دانلود کتاب های دانشگاه شاهد دانلود کتاب های دانشگاه شاهد

%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86 بازگشت

اصول و روش‌های بخیه زدن

دکتر آزیتا کیانی آسیابر , علی خدابخشی کرلایی ,
%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1--%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C بازگشت

ماکس وبر: درآمدی انتقادی

کایرن آلن , دکتر ابوالفضل ذوالفقاری ,
%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA بازگشت

مفاهیم آمار و احتمالات

دکتر حسن امیری اوغان , دکتر محمدحسین فتوکیان ,
%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87 بازگشت

راهبردهای زیست‌فن‌آورانه برای اصلاح موثر خاک‌های آلوده

بهوپندرا کول , پوجا تاک , دکتر داود نامدار خجسته , دکتر علی عبدالهی ارپناهی ,
%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1 بازگشت

روبات‌های جوشکار

ژوته. نوربرتو پیرش , آلتینو لوریرو , گونار بولمشو , دکتر محمد حسین کاظمی ,
%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 بازگشت

فن‌آوری پرورش انبوه حشرات و کنه‌های مفید ایران

دکتر علیرضا عسکریان‌زاده , مهندس رضا مهرآذین ,
%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87--%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C بازگشت

تکنولوژی گلخانه: ساخت و کنترل شرایط محیطی

دکتر سید جلال طباطبایی , دکتر مرتضی تاکی ,
%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 بازگشت

سیاست امنیتی ایران در دوران پس از انقلاب

دانیل بایمن , شهرام چوبین , انوشیروان احتشامی , جرالد گرین , دکتر سید حمیدرضا سیدی , دکتر محمد عباسی ,
%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF بازگشت

تبدیل توان و کنترل سیستم‌های انرژی باد

دکتر محمدرضا بسمی , بین وو , یونگکیانگ لانگ , نوید زرگری , سمیر کورو ,
%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C بازگشت

