مبانی هوا و اقلیم شناسی مبانی هوا و اقلیم شناسی

توضیحات

خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌های سرسام‌آور، از لذت مطالعه برترین کتاب‌های دانشگاهی و منابع تخصصی، بهره‌مند شوید. شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه بوکت، برای خرید کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی با هزینه‌ای کم‌تر از همیشه، اقدام کنید. درحال حاضر نسخه الکترونیکی کتاب پرطرفدار مبانی هوا و اقلیم شناسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آماده خریداری و کرایه برای شما همراهان همیشگی بوکت است. از شما دعوت می‌کنیم با خریداری نسخه ایبوک کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی یا کرایه آن برای یک ماه، یک ترم تحصیلی یا یک سال، با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه از مطالعه آنلاین عناوین مد نظر خود لذت ببرید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798480,"title":"مبانی هوا و اقلیم شناسی","price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c17e99a11baa23f4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c17e99a11baa23f4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c17e99a11baa23f4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c17e99a11baa23f4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c17e99a11baa23f4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c17e99a11baa23f4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c17e99a11baa23f4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c17e99a11baa23f4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c17e99a11baa23f4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c17e99a11baa23f4/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1356-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":3,"description":["خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌های سرسام‌آور، از لذت مطالعه برترین کتاب‌های دانشگاهی و منابع تخصصی، بهره‌مند شوید. شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه بوکت، برای خرید کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی با هزینه‌ای کم‌تر از همیشه، اقدام کنید. درحال حاضر نسخه الکترونیکی کتاب پرطرفدار مبانی هوا و اقلیم شناسی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی آماده خریداری و کرایه برای شما همراهان همیشگی بوکت است. از شما دعوت می‌کنیم با خریداری نسخه ایبوک کتاب مبانی هوا و اقلیم شناسی یا کرایه آن برای یک ماه، یک ترم تحصیلی یا یک سال، با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه از مطالعه آنلاین عناوین مد نظر خود لذت ببرید.",""],"pages_count":439,"keywords":null,"token":"c17e99a11baa23f4","created_at":"2022-06-06 14:12:27","updated_at":"2023-04-30 10:05:20","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-30 10:05:20","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1921498,"title":"سید محمد جعفر ناظم السادات","meta_title":"سید محمد جعفر ناظم السادات","meta_description":"سید محمد جعفر ناظم السادات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید محمد جعفر","lastname":"ناظم السادات","token":"70e3a73d9eca7796","created_at":"2022-06-07 14:05:09","updated_at":"2022-06-07 14:05:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921498,"title":"سید محمد جعفر ناظم السادات","meta_title":"سید محمد جعفر ناظم السادات","meta_description":"سید محمد جعفر ناظم السادات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید محمد جعفر","lastname":"ناظم السادات","token":"70e3a73d9eca7796","created_at":"2022-06-07 14:05:09","updated_at":"2022-06-07 14:05:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":787055,"file":"629dcc040ac655.12843019.pdf","book_id":3798480,"toc":null,"created_at":"2022-06-06 14:12:28","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","process_started_at":"2022-06-06 14:12:29","process_done_at":"2022-06-06 14:12:38","process_failed_at":null,"pages_count":439,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d8c6d34827d2ccae3fddc2bda2e58ca38507a8cfb744ffc0ed0dcceddaa0d7947607eff1d8b0f024ae5a7dd8594bc4614bb628b5855098cdbafe23c8c482424d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۹"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":4069,"title":"اقلیم شناسی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"798d4c101b8230b9","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:20","study_fields":[{"id":1441,"title":"هواشناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c31a5f4790e19b02","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":4072,"title":"اقلیم شناسی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"dff3dc2735be0ebc","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:20","study_fields":[{"id":1444,"title":"هواشناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"0b6777b84e102951","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":4075,"title":"اقلیم شناسی 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"517dae64670fb7a7","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1441,"title":"هواشناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c31a5f4790e19b02","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":4078,"title":"اقلیم شناسی 2","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"73865664e8355fcc","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1444,"title":"هواشناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"0b6777b84e102951","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":4081,"title":"اقلیم شناسی آماری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a191d5e0623ce8ea","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1447,"title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8e2e4ebc07e83d40","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":4084,"title":"اقلیم شناسی دینامیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8ea9108e9607f505","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1447,"title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8e2e4ebc07e83d40","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":4087,"title":"اقلیم شناسی زیست محیطی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7c9f8313039ed63b","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1450,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"e7752d7e484812af","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-05-03 15:49:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":4090,"title":"اقلیم شناسی فیزیکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7f8da5f5246eefd6","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1447,"title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8e2e4ebc07e83d40","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":4093,"title":"اقلیم شناسی ماهواره‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"60dcf524b11c1ea0","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1447,"title":"جغرافیا (آب و هوا)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8e2e4ebc07e83d40","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":5275,"title":"آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"048d192ce74c7c32","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1096,"title":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"bbee54a4a163454a","books_count":65,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-22 11:33:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":32521,"title":"مبانی اقلیم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"125d5045f97f1c95","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:46:56","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":133,"title":"دبیری جغرافیا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"9e326452d1b11edc","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-11-22 21:53:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":39325,"title":"هوا و اقلیم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"03aac05f0f374a7e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:55","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":1039,"title":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"ab790a8faeb5e24d","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-23 14:10:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":39328,"title":"هوا و اقلیم شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"39400487c3a9eee2","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:55","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":388,"title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-10-28 16:38:22","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-09-27 10:44:48","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":763,"title":"منبع طبیعی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"82e61d961a7cf67e","books_count":43,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-10-28 16:38:22","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":808,"title":"مهندسی شیلات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-11-18 16:19:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":862,"title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a920332559629d5","books_count":79,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-10-23 14:14:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":93,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-13 12:03:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1003,"title":"دامپروری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2452850bfba756c3","books_count":85,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1054,"title":"فضای سبز","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"bf4bd64c8985a698","books_count":79,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-18 16:19:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":145,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-13 11:56:50","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1387,"title":"رشته جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"96c503543186b7ab","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1390,"title":"مهندسی جنگلداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f175e4d7cf701e11","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 13:52:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":39331,"title":"هوا و اقلیم شناسی کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4f76f556e965e584","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:58","updated_at":"2023-04-30 10:05:21","study_fields":[{"id":157,"title":"علمی-کاربردی زنبورعسل","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"f1684351b50f5d69","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","ebook_price_en":70000,"urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۴۳۹","authorTitle":"سید محمد جعفر ناظم السادات","tocStr":"","url":"/preview/c17e99a11baa23f4/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":439,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c17e99a11baa23f4","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/WnBtmUODCZnWtMsz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/rkaFaDdykKKqRlgK.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/puBWnpkkhTSIRRJN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041529555481021143,0.0003471346895371933,0.9987261492584933,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9841046333312988,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6436975002288818,0.3004750609397888,0.7529411911964417,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9859857559204102,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5512605309486389,0.3004750609397888,0.6235294342041016,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9869424104690552,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3004750609397888,0.5310924649238586,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9901679158210754,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.3932773172855377,0.2992874085903168,0.4907563030719757,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9818638563156128,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2521008551120758,0.2992874085903168,0.38823530077934265,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9855569005012512,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.29228740859031677,0.7579411911964417,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9807888269424438,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدجعفر","boundary":[0.4941176474094391,0.5486935973167419,0.6302521228790283,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9717974066734314,"dir":"rtl","str":"ناظم","boundary":[0.4453781545162201,0.5486935973167419,0.48235294222831726,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5475059151649475},{"x":0.440336138010025,"y":0.5486935973167419},{"x":0.440336138010025,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9808695912361145,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.3764705955982208,0.5475059151649475,0.440336138010025,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9791797399520874,"dir":"ltr","boundary":[0.3714705955982208,0.5405059151649475,0.6352521228790283,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9814307689666748,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.8182897567749023,0.5731092691421509,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5310924649238586,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9884171485900879,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8171021342277527,0.5310924649238586,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.815914511680603},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8171021342277527},{"x":0.49747899174690247,"y":0.834916889667511},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9857304096221924,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4268907606601715,0.815914511680603,0.49747899174690247,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.815914511680603},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9851211905479431,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.808914511680603,0.5781092691421509,0.8431045122146607],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/pyfurTFDHNshcWcy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/PIkIBUZmFfSoaErg.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/XsaicsBdmimJrvlI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00018492617035138634,0.9986724807354582,0.9989986882277736]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9892019033432007,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.1650831401348114,0.7831932902336121,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.99116450548172,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.16389548778533936,0.7478991746902466,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17933492362499237},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9896499514579773,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.1627078354358673,0.7193277478218079,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.989833414554596,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.1557078354358673,0.7881932902336121,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9478940963745117,"str":"۱۳۵۶","boundary":[0.7126050591468811,0.18289786577224731,0.7462185025215149,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9478940963745117,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.1758978657722473,0.7512185025215149,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1650831401348114},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9910867810249329,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.3478991687297821,0.1650831401348114,0.37478992342948914,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.1650831401348114},{"x":0.34117648005485535,"y":0.1650831401348114},{"x":0.33949580788612366,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3126050531864166,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9905056953430176,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.3126050531864166,0.1650831401348114,0.33949580788612366,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.1650831401348114},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1650831401348114},{"x":0.3042016923427582,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9965991973876953,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2974790036678314,0.1650831401348114,0.3042016923427582,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.1650831401348114},{"x":0.29075631499290466,"y":0.1650831401348114},{"x":0.29075631499290466,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9909309148788452,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.2571428716182709,0.1650831401348114,0.29075631499290466,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1650831401348114},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9734511971473694,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.21680672466754913,0.16389548778533936,0.2537815272808075,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9870880842208862,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.15689548778533935,0.37978992342948914,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9324584603309631,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7058823704719543,0.5142517685890198,0.729411780834198,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.729411780834198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9324584603309631,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.5072517685890198,0.734411780834198,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30756303668022156,"y":0.19121140241622925},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9369248151779175,"str":"۲۷","boundary":[0.29243698716163635,0.18289786577224731,0.30756303668022156,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18289786577224731},{"x":0.30756303668022156,"y":0.19121140241622925},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9369248151779175,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.1758978657722473,0.31256303668022156,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.981124222278595,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5277311205863953,0.23040379583835602,0.5512605309486389,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9624216556549072,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.23159144818782806,0.5260504484176636,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9254305362701416,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.23159144818782806,0.5109243988990784,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9530048966407776,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.23159144818782806,0.48739495873451233,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.7162954807281494,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4588235318660736,0.23159144818782806,0.4773109257221222,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8906130194664001,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.22459144818782806,0.5562605309486389,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3277909755706787},{"x":0.529411792755127,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9799313545227051,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.529411792755127,0.2980997562408447,0.5529412031173706,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3277909755706787},{"x":0.507563054561615,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.6599744558334351,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.507563054561615,0.2980997562408447,0.5243697762489319,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.6846460103988647,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.4739495813846588,0.2980997562408447,0.5008403658866882,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.7852938771247864,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.2910997562408447,0.5579412031173706,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9795650243759155,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5411764979362488,0.3646080791950226,0.5747899413108826,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9876086115837097,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5176470875740051,0.3646080791950226,0.5361344814300537,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9852025508880615,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.36579573154449463,0.5109243988990784,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45042017102241516,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9896227717399597,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.45042017102241516,0.36579573154449463,0.49915966391563416,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9859880805015564,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4302521049976349,0.36579573154449463,0.46890756487846375,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9854688048362732,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.3587957315444946,0.5797899413108826,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9660931825637817,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.561344563961029,0.41567695140838623,0.5915966629981995,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41567695140838623},{"x":0.556302547454834,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9827906489372253,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدجعفر","boundary":[0.4773109257221222,0.41567695140838623,0.556302547454834,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4299287497997284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9810762405395508,"dir":"rtl","str":"ناظم","boundary":[0.45042017102241516,0.4168646037578583,0.4722689092159271,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4168646037578583},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4168646037578583},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4084033668041229,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9806398749351501,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.4084033668041229,0.4168646037578583,0.44873949885368347,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4084033668041229,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9788869619369507,"dir":"ltr","boundary":[0.4034033668041229,0.40986460375785827,0.5965966629981995,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9373354315757751,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.7495798468589783,0.4418052136898041,0.7831932902336121,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9902573823928833,"dir":"rtl","str":"سروش","boundary":[0.7109243869781494,0.4418052136898041,0.7445378303527832,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9774466753005981,"dir":"rtl","str":"مدبری","boundary":[0.6773109436035156,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9919875860214233,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9882980585098267,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7378151416778564,0.45368170738220215,0.7546218633651733,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9424566626548767,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.45368170738220215,0.7361344695091248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.979703962802887,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7008403539657593,0.45368170738220215,0.7277311086654663,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9881721138954163,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.6672269105911255,0.45368170738220215,0.6941176652908325,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9667922258377075,"dir":"rtl","str":"منش","boundary":[0.6453781723976135,0.45368170738220215,0.6655462384223938,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9885942935943604,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7596638798713684,0.46318289637565613,0.7831932902336121,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9874728322029114,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7361344695091248,0.46318289637565613,0.7579832077026367,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9063712954521179,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4643705487251282,0.7344537973403931,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9734649658203125,"dir":"rtl","str":"منیژه","boundary":[0.7058823704719543,0.4643705487251282,0.7260504364967346,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9598547220230103,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6873949766159058,0.4643705487251282,0.6991596817970276,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9778569936752319,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6689075827598572,0.4643705487251282,0.6823529601097107,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9741672873497009,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.43480521368980407,0.7898739624023438,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9822151064872742,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.7361344695091248,0.47624704241752625,0.7848739624023438,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9898467659950256,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.47624704241752625,0.7310924530029297,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9899275302886963,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6924369931221008,0.47624704241752625,0.7193277478218079,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9805163145065308,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6689075827598572,0.47624704241752625,0.6890756487846375,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9205784797668457,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6621848940849304,0.47624704241752625,0.6672269105911255,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9864743947982788,"dir":"rtl","str":"داوود","boundary":[0.63193279504776,0.47624704241752625,0.6571428775787354,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9903881549835205,"dir":"rtl","str":"ربیعی","boundary":[0.605042040348053,0.47624704241752625,0.6252101063728333,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9866520166397095,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.47624704241752625,0.6016806960105896,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9924155473709106,"dir":"rtl","str":"شیلا","boundary":[0.5714285969734192,0.47624704241752625,0.5915966629981995,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9880692958831787,"dir":"rtl","str":"افشایی","boundary":[0.5361344814300537,0.47624704241752625,0.5663865804672241,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9849870204925537,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.46924704241752624,0.7898739624023438,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9890145659446716,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.489311158657074,0.7848739624023438,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.489311158657074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.489311158657074},{"x":0.756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9932254552841187,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.489311158657074,0.756302535533905,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5}]},"confidence":0.9901529550552368,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6924369931221008,0.48812350630760193,0.7361344695091248,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9830982089042664,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7680672407150269,0.5011876225471497,0.7815126180648804,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5},{"x":0.756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.756302535533905,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900591969490051,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7428571581840515,0.5,0.756302535533905,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5118764638900757},{"x":0.707563042640686,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.769699215888977,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.7092437148094177,0.49881234765052795,0.7327731251716614,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9878988265991211,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.5142517685890198,0.7815126180648804,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9771608114242554,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7361344695091248,0.5154394507408142,0.756302535533905,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9862058758735657,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9767733216285706,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7361344695091248,0.5249406099319458,0.7546218633651733,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9644039869308472,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.4811235063076019,0.7898739624023438,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9819427728652954,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5380047559738159,0.7831932902336121,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.756302535533905,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5486935973167419},{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9834575653076172,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.5380047559738159,0.7546218633651733,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9884280562400818,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7142857313156128,0.5380047559738159,0.7445378303527832,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5486935973167419},{"x":0.707563042640686,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700676202774048,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5380047559738159,0.7109243869781494,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.989701509475708,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6773109436035156,0.5368170738220215,0.7008403539657593,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.559382438659668},{"x":0.7529411911964417,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9823795557022095,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.5486935973167419,0.7831932902336121,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9859625697135925,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7226890921592712,0.5486935973167419,0.7462185025215149,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9848830103874207,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.5298170738220215,0.7881932902336121,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9909886121749878,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7361344695091248,0.5688835978507996,0.7596638798713684,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9947818517684937,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6890756487846375,0.5688835978507996,0.7260504364967346,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5831353664398193},{"x":0.653781533241272,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9907759428024292,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.653781533241272,0.5688835978507996,0.6823529601097107,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9426347613334656,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.5688835978507996,0.6504201889038086,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9924325346946716,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6134454011917114,0.5688835978507996,0.6403361558914185,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9917539358139038,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5815126299858093,0.5688835978507996,0.6084033846855164,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9759198427200317,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.5688835978507996,0.578151285648346,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9901296496391296,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5478991866111755,0.5688835978507996,0.5697479248046875,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.529411792755127,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9854114651679993,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.529411792755127,0.5688835978507996,0.5462185144424438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9914075136184692,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.5688835978507996,0.5226891040802002,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5819477438926697},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9898287057876587,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.46554622054100037,0.5688835978507996,0.4924369752407074,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5819477438926697},{"x":0.462184876203537,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9754776954650879,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.5688835978507996,0.4638655483722687,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9842896461486816,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4319327771663666,0.5688835978507996,0.45546218752861023,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9782314300537109,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.4000000059604645,0.5688835978507996,0.4252100884914398,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9625244736671448,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.5676959753036499,0.3983193337917328,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9883188009262085,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.36974790692329407,0.5676959753036499,0.38823530077934265,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9304986596107483,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3613445460796356,0.5676959753036499,0.3680672347545624,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5676959753036499},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5676959753036499},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9554880261421204,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.5676959753036499,0.35798320174217224,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.952199399471283,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.5676959753036499,0.3025210201740265,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5676959753036499},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9875538349151611,