1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. آموزش تربیت بدنی
  4. اصول و مبانی تربیت بدنی
  5. کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه


نویسندگان : بهنام ملکی , رفعت جعفری , جواد آقازاده


درباره کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

سال‌هاست که کتاب فیزیولوژی و تغذیه، منبعی مرجع و ارزشمند برای داوطلبان تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه‌ها به‌شمار می‌آید. در مقدمه مولف می‌خوانیم که مجموعه حاضر، خلاصه‌ای از مطالب ضروری منابع موجود برای آزمون‌های سراسری و آزاد رشته تربیت‌بدنی است. نویسندگان درباره نحوه نگارش کتاب می‌گویند: «سعی بر این بود تا در نگارش این کتاب، نکات کلیدی انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیرضروری اجتناب شود.»

ویژگی طلایی کتاب پیش رو آن است که با ارایه نمونه سوالات تالیفی از نکات مربوطه، درک بهتری از مطالب و دید کلی‌تری نسبت به سوالات کنکور به دانشجویان هدیه داده می‌شود. همچنین پاسخ‌های تشریحی ارایه‌شده، نکات موجود در تست‌ها را برای یادگیری بهتر داوطلب یادآور می‌شوند.

درباره کتاب فیزیولوژی و تغذیه انتشارات پوران پژوهش

وجود منابع علمی متعدد برای رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عدم وجود منبعی کامل و جامع برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه‌ها، سبب شد که مولفان به نگارش این کتاب بپردازند.

کتاب فیزیولوژی و تغذیه در سال 1394 توسط انتشارات پوران پژوهش و در 343 صفحه منتشر شد تا راهنمایی جامع برای شرکت در آزمون‌های سراسری تربیت‌بدنی باشد. در حال حاضر این کتاب ارزشمند به‌صورت الکترونیکی در وبسایت فروشگاهی مای بوکت آماده و قابل ارایه به علاقه‌مندان است.

آنچه در کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی می‌خوانیم

تمامی مطالب کتاب پیش رو در فصل‌هایی با عناوین کنترل عضلانی حرکت، کنترل عصبی حرکت و سازگاری‌های عصبی عضلانی جمع‌آوری شده‌اند. نویسنده در فصل ششم، تنظیم هورمونی در ورزش را مطرح می‌کند و در ده فصل بعدی، اطلاعات کاملی از مباحت تغذیه ورزشی ارایه می‌دهد. در پایان کتاب، سوالات کنکور سراسری 1394 به همراه پاسخ تشریحی آن آورده شده است تا خوانندگان دید بهتری به نحوه طرح سوالات کنکور داشته باشند.

تهیه نسخه الکترونیکی کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از مای بوکت

با خرید نسخه الکترونیک کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از پلتفرم مای بوکت امکان دسترسی به کتاب از طریق موبایل، تبلت و یارانه برای شما فراهم می‌شود. کافی است از منوی سمت چپ، گزینه خرید ایبوک را انتخاب کنید تا با قیمتی مقرون به صرفه و کم‌تر از همیشه، به محتوای ارزشمند جلد «فیزیولوژی ورزشی و تغذیه» مجموعه کتب پوران پژوهش دسترسی داشته باشید.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۴۳
شابک
9789641844259
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیهکتاب‌های مشابه کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه

{"id":200,"title":"فیزیولوژی ورزشی و تغذیه","price":"۱۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f380a09db60436fe/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f380a09db60436fe/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f380a09db60436fe/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f380a09db60436fe/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f380a09db60436fe/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f380a09db60436fe/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641844259","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">سال&zwnj;هاست که کتاب فیزیولوژی و تغذیه، منبعی مرجع و ارزشمند برای داوطلبان تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه&zwnj;ها به&zwnj;شمار می&zwnj;آید. در مقدمه مولف می&zwnj;خوانیم که مجموعه حاضر، خلاصه&zwnj;ای از مطالب ضروری منابع موجود برای آزمون&zwnj;های سراسری و آزاد رشته تربیت&zwnj;بدنی است. نویسندگان درباره نحوه نگارش کتاب می&zwnj;گویند: &laquo;سعی بر این بود تا در نگارش این کتاب، نکات کلیدی انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیرضروری اجتناب شود.&raquo;</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ویژگی طلایی کتاب پیش رو آن است که با ارایه نمونه سوالات تالیفی از نکات مربوطه، درک بهتری از مطالب و دید کلی&zwnj;تری نسبت به سوالات کنکور به دانشجویان هدیه داده می&zwnj;شود. همچنین پاسخ&zwnj;های تشریحی ارایه&zwnj;شده، نکات موجود در تست&zwnj;ها را برای یادگیری بهتر داوطلب یادآور می&zwnj;شوند. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">درباره کتاب فیزیولوژی و تغذیه انتشارات پوران پژوهش</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">وجود منابع علمی متعدد برای رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عدم وجود منبعی کامل و جامع برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه&zwnj;ها، سبب شد که مولفان به نگارش این کتاب بپردازند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فیزیولوژی و تغذیه در سال 1394 توسط انتشارات پوران پژوهش و در 343 صفحه منتشر شد تا راهنمایی جامع برای شرکت در آزمون&zwnj;های سراسری تربیت&zwnj;بدنی باشد. در حال حاضر این کتاب ارزشمند به&zwnj;صورت الکترونیکی در وبسایت فروشگاهی مای بوکت آماده و قابل ارایه به علاقه&zwnj;مندان است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آنچه در کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تمامی مطالب کتاب پیش رو در فصل&zwnj;هایی با عناوین کنترل عضلانی حرکت، کنترل عصبی حرکت و سازگاری&zwnj;های عصبی عضلانی جمع&zwnj;آوری شده&zwnj;اند.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نویسنده در فصل ششم، تنظیم هورمونی در ورزش را مطرح می&zwnj;کند و در ده فصل بعدی، اطلاعات کاملی از مباحت تغذیه ورزشی ارایه می&zwnj;دهد. در پایان کتاب، سوالات کنکور سراسری 1394 به همراه پاسخ تشریحی آن آورده شده است تا خوانندگان دید بهتری به نحوه طرح سوالات کنکور داشته باشند.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تهیه نسخه الکترونیکی کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با خرید نسخه الکترونیک کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از پلتفرم مای بوکت امکان دسترسی به کتاب از طریق موبایل، تبلت و یارانه برای شما فراهم می&zwnj;شود. کافی است از منوی سمت چپ، گزینه خرید ایبوک را انتخاب کنید تا با قیمتی مقرون به صرفه و کم&zwnj;تر از همیشه، به محتوای ارزشمند جلد &laquo;فیزیولوژی ورزشی و تغذیه&raquo; مجموعه کتب پوران پژوهش دسترسی داشته باشید.</span>",""],"pages_count":330,"keywords":"null","token":"f380a09db60436fe","created_at":"2017-10-14 13:04:34","updated_at":"2022-09-12 17:09:08","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"مبانی و اصول رشته تربیت بدنی را در کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه، تالیف بهنام ملکی و دیگران بخوانید. مطالعه پیش‌نمایش رایگان کتاب در بوکت و خرید آنلاین نسخه دیجیتال.","meta_title":"خرید کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه اثر بهنام ملکی، رفعت جعفری، جواد آقازاده-مای بوکت","stock":0,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":404,"title":"رفعت جعفری","meta_title":"رفعت جعفری","meta_description":"رفعت جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رفعت","lastname":"جعفری","token":"b3824c9cafa04cc5","created_at":"2017-10-14 09:56:02","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":405,"title":"جواد آقازاده","meta_title":"جواد آقازاده","meta_description":"جواد آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"آقازاده","token":"6b5786dc01ebca55","created_at":"2017-10-14 09:56:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C"},{"id":404,"title":"رفعت جعفری","meta_title":"رفعت جعفری","meta_description":"رفعت جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رفعت","lastname":"جعفری","token":"b3824c9cafa04cc5","created_at":"2017-10-14 09:56:02","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C"},{"id":405,"title":"جواد آقازاده","meta_title":"جواد آقازاده","meta_description":"جواد آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"آقازاده","token":"6b5786dc01ebca55","created_at":"2017-10-14 