دانلود کتاب های دانشگاه تهران دانلود کتاب های دانشگاه تهران

%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 بازگشت

مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرام کمّی و نوروفیدبک: نظریه‌های پیشرفته و کاربردها

مریم رستمی , توماس بوزینسکی , هلن کوگان بوزینسکی , جیمز ایوانز , اندرو آباربانل , دکتر رضا رستمی , دکتر رضا کاظمی ,
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C بازگشت

مقدمه ای بر زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

اس. ایناسیموتو , دکتر محمد رضا نقوی , دکتر محمد طاهر حلاجیان ,
%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C بازگشت

مقدمه‌ای بر آب‌و‌هواشناسی نظامی

دکتر قاسم عزیزی , دکتر محمدباقر چوخاچی‌زاده‌مقدم ,
%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86 بازگشت

نظریه‌های مالی نوین

رابرت هاگن , دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی , دکتر شهاب‌الدین شمس , دکتر هستی چیت‌سازان ,
%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 بازگشت

مصالح ساختمانی برای معماران

دکتر کتایون تقی‌زاده , مژده تابش ,
%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7 بازگشت

نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها

دکتر کامبیز طالبی , دکتر آرین عسگری رانکوه ,
%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 بازگشت

معماری تغییر فرم‌پذیر

دکتر کتایون تقی‌زاده , دکتر محمود گلابچی ,
%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C بازگشت

طرح روانشناسی طبقات اجتماعی

موریس هالبواکس , دکتر علیمحمد کاردان ,
{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","manager":"دکتر مرتضی اکبری","shaba":"830100004001070103006825","bank_name":"بانک مرکزی","description":null,"ebook_profit":80,"rent_3_profit":80,"rent_6_profit":80,"rent_12_profit":80,"print_profit":80,"logo":"icons/ut","token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut","rent_1_week_profit":80,"account":{"title":"دانشگاه تهران","email":"press@ut.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b50ffe9cd697fc7","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"xwjhfa","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2022-09-09 20:00:19","updated_at":"2022-09-09 20:00:19","bazaar_credit":0,"description":"press@ut.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19