اصول و مبانی مدیریت اصول و مبانی مدیریت

توضیحات

کتاب پیش‌رو با عنوان اصول و مبانی مدیریت، نوشته محمد فتحعلی و حسین بارافکن است که توسط انتشارات اسرار دانش منتشر شد. یکی از پایه‌های اصلی در ایجاد کسب و کارهای بزرگ، رعایت اصول مدیریتی در پیش‌برد کارها است., ,

مدیر یک مجموعه علاوه‌بر تجربه‌های عملی باید تا سطح مورد قبولی دانش تیوری خود را نیز تقویت کند. پیوند میان علم و عمل در اینجا، آشکارکننده تفاوت‌ بین مدیران خواهد بود. این کتاب به افزایش علم شما در زمینه مدیریت، کمک شایانی می‌کند., ,

مباحث مطرح‌شده در کتاب اصول و مبانی مدیریت انتشارات اسرار دانش

,

کتاب اصول و مبانی مدیریتی در هشت فصل به‌صورت جامع، به بررسی اصول مدیریت می‌پردازد. فصل اول کتاب نگاهی به مکاتب و تیوری‌های مدیریتی ارایه می‌دهد. در فصل دوم، نویسنده به دنبال پاسخ به سوال «مدیریت چیست و مدیران چه می‌کنند» خواهد بود. فصل‌های سوم و چهارم کتاب به ترتیب موضوع‌های برنامه‌ریزی و سازماندهی را توضیح می‌دهند. فصل پنج کتاب در مورد رهبری و انگیزش بحث خواهد کرد. , ,

در ادامه کتاب پس از مطرح‌کردن بحث رهبری، ارتباطات و کنترل نظارتی بر کارکنان، تشریح می‌شود. در آخر نیز کتاب چگونگی بهبود شرایط محیط کار که سبب افزایش بهره‌وری کارکنان می‌شود را شرح می‌دهد. , ,

هدف از تالیف کتاب اصول و مبانی مدیریت

,

به‌طور حتم اهمیت آموزش و بکارگیری اصول مدیریتی بر همگان ثابت شده است. در وصف این موضوع نویسنده کتاب اذعان دارد که: «...آنچه انگیزه‌ای شد مولفین این کتاب به فکر تالیف مجموعه پیش‌رو بپردازند، کمبود کتبی در زمینه مدیریت بود که با زبانی ساده و روان به تشریح تیوری‌های مدیریتی و کاربرد آن‌ها پرداخته باشند یا صرفا حاصل ترجمه‌های تحت اللفظی باشند که عمدتا نیازهای افراد علاقه‌مند به مباحث مدیریتی را پوشش نمی‌دهد...»., ,

کتاب اصول و مبانی مدیریت برای چه کسانی مناسب است؟

,

کتاب اصول و مبانی مدیریت به‌صورت ویژه برای دانشجویان رشته‌های مدیریتی و دیگر رشته‌های مرتبط نوشته شده است. با این وجود، تمامی علاقه‌مندان به درک اصول مدیریتی می‌توانند از این کتاب بهره‌مند شوند. فهرست منابعی که در تالیف کتاب استفاده شده‌اند، اعتبار این کتاب را افزایش می‌دهد., ,

شما می‌توانید با انتخاب گزینه «مطالعه پیش‌نمایش» از مطالعه فهرست و صفحات ابتدایی کتاب لذت ببرید., ,

خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از فروشگاه اینترنتی مای بوکت

,

مای بوکت با هدف بهبود دسترسی افراد در سرتاسر ایران به کتاب‌های دانشگاهی در یک اقدام فوق العاده، امکان اجاره کتاب‌های دانشگاهی را برای شما عزیزان فراهم آورده است. در این روش به آسانی و با پرداخت هزینه کمتر، کتاب‌های دارای نسخه الکترونیکی در بازه‌های 3 و 6 ماهه کرایه داده می‌شوند., ,

