677284241},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5196195244789124,0.42184874415397644,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5326991677284241},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37310925126075745,0.5196195244789124,0.4117647111415863,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5196195244789124},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5196195244789124},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3680672347545624,0.5196195244789124,0.37142857909202576,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5196195244789124},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5196195244789124},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3294117748737335,0.5196195244789124,0.35966387391090393,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6890756487846375,0.5350772738456726,0.7394958138465881,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6554622054100037,0.5362663269042969,0.6857143044471741,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.5362663269042969,0.6504201889038086,0.5481569766998291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2672689211368561,0.4971617155075073,0.7444958138465881,0.5551569766998291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.6016806960105896,0.5362663269042969,0.6285714507102966,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.5362663269042969,0.6016806960105896,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۸۰","boundary":[0.5714285969734192,0.5362663269042969,0.5899159908294678,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5546218752861023,0.5362663269042969,0.5697479248046875,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5495798587799072,0.5362663269042969,0.5529412031173706,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5193277597427368,0.5362663269042969,0.5445378422737122,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.5362663269042969,0.5176470875740051,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5481569766998291},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.48403361439704895,0.5362663269042969,0.5092437267303467,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.5362663269042969,0.4789915978908539,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5362663269042969},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5362663269042969},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5481569766998291},{"x":0.440336138010025,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.440336138010025,0.5362663269042969,0.47058823704719543,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5481569766998291},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5362663269042969,0.4420168101787567,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5636147260665894},{"x":0.653781533241272,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.653781533241272,0.5517241358757019,0.6890756487846375,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5517241358757019,0.6521008610725403,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6067227125167847,0.5517241358757019,0.6285714507102966,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5624256730079651},{"x":0.578151285648346,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.578151285648346,0.5517241358757019,0.6000000238418579,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.5517241358757019,0.5731092691421509,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5226891040802002,0.5517241358757019,0.5630252361297607,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5624256730079651},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48067227005958557,0.5505350828170776,0.5159664154052734,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4470588266849518,0.5505350828170776,0.4739495813846588,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4117647111415863,0.5505350828170776,0.4420168101787567,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5624256730079651},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40504202246665955,0.5505350828170776,0.4084033668041229,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۸۰","boundary":[0.3781512677669525,0.5505350828170776,0.3966386616230011,0.5624256730079651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5624256730079651},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5505350828170776,0.3764705955982208,0.5624256730079651]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5636147260665894},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36978992342948913,0.5292663269042969,0.6940756487846375,0.5706147260665894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5671819448471069},{"x":0.680672287940979,"y":0.5659928917884827},{"x":0.680672287940979,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6571428775787354,0.5671819448471069,0.680672287940979,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5671819448471069,0.6504201889038086,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7260504364967346,0.5814506411552429,0.7613445520401001,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6840336322784424,0.5826396942138672,0.7210084199905396,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5945303440093994},{"x":0.653781533241272,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.653781533241272,0.5826396942138672,0.6823529601097107,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5826396942138672,0.6504201889038086,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6117647290229797,0.5826396942138672,0.6285714507102966,0.5945303440093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6067647290229797,0.5601819448471069,0.7663445520401001,0.6003412313461304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.596908450126648},{"x":0.6957983374595642,"y":0.596908450126648},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6099880933761597},{"x":0.653781533241272,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.653781533241272,0.596908450126648,0.6957983374595642,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648},{"x":0.6521008610725403,"y":0.596908450126648},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.596908450126648,0.6521008610725403,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.596908450126648},{"x":0.6285714507102966,"y":0.596908450126648},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6168067455291748,0.596908450126648,0.6285714507102966,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.596908450126648},{"x":0.6151260733604431,"y":0.596908450126648},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5966386795043945,0.596908450126648,0.6151260733604431,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.596908450126648},{"x":0.5983193516731262,"y":0.596908450126648},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5932773351669312,0.596908450126648,0.5983193516731262,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.596908450126648},{"x":0.5899159908294678,"y":0.596908450126648},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6099880933761597},{"x":0.556302547454834,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.556302547454834,0.596908450126648,0.5899159908294678,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.596908450126648},{"x":0.556302547454834,"y":0.596908450126648},{"x":0.556302547454834,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5529412031173706,0.596908450126648,0.556302547454834,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.596908450126648},{"x":0.5478991866111755,"y":0.596908450126648},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5428571701049805,0.596908450126648,0.5478991866111755,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.596908450126648},{"x":0.5361344814300537,"y":0.596908450126648},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.596908450126648,0.5361344814300537,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.596908450126648},{"x":0.5310924649238586,"y":0.596908450126648},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۵۷-۲۶۰","boundary":[0.4789915978908539,0.596908450126648,0.5310924649238586,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.596908450126648},{"x":0.48403361439704895,"y":0.596908450126648},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4789915978908539,0.596908450126648,0.48403361439704895,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6099880933761597},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.45546218752861023,0.596908450126648,0.4756302535533905,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.596908450126648},{"x":0.45546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6099880933761597},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.596908450126648,0.45546218752861023,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.612366259098053},{"x":0.6873949766159058,"y":0.612366259098053},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6521008610725403,0.612366259098053,0.6873949766159058,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.612366259098053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.612366259098053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.612366259098053,0.6521008610725403,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.612366259098053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.612366259098053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5932773351669312,0.612366259098053,0.6302521228790283,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.612366259098053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.612366259098053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5647059082984924,0.612366259098053,0.5915966629981995,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.612366259098053},{"x":0.561344563961029,"y":0.612366259098053},{"x":0.561344563961029,"y":0.6254459023475647},{"x":0.534453809261322,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.534453809261322,0.612366259098053,0.561344563961029,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.612366259098053},{"x":0.5310924649238586,"y":0.612366259098053},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5193277597427368,0.612366259098053,0.5310924649238586,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.612366259098053},{"x":0.5092437267303467,"y":0.612366259098053},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.4739495813846588,0.612366259098053,0.5092437267303467,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.612366259098053},{"x":0.46722689270973206,"y":0.612366259098053},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6254459023475647},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46554622054100037,0.612366259098053,0.46722689270973206,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.612366259098053},{"x":0.462184876203537,"y":0.612366259098053},{"x":0.462184876203537,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.4302521049976349,0.612366259098053,0.462184876203537,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.612366259098053},{"x":0.4285714328289032,"y":0.612366259098053},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4084033668041229,0.612366259098053,0.4285714328289032,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.612366259098053},{"x":0.40504202246665955,"y":0.612366259098053},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.35966387391090393,0.612366259098053,0.40504202246665955,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.612366259098053},{"x":0.35462185740470886,"y":0.612366259098053},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3512605130672455,0.612366259098053,0.35462185740470886,0.6254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.596908450126648},{"x":0.6957983374595642,"y":0.596908450126648},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3462605130672455,0.5899084501266479,0.7007983374595642,0.6324459023475647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5671819448471069},{"x":0.561344563961029,"y":0.5671819448471069},{"x":0.561344563961029,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.5126050710678101,0.5671819448471069,0.561344563961029,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷۵۱۴۳","boundary":[0.5680672526359558,0.5671819448471069,0.6285714507102966,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.5601819448471069,0.6335714507102966,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6278240084648132},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6278240084648132},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6397145986557007},{"x":0.31596639752388,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Enterprise","boundary":[0.31596639752388,0.6278240084648132,0.37310925126075745,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6278240084648132},{"x":0.440336138010025,"y":0.6278240084648132},{"x":0.440336138010025,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"application","boundary":[0.3781512677669525,0.6278240084648132,0.440336138010025,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"integration","boundary":[0.4453781545162201,0.6278240084648132,0.5058823823928833,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5109243988990784,0.6278240084648132,0.5142857432365417,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Computer","boundary":[0.5159664154052734,0.6278240084648132,0.5731092691421509,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.5764706134796143,0.6278240084648132,0.6235294342041016,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6218487620353699,0.6278240084648132,0.6252101063728333,0.6397145986557007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6397145986557007},{"x":0.31596639752388,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.31096639752388,0.6208240084648132,0.6302101063728333,0.6467145986557007],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6521008610725403,0.6444708704948425,0.6873949766159058,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6521008610725403,"y":0.65636146068573},{"x":0.6470588445663452,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.6444708704948425,0.6521008610725403,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6285714507102966,"y":0.65636146068573},{"x":0.6151260733604431,"y":0.65636146068573}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6151260733604431,0.6444708704948425,0.6285714507102966,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6168067455291748,"y":0.65636146068573},{"x":0.5949580073356628,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.5949580073356628,0.6432818174362183,0.6168067455291748,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5865546464920044,"y":0.65636146068573},{"x":0.5529412031173706,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5529412031173706,0.6432818174362183,0.5865546464920044,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.65636146068573},{"x":0.5428571701049805,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5428571701049805,0.6432818174362183,0.5478991866111755,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.642092764377594},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6432818174362183},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6551724076271057},{"x":0.413445383310318,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Application","boundary":[0.413445383310318,0.642092764377594,0.48067227005958557,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.65636146068573},{"x":0.489075630903244,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"software","boundary":[0.489075630903244,0.6432818174362183,0.5378151535987854,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6521008610725403,0.6599286794662476,0.6857143044471741,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.6599286794662476,0.6521008610725403,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6151260733604431,0.6599286794662476,0.6302521228790283,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.5949580073356628,0.6599286794662476,0.6151260733604431,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5512605309486389,0.6587395668029785,0.5865546464920044,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5411764979362488,"y":0.671819269657135},{"x":0.534453809261322,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.534453809261322,0.6587395668029785,0.5411764979362488,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5243697762489319,"y":0.671819269657135},{"x":0.49747899174690247,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.49747899174690247,0.6587395668029785,0.5243697762489319,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.671819269657135},{"x":0.48403361439704895,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.6587395668029785,0.48739495873451233,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4789915978908539,"y":0.671819269657135},{"x":0.4470588266849518,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.4470588266849518,0.6587395668029785,0.4789915978908539,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6587395668029785},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6587395668029785},{"x":0.44873949885368347,"y":0.671819269657135},{"x":0.4436974823474884,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4436974823474884,0.6587395668029785,0.44873949885368347,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6575505137443542},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6575505137443542},{"x":0.2857142984867096,"y":0.671819269657135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Application","boundary":[0.21680672466754913,0.6575505137443542,0.2857142984867096,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6575505137443542},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6587395668029785},{"x":0.34117648005485535,"y":0.671819269657135},{"x":0.29411765933036804,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"software","boundary":[0.29411765933036804,0.6575505137443542,0.34117648005485535,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43865546584129333,"y":0.671819269657135},{"x":0.3495798408985138,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"--Development","boundary":[0.3495798408985138,0.6587395668029785,0.43865546584129333,0.671819269657135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.6339037113189697,0.6923949766159058,0.6800083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6890756487846375,"y":0.68727707862854},{"x":0.653781533241272,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.653781533241272,0.6741973757743835,0.6890756487846375,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6521008610725403,"y":0.68727707862854},{"x":0.6470588445663452,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.6741973757743835,0.6521008610725403,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6285714507102966,"y":0.68727707862854},{"x":0.5899159908294678,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5899159908294678,0.6741973757743835,0.6285714507102966,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5882353186607361,"y":0.68727707862854},{"x":0.5663865804672241,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5663865804672241,0.6741973757743835,0.5882353186607361,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6741973757743835},{"x":0.556302547454834,"y":0.6741973757743835},{"x":0.556302547454834,"y":0.68727707862854},{"x":0.5361344814300537,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5361344814300537,0.6741973757743835,0.556302547454834,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5327731370925903,"y":0.68727707862854},{"x":0.5277311205863953,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.6741973757743835,0.5327731370925903,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5243697762489319,"y":0.68727707862854},{"x":0.48739495873451233,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.48739495873451233,0.6730083227157593,0.5243697762489319,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48571428656578064,"y":0.686087965965271},{"x":0.48067227005958557,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.6730083227157593,0.48571428656578064,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48067227005958557,"y":0.686087965965271},{"x":0.4756302535533905,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4756302535533905,0.6730083227157593,0.48067227005958557,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4739495813846588,"y":0.686087965965271},{"x":0.46890756487846375,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46890756487846375,0.6730083227157593,0.4739495813846588,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.686087965965271},{"x":0.24369747936725616,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Data","boundary":[0.24369747936725616,0.6730083227157593,0.2705882489681244,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.671819269657135},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6730083227157593},{"x":0.33949580788612366,"y":0.686087965965271},{"x":0.27563026547431946,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"integration","boundary":[0.27563026547431946,0.671819269657135,0.33949580788612366,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3512605130672455,"y":0.686087965965271},{"x":0.3462184965610504,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3462184965610504,0.6730083227157593,0.3512605130672455,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6730083227157593},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6730083227157593},{"x":0.41848739981651306,"y":0.686087965965271},{"x":0.3529411852359772,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Computer","boundary":[0.3529411852359772,0.6730083227157593,0.41848739981651306,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6730083227157593},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.46554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.42352941632270813,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"Science","boundary":[0.42352941632270813,0.6730083227157593,0.46554622054100037,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7210084199905396,"y":0.701545774936676},{"x":0.6873949766159058,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6873949766159058,0.6896551847457886,0.7210084199905396,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6823529601097107,"y":0.701545774936676},{"x":0.6504201889038086,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6504201889038086,0.6896551847457886,0.6823529601097107,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6521008610725403,"y":0.701545774936676},{"x":0.6487395167350769,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.6896551847457886,0.6521008610725403,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6285714507102966,"y":0.701545774936676},{"x":0.5983193516731262,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.5983193516731262,0.6896551847457886,0.6285714507102966,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.701545774936676},{"x":0.5899159908294678,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6896551847457886,0.5932773351669312,