1. بوکت
 2. فنی و مهندسی
 3. مهندسی نفت
 4. ریاضی عمومی ۲
 5. کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2

نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2


نویسنده : سایده سعیدی فر

مترجم : سایده سعیدی فر


درباره کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۱۰۵
شابک
9786009227556
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2


 • نام کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2
 • نویسنده سایده سعیدی فر
 • مترجم سایده سعیدی فر
 • سال انتشار ۱۳۹۵
 • فرمت کتاب BKT
 • تعداد صفحات ۱۰۵
 • انتشارات نشر دانشگاهی فرهمند
 • شابک(ISBN) 9786009227556
 • نوبت چاپ 1
 • قیمت نسخه الکترونیک ۳۵‌,‌۰۰۰ تومان
 • قیمت نسخه چاپی ۷۰‌,‌۰۰۰ تومان

کتاب‌های مشابه کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2

درس‌ها

ریاضی عمومی ۲

رشته ها

مهندسی نفت

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی

{"id":774,"title":"نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24c9efbacd87a593/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24c9efbacd87a593/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786009227556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":["کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است.",""],"pages_count":105,"keywords":"null","token":"24c9efbacd87a593","created_at":"2018-01-07 10:46:03","updated_at":"2023-02-07 12:00:48","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:59:52","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1"}],"translator_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1"}],"views":0,"e_book":{"id":744,"file":"5a51c9337c82c5.25876820.pdf","book_id":774,"toc":[{"title":"فصل 1: بردارها","page":"1"},{"title":"فصل 2: جبر خطی و ماتریس ها","page":"6"},{"title":"فصل 3: خط، صفحه و رویه ها در فضا","page":"19"},{"title":"فصل 4: دستگاه های مختصات منحنی الخط","page":"27"},{"title":"فصل 5: توابع برداری","page":"33"},{"title":"فصل 6: توابع چندمتغیره","page":"41"},{"title":"فصل 7: انتگرال دوگانه","page":"58"},{"title":"فصل 8: انتگرال سه گانه","page":"70"},{"title":"فصل 9: انتگرال در میدان های برداری","page":"81"},{"title":"فصل 10: معادلات دیفرانسیل","page":"98"}],"created_at":"2018-01-07 10:46:03","updated_at":"2023-02-07 12:00:48","process_started_at":"2018-01-07 10:46:06","process_done_at":"2018-01-07 10:47:48","process_failed_at":null,"pages_count":105,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"56f61a59591ec6776c77e628a2de7d77476b34909d6b484c062fb36e90552fbeea1365dc4776afec5cfd93d34c13b842e805707d431dfbe75018267e1bd00edf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۵"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF"},"study_subjects":[{"id":388,"title":" ریاضی عمومی ۲","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"38ebd8f2a10101a5","type":"","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA"}],"titleLink":"%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%B2"}],"similarBooks":[{"id":5328,"token":"44521d2d5664c323","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/44521d2d5664c323/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/44521d2d5664c323/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/44521d2d5664c323/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/44521d2d5664c323/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/44521d2d5664c323/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/44521d2d5664c323/front.png"},"price":90000,"ebook_price":-1,"print_price":90000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"ریاضیات عددی","description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب ریاضیات عددی از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید.\nنحوه ثبت سفارش...","publisher":null,"titleLink":"%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3795570,"token":"6b8cd04ea631e2a2","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b8cd04ea631e2a2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6b8cd04ea631e2a2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b8cd04ea631e2a2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6b8cd04ea631e2a2/front.png"},"price":20000,"ebook_price":10000,"print_price":-1,"rent_3_price":5000,"rent_6_price":7000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"داستان حسابان","description":"حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می شود یکی از شاخه های اصلی علم ریاضیات است. این رشته محصول تحول جبر و هندسه است که خود دو شاخه اصلی دارد: حساب فاضله ( حساب دیفرانسیل) و حساب جامعه...","publisher":null,"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86","price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3798623,"token":"c57c15fd102325ef","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c57c15fd102325ef/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c57c15fd102325ef/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c57c15fd102325ef/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c57c15fd102325ef/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c57c15fd102325ef/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c57c15fd102325ef/front.png"},"price":32880,"ebook_price":16440,"print_price":-1,"rent_3_price":8300,"rent_6_price":9900,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"اصول آمار زیستی – جلد دوم","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","price_fa":"۳۲‌,‌۸۸۰"},{"id":3798626,"token":"65aa41d6a441afe3","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/65aa41d6a441afe3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/65aa41d6a441afe3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/65aa41d6a441afe3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/65aa41d6a441afe3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/65aa41d6a441afe3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/65aa41d6a441afe3/front.png"},"price":15120,"ebook_price":7560,"print_price":-1,"rent_3_price":3800,"rent_6_price":4600,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"اعداد مختلط و هندسه","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87","price_fa":"۱۵‌,‌۱۲۰"},{"id":3798627,"token":"a780e1d221aeb92b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a780e1d221aeb92b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a780e1d221aeb92b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a780e1d221aeb92b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a780e1d221aeb92b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a780e1d221aeb92b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a780e1d221aeb92b/front.png"},"price":9120,"ebook_price":4560,"print_price":-1,"rent_3_price":2300,"rent_6_price":2800,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"اعداد موهومی - مجموعه CREI","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C---%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-CREI","price_fa":"۹‌,‌۱۲۰"},{"id":3798639,"token":"f32a460890b5e5e4","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f32a460890b5e5e4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f32a460890b5e5e4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f32a460890b5e5e4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f32a460890b5e5e4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f32a460890b5e5e4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f32a460890b5e5e4/front.png"},"price":13200,"ebook_price":6600,"print_price":-1,"rent_3_price":3300,"rent_6_price":4000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آشنایی با نابرابریها","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7","price_fa":"۱۳‌,‌۲۰۰"},{"id":3798640,"token":"c4a7e24457814f3d","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c4a7e24457814f3d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c4a7e24457814f3d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c4a7e24457814f3d/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c4a7e24457814f3d/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c4a7e24457814f3d/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c4a7e24457814f3d/front.png"},"price":22320,"ebook_price":11160,"print_price":-1,"rent_3_price":5600,"rent_6_price":6700,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آمار مقدماتی – جلد دوم (ویراست دوم)","description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-","price_fa":"۲۲‌,‌۳۲۰"}],"publisherBooks":[{"id":783,"title":"اصول برنامه نویسی با MATLAB","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5e7e5c7cde672a30/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5e7e5c7cde672a30/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5e7e5c7cde672a30/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5e7e5c7cde672a30/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5e7e5c7cde672a30/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5e7e5c7cde672a30/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5e7e5c7cde672a30/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5e7e5c7cde672a30/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5e7e5c7cde672a30/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5e7e5c7cde672a30/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215211","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب زبان برنامه&zwnj;نویسی MATLAB را شرح می&zwnj;دهد که در نسخه 7.5 MATLAB به کار گرفته شده است و نشان می&zwnj;دهد که چگونه جهت حل مسایل فنی خاص مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد. MATLAB یک برنامه ب...","pages_count":474,"keywords":null,"token":"5e7e5c7cde672a30","created_at":"2018-01-07 16:53:26","updated_at":"2023-01-29 14:43:16","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 15:12:06","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1378,"title":"استفان چاپ من","meta_title":"استفان چاپ من","meta_description":"استفان چاپ من - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفان","lastname":"چاپ من","token":"b5ba25846025f188","created_at":"2018-01-08 14:03:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1379,"title":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی","meta_title":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی","meta_description":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شاهرخ","lastname":"ظهراب زاده بزرگی","token":"a6213404d2ee2a76","created_at":"2018-01-08 14:04:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1378,"title":"استفان چاپ من","meta_title":"استفان چاپ من","meta_description":"استفان چاپ من - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استفان","lastname":"چاپ من","token":"b5ba25846025f188","created_at":"2018-01-08 14:03:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1379,"title":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی","meta_title":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی","meta_description":"شاهرخ ظهراب زاده بزرگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شاهرخ","lastname":"ظهراب زاده بزرگی","token":"a6213404d2ee2a76","created_at":"2018-01-08 14:04:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":753,"file":"5a521f4e491f11.00661223.pdf","book_id":783,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 matlab\",\"page\":\"1\",\"children\":[{\"title\":\"1.1: \\u0645\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0627\\u06cc matlab\",\"page\":\"1\"},{\"title\":\"2.1: \\u0645\\u0639\\u0627\\u06cc\\u0628 matlab\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"3.1: \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637 matlab\",\"page\":\"4\"},{\"title\":\"4.1: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 matlab \\u0628\\u0647 \\u0639\\u0646\\u0648\\u0627\\u0646 \\u06cc\\u06a9 \\u0686\\u0631\\u06a9 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0633\",\"page\":\"20\"},{\"title\":\"5.1: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"6.1: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"23\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc matlab\",\"page\":\"25\",\"children\":[{\"title\":\"1.2: \\u0645\\u062a\\u063a\\u06cc\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"25\"},{\"title\":\"2.2: \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u062a\\u063a\\u06cc\\u0631\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 matlab\",\"page\":\"29\"},{\"title\":\"3.2: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0646\\u062f\\u0628\\u0639\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"37\"},{\"title\":\"4.2: \\u0632\\u06cc\\u0631\\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"41\"},{\"title\":\"5.2: \\u0645\\u0642\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0631 \\u062e\\u0627\\u0635\",\"page\":\"44\"},{\"title\":\"6.2: \\u0646\\u0645\\u0627\\u06cc\\u0634 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0631\\u0648\\u062c\\u06cc\",\"page\":\"47\"},{\"title\":\"7.2: \\u0641\\u0627\\u06cc\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u06cc\",\"page\":\"52\"},{\"title\":\"8.2: \\u0639\\u0645\\u0644\\u06af\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0642\\u062f\\u0627\\u0631 \\u0639\\u062f\\u062f\\u06cc \\u0648 \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"9.2: \\u0633\\u0644\\u0633\\u0644\\u0647 \\u0645\\u0631\\u0627\\u062a\\u0628 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06af\\u0631\\u0647\\u0627\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"10.2: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u062f\\u0627\\u062e\\u0644\\u06cc matlab\",\"page\":\"65\"},{\"title\":\"11.2: \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u062a\\u0631\\u0633\\u06cc\\u0645 \\u0646\\u0645\\u0648\\u062f\\u0627\\u0631\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"12.2: \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"13.2: \\u0627\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0644 \\u0632\\u062f\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc matlab\",\"page\":\"87\"},{\"title\":\"14.2: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"89\"},{\"title\":\"15.2: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"94\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0634\\u0627\\u062e\\u0647 \\u0628\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0639\\u0645\\u0627\\u0631\\u062a \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\",\"page\":\"105\",\"children\":[{\"title\":\"1.3: \\u0645\\u0639\\u0631\\u0641\\u06cc \\u0631\\u0648\\u0634 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0628\\u0627\\u0644\\u0627 \\u0628\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"105\"},{\"title\":\"2.3: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0634\\u0628\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\",\"page\":\"111\"},{\"title\":\"3.3: \\u0646\\u0648\\u0639 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0645\\u0646\\u0637\\u0642\\u06cc\",\"page\":\"112\"},{\"title\":\"4.3: \\u0634\\u0627\\u062e\\u0647 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"126\"},{\"title\":\"5.3: \\u0642\\u0627\\u0628\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0636\\u0627\\u0641\\u0647 \\u06cc \\u0631\\u0633\\u0645 \\u0646\\u0645\\u0648\\u062f\\u0627\\u0631\",\"page\":\"143\"},{\"title\":\"6.3: \\u0634\\u0631\\u062d \\u0628\\u06cc\\u0634\\u062a\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0627\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0644 \\u0632\\u062f\\u0627\\u06cc\\u06cc\\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc matlab\",\"page\":\"165\"},{\"title\":\"7.3: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"169\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u062d\\u0644\\u0642\\u0647 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"179\",\"children\":[{\"title\":\"1.4: \\u062d\\u0644\\u0642\\u0647 while\",\"page\":\"179\"},{\"title\":\"2.4: \\u062d\\u0644\\u0642\\u0647 for\",\"page\":\"186\"},{\"title\":\"3.4: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u0646\\u0637\\u0642\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646\",\"page\":\"207\"},{\"title\":\"4.4: \\u062e\\u0635\\u0648\\u0635\\u06cc\\u062a \\u0646\\u06af\\u0627\\u0631 matlab\",\"page\":\"211\"},{\"title\":\"5.4: \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0636\\u0627\\u0641\\u0647\",\"page\":\"213\"},{\"title\":\"6.4: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"230\"},{\"title\":\"7.4: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"231\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u062a\\u0639\\u0631\\u06cc\\u0641 \\u0634\\u062f\\u0647 \\u062a\\u0648\\u0633\\u0637 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\",\"page\":\"241\",\"children\":[{\"title\":\"1.5: \\u0645\\u0639\\u0631\\u0641\\u06cc \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 matlab\",\"page\":\"243\"},{\"title\":\"2.5: \\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0644 \\u0645\\u062a\\u063a\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0631 matlab: \\u0631\\u0648\\u06cc\\u0647 \\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0644- \\u0628\\u0627-\\u0645\\u0642\\u062f\\u0627\\u0631\",\"page\":\"250\"},{\"title\":\"3.5: \\u0622\\u0631\\u06af\\u0648\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u062e\\u062a\\u06cc\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"262\"},{\"title\":\"4.5: \\u0628\\u0647 \\u0627\\u0634\\u062a\\u0631\\u0627\\u06a9 \\u06af\\u0630\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u062d\\u0627\\u0641\\u0638\\u0647 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"268\"},{\"title\":\"5.5: \\u0646\\u06af\\u0647 \\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u0646 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0628\\u06cc\\u0646 \\u0641\\u0631\\u0627\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062a\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"277\"},{\"title\":\"6.5: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"283\"},{\"title\":\"7.5: \\u0632\\u06cc\\u0631\\u062a\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0645\\u062d\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"288\"},{\"title\":\"8.5: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"291\"},{\"title\":\"9.5: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"293\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0648 \\u0646\\u0645\\u0648\\u062f\\u0627\\u0631\",\"page\":\"307\",\"children\":[{\"title\":\"1.6: \\u062f\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062e\\u062a\\u0644\\u0637: 307\"},{\"title\":\"2.6: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0631\\u0634\\u062a\\u0647 \\u06cc \\u0645\\u062a\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"319\"},{\"title\":\"3.6: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0646\\u062f\\u0628\\u0639\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"341\"},{\"title\":\"4.6: \\u0646\\u0645\\u0648\\u062f\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0648\\u0628\\u0639\\u062f\\u06cc\\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631\",\"page\":\"344\"},{\"title\":\"5.6: \\u0646\\u0645\\u0648\\u062f\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0647 \\u0628\\u0639\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"352\"},{\"title\":\"6.6: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"357\"},{\"title\":\"7.6: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"360\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u06cc\\u060c \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062a\\u0635\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0631\",\"page\":\"365\",\"children\":[{\"title\":\"1.7: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"365\"},{\"title\":\"2.7: \\u0622\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631\",\"page\":\"380\"},{\"title\":\"3.7: \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062a\\u0635\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0631\",\"page\":\"393\"},{\"title\":\"4.7: \\u0645\\u0648\\u0642\\u0639\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u0648\\u0627\\u062d\\u062f\\u0647\\u0627\",\"page\":\"411\"},{\"title\":\"5.7: \\u0645\\u0648\\u0642\\u0639\\u06cc\\u062a \\u0686\\u0627\\u067e\\u06af\\u0631\",\"page\":\"416\"},{\"title\":\"6.7: \\u0645\\u0634\\u062e\\u0635\\u0627\\u062a \\u067e\\u06cc\\u0634 \\u0641\\u0631\\u0636\",\"page\":\"417\"},{\"title\":\"7.7: \\u062e\\u0627\\u0635\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0634\\u06cc\\u0627 \\u06af\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"420\"},{\"title\":\"8.7: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647\",\"page\":\"430\"},{\"title\":\"9.7: \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"422\"}]},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u067e\\u06cc\\u0648\\u0633\\u062a \\u0647\\u0627\",\"page\":\"427\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0627\\u0644\\u0641: \\u0645\\u062c\\u0645\\u0648\\u0639\\u0647 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc ASCII\",\"page\":\"427\"},{\"title\":\"\\u0628: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648\\u0631\\u0648\\u062f\\u06cc\\/\\u062e\\u0631\\u0648\\u062c\\u06cc matlab\",\"page\":\"428\"},{\"title\":\"\\u062c: \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0628\\u0647 \\u0622\\u0632\\u0645\\u0648\\u0646 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"452\"}]}]","created_at":"2018-01-07 16:53:26","updated_at":"2023-01-29 14:43:16","process_started_at":"2018-01-07 16:53:27","process_done_at":"2018-01-07 17:04:44","process_failed_at":null,"pages_count":474,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"f7182a5c3d93db21ab1d930fc44c3a40ad79013e434bffca16fd4f01e8814f79bd41d8b7fecbab6f00fd894748c6c21d69847eba1e8fc6efcf24b972459199e7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۴"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":9349,"title":"برنامه نویسی کامپیوتر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3baccce10f8c8fad","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:26:11","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_fields":[{"id":223,"title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"86083871ac150cfc","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":231,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-05-30 11:12:30","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":167,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":167,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]}]}],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-MATLAB","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-MATLAB","pages_count_fa":"۴۷۴","previews":null,"score":0},{"id":733,"title":"آموزش نرم افزار Autodesk Map","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2fc78b94db363831/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2fc78b94db363831/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2fc78b94db363831/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2fc78b94db363831/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2fc78b94db363831/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2fc78b94db363831/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2fc78b94db363831/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2fc78b94db363831/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2fc78b94db363831/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2fc78b94db363831/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-600-2715-06-0","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":3,"description":"کتاب آموزش نرم افزار Autodesk Map از انتشارات نشر دانشگاهی فرهمند در سال 1394 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای محمودرضا غلامی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبس...","pages_count":237,"keywords":null,"token":"2fc78b94db363831","created_at":"2018-01-06 11:05:34","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:22:35","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1336,"title":"محمودرضا غلامی","meta_title":"محمودرضا غلامی","meta_description":"محمودرضا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمودرضا","lastname":"غلامی","token":"c767f7b310e37ed4","created_at":"2018-01-08 13:51:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1338,"title":"فخرالدین ابوالقاسمی","meta_title":"فخرالدین ابوالقاسمی","meta_description":"فخرالدین ابوالقاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فخرالدین","lastname":"ابوالقاسمی","token":"535b80a4de76de36","created_at":"2018-01-08 13:51:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1336,"title":"محمودرضا غلامی","meta_title":"محمودرضا غلامی","meta_description":"محمودرضا غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمودرضا","lastname":"غلامی","token":"c767f7b310e37ed4","created_at":"2018-01-08 13:51:00","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1338,"title":"فخرالدین ابوالقاسمی","meta_title":"فخرالدین ابوالقاسمی","meta_description":"فخرالدین ابوالقاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فخرالدین","lastname":"ابوالقاسمی","token":"535b80a4de76de36","created_at":"2018-01-08 13:51:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":703,"file":"5a507c466cfd76.06947702.pdf","book_id":733,"toc":"[]","created_at":"2018-01-06 11:05:34","updated_at":"2023-02-20 10:53:57","process_started_at":"2018-01-06 11:05:35","process_done_at":"2018-01-06 11:09:22","process_failed_at":null,"pages_count":237,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bd8136c13de5f2f14504f206b25ccf121259fc9b79fe98a2aad34cca4e8026e0ba671455974b7f8f84c26746d7da4f1ffb33661662f96d073d6122bdc9ab4299","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۷"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":19372,"title":"رسم فنی و نقشه کشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d0198346b15130a1","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:32:30","updated_at":"2022-11-27 13:28:50","study_fields":[{"id":229,"title":"مهندسی بهداشت محیط","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c84c734715453496","books_count":66,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-04-30 09:57:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":167,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":167,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-20 13:50:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]}]},{"id":38764,"title":"نقشه کشی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b1e567ff2b44e75a","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 12:00:07","updated_at":"2022-11-24 16:29:58","study_fields":[{"id":286,"title":"تکنولوژی آبادانی روستاها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"15806e3a4b16b8d2","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-28 09:25:58","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Autodesk-Map","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Autodesk-Map","pages_count_fa":"۲۳۷","previews":null,"score":0},{"id":764,"title":"دیوارهای برشی فولادی","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b897733f2ffb1f3b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b897733f2ffb1f3b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b897733f2ffb1f3b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b897733f2ffb1f3b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b897733f2ffb1f3b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b897733f2ffb1f3b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b897733f2ffb1f3b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b897733f2ffb1f3b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b897733f2ffb1f3b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b897733f2ffb1f3b/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215815","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"در کتاب حاضر ضمن معرفی انواع دیوارهای برشی فولادی، طراحی دیوار برشی فولادی بدون سخت کننده براساس ضرایب روش بار و مقاومت مورد توجه قرارگرفته است. مجموعه حاضر گامی در راستای ارتقا دانش طراحی و اجرای دیو...","pages_count":191,"keywords":"null","token":"b897733f2ffb1f3b","created_at":"2018-01-06 15:57:03","updated_at":"2023-01-29 14:42:34","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:40:42","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1355,"title":"فرهادی عابدی نیک","meta_title":"فرهادی عابدی نیک","meta_description":"فرهادی عابدی نیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهادی","lastname":"عابدی نیک","token":"7ac8fbd13c3f0d71","created_at":"2018-01-08 13:56:45","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1356,"title":"گلنار ثنایی موحد","meta_title":"گلنار ثنایی موحد","meta_description":"گلنار ثنایی موحد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گلنار","lastname":"ثنایی موحد","token":"91feedca0386292e","created_at":"2018-01-08 13:57:03","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1355,"title":"فرهادی عابدی نیک","meta_title":"فرهادی عابدی نیک","meta_description":"فرهادی عابدی نیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهادی","lastname":"عابدی نیک","token":"7ac8fbd13c3f0d71","created_at":"2018-01-08 13:56:45","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1356,"title":"گلنار ثنایی موحد","meta_title":"گلنار ثنایی موحد","meta_description":"گلنار ثنایی موحد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گلنار","lastname":"ثنایی موحد","token":"91feedca0386292e","created_at":"2018-01-08 13:57:03","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":734,"file":"5a50c09756da12.10833447.pdf","book_id":764,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0634\\u06cc \\u0641\\u0648\\u0644\\u0627\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"7\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0634\\u06cc \\u0641\\u0648\\u0644\\u0627\\u062f\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0648\\u0646 \\u0633\\u062e\\u062a \\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\",\"page\":\"43\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0648\\u0631\\u0642 \\u062c\\u0627\\u0646 \\u0633\\u0648\\u0631\\u0627\\u062e \\u062f\\u0627\\u0631\",\"page\":\"85\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0628\\u0627\\u0632\\u0634\\u0648\\u0647\\u0627\",\"page\":\"91\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0627\\u062a \\u0648\\u06cc\\u0698\\u0647\",\"page\":\"113\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0634\\u06cc \\u0641\\u0648\\u0644\\u0627\\u062f\\u06cc \\u0645\\u0631\\u06a9\\u0628\",\"page\":\"125\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc- \\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0634\\u06cc \\u0641\\u0648\\u0644\\u0627\\u062f\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0648\\u0646 \\u0633\\u062e\\u062a \\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\",\"page\":\"133\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0648 \\u0645\\u0631\\u0627\\u062c\\u0639\",\"page\":\"179\"}]","created_at":"2018-01-06 15:57:03","updated_at":"2023-01-29 14:42:34","process_started_at":"2018-01-06 15:57:05","process_done_at":"2018-01-06 16:01:00","process_failed_at":null,"pages_count":191,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"c7640f5bf3d1e8fe0cb3d8752a49b01fe79c24f92379afc804b7ba4b3151e5e33bc676d0495c4d05f3e8bce04bebfa33af373110984e5a25c63cbd84a0960103","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۱"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":23521,"title":"سازه‌های فولادی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"42125a9a0b439cfb","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:36:48","updated_at":"2022-11-27 13:20:47","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a92276d7bb52df48","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 12:00:31","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۱","previews":null,"score":0},{"id":770,"title":"نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/29d478c319bb697e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/29d478c319bb697e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/29d478c319bb697e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/29d478c319bb697e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/29d478c319bb697e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/29d478c319bb697e/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی1 ، مجموعه&zwnj;ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی همراه با پاسخ تشریحی آن&zwnj;ها است. این مجموعه شامل مسایل موجود در آزمون&zwnj;های دانشگاه&zwnj;های مختلف کشور ...","pages_count":148,"keywords":"null","token":"29d478c319bb697e","created_at":"2018-01-07 10:34:12","updated_at":"2023-02-07 11:56:53","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:55:25","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"به‌دنبال راهنمایی کامل برای حل مسایل ریاضی هستید؟ کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 آماده کرایه و خرید برای شما همراهان همیشگی مای بوکت است.","meta_title":"خرید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 1 اثر سایده سعیدی‌فر-مای بوکت","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":740,"file":"5a51c66c6f3376.93813240.pdf","book_id":770,"toc":"[]","created_at":"2018-01-07 10:34:12","updated_at":"2023-02-07 11:56:53","process_started_at":"2018-01-07 10:34:15","process_done_at":"2018-01-07 10:36:52","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"5a5c79e534b2870362a9b82fc33b596ac912d6015bef20ecd5334bebd8ea8b8ab217ccfd1ce439ff38b8b7966ccfc3c21ee40a9dc07358ce59ad9ecad90fc739","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":385,"title":" ریاضی عمومی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4f6cf86e02c33bd","type":"","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1","urlify":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1","pages_count_fa":"۱۴۸","previews":null,"score":0},{"id":774,"title":"نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2","price":70000,"ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24c9efbacd87a593/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24c9efbacd87a593/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24c9efbacd87a593/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24c9efbacd87a593/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786009227556","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است.\n...","pages_count":105,"keywords":"null","token":"24c9efbacd87a593","created_at":"2018-01-07 10:46:03","updated_at":"2023-02-07 12:00:48","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:59:52","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1363,"title":"سایده سعیدی فر","meta_title":"سایده سعیدی فر","meta_description":"سایده سعیدی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سایده","lastname":"سعیدی فر","token":"c27265de8b734476","created_at":"2018-01-08 13:59:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":744,"file":"5a51c9337c82c5.25876820.pdf","book_id":774,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\",\"page\":\"1\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u062c\\u0628\\u0631 \\u062e\\u0637\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0627\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0633 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u062e\\u0637\\u060c \\u0635\\u0641\\u062d\\u0647 \\u0648 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0641\\u0636\\u0627\",\"page\":\"19\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0645\\u062e\\u062a\\u0635\\u0627\\u062a \\u0645\\u0646\\u062d\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0644\\u062e\\u0637\",\"page\":\"27\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"33\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0628\\u0639 \\u0686\\u0646\\u062f\\u0645\\u062a\\u063a\\u06cc\\u0631\\u0647\",\"page\":\"41\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u0627\\u0646\\u062a\\u06af\\u0631\\u0627\\u0644 \\u062f\\u0648\\u06af\\u0627\\u0646\\u0647\",\"page\":\"58\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u0627\\u0646\\u062a\\u06af\\u0631\\u0627\\u0644 \\u0633\\u0647 \\u06af\\u0627\\u0646\\u0647\",\"page\":\"70\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9: \\u0627\\u0646\\u062a\\u06af\\u0631\\u0627\\u0644 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"81\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10: \\u0645\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\\u0627\\u062a \\u062f\\u06cc\\u0641\\u0631\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\",\"page\":\"98\"}]","created_at":"2018-01-07 10:46:03","updated_at":"2023-02-07 12:00:48","process_started_at":"2018-01-07 10:46:06","process_done_at":"2018-01-07 10:47:48","process_failed_at":null,"pages_count":105,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"56f61a59591ec6776c77e628a2de7d77476b34909d6b484c062fb36e90552fbeea1365dc4776afec5cfd93d34c13b842e805707d431dfbe75018267e1bd00edf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۵"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":388,"title":" ریاضی