خرما خرما

{"id":3798609,"title":"خرما","price":"۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b6cfb2cbaf9bdefc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b6cfb2cbaf9bdefc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b6cfb2cbaf9bdefc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b6cfb2cbaf9bdefc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b6cfb2cbaf9bdefc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-964-01-0345-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۶۷","nobat_chap":1,"description":["خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌های سرسام‌آور، از لذت مطالعه برترین کتاب‌های دانشگاهی و منابع تخصصی، بهره‌مند شوید. شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه بوکت، برای خرید کتاب خرما با هزینه‌ای کم‌تر از همیشه، اقدام کنید. ","درحال حاضر نسخه الکترونیکی کتاب پرطرفدار خرما از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آماده خریداری و کرایه برای شما همراهان همیشگی بوکت است. از شما دعوت می‌کنیم با خریداری نسخه ایبوک کتاب خرما یا کرایه آن برای یک ماه، یک ترم تحصیلی یا یک سال، با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه از مطالعه آنلاین عناوین مد نظر خود لذت ببرید. "],"pages_count":185,"keywords":"کشاورزی و منابع طبیعی","token":"b6cfb2cbaf9bdefc","created_at":"2022-08-08 17:02:18","updated_at":"2023-04-01 15:16:53","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-08-09 09:22:27","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1921844,"title":"ایرج روحانی","meta_title":"ایرج روحانی","meta_description":"ایرج روحانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایرج","lastname":"روحانی","token":"dfee95af887a9f6a","created_at":"2022-08-08 16:21:49","updated_at":"2022-08-08 16:21:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921844,"title":"ایرج روحانی","meta_title":"ایرج روحانی","meta_description":"ایرج روحانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایرج","lastname":"روحانی","token":"dfee95af887a9f6a","created_at":"2022-08-08 16:21:49","updated_at":"2022-08-08 16:21:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787183,"file":"62f10252b03781.26326999.pdf","book_id":3798609,"toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:02:18","updated_at":"2022-08-13 01:45:39","process_started_at":"2022-08-08 17:02:19","process_done_at":"2022-08-08 17:02:22","process_failed_at":null,"pages_count":185,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4f51c64e59a9a0bbab2a5e2bf6970b2c74804a3b499a996209a14695e07b54395f02c6e5d7fa485463109518f789591eda38d0655c9fff80ea7731408e74afa5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":3985,"title":"اقتصاد و بازاریابی خرما","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"522164ca24b6a6dc","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:38","updated_at":"2019-08-24 23:07:06","study_fields":[{"id":1018,"title":"شیمی آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"7889fffaecf44291","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-09-27 10:43:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1002,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 14:35:16"}]}]}],"titleLink":"%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7","ebook_price_en":3000,"urlify":"%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7","pages_count_fa":"۱۸۵","authorTitle":"ایرج روحانی","tocStr":"","url":"/preview/b6cfb2cbaf9bdefc/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19