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.701545774936676},{"x":0.5697479248046875,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5697479248046875,0.6896551847457886,0.5848739743232727,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5663865804672241,"y":0.701545774936676},{"x":0.5630252361297607,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.6896551847457886,0.5663865804672241,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6896551847457886},{"x":0.556302547454834,"y":0.6896551847457886},{"x":0.556302547454834,"y":0.701545774936676},{"x":0.5210084319114685,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶-","boundary":[0.5210084319114685,0.6896551847457886,0.556302547454834,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5159664154052734,"y":0.701545774936676},{"x":0.5142857432365417,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5142857432365417,0.6896551847457886,0.5159664154052734,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5092437267303467,"y":0.701545774936676},{"x":0.4756302535533905,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.4756302535533905,0.6896551847457886,0.5092437267303467,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6896551847457886},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6896551847457886},{"x":0.47058823704719543,"y":0.701545774936676},{"x":0.44873949885368347,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رفیع","boundary":[0.44873949885368347,0.6896551847457886,0.47058823704719543,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6896551847457886},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6896551847457886},{"x":0.44873949885368347,"y":0.701545774936676},{"x":0.4453781545162201,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.6896551847457886,0.44873949885368347,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6896551847457886},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6896551847457886},{"x":0.43865546584129333,"y":0.701545774936676},{"x":0.41848739981651306,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.41848739981651306,0.6896551847457886,0.43865546584129333,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6896551847457886},{"x":0.413445383310318,"y":0.6896551847457886},{"x":0.413445383310318,"y":0.701545774936676},{"x":0.38991597294807434,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.38991597294807434,0.6896551847457886,0.413445383310318,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6896551847457886},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6896551847457886},{"x":0.38655462861061096,"y":0.701545774936676},{"x":0.3815126121044159,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.6896551847457886,0.38655462861061096,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3764705955982208,"y":0.701545774936676},{"x":0.34117648005485535,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴-","boundary":[0.34117648005485535,0.6896551847457886,0.3764705955982208,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.6873949766159058,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6873949766159058,0.7051129341125488,0.7193277478218079,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6823529601097107,"y":0.717003583908081},{"x":0.6504201889038086,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6504201889038086,0.7051129341125488,0.6823529601097107,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7051129341125488,0.6504201889038086,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5932773351669312,0.7051129341125488,0.6285714507102966,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5596638917922974,0.7051129341125488,0.5865546464920044,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5260504484176636,0.7051129341125488,0.5546218752861023,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.7051129341125488,0.5210084319114685,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7181926369667053},{"x":0.489075630903244,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.489075630903244,0.7051129341125488,0.5126050710678101,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7063020467758179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7063020467758179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7181926369667053},{"x":0.462184876203537,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.462184876203537,0.7063020467758179,0.48403361439704895,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7063020467758179},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7063020467758179},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7181926369667053},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.7063020467758179,0.45546218752861023,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40504202246665955,0.7063020467758179,0.4470588266849518,0.7181926369667053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.671819269657135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23869747936725616,0.664819269657135,0.7260084199905396,0.7263816900253296],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.731272280216217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6873949766159058,0.7205707430839539,0.7193277478218079,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6823529601097107,"y":0.731272280216217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6504201889038086,0.7205707430839539,0.6823529601097107,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7217597961425781,0.6521008610725403,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7384066581726074},{"x":0.729411780834198,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7126050591468811,0.7372176051139832,0.729411780834198,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6907563209533691,0.7372176051139832,0.7109243869781494,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7360285520553589},{"x":0.680672287940979,"y":0.7372176051139832},{"x":0.680672287940979,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6521008610725403,0.7360285520553589,0.680672287940979,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7360285520553589,0.6504201889038086,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"QA۷۶","boundary":[0.5764706134796143,0.7348394989967346,0.6067227125167847,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7467300891876221},{"x":0.610084056854248,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.610084056854248,0.7360285520553589,0.6134454011917114,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۶","boundary":[0.6134454011917114,0.7360285520553589,0.6285714507102966,0.7467300891876221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5714706134796143,0.7123816900253296,0.7360924530029297,0.7561081953048706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7538644671440125},{"x":0.729411780834198,"y":0.7538644671440125},{"x":0.729411780834198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7126050591468811,0.7538644671440125,0.729411780834198,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.7538644671440125,0.7109243869781494,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7538644671440125},{"x":0.680672287940979,"y":0.7538644671440125},{"x":0.680672287940979,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6554622054100037,0.7538644671440125,0.680672287940979,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7538644671440125,0.6504201889038086,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7361344695091248,0.7669441103935242,0.7647058963775635,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.7669441103935242,0.7310924530029297,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6554622054100037,0.7669441103935242,0.6705882549285889,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.7669441103935242,0.6504201889038086,0.7788347005844116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6437395167350769,0.7468644671440124,0.7713865685462952,0.7846456475257874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7324613332748413},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.2806722819805145,0.7193816900253296,0.3193277418613434,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7324613332748413},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.32605043053627014,0.7193816900253296,0.3764705955982208,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7324613332748413},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3815126121044159,0.7193816900253296,0.4453781545162201,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7193816900253296,0.4470588266849518,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7324613332748413},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45378151535987854,0.7193816900253296,0.5008403658866882,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5058823823928833,0.7193816900253296,0.5159664154052734,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5210084319114685,0.7193816900253296,0.5848739743232727,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5899159908294678,0.7193816900253296,0.6285714507102966,0.7324613332748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7324613332748413},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2756722819805145,0.7123816900253296,0.6335714507102966,0.7394613332748413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۰۰۵/۴۳۷","boundary":[0.5798319578170776,0.7526754140853882,0.6285714507102966,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.7456754140853882,0.6335714507102966,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵۲۲۰۰۴","boundary":[0.5747899413108826,0.7669441103935242,0.6268907785415649,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7599441103935242,0.631890778541565,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.8026159405708313,0.5495798587799072,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.8026159405708313,0.5310924649238586,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.801426887512207},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8145065307617188},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.801426887512207,0.5042017102241516,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.801426887512207},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8145065307617188},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.794426887512207,0.5545798587799072,0.8215065307617188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.815695583820343},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8263971209526062},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.815695583820343,0.5546218752861023,0.8263971209526062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8299643397331238,0.5714285969734192,0.8430439829826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8430439829826355},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8075065307617187,0.5764285969734192,0.8500439829826355],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/QDvVEWdJcFiYQSka-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/DMbDcIxQxQAEdGTR.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/RHxZCVBHWkoizNGa.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002970714622955685,0.9986724807354582,0.998962382675493]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.2568370997905731,0.5260504484176636,0.2711058259010315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.24983709979057311,0.5310504484176636,0.2781058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3174791932106018},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2537815272808075,0.3043995201587677,0.2537815272808075,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.21512605249881744,0.30558857321739197,0.2504201829433441,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3043995201587677},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.29858857321739196,0.2587815272808075,0.3244791932106018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.39357906579971313,0.2218487411737442,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38657906579971313,0.2268487411737442,0.4077134437561035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4137931168079376,0.2218487411737442,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4067931168079376,0.2268487411737442,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3043995201587677,0.7831932902336121,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7210084199905396,0.3043995201587677,0.7277311086654663,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34363853931427},{"x":0.756302535533905,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.32936978340148926,0.7848739624023438,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34363853931427},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7428571581840515,0.32936978340148926,0.7478991746902466,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34363853931427},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6974790096282959,0.32936978340148926,0.7361344695091248,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.328180730342865},{"x":0.6907563209533691,"y":0.328180730342865},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34244945645332336},{"x":0.680672287940979,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680672287940979,0.328180730342865,0.6907563209533691,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.328180730342865},{"x":0.6756302714347839,"y":0.328180730342865},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6252101063728333,0.328180730342865,0.6756302714347839,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.328180730342865},{"x":0.6235294342041016,"y":0.328180730342865},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5899159908294678,0.328180730342865,0.6235294342041016,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.328180730342865},{"x":0.583193302154541,"y":0.328180730342865},{"x":0.583193302154541,"y":0.34244945645332336},{"x":0.578151285648346,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.328180730342865,0.583193302154541,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.328180730342865},{"x":0.5714285969734192,"y":0.328180730342865},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5394958257675171,0.328180730342865,0.5714285969734192,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.328180730342865},{"x":0.5361344814300537,"y":0.328180730342865},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34244945645332336},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.49747899174690247,0.328180730342865,0.5361344814300537,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.328180730342865},{"x":0.4924369752407074,"y":0.328180730342865},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4588235318660736,0.328180730342865,0.4924369752407074,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.328180730342865},{"x":0.4571428596973419,"y":0.328180730342865},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34244945645332336},{"x":0.43361344933509827,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.328180730342865,0.4571428596973419,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.328180730342865},{"x":0.4268907606601715,"y":0.328180730342865},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3815126121044159,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3815126121044159,0.328180730342865,0.4268907606601715,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.328180730342865},{"x":0.3764705955982208,"y":0.328180730342865},{"x":0.3764705955982208,"y":0.34244945645332336},{"x":0.36974790692329407,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.36974790692329407,0.328180730342865,0.3764705955982208,0.34244945645332336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3448275923728943},{"x":0.36974790692329407,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36474790692329406,0.2973995201587677,0.7898739624023438,0.3518275923728943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.350772887468338},{"x":0.7327731251716614,"y":0.350772887468338},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.350772887468338,0.7327731251716614,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.350772887468338},{"x":0.7126050591468811,"y":0.350772887468338},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.350772887468338,0.7126050591468811,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.350772887468338},{"x":0.7042016983032227,"y":0.350772887468338},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.350772887468338,0.7042016983032227,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.36979785561561584,0.7344537973403931,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.36979785561561584,0.7126050591468811,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6672269105911255,0.36979785561561584,0.7042016983032227,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6134454011917114,0.36979785561561584,0.6605042219161987,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3852556347846985},{"x":0.583193302154541,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.583193302154541,0.36979785561561584,0.6117647290229797,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5428571701049805,0.36979785561561584,0.5714285969734192,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.36979785561561584,0.5394958257675171,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.4638655483722687,0.36979785561561584,0.5092437267303467,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3852556347846985},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.36979785561561584,0.4588235318660736,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7142857313156128,0.3912009596824646,0.7327731251716614,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3912009596824646,0.7126050591468811,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6773109436035156,0.3912009596824646,0.7058823704719543,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6369748115539551,0.3912009596824646,0.6689075827598572,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.3912009596824646,0.6252101063728333,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5747899413108826,0.3912009596824646,0.6067227125167847,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5226891040802002,0.3912009596824646,0.5680672526359558,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4924369752407074,0.3912009596824646,0.5193277597427368,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.39239001274108887},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39239001274108887},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.39239001274108887,0.48235294222831726,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.428061842918396},{"x":0.7126050591468811,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7126050591468811,0.4114149808883667,0.7344537973403931,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.428061842918396},{"x":0.6403361558914185,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6403361558914185,0.4114149808883667,0.7042016983032227,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.428061842918396},{"x":0.610084056854248,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.610084056854248,0.4114149808883667,0.6336134672164917,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.428061842918396},{"x":0.5915966629981995,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.4114149808883667,0.6033613681793213,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.428061842918396},{"x":0.5361344814300537,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5361344814300537,0.4114149808883667,0.5865546464920044,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.428061842918396},{"x":0.5058823823928833,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5058823823928833,0.4114149808883667,0.5361344814300537,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4957983195781708,"y":0.428061842918396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4638655483722687,0.4114149808883667,0.4957983195781708,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4114149808883667},{"x":0.462184876203537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.462184876203537,"y":0.428061842918396},{"x":0.4453781545162201,"y":0.428061842918396}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4453781545162201,0.4114149808883667,0.462184876203537,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.428061842918396},{"x":0.38655462861061096,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.38655462861061096,0.4114149808883667,0.4319327771663666,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3815126121044159,"y":0.428061842918396},{"x":0.3781512677669525,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.4114149808883667,0.3815126121044159,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.43281808495521545,0.7327731251716614,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.43281808495521545,0.7126050591468811,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6689075827598572,0.43281808495521545,0.7042016983032227,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6151260733604431,0.43281808495521545,0.6638655662536621,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5848739743232727,0.43281808495521545,0.6134454011917114,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5428571701049805,0.4340071380138397,0.5747899413108826,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.4924369752407074,0.4340071380138397,0.5361344814300537,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.4340071380138397,0.48571428656578064,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.4542211592197418,0.7327731251716614,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.4542211592197418,0.7126050591468811,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6672269105911255,0.4542211592197418,0.7058823704719543,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6134454011917114,0.4542211592197418,0.6605042219161987,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5848739743232727,0.4542211592197418,0.6117647290229797,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.4542211592197418,0.5747899413108826,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.4756242632865906,0.7344537973403931,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4756242632865906,0.7126050591468811,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48989298939704895},{"x":0.680672287940979,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.680672287940979,0.4756242632865906,0.7058823704719543,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6521008610725403,0.47681331634521484,0.6773109436035156,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6957983374595642,0.49702733755111694,0.7361344695091248,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6621848940849304,0.4982164204120636,0.6907563209533691,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4982164204120636},{"x":0.653781533241272,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6504201889038086,0.4982164204120636,0.653781533241272,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