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24033613502979279,0.5676959753036499,0.29411765933036804,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9919267296791077,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7596638798713684,0.5819477438926697,0.7798319458961487,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9940181970596313,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7126050591468811,0.5819477438926697,0.7495798468589783,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5819477438926697},{"x":0.707563042640686,"y":0.5819477438926697},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9926083087921143,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5819477438926697,0.707563042640686,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9931060075759888,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6605042219161987,0.5819477438926697,0.7008403539657593,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9921702742576599,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6352941393852234,0.5819477438926697,0.6554622054100037,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5819477438926697},{"x":0.63193279504776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9796984791755676,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5819477438926697,0.63193279504776,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9942090511322021,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5983193516731262,0.5819477438926697,0.6218487620353699,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9949559569358826,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5731092691421509,0.5819477438926697,0.5915966629981995,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9907814264297485,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5445378422737122,0.5819477438926697,0.5714285969734192,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5961995124816895},{"x":0.534453809261322,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9837151765823364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.5819477438926697,0.5411764979362488,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5961995124816895},{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9931328296661377,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.5819477438926697,0.5310924649238586,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5819477438926697},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5819477438926697},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9938111305236816,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48235294222831726,0.5819477438926697,0.49747899174690247,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9765389561653137,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.43529412150382996,0.5819477438926697,0.4789915978908539,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5819477438926697},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5819477438926697},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9779558777809143,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.5819477438926697,0.43361344933509827,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9913973212242126,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4151260554790497,0.5819477438926697,0.4252100884914398,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9932624697685242,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3764705955982208,0.5819477438926697,0.4000000059604645,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5819477438926697},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5819477438926697},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.992969274520874,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.3512605130672455,0.5819477438926697,0.37142857909202576,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9911664724349976,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.5819477438926697,0.3512605130672455,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5819477438926697},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5819477438926697},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9922695159912109,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3176470696926117,0.5819477438926697,0.34285715222358704,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9628586769104004,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3008403480052948,0.5819477438926697,0.3126050531864166,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5961995124816895},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9911705851554871,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27899160981178284,0.5819477438926697,0.2974790036678314,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5819477438926697},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5819477438926697},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5961995124816895},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9574772715568542,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.5819477438926697,0.27899160981178284,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9809836149215698,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21848739683628082,0.5819477438926697,0.2705882489681244,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9864610433578491,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5606959753036499,0.7848319458961487,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9907660484313965,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5731092691421509,0.6009501218795776,0.6016806960105896,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6009501218795776},{"x":0.561344563961029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.561344563961029,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9777268171310425,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.5243697762489319,0.6009501218795776,0.561344563961029,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.599762499332428},{"x":0.5226891040802002,"y":0.599762499332428},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9558576345443726,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.599762499332428,0.5226891040802002,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5109243988990784,"y":0.599762499332428},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9852873086929321,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.40672269463539124,0.5985748171806335,0.5109243988990784,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9827688336372375,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.5915748171806335,0.6066806960105896,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9907189011573792,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5983193516731262,0.6223278045654297,0.6134454011917114,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.995832085609436,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5697479248046875,0.6223278045654297,0.5915966629981995,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9910129308700562,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.6223278045654297,0.5647059082984924,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9947031140327454,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5193277597427368,0.6211401224136353,0.5411764979362488,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6318289637565613},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9930116534233093,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49915966391563416,0.6211401224136353,0.5142857432365417,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9936751127243042,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45042017102241516,0.6211401224136353,0.4924369752407074,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6318289637565613},{"x":0.413445383310318,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9952091574668884,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.413445383310318,0.6211401224136353,0.4453781545162201,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6318289637565613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9939066171646118,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.6211401224136353,0.40672269463539124,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9869875907897949,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6151260733604431,0.6365795731544495,0.6487395167350769,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9842724204063416,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5865546464920044,0.6365795731544495,0.6134454011917114,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9936860799789429,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.561344563961029,0.6365795731544495,0.5798319578170776,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9970360994338989,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5478991866111755,0.6365795731544495,0.5546218752861023,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9951353073120117,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5193277597427368,0.6365795731544495,0.5428571701049805,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9733489155769348,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.4789915978908539,0.6365795731544495,0.5142857432365417,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.980465829372406,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4588235318660736,0.6365795731544495,0.4739495813846588,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6365795731544495},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6365795731544495},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.992707371711731,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.4117647111415863,0.6365795731544495,0.45378151535987854,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9935625791549683,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3764705955982208,0.6365795731544495,0.40672269463539124,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6365795731544495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6365795731544495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9923133850097656,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3512605130672455,0.6365795731544495,0.36974790692329407,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9902175068855286,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.6141401224136352,0.6537395167350769,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9882545471191406,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7378151416778564,0.6579572558403015,0.7747899293899536,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8908246755599976,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.6579572558403015,0.7378151416778564,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.981051504611969,"dir":"rtl","str":"ناظم","boundary":[0.7126050591468811,0.6579572558403015,0.7310924530029297,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.980445146560669,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.6823529601097107,0.6579572558403015,0.7126050591468811,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9720639586448669,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.6579572558403015,0.6789916157722473,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9836636781692505,"dir":"rtl","str":"محمدجعفر","boundary":[0.6252101063728333,0.6579572558403015,0.6705882549285889,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9916138648986816,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.6686460971832275,0.7747899293899536,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9880040287971497,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.6698337197303772,0.7462185025215149,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9949479103088379,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7277311086654663,0.6698337197303772,0.7378151416778564,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9895121455192566,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6907563209533691,0.6698337197303772,0.7226890921592712,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9262521266937256,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6698337197303772,0.6890756487846375,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9649015665054321,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6621848940849304,0.6698337197303772,0.6823529601097107,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9840555787086487,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6453781723976135,0.6698337197303772,0.6571428775787354,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9843683838844299,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6698337197303772,0.6403361558914185,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9884207844734192,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6134454011917114,0.6698337197303772,0.6302521228790283,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6805225610733032},{"x":0.583193302154541,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9866344928741455,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.583193302154541,0.6698337197303772,0.6117647290229797,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.7108128070831299,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5798319578170776,0.6698337197303772,0.5815126299858093,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6805225610733032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9829073548316956,"dir":"rtl","str":"محمدجعفر","boundary":[0.529411792755127,0.6698337197303772,0.5747899413108826,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9820499420166016,"dir":"rtl","str":"ناظم","boundary":[0.507563054561615,0.6698337197303772,0.5243697762489319,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9783878922462463,"dir":"rtl","str":"السادات","boundary":[0.4756302535533905,0.6698337197303772,0.5058823823928833,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6817102432250977},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.856093168258667,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.6698337197303772,0.4739495813846588,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9924410581588745,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.6828978657722473,0.7764706015586853,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9911495447158813,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.6828978657722473,0.7277311086654663,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9167780876159668,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.6828978657722473,0.7126050591468811,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9903843998908997,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.6817102432250977,0.7058823704719543,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6923990249633789},{"x":0.680672287940979,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9527652859687805,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.6817102432250977,0.6857143044471741,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.658823549747467,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9856630563735962,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.658823549747467,0.6817102432250977,0.6773109436035156,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977},{"x":0.653781533241272,"y":0.6817102432250977},{"x":0.653781533241272,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9919455051422119,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6403361558914185,0.6817102432250977,0.653781533241272,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9905933141708374,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.6817102432250977,0.6352941393852234,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.975817084312439,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6817102432250977,0.5932773351669312,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6923990249633789},{"x":0.561344563961029,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9542737603187561,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.561344563961029,0.6817102432250977,0.5865546464920044,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8997899293899536,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.6817102432250977,0.5697479248046875,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9907101392745972,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.6923990249633789,0.7764706015586853,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.702521026134491,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9862854480743408,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.6923990249633789,0.7260504364967346,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9328423738479614,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.6923990249633789,0.7008403539657593,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9906346797943115,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.6621848940849304,0.6923990249633789,0.6907563209533691,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.922289252281189,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.6935867071151733,0.6605042219161987,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9630814790725708,"dir":"rtl","str":"۴۴۰","boundary":[0.6386554837226868,0.6935867071151733,0.6554622054100037,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9782811999320984,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6252101063728333,0.6935867071151733,0.6352941393852234,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9212970733642578,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6134454011917114,0.6935867071151733,0.6201680898666382,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.610084056854248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9833477735519409,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5865546464920044,0.6935867071151733,0.610084056854248,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.705463171005249},{"x":0.583193302154541,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8826307654380798,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6935867071151733,0.5865546464920044,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7042755484580994},{"x":0.47058823704719543,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9773073792457581,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.6509572558403015,0.7814706015586853,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.705463171005249},{"x":0.7764706015586853,"y":0.705463171005249},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9934498071670532,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7445378303527832,0.705463171005249,0.7764706015586853,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.705463171005249},{"x":0.7445378303527832,"y":0.705463171005249},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700294137001038,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.705463171005249,0.7445378303527832,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9886838793754578,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7176470756530762,0.705463171005249,0.7361344695091248,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9905692338943481,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.705463171005249,0.7126050591468811,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.705463171005249},{"x":0.6941176652908325,"y":0.705463171005249},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9920487999916077,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.705463171005249,0.6941176652908325,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.705463171005249},{"x":0.6521008610725403,"y":0.705463171005249},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9615656733512878,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6470588445663452,0.705463171005249,0.6521008610725403,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.705463171005249},{"x":0.6487395167350769,"y":0.705463171005249},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7173396944999695},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9772672057151794,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۶.","boundary":[0.610084056854248,0.705463171005249,0.6487395167350769,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.705463171005249},{"x":0.6134454011917114,"y":0.705463171005249},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9937441349029541,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5949580073356628,0.705463171005249,0.6134454011917114,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.705463171005249},{"x":0.5899159908294678,"y":0.705463171005249},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9877559542655945,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5731092691421509,0.705463171005249,0.5899159908294678,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249},{"x":0.5663865804672241,"y":0.705463171005249},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7173396944999695},{"x":0.561344563961029,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9956250786781311,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.705463171005249,0.5663865804672241,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.705463171005249},{"x":0.5579832196235657,"y":0.705463171005249},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9886420965194702,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5361344814300537,0.705463171005249,0.5579832196235657,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.705463171005249},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9889270067214966,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5058823823928833,0.705463171005249,0.5310924649238586,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.705463171005249},{"x":0.5042017102241516,"y":0.705463171005249},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7173396944999695},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9198811650276184,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.49747899174690247,0.705463171005249,0.5042017102241516,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.705463171005249},{"x":0.49747899174690247,"y":0.705463171005249},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7173396944999695},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9173212051391602,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.48403361439704895,0.705463171005249,0.49747899174690247,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.705463171005249},{"x":0.48739495873451233,"y":0.705463171005249},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.6923606395721436,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.705463171005249,0.48739495873451233,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9894461631774902,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7546218633651733,0.7173396944999695,0.7747899293899536,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9814931750297546,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7173396944999695,0.7529411911964417,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.716152012348175},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9901164770126343,"dir":"rtl","str":"1-1356-01-964-978","boundary":[0.6369748115539551,0.716152012348175,0.7428571581840515,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7764706015586853,"y":0.705463171005249},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9814008474349976,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6960878663063049,0.7797899293899536,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9846769571304321,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.7315914630889893,0.7747899293899536,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7387173175811768},{"x":0.707563042640686,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9877111911773682,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.7315914630889893,0.7378151416778564,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7387173175811768},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9757896661758423,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.680672287940979,0.7315914630889893,0.7058823704719543,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8934994339942932,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7315914630889893,0.6789916157722473,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9506266713142395,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.658823549747467,0.7315914630889893,0.6705882549285889,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9718447923660278,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7245914630889893,0.7797899293899536,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9812197685241699,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.7434679269790649,0.7747899293899536,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.939075231552124,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7434679269790649,0.7394958138465881,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9886850118637085,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7159664034843445,0.7434679269790649,0.7310924530029297,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9827876687049866,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6991596817970276,0.7434679269790649,0.7142857313156128,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.928261399269104,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7434679269790649,0.6991596817970276,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9810999631881714,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.7529691457748413,0.7731092572212219,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.933364748954773,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7529691457748413,0.7394958138465881,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.754156768321991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.983444094657898,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7008403539657593,0.754156768321991,0.7310924530029297,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.754156768321991},{"x":0.7008403539657593,"y":0.754156768321991},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8921874761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.754156768321991,0.7008403539657593,0.7624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9759579300880432,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.7364679269790649,0.7797899293899536,0.7694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9930663704872131,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7672209143638611,0.7747899293899536,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9656546711921692,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7672209143638611,0.7428571581840515,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.985542356967926,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6957983374595642,0.7660332322120667,0.7361344695091248,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9868089556694031,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.7590332322120666,0.7797899293899536,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9910706281661987,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7779097557067871,0.7747899293899536,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.946196436882019,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7779097557067871,0.7428571581840515,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9778855443000793,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.7210084199905396,0.7779097557067871,0.7378151416778564,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9810088276863098,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6907563209533691,0.7779097557067871,0.7159664034843445,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9810013175010681,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.7709097557067871,0.7797899293899536,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9930991530418396,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7885985970497131,0.7747899293899536,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9912378787994385,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7885985970497131,0.7462185025215149,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9478195309638977,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7885985970497131,0.7193277478218079,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.986156702041626,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7885985970497131,0.7126050591468811,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9923454523086548,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.7885985970497131,0.6890756487846375,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9901641011238098,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6302521228790283,0.7885985970497131,0.6689075827598572,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9890266060829163,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.7815985970497131,0.7797899293899536,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800065159797668,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7647058963775635,0.7992874383926392,0.7764706015586853,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9817866086959839,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7428571581840515,0.7992874383926392,0.7596638798713684,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9852748513221741,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7142857313156128,0.7992874383926392,0.7344537973403931,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9640840291976929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7992874383926392,0.7126050591468811,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9737481474876404,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.6823529601097107,0.7992874383926392,0.7058823704719543,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9364913105964661,"dir":"rtl","str":"۸۶۱/۲/۲۲","boundary":[0.6218487620353699,0.7992874383926392,0.680672287940979,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.6697355508804321,"dir":"rtl","str":"QC","boundary":[0.6016806960105896,0.7992874383926392,0.6184874176979065,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7764706015586853,"y":0.815914511680603},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9438525438308716,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.7922874383926392,0.7814706015586853,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.982292115688324,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.8147268295288086,0.7747899293899536,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9752882719039917,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8135392069816589,0.7596638798713684,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9832186102867126,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7142857313156128,0.8135392069816589,0.7361344695091248,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8218527436256409},{"x":0.707563042640686,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9477931261062622,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.8135392069816589,0.7126050591468811,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8123515248298645},{"x":0.702521026134491,"y":0.8123515248298645},{"x":0.702521026134491,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9723756909370422,"dir":"rtl","str":"۵۵۱/۵","boundary":[0.6773109436035156,0.8123515248298645,0.702521026134491,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.834916889667511},{"x":0.75126051902771,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9914793372154236,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.8254156708717346,0.7747899293899536,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.834916889667511},{"x":0.7058823704719543,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9884907603263855,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7058823704719543,0.824228048324585,0.7445378303527832,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.981816828250885,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6873949766159058,0.824228048324585,0.6991596817970276,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.824228048324585},{"x":0.6840336322784424,"y":0.824228048324585},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.940641462802887,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.824228048324585,0.6840336322784424,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8337292075157166},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9714204668998718,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۸۹۰۰","boundary":[0.6336134672164917,0.8230403661727905,0.6756302714347839,0.8337292075157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9793870449066162,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.8041639022827148,0.7797899293899536,0.8431045122146607],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/yAMWgoqmUggBJCSN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/FfPXRTitShleSmvl.