دانلود کتاب های دانشگاه فردوسی مشهد دانلود کتاب های دانشگاه فردوسی مشهد

{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","phone_number":null,"national_number":null,"description_client":"دانشگاه فردوسی مشهد، سومین دانشگاه بنیان‌گذاری‌شده در ایران است که این روزها هفت و چند سالگی خود را سپری می‌کند. سابقه نشر کتاب در این دانشگاه دولتی به سال 1338 باز می‌گردد. آن‌ها درباره رسالت بخش انتشاراتی خود می‌گویند: «ماموریت این مدیریت در حوزه کتاب، انتشار آثار علمی اعضای هییت علمی این دانشگاه و دیگر موسسه‌های آموزش عالی اعم از مرجع، درسی، کمک‌درسی، کاربردی و ترویجی است.»\r\nدر حال حاضر این ناشر دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب تمام رشته‌ها فعالیت می‌کند. شما می‌توانید در همین صفحه برخی از عناوین منتشرشده توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده کنید. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هر عنوان، در صفحه کتاب، قابلیت تماشای محتوای پیش‌نمایش کتاب نیز برای شما فراهم است.\r\nنحوه تهیه کتب انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، بسیار ساده است. کافی‌ست با تکمیل فرآیند ثبت نام در سایت، یکی از گزینه‌های خرید یا کرایه کتاب را انتخاب کنید. پس از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دسترسی شما به محتوای کتاب مورد نظرتان فراهم خواهد شد.","meta_title":"انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد-مای بوکت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"خرید و کرایه کتب انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد از وبسایت مای بوکت. برای دسترسی به کتب تخصصی دانشگاهی با بهترین قیمت، کلیک کنید.","manager":"دکتر صابری","shaba":"123623677322","bank_name":"ملت","description":"با امکان بارگزاری کتاب توسط خود ناشر","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/fmu","token":"af1599205684143e","slug":"um","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","email":"[email protected]","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":null,"token":"74fae5808d098058","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"t2ibbk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-27 14:28:19","updated_at":"2021-02-27 14:28:19","bazaar_credit":0,"description":"[email protected]"},"city":{"title":"مشهد","token":"46a21f6d57e44f1c"}}
{"query":"PUB::*::PID::184::*::T","current_page":1,"items":5,"data":[{"id":3797930,"title":"بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی با هدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی","price":46000,"ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/98c942fc4518c389/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/98c942fc4518c389/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/98c942fc4518c389/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/98c942fc4518c389/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/98c942fc4518c389/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/98c942fc4518c389/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/98c942fc4518c389/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/98c942fc4518c389/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/98c942fc4518c389/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/98c942fc4518c389/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-386-347-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر در قالب شانزده فصل، مجموعه‏ای از اطلاعات هدفمند و طبقه‌بندی شده در مورد روش­های تمایز انواع سلول‌های بنیادی به سلول‏های عملکردی بافت­های مختلف بدن است که توسط جمعی از پژوهشگران علوم سلولی و مولکولی به رشته تحریر در آمده است. فصل اول حاوی اطلاعاتی در ارتباط با انواع سلول­های بنیادی و ویژگی‏های شاخص آن‏هاست و در بقیه فصل‌ها به توصیف روش‏های گوناگون القای تمایز انواع سلول­های بنیادی به یک بافت خاص و روش‏های تایید تمایز در سطح فنوتیپ و عملکرد، پرداخته شده و شامل مقدمه، معرفی ساختار بافت مورد نظر و تحقیقات و دستاوردهای آزمایشگاهی و بالینی مربوطه است. در نگارش کتاب سعی بر این بوده که از تصاویر و جدول‏های برگرفته از جدیدترین منابع و مقالات معتبر دنیا برای انتقال سریع مفاهیم استفاده شود. نظر به اینکه امروزه کاربرد سلول­های بنیادی در پزشکی ترمیمی مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران واقع شده، امید است کتاب حاضر بتواند راهگشای پژوهش­های پیش‌رو در زمینه کاربرد این سلول­ها در علوم پایه و پزشکی باشد.","pages_count":794,"keywords":null,"token":"98c942fc4518c389","created_at":"2021-09-25 10:34:41","updated_at":"2022-12-25 17:08:55","publisher_id":184,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-25 