.4982164204120636,0.6470588445663452,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3798319399356842,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3714705955982208,0.34615102338790893,0.7411344695091248,0.5171070404052734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.5184304118156433,0.7361344695091248,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.5184304118156433,0.6941176652908325,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.653781533241272,0.5184304118156433,0.6571428775787354,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.5184304118156433,0.6504201889038086,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.542211651802063,0.7831932902336121,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.542211651802063},{"x":0.7478991746902466,"y":0.542211651802063},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.542211651802063,0.7478991746902466,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.542211651802063},{"x":0.7327731251716614,"y":0.542211651802063},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7058823704719543,0.542211651802063,0.7327731251716614,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.542211651802063},{"x":0.6991596817970276,"y":0.542211651802063},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6487395167350769,0.542211651802063,0.6991596817970276,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6117647290229797,0.5434007048606873,0.6470588445663452,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6067647290229797,0.5114304118156433,0.7881932902336121,0.564669460773468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464},{"x":0.21848739683628082,"y":0.435196191072464},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.21680672466754913,0.435196191072464,0.2201680690050125,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464},{"x":0.21848739683628082,"y":0.435196191072464},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.428196191072464,0.22516806900501252,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.464922696352005},{"x":0.21512605249881744,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4554102122783661,0.23025210201740265,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23529411852359772,"y":0.464922696352005},{"x":0.23361344635486603,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4554102122783661,0.23529411852359772,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45659929513931274},{"x":0.23529411852359772,"y":0.464922696352005},{"x":0.21512605249881744,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4484102122783661,0.24029411852359772,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.47681331634521484,0.23025210201740265,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.46981331634521484,0.23525210201740265,0.49332580041885377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4982164204120636,0.23361344635486603,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4912164204120636,0.23861344635486603,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5196195244789124,0.23193277418613434,0.5279428958892822]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5196195244789124,0.2369747906923294,0.5279428958892822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5126195244789123,0.2419747906923294,0.5349428958892822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5529131889343262},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5434007048606873,0.23361344635486603,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5529131889343262},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5434007048606873,0.23529411852359772,0.5529131889343262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5529131889343262},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5364007048606872,0.2419747906923294,0.5599131889343262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7159664034843445,0.5636147260665894,0.7361344695091248,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5648037791252136,0.7126050591468811,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.5648037791252136,0.7042016983032227,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5659928917884827,0.6672269105911255,0.5755053758621216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6605462384223938,0.5578037791252136,0.7411344695091248,0.5813162631988525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5648037791252136,0.23193277418613434,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5743162631988525},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5648037791252136,0.23529411852359772,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5648037791252136},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5578037791252136,0.24029411852359772,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5862069129943848},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5862069129943848,0.23193277418613434,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5862069129943848},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5945303440093994},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5792069129943848,0.23693277418613434,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6064209342002869},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6159334182739258},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6076099872589111,0.22857142984867096,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6064209342002869},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6159334182739258},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6006099872589111,0.23357142984867096,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6373364925384521},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6278240084648132,0.23025210201740265,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6373364925384521},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6208240084648132,0.23525210201740265,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6492270827293396,0.23193277418613434,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6422270827293396,0.23693277418613434,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6694411635398865,0.23025210201740265,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6624411635398865,0.23525210201740265,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲۰۲.","boundary":[0.7126050591468811,0.5850178599357605,0.7361344695091248,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6571428775787354,0.5850178599357605,0.7058823704719543,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6268907785415649,0.5850178599357605,0.6571428775787354,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5865546464920044,0.5850178599357605,0.6168067455291748,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6004756093025208},{"x":0.556302547454834,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.556302547454834,0.5850178599357605,0.5798319578170776,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.5850178599357605,0.5529412031173706,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳۰۲.","boundary":[0.7109243869781494,0.6052318811416626,0.7361344695091248,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6554622054100037,0.6052318811416626,0.7042016983032227,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.6052318811416626,0.6554622054100037,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6206896305084229},{"x":0.578151285648346,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.578151285648346,0.6052318811416626,0.6134454011917114,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5630252361297607,0.6052318811416626,0.5714285969734192,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6206896305084229},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.49747899174690247,0.6052318811416626,0.556302547454834,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.4588235318660736,0.6052318811416626,0.48739495873451233,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6206896305084229},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.6052318811416626,0.4571428596973419,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4319327771663666,0.6052318811416626,0.4470588266849518,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.6052318811416626,0.4268907606601715,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.6254459023475647,0.7361344695091248,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6254459023475647},{"x":0.702521026134491,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.642092764377594},{"x":0.6554622054100037,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6554622054100037,0.6254459023475647,0.7042016983032227,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.626634955406189},{"x":0.653781533241272,"y":0.6254459023475647},{"x":0.653781533241272,"y":0.642092764377594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.626634955406189,0.653781533241272,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189},{"x":0.6134454011917114,"y":0.626634955406189},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6432818174362183},{"x":0.578151285648346,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.578151285648346,0.626634955406189,0.6134454011917114,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.561344563961029,0.6278240084648132,0.5714285969734192,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پورتال","boundary":[0.5193277597427368,0.6278240084648132,0.5546218752861023,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6290130615234375,0.5142857432365417,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵۰۲.","boundary":[0.7109243869781494,0.6480380296707153,0.7344537973403931,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6571428775787354,0.6480380296707153,0.7058823704719543,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6268907785415649,0.6480380296707153,0.6554622054100037,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.5798319578170776,0.6480380296707153,0.6151260733604431,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6623067855834961},{"x":0.556302547454834,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.556302547454834,0.6480380296707153,0.5731092691421509,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.6480380296707153,0.5579832196235657,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶۰۲.","boundary":[0.7126050591468811,0.6694411635398865,0.7344537973403931,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6837098598480225},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.658823549747467,0.6694411635398865,0.7058823704719543,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6268907785415649,0.6694411635398865,0.6571428775787354,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5647059082984924,0.6694411635398865,0.6168067455291748,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7142857313156128,0.6908442378044128,0.7344537973403931,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6908442378044128,0.7126050591468811,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7051129341125488},{"x":0.658823549747467,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.658823549747467,0.6908442378044128,0.7058823704719543,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6268907785415649,0.6908442378044128,0.6554622054100037,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5966386795043945,0.6908442378044128,0.6168067455291748,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5579832196235657,0.6908442378044128,0.5899159908294678,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.6908442378044128,0.5546218752861023,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.5159664154052734,0.6908442378044128,0.5462185144424438,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6920332908630371,0.5142857432365417,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.7110582590103149,0.7361344695091248,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6621848940849304,0.7122473120689392,0.6907563209533691,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6554622054100037,"y":0.72651606798172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6504201889038086,0.7122473120689392,0.6554622054100037,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6470588445663452,"y":0.72651606798172},{"x":0.6436975002288818,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7122473120689392,0.6470588445663452,0.72651606798172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7361344695091248,"y":0.72651606798172},{"x":0.4268907606601715,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4218907606601715,0.5780178599357605,0.7411344695091248,0.73351606798172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.7324613332748413,0.7361344695091248,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.7324613332748413,0.6941176652908325,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7324613332748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6554622054100037,0.7324613332748413,0.6571428775787354,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.7324613332748413,0.6504201889038086,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.756302535533905,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7574316263198853,0.7848739624023438,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7495798468589783,"y":0.770511269569397},{"x":0.7378151416778564,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.7574316263198853,0.7495798468589783,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7327731251716614,"y":0.770511269569397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6840336322784424,0.7574316263198853,0.7327731251716614,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6773109436035156,"y":0.770511269569397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6487395167350769,0.7574316263198853,0.6773109436035156,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6420168280601501,"y":0.770511269569397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.7574316263198853,0.6420168280601501,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397},{"x":0.5915966629981995,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5915966629981995,0.7574316263198853,0.6302521228790283,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5848739743232727,"y":0.770511269569397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.5630252361297607,0.7574316263198853,0.5848739743232727,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7574316263198853},{"x":0.561344563961029,"y":0.7574316263198853},{"x":0.561344563961029,"y":0.770511269569397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5512605309486389,0.7574316263198853,0.561344563961029,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.731272280216217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5512605309486389,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5462605309486389,0.724272280216217,0.7898739624023438,0.7810784883499146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6908442378044128},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7003567218780518},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6920332908630371,0.23025210201740265,0.7003567218780518]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6920332908630371,0.23529411852359772,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6908442378044128},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6850332908630371,0.24029411852359772,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7122473120689392},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7134363651275635,0.23193277418613434,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7122473120689392},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7064363651275635,0.23693277418613434,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7336504459381104,0.23193277418613434,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7266504459381103,0.23693277418613434,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7574316263198853},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7586206793785095,0.23193277418613434,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7574316263198853},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7516206793785095,0.23693277418613434,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7159664034843445,0.7788347005844116,0.7361344695091248,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7788347005844116,0.7126050591468811,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.7800237536430359,0.7042016983032227,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.7800237536430359,0.6672269105911255,0.7883471846580505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6605462384223938,0.7730237536430359,0.7411344695091248,0.7953471846580505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7788347005844116},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7788347005844116,0.23025210201740265,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7788347005844116},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7718347005844116,0.23525210201740265,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.7978596687316895,0.7361344695091248,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7978596687316895,0.7126050591468811,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6739495992660522,0.7990487217903137,0.7058823704719543,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.6470588445663452,0.8002378344535828,0.6689075827598572,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.8002378344535828,0.6453781723976135,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6353361558914185,0.7932378344535828,0.7411344695091248,0.8191284246444702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8085612654685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8002378344535828,0.23025210201740265,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8085612654685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7932378344535828,0.23525210201740265,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8656361699104309},{"x":0.489075630903244,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.489075630903244,0.8489893078804016,0.5092437267303467,0.8656361699104309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8656361699104309},{"x":0.489075630903244,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8419893078804016,0.5142437267303467,0.8726361699104309],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/NNEKivpFmtUHccCR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/YAnBKpNlaRyJpfkX.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/NUiZUGVYIlSjTEfC.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989694520273334]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23025210201740265,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.23525210201740265,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.2104637324810028,0.2386554628610611,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2104637324810028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2034637324810028,0.2436554628610611,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.23186682164669037,0.24201680719852448,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.23186682164669037,0.24705882370471954,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22486682164669036,0.25205882370471955,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.25208085775375366,0.24201680719852448,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24508085775375366,0.24701680719852448,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2770511209964752},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2770511209964752,0.23529411852359772,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28656360507011414},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.2770511209964752,0.24033613502979279,0.28656360507011414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28656360507011414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2700511209964752,0.2453361350297928,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.298454225063324},{"x":0.24033613502979279,"y":0.298454225063324},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.298454225063324,0.24033613502979279,0.3067776560783386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.298454225063324},{"x":0.24033613502979279,"y":0.298454225063324},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29145422506332397,0.2453361350297928,0.31377765607833863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32936978340148926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.31985729932785034,0.24201680719852448,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31985729932785034},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32936978340148926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31285729932785034,0.24701680719852448,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.34007135033607483,0.24201680719852448,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3330713503360748,0.24701680719852448,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36979785561561584},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3614744246006012,0.24033613502979279,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36979785561561584},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3544744246006012,0.2453361350297928,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.18787157535552979,0.7361344695091248,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.18787157535552979,0.7126050591468811,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6655462384223938,0.18787157535552979,0.7042016983032227,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18906064331531525},{"x":0.658823549747467,"y":0.18787157535552979},{"x":0.658823549747467,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.6369748115539551,0.18906064331531525,0.658823549747467,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6336134672164917,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20214031636714935},{"x":0.63193279504776,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.18906064331531525,0.6352941393852234,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴۰۳.","boundary":[0.7109243869781494,0.20808561146259308,0.7361344695091248,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20808561146259308},{"x":0.707563042640686,"y":0.20808561146259308},{"x":0.707563042640686,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6840336322784424,0.20808561146259308,0.707563042640686,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22354340553283691},{"x":0.658823549747467,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.20808561146259308,0.6739495992660522,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6134454011917114,0.20808561146259308,0.6453781723976135,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6000000238418579,0.20927467942237854,0.6084033846855164,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5462185144424438,0.20927467942237854,0.5932773351669312,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