اصول بیوشیمی راون - جلد اول اصول بیوشیمی راون - جلد اول

توضیحات

"بیوشیمی علم و زبان حیات در سطح ملکولی است. این دانش کمک می‌کند که طبیعت زندگی در سطح سلولی و مولکولی را بشناسیم و رابطۀ تکاملی بین گونه‌های مختلف را که دنیایی مشترک دارند درک کنیم. کتاب اصول بیوشیمی راون بر مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم بیوشیمی که در مورد بیشتر گونه‌ها صادق است تاکید دارد و در پی آن است که مفاهیم اساسی زیستی را با شیوه‌ای متفاوت بیان کند. مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکنندۀ این کتاب به شرح زیر است: 1. بیان مفاهیم و مطالب تخصصی حوزۀ بیوشیمی به صورت ساده و گویا که این کتاب را جزو قابل درک‌ترین منابع بیوشیمی قرار می‌دهد. 2. ارایۀ کاربردی مطالب و ارتباط آن‌ها با رویدادهای روزمرۀ زندگی که سبب درک عمیق دانشجویان و ارتباط آنان با موضوع می‌شود. 3. منبعی کامل و مفید، به ویژه برای بهره‌برداری دانشجویان یا علاقه‌مندانی که برای نخستین بار با علم بیوشیمی سروکار دارند. این کتاب به ویژه برای افراد، پژوهشگران و دانشجویانی مناسب است که بیوشیمی را به صورت پایه‌ای و دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علوم پایه، ازجمله زیست‌شناسی با همۀ گرایش‌ها، پیگیری می‌کنند. البته علاقه‌مندان حوزۀ بالینی شامل علوم پزشکی، بهداشت و درمان، علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی نیز به منزلۀ جامعۀ هدف بعدی می‌توانند از مفاهیم گستردۀ این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب اصول بیوشیمی راون حاصل تلاش چندساله و مستمر برای ارایۀ ترجمه‌ای روان از منبعی کاربردی و متناسب با اصطلاحات رایج علم بیوشیمی است. لازم به ذکر است که نام اصلی این کتاب "" اصول بیوشیمی"" است که با توجه به شهرت کتاب به نام نویسندۀ اولیۀ آن، دیوید راون (J. David Rawn)، در ترجمه به نام ""اصول بیوشیمی راون"" نامگذاری شد. ",

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797921,"title":"اصول بیوشیمی راون - جلد اول","price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eda6ab15dcd006f5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eda6ab15dcd006f5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eda6ab15dcd006f5/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/eda6ab15dcd006f5/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eda6ab15dcd006f5/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/eda6ab15dcd006f5/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eda6ab15dcd006f5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eda6ab15dcd006f5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eda6ab15dcd006f5/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/eda6ab15dcd006f5/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eda6ab15dcd006f5/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/eda6ab15dcd006f5/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"978-964-457-476-4","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":1,"description":["\"بیوشیمی علم و زبان حیات در سطح ملکولی است. این دانش کمک می‌کند که طبیعت زندگی در سطح سلولی و مولکولی را بشناسیم و رابطۀ تکاملی بین گونه‌های مختلف را که دنیایی مشترک دارند درک کنیم. کتاب اصول بیوشیمی راون بر مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم بیوشیمی که در مورد بیشتر گونه‌ها صادق است تاکید دارد و در پی آن است که مفاهیم اساسی زیستی را با شیوه‌ای متفاوت بیان کند. مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکنندۀ این کتاب به شرح زیر است: 1. بیان مفاهیم و مطالب تخصصی حوزۀ بیوشیمی به صورت ساده و گویا که این کتاب را جزو قابل درک‌ترین منابع بیوشیمی قرار می‌دهد. 2. ارایۀ کاربردی مطالب و ارتباط آن‌ها با رویدادهای روزمرۀ زندگی که سبب درک عمیق دانشجویان و ارتباط آنان با موضوع می‌شود. 3. منبعی کامل و مفید، به ویژه برای بهره‌برداری دانشجویان یا علاقه‌مندانی که برای نخستین بار با علم بیوشیمی سروکار دارند. این کتاب به ویژه برای افراد، پژوهشگران و دانشجویانی مناسب است که بیوشیمی را به صورت پایه‌ای و دانشگاهی در حوزه‌های گوناگون علوم پایه، ازجمله زیست‌شناسی با همۀ گرایش‌ها، پیگیری می‌کنند. البته علاقه‌مندان حوزۀ بالینی شامل علوم پزشکی، بهداشت و درمان، علوم تغذیه و علوم آزمایشگاهی نیز به منزلۀ جامعۀ هدف بعدی می‌توانند از مفاهیم گستردۀ این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب اصول بیوشیمی راون حاصل تلاش چندساله و مستمر برای ارایۀ ترجمه‌ای روان از منبعی کاربردی و متناسب با اصطلاحات رایج علم بیوشیمی است. لازم به ذکر است که نام اصلی این کتاب \"\" اصول بیوشیمی\"\" است که با توجه به شهرت کتاب به نام نویسندۀ اولیۀ آن، دیوید راون (J. David Rawn)، در ترجمه به نام \"\"اصول بیوشیمی راون\"\" نامگذاری شد. \"",""],"pages_count":575,"keywords":null,"token":"eda6ab15dcd006f5","created_at":"2021-09-10 20:21:55","updated_at":"2022-08-30 12:14:26","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 20:51:45","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920744,"title":"لارنس اِی. موران","meta_title":"لارنس اِی. موران","meta_description":"لارنس اِی. موران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لارنس اِی.","lastname":"موران","token":"683613fd479163c8","created_at":"2021-09-10 02:44:13","updated_at":"2021-09-10 02:44:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920745,"title":"اچ. رابرت هورتون","meta_title":"اچ. رابرت هورتون","meta_description":"اچ. رابرت هورتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ. رابرت","lastname":"هورتون","token":"902afa0f6de3a4ba","created_at":"2021-09-10 02:44:13","updated_at":"2021-09-10 02:44:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920767,"title":"مارک دی. پری","meta_title":"مارک دی. پری","meta_description":"مارک دی. پری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک دی.","lastname":"پری","token":"d05e3b17a084fa15","created_at":"2021-09-10 02:57:30","updated_at":"2021-09-10 02:57:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920768,"title":"کی. گری اسکریمگور","meta_title":"کی. گری اسکریمگور","meta_description":"کی. گری اسکریمگور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی. گری","lastname":"اسکریمگور","token":"00067854f8d391b3","created_at":"2021-09-10 02:57:30","updated_at":"2021-09-10 02:57:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920769,"title":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی","meta_title":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی","meta_description":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر حمیدرضا","lastname":"ملاصالحی","token":"767fe54949c59891","created_at":"2021-09-10 02:57:34","updated_at":"2021-09-10 02:57:34","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920744,"title":"لارنس اِی. موران","meta_title":"لارنس اِی. موران","meta_description":"لارنس اِی. موران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لارنس اِی.","lastname":"موران","token":"683613fd479163c8","created_at":"2021-09-10 02:44:13","updated_at":"2021-09-10 02:44:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920745,"title":"اچ. رابرت هورتون","meta_title":"اچ. رابرت هورتون","meta_description":"اچ. رابرت هورتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اچ. رابرت","lastname":"هورتون","token":"902afa0f6de3a4ba","created_at":"2021-09-10 02:44:13","updated_at":"2021-09-10 02:44:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920767,"title":"مارک دی. پری","meta_title":"مارک دی. پری","meta_description":"مارک دی. پری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک دی.","lastname":"پری","token":"d05e3b17a084fa15","created_at":"2021-09-10 02:57:30","updated_at":"2021-09-10 02:57:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920768,"title":"کی. گری اسکریمگور","meta_title":"کی. گری اسکریمگور","meta_description":"کی. گری اسکریمگور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کی. گری","lastname":"اسکریمگور","token":"00067854f8d391b3","created_at":"2021-09-10 02:57:30","updated_at":"2021-09-10 02:57:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920769,"title":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی","meta_title":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی","meta_description":"دکتر حمیدرضا ملاصالحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر حمیدرضا","lastname":"ملاصالحی","token":"767fe54949c59891","created_at":"2021-09-10 02:57:34","updated_at":"2021-09-10 02:57:34","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786574,"file":"613b7f1b530f09.56414229.pdf","book_id":3797921,"toc":null,"created_at":"2021-09-10 20:21:55","updated_at":"2022-08-30 12:14:26","process_started_at":"2021-09-10 20:21:57","process_done_at":"2021-09-10 20:22:13","process_failed_at":null,"pages_count":575,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9d12af3353e9a876c258921f89649e862dfd964eeed110192051a76e9ebc78658478f00a25b00610d2490958a31741d3530a059711c2c55d726201bb7fee6611","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۵"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":2434,"title":"اصول بیوشیمی","meta_title":"اصول بیوشیمی","meta_description":"اصول بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d7b57b14f482bde8","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-11-27 15:14:18","study_fields":[{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":2437,"title":"اصول بیوشیمی","meta_title":"اصول بیوشیمی","meta_description":"اصول بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"116e24385d74db94","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-11-27 15:14:18","study_fields":[{"id":1087,"title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی دارویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"da8b8b0b11e55185","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:14:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":3121,"title":"اصول مهندسی بیوشیمی","meta_title":"اصول مهندسی بیوشیمی","meta_description":"اصول مهندسی بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"94d585eb43a817ba","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":1246,"title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","meta_title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","meta_description":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"1d6c89b3421294ac","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-02 09:53:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5476,"title":"آز بیوشیمی ","meta_title":"آز بیوشیمی ","meta_description":"آز بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"cd5b80425739cf0f","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2019-06-15 14:51:14","study_fields":[{"id":769,"title":"زیست شناسی دریا","meta_title":"زیست شناسی دریا","meta_description":"زیست شناسی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f009b3673cbd96bb","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-27 12:30:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5479,"title":"آز بیوشیمی ۱","meta_title":"آز بیوشیمی ۱","meta_description":"آز بیوشیمی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"cb79235487ee0ef9","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2019-06-15 14:51:14","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5578,"title":"آزبیوشیمی ۲","meta_title":"آزبیوشیمی ۲","meta_description":"آزبیوشیمی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"4aa833440b46a8fb","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:58","updated_at":"2019-06-15 14:51:14","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5710,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a294e5374d14de8c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","meta_title":" دبیری زیست شناسی","meta_description":" دبیری زیست شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6885bad4908f7605","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5713,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی 1","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی 1","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2a78b62bb8ccabe7","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5716,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی 2","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی 2","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"4885e139a9253360","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:59","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5719,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"f4f2d5d00c54f848","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5722,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e49bf4f94678e7e6","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":1033,"title":" دامپزشکی","meta_title":" دامپزشکی","meta_description":" دامپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"930ed2bb9025f61d","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5725,"title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2","meta_title":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2","meta_description":"آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"71216f3f1c52b4c6","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:00","updated_at":"2019-06-15 15:05:50","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":6334,"title":"آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی","meta_title":"آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی","meta_description":"آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d7fb0b4b482a68dc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:11","updated_at":"2020-09-05 09:56:24","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10186,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1808088b92effd38","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:38","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":175,"title":"بینایی سنجی","meta_title":"بینایی سنجی","meta_description":"بینایی سنجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"969793521fd50365","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]},{"id":436,"title":"پرستاری","meta_title":"پرستاری","meta_description":"پرستاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:43","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]},{"id":454,"title":"اتاق عمل","meta_title":"اتاق عمل","meta_description":"اتاق عمل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"1e184afc9df3f300","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]},{"id":10189,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3a9886059574f870","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:38","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":307,"title":"مامایی","meta_title":"مامایی","meta_description":"مامایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"3adaa7835da9569d","books_count":76,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":406,"title":"شنوایی سنجی","meta_title":"شنوایی سنجی","meta_description":"شنوایی سنجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"88f85ffb90e16461","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:14:23","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":457,"title":"هوشبری","meta_title":"هوشبری","meta_description":"هوشبری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8ac2c5ab3d9a0c88","books_count":54,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":769,"title":"زیست شناسی دریا","meta_title":"زیست شناسی دریا","meta_description":"زیست شناسی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f009b3673cbd96bb","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-27 12:30:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":862,"title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_title":"مهندسی تولیدات گیاهی","meta_description":"مهندسی تولیدات گیاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a920332559629d5","books_count":78,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":"مهندسی علوم دامی","meta_description":"مهندسی علوم دامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:56:17","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_description":"مهندسی گیاه پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":144,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","meta_title":" دبیری زیست شناسی","meta_description":" دبیری زیست شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6885bad4908f7605","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10192,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b8af44367898fafb","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:38","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":1162,"title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_description":"تکنولوژی پرورش دام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"75dff3dd36a243c3","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10195,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"077fb73a64c0a66d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":1258,"title":"ایمنی شناسی","meta_title":"ایمنی شناسی","meta_description":"ایمنی شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3a57b3b2faf4bcc8","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-27 11:47:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10198,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3e8a4b6d9129426d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":895,"title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","meta_title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","meta_description":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"cb606c4bb368e417","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:16:47","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":10201,"title":"بیوشیمی","meta_title":"بیوشیمی","meta_description":"بیوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"074c86ad17fbdb45","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":415,"title":"مامایی","meta_title":"مامایی","meta_description":"مامایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"1cdf2ac0685fae8a","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":10204,"title":"بیوشیمی 1 و 2","meta_title":"بیوشیمی 1 و 2","meta_description":"بیوشیمی 1 و 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2422f28b051c3326","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10207,"title":"بیوشیمی ۱","meta_title":"بیوشیمی ۱","meta_description":"بیوشیمی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"30f515f7e0d60e3a","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10210,"title":"بیوشیمی 2","meta_title":"بیوشیمی 2","meta_description":"بیوشیمی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5ba978249c7195aa","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:39","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10213,"title":"بیوشیمی ۲","meta_title":"بیوشیمی ۲","meta_description":"بیوشیمی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6ca43e6faa37675b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2019-04-27 19:22:15","study_fields":[{"id":1033,"title":" دامپزشکی","meta_title":" دامپزشکی","meta_description":" دامپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"930ed2bb9025f61d","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10216,"title":"بیوشیمی ادرار و خون","meta_title":"بیوشیمی ادرار و خون","meta_description":"بیوشیمی ادرار و خون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"70ae51c523b1442d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10219,"title":"بیوشیمی آلی","meta_title":"بیوشیمی آلی","meta_description":"بیوشیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"aa8fd4afa7ef2c0d","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":928,"title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی الی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 11:37:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10222,"title":"بیوشیمی بافت ها","meta_title":"بیوشیمی بافت ها","meta_description":"بیوشیمی بافت ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"9a070cb5f7206f41","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2017-10-07 11:26:40","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10225,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"55a87c13782754ab","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2017-10-07 11:26:40","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":" داروسازی","meta_description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10228,"title":"بیوشیمی پایه عملی","meta_title":"بیوشیمی پایه عملی","meta_description":"بیوشیمی پایه عملی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"00d0c167c41bee8c","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2017-10-07 11:26:40","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":" داروسازی","meta_description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10231,"title":"بیوشیمی پایه نظری","meta_title":"بیوشیمی پایه نظری","meta_description":"بیوشیمی پایه نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ab7bdf7c26294808","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2017-10-07 11:26:40","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":" داروسازی","meta_description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10234,"title":"بیوشیمی پزشکی 1","meta_title":"بیوشیمی پزشکی 1","meta_description":"بیوشیمی پزشکی 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"9029b090d4d89a30","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10237,"title":"بیوشیمی پزشکی ۱","meta_title":"بیوشیمی پزشکی ۱","meta_description":"بیوشیمی پزشکی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"60369f05e2f5ae39","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1033,"title":" دامپزشکی","meta_title":" دامپزشکی","meta_description":" دامپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"930ed2bb9025f61d","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10240,"title":"بیوشیمی پزشکی 2","meta_title":"بیوشیمی پزشکی 2","meta_description":"بیوشیمی پزشکی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3d58573ce7b1798d","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10243,"title":"بیوشیمی تغذیه","meta_title":"بیوشیمی تغذیه","meta_description":"بیوشیمی تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"072da4e23e3383d7","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1009,"title":"مهندسی تکنولوژی پرورش اسب","meta_title":"مهندسی تکنولوژی پرورش اسب","meta_description":"مهندسی تکنولوژی پرورش اسب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"4f2667c8555ec7e0","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10246,"title":"بیوشیمی تغذیه","meta_title":"بیوشیمی تغذیه","meta_description":"بیوشیمی تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"341a2613d660b800","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10249,"title":"بیوشیمی تکمیلی","meta_title":"بیوشیمی تکمیلی","meta_description":"بیوشیمی تکمیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7d0ce9c5ba877fc2","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10252,"title":"بیوشیمی دریا","meta_title":"بیوشیمی دریا","meta_description":"بیوشیمی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6f1366059e564fb2","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1252,"title":"شیمی گرایش شیمی دریا","meta_title":"شیمی گرایش شیمی دریا","meta_description":"شیمی گرایش شیمی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"c8f527c42518d969","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-12-03 16:16:47","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10255,"title":"بیوشیمی ساختمان","meta_title":"بیوشیمی ساختمان","meta_description":"بیوشیمی ساختمان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"58c85e5bf32b1281","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":1246,"title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","meta_title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","meta_description":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"1d6c89b3421294ac","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-02 09:53:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10258,"title":"بیوشیمی عملی","meta_title":"بیوشیمی عملی","meta_description":"بیوشیمی عملی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5ed751f179e355ed","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":439,"title":"دندانپزشکی","meta_title":"دندانپزشکی","meta_description":"دندانپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"3a213125d9619da8","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]},{"id":10261,"title":"بیوشیمی عملی","meta_title":"بیوشیمی عملی","meta_description":"بیوشیمی عملی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a2fad103578cacb7","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:41","updated_at":"2017-10-07 11:26:41","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]},{"id":10264,"title":"بیوشیمی