11:10:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":46000,"cache":1,"authors":[{"id":1920935,"title":"مریم مقدم ‌متین","meta_title":"مریم مقدم ‌متین","meta_description":"مریم مقدم ‌متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"مقدم ‌متین","token":"f3b29a68371ce893","created_at":"2021-09-25 10:17:54","updated_at":"2021-09-25 10:17:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920935,"title":"مریم مقدم ‌متین","meta_title":"مریم مقدم ‌متین","meta_description":"مریم مقدم ‌متین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"مقدم ‌متین","token":"f3b29a68371ce893","created_at":"2021-09-25 10:17:54","updated_at":"2021-09-25 10:17:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786583,"file":"614eca0a2cb2d9.42570292.pdf","book_id":3797930,"toc":null,"created_at":"2021-09-25 10:34:42","updated_at":"2021-09-25 11:10:16","process_started_at":"2021-09-25 10:34:44","process_done_at":"2021-09-25 10:34:56","process_failed_at":null,"pages_count":794,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4a9a9920c9e8853d154abb99684693322b613c4ec7b3e5438f286b79ebc52ad97d14edb8a1074d4cd13bf7e2c21af56fb97c9aa6f47e47874e6257cfb4213ee0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۹۴"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","description":null,"token":"af1599205684143e","slug":"um"},"study_subjects":[{"id":39706,"title":"یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"8a1a7bb6c669b90c","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:01:37","updated_at":"2021-09-25 11:10:16","study_fields":[{"id":1480,"title":"زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"27c50dc014cb8873","books_count":42,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2024-05-07 12:19:13","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۴۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۷۹۴","previews":null,"score":0},{"id":3797931,"title":"راهنمای عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات هیدروژیوشیمیایی و ایزوتوپی: اندازه‌گیری‌های صحرایی، نمونه‌برداری و روش‌های آنالیز کیفی و ایزوتوپی","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7c9e5f55106e3a8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7c9e5f55106e3a8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7c9e5f55106e3a8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7c9e5f55106e3a8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7c9e5f55106e3a8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7c9e5f55106e3a8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d7c9e5f55106e3a8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7c9e5f55106e3a8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7c9e5f55106e3a8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7c9e5f55106e3a8/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-386-445-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1399,"nobat_chap":1,"description":"مطالعه، شناخت و حفاظت کیفی منابع آب (آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و آب‌های ژرف) که از اصول توسعۀ پایدار کشور محسوب می‌شود و برای حفظ محیطزیست ضروری است، نیازمند پایش مداوم کیفی منابع آب با تولید داده‌های دقیق و قابل‌اطمینان هیدروژیوشیمیایی و ایزوتوپی است. این کتاب که به ارایۀ روش‌های صحیح تهیۀ نمونه‌های آب از مرحلۀ نمونه‌برداری تا آنالیز نمونه‌های آب در آزمایشگاه می‌پردازد، حاصل تجربه‌های عملیات صحرایی و آزمایشگاهی 25 سالۀ نویسنده در آزمایشگاه‌های هیدروژیوشیمی و ایزوتوپی دانشگاه‌های اتاوا و واترلو کانادا، به‌خصوص طی دوران تحصیلات دکتری، پسادکتری و فرصت مطالعاتی در کشور کاناداست. مطالب این کتاب راهنمای مناسبی برای دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی، هیدرولوژی، هیدروژیولوژی، آب‌های زیرزمینی، مهندسی منابع آب، عمران آب، محیط زیست، آبخیزداری، شیمی و همچنین برای متخصّصان شرکت‌های آب منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزۀ صنعت آب، سازمان محیط زیست، سازمان زمین‌شناسی و وزارت نیرو به‌منظور روش‌های صحیح نمونه‌برداری از منابع آب و آنالیز آب جهت مطالعات هیدروژیوشیمی و آنالیز ایزوتوپی است.","pages_count":128,"keywords":"null","token":"d7c9e5f55106e3a8","created_at":"2021-09-25 11:00:58","updated_at":"2021-10-21 19:19:15","publisher_id":184,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-25 11:14:17","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":25000,"cache":1,"authors":[{"id":1920936,"title":"حسین محمدزاد","meta_title":"حسین محمدزاد","meta_description":"حسین محمدزاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"محمدزاد","token":"5b4aedef7375e539","created_at":"2021-09-25 