عمومی ۲","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"38ebd8f2a10101a5","type":"","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2","urlify":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2","pages_count_fa":"۱۰۵","previews":null,"score":0},{"id":771,"title":"فناوری پیل سوختی پلیمری","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71aa90296c9b5fd1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71aa90296c9b5fd1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71aa90296c9b5fd1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71aa90296c9b5fd1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71aa90296c9b5fd1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71aa90296c9b5fd1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71aa90296c9b5fd1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71aa90296c9b5fd1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71aa90296c9b5fd1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71aa90296c9b5fd1/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215747","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"راندمان پایین و قیمت های بالای ییل های پلیمری کاربرد گسترده آنها را محدود ساخته است. رفع این نواقص نیازمند شناخت دقیق این پیل ها و عملکرد آنهاست. تدوین این کتاب در ارستای تحقق این هدف و با بهره گیری ا...","pages_count":292,"keywords":"null","token":"71aa90296c9b5fd1","created_at":"2018-01-07 10:38:10","updated_at":"2023-01-29 14:43:52","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:56:57","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1364,"title":"میترا امانی","meta_title":"میترا امانی","meta_description":"میترا امانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میترا","lastname":"امانی","token":"373658ea06db967a","created_at":"2018-01-08 14:01:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1364,"title":"میترا امانی","meta_title":"میترا امانی","meta_description":"میترا امانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میترا","lastname":"امانی","token":"373658ea06db967a","created_at":"2018-01-08 14:01:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":741,"file":"5a51c75b01a181.58040122.pdf","book_id":771,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0645\\u0639\\u0631\\u0641\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0631\\u0648\\u0631\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u0622\\u0646\",\"page\":\"3\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2: \\u062a\\u0631\\u0645\\u0648\\u062f\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"27\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u0627\\u062c\\u0632\\u0627\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc \\u067e\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0634\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0637 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0645\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"97\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u0627\\u0631\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0627\\u062c\\u0632\\u0627\\u060c \\u062a\\u06a9 \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0648 \\u0627\\u0633\\u062a\\u06a9 \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u067e\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"97\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u062f\\u0648\\u0627\\u0645 \\u0648 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"181\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc \\u067e\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"209\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u0647\\u06cc\\u062f\\u0631\\u0648\\u0698\\u0646\",\"page\":\"215\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9: \\u067e\\u06cc\\u0644 \\u0633\\u0648\\u062e\\u062a\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0627\\u0646\\u0648\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"259\"}]","created_at":"2018-01-07 10:38:11","updated_at":"2023-01-29 14:43:52","process_started_at":"2018-01-07 10:38:12","process_done_at":"2018-01-07 10:44:13","process_failed_at":null,"pages_count":292,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"74bebe8233b1546f1abeac5246ae5ef9a3441eba1b1934c682fb509d2d52bad3932d33c2e11666bfcf85c0b076449d6d38c8705207c440e06390e3879ac9e42b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۲"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":25201,"title":"شناسایی مواد پلیمری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"69066509c65b5039","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:38:30","updated_at":"2018-01-08 14:56:57","study_fields":[{"id":658,"title":"شیمی گرایش شیمی پلیمر","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"bf7dbc126be62453","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-02-07 13:03:13","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1001,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-30 11:12:30"}]}]}],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۹۲","previews":null,"score":0},{"id":776,"title":"آنالیز و طراحی سازه موشک ها","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/57ddc37e224d4559/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/57ddc37e224d4559/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/57ddc37e224d4559/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/57ddc37e224d4559/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/57ddc37e224d4559/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/57ddc37e224d4559/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/57ddc37e224d4559/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/57ddc37e224d4559/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/57ddc37e224d4559/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/57ddc37e224d4559/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215334","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر برای مهندسین درگیر در کار سازه موشک و همچنین دانشجویان رشته های مختلف مکانیک و هوافضا مفید است.\n...","pages_count":206,"keywords":"null","token":"57ddc37e224d4559","created_at":"2018-01-07 10:48:09","updated_at":"2023-01-29 14:40:00","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 15:02:08","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1366,"title":"محمد کلانتریان","meta_title":"محمد کلانتریان","meta_description":"محمد کلانتریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"کلانتریان","token":"1a1f42fc714f0cbc","created_at":"2018-01-08 14:01:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1366,"title":"محمد کلانتریان","meta_title":"محمد کلانتریان","meta_description":"محمد کلانتریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"کلانتریان","token":"1a1f42fc714f0cbc","created_at":"2018-01-08 14:01:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":746,"file":"5a51c9b2036b40.49862265.pdf","book_id":776,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1: \\u0633\\u0627\\u0632\\u0647 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u0647\\u0627- \\u0622\\u0646\\u0627\\u0644\\u06cc\\u0632 \\u0648 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"5\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0627\\u0646\\u0647\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3: \\u0645\\u0634\\u062e\\u0635\\u0627\\u062a \\u0641\\u0636\\u0627\\u067e\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"29\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4: \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0647 \\u067e\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"51\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5: \\u0645\\u0648\\u062a\\u0631\\u062f \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u0647\\u0627\",\"page\":\"69\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6: \\u0641\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0632\\u0647\",\"page\":\"92\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7: \\u0622\\u0646\\u0627\\u0644\\u06cc\\u0632 \\u0628\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u0627\\u0631\\u062f \\u0628\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9\",\"page\":\"93\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8: \\u0622\\u0646\\u0627\\u0644\\u06cc\\u0632 \\u062a\\u0646\\u0634 \\u0648\\u0627\\u0631\\u062f \\u0628\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9\",\"page\":\"133\"}]","created_at":"2018-01-07 10:48:10","updated_at":"2023-01-29 14:40:00","process_started_at":"2018-01-07 10:48:11","process_done_at":"2018-01-07 10:52:04","process_failed_at":null,"pages_count":206,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"5f33bc0d42f7de2f7db94a910ff3bf293884a42e81e47d6e4c89f0f6b4c1cdec44fb3184c2c633707c280856c2cb9803798778b91236956bbbfb223402fb811c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۶"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":13135,"title":"تحلیل سازه‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"60b58342947aff9c","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2023-01-14 09:35:21","study_fields":[{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"9b727d12ec9380a5","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-01-14 09:35:21","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":23521,"title":"سازه‌های فولادی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"42125a9a0b439cfb","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:36:48","updated_at":"2022-11-27 13:20:47","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a92276d7bb52df48","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-01-24 12:00:31","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":36514,"title":"مقاومت مصالح و سازه‌های فلزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"36e72b48a4b51d8b","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:55:20","updated_at":"2020-08-11 15:01:15","study_fields":[{"id":523,"title":"مهندسی معماری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-01-24 12:18:47","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۲۰۶","previews":null,"score":0},{"id":779,"title":"اصول و مبانی گیربکس های اتوماتیک","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e15601b12b9947ec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e15601b12b9947ec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e15601b12b9947ec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e15601b12b9947ec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e15601b12b9947ec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e15601b12b9947ec/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e15601b12b9947ec/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e15601b12b9947ec/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e15601b12b9947ec/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e15601b12b9947ec/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215129","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":3,"description":"در این کتاب سعی شده است تا تفاوت ها، مزایا، معایب، گیربکس اتوماتیک بررسی شده و جایگاه این گیربکس در اتوموبیل های امروزی بررسی شود.