عمومی","meta_title":"بیوشیمی عمومی","meta_description":"بیوشیمی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e1a8c9c65c6630c5","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:42","updated_at":"2020-09-05 09:56:24","study_fields":[{"id":253,"title":"علوم و صنایع غذایی","meta_title":"علوم و صنایع غذایی","meta_description":"علوم و صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"709077df17c679a0","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":"خاک شناسی","meta_description":"خاک شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-30 12:27:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":808,"title":"مهندسی شیلات","meta_title":"مهندسی شیلات","meta_description":"مهندسی شیلات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":859,"title":"مهندسی باغبانی","meta_title":"مهندسی باغبانی","meta_description":"مهندسی باغبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":865,"title":"مهندسی علوم باغبانی","meta_title":"مهندسی علوم باغبانی","meta_description":"مهندسی علوم باغبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1003,"title":"دامپروری","meta_title":"دامپروری","meta_description":"دامپروری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2452850bfba756c3","books_count":87,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 14:14:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":"علوم آزمایشگاهی","meta_description":"علوم آزمایشگاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-30 11:41:08","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:52:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:52:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_description":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10267,"title":"بیوشیمی غشاء و انتقال","meta_title":"بیوشیمی غشاء و انتقال","meta_description":"بیوشیمی غشاء و انتقال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e091566cc9926fe8","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2017-10-07 11:26:43","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10270,"title":"بیوشیمی فیزیک","meta_title":"بیوشیمی فیزیک","meta_description":"بیوشیمی فیزیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b2791e548877c6cf","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10273,"title":"بیوشیمی کاربردی","meta_title":"بیوشیمی کاربردی","meta_description":"بیوشیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"12052c180d76443a","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2017-10-07 11:26:43","study_fields":[{"id":232,"title":"باکتری شناسی","meta_title":"باکتری شناسی","meta_description":"باکتری شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"bfceb6c397fbc7a5","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-10-30 13:48:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10276,"title":"بیوشیمی گیاهی","meta_title":"بیوشیمی گیاهی","meta_description":"بیوشیمی گیاهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3f7eca125a0beebe","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2017-10-07 11:26:43","study_fields":[{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_description":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10279,"title":"بیوشیمی متابولیسم","meta_title":"بیوشیمی متابولیسم","meta_description":"بیوشیمی متابولیسم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1842e0278e2b1002","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:43","updated_at":"2017-10-07 11:26:43","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":"علوم تغذیه","meta_description":"علوم تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10282,"title":"بیوشیمی معدنی","meta_title":"بیوشیمی معدنی","meta_description":"بیوشیمی معدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"56910b96380375cb","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2022-02-05 15:54:41","study_fields":[{"id":1906,"title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی معدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"86b875eed4fb6c85","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-11-24 15:09:30","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10285,"title":"بیوشیمی مقدماتی","meta_title":"بیوشیمی مقدماتی","meta_description":"بیوشیمی مقدماتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"fdcf534fb3c6a295","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2017-10-07 11:26:44","study_fields":[{"id":217,"title":"علوم تغذیه","meta_title":"علوم تغذیه","meta_description":"علوم تغذیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2652c987ecaf80e1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10288,"title":"بیوشیمی نظری","meta_title":"بیوشیمی نظری","meta_description":"بیوشیمی نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"dda2c759849d8b12","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2017-10-07 11:26:44","study_fields":[{"id":439,"title":"دندانپزشکی","meta_title":"دندانپزشکی","meta_description":"دندانپزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"3a213125d9619da8","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]},{"id":10291,"title":"بیوشیمی نظری","meta_title":"بیوشیمی نظری","meta_description":"بیوشیمی نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"4f2cb9697e51cb20","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2017-10-07 11:26:44","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":61,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-30 11:43:46","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":"علوم پزشکی","meta_description":"علوم پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":140,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-30 11:43:46"}]}]},{"id":10294,"title":"بیوشیمی هورمون","meta_title":"بیوشیمی هورمون","meta_description":"بیوشیمی هورمون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3166ab1eef269f49","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:44","updated_at":"2017-10-07 11:26:44","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":"بیوشیمی بالینی","meta_description":"بیوشیمی بالینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":80000,"urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۵۷۵","authorTitle":"لارنس اِی. موران, اچ. رابرت هورتون, مارک دی. پری, کی. گری اسکریمگور, دکتر حمیدرضا ملاصالحی","tocStr":"","url":"/preview/eda6ab15dcd006f5/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"toc":null,"pages_count":575,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"eda6ab15dcd006f5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/RXvnYfgqawWdsKhp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/EzqfBWjGjWDwwASZ.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/kaZTqktyInaqrSTM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005932490785582726,0.00018492617035138634,0.9989097521004556,0.9994994188847282]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.1603325456380844},{"x":0.578151285648346,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"بپا","boundary":[0.5176470875740051,0.1603325456380844,0.5798319578170776,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.48739495873451233,0.1603325456380844,0.5176470875740051,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1627078354358673},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2125890702009201},{"x":0.413445383310318,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.4100840389728546,0.1627078354358673,0.48571428656578064,0.2125890702009201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.1627078354358673},{"x":0.578151285648346,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2102137804031372},{"x":0.413445383310318,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.6100000143051147,"boundary":[0.4050840389728546,0.1557078354358673,0.5848319578170776,0.2172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5697479248046875,0.29334917664527893,0.6436975002288818,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.4319327771663666,0.29334917664527893,0.556302547454834,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.35798320174217224,0.29334917664527893,0.41848739981651306,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3230403661727905},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35298320174217224,0.2863491766452789,0.6486975002288818,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.556302547454834,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5008403658866882,0.38598576188087463,0.5579832196235657,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3871733844280243},{"x":0.489075630903244,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4436974823474884,0.3871733844280243,0.4907563030719757,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3871733844280243},{"x":0.556302547454834,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4386974823474884,0.3801733844280243,0.5629832196235657,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/uSVQGMTlNPvkbiYU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/yEwmfPyPHThZGjIG.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/gWJgqIGLKqWOGAZQ.jpg"},"info":{"width":335,"height":560,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/ugfooJALCXLToprY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/mVxzUtbicRpUUHMc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/NrhhsklaMIwWZShS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000502859987130686,0.0001708210886515801,0.9988221876681352,0.9989930461738569]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5697479248046875,0.15083135664463043,0.6436975002288818,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.4319327771663666,0.15083135664463043,0.5579832196235657,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.15083135664463043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.15083135664463043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.35798320174217224,0.15083135664463043,0.42016807198524475,0.18408551812171936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35298320174217224,0.14383135664463043,0.6486975002288818,0.19108551812171937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.5882353186607361,0.4251781404018402,0.63193279504776,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5714285969734192,0.4251781404018402,0.5815126299858093,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.4251781404018402,0.5647059082984924,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"موران-","boundary":[0.5008403658866882,0.4251781404018402,0.5529412031173706,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.4789915978908539,0.4251781404018402,0.4957983195781708,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4251781404018402,0.4773109257221222,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4251781404018402},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.4285714328289032,0.4251781404018402,0.46890756487846375,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4251781404018402},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.3663865625858307,0.4251781404018402,0.42016807198524475,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.42399048805236816},{"x":0.63193279504776,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3613865625858307,0.4181781404018402,0.63693279504776,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6117647290229797,0.46080759167671204,0.6369748115539551,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.605042040348053,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5731092691421509,0.46080759167671204,0.605042040348053,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور-","boundary":[0.4739495813846588,0.46080759167671204,0.5663865804672241,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.4302521049976349,0.46080759167671204,0.46722689270973206,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4619952440261841},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.4000000059604645,0.4619952440261841,0.42352941632270813,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.4619952440261841,0.3983193337917328,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4619952440261841},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.3613445460796356,0.4619952440261841,0.38991597294807434,0.4774346649646759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3563445460796356,0.45380759167671203,0.6419748115539551,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5843230485916138,0.5226891040802002,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4723109257221222,0.5773230485916138,0.5276891040802002,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5630252361297607,0.6128265857696533,0.6000000238418579,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6116389632225037},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.48403361439704895,0.6116389632225037,0.556302547454834,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.4000000059604645,0.6116389632225037,0.4773109257221222,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6605042219161987,0.6377671957015991,0.6957983374595642,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6377671957015991},{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574},{"x":0.610084056854248,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.610084056854248,0.6377671957015991,0.653781533241272,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5596638917922974,0.6377671957015991,0.6016806960105896,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6555819511413574},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.48571428656578064,0.6377671957015991,0.5529412031173706,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6555819511413574},{"x":0.440336138010025,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.440336138010025,0.6377671957015991,0.4773109257221222,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6377671957015991},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.6377671957015991,0.43361344933509827,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6377671957015991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3663865625858307,0.6377671957015991,0.42016807198524475,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6377671957015991},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.3042016923427582,0.6377671957015991,0.35798320174217224,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2992016923427582,0.6046389632225037,0.7007983374595642,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اشارة","boundary":[0.45378151535987854,0.7672209143638611,0.5378151535987854,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.534453809261322,"y":0.764845609664917},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.44878151535987854,0.7602209143638611,0.5428151535987854,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"نی","boundary":[0.46890756487846375,0.8028503656387329,0.5277311205863953,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.7958503656387329,0.5327311205863953,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48067227005958557,0.8135392069816589,0.5210084319114685,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8065392069816589,0.5260084319114685,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4773109257221222,0.8289785981178284,0.5210084319114685,0.8408551216125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8219785981178284,0.5260084319114685,0.8478551216125488],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/PkABlhFzZpACETVc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/hXQdAKAOHsgonopK.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/nVLAVlANMgBXNYpR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00022886802869684556,0.00011440073530634338,0.9985255984618884,0.9989775305609806]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.10332541912794113},{"x":0.534453809261322,"y":0.10095012187957764},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4605042040348053,0.10332541912794113,0.5361344814300537,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.10332541912794113},{"x":0.534453809261322,"y":0.10095012187957764},{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.462184876203537,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.4555042040348053,0.09632541912794113,0.5411344814300537,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.48235294222831726,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.1472684144973755,0.5193277597427368,0.15201900899410248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15201900899410248},{"x":0.48235294222831726,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.14026841449737548,0.5243277597427368,0.15901900899410248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱۸","boundary":[0.48739495873451233,0.1603325456380844,0.5109243988990784,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.1533325456380844,0.5159243988990784,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.17695961892604828,0.6201680898666382,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.17695961892604828,0.5899159908294678,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5579832196235657,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.17695961892604828,0.5579832196235657,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.17695961892604828,0.5478991866111755,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.17695961892604828,0.4957983195781708,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.17695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17695961892604828},{"x":0.45042017102241516,"y":0.1900237500667572},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.17695961892604828,0.45042017102241516,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.17695961892604828,0.4151260554790497,0.1900237500667572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.16995961892604827,0.6251680898666382,0.1970237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5310924649238586,0.20427553355693817,0.5697479248046875,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.46554622054100037,0.20546318590641022,0.5260504484176636,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.4319327771663666,0.20546318590641022,0.4605042040348053,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6941176652908325,0.22565320134162903,0.7260504364967346,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6554622054100037,0.22565320134162903,0.6873949766159058,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6352941393852234,0.22565320134162903,0.6487395167350769,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24109263718128204},{"x":0.63193279504776,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.22565320134162903,0.6336134672164917,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.6000000238418579,0.22565320134162903,0.6268907785415649,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5932773351669312,0.22565320134162903,0.5966386795043945,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.5747899413108826,0.22565320134162903,0.5865546464920044,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.22565320134162903,0.5731092691421509,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5378151535987854,0.22565320134162903,0.5663865804672241,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.4941176474094391,0.22565320134162903,0.5310924649238586,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48739495873451233,0.22565320134162903,0.4907563030719757,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.46890756487846375,0.22565320134162903,0.48235294222831726,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.22565320134162903,0.46554622054100037,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.22565320134162903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22565320134162903},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.4319327771663666,0.22565320134162903,0.45546218752861023,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24109263718128204},{"x":0.36974790692329407,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور","boundary":[0.36974790692329407,0.22565320134162903,0.4252100884914398,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3630252182483673,0.22565320134162903,0.3680672347545624,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24109263718128204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.32773110270500183,0.22565320134162903,0.35798320174217224,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.22565320134162903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22565320134162903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3042016923427582,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.3042016923427582,0.22565320134162903,0.32268908619880676,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.22565320134162903,0.3025210201740265,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24109263718128204},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.27394959330558777,0.22565320134162903,0.29579833149909973,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23990498483181},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26894959330558776,0.19727553355693817,0.7310504364967346,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5579832196235657,0.24584323167800903,0.5915966629981995,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5260504484176636,0.24584323167800903,0.5512605309486389,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2600950002670288},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.46890756487846375,0.24584323167800903,0.5193277597427368,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.462184876203537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.462184876203537,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.4084033668041229,0.24584323167800903,0.462184876203537,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.23884323167800903,0.5965966629981995,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2624703049659729},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2624703049659729},{"x":0.19663865864276886,"y":0.275534451007843},{"x":0.1411764770746231,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Laurence","boundary":[0.1411764770746231,0.2624703049659729,0.19663865864276886,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.275534451007843},{"x":0.20168067514896393,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.20168067514896393,0.2624703049659729,0.21344538033008575,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2624703049659729},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2624703049659729},{"x":0.25882354378700256,"y":0.275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moran","boundary":[0.2201680690050125,0.2624703049659729,0.25882354378700256,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2624703049659729},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2624703049659729},{"x":0.26218488812446594,"y":0.275534451007843},{"x":0.26050421595573425,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.26050421595573425,0.2624703049659729,0.26218488812446594,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2624703049659729},{"x":0.2806722819805145,"y":0.275534451007843},{"x":0.2689075767993927,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.2689075767993927,0.2624703049659729,0.2806722819805145,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2624703049659729},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2624703049659729},{"x":0.32773110270500183,"y":0.275534451007843},{"x":0.2873949706554413,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Robert","boundary":[0.2873949706554413,0.2624703049659729,0.32773110270500183,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2624703049659729},{"x":0.37142857909202576,"y":0.275534451007843},{"x":0.3310924470424652,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Horton","boundary":[0.3310924470424652,0.2624703049659729,0.37142857909202576,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3764705955982208,"y":0.275534451007843},{"x":0.37310925126075745,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.37310925126075745,0.2624703049659729,