10:49:26","updated_at":"2021-09-25 10:49:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920936,"title":"حسین محمدزاد","meta_title":"حسین محمدزاد","meta_description":"حسین محمدزاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسین","lastname":"محمدزاد","token":"5b4aedef7375e539","created_at":"2021-09-25 10:49:26","updated_at":"2021-09-25 10:49:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786584,"file":"614ed03330dec5.44051791.pdf","book_id":3797931,"toc":null,"created_at":"2021-09-25 11:00:59","updated_at":"2021-10-21 19:19:18","process_started_at":"2021-09-25 11:01:00","process_done_at":"2021-09-25 11:01:03","process_failed_at":null,"pages_count":128,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dc8bbc5f9eb610b1a423de5e39faa4d14757a06a8d9b1bba729303c4c41c1ef1f6d3b0e6d8d508f6592a0900edfe925a92a9bedc8c0d55225189636b7f9856da","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","description":null,"token":"af1599205684143e","slug":"um"},"study_subjects":[{"id":2281,"title":"اصول اکتشافات ژئوشیمیائی - عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ec7ee95147fa4deb","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2021-09-25 11:14:17","study_fields":[{"id":280,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b5e32052859b0c24","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:30:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":22315,"title":"زمین شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2b094a87204f2c85","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:35:50","updated_at":"2022-11-30 11:40:15","study_fields":[{"id":1036,"title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-09-27 10:44:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C--%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C--%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C","pages_count_fa":"۱۲۸","previews":null,"score":0},{"id":3798351,"title":"روان‌شناسی شناختی","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/424ca9042e7d2937/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/424ca9042e7d2937/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/424ca9042e7d2937/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/424ca9042e7d2937/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-386-377-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":2,"description":"وان‌شناسی حافظه انسان و شناخت مجذوب‌کننده است، زیرا با سوال‌ها و افکاری سروکار دارد که به‌طور ذاتی جالب توجه‌اند، از قبیل این که ما چگونه تفکر و استدلال می‌کنیم، رویدادها را به خاطــــر می‌آوریم و از زبــان استفـــاده می‌کنیم. روان‌شناسان شناختی هنگامی که در کنگره‌های پژوهشی صحبت می‌کنند، مشتاق، پرشور و با انرژی هستند. با وجود این، در مقابل این اشتیاق در کتاب‌های درسی دانشگاهی اغلب تصویری کند، دربرگیرنده جزییات کم‌اهمیت شیوه آزمایش، اصطلاحات دست و پا شکسته و فاقد موضوعات جالب ترسیم می‌شود. \nدر این کتاب بدون این که قصد کم اهمیت جلوه‌دادن بنیان تجربی در این حوزه باشد، سعی بر آن شده که برخی از حیطه‌های قابل‌توجه حوزه موردنظر بیان شود. این کتاب با دقت به‌روز شده است و مباحث و تحولات مهم و جدیدی که در این حوزه از اهمیت برخوردارند نظیر پژوهش درباره حافظه کاذب، بررسی در مورد تاثیر حافظه فعال، پژوهش جدید درباره انواع توجه و گام‌های جدید در زمینه بررسی‌های آنلاین فهم و خوانده، به آن اضافه شده است. همچنین برخی بحث‌ها به دقت حذف شده‌اند و مسیری هموار تدارک دیده شده است.","pages_count":750,"keywords":null,"token":"424ca9042e7d2937","created_at":"2022-01-05 07:44:30","updated_at":"2022-01-10 14:07:31","publisher_id":184,"deleted_at":null,"published_at":"2022-01-05 07:58:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":70000,"cache":1,"authors":[{"id":4032,"title":"سیدمهران حسینی","meta_title":"سیدمهران حسینی","meta_description":"سیدمهران حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدمهران","lastname":"حسینی","token":"716ba1a471b51863","created_at":"2018-02-20 11:32:19","updated_at":"2018-02-20 11:32:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1921325,"title":"مارک اچ اشکرافت","meta_title":"مارک اچ اشکرافت","meta_description":"مارک اچ اشکرافت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک","lastname":"اچ اشکرافت","token":"fae0059c8fbd58b5","created_at":"2022-01-05 07:30:11","updated_at":"2022-01-05 