هیستوپاتولوژی بیماری‌های قارچی

دکتر رضا صداقت , دکتر علیرضا نایینی , دکتر حجت اله شکری ,
{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","phone_number":null,"national_number":null,"description_client":null,"meta_title":"دانشگاه شاهد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"دانشگاه شاهد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","manager":"دکتر شهریار بیژنی","shaba":"IR160100004001074703007118","bank_name":"مرکزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/shahed","token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شاهد","email":"[email protected]","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":"09122440658","token":"b6e9d0ca0e3f85f4","oauth_provider":null,"address":"بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) دانشگاه شاهد، ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناری، اداره انتشارات","postal_code":"3319118651","invite_code":"mr5vzl","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2023-02-27 13:47:05","updated_at":"2023-04-30 13:30:55","bazaar_credit":0,"description":"[email protected]"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::212::*::T","current_page":1,"items":15,"data":[{"id":3799559,"title":"اصول و روش‌های بخیه زدن","price":142600,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۲‌,‌۶۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b08b9d2a27b85056/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b08b9d2a27b85056/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b08b9d2a27b85056/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b08b9d2a27b85056/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b08b9d2a27b85056/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229428276","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; color: #0d0d0d; mso-bidi-language: FA;\">با پیشرفت&zwnj;های عظیم علم پزشکی در درمان و جراحی&zwnj;ها، اکنون کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی در کنار کاهش مرگ&zwnj;ومیر، از اهداف تکنولوژی جراحی است. ابزار و تکنیک&zwnj;های بخیه&zwnj;زدن جزی جدایی&zwnj;ناپذیر جراحی&zwnj;های کنونی بوده و نحوه صحیح استفاده از ابزار و انتخاب تکنیک مناسب بخیه در بافت&zwnj;ها و نواحی مختلف بدن در کاهش عوارض جراحی و بهبود کیفیت زندگی تاثیر بسزایی دارد. بر این اساس شناخت ابزارها و تکنیک&zwnj;های بخیه و مراقبت&zwnj;های آن امری ضروری به نظر می&zwnj;رسد. این کتاب با رویکردی تازه به مباحث بخیه و مراقبت&zwnj;های آن به رشته تحریر در آمده است و ضمن بررسی آناتومی پوست به واسطه اهمیت زیبایی&zwnj;شناختی در آن، شناخت ابزارها و انواع نخ&zwnj;های بخیه، نکات مهم بی&zwnj;حسی موضعی، تکنیک&zwnj;های مختلف بخیه&zwnj;زدن از ساده&zwnj;ترین نوع آن تا بخیه&zwnj;های تخصصی با سطوح مهارتی بالا مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه این کتاب خواننده را قادر می&zwnj;سازد که با بهره&zwnj;گیری از آموخته&zwnj;هایش متناسب با نوع و محل بافت آسیب دیده، مناسب&zwnj;ترین وسایل، ابزار و تکنیک&zwnj;های بخیه&zwnj;زدن را برای مددجو به کار گیرد.</span>\n","pages_count":322,"keywords":null,"token":"b08b9d2a27b85056","created_at":"2023-03-07 13:02:33","updated_at":"2023-04-05 14:24:00","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-07 13:26:18","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923543,"title":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر","meta_title":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر","meta_description":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آزیتا کیانی آسیابر","token":"663933e2028a74b5","created_at":"2023-03-07 13:13:18","updated_at":"2023-03-07 13:13:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923544,"title":"علی خدابخشی کرلایی","meta_title":"علی خدابخشی کرلایی","meta_description":"علی خدابخشی کرلایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"خدابخشی کرلایی","token":"96a854b0a044c872","created_at":"2023-03-07 13:13:18","updated_at":"2023-03-07 13:13:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923543,"title":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر","meta_title":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر","meta_description":"دکتر آزیتا کیانی آسیابر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آزیتا کیانی آسیابر","token":"663933e2028a74b5","created_at":"2023-03-07 13:13:18","updated_at":"2023-03-07 13:13:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923544,"title":"علی خدابخشی کرلایی","meta_title":"علی خدابخشی کرلایی","meta_description":"علی خدابخشی کرلایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"خدابخشی کرلایی","token":"96a854b0a044c872","created_at":"2023-03-07 13:13:18","updated_at":"2023-03-07 13:13:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788133,"file":"640704b1ea5ef3.75962697.pdf","book_id":3799559,"toc":null,"created_at":"2023-03-07 13:02:34","updated_at":"2023-04-05 14:24:00","process_started_at":"2023-03-07 13:02:34","process_done_at":"2023-03-07 13:02:38","process_failed_at":null,"pages_count":322,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2ebf1604ab9633e6ee1554e3c9a31fc4c6a2cfa245f5b6714a3c5dd0d9cda167b2777e5c841694f27a52abfa85257be1ed4c0e7a16c677bb4bc64da6e29fbabf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۲‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۳۲۲","previews":null,"score":0},{"id":3804334,"title":"ماکس وبر: درآمدی انتقادی","price":11800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121253","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">کتاب حاضر، هم نوعی معرفی از &laquo;وبر&raquo; و هم نقدی از باورهای وی را ارایه&zwnj; می&zwnj;کند. همچنین، استدلال&zwnj;های وبر را تا حد ممکن به&zwnj;درستی برای دانشجویان تلخیص&zwnj; کرده، سپس آن را در معرض نقدی دقیق و موشکافانه قرار &zwnj;می&zwnj;دهد. در ادامه، وبر را در جایگاه جامعه&zwnj;شناس سیاسی امپراطور قرار داده و نشان&zwnj;&zwnj; می&zwnj;دهد که چگونه دفاع وی از سرمایه&zwnj;داری در آثارش ریشه &zwnj;&zwnj;دوانده &zwnj;&zwnj;است. این کتاب، بیان &zwnj;می&zwnj;کند که جامعه&zwnj;شناسی وبر، به دور از هرگونه ارایه گزارشی جدا از ارزش، بی&zwnj;طرفانه و ابژکتیو از جامعه به شدت مدرن، ایدیولوژیک بوده و هیچ جامعه&zwnj;شناسی رها از ارزش، در جهانی که تولید اعتقادات به سیطره سرمایه مربوط است، ممکن نیست. به&zwnj;هر&zwnj;حال هدف این کتاب به &zwnj;چالش &zwnj;کشیدن وبر در جایگاه یک ایدیولوگ خبره برای سرمایه&zwnj;داری بوده &zwnj;است که ارتباطی بنیادین میان بازار و عقلانیت ترسیم &zwnj;&zwnj;کرده، هرگونه مداخله در مالکیت خصوصی سرمایه را غیر&zwnj;عقلانی می&zwnj;دانست و درباره بوروکراسی سرمایه&zwnj;داری اخیر نگران و به&zwnj; دلیل ناپختگی سرمایه&zwnj;داری در سرزمین آلمان دلسرد بود. نقد وسیع این کتاب درباره معروف&zwnj;ترین کتاب وبر، یعنی &laquo;اخلاق پروتستان و روح سرمایه&zwnj;داری&raquo; را شامل &zwnj;می&zwnj;شود. همچنین میراث وبر در جامعه&zwnj;شناسی توسعه، بحث قشربندی وبر، بوروکراسی، بحث&zwnj;های روش&zwnj;شناختی وی و سایر مباحث مطرح &zwnj;شد به&zwnj;وسیله او را به&zwnj;چالش&zwnj; می&zwnj;کشد و بدین &zwnj;ترتیب می&zwnj;خواهد با نقدی رادیکال درپوش هژمونی وبر در جامعه&zwnj;شناسی را کنار &zwnj;بزند. این کتاب می&zwnj;تواند برای دانشجویان رشته جامعه&zwnj;شناسی مفید واقع شود.</span>\n","pages_count":327,"keywords":null,"token":"cd0dab7563cb523d","created_at":"2023-04-16 12:44:03","updated_at":"2023-04-18 15:11:03","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:11:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788282,"file":"643bae4bab5208.96084006.pdf","book_id":3804334,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 12:44:03","updated_at":"2023-04-18 15:11:03","process_started_at":"2023-04-16 12:44:04","process_done_at":"2023-04-16 12:44:09","process_failed_at":null,"pages_count":327,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a2d89bb9026c06457865762b99a73831c1bd75e49f6ae5a4ddef207d947ce0b153c9f977f600a48a59c1769918ff4b3d5a6016f91a7c1066d90b67053a59e972","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۷"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1--%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1--%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۷","previews":null,"score":0},{"id":3799629,"title":"مفاهیم آمار و احتمالات","price":54200,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/050dd152aee8b0de/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/050dd152aee8b0de/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121543","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">آمار علمی است که در مورد جمع&zwnj;آوری، تنظیم، تجزیه مشاهدات و تفسیر آنها بحث می&zwnj;کند. &laquo;جمع&zwnj;آوری مشاهدات&raquo; مرحله تهیه اندازه&zwnj;ها یا شمارش&zwnj;هاست. &laquo;تنظیم مشاهدات&raquo; شامل معرفی اندازه&zwnj;ها یا شمارش&zwnj;های گردآوری شده در قالب جدول&zwnj;ها و نمودارهای آماری است. &laquo;تجزیه مشاهدات&raquo; مرحله استخراج اطلاعات قابل اطمینان و قابل درک از اندازه&zwnj;ها یا اعداد داده شده می&zwnj;باشد. بالاخره، &laquo;تفسیر مشاهدات&raquo; مرحله نتیجه&zwnj;گیری از تجزیه مشاهدات است که در این مرحله، خصوصیات جامعه بر پایه نتایج نمونه توصیف می&zwnj;شوند. علم آمار را به دو بخش آمار پارامتری و</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">آمار</span><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">غیرپارامتری طبقه&zwnj;بندی می&zwnj;کنند. در آمار غیرپارامتری، فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات ضرورتی ندارد؛ این نوع آمار بیشتر برای توصیف متغیرهای کیفی که دارای توزیع آزادند، به کار می&zwnj;رود. آمار پارامتری نیز به آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می&zwnj;شود. هدف آمار توصیفی، توصیف و محاسبه پارامترهای جامعه است. هدف آمار استنباطی، استنباط خصوصیات یک جامعه آماری براساس نتایج یک نمونه انتخاب شده از آن جامعه می&zwnj;باشد. کتاب حاضر حاصل کوششی است با هدف تدوین یک کتاب پایه دانشگاهی برای رفع نیاز دانشجویانی که مایل&zwnj;اند درک دقیق&zwnj;تری از مفاهیم و نکات درس آمار و احتمالات داشته باشند. برای سنجش یادگیری خوانندگان و آمادگی آنان برای شرکت در آزمون&zwnj;های کارشناسی ارشد، تعدادی سوال چهار گزینه&zwnj;ای از آزمون&zwnj;های سراسری و آزاد برخی رشته&zwnj;ها در انتهای هر فصل آورده شده که دانشجویان با حل آن&zwnj;ها، آشنایی بیشتری با مفاهیم آماری پیدا خواهند کرد.