کتاب اصول و مبانی مدیریت دارای دو نسخه الکترونیکی و فیزیکی است. بنابراین شما عزیزان به آسانی می‌توانید نسخه الکترونیکی کتاب را کرایه یا نسخه فیزیکی آن را خریداری کنید.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"279","title":"اصول و مبانی مدیریت","price":"۱۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e16ad523d2afaf1b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e16ad523d2afaf1b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e16ad523d2afaf1b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e16ad523d2afaf1b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e16ad523d2afaf1b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e16ad523d2afaf1b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e16ad523d2afaf1b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e16ad523d2afaf1b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e16ad523d2afaf1b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e16ad523d2afaf1b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789649860947","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب پیش&zwnj;رو با عنوان اصول و مبانی مدیریت، نوشته محمد فتحعلی و حسین بارافکن است که توسط انتشارات اسرار دانش منتشر شد. یکی از پایه&zwnj;های اصلی در ایجاد کسب و کارهای بزرگ، رعایت اصول مدیریتی در پیش&zwnj;برد کارها است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>مدیر یک مجموعه علاوه&zwnj;بر تجربه&zwnj;های عملی باید تا سطح مورد قبولی دانش تیوری خود را نیز تقویت کند. پیوند میان علم و عمل در اینجا، آشکارکننده تفاوت&zwnj; بین مدیران خواهد بود. این کتاب به افزایش علم شما در زمینه مدیریت، کمک شایانی می&zwnj;کند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-bidi-language: FA;\">مباحث مطرح&zwnj;شده در کتاب اصول و مبانی مدیریت انتشارات اسرار دانش</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب اصول و مبانی مدیریتی در هشت فصل به&zwnj;صورت جامع، به بررسی اصول مدیریت می&zwnj;پردازد. فصل اول کتاب نگاهی به مکاتب و تیوری&zwnj;های مدیریتی ارایه می&zwnj;دهد. در فصل دوم، نویسنده به دنبال پاسخ به سوال &laquo;مدیریت چیست و مدیران چه می&zwnj;کنند&raquo; خواهد بود. فصل&zwnj;های سوم و چهارم کتاب به ترتیب موضوع&zwnj;های برنامه&zwnj;ریزی و سازماندهی را توضیح می&zwnj;دهند. فصل پنج کتاب در مورد رهبری و انگیزش بحث خواهد کرد. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در ادامه کتاب پس از مطرح&zwnj;کردن بحث رهبری، ارتباطات و کنترل نظارتی بر کارکنان، تشریح می&zwnj;شود. در آخر نیز کتاب چگونگی بهبود شرایط محیط کار که سبب افزایش بهره&zwnj;وری کارکنان می&zwnj;شود را شرح می&zwnj;دهد. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-bidi-language: FA;\">هدف از تالیف کتاب اصول و مبانی مدیریت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">به&zwnj;طور حتم اهمیت آموزش و بکارگیری اصول مدیریتی بر همگان ثابت شده است. در وصف این موضوع نویسنده کتاب اذعان دارد که: </span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">&laquo;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">...آنچه انگیزه&zwnj;ای شد مولفین این کتاب به فکر تالیف مجموعه پیش&zwnj;رو بپردازند، کمبود کتبی در زمینه مدیریت بود که با زبانی ساده و روان به تشریح تیوری&zwnj;های مدیریتی و کاربرد آن&zwnj;ها پرداخته باشند یا صرفا حاصل ترجمه&zwnj;های تحت اللفظی باشند که عمدتا نیازهای افراد علاقه&zwnj;مند به مباحث مدیریتی را پوشش نمی&zwnj;دهد...</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">&raquo;.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span></span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-bidi-language: FA;\">کتاب اصول و مبانی<span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>مدیریت برای چه کسانی مناسب است؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب اصول و مبانی مدیریت به&zwnj;صورت ویژه برای دانشجویان رشته&zwnj;های مدیریتی و دیگر رشته&zwnj;های مرتبط نوشته شده است. با این وجود، تمامی علاقه&zwnj;مندان به درک اصول مدیریتی می&zwnj;توانند از این کتاب بهره&zwnj;مند شوند. فهرست منابعی که در تالیف کتاب استفاده شده&zwnj;اند، اعتبار این کتاب را افزایش می&zwnj;دهد.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">شما می&zwnj;توانید با انتخاب گزینه &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; از مطالعه فهرست و صفحات ابتدایی کتاب لذت ببرید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; mso-bidi-language: FA;\">خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از فروشگاه اینترنتی مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مای بوکت با هدف بهبود دسترسی افراد در سرتاسر ایران به کتاب&zwnj;های دانشگاهی در یک اقدام فوق العاده، امکان اجاره کتاب&zwnj;های دانشگاهی را برای شما عزیزان فراهم آورده است. در این روش به آسانی و با پرداخت هزینه کمتر، کتاب&zwnj;های دارای نسخه الکترونیکی در بازه&zwnj;های 3 و 6 ماهه کرایه داده می&zwnj;شوند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>کتاب اصول و مبانی مدیریت دارای دو نسخه الکترونیکی و فیزیکی است. بنابراین شما عزیزان به آسانی می&zwnj;توانید نسخه الکترونیکی کتاب را کرایه یا نسخه فیزیکی آن را خریداری کنید.</span>",""],"pages_count":"204","keywords":"null","token":"e16ad523d2afaf1b","created_at":"2017-10-15 12:56:43","updated_at":"2022-09-29 15:56:33","publisher_id":"65","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"اسرار دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب اصول و مبانی مدیریت نوشته محمد فتحعلی و حسین بارافکن را از مای بوکت تهیه کنید. مای بوکت مرجع مورد اعتماد کتب دانشگاهی و علمی است.","meta_title":"خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت اثر محمد فتحعلی و حسین بارافکن-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"596","title":"محمد فتحعلی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمد","lastname":"فتحعلی","token":"5ec39dd579fdde0f","created_at":"2017-10-15 09:49:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"599","title":"حسین بارافکن","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"بارافکن","token":"5b930ff4985ecf7f","created_at":"2017-10-15 09:49:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"596","title":"محمد فتحعلی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محمد","lastname":"فتحعلی","token":"5ec39dd579fdde0f","created_at":"2017-10-15 09:49:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"599","title":"حسین بارافکن","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حسین","lastname":"بارافکن","token":"5b930ff4985ecf7f","created_at":"2017-10-15 09:49:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"258","file":"59e329d39db374.92728384.pdf","book_id":"279","toc":[{"title":"فصل اول نگاهی به مکاتب و تئوری های مدیریت","page":"8"},{"title":"فصل دوم مدیریت چیست و مدیران چه می کنند؟","page":"28"},{"title":"فصل سوم برنامه ریزی","page":"46"},{"title":"فصل چهارم ساماندهی","page":"72"},{"title":"فصل پنجم رهبری و انگیزش","page":"110"},{"title":"فصل ششم ارتباطات","page":"146"},{"title":"فصل هفتم کنترل و نظارت","page":"166"},{"title":"فصل هشتم بهبود شرایط محیط کار","page":"188"},{"title":"منابع","page":"198"}],"created_at":"2017-10-15 12:56:43","updated_at":"2022-09-29 15:56:33","process_started_at":"2017-11-10 00:31:23","process_done_at":"2017-11-10 00:34:56","process_failed_at":null,"pages_count":"200","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"44bb5a427e5896e33ac4458cc88c0d1016514f41bf2427bc8731ec659fdf8fa375d0e2a2070d6790e4a81225618d020434098207ff0bc969339c66318cc35503","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۰"},"publisher":{"id":65,"title":"اسرار دانش","description":null,"token":"b51a92ab9838c8ad","slug":"اسرار-دانش"},"study_subjects":[{"id":"70","title":"  مبانی مدیریت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-10-15 15:50:54","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-12 23:41:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"565","title":" مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a6d3456061eab63b","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2020-12-07 14:09:40","study_fields":[{"id":"115","title":"حسابداری","degree_id":"7","token":"243aa5db4f40c2da","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"991","title":"احتمال و آمار در مدیریت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5f1ae9d134b308cf","type":"","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2022-05-07 15:31:09","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"346","title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","degree_id":"10","token":"2e078bcc186e0952","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2746","title":"اصول سازمان و مدیریت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ce9bb4cdc71bdda3","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2021-05-15 16:38:11","study_fields":[{"id":"88","title":"خبرنگاری","degree_id":"7","token":"e2408105f441de8c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3016","title":"اصول مدیریت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0549e7555a057988","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2019-10-07 11:00:07","study_fields":[{"id":"253","title":"علوم و صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"709077df17c679a0","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"994","title":"فناوری اطلاعات سلامت","degree_id":"7","token":"58949f094701c717","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3019","title":"اصول مدیریت ارتباطات","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9864dc68eabb3ea5","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2018-12-04 16:01:39","study_fields":[{"id":"1024","title":"مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات","degree_id":"7","token":"bd8ba20a89abc171","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-01-27 10:41:48","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA","ebook_price_en":"-1","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA","pages_count_fa":"۲۰۴","authorTitle":"محمد فتحعلی, حسین بارافکن","tocStr":"فصل اول نگاهی به مکاتب و تئوری های مدیریت, فصل دوم مدیریت چیست و مدیران چه می کنند؟, فصل سوم برنامه ریزی, فصل چهارم ساماندهی, فصل پنجم رهبری و انگیزش, فصل ششم ارتباطات, فصل هفتم کنترل و نظارت, فصل هشتم بهبود شرایط محیط کار, منابع","url":"/preview/e16ad523d2afaf1b/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA"}
{"toc":[{"title":"فصل اول نگاهی به مکاتب و تئوری های مدیریت","page":"8"},{"title":"فصل دوم مدیریت چیست و مدیران چه می کنند؟","page":"28"},{"title":"فصل سوم برنامه ریزی","page":"46"},{"title":"فصل چهارم ساماندهی","page":"72"},{"title":"فصل پنجم رهبری و انگیزش","page":"110"},{"title":"فصل ششم ارتباطات","page":"146"},{"title":"فصل هفتم کنترل و نظارت","page":"166"},{"title":"فصل هشتم بهبود شرایط محیط کار","page":"188"},{"title":"منابع","page":"198"}],"pages_count":200,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"e16ad523d2afaf1b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/3ea818e6ec8390939d67713538da81e7.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/dbb7752b95bdab517a93d5e23cad6e67.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/6d040685a5332bd7f80e5b45ab82c66d.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/b05ed4229d770ae826f990156b4a56f6.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/fcd732f23f4b002ef26f19ca85399b85.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/443162f25d83750cd4b2334b5bf117db.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.42778,0.21965,0.36363,0.11049]},"elements":[{"words":[{"str":"م","boundary":[0.6363123311968396,0.21965269679824934,0.6363727738138428,0.28011741131841866],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63631,0.21965,0.63637,0.28012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ذی","boundary":[0.5357761922038135,0.21965269679824934,0.6019268754786955,0.28011741131841866],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.4395130406740033,0.21965269679824934,0.5015157012133672,0.28011741131841866],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43951,0.21965,0.60193,0.28012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":مؤلفین","boundary":[0.4732535171524167,0.43297903664953497,0.4733009112750434,0.4517230981507874],"dir":"rtl"},{"str":"فتحعلی","boundary":[0.4390293344217358,0.46139745247401454,0.505291828798323,0.480141513975267],"dir":"rtl"},{"str":"بارافکن","boundary":[0.43467569698069103,0.48981586829849416,0.5022503209981054,0.5085599297997466],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43468,0.43298,0.50529,0.50856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5132313863022534,0.8500774113679063,0.5727487402749225,0.8645025646891467],"dir":"rtl"},{"str":"اسرار","boundary":[0.47144134504019686,0.8500774113679063,0.5086469141774499,0.8645025646891467],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.42778248075140085,0.8500774113679063,0.4668414158100537,0.8645025646891467],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.46394162937880434,0.8736985071423944,0.48304913935582694,0.8895057110812388],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42778,0.85008,0.57275,0.88951],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/66c83ae198e4a9feb9fbb639787c1458.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/9910c7e15103be394e805eb9f7df3801.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.21483,0.11923,0.16849,0.11539]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسو","boundary":[0.7505945902366268,0.12345825381593528,0.8239159532793162,0.13356449895716357],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.11939848012672401,0.6800263232152215,0.1295047252679523],"dir":"ltr"},{"str":"بارافکه،","boundary":[0.6247027048816867,0.11922572379952352,0.6702490404724473,0.1293319689407518],"dir":"rtl"},{"str":"حسیه،","boundary":[0.575482726649736,0.11922572379952352,0.6202792802837909,0.1293319689407518],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5292457774015399,0.11922572379952352,0.5343819486435281,0.1293319689407518],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۷","boundary":[0.5387995323900512,0.11922572379952352,0.5710740156407466,0.1293319689407518],"dir":"ltr"},{"str":"عنٌان","boundary":[0.7900564717216915,0.1459165763519982,0.8284574875639941,0.1560228214932265],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7550732353939,0.1459165763519982,0.7742800779618657,0.1560228214932265],"dir":"rtl"},{"str":"پذيذآًر","boundary":[0.7068166243399041,0.1459165763519982,0.7509370161553832,0.1560228214932265],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.1419431808263871,0.6800263232152215,0.1520494259676154],"dir":"ltr"},{"str":"اصىل","boundary":[0.6407868746724715,0.1419431808263871,0.6703021303261176,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6305075180392631,0.1419431808263871,0.6364077478131173,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"مباوی","boundary":[0.5916878300479703,0.1419431808263871,0.6259714618051356,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5453299471923247,0.1419431808263871,0.5872257809086144,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5400088684645463,0.1419431808263871,0.5454138751158948,0.1520494259676154],"dir":"ltr"},{"str":"مىلفیه","boundary":[0.4998589107913089,0.1419431808263871,0.5399577920345064,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.46236949248196074,0.1419431808263871,0.4954503970653445,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"فتحعلی،","boundary":[0.4068609666626356,0.1419431808263871,0.4578689907284235,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"حسیه","boundary":[0.36259926633611483,0.1419431808263871,0.40242931216995204,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":"بارافکه","boundary":[0.317611964364897,0.1419431808263871,0.3582612165920909,0.1520494259676154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31337928810416416,0.1419431808263871,0.3176665054218567,0.1520494259676154],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7612232510407354,0.16837489888806112,0.8283189182085701,0.1784811440292894],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7291893417180634,0.16837489888806112,0.7570906211320177,0.1784811440292894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.16440150336245,0.6800263232152215,0.17450774850367828],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6399403394203249,0.1642287470352495,0.6703045489982666,0.1743349921764778],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.63498198089249,0.1642287470352495,0.6400365622606523,0.1743349921764778],"dir":"ltr"},{"str":"اسرار","boundary":[0.598943846494941,0.1642287470352495,0.6305107832466643,0.1743349921764778],"dir":"rtl"},{"str":"داوش،","boundary":[0.5571814407223767,0.1642287470352495,0.5944081551981296,0.1743349921764778],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5163058814044423,0.1642287470352495,0.5205930987221349,0.1743349921764778],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5204176240577256,0.1642287470352495,0.5528281533438142,0.1743349921764778],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.4076720703843841,0.16820214256086063,0.47464320768331525,0.17830838770208893],"dir":"rtl"},{"str":"ظاىری","boundary":[0.35546418349659376,0.16820214256086063,0.403535524007281,0.17830838770208893],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰","boundary":[0.32172370701818037,0.16820214256086063,0.34603160398274685,0.17830838770208893],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3502640383762648,0.16820214256086063,0.3554002096182529,0.17830838770208893],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.30092312653686465,0.16820214256086063,0.3172654895795542,0.17830838770208893],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.29185302535574636,0.16820214256086063,0.3010986012012738,0.17830838770208893],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.2553311565283993,0.16820214256086063,0.2873509111541097,0.17830838770208893],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2466239367920345,0.16820214256086063,0.2509111541097271,0.17830838770208893],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.788325875760874,0.19083322142412404,0.8283682025234813,0.20093946656535236],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.559841980086266,0.1887866747286286,0.581326117628089,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5812875398073124,0.1887866747286286,0.5856172048212198,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.5856411496754949,0.1887866747286286,0.6070849760148346,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6070463981940581,0.1887866747286286,0.6113760632079656,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"986","boundary":[0.6114000080622405,0.1887866747286286,0.6328438344015803,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6328052565808038,0.1887866747286286,0.6371349215947112,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"094","boundary":[0.6371588664489862,0.1887866747286286,0.658602692788326,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6585641149675495,0.1887866747286286,0.6628937799814569,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6629177248357319,0.1887866747286286,0.6700913854960293,0.1988929198698569],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.18685982589851294,0.6800263232152215,0.19696607103974126],"dir":"ltr"},{"str":"ًضعیت","boundary":[0.7859170416817834,0.2132915439601868,0.8315057825210627,0.2233977891014151],"dir":"rtl"},{"str":"فيرست","boundary":[0.7336638851936953,0.2132915439601868,0.7826484841778529,0.2233977891014151],"dir":"rtl"},{"str":"نٌیسی","boundary":[0.6851695086064418,0.2132915439601868,0.7312393233361552,0.2233977891014151],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.2093181484345757,0.6800263232152215,0.219424393575804],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6143024146410287,0.2093181484345757,0.6579759342121175,0.219424393575804],"dir":"rtl"},{"str":"مٌضٌع","boundary":[0.7809489257064538,0.2357498664962497,0.828320554682146,0.24585611163747803],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.2317764709706386,0.6800263232152215,0.24188271611186693],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6284516467126214,0.2317764709706386,0.6702485206998025,0.24188271611186693],"dir":"rtl"},{"str":"شناسو","boundary":[0.7776528659938702,0.25820818903231263,0.8283605052203007,0.26831443417354095],"dir":"rtl"},{"str":"افزًده","boundary":[0.7316080138670538,0.25820818903231263,0.7735125133948098,0.26831443417354095],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.25423479350670153,0.6800263232152215,0.26434103864792985],"dir":"ltr"},{"str":"فتحعلی،","boundary":[0.6190188253315597,0.25406203717950104,0.6702673014471722,0.26416828232072936],"dir":"rtl"},{"str":"محمد،","boundary":[0.5765711291167815,0.25406203717950104,0.6147316080138671,0.26416828232072936],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5303341798685856,0.25406203717950104,0.5354703511105737,0.26416828232072936],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۱","boundary":[0.5398879348570969,0.25406203717950104,0.5721624181077922,0.26416828232072936],"dir":"ltr"},{"str":"ردهبنذی","boundary":[0.7742863729189342,0.2806665115683756,0.8283405872132866,0.29077275670960384],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7336638851936953,0.2806665115683756,0.7701519503347083,0.29077275670960384],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6254283065263837,0.2766931160427644,0.6335216672713347,0.28679936118399274],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6380054017011328,0.2766931160427644,0.6704159309872214,0.28679936118399274],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.2766931160427644,0.6800263232152215,0.28679936118399274],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6140605474261298,0.2766931160427644,0.6254789777079051,0.28679936118399274],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6060789293344621,0.2766931160427644,0.6141722900794131,0.28679936118399274],"dir":"ltr"},{"str":"ف/","boundary":[0.5883016890393841,0.2766931160427644,0.6060907002055871,0.28679936118399274],"dir":"rtl"},{"str":"HD۳۷","boundary":[0.5531906316765429,0.2766931160427644,0.5883018502841939,0.28679936118399274],"dir":"ltr"},{"str":"ردهبنذی","boundary":[0.7743032227470341,0.3031248341044384,0.8283405872132866,0.3132310792456667],"dir":"rtl"},{"str":"دیٌیی","boundary":[0.7294312089329624,0.3031248341044384,0.7701244852662554,0.3132310792456667],"dir":"rtl"},{"str":"۶۵۸","boundary":[0.64610795340025,0.29915143857882726,0.6704158503648163,0.3092576837200556],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6748901519732333,0.29915143857882726,0.6800263232152215,0.3092576837200556],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.43078687039948405,0.29897868225162677,0.47472036332486794,0.3090849273928551],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.3465132807333043,0.29897868225162677,0.42664764282135037,0.3090849273928551],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.3128955536743661,0.29897868225162677,0.3423542548474221,0.3090849273928551],"dir":"rtl"},{"str":"۴۱۱۸۲۷۱","boundary":[0.24698673761438306,0.29897868225162677,0.3035744749465877,0.3090849273928551],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3078163421614867,0.29897868225162677,0.31295251340347485,0.3090849273928551],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24662,0.11923,0.83151,0.31323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.38134397549078886,0.4201184752994443,0.4679207078647156,0.4431814449807088],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفیه","boundary":[0.5313016487281816,0.4690328519325314,0.5774223404684162,0.4848400558713757],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5267062522675051,0.4690328519325314,0.5313927520457935,0.4848400558713757],"dir":"ltr"},{"str":"فتحعلی","boundary":[0.4228242439633974,0.4690328519325314,0.4747874801467327,0.4848400558713757],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5080823960978756,0.49149117446859436,0.5217813923489338,0.5072983784074386],"dir":"rtl"},{"str":"بارافکه","boundary":[0.4487040415205386,0.49149117446859436,0.5021942178417382,0.5072983784074386],"dir":"rtl"},{"str":"فحهآرا","boundary":[0.5504091573749346,0.5140358751682574,0.5984622485588745,0.5298430791071017],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5457739490063289,0.5140358751682574,0.5503550349901238,0.5298430791071017],"dir":"ltr"},{"str":"محمذحسیه","boundary":[0.45632259623710414,0.5140358751682574,0.5399535354133913,0.5298430791071017],"dir":"rtl"},{"str":"کاویاوپور","boundary":[0.38678598782601686,0.5140358751682574,0.4504933979415817,0.5298430791071017],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.5487539935738622,0.5364941977043204,0.5859749746442537,0.5523014016431647],"dir":"rtl"},{"str":"جلذ","boundary":[0.5138283588503245,0.5364941977043204,0.5429440998785489,0.5523014016431647],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5092335866156213,0.5364941977043204,0.5136955294876446,0.5523014016431647],"dir":"ltr"},{"str":"بهساد","boundary":[0.46923465150965454,0.5364941977043204,0.5033957842111434,0.5523014016431647],"dir":"rtl"},{"str":"کاظمی","boundary":[0.4139960495021567,0.5364941977043204,0.4633257587777644,0.5523014016431647],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی","boundary":[0.5343249889144194,0.5590388984039835,0.6004962309025679,0.5748461023428277],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5300923126536865,0.5598520678347514,0.5342728665296086,0.5742772211559918],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.47601321528150264,0.5590388984039835,0.48520915410972715,0.5748461023428277],"dir":"rtl"},{"str":"وقش","boundary":[0.4384246917805458,0.5590388984039835,0.4702133785625025,0.5748461023428277],"dir":"rtl"},{"str":"وویه","boundary":[0.3997258019510622,0.5590388984039835,0.4325901808360543,0.5748461023428277],"dir":"rtl"},{"str":"چاپخاوه:","boundary":[0.5354381552215156,0.5814972209400463,0.5950495021566494,0.5973044248788906],"dir":"rtl"},{"str":"رح","boundary":[0.4964162348032098,0.5814972209400463,0.5194449874632161,0.5973044248788906],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4813444747379239,0.5814972209400463,0.4905870099544301,0.5973044248788906],"dir":"rtl"},{"str":"وقش","boundary":[0.44362478332728666,0.5814972209400463,0.4754267707501915,0.5973044248788906],"dir":"rtl"},{"str":"وویه","boundary":[0.4050470156407465,0.5814972209400463,0.4378227162091345,0.5973044248788906],"dir":"rtl"},{"str":"رح","boundary":[0.49702094064083036,0.6040419216397095,0.5200497879227637,0.6198491255785538],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.481949248807687,0.6040419216397095,0.4911917421818352,0.6198491255785538],"dir":"rtl"},{"str":"وقش","boundary":[0.4442293846091829,0.6040419216397095,0.4760313720320877,0.6198491255785538],"dir":"rtl"},{"str":"وویه","boundary":[0.40565161692264284,0.6040419216397095,0.43842731749103075,0.6198491255785538],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.5356594470109244,0.6265002441757723,0.5763359496109969,0.6423074481146166],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5050915431492808,0.6265002441757723,0.5297505542790342,0.6423074481146166],"dir":"rtl"},{"str":"تان","boundary":[0.4493086628774136,0.6265002441757723,0.471439513040674,0.6423074481146166],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.423791671705567,0.6265002441757723,0.4433829161123876,0.6423074481146166],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.4836297585358971,0.6489585667118353,0.5131744435038497,0.6647657706506795],"dir":"ltr"},{"str":"جلذ","boundary":[0.4444713185794332,0.6489585667118353,0.4738520175756843,0.6647657706506795],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.6014762243058346,0.6715032674114984,0.6440130568791067,0.6873104713503426],"dir":"rtl"},{"str":"استاوذارد","boundary":[0.5325895852411894,0.6715032674114984,0.5955908009835934,0.6873104713503426],"dir":"rtl"},{"str":"بیهالمللی","boundary":[0.46026677482190326,0.6715032674114984,0.5266973759019632,0.6873104713503426],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب(شابک)","boundary":[0.36063965816100296,0.6715032674114984,0.45443017902205024,0.6873104713503426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.35594791792639174,0.6715032674114984,0.36052900391018666,0.6873104713503426],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4189543274075866,0.6939903826687613,0.4472533962188093,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44688999072842345,0.6939903826687613,0.4570259201031967,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"999","boundary":[0.4571693473616318,0.6939903826687613,0.4860057787318096,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48498407707501917,0.6939903826687613,0.4951200064497924,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"989","boundary":[0.4952634337082275,0.6939903826687613,0.5235625025194501,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5231990970290643,0.6939903826687613,0.5333350264038376,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"199","boundary":[0.5334784536622728,0.6939903826687613,0.5617775224734954,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5614141169831096,0.6939903826687613,0.5715500463578829,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.571693473616318,0.6939903826687613,0.5815417019389688,0.7097975866076056],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.619557884911517,0.7165350833684244,0.6454731104526948,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5776420547023018,0.7165350833684244,0.6137374713185795,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"ایه","boundary":[0.5488982962671827,0.7165350833684244,0.5717553370822751,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5247599457422502,0.7165350833684244,0.5430676969504575,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48746623875134876,0.7165350833684244,0.5189321115541295,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"واشر","boundary":[0.451260174945241,0.7165350833684244,0.48154992542427544,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3944704459225219,0.7165350833684244,0.4454303810622958,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3544967146369976,0.7165350833684244,0.38863037650663124,0.7323422873072687],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.7611158140847342,0.7558786919916645,0.7735458473051962,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"مرکسی","boundary":[0.7146783881752892,0.7558786919916645,0.7559350037298304,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7110511625750796,0.7558786919916645,0.7147753044987302,0.7699044240466011],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.6681204645866087,0.7558786919916645,0.6952780056827631,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"وقلاب","boundary":[0.6222708241185352,0.7558786919916645,0.6597375755632563,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6178131942746,0.7558786919916645,0.6221136323082195,0.7699044240466011],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.5748423730644294,0.7558786919916645,0.6019999141605837,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"هدای","boundary":[0.5270747961434717,0.7558786919916645,0.5599269026642724,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"اودارمری،","boundary":[0.4569347499986537,0.7558786919916645,0.5145095838571494,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"يبريی","boundary":[0.4043297693909744,0.7558786919916645,0.44448678846803336,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"داره","boundary":[0.37288777453772737,0.7558786919916645,0.39590195159035774,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"ست،","boundary":[0.3320130339532311,0.7558786919916645,0.36372640804677325,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"لاک","boundary":[0.2957337335967793,0.7558786919916645,0.32275383740618796,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"626","boundary":[0.2650172167130246,0.7558786919916645,0.2907756355061072,0.7699044240466011],"dir":"ltr"},{"str":"لفه","boundary":[0.6145442818559277,0.7770413420737237,0.637853009458806,0.7910670741286602],"dir":"rtl"},{"str":"66464766","boundary":[0.5186052152618211,0.7770413420737237,0.5871519748861208,0.7910670741286602],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5902366267585761,0.7738952232875529,0.5976061998629418,0.7897024272263972],"dir":"ltr"},{"str":"فكس","boundary":[0.45547927533085814,0.7770413420737237,0.48850823000202753,0.7910670741286602],"dir":"rtl"},{"str":"6646665","boundary":[0.3780847514814366,0.7770413420737237,0.4380160682887289,0.7910670741286602],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4518518696738823,0.7770413420737237,0.45545511531825694,0.7910670741286602],"dir":"ltr"},{"str":"سایت","boundary":[0.6280070019264402,0.7982903703193831,0.6632941185727337,0.8123161023743197],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6149666254437582,0.7982903703193831,0.6228426274922402,0.8123161023743197],"dir":"rtl"},{"str":"فريشگاه","boundary":[0.5585967698210378,0.7982903703193831,0.6098234931712824,0.8123161023743197],"dir":"rtl"},{"str":"ایىتروتی","boundary":[0.5092639549533479,0.7982903703193831,0.5535446031870641,0.8123161023743197],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.3367194743419196,0.7958668048717283,0.37927064829763374,0.8100095102358122],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37936965065583905,0.7958668048717283,0.3843593695093885,0.8100095102358122],"dir":"ltr"},{"str":"asrardanesh","boundary":[0.3844385317950095,0.7958668048717283,0.48365875458982155,0.8100095102358122],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48375775694802686,0.7958668048717283,0.48874747580157624,0.8100095102358122],"dir":"ltr"},{"str":"ir","boundary":[0.48882663808719723,0.7958668048717283,0.5002119488817552,0.8100095102358122],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5056507033534567,0.7982903703193831,0.5092049466597816,0.8123161023743197],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.6258597352672552,0.8195393985650428,0.6572720394250373,0.8335651306199794],"dir":"rtl"},{"str":"الكتريویک","boundary":[0.5590886012225461,0.8195393985650428,0.620922740766711,0.8335651306199794],"dir":"rtl"},{"str":"asrardanesh","boundary":[0.3430080219292942,0.817115833117388,0.44222824472410616,0.8312585384814719],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.44232724708231147,0.817115833117388,0.4600288687294272,0.8312585384814719],"dir":"ltr"},{"str":"yahoo.com","boundary":[0.4600881909424639,0.817115833117388,0.5498834288370703,0.8312585384814719],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5554753496226549,0.8195393985650428,0.5590295929289796,0.8335651306199794],"dir":"ltr"},{"str":"فريشگاه","boundary":[0.6798484298786633,0.8494262431707265,0.7310806085551538,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6762204684564841,0.8494262431707265,0.6798237141008586,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.633290843511912,0.8494262431707265,0.6605662244648689,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"وقلاب،","boundary":[0.5831044371090217,0.8494262431707265,0.6249109785408756,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"یابان","boundary":[0.5401336355355546,0.8494262431707265,0.5672913533620391,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.5178831837787722,0.8494262431707265,0.5350554629741605,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"ريردیه،","boundary":[0.46177192989881893,0.8494262431707265,0.5128272800616439,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"اختمان","boundary":[0.403604146145971,0.8494262431707265,0.44668699474875245,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"اشران","boundary":[0.3594475036939091,0.8494262431707265,0.39510775697725653,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3549898738499739,0.8494262431707265,0.3592903118835934,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"ماره","boundary":[0.3135106762629622,0.8494262431707265,0.3400594991919741,0.863451975225663],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.26900674708751565,0.8494262431707265,0.28617902628290404,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.28630063792477933,0.8494262431707265,0.29130799727899387,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.2913797123795704,0.8494262431707265,0.3085519915749588,0.863451975225663],"dir":"ltr"},{"str":"تلفه","boundary":[0.5249884176724312,0.8705888932527857,0.5524797630888298,0.8846146253077222],"dir":"rtl"},{"str":"66466362","boundary":[0.44761787499496114,0.8705888932527857,0.5163069917765147,0.8846146253077222],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5213929418451514,0.8705888932527857,0.5248902341556819,0.8846146253077222],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26502,0.42012,0.77355,0.88461],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بقه","boundary":[0.2284965464342444,0.7558786919916645,0.24683724699971785,0.7699044240466011],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.21483144311988958,0.7558786919916645,0.22327522556032978,0.7699044240466011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21483,0.75588,0.24684,0.7699],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/76d8189016e2ab76c4aab5d2ff1cce90.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/165db17a610527522c1f6553464ecf7f.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.46887,0.14266,0.12315]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5123924638657082,0.46887338130920503,0.5752731083968234,0.48614901402925337],"dir":"rtl"},{"str":"منذرجات","boundary":[0.4248800741726126,0.46887338130920503,0.5069088899805256,0.48614901402925337],"dir":"rtl"},{"str":"ػُ","boundary":[0.8173499415487564,0.5195594803633641,0.850148587092353,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7791348409723062,0.5195594803633641,0.7838817672431169,0.5396855924822205],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٞ","boundary":[0.7230217277381384,0.5195594803633641,0.7500721570524448,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.701374612004676,0.5195594803633641,0.7166851291974039,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":"تت","boundary":[0.6438101202886282,0.5195594803633641,0.6684936370379329,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":"تئٛس٢","boundary":[0.574837640061273,0.5195594803633641,0.6323214040674003,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤تب٢","boundary":[0.5210320285929672,0.5195594803633641,0.525197650824364,0.5396855924822205],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.1429435240053211,0.5195594803633641,0.15421453621961545,0.5396855924822205],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.15564155278751965,0.5195594803633641,0.4739859028096909,0.5396855924822205],"dir":"ltr"},{"str":"فػُ","boundary":[0.8173725561333494,0.5617120242002821,0.8572437618414157,0.5818381363191385],"dir":"rtl"},{"str":":ْٚد","boundary":[0.7782339662192124,0.5617120242002821,0.8109762567017375,0.5818381363191385],"dir":"ltr"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.712016769460233,0.5617120242002821,0.7718376667876002,0.5818381363191385],"dir":"rtl"},{"str":"چٝ","boundary":[0.5500463578828556,0.5617120242002821,0.5722885475873745,0.5818381363191385],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔوٙٙذ؟","boundary":[0.44676905712097387,0.5617120242002821,0.5135917281412504,0.5818381363191385],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1429435240053211,0.5617120242002821,0.16543717499092997,0.5818381363191385],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.16979078485911234,0.5617120242002821,0.4456874386665055,0.5818381363191385],"dir":"ltr"},{"str":"س٤ض٢","boundary":[0.6819042230821946,0.6038645680372001,0.7232970154391906,0.6239906801560565],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1429435240053211,0.6038645680372001,0.16543717499092997,0.6239906801560565],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16979078485911234,0.6038645680372001,0.6815079731930505,0.6239906801560565],"dir":"ltr"},{"str":"ػُ","boundary":[0.8173499415487564,0.6460171118741181,0.850148587092353,0.6661432239929745],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٘ذ٣ٞ","boundary":[0.6701737966702946,0.6460171118741181,0.7532973990405932,0.6661432239929745],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1429435240053211,0.6460171118741181,0.16543717499092997,0.6661432239929745],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16979078485911234,0.6460171118741181,0.6720751518119886,0.6661432239929745],"dir":"ltr"},{"str":"فػُ","boundary":[0.8173867403427829,0.6881984484322363,0.8572792317894143,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"پٙدٓ:","boundary":[0.7662959194808608,0.6881984484322363,0.8109862898264162,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"فػُ","boundary":[0.7199983875519007,0.6881984484322363,0.7598954689644943,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"پٙدٓ","boundary":[0.6736807317289475,0.6881984484322363,0.7136082924980853,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6689643245858025,0.6881984484322363,0.6737112508566131,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":"ا٥ٍ٘ضش","boundary":[0.5274317606320797,0.6881984484322363,0.5880416006369171,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1429435240053211,0.6881984484322363,0.17668400048373442,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.6881984484322363,0.5258664204055308,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":"ػُ","boundary":[0.8173499415487564,0.7303509922691543,0.850148587092353,0.7504771043880107],"dir":"rtl"},{"str":"ضطٓ","boundary":[0.7705487258032007,0.7303509922691543,0.8109271270609102,0.7504771043880107],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.76583214415286,0.7303509922691543,0.7705790704236707,0.7504771043880107],"dir":"ltr"},{"str":"استجبعبت","boundary":[0.6935139275204579,0.7303509922691543,0.7594212277986053,0.7504771043880107],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1429435240053211,0.7303509922691543,0.17668400048373442,0.7504771043880107],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.7303509922691543,0.6956572052646431,0.7504771043880107],"dir":"ltr"},{"str":"فػُ","boundary":[0.8173763838172435,0.7725035361060724,0.8572573627605112,0.7926296482249288],"dir":"rtl"},{"str":"ٞفتٓ:","boundary":[0.7675436652597566,0.7725035361060724,0.8109781784368422,0.7926296482249288],"dir":"rtl"},{"str":"وٙتشَ","boundary":[0.7140749621468873,0.7725035361060724,0.7611454598793552,0.7926296482249288],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظبست","boundary":[0.6426008787842141,0.7725035361060724,0.692540914082453,0.7926296482249288],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.1429435240053211,0.7725035361060724,0.17668400048373442,0.7926296482249288],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.7725035361060724,0.6437766876688032,0.7926296482249288],"dir":"ltr"},{"str":"ٞطتٓ","boundary":[0.7659531583827145,0.8146560799429903,0.8109296435884613,0.8347821920618467],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7612366670697787,0.8146560799429903,0.7659835933405894,0.8347821920618467],"dir":"ltr"},{"str":"ثٟجٛد","boundary":[0.7143653181377234,0.8146560799429903,0.7547854395130407,0.8347821920618467],"dir":"rtl"},{"str":"ضشا٤ظ","boundary":[0.6591575010763242,0.8146560799429903,0.707961549883795,0.8347821920618467],"dir":"rtl"},{"str":"ٔح٥ظ","boundary":[0.6061636093192319,0.8146560799429903,0.652753732822396,0.8347821920618467],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.5761680170919499,0.8146560799429903,0.5997244044422947,0.8347821920618467],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.1429435240053211,0.8146560799429903,0.17668400048373442,0.8347821920618467],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.8146560799429903,0.5777469380013707,0.8347821920618467],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙبثغ","boundary":[0.819889547305196,0.8567222456163082,0.8573374572096586,0.8768483577351646],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.1429435240053211,0.8567222456163082,0.17668400048373442,0.8768483577351646],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.8567222456163082,0.8183241944209297,0.8768483577351646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.46887,0.85734,0.87685],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/f04761b929456237d84405a38c44847d.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/8e1a46b678826abd95fbc031196effe4.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/b976ec23389b5653861813b1d1bc2271.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/ac2d2c6a996241a5b630024ed55a3289.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.35595,0.14277,0.10769]},"elements":[{"words":[{"str":"فتا","boundary":[0.7978554440278953,0.35594562944487634,0.8199862941911557,0.37322126216492474],"dir":"rtl"},{"str":"عمرها","boundary":[0.6272745596001129,0.3990510323990095,0.6781876083363567,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"بایذ","boundary":[0.5898093280122546,0.3990510323990095,0.6217841738219051,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5608578223888419,0.3990510323990095,0.5843189422340469,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5427990203840776,0.3990510323990095,0.5553627177573652,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.50452694803886,0.3990510323990095,0.5373039157526011,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.4309200466821948,0.3990510323990095,0.49904327012354566,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4094121931657222,0.3990510323990095,0.4253396218809208,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.3635555432034687,0.3990510323990095,0.40390918581101276,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"طبع","boundary":[0.3219655742330794,0.3990510323990095,0.3580822083127709,0.41632666511905786],"dir":"rtl"},{"str":"عالمی","boundary":[0.6187820961428789,0.43034872034349714,0.6794695045753216,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5663023624347174,0.43034872034349714,0.6132973357599356,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"نکو","boundary":[0.5329377604265233,0.43034872034349714,0.5608176020517741,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5147000184939182,0.43034872034349714,0.527454359871952,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"شاعری","boundary":[0.44118575957539224,0.43034872034349714,0.5092166179393468,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"شیرین","boundary":[0.37232055563598215,0.43034872034349714,0.435692997349726,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.3205143709436853,0.43034872034349714,0.36682779341031596,0.44762435306354553],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8514743583665901,0.4699784144568253,0.8553628575805217,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.8327925992663362,0.4699784144568253,0.8423729596484864,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.8155480914661185,0.4699784144568253,0.8234378000161245,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.7465694403595761,0.4699784144568253,0.7991486278066676,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"٤ى٣","boundary":[0.7042467894949008,0.4699784144568253,0.7391587216511468,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6847480792518241,0.4699784144568253,0.6968360707864717,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"اسوب","boundary":[0.648962530938848,0.4699784144568253,0.6773373605433951,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"اسبس٣","boundary":[0.5736721975248925,0.4699784144568253,0.6263359739186523,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"اداس","boundary":[0.5408172250977549,0.4699784144568253,0.5662614788164634,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5209521506026527,0.4699784144568253,0.5248406498165842,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4940706455839079,0.4699784144568253,0.5019603541339139,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.475022719474342,0.4699784144568253,0.48660368452452946,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4609340387390657,0.4699784144568253,0.4648225379529972,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4397163018905954,0.4699784144568253,0.45183264002096185,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"تشل٣","boundary":[0.38316408263796514,0.4699784144568253,0.4234579231265369,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.3310355102592011,0.4699784144568253,0.375753363929536,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32417980832023235,0.4699784144568253,0.329449006530415,0.49010452657568165],"dir":"ltr"},{"str":"ص٤تشا","boundary":[0.2803074778086831,0.4699784144568253,0.3167690896118032,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"تشو٥تت","boundary":[0.21265319881485065,0.4699784144568253,0.2728685252146572,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"بستت","boundary":[0.1430266335711694,0.4699784144568253,0.1895758294836135,0.49010452657568165],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.8451524248800742,0.5022838476433158,0.8554935785866893,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8310635469020843,0.5022838476433158,0.8349520461160158,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7683685696376026,0.5022838476433158,0.77994953468779,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7493205871729756,0.5022838476433158,0.758140154230661,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤دبد","boundary":[0.7013624302011532,0.5022838476433158,0.7419098684645465,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6658024993751765,0.5022838476433158,0.6715225380739309,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6186332005482326,0.5022838476433158,0.6346662154230662,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥","boundary":[0.5997261620913453,0.5022838476433158,0.6112506875478697,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5706751281090017,0.5022838476433158,0.576085213971863,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5484994679324385,0.5022838476433158,0.5542195066311929,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.5078957027855041,0.5022838476433158,0.5249147621639054,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥د","boundary":[0.46689733950094736,0.5022838476433158,0.4954974766396582,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"تػ","boundary":[0.42564543479663003,0.5022838476433158,0.4485819164751885,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.4076682266698916,0.5022838476433158,0.41417723622364655,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"٥ش٢","boundary":[0.34829980263635274,0.5022838476433158,0.3828173057201597,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"غح٥ح","boundary":[0.28805624235094934,0.5022838476433158,0.3410299715806023,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.24393034224210908,0.5022838476433158,0.28078641129519893,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"سست٥ذ","boundary":[0.18937867130245495,0.5022838476433158,0.23663230547829242,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ثت","boundary":[0.15401587048010643,0.5022838476433158,0.1668930019349377,0.5224099597621721],"dir":"rtl"},{"str":"ذف","boundary":[0.815448957995727,0.5345892808298062,0.845035280525658,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"سد","boundary":[0.7723091305679848,0.5345892808298062,0.7893566210746966,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ظش","boundary":[0.736495573789656,0.5345892808298062,0.7599393073729189,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7244637682508969,0.5345892808298062,0.7291130607892933,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6862269156689643,0.5345892808298062,0.7011328293223686,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ؤث","boundary":[0.6447776837183052,0.5345892808298062,0.6601063448623372,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.63367003285363,0.5345892808298062,0.6368610676421976,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5931722579916958,0.5345892808298062,0.5948698836618697,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5832750554682146,0.5345892808298062,0.5864660902567823,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5387479219172008,0.5345892808298062,0.5405864352400532,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5042093564316523,0.5345892808298062,0.5139657558350466,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.49600289027290684,0.5345892808298062,0.49784140359575924,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.48610549050671176,0.5345892808298062,0.4892965252952795,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.47863141472165105,0.5345892808298062,0.4793146492925383,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4473828155359374,0.5345892808298062,0.44922132885878985,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.4064905834240336,0.5345892808298062,0.4116822228806386,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.39828392002257434,0.5345892808298062,0.40012243334542674,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.36703532083686063,0.5345892808298062,0.36887383415971303,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33866783178135207,0.5345892808298062,0.34225335199742013,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.320676704156085,0.5345892808298062,0.32079638811625755,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.31247004075462576,0.5345892808298062,0.31430855407747815,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.28506050320474063,0.5345892808298062,0.29470419248599183,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.254065473616318,0.5345892808298062,0.2559039869391704,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.23065728629016005,0.5345892808298062,0.236384298826944,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.20002862095376306,0.5345892808298062,0.20071185552465032,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.19013141843028175,0.5345892808298062,0.19332245321884953,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1595238722537993,0.5345892808298062,0.16136238557665172,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.14308934175837462,0.5345892808298062,0.1527330310396259,0.5547153929486626],"dir":"rtl"},{"str":"حذ","boundary":[0.822068017132261,0.5668947140162967,0.8480757932841536,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"د٤ت","boundary":[0.778167452735115,0.5668947140162967,0.8126849839964525,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.7599064780102389,0.5668947140162967,0.7772969726286935,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7524439312290887,0.5668947140162967,0.7577131294392713,0.587020826135153],"dir":"ltr"},{"str":"٥ش","boundary":[0.7235054664812353,0.5668947140162967,0.739904817430564,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"٤٣","boundary":[0.6917777361631798,0.5668947140162967,0.7141506672310235,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ػظ٥","boundary":[0.6530334626113597,0.5668947140162967,0.6841414563228122,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.6150502078042488,0.5668947140162967,0.6320694644253638,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.5954106099084936,0.5668947140162967,0.607498601443141,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5755453381706775,0.5668947140162967,0.5794338373846091,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"فضا٤ص","boundary":[0.5225997301164992,0.5668947140162967,0.5751508809207078,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"وبسا٤٣","boundary":[0.4641314669649694,0.5668947140162967,0.5152172171161364,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"سبص","boundary":[0.42964222594428975,0.5668947140162967,0.4566925143709435,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4148207885274316,0.5668947140162967,0.420540827226186,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.38117534978030376,0.5668947140162967,0.38689538847905813,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.36914354424154455,0.5668947140162967,0.37379283677994096,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.33789466287741343,0.5668947140162967,0.3507154392711732,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.31256297839319525,0.5668947140162967,0.3264827066553793,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.2802433508687062,0.5668947140162967,0.29627636574353994,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.25303340855403694,0.5668947140162967,0.26185297561172227,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24677605252549684,0.5668947140162967,0.2515098776555005,0.587020826135153],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.22231804055306967,0.5668947140162967,0.2393372971741847,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.20476338267424507,0.5668947140162967,0.21490732184464056,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"ساستب","boundary":[0.14302644144797821,0.5668947140162967,0.18117887414842573,0.587020826135153],"dir":"rtl"},{"str":"شدآ","boundary":[0.822369178215826,0.5992865253663874,0.8468836297819162,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.7870065182811301,0.5992865253663874,0.8130143789656142,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.7382593622767765,0.5992865253663874,0.7794831176280886,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ب٢","boundary":[0.700999173821905,0.5992865253663874,0.7248373646551376,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"وبسثشد٢","boundary":[0.6271740719958075,0.5992865253663874,0.6934757731688636,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.5543352400935218,0.5992865253663874,0.6107748055790703,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5351464263312773,0.5992865253663874,0.5467273913814648,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5044891322207439,0.5992865253663874,0.5236216754545086,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"استفبد","boundary":[0.4494022290885634,0.5992865253663874,0.4969377231023499,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.4228589389688392,0.5992865253663874,0.4332000926754543,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.38955306969806885,0.5992865253663874,0.40558608457290257,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3680412786713428,0.594716875886276,0.38213004393921074,0.6148429880051324],"dir":"ltr"},{"str":"ػ","boundary":[0.34925686298222286,0.5992865253663874,0.35959801668883795,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.3159509937114524,0.5992865253663874,0.3319840085862862,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.2914927844963115,0.5992865253663874,0.3085120411174266,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"خب","boundary":[0.26641483867456767,0.5992865253663874,0.28402582343693317,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ؼت","boundary":[0.2410832387229411,0.5992865253663874,0.25722896371991777,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ی٥فت","boundary":[0.1775147580118515,0.5992865253663874,0.21363835215866486,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢","boundary":[0.1434272584351191,0.5992865253663874,0.16576083363566735,0.6194126374852438],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.819603898214214,0.631678336716478,0.8560939129681141,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8024720723586087,0.631678336716478,0.8124469181682592,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.7697861087596244,0.631678336716478,0.7843257426935947,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.7521750958197285,0.631678336716478,0.7625162495263434,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.7298584634578951,0.631678336716478,0.7405941025920104,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ذسس٥","boundary":[0.6662900109243359,0.631678336716478,0.7052595638327893,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"اسبت٥ذ","boundary":[0.5800668238400452,0.631678336716478,0.6270106178901117,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.5598353569153868,0.631678336716478,0.5728534042004274,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5400546177691781,0.631678336716478,0.5545378684645463,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5214857942113114,0.631678336716478,0.5272058329100657,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4950036667472891,0.631678336716478,0.5007237054460435,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.4628532269117588,0.631678336716478,0.48819405812875394,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"بضذ","boundary":[0.4270567913089047,0.631678336716478,0.45703768379892773,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42087905034869194,0.631678336716478,0.42561287547869553,0.6518044488353344],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.39664637408795905,0.631678336716478,0.4136656307090741,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.37931724916354254,0.631678336716478,0.389461188333938,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"٥ب","boundary":[0.334571387027855,0.631678336716478,0.34711021905107425,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.30670364026282904,0.631678336716478,0.31211372612569027,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"چت","boundary":[0.27832903607852616,0.631678336716478,0.3014627886483653,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.25626600149151446,0.631678336716478,0.260154500705446,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"٥تض","boundary":[0.21383052779457407,0.631678336716478,0.23845771766033777,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢","boundary":[0.18224970435764093,0.631678336716478,0.2042563557060507,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"ضتذ","boundary":[0.143026497319305,0.631678336716478,0.17517717237070177,0.6518044488353344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8451822633933963,0.6639837699029685,0.8551571092030468,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ؤ","boundary":[0.8081569882694395,0.6639837699029685,0.817709171121054,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ف٥","boundary":[0.7885174185512147,0.6639837699029685,0.8034796027330989,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.7545352040149953,0.6639837699029685,0.7646791431853907,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.6895015762486391,0.6639837699029685,0.7307251343572373,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6772160038698751,0.6639837699029685,0.6818652964082715,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"فىش","boundary":[0.6289761843028175,0.6639837699029685,0.6584780869512635,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"تأ","boundary":[0.6091109125650017,0.6639837699029685,0.621396344056113,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"٥ف","boundary":[0.5780874796226869,0.6639837699029685,0.6044053213205947,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5468387391462085,0.6639837699029685,0.5617446527996128,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ػت","boundary":[0.5068829163139434,0.6639837699029685,0.5254519089369935,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"پت٥ص","boundary":[0.44263825940258783,0.6639837699029685,0.48831392369089355,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.42719694449147405,0.6639837699029685,0.43508665304148014,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ثدشداص٘تذ","boundary":[0.3433969405006651,0.6639837699029685,0.4106285283589308,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3258986940379731,0.6639837699029685,0.3358735398476236,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.29972185270286605,0.6639837699029685,0.3144587011730559,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2806738702382392,0.6639837699029685,0.2894934372959245,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"وتجت٣","boundary":[0.22479785536340544,0.6639837699029685,0.2731504695851977,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.20019875849558588,0.6639837699029685,0.2172180151167009,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.1847574435844721,0.6639837699029685,0.19264715213447814,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٙت","boundary":[0.15401592683516746,0.6639837699029685,0.175599802515419,0.6841098820218249],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.7944623213609064,0.6963179958106591,0.8470417060507115,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7822896281694685,0.6963179958106591,0.7869389207078648,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7632416457048415,0.6963179958106591,0.7720612127625269,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7457433992421495,0.6963179958106591,0.7557182450518,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7165515339621881,0.6963179958106591,0.7272308462127626,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"صثب","boundary":[0.6901491314951426,0.6963179958106591,0.7089999276010804,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6687905915265854,0.6963179958106591,0.684823606401419,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"سبد","boundary":[0.6332023704599509,0.6963179958106591,0.6612109485225945,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5929085581489096,0.6963179958106591,0.6007982666989157,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5796650624420527,0.6963179958106591,0.5835535616559843,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.552276530938848,0.6963179958106591,0.5569258234772443,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"تطش٤ح","boundary":[0.48242443274075864,0.6963179958106591,0.533707538315798,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"تئ","boundary":[0.46241838606038616,0.6963179958106591,0.47484478973676786,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.42621034385455714,0.6963179958106591,0.4522182045390414,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ب٢","boundary":[0.38898810037489434,0.6963179958106591,0.41282629120812697,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.3161492684726086,0.6963179958106591,0.3725888339581571,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"وبسثشد","boundary":[0.24415567795380336,0.6963179958106591,0.2923392269923812,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.231137743378885,0.6963179958106591,0.2365478292417463,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.20896208320232196,0.6963179958106591,0.21468212190107633,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"پشداخت","boundary":[0.1540158423025759,0.6963179958106591,0.20152313060829605,0.7164441079295154],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.8325855002620229,0.7286234289971495,0.8564238038053776,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.8146082076026929,0.7286234289971495,0.8253438467368083,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.7789355666545733,0.7286234289971495,0.7909110453097915,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"غشفب","boundary":[0.7320199501350425,0.7286234289971495,0.7715530536542106,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"حبغ","boundary":[0.6901762891119442,0.7286234289971495,0.7242147741766437,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"تشخ","boundary":[0.6391750151973233,0.7286234289971495,0.6665635185229974,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ب٢","boundary":[0.5806429560607892,0.7286234289971495,0.6044811468940218,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5329946110372071,0.7286234289971495,0.5732040034667633,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"فظ٣","boundary":[0.4789677184262506,0.7286234289971495,0.5173735516588059,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.4466480909017615,0.7286234289971495,0.4626811057765952,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.42153520494215346,0.7286234289971495,0.4453735084855082,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.4035579122828234,0.7286234289971495,0.4142935514169388,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3862005534728101,0.7286234289971495,0.3961753992824606,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.3573750524448744,0.7286234289971495,0.3677162061514895,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ذتب","boundary":[0.322688039827468,0.7286234289971495,0.3453428870883218,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"٥بص","boundary":[0.2892132744386664,0.7286234289971495,0.3099517960253154,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2779140565163058,0.7286234289971495,0.2818025557302373,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"فشاد","boundary":[0.24720063276494528,0.7286234289971495,0.27751959926633607,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ػلال","boundary":[0.20476510271294385,0.7286234289971495,0.23970524057725634,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.16604755024791382,0.7286234289971495,0.1767831893820292,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.1540157447091546,0.7286234289971495,0.15866503724755104,0.7487495411160058],"dir":"rtl"},{"str":"جبحث","boundary":[0.8036387674043618,0.7608424840200396,0.8475675093320435,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.7309408231547547,0.7608424840200396,0.7873803886403031,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.7114419156689643,0.7608424840200396,0.7235301044463256,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6986775788688676,0.7608424840200396,0.7041158422622646,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"ضص","boundary":[0.6504940580078203,0.7608424840200396,0.6884491634619261,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6111581408473414,0.7608424840200396,0.6271911557221751,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5790703429273995,0.7608424840200396,0.5898059820615149,0.780968596138896],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5736284446325632,0.7608424840200396,0.5783622697625669,0.780968596138896],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.8405165598822913,0.8076594486913707,0.8572258354899828,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘ب٤ت","boundary":[0.7873455034062967,0.8076594486913707,0.8335285041318984,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"حبغُ","boundary":[0.7312722176401824,0.8076594486913707,0.7809006244853307,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"چٙذ٤ٗ","boundary":[0.6737337284637401,0.8076594486913707,0.7248158473766864,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"سبَ","boundary":[0.6338624945781434,0.8076594486913707,0.6672642716431322,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"تدشث١","boundary":[0.5817318901922844,0.8076594486913707,0.6272098000872396,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"ِف٥ٗ","boundary":[0.46027394279840367,0.8076594486913707,0.49473506264360867,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.43818275885838676,0.8076594486913707,0.4537528780982947,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"صثب٣٘","boundary":[0.392478691619301,0.8076594486913707,0.43158459120743503,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"سبدٜ","boundary":[0.3500715081630185,0.8076594486913707,0.3860179999115318,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"لبثتُ","boundary":[0.2861367759100254,0.8076594486913707,0.3280291914743444,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"فٟتٓ","boundary":[0.2399820090700205,0.8076594486913707,0.2796654157663063,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.20966298621356874,0.8076594486913707,0.23349528127698138,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"غتٛست","boundary":[0.14308607872993712,0.8076594486913707,0.2032319402566392,0.8277855608102271],"dir":"rtl"},{"str":"وتبث٣","boundary":[0.8142681462087316,0.8399648818778612,0.8571543476841215,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7910781231104124,0.8399648818778612,0.8078484690827334,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"اخت٥بس","boundary":[0.7425250331579111,0.8399648818778612,0.7846739677244636,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"دا٘طد٤ٛبٖ","boundary":[0.6532336155520619,0.8399648818778612,0.7361208777719624,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"ػلالٕٙذاٖ","boundary":[0.5504544192531833,0.8399648818778612,0.6315946815212939,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"لشاس","boundary":[0.5155985153017221,0.8399648818778612,0.5440528899675995,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.4846701302348508,0.8399648818778612,0.5006523722336438,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٌشد","boundary":[0.4437987729288291,0.8399648818778612,0.47827164878073564,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.40856484421674133,0.8399648818778612,0.4374002914747139,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٣","boundary":[0.36941290263186954,0.8399648818778612,0.40216636276262624,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"تتٛا","boundary":[0.3357856410690531,0.8399648818778612,0.36301442117775445,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙجؼت٣","boundary":[0.2607656331595117,0.8399648818778612,0.3145399269252296,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبستت","boundary":[0.19351206010494398,0.8399648818778612,0.25435587828264605,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"ثتشا٢","boundary":[0.14303699978163256,0.8399648818778612,0.18712681938557885,0.8600909939967176],"dir":"rtl"},{"str":"اسبت٥ذ","boundary":[0.8119744587414843,0.8721839369007515,0.8571993952513405,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذسس٥٣ٙ","boundary":[0.7213115840861656,0.8721839369007515,0.7904331833847543,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.6810280653398079,0.8721839369007515,0.714902809690813,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6646059176845245,0.8721839369007515,0.6746118389753513,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6428529486435279,0.8721839369007515,0.6475203607264466,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"تذس٤س","boundary":[0.570925488692212,0.8721839369007515,0.6258226915637182,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"دسٚس","boundary":[0.5155466966178901,0.8721839369007515,0.5645250443923497,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.4492224008142862,0.8721839369007515,0.5004772161486677,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٔٛػ","boundary":[0.4034055670979965,0.8721839369007515,0.4427904767242443,0.8923100490196079],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.3873618884785143,0.8721839369007515,0.4033493247470472,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.3692880782938252,0.8721839369007515,0.3809613347937648,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"اغَٛ","boundary":[0.31878855560930375,0.8721839369007515,0.36288752460907564,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"سشپشست٣","boundary":[0.239496207397967,0.8721839369007515,0.3123836821109838,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.20852985044543876,0.8721839369007515,0.23308840153814575,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":"پشداص٘ذ","boundary":[0.15757639380013702,0.8721839369007515,0.17333403318015073,0.8923100490196079],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15286009509412662,0.8721839369007515,0.15759392022413024,0.8923100490196079],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14303,0.35595,0.85723,0.89231],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/5a4608378bfbc9d5b6901f9bc5c80726.