.4924369752407074,0.20927467942237854,0.5394958257675171,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22354340553283691},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45546218752861023,0.20927467942237854,0.4907563030719757,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22473245859146118},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.20927467942237854,0.45378151535987854,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6957983374595642,0.22948870062828064,0.7361344695091248,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6907563209533691,"y":0.243757426738739},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6621848940849304,0.2306777685880661,0.6907563209533691,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6470588445663452,0.2306777685880661,0.6554622054100037,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.2306777685880661,0.6470588445663452,0.24494649469852448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.18206064331531524,0.7411344695091248,0.250757426738739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.702521026134491,0.25208085775375366,0.7361344695091248,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.2508918046951294,0.6941176652908325,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2508918046951294},{"x":0.658823549747467,"y":0.2508918046951294},{"x":0.658823549747467,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.6521008610725403,0.2508918046951294,0.658823549747467,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6453781723976135,0.2508918046951294,0.6487395167350769,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.756302535533905,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.27586206793785095,0.7848739624023438,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.27586206793785095,0.7495798468589783,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6857143044471741,0.27586206793785095,0.7327731251716614,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیریابی","boundary":[0.6201680898666382,0.27586206793785095,0.6789916157722473,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.27586206793785095,0.6134454011917114,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5680672526359558,0.27586206793785095,0.6033613681793213,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27586206793785095},{"x":0.561344563961029,"y":0.27586206793785095},{"x":0.561344563961029,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.5378151535987854,0.27586206793785095,0.561344563961029,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.27586206793785095,0.5361344814300537,0.2901307940483093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.529453809261322,0.24270273673534393,0.7898739624023438,0.3018870360851288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.29607608914375305,0.7361344695091248,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.2972651720046997,0.7126050591468811,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7042016983032227,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیریابی","boundary":[0.6487395167350769,0.2972651720046997,0.7042016983032227,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.298454225063324},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.6218487620353699,0.298454225063324,0.6420168280601501,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.298454225063324},{"x":0.6184874176979065,"y":0.298454225063324},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.298454225063324,0.6201680898666382,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.3174791932106018,0.7361344695091248,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.3174791932106018,0.7126050591468811,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6689075827598572,0.3186682462692261,0.7042016983032227,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.6403361558914185,0.3186682462692261,0.6621848940849304,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.31985729932785034,0.6369748115539551,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.33888229727745056,0.7361344695091248,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.33888229727745056,0.7126050591468811,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6857143044471741,0.33888229727745056,0.7058823704719543,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35315102338790894},{"x":0.658823549747467,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.33888229727745056,0.6756302714347839,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.6134454011917114,0.33888229727745056,0.6453781723976135,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6000000238418579,0.33888229727745056,0.6084033846855164,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5462185144424438,0.33888229727745056,0.5932773351669312,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.4924369752407074,0.34007135033607483,0.5394958257675171,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45546218752861023,0.34007135033607483,0.4907563030719757,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.34007135033607483},{"x":0.45378151535987854,"y":0.34007135033607483},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3543400764465332},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.34007135033607483,0.45378151535987854,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.36028537154197693,0.7361344695091248,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6638655662536621,0.36028537154197693,0.6907563209533691,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6504201889038086,0.36028537154197693,0.6554622054100037,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.3614744246006012,0.6470588445663452,0.3745540976524353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.298454225063324},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3745540976524353},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.29145422506332397,0.7428151416778564,0.3815540976524353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.38287752866744995,0.7378151416778564,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.3816884756088257,0.6941176652908325,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3816884756088257},{"x":0.658823549747467,"y":0.3816884756088257},{"x":0.658823549747467,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6554622054100037,0.3816884756088257,0.658823549747467,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.3816884756088257,0.6504201889038086,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4209274649620056},{"x":0.756302535533905,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.405469685792923,0.7848739624023438,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.405469685792923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.405469685792923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.405469685792923,0.7495798468589783,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.405469685792923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.405469685792923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6840336322784424,0.405469685792923,0.7327731251716614,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.405469685792923},{"x":0.6773109436035156,"y":0.405469685792923},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6504201889038086,0.405469685792923,0.6773109436035156,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.405469685792923},{"x":0.6453781723976135,"y":0.405469685792923},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4209274649620056},{"x":0.610084056854248,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.610084056854248,0.405469685792923,0.6453781723976135,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.405469685792923},{"x":0.6033613681793213,"y":0.405469685792923},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.5747899413108826,0.405469685792923,0.6033613681793213,0.4209274649620056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5697899413108826,0.3746884756088257,0.7898739624023438,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.4256837069988251,0.7361344695091248,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4256837069988251,0.7126050591468811,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6773109436035156,0.42687276005744934,0.7042016983032227,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6420168280601501,0.42687276005744934,0.6705882549285889,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.428061842918396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.428061842918396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6336134672164917,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.428061842918396,0.6369748115539551,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7142857313156128,0.4482758641242981,0.7361344695091248,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4482758641242981,0.7126050591468811,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46373364329338074},{"x":0.658823549747467,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.658823549747467,0.44708681106567383,0.7042016983032227,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6168067455291748,0.44708681106567383,0.6521008610725403,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4613555371761322},{"x":0.610084056854248,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.44708681106567383,0.6117647290229797,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7142857313156128,0.4684898853302002,0.7361344695091248,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4684898853302002,0.7126050591468811,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6840336322784424,0.4684898853302002,0.7058823704719543,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6554622054100037,0.4684898853302002,0.6773109436035156,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4839476943016052},{"x":0.610084056854248,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.610084056854248,0.4684898853302002,0.6403361558914185,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.4684898853302002,0.6033613681793213,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5428571701049805,0.4684898853302002,0.5899159908294678,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.48739495873451233,0.46967896819114685,0.5394958257675171,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.46967896819114685},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46967896819114685},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4588235318660736,0.46967896819114685,0.48739495873451233,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.46967896819114685},{"x":0.45042017102241516,"y":0.46967896819114685},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4851367473602295},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.46967896819114685,0.45042017102241516,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.4910820424556732,0.7361344695091248,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6621848940849304,0.4910820424556732,0.6907563209533691,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6504201889038086,0.4910820424556732,0.6554622054100037,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6403361558914185,0.4910820424556732,0.6487395167350769,0.5041617155075073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5041617155075073},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.41868370699882507,0.7411344695091248,0.5111617155075073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.512485146522522},{"x":0.7378151416778564,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.526753842830658},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.512485146522522,0.7361344695091248,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6941176652908325,"y":0.512485146522522},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.5112960934638977,0.6941176652908325,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5112960934638977},{"x":0.658823549747467,"y":0.5112960934638977},{"x":0.658823549747467,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6521008610725403,0.5112960934638977,0.658823549747467,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6453781723976135,0.5112960934638977,0.6487395167350769,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5505350828170776},{"x":0.756302535533905,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5350772738456726,0.7848739624023438,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.5350772738456726,0.7495798468589783,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6941176652908325,0.5350772738456726,0.7344537973403931,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6773109436035156,0.5350772738456726,0.6873949766159058,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6403361558914185,0.5350772738456726,0.6722689270973206,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.5512605309486389,0.5350772738456726,0.6336134672164917,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5126050710678101,0.5350772738456726,0.5445378422737122,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.4722689092159271,0.5350772738456726,0.5109243988990784,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5350772738456726},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5350772738456726},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.5350772738456726,0.46554622054100037,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5350772738456726},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5350772738456726},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5505350828170776},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.40504202246665955,0.5350772738456726,0.45546218752861023,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5350772738456726},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5350772738456726},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5505350828170776},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.37478992342948914,0.5350772738456726,0.40168067812919617,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5350772738456726},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5350772738456726},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5505350828170776},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.32605043053627014,0.5350772738456726,0.35966387391090393,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5350772738456726},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5350772738456726},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5505350828170776},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3042016923427582,0.5350772738456726,0.32268908619880676,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5350772738456726},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5350772738456726},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5505350828170776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.24369747936725616,0.5350772738456726,0.29411765933036804,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5505350828170776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5350772738456726,0.24033613502979279,0.5505350828170776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5588585138320923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.4983507685661316,0.7898739624023438,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7176470756530762,0.557669460773468,0.7361344695091248,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.557669460773468},{"x":0.7142857313156128,"y":0.557669460773468},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.557669460773468,0.7142857313156128,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.557669460773468},{"x":0.7058823704719543,"y":0.557669460773468},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6689075827598572,0.557669460773468,0.7058823704719543,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.557669460773468},{"x":0.6689075827598572,"y":0.557669460773468},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.557669460773468,0.6689075827598572,0.5671819448471069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6605462384223938,0.550669460773468,0.7411344695091248,0.5741819448471069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39239001274108887},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21680672466754913,0.38287752866744995,0.2386554628610611,0.39239001274108887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38287752866744995},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39239001274108887},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37587752866744994,0.2436554628610611,0.3993900127410889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40665873885154724},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4078477919101715,0.24033613502979279,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40665873885154724},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4008477919101715,0.2453361350297928,0.42317122292518616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.428061842918396},{"x":0.24201680719852448,"y":0.428061842918396},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.428061842918396,0.24201680719852448,0.4375743269920349]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.428061842918396,0.24537815153598785,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.421061842918396,0.25037815153598786,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.457788348197937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.44946491718292236,0.2386554628610611,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.457788348197937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44246491718292236,0.2436554628610611,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4708680212497711},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4708680212497711,0.24201680719852448,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4708680212497711},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4638680212497711,0.24701680719852448,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4910820424556732,0.2386554628610611,0.5005945563316345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4840820424556732,0.2436554628610611,0.5075945563316345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.512485146522522,0.24369747936725616,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5219976305961609},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.505485146522522,0.24869747936725617,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.557669460773468},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.557669460773468,0.24201680719852448,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.557669460773468},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5588585138320923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.550669460773468,0.24701680719852448,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"XML","boundary":[0.6689075827598572,0.5790725350379944,0.7042016983032227,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۲.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.5790725350379944,0.7361344695091248,0.5897740721702576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6639075827598572,0.5720725350379944,0.7411344695091248,0.5967740721702576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.5802615880966187,0.6605042219161987,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"XSLT","boundary":[0.6151260733604431,0.5755053758621216,0.6487395167350769,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.5755053758621216,0.6084033846855164,0.5885850191116333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6017227125167847,0.5673162631988525,0.6655042219161987,0.6003412313461304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.587395966053009},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5790725350379944,0.24033613502979279,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5790725350379944,0.24537815153598785,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5720725350379944,0.25037815153598786,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".ebXML","boundary":[0.6487395167350769,0.5992865562438965,0.7042016983032227,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"۳.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.5992865562438965,0.7361344695091248,0.6099880933761597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6437395167350769,0.5922865562438965,0.7411344695091248,0.6169880933761597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5992865562438965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6004756093025208,0.24033613502979279,0.6087990403175354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5992865562438965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5934756093025207,0.2453361350297928,0.6157990403175354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"..XBRL","boundary":[0.6554622054100037,0.6206896305084229,0.7058823704719543,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":".۴.