</span>\n","pages_count":400,"keywords":null,"token":"050dd152aee8b0de","created_at":"2023-03-14 11:54:24","updated_at":"2023-04-05 13:57:23","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:12:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923686,"title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_description":"دکتر حسن امیری اوغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن امیری اوغان","token":"8571c0748d4f9427","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923687,"title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_description":"دکتر محمدحسین فتوکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسین فتوکیان","token":"6ff4bc7cb64642fe","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923686,"title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_title":"دکتر حسن امیری اوغان","meta_description":"دکتر حسن امیری اوغان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن امیری اوغان","token":"8571c0748d4f9427","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923687,"title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_title":"دکتر محمدحسین فتوکیان","meta_description":"دکتر محمدحسین فتوکیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسین فتوکیان","token":"6ff4bc7cb64642fe","created_at":"2023-03-14 11:57:42","updated_at":"2023-03-14 11:57:42","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788203,"file":"64102f385c65c4.62914791.pdf","book_id":3799629,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:54:24","updated_at":"2023-04-05 13:57:23","process_started_at":"2023-03-14 11:54:25","process_done_at":"2023-03-14 11:54:31","process_failed_at":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d5a5eb034d58b9165e3ee414150814d4bf383cb540bf0c6673c71d4b6d09b36c7cc0fdd06571f5e494d8e58d788729d194231c33a7109b3c71309048e6f7fed","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۴‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۴۰۰","previews":null,"score":0},{"id":3799607,"title":"راهبردهای زیست‌فن‌آورانه برای اصلاح موثر خاک‌های آلوده","price":69300,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4dffc2f1a12fe9b4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4dffc2f1a12fe9b4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4dffc2f1a12fe9b4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4dffc2f1a12fe9b4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4dffc2f1a12fe9b4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121857","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Arial; letter-spacing: -.1pt; background: white; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">در دو دهه گذشته افزایش سریع آلودگی خاک تاثیرات زیادی بر موجودات زنده و اکوسیستم داشته است. آلودگی خاک در اثر فعالیت&zwnj;های طبیعی و انسانی ایجاد می&zwnj;شود. فعالیت&zwnj;های طبیعی شامل فوران&zwnj;های آتشفشانی، زمین&zwnj;لرزه&zwnj;ها، سونامی&zwnj;ها و غیره است درحالی که فعالیت&zwnj;های انسانی شامل فلزات (فلزات کمیاب و سنگین)، مواد شیمیایی و ضایعات رادیواکتیو هستند. این مواد شیمیایی را می&zwnj;توان به سموم دفع آفات و مواد شیمیایی وابسته، نفت خام و مشتقات آن، پلیمرها، پلاستیک&zwnj;سازها و سایر ضایعات طبقه&zwnj;بندی کرد. ضایعات رادیواکتیو شامل پسماندهای تولید انرژی هسته&zwnj;ای و سایر ضایعات حاصل از فن&zwnj;آوری هسته&zwnj;ای (داروها و تحقیقات) می&zwnj;باشند. این مواد به مدت طولانی در اکوسیستم باقی مانده و به مرور در غلظت بالاتری که برای موجودات بالای زنجیره غذایی سم محسوب شده، انباشته می&zwnj;شوند. بیشتر این مواد شیمیایی در طبیعت سرطان&zwnj;زا و جهش&zwnj;زا هستند. توسعه ابزارهایی برای ارزیابی خطرات احتمالی قرار گرفتن انسان در معرض این آلودگی&zwnj;ها و تصمیم&zwnj;گیری در مورد غلظت آستانه آنها در خاک به منظور محافظت از سلامت انسان بسیار مهم است. به دلیل کمبود متغیرهای پایش و سایر شاخص&zwnj;ها، نظارت بر کیفیت خاک یک فرآیند دشوار است. وضعیت نگران&zwnj;کننده آلودگی خاک، جامعه علمی را وادار کرده تا استراتژی&zwnj;ها و فن&zwnj;آوری&zwnj;های نوآورانه (درجا یا خارج&zwnj;ازمحل) را برای اصلاح خاک&zwnj;های آلوده توسعه و بهبود دهند.</span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 16.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">در این کتاب به استراتژی&zwnj;ها و فن&zwnj;آوری&zwnj;های نوآورانه برای اصلاح پایدار خاک&zwnj;های آلوده پرداخته شده است. روش&zwnj;های اصلاح شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی جدید برای جداسازی آلاینده&zwnj;ها و اصلاح خاک&zwnj;ها به&zwnj;طور کامل توضیح داده شده است. روش نانو زیست&zwnj;پالایی، به دلیل خصوصیات شیمیایی و فیزیکی منحصربه&zwnj;فرد برای اصلاح خاک&zwnj;های آلوده، به&zwnj;عنوان یک روش نوظهور برای اصلاح خاک&zwnj;های آلوده مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات موردی مختلف مربوط به اجرای استراتژی&zwnj;های اصلاح در مقیاس بزرگ توضیح داده شده و اطلاعات شفاف و پیشرفت&zwnj;های اخیر در مورد روش&zwnj;های کنونی اصلاح خاک و چشم&zwnj;اندازهای آینده آن مورد بررسی قرار گرفته است.</span>\n","pages_count":310,"keywords":null,"token":"4dffc2f1a12fe9b4","created_at":"2023-03-14 08:22:14","updated_at":"2023-04-05 14:10:55","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:26:42","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923635,"title":"بهوپندرا کول","meta_title":"بهوپندرا کول","meta_description":"بهوپندرا کول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهوپندرا","lastname":"کول","token":"335d309e0d275474","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923636,"title":"پوجا تاک","meta_title":"پوجا تاک","meta_description":"پوجا تاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پوجا","lastname":"تاک","token":"920b9a12f0dd9be1","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923637,"title":"دکتر داود نامدار خجسته","meta_title":"دکتر داود نامدار خجسته","meta_description":"دکتر داود نامدار خجسته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود نامدار خجسته","token":"141ebd6e63c8e7af","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923638,"title":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی","meta_title":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی","meta_description":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی عبدالهی ارپناهی","token":"d167e9368118df70","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923635,"title":"بهوپندرا کول","meta_title":"بهوپندرا کول","meta_description":"بهوپندرا کول - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهوپندرا","lastname":"کول","token":"335d309e0d275474","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923636,"title":"پوجا تاک","meta_title":"پوجا تاک","meta_description":"پوجا تاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پوجا","lastname":"تاک","token":"920b9a12f0dd9be1","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923637,"title":"دکتر داود نامدار خجسته","meta_title":"دکتر داود نامدار خجسته","meta_description":"دکتر داود نامدار خجسته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود نامدار خجسته","token":"141ebd6e63c8e7af","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923638,"title":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی","meta_title":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی","meta_description":"دکتر علی عبدالهی ارپناهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی عبدالهی ارپناهی","token":"d167e9368118df70","created_at":"2023-03-14 08:31:44","updated_at":"2023-03-14 08:31:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788181,"file":"640ffd7f28d818.86669566.pdf","book_id":3799607,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 08:22:15","updated_at":"2023-04-05 14:10:55","process_started_at":"2023-03-14 08:22:16","process_done_at":"2023-03-14 08:22:20","process_failed_at":null,"pages_count":310,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"202bfccf0f5414d6f5c0d2572f014a19bb0ed4eaf93c1ba6de56a0bb084c05a9e35e8656944bf06cb33f00705a39c53a6ed6d5eec151e833735c17653a251fd1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۹‌,‌۳۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۳۱۰","previews":null,"score":0},{"id":3804313,"title":"طراحی سیستم‌های صنعتی (2) (کاربردها و زمینه‌های تحقیقاتی)","price":15800,"ebook_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9f5d30b33e092694/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9f5d30b33e092694/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9f5d30b33e092694/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9f5d30b33e092694/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9f5d30b33e092694/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121093","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":2,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">کتاب حاضر با موضوعات مکان&zwnj;&rlm;یابی تخصیص، مسیله پوشش، مسیله مکان&rlm;&zwnj;یابی محور، مسیله مکان<span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&lrm;<span dir=\"RTL\">یابی </span></span>تسهیلات سلسله&zwnj;مراتبی، مدل&rlm;&zwnj;های مکان&zwnj;&rlm;یابی در طراحی شبکه&rlm;&zwnj;های زنجیره تامین، مفهوم کارایی در مسایل جایابی و جانمایی و مکان&zwnj;یابی محور پوششی تدوین شده &zwnj;است. در تمامی فصل&zwnj;ها، ابتدا به معرفی مسیله پرداخته، سپس انواع مدل&zwnj;ها&zwnj;، کاربردهای مسیله و همچنین روش&zwnj;&rlm;های حل بحث و بررسی شده &zwnj;است. امید است این مجموعه بتواند دانشجویان و محققان گرامی را در رشته&rlm;&zwnj;های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای آشنایی با موضوعات جانمایی و مکان&zwnj;&rlm;یابی و سپس تعریف زمینه&zwnj;&rlm;های تحقیقاتی جدید یاری رسانده و واحدهای صنعتی نیز با به کارگیری این مسایل در راستای ارتقای بهره&zwnj;&rlm;وری مجموعه&rlm;&zwnj;های تولیدی بتوانند گام بردارند.