0.3764705955982208,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3949579894542694,"y":0.275534451007843},{"x":0.3831932842731476,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.3831932842731476,0.2624703049659729,0.3949579894542694,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2624703049659729},{"x":0.4302521049976349,"y":0.275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gray","boundary":[0.40168067812919617,0.2624703049659729,0.4302521049976349,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5042017102241516,"y":0.275534451007843},{"x":0.43529412150382996,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scrimgeour","boundary":[0.43529412150382996,0.2624703049659729,0.5042017102241516,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2624703049659729},{"x":0.507563054561615,"y":0.2624703049659729},{"x":0.507563054561615,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5058823823928833,0.2624703049659729,0.507563054561615,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.275534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Marc","boundary":[0.5126050710678101,0.2624703049659729,0.5428571701049805,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2624703049659729},{"x":0.561344563961029,"y":0.2624703049659729},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.5495798587799072,0.2624703049659729,0.561344563961029,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Perry","boundary":[0.5680672526359558,0.2624703049659729,0.5983193516731262,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6016806960105896,"y":0.275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5983193516731262,0.2624703049659729,0.6016806960105896,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.275534451007843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Principles","boundary":[0.6084033846855164,0.2624703049659729,0.6689075827598572,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6756302714347839,0.2624703049659729,0.6890756487846375,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.275534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biochemistry","boundary":[0.6924369931221008,0.2624703049659729,0.7663865685462952,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7731092572212219,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7697479128837585,0.2624703049659729,0.7731092572212219,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2624703049659729},{"x":0.805042028427124,"y":0.2624703049659729},{"x":0.805042028427124,"y":0.275534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fifth","boundary":[0.7764706015586853,0.2624703049659729,0.805042028427124,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.2624703049659729},{"x":0.853781521320343,"y":0.2624703049659729},{"x":0.853781521320343,"y":0.275534451007843},{"x":0.8100840449333191,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Edition","boundary":[0.8100840449333191,0.2624703049659729,0.853781521320343,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.8554621934890747,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8554621934890747,0.2624703049659729,0.8571428656578064,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.1411764770746231,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1361764770746231,0.2554703049659729,0.8621428656578064,0.282534451007843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"London","boundary":[0.3815126121044159,0.275534451007843,0.4268907606601715,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4319327771663666,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4319327771663666,0.275534451007843,0.45378151535987854,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.275534451007843},{"x":0.48571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"New","boundary":[0.4571428596973419,0.275534451007843,0.48571428656578064,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.275534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.275534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"York","boundary":[0.4907563030719757,0.275534451007843,0.5159664154052734,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.275534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5210084319114685,0.275534451007843,0.5226891040802002,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28622329235076904},{"x":0.529411792755127,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pearson","boundary":[0.529411792755127,0.275534451007843,0.5747899413108826,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.275534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5764706134796143,0.275534451007843,0.5798319578170776,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28622329235076904},{"x":0.583193302154541,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.583193302154541,0.275534451007843,0.6134454011917114,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.275534451007843,0.6168067455291748,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3765126121044159,0.268534451007843,0.6218067455291748,0.29322329235076905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.3052256405353546,0.5630252361297607,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.3052256405353546,0.5210084319114685,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.48235294222831726,0.3052256405353546,0.5109243988990784,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.3052256405353546,0.4756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5680672526359558,0.32185274362564087,0.6000000238418579,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.32185274362564087,0.5647059082984924,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.32185274362564087,0.5394958257675171,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.49747899174690247,0.3206650912761688,0.529411792755127,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.3206650912761688,0.4941176474094391,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.3206650912761688,0.48235294222831726,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.43865546584129333,0.3206650912761688,0.4739495813846588,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4319327771663666,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفیعی","boundary":[0.4000000059604645,0.3206650912761688,0.4319327771663666,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3396674692630768,0.5865546464920044,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245},{"x":0.534453809261322,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3396674692630768,0.5529412031173706,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3396674692630768,0.5327731370925903,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3527315855026245},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3396674692630768,0.5226891040802002,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3396674692630768,0.4605042040348053,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.35629454255104065,0.5647059082984924,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.35629454255104065,0.5361344814300537,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.35629454255104065,0.5058823823928833,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.35629454255104065,0.49747899174690247,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3693586587905884},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.35629454255104065,0.47058823704719543,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.2982256405353546,0.6050000238418579,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3729216158390045,0.5445378422737122,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3729216158390045,0.5142857432365417,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3729216158390045,0.4941176474094391,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45546218752861023,0.37173396348953247,0.48739495873451233,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.36473396348953246,0.5495378422737122,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.3895486891269684,0.5445378422737122,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.38836103677749634,0.49747899174690247,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4026128351688385},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.38836103677749634,0.48403361439704895,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5798319578170776,0.4073634147644043,0.6084033846855164,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5462185144424438,0.4073634147644043,0.5731092691421509,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوجلدی","boundary":[0.5008403658866882,0.40617576241493225,0.5428571701049805,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40617576241493225},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.40617576241493225,0.49747899174690247,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41923990845680237},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.42016807198524475,0.40617576241493225,0.4252100884914398,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4319327771663666,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4268907606601715,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4268907606601715,0.40617576241493225,0.4319327771663666,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4302521049976349,0.40617576241493225,0.45546218752861023,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.40617576241493225},{"x":0.462184876203537,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4571428596973419,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4571428596973419,0.40617576241493225,0.462184876203537,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.40617576241493225,0.48571428656578064,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3966386616230011,0.40617576241493225,0.4151260554790497,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3916386616230011,0.38136103677749633,0.6134033846855164,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6117647290229797,0.43586698174476624,0.63193279504776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643},{"x":0.578151285648346,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.578151285648346,0.43586698174476624,0.6067227125167847,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.43586698174476624,0.5714285969734192,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5092437267303467,0.43586698174476624,0.5445378422737122,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4773109257221222,0.43586698174476624,0.5042017102241516,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43865546584129333,0.43586698174476624,0.4722689092159271,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.43586698174476624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.43586698174476624},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.43586698174476624,0.43361344933509827,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43586698174476624},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43586698174476624},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.43586698174476624,0.39159664511680603,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43586698174476624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.43586698174476624,0.36974790692329407,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.43586698174476624},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.42886698174476623,0.63693279504776,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.6201680898666382,0.5356294512748718,0.6672269105911255,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.702521026134491,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۳۶۸","boundary":[0.702521026134491,0.5356294512748718,0.7344537973403931,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.5286294512748718,0.7394537973403931,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8302521109580994,0.46318289637565613,0.8588235378265381,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8201680779457092,0.46318289637565613,0.8235294222831726,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8151260614395142,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4750593900680542},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8033613562583923,0.46318289637565613,0.8151260614395142,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7983193397521973,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7983193397521973,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7596638798713684,0.4619952440261841,0.7983193397521973,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542},{"x":0.756302535533905,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.4619952440261841,0.7596638798713684,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7126050591468811,0.4619952440261841,0.7361344695091248,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6655462384223938,0.4619952440261841,0.7058823704719543,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"راون","boundary":[0.6420168280601501,0.4619952440261841,0.658823549747467,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6369748115539551,0.4619952440261841,0.6403361558914185,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6016806960105896,0.4619952440261841,0.6302521228790283,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5865546464920044,0.4619952440261841,0.5966386795043945,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47624704241752625},{"x":0.583193302154541,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.4619952440261841,0.5848739743232727,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.578151285648346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.5478991866111755,0.4619952440261841,0.578151285648346,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.4619952440261841,0.5462185144424438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5310924649238586,0.4619952440261841,0.5378151535987854,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.48739495873451233,0.4619952440261841,0.5260504484176636,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4619952440261841},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4619952440261841},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47624704241752625},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45042017102241516,0.4619952440261841,0.48067227005958557,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.40168067812919617,0.4619952440261841,0.4453781545162201,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.3529411852359772,0.4619952440261841,0.3966386616230011,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3478991687297821,0.4619952440261841,0.3512605130672455,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3042016923427582,0.4619952440261841,0.34117648005485535,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47624704241752625},{"x":0.27394959330558777,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.27394959330558777,0.4619952440261841,0.2991596758365631,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.2386554628610611,0.4619952440261841,0.2689075767993927,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47624704241752625},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4619952440261841,0.23529411852359772,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8302521109580994,"y":0.47980996966362},{"x":0.831932783126831,"y":0.490498811006546},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7815126180648804,0.4821852743625641,0.831932783126831,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.756302535533905,0.4821852743625641,0.7764706015586853,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.4821852743625641,0.7579832077026367,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8588235378265381,"y":0.49168646335601807},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22693277418613433,0.4549952440261841,0.8638235378265381,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7109243869781494,0.48099762201309204,0.7344537973403931,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.48099762201309204,0.7092437148094177,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.48099762201309204,0.7008403539657593,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.658823549747467,"y":0.48099762201309204},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.63193279504776,0.48099762201309204,0.658823549747467,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5966386795043945,0.48099762201309204,0.6268907785415649,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.48099762201309204,0.5932773351669312,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.561344563961029,0.48099762201309204,0.5848739743232727,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.48099762201309204},{"x":0.556302547454834,"y":0.49406176805496216},{"x":0.534453809261322,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.534453809261322,0.48099762201309204,0.556302547454834,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48099762201309204},{"x":0.529411792755127,"y":0.48099762201309204},{"x":0.529411792755127,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.48099762201309204,0.529411792755127,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49406176805496216},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48067227005958557,0.48099762201309204,0.5193277597427368,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.48099762201309204,0.4773109257221222,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.48099762201309204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48099762201309204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.440336138010025,0.48099762201309204,0.46722689270973206,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43697479367256165,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.48099762201309204,0.43697479367256165,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7966386675834656,0.49881234765052795,0.8470588326454163,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7630252242088318,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7630252242088318,0.49881234765052795,0.7932773232460022,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.756302535533905,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.5,0.7596638798713684,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.510688841342926},{"x":0.43529412150382996,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43029412150382995,0.47399762201309203,0.8520588326454163,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰۶۷","boundary":[0.707563042640686,0.4976246953010559,0.7344537973403931,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6907563209533691,0.49881234765052795,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6857143044471741,0.49881234765052795,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.653781533241272,0.49881234765052795,0.6789916157722473,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.49881234765052795,0.653781533241272,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6218487620353699,0.49881234765052795,0.6453781723976135,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5,0.6168067455291748,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7966386675834656,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7613445520401001,0.5166270732879639,0.7966386675834656,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7596638798713684,"y":0.529691219329834},{"x":0.756302535533905,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5166270732879639,0.7596638798713684,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7126050591468811,0.5166270732879639,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834},{"x":0.6857143044471741,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.5166270732879639,0.707563042640686,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834},{"x":0.6756302714347839,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.5166270732879639,0.6789916157722473,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.529691219329834},{"x":0.6285714507102966,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6285714507102966,0.5166270732879639,0.6705882549285889,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.5166270732879639,0.6218487620353699,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5546218752861023,0.5166270732879639,0.5815126299858093,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5226891040802002,0.5166270732879639,0.5495798587799072,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5126050710678101,0.5166270732879639,0.5159664154052734,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۱۸","boundary":[0.48403361439704895,0.5166270732879639,0.5058823823928833,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5166270732879639,0.48235294222831726,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7966386675834656,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7966386675834656,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.4906246953010559,0.8016386675834656,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.5356294512748718,0.7882353067398071,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5356294512748718,0.7596638798713684,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5653206706047058},{"x":0.831932783126831,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.831932783126831,0.5522565245628357,0.8672268986701965,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7915966510772705,0.5522565245628357,0.8285714387893677,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7579832077026367,0.5522565245628357,0.7899159789085388,0.5653206706047058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.7193277478218079,0.5522565245628357,0.7361344695091248,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7143277478218079,0.5286294512748718,0.8722268986701965,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.8016806840896606,"y":0.570071280002594},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.570071280002594,0.8016806840896606,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.570071280002594,0.7596638798713684,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7142857313156128,0.570071280002594,0.7361344695091248,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.7092437148094177,"y":0.570071280002594},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6890756487846375,0.570071280002594,0.7092437148094177,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.570071280002594,0.6857143044471741,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".2012","boundary":[0.6453781723976135,0.570071280002594,0.6857143044471741,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6420168280601501,0.570071280002594,0.6470588445663452,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.570071280002594},{"x":0.5260504484176636,"y":0.570071280002594},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Principles","boundary":[0.4789915978908539,0.570071280002594,0.5260504484176636,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.5310924649238586,0.570071280002594,0.5411764979362488,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.570071280002594},{"x":0.605042040348053,"y":0.570071280002594},{"x":0.605042040348053,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"biochemistry","boundary":[0.5428571701049805,0.570071280002594,0.605042040348053,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.570071280002594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.570071280002594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6067227125167847,0.570071280002594,0.6117647290229797,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"5th","boundary":[0.6151260733604431,0.570071280002594,0.6252101063728333,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.6336134672164917,0.570071280002594,0.6420168280601501,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7613445520401001,0.5878859758377075,0.8033613562583923,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.756302535533905,