09:56:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":179,"file":"59e1da2ade8980.32233098.pdf","book_id":200,"toc":[{"title":"فصل اول کنترل عضلانی حر کت","page":"6"},{"title":"فصل دوم . کنترل عصبی حرکت","page":"26"},{"title":"فصل سوم . سازگاري هاي عصبی - عضلانی","page":"48"},{"title":"فصل چهارم. دستگاه هاي انرژي حرکت","page":"60"},{"title":"فصل پنجم. سازگاري هاي متابولیک با ورزش","page":"118"},{"title":"فصل ششم . تنظیم هورمونی در ورزش","page":"132"},{"title":"فصل هفتم. کنترل قلبی – عروقی هنگام ورزش","page":"164"},{"title":"فصل هشتم. تنظیم تنفس هنگام ورزش","page":"202"},{"title":"فصل نهم. سازگاري هاي قلبی تنفسی با ورزش","page":"234"},{"title":"فصل دهم. تأثیرات فیزیولوژیکی تمرین بدنی","page":"242"},{"title":"فصل یازدهم. علم تمرین و شیوه هاي تمرین بدنی","page":"246"},{"title":"فصل دوازدهم. ورزش و فعالیت بدنی براي گروه هاي خاص","page":"260"},{"title":"فصل سیزدهم. تنظیم دمایی و عملکرد ورزشی","page":"276"},{"title":"فصل چهاردهم. ف عالیت ورزشی در محیط هاي کم فشار و پر فشار","page":"290"},{"title":"فصل پانزدهم. تغذیه و عملکرد ورزشی","page":"302"},{"title":"فصل شانزدهم. ترکیب بدن و کنترل وزن","page":"238"},{"title":"سؤال هاي سراسري 13","page":"336"},{"title":"منابع","page":"342"}],"created_at":"2017-10-14 13:04:34","updated_at":"2022-09-12 17:09:08","process_started_at":"2017-11-09 21:09:12","process_done_at":"2017-11-09 21:17:14","process_failed_at":null,"pages_count":343,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"46fb9def5769481e1e8b00676c548e785dd7b0f71c0be68e86f1211382b08c56e691b05d49ec3ec558c9596b7642bdfb4afe68fc8ce42bfa7c165a69d5123041","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۳"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":29092,"title":"فیزیولوژی ورزشی ۱","meta_title":"فیزیولوژی ورزشی ۱","meta_description":"فیزیولوژی ورزشی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"fb11103721dfb323","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:43:01","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%B1"}],"similarBooks":[{"id":189,"token":"802514bf1ebbf55b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/802514bf1ebbf55b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/802514bf1ebbf55b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/802514bf1ebbf55b/front.png"},"price":18000,"ebook_price":9000,"print_price":-1,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی","description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","publisher":null,"titleLink":"%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","price_fa":"۱۸‌,‌۰۰۰"},{"id":201,"token":"55923a0a1e51f5cb","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55923a0a1e51f5cb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55923a0a1e51f5cb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/55923a0a1e51f5cb/front.png"},"price":9000,"ebook_price":4500,"print_price":9000,"rent_3_price":-1,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"زبان تخصصی در تربیت بدنی","description":"نگاهی به شمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نشان می دهد که در این سال ها درخواست تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها افزایش چشمگیری داشته است.دشواری پیش روی بیشتر داوطلبان، گوناگونی منابع درسی ...","publisher":null,"titleLink":"%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","price_fa":"۹‌,‌۰۰۰"},{"id":203,"token":"b2df42fd344e4f77","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b2df42fd344e4f77/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b2df42fd344e4f77/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b2df42fd344e4f77/front.png"},"price":87000,"ebook_price":43500,"print_price":87000,"rent_3_price":21750,"rent_6_price":30450,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"رشد و یادگیری حرکتی","description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","publisher":null,"titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C","price_fa":"۸۷‌,‌۰۰۰"},{"id":468,"token":"1ce7185c0a7e5deb","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png"},"price":87000,"ebook_price":43500,"print_price":87000,"rent_3_price":21750,"rent_6_price":30450,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی","description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C","price_fa":"۸۷‌,‌۰۰۰"},{"id":3795498,"token":"8909f365ee102a3b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8909f365ee102a3b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8909f365ee102a3b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8909f365ee102a3b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/8909f365ee102a3b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8909f365ee102a3b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/8909f365ee102a3b/front.png"},"price":195000,"ebook_price":97500,"print_price":195000,"rent_3_price":48750,"rent_6_price":58500,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن","description":"«آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن » فراتر از بارفیکس، شنای سویدی و اسکوات است و با ارایه جزییات کامل برنامه تمرینی، بدنی قوی و مستحکم‌تر را بدون نیاز به وزنه‌های آزاد، دستگاه‌های بدن‌سازی و یا حتی عضو...","publisher":null,"titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86","price_fa":"۱۹۵‌,‌۰۰۰"},{"id":3796023,"token":"5c436134bf2d9bb2","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5c436134bf2d9bb2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5c436134bf2d9bb2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5c436134bf2d9bb2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5c436134bf2d9bb2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5c436134bf2d9bb2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5c436134bf2d9bb2/front.png"},"price":16000,"ebook_price":8000,"print_price":-1,"rent_3_price":4000,"rent_6_price":5600,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"ورزش در آب","description":"بدون توضیحات","publisher":null,"titleLink":"%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8","price_fa":"۱۶‌,‌۰۰۰"},{"id":3797851,"token":"bb95d86a6793aeeb","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb95d86a6793aeeb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb95d86a6793aeeb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb95d86a6793aeeb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bb95d86a6793aeeb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb95d86a6793aeeb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bb95d86a6793aeeb/front.png"},"price":42000,"ebook_price":16800,"print_price":42000,"rent_3_price":10500,"rent_6_price":14700,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن","description":"تمرینات ثبات ناحیـه مرکـزی بـه کنتـرل موقعیـت و حرکـت فـرد، هنگـام انجـام&zwnj;دادن عملکردی مشخص، اشاره دارد. عملکرد ثبات ناحیه مرکز در عملکرد اندام&zwnj;های بدن تاثیر می&zwnj;گذارد و عکس این رابطه نی...","publisher":null,"titleLink":"%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%DB%80-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86","price_fa":"۴۲‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"id":468,"title":"آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی","price":87000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۴۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1ce7185c0a7e5deb/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ce7185c0a7e5deb/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ce7185c0a7e5deb/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1ce7185c0a7e5deb/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641845003","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","pages_count":344,"keywords":"null","token":"1ce7185c0a7e5deb","created_at":"2017-10-23 