1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. ساخت پروتزهای دندانی
  4.   آمار و روش تحقیق
  5. کتاب تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

تحلیل رگرسیون پیشرفته با R


نویسندگان : سید مرتضی امینی , حسین زمانی , مهدی روزبه


درباره کتاب تحلیل رگرسیون پیشرفته با R

کتاب پیشرو برای تدریس اختیاری دوره ی کارشناسی رگرسیون 2 نگاشته شده است. در این کتاب نیز همانگونه از نام آن پیداست، بیشتر مثال ها با کاربرد نرم افزار R حل شده اند. توصیه می شود پیش از تدریس این کتاب دانشجویان با مبانی این نرم افزار آشنا باشند.

سال
۱۳۹۸
تعداد صفحات
۲۳۸
شابک
9786009448555
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19