\n...","pages_count":246,"keywords":null,"token":"e15601b12b9947ec","created_at":"2018-01-07 11:08:38","updated_at":"2023-02-05 10:01:28","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 15:06:21","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1371,"title":"جلال حیدربیگی","meta_title":"جلال حیدربیگی","meta_description":"جلال حیدربیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"حیدربیگی","token":"09d7cc044298b0b4","created_at":"2018-01-08 14:02:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1373,"title":"منصور جدیدی","meta_title":"منصور جدیدی","meta_description":"منصور جدیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منصور","lastname":"جدیدی","token":"8830cec5eee68e7a","created_at":"2018-01-08 14:02:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1371,"title":"جلال حیدربیگی","meta_title":"جلال حیدربیگی","meta_description":"جلال حیدربیگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جلال","lastname":"حیدربیگی","token":"09d7cc044298b0b4","created_at":"2018-01-08 14:02:16","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1373,"title":"منصور جدیدی","meta_title":"منصور جدیدی","meta_description":"منصور جدیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منصور","lastname":"جدیدی","token":"8830cec5eee68e7a","created_at":"2018-01-08 14:02:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":749,"file":"5a51ce7e1c0621.08697436.pdf","book_id":779,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a\",\"page\":\"13\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"42\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0627\\u062c\\u0632\\u0627\\u06cc \\u06af\\u06cc\\u0631\\u0628\\u06a9\\u0633 \\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"54\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u06cc\\u062f\\u0631\\u0648\\u0644\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u06af\\u06cc\\u0631\\u0628\\u06a9\\u0633\",\"page\":\"92\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u06af\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u06af\\u06cc\\u0631\\u0628\\u06a9\\u0633 \\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"179\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u062a\\u06a9\\u0646\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u062c\\u062f\\u06cc\\u062f \\u062f\\u0631 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"205\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0639\\u06cc\\u0628 \\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u062c\\u0639\\u0628\\u0647 \\u062f\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"205\"}]","created_at":"2018-01-07 11:08:38","updated_at":"2023-02-05 10:01:28","process_started_at":"2018-01-07 11:08:40","process_done_at":"2018-01-07 11:13:16","process_failed_at":null,"pages_count":246,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"b55ddd66aad6231dfe859c6308610703fe29899e51c147c3de8416e83a25d5f12ff0872d499a9f8328c5b59e51105ce81d519318b854065d269363b24d60059c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۶"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":346,"title":" دینامیک ماشین","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"55c6f56bdc9a7afb","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-11-27 13:18:39","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 18:01:31","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۲۴۶","previews":null,"score":0},{"id":781,"title":"همراه خودرو","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0f9f37db216bef8c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0f9f37db216bef8c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0f9f37db216bef8c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0f9f37db216bef8c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0f9f37db216bef8c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0f9f37db216bef8c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0f9f37db216bef8c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0f9f37db216bef8c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0f9f37db216bef8c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0f9f37db216bef8c/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215358","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":267,"description":"این کتاب به همراه VCD ارایه شده که شامل فیلم های آموزشی کوتاهی از نحوه سرویس و نگهداری و شناسایی قطعات و امکانات چند خودروی تولید داخل و متداول در کشور، میتواند راهنمای موثری باشد برای علاقه مندانی که...","pages_count":267,"keywords":"null","token":"0f9f37db216bef8c","created_at":"2018-01-07 16:15:35","updated_at":"2023-01-29 14:47:52","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 15:09:54","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1359,"title":"علی صحرایی","meta_title":"علی صحرایی","meta_description":"علی صحرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صحرایی","token":"00330f27d0612f37","created_at":"2018-01-08 13:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1375,"title":"مهدی افقی","meta_title":"مهدی افقی","meta_description":"مهدی افقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"افقی","token":"4a94d06a2b5b2eea","created_at":"2018-01-08 14:02:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1359,"title":"علی صحرایی","meta_title":"علی صحرایی","meta_description":"علی صحرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صحرایی","token":"00330f27d0612f37","created_at":"2018-01-08 13:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1375,"title":"مهدی افقی","meta_title":"مهدی افقی","meta_description":"مهدی افقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"افقی","token":"4a94d06a2b5b2eea","created_at":"2018-01-08 14:02:49","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":751,"file":"5a5216700d63e6.55242427.pdf","book_id":781,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644\",\"page\":\"1\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\",\"page\":\"7\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645\",\"page\":\"25\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645\",\"page\":\"33\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645\",\"page\":\"53\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645\",\"page\":\"75\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645\",\"page\":\"99\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645\",\"page\":\"113\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645\",\"page\":\"119\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"135\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"147\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"161\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"173\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"193\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"229\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"235\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062f\\u0647\\u0645\",\"page\":\"245\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"257\"}]","created_at":"2018-01-07 16:15:36","updated_at":"2023-01-29 14:47:52","process_started_at":"2018-01-07 16:15:38","process_done_at":"2018-01-07 16:20:17","process_failed_at":null,"pages_count":267,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"8a8d2dbdcd0ed1bb486c7638965f67619225505ad9bca5043c857f99299a49f7a8297d030360106d4c41ae477a74251432040b1630f5bb0e3d2d53cfb30dd960","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۷"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":4357,"title":"الکترونیک خودرو","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6683ef3ad4b22cf4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:43","updated_at":"2018-01-08 15:09:54","study_fields":[{"id":703,"title":"مهندسی مکانیک خودرو","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8d5e0b329b3c28c7","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-05-17 14:20:12","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88","urlify":"%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88","pages_count_fa":"۲۶۷","previews":null,"score":0},{"id":741,"title":"گازهای محافظ برای جوشکاری و برشکاری","price":50000,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39843d6eee87bc21/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39843d6eee87bc21/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39843d6eee87bc21/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39843d6eee87bc21/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39843d6eee87bc21/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39843d6eee87bc21/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39843d6eee87bc21/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39843d6eee87bc21/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39843d6eee87bc21/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39843d6eee87bc21/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-600-6215-63-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب ویژگی های پلاسمای قوس و خواص پایه گازهای محافظ و همینطور کاربرد آنها در فرآیندهای جوش کاری و برشکاری و دیگر فرآیندهای مورد استفاده در صنایع امروز را بیان میکند.\n...","pages_count":202,"keywords":null,"token":"39843d6eee87bc21","created_at":"2018-01-06 12:23:43","updated_at":"2022-11-05 12:29:38","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:34:21","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1348,"title":"امیرحسین کوکبی","meta_title":"امیرحسین کوکبی","meta_description":"امیرحسین کوکبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"کوکبی","token":"86d3683916f160d1","created_at":"2018-01-08 13:53:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1348,"title":"امیرحسین کوکبی","meta_title":"امیرحسین کوکبی","meta_description":"امیرحسین کوکبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"کوکبی","token":"86d3683916f160d1","created_at":"2018-01-08 13:53:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":711,"file":"5a508e981ca7d6.00326291.pdf","book_id":741,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u062a\\u0631\\u0633\\u06cc\\u0645 \\u0648 \\u067e\\u0631\\u0648\\u0698\\u0647 \\u062c\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0627\\u0646\\u062c\\u0627\\u0645 \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645\\u0627\\u062a \\u0622\\u0646\\u0647\\u0627 (\\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc project)\",\"page\":\"13\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc points (\\u0646\\u0642\\u0627\\u0637)\",\"page\":\"29\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc curves\\/line\",\"page\":\"89\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc alighnments (\\u0645\\u0633\\u06cc\\u0631\\u0647\\u0627)\",\"page\":\"109\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc parcels (\\u0642\\u0637\\u0639\\u0627\\u062a \\u0632\\u0645\\u06cc\\u0646)\",\"page\":\"132\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc terrain (\\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0633\\u0637\\u0648\\u062d\\u060c \\u0645\\u0646\\u062d\\u0646\\u06cc \\u0645\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646 \\u0648...)\",\"page\":\"145\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc \\u062d\\u062c\\u0645 (\\u0627\\u062f\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc terrain)\",\"page\":\"215\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc labels\",\"page\":\"237\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc inquiry (\\u067e\\u0631\\u0633\\u0634)\",\"page\":\"249\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc utilities (\\u062f\\u0633\\u062a\\u0648\\u0631\\u0627\\u062a \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u06cc)\",\"page\":\"253\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc profiles (\\u0645\\u0642\\u0627\\u0637\\u0639 \\u0637\\u0648\\u0644\\u06cc)\",\"page\":\"265\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc cross section (\\u0645\\u0642\\u0627\\u0637\\u0639 \\u0639\\u0631\\u0636\\u06cc)\",\"page\":\"291\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc grading\",\"page\":\"372\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0646\\u0648\\u06cc hydrology\",\"page\":\"406\"}]","created_at":"2018-01-06 12:23:44","updated_at":"2022-11-05 12:29:38","process_started_at":"2018-01-06 12:26:09","process_done_at":"2018-01-06 12:30:03","process_failed_at":null,"pages_count":202,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"5282b3eeedc053729d13f7d25c298fc8a6f33f3a0c109611ffc713489d27ece6f6561fc2f85c5c6367c08662363067ec5d3db8da06a15321dbd3a66f548f8ec3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۲"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":6211,"title":"آزمایشگاه متالوژی جوشکاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a8edf2d66a77e42a","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:25:09","updated_at":"2023-02-19 09:25:06","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e34d6258cc09d659","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-17 14:55:12","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":33580,"title":"متالورژی جوشکاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7fc103129172649a","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:48:32","updated_at":"2023-05-17 14:55:12","study_fields":[{"id":892,"title":"مهندسی مواد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"e34d6258cc09d659","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-17 