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.5878859758377075,0.7596638798713684,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.6907563209533691,0.5878859758377075,0.7361344695091248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.5878859758377075,0.6907563209533691,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6521008610725403,0.5878859758377075,0.680672287940979,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"آی","boundary":[0.6352941393852234,0.5878859758377075,0.6470588445663452,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.6067227125167847,0.5878859758377075,0.6302521228790283,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.5878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.5878859758377075,0.605042040348053,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اچ","boundary":[0.5865546464920044,0.5878859758377075,0.5966386795043945,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.5878859758377075,0.5865546464920044,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5546218752861023,0.5878859758377075,0.5798319578170776,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هورتون","boundary":[0.5176470875740051,0.5878859758377075,0.5495798587799072,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5159664154052734,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.5878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.4924369752407074,0.5878859758377075,0.507563054561615,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6009501218795776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.47058823704719543,0.5878859758377075,0.48739495873451233,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5878859758377075},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسکریمگور","boundary":[0.41680672764778137,0.5878859758377075,0.46554622054100037,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5878859758377075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.5878859758377075,0.41680672764778137,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارک","boundary":[0.3815126121044159,0.5878859758377075,0.40672269463539124,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.3613445460796356,0.5878859758377075,0.3764705955982208,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پری","boundary":[0.3462184965610504,0.5878859758377075,0.35966387391090393,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5878859758377075},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6009501218795776},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.5878859758377075,0.34117648005485535,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.6068883538246155,0.8033613562583923,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6068883538246155,0.7596638798713684,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6974790096282959,0.6057007312774658,0.7361344695091248,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6941176652908325,0.6057007312774658,0.6974790096282959,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6672269105911255,0.6057007312774658,0.6890756487846375,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6057007312774658,0.6655462384223938,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.6235154271125793,0.7932773232460022,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6365795731544495},{"x":0.756302535533905,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6235154271125793,0.7596638798713684,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7058823704719543,0.6235154271125793,0.7361344695091248,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6756302714347839,0.6235154271125793,0.7042016983032227,0.6365795731544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594},{"x":0.8033613562583923,"y":0.570071280002594},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6365795731544495},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33449580788612365,0.563071280002594,0.8083613562583923,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.6425178050994873,0.7932773232460022,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6425178050994873,0.7579832077026367,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6591448783874512},{"x":0.826890766620636,"y":0.6579572558403015},{"x":0.826890766620636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6591448783874512,0.826890766620636,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.6591448783874512,0.7899159789085388,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6603325605392456,0.7579832077026367,0.6710214018821716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6413301825523376},{"x":0.826890766620636,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7496218633651733,0.6355178050994873,0.831890766620636,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موران","boundary":[0.7109243869781494,0.6591448783874512,0.7361344695091248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.6591448783874512,0.7092437148094177,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لارنس","boundary":[0.6689075827598572,0.6591448783874512,0.6991596817970276,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.6591448783874512,0.6638655662536621,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6591448783874512,0.6487395167350769,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۶-","boundary":[0.6033613681793213,0.6591448783874512,0.6386554837226868,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5932773351669312,0.6591448783874512,0.5983193516731262,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.6591448783874512,0.5915966629981995,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6769596338272095},{"x":0.826890766620636,"y":0.675771951675415},{"x":0.826890766620636,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6769596338272095,0.826890766620636,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.6769596338272095,0.7899159789085388,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.6781472563743591,0.7579832077026367,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6935867071151733},{"x":0.826890766620636,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8285714387893677,"y":0.705463171005249},{"x":0.7949579954147339,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.6935867071151733,0.8285714387893677,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7899159789085388,"y":0.705463171005249},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.6935867071151733,0.7899159789085388,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.694774329662323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7066508531570435},{"x":0.756302535533905,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.694774329662323,0.7596638798713684,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.694774329662323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.694774329662323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاصالحی","boundary":[0.6890756487846375,0.694774329662323,0.7361344695091248,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.694774329662323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.694774329662323,0.6873949766159058,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6773109436035156,"y":0.694774329662323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6285714507102966,0.6935867071151733,0.6773109436035156,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.6935867071151733,0.63193279504776,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.5949580073356628,0.6935867071151733,0.6218487620353699,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5848739743232727,0.6935867071151733,0.5899159908294678,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6591448783874512},{"x":0.826890766620636,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.578193302154541,0.6521448783874512,0.8335714387893677,0.7136508531570435],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5630252361297607,"y":0.705463171005249},{"x":0.561344563961029,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.6971496343612671,0.5630252361297607,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6971496343612671},{"x":0.556302547454834,"y":0.6971496343612671},{"x":0.556302547454834,"y":0.705463171005249},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5243697762489319,0.6971496343612671,0.556302547454834,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7114014029502869},{"x":0.826890766620636,"y":0.7114014029502869},{"x":0.826890766620636,"y":0.724465548992157},{"x":0.7932773232460022,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.7114014029502869,0.826890766620636,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.724465548992157},{"x":0.756302535533905,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.756302535533905,0.7114014029502869,0.7899159789085388,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7579832077026367,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7114014029502869,0.7579832077026367,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6991596817970276,0.7114014029502869,0.7344537973403931,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6672269105911255,0.7125890851020813,0.6941176652908325,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.63193279504776,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.63193279504776,0.7125890851020813,0.6605042219161987,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7125890851020813,0.6285714507102966,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.7125890851020813,0.6184874176979065,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5680672526359558,0.7125890851020813,0.5899159908294678,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.7125890851020813,0.5630252361297607,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5126050710678101,0.7125890851020813,0.5529412031173706,0.7256532311439514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6971496343612671},{"x":0.826890766620636,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8285714387893677,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.6901496343612671,0.8335714387893677,0.731465548992157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7304037809371948},{"x":0.826890766620636,"y":0.7304037809371948},{"x":0.826890766620636,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7932773232460022,0.7304037809371948,0.826890766620636,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7579832077026367,0.7315914630889893,0.7899159789085388,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153},{"x":0.756302535533905,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7315914630889893,0.7596638798713684,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7505938410758972},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8201680779457092,0.7494061589241028,0.8369747996330261,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7494061589241028},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7966386675834656,0.7494061589241028,0.8184874057769775,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.756302535533905,0.7482185363769531,0.7882353067398071,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7496218633651733,0.7234037809371948,0.8419747996330261,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.7058823704719543,0.7482185363769531,0.7327731251716614,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6957983374595642,0.7482185363769531,0.6991596817970276,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6789916157722473,0.7482185363769531,0.6890756487846375,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.6722689270973206,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"QP۵۱۴","boundary":[0.6168067455291748,0.7482185363769531,0.6554622054100037,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6571428775787354,0.7482185363769531,0.6605042219161987,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6621848940849304,0.7482185363769531,0.6655462384223938,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7779097557067871},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8201680779457092,0.7684085369110107,0.8369747996330261,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7932773232460022,0.7684085369110107,0.8184874057769775,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7630252242088318,0.7684085369110107,0.7882353067398071,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7684085369110107,0.7579832077026367,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.783847987651825},{"x":0.8722689151763916,"y":0.783847987651825},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8436974883079529,0.783847987651825,0.8722689151763916,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.8386554718017578,"y":0.783847987651825},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7831932902336121,0.783847987651825,0.8386554718017578,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.783847987651825},{"x":0.778151273727417,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7647058963775635,0.783847987651825,0.778151273727417,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.756302535533905,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.783847987651825,0.7596638798713684,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6118067455291748,0.7412185363769531,0.8772689151763916,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biochemistry","boundary":[0.6638655662536621,0.6413301825523376,0.7361344695091248,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6588655662536621,0.6343301825523376,0.7411344695091248,0.6602066464424133],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-Moran","boundary":[0.5882353186607361,0.6781472563743591,0.6285714507102966,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6302521228790283,0.6781472563743591,0.63193279504776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Laurence","boundary":[0.6369748115539551,0.6781472563743591,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6890756487846375,0.6781472563743591,0.7008403539657593,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.702521026134491,0.6781472563743591,0.7042016983032227,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1956","boundary":[0.7109243869781494,0.6781472563743591,0.7344537973403931,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.6711472563743591,0.7394537973403931,0.6946484751701355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.42352941632270813,0.7304037809371948,0.4588235318660736,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.4638655483722687,0.7304037809371948,0.5092437267303467,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.5159664154052734,0.7304037809371948,0.5714285969734192,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.7304037809371948,0.5731092691421509,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7422803044319153},{"x":0.578151285648346,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.578151285648346,0.7304037809371948,0.6201680898666382,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6252101063728333,0.7304037809371948,0.6352941393852234,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.6403361558914185,0.7304037809371948,0.6957983374595642,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.7008403539657593,0.7304037809371948,0.7361344695091248,0.7422803044319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4185294163227081,0.7234037809371948,0.7411344695091248,0.7492803044319153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱۲/۰۵۱۲","boundary":[0.6773109436035156,0.7660332322120667,0.7361344695091248,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.7590332322120666,0.7411344695091248,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶۲۹۵۶۶","boundary":[0.6840336322784424,0.783847987651825,0.7344537973403931,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.776847987651825,0.7394537973403931,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.8171021342277527,0.5495798587799072,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.815914511680603},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.815914511680603,0.5310924649238586,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5042017102241516,"y":0.815914511680603},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8277909755706787},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.815914511680603,0.5042017102241516,0.8277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.815914511680603},{"x":0.5495798587799072,"y":0.815914511680603},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8289785981178284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.808914511680603,0.5545798587799072,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8301662802696228,0.5546218752861023,0.8408551216125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5714285969734192,"y":0.853919267654419},{"x":0.4268907606601715,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8408551216125488,0.5714285969734192,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.853919267654419},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8231662802696228,0.5781092691421509,0.860919267654419],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/PSYCZNRgCcwKWxoK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/uImjjZirYNckNSJm.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/amjHlUmKbHcIvvcQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00031360780191020803,0.0002850723088212364,0.9991922180612548,0.9996700904493944]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.24703088402748108},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24703088402748108},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27078384160995483},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"رم","boundary":[0.32268908619880676,0.24703088402748108,0.34285715222358704,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40336135029792786,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ح","boundary":[0.38823530077934265,0.24703088402748108,0.40336135029792786,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24703088402748108},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.4151260554790497,0.24703088402748108,0.42352941632270813,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.4605042040348053,0.24703088402748108,0.4756302535533905,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24703088402748108},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24703088402748108},{"x":0.20336134731769562,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.1915966421365738,0.24703088402748108,0.20336134731769562,0.27078384160995483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.24703088402748108},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24703088402748108},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.2554621994495392,0.24703088402748108,0.26386556029319763,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1915966421365738,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1865966421365738,0.24003088402748107,0.4806302535533905,0.27778384160995484],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/dLWddlxAApnKpYtL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/ETfUWqUaBHaLsdTc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/dgPFKraSSpGKivru.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/eXfPMizHPxcGQlkh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/HBouqoNNiOFHCxhg.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/qEYXvKviaJLHlzQj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006836381699858593,0.00016658956591137232,0.9984719299388533,0.998939446874016]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5428571701049805,0.14845605194568634,0.5882353186607361,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5361344814300537,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5008403658866882,0.1472684144973755,0.5361344814300537,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1472684144973755},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.1472684144973755,0.4924369752407074,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4453781545162201,0.1472684144973755,0.47058823704719543,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.1472684144973755},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1472684144973755},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.4117647111415863,0.1472684144973755,0.43865546584129333,0.1627078354358673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16389548778533936},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4067647111415863,0.14026841449737548,0.5932353186607361,0.17089548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.19358669221401215},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1947743445634842},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20783847570419312},{"x":0.8689075708389282,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8705882430076599,0.19358669221401215,0.9042016863822937,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8638655543327332,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8621848821640015,"y":0.20783847570419312},{"x":0.848739504814148,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.848739504814148,0.19358669221401215,0.8621848821640015,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8403361439704895,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8403361439704895,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8352941274642944,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8369747996330261,0.19358669221401215,0.8403361439704895,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7899159789085388,0.1923990547657013,0.8302521109580994,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.1923990547657013},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1947743445634842},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7899159789085388,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7849159789085388,0.1853990547657013,0.9092016863822937,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8151260614395142,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.2149643748998642,0.8436974883079529,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.2149643748998642},{"x":0.805042028427124,"y":0.2149643748998642},{"x":0.805042028427124,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7983193397521973,0.2149643748998642,0.805042028427124,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7546218633651733,0.2149643748998642,0.7932773232460022,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.756302535533905,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7445378303527832,0.2149643748998642,0.756302535533905,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7226890921592712,0.2149643748998642,0.7327731251716614,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6689075827598572,0.2149643748998642,0.7159664034843445,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23040379583835602},{"x":0.658823549747467,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.658823549747467,0.2149643748998642,0.6621848940849304,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6470588445663452,0.2149643748998642,0.6487395167350769,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8151260614395142,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.23634204268455505,0.8436974883079529,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8084033727645874,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7983193397521973,0.23634204268455505,0.8084033727645874,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7915966510772705,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7915966510772705,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7747899293899536,0.23634204268455505,0.7915966510772705,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7647058963775635,0.23634204268455505,0.7663865685462952,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۳","boundary":[0.7411764860153198,0.23634204268455505,0.7579832077026367,0.24