1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور
  4. ایمنی راکتورهای هسته ای
  5. کتاب کتاب تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی

کتاب تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی


نویسندگان : مهندس لیلی محمدی , مهندس نجیبه علیزاده , مهندس سعیده سلطانی , مهندس میلاد ابتدایی


درباره کتاب کتاب تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۴۰
شابک
9786002080424
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19