دانلود کتاب های دانشگاه اصفهان دانلود کتاب های دانشگاه اصفهان

مبانی-آواشناسی-آکوستیکی بازگشت

مبانی آواشناسی آکوستیکی

دکتر بتول علینژاد , دکتر فهیمه حسینی بالام ,
نظام-ها،-محیط-ها-و-رویکردهای-یادگیری-الکترونیکی-نظریه-و-اجرا بازگشت

نظام ها، محیط ها و رویکردهای یادگیری الکترونیکی نظریه و اجرا

دکترنگین برات دستجردی , پدرو ایسایس , دمیتریوس جی. سمپسون , درک آیفنتالر , مایکل اسپکتور ,
جامعه-شناسی-احساسات بازگشت

جامعه شناسی احساسات

احسان آقابابایی , مسعود کیانپور ,
فارماسیوتیکس-دارو-رسانی-و-هدفمند-سازی بازگشت

فارماسیوتیکس: دارو رسانی و هدفمند سازی

اوان پری , توماس رادس , دکتر مهدی مهدیخانی , مهندس ابراهیم توکلی , بهجت نفری ,
{"id":185,"title":"دانشگاه اصفهان","manager":"دکتر کرباسی زاده","shaba":"IR33 0100 0040 0107 2403 0182 78","bank_name":"مرکزی","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/iu","token":"a55835b700bc6f4b","slug":"ui","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه اصفهان","email":"press@res.ur.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"9c5ce51912482ed8","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"iiyswo","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-04-19 10:59:26","updated_at":"2021-04-19 10:59:26","bazaar_credit":0,"description":"press@res.ur.ac.ir"},"city":{"title":"اصفهان","token":"3e980dd786b4dbd2"}}

خرید یا کرایه
cancel
19