940617382526398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8436974883079529,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6420588445663452,0.2079643748998642,0.8486974883079529,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8689075708389282,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.27909737825393677,0.9042016863822937,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8621848821640015,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8621848821640015,"y":0.29572445154190063},{"x":0.848739504814148,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.848739504814148,0.27909737825393677,0.8621848821640015,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8436974883079529,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8436974883079529,0.27909737825393677,0.8470588326454163,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8386554718017578,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8386554718017578,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7915966510772705,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7915966510772705,0.27909737825393677,0.8386554718017578,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.27909737825393677,0.7848739624023438,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7226890921592712,0.27909737825393677,0.7731092572212219,0.29572445154190063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27909737825393677},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7176890921592712,0.27209737825393676,0.9092016863822937,0.30272445154190064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3171021342277527},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.30166271328926086,0.8436974883079529,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7983193397521973,0.30166271328926086,0.8084033727645874,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمینواسیدها","boundary":[0.7193277478218079,0.30166271328926086,0.7915966510772705,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527},{"x":0.707563042640686,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.30166271328926086,0.7126050591468811,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6470588445663452,0.30166271328926086,0.702521026134491,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6218487620353699,0.30166271328926086,0.6403361558914185,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5731092691421509,0.30166271328926086,0.6151260733604431,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5546218752861023,0.30166271328926086,0.5680672526359558,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.556302547454834,"y":0.30166271328926086},{"x":0.556302547454834,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5495798587799072,0.30166271328926086,0.556302547454834,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3171021342277527},{"x":0.529411792755127,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۱","boundary":[0.529411792755127,0.30166271328926086,0.5428571701049805,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8436974883079529,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8151260614395142,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.3230403661727905,0.8436974883079529,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8084033727645874,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7983193397521973,0.3230403661727905,0.8084033727645874,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7899159789085388,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.7478991746902466,0.3230403661727905,0.7899159789085388,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7310924530029297,0.3230403661727905,0.7428571581840515,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.729411780834198,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.3230403661727905,0.7344537973403931,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33847981691360474},{"x":0.680672287940979,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.680672287940979,0.3230403661727905,0.7226890921592712,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6571428775787354,0.3230403661727905,0.6756302714347839,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6285714507102966,0.32185274362564087,0.6554622054100037,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.32185274362564087,0.6184874176979065,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5647059082984924,0.32185274362564087,0.6067227125167847,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5546218752861023,0.32185274362564087,0.5579832196235657,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۳","boundary":[0.5243697762489319,0.32185274362564087,0.5478991866111755,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.3444180488586426,0.8436974883079529,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3444180488586426},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7983193397521973,0.3444180488586426,0.8084033727645874,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7277311086654663,0.34323039650917053,0.7915966510772705,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6773109436035156,0.34323039650917053,0.7210084199905396,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6739495992660522,0.34323039650917053,0.6789916157722473,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۵","boundary":[0.6436975002288818,0.34323039650917053,0.6672269105911255,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.36579573154449463,0.8436974883079529,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3800475001335144},{"x":0.800000011920929,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.800000011920929,0.36579573154449463,0.8084033727645874,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7915966510772705,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.7428571581840515,0.3646080791950226,0.7915966510772705,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6941176652908325,0.3646080791950226,0.7361344695091248,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6890756487846375,0.3646080791950226,0.6941176652908325,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۵","boundary":[0.6571428775787354,0.3646080791950226,0.6823529601097107,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8436974883079529,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4026128351688385},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.38361045718193054,0.8436974883079529,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7983193397521973,0.38361045718193054,0.8084033727645874,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7915966510772705,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوآنزیمها","boundary":[0.7361344695091248,0.38361045718193054,0.7915966510772705,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.38361045718193054,0.7277311086654663,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویتامین","boundary":[0.6739495992660522,0.38361045718193054,0.7193277478218079,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4026128351688385},{"x":0.658823549747467,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.38361045718193054,0.6689075827598572,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.658823549747467,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6521008610725403,0.38361045718193054,0.658823549747467,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۸۱","boundary":[0.6218487620353699,0.38361045718193054,0.6453781723976135,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8436974883079529,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.40855106711387634,0.8436974883079529,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7983193397521973,0.4073634147644043,0.8084033727645874,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4228028357028961},{"x":0.707563042640686,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.707563042640686,0.4073634147644043,0.7915966510772705,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646},{"x":0.702521026134491,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.702521026134491,0.4073634147644043,0.707563042640686,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱۹","boundary":[0.6689075827598572,0.4073634147644043,0.6957983374595642,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8436974883079529,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.42874109745025635,0.8436974883079529,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.42874109745025635},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7983193397521973,0.42874109745025635,0.8084033727645874,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیپیدها","boundary":[0.7495798468589783,0.42874109745025635,0.7915966510772705,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.7428571581840515,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غشاها","boundary":[0.6974790096282959,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6924369931221008,0.42874109745025635,0.6957983374595642,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۷","boundary":[0.658823549747467,0.42874109745025635,0.6857143044471741,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.29466271328926086,0.8486974883079529,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.47149643301963806,0.9042016863822937,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8621848821640015,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8436974883079529,0.47149643301963806,0.8621848821640015,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8420168161392212,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8403361439704895,0.47149643301963806,0.8420168161392212,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7663865685462952,0.47149643301963806,0.8336134552955627,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.47149643301963806,0.7596638798713684,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیوانرژتیک","boundary":[0.6739495992660522,0.47149643301963806,0.7478991746902466,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6689495992660522,0.46449643301963806,0.9092016863822937,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.49406176805496216,0.8436974883079529,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.49406176805496216},{"x":0.805042028427124,"y":0.49406176805496216},{"x":0.805042028427124,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7899159789085388,0.49406176805496216,0.805042028427124,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.49406176805496216,0.7831932902336121,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7344537973403931,0.49406176805496216,0.7462185025215149,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7142857313156128,0.49406176805496216,0.7226890921592712,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.6487395167350769,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6453781723976135,0.49406176805496216,0.6487395167350769,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۱۱","boundary":[0.6117647290229797,0.49406176805496216,0.6352941393852234,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8436974883079529,"y":0.529691219329834},{"x":0.8151260614395142,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5142517685890198,0.8436974883079529,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5142517685890198},{"x":0.805042028427124,"y":0.5142517685890198},{"x":0.805042028427124,"y":0.529691219329834},{"x":0.7899159789085388,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7899159789085388,0.5142517685890198,0.805042028427124,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7815126180648804,"y":0.529691219329834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلیکولیز","boundary":[0.7327731251716614,0.5142517685890198,0.7815126180648804,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7277311086654663,0.5142517685890198,0.7310924530029297,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۵","boundary":[0.6941176652908325,0.5142517685890198,0.7193277478218079,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8436974883079529,"y":0.551068902015686},{"x":0.8151260614395142,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5356294512748718,0.8436974883079529,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8084033727645874,"y":0.551068902015686},{"x":0.7882353067398071,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.7882353067398071,0.5356294512748718,0.8084033727645874,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلوکونئوژنز","boundary":[0.7159664034843445,0.5356294512748718,0.7815126180648804,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.5356294512748718,0.7142857313156128,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6739495992660522,0.5356294512748718,0.7042016983032227,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنتوز","boundary":[0.6369748115539551,0.5356294512748718,0.6672269105911255,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.5915966629981995,0.5356294512748718,0.6302521228790283,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.583193302154541,"y":0.5356294512748718},{"x":0.583193302154541,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5356294512748718,0.583193302154541,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.5159664154052734,0.5356294512748718,0.5731092691421509,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5356294512748718},{"x":0.507563054561615,"y":0.5356294512748718},{"x":0.507563054561615,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلیکوژن","boundary":[0.4588235318660736,0.5356294512748718,0.507563054561615,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5498812198638916},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.45210084319114685,0.5356294512748718,0.4571428596973419,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5498812198638916},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۹۵","boundary":[0.42016807198524475,0.5356294512748718,0.4470588266849518,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5570071339607239,0.8436974883079529,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳.","boundary":[0.7882353067398071,0.5570071339607239,0.8084033727645874,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"چرخۀ","boundary":[0.7462185025215149,0.5570071339607239,0.7815126180648804,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیتریک","boundary":[0.6907563209533691,0.5570071339607239,0.7411764860153198,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6840336322784424,"y":0.570071280002594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6605042219161987,0.5558194518089294,0.6840336322784424,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6554622054100037,"y":0.570071280002594},{"x":0.6521008610725403,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6521008610725403,0.5558194518089294,0.6554622054100037,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۳۵","boundary":[0.6184874176979065,0.5558194518089294,0.6453781723976135,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.5783848166465759,0.8436974883079529,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.7882353067398071,0.5783848166465759,0.8084033727645874,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7478991746902466,0.5783848166465759,0.7815126180648804,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.6974790096282959,0.5783848166465759,0.7428571581840515,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.5783848166465759,0.6907563209533691,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6504201889038086,0.5771971344947815,0.6789916157722473,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ATP","boundary":[0.6134454011917114,0.5771971344947815,0.6436975002288818,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.605042040348053,0.5771971344947815,0.6067227125167847,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۷۹","boundary":[0.5714285969734192,0.5771971344947815,0.5983193516731262,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.599762499332428},{"x":0.8436974883079529,"y":0.599762499332428},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.599762499332428,0.8436974883079529,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.599762499332428},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.7882353067398071,0.599762499332428,0.8084033727645874,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7815126180648804,"y":0.599762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فتوسنتز","boundary":[0.7344537973403931,0.5985748171806335,0.7815126180648804,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6128265857696533},{"x":0.729411780834198,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.729411780834198,0.5985748171806335,0.7344537973403931,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۱۷","boundary":[0.6974790096282959,0.5985748171806335,0.7226890921592712,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6342042684555054},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6199524998664856,0.8436974883079529,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.7899159789085388,0.6199524998664856,0.8084033727645874,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6199524998664856,0.7831932902336121,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لیپید","boundary":[0.6907563209533691,0.6199524998664856,0.7176470756530762,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.6199524998664856,0.6873949766159058,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۶۳","boundary":[0.6521008610725403,0.6199524998664856,0.6773109436035156,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6413301825523376,0.8436974883079529,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۷.","boundary":[0.7882353067398071,0.6413301825523376,0.8084033727645874,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6413301825523376,0.7815126180648804,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آمینواسید","boundary":[0.6621848940849304,0.6413301825523376,0.7176470756530762,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.658823549747467,"y":0.6413301825523376},{"x":0.658823549747467,"y":0.6555819511413574},{"x":0.653781533241272,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.653781533241272,0.6413301825523376,0.658823549747467,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۱۷","boundary":[0.6201680898666382,0.6413301825523376,0.6470588445663452,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.6638954877853394,0.8436974883079529,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.7882353067398071,0.6638954877853394,0.8084033727645874,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متابولیسم","boundary":[0.7243697643280029,0.6627078652381897,0.7815126180648804,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوکلئوتیدها","boundary":[0.6487395167350769,0.6627078652381897,0.7176470756530762,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6453781723976135,0.6627078652381897,0.6487395167350769,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۶۵","boundary":[0.6117647290229797,0.6627078652381897,0.6386554837226868,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.48706176805496215,0.8486974883079529,0.6839596338272095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8689075708389282,0.705463171005249,0.9042016863822937,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.705463171005249},{"x":0.8621848821640015,"y":0.705463171005249},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.8336134552955627,0.705463171005249,0.8621848821640015,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.705463171005249},{"x":0.831932783126831,"y":0.705463171005249},{"x":0.831932783126831,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8285714387893677,0.705463171005249,0.831932783126831,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.705463171005249},{"x":0.8201680779457092,"y":0.705463171005249},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7798319458961487,0.705463171005249,0.8201680779457092,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7193277478218079,0.705463171005249,0.7731092572212219,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6672269105911255,0.705463171005249,0.7126050591468811,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.705463171005249},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6622269105911255,0.698463171005249,0.9092016863822937,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7280284762382507,0.8436974883079529,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۹.","boundary":[0.7899159789085388,0.7280284762382507,0.8084033727645874,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.7378151416778564,0.7280284762382507,0.7815126180648804,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسیدها","boundary":[0.6890756487846375,0.7268408536911011,0.7310924530029297,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.7268408536911011,0.6890756487846375,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۹۵","boundary":[0.6521008610725403,0.7268408536911011,0.6773109436035156,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7636579275131226},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7482185363769531,0.8436974883079529,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7482185363769531},{"x":0.805042028427124,"y":0.7482185363769531},{"x":0.805042028427124,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰.","boundary":[0.7882353067398071,0.7482185363769531,0.805042028427124,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همانندسازی","boundary":[0.7126050591468811,0.7482185363769531,0.7815126180648804,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.7482185363769531,0.7092437148094177,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.6655462384223938,0.7482185363769531,0.6974790096282959,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.653781533241272,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7482185363769531,0.658823549747467,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترکیبی","boundary":[0.5932773351669312,0.7482185363769531,0.6470588445663452,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5512605309486389,0.7482185363769531,0.5865546464920044,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5327731370925903,0.7482185363769531,0.5361344814300537,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7624703049659729},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۳۵","boundary":[0.49915966391563416,0.7482185363769531,0.5260504484176636,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7850356101989746},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7695962190628052,0.8436974883079529,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7695962190628052},{"x":0.805042028427124,"y":0.7695962190628052},{"x":0.805042028427124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱.","boundary":[0.7882353067398071,0.7695962190628052,0.805042028427124,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونویسی","boundary":[0.7310924530029297,0.7695962190628052,0.7815126180648804,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.7695962190628052,0.7243697643280029,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6689075827598572,0.7684085369110107,0.7126050591468811,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.783847987651825},{"x":0.6285714507102966,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.6285714507102966,0.7684085369110107,0.6605042219161987,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6184874176979065,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6201680898666382,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.5848739743232727,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸۷۹","boundary":[0.5848739743232727,0.7684085369110107,0.610084056854248,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7256532311439514},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7850356101989746},{"x":0.49915966391563416,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49415966391563415,0.7186532311439514,0.8486974883079529,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8436974883079529,"y":0.805225670337677},{"x":0.8151260614395142,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8151260614395142,0.7909738421440125,0.8436974883079529,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8084033727645874,"y":0.805225670337677},{"x":0.7882353067398071,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۲.","boundary":[0.7882353067398071,0.7909738421440125,0.8084033727645874,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7815126180648804,"y":0.805225670337677},{"x":0.7529411911964417,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7529411911964417,0.7909738421440125,0.7815126180648804,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.805225670337677},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.702521026134491,0.7909738421440125,0.7462185025215149,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6957983374595642,0.7909738421440125,0.6991596817970276,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۲۵","boundary":[0.6621848940849304,0.7909738421440125,0.6890756487846375,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.8123515248298645},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8123515248298645},{"x":0.9042016863822937,"y":0.826603353023529},{"x":0.8722689151763916,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.8722689151763916,0.8123515248298645,0.9042016863822937,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8689075708389282,"y":0.826603353023529},{"x":0.8655462265014648,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8655462265014648,0.8123515248298645,0.8689075708389282,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8588235378265381,"y":0.826603353023529},{"x":0.8285714387893677,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۳۵","boundary":[0.8285714387893677,0.8123515248298645,0.8588235378265381,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8218487501144409,"y":0.826603353023529},{"x":0.8168067336082458,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8168067336082458,0.8123515248298645,0.8218487501144409,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8123515248298645},{"x":0.8100840449333191,"y":0.826603353023529},{"x":0.7831932902336121,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۶۹","boundary":[0.7831932902336121,0.8123515248298645,0.8100840449333191,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7909738421440125},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7921615242958069},{"x":0.9042016863822937,"y":0.826603353023529},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6571848940849304,0.7839738421440124,0.9092016863822937,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8859857320785522},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8776721954345703,0.507563054561615,0.8859857320785522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8776721954345703},{"x":0.507563054561615,"y":0.8859857320785522},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8706721954345703,0.512563054561615,0.8929857320785523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/iPRsPjNBdhploRiq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/EYFZuOvjFOwpTzoX.