07:30:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1921328,"title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","meta_title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","meta_description":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"آقامحمدیان‌شعرباف","token":"abd61c7e2d49100c","created_at":"2022-01-05 07:38:03","updated_at":"2022-01-05 07:38:03","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1921325,"title":"مارک اچ اشکرافت","meta_title":"مارک اچ اشکرافت","meta_description":"مارک اچ اشکرافت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارک","lastname":"اچ اشکرافت","token":"fae0059c8fbd58b5","created_at":"2022-01-05 07:30:11","updated_at":"2022-01-05 07:30:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":4032,"title":"سیدمهران حسینی","meta_title":"سیدمهران حسینی","meta_description":"سیدمهران حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سیدمهران","lastname":"حسینی","token":"716ba1a471b51863","created_at":"2018-02-20 11:32:19","updated_at":"2018-02-20 11:32:19","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1921328,"title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","meta_title":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف","meta_description":"حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمیدرضا","lastname":"آقامحمدیان‌شعرباف","token":"abd61c7e2d49100c","created_at":"2022-01-05 07:38:03","updated_at":"2022-01-05 07:38:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786926,"file":"61d51b277a47b4.90323632.pdf","book_id":3798351,"toc":null,"created_at":"2022-01-05 07:44:31","updated_at":"2022-01-10 14:07:52","process_started_at":"2022-01-05 07:44:34","process_done_at":"2022-01-05 07:44:46","process_failed_at":null,"pages_count":750,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a78fb02e737d16d13899b87c5fd598b083a021f7d3711d9d1c9f1729e85d4b4987cf21cca81418cecd9a358dcc5061013e211bbf5351b8332785b773fb6f962c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۵۰"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","description":null,"token":"af1599205684143e","slug":"um"},"study_subjects":[{"id":19915,"title":"روان‌شناسی تحّولی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4a19d7ee8d34b1e3","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2022-09-26 12:34:04","study_fields":[{"id":382,"title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-15 13:25:49","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۷۵۰","previews":null,"score":0},{"id":3797929,"title":"دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، از 1299 تا 1357","price":30000,"ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/056c132ca563fcf6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/056c132ca563fcf6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/056c132ca563fcf6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/056c132ca563fcf6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/056c132ca563fcf6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/056c132ca563fcf6/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/056c132ca563fcf6/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/056c132ca563fcf6/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/056c132ca563fcf6/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/056c132ca563fcf6/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-386-345-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"نخستین گام برای تشکیل دولت مطلقه در ایران با کودتای سوم اسفند 1299 برداشته شد. با تاسیس ارتش نوین این نهاد در صعود به قدرت و بر تخت نشستن رضاشاه نقش موثری برعهده گرفت. اما شدت و سطح مداخله ارتش در سیاست در دوران پهلوی تابعی از خواست پادشاه بود. وابستـــگی نیروهای مسلح به دولت پهلوی و تســــلط انحصـــــاری شاه بر آن‌ها باعث شــد که امکان تهدید جدی دولت از درون منتفی شود. اما توانمندی در استفاده بی‌حد و حصر از ابزارهای سرکوب موجب احساس بی‌نیازی از ضرورت مصالحه با مخالفان و اولویت سرکوب و به کارگیری مشی خشونت‌بار شد. این امر فضای مبارزات سیاسی را قهرآمیز و دست کم، بخشی از مخالفان را به انجام اقدامات خشونت‌بار سوق داد. نیروهای مسلح توانایی مقابله و سرکوب فعالیت‌های سیاسی سازمان یافته و محدود را داشتند اما در رویارویی با یک جنبش توده‌ای ناتوان و آسیب‌پذیر بودند. شاه و ارتش زمانی به این ناتوانی واقف شدند که دیگر امکان توقف انقلاب وجود نداشت. در این شرایط توسل به ارتش به شکست تلاش‌های سیاسی، آشتی‌ناپذیری نیروهای مخالف، خشونت‌بار شدن بیشتر منازعه سیاسی و سرانجام فروپاشی دولت مطلقه پهلوی و ارتش آن منجر شد. دولت مطلقه پهلوی و ارتش شاهنشاهی ایران همزاد یکدیگر بودند. سخت زاده شدند و سهل از میان