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/134da1adc3564059d7688944fe978665.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14305,0.10739,0.14252,0.54227]},"elements":[{"words":[{"str":"ث٣","boundary":[0.836699318740678,0.10739167638421007,0.8574840166082155,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٖٕب","boundary":[0.7957731528197687,0.10739167638421007,0.8366587496271215,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.763256254403999,0.10739167638421007,0.7892869173712804,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٔدٕٛػٝ","boundary":[0.6916854395533519,0.10739167638421007,0.7568168667816855,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٕ٘تٛا٘ذ","boundary":[0.6188361388720927,0.10739167638421007,0.6852129889407836,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"خب٣ِ","boundary":[0.5745973313983957,0.10739167638421007,0.6123698096405864,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.55600016124481,0.10739167638421007,0.5680522808172113,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٘مع","boundary":[0.509225488733019,0.10739167638421007,0.5495494621803042,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وٕجتٛد","boundary":[0.4329488853952514,0.10739167638421007,0.48720213190289063,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضتذ","boundary":[0.38400454303220877,0.10739167638421007,0.42650061742287143,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ِتزا","boundary":[0.345007826984319,0.10739167638421007,0.3722306140298618,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.3264106568307333,0.10739167638421007,0.3384627764031346,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"دا٘تصپژٚٞتبٖ","boundary":[0.20568971911154119,0.10739167638421007,0.3199635142857555,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٌشأت٣","boundary":[0.1430958635225719,0.10739167638421007,0.1992487375980797,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ٕٕب٘ٝ","boundary":[0.7922072962470272,0.13972590229190066,0.8573255974926434,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"تمبضب","boundary":[0.7445585657856929,0.13972590229190066,0.7858071413270727,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"داس٤ٓ","boundary":[0.6985169226831138,0.13972590229190066,0.7381584108657386,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6817230581287542,0.13972590229190066,0.6920079413068894,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اسائٝ","boundary":[0.6443878301689041,0.13972590229190066,0.6752140767525298,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"د٤ذٌبٜ","boundary":[0.5889063570766317,0.13972590229190066,0.637981780122136,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.5178445129600516,0.13972590229190066,0.5479133237139555,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ِف٥ٗ","boundary":[0.4588398596363931,0.13972590229190066,0.4933009794815981,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.44064639542014367,0.13972590229190066,0.4524368885091239,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4175167199824312,0.13972590229190066,0.43424342429287444,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"سفغ","boundary":[0.3840068975190136,0.13972590229190066,0.41111374885516205,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٘مب٤ع","boundary":[0.3259868767562298,0.13972590229190066,0.3776039263917444,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"خجشاٖ","boundary":[0.258121579635886,0.13972590229190066,0.30447273277285114,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٕجتٛدٞتب","boundary":[0.17294756346998844,0.13972590229190066,0.2517292881643847,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.14305120357157264,0.13972590229190066,0.1665512640383764,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙظٛس","boundary":[0.8113519410650222,0.17194495731479087,0.8573376708993431,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟجٛد","boundary":[0.7645319467479248,0.17194495731479087,0.8049494478662383,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ثخط٥ذٖ","boundary":[0.6919073609465072,0.17194495731479087,0.7581294535491411,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6702099646611102,0.17194495731479087,0.6855025378557594,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"چبحٞب٢","boundary":[0.593819607368888,0.17194495731479087,0.6638051415703622,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼذ٢","boundary":[0.5460899659560176,0.17194495731479087,0.587325389077865,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.4995658240819125,0.17194495731479087,0.5397048509587855,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞشا٣ٞ","boundary":[0.4307843875115896,0.17194495731479087,0.49316427176478933,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3752972380376508,0.17194495731479087,0.3800310631676544,0.1920710694336472],"dir":"ltr"},{"str":"ٕ٘ب٤ٙذ","boundary":[0.38001370580884436,0.17194495731479087,0.38001373398637495,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.8253887330592172,0.21876192198612193,0.8421592216716958,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘ب٤ت","boundary":[0.7726967509573911,0.21876192198612193,0.8188797516829928,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7405462731487081,0.21876192198612193,0.7662836064384358,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.693862249204026,0.21876192198612193,0.7340372917724837,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6757032425770775,0.21876192198612193,0.6874714050112859,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6589519108824509,0.21876192198612193,0.6693123983843376,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"افتختبس","boundary":[0.5984343247311966,0.21876192198612193,0.6525610666897109,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.5685225662514612,0.21876192198612193,0.592022626718265,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"پتبس","boundary":[0.5191273552223163,0.21876192198612193,0.5621262668198493,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"تؼج٥تش","boundary":[0.46836148391068855,0.21876192198612193,0.5127129465514624,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ػظت٥ٓ","boundary":[0.41022501498764086,0.21876192198612193,0.4619613973706635,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ستب٥٘ص","boundary":[0.3159021116190038,0.21876192198612193,0.3887065958709379,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.2977499830814194,0.21876192198612193,0.3095113080903151,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"وّٕتٝ","boundary":[0.24635799395083258,0.21876192198612193,0.29136466204548994,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"سٚح","boundary":[0.2102959609384448,0.21876192198612193,0.23993872306203898,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"٘فتس","boundary":[0.143064373080179,0.21876192198612193,0.1887683276091426,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.8406202281614061,0.25106735517261236,0.8573295037690976,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.7935919296972629,0.25106735517261236,0.8341659211775122,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘سبٖ","boundary":[0.743182299391301,0.25106735517261236,0.7871379048357552,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ىشاٖ","boundary":[0.6846857741766438,0.25106735517261236,0.7367425752284846,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6413798242834683,0.25106735517261236,0.6432183376063207,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.612145777441851,0.25106735517261236,0.6293692224372152,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5981556900874752,0.25106735517261236,0.5988389246583624,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5845319669851251,0.25106735517261236,0.5863704803079776,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5654488049744023,0.25106735517261236,0.5781920226145846,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5457881728544361,0.25106735517261236,0.5476266861772887,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.5362571936953279,0.25106735517261236,0.5394482284838956,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5284168663683637,0.25106735517261236,0.5299172493247872,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.49411092038537496,0.25106735517261236,0.5124614666021686,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4773312011529003,0.25106735517261236,0.48091672136896835,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4691247349941548,0.25106735517261236,0.4709632483170072,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4445048574998992,0.25106735517261236,0.4451880920707864,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4349738783407909,0.25106735517261236,0.4381649131293586,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4208711372193332,0.25106735517261236,0.4227096505421856,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.40640208820091106,0.25106735517261236,0.40883232966501387,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.39167949776272826,0.25106735517261236,0.3931798807191519,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.36811610839682346,0.25106735517261236,0.3853395533921877,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.344595126415931,0.25106735517261236,0.35102657721610836,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.33638846301447173,0.25106735517261236,0.3382269763373241,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.317305301003749,0.25106735517261236,0.33004851864393114,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.28219640831216997,0.25106735517261236,0.2886278591123473,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2739897449107107,0.25106735517261236,0.27582825823356316,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2644587657516024,0.25106735517261236,0.2676498005401701,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.24539677925585526,0.25106735517261236,0.248587814044423,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.23659858495585928,0.25106735517261236,0.23902882641996218,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.21211948240416018,0.25106735517261236,0.22176317168541146,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.17621461684202047,0.25106735517261236,0.1780531301648729,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.16668363768291214,0.25106735517261236,0.1698746724714799,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.14314071854887428,0.25106735517261236,0.16034369331237158,0.2711934672914687],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.8405732495666547,0.28337278835910285,0.857282525174346,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"پٙبٞص","boundary":[0.7803861288749144,0.28337278835910285,0.8341377920079994,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7584076268795099,0.28337278835910285,0.7738983265953866,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ضدبػت","boundary":[0.688780920748176,0.28337278835910285,0.7519827235088542,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٌٔشا٤تذ","boundary":[0.6094145161849478,0.28337278835910285,0.6823029970724954,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.5637670576047084,0.28337278835910285,0.5875106238818534,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"پتبس","boundary":[0.514090071270206,0.28337278835910285,0.5573342704410278,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحجتت","boundary":[0.45015525448462124,0.28337278835910285,0.5076654571000742,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ثت٣دس٤غتص","boundary":[0.30807210460757034,0.28337278835910285,0.4009772210412187,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.2725402104244769,0.28337278835910285,0.30161951262392056,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"ٞشٌتض","boundary":[0.21801666066029743,0.28337278835910285,0.26612401249992074,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"فتشٚوص","boundary":[0.14306451396783157,0.28337278835910285,0.21160107344340837,0.3034989004779592],"dir":"rtl"},{"str":"وٙذ","boundary":[0.7987261660015318,0.3156782215455933,0.8260278953521183,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"ػض٤ضٔبٖ","boundary":[0.6835969443302294,0.3156782215455933,0.7480671341959931,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6564055428306527,0.3156782215455933,0.6771538878162379,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.6331028377877213,0.3156782215455933,0.6499546720443778,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"تٕبْ","boundary":[0.5940767889305437,0.3156782215455933,0.6266510324268407,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"دسس","boundary":[0.4910156971016244,0.3156782215455933,0.5313377432982624,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"ص٘ذ٣ٌ","boundary":[0.4355340267666384,0.3156782215455933,0.48459329059165923,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.4171904262103438,0.3156782215455933,0.42907821695845405,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.39532477522473486,0.3156782215455933,0.4107359362575047,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتب","boundary":[0.3663300681259321,0.3156782215455933,0.38889095458795264,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"آٔٛختت","boundary":[0.2972951464909097,0.3156782215455933,0.3599101880722041,0.3358043336644496],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2920959003507073,0.3156782215455933,0.2976210746966581,0.3358043336644496],"dir":"ltr"},{"str":"فرهیخت","boundary":[0.21815093817118292,0.3173349277302698,0.285403313580844,0.3346105604503182],"dir":"rtl"},{"str":"فرااو","boundary":[0.1541948226038171,0.3173349277302698,0.201473759940401,0.3346105604503182],"dir":"rtl"},{"str":"جىبة","boundary":[0.812907647035111,0.34955398275316,0.8572660942475914,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"آقبی","boundary":[0.7701841519072861,0.34955398275316,0.8074191165348189,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7287662983962705,0.34955398275316,0.7646956214069937,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.690709263121117,0.34955398275316,0.7232777678959785,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"فتحعلی","boundary":[0.6240731835669089,0.34955398275316,0.6852207326208248,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"مذیرعبمل","boundary":[0.5404684161728543,0.34955398275316,0.6185846530666167,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"ثیم","boundary":[0.5125707434095934,0.34955398275316,0.5349712185016215,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"آرمبن","boundary":[0.4513645342040552,0.34955398275316,0.4959486074754703,0.36682961547320836],"dir":"rtl"},{"str":"و٥ٙٓ","boundary":[0.3358729378804369,0.3478972765684835,0.3694602316684806,0.3680233886873398],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3311564419317127,0.3478972765684835,0.33589026706171626,0.3680233886873398],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14305,0.10739,0.85748,0.36802],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمذ","boundary":[0.6902003466763413,0.4101338681581296,0.7365179183295038,0.427409500878178],"dir":"rtl"},{"str":"فتحعلی","boundary":[0.6234933688071915,0.4101338681581296,0.6847188258913169,0.427409500878178],"dir":"rtl"},{"str":"معبيوت","boundary":[0.7257548272664973,0.44036622541821424,0.784842987866328,0.45764185813826264],"dir":"rtl"},{"str":"تًسع","boundary":[0.6779723617268711,0.44036622541821424,0.7202711975003219,0.45764185813826264],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6523030854148112,0.44036622541821424,0.661361897492834,0.45764185813826264],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیجبوی","boundary":[0.5751199258273874,0.44036622541821424,0.6468048224690592,0.45764185813826264],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57512,0.41013,0.78484,0.45764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"حسیه","boundary":[0.3577377353166445,0.4101338681581296,0.41094852259442893,0.427409500878178],"dir":"rtl"},{"str":"ثبرافکه","boundary":[0.28991816825895916,0.4101338681581296,0.35226760926455564,0.427409500878178],"dir":"rtl"},{"str":"رییس","boundary":[0.4418349659370339,0.4404526035818145,0.491200064497924,0.4577282363018629],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.4129560204780909,0.4404526035818145,0.43634458015882616,0.4577282363018629],"dir":"rtl"},{"str":"مىطق","boundary":[0.37060507114927244,0.4404526035818145,0.4074656346998832,0.4577282363018629],"dir":"rtl"},{"str":"جىًة","boundary":[0.30629257870762283,0.4404526035818145,0.35398879348570966,0.4577282363018629],"dir":"rtl"},{"str":"غرة","boundary":[0.26031362115531903,0.4404526035818145,0.30080219292941507,0.4577282363018629],"dir":"rtl"},{"str":"کشًر","boundary":[0.2096182529124844,0.4404526035818145,0.2548232353771113,0.4577282363018629],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20962,0.41013,0.4912,0.45773],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/11026c03c407bbc49c9a2c36b2206b2b.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/b4ddcba7d837784ae9ea3c694c826cf4.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.27105,0.44781,0.26933,0.45829]},"elements":[{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.4811929417503124,0.4478115760460755,0.4916231025920103,0.47657550452495606],"dir":"rtl"},{"str":"وگبهی","boundary":[0.6547748619341316,0.5157939322939161,0.7306727939694442,0.5417073813739887],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6385576651751521,0.5157939322939161,0.6465392832668198,0.5417073813739887],"dir":"rtl"},{"str":"مکبتت","boundary":[0.5325109848026767,0.5157939322939161,0.6136332486798081,0.5417073813739887],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5107368971679116,0.5157939322939161,0.5242868285745708,0.5417073813739887],"dir":"rtl"},{"str":"تئًریهبی","boundary":[0.3768452452936671,0.5157939322939161,0.5025127409398056,0.5417073813739887],"dir":"rtl"},{"str":"مذیریت","boundary":[0.27105252549683556,0.5157939322939161,0.36860966662635547,0.5417073813739887],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27105,0.44781,0.73067,0.54171],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/f4f05a1badca2caf716a3eb47bc2520f.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/42279f93fcaaee7a34a0ac708f731f74.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/4fa5c32cec5192ba03fad35709cb5f7b.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/e277067f78971d59d227ec4a6db34822.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14306,0.0578,0.1422,0.11771]},"elements":[{"words":[{"str":"بهی","boundary":[0.4508807904623695,0.058061183070419776,0.482284466844036,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4315314225823356,0.058061183070419776,0.4462208247672028,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43153,0.05806,0.48228,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.3769903461522957,0.058061183070419776,0.395292559237312,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37699,0.05806,0.39529,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی","boundary":[0.2813317159672673,0.058061183070419776,0.2962479089773048,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2166322197766759,0.058061183070419776,0.2765625177570847,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21663,0.05806,0.29625,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.16870238239206675,0.057802048579619125,0.18394009755311003,0.07360925251846338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1687,0.0578,0.18394,0.07361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.5023985165477486,0.058061183070419776,0.5133532873785626,0.07386838700926404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5024,0.05806,0.51335,0.07387],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اص","boundary":[0.7388640303140243,0.10739167638421007,0.7498602007497884,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٘خست٥ٗ","boundary":[0.6712621437497481,0.10739167638421007,0.7323792638368203,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"سٚص٢","boundary":[0.6244608376667876,0.10739167638421007,0.6656000886040231,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5985810456725925,0.10739167638421007,0.6184935300520016,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"پذ٤ذ","boundary":[0.561076776796872,0.10739167638421007,0.5928610875962431,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"آٔذ","boundary":[0.5314339864957471,0.10739167638421007,0.5550186922642802,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثغٛسوبُٔ","boundary":[0.45281573749344944,0.10739167638421007,0.5257955697585359,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.4372153021324626,0.10739167638421007,0.44678647156044665,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"خٛاظ","boundary":[0.3803765066311928,0.10739167638421007,0.430645136574354,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"سٚح٣","boundary":[0.33151932922159066,0.10739167638421007,0.37471539900028217,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ف٥ض٤ى٣","boundary":[0.2549683557060507,0.10739167638421007,0.31053441774499135,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞتشاٜ","boundary":[0.1990969445317854,0.10739167638421007,0.24928109823840047,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ستبٖ","boundary":[0.143064373080179,0.10739167638421007,0.19338955532712543,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"سٚ","boundary":[0.8415589794009755,0.13972590229190066,0.8577892651670899,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.8209893539323577,0.13972590229190066,0.8355008948683839,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٕبَ","boundary":[0.7755069133712259,0.13972590229190066,0.8153499133712259,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛدٜ","boundary":[0.7397105655661709,0.13972590229190066,0.7694921191599146,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6989559398556858,0.13972590229190066,0.7340368808400854,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6946032571451606,0.13972590229190066,0.6989883903736848,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":"ا٥ِٚٗ","boundary":[0.6514290321280284,0.13972590229190066,0.6889333816261539,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػ٣","boundary":[0.5829806103116056,0.13972590229190066,0.6457601765227557,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5570605071149273,0.13972590229190066,0.5769729914943363,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.5350607771596727,0.13972590229190066,0.5513755955173943,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٗ","boundary":[0.5031355223525618,0.13972590229190066,0.5290024953843673,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثطش","boundary":[0.46948385927359215,0.13972590229190066,0.49746409074051684,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛخٛد","boundary":[0.42113113234167776,0.13972590229190066,0.4634255774982868,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"آٔذ","boundary":[0.3908977304793002,0.13972590229190066,0.41482045390413996,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبع","boundary":[0.33599387269722253,0.13972590229190066,0.38462829040190266,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"خب٘ٛاد٣ٌ","boundary":[0.2630709074051679,0.13972590229190066,0.3302462247349539,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛدٜ","boundary":[0.2272745596001129,0.13972590229190066,0.2570561131938566,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.2013947676059177,0.13972590229190066,0.22130725198532672,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.18187456367154434,0.13972590229190066,0.19570975934212118,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اثتش","boundary":[0.14983665509735156,0.13972590229190066,0.17581647913895274,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اصدٚاج","boundary":[0.8133591325029226,0.17203133547839103,0.8577386867416456,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥ذا","boundary":[0.7822791953883985,0.17203133547839103,0.8077799168783005,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضذٜ","boundary":[0.7457572459386463,0.17203133547839103,0.776837062119563,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7050026202281614,0.17203133547839103,0.7400835612125609,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7006499375176362,0.17203133547839103,0.7050350707461603,0.19215744759724737],"dir":"ltr"},{"str":"سفتٝ","boundary":[0.663885193695328,0.17203133547839103,0.6949931874067804,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"سفتٝ","boundary":[0.6271213770306768,0.17203133547839103,0.6582293707421293,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.5965251743459508,0.17203133547839103,0.6214340268069496,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػبت","boundary":[0.5207804248800741,0.17203133547839103,0.590859918571371,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ٌستشدٜتش","boundary":[0.4453292579916959,0.17203133547839103,0.5150778287983231,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضذ","boundary":[0.41641472165114685,0.17203133547839103,0.4393019712178014,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.39984681743056394,0.17203133547839103,0.4103196678356915,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"خب٣٤","boundary":[0.35594791792639174,0.17203133547839103,0.39412849997984445,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.33006812593219653,0.17203133547839103,0.3499806103116056,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘بصٔٙذ","boundary":[0.27612463832789136,0.17203133547839103,0.32444918772927,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"س٤بست","boundary":[0.2205022775829403,0.17203133547839103,0.27006655379529976,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ٌشد٤ذ","boundary":[0.17160478897085502,0.17203133547839103,0.2147446445761277,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1667683718305317,0.17203133547839103,0.1716888781392349,0.19215744759724737],"dir":"ltr"},{"str":"ِزا","boundary":[0.1430758617728867,0.17203133547839103,0.16113779973394607,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ِٚٗ","boundary":[0.8202523481275447,0.20433676866488157,0.8577566976256701,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجبحث","boundary":[0.76462288870077,0.20433676866488157,0.8145815376305076,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.7010118111823276,0.20433676866488157,0.7589166646107954,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6804530979159109,0.20433676866488157,0.6950400290240659,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"غٛست","boundary":[0.624339904059338,0.20433676866488157,0.6748340669569074,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"س٤بست","boundary":[0.5686701334300802,0.20433676866488157,0.6186288668924094,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"فشد","boundary":[0.5380749627927601,0.20433676866488157,0.562786572540009,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتذ٤شدسخب٘ٛادٜ","boundary":[0.4233078527431774,0.20433676866488157,0.5304951225460557,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4184715201354457,0.20433676866488157,0.4249641633409925,0.2244628807837379],"dir":"ltr"},{"str":"سئت٥س","boundary":[0.36030144326198255,0.20433676866488157,0.4112465030031846,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"خ٤ٛطتبٚ٘ذاٖ","boundary":[0.25956374825654055,0.20433676866488157,0.35455020369250617,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2547274156488088,0.20433676866488157,0.2610991252469061,0.2244628807837379],"dir":"ltr"},{"str":"سئت٥س","boundary":[0.19667827238279517,0.20433676866488157,0.24762333212399726,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"لج٥ّتٝ","boundary":[0.14790171737815938,0.20433676866488157,0.19090060079816182,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430653847704277,0.20433676866488157,0.1479858910791309,0.2244628807837379],"dir":"ltr"},{"str":"سئ٥س","boundary":[0.8150522030072157,0.23664220185137194,0.8577694238319828,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ّٔت","boundary":[0.7770790502680696,0.23664220185137194,0.8089985084855082,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"د٤ٍش","boundary":[0.7206030555891482,0.23664220185137194,0.7556496553392187,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ٔظبٞش","boundary":[0.6671504010964647,0.23664220185137194,0.7135580279759746,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػ٣","boundary":[0.5977345104204459,0.23664220185137194,0.660514076631596,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"پذ٤ذاس","boundary":[0.5491998226307091,0.23664220185137194,0.5919732294513647,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.48921675333575204,0.23664220185137194,0.5432188495182811,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4848640706252268,0.23664220185137194,0.489249203853751,0.25676831397022826],"dir":"ltr"},{"str":"ثذ٣ٟ٤","boundary":[0.43237795783448224,0.23664220185137194,0.4792090417624058,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3916233321239973,0.23664220185137194,0.4267042731083968,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.36962360216874274,0.23664220185137194,0.3859384205264643,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٗ","boundary":[0.3376983473616318,0.23664220185137194,0.36356532039343736,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٤ته","boundary":[0.294755428024348,0.23664220185137194,0.3320343854557182,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ػتذٜ","boundary":[0.25218679820212037,0.23664220185137194,0.28901483061232713,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2473504655943887,0.23664220185137194,0.2522709719030919,0.25676831397022826],"dir":"ltr"},{"str":"وست٣","boundary":[0.1936549321965574,0.23664220185137194,0.24172588382311444,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمتذْ","boundary":[0.143064373080179,0.23664220185137194,0.1879512074011368,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.8034425766920628,0.26894763503786245,0.8574446728745919,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7775627846978675,0.26894763503786245,0.7974752690772766,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.7605111460474866,0.26894763503786245,0.7715073164832508,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.7231426613455879,0.26894763503786245,0.7548423268432297,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"ل٢ٛتش","boundary":[0.6693272060305558,0.26894763503786245,0.7173905388398437,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6644907888902326,0.26894763503786245,0.6694112951989357,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"ضدبعتش","boundary":[0.6001645867295521,0.26894763503786245,0.6588111541500382,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذثشتش","boundary":[0.5333575200548233,0.26894763503786245,0.5800450640141896,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.494900632885879,0.26894763503786245,0.5277274841375419,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49054795017535374,0.26894763503786245,0.4949330834038779,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.4685371064618858,0.26894763503786245,0.48446434474140365,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"سٚ٘ذ","boundary":[0.43201515701213367,0.26894763503786245,0.4628694965937034,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"تىبُٔ","boundary":[0.38001370580884425,0.26894763503786245,0.4263376223646551,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.34941750312411823,0.26894763503786245,0.3743263555851172,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"لذست","boundary":[0.3010440601443141,0.26894763503786245,0.3436767201999436,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.28399813355101383,0.26894763503786245,0.29538188406498167,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش","boundary":[0.2513403474825654,0.26894763503786245,0.2779398517757085,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"تؼذاد","boundary":[0.21010198734228241,0.26894763503786245,0.24560567581730963,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"فشص٘ذاٖ","boundary":[0.147901801910751,0.26894763503786245,0.20428501233522797,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430653847704277,0.26894763503786245,0.1479858910791309,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"٥ٔضاٖ","boundary":[0.8158987382593623,0.30125306822435294,0.8577423147498691,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثشٚت","boundary":[0.7695811666061999,0.30125306822435294,0.8102131374612004,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7647447494658766,0.30125306822435294,0.7696652557745798,0.3213791803432093],"dir":"ltr"},{"str":"ػّٓ","boundary":[0.7308824122223566,0.30125306822435294,0.7586336517918331,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.663885193695328,0.30125306822435294,0.7104626516708994,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼ٥بس","boundary":[0.623130567984843,0.30125306822435294,0.6582115371467732,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثشتش٢","boundary":[0.5713306727939694,0.30125306822435294,0.616978244084331,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"لشاس","boundary":[0.5383157979602531,0.30125306822435294,0.5651828516144636,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ٌشفت","boundary":[0.4880074172612569,0.30125306822435294,0.5322461683798928,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.47143951304067405,0.30125306822435294,0.48191236344580163,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"سشا٘دبْ","boundary":[0.4056516305881404,0.30125306822435294,0.46524702313863026,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"س٤بست","boundary":[0.35002217116136575,0.30125306822435294,0.3999809046236949,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.329463457894949,0.30125306822435294,0.344050389003104,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"وسب٣٘","boundary":[0.27443866650542187,0.30125306822435294,0.32383379300197523,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔسستذ","boundary":[0.20598110617970733,0.30125306822435294,0.2684576933929939,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.17185808852340068,0.30125306822435294,0.19992302164711576,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.143064373080179,0.30125306822435294,0.16622641589067602,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٛٙف","boundary":[0.8207360825573426,0.33355850141084337,0.8576767969121619,0.3536846135296997],"dir":"ltr"},{"str":"حىٛٔت","boundary":[0.7555528681420567,0.33355850141084337,0.8150356632805257,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7507164510017333,0.33355850141084337,0.7556369573104365,0.3536846135296997],"dir":"ltr"},{"str":"س٥بست","boundary":[0.6895231184746241,0.33355850141084337,0.7450329099850849,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"اداسٜ","boundary":[0.6359495303744911,0.33355850141084337,0.6671420848550812,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥ص","boundary":[0.5942274358044101,0.33355850141084337,0.6302665818922077,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5771354859515458,0.33355850141084337,0.58813165638731,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"د٤ٍشاٖ","boundary":[0.5155802797597453,0.33355850141084337,0.5690047649453784,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"آضٙب","boundary":[0.4805095335993873,0.33355850141084337,0.5098705485951547,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضٙذ","boundary":[0.4334663603015278,0.33355850141084337,0.47246400620792517,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4114443222074415,0.33355850141084337,0.42775914056516307,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.380871645221107,0.33355850141084337,0.4053862376748499,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛع","boundary":[0.3497803039464667,0.33355850141084337,0.3752246140202362,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"اختٕبػبت","boundary":[0.2740758656830733,0.33355850141084337,0.3441252065949127,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.2535171524166566,0.33355850141084337,0.2681040835248115,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"تتذس٤ح","boundary":[0.19655733877534565,0.33355850141084337,0.24781226681984922,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٘تٛػ٣","boundary":[0.143064373080179,0.33355850141084337,0.19088167057685332,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"وٙتشَ","boundary":[0.8121497964284274,0.3658639345973338,0.8577973677187891,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٣ِ","boundary":[0.7733301084371347,0.3658639345973338,0.8064950900552263,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7684936912968113,0.3658639345973338,0.7734141976055144,0.38599004671619014],"dir":"ltr"},{"str":"دفتشداس٢","boundary":[0.6949651308098521,0.3658639345973338,0.7627603256338937,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ٍب٣٘","boundary":[0.6221630991252469,0.3658639345973338,0.6748267909864152,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5962833071310517,0.3658639345973338,0.6161957915104608,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5756842826621519,0.3658639345973338,0.5902712137703068,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"س٢ٚ","boundary":[0.536380860241061,0.3658639345973338,0.5700248598782601,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"سًٙٞب","boundary":[0.4725279155077196,0.3658639345973338,0.5303675575442416,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"تبثّٛٞب٢","boundary":[0.3895674607973556,0.3658639345973338,0.4523188776555005,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"ٗ٥ٌّ","boundary":[0.3476034990123756,0.3658639345973338,0.38386800898939816,0.38599004671619014],"dir":"ltr"},{"str":"٘ٛضتٝ","boundary":[0.29923005603257147,0.3658639345973338,0.3419753698552828,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.2392469867376144,0.3658639345973338,0.29324908292014346,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"آغبص","boundary":[0.2051437094368525,0.3658639345973338,0.23340580074172615,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"ٌشد٤تذ","boundary":[0.14790171737815938,0.3658639345973338,0.199269411899867,0.38599004671619014],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430653847704277,0.3658639345973338,0.1479858910791309,0.38599004671619014],"dir":"ltr"},{"str":"اٌش","boundary":[0.8354899826661829,0.39819816050502427,0.8577501472568226,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"خٛاستٝ","boundary":[0.7759906478010239,0.39819816050502427,0.8291616760994881,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛد","boundary":[0.7398314991736203,0.39819816050502427,0.7699598097311243,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7349950820332971,0.39819816050502427,0.7399155883420002,0.41832427262388067],"dir":"ltr"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6713830773571976,0.39819816050502427,0.7292879307856655,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6543371507638973,0.39819816050502427,0.6657209012778651,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش","boundary":[0.6216793646954489,0.39819816050502427,0.648278868988592,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"اسٙبد","boundary":[0.5790704236707381,0.39819816050502427,0.6153629984681744,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5579070423670739,0.39819816050502427,0.5724939734752288,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"خبٔب٘ذٜ","boundary":[0.49937517636151085,0.39819816050502427,0.5522079897609546,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىتٛة","boundary":[0.42536380860241063,0.39819816050502427,0.4787319950820333,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"تبس٤خ٣","boundary":[0.36550167291490304,0.39819816050502427,0.4196587738944653,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"ثشسس٣","boundary":[0.31035594791792637,0.39819816050502427,0.35986378453662277,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"ٌتشدد","boundary":[0.26077308433103563,0.39819816050502427,0.3046454993751764,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25593675172330393,0.39819816050502427,0.26085725803200716,0.41832427262388067],"dir":"ltr"},{"str":"اص","boundary":[0.23889559007538194,0.39819816050502427,0.2502793405893498,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"0555","boundary":[0.1892610956584835,0.39819816050502427,0.23283750554279034,0.41832427262388067],"dir":"ltr"},{"str":"ستبَ","boundary":[0.143064373080179,0.39819816050502427,0.18358380287821988,0.41832427262388067],"dir":"rtl"},{"str":"لجُ","boundary":[0.8289595678639093,0.43050359369151475,0.8573631233119684,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.8119433627605112,0.43050359369151475,0.823327113274479,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٔلاد","boundary":[0.7666901641875277,0.43050359369151475,0.8058852782279196,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"اسٙبد","boundary":[0.7247147982424316,0.43050359369151475,0.7610073730398679,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذاسن","boundary":[0.652517434595074,0.43050359369151475,0.7032932319103479,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6319587213286573,0.43050359369151475,0.6465456524368123,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"خبٔب٘ذٜ","boundary":[0.5733865441206112,0.43050359369151475,0.626219357520055,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5685501269802877,0.43050359369151475,0.573470633288991,0.4506297058103711],"dir":"ltr"},{"str":"حبو٣","boundary":[0.5206594912726247,0.43050359369151475,0.5628412544846213,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5036078526222437,0.43050359369151475,0.5146040230580078,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.4772443261982505,0.43050359369151475,0.49685903172491636,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4364897004877656,0.43050359369151475,0.4715706414721651,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4106099084935704,0.43050359369151475,0.4305223928729794,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.37590196315556096,0.43050359369151475,0.40457354778893057,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"سش٢","boundary":[0.3307937275768936,0.43050359369151475,0.3702141209739187,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"اغَٛ","boundary":[0.2821784173821905,0.43050359369151475,0.325120973918652,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.2156649332849599,0.43050359369151475,0.26128427068972465,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشثٛط","boundary":[0.16362317087918735,0.43050359369151475,0.20994711561252874,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.43050359369151475,0.15765138872092557,0.4506297058103711],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.7998145684685775,0.4628090268780052,0.8577194218970452,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"سػب٤ت","boundary":[0.746603781190793,0.4628090268780052,0.7941393315596404,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضذٜ","boundary":[0.6860160438585884,0.4628090268780052,0.740622808078365,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6452614181481033,0.4628090268780052,0.6803423591325028,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.640907808279921,0.4628090268780052,0.6456416334099246,0.4829351389968616],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6203490950135042,0.4628090268780052,0.6349360261216592,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙٛاٖ","boundary":[0.5708469383641714,0.4628090268780052,0.6145502882250978,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"ٔثبَ؛","boundary":[0.5261015036078526,0.4628090268780052,0.5651837102833878,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"سٛٔش٢ٞب","boundary":[0.44773652598057,0.4628090268780052,0.5204211311323418,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4256056758173096,0.4628090268780052,0.44153291409682754,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.4086749707743782,0.4628090268780052,0.4199459829886726,0.4829351389968616],"dir":"ltr"},{"str":"ٞضاس","boundary":[0.3716692868948281,0.4628090268780052,0.40248119482404165,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"سبَ","boundary":[0.3336961341556819,0.4628090268780052,0.3659875277945741,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"لجتُ","boundary":[0.2910064861934132,0.4628090268780052,0.32794725690329346,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.2739549320756238,0.4628090268780052,0.2849511025113879,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٥لاد","boundary":[0.22038125944289919,0.4628090268780052,0.2681704357640989,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"ثتش","boundary":[0.19264715213447817,0.4628090268780052,0.2147101867214899,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"حفت","boundary":[0.15926662220341034,0.4628090268780052,0.18682416253476844,0.4829351389968616],"dir":"rtl"},{"str":"سٛاثك","boundary":[0.8115451283911799,0.49511446006449567,0.8577281009392511,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8067087112508566,0.49511446006449567,0.8116292175595597,0.5152405721833521],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7861490708267829,0.49511446006449567,0.8007360019349378,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙٛاٖ","boundary":[0.7366872253799331,0.49511446006449567,0.7803905752408594,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.7019792800419237,0.49511446006449567,0.7306508646752933,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"اثضاس","boundary":[0.6679969363486113,0.49511446006449567,0.696287064296368,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"وٙتشَ","boundary":[0.6166001531825694,0.49511446006449567,0.6622477244729311,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"تأو٥ذ","boundary":[0.5731446769057121,0.49511446006449567,0.6108743057604709,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"داضتٙذ","boundary":[0.5196920224130286,0.49511446006449567,0.5671993952513402,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5153393397025033,0.49511446006449567,0.5197244729310276,0.5152405721833521],"dir":"ltr"},{"str":"٤ب","boundary":[0.4984077075019148,0.49511446006449567,0.5092750433345427,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"ٔػش٢ٞب","boundary":[0.4250124119401782,0.49511446006449567,0.4927263675575443,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.40299109122425125,0.49511446006449567,0.4189183295037691,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.38606038618131977,0.49511446006449567,0.39733139839561415,0.5152405721833521],"dir":"ltr"},{"str":"ٞضاس","boundary":[0.34919733938001374,0.49511446006449567,0.3803897529729512,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"سبَ","boundary":[0.31121388733018907,0.49511446006449567,0.34313905760470836,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"لجُ","boundary":[0.27673640504696256,0.49511446006449567,0.3051399604950216,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.2597201999435643,0.49511446006449567,0.2711039504575322,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٔلاد","boundary":[0.21446700137058092,0.49511446006449567,0.2536621154109727,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.18563300290240656,0.49511446006449567,0.2087950457129036,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"أتٛس","boundary":[0.143064373080179,0.49511446006449567,0.17994890143910994,0.5152405721833521],"dir":"rtl"},{"str":"عشاح٣","boundary":[0.8054984480187044,0.5275062714145864,0.8577395332768977,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8006508807191519,0.5275062714145864,0.8059200789293345,0.5476323835334427],"dir":"ltr"},{"str":"ثش٘بٔٝس٤ض٢،","boundary":[0.7066601362518645,0.5275062714145864,0.7925639294553956,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٘ذ٣ٞ","boundary":[0.6190188253315597,0.5275062714145864,0.69909931075906,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"وٙتشَ","boundary":[0.5533115652839924,0.5275062714145864,0.598959136574354,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.5313016487281816,0.5275062714145864,0.5472288870076994,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"ستبخت","boundary":[0.46926262357399123,0.5275062714145864,0.5256176564679325,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"اٞتشاْ","boundary":[0.41810770762284843,0.5275062714145864,0.4635863827951788,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"ثلاثتٝ","boundary":[0.3669527916717056,0.5275062714145864,0.4124314104889749,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"اٞتٕتبْ","boundary":[0.3066069215544,0.5275062714145864,0.36129956467932445,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"داضتتٝا٘تذ","boundary":[0.2250976701334301,0.5275062714145864,0.30091290353529243,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22074507195549645,0.5275062714145864,0.22513020518402066,0.5476323835334427],"dir":"ltr"},{"str":"ٕٞچٙت٥ٗ","boundary":[0.143064373080179,0.5275062714145864,0.2150297578909179,0.5476323835334427],"dir":"rtl"},{"str":"ٔػش٢ٞب","boundary":[0.7899094168178336,0.5598117046010768,0.8577443060426493,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7678880961019068,0.5598117046010768,0.7838153343814246,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"دٚ","boundary":[0.7450430484540653,0.5598117046010768,0.7622031927278591,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ٞضاس","boundary":[0.7081468940218486,0.5598117046010768,0.7389588019510621,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ٞفتػذ","boundary":[0.6360818681420566,0.5598117046010768,0.6880977022211472,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"سبَ","boundary":[0.5980973112427944,0.5598117046010768,0.6303887048816866,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"لجُ","boundary":[0.5635909219172008,0.5598117046010768,0.5919944773652599,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5465392832668199,0.5598117046010768,0.5575354537025841,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٔلاد","boundary":[0.501310114080703,0.5598117046010768,0.5408714514854679,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49647369694037974,0.5598117046010768,0.5013942032490829,0.5799378167199332],"dir":"ltr"},{"str":"ضشٚست","boundary":[0.43201515701213367,0.5598117046010768,0.49084984077075017,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ٕٞت","boundary":[0.3621155319063168,0.5598117046010768,0.4119616397790946,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ثشخٛسد","boundary":[0.306244205264643,0.5598117046010768,0.3564565083242633,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙػفب٘ٝ","boundary":[0.2416656588866046,0.5598117046010768,0.30058481888176725,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"غبدلب٘ٝ","boundary":[0.16507437416858148,0.5598117046010768,0.2215985286007982,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.1430644576127706,0.5598117046010768,0.15899169589228848,0.5799378167199332],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.7998145684685775,0.5921171377875672,0.8577194218970452,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"استفبدٜ","boundary":[0.727370407505946,0.5921171377875672,0.7788788769702101,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.7100818317410409,0.5921171377875672,0.721078002176805,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"ٔػبحجٝ","boundary":[0.6462288870076994,0.5921171377875672,0.7044154312089329,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.605837062119563,0.5921171377875672,0.6405800136251864,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"سٚاٖ","boundary":[0.5658886604587415,0.5921171377875672,0.6001243882371912,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"دسٔب٣٘","boundary":[0.5105010682468658,0.5921171377875672,0.5602061475793123,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.4934381545934616,0.5921171377875672,0.5048219051074294,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"أش٢","boundary":[0.44894586205506515,0.5921171377875672,0.4871545371064619,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"لاصْ","boundary":[0.4109727093159189,0.5921171377875672,0.44323600995686707,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔدا٘ستٙذ","boundary":[0.3277703873906559,0.5921171377875672,0.40474986898859194,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32341770468013065,0.5921171377875672,0.32780283790865483,0.6122432499064236],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.3013490789696457,0.5921171377875672,0.31766370008465356,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.27522836727536587,0.5921171377875672,0.29506546148264606,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"حتبَ","boundary":[0.23000354347563193,0.5921171377875672,0.26894494703107996,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"ثتش","boundary":[0.2020795543596566,0.5921171377875672,0.22371992598863227,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"استبس","boundary":[0.14307600266053938,0.5921171377875672,0.19579613411537067,0.6122432499064236],"dir":"rtl"},{"str":"اسٙبد","boundary":[0.82142664163341,0.6244225709740577,0.8577192164308463,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛخٛد","boundary":[0.7687346313540533,0.6244225709740577,0.8149176602571854,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7381384286693273,0.6244225709740577,0.7630472811303262,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"اغَٛ","boundary":[0.6895231184746241,0.6244225709740577,0.7324656750110856,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛاثظ","boundary":[0.6202281614060549,0.6244225709740577,0.6694825693151127,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ثبفشاص","boundary":[0.577606977909461,0.6244225709740577,0.6145196274438667,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"٘ط٥ج٣","boundary":[0.5098964002096182,0.6244225709740577,0.5563328859999194,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"تبوٖٙٛ","boundary":[0.453904139960495,0.6244225709740577,0.5042010319667836,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ادأٝ","boundary":[0.4139960495021567,0.6244225709740577,0.44823166457048413,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"داضتٝ","boundary":[0.3670738098117467,0.6244225709740577,0.4082974806304672,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"داسد","boundary":[0.31870036683194264,0.6244225709740577,0.3469623736042246,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3143476841214174,0.6244225709740577,0.3187328173499416,0.644548683092914],"dir":"ltr"},{"str":"أب","boundary":[0.2913693715483533,0.6244225709740577,0.3082621034385456,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"آ٘چٝ","boundary":[0.2512194138751159,0.6244225709740577,0.2856522998347241,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.2171160520417624,0.6244225709740577,0.2456036481235135,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتذّ","boundary":[0.1843027371306486,0.6244225709740577,0.2114526102712944,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظتش","boundary":[0.143064373080179,0.6244225709740577,0.1783145764905067,0.644548683092914],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.8335550449469908,0.6567280041605482,0.8574446728745919,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.7988470996089813,0.6567280041605482,0.8316739508606441,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7682508969242553,0.6567280041605482,0.7931818438344016,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7274962712137704,0.6567280041605482,0.7625772121981699,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7016164792195752,0.6567280041605482,0.7215289635989843,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6380054017011328,0.6567280041605482,0.6959102551296006,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.617446688434716,0.6567280041605482,0.632033619542871,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙٛاٖ","boundary":[0.5679445317853831,0.6567280041605482,0.6116478816463095,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.5332365864473737,0.6567280041605482,0.5619081710807433,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"سضتٝ","boundary":[0.49078889023259564,0.6567280041605482,0.527588660579675,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"دا٘طٍب٣ٞ","boundary":[0.4108517757084694,0.6567280041605482,0.48509962502519455,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"اصحذٚد","boundary":[0.35534324988914423,0.6567280041605482,0.4051610956987947,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"غذ","boundary":[0.3231749103075745,0.6567280041605482,0.3493871084774459,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"سبَ","boundary":[0.28520175756842825,0.6567280041605482,0.3174931512073205,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥ص","boundary":[0.24347966299834725,0.6567280041605482,0.279518809086145,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ٔغشح","boundary":[0.19425968476639657,0.6567280041605482,0.23782223150723586,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"ضذٜ","boundary":[0.15745555689926233,0.6567280041605482,0.18853537308017898,0.6768541162794046],"dir":"rtl"},{"str":"دستٝثٙذ٢","boundary":[0.7817954609586004,0.6890622300682387,0.8577401097674043,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش٤ٝٞب٢","boundary":[0.699934812875398,0.6890622300682387,0.7761591646712621,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6363123311968396,0.6890622300682387,0.6942171846253073,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"دسلبِت","boundary":[0.5797960253154352,0.6890622300682387,0.6305718226307092,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىبتت","boundary":[0.524529366711009,0.6890622300682387,0.5741499979844399,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.46091828919256667,0.6890622300682387,0.5188231426210345,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.4438545290039102,0.6890622300682387,0.45523827951787804,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.41328185201757567,0.6890622300682387,0.43779644447131855,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"صٔبٖ","boundary":[0.3717902205022776,0.6890622300682387,0.40763212387632525,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.35123150723586083,0.6890622300682387,0.3658184383440158,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼذ","boundary":[0.32293304309267545,0.6890622300682387,0.34558786217599874,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛدٜ","boundary":[0.2871366952876205,0.6890622300682387,0.31691824888136416,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2463820695771355,0.6890622300682387,0.28146301056153505,0.7091883421870951],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24202938686661024,0.6890622300682387,0.24641452009513445,0.7091883421870951],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.840690127786512,0.7328559590135614,0.8573413552626276,0.7529820711324178],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.2572660942475915,0.7328559590135614,0.2690072157052446,0.7529820711324178],"dir":"rtl"},{"str":"تتٛا٘٥ٓ","boundary":[0.1661627766356271,0.7328559590135614,0.21762276555004642,0.7529820711324178],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.14306445761277062,0.7328559590135614,0.15971568508888626,0.7529820711324178],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.7888105373483291,0.7651613922000517,0.8232521465715323,0.7852875043189081],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5293676381666466,0.7651613922000517,0.5356184141572944,0.7852875043189081],"dir":"ltr"},{"str":"وٝ","boundary":[0.45233200306365146,0.7651613922000517,0.47296807352763337,0.7852875043189081],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.26488491151691057,0.7651613922000517,0.2766260329745637,0.7852875043189081],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.5105010682468659,0.7974668253865422,0.522242189704519,0.8175929375053986],"dir":"rtl"},{"str":"وشد٘ذ","boundary":[0.423187106099085,0.7974668253865422,0.4669468110210828,0.8175929375053986],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41847051235538363,0.7974668253865422,0.42321743862619426,0.8175929375053986],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.381827709920587,0.7974668253865422,0.412109041802717,0.8175929375053986],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.36368766880316045,0.7974668253865422,0.3754078284355223,0.8175929375053986],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.33696134155681867,0.7974668253865422,0.35729963316805746,0.8175929375053986],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7330592171564477,0.8297722585730326,0.7497104446325634,0.849898370691889],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.6672713347039142,0.8297722585730326,0.6897649856895232,0.849898370691889],"dir":"ltr"},{"str":"ثب","boundary":[0.4288708832184464,0.8297722585730326,0.4391680574031524,0.849898370691889],"dir":"rtl"},{"str":"٥ستت٣ٕ","boundary":[0.2608940906195832,0.8297722585730326,0.3234482084089168,0.849898370691889],"dir":"rtl"},{"str":"لتضتب٣٤","boundary":[0.16882319244568064,0.8297722585730326,0.23532216451001733,0.849898370691889],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.842141331075906,0.8621640699231233,0.8574518482686339,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":"ٚخٛد","boundary":[0.7438223082194542,0.8621640699231233,0.7825447252791551,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىتت","boundary":[0.5268271052525496,0.8621640699231233,0.5731178296448584,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5216278872898777,0.8621640699231233,0.5271530616358285,0.8822901820419797],"dir":"ltr"},{"str":"غبِت","boundary":[0.43395009473132573,0.8621640699231233,0.47307324545491186,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4107308421010198,0.8621640699231233,0.42738206957713537,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22509769891562856,0.8621640699231233,0.26093951775708457,0.8822901820419797],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2203812633530857,0.8621640699231233,0.22524912323134585,0.8822901820419797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14306,0.10739,0.8578,0.88229],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/7117a7e94da9223ab69980dfbc137dba.