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/VxCsnujYGtGGITeW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/lqbtikKdmZgsdJGW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/JjoGPcEdOVwROQni.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/cjHoxSQsKPSxhDZf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014412824296149886,0.0002060838017497663,0.9988730315320632,0.9989380363251422]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3781512677669525,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.3781512677669525,0.18289786577224731,0.43361344933509827,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.18052256107330322},{"x":0.37142857909202576,"y":0.18171021342277527},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19714964926242828},{"x":0.32605043053627014,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.32605043053627014,0.18052256107330322,0.37142857909202576,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.18052256107330322},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18289786577224731},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19833728671073914},{"x":0.32605043053627014,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32105043053627014,0.17352256107330322,0.43861344933509827,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6016806960105896,0.2375296950340271,0.6655462384223938,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5529412031173706,0.23871733248233795,0.5983193516731262,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5479412031173706,0.23171733248233795,0.6705462384223938,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوزده","boundary":[0.0941176488995552,0.23871733248233795,0.1277310997247696,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.23871733248233795},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0891176488995552,0.23171733248233795,0.1327310997247696,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6016806960105896,0.26603326201438904,0.6655462384223938,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.5243697762489319,0.26603326201438904,0.5966386795043945,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.26603326201438904,0.5210084319114685,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.25903326201438903,0.6705462384223938,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.264845609664917},{"x":0.16638655960559845,"y":0.26603326201438904},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2802850306034088},{"x":0.1260504275560379,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.1277310997247696,0.264845609664917,0.16638655960559845,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.264845609664917},{"x":0.1260504275560379,"y":0.264845609664917},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویک","boundary":[0.0941176488995552,0.264845609664917,0.12436974793672562,0.2802850306034088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.264845609664917},{"x":0.16638655960559845,"y":0.26603326201438904},{"x":0.16638655960559845,"y":0.2802850306034088},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0891176488995552,0.257845609664917,0.17138655960559845,0.2872850306034088],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخنی","boundary":[0.6218487620353699,0.29334917664527893,0.6655462384223938,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6084033846855164,0.29334917664527893,0.6168067455291748,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5310924649238586,0.29334917664527893,0.6016806960105896,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5159664154052734,0.29334917664527893,0.5277311205863953,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.2863491766452789,0.6705462384223938,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30878859758377075},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.13445378839969635,0.294536828994751,0.1747899204492569,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.294536828994751},{"x":0.13277311623096466,"y":0.294536828994751},{"x":0.13277311623096466,"y":0.3076009452342987},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهفت","boundary":[0.0941176488995552,0.294536828994751,0.13277311623096466,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.294536828994751},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30878859758377075},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.0891176488995552,0.28753682899475097,0.1797899204492569,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3372921645641327},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.11428571492433548,0.3242280185222626,0.15462185442447662,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3242280185222626},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3242280185222626},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3372921645641327},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ونه","boundary":[0.09243697673082352,0.3242280185222626,0.11260504275560379,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3242280185222626},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3372921645641327},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08743697673082351,0.31722801852226257,0.15962185442447663,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6235294342041016,0.3230403661727905,0.6655462384223938,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33847981691360474},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.605042040348053,0.3230403661727905,0.6168067455291748,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5579832196235657,0.32185274362564087,0.6000000238418579,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.529411792755127,0.32185274362564087,0.5546218752861023,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.489075630903244,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.489075630903244,0.32185274362564087,0.5226891040802002,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4756302535533905,0.32185274362564087,0.48235294222831726,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.43865546584129333,0.32185274362564087,0.46890756487846375,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.32185274362564087},{"x":0.440336138010025,"y":0.32185274362564087},{"x":0.440336138010025,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.40672269463539124,0.32185274362564087,0.440336138010025,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3372921645641327},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38655462861061096,0.3206650912761688,0.3966386616230011,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.3361344635486603,0.3206650912761688,0.3815126121044159,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.3206650912761688,0.3327731192111969,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36579573154449463},{"x":0.63193279504776,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.63193279504776,0.34916865825653076,0.6655462384223938,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.5882353186607361,0.34916865825653076,0.6268907785415649,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.34916865825653076,0.5815126299858093,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4773109257221222,0.34916865825653076,0.5462185144424438,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.34916865825653076,0.4722689092159271,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3260924470424652,0.3136650912761688,0.6705462384223938,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36579573154449463},{"x":0.11764705926179886,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.11764705926179886,0.35391923785209656,0.1411764770746231,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.35391923785209656},{"x":0.11596638709306717,"y":0.35391923785209656},{"x":0.11596638709306717,"y":0.36579573154449463},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1109243705868721,0.35391923785209656,0.11596638709306717,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1109243705868721,"y":0.36579573154449463},{"x":0.09243697673082352,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.09243697673082352,0.35391923785209656,0.1109243705868721,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.35391923785209656},{"x":0.1411764770746231,"y":0.36579573154449463},{"x":0.09243697673082352,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08743697673082351,0.34691923785209655,0.1461764770746231,0.37279573154449464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6268907785415649,0.37885984778404236,0.6655462384223938,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.5512605309486389,0.37885984778404236,0.6201680898666382,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.37885984778404236,0.5445378422737122,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5361764979362488,0.37185984778404235,0.6705462384223938,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.3824228048324585},{"x":0.14957983791828156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.1277310997247696,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.1277310997247696,0.3824228048324585,0.14957983791828156,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3824228048324585},{"x":0.12100840359926224,"y":0.39429929852485657},{"x":0.09075630456209183,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسه","boundary":[0.09075630456209183,0.3824228048324585,0.12100840359926224,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.38123515248298645},{"x":0.14957983791828156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.14957983791828156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.09075630456209183,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08575630456209182,0.37423515248298644,0.15457983791828156,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42161521315574646},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.40336135029792786,0.4073634147644043,0.43697479367256165,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3815126121044159,0.4073634147644043,0.3966386616230011,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4073634147644043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4073634147644043},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36974790692329407,0.4073634147644043,0.37310925126075745,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.32268908619880676,0.40617576241493225,0.3630252182483673,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40617576241493225},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31768908619880676,0.39917576241493224,0.44197479367256165,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.45961993932724},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.09243697673082352,0.45961993932724,0.09747899323701859,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.45961993932724},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.45261993932724,0.10247899323701859,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49168646335601807},{"x":0.09243697673082352,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.09243697673082352,0.4821852743625641,0.09915966540575027,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4821852743625641},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49168646335601807},{"x":0.09243697673082352,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.4751852743625641,0.10415966540575028,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.09243697673082352,0.5047506093978882,0.09915966540575027,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5047506093978882},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.4977506093978882,0.10415966540575028,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.09243697673082352,0.5475059151649475,0.09915966540575027,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5475059151649475},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5546318292617798},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.5405059151649475,0.10415966540575028,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5783848166465759},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.09075630456209183,0.5676959753036499,0.1109243705868721,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5676959753036499},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5783848166465759},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.5606959753036499,0.1159243705868721,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.5902612805366516,0.5495798587799072,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غشاها","boundary":[0.5042017102241516,0.5866983532905579,0.5378151535987854,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.5855106711387634,0.5025210380554199,0.5985748171806335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6033254265785217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.49584036588668823,0.5785106711387634,0.5545798587799072,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09243697673082352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.09243697673082352,0.589073657989502,0.10924369841814041,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.589073657989502},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09243697673082352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.582073657989502,0.11424369841814042,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6211401224136353},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.0941176488995552,0.6116389632225037,0.10924369841814041,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6116389632225037},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6211401224136353},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6046389632225037,0.11424369841814042,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6425178050994873},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶","boundary":[0.0941176488995552,0.6330166459083557,0.10924369841814041,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6425178050994873},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6260166459083557,0.11424369841814042,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.6336134672164917,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6336134672164917,0.4346793293952942,0.6655462384223938,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6184874176979065,0.4346793293952942,0.6268907785415649,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5714285969734192,0.4346793293952942,0.6117647290229797,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5546218752861023,0.4346793293952942,0.5697479248046875,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5361344814300537,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5361344814300537,0.4346793293952942,0.5478991866111755,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5310924649238586,"y":0.450118750333786},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.47058823704719543,0.43586698174476624,0.5310924649238586,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.43586698174476624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.43586698174476624,0.46554622054100037,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4588655483722687,0.4276793293952942,0.6705462384223938,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6184874176979065,0.45961993932724,0.6386554837226868,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.45961993932724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45961993932724},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.45961993932724,0.6151260733604431,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45961993932724},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45961993932724},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.5529412031173706,0.45961993932724,0.6067227125167847,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5142857432365417,0.45961993932724,0.5462185144424438,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.45961993932724},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45961993932724},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.48403361439704895,0.45961993932724,0.5109243988990784,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45210084319114685,0.45961993932724,0.4773109257221222,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45961993932724},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.45961993932724,0.44873949885368347,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.4821852743625641,0.6386554837226868,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.610084056854248,0.4821852743625641,0.6218487620353699,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4821852743625641},{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5697479248046875,0.4821852743625641,0.605042040348053,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5193277597427368,0.4821852743625641,0.5630252361297607,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.4756302535533905,0.4821852743625641,0.5042017102241516,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4952494204044342},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.4821852743625641,0.4722689092159271,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6184874176979065,0.5023753046989441,0.6386554837226868,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5023753046989441,0.6151260733604431,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5178147554397583},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.561344563961029,0.5023753046989441,0.6067227125167847,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.556302547454834,"y":0.5023753046989441},{"x":0.556302547454834,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.5023753046989441,0.556302547454834,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکرومولکول","boundary":[0.4722689092159271,0.5035629272460938,0.5411764979362488,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4605042040348053,"y":0.519002377986908},{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4453781545162201,0.5035629272460938,0.4605042040348053,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.519002377986908},{"x":0.4100840389728546,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4100840389728546,0.5035629272460938,0.43361344933509827,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.519002377986908},{"x":0.35966387391090393,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلیمرند","boundary":[0.35966387391090393,0.5035629272460938,0.40336135029792786,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35630252957344055,"y":0.519002377986908},{"x":0.35462185740470886,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.5035629272460938,0.35630252957344055,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5380047559738159},{"x":0.605042040348053,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6033613681793213,0.5237529873847961,0.6184874176979065,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.5249406099319458,0.5966386795043945,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5260504484176636,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئینها","boundary":[0.5243697762489319,0.5249406099319458,0.5865546464920044,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.54038006067276},{"x":0.5176470875740051,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.5261282920837402,0.5260504484176636,0.54038006067276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.45961993932724},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6403361558914185,"y":0.54038006067276},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34962185740470886,0.45261993932724,0.6453361558914185,0.54738006067276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.5463182926177979,0.6184874176979065,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5463182926177979},{"x":0.605042040348053,"y":0.5463182926177979},{"x":0.605042040348053,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.5463182926177979,0.605042040348053,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5731092691421509,0.5463182926177979,0.5932773351669312,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکاریدها","boundary":[0.5109243988990784,0.5451306700706482,0.5714285969734192,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5058823823928833,0.5451306700706482,0.5126050710678101,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6184874176979065,"y":0.58076012134552},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.5676959753036499,0.6184874176979065,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.58076012134552},{"x":0.6033613681793213,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.5676959753036499,0.6084033846855164,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5462185144424438,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.5462185144424438,0.5676959753036499,0.5983193516731262,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