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.6206896305084229,0.7361344695091248,0.6313912272453308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6504622054100037,0.6136896305084228,0.7411344695091248,0.6383912272453308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6206896305084229,0.24033613502979279,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6302021145820618},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6136896305084228,0.2453361350297928,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.642092764377594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.642092764377594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.642092764377594,0.24201680719852448,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6432818174362183,0.24537815153598785,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.642092764377594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.642092764377594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6516052484512329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.635092764377594,0.25037815153598786,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.642092764377594,0.7361344695091248,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.642092764377594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.642092764377594},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6638655662536621,0.642092764377594,0.6907563209533691,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.642092764377594},{"x":0.6554622054100037,"y":0.642092764377594},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6504201889038086,0.642092764377594,0.6554622054100037,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.642092764377594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.642092764377594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.642092764377594,0.6470588445663452,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.6634958386421204,0.7361344695091248,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.6623067855834961,0.6941176652908325,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6623067855834961},{"x":0.658823549747467,"y":0.6623067855834961},{"x":0.658823549747467,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6521008610725403,0.6623067855834961,0.658823549747467,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.6623067855834961,0.6504201889038086,0.6753864288330078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.642092764377594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.642092764377594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6386975002288818,0.635092764377594,0.7411344695091248,0.6835754818916321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6634958386421204,0.24201680719852448,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6646848917007446,0.24537815153598785,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6564958386421204,0.25037815153598786,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.68727707862854},{"x":0.7848739624023438,"y":0.68727707862854},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7027348279953003},{"x":0.756302535533905,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.68727707862854,0.7848739624023438,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.68727707862854},{"x":0.7495798468589783,"y":0.68727707862854},{"x":0.7495798468589783,"y":0.701545774936676},{"x":0.7378151416778564,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7378151416778564,0.68727707862854,0.7495798468589783,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.68727707862854},{"x":0.7327731251716614,"y":0.68727707862854},{"x":0.7327731251716614,"y":0.701545774936676},{"x":0.6941176652908325,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6941176652908325,0.68727707862854,0.7327731251716614,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.68727707862854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.68727707862854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.701545774936676},{"x":0.6773109436035156,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6773109436035156,0.68727707862854,0.6873949766159058,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.686087965965271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.686087965965271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.701545774936676},{"x":0.6436975002288818,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6436975002288818,0.686087965965271,0.6722689270973206,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.686087965965271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.686087965965271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.701545774936676},{"x":0.6000000238418579,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6000000238418579,0.686087965965271,0.6369748115539551,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.686087965965271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.686087965965271},{"x":0.5915966629981995,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.686087965965271,0.5915966629981995,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.686087965965271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.686087965965271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.701545774936676},{"x":0.534453809261322,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.534453809261322,0.686087965965271,0.5714285969734192,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.686087965965271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.686087965965271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.701545774936676},{"x":0.5042017102241516,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5042017102241516,0.686087965965271,0.5327731370925903,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.686087965965271},{"x":0.49747899174690247,"y":0.686087965965271},{"x":0.49747899174690247,"y":0.701545774936676},{"x":0.489075630903244,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.489075630903244,0.686087965965271,0.49747899174690247,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.686087965965271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.686087965965271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.701545774936676},{"x":0.4453781545162201,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4453781545162201,0.686087965965271,0.48235294222831726,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.686087965965271},{"x":0.440336138010025,"y":0.686087965965271},{"x":0.440336138010025,"y":0.701545774936676},{"x":0.4285714328289032,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4285714328289032,0.686087965965271,0.440336138010025,0.701545774936676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.686087965965271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.68727707862854},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.679087965965271,0.7898739624023438,0.7109238810539246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.696789562702179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6884661316871643,0.23361344635486603,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.696789562702179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6814661316871643,0.23861344635486603,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7159664034843445,0.7086801528930664,0.7361344695091248,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7086801528930664,0.7126050591468811,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.7098692059516907,0.7042016983032227,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.7098692059516907,0.6689075827598572,0.7193816900253296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6605462384223938,0.7028692059516907,0.7411344695091248,0.7251926369667053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7086801528930664,0.24201680719852448,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7016801528930664,0.24701680719852448,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7300832271575928,0.24033613502979279,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7230832271575928,0.2453361350297928,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7514863014221191},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7514863014221191},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7514863014221191,0.24033613502979279,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7514863014221191},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7514863014221191},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7444863014221191,0.2453361350297928,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7142857313156128,0.7288941740989685,0.7361344695091248,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7288941740989685,0.7126050591468811,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6773109436035156,0.7288941740989685,0.7058823704719543,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6369748115539551,0.7288941740989685,0.6722689270973206,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.7288941740989685,0.6268907785415649,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5731092691421509,0.7288941740989685,0.6084033846855164,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5462185144424438,0.7288941740989685,0.5697479248046875,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7288941740989685},{"x":0.534453809261322,"y":0.7288941740989685},{"x":0.534453809261322,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5260504484176636,0.7288941740989685,0.534453809261322,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7431629300117493},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.48403361439704895,0.7288941740989685,0.5210084319114685,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7288941740989685},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7288941740989685},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7431629300117493},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.46890756487846375,0.7288941740989685,0.48235294222831726,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7431629300117493},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46554622054100037,0.7288941740989685,0.4722689092159271,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7142857313156128,0.7502972483634949,0.7361344695091248,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7502972483634949,0.7126050591468811,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6789916157722473,0.7502972483634949,0.7042016983032227,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6453781723976135,0.7502972483634949,0.6739495992660522,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6067227125167847,0.7502972483634949,0.6386554837226868,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"SOSI","boundary":[0.5596638917922974,0.7502972483634949,0.5932773351669312,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7502972483634949},{"x":0.556302547454834,"y":0.7502972483634949},{"x":0.556302547454834,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.7502972483634949,0.556302547454834,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.771700382232666},{"x":0.7361344695091248,"y":0.771700382232666},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.771700382232666,0.7361344695091248,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.771700382232666},{"x":0.6907563209533691,"y":0.771700382232666},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6638655662536621,0.771700382232666,0.6907563209533691,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.771700382232666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.771700382232666},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6487395167350769,0.771700382232666,0.6554622054100037,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.771700382232666},{"x":0.6470588445663452,"y":0.771700382232666},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.771700382232666,0.6470588445663452,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.702521026134491,0.7931034564971924,0.7361344695091248,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.7919144034385681,0.6941176652908325,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7919144034385681},{"x":0.658823549747467,"y":0.7919144034385681},{"x":0.658823549747467,"y":0.8049940466880798},{"x":0.653781533241272,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6554622054100037,0.7919144034385681,0.658823549747467,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.7919144034385681,0.6487395167350769,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8073721528053284},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46054622054100036,0.7218941740989685,0.7428151416778564,0.8143721528053284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7812128663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7728894352912903,0.24201680719852448,0.7812128663063049]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7812128663063049},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7728894352912903,0.24537815153598785,0.7812128663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7812128663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7658894352912903,0.25037815153598786,0.7882128663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7931034564971924,0.24201680719852448,0.8026159405708313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8026159405708313},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7931034564971924,0.24537815153598785,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7931034564971924},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7861034564971924,0.25037815153598786,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8478002548217773},{"x":0.507563054561615,"y":0.8466112017631531},{"x":0.507563054561615,"y":0.8596908450126648},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4789915978908539,0.8478002548217773,0.507563054561615,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8478002548217773},{"x":0.507563054561615,"y":0.8466112017631531},{"x":0.507563054561615,"y":0.8596908450126648},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8408002548217773,0.512563054561615,0.8666908450126648],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/RIGDWWZxcZakfAwV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/eynIEEaIAzwKMfPB.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/xhGexYlvFIllRgLB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989722797397201]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.24201680719852448,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18906064331531525},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.24701680719852448,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2104637324810028,0.24033613502979279,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21878716349601746},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.2104637324810028,0.24537815153598785,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2034637324810028,0.25037815153598786,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2306777685880661,0.24201680719852448,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2236777685880661,0.24701680719852448,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.25208085775375366,0.24033613502979279,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24508085775375366,0.2453361350297928,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.756302535533905,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18906064331531525,0.7848739624023438,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.18906064331531525,0.7495798468589783,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6638655662536621,0.18906064331531525,0.7327731251716614,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6235294342041016,0.18906064331531525,0.6571428775787354,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.18906064331531525,0.6184874176979065,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5697479248046875,0.18906064331531525,0.5983193516731262,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5126050710678101,0.18906064331531525,0.5630252361297607,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48235294222831726,0.18906064331531525,0.5109243988990784,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.18906064331531525},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18906064331531525},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.18906064331531525,0.47058823704719543,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.4268907606601715,0.18906064331531525,0.4588235318660736,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4252100884914398,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20332936942577362},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.38823530077934265,0.18906064331531525,0.4252100884914398,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.18906064331531525},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18906064331531525},{"x":0.3831932842731476,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3764705955982208,0.18906064331531525,0.3831932842731476,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3714705955982208,0.18206064331531524,0.7898739624023438,0.21032936942577363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۸","boundary":[0.7159664034843445,0.2104637324810028,0.7361344695091248,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.2104637324810028,0.7126050591468811,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6672269105911255,0.2104637324810028,0.7042016983032227,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.2104637324810028,0.6672269105911255,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.7109243869781494,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.7109243869781494,0.2271105796098709,0.7361344695091248,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2271105796098709},{"x":0.707563042640686,"y":0.2271105796098709},{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6857143044471741,0.2271105796098709,0.707563042640686,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.22829964756965637,0.6773109436035156,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.22829964756965637,0.6605042219161987,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24494649469852448},{"x":0.610084056854248,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.610084056854248,0.22829964756965637,0.6504201889038086,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24494649469852448},{"x":0.583193302154541,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.583193302154541,0.22829964756965637,0.6084033846855164,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.22829964756965637},{"x":0.578151285648346,"y":0.22829964756965637},{"x":0.578151285648346,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5445378422737122,0.22829964756965637,0.578151285648346,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.22829964756965637,0.5394958257675171,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24494649469852448},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.48739495873451233,0.22829964756965637,0.5193277597427368,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.4470588266849518,0.22829964756965637,0.48403361439704895,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24613554775714874},{"x":0.440336138010025,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.22948870062828064,0.4436974823474884,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.7109243869781494,0.2508918046951294,0.7361344695091248,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6705882549285889,0.2508918046951294,0.7042016983032227,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26634958386421204},{"x":0.63193279504776,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.63193279504776,0.2508918046951294,0.6689075827598572,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.2508918046951294,0.6252101063728333,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5680672526359558,0.2508918046951294,0.6134454011917114,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5327731370925903,0.25208085775375366,0.5647059082984924,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26634958386421204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودکار","boundary":[0.48403361439704895,0.25208085775375366,0.5260504484176636,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.25208085775375366,0.4789915978908539,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7109243869781494,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴۰۸.","boundary":[0.7109243869781494,0.27229487895965576,0.7361344695091248,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6689075827598572,0.27229487895965576,0.7042016983032227,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خودتطبيق","boundary":[0.5949580073356628,0.27229487895965576,0.6621848940849304,0.28656360507011414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28656360507011414},{"x":0.440336138010025,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.435336138010025,0.2034637324810028,0.7411344695091248,0.29356360507011414],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.2936979830265045,0.7361344695091248,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6638655662536621,0.2936979830265045,0.6907563209533691,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6521008610725403,0.2936979830265045,0.6554622054100037,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.2936979830265045,0.6436975002288818,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7008403539657593,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7008403539657593,0.3151010572910309,0.7378151416778564,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6672269105911255,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6672269105911255,0.3151010572910309,0.6941176652908325,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3151010572910309},{"x":0.658823549747467,"y":0.3151010572910309},{"x":0.658823549747467,"y":0.328180730342865},{"x":0.6521008610725403,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6521008610725403,0.3151010572910309,0.658823549747467,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6504201889038086,"y":0.328180730342865},{"x":0.6453781723976135,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6453781723976135,0.3151010572910309,0.6504201889038086,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.756302535533905,0.34007135033607483,0.7831932902336121,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7478991746902466,0.34007135033607483,0.7529411911964417,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.3638525605201721,0.7831932902336121,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.3638525605201721,0.7596638798713684,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6957983374595642,0.3638525605201721,0.7310924530029297,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.3638525605201721,0.6873949766159058,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6268907785415649,0.3638525605201721,0.6773109436035156,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.3638525605201721,0.6252101063728333,0.3769322335720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6134874176979065,0.2866979830265045,0.7898739624023438,0.38393223357200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2734839618206024,0.24201680719852448,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28299644589424133},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.2734839618206024,0.24537815153598785,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2734839618206024},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2664839618206024,0.25037815153598786,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.24201680719852448,0.3043995201587677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3043995201587677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2878870360851288,0.24701680719852448,0.3113995201587677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3151010572910309,0.24033613502979279,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.3151010572910309,0.24537815153598785,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3081010572910309,0.25037815153598786,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.34007135033607483,0.24201680719852448,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3330713503360748,0.24701680719852448,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3745540976524353},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3638525605201721,0.24033613502979279,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3638525605201721},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3650416135787964},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3745540976524353},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3568525605201721,0.2453361350297928,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.3876337707042694,0.7831932902336121,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.3876337707042694,0.7596638798713684,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6823529601097107,0.3876337707042694,0.7344537973403931,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6705882549285889,0.3876337707042694,0.6756302714347839,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فار","boundary":[0.6470588445663452,0.3876337707042694,0.6638655662536621,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6420588445663452,0.3806337707042694,0.7881932902336121,0.4077134437561035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.24033613502979279,0.3983353078365326]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3983353078365326},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3876337707042694,0.24369747936725616,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3806337707042694,0.24869747936725617,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.756302535533905,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7546218633651733,0.4137931168079376,0.7848739624023438,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41260403394699097},{"x":0.756302535533905,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7478991746902466,0.4137931168079376,0.756302535533905,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7428991746902466,0.4067931168079376,0.7898739624023438,0.43030560088157654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4137931168079376,0.24201680719852448,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4137931168079376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4067931168079376,0.24701680719852448,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8573127388954163},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8489893078804016,0.5109243988990784,0.8573127388954163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8573127388954163},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8419893078804016,0.5159243988990784,0.8643127388954163],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/DzaEBLiVacCYKVby-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/WtiPtvWOWyMnezMq.