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/a81fb049da10b53879577202c86b8564.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.05806,0.12207,0.14457]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8142056677550691,0.0581475612340201,0.8325859636392953,0.07395476517286437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81421,0.05815,0.83259,0.07395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.7426432379570282,0.058061183070419776,0.7835853992824606,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293648163824727,0.058061183070419776,0.7378612268372136,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مببنی","boundary":[0.6835677288782337,0.058061183070419776,0.7246149978521248,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6187769581166607,0.058061183070419776,0.678729431208933,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61878,0.05806,0.78359,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دس","boundary":[0.840690127786512,0.10739167638421007,0.8573413552626276,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘شش","boundary":[0.7222961260934414,0.10739167638421007,0.772273229330431,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6382472689160318,0.10739167638421007,0.6535577861087597,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.4331035527472086,0.10739167638421007,0.4928398047728465,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42791038819688,0.10739167638421007,0.4385208207360826,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"ٔتذ٤ش٤ت","boundary":[0.14826451606401425,0.10739167638421007,0.21622880424880078,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14306437699036564,0.10739167638421007,0.1483466763413553,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"ٞش","boundary":[0.5612931833756601,0.13972590229190066,0.5818377474100053,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٣","boundary":[0.23102345160640145,0.13972590229190066,0.25739762018785023,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.8333131777320918,0.1720313354783912,0.8573779578344822,0.19215744759724754],"dir":"ltr"},{"str":"٣ٔضٛ٘ذ","boundary":[0.7268915128391179,0.1720313354783912,0.7897234651509654,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7221751118635867,0.1720313354783912,0.7269220381343975,0.19215744759724754],"dir":"ltr"},{"str":"اص","boundary":[0.7040351513685652,0.1720313354783912,0.715755311000927,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"سٚ","boundary":[0.6490103599790381,0.1720313354783912,0.6655794735356955,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5674607973555851,0.1720313354783912,0.5791809569879469,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4635788285564557,0.1720313354783912,0.47888934574918357,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"عجمٝ","boundary":[0.3867859878260167,0.1720313354783912,0.4246768250896923,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"٢ٚ","boundary":[0.2971741847059296,0.1720313354783912,0.32362748417785286,0.19215744759724754],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘شش","boundary":[0.8074333857378964,0.20433676866488173,0.8574104889748859,0.22446288078373808],"dir":"rtl"},{"str":"فتٝ","boundary":[0.5183616550570402,0.20433676866488173,0.5425661537872374,0.22446288078373808],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4491877292699639,0.20433676866488173,0.4698237997339459,0.22446288078373808],"dir":"rtl"},{"str":"سٝ","boundary":[0.3806183738460916,0.20433676866488173,0.4041003748941829,0.22446288078373808],"dir":"rtl"},{"str":"ػّٕت٣","boundary":[0.14826460265247693,0.20433676866488173,0.19912504526948016,0.22446288078373808],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14306437699036537,0.20433676866488173,0.14834667634135504,0.22446288078373808],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.5352924577740152,0.23664220185137227,0.5519577538597975,0.2567683139702286],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.5121941387511588,0.23664220185137227,0.5288453662272744,0.2567683139702286],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.29632764945378304,0.23664220185137227,0.35214536219615417,0.2567683139702286],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29161115814084715,0.23664220185137227,0.29647901801910737,0.2567683139702286],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.840677300600637,0.2804359307966946,0.8573865762083284,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"ثشسس٣","boundary":[0.7833078484298787,0.2804359307966946,0.8342810011690249,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"س٥ش","boundary":[0.7478885234812754,0.2804359307966946,0.7768910992173224,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"تىبُٔ","boundary":[0.6936187123795703,0.2804359307966946,0.7414855883876751,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش٤ٝٞب٢","boundary":[0.6083470523239408,0.2804359307966946,0.6871097310033459,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.5462775829402992,0.2804359307966946,0.6017309630346274,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.46478816463095096,0.2804359307966946,0.5246308925683036,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.4337082275164268,0.2804359307966946,0.4583250695368243,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"عجمٝ","boundary":[0.3130164872818156,0.2804359307966946,0.3509073245454912,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":"٘بْ","boundary":[0.22798605506510253,0.2804359307966946,0.23476527043889936,0.30056204291555094],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.19365497452331998,0.2804359307966946,0.19838879965332362,0.30056204291555094],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.8098520578868869,0.3248343068872189,0.809869471600758,0.34496041900607527],"dir":"ltr"},{"str":"د٤ذٌب","boundary":[0.7440641754343533,0.3248343068872189,0.7848370621195631,0.34496041900607527],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.7013503325271093,0.3248343068872189,0.7358171483855365,0.34496041900607527],"dir":"rtl"},{"str":"ولاس٥ه","boundary":[0.6251864393114847,0.3248343068872189,0.6949398009142258,0.34496041900607527],"dir":"rtl"},{"str":"9.","boundary":[0.8098520578868869,0.35765800905531087,0.809869471600758,0.3777841211741672],"dir":"ltr"},{"str":"د٤ذٌبٜ","boundary":[0.7358273228524207,0.35765800905531087,0.7848280484540654,0.3777841211741672],"dir":"rtl"},{"str":"٘ئٛولاس٥ه","boundary":[0.6390938041681783,0.35765800905531087,0.7293183414761962,0.3777841211741672],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6262748417785303,0.35765800905531087,0.6325866086185352,0.3777841211741672],"dir":"ltr"},{"str":"ٟ٘ضت","boundary":[0.5745399442899182,0.35765800905531087,0.6261611802313862,0.3777841211741672],"dir":"rtl"},{"str":"سٚاثظ","boundary":[0.5264778358635406,0.35765800905531087,0.5681057464687745,0.3777841211741672],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘سب٣٘","boundary":[0.47059297778852743,0.35765800905531087,0.5200740686838192,0.3777841211741672],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4643044302011529,0.35765800905531087,0.47055984198008627,0.3777841211741672],"dir":"ltr"},{"str":"7.","boundary":[0.8098520578868869,0.39048171122340264,0.809869471600758,0.41060782334225904],"dir":"ltr"},{"str":"د٤ذٌبٜٞب٢","boundary":[0.7013540814689403,0.39048171122340264,0.7848414157294312,0.41060782334225904],"dir":"rtl"},{"str":"ٗ٤ٛ٘","boundary":[0.6588059821824486,0.39048171122340264,0.6949322606324818,0.41060782334225904],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاههای","boundary":[0.7618897891724111,0.4352695763510985,0.8779336477607128,0.45254520907114687],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسیک","boundary":[0.6897649856895232,0.4352695763510985,0.7571733784818803,0.45254520907114687],"dir":"rtl"},{"str":"ع٣","boundary":[0.8281034545894304,0.4664369097492154,0.8567318256137381,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝ٥٘","boundary":[0.7888239488450841,0.4664369097492154,0.8216562761339231,0.48656302186807177],"dir":"ltr"},{"str":"٘خست","boundary":[0.7290030796952472,0.4664369097492154,0.782400421268446,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"لشٖ","boundary":[0.6907380214052485,0.4664369097492154,0.7222123230136656,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ستٓ","boundary":[0.6387785705647601,0.4664369097492154,0.6842998143414981,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش٤ٝ","boundary":[0.5877772684726086,0.4664369097492154,0.6320442534768412,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ولاس٥ه","boundary":[0.5115006933123715,0.4664369097492154,0.5813572526916023,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.4493692384810739,0.4664369097492154,0.5050752535644424,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"فىش","boundary":[0.4137245778207763,0.4664369097492154,0.44291166627845013,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسّظ","boundary":[0.36199065993469587,0.4664369097492154,0.40727913360555124,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3386879548917644,0.4664369097492154,0.3555397891484209,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.27232987048010643,0.4664369097492154,0.3322353342493156,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.2427152013544564,0.4664369097492154,0.2658906656031691,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.21552379985487968,0.4664369097492154,0.23627214484046483,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"س٤ط١","boundary":[0.16996081751118636,0.4664369097492154,0.2090957097417545,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.14306483329692526,0.4664369097492154,0.16328274277421695,0.48656302186807177],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.8455301608013868,0.49874234293570585,0.8573083685653243,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.8222272585157416,0.49874234293570585,0.8390792354125558,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"افىبس","boundary":[0.7788338333131779,0.49874234293570585,0.8157271230543957,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"آداْ","boundary":[0.7436683879147016,0.49874234293570585,0.7724014754522157,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"اس٥ٕت","boundary":[0.6839601725319467,0.49874234293570585,0.7372539227505344,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.653001169024872,0.49874234293570585,0.6776180110452695,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5698793888821704,0.49874234293570585,0.574626315152981,0.5188684550545622],"dir":"ltr"},{"str":"٤بفت","boundary":[0.5745958703188616,0.49874234293570585,0.5745958984963923,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٕٔتش٤ٗ","boundary":[0.4952422863707825,0.49874234293570585,0.5632346675535131,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ٍ٘ضٜ","boundary":[0.4437619944370541,0.49874234293570585,0.48879334451864287,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"اثذاع","boundary":[0.4022000523642521,0.49874234293570585,0.4373569972540765,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"تئٛس٢","boundary":[0.34842161183105635,0.49874234293570585,0.39579852850424396,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"ولاست٥ه","boundary":[0.2641301809166768,0.49874234293570585,0.3420200879710483,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"غتٙؼت٣","boundary":[0.19622227597049222,0.49874234293570585,0.25772419759408854,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"ضتذٖ","boundary":[0.1430625173673031,0.49874234293570585,0.18979971493577236,0.5188684550545622],"dir":"rtl"},{"str":"ثطش٢","boundary":[0.7583343411133955,0.5310477761221963,0.8052215254471807,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.728342806465917,0.5310477761221963,0.7513898496392147,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.723626315152981,0.5310477761221963,0.7283732414237918,0.5511738882410527],"dir":"ltr"},{"str":"اسبس","boundary":[0.6708444594267748,0.5310477761221963,0.7168865443221673,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"تئٛس٢","boundary":[0.616574563792478,0.5310477761221963,0.66430661773933,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ولاس٥ه","boundary":[0.5400444190349499,0.5310477761221963,0.6101332056686519,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.5189113556657395,0.5310477761221963,0.5334908597660827,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"حذاوثش","boundary":[0.4597948684242351,0.5310477761221963,0.5124658981230779,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"استفبدٜ","boundary":[0.3988750192284436,0.5310477761221963,0.4533508769203,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.3802778490748579,0.5310477761221963,0.3923299686472592,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبض٥ٗ","boundary":[0.3240636474785343,0.5310477761221963,0.3738298330251532,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘سبٖ","boundary":[0.25807201185149353,0.5310477761221963,0.30202744530653125,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.22775298899504176,0.5310477761221963,0.2515852840584544,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙتٛاٖ","boundary":[0.16745307364856696,0.5310477761221963,0.220793138952715,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"دٚ","boundary":[0.14314633391307358,0.5310477761221963,0.1609617443309705,0.5511738882410527],"dir":"rtl"},{"str":"ػبُٔ","boundary":[0.8165547345910431,0.5633532093086867,0.8569049583182169,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥ِٛذ","boundary":[0.7733023379288104,0.5633532093086867,0.8100868202021583,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.7306415285201758,0.5633532093086867,0.766661282141397,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"افضا٤ص","boundary":[0.668622671100899,0.5633532093086867,0.7241924764660412,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"سٛد","boundary":[0.6305549400572421,0.5633532093086867,0.6621448787868736,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6133948521385093,0.5633532093086867,0.6236795380739308,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"حذالُ","boundary":[0.5574623976700126,0.5633532093086867,0.6069211226551782,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ٞض٤ٙٝ","boundary":[0.5070527110089894,0.5633532093086867,0.5510228935214181,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"غشف","boundary":[0.44072277595033665,0.5633532093086867,0.4851794825268894,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"حذالُ","boundary":[0.3847905187245536,0.5633532093086867,0.4342490851654462,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"صٔبٖ","boundary":[0.3411716732777039,0.5633532093086867,0.37834843810227975,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.31144435038497204,0.5633532093086867,0.3347079737598398,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3067278590720361,0.5633532093086867,0.3114747853428468,0.5834793214275431],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.20187850203571572,0.5633532093086867,0.21854379812149796,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.16505789869794815,0.5633532093086867,0.1950106136574354,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.1431282459314826,0.5633532093086867,0.1585845161518003,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"سٝ","boundary":[0.8338231183536906,0.5956586424951772,0.8572668237594228,0.6157847546140336],"dir":"rtl"},{"str":"دستٝ","boundary":[0.788654536904906,0.5956586424951772,0.8274268189220786,0.6157847546140336],"dir":"rtl"},{"str":"تمس٥ٓ","boundary":[0.7345032059801434,0.5956586424951772,0.7822522701757804,0.6157847546140336],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.7035514169387673,0.5956586424951772,0.7281682589591647,0.6157847546140336],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6611037423711049,0.5956586424951772,0.6658375675011086,0.6157847546140336],"dir":"ltr"},{"str":"ضٛ٘ذ","boundary":[0.6658200410771153,0.5956586424951772,0.6658202383198291,0.6157847546140336],"dir":"rtl"},{"str":"الف)","boundary":[0.7876486475591566,0.6437891625996948,0.8288144475349699,0.6610647953197432],"dir":"rtl"},{"str":"مذیریت","boundary":[0.711990827500323,0.6437891625996948,0.7821098883379692,0.6610647953197432],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6597734510420447,0.6437891625996948,0.7065057074373757,0.6610647953197432],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥","boundary":[0.8438048656024512,0.6737732951109959,0.856231072036119,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8199383563510302,0.6737732951109959,0.8278280649010362,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"پذس","boundary":[0.787759785544403,0.6737732951109959,0.8124996009997181,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.718922022090539,0.6737732951109959,0.7715012095376307,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.7010856734389488,0.6737732951109959,0.7114268271455638,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6677798041681784,0.6737732951109959,0.683812819043012,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"حس","boundary":[0.6218222800419236,0.6737732951109959,0.6515778649977829,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.5935884226226469,0.6737732951109959,0.6115938646349821,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.5281573749344943,0.6737732951109959,0.5865130809852059,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5227162897569235,0.6737732951109959,0.5278270246301447,0.6938994072298523],"dir":"ltr"},{"str":"ت٥","boundary":[0.5024578629016004,0.6737732951109959,0.5148840693352683,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4785915508928932,0.6737732951109959,0.4864812594428992,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4541333416777523,0.6737732951109959,0.4711525982988673,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.42784379022050234,0.6737732951109959,0.44669458632644016,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"1911","boundary":[0.35945499254242763,0.6737732951109959,0.4058934978030395,0.6938994072298523],"dir":"ltr"},{"str":"وتبة","boundary":[0.3101474544684969,0.6737732951109959,0.351371209819809,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.291099528358931,0.6737732951109959,0.30268049340911846,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.27205154589430414,0.6737732951109959,0.2808711129519895,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.2526653203531262,0.6737732951109959,0.26475350913048745,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.20512985451687032,0.6737732951109959,0.24533924694642648,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙت","boundary":[0.1723313216833959,0.6737732951109959,0.19774734151650752,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1582424437054058,0.6737732951109959,0.16213094291933733,0.6938994072298523],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8452856048695933,0.7060787282974864,0.8570356351029951,0.7262048404163427],"dir":"ltr"},{"str":"اغ","boundary":[0.8242217883258759,0.7060787282974864,0.8445377878421414,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.7307570322489619,0.7060787282974864,0.7833362196960535,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.7130333655419842,0.7060787282974864,0.7233745192485992,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6797274962712138,0.7060787282974864,0.6957605111460475,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"تطش","boundary":[0.6127024064175435,0.7060787282974864,0.6439514286693272,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"وشد","boundary":[0.5764098034425768,0.7060787282974864,0.6054327726045068,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.570968799129278,0.7060787282974864,0.5760795340024993,0.7262048404163427],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤","boundary":[0.5521923290603461,0.7060787282974864,0.5623362682307416,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"وتبة","boundary":[0.4875249528358933,0.7060787282974864,0.5287487081872055,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥د١","boundary":[0.43565011911960344,0.7060787282974864,0.4752396058773735,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"تحم٥مبت","boundary":[0.3594581329060346,0.7060787282974864,0.4283240457129037,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥ّت","boundary":[0.32581424597895764,0.7060787282974864,0.3522447132664168,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.307724158664893,0.7060787282974864,0.31561386721489904,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"دسثتبس","boundary":[0.25610306361107754,0.7060787282974864,0.30051073902527514,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"٤ته","boundary":[0.2023966622324344,0.7060787282974864,0.2403518240416012,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"وتبس","boundary":[0.16280728818478657,0.7060787282974864,0.1952394849437659,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.14302654903857784,0.7060787282974864,0.15260690942072805,0.7262048404163427],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٢","boundary":[0.8028629380013709,0.7383841614839769,0.8317167292699644,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"وبسخب","boundary":[0.7529324384246385,0.7383841614839769,0.795114201636635,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7236558714878867,0.7383841614839769,0.7292068450034266,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"٥ذ","boundary":[0.6914490104406017,0.7383841614839769,0.7090600797355588,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6765150319667838,0.7383841614839769,0.6835875921312534,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"لاد","boundary":[0.6423919861329466,0.7383841614839769,0.6662864193171284,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.6176802073205145,0.7383841614839769,0.6346994639416296,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6021262104647883,0.7383841614839769,0.6100159190147943,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.5864595598419802,0.7383841614839769,0.5929685693957352,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5530409804490669,0.7383841614839769,0.560930688999073,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5382197402749225,0.7383841614839769,0.5439397789736768,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.49336108348450036,0.7383841614839769,0.4989120570000404,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"٥تذ","boundary":[0.45295439198613296,0.7383841614839769,0.478793300197525,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.4005724472527916,0.7383841614839769,0.44529010368041283,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3951313338976902,0.7383841614839769,0.40024206877091145,0.7585102736028333],"dir":"ltr"},{"str":"ت٥ّت","boundary":[0.36083620345063894,0.7383841614839769,0.38726667073809823,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.34274611613657435,0.7383841614839769,0.3506358246865804,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.31803453456685615,0.7383841614839769,0.3350537911879712,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"خستت٥","boundary":[0.2537052887088322,0.7383841614839769,0.3054391784173822,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.20265947913895274,0.7383841614839769,0.2083795178377071,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب٢","boundary":[0.1430653847704277,0.7383841614839769,0.1864797156850889,0.7585102736028333],"dir":"rtl"},{"str":"وبسش","boundary":[0.8079346880316042,0.7707759728340676,0.8560617974765187,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7960155644374571,0.7707759728340676,0.8006648569758535,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.767302745354134,0.7707759728340676,0.777643899060749,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7463386344580161,0.7707759728340676,0.7502271336719476,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"سشوبس","boundary":[0.6765992745596002,0.7707759728340676,0.7237965254968358,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6568187326561052,0.7707759728340676,0.6663990930382554,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.6201597654291128,0.7707759728340676,0.6406730358366591,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.597730507477728,0.7707759728340676,0.6084661466118435,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"وشد","boundary":[0.552871850687306,0.7707759728340676,0.5818946226065222,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.5213974645462974,0.7707759728340676,0.5456020196315556,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.4974184424154473,0.7707759728340676,0.5111972830249526,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣ضٕبس","boundary":[0.4146007175394042,0.7707759728340676,0.4752918934171807,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.39593635292457774,0.7707759728340676,0.4137727297536986,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.36446216402628284,0.7707759728340676,0.38866652186882733,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤٣","boundary":[0.3244218367799411,0.7707759728340676,0.3528247875599629,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"٤ىستب","boundary":[0.26953200729632765,0.7707759728340676,0.3171239972588382,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.23493014068609663,0.7707759728340676,0.24701832946345786,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.21554391514491875,0.7707759728340676,0.22763210392228,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ساٜ","boundary":[0.18744709154674077,0.7707759728340676,0.20852944733341391,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب٢","boundary":[0.14306538477042766,0.7707759728340676,0.18647980686902885,0.790902084952924],"dir":"rtl"},{"str":"خت","boundary":[0.8262812230821945,0.803081406020558,0.8480623696537267,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8006959690006853,0.803081406020558,0.8201948201314144,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ش","boundary":[0.7659531583827145,0.803081406020558,0.7930598864030314,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٙت","boundary":[0.7272221846253073,0.803081406020558,0.7488060603055589,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.704792729431209,0.803081406020558,0.7086812286451405,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"دتب","boundary":[0.670388105534728,0.803081406020558,0.6995518778167452,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6193814778893055,0.803081406020558,0.6354144927641392,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتذ؛","boundary":[0.5651639859717015,0.803081406020558,0.5975321698714072,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5444677915507719,0.803081406020558,0.5463063048736244,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5333588706816624,0.803081406020558,0.5377051842221954,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5127402025234813,0.803081406020558,0.5151704439875842,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5045336518321442,0.803081406020558,0.5060340347885678,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4832949652920547,0.803081406020558,0.4851334786149071,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.46686043479663,0.803081406020558,0.47650412407788123,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.44514298383520784,0.803081406020558,0.44698149715806024,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.43163182996734795,0.803081406020558,0.43231506453823515,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4247497359213125,0.803081406020558,0.424869419881485,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3782781555206192,0.803081406020558,0.37839783948079175,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3700714921191599,0.803081406020558,0.37191000544201236,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3601742895956786,0.803081406020558,0.3633653243842464,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.32227570867093963,0.803081406020558,0.32377609162736326,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2891041762808884,0.803081406020558,0.2909426896037408,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.27920677651469333,0.803081406020558,0.2823978113032611,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.25687622465433135,0.803081406020558,0.2683232758898697,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22526151481436685,0.803081406020558,0.23377810287418868,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.21705485141290756,0.803081406020558,0.21889336473576,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18290399475954358,0.803081406020558,0.18648951497561161,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.16866036598540726,0.803081406020558,0.17016074894183084,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.14911944600314417,0.803081406020558,0.1509579593259966,0.8232075181394144],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.8463740073366388,0.8353004610434481,0.857396380054017,0.8554265731623045],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.8132178723747329,0.8353004610434481,0.822798232756883,0.8554265731623045],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.7688328235175554,0.8353004610434481,0.7948408814447534,0.8554265731623045],"dir":"rtl"},{"str":"بلا","boundary":[0.7352439954851452,0.8353004610434481,0.7560390975531099,0.8554265731623045],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.7233248718909985,0.8353004610434481,0.7279741644293949,0.8554265731623045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6988359334058935,0.8353004610434481,0.7043094691014632,0.8554265731623045],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14303,0.10739,0.87793,0.85543],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/921c66d454ce58a612e3b53456b0c8e5.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/d0b632e36b0d03c4c43c9b73ade44066.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14305,0.0578,0.14267,0.16591]},"elements":[{"words":[{"str":"بهی","boundary":[0.4508807904623695,0.058061183070419776,0.482284466844036,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4315314225823356,0.058061183070419776,0.4462208247672028,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43153,0.05806,0.48228,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.3769903461522957,0.058061183070419776,0.395292559237312,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37699,0.05806,0.39529,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی","boundary":[0.2813317159672673,0.058061183070419776,0.2962479089773048,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2166322197766759,0.058061183070419776,0.2765625177570847,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21663,0.05806,0.29625,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.16628371024307656,0.057802048579619125,0.18636808158987386,0.07360925251846338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16628,0.0578,0.18637,0.07361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.5023985165477486,0.058061183070419776,0.5133532873785626,0.07386838700926404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5024,0.05806,0.51335,0.07387],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خٙجص","boundary":[0.8010247632119966,0.10739167638421007,0.8504198615310194,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.7343002581932518,0.10739167638421007,0.7944806874499518,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٣ّٕ","boundary":[0.6846233563913411,0.10739167638421007,0.727819421004152,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6572066191800701,0.10739167638421007,0.6781269061335555,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6400465312613375,0.10739167638421007,0.6503312171967589,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.6096992181642278,0.10739167638421007,0.6331711292780263,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥ّٛس","boundary":[0.567883931914379,0.10739167638421007,0.6032332304403071,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"آغبص","boundary":[0.5316193374047647,0.10739167638421007,0.5613968846695544,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ضذ","boundary":[0.5011595114282259,0.10739167638421007,0.5251147461567174,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.479068327488209,0.10739167638421007,0.49463844672811685,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.44280381751118636,0.10739167638421007,0.4725915031256723,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ػبُٔ","boundary":[0.39555018333534897,0.10739167638421007,0.4363381303756137,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٓٔت","boundary":[0.3480427823195067,0.10739167638421007,0.3890887213637515,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"تٛستؼٝ","boundary":[0.2864185512153828,0.10739167638421007,0.3411111379852461,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.26286210750997707,0.10739167638421007,0.27989743814083756,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"استمتب٢","boundary":[0.1988991977264482,0.10739167638421007,0.25639378331608126,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ستغح","boundary":[0.1430950626018276,0.10739167638421007,0.19245916789762824,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ص٘ذ٣ٌ","boundary":[0.8081762969323176,0.13972590229190066,0.8570361348812836,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7849860765912847,0.13972590229190066,0.8017565652037634,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"آٔش٤ىب","boundary":[0.7312234046841617,0.13972590229190066,0.7785716925281665,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼض٣","boundary":[0.6638227516426816,0.13972590229190066,0.7095732496323626,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"خٛأغ","boundary":[0.6117225822146976,0.13972590229190066,0.6574160677531082,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"غٙؼت٣","boundary":[0.5520425161849479,0.13972590229190066,0.6053138562188164,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"تجذ٤ُ","boundary":[0.5009284476155924,0.13972590229190066,0.5456249865581538,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ضذ","boundary":[0.47083484500342654,0.13972590229190066,0.49450206210951375,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4661183536904906,0.13972590229190066,0.4708652799613013,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":"اٚ","boundary":[0.4470349537227396,0.13972590229190066,0.4596584874027492,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ؼتمذ","boundary":[0.3987104043213609,0.13972590229190066,0.4319598903535293,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.3692366228483896,0.13972590229190066,0.3923018330623911,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.3421742775060939,0.13972590229190066,0.36282414644682265,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثتب","boundary":[0.3172490790099569,0.13972590229190066,0.335761801104527,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٔغبِؼتٝ","boundary":[0.2522673278510098,0.13972590229190066,0.31082023630426897,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ػّٕت٣","boundary":[0.1950105858023945,0.13972590229190066,0.24587102841939773,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٘حت٠ٛ","boundary":[0.14305121949449753,0.13972590229190066,0.18861428637078245,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.7878421413310759,0.17194495731479087,0.8113140524448744,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.7567622042165517,0.17194495731479087,0.7813790462369492,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ػملا٣٤","boundary":[0.6123674633772724,0.17194495731479087,0.669596027895352,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6071672511791025,0.17194495731479087,0.6124495505300922,0.1920710694336472],"dir":"ltr"},{"str":"ٞذفٕٙذ","boundary":[0.5436797012671931,0.17194495731479087,0.6005537025436368,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؤثش","boundary":[0.48906265240154495,0.17194495731479087,0.5221374063093432,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.4468169832305397,0.17194495731479087,0.48266199670071785,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.4008877211674123,0.17194495731479087,0.44036816404715623,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.3707941749103074,0.17194495731479087,0.39426588878139224,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥ذا","boundary":[0.33773042721252317,0.17194495731479087,0.364379242664669,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"وشد","boundary":[0.30285806425605666,0.17194495731479087,0.33131549496688467,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2981415729431207,0.17194495731479087,0.30300943282138093,0.1920710694336472],"dir":"ltr"},{"str":"ثش","boundary":[0.8377030676825091,0.21876192198612193,0.8515382633530859,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"اسبس","boundary":[0.7867017937678882,0.21876192198612193,0.8311940863062847,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش٤ٝ","boundary":[0.7377573950497844,0.21876192198612193,0.7801926151489501,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ت٥ّٛس","boundary":[0.6981116659410651,0.21876192198612193,0.7312484136735599,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"افشاد","boundary":[0.6602127746603782,0.21876192198612193,0.6916024873221269,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6441515822550087,0.21876192198612193,0.6537037932841536,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.5580305719353409,0.21876192198612193,0.5915026403837627,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبد٢","boundary":[0.5122137382190511,0.21876192198612193,0.5515213933164026,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"التػبد٢","boundary":[0.42644251020576535,0.21876192198612193,0.4908551982504939,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.4065705072891826,0.21876192198612193,0.42015777413633254,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ٍ٘ختٝ","boundary":[0.34347239763697607,0.21876192198612193,0.4003209053492966,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.3133792881041642,0.21876192198612193,0.3372689160317653,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"اٌش","boundary":[0.23352417435896125,0.21876192198612193,0.2555648130769541,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.1430653847704277,0.21876192198612193,0.17641818841456042,0.23888803410497828],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتش٢","boundary":[0.771043282097795,0.2509809770090121,0.8185504576933931,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7504736566291773,0.2509809770090121,0.7649850003224897,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"افشاد","boundary":[0.712920474220986,0.2509809770090121,0.7447048413754183,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥طٟٙبد","boundary":[0.651014467811505,0.2509809770090121,0.7068623896883945,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛد","boundary":[0.6148627243116863,0.2509809770090121,0.6449563832789134,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"وبسا٣٤","boundary":[0.5616635466602169,0.2509809770090121,0.6088046397790946,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"ٚس٢ثٟشٜ","boundary":[0.47616744483411944,0.2509809770090121,0.5098112472286049,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.4168615149756118,0.2509809770090121,0.4704551216995204,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘ض","boundary":[0.39121990583303107,0.2509809770090121,0.41080323320030643,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"افضا٤ص","boundary":[0.33224436259926643,0.2509809770090121,0.3851618213004395,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"خٛاٞذ","boundary":[0.2812149111541098,0.2509809770090121,0.32618627806667483,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":"٤بفت","boundary":[0.23876325230781642,0.2509809770090121,0.2751568266215182,0.27110708912786846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23441056959729117,0.2509809770090121,0.2387957028258154,0.27110708912786846],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.2982298324983444,0.828692546458661,0.31835594461720074],"dir":"ltr"},{"str":"ثش","boundary":[0.7861090699802474,0.2982298324983444,0.8003387229007941,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"اسبس","boundary":[0.7336424517676462,0.2982298324983444,0.7796000886040231,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظبْ","boundary":[0.6928125004635788,0.2982298324983444,0.7271044424154472,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6264544160519209,0.2982298324983444,0.68635987982113,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٣ّٕ","boundary":[0.5772564195589954,0.2982298324983444,0.620036056739338,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5720561938162615,0.2982298324983444,0.5774594267747007,0.31835594461720074],"dir":"ltr"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.5055593461119846,0.2982298324983444,0.565380243439352,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"غح٥ح","boundary":[0.44717550284193985,0.2982298324983444,0.4991630466803726,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.42654955048978116,0.2982298324983444,0.4407792034103278,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ػٛأُ","boundary":[0.3719721265420871,0.2982298324983444,0.42014030308361117,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙبغش","boundary":[0.3020254318539122,0.2982298324983444,0.35035956809141117,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"ص٤ش","boundary":[0.2722775144515661,0.2982298324983444,0.2956428446607813,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"استٛاس","boundary":[0.22127629689200629,0.2982298324983444,0.2658741536185904,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17898173902527512,0.2982298324983444,0.21487145057062673,0.31835594461720074],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.17426532833474423,0.2982298324983444,0.17899915346474785,0.31835594461720074],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.3311399128300366,0.828692546458661,0.3512660249488929],"dir":"ltr"},{"str":"تحم٥ك","boundary":[0.7479886079735559,0.3311399128300366,0.7998634416898458,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"تدض٤ٝ","boundary":[0.6792353771112993,0.3311399128300366,0.726113584970518,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"تح٥ُّ","boundary":[0.6090451485467813,0.3311399128300366,0.6574840363362976,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذاْٚ","boundary":[0.5602417220139477,0.3311399128300366,0.6025925771607636,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.5301481757568428,0.3311399128300366,0.5536198896279276,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5082823275285203,0.3311399128300366,0.5236936275802119,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙظٛس","boundary":[0.45570297101624546,0.3311399128300366,0.5018619327311634,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"پ٣","boundary":[0.4275536180110453,0.3311399128300366,0.4492419971717759,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ثشدٖ","boundary":[0.3830895875357762,0.3311399128300366,0.42112883448597455,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.3612237393074536,0.3311399128300366,0.3766350393591452,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسبئُ","boundary":[0.30548869661789013,0.3311399128300366,0.35480473642032473,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطتىلات٣","boundary":[0.20180145519409845,0.3311399128300366,0.2836571814004112,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.16638221477808682,0.3311399128300366,0.19536932113455072,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.14310015904767615,0.3311399128300366,0.15993706032588778,0.3512660249488929],"dir":"rtl"},{"str":"ح٥ٗ","boundary":[0.7662718747934051,0.36344534601652706,0.8001976215584311,0.3835714581353834],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.7364036642479945,0.36344534601652706,0.759875575361793,0.3835714581353834],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥ص","boundary":[0.6931511266981094,0.36344534601652706,0.729982260700693,0.3835714581353834],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔآ٤ذ","boundary":[0.6400612730277745,0.36344534601652706,0.6868089652114323,0.3835714581353834],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6353447817148385,0.36344534601652706,0.6400917079856493,0.3835714581353834],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.39626904818461894,0.828692546458661,0.4163951603034753],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7848527995323903,0.39626904818461894,0.8001250210827592,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ٚخٛد","boundary":[0.7397343964238065,0.39626904818461894,0.7784516260913598,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"آٚسدٖ","boundary":[0.6876226408333924,0.39626904818461894,0.7333332229827761,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"استب٘ذاسدٞب","boundary":[0.5996136574354014,0.39626904818461894,0.6812214673923622,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼ٥بسٞب٤٣","boundary":[0.5026161780077684,0.39626904818461894,0.5779771886160259,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.46033206764219775,0.39626904818461894,0.4961932617172312,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.4142899263917442,0.39626904818461894,0.45381316955079515,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"دسست","boundary":[0.3590621356068852,0.39626904818461894,0.4078740059679147,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.33202617592025313,0.39626904818461894,0.35265591133875834,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"خض","boundary":[0.30442579118797114,0.39626904818461894,0.3256199516521263,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.28618881954509917,0.39626904818461894,0.29800750814466576,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.2562986253879953,0.39626904818461894,0.27977053650179384,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.4291215430739109,0.828692546458661,0.44924765519276727],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤دبد","boundary":[0.7629635023178941,0.4291215430739109,0.800693187527714,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"س٥ستٓ","boundary":[0.7052558916031765,0.4291215430739109,0.7569054177853025,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٔٙظ","boundary":[0.6590478493973476,0.4291215430739109,0.6995954003708631,0.44924765519276727],"dir":"ltr"},{"str":"عشحس٤ض٢","boundary":[0.5792027614383037,0.4291215430739109,0.6533871890998508,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.5387995323900512,0.4291215430739109,0.5735424838956745,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥صث٣ٙ٥","boundary":[0.46479956879106704,0.4291215430739109,0.533116583907768,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٥ّٕبت","boundary":[0.4040091627766357,0.4291215430739109,0.4589834403192648,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"فشاٞٓ","boundary":[0.3407505503688475,0.4291215430739109,0.38355221925263033,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"وشدٖ","boundary":[0.29298963611077516,0.4291215430739109,0.3346924658362559,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"ٚسب٤ُ","boundary":[0.23979045845930583,0.4291215430739109,0.28693155157818356,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"اخشا٢","boundary":[0.18890192284435844,0.4291215430739109,0.23373237392671425,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.1632603700568388,0.4291215430739109,0.18284383831176684,0.44924765519276727],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.4619452452420028,0.828692546458661,0.4820713573608592],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7849924618051357,0.4619452452420028,0.8002646833555045,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ٚختٛد","boundary":[0.7313143506671504,0.4619452452420028,0.7785522233123647,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"آٚسدٖ","boundary":[0.6788476197444271,0.4619452452420028,0.7248695736544566,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ضتبثغٝٞتب٣٤","boundary":[0.5659717418470593,0.4619452452420028,0.6721133026565084,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5454154030314023,0.4619452452420028,0.5472539163542548,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.535884423872294,0.4619452452420028,0.5390754586608617,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.5142865159833917,0.4619452452420028,0.52573356721893,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49764788164630946,0.4619452452420028,0.5012334018623775,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.48461594304027084,0.4619452452420028,0.48473562700044337,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4764092796388115,0.4619452452420028,0.478247792961664,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4668783004797032,0.4619452452420028,0.47006933526827094,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4357493570766316,0.4619452452420028,0.43933487729269965,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4222383722739549,0.4619452452420028,0.4237387552303785,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.40303546994799855,0.4619452452420028,0.40487398327085095,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.3796060225742734,0.4619452452420028,0.39105307380981175,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3495972910871931,0.4619452452420028,0.358113879147015,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3413906276857339,0.4619452452420028,0.3432291410085863,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.30580271697504735,0.4619452452420028,0.3122341677752247,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2975960535735881,0.4619452452420028,0.2994345668964405,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.28685335606885154,0.4619452452420028,0.2911996696093845,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23995242064739794,0.4619452452420028,0.24165004631757167,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.21389537638569758,0.4619452452420028,0.2219893014874834,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2056887129842383,0.4619452452420028,0.20752722630709072,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.14874957467650263,0.4619452452420028,0.15058808799935505,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥صث٣ٙ٥ٞب٢","boundary":[0.6953064982061515,0.49433705659209354,0.8002216309912524,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"لج٣ّ","boundary":[0.6536058370621195,0.49433705659209354,0.6886868625791107,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.5271607587601853,0.828692546458661,0.5472868708790417],"dir":"ltr"},{"str":"فشاٞٓ","boundary":[0.7553076954085541,0.5271607587601853,0.7999409037771598,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"آٚسدٖ","boundary":[0.7028411617285444,0.5271607587601853,0.7488629426242672,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ٔح٥ظ","boundary":[0.6496700488974887,0.5271607587601853,0.6964004773034379,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبست","boundary":[0.5903281695892288,0.5271607587601853,0.6432432327701151,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.5478082478332729,0.5271607587601853,0.5837686992537492,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"خّت","boundary":[0.5048939815374693,0.5271607587601853,0.5413611674566036,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞىتبس٢","boundary":[0.4246161970411578,0.5271607587601853,0.4983734510668967,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙتبٖ","boundary":[0.3491848632644012,0.5271607587601853,0.41810980639729767,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ثتشا٢","boundary":[0.29843710259201034,0.5271607587601853,0.3426950506832042,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"تّف٥تك","boundary":[0.24115226754545088,0.5271607587601853,0.2920155433053096,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتذفٞتب٢","boundary":[0.14306437699036562,0.5271607587601853,0.23446115624622083,0.5472868708790417],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.744869798726166,0.5594661919466758,0.8003231788204941,0.5795923040655322],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.6626758576208328,0.5594661919466758,0.7232458879669473,0.5795923040655322],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.8103071794336578,0.6042252643531715,0.8573305921715646,0.6215008970732199],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7643199698968104,0.6042252643531715,0.8055874554936078,0.6215008970732199],"dir":"rtl"},{"str":"گانه","boundary":[0.7256945086083911,0.6042252643531715,0.7596066000900259,0.6215008970732199],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتمیعل","boundary":[0.6023299875035273,0.6042252643531715,0.7209811388016065,0.6215008970732199],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5948321038416576,0.6042252643531715,0.6022816140605475,0.6215008970732199],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.8175918087636554,0.6359108667328899,0.8176092224775265,0.6560369788517463],"dir":"ltr"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.7643268796307494,0.6359108667328899,0.800168726649736,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"تؼ٥٥ٗ","boundary":[0.7151572579110734,0.6359108667328899,0.7577345125017019,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتش٤ٗ","boundary":[0.6551953883984359,0.6359108667328899,0.7087398395332477,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6286522391663644,0.6359108667328899,0.6333726231830137,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٙ٥ٟ","boundary":[0.5941065021969605,0.6359108667328899,0.6285957995727012,0.6560369788517463],"dir":"ltr"},{"str":"تش٤ٗ","boundary":[0.5569098602410609,0.6359108667328899,0.593822425242875,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"سٚش","boundary":[0.5098231950659089,0.6359108667328899,0.5500607086709397,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.46378105381545537,0.6359108667328899,0.50330417430575,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.43368750755835045,0.6359108667328899,0.457159418672149,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تذ","boundary":[0.39187205224331845,0.6359108667328899,0.4270656751723304,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.36496251058169066,0.6359108667328899,0.38519397750634904,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.3466189100253961,0.6359108667328899,0.3585067007735063,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.3165252228806385,0.6359108667328899,0.34018039260611244,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"غتٛست","boundary":[0.25016713846898053,0.6359108667328899,0.3101153143012996,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"ػّٕت٣","boundary":[0.19262862111500786,0.6359108667328899,0.24373936118583497,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"پ٥تبدٜ","boundary":[0.1430644294352401,0.6359108667328899,0.1862031091154035,0.6560369788517463],"dir":"rtl"},{"str":"وشد","boundary":[0.7719998387551901,0.6681299217557801,0.8003746120046761,0.6882560338746365],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7667996130124561,0.6681299217557801,0.7722028459708954,0.6882560338746365],"dir":"ltr"},{"str":"اص","boundary":[0.7484813963800541,0.6681299217557801,0.7602596041439916,0.6882560338746365],"dir":"rtl"},{"str":"عش٤ك","boundary":[0.6971419357439432,0.6681299217557801,0.7420850969484419,0.6882560338746365],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6924255250534124,0.6681299217557801,0.697159350183416,0.6882560338746365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882049421534245,0.7154939481299126,0.8001522151005765,0.735620060248769],"dir":"ltr"},{"str":"وطف","boundary":[0.7275929413875116,0.7154939481299126,0.7715498890232596,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"تدشث٣","boundary":[0.6704206473979119,0.7154939481299126,0.721190321389663,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتش٤ٗ","boundary":[0.6105996655379531,0.7154939481299126,0.6640183075194533,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"عش٤مٝ","boundary":[0.5572878622969323,0.7154939481299126,0.6041932180336059,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.5113584029910913,0.7154939481299126,0.5508390431135489,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.4812648567339864,0.7154939481299126,0.504736767847785,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"اخضا٢","boundary":[0.41296252271536266,0.7154939481299126,0.4596716567590758,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتطىّٝ","boundary":[0.34852059491272624,0.7154939481299126,0.40654377869991787,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.32172370701818037,0.7154939481299126,0.34195517394283875,0.735620060248769],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7882049421534245,0.7483176502980047,0.8001522151005765,0.7684437624168611],"dir":"ltr"},{"str":"تؼ٥٥ٗ","boundary":[0.7292565314202342,0.7483176502980047,0.7716029589228847,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"صٔبٖ","boundary":[0.6859196633909705,0.7483176502980047,0.7228560961289896,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"لاصْ","boundary":[0.6464174173864174,0.7483176502980047,0.6795192280997261,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.6041721288346031,0.7483176502980047,0.6400169820951729,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.5581299875841498,0.7483176502980047,0.5976531080744444,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.5280364413270449,0.7483176502980047,0.5515083524408433,0.7684437624168611],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7882049421534245,0.7811413524660965,0.8001522151005765,0.8012674645849529],"dir":"ltr"},{"str":"تطخ٥ع","boundary":[0.7028579714999799,0.7811413524660965,0.7715547909461039,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتش٤ٗ","boundary":[0.643036989640021,0.7811413524660965,0.6964556316215214,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"اثضاس","boundary":[0.6068007699036562,0.7811413524660965,0.6365881704566376,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"چ٣ٍٍ٘ٛ","boundary":[0.5188023420405531,0.7811413524660965,0.5851383635341324,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تخبة","boundary":[0.443596513040674,0.7811413524660965,0.49720301357763524,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبستتش٤ٗ","boundary":[0.347396460676422,0.7811413524660965,0.4371819005399355,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"فشد","boundary":[0.31544399453390154,0.7811413524660965,0.340983366234024,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.2731768452452937,0.7811413524660965,0.3090309000915035,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.22713470399484018,0.7811413524660965,0.2666578244851348,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.19704115773773534,0.7811413524660965,0.22051306885153385,0.8012674645849529],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7882049421534245,0.8139650546341886,0.8001522151005765,0.834091166753045],"dir":"ltr"},{"str":"تؼ٥٥ٗ","boundary":[0.7293429348832912,0.8139650546341886,0.7717291611641875,0.834091166753045],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتش٤ٗ","boundary":[0.6695010964243964,0.8139650546341886,0.7229355767394324,0.834091166753045],"dir":"rtl"},{"str":"عش٤مٝ","boundary":[0.6162737412423913,0.8139650546341886,0.6631047969927844,0.834091166753045],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.5703442819365503,0.8139650546341886,0.6098247993902518,0.834091166753045],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.5402507356794454,0.8139650546341886,0.5637226467932439,0.834091166753045],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14305,0.10739,0.85733,0.83409],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/9451db9761830b0a02cad8a33fd7eac8.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/a30be91572ab0df1e6fb57afa3db37f3.