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/IvvAwjXwjgvmQwyY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00040637607868946647,0.9986724807354582,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9858440160751343,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4756302535533905,0.34916865825653076,0.5243697762489319,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9858440160751343,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.34216865825653076,0.5293697762489319,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9924514889717102,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9924514889717102,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.3837363414764404,0.7898739624023438,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9902448058128357,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.4121140241622925,0.7831932902336121,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9829583168029785,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6941176652908325,0.4121140241622925,0.7277311086654663,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9878159761428833,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.4051140241622925,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.929642379283905,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7747899293899536,0.4406175911426544,0.7798319458961487,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9903205037117004,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7344537973403931,0.4406175911426544,0.7647058963775635,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9921898245811462,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.4406175911426544,0.7176470756530762,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9906604886054993,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.6487395167350769,0.4406175911426544,0.6991596817970276,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9834518432617188,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.4336175911426544,0.7848319458961487,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.6103178262710571,"dir":"rtl","str":"۱ـ۱","boundary":[0.7411764860153198,0.4655582010746002,0.7579832077026367,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9743338823318481,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.4655582010746002,0.7344537973403931,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8378278613090515,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.4585582010746002,0.7629832077026367,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.6348318457603455,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7428571581840515,0.489311158657074,0.7613445520401001,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.707563042640686,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9870418310165405,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.707563042640686,0.489311158657074,0.7344537973403931,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.489311158657074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9874905943870544,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.489311158657074,0.6924369931221008,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9212268590927124,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.48231115865707397,0.7663445520401001,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6144976019859314,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7411764860153198,0.510688841342926,0.7613445520401001,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9888481497764587,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7058823704719543,0.510688841342926,0.7361344695091248,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9912257790565491,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6689075827598572,0.5118764638900757,0.6941176652908325,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9832013249397278,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5118764638900757,0.6672269105911255,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9255483150482178,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.5048764638900757,0.7663445520401001,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.7694303393363953,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5332541465759277,0.7596638798713684,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9918152093887329,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7126050591468811,0.5332541465759277,0.7327731251716614,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9857597351074219,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6789916157722473,0.5332541465759277,0.7042016983032227,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9897286891937256,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5332541465759277,0.6739495992660522,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9835724830627441,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.6436975002288818,0.5332541465759277,0.6621848940849304,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9816304445266724,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6168067455291748,0.5332541465759277,0.6403361558914185,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9869186282157898,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5764706134796143,0.5344418287277222,0.6067227125167847,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9631506204605103,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.5262541465759277,0.7646638798713684,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.7394958138465881,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.7397892475128174,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7394958138465881,0.5558194518089294,0.7596638798713684,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7344537973403931,"y":0.570071280002594},{"x":0.707563042640686,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.992353081703186,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.707563042640686,0.5558194518089294,0.7344537973403931,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9937761425971985,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6470588445663452,0.5558194518089294,0.6974790096282959,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.570071280002594},{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9927961230278015,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.610084056854248,0.5558194518089294,0.6369748115539551,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9868488907814026,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5865546464920044,0.5558194518089294,0.6016806960105896,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9858458638191223,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.5558194518089294,0.5815126299858093,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9918720722198486,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5462185144424438,0.5558194518089294,0.5697479248046875,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9829215407371521,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5109243988990784,0.5558194518089294,0.5428571701049805,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9683620929718018,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.5488194518089294,0.7646638798713684,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.745431661605835,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.5783848166465759,0.7361344695091248,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.5626901388168335,"dir":"rtl","str":"-۱","boundary":[0.6957983374595642,0.5795724391937256,0.7126050591468811,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.58076012134552},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9860777854919434,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6453781723976135,0.58076012134552,0.6907563209533691,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8553516268730164,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.5725724391937256,0.7411344695091248,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.662853479385376,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7159664034843445,0.6009501218795776,0.7361344695091248,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.5940171480178833,"dir":"rtl","str":"-۲","boundary":[0.6991596817970276,0.6021377444267273,0.7092437148094177,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9877415895462036,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6386554837226868,0.6021377444267273,0.6924369931221008,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9945765137672424,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.6021377444267273,0.63193279504776,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9920870661735535,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.5680672526359558,0.6021377444267273,0.6184874176979065,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9056054353713989,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.5951377444267273,0.7411344695091248,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.6885707974433899,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.6235154271125793,0.7344537973403931,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.5976694226264954,"dir":"rtl","str":"-۳","boundary":[0.6991596817970276,0.6235154271125793,0.7092437148094177,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9904961585998535,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6420168280601501,0.6235154271125793,0.6924369931221008,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9945353269577026,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.6247031092643738,0.63193279504776,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9897614121437073,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.5865546464920044,0.6247031092643738,0.6184874176979065,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9059062004089355,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.6177031092643738,0.7394537973403931,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.6908113956451416,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.6643369197845459,"dir":"rtl","str":"-۴","boundary":[0.6991596817970276,0.646080732345581,0.7126050591468811,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9907428026199341,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.646080732345581,0.6924369931221008,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.646080732345581},{"x":0.63193279504776,"y":0.646080732345581},{"x":0.63193279504776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9942302107810974,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.646080732345581,0.63193279504776,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.646080732345581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.646080732345581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9906861186027527,"dir":"rtl","str":"گردشگری","boundary":[0.5680672526359558,0.646080732345581,0.6168067455291748,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7281687259674072,"dir":"rtl","str":"۱ـ۵","boundary":[0.7176470756530762,0.6698337197303772,0.7378151416778564,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.684085488319397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.6375346779823303,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7058823704719543,0.6698337197303772,0.7109243869781494,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6991596817970276,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8871740698814392,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6941176652908325,0.6698337197303772,0.6991596817970276,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.684085488319397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900108575820923,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6352941393852234,0.6698337197303772,0.6890756487846375,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9966893792152405,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6698337197303772,0.6285714507102966,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6151260733604431,"y":0.684085488319397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9955243468284607,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.5714285969734192,0.6698337197303772,0.6151260733604431,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9886423349380493,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5310924649238586,0.6710214018821716,0.5647059082984924,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.646080732345581},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9304007291793823,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.639080732345581,0.7428151416778564,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.6681357026100159,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7159664034843445,0.6912114024162292,0.7361344695091248,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.6358369588851929,"dir":"rtl","str":"-۶","boundary":[0.6974790096282959,0.6912114024162292,0.7109243869781494,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6403361558914185,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9902414679527283,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.6912114024162292,0.6924369931221008,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.63193279504776,"y":0.705463171005249},{"x":0.6268907785415649,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9965350031852722,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.6923990249633789,0.63193279504776,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6184874176979065,"y":0.705463171005249},{"x":0.5764706134796143,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9914620518684387,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.5764706134796143,0.6923990249633789,0.6184874176979065,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5663865804672241,"y":0.705463171005249},{"x":0.5596638917922974,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.990635871887207,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.5596638917922974,0.6923990249633789,0.5663865804672241,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.713776707649231},{"x":0.7378151416778564,"y":0.713776707649231},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.683392345905304,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.713776707649231,0.7378151416778564,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.713776707649231},{"x":0.7092437148094177,"y":0.713776707649231},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.6548891663551331,"dir":"rtl","str":"ـ۷","boundary":[0.6991596817970276,0.713776707649231,0.7092437148094177,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.713776707649231},{"x":0.6924369931221008,"y":0.713776707649231},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9883308410644531,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6386554837226868,0.713776707649231,0.6924369931221008,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7149643898010254},{"x":0.63193279504776,"y":0.7149643898010254},{"x":0.63193279504776,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9855696558952332,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.7149643898010254,0.63193279504776,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9891068935394287,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5932773351669312,0.7149643898010254,0.6168067455291748,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9868651628494263,"dir":"rtl","str":"بلایای","boundary":[0.5495798587799072,0.7149643898010254,0.5815126299858093,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9844802618026733,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.5159664154052734,0.7149643898010254,0.5361344814300537,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9253087639808655,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.6853990249633789,0.7428151416778564,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.6874668598175049,"dir":"rtl","str":"۱ـ۵","boundary":[0.7176470756530762,0.7363420724868774,0.7344537973403931,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.6189787983894348,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7042016983032227,0.7375296950340271,0.7092437148094177,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.6198391318321228,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6941176652908325,0.7375296950340271,0.6991596817970276,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9838521480560303,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6369748115539551,0.7375296950340271,0.6873949766159058,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9944376945495605,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.7375296950340271,0.6268907785415649,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9931187033653259,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.5865546464920044,0.7375296950340271,0.6168067455291748,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8966082334518433,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.7305296950340271,0.7394537973403931,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.6339898109436035,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7159664034843445,0.7600950002670288,0.7361344695091248,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.5213234424591064,"dir":"rtl","str":"-۹","boundary":[0.6991596817970276,0.7600950002670288,0.7109243869781494,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.985102653503418,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.7600950002670288,0.6924369931221008,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7612826824188232},{"x":0.63193279504776,"y":0.7612826824188232},{"x":0.63193279504776,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9935488700866699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.7612826824188232,0.63193279504776,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9934828281402588,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5848739743232727,0.7612826824188232,0.6201680898666382,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8773843050003052,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.7530950002670288,0.7411344695091248,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.6757705211639404,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.7814726829528809,0.7361344695091248,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.6135641932487488,"dir":"rtl","str":"-۱۰","boundary":[0.6873949766159058,0.7814726829528809,0.7142857313156128,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.990230917930603,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6336134672164917,0.7814726829528809,0.6840336322784424,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9950390458106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.7814726829528809,0.6235294342041016,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7814726829528809},{"x":0.610084056854248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.610084056854248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.578151285648346,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.987784206867218,"dir":"rtl","str":"شیلات","boundary":[0.578151285648346,0.7814726829528809,0.610084056854248,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7969121336936951},{"x":0.561344563961029,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9941273331642151,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.7814726829528809,0.5680672526359558,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9902477860450745,"dir":"rtl","str":"جنگلبانی","boundary":[0.5092437267303467,0.7814726829528809,0.5529412031173706,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9186179637908936,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.7744726829528809,0.7411344695091248,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.7217388153076172,"dir":"rtl","str":"۱ـ۵","boundary":[0.7176470756530762,0.8028503656387329,0.7361344695091248,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.5506942272186279,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7058823704719543,0.8040379881858826,0.7109243869781494,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8040379881858826},{"x":0.702521026134491,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.6673940420150757,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.6890756487846375,0.8040379881858826,0.7042016983032227,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8182897567749023},{"x":0.63193279504776,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9860531687736511,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.63193279504776,0.8040379881858826,0.6840336322784424,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9944618344306946,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.8040379881858826,0.6252101063728333,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9952335357666016,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5798319578170776,0.805225670337677,0.6134454011917114,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.805225670337677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.805225670337677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9905533790588379,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5411764979362488,0.805225670337677,0.5714285969734192,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9174259305000305,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.7970379881858826,0.7411344695091248,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8659110069274902,"str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.8111639022827148,0.6235294342041016,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8659110069274902,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.8041639022827148,0.6285294342041016,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9744173288345337,"str":"صفحه","boundary":[0.22689075767993927,0.3895486891269684,0.26218488812446594,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9744173288345337,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3825486891269684,0.26718488812446595,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9735295176506042,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.2235294133424759,0.41567695140838623,0.2537815272808075,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4251781404018402},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9735295176506042,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4086769514083862,0.2587815272808075,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.5544774532318115,"str":"ا","boundary":[0.23529411852359772,0.44418051838874817,0.2386554628610611,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.5544774532318115,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.43718051838874816,0.2436554628610611,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.7486616969108582,"str":"1","boundary":[0.23529411852359772,0.46674585342407227,0.24033613502979279,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.7486616969108582,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.45974585342407226,0.2453361350297928,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.575323224067688,"str":"1","boundary":[0.23529411852359772,0.49168646335601807,0.24201680719852448,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49168646335601807},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.575323224067688,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.48468646335601806,0.24701680719852448,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.44697630405426025,"str":"۳","boundary":[0.2386554628610611,0.5130641460418701,0.24201680719852448,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.44697630405426025,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5060641460418701,0.24701680719852448,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6236879825592041,"str":"۴","boundary":[0.23529411852359772,0.5356294512748718,0.24201680719852448,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6236879825592041,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5286294512748718,0.24701680719852448,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.22076718509197235,"str":"0","boundary":[0.23193277418613434,0.5629453659057617,0.24369747936725616,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.22076718509197235,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5559453659057617,0.24869747936725617,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.24537815153598785,"y":0.599762499332428},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.5745766162872314,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.22689075767993927,0.6163895726203918,0.24537815153598785,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.44557785987854004,"dir":"rtl","str":"-1","boundary":[0.22857142984867096,0.6603325605392456,0.24537815153598785,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22689075767993927,"y":0.665083110332489},{"x":0.24537815153598785,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.2805335521697998,"dir":"rtl","str":"األة","boundary":[0.22857142984867096,0.7517814636230469,0.24537815153598785,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.24705882370471954,"y":0.764845609664917},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.478040874004364,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.22857142984867096,0.7672209143638611,0.24705882370471954,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.24705882370471954,"y":0.786223292350769},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.4658622741699219,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.22857142984867096,0.7897862195968628,0.24705882370471954,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.2466261386871338,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.22857142984867096,0.8111639022827148,0.24705882370471954,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.24537815153598785,"y":0.599762499332428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.3778395652770996,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.8041639022827148,0.25037815153598786,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.739974856376648,"str":"۱۱","boundary":[0.23025210201740265,0.6258907318115234,0.24369747936725616,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.739974856376648,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6188907318115234,0.24869747936725617,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7574845552444458,"str":"۱۲","boundary":[0.23025210201740265,0.6484560370445251,0.24537815153598785,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7574845552444458,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6414560370445251,0.25037815153598786,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8030537366867065,"str":"۱۲","boundary":[0.23025210201740265,0.6710214018821716,0.24537815153598785,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8030537366867065,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6640214018821716,0.25037815153598786,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.7418787479400635,"str":"۱۳","boundary":[0.22857142984867096,0.6923990249633789,0.24705882370471954,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6923990249633789},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.7418787479400635,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6853990249633789,0.25205882370471955,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7375296950340271},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9479294419288635,"str":"۱۴","boundary":[0.22857142984867096,0.7387173175811768,0.24537815153598785,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7375296950340271},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9479294419288635,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7317173175811768,0.25037815153598786,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9390734434127808,"str":"۱۵","boundary":[0.23193277418613434,0.7624703049659729,0.24537815153598785,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9390734434127808,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7554703049659729,0.25037815153598786,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9423414468765259,"str":"۱۵","boundary":[0.23193277418613434,0.783847987651825,0.24369747936725616,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7921615242958069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9423414468765259,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.776847987651825,0.24869747936725617,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9457533359527588,"str":"۱۶","boundary":[0.23193277418613434,0.8064132928848267,0.24369747936725616,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9457533359527588,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7994132928848267,0.24869747936725617,0.8205392069816589],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/UpHutlNfjDNaldaA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/RAiKSxmjDLhwCzfm.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/ZPijCvVRvTSwGIkm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020326279248874147,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.993408739566803,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.17933492362499237,0.7848739624023438,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.993408739566803,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.17233492362499236,0.7898739624023438,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9890841841697693,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7445378303527832,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9862357378005981,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.20071259140968323,0.7378151416778564,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9931007027626038,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.20071259140968323,0.7260504364967346,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9905203580856323,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.19371259140968322,0.7898739624023438,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9364020824432373,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7731092572212219,0.22565320134162903,0.7848739624023438,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9930205345153809,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.7058823704719543,0.22565320134162903,0.7697479128837585,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9918963313102722,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.6420168280601501,0.22565320134162903,0.6957983374595642,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22565320134162903},{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.63193279504776,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9928064942359924,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.22565320134162903,0.63193279504776,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9935728311538696,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.5697479248046875,0.22565320134162903,0.6168067455291748,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9942218065261841,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5378151535987854,0.22565320134162903,0.5596638917922974,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9822074174880981,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5243697762489319,0.22565320134162903,0.5361344814300537,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9890382289886475,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.21865320134162902,0.7898739624023438,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.5448392033576965,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7394958138465881,0.24940617382526398,0.7613445520401001,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9744619131088257,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.24940617382526398,0.7361344695091248,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.813353419303894,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.24240617382526397,0.7663445520401001,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.654065728187561,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.2695961892604828,0.7596638798713684,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9922739267349243,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7008403539657593,0.2695961892604828,0.7361344695091248,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9855037331581116,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6621848940849304,0.2695961892604828,0.6873949766159058,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9905527234077454,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5983193516731262,0.2695961892604828,0.6504201889038086,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9958670139312744,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.2695961892604828,0.5915966629981995,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.2695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9935007095336914,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.5512605309486389,0.2695961892604828,0.578151285648346,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28384798765182495},{"x":0.534453809261322,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.996254026889801,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.534453809261322,0.2695961892604828,0.5428571701049805,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9936854839324951,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.48403361439704895,0.2695961892604828,0.5277311205863953,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9886102676391602,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.462184876203537,0.2695961892604828,0.4739495813846588,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9662637114524841,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.2625961892604828,0.7646638798713684,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.6753625273704529,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.28859856724739075,0.7344537973403931,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9927500486373901,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.6504201889038086,0.2897862195968628,0.6924369931221008,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800586104393005,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.6016806960105896,0.2897862195968628,0.6386554837226868,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9939546585083008,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5394958257675171,0.2897862195968628,0.5899159908294678,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9961546659469604,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