دانلود کتاب های انتشارات دانژه دانلود کتاب های انتشارات دانژه

روان-درمانی-گروهی-مباحث-نظری-و-کاربردی بازگشت

روان درمانی گروهی (مباحث نظری و کاربردی)

اروین دی. یالوم , مولین لشج , مهشید یاسایی ,
شناخت-درمانی-مبانی-و-فراتر-از-آن بازگشت

شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن

جودیت بک , دکتر لادن فتی , دکتر فرهاد فرید حسینی ,
مرزهایی-برای-کودکان بازگشت

مرزهایی برای کودکان

هنری کلود , سعید صیادلو ,
مریخ-و-ونوس-در-اتاق-خواب بازگشت

مریخ و ونوس در اتاق خواب

دکتر جان گری , روح اله بای , فاطمه بای ,
{"id":71,"title":"انتشارات دانژه","manager":"علی حسین سازمند","shaba":"IR750190000000106731964007","bank_name":"ملی","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":65,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":25,"print_profit":65,"logo":null,"token":"ac59efd3515c6660","slug":"دانژه","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانژه","email":"info@danjeh.info","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"31f713e6f30c5a9e","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"qs0ivj","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-28 15:30:20","updated_at":"2017-11-18 15:38:35","bazaar_credit":0,"description":"info@danjeh.info"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19