15:35:43","updated_at":"2021-06-19 11:05:08","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":419,"title":"محمد علی سید حسینی","meta_title":"محمد علی سید حسینی","meta_description":"محمد علی سید حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد علی","lastname":"سید حسینی","token":"b365e60c810aa69d","created_at":"2017-10-14 10:00:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":419,"title":"محمد علی سید حسینی","meta_title":"محمد علی سید حسینی","meta_description":"محمد علی سید حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد علی","lastname":"سید حسینی","token":"b365e60c810aa69d","created_at":"2017-10-14 10:00:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":447,"file":"59eddb17e8cc66.31932697.pdf","book_id":468,"toc":"[{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u0627\\u0648\\u0644. \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"6\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u0622\\u0633\\u06cc \\u0628\\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"8\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0632\\u0627\\u0646\\u0648\",\"page\":\"76\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0627\\u0642 \\u067e\\u0627\",\"page\":\"116\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0631\\u0627\\u0646\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0634\\u0627\\u0646\\u0647\",\"page\":\"156\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0622\\u0631\\u0646\\u062c\\u060c \\u0645\\u0686 \\u0648 \\u062f\\u0633\\u062a\",\"page\":\"178\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u067e\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u0686 \\u067e\\u0627\",\"page\":\"198\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0645\\u0627 \\u0648 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0622\\u0646 \\u0628\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\",\"page\":\"220\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645 \\u0633\\u062a\\u0648\\u0646 \\u0641\\u0642\\u0631\\u0627\\u062a\",\"page\":\"230\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a \\u0627\\u0635\\u0644\\u0627\\u062d\\u06cc\",\"page\":\"244\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a \\u0627\\u0635\\u0644\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0648 \\u0631\\u0634\\u062f \\u062c\\u0633\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\",\"page\":\"246\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0646\\u0627\\u0647\\u0646\\u062c\\u0627\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0645 \\u0641\\u0648\\u0642\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"266\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0646\\u0627\\u0647\\u0646\\u062c\\u0627\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0645 \\u062a\\u062d\\u062a\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"292\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"342\"}]}]","created_at":"2017-10-23 15:35:43","updated_at":"2021-06-19 11:05:11","process_started_at":"2017-11-10 07:15:18","process_done_at":"2017-11-10 07:23:56","process_failed_at":null,"pages_count":344,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e205867eb3c1919ea5652704f47e00a9a78eb66f9d494b6b557757915dcf2923c79027d8af4e67e6a739a389ecf6f60fd06626b8f1cca45f2888c9ffe242245c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۴"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۸۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C","pages_count_fa":"۳۴۴","previews":null,"score":0},{"id":203,"title":"رشد و یادگیری حرکتی","price":87000,"ebook_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۴۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b2df42fd344e4f77/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b2df42fd344e4f77/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b2df42fd344e4f77/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b2df42fd344e4f77/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b2df42fd344e4f77/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b2df42fd344e4f77/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b2df42fd344e4f77/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b2df42fd344e4f77/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b2df42fd344e4f77/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b2df42fd344e4f77/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641842910","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","pages_count":374,"keywords":null,"token":"b2df42fd344e4f77","created_at":"2017-10-14 14:46:24","updated_at":"2021-06-19 11:03:59","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":414,"title":"اقبال غرابی","meta_title":"اقبال غرابی","meta_description":"اقبال غرابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اقبال","lastname":"غرابی","token":"1c81f902f947789f","created_at":"2017-10-14 09:59:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":414,"title":"اقبال غرابی","meta_title":"اقبال غرابی","meta_description":"اقبال غرابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اقبال","lastname":"غرابی","token":"1c81f902f947789f","created_at":"2017-10-14 09:59:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":182,"file":"59e1f2084bb237.88102040.pdf","book_id":203,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 . \\u0637\\u0628\\u0642\\u0647 \\u0628\\u0646\\u062f\\u064a \\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a \\u0647\\u0627\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 . \\u0633\\u0646\\u062c\\u0634 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"22\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 . \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0627\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"32\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645. \\u062a\\u0641\\u0627\\u0648\\u062a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0641\\u0631\\u062f\\u064a \\u0648 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0647\\u0627\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"48\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645. \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0622\\u0646\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 . \\u06cc\\u0627\\u062f\\u062f\\u0627\\u0631\\u064a \\u0648 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u062f\\u0631 \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645. \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0648\\u06cc\\u0698\\u06af\\u06cc \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627 \\u0648 \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0647\\u0646\\u06af\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u064a\",\"page\":\"100\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645. \\u0634\\u06cc\\u0648\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634 \\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a\",\"page\":\"122\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645. \\u0622\\u0645\\u0648\\u0632\\u0634 \\u0648 \\u0628\\u0627\\u0632\\u062e\\u0648\\u0631\\u062f \\u0627\\u0641\\u0632\\u0648\\u062f\\u0647\",\"page\":\"156\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645. \\u0646\\u0638\\u0631\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0641\\u0631\\u0636\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u06cc\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"178\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0647\\u06cc \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646\",\"page\":\"190\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0627\\u0644\\u06af\\u0648\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0646\\u0638\\u0631\\u064a \\u0631\\u0634\\u062f \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\",\"page\":\"204\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0627\\u0639\\u062a \\u0634\\u0646\\u06cc \\u06af\\u0627\\u0644\\u0627\\u0647\\u0648\",\"page\":\"218\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0639\\u0648\\u0627\\u0645\\u0644 \\u0645\\u0624\\u062b\\u0631 \\u0628\\u0631 \\u0631\\u0634\\u062f \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"228\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0631\\u0634\\u062f \\u062c\\u0633\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0642\\u0628\\u0644 \\u0627\\u0632 \\u062a\\u0648\\u0644\\u062f\",\"page\":\"238\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0631\\u0634\\u062f \\u062c\\u0633\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u067e\\u0633 \\u0627\\u0632 \\u062a\\u0648\\u0644\\u062f\",\"page\":\"250\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0628\\u0627\\u0632\\u062a\\u0627\\u0628 \\u0647\\u0627\\u064a \\u062f\\u0648\\u0631\\u0627\\u0646 \\u0637\\u0641\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0634\\u0647 \\u0627\\u064a \\u0645\\u0648\\u0632\\u0648\\u0646\",\"page\":\"264\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u062c\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"282\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0648\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 . \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a \\u0628\\u0646\\u06cc\\u0627\\u062f\\u064a\",\"page\":\"294\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645. \\u0631\\u0634\\u062f \\u0627\\u062f\\u0631\\u0627\\u06a9\\u06cc \\u2013 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"316\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u06cc\\u06a9\\u0645 . \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0646\\u0648\\u062c\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062a\\u0627 \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"334\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u062f\\u0648\\u0645 . \\u0622\\u0645\\u0627\\u062f\\u06af\\u06cc \\u062c\\u0633\\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0637\\u0648\\u0644 \\u0639\\u0645\\u0631\",\"page\":\"344\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u0633\\u0648\\u0645 . \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a \\u062f\\u0631 \\u0628\\u0632\\u0631\\u06af\\u0633\\u0627\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"354\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 . \\u0622\\u062b\\u0627\\u0631 \\u0641\\u0631\\u0647\\u0646\\u06af\\u06cc \\u0648 \\u0631\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc - \\u0627\\u062c\\u062a\\u0645\\u0627\\u0639\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0634\\u062f \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"362\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a \\u0648 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 . \\u067e\\u0631\\u062f\\u0627\\u0632\\u0634 \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639\\u0627\\u062a\",\"page\":\"372\"},{\"title\":\"\\u0633\\u0624\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u064a 1394\",\"page\":\"380\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"387\"}]","created_at":"2017-10-14 14:46:24","updated_at":"2021-06-19 11:04:03","process_started_at":"2017-11-09 21:21:37","process_done_at":"2017-11-09 21:30:34","process_failed_at":null,"pages_count":388,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"3abcbb3a13d4e7546039db6579653535ccc6443364d97c95d32d53ff0a81b5a7568a32a23b9c581ba9e6e5106e3f52623c997dbd5737918c51a7039304a2f6d7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۴"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۸۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۳۷۴","previews":null,"score":0},{"id":186,"title":"مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی","price":16000,"ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66252214521e068b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66252214521e068b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66252214521e068b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/66252214521e068b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66252214521e068b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/66252214521e068b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66252214521e068b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66252214521e068b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66252214521e068b/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/66252214521e068b/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66252214521e068b/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/66252214521e068b/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641842662","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","pages_count":318,"keywords":"تئوری های مدیریت - آشنایی با سازمان های ورزشی - سازماندهی در تربیت بدنی و ورزش - برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - تصمیمگیری،مدیریت جلسات-نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی - مدیریت امور مالی و بودجه نویسی در تربیت بدنی و ورزش - اصول و مبانی تربیت بدنی - مدیریت بلیط فروشی","token":"66252214521e068b","created_at":"2017-10-14 10:43:56","updated_at":"2018-01-16 19:09:43","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":false,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":399,"title":"بهمن شهریاری","meta_title":"بهمن شهریاری","meta_description":"بهمن شهریاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهمن","lastname":"شهریاری","token":"e867e2f9481615be","created_at":"2017-10-14 09:54:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":399,"title":"بهمن شهریاری","meta_title":"بهمن شهریاری","meta_description":"بهمن شهریاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهمن","lastname":"شهریاری","token":"e867e2f9481615be","created_at":"2017-10-14 09:54:38","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":165,"file":"59e1b934216454.53406832.pdf","book_id":186,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0648 \\u062a\\u0626\\u0648\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0622\\u0634\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc \\u062f\\u0627\\u062e\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0646 \\u0627\\u0644\\u0645\\u0644\\u0644\\u06cc\",\"page\":\"42\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0628\\u0631\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u0631\\u06cc\\u0632\\u064a \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"76\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646\\u062f\\u0647\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"94\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u062a\\u0635\\u0645\\u06cc\\u0645 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a\\u060c \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u062c\\u0644\\u0633\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0634\\u0648 \\u0631\\u0627\\u0647\\u0627\\u064a \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"132\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 \\u0646\\u0642\\u0634 \\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u064a \\u062f\\u0627\\u0648\\u0637\\u0644\\u0628 \\u0648 \\u0634\\u06cc\\u0648\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0637\\u0644\\u0627\\u0639 \\u0631\\u0633\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0646\\u0638\\u0627\\u0631\\u062a \\u0648 \\u0627\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0633\\u0627\\u0632\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"152\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0627\\u0645\\u0648\\u0631 \\u0645\\u0627\\u0644\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u0648\\u062f\\u062c\\u0647 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0633\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"162\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645 \\u0627\\u0635\\u0648\\u0644 \\u0648 \\u0645\\u0628\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646 \\u06cc\",\"page\":\"182\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u0633\\u0631\\u067e\\u0631\\u0633\\u062a\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0648\\u0627\\u0646 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc \\u060c \\u0645\\u0642\\u0631\\u0631\\u0627\\u062a \\u0648 \\u0633\\u06cc\\u0627\\u0633\\u062a \\u0647\\u0627\\u060c \\u062c\\u0634\\u0646 \\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0645\\u0631\\u0627\\u0633\\u0645 \\u0645\\u0633\\u0627\\u0628\\u0642\\u0627\\u062a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"218\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0628\\u06cc \\u0648 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"240\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0645\\u062f\\u06cc\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0628\\u0644\\u06cc\\u0637 \\u0641\\u0631\\u0648\\u0634\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0627\\u062f\\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"260\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645 \\u0637\\u0631\\u0632 \\u0627\\u062c\\u0631\\u0627\\u064a \\u0645\\u0633\\u0627\\u0628\\u0642\\u0627\\u062a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"276\"},{\"title\":\"\\u0633\\u0624\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u064a \\u0633\\u0627\\u0644 1394\",\"page\":\"318\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"323\"}]","created_at":"2017-10-14 10:43:56","updated_at":"2017-11-21 14:09:51","process_started_at":"2017-11-09 20:15:24","process_done_at":"2017-11-09 20:22:46","process_failed_at":null,"pages_count":324,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"eff37f02805edee8bf379116aa7299fdd3f5a81ceeb54cff922ba4e7c43c639ccb45d9d4d0d2206017fabbdf108efe01799aeb01bd2419272e4ea6f0e34a6fc7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۸"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":2377,"title":"اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی","meta_title":"اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی","meta_description":"اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"0b2ad17afd9168d9","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-11-02 09:45:14","study_fields":[{"id":931,"title":"علوم ورزشی","meta_title":"علوم ورزشی","meta_description":"علوم ورزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"84603700e3bb0e69","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-02 09:51:55","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":3034,"title":"اصول مدیریت آموزشی","meta_title":"اصول مدیریت آموزشی","meta_description":"اصول مدیریت آموزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b8aab8c67735c065","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2021-12-23 02:05:14","study_fields":[{"id":1063,"title":"مدیریت آموزشی","meta_title":"مدیریت آموزشی","meta_description":"مدیریت آموزشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"6dc233c960a9c575","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-09 08:36:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۳۱۸","previews":null,"score":0},{"id":189,"title":"حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی","price":18000,"ebook_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/802514bf1ebbf55b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/802514bf1ebbf55b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/802514bf1ebbf55b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/802514bf1ebbf55b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/802514bf1ebbf55b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/802514bf1ebbf55b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/802514bf1ebbf55b/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/802514bf1ebbf55b/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/802514bf1ebbf55b/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/802514bf1ebbf55b/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641842934","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود.\n...","pages_count":361,"keywords":"null","token":"802514bf1ebbf55b","created_at":"2017-10-14 11:05:11","updated_at":"2022-08-01 14:41:43","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":393,"title":"یاسر سام خانیانی","meta_title":"یاسر سام خانیانی","meta_description":"یاسر سام خانیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":393,"title":"یاسر سام خانیانی","meta_title":"یاسر سام خانیانی","meta_description":"یاسر سام خانیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":168,"file":"59e1be2f2c39d1.70246124.pdf","book_id":189,"toc":"[{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"6\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u062a\\u0627\\u0631\\u06cc\\u062e\\u0686\\u0647 \\u0648 \\u0645\\u0641\\u0627 \\u0647\\u06cc\\u0645 \\u06a9\\u0644\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"8\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0647\",\"page\":\"24\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 \\u0628\\u0627\\u0632\\u0648\",\"page\":\"50\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645 \\u0622\\u0631\\u0646\\u062c \\u0648 \\u0633\\u0627\\u0639\\u062f\",\"page\":\"80\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645 \\u0645\\u0686 \\u0648 \\u0627\\u0646\\u06af\\u0634\\u062a\\u0627\\u0646 \\u062f\\u0633\\u062a\",\"page\":\"92\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 \\u0631\\u0627\\u0646\",\"page\":\"110\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645 \\u0645\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0632\\u0627\\u0646\\u0648 \\u0648 \\u0645\\u0686 \\u067e\\u0627\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645 \\u0633\\u062a\\u0648\\u0646 \\u0641\\u0642\\u0631\\u0627\\u062a\",\"page\":\"158\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u062f\\u0648\\u0645. \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"182\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0639\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0641 \\u0648 \\u0627\\u0646\\u0648\\u0627\\u0639 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a\",\"page\":\"184\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645. \\u062d\\u0631\\u06a9\\u0627\\u062a \\u067e\\u0631\\u062a\\u0627\\u0628\\u06cc\",\"page\":\"210\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0648\\u0635\\u06cc\\u0641 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a \\u0632\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0647 \\u0627\\u064a\",\"page\":\"232\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062c\\u0646\\u0628\\u0634 