دانلود کتاب های علمی پارسیان دانلود کتاب های علمی پارسیان

آشنایی-با-احتمال-و-نظریه-توزیع-ها---جلد-2 بازگشت

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی ,
محاسبات-آماری-با-R بازگشت

محاسبات آماری با R

دکتر محمد مرادی , عبدالله جبلیان ,
آشنایی-با-احتمال-و-نظریه-توزیع-ها---جلد-1 بازگشت

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1

احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی , عزت کرمانی ,
آشنایی-با-احتمال-و-نظریه-توزیع-ها---جلد-1-ویرایش-دوم بازگشت

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع‌ها - جلد 1 (ویرایش دوم)

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی , عزت کرمانی ,
تحلیل-رگرسیون-پیشرفته-با-R بازگشت

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

سید مرتضی امینی , حسین زمانی , مهدی روزبه ,
تحلیل-رگرسیون-خطی-با-R بازگشت

تحلیل رگرسیون خطی با R

دکتر احمد پارسیان , سید مرتضی امینی , حسین زمانی , سمانه افتخاری مهابادی ,
{"id":161,"title":"علمی پارسیان","manager":"دکتر پارسیان","shaba":"6395991108192311","bank_name":"قوامین","description":"پایان دوره ی آزمایشی سه ماهه دیماه 99","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"49c77c560b68d372","slug":"علمی-پارسیان","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"علمی پارسیان","email":"parsianspub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"4fbe6347ddf82027","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"nen2eb","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-09-14 14:58:47","created_at":"2019-05-18 16:38:18","updated_at":"2019-09-14 14:58:47","bazaar_credit":0,"description":"parsianspub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19