</span>\n","pages_count":526,"keywords":null,"token":"9f5d30b33e092694","created_at":"2023-04-08 09:49:10","updated_at":"2023-04-08 20:05:38","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-08 20:05:38","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931112,"title":"و همکاران","meta_title":"و همکاران","meta_description":"و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"همکاران","token":"94025d5ce23da116","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931142,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"eee5b9bd2ff65e44","created_at":"2023-04-08 09:55:50","updated_at":"2023-04-08 09:55:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931112,"title":"و همکاران","meta_title":"و همکاران","meta_description":"و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"همکاران","token":"94025d5ce23da116","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931142,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"eee5b9bd2ff65e44","created_at":"2023-04-08 09:55:50","updated_at":"2023-04-08 09:55:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788261,"file":"6430f94e871cf5.56579489.pdf","book_id":3804313,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 09:49:10","updated_at":"2023-04-08 20:05:38","process_started_at":"2023-04-08 09:49:11","process_done_at":"2023-04-08 09:49:19","process_failed_at":null,"pages_count":526,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5f3fd06622783874fb7da1aeeebab118a5f7f906d18094bd4d6ad565b0b756fecb05f52bf7686c74267ece9f122df101a834c352c2fcdf75ecb76f4604be81a3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C--2---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C--2---%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-","pages_count_fa":"۵۲۶","previews":null,"score":0},{"id":3804330,"title":"روبات‌های جوشکار","price":8800,"ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7cd08c36ae4414ae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7cd08c36ae4414ae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7cd08c36ae4414ae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7cd08c36ae4414ae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7cd08c36ae4414ae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121185","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size: 14.0pt; font-family: 'B Nazanin';\">روبات&zwnj;های صنعتی اجزای مهم کارخانه&zwnj;های امروزی و حتی کارخانه&zwnj;های آتی هستند. تقاضای به&zwnj;کارگیری روبات&zwnj;ها، از پتانسیل انعطاف&zwnj;پذیری آن&zwnj;ها نشیت می&zwnj;گیرد، ماشین&zwnj;های هوشمندی که می&zwnj;توانند وظایف کاری را با یک روند تکراری و هزینه و سطوح کیفی مناسب انجام دهند. فعال&zwnj;ترین صنعت در کاربرد روبات&zwnj;ها، صنعت خودرو است که در آن علاقه زیادی به کاربرد روبات&zwnj;ها، در عملیات&zwnj;های جوشکاری و مونتاژ و انتقال مواد وجود دارد. به&zwnj;منظور رقابت در صنایع پیشرفته و بنابر مشکلات جوشکاری دستی از جمله زمان&zwnj;بر بودن راه&zwnj;اندازی، عدم راحتی اپراتور، ملاحظات ایمنی و هزینه، استفاده از جوشکاری دستی می&zwnj;بایست به زمان&zwnj;های کمتری محدود شود؛ بنابراین جوشکاری روباتیک برای جوشکاری خودکار، در بسیاری از صنایع مهم و حیاتی است. 25 درصد روبات&zwnj;های صنعتی در کاربردهای جوشکاری استفاده&zwnj; می&zwnj;شوند. &zwnj;جوشکاری روباتیک آغاز شد تا بتواند نیاز مشهود به جوش&zwnj;های باکیفیت در سیکل&zwnj;های زمانی کوتاه&zwnj;تر را ارضا کند. نسل اول سیستم&zwnj;های جوشکاری روباتیک، یک سیستم جوش دو پاسه بود که پاس اول به یادگیری هندسه شکافی اختصاص دارد که می&zwnj;بایست ردگیری واقعی شود و پاس دوم عمل جوشکاری را انجام می&zwnj;دهد. نسل دوم سیستم&zwnj;های جوشکاری؛ به&zwnj;بیان&zwnj;دیگر ردگیری زمان واقعی شکاف، مراحل آموزش و ردگیری را به&zwnj;طور هم&zwnj;زمان انجام می&zwnj;دهد. سیستم&zwnj;های جوشکاری نسل سوم نه تنها در زمان واقعی کار می&zwnj;کنند، بلکه در حین عمل در محیط&zwnj;های بدون ساختار، تغییر سریع هندسه شکاف را نیز یاد می&zwnj;گیرند. با این سیستم&zwnj;های جوشکاری نسل سوم، انعطاف&zwnj;پذیری به دست آمد؛ اما به بهای مقدار شایسته&zwnj;&zwnj;ای کار برنامه&zwnj;نویسی به&zwnj;وسیله افرادی با مهارت بالای یکپارچه&zwnj;سازی سیستم در کاربردهای خاص پرداخته شد. با این وجود دسترسی و چابکی، موضوعات کلیدی بعدی در صنایع پیشرفته ساخت هستند، که سیستم&zwnj;های جوشکاری جدیدی را با ترکیب این ویژگی&zwnj;ها می&zwnj;طلبند، همچنین در این مسیر انعطاف&zwnj;پذیری سیستم باید در حد یک کاربر معمولی بدون هیچ مهارت اضافی باشد. کتاب حاضر پوشش&zwnj;دهنده کارهای به&zwnj;روزشده و مرتبط در حوزه نسل سوم سیستم&zwnj;های جوشکاری روباتیک با ویژگی&zwnj;های دسترسی و چابکی است. فرایندهای اصلی جوشکاری، از منظر خودکارسازی آن&zwnj;ها بررسی شده&zwnj;اند. به&zwnj;منظور یکپارچه&zwnj;سازی نرم&zwnj;افزار و اجزای مختلف سلول جوشکاری و یکپارچه کردن آن در داخل سیستم سراسری تولید، یک نگرش سیستمی توزیع&zwnj;یافته دنبال شده&zwnj; و تاکید ویژه&zwnj; در رابطه با دسترسی و چابکی برای کاربر نهایی در نظر گرفته&zwnj; شده &zwnj;است. برای نشان دادن مراحل طراحی یکپارچه سیستم به&zwnj;صورت قدم&zwnj;به&zwnj;قدم و روشن ساختن نکات مرتبط با علاقه خواننده، مثال&zwnj;های کاربردی ارایه &zwnj;شده است. کتاب حاضر برای خوانندگان علاقه&zwnj;مند به توسعه کاربردهای جوشکاری روباتیک، به&zwnj;خصوص یکپارچه&zwnj;سازی سیستم توصیه &zwnj;می&zwnj;شود. اگرچه این کار در زمینه جوشکاری قوسی است؛ اما موضوعات مربوط به یکپارچه&zwnj;سازی سیستم به&zwnj;طور عموم کلی هستند و برای دیگر کاربردهای روباتیک نیز می&zwnj;توانند به &zwnj;کار روند. این کتاب نتیجه سال&zwnj;ها تجربه، منبعی با ارزش از انواع اطلاعات جوشکاری روباتیک &zwnj;است که برای تصمیم&zwnj;گیرنده، مهندس کاربردی، محقق، تکنیسین و دانش&zwnj;آموز نیز مفید می&zwnj;باشد.</span>\n","pages_count":274,"keywords":null,"token":"7cd08c36ae4414ae","created_at":"2023-04-16 09:59:09","updated_at":"2023-04-18 15:07:23","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:07:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931172,"title":"ژوته. نوربرتو پیرش","meta_title":"ژوته. نوربرتو پیرش","meta_description":"ژوته. نوربرتو پیرش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ژوته.","lastname":"نوربرتو پیرش","token":"f047c54efca68538","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931173,"title":"آلتینو لوریرو","meta_title":"آلتینو لوریرو","meta_description":"آلتینو لوریرو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلتینو","lastname":"لوریرو","token":"515f55ee94a1306d","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931174,"title":"گونار بولمشو","meta_title":"گونار بولمشو","meta_description":"گونار بولمشو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گونار","lastname":"بولمشو","token":"b77d545be5983afd","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931175,"title":"دکتر محمد حسین کاظمی","meta_title":"دکتر محمد حسین کاظمی","meta_description":"دکتر محمد حسین کاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حسین کاظمی","token":"7dd76e5543bb24ed","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931172,"title":"ژوته. نوربرتو پیرش","meta_title":"ژوته. نوربرتو پیرش","meta_description":"ژوته. نوربرتو پیرش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ژوته.","lastname":"نوربرتو پیرش","token":"f047c54efca68538","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931173,"title":"آلتینو لوریرو","meta_title":"آلتینو لوریرو","meta_description":"آلتینو لوریرو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلتینو","lastname":"لوریرو","token":"515f55ee94a1306d","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931174,"title":"گونار بولمشو","meta_title":"گونار بولمشو","meta_description":"گونار بولمشو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گونار","lastname":"بولمشو","token":"b77d545be5983afd","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931175,"title":"دکتر محمد حسین کاظمی","meta_title":"دکتر محمد حسین کاظمی","meta_description":"دکتر محمد حسین کاظمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد حسین کاظمی","token":"7dd76e5543bb24ed","created_at":"2023-04-16 10:05:54","updated_at":"2023-04-16 10:05:54","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788278,"file":"643b87a57880e5.41808193.pdf","book_id":3804330,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 09:59:09","updated_at":"2023-04-18 15:07:23","process_started_at":"2023-04-16 09:59:11","process_done_at":"2023-04-16 09:59:15","process_failed_at":null,"pages_count":274,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5e59131ed20d6a24a1ea55f1fa23bfa2b150dabcd6cceec7d818849b75fc8fa0f583b1467e8cde19d1d9ff43368c9d01a60bc45b8f1480c98c3cd83197a46e4c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0},{"id":3799619,"title":"فن‌آوری پرورش انبوه حشرات و کنه‌های مفید ایران","price":85800,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ce4c0de66f14feec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ce4c0de66f14feec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ce4c0de66f14feec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ce4c0de66f14feec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ce4c0de66f14feec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121727","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus';\">هدف از پرورش انبوه حشرات عبارت است از تولید بیشترین تعداد حشره قابل قبول با کمترین زحمت، فضا و هزینه. حصول این هدف از طریق استاندارد کردن روش کار، مکانیزه کردن برنامه، تولید کارآمد، حفظ کنترل کیفی، رعایت اصول بهداشتی و رفع آلودگی میکروبی در آزمایشگاه پرورش تحقق می&zwnj;یابد. کتاب حاضر با هدف جمع&zwnj;آوری تجارب پرورش حشرات و کنه&zwnj;های مفید مانند زنبور تریکوگراما، زنبور براکون، زنبور تلنموس، زنبور انکارسیا، زنبور تریسولکوس، بالتوری سبز معمولی، کفشدوزک سیاه کنه&zwnj;خوار، کفشدوزک کریپتولموس، سنک اوریوس و کنه فیتوزیید به زیور طبع آراسته شده است. در این کتاب ابتدا تاریخچه، میزبان&zwnj;ها، رده&zwnj;بندی، ریخت&zwnj;شناسی و بیواکولوژی حشرات مفید بیان شده و سپس به&zwnj;طور مفصل روش پرورش انبوه، ذخیره&zwnj;سازی و برنامه رهاسازی آن&zwnj;ها بحث می&zwnj;شود. با توجه به اهمیت کنترل بیولوژیک به عنوان محور کنترل در برنامه مدیریت تلفیقی آفات، این کتاب مرجع خوبی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرورش حشرات آزمایشی و به&zwnj;ویژه درس کنترل بیولوژیک و هم&zwnj;چنین منبع نسبتاً کاملی برای آموزش راه&zwnj;اندازی انسکتاریوم، بهره&zwnj;برداری کشاورزان در امر رهاسازی و فعالان عرصه پرورش حشرات و کنه&zwnj;هایِ مفید است.