1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. متالوژی
  4. متالورژی فیزیکی
  5. کتاب شکل دادن فلزات مکانیک ومتالورژی

شکل دادن فلزات مکانیک ومتالورژی


نویسندگان : ویلیام هاسفورد , رابرت م .کدل

مترجم : مهندس محمدرضا افضلی


درباره کتاب شکل دادن فلزات مکانیک ومتالورژی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۴۰۸
شابک
9789642080120
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شکل دادن فلزات مکانیک ومتالورژیدرس‌ها

متالورژی فیزیکی

رشته ها

متالوژی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19