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.05806,0.14255,0.13309]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.81396380054017,0.0581475612340201,0.8327424517273351,0.07395476517286437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81396,0.05815,0.83274,0.07395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.7426432379570282,0.058061183070419776,0.7835853992824606,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293648163824727,0.058061183070419776,0.7378612268372136,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مببنی","boundary":[0.6835677288782337,0.058061183070419776,0.7246149978521248,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6187769581166607,0.058061183070419776,0.678729431208933,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61878,0.05806,0.78359,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.81275438384327,0.10730529822060991,0.8175013101140808,0.12743141033946626],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8174708751562059,0.10730529822060991,0.8287418873705003,0.12743141033946626],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘تخبة","boundary":[0.7526374934897408,0.10730529822060991,0.8062312411013021,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.6855468778167454,0.10730529822060991,0.7461751283216588,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6686403594953038,0.10730529822060991,0.6789250454307252,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"استفبدٜ","boundary":[0.6079458460112065,0.10730529822060991,0.6622202035955415,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.5896022454549119,0.10730529822060991,0.6014900362030222,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"سٚشٞب٢","boundary":[0.507781287459185,0.10730529822060991,0.5829359454992543,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٣ّٕ","boundary":[0.45847060902164727,0.10730529822060991,0.501348227686012,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.4160633692103037,0.10730529822060991,0.45197639073062423,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.3888719677107269,0.10730529822060991,0.40962031269631205,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"ثختص","boundary":[0.32975562135687514,0.10730529822060991,0.3824542677478745,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.31141202080058056,0.10730529822060991,0.32329981154869086,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"وتبس","boundary":[0.27323149510218897,0.10730529822060991,0.3049030394243561,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"آٔتٛصش","boundary":[0.18838895065908823,0.10730529822060991,0.251614045546222,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"آ٘تبٖ","boundary":[0.14306529443247293,0.10730529822060991,0.18197868899962302,0.12743141033946626],"dir":"rtl"},{"str":"لجُ","boundary":[0.7705989062677343,0.13972590229190066,0.8000094731325836,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ح٥ٗ","boundary":[0.7150923441637603,0.13972590229190066,0.7490506270769638,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.6692374693836417,0.13972590229190066,0.7086899104251414,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.6392565768936188,0.13972590229190066,0.6627284880074173,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6175293556534086,0.13972590229190066,0.6328429498175099,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"افضا٤ص","boundary":[0.5558511710404322,0.13972590229190066,0.6111157285772998,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟشٜ","boundary":[0.5160639158705205,0.13972590229190066,0.5160640285806427,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.3733623573991213,0.13972590229190066,0.4291800701414924,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3686458660861854,0.13972590229190066,0.3733927923569961,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8109405006651349,0.18169999592852926,0.8155513766275649,0.2018261080473856],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8155359374370138,0.18169999592852926,0.8287511992582739,0.2018261080473856],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.740720103277301,0.18169999592852926,0.8036124359656551,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7201787962268716,0.18169999592852926,0.7336308827393876,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6507775103398236,0.18169999592852926,0.7132585208870924,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5897448664892974,0.18169999592852926,0.6438445656938605,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5733174788970855,0.18169999592852926,0.5826630951597926,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"برقراری","boundary":[0.5016620187447092,0.18169999592852926,0.5663227947970094,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.4569441932519047,0.18169999592852926,0.4947122420439167,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.3932347685330753,0.18169999592852926,0.45001987270339944,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37680738094086347,0.18169999592852926,0.38615299720357055,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.32572154625710487,0.18169999592852926,0.3697788511407146,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"کاارررا","boundary":[0.2586360298175447,0.18169999592852926,0.31880609800562504,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"باه","boundary":[0.21101065038094086,0.18169999592852926,0.23618197533556926,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"ظنظاور","boundary":[0.14308549624096129,0.18169999592852926,0.20409628341800592,0.2018261080473856],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7581667635344862,0.21599212687782535,0.8001512840327327,0.2361182389966817],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.7163928287580119,0.21599212687782535,0.7512750528614236,0.2361182389966817],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6833555044946992,0.21599212687782535,0.7095011180849493,0.2361182389966817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8109405006651349,0.2590084523507457,0.8155513766275649,0.27913456446960205],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8155359374370138,0.2590084523507457,0.8287511992582739,0.27913456446960205],"dir":"ltr"},{"str":"همکاری","boundary":[0.7343573645745153,0.2590084523507457,0.8040403694118596,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"نسدیک","boundary":[0.6709354335872939,0.2590084523507457,0.7274275154963442,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6331212157858669,0.2590084523507457,0.6640137012965601,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"کارررا","boundary":[0.574711763446515,0.2590084523507457,0.6262195662116288,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5430940902567825,0.2590084523507457,0.5522954496107833,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"کارفرظا","boundary":[0.47639779094610396,0.2590084523507457,0.5361380765918525,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47180235417422506,0.2590084523507457,0.47641323013665504,0.27913456446960205],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.4386006490506713,0.2590084523507457,0.4647211353247068,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"فرظا","boundary":[0.3979968275486759,0.2590084523507457,0.4316772860552227,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"ظوظف","boundary":[0.3370770347079454,0.2590084523507457,0.39103659325826073,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"اسا","boundary":[0.3030740193690691,0.2590084523507457,0.3299761843028178,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"رارایف","boundary":[0.21218421713015545,0.2590084523507457,0.2754463159257317,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"فاوا","boundary":[0.16310884847018994,0.2590084523507457,0.20530238382381547,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14308259455971717,0.2590084523507457,0.15619738318849918,0.27913456446960205],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7624872011932118,0.29338696146364196,0.8000478493973476,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"کارررا","boundary":[0.7038772045342863,0.29338696146364196,0.755561855341019,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.6338567742975774,0.29338696146364196,0.6814476788598498,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"کند؛","boundary":[0.5877778852743178,0.29338696146364196,0.6269077927313144,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5063676945217076,0.29338696146364196,0.5802491795864071,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"کارررا","boundary":[0.44784681629082695,0.29338696146364196,0.4994528788857101,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"نیس","boundary":[0.4012091505623413,0.29338696146364196,0.4254036541465097,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"ظوظف","boundary":[0.34017650671181526,0.29338696146364196,0.3942004374021414,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2748892811706374,0.29338696146364196,0.3332654077825105,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.24155526254686183,0.29338696146364196,0.2678804290348677,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22126732785100986,0.29338696146364196,0.23455348593330047,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"باه","boundary":[0.18925776587253604,0.29338696146364196,0.21431863290194614,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"نواو","boundary":[0.14303253709343708,0.29338696146364196,0.18216277611683085,0.3135130735824983],"dir":"rtl"},{"str":"احسن","boundary":[0.748117777199984,0.32767909241293797,0.8001898536300239,0.3478052045317943],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6991732939492886,0.32767909241293797,0.7412305488763566,0.3478052045317943],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6482847583343412,0.32767909241293797,0.6922865481422741,0.3478052045317943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6436893215624624,0.32767909241293797,0.6483001975248923,0.3478052045317943],"dir":"ltr"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.8214444431410489,0.36957819563214417,0.8572862901600355,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"تحمك","boundary":[0.7695967008854665,0.36957819563214417,0.8150375637224223,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"اغَٛ","boundary":[0.7190472689966543,0.36957819563214417,0.7631898214668399,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"چٟبسٌب٘ٝ","boundary":[0.6460112225581489,0.36957819563214417,0.712624883515158,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.5797657919135728,0.36957819563214417,0.6395867836310176,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٣ّٕ","boundary":[0.530455113476035,0.36957819563214417,0.5733327321403998,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5252548877333011,0.36957819563214417,0.5305371870842908,0.3897043077510005],"dir":"ltr"},{"str":"ٔىب٥٘سٓ","boundary":[0.4123029789978635,0.36957819563214417,0.47744130085922415,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":"اسا٤ٝ","boundary":[0.31650570644573034,0.36957819563214417,0.34877788720568087,0.3897043077510005],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.27697819075261015,0.36957819563214417,0.28171201588261374,0.3897043077510005],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.41694222200627673,0.828692546458661,0.43706833412513313],"dir":"ltr"},{"str":"ثشسس٣","boundary":[0.7493502198169871,0.41694222200627673,0.8003233725561334,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"صٔبٖسٙد٣","boundary":[0.6405450074575725,0.41694222200627673,0.7277659531583828,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.610410686620712,0.41694222200627673,0.633995279679123,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ذاصٜ٥ٌش٢","boundary":[0.5061177451122667,0.41694222200627673,0.5888421010198734,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"صٔبٖ","boundary":[0.4625667997742573,0.41694222200627673,0.49952513403474824,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"دل٥ك","boundary":[0.416841144949417,0.41694222200627673,0.456155605428835,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.389784210222921,0.41694222200627673,0.4104299506039946,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"خضء","boundary":[0.3542610484575377,0.41694222200627673,0.3833793192612514,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.3243842463820696,0.41694222200627673,0.3478561574958681,0.43706833412513313],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.44976592417436867,0.828692546458661,0.46989203629322507],"dir":"ltr"},{"str":"تخػػ٣","boundary":[0.7296505618900065,0.44976592417436867,0.8001589834724069,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"وشدٖ","boundary":[0.6800219981899036,0.44976592417436867,0.7232496050945956,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"وبسٞب","boundary":[0.6334044141169831,0.44976592417436867,0.6736210413944925,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.6126375741121458,0.44976592417436867,0.626964424115483,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"اسبس","boundary":[0.5601709558995445,0.44976592417436867,0.6061285927359213,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"٥ِبلتٞب","boundary":[0.49451639863748137,0.44976592417436867,0.5537636012722019,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"ضب٤ست٣ٍٞب٢","boundary":[0.36450449078889025,0.44976592417436867,0.4728727482742236,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"افشاد","boundary":[0.32462611359696864,0.44976592417436867,0.35787559962913695,0.46989203629322507],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.4825896263424606,0.828692546458661,0.502715738461317],"dir":"ltr"},{"str":"استب٘ذاسد","boundary":[0.7353654171403234,0.4825896263424606,0.8001737655500465,0.502715738461317],"dir":"rtl"},{"str":"وشدٖ","boundary":[0.6855733706180714,0.4825896263424606,0.7289433747763739,0.502715738461317],"dir":"rtl"},{"str":"اثضاسٞب","boundary":[0.6327148424638207,0.4825896263424606,0.6791513282541218,0.502715738461317],"dir":"rtl"},{"str":"ٚسب٤ُ","boundary":[0.5618765306969807,0.4825896263424606,0.6111012361579639,0.502715738461317],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.5154133285105525,0.828692546458661,0.535539440629409],"dir":"ltr"},{"str":"ت٥ٟٝ","boundary":[0.766559274986519,0.5154133285105525,0.8001090660700608,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"ضشح","boundary":[0.7247161276844901,0.5154133285105525,0.7601587396512357,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیب٤ف","boundary":[0.6659277501914783,0.5154133285105525,0.7183155923492066,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.6234753123231501,0.5154133285105525,0.6595161045520168,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.5565143145886243,0.5154133285105525,0.6170636666836888,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"اسا٤ٝ","boundary":[0.5024980167291491,0.5154133285105525,0.5348851471019161,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"دستٛساِؼُٕٞب٢","boundary":[0.3734062562986254,0.5154133285105525,0.49597597452332004,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"لاصْ","boundary":[0.3337314038341192,0.5154133285105525,0.36697785407918004,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.29143781997016965,0.5154133285105525,0.32730300161467385,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.24550836066432863,0.5154133285105525,0.28498900078678635,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.21530213246261135,0.5154133285105525,0.23877404357640986,0.535539440629409],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.5483234088422447,0.828692546458661,0.568449520961101],"dir":"ltr"},{"str":"تٙظ٥ٓ","boundary":[0.754901664933285,0.5483234088422447,0.8000984239126053,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"س٥ستٓ","boundary":[0.6951089451364534,0.5483234088422447,0.7485053655016729,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"پشداخت","boundary":[0.6302724473737251,0.5483234088422447,0.6887126457048414,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"دستٕضد","boundary":[0.5664666269605211,0.5483234088422447,0.623869299171339,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"پبداش","boundary":[0.49740315200567603,0.5483234088422447,0.5449179834842703,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.45502048630103076,0.5483234088422447,0.4910020441447615,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.3880866569516669,0.5483234088422447,0.4486193784401163,0.568449520961101],"dir":"rtl"},{"str":"ب)","boundary":[0.8008304107711534,0.590666591985546,0.8287902608134802,0.6079422247055944],"dir":"rtl"},{"str":"مذیریت","boundary":[0.7252043261415313,0.590666591985546,0.7952674648284759,0.6079422247055944],"dir":"rtl"},{"str":"اداری","boundary":[0.6664247994517678,0.590666591985546,0.7196597734510422,0.6079422247055944],"dir":"rtl"},{"str":"ظش٤","boundary":[0.8222924135526263,0.6206219317756471,0.8519915870923529,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.7426128943846495,0.6206219317756471,0.7951922790744547,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"اد","boundary":[0.7224170597008908,0.6206219317756471,0.735866852098198,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.6916579594469302,0.6206219317756471,0.7176658201314144,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6724972386826298,0.6206219317756471,0.6831765509332042,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6533365179183294,0.6206219317756471,0.6590565566170837,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ش٢","boundary":[0.5895110299512233,0.6206219317756471,0.6172095424678518,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤","boundary":[0.5628136932720602,0.6206219317756471,0.5747891719272785,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.4946383835610915,0.6206219317756471,0.508417224170597,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.4341918041681783,0.6206219317756471,0.47890965783851336,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4291136775910024,0.6206219317756471,0.43422441246422366,0.6407480438945035],"dir":"ltr"},{"str":"٢ٚ","boundary":[0.3947676059176844,0.6206219317756471,0.4219477163703792,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ىت٣","boundary":[0.34445923586084554,0.6206219317756471,0.381371772685129,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.325230781634216,0.6206219317756471,0.3376781553593742,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"٥تب","boundary":[0.2839706351836173,0.6206219317756471,0.30473750336598515,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"زاسا","boundary":[0.2210850369250612,0.6206219317756471,0.24841732607731665,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"ىتتت","boundary":[0.1430643571572538,0.6206219317756471,0.18983897331398375,0.6407480438945035],"dir":"rtl"},{"str":"لاس٥ه","boundary":[0.7860281372193331,0.6529273649621375,0.8466662111097673,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7632926190188252,0.6529273649621375,0.7793307534163743,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"ضٕبس","boundary":[0.7179425162252588,0.6529273649621375,0.7565033659854072,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.6858951102511386,0.6529273649621375,0.7112359414681338,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6755574963921472,0.6529273649621375,0.6834472049421533,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6573546989559397,0.6529273649621375,0.6661742660136251,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6522764945378319,0.6529273649621375,0.6573872294110532,0.673053477080994],"dir":"ltr"},{"str":"ب٤","boundary":[0.6252557703067682,0.6529273649621375,0.6372312489619865,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"سستبص","boundary":[0.4852715737896561,0.6529273649621375,0.5287776245817712,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47045013637279787,0.6529273649621375,0.4761701750715523,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"اثت","boundary":[0.42280830035876965,0.6529273649621375,0.4398557063328898,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"ٙت٣","boundary":[0.35389178070705846,0.6529273649621375,0.3850562985447656,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3362366670697785,0.6529273649621375,0.34345491192002237,0.673053477080994],"dir":"ltr"},{"str":"بصسٌتب","boundary":[0.2641126204297172,0.6529273649621375,0.310380097391865,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.24275408046115998,0.6529273649621375,0.2587870953359937,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22509868182367865,0.6529273649621375,0.23231692667392254,0.673053477080994],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.18148761922038117,0.6529273649621375,0.18720765791913557,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.16072077921554384,0.6529273649621375,0.1767537940903776,0.673053477080994],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.14306538477042754,0.6529273649621375,0.1487114927238278,0.673053477080994],"dir":"ltr"},{"str":"٤","boundary":[0.8347030824364089,0.6852615908698281,0.8406485413794491,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7826429233684038,0.6852615908698281,0.7890146329665012,0.7053877029886844],"dir":"ltr"},{"str":"سبثذاس","boundary":[0.7015944869593258,0.6852615908698281,0.7505388574998989,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"یب٤ف","boundary":[0.593985427701858,0.6852615908698281,0.6386750756641268,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.5131613935985808,0.6852615908698281,0.5696009590841294,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"مست٥","boundary":[0.46196710359979026,0.6852615908698281,0.5000067980005642,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"وتشد","boundary":[0.40420009465070333,0.6852615908698281,0.44145090272906834,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39912214294352377,0.6852615908698281,0.40423287781674505,0.7053877029886844],"dir":"ltr"},{"str":"٢ٚ","boundary":[0.3647760712702057,0.6852615908698281,0.39195618172290053,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"یتب٤ف","boundary":[0.29560205554883673,0.6852615908698281,0.3485193451848266,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.21481834349175608,0.6852615908698281,0.27125790897730456,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"اضتب","boundary":[0.16802955403716674,0.6852615908698281,0.1993347059297777,0.7053877029886844],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.8303142629902848,0.7175670240563186,0.8398946233724349,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8193533726770666,0.7175670240563186,0.8250734113758211,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"٤ض٢","boundary":[0.7563993311968393,0.7175670240563186,0.7903532836699316,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7387440238642315,0.7175670240563186,0.7446319990325309,0.737693136175175],"dir":"ltr"},{"str":"بص","boundary":[0.692019042649252,0.7175670240563186,0.705938770911436,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6771978024751075,0.7175670240563186,0.6829178411738619,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.6611646748901516,0.7175670240563186,0.6719003140242671,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6157545450880797,0.7175670240563186,0.621642520256379,0.737693136175175],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.5790267544644655,0.7175670240563186,0.5886071148466157,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5642055142903211,0.7175670240563186,0.5699255529890754,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5481723867053652,0.7175670240563186,0.5589080258394806,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.502762244527754,0.7175670240563186,0.5085292860886037,0.737693136175175],"dir":"ltr"},{"str":"ٕتب","boundary":[0.446952597694199,0.7175670240563186,0.4720024505179987,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٍ","boundary":[0.3997258838231142,0.7175670240563186,0.428842504131898,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"تتش","boundary":[0.31069352235256154,0.7175670240563186,0.3353205149756115,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2634727713548593,0.7175670240563186,0.26736127056879083,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ستت","boundary":[0.22858896037408774,0.7175670240563186,0.2581754801467326,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ؼتمتذ","boundary":[0.14306426609424747,0.7175670240563186,0.18561225267061707,0.737693136175175],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.8333131777320916,0.7498724572428089,0.8574468093683233,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.8159884668843469,0.7498724572428089,0.8219339258273871,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"چٙذ","boundary":[0.7630507518039261,0.7498724572428089,0.7930494215342441,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ی٥ف","boundary":[0.7188942692788323,0.7498724572428089,0.7467900245092108,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"شا٢","boundary":[0.6638850797758694,0.7498724572428089,0.6957820725198529,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"دب","boundary":[0.6266100953763049,0.7498724572428089,0.6475460287418872,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ذا٤ت","boundary":[0.5407343090659893,0.7498724572428089,0.5813661953883983,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"بص","boundary":[0.5064347591808762,0.7498724572428089,0.5203544874430603,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4916135190067318,0.7498724572428089,0.49733355770548615,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ستفبد","boundary":[0.40575207505945887,0.7498724572428089,0.4490608549602933,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"بسآ","boundary":[0.3599987816745271,0.7498724572428089,0.3796948191639454,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.34010530422864493,0.7498724572428089,0.3508409433627603,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3159188938606036,0.7498724572428089,0.3332973354295156,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ؼب","boundary":[0.29396989966541676,0.7498724572428089,0.30791780545813663,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"٥ت","boundary":[0.2633127746200667,0.7498724572428089,0.2892643084210099,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.22462099407425298,0.7498724572428089,0.2601445559721044,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"بص","boundary":[0.17924435046559414,0.7498724572428089,0.19316407872777822,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.16442311029144976,0.7498724572428089,0.17014314899020413,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.14306437308017872,0.7498724572428089,0.15909738795501246,0.7699985693616653],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.8321038416575965,0.7821778904292994,0.8574446728745918,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.796186472447293,0.7821778904292994,0.8311266384891359,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7911082758898696,0.7821778904292994,0.7962190107630909,0.8023040025481558],"dir":"ltr"},{"str":"ب٤","boundary":[0.7640875516588058,0.7821778904292994,0.7760630303140241,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.7093562300963436,0.7821778904292994,0.7325754827266496,0.8023040025481558],"dir":"ltr"},{"str":"غ","boundary":[0.6818731250050387,0.7821778904292994,0.6980188500020154,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6464707542225984,0.7821778904292994,0.6589382835489982,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5990647801023903,0.7821778904292994,0.6396700528076751,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5604249508606439,0.7821778904292994,0.5643134500745755,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.517705532188495,0.7821778904292994,0.5338512571854717,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت","boundary":[0.42427532176401805,0.7821778904292994,0.4768547064538234,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"سائ","boundary":[0.395840220421655,0.7821778904292994,0.4128594770427701,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ادو","boundary":[0.3451689899221993,0.7821778904292994,0.3684716949651307,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤شا","boundary":[0.2869938294433022,0.7821778904292994,0.3180737301568104,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.23973072116741226,0.7821778904292994,0.26507155238440744,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2332335917684523,0.7821778904292994,0.23878456528399225,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21914471379046221,0.7821778904292994,0.22303321300439377,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ٙذ","boundary":[0.19619462248558858,0.7821778904292994,0.21422130850163243,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"ٕت","boundary":[0.15923829882694385,0.7821778904292994,0.17825813193856554,0.8023040025481558],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.797637658201314,0.8144833236157898,0.8279285317047607,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤ت٣","boundary":[0.725077614786149,0.8144833236157898,0.7815171802716975,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.7058491554803079,0.8144833236157898,0.7183166848067076,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.6842020397468455,0.8144833236157898,0.699104889748861,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"سبس","boundary":[0.6300236831136372,0.8144833236157898,0.6727972308219453,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.6022090538960776,0.8144833236157898,0.6232749627121376,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٥","boundary":[0.5600846224049663,0.8144833236157898,0.5805132475107831,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"فم٥ت","boundary":[0.41060992365058235,0.8144833236157898,0.4524252099004312,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"دضتب","boundary":[0.34528386947232625,0.8144833236157898,0.3815202864514048,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"ؼ٥ت٥","boundary":[0.286984417906236,0.8144833236157898,0.31685260027411605,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25367539275204576,0.8144833236157898,0.2636502385616962,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتذ","boundary":[0.22062303672350536,0.8144833236157898,0.24646194493489737,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21554492683516735,0.8144833236157898,0.22065566170838863,0.8346094357346462],"dir":"ltr"},{"str":"٥ص","boundary":[0.16229292228000147,0.8144833236157898,0.19393626089410235,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.14306445761277042,0.8144833236157898,0.15551183133792865,0.8346094357346462],"dir":"rtl"},{"str":"فب٤","boundary":[0.837494336276051,0.8467887568022804,0.8568523561091625,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8071924456806544,0.8467887568022804,0.8138060224936507,0.8669148689211368],"dir":"ltr"},{"str":"ؼ","boundary":[0.7821626999234086,0.8467887568022804,0.7900805860039504,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7460954608376665,0.8467887568022804,0.7608323093078564,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ػتمبد","boundary":[0.6933930248720117,0.8467887568022804,0.7342221820857014,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.6717458781795458,0.8467887568022804,0.6866487281815613,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.6544211673318012,0.8467887568022804,0.6603666262748414,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛد","boundary":[0.6074091990164063,0.8467887568022804,0.631542830652638,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5793122908856368,0.8467887568022804,0.60067597855444,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤شا","boundary":[0.5321264984077072,0.8467887568022804,0.5632062018785016,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.49913330914661147,0.8467887568022804,0.5101556818639896,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.4818085982988669,0.8467887568022804,0.4877540572419072,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٤ژ","boundary":[0.4335415874148422,0.8467887568022804,0.4493773877534563,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.40722371753940384,0.8467887568022804,0.42325673241423756,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3884399557786105,0.8467887568022804,0.3941599944773649,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.3648970048776551,0.8467887568022804,0.38093513927520417,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٥ب","boundary":[0.33103549308662833,0.8467887568022804,0.34357452235256136,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.28991819244568023,0.8467887568022804,0.30595120732051395,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٤ٙتذ","boundary":[0.25121939742814486,0.8467887568022804,0.28334178223888373,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.18780989434433787,0.8467887568022804,0.20384290921917161,0.8669148689211368],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.15828034953843637,0.8467887568022804,0.16216884875236792,0.8669148689211368],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14303,0.10731,0.85745,0.86691],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/962a075c964eb6c367bf17a9a5fcf19f.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/accb08efa8915432e8295eaf196491e6.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.0578,0.15224,0.14941]},"elements":[{"words":[{"str":"بهی","boundary":[0.4508807904623695,0.058061183070419776,0.482284466844036,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4315314225823356,0.058061183070419776,0.4462208247672028,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43153,0.05806,0.48228,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.3769903461522957,0.058061183070419776,0.395292559237312,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37699,0.05806,0.39529,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ی","boundary":[0.2813317159672673,0.058061183070419776,0.2962479089773048,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2166322197766759,0.058061183070419776,0.2765625177570847,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21663,0.05806,0.29625,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"15","boundary":[0.16652557745797558,0.057802048579619125,0.18605667755069136,0.07360925251846338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16653,0.0578,0.18606,0.07361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.5023985165477486,0.058061183070419776,0.5133532873785626,0.07386838700926404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5024,0.05806,0.51335,0.07387],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8293223686862579,0.10739167638421007,0.8350424073850122,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.8100939251017857,0.10739167638421007,0.8225614544281855,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"بخت","boundary":[0.7526503562300962,0.10739167638421007,0.789760304833313,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7160076192606925,0.10739167638421007,0.7320406341355261,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤","boundary":[0.6893505200951344,0.10739167638421007,0.7013259987503526,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.6429636796065625,0.10739167638421007,0.657866529608578,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.6256389687588179,0.10739167638421007,0.6315844277018581,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ىت","boundary":[0.5782082388035634,0.10739167638421007,0.5973406975047364,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"أو٥ذ","boundary":[0.5194500852178819,0.10739167638421007,0.5541084759543675,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.483290959205063,0.10739167638421007,0.5020289043012052,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4552344096424395,0.10739167638421007,0.47659809731124264,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4276952876204296,0.10739167638421007,0.4438410126174062,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ذ٤ش٤","boundary":[0.349631580763494,0.10739167638421007,0.38276824396339726,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.310933067521264,0.10739167638421007,0.32302125629862527,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.2754061353650178,0.10739167638421007,0.3001953077760308,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.25366614636997603,0.10739167638421007,0.2593861850687304,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتذ","boundary":[0.22255815265852363,0.10739167638421007,0.2483968636272018,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.18623765392832653,0.10739167638421007,0.19581801431047674,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتش","boundary":[0.1430644361268995,0.10739167638421007,0.16769162599266324,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.8418132663764258,0.13972590229190066,0.847758725319466,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ش٢","boundary":[0.8012657717579714,0.13972590229190066,0.8289642842745998,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.7692183657838512,0.13972590229190066,0.7945591970008464,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7480332976982301,0.13972590229190066,0.7519217969121617,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7100818317410407,0.13972590229190066,0.7261199661385898,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٤","boundary":[0.6877096516708991,0.13972590229190066,0.6936551106139394,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.6610820262022814,0.13972590229190066,0.674860669569073,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"صش","boundary":[0.5823759843592533,0.13972590229190066,0.6141882472689159,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5529486676341353,0.13972590229190066,0.5751242996331679,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5478704801064213,0.13972590229190066,0.5529812149796426,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":"اغ","boundary":[0.5197042731083966,0.13972590229190066,0.5400202726246621,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.47555005458136795,0.13972590229190066,0.4871310196315554,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"بسد","boundary":[0.4409481879711369,0.13972590229190066,0.46402550094731304,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4089947556334903,0.13972590229190066,0.4147147943322447,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤","boundary":[0.3658128711250854,0.13972590229190066,0.3777883497803037,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.31301648728181536,0.13972590229190066,0.3343801749506185,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثت","boundary":[0.29200115298101326,0.13972590229190066,0.3048782844358445,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.26449991135566553,0.13972590229190066,0.27331947841335086,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٥تب٢","boundary":[0.22034560829604524,0.13972590229190066,0.2592306286128913,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتذ٤ش٤ت","boundary":[0.14302663357116918,0.13972590229190066,0.21268131999032508,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"شض","boundary":[0.8202523481275444,0.17194495731479087,0.8462602088120286,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.7820041118232754,0.17194495731479087,0.801869101785786,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ضشح","boundary":[0.7062090061273025,0.17194495731479087,0.7423045636312329,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"ر٤","boundary":[0.6838079257064535,0.17194495731479087,0.6988829327206029,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.6354657959446928,0.17194495731479087,0.660806627161688,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":"بضذ","boundary":[0.5997902939492883,0.17194495731479087,0.6297711864393112,0.1920710694336472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5943484238319826,0.17194495731479087,0.5990822489619863,0.1920710694336472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.2192801909677234,0.817324787358407,0.23940630308657973],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8174708751562059,0.2192801909677234,0.8287418873705003,0.23940630308657973],"dir":"ltr"},{"str":"تمس٥ٓ","boundary":[0.7522294231870037,0.2192801909677234,0.7999339823840045,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.7218823073326077,0.2192801909677234,0.7453540212036925,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"تخػػ٣","boundary":[0.6289526989156285,0.2192801909677234,0.69984625919598,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"وشدٖ","boundary":[0.5790222275164268,0.2192801909677234,0.6225128028885725,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیب٤ف","boundary":[0.5199338896279275,0.2192801909677234,0.5724948932802576,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5152173983149917,0.2192801909677234,0.5199643245858024,0.23940630308657973],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.4831700729632765,0.2192801909677234,0.5088398032813319,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.4532994719232475,0.2192801909677234,0.47679699278429477,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛخت","boundary":[0.3981537469262708,0.2192801909677234,0.44690087475309387,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.33563107187487407,0.2192801909677234,0.3918115854395937,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.30866287741363324,0.2192801909677234,0.32920744144797837,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"فشد","boundary":[0.27673640504696256,0.2192801909677234,0.3022088926512678,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.2536380860241061,0.2192801909677234,0.27028931350022173,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"ص٥ٔٙتٝ","boundary":[0.19897601092433587,0.2192801909677234,0.24721594320151571,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"وتبس٢","boundary":[0.143064373080179,0.2192801909677234,0.19262873382513002,0.23940630308657973],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.7701858346434475,0.25158562415421387,0.8001645503285364,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٔبست","boundary":[0.7128633047123796,0.25158562415421387,0.7638082799209901,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"ثس٥بس٢","boundary":[0.6493731608013867,0.25158562415421387,0.706376389607772,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"وست","boundary":[0.59918571370984,0.25158562415421387,0.6427763534486234,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"وٙذ","boundary":[0.5655258596363929,0.25158562415421387,0.5928275889869795,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5384367315677027,0.25158562415421387,0.5590728020316846,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.5153384125448462,0.25158562415421387,0.5319896400209619,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"٘ت٥دٝ","boundary":[0.4656346998830975,0.25158562415421387,0.5088308541943807,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"ثبػث","boundary":[0.4193171282299351,0.25158562415421387,0.4591601564074656,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"افضا٤ص","boundary":[0.35764098843068487,0.25158562415421387,0.41275623815858425,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"وبسا٣٤","boundary":[0.3018905953964607,0.25158562415421387,0.35134216148667713,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.23985165477486195,0.25158562415421387,0.2953050348691902,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"خٛاٞذ","boundary":[0.18647962268714474,0.25158562415421387,0.23325432337646632,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":"ضذ","boundary":[0.15648808803966624,0.25158562415421387,0.1800993268029185,0.2717117362730702],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15177159672673035,0.25158562415421387,0.1566394566049905,0.2717117362730702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.2915787139011258,0.817324787358407,0.3117048260199821],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8174708751562059,0.2915787139011258,0.8287418873705003,0.3117048260199821],"dir":"ltr"},{"str":"اخت٥بس","boundary":[0.7580204338694724,0.2915787139011258,0.8001176644898618,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسئ٥ِٛت","boundary":[0.6654573305921716,0.2915787139011258,0.7352368789340539,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6607408392792357,0.2915787139011258,0.6654877655500463,0.3117048260199821],"dir":"ltr"},{"str":"اخت٥بس","boundary":[0.6122465433143871,0.2915787139011258,0.6543437739347765,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"٤ؼ٣ٙ","boundary":[0.5692748014673278,0.2915787139011258,0.6057928528641109,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"حك","boundary":[0.5344459225218688,0.2915787139011258,0.5628242834683759,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"دستتٛس","boundary":[0.4742209014794212,0.2915787139011258,0.5280399848026767,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"دادٖ","boundary":[0.4314104889748861,0.2915787139011258,0.4677595033659854,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.38642310247107675,0.2915787139011258,0.4099231629378805,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"اختشاء","boundary":[0.3349053856975854,0.2915787139011258,0.3799894345547628,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3118071512073205,0.2915787139011258,0.3284583786834361,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"آٚسدٖ","boundary":[0.2596847663965816,0.2915787139011258,0.30536054339500945,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.23295843915023987,0.2915787139011258,0.25329673076147863,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.20308775357761924,0.2915787139011258,0.22658781404442296,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"وٕته","boundary":[0.143051191316967,0.2915787139011258,0.1955177531745072,0.3117048260199821],"dir":"rtl"},{"str":"پبداش","boundary":[0.7527499617446689,0.32388414708761626,0.8002291006973838,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.7345043616317976,0.32388414708761626,0.7461698592735921,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"تٙج٥ٝ","boundary":[0.6922319758905394,0.32388414708761626,0.7280647391833807,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسئ٥ِٛت","boundary":[0.6019755991744608,0.32388414708761626,0.6706967254810815,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"٤ؼ٣ٙ","boundary":[0.5591587858603687,0.32388414708761626,0.5955770365528026,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"پبسخ٣٤ٍٛ","boundary":[0.47005809666626364,0.32388414708761626,0.5527602232387104,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4468985064878082,0.32388414708761626,0.4636468442632034,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبثُ","boundary":[0.3976420122546056,0.32388414708761626,0.44048725408474804,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"اخت٥بس","boundary":[0.34900309327532947,0.32388414708761626,0.39121470782065987,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"ٚاٌزاس","boundary":[0.2980062079251824,0.32388414708761626,0.34261793443667343,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":"ضذٜ","boundary":[0.2596847663965816,0.32388414708761626,0.2915863059126419,0.3440102592064726],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2549682750836458,0.32388414708761626,0.2598361349619059,0.3440102592064726],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.3639636149981285,0.817324787358407,0.38408972711698486],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8174708751562059,0.3639636149981285,0.8287418873705003,0.38408972711698486],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘ضجبط","boundary":[0.7467835249324788,0.3639636149981285,0.8001518522997542,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"ضغ٣ّ","boundary":[0.6949651308098521,0.3639636149981285,0.739346241836479,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6902487201193211,0.3639636149981285,0.6949825452493248,0.38408972711698486],"dir":"ltr"},{"str":"احتشاْ","boundary":[0.6380054017011328,0.3639636149981285,0.6837939169992341,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"ٌزاضتٗ","boundary":[0.572177208046116,0.3639636149981285,0.6315190873543759,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"اػضب٢","boundary":[0.5109848026766639,0.3639636149981285,0.5657619220381344,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.44918772926996414,0.3639636149981285,0.5046411093642924,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4275406135365018,0.3639636149981285,0.44285113072922966,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.37360422461402026,0.3639636149981285,0.42111154109727095,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمشسات","boundary":[0.29620671584633373,0.3639636149981285,0.3521391139597695,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.23440964243963397,0.3639636149981285,0.2898630225339622,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"اعبػت","boundary":[0.16120449873019713,0.3639636149981285,0.21288208973273673,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.1430644576127706,0.3639636149981285,0.15478461724513246,0.38408972711698486],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبْ","boundary":[0.7675252952795583,0.39626904818461894,0.8001831377030677,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبفٛق","boundary":[0.7147982424315718,0.39626904818461894,0.7610375700407143,0.4163951603034753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7100817511186359,0.39626904818461894,0.714949610996896,0.4163951603034753],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.436290930652731,0.817324787358407,0.4564170427715874],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8174708751562059,0.436290930652731,0.8287418873705003,0.4564170427715874],"dir":"ltr"},{"str":"ٚحذت","boundary":[0.7510309186923045,0.436290930652731,0.8000879993550207,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"فشٔب٘ذ٣ٞ","boundary":[0.6691751079534002,0.436290930652731,0.7444604558076754,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.5995485145321885,0.436290930652731,0.6621035768885355,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5948321038416576,0.436290930652731,0.5995659289716613,0.4564170427715874],"dir":"ltr"},{"str":"ٞش","boundary":[0.5678235981779337,0.436290930652731,0.5883681622122788,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ػضٛ","boundary":[0.5244084331035596,0.436290930652731,0.5612928205748378,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.4626113596968598,0.436290930652731,0.5180647397911881,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.429233684040795,0.436290930652731,0.45628411335510144,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.4110936429233684,0.436290930652731,0.42281380255573026,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.3752972951183134,0.436290930652731,0.40469327206030553,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبْ","boundary":[0.3362357399121216,0.436290930652731,0.3688935823356311,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلاتش","boundary":[0.28967630104406017,0.436290930652731,0.329913814649091,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"دستٛس","boundary":[0.23767484984077075,0.436290930652731,0.2832660942475914,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٍتشد","boundary":[0.18127939303422422,0.436290930652731,0.23132268726569113,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.1430644576127706,0.436290930652731,0.15971568508888623,0.4564170427715874],"dir":"rtl"},{"str":"ثشاثش","boundary":[0.7680090297093563,0.4686827420028217,0.8002441528197687,0.48880885412167807],"dir":"rtl"},{"str":"اٚ","boundary":[0.7487805861248841,0.4686827420028217,0.761348490345467,0.48880885412167807],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسئَٛ","boundary":[0.6888486717458782,0.4686827420028217,0.7423578022332407,0.48880885412167807],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.6485266255492401,0.4686827420028217,0.6824523723142661,0.48880885412167807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6438102148587093,0.4686827420028217,0.6485440399887129,0.48880885412167807],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.5086758317497336,0.817324787358407,0.52880194386859],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.8174708751562059,0.5086758317497336,0.8287418873705003,0.52880194386859],"dir":"ltr"},{"str":"ٚحذت","boundary":[0.7510263232152214,0.5086758317497336,0.8000834038779376,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"خٟت","boundary":[0.7003913008425041,0.5086758317497336,0.7442730035450648,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.6301447172169146,0.5086758317497336,0.6931134094016954,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6254282259039787,0.5086758317497336,0.6301751521747894,0.52880194386859],"dir":"ltr"},{"str":"ٞش","boundary":[0.5984601120651429,0.5086758317497336,0.6190046760994881,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٜٚش","boundary":[0.5559721046478816,0.5086758317497336,0.5920675212641593,0.52880194386859],"dir":"ltr"},{"str":"اص","boundary":[0.5378320635304551,0.5086758317497336,0.5495522231628169,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"فؼب٥ِت","boundary":[0.4809932680291853,0.5086758317497336,0.531374692627081,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.44386665054218566,0.5086758317497336,0.4783091869230459,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.3762647639779095,0.5086758317497336,0.43746638847905833,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.3492965695166687,0.5086758317497336,0.3699326399806507,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"ٞذف","boundary":[0.3026161970411577,0.5086758317497336,0.3429087354375781,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"ٚاحتذ٢","boundary":[0.23525609315918894,0.5086758317497336,0.2962604467690571,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"داس٘تذ","boundary":[0.1846655340428105,0.5086758317497336,0.22887607945338012,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تذ","boundary":[0.143064373080179,0.5086758317497336,0.1783426413109203,0.52880194386859],"dir":"rtl"},{"str":"فمظ","boundary":[0.7683718305317049,0.5409812649362241,0.800043374853872,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.722417059700891,0.5409812649362241,0.7619315112669811,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.686620711895836,0.5409812649362241,0.7160166888378281,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"ثش٘بٔٝ","boundary":[0.6365541984117387,0.5409812649362241,0.6801731002136494,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"ص٤ش","boundary":[0.5914459628330713,0.5409812649362241,0.6147816745273512,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"٘ظش","boundary":[0.5571814407223767,0.5409812649362241,0.5848846696496957,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.5212641593098722,0.5409812649362241,0.5506601362518644,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش","boundary":[0.48014673277703873,0.5409812649362241,0.5148896279276011,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"ٞذا٤ت","boundary":[0.4229451364534204,0.5409812649362241,0.47366469141774503,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛ٘ذ","boundary":[0.37868343612689964,0.5409812649362241,0.41644132704478576,0.5611073770550805],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3739669448139638,0.5409812649362241,0.378834804692224,0.5611073770550805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8059821824485025,0.5810607328467363,0.8179294553956545,0.6011868449655926],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8180755431934534,0.5810607328467363,0.8293465554077478,0.6011868449655926],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤ِٛٚت","boundary":[0.7526290242270329,0.5810607328467363,0.8008126014431413,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبفغ","boundary":[0.709686439513041,0.5810607328467363,0.7465709396944413,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.6468224534204057,0.5810607328467363,0.7037692426331279,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.6279435924940542,0.5810607328467363,0.6409052565404927,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبفغ","boundary":[0.5851418954327408,0.5810607328467363,0.6220261983714274,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"خػٛغ٣","boundary":[0.5118521948643527,0.5810607328467363,0.579224501310114,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"افشاد","boundary":[0.47567218930140687,0.5810607328467363,0.5059348007417261,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47156137380578067,0.5810607328467363,0.47570463981940586,0.6011868449655926],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.45027613173700975,0.5810607328467363,0.4657196355867296,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.4251219413875116,0.5810607328467363,0.44445797557141126,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.3623573991212158,0.5810607328467363,0.4199241785383158,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش","boundary":[0.32426331277462006,0.5810607328467363,0.3572028741484259,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.293908977304793,0.5810607328467363,0.3191278671342766,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.27903414358850326,0.5810607328467363,0.2881215785866893,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ِٛت","boundary":[0.23380497440238643,0.5810607328467363,0.2738735073567945,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"دادٖ","boundary":[0.19401781755149758,0.5810607328467363,0.2285917320514371,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙتبفغ","boundary":[0.143064373080179,0.5810607328467363,0.1887965051396783,0.6011868449655926],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.7432176401822067,0.6133661660332268,0.8007844195993067,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"ثشٔٙبفغ","boundary":[0.6873463135405329,0.6133661660332268,0.7378404764381021,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"خػٛغ٣","boundary":[0.6140605474261298,0.6133661660332268,0.6819966017253195,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"افشاد","boundary":[0.5779820212036925,0.6133661660332268,0.6088646228483895,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٗ","boundary":[0.5470144678115049,0.6133661660332268,0.5728252266698917,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"ٞذفٞب٢","boundary":[0.46998656032571456,0.6133661660332268,0.5411183133792881,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"فشد٢","boundary":[0.4231893378078768,0.6133661660332268,0.46406936344580163,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.3464055670979966,0.6133661660332268,0.4033523563107188,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.3174910307574475,0.6133661660332268,0.34034526544926835,0.6334922781520832],"dir":"ltr"},{"str":"ثست٣ٍ","boundary":[0.2665779820212037,0.6133661660332268,0.3181429192566614,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤دبد","boundary":[0.2244361229894788,0.6133661660332268,0.2612078566936752,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":"وٙذ","boundary":[0.1931309710968678,0.6133661660332268,0.21851892610956583,0.6334922781520832],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1890201556012416,0.6133661660332268,0.1932843552223163,0.6334922781520832],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.6533592557801388,0.817324787358407,0.6734853678989952],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8174708751562059,0.6533592557801388,0.8287418873705003,0.6734853678989952],"dir":"ltr"},{"str":"خجشاٖ","boundary":[0.7537098399645262,0.6533592557801388,0.8000900552263475,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"خذٔبت","boundary":[0.6901131535453703,0.6533592557801388,0.7470324820472513,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.6207118958358527,0.6533592557801388,0.682748084473339,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6159954045229169,0.6533592557801388,0.6207423307937275,0.6734853678989952],"dir":"ltr"},{"str":"حك","boundary":[0.5811666061998629,0.6533592557801388,0.60954496714637,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"اِضحٕٝ","boundary":[0.5281573749344943,0.6533592557801388,0.578651509654533,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"پشداخت٣","boundary":[0.459829886725521,0.6533592557801388,0.5217640143104769,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4381827709920587,0.6533592557801388,0.45349328818478657,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤شاٖ","boundary":[0.3783206353045511,0.6533592557801388,0.4317734107308421,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.29632764945378326,0.6533592557801388,0.35685306957713553,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.2732293304309268,0.6533592557801388,0.28988055790704237,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"ثشاثش","boundary":[0.234651509654533,0.6533592557801388,0.2668866327649454,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"خذٔبت٣","boundary":[0.17003265207401136,0.6533592557801388,0.22813472003869875,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.6533592557801388,0.16370052807675253,0.6734853678989952],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.7607530132623856,0.6856934816878293,0.8002015278348853,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔدٞٙذ","boundary":[0.6924255250534124,0.6856934816878293,0.7541689845608094,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.6590478493973476,0.6856934816878293,0.686098278711654,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"ػبدلا٘ٝ","boundary":[0.5976135768129963,0.6856934816878293,0.6525034062966099,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.5571814407223767,0.6856934816878293,0.5911071874874028,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.5089289313500222,0.6856934816878293,0.5355566977062926,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.49078889023259564,0.6856934816878293,0.5025300116902488,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"ساض٣","boundary":[0.4403595759261499,0.6856934816878293,0.4843165235618978,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":"وٙذ","boundary":[0.4002096182529125,0.6856934816878293,0.427511347603499,0.7058195938066857],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3954931269399766,0.6856934816878293,0.40024005321078726,0.7058195938066857],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.7257729495983416,0.817324787358407,0.745899061717198],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8174708751562059,0.7257729495983416,0.8287418873705003,0.745899061717198],"dir":"ltr"},{"str":"تٕشوض","boundary":[0.7547719634377393,0.7257729495983416,0.8001658524206877,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7298910912645624,0.7257729495983416,0.747884209799555,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"تػ٥ٕٓ","boundary":[0.6687225379933083,0.7257729495983416,0.7216399403394202,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٌش٢","boundary":[0.6234933688071915,0.7257729495983416,0.6668868503648164,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6187768774942557,0.7257729495983416,0.6235238037650663,0.745899061717198],"dir":"ltr"},{"str":"ػذْ","boundary":[0.5808038053775145,0.7257729495983416,0.6123344620470029,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطبسوت","boundary":[0.5088079977425727,0.7257729495983416,0.5743771394767606,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"وبسوٙبٖ","boundary":[0.4419317128229935,0.7257729495983416,0.5024571329463458,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.41883339380013707,0.7257729495983416,0.4354846212762527,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"تػ٥ٕٓ","boundary":[0.3594549925424276,0.7257729495983416,0.4123723948885395,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٌتش٢","boundary":[0.30612318712460196,0.7257729495983416,0.3577445075986617,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.287983230539767,0.7257729495983416,0.2997243519974201,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"تٕشوتض","boundary":[0.22800007671221834,0.7257729495983416,0.2816220018543153,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"افتضا٤ص","boundary":[0.143064373080179,0.7257729495983416,0.20640746172451327,0.745899061717198],"dir":"rtl"},{"str":"٘مص","boundary":[0.7626671140000806,0.758078382784832,0.8001432296126093,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.7296430482121982,0.758078382784832,0.7562708145684686,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.7114121014229854,0.758078382784832,0.7232268855437465,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.6882923489740799,0.758078382784832,0.7050016245817713,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"تػ٥ٕٓ٥ٌش٢","boundary":[0.5853992824605958,0.758078382784832,0.6817318498810819,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.5670488329100657,0.758078382784832,0.5788270406740034,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"ػذْ","boundary":[0.5291218768089652,0.758078382784832,0.5606525334784536,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"تٕشوض","boundary":[0.47733149115169105,0.758078382784832,0.5227255773773531,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":"٤ٌٛٙذ","boundary":[0.42838714878864836,0.758078382784832,0.47090188136210154,0.7782044949036884],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42367065747571253,0.758078382784832,0.42841758374652317,0.7782044949036884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053775144112548,0.7981578506953443,0.817324787358407,0.8182839628142006],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8174708751562059,0.7981578506953443,0.8287418873705003,0.8182839628142006],"dir":"ltr"},{"str":"سّسّٝ","boundary":[0.7512701899463861,0.7981578506953443,0.8001300278953521,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشاتت","boundary":[0.6945769985084855,0.7981578506953443,0.7444320632426649,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.623372435199742,0.7981578506953443,0.6869802487273895,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6186559438868061,0.7981578506953443,0.6234028701576168,0.8182839628142006],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس٥ش","boundary":[0.5731446769057121,0.7981578506953443,0.6121987342282421,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"دستٛس","boundary":[0.5211432257024228,0.7981578506953443,0.5667344701092434,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"دادٖ","boundary":[0.4783327286652961,0.7981578506953443,0.5146817430563954,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"فشٔب٘جش٢","boundary":[0.3875115894707139,0.7981578506953443,0.45677193135002214,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.3199097029064377,0.7981578506953443,0.38111132740758663,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.28653202725037286,0.7981578506953443,0.31358245656467937,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"ثش","boundary":[0.2659733139839562,0.7981578506953443,0.28014975611722504,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"اسبس","boundary":[0.21360906195831822,0.7981578506953443,0.25965114685371066,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشتجتٝ","boundary":[0.15818107401136777,0.7981578506953443,0.20715362208247673,0.8182839628142006],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبْ","boundary":[0.7675252952795583,0.8304632838818347,0.8001831377030677,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.7492643205546822,0.8304632838818347,0.760984480187044,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"ثبلاتش٤ٗ","boundary":[0.6807944653122103,0.8304632838818347,0.7428068287177007,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"سغح","boundary":[0.6335308582255009,0.8304632838818347,0.6743319224412464,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.5672189301406861,0.8304632838818347,0.6269553794090378,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5454508807997743,0.8304632838818347,0.5607613979925021,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"پب٥٤ٗتش٤ٗ","boundary":[0.4625899262708107,0.8304632838818347,0.5389446527189906,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"سغح","boundary":[0.4153263191841013,0.8304632838818347,0.4561273833998469,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٥ّٕبت٣","boundary":[0.3483291006570726,0.8304632838818347,0.4087417261256903,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"ادأٝ","boundary":[0.306244205264643,0.8304632838818347,0.3419451364534204,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":"٤بثذ","boundary":[0.2727455960011287,0.8304632838818347,0.2997960253154352,0.850589396000691],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26802910468819285,0.8304632838818347,0.27289696456645307,0.850589396000691],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14303,0.10739,0.84776,0.85059],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/dcd40cfe8a0d2116445e900bb24ef29f.