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/ruEmUMaoEpgoRBPY.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002956576061021984,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2568370997905731},{"x":0.556302547454834,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.2568370997905731,0.556302547454834,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکلها","boundary":[0.4436974823474884,0.25564804673194885,0.4941176474094391,0.27229487895965576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2568370997905731},{"x":0.556302547454834,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4386974823474884,0.24864804673194885,0.561302547454834,0.27929487895965577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.35315102338790894,0.22689075767993927,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3614744246006012},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34615102338790893,0.23189075767993927,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3745540976524353,0.22689075767993927,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3745540976524353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3675540976524353,0.23189075767993927,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4221165180206299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4221165180206299,0.22521008551120758,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4221165180206299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4221165180206299},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4151165180206299,0.23021008551120759,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45303210616111755},{"x":0.507563054561615,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"...","boundary":[0.507563054561615,0.43995243310928345,0.5159664154052734,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"[","boundary":[0.5193277597427368,0.43995243310928345,0.5226891040802002,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.5243697762489319,0.43995243310928345,0.5310924649238586,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"]","boundary":[0.534453809261322,0.43995243310928345,0.5361344814300537,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4542211592197418},{"x":0.507563054561615,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.43295243310928344,0.5411344814300537,0.4612211592197418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.44351962208747864,0.22857142984867096,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43651962208747863,0.23357142984867096,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4673008322715759,0.23025210201740265,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4603008322715759,0.23525210201740265,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49940547347068787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.48989298939704895,0.23193277418613434,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49940547347068787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48289298939704894,0.23693277418613434,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5231866836547852},{"x":0.561344563961029,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.5112960934638977,0.5663865804672241,0.5231866836547852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"[","boundary":[0.5680672526359558,0.5112960934638977,0.5714285969734192,0.5231866836547852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۴","boundary":[0.5731092691421509,0.5112960934638977,0.5798319578170776,0.5231866836547852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"]","boundary":[0.583193302154541,0.5112960934638977,0.5848739743232727,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5243757367134094},{"x":0.561344563961029,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5042960934638977,0.5898739743232727,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5231866836547852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5148632526397705,0.22857142984867096,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5231866836547852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5078632526397705,0.23357142984867096,0.5301866836547852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5445897579193115},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5362663269042969,0.23025210201740265,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5362663269042969},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5445897579193115},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5292663269042969,0.23525210201740265,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3186682462692261},{"x":0.756302535533905,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.30558857321739197,0.7848739624023438,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7361344695091248,0.3043995201587677,0.7495798468589783,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.3043995201587677,0.7344537973403931,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6957983374595642,0.3043995201587677,0.7277311086654663,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"B2B","boundary":[0.6285714507102966,0.30321046710014343,0.6521008610725403,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.3043995201587677,0.6655462384223938,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"EAI","boundary":[0.6621848940849304,0.3043995201587677,0.6924369931221008,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.30321046710014343,0.6218487620353699,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.30321046710014343},{"x":0.610084056854248,"y":0.30321046710014343},{"x":0.610084056854248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.583193302154541,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"B2C","boundary":[0.583193302154541,0.30321046710014343,0.610084056854248,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5764706134796143,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5731092691421509,0.30321046710014343,0.5764706134796143,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5663865804672241,0.30321046710014343,0.5697479248046875,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30321046710014343},{"x":0.561344563961029,"y":0.30321046710014343},{"x":0.561344563961029,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5529412031173706,0.30321046710014343,0.561344563961029,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34244945645332336},{"x":0.756302535533905,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.3269916772842407,0.7848739624023438,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7344537973403931,0.3269916772842407,0.7495798468589783,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.3269916772842407,0.7344537973403931,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6941176652908325,0.3269916772842407,0.7260504364967346,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.6605042219161987,0.3269916772842407,0.6873949766159058,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6268907785415649,0.3269916772842407,0.6554622054100037,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34244945645332336},{"x":0.610084056854248,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.610084056854248,0.3269916772842407,0.6151260733604431,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3269916772842407},{"x":0.605042040348053,"y":0.3269916772842407},{"x":0.605042040348053,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5865546464920044,0.3269916772842407,0.605042040348053,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5596638917922974,0.3269916772842407,0.5747899413108826,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5109243988990784,0.3269916772842407,0.5478991866111755,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تجمیع","boundary":[0.46722689270973206,0.3269916772842407,0.5042017102241516,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3269916772842407},{"x":0.462184876203537,"y":0.3269916772842407},{"x":0.462184876203537,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.3269916772842407,0.462184876203537,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3269916772842407},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3269916772842407},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4084033668041229,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.4084033668041229,0.3269916772842407,0.45042017102241516,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3269916772842407},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3269916772842407},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.3798319399356842,0.3269916772842407,0.40504202246665955,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34244945645332336},{"x":0.364705890417099,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.364705890417099,0.3269916772842407,0.3680672347545624,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3613445460796356,"y":0.34244945645332336},{"x":0.35798320174217224,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.35798320174217224,0.3269916772842407,0.3613445460796356,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3269916772842407},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3269916772842407},{"x":0.35630252957344055,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3512605130672455,0.3269916772842407,0.35630252957344055,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34244945645332336},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.33781513571739197,0.3269916772842407,0.3512605130672455,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.756302535533905,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.34958383440971375,0.7848739624023438,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰۱.","boundary":[0.7310924530029297,0.34958383440971375,0.7495798468589783,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6756302714347839,0.34958383440971375,0.7243697643280029,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.6386554837226868,0.34958383440971375,0.6689075827598572,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.34958383440971375},{"x":0.63193279504776,"y":0.34958383440971375},{"x":0.63193279504776,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.6134454011917114,0.34958383440971375,0.63193279504776,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34958383440971375},{"x":0.610084056854248,"y":0.34958383440971375},{"x":0.610084056854248,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.34958383440971375,0.610084056854248,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5647059082984924,0.34958383440971375,0.5966386795043945,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5142857432365417,0.34958383440971375,0.5579832196235657,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48235294222831726,0.34958383440971375,0.5126050710678101,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3650416135787964},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.47058823704719543,0.34958383440971375,0.4739495813846588,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.34958383440971375},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34958383440971375},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3650416135787964},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.46554622054100037,0.34958383440971375,0.46890756487846375,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.34958383440971375},{"x":0.462184876203537,"y":0.34958383440971375},{"x":0.462184876203537,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4588235318660736,0.34958383440971375,0.462184876203537,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34958383440971375},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3650416135787964},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.44873949885368347,0.34958383440971375,0.4588235318660736,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.756302535533905,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.37336504459381104,0.7848739624023438,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7310924530029297,0.37336504459381104,0.7495798468589783,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6907563209533691,0.37336504459381104,0.7260504364967346,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6638655662536621,0.37336504459381104,0.6857143044471741,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.37336504459381104},{"x":0.658823549747467,"y":0.37336504459381104},{"x":0.658823549747467,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6386554837226868,0.37336504459381104,0.658823549747467,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5949580073356628,0.37217599153518677,0.6302521228790283,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5428571701049805,0.37217599153518677,0.5848739743232727,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5159664154052734,0.37217599153518677,0.5411764979362488,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5008403658866882,0.37217599153518677,0.5025210380554199,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37217599153518677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37217599153518677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.4907563030719757,0.37217599153518677,0.49747899174690247,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.37217599153518677},{"x":0.489075630903244,"y":0.37217599153518677},{"x":0.489075630903244,"y":0.3876337707042694},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.48571428656578064,0.37217599153518677,0.489075630903244,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37217599153518677},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4789915978908539,0.37217599153518677,0.48403361439704895,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.756302535533905,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.3947681188583374,0.7848739624023438,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.3947681188583374,0.7495798468589783,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.3947681188583374,0.7327731251716614,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6924369931221008,0.3947681188583374,0.7243697643280029,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6605042219161987,0.3947681188583374,0.6873949766159058,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.3947681188583374,0.6605042219161987,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6252101063728333,0.3947681188583374,0.6487395167350769,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5932773351669312,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5932773351669312,0.3947681188583374,0.6168067455291748,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5747899413108826,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5747899413108826,0.3947681188583374,0.5865546464920044,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5394958257675171,0.3947681188583374,0.5697479248046875,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3947681188583374},{"x":0.534453809261322,"y":0.3947681188583374},{"x":0.534453809261322,"y":0.41022592782974243},{"x":0.489075630903244,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.489075630903244,0.3947681188583374,0.534453809261322,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.4789915978908539,0.3947681188583374,0.48067227005958557,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41022592782974243},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.47058823704719543,0.3947681188583374,0.4756302535533905,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3947681188583374},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3947681188583374},{"x":0.46722689270973206,"y":0.41022592782974243},{"x":0.46554622054100037,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.46554622054100037,0.3947681188583374,0.46722689270973206,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3947681188583374},{"x":0.462184876203537,"y":0.3947681188583374},{"x":0.462184876203537,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.3947681188583374,0.462184876203537,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4340071380138397},{"x":0.756302535533905,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.4185493588447571,0.7848739624023438,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۰۱.","boundary":[0.7310924530029297,0.4185493588447571,0.7495798468589783,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6941176652908325,0.4185493588447571,0.7260504364967346,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.6487395167350769,0.4185493588447571,0.6873949766159058,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43281808495521545},{"x":0.610084056854248,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.610084056854248,0.4185493588447571,0.6420168280601501,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.4185493588447571,0.6033613681793213,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43281808495521545},{"x":0.561344563961029,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.561344563961029,0.4185493588447571,0.5899159908294678,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5327731370925903,0.4185493588447571,0.5546218752861023,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.5092437267303467,0.4185493588447571,0.5310924649238586,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.4773109257221222,0.4185493588447571,0.5042017102241516,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4638655483722687,0.4185493588447571,0.4756302535533905,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43281808495521545},{"x":0.43865546584129333,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.43865546584129333,0.4185493588447571,0.4638655483722687,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.4285714328289032,0.4185493588447571,0.4302521049976349,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.41848739981651306,0.4185493588447571,0.4252100884914398,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4185493588447571},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4185493588447571},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4151260554790497,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4151260554790497,0.4185493588447571,0.41680672764778137,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40672269463539124,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.40672269463539124,0.4185493588447571,0.4117647111415863,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45659929513931274},{"x":0.756302535533905,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.44233056902885437,0.7831932902336121,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.44233056902885437,0.7495798468589783,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45659929513931274},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.44233056902885437,0.7310924530029297,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلی","boundary":[0.6957983374595642,0.44233056902885437,0.7243697643280029,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.44351962208747864,0.6907563209533691,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6571428775787354,0.44351962208747864,0.6773109436035156,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزارهای","boundary":[0.6117647290229797,0.44351962208747864,0.6521008610725403,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چندبه","boundary":[0.5680672526359558,0.44351962208747864,0.6000000238418579,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5428571701049805,0.44351962208747864,0.5647059082984924,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47919145226478577},{"x":0.756302535533905,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.46373364329338074,0.7848739624023438,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸۰۱","boundary":[0.7310924530029297,0.46373364329338074,0.7495798468589783,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47919145226478577},{"x":0.702521026134491,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.702521026134491,0.46373364329338074,0.7243697643280029,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6571428775787354,0.46373364329338074,0.6957983374595642,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.6117647290229797,0.46373364329338074,0.6521008610725403,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6016806960105896,0.46373364329338074,0.6033613681793213,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5932773351669312,0.46373364329338074,0.6000000238418579,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5882353186607361,0.46373364329338074,0.5899159908294678,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.46373364329338074,0.5848739743232727,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5029726624488831},{"x":0.756302535533905,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.48989298939704895,0.7848739624023438,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹.۱","boundary":[0.7344537973403931,0.48989298939704895,0.7495798468589783,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.48989298939704895,0.7327731251716614,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5029726624488831},{"x":0.707563042640686,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.707563042640686,0.48989298939704895,0.7260504364967346,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.48989298939704895},{"x":0.702521026134491,"y":0.48989298939704895},{"x":0.702521026134491,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6773109436035156,0.48989298939704895,0.702521026134491,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6739495992660522,0.48989298939704895,0.6773109436035156,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6487395167350769,0.48989298939704895,0.6689075827598572,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6403361558914185,0.48989298939704895,0.6403361558914185,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5029726624488831},{"x":0.63193279504776,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.63193279504776,0.48989298939704895,0.6369748115539551,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6285714507102966,0.48989298939704895,0.6302521228790283,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.48989298939704895,0.6252101063728333,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.512485146522522},{"x":0.7831932902336121,"y":0.512485146522522},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5255647897720337},{"x":0.756302535533905,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.512485146522522,0.7831932902336121,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.512485146522522},{"x":0.7495798468589783,"y":0.512485146522522},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱","boundary":[0.7310924530029297,0.512485146522522,0.7495798468589783,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.512485146522522},{"x":0.7277311086654663,"y":0.512485146522522},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.512485146522522,0.7277311086654663,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.512485146522522},{"x":0.7210084199905396,"y":0.512485146522522},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6756302714347839,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراخوانی","boundary":[0.6756302714347839,0.512485146522522,0.7210084199905396,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6689075827598572,"y":0.526753842830658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.6470588445663452,0.5136741995811462,0.6689075827598572,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6403361558914185,"y":0.526753842830658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6336134672164917,0.5136741995811462,0.6403361558914185,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6285714507102966,"y":0.526753842830658},{"x":0.6151260733604431,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6151260733604431,0.5136741995811462,0.6285714507102966,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.517241358757019},{"x":0.6117647290229797,"y":0.517241358757019},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دور","boundary":[0.5915966629981995,0.517241358757019,0.6117647290229797,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5493460297584534},{"x":0.756302535533905,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.5338882207870483,0.7848739624023438,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۱.","boundary":[0.7277311086654663,0.5338882207870483,0.7495798468589783,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5493460297584534},{"x":0.702521026134491,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.702521026134491,0.5338882207870483,0.7226890921592712,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.6756302714347839,0.5338882207870483,0.6991596817970276,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6369748115539551,0.5338882207870483,0.6689075827598572,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6218487620353699,0.5338882207870483,0.6302521228790283,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.5966386795043945,0.5338882207870483,0.6151260733604431,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5493460297584534},{"x":0.583193302154541,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.583193302154541,0.5338882207870483,0.5882353186607361,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5493460297584534},{"x":0.578151285648346,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.578151285648346,0.5338882207870483,0.5815126299858093,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5714285969734192,0.5338882207870483,0.5747899413108826,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5493460297584534},{"x":0.561344563961029,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.561344563961029,0.5338882207870483,0.5714285969734192,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.756302535533905,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.5588585138320923,0.7848739624023438,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5731272101402283},{"x":0.729411780834198,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱","boundary":[0.729411780834198,0.5588585138320923,0.7495798468589783,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.5588585138320923,0.7277311086654663,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.557669460773468},{"x":0.7193277478218079,"y":0.557669460773468},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6974790096282959,0.557669460773468,0.7193277478218079,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.557669460773468},{"x":0.6924369931221008,"y":0.557669460773468},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6504201889038086,0.557669460773468,0.6924369931221008,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.557669460773468},{"x":0.6453781723976135,"y":0.557669460773468},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراکنش","boundary":[0.6033613681793213,0.557669460773468,0.6453781723976135,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.557669460773468},{"x":0.5949580073356628,"y":0.557669460773468},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5915966629981995,0.557669460773468,0.5949580073356628,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.557669460773468},{"x":0.5899159908294678,"y":0.557669460773468},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5865546464920044,0.557669460773468,0.5899159908294678,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.557669460773468},{"x":0.5815126299858093,"y":0.557669460773468},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5731272101402283},{"x":0.578151285648346,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.578151285648346,0.557669460773468,0.5815126299858093,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.557669460773468},{"x":0.5798319578170776,"y":0.557669460773468},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5697479248046875,0.557669460773468,0.5798319578170776,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5957193970680237},{"x":0.756302535533905,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.5814506411552429,0.7848739624023438,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۰۱.","boundary":[0.7243697643280029,0.5802615880966187,0.7495798468589783,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6773109436035156,0.5802615880966187,0.7193277478218079,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6504201889038086,0.5802615880966187,0.6705882549285889,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5957193970680237},{"x":0.63193279504776,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.63193279504776,0.5802615880966187,0.6436975002288818,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارساز","boundary":[0.5915966629981995,0.5802615880966187,0.6268907785415649,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5945303440093994},{"x":0.556302547454834,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.556302547454834,0.5802615880966187,0.5865546464920044,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5058823823928833,0.5802615880966187,0.5495798587799072,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5802615880966187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5802615880966187},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.4941176474094391,0.5802615880966187,0.49747899174690247,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5945303440093994},{"x":0.489075630903244,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.489075630903244,0.5802615880966187,0.4924369752407074,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4789915978908539,0.5802615880966187,0.48403361439704895,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4722689092159271,0.5802615880966187,0.48067227005958557,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6183115243911743},{"x":0.756302535533905,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.6028537750244141,0.7848739624023438,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.6028537750244141,0.7495798468589783,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمای","boundary":[0.6873949766159058,0.6028537750244141,0.7193277478218079,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6028537750244141},{"x":0.680672287940979,"y":0.6028537750244141},{"x":0.680672287940979,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کارساز","boundary":[0.6453781723976135,0.6028537750244141,0.680672287940979,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.5983193516731262,0.6028537750244141,0.6420168280601501,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5714285969734192,0.6028537750244141,0.5949580073356628,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5546218752861023,0.6028537750244141,0.5579832196235657,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5462185144424438,0.6028537750244141,0.5529412031173706,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5411764979362488,0.6028537750244141,0.5428571701049805,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.6028537750244141,0.5378151535987854,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7848739624023438,"y":0.642092764377594},{"x":0.756302535533905,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.6278240084648132,0.7848739624023438,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7495798468589783,"y":0.642092764377594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7344537973403931,0.6278240084648132,0.7495798468589783,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7327731251716614,"y":0.642092764377594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.6278240084648132,0.7327731251716614,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.626634955406189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7260504364967346,"y":0.642092764377594},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6840336322784424,0.626634955406189,0.7260504364967346,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.626634955406189},{"x":0.6789916157722473,"y":0.626634955406189},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6554622054100037,0.626634955406189,0.6789916157722473,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.626634955406189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.626634955406189},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6168067455291748,0.626634955406189,0.6453781723976135,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.626634955406189},{"x":0.610084056854248,"y":0.626634955406189},{"x":0.610084056854248,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5899159908294678,0.626634955406189,0.610084056854248,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.626634955406189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.626634955406189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5798319578170776,0.626634955406189,0.5815126299858093,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189},{"x":0.578151285648346,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5697479248046875,0.626634955406189,0.578151285648346,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.626634955406189},{"x":0.5680672526359558,"y":0.626634955406189},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5663865804672241,0.626634955406189,0.5680672526359558,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.626634955406189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.626634955406189},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.626634955406189,0.5630252361297607,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6646848917007446},{"x":0.756302535533905,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.6504161953926086,0.7848739624023438,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7327731251716614,0.6504161953926086,0.7495798468589783,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.6504161953926086,0.7310924530029297,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انعکاس","boundary":[0.6857143044471741,0.6492270827293396,0.7226890921592712,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6571428775787354,0.6492270827293396,0.6773109436035156,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6453781723976135,0.6492270827293396,0.6487395167350769,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6386554837226868,0.6492270827293396,0.6420168280601501,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6623067855834961},{"x":0.63193279504776,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6336134672164917,0.6492270827293396,0.6369748115539551,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6252101063728333,0.6492270827293396,0.6336134672164917,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.671819269657135},{"x":0.7848739624023438,"y":0.671819269657135},{"x":0.7848739624023438,"y":0.68727707862854},{"x":0.756302535533905,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.671819269657135,0.7848739624023438,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.671819269657135},{"x":0.7495798468589783,"y":0.671819269657135},{"x":0.7495798468589783,"y":0.68727707862854},{"x":0.7310924530029297,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7310924530029297,0.671819269657135,0.7495798468589783,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.671819269657135},{"x":0.729411780834198,"y":0.671819269657135},{"x":0.729411780834198,"y":0.68727707862854},{"x":0.7277311086654663,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.671819269657135,0.729411780834198,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.671819269657135},{"x":0.7226890921592712,"y":0.671819269657135},{"x":0.7226890921592712,"y":0.68727707862854},{"x":0.6823529601097107,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6823529601097107,0.671819269657135,0.7226890921592712,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.671819269657135},{"x":0.6756302714347839,"y":0.671819269657135},{"x":0.6756302714347839,"y":0.68727707862854},{"x":0.6689075827598572,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.671819269657135,0.6756302714347839,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.671819269657135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.671819269657135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.68727707862854},{"x":0.6218487620353699,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6218487620353699,0.671819269657135,0.6638655662536621,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.671819269657135},{"x":0.6151260733604431,"y":0.671819269657135},{"x":0.6151260733604431,"y":0.68727707862854},{"x":0.583193302154541,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراکنش","boundary":[0.583193302154541,0.671819269657135,0.6151260733604431,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.671819269657135},{"x":0.5731092691421509,"y":0.671819269657135},{"x":0.5731092691421509,"y":0.68727707862854},{"x":0.561344563961029,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.561344563961029,0.671819269657135,0.5731092691421509,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.671819269657135},{"x":0.5596638917922974,"y":0.671819269657135},{"x":0.5596638917922974,"y":0.68727707862854},{"x":0.5462185144424438,"y":0.68727707862854}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.671819269657135,0.5596638917922974,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.671819269657135},{"x":0.5445378422737122,"y":0.671819269657135},{"x":0.5445378422737122,"y":0.68727707862854},{"x":0.5142857432365417,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5142857432365417,0.671819269657135,0.5445378422737122,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.671819269657135},{"x":0.5058823823928833,"y":0.671819269657135},{"x":0.5058823823928833,"y":0.68727707862854},{"x":0.46890756487846375,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انعکاس","boundary":[0.46890756487846375,0.671819269657135,0.5058823823928833,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.671819269657135},{"x":0.462184876203537,"y":0.671819269657135},{"x":0.462184876203537,"y":0.68727707862854},{"x":0.42016807198524475,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.42016807198524475,0.671819269657135,0.462184876203537,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.671819269657135},{"x":0.4151260554790497,"y":0.671819269657135},{"x":0.4151260554790497,"y":0.68727707862854},{"x":0.3932773172855377,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.3932773172855377,0.671819269657135,0.4151260554790497,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.671819269657135},{"x":0.38655462861061096,"y":0.671819269657135},{"x":0.38655462861061096,"y":0.68727707862854},{"x":0.3815126121044159,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3815126121044159,0.671819269657135,0.38655462861061096,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.671819269657135},{"x":0.3798319399356842,"y":0.671819269657135},{"x":0.3798319399356842,"y":0.68727707862854},{"x":0.3764705955982208,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.3764705955982208,0.671819269657135,0.3798319399356842,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.671819269657135},{"x":0.37142857909202576,"y":0.671819269657135},{"x":0.37142857909202576,"y":0.68727707862854},{"x":0.3630252182483673,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3630252182483673,0.671819269657135,0.37142857909202576,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7086801528930664},{"x":0.756302535533905,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.696789562702179,0.7848739624023438,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.696789562702179},{"x":0.7495798468589783,"y":0.696789562702179},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7310924530029297,0.696789562702179,0.7495798468589783,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.696789562702179},{"x":0.729411780834198,"y":0.696789562702179},{"x":0.729411780834198,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.696789562702179,0.729411780834198,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتحاد","boundary":[0.6957983374595642,0.6956004500389099,0.7226890921592712,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6689075827598572,0.6944113969802856,0.6890756487846375,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6571428775787354,0.6944113969802856,0.6605042219161987,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6944113969802856},{"x":0.653781533241272,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6504201889038086,0.6944113969802856,0.653781533241272,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6436975002288818,0.6944113969802856,0.6470588445663452,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6386554837226868,0.6944113969802856,0.6420168280601501,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.717003583908081},{"x":0.7848739624023438,"y":0.717003583908081},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7324613332748413},{"x":0.756302535533905,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.717003583908081,0.7848739624023438,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.717003583908081},{"x":0.7495798468589783,"y":0.717003583908081},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7310924530029297,0.717003583908081,0.7495798468589783,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.717003583908081,0.729411780834198,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.717003583908081},{"x":0.7226890921592712,"y":0.717003583908081},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6773109436035156,0.717003583908081,0.7226890921592712,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.717003583908081},{"x":0.6773109436035156,"y":0.717003583908081},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.717003583908081,0.6773109436035156,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.717003583908081},{"x":0.6420168280601501,"y":0.717003583908081},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.717003583908081,0.6420168280601501,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5983193516731262,0.717003583908081,0.6285714507102966,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.717003583908081},{"x":0.5915966629981995,"y":0.717003583908081},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.5512605309486389,0.717003583908081,0.5915966629981995,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.717003583908081},{"x":0.5445378422737122,"y":0.717003583908081},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.5159664154052734,0.717003583908081,0.5445378422737122,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.717003583908081},{"x":0.507563054561615,"y":0.717003583908081},{"x":0.507563054561615,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5042017102241516,0.717003583908081,0.507563054561615,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.717003583908081},{"x":0.5025210380554199,"y":0.717003583908081},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7324613332748413},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.49915966391563416,0.717003583908081,0.5025210380554199,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.717003583908081},{"x":0.4957983195781708,"y":0.717003583908081},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4924369752407074,0.717003583908081,0.4957983195781708,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.717003583908081},{"x":0.489075630903244,"y":0.717003583908081},{"x":0.489075630903244,"y":0.7324613332748413},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.717003583908081,0.489075630903244,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.740784764289856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.740784764289856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.756242573261261},{"x":0.756302535533905,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.740784764289856,0.7848739624023438,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.740784764289856},{"x":0.7495798468589783,"y":0.740784764289856},{"x":0.7495798468589783,"y":0.756242573261261},{"x":0.729411780834198,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶۰۲.","boundary":[0.729411780834198,0.740784764289856,0.7495798468589783,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