1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
  4. سنجش افکار عمومی
  5. کتاب مبانی سنجش افکار عمومی

کتاب مبانی سنجش افکار عمومی


نویسندگان : رحیم یعقوب زاده , فاطمه فلاح مین باشی


درباره کتاب مبانی سنجش افکار عمومی

اصول مصاحبه و پرسشگری و فرآیند اجرای یک نظرسنجی و نظارت و بازبینی در طرح هلی نظرسنجی بخشهای مختلف این کتاب است...

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
9789642940813
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19