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/4e012d6d2d043986d5f9e7b586f6a9d9.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14305,0.05806,0.14266,0.16314]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8142056677550691,0.0581475612340201,0.832718748740275,0.07395476517286437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81421,0.05815,0.83272,0.07395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.7426432379570282,0.058061183070419776,0.7835853992824606,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293648163824727,0.058061183070419776,0.7378612268372136,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مببنی","boundary":[0.6835677288782337,0.058061183070419776,0.7246149978521248,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6187769581166607,0.058061183070419776,0.678729431208933,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61878,0.05806,0.78359,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7940097553110009,0.10790994536581154,0.805957028258153,0.1280360574846679],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.806103116055952,0.10790994536581154,0.8285967670415609,0.1280360574846679],"dir":"ltr"},{"str":"٘ظٓ","boundary":[0.7536091386705366,0.10790994536581154,0.7848861975652035,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔب٣٘","boundary":[0.6855323094287903,0.10790994536581154,0.7470534382049955,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6808158181158545,0.10790994536581154,0.6855627443866651,0.1280360574846679],"dir":"ltr"},{"str":"افشاد","boundary":[0.64114967549482,0.10790994536581154,0.6743991615269884,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6354667231023502,0.10790994536581154,0.6412337646631999,0.1280360574846679],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبض٥ٗآلات","boundary":[0.5406135365017939,0.10790994536581154,0.6285583907767969,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛاد","boundary":[0.4883702180836055,0.10790994536581154,0.5191119038980934,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"خبْ","boundary":[0.4542669407828436,0.10790994536581154,0.4818609666626355,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.4208892651267787,0.10790994536581154,0.44793969444108517,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3977909461039223,0.10790994536581154,0.41444217358003793,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"خب٢","boundary":[0.35631071874874026,0.10790994536581154,0.3913636512677873,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبستت","boundary":[0.28866811395976943,0.10790994536581154,0.3495597574474947,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"لتشاس","boundary":[0.24527482964485833,0.10790994536581154,0.2822215985543474,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٍش٘تذ","boundary":[0.18193629616640464,0.10790994536581154,0.23881807369687946,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.14312451966661133,0.10790994536581154,0.16002535347403446,0.1280360574846679],"dir":"rtl"},{"str":"صٔب","boundary":[0.7780250172128835,0.14024417127350214,0.8001162011529005,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبست","boundary":[0.7040308502035716,0.14024417127350214,0.7567749761152436,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6858001006570726,0.14024417127350214,0.6976147569523231,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.6527461360465179,0.14024417127350214,0.6793980102418884,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":"استفبدٜ","boundary":[0.5922224090377716,0.14024417127350214,0.6463440456313335,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛد","boundary":[0.5545209013584875,0.14024417127350214,0.5858069350923463,0.16037028339235848],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5498044100455517,0.14024417127350214,0.5545513363163623,0.16037028339235848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940097553110009,0.18023726102041407,0.805957028258153,0.2003633731392704],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.806103116055952,0.18023726102041407,0.8285967670415609,0.2003633731392704],"dir":"ltr"},{"str":"ػذاِت","boundary":[0.736633651791833,0.18023726102041407,0.7847608739468699,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ػبف","boundary":[0.6625549240133833,0.18023726102041407,0.7135365922512156,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6578384327004474,0.18023726102041407,0.6625853589712581,0.2003633731392704],"dir":"ltr"},{"str":"سفتبس","boundary":[0.6163582859676705,0.18023726102041407,0.6514393114846616,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤شاٖ","boundary":[0.5564558390776797,0.18023726102041407,0.6099086145039706,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5397670012496473,0.18023726102041407,0.5500641754343533,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ص٤ش","boundary":[0.5100173338170677,0.18023726102041407,0.5333530455113475,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"دستبٖ","boundary":[0.45487160882009114,0.18023726102041407,0.5035623815858428,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.4214939331640263,0.18023726102041407,0.44854436247833274,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"تٛأْ","boundary":[0.38288880956987953,0.18023726102041407,0.41363049538436736,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.364776071270206,0.18023726102041407,0.37507324545491194,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ػذاِت","boundary":[0.31023501431047684,0.18023726102041407,0.35836223646551374,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ػبف","boundary":[0.23900511952271536,0.18023726102041407,0.28873846091828925,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.19873422824202847,0.18023726102041407,0.23265997500705446,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.1810376103519168,0.18023726102041407,0.19223646551376627,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"ص٤تش","boundary":[0.143064373080179,0.18023726102041407,0.17470773987181037,0.2003633731392704],"dir":"rtl"},{"str":"دستبٖ","boundary":[0.7514411254887733,0.21262907237050477,0.8001318982545249,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیب٤ف","boundary":[0.6926673922683114,0.21262907237050477,0.7450190268875722,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.6560245092111098,0.21262907237050477,0.6860032248961988,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6378844680936833,0.21262907237050477,0.6496255895513364,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6211956302656508,0.21262907237050477,0.6314928044503567,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"تؼٟذ","boundary":[0.5794332244930867,0.21262907237050477,0.6145987544241546,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"ٚی٥فٝ","boundary":[0.5113476034990123,0.21262907237050477,0.5578968839440481,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"ضٙبس٣","boundary":[0.4510017333817068,0.21262907237050477,0.5049053492965695,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.4051678961583424,0.21262907237050477,0.4446164107308421,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":"دٞٙذ","boundary":[0.36138993026161975,0.21262907237050477,0.39847156044664817,0.2327551844893611],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35667343894868386,0.21262907237050477,0.3614203652194945,0.2327551844893611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940097553110009,0.2526221621174167,0.805957028258153,0.27274827423627307],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.806103116055952,0.2526221621174167,0.8285967670415609,0.27274827423627307],"dir":"ltr"},{"str":"ثجبت","boundary":[0.7490980004434233,0.2526221621174167,0.784770754101665,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ضغ٣ّ","boundary":[0.70040714314508,0.2526221621174167,0.7427017010118112,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6956906518321442,0.2526221621174167,0.7004375781029548,0.27274827423627307],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.6725924134316926,0.2526221621174167,0.6892436409078083,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.6106744064175434,0.2526221621174167,0.6661277865118717,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ٞش","boundary":[0.5835852783488532,0.2526221621174167,0.6041298423831983,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"فشد٢","boundary":[0.5337203208771718,0.2526221621174167,0.5770291853105979,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.5003426452211069,0.2526221621174167,0.5273930745354134,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.4820816704962309,0.2526221621174167,0.49380183012859274,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"آ٤ٙذٜ","boundary":[0.4386665054218567,0.2526221621174167,0.4754945378320635,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ضغ٣ّ","boundary":[0.3899302616197041,0.2526221621174167,0.43222481948643526,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.3535292457774016,0.2526221621174167,0.38350796146249044,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ٔغٕئٗ","boundary":[0.292025194501552,0.2526221621174167,0.34708711250856616,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضذ","boundary":[0.2517031483049139,0.2526221621174167,0.28562889506993994,0.27274827423627307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24698665699197805,0.2526221621174167,0.25185451687023824,0.27274827423627307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932841536663039,0.29261525186432874,0.8052314266134559,0.3127413639831851],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.8053775144112548,0.29261525186432874,0.8285967670415608,0.3127413639831851],"dir":"ltr"},{"str":"خلال٥ت","boundary":[0.721779050389003,0.29261525186432874,0.784276954004918,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.673731059700891,0.29261525186432874,0.6791411455637523,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.6383682025234814,0.29261525186432874,0.6643760632079656,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6329271173459105,0.29261525186432874,0.6380378522191318,0.3127413639831851],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6101906719877455,0.29261525186432874,0.6262288063852944,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ص٤ش","boundary":[0.5789494900632887,0.29261525186432874,0.6033748135606886,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"دستب","boundary":[0.5368427984439876,0.29261525186432874,0.5717266094247592,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ذ","boundary":[0.4864352803644133,0.29261525186432874,0.51447189506994,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"فشغت","boundary":[0.4263312774620067,0.29261525186432874,0.47916420357157263,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.39694441085177573,0.29261525186432874,0.4191200428508083,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"تتب","boundary":[0.36997613185794337,0.29261525186432874,0.3897849640020962,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتشتجظ","boundary":[0.3064859879469505,0.29261525186432874,0.36275651642681506,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ثتب","boundary":[0.2804852623453058,0.29261525186432874,0.29939241351231505,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"اٞتذاف","boundary":[0.21566484875236827,0.29261525186432874,0.273259805700004,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ستبص","boundary":[0.173101648808804,0.29261525186432874,0.2083799733946064,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1582804086346596,0.29261525186432874,0.16400044733341398,0.3127413639831851],"dir":"rtl"},{"str":"خلال٥ت","boundary":[0.7371709598097311,0.3250070632144194,0.7996686661829323,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ب٢","boundary":[0.6974655540774781,0.3250070632144194,0.7213037449107107,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"خٛد","boundary":[0.6559035756036603,0.3250070632144194,0.686968879751683,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.6366751320191881,0.3250070632144194,0.649142661345588,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6139396138186802,0.3250070632144194,0.6299777482162293,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6027691780545814,0.3250070632144194,0.6066576772685129,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ثجتبت","boundary":[0.5575441570121337,0.3250070632144194,0.602430963155561,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ثشستب","boundary":[0.5083760874753095,0.3250070632144194,0.5503323740879591,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.4854677269722256,0.3250070632144194,0.496203366106341,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.4454387874390293,0.3250070632144194,0.4628172290079413,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"اختشا٢","boundary":[0.3819485589954449,0.3250070632144194,0.4382190592977789,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"یب٤فطتب","boundary":[0.303199181561656,0.3250070632144194,0.3656122989881888,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.271927730237433,0.3250070632144194,0.2807472972951183,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"تىتبس","boundary":[0.23005594803886,0.3250070632144194,0.27156150687306,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"٘ت","boundary":[0.19409393723545773,0.3250070632144194,0.20697106869028903,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.17842723025758858,0.3250070632144194,0.18383731612044987,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"س٢","boundary":[0.143064373080179,0.3250070632144194,0.1690722337646632,0.34513317533327575],"dir":"rtl"},{"str":"داضت","boundary":[0.7666629541258516,0.3573124964009099,0.7997152256218004,0.37743860851976624],"dir":"rtl"},{"str":"ثبض","boundary":[0.7244311161768856,0.3573124964009099,0.7482692224775265,0.37743860851976624],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.7064538235175556,0.3573124964009099,0.7171894626516708,0.37743860851976624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7010127383399847,0.3573124964009099,0.706607207643004,0.37743860851976624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940097553110009,0.3973055861478218,0.805957028258153,0.41743169826667814],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.806103116055952,0.3973055861478218,0.8285967670415609,0.41743169826667814],"dir":"ltr"},{"str":"فشًٞٙ","boundary":[0.7269698190430122,0.3973055861478218,0.7847055791107349,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.6952982747208449,0.3973055861478218,0.7187701858346435,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ٌش٣ٞٚ","boundary":[0.6323215221510058,0.3973055861478218,0.6887285491540466,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6276050308380698,0.3973055861478218,0.6323519571088806,0.41743169826667814],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤دبد","boundary":[0.5820131414520096,0.3973055861478218,0.6212926190188253,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ثستش","boundary":[0.5403716692868948,0.3973055861478218,0.5755935824565648,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ٔح٥ظ","boundary":[0.4724069819002701,0.3973055861478218,0.5188153746926271,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"وبس٢","boundary":[0.42475914056516306,0.3973055861478218,0.4660956623936793,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙبست","boundary":[0.3657435401298021,0.3973055861478218,0.4184073447010924,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ثشا٢","boundary":[0.323537711129923,0.3973055861478218,0.3593795581489096,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘دبْ","boundary":[0.27770387390655865,0.3973055861478218,0.31715238847905836,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.2478332728665296,0.3973055861478218,0.27133079372757685,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ٌشٚٞت٣","boundary":[0.17825605284798646,0.3973055861478218,0.24140189877857055,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.143064373080179,0.3973055861478218,0.1718899868182368,0.41743169826667814],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛخت","boundary":[0.7514411254887733,0.4296398120555124,0.8001882533155964,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"ٚحذت","boundary":[0.6958116660619987,0.4296398120555124,0.744923569960092,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٕٙٞٞب","boundary":[0.6170085420647398,0.4296398120555124,0.6742089572298141,0.4497659241743687],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6009581426220407,0.4296398120555124,0.6169240940057243,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.5390413996049502,0.4296398120555124,0.5945549076949886,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.4767605917684524,0.4296398120555124,0.5325783045108236,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"٤ى٣","boundary":[0.43593262393679205,0.4296398120555124,0.47016832353771115,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.4177581167412424,0.4296398120555124,0.42953632450518003,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"اسوبٖ","boundary":[0.3690393073326078,0.4296398120555124,0.411249135365018,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"سضذ","boundary":[0.33110392006808087,0.4296398120555124,0.3626230344254317,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.2692063166444955,0.4296398120555124,0.3247026644976235,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22691175877776434,0.4296398120555124,0.26280147032311596,0.4497659241743687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22219526746482848,0.4296398120555124,0.22706312734308864,0.4497659241743687],"dir":"ltr"},{"str":"ج)","boundary":[0.8040956181722901,0.47198299519881376,0.82883863425646,0.4892586279188621],"dir":"rtl"},{"str":"مذیریت","boundary":[0.7284153666303866,0.47198299519881376,0.7985568589511026,0.4892586279188621],"dir":"rtl"},{"str":"بوروکرا","boundary":[0.656242189704519,0.47198299519881376,0.7229249808521788,0.4892586279188621],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.612488410529286,0.47198299519881376,0.6737372515822146,0.4892586279188621],"dir":"ltr"},{"str":"سی","boundary":[0.6251864393114847,0.47198299519881376,0.6561938162615392,0.4892586279188621],"dir":"rtl"},{"str":"الاری","boundary":[0.5109847946144234,0.47198299519881376,0.560204772846374,0.4892586279188621],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5036078445600033,0.47198299519881376,0.5109364211714436,0.4892586279188621],"dir":"ltr"},{"str":"پب٤ٝ","boundary":[0.8294240981174669,0.502024713152515,0.8571507881646311,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ٌزاس","boundary":[0.7905109002700851,0.502024713152515,0.8229528190615287,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7579940018543152,0.502024713152515,0.7840246648215967,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛع","boundary":[0.7251391703148304,0.502024713152515,0.7515368185127889,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6586401982504938,0.502024713152515,0.7186513665071913,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبوس","boundary":[0.603045930503487,0.502024713152515,0.6522113145120473,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ٚثش","boundary":[0.5734594107308422,0.502024713152515,0.5963114161728545,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"إِٓب٣٘","boundary":[0.5201757568428266,0.502024713152515,0.5668647038918012,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"1905","boundary":[0.40553069698069094,0.502024713152515,0.4505179989519087,0.5221508252713714],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4503970653444593,0.502024713152515,0.46234433829161126,0.5221508252713714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5074776425605675,0.502024713152515,0.5074776707380981,0.5221508252713714],"dir":"ltr"},{"str":"1955","boundary":[0.4624904260894102,0.502024713152515,0.507477728060628,0.5221508252713714],"dir":"ltr"},{"str":"٥ٔلاد٢","boundary":[0.3403473803765066,0.502024713152515,0.34034757761922035,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2785503285363002,0.502024713152515,0.2832972548071109,0.5221508252713714],"dir":"ltr"},{"str":"استت","boundary":[0.28326677607127015,0.502024713152515,0.2832668042488007,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"اٚ","boundary":[0.2594526544926835,0.502024713152515,0.2720761881726932,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛسٚوشاست٣","boundary":[0.16153567952594025,0.502024713152515,0.2529994210367539,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.1431318859156449,0.502024713152515,0.15505868549565024,0.5221508252713714],"dir":"rtl"},{"str":"فبضّٝا٢","boundary":[0.741745027290684,0.5343301463390054,0.8085382897871989,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.7106864997782882,0.5343301463390054,0.7353033417986856,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6326842199379206,0.5343301463390054,0.6533250608795516,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.5540371669286892,0.5343301463390054,0.5707024630144716,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"د٥٘ب٢","boundary":[0.4809253846091827,0.5343301463390054,0.5244391888281377,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ٚالؼ٣","boundary":[0.43068476313137394,0.5343301463390054,0.47450146228186113,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٕتٛا٘ٙتذ","boundary":[0.343534292901197,0.5343301463390054,0.4196391341153704,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.31363793300278126,0.5343301463390054,0.33713799346958495,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.2869674343629324,0.5343301463390054,0.30718539122021987,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ثشستٙذ","boundary":[0.22807580345399697,0.5343301463390054,0.28055762486394936,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ِٚت٣","boundary":[0.18468820324330135,0.5343301463390054,0.22168450867928713,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تذ","boundary":[0.14304624301512558,0.5343301463390054,0.17829690846859148,0.5544562584578618],"dir":"rtl"},{"str":"سؼ٣","boundary":[0.8205254563109773,0.5665492013618957,0.8573264240738498,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙذ","boundary":[0.7803515827702521,0.5665492013618957,0.8141213346159318,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7586565625786666,0.5665492013618957,0.7739474610752067,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.7319782416753844,0.5665492013618957,0.7521961985326718,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":"٘ضد٤","boundary":[0.6966582013141448,0.5665492013618957,0.7255684321764015,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":"ضٛ٘ذ","boundary":[0.6289353811424191,0.5665492013618957,0.6667654867374467,0.5866753134807521],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6242188898294833,0.5665492013618957,0.6290867497077435,0.5866753134807521],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.840690127786512,0.6131934097060263,0.8573413552626276,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"ٞبوتبة","boundary":[0.7774122754464465,0.6131934097060263,0.7941497285846737,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"ٔذ٤ش٤ت","boundary":[0.6343773934776474,0.6131934097060263,0.6941983851950924,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6291781755149757,0.6131934097060263,0.6347033498609264,0.6333195218248827],"dir":"ltr"},{"str":"ثٛسٚوشاس٣","boundary":[0.5394263876325232,0.6131934097060263,0.6224374207683316,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5175605394042004,0.6131934097060263,0.5329718394558921,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"سٝ","boundary":[0.48765160852027084,0.6131934097060263,0.5111494654564649,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"ْٟٛٔف","boundary":[0.43377351569011857,0.6131934097060263,0.48124053457253513,0.6333195218248827],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.42277141121457656,0.6131934097060263,0.4274023990678022,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"وبس","boundary":[0.38213831345107346,0.6131934097060263,0.40573991152744554,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"ثشدٜ","boundary":[0.3444377917926392,0.6131934097060263,0.3757374021448172,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضٛد","boundary":[0.28217841738219057,0.6131934097060263,0.3379961301245617,0.6333195218248827],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.27746192143346643,0.6131934097060263,0.28219574656347,0.6333195218248827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.6605286433589589,0.8285716128512115,0.6806547554778152],"dir":"ltr"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.7446028015882613,0.6605286433589589,0.8000561816825895,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"ثضسي","boundary":[0.6951512354980449,0.6605286433589589,0.738093820212037,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6782447171766033,0.6605286433589589,0.6885294031120248,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"تٕبْ","boundary":[0.639331547506752,0.6605286433589589,0.6718246079761033,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"آثبس","boundary":[0.608392506268392,0.6605286433589589,0.632917700601631,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙف٣","boundary":[0.5628200990700811,0.6605286433589589,0.6019869728727161,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.5447322272347145,0.6605286433589589,0.5564145656744053,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"ٔثجت","boundary":[0.4976360367616613,0.6605286433589589,0.5383266938390385,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.4709561542950306,0.6605286433589589,0.4911740637723223,0.6806547554778152],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.702018954608275,0.8285716128512115,0.7221450667271314],"dir":"ltr"},{"str":"ػذْ","boundary":[0.7683575482323538,0.702018954608275,0.7998882049018422,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"وبسا٣٤","boundary":[0.7126223646551377,0.702018954608275,0.7619612488007418,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتشادف","boundary":[0.6351362956171094,0.702018954608275,0.691040389903022,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6183283440758675,0.702018954608275,0.6287238502391902,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"وبغز","boundary":[0.5751724270568791,0.702018954608275,0.6119158986979482,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ثبص٢","boundary":[0.5327369251824083,0.702018954608275,0.5686634456806547,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4957681741847059,0.702018954608275,0.5111104889172898,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ؼ٣ٙ","boundary":[0.4502701773522044,0.702018954608275,0.48069311081549565,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"ٙف٣","boundary":[0.4046566292520726,0.702018954608275,0.435271016124481,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.37795783448220266,0.702018954608275,0.39818930140686104,0.7221450667271314],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.7435668512999913,0.8285716128512115,0.7636929634188476],"dir":"ltr"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.7445447816342161,0.7435668512999913,0.7999981617285443,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"ثضسي","boundary":[0.6950932155439997,0.7435668512999913,0.738035603015278,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6781866972225582,0.7435668512999913,0.6884713831579797,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"حذاوثش","boundary":[0.6194364333454268,0.7435668512999913,0.6717811689324003,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"وبسا٣٤","boundary":[0.5635885678235982,0.7435668512999913,0.6129274519692023,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5365382512194139,0.7435668512999913,0.5571789416553834,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"ْٟٛٔف","boundary":[0.43386247066312494,0.7435668512999913,0.4813072164751043,0.7636929634188476],"dir":"ltr"},{"str":"ٖٕٞب","boundary":[0.4877064780908615,0.7435668512999913,0.5301308451499449,0.7636929634188476],"dir":"ltr"},{"str":"ٔثجت","boundary":[0.3868123929684169,0.7435668512999913,0.42746320904736773,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛسٚوشاس٣","boundary":[0.29739552138509295,0.7435668512999913,0.38041313135265975,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25484742209860123,0.7435668512999913,0.2909522801989464,0.7636929634188476],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25013093078566534,0.7435668512999913,0.2549987906639255,0.7636929634188476],"dir":"ltr"},{"str":"دس","boundary":[0.8342069251017857,0.784510100846506,0.8509162007094772,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"حم٥مت","boundary":[0.7740197480549845,0.784510100846506,0.8277684287824532,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔٙظ","boundary":[0.7291892124400371,0.784510100846506,0.7675748262154701,0.8046362129653624],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.7211288627806668,0.784510100846506,0.7290185713306728,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبوس","boundary":[0.66553459503366,0.784510100846506,0.7146999790422203,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"ٚثش","boundary":[0.635948075261015,0.784510100846506,0.6588000807030274,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"ْٟٛٔف","boundary":[0.5817909742814529,0.784510100846506,0.629511603050355,0.8046362129653624],"dir":"ltr"},{"str":"سْٛ","boundary":[0.5422860764703511,0.784510100846506,0.5753487244228896,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4997379771838594,0.784510100846506,0.5358428352842046,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4950214858709235,0.784510100846506,0.4997684121417342,0.8046362129653624],"dir":"ltr"},{"str":"د٤ذٌبٜ","boundary":[0.42111145837868347,0.784510100846506,0.4704113476168473,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"اٚ","boundary":[0.40178164425363805,0.784510100846506,0.41461091348033485,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24130378522191315,0.784510100846506,0.2469498931753134,0.8046362129653624],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبض٥ٗ","boundary":[0.18509212323134597,0.784510100846506,0.2344591567299552,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"٤تب","boundary":[0.14311185139459381,0.784510100846506,0.16319384881099325,0.8046362129653624],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىب٥٘س٣ٕ","boundary":[0.7783260773168863,0.8167291558693962,0.8572513403474825,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7359847962649185,0.8167291558693962,0.7719141555031461,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7089247914298383,0.8167291558693962,0.7295728744511781,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6921309268754787,0.8167291558693962,0.7024158100536139,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"استفبدٜ","boundary":[0.6315774982867739,0.8167291558693962,0.6857256946808674,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"اص","boundary":[0.6133465514975612,0.8167291558693962,0.6251613356183223,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.5866937266680955,0.8167291558693962,0.6069442327290017,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5699123184421356,0.8167291558693962,0.580291407899536,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"وبساتش٤ٗ","boundary":[0.4992276373604224,0.8167291558693962,0.5635099996735762,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"سٚش","boundary":[0.45245293667110087,0.8167291558693962,0.49260600221711615,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.42137299955657675,0.8167291558693962,0.4459898415769742,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"سبصٔبٖ","boundary":[0.3256818275889869,0.8167291558693962,0.38113520768331516,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.3074747356330967,0.8167291558693962,0.31927406034249534,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"ٞذا٤ت","boundary":[0.2502564792073764,0.8167291558693962,0.301066968386605,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":"وشد","boundary":[0.21542306607006081,0.8167291558693962,0.2438487119608848,0.8368552679882526],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21070657475712495,0.8167291558693962,0.2155744346353851,0.8368552679882526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14305,0.10791,0.85734,0.83686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/7209827e350ad720a43985a1985b1c18.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/2455507e767ada2654fc57796b1d7906.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14306,0.0541,0.14257,0.11572]},"elements":[{"words":[{"str":"‬","boundary":[0.5852783488531463,0.05410166372441044,0.5914307251985327,0.0699088676632547],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5489996775103801,0.058061183070419776,0.5852500100778005,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.518361752731084,0.058061183070419776,0.5441884548716089,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5023985165477486,0.058061183070419776,0.5133532873785626,0.07386838700926404],"dir":"ltr"},{"str":"نگبهی","boundary":[0.45088079977425727,0.058061183070419776,0.4978424638206958,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4315314225823356,0.058061183070419776,0.4462208247672028,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هکبتب","boundary":[0.3769903656226065,0.058061183070419776,0.4267626476397791,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3638086024106099,0.058061183070419776,0.37226258717297533,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"تئوریهبی","boundary":[0.28133188213004395,0.058061183070419776,0.3589427177812714,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.21663240214455598,0.058061183070419776,0.27656274438666506,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21663,0.0541,0.59143,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.16640464385052606,0.057802048579619125,0.18622336437295925,0.07360925251846338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1664,0.0578,0.18622,0.07361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ٍیژگیّبی","boundary":[0.7639053492965696,0.11120749924419107,0.8574273390575241,0.12848313196423944],"dir":"rtl"},{"str":"بَرٍکراسی","boundary":[0.6617594861190873,0.11120749924419107,0.7591889386060386,0.12848313196423944],"dir":"rtl"},{"str":"هبکس","boundary":[0.605138054042958,0.11120749924419107,0.6570000403112025,0.12848313196423944],"dir":"rtl"},{"str":"ٍبر","boundary":[0.5729028096908131,0.11120749924419107,0.6004189304328468,0.12848313196423944],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5654049260289434,0.11120749924419107,0.5728544362478333,0.12848313196423944],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.14292189434510966,0.8285716128512115,0.163048006463966],"dir":"ltr"},{"str":"قب٤ؿشٝ","boundary":[0.7440391421776111,0.14292189434510966,0.8001406054742614,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبلاض٢","boundary":[0.6786390938041682,0.14292189434510966,0.7376292142670965,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739236102712944,0.14292189434510966,0.6789134115370662,0.163048006463966],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘شربة","boundary":[0.6136977466037813,0.14292189434510966,0.6672914096827509,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"نح٥ح","boundary":[0.5552465030031847,0.14292189434510966,0.6072340468416173,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.5153384125448462,0.14292189434510966,0.5485878985770146,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.4947396702543637,0.14292189434510966,0.5089693231749103,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.44227310839682343,0.14292189434510966,0.48823066070060867,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"سٛإ٘ٙس٢ٞب","boundary":[0.34965937033901723,0.14292189434510966,0.43577764340710284,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"قب٤ؿش٣ٍ","boundary":[0.254094610392228,0.14292189434510966,0.32785713709839964,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.22098601201273835,0.14292189434510966,0.24768193818050094,0.163048006463966],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.18438341287322568,0.8285716128512115,0.20450952499208203],"dir":"ltr"},{"str":"اؾشمطاض","boundary":[0.7474832103841659,0.18438341287322568,0.8001470149554563,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.6926215584310881,0.18438341287322568,0.7409732286835131,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.6133349457814327,0.18438341287322568,0.6700214313454574,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6086185350909017,0.18438341287322568,0.6133655419841174,0.20450952499208203],"dir":"ltr"},{"str":"لش٣","boundary":[0.5637118555246503,0.18438341287322568,0.5933264401177087,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔب٣٘","boundary":[0.49610996896037407,0.18438341287322568,0.5573115652839924,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"ثعضي","boundary":[0.4467690571209739,0.18438341287322568,0.4897667593824324,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.41581005361389933,0.18438341287322568,0.4404268956342968,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.38376264763977913,0.18438341287322568,0.4149809328012255,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37856342967710727,0.18438341287322568,0.38469327206030557,0.20450952499208203],"dir":"ltr"},{"str":"ثب٤س","boundary":[0.3443382916112388,0.18438341287322568,0.37138872092554526,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"لبٕ٘ٛ٘ٙتس","boundary":[0.2700850566372395,0.18438341287322568,0.3379083726367557,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"قتٛز","boundary":[0.22425121941387513,0.18438341287322568,0.2636715846333696,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"افتطاز","boundary":[0.16120449873019713,0.18438341287322568,0.20268182367880033,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.1430644576127706,0.18438341287322568,0.15478461724513246,0.20450952499208203],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7745394445116297,0.21668884605971606,0.8002091748296851,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.7206030555891482,0.21668884605971606,0.768110372072399,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.6432055468214617,0.21668884605971606,0.6991379449348974,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"د٥ط٢ٚ","boundary":[0.5887854234691821,0.21668884605971606,0.636799935502076,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.5485951545934615,0.21668884605971606,0.5824333051154916,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5438787439029307,0.21668884605971606,0.5486257507961464,0.23681495817857237],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.511773894465272,0.21668884605971606,0.5374436247833273,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"أط","boundary":[0.4825256177691781,0.21668884605971606,0.5051741342167497,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"ؾجت","boundary":[0.4367089531180715,0.21668884605971606,0.47599271395272,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.4048050953359939,0.21668884605971606,0.4294219373563914,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.3726367557544242,0.21668884605971606,0.40385504091587054,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.3445769742411416,0.21668884605971606,0.36517474906276454,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"وٙشطَ","boundary":[0.2903070504293143,0.21668884605971606,0.33808289268854025,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤طاٖ","boundary":[0.2296126496553392,0.21668884605971606,0.2838204077853913,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.20568992623049948,0.21668884605971606,0.2229901396340726,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.14312522150772752,0.21668884605971606,0.19921968114071847,0.23681495817857237],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7896761801104527,0.24899427924620657,0.8000455113476035,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":"اػطا٢","boundary":[0.736505179989519,0.24899427924620657,0.7832469100632138,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٘٥ٗ","boundary":[0.6825044144408612,0.24899427924620657,0.730091747613001,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.6050006449792398,0.24899427924620657,0.6609646254744449,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥كشط","boundary":[0.5567888902325957,0.24899427924620657,0.5985931108296565,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.5190873543757811,0.24899427924620657,0.5503734114923431,0.26912039136506294],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143709436852502,0.24899427924620657,0.5191179505784658,0.26912039136506294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.2904557977743227,0.8285716128512115,0.310581909893179],"dir":"ltr"},{"str":"ؾّؿّٝ","boundary":[0.7512213488128351,0.2904557977743227,0.8000811867618011,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطاست","boundary":[0.6975431531422583,0.2904557977743227,0.744746879940773,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"اذش٥بضار","boundary":[0.6264512436005967,0.2904557977743227,0.6910828395049655,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔب٣٘","boundary":[0.5581489095819728,0.2904557977743227,0.6198204757147466,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5534324988914419,0.2904557977743227,0.5581795057846576,0.310581909893179],"dir":"ltr"},{"str":"اذش٥بض","boundary":[0.5049381223041883,0.2904557977743227,0.5470353529245777,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"اٖٕبَ","boundary":[0.43654843390978354,0.2904557977743227,0.4823905229375143,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"لسضر","boundary":[0.3856598137622446,0.2904557977743227,0.4300514053532643,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"ستبثٕ","boundary":[0.3425200145120329,0.2904557977743227,0.37907591336964946,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"زؾتشٛضٞب٢","boundary":[0.24725178377070992,0.2904557977743227,0.33607311144567714,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"فطٔب٘تس٣ٞ","boundary":[0.1587461603579635,0.2904557977743227,0.2408124323236928,0.310581909893179],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.7873584069012779,0.32276123096081316,0.8001791832950377,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ّّٝؿ","boundary":[0.7512398919659774,0.32276123096081316,0.7872789535211836,0.3428873430796695],"dir":"ltr"},{"str":"ٔطاست","boundary":[0.6980688918450437,0.32276123096081316,0.7448265991777457,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6556617083887613,0.32276123096081316,0.6916469901475281,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6509452976982303,0.32276123096081316,0.655692304591446,0.3428873430796695],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.5887634538638287,0.32276123096081316,0.6442168339581569,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙس","boundary":[0.5461026726327246,0.32276123096081316,0.5823417049649822,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ٞط٣ٔ","boundary":[0.4943687265691135,0.32276123096081316,0.539678380643425,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.45196154311283104,0.32276123096081316,0.4879468248715978,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.42491111379852453,0.32276123096081316,0.4455518902377291,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.38515261821260127,0.32276123096081316,0.41849663014678007,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ثسٖٚ","boundary":[0.3397022614584593,0.32276123096081316,0.37874041747724374,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"چٖٛ","boundary":[0.2971541903494981,0.32276123096081316,0.33327617220913514,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"چطا","boundary":[0.2504076671907123,0.32276123096081316,0.2755248300752779,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تس","boundary":[0.2087049219978232,0.32276123096081316,0.2438986576369573,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.19050193927200243,0.32276123096081316,0.20229860094548008,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمتبْ","boundary":[0.14306129747028967,0.32276123096081316,0.18409561821965928,0.3428873430796695],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبفٛق","boundary":[0.7539085338815658,0.3550666641473036,0.8001478614907083,0.37519277626615993],"dir":"rtl"},{"str":"اَبٖز","boundary":[0.6957782883863426,0.3550666641473036,0.7475060274636057,0.37519277626615993],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.6555407747813118,0.3550666641473036,0.6893640218214957,0.37519277626615993],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6508243640907809,0.3550666641473036,0.6555713709839965,0.37519277626615993],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.39652818267541967,0.8285716128512115,0.416654294794276],"dir":"ltr"},{"str":"ؾ٥ؿشٓ","boundary":[0.7464570484137543,0.39652818267541967,0.7998534687789738,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ٍب٣٘","boundary":[0.6843255935824566,0.39652818267541967,0.7391027129439272,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"اؾٙبز","boundary":[0.6392415447252792,0.39652818267541967,0.677794592248328,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ٔساضن","boundary":[0.5635848752368283,0.39652818267541967,0.6166795482363636,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5409864957471682,0.39652818267541967,0.5569140922145229,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"قىُ","boundary":[0.492887451122667,0.39652818267541967,0.5344796524040443,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"وشج٣","boundary":[0.4466481235135244,0.39652818267541967,0.4861939054179852,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44193171282299354,0.39652818267541967,0.44667871971620915,0.416654294794276],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس٤ط٤ز","boundary":[0.37578102954811143,0.39652818267541967,0.4355173942838715,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضار","boundary":[0.323053976700125,0.39652818267541967,0.3694341919619462,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسضٖ","boundary":[0.27468053372032086,0.39652818267541967,0.3166086991574959,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.25412182045390413,0.39652818267541967,0.26829826258717293,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.2017575684282662,0.39652818267541967,0.24779965332365866,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"ٔساضن","boundary":[0.1430644576127706,0.39652818267541967,0.19530559922602492,0.416654294794276],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛقشٝ","boundary":[0.7560366025718548,0.4289487867467104,0.8001907929213529,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.7178215826178095,0.4289487867467104,0.7496058370621195,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"ا٢","boundary":[0.6949260692546458,0.4289487867467104,0.7166509452976982,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6515499657354779,0.4289487867467104,0.687391784576934,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6245817712742371,0.4289487867467104,0.6452180029830289,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"٘ؿرٝ","boundary":[0.5735074777280607,0.4289487867467104,0.618168863627202,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"ان٣ّ","boundary":[0.5256177691780546,0.4289487867467104,0.5671514491877292,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.4926028943443383,0.4289487867467104,0.5192306607006087,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٟ٘ساض٢","boundary":[0.4182287257628895,0.4289487867467104,0.48624928447615595,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤ٍب٣٘","boundary":[0.3406712218325472,0.4289487867467104,0.39553287378562496,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٣","boundary":[0.300318458499617,0.4289487867467104,0.3330607489821421,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"قتٛز","boundary":[0.2596847663965816,0.4289487867467104,0.2991051316160761,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2549683557060507,0.4289487867467104,0.2597153625992663,0.4490748988655668],"dir":"ltr"},{"str":"٘ٓتبْ","boundary":[0.20602805659692827,0.4289487867467104,0.24854795017535372,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"طجتز","boundary":[0.15925335590760673,0.4289487867467104,0.19948190551402079,0.4490748988655668],"dir":"rtl"},{"str":"يجٍ","boundary":[0.7610304349578748,0.46125421993320087,0.8001972024025477,0.4813803320520572],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.7370795340024993,0.46125421993320087,0.7546341355262628,0.4813803320520572],"dir":"rtl"},{"str":"ٔع٤ز","boundary":[0.6875506913371225,0.46125421993320087,0.7306832345708874,0.4813803320520572],"dir":"rtl"},{"str":"ٜٖٕس","boundary":[0.6409145148992538,0.46125421993320087,0.6811346840332462,0.4813803320520572],"dir":"ltr"},{"str":"زاضز","boundary":[0.6049905268674165,0.46125421993320087,0.6344985075953773,0.4813803320520572],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6002741161768855,0.46125421993320087,0.6050079413068892,0.4813803320520572],"dir":"ltr"},{"str":"اِف#","boundary":[0.7666573547788931,0.5021974694797156,0.8003295037690974,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7447264884911518,0.5021974694797156,0.7599987100415205,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"دطٚ٘سٜ","boundary":[0.691048292820575,0.5021974694797156,0.7383301890595397,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛاثك","boundary":[0.6216752126415932,0.5021974694797156,0.6694110679400901,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"٥ّٕٖبس٣","boundary":[0.5548077604308944,0.5021974694797156,0.6152733097939218,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.49290389809328017,0.5021974694797156,0.5484058575832232,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.4711508445196921,0.5021974694797156,0.4864826456079688,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"ضاحش٣","boundary":[0.4187124601926876,0.5021974694797156,0.46473471160147034,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔسٛاٖ","boundary":[0.3538920465997501,0.5021974694797156,0.41237029870601044,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشطؾ٣","boundary":[0.280871850687306,0.5021974694797156,0.34745535534324995,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":"زاقز","boundary":[0.22981416535655258,0.5021974694797156,0.274475551255694,0.5223235815985718],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22509767404361672,0.5021974694797156,0.22996553392187688,0.5223235815985718],"dir":"ltr"},{"str":"ة#","boundary":[0.7759906478010239,0.5431407190262302,0.8002778651187166,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"ّٖٕىطز","boundary":[0.7122820574837747,0.5431407190262302,0.7694542669407828,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.6725972889467754,0.5431407190262302,0.7058794686721906,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤طاٖ","boundary":[0.5975431531422583,0.5431407190262302,0.6510484878364217,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5793122908856372,0.5431407190262302,0.5911270202240366,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔسٛاٖ","boundary":[0.5143709436852502,0.5431407190262302,0.5728491957915104,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"حؿبثطؾ٣","boundary":[0.43306152368162415,0.5431407190262302,0.5078431894223405,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.3982325956383279,0.5431407190262302,0.4266545814888946,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"دبؾد","boundary":[0.33827081065828196,0.5431407190262302,0.3766161437667212,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":"َّج٥س","boundary":[0.28991816825895916,0.5431407190262302,0.3318558195275711,0.5632668311450865],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28520175756842825,0.5431407190262302,0.28994876446164386,0.5632668311450865],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.5846022375543463,0.8285716128512115,0.6047283496732027],"dir":"ltr"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.7735967670415609,0.5846022375543463,0.8000272906840812,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"فطز٢","boundary":[0.7235534728100939,0.5846022375543463,0.7671569553689174,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛزٖ","boundary":[0.678948441972024,0.5846022375543463,0.7171042103895576,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"أٛض","boundary":[0.642571250050389,0.5846022375543463,0.6725222765508481,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6153908171080743,0.5846022375543463,0.6360270488168661,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.593743701374612,0.5846022375543463,0.6090543798121498,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"ز٥ُِ","boundary":[0.5521022292094974,0.5846022375543463,0.5872677873180958,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"سج٥ٗز","boundary":[0.4999798443987584,0.5846022375543463,0.5455992663361149,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.4818398032813319,0.5846022375543463,0.49355996291369375,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"لتٛا٥٘ٗ","boundary":[0.41967992905228363,0.5846022375543463,0.4754150844519692,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمتطضار","boundary":[0.3340589349780304,0.5846022375543463,0.398219172007901,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32861784980045955,0.5846022375543463,0.3341430241464103,0.6047283496732027],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚاثتٍ","boundary":[0.2721409279638812,0.5846022375543463,0.3220433345426694,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"قرهت٣","boundary":[0.19661676139799253,0.5846022375543463,0.26570810658281935,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػتٛز","boundary":[0.1430784427655022,0.5846022375543463,0.19019329505043683,0.6047283496732027],"dir":"rtl"},{"str":"٘ساضز","boundary":[0.7640646188575806,0.6169076707408367,0.8000473253517153,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"يٛاثٍ","boundary":[0.6914511226669892,0.6169076707408367,0.7423239728455153,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔب٣٘","boundary":[0.6236278066674729,0.6169076707408367,0.684979793330021,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"حبوٓ","boundary":[0.5767403958560086,0.6169076707408367,0.617141277306575,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5344459225218688,0.6169076707408367,0.5703355623357619,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.529729511831338,0.6169076707408367,0.5344633369613415,0.637033782859693],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5078657636957311,0.6169076707408367,0.5231379852461,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ز٥ُِ","boundary":[0.466163018502842,0.6169076707408367,0.5014477818931644,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٙىٝ","boundary":[0.4204872415044141,0.6169076707408367,0.45975881752776904,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.3807287459184908,0.6169076707408367,0.4140727578526696,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ثتط","boundary":[0.3518467771193615,0.6169076707408367,0.3742197363647358,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتبؼ","boundary":[0.2911523763453864,0.6169076707408367,0.3453377675656065,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"لتٛا٥٘ٗ","boundary":[0.22890821139194584,0.6169076707408367,0.28474447364949934,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمتطضار","boundary":[0.14306301936136692,0.6169076707408367,0.20734105364404637,0.637033782859693],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطاست","boundary":[0.7534976014834524,0.6492131039273271,0.8001314145200953,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"سطل٣","boundary":[0.7086953279316323,0.6492131039273271,0.7470761856928156,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6904644656750112,0.6492131039273271,0.7022791950134105,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"٣َ","boundary":[0.6552989075664127,0.6492131039273271,0.6840424369616951,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔوٙٙس","boundary":[0.5904784939734752,0.6492131039273271,0.6489567460797355,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.554924497117749,0.6492131039273271,0.5567630104406015,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5453935179586408,0.6492131039273271,0.5485845527472084,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5198155762486396,0.6492131039273271,0.5199352602088121,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5116089410247109,0.6492131039273271,0.5134474543475633,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.4948081589873826,0.6492131039273271,0.5052408191236345,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.4754926028943444,0.6492131039273271,0.4819240536945218,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ","boundary":[0.4555853186600557,0.6492131039273271,0.46367924376184144,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.44737868343612697,0.6492131039273271,0.44921719675897936,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.40685270286612657,0.6492131039273271,0.4100437376546943,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3892771798282743,0.6492131039273271,0.39111569315112676,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.37019401781755157,0.6492131039273271,0.3829372354577337,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.3508784617245133,0.6492131039273271,0.3573099125246907,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3426718265005846,0.6492131039273271,0.34451033982343704,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.3291608416979079,0.6492131039273271,0.3306612246543315,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.294418228725763,0.6492131039273271,0.3040619180070142,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.27512387632523083,0.6492131039273271,0.27696238964808323,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.24917962671826502,0.6492131039273271,0.2516098681823679,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.2413392993913009,0.6492131039273271,0.2428396823477245,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.22975136050308384,0.6492131039273271,0.23494299995968881,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2215447252791551,0.6492131039273271,0.2233832386020075,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.19788982948361353,0.6492131039273271,0.20950594590236632,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1785954770830814,0.6492131039273271,0.18043399040593383,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.15818099729914945,0.6492131039273271,0.16652852017575687,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.1432291885609588,0.6492131039273271,0.14631128310557504,0.6693392160461835],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضؾٙس","boundary":[0.7376546942395292,0.6815473298350178,0.8002446889990729,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7324544684967953,0.6815473298350178,0.7378577014552345,0.7016734419538742],"dir":"ltr"},{"str":"ٔلاحٓبر","boundary":[0.6516915386785989,0.6815473298350178,0.7258547990486557,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"قره٣","boundary":[0.5844179176436831,0.6815473298350178,0.6452793937488077,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٗ","boundary":[0.5509850445438788,0.6815473298350178,0.5780134769739316,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.5113128930068571,0.6815473298350178,0.5445844913108269,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػٛز","boundary":[0.46619886140825395,0.6815473298350178,0.5049123397738052,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"٘ساضز","boundary":[0.423791671705567,0.6815473298350178,0.4597983081752021,0.7016734419538742],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.7230088483631337,0.8285716128512115,0.7431349604819901],"dir":"ltr"},{"str":"سمؿ٥ٓ","boundary":[0.7523897287056073,0.7230088483631337,0.8000942879026082,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.7222961260934414,0.7230088483631337,0.7457680090297094,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7175797154029104,0.7230088483631337,0.7223267222961262,0.7431349604819901],"dir":"ltr"},{"str":"سمؿ٥ٓ","boundary":[0.6634014592655298,0.7230088483631337,0.7111060184625307,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"ْٚب٤ف","boundary":[0.604627726045068,0.7230088483631337,0.6569793606643287,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.5649211915991453,0.7230088483631337,0.5981706776313137,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5432740758656831,0.7230088483631337,0.558584754303221,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"اػعا٢","boundary":[0.4901842221953481,0.7230088483631337,0.5368462127625266,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّف","boundary":[0.42899181682589593,0.7230088483631337,0.4838534687789737,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"آٌبٜ","boundary":[0.3785625025194502,0.7230088483631337,0.40747264884911516,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.3438545571814407,0.7230088483631337,0.37222933043092676,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"آٔتٛظ","boundary":[0.24387048010642157,0.7230088483631337,0.30709567734110244,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘تب","boundary":[0.20253404281049706,0.7230088483631337,0.2374610735038431,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"٘ؿتجز","boundary":[0.14305949379315383,0.7230088483631337,0.1961295254352898,0.7431349604819901],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7848405691941791,0.7554006597132245,0.800112790744548,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":"ْٚب٤ف٣","boundary":[0.7213123407474111,0.7554006597132245,0.7783315596404241,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.6943002764413583,0.7554006597132245,0.7149117785371043,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤س","boundary":[0.6608312573064055,0.7554006597132245,0.6878997142310513,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؼبْ","boundary":[0.6148485105010681,0.7554006597132245,0.654382385550698,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":"زٞٙس","boundary":[0.5710888055790704,0.7554006597132245,0.6084107574114418,0.7755267718320809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5663723948885395,0.7554006597132245,0.5711194017817552,0.7755267718320809],"dir":"ltr"},{"str":"هٌببغ","boundary":[0.8135412753001212,0.8001597321197202,0.8573305921715645,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"لذرت","boundary":[0.7585184497938274,0.8001597321197202,0.808831158751971,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"اختیبر","boundary":[0.6865592271040079,0.8001597321197202,0.738676979054827,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6650314398515254,0.8001597321197202,0.6818477585133973,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"ًظر","boundary":[0.6279437255613335,0.8001597321197202,0.6603199712609146,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"ٍبر","boundary":[0.5956786390938043,0.8001597321197202,0.6232202331730692,0.8174353648397686],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.8318453344994385,0.8285716128512115,0.8519714466182949],"dir":"ltr"},{"str":"اٖٕبَ","boundary":[0.7547470472044181,0.8318453344994385,0.7999719837142742,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"لسضر","boundary":[0.7038584270568791,0.8318453344994385,0.7482500186478988,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6826125690329343,0.8318453344994385,0.6972698891177596,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجٙب٢","boundary":[0.6306250251945015,0.8318453344994385,0.6760741296139531,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"آزاة","boundary":[0.58748522594429,0.8318453344994385,0.6241354728884724,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙٗ","boundary":[0.5296085782238884,0.8318453344994385,0.5652986395720727,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5248921675333575,0.8318453344994385,0.5296391744265733,0.8519714466182949],"dir":"ltr"},{"str":"ث٥كشط","boundary":[0.4767605917684524,0.8318453344994385,0.5184915144918772,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.45366227274559606,0.8318453344994385,0.47031350022171164,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ػٛإٔ","boundary":[0.40166082154230665,0.8318453344994385,0.44728024347966305,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ثس٢ٚ","boundary":[0.35340831216995205,0.8318453344994385,0.3952801225460556,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.3177328979723465,0.8318453344994385,0.33190934010561535,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.2653686459467086,0.8318453344994385,0.311410730842101,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ٖم٥سٜ","boundary":[0.21493933164026283,0.8318453344994385,0.25883992421493934,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"سؿتٍّ","boundary":[0.1430644576127706,0.8318453344994385,0.19330499455798766,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙز","boundary":[0.7617204821219817,0.8641507676859289,0.8001828113032612,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؼبْ","boundary":[0.7158866448986173,0.8641507676859289,0.7553351876486476,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.6849276413915427,0.8641507676859289,0.7095444834119401,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز؛","boundary":[0.6467135485951546,0.8641507676859289,0.6832519853267223,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙس","boundary":[0.6025718547184262,0.8641507676859289,0.6386672713347039,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"احشطاْ","boundary":[0.5502882250977547,0.8641507676859289,0.5960767122183254,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5286411093642923,0.8641507676859289,0.5439517878018302,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"آزاة","boundary":[0.48607247954206473,0.8641507676859289,0.5221960736888781,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ٗٙٚؾ","boundary":[0.4357640988430685,0.8641507676859289,0.4796908130769541,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"ٖمب٤س","boundary":[0.37336235739912127,0.8641507676859289,0.41419159914540254,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ثعضٌشطٞب","boundary":[0.3026161970411577,0.8641507676859289,0.3670018543153142,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ض٤ف","boundary":[0.24251219413875116,0.8641507676859289,0.28108723344217357,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتف٥ساٖ","boundary":[0.17087918732615795,0.8641507676859289,0.23605381545531504,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16616277663562706,0.8641507676859289,0.1709097835288427,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.1430644576127706,0.8641507676859289,0.15971568508888623,0.8842768798047853],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14306,0.11121,0.85743,0.88428],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/10e4377a42d14170bf3619f1d53f72e9.