14:55:12","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۲","previews":null,"score":0},{"id":742,"title":"دستنامه نقشه برداری","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1f134b2f39ab63a7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1f134b2f39ab63a7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1f134b2f39ab63a7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1f134b2f39ab63a7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1f134b2f39ab63a7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1f134b2f39ab63a7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1f134b2f39ab63a7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1f134b2f39ab63a7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1f134b2f39ab63a7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1f134b2f39ab63a7/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215563","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب دستنامه نقشه برداری اثر مهدی اکرمی پور، یکی از کتب جامع در زمینه نقشه&zwnj;برداری زمینی و مسیر است. این کتاب در سال 1392 به منظور یادگیری کاربردی پروژه&zwnj;های عمرانی توسط مهدی اکرمی پور تالیف ش...","pages_count":112,"keywords":"null","token":"1f134b2f39ab63a7","created_at":"2018-01-06 12:24:12","updated_at":"2023-01-08 17:22:00","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:36:03","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب دستنامه نقشه برداری اثر مهدی اکرمی پور، یکی از کتب جامع در زمینه نقشه‌برداری زمینی و مسیر است. این کتاب در سال 1392 به منظور یادگیری کاربردی پروژه‌های عمرانی توسط مهدی اکرمی پور تالیف شد. با مطالعه آن، امکان دسترسی آسان به کاربردی‌ترین نکات مهندسی نقشه برداری، برای شما فراهم می‌شود. مباحث اصلی کتاب دستنامه نقشه برداری کتاب دستنامه نقشه برداری در 16 فصل به‌صورت کامل و جامع به منظور یادگیری مباحث و آیین‌نامه‌های نقشه‌کشی تالیف شده است. برای آنکه تصویر شفافی از محتوای ارایه‌شده در کتاب داشته باشید، بخشی از سرفصل‌های کتاب دستنامه نقشه‌برداری اکرمی پور را در ادامه برای شما آورده‌ایم. 1-\tکلیات نقشه‌برداری 2-\tتیوری خطاها 3-\tسیستم‌های تصویر 4-\tاندازه‌گیری فاصله 5-\tترازیابی 6-\tمحاسبه حجم عملیات خاکی 7-\tزاویه‌یابی 8-\tگسترش نقاط مبنا 9-\tپیچ و خم‌ها در راه و راه‌آهن کتاب دستنامه نقشه‌برداری، به‌گونه‌ای تالیف شده است که با مطالعه و بکارگیری نکات عملی آن، می‌توانید احتمال بروز خطا در پروژه‌های عمرانی را کاهش دهید. در 16 فصل جامع و کامل این کتاب، با مهم‌ترین نکاتی که در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز رخ می‌دهند، آشنا خواهید شد. به همین جهت می‌توانید با دید باز و شناخت بیشتری اقدامات لازم را در جهت اجرای پروژه‌ها، انجام دهید. بخشی از گفته های مهدی اکرمی پور در خصوص کتاب مهدی اکرمی پور به‌عنوان نویسنده کتاب دستنامه نقشه برداری، به معرفی مشخصات فنی و عمومی منتخب کارهای ساختمانی (نشریه 55) و مشخصات غنی و عمومی راه (نشریه 101) پرداخته است. به عقیده این نویسنده، یک مهندس نقشه‌برداری، باید در جایگاه‌های مختلف از روزمرگی‌های فنی فاصله گرفته و برای حل مشکلات اجرایی، بهترین انتخاب را مطابق با آیین‌نامه اجرا کند. خرید کتاب دستنامه نقشه برداری با قیمت مناسب از مای بوکت کتاب دستنامه نقشه برداری اثر مهدی اکرمی پور با پرداختن به مهم‌ترین ابعاد پروژه‌های عمرانی بزرگ، انتخاب خوبی برای فعالان این صنعت می‌باشد. با مطالعه جزییات و قوانین و مشخصات فنی ذکرشده در آن، می‌توانید بهترین اقدامات لازم را اجرا کنید. در صورتی که قصد انجام پروژه‌های عمرانی زمینی را دارید، مطالعه این درسنامه ارزشمند را از دست ندهید. در حال حاضر علاوه بر سفارش نسخه چاپی، امکان خرید و کرایه ایبوک این کتاب نیز برای همراهان مای بوکت فراهم است.","meta_title":"کتاب دستنامه نقشه برداری اثر مهدی اکرمی پور، یکی از کتب جامع در زمینه نقشه‌برداری زمینی و مسیر است. این کتاب در سال 1392 به منظور یادگیری کاربردی پروژه‌های عمرانی توسط مهدی اکرمی پور تالیف شد. با مطالعه آن، امکان دسترسی آسان به کاربردی‌ترین نکات مهندسی نقشه برداری، برای شما فراهم می‌شود. مباحث اصلی کتاب دستنامه نقشه برداری کتاب دستنامه نقشه برداری در 16 فصل به‌صورت کامل و جامع به منظور یادگیری مباحث و آیین‌نامه‌های نقشه‌کشی تالیف شده است. برای آنکه تصویر شفافی از محتوای ارایه‌شده در کتاب داشته باشید، بخشی از سرفصل‌های کتاب دستنامه نقشه‌برداری اکرمی پور را در ادامه برای شما آورده‌ایم. 1-\tکلیات نقشه‌برداری 2-\tتیوری خطاها 3-\tسیستم‌های تصویر 4-\tاندازه‌گیری فاصله 5-\tترازیابی 6-\tمحاسبه حجم عملیات خاکی 7-\tزاویه‌یابی 8-\tگسترش نقاط مبنا 9-\tپیچ و خم‌ها در راه و راه‌آهن کتاب دستنامه نقشه‌برداری، به‌گونه‌ای تالیف شده است که با مطالعه و بکارگیری نکات عملی آن، می‌توانید احتمال بروز خطا در پروژه‌های عمرانی را کاهش دهید. در 16 فصل جامع و کامل این کتاب، با مهم‌ترین نکاتی که در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز رخ می‌دهند، آشنا خواهید شد. به همین جهت می‌توانید با دید باز و شناخت بیشتری اقدامات لازم را در جهت اجرای پروژه‌ها، انجام دهید. بخشی از گفته های مهدی اکرمی پور در خصوص کتاب مهدی اکرمی پور به‌عنوان نویسنده کتاب دستنامه نقشه برداری، به معرفی مشخصات فنی و عمومی منتخب کارهای ساختمانی (نشریه 55) و مشخصات غنی و عمومی راه (نشریه 101) پرداخته است. به عقیده این نویسنده، یک مهندس نقشه‌برداری، باید در جایگاه‌های مختلف از روزمرگی‌های فنی فاصله گرفته و برای حل مشکلات اجرایی، بهترین انتخاب را مطابق با آیین‌نامه اجرا کند. خرید کتاب دستنامه نقشه برداری با قیمت مناسب از مای بوکت کتاب دستنامه نقشه برداری اثر مهدی اکرمی پور با پرداختن به مهم‌ترین ابعاد پروژه‌های عمرانی بزرگ، انتخاب خوبی برای فعالان این صنعت می‌باشد. با مطالعه جزییات و قوانین و مشخصات فنی ذکرشده در آن، می‌توانید بهترین اقدامات لازم را اجرا کنید. در صورتی که قصد انجام پروژه‌های عمرانی زمینی را دارید، مطالعه این درسنامه ارزشمند را از دست ندهید. در حال حاضر علاوه بر سفارش نسخه چاپی، امکان خرید و کرایه ایبوک این کتاب نیز برای همراهان مای بوکت فراهم است.","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1341,"title":"مهدی اکرمی پویا","meta_title":"مهدی اکرمی پویا","meta_description":"مهدی اکرمی پویا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اکرمی پویا","token":"54cc9f9e6b39cbf3","created_at":"2018-01-08 13:53:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1341,"title":"مهدی اکرمی پویا","meta_title":"مهدی اکرمی پویا","meta_description":"مهدی اکرمی پویا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اکرمی پویا","token":"54cc9f9e6b39cbf3","created_at":"2018-01-08 13:53:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":712,"file":"5a508eb47c6474.55288957.pdf","book_id":742,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1- \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u0646\\u0642\\u0634\\u0647 \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2-\\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u06cc \\u062e\\u0637\\u0627\\u0647\\u0627\",\"page\":\"10\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3- \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0635\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0631\",\"page\":\"15\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4- \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0641\\u0627\\u0635\\u0644\\u0647\",\"page\":\"19\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5- \\u062a\\u0631\\u0627\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc\",\"page\":\"26\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6- \\u0645\\u0633\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"30\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644\\u06477- \\u0645\\u062d\\u0627\\u0633\\u0628\\u0647 \\u062d\\u062c\\u0645 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u062e\\u0627\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"36\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8- \\u0632\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0647 \\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc\",\"page\":\"40\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9- \\u06af\\u0633\\u062a\\u0631\\u0634 \\u0646\\u0642\\u0627\\u0637 \\u0645\\u0628\\u0646\\u0627\",\"page\":\"44\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10- \\u067e\\u06cc\\u0686 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u062e\\u0645 \\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0648 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0622\\u0647\\u0646\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 11- \\u0642\\u0648\\u0627\\u0646\\u0646 \\u062d\\u0627\\u06a9\\u0645 \\u0628\\u0631 \\u067e\\u0631\\u0648\\u0698\\u0647 \\u0647\\u0627 (\\u0686\\u06a9\\u06cc\\u062f\\u0647 \\u0634\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0637 \\u0639\\u0645\\u0648\\u0645\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0646)\",\"page\":\"68\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 12- \\u0645\\u0646\\u062a\\u062e\\u0628 \\u0645\\u0634\\u062e\\u0635\\u0627\\u062a \\u0641\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0648\\u0645\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0647 ( \\u0646\\u0634\\u0631\\u06cc\\u0647 101)\",\"page\":\"74\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 13- \\u0645\\u0646\\u062a\\u062e\\u0628 \\u0645\\u0634\\u062e\\u0635\\u0627\\u062a \\u0641\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0648\\u0645\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc (\\u0646\\u0634\\u0631\\u06cc\\u0647 55)\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 14- \\u0622\\u06cc\\u06cc\\u0646 \\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0642\\u0634\\u0647 \\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062c\\u0647\\u062a \\u0646\\u0638\\u0627\\u0631\\u062a \\u06a9\\u0627\\u0631\\u06af\\u0627\\u0647\\u06cc\",\"page\":\"88\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 15- \\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0628\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0634\\u062a\\u0647 \\u0631\\u0627\\u0647\\u060c \\u0628\\u0627\\u0646\\u062f\\u060c \\u0641\\u0631\\u0648\\u062f\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0648 \\u0632\\u06cc\\u0631\\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0622\\u0647\\u0646\\u061b \\u0631\\u0633\\u062a\\u0647 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0648 \\u062a\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631\\u06cc 1392\",\"page\":\"91\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 16- \\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0628\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0634\\u062a\\u0647 \\u0622\\u0628\\u06cc\\u0627\\u0631\\u0628\\u0648\\u0632\\u0647\\u06a9\\u0634\\u06cc\\u060c \\u0631\\u0634\\u062a\\u0647 \\u0645\\u0647\\u0646\\u062f\\u0633\\u06cc \\u0622\\u0628 \\u0633\\u0627\\u0644 1392\",\"page\":\"95\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 17- \\u0686\\u06a9\\u06cc\\u062f\\u0647 \\u0631\\u0648\\u0646\\u062f \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0639\\u0627\\u062a \\u06cc\\u06a9 \\u067e\\u0631\\u0648\\u0698\\u0647 \\u062a\\u0648\\u0633\\u0637 \\u0645\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\",\"page\":\"99\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 18- \\u0647\\u0646\\u062f\\u0633\\u0647 \\u0648 \\u0645\\u062b\\u0644\\u062b\\u0627\\u062a\",\"page\":\"102\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"112\"}]","created_at":"2018-01-06 12:24:12","updated_at":"2022-08-10 14:27:24","process_started_at":"2018-01-06 12:30:03","process_done_at":"2018-01-06 12:32:42","process_failed_at":null,"pages_count":112,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"96e965c7a05bc63bddf7137af4f119652c733ee83acc4064c219fd8db040c266e0e4f3bb50c11f33e6cd34eeb2741870f3c3573cb23889eaf09fe60e61df7388","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":38707,"title":"نقشه برداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c33fe3e0150c467a","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:01","updated_at":"2020-08-15 16:51:52","study_fields":[{"id":1516,"title":"کاردان فنی عمران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"07324eccbd4111ed","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 15:59:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":38710,"title":"نقشه برداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"55bb8fb1370a579f","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 12:00:01","updated_at":"2020-08-15 16:51:52","study_fields":[{"id":523,"title":"مهندسی معماری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ca5cd466c2a29cbb","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-01-24 12:18:47","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":38713,"title":"نقشه برداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f75336ade46a1fae","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 12:00:02","updated_at":"2020-08-15 16:51:52","study_fields":[{"id":133,"title":"دبیری جغرافیا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"9e326452d1b11edc","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]},{"id":1297,"title":"جغرافیا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"7b5a8c0e2d500529","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-14 14:04:11","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۲","previews":null,"score":0},{"id":736,"title":"land 2007","price":45000,"ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32fa948cc46c61bd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32fa948cc46c61bd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32fa948cc46c61bd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32fa948cc46c61bd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32fa948cc46c61bd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32fa948cc46c61bd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32fa948cc46c61bd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32fa948cc46c61bd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32fa948cc46c61bd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32fa948cc46c61bd/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978-600-6215-19-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":4,"description":"کتاب land 2007 از انتشارات نشر دانشگاهی فرهمند در سال 1394 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای مهدی اکرمی پویا به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت،...","pages_count":472,"keywords":"null","token":"32fa948cc46c61bd","created_at":"2018-01-06 11:34:58","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:29:24","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1341,"title":"مهدی اکرمی پویا","meta_title":"مهدی اکرمی پویا","meta_description":"مهدی اکرمی پویا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اکرمی پویا","token":"54cc9f9e6b39cbf3","created_at":"2018-01-08 13:53:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1343,"title":"کبری کردی","meta_title":"کبری کردی","meta_description":"کبری کردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کبری","lastname":"کردی","token":"f089c21c292e9296","created_at":"2018-01-08 13:53:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1345,"title":"مرتضی سحاب","meta_title":"مرتضی سحاب","meta_description":"مرتضی سحاب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"سحاب","token":"b515cd49f8ce70bf","created_at":"2018-01-08 13:53:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1341,"title":"مهدی اکرمی پویا","meta_title":"مهدی اکرمی پویا","meta_description":"مهدی اکرمی پویا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"اکرمی پویا","token":"54cc9f9e6b39cbf3","created_at":"2018-01-08 13:53:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1343,"title":"کبری کردی","meta_title":"کبری کردی","meta_description":"کبری کردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کبری","lastname":"کردی","token":"f089c21c292e9296","created_at":"2018-01-08 13:53:20","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1345,"title":"مرتضی سحاب","meta_title":"مرتضی سحاب","meta_description":"مرتضی سحاب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"سحاب","token":"b515cd49f8ce70bf","created_at":"2018-01-08 13:53:32","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":706,"file":"5a50832ab6cd68.76614286.pdf","book_id":736,"toc":"[]","created_at":"2018-01-06 11:34:58","updated_at":"2018-09-24 15:15:59","process_started_at":"2018-01-06 11:44:05","process_done_at":"2018-01-06 11:53:25","process_failed_at":null,"pages_count":472,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bfacdc73e17ec99271cfd2e8a319d290ec6b8d83f649cdb9201a6d213f7b930677951186c0b0a8e3bfef12cba4de53153c679ef232739c75adb248467997438f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۲"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":38707,"title":"نقشه برداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c33fe3e0150c467a","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 12:00:01","updated_at":"2020-08-15 16:51:52","study_fields":[{"id":1516,"title":"کاردان فنی عمران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"07324eccbd4111ed","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 15:59:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"land-2007","urlify":"land-2007","pages_count_fa":"۴۷۲","previews":null,"score":0},{"id":777,"title":"طراحی موشک های تاکتیکی","price":250000,"ebook_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3a4d1be5464768f3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3a4d1be5464768f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3a4d1be5464768f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3a4d1be5464768f3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3a4d1be5464768f3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3a4d1be5464768f3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3a4d1be5464768f3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3a4d1be5464768f3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3a4d1be5464768f3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3a4d1be5464768f3/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215341","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1392,"nobat_chap":2,"description":"کتاب حاضر، یک مرجع واقعی برای هر مهندس هوافضایی که درگیر کار طراحی و توسعه موشک های تاکتیکی است می باشد.\n...","pages_count":328,"keywords":null,"token":"3a4d1be5464768f3","created_at":"2018-01-07 10:53:55","updated_at":"2023-05-13 10:20:22","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 15:04:21","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1366,"title":"محمد کلانتریان","meta_title":"محمد کلانتریان","meta_description":"محمد کلانتریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"کلانتریان","token":"1a1f42fc714f0cbc","created_at":"2018-01-08 14:01:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1383,"title":"Eugene L Fleeman","meta_title":"Eugene L Fleeman","meta_description":"Eugene L Fleeman - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Eugene","lastname":"L Fleeman","token":"69b9ba765340afbd","created_at":"2018-01-08 15:02:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1383,"title":"Eugene L Fleeman","meta_title":"Eugene L Fleeman","meta_description":"Eugene L Fleeman - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Eugene","lastname":"L Fleeman","token":"69b9ba765340afbd","created_at":"2018-01-08 15:02:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1366,"title":"محمد کلانتریان","meta_title":"محمد کلانتریان","meta_description":"محمد کلانتریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"کلانتریان","token":"1a1f42fc714f0cbc","created_at":"2018-01-08 14:01:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":747,"file":"5a51cb0b2f22f1.52274996.pdf","book_id":777,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u062d\\u0631\\u06a9\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u062f\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0631\\u0648\\u0633\\u0647 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"13\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0627\\u062a \\u0622\\u06cc\\u0631\\u0648\\u062f\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"31\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0627\\u062a \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"89\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0627\\u062a \\u0648\\u0632\\u0646 \\u062f\\u0631 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"131\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0645\\u0644\\u0627\\u062d\\u0638\\u0644\\u0627\\u062a \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u067e\\u0631\\u0648\\u0627\\u0632 \\u062f\\u0631 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0634\\u06a9 \\u062a\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u06a9\\u06cc\",\"page\":\"167\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0645\\u0639\\u06cc\\u0627\\u0631 \\u0634\\u0627\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06af\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u062c\\u0645\\u0648\\u0639\\u0647 \\u0633\\u06a9\\u0648\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0627\\u0628\",\"page\":\"185\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0628\\u0639\\u0627\\u062f\\u062f\\u0647\\u06cc ( sizing)\",\"page\":\"257\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0641\\u0631\\u0622\\u06cc\\u0646\\u062f \\u062a\\u0648\\u0633\\u0639\\u0647 \\u0648 \\u06af\\u0633\\u062a\\u0631\\u0634\",\"page\":\"297\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u062e\\u0644\\u0627\\u0635\\u0647 \\u0648 \\u062f\\u0631\\u0633 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0622\\u0645\\u0648\\u062e\\u062a\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"315\"}]","created_at":"2018-01-07 10:53:55","updated_at":"2023-05-13 10:20:22","process_started_at":"2018-01-07 10:53:57","process_done_at":"2018-01-07 11:00:40","process_failed_at":null,"pages_count":328,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"8689d95e1b428494342fbf7285ccbe19d43493b78dc7d09d9761dba97c6856f88c54c3a13f07e55af1cd9dd8068bcb540447e639d85e0675441663f792588e2c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۸"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":12634,"title":"تاکتیک دسته در آفند و پدافند","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"42644f73ff6031aa","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:45","updated_at":"2018-01-08 15:04:21","study_fields":[{"id":379,"title":"علوم انتظامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1321,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-27 17:32:06"}]}]}],"price_fa":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۸","previews":null,"score":0},{"id":768,"title":"صرفه جویی انرژی در ساختمان ها","price":400000,"ebook_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/439114f4a6eb77f5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/439114f4a6eb77f5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/439114f4a6eb77f5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/439114f4a6eb77f5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/439114f4a6eb77f5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/439114f4a6eb77f5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/439114f4a6eb77f5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/439114f4a6eb77f5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/439114f4a6eb77f5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/439114f4a6eb77f5/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215310","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"کتاب صرفه جویی انرژی در ساختمان ها از انتشارات نشر دانشگاهی فرهمند در سال 1393 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای جی. آر واترز به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسا...","pages_count":255,"keywords":"null","token":"439114f4a6eb77f5","created_at":"2018-01-07 10:26:49","updated_at":"2023-04-01 15:16:44","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:49:19","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1361,"title":"جی. آر واترز","meta_title":"جی. آر واترز","meta_description":"جی. آر واترز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی. آر","lastname":"واترز","token":"ed9efe8f4ac47a15","created_at":"2018-01-08 13:58:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1368,"title":"احمدرضا رسولی","meta_title":"احمدرضا رسولی","meta_description":"احمدرضا رسولی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمدرضا","lastname":"رسولی","token":"53853013fda14ab9","created_at":"2018-01-08 14:01:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1361,"title":"جی. آر واترز","meta_title":"جی. آر واترز","meta_description":"جی. آر واترز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی. آر","lastname":"واترز","token":"ed9efe8f4ac47a15","created_at":"2018-01-08 13:58:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1368,"title":"احمدرضا رسولی","meta_title":"احمدرضا رسولی","meta_description":"احمدرضا