.29097387194633484,0.5310924649238586,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9936440587043762,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4924369752407074,0.29097387194633484,0.5126050710678101,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9440776705741882,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.2827862195968628,0.7394537973403931,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.6701601147651672,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.3123515546321869,0.7630252242088318,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32897862792015076},{"x":0.707563042640686,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9881568551063538,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.707563042640686,0.3123515546321869,0.7361344695091248,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3123515546321869},{"x":0.702521026134491,"y":0.3123515546321869},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9929841160774231,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6386554837226868,0.3123515546321869,0.702521026134491,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9920680522918701,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5798319578170776,0.3123515546321869,0.6285714507102966,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9545249938964844,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.3053515546321869,0.7680252242088318,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.6443451642990112,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.33372920751571655,0.7613445520401001,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9934917688369751,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7092437148094177,0.33372920751571655,0.7361344695091248,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33372920751571655},{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655},{"x":0.707563042640686,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9938518404960632,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6453781723976135,0.33372920751571655,0.707563042640686,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3503562808036804},{"x":0.583193302154541,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9919115900993347,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.583193302154541,0.33372920751571655,0.6352941393852234,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.6838630437850952,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.35391923785209656,0.7378151416778564,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9894514083862305,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6369748115539551,0.35391923785209656,0.6991596817970276,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9889729619026184,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.6067227125167847,0.3551068902015686,0.6285714507102966,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9738631844520569,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5697479248046875,0.35629454255104065,0.6016806960105896,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.6860771775245667,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.3752969205379486,0.7378151416778564,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.989621639251709,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6386554837226868,0.3752969205379486,0.6991596817970276,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9956347942352295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6033613681793213,0.37648457288742065,0.6268907785415649,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9879735112190247,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5697479248046875,0.37648457288742065,0.6016806960105896,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9356412887573242,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.32672920751571655,0.7680252242088318,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.7379754781723022,"dir":"rtl","str":"۲_۴_۳","boundary":[0.7042016983032227,0.3954869210720062,0.7361344695091248,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9918493032455444,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6386554837226868,0.39667457342147827,0.6991596817970276,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9913386106491089,"dir":"rtl","str":"همدیدی","boundary":[0.583193302154541,0.3978622257709503,0.6268907785415649,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.7319501042366028,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.4180522561073303,0.7361344695091248,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9924512505531311,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6352941393852234,0.4180522561073303,0.6991596817970276,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9941480159759521,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.5966386795043945,0.4180522561073303,0.6285714507102966,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9926809072494507,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5411764979362488,0.41923990845680237,0.5899159908294678,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.7062686085700989,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۲","boundary":[0.702521026134491,0.4382422864437103,0.7361344695091248,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9915345907211304,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6369748115539551,0.4382422864437103,0.6974790096282959,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9839411973953247,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.5915966629981995,0.4394299387931824,0.6285714507102966,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9915564656257629,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5647059082984924,0.4394299387931824,0.5815126299858093,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.45961993932724},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45961993932724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.702521026134491,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.7549445033073425,"dir":"rtl","str":"۲_۴_۶","boundary":[0.702521026134491,0.45961993932724,0.7361344695091248,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45961993932724},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.992957592010498,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6369748115539551,0.46080759167671204,0.6991596817970276,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.996558666229248,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.610084056854248,0.46080759167671204,0.6268907785415649,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4619952440261841},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9837701320648193,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5915966629981995,0.4619952440261841,0.605042040348053,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.6745360493659973,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7411764860153198,0.48337292671203613,0.7613445520401001,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9933308362960815,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7176470756530762,0.48337292671203613,0.7361344695091248,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9933385252952576,"dir":"rtl","str":"ماهواره","boundary":[0.6638655662536621,0.4845605790615082,0.7058823704719543,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9929310083389282,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.4845605790615082,0.658823549747467,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9915608167648315,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5899159908294678,0.4845605790615082,0.6403361558914185,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.6909965872764587,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7394958138465881,0.5047506093978882,0.7613445520401001,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9954465627670288,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7042016983032227,0.5047506093978882,0.7361344695091248,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9878110289573669,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.6571428775787354,0.5047506093978882,0.6957983374595642,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9908987283706665,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.5966386795043945,0.5059382319450378,0.6453781723976135,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.5428571701049805,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9405140280723572,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.38967457342147827,0.7663445520401001,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.54038006067276},{"x":0.7445378303527832,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.989791989326477,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7445378303527832,0.5285035371780396,0.7831932902336121,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.54038006067276},{"x":0.7327731251716614,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9856065511703491,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5285035371780396,0.7378151416778564,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.54038006067276},{"x":0.6941176652908325,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9929872155189514,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.5285035371780396,0.7260504364967346,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.54038006067276},{"x":0.6941176652908325,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9907745718955994,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.5215035371780395,0.7881932902336121,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7731092572212219,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.861414909362793,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7731092572212219,0.5534442067146301,0.7848739624023438,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9940944910049438,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7361344695091248,0.5534442067146301,0.7663865685462952,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9896337389945984,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.5534442067146301,0.7327731251716614,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.570071280002594},{"x":0.6773109436035156,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9917926788330078,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.6773109436035156,0.5534442067146301,0.7226890921592712,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9916629791259766,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.5534442067146301,0.6739495992660522,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6621848940849304,"y":0.570071280002594},{"x":0.6235294342041016,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.988709568977356,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.6235294342041016,0.5534442067146301,0.6621848940849304,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9828386306762695,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.5534442067146301,0.6184874176979065,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9962179064750671,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.578151285648346,0.5534442067146301,0.5899159908294678,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9909874200820923,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5445378422737122,0.5534442067146301,0.5697479248046875,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9825942516326904,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.5464442067146301,0.7898739624023438,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8452365398406982,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.7378151416778564,0.5783848166465759,0.7647058963775635,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.974665105342865,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.5783848166465759,0.7344537973403931,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9376855492591858,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.5713848166465759,0.7697058963775635,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.707563042640686,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9880801439285278,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6789916157722473,0.5985748171806335,0.7092437148094177,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.599762499332428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.599762499332428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9953311681747437,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6554622054100037,0.599762499332428,0.6722689270973206,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.599762499332428},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9930007457733154,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6252101063728333,0.599762499332428,0.6487395167350769,0.6116389632225037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9386470317840576,"str":"سیر","boundary":[0.7142857313156128,0.6057007312774658,0.7344537973403931,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.599762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9793021082878113,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.592762499332428,0.7394537973403931,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.4920784533023834,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6187648177146912,0.7613445520401001,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9912977814674377,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7058823704719543,0.6187648177146912,0.7361344695091248,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9937546253204346,"dir":"rtl","str":"امروزی","boundary":[0.6554622054100037,0.6199524998664856,0.6941176652908325,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6342042684555054},{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9953737854957581,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6302521228790283,0.6199524998664856,0.6453781723976135,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557},{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8991249799728394,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.6129524998664856,0.7663445520401001,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.6273599863052368,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6389548778533936,0.7613445520401001,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9792678952217102,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6957983374595642,0.6389548778533936,0.7361344695091248,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9932574033737183,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6638655662536621,0.6401425004005432,0.6873949766159058,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900566339492798,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6352941393852234,0.6401425004005432,0.6554622054100037,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9941854476928711,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.6401425004005432,0.63193279504776,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6555819511413574},{"x":0.583193302154541,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9850535988807678,"dir":"rtl","str":"نیمرخ","boundary":[0.5815126299858093,0.6401425004005432,0.6168067455291748,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.993950366973877,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.5579832196235657,0.6413301825523376,0.5764706134796143,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9923427700996399,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5361344814300537,0.6413301825523376,0.5462185144424438,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9518093466758728,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.6331425004005432,0.7663445520401001,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.7443422675132751,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.6627078652381897,0.7613445520401001,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9589071273803711,"dir":"rtl","str":"نیمرخ","boundary":[0.702521026134491,0.6627078652381897,0.7344537973403931,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9739408493041992,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6605042219161987,0.6615201830863953,0.6924369931221008,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9716932773590088,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6369748115539551,0.6615201830863953,0.6487395167350769,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9259121417999268,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.6545201830863953,0.7663445520401001,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.7820117473602295,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.6817102432250977,0.7613445520401001,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9836752414703369,"dir":"rtl","str":"لایههای","boundary":[0.6974790096282959,0.6817102432250977,0.7361344695091248,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9950534701347351,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6571428775787354,0.6817102432250977,0.6873949766159058,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9846694469451904,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6067227125167847,0.6817102432250977,0.6386554837226868,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9947848320007324,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5815126299858093,0.6828978657722473,0.5915966629981995,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9610702395439148,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.6747102432250977,0.7663445520401001,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.49003347754478455,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7030878663063049,0.7596638798713684,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.971890926361084,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.7176470756530762,0.7030878663063049,0.7327731251716614,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9755462408065796,"dir":"rtl","str":"یونسپهر","boundary":[0.6621848940849304,0.7030878663063049,0.7092437148094177,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9897265434265137,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.7030878663063049,0.658823549747467,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9902403950691223,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6285714507102966,0.7030878663063049,0.6470588445663452,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9916349649429321,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6033613681793213,0.7030878663063049,0.6151260733604431,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9933931827545166,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.7030878663063049,0.5983193516731262,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7030878663063049},{"x":0.578151285648346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.996880292892456,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5529412031173706,0.7030878663063049,0.578151285648346,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.994026243686676,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.5176470875740051,0.7030878663063049,0.5445378422737122,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9847123622894287,"dir":"rtl","str":"رادیویی","boundary":[0.47058823704719543,0.7030878663063049,0.5092437267303467,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9490348100662231,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.6960878663063049,0.7646638798713684,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.6540583968162537,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7462185025215149,0.724465548992157,0.7630252242088318,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.5903730988502502,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7361344695091248,0.7256532311439514,0.7411764860153198,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.729411780834198,"y":0.724465548992157},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9847084283828735,"dir":"rtl","str":"اوزون","boundary":[0.6991596817970276,0.7256532311439514,0.7310924530029297,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8527539968490601,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.7186532311439514,0.7680252242088318,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.5457666516304016,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7226890921592712,0.7470308542251587,0.7361344695091248,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.23847274482250214,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7126050591468811,0.7470308542251587,0.7176470756530762,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.4462703764438629,"dir":"rtl","str":"-۱","boundary":[0.6941176652908325,0.7470308542251587,0.7058823704719543,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7600950002670288},{"x":0.658823549747467,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9949598908424377,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.658823549747467,0.7470308542251587,0.6857143044471741,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9945889115333557,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6285714507102966,0.7470308542251587,0.6487395167350769,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9935359954833984,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.7470308542251587,0.6218487620353699,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7612826824188232},{"x":0.578151285648346,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9851832985877991,"dir":"rtl","str":"بیلان","boundary":[0.578151285648346,0.7470308542251587,0.6016806960105896,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9928626418113708,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.7470308542251587,0.5697479248046875,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9889132976531982,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5277311205863953,0.7470308542251587,0.5596638917922974,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7612826824188232},{"x":0.489075630903244,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9913937449455261,"dir":"rtl","str":"اوزون","boundary":[0.489075630903244,0.7470308542251587,0.5226891040802002,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.489075630903244,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9057214856147766,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.7400308542251587,0.7411344695091248,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.6423820853233337,"dir":"rtl","str":"۹-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.7672209143638611,0.7630252242088318,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.980151355266571,"dir":"rtl","str":"اکسیژن","boundary":[0.6991596817970276,0.7684085369110107,0.7361344695091248,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8675615787506104,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.7614085369110107,0.7680252242088318,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.6447056531906128,"dir":"rtl","str":"۳ـ۱۰","boundary":[0.7327731251716614,0.7874109148979187,0.7613445520401001,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9883831739425659,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7142857313156128,0.7874109148979187,0.7260504364967346,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9910714626312256,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.6722689270973206,0.7874109148979187,0.7058823704719543,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9514676332473755,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6621848940849304,0.7874109148979187,0.6722689270973206,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.7300195693969727,"dir":"rtl","str":"۳ـ۱۱","boundary":[0.7310924530029297,0.805225670337677,0.7613445520401001,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.805225670337677},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9861260652542114,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.6924369931221008,0.805225670337677,0.7277311086654663,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9769425392150879,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.8064132928848267,0.6907563209533691,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6352941393852234,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9846826195716858,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.6336134672164917,0.8076009750366211,0.6621848940849304,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7613445520401001,"y":0.786223292350769},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6336134672164917,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9094116687774658,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.7815985970497131,0.7663445520401001,0.8288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9848839044570923,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8420427441596985,0.5126050710678101,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9848839044570923,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8350427441596985,0.5176050710678101,0.8597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.7308207750320435,"str":"۲-۳","boundary":[0.7411764860153198,0.5985748171806335,0.7613445520401001,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.7308207750320435,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.5915748171806335,0.7663445520401001,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9754214286804199,"str":"صفحه","boundary":[0.2218487411737442,0.17814727127552032,0.2554621994495392,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9754214286804199,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.17114727127552032,0.2604621994495392,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9023531675338745,"str":"۱۷","boundary":[0.23193277418613434,0.20071259140968323,0.24537815153598785,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9023531675338745,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.19371259140968322,0.25037815153598786,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8762437105178833,"str":"۱۸","boundary":[0.23193277418613434,0.22921615839004517,0.24537815153598785,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8762437105178833,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.22221615839004516,0.25037815153598786,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.859429121017456,"str":"۱۸","boundary":[0.23193277418613434,0.2517814636230469,0.24537815153598785,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.859429121017456,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.24478146362304687,0.25037815153598786,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8095097541809082,"str":"۱۹","boundary":[0.23193277418613434,0.27078384160995483,0.24369747936725616,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8095097541809082,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.26378384160995483,0.24869747936725617,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8765906095504761,"str":"۲۱","boundary":[0.23193277418613434,0.29334917664527893,0.24369747936725616,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8765906095504761,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2863491766452789,0.24869747936725617,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9071329832077026,"str":"۲۱","boundary":[0.23193277418613434,0.3147268295288086,0.24369747936725616,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9071329832077026,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3077268295288086,0.24869747936725617,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.8437110781669617,"str":"۲۳","boundary":[0.23193277418613434,0.3349168598651886,0.24537815153598785,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.8437110781669617,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3279168598651886,0.25037815153598786,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7475951910018921,"str":"۲۴","boundary":[0.23193277418613434,0.35629454255104065,0.24369747936725616,0.3646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.7475951910018921,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.34929454255104064,0.24869747936725617,0.3716080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.6953847408294678,"str":"۲۴","boundary":[0.23193277418613434,0.3776721954345703,0.24369747936725616,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.6953847408294678,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3706721954345703,0.24869747936725617,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.953559398651123,"str":"۲۵","boundary":[0.23193277418613434,0.40142518281936646,0.24537815153598785,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.953559398651123,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.39442518281936645,0.25037815153598786,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9604135155677795,"str":"۲۶","boundary":[0.23193277418613434,0.42161521315574646,0.24369747936725616,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42874109745025635},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9604135155677795,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.41461521315574645,0.24869747936725617,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9501078724861145,"str":"۲۶","boundary":[0.23193277418613434,0.4418052136898041,0.24537815153598785,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9501078724861145,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.43480521368980407,0.25037815153598786,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8682854175567627,"str":"۲۷","boundary":[0.23193277418613434,0.4643705487251282,0.24537815153598785,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47149643301963806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8682854175567627,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.45737054872512817,0.25037815153598786,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8374248147010803,"str":"۳۳","boundary":[0.23193277418613434,0.5059382319450378,0.24537815153598785,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8374248147010803,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.49893823194503784,0.25037815153598786,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9120744466781616,"str":"۳۵","boundary":[0.23025210201740265,0.5285035371780396,0.24369747936725616,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9120744466781616,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5215035371780395,0.24869747936725617,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8522710800170898,"str":"۳۷","boundary":[0.23025210201740265,0.5581947565078735,0.24537815153598785,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8522710800170898,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5511947565078735,0.25037815153598786,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8358649015426636,"str":"۳۷","boundary":[0.23025210201740265,0.5783848166465759,0.24537815153598785,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8358649015426636,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5713848166465759,0.25037815153598786,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.84632408618927,"str":"۳۷","boundary":[0.23025210201740265,0.6009501218795776,0.24537815153598785,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.84632408618927,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5939501218795776,0.25037815153598786,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9603720903396606,"str":"۴۰","boundary":[0.23193277418613434,0.6211401224136353,0.24201680719852448,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9603720903396606,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6141401224136352,0.24701680719852448,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8944244980812073,"str":"۴۲","boundary":[0.23193277418613434,0.6413301825523376,0.24537815153598785,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6413301825523376},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8944244980812073,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6343301825523376,0.25037815153598786,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9539986848831177,"str":"۴۴","boundary":[0.23193277418613434,0.6627078652381897,0.24537815153598785,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9539986848831177,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6557078652381897,0.25037815153598786,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.959545373916626,"str":"۴۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6852731704711914,0.24369747936725616,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.959545373916626,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6782731704711914,0.24869747936725617,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24537815153598785,"y":0.713776707649231},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9436707496643066,"str":"۴۸","boundary":[0.23193277418613434,0.7078384757041931,0.24537815153598785,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24537815153598785,"y":0.713776707649231},{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9436707496643066,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7008384757041931,0.25037815153598786,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9567040205001831,"str":"۴۹","boundary":[0.23361344635486603,0.7280284762382507,0.24369747936725616,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7363420724868774},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9567040205001831,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.7210284762382507,0.24869747936725617,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8965771794319153,"str":"۵۲","boundary":[0.23193277418613434,0.7494061589241028,0.24537815153598785,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8965771794319153,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7424061589241028,0.25037815153598786,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9377524852752686,"str":"۵۳","boundary":[0.23193277418613434,0.7684085369110107,0.24537815153598785,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9377524852752686,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7614085369110107,0.25037815153598786,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9566314220428467,"str":"۵۴","boundary":[0.23193277418613434,0.7885985970497131,0.24537815153598785,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9566314220428467,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7815985970497131,0.25037815153598786,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8171021342277527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9536900520324707,"str":"۵۶","boundary":[0.23025210201740265,0.8111639022827148,0.24537815153598785,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8171021342277527},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9536900520324707,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.8041639022827148,0.25037815153598786,0.8241021342277527],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/GfRolQwpRUzfcVEk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/pBKRWYazhXjYgRde.