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/7e1f6577da247ce076d8ce9323fe1211.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.05806,0.14255,0.11754]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.8133591325029226,0.0581475612340201,0.8335540774781313,0.07395476517286437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81336,0.05815,0.83355,0.07395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.742643326480429,0.058061183070419776,0.7835853992824606,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293648163824727,0.058061183070419776,0.7378612834803275,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هببنی","boundary":[0.683567768980727,0.058061183070419776,0.7246150020113317,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.6187769581166607,0.058061183070419776,0.678729431208933,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61878,0.05806,0.78359,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"حبَ","boundary":[0.7683718305317049,0.10739167638421007,0.800156084976015,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"حبيط","boundary":[0.7190309186923046,0.10739167638421007,0.7619734752287661,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.6869835127181844,0.10739167638421007,0.7126532430362397,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ٘ت","boundary":[0.6452656105131617,0.10739167638421007,0.6796421977667595,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"اٖٕتبَ","boundary":[0.5845712097391865,0.10739167638421007,0.6387789678692387,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"لتسضر","boundary":[0.5254547506752126,0.10739167638421007,0.5780883903152628,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5016729149030515,0.10739167638421007,0.5188712424797485,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتبظٔبٖ","boundary":[0.43165235618978515,0.10739167638421007,0.4953335752005482,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب","boundary":[0.406014431410489,0.10739167638421007,0.43097972346515095,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػتٛز","boundary":[0.3526617890111662,0.10739167638421007,0.39957737735316645,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٘تساضز","boundary":[0.30140686096666264,0.10739167638421007,0.34618357705899344,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2966904502761318,0.10739167638421007,0.3014374571693474,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"قتب٤س","boundary":[0.24672959245374296,0.10739167638421007,0.29032329584391503,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.22294775668158184,0.10739167638421007,0.24014608425827882,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثًٗت٣","boundary":[0.1619152255411779,0.10739167638421007,0.21630434909956575,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.1430644576127706,0.10739167638421007,0.15528092427025006,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖٞب٢","boundary":[0.7102983028983756,0.13972590229190066,0.8002431571733785,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.6773443848234032,0.13972590229190066,0.7038772390331234,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾ٣ٕ","boundary":[0.6232037846555943,0.13972590229190066,0.670923320958151,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؼٕٗٞب","boundary":[0.5348918047325353,0.13972590229190066,0.6015772564195591,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.5024422945136454,0.13972590229190066,0.5281120248317007,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"قىُ","boundary":[0.4551603982746806,0.13972590229190066,0.4960459950820333,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.43696387916084806,0.13972590229190066,0.4487563520129132,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اٖٕبَ","boundary":[0.3852801225460556,0.13972590229190066,0.4305598328990807,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"لسضر","boundary":[0.33505393951920887,0.13972590229190066,0.3787147579312291,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػٛز","boundary":[0.289955630327109,0.13972590229190066,0.32865561690257966,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"زاقشٝ","boundary":[0.2408830326374554,0.13972590229190066,0.2835573077104798,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثبقس","boundary":[0.20054823235377112,0.13972590229190066,0.23448471002082621,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1957914298383521,0.13972590229190066,0.20065928971661223,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.18118742082001668,0.8285716128512115,0.20131353293887302],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.7954781311726529,0.18118742082001668,0.7993666303865844,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7676105534728102,0.18118742082001668,0.7733305921715645,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"لسضر","boundary":[0.7001817229007942,0.18118742082001668,0.744899463861007,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6778932962470271,0.18118742082001668,0.6924329020034667,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.6232288870076994,0.18118742082001668,0.6702290079413069,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"٤ػ","boundary":[0.5905134034748257,0.18118742082001668,0.6063491756359092,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.5641955899544484,0.18118742082001668,0.5802286048292821,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.5275580279759746,0.18118742082001668,0.5632041762405774,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"قره٣","boundary":[0.4580158826137784,0.18118742082001668,0.5198655621397187,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.45257479743620754,0.18118742082001668,0.4576855323094288,0.20131353293887302],"dir":"ltr"},{"str":"ا٤","boundary":[0.43524916354254845,0.18118742082001668,0.4453930745354134,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.3814350384971984,0.18118742082001668,0.39617188696738825,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"لتسضر","boundary":[0.30878381102108277,0.18118742082001668,0.36172939089773043,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"ثتط","boundary":[0.27891320998105373,0.18118742082001668,0.30168065465392835,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"جٙتب٢","boundary":[0.21711613657435402,0.18118742082001668,0.26284826863385335,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"ػبشثت","boundary":[0.16989599709759345,0.18118742082001668,0.20982355786673118,0.20131353293887302],"dir":"rtl"},{"str":"٤ػ","boundary":[0.7748565324303625,0.21349285400650722,0.7906923045914459,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٞب٢","boundary":[0.7125005038900311,0.21349285400650722,0.7645717337848188,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"قره٣","boundary":[0.6434474140363607,0.21349285400650722,0.705297093562301,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5997903817470875,0.21349285400650722,0.6362802837908655,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5943492965695166,0.21349285400650722,0.5994600314427379,0.23361896612536356],"dir":"ltr"},{"str":"ثطذ٣","boundary":[0.5438787439029306,0.21349285400650722,0.5867931229088563,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.528742451727335,0.21349285400650722,0.5366321602773412,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"جطا","boundary":[0.49645100173338175,0.21349285400650722,0.5170487765550046,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ثتب","boundary":[0.45523440964243966,0.21349285400650722,0.47414153263191844,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتشفبز","boundary":[0.3922076833151933,0.21349285400650722,0.4479710162454146,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3644132704478575,0.21349285400650722,0.3768606441730157,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3515626234530576,0.21349285400650722,0.3571135969685976,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘تب٤٣","boundary":[0.29560204780908617,0.21349285400650722,0.3413623573991212,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ذتبضق","boundary":[0.23864231870036684,0.21349285400650722,0.2883756600959407,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2337733704196396,0.21349285400650722,0.2376618696335712,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ٗتبز","boundary":[0.19770613133389772,0.21349285400650722,0.22903954528963602,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ذت","boundary":[0.16207461603579637,0.21349285400650722,0.1818834200024187,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.14302660539363893,0.21349285400650722,0.15184617245132423,0.23361896612536356],"dir":"rtl"},{"str":"مب٤س","boundary":[0.7574878058612489,0.2457982871929976,0.7889621074696659,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.7372641593098723,0.2457982871929976,0.7561149272382796,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.7021831337928811,0.2457982871929976,0.7142712943927118,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6897850203571573,0.2457982871929976,0.6944343128955537,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ز٤","boundary":[0.6560283387753457,0.2457982871929976,0.6711033176119644,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"طا","boundary":[0.6294005724190753,0.2457982871929976,0.6431793848510501,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6026319184101262,0.2457982871929976,0.6065204176240577,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"مب","boundary":[0.5838375055427903,0.2457982871929976,0.597954448341194,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5490562744386664,0.2457982871929976,0.5597355585117103,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"٤ػ","boundary":[0.5163811021082759,0.2457982871929976,0.5322168742693594,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.49006328858789855,0.2457982871929976,0.5060963034627323,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.4534257266094248,0.2457982871929976,0.48907187487402753,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"قره٣","boundary":[0.38388358124722866,0.2457982871929976,0.4457332607731689,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"قب","boundary":[0.3639589228846697,0.2457982871929976,0.382809690813077,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.32403136211553196,0.2457982871929976,0.3410505905591164,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ز٤","boundary":[0.30126391744265735,0.2457982871929976,0.316338896279276,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"طا","boundary":[0.27463615108638695,0.2457982871929976,0.28841496351836177,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"٘فٛش","boundary":[0.21953480872334422,0.2457982871929976,0.25212625468617733,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.18744709154674086,0.2457982871929976,0.21278792276373604,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17611670093118878,0.2457982871929976,0.18609154674083928,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتس","boundary":[0.1430644576127706,0.2457982871929976,0.16890325311404042,0.2659243993118539],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7723467972749627,0.27810372037948805,0.7830260813480067,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.7421686620711896,0.27810372037948805,0.7613012053049543,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.730503164429395,0.27810372037948805,0.7343916636433265,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7115678639093804,0.27810372037948805,0.7172879026081348,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6813897287056073,0.27810372037948805,0.700522271939372,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ث٣","boundary":[0.652517434595074,0.27810372037948805,0.674026121659209,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6401341959930665,0.27810372037948805,0.651715161043254,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"چطا٢","boundary":[0.5607950578465756,0.27810372037948805,0.6045829402991093,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5475516184947797,0.27810372037948805,0.552961704357641,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5253759019631556,0.27810372037948805,0.53109594066191,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٣","boundary":[0.4851050106824687,0.27810372037948805,0.5182417865924941,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"قت","boundary":[0.4625339621880921,0.27810372037948805,0.4835825774982868,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.43661063409521506,0.27810372037948805,0.44734627322933046,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4311695489176442,0.27810372037948805,0.4362802837908655,0.2982298324983444],"dir":"ltr"},{"str":"ٌتب","boundary":[0.39963107187487407,0.27810372037948805,0.4234410851775709,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.3718762042971742,0.27810372037948805,0.387909219172008,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ت","boundary":[0.3457274559600113,0.27810372037948805,0.3640992058693111,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"٤ػٌت٣","boundary":[0.2622243721530213,0.27810372037948805,0.3126057967509171,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب","boundary":[0.2356189785141291,0.27810372037948805,0.2608942234046842,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٣","boundary":[0.19534808723344219,0.27810372037948805,0.22848486314346755,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.18832688354093602,0.27810372037948805,0.19387785705647598,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1742381182730681,0.27810372037948805,0.17812661748699965,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ٙتس","boundary":[0.14302660539363893,0.27810372037948805,0.1688654008949087,0.2982298324983444],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.7874196799290524,0.3104091535659785,0.7990006449792398,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.7636378441568914,0.3104091535659785,0.7732182045390416,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.7310646188575807,0.3104091535659785,0.7583968234772445,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ثبق","boundary":[0.7000693352682711,0.3104091535659785,0.7239075261015037,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6820920707864716,0.3104091535659785,0.6928277099205871,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6550979965332366,0.3104091535659785,0.6589864957471682,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"فطاز٢","boundary":[0.6062663361148063,0.3104091535659785,0.6547035111057363,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5885708469383643,0.3104091535659785,0.5992501310114081,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.5713825533115653,0.3104091535659785,0.5815264643044301,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"٤ػ","boundary":[0.5231533841254485,0.3104091535659785,0.538989156286532,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٞب","boundary":[0.4790583303099932,0.3104091535659785,0.5128685854799049,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.447010924335873,0.3104091535659785,0.4723517555528681,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4406346998830975,0.3104091535659785,0.4461856733986375,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4265459346152296,0.3104091535659785,0.4304344338291612,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.40282343693312384,0.3104091535659785,0.4135590760672392,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.3911579392913292,0.3104091535659785,0.3958072318297256,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3642765751602371,0.3104091535659785,0.3730961422179224,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.3530619180070142,0.3104091535659785,0.3595709275607692,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ٖتس","boundary":[0.3000881605998307,0.3104091535659785,0.3297591002539606,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ذّت","boundary":[0.25666658604426174,0.3104091535659785,0.28225178377070986,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.22009215140887659,0.3104091535659785,0.24652267505139683,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"٥تز","boundary":[0.17390917886080545,0.3104091535659785,0.20808852340065304,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ثت","boundary":[0.1540158423025759,0.3104091535659785,0.1668929737574072,0.3305352656848348],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7955612125609708,0.342714586752469,0.7994497117749023,0.36284069887132536],"dir":"rtl"},{"str":"حطاف","boundary":[0.7424747450316443,0.342714586752469,0.7903201918813239,0.36284069887132536],"dir":"rtl"},{"str":"وك٥س","boundary":[0.6921496754948201,0.342714586752469,0.7349513443786028,0.36284069887132536],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6633240617567623,0.342714586752469,0.6761448381505221,0.36284069887132536],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6374007336638853,0.342714586752469,0.6481363727980005,0.36284069887132536],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6319596484863144,0.342714586752469,0.6374331841818842,0.36284069887132536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8166243399040594,0.384176105280585,0.8285716128512115,0.4043022173994414],"dir":"ltr"},{"str":"اٖٕبَ","boundary":[0.7547855040915871,0.384176105280585,0.8000104406014432,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"لسضر","boundary":[0.7034178659249406,0.384176105280585,0.748227318566374,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6818057000040311,0.384176105280585,0.696715732504112,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.6283811021082759,0.384176105280585,0.6743386544120611,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"لبٖ٘ٛ","boundary":[0.5790704236707381,0.384176105280585,0.6218390074236931,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5743540129802072,0.384176105280585,0.5791010198734229,0.4043022173994414],"dir":"ltr"},{"str":"اذش٥بض","boundary":[0.5258596363929535,0.384176105280585,0.567956867013343,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛ٘","boundary":[0.49332849598903533,0.384176105280585,0.5194772443261982,0.4043022173994414],"dir":"ltr"},{"str":"ؾْٛ","boundary":[0.45414600717539405,0.384176105280585,0.4869728302495263,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.4189543274075866,0.384176105280585,0.4477799411456444,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتبؼ","boundary":[0.35836659007538196,0.384176105280585,0.41256346998830973,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ٔفٟتْٛ","boundary":[0.29632764945378326,0.384176105280585,0.3519782722618616,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛضٚوطاؾت٣","boundary":[0.19873422824202847,0.384176105280585,0.290001249647277,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ٚثتط","boundary":[0.16120449873019713,0.384176105280585,0.19231249244164955,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.1430644576127706,0.384176105280585,0.15480541782561374,0.4043022173994414],"dir":"rtl"},{"str":"سكى٥ُ","boundary":[0.7455153787237473,0.41659670935187587,0.8001234329020035,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.7145563752166727,0.41659670935187587,0.7391732172370701,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"زٞس","boundary":[0.6828717700649011,0.41659670935187587,0.7134443906961745,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشى٣","boundary":[0.6331680574031523,0.41659670935187587,0.6764487443060426,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.61152094166969,0.41659670935187587,0.6268316201072278,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.5575442415447253,0.41659670935187587,0.605051558027976,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.48014673277703873,0.41659670935187587,0.5360791308904745,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز؛","boundary":[0.43153234973999277,0.41659670935187587,0.4737827226186157,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"٤٣ٙٗ","boundary":[0.3875115894707139,0.41659670935187587,0.4240296690450276,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.33357520054823236,0.41659670935187587,0.38108251703148305,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.25617769178054584,0.41659670935187587,0.31211008989398153,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"ٚيٕ","boundary":[0.21288346031362118,0.41659670935187587,0.24979602531543518,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.18188414560406335,0.41659670935187587,0.20650098762446084,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"قٛ٘س","boundary":[0.1430644576127706,0.41659670935187587,0.18082234853065668,0.4367228214707322],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.7518039263111219,0.4489021425383663,0.7850534123432902,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7312452130447051,0.4489021425383663,0.745421655177974,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.6788809610190673,0.4489021425383663,0.7249230459144597,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.6458660861853509,0.4489021425383663,0.6724938525416213,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"ٔطاست","boundary":[0.5928971661224655,0.4489021425383663,0.6395309791591084,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"سطل٣","boundary":[0.5481114201636635,0.4489021425383663,0.5864328616922643,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.5299713790462369,0.4489021425383663,0.54171233925908,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"٣َ","boundary":[0.494900632885879,0.4489021425383663,0.5236313943644939,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.4639416293788044,0.4489021425383663,0.4885584713992019,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.42536380860241063,0.4489021425383663,0.45920195912444073,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4206473979118798,0.4489021425383663,0.4253944048050954,0.4690282546572227],"dir":"ltr"},{"str":"ثم٥ٝ","boundary":[0.38436731567702664,0.4489021425383663,0.4143124118192446,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.3447010924335873,0.4489021425383663,0.37795057846575564,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.2829040190268876,0.4489021425383663,0.3383573991212158,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٓطار","boundary":[0.22691175877776434,0.4489021425383663,0.2765887451122667,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"افتطاز٢","boundary":[0.16120449873019713,0.4489021425383663,0.22043366791631394,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.1430644576127706,0.4489021425383663,0.15480541782561374,0.4690282546572227],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7796186560245093,0.48120757572485673,0.8002548877333011,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"َجك","boundary":[0.7371709598097311,0.48120757572485673,0.7730973112427945,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7051235538356109,0.48120757572485673,0.7307932841536662,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"لٛا٥٘ٗ","boundary":[0.6510662313056799,0.48120757572485673,0.6985735477889305,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمطضار","boundary":[0.5736284113355102,0.48120757572485673,0.6295608094489459,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5517394283871488,0.48120757572485673,0.5670501068246867,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"ضأؼ","boundary":[0.5086656588866045,0.48120757572485673,0.5453528036441326,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.44674765187245535,0.48120757572485673,0.5022010319667836,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔضؾٙس","boundary":[0.3777159672673036,0.48120757572485673,0.4403059620268473,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"سأ٥٤س","boundary":[0.33599387269722253,0.48120757572485673,0.371159430805821,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔوٙٙس","boundary":[0.2712943927117346,0.48120757572485673,0.32965171121054543,0.5013336878437131],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26657798202120375,0.48120757572485673,0.27132498891441936,0.5013336878437131],"dir":"ltr"},{"str":"دیذگبُ","boundary":[0.7980731245213044,0.5259666481313524,0.8574515257790141,0.5432422808514008],"dir":"rtl"},{"str":"ًئَکلاسیک","boundary":[0.7022211472568226,0.5259666481313524,0.7933567138307736,0.5432422808514008],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6879509815777805,0.5259666481313524,0.6975289232877817,0.5432422808514008],"dir":"ltr"},{"str":"ًْضت","boundary":[0.6380618373846092,0.5259666481313524,0.6879106703752973,0.5432422808514008],"dir":"rtl"},{"str":"رٍابظ","boundary":[0.5812472286048292,0.5259666481313524,0.6333454266940783,0.5432422808514008],"dir":"rtl"},{"str":"اًسبًی","boundary":[0.5190873543757811,0.5259666481313524,0.5765308179142984,0.5432422808514008],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5094126657798203,0.5259666481313524,0.5190389809328013,0.5432422808514008],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.8405662514612812,0.5571339815294694,0.8572755270689725,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ز٤سٌبٜ","boundary":[0.785069947098,0.5571339815294694,0.8341525589652732,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"٘ئٛولاؾ٥ه","boundary":[0.6884577824580437,0.5571339815294694,0.7786798068377233,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ثبضظسط٤ٗ","boundary":[0.6191966048445179,0.5571339815294694,0.6820676421977668,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"٤ٚػٌ٣","boundary":[0.5630009266553369,0.5571339815294694,0.6128103783253965,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"سٛػٝ","boundary":[0.5192521942919589,0.5571339815294694,0.5565979851682402,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.49756117224976826,0.5571339815294694,0.5128492528048623,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4794211311323417,0.5571339815294694,0.49117116136574357,0.5772600936483258],"dir":"ltr"},{"str":"اطط","boundary":[0.46059696859757326,0.5571339815294694,0.47950409158705204,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ثرك٣","boundary":[0.4041291974039586,0.5571339815294694,0.45420066916596125,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"وبضوٙتبٖ","boundary":[0.328979723465151,0.5571339815294694,0.3977328979723465,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3172491635425485,0.5571339815294694,0.3289991937759503,0.5772600936483258],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.29414383037045994,0.5571339815294694,0.31085310597815136,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتبظٔبٖ","boundary":[0.2241302858064256,0.5571339815294694,0.2877475309388479,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ٕٞتز","boundary":[0.1430512758495586,0.5571339815294694,0.20261857540210426,0.5772600936483258],"dir":"rtl"},{"str":"زازٖ","boundary":[0.8209375579473536,0.5894394147159598,0.8572865723384528,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7992499120571803,0.5894394147159598,0.8145356130616977,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"فطز","boundary":[0.7673529972304105,0.5894394147159598,0.7928479671715244,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.7250775990647801,0.5894394147159598,0.7609510523447547,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7203611883742493,0.5894394147159598,0.725108195267465,0.6095655268348162],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.6972513806586851,0.5894394147159598,0.7139606562663765,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.6651853509090176,0.5894394147159598,0.690855081227073,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٥ٔٙٝ","boundary":[0.6187769581166607,0.5894394147159598,0.6587890514774056,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔسٛاٖ","boundary":[0.55391623332124,0.5894394147159598,0.6124347966299835,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.533552465030032,0.5894394147159598,0.5353909783528845,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.46877288668520994,0.5894394147159598,0.47061140000806234,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4451179908896684,0.5894394147159598,0.4567341073084211,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.42440778812431995,0.5894394147159598,0.4245274720844925,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4162011529003912,0.5894394147159598,0.4180396662232436,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3687998548796712,0.5894394147159598,0.3706383682025236,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.3246883540936027,0.5894394147159598,0.33111980489378007,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.31648171886967397,0.5894394147159598,0.31832023219252636,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.30996573547788936,0.5894394147159598,0.3100854194380619,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.300434756318781,0.5894394147159598,0.3036257911073488,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.28609964929253845,0.5894394147159598,0.286219333252711,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.25846474785342854,0.5894394147159598,0.2681084371346798,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24219236505824973,0.5894394147159598,0.24577788527431776,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.233985729834321,0.5894394147159598,0.23582424315717343,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.19624932478735843,0.5894394147159598,0.19808783811021086,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.18550671181521344,0.5894394147159598,0.18985302535574636,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1616688031603983,0.5894394147159598,0.16350731648325073,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.15092619018825332,0.5894394147159598,0.15527250372878623,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.14308586286128916,0.5894394147159598,0.14458624581771276,0.6095655268348162],"dir":"rtl"},{"str":"ػبٔٗٝقٙبؾ٣","boundary":[0.7590599427580925,0.62165846973885,0.8573195872132866,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"نٙٗش٣","boundary":[0.6993279316322006,0.62165846973885,0.7526124077881243,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"ِمت","boundary":[0.6616827508364574,0.62165846973885,0.6929316322005886,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطفز","boundary":[0.6099488047728464,0.62165846973885,0.6552864514048455,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔسٛاٖ","boundary":[0.5450880799774257,0.62165846973885,0.603566332083686,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"اقبضٜ","boundary":[0.5001838593945258,0.62165846973885,0.5387307211674125,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.465271899060749,0.62165846973885,0.4937616430284258,0.6417845818577064],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4605554883702181,0.62165846973885,0.4652893135002217,0.6417845818577064],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.8217087515620591,0.6684754344101811,0.8274287902608136,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7846834764381022,0.6684754344101811,0.8087470875156207,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤","boundary":[0.7552637965090501,0.6684754344101811,0.7672392469867378,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7207744991333094,0.6684754344101811,0.7377937275768938,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"وبضذب","boundary":[0.6710693352682712,0.6684754344101811,0.7132510984802679,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ؼبر","boundary":[0.6265488370218084,0.6684754344101811,0.6658283145886243,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ؾشط","boundary":[0.5803376869432016,0.6684754344101811,0.6099240940057242,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5536817430563954,0.6684754344101811,0.5575702422703269,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ىشط٤ه","boundary":[0.4900005240456323,0.6684754344101811,0.5490606280485347,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ق٥ىب","boundary":[0.44415568186399,0.6684754344101811,0.48242076833151937,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.37151400814286295,0.6684754344101811,0.38754702301769667,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتب","boundary":[0.3369360664328617,0.6684754344101811,0.3640146732777039,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب٢","boundary":[0.2775838674567663,0.6684754344101811,0.32099822630709074,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"1927","boundary":[0.2240093521989761,0.6684754344101811,0.27044785745958805,0.6886015465290375],"dir":"ltr"},{"str":"ستب","boundary":[0.19660370056838794,0.6684754344101811,0.21641250453501026,0.6886015465290375],"dir":"rtl"},{"str":"1932","boundary":[0.1430644576127706,0.6684754344101811,0.18950296287338253,0.6886015465290375],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8529720240254767,0.7008096603178716,0.8568605232394082,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ؼب","boundary":[0.8267950981577781,0.7008096603178716,0.8477310033458298,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.7846978675373887,0.7008096603178716,0.8086205909622285,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7792567823598178,0.7008096603178716,0.784367517233039,0.720935772436728],"dir":"ltr"},{"str":"سف","boundary":[0.7289501753537305,0.7008096603178716,0.7585365824162532,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7095640343451443,0.7008096603178716,0.7216521949449749,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6983775547224572,0.7008096603178716,0.7022660539363887,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ؼب","boundary":[0.6722006288547587,0.7008096603178716,0.6931365340428104,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.6440230983190229,0.7008096603178716,0.6541670093118879,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"سحم٥مبر","boundary":[0.5516571532228808,0.7008096603178716,0.6205230378522192,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ثطضؾ٣","boundary":[0.49206167613979934,0.7008096603178716,0.5443873503446609,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجب","boundary":[0.43784810738904345,0.7008096603178716,0.46873068085621,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"قطا٤","boundary":[0.3814085137259645,0.7008096603178716,0.41457346716652566,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.33302769379610603,0.7008096603178716,0.3572321925263031,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2851822469464264,0.7008096603178716,0.28907074616035794,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتبز٢","boundary":[0.20290385778207767,0.7008096603178716,0.2529189744830089,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"ذتبل","boundary":[0.14302660539363893,0.7008096603178716,0.1955495223122506,0.720935772436728],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.8446790018946266,0.733115093504362,0.8567671624944573,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"لج٥","boundary":[0.8163605837062119,0.733115093504362,0.8371837787721208,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.7700649010359979,0.733115093504362,0.7779546095860039,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7637772806062805,0.733115093504362,0.7697861893820293,0.7532412056232184],"dir":"ltr"},{"str":"حطاضر","boundary":[0.7039142177611158,0.733115093504362,0.7561271818438344,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6976265973313984,0.733115093504362,0.7036355061071472,0.7532412056232184],"dir":"ltr"},{"str":"٥عا","boundary":[0.660335147337445,0.733115093504362,0.680932922159068,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاحز","boundary":[0.5683073326077317,0.733115093504362,0.637708590317249,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5620197121780143,0.733115093504362,0.5679076873463136,0.7532412056232184],"dir":"ltr"},{"str":"سر","boundary":[0.4716666263554642,0.733115093504362,0.5007458378683436,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"وتبض","boundary":[0.43196448583061237,0.733115093504362,0.46439682347724437,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.4167767968718507,0.733115093504362,0.42466650542185674,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"ظا٘ت","boundary":[0.38217478937396704,0.733115093504362,0.4074218567339864,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36501886564276215,0.733115093504362,0.3709068408110614,0.7532412056232184],"dir":"ltr"},{"str":"غتصا٢","boundary":[0.30536574354012985,0.733115093504362,0.3573532873785625,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"ٌتط","boundary":[0.2703692506147458,0.733115093504362,0.2980395856008385,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.22796230902567827,0.733115093504362,0.24278369008747533,0.7532412056232184],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.20318563308743504,0.733115093504362,0.22020486153101948,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"٥تعا","boundary":[0.1582424718829363,0.733115093504362,0.18706808562099408,0.7532412056232184],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8508328294433023,0.7654205266908526,0.8563838029588423,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"٥س","boundary":[0.8186259120409561,0.7654205266908526,0.8362368686257912,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"وبضا٤٣","boundary":[0.7442372314266135,0.7654205266908526,0.7953230942879026,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.7127629298181966,0.7654205266908526,0.7369674285483937,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"طا","boundary":[0.6887838513322853,0.7654205266908526,0.7025626637642601,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6616488894263717,0.7654205266908526,0.666298181964768,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6426008787842141,0.7654205266908526,0.6514204458418995,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6371588664489862,0.7654205266908526,0.6418926915789898,0.785546638809709],"dir":"ltr"},{"str":"ٌتط","boundary":[0.6019421534244367,0.7654205266908526,0.6296124884105293,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"سحم٥متبس٣","boundary":[0.49459765388801563,0.7654205266908526,0.5756644092393276,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتب٤","boundary":[0.4583049945579877,0.7654205266908526,0.48729967347926,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.42406929495706863,0.7654205266908526,0.44108852340065313,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ت","boundary":[0.3983995646390132,0.7654205266908526,0.416771314548313,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"سحم٥متبر","boundary":[0.29780578062643615,0.7654205266908526,0.3748995041722096,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.28166005562945945,0.7654205266908526,0.2904796226871448,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ٌتط","boundary":[0.23761857540210427,0.7654205266908526,0.2652889103881969,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"وتبض٢","boundary":[0.16230003628008227,0.7654205266908526,0.21285052606119245,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.14302660539363893,0.7654205266908526,0.1551147659934696,0.785546638809709],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8514046841617283,0.797725959877343,0.8552931833756598,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"شربة","boundary":[0.8000088684645462,0.797725959877343,0.84610730842101,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.7637162091345185,0.797725959877343,0.7927390655863265,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.7266909340105616,0.797725959877343,0.756418228725763,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.6999222800016127,0.797725959877343,0.7095026403837629,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"آظ","boundary":[0.6613472406981903,0.797725959877343,0.6749569879469508,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤ف","boundary":[0.6151360906195833,0.797725959877343,0.6522458983351476,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5978914419317131,0.797725959877343,0.6078662877413635,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5689531180715122,0.797725959877343,0.5796324021445561,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5577666384488251,0.797725959877343,0.5616551376627567,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ٕتب","boundary":[0.5216712218325473,0.797725959877343,0.5467210464788166,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"سغ٥٥طاست٣","boundary":[0.4272483170072964,0.797725959877343,0.49949550530092324,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4029029306244206,0.797725959877343,0.41992215906800506,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"قتطا٤","boundary":[0.3541839803281332,0.797725959877343,0.3955767726851292,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"وتبض","boundary":[0.29757532148183985,0.797725959877343,0.3300076591284718,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.28481090014915145,0.797725959877343,0.29022098601201274,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ٟتب","boundary":[0.25440734470109244,0.797725959877343,0.27951352440843313,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ستأط٥ط","boundary":[0.18780989236908938,0.797725959877343,0.2308651590276938,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"زاز","boundary":[0.1582424718829363,0.797725959877343,0.18041818841456045,0.8178520719961994],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8321502801628573,0.8300313930638334,0.8360387793767888,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"بز٢","boundary":[0.7578461321401219,0.8300313930638334,0.7908420203974684,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.7068166243399041,0.8300313930638334,0.7339234087152819,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"بز٢","boundary":[0.6638525013101141,0.8300313930638334,0.6968483895674609,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"٥عا","boundary":[0.626855403716693,0.8300313930638334,0.6474531785383159,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"وبضا٤٣","boundary":[0.5530302737130649,0.8300313930638334,0.604116136574354,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5244506389325594,0.8300313930638334,0.5290999314709558,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5033456685612931,0.8300313930638334,0.5129260289434434,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢","boundary":[0.4584852259442899,0.8300313930638334,0.4844930866287741,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.4451225460555489,0.8300313930638334,0.45053263191841014,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.43416148667714766,0.8300313930638334,0.439881525375902,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.39930588140444234,0.8300313930638334,0.41139404200427304,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.38786580400693355,0.8300313930638334,0.3917543032208651,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ساظ","boundary":[0.35943467569637605,0.8300313930638334,0.3825684282662152,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.3184584996170436,0.8300313930638334,0.3437993308340388,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"طفشٙتس","boundary":[0.25725831418551215,0.8300313930638334,0.30735796347805056,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"٤ته","boundary":[0.19574676502600077,0.8300313930638334,0.233701898657637,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"ٌتط","boundary":[0.16063756197847384,0.8300313930638334,0.18830789696456648,0.8501575051826898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8465410166485268,0.8623368262503238,0.8565158624581772,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"شط","boundary":[0.8229000685290443,0.8623368262503238,0.8392993913008424,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.783451525779014,0.8623368262503238,0.8004707542225985,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"قطا٤","boundary":[0.7427068166243399,0.8623368262503238,0.775871770064901,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6596958116660621,0.8623368262503238,0.6757288265408957,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.6279679122828234,0.8623368262503238,0.6521724110130206,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.5954367718789052,0.8623368262503238,0.6207776030959005,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.5655956383278914,0.8623368262503238,0.5946184947796993,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5495626234530576,0.8623368262503238,0.5602982625871731,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5441215382754868,0.8623368262503238,0.549232273148708,0.8824629383691802],"dir":"ltr"},{"str":"ث","boundary":[0.5318913209981054,0.8623368262503238,0.5365406135365017,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.48196073688878144,0.8623368262503238,0.48584923610271297,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ظب","boundary":[0.4366928286370784,0.8623368262503238,0.44923182972548087,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3973851735397268,0.8623368262503238,0.41440440198331135,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.37050380940863475,0.8623368262503238,0.3800841697907849,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"آظ","boundary":[0.33181605998306934,0.8623368262503238,0.34542580723182975,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ب٤ف","boundary":[0.2856049099044625,0.8623368262503238,0.3227147176200267,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"٥تعا","boundary":[0.24054903857782078,0.8623368262503238,0.26937465231587865,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"٘ت","boundary":[0.2050735276333293,0.8623368262503238,0.2179506590881606,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.1869835530293869,0.8623368262503238,0.19487326157939294,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.16748470189865763,0.8623368262503238,0.17957286249848836,0.8824629383691802],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.14302660539363893,0.8623368262503238,0.1600458338372234,0.8824629383691802],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14303,0.10739,0.85745,0.88246],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/345f26e9b760bf22d4e65a8728534e6d.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/56a878cecde80155a1a0f5bf87b07b8f.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.0541,0.14231,0.12298]},"elements":[{"words":[{"str":"‬","boundary":[0.5852783488531463,0.05410166372441044,0.5914307251985327,0.0699088676632547],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5489996775103801,0.058061183070419776,0.5852500100778005,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.518361752731084,0.058061183070419776,0.5441884548716089,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5023985165477486,0.058061183070419776,0.5133532873785626,0.07386838700926404],"dir":"ltr"},{"str":"نگبهی","boundary":[0.45088079977425727,0.058061183070419776,0.4978424638206958,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4315314225823356,0.058061183070419776,0.4462208247672028,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هکبتب","boundary":[0.3769903656226065,0.058061183070419776,0.4267626476397791,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3638086024106099,0.058061183070419776,0.37226258717297533,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"تئوریهبی","boundary":[0.28133188213004395,0.058061183070419776,0.3589427177812714,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.21663240214455598,0.058061183070419776,0.27656274438666506,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21663,0.0541,0.59143,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.16713024549522312,0.057802048579619125,0.18551046075704442,0.07360925251846338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16713,0.0578,0.18551,0.07361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وبض","boundary":[0.8318139234893378,0.10739167638421007,0.856018422219535,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8158936187366469,0.10739167638421007,0.8216136574354014,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.7839402991091226,0.10739167638421007,0.7999451364534205,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7474785745958802,0.10739167638421007,0.7722184464062564,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"زاز","boundary":[0.7178639900028219,0.10739167638421007,0.7400397065344461,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7018309751279881,0.10739167638421007,0.7125666142621033,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.6676234530576047,0.10739167638421007,0.6783027371306485,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6547463216027734,0.10739167638421007,0.6602972951183133,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ؼت","boundary":[0.6117755875357762,0.10739167638421007,0.6461239972588382,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ز٤س","boundary":[0.5782725037287862,0.10739167638421007,0.604449429596485,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5622394888539526,0.10739167638421007,0.5729751279880679,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5449948401660821,0.10739167638421007,0.5549696859757326,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ؾت","boundary":[0.5056308300076591,0.10739167638421007,0.5266794453178538,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4770024589833515,0.10739167638421007,0.49142935461764825,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟتط","boundary":[0.4356228483895675,0.10739167638421007,0.46960495021566495,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢","boundary":[0.3909925424275406,0.10739167638421007,0.41700040311202485,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"افتعا٤ف","boundary":[0.3181876083363567,0.10739167638421007,0.38324952634337084,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٤بفشت","boundary":[0.2763721530213246,0.10739167638421007,0.3108896279276011,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتز","boundary":[0.2133671947434192,0.10739167638421007,0.258084935703632,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20792610956584837,0.10739167638421007,0.21303684443906962,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"ؾتب","boundary":[0.17320474059741203,0.10739167638421007,0.20028334744225423,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.14302660539363893,0.10739167638421007,0.16215914862740358,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشطاحز","boundary":[0.7854276212359409,0.13972590229190066,0.8548288789454581,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.7536997218527024,0.13972590229190066,0.7779042205828995,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"طا","boundary":[0.7297206433667913,0.13972590229190066,0.7434994557987662,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6948650380940863,0.13972590229190066,0.7069531986939169,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.6784938928528239,0.13972590229190066,0.6873134599105091,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"شسا","boundary":[0.6563181763211997,0.13972590229190066,0.6781275849558593,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6388199298585077,0.13972590229190066,0.6487947756681581,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.5888893457491837,0.13972590229190066,0.6179122022009917,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5728563308743501,0.13972590229190066,0.5835919700084654,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ؾذؽ","boundary":[0.5044412867335833,0.13972590229190066,0.5492717378159391,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثطزاقش","boundary":[0.44912879429193386,0.13972590229190066,0.49705877373322044,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4311515298101344,0.13972590229190066,0.44188716894424973,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4198523400653043,0.13972590229190066,0.42374083927923584,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4050309590035071,0.13972590229190066,0.41075099770226153,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"كب","boundary":[0.36825928165437183,0.13972590229190066,0.3887725238843875,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.34582996734792604,0.13972590229190066,0.3565656064820414,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.30085862861289153,0.13972590229190066,0.32988148506469944,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2848256137380578,0.13972590229190066,0.29556125287217316,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2674682549280445,0.13972590229190066,0.27744310073769496,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.24348917644213328,0.13972590229190066,0.24904014995767323,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٥س","boundary":[0.21128225903978717,0.13972590229190066,0.2288932156246221,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٥عا","boundary":[0.15828032410206797,0.13972590229190066,0.17887809892369091,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.8523419599306647,0.17203133547839103,0.8569912524690612,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.8312369895593986,0.17203133547839103,0.8408173499415488,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢","boundary":[0.7863765469423952,0.17203133547839103,0.8123844076268796,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7746254283065265,0.17203133547839103,0.778513927520458,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"فعا٤ف","boundary":[0.7216798484298788,0.17203133547839103,0.7742309428790262,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"زاقز","boundary":[0.6684806707784093,0.17203133547839103,0.7141000927157658,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6630395856008385,0.17203133547839103,0.6681503204740598,0.19215744759724737],"dir":"ltr"},{"str":"شب٤غ","boundary":[0.6161472165114686,0.17203133547839103,0.6496784778489944,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ت","boundary":[0.5902238884185916,0.17203133547839103,0.6085956383278913,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"سحم٥متبر","boundary":[0.4893765066311928,0.17203133547839103,0.5664702301769662,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"كتب","boundary":[0.44809642439633973,0.17203133547839103,0.47683750554279036,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"زاز","boundary":[0.4031250856613053,0.17203133547839103,0.4253008021929295,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.37739900028217843,0.17203133547839103,0.3956016850082638,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"أت","boundary":[0.3173245051799895,0.17203133547839103,0.33823223283750553,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"اػشٕتب","boundary":[0.24508562099407427,0.17203133547839103,0.2931564880880397,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.2179224815576249,0.17203133547839103,0.2339554964324586,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.18633546982706498,0.17203133547839103,0.19422517837707104,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"اثت","boundary":[0.15993312371508042,0.17203133547839103,0.17698052968920067,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"اػش","boundary":[0.8322490022977385,0.20433676866488157,0.8549600919095415,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8151170637320111,0.20433676866488157,0.8208371024307655,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.7879539242955619,0.20433676866488157,0.8039869391703955,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7764011367759102,0.20433676866488157,0.7802896359898417,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"فطاز","boundary":[0.7456876284919581,0.20433676866488157,0.7760066513484098,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"بقطر","boundary":[0.6574074253234978,0.20433676866488157,0.7045202563792482,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ىبض٢","boundary":[0.5664503567541422,0.20433676866488157,0.6110553875922121,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5534323376466322,0.20433676866488157,0.5588424235094936,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.531256621115008,0.20433676866488157,0.5369766598137624,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5130539363889226,0.20433676866488157,0.5237332204619665,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"٤ىس٤","boundary":[0.4696605393638893,0.20433676866488157,0.5055023582053454,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.4472312250574435,0.20433676866488157,0.4568115854395937,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ف","boundary":[0.4030488571774097,0.20433676866488157,0.43970782440440204,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3834091183940017,0.20433676866488157,0.3954972789938324,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"شغ٥ط","boundary":[0.33542278389164343,0.20433676866488157,0.36700979562220337,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ب٢","boundary":[0.29994727294715207,0.20433676866488157,0.3237854637803846,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"ف٥ع٤ى٣","boundary":[0.23325105816906522,0.20433676866488157,0.2923111621719676,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"بز٢","boundary":[0.16762558955133633,0.20433676866488157,0.20062147780868306,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.14302660539363893,0.20433676866488157,0.1600458338372234,0.2244628807837379],"dir":"rtl"},{"str":"وبضا٤٣","boundary":[0.8057209658564115,0.23664220185137194,0.8568068287177006,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7930692546458662,0.23664220185137194,0.7984793405087275,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.770893538114242,0.23664220185137194,0.7766135768129964,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"إطط","boundary":[0.729552142540412,0.23664220185137194,0.7547710323698955,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6857741766436893,0.23664220185137194,0.7222640786874673,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6803330914661184,0.23664220185137194,0.6854438263393398,0.25676831397022826],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.6664890958197284,0.23664220185137194,0.6718991816825898,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6555280364413272,0.23664220185137194,0.6612480751400815,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"د٣","boundary":[0.6112329584391505,0.23664220185137194,0.6330987221348815,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ثطز","boundary":[0.5803785625025196,0.23664220185137194,0.6040758656830734,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5643455476276859,0.23664220185137194,0.5750811867618012,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5472136090619584,0.23664220185137194,0.5571884548716088,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.523572660942476,0.23664220185137194,0.5289827468053373,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5034257266094249,0.23664220185137194,0.5183316402628292,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.47240226548957953,0.23664220185137194,0.48522304188333937,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.44377389446527193,0.23664220185137194,0.45820079009956866,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4310094731325836,0.23664220185137194,0.4365604466481236,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٥س","boundary":[0.3988025557302375,0.23664220185137194,0.4164135123150724,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٥عا","boundary":[0.3462514612810901,0.23664220185137194,0.3668492361027129,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.31910537348329104,0.23664220185137194,0.32375466602168745,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.29800040311202486,0.23664220185137194,0.307580763494175,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢","boundary":[0.2534793001975249,0.23664220185137194,0.27948716088200914,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"افتطاز","boundary":[0.20319530777603098,0.23664220185137194,0.24602515419034954,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.1840627645422663,0.23664220185137194,0.19615092514209703,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"ثتبلا","boundary":[0.1430644576127706,0.23664220185137194,0.17704655943886805,0.25676831397022826],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.8321038416575967,0.26894763503786245,0.8574446728745919,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ثطز","boundary":[0.8066489700487766,0.26894763503786245,0.8303462732293304,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7932928205748377,0.26894763503786245,0.7988437940903776,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7691728544362479,0.26894763503786245,0.7748928931350023,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7368814044422947,0.26894763503786245,0.7407699036562262,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"بز٢","boundary":[0.6623518361752732,0.26894763503786245,0.6953477244326198,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"٥ؿز","boundary":[0.6088990607489821,0.26894763503786245,0.6497001249647277,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5966136574354013,0.26894763503786245,0.6012629499737977,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.578298262587173,0.26894763503786245,0.5905554883702181,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5351302858064256,0.26894763503786245,0.5390187850203572,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.47530938847905835,0.26894763503786245,0.5024161728544363,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"بز٢","boundary":[0.4325730237432983,0.26894763503786245,0.465568912000645,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4103973072116741,0.26894763503786245,0.41611734591042854,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.38748897488612083,0.26894763503786245,0.3982246140202362,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.35534324988914423,0.26894763503786245,0.38013242230015726,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿش","boundary":[0.3275918893860604,0.26894763503786245,0.3539660579675092,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.2986253879953239,0.26894763503786245,0.3146584028701576,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.2713347845366228,0.26894763503786245,0.28091514491877295,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"ٞت٣","boundary":[0.2263070907405168,0.26894763503786245,0.26197984439875843,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21977760309590036,0.26894763503786245,0.22602837908654813,0.2890737471567188],"dir":"ltr"},{"str":"احؿتبؼ","boundary":[0.14302660539363893,0.26894763503786245,0.21244612407788124,0.2890737471567188],"dir":"rtl"},{"str":"غطٚض","boundary":[0.8194058128753982,0.30125306822435294,0.8572904019026888,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8133600596605797,0.30125306822435294,0.8191271012214295,0.3213791803432093],"dir":"ltr"},{"str":"ض","boundary":[0.7979490466400614,0.30125306822435294,0.8058387551900674,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"اث","boundary":[0.7797745394445117,0.30125306822435294,0.788594106502197,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"اػش","boundary":[0.7329716612246544,0.30125306822435294,0.7556827508364575,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7158397226589269,0.30125306822435294,0.7215597613576813,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6886765832224776,0.30125306822435294,0.7047095980973113,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6826308300076591,0.30125306822435294,0.688397871568509,0.3213791803432093],"dir":"ltr"},{"str":"آظاز٢","boundary":[0.6287605514572501,0.30125306822435294,0.6738446003144275,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥كشط","boundary":[0.5335768533075342,0.30125306822435294,0.5767166525577457,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"وبضوٙتب","boundary":[0.47085367033498604,0.30125306822435294,0.5264197605514573,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.428192889103882,0.30125306822435294,0.43284218164227845,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"جت","boundary":[0.4019032531140404,0.30125306822435294,0.4166401015842303,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.382855242471883,0.30125306822435294,0.39167480952956835,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"بؾتجبر","boundary":[0.30178848712057077,0.30125306822435294,0.3601441528600799,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثتب","boundary":[0.2758651590276938,0.30125306822435294,0.2947722820171726,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتس٤ط٤ز","boundary":[0.19916592090942076,0.30125306822435294,0.26882077639375984,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"ثبٖتض","boundary":[0.1430644576127706,0.30125306822435294,0.19214971580602255,0.3