</span>\n","pages_count":312,"keywords":null,"token":"ce4c0de66f14feec","created_at":"2023-03-14 09:39:55","updated_at":"2023-04-05 14:02:28","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:16:42","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923664,"title":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده","meta_title":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده","meta_description":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا عسکریان‌زاده","token":"967755570d5c0591","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923665,"title":"مهندس رضا مهرآذین","meta_title":"مهندس رضا مهرآذین","meta_description":"مهندس رضا مهرآذین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رضا مهرآذین","token":"d246e1a4a5382913","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923664,"title":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده","meta_title":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده","meta_description":"دکتر علیرضا عسکریان‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا عسکریان‌زاده","token":"967755570d5c0591","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923665,"title":"مهندس رضا مهرآذین","meta_title":"مهندس رضا مهرآذین","meta_description":"مهندس رضا مهرآذین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رضا مهرآذین","token":"d246e1a4a5382913","created_at":"2023-03-14 09:43:46","updated_at":"2023-03-14 09:43:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788193,"file":"64100fb41be656.63091088.pdf","book_id":3799619,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:39:56","updated_at":"2023-04-05 14:02:28","process_started_at":"2023-03-14 09:39:57","process_done_at":"2023-03-14 09:40:05","process_failed_at":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"202bdfc9e7afe13bf3b8beb61f210df780cd4a0f2b7e77615adce594ef999cac35f4c6ea0f441e6b7761b192435c92e2de2f9a26d7a3f12c5972758bd42daddc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۵‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۱۲","previews":null,"score":0},{"id":3804297,"title":"مبانی دندانپزشکی ترمیمی در پری‌کلینیک","price":38700,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f4d2ae96339c0e0d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f4d2ae96339c0e0d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f4d2ae96339c0e0d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f4d2ae96339c0e0d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f4d2ae96339c0e0d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121468","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus';\">پری&zwnj;کلینیک نخستین مرحله آشنایی دانشجویان با علم دندانپزشکی ترمیمی است. آنچه مسلم است کتب مرجع دندانپزشکی دارای ارزش علمی بسیار بالا بوده ولی حجم بالا و وسعت مطالب موجود، موجب شده است تا علاقه دانشجویان به مطالعه این&zwnj;گونه کتب کمتر شود. لذا کتاب مبانی دندانپزشکی ترمیمی در پری&zwnj;کلینیک با هدف تهیه منبعی حاوی مطالب علمی متناسب با واحد مبانی ترمیمی نوشته شد تا مجموعه&zwnj;ای از اطلاعات را به زبانی ساده و علمی و در حین حال خلاصه را برای دانشجویان ارایه دهد. کتاب حاضر به&zwnj;صورت یک درسنامه با تصاویر شماتیک نوشته شده و از طرفی این کتاب می&zwnj;تواند کمبود یک منبع آموزشی متناسب با واحد پری&zwnj;کلینیک ترمیمی را جبران نماید.</span>\n","pages_count":320,"keywords":null,"token":"f4d2ae96339c0e0d","created_at":"2023-04-05 09:42:13","updated_at":"2023-04-05 13:46:52","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:22:35","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931111,"title":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر","meta_title":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر","meta_description":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهشید محمدی‌بصیر","token":"2ddfab658f63ef9d","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931112,"title":"و همکاران","meta_title":"و همکاران","meta_description":"و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"همکاران","token":"94025d5ce23da116","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931111,"title":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر","meta_title":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر","meta_description":"دکتر مهشید محمدی‌بصیر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهشید محمدی‌بصیر","token":"2ddfab658f63ef9d","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931112,"title":"و همکاران","meta_title":"و همکاران","meta_description":"و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"همکاران","token":"94025d5ce23da116","created_at":"2023-04-05 09:50:53","updated_at":"2023-04-05 09:50:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788245,"file":"642d032e1d40d6.14428102.pdf","book_id":3804297,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 09:42:14","updated_at":"2023-04-05 13:46:52","process_started_at":"2023-04-05 09:42:14","process_done_at":"2023-04-05 09:42:19","process_failed_at":null,"pages_count":320,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f6fbf519954c3b5a5bf968721e917bb112eab55f770427ecc53a1c6613e401669de78e11d7d4a27af1a62d9f57c81c66a095270c96df6fa5fa9a1f9116da64dd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۸‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0},{"id":3799591,"title":"کشت ریشه منقسم درختان میوه: افزایش کارایی جذب آب و عناصر غذایی در اراضی کم بازده","price":39500,"ebook_price":"۱۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1804e02ad74b53fe/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121918","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-bidi-language: FA;\">بحران کاهش آب شیرین در ایران یکی از مسایل مهم اجتماعی و اقتصادی می&zwnj;باشد که امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده است. مواد گیاهی تولید شده خشک مثل گندم، حاوی مقدار آب کمتری می&zwnj;باشند ولی مقدار آب در محصولاتی مثل میوه&zwnj;ها به بالای 90 درصد می&zwnj;رسد که نشان&zwnj;دهنده مصرف بالای آب در این محصولات است. عمده آب جذب شده توسط گیاه صرف خنک کردن آن می&zwnj;شود و مقداری نیز برای تولید ماده خشک استفاده می&zwnj;گردد. برای تولید یک مقدار مشخص ماده خشک نیاز به یک مقدار آب است که این مقدار آب مصرفی تابعی از محیط رشد گیاه و ژنتیک آن می&zwnj;باشد. اما، بایستی در نظر داشت که عملکرد بهینه زمانی به دست می&zwnj;آید که نیاز گیاه به آب برآورده شود. مصرف کم آب برای به دست آوردن محصول بهینه امکان&zwnj;پذیر نیست و آنچه مهم است افزایش کارایی مصرف یا جذب آب است که در بعضی موارد به اصطلاح افزایش بهره&zwnj;وری مطرح می&zwnj;گردد. افزایش کارایی مصرف آب، عناصر غذایی و به&zwnj;طور کلی افزایش کارایی مصرف انرژی در کشاورزی در دنیا از اولویت&zwnj;های بسیار مهم تولید محسوب می&zwnj;شود. کشت درختان میوه در سیستم ریشه منقسم یک روش جدید کشت برای افزایش کارایی جذب آب و عناصر غذایی است. این روش کشت یک نوع هوشمندسازی مصرف آب و عناصر غذایی هست. قسمتی از اطلاعات این کتاب از طرح تحقیقاتی با عنوان \"استفاده از کشت کیسه&zwnj;ای ریشه منقسم و مواد ضد تعرق برای افزایش کارایی جذب آب و عناصر غذایی در اراضی کم بازده\" به سفارش سازمان برنامه و بودجه می&zwnj;باشد. مطالعه این کتاب برای کارشناسان کشاورزی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی و تولیدکنندگان علاقه&zwnj;مند پیشنهاد می&zwnj;شود.</span>\n","pages_count":154,"keywords":null,"token":"1804e02ad74b53fe","created_at":"2023-03-13 13:42:10","updated_at":"2023-04-05 14:20:09","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:13:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923606,"title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سیدجلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدجلال طباطبایی","token":"794ad40e9c569b9c","created_at":"2023-03-13 13:45:02","updated_at":"2023-03-13 13:45:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923606,"title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سیدجلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سیدجلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیدجلال طباطبایی","token":"794ad40e9c569b9c","created_at":"2023-03-13 13:45:02","updated_at":"2023-03-13 13:45:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788165,"file":"640ef6fa71c6c2.43001241.pdf","book_id":3799591,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 13:42:10","updated_at":"2023-04-05 14:20:09","process_started_at":"2023-03-13 13:42:13","process_done_at":"2023-03-13 13:42:15","process_failed_at":null,"pages_count":154,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"7d4fcd333e9b4efb4a5be2fc2208d873cfdd1c565b4ca963a1e54059e9e5d9fcde56e24718da853f4434f751e598da485f09dc7a256fa96a47fef9cad3702cf6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87","urlify":"%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87--%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱۵۴","previews":null,"score":0},{"id":3799584,"title":"پنج