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/IEfcjMBBuoMZTLlI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036162700673111344,0.00020326279248874147,0.9986724807354582,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9923072457313538,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.17933492362499237,0.7848739624023438,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9923072457313538,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.17233492362499236,0.7898739624023438,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.44564008712768555,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۳","boundary":[0.6941176652908325,0.19833728671073914,0.7378151416778564,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2125890702009201},{"x":0.653781533241272,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9816622138023376,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.6521008610725403,0.19833728671073914,0.6907563209533691,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.970109224319458,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.19833728671073914,0.6521008610725403,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.987737774848938,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6000000238418579,0.19952493906021118,0.6218487620353699,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8203377723693848,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.19252493906021118,0.7428151416778564,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.5432940125465393,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.22090260684490204,0.7378151416778564,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9922689199447632,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6638655662536621,0.22090260684490204,0.6907563209533691,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9872528910636902,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6285714507102966,0.22090260684490204,0.6504201889038086,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.981879472732544,"dir":"rtl","str":"آلاینده","boundary":[0.5865546464920044,0.22090260684490204,0.6201680898666382,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8595717549324036,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.21390260684490203,0.7428151416778564,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8322895169258118,"dir":"rtl","str":"۱۲-۳","boundary":[0.7310924530029297,0.24109263718128204,0.7613445520401001,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9918205738067627,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7126050591468811,0.24109263718128204,0.7277311086654663,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9913551807403564,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6655462384223938,0.24109263718128204,0.6957983374595642,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9788244962692261,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.24109263718128204,0.6638655662536621,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9941456317901611,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6084033846855164,0.24109263718128204,0.6369748115539551,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9949555397033691,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.24109263718128204,0.6000000238418579,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9886033535003662,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.5462185144424438,0.24109263718128204,0.5798319578170776,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24109263718128204},{"x":0.534453809261322,"y":0.24109263718128204},{"x":0.534453809261322,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9916731715202332,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5159664154052734,0.24109263718128204,0.534453809261322,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9698435068130493,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.23409263718128204,0.7663445520401001,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9896718859672546,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7428571581840515,0.264845609664917,0.7848739624023438,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.264845609664917},{"x":0.7378151416778564,"y":0.264845609664917},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9871854782104492,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.264845609664917,0.7378151416778564,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.264845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9936498403549194,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6974790096282959,0.264845609664917,0.7277311086654663,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.264845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9911221861839294,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.257845609664917,0.7898739624023438,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8961246013641357,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7731092572212219,0.2921615242958069,0.7831932902336121,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9919394254684448,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7394958138465881,0.29334917664527893,0.7680672407150269,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.29334917664527893},{"x":0.729411780834198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.729411780834198,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9889360070228577,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.29334917664527893,0.729411780834198,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.294536828994751},{"x":0.707563042640686,"y":0.29334917664527893},{"x":0.707563042640686,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9927893877029419,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6957983374595642,0.294536828994751,0.707563042640686,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.294536828994751},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9741269946098328,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.28753682899475097,0.7881932902336121,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8722330331802368,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.7361344695091248,0.3147268295288086,0.7630252242088318,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9748548865318298,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.3147268295288086,0.7344537973403931,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.945534348487854,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.3077268295288086,0.7680252242088318,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.686553955078125,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3349168598651886,0.7613445520401001,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9951030611991882,"dir":"rtl","str":"گرما","boundary":[0.7092437148094177,0.3349168598651886,0.7310924530029297,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9860357046127319,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.3349168598651886,0.7058823704719543,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9934276342391968,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6773109436035156,0.3349168598651886,0.6924369931221008,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9096720814704895,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.3279168598651886,0.7663445520401001,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.6589572429656982,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۴","boundary":[0.702521026134491,0.35629454255104065,0.7361344695091248,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9831892251968384,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.6672269105911255,0.35629454255104065,0.6941176652908325,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9910768270492554,"dir":"rtl","str":"نهان","boundary":[0.6386554837226868,0.35629454255104065,0.6571428775787354,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8696456551551819,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.34929454255104064,0.7411344695091248,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9267621636390686,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3776721954345703,0.7613445520401001,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9930422902107239,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6941176652908325,0.3776721954345703,0.7361344695091248,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3919239938259125},{"x":0.658823549747467,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9965943098068237,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.658823549747467,0.3776721954345703,0.6857143044471741,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9901928901672363,"dir":"rtl","str":"گرما","boundary":[0.6252101063728333,0.3776721954345703,0.6453781723976135,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9830988049507141,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.3706721954345703,0.7663445520401001,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.7506547570228577,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۴","boundary":[0.702521026134491,0.39904987812042236,0.7378151416778564,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9879183173179626,"dir":"rtl","str":"رسانایی","boundary":[0.658823549747467,0.39904987812042236,0.6974790096282959,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.889058530330658,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.39204987812042236,0.7428151416778564,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.7774523496627808,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۴","boundary":[0.7042016983032227,0.42161521315574646,0.7378151416778564,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9857691526412964,"dir":"rtl","str":"همرفت","boundary":[0.6605042219161987,0.4228028357028961,0.6974790096282959,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8816107511520386,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.4158028357028961,0.7428151416778564,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.7918098568916321,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.7042016983032227,0.4429928660392761,0.7378151416778564,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9876888394355774,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.680672287940979,0.4429928660392761,0.6974790096282959,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.8788671493530273,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.4359928660392761,0.7428151416778564,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.6813104152679443,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴ـ۱","boundary":[0.6655462384223938,0.46318289637565613,0.7176470756530762,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.63193279504776,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9921447038650513,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.63193279504776,0.4643705487251282,0.658823549747467,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.991352915763855,"dir":"rtl","str":"استفان","boundary":[0.5915966629981995,0.4643705487251282,0.6252101063728333,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47624704241752625},{"x":0.578151285648346,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.5097711086273193,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.578151285648346,0.4643705487251282,0.5848739743232727,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9848259091377258,"dir":"rtl","str":"بولتزمن","boundary":[0.534453809261322,0.4643705487251282,0.5747899413108826,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8877525329589844,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.45737054872512817,0.7226470756530762,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.6494563221931458,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲-۴","boundary":[0.6638655662536621,0.4845605790615082,0.7142857313156128,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9931958317756653,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6336134672164917,0.4845605790615082,0.658823549747467,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9791845083236694,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.6033613681793213,0.4857482314109802,0.6218487620353699,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.578151285648346,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9729301929473877,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.578151285648346,0.4857482314109802,0.6000000238418579,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5}]},"confidence":0.9860468506813049,"dir":"rtl","str":"وین","boundary":[0.5512605309486389,0.4857482314109802,0.5680672526359558,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5}]},"confidence":0.8816857933998108,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.4787482314109802,0.7192857313156128,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.751078724861145,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.5059382319450378,0.7613445520401001,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9928390383720398,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.7142857313156128,0.5059382319450378,0.7344537973403931,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5059382319450378},{"x":0.702521026134491,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9862596988677979,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6487395167350769,0.5059382319450378,0.702521026134491,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6504201889038086,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.937743604183197,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.49893823194503784,0.7663445520401001,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.7367523908615112,"dir":"rtl","str":"۴_۵","boundary":[0.7411764860153198,0.5273159146308899,0.7613445520401001,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.54038006067276},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9924949407577515,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.7109243869781494,0.5273159146308899,0.7344537973403931,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5273159146308899},{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899},{"x":0.702521026134491,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9710617661476135,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.6705882549285889,0.5273159146308899,0.702521026134491,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.49024978280067444,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6571428775787354,0.5285035371780396,0.6621848940849304,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9856091141700745,"dir":"rtl","str":"تابشی","boundary":[0.6218487620353699,0.5285035371780396,0.6521008610725403,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9906373023986816,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5915966629981995,0.5285035371780396,0.6134454011917114,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9298892021179199,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.5215035371780395,0.7663445520401001,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.7951760292053223,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7394958138465881,0.5486935973167419,0.7630252242088318,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9968105554580688,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.7159664034843445,0.5486935973167419,0.7344537973403931,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617},{"x":0.680672287940979,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9933896660804749,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6789916157722473,0.5486935973167419,0.7092437148094177,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9932519197463989,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.5486935973167419,0.6722689270973206,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9927049279212952,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6285714507102966,0.5486935973167419,0.6571428775787354,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9903260469436646,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5966386795043945,0.5498812198638916,0.6235294342041016,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9841147661209106,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.5498812198638916,0.5899159908294678,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5653206706047058},{"x":0.561344563961029,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9936752319335938,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5596638917922974,0.5498812198638916,0.5731092691421509,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5629453659057617},{"x":0.561344563961029,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9682127833366394,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.5428812198638916,0.7680252242088318,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.7205677628517151,"dir":"rtl","str":"۴_۷","boundary":[0.7428571581840515,0.5676959753036499,0.7613445520401001,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9913526177406311,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7126050591468811,0.5676959753036499,0.7344537973403931,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9809033870697021,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6689075827598572,0.5688835978507996,0.7042016983032227,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.993355393409729,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6436975002288818,0.5688835978507996,0.6571428775787354,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9847108125686646,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6285714507102966,0.5688835978507996,0.6386554837226868,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9958981871604919,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.6033613681793213,0.570071280002594,0.6218487620353699,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.570071280002594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.570071280002594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9892813563346863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5680672526359558,0.570071280002594,0.5983193516731262,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.7596381902694702,"dir":"rtl","str":"۸۴","boundary":[0.7378151416778564,0.5914489030838013,0.7630252242088318,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.986205518245697,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.6991596817970276,0.5914489030838013,0.7344537973403931,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.989240288734436,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6605042219161987,0.5914489030838013,0.6924369931221008,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9932743310928345,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.5914489030838013,0.6521008610725403,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5914489030838013},{"x":0.63193279504776,"y":0.5914489030838013},{"x":0.63193279504776,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9926908016204834,"dir":"rtl","str":"عرضهای","boundary":[0.5882353186607361,0.5914489030838013,0.63193279504776,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9971364736557007,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5478991866111755,0.5914489030838013,0.5815126299858093,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9910609722137451,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.48235294222831726,0.5914489030838013,0.5310924649238586,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.6993040442466736,"dir":"rtl","str":"۹-۴","boundary":[0.7394958138465881,0.6104512810707092,0.7613445520401001,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.988392174243927,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.6873949766159058,0.6104512810707092,0.7344537973403931,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037},{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9894744157791138,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6487395167350769,0.6116389632225037,0.680672287940979,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6282660365104675},{"x":0.605042040348053,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9902516603469849,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.6033613681793213,0.6128265857696533,0.6352941393852234,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9635778665542603,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.5618835978507996,0.7680252242088318,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.702521026134491,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.6700395941734314,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۴","boundary":[0.702521026134491,0.6318289637565613,0.7361344695091248,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9875076413154602,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6689075827598572,0.6318289637565613,0.6991596817970276,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6330166459083557},{"x":0.653781533241272,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.991625189781189,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.6218487620353699,0.6330166459083557,0.6554622054100037,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900976419448853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.6330166459083557,0.6134454011917114,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9907572269439697,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.5798319578170776,0.6330166459083557,0.5949580073356628,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6496437191963196},{"x":0.561344563961029,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8599331974983215,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.5596638917922974,0.6342042684555054,0.5747899413108826,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6342042684555054},{"x":0.556302547454834,"y":0.6342042684555054},{"x":0.556302547454834,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9819353222846985,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5243697762489319,0.6342042684555054,0.556302547454834,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.917274534702301,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.6272042684555054,0.7411344695091248,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.702521026134491,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.7602882385253906,"dir":"rtl","str":"۲-۹-۴","boundary":[0.702521026134491,0.6543943285942078,0.7378151416778564,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.990987241268158,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6655462384223938,0.6543943285942078,0.6974790096282959,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.991594672203064,"dir":"rtl","str":"فصلها","boundary":[0.6184874176979065,0.6555819511413574,0.6521008610725403,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9936258792877197,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.6555819511413574,0.6151260733604431,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9922485947608948,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.5798319578170776,0.6555819511413574,0.5949580073356628,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9038447737693787,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.561344563961029,0.6567695736885071,0.5764706134796143,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9906837344169617,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5260504484176636,0.6567695736885071,0.5529412031173706,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5260504484176636,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.942561686038971,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.6497695736885071,0.7428151416778564,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8055398464202881,"dir":"rtl","str":"۴ـ۱۰","boundary":[0.7327731251716614,0.6781472563743591,0.7596638798713684,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9912537932395935,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.6957983374595642,0.6781472563743591,0.7260504364967346,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9864753484725952,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6621848940849304,0.6781472563743591,0.6873949766159058,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9957868456840515,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.6235294342041016,0.6781472563743591,0.6554622054100037,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9914271831512451,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.6793349385261536,0.6168067455291748,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9890393614768982,"dir":"rtl","str":"فصلی","boundary":[0.5747899413108826,0.6793349385261536,0.6033613681793213,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9615155458450317,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.6723349385261536,0.7646638798713684,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8043887615203857,"dir":"rtl","str":"۱۱-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.6983373165130615,0.7613445520401001,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.995908260345459,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6941176652908325,0.6983373165130615,0.7277311086654663,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.994985818862915,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.6983373165130615,0.6873949766159058,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9940599203109741,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6352941393852234,0.6983373165130615,0.6689075827598572,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9931506514549255,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5915966629981995,0.6983373165130615,0.6218487620353699,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9927545785903931,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5579832196235657,0.6983373165130615,0.5815126299858093,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5478991866111755,"y":0.713776707649231},{"x":0.5411764979362488,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9946612119674683,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5411764979362488,0.6983373165130615,0.5478991866111755,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6995249390602112},{"x":0.534453809261322,"y":0.6995249390602112},{"x":0.534453809261322,"y":0.713776707649231},{"x":0.5142857432365417,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9954305291175842,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5142857432365417,0.6995249390602112,0.534453809261322,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5058823823928833,"y":0.713776707649231},{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9929914474487305,"dir":"rtl","str":"خورشید","boundary":[0.46554622054100037,0.6995249390602112,0.5058823823928833,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9717791676521301,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.6913373165130615,0.7663445520401001,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9905141592025757,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7445378303527832,0.7220902442932129,0.7831932902336121,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9857325553894043,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.7220902442932129,0.7378151416778564,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9931957721710205,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.7220902442932129,0.7260504364967346,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9912329912185669,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.7150902442932129,0.7881932902336121,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7600950002670288},{"x":0.778151273727417,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.7638232707977295,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.778151273727417,0.7470308542251587,0.7815126180648804,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9285516738891602,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7731092572212219,0.7470308542251587,0.7764706015586853,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9833637475967407,"dir":"ltr","str":"رطوبت","boundary":[0.7310924530029297,0.7470308542251587,0.7697479128837585,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9791234731674194,"dir":"ltr","str":"هوا","boundary":[0.702521026134491,0.7470308542251587,0.7193277478218079,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7815126180648804,"y":0.745843231678009},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7600950002670288},{"x":0.702521026134491,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9546564221382141,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.7400308542251587,0.7865126180648804,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7207534313201904,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.7695962190628052,0.7579832077026367,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.3824160397052765,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.7695962190628052,0.7462185025215149,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.6440275311470032,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7361344695091248,0.7695962190628052,0.7394958138465881,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.729411780834198,"y":0.7695962190628052},{"x":0.729411780834198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.976031482219696,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.7695962190628052,0.729411780834198,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8284192681312561,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.7625962190628052,0.7629832077026367,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8801670074462891,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.7850356101989746,0.7613445520401001,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.685757040977478,"dir":"rtl","str":"-۲","boundary":[0.7344537973403931,0.7850356101989746,0.7478991746902466,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746},{"x":0.729411780834198,"y":0.7850356101989746},{"x":0.729411780834198,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9780818819999695,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.6974790096282959,0.7850356101989746,0.729411780834198,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.982003927230835,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.7850356101989746,0.6840336322784424,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.990678071975708,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6386554837226868,0.7850356101989746,0.6722689270973206,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9845296144485474,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6201680898666382,0.7850356101989746,0.6336134672164917,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9837957620620728,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.7850356101989746,0.6067227125167847,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9907733201980591,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5680672526359558,0.7850356101989746,0.5915966629981995,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9771161079406738,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.7850356101989746,0.5596638917922974,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9847917556762695,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5310924649238586,0.7850356101989746,0.5428571701049805,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.956453263759613,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.7780356101989746,0.7663445520401001,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8672515153884888,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.8076009750366211,0.7613445520401001,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8076009750366211},{"x":0.75126051902771,"y":0.8076009750366211},{"x":0.75126051902771,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.7091114521026611,"dir":"rtl","str":"-۳","boundary":[0.7361344695091248,0.8076009750366211,0.75126051902771,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8076009750366211},{"x":0.729411780834198,"y":0.8076009750366211},{"x":0.729411780834198,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9889098405838013,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.6957983374595642,0.8076009750366211,0.729411780834198,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9803284406661987,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6756302714347839,0.8076009750366211,0.6873949766159058,