856},{"x":0.7226890921592712,"y":0.740784764289856},{"x":0.7226890921592712,"y":0.756242573261261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6924369931221008,0.740784764289856,0.7226890921592712,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.740784764289856},{"x":0.6857143044471741,"y":0.740784764289856},{"x":0.6857143044471741,"y":0.756242573261261},{"x":0.6554622054100037,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.6554622054100037,0.740784764289856,0.6857143044471741,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.740784764289856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.756242573261261},{"x":0.6453781723976135,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.740784764289856,0.6487395167350769,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.740784764289856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.740784764289856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.756242573261261},{"x":0.610084056854248,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرمت","boundary":[0.610084056854248,0.740784764289856,0.6386554837226868,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.740784764289856},{"x":0.605042040348053,"y":0.740784764289856},{"x":0.605042040348053,"y":0.756242573261261},{"x":0.5815126299858093,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5815126299858093,0.740784764289856,0.605042040348053,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.740784764289856},{"x":0.578151285648346,"y":0.740784764289856},{"x":0.578151285648346,"y":0.756242573261261},{"x":0.5697479248046875,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5697479248046875,0.740784764289856,0.578151285648346,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.740784764289856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.740784764289856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.756242573261261},{"x":0.5529412031173706,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.740784764289856,0.5647059082984924,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.740784764289856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.740784764289856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.756242573261261},{"x":0.5159664154052734,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5159664154052734,0.740784764289856,0.5462185144424438,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.740784764289856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.740784764289856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.756242573261261},{"x":0.48571428656578064,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.48571428656578064,0.740784764289856,0.5109243988990784,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856},{"x":0.48067227005958557,"y":0.740784764289856},{"x":0.48067227005958557,"y":0.756242573261261},{"x":0.45210084319114685,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45210084319114685,0.740784764289856,0.48067227005958557,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.740784764289856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.740784764289856},{"x":0.44873949885368347,"y":0.756242573261261},{"x":0.4302521049976349,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4302521049976349,0.740784764289856,0.44873949885368347,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.740784764289856},{"x":0.42184874415397644,"y":0.740784764289856},{"x":0.42184874415397644,"y":0.756242573261261},{"x":0.3764705955982208,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3764705955982208,0.740784764289856,0.42184874415397644,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.740784764289856},{"x":0.3680672347545624,"y":0.740784764289856},{"x":0.3680672347545624,"y":0.756242573261261},{"x":0.3663865625858307,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3663865625858307,0.740784764289856,0.3680672347545624,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.740784764289856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.740784764289856},{"x":0.3630252182483673,"y":0.756242573261261},{"x":0.35798320174217224,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.35798320174217224,0.740784764289856,0.3630252182483673,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.740784764289856},{"x":0.35462185740470886,"y":0.740784764289856},{"x":0.35462185740470886,"y":0.756242573261261},{"x":0.3529411852359772,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.3529411852359772,0.740784764289856,0.35462185740470886,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.740784764289856},{"x":0.3495798408985138,"y":0.740784764289856},{"x":0.3495798408985138,"y":0.756242573261261},{"x":0.3445378243923187,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3445378243923187,0.740784764289856,0.3495798408985138,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7788347005844116},{"x":0.756302535533905,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.7633769512176514,0.7848739624023438,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7310924530029297,0.7633769512176514,0.7495798468589783,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7633769512176514},{"x":0.729411780834198,"y":0.7633769512176514},{"x":0.729411780834198,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.7633769512176514,0.729411780834198,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6739495992660522,0.7633769512176514,0.7226890921592712,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7788347005844116},{"x":0.658823549747467,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.658823549747467,0.7633769512176514,0.6672269105911255,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6084033846855164,0.7633769512176514,0.6521008610725403,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.7633769512176514,0.6016806960105896,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویس","boundary":[0.5596638917922974,0.7633769512176514,0.5915966629981995,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5327731370925903,0.7633769512176514,0.5478991866111755,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4907563030719757,0.7633769512176514,0.5193277597427368,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7633769512176514},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7633769512176514},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7788347005844116},{"x":0.440336138010025,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.440336138010025,0.7633769512176514,0.48571428656578064,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7633769512176514},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7633769512176514},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4268907606601715,0.7633769512176514,0.43361344933509827,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7633769512176514},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7633769512176514},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7788347005844116},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.39159664511680603,0.7633769512176514,0.42016807198524475,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7788347005844116},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسط","boundary":[0.35630252957344055,0.7633769512176514,0.3848739564418793,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7788347005844116},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3210084140300751,0.7633769512176514,0.3495798408985138,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.2705882489681244,0.7633769512176514,0.3142857253551483,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7788347005844116},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.26050421595573425,0.7633769512176514,0.26218488812446594,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.2504201829433441,0.7633769512176514,0.2571428716182709,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7788347005844116},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.24537815153598785,0.7633769512176514,0.24873949587345123,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2369747906923294,0.7633769512176514,0.24201680719852448,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7788347005844116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7633769512176514,0.23193277418613434,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.785969078540802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.785969078540802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.801426887512207},{"x":0.756302535533905,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.785969078540802,0.7848739624023438,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.785969078540802},{"x":0.7495798468589783,"y":0.785969078540802},{"x":0.7495798468589783,"y":0.801426887512207},{"x":0.7310924530029297,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۲","boundary":[0.7310924530029297,0.785969078540802,0.7495798468589783,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.785969078540802},{"x":0.729411780834198,"y":0.785969078540802},{"x":0.729411780834198,"y":0.801426887512207},{"x":0.7277311086654663,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.785969078540802,0.729411780834198,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.785969078540802},{"x":0.7226890921592712,"y":0.785969078540802},{"x":0.7226890921592712,"y":0.801426887512207},{"x":0.6974790096282959,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6974790096282959,0.785969078540802,0.7226890921592712,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.785969078540802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.785969078540802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.801426887512207},{"x":0.6621848940849304,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6621848940849304,0.785969078540802,0.6924369931221008,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.785969078540802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.785969078540802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.801426887512207},{"x":0.6117647290229797,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6117647290229797,0.785969078540802,0.6554622054100037,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.785969078540802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.785969078540802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.801426887512207},{"x":0.5983193516731262,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.785969078540802,0.6067227125167847,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.785969078540802},{"x":0.5932773351669312,"y":0.785969078540802},{"x":0.5932773351669312,"y":0.801426887512207},{"x":0.5310924649238586,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاههای","boundary":[0.5310924649238586,0.785969078540802,0.5932773351669312,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.785969078540802},{"x":0.5243697762489319,"y":0.785969078540802},{"x":0.5243697762489319,"y":0.801426887512207},{"x":0.49747899174690247,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توکار","boundary":[0.49747899174690247,0.785969078540802,0.5243697762489319,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.785969078540802},{"x":0.4907563030719757,"y":0.785969078540802},{"x":0.4907563030719757,"y":0.801426887512207},{"x":0.48739495873451233,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.48739495873451233,0.785969078540802,0.4907563030719757,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.785969078540802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.785969078540802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.801426887512207},{"x":0.4789915978908539,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.4789915978908539,0.785969078540802,0.48571428656578064,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.785969078540802},{"x":0.4773109257221222,"y":0.785969078540802},{"x":0.4773109257221222,"y":0.801426887512207},{"x":0.4739495813846588,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4739495813846588,0.785969078540802,0.4773109257221222,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.785969078540802},{"x":0.4722689092159271,"y":0.785969078540802},{"x":0.4722689092159271,"y":0.801426887512207},{"x":0.46722689270973206,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46722689270973206,0.785969078540802,0.4722689092159271,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8252080678939819},{"x":0.756302535533905,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.8097503185272217,0.7848739624023438,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.7327731251716614,0.8097503185272217,0.7495798468589783,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8252080678939819},{"x":0.729411780834198,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.8097503185272217,0.7310924530029297,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7008403539657593,0.8097503185272217,0.7243697643280029,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8252080678939819},{"x":0.658823549747467,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تجمیع","boundary":[0.658823549747467,0.8097503185272217,0.6941176652908325,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6218487620353699,0.8097503185272217,0.6521008610725403,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8240190148353577},{"x":0.610084056854248,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.610084056854248,0.8097503185272217,0.6134454011917114,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6033613681793213,0.8097503185272217,0.6067227125167847,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5966386795043945,0.8097503185272217,0.6000000238418579,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5915966629981995,0.8097503185272217,0.5966386795043945,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8252080678939819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21348739683628082,0.29502141404151916,0.7898739624023438,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5600475668907166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5612366199493408,0.22857142984867096,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5600475668907166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5542366199493408,0.23357142984867096,0.5753709979057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.23193277418613434,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5909631252288818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5756396942138672,0.23693277418613434,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6147443652153015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6064209342002869,0.23193277418613434,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6147443652153015},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5994209342002869,0.23693277418613434,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6373364925384521},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6290130615234375,0.23193277418613434,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6373364925384521},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6220130615234375,0.23693277418613434,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6516052484512329,0.23025210201740265,0.6599286794662476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6516052484512329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6446052484512329,0.23525210201740265,0.6669286794662476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6741973757743835},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6753864288330078,0.22689075767993927,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6741973757743835},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6825208067893982},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6683864288330078,0.23189075767993927,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6979786157608032,0.22689075767993927,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6979786157608032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6909786157608032,0.23189075767993927,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7205707430839539},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7205707430839539,0.22857142984867096,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7205707430839539},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7135707430839539,0.23357142984867096,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7431629300117493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7431629300117493,0.23025210201740265,0.7514863014221191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7431629300117493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7361629300117493,0.23525210201740265,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7966706156730652},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7883471846580505,0.22689075767993927,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7966706156730652},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7813471846580505,0.23189075767993927,0.8036706156730652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8121284246444702,0.22689075767993927,0.8204518556594849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8204518556594849},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8051284246444702,0.23189075767993927,0.8274518556594849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هشت","boundary":[0.4789915978908539,0.8501783609390259,0.5126050710678101,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8431783609390259,0.5176050710678101,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/kPgNmWNXeXKOvRJv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/eBlKmBEhPVtoEhAR.jpg","blurred":"/storage/books/b0eff52f95a922be/pages/CsUzMueJcQqkeVTk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021365341533520274,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23025210201740265,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.23525210201740265,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20214031636714935},{"x":0.756302535533905,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.18668252229690552,0.7848739624023438,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲","boundary":[0.7277311086654663,0.18668252229690552,0.7495798468589783,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.18668252229690552,0.7260504364967346,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6873949766159058,0.18668252229690552,0.7193277478218079,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6823529601097107,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6369748115539551,0.18668252229690552,0.6823529601097107,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6084033846855164,0.18668252229690552,0.6352941393852234,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5680672526359558,0.18668252229690552,0.6000000238418579,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.18668252229690552},{"x":0.561344563961029,"y":0.18668252229690552},{"x":0.561344563961029,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5529412031173706,0.18668252229690552,0.561344563961029,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5159664154052734,0.18668252229690552,0.5462185144424438,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18668252229690552},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5042017102241516,0.18668252229690552,0.5092437267303467,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.18668252229690552},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18668252229690552},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4722689092159271,0.18668252229690552,0.49747899174690247,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18668252229690552},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18668252229690552},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20214031636714935},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.44873949885368347,0.18668252229690552,0.46890756487846375,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18668252229690552},{"x":0.43865546584129333,"y":0.18668252229690552},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20214031636714935},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42352941632270813,0.18668252229690552,0.43865546584129333,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18668252229690552},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.3680672347545624,0.18668252229690552,0.4100840389728546,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.18668252229690552},{"x":0.364705890417099,"y":0.18668252229690552},{"x":0.364705890417099,"y":0.20214031636714935},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.34117648005485535,0.18668252229690552,0.364705890417099,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.18668252229690552},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18668252229690552},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20214031636714935},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.32436975836753845,0.18668252229690552,0.32773110270500183,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.3176470696926117,0.18668252229690552,0.3210084140300751,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3142857253551483,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20214031636714935},{"x":0.31092438101768494,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.31092438101768494,0.18668252229690552,0.3142857253551483,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.18668252229690552},{"x":0.31092438101768494,"y":0.18668252229690552},{"x":0.31092438101768494,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3008403480052948,0.18668252229690552,0.31092438101768494,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22473245859146118},{"x":0.756302535533905,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.756302535533905,0.2104637324810028,0.7848739624023438,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱.۲","boundary":[0.7277311086654663,0.2104637324810028,0.7495798468589783,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.2104637324810028,0.7260504364967346,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6789916157722473,0.2104637324810028,0.7193277478218079,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6386554837226868,0.2104637324810028,0.6722689270973206,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2104637324810028},{"x":0.63193279504776,"y":0.2104637324810028},{"x":0.63193279504776,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5882353186607361,0.2104637324810028,0.63193279504776,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22473245859146118},{"x":0.578151285648346,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.2104637324810028,0.5815126299858093,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.2104637324810028,0.5731092691421509,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22473245859146118},{"x":0.529411792755127,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.529411792755127,0.2104637324810028,0.5630252361297607,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2104