.58076012134552},{"x":0.49915966391563416,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسیدها","boundary":[0.49915966391563416,0.5676959753036499,0.5394958257675171,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5676959753036499},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5676959753036499},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5676959753036499,0.49747899174690247,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4941176474094391,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4891176474094391,0.5381306700706482,0.6234874176979065,0.5889477438926697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.589073657989502},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.6117647290229797,0.589073657989502,0.6184874176979065,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6067227125167847,0.589073657989502,0.610084056854248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.589073657989502},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"لیپیدها","boundary":[0.5579832196235657,0.589073657989502,0.6000000238418579,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.6104512810707092,0.6403361558914185,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6117647290229797,0.6104512810707092,0.6235294342041016,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انرژتیک","boundary":[0.5680672526359558,0.6104512810707092,0.6084033846855164,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5226891040802002,0.6104512810707092,0.5512605309486389,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5058823823928833,0.6104512810707092,0.5193277597427368,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ps","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.6403361558914185,"y":0.589073657989502},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5008823823928833,0.582073657989502,0.6453361558914185,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6067227125167847,0.6318289637565613,0.6184874176979065,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5932773351669312,0.6318289637565613,0.5983193516731262,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.5478991866111755,0.6318289637565613,0.5865546464920044,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.5008403658866882,0.6318289637565613,0.5411764979362488,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6472684144973755},{"x":0.489075630903244,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6318289637565613,0.4941176474094391,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.45378151535987854,0.6318289637565613,0.48235294222831726,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6318289637565613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6318289637565613,0.44873949885368347,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.6532066464424133,0.6184874176979065,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.6532066464424133,0.6033613681793213,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5226891040802002,0.6532066464424133,0.5932773351669312,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5109243988990784,0.6532066464424133,0.5176470875740051,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.6745843291282654,0.6184874176979065,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.6745843291282654,0.6067227125167847,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.5714285969734192,0.6745843291282654,0.5966386795043945,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.5310924649238586,0.6745843291282654,0.5647059082984924,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.6745843291282654,0.5243697762489319,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.46722689270973206,0.6745843291282654,0.5142857432365417,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4285714328289032,0.6745843291282654,0.4605042040348053,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6745843291282654},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6745843291282654},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6900237798690796},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.40168067812919617,0.6745843291282654,0.42184874415397644,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیبس","boundary":[0.35798320174217224,0.6745843291282654,0.3949579894542694,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.2991596758365631,0.6745843291282654,0.3512605130672455,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6745843291282654},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6745843291282654},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6900237798690796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29243698716163635,0.6745843291282654,0.29411765933036804,0.6900237798690796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6900237798690796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28743698716163635,0.6248289637565613,0.6234874176979065,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6117647290229797,0.6959620118141174,0.6184874176979065,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6067227125167847,0.6959620118141174,0.610084056854248,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5680672526359558,0.6959620118141174,0.6000000238418579,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6959620118141174},{"x":0.561344563961029,"y":0.6959620118141174},{"x":0.561344563961029,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5411764979362488,0.6959620118141174,0.561344563961029,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.7114014029502869},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیبس","boundary":[0.49747899174690247,0.6959620118141174,0.534453809261322,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7114014029502869},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6959620118141174,0.4907563030719757,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7114014029502869},{"x":0.440336138010025,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.440336138010025,0.6959620118141174,0.4789915978908539,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واکنشها","boundary":[0.3798319399356842,0.6959620118141174,0.43361344933509827,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7114014029502869},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.6959620118141174,0.3781512677669525,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7173396944999695,0.6403361558914185,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.610084056854248,0.7173396944999695,0.6218487620353699,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.5579832196235657,0.7185273170471191,0.610084056854248,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.7185273170471191,0.5478991866111755,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7185273170471191},{"x":0.534453809261322,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.5042017102241516,0.7185273170471191,0.534453809261322,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.7185273170471191,0.5008403658866882,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7410926222801208,0.6386554837226868,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.6134454011917114,0.7410926222801208,0.6201680898666382,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5815126299858093,0.7410926222801208,0.6067227125167847,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5428571701049805,0.7410926222801208,0.5680672526359558,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.754156768321991},{"x":0.4957983195781708,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.4957983195781708,0.7410926222801208,0.5361344814300537,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48403361439704895,"y":0.754156768321991},{"x":0.45546218752861023,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.45546218752861023,0.7410926222801208,0.48403361439704895,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4470588266849518,"y":0.754156768321991},{"x":0.42016807198524475,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42016807198524475,0.7410926222801208,0.4470588266849518,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.754156768321991},{"x":0.4117647111415863,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.7410926222801208,0.4151260554790497,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7624703049659729,0.6403361558914185,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7779097557067871},{"x":0.610084056854248,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.610084056854248,0.7624703049659729,0.6218487620353699,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5798319578170776,0.7624703049659729,0.6067227125167847,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.7624703049659729,0.5697479248046875,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروکاریوتی","boundary":[0.48403361439704895,0.7624703049659729,0.5428571701049805,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.7624703049659729,0.4789915978908539,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7624703049659729},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.4117647111415863,0.7624703049659729,0.46890756487846375,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7624703049659729},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3495798408985138,0.7624703049659729,0.3983193337917328,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7624703049659729},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7624703049659729},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.7624703049659729,0.34117648005485535,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6285714507102966,0.7850356101989746,0.6403361558914185,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.6117647290229797,0.7850356101989746,0.6201680898666382,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5798319578170776,0.7850356101989746,0.6067227125167847,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8016626834869385},{"x":0.556302547454834,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.7850356101989746,0.5731092691421509,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یوکاریوتی","boundary":[0.4907563030719757,0.7850356101989746,0.5428571701049805,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.7850356101989746,0.48571428656578064,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.4436974823474884,0.7850356101989746,0.4756302535533905,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7850356101989746},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7850356101989746},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8016626834869385},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.7850356101989746,0.43361344933509827,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7850356101989746},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7850356101989746},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.3529411852359772,0.7850356101989746,0.40504202246665955,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3311344635486603,0.6889620118141174,0.6453361558914185,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.605042040348053,0.8076009750366211,0.6184874176979065,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5915966629981995,0.8076009750366211,0.5966386795043945,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5529412031173706,0.8076009750366211,0.5865546464920044,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.8087885975837708,0.5512605309486389,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6067227125167847,0.8277909755706787,0.6184874176979065,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.8277909755706787,0.6033613681793213,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8420427441596985},{"x":0.561344563961029,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.561344563961029,0.8277909755706787,0.5932773351669312,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.826603353023529},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آندوپلاسمی","boundary":[0.48403361439704895,0.826603353023529,0.5546218752861023,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.826603353023529},{"x":0.4773109257221222,"y":0.826603353023529},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.826603353023529,0.4773109257221222,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.826603353023529},{"x":0.46554622054100037,"y":0.826603353023529},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.4252100884914398,0.826603353023529,0.46554622054100037,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.826603353023529},{"x":0.41680672764778137,"y":0.826603353023529},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8420427441596985},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلژی","boundary":[0.38655462861061096,0.826603353023529,0.41680672764778137,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.826603353023529},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.826603353023529,0.3815126121044159,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8646080493927002},{"x":0.610084056854248,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.610084056854248,0.8503562808036804,0.6184874176979065,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.8503562808036804,0.6084033846855164,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8646080493927002},{"x":0.529411792755127,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میتوکندری","boundary":[0.529411792755127,0.8491686582565308,0.5966386795043945,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.8491686582565308,0.5226891040802002,0.8634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8634204268455505},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلروپلاست","boundary":[0.4420168101787567,0.8491686582565308,0.5109243988990784,0.8634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8646080493927002},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3748319399356842,0.8006009750366211,0.6234874176979065,0.8716080493927002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6627078652381897},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.0941176488995552,0.6543943285942078,0.10924369841814041,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6532066464424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6627078652381897},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6473943285942078,0.11424369841814042,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7197149395942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7280284762382507},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.09243697673082352,0.7197149395942688,0.10924369841814041,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7197149395942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7185273170471191},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7280284762382507},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7127149395942688,0.11424369841814042,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7505938410758972},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.09243697673082352,0.7410926222801208,0.10924369841814041,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7410926222801208},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7505938410758972},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7340926222801208,0.11424369841814042,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7719715237617493},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.09243697673082352,0.7636579275131226,0.10924369841814041,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7636579275131226},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7719715237617493},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7566579275131226,0.11424369841814042,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.794536828994751},{"x":0.09243697673082352,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.09243697673082352,0.786223292350769,0.10924369841814041,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.786223292350769},{"x":0.10924369841814041,"y":0.794536828994751},{"x":0.09243697673082352,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.779223292350769,0.11424369841814042,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8076009750366211},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.09243697673082352,0.8076009750366211,0.10756302624940872,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8076009750366211},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8064132928848267},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8006009750366211,0.11256302624940873,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8420427441596985},{"x":0.09075630456209183,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.09075630456209183,0.8254156708717346,0.10756302624940872,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8420427441596985},{"x":0.09075630456209183,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.8184156708717346,0.11256302624940873,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8503562808036804},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8491686582565308},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8586698174476624},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.09243697673082352,0.8503562808036804,0.10924369841814041,0.8586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8503562808036804},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8491686582565308},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8586698174476624},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8433562808036804,0.11424369841814042,0.8656698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8871734142303467},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4907563030719757,0.8800475001335144,0.5008403658866882,0.8871734142303467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8871734142303467},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8730475001335144,0.5058403658866882,0.8941734142303467],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/FeyZKlviukhmVEGW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/OjpJpZJBkbmlrZtc.jpg","blurred":"/storage/books/eda6ab15dcd006f5/pages/bpqWayiGMISUUZxe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005480545328444793,0.00011863225804655115,0.9984747545979604,0.9989464994060173]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.10807600617408752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.10688836127519608},{"x":0.3495798408985138,"y":0.11638955026865005},{"x":0.3327731192111969,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.3327731192111969,0.10807600617408752,0.3495798408985138,0.11638955026865005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.10807600617408752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.10688836127519608},{"x":0.3495798408985138,"y":0.11638955026865005},{"x":0.3327731192111969,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.10107600617408752,0.3545798408985138,0.12338955026865006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.13657957315444946},{"x":0.3327731192111969,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.3310924470424652,0.12826603651046753,0.3512605130672455,0.13657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.13657957315444946},{"x":0.3327731192111969,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.12126603651046752,0.3562605130672455,0.14357957315444947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.12114014476537704},{"x":0.848739504814148,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.848739504814148,0.10688836127519608,0.8554621934890747,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8470588326454163,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8470588326454163,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8436974883079529,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8436974883079529,0.10688836127519608,0.8470588326454163,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8369747996330261,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8369747996330261,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8016806840896606,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزیکول","boundary":[0.8016806840896606,0.10688836127519608,0.8369747996330261,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7932773232460022,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7932773232460022,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7747899293899536,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7747899293899536,0.10688836127519608,0.7932773232460022,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7630252242088318,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7176470756530762,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.7176470756530762,0.10688836127519608,0.7630252242088318,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.10688836127519608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6890756487846375,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6890756487846375,0.10688836127519608,0.7142857313156128,0.12114014476537704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.10688836127519608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.10688836127519608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6823529601097107,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.10688836127519608,0.6857143044471741,0.12114014476537704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8554621934890747,"y":0.12114014476537704},{"x":0.6823529601097107,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6773529601097107,0.09988836127519607,0.8604621934890747,0.12814014476537705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.12707838416099548},{"x":0.853781521320343,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1401425153017044},{"x":0.8504201769828796,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8504201769828796,0.12707838416099548,0.8554621934890747,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8403361439704895,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1401425153017044},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.12707838416099548,0.8403361439704895,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8302521109580994,"y":0.12589073181152344},{"x":0.831932783126831,"y":0.14133016765117645},{"x":0.7915966510772705,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسکلت","boundary":[0.7899159789085388,0.12707838416099548,0.831932783126831,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7831932902336121,"y":0.12707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.14133016765117645},{"x":0.75126051902771,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.75126051902771,0.12707838416099548,0.7848739624023438,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7462185025215149,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1425178200006485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.12826603651046753,0.7462185025215149,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8773109316825867,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8773109316825867,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8655462265014648,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8655462265014648,0.1496437042951584,0.8773109316825867,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8504201769828796,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.8504201769828796,0.1496437042951584,0.8571428656578064,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8436974883079529,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8436974883079529,"y":0.16389548778533936},{"x":0.800000011920929,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.800000011920929,0.1496437042951584,0.8436974883079529,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7831932902336121,0.15083135664463043,0.7915966510772705,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7764706015586853,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7495798468589783,0.15083135