روش استفاده از فراصوت برای تولید نانوذرات فلزی و اکسید فلزی","price":60600,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3d8e138439b2b6a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786229428214","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus';\">فناوری نانو در بسیاری از دستاوردهای مهم امروزه نقش اساسی دارد. کاربرد نانوساختارها روز به روز در حال گسترش و توسعه است. نانوذرات نسبت به مواد کپه&zwnj;ای، خواص منحصربه&zwnj;فردی، از جمله نسبت سطح به حجم زیاد دارند، به همین سبب تحقیقات زیادی در رابطه با سنتز و کاربرد نانوذرات انجام شده است. در سال&zwnj;های اخیر رشد فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای در توسعه روش&zwnj;های جدید برای سنتز نانومواد و دسترسی به ابزارها برای طبقه&zwnj;بندی و دست&zwnj;کاری نانوذرات صورت گرفته است. از جمله این روش&zwnj;ها استفاده از فراصوت در فناوری نانو می&zwnj;باشد. فراصوت به امواجی با فرکانس بالای 22 کیلو هرتز گفته می&zwnj;شود که می&zwnj;تواند به محیط مایع با جامد تابیده شود و روش&zwnj;های گوناگونی برای سنتز نانومواد ایجاد کند. در این کتاب قصد داریم تا 5 روش مهم در رابطه با سنتز نانو ساختارها با استفاده از امواج فراصوت بپردازیم. این روش&zwnj;ها در دو دسته کلی سنتز به روش پایین به بالا و بالا به پایین قرار می&zwnj;گیرند. روش&zwnj;های پایین به بالا به&zwnj;گونه&zwnj;ای هستند که با تجمع اتم&zwnj;ها در شرایط خاص ساختار اتمی را از ابتدا و اتم به اتم تشکیل می&zwnj;دهند که معمولاً از روشکرد هسته&zwnj;زایی-رشد پیروی می&zwnj;کنند که از تشکیل اولیه یک هسته کوچک ناشی می&zwnj;شود و بقیه ساختار از آن منشا گرفته و رشد می&zwnj;کند که شامل روش هم&zwnj;رسوبی و فراصوت و سه روش ترکیب سنتز الکتروشیمیایی و فراصوت می&zwnj;شود. روش بالا به پایین شامل استفاده از مواد توده&zwnj;ای بزرگتر و ریز کردن آن&zwnj;ها، با استفاده از فراصوت هست که شامل، لایه نشانی نانوذرات از مواد توده&zwnj;ای به کمک فراصوت و سایش فراصوت می&zwnj;باشد. با استفاده از این روش&zwnj;ها به تولید نانوذرات فلزی مانند آلومینیوم و مس و همچنین نانوذرات اکسید فلزی مانند اکسید روی، اکسید مس (2)، اکسید آهن و اکسید منگنز پرداخته شده است.</span>\n","pages_count":108,"keywords":null,"token":"a3d8e138439b2b6a","created_at":"2023-03-13 09:45:37","updated_at":"2023-04-05 14:23:37","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-13 11:59:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923584,"title":"اباذر حاج نوروزی","meta_title":"اباذر حاج نوروزی","meta_description":"اباذر حاج نوروزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اباذر","lastname":"حاج نوروزی","token":"5da5d8f187b47b02","created_at":"2023-03-13 10:19:49","updated_at":"2023-03-13 10:19:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923584,"title":"اباذر حاج نوروزی","meta_title":"اباذر حاج نوروزی","meta_description":"اباذر حاج نوروزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اباذر","lastname":"حاج نوروزی","token":"5da5d8f187b47b02","created_at":"2023-03-13 10:19:49","updated_at":"2023-03-13 10:19:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788158,"file":"640ebf8a2e5fd2.58106346.pdf","book_id":3799584,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 09:45:38","updated_at":"2023-04-05 14:23:37","process_started_at":"2023-03-13 09:45:39","process_done_at":"2023-03-13 09:45:40","process_failed_at":null,"pages_count":108,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4a4843bd97732a54472078d5db489d375f307c3f69bfda952e03c12203fa8472fdc19312da42c784079b7e74cc3044ba231a3fa9d86906cee6bf3e1f0b482387","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱۰۸","previews":null,"score":0},{"id":3799628,"title":"تکنولوژی گلخانه: ساخت و کنترل شرایط محیطی","price":62800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cd3e55454d678eb8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121550","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus';\">تامین غذا و تغذیه از پیش&zwnj;شرط&zwnj;های توسعه و سلامت جامعه است و در برقراری شرایط ثابت و رفاه و صلح و امنیت بین&zwnj;المللی بسیار اهمیت دارد. افزایش سطح زیر کشت، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در تولید و به دنبال آن افزایش ضریب امنیت غذایی بوده است. با توجه به این مطلب، یکی از مهم&zwnj;ترین روش&zwnj;های افزایش تولید در واحد سطح، توسعه صنعت گلخانه می&zwnj;باشد. تکنولوژی تولید محصولات گلخانه&zwnj;ای یکی از زمینه&zwnj;های فعالیت مهم علوم کشاورزی بوده که می&zwnj;تواند زمینه اشتغال و تولید را فراهم نماید. خوشبختانه، بخش خصوصی پیشرو در تولید محصولات گلخانه&zwnj;ای بوده و باعث توسعه این صنعت شده است. امروزه تولید محصولات گلخانه&zwnj;ای در مناطق با آب&zwnj;وهوای معتدل تبدیل به صنعتی رو به پیشرفت با سرعتی بالا شده که علاوه بر ایجاد شغل و درآمد، باعث تولید محصولات غذایی سالم و تازه برای جامعه می&zwnj;شود. گلخانه می&zwnj;تواند شرایط محیطی مناسبی برای رشد گیاهان فراهم کند و از خسارت آفات و بیماری&zwnj;ها بر محصولات کشاورزی بکاهد. تولیدات گلخانه&zwnj;ای قادرند بازده استفاده از منابع آبی را افزایش دهند و امکان تولید و حفاظت یکپارچه محصولات کشاورزی را فراهم کنند. تولید محصولات در گلخانه برخلاف کشاورزی سنتی و رایج، بسیار متفاوت است و بدون داشتن تجربه و اطلاعات علمی، نباید اقدام به تولید در گلخانه را نمود. این کتاب به&zwnj;منظور آگاهی از طراحی و چگونگی کنترل شرایط محیطی گلخانه برای پرورش یک گیاه با عملکرد و کیفیت بالا نگاشته شده است. انواع گلخانه&zwnj;ها، انتخاب محل، سیستم&zwnj;های گرمایی و سرمایی، پوشش و نوردهی، تهویه و جریان انرژی در گلخانه از مباحثی هستند که در این کتاب بحث شده&zwnj;اند. پژوهشگران و دانشجویان رشته کشاورزی و افرادی که در تولید محصولات گلخانه&zwnj;ای فعال هستند می&zwnj;توانند مخاطبین این کتاب باشند.</span>\n","pages_count":462,"keywords":null,"token":"cd3e55454d678eb8","created_at":"2023-03-14 11:50:37","updated_at":"2023-04-05 13:57:53","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:13:48","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923684,"title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سید جلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید جلال طباطبایی","token":"82e76a44b8aca28e","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923685,"title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_description":"دکتر مرتضی تاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی تاکی","token":"d66311440601e356","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923684,"title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_title":"دکتر سید جلال طباطبایی","meta_description":"دکتر سید جلال طباطبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید جلال طباطبایی","token":"82e76a44b8aca28e","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923685,"title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_title":"دکتر مرتضی تاکی","meta_description":"دکتر مرتضی تاکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی تاکی","token":"d66311440601e356","created_at":"2023-03-14 11:53:10","updated_at":"2023-03-14 11:53:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788202,"file":"64102e55955293.82668819.pdf","book_id":3799628,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 11:50:37","updated_at":"2023-04-05 13:58:15","process_started_at":"2023-03-14 11:50:40","process_done_at":"2023-03-14 11:50:48","process_failed_at":null,"pages_count":462,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5f74ca0c76b89af334cca52e11651c7589194541a598422fdb360b8997dd874aa5d6e83eb2cce02c0c161a1c8fce61affe98d59de2c1557dc7b07d2899068695","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۲‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87--%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87--%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۲","previews":null,"score":0},{"id":3799634,"title":"پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی امن در شبکه‌های حسگر بی‌سیم","price":10500,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e874c8df74dac2f7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121512","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1395,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">امروزه با توجه به رشد فناوری&zwnj;های ارتباطی بی&zwnj;سیم، شبکه&zwnj;های حسگر بی&zwnj;سیم رشد بسیاری نموده و برای بسیاری از کاربردها مورد توجه قرار گرفته&zwnj;اند. مسیریابی یکی از اساسی&zwnj;ترین عملیات در این شبکه&zwnj;ها است و بر عملکرد شبکه ازلحاظ کارایی، امنیت و طول عمر اثر می&zwnj;گذارد؛ بنابراین پروتکل مسیریابی امن و کارآمد یکی از نیازهای پایه&zwnj;ای و اولیه در این شبکه&zwnj;هاست. در این&zwnj; بین، پروتکل&zwnj;های مسیریابی سلسله&zwnj;مراتبی از سایر روش&zwnj;ها کارآمدترند. بسیاری از حملات از جمله حملۀ کرم&zwnj;چاله، حملۀ گرداب و حملۀ سیبیل پروتکل&zwnj;های مسیریابی را مورد تهدید قرار داده و روش&zwnj;های مقابله&zwnj;ای مرسوم به علت محدودیت منابع در این شبکه&zwnj;ها کاربردی نیستند. لذا امنیت همچنان یک موضوع چالش&zwnj;برانگیز در شبکه&zwnj;های حسگر بی<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>سیم است. در این کتاب، ضمن ارایۀ مفاهیم مسیریابی امن در شبکه<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>های حسگر بی<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>سیم، یک پروتکل مسیریابی سلسله<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>مراتبی امن جدید با استفاده از بخش مسیریابی و بخش امنیتی پروتکل ارایه &zwnj;شده است. این روش از مسیریابی سلسله<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>مراتبی با ارسال داده به&zwnj;صورت چندگامی و مدیریت کلید پویا برای مصرف انرژی کم<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>تر و مقاومت بیش<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>تر در برابر حملات مسیریابی بهره می<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>برد. روش مذکور با تقسیم محیط حسگری به چندین بخش و زیاد نمودن تعداد خوشه<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>های نزدیک به ایستگاه پایه توانسته است مصرف انرژی در کل سرخوشه<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>ها را متعادل و طول عمر شبکه را بالا ببرد و نیازهای امنیتی این شبکه<span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Cambria','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Cambria; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;</span>ها را نیز برآورده نماید.