دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی دانلود کتاب های جهاد دانشگاهی

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C بازگشت

مبانی سنجش افکار عمومی

رحیم یعقوب زاده , فاطمه فلاح مین باشی ,
%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 بازگشت

کشورهای حوزه دریای خزر در افق انرژی آینده

دکتر داود کیانی , دکتر سید امیر طالبیان ,
{"id":67,"title":"جهاد دانشگاهی","phone_number":null,"national_number":null,"description_client":"انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1379 با دو هدف ترویج کتابخوانی و تولید و نشر منابع مطالعاتی معتبر برای دانشجویان سراسر کشور، بنیان‌گذاری شد. این روزها بخش عمده‌ای از کتب تخصصی دانشگاهی، یعنی حدود 11 عنوان از برترین کتب دانشگاهی توسط انتشارات جهاد دانشگاهی به بازار علم و دانش ایران‌زمین، هدیه داده شده است. در حال حاضر اگر به‌دنبال منابع مطالعاتی معتبر و مرجع هستید، کتب جهاد دانشگاهی همراهی بی‌نظیر برای شما به‌شمار می‌آیند.\r\nبرای دسترسی به این منابع مورد اعتماد، کافی است عنوان دلخواهتان را در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی مای بوکت جستجو کرده یا از میان لیست زیر، آن را انتخاب کنید. در فروشگاه مای بوکت علاوه‌بر امکان خرید کتب تخصصی، قابلیت کرایه نسخه ایبوک برای 3 و 6 ماه نیز فراهم است.","meta_title":"انتشارات جهاد دانشگاهی.-مای بوکت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","meta_description":"خرید و کرایه کتاب‌های انتشارات جهاد دانشگاهی در فروشگاه اینترنتی مای بوکت. دسترسی به برترین عناوین کتب دانشگاهی را از مای بوکت بخواهید.","manager":"عادل تقوی","shaba":"IR720120000000001430566343","bank_name":"ملت","description":"براساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":25,"print_profit":56,"logo":"icons/jahad","token":"70f3d24a2ad9c493","slug":"جهاد-دانشگاهی","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"جهاد دانشگاهی","email":"[email protected]","role":"publisher","image":null,"confirmed":1,"phone":null,"token":"4568c46e31362ecf","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"zycnit","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-23 11:58:05","updated_at":"2017-10-23 11:58:05","bazaar_credit":0,"description":"[email protected]"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::67::*::T","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":469,"title":"مبانی سنجش افکار عمومی","price":5000,"ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1be47c73de4de5e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1be47c73de4de5e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1be47c73de4de5e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1be47c73de4de5e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1be47c73de4de5e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1be47c73de4de5e3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1be47c73de4de5e3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1be47c73de4de5e3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1be47c73de4de5e3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1be47c73de4de5e3/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642940813","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1391,"nobat_chap":1,"description":"اصول مصاحبه و پرسشگری و فرآیند اجرای یک نظرسنجی و نظارت و بازبینی در طرح هلی نظرسنجی بخشهای مختلف این کتاب است...\n","pages_count":112,"keywords":"null","token":"1be47c73de4de5e3","created_at":"2017-10-24 12:02:24","updated_at":"2022-11-06 10:57:55","publisher_id":67,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":969,"title":"رحیم یعقوب زاده","meta_title":"رحیم یعقوب زاده","meta_description":"رحیم یعقوب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رحیم","lastname":"یعقوب زاده","token":"3f91cdd5d1bc4fd6","created_at":"2017-10-24 11:58:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":970,"title":"فاطمه فلاح مین باشی","meta_title":"فاطمه فلاح مین باشی","meta_description":"فاطمه فلاح مین باشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"فلاح مین باشی","token":"0e1a0810349712ed","created_at":"2017-10-24 11:59:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":969,"title":"رحیم یعقوب زاده","meta_title":"رحیم یعقوب زاده","meta_description":"رحیم یعقوب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رحیم","lastname":"یعقوب زاده","token":"3f91cdd5d1bc4fd6","created_at":"2017-10-24 11:58:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":970,"title":"فاطمه فلاح مین باشی","meta_title":"فاطمه فلاح مین باشی","meta_description":"فاطمه فلاح مین باشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"فلاح مین باشی","token":"0e1a0810349712ed","created_at":"2017-10-24 11:59:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":448,"file":"59eefa98a96cb4.21559826.pdf","book_id":469,"toc":"[{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u0627\\u0648\\u0644\",\"page\":\"10\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0627\\u0641\\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0639\\u0645\\u0648\\u0645\\u06cc \\u0648 \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0646\\u062c\\u0634 \\u0627\\u0641\\u06a9\\u0627\\u0631\",\"page\":\"12\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0622\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0648 \\u0637\\u06cc\\u0641 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"30\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u062f\\u0648\\u0645\",\"page\":\"38\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0635\\u0627\\u062d\\u0628\\u0647 \\u0648 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u06af\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"40\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0641\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0646\\u062f \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u0646\\u0638\\u0631\\u0633\\u0646\\u062c\\u06cc\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0646\\u0638\\u0627\\u0631\\u062a \\u0648 \\u0628\\u0627\\u0632\\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0646\\u0638\\u0631\\u0633\\u0646\\u062c\\u06cc\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u0627\\u0626\\u0645\",\"page\":\"92\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 1\\u06af\\u0632\\u0627\\u0631\\u0634 \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u0646\\u0638\\u0631\\u0633\\u0646\\u062c\\u06cc\",\"page\":\"94\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647 2 \\u0641\\u0631\\u0645 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"96\"},{\"title\":\"\\u0648\\u0627\\u0698\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0646\\u06af\\u0644\\u06cc\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"104\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648 \\u0645\\u0627\\u062e\\u0630\",\"page\":\"108\"}]}]","created_at":"2017-10-24 12:02:24","updated_at":"2022-11-05 09:18:27","process_started_at":"2017-11-10 07:23:57","process_done_at":"2017-11-10 07:26:16","process_failed_at":null,"pages_count":112,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"9250a97d16074280c3edbe9c8b394024e18dfc136b1ed93867f4b3ce79f8662f69eba2f7460a8a27ed1f911a00030a528b54c283cd06457cc553fe332e7baa99","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":67,"title":"جهاد دانشگاهی","description":null,"token":"70f3d24a2ad9c493","slug":"جهاد-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":23932,"title":"سنجش افکار عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"18d4df33f2db7b8e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:37:12","updated_at":"2017-12-09 13:45:39","study_fields":[{"id":1024,"title":"مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"bd8ba20a89abc171","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-10-30 13:07:05","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]}],"price_fa":"۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":466,"title":"کشورهای حوزه دریای خزر در افق انرژی آینده","price":15000,"ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c34bb651638a9d1a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c34bb651638a9d1a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c34bb651638a9d1a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c34bb651638a9d1a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c34bb651638a9d1a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c34bb651638a9d1a/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c34bb651638a9d1a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c34bb651638a9d1a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c34bb651638a9d1a/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c34bb651638a9d1a/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786001028595","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"به نظر می‌رسد اینک حوزه خزر را جایگزینی بالقوه برای روسیه در تامین انرژی خود برآورد می‌کند. تجربه نشان داده که روسیه شریک قابل اعتمادی برای اروپا نیست و هرآینه به بهانه ای می‌تواند صدور انرژی خود را به اروپا قطع کند. اتفاقی که مسبوق به سابقه بوده و در مناقشه اکراین هم نمود یافته است. این نگرانی باعث شده که هم اروپاییان و هم چینی‌ها به حوزه خزر یعنی کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان برای انتقال انرژی متمایل شوند. کشورهایی که به جد در توسعه میادین و احداث خطوط لوله فعال شده‌اند. لذا منطقه خزر اکنون از جایگاهی مهم برای اتحادیه اروپا و حتی چین برخوردار شده است. با این مقدمه، کتاب حاضر به مسیله دریای خزر و کشورهای آن از ابعاد مختلف پرداخته است. بدیهی است که دریای خزر و مسایل مبتلابه آن در این چند صفحه نمی‌گنجد. این کتاب نیز چنین ادعایی ندارد بلکه در نگاهی گذرا چند موضوع را انتخاب و به آن پرداخته است. این تلاش اگر چه قطعاً نارسا و دارای کم و کاستیهای فراوان است اما امید می‌رود که تجربه‌ای قابل اعتنا برای کارهای آینده باشد.","pages_count":232,"keywords":"null","token":"c34bb651638a9d1a","created_at":"2017-10-23 12:14:17","updated_at":"2018-09-17 12:12:47","publisher_id":67,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":15000,"cache":1,"authors":[{"id":966,"title":"دکتر داود کیانی","meta_title":"دکتر داود کیانی","meta_description":"دکتر داود کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر داود","lastname":"کیانی","token":"46c8d52d34f747f2","created_at":"2017-10-23 11:46:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":967,"title":"دکتر سید امیر