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9254173040390015,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.8006009750366211,0.7663445520401001,0.8288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.975888729095459,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.17814727127552032,0.2571428716182709,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2571428716182709,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.975888729095459,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17114727127552032,0.2621428716182709,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.952639102935791,"str":"۵۶","boundary":[0.23025210201740265,0.20190024375915527,0.24369747936725616,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.952639102935791,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.19490024375915527,0.24869747936725617,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.22209025919437408},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.2505302131175995,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.24369747936725616,0.22209025919437408,0.23193277418613434,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2529691159725189},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.27335378527641296,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.24369747936725616,0.24346792697906494,0.23193277418613434,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.6986520886421204,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.24369747936725616,0.26603326201438904,0.23193277418613434,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.22209025919437408},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.40751203894615173,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.21509025919437408,0.23693277418613434,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9375309944152832,"str":"۶۳","boundary":[0.23193277418613434,0.294536828994751,0.24705882370471954,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9375309944152832,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.28753682899475097,0.25205882370471955,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24705882370471954,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.5516917705535889,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.24705882370471954,0.4453681707382202,0.22857142984867096,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.38667309284210205,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.24705882370471954,0.3574821949005127,0.22857142984867096,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38361045718193054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38361045718193054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.44174858927726746,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.24705882370471954,0.3800475001335144,0.22857142984867096,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.40380048751831055},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.3467085659503937,"dir":"ltr","str":"da","boundary":[0.24705882370471954,0.40380048751831055,0.22857142984867096,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.49079984426498413,"dir":"ltr","str":"af","boundary":[0.24705882370471954,0.42399048805236816,0.22857142984867096,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.5243698358535767,"dir":"ltr","str":"لو","boundary":[0.24705882370471954,0.3372921645641327,0.22857142984867096,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3194774389266968},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.31272315979003906,"dir":"ltr","str":"مجھ","boundary":[0.24705882370471954,0.3147268295288086,0.22857142984867096,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.31116390228271484},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.4271717369556427,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.30416390228271484,0.23357142984867096,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9336800575256348,"str":"۶۳","boundary":[0.23025210201740265,0.3147268295288086,0.24537815153598785,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9336800575256348,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3077268295288086,0.25037815153598786,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9406837224960327,"str":"۶۴","boundary":[0.23025210201740265,0.33610451221466064,0.24537815153598785,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9406837224960327,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.32910451221466064,0.25037815153598786,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9437642097473145,"str":"۶۵","boundary":[0.23193277418613434,0.35866984724998474,0.24537815153598785,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9437642097473145,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.35166984724998473,0.25037815153598786,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8752785921096802,"str":"۶۶","boundary":[0.23193277418613434,0.38123515248298645,0.24369747936725616,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8752785921096802,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.37423515248298644,0.24869747936725617,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9474388360977173,"str":"۶۶","boundary":[0.23193277418613434,0.4026128351688385,0.24537815153598785,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9474388360977173,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3956128351688385,0.25037815153598786,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9475033283233643,"str":"۶۸","boundary":[0.23193277418613434,0.42399048805236816,0.24537815153598785,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9475033283233643,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.41699048805236816,0.25037815153598786,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47149643301963806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.7686339020729065,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.22521008551120758,0.47149643301963806,0.24369747936725616,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49168646335601807},{"x":0.22521008551120758,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.489311158657074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.865220308303833,"dir":"ltr","str":"کو","boundary":[0.22521008551120758,0.49168646335601807,0.24369747936725616,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.510688841342926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.5606238842010498,"dir":"ltr","str":"کم","boundary":[0.22521008551120758,0.5142517685890198,0.24369747936725616,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5320665240287781},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8528693318367004,"dir":"ltr","str":"که","boundary":[0.22521008551120758,0.5368170738220215,0.24369747936725616,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.7244722843170166,"dir":"ltr","str":"کا","boundary":[0.22689075767993927,0.5570071339607239,0.24537815153598785,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.3590967655181885,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.22689075767993927,0.5795724391937256,0.24537815153598785,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5961995124816895},{"x":0.24537815153598785,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.3627404570579529,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.22689075767993927,0.599762499332428,0.24537815153598785,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.3327489197254181,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.22689075767993927,0.6199524998664856,0.24537815153598785,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.22689075767993927,0.6425178050994873,0.24537815153598785,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.22689075767993927,0.6627078652381897,0.24537815153598785,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.684085488319397},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.3919777572154999,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.22689075767993927,0.684085488319397,0.24537815153598785,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24537815153598785,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.32573115825653076,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.22689075767993927,0.705463171005249,0.24537815153598785,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.22689075767993927,0.7280284762382507,0.24537815153598785,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8206650614738464},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.381614625453949,"dir":"ltr","str":"peer","boundary":[0.22689075767993927,0.8206650614738464,0.24537815153598785,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8206650614738464},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.5185580849647522,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.8136650614738464,0.25037815153598786,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9283952713012695,"str":"۷۴","boundary":[0.23025210201740265,0.5083135366439819,0.24369747936725616,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9283952713012695,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5013135366439819,0.24869747936725617,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.24369747936725616,"y":0.529691219329834},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9040616750717163,"str":"۷۵","boundary":[0.23025210201740265,0.529691219329834,0.24369747936725616,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.24369747936725616,"y":0.529691219329834},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9040616750717163,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.522691219329834,0.24869747936725617,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8643922805786133,"str":"۷۶","boundary":[0.23025210201740265,0.551068902015686,0.24537815153598785,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8643922805786133,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.544068902015686,0.25037815153598786,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8185150623321533,"str":"۸۰","boundary":[0.23025210201740265,0.5736342072486877,0.24201680719852448,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8185150623321533,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5666342072486877,0.24701680719852448,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8190940618515015,"str":"۸۲","boundary":[0.23025210201740265,0.5938242077827454,0.24369747936725616,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8190940618515015,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5868242077827454,0.24869747936725617,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8469164967536926,"str":"۸۳","boundary":[0.23025210201740265,0.6152018904685974,0.24537815153598785,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8469164967536926,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6082018904685974,0.25037815153598786,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8807591199874878,"str":"۸۵","boundary":[0.23025210201740265,0.6365795731544495,0.24537815153598785,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8807591199874878,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6295795731544495,0.25037815153598786,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.665083110332489},{"x":0.23025210201740265,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8017940521240234,"str":"۸۹","boundary":[0.23025210201740265,0.6579572558403015,0.24369747936725616,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.665083110332489},{"x":0.23025210201740265,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8017940521240234,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6509572558403015,0.24869747936725617,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8865936994552612,"str":"۹۵","boundary":[0.23193277418613434,0.7494061589241028,0.24537815153598785,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7577196955680847},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8865936994552612,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7424061589241028,0.25037815153598786,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.921884298324585,"str":"۹۵","boundary":[0.23193277418613434,0.7695962190628052,0.24537815153598785,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.921884298324585,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7625962190628052,0.25037815153598786,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8597960472106934,"str":"۹۶","boundary":[0.23025210201740265,0.7909738421440125,0.24369747936725616,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8597960472106934,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7839738421440124,0.24869747936725617,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.841601550579071,"str":"۹۸","boundary":[0.23193277418613434,0.8099762201309204,0.24369747936725616,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8182897567749023},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.841601550579071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.8029762201309204,0.24869747936725617,0.8252897567749023],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/UEahHXUpKUxYaCSP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/RcIXYVtispavcIdE.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/YSUvHCBuaXfqfbej.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020326279248874147,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9921344518661499,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.18052256107330322,0.7848739624023438,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9921344518661499,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.17352256107330322,0.7898739624023438,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8107566237449646,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.19833728671073914,0.7613445520401001,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.5427687168121338,"dir":"rtl","str":"-۴","boundary":[0.7378151416778564,0.19833728671073914,0.7462185025215149,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9852649569511414,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7042016983032227,0.19833728671073914,0.7327731251716614,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9945756196975708,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.6638655662536621,0.19833728671073914,0.6974790096282959,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.992850124835968,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.19833728671073914,0.6605042219161987,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9896548390388489,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6000000238418579,0.19833728671073914,0.6487395167350769,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9870960712432861,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5798319578170776,0.19833728671073914,0.5899159908294678,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.943239688873291,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.19133728671073913,0.7663445520401001,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8306067585945129,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.22090260684490204,0.7596638798713684,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.235154390335083},{"x":0.7344537973403931,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.564092755317688,"dir":"rtl","str":"-۵","boundary":[0.7344537973403931,0.22090260684490204,0.7495798468589783,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.235154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.991834282875061,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.707563042640686,0.22090260684490204,0.7310924530029297,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204},{"x":0.702521026134491,"y":0.22090260684490204},{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9875715970993042,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.6789916157722473,0.22090260684490204,0.702521026134491,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9756040573120117,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.658823549747467,0.22090260684490204,0.6689075827598572,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9098172187805176,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.21390260684490203,0.7646638798713684,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.90116286277771,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.24109263718128204,0.7613445520401001,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8516531586647034,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7361344695091248,0.24109263718128204,0.7428571581840515,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9928710460662842,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.7058823704719543,0.24109263718128204,0.7327731251716614,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9931849837303162,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.6773109436035156,0.2422802895307541,0.7008403539657593,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9932234883308411,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.6403361558914185,0.2422802895307541,0.6705882549285889,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9892914295196533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.2422802895307541,0.6352941393852234,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9647040367126465,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6016806960105896,0.2422802895307541,0.6218487620353699,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9894907474517822,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5731092691421509,0.2422802895307541,0.5899159908294678,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23990498483181},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9773798584938049,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.23409263718128204,0.7663445520401001,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.264845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.264845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27672210335731506},{"x":0.756302535533905,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.7405600547790527,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.756302535533905,0.264845609664917,0.7596638798713684,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.264845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.264845609664917},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.5432376861572266,"dir":"rtl","str":"-۷","boundary":[0.7361344695091248,0.264845609664917,0.7478991746902466,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9845580458641052,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6941176652908325,0.264845609664917,0.7327731251716614,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9811469912528992,"dir":"rtl","str":"مطلق","boundary":[0.6605042219161987,0.264845609664917,0.6857143044471741,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.264845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8895344734191895,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.257845609664917,0.7646638798713684,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.285035640001297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.285035640001297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.6931858062744141,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.285035640001297,0.7596638798713684,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.285035640001297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.285035640001297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.4387708008289337,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7361344695091248,0.285035640001297,0.7411764860153198,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.987356424331665,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6941176652908325,0.28384798765182495,0.7310924530029297,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9873074293136597,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6621848940849304,0.28384798765182495,0.6840336322784424,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9921737909317017,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.28384798765182495,0.6571428775787354,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9932123422622681,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6168067455291748,0.28384798765182495,0.6453781723976135,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.605042040348053,"y":0.28384798765182495},{"x":0.605042040348053,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9831364154815674,"dir":"rtl","str":"آمیختگی","boundary":[0.5647059082984924,0.28384798765182495,0.605042040348053,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.285035640001297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9506498575210571,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.27684798765182494,0.7646638798713684,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.756302535533905,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8028973937034607,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.30641329288482666,0.7613445520401001,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.6484556794166565,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7344537973403931,0.30641329288482666,0.7411764860153198,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9767269492149353,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6991596817970276,0.3076009452342987,0.7344537973403931,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9698202610015869,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.6672269105911255,0.3076009452342987,0.6924369931221008,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9285699129104614,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.3006009452342987,0.7663445520401001,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.7327979803085327,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7310924530029297,0.3254156708717346,0.7361344695091248,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346},{"x":0.729411780834198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.5795539617538452,"dir":"rtl","str":"-۱-۹","boundary":[0.6957983374595642,0.3254156708717346,0.729411780834198,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9905524849891663,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6554622054100037,0.3254156708717346,0.6941176652908325,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9845094680786133,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.6218487620353699,0.3254156708717346,0.6487395167350769,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9737927317619324,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.3254156708717346,0.6201680898666382,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3254156708717346},{"x":0.610084056854248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.610084056854248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.981358528137207,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.5882353186607361,0.3254156708717346,0.610084056854248,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9922893047332764,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5579832196235657,0.3254156708717346,0.5764706134796143,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9857950210571289,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.3254156708717346,0.5546218752861023,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.993237316608429,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5092437267303467,0.3254156708717346,0.5428571701049805,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3254156708717346},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3420427441596985},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9857064485549927,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.48571428656578064,0.3254156708717346,0.49747899174690247,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9223471283912659,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.3184156708717346,0.7411344695091248,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.7015894651412964,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7310924530029297,0.34679335355758667,0.7361344695091248,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.629249095916748,"dir":"rtl","str":"-۲-۹","boundary":[0.6957983374595642,0.34679335355758667,0.7310924530029297,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.987621545791626,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6705882549285889,0.3479810059070587,0.6941176652908325,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9928907155990601,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.6285714507102966,0.3479810059070587,0.6655462384223938,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9894182682037354,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.5932773351669312,0.3479810059070587,0.6184874176979065,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9920473098754883,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5747899413108826,0.3479810059070587,0.5865546464920044,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36342042684555054},{"x":0.534453809261322,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900997281074524,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.534453809261322,0.3479810059070587,0.5714285969734192,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9926117062568665,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4957983195781708,0.3479810059070587,0.5243697762489319,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9364553689956665,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.3409810059070587,0.7411344695091248,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8016032576560974,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7529411911964417,0.3693586587905884,0.7596638798713684,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.7387017011642456,"dir":"rtl","str":"-۱۰","boundary":[0.7260504364967346,0.3693586587905884,0.75126051902771,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9868432283401489,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6957983374595642,0.3705463111400604,0.7243697643280029,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9785169363021851,"dir":"rtl","str":"شبنم","boundary":[0.6689075827598572,0.37173396348953247,0.6941176652908325,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.906595766544342,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.36473396348953246,0.7646638798713684,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.7846170663833618,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.729411780834198,0.39073634147644043,0.7361344695091248,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.7747518420219421,"dir":"rtl","str":"ـ۱۰ـ۱","boundary":[0.6890756487846375,0.39073634147644043,0.7277311086654663,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9857938289642334,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.6369748115539551,0.39073634147644043,0.6823529601097107,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9908309578895569,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.5949580073356628,0.39073634147644043,0.6302521228790283,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9874652028083801,"dir":"rtl","str":"شبنم","boundary":[0.561344563961029,0.3919239938259125,0.5882353186607361,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3919239938259125},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125},{"x":0.556302547454834,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9943636655807495,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.3919239938259125,0.556302547454834,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9902936220169067,"dir":"rtl","str":"برفک","boundary":[0.5193277597427368,0.3919239938259125,0.5445378422737122,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9397189617156982,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.38492399382591247,0.7411344695091248,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.878028929233551,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.4121140241622925,0.7596638798713684,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.75126051902771,"y":0.4121140241622925},{"x":0.75126051902771,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8315608501434326,"dir":"rtl","str":"-۱۱","boundary":[0.7260504364967346,0.4121140241622925,0.75126051902771,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9866097569465637,"dir":"rtl","str":"هستههای","boundary":[0.6756302714347839,0.4121140241622925,0.7210084199905396,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9854134321212769,"dir":"rtl","str":"چگالش","boundary":[0.6336134672164917,0.4133016765117645,0.6655462384223938,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9503779411315918,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.4063016765117645,0.7646638798713684,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8253925442695618,"dir":"ltr","str":"۵","boundary":[0.7310924530029297,0.43586698174476624,0.7344537973403931,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.5761227607727051,"dir":"ltr","str":"-۱۱ـ۱","boundary":[0.6890756487846375,0.43586698174476624,0.7277311086654663,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9619006514549255,"dir":"ltr","str":"مه","boundary":[0.6756302714347839,0.43586698174476624,0.6840336322784424,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.7037259340286255,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.42886698174476623,0.7394537973403931,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.832250714302063,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7546218633651733,0.45605701208114624,0.7613445520401001,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.6686739921569824,"dir":"rtl","str":"-۱۲","boundary":[0.7260504364967346,0.45605701208114624,0.7529411911964417,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9855335354804993,"dir":"rtl","str":"سرمازدگی","boundary":[0.6689075827598572,0.45605701208114624,0.7226890921592712,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.653781533241272,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9909482598304749,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.45605701208114624,0.6605042219161987,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9871311187744141,"dir":"rtl","str":"یخ","boundary":[0.6369748115539551,0.45605701208114624,0.6487395167350769,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.63193279504776,"y":0.45605701208114624},{"x":0.63193279504776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9803582429885864,"dir":"rtl","str":"زدگی","boundary":[0.6067227125167847,0.45605701208114624,0.63193279504776,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9841227531433105,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5630252361297607,0.45605701208114624,0.5966386795043945,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9405568242073059,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.44905701208114623,0.7663445520401001,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8372945189476013,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7310924530029297,0.47624704241752625,0.7361344695091248,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.5849069356918335,"dir":"rtl","str":"-۱۲ـ۱","boundary":[0.6890756487846375,0.47624704241752625,0.7277311086654663,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9954131841659546,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6571428775787354,0.47624704241752625,0.6840336322784424,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9859812259674072,"dir":"rtl","str":"سرمازدگی","boundary":[0.5932773351669312,0.4774346649646759,0.6470588445663452,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.583193302154541,"y":0.4774346649646759},{"x":0.583193302154541,"y":0.4928741157054901},{"x":0.578151285648346,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9911940693855286,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.4774346649646759,0.583193302154541,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9937353134155273,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5462185144424438,0.4774346649646759,0.5714285969734192,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9865643978118896,"dir":"rtl","str":"شبنم","boundary":[0.5176470875740051,0.4774346649646759,0.5428571701049805,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9149845242500305,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.4704346649646759,0.7411344695091248,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9902973175048828,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7445378303527832,0.5011876225471497,0.7831932902336121,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9878658652305603,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5011876225471497,0.7378151416778564,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9926583170890808,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.5011876225471497,0.7260504364967346,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9910784363746643,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.49418762254714965,0.7881932902336121,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9273928999900818,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7731092572212219,0.5285035371780396,0.7848739624023438,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9862267971038818,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7260504364967346,0.5285035371780396,0.7663865685462952,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9936623573303223,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.7042016983032227,0.5285035371780396,0.7142857313156128,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.979997456073761,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.5285035371780396,0.6941176652908325,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