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u062e\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"254\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062c\\u0646\\u0628\\u0634 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0632\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0647 \\u0627\\u064a\",\"page\":\"298\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0633\\u06cc\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a\",\"page\":\"348\"}]},{\"title\":\"\\u0633\\u0624\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u064a 1394\",\"page\":\"366\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"368\"}]","created_at":"2017-10-14 11:05:11","updated_at":"2022-08-01 14:41:47","process_started_at":"2017-11-09 20:22:46","process_done_at":"2017-11-09 20:31:38","process_failed_at":null,"pages_count":375,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"2edb7a4a9ac7fb21045bb9494a02d12a27d913c8a4e1c87b96fcb76de3279881d9a73f54f88b03c77e90d96c4cd8ab2f6d7f450433ca8b2bf8c44914cf31d5f9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۱"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۳۶۱","previews":null,"score":0},{"id":201,"title":"زبان تخصصی در تربیت بدنی","price":9000,"ebook_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55923a0a1e51f5cb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/55923a0a1e51f5cb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55923a0a1e51f5cb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/55923a0a1e51f5cb/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/55923a0a1e51f5cb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/55923a0a1e51f5cb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/55923a0a1e51f5cb/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/55923a0a1e51f5cb/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/55923a0a1e51f5cb/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/55923a0a1e51f5cb/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641845102","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"نگاهی به شمار داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نشان می دهد که در این سال ها درخواست تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها افزایش چشمگیری داشته است.دشواری پیش روی بیشتر داوطلبان، گوناگونی منابع درسی ...","pages_count":162,"keywords":"null","token":"55923a0a1e51f5cb","created_at":"2017-10-14 13:30:18","updated_at":"2018-09-02 11:01:23","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":410,"title":"محمد حسن قزوینه","meta_title":"محمد حسن قزوینه","meta_description":"محمد حسن قزوینه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد حسن","lastname":"قزوینه","token":"3e33fd67f762f170","created_at":"2017-10-14 09:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":410,"title":"محمد حسن قزوینه","meta_title":"محمد حسن قزوینه","meta_description":"محمد حسن قزوینه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد حسن","lastname":"قزوینه","token":"3e33fd67f762f170","created_at":"2017-10-14 09:57:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":180,"file":"59e1e032ad6ee3.94792004.pdf","book_id":201,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0647\\u0627\\u0631\\u062a 13\\u06af\\u0627\\u0646\\u0647 skill\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645\",\"page\":\"26\"}]","created_at":"2017-10-14 13:30:18","updated_at":"2018-09-02 11:01:24","process_started_at":"2017-11-09 21:17:15","process_done_at":"2017-11-09 21:21:37","process_failed_at":null,"pages_count":168,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"47a89bdfaadb8e7418ceb698fdd378a30dd7cbb3c0483aa1af4b25538d16f22baa036544032da284e3833b46c592f96baf33fc22bb4efe9cab467b89d660d309","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۲"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۲","previews":null,"score":0},{"id":200,"title":"فیزیولوژی ورزشی و تغذیه","price":16000,"ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f380a09db60436fe/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f380a09db60436fe/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f380a09db60436fe/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f380a09db60436fe/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f380a09db60436fe/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f380a09db60436fe/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f380a09db60436fe/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f380a09db60436fe/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641844259","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"سال&zwnj;هاست که کتاب فیزیولوژی و تغذیه، منبعی مرجع و ارزشمند برای داوطلبان تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه&zwnj;ها به&zwnj;شمار می&zwnj;آید. در مقدمه مولف می&zwnj;خوانیم که مجموعه حاضر، خلاصه&zwnj;ا...","pages_count":330,"keywords":"null","token":"f380a09db60436fe","created_at":"2017-10-14 13:04:34","updated_at":"2022-09-12 17:09:08","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"مبانی و اصول رشته تربیت بدنی را در کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه، تالیف بهنام ملکی و دیگران بخوانید. مطالعه پیش‌نمایش رایگان کتاب در بوکت و خرید آنلاین نسخه دیجیتال.","meta_title":"خرید کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه اثر بهنام ملکی، رفعت جعفری، جواد آقازاده-مای بوکت","stock":0,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":404,"title":"رفعت جعفری","meta_title":"رفعت جعفری","meta_description":"رفعت جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رفعت","lastname":"جعفری","token":"b3824c9cafa04cc5","created_at":"2017-10-14 09:56:02","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":405,"title":"جواد آقازاده","meta_title":"جواد آقازاده","meta_description":"جواد آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"آقازاده","token":"6b5786dc01ebca55","created_at":"2017-10-14 09:56:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":404,"title":"رفعت جعفری","meta_title":"رفعت جعفری","meta_description":"رفعت جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رفعت","lastname":"جعفری","token":"b3824c9cafa04cc5","created_at":"2017-10-14 09:56:02","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":405,"title":"جواد آقازاده","meta_title":"جواد آقازاده","meta_description":"جواد آقازاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"آقازاده","token":"6b5786dc01ebca55","created_at":"2017-10-14 09:56:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":179,"file":"59e1da2ade8980.32233098.pdf","book_id":200,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062d\\u0631 \\u06a9\\u062a\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 . \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\",\"page\":\"26\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 . \\u0633\\u0627\\u0632\\u06af\\u0627\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc - \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"48\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645. \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u064a \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645. \\u0633\\u0627\\u0632\\u06af\\u0627\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0645\\u062a\\u0627\\u0628\\u0648\\u0644\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u0627 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"118\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 . \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u0647\\u0648\\u0631\\u0645\\u0648\\u0646\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"132\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645. \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0642\\u0644\\u0628\\u06cc \\u2013 \\u0639\\u0631\\u0648\\u0642\\u06cc \\u0647\\u0646\\u06af\\u0627\\u0645 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"164\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645. \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u062a\\u0646\\u0641\\u0633 \\u0647\\u0646\\u06af\\u0627\\u0645 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"202\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645. \\u0633\\u0627\\u0632\\u06af\\u0627\\u0631\\u064a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0642\\u0644\\u0628\\u06cc \\u062a\\u0646\\u0641\\u0633\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\",\"page\":\"234\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"242\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0639\\u0644\\u0645 \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u0634\\u06cc\\u0648\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u062a\\u0645\\u0631\\u06cc\\u0646 \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"246\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634 \\u0648 \\u0641\\u0639\\u0627\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc \\u0628\\u0631\\u0627\\u064a \\u06af\\u0631\\u0648\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u062e\\u0627\\u0635\",\"page\":\"260\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645 \\u062f\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"276\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645. \\u0641 \\u0639\\u0627\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637 \\u0647\\u0627\\u064a \\u06a9\\u0645 \\u0641\\u0634\\u0627\\u0631 \\u0648 \\u067e\\u0631 \\u0641\\u0634\\u0627\\u0631\",\"page\":\"290\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u063a\\u0630\\u06cc\\u0647 \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0648\\u0631\\u0632\\u0634\\u06cc\",\"page\":\"302\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645. \\u062a\\u0631\\u06a9\\u06cc\\u0628 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u06a9\\u0646\\u062a\\u0631\\u0644 \\u0648\\u0632\\u0646\",\"page\":\"238\"},{\"title\":\"\\u0633\\u0624\\u0627\\u0644 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u064a 13\",\"page\":\"336\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"342\"}]","created_at":"2017-10-14 13:04:34","updated_at":"2022-09-12 17:09:08","process_started_at":"2017-11-09 21:09:12","process_done_at":"2017-11-09 21:17:14","process_failed_at":null,"pages_count":343,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"46fb9def5769481e1e8b00676c548e785dd7b0f71c0be68e86f1211382b08c56e691b05d49ec3ec558c9596b7642bdfb4afe68fc8ce42bfa7c165a69d5123041","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۰"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":3379,"title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","meta_description":"اصول و مبانی تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":29092,"title":"فیزیولوژی ورزشی ۱","meta_title":"فیزیولوژی ورزشی ۱","meta_description":"فیزیولوژی ورزشی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"fb11103721dfb323","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:43:01","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۱۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۳۳۰","previews":null,"score":0},{"id":194,"title":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی","price":26000,"ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7220ff2f2e42e62/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d7220ff2f2e42e62/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7220ff2f2e42e62/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d7220ff2f2e42e62/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d7220ff2f2e42e62/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d7220ff2f2e42e62/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d7220ff2f2e42e62/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d7220ff2f2e42e62/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789641842993","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1394,"nobat_chap":1,"description":"در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود....","pages_count":275,"keywords":null,"token":"d7220ff2f2e42e62","created_at":"2017-10-14 11:23:22","updated_at":"2022-06-05 15:39:38","publisher_id":27,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":true,"publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":393,"title":"یاسر سام خانیانی","meta_title":"یاسر سام خانیانی","meta_description":"یاسر سام خانیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":387,"title":"بهنام ملکی","meta_title":"بهنام ملکی","meta_description":"بهنام ملکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":393,"title":"یاسر سام خانیانی","meta_title":"یاسر سام خانیانی","meta_description":"یاسر سام خانیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یاسر","lastname":"سام خانیانی","token":"1519a3db1a9b7e87","created_at":"2017-10-14 09:53:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":173,"file":"59e1c2729a6134.13582668.pdf","book_id":194,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 . \\u0645\\u0641\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0645 \\u0633\\u0646\\u062c\\u0634 \\u0648 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645 . \\u0645\\u0644\\u0627\\u0643 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a \\u0648 \\u0627\\u0646\\u062a\\u062e\\u0627\\u0628 \\u0622\\u0632\\u0645\\u0648\\u0646\",\"page\":\"54\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 . \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u06af\\u06cc\\u0631\\u064a \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0628\\u06cc\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"82\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645. \\u0622\\u0645\\u0627\\u0631 \\u062a\\u0648\\u0635\\u06cc \\u0641\\u06cc\",\"page\":\"124\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645. \\u0645\\u0646\\u062d\\u0646\\u06cc \\u0637\\u0628\\u06cc \\u0639\\u06cc \\u0648 \\u0646\\u0645\\u0631\\u0647 \\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\",\"page\":\"190\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645 . \\u0622\\u0645\\u0627\\u0631 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0646\\u0628\\u0627\\u0637\\u06cc\",\"page\":\"246\"},{\"title\":\"\\u062a\\u0633\\u062a \\u0647\\u0627\\u064a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0633\\u0631\\u064a 1394\",\"page\":\"257\"},{\"title\":\"\\u0645\\u0646\\u0627\\u0628\\u0639\",\"page\":\"263\"}]","created_at":"2017-10-14 11:23:22","updated_at":"2022-06-05 15:39:41","process_started_at":"2017-11-09 20:35:01","process_done_at":"2017-11-09 20:40:56","process_failed_at":null,"pages_count":264,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"78f1b26a7ba02fa8125e5d40c641aea82d1018635f362e3cc4ade1c9d479cd7fccb407875221d02c250a756213b2e9d7bdbe85cac7f05d79b2b3d44a582d085c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۵"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","description":null,"token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش"},"study_subjects":[{"id":23962,"title":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی","meta_title":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی","meta_description":"سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"da52dcc2eb76197f","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:37:14","updated_at":"2020-08-13 13:53:19","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]}],"price_fa":"۲۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۷۵","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","simpleDescription":"<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">سال&zwnj;هاست که کتاب فیزیولوژی و تغذیه، منبعی مرجع و ارزشمند برای داوطلبان تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه&zwnj;ها به&zwnj;شمار می&zwnj;آید. در مقدمه مولف می&zwnj;خوانیم که مجموعه حاضر، خلاصه&zwnj;ای از مطالب ضروری منابع موجود برای آزمون&zwnj;های سراسری و آزاد رشته تربیت&zwnj;بدنی است. نویسندگان درباره نحوه نگارش کتاب می&zwnj;گویند: &laquo;سعی بر این بود تا در نگارش این کتاب، نکات کلیدی انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیرضروری اجتناب شود.