1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زیست شناسی عمومی
  4. زیست شناسی سلولی
  5. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی


نویسندگان : دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده , دکتر احمد مجد


درباره کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۷۵۲
شابک
9789649704630
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19