</span>\n","pages_count":188,"keywords":null,"token":"e874c8df74dac2f7","created_at":"2023-03-14 13:56:49","updated_at":"2023-04-05 13:55:54","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:09:52","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923701,"title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_description":"دکتر حمیدرضا بخشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا بخشی","token":"6f3f1e6b7928fed5","created_at":"2023-03-14 14:02:18","updated_at":"2023-03-14 14:02:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923701,"title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_title":"دکتر حمیدرضا بخشی","meta_description":"دکتر حمیدرضا بخشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا بخشی","token":"6f3f1e6b7928fed5","created_at":"2023-03-14 14:02:18","updated_at":"2023-03-14 14:02:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788208,"file":"64104be9335ae7.27748054.pdf","book_id":3799634,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:56:49","updated_at":"2023-04-05 13:55:54","process_started_at":"2023-03-14 13:56:51","process_done_at":"2023-03-14 13:57:08","process_failed_at":null,"pages_count":188,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aa58e5c1c566d771993792bbf304f00969dbe19be9007d8798fdff3e9bc7f24d0127ad90c8f5b81ceb1e45df1e5352b92742f251d76c6dfd9719f8f70f741db8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۰‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85","pages_count_fa":"۱۸۸","previews":null,"score":0},{"id":3799590,"title":"سیاست امنیتی ایران در دوران پس از انقلاب","price":39500,"ebook_price":"۱۷‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۳۲۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/698f90682629ec99/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/698f90682629ec99/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/698f90682629ec99/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/698f90682629ec99/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/698f90682629ec99/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121901","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">امنیت مفهومی مبهم و به&zwnj;شدت وابسته به محیط پیرامونی بوده و نظریه&zwnj;های مختلف، معانی گوناگونی از آن را هویدا می&zwnj;سازد. در این میان سیاست امنیتی مدخل نوپدیدی در حوزه بین&zwnj;رشته&zwnj;ای مطالعات امنیتی به شمار می&zwnj;آید. اگرچه این عنوان همانند سایر موارد مشابه در علوم اجتماعی، دچار نارسایی&zwnj;هایی است؛ اما در پرتو مطالعات روشمند در حوزه مطالعات امنیتی، کارکرد و قابلیت تبیینی بیشتری خواهد یافت. سیاست امنیتی ناظر بر خط و مشی&zwnj;های حاکم بر روندهای تصمیم&zwnj;سازی و تصمیم&zwnj;گیری در حوزه&zwnj;های مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی کشور است. به این لحاظ، حوزه&zwnj;های سیاست داخلی و خارجی و عرصه&zwnj;های نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، مدیریتی و حتی فرهنگی و اجتماعی با مقوله سیاست امنیتی ارتباط وثیق می&zwnj;یابند. از این رو سیاست امنیتی با رشته&zwnj;هایی نظیر جامعه&zwnj;شناسی امنیت، جامعه&zwnj;شناسی سیاسی، سیاست جغرافیایی، جغرافیای سیاسی، روابط بین&zwnj;الملل، علوم سیاسی ارتباط دارد. کتاب سیاست امنیتی ایران که در سال 2001 با تلاش چهار تن از کارشناسان و تحلیل&zwnj;گران مسایل امنیتی و سیاست خارجی ایران تالیف و از سوی موسسه مطالعاتی &laquo;رند&raquo; در امریکا منتشر شده و یکی از معدود آثاری است که به مطالعه موردی سیاست&zwnj;های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبانی، روندها و پیامدهای آن پرداخته و با وجود گذشت دو دهه از انتشار آن و وجود نقدهای اساسی بر محتوای سوگیرانه مطالب آن؛ کماکان از متون و منابع کمک درسی رشته&zwnj;های مختلف علوم انسانی به&zwnj;ویژه علوم سیاسی و روابط بین&zwnj;الملل است.</span><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\"> </span>\n","pages_count":140,"keywords":null,"token":"698f90682629ec99","created_at":"2023-03-13 13:35:14","updated_at":"2023-04-05 14:20:33","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-14 09:13:01","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923600,"title":"دانیل بایمن","meta_title":"دانیل بایمن","meta_description":"دانیل بایمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"بایمن","token":"a2ea28e75508e952","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923601,"title":"شهرام چوبین","meta_title":"شهرام چوبین","meta_description":"شهرام چوبین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"چوبین","token":"da61710d2c22480d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923602,"title":"انوشیروان احتشامی","meta_title":"انوشیروان احتشامی","meta_description":"انوشیروان احتشامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"انوشیروان","lastname":"احتشامی","token":"080be67b5972ce8b","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923603,"title":"جرالد گرین","meta_title":"جرالد گرین","meta_description":"جرالد گرین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جرالد","lastname":"گرین","token":"a8f6b0c34f4df81d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923604,"title":"دکتر سید حمیدرضا سیدی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا سیدی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا سیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا سیدی","token":"431e50edfe5cdc5d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923605,"title":"دکتر محمد عباسی","meta_title":"دکتر محمد عباسی","meta_description":"دکتر محمد عباسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عباسی","token":"a210a7d5eb400c5c","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923600,"title":"دانیل بایمن","meta_title":"دانیل بایمن","meta_description":"دانیل بایمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیل","lastname":"بایمن","token":"a2ea28e75508e952","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923601,"title":"شهرام چوبین","meta_title":"شهرام چوبین","meta_description":"شهرام چوبین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"چوبین","token":"da61710d2c22480d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923602,"title":"انوشیروان احتشامی","meta_title":"انوشیروان احتشامی","meta_description":"انوشیروان احتشامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"انوشیروان","lastname":"احتشامی","token":"080be67b5972ce8b","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923603,"title":"جرالد گرین","meta_title":"جرالد گرین","meta_description":"جرالد گرین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جرالد","lastname":"گرین","token":"a8f6b0c34f4df81d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923604,"title":"دکتر سید حمیدرضا سیدی","meta_title":"دکتر سید حمیدرضا سیدی","meta_description":"دکتر سید حمیدرضا سیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید حمیدرضا سیدی","token":"431e50edfe5cdc5d","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923605,"title":"دکتر محمد عباسی","meta_title":"دکتر محمد عباسی","meta_description":"دکتر محمد عباسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عباسی","token":"a210a7d5eb400c5c","created_at":"2023-03-13 13:40:15","updated_at":"2023-03-13 13:40:15","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788164,"file":"640ef55adc5325.87088405.pdf","book_id":3799590,"toc":null,"created_at":"2023-03-13 13:35:15","updated_at":"2023-04-05 14:20:33","process_started_at":"2023-03-13 13:35:15","process_done_at":"2023-03-13 13:35:16","process_failed_at":null,"pages_count":140,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"cc564dc724c2a4d5cb730137936705b5760cb4e333858cb5898b5ca7c1136833e99be2859204a5077801e338a744925144be806c3cfa522d4d1763a356ea6fcd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8","pages_count_fa":"۱۴۰","previews":null,"score":0},{"id":3799616,"title":"تبدیل توان و کنترل سیستم‌های انرژی باد","price":58500,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/548e242b692dc134/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/548e242b692dc134/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/548e242b692dc134/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/548e242b692dc134/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/548e242b692dc134/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121796","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"<p style=\"text-align: justify;\"><span dir=\"RTL\" lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;\">انرژی باد، انرژی پاک و پایدار هست. این انرژی یکی از منابع انرژی&zwnj;های نو می&zwnj;باشد که رشد سریعی داشته است. تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی یک طبیعت چند وجهی دارد که شامل آیرودینامیک، سیستم&zwnj;های مکانیکی، ماشین&zwnj;های الکتریکی، الکترونیک قدرت، تیوری کنترل و سیستم&zwnj;های قدرت می&zwnj;باشد. کتاب حاضر تبدیل توان و کنترل سیستم&zwnj;های تبدیل انرژی باد از دیدگاه مهندسی برق را مورد توجه قرار می&zwnj;دهد. این کتاب تجزیه&zwnj;وتحلیل جامع و عمیق از ژنراتورهای بادی شامل ساختارهای سیستم مبدل قدرت، طرح&zwnj;های کنترل و عملکرد پویا و ماندگار سیستم&zwnj;های مختلف انرژی بادی عملی را فراهم می&zwnj;کند. بیش از یکصد مثال متنوع از ژنراتورهای تجاری در مقیاس مگاوات با توجه به انواع سیستم&zwnj;های کنترلی در این کتاب ارایه &zwnj;شده است. انواع ژنراتورهای استفاده&zwnj; شده در نیروگاه&zwnj;های بادی نظیر ژنراتور قفس سنجابی سرعت ثابت و سرعت متغیر، ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه&zwnj;شونده و ژنراتورهای مغناطیس دایم با مبدل&zwnj;های متنوع برای سرعت ثابت و سرعت متغیر مورد تجزیه&zwnj;وتحلیل قرار گرفته است. این کتاب می&zwnj;تواند دید جامع و بسیار خوبی به طراحی درایو ژنراتورهای بادی ارایه دهد و با بیش از 130 مثال حل شده از انواع مختلف ژنراتورهای استفاده شده در نیروگاه&zwnj;های کشورهای مختلف به همراه سیستم&zwnj;های کنترلی آن&zwnj;ها می&zwnj;تواند به عنوان یک مرجع بسیار با ارزش در درس ماشین&zwnj;های الکتریکی مدرن مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد قرار بگیرد. در کل، کتاب حاضر به&zwnj; عنوان یک مرجع معتبر در اکثر پروژه&zwnj;های ارشد و دکتری مورد استفاده محققین قرار گرفته است.