&raquo;</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">ویژگی طلایی کتاب پیش رو آن است که با ارایه نمونه سوالات تالیفی از نکات مربوطه، درک بهتری از مطالب و دید کلی&zwnj;تری نسبت به سوالات کنکور به دانشجویان هدیه داده می&zwnj;شود. همچنین پاسخ&zwnj;های تشریحی ارایه&zwnj;شده، نکات موجود در تست&zwnj;ها را برای یادگیری بهتر داوطلب یادآور می&zwnj;شوند. </span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">درباره کتاب فیزیولوژی و تغذیه انتشارات پوران پژوهش</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">وجود منابع علمی متعدد برای رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عدم وجود منبعی کامل و جامع برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه&zwnj;ها، سبب شد که مولفان به نگارش این کتاب بپردازند.</span></p>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">کتاب فیزیولوژی و تغذیه در سال 1394 توسط انتشارات پوران پژوهش و در 343 صفحه منتشر شد تا راهنمایی جامع برای شرکت در آزمون&zwnj;های سراسری تربیت&zwnj;بدنی باشد. در حال حاضر این کتاب ارزشمند به&zwnj;صورت الکترونیکی در وبسایت فروشگاهی مای بوکت آماده و قابل ارایه به علاقه&zwnj;مندان است.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آنچه در کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تمامی مطالب کتاب پیش رو در فصل&zwnj;هایی با عناوین کنترل عضلانی حرکت، کنترل عصبی حرکت و سازگاری&zwnj;های عصبی عضلانی جمع&zwnj;آوری شده&zwnj;اند.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">نویسنده در فصل ششم، تنظیم هورمونی در ورزش را مطرح می&zwnj;کند و در ده فصل بعدی، اطلاعات کاملی از مباحت تغذیه ورزشی ارایه می&zwnj;دهد. در پایان کتاب، سوالات کنکور سراسری 1394 به همراه پاسخ تشریحی آن آورده شده است تا خوانندگان دید بهتری به نحوه طرح سوالات کنکور داشته باشند.</span></p>\r\n<h2 dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">تهیه نسخه الکترونیکی کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از مای بوکت</span></h2>\r\n<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"line-height: 115%;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">با خرید نسخه الکترونیک کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از پلتفرم مای بوکت امکان دسترسی به کتاب از طریق موبایل، تبلت و یارانه برای شما فراهم می&zwnj;شود. کافی است از منوی سمت چپ، گزینه خرید ایبوک را انتخاب کنید تا با قیمتی مقرون به صرفه و کم&zwnj;تر از همیشه، به محتوای ارزشمند جلد &laquo;فیزیولوژی ورزشی و تغذیه&raquo; مجموعه کتب پوران پژوهش دسترسی داشته باشید.</span></p>","ebook_price_en":8000,"print_price_en":-1,"urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۳۳۰","authorTitle":"بهنام ملکی, رفعت جعفری, جواد آقازاده","study_fields":[{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","meta_title":"آموزش تربیت بدنی","meta_description":"آموزش تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"},{"id":1312,"title":"تربیت بدنی","meta_title":"تربیت بدنی","meta_description":"تربیت بدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"5ae410e52af74c27","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-10-16 08:57:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/13/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","title":"علوم انسانی"},"do":{"link":"/study-field/433/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","title":"آموزش تربیت بدنی"},"se":{"link":"/study-subject/3379/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","title":"اصول و مبانی تربیت بدنی"}},{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/13/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","title":"علوم انسانی"},"do":{"link":"/study-field/1312/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","title":"تربیت بدنی"},"se":{"link":"/study-subject/3379/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","title":"اصول و مبانی تربیت بدنی"}}],"tocStr":"فصل اول کنترل عضلانی حر کت, فصل دوم . کنترل عصبی حرکت, فصل سوم . سازگاري هاي عصبی - عضلانی, فصل چهارم. دستگاه هاي انرژي حرکت, فصل پنجم. سازگاري هاي متابولیک با ورزش, فصل ششم . تنظیم هورمونی در ورزش, فصل هفتم. کنترل قلبی – عروقی هنگام ورزش, فصل هشتم. تنظیم تنفس هنگام ورزش, فصل نهم. سازگاري هاي قلبی تنفسی با ورزش, فصل دهم. تأثیرات فیزیولوژیکی تمرین بدنی, فصل یازدهم. علم تمرین و شیوه هاي تمرین بدنی, فصل دوازدهم. ورزش و فعالیت بدنی براي گروه هاي خاص, فصل سیزدهم. تنظیم دمایی و عملکرد ورزشی, فصل چهاردهم. ف عالیت ورزشی در محیط هاي کم فشار و پر فشار, فصل پانزدهم. تغذیه و عملکرد ورزشی, فصل شانزدهم. ترکیب بدن و کنترل وزن, سؤال هاي سراسري 13, منابع","url":"/books/f380a09db60436fe/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87","ScapedDescription":" سال&zwnj;هاست که کتاب فیزیولوژی و تغذیه، منبعی مرجع و ارزشمند برای داوطلبان تحصیل در رشته تربیت بدنی دانشگاه&zwnj;ها به&zwnj;شمار می&zwnj;آید. در مقدمه مولف می&zwnj;خوانیم که مجموعه حاضر، خلاصه&zwnj;ای از مطالب ضروری منابع موجود برای آزمون&zwnj;های سراسری و آزاد رشته تربیت&zwnj;بدنی است. نویسندگان درباره نحوه نگارش کتاب می&zwnj;گویند: &laquo;سعی بر این بود تا در نگارش این کتاب، نکات کلیدی انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیرضروری اجتناب شود.&raquo; \r ویژگی طلایی کتاب پیش رو آن است که با ارایه نمونه سوالات تالیفی از نکات مربوطه، درک بهتری از مطالب و دید کلی&zwnj;تری نسبت به سوالات کنکور به دانشجویان هدیه داده می&zwnj;شود. همچنین پاسخ&zwnj;های تشریحی ارایه&zwnj;شده، نکات موجود در تست&zwnj;ها را برای یادگیری بهتر داوطلب یادآور می&zwnj;شوند. \r درباره کتاب فیزیولوژی و تغذیه انتشارات پوران پژوهش\r وجود منابع علمی متعدد برای رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و عدم وجود منبعی کامل و جامع برای متقاضیان شرکت در آزمون سراسری دانشگاه&zwnj;ها، سبب شد که مولفان به نگارش این کتاب بپردازند. \r کتاب فیزیولوژی و تغذیه در سال 1394 توسط انتشارات پوران پژوهش و در 343 صفحه منتشر شد تا راهنمایی جامع برای شرکت در آزمون&zwnj;های سراسری تربیت&zwnj;بدنی باشد. در حال حاضر این کتاب ارزشمند به&zwnj;صورت الکترونیکی در وبسایت فروشگاهی مای بوکت آماده و قابل ارایه به علاقه&zwnj;مندان است. \r آنچه در کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی می&zwnj;خوانیم\r تمامی مطالب کتاب پیش رو در فصل&zwnj;هایی با عناوین کنترل عضلانی حرکت، کنترل عصبی حرکت و سازگاری&zwnj;های عصبی عضلانی جمع&zwnj;آوری شده&zwnj;اند. نویسنده در فصل ششم، تنظیم هورمونی در ورزش را مطرح می&zwnj;کند و در ده فصل بعدی، اطلاعات کاملی از مباحت تغذیه ورزشی ارایه می&zwnj;دهد. در پایان کتاب، سوالات کنکور سراسری 1394 به همراه پاسخ تشریحی آن آورده شده است تا خوانندگان دید بهتری به نحوه طرح سوالات کنکور داشته باشند. \r تهیه نسخه الکترونیکی کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از مای بوکت\r با خرید نسخه الکترونیک کتاب فیزیولوژی ورزشی و تغذیه از پلتفرم مای بوکت امکان دسترسی به کتاب از طریق موبایل، تبلت و یارانه برای شما فراهم می&zwnj;شود. کافی است از منوی سمت چپ، گزینه خرید ایبوک را انتخاب کنید تا با قیمتی مقرون به صرفه و کم&zwnj;تر از همیشه، به محتوای ارزشمند جلد &laquo;فیزیولوژی ورزشی و تغذیه&raquo; مجموعه کتب پوران پژوهش دسترسی داشته باشید. "}
خرید یا کرایه
cancel
19