دانلود کتاب های نشر دانشگاهی فرهمند دانلود کتاب های نشر دانشگاهی فرهمند

دیوارهای-برشی-فولادی بازگشت

دیوارهای برشی فولادی

فرهادی عابدی نیک , گلنار ثنایی موحد ,
طراحی-موشک-های-تاکتیکی بازگشت

طراحی موشک های تاکتیکی

محمد کلانتریان , Eugene L Fleeman ,
همراه-خودرو بازگشت

همراه خودرو

علی صحرایی , مهدی افقی ,
نانوذرات-نقره بازگشت

نانوذرات نقره

جواد ملکوتی خواه , محمدکاظم کوهی , نفیسه علی قاضی , آوا محسن زادگان ,
{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","manager":"علیرضا فرهمند","shaba":"IR800190000000101619673007","bank_name":"صادرات","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":50,"print_profit":56,"logo":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","email":"Farbook.pub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"fce27e6e0bbd8fa5","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"tmol0g","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-12-26 10:54:49","updated_at":"2017-12-26 10:54:49","bazaar_credit":0,"description":"Farbook.pub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19