دانلود کتاب های پوران پژوهش دانلود کتاب های پوران پژوهش

فیزیولوژی-ورزشی-و-تغذیه بازگشت

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

بهنام ملکی , رفعت جعفری , جواد آقازاده ,
حرکت-شناسی-و-بیومکانیک-ورزشی بازگشت

حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی

بهنام ملکی , یاسر سام خانیانی ,
رشد-و-یادگیری-حرکتی بازگشت

رشد و یادگیری حرکتی

بهنام ملکی , اقبال غرابی ,
زبان-تخصصی-در-تربیت-بدنی بازگشت

زبان تخصصی در تربیت بدنی

بهنام ملکی , محمد حسن قزوینه ,
آسیب-های-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی بازگشت

آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی

بهنام ملکی , محمد علی سید حسینی ,
{"id":27,"title":"پوران پژوهش","manager":"دکتر احمد هژبر","shaba":"IR800170000000327582862005","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"پوران پژوهش","email":"KETABEARSHAD@GMAIL.COM","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7083bb65c4942615","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"sdwv98","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-14 10:02:26","updated_at":"2017-10-14 10:02:26","bazaar_credit":0,"description":"KETABEARSHAD@GMAIL.COM"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19