.985711395740509,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.6554622054100037,0.5285035371780396,0.6823529601097107,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9796618819236755,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.5215035371780395,0.7898739624023438,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.559382438659668},{"x":0.7378151416778564,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8839311003684998,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.7378151416778564,0.5498812198638916,0.7613445520401001,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.559382438659668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9730543494224548,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.551068902015686,0.7361344695091248,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.559382438659668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9475905895233154,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.544068902015686,0.7663445520401001,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.695324718952179,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7394958138465881,0.5688835978507996,0.7596638798713684,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9895195960998535,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6974790096282959,0.5688835978507996,0.7344537973403931,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.570071280002594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9836011528968811,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6672269105911255,0.570071280002594,0.6873949766159058,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9899577498435974,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.570071280002594,0.6655462384223938,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9929782152175903,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6252101063728333,0.570071280002594,0.6504201889038086,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9657361507415771,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6067227125167847,0.5712589025497437,0.6168067455291748,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9776904582977295,"dir":"rtl","str":"دررو","boundary":[0.5764706134796143,0.5712589025497437,0.6016806960105896,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9520567655563354,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.563071280002594,0.7646638798713684,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.6780844330787659,"dir":"rtl","str":"۶_۳","boundary":[0.7411764860153198,0.5902612805366516,0.7596638798713684,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9906282424926758,"dir":"rtl","str":"افتاهنگ","boundary":[0.6974790096282959,0.5902612805366516,0.7361344695091248,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9804794788360596,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.6705882549285889,0.5902612805366516,0.6873949766159058,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9161607623100281,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.5832612805366516,0.7646638798713684,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.702521026134491,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.6940237283706665,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۶","boundary":[0.702521026134491,0.6128265857696533,0.7361344695091248,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9829638004302979,"dir":"rtl","str":"هوای","boundary":[0.6722689270973206,0.6128265857696533,0.6957983374595642,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9885926246643066,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6352941393852234,0.6128265857696533,0.6638655662536621,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8889020085334778,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.6058265857696533,0.7411344695091248,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.710840106010437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.6330166459083557,0.7378151416778564,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9964505434036255,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.6823529601097107,0.6330166459083557,0.6957983374595642,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9837032556533813,"dir":"rtl","str":"ناپایدار","boundary":[0.6369748115539551,0.6342042684555054,0.6773109436035156,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.646080732345581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.894448459148407,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.6272042684555054,0.7428151416778564,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.7565658092498779,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.6555819511413574,0.7361344695091248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9878969192504883,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.6521008610725403,0.6555819511413574,0.6974790096282959,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9861906170845032,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6117647290229797,0.6555819511413574,0.6420168280601501,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.675771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.7743601202964783,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۶","boundary":[0.7058823704719543,0.6769596338272095,0.7361344695091248,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9875702261924744,"dir":"rtl","str":"دمای","boundary":[0.6739495992660522,0.6769596338272095,0.6974790096282959,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9903293251991272,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6285714507102966,0.6769596338272095,0.6638655662536621,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9227367639541626,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6485819511413574,0.7411344695091248,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.7449891567230225,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.7209026217460632,0.7344537973403931,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9821363687515259,"dir":"rtl","str":"ابرهای","boundary":[0.6672269105911255,0.7209026217460632,0.6991596817970276,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9928226470947266,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6386554837226868,0.7209026217460632,0.6571428775787354,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9059369564056396,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.7139026217460632,0.7394537973403931,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.7051083445549011,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۶","boundary":[0.702521026134491,0.7410926222801208,0.7361344695091248,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9871678948402405,"dir":"rtl","str":"ابرهای","boundary":[0.6655462384223938,0.7410926222801208,0.6974790096282959,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9863001108169556,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.6352941393852234,0.7422803044319153,0.6554622054100037,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8987531065940857,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.7340926222801208,0.7411344695091248,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.7670145034790039,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.7624703049659729,0.7344537973403931,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9923226237297058,"dir":"rtl","str":"ابرهای","boundary":[0.6655462384223938,0.7624703049659729,0.6974790096282959,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7636579275131226},{"x":0.653781533241272,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9846509099006653,"dir":"rtl","str":"پایینی","boundary":[0.6285714507102966,0.7636579275131226,0.6554622054100037,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9233478903770447,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.7566579275131226,0.7394537973403931,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.7071303725242615,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۶","boundary":[0.7058823704719543,0.783847987651825,0.7344537973403931,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9908263087272644,"dir":"rtl","str":"ابرهای","boundary":[0.6638655662536621,0.783847987651825,0.6974790096282959,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9948407411575317,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6487395167350769,0.783847987651825,0.6554622054100037,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7980997562408447},{"x":0.610084056854248,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9914553165435791,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.610084056854248,0.783847987651825,0.6436975002288818,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9908562898635864,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.5848739743232727,0.7850356101989746,0.6033613681793213,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9268633127212524,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.776847987651825,0.7394537973403931,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.7302873730659485,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7411764860153198,0.6983373165130615,0.7579832077026367,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.990774393081665,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.7092437148094177,0.6983373165130615,0.7344537973403931,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8930917978286743,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.6913373165130615,0.7629832077026367,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.746400773525238,"dir":"rtl","str":"۶_۵","boundary":[0.7394958138465881,0.8040379881858826,0.7613445520401001,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.805225670337677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9931986927986145,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6857143044471741,0.805225670337677,0.7344537973403931,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.805225670337677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.805225670337677},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9953678846359253,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6403361558914185,0.805225670337677,0.6739495992660522,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.805225670337677},{"x":0.63193279504776,"y":0.805225670337677},{"x":0.63193279504776,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9931002855300903,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.6201680898666382,0.805225670337677,0.63193279504776,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.805225670337677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9567065238952637,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.798225670337677,0.7663445520401001,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9784624576568604,"str":"شش","boundary":[0.4957983195781708,0.8408551216125488,0.5126050710678101,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9784624576568604,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8338551216125488,0.5176050710678101,0.8597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.97763991355896,"str":"صفحه","boundary":[0.2218487411737442,0.17814727127552032,0.2554621994495392,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.97763991355896,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.17114727127552032,0.2604621994495392,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.34043624997138977,"str":")","boundary":[0.22689075767993927,0.20190024375915527,0.23361344635486603,0.20783847570419312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.6194932460784912,"str":"..","boundary":[0.23529411852359772,0.20190024375915527,0.24705882370471954,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.5264742374420166,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.19490024375915527,0.25205882370471955,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.244655579328537},{"x":0.24873949587345123,"y":0.244655579328537},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8933026790618896,"str":"۱۰۳","boundary":[0.22857142984867096,0.244655579328537,0.24873949587345123,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.244655579328537},{"x":0.24873949587345123,"y":0.244655579328537},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8933026790618896,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.23765557932853698,0.25373949587345124,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9578894972801208,"str":"۱۰۵","boundary":[0.22857142984867096,0.26603326201438904,0.24873949587345123,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9578894972801208,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.25903326201438903,0.25373949587345124,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9613474011421204,"str":"۱۰۵","boundary":[0.22857142984867096,0.28859856724739075,0.24873949587345123,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9613474011421204,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.28159856724739074,0.25373949587345124,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9202163815498352,"str":"۱۰۸","boundary":[0.22857142984867096,0.30878859758377075,0.24873949587345123,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31591448187828064},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9202163815498352,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.30178859758377075,0.25373949587345124,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8106553554534912,"str":"۱۱۰","boundary":[0.22857142984867096,0.3301662802696228,0.24537815153598785,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8106553554534912,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3231662802696228,0.25037815153598786,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9163823127746582,"str":"۱۱۲","boundary":[0.22521008551120758,0.3503562808036804,0.2504201829433441,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3598574697971344},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9163823127746582,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3433562808036804,0.2554201829433441,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9718286395072937,"str":"۱۱۴","boundary":[0.22689075767993927,0.37173396348953247,0.24873949587345123,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38123515248298645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9718286395072937,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.36473396348953246,0.25373949587345124,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4026128351688385},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9555894732475281,"str":"۱۱۵","boundary":[0.22857142984867096,0.3954869210720062,0.24873949587345123,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4026128351688385},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9555894732475281,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3884869210720062,0.25373949587345124,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8594079613685608,"str":"۱۱۷","boundary":[0.22857142984867096,0.41567695140838623,0.24873949587345123,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41567695140838623},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8594079613685608,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4086769514083862,0.25373949587345124,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8081406354904175,"str":"۱۱۹","boundary":[0.22689075767993927,0.43586698174476624,0.24873949587345123,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4453681707382202},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8081406354904175,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.42886698174476623,0.25373949587345124,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8178309202194214,"str":"۱۲۱","boundary":[0.22521008551120758,0.47862231731414795,0.24873949587345123,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8178309202194214,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.47162231731414794,0.25373949587345124,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8062998652458191,"str":"۱۲۳","boundary":[0.22689075767993927,0.5,0.2504201829433441,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8062998652458191,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.493,0.2554201829433441,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9567527770996094,"str":"۱۲۶","boundary":[0.22689075767993927,0.5285035371780396,0.24873949587345123,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9567527770996094,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5215035371780395,0.25373949587345124,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24873949587345123,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9623287916183472,"str":"۱۲۶","boundary":[0.22689075767993927,0.5498812198638916,0.24873949587345123,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24873949587345123,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9623287916183472,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5428812198638916,0.25373949587345124,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24873949587345123,"y":0.570071280002594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9420613050460815,"str":"۱۲۶","boundary":[0.22689075767993927,0.5712589025497437,0.2504201829433441,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24873949587345123,"y":0.570071280002594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.58076012134552},{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9420613050460815,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5642589025497436,0.2554201829433441,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9532959461212158,"str":"۱۲۸","boundary":[0.22857142984867096,0.5938242077827454,0.24873949587345123,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9532959461212158,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5868242077827454,0.25373949587345124,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.82893967628479,"str":"۱۳۱","boundary":[0.22521008551120758,0.6140142679214478,0.24705882370471954,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.82893967628479,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6070142679214477,0.25205882370471955,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8414703607559204,"str":"۱۳۴","boundary":[0.22521008551120758,0.6330166459083557,0.2504201829433441,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8414703607559204,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6260166459083557,0.2554201829433441,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.665083110332489},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9217187166213989,"str":"۱۳۵","boundary":[0.22857142984867096,0.6579572558403015,0.24873949587345123,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24873949587345123,"y":0.665083110332489},{"x":0.22857142984867096,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9217187166213989,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6509572558403015,0.25373949587345124,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.828231930732727,"str":"۱۳۷","boundary":[0.22521008551120758,0.6781472563743591,0.2504201829433441,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.828231930732727,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6711472563743591,0.2554201829433441,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.83314049243927,"str":"۱۳۸","boundary":[0.22857142984867096,0.7019002437591553,0.24873949587345123,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.83314049243927,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6949002437591553,0.25373949587345124,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.5408757328987122,"str":"۱۳۹","boundary":[0.22689075767993927,0.7185273170471191,0.2504201829433441,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7304037809371948},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.5408757328987122,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7115273170471191,0.2554201829433441,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9586601257324219,"str":"۱۴۰","boundary":[0.22857142984867096,0.7434679269790649,0.24537815153598785,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9586601257324219,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7364679269790649,0.25037815153598786,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7719715237617493},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9558656215667725,"str":"۱۴۱","boundary":[0.22521008551120758,0.764845609664917,0.24705882370471954,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7719715237617493},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9558656215667725,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.757845609664917,0.25205882370471955,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.786223292350769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.954666793346405,"str":"۱۴۳","boundary":[0.22857142984867096,0.786223292350769,0.24873949587345123,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.786223292350769},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.954666793346405,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.779223292350769,0.25373949587345124,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9717355966567993,"str":"۱۴۵","boundary":[0.22857142984867096,0.8076009750366211,0.24873949587345123,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8076009750366211},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9717355966567993,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.8006009750366211,0.25373949587345124,0.8217268295288086],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/FXcmqLFGwuzMJugj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/iIIpfllhUVviOFOv.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/kkvbdxozeocKrmbj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036162700673111344,0.00020326279248874147,0.9986724807354582,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9932172894477844,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.17933492362499237,0.7848739624023438,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9932172894477844,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.17233492362499236,0.7898739624023438,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.7545644044876099,"dir":"rtl","str":"۶-۶","boundary":[0.7411764860153198,0.19952493906021118,0.7596638798713684,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.992141604423523,"dir":"rtl","str":"همرفت","boundary":[0.6974790096282959,0.19952493906021118,0.7344537973403931,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9935634136199951,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.19952493906021118,0.6890756487846375,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9931190013885498,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6420168280601501,0.19952493906021118,0.6773109436035156,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9928814172744751,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.6067227125167847,0.19952493906021118,0.6352941393852234,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.955156147480011,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.19252493906021118,0.7646638798713684,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.7266788482666016,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.7411764860153198,0.22209025919437408,0.7596638798713684,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9876669049263,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7109243869781494,0.22209025919437408,0.7344537973403931,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9949841499328613,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.22209025919437408,0.6991596817970276,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9913427829742432,"dir":"rtl","str":"بلندی","boundary":[0.6605042219161987,0.22209025919437408,0.6873949766159058,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9964193105697632,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.22209025919437408,0.6521008610725403,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6403361558914185,"y":0.235154390335083},{"x":0.6084033846855164,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9912428259849548,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6084033846855164,0.22209025919437408,0.6403361558914185,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5983193516731262,"y":0.235154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9909057021141052,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.5714285969734192,0.22209025919437408,0.5983193516731262,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9578984975814819,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.21509025919437408,0.7646638798713684,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7622188329696655,"dir":"ltr","str":"۸۶","boundary":[0.7378151416778564,0.2422802895307541,0.7613445520401001,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2577197253704071},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.992052435874939,"dir":"ltr","str":"گرمباد","boundary":[0.702521026134491,0.2422802895307541,0.7327731251716614,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9856259226799011,"dir":"ltr","str":"فون","boundary":[0.6773109436035156,0.2422802895307541,0.6957983374595642,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9485117793083191,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.23528028953075408,0.7663445520401001,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9919419884681702,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7445378303527832,0.26603326201438904,0.7848739624023438,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9909127950668335,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.26603326201438904,0.7378151416778564,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9939163327217102,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.26603326201438904,0.7260504364967346,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9926788806915283,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.25903326201438903,0.7898739624023438,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9001693725585938,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.29334917664527893,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7680672407150269,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9796900153160095,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.7378151416778564,0.29334917664527893,0.7680672407150269,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9954395890235901,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.29334917664527893,0.7310924530029297,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9910591244697571,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6638655662536621,0.2921615242958069,0.7176470756530762,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.98685622215271,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6436975002288818,0.2921615242958069,0.6554622054100037,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9828007817268372,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.2851615242958069,0.7881932902336121,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.6869657039642334,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.7361344695091248,0.3147268295288086,0.7647058963775635,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9704044461250305,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.3147268295288086,0.7344537973403931,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8894219994544983,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.3077268295288086,0.7697058963775635,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.7636760473251343,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7411764860153198,0.33372920751571655,0.7613445520401001,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9854323863983154,"dir":"rtl","str":"چگالش","boundary":[0.7008403539657593,0.33372920751571655,0.7344537973403931,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34916865825653076},{"x":0.680672287940979,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9883460998535156,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.33372920751571655,0.6857143044471741,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34916865825653076},{"x":0.658823549747467,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.99088454246521,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.658823549747467,0.33372920751571655,0.6756302714347839,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34916865825653076},{"x":0.63193279504776,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9947319626808167,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.63193279504776,0.33372920751571655,0.6420168280601501,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9918403625488281,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.33372920751571655,0.6252101063728333,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9925302863121033,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.5882353186607361,0.33372920751571655,0.6084033846855164,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9561227560043335,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.32672920751571655,0.7663445520401001,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.6523327827453613,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.3574821949005127,0.7613445520401001,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37173396348953247},{"x":0.707563042640686,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9809049367904663,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.707563042640686,0.3574821949005127,0.7327731251716614,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9946502447128296,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.658823549747467,0.3574821949005127,0.6974790096282959,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9930406212806702,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.3574821949005127,0.6504201889038086,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.989917516708374,"dir":"rtl","str":"همامیزی","boundary":[0.5966386795043945,0.3574821949005127,0.6403361558914185,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9449040293693542,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.3504821949005127,0.7663445520401001,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.6993703842163086,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7411764860153198,0.3776721954345703,0.7613445520401001,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9861854910850525,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7058823704719543,0.3776721954345703,0.7344537973403931,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9953816533088684,"dir":"rtl","str":"بلورهای","boundary":[0.6571428775787354,0.3776721954345703,0.6974790096282959,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9793262481689453,"dir":"rtl","str":"یخی","boundary":[0.6268907785415649,0.3776721954345703,0.6487395167350769,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9432039260864258,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.3706721954345703,0.7663445520401001,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.7621393799781799,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7394958138465881,0.3978622257709503,0.7596638798713684,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.980811595916748,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.6941176652908325,0.3978622257709503,0.7361344695091248,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9920996427536011,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.39904987812042236,0.6857143044471741,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.992429792881012,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.6420168280601501,0.39904987812042236,0.6689075827598572,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9469674825668335,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.39204987812042236,0.7663445520401001,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.7387862205505371,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7411764860153198,0.4204275608062744,0.7613445520401001,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9874006509780884,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7126050591468811,0.4204275608062744,0.7361344695091248,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9646747708320618,"dir":"rtl","str":"بارش","boundary":[0.6857143044471741,0.4204275608062744,0.7042016983032227,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9176717400550842,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.4134275608062744,0.7663445520401001,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.7221275568008423,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۷","boundary":[0.7008403539657593,0.4418052136898041,0.7394958138465881,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9826326370239258,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.6756302714347839,0.4429928660392761,0.6991596817970276,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.852380096912384,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.4359928660392761,0.7444958138465881,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.7190828323364258,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.46318289637565613,0.7378151416778564,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800832867622375,"dir":"rtl","str":"برف","boundary":[0.680672287940979,0.46318289637565613,0.6957983374595642,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8169580101966858,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.4561828963756561,0.7428151416778564,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.7764719724655151,"dir":"rtl","str":"۷_۶_۳","boundary":[0.7042016983032227,0.4845605790615082,0.7378151416778564,