طالبیان","meta_title":"دکتر سید امیر طالبیان","meta_description":"دکتر سید امیر طالبیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سید امیر","lastname":"طالبیان","token":"dd3287a4455c0afe","created_at":"2017-10-23 11:46:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":966,"title":"دکتر داود کیانی","meta_title":"دکتر داود کیانی","meta_description":"دکتر داود کیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر داود","lastname":"کیانی","token":"46c8d52d34f747f2","created_at":"2017-10-23 11:46:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":967,"title":"دکتر سید امیر طالبیان","meta_title":"دکتر سید امیر طالبیان","meta_description":"دکتر سید امیر طالبیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سید امیر","lastname":"طالبیان","token":"dd3287a4455c0afe","created_at":"2017-10-23 11:46:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":445,"file":"59edabe19a5ab5.85077330.pdf","book_id":466,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062e\\u0632\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0622\\u064a\\u0646\\u0647 \\u062a\\u0627\\u0631\\u064a\\u062e\",\"page\":\"14\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u064a (\\u0646\\u0641\\u062a \\u0648 \\u06af\\u0627\\u0632) \\u0643\\u0634\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\\u064a \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u062e\\u0632\\u0631\",\"page\":\"48\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0641\\u0627\\u0643\\u062a\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\\u064a \\u0647\\u0645 \\u06af\\u0631\\u0627\\u064a\\u064a \\u0648 \\u0648\\u0627\\u06af\\u0631\\u0627\\u064a\\u064a \\u062e\\u0632\\u0631\",\"page\":\"100\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0628\\u0627\\u0632\\u064a\\u06af\\u0631\\u0627\\u0646 \\u0645\\u0646\\u0637\\u0642\\u0647 \\u0627\\u064a \\u0648 \\u062e\\u0627\\u0631\\u062c\\u064a \\u062f\\u0631 \\u062e\\u0632\\u0631\",\"page\":\"124\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c: \\u0645\\u0642\\u0627\\u064a\\u0633\\u0647 \\u062e\\u0644\\u064a\\u062c \\u0641\\u0627\\u0631\\u0633 \\u0648 \\u062e\\u0632\\u0631\\u060c \\u0633\\u0648\\u0622\\u067e\",\"page\":\"143\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u062a\\u062d\\u0644\\u064a\\u0644 \\u0648 \\u062a\\u0648\\u0635\\u064a\\u0641\\u064a \\u0627\\u0632 \\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u064a \\u0628\\u0627\\u0632\\u064a \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u062d\\u0648\\u0632\\u0647 \\u062e\\u0632\\u0631\",\"page\":\"162\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a: \\u0633\\u0648\\u0627\\u062a \\u0628\\u0631\\u0627\\u064a \\u062c\\u0645\\u0647\\u0648\\u0631\\u064a \\u0627\\u0633\\u0644\\u0627\\u0645\\u064a \\u0627\\u064a\\u0631\\u0627\\u0646\",\"page\":\"180\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a: \\u062e\\u0632\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0627\\u0641\\u0642 \\u0622\\u064a\\u0646\\u062f\\u0647 ( 20\",\"page\":\"194\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647: \\u0646\\u062a\\u064a\\u062c\\u0647 \\u06af\\u064a\\u0631\\u064a\",\"page\":\"212\"},{\"title\":\"\\u0627\\u0635\\u0637\\u0644\\u0627\\u062d\\u0627\\u062a \\u0627\\u0646\\u06af\\u0644\\u064a\\u0633\\u064a\",\"page\":\"224\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"226\"}]","created_at":"2017-10-23 12:14:17","updated_at":"2018-09-17 12:12:48","process_started_at":"2017-11-10 07:05:38","process_done_at":"2017-11-10 07:11:12","process_failed_at":null,"pages_count":232,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"194f066bf052f8359d053334ac591fb7dc09ecd1e0c3dce921d6b174db6e26843b8b9f93d11e0ac76b0e2fb3571c1792debf96115a91304cbf6eaac37c92b5bd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":67,"title":"جهاد دانشگاهی","description":null,"token":"70f3d24a2ad9c493","slug":"جهاد-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":3544,"title":"اقتصاد انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a8e0305f3ab6d1dd","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2022-11-27 12:27:37","study_fields":[{"id":337,"title":"علوم اقتصاد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":50,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-10-23 14:10:55","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]},{"id":1225,"title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"ef1345070c87cce9","books_count":41,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2023-03-15 21:21:36","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]},{"id":1363,"title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-01-01 10:14:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1334,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-28 09:33:59"}]}]}],"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","urlify":"%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"جهاد-دانشگاهی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"115ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"116ms","total":"231ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19