</span>\n","pages_count":574,"keywords":null,"token":"548e242b692dc134","created_at":"2023-03-14 09:27:46","updated_at":"2023-04-05 14:03:22","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:18:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923642,"title":"دکتر محمدرضا بسمی","meta_title":"دکتر محمدرضا بسمی","meta_description":"دکتر محمدرضا بسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بسمی","token":"08d41b4c303a32d2","created_at":"2023-03-14 08:45:58","updated_at":"2023-03-14 08:45:58","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923653,"title":"بین وو","meta_title":"بین وو","meta_description":"بین وو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بین","lastname":"وو","token":"a4a0c222c219079b","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923654,"title":"یونگکیانگ لانگ","meta_title":"یونگکیانگ لانگ","meta_description":"یونگکیانگ لانگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یونگکیانگ","lastname":"لانگ","token":"a2c4027f7102fbb2","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923655,"title":"نوید زرگری","meta_title":"نوید زرگری","meta_description":"نوید زرگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نوید","lastname":"زرگری","token":"3ebf8735c9f4798c","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923656,"title":"سمیر کورو","meta_title":"سمیر کورو","meta_description":"سمیر کورو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیر","lastname":"کورو","token":"ff7d8715bc85cf44","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923653,"title":"بین وو","meta_title":"بین وو","meta_description":"بین وو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بین","lastname":"وو","token":"a4a0c222c219079b","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923654,"title":"یونگکیانگ لانگ","meta_title":"یونگکیانگ لانگ","meta_description":"یونگکیانگ لانگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یونگکیانگ","lastname":"لانگ","token":"a2c4027f7102fbb2","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923655,"title":"نوید زرگری","meta_title":"نوید زرگری","meta_description":"نوید زرگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نوید","lastname":"زرگری","token":"3ebf8735c9f4798c","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923656,"title":"سمیر کورو","meta_title":"سمیر کورو","meta_description":"سمیر کورو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سمیر","lastname":"کورو","token":"ff7d8715bc85cf44","created_at":"2023-03-14 09:30:47","updated_at":"2023-03-14 09:30:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923642,"title":"دکتر محمدرضا بسمی","meta_title":"دکتر محمدرضا بسمی","meta_description":"دکتر محمدرضا بسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بسمی","token":"08d41b4c303a32d2","created_at":"2023-03-14 08:45:58","updated_at":"2023-03-14 08:45:58","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788190,"file":"64100cda31dc00.03881738.pdf","book_id":3799616,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 09:27:46","updated_at":"2023-04-05 14:03:22","process_started_at":"2023-03-14 09:27:48","process_done_at":"2023-03-14 09:27:58","process_failed_at":null,"pages_count":574,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bfcc8d8facc389b1c04624ac756e26696f70198f8527f9d159a5fe50f9b5c2aeead487df1e00ab1abd39c6470f2ca3efdca13ce428909e80ee2e821974932232","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۸‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۵۷۴","previews":null,"score":0},{"id":3799633,"title":"هیستوپاتولوژی بیماری‌های قارچی","price":15800,"ebook_price":"۳۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۰‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fbde196e630eb13f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fbde196e630eb13f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fbde196e630eb13f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fbde196e630eb13f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fbde196e630eb13f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121628","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":1,"description":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus';\">با پیشرفت&zwnj;هایی که در زمینه علوم پزشکی از جمله پاتولوژی و قارچ&zwnj;شناسی در سال&zwnj;های اخیر صورت گرفته، اطلاعات علمی ما نیز به&zwnj;تبع آن در این زمینه&zwnj;ها دچار تغییر و تحول شده است. از طرفی تغییر الگوی عفونت&zwnj;های قارچی در انسان و افزایش بیماران با نقص سیستم ایمنی مانند پیوند اعضای، سرطان، ایدز و... تشخیص صحیح و به&zwnj;موقع این عفونت&zwnj;ها بیش از پیش احساس می&zwnj;شود. ازآنجاکه آزمایش هیستوپاتولوژیک نمونه&zwnj;های بیوپسی و اتوپسی راهی ایده&zwnj;آل برای تشخیص عفونت&zwnj;های قارچی بوده و به دلیل اندازه، مرفولوژی و ویژگی&zwnj;های رنگ&zwnj;آمیزی، قارچ&zwnj;ها را می&zwnj;توان به&zwnj;طور رضایتبخشی در بافت&zwnj;ها مورد مطالعه قرار داد و همچنین در برخی از عفونت&zwnj;های قارچی مانند لوبومایکوزیس و رینوسپوریدیوزیس بررسی میکروسکوپیک مقاطع بافتی تنها راه تشخیص است، هیستوپاتولوژی می&zwnj;تواند نقش مهمی را در تشخیص بیماری&zwnj;های قارچی ایفا کند. به&zwnj;علاوه از طریق مطالعات بافت&zwnj;شناسی می&zwnj;توان به وجود قارچ&zwnj;ها در بافت&zwnj;ها پی برده و تهاجم بافتی را تایید کرد. شایان ذکر است که تایید تهاجم بافتی در تشخیص عفونت&zwnj;های قارچی فرصت&zwnj;طلب از ارزش زیادی برخوردار است. روش&zwnj;های هیستوپاتولوژیک سریع و به&zwnj;نسبت ارزان بوده و اغلب می&zwnj;توان به تشخیص فوری یا حداقل تشخیص فوری یک عفونت قارچی دست یافت؛ بنابراین درمجموع می&zwnj;توان گفت مطالعه بافت&zwnj;شناسی بافت&zwnj;ها روشی ارزشمند و قابل توصیه در تشخیص بیماری&zwnj;های قارچی به شمار می&zwnj;رود. امروزه کمبود منابع جامع در مورد هیستوپاتولوژی بیماری&zwnj;های قارچی به&zwnj;ویژه زبان فارسی به&zwnj;طور کامل حس می&zwnj;شود؛ بنابراین مولفان با توجه به این موضوع اقدام به نگارش کتابی جامع در این رابطه برای استفاده علاقه&zwnj;مندان به&zwnj;خصوص پاتولوژیست&zwnj;ها، پاتوبیولوژیست&zwnj;ها، قارچ&zwnj;شناسان، پزشکان، دامپزشکان، متخصصان علوم آزمایشگاهی و دانشجویان رشته&zwnj;های پزشکی، دامپزشکی و رشته&zwnj;های وابسته عرضه کنند.</span>\n","pages_count":234,"keywords":null,"token":"fbde196e630eb13f","created_at":"2023-03-14 13:50:25","updated_at":"2023-04-05 13:56:17","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:11:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923698,"title":"دکتر رضا صداقت","meta_title":"دکتر رضا صداقت","meta_description":"دکتر رضا صداقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صداقت","token":"87e9fe9c1a738cfd","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923699,"title":"دکتر علیرضا نایینی","meta_title":"دکتر علیرضا نایینی","meta_description":"دکتر علیرضا نایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا نایینی","token":"33f53bbd503c5b95","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923700,"title":"دکتر حجت اله شکری","meta_title":"دکتر حجت اله شکری","meta_description":"دکتر حجت اله شکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حجت اله شکری","token":"708466b4f4ab1275","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923698,"title":"دکتر رضا صداقت","meta_title":"دکتر رضا صداقت","meta_description":"دکتر رضا صداقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صداقت","token":"87e9fe9c1a738cfd","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923699,"title":"دکتر علیرضا نایینی","meta_title":"دکتر علیرضا نایینی","meta_description":"دکتر علیرضا نایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا نایینی","token":"33f53bbd503c5b95","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923700,"title":"دکتر حجت اله شکری","meta_title":"دکتر حجت اله شکری","meta_description":"دکتر حجت اله شکری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حجت اله شکری","token":"708466b4f4ab1275","created_at":"2023-03-14 13:54:41","updated_at":"2023-03-14 13:54:41","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788207,"file":"64104a6a0fe274.28236740.pdf","book_id":3799633,"toc":null,"created_at":"2023-03-14 13:50:26","updated_at":"2023-04-05 13:56:17","process_started_at":"2023-03-14 13:50:26","process_done_at":"2023-03-14 13:51:09","process_failed_at":null,"pages_count":234,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0a843244d6c3932e09badc3080a1d0cfcc9a0794ad154855c69c5044d13702795bc76719199c6a8281e336c0480c0e71b1237a7ac2cb5ae4966713183a15f425","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C","urlify":"%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۳۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/shahed","per_page":15,"to":15,"last_page":6,"total_authors_books":0,"total_books":80,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":80,"title":"دانشگاه-شاهد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"247ms"},"next_page":"/shahed?page=2"}
خرید یا کرایه
cancel
19