رفتند.","pages_count":558,"keywords":null,"token":"056c132ca563fcf6","created_at":"2021-09-22 12:17:29","updated_at":"2022-12-25 17:08:35","publisher_id":184,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-22 12:43:10","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":30000,"cache":1,"authors":[{"id":1920934,"title":"وحید سینایی","meta_title":"وحید سینایی","meta_description":"وحید سینایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"سینایی","token":"9777bb601fc44ed9","created_at":"2021-09-22 12:10:20","updated_at":"2021-09-22 12:10:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920934,"title":"وحید سینایی","meta_title":"وحید سینایی","meta_description":"وحید سینایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"وحید","lastname":"سینایی","token":"9777bb601fc44ed9","created_at":"2021-09-22 12:10:20","updated_at":"2021-09-22 12:10:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786582,"file":"614aeda2355620.16625446.pdf","book_id":3797929,"toc":null,"created_at":"2021-09-22 12:17:30","updated_at":"2021-09-22 12:43:10","process_started_at":"2021-09-22 12:17:33","process_done_at":"2021-09-22 12:17:41","process_failed_at":null,"pages_count":558,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"10c064ec54c84abfb7ad836556f3c268ab192488b51339ebf52c0627e18efc79a00d1e92e7b32d6ebb666b31e9bb87242590fdfca70778a96640200845a84a37","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۸"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","description":null,"token":"af1599205684143e","slug":"um"},"study_subjects":[{"id":283,"title":" تاریخ ایران براساس روایات ملی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4e1f28eb28b5b346","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-05-22 14:05:34","study_fields":[{"id":64,"title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"79a1152e070f6421","books_count":37,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-22 14:05:35","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":11359,"title":"تاریخ اجتماعی ایران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a1ab387814de3404","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:27:09","updated_at":"2021-09-22 12:43:10","study_fields":[{"id":1300,"title":" سینما","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"624280d65c4a9347","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2023-05-03 15:52:19","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e548af0fa350975f","books_count":245,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-09 20:05:15"}]}]}],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-1299-%D8%AA%D8%A7-1357","urlify":"%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87%D8%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-1299-%D8%AA%D8%A7-1357","pages_count_fa":"۵۵۸","previews":null,"score":0},{"id":3797926,"title":"تغییرات اقلیمی: سرنوشت محیطی و کارایی علف‌کش‌ها","price":30000,"ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d9da06730068d2cb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d9da06730068d2cb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d9da06730068d2cb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d9da06730068d2cb/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-386-437-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1398,"nobat_chap":1,"description":"تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی انسان است و در دهه‌های اخیر کلّیه فرایندهای مربوط به بوم‌نظام‌های طبیعی و دست‌ساز انسان را تحت‌تاثیر قرار داده است. امروزه امنیت غذایی به‌شدت به اقدامات حفاظتی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها وابسته است و در این ارتباط علف‌های هرز و گیاهان مهاجم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زیستی کاهنده محصولات کشاورزی، تحت‌تاثیر پیامدهای اثرات تغییر اقلیم قرار دارند. بدین‌ترتیب، بررسی نحوه تاثیرپذیری روابط متقابل گیاهان مهاجم و علف‌های هرز با گیاهان زراعی و مدیریت آن‌ها در شرایط تغییر اقلیم ضروری به‌نظر می‌رسد. براساس آمار موجود، علف‌کش‌ها پرمصرف‌ترین آفت‌کش‌های کشاورزی هستند که هرچند بخش قابل‌ملاحظه‌ای از امنیت غذایی امروز جوامع بشری مرهون کاربرد این دسته از مواد شیمیایی کشاورزی است، اما اثرات زیست‌محیطی آن‌ها قابل‌اغماض نیست. اعتقاد بر این است که تغییر اقلیم با تاثیر بر فرایندهای فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهان، کارایی استفاده از علف‌کش‌ها را تغییر می‌دهد و تغییرات شدید در شاخص‌های اقلیمی ازجمله تغییر در الگوی