رسولی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"احمدرضا","lastname":"رسولی","token":"53853013fda14ab9","created_at":"2018-01-08 14:01:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":738,"file":"5a51c4b1eff075.84449495.PDF","book_id":768,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644\",\"page\":\"17\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2\",\"page\":\"27\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3\",\"page\":\"57\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4\",\"page\":\"105\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5\",\"page\":\"139\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6\",\"page\":\"157\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 7\",\"page\":\"165\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8\",\"page\":\"171\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9\",\"page\":\"181\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10\",\"page\":\"185\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 11\",\"page\":\"191\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 12\",\"page\":\"199\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 13\",\"page\":\"217\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 14\",\"page\":\"227\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 15\",\"page\":\"245\"}]","created_at":"2018-01-07 10:26:49","updated_at":"2023-01-29 14:39:09","process_started_at":"2018-01-07 10:26:53","process_done_at":"2018-01-07 10:31:22","process_failed_at":null,"pages_count":255,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"cfbf7e9c329991f49cc49facd75574e18868d80300bcde796d8de6991f996ab7b0e43c1e8389b9401a09b8d3c2a23dc9f3f91d68b13dd49cf32f7462afd3b012","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۵"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":3541,"title":"اقتصاد انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"54f8ac4906a5e79c","type":"","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2022-11-27 12:27:37","study_fields":[{"id":1360,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c853325f131f6a88","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-12-28 16:37:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":3547,"title":"اقتصاد انرژی الکتریکی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"456c519eb73ef651","type":"","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2022-11-24 13:05:07","study_fields":[{"id":1366,"title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"8ba4a718917230fb","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-05-14 11:07:49","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":4486,"title":"امنیت انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"75ecf67dcf076af8","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:45","updated_at":"2018-01-08 14:49:19","study_fields":[{"id":1360,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"c853325f131f6a88","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-12-28 16:37:02","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۴۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۲۵۵","previews":null,"score":0},{"id":765,"title":"راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/677be315a52b6cbb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/677be315a52b6cbb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/677be315a52b6cbb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/677be315a52b6cbb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/677be315a52b6cbb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/677be315a52b6cbb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/677be315a52b6cbb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/677be315a52b6cbb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/677be315a52b6cbb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/677be315a52b6cbb/back.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786006215655","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در این کتاب با توجه به گزارش کمیته 221 انجمن بتن آمریکا، کتابی جهت آشنایی بیشتر با سنگدانه بتنی تهیه شده است.\n...","pages_count":91,"keywords":"null","token":"677be315a52b6cbb","created_at":"2018-01-06 16:00:54","updated_at":"2023-05-13 10:52:54","publisher_id":123,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-08 14:42:46","available_for_web":1,"publisher_title":"نشر دانشگاهی فرهمند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1357,"title":"داود توکلی","meta_title":"داود توکلی","meta_description":"داود توکلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"توکلی","token":"7d598ce11345ab34","created_at":"2018-01-08 13:57:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1358,"title":"علی حیدری","meta_title":"علی حیدری","meta_description":"علی حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"حیدری","token":"b707ef22c62340e3","created_at":"2018-01-08 13:57:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1357,"title":"داود توکلی","meta_title":"داود توکلی","meta_description":"داود توکلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"داود","lastname":"توکلی","token":"7d598ce11345ab34","created_at":"2018-01-08 13:57:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1358,"title":"علی حیدری","meta_title":"علی حیدری","meta_description":"علی حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"حیدری","token":"b707ef22c62340e3","created_at":"2018-01-08 13:57:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":735,"file":"5a50c17eef56a1.12976697.pdf","book_id":765,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\",\"page\":\"7\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0627\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0633\\u0646\\u06af\\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0628\\u0631 \\u0648\\u06cc\\u0698\\u06af\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u062a\\u0646 \\u0633\\u062e\\u062a \\u0634\\u062f\\u0647\",\"page\":\"21\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u062a\\u0627\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0633\\u0646\\u06af\\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0628\\u0631 \\u0648\\u06cc\\u0698\\u06af\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u062a\\u0646 \\u062a\\u0627\\u0632\\u0647\",\"page\":\"37\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0641\\u0631\\u0622\\u06cc\\u0646\\u062f\\u0622\\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06cc \\u0648 \\u062d\\u0645\\u0644 \\u0633\\u0646\\u06af \\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0648\\u06cc\\u0698\\u06af\\u06cc \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u062a\\u0646 \\u062a\\u0627\\u0632\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u062e\\u062a \\u0634\\u062f\\u0647\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u06a9\\u06cc\\u0641\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"55\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0633\\u0646\\u06af \\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u062d\\u0631\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u0627\\u0632\\u06cc\\u0627\\u0641\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"61\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0633\\u0646\\u06af \\u062f\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0646\\u06af\\u06cc\\u0646 \\u0648\\u0632\\u0646\",\"page\":\"65\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0645\\u0631\\u0627\\u062c\\u0639\",\"page\":\"70\"}]","created_at":"2018-01-06 16:00:54","updated_at":"2023-05-13 10:50:47","process_started_at":"2018-01-06 16:01:00","process_done_at":"2018-01-06 16:03:19","process_failed_at":null,"pages_count":91,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"aa1b1909fa5b3e0236a75a1ea85879ddcd66e09ec7195a3bed1feaf2c92c0402e536f8091542f27bdb8fdbc9221157223b152ab32db9f0b09bee82ef052a19ba","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۱"},"publisher":{"id":123,"title":"نشر دانشگاهی فرهمند","description":null,"token":"eeafa0dd2a443650","slug":"نشر-دانشگاهی-فرهمند"},"study_subjects":[{"id":916,"title":"اجرای ساختمان‌های بتنی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d2451cee6fd82276","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:03","updated_at":"2022-11-24 14:26:38","study_fields":[{"id":289,"title":"عمران ساختمان‌های بتنی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"96cf7fa7ca18cf07","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-02-19 12:14:17","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]},{"id":2815,"title":"اصول طراحی و اجرای قطعات بتنی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2e53918a5ab14af0","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:24:21","updated_at":"2022-11-27 13:22:52","study_fields":[{"id":1177,"title":"علمی کاربردی مهندسی عمران","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"dbc26dc4218d80e7","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-05-17 14:20:12","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31"}]}]}],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86","pages_count_fa":"۹۱","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2","simpleDescription":"<p>کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است.</p>","ebook_price_en":35000,"print_price_en":70000,"urlify":"%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2","pages_count_fa":"۱۰۵","authorTitle":"سایده سعیدی فرسایده سعیدی فر","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-05-23 12:24:46","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA"}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":718,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-05-23 18:01:31","titleLink":"%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/10/%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C","title":"فنی و مهندسی"},"do":{"link":"/study-field/58/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA","title":"مهندسی نفت"},"se":{"link":"/study-subject/388/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%B2","title":" ریاضی عمومی ۲"}}],"tocStr":"فصل 1: بردارها, فصل 2: جبر خطی و ماتریس ها, فصل 3: خط، صفحه و رویه ها در فضا, فصل 4: دستگاه های مختصات منحنی الخط, فصل 5: توابع برداری, فصل 6: توابع چندمتغیره, فصل 7: انتگرال دوگانه, فصل 8: انتگرال سه گانه, فصل 9: انتگرال در میدان های برداری, فصل 10: معادلات دیفرانسیل","url":"/books/24c9efbacd87a593/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-2","ScapedDescription":" کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است. ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۲۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۱۷‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۳۵‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۷۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟ ","answer":" سایده سعیدی فر "},{"question":" مترجمان کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟ ","answer":" سایده سعیدی فر "},{"question":" درباره کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟ ","answer":" کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است. "},{"question":" کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۵"},{"question":" ناشر کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چه کسی است ؟ ","answer":"نشر دانشگاهی فرهمند"},{"question":" کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چیست ؟ ","answer":"9786009227556"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۲۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۱۷‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۳۵‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 را با قیمت ۷۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟

سایده سعیدی فر

مترجمان کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟

سایده سعیدی فر

درباره کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 ؟

کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه ای از مسایل ریاضیات دانشگاهی (2) با حل تشریحی آنهاست که جهت کمک به دانشجویان جهت فراگیری بهتر محتوای درس نوشته شده است.

کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۵

ناشر کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چه کسی است ؟

نشر دانشگاهی فرهمند

کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب نمونه سوالات با پاسخ تشریحی ریاضی عمومی 2 چیست ؟

9786009227556

خرید یا کرایه
cancel
19