دانلود کتاب های انتشارات دانش پرور دانلود کتاب های انتشارات دانش پرور

واژه-نامه-زبان-تخصصی-حسابداری-5001 بازگشت

واژه نامه زبان تخصصی حسابداری 5001

حسین کاظمی , محمدجواد تصدی کاری ,
رشد-شناختی بازگشت

رشد شناختی

لیزا اکلی , حسین شیخ رضایی ,
شناخت-اجتماعی بازگشت

شناخت اجتماعی

دوناد س. پنینگتون , نوشین شاهنده ,
روانشناسی-تکاملی بازگشت

روانشناسی تکاملی

یاسر خوشنویس , رابین دانبر , لوییز برت , جان لیست ,
کارگاه-بتن-ساز---بتن-ریز بازگشت

کارگاه بتن ساز - بتن ریز

اسماعیل نظر محمدی , ریاض رضوان ,
روش-های-تربیتی-پسران بازگشت

روش های تربیتی پسران

استیو بیدالف , منیره قیصری , نفیسه عباسپور اصفهانی ,
{"id":128,"title":"انتشارات دانش پرور","manager":"جلال جلیلوند","shaba":"IR450170000000341517596000","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":25,"print_profit":56,"logo":null,"token":"52fc7207990f8be3","slug":"دانش-پرور","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانش پرور","email":"Daneshparvar222@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"1671fcd408a307ee","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"yezenz","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-01-15 12:36:44","updated_at":"2018-01-15 12:36:44","bazaar_credit":0,"description":"Daneshparvar222@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19