بارش‌ها، دما، تشعشع و تبخیر و تصعید می‌توانند سرنوشت محیطی و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. ازآنجاکه در ارتباط با اثرات متقابل کاربرد علف‌کش‌ها و علف‌های هرز و به‌ویژه سرنوشت محیطی علف‌کش‌ها در شرایط تغییر اقلیم اطلاعات مدون بسیار محدودی وجود دارد، در این اثر سعی شده است با نگاهی نو و مبتنی‌بر محیط‌زیست، به جنبه‌های مختلف برآمده از اثرات تغییرات اقلیمی بر علف‌های هرز و علف‌کش‌ها پرداخته شود. موضوع‌های این کتاب براساس سرفصل‌های مصوّب دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی برای دروس علف‌کش‌ها و محیط‌زیست، آفت‌کش‌ها و محیط‌زیست، فناوری و نحوه کاربرد علف‌کش‌ها، تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی در مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیم شده است.</span>\n","pages_count":152,"keywords":null,"token":"d9da06730068d2cb","created_at":"2021-09-15 10:34:44","updated_at":"2021-09-18 12:34:30","publisher_id":184,"deleted_at":null,"published_at":"2021-09-15 10:37:26","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":30000,"cache":1,"authors":[{"id":1920045,"title":"ابراهیم ایزدی دربندی","meta_title":"ابراهیم ایزدی دربندی","meta_description":"ابراهیم ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ایزدی دربندی","token":"923bda3178392c9a","created_at":"2021-03-08 12:08:45","updated_at":"2021-03-08 12:08:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920046,"title":"علیرضا حسن‌فرد","meta_title":"علیرضا حسن‌فرد","meta_description":"علیرضا حسن‌فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"حسن‌فرد","token":"1ed9214a23723da4","created_at":"2021-03-08 12:08:49","updated_at":"2021-03-08 12:08:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920045,"title":"ابراهیم ایزدی دربندی","meta_title":"ابراهیم ایزدی دربندی","meta_description":"ابراهیم ایزدی دربندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ابراهیم","lastname":"ایزدی دربندی","token":"923bda3178392c9a","created_at":"2021-03-08 12:08:45","updated_at":"2021-03-08 12:08:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920046,"title":"علیرضا حسن‌فرد","meta_title":"علیرضا حسن‌فرد","meta_description":"علیرضا حسن‌فرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"حسن‌فرد","token":"1ed9214a23723da4","created_at":"2021-03-08 12:08:49","updated_at":"2021-03-08 12:08:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786579,"file":"61418cfce57841.95184825.pdf","book_id":3797926,"toc":null,"created_at":"2021-09-15 10:34:45","updated_at":"2021-09-18 12:34:36","process_started_at":"2021-09-15 10:34:45","process_done_at":"2021-09-15 10:34:48","process_failed_at":null,"pages_count":152,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dd03dcc432063ade5f6eff4495a5be1a432ffd445c23f16fd79199dc6785336a2b3759068b6e98e8abb19c94989515eda382668b4c82f19c8794c9705ec2dc85","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":184,"title":"دانشگاه فردوسی مشهد","description":null,"token":"af1599205684143e","slug":"um"},"study_subjects":[{"id":26911,"title":"علف‌های هرز و کنترل آنها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f7177036aec98cad","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:39:59","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_fields":[{"id":859,"title":"مهندسی باغبانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]},{"id":865,"title":"مهندسی علوم باغبانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":113,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]},{"id":32422,"title":"مبارزه با علفهای هرز","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2a84dc72d2e71068","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:46:48","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":238,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-05-27 11:50:41","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1027,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-16 13:54:46"}]}]}],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C--%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C--%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۵۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/um","per_page":15,"to":5,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":5,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":5,"title":"دانشگاه-فردوسی-مشهد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"100ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"203ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19