664463043,0.7764706015586853,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.7126050591468811,0.15083135664463043,0.7378151416778564,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1650831401348114},{"x":0.707563042640686,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.15083135664463043,0.7126050591468811,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8773109316825867,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8672268986701965,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8672268986701965,0.1722090244293213,0.8773109316825867,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8621848821640015,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8621848821640015,"y":0.18646080791950226},{"x":0.8352941274642944,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.8352941274642944,0.1722090244293213,0.8621848821640015,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8336134552955627,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.7848739624023438,0.1722090244293213,0.8336134552955627,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7462185025215149,0.1722090244293213,0.7747899293899536,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7126050591468811,0.1722090244293213,0.7378151416778564,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6773109436035156,0.1722090244293213,0.7109243869781494,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6689075827598572,0.1722090244293213,0.6789916157722473,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6302521228790283,0.1722090244293213,0.658823549747467,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.1722090244293213,0.6285714507102966,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8789916038513184,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8403361439704895,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8403361439704895,0.1947743445634842,0.8789916038513184,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8369747996330261,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8336134552955627,0.1947743445634842,0.8369747996330261,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8285714387893677,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.7647058963775635,0.1947743445634842,0.8285714387893677,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7344537973403931,0.1947743445634842,0.7579832077026367,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.6705882549285889,0.1947743445634842,0.7277311086654663,0.20902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8789916038513184,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8789916038513184,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6185294342041016,0.11889073181152343,0.8839916038513184,0.21602612805366517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.3327731192111969,0.15083135664463043,0.3495798408985138,0.15914489328861237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3495798408985138,"y":0.15914489328861237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.14383135664463043,0.3545798408985138,0.16614489328861237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.3327731192111969,0.1722090244293213,0.3478991687297821,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.16520902442932128,0.3528991687297821,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.3327731192111969,0.19596199691295624,0.3478991687297821,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.19596199691295624},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.18896199691295623,0.3528991687297821,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.3327731192111969,0.22327791154384613,0.3495798408985138,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.21627791154384612,0.3545798408985138,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.3512605130672455,"y":0.255344420671463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.3327731192111969,0.24584323167800903,0.3512605130672455,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.3512605130672455,"y":0.255344420671463},{"x":0.3327731192111969,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.23884323167800903,0.3562605130672455,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.3327731192111969,0.2672209143638611,0.3495798408985138,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.2602209143638611,0.3545798408985138,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.3327731192111969,0.29097387194633484,0.3495798408985138,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.28397387194633483,0.3545798408985138,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۹","boundary":[0.3327731192111969,0.3123515546321869,0.3478991687297821,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.3053515546321869,0.3528991687297821,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱","boundary":[0.3327731192111969,0.3325415551662445,0.3478991687297821,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.3255415551662445,0.3528991687297821,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.3327731192111969,0.35391923785209656,0.3495798408985138,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.34691923785209655,0.3545798408985138,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.3327731192111969,0.37648457288742065,0.3495798408985138,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.36948457288742065,0.3545798408985138,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.3327731192111969,0.39904987812042236,0.3495798408985138,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.39204987812042236,0.3545798408985138,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.22090260684490204},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22209025919437408},{"x":0.902521014213562,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8722689151763916,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8722689151763916,0.22090260684490204,0.902521014213562,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8655462265014648,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8638655543327332,"y":0.23634204268455505},{"x":0.853781521320343,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.853781521320343,0.22090260684490204,0.8638655543327332,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22090260684490204},{"x":0.8470588326454163,"y":0.23634204268455505},{"x":0.831932783126831,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.831932783126831,0.2197149693965912,0.8470588326454163,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2197149693965912},{"x":0.8285714387893677,"y":0.235154390335083},{"x":0.8218487501144409,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8235294222831726,0.2197149693965912,0.8285714387893677,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2197149693965912},{"x":0.9042016863822937,"y":0.22209025919437408},{"x":0.902521014213562,"y":0.2375296950340271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8185294222831726,0.21271496939659118,0.907521014213562,0.2445296950340271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8689075708389282,0.244655579328537,0.875630259513855,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.244655579328537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.244655579328537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8504201769828796,0.244655579328537,0.8588235378265381,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.244655579328537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.244655579328537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2600950002670288},{"x":0.805042028427124,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.805042028427124,0.244655579328537,0.8436974883079529,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.244655579328537},{"x":0.7966386675834656,"y":0.244655579328537},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7815126180648804,0.244655579328537,0.7966386675834656,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.244655579328537},{"x":0.7731092572212219,"y":0.244655579328537},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.7445378303527832,0.244655579328537,0.7731092572212219,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7058823704719543,0.244655579328537,0.7327731251716614,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.244655579328537,0.7042016983032227,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.264845609664917},{"x":0.875630259513855,"y":0.264845609664917},{"x":0.875630259513855,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.264845609664917,0.875630259513855,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.264845609664917},{"x":0.8605042099952698,"y":0.264845609664917},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2802850306034088},{"x":0.848739504814148,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.848739504814148,0.264845609664917,0.8605042099952698,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.264845609664917},{"x":0.8436974883079529,"y":0.264845609664917},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7949579954147339,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.7949579954147339,0.264845609664917,0.8436974883079529,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.264845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدروژنی","boundary":[0.7310924530029297,0.26603326201438904,0.7831932902336121,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28147268295288086},{"x":0.707563042640686,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.707563042640686,0.26603326201438904,0.7193277478218079,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6873949766159058,0.26603326201438904,0.6991596817970276,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.26603326201438904,0.6823529601097107,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.28859856724739075},{"x":0.875630259513855,"y":0.28859856724739075},{"x":0.875630259513855,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.28859856724739075,0.875630259513855,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8588235378265381,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3028503656387329},{"x":0.848739504814148,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.848739504814148,0.28859856724739075,0.8588235378265381,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8453781604766846,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8302521109580994,0.28859856724739075,0.8453781604766846,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8218487501144409,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3028503656387329},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8100840449333191,0.28859856724739075,0.8218487501144409,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7915966510772705,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7915966510772705,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7697479128837585,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حلال","boundary":[0.7697479128837585,0.28859856724739075,0.7915966510772705,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.7378151416778564,0.28859856724739075,0.7529411911964417,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7008403539657593,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7008403539657593,0.28859856724739075,0.7260504364967346,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6890756487846375,0.28859856724739075,0.6957983374595642,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8420168161392212,0.30878859758377075,0.8554621934890747,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.30878859758377075,0.8336134552955627,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7747899293899536,0.30878859758377075,0.8235294222831726,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.7428571581840515,0.30878859758377075,0.7680672407150269,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.30878859758377075,0.7361344695091248,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.6924369931221008,0.30878859758377075,0.7243697643280029,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.3099762499332428,0.6857143044471741,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6487395167350769,0.3099762499332428,0.6655462384223938,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6218487620353699,0.3099762499332428,0.6420168280601501,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5983193516731262,0.3099762499332428,0.6151260733604431,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5680672526359558,0.3099762499332428,0.5966386795043945,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.3099762499332428,0.5680672526359558,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.244655579328537},{"x":0.875630259513855,"y":0.24346792697906494},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3254156708717346},{"x":0.561344563961029,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.556344563961029,0.23765557932853698,0.8823109316825867,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8420168161392212,0.33135393261909485,0.853781521320343,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8403361439704895,"y":0.33135393261909485},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.33135393261909485,0.8403361439704895,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3325415551662445},{"x":0.8302521109580994,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غلظتهای","boundary":[0.7697479128837585,0.3325415551662445,0.8302521109580994,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7630252242088318,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.7260504364967346,0.3325415551662445,0.7630252242088318,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.3325415551662445,0.7193277478218079,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6773109436035156,0.3325415551662445,0.7092437148094177,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.3325415551662445,0.6739495992660522,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.33135393261909485},{"x":0.853781521320343,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6655882549285889,0.32435393261909484,0.858781521320343,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3527315855026245},{"x":0.853781521320343,"y":0.3527315855026245},{"x":0.853781521320343,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8453781604766846,0.3527315855026245,0.853781521320343,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8436974883079529,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8403361439704895,0.35391923785209656,0.8436974883079529,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.8067227005958557,0.35391923785209656,0.8336134552955627,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسمزی","boundary":[0.7596638798713684,0.35391923785209656,0.8016806840896606,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.35391923785209656,0.7546218633651733,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3752969205379486},{"x":0.875630259513855,"y":0.3752969205379486},{"x":0.875630259513855,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8672268986701965,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.3752969205379486,0.875630259513855,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8605042099952698,"y":0.39073634147644043},{"x":0.848739504814148,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.848739504814148,0.3752969205379486,0.8605042099952698,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7983193397521973,0.3752969205379486,0.8436974883079529,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7899159789085388,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناقطبی","boundary":[0.7546218633651733,0.3752969205379486,0.7899159789085388,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7277311086654663,0.3752969205379486,0.7428571581840515,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7092437148094177,0.3752969205379486,0.7260504364967346,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043},{"x":0.658823549747467,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامحلول","boundary":[0.658823549747467,0.3752969205379486,0.6974790096282959,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6386554837226868,0.3752969205379486,0.6504201889038086,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3752969205379486,0.6369748115539551,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8773109316825867,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8773109316825867,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.39667457342147827,0.8773109316825867,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8571428656578064,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8504201769828796,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8504201769828796,0.39667457342147827,0.8571428656578064,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8436974883079529,"y":0.41092637181282043},{"x":0.8201680779457092,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.8201680779457092,0.39667457342147827,0.8436974883079529,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8151260614395142,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8151260614395142,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنشهای","boundary":[0.7630252242088318,0.3978622257709503,0.8151260614395142,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3978622257709503},{"x":0.75126051902771,"y":0.3978622257709503},{"x":0.75126051902771,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7327731251716614,0.3978622257709503,0.75126051902771,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3978622257709503},{"x":0.729411780834198,"y":0.3978622257709503},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کووالانسی","boundary":[0.6756302714347839,0.3978622257709503,0.729411780834198,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.39904987812042236,0.6705882549285889,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8773109316825867,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6252521228790283,0.34691923785209655,0.8823109316825867,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4180522561073303},{"x":0.853781521320343,"y":0.4180522561073303},{"x":0.853781521320343,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8436974883079529,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8436974883079529,0.4180522561073303,0.853781521320343,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8336134552955627,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8302521109580994,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8302521109580994,0.4180522561073303,0.8336134552955627,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8218487501144409,"y":0.43349167704582214},{"x":0.800000011920929,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.800000011920929,0.4180522561073303,0.8218487501144409,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7949579954147339,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7731092572212219,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7731092572212219,0.41923990845680237,0.7949579954147339,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7445378303527832,0.41923990845680237,0.7613445520401001,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بار-","boundary":[0.7109243869781494,0.41923990845680237,0.7310924530029297,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6957983374595642,0.41923990845680237,0.7058823704719543,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.41923990845680237,0.6941176652908325,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4394299387931824},{"x":0.853781521320343,"y":0.4394299387931824},{"x":0.853781521320343,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8420168161392212,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8420168161392212,0.4394299387931824,0.853781521320343,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8403361439704895,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8369747996330261,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8369747996330261,0.4394299387931824,0.8403361439704895,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8302521109580994,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.7747899293899536,0.4406175911426544,0.8302521109580994,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیدروژنی","boundary":[0.7109243869781494,0.4406175911426544,0.7697479128837585,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.4406175911426544,0.707563042640686,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8554621934890747,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8554621934890747,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8470588326454163,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8470588326454163,0.46080759167671204,0.8554621934890747,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8453781604766846,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8453781604766846,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8403361439704895,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8403361439704895,0.46080759167671204,0.8453781604766846,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.7865546345710754,0.46080759167671204,0.8336134552955627,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واندروالسی","boundary":[0.7210084199905396,0.46080759167671204,0.7798319458961487,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7092437148094177,0.46080759167671204,0.7159664034843445,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8571428656578064,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6840756487846374,0.41223990845680236,0.8621428656578064,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5},{"x":0.848739504814148,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.848739504814148,0.4821852743625641,0.8554621934890747,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8436974883079529,0.4821852743625641,0.8470588326454163,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.8117647171020508,0.4821852743625641,0.8369747996330261,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7865546345710754,0.4821852743625641,0.8084033727645874,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7529411911964417,0.4821852743625641,0.7764706015586853,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7277311086654663,0.4821852743625641,0.7462185025215149,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گریز","boundary":[0.7008403539657593,0.4821852743625641,0.7260504364967346,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.4821852743625641,0.6974790096282959,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8773109316825867,"y":0.519002377986908},{"x":0.8655462265014648,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.5035629272460938,0.8773109316825867,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8588235378265381,"y":0.519002377986908},{"x":0.8504201769828796,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.8504201769828796,0.5035629272460938,0.8588235378265381,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8470588326454163,"y":0.519002377986908},{"x":0.8302521109580994,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8302521109580994,0.5035629272460938,0.8470588326454163,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.7697479128837585,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوکلئوفیل","boundary":[0.7697479128837585,0.5035629272460938,0.8235294222831726,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.729411780834198,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.729411780834198,0.5035629272460938,0.7579832077026367,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.5035629272460938},{"x":0.729411780834198,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5035629272460938,0.729411780834198,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5237529873847961},{"x":0.875630259513855,"y":0.5237529873847961},{"x":0.875630259513855,"y":0.54038006067276},{"x":0.8672268986701965,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.8672268986701965,0.