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9887523651123047,"dir":"rtl","str":"برفابه","boundary":[0.6689075827598572,0.4845605790615082,0.6974790096282959,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9889466762542725,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.4845605790615082,0.6621848940849304,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9941365718841553,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.6285714507102966,0.4845605790615082,0.6521008610725403,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9724322557449341,"dir":"rtl","str":"یخزده","boundary":[0.5882353186607361,0.4857482314109802,0.6218487620353699,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9380301833152771,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.4775605790615082,0.7428151416778564,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.702521026134491,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.7973517775535583,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۷","boundary":[0.702521026134491,0.5047506093978882,0.7378151416778564,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6974790096282959,"y":0.519002377986908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9749016761779785,"dir":"rtl","str":"تگرگ","boundary":[0.6689075827598572,0.5059382319450378,0.6974790096282959,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8762628436088562,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.4977506093978882,0.7428151416778564,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.7428571581840515,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.6585078239440918,"dir":"rtl","str":"۷_۷","boundary":[0.7411764860153198,0.5273159146308899,0.7613445520401001,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7344537973403931,"y":0.54038006067276},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9839106202125549,"dir":"rtl","str":"باروری","boundary":[0.6991596817970276,0.5273159146308899,0.7344537973403931,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9891349673271179,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.6638655662536621,0.5285035371780396,0.6890756487846375,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9160472750663757,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.5203159146308899,0.7663445520401001,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.6567403674125671,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.5486935973167419,0.7378151416778564,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9918294548988342,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6722689270973206,0.5486935973167419,0.6974790096282959,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5629453659057617},{"x":0.653781533241272,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9973873496055603,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.653781533241272,0.5486935973167419,0.6605042219161987,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9930557012557983,"dir":"rtl","str":"مزیتها","boundary":[0.6134454011917114,0.5486935973167419,0.6453781723976135,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5629453659057617},{"x":0.605042040348053,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9916677474975586,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.5486935973167419,0.610084056854248,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.98375403881073,"dir":"rtl","str":"کاستیها","boundary":[0.5596638917922974,0.5486935973167419,0.5949580073356628,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9940818548202515,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.5486935973167419,0.5546218752861023,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.534453809261322,"y":0.5486935973167419},{"x":0.534453809261322,"y":0.5629453659057617},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9923532009124756,"dir":"rtl","str":"باروری","boundary":[0.49915966391563416,0.5486935973167419,0.534453809261322,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9919066429138184,"dir":"rtl","str":"ابرها","boundary":[0.4638655483722687,0.5486935973167419,0.4907563030719757,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9469444751739502,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.5416935973167419,0.7428151416778564,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9887686371803284,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7428571581840515,0.5712589025497437,0.7848739624023438,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9892650246620178,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.5712589025497437,0.7378151416778564,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9929581880569458,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6957983374595642,0.5712589025497437,0.7277311086654663,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5399778485298157,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.7798319458961487,0.5985748171806335,0.7831932902336121,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5985748171806335},{"x":0.778151273727417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.7790666222572327,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7747899293899536,0.5985748171806335,0.778151273727417,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9932203888893127,"dir":"ltr","str":"فشار","boundary":[0.7411764860153198,0.5985748171806335,0.7680672407150269,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.599762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9809568524360657,"dir":"ltr","str":"هوا","boundary":[0.7176470756530762,0.599762499332428,0.7361344695091248,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9887840151786804,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.599762499332428,0.7109243869781494,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.599762499332428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.599762499332428},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9863787889480591,"dir":"ltr","str":"باد","boundary":[0.6857143044471741,0.599762499332428,0.6991596817970276,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9627754092216492,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.5642589025497436,0.7898739624023438,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8030107617378235,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.6211401224136353,0.7579832077026367,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.44894495606422424,"dir":"rtl","str":"-۱","boundary":[0.7344537973403931,0.6211401224136353,0.7478991746902466,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9717320799827576,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.6211401224136353,0.7310924530029297,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8199450969696045,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.6141401224136352,0.7629832077026367,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.7479569911956787,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.6401425004005432,0.7596638798713684,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.47389134764671326,"dir":"rtl","str":"-۲","boundary":[0.7361344695091248,0.6401425004005432,0.7495798468589783,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9892554879188538,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.7058823704719543,0.6401425004005432,0.7310924530029297,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9880591034889221,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6789916157722473,0.6413301825523376,0.6991596817970276,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9887301921844482,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.6413301825523376,0.6773109436035156,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9871965646743774,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6302521228790283,0.6413301825523376,0.6605042219161987,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6555819511413574},{"x":0.605042040348053,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9907522201538086,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.605042040348053,0.6413301825523376,0.6184874176979065,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6543943285942078},{"x":0.605042040348053,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9138799905776978,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.6343301825523376,0.7646638798713684,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8521783947944641,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.6579572558403015,0.7613445520401001,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.43932977318763733,"dir":"rtl","str":"-۳","boundary":[0.7344537973403931,0.6579572558403015,0.7495798468589783,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9940923452377319,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7008403539657593,0.6579572558403015,0.7310924530029297,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9830478429794312,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6739495992660522,0.6591448783874512,0.6957983374595642,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6403361558914185,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9933117628097534,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6403361558914185,0.6591448783874512,0.6655462384223938,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9877689480781555,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6134454011917114,0.6591448783874512,0.6352941393852234,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9282068610191345,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.6509572558403015,0.7663445520401001,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.7849238514900208,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7310924530029297,0.6828978657722473,0.7361344695091248,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.6481207013130188,"dir":"rtl","str":"-۱-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.6828978657722473,0.7310924530029297,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9948217272758484,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6672269105911255,0.6828978657722473,0.6941176652908325,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6995249390602112},{"x":0.610084056854248,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9949129223823547,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.610084056854248,0.6817102432250977,0.6621848940849304,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9960019588470459,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6817102432250977,0.6016806960105896,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9955533146858215,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5512605309486389,0.6817102432250977,0.5848739743232727,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9797102212905884,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5260504484176636,0.6817102432250977,0.5495798587799072,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9888205528259277,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.4941176474094391,0.6817102432250977,0.5193277597427368,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9441016316413879,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.6747102432250977,0.7411344695091248,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.7546218633651733,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.7725208401679993,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.7019002437591553,0.7596638798713684,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7411764860153198,"y":0.716152012348175},{"x":0.7361344695091248,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.7864340543746948,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7361344695091248,0.7019002437591553,0.7411764860153198,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7310924530029297,"y":0.716152012348175},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9811403155326843,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.7126050591468811,0.7019002437591553,0.7310924530029297,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7030878663063049},{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9743180274963379,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.7030878663063049,0.707563042640686,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9948951005935669,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.658823549747467,0.7030878663063049,0.6840336322784424,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.98992919921875,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6151260733604431,0.7030878663063049,0.6487395167350769,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9657777547836304,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.6960878663063049,0.7646638798713684,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.821587324142456,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.7232779264450073,0.7596638798713684,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.7985334992408752,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7361344695091248,0.7232779264450073,0.7411764860153198,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.729411780834198,"y":0.7232779264450073},{"x":0.729411780834198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9901589155197144,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6890756487846375,0.7232779264450073,0.729411780834198,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.658823549747467,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9931938052177429,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.658823549747467,0.7232779264450073,0.6789916157722473,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6521008610725403,"y":0.724465548992157},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9921969771385193,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6420168280601501,0.724465548992157,0.6521008610725403,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.724465548992157},{"x":0.63193279504776,"y":0.724465548992157},{"x":0.63193279504776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9931290745735168,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6016806960105896,0.724465548992157,0.63193279504776,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9889718890190125,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.5798319578170776,0.724465548992157,0.5915966629981995,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.974901556968689,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.7162779264450073,0.7646638798713684,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8696193695068359,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.7446556091308594,0.7596638798713684,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.7632659673690796,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7378151416778564,0.7446556091308594,0.7428571581840515,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9883934259414673,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7008403539657593,0.7446556091308594,0.7310924530029297,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.99290531873703,"dir":"rtl","str":"گرادیان","boundary":[0.6521008610725403,0.7446556091308594,0.6873949766159058,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.992142379283905,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6218487620353699,0.7446556091308594,0.6470588445663452,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9718754887580872,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.7376556091308594,0.7646638798713684,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.6789843440055847,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.7660332322120667,0.7596638798713684,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.4529307782649994,"dir":"rtl","str":"-۷","boundary":[0.7361344695091248,0.7660332322120667,0.7478991746902466,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7802850604057312},{"x":0.702521026134491,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.982384443283081,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.702521026134491,0.7660332322120667,0.7310924530029297,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9511067867279053,"dir":"rtl","str":"کوریولیس","boundary":[0.6487395167350769,0.7660332322120667,0.6890756487846375,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8816013932228088,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.7590332322120666,0.7646638798713684,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.5276012420654297,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.7378151416778564,0.7850356101989746,0.7613445520401001,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9926148056983948,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7058823704719543,0.7850356101989746,0.7327731251716614,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9922131896018982,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6756302714347839,0.7850356101989746,0.6957983374595642,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9954929947853088,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6571428775787354,0.7850356101989746,0.6689075827598572,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9895629286766052,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6218487620353699,0.7850356101989746,0.6521008610725403,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9684169888496399,"dir":"rtl","str":"کوریولیس","boundary":[0.5680672526359558,0.7850356101989746,0.6134454011917114,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9489717483520508,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.7780356101989746,0.7663445520401001,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.7624764442443848,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7529411911964417,0.8064132928848267,0.7596638798713684,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.4638918340206146,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7344537973403931,0.8064132928848267,0.7411764860153198,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9709550142288208,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.7159664034843445,0.8064132928848267,0.7310924530029297,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9629407525062561,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.8064132928848267,0.7126050591468811,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9544243812561035,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6655462384223938,0.8064132928848267,0.6974790096282959,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8076009750366211},{"x":0.653781533241272,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9937343001365662,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6352941393852234,0.8076009750366211,0.6554622054100037,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9894154667854309,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.6117647290229797,0.8076009750366211,0.6285714507102966,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9331209063529968,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.8006009750366211,0.7646638798713684,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9725806713104248,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8420427441596985,0.5109243988990784,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9725806713104248,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8350427441596985,0.5159243988990784,0.8561686582565308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9785053133964539,"str":"صفحه","boundary":[0.2201680690050125,0.17814727127552032,0.2554621994495392,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9785053133964539,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.17114727127552032,0.2604621994495392,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9684761762619019,"str":"۱۴۶","boundary":[0.22689075767993927,0.20071259140968323,0.24873949587345123,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24873949587345123,"y":0.20902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9684761762619019,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.19371259140968322,0.25373949587345124,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9641889333724976,"str":"۱۴۷","boundary":[0.22857142984867096,0.22327791154384613,0.24873949587345123,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9641889333724976,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.21627791154384612,0.25373949587345124,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9640227556228638,"str":"۱۴۹","boundary":[0.22521008551120758,0.24346792697906494,0.24705882370471954,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9640227556228638,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.23646792697906494,0.25205882370471955,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.27434679865837097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9548800587654114,"str":"۱۵۱","boundary":[0.22689075767993927,0.26603326201438904,0.24873949587345123,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.27434679865837097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9548800587654114,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.25903326201438903,0.25373949587345124,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3028503656387329},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9656327962875366,"str":"۱۵۴","boundary":[0.22689075767993927,0.29334917664527893,0.24873949587345123,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3028503656387329},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9656327962875366,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2863491766452789,0.25373949587345124,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9717898368835449,"str":"۱۵۴","boundary":[0.22521008551120758,0.3147268295288086,0.24873949587345123,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9717898368835449,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3077268295288086,0.25373949587345124,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9681582450866699,"str":"۱۵۵","boundary":[0.22857142984867096,0.3372921645641327,0.24873949587345123,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9681582450866699,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3302921645641327,0.25373949587345124,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.950848400592804,"str":"۱۵۷","boundary":[0.22857142984867096,0.35866984724998474,0.24873949587345123,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.950848400592804,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.35166984724998473,0.25373949587345124,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9518869519233704,"str":"۱۵۹","boundary":[0.22857142984867096,0.3800475001335144,0.24705882370471954,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9518869519233704,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3730475001335144,0.25205882370471955,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9567539691925049,"str":"۱۶۳","boundary":[0.22689075767993927,0.40142518281936646,0.24873949587345123,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9567539691925049,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.39442518281936645,0.25373949587345124,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9645578265190125,"str":"۱۶۴","boundary":[0.22689075767993927,0.42161521315574646,0.24873949587345123,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9645578265190125,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.41461521315574645,0.25373949587345124,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9675685167312622,"str":"۱۶۴","boundary":[0.22521008551120758,0.4429928660392761,0.2504201829433441,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9675685167312622,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4359928660392761,0.2554201829433441,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9739043712615967,"str":"۱۶۶","boundary":[0.22857142984867096,0.4655582010746002,0.24705882370471954,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9739043712615967,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4585582010746002,0.25205882370471955,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9645615816116333,"str":"۱۶۸","boundary":[0.22689075767993927,0.4857482314109802,0.24705882370471954,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9645615816116333,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4787482314109802,0.25205882370471955,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9668368697166443,"str":"۱۶۹","boundary":[0.22857142984867096,0.5083135366439819,0.24873949587345123,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9668368697166443,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5013135366439819,0.25373949587345124,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9201568365097046,"str":"۱۷۳","boundary":[0.22857142984867096,0.529691219329834,0.24873949587345123,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9201568365097046,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.522691219329834,0.25373949587345124,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9663565158843994,"str":"۱۷۶","boundary":[0.22857142984867096,0.551068902015686,0.24705882370471954,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.551068902015686},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9663565158843994,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.544068902015686,0.25205882370471955,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8909623026847839,"str":"۱۷۸","boundary":[0.22857142984867096,0.5724465847015381,0.24873949587345123,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5724465847015381},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8909623026847839,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5654465847015381,0.25373949587345124,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.599762499332428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.599762499332428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8778287172317505,"str":"۱۸۱","boundary":[0.22521008551120758,0.599762499332428,0.24705882370471954,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.599762499332428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.599762499332428},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.8778287172317505,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.592762499332428,0.25205882370471955,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8410583138465881,"str":"۱۸۱","boundary":[0.22521008551120758,0.6211401224136353,0.24705882370471954,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8410583138465881,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6141401224136352,0.25205882370471955,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9437780380249023,"str":"۱۸۲","boundary":[0.22857142984867096,0.6425178050994873,0.24705882370471954,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9437780380249023,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6355178050994873,0.25205882370471955,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9679156541824341,"str":"۱۸۴","boundary":[0.22689075767993927,0.6615201830863953,0.2504201829433441,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6710214018821716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9679156541824341,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6545201830863953,0.2554201829433441,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9653072953224182,"str":"۱۸۶","boundary":[0.22857142984867096,0.6852731704711914,0.24873949587345123,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9653072953224182,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6782731704711914,0.25373949587345124,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.24705882370471954,"y":0.705463171005249},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7125890851020813},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.7739008665084839,"str":"۱۸۹","boundary":[0.22857142984867096,0.705463171005249,0.24705882370471954,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.24705882370471954,"y":0.705463171005249},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7125890851020813},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.7739008665084839,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.698463171005249,0.25205882370471955,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8589661717414856,"str":"۱۹۰","boundary":[0.22857142984867096,0.7268408536911011,0.24705882370471954,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8589661717414856,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7198408536911011,0.25205882370471955,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9364578127861023,"str":"۱۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.745843231678009,0.2504201829433441,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9364578127861023,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.738843231678009,0.2554201829433441,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24873949587345123,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8154609203338623,"str":"۱۹۳","boundary":[0.22857142984867096,0.7672209143638611,0.24873949587345123,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24873949587345123,"y":0.775534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8154609203338623,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7602209143638611,0.25373949587345124,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9677438139915466,"str":"۱۹۶","boundary":[0.22521008551120758,0.7874109148979187,0.24873949587345123,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7969121336936951},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9677438139915466,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7804109148979187,0.25373949587345124,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8171021342277527},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8579923510551453,"str":"۱۹۸","boundary":[0.22857142984867096,0.8099762201309204,0.24873949587345123,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8171021342277527},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8579923510551453,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.8029762201309204,0.25373949587345124,0.8241021342277527],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/MMDytGSNmJnlteVA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/JaBKoblqHTSGkHhp.jpg","blurred":"/storage/books/c17e99a11baa23f4/pages/QXVGfqKWFRoqHTRx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036445166583822555,0.0002060838017497663,0.9986724807354582,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9927022457122803,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.18052256107330322,0.7848739624023438,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9927022457122803,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.17352256107330322,0.7898739624023438,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.5420932173728943,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.20071259140968323,0.7596638798713684,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.5809235572814941,"dir":"rtl","str":"-۱۰","boundary":[0.7243697643280029,0.20071259140968323,0.75126051902771,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.987968385219574,"dir":"rtl","str":"چرخند","boundary":[0.6857143044471741,0.20071259140968323,0.7193277478218079,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9833660125732422,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.20071259140968323,0.6773109436035156,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9881610870361328,"dir":"rtl","str":"واچرخند","boundary":[0.6184874176979065,0.20071259140968323,0.6672269105911255,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8897175788879395,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.19371259140968322,0.7646638798713684,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8234257698059082,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.21852731704711914,0.7613445520401001,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21852731704711914},{"x":0.75126051902771,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.5758893489837646,"dir":"rtl","str":"-۱۱","boundary":[0.7243697643280029,0.21852731704711914,0.7529411911964417,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9906063079833984,"dir":"rtl","str":"بادهای","boundary":[0.6890756487846375,0.21852731704711914,0.7226890921592712,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9950143694877625,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6504201889038086,0.2197149693965912,0.680672287940979,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9866614937782288,"dir":"rtl","str":"بالایی","boundary":[0.6184874176979065,0.2197149693965912,0.6470588445663452,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9960314631462097,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5949580073356628,0.22090260684490204,0.6067227125167847,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9234193563461304,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.21271496939659118,0.7663445520401001,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.865763247013092,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.24109263718128204,0.7613445520401001,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.6684280037879944,"dir":"rtl","str":"-۱۲","boundary":[0.7260504364967346,0.24109263718128204,0.75126051902771,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9849266409873962,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.7092437148094177,0.24109263718128204,0.7243697643280029,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9865003228187561,"dir":"rtl","str":"زمینگرد","boundary":[0.6621848940849304,0.24109263718128204,0.7042016983032227,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9093806743621826,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.2340926371812