213791803432093],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔ","boundary":[0.8321038416575967,0.33355850141084337,0.8574446728745919,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.7988470996089813,0.33355850141084337,0.8311522151005764,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.7780662313056798,0.33355850141084337,0.7908870076994396,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7494378602813722,0.33355850141084337,0.7638647559156689,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7361944209295763,0.33355850141084337,0.7417453944451162,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٥س","boundary":[0.7039875035272303,0.33355850141084337,0.7215984601120651,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6752951586245818,0.33355850141084337,0.6799444511629781,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.6541901882533155,0.33355850141084337,0.6637705486354657,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ض٢","boundary":[0.6093297456363124,0.33355850141084337,0.6353376063207966,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5975554883702181,0.33355850141084337,0.6014439875841496,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"فعا٤ف","boundary":[0.5446099084935704,0.33355850141084337,0.5971610029427178,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٤بثس","boundary":[0.5090498649574717,0.33355850141084337,0.5370583303099932,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5036087797799008,0.33355850141084337,0.5087195146531222,0.3536846135296997],"dir":"ltr"},{"str":"چ","boundary":[0.45791050913048736,0.33355850141084337,0.47281642278389163,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٥","boundary":[0.4441598742290483,0.33355850141084337,0.4506688837828033,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.415813278510098,0.33355850141084337,0.42046257104849444,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظ","boundary":[0.3701938565727416,0.33355850141084337,0.3972442858870481,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.35537247551094453,0.33355850141084337,0.3610925142096989,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.3054137138710848,0.33355850141084337,0.33252049824646274,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾ","boundary":[0.2768135203773128,0.33355850141084337,0.2978621356875076,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.2492840730438989,0.33355850141084337,0.26531708791873265,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٥ع","boundary":[0.22034574918369815,0.33355850141084337,0.23674507195549646,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.20817305599226027,0.33355850141084337,0.2128223485306567,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1582424718829363,0.33355850141084337,0.16213097109686786,0.3536846135296997],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.8266063207965495,0.36577755643373355,0.8563336155117507,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7989923408715283,0.36577755643373355,0.8193083403877939,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.75847305196114,0.36577755643373355,0.7754922804047245,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤","boundary":[0.7411438706816624,0.36577755643373355,0.7512877816745273,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"ىشت","boundary":[0.6703337364453581,0.36577755643373355,0.7089087757487805,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6573438948683838,0.36577755643373355,0.6628948683839239,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.6355063087031886,0.36577755643373355,0.6470872737533762,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.5933809005522634,0.36577755643373355,0.6173036239771033,0.3859036685525899],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5879398153746926,0.36577755643373355,0.593292417462813,0.3859036685525899],"dir":"ltr"},{"str":"ٍیژگیّبی","boundary":[0.7639940339420325,0.4164391366862457,0.8574273390575241,0.43371476940629405],"dir":"rtl"},{"str":"هکتب","boundary":[0.7117507155238441,0.4164391366862457,0.7592776232515015,0.43371476940629405],"dir":"rtl"},{"str":"ًئَ","boundary":[0.6834522513806587,0.4164391366862457,0.7070343048333131,0.43371476940629405],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسیک","boundary":[0.6112790744547909,0.4164391366862457,0.6787358406901278,0.43371476940629405],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6037811907929214,0.4164391366862457,0.6112307010118112,0.43371476940629405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.4481247390659641,0.828692546458661,0.46825085118482046],"dir":"ltr"},{"str":"دبزاٞب٢","boundary":[0.7182150602652478,0.4481247390659641,0.8003714677308825,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبز٢","boundary":[0.6709613415568186,0.4481247390659641,0.7117824182232289,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٕٞكٝ","boundary":[0.6110131657244995,0.4481247390659641,0.6645514329774798,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘بظٞب٢","boundary":[0.5453852883669674,0.4481247390659641,0.6046032571451606,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.505784657556335,0.4481247390659641,0.5389962740144347,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.48764062562986255,0.4481247390659641,0.4994188333938001,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.4670343003851805,0.4481247390659641,0.48124432619825047,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"َطف","boundary":[0.4200427298746322,0.4481247390659641,0.4606468234355431,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ٕت٣وٙٙتس","boundary":[0.3320030636513887,0.4481247390659641,0.4090198734228242,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تس","boundary":[0.2752140188874993,0.4481247390659641,0.31043959366307894,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.24536231374621337,0.4481247390659641,0.26882727330119216,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"ا٥ٍ٘تعٜٞتب٢","boundary":[0.1430371143010015,0.4481247390659641,0.2389755681599062,0.46825085118482046],"dir":"rtl"},{"str":"زض٣٘ٚ","boundary":[0.7542028862820979,0.48043017225245455,0.8003295037690975,0.5005562843713109],"dir":"rtl"},{"str":"سٛػٝ","boundary":[0.710436766798391,0.48043017225245455,0.7477974000649465,0.5005562843713109],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.6756157536179305,0.48043017225245455,0.7040312805812398,0.5005562843713109],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6708992623049945,0.48043017225245455,0.6757671221832547,0.5005562843713109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.5218916907805706,0.828692546458661,0.542017802899427],"dir":"ltr"},{"str":"وبضا٣٤","boundary":[0.7507960253154352,0.5218916907805706,0.8002475914056517,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7300410263375071,0.5218916907805706,0.7443597073263784,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.6776471560446649,0.5218916907805706,0.7236047083484501,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"وبضا٣٤","boundary":[0.6216865804006934,0.5218916907805706,0.6710254363687669,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"اػشٕب٣ٖ","boundary":[0.5502565404926029,0.5218916907805706,0.61527823520744,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚا٣٘","boundary":[0.4875051799895191,0.5218916907805706,0.5286389053961819,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.4477960119750372,0.5218916907805706,0.4810986546595352,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙؼ٥سٜ","boundary":[0.3815858427056879,0.5218916907805706,0.4413894866450533,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔقٛز","boundary":[0.31930503486919015,0.5218916907805706,0.3751227476115613,0.542017802899427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3145886241786593,0.5218916907805706,0.3193356310718749,0.542017802899427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8167452735115089,0.5633532093086867,0.828692546458661,0.5834793214275431],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.7845409360261217,0.5633532093086867,0.7998131575764905,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػٛز","boundary":[0.7389778691498368,0.5633532093086867,0.7780766759130489,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"آٔسٖ","boundary":[0.6925976538880155,0.5633532093086867,0.7320461966380458,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"سرهم","boundary":[0.6210267263272463,0.5633532093086867,0.6861582561249181,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"سمؿ٥ٓ","boundary":[0.5509210303543355,0.5633532093086867,0.598998281420063,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.5207147176200266,0.5633532093086867,0.5441866005562945,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ق٥ٜٛ","boundary":[0.47684230257588583,0.5633532093086867,0.5142645633356873,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘ب٣٤","boundary":[0.42691171846656184,0.5633532093086867,0.4704023920117855,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؼبْ","boundary":[0.3807287459184908,0.5633532093086867,0.4203051297385681,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.3505224331841819,0.5633532093086867,0.3739943161204499,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘ؿز","boundary":[0.2990420848953924,0.5633532093086867,0.3440873896480832,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثّىٝ","boundary":[0.25942447696214777,0.5633532093086867,0.29230765509735157,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤س","boundary":[0.22572415044140767,0.5633532093086867,0.25297967989373327,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.20374567662353366,0.5633532093086867,0.2192363564795645,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛآٚض٢","boundary":[0.1430336308856093,0.5633532093086867,0.1972662183694088,0.5834793214275431],"dir":"rtl"},{"str":"ق٥ٜٛ","boundary":[0.7480253557463619,0.5957450206587774,0.785135163461926,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"ذلالب٘ٝ","boundary":[0.6850485749989922,0.5957450206587774,0.7416175882745318,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿبٖٞب","boundary":[0.618414157294312,0.5957450206587774,0.6786654573305922,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5949658161002943,0.5957450206587774,0.6116922642802435,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.5331687426935946,0.5957450206587774,0.5885609303825533,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘ع","boundary":[0.5059994356431653,0.5957450206587774,0.5266793243842465,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"سٛػٝ","boundary":[0.46219255853122027,0.5957450206587774,0.4995856781015113,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":"قٛز","boundary":[0.42451727335026407,0.5957450206587774,0.4557788009895663,0.6158711327776338],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41980086265973315,0.5957450206587774,0.42454786955294876,0.6158711327776338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8154150038295642,0.6369313774977685,0.8287147982424317,0.6570574896166249],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘ٗىبؾبر","boundary":[0.7294312089329624,0.6372065391868935,0.8002976982303381,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚح٣","boundary":[0.6778151328254122,0.6372065391868935,0.7220538557665176,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.6374649090982384,0.6372065391868935,0.671305182017972,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6136830733260773,0.6372065391868935,0.6308814009027742,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمبثُ","boundary":[0.5638933768694321,0.6372065391868935,0.607202419028108,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤طاٖ","boundary":[0.5033398637481356,0.6372065391868935,0.5574217914275609,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"نطفبً","boundary":[0.4578949490063289,0.6372065391868935,0.4964136332486798,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ػٙجٝ","boundary":[0.41541528600798167,0.6372065391868935,0.45063719917765155,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ذهٛنت٣","boundary":[0.32981194824041604,0.6372065391868935,0.4089680538668942,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘فتطاز٢","boundary":[0.24229253839642034,0.6372065391868935,0.30761117936874843,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"٘تساضز","boundary":[0.19117849800459547,0.6372065391868935,0.23583213351393473,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ثّىتٝ","boundary":[0.14303992147186934,0.6372065391868935,0.18419047043173298,0.6573326513057499],"dir":"rtl"},{"str":"ٌط٣ٞٚ","boundary":[0.7453684443906962,0.6711531574817886,0.8002864514048454,0.691279269600645],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشٝا٢","boundary":[0.6632591204095618,0.6711531574817886,0.7238208600338468,0.691279269600645],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.6209537630507518,0.6711531574817886,0.6567955818922078,0.691279269600645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6146652154633773,0.6708779957926636,0.6209619865360584,0.69100410791152],"dir":"ltr"},{"str":"ٖلاٜٚ","boundary":[0.8146894021848672,0.7133344940399067,0.8576883137824002,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.7952190913854961,0.7133344940399067,0.8086707380981175,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"اِشٖٛ","boundary":[0.7521667271334704,0.7133344940399067,0.7895583101543919,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٤ٛ","boundary":[0.717942516225259,0.7133344940399067,0.7464863546579594,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞىبضا٘ف","boundary":[0.6196234933688073,0.7133344940399067,0.6978724956665457,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6139405409763373,0.7133344940399067,0.6195866489297376,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"زا٘كٕٙسا٣٘","boundary":[0.5263433708227516,0.7133344940399067,0.6074383037045995,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙتس","boundary":[0.4778489942354981,0.7133344940399067,0.5206788406498166,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.45414600717539405,0.7133344940399067,0.46589603740879587,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4722869754504777,0.7133344940399067,0.47793308340387797,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"ٔتً","boundary":[0.4146007175394042,0.7133344940399067,0.4545282783085419,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"ٌط٤ٍتٛض","boundary":[0.3478453662272746,0.7133344940399067,0.4088778973676785,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.31277462006691664,0.7133344940399067,0.32452465030031846,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3309155883420002,0.7133344940399067,0.3365616962954005,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.33647760712702063,0.7133344940399067,0.34822763736042245,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"٥ٔٙشعثتطي","boundary":[0.23477244326198252,0.7133344940399067,0.3131623332123997,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.19970169710162455,0.7133344940399067,0.2114517273350264,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.2178426653767082,0.7133344940399067,0.22348877333010844,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.22340468416172857,0.7133344940399067,0.23515471439513042,0.733460606158763],"dir":"ltr"},{"str":"ٌتط٤ؽ","boundary":[0.1430644576127706,0.7133344940399067,0.20001124682549282,0.733460606158763],"dir":"rtl"},{"str":"آضٌط٤ؽ","boundary":[0.7964284274599911,0.7455535490627968,0.8576863788446809,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7628088845890273,0.7455535490627968,0.7745589148224291,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7802242512194139,0.7455535490627968,0.7851447575281171,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.7850606683597372,0.7455535490627968,0.796810698593139,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"ٞطظثطي","boundary":[0.7014955456121257,0.7455535490627968,0.7631761599548514,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6678760027411618,0.7455535490627968,0.6796260329745637,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6852913693715483,0.7455535490627968,0.6902118756802516,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6901277865118717,0.7455535490627968,0.7018778167452735,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"٥ِىطر","boundary":[0.6193816261539082,0.7455535490627968,0.6682978191639457,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6031774499133309,0.7455535490627968,0.608097956222034,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6080138670536542,0.7455535490627968,0.6197638972870562,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"ز٤ٍط","boundary":[0.5476276857338654,0.7455535490627968,0.582674285483936,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"افطاز","boundary":[0.5101382674245173,0.7455535490627968,0.5419225218688274,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.48812835086870643,0.7455535490627968,0.5040555891482243,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"سٛؾٗٝ","boundary":[0.4373362357399121,0.7455535490627968,0.4824202845970895,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4199217962671827,0.7455535490627968,0.4316718265005845,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"ٔىشت","boundary":[0.3750554279034144,0.7455535490627968,0.4203085419438062,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثٍ","boundary":[0.32922159068005,0.7455535490627968,0.36937457169347365,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿب٣٘","boundary":[0.27601080340226547,0.7455535490627968,0.32354629741605195,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.2646430443020116,0.7455535490627968,0.2763930745354134,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"ؾ٥ٟٓ","boundary":[0.2167533357520055,0.7455535490627968,0.2589632764945379,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز٘س","boundary":[0.17414439472729473,0.7455535490627968,0.21105695972910873,0.7656796611816532],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16979171201676946,0.7455535490627968,0.17417684524529367,0.7656796611816532],"dir":"ltr"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.8114241947837304,0.792370513734128,0.8574662796791228,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٓط","boundary":[0.7773209174829686,0.792370513734128,0.8050241464102875,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"٘ئٛولاؾ٥ه","boundary":[0.68069496513081,0.792370513734128,0.7710039504978434,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.6626758576208328,0.792370513734128,0.6742691982101825,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثٍ","boundary":[0.6146652154633773,0.792370513734128,0.6563397831257306,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿب٣٘","boundary":[0.5588745112266699,0.792370513734128,0.6082978997863505,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.5383157979602531,0.792370513734128,0.5524922400935219,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.5062683919861329,0.792370513734128,0.5319381223041884,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛز","boundary":[0.47688152537590195,0.792370513734128,0.4999283266819849,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4499133309146612,0.792370513734128,0.4705495626234531,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44314197605514577,0.792370513734128,0.44987648647559164,0.8124966258529844],"dir":"ltr"},{"str":"٤ه","boundary":[0.40589349780303946,0.792370513734128,0.4352893135002217,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"وبضٌط","boundary":[0.3569153867859879,0.792370513734128,0.3995479904865562,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛقحبَ","boundary":[0.2814528157374934,0.792370513734128,0.3505159430805821,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27480239448542754,0.792370513734128,0.28153690490587335,0.8124966258529844],"dir":"ltr"},{"str":"٤ه","boundary":[0.23755391623332126,0.792370513734128,0.2669497319305035,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"فطز","boundary":[0.20562744386665055,0.792370513734128,0.23109993147095576,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ِٔٛتس","boundary":[0.15818115854395937,0.792370513734128,0.1992076430039908,0.8124966258529844],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظ٘سٜ","boundary":[0.8074333857378966,0.8246759469206184,0.8573921473777564,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.7652275567380176,0.8246759469206184,0.8010693755794736,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7605111460474866,0.8246759469206184,0.7652581529407023,0.8448020590394748],"dir":"ltr"},{"str":"ثٙبثطا٤ٗ","boundary":[0.6975047365662917,0.8246759469206184,0.7541697504736566,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"وبضا٣٤","boundary":[0.6417543435320675,0.8246759469206184,0.69113165638731,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"اططثرك٣","boundary":[0.5512556939573507,0.8246759469206184,0.6202342887088322,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.48945862055065104,0.8246759469206184,0.5449120006449792,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.4699883097512799,0.8246759469206184,0.48665360583706213,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.45184826863385336,0.8246759469206184,0.4635684282662152,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ضاي٣","boundary":[0.4015398879348571,0.8246759469206184,0.44549683557060504,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛقتحبَ","boundary":[0.30273713064860724,0.8246759469206184,0.38002809690813083,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٝ٘ت","boundary":[0.2606522352561777,0.8246759469206184,0.2964095215060265,0.8448020590394748],"dir":"ltr"},{"str":"زاقتشٗ","boundary":[0.1981295602047809,0.8246759469206184,0.25423102350143106,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ٖبٔتُ","boundary":[0.1430644576127706,0.8246759469206184,0.1916425202563793,0.8448020590394748],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿب٣٘","boundary":[0.808038053775144,0.8568950019435086,0.8574614423348248,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"٘بق٣","boundary":[0.7623251501592293,0.8568950019435086,0.8015482726649736,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔقٛز","boundary":[0.7000443423227315,0.8568950019435086,0.7558620550651026,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"ٝ٘","boundary":[0.6783972265892692,0.8568950019435086,0.693707905026807,0.877021114062365],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبذز","boundary":[0.622646833555045,0.8568950019435086,0.6719011569315113,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثٍ","boundary":[0.5744749465876567,0.8568950019435086,0.6161495142500101,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾ٣ٕ","boundary":[0.5204176240577256,0.8568950019435086,0.5679531180715122,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.4586205506510259,0.8568950019435086,0.5140739307453541,0.877021114062365],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45390506711815215,0.8568950019435086,0.4588948683839239,0.877021114062365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14303,0.10739,0.85769,0.87702],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/232f7f985152ebaa63bd0f74c9025f78.jpg","blurred":"/storage/books/e16ad523d2afaf1b/pages/c342209667f415c7eb6d38f83a40ce2f.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14304,0.05806,0.14255,0.11572]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8140847341476196,0.0581475612340201,0.8327781674527351,0.07395476517286437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81408,0.05815,0.83278,0.07395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اصول","boundary":[0.742643326480429,0.058061183070419776,0.7835853992824606,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293648163824727,0.058061183070419776,0.7378612834803275,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هببنی","boundary":[0.683567768980727,0.058061183070419776,0.7246150020113317,0.07386838700926404],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.6187769581166607,0.058061183070419776,0.678729431208933,0.07386838700926404],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61878,0.05806,0.78359,0.07387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ثٝ","boundary":[0.842141331075906,0.10739167638421007,0.8574520095134438,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"َٛض","boundary":[0.8057403152336035,0.10739167638421007,0.8357775627846978,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"و٣ّ","boundary":[0.7678880961019068,0.10739167638421007,0.7993623977103237,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7619632764945379,0.10739167638421007,0.7679721852702867,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"٘ئٛولاؾ٥ه","boundary":[0.664610795340025,0.10739167638421007,0.7549197807070586,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.6471963558672956,0.10739167638421007,0.6638616519530779,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6412706091022696,0.10739167638421007,0.6465398073124522,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"٘ٓط٤ٝ","boundary":[0.5905994275809248,0.10739167638421007,0.634950860644173,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ولاؾ٥هٞب","boundary":[0.49717224976821056,0.10739167638421007,0.5842113113234167,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.4784536622727456,0.10739167638421007,0.49019462248558876,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.45680654653928326,0.10739167638421007,0.472117224976821,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"و٣ّ","boundary":[0.4189543274075866,0.10739167638421007,0.45042862901600356,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ضز","boundary":[0.3958560083847301,0.10739167638421007,0.41258245656467935,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٕوٙٙس","boundary":[0.323053976700125,0.10739167638421007,0.38432652074011364,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ثّىٝ","boundary":[0.2837505542790342,0.10739167638421007,0.31674644253638085,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذز","boundary":[0.22812109485225945,0.10739167638421007,0.2773754182287258,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22231720885234005,0.10739167638421007,0.22820518402063933,0.12751778850306644],"dir":"ltr"},{"str":"اذش٥تبضار","boundary":[0.1430644576127706,0.10739167638421007,0.21528346837586168,0.12751778850306644],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾ٣ٕ","boundary":[0.8098520578868869,0.13972590229190066,0.8573875519006733,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وٙشطَ","boundary":[0.7412827024630144,0.13972590229190066,0.7883391784576934,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.7231426613455879,0.13972590229190066,0.734883621558431,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7000443423227315,0.13972590229190066,0.7166955697988472,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"لبِت","boundary":[0.6577175797154029,0.13972590229190066,0.6935721368968436,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٞسف","boundary":[0.6110372072398921,0.13972590229190066,0.6513298665699198,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.5918087636554199,0.13972590229190066,0.6084740597412022,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشبض","boundary":[0.5351715241665659,0.13972590229190066,0.5702525496835571,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"وبضوٙبٖ","boundary":[0.46829523924698674,0.13972590229190066,0.5288205748377474,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.40649816584028703,0.13972590229190066,0.4619515459346153,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ُٔطح","boundary":[0.35546418349659376,0.13972590229190066,0.4000973918651994,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔؾبظ٘س","boundary":[0.28024347966299834,0.13972590229190066,0.3465824162534769,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.24347966299834725,0.13972590229190066,0.25879034143588503,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ٗ٥ٕٞ","boundary":[0.1928891038819688,0.13972590229190066,0.23704329423146694,0.15985201441075703],"dir":"ltr"},{"str":"ز٥ِتُ","boundary":[0.1430644576127706,0.13972590229190066,0.18645785463780387,0.15985201441075703],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.8019913734026686,0.17203133547839103,0.8574447534969968,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثٍ","boundary":[0.7388640303140243,0.17203133547839103,0.7805385979763776,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"غ٥ط","boundary":[0.7059700890877575,0.17203133547839103,0.7324006127302778,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضؾ٣ٕ","boundary":[0.652033700165276,0.17203133547839103,0.6995691941790625,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6338936590478494,0.17203133547839103,0.6456346192606925,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛضز","boundary":[0.592776232515016,0.17203133547839103,0.6275191276655784,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"سأو٥س","boundary":[0.5471439513040673,0.17203133547839103,0.5863388962792759,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"لطاض","boundary":[0.5123150723586085,0.17203133547839103,0.5406301044060144,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"زازٜ","boundary":[0.4761559237312049,0.17203133547839103,0.5058939815374693,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤طاٖ","boundary":[0.40117708711250855,0.17203133547839103,0.45462986253879956,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.38303704599508204,0.17203133547839103,0.3947780062079252,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.353166444955053,0.17203133547839103,0.37666650542185676,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ثطلتطاض٢","boundary":[0.2781876083363567,0.17203133547839103,0.3468280727214093,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتط","boundary":[0.2429959285685492,0.17203133547839103,0.271821542306607,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"چتٝ","boundary":[0.2061111782964486,0.17203133547839103,0.23654291127504334,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥كتشط","boundary":[0.14971580602249365,0.17203133547839103,0.1996745676623534,0.19215744759724737],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجبٌ","boundary":[0.812270730035877,0.20425039050128124,0.8573829564235901,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7954609586003951,0.20425039050128124,0.805758132785101,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٤ط","boundary":[0.7657112911678156,0.20425039050128124,0.7890470028620954,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشبٖ","boundary":[0.7104446325633894,0.20425039050128124,0.759135405329141,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":"سك٤ٛك","boundary":[0.6515499657354779,0.20425039050128124,0.703903817470875,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔوٙٙس","boundary":[0.58685048574999,0.20425039050128124,0.6452078042488006,0.22437650262013759],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5820936832345709,0.20425039050128124,0.5869615431128311,0.22437650262013759],"dir":"ltr"},{"str":"دیذگبُّبی","boundary":[0.7617688555649614,0.25488317803259336,0.8574031523360341,0.27215881075264176],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.7402910468819285,0.25488317803259336,0.7570524448744306,0.27215881075264176],"dir":"ltr"},{"str":"یي","boundary":[0.7173503274742333,0.25488317803259336,0.7402426734389486,0.27215881075264176],"dir":"rtl"},{"str":"هذیریت","boundary":[0.6455032853630024,0.25488317803259336,0.7126315086087264,0.27215881075264176],"dir":"rtl"},{"str":"الف)","boundary":[0.8224291530616359,0.2876208394517866,0.8574273390575241,0.30489647217183496],"dir":"rtl"},{"str":"دیذگبُ","boundary":[0.7635102995122345,0.2876208394517866,0.8170113274478978,0.30489647217183496],"dir":"rtl"},{"str":"اقتضبیی","boundary":[0.6849276413915427,0.2876208394517866,0.7511992582738743,0.30489647217183496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6794856290563148,0.2876208394517866,0.6848792679485629,0.30489647217183496],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.6573547788930544,0.2859641332671101,0.6740060063691701,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"زٞٝ","boundary":[0.6204700286209537,0.2859641332671101,0.6509299391300841,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ٞفشبز","boundary":[0.5738702785504092,0.2859641332671101,0.6140232595638329,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ف٥ّسض","boundary":[0.529729511831338,0.2859641332671101,0.5674028701576168,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٖٙٛا","boundary":[0.47809086145039703,0.2859641332671101,0.5232030878381102,0.30609024538596646],"dir":"ltr"},{"str":"وطز","boundary":[0.4433829161123876,0.2859641332671101,0.4717576893618737,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.41641472165114685,0.2859641332671101,0.4370509533599387,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ثطا٢","boundary":[0.3742088926512678,0.2859641332671101,0.4100507114927238,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ضٞجط٢","boundary":[0.3150723586084573,0.2859641332671101,0.36782069577135484,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.27927601080340225,0.2859641332671101,0.3086718265005845,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ٥ؿتشٓ","boundary":[0.21119038980932803,0.2859641332671101,0.2728146490909824,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"٥ٕٞكتٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.2859641332671101,0.20471689442496072,0.30609024538596646],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٕ","boundary":[0.8259362276776716,0.3183559446172008,0.8528636272019994,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"سٛاٖ","boundary":[0.7913492159471117,0.3183559446172008,0.8251622525899948,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.7555528681420567,0.3183559446172008,0.7849486838392389,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ؾجه","boundary":[0.706332889910106,0.3183559446172008,0.7491345587938888,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٚاحس","boundary":[0.6649735961623736,0.3183559446172008,0.699913734026686,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ثطٌع٤س","boundary":[0.6086185350909017,0.3183559446172008,0.6586618293223687,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5703632039343735,0.3183559446172008,0.587014431410489,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔب","boundary":[0.5419438061837385,0.3183559446172008,0.5639666626355464,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.5103457894949007,0.3183559446172008,0.5270832426331278,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىبٖٞتب٢","boundary":[0.4035957592614988,0.3183559446172008,0.48817007296327647,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّتف","boundary":[0.33417986858547993,0.3183559446172008,0.3972693594549926,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔت٣","boundary":[0.29499737977183865,0.3183559446172008,0.3277396702543637,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ستٛاٖ","boundary":[0.2523078163421615,0.3183559446172008,0.29434869190147944,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.2335369855282783,0.3183559446172008,0.2453151932922159,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚٞتب٢","boundary":[0.1430644576127706,0.3183559446172008,0.22650429314306444,0.33848205673605714],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّف٣","boundary":[0.7977572665766397,0.3506613778036913,0.857306768250897,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"ثطا٢","boundary":[0.7554731728947475,0.3506613778036913,0.7913343436302239,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7373550207602693,0.3506613778036913,0.7490267457246431,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"أٛض","boundary":[0.6852547667996937,0.3506613778036913,0.7151150423632305,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"اؾشفبزٜ","boundary":[0.6246963351153747,0.3506613778036913,0.6788490053866739,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.5898738259362277,0.3506613778036913,0.618290573702355,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5851171040432136,0.3506613778036913,0.5898641109364293,0.37078748992254756],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ٘ط","boundary":[0.5286911758777765,0.3506613778036913,0.5786781150481719,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"الشًب٣٤","boundary":[0.45994425998059224,0.3506613778036913,0.5222429584312974,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.43932276950028104,0.3506613778036913,0.45354170193896887,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.40728089798498046,0.3506613778036913,0.4329312889783362,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبؼ","boundary":[0.35488202022577636,0.3506613778036913,0.40088941746303564,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"لطاض","boundary":[0.3201145266633234,0.3506613778036913,0.34849053970383154,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.2843052364252026,0.3506613778036913,0.31373313702059624,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.2491205897244895,0.3506613778036913,0.27790893699359054,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"٤ته","boundary":[0.20513604741598027,0.3506613778036913,0.24273255958755308,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"اٍِت٢ٛ","boundary":[0.14304131276633178,0.3506613778036913,0.19874801727904387,0.37078748992254756],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤ط٤ز","boundary":[0.7975319466279679,0.38296681099018165,0.857268311363728,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ثطا٢","boundary":[0.7551247631716854,0.38296681099018165,0.7910377446540353,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.6914199621074696,0.38296681099018165,0.7094535816503406,0.40309292310903805],"dir":"ltr"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.7160988833796913,0.38296681099018165,0.7486959716529752,0.40309292310903805],"dir":"ltr"},{"str":"ل٥ٗزٞب","boundary":[0.6337727254403999,0.38296681099018165,0.6913354295158624,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5951358487523684,0.38296681099018165,0.6119877645176863,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.5561099689603741,0.38296681099018165,0.5887070572336581,0.40309292310903805],"dir":"ltr"},{"str":"قطا٤ٍ","boundary":[0.5007411214576531,0.38296681099018165,0.5496875221626645,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟشط٤","boundary":[0.4567559962913694,0.38296681099018165,0.4943366163821262,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٜ","boundary":[0.4144615229572298,0.38296681099018165,0.4344942621615254,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحؿٛة","boundary":[0.3425242874994961,0.38296681099018165,0.40805518617853015,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٕقٛز","boundary":[0.2732293304309268,0.38296681099018165,0.3314785342846777,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ثّىٝ","boundary":[0.23369839158302094,0.38296681099018165,0.26669427984036764,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.21690458338372232,0.38296681099018165,0.22718938202926592,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"سٛػٝ","boundary":[0.17303216833958157,0.38296681099018165,0.21048354004715242,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.14306617406252042,0.38296681099018165,0.1666209706950077,0.40309292310903805],"dir":"rtl"},{"str":"قطا٤ٍ","boundary":[0.8086077719998388,0.41521465873427194,0.8573548998266619,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.7689384044826058,0.41521465873427194,0.7869720240254767,0.4353407708531283],"dir":"ltr"},{"str":"ل٥ٗزٞب٢","boundary":[0.693755714112952,0.41521465873427194,0.7688538718909985,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"ٔربِف","boundary":[0.6346605796750918,0.41521465873427194,0.6871834965937035,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"ٔس٤ط","boundary":[0.5933815087229741,0.41521465873427194,0.6282425323421256,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤س","boundary":[0.5598210585721773,0.41521465873427194,0.586963461390008,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"سه٥ٕٓ","boundary":[0.5003547486423665,0.41521465873427194,0.5534083021094376,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":"ث٥ٍطز","boundary":[0.45221106945620193,0.41521465873427194,0.4939419921796268,0.4353407708531283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44749457814326604,0.41521465873427194,0.4523624380215262,0.4353407708531283],"dir":"ltr"},{"str":"ٞط","boundary":[0.8365118313379288,0.4619452452420028,0.8571096061595517,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"وساْ","boundary":[0.7949499737977184,0.4619452452420028,0.8298901116620309,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7766064014189542,0.4619452452420028,0.7884941739062773,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىبست","boundary":[0.7189551739428387,0.4619452452420028,0.7701253025630594,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ولاؾ٥ه","boundary":[0.6427913089047446,0.4619452452420028,0.7125446447015901,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثٍ","boundary":[0.5792509775466602,0.4619452452420028,0.6210476863803569,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ؿب٣٘","boundary":[0.5232904019026887,0.4619452452420028,0.572838533997351,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"زؾشٛضإُِٗٞب٢","boundary":[0.39392099004313297,0.4619452452420028,0.5166556213971863,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشفتبٚس٣","boundary":[0.319926807274586,0.4619452452420028,0.387322288063853,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ثتطا٢","boundary":[0.2693993227717983,0.4619452452420028,0.31351008869075814,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"قت٥ٜٛ","boundary":[0.21759940355699026,0.4619452452420028,0.2629948665290089,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتس٤ط٤ز","boundary":[0.143059432660736,0.4619452452420028,0.2111949473142008,0.4820713573608592],"dir":"rtl"},{"str":"اضا٤ٝ","boundary":[0.8251826903696537,0.49433705659209354,0.8574177853025355,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"وطز٘س","boundary":[0.7746603781190793,0.49433705659209354,0.8183073729189341,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7699439674285484,0.49433705659209354,0.774690974321764,0.5144631687109499],"dir":"ltr"},{"str":"أب","boundary":[0.7454118595557707,0.49433705659209354,0.7635018341597132,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"أطٚظٜ","boundary":[0.6918745515378725,0.49433705659209354,0.7388714993261494,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشمبز","boundary":[0.641633409924618,0.49433705659209354,0.6851978663777514,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6205587938888216,0.49433705659209354,0.6347884468093683,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.5880419236505824,0.49433705659209354,0.6140725640609831,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5450986012012738,0.49433705659209354,0.5809404200427298,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5176818639900028,0.49433705659209354,0.5386021509434883,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"ٞط","boundary":[0.4902651267787318,0.49433705659209354,0.5111854137322173,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"زٚ","boundary":[0.46586338533478455,0.49433705659209354,0.4837484264166424,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىشت","boundary":[0.41269238521385093,0.49433705659209354,0.45941927587004777,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.38913596968597575,0.49433705659209354,0.40617127993967084,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"قتطا٤ٍ","boundary":[0.32531386302253396,0.49433705659209354,0.38269416523395205,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"وتبٔلاً","boundary":[0.2694803885999919,0.49433705659209354,0.3187065344459225,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"ٔشفتبٚر","boundary":[0.19889793203531264,0.49433705659209354,0.26266368363768294,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"وتبٔلاً","boundary":[0.1430644576127706,0.49433705659209354,0.1922906034587012,0.5144631687109499],"dir":"rtl"},{"str":"وبضثطز","boundary":[0.810336558229532,0.526642489778584,0.856857661144032,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"زاض٘س","boundary":[0.767563066876285,0.526642489778584,0.803880718776615,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.729889708550006,0.526642489778584,0.7454598277899139,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"وبض","boundary":[0.6995425081630186,0.526642489778584,0.7230143910992866,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ثطزٖ","boundary":[0.6548247672028056,0.526642489778584,0.693081065007087,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ٞط","boundary":[0.6274080299915347,0.526642489778584,0.6483283169450201,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"وساْ","boundary":[0.5855925746765026,0.526642489778584,0.620532712540815,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5669954045229169,0.526642489778584,0.5790475240953181,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.5335204982464626,0.526642489778584,0.5605117835973579,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5114293143064457,0.526642489778584,0.5269994335463536,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ٔح٣ُ٥","boundary":[0.44518394001693073,0.526642489778584,0.5049974494802183,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿش٣ٍ","boundary":[0.3844895392429557,0.526642489778584,0.43874880270927435,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.3483659450961422,0.526642489778584,0.37803788238117225,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.32106191800701417,0.526642489778584,0.3418962017253363,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.2589304631757165,0.526642489778584,0.3146364782590849,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.2354867577699843,0.526642489778584,0.25244055936217846,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.20846450598621358,0.526642489778584,0.22869597291087193,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"فٗب٥ِتز","boundary":[0.1430644576127706,0.526642489778584,0.20202939069329137,0.5467686018974404],"dir":"rtl"},{"str":"٣ٔوٙس","boundary":[0.8056193816261539,0.5589479229650745,0.8574462853226912,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.800902970935623,0.5589479229650745,0.8056499778288387,0.5790740350839308],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.7777383802958843,0.5589479229650745,0.7944476559035757,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7445170717942516,0.5589479229650745,0.7711116342239418,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ٘ط","boundary":[0.6871044463256338,0.5589479229650745,0.7370815495626234,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"اقبضٜ","boundary":[0.6422380779618656,0.5589479229650745,0.6807849397347523,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.6204926028943444,0.5589479229650745,0.6347222558148911,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.5873840045148547,0.5589479229650745,0.6138883394214585,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.5441206111178296,0.5589479229650745,0.5799624299592856,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5171524166565888,0.5589479229650745,0.5377886483653807,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ٛٔ","boundary":[0.49268573386544123,0.5589479229650745,0.5107193534083122,0.5790740350839308],"dir":"ltr"},{"str":"ل٥ٗز","boundary":[0.4519692022413029,0.5589479229650745,0.49260120127383406,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44676998427863107,0.5589479229650745,0.45314169387672837,0.5790740350839308],"dir":"ltr"},{"str":"ٚي٥ٗز","boundary":[0.38086024106099087,0.5589479229650745,0.43930043939210706,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"قطا٤ٍ","boundary":[0.30950941266577986,0.5589479229650745,0.3582565404926029,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرشّف","boundary":[0.24831700729632766,0.5589479229650745,0.3031786592494054,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتط","boundary":[0.21312532752852018,0.5589479229650745,0.24195094126657798,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"ؾتبظٔبٖ","boundary":[0.1430644576127706,0.5589479229650745,0.20674567662353371,0.5790740350839308],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.840690127786512,0.5912533561515648,0.8573413552626276,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"اضسجبٌ","boundary":[0.7891724110130206,0.5912533561515648,0.8342846374007338,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7724835731849881,0.5912533561515648,0.782780747369694,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ٔح٥ٍ","boundary":[0.7196355867295522,0.5912533561515648,0.7660439795219092,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.6832345708872496,0.5912533561515648,0.7132130447051236,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"٣َّٔجس","boundary":[0.6169629540049181,0.5912533561515648,0.6768924094005724,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.5993066473172894,0.5912533561515648,0.6105055024791389,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5826178094892571,0.5912533561515648,0.592914983673963,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5594791792639174,0.5912533561515648,0.5761304067400331,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٓط","boundary":[0.5253759019631556,0.5912533561515648,0.5530791308904746,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطفشٗ","boundary":[0.47035111057362844,0.5912533561515648,0.5189573507477728,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"آٟ٘ب","boundary":[0.4373362357399121,0.5912533561515648,0.4639640020961825,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43214306445761275,0.5912533561515648,0.4426325633893659,0.6113794682704212],"dir":"ltr"},{"str":"ٔس٤ط٤ز","boundary":[0.3607852622243722,0.5912533561515648,0.42052162696013223,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.31071874874027494,0.5912533561515648,0.3543375660095941,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.27431773289797234,0.5912533561515648,0.30429620671584634,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.25617769178054584,0.5912533561515648,0.267918651993389,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"اٖٕبَ","boundary":[0.20453904139960496,0.5912533561515648,0.24976397790946106,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"وٙس","boundary":[0.17087918732615795,0.5912533561515648,0.19818091667674448,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16616277663562706,0.5912533561515648,0.1709097835288427,0.6113794682704212],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.1430644576127706,0.5912533561515648,0.15971568508888623,0.6113794682704212],"dir":"rtl"},{"str":"ٚالٕ","boundary":[0.8255734268553232,0.6235587893380553,0.8573858588301689,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8203742088926513,0.6235587893380553,0.8272296529205466,0.6436849014569117],"dir":"ltr"},{"str":"َطفساضاٖ","boundary":[0.741887370500262,0.6235587893380553,0.8123593743701374,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.7098399645261418,0.6235587893380553,0.7355096948441971,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىشت","boundary":[0.6571129116781553,0.6235587893380553,0.7034931269399766,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"اٖشمبز","boundary":[0.6072882654089572,0.6235587893380553,0.6506534849034548,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"زاض٘س","boundary":[0.5649211915991453,0.6235587893380553,0.6009038980932802,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5379529971379046,0.6235587893380553,0.5585892288466964,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟشط٤ٗ","boundary":[0.47821179505784656,0.6235587893380553,0.5315800378925303,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٜ","boundary":[0.45184826863385336,0.6235587893380553,0.4718412544846213,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ثطا٢","boundary":[0.4096424396339743,0.6235587893380553,0.44548425847543033,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.37058088442778253,0.6235587893380553,0.4032949973797719,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.3317611964364897,0.6235587893380553,0.3641935340831217,0.6436849014569117],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.26996412302979,0.6235587893380553,0.3254175031241182,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.2517031483049139,0.6235587893380553,0.2683684443906961,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"ٚػتٛز","boundary":[0.19837142741967995,0.6235587893380553,0.2452870157616802,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":"٘تساضز","boundary":[0.14778086830330148,0.6235587893380553,0.19199141371387107,0.6436849014569117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1430644576127706,0.6235587893380553,0.14781146450598623,0.6436849014569117],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.8420517192727859,0.6558642225245458,0.8573239408231548,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٖٙٛا","boundary":[0.7902332406175677,0.6558642225245458,0.8353454670052808,0.6759903346434022],"dir":"ltr"},{"str":"ٔظبَ","boundary":[0.7484177853025356,0.6558642225245458,0.7838022728963533,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖٞب٢","boundary":[0.6519136937154835,0.6558642225245458,0.742074091990164,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ثٛضٚوطاس٥ه","boundary":[0.5556093038255332,0.6558642225245458,0.6452983835207805,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ثتٝ","boundary":[0.525738702785504,0.6558642225245458,0.5492387632523077,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ؼتبز","boundary":[0.47192324747047204,0.6558642225245458,0.5194305639537228,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ٔمتطضار","boundary":[0.4014189543274076,0.6558642225245458,0.4655791913572782,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"زؾتشٛضإُِٗ","boundary":[0.28362962067158465,0.6558642225245458,0.37988406498165844,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"٥٘تبظ","boundary":[0.24432619825049381,0.6558642225245458,0.2773220865078405,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"زاض٘تس","boundary":[0.19377595033659856,0.6558642225245458,0.23798649574716815,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙتس","boundary":[0.1430644576127706,0.6558642225245458,0.18738771314548314,0.6759903346434022],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.8019913734026686,0.6881984484322363,0.8574447534969968,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.7663168863627202,0.6881984484322363,0.8007584955859234,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ازاض٢","boundary":[0.7166122465433145,0.6881984484322363,0.7588503648163826,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7045188857983634,0.6881984484322363,0.7164661587455154,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":"زِٚش٣","boundary":[0.6540895714919176,0.6881984484322363,0.6982155843108799,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6488903535292458,0.6881984484322363,0.6552620631273433,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":"٣ِٚ","boundary":[0.6126093441367356,0.6881984484322363,0.6414067803442577,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ٗ٥ٕٞ","boundary":[0.5620187850203571,0.6881984484322363,0.6061729753698553,0.7083245605510926],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.5002217116136575,0.6881984484322363,0.5556750917079857,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب","boundary":[0.4824444713185795,0.6881984484322363,0.4991097674043617,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"أطٚظٜ","boundary":[0.42935461764824445,0.6881984484322363,0.47607296327649457,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ثب٤تس","boundary":[0.38775345668561295,0.6881984484322363,0.42303172491635427,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ثتب","boundary":[0.3628411335510139,0.6881984484322363,0.3814383037045995,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"سفىتط","boundary":[0.31277462006691664,0.6881984484322363,0.3564779699278429,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكتشط٢","boundary":[0.2402144555972105,0.6881984484322363,0.3052481960736889,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ٔتساض٢","boundary":[0.1821260128189624,0.6881984484322363,0.23910097956222034,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.1430644576127706,0.6881984484322363,0.17577857056475996,0.7083245605510926],"dir":"rtl"},{"str":"قٛ٘س","boundary":[0.8196476800902972,0.7205038816187267,0.8574055710081833,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8149312693997662,0.7205038816187267,0.8196782762929818,0.7406299937375831],"dir":"ltr"},{"str":"٘ٓط٤ٝدطزاظاٖ","boundary":[0.7095980973112428,0.7205038816187267,0.8086115209416698,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"ا٤ٗ","boundary":[0.6775506913371226,0.7205038816187267,0.703220421655178,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"ٔىشت","boundary":[0.6248236384891361,0.7205038816187267,0.6712038537509574,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"نطفبً","boundary":[0.5799169589228848,0.7205038816187267,0.6184356431652357,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5582698431894224,0.7205038816187267,0.5735805216269603,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"اضائٝ","boundary":[0.5210222920949732,0.7205038816187267,0.5519612206232112,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"ز٤سٌبٜ","boundary":[0.4656346998830975,0.7205038816187267,0.5146354254847423,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.447494658765671,0.7205038816187267,0.45924468899907284,0.7406299937375831],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿش٣ٍ","boundary":[0.3935582698431894,0.7205038816187267,0.4474900632885879,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.3577619220381344,0.7205038816187267,0.3871792639174427,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3460313621155319,0.7205038816187267,0.35779457411214577,0.7406299937375831],"dir":"ltr"},{"str":"اوشفتب","boundary":[0.2972951183133793,0.7205038816187267,0.33970230176966176,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"٘ىطز٘تس","boundary":[0.23211190389809327,0.7205038816187267,0.2909465876567098,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22691268593542147,0.7205038816187267,0.2324378602813722,0.7406299937375831],"dir":"ltr"},{"str":"فطاستط","boundary":[0.16120449873019713,0.7205038816187267,0.20510509130487364,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.1430644576127706,0.7205038816187267,0.15478461724513246,0.7406299937375831],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.8370621195630266,0.7528093148052173,0.8574004111742654,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ضفشٙس","boundary":[0.7918329503769098,0.7528093148052173,0.8306615874551538,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7871165396863788,0.7528093148052173,0.7918635465795945,0.7729354269240737],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿ٥بض٢","boundary":[0.7237473293828355,0.7528093148052173,0.7807504736566292,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.705607288265409,0.7528093148052173,0.7173274478977708,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"سئٛض٢","boundary":[0.6519127665578265,0.7528093148052173,0.6991664852662555,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ٞب٢","boundary":[0.615738017495062,0.7528093148052173,0.6502273148708027,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"الشًبئ٣","boundary":[0.5466602168742695,0.7528093148052173,0.6076082154230662,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5250131011408071,0.7528093148052173,0.5403237795783449,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ػعئ٥بر","boundary":[0.4626113596968598,0.7528093148052173,0.5186564679324385,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ؾجه","boundary":[0.4133913814649091,0.7528093148052173,0.45619305034869195,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"٤ب","boundary":[0.3953722739549321,0.7528093148052173,0.4069656145442819,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.34881283508687067,0.7528093148052173,0.38895843915023987,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"الشًبئ٣","boundary":[0.2814528157374934,0.7528093148052173,0.34240081428629016,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"اقبضٜ","boundary":[0.23658644737372517,0.7528093148052173,0.2751333091466118,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"وطز٘تس","boundary":[0.17825613738057805,0.7528093148052173,0.2302436812190108,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"وتٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.7528093148052173,0.17189007135082843,0.7729354269240737],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.840690127786512,0.7850283698281075,0.8573413552626276,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"٤ه","boundary":[0.8048937799814568,0.7850283698281075,0.834289595678639,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"ٚي٥ٗز","boundary":[0.7399524327810699,0.7850283698281075,0.7983926311121862,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"ذبل","boundary":[0.6897649856895232,0.7850283698281075,0.7333838029588423,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6845647599467892,0.7850283698281075,0.6899679929052284,0.8051544819469638],"dir":"ltr"},{"str":"ثٟشط٤ٗ","boundary":[0.6247027048816867,0.7850283698281075,0.6780709477163703,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٜحُ","boundary":[0.570726004756722,0.7850283698281075,0.6182112307010119,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"ثٟشط٤ٗ","boundary":[0.4957471681380256,0.7850283698281075,0.5491154109727094,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.4490667956625147,0.7850283698281075,0.4892123997258839,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.4067400330551861,0.7850283698281075,0.44258185189664206,0.8051544819469638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4020235417422502,0.7850283698281075,0.40689140162051035,0.8051544819469638],"dir":"ltr"},{"str":"ة)","boundary":[0.8314991736203492,0.833502040684115,0.8573547788930544,0.8507776734041634],"dir":"rtl"},{"str":"دیذگبُ","boundary":[0.7725803200709477,0.833502040684115,0.8260813480066111,0.8507776734041634],"dir":"rtl"},{"str":"ػیؼتوی","boundary":[0.692546458660862,0.833502040684115,0.7668884996310747,0.8507776734041634],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6857741766436893,0.8298157850695345,0.6924980852178821,0.8470914177895829],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ٘ط","boundary":[0.6303865844318136,0.8318453344994385,0.6803636876688032,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ٥ؿش٣ٕ","boundary":[0.5566977062925788,0.8318453344994385,0.6239011166203088,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"دؽ","boundary":[0.5200548232353771,0.8318453344994385,0.5503361551175071,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5019147821179506,0.8318453344994385,0.5136349417503124,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ػًٙ","boundary":[0.4537832063530455,0.8318453344994385,0.49550638932559354,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ػٟب٣٘","boundary":[0.39851654774861933,0.8318453344994385,0.4473482081670496,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"زْٚ","boundary":[0.3641714032329585,0.8318453344994385,0.39217986858547993,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"زضََٛ","boundary":[0.30443020115290037,0.8318453344994385,0.35777026645704846,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبَ","boundary":[0.26500584512436004,0.8318453344994385,0.2980299109122425,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"ٞتب٢","boundary":[0.2203813439754908,0.8318453344994385,0.26312387632523077,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"1950","boundary":[0.16894424960696577,0.8318453344994385,0.21393155157818358,0.8519714466182949],"dir":"ltr"},{"str":"ستب","boundary":[0.1430644576127706,0.8318453344994385,0.16256330874349983,0.8519714466182949],"dir":"rtl"},{"str":"1956","boundary":[0.8123916636433265,0.8641507676859289,0.8573789656145443,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"سٛؾٍ","boundary":[0.7614786149070827,0.8641507676859289,0.8059145805619382,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7433385737896562,0.8641507676859289,0.755088604023058,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"ثطسبلا٘ف٣","boundary":[0.6744064175434353,0.8641507676859289,0.7434131898254526,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6626758576208329,0.8641507676859289,0.6744390696174468,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"ُٔطح","boundary":[0.6116418752771395,0.8641507676859289,0.6562750836457452,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"قس","boundary":[0.5816503406296609,0.8641507676859289,0.6052615793929133,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.576893618736647,0.8641507676859289,0.5816406256298626,0.8842768798047853],"dir":"ltr"},{"str":"ثٗس","boundary":[0.5470805820937638,0.8641507676859289,0.5704397549078889,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5275253759019631,0.8641507676859289,0.5401983622402153,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ػًٙ","boundary":[0.47796992784294756,0.8641507676859289,0.5196931108154956,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ػٟتب٣٘","boundary":[0.41447978393195467,0.8641507676859289,0.4715392832668199,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"زْٚ","boundary":[0.3801346394162938,0.8641507676859289,0.40814310476881527,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"د٥چ٥تس٣ٌ","boundary":[0.29572298141653564,0.8641507676859289,0.37369020840891687,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"وظتطر","boundary":[0.22195348087233444,0.8641507676859289,0.2742509775466602,0.8842768798047853],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿتبئُ","boundary":[0.15818115854395937,0.8641507676859289,0.21555061071471762,0.8842768798047853],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14304,0.10739,0.85745,0.88428],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19